Кількість абзаців - 4 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо операцій з продажу сільськогосподарської продукції) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо операцій з продажу сільськогосподарської продукції)      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до до статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо операцій з продажу сільськогосподарської продукції)  
2. Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) такі зміни: 1. У статті 4: І. Доповнити підпункт 4.3.36 пункту 4.3 третім та четвертим абзацами наступного змісту: "Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу (виторгу) у джерела його виплати без утримання податку. Форма та порядок видачі довідки встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Державним комітетом України по земельних ресурсах".   -1- Хомутиннік В.Ю.
Друге речення викласти в такій редакції: "Форма довідки, термін дії, порядок її видачі та застосування встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Державним комітетом України по земельних ресурсах та затверджується Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   Верховна Рада України постановляє: І. Доповнити підпункт 4.3.36 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) абзацами третім та четвертим такого змісту: "Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу (виторгу) у джерела його виплати без утримання податку. Форма довідки, термін дії, порядок її видачі та застосування встановлюються Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Державним комітетом України по земельних ресурсах та затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
3. ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.      ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.