Кількість абзаців - 282 Таблиця поправок


Про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ПРОЕКТ ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року   -1- Симоненко П.М.
Змінити назву Закону на наступну: "Про Концепцію Національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2001-2005 роки та на період до 2010 року".  
Відхилено   Про Національну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки  
    -2- Абдуллін О.Р.
Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Змінити термін дії Національної програми з 2002-2005 роки на 2003-2005. Далі в тексті і в таблицях відобразити ці зміни. Зняти обсяги видатків у таблиці за 2002 рік. Змінити назву Закону на наступну: НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки  
Враховано    
    -3- Кабінет Міністрів України
Змінити назву Закону на наступну: НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки  
Враховано частково    
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
3. 1. Затвердити Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року (додається).      Затвердити Національну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки (далі - Національна програма що додається).  
4. 2. Кабінету Міністрів України :      2. Кабінету Міністрів України :  
5. забезпечити виконання Національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року;      забезпечити виконання Національної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки;  
6. Під час формування Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів зазначеної Національної програми, виходячи з фінансових можливостей державного бюджету.      під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів зазначеної Національної програми, виходячи з фінансових можливостей державного бюджету.  
7. 3. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
8. ЗАТВЕРДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖЕНО  
9. Законом України      Законом України  
10. Від ____________ 2006 р. № __________      Від ____________ 2006 р. № __________  
11. НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року   -4- Кабінет Міністрів України
В усьому тексті законопроекту слова "радіаційного захисту" замінити на "протирадіаційного захисту"  
Враховано   НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки  
12. За 16 років, що минуло після аварії на Чорнобильській АЕС, радіаційний стан територій, що зазнали радіоактивного забруднення, поліпшився. Цьому сприяли природні процеси та здійснення заходів із запобігання винесенню радіонуклідів за межі зони відчуження, мінімізації наслідків аварії у сільськогосподарському виробництві, проведення дезактиваційних робіт, а також заходів, спрямованих на соціальний та медичний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (далі - учасники ліквідації) і потерпілих від Чорнобильської катастрофи (далі - потерпілі), зниження рівнів опромінення людей, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.   -5- Симоненко П.М.
У першому абзаці вилучити слова " осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
Враховано   Майже за 20 років, що минуло після аварії на Чорнобильській АЕС, радіаційний стан територій, що зазнали радіоактивного забруднення, поліпшився. Цьому сприяли природні процеси та здійснення заходів із запобігання винесенню радіонуклідів за межі зони відчуження, подолання наслідків аварії у сільськогосподарському виробництві, проведення дезактиваційних робіт, що призвело до зниження рівнів опромінення людей, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.  
    -6- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти у такій редакції : Майже за 20 років, що минуло після аварії на Чорнобильській АЕС, радіаційний стан територій, що зазнали радіоактивного забруднення, поліпшився. Цьому сприяли природні процеси та здійснення заходів із запобігання винесенню радіонуклідів за межі зони відчуження, мінімізації наслідків аварії у сільськогосподарському виробництві, проведення дезактиваційних робіт, що призвело до зниження рівнів опромінення людей, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.  
Враховано    
    -7- Кабінет Міністрів України
Слова "За 16 років" замінити на "Майже за 20 років," Після слів "Чорнобильської катастрофи" додати " (далі - постраждалі):"  
Враховано    
13. Під час виконання завдань, передбачених Національною програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у 1996 - 2000 роках, не були чітко визначені пріоритети, контроль за їх реалізацією та проведенням робіт одночасно за всіма напрямами при обмеженому бюджетному фінансуванні. Це призводило до того, що невідкладні заходи не завжди здійснювалися ефективно і в повному обсязі.   -8- Симоненко П.М.
Другий абзац викласти у наступній редакції : " Завдання, що були передбачені Національною програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у 1996-2000 роках, виконані не в повному обсязі переважно внаслідок обмеженого бюджетного фінансування. В результаті накопичуються нові економічні і соціальні проблеми."  
Враховано частково   Фінансування заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у 1996 - 2005 роках здійснювалося за відповідними бюджетними програмами і виконані не в повному обсязі переважно внаслідок обмеженого бюджетного фінансування. В результаті накопичуються нові економічні і соціальні проблеми.  
    -9- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: Фінансування заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у 1996 - 2005 роках здійснювалася за відповідними бюджетними програмами.  
Враховано    
14. З 2002 року розпочинається тривалий етап мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, протягом якого необхідно реалізувати програми подальшої соціальної, медичної та психологічної реабілітації населення, закінчити в основному радіаційне та економічне відновлення населених пунктів і території, що зазнала радіоактивного забруднення, забезпечити збереження їх культурно-історичної спадщини. Ці завдання враховано у Національній програмі мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року (далі - Національна програма).   -10- Симоненко П.М.
Викреслити перші рядки - до слова "програми", замінивши їх наступним: "Останнє зумовило необхідність уточнення завдань і формування програми", далі за текстом.  
Враховано частково   З 2006 року розпочинається черговий тривалий етап подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, протягом якого необхідно реалізувати Національну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки щодо подальшої соціальної, медичної і психологічної реабілітації населення та його протирадіаційного захисту, завершити в основному економічне відродження населених пунктів і територій за межами зони відчуження, що зазнали радіоактивного забруднення, а також місць компактного проживання переселених громадян, забезпечити збереження їх культурно-історичної спадщини.  
    -11- Матвієнко П.В.
слово "розпочинається" замінити "передбачається активізувати" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -12- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "З 2006 року розпочинається черговий тривалий етап подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, протягом якого необхідно реалізувати Національну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки (далі - Національна програма) щодо подальшої соціальної, медичної і психологічної реабілітації населення та його протирадіаційного захисту, завершити в основному економічне відродження населених пунктів і території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також місць компактного проживання громадян, переселених із зон відчуження та інших зон радіоактивного забруднення, забезпечити збереження їх культурно-історичної спадщини.  
Враховано частково    
    -13- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти у такій редакції: З 2006 року розпочинається черговий тривалий етап подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, протягом якого необхідно реалізувати Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки (далі - Національна програма) щодо подальшої соціальної, медичної і психологічної реабілітації населення та його протирадіаційного захисту, завершити в основному економічне відродження населених пунктів і територій за межами зони відчуження, що зазнали радіоактивного забруднення, а також місць компактного проживання переселених громадян, забезпечити збереження їх культурно-історичної спадщини.  
Враховано    
    -14- Поліщук М.Є.
Етап мінімізації розпочався з перших хвилин аварії на Чорнобильській АЕС.  
Відхилено    
15. І. Підсумки роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи   -15- Пустовойтенко В.П.
Вказати, що головною причиною різкого зростання захворюваності серед осіб що приймали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або постраждали від цієї аварії, є радіаційне забруднення.  
Враховано частково   І. Характеристика сучасного стану радіоекологічної та соціально-економічної ситуації на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, здоров'я постраждалих, ефективності заходів із збереження їх здоров'я.  
    -16- Кабінет Міністрів України
Назву розділу І викласти в такій редакції: "І. Характеристика сучасного стану радіоекологічної та соціально-економічної ситуації на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, здоров'я постраждалих, ефективність заходів із збереження їх здоров'я."  
Враховано    
    -17- Поліщук М.Є.
Назва розділу не узгоджується із суттю його змісту.  
Враховано    
16. 1. Забруднення навколишнього середовища   -18- Поліщук М.Є.
У тексті програми слова "навколишнє середовище" та "навколишнє природне середовище" замінити словом "довкілля" у всіх відмінках.  
Враховано частково   1. Забруднення навколишнього природного середовища.  
    -19- Кабінет Міністрів України
Назву пункту 1викласти в такій редакції: 1. Забруднення навколишнього природного середовища".  
Враховано    
17. Внаслідок викиду радіоактивних матеріалів із зруйнованого 26 квітня 1986 р. четвертого блока Чорнобильської АЕС забруднено понад 53,5 тис.кв. кілометрів території України. Найбільш забрудненою є територія зони відчуження, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році. Територія цієї зони становить 2044 кв. кілометри. У 1998 році до території зони відчуження приєднано частину території зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - зона відчуження), і тепер загальна площа зони відчуження становить 2598 кв. кілометрів. Ця територія належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.      Внаслідок викиду радіоактивних матеріалів із зруйнованого 26 квітня 1986 року четвертого блока Чорнобильської АЕС забруднено понад 53,5 тис.кв. кілометрів території України. Найбільш забрудненою є територія зони відчуження, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році. Територія цієї зони становить 2044 кв. кілометрів. У 1998 році до території зони відчуження приєднано частину території зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - зона відчуження), і тепер загальна площа зони відчуження становить 2598 кв. кілометрів. Ця територія належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
18. Для зони відчуження характерні:      Для зони відчуження характерні:  
19. висока щільність радіонуклідів на поверхні землі та їх концентрація в поверхневих водах;   -20- Кабінет Міністрів України
після слова "їх" додати слово "висока"  
Враховано   висока щільність радіонуклідів на поверхні землі та їх висока концентрація в поверхневих водах;  
20. наявність великих локалізованих джерел радіоактивності (об'єкт "Укриття", пункти захоронення та пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів);   -21- Кабінет Міністрів України
після слова "великих" додати слова "за загальною активністю "  
Враховано   наявність великих за загальною активністю локалізованих джерел радіоактивності (об'єкт "Укриття", пункти захоронення та пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів);  
21. формування у межах її території основної частини забруднення стоку р. Дніпра;      формування в межах її території основної частини забруднення стоку р. Дніпра;  
22. особливі ландшафтні умови, які сприяють підвищенню міграції радіонуклідів;   -22- Кабінет Міністрів України
після слова "радіонуклідів" додати слова "трофічними ланцюгами"  
Відхилено   особливі ландшафтні умови, які сприяють підвищенню міграції радіонуклідів харчовими ланцюгами;  
    -23- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
після слова "радіонуклідів" додати слова " харчовими ланцюгами".  
Враховано    
23. припинення традиційної господарської діяльності.      припинення традиційної господарської діяльності.  
24. Основними радіонуклідами, які визначають забруднення зони відчуження, є цезій-137, стронцій-90 та альфа-випромінювальні трансуранові елементи, сумарні запаси яких у цій зоні становлять більше ніж 720.1015 бекерелів активності.   -24- Кабінет Міністрів України
число "720-.10-15 " замінити на "760-.10-15 "  
Враховано   Основними радіонуклідами, які визначають забруднення зони відчуження, є цезій-137, стронцій-90 та альфа-випромінювальні трансуранові елементи, сумарні запаси яких у цій зоні становлять більш як 760-.10-15 бекерелів активності.  
25. Цезій-137 на цей час обумовлює понад 90 відсотків (суми всіх радіонуклідів аварійного походження) зовнішнього опромінення персоналу, який працює в зоні відчуження, а також населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення (зовнішнього та внутрішнього опромінення).      Цезій-137 на цей час обумовлює понад 90 відсотків (суми всіх радіонуклідів аварійного походження) зовнішнього опромінення персоналу, який працює в зоні відчуження, а також населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення (зовнішнього та внутрішнього опромінення).  
26. Основна кількість радіоактивних речовин зосереджена на об'єкті "Укриття", тобто близько 200 тонн опроміненого і свіжого ядерного палива, змішаного з іншими матеріалами в різноманітних формах. Загальна активність довгоіснуючих радіонуклідів становить близько 700 (1015 бекерелів. Об'єкт "Укриття" виконує свої захисні функції протягом п'ятнадцяти років, проте його стабільність у подальшому не може бути гарантована. Існує гостра необхідність у перетворенні цього об'єкта на екологічно безпечну систему.   -25- Кабінет Міністрів України
Число "700 (10-15 " змінити на "740 (10-15 " Слово "п'ятнадцять" змінити на слово "дев'ятнадцять"  
Враховано   Основна кількість радіоактивних речовин зосереджена на об'єкті "Укриття", тобто близько 200 тонн опроміненого і свіжого ядерного палива, змішаного з іншими матеріалами в різноманітних формах. Загальна активність довгоіснуючих радіонуклідів становить близько 740 (10-15 бекерелів. Об'єкт "Укриття" виконує свої захисні функції протягом дев'ятнадцяти років, проте його стабільність у подальшому не може бути гарантована. Існує гостра необхідність у перетворенні цього об'єкта на екологічно безпечну систему.  
27. Активність радіоактивних відходів (далі - РАВ), зосереджених у пунктах їх захоронення та пунктах тимчасової локалізації, дорівнює приблизно 131015 бекерелів. Ці пункти створено в 1986 - 1987 роках у процесі дезактивації територій, що зазнали радіоактивного забруднення.   -26- Кабінет Міністрів України
Слова "дорівнює приблизно 1310-15 бекерелів" замінити на слова "становить понад 810-15 Бекерелів".  
Враховано   Активність радіоактивних відходів (далі - РАВ), зосереджених у пунктах їх захоронення та пунктах тимчасової локалізації, становить понад 810-15 бекерелів . Ці пункти створено в 1986 - 1987 роках у процесі дезактивації територій, що зазнали радіоактивного забруднення. Площа території із щільністю забруднення цезієм-137 понад 555 кілобекерелів на 1 кв. метр (або 15 Кюрі на 1 кв. кілометр), радіоактивним стронцієм понад 111 кілобекерелів на 1 кв. метр (або 3 Кюрі на 1 кв. кілометр) та плутонієм понад 3,7 кілобекерелів на 1 кв. метр (або 0,1 Кюрі на 1 кв. кілометр) дорівнює приблизно 1800 кв. кілометрів. Обсяг щорічного винесення за межі зони відчуження цих радіонуклідів становить приблизно (0,5 - 3)-.10--3 відсотків запасів у природних екосистемах і (1 - 7)-.10--7 відсотків запасів природно-техногенного комплексу (включаючи об'єкт "Укриття").  
    -27- Кабінет Міністрів України
Додати частину у редакції: "Площа території із щільністю забруднення цезієм-137 понад 555 кілобекерелів на 1 кв. метр (або 15 Кюрі на 1 кв. кілометр), радіоактивним стронцієм понад 111 кілобекерелів на 1 кв. метр (або 3 Кюрі на 1 кв. кілометр) та плутонієм понад 3,7 кілобекерелів на 1 кв. метр (або 0,1 Кюрі на 1 кв. кілометр) дорівнює приблизно 1800 кв. кілометрів. Обсяг щорічного винесення за межі зони відчуження цих радіонуклідів становить приблизно (0,5 - 3)-.10--3 відсотків запасів у природних екосистемах і (1 - 7)-.10--7 відсотків запасів природно-техногенного комплексу (включаючи об'єкт "Укриття")."  
Враховано    
28. Територія зони відчуження є джерелом надходження радіонуклідів у суміжні із зоною регіони, а також, як показали результати досліджень, ефективним захисним бар'єром від поширення радіонуклідів на території України і Білорусі.   -28- Симоненко П.М.
Перед цим абзацом перенести передостанній абзац п.5 зі стор. 6 (за змістом він підходить саме до цього пункту).  
Відхилено   Територія зони відчуження є великим і постійним джерелом надходження радіонуклідів у суміжні із зоною регіони, і водночас, як показали результати досліджень, ефективним захисним бар'єром від поширення радіонуклідів на території України і Білорусі. Від надійності бар'єрних властивостей цієї зони залежить ступінь її небезпеки для населених територій.  
    -29- Симоненко П.М.
Вставити слова: "Територія зони відчуження є великим потенційним" далі за текстом.  
Враховано    
    -30- Кабінет Міністрів України
Після слів "відчуження є " додати слово "постійним"; Після слова "регіони" додати слова "і в той же час,";  
Враховано    
    -31- Кабінет Міністрів України
Частину доповнити реченням: "Від надійності бар'єрних властивостей цієї зони залежить ступінь її небезпеки для населених територій."  
Враховано    
29. 2. Дози опромінення та радіаційний захист населення      2. Дози опромінення та протирадіаційний захист населення.  
30. Протягом тривалого часу (до 20 років) основним дозоутворювальним радіонуклідом є цезій-137, який формує близько 90 відсотків дози додаткового опромінення. За цей період виконано значні обсяги протирадіаційних заходів і робіт, що разом з автореабілітаційними процесами забезпечили поліпшення радіаційної ситуації.   -32- Симоненко П.М.
У терміні " до 20 років" додати - "від дня аварії".  
Враховано   За винятком перших трьох років після аварії на Чорнобильській АЕС, протягом тривалого часу основним дозоутворювальним радіонуклідом є і в найближчі роки залишатиметься цезій-137, який формує понад 90 відсотків дози додаткового опромінення населення, яке проживає на забруднених територіях.  
    -33- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "За винятком перших трьох років після аварії на Чорнобильській АЕС, протягом тривалого часу основним дозоутворювальним радіонуклідом є і у найближчі роки залишатиметься цезій-137, який формує понад 90 відсотків дози додаткового опромінення населення, яке проживає на забруднених територіях. Майже за двадцять років виконано значні обсяги протирадіаційних заходів і робіт, що разом з автореабілітаційними процесами забезпечили істотне поліпшення радіаційної ситуації."  
Враховано частково    
31. У 1998 - 2000 роках тільки в 15 населених пунктах річні дози опромінення через радіоактивне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи перевищували 5 мілізіверт (рівень віднесення території до зони безумовного (обов'язкового) відселення). У 440 населених пунктах ці дози перевищували 1 мілізіверт (рівень віднесення території до зони гарантованого добровільного відселення). У зв'язку із споживанням забруднених продуктів для більшості населення, яке проживає на територіях Українського Полісся, що зазнали радіоактивного забруднення, до 90 відсотків дози додаткового опромінення зумовлено внутрішнім опроміненням.      У 1998 - 2000 роках лише в 15 населених пунктах річні дози опромінення через радіоактивне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи перевищували 5 мілізіверт (рівень віднесення території до зони безумовного (обов'язкового) відселення). У 440 населених пунктах ці дози перевищували 1 мілізіверт (рівень віднесення території до зони гарантованого добровільного відселення). У зв'язку із споживанням забруднених продуктів для більшості населення, яке проживає на територіях Українського Полісся, що зазнали радіоактивного забруднення, до 90 відсотків дози додаткового опромінення зумовлено внутрішнім опроміненням.  
32. Головна складова дози внутрішнього опромінення зумовлена цезієм-137. Стронцій-90 має істотне радіологічне значення (до 30 відсотків дози додаткового опромінення) тільки на території, суміжній із зоною відчуження (північна частина Київської та західна частина Чернігівської областей).   -34- Абдуллін О.Р.
Підрахувати та надати відомості по стронцію-90 по північних районах Рівненської та інших, уражених радіацією областях України ( всього -12 областей).  
Відхилено   Головна складова дози внутрішнього опромінення зумовлена цезієм-137. Стронцій-90 має істотне радіологічне значення (до 30 відсотків дози додаткового опромінення) тільки на території, суміжній із зоною відчуження (північна частина Київської, Житомирської та західна частина Чернігівської областей), де середньорічна сумарна доза опромінення не перевищує 1 мілізіверт.  
    -35- Матвієнко П.В.
після слів "північна частина Київської" доповнити словами "та Житомирської".  
Враховано    
    -36- Кабінет Міністрів України
Після слів "Чернігівської областей" додати слова "де середньорічна сумарна доза опромінення не перевищує 1 мілізіверт"  
Враховано    
    -37- Симоненко П.М.
Другий абзац п. 2 стор. 3 зробити останнім.  
Відхилено    
33. Результати аналізу свідчать, що приблизно в 500 населених пунктах перевищено показники державних санітарно-гігієнічних нормативів за вмістом цезію-137 у молоці корів. Це перевищення спостерігається передусім у тих господарствах, де для випасу худоби та заготівлі сіна використовують непридатні для цього за радіологічними показниками сінокоси та пасовища.   -38- Поліщук М.Є.
У тексті пограми слова " державні санітарно-гігієнічні нормативи" у всіх відмінках замінити словами "державні санітарні норми".  
Враховано   Результати аналізу молока корів у 2004 році свідчать, що у 363 населених пунктах перевищено показники державних санітарних нормативів за вмістом цезію-137. Це перевищення спостерігається передусім у тих господарствах, де для випасу худоби та заготівлі сіна використовують непридатні для цього за радіологічними показниками сінокоси та пасовища.  
    -39- Кабінет Міністрів України
Перше речення частини викласти у такій редакції: "Результати аналізу молока корів у 2004 році свідчать, що у 363 населених пунктах перевищено показники державних санітарно-гігієнічних нормативів за вмістом цезію-137.  
Враховано    
34. Максимальні рівні забруднення продуктів харчування, які формують найбільшу дозу додаткового опромінення (молоко та м (ясо великої рогатої худоби і гусей), перевищують показники державних санітарно-гігієнічних нормативів у 2 - 3, а іноді і більше разів.   -40- Кабінет Міністрів України
Після слова "продуктів" додати слова "харчування"  
Враховано   Максимальні рівні забруднення продуктів харчування, які формують найбільшу дозу додаткового опромінення (молоко та м (ясо великої рогатої худоби і гусей), перевищують показники державних санітарних нормативів у два - три, а іноді і більше разів.  
35. Ліси, луги, пасовища, де значення коефіцієнтів переходу радіонуклідів з ґрунту в рослинність значно вищі порівняно з орними землями, є найбільш небезпечними з точки зору радіологічних показників (або критичними) територіями, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.      Ліси, луги, пасовища, де значення коефіцієнтів переходу радіонуклідів з ґрунту в рослинність значно вищі порівняно з орними землями, є найбільш небезпечними з точки зору радіологічних показників (або критичними) територіями, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
36. 3. Соціально-психологічні та економічні наслідки      3. Соціально-психологічні та економічні наслідки.  
37. Чорнобильська катастрофа істотно змінила життя мільйонів людей. З місць постійного проживання було евакуйовано та переселено понад 162 тис. осіб.   -41- Симоненко П.М.
Оскільки чисельність переселенців є набагато меншою порівняно із загальною кількістю постраждалих, до доцільніше починати з більш загальних проблем. Тому у першому абзаці слід залишити лише перше речення; друге речення першого абзацу та другий і третій абзаци перенести на стор. 4 після другого абзацу.  
Відхилено   Чорнобильська катастрофа істотно змінила життя мільйонів людей. З місць постійного проживання було евакуйовано та переселено понад 162 тис. осіб.  
38. Переселення створило цілий ряд серйозних проблем, пов'язаних з труднощами пристосування громадян до нових умов життя.      Переселення створило цілу низку серйозних проблем, пов'язаних з труднощами пристосування громадян до нових умов життя.  
39. Часткове переселення в багатьох випадках призвело до руйнації структури життєзабезпечення, обмеження ведення сільського господарства, втрати робочих місць, підвищення рівня безробіття, загострення інших соціальних проблем.      Часткове переселення в багатьох випадках призвело до руйнації структури життєзабезпечення, обмеження ведення сільського господарства, втрати робочих місць, підвищення рівня безробіття, загострення інших соціальних проблем.  
40. Демографічні показники на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, погіршилися - народжуваність зменшилася, а працездатне населення у працездатному віці мігрує із цих територій на чисті території. Крім того, ставлення населення, яке проживає на чистих територіях, до продукції, виробленої на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, ускладнює її реалізацію, що в свою чергу призводить до скорочення місцевих доходів. Все це спричиняє як зменшення виробничої активності населення, так і скорочення кількості робочих місць. У результаті погіршився економічний стан цих регіонів та населення, яке в них проживає. Погіршення харчування, умов праці та відпочинку позначилися на стані здоров'я населення.   -42- Кабінет Міністрів України
Після слів "регіонів та" додати слова "рівень добробуту", після слова "погіршення" додати слово "якості". після слів - "народжуваність зменшилася, а" додати слова "смертність зростає", слова: " у працездатному віці " і "території" вилучити  
Враховано   Демографічні показники на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, погіршилися - народжуваність зменшилася, а смертність зростає, працездатне населення мігрує із цих територій на чисті. Крім того, ставлення населення, яке проживає на чистих територіях, до продукції, виробленої на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, ускладнює її реалізацію, що передовсім призводить до скорочення місцевих доходів. Усе це спричиняє як зменшення виробничої активності населення, так і скорочення кількості робочих місць. У результаті погіршився економічний стан цих регіонів та рівень добробуту населення, яке в них проживає. Погіршення якості харчування, умов праці та відпочинку позначилося на стані здоров'я населення.  
41. Обмеження видів діяльності людей, що суперечить традиціям, створює труднощі в повсякденному житті. Частина населення не довіряє інформації про ефективність заходів щодо обмеження наслідків аварії, про безпечність теперішньої радіаційної обстановки і концентрації радіонуклідів у харчових продуктах, його охоплює тривога за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Мають місце масові факти не завжди виправданого самообмеження в споживанні окремих продуктів місцевого виробництва, відмови від певних видів діяльності чи відпочинку. З урахуванням того, що у більшості осіб, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, вміст важливих мікроелементів (йод, селен, кобальт, фтор тощо) недостатній, самообмеження в споживанні деяких видів продуктів (наприклад молока, ягід) призвело до трансформації дієти, зменшення проти фізіологічних норм надходження в організм людини вітамінів, мікроелементів.   -43- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : "Обмеження видів діяльності, що є традиційними для населення цих територій, створює труднощі в повсякденному житті. Частина населення не довіряє інформації про ефективність заходів щодо мінімізації наслідків аварії, про безпечність теперішньої радіаційної обстановки і концентрації радіонуклідів у харчових продуктах, його охоплює тривога за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Мають місце масові факти не завжди виправданого самообмеження в споживанні окремих продуктів місцевого виробництва, відмови від певних видів діяльності чи відпочинку. Внаслідок геохімічних особливостей територій, що зазнали радіоактивного забруднення, у більшості осіб, які тут проживають, вміст важливих для організму людини мікроелементів (йод, селен, кобальт, фтор тощо) недостатній, тому самообмеження в споживанні деяких видів продуктів (наприклад молока, ягід) сприяло значному зменшенню фізіологічних норм надходження до організму людини вітамінів і мікроелементів."  
Враховано   Обмеження видів діяльності, що є традиційними для населення цих територій, створює труднощі в повсякденному житті. Частина населення не довіряє інформації про ефективність заходів щодо подолання наслідків аварії, про безпечність теперішньої радіаційної обстановки і концентрації радіонуклідів у харчових продуктах, його охоплює тривога за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Мають місце масові факти незавжди виправданого самообмеження в споживанні окремих продуктів місцевого виробництва, відмови від певних видів діяльності чи відпочинку. Внаслідок геохімічних особливостей територій, що зазнали радіоактивного забруднення, у більшості осіб, які тут проживають, вміст важливих для організму людини мікроелементів (йод, селен, кобальт, фтор тощо) недостатній, тому самообмеження в споживанні деяких видів продуктів (наприклад молока, ягід) сприяло значному зменшенню фізіологічних норм надходження до організму людини вітамінів і мікроелементів.  
    -44- Симоненко П.М.
Додати друге речення абзацу 1 п.3 стор.3; Додати другий і третій абзаци п. 3. стор. 3.  
Відхилено    
42. Протягом останніх 10 років, відколи Україна самостійно здійснює видатки на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, питома вага витрат на цю мету не зменшується і становить 5 - 7 відсотків видатків державного бюджету. Тільки за період з 1991 по 2001 рік включно витрати на ліквідацію наслідків катастрофи досягли майже 6 млрд. доларів США.   -45- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : "Протягом останніх 14 років, відколи Україна самостійно здійснює видатки на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, питома вага витрат на цю мету постійно зменшується і 2005 року становила менше 3 відсотків видатків державного бюджету. За період з 1991 по 2005 рік витрати держави на ліквідацію наслідків катастрофи досягли майже 8 млрд. дол. США."  
Враховано   Протягом останніх 14 років, відколи Україна самостійно здійснює видатки на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, питома вага витрат на цю мету постійно зменшується і 2005 року становила менше 3 відсотків видатків державного бюджету. За період з 1991 по 2005 рік витрати держави на ліквідацію наслідків катастрофи досягли майже 8 млрд. дол. США.  
    -46- Симоненко П.М.
Абзац викласти у наступній редакції:" Протягом останніх 10 років питома вага витрат державних коштів на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи зменшується і становить зараз лише близько 4 відсотків держбюджету". Останнє речення: вилучити слово -"тільки" і подати видатки у гривнях.  
Враховано частково    
    -47- Абдуллін О.Р.
Надати інформацію по витратах на ліквідацію наслідків катастрофи з 1986 року, а 6 млрд. дол. США, витрачених на ці потреби з 1991 року розписати за напрямками та статтями у окремому додатку для аналізу ефективності використання коштів, що виділялися на ці потреби за роки незалежності.  
Відхилено    
    -48- Поліщук М.Є.
Викласти відомості про виконані до 2002 року роботи з мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, показати витрати 6 млр. долл. США.  
Відхилено    
43. 4. Сучасний стан здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   -49- Кабінет Міністрів України
Назву розділу викласти у такій редакції 4. Сучасний стан здоров'я постраждалих.  
Враховано   4. Сучасний стан здоров'я постраждалих.  
44. За даними Державного комітету статистики на 1 січня 2002 р. в Україні проживала 3096814 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Серед них 1048928 - дітей, у тому числі 4469 - дітей-сиріт і 2688 - дітей-інвалідів.   -50- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Станом на 1 січня 2006 року в Україні проживало 2 млн. 646 тис. 106 постраждалих. Серед них ті, що належать до категорії 1 - 105 тис. 251, категорії 2 - 276 тис. 72, категорії 3 - 537 тис. 504, категорії 4 - 1 млн. 81 тис. 469, категорії Г - 2 тис. 780; діти - 643 тис. 30 осіб, у тому числі 4520 - дітей-сиріт і 2869 - дітей-інвалідів.  
Враховано   За станом на 1 січня 2006 року в Україні проживало 2 млн. 646 тис. 106 постраждалих. Серед них ті, що належать до категорії 1 - 105 тис. 251; категорії 2 - 276 тис. 72; категорії 3 - 537 тис. 504; категорії 4 - 1 млн. 81 тис. 469; категорії Г - 2 тис. 780; діти - 643 тис. 30 осіб, у тому числі 4520 - дітей-сиріт і 2869 - дітей-інвалідів.  
45. На територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, проживає 2294816 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі 491297 дітей віком до 14 років.   -51- Абдуллін О.Р.
Доповнити відомостями про дітей віком до 18 років включно.  
Враховано   На територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, проживає 2 млн. 54 тис. 685 постраждалих, у тому числі 472 тис. 191 дитина віком до 14 років.  
    -52- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : На територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, проживає 2 млн. 54 тис. 685 постраждалих, у тому числі 472 тис. 191 дитина віком до 14 років.  
Враховано    
    -53- Поліщук М.Є.
Вказати кількість дітей виключно до 18 річного віку.  
Враховано    
46. За даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я, під час медичного обстеження осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виявлено 83 відсотки хворих. Найбільша кількість хворих серед учасників ліквідації - 91,5, евакуйованих із зони відчуження - 87,7, осіб, які постійно проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, - 83,7 відсотка. Серед дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віком до 14 років хворих - 76,1 відсотка. Серед дітей, евакуйованих із зони відчуження, хворих - 83,7 відсотка, серед дітей, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, - 76,6 відсотка.   -54- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : За результатами щорічної диспансеризації, чисельність постраждалих, визнаних здоровими, зменшується Це в основному зумовлено збільшенням віку постраждалих. За останні чотири роки частка визнаних здоровими серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зменшилась на 2 відсотки і становить 5,3 відсотка. Серед потерпілих дітей здоровими визнано 20,6 відсотка.  
Враховано частково   За даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я, під час медичного обстеження осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виявлено 83 відсотки хворих. Найбільша кількість хворих серед учасників ліквідації - 91,5, евакуйованих із зони відчуження - 87,7, осіб, які постійно проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, - 83,7 відсотка. Серед дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віком до 14 років хворих - 76,1 відсотка. Серед дітей, евакуйованих із зони відчуження, хворих - 83,7 відсотка, серед дітей, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, - 76,6 відсотка. За результатами щорічної диспансеризації, чисельність постраждалих, визнаних здоровими, зменшується. За останні чотири роки частка визнаних здоровими серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зменшилася на 2 відсотки і становить 5,3 відсотка. Серед потерпілих дітей здоровими визнано 20,6 відсотка.  
    -55- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти у такій редакції : Аналіз і узагальнення основних результатів вивчення стану здоров'я постраждалих показали, що медичні наслідки Чорнобильської аварії суттєво відрізнялися від прогнозованих ефектів. Основний внесок в порушення стану здоров'я всіх категорій постраждалих вносили нестохастичні ефекти у вигляді широкого спектру непухлинних форм соматичних та психосоматичних захворювань. Вони в більшості випадків виступали, як чинники втрати працездатності та смертності. За результатами щорічної диспансеризації, чисельність постраждалих, визнаних здоровими, зменшується. За останні чотири роки частка визнаних здоровими серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зменшилась на 2 відсотки і становить 5,3 відсотка. Серед потерпілих дітей здоровими визнано 20,6 відсотка.  
Враховано частково    
47. Поширеність захворювань серед дорослих і підлітків зросла на 28,3 відсотка (з 12354,3 у 1993 році до 15850,8 у 2001 році), а захворюваність - на 10,6 відсотка (з 5308 до 5871 на 10000 постраждалих). Поширеність захворювань серед учасників ліквідації порівняно з 1993 роком зросла з 25823 до 31607,5; серед осіб, які евакуйовані із зони відчуження, - з 22926 до 28007,9; серед осіб, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, - з 15517,2 до 15605,5 на 10 000 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.   -56- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Найбільша кількість хворих серед учасників ліквідації - 94,2 та серед тих, що постійно проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, - 84,7 відсотка.  
Відхилено   Поширеність захворювань серед дорослих і підлітків зросла на 69,8 відсотка (з 12354,3 у 1993 році до 20978,4 у 2004 році), а захворюваність - на 7,9 відсотка (з 5308 до 5731,6 на 10тис. постраждалих).  
    -57- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти у такій редакції : Поширеність захворювань серед дорослих і підлітків зросла на 69,8 відсотка (з 12354,3 у 1993 році до 20978,4 у 2004 році), а захворюваність - на 7,9 відсотка (з 5308 до 5731,6 на 10000 постраждалих).  
Враховано    
48. Захворюваність дорослих і дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2001 році на 4 відсотки (5842,5 проти 5619,3 захворювань на 10000 постраждалих) перевищувала захворюваність громадян, які не постраждали від цієї катастрофи.   -58- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Показники захворюваності дорослого населення залишаються стабільними протягом останніх трьох років, а по окремих класах, таких як хвороби системи кровообігу, нервової системи, кістково-м'язової системи та сполучної тканини навіть знизилась. Стабільно високими залишаються показники по класу "Травми та отруєння".  
Відхилено   В учасників ліквідації наслідків аварії зареєстровано вірогідне зростання загальної захворюваності, захворюваності на хвороби системи кровообігу та злоякісні новоутворення. Найбільшими є показники в учасників ліквідації наслідків аварії з дозами, що перевищують 250 мЗв. У дорослого населення, яке проживає на територіях що зазнали радіоактивного забруднення, показники залишаються стабільними протягом останніх трьох років, а по окремих класах, таких як хвороби системи кровообігу, нервової системи, кістково-м'язової системи та сполучної тканини навіть знизилися.  
    -59- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти у такій редакції : У учасників ЛНА зареєстровано вірогідне зростання загальної захворюваності, зростання захворюваності на хвороби системи кровообігу та злоякісні новоутворення. Найбільшими є показники у учасників ЛНА з дозами, що перевищують 250 мЗв. У дорослого населення РЗТ показники залишаються стабільними протягом останніх трьох років, а по окремих класах, таких як хвороби системи кровообігу, нервової системи, кістково-м'язової системи та сполучної тканини навіть знизилась.  
Враховано    
49. У структурі захворювань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на кінець 2001 року найбільше хвороб органів дихання (35 відсотків), нервової системи, органів чуття (11,4 відсотка), системи кровообігу (10,2 відсотка), травм і отруєнь (7,8 відсотка), сечостатевої системи (7,2 відсотка). Кількість хвороб серед дорослих і підлітків за 10 років збільшилася в 2 - 6 разів. Спостерігається зростання кількості новоутворень, хвороб крові і органів кровотворення, кістково-м'язової системи.   -60- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Протягом 2003-2004 років захворюваність на рак щитовидної залози в Україні серед постраждалих залишається на рівні показників попередніх шести років, що свідчить про стабілізацію показників такої захворюваності.  
Враховано частково   Протягом 2003-2004 років захворюваність на рак щитовидної залози у дітей залишається на рівні показників попередніх шести років, що свідчить про стабілізацію показників такої захворюваності, але зниження ще не очікується. Після 2001 року зареєстровано прогнозоване експертами зростання захворюваності на рак щитовидної залози у ліквідаторів наслідків аварії, а також у евакуйованих та дорослого населення радіоактивно забруднених територій. Прогнозується збільшення числа хворих на рак щитовидної залози у дорослого населення в наступні роки. Також через 15 років після аварії визначено тенденцію до зростання числа випадків лейкемії в учасників наслідків аварії.  
    -61- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти у такій редакції : Протягом 2003-2004 років захворюваність на рак щитовидної залози у дітей України залишається на рівні показників попередніх шести років, що свідчить про стабілізацію показників такої захворюваності, але зниження ще не очікується. Після 2001 року зареєстровано прогнозоване експертами зростання захворюваності на рак щитовидної залози у ліквідаторів наслідків аварії, а також у евакуйованих та дорослого населення радіоактивно забруднених територій. Прогнозується збільшення числа раків щитовидної залози у дорослого населення в наступні роки. Також через 15 років після аварії визначено тенденцію до зростання числа випадків лейкемії у учасників наслідків аварії.  
Враховано    
50. Рівень захворюваності та поширеність захворювань серед дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, перевищує ці показники серед інших дітей. Рівень захворюваності дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищився на 28,4 відсотка і становив 1411,4 на 1000 дітей у 2001 році проти 1089,3 у 1993 році. Одночасно зросла і поширеність хвороб на 47,3 відсотка - з 1494 у 1993 році до 2200,8 у 2001 році.   -62- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Спостерігається сталість показників захворюваності дитячого контингенту - в межах 1382,6 - 1383,5 на 10 тис. осіб. Не змінюються показники захворюваності органів травлення, нервової системи, шкіри та підшкірної клітковини, уродженими вадами розвитку. Дещо знизились показники по хворобах органів дихання, але значно підвищилися за післяаварійний період показники захворюваності кістково-м'язової системи та сполучної тканини.  
Враховано частково   Спостерігається сталість показників захворюваності дитячого контингенту - в межах 1382,6 - 1383,5 на 10 тис. осіб. Рівень захворюваності та поширеність захворювань серед дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, перевищують ці показники серед інших дітей. Рівень захворюваності дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищився на 27,0 відсотка і становив 1383,5 на 1000 дітей у 2004 році проти 1089,3 у 1993 році. Одночасно зросла і поширеність хвороб на 59,0 відсотка - з 1494 у 1993 році до 2375,4 у 2004 році. Не змінюються, але залишаються на високих рівнях показники захворюваності органів травлення, нервової системи, шкіри та підшкірної клітковини, уродженими вадами розвитку. Дещо знизилися показники по хворобах органів дихання, але значно підвищилися за післяаварійний період показники захворюваності кістково-м'язової системи та сполучної тканини.  
    -63- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти у такій редакції : Спостерігається сталість показників захворюваності дитячого контингенту - в межах 1382,6 - 1383,5 на 10 тис. осіб. Рівень захворюваності та поширеність захворювань серед дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, перевищує ці показники серед інших дітей. Рівень захворюваності дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищився на 27,0 відсотка і становив 1383,5 на 1000 дітей у 2004 році проти 1089,3 у 1993 році. Одночасно зросла і поширеність хвороб на 59,0 відсотка - з 1494 у 1993 році до 2375,4 у 2004 році. Не змінюються, але залишаються на високих рівнях показники захворюваності органів травлення, нервової системи, шкіри та підшкірної клітковини, уродженими вадами розвитку. Дещо знизились показники по хворобах органів дихання, але значно підвищилися за післяаварійний період показники захворюваності кістково-м'язової системи та сполучної тканини.  
Враховано    
51. Найбільш поширені серед дітей хвороби органів дихання (60,3 відсотка), нервової системи та органів чуття (7,8 відсотка), шкіри ( 5,3 відсотка), органів травлення (5 відсотків).   -64- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Темпи інвалідизації внаслідок Чорнобильської катастрофи останні чотири роки мають тенденцію до зниження. Серед причин інвалідності - хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хвороби нервової системи.  
Враховано   Темпи інвалідизації внаслідок Чорнобильської катастрофи останні чотири роки мають тенденцію до зниження, однак абсолютне число інвалідів зростає. Серед причин інвалідності - хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хвороби нервової системи.  
    -65- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
після слова "зниження" додати слова -"однак абсолютне число інвалідів зростає".  
Враховано    
52. Інші класи хвороб з меншою питомою вагою у структурі захворюваності у дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, характеризуються також значними темпами зростання. Це стосується новоутворень, психічних захворювань, хвороб сечостатевої системи, вроджених вад.   -66- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Показник первинно визнаних інвалідами у 2004 році становив 26,14 на 10 тис. постраждалих ( у 2003 році - 30,2).  
Враховано   Показник первинно визнаних інвалідами у 2004 році становив 26,14 на 10 тис. постраждалих ( у 2003 році - 30,2).  
53. На 1 січня 2002 р. зафіксовано понад 250 випадків раку щитовидної залози у дітей віком до 18 років. Інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи стало 2 668 дітей.   -67- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Серед дітей у 2004 році вперше інвалідність встановлено 252 дітям. Основні причини інвалідизації у дітей - аномалії розвитку (160), новоутворення (47), хвороби органів дихання (10).  
Враховано   Серед дітей у 2004 році вперше інвалідність встановлено 252 дітям. Основні причини інвалідизації у дітей - аномалії розвитку (160), новоутворення (47), хвороби органів дихання (10).  
54. Показник загальної смертності серед осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищився з 13,3 у 1993 році до 14,3 на 1000 потерпілих у 2001 році, тобто на 7,5 відсотка. Серед учасників ліквідації цей показник зріс з 5,5 до 12,6 на 1000 осіб, або у 2,3 раза.   -68- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Показники смертності постраждалого дорослого населення майже не змінилися і становлять 19,33 на 1 тис. постраждалих (у 2003 році - 19,42). Структура смертності залишається незмінною і не відрізняється від загальної по Україні. Смертність дитячого населення також залишається практично на одному рівні - 0,62 - 0,68 на 1 тис. відповідного контингенту. На першому місці травми та отруєння.  
Враховано частково   Смертність ліквідаторів аварії стала перевищувати смертність осіб працездатного віку із населення з 1995 року, а з 1998 року - смертність працездатних осіб чоловічої статі із населення. За період 1999-2004 років зареєстроване вірогідне перевищення загальної смертності ліквідаторів аварії, смертності від злоякісних новоутворень та захворювань системи кровообігу над смертністю населення. За прогнозними розрахунками, до 2010 року очікується зростання смертності ліквідаторів аварії. Показники смертності постраждалого дорослого населення майже не змінилися і становлять 19,33 на 1 тис. постраждалих (у 2003 році - 19,42). Основними причинами смерті постраждалих дорослих та підлітків є хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів дихання й травлення. Порівняно з попередніми роками особливістю причин смерті у 2004 році стало подальше зростання смертності від хвороб системи кровообігу (у 2000-2004 рр. 116,5-131,3 на 10000 постраждалих при смертності всього населення 68,0 - 71,0) і їх частка у структурі причин смерті вже досягла 67,9 відсотка. Тобто смертність від хвороб системи кровообігу постраждалих майже вдвоє перевищує смертність від цієї хвороби населення країни. На 46,8 відсотка зросла смертність від хвороб органів травлення, а від цього і їх питома вага. Рівень смертності від злоякісних новоутворень за цей період практично не змінився. Зменшилися рівні і питома вага смертності від хвороб органів дихання та ендокринної системи. Смертність дитячого населення також залишається практично на одному рівні - 0,62 - 0,68 на 1 тис. відповідного контингенту. На першому місці - травми та отруєння.  
    -69- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Перший абзац частини викласти у такій редакції : Смертність ліквідаторів аварії стала перевищувати смертність осіб працездатного віку із населення з 1995 р., а з 1998 р. - смертність працездатних осіб чоловічої статі із населення. За період 1999-2004 рр. зареєстроване вірогідне перевищення загальної смертності ліквідаторів аварії, смертності від злоякісних новоутворень та захворювань системи кровообігу над смертністю населення. За прогнозними розрахунками, до 2010 р. очікується зростання смертності ліквідаторів аварії. Показники смертності постраждалого дорослого населення майже не змінилися і становлять 19,33 на 1 тис. постраждалих (у 2003 році - 19,42). Основними причинами смерті постраждалих дорослих та підлітків є хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів дихання й травлення. У порівнянні з попередніми роками особливістю причин смерті у 2004 р. стало подальше зростання смертності від хвороб системи кровообігу (у 2000-2004 рр. 116,5-131,3 на 10000 постраждалих при смертності всього населення 68,0-71,0) і їх частка у структурі причин смерті вже досягла 67,9 %. Тобто, смертність від хвороб системи кровообігу постраждалих майже вдвічі перевищує смертність від цієї хвороби населення країни. На 46,8 % зросла смертність від хвороб органів травлення, а від цього і їх питома вага. Рівень смертності від злоякісних новоутворень за цей період практично не змінився Зменшилися рівні і питома вага смертності від хвороб органів дихання і ендокринної системи. Смертність дитячого населення також залишається практично на одному рівні - 0,62 - 0,68 на 1 тис. відповідного контингенту. На першому місці травми та отруєння.  
Враховано    
55. 5. Ефективність робіт з радіаційного захисту населення      5. Ефективність робіт з радіаційного захисту населення.  
56. Результати оцінки протирадіаційних заходів дають підстави стверджувати, що найефективнішими були:      Результати оцінки протирадіаційних заходів дають підстави стверджувати, що найефективнішими були:  
57. заміна продуктів харчування з високими рівнями радіоактивного забруднення на чисті;      заміна продуктів харчування з високими рівнями радіоактивного забруднення на чисті;  
58. вапнування ґрунтів (одночасно із зниженням рівня накопичення радіоактивного цезію-137 давало змогу зменшити накопичення важких металів - свинцю і кадмію);   -70- Кабінет Міністрів України
Після слова "грунтів" додати слова " (додатковим позитивним ефектом є те, що"; слова "цезію-137" - слова "зменшується рівень"  
Враховано   вапнування ґрунтів (додатковим позитивним ефектом є те, що одночасно із зниженням рівня накопичення радіоактивного цезію-137 зменшується рівень накопичення важких металів - свинцю і кадмію);  
59. внесення підвищених доз мінеральних добрив;      внесення підвищених доз мінеральних добрив;  
60. залуження та перезалуження луків, пасовищ;      залуження та перезалуження луків, пасовищ;  
61. глибоке переорювання ґрунтів там, де це давала змогу потужність гумусового горизонту.   -71- Кабінет Міністрів України
Слова "давала змогу " замінити на "дозволяла"  
Враховано   глибоке переорювання ґрунтів там, де це дозволяла потужність гумусового горизонту.  
62. Меншою від очікуваної була ефективність заходу з переселення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, через недостатньо враховані соціально-психологічні чинники. Якщо оцінювати переселення з позиції зміни сумарних доз опромінення, то слід зазначити, що в деяких випадках після переселення на території, що не віднесені до радіоактивно забруднених, сумарна доза опромінення не зменшується, а, навпаки, збільшується. Це зумовлено додатковим опроміненням від джерел природної радіоактивності (радону). Вибір місць переселення на першому етапі не завжди був оптимальним. Крім того, переселення проводилося як примусовий захід, хоча громадяни повинні мати право добровільного вибору місця проживання. Якщо громадяни, які мають право на переселення, залишаються проживати на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, держава зобов'язана гарантувати їм надійний захист, а у разі переїзду - забезпечувати компенсацію вартості втраченого майна, працевлаштування і соціальний захист.   -72- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти у такій редакції: Меншою від очікуваної була ефективність захисту шляхом переселення постраждалих в чисті місцевості через несвоєчасність його проведення. Заплановане ще на 1991-1992 роки воно ще не завершене в повному обсязі. Незадовільно здійснюване переселення спричинило формування соціально-психологічної напруги у населення, яке переселяється.  
Враховано   Меншою від очікуваної була ефективність захисту шляхом переселення постраждалих у чисті місцевості через несвоєчасність його проведення. Заплановане ще на 1991-1992 роки воно ще не завершене в повному обсязі. Незадовільно здійснюване переселення спричинило формування соціально-психологічної напруги у населення, яке переселяється.  
    -73- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "Меншою від очікуваної була ефективність заходу з переселення постраждалих через недостатньо враховані соціально-психологічні чинники. Крім того, в деяких випадках після переселення на території, що не належать до радіоактивно забруднених, сумарна доза опромінення не зменшувалась, а, навпаки, збільшувалась. Це зумовлено додатковим опроміненням від джерел природної радіоактивності (радону). Вибір місць переселення на першому етапі не завжди був оптимальним. Крім того, переселення у період до 1991 року проводилося майже як примусовий захід, хоча громадяни повинні мати право добровільного вибору місця проживання. Якщо громадяни, які мають право на переселення, залишаються проживати на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, держава зобов'язана гарантувати їм надійний захист, а у разі переїзду - забезпечувати компенсацію вартості втраченого майна, працевлаштування і належний рівень соціального захисту."  
Враховано частково    
63. Результати дозиметричної паспортизації, проведеної у 1996 - 2001 роках, показали, що внаслідок здійснення протирадіаційних заходів та природного відновлювального процесу список населених пунктів, що віднесені до зон радіоактивного забруднення, може бути значно скорочено. У 1350 населених пунктах сумарна середньорічна ефективна доза опромінення людей не перевищує критерію віднесення до зони посиленого радіоекологічного контролю - 0,5 мілізіверт за рік. У цих населених пунктах проживає 1,6 млн. осіб, з них 390 тис. дітей.   -74- Кабінет Міністрів України
Цифри "1996 - 2001" замінити на "2001-2004"; Цифру "1350" замінити на "1551".  
Враховано   Результати дозиметричної паспортизації, проведеної у 2001 - 2004 роках, показали, що внаслідок здійснення протирадіаційних заходів та природного відновлювального процесу у 1551 населених пунктах сумарна середньорічна ефективна доза опромінення людей не перевищує критерію віднесення до зони посиленого радіоекологічного контролю - 0,5 мілізіверт за рік. У цих населених пунктах проживає 1,6 млн. осіб, і з них 390 тис. дітей.  
    -75- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
слова : "список населених пунктів, що віднесені до зон радіоактивного забруднення, може бути значно скорочено." вилучити.  
Враховано    
    -76- Симоненко П.М.
Абзац викласти у редакції: "Результати дозиметричної паспортизації, проведеної у 1996-2001 роках, показали, що внаслідок здійснення протирадіаційних заходів та процесу природнього самовідтворення у 1350 населених пунктах ( де проживає 1.6 млн. осіб, з них 390 тис. дітей) сумарна середньорічна ефективна доза опромінення людей не перевищує 0,5 мілізіверт на рік".  
Враховано частково    
64. За оцінками вітчизняних та зарубіжних учених на території зони відчуження в даний час зосереджено близько 720.1015 бекерелів (або майже 20 млн. кюрі) сумарної активності радіонуклідів аварійного викиду. Причому в природних екосистемах зони їх кількість досягає 8.1015 бекерелів (або майже 0,2 млн. кюрі). Сумарна активність РАВ на пунктах тимчасового зберігання становить майже 13.1015 бекерелів (понад 0,3 млн. кюрі), в об'єкті "Укриття" - 700.1015 бекерелів (близько 20 млн. кюрі). Площа території із щільністю забруднення цезієм-137 понад 555 кілобекерелів на кв. метр (або 15 кюрі на кв. кілометр), радіоактивним стронцієм понад 111 кілобекерелів на кв. метр (або 3 кюрі на кв. кілометр) та плутонієм понад 3,7 кілобекерелів на кв. метр (або 0,1 кюрі на кв. кілометр) дорівнює приблизно 1800 кв. кілометрів. Обсяг щорічного винесення за межі зони цих радіонуклідів становить приблизно (0,5 - 3).10-3 відсотків запасів у природних екосистемах і (1 - 7).10-7 відсотків запасів природно-техногенного комплексу (включаючи об'єкт "Укриття").   -77- Кабінет Міністрів України
Частину вилучити, як таку, що дублює інформацію у пункті 1 розділу І  
Враховано    
65. Отже, бар'єрні властивості природно-техногенного комплексу зони відчуження є досить ефективними, оскільки від їх надійності залежить ступінь небезпеки цієї зони для населених територій.   -78- Симоненко П.М.
Останній абзац на стор.6 вилучити.  
Враховано    
66. 6. Ефективність заходів із збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи      6. Ефективність заходів із збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
67. Зміни у стані здоров'я спричинені як дією радіації (внаслідок опромінення щитовидної залози, загального опромінення учасників ліквідації, багаторічної дії малих доз радіації на населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення), так і впливом несприятливих факторів нерадіаційного походження (погіршення умов життя та харчування, тривале емоційно-психологічне напруження).      Зміни у стані здоров'я спричинені як дією радіації (внаслідок опромінення щитовидної залози, зовнішнього опромінення учасників ліквідації, багаторічної дії малих доз радіації на населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення), так і впливом несприятливих факторів нерадіаційного походження (погіршення умов життя та харчування, тривале емоційно-психологічне напруження).  
68. Підвищення рівня захворюваності серед населення також пов'язане з перехідним періодом економіки, із змінами в демографічній ситуації та соціально-психологічним станом, неефективними заходами з мінімізації ранніх та віддалених ефектів дії негативних чинників Чорнобильської катастрофи, низьким рівнем забезпечення регіональних медичних закладів висококваліфікованими кадрами та оснащення цих закладів лабораторно-діагностичним обладнанням, недостатньою обізнаністю у галузі радіобіології та радіаційної медицини.   -79- Кабінет Міністрів України
Після слова "забезпечення" додати слова "висококваліфікованими кадрами Після слова "медицини" додати слова "органів місцевого самоврядування, медичних та педагогічних працівників, які працюють на радіоактивно забруднених територіях."  
Враховано   Підвищення рівня захворюваності серед населення також пов'язане з перехідним періодом економіки, із змінами в демографічній ситуації та соціально-психологічним станом, неефективними заходами з мінімізації ранніх та віддалених ефектів дії негативних чинників Чорнобильської катастрофи, низьким рівнем забезпечення висококваліфікованими кадрами регіональних медичних закладів та оснащення цих закладів лабораторно-діагностичним обладнанням, недостатньою обізнаністю в галузі радіобіології та радіаційної медицини органів місцевого самоврядування, медичних та педагогічних працівників, які працюють на радіоактивно забруднених територіях.  
69. Крім зазначених обставин, ефективність протирадіаційних заходів була зменшена з таких причин:   -80- Кабінет Міністрів України
Після слова "обставин" додати слово "ефективність"  
Враховано   Крім зазначених обставин, ефективність протирадіаційних заходів була зменшена з таких причин:  
70. не повною мірою враховувалася комбінована дія іонізуючого випромінювання та інших екологічно небезпечних, зокрема хімічних, факторів навколишнього природного середовища на організм людини;      не повною мірою враховувалася комбінована дія іонізуючого випромінювання та інших екологічно небезпечних, зокрема хімічних факторів навколишнього природного середовища на організм людини;  
71. незбалансоване харчування, а також низьке забезпечення населення білками тваринного та рослинного походження, вітамінами, необхідними макро- та мікроелементами;   -81- Кабінет Міністрів України
Замінити слово "низьке" словами "низький рівень"  
Враховано   незбалансоване харчування, а також низький рівень забезпечення населення білками тваринного та рослинного походження, вітамінами, необхідними макро- та мікроелементами;  
72. незадовільна оснащеність пересувним устаткуванням і апаратурою виїзних лабораторій для проведення поточного обстеження населення у віддалених населених пунктах;      незадовільна оснащеність пересувним устаткуванням і апаратурою виїзних лабораторій для проведення поточного обстеження населення у віддалених населених пунктах;  
73. недостатня соціальна захищеність постраждалих різних категорій;      недостатня соціальна захищеність постраждалих різних категорій;  
74. недостатнє фінансування для проведення своєчасної цільової диспансеризації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;      недостатнє фінансування для проведення своєчасної цільової диспансеризації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
75. недостатнє висвітлення засобами масової інформації досвіду вчених та спеціалістів про медичні та гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи;      недостатнє висвітлення засобами масової інформації досвіду вчених та спеціалістів про медичні та гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи;  
76. проведення не повною мірою відновного лікування як на амбулаторно-поліклінічному рівні, так і на санаторно-курортних базах України.      проведення не повною мірою відновного лікування як на амбулаторно-поліклінічному рівні, так і у санаторно-курортних закладах України.  
77. Результати аналізу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проведеного через 16 років, свідчать про те, що медичні заходи із запобігання виникненню психосоматичних проблем, пов'язаних із стресом, також були недостатні.   -82- Кабінет Міністрів України
Цифру "16" замінити на цифру "19"  
Враховано   Результати аналізу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС свідчать про те, що медичні заходи із запобігання виникненню психосоматичних проблем, пов'язаних із стресом, також були недостатні.  
    -83- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Слова : "проведеного через 16 років," вилучити;  
Враховано    
78. ІІ. Мета та завдання Національної програми      ІІ. Мета та завдання Національної програми  
79. 1. Метою Національної програми є:      1. Метою Національної програми є:  
80. збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;   -84- Абдуллін О.Р.
Доповнити словами - та їх нащадків.  
Враховано   збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх нащадків;  
81. зміцнення та підтримка бар'єрів радіаційної безпеки, радіаційний захист населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, обмеження поширення радіонуклідів із зони відчуження;   -85- Симоненко П.М.
Після "забруднення" вставити "максимально можливе", далі за текстом.  
Враховано   зміцнення та підтримка бар'єрів радіаційної безпеки, протирадіаційний захист населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, максимально можливе обмеження поширення радіонуклідів із зони відчуження;  
82. соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, економічна реабілітація цих територій і переведення їх до категорії чистих.   -86- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : "соціальний захист постраждалих, реабілітація радіоактивно забруднених територій і переведення їх до категорії чистих."  
Враховано частково   удосконалення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, реабілітація територій і населених пунктів.  
    -87- Симоненко П.М.
Абзац викласти у редакції: " Удосконалення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, реабілітація територій і населених пунктів."  
Враховано    
83. Основні завдання Національної програми та пріоритетність цих завдань визначено за кожним напрямом її виконання.      Основні завдання Національної програми та пріоритетність цих завдань визначено за кожним напрямом її виконання.  
84. 2. Основними завдання Національної програми є:   -88- Абдуллін О.Р.
П 1. Переробити повністю, знявши декларативність.  
Відхилено   2. Основними завдання Національної програми є:  
    -89- Пустовойтенко В.П.
Як одне з головних завдань передбачити у Програмі ефективне бюджетне фінансування на своєчасне медико-санітарне забезпечення.  
Враховано частково    
85. 1) збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.      1) збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
86. Виходячи з 16-річного досвіду роботи, пов'язаної із зменшенням негативних медичних наслідків катастрофи, в рамках Національної програми передбачено такі основні завдання щодо збереження здоров`я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:   -90- Гавриш С.Б.
Доповнити перелік завдань наступним : "забезпечення санаторно-курортним лікуванням."  
Враховано   Виходячи з 19-річного досвіду роботи, пов'язаної із зменшенням негативних медичних наслідків катастрофи, у рамках Національної програми передбачені такі основні завдання щодо збереження здоров`я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: проведення цілеспрямованих профілактичних, лікувальних і реабілітаційних заходів для зниження інвалідності та смертності; забезпечення підвищення рівнів медичного обслуговування, соціальної і психологічної реабілітації населення; забезпечення санаторно-курортним лікуванням;  
    -91- Кабінет Міністрів України
"Цифру 16" замінити цифрою "19"  
Враховано    
87. надання висококваліфікованої та ефективної медичної допомоги;   -92- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Доповнити перелік завдань наступним : забезпечення адресної висококваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги; забезпечення підвищення рівнів медичного обслуговування, соціальної і психологічної реабілітації населення; проведення цілеспрямованих профілактичних, лікувальних і реабілітаційних заходів для зниження інвалідності і смертності;  
Враховано   надання адресної висококваліфікованої та ефективної медичної допомоги;  
88. зміцнення медико-санітарної бази для надання цільової медичної допомоги;      зміцнення медико-санітарної бази для надання цільової медичної допомоги;  
89. профілактика захворювань серед цієї категорії громадян та їх оздоровлення.   -93- Кабінет Міністрів України
Додати частину такого змісту: "проведення широких епідеміологічних досліджень та щорічних медичних оглядів постраждалих"  
Враховано   профілактика захворювань серед цієї категорії громадян та їх оздоровлення; проведення широких епідеміологічних досліджень та щорічних медичних оглядів постраждалих.  
90. Групами першочергового медичного нагляду в поточному десятиріччі стануть:   -94- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Назву абзацу викласти у такій редакції: "Групами першочергового медичного нагляду у період до 2010 року стануть:"  
Враховано   Групами першочергового медичного нагляду у період до 2010 року стануть:  
91. особи, які перенесли гостру променеву хворобу, і учасники ліквідації, які отримали дозу понад 250 мілігрей;   -95- Кабінет Міністрів України
слова "учасники ліквідації які отримали дозу понад 250 мілігрей" замінити на слова "і особи, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;"  
Відхилено   особи, які перенесли гостру променеву хворобу, і учасники ліквідації, які отримали дозу понад 250 мілігрей;  
    -96- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Частину викласти таким змістом : Особи, які перенесли гостру променеву хворобу, і особи, захворювання та/або інвалідність яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи  
Враховано частково    
92. особи, які страждають на онкологічні захворювання, аутоімунні тиреоїдити і гіпотиреози, лейкемії, міелодиспластичний синдром, пов'язані з опроміненням;   -97- Кабінет Міністрів України
Частину вилучити  
Відхилено   особи, які страждають на онкологічні захворювання, аутоімунні тиреоїдити і гіпотиреози, лейкемії, міелодиспластичний синдром, пов'язані з опроміненням;  
93. учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з функціональними відхиленнями з боку гематологічної системи;   -98- Кабінет Міністрів України
Частину вилучити  
Відхилено    
94. діти, опромінені в ранній йодний період (до вересня 1986 року), та ті, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.   -99- Абдуллін О.Р.
Додати :" а також їх діти".  
Враховано   учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 - 1987 роках; евакуйовані із зони відчуження; діти, опромінені в ранній йодний період (до вересня 1986 року), та ті, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.  
    -100- Кабінет Міністрів України
Частину вилучити  
Враховано    
    -101- Кабінет Міністрів України
додати частини такого змісту :"безпосередні учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року; особи, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях, у першу чергу діти"  
Враховано    
    -102- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
додати частини такого змісту : учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у першу чергу у 1986-87 роках; евакуйовані із зони відчуження.  
Враховано    
95. Виконання основних завдань цього напряму передбачає здійснення заходів щодо охорони материнства і дитинства, підвищення рівня диспансеризації; оздоровлення та лікування в спеціалізованих медичних закладах; організації роботи центрів соціально-психологічної реабілітації та профорієнтації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.   -103- Кабінет Міністрів України
після слова "закладах;" додати слова "профілактики захворювань; проведення поглиблених епідеміологічних досліджень"  
Враховано   Виконання основних завдань цього напряму передбачає : здійснення заходів щодо охорони материнства і дитинства; підвищення рівня диспансеризації; оздоровлення та лікування в спеціалізованих медичних закладах; профілактики захворювань; своєчасної діагностики віддалених ефектів опромінення; проведення поглиблених клініко-епідеміологічних досліджень; організації роботи центрів соціально-психологічної реабілітації та профорієнтації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
    -104- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
після слів " профілактики захворювань" додати слова - "своєчасної діагностики віддалених ефектів опромінення; проведення поглиблених клініко-епідеміологічних досліджень"  
Враховано    
96. З цією метою розроблятимуться багато- та однорічні програми комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що передусім передбачатимуть:      З цією метою розроблятимуться багато- та однорічні програми комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що передусім передбачатимуть:  
97. надання висококваліфікованої і гарантованої медичної допомоги хворим з реалізованою патологією з груп високого ризику та груп диспансерного нагляду;      надання висококваліфікованої і гарантованої медичної допомоги хворим з реалізованою патологією з груп високого ризику та груп диспансерного нагляду;  
98. проведення генетичного моніторингу потерпілих дітей;   -105- Кабінет Міністрів України
Частину вилучити  
Враховано    
99. здійснення профілактичних заходів щодо збереження здоров`я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (дітей і дорослих), у тому числі оздоровлення та соціально-психологічної реабілітації;      здійснення профілактичних заходів щодо збереження здоров`я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (дітей і дорослих), у тому числі оздоровлення та соціально-психологічної реабілітації;  
100. розроблення та впровадження в лікувальних закладах найбільш ефективних заходів щодо зменшення онкогематологічних, нейропсихічних та інших захворювань, які призводять до інвалідності;   -106- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "розроблення та впровадження в лікувальних закладах найбільш ефективних заходів щодо зменшення захворювань, які призводять до інвалідності;"  
Враховано   розроблення та впровадження в лікувальних закладах найбільш ефективних заходів щодо зменшення захворювань, які призводять до інвалідності;  
101. розвиток реабілітаційних напрямів;      розвиток реабілітаційних напрямів;  
102. функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;   -107- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Додати слово "забезпечення".  
Враховано   забезпечення функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
103. удосконалення методики встановлення зв'язку хвороб з дією іонізуючого опромінення та інших негативних чинників катастрофи;   -108- Кабінет Міністрів України
після слова "катастрофи" додати слова "а також уточнення переліку хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з наслідками Чорнобильської катастрофи;" додати частину такого змісту:" поглиблення епідеміологічних та здійснення медико-генетичних досліджень;"  
Враховано   удосконалення методики встановлення зв'язку хвороб з дією іонізуючого опромінення та інших негативних чинників катастрофи, а також уточнення переліку хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з наслідками Чорнобильської катастрофи; поглиблення клініко-епідеміологічних та здійснення медико-генетичних досліджень; створення системи оперативного і об'єктивного інформування населення про радіологічну ситуацію, ефективність контрзаходів, рекомендації науки і медицини у сфері захисту від дії іонізуючого випромінювання і сучасного досвіду подолання негативних наслідків аварії.  
    -109- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
додати абзац такого змісту : "створення системи оперативного і об'єктивного інформування населення про радіологічну ситуацію, ефективність контрзаходів, рекомендації науки і медицини у сфері захисту від дії іонізуючого випромінювання і сучасного досвіду подолання негативних наслідків аварії.  
Враховано    
    -110- Абдуллін О.Р.
Надати додаткові пояснення щодо визначеної методики встановлення зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання  
Відхилено    
104. 2) зміцнення та підтримка бар'єрів радіаційної безпеки, радіаційний захист осіб, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, обмеження поширення радіонуклідів із зони відчуження.      2) зміцнення та підтримка бар'єрів радіаційної безпеки, протирадіаційний захист осіб, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, обмеження поширення радіонуклідів із зони відчуження.  
105. Відповідно до сучасних підходів стосовно забезпечення належного рівня безпеки об'єктів, які несуть загрозу негативного впливу на персонал, що їх обслуговує, населення та навколишнє природне середовище, передбачається створення системи бар'єрів радіаційної безпеки, яка захищає від дії шкідливих чинників, зумовлених речовинами, що зосереджені в небезпечному об'єкті.      Відповідно до сучасних підходів стосовно забезпечення належного рівня безпеки об'єктів, які несуть загрозу негативного впливу на персонал, що їх обслуговує, населення та навколишнє природне середовище, передбачається створення системи бар'єрів радіаційної безпеки, яка захищає від дії шкідливих чинників, зумовлених речовинами, що зосереджені в небезпечному об'єкті.  
106. Близько 3 відсотків радіоактивності із зруйнованого реактора вже потрапило в навколишнє природне середовище, і це формує зовнішнє та внутрішнє опромінення населення. До цього часу більшість осіб, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, з моменту аварії на Чорнобильській АЕС уже отримала 80 - 90 відсотків очікуваної за 70 років дози додаткового опромінення.      Близько 3 відсотків радіоактивності із зруйнованого реактора вже потрапило в навколишнє природне середовище, і це формує зовнішнє та внутрішнє опромінення населення. До цього часу більшість осіб, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, з моменту аварії на Чорнобильській АЕС уже отримали 80 - 90 відсотків очікуваної за 70 років дози додаткового опромінення.  
107. Відповідно до законодавства, мірою негативного впливу на людину визначається ефективна доза опромінення, додаткова до доаварійного рівня, яка отримана або може бути отримана за рахунок усіх радіонуклідів, що потрапили у навколишнє природне середовище внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.      Відповідно до законодавства мірою негативного впливу на людину визначається ефективна доза опромінення, додаткова до доаварійного рівня, яка отримана або може бути отримана за рахунок усіх радіонуклідів, що потрапили у навколишнє природне середовище внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.  
108. Близько 97 відсотків залишків палива зруйнованого реактора зосереджено в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Це передусім об'єкт "Укриття", пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів.      Близько 97 відсотків залишків палива зруйнованого реактора зосереджено в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Це передусім об'єкт "Укриття", пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів.  
109. Основними завданнями цього напряму є:   -111- Абдуллін О.Р.
Виключити декларативні фрази типу " основні завдання- захист населення ........., проведення моніторингу та інше.  
Враховано частково   Основними завданнями цього напряму є:  
110. радіаційний захист населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення;   -112- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
азац викласти в такій редакції : протирадіаційний захист населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення;  
Враховано   протирадіаційний захист населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення;  
111. посилення бар'єрних функцій зони відчуження з метою обмеження поширення радіонуклідів за її межі;      посилення бар'єрних функцій зони відчуження з метою обмеження поширення радіонуклідів за її межі;  
112. проведення радіаційного моніторингу на території, що зазнала радіоактивного забруднення.      проведення радіаційного моніторингу на території, що зазнала радіоактивного забруднення.  
113. Радіаційний захист населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення      Протирадіаційний захист населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення.  
114. Основним напрямом радіаційного захисту населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення, є здійснення оптимізованих протирадіаційних заходів в агропромисловому виробництві та лісовому господарстві, зокрема щодо:      Основним напрямом протирадіаційного захисту населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення, є здійснення оптимізованих протирадіаційних заходів в агропромисловому виробництві та лісовому господарстві, зокрема щодо:  
115. дотримання установлених державними санітарно-гігієнічними нормативами рівнів радіоактивного забруднення продуктів харчування у процесі їх виробництва;   -113- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції "забезпечення виробництва продуктів харчування з дотриманням установлених державних санітарно-гігієнічних нормативів вмісту радіонуклідів;"  
Враховано   забезпечення виробництва продуктів харчування з дотриманням установлених державних санітарних нормативів вмісту радіонуклідів;  
116. зменшення колективної дози додаткового опромінення населення шляхом відповідного зменшення загального надходження радіонуклідів з продукцією, що споживається.   -114- Кабінет Міністрів України
після слова "споживається" додати слова "а також створення належних умов праці в агропромисловому та лісовому господарствах на території зон радіоактивного забруднення."  
Враховано   зменшення колективної дози додаткового опромінення населення шляхом відповідного зменшення загального надходження радіонуклідів з продукцією, що споживається, а також створення належних умов праці в агропромисловому та лісовому господарствах на території зон радіоактивного забруднення .  
117. Першочергові заходи спрямовуються на припинення виробництва продукції з рівнями забруднення, що перевищують державні санітарно-гігієнічні нормативи. Обсяг необхідних матеріальних і фінансових ресурсів обумовлюється кількістю населених пунктів і дворів, що потребують здійснення протирадіаційних заходів. Під час визначення необхідних протирадіаційних заходів (введення до раціону кормових домішок, поліпшення луків, вапнування сінокосів і пасовищ тощо), обсягів їх проведення (чисельність поголів'я худоби, площа угідь тощо) використовується принцип оптимізації.      Першочергові заходи спрямовуються на припинення виробництва продукції з рівнями забруднення, що перевищують державні санітарно-гігієнічні нормативи. Обсяг необхідних матеріальних і фінансових ресурсів обумовлюється кількістю населених пунктів і дворів, що потребують здійснення протирадіаційних заходів. Під час визначення необхідних протирадіаційних заходів (введення до раціону кормових домішок, поліпшення луків, вапнування сінокосів і пасовищ тощо), обсягів їх проведення (чисельність поголів'я худоби, площа угідь тощо) використовується принцип оптимізації.  
118. Черговість проведення робіт з реабілітації виведених з господарського користування земель визначається з урахуванням щільності їх забруднення, природної родючості угідь, кількості функціонуючих господарств. Перевага надається мінеральним ґрунтам із щільністю забруднення до 555 кілобекерелів на кв. метр. Реабілітацію земель на органогенних ґрунтах з рівнем забруднення цезієм-137 понад 110 кілобекерелів на кв. метр у найближчі роки проводити економічно недоцільно. У зв'язку з цим необхідно розробити та внести до земельного законодавства зміни щодо заборони виділення громадянам сінокосів і пасовищ з високими коефіцієнтами переходу цезію-137 у траву, де через заболоченість території не можна провести меліоративні роботи.      Черговість проведення робіт з реабілітації виведених з господарського користування земель визначається з урахуванням щільності їх забруднення, природної родючості угідь, кількості функціонуючих господарств. Перевага надається мінеральним ґрунтам із щільністю забруднення до 555 кілобекерелів на кв. метр. Реабілітацію земель на органогенних ґрунтах з рівнем забруднення цезієм-137 понад 110 кілобекерелів на кв. метр у найближчі роки проводити економічно недоцільно. У зв'язку з цим необхідно розробити та внести до земельного законодавства зміни щодо заборони виділення громадянам сінокосів і пасовищ з високими коефіцієнтами переходу цезію-137 у траву, де через заболоченість території не можна провести меліоративні роботи.  
119. Розрахунок необхідних обсягів проведення у 2002 - 2010 роках протирадіаційних заходів виконано на основі науково обгрунтованих оцінок пооб'єктних робіт, пов'язаних з радіологічною реабілітацією території. В основу оцінок покладено результати аналізу таких показників, як величина дозових навантажень на населення, критичність земель, яка враховує загальну площу забруднених земель, кислотність грунтів, забезпеченість їх обмінними формами калію, обсяги здійснення протирадіаційних заходів у попередній 3 - 5-річний період, цільове використання продукції. При проведенні конкретних заходів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, необхідно брати до уваги технології отримання основної сільськогосподарської продукції, кошторисну вартість робіт у разі виконання цих заходів.   -115- Абдуллін О.Р.
Доповнити окремим додатком до програми з повною розшифровкою цих "розрахунків".  
Враховано частково   Розрахунок необхідних обсягів проведення до 2010 року протирадіаційних заходів виконано на основі науково обгрунтованих оцінок пооб'єктних робіт, пов'язаних з радіологічною реабілітацією території. В основу оцінок покладено результати аналізу таких показників, як величина дозових навантажень на населення, критичність земель, яка враховує загальну площу забруднених земель, кислотність грунтів, забезпеченість їх обмінними формами калію, обсяги здійснення протирадіаційних заходів у попередній трьох - п'яти річний період, цільове використання продукції. При проведенні конкретних заходів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, необхідно брати до уваги технології отримання основної сільськогосподарської продукції, кошторисну вартість робіт у разі виконання цих заходів.  
120. Зусилля зосереджуватимуться передусім на закріпленні якісних показників, досягнутих у виробництві чистої сільськогосподарської продукції на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, і спрямовуватимуться на ті населені пункти і господарства, де існує загроза перевищення додаткової дози опромінення населення понад 1 мілізіверт на рік.      Зусилля зосереджуватимуться передусім на закріпленні якісних показників, досягнутих у виробництві чистої сільськогосподарської продукції на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, і спрямовуватимуться на ті населені пункти і господарства, де існує загроза перевищення додаткової дози опромінення населення понад 1 мілізіверт на рік.  
121. Результати проведеного аналізу свідчать про те, що продукція приватних господарств містить більшу кількість цезію-137, ніж продукція, вироблена сільськогосподарськими підприємствами. Тому для зменшення колективної дози опромінення населення слід здійснювати протирадіаційні заходи переважно в особистих господарствах.      Результати проведеного аналізу свідчать про те, що продукція приватних господарств містить більшу кількість цезію-137, ніж продукція, вироблена сільськогосподарськими підприємствами. Тому для зменшення колективної дози опромінення населення слід здійснювати протирадіаційні заходи переважно в особистих господарствах.  
122. Обласні та районні програми проведення протирадіаційних заходів, що розроблятимуться на основі Національної програми, повинні забезпечити контроль якості у конкретних умовах їх виконання (вперше чи повторно, на торфових чи мінеральних ґрунтах, для худоби м'ясного або молочного напряму тощо). Необхідно визначати очікуване зменшення рівня радіоактивного забруднення продукції. Програми виробничої діяльності повинні включати роботи з проведення моніторингу рівня забруднення території або продукції, результати яких є основою для планування протирадіаційних заходів.   -116- Абдуллін О.Р.
Абзац декларативний і потребує суттєвого доопрацювання.  
Відхилено   Обласні та районні програми проведення протирадіаційних заходів, що розроблятимуться на основі Національної програми, повинні забезпечити контроль якості в конкретних умовах їх виконання (вперше чи повторно, на торфових чи мінеральних ґрунтах, для худоби м'ясного або молочного напряму тощо). Необхідно визначати очікуване зменшення рівня радіоактивного забруднення продукції. Програми виробничої діяльності повинні включати роботи з проведення моніторингу рівня забруднення території або продукції, результати яких є основою для планування протирадіаційних заходів.  
123. Посилення бар'єрних функцій зони відчуження з метою обмеження поширення радіонуклідів за її межі      Посилення бар'єрних функцій зони відчуження з метою обмеження поширення радіонуклідів за її межі.  
124. Роботи в зоні відчуження займають особливе місце в системі заходів з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи у зв'язку з тим, що на її території залишилася більша частина радіоактивних матеріалів із зруйнованого реактора та РАВ.      Роботи в зоні відчуження займають особливе місце в системі заходів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у зв'язку з тим, що на її території залишилася більша частина радіоактивних матеріалів із зруйнованого реактора та РАВ.  
125. У зв'язку з цим слід:      У зв'язку з цим слід :  
126. обмежити та поступово зменшити обсяг винесення радіонуклідів з території зони відчуження шляхом зміцнення бар'єрів безпеки об'єкта "Укриття", пунктів локалізації РАВ, підсилення радіаційної безпеки забруднених лісів, підтримки діючих і створення нових водоохоронних споруд;      обмежити та поступово зменшити обсяг винесення радіонуклідів з території зони відчуження шляхом зміцнення бар'єрів безпеки об'єкта "Укриття", пунктів локалізації РАВ, підсилення радіаційної безпеки забруднених лісів, підтримки діючих і створення нових водоохоронних споруд;  
127. посилити радіаційний захист персоналу в зоні відчуження;      посилити протирадіаційний захист персоналу в зоні відчуження;  
128. удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення бар'єрної функції території зони відчуження.      удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення бар'єрної функції території зони відчуження.  
129. На першому етапі виконання Національної програми здійснюватимуться заходи для:      На у ході виконання Національної програми здійснюватимуться заходи для:  
130. стабілізації радіоекологічного стану і реабілітації території зони відчуження;      стабілізації радіоекологічного стану і реабілітації території зони відчуження;  
131. впровадження керованого переходу екологічних систем зони відчуження до більш природного стану із запровадженням спеціального догляду за штучними лісами, меліоративними системами;      впровадження керованого переходу екологічних систем зони відчуження до більш природного стану із запровадженням спеціального догляду за штучними лісами, меліоративними системами;  
132. подальшого комплексного вивчення напрямів і інтенсивності процесів міграції та перерозподілу радіонуклідів;      подальшого комплексного вивчення напрямів і інтенсивності процесів міграції та перерозподілу радіонуклідів;  
133. підтримки системи моніторингу бар'єрних функцій елементів навколишнього природного середовища та критичних шляхів міграції радіонуклідів за межі зони відчуження;      підтримки системи моніторингу бар'єрних функцій елементів навколишнього природного середовища та критичних шляхів міграції радіонуклідів за межі зони відчуження;  
134. мінімізації негативного екологічного впливу зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення на суміжні території;      подоланні негативного екологічного впливу зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення на суміжні території;  
135. удосконалення системи управління діяльністю в зоні відчуження з використанням сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій, підтримання у постійній готовності регіональної складової єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;      удосконалення системи управління діяльністю в зоні відчуження з використанням сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій, підтримання в постійній готовності регіональної складової єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;  
136. розроблення нормативно-правової бази для функціонування об'єктів зони відчуження з урахуванням особливостей правового режиму цієї зони.      розроблення нормативно-правової бази для функціонування об'єктів зони відчуження з урахуванням особливостей правового режиму цієї зони.  
137. Для удосконалення системи поводження з РАВ у зоні відчуження необхідно:      Для удосконалення системи поводження з РАВ у зоні відчуження необхідно:  
138. підвищити бар'єрні властивості пунктів локалізації РАВ;      підвищити бар'єрні властивості пунктів локалізації РАВ;  
139. розробити систему вилучення, сортування, підготовки, контейнеризації, тимчасового зберігання та захоронення РАВ на базі комплексу "Вектор";      розробити систему вилучення, сортування, підготовки, контейнеризації, тимчасового зберігання та захоронення РАВ на базі комплексу "Вектор";  
140. провести класифікацію пунктів локалізації РАВ за рівнем небезпеки та створити систему їх захисту від впливу зовнішніх факторів;      провести класифікацію пунктів локалізації РАВ за рівнем небезпеки та створити систему їх захисту від впливу зовнішніх факторів;  
141. скласти повний кадастр РАВ;   -117- Абдуллін О.Р.
Надати у програмі повну інформацію про виконані роботи зі складення кадастру РАВ.  
Відхилено   завершити роботи із складення повного кадастру РАВ;  
    -118- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "завершити роботи із складення повного кадастру РАВ;"  
Враховано    
142. удосконалити систему проведення моніторингу щодо поводження з РАВ.      удосконалити систему проведення моніторингу щодо поводження з РАВ.  
143. З метою перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему слід:      З метою перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему слід:  
144. зменшити імовірність руйнування об`єкта шляхом стабілізації його конструкцій;      зменшити імовірність руйнування об`єкта шляхом стабілізації його конструкцій;  
145. здійснити заходи, спрямовані на зменшення наслідків у разі його руйнування;      здійснити заходи, спрямовані на зменшення наслідків у разі його руйнування;  
146. збільшити ядерну безпеку об'єкта;   -119- Абдуллін О.Р.
Зняти декларативність фраз.  
Відхилено   підвищити рівень ядерної безпеки об'єкта;  
    -120- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "підвищити рівень ядерної безпеки об'єкта;"  
Враховано    
147. забезпечити медико-соціальний захист персоналу;      забезпечити медико-соціальний захист персоналу;  
148. здійснити довгострокові заходи щодо перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему.      здійснити довгострокові заходи щодо перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему.  
149. Виконання робіт і досліджень у зоні відчуження, в тому числі щодо поводження з РАВ, супроводжуватиметься аналізом ефективності та контролем їх якості. Цей напрям потребує розроблення відповідних методичних документів.      Виконання робіт і досліджень у зоні відчуження, у тому числі щодо поводження з РАВ, супроводжуватиметься аналізом ефективності та контролем їх якості. Цей напрям потребує розроблення відповідних методичних документів.  
150. Складовою частиною Національної програми є виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття", щодо якого досягнуто домовленості між країнами "великої сімки" і Україною. Виконання Плану фінансується згідно з Рамковою угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні, ратифікованою Законом України від 4 лютого 1998 року № 80.      Складовою частиною Національної програми є виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття", щодо якого досягнуто домовленості між країнами "Великої сімки" і Україною. Виконання Плану фінансується згідно з Рамковою угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні, ратифікованою Законом України від 4 лютого 1998 року № 80.  
151. Поетапне виконання робіт, пов'язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, повинне узгоджуватися з відповідними розділами Національної програми.      Поетапне виконання робіт, пов'язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, повинне узгоджуватися з відповідними розділами Національної програми.  
152. Проведення радіаційного моніторингу на території, що зазнала радіоактивного забруднення      Проведення радіаційного моніторингу на території, що зазнала радіоактивного забруднення.  
153. Для реалізації цього завдання слід:   -121- Кабінет Міністрів України
Додати нову частину такого змісту: "удосконалити систему радіаційного моніторингу, забезпечити оновлення її нормативно-методичної бази, обладнання та приладів;"  
Враховано   Для реалізації цього завдання слід: удосконалити систему радіаційного моніторингу, забезпечити оновлення її нормативно-методичної бази, обладнання та приладів;  
154. своєчасно надавати інформацію для обґрунтованого прийняття рішень щодо забезпечення радіаційного захисту населення;      своєчасно надавати інформацію для обґрунтованого прийняття рішень щодо забезпечення протирадіаційного захисту населення;  
155. постійно проводити оцінку дієвості чи ефективності заходів, пов'язаних із зменшенням доз опромінення;      постійно проводити оцінку дієвості чи ефективності заходів, пов'язаних із зменшенням доз опромінення;  
156. забезпечувати органи виконавчої влади та населення інформацією щодо величини дози опромінення та її динаміки, що необхідно для проведення медичних, епідеміологічних, екологічних, соціальних та інших видів наукових досліджень, у тому числі - з уточнення дозиметричних і радіоекологічних моделей, методичних аспектів моніторингу.   -122- Гавриш С.Б.
Додати абзац наступного змісту: "Інформація про величину дози опромінення та її динаміку публікується в офіційному друкованому органі."  
Враховано   забезпечувати органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та населення інформацією щодо величини дози опромінення та її динаміки, що необхідно для проведення медичних, епідеміологічних, екологічних, соціальних та інших видів наукових досліджень, у тому числі - з уточнення дозиметричних і радіоекологічних моделей, методичних аспектів моніторингу. Інформація про величину дози опромінення та її динаміку публікується в офіційних друкованих органах.  
157. Радіаційний моніторинг на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, включає:      Радіаційний моніторинг на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, включає:  
158. дозиметричну паспортизацію населених пунктів;      дозиметричну паспортизацію населених пунктів;  
159. установлення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів, лікарських рослин.      установлення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів, лікарських рослин.  
160. Дозиметричною паспортизацією буде охоплено близько 2200 населених пунктів з 12 областей. Паспортизація проводитиметься щороку, а її результати будуть доводитися до відома органів виконавчої влади та широких верств населення.   -123- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "Дозиметричною паспортизацією буде охоплено населені пункти, що належать до усіх зон радіоактивного забруднення, з періодичністю, визначеною нормативними документами. Паспортизація проводитиметься щороку а її результати будуть доводитися до відома органів виконавчої влади та широких верств населення."  
Враховано   Дозиметричною паспортизацією буде охоплено населені пункти, що належать до усіх зон радіоактивного забруднення, з періодичністю, визначеною нормативними документами. Паспортизація проводитиметься щороку, а її результати будуть доводитися до відома органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та широких верств населення.  
    -124- Симоненко П.М.
Результати паспортизації слід доводити перш за все до відома органів "місцевого самоврядування", а потім - виконавчої влади.  
Враховано    
161. Дозиметричний моніторинг складається з відбору проб та їх радіохімічного і спектрометричного аналізу, вимірювання вмісту радіонуклідів в організмі людини, визначення доз опромінення осіб, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, аналізу розподілу радіонуклідів для розрахунку доз зовнішнього опромінення, контрольних вимірювань зазначених показників для оцінки якості результатів дозиметричної паспортизації, дозиметричних паспортів. Цей моніторинг проводитиметься на основі науково обґрунтованої програми.   -125- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
абзац вилучити  
Враховано    
162. Оптимальність радіаційного моніторингу відповідно до завдань, передбачених розділами Національної програми, ґрунтуватиметься на досвіді роботи, пов'язаної з виконанням програм моніторингових досліджень за весь післяаварійний період.   -126- Абдуллін О.Р.
Дати грунтовні пояснення у програмі: які саме програми моніторингових досліджень здійснені, на яких територіях і у яких обсягах.  
Відхилено   Оптимальність радіаційного моніторингу відповідно до завдань, передбачених Національною програмою, ґрунтуватиметься на досвіді роботи, пов'язаної з виконанням програм моніторингових досліджень за весь післяаварійний період.  
163. Гарантії якості моніторингу забезпечуватимуться на основі системних вимог до всіх його елементів, які буде визначено у відповідному регламенті.      Гарантії якості моніторингу забезпечуватимуться на основі системних вимог до всіх його елементів, які буде визначено у відповідному регламенті.  
164. Рішення з виконання завдань мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи прийматимуться з урахуванням результатів дозиметричного та радіаційного моніторингу, економічних і соціально-психологічних факторів;      Рішення з виконання завдань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи прийматимуться з урахуванням результатів дозиметричного та радіаційного моніторингу, економічних і соціально-психологічних факторів;  
165. 3) соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, економічна реабілітація територій, що зазнали радіоактивного забруднення, і переведення їх до категорії чистих.   -127- Пустовойтенко В.П.
Передбачити забезпечення формування бюджетних норм та конкретних заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема у м. Славутич.  
Враховано частково   3) соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, економічна реабілітація територій, що зазнали радіоактивного забруднення, і переведення їх до категорії чистих.  
166. Основними завданнями цього напряму є:      Основними завданнями цього напряму є:  
167. забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; більш широке залучення регіонів до забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;   -128- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
слова : "більш широке залучення регіонів до забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;" вилучити  
Враховано   забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;;  
168. створення умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення; удосконалення порядку переведення зазначених територій до категорій чистих;   -129- Симоненко П.М.
Замінити другу частину другого абзацу наступним :" розробка і реалізація заходів щодо реабілітації забруднених населених пунктів з відповідним бюджетним фінансуванням".  
Враховано   створення умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення; розробка і реалізація заходів щодо реабілітації забруднених населених пунктів з відповідним бюджетним фінансуванням;  
169. удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення ефективнішого соціального захисту населення та реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення;      удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення ефективнішого соціального захисту населення та реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення;  
170. підвищення рівня радіоекологічних знань та поінформованості населення, у тому числі осіб, які здійснюють заходи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.      підвищення рівня радіоекологічних знань та поінформованості населення, у тому числі осіб, які здійснюють заходи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.  
171. Забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи      Забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
172. Досвід роботи, пов'язаної з виконанням Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у 1991 - 2001 роках, свідчить, що стратегічні завдання із соціального захисту цих громадян визначено правильно. У першу чергу під захист були взяті найбільш уразливі верстви населення (інваліди і діти), безпосередні учасники ліквідації, жителі населених пунктів, розташованих на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.   -130- Кабінет Міністрів України
Цифру "2001" замінити на "2005";  
Враховано   Досвід роботи, пов'язаної з виконанням Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у 1991 - 2005 роках, свідчить, що стратегічні завдання із соціального захисту цих громадян визначено правильно. Передовсім під захист були взяті найбільш уразливі верстви населення (інваліди і діти), безпосередні учасники ліквідації, жителі населених пунктів, розташованих на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.  
173. Національною програмою визначено основні групи громадян, які потребують пріоритетності у соціальному захисті, а саме:   -131- Гавриш С.Б.
Абзац викласти у наступній редакції і послідовності: " діти, інваліди, хворі, пенсіонери, учасники ліквідації, населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, евакуйовані особи або громадяни, які відселені із зазначених територій."  
Враховано частково   Національною програмою визначено основні групи громадян, які потребують пріоритетності в соціальному захисті, а саме:  
174. інваліди;      інваліди;  
175. діти;      діти;  
176. хворі;      хворі;  
177. учасники ліквідації ;      учасники ліквідації ;  
178. населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення;      населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення;  
179. евакуйовані особи або громадяни, які відселені із зазначених територій.      евакуйовані особи або громадяни, які відселені із зазначених територій.  
180. Для соціального захисту громадян перелічених категорій необхідно передусім удосконалити:   -132- Кабінет Міністрів України
Після слова "Для" додати слова "підвищення ефективності"  
Враховано   Для підвищення ефективності соціального захисту громадян перелічених категорій необхідно передусім удосконалити:  
181. механізм фінансування заходів, що проводяться на виконання положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";      механізм фінансування заходів, що проводяться на виконання положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";  
182. механізм забезпечення адресного соціального захисту шляхом створення банку даних усіх категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.   -133- Симоненко П.М.
у передостанньому абзаці викреслити перший рядок, замінивши його словом "Завершити".  
Враховано   завершити створення банку даних усіх категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
    -134- Кабінет Міністрів України
Слова "шляхом створення" замінити словами "з використанням створеного"  
Відхилено    
183. Важливою складовою роботи з виконання зазначеного Закону України є переселення громадян на чисту територію та поліпшення житлових умов осіб, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.      Важливою складовою роботи з виконання зазначеного вище Закону України є переселення громадян на чисту територію та поліпшення житлових умов осіб, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
184. Для реалізації цього Закону України необхідно поліпшити житлові умови членів сімей учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та переселенцям, які перебувають на квартирному обліку починаючи з 1990 року (усього 24773 сім'ї). На 1 січня 2002 р. у зоні безумовного (обов'язкового) відселення залишилося проживати 1656 сімей, з них бажають відселитися 876. Крім того для поліпшення житлових умов на квартирному обліку перебуває 23716 сімей потерпілих категорії 2.   -135- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "На 1 січня 2006 року на квартирному обліку перебуває 45 тис. сімей постраждалих громадян, з них 10,5 тис. сімей інвалідів, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися житлом протягом року; 14,5 тис. сімей переселенців з радіоактивно забруднених територій, які мають право на позачергове забезпечення житлом; 20 тис. сімей громадян, що належать до категорії 2, які також мають право на позачергове забезпечення житлом. Крім того потребують першочергового відселення 860 сімей, що проживають у зоні безумовного (обов'язкового)відселення."  
Враховано   На 1 січня 2006 року на квартирному обліку перебуває 45 тис. сімей постраждалих громадян, із них 10,5 тис. сімей інвалідів, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися житлом протягом року; 14,5 тис. сімей переселенців з радіоактивно забруднених територій, які мають право на позачергове забезпечення житлом; 20 тис. сімей громадян, що належать до категорії 2, які також мають право на позачергове забезпечення житлом. Крім того, потребують першочергового відселення 860 сімей, що проживають у зоні безумовного (обов'язкового)відселення.  
185. Створення умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення; більш широке залучення регіонів до забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, удосконалення порядку переведення зазначених територій до категорії чистих   -136- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Назву частини викласти у такій редакції :"Створення умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення."  
Враховано   Створення умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення.  
186. Одним з найбільш важливих питань мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи є повернення територій, що зазнали радіоактивного забруднення, до нормального життя, забезпечення людей роботою, надання можливості містам, районам, іншим населеним пунктам і громадянам для реалізації свого економічного потенціалу.      Одним з найбільш важливих питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є повернення територій, що зазнали радіоактивного забруднення, до нормального життя, забезпечення людей роботою, надання можливості реалізувати свій економічний потенціал містам, районам, іншим населеним пунктам і громадянам.  
187. Відновлення територій, що зазнали радіоактивного забруднення, стає дуже важливим чинником у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і провадитиметься за двома напрямами:   -137- Симоненко П.М.
У четвертому абзаці - не "двома", а "трьома" напрямами. Зміст третього напряму : " розробка і реалізація заходів щодо реабілітації забруднених населених пунктів з відповідним бюджетним фінансуванням".  
Враховано   Відновлення територій, що зазнали радіоактивного забруднення, стає дуже важливим чинником у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і проводитиметься за трьома напрямами: розробка і реалізація заходів щодо реабілітації забруднених населених пунктів з відповідним бюджетним фінансуванням;  
188. створення умов для її економічної реабілітації та розвитку;      створення умов для її економічної реабілітації та розвитку;  
189. більш широке залучення регіонів до забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у місцях їх компактного проживання.   -138- Кабінет Міністрів України
Частину вилучити. Додати частини такого змісту: розширення виробничої та соціально-побутової інфраструктури на радіоактивно забруднених територіях та у місцях компактного проживання осіб, переселених внаслідок Чорнобильської катастрофи. У процесі здійснення заходів за зазначеними напрямами передбачається використовувати можливості регіонів для забезпечення соціального захисту постраждалих. Удосконалення порядку переведення зазначених територій до категорії чистих та перегляд меж зон радіоактивного забруднення дадуть змогу скасувати ряд обмежень стосовно розвитку різних галузей господарства на таких територіях, а отже, розширити перелік виробництв та вироблюваної продукції, створити нові робочі місця, підвищити ефективність використання бюджетних коштів.  
Враховано частково   розширення виробничої та соціально-побутової інфраструктури на радіоактивно забруднених територіях та у місцях компактного проживання осіб, переселених внаслідок Чорнобильської катастрофи. У процесі здійснення заходів за зазначеними напрямами передбачається використовувати можливості регіонів для забезпечення соціального захисту постраждалих. Удосконалення порядку перегляду меж зон радіоактивного забруднення дадуть змогу скасувати ряд обмежень стосовно розвитку різних галузей господарства на таких територіях, а отже, розширити перелік виробництв та вироблюваної продукції, створити нові робочі місця, підвищити ефективність використання бюджетних коштів.  
190. При цьому першочерговими завданнями є:      При цьому першочерговими завданнями є:  
191. розширення сфери нетрадиційних видів зайнятості громадян;      розширення сфери видів зайнятості громадян;  
192. створення належних умов праці в сільській місцевості, гнучкої і багатогалузевої системи робочих місць відповідно до пріоритетних напрямів розвитку агропромислової інтеграції, розширення діапазону неаграрних видів діяльності різних соціально-демографічних груп сільського населення;   -139- Кабінет Міністрів України
Слова "агропромислової інтеграції" замінити на "агропромислового виробництва"  
Враховано   створення належних умов праці в сільській місцевості, гнучкої і багатогалузевої системи робочих місць відповідно до пріоритетних напрямів розвитку агропромислового виробництва, розширення діапазону неаграрних видів діяльності різних соціально-демографічних груп сільського населення;  
193. створення умов для забезпечення кількісної та якісної відповідності робочих місць кадрам;   -140- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "створення умов для організації необхідної кількості робочих місць і кадрів;"  
Враховано   створення умов для організації необхідної кількості робочих місць і кадрів;  
194. нормалізація процесів відтворення робочої сили відповідно до цільових орієнтирів соціально-економічного розвитку регіону.      нормалізація процесів відтворення робочої сили відповідно до цільових орієнтирів соціально-економічного розвитку регіону.  
195. Для розв'язання цих завдань необхідно здійснити у 2002 - 2005 роках комплекс заходів, спрямованих на збільшення місткості ринку праці у цей період, створення нових робочих місць, оптимізацію структури зайнятості відповідно до вимог ринкової економіки. Це дасть змогу у наступний період (2006 - 2010 роки) забезпечити повну економічну реабілітацію зазначених територій, раціональну та збалансовану зайнятість населення з урахуванням кон'юнктури регіонального ринку праці, потреб виробництва і соціальних пріоритетів розвитку регіонів. Передбачається також підвищити основні економічні показники (у тому числі щодо зайнятості населення) областей, значна частина території яких зазнала радіоактивного забруднення, до рівня середніх по Україні.      Для розв'язання цих завдань необхідно здійснити у період до 2010 року комплекс заходів, спрямованих на збільшення місткості ринку праці, створення нових робочих місць, оптимізацію структури зайнятості відповідно до вимог ринкової економіки. Це дасть змогу забезпечити повну економічну реабілітацію зазначених територій, раціональну та збалансовану зайнятість населення з урахуванням кон'юнктури регіонального ринку праці, потреб виробництва і соціальних пріоритетів розвитку регіонів. Передбачається також підвищити основні економічні показники (у тому числі щодо зайнятості населення) областей, значна частина території яких зазнала радіоактивного забруднення, до рівня середніх по Україні.  
196. Невід'ємним елементом стратегії економічної реабілітації та розвитку економіки територій, що зазнали радіоактивного забруднення, є розроблення та застосування пілотних проектів стабілізації зайнятості населення для окремих районів або населених пунктів з використанням коштів державного і місцевого бюджетів. Передбачається залучення до розроблення таких проектів зарубіжних і вітчизняних інвестицій з поступовим зменшенням частки державних коштів, призначених для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В результаті цього вивільнятимуться кошти для створення додаткових робочих місць і працевлаштування незайнятого населення. Метою розроблення та застосування таких проектів є забезпечення зайнятості населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та у місцях компактного переселення; створення пільгових умов оподаткування підприємницької діяльності; залучення, захист і використання вітчизняних і зарубіжних інвестицій до відродження традиційних галузей і спеціалізації цих територій, підвищення ефективності господарювання в окремих регіонах. При цьому необхідно враховувати наявні в районі ресурси, у тому числі трудові, а також спеціалізацію району в обласному поділі праці, рівень радіаційного забруднення та компактність проживання населення, його професійно-кваліфікаційний склад.   -141- Матвієнко П.В.
Вилучити слова : "з поступовим зменшенням частки державних коштів, призначених для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи."  
Відхилено   Невід'ємним елементом стратегії економічної реабілітації та розвитку економіки територій, що зазнали радіоактивного забруднення, є розроблення та застосування пілотних проектів стабілізації зайнятості населення для окремих районів або населених пунктів з використанням коштів державного і місцевого бюджетів. Передбачається залучення до розроблення таких проектів зарубіжних і вітчизняних інвестицій з поступовим зменшенням частки державних коштів, призначених для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У результаті цього вивільнятимуться кошти для створення додаткових робочих місць і працевлаштування незайнятого населення. Метою розроблення та застосування таких проектів є забезпечення зайнятості населення, яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та у місцях компактного переселення; створення пільгових умов оподаткування підприємницької діяльності; залучення, захист і використання вітчизняних і зарубіжних інвестицій до відродження традиційних галузей і спеціалізації цих територій, підвищення ефективності господарювання в окремих регіонах. При цьому необхідно враховувати наявні в районі ресурси, у тому числі трудові, а також спеціалізацію району в обласному поділі праці, рівень радіаційного забруднення та компактність проживання населення, його професійно-кваліфікаційний склад.  
197. Перевагу у соціальному захисті та економічній реабілітації повинні мати ті населені пункти, які у 2002 - 2005 роках будуть переведені із зони безумовного (обов'язкового) відселення до зони гарантованого добровільного відселення.   -142- Кабінет Міністрів України
Додати частину такого змісту: Відновлюються роботи із забезпечення населення, яке проживає на забруднених територіях, газом та якісною питною водою.  
Враховано   Перевагу в соціальному захисті та економічній реабілітації повинні мати ті населені пункти, які до 2010 року будуть переведені із зони безумовного (обов'язкового) відселення до зони гарантованого добровільного відселення. Відновлюються роботи із забезпечення населення, яке проживає на забруднених територіях, газом та якісною питною водою.  
    -143- Матвієнко П.В.
Додати частину такого змісту : Повністю завершується газифікація населених пунктів, які розташовані в зоні радіоактивного забруднення та в місцях компактного переселення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
Враховано частково    
198. Удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення ефективнішого соціального захисту населення та реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення.      Удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення ефективнішого соціального захисту населення та реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення.  
199. Основними завданнями цього напряму є:      Основними завданнями цього напряму є:  
200. визначення механізму проведення розрахунку видатків за безоплатне оперативне лікування, передбачене Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";   -144- Матвієнко П.В.
Частину доповнити наступним : "Розробити Державну програму "Реабілітація забруднених населених пунктів і переведення їх до категорії чистих".  
Враховано   визначення механізму проведення розрахунку видатків за безоплатне оперативне лікування, передбачене Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; розробка Державної програми "Реабілітація забруднених населених пунктів ";  
201. врегулювання питань надання пільгових кредитів тим, хто проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, і потребує поліпшення житлових умов, а також переселенцям;      врегулювання питань надання пільгових кредитів тим, хто проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, і потребує поліпшення житлових умов, а також переселенцям;  
202. розроблення механізму забезпечення адресності виплат компенсацій громадянам, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та доплати тим, які працюють на цій території;   -145- Симоненко П.М.
Абзац вилучити, оскільки це завдання вже реалізоване.  
Враховано    
203. удосконалення механізму фінансування харчування дітей у школах і дошкільних закладах, а також виплати компенсацій на дітей, які не відвідують ці заклади.      удосконалення механізму фінансування харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх закладах, а також виплати компенсацій на дітей, які не відвідують ці заклади.  
204. Підвищення рівня радіоекологічних знань та поінформованості населення, у тому числі осіб, які здійснюють заходи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи   -146- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Назву частини викласти у такій редакції : Підвищення рівня радіоекологічних знань та поінформованості населення, у тому числі працівників освіти, медичної галузі, аграрного сектору та харчової промисловості шляхом післядипломного та інших форм навчання, видання інформаційних довідників, пам'яток та ін.  
Враховано   Підвищення рівня радіоекологічних знань та поінформованості населення, у тому числі працівників освіти, охорони здоров'яі, аграрного сектору та харчової промисловості шляхом післядипломного та інших форм навчання, видання інформаційних довідників, пам'яток тощо.  
205. Психологічний вплив наслідків Чорнобильської катастрофи на населення виявився насамперед у тому, що люди опинилися у незвичних для них умовах, коли вони зазнають дії невідомого їм чинника, який не сприймається органами почуттів, а оцінка можливих наслідків його впливу трактується багатьма джерелами інформації по-різному. Як правило, у людей більшу довіру викликають гіпертрофовані судження і висловлення про важкі наслідки, заподіяні здоров'ю, або непідтверджені відомості про зв'язок впливу радіації з природними аномаліями.   -147- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
частину викласти у такій редакції : Психологічний вплив наслідків Чорнобильської катастрофи на населення виявився насамперед у тому, що люди опинилися у незвичних для них умовах, коли вони зазнають дії невідомого їм чинника, який не сприймається органами чуття, в умовах відсутності об'єктивної офіційної оцінки можливих наслідків.  
Враховано   Психологічний вплив наслідків Чорнобильської катастрофи на населення виявився насамперед у тому, що люди опинилися у незвичних для них умовах, коли вони зазнають дії невідомого їм чинника, який не сприймається органами чуття, в умовах відсутності об'єктивної офіційної оцінки можливих наслідків.  
206. Дефіцит знань про наслідки аварійного опромінення для здоров'я людей був використаний багатьма політиками з метою посилення психологічного напруження як на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, так і за їх межами, навіть за межами України. У значної частини населення склалася суб'єктивна оцінка щодо ризиків, пов'язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи.   -148- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
частину викласти у такій редакції : У значної частини населення склалася суб'єктивна оцінка щодо ризиків, пов'язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи.  
Враховано   У значної частини населення склалася суб'єктивна оцінка щодо ризиків, пов'язаних із наслідками Чорнобильської катастрофи.  
207. Основними завданнями цього напряму є:      Основними завданнями цього напряму є:  
208. підтримка необхідного рівня радіоекологічних знань осіб, які здійснюють заходи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи;      підтримка необхідного рівня радіоекологічних знань осіб, які здійснюють заходи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;  
209. проведення роз'яснювальної роботи серед усіх верств населення щодо наслідків Чорнобильської катастрофи та шляхів їх мінімізації, а також постійне забезпечення населення достовірною інформацією.      проведення роз'яснювальної роботи серед усіх верств населення щодо наслідків Чорнобильської катастрофи та шляхів їх подолання, а також постійне забезпечення населення достовірною інформацією.  
210. 3. Механізм виконання робіт, передбачених Національною програмою, включає:   -149- Павловський М.А.
Додатково включити наступне:" використання українських технологій, обладнання та приладів."  
Враховано   3. Механізм виконання робіт, передбачених Національною програмою, включає: використання українських технологій, обладнання та приладів;  
211. систему контролю їх якості;      систему контролю їх якості;  
212. наукове супроводження виконання цих робіт;      наукове супроводження виконання цих робіт;  
213. фінансування зазначених робіт за пріоритетами;   -150- Абдуллін О.Р.
Визначити конкретні пріоритети.  
Відхилено   фінансування зазначених робіт за пріоритетами;  
214. кадрове забезпечення.      кадрове забезпечення.  
215. Система контролю якості робіт, передбачених Національною програмою      Система контролю якості робіт, передбачених Національною програмою.  
216. Виконання робіт, передбачених Національною програмою, потребує створення системи контролю якості отриманих їх з метою забезпечення гарантії достовірності результатів досліджень, придатності їх як для прийняття рішень, так і для інформування громадськості. Впровадження цієї системи повинно стати невід'ємною складовою діяльності, спрямованої на оцінку забруднення навколишнього середовища, його впливу на здоров'я людей.   -151- Кабінет Міністрів України
Слово "їх" замінити на слово "результатів"  
Враховано   Виконання робіт, передбачених Національною програмою, потребує створення системи контролю якості отриманих результатів з метою забезпечення гарантії достовірності результатів досліджень, придатності їх як для прийняття рішень, так і для інформування громадськості. Впровадження цієї системи повинно стати невід'ємною складовою діяльності, спрямованої на оцінку забруднення навколишнього середовища, його впливу на здоров'я людей.  
217. У рамках Національної програми контроль якості у таких сферах, як збереження здоров'я, соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяких інших галузях буде забезпечуватися експертною оцінкою отриманих результатів.      У рамках Національної програми контроль якості в таких сферах, як збереження здоров'я, соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяких інших сферах буде забезпечуватися експертною оцінкою отриманих результатів.  
218. Наукове супроводження виконання робіт, передбачених Національною програмою      Наукове супроводження виконання робіт, передбачених Національною програмою.  
219. Наукове супроводження необхідне для виконання робіт за усіма напрямами, передбаченими Національною програмою. Слід виділити обов'язковість постійної координації науково-дослідних робіт з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема удосконалення системи наукових розробок, приладів, методик тощо. Для цього необхідно:      Наукове супроводження необхідне для виконання робіт за усіма напрямами, передбаченими Національною програмою. Слід виділити обов'язковість постійної координації науково-дослідних робіт з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема удосконалення системи наукових розробок, приладів, методик тощо. Для цього необхідно:  
220. провести аналіз ефективності та оптимізації подальшого здійснення заходів;   -152- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "провести аналіз ефективності здійснення всього комплексу заходів з протирадіаційного, медичного, соціально-економічного і психологічного захисту постраждалих та його оптимізувати;"  
Враховано   провести аналіз ефективності здійснення всього комплексу заходів з протирадіаційного, медичного, соціально-економічного і психологічного захисту постраждалих та оптимізувати його;  
221. визначити динаміку впливу Чорнобильської катастрофи на стан здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;   -153- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
частину викласти у такій редакції : Забезпечити своєчасне отримання науково валідизованих даних про динаміку впливу Чорнобильської катастрофи на стан здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
Враховано   забезпечити своєчасне отримання науково валідизованих даних про динаміку впливу Чорнобильської катастрофи на стан здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
222. провести аналіз системи радіоекологічного моніторингу та визначення шляхів його оптимізації;   -154- Кабінет Міністрів України
частину викласти у такій редакції: "проаналізувати функціонування системи радіаційного моніторингу та визначити шляхи її оптимізації;"  
Враховано   проаналізувати функціонування системи радіаційного моніторингу та визначити шляхи її оптимізації;  
223. провести аналіз нормативно-правових актів з питань радіаційного захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і підготовку пропозицій щодо їх удосконалення;   -155- Кабінет Міністрів України
частину викласти у такій редакції: "удосконалити нормативно-правові акти з питань протирадіаційного захисту постраждалих;"  
Враховано   удосконалити нормативно-правові акти з питань протирадіаційного захисту постраждалих;  
224. забезпечити застосування різноманітних економічних важелів для розвитку території, що зазнала радіоактивного забруднення;      забезпечити застосування різноманітних економічних важелів для розвитку території, що зазнала радіоактивного забруднення;  
225. провести комплексну оцінку стану території зони відчуження як джерела радіоекологічної небезпеки, основного захисного бар'єра та об'єкта реабілітації.   -156- Кабінет Міністрів України
Після слова "реабілітації" додати "та визначити перспективу подальшого використання цієї території.  
Враховано   провести комплексну оцінку стану території зони відчуження як джерела радіоекологічної небезпеки, основного захисного бар'єра та об'єкта реабілітації, і визначити перспективу подальшого використання цієї території.  
226. У сучасних умовах, ураховуючи досвід роботи щодо організації науки у розвинутих західних країнах, будуть посилені науково-прикладні та цільові пошукові теоретичні дослідження в рамках Національної програми.   -157- Павловський М.А.
В абзаці слово "західних" вилучити. Додати речення додатковим абзацом наступного змісту: " розробка приладів, пристроїв, ліків, обладнання для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи."  
Враховано частково   У сучасних умовах, ураховуючи досвід роботи щодо організації науки у розвинутих західних країнах, будуть посилені науково-прикладні та цільові пошукові теоретичні дослідження в рамках Національної програми з метою розробки приладів, пристроїв, ліків, обладнання для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.  
227. Першочерговими завданнями є:      Першочерговими завданнями є:  
228. виявлення та вивчення складних процесів і наслідків Чорнобильської катастрофи, які впливають на стан здоров'я людей і навколишнього природного середовища;   -158- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: " продовження вивчення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на стан здоров'я людей та навколишнє природне середовище;"  
Враховано   продовження вивчення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на стан здоров'я людей та навколишнє природне середовище;  
229. удосконалення системи заходів, спрямованих на стимулювання виробництва чистої продукції, розвиток економіки території, що зазнала радіоактивного забруднення;      удосконалення системи заходів, спрямованих на стимулювання виробництва чистої продукції, розвиток економіки території, що зазнала радіоактивного забруднення;  
230. забезпечення науково обґрунтованого використання коштів для здійснення заходів із соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і мінімізації її наслідків;      забезпечення науково обґрунтованого використання коштів для здійснення заходів із соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і подолання її наслідків;  
231. широке впровадження результатів роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи в практику запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.      широке впровадження результатів роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи в практику запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.  
232. Розроблятимуться моделі міграції радіонуклідів у навколишньому природному середовищі у післяаварійних умовах. Це забезпечить науково обґрунтоване прогнозування радіаційної обстановки на майбутнє.      Розроблятимуться моделі міграції радіонуклідів у навколишньому природному середовищі у післяаварійних умовах. Це забезпечить науково обґрунтоване прогнозування радіаційної обстановки на майбутнє.  
233. Великий науково-прикладний досвід, який накопичено за минулі роки, щодо належного моніторингу навколишнього природного середовища, проведення епідеміологічних та медичних досліджень буде адаптовано і використано для розвитку систем запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, аварійного реагування. Важливе значення має координація міжнародних досліджень чорнобильської спрямованості на виконання завдань, передбачених Національною програмою.      Великий науково-прикладний досвід, який накопичено за минулі роки, щодо належного моніторингу навколишнього природного середовища, проведення епідеміологічних та медичних досліджень буде адаптовано і використано для розвитку систем запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, аварійного реагування. Важливе значення має координація міжнародних досліджень чорнобильської спрямованості на виконання завдань, передбачених Національною програмою.  
234. Досвід роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи може стати міжнародним надбанням, передусім стосовно координації виконання наукових досліджень за напрямами:   -159- Симоненко П.М.
Перелік завдань доповнити детальним вивченням питання впливу дозоутворювальних радіонуклідів на здоров'я населення після 20 років від дня аварії.  
Враховано   Досвід роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи є унікальним у світі і з урахуванням законодавства щодо інтелектуальної власності може стати пріоритетним міжнародним надбанням України, передусім стосовно координації виконання наукових досліджень за напрямами: детального вивчення питання впливу дозоутворювальних радіонуклідів на здоров'я населення після 20 років від дня аварії;  
    -160- Кабінет Міністрів України
Після слова "досліджень" додати "та робіт за"  
Відхилено    
    -161- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
частину викласти в такій редакції : Досвід роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи є унікальним в світі і може стати пріоритетним міжнародним надбанням України, передусім стосовно координації виконання наукових досліджень за напрямами:  
Враховано    
    -162- Павловський М.А.
Після слова катастрофи додати наступне: " з урахуванням законодавства щодо інтелектуальної власності".  
Враховано    
235. організація дій щодо аварійного реагування на короткостроковому етапі;   -163- Кабінет Міністрів України
Слова "короткостроковому етапі" замінити на "ранньому етапі аварії"  
Враховано   організації дій щодо аварійного реагування на ранньому етапі аварії;  
236. вивчення основних закономірностей міграції радіонуклідів у навколишньому природному середовищі у післяаварійний період;      вивчення основних закономірностей міграції радіонуклідів у навколишньому природному середовищі в післяаварійний період;  
237. розроблення принципів комплексної оцінки ефективності заходів щодо мінімізації можливих техногенних аварій;      розроблення принципів комплексної оцінки ефективності заходів щодо подолання можливих техногенних аварій;  
238. проведення епідеміологічних досліджень медичних наслідків Чорнобильської катастрофи;      проведення епідеміологічних досліджень медичних наслідків Чорнобильської катастрофи;  
239. вивчення синергетичних ефектів різних шкідливих факторів;   -164- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
абзац викласти у такій редакції : вивчення синергічної дії ефектів різних шкідливих факторів на здоров'я людини;  
Враховано   вивчення синергічної дії ефектів різних шкідливих факторів на здоров'я людини;  
240. оцінка залежності ефективності заходів від ландшафту;      оцінки залежності ефективності заходів від ландшафту;  
241. медичний аналіз захворюваності серед учасників ліквідації;      медичного аналізу захворюваності серед учасників ліквідації;  
242. вивчення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на біоту зони відчуження;      вивчення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на біоту зони відчуження;  
243. вивчення відновлювальних процесів у природних екосистемах;      вивчення відновлювальних процесів у природних екосистемах;  
244. оцінка ефективності непрямих протирадіаційних заходів;      оцінки ефективності непрямих протирадіаційних заходів;  
245. розроблення технологій поводження із забрудненою продукцією сільського господарства;      розроблення технологій поводження із забрудненою продукцією сільського господарства;  
246. уточнення ролі геологічного середовища у відновленні територій, що зазнали радіоактивного забруднення;      уточнення ролі геологічного середовища у відновленні територій, що зазнали радіоактивного забруднення;  
247. проведення генетичного моніторингу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з першочерговим обстеженням дітей та осіб дітородного віку;      проведення генетичного моніторингу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з першочерговим обстеженням дітей та осіб дітородного віку;  
248. вивчення закономірностей виникнення та перебігу хвороб, що визначають стан здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідизації та смертності серед них, а також пошук засобів, спрямованих на пом'якшення негативних наслідків катастрофи у віддалені періоди;   -165- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
абзац викласти у такій редакції : вивчення закономірностей розвитку та перебігу хвороб, смертності від захворювань, що визначають стан здоров'я контингентів населення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також розробка медичних засобів, спрямованих на пом'якшення негативних наслідків катастрофи у віддаленому періоді після опромінення;  
Враховано   вивчення закономірностей розвитку та перебігу хвороб, смертності від захворювань, що визначають стан здоров'я контингентів населення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також розробка медичних засобів, спрямованих на пом'якшення негативних наслідків катастрофи у віддаленому періоді після опромінення;  
249. визначення критеріїв формування груп підвищеного ризику розвитку найбільш поширених захворювань, які призводять до інвалідності, серед осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;   -166- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
абзац викласти у такій редакції : визначення факторів ризику розвитку найбільш поширених захворювань, які призводять до інвалідності, серед осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
Враховано   визначення факторів ризику розвитку найбільш поширених захворювань, які призводять до інвалідності, серед осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
250. удосконалення існуючих і розроблення нових економічних та малоінвазивних методів діагностики і лікування, реабілітації та профілактики, спрямованих на збереження та відновлення стану здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.   -167- Абдуллін О.Р.
Доопрацювати абзац з метою доцільності розроблення нових методів діагностики.  
Відхилено   удосконалення існуючих і розроблення нових економічних та малоінвазивних методів діагностики і лікування, реабілітації та профілактики, спрямованих на збереження та відновлення стану здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
251. З урахуванням набутого досвіду передбачається розвивати комплексну взаємозв'язану систему підходів до мінімізації не тільки об'єктивних наслідків Чорнобильської катастрофи, а й суб'єктивних її факторів. Елементами такої системи є:      З урахуванням набутого досвіду передбачається розвивати комплексну взаємозв'язану систему підходів до подолання не лише об'єктивних наслідків Чорнобильської катастрофи, а й суб'єктивних її факторів. Елементами такої системи є:  
252. підвищення рівня радіологічних знань усіх верств населення стосовно радіаційних аварій та ядерних катастроф, засобів і способів колективного та індивідуального захисту;      підвищення рівня радіологічних знань усіх верств населення стосовно радіаційних аварій та ядерних катастроф, засобів і способів колективного та індивідуального захисту;  
253. визначення моделей взаємодії усіх гілок влади, державних і громадських організацій, засобів масової інформації в передаварійний, аварійний і післяаварійний період;   -168- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
абзац викласти у такій редакції : визначення моделей та створення дієвої системи та оперативних планів взаємодії центральних та місцевих органів влади, медичних, наукових установ, державних і громадських організацій, засобів масової інформації на випадок аварійних ситуацій; із забезпеченням оперативної взаємодії на міжнародному рівні;  
Враховано   визначення моделей і створення дієвої системи та оперативних планів взаємодії центральних та місцевих органів влади, медичних, наукових установ, державних і громадських організацій, засобів масової інформації на випадок аварійних ситуацій із забезпеченням оперативної взаємодії на міжнародному рівні;  
254. вивчення закономірностей формування у населення суб'єктивної думки стосовно наслідків опромінення з метою можливого коригування цього процесу.      вивчення закономірностей формування в населення суб'єктивної думки стосовно наслідків опромінення з метою можливого коригування цього процесу.  
255. Забезпечення фінансовими ресурсами робіт, передбачених Національною програмою   -169- Кабінет Міністрів України
Назву викласти у такій редакції: "Фінансування робіт, передбачених Національною програмою"  
Враховано   Фінансування робіт, передбачених Національною програмою.  
    -170- Абдуллін О.Р.
Надати пояснення, чому фінансування програми до 2010 року не зменшується а збільшується. Принцип фінансування має бути протилежним. Пояснити чому існує диспропорція у фінансуванні доплат за роботу на забруднених територіях і медичного обслугоування; перебільшені обсяги фінансування інформаційного забезпечення; відсутнє пояснення щодо інших громадських організацій; перебільшені кошти на підтриму екологічно безпечного стану.  
Враховано частково    
    -171- Пустовойтенко В.П.
Визначити, яким чином буде виконуватися Програма у випадку неповного її фінансування. Пояснити, чи узгоджувалися фінансові витрати на виконання Програми з проектом Державного бюджету на 2003 рік.  
Відхилено    
256. Обсяг забезпечення фінансовими ресурсами заходів з виконання пріоритетних завдань Національної програми розрахований відповідно до вимог Законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та на основі прогнозу зміни чисельності всіх категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно з таблицею.   -172- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "Обсяги видатків із держаного бюджету на виконання пріоритетних завдань Національної програми на 2006-2010 роки розраховані відповідно до вимог Законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та на основі прогнозу зміни чисельності всіх категорій постраждалих згідно з таблицею, що додається.  
Враховано   Обсяги видатків із держаного бюджету на виконання пріоритетних завдань Національної програми на 2006-2010 роки розраховані відповідно до досягнутого рівня фінансування вимог законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Обсяги видатків із державного бюджету на виконання пріоритетних завдань Національної програми на 2006 - 2010 роки викладені у додатку що додається.  
    -173- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Після слів " розраховані відповідно до " додати слова :" досягнутого рівня фінансування"; слова :" та на основі прогнозу зміни чисельності всіх категорій постраждалих згідно з таблицею, що додається" вилучити; додати абзац у такій редакції : Обсяги видатків із державного бюджету на виконання пріоритетних завдань Національної програми на 2006 - 2010 роки викладені у додатку що додається."  
Враховано    
257. Щороку центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання робіт з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, разом з експертами - провідними спеціалістами, які відповідають за виконання конкретних заходів Національної програми, розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України прогнозні розрахунки обсягу фінансування робіт з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи з урахуванням пріоритетних напрямів і показників цієї Програми на відповідний рік.   -174- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Завдяки реабілітаційним процесам і заходам, передбаченим Національною програмою, буде повернуто частину території зони відчуження для господарського використання, що дає можливість на окремі бюджетні програми суттєво зменшити обсяги видатків.  
Враховано   Завдяки реабілітаційним процесам і заходам, передбаченим Національною програмою, буде повернуто частину території зони відчуження для господарського використання, що дає можливість на окремі бюджетні програми суттєво зменшити обсяги видатків.  
258. Розрахунок обсягу забезпечення фінансовими ресурсами проводиться на підставі результатів аналізу стану виконання Національної програми за минулий період (з урахуванням позитивних і негативних наслідків) та на основі прогнозів радіаційної, екологічної, соціальної та економічної ситуації. Обсяг забезпечення фінансовими ресурсами заходів коригується Згідно з державним бюджетом на відповідний рік і пріоритетами Національної програми з внесенням пропозицій на розгляд Кабінету Міністрів України.   -175- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : У загальних обсягах видатків не враховані видатки за бюджетними програмами (пільги на житлово-комунальні послуги, придбання палива громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; пільги на користування транспортом та зв'язком громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), що віднесені на субвенції.  
Враховано   У загальних обсягах видатків не враховані видатки за бюджетними програмами (пільги на житлово-комунальні послуги, придбання палива громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; пільги на користування транспортом та зв'язком громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), що віднесені на субвенції.  
259. Національна програма фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Щорічний обсяг видатків на передбачені нею заходи визначається Законом України про Державний бюджет України.   -176- Симоненко П.М.
Абзац викласти у наступній редакції: " Національна програма фінансується за рахунок державного цільового чорнобильського фонду, який є складовою державного бюджету. Щорічно видатки фонду затверджуються законом про Державний бюджет України в обсягах не менших , ніж передбачено розділом " Обсяг видатків з державного бюджету України на виконання пріоритетних завдань Національної програми."  
Враховано частково   Щороку центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання робіт з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, разом з експертами- провідними спеціалістами, які відповідають за виконання конкретних заходів Національної програми, розробляють і вносять на розгляд Кабінету Міністрів України прогнозні розрахунки обсягу фінансування робіт з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи з урахуванням пріоритетних напрямів і показників Національної програми на відповідний рік. Розрахунок обсягу забезпечення фінансовими ресурсами проводиться на підставі результатів аналізу стану виконання Національної програми за минулий період (з урахуванням позитивних і негативних наслідків) і на основі науковообґрунтованих прогнозів радіаційної, екологічної, соціальної та економічної ситуації. Щорічний обсяг видатків на передбачені Національною програмою заходи коригується Кабінетом Міністрів України згідно з Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік і пріоритетами Національної програми.  
    -177- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції : Щороку центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання робіт з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, разом з експертами- провідними спеціалістами, які відповідають за виконання конкретних заходів Національної програми, розробляють і вносять на розгляд Кабінету Міністрів України прогнозні розрахунки обсягу фінансування робіт з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи з урахуванням пріоритетних напрямів і показників цієї Програми на відповідний рік.  
Враховано    
    -178- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
Останній абзац цього пункту викласти у такій редакції : "Щорічний обсяг видатків, на передбачені Національною програмою заходи, коригується Кабінетом Міністрів України згідно з державним бюджетом на відповідний рік і пріоритетами Національної програми.  
Враховано    
    -179- Кабінет Міністрів України
Додати нові частини у такій редакції : Розрахунок обсягу забезпечення фінансовими ресурсами проводиться на підставі результатів аналізу стану виконання Національної програми за минулий період (з урахуванням позитивних і негативних наслідків) і на основі науково-обґрунтованих прогнозів радіаційної, екологічної, соціальної та економічної ситуації. Щорічний обсяг видатків, на передбачені Національною програмою заходи, коригується згідно з державним бюджетом на відповідний рік і пріоритетами Національної програми з внесенням пропозицій на розгляд Кабінету Міністрів України.  
Враховано частково    
260. Кадрове забезпечення      Кадрове забезпечення.  
261. Основними напрямами кадрового забезпечення виконання Національної програми є:      Основними напрямами кадрового забезпечення виконання Національної програми є:  
262. підготовка і перепідготовка фахівців з питань соціального, радіаційного та медичного захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;      підготовка і перепідготовка фахівців з питань соціального, протирадіаційного та медичного захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
263. підвищення кваліфікації керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які здійснюють заходи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.      підвищення кваліфікації керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які здійснюють заходи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.  
264. Досвід роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи висвітлюватиметься у засобах масової інформації, монографіях, підручниках, посібниках.      Досвід роботи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи висвітлюватиметься у засобах масової інформації, монографіях, підручниках, посібниках.  
265. Провідні вчені та спеціалісти узагальнюватимуть досвід ефективного виконання пріоритетних завдань Національної програми. Навчальні плани та програми спрямовуватимуться на поглиблення знань керівників і спеціалістів з радіоекології, радіаційного захисту, радіометрії, радіобіології, радіаційної медицини, соціально-економічних проблем ліквідації наслідків техногенних катастроф. Для навчання використовуватимуться комп'ютерні засоби, ділові ігри, тренування з прийняття рішень у надзвичайних ситуаціях.   -180- Абдуллін О.Р.
Абзац викласти стисло і конкретно.  
Відхилено   Провідні вчені та спеціалісти узагальнюватимуть досвід ефективного виконання пріоритетних завдань Національної програми. Навчальні плани та програми спрямовуватимуться на поглиблення знань керівників і спеціалістів з радіоекології, протирадіаційного захисту, радіометрії, радіобіології, радіаційної медицини, соціально-економічних проблем ліквідації наслідків техногенних катастроф. Для навчання використовуватимуться комп'ютерні засоби, ділові ігри, тренування з прийняття рішень у надзвичайних ситуаціях.  
266. ІІІ. Очікувані результати      ІІІ. Очікувані результати.  
267. Виконання Національної програми гарантуватиме в умовах економічної нестабільності проведення невідкладних заходів, що спрямовані на збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх соціальний та радіаційний захист, дасть змогу забезпечити досягнення основних показників здоров'я цих осіб на рівні показників здоров'я відповідних верств населення, яке проживає на чистих територіях.   -181- Абдуллін О.Р.
Є заперечення щодо існування "економічної нестабільності" у весь період дії Національної програми.  
Враховано   Виконання Національної програми гарантуватиме проведення невідкладних заходів спрямованих на збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне лікування постраждалих, їх соціальний та радіаційний захист.  
    -182- Грязєв А.Д.
Руденко Г.Б.
частину викласти у такій редакції : Виконання Національної програми гарантуватиме проведення невідкладних заходів, що спрямовані на збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне лікування постраждалих, їх соціальний та радіаційний захист.  
Враховано    
268. За напрямами зміцнення та підтримки бар'єрів радіаційної безпеки на всій території зони посиленого радіоекологічного контролю середньорічні дози додаткового опромінення населення не перевищуватимуть допустимі рівні; для зони гарантованого добровільного відселення у період до 2005 року - не менш як у 70 відсотків, а у період до 2010 року - не менш як у 90 відсотків населених пунктів дози будуть не більші від установлених рівнів. Зазначені показники (70 і 90 відсотків) будуть досягнуті і для зони безумовного (обов'язкового) відселення.   -183- Абдуллін О.Р.
Доопрацювати абзац з визначенням конкретних населених пунктів.  
Відхилено   За напрямами зміцнення та підтримки бар'єрів радіаційної безпеки на всій території зони посиленого радіоекологічного контролю середньорічні дози додаткового опромінення населення не перевищуватимуть допустимі рівні, для зони гарантованого добровільного відселення - не менш як у 80 відсотків населених пунктів. Зазначені показники будуть досягнуті і для зони безумовного (обов'язкового) відселення.  
    -184- Кабінет Міністрів України
Частину викласти у такій редакції: "За напрямами зміцнення та підтримки бар'єрів радіаційної безпеки на всій території зони посиленого радіоекологічного контролю середньорічні дози додаткового опромінення населення не перевищуватимуть допустимі рівні, для зони гарантованого добровільного відселення - не менш як у 80 відсотків населених пунктів. Зазначені показники будуть досягнуті і для зони безумовного (обов'язкового) відселення."  
Враховано    
269. У результаті виконання завдань Національної програми у 2002 - 2010 роках істотно (до 50 відсотків) зменшиться обсяг винесення радіонуклідів за межі зони відчуження. Цього буде досягнуто завдяки створенню науково обґрунтованої системи, що поєднає природні відновлювальні процеси з меліоративними, лісоохоронними та технічними заходами, які підвищать бар'єрні функції природно-техногенного комплексу зони відчуження.      У результаті виконання завдань Національної програми істотно (до 50 відсотків) зменшиться обсяг винесення радіонуклідів за межі зони відчуження. Цього буде досягнуто завдяки створенню науково обґрунтованої системи, що поєднає природні відновлювальні процеси з меліоративними, лісоохоронними та технічними заходами, які підвищать бар'єрні функції природно-техногенного комплексу зони відчуження.  
270. Передбачається здійснити заходи з перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. В результаті зменшиться негативний вплив цього об'єкта на навколишнє природне середовище, поліпшиться безпека зберігання РАВ. Реабілітаційні процеси та заходи дадуть можливість повернути частину території зони відчуження для господарського використання.      Передбачається здійснити заходи з перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. У результаті зменшиться негативний вплив цього об'єкта на навколишнє природне середовище, поліпшиться безпека зберігання РАВ. Реабілітаційні процеси та заходи дадуть можливість повернути частину території зони відчуження для господарського використання.  
271. Впровадження спеціального економічного режиму дасть змогу:      Впровадження спеціального економічного режиму дасть змогу:  
272. зменшити обсяг коштів на виплату допомоги з безробіття;      зменшити обсяг коштів на виплату допомоги з безробіття;  
273. стимулювати інноваційну діяльність і створення конкурентоспроможних виробництв, зокрема з вироблення сільськогосподарської продукції;      стимулювати інноваційну діяльність і створення конкурентоздатних виробництв, зокрема з вироблення сільськогосподарської продукції;  
274. сприяти підвищенню рівня трудової активності населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення;      сприяти підвищенню рівня трудової активності населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення;  
275. сприяти створенню умов для продуктивної зайнятості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і таким чином прискорити економічний розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення.      сприяти створенню умов для продуктивної зайнятості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і таким чином прискорити економічний розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення.  
276. Очікуваними результатами здійснення заходів Національної програми також є:      Очікуваними результатами здійснення заходів Національної програми також є:  
277. створення умов для сталого економічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення;      створення умов для сталого економічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення;  
278. збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок розвитку економічного потенціалу територій, що зазнали радіоактивного забруднення;      збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок розвитку економічного потенціалу територій, що зазнали радіоактивного забруднення;  
279. стимулювання та активізація підприємницької діяльності із запровадженням пільгових умов функціонування існуючих та створення нових підприємницьких структур, збільшення кількості малих підприємств;   -185- Абдуллін О.Р.
Пояснити суть стимулювання та активізації підприємницької діяльності.  
Відхилено   стимулювання та активізація підприємницької діяльності із запровадженням пільгових умов функціонування існуючих та створення нових підприємницьких структур, збільшення кількості малих підприємств;  
280. створення нових робочих місць.      створення нових робочих місць.  
281. Виконання Програми дасть змогу досягти у 2010 році економічних показників розвитку населених пунктів, розташованих на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, на рівні середніх по Україні та забезпечити соціальний захист постраждалого населення на належному рівні.   -186- Абдуллін О.Р.
Пояснити відсутність погодження Національної програми з Рівненською Волинською і Чернігівською областями. Надати розрахунки, що підтверджують прогнозоване "суттєве (до 50%) зменшення виносу радіонуклідів із зони відчуження за 8 років.  
Відхилено    
    -187- Атрошенко В.А.
До прийняття Закону України про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року доручити відповідним органам здійснити ретельну і об'єктивну перевірку стану радіоактивного забруднення територій. Зважено підходити до скорочення списку населених пунктів, що віднесені до зон радіоактивного забруднення. При доопрацюванні проекту закону особливу увагу приділити питанням погашення заборгованості із соціальних виплат, охорони здоров'я та працевлаштування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
Враховано як окреме доручення Кабінету Міністрів України   
    -188- Ващук К.Т.
Підтримуючи позицію Програми, що одним з найбільш важливих питань мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи є повернення територій, що зазнали радіоактивного забруднення, до нормального життя, забезпечення людей роботою, надання можливості містам, районам, іншим населеним пунктам і громадянам для реалізації свого економічного потенціалу, вважаємо за доцільне у Таблиці передбачити видатки на проведення необхідних протирадіаційних заходів (введення до раціону тварин кормових домішок, поліпшення луків, вапнування сінокосів і пасовищ тощо). У Програмі нічого не говориться про м. Київ та його мешканців. Пора звернути на це увагу.  
ередбачено у проекті Закону України про загальнодержавну програму ведення сільського господарства на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2005 - 2015 роки.   
    -189- Янковський М.А.
Здійснювати компенсаційні виплати постраждалим громадянам так, як це передбачено Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ст.. 30, ст..48), а саме у розмірах встановлених від мінімальної заробітної плати, а не від тих, які встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року за № 836 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". З метою зменшення заборгованості по компенсаційним виплатам постраждалим громадянам, та зниження соціальної напруги серед цієї категорії населення, здійснювати виплати інвалідам внаслідок аварії на ЧЕАС та пенсіонерам, органами, які виплачують пенсію, тобто відділеннями Пенсійних фондів, за рахунок коштів ПФ, з послідуючим відшкодуванням видатків з державного бюджету.  
Враховано в розділі "Фінансування робіт, передбачених Національною програмою" у пункті першому.