Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо підвищення розміру допомоги на дітей одиноким матерям) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення зміни до статті 18-3 Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо підвищення розміру допомоги на дітей одиноким матерям)      Про внесення зміни до статті 18-3 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"  
2. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до статті 18-3 Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №20. ст.102) наступного змісту:      І. Частину першу статті 18-3 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 26, ст. 356) після слова "років" доповнити словами і цифрами " (якщо дитина навчається за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)", а цифри "10" замінити цифрами "30".  
4. 1.Частину першу статті 18-3 викласти в такий редакції:       
5. Стаття 18-3 Розмір допомоги на дітей одиноким матерям       
6. Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі:       
7. прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), які мають дітей віком до 16 років (учнів до 18 років).   -1- Лобода М.В.
Шурма І.М.
Григорович Л.С.
Сятиня М.Л.
Частину першу розділу І виключити у зв'язку з тим, що з 1 квітня 2005 року діє нова редакція цієї статті. Пропонується збільшити норму щодо віку дитини, яка дає право на отримання допомоги, з 18 років до 23 років, якщо дитина навчається, залишивши при цьому без змін існуючу на сьогодні норму, згідно з якою допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.  
Враховано    
    -2- Одайник М.М.
Частину першу статті 18-3 викласти у такій редакції: "Стаття 18-3 Розмір допомоги на дітей одиноким матерям Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку"  
Враховано частково в першій частині   
    -3- Волков О.М.
Частину першу статті 18-3 викласти у такій редакції: "Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (учнів - до 21 року), надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку"  
Враховано редакційно в першій частині   
8. 2. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
9. 1. Цей Закон набирає чинності 1 січня 2006 року.   -4- Лобода М.В.
Шурма І.М.
Григорович Л.С.
Сятиня М.Л.
Пропонується ввести в дію Закон з 1 січня 2007 року  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
10. 2. Кабінету Міністрів України у трьох місячний строк з дня опублікування цього Закону:      2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
11. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;       
12. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;