Кількість абзаців - 276 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України   -1- Ляпіна К.М.
в назві законопроекту слово "законів" замінити словами "законодавчих актів"  
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:   -2- Ляпіна К.М.
в розділі першому законопроекту слово "законів" замінити словами "законодавчих актів"  
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46 - 47, ст. 403; 2002 р., № 16, ст.114):      1. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., NN 46 - 47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 16, ст. 114):  
5. 1) у статті 10:   -3- Хара В.Г.
підпункт перший пункту 1 розділу І законопроекту слід викласти у такій редакції: "1) у статті 10: частини третю - п'яту замінити частинами такого змісту: "Взяття на облік Фондом соціального страхування від нещасних випадків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в день їх отримання робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, але використовують найману працю, - в триденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників на підставі отриманої від них відповідної заяви. Внесення до реєстру платників страхових внесків у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків проводиться: юридичних осіб - одночасно із взяттям їх на облік; фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, - в день одержання робочим органом виконавчої дирекції Фонду в установленому порядку від органу служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем та найманим працівником; фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, але використовують найману працю, - в день отримання від них відповідної заяви. Страхове свідоцтво і повідомлення про клас професійного ризику та розмір страхового тарифу, форми яких встановлюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків, надсилаються страхувальнику протягом трьох робочих днів з дня внесення його до реєстру платників страхових внесків, якщо особа не заявила про своє бажання самостійно отримати страхове свідоцтво та повідомлення. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку. Перереєстрація страхувальників проводиться на підставі відповідних повідомлень державних реєстраторів і заяв роботодавців в день одержання зазначених повідомлень або заяв";  
Враховано редакційно   у статті 10: у назві слово "реєстрації" замінити словами "взяття на облік"; частини третю - п'яту замінити п'ятьма частинами такого змісту:  
6. частину третю - п'яту замінити частинами такого змісту:       
7. „Взяття на облік як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з дня його отримання робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю, з дня отримання від них відповідної заяви.      "Взяття на облік Фондом соціального страхування від нещасних випадків юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - в день отримання від них відповідної заяви. Роботодавці набувають статусу страхувальників: юридичні особи - з дня взяття їх на облік; фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, - у день одержання робочим органом виконавчої дирекції Фонду в установленому порядку від органу державної служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем та найманим працівником; фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - з дня взяття на облік. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків та страхове свідоцтво надсилаються роботодавцю наступного робочого дня з дня взяття на облік. Форма повідомлення та страхового свідоцтва встановлюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - за їх заявою після розірвання останнього трудового договору з найманим працівником та проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку. Внесення змін до особових справ страхувальників проводиться на підставі відповідних повідомлень державних реєстраторів і заяв роботодавців не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей або заяв";  
8. Обов'язок сплати роботодавцями страхових внесків виникає з дня фактичного допущення працівника до роботи.       
9. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків та страхове свідоцтво надсилається роботодавцю протягом трьох робочих днів, якщо особа не заявила про своє бажання самостійно отримати повідомлення.   -4- Ляпіна К.М.
підпункт перший пункту 1 розділу І законопроекту слід викласти у такій редакції: "В назві статті 10 слово "реєстрації" замінити словами "взяття на облік"; частини третю - п'яту замінити частинами такого змісту: "Взяття на облік Фондом соціального страхування від нещасних випадків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю, - в десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників на підставі отриманої від них відповідної заяви. Суб'єкти господарювання набувають статусу страхувальників: юридичні особи - одночасно із взяттям їх на облік; фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, - в день одержання робочим органом виконавчої дирекції Фонду в установленому порядку від органу служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем та найманим працівником; фізичні особи, які не мають статусу підприємців, але використовують найману працю, - в десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників на підставі отриманої від них відповідної заяви. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків та страхове свідоцтво надсилаються роботодавцю наступного робочого дня з дня взяття на облік. Форма повідомлення та страхового свідоцтва встановлюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку. Внесення змін до особових справ страхувальників проводиться на підставі відповідних повідомлень державних реєстраторів і заяв роботодавців не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей або заяв"; пункт перший частини 1 статті 24 викласти в такій редакції: "1) здійснювати облік страхувальників"; у пункті 3: у підпункті "б" слова "або виду діяльності" виключити; підпункт "в" виключити; абзац п'ятий пункту 3 розділу ХІ викласти в такій редакції: "фізичні особи, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю, повинні подати заяву для взяття на облік в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків."  
Враховано редакційно    
10. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - за їх заявою, після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";       
11. 2) у частині другій статті 21 слова „зареєстровано" замінити словами „перебуває на обліку";      2) у частині другій статті 21 слово "зареєстровано" замінити словами "перебуває на обліку";  
12. 3) у пункті першому частини першої статті 24 слова „вести реєстр" замінити словами „здійснювати облік";   -5- Хара В.Г.
підпункт третій пункту 1 розділу І законопроекту слід викласти у такій редакції: „3) у пункті першому частини першої статті 24 слова „вести реєстр" замінити словами „здійснювати облік і вести реєстр платників страхових внесків";  
Враховано   3) пункт 1 частини першої статті 24 викласти в такій редакції: "1) здійснювати облік та вести реєстр платників страхових внесків";  
13. 4) у частині другій статті 45:   -6- Хара В.Г.
підпункт четвертий пункту 1 розділу І законопроекту слід викласти у такій редакції: „4) у частині другій статті 45: пункт 1 викласти у такій редакції: „1) своєчасно ставати на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків;"  
Враховано редакційно   4) у частині другій статті 45:  
14. пункт 1 виключити;      пункт 1 виключити;  
15. підпункти „б" та "в" пункту 3 виключити;   -7- Ляпіна К.М.
абзац другий підпункту 4 викласти в такій редакції: пункт 7 викласти в такій редакції: "1) фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, - у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників подати заяву про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків"; підпункти "б" і „в" пункту 3 викласти у такій редакції: „б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного ризику; в) щоквартально в установлені Фондом соціального страхування від нещасних випадків строки подавати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.";  
Враховано редакційно   у пункті 3: підпункт "б" викласти в такій редакції: "б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного ризику"; підпункт "в" виключити; доповнити частиною третьою такого змісту: "3) Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, - у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна подати заяву про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків";  
16. 5) у частині першій статті 49 слово „реєстрацію" замінити словами „взяття на облік".   -8- Хара В.Г.
підпункт п'ятий пункту 1 розділу І законопроекту слід викласти у такій редакції: „5) у частині першій статті 49 слова „документа, що підтверджує взяття на облік платника соціальних страхових внесків," замінити словами „страхового свідоцтва".  
Відхилено   5) у частині першій статті 49 слово "реєстрацію" замінити словами "взяття на облік"; 6) абзац п'ятий пункту 3 розділу ХІ "Прикінцеві положення" виключити.  
    -9- Ляпіна К.М.
Доповнити пункт 1 підпунктом такого змісту: " абзац п'ятий пункту 3 розділу ХІ "Прикінцеві положення" виключити  
Враховано    
17. 2. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171):      2. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171):  
18. 1) абзац другий частини другої статті 4 замінити абзацами такого змісту:      1) абзац другий частини другої статті 4 замінити сімома абзацами такого змісту:  
19. "Роботодавець набуває статусу платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з дня взяття Фондом його на облік.       
20. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників страхових внесків до Фонду здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з дня його отримання робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, -з дня отримання від них відповідної заяви.   -10- Ляпіна К.М.
Абзаци другий та третій підпункту першого пункту 2 викласти у наступній редакції: ""Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платника страхових внесків до Фонду здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю, - в тижневий строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників. Суб'єкти господарювання набувають статусу платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: юридичні особи - одночасно із взяттям їх на облік; фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, - з дня укладання трудового договору з найманим працівником; фізичні особи, які не мають статусу підприємців, але використовують найману працю, - з дня укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків надсилається роботодавцю наступного робочого дня з дня взяття на облік. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю, - після розірвання останнього трудового договору з найманим працівником та після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";  
Враховано   "Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Фонду здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - у тижневий строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників. Роботодавці набувають статусу платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: юридичні особи - з дня взяття їх на облік; фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, - з дня укладання трудового договору (контракту) з найманим працівником; фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - в день укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.  
21. Обов'язок сплати роботодавцями страхових внесків виникає з дня фактичного допущення працівника до роботи.   -11- Ляпіна К.М.
абзац четвертий підпункту першого пункту 2 виключити.  
Враховано    
22. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків надсилається роботодавцю протягом трьох робочих днів, якщо особа не заявила про своє бажання самостійно отримати повідомлення.      Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків надсилається роботодавцю наступного робочого дня з дня взяття на облік.  
23. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю, - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";      Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - після розірвання останнього трудового договору з найманим працівником, після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";  
24. 2) у пункті 1 частини другої статті 12 слова „ведуть реєстр" замінити словами „здійснюють облік";   -12- Акопян В.Г.
підпункт другий частини другої викласти у наступній редакції: "2) пункт 1 частини 2 статті 12 викласти у наступній редакції: " здійснюють облік та ведуть реєстр платників страхових внесків"  
Враховано   2) абзац третій частини другої статті 12 викласти в такій редакції: "1) здійснюють облік та ведуть реєстр платників страхових внесків";  
25. 3) в абзаці шостому частини третьої статті 17 слова „його реєстрації" замінити словами „здійснення його обліку";   -13- Ляпіна К.М.
підпункт третій пункту 2 викласти в такій редакції: "3) в абзаці шостому частини третьої статті 17 слова " його реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку" замінити словами: " здійснення його обліку як платника страхових внесків для отримання довідки про відсутність заборгованості".  
Враховано   3) в абзаці шостому частини третьої статті 17 слова "його реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку" замінити словами: " здійснення його обліку як платника страхових внесків для отримання довідки про відсутність заборгованості";  
26. 4) у частині другій статті 35:      4) пункт 1 і абзац п'ятий пункту 3 частини другої статті 35 виключити;  
27. пункт 1 виключити;       
28. останній абзац пункту 3 виключити;       
29. 5) у частині першій статті 38:      5) у частині першій статті 38:  
30. в абзаці першому слова „несвоєчасність реєстрації як платника страхових внесків" виключити;      в абзаці першому слова "несвоєчасність реєстрації як платник страхових внесків" виключити;  
31. в абзаці другому слова „у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків" виключити;      в абзаці другому слова "у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків" виключити;  
32. останній абзац виключити.      абзац п'ятий виключити.  
33. 3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2002 р., № 16, ст. 114; 2005 р., № 2, ст.41, № 26, ст.358):      3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 16, ст. 114; 2005 р., N 2, ст. 41, N 26, ст. 358):  
34. 1) у статті 22: у частині другій слова „їх реєстрації у виконавчих дирекціях відділень Фонду" замінити словами „взяття Фондом їх на облік";   -14- Ляпіна К.М.
підпункт перший пункту з доповнити абзацом такого змісту: "у назві статті 22 слово "реєстрації" замінити словами "взяття на облік";  
Немає висновку   1) у статті 22: у назві слово "реєстрація" замінити словом "облік"; частину другу виключити;  
35. доповнити статтю частинами такого змісту:      доповнити частинами третьою - шостою такого змісту:  
36. „3. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платника страхових внесків до Фонду здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно з Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з дня його отримання робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують працю найманих працівників, -з дня отримання від них відповідної заяви.   -15- Ляпіна К.М.
абзац третій підпункту першого пункту 3 викласти в такій редакції: "доповнити статтю 22 частини 3 та 5 в наступній редакції: "3. Взяття на облік у виконавчих дирекціях відділень Фонду здійснюється: юридичних осіб (відокремлених підрозділів юридичних осіб) та фізичних осіб - підприємців на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами відділень Фонду; фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - в день отримання від них відповідної заяви. 4. Юридичні особи, фізичні особи, в тому числі підприємці, які використовують найману працю, набувають статусу страхувальника в наступні терміни (строки): юридичні особи - одночасно із взяттям їх на облік в робочому органі відділення Фонду; відокремлені підрозділи юридичних осіб - одночасно із взяттям їх на облік в робочому органі відділення Фонду, за умови самостійного здійснення розрахунків по оплаті праці; фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, - в день одержання робочим органом відділення Фонду в установленому порядку від органу державної служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем та найманим працівником; фізичні особи-підприємці, без найманих працівників - одночасно із взяттям їх на облік в робочому органі відділення Фонду, за умови виявлення бажання приймати участь в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності на добровільних засадах; фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - в день отримання від них робочим органом відділення Фонду відповідної заяви. 5. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня взяття на облік."  
Враховано   "3. Взяття на облік у виконавчих дирекціях відділень Фонду здійснюється: юридичних осіб (відокремлених підрозділів юридичних осіб) та фізичних осіб - підприємців на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами відділень Фонду; фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - в день отримання від них відповідної заяви. 4. Юридичні особи, фізичні особи, в тому числі підприємці, які використовують найману працю, набувають статусу страхувальника в такі строки: юридичні особи - з дня взяття їх на облік в робочому органі відділення Фонду; відокремлені підрозділи юридичних осіб - з дня взяття їх на облік в робочому органі відділення Фонду, за умови самостійного здійснення розрахунків по оплаті праці; фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, - в день одержання робочим органом відділення Фонду в установленому порядку від органу державної служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем та найманим працівником; фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю, - з дня взяття їх на облік в робочому органі відділення Фонду, за умови виявлення бажання приймати участь в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності на добровільних засадах; фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - в день отримання від них робочим органом відділення Фонду відповідної заяви.  
37. 4. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків надсилається страхувальнику протягом трьох робочих днів, якщо він не заявив про своє бажання самостійно отримати повідомлення.      5. Повідомлення про взяття на облік надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня набуття ним статусу страхувальника.  
38. 5. Зняття з обліку страхувальника як платника страхових внесків здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";      6. Зняття з обліку страхувальника здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";  
39. 2) в останньому абзаці частини першої статті 23 слова „його реєстрації" замінити словами „здійснення його обліку";   -16- Ляпіна К.М.
підпункт 2 пункту 5 викласти в такій в абзаці сьомому частини першої статті 23 слова "його реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку" замінити словами "здійснення його обліку як платника страхових внесків для отримання довідки про відсутність заборгованості"  
Враховано   2) в абзаці сьомому частини першої статті 23 слова "його реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку" замінити словами "здійснення його обліку як страхувальника для отримання довідки про відсутність заборгованості";  
40. 3) у частині другій статті 27:      3) у частині другій статті 27:  
41. пункт 1 виключити;      пункт 1 виключити;  
42. пункт 2 викласти у такій редакції:   -17- Ляпіна К.М.
абзац третій підпункту третього пункту 5 виключити  
Враховано    
43. „2) нараховувати та сплачувати страхові внески з дня фактичного допущення працівника до роботи";       
44. абзаци другий і третій пункту 8 виключити;   -18- Ляпіна К.М.
доповнити підпункт 3 абзацом такого змісту: доповнити пунктом 9 такого змісту: "фізична особа, яка не має статусу підприємця, але використовує найману працю, у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників стати на облік у Фонді соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням від нещасних випадків";  
Враховано   абзаци другий і третій пункту 8 виключити; доповнити частиною третьою такого змісту: "3) Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, - у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна подати заяву про взяття на облік у Фонді";  
45. 4) у статті 28:      4) у статті 28:  
46. у пункті 5 частини першої слова "від реєстрації у виконавчих дирекціях відділень Фонду як платників страхових внесків або відмови" виключити;      у пункті 5 частини першої слова "від реєстрації у виконавчих дирекціях відділень Фонду як платників страхових внесків або відмови" виключити;  
47. пункт 2 частини другої виключити;      пункт 2 частини другої виключити;  
48. 5) у частині першій статті 30:   -19- Ляпіна К.М.
підпункт викласти в такій редакції: абзаци перший - третій частини першої статті 30 викласти в такій редакції: "1. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, несе відповідальність за ухилення від взяття на облік як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та неповну сплати страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів. У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому числі фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, через ухилення від подання заяви про взяття на облік як платника страхових внесків, або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню."  
Враховано   5) абзаци перший - третій частини першої статті 30 викласти в такій редакції:  
49. в абзаці першому слова „ухилення від реєстрації як платника страхових внесків" виключити;      "1. Страхувальник - роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, додатково несе відповідальність за ухилення від взяття на облік як платника страхових внесків.  
50. в абзаці другому слова „у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків" виключити;      У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником (у тому числі фізичною особою, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, через ухилення від подання заяви про взяття на облік як платника страхових внесків) або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.  
51. в абзаці третьому слова „порушення строку реєстрації страхувальника як платника страхових внесків або" виключити, а слова „страхувальник повинен був зареєструватися " замінити словами „страхувальника було взято на облік";      За несвоєчасність сплати страхувальником страхових внесків на нього накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли страхувальника було взято на облік";  
52. 6) в абзаці другому частини першої статті 50 слово „реєстрації" замінити словами „здійснення обліку";      6) у статті 50: в абзаці другому частини першої слово "реєстрації" замінити словами "здійснення обліку";  
53. 7) у частині другій статті 50 слова „реєстрації їх" замінити словами „здійснення їх обліку";      у частині другій слова "реєстрації їх" замінити словами "здійснення їх обліку";  
54. 8) в абзаці першому частини третьої статті 51 слова "їх реєстрації" замінити словами "здійснення їх обліку".      7) в абзаці першому частини третьої статті 51 слова "їх реєстрації" замінити словами "здійснення їх обліку".  
55. 4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-50, ст. 376; 2005 р., №18-19, ст. 267):      4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376):  
56. 1) частини третю і четверту статті 15 замінити частинами третьою - сьомою такого змісту:      1) частини третю і четверту статті 15 замінити чотирма частинами такого змісту:  
57. „3. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків до Пенсійного фонду з дня взяття їх на облік територіальним органом Пенсійного фонду, а особи, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, -з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.      "3. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків до Пенсійного фонду з дня взяття їх на облік територіальним органом Пенсійного фонду, а особи, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, - з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.  
58. 4. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платника страхових внесків до Пенсійного фонду здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з дня його отримання органами Пенсійного фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, -з дня отримання від них відповідної заяви.   -20- Ляпіна К.М.
у статті 15: частину 5 виключити; частини 4 та 6 викласти у наступній редакції: "4.. Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, зазначених у статті 14 цього Закону здійснюється у наступному порядку: для юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців, зазначених у пунктах 1 - 4 статті 14 цього Закону, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців", - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду; для категорій осіб, зазначених у пунктах 1 - 4 статті 14 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців", - у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, не пізніше наступного робочого дня з дні отримання від них відповідної заяви".  
Враховано   4. Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, зазначених у статті 14 цього Закону здійснюється у наступному порядку: для юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців, зазначених у пунктах 1 - 4 статті 14 цього Закону, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців", - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду; для категорій осіб, зазначених у пунктах 1 - 4 статті 14 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців", - у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, не пізніше наступного робочого дня з дні отримання від них відповідної заяви.  
59. 5. Обов'язок сплати роботодавцями страхових внесків виникає з дня фактичного допущення працівника до роботи.       
60. 6. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків надсилається роботодавцю протягом трьох робочих днів, якщо особа не заявила про своє бажання самостійно отримати повідомлення.      5. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня взяття на облік.  
61. 7. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, -за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";      6. Зняття з обліку страхувальника здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";  
62. 2) у частині другій статті 17:   -21- Ляпіна К.М.
пункт 2 викласти в такій редакції: пункт 1 частини другої статті 17 викласти в такій редакції "1) фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна подати заяву про взяття на облік в територіальних органах Пенсійного Фонду в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, як платник страхових внесків.  
Враховано   2) у частині другій статті 17: пункт 1 виключити; абзаци другий і третій пункту 11 виключити;  
63. пункт 1 виключити;      доповнити частиною третьою такого змісту: "3) Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна подати заяву про взяття на облік в територіальних органах Пенсійного Фонду в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, як платник страхових внесків;"  
64. у пункті 7 слово „реєстрацію" замінити словами „взяття на облік";       
65. 3) у частині восьмій статті 20 слово „реєстрації" замінити словами „взяття на облік";   -22- Ляпіна К.М.
пункт 3 викласти в такій редакції: частину восьму статті 20 викласти в такій редакції: "Страхові внески, які відповідно до цього Закону підлягають сплаті із сум виплат (доходу) за період з дня виникнення у фізичної особи, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, зобов'язання щодо подання заяви про взяття на облік як платника страхових внесків до дня взяття його на облік в органах Пенсійного фонду, сплачуються (стягуються) на загальних підставах відповідно до цього Закону за весь зазначений період";  
Відхилено   3) у частині восьмій статті 20 слово „реєстрації" замінити словами „взяття на облік";  
66. 4) у статті 106:   -23- Ляпіна К.М.
пункт 4 викласти в такій редакції: пункт 1 частини дев'ятої викласти в такій редакції: "1) у разі ухилення фізичної особи, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в територіальних органах Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; пункт 3 частини шістнадцятої викласти в такій редакції: "3) порушення порядку сплати ним страхових внесків".  
Враховано   4) у статті 106:  
67. пункт 1 частини дев'ятої виключити;      пункт 1 частини дев'ятої викласти в такій редакції: "1) у разі ухилення фізичної особи, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в територіальних органах Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
68. у пункті 3 частини шістнадцятої слова „ухилення від реєстрації або несвоєчасної реєстрації платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду" виключити.      пункт 3 частини шістнадцятої викласти в такій редакції: "3) порушення порядку сплати ним страхових внесків".  
69. 5. В абзаці першому частини другої статті 105 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст.356) слова „за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію" виключити.   -24- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект новим розділом такого змісту: "6. Частини другу - п'яту статті 5 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 510; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 38, ст. 319) замінити частинами такого змісту: "Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників податків, зборів (обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби здійснюються на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами державної податкової служби. Взяття на облік платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви. Порядок реєстрації (обліку) платників податків, зборів (обов'язкових платежів) форми та переліки відповідних документів визначаються центральним органом державної податкової служби України. Документ, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби. Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи само зайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний термін з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття). Норми частини сьомої цієї статті поширюються на банки лише у разі відкриття ними власних кореспондентських рахунків. У зв'язку з цим частину шосту, сьому вважати відповідно частинами дев'ятою та десятою".  
Враховано   5. В абзаці першому частини другої статті 105 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію" виключити. 6. Частини другу - п'яту статті 5 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 2003 р., N 38, ст. 319) замінити сімома частинами такого змісту: "Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників податків, зборів (обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби здійснюються на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами державної податкової служби. Взяття на облік платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви. Документ, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби, надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) визначається центральним органом державної податкової служби України. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби. Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи само зайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття). Норми частини сьомої цієї статті поширюються на банки лише в разі відкриття ними власних кореспондентських рахунків". У зв'язку з цим частину шосту і сьому вважати відповідно частинами дев'ятою та десятою.  
70. 6. У Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ( Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257, ст. 259, № 32, ст.421):   -25- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту: " у статті 7: частину другу доповнити абзацом такого змісту: "забезпечує органи державної влади інформацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації"  
Враховано   7. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259, N 32, ст. 421; 2006 р., N 1, ст. 11): 1) частину другу статті 7 доповнити абзацом такого змісту: "забезпечує органи державної влади інформацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації";  
71. 1) у статті 8:   -26- Ляпіна К.М.
пункт перший розділу 6 виключити;  
Враховано    
72. друге речення частини другої після слів „підпис заявника на реєстраційній картці" доповнити словами „ (заяві, повідомленні)";       
73. у частині четвертій:       
74. після слова "реєстрації" доповнити словами "або погодження";       
75. після слова "документів" доповнити словами "змін до них";       
76. слова "в органі, визначеному" замінити словами "або погодження органом, визначеним";       
77. у частині п'ятій:       
78. перше речення після слова " (учасниками)" доповнити словами "або уповноваженими особами";       
79. друге речення після слова " (учасників)" доповнити словами "або уповноважених осіб";       
80. 2) у статті 9:       
81. у частині третій:   -27- Ляпіна К.М.
абзаци другий-тринадцятий пункту другого розділу 6 виключити;  
Враховано    
82. в абзаці третьому слова "підприємств і організацій" замінити словами "підприємств та організацій";       
83. абзац шостий доповнити словами „та номер запису у Єдиному державному реєстрі";       
84. доповнити частину новим абзацом такого змісту:       
85. „підстава, дата та номер запису у Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва)";       
86. у частині четвертій:       
87. абзац п'ятий доповнити словами „та номер запису у Єдиному державному реєстрі";       
88. доповнити частину новим абзацом такого змісту:       
89. „підстава, дата та номер запису у Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва)";       
90. частину одинадцяту викласти в такій редакції:       
91. "11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, чи фізичною особою-підприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.       
92. Якщо такі документи подаються представником юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника";       
93. частину тринадцяту доповнити абзацом такого змісту:      2) частину тринадцяту статті 9 доповнити абзацом такого змісту:  
94. „документи подано особою, яка не має на це повноважень";      "документи подано особою, яка не має на це повноважень";  
95. 3) у статті 11:   -28- Ляпіна К.М.
пункт третій розділу 6 виключити;  
Враховано    
96. частину третю доповнити абзацом такого змісту:       
97. „документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі";       
98. частину шосту після слів "а також уповноважені ними особи" доповнити словами "та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності";       
99. 4) частину третю статті 16 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:      3) частину третю статті 16 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:  
100. "отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування".      "отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування".  
101. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;      У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;  
102. 5) у статті 17:      4) у статті 17:  
103. у частині другій:      у частині другій:  
104. в абзаці дев'ятому слово „основні" виключити;   -29- Хара В.Г.
абзац третій підпункту п'ятого пункту 6 розділу І законопроекту слід викласти у такій редакції: "в абзаці дев'ятому слово "основні" виключити, а після слів "види діяльності" доповнити словами " (із зазначенням основного виду діяльності)";  
Враховано редакційно   в абзаці дев'ятому слово "основні" виключити;  
105. доповнити частину після абзацу двадцять першого новими абзацами такого змісту:      після абзацу двадцять першого доповнити чотирма абзацами такого змісту:  
106. "дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу;      "дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу;  
107. дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;      дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;  
108. дані про юридичних осіб - правонаступників".      дані про юридичних осіб - правонаступників;  
109. У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцять першим;      дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення".  
110. доповнити частину після абзацу двадцять п'ятого новим абзацом такого змісту:       
111. "дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення".       
112. У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять другим;      У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять третім;  
113. доповнити частину абзацами такого змісту:      доповнити новими абзацами такого змісту:  
114. "дані, що отримані у порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери запису про постановку на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дати та номери запису про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дані про види діяльності, в тому числі про основний вид діяльності;      "дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери запису про взяття на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, дати та номери запису про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, дані про види діяльності, в тому числі про основний вид діяльності;  
115. інша додаткова інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою";   -30- Хара В.Г.
доповнити законопроект новим пунктом такого змісту: "абзац двадцятий частини другої статті 17 Закону № 755 викласти у такій редакції: "дані про відокремлені підрозділи юридичної особи та про здійснення ними самостійних розрахунків із застрахованими особами"; Доповнити частину другу статті 17 Закону новим абзацом такого змісту: "дані про наявність окремого балансу і самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами"  
Враховано редакційно   інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою"; після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; дані про розпорядчий акт на підставі якого створено юридичну особу; дата створення юридичної особи; дата державної реєстрації юридичної особи; дані про відокремлені підрозділи юридичної особи; дані про перебування юридичної особи в процесі припинення; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення; дата передачі реєстраційної справи до державної архівної установи, адреса її знаходження". У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;  
    -31- Ляпіна К.М.
доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту: "3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо органів державної влади і місцевого самоврядування як юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; розпорядчий акт на підставі якого створено юридичну особу; дата створення юридичної особи; дата державної реєстрації юридичної особи; дані про керівника юридичної особи; дані про відокремлені підрозділи юридичної особи; дані про перебування юридичної особи в процесі припинення; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення; дата передачі реєстраційної справи до державної архівної установи, адреса її знаходження". У зв'язку з цим частину третю та четверту вважати відповідно частиною четвертою та п'ятою."  
Враховано    
116. у частині третій:      у частині четвертій:  
117. в абзаці п'ятому слово „основні" виключити;   -32- Хара В.Г.
абзац шістнадцятий підпункту п'ятого пункту 6 розділу І законопроекту слід викласти у такій редакції: "в абзаці п'ятому слово "основні" виключити, а після слів "види діяльності" доповнити словами " (із зазначенням основного виду діяльності)";  
Враховано редакційно   в абзаці п'ятому слово "основні" виключити;  
118. абзац одинадцятий доповнити словами „зокрема, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи-підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності";      абзац одинадцятий доповнити словами "зокрема, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності";  
119. доповнити частину після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:   -33- Ляпіна К.М.
абзаци вісімнадцять-двадцять пункту п'ятого розділу 6 виключити;  
Враховано    
120. "прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер фізичної       
121. особи - платника податків особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця".       
122. У зв`язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - вісімнадцятим;       
123. доповнити частину абзацами такого змісту:      доповнити абзацами такого змісту:  
124. „дані, що отримані у порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери запису про постановку на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дати та номери запису про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової      "дані, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери запису про взяття на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, дати та номери запису про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, дані про види діяльності, у тому числі про основний вид діяльності;  
125. служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дані про види діяльності, в тому числі про основний вид діяльності;       
126. інша додаткова інформація для здійснення зв'язку з фізичною особою -підприємцем";      інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем";  
127. 6) частину третю статті 18 доповнити словами "крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості";   -34- Ляпіна К.М.
пункт шостий розділу 6 виключити;  
Враховано    
128. 7) у статті 19:   -35- Ляпіна К.М.
пункт сьомий розділу 6 виключити;  
Враховано    
129. частину сьому викласти у такій редакції:   -36- Бондаренко В.Д.
Косів М.В.
Соболєв С.В.
абзац другий пункту сьомого викласти у наступній редакції: "Частину сьому статті 19 вилучити"  
Відхилено    
130. "7. Не пізніше тринадцяти місяців з дня отримання державним реєстратором останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу, юридична особа зобов'язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу";       
131. доповнити статтю частиною такого змісту:       
132. "8. Якщо до Єдиного державного реєстру не внесено запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, то в разі неотримання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу в установлений частиною сьомою цієї статті строк, а також у разі отримання державним реєстратором від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати, яка встановлена для подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, або з дати отримання повідомлення від органу державної податкової служби, надіслати рекомендованим листом юридичній особі повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.       
133. У повідомленні зазначається підстава його надіслання, остання дата одержання державним реєстратором реєстраційної картки від юридичної особи або найменування органу державної податкової служби, який надав повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, та дата цього повідомлення.       
134. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду та повідомляє про це заявника у випадках і в порядку, встановлених частиною п'ятою цієї статті.       
135. У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою або неподання юридичною особою протягом місяця з дати надіслання їй відповідного повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу";       
136. 8) у статті 20:   -37- Ляпіна К.М.
пункт восьмий розділу 6 виключити;  
Враховано    
137. частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:       
138. "засвідчених державним реєстратором копій установчих документів юридичних осіб та змін до них".       
139. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;       
140. частину п'яту після слова "реєстру" доповнити словами "засвідчених державним реєстратором копій установчих документів юридичних осіб та змін до них";       
141. 9) у статті 21:       
142. у другому реченні частини другої слова „Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру встановлюється" замінити словами „Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення встановлюються";   -38- Ляпіна К.М.
абзаци другий-третій пункту дев'ятого розділу 6 виключити;  
Враховано    
143. частину третю доповнити словами „та є документами суворої звітності";       
144. абзац шостий частини четвертої після слів „від імені юридичної особи" доповнити словами „або від імені фізичної особи - підприємця";      5) абзац шостий частини четвертої статті 21після слів "від імені юридичної особи" доповнити словами "або від імені фізичної особи - підприємця";  
145. 10) у статті 22: частину дев'ятнадцяту викласти в такій редакції:      6) частину двадцяту статті 22 викласти в такій редакції:  
146. "19. За публікацію повідомлень, зазначених у частинах п'ятій - сьомій, дванадцятій та тринадцятій цієї статті, справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в частині чотирнадцятій цієї статті - в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яка використовується на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації";      "20. За публікацію повідомлень, зазначених у частинах п'ятій - сьомій, дванадцятій та тринадцятій цієї статті, справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в частині чотирнадцятій цієї статті - у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яка використовується на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації";  
147. 11) у статті 23:   -39- Ляпіна К.М.
пункт одинадцятий розділу 6 викласти в наступній редакції: "частину першу статті 23 викласти в наступній редакції: "Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів та установ) та назву";  
Враховано   7) частину першу статті 23 викласти в такій редакції: "1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно - правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів та установ) та назву";  
148. частину шосту викласти у такій редакції:       
149. „6. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.       
150. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та подається документ, що посвідчує її повноваження";       
151. частину восьму доповнити абзацами такого змісту:       
152. „документи подано особою, яка не має на це повноважень;       
153. документи подано не в повному обсязі";       
154. 12) у статті 24:      8) у статті 24:  
155. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:      абзац третій частини першої викласти в такій редакції:  
156. „примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом";      "примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом";  
157. частину дев'яту викласти у такій редакції:   -40- Ляпіна К.М.
абзаци четвертий-шостий пункту дванадцятого розділу 6 виключити;  
Враховано    
158. „9. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.       
159. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та подається документ, що посвідчує її повноваження";       
160. частину одинадцяту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:      частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:  
161. „документи подано особою, яка не має на це повноважень".      "документи подано особою, яка не має на це повноважень".  
162. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;       
163. 13) у статті 25:       
164. у частині третій слово „заявника" виключити;   -41- Ляпіна К.М.
пункт тринадцятий розділу 6 виключити;  
Враховано    
165. у частині сьомій слова „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері статистики" замінити словами „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики";       
166. 14) у статті 26:       
167. у частині першій:       
168. слова "не пізніше наступного робочого дня з дати" замінити словами "в день";      9) у частині першій статті 26 слова "не пізніше наступного робочого дня з дати" замінити словами "у день";  
169. слова „повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та" виключити;   -42- Ляпіна К.М.
абзаци четвертий-сьомий пункту чотирнадцятого розділу 6 виключити;  
Враховано    
170. у частині другій:       
171. слова „повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та" і „відповідної" виключити;       
172. доповнити частину словами „на проведення державної реєстрації юридичної особи";       
173. 15) у частині третій статті 27 слова „засновники (учасники)" замінити словами „засновник (засновники)";   -43- Ляпіна К.М.
пункт п'ятнадцятий розділу 6 викласти в наступній редакції; "абзац дев'ятий частини першої статті 27 після слів „використання у найменуванні юридичної особи" доповнити словами „приватного права";  
Враховано   10) абзац дев'ятий частини першої статті 27 після слів "використання у найменуванні юридичної особи" доповнити словами "приватного права";  
174. 16) у статті 28:      11) у статті 28:  
175. у частині другій:      у частині другій:  
176. в абзаці шостому слово „основні" виключити;   -44- Хара В.Г.
абзац третій підпункту шістнадцятого пункту 6 розділу І законопроекту слід викласти у такій редакції: "в абзаці шостому слово "основні" виключити, а після слів "види діяльності" доповнити словами " (із зазначенням основного виду діяльності)".  
Враховано редакційно   в абзаці шостому слово "основні" виключити;  
177. в абзаці сьомому слова „без довіреності" замінити словами „на підставі довіреності";      в абзаці сьомому слова "без довіреності" замінити словами "на підставі довіреності";  
178. в абзацах дев'ятому та десятому слова "або виключення відомостей до/з" замінити словами "відомостей до";   -45- Ляпіна К.М.
абзаци п'ятий-шостий пункту шістнадцятого розділу 6 виключити; доповнити абзацом такого змісту: частину дев'яту після слів "Єдиного державного реєстру та" доповнити словами "в той же день";  
Враховано    
179. в абзаці дванадцятому слова "зміни до цього запису або внесла запис про виключення" замінити словами "запис про зміни до відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття";      частину дев'яту після слів "Єдиного державного реєстру та" доповнити словами "в той же день";  
180. 17) у статті 29:      12) у статті 29:  
181. у частині першій:   -46- Ляпіна К.М.
абзаци другий-сьомий, дев'ятий-дванадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий, дев'ятнадцятий пункту сімнадцятого розділу 6 виключити;  
Враховано    
182. абзац перший викласти у такій редакції:       
183. "1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи";       
184. абзац третій викласти в такій редакції:      абзац третій частини першої викласти в такій редакції:  
185. "примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів";      "примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів";  
186. в абзаці п'ятому слова "та два примірники установчих документів у новій редакції" виключити;       
187. частину третю після слів „про вихід зі складу засновників (учасників)" доповнити словами „або нотаріально посвідчена копія документа про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства";      частину третю після слів "про вихід зі складу засновників (учасників)" доповнити словами "або нотаріально посвідчена копія документа про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства";  
188. частину восьму викласти у такій редакції:       
189. "8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.       
190. Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника";       
191. в абзаці першому частини дев'ятої та абзаці першому частини десятої слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" замінити словом "заявнику";       
192. в абзаці другому частини десятої слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" виключити;       
193. доповнити частину одинадцяту абзацом такого змісту:      частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:  
194. „документи подано особою, яка не має на це повноважень";      "документи подано особою, яка не має на це повноважень";  
195. частину тринадцяту після слів „частинами першою - п'ятою статті 25" доповнити словами „та частинами другою - третьою статті 27";       
196. частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:      частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:  
197. „14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та в той же день передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру";      "14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та в той же день передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру";  
198. у частині п'ятнадцятій слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу" замінити словом "заявнику";       
199. 18) у статті 31:       
200. частину другу після слів "судовим рішенням" доповнити словами "в той же день";      13) частину другу статті 31 після слів "судовим рішенням, та" доповнити словами "в той же день";  
201. частину третю виключити;       
202. 19) у статті 34:      14) у статті 34:  
203. у частині першій слова "засновники (учасники) юридичної особи або уповноважені ними орган чи особа повинні" замінити словами "юридична особа повинна";   -47- Ляпіна К.М.
у абзаці другому пункту шістнадцятого слова "юридична особа повинна" замінити словами "заявник повинен"  
Враховано   у абзаці першому частини першої слова "засновники (учасники) юридичної особи або уповноважені ними орган чи особа повинні" замінити словами "заявник повинен";  
204. частину п'яту викласти в такій редакції:      частину п'яту викласти в такій редакції:  
205. "5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.      "5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.  
206. Якщо такі документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника";      Якщо такі документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника";  
207. у частині шостій слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова "засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі" замінити словом "заявнику";      у частині шостій слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова "засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі" замінити словом "заявнику";  
208. частину сьому доповнити абзацом такого змісту:      частину сьому доповнити абзацом такого змісту:  
209. „рішення щодо припинення юридичної особи не містить даних про склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи, в тому числі їх ідентифікаційних номерів";      "рішення щодо припинення юридичної особи не містить даних про склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи, у тому числі їх ідентифікаційних номерів";  
210. в абзаці першому частини восьмої слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова "засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі" замінити словом "заявнику";      у частині восьмій: в абзаці першому слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова "засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі" замінити словом "заявнику";  
211. в абзаці другому частини восьмої слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" і "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" виключити;      в абзаці другому слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" і "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" виключити;  
212. частини дев'яту, десяту та одинадцяту виключити;      частини дев'яту - одинадцяту виключити;  
213. 20) у частині першій статті 35:      15) у частині першій статті 35 слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити органи";  
214. доповнити частину після слів "юридичні особи та" словами "в той же день";       
215. слова "направити відповідне повідомлення" замінити словом „повідомити";       
216. слово „органам" замінити словом „органи";       
217. 21) абзац другий частини другої статті 36 виключити;   -48- Ляпіна К.М.
доповнити законопроект новим пунктом наступного змісту: у частині першій: абзац шостий викласти в такій редакції: "довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежів)"; в абзацах сьомому та восьмому слова "про зняття з обліку" замінити словами "про відсутність заборгованості";  
Враховано   16) у статті 36: у частині першій: абзац шостий викласти в такій редакції: "довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах)"; в абзацах сьомому та восьмому слова "про зняття з обліку" замінити словами "про відсутність заборгованості";  
218. 22) абзац сьомий частини першої статті 37 виключити;   -49- Ляпіна К.М.
пункт двадцять другий розділу 6 викласти у такій редакції: " у частині першій статті 37: абзац восьмий викласти в такій редакції: "документ про відсутність податкового боргу або документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби, за наявності податкового боргу"; в абзацах дев'ятому та десятому слова "про зняття з обліку" замінити словами "про відсутність заборгованості";  
Враховано   17) у частині першій статті 37: абзац восьмий викласти в такій редакції: "документ про відсутність податкового боргу або документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби, за наявності податкового боргу"; в абзацах дев'ятому та десятому слова "про зняття з обліку" замінити словами "про відсутність заборгованості";  
219. 23) у статті 38:      18) у статті 38:  
220. частину третю після слів "судового рішення" доповнити словами "в той же день";      частину третю після слів "судового рішення та" доповнити словами "в той же день";  
221. у частині шостій слова "керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи" замінити словами "особу, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності";   -50- Ляпіна К.М.
абзац третій пункту двадцять третього розділу 6 викласти у такій редакції: "у частині шостій слова "керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи" замінити словами "керівника органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності";  
Немає висновку   у частині шостій слова "керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи" замінити словами "керівника органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності";  
222. 24) у статті 39:      19) у статті 39:  
223. частину другу після слів "рішення суду та" доповнити словами "в той же день";      частину другу після слів "рішення суду та" доповнити словами "в той же день";  
224. частину шосту після слів "юридичної особи та " доповнити словами "в той же день";      частину шосту після слів "юридичної особи та" доповнити словами "в той же день";  
225. у частині дев'ятій:   -51- Ляпіна К.М.
абзац четвертий пункту двадцять четвертого розділу 6 викласти у наступній редакції: "у частині дев'ятій слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити органи"  
Враховано   у частині дев'ятій слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити органи";  
226. доповнити частину після слів "юридичної особи та" словами "в той же день";       
227. слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словом „повідомити";       
228. слово „органам" замінити словами „повідомити органи";       
229. 25) у частині першій статті 40 слова "не пізніше наступного робочого дня від дати" замінити словами "в день";   -52- Ляпіна К.М.
пункт 25 викласти в наступній редакції: "у частині першій статті 40 слова "не пізніше наступного робочого дня від дати" замінити словами "в день" та доповнити частину словами "що є підставою для зняття юридичної особи з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування";  
Враховано   20) у частині першій статті 40 слова "не пізніше наступного робочого дня від дати" замінити словами "у день" та доповнити словами "що є підставою для зняття юридичної особи з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування";  
230. 26) у частині третій статті 41:   -53- Ляпіна К.М.
пункт двадцять шостий розділу 6 викласти у такій редакції: "у частині третій статті 41 слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити органи";  
Враховано   21) у частині третій статті 41 слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити органи";  
231. доповнити частину після слів "юридичної особи та" словами "в той же день";       
232. слова "направити відповідне повідомлення" замінити словом "повідомити";       
233. слово „органам" замінити словами „повідомити органи";       
234. 27) у статті 42:       
235. абзац перший частини першої після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або подати через уповноважену особу";   -54- Ляпіна К.М.
пункт двадцять сьомий розділу 6 виключити;  
Враховано    
236. доповнити частину абзацом такого змісту:       
237. „нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка не має повної цивільної дієздатності, але яка досягла шістнадцятирічного віку і має бажання займатися підприємницькою діяльністю";       
238. в абзаці першому частини шостої слова „в день надходження" замінити словами „не пізніше наступного робочого дня з дати надходження";       
239. 28) у статті 47:      22) у статті 47:  
240. в абзаці другому частини першої слова "нотаріально посвідчену" виключити;   -55- Ляпіна К.М.
абзац другий пункту двадцять восьмого розділу 6 виключити;  
Враховано    
241. частину сьому після слів "підприємницької діяльності та" доповнити словами "в той же день";      частину сьому після слів "підприємницької діяльності та" доповнити словами "в той же день";  
242. у частині дев'ятій:      у частині дев'ятій:  
243. абзац перший після слів „ (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) доповнити словами „або через уповноважену особу";      абзац перший після слів " (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення)" доповнити словами "або через уповноважену особу";  
244. останній абзац доповнити словами " або про те, що вона не перебувала на обліку";   -56- Ляпіна К.М.
абзац шостий пункту двадцять восьмого розділу шостого викласти у наступній редакції: "абзац четвертий викласти в такій редакції: "довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежів)"; в абзаці п'ятому слова "про зняття з обліку" замінити словами "про відсутність заборгованості" в абзаці шостому слова "про зняття з обліку" замінити словами "про відсутність заборгованості або про те, що вона не перебувала на обліку";  
Враховано   абзац четвертий викласти в такій редакції: "довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежів)"; в абзаці п'ятому слова "про зняття з обліку" замінити словами "про відсутність заборгованості"; в абзаці шостому слова "про зняття з обліку" замінити словами "про відсутність заборгованості або про те, що вона не перебувала на обліку";  
245. 29) у статті 48:   -57- Ляпіна К.М.
пункт двадцять дев'ятий розділу 6 виключити;  
Враховано    
246. частини другу - п'яту викласти у такій редакції:       
247. "2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті.       
248. 3. Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт.       
249. 4. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) третій особі, зокрема спадкоємцю, з відміткою про дату надходження документів.       
250. 5. Суд, який постановив рішення про оголошення фізичної особи-підприємця померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням законної сили надсилає його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи -підприємця.       
251. У судовому рішенні про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою називається особа, яку призначену управителем майна фізичної особи - підприємця за поданням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом";       
252. доповнити статтю частиною такого змісту:       
253. "6. Дата надходження документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій";       
254. 30) частину третю статті 49 після слів "фізичної особи - підприємця та" доповнити словами "в той же день";      23) частину третю статті 49 після слів "фізичної особи - підприємця та" доповнити словами "в той же день";  
255. 31) статтю 50 викласти в такій редакції:      24) статтю 50 викласти в такій редакції:  
256. "Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом      "Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом  
257. 1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, у день набрання рішенням законної сили надсилає його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення.      1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, у день набрання рішенням законної сили надсилає його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення.  
258. Дата надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.      Дата надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.  
259. 2. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.      2. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.  
260. 3. Суд, який постановив рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає його копію державному реєстратору за місцем державної реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.      3. Суд, який постановив рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає його копію державному реєстратору за місцем державної реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.  
261. 4. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, а також фізичну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про внесення такого запису.      4. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, а також фізичну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про внесення такого запису.  
262. 5. У разі коли після завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця для внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.      5. У разі якщо після завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.  
263. 6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.      6. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.  
264. 7. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування встановлюється статтею 51 цього Закону.      7. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування встановлюється статтею 51 цього Закону.  
265. 8. На свідоцтві про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця державний реєстратор зобов'язаний зробити відмітку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та видати (надіслати рекомендованим листом) його за місцем проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої було постановлено рішення про припинення державної реєстрації.      8. На свідоцтві про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця державний реєстратор зобов'язаний зробити відмітку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та видати (надіслати рекомендованим листом) його за місцем проживання фізичної особи - підприємця, стосовно якої було постановлено рішення про припинення державної реєстрації.  
266. 9. У разі коли після завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство, суд, що постановив відповідне рішення, в день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство.      9. У разі якщо після завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство, суд, що постановив відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство.  
267. Дата надходження судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.      Дата надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.  
268. 10. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису для взяття фізичної особи - підприємця на облік";      10. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису для взяття фізичної особи - підприємця на облік";  
269. 32) у частині першій статті 51 слова "не пізніше наступного робочого дня від дати" замінити словами "в день";      25) у частині першій статті 51 слова "не пізніше наступного робочого дня від дати" замінити словами "у день";  
270. 33) у частині третій статті 52:   -58- Ляпіна К.М.
пункт тридцять третій розділу 6 викласти у такій редакції "у частині третій статті 52 слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити органи";  
Враховано   26) у частині третій статті 52 слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "в той же день повідомити органи".  
271. доповнити частину після слів "фізичної особи - підприємця" словами "в той же день";       
272. слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "повідомити органи";       
273. 34) статтю 53 доповнити частиною такого змісту:   -59- Ляпіна К.М.
пункт тридцять четвертий розділу 6 виключити  
Враховано    
274. "4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом".       
275. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.   -60- Ляпіна К.М.
Частину другу викласти в наступній редакції: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і ввести їх у дію одночасно з набранням чинності цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і ввести їх у дію одночасно з набранням чинності цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.