Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна"      Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна"  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. 1. Частину другу статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122) викласти в такій редакції:      І. Частину другу статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122;) викласти в такій редакції:  
5. "2. Ціна об'єкта приватизації визначається у грошовій одиниці України.      "2. Ціна об'єкта приватизації визначається у грошовій одиниці України.  
6. Оплата вартості об'єкта приватизації здійснюється у грошовій одиниці України або за погодженням з Національним банком України у вільно конвертованій валюті.   -1- Кабінет Міністрів України
Передбачений законопроектом абзац другий частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" після слів "Національним банком України" доповнити словами "у разі придбання об'єкта приватизації іноземним інвестором".  
Враховано   Оплата вартості об'єкта приватизації здійснюється у грошовій одиниці України або за погодженням з Національним банком України у разі придбання об'єкта приватизації іноземним інвестором у вільно конвертованій валюті.  
    -2- Жижко С.А.
1. Перший абзац частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" викласти в законопроекті в наступній редакції: "2. Оплата вартості об'єкта приватизації здійснюється у грошовій одиниці України або, у випадку, якщо покупцем є іноземна фізична чи юридична особа, у вільно конвертованій валюті за погодженням цього питання покупцем з Національним банком України." Далі за текстом законопроекту.  
Враховано по суті   
7. У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті сума коштів перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день здійснення платежу.      У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті сума коштів перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день здійснення платежу.  
8. Покупці - іноземні інвестори та підприємства з іноземними інвестиціями набувають об'єкт приватизації на загальних підставах та з поданням відомостей про джерела походження коштів".      Покупці - іноземні інвестори та підприємства з іноземними інвестиціями набувають об'єкт приватизації на загальних підставах та з поданням відомостей про джерела походження коштів".  
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -3- Буждиган П.П.
Частину 2 законопроекту викласти в такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом їх норми діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; 4. Національному банку України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом їх норми діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; 4. Національному банку України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
    -4- Жижко С.А.
Доповнити законопроект частиною третьою наступного змісту: "3. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", які випливають з цього Закону".  
Враховано по суті