Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" (нова редакція)      Закон України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" (нова редакція)  
1. Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" зміни та доповнення, виклавши його у такій редакції:   -1- Мішура В.Д.
Назва законопроекту має бути лаконічною, вказувати на предмет правового регулювання та основний зміст законопроекту: "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"  
Враховано   Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" зміни та доповнення, виклавши його у такій редакції: Закон України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"  
2. З метою задоволення потреб суспільства в оперативній інформації, забезпечення плюралістичного характеру мовлення, зважаючи на національні традиції та морально-етичні принципи українського народу, створюється Суспільне телебачення і радіомовлення України (далі - Суспільне телерадіомовлення), яке діє на підставі статей 15 та 34 Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про інформацію", Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та інших законів, що регламентують діяльність телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної і господарської діяльності та цього Закону. Мета створення Суспільного телерадіомовлення, визначена у цьому Законі, не може бути змінена. Суспільне телерадіомовлення є незалежним і не може контролюватися державою, політичними партіями, приватними організаціями чи особами. Суспільне телерадіомовлення відповідає високим професійним стандартам якості.   -2- Жовтяк Є.Д.
Преамбулу викласти в наступній редакції:„Відповідно до вимог статті 92 Конституції України та з урахуванням законів України (Про інформацію (, (Про телебачення і радіомовлення України (, (Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України ( створюється система Суспільного телебачення і радіомовлення України (Суспільне телерадіомовлення) - телерадіоорганізація зі статусом єдиної загальнонаціональної неподільної і неприбуткової системи масової комунікації, що діє згідно з єдиною програмною концепцією."  
Враховано частково   З метою задоволення потреб суспільства в оперативній інформації, забезпечення плюралістичного характеру телевізійного і радіомовлення, зважаючи на національні традиції та морально-етичні принципи українського народу, створюється Суспільне телебачення України і Суспільне радіомовлення України - теле- та радіоорганізації зі статусом єдиної загальнонаціональної неподільної структури масової комунікації, що діє згідно з єдиною програмною концепцією.  
    -3- Мішура В.Д.
Преамбула законопроекту не повинна дублювати зміст інших структурних елементів тексту. Тому, слова та цифри: "яке діє на підставі статей 15 та 34 Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону "Про інформацію", Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та інших законів, що регламентують діяльність телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної та господарської діяльності та цього Закону" слід виключити. Абзаци другий, третій та четвертий преамбули викласти окремою статтею проекту Закону.  
Враховано редакційно    
    -4- Стецьків Т.С.
Преамбулу викласти у редакції: "З метою задоволення потреб суспільства в оперативній інформації, забезпечення плюралістичного характеру телевізійного і радіомовлення, зважаючи на національні традиції та морально-етичні принципи українського народу, створюється Суспільне телебачення і радіомовлення України."  
Враховано    
    -5- Семинога А.І.
Преамбулу викласти у редакції: "Цей закон регулює відносини пов'язані із задоволенням потреб суспільства в оперативній інформації, забезпеченням плюралістичного характеру мовлення, зважаючи на національні традиції та морально-етичні принципи українського народу, створенням Суспільного телебачення і радіомовлення України".  
Враховано редакційно    
3. Розділ 1. Загальні положення      Розділ 1. Загальні положення  
4. Стаття 1. Організації Суспільного телерадіомовлення      Стаття 1. Суспільне телебачення і радіомовлення України  
5. Відповідно до вимог цього Закону, державні організації "Національна телекомпанія України" та "Національна радіокомпанія України" реорганізуються шляхом перетворення у юридичні особи - установи: "Українське телебачення" і "Українське радіо" (далі - організації Суспільного телерадіомовлення). Організації Суспільного телерадіомовлення діють на підставі цього Закону, установчих актів, статутів, Програмної концепції та Засад редакційної політики, які затверджуються Наглядовою радою Суспільного телерадіомовлення. Організації Суспільного телерадіомовлення України забезпечують: а) телевізійне мовлення ("Українське телебачення") - на двох загальнонаціональних телевізійних каналах; б) радіомовлення ("Українське радіо") - на трьох загальнонаціональних каналах радіомовлення та у мережі проводового мовлення; в) виробництво фільмів, програм, впровадження прогресивних технологій та стандартів мовлення. Держава не бере участі в управлінні організаціями Суспільного мовлення.   -6- Правденко С.М.
"Суспільне телерадіомовлення здійснюється на підставі Конституції України, цього та інших законів України, спеціальних підзаконних актів, а також Програмних концепцій та Засад редакційної політики, які затверджуються Наглядовою радою Суспільного телерадіомовлення. НТК "Суспільне телебачення", НРК "Суспільне радіо" керуються Законом України "Про телебачення і радіомовлення" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.".  
Враховано   1. Суспільне телебачення і радіомовлення України (надалі - Суспільне телерадіомовлення) - це система незалежного, неупередженого, об'єктивного, суспільнокорисного некомерційного загальнонаціонального теле- і радіомовлення на території України та за її межами. 2. Суспільне телерадіомовлення включає: а) телевізійне мовлення ("Суспільне телебачення") на загальнонаціональних телевізійних каналах; б) телевізійне мовлення на супутниковому каналі; в) радіомовлення ("Суспільне радіо") на загальнонаціональних каналах радіомовлення та у мережі проводового мовлення України та за її межами; г) радіомовлення на супутниковому каналі; д) теле- і радіомовлення в мережі Інтернет; е) виробництво фільмів, програм, впровадження прогресивних технологій та стандартів мовлення. 3. Суспільне телерадіомовлення здійснюється Національною телекомпанією "Суспільне телебачення України" (надалі - НТК "Суспільне телебачення") та Національною радіокомпанією "Суспільне радіомовлення України" (надалі - НРК "Суспільне радіо") які є самостійними юридичними особами у формі державних підприємств і не підлягають приватизації. 4. Суспільне телерадіомовлення здійснюється на підставі Конституції України, цього та інших законів України, спеціальних підзаконних актів, Статутів Національної телекомпанії "Суспільне телебачення" та Національної радіокомпанії "Суспільне радіо", а також Програмних концепцій та Засад редакційної політики, які затверджуються Наглядовими радами Суспільного телебачення і Суспільного радіомовлення. НТК "Суспільне телебачення", НРК "Суспільне радіо" керуються Законом України "Про телебачення і радіомовлення" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 5. Органи державної влади не беруть участі в управлінні Суспільним телерадіомовленням." 6. Суспільне телерадіомовлення повинно відповідати високим професійним стандартам якості, бути незалежним і неупередженим та не може контролюватися державою, політичними партіями, іншими юридичними чи фізичними особами тощо.  
    -7- Лук'яненко Л.Г.
Статтю викласти в наступній редакції: "Створення системи Громадського телебачення і радіомовлення України" "Громадське телебачення України створюються на базі і за рахунок майна Національної телекомпанії України в порядку, визначеному Верховною Радою України відповідно до законодавства. Громадське радіомовлення створюються на базі і за рахунок майна Національної радіокомпанії України в порядку, визначеному Верховною Радою України відповідно до законодавства. Система Громадського телебачення і радіомовлення України створюються в період до 1 січня 2004 року. Верховна Рада України затверджує статути Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України. Сітки мовлення Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України складаються з теле- і радіопрограм власного виробництва і програм, придбаних на основі проведених тендерів на виробництво теле- і радіопродукції."  
Відхилено    
    -8- Мішура В.Д.
У статті 1 додати наступний текст: "Суспільне телерадіомовлення здійснюється Національною телекомпанією "Суспільне телебачення України" (надалі - НТК "Суспільне телебачення") та Національною радіокомпанією "Суспільне радіомовлення України" (надалі - НРК "Суспільне радіо") які є самостійними юридичними особами у формі державних підприємств. Суспільне телерадіомовлення здійснюється на підставі Конституції України, цього та інших законів України, спеціальних підзаконних актів, Статутів Національної телекомпанії "Суспільне телебачення" та Національної радіокомпанії "Суспільне радіо", а також Програмних концепцій та Засад редакційної політики, які затверджуються Наглядовими радами Суспільного телебачення і Суспільного радіомовлення. Органи державної влади не беруть участі в управлінні Суспільним телерадіомовленням."  
Враховано частково    
    -9- Стецьків Т.С.
Суспільне телебачення і радіомовлення України (надалі - Суспільне телерадіомовлення) - це система незалежного, неупередженого, об'єктивного, суспільнокорисного неприбуткового загальнонаціонального теле- і радіомовлення на території України та зі її межами. Суспільне телерадіомовлення включає: а) телевізійне мовлення на двох загальнонаціональних телевізійних каналах; б) телевізійне мовлення на супутниковому каналі; в) радіомовлення на трьох загальнонаціональних каналах радіомовлення та у мережі проводового мовлення України та за її межами; г) радіомовлення на супутниковому каналі; г-1) теле- і радіомовлення в мережі Інтернет; д) виробництво фільмів, програм, впровадження прогресивних технологій та стандартів мовлення. Суспільне телерадіомовлення здійснюється Національною телерадіокомпанією України (надалі - НТРКУ), яка є самостійною юридичною особою. Суспільне телерадіомовлення здійснюється на підставі Конституції України, цього та інших законів України, спеціальних підзаконних актів, Статуту Національної телерадіокомпанії, який затверджується Указом Президента України відповідно до цього Закону, Програмної концепції та Засад редакційної політики, які затверджуються Наглядовою радою Суспільного телерадіомовлення. Держава не бере участі в управлінні Суспільним телерадіомовленням. Суспільне телерадіомовлення повинно відповідати високим професійним стандартам якості, бути незалежним і неупередженим та не повинно контролюватися державою, політичними партіями, іншими юридичними чи фізичними особами тощо.  
Враховано редакційно    
    -10- Бондаренко О.Ф.
У ст. 1 визначити наступне: "Телевізійне мовлення ("Суспільне телебачення") на загальнонаціональних телевізійних каналах. Радіомовлення ("Суспільне радіо") на загальнонаціональних каналах радіомовлення та у мережі проводового мовлення України та за її межами. Суспільне телерадіомовлення здійснюється Національною телекомпанією "Суспільне телебачення України" (надалі - НТК "Суспільне телебачення") та Національною радіокомпанією "Суспільне радіомовлення України" (надалі - НРК "Суспільне радіо") які є самостійними юридичними особами у формі державних підприємств і не підлягають приватизації."  
Враховано    
    -11- Семинога А.І.
Текст статті 1 законопроекту викласти в такій редакції: "Стаття 1. Організація Суспільного телебачення та радіомовлення Суспільне телебачення і радіомовлення (далі - Суспільне телерадіомовлення) - це сукупність організацій створених відповідно до законодавства України що забезпечують потреби суспільства в оперативній інформації, відображають різноманітні думки та погляди на події соціально-економічного життя суспільства, сприяють утвердженню національних традицій та морально-етичних принципів українського народу шляхом телевізійного мовлення, радіомовлення, виробництва фільмів, програм, впровадження прогресивних технологій та стандартів мовлення. Мета створення Суспільного телерадіомовлення, визначена у цьому Законі, не може бути змінена. Суспільне телерадіомовлення є незалежним і не може контролюватися державою, політичними партіями, приватними організаціями чи особами. Суспільне телерадіомовлення відповідає високим професійним стандартам якості. Відповідно до вимог цього Закону, державні організації "Національна телекомпанія України" та "Національна радіокомпанія України" реорганізуються шляхом перетворення у юридичні особи - установи: "Українське телебачення" і "Українське радіо" (далі - організації Суспільного телерадіомовлення). Організації Суспільного телерадіомовлення діють на підставі цього Закону, установчих актів, статутів, Програмної концепції та Засад редакційної політики, які затверджуються Наглядовою радою Суспільного телерадіомовлення. Організації Суспільного телерадіомовлення України забезпечують: а) телевізійне мовлення ("Українське телебачення) - на двох загальнонаціональних телевізійних каналах; б) радіомовлення ("Українське радіо") - на трьох загальнонаціональних каналах радіомовлення та у мережі проводового мовлення; в) виробництво фільмів, програм, впровадження прогресивних технологій та стандартів мовлення."; Держава не бере участі в управлінні організаціями Суспільного мовлення. Текст законопроекту доповнити статтею 2 такого змісту: "Законодавство про Суспільне телерадіомовлення складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про інформацію", Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та інших законів, що регламентують діяльність телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної і господарської діяльності та цього Закону."  
Враховано частково    
    -12- Баграєв М.Г.
Оскільки Цивільним кодексом України передбачено створення установ будь-якої форми власності, а також з огляду на те, що будь-яка установа має статус юридичної особи, доцільно виключити слова "юридичні особи -" та додати слово "державні" перед словом "установи". Установчим документом для установи є установчий акт, який містить положення аналогічні положенням статуту та установчого договору господарського товариства. Тому з частини другої статті необхідно виключити слово "статутів".  
Враховано частково    
6. Стаття 2. Принципи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення   -13- Семинога А.І.
Назву статті законопроекту викласти в такій редакції: "Принципи діяльності Суспільного телерадіомовлення"  
Враховано   Стаття 2. Принципи діяльності Суспільного телерадіомовлення  
7. Організації Суспільного телерадіомовлення діють за принципами: - законності; - незалежності; - об'єктивності та збалансованості інформації; - оперативності, точності та достовірності інформації; - чіткого відокремлення авторських коментарів від викладання фактів; - плюралізму думок; - прозорості та відкритості діяльності; - підзвітності громадянам України; - участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики. Порядок реалізації принципів діяльності Суспільного телерадіомовлення визначається цим Законом, а також внутрішніми документами організацій Суспільного телерадіомовлення.   -14- Жовтяк Є.Д.
Беспалий Б.Я.
Статтю 2 викласти в наступній редакції: "Суспільне телерадіомовлення створюється на базі Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України."  
Враховано ст.23  1. Суспільне телерадіомовлення діє за принципами: - законності; - незалежності; - об'єктивності та збалансованості інформації; - оперативності, точності та достовірності інформації; - чіткого відокремлення авторських коментарів від викладання фактів; - плюралізму думок; - прозорості та відкритості діяльності; - підзвітності громадянам України; - участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики. 2. Порядок реалізації принципів Суспільного телерадіомовлення визначається цим Законом, а також внутрішніми актами НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо".  
    -15- Гмиря С.П.
Статтю 2 доповнити: "Завданням суспільного мовника є забезпечення мовлення на високому професійному рівні в інтересах громадськості і в інтересах всіх мешканців України. Виконуючи це, суспільний мовник буде точно інформувати громадськість, підтримувати демократичні процеси, забезпечувати відповідне співвідношення новин, культурних, художніх, освітніх, спортивних, розважальних та дитячих програм і забезпечувати громадськість України високоякісними програмами, які відповідають високим стандартам етики і представляють різноманітну та точну інформацію."  
Враховано частково у ст.1   
    -16- Стецьків Т.С.
"Стаття 2. Принципи Суспільного телерадіомовлення Суспільне телерадіомовлення діє за принципами: - законності; - незалежності; - об'єктивності та збалансованості інформації; - оперативності, точності та достовірності інформації; - чіткого відокремлення авторських коментарів від викладання фактів; - плюралізму думок; - прозорості та відкритості діяльності; - підзвітності громадянам України; - участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики. Порядок реалізації принципів Суспільного телерадіомовлення визначається цим Законом, а також внутрішніми актами НТРКУ."  
Враховано редакційно    
8. Розділ 2. Органи управління та контролю      Розділ 2. Органи управління та контролю  
9. Стаття 3. Органи управління та контролю      Стаття 3. Органи управління та контролю  
10. Органами управління та контролю Суспільного телерадіомовлення є: Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення, Правління Українського телебачення, Правління Українського радіо, президент Українського телебачення, президент Українського радіо.   -17- Стецьків Т.С.
Органами управління та контролю Суспільного телерадіомовлення є: Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення; Контрольно ревізійна комісія НТРКУ; Генеральний директор; Правління НТРКУ.  
Враховано редакційно   Органами управління та контролю Суспільного телерадіомовлення є: Наглядова рада НТК "Суспільне телебачення"; Наглядова рада НРК "Суспільне радіо"; Правління НТК "Суспільне телебачення"; Правління НРК "Суспільне радіо"; Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення"; Генеральний директор НРК "Суспільне радіо"; Адміністративна рада НТК "Суспільне телебачення"; Адміністративна рада НРК "Суспільне радіо".  
    -18- Баграєв М.Г.
Поряд з органом громадського контролю (Наглядова рада), який через своє призначення та склад має контролювати перш за все виконання установами суспільного мовлення своєї ролі у суспільстві, необхідно створити орган професійного контролю (Правління). Цей орган має бути здатний контролювати технічну та художню якість програм суспільного мовлення (тоді як орган громадського мовлення має лише контролювати дотримання програмної концепції - тобто тематичну спрямованість передач), дотримання вимог професійної етики, фінансову дисципліну тощо.  
Враховано    
    -19- Гринів І.О.
Статтю 3 викласти у редакції: "Органами управління та контролю є: Наглядова рада НТК "Суспільне телебачення"; Наглядова рада НРК "Суспільне радіо"; Дирекція НТК "Суспільне телебачення"; Дирекція НРК "Суспільне радіо"."  
Враховано частково    
    -20- Лук'яненко Л.Г.
Статтю 3 викласти в наступній редакції: „Програмно-адміністративні Ради Громадського телебачення і радіомовлення України - як вищі органи управління та їх призначення Вищим колегіальним органом управління Громадського телебачення України - є Програмно-адміністративна Рада Громадського телебачення України. Вищим колегіальним органом управління Громадського радіомовлення України - є Програмно-адміністративна Рада Громадського радіомовлення України. Програмно-адміністративні Ради Громадського телебачення і радіомовлення України захищають цінності, покладені в основу політичних, правових та соціальних структур демократичного суспільства. Програмно-адміністративні Ради Громадського телебачення і радіомовлення України затверджують і забезпечують реалізацію програмних концепцій громадського мовлення, визначають засади кадрової політики та структуру управління, контролюють використання каналів мовлення та фінансово-господарську діяльність громадських теле- і радіоорганізацій. Програмно-адміністративні Ради Громадського телебачення і радіомовлення України діють на основі статутів, затверджених Верховною Радою України. Програмно-адміністративні Ради Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України призначають, відповідно, Генеральних продюсерів, Головних редакторів, Головних режисерів і Виконавчих директорів Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України, з якими укладаються контракти, мінімальний строк дії яких повинен становити не менше 3 років. В контракті визначаються права, обов'язки, відповідальність і строки найняття зазначених осіб, умови їх матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України. Програмно-адміністративні Ради Громадського телебачення і радіомовлення України працюють на громадських засадах."  
Відхилено    
    -21- Жовтяк Є.Д.
Беспалий Б.Я.
Статтю 3 викласти в наступній редакції: "Протягом періоду створення Суспільного телерадіомовлення Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія України керуються нормативно-правовими актами, що не суперечать цьому Закону та Закону України „Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України".  
Відхилено    
11. Стаття 4. Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення   -22- Мішура В.Д.
Назву статті викласти у редакції: "Стаття 4. Наглядові ради Суспільного телерадіомовлення"  
Враховано   Стаття 4. Наглядові ради Суспільного телерадіомовлення  
12. Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення (далі - Наглядова рада) - колегіальний орган, який від імені суспільства здійснює нагляд та контроль за організаціями Суспільного телерадіомовлення в порядку та спосіб, визначені цим Законом. Наглядова рада захищає цінності, закріплені в Конституції України. Наглядова рада діє на основі власного регламенту.   -23- Мішура В.Д.
Статтю 4 викласти у редакції: "1. Наглядові ради Суспільного телерадіомовлення є колегіальними органами, які від імені суспільства здійснюють нагляд та контроль за діяльністю НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" відповідно в порядку, в межах повноважень та у спосіб, визначені цим Законом та Статутами НТК „Суспільне телебачення" і НРК „Суспільне радіо". 2. Наглядові ради захищають цінності, закріплені в Конституції та законах України. 3. Наглядові ради діють на основі Конституції України, цього Закону, статутів НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" та власних регламентів."  
Враховано   1. Наглядові ради Суспільного телерадіомовлення (далі - Наглядові ради) - колегіальні органи, які від імені суспільства здійснюють нагляд та контроль за діяльністю НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" відповідно в порядку, в межах повноважень та у спосіб, визначений цим Законом та Статутами НТК „Суспільне телебачення" і НРК „Суспільне радіо". 2. Наглядові ради захищають цінності, закріплені в Конституції та законах України. 3. Наглядові ради діють на основі Конституції України, цього Закону, Статутів НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" та власного регламенту.  
    -24- Лук'яненко Л.Г.
Статтю 4 викласти в наступній редакції: "Персональний склад Програмно-адміністративних Рад Громадського телебачення України Громадського радіомовлення України затверджується Постановою Верховної Ради України. Програмно-адміністративні Ради Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України складаються з дванадцяти осіб кожна. До складу Програмно-адміністративної Ради Громадського телебачення України входять: чотири представники, рекомендовані фракціями Верховної Ради України; чотири представники, рекомендовані Президентом України, і чотири представники творчих спілок, НАН України і Всеукраїнської Ради церков, рекомендовані їх керівними органами. До складу Програмно-адміністративної Ради Громадського радіомовлення України входять: чотири представники, рекомендовані фракціями Верховної Ради України; чотири представники, рекомендовані Президентом України, і чотири представники творчих спілок, НАН України і Всеукраїнської Ради церков, рекомендовані їх керівними органами. Члени Програмно-адміністративних Рад Громадського телебачення і радіомовлення України обирають між собою Голів, та заступників Голів. Рішення Програмно-адміністративними Радами Громадського телебачення і радіомовлення України приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів, вирішальне значення має голос чинних Голів. Принципи діяльності та регламент роботи Програмно-адміністративних Рад Громадського телебачення і радіомовлення України визначаються їх статутами. Термін повноважень членів Програмно-адміністративних Рад Громадського телебачення і радіомовлення України складає сім років. Ротація або перепризначення членів Програмно-адміністративних Рад Громадського телебачення і радіомовлення України може здійснюватися з ініціативи Президента України, Верховної Ради України, творчих спілок, НАН України і Всеукраїнської Ради церков, у межах повноважень визначених цим Законом. Повноваження члена Програмно-адміністративної Ради Громадського телебачення України або Громадського радіомовлення України можуть бути достроково припинені Верховною Радою України у разі: його добровільної відставки, у зв'язку зі станом здоров'я, або в зв'язку з призначенням на посаду несумісну з виконанням обов'язків у Програмно-адміністративній Раді. Засідання Програмно-адміністративних Рад Громадського телебачення і радіомовлення України скликаються їх Головами у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць."  
Відхилено    
    -25- Стецьків Т.С.
"Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення (далі - Наглядова рада) - колегіальний орган, який від імені суспільства здійснює нагляд та контроль за діяльністю НТРКУ в порядку та у спосіб, визначені цим Законом. Наглядова рада захищає цінності, закріплені в законодавстві України. Наглядова рада діє на основі цього Закону, Статуту НТРКУ та власного регламенту. Члени Наглядової ради діють на громадських засадах та мають право на відшкодування за участь у її роботі у розмірі, що не може перевищувати половини місячної заробітної плати Генерального директора НТРКУ на рік. Членам Наглядової ради у разі необхідності окремо відшкодовуються витрати на відрядження."  
Враховано частково    
    -26- Правденко С.М.
Додати нову частину такого змісту: " Оплата праці членів Наглядових рад здійснюється з бюджету НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо".  
Відхилено    
    -27- Бондаренко О.Ф.
Ст..4 викласти в редакції: "1. Наглядові ради Суспільного телерадіомовлення (далі - Наглядова рада) - колегіальні органи, які від імені суспільства здійснюють нагляд та контроль за діяльністю НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" в порядку та у спосіб, визначені цим Законом. 2. Наглядові ради захищають цінності, закріплені в Конституції та законах України. 3. Наглядові ради діють на основі цього Закону та власного регламенту."  
Враховано    
13. Стаття 5. Призначення членів Наглядової ради   -28- Гринів І.О.
Назву статті 5 викласти у редакції: "Стаття 5. Формування складу Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо"  
Враховано   Стаття 5. Формування складу Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо"  
14. Наглядова рада складається з 30 осіб, які призначаються Верховною Радою України: 15 осіб - за квотами фракцій у поточному скликанні Верховної Ради України - від політичних партій та блоків; 15 осіб - від всеукраїнських громадських організацій. Члени Наглядової ради призначаються на 6 років. Склад кандидатів до Наглядової ради формується профільним комітетом Верховної Ради України. Профільний Комітет Верховної Ради України організовує і проводить відкритий конкурс до складу Наглядової ради за процедурою, затвердженою Верховною Радою України. Пропозиції щодо кандидатур вносять всеукраїнські громадські організації та установи, крім державних та комерційних. Склад Наглядової ради затверджується 2/3 (двома третинами) голосів членів Комітету, присутніх на засіданні. Узгоджений список виноситься на голосування у Верховній Раді України. Будь-які зміни списку потребують додаткового схвалення у Комітеті. До заяви про внесення кандидатури члена Наглядової ради додаються: - копії документів про реєстрацію громадської організації чи установи; - копії фінансової звітності за останні три роки з відмітками про її подання до податкових органів; - копії звітності щодо персоніфікованого обліку кадрів за останні три роки з відмітками про її подання до органів Пенсійного фонду України; - інформацію про структуру та кількість персоналу за останні три роки; - біографію та особову картку з місця роботи кандидата. Громадській організації може бути відмовлено у праві вносити кандидатуру в разі, якщо аудиторська перевірка її документів виявить, що громадська організація фактично не здійснювала статутну діяльність протягом останніх трьох років. Рішення про відмову може бути оскаржено у судовому порядку. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка працює на посаді народного депутата, має будь-якій інший представницький мандата чи є державним службовцем. Не може бути обраним до Наглядової ради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Член Наглядової ради може бути відкликаним в разі систематичного невиконання ним своїх обов'язків. Систематичним невиконанням обов'язків є відсутність члена Наглядової ради на зборах Наглядової ради більше трьох разів впродовж одного року без поважних причин. Член Наглядової ради від політичної партії може бути відкликаний за рішенням відповідної політичної партії. Політична партія також зобов'язана відкликати свого представника у Наглядовій раді за поданням Наглядової ради у зв'язку з систематичним невиконанням ним своїх обов'язків без поважних причин. Політична партія зобов'язана протягом одного місяця з дня відкликання свого представника рекомендувати нового кандидата до складу Наглядової ради.   -29- Гринів І.О.
"1. Формування Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо", а також здійснення їх членами своїх повноважень повинні ґрунтуватися на принципах об'єктивності та незалежності. Члени Наглядових рад відстоюють інтереси Українського народу, Суспільного телерадіомовлення і не можуть використовувати свої повноваження у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб. 2. Членом Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо" не може бути особа, яка має будь-який представницький мандат, є працівником органів державної влади, військовослужбовцем, співробітником органів Служби безпеки України чи прокуратури, а також особа, яка є співробітником теле- чи радіоорганізацій. Не може бути призначеною до Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо" особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину. 3. Формування складу Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо" здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. 4. Наглядові ради Суспільного телерадіомовлення складаються з тридцяти осіб. 5. По десять членів Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо" вносяться Президентом України і Верховною Радою України. 6. Решту десять членів Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо" призначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за поданнями всеукраїнських громадських організацій, зареєстрованих не менш, ніж за три роки до внесення відповідного подання, при цьому кожна громадська організація має право подати не більше однієї кандидатури до складу Наглядових рад Суспільного телерадіомовлення. 7. Порядок внесення та розгляду подань щодо призначення членів Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо" визначається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням з профільним комітетом Верховної Ради . 8. Строк повноважень членів Наглядових рад складає шість років. Повноваження члена Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо" припиняються по закінченні встановленого строку повноважень або достроково - за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у зв'язку з: - особистою заявою відповідного члена Наглядових рад НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо"; - наявністю підстав, що унеможливлюють виконання повноважень члена Наглядових рад Суспільного телерадіомовлення, передбачених пунктом другим цієї статті."  
Враховано частково   1. Формування Наглядових рад НТК „Суспільне телебачення" та НРК „Суспільне радіо", а також здійснення їх членами своїх повноважень повинні ґрунтуватися на принципах об'єктивності та незалежності. Члени Наглядових рад відстоюють інтереси Українського народу, Суспільного телерадіомовлення і не можуть використовувати свої повноваження у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб. 2. Членом Наглядових рад НТК „Суспільне телебачення" чи НРК „Суспільне радіо" не може бути особа, яка має будь-який представницький мандат, є працівником органів державної влади, військовослужбовцем, співробітником органів Служби безпеки України чи прокуратури, а також особа, яка є співробітником теле- чи радіоорганізацій. Не може бути призначеною до Наглядових рад Суспільного телерадіомовлення особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину. 3. Наглядові ради Суспільного телебачення та Суспільного радіомовлення складаються з тридцяти осіб кожна. 4. Профільний Комітет Верховної Ради України організовує збір пропозицій до складу Наглядових рад Суспільного телебачення та Суспільного радіомовлення та проведення жеребкування в порядку, встановленому цим Законом. Профільний Комітет оголошує рішення про внесення кандидатур до Наглядових рад не менше ніж за місяць до дня проведення жеребкування. 5. Пропозиції щодо кандидатур вносять громадські організації та установи, які зареєстровані і здійснюють статутну діяльність не менше ніж три роки, а також депутатські фракції Верховної Ради України. 6. Склад кандидатів до Наглядових рад Суспільного телебачення та Суспільного радіомовлення формується за наступними квотами: від депутатських фракцій Верховної Ради України - п'ятнадцять осіб (від парламентської більшості - вісім осіб, від парламентської опозиції - сім осіб), від всеукраїнських жіночих організацій - дві особи, від всеукраїнських молодіжних організацій - одна особа, від громадських організацій національних меншин - дві особи, від всеукраїнських творчих спілок - дві особи, від вищих навчальних закладів та всеукраїнських педагогічних організацій - дві особи, від наукових установ - одна особа, від всеукраїнських профспілкових організацій - дві особи, від всеукраїнських релігійних організацій - одна особа, від всеукраїнських громадських організацій, які захищають інтереси соціально-вразливих верств населення - дві особи. 7. Організації (установи), перераховані у пункті 6 цієї статті, подають до профільного Комітету заяву, яка має містити: інформацію про сферу, в якій вона претендує на використання квоти, інформацію про кандидата та його згоду стати членом Наглядової ради. До заяви додається копія документу про державну реєстрацію, яка підтверджує статус організації (установи), її мету та дату заснування. Кожна громадська організація чи установа має право подати не більше однієї кандидатури до однієї Наглядової ради. Кожна депутатська фракція має право на внесення однакової кількості кандидатів. 8. Профільний Комітет проводить жеребкування на відкритому засіданні за участю представників засобів масової інформації, зацікавлених осіб та представників Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Жеребкування проводиться за кожною квотою окремо. Склад Наглядових рад, визначений за результати жеребкування, передається на призначення Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. 9. Обрання нових членів Наглядових рад проводиться за правилами цієї статті з урахування квоти, яка звільнилася. 10. Члена Наглядової ради може бути звільнено двома третинами голосів від повного складу відповідної Наглядової ради у разі відсутності члена Наглядової ради на зборах Наглядової ради більше трьох разів підряд без документально підтверджених поважних причин.  
    -30- Стецьків Т.С.
"Наглядова рада складається з 15 членів. Члени Наглядової ради затверджуються терміном на 6 років та достроково відкликаються Верховною Радою України. Порядок утворення Наглядової ради, а також здійснення її членами своїх повноважень повинні ґрунтуватись на принципах об'єктивності та незалежності. Члени Наглядової ради відстоюють інтереси народу України, Суспільного телерадіомовлення і не можуть використовувати свої повноваження у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб. Склад кандидатів до Наглядової ради формується Комітетом Верховної Ради України відповідальним за політику в сфері засобів масової інформації (надалі - профільний Комітет). Профільний Комітет Верховної Ради України організовує та проводить відкритий конкурс до складу Наглядової ради за процедурою, затвердженою Верховною Радою України. Пропозиції щодо кандидатур вносять громадські організації та установи, крім державних. Профільний Комітет Верховної Ради України більшістю голосів від загального складу членів Комітету, формує склад кандидатів до Наглядової ради за наступними квотами: від громадських організацій та установ, що представляють та (або) захищають інтереси дітей та молоді - одна особа, від громадських організацій та установ, для яких профілюючою є діяльність в сфері науки, освіти та екології - три особи, від громадських організацій та установ, для яких профілюючою є діяльність в сфері культури і мистецтва - дві особи, від релігійних громад - три особи, від громадських організацій та установ, що представляють та (або) захищають інтереси національних меншин - три особи, від громадських організацій та установ, що представляють та (або) захищають інтереси соціально-вразливих верств населення, а також від громадських організацій та установ, що працюють в сфері охорони здоров'я - три особи. Кожна громадська організація чи установа має право подати не більше однієї кандидатури, самостійно визначаючи сферу, в якій вона претендує на використання квоти. Узгоджений список виноситься на голосування у Верховній Раді України. Будь-які зміни до списку кандидатур потребують додаткового схвалення Комітетом. Члена Наглядової ради може бути відкликано Верховною Радою України за поданням громадської організації чи установи, яка вносила кандидатуру такого члена, або за поданням профільного Комітету Верховної Ради України у разі систематичного невиконання ним своїх членських обов'язків. Систематичним невиконанням членських обов'язків є відсутність члена Наглядової ради на зборах Наглядової ради більше трьох разів підряд незалежно від причин відсутності."  
Враховано частково    
    -31- Мішура В.Д.
Включити до переліку квоти представників від профспілкових організацій.  
Враховано    
    -32- Бондаренко О.Ф.
Ст. 5 викласти у редакції: "Наглядові ради Суспільного телебачення та Суспільного радіомовлення складаються з тридцяти осіб кожна. 4. Профільний Комітет Верховної Ради України організовує збір пропозицій до складу Наглядових рад Суспільного телебачення та Суспільного радіомовлення та проведення жеребкування в порядку, встановленому цим Законом. Профільний Комітет оголошує рішення про внесення кандидатур до Наглядових рад не менше ніж за місяць до дня проведення жеребкування. 5. Пропозиції щодо кандидатур вносять громадські організації та установи, які зареєстровані і здійснюють статутну діяльність не менше ніж три роки, а також депутатські фракції Верховної Ради України. 6. Склад кандидатів до Наглядових рад Суспільного телебачення та Суспільного радіомовлення формується за наступними квотами: від депутатських фракцій Верховної Ради України - п'ятнадцять осіб (від парламентської більшості - вісім осіб, від парламентської опозиції - сім осіб), від всеукраїнських жіночих організацій - дві особи, від всеукраїнських молодіжних організацій - одна особа, від громадських організацій національних меншин - дві особи, від всеукраїнських творчих спілок - дві особи, від вищих навчальних закладів та всеукраїнських педагогічних організацій - дві особи, від наукових установ - одна особа, від всеукраїнських профспілкових організацій - дві особи, від всеукраїнських релігійних організацій - одна особа, від всеукраїнських громадських організацій, які захищають інтереси соціально-вразливих верств населення - дві особи. 7. Організації (установи), перераховані у пункті 6 цієї статті, подають до профільного Комітету заяву, яка має містити: інформацію про сферу, в якій вона претендує на використання квоти, інформацію про кандидата та його згоду стати членом Наглядової ради. До заяви додається копія документу про державну реєстрацію, яка підтверджує статус організації (установи), її мету та дату заснування. Кожна громадська організація чи установа має право подати не більше однієї кандидатури до однієї Наглядової ради. Кожна депутатська фракція має право на внесення однакової кількості кандидатів. 8. Профільний Комітет проводить жеребкування на відкритому засіданні за участю представників засобів масової інформації, зацікавлених осіб та представників Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Жеребкування проводиться за кожною квотою окремо. Склад Наглядових рад, визначений за результати жеребкування, передається на призначення Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.."  
Враховано    
    -33- Правденко С.М.
"Наглядова рада повинна бути незалежним органом, який репрезентує різноманітні інтереси суспільства, а не політичні інтереси. Кількість членів Ради занадто велика: цілком достатньо 9 або 11, і в будь-якому випадку не більше 15. Статтю викласти у редакції: "Наглядова рада складається з 15 членів. Члени Наглядової ради затверджуються терміном на 6 років та можуть бути достроково відкликані Верховною Радою України. Склад кандидатів до Наглядової ради формується Комітетом Верховної Ради України відповідальним за політику в сфері засобів масової інформації (надалі - профільний Комітет). Пропозиції щодо кандидатур вносять всеукраїнські громадські організації та установи (крім державних та комерційних), які зареєстровані і здійснюють статутну діяльність не менше ніж три роки. Профільний Комітет Верховної Ради України на своєму засіданні, шляхом жеребкування, формує склад кандидатів до Наглядової ради за квотами."  
Враховано частково    
    -34- Семинога А.І.
Наглядова рада складається з 30 осіб, які призначаються Верховною Радою України: 10 осіб - за квотами фракцій у поточному скликанні Верховної Ради України - від політичних партій та блоків; 10 осіб - від всеукраїнських громадських організацій, 5 осіб - від Президента України та 5 осіб - від Кабінету Міністрів України. Члени Наглядової ради призначаються на 4 роки. Пропозиції щодо кандидатів до Наглядової ради від Верховної Ради України та від громадських організацій узагальнюються профільним комітетом Верховної Ради України. Профільний Комітет Верховної Ради України організовує і проводить відкритий конкурс до складу Наглядової ради від Верховної Ради України та від громадських організацій за процедурою, затвердженою Верховною Радою України. Пропозиції щодо кандидатур до Наглядової ради від Верховної Ради України вносять депутатські групи та фракції. Пропозиції щодо кандидатур до Наглядової ради від громадських організацій вносять всеукраїнські громадські організації та установи, крім державних та комерційних. Узгоджений список кандидатур на посади членів Наглядової ради від Верховної Ради України та від громадських організацій виноситься на голосування у Верховній Раді України відповідним профільним комітетом. Склад Наглядової ради затверджується від Верховної ради України та від громадських організацій затверджується Верховною Радою України. Будь-які зміни списку потребують попереднього схвалення у Комітеті. До заяви про внесення кандидатури члена Наглядової ради додаються: - копії документів про реєстрацію громадської організації чи установи; - копії фінансової звітності за останні три роки з відмітками про її подання до податкових органів; - копії звітності щодо персоніфікованого обліку кадрів за останні три роки з відмітками про її подання до органів Пенсійного фонду України; - інформацію про структуру та кількість персоналу за останні три роки; - біографію та особову картку з місця роботи кандидата. Громадській організації може бути відмовлено у праві вносити кандидатуру в разі, якщо аудиторська перевірка її документів виявить, що громадська організація фактично не здійснювала статутну діяльність протягом останніх трьох років. Рішення про відмову може бути оскаржено у судовому порядку. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка працює на посаді народного депутата, має будь-якій інший представницький мандат чи є державним службовцем. Не може бути обраним до Наглядової ради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Член Наглядової ради може бути відкликаним рішенням Верховної Ради України за поданням Наглядової ради в разі систематичного невиконання ним своїх обов'язків. Систематичним невиконанням обов'язків є відсутність члена Наглядової ради на зборах Наглядової ради більше трьох разів впродовж одного року без поважних причин. Член Наглядової ради від політичної партії може бути відкликаний рішенням Верховної Ради України за поданням відповідних депутатських груп та фракцій. Депутатська група або фракція також зобов'язана відкликати свого представника у Наглядовій раді за поданням Наглядової ради у зв'язку з систематичним невиконанням ним своїх обов'язків без поважних причин. Депутатська група або фракція зобов'язана протягом одного місяця з дня відкликання свого представника рекомендувати нового кандидата до складу Наглядової ради. Член Наглядової ради від громадської організації може бути відкликаний рішенням Верховної Ради України за поданням профільного комітету. Порядок призначення та відкликання членів Наглядової ради від Президента України затверджується Указом Президента України. Порядок призначення та відкликання членів Наглядової ради від кабінету Міністрів України затверджується Постановою Кабінету Міністрів України."  
Відхилено    
    -35- Шурма І.М.
У першій частині статті 5 зазначити наступне: "- від депутатських фракцій Верховної Ради України - шістнадцять осіб, причому не менше половини з них - від фракцій, що представляють опозиційні політичні сили"  
Враховано частково    
15. Стаття 6. Ротація членів Наглядової ради      Стаття 6. Ротація членів Наглядових рад  
16. Ротація членів Наглядової ради відбувається один раз на три роки. Після призначення першого складу шляхом жеребкування визначається половина складу Наглядової ради, яка буде виконувати повноваження 3 роки. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, нова особа призначається лише на термін, що залишився у особи, яка вибула.   -36- Семинога А.І.
В тексті статті 6 законопроекту слово „три" замінити на слово „два";  
Враховано   1. Кожні два роки відбувається ротація третини складу Наглядових рад. 2. У випадку дострокового припинення повноважень члена відповідної Наглядової ради, повноваження члена, якого призначено на заміну, закінчуються в той же термін, в який би закінчилися повноваження члена, що вибув.  
    -37- Стецьків Т.С.
"Раз на два роки відбувається ротація членів Наглядової ради . У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, повноваження члена, якого призначено на заміну, закінчуються в той же термін, в який би закінчилися повноваження члена, що вибув."  
Враховано    
17. Стаття 7. Повноваження та діяльність Наглядової ради      Стаття 7. Повноваження та діяльність Наглядових рад  
18. Наглядова рада є розпорядником державного майна організацій Суспільного телерадіомовлення, яке передається їй Кабінетом Міністрів України на підставі актів реорганізації НТКУ та НРКУ. Установчі збори Наглядової ради призначаються Постановою Верховної Ради України. Установчі збори, а в подальшому і поточні збори Наглядової ради: - обирають та звільняють з посади голову Наглядової ради, його заступника та секретаря Наглядової ради, - призначають та звільняють склад Правління Українського телебачення та Українського радіо та окремих членів Правління Українського телебачення та Українського радіо; - призначають та звільняють з посад президентів Українського телебачення та Українського радіо за поданням членів Правління Українського телебачення чи Українського радіо або без такого подання; - дають доручення Правлінню Українського телебачення та Українського радіо розробити чи внести відповідні зміни до установчих актів, редакційних статутів, програмної концепції, положень про тендер, положень про конкурс на заміщення посади президентів Українського телебачення та Українського радіо та інших актів організацій Суспільного телерадіомовлення; - відстежують рейтинг програм та передач Суспільного телерадіомовлення, в тому числі користуючись платними послугами організацій опитування громадської думки. Голова Наглядової ради: - формує апарат Наглядової ради у складі 10 працівників: секретаря-референта, юристів, співробітників служби зв'язків з громадськістю; - головує на засіданнях Наглядової ради; - відповідно до рішень Наглядової ради підписує трудовий контракт з президентом Українського телебачення та президентом Українського радіо; - представляє Суспільне телерадіомовлення. Чергові збори Наглядової ради проводяться не рідше, ніж один раз на три місяці. Позачергові збори Наглядової ради скликаються на вимогу не менше ніж 5 членів Наглядової ради, членів Правління Українського телебачення або Українського радіо, президента Українського телебачення або президента Українського радіо; Збори Наглядової ради є повноважними за присутності не менш ніж половини від складу Наглядової ради. Наглядова рада приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів ради. Члени Наглядової ради діють на громадських засадах. Члени Наглядової ради отримують грошову винагороду у розмірі 5 мінімальних заробітних плат на місяць. Наглядова рада затверджує внутрішні акти, визначає редакційну та програмну політику, контролює їх виконання. Наглядова рада не має права здійснювати попередній контроль змісту програм. Кошти на утримання та організацію діяльності Наглядової ради закладаються до бюджету Українського телебачення.   -38- Правденко С.М.
Частину 1 статті 7 необхідно виключити, оскільки Наглядова рада не може бути розпорядником державного майна організацій Суспільного телерадіомовлення. Відповідно до Господарського кодексу України майно має бути передане у користування безпосередньо організаціям Суспільного телерадіомовлення або на основі права господарського відання, або на основі права оперативного управління. А статтю розпочати у редакції: "Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення: - затверджує регламент Наглядової ради, положення про конкурс на заміщення посад генеральних директорів НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо", членів Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо" інші акти та рішення відповідно до цього Закону."  
Враховано   1. Рішення відповідної Наглядової ради приймаються на зборах більшістю голосів від загального складу відповідної Наглядової ради, якщо інше прямо не передбачено цим Законом. У випадку, якщо голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови Наглядової ради. 2. Кожна Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення: - затверджує свій регламент, положення про конкурс на заміщення посад генеральних директорів НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо", членів Правління НТК "Суспільне телебачення" чи Правління НРК "Суспільне радіо", інші акти та рішення відповідно до цього Закону; - обирає зі свого складу та звільняє голову Наглядової ради, заступника голови та секретаря Наглядової ради; - призначає та звільняє з посад генеральних директорів та членів Правління НТК "Суспільне телебачення" чи Правління НРК "Суспільне радіо"; - щорічно розробляє та затверджує засади редакційної політики і концепцію мовлення на наступний рік; - відстежує рейтинг програм та передач НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо", в тому числі користуючись платними послугами організацій опитування громадської думки; - здійснює інші повноваження, передбачені Статутами НТК „Суспільне телебачення" чи НРК „Суспільне радіо". 3. Порядок проведення засідань Наглядових рад та прийняття ними рішень визначаються статутами НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" та затвердженими у відповідності до них регламентами. 4. Наглядові ради не мають права здійснювати попередній контроль змісту теле- чи радіопрограм та передач. Стаття 8. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради: - головує на засіданнях Наглядової ради; - відповідно до рішень Наглядової ради підписує трудовий контракт з генеральним директором НТК "Суспільне телебачення" чи генеральним директором НРК "Суспільне радіо"; - представляє Наглядову раду; - не рідше ніж один раз на рік звітує про свою діяльність та про діяльність апарату відповідної Наглядової ради; - формує апарат Наглядової ради у складі десяти працівників: юристів, співробітників служби зв'язків з громадськістю, секретарів-референтів та інших; - виконує інші функції, визначені Статутом та регламентом відповідної Наглядової ради.  
    -39- Стецьків Т.С.
Рішення Наглядової ради приймаються на її зборах більшістю голосів членів Наглядової ради, якщо інше прямо не передбачено цим Законом. У випадку, якщо голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови Наглядової ради. Збори Наглядової ради є повноважними за умови участі у них більше половини її складу. Збори Наглядової ради: - затверджують регламент Наглядової ради, положення про конкурс на заміщення посад Генерального директора, членів Контрольно-ревізійної комісії та Правління НТРКУ, інші акти та рішення відповідно до цього Закону та Статуту НТРКУ; - обирають та звільняють зі свого складу голову Наглядової ради, його заступника та секретаря Наглядової ради, - призначають та звільняють членів Контрольно-ревізійної комісії НТРКУ; - призначають та звільняють з посади Генерального директора; - призначають та звільняють членів Правління НТРКУ; - дають доручення Правлінню, Контрольно-ревізійній комісії та (або) Генеральному директору НТРКУ щодо усунення недоліків в діяльності НТРКУ; - дають згоду на придбання та відчуження майна НТРКУ на суму, що перевищує один мільйон гривень; - відстежують рейтинг програм та передач Суспільного телерадіомовлення, в тому числі користуючись платними послугами організацій опитування громадської думки. Наглядова рада затверджує внутрішні акти, визначає редакційну та програмну політику, контролює їх виконання та виконує інші повноваження, покладені на неї законами України та Статутом НТРКУ. Чергові збори Наглядової ради проводяться не рідше, ніж один раз на три місяці. Позачергові збори Наглядової ради скликаються на вимогу не менше ніж 5 членів Наглядової ради, а також на вимогу Контрольно-ревізійної комісії, Правління чи Генерального директора НТРКУ; Наглядова рада не має права здійснювати попередній контроль змісту програм.  
Враховано редакційно    
    -40- Семинога А.І.
Стаття. Повноваження та діяльність Наглядової ради, Голови Наглядової ради та Апарату Наглядової ради Наглядова рада має право оперативного управління щодо майна організацій Суспільного телерадіомовлення, яке передається їй Кабінетом Міністрів України на підставі актів реорганізації НТКУ та НРКУ. Установчі збори Наглядової ради призначаються Постановою Верховної Ради України. Установчі збори, а в подальшому і поточні збори Наглядової ради: - обирають та звільняють з посади голову Наглядової ради, його заступника та секретаря Наглядової ради, - призначають та звільняють склад Правління Українського телебачення та Українського радіо та окремих членів Правління Українського телебачення та Українського радіо; - призначають та звільняють з посад президентів Українського телебачення та Українського радіо за поданням членів Правління Українського телебачення чи Українського радіо або без такого подання; - дають доручення Правлінню Українського телебачення та Українського радіо розробити чи внести відповідні зміни до установчих актів, редакційних статутів, програмної концепції, положень про тендер, положень про конкурс на заміщення посади президентів Українського телебачення та Українського радіо та інших актів організацій Суспільного телерадіомовлення; - відстежують рейтинг програм та передач Суспільного телерадіомовлення; - затверджують засади редакційної політики організацій Суспільного телерадіомовлення; - погоджують статути організацій Суспільного телерадіомовлення; - виконують інші функції відповідно до законодавства. Голова Наглядової ради: - формує апарат Наглядової ради у складі 10 працівників: 2 секретаря-референта, 2 юриста, 5 співробітників служби зв'язків з громадськістю та 1 бухгалтера; - головує на засіданнях Наглядової ради; - відповідно до рішень Наглядової ради підписує трудовий контракт з президентом Українського телебачення та президентом Українського радіо; - представляє Суспільне телерадіомовлення; - не рідше ніж 1 раз на рік звітує про свою діяльність та про діяльність апарату Наглядової ради; - виконує інші функції визначені Наглядовою радою. Чергові збори Наглядової ради проводяться не рідше, ніж один раз на три місяці. Позачергові збори Наглядової ради скликаються на вимогу не менше ніж 5 членів Наглядової ради, членів Правління Українського телебачення або Українського радіо, президента Українського телебачення або президента Українського радіо; Збори Наглядової ради є повноважними за присутності не менш ніж половини від складу Наглядової ради. Наглядова рада приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів ради. Члени Наглядової ради діють на громадських засадах. Члени Наглядової ради отримують грошову винагороду у розмірі 5 мінімальних заробітних плат на місяць. Наглядова рада затверджує внутрішні акти, визначає редакційну та програмну політику, контролює їх виконання. Наглядова рада не має права здійснювати попередній контроль змісту програм. Кошти на утримання та організацію діяльності Наглядової ради закладаються до бюджету Українського телебачення та Українського радіо. Апарат Наглядової ради: - забезпечує діяльність голови Наглядової ради; - контролює дотримання норм законодавства з боку організацій Суспільного телерадіомовлення; - формує рейтинг організацій Суспільного телерадіомовлення, їх фільмів, програм та іншої продукції; - розробляє кошторис апарату Наглядової ради; - здійснює виплату грошової винагороди членам Наглядової ради; - звітує перед Наглядовою радою про витрачання коштів; - розробляє пропозиції щодо підвищення якості фільмів, програм та іншої продукції організацій Суспільного телерадіомовлення; - виконує інші функції визначені головою Наглядової ради."  
Враховано частково    
    -41- Мішура В.Д.
"Стаття 7. Повноваження Наглядової ради Суспільного телерадіомовлення Рішення Наглядової ради приймаються на зборах більшістю голосів від загального складу членів Наглядової ради, якщо інше прямо не передбачено цим Законом. У випадку, якщо голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови Наглядової ради. Збори Наглядової ради є повноважними за умови участі у них більше половини її складу. Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення: - затверджує регламент Наглядової ради, положення про конкурс на заміщення посад генеральних директорів НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо", членів Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо" інші акти та рішення відповідно до цього Закону та статутів НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо"; - обирає зі свого складу та звільняє голову Наглядової ради, його заступників та секретарів Наглядової ради; - призначає та звільняє членів Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо"; - призначає та звільняє з посад генеральних директорів; - призначає та звільняє членів Правління НТК "Суспільне телебачення" та правління НРК "Суспільне радіо"; - дає доручення Правлінням та (або) генеральним директорам НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" щодо усунення недоліків у діяльності НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо"; - дає згоду на придбання та відчуження майна НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" на суму, що перевищує один мільйон гривень; - відстежує рейтинг програм та передач НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо", в тому числі користуючись платними послугами організацій опитування громадської думки. Наглядова рада затверджує внутрішні акти, визначає редакційну та програмну політику, контролює їх виконання та виконує інші повноваження, покладені на неї законами України та статутами НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". Чергові збори Наглядової ради проводяться не рідше, ніж чотири рази на рік. Позачергові збори Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради на вимогу не менше ніж 5 членів Наглядової ради. Наглядова рада не має права здійснювати попередній контроль змісту програм."  
Враховано частково    
    -42- Стецьків Т.С.
Додати нову статтю наступного змісту: "Стаття. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради: - головує на засіданнях Наглядової ради; - відповідно до рішень Наглядової ради підписує трудовий контракт з Генеральним директором НТРКУ." Решту норм перенести до статей 4,5,6.  
Враховано частково    
    -43- Гринів І.О.
У статтю 7 додати: "Рішення відповідної Наглядової ради приймаються на зборах більшістю голосів членів відповідної Наглядової ради, якщо інше прямо не передбачено цим Законом. Наглядові ради НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо": - затверджує Статути відповідних телерадіоорганізацій; - затверджує власний регламент Наглядової ради; - обирає зі свого складу та звільняє голову Наглядової ради, його заступників та секретарів Наглядової ради; - призначає та звільняє з посад генеральних директорів та членів Дирекцій відповідно НТК "Суспільне телебачення" і НРК "Суспільне радіо"; - затверджує річні бюджети відповідних телерадіоорганізацій; - затверджує засади редакційної політики і концепцію мовлення; здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо"; - здійснює інші повноваження, передбачені статутами НТК „Суспільне телебачення" і НРК „Суспільне радіо". Порядок проведення засідань Наглядових рад та прийняття ними рішень визначаються Статутами НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" та затвердженими у відповідності до них регламентами. Наглядова рада не має права здійснювати попередній контроль змісту програм." Додати нову статтю: "Голова Наглядової ради: - головує на засіданнях Наглядової ради; - відповідно до рішень Наглядової ради підписує трудовий контракт з генеральним директором НТК "Суспільне телебачення" та генеральним директором НРК "Суспільне радіо"; - представляє Наглядову раду; - не рідше, ніж один раз на рік, звітує про свою діяльність та про діяльність апарату Наглядової ради; - виконує інші функції, визначені відповідними Статутом та регламентом Наглядової ради."  
Враховано редакційно    
19. Стаття 8. Правління Українського телебачення та Українського радіо   -44- Правденко С.М.
Назву статті викласти у редакції: "Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо"  
Враховано   Стаття 9. Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо"  
20. Правління є контролюючим органом у галузі управління та фінансів. Члени Правління призначаються Наглядовою радою на підставі конкурсу з числа фахівців у галузі управління, фінансів, телебачення, радіомовлення, юриспруденції та зв'язку. Правління призначається Наглядовою радою окремо для Українського телебачення та Українського радіо і має у своєму складі по 7 осіб. Члени Правління Українського телебачення та Українського радіо обирають зі свого складу голову і секретаря Правління Українського телебачення та голову і секретаря Правління Українського радіо. Члени Правління призначаються на 4 роки і можуть бути відкликаними достроково лише за рішенням Наглядової ради. Членами Правління не можуть бути народні депутати України, державні службовці, а також особи, які працюють у сфері телебачення чи радіо, є співробітниками телерадіоорганізацій або отримують будь-яку винагороду від телерадіоорганізацій. Члени Правління працюють на громадських засадах. Члени Правління отримують грошову винагороду у розмірі 10 мінімальних заробітних плат на місяць. Кошти на утримання та організацію діяльності відповідного Правління закладаються до бюджетів Українського телебачення та Українського радіо.   -45- Стецьків Т.С.
Назву та зміст статті викласти у новій редакції: "Стаття 8. Контрольно-ревізійна комісія Національної телерадіокомпанії Контрольно-ревізійна комісія НТРКУ здійснює стратегічне планування, управління фінансово-господарською діяльністю та загальний контроль за роботою НТРКУ. Члени Контрольно-ревізійної комісії призначаються Наглядовою радою на підставі конкурсу з числа фахівців у галузі управління, фінансів, телебачення, радіомовлення, юриспруденції та зв'язку. Контрольно-ревізійна комісія призначається Наглядовою радою у складі семи осіб. Члени Контрольно-ревізійної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря Контрольно-ревізійної комісії. Члени Контрольно-ревізійної комісії призначаються на 4 роки і можуть бути відкликаними достроково лише за рішенням Наглядової ради. Можливе повторне призначення, але не більше, ніж два терміни підряд. У випадку невиконання членом Контрольно-ревізійної комісії своїх посадових обов'язків або за умови його відсутності на засіданнях Контрольно-ревізійної комісії протягом трьох місяців, він може бути відкликаний Наглядовою радою. У випадку дострокового припинення повноважень члена Контрольно-ревізійної комісії, нова особа на заміну члена, що вибув, призначається лише на термін, що залишився у особи, яка вибула. Членом Контрольно-ревізійної комісії не може бути особа, яка є народним депутатом України, має будь-який інший представницький мандат, є державним службовцем, працівником органів державної влади, військовослужбовцем, співробітником органів Служби безпеки України чи прокуратури, обіймає у штаті НТРКУ керівну посаду або посаду, що пов'язана з виконанням господарсько-розпорядчих чи фінансово-контролюючих функцій, а також особа, яка є співробітником іншої теле- чи радіоорганізацій. Члени Контрольно-ревізійної комісії працюють на громадських засадах та мають право на відшкодування за участь у його роботі у розмірі, що не може перевищувати половини місячної заробітної плати Генерального директора НТРКУ на рік. Членам Контрольно-ревізійної комісії у разі необхідності окремо відшкодовуються витрати на відрядження.  
Враховано частково   1. Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо" здійснюють стратегічне планування, управління фінансово-господарською діяльністю НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". 2. Члени відповідного Правління призначаються відповідною Наглядовою радою Суспільного телерадіомовлення на підставі конкурсу з числа фахівців у галузі управління, фінансів, телебачення, радіомовлення, юриспруденції та зв'язку. 3. Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо" мають у своєму складі по сім осіб. 4. Члени кожного Правління обирають зі свого складу голову і секретаря. 5. Члени кожного Правління призначаються на 4 роки і можуть бути відкликаними достроково лише за рішенням відповідної Наглядової ради. Можливе повторне призначення, але не більше, ніж два терміни підряд. 6. У випадку невиконання членом Правління своїх посадових обов'язків або за умови його відсутності на засіданнях відповідного Правління протягом трьох місяців без поважних причин, його повноваження можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної Наглядової ради. 7. У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління НТК "Суспільне телебачення" чи Правління НРК "Суспільне радіо", нова особа на заміну члена, який вибув, призначається лише на термін, що залишився у особи, яка вибула. 8. Членом Правління НТК "Суспільне телебачення" чи Правління НРК "Суспільне радіо" не може бути особа, яка є народним депутатом України, має будь-який інший представницький мандат, є державним службовцем, працівником органів державної влади, військовослужбовцем, співробітником органів Служби безпеки України чи прокуратури, обіймає у штаті Суспільного телерадіомовлення керівну посаду або посаду, що пов'язана з виконанням господарсько-розпорядчих чи фінансово-контролюючих функцій, а також особа, яка є співробітником іншої теле- чи радіоорганізації.  
    -46- Гринів І.О.
Назву та текст статті 8 викласти у редакції: "Стаття 8. Дирекція НТК "Суспільне телебачення" та Дирекція НРК "Суспільне радіо" Дирекція НТК "Суспільне телебачення" та Дирекція НРК "Суспільне радіо" формується з керівників конкретних напрямків діяльності телерадіоорганізацій. Члени відповідної Дирекції призначаються відповідною Наглядовою радою за поданням генерального директора. Члени кожної Дирекції призначаються на 4 роки і можуть бути відкликаними достроково лише за рішенням відповідної Наглядової ради. Дирекція НТК "Суспільне телебачення" та Дирекція НРК "Суспільне радіо": - забезпечує діяльність відповідних телерадіоорганізацій. - здійснюють інші повноваження, передбачені Статутами НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". Дирекції НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" не мають права здійснювати попередній контроль теле- та радіопрограм."  
Враховано частково    
21. Стаття 9. Повноваження та діяльність Правління Українського телебачення та Українського радіо   -47- Правденко С.М.
Назву статті викласти у такій редакції: "Повноваження Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо"  
Враховано   Стаття 10. Повноваження Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо"  
22. Правління: - здійснює контроль за адміністративною та фінансовою діяльністю президентів Українського телебачення та Українського радіо та керівників структурних підрозділів; - заслуховує щоквартальні звіти президентів Українського телебачення та Українського радіо; - вносить подання до Наглядової ради щодо дострокового припинення повноважень президентами Українського телебачення та Українського радіо; - схвалює угоди на суми понад 100 тисяч гривень; - затверджує бюджет та контролює його виконання; - встановлює процедуру проведення тендерів з закупівлі товарів та послуг і контролює її дотримання; - встановлює процедуру проведення конкурсів на штатні посади у складі Українського телебачення та Українського радіо, крім посад у Наглядовій рада та Правлінні. Черговість засідань правління встановлюється внутрішніми документами, але не рідше ніж один раз на місяць. Правління не має права здійснювати попередній контроль теле- та радіопрограм.   -48- Стецьків Т.С.
"Стаття 8. Повноваження Контрольно-ревізійної комісії Національної телерадіокомпанії Контрольно-ревізійна комісія НТРКУ: - затверджує кошторис НТРКУ та контролює його виконання; - в порядку передбаченому законодавством встановлює процедуру проведення тендерів з закупівлі товарів та послуг і контролює її дотримання; - схвалює угоди на суми понад 100 тисяч гривень; - здійснює контроль за адміністративною та фінансовою діяльністю Генерального директора НТРКУ та керівників структурних підрозділів; - заслуховує щоквартальні звіт Генерального директора НТРКУ; - вносить подання до Наглядової ради щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора НТРКУ; - встановлює процедуру проведення конкурсів на зайняття штатних посад у НТРКУ, окрім посад у Наглядовій раді та Контрольно-ревізійній комісії. Черговість засідань Контрольно-ревізійної комісії встановлюється внутрішніми документами, але не може бути рідшою ніж один раз на місяць. Контрольно-ревізійна комісія не має права здійснювати попередній контроль теле- та радіопрограм."  
Враховано частково   1. Правління НТК "Суспільне телебачення" та Правління НРК "Суспільне радіо": - здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо"; - заслуховують звіти генерального директора НТК "Суспільне телебачення" чи генерального директора НРК "Суспільне радіо"; - встановлюють процедуру проведення конкурсів на зайняття штатних посад у НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо", окрім посад у Наглядову раду та Правління; - здійснюють інші повноваження, передбачені Статутами НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". 2. Порядок проведення засідань Правлінь НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" та прийняття ними рішень визначається Статутами НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо". 3. Правління НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" не мають права здійснювати попередній контроль теле- та радіопрограм і передач.  
    -49- Семинога А.І.
Абзац 7 статті 9 законопроекту виключити; (Порядок закупівлі товарів та послуг за державні кошти встановлюється спеціальним Законом України.)  
Враховано    
    -50- Гринів І.О.
Назву та текст статті 9 викласти у редакції: "Стаття 9. Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо" 1. Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо" призначаються відповідною Наглядовою радою. Рішення про призначення на посаду відповідного генерального директора приймається більшістю від загального складу Наглядової ради. 2. З генеральним директором НТК "Суспільне телебачення" та генеральним директором НРК "Суспільне радіо" відповідною Наглядовою радою в особі її Голови укладається трудовий контракт строком на 5 років. 3. Генеральним директором НТК "Суспільне телебачення" та генеральним директором НРК "Суспільне радіо" не може бути особа, яка має будь-який представницький мандат, є державним службовцем чи працівником органів державної влади, а також особа, яка є співробітником іншої теле- чи радіоорганізацій. 4. Генеральний директор: - без довіреності діє від імені НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо", представляє її інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами та іншими суб'єктами правовідносин; - забезпечує реалізацією редакційної та програмної політики; - забезпечує складання та виконання бюджету; - укладає договори з урахуванням особливостей, визначених цим Законом; - затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє працівників НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо" відповідно до вимог трудового законодавства крім осіб що входять до складу відповідної Дирекції; - вносить до Наглядової ради кандидатури членів Дирекції; - здійснює у відповідності до статуту інші повноваження щодо управління НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо", за виключенням тих, які віднесені до виключних повноважень Наглядової ради та Дирекцій НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо".  
Враховано частково    
    -51- Лук'яненко Л.Г.
Статтю 5 викласти в наступній редакції: "Виконавчі органи Громадського телебачення і радіомовлення України" Вищим органом управління Громадського телебачення України - є Виконавча дирекція Громадського телебачення України, яку (дирекцію) очолює Генеральний продюсер Громадського телебачення України. Виконавча дирекція Громадського телебачення України складається з Генерального продюсера, Головного редактора, Головного режисера і Виконавчого директора Громадського телебачення України, чиї обов'язки і підзвітність визначає Програмно-адміністративна Рада Громадського телебачення України. Вищим органом управління Громадського радіомовлення України - є Виконавча дирекція Громадського радіомовлення України, яку (дирекцію) очолює Генеральний продюсер Громадського радіомовлення України. Виконавча дирекція Громадського радіомовлення України складається з Генерального продюсера, Головного редактора, Головного режисера і Виконавчого директора Громадського радіомовлення України, чиї обов'язки і підзвітність визначає Програмно-адміністративна Рада Громадського радіомовлення України. Виконавчі директори Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України вирішують питання фінансово-господарської діяльності Громадського телебачення і радіомовлення України, за винятком віднесених статутами до компетенції Програмно-адміністративних Рад Громадського телебачення і радіомовлення України."  
Відхилено    
23. Стаття 10. Президент Українського телебачення та Президент Українського радіо   -52- Правденко С.М.
Назву статті викласти у редакції: "Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо"  
Враховано   Стаття 11. Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо"  
24. Президенти Українського телебачення та Українського радіо призначаються Наглядовою радою з числа осіб, які мають досвід професійної роботи в телерадіоорганізаціях не менш ніж 5 років. З президентом Українського телебачення та президентом Українського радіо Наглядовою радою укладаються трудові контракти строком на 5 років. Президент: - діє від імені організації Суспільного телерадіомовлення, представляє її інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами; - призначає і звільняє працівників; - забезпечує реалізацією редакційної та програмної політики; - забезпечує складання та виконання бюджету; - представляє відповідно Українське телебачення чи Українське радіо; - укладає договори, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом; - затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє працівників; - здійснює інші повноваження щодо управління Українським телебаченням чи Українським радіо, за виключенням тих, які віднесені до повноважень Наглядової ради та Правління.   -53- Стецьків Т.С.
Статтю 10 викласти у новій редакції та додати нові статті такого змісту: "Стаття 10. Генеральний директор Національної телерадіокомпанії України Генерального директор НТРКУ призначається Наглядовою радою з числа осіб, які мають досвід професійної роботи в телерадіоорганізаціях не менш ніж 3 роки. Рішення про призначення Генерального директора приймається більшістю від загального складу Наглядової ради. З Генеральним директором НТРКУ Наглядовою радою укладається трудовий контракт строком на 5 років. Генеральним директором НТРКУ не може бути особа, яка є народним депутатом України, має будь-який інший представницький мандат, є державним службовцем чи працівником органів державної влади а також особа, яка є співробітником іншої теле- чи радіоорганізацій. Стаття 11. Повноваження Генерального директора Національної телерадіокомпанії України Генеральний директор НТРКУ: - без довіреності діє від імені НТРКУ, представляє її інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами та іншими суб'єктами правовідносин; - забезпечує реалізацією редакційної та програмної політики; - забезпечує складання та виконання бюджету; - укладає договори, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом; - затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє працівників НТРКУ відповідно до вимог трудового законодавства; - здійснює інші повноваження щодо управління НТРКУ, за виключенням тих, які віднесені до виключних повноважень Наглядової ради та Контрольно-ревізійної комісії НТРКУ. Стаття 12. Правління Національної телерадіокомпанії України Наглядова рада призначає директорів по напрямах діяльності НТРКУ та їх заступників з визначенням кола посадових обов'язків цих осіб. Зазначені посадові особи складають Правління НТРКУ, яке очолює Генеральний директор. Повноваження Правління не можуть перевищувати повноважень Генерального директора і визначаються Статутом НТРКУ та рішеннями Наглядової ради. З директорами по напрямах та їх заступниками Генеральним директором укладається трудовий контракт строком на 5 років. Членом Правління НТРКУ не може бути особа, яка є народним депутатом України, має будь-який інший представницький мандат, є державним службовцем чи працівником органів державної влади, а також особа, яка є співробітником інших теле- чи радіоорганізацій."  
Враховано частково   1. Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо" призначаються відповідною Наглядовою радою з числа осіб, які мають досвід професійної роботи в засобах масової інформації не менш ніж 10 років. Рішення про призначення на посаду відповідного генерального директора приймається більшістю від загального складу Наглядової ради. 2. З генеральним директором НТК "Суспільне телебачення" чи генеральним директором НРК "Суспільне радіо" відповідною Наглядовою радою в особі її Голови укладається трудовий контракт. 3. Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо" не може бути особа, яка є народним депутатом України, має будь-який інший представницький мандат, є державним службовцем чи працівником органів державної влади, а також особа, яка є співробітником інших теле- чи радіоорганізацій. Стаття 12. Повноваження генерального директора НТК "Суспільне телебачення" та генерального директора НРК "Суспільне радіо" 1. Генеральний директор: - без довіреності діє від імені НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо", представляє її інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами та іншими суб'єктами правовідносин; - забезпечує реалізацією редакційної та програмної політики; - забезпечує складання та виконання бюджету; - укладає договори з урахуванням особливостей, визначених цим Законом; - затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє працівників НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо" відповідно до вимог трудового законодавства; - здійснює у відповідності до Статуту інші повноваження щодо управління НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо", за виключенням тих, які віднесені до виключних повноважень Наглядових рад та Правлінь НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо". Стаття 13. Адміністративні ради НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" 1. Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо" затверджують директорів за напрямками діяльності НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо" та їх заступників з визначенням кола посадових обов'язків цих осіб. Зазначені директори та інші провідні співробітники за наказом генерального директора НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо" складають Адміністративну раду НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо", які очолює відповідний генеральний директор. 2. Повноваження Адміністративних рад не можуть перевищувати повноважень генеральних директорів і визначаються рішеннями Наглядових рад. 3. З директорами по напрямах та їх заступниками кожним генеральним директором укладається трудовий контракт.  
    -54- Бондаренко О.Ф.
До статті додати: "Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо" не може не може бути особа, яка є народним депутатом України, має будь-який інший представницький мандат, є державним службовцем чи працівником органів державної влади, а також особа, яка є співробітником інших теле- чи радіоорганізацій. З директорами по напрямах та їх заступниками кожним генеральним директором укладається трудовий контракт."  
Враховано редакційно    
    -55- Правденко С.М.
Додати нову статтю наступного змісту: "Стаття. Адміністративні ради НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" 1. Генеральний директор НТК "Суспільне телебачення" та генеральний директор НРК "Суспільне радіо" затверджують директорів за напрямками діяльності НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо" та їх заступників з визначенням кола посадових обов'язків цих осіб. Зазначені директори та інші провідні співробітники за наказом генерального директора НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо" складають Адміністративну раду НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо", які очолює відповідний генеральний директор. 2. Повноваження Адміністративних рад не можуть перевищувати повноважень генеральних директорів і визначаються статутами НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо" та рішеннями Наглядової ради. 3. З директорами по напрямах та їх заступниками кожним генеральним директором укладається трудовий контракт. 4. Членом Адміністративної ради НТК "Суспільне телебачення" чи НРК "Суспільне радіо" не може бути особа, яка має будь-який представницький мандат, є працівником органів державної влади, а також особа, яка є співробітником інших теле- чи радіоорганізацій."  
Враховано    
25. Розділ 3. Фінансова та господарська діяльність      Розділ 3. Фінансова та господарська діяльність  
26. Стаття 11. Фінансування      Стаття 14. Фінансування  
27. Організації Суспільного телерадіомовлення є некомерційними установами. Вони мають право здійснювати господарську діяльність, надходження від якої спрямовуються на реалізацію завдань, визначених цим Законом. Державне замовлення для Суспільного телерадіомовлення здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Державне замовлення на програми Суспільного телерадіомовлення не може перевищувати 30 відсотків середньодобового обсягу мовлення на одному каналі мовлення. Рекламна діяльність на каналах Суспільного телерадіомовлення регламентується рішеннями Наглядової ради. Перевага надається суспільно-важливій інформації, яка віднесена до соціальної реклами та спеціально зазначеним у програмі комерційним презентаціям, час трансляції яких не повинен перевищувати шести відсотків мовлення на добу. Організації Суспільного телерадіомовлення мають право отримувати надходження у вигляді: - абонентської плати, - спонсорства, - оплати за рекламні послуги, - бюджетного фінансування, - благодійних внесків, - оплати за використання авторських та суміжних прав, - інших надходжень, не заборонених законом. Організації Суспільного телерадіомовлення самостійно встановлюють розміри оплати праці. Бюджетні кошти витрачаються для виконання завдань, визначених цим Законом. Закупівля товарів і послуг здійснюється за процедурою відкритих тендерів. Процедура проведення тендерів та контроль за їх дотриманням встановлюється Правлінням.   -56- Стецьків Т.С.
"Стаття викласти у редакції: "НТРКУ є самостійною юридичною особою, яка здійснює господарську діяльність відповідно до норм законодавства України. Доходи від господарської діяльності НТРКУ, спрямовуються виключно на реалізацію завдань, визначених цим Законом та статутної мети діяльності НТРКУ. НТРКУ з метою виконання покладених на неї функцій та завдань може виступати у якості засновника, співзасновника та учасника інших юридичних осіб, як в Україні, так і за її межами. Суспільне телерадіомовлення утримується за рахунок коштів, що надходять у вигляді: - абонентської плати; - плати за рекламні послуги, - винагороди за виконання державних замовлень; - дотацій з Державного та місцевих бюджетів; - благодійних внесків та добровільних пожертв; - оплати за використання авторських та суміжних прав; - інших надходжень, не заборонених законом. Державне замовлення для Суспільного телерадіомовлення здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Державне замовлення на програми Суспільного телерадіомовлення не може перевищувати 30 відсотків середньодобового обсягу мовлення на одному каналі мовлення. Рекламна діяльність на каналах Суспільного телерадіомовлення регламентується рішеннями Наглядової ради. Перевага надається суспільно-важливій інформації, яка віднесена до соціальної реклами та спеціально зазначеним у програмі комерційним презентаціям, час трансляції яких не повинен перевищувати шести відсотків мовлення на добу. Пропорції обсягу інформації рекламного характеру в конкретні години мовлення визначаються Наглядовою радою з дотриманням загального обмеженням, яке встановлено частиною шостою цієї статті. Розміри абонентської плати за користування Суспільним телерадіомовленням встановлюється Наглядовою радою НТРКУ в межах, які визначені Кабінетом Міністрів України. НТРКУ самостійно встановлює розміри оплати праці. Закупівля товарів і послуг здійснюється за процедурою відкритих тендерів. Процедура проведення тендерів та контроль за їх дотриманням встановлюється Контрольно-ревізійною комісією, у порядку передбаченому законодавством."  
Враховано редакційно   1. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" є самостійними юридичними особами, які здійснюють господарську діяльність відповідно до вимог законодавства України. 2. Доходи від господарської діяльності НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" спрямовуються виключно на реалізацію завдань визначених цим Законом та статутної мети діяльності НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". 3. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" з метою виконання покладених на них функцій та завдань можуть виступати у якості засновників, співзасновників та учасників інших юридичних осіб в Україні і за її межами. 4. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" утримуються за рахунок коштів, що надходять у вигляді: - абонентської плати, розмір та порядок внесення якої встановлюється окремим законом; - плати за рекламні послуги, - плати за виконання державних замовлень; - фінансування з Державного бюджету; - оплати за використання авторських та суміжних прав; - благодійних внесків та добровільних пожертв; - інших надходжень, не заборонених законом. 5. Державне замовлення на програми Суспільного телебачення і радіомовлення здійснює уповноважений орган державної влади. 6. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" самостійно встановлюють розміри оплати праці. 7. Закупівля товарів і послуг здійснюється за процедурою відкритих тендерів. Процедура проведення тендерів та контроль за їх дотриманням встановлюється Правліннями НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" у порядку, передбаченому законодавством.  
    -57- Жовтяк Є.Д.
Статтю викласти в наступній редакції: "Фінансування Суспільного телерадіомовлення протягом періоду його створення здійснюється з державного бюджету."  
Відхилено    
    -58- Бондаренко О.Ф.
У статті додати нові частини: "Доходи від господарської діяльності НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" спрямовуються виключно на реалізацію завдань визначеної цим Законом та статутної мети діяльності НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". Державне замовлення на програми Суспільного телебачення і радіомовлення здійснює уповноважений орган державної влади."  
Враховано    
    -59- Семинога А.І.
В абзаці 15 статті 11 законопроекту слово „Правління" замінити словом „законодавством";  
Враховано    
28. Стаття 12. Щорічний аудит      Стаття 15. Щорічний аудит  
29. Контроль за господарською та фінансовою діяльністю організацій Суспільного телерадіомовлення здійснюється у формі аудиту. Організації Суспільного телерадіомовлення щорічно проходять обов'язковий аудит. Постійні контракти на аудит організацій Суспільного телерадіомовлення укладаються за рішенням Наглядової ради за результатами проведення тендеру серед аудиторських фірм. Аудиторські фірми здійснюють аудит квартальної та річної фінансової звітності організацій Суспільного телерадіомовлення. Звіт аудиторських фірм заслуховується і затверджується відповідно на зборах Наглядової ради та на засіданнях Правлінь Українського телебачення та Українського радіо. До обов'язків аудиторських фірм включається фінансовий аналіз та аналіз господарської діяльності Українського телебачення та Українського радіо. Фінансові звіти та результатами щорічного аудиту організацій Суспільного телерадіомовлення публікуються у засобах масової інформації.   -60- Стецьків Т.С.
Стаття викласти у редакції: "Контроль за господарською та фінансовою діяльністю НТРКУ здійснюється у формі аудиту. НТРКУ щорічно проходить обов'язковий аудит. Постійні контракти на аудит НТРКУ укладаються за рішенням Наглядової ради за результатами проведення тендеру серед аудиторських фірм. До обов'язків аудиторських фірм включається фінансовий аналіз та аналіз господарської діяльності НТРКУ. Аудиторські фірми здійснюють аудит квартальної та річної фінансової звітності НТРКУ. Звіти аудиторських фірм заслуховується і затверджується за результатами кварталу на засіданні Контрольно-ревізійної комісії НТРКУ, а за результатами року - на зборах Наглядової ради. Фінансові звіти та результатами річного аудиту НТРКУ публікуються у засобах масової інформації."  
Враховано редакційно   1. Контроль за господарською та фінансовою діяльністю НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" здійснюється у формі аудиту. 2. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" щорічно проходять обов'язковий аудит. 3. Постійні контракти на аудит НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" укладаються за рішенням відповідної Наглядової ради за результатами проведення тендеру серед аудиторських фірм. 4. До обов'язків аудиторських фірм включається фінансовий аналіз та аналіз господарської діяльності НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". 5. Аудиторські фірми здійснюють аудит квартальної та річної фінансової звітності НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". Звіти аудиторських фірм заслуховуються і затверджуються на зборах відповідної Наглядової ради. 6. Фінансові звіти та результатами річного аудиту НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" оприлюднюються у засобах масової інформації.  
30. Стаття 13. Майно організацій Суспільного телерадіомовлення   -61- Правденко С.М.
Назву і текст статті викласти у такій редакції: "Стаття . Майно НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо"  
Враховано   Стаття 16. Майно НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо"  
31. Майно, передане Українському радіо і Українському телебаченню, належить їм на правах державної власності, яка не може бути приватизованою . Українське радіо і Українське телебачення в процесі господарської діяльності можуть набувати у власність будь-яке інше майно.   -62- Правденко С.М.
1. Майно НТК „Суспільне телебачення" та НРК „Суспільне радіо" не підлягає приватизації. 2. Передача в оренду цілісних майнових комплексів структурних одиниць та підрозділів, які були передані державою до статутних фондів НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо", можуть бути здійснені лише за попередньою згодою Фонду державного майна України. 3. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" в процесі господарської діяльності можуть набувати у власність будь-яке інше майно."  
Враховано частково   1. Майно НТК „Суспільне телебачення" та НРК „Суспільне радіо" не підлягає приватизації. 2. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" в процесі господарської діяльності можуть набувати у власність будь-яке інше майно.  
32. Розділ 4. Програмна та редакційна політика      Розділ 4. Програмна та редакційна політика  
33. Стаття 14. Програмна політика      Стаття 17. Програмна політика  
34. Програмна політика організацій Суспільного телерадіомовлення спрямована на забезпечення різноманітними та збалансованими програмами інтересів усіх прошарків суспільства, в тому числі й національних меншин. Програмна політика визначається у Засадах редакційної політики та статутах організацій Суспільного телерадіомовлення. Ці Засади повинні містити обов'язок організацій Суспільного телерадіомовлення забезпечувати суспільство достатньою кількістю програм: інформаційних, соціальних, публіцистичних, освітніх, культурних, спортивних, дитячих та юнацьких. Програмна політика має відповідати особливій ролі Суспільного телерадіомовлення у житті Українського народу та максимально відображати діапазон думок та тенденцій у суспільстві і не повинна надавати будь-які переваги окремим групам населення, політичним чи релігійним силам або державі. Програми мають захищати демократичні цінності, міжнаціональну злагоду у суспільстві, мир та дружбу між народами. Організації Суспільного телерадіомовлення зобов'язані подавати повну та оперативну інформацію про всі суспільно-значимі події, які відбуваються в Україні та у світі. Повідомлення про події повинні бути неупередженими, збалансованими, незаангажованими, незалежними та правдивими. У випадку оприлюднення заяв представників влади в ефірі Суспільного телерадіомовлення, опозиція має право на поширення власної інформації з того ж питання відповідним теле- чи радіоканалом. Організації Суспільного телерадіомовлення зобов'язані утворити служби з вивчення громадської думки. Результати вивчення громадської думки розглядаються разом із звітами про реалізацію програмної політики.   -63- Стецьків Т.С.
"Стаття 15. Програмна політика Програмна політика Суспільного телерадіомовлення спрямована на забезпечення різноманітними та збалансованими програмами інтересів усіх прошарків суспільства. Програмна політика визначається у Засадах редакційної політики та Статуті НТРКУ. Ці Засади повинні містити обов'язок НТРКУ забезпечувати суспільство достатньою кількістю програм: інформаційних, соціальних, публіцистичних, освітніх, культурних, спортивних, дитячих та юнацьких. Програмна політика має слугувати інтересам суспільства. Вона повинна активно впливати на формування вільної і свідомої суспільної думки і бути важливим елементом демократичного процесу. Програмна політика повинна максимальною мірою відображати усі існуючі настрої, погляди і тенденції в усіх соціально важливих сферах суспільного життя. Вона не може слугувати інтересам певної політичної партії, руху, соціальної групи, асоціації, корпорації, релігії, ідеології тощо. Програмна політика повинна відображати національну багатоманітність і багатство культури українського народу та сприяти його розвитку. Програмна політика повинна поважати людську гідність та права людини. Вона має сприяти виявленню поваги до думок і переконань інших людей. Програми Суспільного телерадіомовлення не можуть: а) носити непристойний характер, зокрема, містити порнографічні матеріали; б) спонукати до насилля чи расової ненависті; в) викликати чи сприяти розколу суспільства; г) будь-яким іншим чином порушувати загальнолюдські етичні та моральні цінності, міжнародні акти в сфері прав та свобод людини, законодавство України. Програми, що можуть зашкодити фізичному, розумовому чи моральному розвитку дітей (та не підпадають під дію частини 9), можуть транслюватись лише в проміжку часу між 23.00 та 6.00. Програмна політика повинна поглиблювати міжнародне, міжнаціональне та міжконфесійне взаєморозуміння і сприяти розвитку відчуття миру і соціальної справедливості в суспільстві, захищати демократичні свободи, слугувати захисту навколишнього природного середовища, вносити внесок у реалізацію концепції розвитку ґендерної рівності і унеможливлювати поширення неправдивої інформації. Програми Суспільного телерадіомовлення повинні носити всеохоплюючий, неупереджений, об'єктивний, незалежний та правдивий характер. У випадку оприлюднення заяв представників влади в ефірі Суспільного телерадіомовлення, опозиція має право на поширення власної інформації з того ж питання відповідним теле- чи радіоканалом. З метою дотриманням принципів Суспільного телерадіомовлення та його відповідності найвищим стандартам при НТРКУ діють служби з вивчення громадської думки. Результати вивчення громадської думки розглядаються разом із звітами про реалізацію програмної політики."  
Враховано редакційно   1. Програмна політика Суспільного телерадіомовлення спрямована на забезпечення різноманітними та збалансованими програмами інтересів усіх прошарків суспільства. 2. Програмна політика визначається у Засадах редакційної політики НТК „Суспільне телебачення" та НРК „Суспільне радіо". Ці Засади повинні містити обов'язки НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" забезпечувати суспільство достатньою кількістю програм: інформаційних, соціальних, публіцистичних, освітніх, культурних, спортивних, дитячих та юнацьких. 3. Програмна політика має слугувати інтересам суспільства. Вона повинна активно впливати на формування вільної і свідомої суспільної думки і бути важливим елементом демократичного процесу. 4. Програмна політика повинна максимальною мірою відображати усі існуючі настрої, погляди і тенденції в усіх соціально важливих сферах суспільного життя. Вона не може слугувати інтересам певної політичної партії, руху, соціальної групи, асоціації, корпорації, релігії, ідеології тощо. 5. Програмна політика повинна відображати національну багатоманітність і багатство культури українського народу та сприяти його розвитку, поважати людську гідність та права людини. Вона має сприяти виявленню поваги до думок і переконань інших людей. 6. Програми Суспільного телерадіомовлення не можуть: а) носити непристойний характер, зокрема, містити порнографічні матеріали; б) спонукати до насилля чи расової ненависті; в) викликати чи сприяти розколу суспільства; г) будь-яким іншим чином порушувати загальнолюдські етичні та моральні цінності, міжнародні акти в сфері прав та свобод людини, законодавство України. 7. Програмна політика повинна поглиблювати міжнародне, міжнаціональне та міжконфесійне взаєморозуміння і сприяти утвердженню соціальної справедливості в суспільстві, захищати демократичні свободи, слугувати захисту навколишнього природного середовища, робити внесок у реалізацію концепції розвитку статевої рівності і унеможливлювати поширення неправдивої інформації. 8. Програми Суспільного телерадіомовлення повинні мати всеохоплюючий, неупереджений, об'єктивний, незалежний та правдивий характер. 9. У випадку оприлюднення заяв представників влади в ефірі Суспільного телерадіомовлення, опозиція має право на поширення власної інформації з того ж питання відповідним теле- чи радіоканалом. 10. З метою дотримання принципів Суспільного телерадіомовлення та його відповідності найвищим стандартам при НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" діють служби з вивчення громадської думки. 11. Результати вивчення громадської думки розглядаються разом із звітами про реалізацію програмної політики.  
    -64- Семинога А.І.
Абзац 3 статті 14 законопроекту після слів „мир та дружбу між народами" доповнити словами „сприяти формуванню та утвердженню моральних та культурних цінностей українського народу"; Абзац 5 статті 14 законопроекту після слів „теле- чи радіоканалом" доповнити словами „в тому ж обсязі та в аналогічний ефірний час".  
Враховано редакційно    
    -65- Шурма І.М.
Доповнити новою статтею 17-1: "Стаття 17-1. Мовна політика 1. Частка ефірного часу, коли мовлення ведеться українською мовою, повинна складати не менше 60 відсотків. 2. Частка ефірного часу, коли мовлення ведеться російською мовою, повинна складати не менше 30 відсотків. 3. Фільми радянських часів та фільми російського виробництва даються мовою оригіналу, можливо - з українськими титрами."  
Відхилено    
35. Стаття 15. Засади редакційної політики      Стаття 18. Засади редакційної політики  
36. У своїй роботі організації Суспільного телерадіомовлення керуються законодавством України, а також Засадами редакційної політики та іншими внутрішніми актами, прийнятими у відповідності до цього Закону. Творчі працівники користуються етичними стандартами, які містяться у Засадах редакційної політики, а також, за окремим рішенням, можуть на загальних зборах трудового колективу приєднатися до інших журналістських етичних кодексів.   -66- Стецьків Т.С.
"Стаття 14. Засади редакційної політики Засади редакційної політики Суспільного мовлення розробляються і затверджуються Наглядовою радою. У своїй роботі НТРКУ керується законодавством України, а також Засадами редакційної політики та іншими внутрішніми актами, прийнятими у відповідності до цього Закону. Творчі працівники керуються етичними стандартами, які містяться у Засадах редакційної політики, окрім того, за рішенням загальних зборів трудового колективу НТРКУ чи окремих її підрозділів вони можуть керуватися іншими кодексами журналістської етики, якщо зазначені кодекси не суперечать законам України, Засадам редакційної політики та іншим статутним документам НТРКУ."  
Враховано редакційно   1. Засади редакційної політики Суспільного телерадіомовлення розробляються і затверджуються відповідною Наглядовою радою. 2. У своїй роботі НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" керується законодавством України, а також Засадами редакційної політики та іншими внутрішніми актами, прийнятими у відповідності до цього Закону. 3. Творчі працівники керуються етичними стандартами, які містяться у Засадах редакційної політики, окрім того, за рішенням загальних зборів трудових колективів НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" чи окремих їх підрозділів, вони можуть керуватися іншими кодексами журналістської етики, якщо зазначені кодекси не суперечать законам України, Засадам редакційної політики та статутним документам НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо". Стаття 19. Доступ до інформації 1. Суспільне телерадіомовлення має право в порядку, визначеному законодавством, транслювати засідання органів державної влади та місцевого самоврядування. 2. Суспільне телерадіомовлення має право на доступ до архівів, документів і інформації, що знаходиться в розпорядженні органів влади, за винятком випадків, визначених законодавством. 3. Суспільне телерадіомовлення має вільний доступ до культурних, спортивних та інших заходів з метою їх висвітлення. Стаття 20. Право на відповідь Право громадян чи юридичних осіб на відповідь визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення" та іншими законами України.  
    -67- Стецьків Т.С.
У розділ 4 додати нову статтю наступного змісту: "Стаття. Доступ до інформації Суспільне телерадіомовлення має право в порядку, визначеному законодавством, транслювати засідання органів державної влади та місцевого самоврядування. Суспільне телерадіомовлення має доступ до архівів, документів і інформації, що знаходиться в розпорядженні органів влади, за винятком випадків визначених законодавством. Суспільне телерадіомовлення має вільний доступ до культурних, спортивних та інших заходів, що є доступними для широкого кола осіб і представляють суспільну зацікавленість з метою підготовки і трансляції в коротких зведеннях новин. Такі короткі зведення, які можуть транслюватись безкоштовно, не повинні перевищувати за тривалістю проміжок часу, що необхідний для повідомлення про конкретну подію у вигляді новин. Суспільне телерадіомовлення має право наводити у своїх періодичних запланованих програмах новин цитати і витяги з програм інших інформаційних компаній, присвячених подіям, зазначених в частині 3 цієї статті. Такі цитати і витяги можуть транслюватись безкоштовно. Їх тривалість не може перевищувати 90 секунд. При цьому слід належним чином вказувати джерело цитування. Для того, щоб уникнути випадків, коли значна частина населення країни не може переглядати по телебаченню важливі події, інформаційні компанії, програми яких фактично недоступні для телевізійного приймача кожного національного домашнього господарства, не мають права придбавати ексклюзивні права на трансляцію по телебаченню наступних подій: Олімпійських ігор; спортивних чемпіонатів світу, континенту, регіону, України; футбольних матчів в межах вищої ліги, в межах змагань на кубок континенту/регіону, ліги, якщо в них бере участь команда України. інших подій, що представляють суспільну зацікавленість для національної аудиторії. Перелік таких подій затверджується в порядку, передбаченому законодавством України. НТРКУ має вільний доступ і право на трансляцію радіоповідомлень про події, зазначені в частині 3 цієї статті."  
Враховано частково    
    -68- Стецьків Т.С.
У розділ 4 додати нову статтю наступного змісту: "Стаття. Право на відповідь Фізична чи юридична особа, якій було завдано шкоду заявою в тій чи іншій програмі Суспільного телерадіомовлення, має право на відповідь. Право на відповідь виключається, якщо мова йде про точні повідомлення сесій Верховної Ради України, засідань Кабінету Міністрів України, судових засідань. Відповідь має бути обмежена відповідними фактами і не може суперечити законодавству України. Вона повинна надаватись у письмовій формі, має бути підписана зацікавленою стороною чи її офіційним представником. НТРКУ транслює цю відповідь безкоштовно і таким чином, щоб якомога швидше довести її до відома глядачів (слухачів), які вже ознайомлені зі спірною фактичною заявою. НТРКУ може відмовити у трансляції відповіді, якщо: а) зацікавлена особа необґрунтовано вимагає поширення своєї відповіді; б) відповідь невиправдано довга (значно довша, ніж фактична спірна заява); в) вимогу про трансляцію відповіді не було отримано протягом двох місяців з дня трансляції фактичного спірного повідомлення. НТРКУ виправляє помилки після неправдивих повідомлень про певні факти згідно з процедурою, що застосовується до права на відповідь. Кожен має право надавати НТРКУ свої заперечення і пропозиції щодо програм."  
Відхилено    
    -69- Бондаренко О.Ф.
Право громадян на відповідь регламентується діючим законодавством. У зв'язку з цим стаття викласти у редакції: "Право громадян чи юридичних осіб на відповідь визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення" та іншими законами України."  
Враховано    
37. Стаття 16. Інформаційне мовлення      Стаття 21. Інформаційне мовлення  
38. Організації Суспільного телерадіомовлення не можуть подавати позицію лише однієї сторони: вони зобов'язані повідомляти про всі основні позиції, наявні у суспільстві. Коментарі мають бути чітко відокремлені від фактів. Організації Суспільного телерадіомовлення, відповідно до цього Закону та внутрішніх актів, самостійно визначають, які теми є суспільно значимими. Вони не мають прямих обов'язків висвітлювати діяльність будь-яких органів влади чи посадових осіб, за винятком випадків, прямо зазначених у цьому Законі. Організації Суспільного телерадіомовлення зобов'язані надавати безкоштовно ефірний час Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Голові Верховного суду України та Голові Конституційного суду України для екстрених офіційних виступів з важливих питань державного життя. Президенту України надається час для новорічного привітання. В інших випадках організації Суспільного телерадіомовлення самостійно приймають рішення щодо надання ефірного часу для виступів державних посадових осіб відповідно до правил, встановлених цим Законом.   -70- Стецьків Т.С.
Статтю викласти у редакції: "Стаття. Інформаційне мовлення Суспільне телерадіомовлення не може подавати позицію лише однієї сторони: воно зобов'язано повідомляти про всі основні позиції, наявні у суспільстві. Коментарі мають бути чітко відокремлені від фактів. НТРКУ відповідно до цього Закону та внутрішніх актів самостійно визначає, які теми є суспільно значимими. Вона не має прямих обов'язків висвітлювати діяльність будь-яких органів влади чи посадових осіб, за винятком випадків, прямо зазначених у цьому Законі. НТРКУ зобов'язана надавати безкоштовно ефірний час Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Голові Верховного суду України та Голові Конституційного суду України для екстрених офіційних виступів з важливих питань державного життя. Президенту України надається час для привітання з державними святами. В інших випадках НТРКУ самостійно приймає рішення щодо надання ефірного часу для виступів державних посадових осіб відповідно до правил, встановлених законами України."  
Враховано редакційно   1. Суспільне телерадіомовлення не може подавати позицію лише однієї сторони: воно зобов'язано повідомляти про всі основні позиції, наявні у суспільстві. Коментарі мають бути чітко відокремлені від фактів. 2. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" відповідно до цього Закону та внутрішніх актів самостійно визначають, які теми є суспільно значимими. Вони не мають прямих обов'язків висвітлювати діяльність будь-яких органів влади чи посадових осіб, за винятком випадків, прямо зазначених у цьому Законі. 3. НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" зобов'язані надавати безкоштовно ефірний час Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Голові Верховного суду України та Голові Конституційного суду України для екстрених офіційних виступів з важливих питань державного життя. 4. Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, надається час для привітання з державними святами. 5. В інших випадках НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" самостійно приймають рішення щодо надання ефірного часу для виступів державних посадових осіб відповідно до правил, встановлених законами України.  
39. Стаття 17. Діяльність організації Суспільного телерадіомовлення у передвиборний період      Стаття 22. Діяльність Суспільного телерадіомовлення у передвиборний період  
40. Особливості діяльності організацій Суспільного телерадіомовлення у передвиборчий період визначаються законодавством України про вибори та внутрішніми документами організацій Суспільного телерадіомовлення.   -71- Стецьків Т.С.
"Особливості діяльності Суспільного телерадіомовлення у передвиборчий період визначаються законодавством України про вибори та внутрішніми документами НТРКУ."  
Враховано редакційно   Особливості діяльності Суспільного телерадіомовлення у передвиборчий період визначаються законодавством України про вибори. Розділ V. Перехідні та прикінцеві положення  
    -72- Правденко С.М.
Додати новий розділ : "Розділ V. Перехідні та прикінцеві положення"  
Враховано    
41. Стаття 18. Перехідні положення      Стаття 23. Перехідні положення  
42. 1. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить ліцензування організацій Суспільного телерадіомовлення в обсягах, визначених у пунктах а) і б) частини 3 статті 1 цього Закону, на позаконкурсній основі та безоплатно. 2. Період створення Суспільного телерадіомовлення визначається рішеннями Верховної Ради України, ухваленими відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення". 3. Протягом 2006 - 2008 років утворюється спеціальна система фінансування Суспільного телерадіомовлення за рахунок накопичувального Фонду розвитку Суспільного телебачення і радіомовлення України, який формується на основі спеціальних податків (зокрема, зборів з ігорного бізнесу, реклами, тоталізаторів, лотерей, абонентної плати, спонсорських, меценатських внесків і таке інше). 4. Фінансування організацій Суспільного телерадіомовлення до встановлення сталого порядку визначається окремим рядком у Державному бюджеті України.   -73- Стецьків Т.С.
Стаття. Перехідні положення 1. Відповідно до вимог цього Закону, державні організації "Національна телекомпанія України" та "Національна радіокомпанія України" підлягають ліквідації, а на базі майна, що залишається після їх ліквідації, створюється Національна телерадіокомпанія України. 2. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить ліцензування НТРКУ в обсягах, визначених у пунктах а) і б) частини 3 статті 1 цього Закону, на позаконкурсній основі та безоплатно. 3. Період створення Суспільного телерадіомовлення визначається постановами Верховної Ради України, ухваленими відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення". 4. Кабінетом Міністрів України протягом 2006 - 2008 років утворюється спеціальна система додаткового фінансування Суспільного телерадіомовлення за рахунок Фонду розвитку Суспільного телебачення і радіомовлення України, що відображається окремим рядком у Державному бюджеті України. 5. Обсяги бюджетного фінансування Суспільного телерадіомовлення до формування повної майнової незалежності НТРКУ визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України."  
Враховано редакційно   1. Кабінет Міністрів України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом приймає рішення про реорганізацію Національної телекомпанії України у державне підприємство „Національна телекомпанія "Суспільне телебачення України" та реорганізацію Національної радіокомпанії України у державне підприємство „Національна радіокомпанія "Суспільне радіомовлення України". 2. Кабінет Міністрів України призначає виконуючими обов'язки генеральних директорів новостворених підприємств Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України і доручає їм здійснювати державну реєстрацію підприємств. Вони виконують повноваження генеральних директорів до моменту обрання нових генеральних директорів у порядку, передбаченому цим Законом. Документами, які подаються на реєстрацію державних підприємств, є рішення про створення підприємства та призначення виконуючого обов'язки генерального директора та цей Закон. 3. До передачі майна в господарське відання новостворених підприємств Фонд державного майна України проводить його інвентаризацію та публічно оприлюднює її результати. Кабінет Міністрів України не пізніше прийняття рішення про реорганізацію вирішує питання про порядок погашення кредиторської заборгованості Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України. 4. Новоствореним підприємствам передається майно, яке знаходиться на балансі Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України на момент їх реорганізації. 5. Бюджетне фінансування, передбачене для Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, у тому числі на виконання державних замовлень, надається у повному обсязі новоствореним державним підприємствам. 6. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вносить зміни до ліцензій на право використання каналів мовлення, у зв'язку з реорганізацією. 7. Склад Наглядових рад Суспільного телерадіомовлення формується протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. На першому засіданні Наглядові ради Суспільного телерадіомовлення обирають Голів та затверджують процедуру конкурсів на посади членів Правлінь та генеральних директорів. Наглядові ради Суспільного телерадіомовлення формують Правління та обирають генеральних директорів НТК „Суспільне телебачення" і НРК „Суспільне радіо" протягом двох місяців після проведення першого засідання. 8. Новообрані Генеральні директори протягом місяця з моменту обрання затверджують новий штатний розпис та призначають працівників на посади у порядку, встановленому цим Законом.  
    -74- Бондаренко О.Ф.
Перехідні положення викласти у редакції: "1. Кабінет Міністрів України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом приймає рішення про реорганізацію Національної телекомпанії України у державне підприємство „Національна телекомпанія "Суспільне телебачення України" та реорганізацію Національної радіокомпанії України у державне підприємство „Національна радіокомпанія "Суспільне радіомовлення України". 2. Кабінет Міністрів України призначає виконуючими обов'язків генеральних директорів новостворених підприємств відповідних керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України і доручає їм здійснювати державну реєстрацію підприємств. Чинні керівники виконують повноваження генеральних директорів до моменту обрання нових генеральних директорів у порядку, передбаченому цим Законом. Документами, які подаються на реєстрацію державних підприємствам є рішення про створення підприємства та призначення виконуючого обов'язки генерального директора та цей Закон. 3. До передачі майна в господарське відання новостворених підприємств Фонд державного майна України проводить його інвентаризацію та публічно оприлюднює її результати. Кабінет Міністрів України не пізніше прийняття рішення про реорганізацію вирішує питання про порядок погашення кредиторської заборгованості Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України. 4. Новоствореним підприємствам передається майно, яке знаходиться на балансі Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України на момент їх реорганізації. 5. Бюджетне фінансування передбачене для Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України у тому числі на виконання державних замовлень надається у повному обсязі новоствореним підприємствам. 6. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вносить зміни до ліцензій на право використання каналів мовлення, у зв'язку з реорганізацією. 7. Склад Наглядової ради Суспільного телерадіомовлення формується протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. На першому засіданні Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення обирає Голову та затверджує процедуру конкурсів на посади членів Правління та генеральних директорів. Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення формує Правління та обирає генеральних директорів НТК „Суспільне телебачення" і НРК „Суспільне радіо" протягом двох місяців після проведення першого засідання. 8. Новообрані Генеральні директори протягом місяця з моменту обрання затверджують новий штатний розпис та призначають працівників на посади у порядку, встановленому цим Законом. 9. Наглядова рада Суспільного телерадіомовлення затверджує Засади редакційної політики протягом одного року."  
Враховано редакційно    
    -75- Гринів І.О.
Перехідні положення викласти у редакції: "1. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк визначити порядок реорганізації Національної телевізійної компанії України та Національної радіо компанії України, а також перелік майна державних телерадіоорганізацій, яке буде використане для створення матеріально-технічної бази Суспільного телерадіомовлення шляхом передачі такого майна в якості внеску держави до статутних фондів Державного акціонерного товариства „Національна телекомпанія "Суспільне телебачення України" і Державного акціонерного товариства „Національна радіокомпанія "Суспільне радіомовлення України", вжити заходів щодо створення НТК „Суспільне телебачення" і НРК „Суспільне радіо" та затвердити їх статути з урахуванням вимог цього Закону. 2. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить ліцензування НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" на позаконкурсній основі та безоплатно. 3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у двомісячний термін з моменту прийняття цього Закону затверджує порядок внесення та розгляду подань щодо затвердження членів Наглядових рад Суспільного телерадіомовлення України. 4. Обсяги бюджетного фінансування Суспільного телерадіомовлення до формування повної майнової незалежності НТК "Суспільне телебачення" та НРК "Суспільне радіо" визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України."  
Враховано частково    
    -76- Лук'яненко Л.Г.
З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" від 18 липня 1997 року №485/97-ВР. Верховній Раді України у тримісячний термін з дня набуття чинності цим Законом сформувати Програмно-адміністративні Ради Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення переоформити: Громадському телебаченню України ліцензію на користування Першим каналом телевізійного мовлення УТ-1, Громадському радіомовленню України ліцензію на користування Першим каналом радіомовлення УР-1. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набуття чинності цим Законом здійснити заходи, пов'язані із створенням Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України, в порядку, визначеному цим Законом. У період становлення Громадського телебачення і радіомовлення України за рішенням Програмно-адміністративних Рад Громадського телебачення України і Громадського радіомовлення України на його каналах може бути дозволено рекламу товарів і послуг вітчизняних виробників у порядку, визначеному законодавством України.  
Відхилено    
43. Стаття 19. Прикінцеві положення      Стаття 24. Прикінцеві положення  
44. 1. Цей закон набирає чинності з дня опублікування. 2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" Відомості Верховної Ради України, 1997, N 45, ст. 284. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом. 4. Профільному Комітету Верховної Ради України впродовж першого року дії цього Закону здійснювати систематичний аналіз діяльності Суспільного телерадіомовлення і, в разі потреби, невідкладно пропонувати проекти змін до цього Закону.   -77- Жовтяк Є.Д.
Додати нову статтю і викласти в наступній редакції: „Період створення Суспільного телерадіомовлення" Суспільне телерадіомовлення створюється в період до 1 січня 2006 року." Прикінцеві положення викласти в наступній редакції: 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. Верховній Раді України у тримісячний термін з дня набуття чинності цим Законом сформувати Громадську раду Суспільного телебачення і радіомовлення України. 3. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін з дня набуття чинності цим Законом: підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; здійснити заходи, пов (язані із створенням Суспільного телерадіомовлення, в порядку, визначеному цим Законом.  
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2006 року. 2. Перший склад Наглядових рад Суспільного телерадіомовлення з метою забезпечення їх подальшої ротації затверджується за наступною схемою: за результатами жеребкування, проведеного профільним комітетом Верховної Ради України, десять членів затверджуються на два роки, десять членів - на чотири роки і десять членів - на шість років. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набуття чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом. 4. Профільний Комітет Верховної Ради України впродовж першого року дії цього Закону здійснює систематичний аналіз діяльності Суспільного телерадіомовлення і, в разі потреби, невідкладно вносить проекти змін та (або) доповнень до цього Закону або інших законів України, що впливають на функціонування Суспільного телерадіомовлення. 5. З метою узгодження законодавства у зв'язку з прийняттям цього Закону внести зміни до деяких законів України: У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення": 1). Статтю 15 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Призначає склад членів Наглядових рад Суспільного телерадіомовлення та зміни до нього." 2). У статті 25 після першого підпункту додати новий підпункт такого змісту: "розміщення державного замовлення у теле- та радіопрограмах Суспільного телерадіомовлення". У Законі України "Про телебачення і радіомовлення": 1). У статті 1: термін Суспільне телерадіомовлення викласти у новій редакції такого змісту: "Суспільне телерадіомовлення - це система незалежного, неупередженого, об'єктивного, суспільнокорисного некомерційного загальнонаціонального теле- і радіомовлення на території України та за її межами, яке створюється та діє згідно із Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" 2). У статті 5 частину тринадцяту доповнити новим першим абзацом наступного змісту: "розміщувати державне замовлення у теле- та радіопрограмах Суспільного телерадіомовлення". 3). У статті 13: частину другу виключити; частину третю викласти у редакції: "Для Суспільного телерадіомовлення виділяється відповідні загальнонаціональні теле- та радіоканали. Рішення про заснування Суспільного телерадіомовлення приймається Верховною Радою України. Суспільне телерадіомовлення має пріоритет в одержанні ліцензії на право користування загальнонаціональними теле- та радіоканалами. Статус і діяльність Суспільного телерадіомовлення визначаються Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України". 4). У статті 44 частину третю викласти у редакції: "Фінансування Суспільного телебачення і радіомовлення України здійснюється відповідно до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України". ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
    -78- Стецьків Т.С.
"Стаття 21. Прикінцеві положення 1. Цей закон набирає чинності з дня опублікування. 2. Перший склад Наглядової ради Суспільного телерадіомовлення з метою забезпечення його подальшої ротації призначається за наступною схемою: п'ять членів призначається на два роки, п'ять членів - на чотири роки і п'ять членів - на шість років. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом. 4. Профільний Комітет Верховної Ради України впродовж першого року дії цього Закону здійснює систематичний аналіз діяльності Суспільного телерадіомовлення і, в разі потреби, невідкладно вносить проекти змін та (або) доповнень до цього Закону або інших законів України, що впливають на функціонування Суспільного телерадіомовлення."  
Враховано частково    
    -79- Бондаренко О.Ф.
Прикінцеві положення доповнити наступним текстом: "Цей закон набирає чинності з 1 липня 2006 року. Перший склад Наглядової ради Суспільного телерадіомовлення з метою забезпечення його подальшої ротації затверджується за наступною схемою: за результатами жеребкування, проведеного профільним комітетом Верховної Ради України, десять членів затверджуються на два роки, десять членів - на чотири роки і десять членів - на шість років. З метою узгодження законодавства у зв'язку з прийняттям цього Закону внести зміни до деяких законів України: У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення": 1). Статтю 15 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Призначає склад членів Наглядової ради Суспільного телерадіомовлення та зміни до нього." 2). У статті 25 після першого підпункту додати новий підпункт такого змісту: "розміщення державного замовлення у теле- та радіопрограмах Суспільного телерадіомовлення". 2). У Законі України "Про телебачення і радіомовлення": У статті 1: термін Національна телекомпанія та Національна радіокомпанія вилучити; термін Суспільне телерадіомовлення викласти у новій редакції такого змісту: "Суспільне телерадіомовлення - це система незалежного, неупередженого, об'єктивного, суспільнокорисного некомерційного загальнонаціонального теле- і радіомовлення на території України та за її межами, яке створюється та діє згідно із Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" У статті 5 частину тринадцяту доповнити новим першим абзацом наступного змісту: "розміщувати державне замовлення у теле- та радіопрограмах Суспільного телерадіомовлення". У статті 13: частину другу виключити; частину третю викласти у редакції: "Для Суспільного телерадіомовлення виділяється відповідні загальнонаціональні теле- та радіоканали. Рішення про заснування Суспільного телерадіомовлення приймається Верховною Радою України. Суспільне телерадіомовлення має пріоритет в одержанні ліцензії на право користування загальнонаціональними теле- та радіоканалами. Статус і діяльність Суспільного телерадіомовлення визначаються Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України". У статті 44 частину третю викласти у редакції: "Фінансування Суспільного телебачення і радіомовлення України здійснюється відповідно до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".  
Враховано    
    -80- Лук'яненко Л.Г.
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. Положення Закону України "Про систему Громадського телебачення і радіомовлення України" повинні враховуватися під час розробки і прийняття законів України, інших актів законодавчої та державної виконавчої влади в Україні. 3. Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповідність із цим Законом у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом і підлягають реєстрації у новій редакції згідно з нормами законодавства."  
Відхилено