Кількість абзаців - 233 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України   -1- Буждиган П.П.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність діючих законодавчих актів у сфері ліцензування".  
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність діючих законодавчих актів у сфері ліцензування  
3. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      У зв'язку з прийняттям Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 25, ст. 274):      1. У статті 69 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 25, ст. 274) слова "дозволу (ліцензії)" замінити словами "дозволу та/або ліцензії".  
6. 1) у статті 69 слова "дозволу (ліцензії)" замінити словами "дозволу та/або ліцензії";       
7. 2) частину четверту статті 73 після слова "програмою" доповнити словом "безпеки".   -2- Пустовойтенко В.П.
В підпункту другому пункту 1 слово "безпеки" замінити словами "авіаційної безпеки".  
Відхилено (підпункт вилучено)   
    -3- Буждиган П.П.
частину четверту статті 73 Повітряного кодексу України виключити  
Враховано    
8. 2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 50, ст. 262):      2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267):  
9. 1) у тексті Кодексу слово "ліцензія" в усіх відмінках і формах числа виключити;      1) у статті 16:  
10. 2) у статті 16:      назву викласти в такій редакції:  
11. назву статті викласти у такій редакції:      "Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами";  
12. "Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами";      частину першу виключити;  
13. частину першу виключити.   -4- Заєць І.О.
Частину шосту статті 16 Кодексу України про надра викласти в такій редакції: "спеціальні дозволи на користування надрами надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на конкурсних засадах, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено (не є предметом Закону)  2) у пункті 5 частини першої статті 26 слова "дозволом (ліцензією)" замінити словами "спеціальним дозволом".  
14. 3) у пункті 5 частини першої статті 26 слова "дозволом (ліцензією) " замінити словами "спеціальним дозволом".   -5- Заєць І.О.
У пункті 2 (У Кодексі України про надра): По всьому тексту зазначеного Кодексу слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках.  
Відхилено (не є предметом Закону)  3) у тексті Кодексу слово " (ліцензія)" в усіх відмінках і числах виключити;  
15. 3. У тексті Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) слово "ліцензія" в усіх відмінках і формах числа виключити.   -6- Заєць І.О.
Пункт 3 (внесення змін до Водного Кодексу України) по всьому тексту Кодексу слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках.  
Відхилено (не є предметом цього Закону)  3. У пункті 1 статті 17 і частинах першій і третій статті 106 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) слово " (ліцензія)" в усіх відмінках і числах виключити.  
16. 4. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47-52, ст. 349):      4. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):  
17. 1) статтю 2 викласти у такій редакції:      1) статтю 2 викласти в такій редакції:  
18. "Стаття 2. Право на торговельне мореплавство      "Стаття 2. Право на торговельне мореплавство  
19. Діяльність, що входить в поняття "торговельне мореплавство" відповідно до статті 1 цього Кодексу, можуть провадити суб'єкти господарювання, у володінні, користуванні або розпорядженні яких перебувають судна, за наявності у них відповідної ліцензії, якщо її отримання передбачено законодавством";   -7- Буждиган П.П.
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Право на торговельне мореплавство Діяльність, що входить в поняття "торговельне мореплавство", відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її отримання передбачено Законом".  
Враховано   Діяльність, що входить в поняття "торговельне мореплавство", відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її отримання передбачено законом";  
20. 2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 35, частині четвертій статті 38 та частині першій статті 40 слово "ліцензія" в усіх відмінках замінити словом "дозвіл" у відповідному відмінку і формі числа;   -8- Пустовойтенко В.П.
Пудпункт другий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції: "2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 35 слово "ліцензію" замінити словом "дозвіл"; частину четверту статті 38 викласти в такій редакції: "дозвіл на право користування судновою радіостанцією видається центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформації України"; у частині першій статті 40 слово "ліцензії" замінити словом "дозволу".  
Враховано редакційно   2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 35 слово "ліцензію" замінити словом "дозвіл"; 3) частину четверту статті 38 викласти в такій редакції: "Дозвіл на право користування судновою радіостанцією видається центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку "; 4) у частині першій статті 40 слово "ліцензії" замінити словом "дозволу";  
21. 3) частину четверту статті 116 виключити.   -9- Пустовойтенко В.П.
Доповнити пункт 4 Розділу І підпунктом 5 такого змісту: "5) у тексті Кодексу торговельного мореплавства України слова "Міністерство зв'язку України " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України" у відповідних відмінках"; підпункт третій пункту 4 Розділу І вважати підпунктом шостим.  
Відхилено ( не є предметом цього Закону)  5) частину четверту статті 116 виключити.  
22. 5. Пункт 6 статті 18 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 44) викласти у такій редакції:      5. Пункт 6 статті 18 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 44) викласти в такій редакції:  
23. "6. Діяльність, пов'язана з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, провадиться лише на підставі ліцензії, що видається у порядку, встановленому законодавством. У разі провадження зазначеної діяльності без ліцензії до суб'єктів господарювання застосовуються санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законодавством. Зазначені кошти спрямовуються до Державного бюджету України".   -10- Шибко В.Я.
Пункт 5 (зміни до п.6 ст. 18 Закону України "Про зайнятість населення") - виключити.  
Відхилено   "6. Діяльність, пов'язана з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, провадиться лише на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. У разі провадження зазначеної діяльності без ліцензії до суб'єктів господарювання застосовуються санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом. Зазначені кошти спрямовуються до Державного бюджету України".  
24. 6. Статтю 8 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 24, ст. 272) викласти у такій редакції:   -11- Буждиган П.П.
Пункт 6 вилучити  
Враховано    
25. "Стаття 8. Ліцензування певних видів господарської діяльності       
26. Певними видами господарської діяльності підприємство може займатися лише на підставі ліцензії.       
27. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначається законами. Ліцензії на провадження такої діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".       
28. 7. Частину третю статті 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100)викласти у такій редакції:      6. Частину третю статті 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646) викласти в такій редакції:  
29. "Для виконання спеціальних видів робіт, які підлягають ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати ліцензію, що видається у порядку, встановленому законодавством".   -12- Буждиган П.П.
Частину третю статті 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" викласти у такій редакції: "3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається у порядку, встановленому законодавством".  
Враховано   "3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому законодавством".  
30. 8. Абзаци другий і третій частини першої статті 7 Закону України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 352) виключити.      7. Абзаци другий і третій частини першої статті 7 Закону України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 352) виключити.  
31. 9. Друге речення пункту 7 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524; 1994 р., № 24, ст. 182) виключити.      8. Друге речення пункту 7 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524; 1994 р., № 24, ст. 182) виключити.  
32. 10. В абзаці сьомому частини другої статті 11 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 676) слова "дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяльності" замінити словами "дозволів суб'єктам господарювання".      9. В абзаці сьомому частини другої статті 11 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 676) слова "дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяльності" замінити словами "дозволів суб'єктам господарювання".  
33. 11. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19):      10. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19):  
34. 1) у частині другій статті 16 слова "медичної та фармацевтичної практики" замінити словами "медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами";      1) у частині другій статті 16 слова "медичної та фармацевтичної практики" замінити словами "медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами";  
35. 2) статтю 17 викласти у такій редакції:      2) статтю 17 викласти в такій редакції:  
36. "Стаття 17. Господарська діяльність в галузі охорони здоров'я      "Стаття 17. Господарська діяльність у галузі охорони здоров'я  
37. Провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, яка відповідно до законодавства України підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії".      Провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії.  
38. Держава підтримує господарську діяльність в галузі охорони здоров'я";      Держава підтримує господарську діяльність у галузі охорони здоров'я";  
39. 3) у частині першій статті 33 слова "відповідний дозвіл (ліцензію)" замінити словами "відповідну ліцензію";      3) у частині першій статті 33 слова "відповідний дозвіл (ліцензію)" замінити словами "відповідну ліцензію";  
40. 4) у частині третій статті 74 слова "дозвіл (ліцензію) на заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю" замінити словами "ліцензію на провадження господарської діяльності".      4) у частині третій статті 74 слова "дозвіл (ліцензію) на заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю" замінити словами "ліцензію на провадження господарської діяльності".  
41. 12. У Законі України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243; 1996 р., № 9, ст. 44):      11. У Законі України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243; 1996 р., № 9, ст. 44; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 34, ст. 434):  
42. 1) частину третю статті 5 виключити;      1) частину третю статті 5 виключити;  
43. 2) у частині першій статті 6 слова "має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і" виключити;      2) у частині першій статті 6 слова "має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і" виключити;  
44. 3) у назві розділу ІІ слова "та ліцензування" виключити;      3) у назві розділу ІІ слова "та ліцензування" виключити;  
45. 4) статтю 13 виключити;      4) статтю 13 виключити;  
46. 5) у частині третій статті 14 слова "і ліцензування" виключити;      5) у частині третій статті 14 слова "і ліцензування" виключити;  
47. 6) у статті 19:      6) у статті 19:  
48. у частині другій слова "з дня отримання ліцензії" виключити;      у частині другій слова "з дня отримання ліцензії" виключити;  
49. у частині третій слова "з дня отримання ліцензії і" виключити;      у частині третій слова "з дня отримання ліцензії і" виключити;  
50. 7) у статті 26 слова "та ліцензії" виключити;      7) у статті 26 слова "та ліцензії" виключити;  
51. 8) у статті 27:      8) у статті 27:  
52. у назві статті, частинах другій і третій слова "та ліцензії" виключити;      у назві, частинах другій і третій слова "та ліцензії" виключити;  
53. у частині першій слова "або ліцензії" виключити.      у частині першій слова "або ліцензії" виключити.  
54. 13. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338):      12. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 1, ст. 1):  
55. 1) абзац дванадцятий статті 4 виключити;   -13- Пустовойтенко В.П.
Підпункт перший пункту 13 Розділу І викласти в такій редакції: "1) в абзаці дванадцятому статті 4 слова "ліцензії і", "перевезення вантажів і пасажирів", "будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів" виключити";  
Відхилено пункт вилучено)   
    -14- Буждиган П.П.
Підпункт 1 пункту 13 (зміни до Закону України "Про дорожній рух" виключити;  
Враховано    
56. 2) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами "та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів";      1) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами "та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів";  
57. 3) частину третю статті 30 виключити;   -15- Буждиган П.П.
Частину 3 статті 30 викласти в такій редакції: "Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва автомобілів та автобусів повинні мати відповідну ліцензію".  
Враховано   2) частину третю статті 30 викласти в такій редакції: "Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання, а також громадяни - підприємці, які здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію" ;  
58. 4) частину другу статті 36 виключити.      3) частину другу статті 36 виключити.  
59. 14. У абзаці п'ятому частини першої статті 8 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343) слово "скасування" замінити словом "анулювання".   -16- Буждиган П.П.
Пункт 14 (зміни до Закону України "Про Антимонопольний комітет України") виключити.  
Враховано    
60. 15. У частині першій статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 1999 р., № 42-43, ст. 378; 2000 р., № 46, ст. 397; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 16, ст. 114, № 17, ст. 117):   -17- Буждиган П.П.
Пункт 15 (зміни до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" виключити.  
Враховано    
61. 1) в абзаці першому пункту 1 слова "спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення" замінити словами "ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на провадження певних видів господарської діяльності";       
62. 2) в абзаці другому пункту 2 слова "спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності" та "суб'єктам підприємницької діяльності" замінити відповідно словами "ліцензії, патенти, інші спеціальні дозволи на провадження певних видів господарської діяльності" та "суб'єктам господарювання";       
63. 3) у пункті 6 слова "спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо)" замінити словами "ліцензії, патенти, інші спеціальні дозволи";       
64. 4) у пункті 11:       
65. в абзаці сьомому слова "чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством" виключити;       
66. доповнити пункт абзацом такого змісту:       
67. "на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності за провадження певного виду господарської діяльності без ліцензії, якщо її отримання передбачено законодавством, - від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".       
68. 16. Статтю 11 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21) викласти у такій редакції:      13. Статтю 11 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21) викласти в такій редакції:  
69. "Стаття 11. Ліцензування діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, сертифікація та контроль продукції на відповідність вимогам пожежної безпеки      "Стаття 11. Ліцензування діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, сертифікація та контроль продукції на відповідність вимогам пожежної безпеки  
70. Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, провадиться на підставі ліцензій, що видаються в порядку, встановленому законодавством.      Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, провадиться на підставі ліцензій, що видаються в порядку, встановленому законодавством.  
71. Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, включає:      Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, включає:  
72. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об'єктів;      проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об'єктів;  
73. проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам.      проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам.  
74. Суб'єкт господарювання може отримати ліцензію на всі види робіт та послуг за переліком або на його частину залежно від спроможності дотримання ліцензійних умов.      Суб'єкт господарювання може отримати ліцензію на всі види робіт та послуг за переліком або на його частину залежно від спроможності дотримання ліцензійних умов.  
75. Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати сертифікат відповідності".      Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати сертифікат відповідності".  
76. 17. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80) доповнити статтею 271 такого змісту:      14. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80) доповнити статтею 27-1 такого змісту:  
77. "Стаття 27-1. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності      "Стаття 27-1. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності  
78. Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством".      Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством".  
79. 18. У статті 13 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218):      15. Статтю 13 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218) викласти в такій редакції:  
80. у назві статті та у частині першій слово "діяльність" у всіх відмінках замінити словами "господарська діяльність" у відповідному відмінку;      "Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я людей  
81. частини другу і четверту виключити;   -18- Буждиган П.П.
Пункт 18 викласти в такій редакції: "18. В Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218) назву та статтю 13 викласти в такій редакції: Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я людей Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках та порядку, встановленому законодавством. До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".  
Враховано   Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках, встановлених законом. До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".  
82. частину третю викласти у такій редакції:       
83. "До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".       
84. 19. У статті 7 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232):   -19- Стретович В.М.
Пункт 19 (внесення змін до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" вилучити.  
Враховано    
85. у частині третій слова "на підставі спеціального дозволу (ліцензії)" виключити;       
86. частину четверту виключити.       
87. 20. У Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 31, ст. 286):   -20- Буждиган П.П.
Пункт 20 (внесення змін до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах") вилучити.  
Враховано    
88. 1) в абзаці сьомому частини першої статті 14 слова "видачі ліцензії на право проведення сервісних робіт в галузі захисту інформації в АС" виключити;       
89. 2) друге речення частини другої статті 20 виключити.   -21- Стретович В.М.
Підпункт 2 пункту 20 (внесення змін до статті 20 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах") вилучити.  
Враховано    
90. 21. Абзац шостий частини третьої статті 2 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст. 411; 2000 р., № 46, ст. 398) викласти у такій редакції:      16. Абзац шостий частини третьої статті 2 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст. 411; 2000 р., № 46, ст. 398) викласти в такій редакції:  
91. "вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій на право провадження окремих видів господарської діяльності у будівництві підприємств, які допускають порушення державних стандартів, норм і правил, технічних умов, затверджених проектних рішень або місцевих правил забудови, а також ліцензійних умов".   -22- Пустовойтенко В.П.
Абзац другий пункту 21 Розділу І викласти в такій редакції: "вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій на право провадження окремих видів господарської діяльності у будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних умов, а також на інших підставах відповідно до закону".  
Враховано   "вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій на право провадження окремих видів господарської діяльності у будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних умов, а також на інших підставах відповідно до закону".  
92. 22. Частину другу статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446) замінити частинами такого змісту:   -23- Пустовойтенко В.П.
Абзац другий пункту 22 викласти в такій редакції: "Ліцензії на провадження видів діяльності у галузі транспорту видаються відповідно до законодавства".  
Враховано   17. Частину другу статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446) замінити двома частинами такого змісту: "Ліцензії на провадження видів діяльності в галузі транспорту видаються відповідно до законодавства.  
93. "Ліцензії на провадження видів діяльності у галузі транспорту, які підлягають ліцензуванню, видаються в порядку, встановленому законодавством.       
94. Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує право на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортним засобом на підставі отриманої ліцензії".      Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує право на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортним засобом на підставі отриманої ліцензії".  
95. 23. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91) назву та частини першу і другу статті 9 викласти у такій редакції:   -24- Стретович В.М.
Пункт 19 (внесення змін до статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" вилучити.  
Враховано    
96. "Стаття 9. Ліцензування діяльності, пов'язаної з виробництвом пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними       
97. Діяльність, пов'язана з виробництвом пестицидів та агрохімікатів, оптовою, роздрібною торгівлею ними, підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законодавством.       
98. Ліцензії на виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптову, роздрібну торгівлю ними видають органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України".       
99. 24. У Законі України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 20, ст. 143; 2001 р., № 9, ст. 38):       
100. 1) частину п'яту статті 20 викласти у такій редакції:       
101. "Присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на розроблення, модернізацію, виробництво, реалізацію, придбання, проектування, будівництво, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також ввезення їх з-за кордону та державний нагляд за їх роботою здійснюється відповідно до законодавства";       
102. 2) у статті 24:   -25- Пустовойтенко В.П.
В підпункті другому пункту 24 слова "в порядку, встановленому законодавством" замінити словами "відповідно до законодавства"  
Відхилено Закон втратив чинність)   
103. у частині другій слова "за ліцензією згідно з чинним законодавством про підприємництво" замінити словами "на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством";   -26- Буждиган П.П.
Пункт 24 (внесення змін до Закону України") виключити  
Враховано    
104. 3) у частині п'ятій статті 29 слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словами " спеціального дозволу".   -27- Пустовойтенко В.П.
Підпункт третій пункту 24 викласти в такій редакції: "3) у частині п'ятій статті 29 слова "спеціального дозволу (ліцензії" замінити словами "відповідного дозволу".  
Відхилено (Закон втратив чинність)   
105. 25. Частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183) викласти у такій редакції:   -28- Стретович В.М.
Пункт 25 ( внесення змін в частину третю статті 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів") вилучити.  
Враховано    
106. "Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів може провадитися підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності ліцензії, виданої у порядку, встановленому законодавством".       
107. 26. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 31, ст. 241):   -29- Буждиган П.П.
Пункт 26 (внесення змін до Закону України "Про туризм") вилучити.  
Враховано    
108. 1) у статті 1:       
109. в абзаці сьомому слова "фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг" замінити словами "а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають туристичні послуги відповідно до законодавства";       
110. абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:       
111. "ліцензія на провадження діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг, - документ державного зразка, який засвідчує право його власника на провадження зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов";       
112. 2) у першому реченні абзацу дев'ятого частини першої статті 4 слова " (позбавляє ліцензій) " та "підприємництва" замінити відповідно словами " (анулює ліцензії) " та "господарювання";       
113. 3) частину третю статті 8 виключити;   -30- Заєць І.О.
Частину другу та третю статті 8 Закону України "Про туризм" викласти у такій редакції: "Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності веде спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі туризму. Підставою для внесення відомостей у Державний реєстр є ліцензія на провадження діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг та договір на обслуговування, передбачений статтею 28 цього Закону".  
Відхилено (нова редакція Закону)   
114. 4) у частині другій статті 11 слово "підприємництва" замінити словом "господарювання";       
115. 5) у частині першій статті 12 слова "наданням туристичних послуг" замінити словами "організацією іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, а також екскурсійною діяльністю";       
116. 6) у статті 13:       
117. в абзаці другому частини першої слова "Державним комітетом України по туризму, який встановлює порядок їх видачі, умови і правила здійснення туристичної діяльності та контроль за їх дотриманням" замінити словами "Державною туристичною адміністрацією України у порядку, встановленому законодавством";       
118. абзац третій частини першої виключити;       
119. абзац шостий частини другої виключити;       
120. частину третю викласти у такій редакції:       
121. "3. Суб'єкти туристичної діяльності, які порушують надані законодавством права, позбавляються ліцензії у порядку, визначеному законодавством";   -31- Заєць І.О.
Частину другу статті 28 Закону України "Про туризм" викласти у такій редакції: "Суб'єкти туристичної діяльності, які виявили бажання спеціалізуватися на наданні туристичних послуг, в тому числі на організації масових відпочинків туристів у гірських та спеліологічних районах, повинні в обов'язковому порядку укласти угоду (договір) на обслуговування з Державною спеціальною аварійно-рятувальною службою центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"; по всьому тексту Закону України "Про туризм" слова "Державний комітет України по туризму", замінити на "спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі туризму" в усіх відмінках.  
Відхилено (нова редакція Закону)   
122. 7) в абзаці шостому частини другої статті 30 слова "і ліцензування" виключити.       
123. 27. У Законі України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86):   -32- Стретович В.М.
Пункт 27 (внесення змін до статтей 17, 20, 21 Закону України "Про лікарські засоби") виключити.  
Враховано   18. У Законі України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86):  
124. 1) у статті 10:      1) у статті 10:  
125. у частинах першій і другій слова "спеціального дозволу (ліцензії) "замінити словом "ліцензії";      у частинах першій і другій слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";  
126. у частині першій слова "встановленому Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом" замінити словами "встановленому законодавством";      у частині першій слова "встановленому Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом" замінити словами "встановленому законодавством";  
127. 2) в абзаці десятому частини першої статті 15 слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)", "скасування" та "суб'єктами господарської діяльності" замінити відповідно словами "ліцензію", "анулювання" та "суб'єктами господарювання".      2) в абзаці десятому частини першої статті 15 слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)", "скасування" та "суб'єктами господарської діяльності" замінити відповідно словами "ліцензію", "анулювання" та "суб'єктами господарювання";  
128. 3) у частині першій статті 17 слова "за наявності сертифіката якості, що видається виробником" виключити;       
129. 4) статті 19 і 20 викласти у такій редакції:      3) статтю 19 викласти в такій редакції:  
130. "Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами      "Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами  
131. Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.      Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.  
132. Суб'єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності.      Суб'єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності".  
133. Стаття 20. Загальні вимоги до торгівлі лікарськими засобами       
134. На території України торгівля може здійснюватися лише зареєстрованими лікарськими засобами, крім випадків, передбачених цим Законом";       
135. 5) у частині другій статті 21 слова "або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником" виключити.   -33- Буждиган П.П.
після п.27 доповнити законопроект п.28 такого змісту, змінивши наступну нумерацію пунктів: "28. Статтю 13 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради, 1996, N 29, ст. 139)викласти в такій редакції Діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, здійснюється на підставі ліцензії і підлягає обов'язковій сертифікації. Ліцензії видаються у порядку, встановленому законодавством".  
Враховано   19. Статтю 13 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради, 1996, N 29, ст. 139)викласти в такій редакції "Стаття 13. Ліцензування та сертифікація робіт на трубопровідному транспорті Діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, здійснюється на підставі ліцензії і підлягає обов'язковій сертифікації. Ліцензії видаються в порядку, встановленому законодавством".  
136. 28. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181; 2001 р., № 31, ст. 150):   -34- Буждиган П.П.
Пункту 28 (зміни до Закону України "Про рекламу") виключити.  
Враховано    
137. 1) в абзаці восьмому частини першої статті 8 слова "спеціального дозволу (ліцензії) " замінити словом "ліцензії";       
138. 2) в абзаці першому частини першої статті 23: слова "чи іншого" виключити;       
139. слова "ліцензію (спеціальний дозвіл)" та "ліцензії (дозволу) замінити відповідно словами "ліцензію" та "ліцензії";       
140. 3) у назві і тексті статті 24 слова "підприємницької" та "спеціального дозволу" замінити відповідно словами "господарської" та "ліцензії".       
141. 29. Статтю 8 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) доповнити частиною такого змісту:      20. Статтю 8 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) доповнити частиною третьою такого змісту:  
142. "Господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом провадиться на підставі ліцензії, яка видається у порядку, встановленому законодавством".      "Господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством".  
143. 30. Абзац одинадцятий частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122) виключити.      21. Абзац одинадцятий частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2004 р., № 45, ст. 501; 2005 р., № 48, ст. 480) виключити.  
144. 31. Частини другу і третю статті 10 Закону України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2) замінити частиною такого змісту:      22. Частини другу і третю статті 10 Закону України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2) замінити однією частиною такого змісту:  
145. "Перелік видів космічної діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначаються законом. Ліцензії на провадження такої діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".      "Перелік видів космічної діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначаються законом. Ліцензії на провадження такої діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".  
146. 32. У підпункті 5.1.8 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156), слова "спеціальний дозвіл (ліцензію) " замінити словом "ліцензію".      23. У підпункті 5.1.8 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2005 р., № 34, ст. 442) слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)" замінити словом "ліцензію".  
147. 33. У статті 13 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1):      24. У статті 13 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1):  
148. у частині першій слова "базується на дозвільному принципі відповідно до Закону України "Про підприємництво" замінити словами "здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії";      у частині першій слова "базується на дозвільному принципі відповідно до Закону України "Про підприємництво" замінити словами "здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії";  
149. у частині другій слова "Спеціальний дозвіл (ліцензія)" замінити словом "Ліцензія".      у частині другій слова "Спеціальний дозвіл (ліцензія)" замінити словом "Ліцензія".  
150. 34. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2000 р., № 38, ст. 318, № 46, ст. 396):      25. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2000 р., № 38, ст. 318; 2004 р., № 19, ст. 256):  
151. 1) у пункті 25 статті 1 слова "суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють зазначену діяльність на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України", замінити словами "суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які провадять свою господарську діяльність згідно із законодавством";      1) у пункті 25 статті 1 слова "суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють зазначену діяльність на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які провадять свою господарську діяльність згідно із законом";  
152. 2) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:      2) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:  
153. "розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";      "розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";  
154. 3) у статті 4 :      3) у статті 4 :  
155. частину першу викласти у такій редакції:      частину першу викласти в такій редакції:  
156. "1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";      "1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";  
157. у частині третій слова "відповідну ліцензію" замінити словами "ліцензію на виробництво дорогоцінних металів";      у частині третій слова "відповідну ліцензію" замінити словами "ліцензію на виробництво дорогоцінних металів";  
158. 4) у частині другій статті 10 слова "ліцензіями на цей об'єкт видобування" замінити словами "спеціальним дозволом на користування надрами";      4) у частині другій статті 10 слова "ліцензіями на цей об'єкт видобування" замінити словами "спеціальним дозволом на користування надрами";  
159. 5) у статті 11 слова "суб'єктами підприємницької діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "суб'єктами господарювання відповідно до законодавства";      5) у статті 11 слова "суб'єктами підприємницької діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "суб'єктами господарювання відповідно до закону";  
160. 6) друге речення частини першої статті 12 викласти у такій редакції: "Збирання і первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством";      6) друге речення частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "Збирання і первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством";  
161. 7) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:      7) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:  
162. "Торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством";      "Торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством";  
163. 8) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти у такій редакції:      8) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:  
164. "анулюють у порядку, встановленому законодавством ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".      "анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".  
165. 35. В абзаці восьмому частини першої статті 12 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310) слова "а також ліцензування діяльності, пов'язаної з їх виробництвом, зберіганням, транспортуванням та реалізацією" виключити.      26. В абзаці восьмому частини першої статті 12 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362) слова "а також ліцензування діяльності, пов'язаної з їх виробництвом, зберіганням, транспортуванням та реалізацією" виключити.  
166. 36. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46):      27. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46):  
167. 1) у тексті Закону слова "спеціальний дозвіл" в усіх відмінках і формах числа виключити;   -35- Буждиган П.П.
У пункті 36 підпункт 1) виключити.  
Враховано   1) абзац сьомий статті 8 викласти в такій редакції: "видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов";  
168. 2) абзац сьомий статті 8 викласти у такій редакції:      2) частину другу статті 13 виключити;  
169. "видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов";       
170. 3) частину другу статті 13 виключити;      3) статтю 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і картографічної діяльності Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт визначається законодавством. Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт відповідно до встановлених ліцензійних умов.  
171. 4) статтю 14 викласти в такій редакції:      Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної, картографічної діяльності";  
172. "Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і картографічної діяльності       
173. Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт визначається законодавством.       
174. Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт відповідно до встановлених ліцензійних умов.       
175. Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної, картографічної діяльності";   -36- Буждиган П.П.
в назві та абзаці першому статті 15 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";  
Враховано   4) в назві та абзаці першому статті 15 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";  
176. 5) у статті 24: абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:      5) у статті 24: абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:  
177. "наявність ліцензій на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та дотримання встановлених ліцензійних умов";      "наявність ліцензій на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та дотримання встановлених ліцензійних умов";  
178. в абзаці третьому частини п'ятої слова "суб'єктами підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктами господарювання", а слова "або порушення умов, передбачених цими дозволами" виключити.   -37- Буждиган П.П.
в абзаці 4 частини другої статті 26 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" слова " спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій"  
Враховано   в абзаці третьому частини п'ятої слова "суб'єктами підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктами господарювання", а слова "або порушення умов, передбачених цими дозволами" виключити; 6) в абзаці четвертому частини другої статті 26 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій".  
179. 37. У статті 9 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст. 50):      28. У статті 9 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст. 50):  
180. у частині восьмій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";      у частині восьмій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";  
181. у частині дев'ятій слова "аудиторських фірм" виключити;      у частині дев'ятій слова "аудиторських фірм" виключити;  
182. у частині тринадцятій слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".      у частині тринадцятій слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".  
183. 38. У статті 7 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 82):      29. У статті 7 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 82):  
184. у частині третій слова "аудиторських фірм" виключити;      у частині третій слова "аудиторських фірм" виключити;  
185. у частині четвертій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".      у частині четвертій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".  
186. 39. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95):   -38- Заєць І.О.
Пункт 39 (внесення змін до Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність") виключити.  
Відхилено   30. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95):  
187. 1) у частині першій статті 6 слова "за спеціальними дозволами (ліцензіями)" виключити;      1) у частині першій статті 6 слова "за спеціальними дозволами (ліцензіями)" виключити;  
188. 2) абзац четвертий статті 7 виключити;      2) абзац четвертий статті 7 виключити;  
189. 3) у статті 18 слова "надання дозволів (ліцензій) на провадження гідрометеорологічної діяльності" виключити;      3) у статті 18 слова "надання дозволів (ліцензій) на провадження гідрометеорологічної діяльності" виключити;  
190. 4) абзац шостий частини другої статті 19 виключити;      4) абзац шостий частини другої статті 19 виключити;  
191. 5) статтю 20 виключити;      5) статтю 20 виключити;  
192. 6) абзац восьмий частини першої статті 25 виключити.      6) абзац восьмий частини першої статті 25 виключити.  
193. 40. В абзаці четвертому частини третьої статті 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 17, ст. 111) слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".   -39- Буждиган П.П.
Пункт 40 (внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення")виключити.  
Враховано    
194. 41. У частині третій статті 8 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 18, ст. 139) слова "аудиторських фірм" виключити.      31. У частині третій статті 8 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 18, ст. 139) слова "аудиторських фірм" виключити.  
195. 42. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212; 2001 р., № 1, ст. 3):      32. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212; 2001 р., № 1, ст. 3; № 2003 р., № 6, ст. 52; 2005 р., № 4, ст. 85):  
196. 1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали відповідні ліцензії" виключити;      1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали відповідні ліцензії" виключити;  
197. 2) статтю 4 доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:      2) статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
198. "Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається у порядку, встановленому законодавством".      "Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством".  
199. У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати відповідно частинами третьою - тринадцятою;      У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати відповідно частинами третьою - тринадцятою;  
200. 3) у статті 13:      3) у статті 13:  
201. абзац дев'ятий частини першої викласти у такій редакції:      абзац дев'ятий частини першої викласти в такій редакції:  
202. "анулює ліцензії в порядку, визначеному законодавством";      "анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством";  
203. у частині третій слова "зупинити дію ліцензії" виключити;   -40- Буждиган П.П.
частину 3 статті 13 Закону України "Про металобрухт" викласти в такій редакції: "Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу виконавчої влади з питань промислової політики. Центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення".  
Враховано   частину третю викласти в такій редакції: "Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу виконавчої влади з питань промислової політики. Центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення";  
204. 4) в абзаці четвертому частини першої статті 15 слова "зупиняти або" виключити.   -41- Буждиган П.П.
абзац четвертий частини першої статті 15 Закону України "Про металобрухт" викласти в такій редакції: "анульовувати дію ліцензії в порядку, визначеному законодавством".  
Враховано   4) абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій редакції: "анульовувати дію ліцензії в порядку, встановленому законодавством".  
205. 43. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246):      33. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246):  
206. 1) у частині першій статті 17 слово "Підприємницька" замінити словом "Господарська";      1) у частині першій статті 17 слово "Підприємницька" замінити словом "Господарська";  
207. 2) у частині другій статті 20:       
208. слова "або відповідну ліцензію" виключити; слова "відповідних видів проектних робіт" замінити словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві".      2) у частині другій статті 20 слова "або відповідну ліцензію" виключити, а слова "відповідних видів проектних робіт" замінити словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві".  
209. 44. У статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268) частини першу, другу, четверту та абзац перший частини шостої виключити.   -42- Томич І.Ф.
Пункт 44 вилучити.  
Враховано   34. В абзаці першому частини третьої статті 4 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) слова "дозволів (ліцензій)" замінити словами "спеціальних дозволів".  
    -43- Буждиган П.П.
Після пункту 44 доповнити законопроект пунктом 45 такого змісту та змінити наступну нумерацію пунктів: "44. У частині 3 статті 4 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( Відомості Верховної Ради, 1999, N 44, ст. 391)слова "дозволів (ліцензій)" замінити словами " спеціальними дозволами".  
Враховано    
210. 45. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):      35. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):  
211. 1) у другому реченні частини першої статті 13 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством";      1) у другому реченні частини першої статті 13 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством";  
212. 2) у частині першій статті 19 слово " (ліцензією)" виключити;       
213. 3) в абзаці другому частини першої статті 24:      2) у частині першій статті 24: в абзаці другому слово " (ліцензію)" виключити;  
214. слово " (ліцензію)" виключити;       
215. абзац третій виключити.      абзац третій виключити.  
216. 46. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456):      36. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267):  
217. в абзаці восьмому слово " (ліцензій)" виключити;      в абзаці восьмому слово " (ліцензій)" виключити;  
218. абзац дев'ятий викласти у такій редакції:      абзац дев'ятий викласти в такій редакції:  
219. "видача підприємствам, установам і організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин згідно із законодавством, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов".      "видача підприємствам, установам і організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин згідно із законодавством, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов".  
220. 47. Частину другу статті 34 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 4, ст. 25) виключити.      37. Частину другу статті 34 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 4, ст. 25) виключити.  
221. 48. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):      38. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):  
222. 1) в абзаці восьмому статті 13 слова "спеціальних дозволів (ліцензій) на проектування, будівництво, ремонт та експлуатацію цих об'єктів" замінити словами "ліцензій на проектування, будівництво нових та реконструкцію існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури";   -44- Буждиган П.П.
У пункті 48 (внесення змін до Закону України "Про меліорацію земель") абзац восьмий статті 13 викласти в такій редакції: "установлення єдиного порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництво нових і реконструкції існуючих меліоративних систем;"  
Враховано   1) абзац восьмий статті 13 викласти в такій редакції: "установлення єдиного порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем";  
223. 2) абзац восьмий статті 16 викласти у такій редакції: "видача підприємствам, установам і організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на проектування, будівництво нових та реконструкцію існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури";   -45- Буждиган П.П.
Абзац восьмий статті 16 Закону України "Про меліорацію земель" викласти в такій редакції: "видача суб'єктам господарювання ліцензій на проектування, будівництво нових і реконструкції існуючих меліоративних систем";  
Враховано   2) абзац восьмий статті 16 викласти в такій редакції: "видача суб'єктам господарювання ліцензій на проектування, будівництво нових і реконструкції існуючих меліоративних систем"; 3) у частині першій статті 19 слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктів господарювання";  
    -46- Буждиган П.П.
В частині першій статті 19 Закону України "Про меліорацію земель" слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами " суб'єктів господарювання".  
Враховано    
224. 3) у частині третій статті 21 слова "спеціальний дозвіл (ліцензію) на виконання відповідного виду робіт" замінити словами "ліцензію на провадження такої діяльності";   -47- Буждиган П.П.
Частину третю статті 21 Закону України "Про меліорацію земель" викласти в такій редакції: "Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем здійснюється спеціалізованими проектними організаціями, які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності. Відносини проектних організацій та замовників регулюються договорами, які укладаються відповідно до законодавства";  
Враховано   4) частину третю статті 21 викласти в такій редакції: "Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем здійснюється спеціалізованими проектними організаціями, які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності. Відносини проектних організацій та замовників регулюються договорами, які укладаються відповідно до законодавства";  
225. 4) частину першу статті 22 викласти у такій редакції:      5) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:  
226. "Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які одержали відповідно до законодавства ліцензію на провадження такої діяльності".   -48- Буждиган П.П.
частину першу статті 22 Закону України "Про меліорацію земель" викласти в такій редакції: "Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами господарювання, які одержали відповідно до законодавства ліцензію".  
Враховано   "Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами господарювання, які одержали відповідно до законодавства ліцензію". 39. У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 22, ст. 105; 2002 р., № 17, ст. 121): пункт 11 викласти в такій редакції: "11) виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)"; у пункті 59 слова "та окремих об'єктів інженерної інфраструктури" виключити. 40. У частинах першій і п'ятій статті 19 Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435) слова " (ліцензією)" і " (ліцензію)" виключити.  
    -49- Буждиган П.П.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту: Пункт 11 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 22, ст. 105; 2002 р., № 17, ст. 121) викласти в такій редакції: "11) виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)"; у пункті 59 слова "та окремих об'єктів інженерної інфраструктури" виключити.  
Враховано    
    -50- Буждиган П.П.
Після пункту 48 доповнити законопроект новим пунктом 49 такого змісту, змінивши наступну нумерацію: "49. У статті 19 Закону України " Про курорти" (Відомості Верховної Ради, 2000, N 50, ст.435) слово "ліцензія" в усіх відмінках і формах числа виключити".  
Враховано    
227. 49. Частину третю статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 207) виключити.      41. Частину третю статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 207) виключити.  
228. 50. У абзаці другому частини першої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 247; 1995 р., № 29, ст. 219; 1997 р., № 31, ст. 200; 2000 р., № 38, ст. 318):      42. У пункті 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 247; 1995 р., № 29, ст. 219; 2003 р., № 16, ст. 129):  
229. у підпункті 8 слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";      у підпункті 8 слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";  
230. підпункт 12 викласти у такій редакції:      підпункт 12 викласти в такій редакції:  
231. "12) повідомляти органи ліцензування про порушення стандартів, норм і правил суб'єктами господарювання, які одержали ліцензію на провадження такої діяльності".      "12) повідомляти органи ліцензування про порушення стандартів, норм і правил суб'єктами господарювання, які одержали ліцензію на провадження такої діяльності".  
232. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -51- Буждиган П.П.
Розділ ІІ викласти в такій редакції: ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -52- Заєць І.О.
Доповнити законопроект новою частиною такого змісту: пункт 2 статті 24 Прикінцевих положень Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" викласти у такій редакції: "Привести нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом".  
Враховано