Кількість абзаців - 162 Таблиця поправок


Про волонтерський рух (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон УкраЇни      Закон України  
2. Про волонтерський рух      Про волонтерський рух  
3. Цей Закон визначає організаційні та правові засади провадження волонтерської діяльності в Україні.      Цей Закон визначає організаційні та правові засади провадження волонтерської діяльності в Україні.  
4. Розділ І      Розділ І  
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
8. волонтер - фізична особа, яка добровільно провадить волонтерську діяльність. Волонтерами можуть бути особи, які досягли шістнадцяти років і як виняток (за згодою одного з батьків або особи, що його заміняє) - п'ятнадцяти років;   -1- Цибенко П.С.
Перше речення пункту 1 статті 1 викласти в такій редакції: "волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер", далі - по тексту.  
Враховано   волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер. Волонтерами можуть бути особи, які досягли шістнадцяти років або, як виняток (за згодою одного з батьків або особи, що його заміняє), - п'ятнадцяти років;  
9. волонтерська діяльність - будь-яка соціальна, суспільно корисна, систематична і вмотивована неприбуткова діяльність фізичних та юридичних осіб, що провадиться шляхом виконання робіт, надання послуг громадянам, організаціям і суспільству в цілому. Не є волонтерською соціальна, суспільно корисна і вмотивована неприбуткова діяльність, що має одноразовий чи випадковий характер, або яка провадиться на підставі родинних чи дружніх стосунків;      волонтерська діяльність - будь-яка соціальна, суспільно корисна, систематична і вмотивована неприбуткова діяльність фізичних та юридичних осіб, що провадиться шляхом виконання робіт, надання послуг громадянам, організаціям і суспільству в цілому. Не є волонтерською соціальна, суспільно корисна і вмотивована неприбуткова діяльність, що має одноразовий чи випадковий характер або провадиться на підставі родинних чи дружніх стосунків;  
10. волонтерська організація - зареєстроване відповідно до цього Закону об'єднання волонтерів, головною метою якого є провадження волонтерської діяльності;      волонтерська організація - зареєстроване відповідно до цього Закону об'єднання волонтерів, головною метою якого є провадження волонтерської діяльності;  
11. отримувачі волонтерської допомоги - фізичні або юридичні особи, на користь яких провадиться волонтерська діяльність.   -2- Цибенко П.С.
Статтю 1 доповнити пунктами: волонтер-організатор - фізична особа, яка добровільно, безкорисно або за відповідну плату (матеріальну винагороду) залучає до добродійної волонтерської роботи фізичних осіб, працівників підприємств, установ, організацій та проводить їх навчання і здійснює контроль за їх діяльністю; волонтерський рух - об'єднання волонтерських організацій, які здійснюють добровільну, доброчинну діяльність за прийнятими ними програмами соціально-корисного характеру; спеціально уповноваженим органом державної виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності є центральний орган державної виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи; координаційною радою з питань розвитку та підтримки волонтерського руху є постійно діючий орган, що складається з працівників органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та волонтерських організацій.  
Відхилено   отримувачі волонтерської допомоги - фізичні або юридичні особи, на користь яких провадиться волонтерська діяльність.  
12. Стаття 2. Принципи та сфера волонтерської діяльності      Стаття 2. Принципи та сфера волонтерської діяльності  
13. 1. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах добровільності, безкорисливості, доброчинності, законності, гуманності та відповідальності.      1. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах добровільності, безкорисливості, доброчинності, законності, гуманності та відповідальності.  
14. 2. Волонтерська діяльність може провадитись у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, захисту прав і свобод громадян тощо.   -3- Оржаховський А.В.
Пункт 2 статті2 після слів "освіти, культури" доповнити словами: "спорту та ведення домашнього господарства" - далі за текстом.  
Враховано   2. Волонтерська діяльність може провадитись у сфері освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту, захисту прав і свобод громадян тощо.  
    -4- Акопян В.Г.
Цибенко П.С.
У пункті 2 статті 2 після слів: "охорони здоров'я" додати слова: "соціального захисту".  
Немає висновку    
15. Стаття 3. Учасники волонтерської діяльності      Стаття 3. Учасники волонтерської діяльності  
16. 1. Учасниками волонтерської діяльності є волонтери, волонтерські організації, підприємства, установи та організації, що залучають волонтерів або волонтерську організацію, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.   -5- Цибенко П.С.
У пункті 1 статті 3 після слова "волонтери" додати слова "волонтери-організатори".  
Відхилено   1. Учасниками волонтерської діяльності є волонтери, волонтерські організації, підприємства, установи та організації, що залучають волонтерів або волонтерську організацію, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.  
17. Стаття 4. Основні засади державної політики у сфері волонтерської діяльності      Стаття 4. Основні засади державної політики у сфері волонтерської діяльності  
18. 1. Держава визнає соціальну значущість волонтерської діяльності як вияв демократизації суспільства, створює умови для розвитку волонтерської діяльності, сприяє розвитку громадянської свідомості, патріотичному вихованню, посиленню суспільної згуртованості на основі загальнолюдських цінностей і національних традицій.      1. Держава визнає соціальну значущість волонтерської діяльності як вияв демократизації суспільства, створює умови для розвитку волонтерської діяльності, сприяє розвитку громадянської свідомості, патріотичному вихованню, посиленню суспільної згуртованості на основі загальнолюдських цінностей і національних традицій.  
19. 2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з метою сприяння розвитку волонтерської діяльності надають волонтерам і волонтерським організаціям постійну методичну, інформаційну та практичну допомогу у відповідних сферах.   -6- Акопян В.Г.
Цибенко П.С.
У пункті 2 статті 4 після слова: "інформаційну" додати слова: "матеріально-фінансову".  
Відхилено   2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з метою сприяння розвитку та підтримки волонтерської діяльності надають волонтерам і волонтерським організаціям постійну методичну, інформаційну та практичну допомогу у відповідних сферах.  
    -7- Цибенко П.С.
У пункті 2 статті 4 після слів "сприяння розвитку" додати слова "та підтримки".  
Враховано    
20. 3. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність волонтерів і волонтерських організацій, як і втручання волонтерів та волонтерських організацій у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.      3. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність волонтерів і волонтерських організацій, як і втручання волонтерів та волонтерських організацій у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.  
21. 4. Держава сприяє висвітленню у засобах масової інформації діяльності волонтерів і волонтерських організацій.   -8- Цибенко П.С.
Статтю 4 доповнити пунктами: держава в особі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечує захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, що займаються волонтерською діяльністю; держава забезпечує заохочувальні заходи відносно фізичних та юридичних осіб, які активно і систематично підтримують волонтерів та волонтерів-організаторів.  
Відхилено   4. Держава сприяє висвітленню в засобах масової інформації діяльності волонтерів і волонтерських організацій.  
22. Стаття 5. Координація і сприяння у сфері волонтерської діяльності      Стаття 5. Координація і сприяння у сфері волонтерської діяльності  
23. 1. Координація діяльності волонтерів і волонтерських організацій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, яким є центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи.   -9- Самойлик К.С.
Петров О.В.
Н.д.ФіліндашЄ. В.. (Реєстр.картка №415) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!! У пункті 1 статті 5 після слова "координація" записати слова "у сфері волонтерської діяльності центральних органів виконавчої влади" і далі за текстом.  
Враховано   1. Координація у сфері волонтерської діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльності волонтерів і волонтерських організацій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, яким є центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи.  
24. 2. Забезпечення розвитку волонтерської діяльності у відповідній сфері здійснюють в межах своїх повноважень інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування.      2. Забезпечення розвитку волонтерської діяльності у відповідній сфері здійснюють у межах своїх повноважень інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування.  
25. Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності      Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності  
26. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади:      1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади:  
27. забезпечує реалізацію державної політики у сфері волонтерської діяльності;      забезпечує реалізацію державної політики у сфері волонтерської діяльності;  
28. здійснює методичне керівництво діяльністю волонтерів і волонтерських організацій;      здійснює методичне керівництво діяльністю волонтерів і волонтерських організацій;  
29. вносить пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері волонтерської діяльності;      вносить пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері волонтерської діяльності;  
30. сприяє організації навчання волонтерів та проводить перевірку їх знань і навичок, необхідних для провадження волонтерської діяльності;   -10- Оржаховський А.В.
У частині 4 пункту 1 статті 6 вилучити слова "проводить перевірку їх знань і навичок, необхідних для провадження волонтерської діяльності".  
Відхилено   сприяє організації навчання волонтерів та проводить перевірку їх знань і навичок, необхідних для провадження волонтерської діяльності;  
31. здійснює контроль за провадженням волонтерської діяльності;      здійснює контроль за провадженням волонтерської діяльності;  
32. бере участь у міжнародному співробітництві з питань волонтерської діяльності, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід роботи у цій сфері.   -11- Цибенко П.С.
У пункті 6 статті 6 після слова "поширює" додати слова "національний та", і далі - по тексту.  
Враховано   бере участь у міжнародному співробітництві з питань волонтерської діяльності, вивчає, узагальнює і поширює національний та світовий досвід роботи в цій сфері.  
33. Розділ ІІ      Розділ ІІ  
34. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВОЛОНТЕРА,   -12- Цибенко П.С.
У назві розділу після слова "волонтера" додати слова "волонтера-організатора".  
Відхилено   ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВОЛОНТЕРА,  
35. ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОТРИМУВАЧІВ      ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОТРИМУВАЧІВ  
36. ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ      ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ  
37. Стаття 7. Права волонтера      Стаття 7. Права волонтера  
38. 1. Волонтер має право:      1. Волонтер має право:  
39. провадити волонтерську діяльність самостійно або як член волонтерської організації;      провадити волонтерську діяльність самостійно або як член волонтерської організації;  
40. пройти відповідну підготовку (інструктаж) для провадження волонтерської діяльності;      пройти відповідну підготовку (інструктаж) для провадження волонтерської діяльності;  
41. підвищувати в установленому порядку свою кваліфікацію;   -13- Оржаховський А.В.
Частину 3 статті 7 - вилучити.  
Відхилено   підвищувати свою кваліфікацію;  
42. провадити волонтерську діяльність у гігієнічних та безпечних умовах;      провадити волонтерську діяльність у гігієнічних та безпечних умовах;  
43. на забезпечення у разі необхідності спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, велосипедами, проїзними квитками у міському транспорті загального призначення;      на забезпечення в разі необхідності спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, велосипедами, проїзними квитками в міському транспорті загального користування;  
44. підтримувати зв'язки з волонтерськими організаціями інших країн.      підтримувати зв'язки з волонтерськими організаціями інших країн.  
45. Стаття 8. Обов'язки волонтера      Стаття 8. Обов'язки волонтера  
46. 1. Волонтер зобов'язаний:      1. Волонтер зобов'язаний:  
47. високоякісно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності;   -14- Оржаховський А.В.
У частині 1 пункту 1 статті 8 вилучити слова "своєчасно виконувати обов'язки".  
Відхилено   високоякісно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності;  
48. шанобливо ставитись до отримувачів волонтерської допомоги;      шанобливо ставитись до отримувачів волонтерської допомоги;  
49. подати звіт про надану допомогу підприємству, установі та організації, що залучили волонтера або волонтерську організацію;      подати звіт про надану допомогу підприємству, установі та організації, що залучили волонтера або волонтерську організацію;  
50. ефективно використовувати матеріали, обладнання та інше майно, надане для провадження волонтерської діяльності;      ефективно використовувати матеріали, обладнання та інше майно, надане для провадження волонтерської діяльності;  
51. повернути матеріали, обладнання та інше майно, надане для провадження волонтерської діяльності, у разі припинення виконання обов'язків волонтера або діяльності волонтерської організації;      повернути матеріали, обладнання та інше майно, надане для провадження волонтерської діяльності, у разі припинення виконання обов'язків волонтера або діяльності волонтерської організації;  
52. забезпечувати конфіденційність інформації про осіб, яким надається допомога, що стала йому відома під час провадження волонтерської діяльності.   -15- Оржаховський А.В.
Доповнити статтю 8 частиною 7 такого змісту: " Забезпечити правовий захист особи, якою опікується".  
Відхилено   забезпечувати конфіденційність інформації про осіб, яким надається допомога, що стала йому відома під час провадження волонтерської діяльності.  
    -16- Цибенко П.С.
Після статті 8 додати нові статті такого змісту: Стаття 8-А. Права волонтера-організатора Волонтер-організатор має право: залучати до добродійної волонтерської діяльності фізичних та юридичних осіб державного та недержавного секторів; проводити навчання волонтерів та здійснювати контроль за їх діяльністю; підвищувати в установленому порядку свою кваліфікацію; підтримувати зв'язки з міжнародними волонтерськими організаціями; здійснювати заходи щодо відзначення та матеріального заохочення волонтерів; висвітлювати досягнення волонтерських організацій, волонтерів в засобах масової інформації. Стаття 8-Б. Обов'язки волонтера-організатора. Волонтер-організатор зобов'язаний: проводити організаційну, роз'яснювальну роботу серед населення щодо впровадження волонтерської діяльності в місцевих громадах; підтримувати ділові стосунки з державними, недержавними, громадськими організаціями, фізичними особами щодо поширення волонтерської діяльності в реґіонах; забезпечувати волонтерів посвідченнями, інформаційно-методичними матеріалами; організовувати навчання волонтерів.  
Відхилено    
53. Стаття 9. Основні права отримувачів волонтерської допомоги      Стаття 9. Основні права отримувачів волонтерської допомоги  
54. 1. Отримувачі волонтерської допомоги мають право:      1. Отримувачі волонтерської допомоги мають право:  
55. на захист своїх прав та інтересів з боку волонтера або волонтерської організації;      на захист своїх прав та інтересів з боку волонтера або волонтерської організації;  
56. відмовитись від отримання послуг та іншої допомоги, що надається волонтером або волонтерською організацією.      відмовитись від отримання послуг та іншої допомоги, що надається волонтером або волонтерською організацією.  
57. Стаття 10. Набуття статусу волонтера   -17- Цибенко П.С.
У назві статті після слова "волонтера" додати слова "волонтера-організатора".  
Відхилено   Стаття 10. Набуття статусу волонтера  
58. 1. Особа набуває статусу волонтера після отримання посвідчення на право провадження волонтерської діяльності (далі - посвідчення волонтера).   -18- Цибенко П.С.
У пункті 1 статті 10 після слова "волонтера" додати слова "волонтера-організатора".  
Відхилено   1. Особа набуває статусу волонтера після отримання посвідчення на право провадження волонтерської діяльності (далі - посвідчення волонтера).  
59. 2. Замовниками посвідчень волонтерів є волонтерські організації. Зразок посвідчення волонтера та порядок його видачі визначає Кабінет Міністрів України.   -19- Цибенко П.С.
У пункті 2 статті 10 після слова "волонтера" додати слова "волонтера-організатора".  
Відхилено   2. Замовниками посвідчень волонтерів є волонтерські організації. Зразок посвідчення волонтера та порядок його видачі визначає Кабінет Міністрів України.  
60. Стаття 11. Спеціальна підготовка (інструктаж) волонтера      Стаття 11. Спеціальна підготовка (інструктаж) волонтера  
61. 1. Знання і навички, необхідні для провадження волонтерської діяльності, волонтер отримує на підготовчих курсах (під час інструктажу) або шляхом самоосвіти.      1. Знання і навички, необхідні для провадження волонтерської діяльності, волонтер отримує на підготовчих курсах (під час інструктажу) або шляхом самоосвіти.  
62. 2. Провадження волонтерської діяльності, що передбачає наявність відповідного рівня кваліфікації волонтера, можливе після подання ним до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності або його територіальних органів засвідченої належним чином копії документа про освіту.      2. Провадження волонтерської діяльності, що передбачає наявність відповідного рівня кваліфікації волонтера, можливе після подання ним до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності або його територіальних органів засвідченої належним чином копії документа про освіту.  
63. 3. Перевірку знань і навичок волонтера проводять територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності за місцем провадження волонтерської діяльності.   -20- Цибенко П.С.
У пункті 3 статті 11 після слова "проводять" додати слова "волонтерські організації, волонтери-організатори", і далі - по тексту.  
Враховано частково   3. Перевірку знань і навичок волонтера проводять волонтерські організації, територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності за місцем провадження волонтерської діяльності; територіальні органи виконавчої влади в інших сферах за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.  
    -21- Самойлик К.С.
Петров О.В.
Філіндаш Є.В.
У частині 3 статті 11 після слів "волонтерської діяльності" записати слова "територіальні органи виконавчої влади в інших сферах за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності".  
Враховано    
64. Стаття 12. Статус волонтерської організації      Стаття 12. Статус волонтерської організації  
65. 1. Волонтерські організації діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські та місцеві.      1. Волонтерські організації діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські та місцеві.  
66. 2. До всеукраїнських належать волонтерські організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої філії в більшості областей України.      2. До всеукраїнських належать волонтерські організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої філії в більшості областей України.  
67. 3. До місцевих належать волонтерські організації, діяльність яких поширюється на територію однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць.   -22- Оржаховський А.В.
У пункті 3 статті 12 після слів: "адміністративно-територіальних одиниць" дописати: "враховуючи новий адміністративний поділ держави".  
Відхилено   3. До місцевих належать волонтерські організації, діяльність яких поширюється на територію однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць.  
68. Стаття 13. Права волонтерської організації      Стаття 13. Права волонтерської організації  
69. 1. Волонтерська організація має право:      1. Волонтерська організація має право:  
70. самостійно вирішувати питання, що стосуються провадження волонтерської діяльності;      самостійно вирішувати питання, що стосуються провадження волонтерської діяльності;  
71. утворювати відповідно до законодавства України свої філії;      утворювати відповідно до законодавства свої філії;  
72. визначати форми волонтерської діяльності;      визначати форми волонтерської діяльності;  
73. затверджувати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян";      затверджувати та використовувати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян";  
74. популяризувати своє ім'я (назву), символіку;      популяризувати своє ім'я (назву), символіку;  
75. отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування необхідну для її діяльності інформацію;   -23- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Абзац 7 частини І статті 13 - вилучити (дублюється статтею 24).  
Відхилено   отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування необхідну для її діяльності інформацію;  
76. використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійними організаціями, з метою виконання своєї програми;      використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійними організаціями, з метою виконання своєї програми;  
77. обмінюватися з відповідними організаціями іноземних держав інформацією і спеціалістами;   -24- Оржаховський А.В.
У частині 8 статті 13 деталізувати слова: " відповідними організаціями " та " інформацією", далі - за текстом.  
Відхилено   обмінюватися з відповідними організаціями іноземних держав інформацією і спеціалістами;  
78. користуватися іншими правами згідно з законодавством України.      користуватися іншими правами згідно із законодавством України.  
79. Стаття 14. Обов'язки волонтерської організації      Стаття 14. Обов'язки волонтерської організації  
80. 1. Волонтерські організації зобов'язані діяти відповідно до своїх статутних цілей і завдань.      1. Волонтерські організації зобов'язані діяти відповідно до своїх статутних цілей і завдань.  
81. 2. Волонтерські організації, які отримують фінансову або іншу матеріальну підтримку, зобов'язані подавати звіт про цільове використання коштів підприємствам, установам та організаціям, що їх надавали, у встановлені ними строки.      2. Волонтерські організації, які отримують фінансову або іншу матеріальну підтримку, зобов'язані подавати звіт про цільове використання коштів підприємствам, установам та організаціям, що їх надавали, у встановлені ними строки.  
82. Стаття 15. Державна реєстрація волонтерської організації      Стаття 15. Державна реєстрація волонтерської організації  
83. 1. Волонтерська організація набуває права юридичної особи після її державної реєстрації.   -25- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Частину 1 статті 15 викласти в такій редакції: "Волонтерська організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації".  
Враховано   1.Волонтерська організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.  
84. 2. Державна реєстрація всеукраїнської волонтерської організації здійснюється Міністерством юстиції України, місцевої волонтерської організації, а також філій всеукраїнських волонтерських організацій - відповідним управлінням юстиції. У разі коли діяльність місцевої волонтерської організації поширюється на територію двох або більше адміністративно-територіальних одиниць, її реєстрація здійснюється відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України за місцем розташування постійно діючого центрального статутного органу.      2. Державна реєстрація всеукраїнської волонтерської організації здійснюється Міністерством юстиції України, місцевої волонтерської організації, а також філій всеукраїнських волонтерських організацій - відповідним управлінням юстиції. У разі якщо діяльність місцевої волонтерської організації поширюється на територію двох або більше адміністративно-територіальних одиниць, її реєстрація здійснюється відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України за місцем розташування постійно діючого центрального статутного органу.  
85. 3. Волонтерські організації звільняються від внесення плати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки.      3. Волонтерські організації звільняються від внесення плати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки.  
86. 4. Для державної реєстрації волонтерської організації подаються такі документи:      4. Для державної реєстрації волонтерської організації подаються такі документи:  
87. заява, підписана не менш як трьома волонтерами і засвідчена нотаріально, та копії посвідчень волонтерів;      заява, підписана не менш як трьома волонтерами і засвідчена нотаріально, та копії посвідчень волонтерів;  
88. статут, протокол установчих зборів (з'їзду, конференції), відомості про членів, органи управління і місцеві філії волонтерської організації.   -26- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Абзац 3 частини 4 статті 15 доповнити наступним положенням: "Доцільність збирання інформації про всіх членів має поширюватися лише на засновників волонтерської організації".  
Враховано   статут, протокол установчих зборів (з'їзду, конференції), відомості про засновників волонтерської організації, органи управління і місцеві філії волонтерської організації.  
89. Зразок заяви та форми відомостей про членів, органи управління і місцеві філії волонтерської організації встановлюються Міністерством юстиції України.      Зразок заяви та форми відомостей про членів, органи управління і місцеві філії волонтерської організації встановлюються Міністерством юстиції України.  
90. 5. Заява про державну реєстрацію волонтерської організації розглядається у двомісячний строк після подання необхідних документів. Після державної реєстрації волонтерській організації видається свідоцтво про державну реєстрацію за зразком, встановленим Міністерством юстиції України.   -27- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
У частині 5 статті 15 слова "у двомісячний строк" замінити на "у одномісячний строк".  
Враховано   5. Заява про державну реєстрацію волонтерської організації розглядається в одномісячний строк після подання необхідних документів. Після державної реєстрації волонтерській організації видається свідоцтво про державну реєстрацію за зразком, встановленим Міністерством юстиції України.  
91. 6. Волонтерська організація, яка отримала свідоцтво про державну реєстрацію, вноситься до реєстру волонтерських організацій, що ведеться Міністерством юстиції України в установленому ним порядку.      6. Волонтерська організація, яка отримала свідоцтво про державну реєстрацію, вноситься до реєстру волонтерських організацій, що ведеться Міністерством юстиції України в установленому ним порядку.  
92. 7. Про зміни у статутних документах волонтерська організація повідомляє реєструючий орган у 10-денний строк.      7. Про зміни у статутних документах волонтерська організація повідомляє реєструючий орган у 10-денний строк.  
93. 8. Дані про державну реєстрацію волонтерської організації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і оприлюднюються в офіційних виданнях.      8. Дані про державну реєстрацію волонтерської організації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", і оприлюднюються в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.  
94. Стаття 16. Відмова у державній реєстрації волонтерської організації      Стаття 16. Відмова в державній реєстрації волонтерської організації  
95. 1. Порушення встановленого цим Законом порядку державної реєстрації волонтерської організації, наявність раніше зареєстрованої волонтерської організації під такою ж назвою, подання статуту або іншого документа, що суперечить вимогам законодавства, є підставою для відмови у державній реєстрації волонтерської організації.      1. Порушення встановленого цим Законом порядку державної реєстрації волонтерської організації, наявність раніше зареєстрованої волонтерської організації під такою ж назвою, подання статуту або іншого документа, що суперечить вимогам законодавства, є підставою для відмови в державній реєстрації волонтерської організації.  
96. 2. Рішення про відмову в державній реєстрації волонтерської організації може бути оскаржено у судовому порядку.      2. Рішення про відмову в державній реєстрації волонтерської організації може бути оскаржено в судовому порядку.  
97. Стаття 17. Статут волонтерської організації      Стаття 17. Статут волонтерської організації  
98. 1. Волонтерська організація діє на підставі свого статуту.      1. Волонтерська організація діє на підставі свого статуту.  
99. 2. У статуті волонтерської організації зазначаються відомості про:      2. У статуті волонтерської організації зазначаються відомості про:  
100. назву, місцезнаходження та її статус;      назву, місцезнаходження та її статус;  
101. мету, напрями діяльності та завдання;      мету, напрями діяльності та завдання;  
102. порядок утворення і діяльність органів управління;      порядок утворення і діяльність органів управління;  
103. джерела фінансування та порядок використання майна і коштів;      джерела фінансування та порядок використання майна і коштів;  
104. порядок внесення змін до статуту;      порядок внесення змін до статуту;  
105. порядок реорганізації або ліквідації;      порядок реорганізації або ліквідації;  
106. питання членства волонтерів у волонтерській організації та вибуття з неї;      питання членства волонтерів у волонтерській організації та вибуття з неї;  
107. права і обов'язки її членів.      права і обов'язки її членів.  
108. До статуту можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями провадження діяльності волонтерської організації.      До статуту можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями провадження діяльності волонтерської організації.  
109. 3. Контроль за дотриманням статуту волонтерської організації здійснюється реєструючим органом.      3. Контроль за дотриманням статуту волонтерської організації здійснюється реєструючим органом.  
110. Стаття 18. Реорганізація та ліквідація волонтерської організації      Стаття 18. Реорганізація або ліквідація волонтерської організації  
111. 1. Реорганізація та ліквідація волонтерської організації здійснюється відповідно до її статуту в установленому законодавством порядку.      1. Реорганізація або ліквідація волонтерської організації здійснюється відповідно до її статуту в установленому законодавством порядку.  
112. Стаття 19. Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності      Стаття 19. Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності  
113. 1. Для підтримки волонтерської діяльності при Кабінеті Міністрів України на правах постійно діючого консультативно-дорадчого органу утворюється Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності, яка формується з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування і волонтерських організацій.   -28- Цибенко П.С.
У пункті 1 статті 19 після слова "організацій" додати слова: "та організацій, які займаються волонтерською діяльністю".  
Відхилено   1. Для підтримки волонтерської діяльності при Кабінеті Міністрів України на правах постійно діючого консультативно-дорадчого органу утворюється Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності, яка формується з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування і волонтерських організацій.  
114. 2. Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності сприяє об'єднанню волонтерів і волонтерських організацій у волонтерський рух.      2. Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності сприяє об'єднанню волонтерів і волонтерських організацій у волонтерський рух.  
115. 3. Положення про Координаційну раду з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності і її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.      3. Положення про Координаційну раду з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності і її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.  
116. Стаття 20. Заохочення волонтерської діяльності      Стаття 20. Заохочення волонтерської діяльності  
117. 1. За активну громадську діяльність, самовіддану працю та вагомий особистий внесок у розвиток волонтерської діяльності в Україні волонтери можуть бути представлені до державних нагород, відомчих відзнак та заохочені волонтерськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, що залучили волонтерів або волонтерські організації.      1. За активну громадську діяльність, самовіддану працю та вагомий особистий внесок у розвиток волонтерської діяльності в Україні волонтери можуть бути представлені до державних нагород, відомчих відзнак та заохочені волонтерськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, що залучили волонтерів або волонтерські організації.  
118. Стаття 21. Відшкодування витрат, пов'язаних з волонтерською діяльністю      Стаття 21. Відшкодування витрат, пов'язаних з волонтерською діяльністю  
119. 1. Волонтер має право на відшкодування витрат, пов'язаних з волонтерською діяльністю (якщо вони були невідкладні, необхідні та підтверджені належним чином), забезпечення харчуванням, проживанням у разі провадження волонтерської діяльності за межами населеного пункту (місця проживання (перебування) волонтера).      1. Волонтер має право на відшкодування витрат, пов'язаних з волонтерською діяльністю (якщо вони були невідкладні, необхідні та підтверджені належним чином), забезпечення харчуванням, проживанням у разі провадження волонтерської діяльності за межами населеного пункту (місця проживання (перебування) волонтера).  
120. Зазначені витрати відшкодовуються волонтерською організацією у розмірі, який визначається договором про провадження волонтерської діяльності.      Зазначені витрати відшкодовуються волонтерською організацією в розмірі, який визначається договором про провадження волонтерської діяльності.  
121. Стаття 22. Підтримка волонтерської діяльності      Стаття 22. Підтримка волонтерської діяльності  
122. 1. З метою організаційної підтримки волонтерської діяльності розробляється ряд заходів загальнодержавного, реґіонального та місцевого рівня з пропаганди волонтерського руху серед населення, проведення щорічного свята "День волонтера", конкурсів, конференцій, семінарів для обміну досвідом між волонтерами тощо.   -29- Акопян В.Г.
Цибенко П.С.
У пункті 1 статті 22 після слова: "організаційної" додати слова: "методичної, матеріальної та фінансової".  
Враховано   1. З метою організаційної, методичної, матеріальної та фінансової підтримки волонтерської діяльності розробляється ряд заходів загальнодержавного, регіонального та місцевого рівня з пропаганди волонтерського руху серед населення, проведення щорічного професійного свята "День волонтера", конкурсів, конференцій, семінарів для обміну досвідом між волонтерами тощо.  
123. 2. Підтримка волонтерської діяльності може здійснюватися за рахунок джерел фінансування, що не заборонені законодавством.   -30- Оржаховський А.В.
Пункт 2 статті 22 доповнити реченням: "Передбачити відповідні кошти у бюджеті зазначених установ".  
Відхилено   2. Підтримка волонтерської діяльності може здійснюватися за рахунок джерел фінансування, що не заборонені законодавством.  
124. Розділ ІІІ      Розділ ІІІ  
125. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ      ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ  
126. ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
127. Стаття 23. Напрями волонтерської діяльності      Стаття 23. Напрями волонтерської діяльності  
128. 1. Основними напрямами волонтерської діяльності є:      1. Основними напрямами волонтерської діяльності є:  
129. надання відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" допомоги окремим соціальним групам чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;      надання відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" допомоги окремим соціальним групам чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;  
130. участь у діяльності, пов'язаній з охороною навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";      участь у діяльності, пов'язаній з охороною навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";  
131. участь в охороні культурної спадщини у порядку, встановленому Законом України "Про охорону культурної спадщини".   -31- Цибенко П.С.
У статтю 23 додати пункт 4 такого змісту: "участь у діяльності, пов'язаній з захистом дітей та молоді, багатодітних сімей у порядку, встановленому Законами України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки".  
Враховано   участь в охороні культурної спадщини у порядку, встановленому Законом України "Про охорону культурної спадщини"; участь у діяльності, пов'язаній із захистом дітей та молоді, багатодітних сімей, у порядку, встановленому Законом України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю".  
132. Стаття 24. Отримання відомостей про потребу в провадженні певного виду волонтерської діяльності      Стаття 24. Отримання відомостей про потребу в провадженні певного виду волонтерської діяльності  
133. 1. Волонтер або волонтерська організація мають право на отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування відомостей про сферу, місце і потребу в провадженні певного виду волонтерської діяльності та конкретні підприємства, установи та організації, що мають намір залучити волонтера або волонтерську організацію.      1. Волонтер або волонтерська організація мають право на отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування відомостей про сферу, місце і потребу в провадженні певного виду волонтерської діяльності та конкретні підприємства, установи та організації, що мають намір залучити волонтера або волонтерську організацію.  
134. Стаття 25. Договір про провадження волонтерської діяльності   -32- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
У статті 25 визначити підстави для розірвання письмового договору.  
Відхилено   Стаття 25. Договір про провадження волонтерської діяльності  
135. 1. Волонтер або волонтерська організація і підприємство, установа та організація незалежно від форми власності, що залучає волонтера, повинні укласти письмовий договір про провадження волонтерської діяльності, в якому зазначаються відомості про:      1. Волонтер або волонтерська організація і підприємство, установа та організація незалежно від форми власності, що залучає волонтера, повинні укласти письмовий договір про провадження волонтерської діяльності, в якому зазначаються відомості про:  
136. сторони договору;      сторони договору;  
137. предмет та обсяг волонтерської діяльності;      предмет та обсяг волонтерської діяльності;  
138. порядок і умови провадження волонтерської діяльності;      порядок і умови провадження волонтерської діяльності;  
139. строк виконання робіт, надання послуг;      строк виконання робіт, надання послуг;  
140. права і обов'язки сторін;      права і обов'язки сторін;  
141. підстави для розірвання договору;      підстави для розірвання договору;  
142. відповідальність сторін за невиконання умов договору.      відповідальність сторін за невиконання умов договору.  
143. 2. Типова форма договору про провадження волонтерської діяльності затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.      2. Типова форма договору про провадження волонтерської діяльності затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.  
144. Стаття 26. Підстави для припинення волонтерської діяльності      Стаття 26. Підстави для припинення волонтерської діяльності  
145. 1. Волонтерська діяльність може бути припинена у разі:      1. Волонтерська діяльність може бути припинена у разі:  
146. добровільної відмови волонтера або волонтерської організації від її провадження;      добровільної відмови волонтера або волонтерської організації від її провадження;  
147. порушення умов договору або його розірвання;      порушення умов договору або його розірвання;  
148. настання інших випадків, установлених договором або законом.      настання інших випадків, установлених договором або законом.  
149. Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері волонтерської діяльності      Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері волонтерської діяльності  
150. 1. Україна бере участь в міжнародному співробітництві у сфері волонтерської діяльності, сприяє налагодженню і розвитку співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями для подальшої активізації волонтерської діяльності, укладає міжнародні договори з іншими державами та міжнародними організаціями.      1. Україна бере участь в міжнародному співробітництві у сфері волонтерської діяльності, сприяє налагодженню і розвитку співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями для подальшої активізації волонтерської діяльності, укладає міжнародні договори з іншими державами та міжнародними організаціями.  
151. 2. У разі коли міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.      2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.  
152. Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності      Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності  
153. 1. Волонтери і волонтерські організації за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності несуть відповідальність згідно із законом.      1. Волонтери і волонтерські організації за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності несуть відповідальність згідно із законом.  
154. 2. За неподання звіту про використання коштів, наданих волонтерам та волонтерським організаціям, або їх нецільове використання, отримання цих коштів з порушенням законодавства винні особи несуть відповідальність, передбачену законом.   -33- Цибенко П.С.
У пункті 2 статті 28 після слів "звіту про" додати слова "здійснену роботу та", і далі - по тексту.  
Враховано   2. За неподання звіту про здійснену роботу та використання коштів, наданих волонтерам та волонтерським організаціям, або їх нецільове використання, отримання цих коштів з порушенням законодавства винні особи несуть відповідальність, передбачену законом.  
155. Розділ ІV      Розділ ІV  
156. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
157. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.   -34- Самойлик К.С.
Петров О.В.
Філіндаш Є.В.
У пункті 1 "Прикінцевих положеннях" замість числа "2006" записати число "2007".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
158. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:      2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:  
159. внести пропозиції щодо внесення змін до законів України;      подати пропозиції щодо внесення змін до законів України;  
160. розробити і затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає з норм цього Закону;      розробити і затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає з норм цього Закону;  
161. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.