Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність"   -1- Пустовойтенко В.П.
Враховуючи, що законопроектом пропонується внести зміни до кількох законів України, назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо архітектурної діяльності"  
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо архітектурної діяльності  
2. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
3. Внести до Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2004 р., № 16, ст. 238) такі зміни:      І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2004 р., № 16, ст. 238):  
4. 1. У статті 1:   -2- Пустовойтенко В.П.
У абзаці 2 статті 1 після слів „проектів з планування" добавити кому та слово „забудови."  
Враховано   1) у частині першій статті 1: а) абзац другий після слів „проектів з планування" доповнити словом „забудови"; б) абзац третій викласти в такій редакції: "об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів"; в) абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції: "архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі; проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил";  
    -3- Пустовойтенко В.П.
Абзац 3 статті 1 викласти у редакції: "об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів";  
Враховано    
    -4- Пустовойтенко В.П.
Абзаци 5 і 6 викласти у редакції: "архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі; проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;"  
Враховано    
5. 1) абзац сьомий після слів "що випливають з положень" доповнити словами "законодавства про архітектурну діяльність";   -5- Пустовойтенко В.П.
пропозиції щодо внесення змін до абзацу сьомого статті 1 виключити.  
Враховано    
6. 2) абзац восьмий після слів "у якому містяться" доповнити словами "нормативно обґрунтовані".   -6- Пустовойтенко В.П.
абзац восьмий після слів "у якому містяться" доповнити словами "обґрунтовані в межах законодавства";  
Враховано   г) абзац восьмий після слів "у якому містяться" доповнити словами "обґрунтовані в межах законодавства"; ґ) доповнити абзацами дев'ятим - чотирнадцятим такого змісту: погодження проекту - процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування; експертиза - діяльність сертифікованих фахівців - експертів, які за дорученням замовника (забудовника) встановлюють відповідність проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків; забудовник - особа, яка відповідно до закону отримала право власності або користування земельною ділянкою для містобудівних потреб та виконує передбачені законодавством дії, необхідні для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування; інжинірингова діяльність у сфері будівництва (інжиніринг) - діяльність з надання послуг інженерного та технічного характеру, до яких належать проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів та торгів, укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та консультації економічного, фінансового або іншого характеру; сертифікований архітектор (інженер) - фахівець, який за результатами атестації отримав кваліфікаційний сертифікат, що надає йому повноваження ведення особистої діяльності у сфері архітектурної діяльності, і який несе відповідальність за результати своєї роботи; технічний нагляд - здійснення замовником (забудовником) контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування";  
    -7- Пустовойтенко В.П.
Статтю 1 доповнити абзацами наступного змісту: "погодження проекту - процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування; експертиза - діяльність сертифікованих фахівців - експертів, які за дорученням замовника (забудовника) встановлюють відповідність проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам, і які несуть персональну відповідальність за достовірність наданих висновків; забудовник - особа, яка відповідно до закону отримала право власності або користування земельною ділянкою для містобудівних потреб та виконує передбачені законодавством дії, необхідні для здійснення будівництва або зміни ( у тому числі шахом знесення) об'єкта містобудування; інжинірингова діяльність у сфері будівництва (інжиніринг) - діяльність з надання послуг інженерного та технічного характеру, до яких входять проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів та торгів, укладання договорів підряду, координації діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та консультації економічного, фінансового або іншого характеру; сертифікований архітектор (інженер) - фахівець, який за результатами атестації отримав кваліфікаційний сертифікат, що надає йому повноваження ведення особистої діяльності в сфері архітектурної діяльності і який несе персональну відповідальність за результати своєї роботи; технічний нагляд - здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами при будівництві або зміні ( у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування."  
Враховано    
7. 2. У статті 2:   -8- Пустовойтенко В.П.
У статті 2 абзац 2 викласти у редакції: „підтримки наукових досліджень, сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів в галузі містобудування, архітектури і будівництва, у тому числі шляхом створення державної наукової організації (академії), що координує, організовує і проводить наукові дослідження у цій галузі та забезпечує впровадження їх результатів";  
Враховано   2) у частині першій статті 2: а) абзац другий викласти в такій редакції: „підтримки наукових досліджень, сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів у галузі містобудування, архітектури і будівництва, у тому числі шляхом створення державної наукової організації (академії), що координує, організовує і проводить наукові дослідження в цій галузі та забезпечує впровадження їх результатів";  
8. 1) абзац четвертий після слів "на створення" доповнити словами "нових, реконструкцію та реставрацію існуючих";      б) абзац четвертий після слова "створення" доповнити словами "нових, реконструкцію та реставрацію існуючих";  
9. 2) доповнити статтю після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту: "організації участі України у міжнародних заходах з питань архітектури і містобудування". У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.   -9- Пустовойтенко В.П.
доповнити статтю 2 абзацами такого змісту: „забезпечення участі України в міжнародних організаціях та заходах з питань архітектури, містобудування і охорони пам'яток архітектури; забезпечення адаптації нормативно-правової бази та учбових професійних програм до міжнародних вимог, впровадження фундаментальних наукових знань, нових технологій проектування та будівництва у сфері містобудування; сприяння діяльності самоврядних професійних організацій архітекторів та інженерів; забезпечення безпеки будівництва, довговічності будинків та споруд, а також стимулювання заходів щодо заощадження енергії, захисту навколишнього природного середовища, економічних та інших аспектів, важливих з погляду задоволення інтересів суспільства";  
Враховано   в) після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту: „забезпечення участі України в міжнародних організаціях та заходах з питань архітектури, містобудування і охорони пам'яток архітектури; забезпечення адаптації нормативно-правової бази та навчальних професійних програм до міжнародних вимог, впровадження фундаментальних наукових знань, нових технологій проектування та будівництва у сфері містобудування; сприяння діяльності самоврядних професійних організацій архітекторів та інженерів; забезпечення безпеки будівництва, довговічності будинків та споруд, а також стимулювання заходів щодо заощадження енергії, захисту навколишнього природного середовища, економічних та інших аспектів, важливих з погляду задоволення інтересів суспільства". У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дванадцятим;  
10. 3. Статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність      3) статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність  
11. Законодавство про архітектурну діяльність базується на Конституції України і складається із Законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", цього Закону та інших нормативно-правових актів".      Законодавство про архітектурну діяльність базується на Конституції України і складається із законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", цього Закону та інших нормативно-правових актів";  
12. 4. У статті 4:      4) у частині першій статті 4:  
13. 1) в абзаці третьому слова "художнє, історичне, етнографічне та наукове значення" замінити словами "цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність";   -10- Пустовойтенко В.П.
У статті 4 абзац 3 викласти у редакції: „здійснення у необхідних випадках передпроектних робіт, а також заходів з охорони нововиявлених під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування, що відповідно до закону мають антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення;"  
Враховано   а) абзац третій викласти в такій редакції: „здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт, а також заходів з охорони нововиявлених під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єктів містобудування, що відповідно до закону мають антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення";  
14. 2) в абзаці четвертому слова "і узгодження" замінити словами "узгодження і затвердження";      б) в абзаці четвертому слова "і узгодження" замінити словами "погодження і затвердження";  
15. 3) абзац п'ятий доповнити словами "а у разі виконання її або окремих її частин іншим виконавцем - здійснення авторського нагляду за таким виконанням".   -11- Ісаєв Л.О.
У статті 4 абзац 6 викласти у редакції: „будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та знесення об'єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляд під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування;"  
Враховано   в) абзац п'ятий доповнити словами "а в разі виконання її або окремих її частин іншим виконавцем - здійснення авторського нагляду за таким виконанням"; г) абзац шостий викласти в такій редакції: „будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та знесення об'єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляд під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування";  
16. 5. У статті 5:      5) у статті 5:  
17. 1) у частині першій: в абзаці першому слова "та передпроектні роботи" виключити;      а) в абзаці першому частини першої слова "та передпроектні роботи" виключити, а слово "здійснюються" замінити словом "здійснюється";  
18. доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту: "передпроектні роботи (у разі потреби)". У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;   -12- Ісаєв Л.О.
Пропозиції щодо доповнення частини першої статті 5 після першого абзацу новим абзацом вилучити.  
Враховано   б) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту: „Місце приєднання інженерних мереж замовника (забудовника) до магістральних чи інших інженерних мереж знаходиться на межі земельної ділянки замовника (забудовника) або за згодою замовника (забудовника) на території цієї земельної ділянки. Своєчасне підведення магістральних чи інших інженерних мереж до межі земельної ділянки замовника (забудовника), а також збільшення їх пропускної спроможності здійснюються власниками цих мереж, а координуються та контролюються відповідним органом місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом". У зв'язку з цим частини п'яту-десяту вважати відповідно частинами шостою-одинадцятою;  
    -13- Немировський О.А.
У статті 5. після частини четвертої доповнити п'ятою частиною такого змісту: „Місце приєднання інженерних мереж замовника (забудовника) до магістральних чи інших інженерних мереж знаходиться на межі земельної ділянки замовника (забудовника) або за згодою замовника (забудовника) на території цієї земельної ділянки. Своєчасне підведення магістральних чи інших інженерних мереж до межі земельної ділянки замовника (забудовника), а також збільшення їх пропускної спроможності здійснюються власниками цих мереж, а координується та контролюється відповідним органом місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом.".  
Враховано    
19. 2) частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Цей строк продовжується до завершення будівництва, якщо воно розпочате протягом цих двох років".   -14- Немировський О.А.
У статті 5 частину п'яту викласти у редакції: „Вихідні дані на проектування об'єкта архітектури зберігають чинність не менше двох років або до завершення будівництва цього об'єкта, якщо воно розпочато протягом терміну дії вихідних даних, але не більше п'яти років. Для об'єктів архітектури особливої складності, об'єктів з великими обсягами будівництва, а також при наявності під час цього будівництва особливих обставин, спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури може мотивовано встановлювати інший термін дії вихідних даних. За зверненням замовника (забудовника) терміни дії архітектурно-планувального завдання продовжує спеціально уповноваженим орган з питань містобудування та архітектури, який видав це архітектурно-планувальне завдання, а термін дії технічних умов продовжують підприємства чи організації, що їх видали."  
Враховано   в) частину шосту викласти в такій редакції: „Вихідні дані на проектування об'єкта архітектури зберігають чинність не менше двох років або до завершення будівництва цього об'єкта, якщо воно розпочато протягом терміну дії вихідних даних, але не більше п'яти років"; г) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: "Для об'єктів архітектури особливої складності, об'єктів з великими обсягами будівництва, а також за наявності під час цього будівництва особливих обставин спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури може мотивовано встановлювати інший термін дії вихідних даних. За зверненням замовника (забудовника) терміни дії архітектурно-планувального завдання продовжує спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури, який видав це архітектурно-планувальне завдання, а термін дії технічних умов продовжують підприємства чи організації, що їх видали". У зв'язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою; ґ) у частині дванадцятій слова „їх видачу" замінити словами „видачу архітектурно-планувального завдання";  
    -15- Немировський О.А.
У частині десятій статті 5 слова „їх видачу" замінити словами „видачу архітектурно-планувального завдання"  
Враховано    
20. 6. У статті 6:      6) у статті 6:  
21. 1) доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту: "Необхідність проведення таких конкурсів визначається згідно з вимогами містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів та за рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, місцевих органів містобудування та архітектури, а також за ініціативою об'єднань професійних архітекторів". У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою;   -16- Петренко В.С.
Доповнити статтю 6. частиною такого змісту: "Конкурси проводяться за кошти замовника конкурсу."  
Враховано   а) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "Необхідність проведення таких конкурсів визначається згідно з вимогами містобудівного законодавства, місцевих правил забудови населених пунктів та за рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, місцевих органів містобудування та архітектури, а також за ініціативою замовників (забудовників) та об'єднань професійних архітекторів". У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою; б) доповнити частинами десятою і одинадцятою такого змісту: "Конкурси проводяться за кошти замовника конкурсу.  
22. 2) доповнити статтю частиною такого змісту: "Інформація про оголошення і результати конкурсу повинна бути оприлюднена у друкованих засобах масової інформації відповідної сфери розповсюдження".      Інформація про оголошення і результати конкурсу повинна бути оприлюднена у відповідних друкованих засобах масової інформації";  
23. 7. У статті 7: 1) назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 7. Розроблення, погодження та затвердження проекту";   -17- Петренко В.С.
у частині першій статті 7. слово „або" замінити на слово „та".  
Враховано   7) у статті 7: а) назву викласти в такій редакції: "Стаття 7. Розроблення, погодження та затвердження проекту"; б) у частині першій слово „або" замінити словом „та";  
24. 2) частину другу замінити частинами такого змісту: "Юридичні особи, у штаті яких відсутні архітектори, які мають кваліфікаційний сертифікат для розроблення проектів можуть залучати таких архітекторів на договірних засадах". Проект об'єкта архітектури має бути завірений підписом і особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат. Під час погодження проекту до нього не можуть висуватися вимоги, що не визначені вихідними даними, нормативно-правовими актами". У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - десятою;   -18- Ісаєв Л.О.
Частину другу статті 7. замінити частинами такого змісту: „Юридичні особи, у штаті яких відсутні сертифіковані архітектори (інженери), можуть здійснювати архітектурну діяльність шляхом залучення архітекторів (інженерів), які мають кваліфікаційні сертифікати у відповідних напрямках архітектурної діяльності на договірних засадах. Проект об'єкта архітектури має бути завірений підписом і особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат, а також інших сертифікованих осіб у залежності від специфіки об'єкту проектування. Під час погодження проекту до нього не можуть висуватися вимоги, що не визначені законодавством та вихідними даними."  
Враховано   в) частину другу замінити трьома частинами такого змісту: „Юридичні особи, у штаті яких відсутні сертифіковані архітектори (інженери), можуть здійснювати архітектурну діяльність шляхом залучення архітекторів (інженерів), які мають кваліфікаційні сертифікати у відповідних напрямах архітектурної діяльності, на договірних засадах. Проект об'єкта архітектури має бути завірений підписом і особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат, а також інших сертифікованих осіб залежно від специфіки об'єкта проектування. Під час погодження проекту до нього не можуть висуватися вимоги, що не визначені законодавством та вихідними даними". У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - десятою;  
25. 3) доповнити статтю частинами такого змісту: "Посадові особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають права проводити експертизу цих проектів, погоджувати їх або надавати дозвіл на проведення будівельних робіт за цими проектами. Порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва об'єктів архітектури встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури".      г) доповнити частинами одинадцятою і дванадцятою такого змісту: "Особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають права проводити експертизу цих проектів, погоджувати їх або надавати дозвіл на проведення будівельних робіт за цими проектами. Порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва об'єктів архітектури встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури";  
26. 8. Частину другу статті 8 після слів "проекту або" доповнити словами "за його згодою".   -19- Немировський О.А.
Частину другу статті 8 викласти у редакції: "Робоча документація для будівництва або авторський нагляд за її розробкою виконуються за участю архітектора - автора затвердженого проекту відповідно до укладеного договору на розроблення проекту цього об'єкту архітектури."  
Враховано   8) частину другу статті 8 викласти в такій редакції: "Робоча документація для будівництва або авторський нагляд за її розробкою виконуються за участю архітектора - автора затвердженого проекту відповідно до укладеного договору на розроблення проекту цього об'єкта архітектури";  
27. 9. Частину першу статті 9 доповнити словами і цифрами "у порядку, визначеному статтею 24 Закону України "Про планування і забудову територій".   -20- Ісаєв Л.О.
Назву статті 11 викласти у редакції: „Авторський та технічний нагляди"  
Враховано   9) частину першу статті 9 доповнити словами і цифрами "у порядку, визначеному статтею 24 Закону України "Про планування і забудову територій"; 10) у статті 11: а) назву викласти в такій редакції: „Стаття 11. Авторський та технічний нагляди"; б) частину першу після слова „авторський" доповнити словами „та технічний"; в) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: „Технічний нагляд забезпечується замовником (забудовником) та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат". У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою; г) частину четверту після слова „авторський" доповнити словами „або технічний"; ґ) доповнити частиною п'ятою такого змісту: „Порядок проведення авторського та технічного наглядів установлюється Кабінетом Міністрів України"; 11) у статті 14:  
    -21- Ісаєв Л.О.
Частину 1 статті 11 після слова „авторський" доповнити словами „та технічний".  
Враховано    
    -22- Ісаєв Л.О.
Доповнити статтю 11 після частини 1 частиною такого змісту: „Технічний нагляд забезпечується замовником (забудовником) та здійснюється особами, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат".  
Враховано    
    -23- Ісаєв Л.О.
Частину 3 статті 11 після слова „авторський" доповнити словами „або технічний".  
Враховано    
    -24- Ісаєв Л.О.
Доповнити статтю 11 після частини 3 новою частиною такого змісту: „Порядок проведення авторського та технічного наглядів встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
28. 10. У частині третій статті 14 слова "як правило" виключити.   -25- Пустовойтенко В.П.
Частину п'яту статті 14. викласти у редакції: "Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури як автори чи співавтори беруть участь у розробленні містобудівної документації та місцевих правил забудови відповідної території. Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури в межах закону можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території діяльності цих осіб."  
Враховано   а) у частині третій слова "як правило" виключити; б) частину п'яту викласти в такій редакції: "Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури як автори чи співавтори беруть участь у розробленні містобудівної документації та місцевих правил забудови відповідної території. Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури в межах закону можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території діяльності цих осіб"; 12) статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту: "На вимогу територіальних громад, відповідних громадських об'єднань, авторів проектів, замовників (забудовників), а також у разі конфліктів щодо виявлених відхилень від затвердженої містобудівної документації або умов архітектурно-планувального завдання архітектурно-містобудівною радою можуть розглядатись окремі архітектурні проекти чи їх частини і надаватися відповідні висновки"; 13) у статті 16: а) частину першу доповнити словами: "та самоврядні об'єднання у сфері архітектурної діяльності"; б) другу частину після слова "архітекторів" доповнити словами "та самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності"; в) доповнити частиною третьою такого змісту: "До складу комісії з професійної атестації архітекторів включаються представники від всеукраїнського об'єднання архітекторів та інших самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності";  
    -26- Пустовойтенко В.П.
Доповнити Статтю 15 другою частиною в такій редакції: „На вимогу територіальних громад, відповідних громадських об'єднань, авторів проектів, замовників (забудовників), а також у разі конфліктів щодо виявлених відхилень від затвердженої містобудівної документації або умов архітектурно-планувального завдання, архітектурно-містобудівною радою можуть розглядатись окремі архітектурні проекти чи їх частини і надаватись відповідні висновки."  
Враховано    
    -27- Пустовойтенко В.П.
Частину першу статті 16 доповнити словами: "та самоврядні об'єднання у сфері архітектурної діяльності". Другу частину статті 16 після слова "архітекторів" доповнити словами "та самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності". Статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту: "До складу комісії з професійної атестації архітекторів включаються представники від всеукраїнського об'єднання архітекторів та інших самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності".  
Враховано    
29. 11. Статтю 16 доповнити частиною такого змісту: "До складу комісії з професійної атестації архітекторів включаються представники від Національної спілки архітекторів України та інших творчих спілок архітекторів".       
30. 12. У статті 17:      14) у статті 17:  
31. 1) у частині другій слова "можуть пройти" замінити словом "проходять";      а) у частині другій слова "можуть пройти" замінити словом "проходять";  
32. 2) частину шосту виключити.   -28- Немировський О.А.
Пропозицію щодо виключення частини шостої статті 17 виключити.  
Враховано   б) доповнити частиною сьомою такого змісту: „Архітектурна діяльність сертифікованих осіб може підлягати страхуванню відповідно до закону"; 15) статтю 19 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: „проектування об'єктів, які відповідно до законодавства не потребують дозволу на будівництво"; 16) частину другу статті 20 доповнити словами „або з фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат"; 17) у статті 22:  
    -29- Немировський О.А.
Статтю 17 доповнити новою частиною, виклавши її у наступній редакції: „Архітектурна діяльність сертифікованих осіб може підлягати страхуванню відповідно до закону".  
Враховано    
    -30- Пустовойтенко В.П.
Частину 1 статті 19. доповнити абзацом такого змісту: „проектування об'єктів, які відповідно до законодавства не потребують дозволу на будівництво".  
Враховано    
    -31- Немировський О.А.
Частину 1 статті 20 після слів „.відповідних видів проектних робіт" доповнити словами такого змісту: „або з фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат."  
Враховано    
33. 13. В абзаці сьомому статті 22 слова "за згодою з замовником" виключити.   -32- Петренко В.С.
Доповнити статтю 22 абзацом у редакції: „страхувати свою професійну відповідальність відповідно до закону; "  
Враховано   а) в абзаці сьомому слова "за згодою з замовником" виключити; б) доповнити абзацом дев'ятим такого змісту: „страхувати свою професійну відповідальність відповідно до закону"; 18) у статті 23:  
34. 14. В абзаці другому статті 23 слова "і будівельних" та " (тендеру)" виключити.   -33- Немировський О.А.
Абзац 2 статті 23 викласти у редакції: "обирати архітектора - розробника проекту або залучати його за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати підрядника на будівництво або залучати його за результатами будівельного тендера; "  
Враховано   а) абзац другий викласти в такій редакції: "обирати архітектора - розробника проекту або залучати його за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати підрядника на будівництво або залучати його за результатами будівельного тендера"; б) доповнити абзацом п'ятим такого змісту: „залучати осіб, які мають кваліфікаційний сертифікат, для здійснення функцій замовника (забудовника) та інжинірингу"; 19) у статті 24: а) абзац другий після слова „спосіб" доповнити словами „розроблення та"; б) в абзаці третьому слова „контролем архітектора - автора проекту чи без такої участі" замінити словами „авторським наглядом архітектора - автора проекту чи особи, ним уповноваженої"; 20) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту: „Порядок громадського обговорення містобудівної документації та проектів будівництва, а також порядок урахування в них пропозицій громадськості визначаються законом";  
    -34- Ісаєв Л.О.
Доповнити статтю 23 абзацом такого змісту: „залучати осіб, які мають кваліфікаційний сертифікат, для здійснення функцій замовника (забудовника) та інжинірингу."  
Враховано    
    -35- Петренко В.С.
у абзаці 2 статті 24. після слова „спосіб" добавити слова „розроблення та";  
Враховано    
    -36- Ісаєв Л.О.
У абзаці 3 статті 24. замість слів „контролем архітектора - автора проекту чи без такої участі" добавити слова „авторським наглядом архітектора - автора проекту чи особи ним уповноваженої";  
Враховано    
    -37- Пустовойтенко В.П.
Доповнити статтю 25. частиною такого змісту: „Порядок громадського обговорення містобудівної документації та проектів будівництва, а також порядок врахування в них пропозицій громадськості визначаються законом".  
Враховано    
35. 15. У статті 27:      21) у статті 27:  
36. 1) в абзаці шостому слова "художнє, історичне, етнографічне та наукове значення" замінити словами "цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність";   -38- Ісаєв Л.О.
Доповнити частину 1 статті 27 абзацом у редакції: "не включати до завдання на проектування вимоги, що суперечать вимогам законодавства України, затвердженій містобудівній документації, державним нормам, стандартам і правилам."  
Враховано   а) в абзаці шостому слова "художнє, історичне, етнографічне та наукове значення" замінити словами "антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення"; б) доповнити абзацом сьомим такого змісту: "не включати до завдання на проектування вимоги, що суперечать вимогам законодавства України, затвердженій містобудівній документації, державним нормам, стандартам і правилам";  
37. 2) доповнити статтю частиною такого змісту: "Замовники, крім обов'язків, викладених у частині першій цієї статті, також зобов'язані: брати участь разом з підрядниками в організації погодження проектної документації уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування; затверджувати лише погоджені в установленому порядку проекти; передавати один комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, власникові цього об'єкта для постійного зберігання".      в) доповнити частиною другою такого змісту: "Замовники (забудовники), крім обов'язків, викладених у частині першій цієї статті, також зобов'язані: брати участь разом з підрядниками в організації погодження проектної документації уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; затверджувати лише погоджені в установленому порядку проекти; передавати один комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, власникові цього об'єкта для постійного зберігання";  
38. 16. У статті 28:      22) у статті 28:  
39. 1) абзац четвертий викласти у такій редакції: "у разі необхідності внесення змін до об'ємно-просторових, планувальних та інших рішень об'єкта архітектури розробляти відповідну проектну документацію згідно з вимогами архітектурно-технічного паспорта об'єкта, погоджувати, затверджувати її та проводити будівельні роботи в установленому законодавством порядку";      а) абзац четвертий викласти в такій редакції: "у разі необхідності внесення змін до об'ємно-просторових, планувальних та інших рішень об'єкта архітектури розробляти відповідну проектну документацію згідно з вимогами архітектурно-технічного паспорта об'єкта, погоджувати, затверджувати її та проводити будівельні роботи в установленому законодавством порядку";  
40. 2) доповнити статтю абзацом такого змісту: "зберігати комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, та передавати цю документацію новому власнику".      б) доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "зберігати комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, та передавати цю документацію новому власнику";  
41. 17. Частину першу статті 29 після слова "регулюються" доповнити словами "Цивільним кодексом України".   -39- Пустовойтенко В.П.
Частину 1 статті 31 викласти у редакції: "Особистими немайновими правами інтелектуальної власності автора (співавторів) об'єкта архітектури як об'єкта авторського права є відповідні права, визначені Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права", та, зокрема: право фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного об'єкта архітектури як об'єкта авторського права, крім випадків, визначених законом; право вимагати визнання свого авторства (співавторства) шляхом зазначення належним чином свого імені на об'єкті архітектури як об'єкті авторського права, якщо це практично можливо"  
Враховано   23) частину першу статті 29 після слова "регулюються" доповнити словами "Цивільним кодексом України"; 24) частину першу статті 31 викласти в такій редакції: "Особистими немайновими правами інтелектуальної власності автора (співавторів) об'єкта архітектури як об'єкта авторського права є відповідні права, визначені Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права", та, зокрема: право фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного об'єкта архітектури як об'єкта авторського права, крім випадків, визначених законом; право вимагати визнання свого авторства (співавторства) шляхом зазначення належним чином свого імені на об'єкті архітектури як об'єкті авторського права, якщо це практично можливо"; 25) у тексті Закону: а) після слова "замовник" у відповідних відмінках і числах доповнити словом " (забудовник)" у відповідному відмінку і числі; б) слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" у відповідному відмінку; 2. Частину першу статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., № 2-3, ст. 20) після слів "Академія мистецтв України" доповнити словами "Академія архітектури України".  
    -40- Пустовойтенко В.П.
У тексті Закону після слів "замовник" у відповідних відмінках і числах доповнити словом у дужках " (забудовник)" у відповідних відмінках і числах.  
Враховано еренесено пункт 19 законо-проекту   
    -41- Пустовойтенко В.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом у такій редакції: "2. Частину першу статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., № 2-3, ст. 20) після слів "Академія мистецтв України" доповнити словами "Академія архітектури України"  
Враховано    
42. 18. У пункті 1 розділу VІІІ "Прикінцеві положення": в абзаці другому слова "і четвертої" замінити словами "третьої і шостої"; абзац третій виключити.   -42- Пустовойтенко В.П.
Прикінцеві положення законопроекту викласти у такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту "б" підпункту 5, підпункту "б" і абзаців першого-третього підпункту "в" підпункту 7, підпункту "б" підпункту 10 та підпункту 14 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через рік після затвердження порядку сертифікації архітекторів (інженерів). 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону"  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту "б" і абзаців першого-третього підпункту "в" підпункту 7, підпункту 14 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через рік після затвердження порядку сертифікації архітекторів (інженерів), та пункту 2 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2007 року. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону.  
43. 19. У тексті Закону слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" у відповідному відмінку.