Кількість абзаців - 117 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України   -1- Чикал А.В.
Назва законопроекту не відповідає його змісту, тому пропоную викласти її у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян".  
Враховано   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:  
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:      1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
5. 1. Доповнити Кодекс главою 15-А такого змісту:      1) доповнити главою 15-А такого змісту:  
6. "Глава 15-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ      "Глава 15-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
7. Стаття 212-7. Порушення порядку подання відомостей про виборців чи списків виборців та використання таких списків   -2- Чикал А.В.
Вважаю за необхідне статті, запропоновані в цьому законопроекті, доповнити положеннями щодо відповідальності за порушення законодавства про референдум і назву статті викласти у такій редакції: "Порушення порядку подання відомостей про виборців чи списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі та використання таких списків".  
Враховано   Стаття 212-7. Порушення порядку подання відомостей про виборців чи списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі та використання таких списків  
8. Порушення встановлених законами України про вибори порядку та строків подання відомостей про виборців, або порядку складання списку виборців посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -   -3- Чикал А.В.
Частину першу статті 212-7 викласти у такій редакції: "Порушення встановлених законом порядку та строків подання відомостей про виборців або порядку складання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок".  
Враховано   Порушення встановлених законом порядку та строків подання відомостей про виборців або порядку складання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -  
9. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -4- Чикал А.В.
В санкціях статей 212-7 - 212-21 кодексу слова "в розмірі" виключити.  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
10. 2. Порушення встановлених законами України про вибори порядку та строків надання списків виборців територіальним виборчим комісіям, несвоєчасне надання списків виборців, надання недостовірних списків виборців чи надання списків виборців з порушенням встановленої форми їх подання, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -   -5- Чикал А.В.
Пропоную частину другу статті 212-7 привести у відповідність із частиною восьмою статті 41 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" і викласти її у такій редакції: "Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок,-"  
Враховано   Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок,-  
11. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
12. 3. Порушення вимог законів України про вибори про виготовлення нового примірнику списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, -      Порушення вимог закону про виготовлення нового примірнику списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, -  
13. тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
14. Стаття 212-8. Порушення права громадян на ознайомлення зі списком виборців   -6- Чикал А.В.
Назву статті 212-8 після слова "виборців" доповнити словами: "списком громадян, які мають право брати участь у референдумі".  
Враховано   Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі  
15. 1. Порушення членом дільничної виборчої комісії права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку зі списком виборців, а так саме відмова у видачі заявнику мотивованого рішення про відхилення його заяви про внесення змін до списку виборців або порушення строків видачі такого рішення -   -7- Чикал А.В.
Пропоную статтю 212-8 привести у відповідність із частинами четвертою та шостою статті 43 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" і викласти її у такій редакції: "Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (заяви) про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення".  
Враховано   Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (заяви) про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення, -  
16. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
17. Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації з використанням засобів масової інформації   -8- Чикал А.В.
Назву статті 212-9 викласти у такій редакції: "Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації".  
Враховано   Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації  
18. 1. Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації з використанням друкованих засобів масової інформації, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії, виборчому блоку політичних партій, їх передвиборним програмам -   -9- Чикал А.В.
Пропоную частину першу статті 212-9 викласти у такій редакції: "Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам "  
Враховано   Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам -  
19. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -10- Чикал А.В.
Санкцію частини першої викласти у такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
20. 2. Порушення заборони протягом визначеного законами України про вибори часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст агітаційної теле- чи радіопрограми відповідного кандидата на пост Президента України, кандидата в народні депутати України, кандидата на посаду сільського, селищного чи міського голови, партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї партії (блоку) -   -11- Чикал А.В.
Частину другу викласти у такій редакції: "Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку)"  
Враховано   Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) -  
21. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -12- Чикал А.В.
Із санкції частини другої слова "на посадових осіб" виключити, слова "від п'ятдесяти до ста" замінити словами "від сорока до п'тдесяти".  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
22. 3. Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, що виразилося в офіційних повідомленнях в період виборчого процесу, які супроводжуються коментарями, які мали агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями, про дії кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України або кандидатів на посаду сільського, селищного чи міського голови, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України -   -13- Чикал А.В.
Пропоную частину третю статті 212-9 привести у відповідність із частиною п'ятою статті 66 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" і викласти її у такій редакції: "Супроводження офіційних повідомлень в період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії кандидата, пов'язані з виконанням ним посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією або законами України".  
Враховано   Супроводження офіційних повідомлень в період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії кандидата, пов'язані з виконанням ним посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією або законами України, -  
23. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -14- Чикал А.В.
В санкції частини третьої слова "від ста до двохсот" замінити словами "від п'ятдесяти до ста".  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
24. Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації   -15- Чикал А.В.
Назву статті 212-10 після слова "агітації" доповнити словами "агітація в день проведення референдуму".  
Враховано   Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму  
25. 1. Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у такій агітації заборонена, проведення передвиборної агітації в період та в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у недозволений законом спосіб чи інше порушення встановлених законами України про вибори обмежень ведення передвиборної агітації, крім передбаченого статтею 212-9 цього Кодексу -   -16- Чикал А.В.
Пропоную статтю 212-10 привести у відповідність із статтею 66 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" і викласти її у такій редакції: "Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом або в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції України та законам, чи інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9, 212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму"  
Враховано   Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції України та законам, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9, 212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму, -  
26. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -17- Чикал А.В.
Санкції статті викласти у такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
27. Стаття 212-11. Ненадання можливостей спростувати недостовірну інформацію, поширену стосовно суб'єктів виборчого процесу      Стаття 212-11. Ненадання можливості спростувати інформацію, поширену стосовно суб'єктів виборчого процесу  
28. 1. Ненадання кандидату на пост Президента України, кандидату у народні депутати України, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженій особі політичної партії (блоку), щодо яких поширено недостовірну інформацію, на їх вимогу можливості в установленому законом порядку спростувати таку інформацію -   -18- Чикал А.В.
Пропоную статтю 212-11 привести у відповідність із частиною 12 статті 71 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" і викласти її у такій редакції: "Ненадання відповідному кандидату, політичній партії (блоку) щодо яких оприлюднено інформацію, яку вони вважають недостовірною, на їх вимогу (звернення) можливості в установленому законом порядку спростувати таку інформацію -  
Враховано   Ненадання відповідному кандидату, політичній партії (блоку) щодо яких оприлюднено інформацію, яку вони вважають недостовірною, на їх вимогу (звернення) можливості в установленому законом порядку спростувати таку інформацію, -  
29. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -19- Чикал А.В.
В санкції статті слова "від п'ятдесяти до трьохсот" замінити словами "від ста до ста п'ятдесяти"  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
30. Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії      Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії  
31. 1. Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на користування на рівних умовах будинками (приміщеннями) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації, якщо воно не містить складу злочину, -   -20- Чикал А.В.
Пропоную статтю 212-12 викласти у такій редакції: "Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації -  
Враховано   Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації -  
32. тягне за собою накладення на власника (володаря, користувача) цього будинку (приміщення) штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -21- Чикал А.В.
Санкцію статті викласти у такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
33. Стаття 212-13. Виготовлення або поширення анонімних агітаційних друкованих матеріалів   -22- Чикал А.В.
Назву статті 212-13 викласти у такій редакції: "Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітаційнії, що не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск"  
Враховано   Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, що не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск  
34. 1. Виготовлення або поширення в період передвиборної агітації агітаційних друкованих матеріалів без означення встановленої законом інформації про юридичну чи фізичну особу, що здійснила друк, тираж, найменування та її адресу, а так само виготовлення або поширення агітаційних друкованих матеріалів, у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -   -23- Чикал А.В.
Пропоную статтю 212-13 привести у відповідність із частиною сьомою статті 67 та частиною 23 статті 71 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" і викласти її у такій редакції: "Виготовлення або розповсюдження в період передвиборної агітації друкованих матеріалів передвиборної агітації, що не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, а так само виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -"  
Враховано   Виготовлення або розповсюдження в період передвиборної агітації друкованих матеріалів передвиборної агітації, що не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, а так само виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -  
35. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -24- Чикал А.В.
В санкції статті слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від тридцяти до п'ятдесяти", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до сімдесяти".  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
36. Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення інформаційних і агітаційних матеріалів   -25- Чикал А.В.
Пропоную назву статті 212-14 викласти у такій редакції: "Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами чи у заборонених законом місцях"  
Враховано   Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами чи у заборонених законом місцях  
37. 1. Розміщення матеріалів передвиборної агітації та відповідних інформаційних плакатів чи інших матеріалів у заборонених законом місцях -   -26- Чикал А.В.
Диспозицію статті 212-14 привести у відповідність із назвою та викласти у такій редакції: "Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або у заборонених законом місцях "  
Враховано   Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або у заборонених законом місцях -  
38. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -27- Чикал А.В.
В санкції статті слова "від п'яти" замінити словами "від десяти"  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
39. Стаття 212-15. Незаконне надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії   -28- Чикал А.В.
Назву статті 212-15 викласти у такій редакції: "Порушення порядку фінансування або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії".  
Враховано   Стаття 212-15. Порушення порядку фінансування або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії  
40. 1. Надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) поза межами їх виборчих фондів, якщо воно не містить складу злочину, -   -29- Чикал А.В.
Статтю 212-15 зробити такою, що складається з однієї частини та її диспозиції викласти у такій редакції: "Порушення порядку фінансування або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії"  
Враховано   Порушення порядку фінансування або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії -  
41. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів населення і на посадових осіб - у трикратному розмірі вартості наданих послуг.   -30- Чикал А.В.
Санкцію статті 212-15 викласти у такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
42. 2. Внесення коштів до виборчого фонду кандидата, політичної партії (блоку), особою, яка згідно з законом не мала права на такі внески або є підставною особою, якщо воно не містить складу злочину, -       
43. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
44. Стаття 212-16. Використання грошових коштів чи одержання матеріальної підтримки виборчої кампанії поза межами виборчого фонду   -31- Чикал А.В.
Пропоную статтю 212-16 з огляду на статтю 212-15 виключити.  
Враховано    
45. 1. Використання грошових коштів або одержання матеріальної підтримки для потреб виборчої кампанії кандидатом, політичною партією (блоком) поза межами виборчого фонду, якщо воно не містить складу злочину -       
46. тягне за собою накладення штрафу на кандидата, керівника політичної партії, керівників політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій, у п'ятикратному розмірі незаконно використаних грошових коштів.   -32- Чикал А.В.
Пропоную статті 212-16 та 212-17 поміняти місцями  
Враховано    
47. Стаття 212-17. Ненадання протоколу про підрахунок голосів на дільниці      Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість  
48. 1. Ненадання відповідним суб'єктам виборчого процесу в установленому законом порядку головою дільничної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці -   -33- Чикал А.В.
Пропоную диспозицію статті 212-16 викласти у такій редакції: "Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість".  
Враховано   Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість -  
49. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -34- Чикал А.В.
Пропоную санкцію статті викласти у такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
50. Стаття 212-18. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість   -35- Чикал А.В.
Назву статті 212-17 викласти у такій редакції: "Ненадання копії виборчого протоколу".  
Немає висновку   Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу  
51. 1. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної комісії кількість, якщо воно не містить складу злочину -   -36- Чикал А.В.
Пропоную диспозицію статті 212-17 привести у відповідність із частиною дев'ятою статті 89, частиною десятою статті 93 та частиною шостою статті 94 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" та викласти її у такій редакції: "Ненадання головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, у випадках та порядку, встановлених законом, копії виборчого протоколу ".  
Враховано   Ненадання головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, у випадках та порядку, встановлених законом, копії виборчого протоколу -  
52. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
53. Стаття 212-19. Невиконання рішення виборчої комісії      Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму  
54. 1. Невиконання рішення виборчої комісії, прийнятого в межах її повноважень, -   -37- Чикал А.В.
Назву та частину першу статті 212-18 після слова "комісії" доповнити словами "комісії з референдуму".  
Враховано   Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, -  
55. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
56. Стаття 212-20. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих або службових обов'язків на час виконання повноважень у комісії   -38- Чикал А.В.
Назву статті 212-19 викласти у такій редакції: "Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи".  
Враховано   Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи  
57. 1. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії -      Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії -  
58. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -39- Чикал А.В.
Пропоную статтю 212-19 доповнити частиною другою такого змісту: "Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії", - тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
59. Стаття 212-21. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів   -40- Онопенко В.В.
Цю статтю потрібно виключити взагалі, оскільки "порядок опублікування друкованим засобом масової інформації документів" у чинних законах про вибори конкретно не виписаний.  
Відхилено   Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму  
60. 1. Порушення друкованим засобом масової інформації встановленого законами України порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, -   -41- Чикал А.В.
Із диспозиції статті 212-20 слова "друкованим засобом масової інформації" виключити.  
Враховано   Порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму,-  
61. тягне за собою накладення штрафу на головного редактора друкованого засобу масової інформації, іншу посадову особу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -42- Чикал А.В.
Із санкції статті слова "на головного редактора друкованого засобу масової інформації, іншу" виключити.  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
62. Стаття 212-22. Порушення законодавства про референдум   -43- Чикал А.В.
Статтю 212-21 "Порушення законодавства про референдум" пропоную виключити, оскільки ці порушення враховані в інших статтях законопроекту.  
Враховано    
63. 1. Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму, перешкоджання членам ініціативної групи у збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму, будь-яка агітація в день проведення референдуму, втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або визначенням результатів референдуму, а так само інше порушення законодавства про референдум, -       
64. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".       
65. 2. Виключити з Кодексу статті 186-2 і 186-4.      2) виключити статті 186-2 і 186-4;  
66. 3. Із ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключити цифри "186-2", а цифри "186-4" замінити цифрами "186-5";   -44- Чикал А.В.
Статті 3, 4, 7 та 8 законопроекту об'єднати в одну та викласти її у такій редакції: "У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "186-2, 186-4 - 188-1" замінити цифрами "186-5 - 188-1", а цифри "212-2, 212-3, 212-4, 212-5, 212-6" - цифрами "212-2 - 212-20".  
Враховано   3) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "186-2, 186-4 - 188-1" замінити цифрами "186-5 - 188-1", а цифри "212-2, 212-3, 212-4, 212-5, 212-6" - цифрами "212-2 - 212-20";  
67. 4. У ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "212-2, 212-3, 212-4, 212-5, 212-6" замінити цифрами "212-2 - 212-22";       
68. 5. В абзаці другому пункту 9 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "186-2, 186-4" замінити цифрами "212-7 - 212-22";   -45- Чикал А.В.
Статтю 4 законопроекту викласти у такій редакції: " У частині першій статті 255: - в абзаці другому пункту 1 цифри "186-188" замінити цифрами "186, 186-1, 186-3, 186-5 - 188" та доповнити цифрами "212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20"; - абзац двадцять третій пункту 1 доповнити словом і цифрами "стаття 212-9"; пункт 2 викласти у такій редакції: "2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 78-84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи), статті 103-1, 103-2, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами), частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149 - 154, 155, 156, 159 - 160, 160-2, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185-1, 186-5, 212-7, 212-8, 212-10 - 212-17, 212-19, 212-20)"; - доповнити частину пунктом 2-2 такого змісту: "голова, заступник голови, секретар або інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму, уповноважені на те виборчою комісією, комісією з референдуму (статті 212-18, 212-20)";  
Враховано   4) у частині першій статті 255: - в абзаці другому пункту 1 цифри "186-188" замінити цифрами "186, 186-1, 186-3, 186-5 - 188" та доповнити цифрами "212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20"; - абзац "органів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (стаття 164-8 в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України)" пункту 1 доповнити словом і цифрами "стаття 212-9"; - пункт 2 викласти у такій редакції: "2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 78-84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи), статті 103-1, 103-2, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами), частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149 - 154, 155, 156, 159 - 160, 160-2, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185-1, 186-5, 212-7, 212-8, 212-10 - 212-17, 212-19, 212-20)"; - доповнити пунктом 2-2 такого змісту: "2-2) голова, заступник голови, секретар або інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму, уповноважені на те виборчою комісією, комісією з референдуму (статті 212-18, 212-20)";  
69. 6. У частині другій статті 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова і цифри "186-2 і 186-4" замінити цифрами "212-7 - 212-22";      5) у частині другій статті 277 слова і цифри "186-2 і 186-4" замінити цифрами "212-7 - 212-20".  
70. 7. У частині першій статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "186-2, 186-4 - 188-1" замінити цифрами "186-5 - 188-1";       
71. 8. У статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "212-2, 212-3, 212-4, 212-5, 212-6" замінити цифрами "212-2 - 212-22".       
72. ІІ. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:      2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):  
73. 4. Внести доповнення до частини першої статті 55 Кримінального кодексу України, виклавши її в такій редакції:       
74. "1. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років. Позбавлення права обіймати посади у виборчих комісіях або займатися діяльністю, пов'язаною із здійсненням виборчого процесу, призначається на строк від п'яти до десяти років як додаткове покарання у разі засудження за злочини, передбачені статтями 157-159-3 цього Кодексу".   -46- Чикал А.В.
Запропоновані зміни до статті 55 КК України суперечать самій концепції призначення покарання, пропоную не вносити такі зміни  
Враховано   1) доповнити статтею 159-1 такого змісту: "Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) 1. Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками, виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками або оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів, - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. 2. Умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) кандидатом, його уповноваженим представником чи уповноваженою особою партії (блоку) з порушенням встановленого законом порядку - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою висування обумовленого кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
    -47- Чикал А.В.
Пропоную замість статей 159-1 - 159-3, якими автори пропонують доповнити КК України, доповнити тільки однією статтею 159-1, виклавши її у такій редакції: "Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) 1. Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками, виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками або оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів, - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. 2. Умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) кандидатом, його уповноваженим представником чи уповноваженою особою партії (блоку) з порушенням встановленого законом порядку - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
Враховано    
    -48- Поліщук К.А.
Статтю 159-1 доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою висування обумовленого кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
Враховано    
    -49- Чикал А.В.
визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано    
75. 7. Статті 157-159 викласти у такій редакції:   -50- Чикал А.В.
Пропоную статті 157-159 викласти у такій редакції: "Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму або члена виборчої комісії, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. 2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, - караються штрафом від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 4. Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років  
Враховано   2) статті 157-159 викласти у такій редакції:  
76. "Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права чи роботі виборчих комісій      "Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача  
77. 1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, зокрема схиляння громадянина до нездійснення ним свого виборчого права чи здійснення його певним чином, або перешкоджання роботі виборчої комісії чи діяльності члена виборчої комісії, пов'язаної з виконанням ним своїх обов'язків, або перешкоджання діяльності офіційного спостерігача, якщо ці дії поєднані з пропозицією, обіцянкою надати певні майнові вигоди чи їх фактичним наданням до чи після голосування (підкуп) або з поширенням завідомо неправдивих відомостей чи іншим обманом, -      1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму або члена виборчої комісії, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, -  
78. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.      караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
79. 2. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, зокрема примушування громадянина до нездійснення ним свого виборчого права чи здійснення його певним чином, або перешкоджання роботі виборчої комісії чи діяльності члена виборчої комісії, пов'язаної з виконанням ним своїх обов'язків, або перешкоджання діяльності офіційного спостерігача, якщо ці дії поєднані із застосуванням насильства, погрозою насильством чи іншою погрозою, -      2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, -  
80. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.      караються штрафом від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.  
81. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, -      3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, -  
82. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років та позбавленням права обіймати інші посади на строк від одного до трьох років.      караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.  
83. 4. Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією її повноважень, установлених законодавством про вибори, з метою вплинути на її рішення, а саме пред'явлення незаконної вимоги чи дача незаконної вказівки з питань реєстрації кандидатів, списків кандидатів, підрахунку голосів виборців чи з інших питань, що відноситься до виняткової компетенції виборчої комісії, -      4. Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, -  
84. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років та позбавленням права обіймати інші посади на строк від трьох до п'яти років.      карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.  
85. Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів та фальсифікація підсумків голосування   -51- Чикал А.В.
Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування 1. Незаконне виготовлення або зберігання чи перевезення завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі - караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 2. Підробка виборчих документів, документів референдуму, вчинена членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом ініціативної групи референдуму, - карається штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.  
Враховано   Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування  
86. 1. Підробка підписів виборців на підтримку висування кандидата, політичної партії (блоку), заповнення завідомо підроблених підписних листів, вчинені групою осіб за попередньою змовою, або поєднані з підкупом, обманом, застосуванням насильства, погрозою насильством чи іншою погрозою, -      1. Незаконне виготовлення або зберігання чи перевезення завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі -  
87. караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на такий самий строк та позбавленням права обіймати інші посади на строк від одного до трьох років.      караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.  
88. 2. Незаконне виготовлення або зберігання чи перевезення завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, або псування бюлетеня чи протоколу про підсумки голосування, яке призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців, або незаконне знищення бюлетеня чи протоколу про підсумки голосування, або їх викрадення чи приховування, -      2. Підробка виборчих документів, документів референдуму, вчинена членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом ініціативної групи референдуму, -  
89. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк та позбавленням права обіймати інші посади на строк від трьох до п'яти років.   -52- Онопенко В.В.
У санкції частини другої статті 158 слова "інші посади" замінити словами "певні посади", а слова "від трьох до п'яти" замінити словами "до трьох" 3. Незаконне знищення чи псування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями, або їх викрадення чи приховування, що призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців чи встановити результати референдуму, - караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 4. Підписання виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму до остаточного підрахунку голосів чи встановлення результатів голосування або включення неврахованих виборчих бюлетенів чи бюлетенів для голосування на референдумі до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або надання громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, або надання виборчого бюлетеня громадянину, який не включений до списку виборців на даній виборчій дільниці чи списку громадян, які мають право брати участь у референдумі на даній дільниці для голосування, або підміна дійсних виборчих бюлетенів з позначками виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, або складання завідомо недостовірного протоколу, або незаконне внесення до протоколу змін після його заповнення, або незаконне знищення чи псування бюлетеня, протоколу чи скриньки з бюлетенями, або їх викрадення чи приховування, що призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців чи встановити результати референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, - караються штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.  
Враховано   карається штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.  
90. 3. Підписання протоколу про підсумки голосування до остаточного підрахунку голосів чи встановлення підсумків голосування, або включення неврахованих бюлетенів до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або фальсифікація підписів виборців у списках виборців, або надання громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, або надання виборчого бюлетеня громадянину, який не включений до списку виборців на даній виборчій дільниці, або заміна дійсних бюлетенів з оцінками виборців, або завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, або складання завідомо невірного (такого, що не відповідає справжнім підсумкам голосування) протоколу про підсумки голосування, або незаконне внесення до протоколу про підсумки голосування змін після його заповнення, або інша фальсифікація виборчих документів, або псування бюлетеня чи протоколу про підсумки голосування, яке призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців, або незаконне знищення бюлетеня чи протоколу про підсумки голосування, або їх викрадення чи приховування, вчинені членом виборчої комісії, кандидатом, уповноваженим ним представником чи уповноваженим представником політичної партії (блоку), -      3. Незаконне знищення чи псування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями, або їх викрадення чи приховування, що призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців чи встановити результати референдуму, -  
91. караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.      караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.  
92. 4. Завідомо неправильне встановлення підсумків голосування чи визначення результатів виборів, або оголошення через засоби масової інформації завідомо неправдивих даних про результати виборів, вчинені членом виборчої комісії, -      4. Підписання виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму до остаточного підрахунку голосів чи встановлення результатів голосування або включення неврахованих виборчих бюлетенів чи бюлетенів для голосування на референдумі до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або надання громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, або надання виборчого бюлетеня громадянину, який не включений до списку виборців на даній виборчій дільниці чи списку громадян, які мають право брати участь у референдумі на даній дільниці для голосування, або підміна дійсних виборчих бюлетенів з позначками виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, або складання завідомо недостовірного протоколу, або незаконне внесення до протоколу змін після його заповнення, або незаконне знищення чи псування бюлетеня, протоколу чи скриньки з бюлетенями, або їх викрадення чи приховування, що призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців чи встановити результати референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, -  
93. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.      караються штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.  
94. Стаття 159. Порушення таємниці голосування   -53- Чикал А.В.
Стаття 159. Порушення таємниці голосування 1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або комісії з референдуму чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, - карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років".  
Враховано   Стаття 159. Порушення таємниці голосування  
95. 1. Нанесення будь-яких позначок на виборчих бюлетенях, за якими можна ідентифікувати громадян, яким ці бюлетені були видані для голосування, або інше умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом виборів, -      1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму -  
96. караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.      карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
97. 2. Ті саме діяння, вчинені членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, -      2. Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або комісії з референдуму чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, -  
98. караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на такий самий строк та позбавленням права обіймати інші посади на строк від одного до трьох років".      карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років".  
99. 8. Доповнити Кримінальний кодекс України статтями 159-1-159-3 такого змісту:       
100. "Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку       
101. 1. Внесення пожертвувань у великих розмірах до виборчого фонду через підставних осіб, або надання фінансової (матеріальної) підтримки у великих розмірах виборчій кампанії кандидата, політичної партії (блоку), крім коштів виборчого фонду, шляхом:       
102. 1) виготовлення та/або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками;       
103. 2) оплати виготовлення та/або поширення таких агітаційних матеріалів;       
104. 3) передачі коштів, матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку для здійснення ними своєї виборчої кампанії, -       
105. караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на такий самий строк.       
106. Примітка. Великим розміром у цій статті визнаються розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищують одну десяту граничної суми усіх витрат коштів виборчого фонду відповідно кандидата, політичної партії (блоку), установленої законодавством про вибори на момент вчинення діяння, передбаченого цією статтею.       
107. Стаття 159-2. Перешкоджання передвиборній агітації       
108. 1. Незаконна відмова у наданні приміщення для зустрічі з виборцями, створення перешкод у проведенні зустрічі з виборцями на відкритій місцевості, інше порушення службовою особою вимог законів про вибори щодо сприяння кандидатам, партіям, блокам у законному веденні виборчої кампанії, якщо воно призвело до зриву публічного заходу чи неможливості здійснення передвиборчої агітації, -       
109. караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на такий самий строк та позбавленням права обіймати інші посади на строк від одного до двох років.       
110. Стаття 159-3. Незаконне використання активного виборчого права       
111. 1. Використання активного виборчого права особою, яка не володіє ним, або голосування більше ніж один раз у ході одного і того самого голосування особою, яка має активне виборче право, або передача свого виборчого бюлетеня іншій особі, -       
112. караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років.       
113. ІІІ. Внести до Кримінально-процесуального Кодексу України (Затверджений Законом від 28.12.60 (1001-05, редакція від 28.01.2005 р.) ВВР, 1961, N 2 ст. 15)такі зміни:       
114. 1. В частині першій статті 112 після цифр "159" доповнити цифрами "159-1, 159-2, 159-3".   -54- Чикал А.В.
Відповідно до правил нормопроектувальної техніки цю частину законопроекту необхідно викласти у такій редакції: "3. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "159" доповнити цифрами "159-1".  
Враховано   3. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "159" доповнити цифрами "159-1".  
115. ІV. Закон набуває чинності з моменту опублікування.      ІІ. Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
116. Голова Верховної Ради України      Голова Верховної Ради України