Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо виконання судових рішень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження" (щодо виконання судових рішень)      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження" (щодо виконання судових рішень)  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України „Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст. 207 - Закон України № 1701-ІV від 11.05.2004) такі зміни:   -1- Оніщук М.В.
Розділ І доповнити новою статтею першою такого змісту: "1. Статтю 1 після слів "виконавче провадження" доповнити словами "як завершальна стадія судового процесу та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб)".  
Враховано   І. Внести до Закону України „Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2001 р., № 44, ст. 226; 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 6, ст. 37, № 11, ст. 140, № 35, ст. 412; 2005 р., № 26, ст.358, № 33 ,ст. 431, № 42, ст. 464, №48, ст. 480; із змінами, внесеними законами України від 8 вересня 2005 року № 2875-ІV, від 22 вересня 2005 року № 2900-ІV і від 17 листопада 2005 року № 3108-ІV) такі зміни: 1. Статтю 1 після слів "Виконавче провадження" доповнити словами "як завершальна стадія судового процесу та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб)".  
5. 1. Назву статті 3 викласти в такій редакції: „Документи, які підлягають виконанню державною виконавчою службою".   -2- Оніщук М.В.
Статтю 1 розділу І викласти в такій редакції: "2. Статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають виконанню державною виконавчою службою Примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом. Відповідно до цього Закону державною виконавчою службою підлягають виконанню наступні виконавчі документи: 1) виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, в тому числі на підставі рішень третейського суду; 2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, якщо законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу; 3) судові накази; 4) виконавчі написи нотаріусів; 5) посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій; 6) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 7) рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном; 8) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу; 9) рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на Державну виконавчу службу."  
Враховано   2. Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають виконанню державною виконавчою службою Примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом. Відповідно до цього Закону державною виконавчою службою підлягають виконанню такі виконавчі документи: 1) виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду; 2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, якщо законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу; 3) судові накази; 4) виконавчі написи нотаріусів; 5) посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій; 6) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 7) рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном; 8) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу; 9) рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу". 3. В абзаці сьомому частини третьої статті 5 слова "на підставі рішення суду" замінити словами "на виконання рішення суду про накладення арешту або про стягнення коштів, а також рішень інших органів (посадових осіб) про стягнення штрафу, виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій в порядку, встановленому цим Законом". 4. Частину третю статті 11 доповнити реченням такого змісту: "У виконавчих провадженнях про стягнення у доход Державного бюджету України судового збору (державного мита) стягувачем є орган державної податкової служби". 5. Статтю 18-1 виключити. 6. У пункті 2 частини першої статті 26 слова "про виконання рішення" виключити, а слово і цифри "статті 18-1" замінити словом і цифрою "статті 3".  
    -3- Поліщук К.А.
Доповнити ст.3 пунктом такого змісту: "- вимоги пенсійного фонду України про сплату недоїмків (боргу)".  
Відхилено    
    -4- Оніщук М.В.
Доповнити розділ І новою статтею 2 такого змісту: "3. У абзаці сьомому частини третьої статті 5 слова "на підставі рішення суду" замінити словами "на виконання рішення суду про накладення арешту або про стягнення коштів, а також рішень інших органів (посадових осіб) про стягнення штрафу, виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій, в порядку встановленому цим Законом".  
Враховано    
    -5- Оніщук М.В.
Доповнити розділ І новою статтею 3 такого змісту: "4. Частину третю статті 11 доповнити новим другим реченням такого змісту: "У виконавчих провадженнях про стягнення у доход Державного бюджету України судового збору (державного мита) стягувачем є орган державної податкової служби."  
Враховано    
    -6- Оніщук М.В.
Доповнити розділ І новою статтею 4 такого змісту: "5. Статтю 18-1 виключити".  
Враховано    
    -7- Поліщук К.А.
Доповнити ст.18-1 пунктом такого змісту: "- вимоги пенсійного фонду України про сплату недоїмки (боргу)".  
Відхилено    
    -8- Оніщук М.В.
Доповнити розділ І новою статтею 5 такого змісту: "6. У пункті 2 частини першої статті 26 слова "про виконання рішення" виключити, слово і цифри "статті 18-1" замінити словом і цифрою "статті 3".".  
Враховано    
6. 2. У статті 43 після першого речення додати речення такого змісту: „Виконавчий збір стягується після задоволення вимог стягувача".   -9- Оніщук М.В.
Статтю 2 розділу І викласти в такій редакції: "7. У статті 44-1: 1) у назві статті слово "Виплата стягувачеві" замінити словами "Порядок виплати стягнених"; 2) у частині першій слова "як такі, що належать до виплати стягувачам" виключити; 3) у частині третій: у першому реченні слова "їх рахунки, вказані у виконавчих документах" замінити словами "вказані стягувачами належні їм рахунки"; друге речення виключити;  
Враховано   7. У статті 44-1: 1) у назві слова "Виплата стягувачеві" замінити словами "Порядок виплати стягнених"; 2) у частині першій слова "як такі, що належать до виплати стягувачам" виключити; 3) у частині третій: у першому реченні слова "їх рахунки, вказані у виконавчих документах" замінити словами "вказані стягувачами належні їм рахунки"; друге речення виключити.  
7. 3. У статті 46 після частини першої додати частину другу такого змісту: "Виконавчий збір стягується після задоволення вимог стягувача". Частини другу - десяту статті 46 вважати відповідно частинами третьою - одинадцятою.   -10- Оніщук М.В.
Статтю 3 розділу І виключити.  
Враховано    
8. 4. Частину 2 статті 50 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Державний виконавець самостійно звертає стягнення на усі рахунки боржника, які відомі учасникам виконавчого провадження".   -11- Оніщук М.В.
Статтю 4 розділу І виключити.  
Враховано    
9. 5. У частині п'ятій статті 50 слова "на належне боржникові інше майно" замінити словами "за заявою сторони виконавчого провадження на належне боржникові майно".   -12- Оніщук М.В.
Статтю 5 розділу І викласти в такій редакції: "8. У статті 50: 1) у частині п'ятій: перше речення після слова "звертається" доповнити словом "також"; після першого речення доповнити новим другим реченням такого змісту: "Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на грошові кошти боржника"; 2) частини шосту і сьому після слів "державний виконавець" доповнити словами "не пізніше місячного строку з дня відкриття виконавчого провадження".  
Враховано   8. У статті 50: 1) у частині п'ятій: перше речення після слова "звертається" доповнити словом "також"; після першого речення доповнити новим другим реченням такого змісту: "Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на грошові кошти боржника"; 2) частини шосту і сьому після слів "державний виконавець" доповнити словами "не пізніше місячного строку з дня відкриття виконавчого провадження". 9. У частині четвертій статті 85 слова „другій цієї статті, розглядаються начальником органу державної виконавчої служби у порядку, встановленому Законом України „Про звернення громадян" замінити словами „третій цієї статті, розгляду не підлягають".  
    -13- Оніщук М.В.
Розділ І доповнити новою статтею такого змісту: "9. У частині четвертій статті 85 слова „другій цієї статті, розглядаються начальником органу державної виконавчої служби, у порядку, встановленому Законом України „Про звернення громадян" замінити словами „третій цієї статті, розгляду не підлягають".  
Враховано    
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -14- Оніщук М.В.
Розділ ІІ викласти в такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2002 р., № 17, ст.117): частину четверту статті 6 доповнити новим третім реченням такого змісту: "До претензії про сплату грошових коштів може додаватись платіжна вимога-доручення на суму претензії."; у статті 8: у пункті "б" частини другої слова "номер і дата платіжного доручення" замінити словами "назва, номер і дата розрахункового документа"; частини п'яту і шосту викласти в такій редакції: "Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума. Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків в порядку, встановленому Національним банком України."; 2) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - -22, ст.144): абзац п'ятий частини першої статті 239 виключити; статтю 243 виключити; 3) у Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2005 р., № 10, ст. 187): у пункті 2 статті 10 слова "за рішенням суду призупиняти видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових установах у разі, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки;" виключити; у частині дев'ятій статті 11 слова "зупинення операцій на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах" виключити; 4) пункт 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 17, ст. 117; 2004р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст.466) виключити; 5) у статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2005 р., № 26, ст.358): у частині першій: у першому реченні слова "а також звільнення такого майна з-під арешту" виключити, а частину доповнити словами "про накладення арешту або про стягнення коштів в порядку, встановленому законом", доповнити частину новим другим реченням такого змісту: "Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою органу, який прийняв рішення про накладення арешту, або за рішенням суду."; у частині другій: у першому реченні слова "відповідно до законів України на підставі рішення суду" замінити словами "лише у разі недостатності коштів для виконання арешту за постановою державного виконавця"; друге речення виключити."; у частині третій слова "або зупиняти операції за цими рахунками" виключити; у частині четвертій слова "видаткові операції за якими зупинені уповноваженим органом, підлягають негайному і безумовному виконанню" замінити словами "виконуються в порядку, встановленому законом"; 6) пункт 5 частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2002 р., № 16, ст.114; 2005 р., № 26, ст. 358) виключити;  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2002 р., № 17, ст.117): частину четверту статті 6 доповнити реченням такого змісту: "До претензії про сплату грошових коштів може додаватись платіжна вимога-доручення на суму претензії"; у статті 8: у пункті "б" частини другої слова "номер і дата платіжного доручення" замінити словами "назва, номер і дата розрахункового документа"; частини п'яту і шосту викласти в такій редакції: "Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума. Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України"; 2) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - -22, ст.144): абзац п'ятий частини першої статті 239 виключити; статтю 243 виключити; 3) у Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2005 р., № 10, ст. 187): у пункті 2 статті 10 слова "за рішенням суду призупиняти видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових установах у разі, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки" виключити; у частині дев'ятій статті 11 слова "зупинення операцій на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах" виключити; 4) пункт 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 17, ст. 117; 2004р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст.466) виключити; 5) у статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2005 р., № 26, ст.358): у частині першій: у першому реченні слова "а також звільнення такого майна з-під арешту" виключити, а частину доповнити словами "про накладення арешту або про стягнення коштів у порядку, встановленому законом"; доповнити частину новим другим реченням такого змісту: "Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою органу, який прийняв рішення про накладення арешту, або за рішенням суду"; у частині другій: у першому реченні слова "відповідно до законів України на підставі рішення суду" замінити словами "лише в разі недостатності коштів для виконання арешту за постановою державного виконавця"; друге речення виключити; у частині третій слова "або зупиняти операції за цими рахунками" виключити; у частині четвертій слова "видаткові операції за якими зупинені уповноваженим органом, підлягають негайному і безумовному виконанню" замінити словами "виконуються в порядку, встановленому законом". 6) пункт 5 частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2002 р., № 16, ст.114; 2005 р., № 26, ст. 358) виключити;  
11. ІІІ. Всі законодавчі та нормативні акти, видані до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -15- Оніщук М.В.
Розділ ІІІ виключити.  
Враховано