Кількість абзаців - 41 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження)   -1- Кабінет Міністрів України
Міністерство фінансів України. Враховуючи очікуваний негативний вплив законопроекту на доходну частину державного бюджету, законопроект не підтримується.  
Відхилено . Пропозиція не конкретна.  Про внесення змін до деяких законів України (щодо соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження)  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І.Внести такі зміни до законів України:      І.Внести такі зміни до законів України:  
5. 1.У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 11-12, ст.50; 2000, N 9, ст. 68; 2003, N 29, ст. 236, N 37, ст. 307; 2004, N 19, ст. 257):      1.У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 11-12, ст.50; 2000, N 9, ст. 68; 2003, N 29, ст. 236, N 37, ст. 307; 2004, N 19, ст. 257):  
6. 1)Статтю 1 доповнити визначенням термінів "зона спостереження і соціальна інфраструктура" такого змісту:      1)статтю 1 доповнити визначенням термінів "зона спостереження і "соціальна інфраструктура" такого змісту:  
7. "зона спостереження - територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, для населення, що проживає в цій зоні. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до абзацу чотири статті 45 Закону";   -2- Олуйко В.М.
Уточнити поняття зони спостереження.  
Відхилено Пропозиція не конкретна  "зона спостереження - територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на населення, що проживає в цій зоні. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до абзацу четвертого статті 45 цього Закону";  
    -3- Панасовський О.Г.
Поширити дію зони спостереження на територію теплових електростанцій.  
Відхилено . Пропозиція виходить за межі предмету Закону, до якого вносяться зміни   
    -4- Семинога А.І.
доповнити словами "... відходами та інших джерел іонізуючого випромінювання, для населення ... "  
Відхилено . За пропозицією зоною спостереження стане більша частина території країни.   
8. "соціальна інфраструктура - об'єкти, призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження атомних електростанцій, зокрема, заклади освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, комунікаційні об'єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі і споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні шляхи, системи зв'язку".   -5- Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України. Слова "заклади освіти" замінити словами "навчальні заклади", що відповідає статті 53 Конституції України.  
Враховано .  "соціальна інфраструктура - об'єкти, призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, культури і спорту, комунікаційні об'єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі і споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні шляхи сполучення, системи зв'язку".  
    -6- Кабінет Міністрів України
Міністерство палива та енергетики України. Перелік об'єктів соціальної інфраструктури призведе до значного підвищення тарифу на електроенергію, вироблену на АЕС. Тому пропонується скоротити перелік об'єктів з вилученням закладів освіти, культури і спорту.  
Відхилено . Пропозиція йде в розріз з метою проекту Закону.   
    -7- Прошкуратова Т.С.
Не варто давати поняття визначення соціальної інфраструктури, а натомість обумовити перелік об'єктів соціальної інфраструктури та їхню потужність щодо надання послуг у розрахунку на кількість населення.  
Відхилено . Складання переліку на запропонованих засадах зашкодить інтересам населення з менш потужною інфраструктурою   
    -8- Семинога А.І.
у словах "...яке проживає в зоні спостереження атомних електростанцій, зокрема ..." вилучити слова "... атомних електростанцій ..."  
Враховано .   
9. 2)У статті 5:      2)у частині першій статті 5:  
10. Абзац сьомий статті викласти в редакції:   -9- Кабінет Міністрів України
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Пропонуємо вилучити пропозицію щодо нової редакції абзацу сьомого статті 5, оскільки питання відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючої радіації життю та здоров'ю людей, а також майну фізичних осіб, визначено статтями 19-21 Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань". Вважаємо, що чинна редакція абзацу сьомого статті 5 є узагальнюючою і більше відповідає Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".  
Відхилено . Законопроект містить абзаци восьмий і дев'ятий , які розширюють права громадян.  абзац сьомий викласти в такій редакції:  
11. "забезпечення відшкодування шкоди, зумовленої радіаційним впливом";      "забезпечення відшкодування шкоди, зумовленої радіаційним впливом";  
12. доповнити статтю абзацом восьмим такого змісту:      доповнити абзацами восьмим-дев'ятим такого змісту:  
13. "створення правового і фінансового механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, та громадян, які проживають чи працюють в зонах спостереження";   -10- Семинога А.І.
доповнити словами "... ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерел іонізуючого випромінювання, ... "  
Відхилено . Не відповідає суті проекту Закону.  "створення правового і фінансового механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження; створення соціальної інфраструктури в зонах спостереження".  
    -11- Бронніков В.К.
замінити слова "...персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, та громадян..." на слова "...населення, яке проживає в зонах спостереження"  
Враховано .   
14. доповнити статтю абзацом дев'ятим такого змісту:       
15. "створення соціальної інфраструктури в зонах спостереження";       
16. У зв'язку з цим, абзаци восьмий-двадцять другий вважати відповідно абзацами десятим-двадцять четвертим.      У зв'язку з цим абзаци восьмий-двадцять другий вважати відповідно абзацами десятим-двадцять четвертим.  
17. 3)У статті 6:      3)частину другу статті 6:  
18. Абзац другий після слів "виконання державних програм забезпечення безпеки" доповнити словами: "включаючи реалізацію плану заходів щодо захисту населення, що проживає в зоні спостереження".   -12- Семинога А.І.
доповнити словами "... плану заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення ...  
Відхилено . Це передбачено Законом "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань "  після слів "виконання державних програм забезпечення безпеки" доповнити словами "включаючи реалізацію плану заходів щодо захисту населення, що проживає в зоні спостереження";  
19. 4)У статті 12 :      4)у статті 12 : у частині першій  
20. Абзац третій викласти в редакції:      абзац третій викласти в такій редакції:  
21. "встановлення особливого режиму енергоспоживання, створення соціальної інфраструктури та щорічний медичний моніторинг населення в зоні спостереження";   -13- Кабінет Міністрів України
Міністерство палива та енергетики України. Слова "та щорічний медичний моніторинг населення" вилучити, оскільки на цей час немає достатнього наукового обґрунтування чи відповідного міжнародного досвіду проведення такого моніторингу.  
Відхилено . Пропозиція не достатньо аргументована.  "встановлення особливого режиму енергоспоживання, створення соціальної інфраструктури та щорічний медичний моніторинг населення в зоні спостереження, який здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
    -14- Бронніков В.К.
Добавити слова "...спостереження, який здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"  
Враховано .   
22. абзац п'ятий вилучити;      абзац п'ятий виключити;  
23. Абзац шостий викласти в редакції:      частину шосту викласти в такій редакції:  
24. "Види, обсяги, джерела та порядок надання компенсацій, а також визначення територій, на які поширюються заходи соціально-економічної заінтересованості, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням місцевих органів державної влади і самоврядування на підставі науково-економічного обґрунтування".   -15- Кабінет Міністрів України
Міністерство палива та енергетики України. Слово "компенсацій" замінити словами "соціально-економічної компенсації ризику".  
Враховано   "Види, обсяги, джерела та порядок надання соціально-економічної компенсації ризику, а також визначення територій, на які поширюються заходи соціально-економічної заінтересованості, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням місцевих органів державної влади і самоврядування на підставі науково-економічного обґрунтування";  
25. 5)Статтю 20 доповнити абзацом наступного змісту:      5)статтю 20 доповнити абзацом такого змісту:  
26. "готують пропозиції щодо видів, обсягів, джерел надання компенсації ризику для громадян, які проживають чи працюють в зонах спостереження".   -16- Кабінет Міністрів України
Міністерство палива та енергетики України. Слова "компенсацій ризику" замінити словами "соціально-економічної компенсації ризику".  
Враховано .  "готують пропозиції щодо видів, обсягів, джерел надання соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження";  
27. 6)Статтю 32 доповнити абзацом десятим наступного змісту:      6)статтю 32 доповнити частиною десятою такого змісту:  
28. "Ліцензіат у межах своєї компетенції зобов'язаний забезпечити реалізацію заходів з підготовки соціальної інфраструктури в зоні спостереження для своєчасного реагування та подолання аварійної ситуації";      "Ліцензіат у межах своєї компетенції зобов'язаний забезпечити реалізацію заходів з підготовки соціальної інфраструктури в зоні спостереження для своєчасного реагування та подолання аварійної ситуації";  
29. У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.      У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою.  
30. 2. Внести до Закону України „Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №1, ст.1; 2000р., №38, ст.319, ст. 321) такі зміни:      2. У статті 17 Закону України „Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №1, ст.1; 2000р., №38, ст.319, ст. 321):  
31. У статті 17:       
32. Абзац перший доповнити реченнями такого змісту:      частину першу доповнити реченнями такого змісту:  
33. "Роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів у зоні спостереження повинні враховувати компенсацію ризику проживання або здійснення господарської діяльності у цій зоні. Обсяги компенсації ризику встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням місцевих органів державної влади і самоврядування на підставі науково-економічного обґрунтування ";   -17- Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України. Абзац четвертий пункту 2 щодо врахування компенсації ризику проживання або здійснення господарської діяльності у зоні спостереження у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію для відповідних споживачів не узгоджується з частиною першою статті 189 Господарського кодексу України, відповідно до якої ціна (тариф) є формою грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують суб'єкти господарювання. Оскільки компенсації ризику проживання або здійснення господарської діяльності не є складовою грошового визначення вартості, пункт 2 слід вилучити.  
Відхилено . Соціально-економічні компенсації ризику можуть входити до вартості продукції (робіт чи послуг).  "Роздрібні тарифи на електроенергію для населення, яке проживає в зоні спостереження, повинні враховувати соціально-економічні компенсації ризику проживання в цій зоні. Обсяги компенсації ризику встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на підставі науково-економічного обґрунтування ";  
    -18- Кабінет Міністрів України
Міністерство палива та енергетики України. Слова "компенсацію ризику" замінити словами "соціально-економічної компенсації ризику".  
Враховано .   
    -19- Прошкуратова Т.С.
Пільги на споживання електроенергії доцільніше надавати у вигляді не цінових, а адресних субсидій на певні ліміти споживання.  
Відхилено . Питання потребує вирішення в цілому для всіх видів пільг.   
34. Доповнити статтю абзацом п'ятим наступного змісту:      доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:  
35. "Регулювання тарифів на електричну енергію, вироблену на атомних електростанціях, здійснюється з урахуванням обсягів компенсації ризику споживачів у зоні спостереження";   -20- Кабінет Міністрів України
Міністерство палива та енергетики України. Слова "компенсацію ризику" замінити словами "соціально-економічної компенсації ризику".  
Враховано .  "Регулювання тарифів на електричну енергію, вироблену на атомних електростанціях, здійснюється з урахуванням обсягів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зоні спостереження".  
36. у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим -восьмим.      У зв'язку з цим частину п'яту - сьому вважати відповідно частиню шостою -восьмою.  
37. Доповнити статтю абзацом наступного змісту: "Примітка. Зона спостереження - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".      Доповнити приміткою такого змісту: "Примітка. Зона спостереження - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".  
38. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
39. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.   -21- Бронніков В.К.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
Враховано .  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
40. 2. Кабінету Міністрів України та місцевим органам державної влади і самоврядування в трьохмісячний термін розробити порядок обґрунтування та механізм надання компенсації ризику споживачам електроенергії в зоні спостереження.   -22- Бронніков В.К.
"протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити порядок обґрунтування та механізм надання компенсації ризику споживачам електроенергії в зоні спостереження".  
Враховано .  2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок обґрунтування та механізм надання компенсації ризику споживачам електроенергії в зоні спостереження з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування.