Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Вноситься народними депутатами України Є.Фіксом, В.Заічком (реєстр. №7427) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо мешканців обложеного Севастополя)      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 45, ст.425) такі зміни:   -1- Гінзбург О.П.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту: пункт 12 статті 6 викласти в такій редакції: "12) Особи, які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років".  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2002 р., № 35, ст. 263; 2005 р., № 4, ст. 98 із змінами, внесеними Законом України від 8 вересня 2005 року №2878-ІV) такі зміни: 1. Пункт 12 частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "12) особи, які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років".  
3. Пункт 12 статті 9 викласти у такій редакції: "12) особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території.      2. Пункт 12 статті 9 викласти в такій редакції: "12) особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території.  
4. Доказами перебування на території обложеного Севастополя можуть визнаватися довідки, посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 р.р." і "Юний захисник Севастополя 1941-1942 р.р.", та докази, які були представлені для розгляду для надання посвідчення відповідними комісіями; свідчення інших учасників війни".      Доказами перебування на території обложеного Севастополя можуть визнаватись посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 р. р." і "Юний захисник Севастополя 1941-1942 р. р.", довідки, показання свідків та інші документи, які подаються до комісій, зазначених у абзаці третьому пункту 2 цієї статті".  
5. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.   -2- Надрага В.І.
Пропоную ІІ розділ викласти у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року".  
Враховано    
6. Проект Вноситься народним депутатом України І.Герасимовим (реєстр. № 6452) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо пільг інвалідам війни)       
7. І. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 426; 1995 р., № 44, ст. 329; 1996 р., № 1, ст. І; № 3, ст. 11; 1997р., № 8, ст.62; 1999 р., № 24, ст. 209; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 7, ст. 52) такі зміни:       
8. 1. У статті 13:      3. У частині першій статті 13:  
9. частину першу пункту 5 викласти в такій редакції:      а) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:  
10. "5) 100 - процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією, за поливку земельної ділянки та іншими послугами) в межах середніх норм споживання";   -3- Цибенко П.С.
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №2878-ІV від 8 вересня 2005 р. пропоную у частині першій ст. 13 абзац перший пункту 5 доповнити такими словами: "скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання".  
Враховано   "5) 100 - процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією, за полив присадибної земельної ділянки із центрального водопроводу та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання";  
11. друге речення пункту 10 викласти в такій редакції:      б) друге речення пункту 10 викласти в такій редакції: "Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється зі 100 - процентною знижкою від затверджених тарифів".  
12. "Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється зі 100 процентною знижкою від затверджених тарифів".       
13. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.   -4- Кульчинський М.Г.
Пропоную другий розділ викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року". 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.