Кількість абзаців - 251 Таблиця поправок


Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"      Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. Внести зміни до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 36, ст. 317, 2001 р., N 25-26, ст. 131), виклавши його у такій редакції:   -1- Лобода М.В.
Пункт 1 законопроекту викласти в редакції: "Внести зміни до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 36, ст. 317; 2001 р., №25-26, ст.131; 2003 р., № 27, ст.209), виклавши його в такій редакції:".  
Враховано   Внести зміни до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 36, ст. 317; 2001 р., №25-26, ст.131; 2003 р., № 27, ст.209), виклавши його в такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ      "ЗАКОН УКРАЇНИ  
6. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів   -2- Біловол О.М.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори".  
Враховано   Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори  
7. Цей Закон з урахуванням міжнародних зобов'язань України встановлює правові засади державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначає повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки суб'єктів господарської діяльності і громадян, які беруть участь у такому обігу на території України.   -3- Біловол О.М.
Пропоную преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних та юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних та юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів.  
8. Розділ І.      Розділ І  
9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
10. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
11. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
12. аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу в Україні засоби і речовини синтетичного або природного походження, які не включені до Переліку, не віднесені до категорії наркотичних засобів і психотропних речовин міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та рішеннями Комісії ООН з наркотичних засобів, хімічна структура і властивості яких східні з хімічною структурою і властивостями наркотичних засобів, психотропних речовин, що включені до Переліку, відтворюють небезпечний вплив на здоров'я населення у разі зловживання ними та підлягають контролю в Україні;   -4- Біловол О.М.
Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні з хімічною структурою і властивостями наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;". Пропоную терміни у статті 1 викласти в алфавітному порядку.  
Враховано   аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні з хімічною структурою і властивостями наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;  
13. ввезення на митну територію України або вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;   -5- Біловол О.М.
Абзац третій статті 1 доповнити новим абзацом, зміст абзаців викласти в редакції: "ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на територію України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території іноземної держави на територію України; ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на територію України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території іноземної держави на територію України; ".  
Враховано   ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на територію України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території іноземної держави на територію України; вивезення (експорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів з території України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території України на територію іноземної держави;  
14. відпуск - реалізація чи безоплатна передача наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів визначеному одержувачу (споживачу);   -6- Лобода М.В.
Абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції: "відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів - реалізація чи безоплатна передача наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин визначеному одержувачу (споживачу);".  
Враховано   відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів - реалізація чи безоплатна передача наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин визначеному одержувачу (споживачу);  
15. виготовлення - усі процеси, за виключенням виробництва, в результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та (або) інших хімічних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів, що їх містять, або наркотичні (психотропні) лікарські засоби, а також перетворення одних наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів на інші;   -7- Лобода М.В.
Біловол О.М.
Абзаци п'ятий статті 1 викласти в такій редакції: "виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, включаючи рафінування (очищення від сторонніх домішок) та підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, у тому числі лікарські засоби, що їх містять;".  
Враховано   виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, включаючи рафінування (очищення від сторонніх домішок) та підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, у тому числі лікарські засоби, що їх містять;  
16. використання - діяльність, пов'язана із застосуванням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у виробництві, виготовленні, переробці, при розробленні, в медичній практиці, при проведенні експертиз, для науково-дослідної роботи, в навчальних цілях;   -8- Біловол О.М.
Лобода М.В.
Абзац шостий статті 1 виключити.  
Враховано    
17. виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі процеси, пов'язані з відокремленням наркотичних засобів і психотропних речовин з рослин, які їх містять, включених до Переліку, та (або) одержанням субстанцій (діючих речовин, що використовуються для виготовлення готових наркотичних і психотропних лікарських засобів) з рослинної сировини;   -9- Біловол О.М.
Абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції: "виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин із хімічних речовин та (або) рослин;".  
Враховано   виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин із хімічних речовин та (або) рослин;  
18. виробництво прекурсорів - усі процеси, пов'язані з одержанням прекурсорів, включених до Переліку, із будь-якої рослинної чи хімічної сировини;   -10- Лобода М.В.
Абзац восьмий статті 1 виключити.  
Враховано   дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин - документ установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, що дає право протягом визначеного строку здійснити ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин;  
    -11- Маркуш М.А.
Абзац восьмий статті 1 доповнити новим абзацом наступного змісту: "експортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, що перебуває під юрисдикцією країни експорту та здійснює з її території експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;".  
Відхилено    
19. зберігання - діяльність, пов'язана із забезпеченням відповідних вимог щодо охорони складських приміщень та обмеження доступу сторонніх осіб, забезпечення обліку наявності наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, проведення щоквартальної інвентаризації та надання звітності;   -12- Лобода М.В.
Абзац дев'ятий статті 1 виключити.  
Враховано   законний (легальний) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (далі - обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів) - види діяльності, пов'язані з: культивуванням рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, відпуском, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
20. знищення - фізичні чи хімічні зміни, через які наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і наркотичні (психотропні) лікарські засоби стають непридатними для подальшого їх використання або переробки;   -13- Біловол О.М.
Абзац десятий статті 1 виключити.  
Враховано    
21. квоти - встановлені Кабінетом Міністрів України річні обсяги наркотичних засобів і психотропних речовин, в межах яких здійснюється їх виробництво, виготовлення, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, зберігання на території України на підставі розрахунку потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах;   -14- Лобода М.В.
Біловол О.М.
Абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини - максимальна кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, встановлена Кабінетом Міністрів України згідно із міжнародними договорами України на підставі розрахункової потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, у межах яких здійснюється їх обіг;".  
Враховано   квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини - максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, встановлена Кабінетом Міністрів України згідно із міжнародними договорами України на підставі розрахункової потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, у межах яких здійснюється їх обіг;  
    -15- Маркуш М.А.
Абзац одинадцятий статті 1 доповнити новими абзацами наступного змісту: "квота на ввезення наркотичних засобів і психотропних речовин - максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин для постачання на внутрішній ринок України на рік, на який встановлені квоти Кабінетом Міністрів України, для задоволення внутрішніх потреб; квота на вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин - максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин для постачання на зовнішній ринок за міжнародними угодами та поповнення, у разі необхідності, квоти на ввезення наркотичних засобів і психотропних речовин на рік, на який встановлені квоти Кабінетом Міністрів України; квота на виробництво, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин - максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, що може бути виробленою, виготовленою в Україні для споживання на внутрішньому ринку та вивезення на рік, на який встановлені квоти Кабінетом Міністрів України; квота на зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин - максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, що зберігаються в Україні протягом року, на який встановлені квоти Кабінету Міністрів України;".  
Враховано частково    
22. Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України - спеціально уповноважений орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Комітет);   -16- Біловол О.М.
Абзац дванадцятий статті 1 виключити.  
Враховано    
    -17- Маркуш М.А.
Абзац дванадцятий статті 1викласти у такій редакції: "Комітет з контролю за наркотиками - спеціально уповноважений компетентний орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включений в офіційне видання Організації Об'єднаних Націй "Компетентні національні органи, що діють на підставі міжнародних договорів про контроль за наркотиками".  
Відхилено    
23. компетентний орган - компетентний орган окремої країни, яка приєдналась до міжнародних конвенцій у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діє у відповідності до цих міжнародних конвенцій, зареєстрований ООН;   -18- Лобода М.В.
Абзац тринадцятий статті 1 виключити.  
Враховано    
    -19- Маркуш М.А.
Абзац тринадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "компетентний орган - компетентний орган окремої країни у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включений в офіційне видання Організації Об'єднаних Націй. "Компетентні національні органи, що діють на підставі міжнародних договорів про контроль за наркотиками".  
Відхилено    
24. культивування рослин - посів і вирощування рослин, включених до Переліку, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини;   -20- Біловол О.М.
Абзац чотирнадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, - посів та (або) вирощування рослин, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів,".  
Враховано   культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, - посів та (або) вирощування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов; ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів господарювання, які отримали відповідні ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
    -21- Лобода М.В.
Доповнити абзац чотирнадцятий статті 1 новими абзацами такого змісту: "ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначених в ньому видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов; ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів господарювання, які отримали відповідні ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;".  
Враховано    
25. наркотичні засоби - речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, включені до Переліку, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними та підлягають контролю в Україні відповідно до законодавства, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в тому числі Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року з поправками, рішень Комісії ООН з наркотичних засобів;   -22- Біловол О.М.
Абзац п'ятнадцятий статті 1 викласти в редакції: "наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, обіг яких заборонено чи обмежено і підлягає контролю на території України згідно з законодавством України, міжнародними договорами України, зокрема, Єдиною конвенцією про наркотичні засоби 1961 року;".  
Враховано   наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, обіг яких заборонено чи обмежено і підлягає контролю на території України згідно із законодавством України, міжнародними договорами України, зокрема Єдиною конвенцією про наркотичні засоби 1961 року;  
26. наркотичний (психотропний) лікарський засіб -лікарський засіб, що містить один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до Таблиць ІІ і ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до Таблиці ІV Переліку, і підлягає контролю в Україні;   -23- Лобода М.В.
Абзац шістнадцятий статті 1 виключити, оскільки в остаточній редакції законопроекту міститься визначення терміну "препарат", який включає в себе це поняття.  
Враховано    
27. облік - система реєстрації результатів кількісного та якісного вимірювання обсягів наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів з метою контролю за їх обігом;   -24- Лобода М.В.
Абзац сімнадцятий статті 1 виключити.  
Враховано    
28. обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - види діяльності суб'єктів господарювання, пов'язані з культивуванням рослин, включених до Переліку, розробленням, виробництвом, виготовленням, переробкою, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (торгівлею), відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі митної території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, що дозволяються та контролюються згідно з законодавством України;".   -25- Біловол О.М.
Абзац вісімнадцятий статті 1 викласти в редакції: "законний (легальний) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (далі - обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів) - види діяльності, пов'язані з: культивуванням рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, відпуском, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;". Викласти цей абзац у алфавітному порядку.  
Враховано    
29. оптова реалізація (торгівля) - діяльність, пов'язана з придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної реалізації, іншим суб'єктам господарської діяльності. Включає як безпосередні комерційні зв'язки на умовах договорів купівлі-продажу та поставки між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язки між ними через торгівельних посередників;   -26- Біловол О.М.
Абзац дев'ятнадцятий статті 1 виключити.  
Враховано    
30. особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини - включені до списків N 1 і N 2 таблиці І Переліку наркотичні засоби і психотропні речовини, які не використовуються в медичних цілях та є особливо небезпечними для здоров'я населення;   -27- Біловол О.М.
Абзац двадцятий статті 1 виключити.  
Враховано    
31. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік) - наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори, згруповані у відповідні списки таблиць І - ІV, які підлягають контролю в Україні відповідно до законодавства, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, рішень Комісії ООН з наркотичних засобів;   -28- Лобода М.В.
Абзац двадцять перший статті 1 викласти в такій редакції: "Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (далі - Перелік) - згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць І-ІV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я і публікується в офіційних друкованих виданнях;".  
Враховано   Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (далі - Перелік) - згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць І-ІV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я і публікується в офіційних друкованих виданнях;  
32. переробка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - дії, в результаті яких здійснюються рафінування (очищення від сторонніх домішок), підвищення у препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, а також одержання на їх основі речовин, які не є наркотичними засобами, психотропними речовинами або прекурсорами;   -29- Біловол О.М.
Зміст абзацу двадцять другого статті 1 врахувати при визначенні поняття "виготовлення".  
Враховано    
33. перевезення - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у межах території України;   -30- Лобода М.В.
Абзац двадцять третій статті 1 викласти в такій редакції: "перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у межах території України;".  
Враховано   перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у межах території України;  
34. пересилання - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у внутрішніх та міжнародних поштових відправленнях;   -31- Біловол О.М.
Абзац двадцять четвертий статті 1 виключити.  
Враховано    
35. потреба в наркотичних засобах і психотропних речовинах - граничні кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, необхідні для забезпечення медичних, наукових та оборонних цілей України;   -32- Лобода М.В.
Абзац двадцять п'ятий статті 1 виключити.  
Враховано    
36. препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, включених до Переліку, та підлягає контролю в Україні;   -33- Біловол О.М.
Абзац двадцять шостий статті 1 викласти в такій редакції: "препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;".  
Враховано   препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
37. прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються при виробництві, виготовленні, переробці наркотичних засобів і психотропних речовин та можуть становити небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними, включені до Переліку, підлягають контролю в Україні відповідно до законодавства, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в тому числі Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року з поправками, рішень Комісії ООН з наркотичних засобів;   -34- Біловол О.М.
Абзац двадцять сьомий статті 1 викласти в такій редакції: "прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які часто використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, обіг яких обмежено і підлягає конролю на території України згідно із законодавством України, міжнародними договорами України, зокрема, Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;".  
Враховано   прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які часто використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, обіг яких обмежено і підлягає контролю на території України згідно із законодавством України, міжнародними договорами України, зокрема Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;  
38. придбання - діяльність, пов'язана із купівлею наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів з метою використання їх суб'єктом господарювання у власному виробництві цілях або для реалізації;   -35- Біловол О.М.
Абзац двадцять вомий статті 1 виключити.  
Враховано    
39. психотропні речовини - речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, включені до Переліку, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему, викликати порушення сприйняття або емоцій, або мислення, або поведінки і які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними та підлягають контролю в Україні відповідно до законодавства, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в тому числі Конвенції про психотропні речовини 1971 року з поправками, рішень Комісії ООН з наркотичних засобів;   -36- Лобода М.В.
Абзац двадцять дев'ятий статті 1 викласти в редакції: "психотропні речовини - речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, обіг яких заборонено чи обмежено і підлягає контролю на території України згідно із законодавством України, міжнародними договорами України, зокрема, Конвенцією про психотропні речовини 1971 року;".  
Враховано   психотропні речовини - речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, обіг яких заборонено чи обмежено і підлягає контролю на території України згідно із законодавством України, міжнародними договорами України, зокрема Конвенцією про психотропні речовини 1971 року;  
40. реалізація (торгівля) - діяльність суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язана із переданням права власності на наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і наркотичні (психотропні) лікарські засоби за кошти або боргові зобов'язання іншим власникам;   -37- Біловол О.М.
Абзац тридцятий статті 1 виключити.  
Враховано    
41. роздрібна реалізація (торгівля) - діяльність, пов'язана з продажем наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання;   -38- Лобода М.В.
Абзац тридцять перший статті 1 виключити.  
Враховано    
    -39- Маркуш М.А.
Абзац тридцять перший статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "реалізація (торгівля) - будь-які операції суб'єктів господарювання - юридичних осіб, що здійснюються за кошти або за цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і наркотичні (психотропні) лікарські засоби".  
Відхилено    
42. розроблення - застосування наукових результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів до початку їхнього виробництва чи використання;   -40- Біловол О.М.
Абзац тридцять другий статті 1 викласти в такій редакції: "розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин - застосування наукових досліджень та інших знань для планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або психотропних речовин;".  
Враховано   розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин - застосування наукових досліджень та інших знань для планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або психотропних речовин;  
43. розподіл - дії, в результаті яких відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, суб'єкти господарської діяльності одержують у встановлених для них розмірах наркотичні засоби, психотропні речовини, наркотичні (психотропні) лікарські засоби для здійснення обігу;   -41- Біловол О.М.
Абзац тридцять третій статті 1 викласти в редакції: "розподіл наркотичних засобів, психотропних речовин - дії, у результаті яких юридичні особи відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, одержують у встановлених для них розмірах наркотичні засоби, психотропні речовини для здійснення їх обігу;".  
Враховано   розподіл наркотичних засобів, психотропних речовин - дії, у результаті яких юридичні особи відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, одержують у встановлених для них розмірах наркотичні засоби, психотропні речовини для здійснення їх обігу;  
    -42- Маркуш М.А.
Абзац тридцять третій статті 1 доповнити новим абзацом наступного змісту: "розподіл установлених квот на наркотичні засоби і психотропні речовини - процедура, у результаті якої суб'єкти господарювання - юридичні особи отримують у встановлених для них розмірах наркотичні засоби або психотропні речовини для здійснення виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення за межі території України цих засобів і речовин;".  
Враховано редакційно    
44. сертифікат - спеціальний дозвіл єдиного міжнародного зразка, виданий на партію наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що ввозиться на митну територію України, вивозиться за межі митної території України або переміщується транзитом;   -43- Біловол О.М.
Абзац тридцять четвертий статті 1викласти в такій редакції: "дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів - документ установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, що дає право протягом визначеного строку здійснити ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин;".  
Враховано    
45. складські запаси - кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, які знаходяться на території України та призначені для:   -44- Лобода М.В.
Абзаци тридцять п'ятий та тридцять шостий статті 1 виключити, оскільки термін не застосовується в положеннях законопроекту.  
Враховано    
46. споживання в Україні для медичних і наукових цілей;       
47. використання в Україні для виробництва, переробки та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;       
48. вивезення з України, але не включають кількостей наркотичних засобів і психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що знаходяться в межах України у розпорядженні суб'єктів господарської діяльності для здійснення ними медичних і наукових функцій;       
49. у вигляді спеціальних складських запасів.       
50. спеціальні складські запаси - кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, які знаходяться на території України у розпорядженні Кабінету Міністрів України для забезпечення спеціальних урядових цілей, а також у випадку виключних обставин державного значення;       
51. спеціальний рецептурний бланк - бланк рецепту для виписування хворому за медичним призначенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів, форми, встановленої Міністерством охорони здоров'я;   -45- Лобода М.В.
Абзац тридцять сьомий статті 1 виключити.  
Враховано    
    -46- Маркуш М.А.
Абзац тридцять восьмий статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "територія - будь-яка частина будь-якої країни, що вважається окремою одиницею для цілей застосування системи видачі сертифікатів (окремих дозволів), передбаченої міжнародними договорами України, для здійснення експортно-імпортних операцій;".  
Відхилено    
52. транзит - митний режим, відповідно до якого наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і наркотичні (психотропні) лікарські засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів на митній території України.   -47- Біловол О.М.
Абзац тридцять дев'ятий статті 1 викласти в такій редакції: "транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів через територію України - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї іноземної держави на територію іншої іноземної держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на території України".  
Враховано   транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів через територію України - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї іноземної держави на територію іншої іноземної держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин на території України.  
53. Стаття 2. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю в Україні   -48- Лобода М.В.
Назву статті 2 викласти в такій редакції: "Наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори та їх класифікація".  
Враховано   Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори та їх класифікація  
54. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які підлягають контролю в Україні, включаються у Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з урахуванням їх доцільності використання у медичній практиці і застосовуваних згідно з законодавством заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць:   -49- Біловол О.М.
Абзац перший частини першої статті 2 викласти в такій редакції: "Наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори з урахуванням застосовуваних згідно із законодавством України заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку:".  
Враховано   Наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори з урахуванням застосовуваних згідно із законодавством України заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку:  
    -50- Маркуш М.А.
У частині першій статті 2 слова "наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" виключити, оскільки у статті 1 проекту надане визначення Переліку, і повну його назву можна не застосовувати по всьому тексту законопроекту.  
Враховано редакційно    
55. таблиця І містить особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні заборонено згідно з законодавством України та міжнародними договорами, а також рослини, включені до списку N 3, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, і обіг яких в Україні допускається лише для промислових цілей;   -51- Лобода М.В.
Абзац другий частини першої статті 2 викласти в такій редакції: "таблиця І містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2 та № 3 обіг яких на території України заборонено згідно із законодавством України. Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І допускається лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону;".  
Враховано   таблиця І містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2 та № 3, обіг яких на території України заборонено згідно із законодавством України, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону;  
56. таблиця ІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством України та міжнародними договорами;   -52- Біловол О.М.
Абзац третій частини першої статті 2 викласти в такій редакції: "таблиця ІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно із законодавством України;".  
Враховано   таблиця ІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено і стосовно яких установлюються заходи контролю згідно із законодавством України;  
57. таблиця ІІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких може допускатись виключення деяких заходів контролю згідно з законодавством України та міжнародними договорами;   -53- Біловол О.М.
Абзац четвертий частини першої статті 2 викласти в такій редакції: "таблиця ІІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю згідно із законодавством України;".  
Враховано   таблиця ІІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю згідно із законодавством України;  
58. таблиця ІV містить прекурсори, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством України та міжнародними договорами.   -54- Біловол О.М.
Абзац п'ятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції: "таблиця ІV містить прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно із законодавством України".  
Враховано   таблиця ІV містить прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено і стосовно яких установлюються заходи контролю згідно із законодавством України.  
59. Перелік затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету.   -55- Біловол О.М.
Частину другу статті 2 викласти в статті 1, де дається визначення "Переліку", в такій редакції: "Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я і публікується в офіційних друкованих виданнях".  
Враховано   Обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну речовину, які включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу наркотичного засобу або психотропної речовини, яка в ньому міститься; якщо препарат містить не один наркотичний засіб чи не одну психотропну речовину, а кілька наркотичних засобів або психотропних речовин, які включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, щодо обігу яких встановлено різний режим контролю, то його обіг підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу того із засобів або тієї з речовин, що підлягає більш суворим заходам контролю. Препарати, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, і тому ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легко доступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть за рішенням Кабінету Міністрів України вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом, встановлених цим Законом. Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, що міститься в препаратах, зазначених у частині четвертій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.  
60. Стаття 3. Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів   -56- Лобода М.В.
Назву статті 3 викласти в такій редакції: "Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори".  
Враховано   Стаття 3. Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори  
61. Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів складається з цього Закону, інших законів України і виданих відповідно до них нормативно-правових актів.   -57- Біловол О.М.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції: "Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори складається з цього Закону, інших законів України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів".  
Враховано   Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори складається з цього Закону, інших законів України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.  
    -58- Маркуш М.А.
Маркуш М.А.
Назву статті 3 доповнити словами "та державна політика у цій сфері". У частині першій статті 3 слово "виданих" замінити на слово "прийнятих".  
Враховано редакційно    
62. Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади видають нормативно-правові акти щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів лише у випадках, передбачених законами України.   -59- Лобода М.В.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади видають нормативно-правові акти щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів лише у випадках, передбачених законами України".  
Враховано   Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади видають нормативно-правові акти щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів лише у випадках, передбачених законами України. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори, то застосовуються правила міжнародного договору. Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  
    -60- Біловол О.М.
Частини третю, четверту та п'яту статті 3 викласти окремою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву цієї статті викласти в редакції: "Стаття. Державна політика в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано    
63. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та запобігання їх витоку із легального обігу у незаконний обіг спрямована на встановлення суворого контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, обмеження їх обігу виключно медичними, промисловими, науковими і навчальними цілями, скорочення попиту на наркотичні засоби і психотропні речовини, зменшення шкоди від наслідків незаконного їх вживання, а також на скорочення кількості правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.   -61- Лобода М.В.
Частину третю статті 3 викласти в такій редакції: "Державна політика в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів спрямовується на: визначення основних принципів і напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів і додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори;".  
Враховано   Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів спрямовується на: визначення основних принципів і напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів і додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори;  
64. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та запобігання їх витоку із легального обігу у незаконний обіг ґрунтується на наступних принципах:   -62- Біловол О.М.
Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції: "запобігання витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів із законного (легального) обігу в незаконний (нелегальний) обіг; скорочення незаконного попиту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та зменшення шкоди від наслідків їх незаконного вживання; встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; заборону пропаганди та обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин; сприяння засобам масової інформації в ефективній підтримці заходів впровадження державної політики щодо формування у громадян здорового способу життя і негативне ставлення до незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;".  
Враховано   запобігання витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів із законного (легального) обігу в незаконний (нелегальний) обіг;  
65. переважне право на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, для суб'єктів господарської діяльності державної форми власності;      скорочення незаконного попиту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та зменшення шкоди від наслідків їх незаконного вживання;  
66. ліцензування усіх видів діяльності (крім розподілу), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;      встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
67. координація діяльності органів виконавчої влади;      координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
68. пріоритетність заходів із запобігання витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із легального обігу до незаконного обігу та правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, стимулювання діяльності, спрямованої на антинаркотичну пропаганду;      заборону пропаганди та обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин; сприяння засобам масової інформації в ефективній підтримці заходів впровадження державної політики щодо формування у громадян здорового способу життя і негативне ставлення до незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;  
69. державна підтримка наукових досліджень щодо наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, контролю за їх обігом, протидії зловживанню ними;   -63- Лобода М.В.
Абзаци шостий та сьомий частини четвертої статті 3 викласти в такій редакції: "створення умов для проведення наукових досліджень, впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано   створення умов для проведення наукових досліджень, впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
70. розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів на багатосторонній та двосторонній основі.      розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів.  
71. Центральні органи виконавчої влади, уповноважені на рішення завдань у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів та у сфері запобігання їх витоку із легального обігу у незаконний обіг, в межах своєї компетенції організують виконання законодавства України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.   -64- Біловол О.М.
Частину п'яту статті 3 виключити. Зміст врахувати у відповідних статтях законопроекту.  
Враховано    
72. Стаття 4. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   -65- Лобода М.В.
Статтю 4 перенести до розділу ІІІ "Умови здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів" остаточної редакції законопроекту, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту. Назву статті викласти в такій редакції" "Стаття. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів"  
Враховано    
73. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці ІV Переліку і наркотичних (психотропних) лікарських засобів на території України дозволяється з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи, експертної чи оперативно-розшукової діяльності, або в навчальних цілях.   -66- Лобода М.В.
Частину першу статті 4 доповнити новою частиною, виклавши їх зміст в такій редакції: "Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, дозволяється в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону. Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, дозволяється за призначенням лікаря у медичних цілях, а також у ветеринарній медицині та в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону".  
Враховано    
74. Обіг прекурсорів, включених до списку №2 таблиці ІV Переліку на території України дозволяється з метою застосування у цілях, передбачених частиною першою цієї статті, а також промислових цілях (крім виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і наркотичних (психотропних) лікарських засобів), дозволених законодавством України, та контролюється відповідно до цього Закону.   -67- Біловол О.М.
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції: "на території України встановлюються обмеження на обіг прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, передбачені статтями 29, 32, 33 та 34 цього Закону".  
Враховано    
75. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, а у передбачених ним випадках - в порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.       
76. Стаття 5. Спеціально уповноважений орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   -68- Лобода М.В.
Назву статті 5 викласти в такій редакції: "Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано   Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  
    -69- Маркуш М.А.
Назву статті 5 доповнити словами "та його повноваження".  
Враховано редакційно    
77. Спеціально уповноважений орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:   -70- Лобода М.В.
Абзаци перший та другий частини першої статті 5 об'єднати і викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я в межах своєї компетенції:".  
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я в межах своєї компетенції:  
78. Комітет - компетентний орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;       
79. приймає участь у формуванні державної політики у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;   -71- Біловол О.М.
Абзац третій частини першої статті 5 доповнити новими абзацами і викласти зміст цих абзаців в такій редакції: "забезпечують реалізацію державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розробляє та затверджує відповідно до закону нормативно-правові акти у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;"  
Враховано   забезпечує реалізацію державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розробляє та затверджує відповідно до закону нормативно-правові акти у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
    -72- Маркуш М.А.
Абзаци другий і третій частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; забезпечує державне регулювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;".  
Враховано редакційно    
80. здійснює контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;   -73- Лобода М.В.
Абзац четвертий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;".  
Враховано   організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
    -74- Маркуш М.А.
Абзац четвертий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;"  
Враховано    
81. оформлює та видає сертифікати на право ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;   -75- Біловол О.М.
Абзац п'ятий частини першої статті 5 виключити.  
Враховано    
82. взаємодіє з Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками, Радою і Комісією з наркотичних засобів ООН, які займаються проблемами обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;   -76- Лобода М.В.
Абзац шостий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, а також розробляє та виконує відповідні міжнародні договори;" Перенести цей абзац у кінець цієї статті.  
Враховано    
    -77- Маркуш М.А.
Абзац шостий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "взаємодіє в установленому законодавством порядку з Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками ООН (далі - МККН), Комісією з наркотичних засобів ООН;".  
Враховано редакційно    
83. розробляє основні напрями контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;   -78- Біловол О.М.
Абзаци сьомий і восьмий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори; забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів, міжнародних зобов'язань України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;" і перенести цей абзац у кінець цієї статті. Абзаци дев'ятий, десятий та одинадцятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "проводить розрахунки та визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах для визначення квот, у межах яких здійснюється їх обіг; забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; здійснює відповідно до закону методичне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;".  
Враховано   узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори;  
84. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;       
85. опрацьовує, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, які розробляються та приймаються центральними органами виконавчої влади;      проводить розрахунки та визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах для визначення квот, у межах яких здійснюється їх обіг;  
86. узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;      забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
87. здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;      здійснює відповідно до закону методичне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
88. розробляє форми документів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів та правила їх оформлення;   -79- Біловол О.М.
Абзац дванадцятий частини другої статті 5 викласти в такій редакції: "забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб'єктам господарювання інформації для провадження видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;".  
Враховано   забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб'єктам господарювання інформації для провадження видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, а також розробляє та виконує відповідні міжнародні договори; забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів, міжнародних зобов'язань України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
89. для здійснення своїх повноважень має регіональних уповноважених представників.   -80- Лобода М.В.
Абзац тринадцятий частини другої статті 5 викласти в такій редакції: "здійснює інші повноваження відповідно до закону".  
Враховано   здійснює інші повноваження відповідно до закону.  
90. Голова спеціально уповноваженого органу у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони здоров'я, за узгодженням зі Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України.   -81- Лобода М.В.
Біловол О.М.
Частину третю статті 5 виключити.  
Враховано    
91. Стаття 6. Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   -82- Біловол О.М.
Назву статті 6 викласти в такій редакції: "Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано   Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  
92. Відповідно до цього Закону, правил міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які стосуються суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють таку діяльність.   -83- Біловол О.М.
Зміст статті 6 викласти в такій редакції: "Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що передбачають: визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов'язаних із обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні; ліцензування відповідних видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та контролю за виконанням дозвільних документів; визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом; застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів і встановлення квот, у межах яких здійснюється їх виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення, вивезення з території України; проведення суб'єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та реєстрації операцій з ними в процесі діяльності; подання статистичних даних щодо фактичного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів в Україні згідно із законодавством та міжнародними договорами України; здійснення контролю за дотриманням вимог та умов, передбачених законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори;"..  
Враховано   Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що передбачають: визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;  
93. ліцензування діяльності суб'єктів господарювання;      ліцензування відповідних видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
94. погодження видачі ліцензій з Міністерством внутрішніх справ України;      запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та контролю за виконанням дозвільних документів;  
95. щорічні розрахунки та визначення потреб в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах для медичних, наукових та промислових цілей;      визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;  
96. щорічне визначення Кабінетом Міністрів України квот, в межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;      застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та встановлення квот, у межах яких здійснюється їх виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України;  
97. надання відомостей Комітету суб'єктами господарської діяльності про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;      проведення суб'єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та реєстрації операцій з ними в процесі діяльності;  
98. надання Комітетом статистичних даних про фактичний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальному звіті про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Міжнародному комітету з контролю за наркотиками Організації Об'єднаних Націй (далі - МККН ООН);      подання статистичних даних щодо фактичного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів в Україні згідно із законодавством та міжнародними договорами України;  
99. видача Комітетом сертифікатів на право ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;      здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори;  
100. погодження видачі Комітетом сертифікатів зі Службою безпеки України;   -84- Лобода М.В.
Абзац дев'ятий частини першої статті 6 виключити.  
Враховано    
101. інформування Комітетом компетентних органів країн-імпортерів про здійснення вивезення за межі митної території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;      інформування відповідно до міжнародних договорів України компетентних органів інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
102. відпуск громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів з аптечної мережі за рецептом лікаря, оформленим на спеціальному рецептурному бланку;      відпуск фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин лише за рецептом і за медичними показаннями;  
103. зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV і наркотичних (психотропних) лікарських засобів та спеціальних рецептурних бланків у вогнетривких замкнених сейфах або в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, в обладнаних відповідно до встановлених Міністерством охорони здоров'я вимог окремих приміщеннях;       
104. обмеження кількостей зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV і наркотичних (психотропних) лікарських засобів та спеціальних рецептурних бланків суб'єктами господарювання - юридичними особами визначеними нормативами;       
105. облік наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків та реєстрація операцій з ними суб'єктами господарської діяльності;      створення системи звітної та облікової документації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
106. щоквартальна інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків, які є у розпорядженні суб'єктів господарської діяльності та складання ними балансу товарно-матеріальних цінностей;       
107. складання переліків посад медичних і фармацевтичних працівників, а також суб'єктів господарської діяльності, яким дозволено виписування рецептів та відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів громадянам;      встановлення спеціальних вимог до кваліфікації працівників у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
108. надання відомостей Комітету суб'єктами господарської діяльності про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків;      встановлення обмежень, пов'язаних з виконанням окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
109. притягнення до відповідальності осіб, що здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів за порушення чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;   -85- Біловол О.М.
Абзац вісімнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і іх прекурсори;". Перенести цей абзац в кінець цієї статті. Абзаци десять та оодинадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "інформування відповідно до міжнародних договорів України компетентних органів інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; відпуск фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин лише за рецептом і за медичними показаннями; Абзаци дванадцятий та тринадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у разі її невідповідності вимогам цього Закону; анулювання ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у разі порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;" Перенести ці абзаци в кінець цієї статті. Абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "створення системи звітної та облікової документації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; проведення в установленому Кабінетом Міністрів порядку юридичними особами інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; встановлення спеціальних вимог до кваліфікації працівників у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; встановлення обмежень, пов'язаних з виконанням окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;". Абзаци дев'ятнадцятий - двадцять третій частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "встановлення спеціальних вимог до зберігання, перевезення та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; надання дозволів на використання обладнання та приміщень, призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; обмеження інформації про наркотичні засоби і психотропні речовини; встановлення гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, що містяться в препаратах, рослинах, включених до Переліку; розроблення нових наркотичних засобів, психотропних речовин в цілях, передбачених цим Законом, за державним замовленням;".  
Враховано   розроблення нових наркотичних засобів, психотропних речовин в цілях, передбачених цим Законом, за державним замовленням;  
110. знищення визнаних непридатними до подальшого використання або переробки наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів в установленому порядку;      встановлення спеціальних вимог до зберігання, перевезення та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
111. перевірки Комітетом та іншими уповноваженими органами діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;      надання дозволів на використання обладнання та приміщень, призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів;  
112. заборона рекламування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за виключенням надання наукової інформації в медичних та фармацевтичних довідниках і виданнях;      обмеження інформації про наркотичні засоби і психотропні речовини;  
113. встановлення гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах, наркотичних (психотропних) лікарських засобах та гранично допустимої малої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах та лікарських засобах;      встановлення гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, що містяться в препаратах, рослинах, включених до Переліку; обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у разі її невідповідності вимогам цього Закону; анулювання ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у разі порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;  
114. розроблення нових наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів лише в цілях, передбачених цим Законом, за державним замовленням.      запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори; інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними договорами України.  
115. Стосовно препаратів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів встановлюються заходи контролю, аналогічні тим, що встановлені стосовно наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які в них містяться.   -86- Лобода М.В.
Частини другу, третю, четверту, п'яту, шосту та сьому статті 6 перенести у статтю 2 остаточної редакції законопроекту, виклавши їх зміст в такій редакції: "Обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну речовину, які включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу наркотичного засобу або психотропної речовини, яка в ньому міститься; якщо препарат, містить не один наркотичний засіб чи не одну психотропну речовину, а кілька наркотичних засобів або психотропних речовин, які включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, щодо обігу яких встановлено різний режим контролю, то його обіг підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу того із засобів або тієї із речовин, що підлягає більш суворим заходам контролю. Препарати, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці ІV Переліку, і тому риску зловживання ними немає або він незначний, із яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легко доступними способами у кількості, за якої можливе зловживання, можуть за рішенням Кабінету Міністрів України вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом, встановлені цим Законом".  
Враховано    
116. Стосовно препаратів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять декілька наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, щодо яких встановлено різний режим контролю, вони підпадають під дію заходів контролю, що застосовуються щодо тих засобів чи речовин, які підлягають більш суворим заходам контролю.       
117. Стосовно лікарських засобів, що містять малі кількості наркотичних засобів, включених до списку №1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку №2 таблиці ІІІ, прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку та препаратів, що містять малі кількості прекурсорів, включених до списку №2 таблиці ІV Переліку, і тому не представляють небезпеки у випадку зловживання ними або представляють незначну небезпеку, з яких вказані засоби чи речовини не видобуваються легкодоступними способами, можуть виключатися деякі заходи контролю, встановлені цим Законом.       
118. Перелік лікарських засобів і препаратів, зазначених у частині 5 цієї статті, а також заходи контролю, передбачені цим Законом, які виключаються стосовно таких лікарських засобів і препаратів, визначаються Міністерством охорони здоров'я за поданням Комітету і узгодженням з Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України.   -87- Біловол О.М.
Частини п'яту, сьому та восьму статті 6 об'єднати і викласти в такій редакції: "Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, що міститься в препаратах, зазначених у частині четвертій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" та перенести у статтю 2 остаточної редакції законопроекту. Частину шосту статті 6 врахувати у статті 1 визначені терміну "Перелік".  
Враховано    
119. Перелік підлягає офіційному опублікуванню відповідно до законодавства України.       
120. Порядок застосування заходів контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -88- Лобода М.В.
Частину сьому об'єднати із частиною п'ятою статті 6 і редакційно врахувати.  
Враховано    
121. Міністерство охорони здоров'я України встановлює гранично допустимі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які містяться в наркотичних (психотропних) лікарських засобах, лікарських засобах і препаратах, зазначених у частині 5 цієї статті, та вважаються малими кількостями.   -89- Лобода М.В.
Частину восьму редакційно врахувано у статті 2 остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
122. Розділ ІІ   -90- Біловол О.М.
Пропоную назву розділу ІІ викласти в такій редакції: "Загальний порядок здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсоріву сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано   Розділ ІІ  
123. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ      ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ЇХ ПРЕКУРСОРІВ  
124. Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   -91- Біловол О.М.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Загальний порядок здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано   Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  
125. Кабінет Міністрів України встановлює порядок здійснення діяльності та допуску осіб до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами і наркотичними (психотропними) лікарськими засобами.   -92- Лобода М.В.
Частину першу статті 7 виключити.  
Враховано   Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.  
    -93- Біловол О.М.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції: "Діяльність, пов'язані з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а у передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади".  
Враховано    
126. Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком наркотичних засобів, включених до списку N 1 таблиці ІІІ і психотропних речовин, включених до списку N 2 таблиці ІІІ Переліку) та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці ІV Переліку, здійснюється суб'єктами господарської діяльності - юридичними особами державної форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.   -94- Біловол О.М.
Бахтеєва Т.Д.
Сятиня М.Л.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції: "Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності, пов'язаної з використанням рослин, включених до таблиці І Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону".  
Враховано   Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності, пов'язаної з використанням рослин, включених до таблиці І Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.  
    -95- Гаврилюк В.В.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції: "Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІІ Переліку) і прекурсорів, включених до списку 1 таблиці ІV Переліку) здійснюється юридичними особами тільки державної і комунальної форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом".  
Відхилено    
127. Діяльність, пов'язана із зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, оптовою реалізацією, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі митної території України, знищенням наркотичних засобів, включених до списку N 1 таблиці ІІІ і психотропних речовин, включених до списку N 2 таблиці ІІІ Переліку, а також виготовленням з них, переробкою наркотичних (психотропних) лікарських засобів і препаратів, зазначених у частині п'ятій статті 6, здійснюється суб'єктами господарської діяльності - юридичними особами - виробниками всіх форм власності за наявності ліцензії на здійснення зазначених видів діяльності. В ліцензії зазначаються назви наркотичних засобів і психотропних речовин, які дозволено для забезпечення процесу виготовлення, переробки лікарських засобів і препаратів.   -96- Лобода М.В.
Частини третю статті 7 викласти в такій редакції: "Діяльність, пов'язана з виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезення з території України, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, здійснюється юридичними особами усіх форм власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом".  
Враховано   Діяльність, пов'язана з виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезення з території України, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.  
128. Діяльність, пов'язана з обігом (крім виготовлення, переробки) препаратів, лікарських засобів, зазначених частиною п'ятою статті 6, здійснюється суб'єктами господарської діяльності - юридичними особами всіх форм власності без отримання ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, згідно до вимог, встановлених законодавством у відповідній галузі   -97- Біловол О.М.
Частину четверту статті 7 виключити.  
Враховано    
129. Діяльність, пов'язана із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, відпуском, використанням, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів, прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці ІV Переліку, здійснюється закладами охорони здоров'я усіх форм власності за наявності у них ліцензії на право здійснення відповідних видів діяльності.   -98- Частину п'яту статті 7 виключити.  Немає висновку    
130. Комітет формує перелік закладів охорони здоров'я, підприємств-виробників, які отримали ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Перелік щороку затверджується Міністерством охорони здоров'я і публікується в офіційних виданнях.   -99- Біловол О.М.
Частину шосту статті 7 перенести у статтю 27 остаточної редакції законопроекту, виклавши її зміст в такій редакції: "Переліки посад медичних і фармацевтичних працівників, а також закладів охорони здоров'я, яким надано право на відпуск наркотичних засобів і психотропних речовин фізичним особам, затверджуються центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, і підлягають оприлюдненню".  
Враховано    
131. Ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV, видаються за наявності відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.   -100- Лобода М.В.
Частину сьому статті 7 викласти в такій редакції: "Ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видаються за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.".  
Немає висновку   Ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видаються за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності. Ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видаються суб'єкту господарювання, до складу керівників якого включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія. Персональну відповідальність за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник суб'єкта господарювання. Перелік медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, затверджується Кабінеом Міністрів України.. Кабінет Міністрів України встановлює Перелік інструментів і обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів і підлягають контролю, та Правила розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, відпуску, реалізації, ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення інструментів і обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів і піддлягають контролю. Ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видаються та анулюються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, та ліцензійних умов Ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням встановлених цією статтею особливостей. Ліцензія на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (далі - орган ліцензування) такі відомості: сертифікат спеціаліста, що підтверджує відповідність професійної підготовки керівника суб'єкта господарювання або керівників відповідного підрозділу суб'єкта господарювання виду діяльності, пов'язаного з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що ліцензується; довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які згідно з своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України. дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону. Ліцензія на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видається на п'ять років. У ліцензіях на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин та види діяльності. У ліцензіях на здійснення діяльності, пов'язаної з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних, наукових цілей, повинні бути зазначені особи, які здійснюють ці види діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів, психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності. Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії в порядку та на підставах, визначених статтями 11 та 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей встановлених цією статтею. Підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, є: відсутність умов для забезпечення безпечності діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. наявність у керівництві суб'єкта господарювання чи серед працівників суб'єкта господарювання осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; наявність у керівництві суб'єкта господарювання чи серед працівників суб'єкта господарювання осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за злочини середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів до відома центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ України, органів місцевого самоврядування для здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути оскаржено в установленому законом порядку. Стаття 11. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видається суб'єкту господарювання Міністерством внутрішніх справ України. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об'єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам. Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідних документів. Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення суб'єкту господарювання видається дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови. Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку. Дозвіл не потрібний на використання об'єктів і приміщень, що належать відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, вилучених із незаконного обігу. Розділ ІІІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ЇХ ПРЕКУРСОРІВ Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, дозволяється лише в цілях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, дозволяться в медичних в цілях, а також в цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону. В Україні вводяться обмеження на обіг прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці ІV Переліку, передбачені статтями 29, 32, 33 та 34 цього Закону. Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин На території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону. Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, включених до Переліку, виробництво, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку. Обмеження, встановлені частиною першою цієї статті щодо зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, не поширюються на об'єкти і приміщення для зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, вилучених з незаконного (нелегального) обігу, що належать органам прокуратури України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній митній службі України та Службі безпеки України. Стаття 15. Культивування рослин, включених до Переліку  
    -101- Біловол О.М.
Частину сьому статті 7 доповнити новими частинами, виклавши їх зміст в такій редакції: "Ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видаються суб'єкту господарювання, до складу керівників якого включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія. Персональну відповідальність за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник суб'єкта господарювання. Перелік медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, затверджується Кабінеом Міністрів України.".  
Враховано    
    -102- Біловол О.М.
Частину сьому статті 7 доповнити новими частинами в такій редакції: "Кабінет Міністрів України встановлює Перелік інструментів і обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів і підлягають контролю, та Правила розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, відпуску, реалізації, ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення інструментів і обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів і піддлягають контролю. Ліцензії на види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видаються, припиняються та анулюються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом".  
Враховано    
    -103- Лобода М.В.
Частину сьому статті 7 доповнити новим розділом, змінивши подальшу нумерацію розділів законопроекту. Назву нового розділу викласти в такій редакції: "Умови здійснення окремих видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано    
    -104- Біловол О.М.
Частину сьому статті 7 доповнити новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву нової статті викласти в такій редакції: "Стаття. Культивування рослин, включених до Переліку".  
Враховано    
132. Діяльність, пов'язана з культивуванням та використанням рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з метою виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин, забороняється.   -105- Біловол О.М.
Частини восьму статті 7 доповнити новими частинами, викласти зміст цих частин в такій редакції: "Культивування та рослин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності, пов'язаної з культивуванням та (або) використанням рослин, включених списку № 3 таблиці І Переліку, для промислових цілей на підставах, зазначених частинами четвертою та п'ятою цієї статті". На території України забороняється культивування снодійного маку, конопель для їх незаконного використання у незаконному (нелегальному) обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Рішення щодо заборони культивування інших рослин, включених до Переліку, на території України приймається Кабінетом Міністрів України. Культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з низьким вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин, для промислових цілей, за виключенням виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, може здійснюватися юридичними особами усіх форм власності за наявності у них ліцензії на зазначений вид діяльності в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий вміст наркотичних засобів і психотропних речовин у рослинах, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я".  
Враховано   Культивування рослин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності, пов'язаної з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, для промислових цілей на підставах, зазначених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. На території України забороняється культивування снодійного маку, конопель для їх незаконного використання (у тому числі вживання) у незаконному (нелегальному) обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Рішення щодо заборони культивування інших рослин, включених до Переліку, на території України приймається Кабінетом Міністрів України.  
133. Діяльність, пов'язана із культивуванням та використанням рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з низьким вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин для промислових цілей може здійснюватися суб'єктами господарської діяльності - юридичними особами всіх форм власності за наявності у них ліцензії на право здійснення культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з низьким вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин для промислових цілей. Гранично допустимий вміст наркотичних засобів і психотропних речовин в рослинах, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, що вважається низьким вмістом, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету.      Культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з низьким вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на зазначеий вид діяльності в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий вміст наркотичних засобів і психотропних речовин у рослинах, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.  
134. Ліцензії на право культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку для промислових цілей, видаються Міністерством агропромислової політики в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з щорічним наданням суб'єктами господарювання - юридичними особами Міністерству внутрішніх справ та органу ліцензування документів для отримання додаткового погодження на кожний посів окремо. Діяльність з культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з метою виробництва оригінального та елітного насіння дозволяється лише державним науковим закладам, а з метою виробництва репродуктивного насіння - суб'єктам господарської діяльності - юридичним особам незалежно від форми власності.   -106- Лобода М.В.
Зміст частини десятої статті 7 перенести у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
    -107- Маркуш М.А.
У частині десятій статті 7 слово "агропромислової" замінити словом "аграрної", слова "науковим закладам" замінити словами "науковим установам та державним науковим підприємствам, які спеціалізуються у даній сфері"; останнє речення цієї частини доповнити словами: "яким одночасно забороняється культивування таких рослин для промислових цілей". Доповнити частину десяту статті 7 новим абзацом такого змісту: "Культивування кокаїнового куща на території України заборонено".  
Враховано редакційно    
135. Культивування снотворного маку і коноплі може здійснюватися насінням першої репродукції, придбаним в установленому порядку. Порядок та умови придбання суб'єктами господарської діяльності насіння для культивування снотворного маку і конопель встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -108- Біловол О.М.
Частину одинадцяту статті 7 викласти в такій редакції: "Культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, здійснюється кондиційним і репродукційним насінням, придбаним в установленому Кабінетом Міністрів України порядку".  
Враховано   Культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, здійснюється кондиційним і репродукційним насінням, придбаним у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.  
136. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з культивуванням, використанням рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, зобов'язані вжити заходів до забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин. Умови здійснення діяльності, пов'язаної з культивуванням, використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -109- Біловол О.М.
Частину дванадцять статті 7 викласти в редакції: "Юридичні особи, які здійснюють, діяльність, пов'язану з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин".  
Враховано   Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин.  
137. Суб'єкти господарювання, які не мають ліцензії на право культивування рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов'язані їх знищити. Порядок знищення рослин, включених до Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -110- Лобода М.В.
Частину тринадцяту статті 7 викласти в такій редакції: "Юридичні особи, які не мають ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, включених до Переліку, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов'язані їх знищити. Порядок знищення рослин, включених до Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України". Перенести у кінець статті 30 остаточної редакції законопроекту. Частину чотирнадцяту статті 7 перенести у частину першу статті 30 "Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, інструментів або обладнання" остаточної редакції законопроекту, виклавши її в такій редакції: "а також залишків рослин, ключених до Переліку, після збору урожаю, інші їх відходи, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
138. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з культивуванням, використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку з низьким вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин для промислових цілей, повинні знищувати макову солому та пожнивні рештки після збору урожаю маку в установленому порядку.       
139. За незаконний посів рослин, які містять наркотичні засоби, винні особи підлягають відповідальності згідно з законодавством України.   -111- Лобода М.В.
Частину п'ятнадцяту статті 7 перенести у статтю "Відповідальність за порушення вимог цього Закону".  
Враховано    
    -112- Біловол О.М.
Частини шістнадцяту, сімнадцяту та вісімнадцяту статті 7 об'єднати і викласти окремою статтею у розділі ІІІ остаточної редакції законопроекту, змінивши подальшу нумерацію розділів і статей законопроекту. Назву та зміст цієї статті викласти в такій редакції: "Стаття. Порядок обігу прекурсорів". "Діяльність, пов'язана з обігом прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, на території України здійснюється в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.. Юридичним особам, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, не дозволяється придбавати та зберігати прекурсори в обсягах, що перевищують їх виробничі потреби. Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, зобов'язані повідомляти центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ України про усі випадки, коли кількість придбаних прекурсорів перевищує їх виробничі потреби. У випадках, коли є достатні підстави вважати, що прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку, призначені для незаконного виробництва, виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, що видає дозволи на право ввезення на територію чи вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, може відмовити у видачі зазначених дозволів. Суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі забороняється оптова реалізація прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку".  
Враховано    
140. Суб'єкти господарювання - юридичні особи всіх форм власності можуть здійснювати діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці ІV Переліку, за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.       
141. Суб'єктам господарювання не дозволяється зосереджувати в своєму розпорядженні кількість прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, що перевищує їх виробничі потреби.       
142. Суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі забороняється оптова реалізація прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці ІV Переліку.   -113- Козаченко О.О.
Частину шістнадцяту статті 7 доповнити новою частиною такого змісту: "Придбання, зберігання та використання прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці ІV Переліку, в цілях, не пов'язаних з виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин, дозволяється юридичним особам за наявності у них ліцензії на господарський вид діяльності, який передбачає їх використання в кількостях, що не перевищує виробничих потреб. При здійсненні діяльності, пов'язаної з обігом прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці ІV Переліку, будь-які операції, при яких змінюється кількість прекурсорів, підлягають реєстрації в спеціальних журналах особами, на яких наказом керівника юридичної особи покладено цей обов'язок. Вказані журнали зберігаються протягом 10 років після внесення до них останнього запису. Порядок ведення та зберігання зазначених журналів визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
143. Ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видаються Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.   -114- Лобода М.В.
Зміст частин дев'ятнадцятої, двадцятої статті 7 перенесено та редакційно враховано у розділі ІІ "Загальний порядок здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів" остаточної редакції законопроекту, Частину двадцять першу статті 7 виключити.  
Враховано    
144. Ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці ІV Переліку у промислових цілях (крім виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин) видаються Міністерством промислової політики України.       
145. Прийняття нормативно-правових актів, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів мають узгоджуватися із спеціально уповноваженим органом у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також з органами, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанням ними.       
146. Стаття 8. Порядок погодження Міністерством внутрішніх справ видачі ліцензії уповноваженим органом на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   -115- Біловол О.М.
Назву статті 8 викласти в такій редакції: "Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійсненя діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів". Перенести цю статтю у кінець розділу ІІІ остаточної редакції законопроекту, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту. Зміст статті 8 викласти в такій редакції: "Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів видається суб'єкту господарювання Міністерством внутрішніх справ України. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень призначених для здійсненя діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об'єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам. Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійсненя діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання суб'том господарювання відповідних документів. Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення юридичній особі видається дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови. Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, при здійснені діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, може бути оскаржене в порядку, встановленому законом. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, що належать органам прокуратури, органам внутрішніх справ, митним органам, органам служби безпеки, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, вилучених з незаконного (нелегального) обігу, не потрібний".  
Враховано    
147. Погодження включає комплекс заходів щодо встановлення відповідності об'єктів і приміщень, де здійснюються види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів суб'єктами господарювання - юридичними особами встановленим вимогам, а також відсутності у осіб, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів судимості за злочини, пов'язані з незаконним їх обігом. Погодження оформлюється у вигляді довідки. Порядок та умови видачі довідки встановлюються нормативно-правовим актом Міністерства внутрішніх справ України.       
148. Стаття 9. Обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин   -116- Біловол О.М.
Статтю 9 перенести у кінець розділу ІІІ після статті "Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів" остаточної редакції законопроекту. Пропонуємо назву цієї статті викласти в такій редакції: "Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин". Зміст статті 9 викласти в такій редакції: "На території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону".  
Враховано    
149. Обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється.       
150. Стаття 10. Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин      Стаття 16. Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин  
151. Розроблення нових наркотичних засобів, психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів дозволяється лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.   -117- Лобода М.В.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції: "Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише в цілях, передбачених цим Законом".  
Враховано   Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише в цілях, передбачених цим Законом.  
152. Розроблення нових наркотичних засобів, психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів з метою застосування в медичній практиці здійснюється за державним замовленням згідно з законодавством про лікарські засоби державними науково-дослідними інститутами за наявності ліцензії на цей вид діяльності.   -118- Біловол О.М.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції: "Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними установами усіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності".  
Враховано   Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.  
153. Клінічні дослідження розроблених нових наркотичних засобів, психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що передбачаються для застосування у медичній практиці, та їх державна реєстрація здійснюються відповідно до законодавства про лікарські засоби.   -119- Лобода М.В.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції: "Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюються згідно із законодавством про лікарські засоби. Якщо є намір використати нові наркотичні засоби або психотропні речовини у медичних цілях, то їх державна реєстрація та клінічні дослідження здійснюються згідно із законодавством про лікарські засоби".  
Враховано   Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюються згідно із законодавством про лікарські засоби. Якщо є намір використати нові наркотичні засоби або психотропні речовини у медичних цілях, то їх державна реєстрація та клінічні дослідження здійснюються згідно з законодавством про лікарські засоби. Стаття 17. Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, здійснюються юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом. Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюється юридичними особами в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів Первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, що використовуються в медичних цілях, повинні відповідати вимогам цього Закону і Закону України "Про лікарські засоби". Первинна (внутрішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка безпосередньо контактує з наркотичним засобом чи психотропною речовиною, має бути позначена подвійною червоною смугою. Вторинна (зовнішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, у якій містяться наркотичний засіб або психотропна речовина в первинній упаковці, повинна бути виготовлена так, щоб виключити можливість видобути цей засіб чи цю речовину без порушення цілісності цієї упаковки. У разі якщо первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу або психотропної речовини, що використовуються в медичних цілях, не відповідають вимогам частин першої, другої та третьої цієї статті, то ці наркотичні засоби та психотропні речовини підлягають знищенню згідно із законодавством. Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку ІV Переліку, що використовуватимуться в медичних цілях, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.  
    -120- Біловол О.М.
Доповнити частину третю статті 10 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву і зміст нової статті викласти в такій редакції: "Стаття. Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку .Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, здійснюються юридичними особами всіх форм власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом. Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ Переліку, здійснюється юридичними особами у межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я".  
Враховано    
    -121- Біловол О.М.
Доповнити частину третю статті 10 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву і зміст нової статті викласти в такій редакції: "Стаття. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. Первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, що використовуються у медичних цілях, повинні відповідати вимогам цього Закону і закону України про лікарські засоби. Первинна (внутрішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка безпосередньо контактує з наркотичним засобом чи психотропною речовиною, має бути позначена подвійною червоною смугою. Вторинна (зовнішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, в якій знаходиться наркотичний засіб або психотропна речовина в первинній упаковці, повинна бути виготовлена так, щоб виключити можливість видобути цей засіб чи цю речовину без порушення цілісності цієї упаковки. У разі якщо первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу або психотропної речовини, що використовуються в медичних цілях, не відповідають вимогам частин першої, другої та третьої цієї статті, то ці наркотичні засоби та психотропні речовини підлягають знищенню згідно із законодавством. .Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку ІV Переліку, що використовуватимуться у медичних цілях, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я".  
Враховано    
    -122- Маркуш М.А.
Доповнити частину третю статті 10 новою частиною в такій редакції: "Зовнішня та внутрішня упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів повинна відповідати вимогам законодавства про лікарські засоби. Зовнішня упаковка наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів повинна виключати можливість їх вилучення без порушення цілісності цієї упаковки. Внутрішня упаковка наркотичних засобів, психотропних речовин. прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, наркотичних, (психотропних) лікарських засобів повинна бути відмічена подвійною червоною смугою. У разі невідповідності зовнішньої та внутрішньої упаковки та маркування. наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, включені до списку №1 таблиці ІV Переліку, наркотичні (психотропні) лікарські засоби знищуються в установленому порядку".  
Враховано редакційно    
154. Стаття 11. Діяльність, пов'язана з використанням і знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   -123- Біловол О.М.
Назву статті 11 викласти в такій редакції: "Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності". Зміст частини першої статті 11 з урахуванням цілей використання наркотичних засобів і психотропних речовин викласти окремими статтями, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту, і викласти після статті "Упаковка та маркування наркотичних засобів і психотропних речовин". Назву цих статей викласти в такій редакції: "Стаття. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у медичних цілях"; "Стаття. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності"; "Стаття. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у наукових і навчальних цілях". Частину другу статті 11 доповнити новою частиною і викласти зміст цих частин в такій редакції: "Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів при проведенні експертиз дозволяється юридичним особам за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності за умови дотримання ліцензійних умов, а також умов здійснення судово-експертної діяльності, передбачених законодавством про судову експертизу. Проведення таких експертиз в експертних підрозділах Проведення таких експертиз в експертних підрозділах відповідних правоохоронних органах дозволяється без ліцензіїдозволяється без ліцензії. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії". Частину третю статті 11 викласти окремою статтею після статті "Використання наркотичних засобів, психотропних речовин у в експертній і оперативно-розшуковій діяльності" в такій редакції: "Стаття. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у наукових і навчальних цілях" і змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Зміст цієї статті викласти в такій редакції: "Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у наукових і навчальних цілях дозволяється юридичним особам усіх форм власності за наявності у них ліцензії на зазначений вид діяльності.". Частини четверту, п'яту та шосту статті 11 викласти окремою статтею в такій редакції: "Стаття. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у медичних цілях", змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Зміст цієї статті викласти в такій редакції: "У медичних цілях можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, включені до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку. На правовідносини, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, і дозволених до використання у медичних цілях, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону. Лікувально-профілактичні заклади та установи всіх форм власності здійснюють діяльність, пов'язану з придбанням та використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, за наявності в них ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері їх обігу. Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, в закладах охорони здоров'я здійснюють спеціальні комісії, утворені згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України".  
Враховано   Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності  
155. Діяльність, пов'язана з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ, ІІІ Переліку та прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, допускається лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи чи в навчальних цілях та інших цілях, передбачених цим Законом.       
156. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів при проведенні експертиз дозволяється суб'єктам господарювання - юридичним особам за наявності ліцензії на цей вид діяльності. Проведення таких експертиз в установах Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України і у Комітеті та проведення контрольованих поставок, оперативних закупок і відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.      Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів при проведенні експертиз дозволяється юридичним особам за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності за умови дотримання ліцензійних умов, а також умов здійснення судово-експертної діяльності, передбачених законодавством про судову експертизу. Проведення таких експертиз в експертних підрозділах відповідних правоохоронних органах дозволяється без ліцензії. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії. Стаття 20. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у наукових і навчальних цілях  
157. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для науково-дослідної роботи і в навчальних цілях дозволяється суб'єктам господарювання - юридичним особам в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у наукових і навчальних цілях дозволяється юридичним особам всіх форм власності за наявності в них ліцензії на зазначений вид діяльності. Стаття 21. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у медичних цілях  
158. В медичній практиці можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку.      У медичних цілях можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, включені до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку.  
159. На правовідносини, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволених до застосування в медичній практиці, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону.      На правовідносини, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, і дозволених до використання в медичних цілях, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону.  
160. Заклади та установи охорони здоров'я здійснюють діяльність, пов'язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів згідно до положень цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -124- Біловол О.М.
Частину шосту статті 11 доповнити новими частинами, виклавши їх зміст окремою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву і зміст нової статті викласти в такій редакції: "Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування транзитних пасажирів" Хворий, який прямує транзитом через територію України, може перевозити з метою лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий, затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з Правилами надання медичної допомоги іноземцям, встановленими Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   Лікувально-профілактичні заклади та установи всіх форм власності здійснюють діяльність, пов'язану з придбанням та використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, за наявності в них ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, в закладах охорони здоров'я здійснюють спеціальні комісії, утворені згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування транзитних пасажирів Хворий, який прямує транзитом через територію України, може перевозити з метою лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з Правилами надання медичної допомоги іноземцям, встановленими Кабінетом Міністрів України. Стаття 23. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у ветеринарній медицині У ветеринарній медицині наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори використовуються згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері аграрної політики України. Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у ветеринарній медицині встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -125- Маркуш М.А.
Частину дванадцяту статті 13 доповнити новими частинами і викласти їх зміст в такій редакції: "При в'їзді на територію України, виїзді з території України або транзитному переміщенні через територію України громадян, які проходять курс лікування та мають при собі наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що підлягають контролю в Україні, зобов'язані їх декларувати. Разом з декларацією митним органам мають бути пред'явлені наступні документи: медичний документ, виданий уповноваженим органом країни проживання хворого про наявність в нього захворювання, що вимагає застосування наркотичних (психотропних) лікарських засобів, із зазначенням їх найменування і кількості; сертифікат на право вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданий компетентним органом країни проживання хворого та сертифікат на право ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, виданий аналогічним компетентним органом країни, в яку слідує хворий (при транзитному переміщенні). У разі, коли хворі затримуються на території України поза пунктом транзиту (трансферу) та мають при собі незареєстровані в Україні наркотичні (психотропні) лікарські засоби, то, крім зазначених документів вони мають отримати свідоцтво Комітету з контролю за наркотиками на право використання з лікувальною метою декларованих під час в'їзду на територію України наркотичних (психотропних) лікарських засобів, на строк перебування в Україні. Свідоцтва видаються за умови наявності, крім зазначеного медичного документа, дублікату рецепта, що підтверджує правомірність громадянина мати при собі для власного використання наркотичні (психотропні) лікарські засоби. Реєстр.картка №30) -денний курс лікування. Невикористана хворим на території Україні кількість декларованих наркотичних (психотропних) лікарських засобів підлягає вивезенню в країну відправлення в установленому цим пунктом порядку. Митні органи України зобов'язані контролювати наявність документів, визначених цим пунктом, а також відповідність найменування та кількості наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що знаходяться у хворого, вказаних в документах. У разі подовження строку перебування хворого на території України та необхідності додаткового придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів, їх відпуск здійснюється за рецептом, виданим в Україні, в порядку. встановленому Міністерством охорони здоров'я. Хворі, що слідують транзитом (трансфером) через територію України, мають бути попереджені митними органами про заборону передавати іншим персонам наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що є у їх розпорядженні для лікувальних цілей  
Враховано частково    
    -126- Лобода М.В.
Частину шосту статті 11 доповнити новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту, виклавши її назву і зміст в такій редакції: "Стаття. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у ветеринарній медицині. У ветеринарній медицині наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори використовуються згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, і їх прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством аграрної політики України. Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у ветеринарній медицині встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
161. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -127- Біловол О.М.
Частину сьому статті 11 доповнити новими частинами, викласти їх окремою статтею після статті "Порядок обігу прекурсорів; змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, інструментів або обладнання". Зміст нової статті викласти в такій редакції: "Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, інструментів або обладнання, подальше використання або переробка яких визнано недоцільним, здійснюється відповідно до правил та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України". Перенести цю нову статтю після статті "Порядок обігу прекурсорів", змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
    -128- Лобода М.В.
Доповнити частину сьому статті 11 новою частиною такого змісту: "Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів може здійснюватися у випадках, коли: закінчився термін їх придатності; наркотичні засоби чи психотропні речовини або їх прекурсори, які зазнали впливу фізичних або хімічних факторів, наслідком якого стала їх непридатність, що виключає можливість їх відновлення чи переробки; неможливо встановити їх приналежність до наркотичних засобів або психотропних речовин; невикористані наркотичні засоби приймаються від родичів померлих хворих; виявлені у незаконному обігу наркотичні засоби або психотропні речовини чи їх прекурсори не можуть бути використанні в медичних, наукових, інших цілях, а також в інших випадках, передбачених законодавством".  
Враховано    
162. Стаття 12. Обмеження обсягів виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку і прекурсорів та встановлення квот   -129- Біловол О.М.
Назву статті 12 викласти в такій редакції: "Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовин" та перенести у розділ ІІІ остаточної редакції законопроекту після статті "Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин".  
Враховано    
163. Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоти, в межах яких здійснюється культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці І Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, і прекурсорів на підставі розрахунків потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах.   -130- Біловол О.М.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюється культивування рослин, включених до Переліку, виробництво (виготовлення), зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку".  
Враховано    
164. Обмеження, встановлені пунктом 1 цієї статті, стосовно зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин не розповсюджуються на об'єкти і приміщення, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, вилучені з незаконного обігу, що належать органам прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України та митним органам.   -131- Біловол О.М.
Частину другу статті 12 викласти в такій редакції: "Обмеження, встановлені частиною першою цієї статті щодо зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, не поширюються на об'єкти і приміщення для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, вилучених з незаконного обігу, що належать органам прокуратури України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній митній службі України та Службі безпеки України,".  
Враховано    
    -132- Маркуш М.А.
У частині другій статті 12 слово "пунктом 1" замінити словом "частиною першою".  
Враховано    
165. Для розрахунків і визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах до Комітету суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, подаються відомості згідно статті 20 цього Закону.   -133- Біловол О.М.
Частини третю - дев'яту статті 12 виключити.  
Враховано    
166. Щороку розрахунки потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах оформлюються Комітетом за встановленою формою і затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.       
167. Затверджені розрахунки потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах використовуються при наданні Комітетом статистичних даних про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до МККН ООН за встановленою ним формою, та застосовуються при визначенні Кабінетом Міністрів України щорічних квот.       
168. Порядок визначення квот, в межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку і прекурсорів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
169. Порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин між суб'єктами господарської діяльності встановлюється Міністерством охорони здоров'я України.       
170. Порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці І Переліку між суб'єктами господарської діяльності встановлюється Міністерством аграрної політики України.       
171. Порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України прекурсорів між суб'єктами господарської діяльності встановлюється Міністерством промислової політики України.       
172. Правила виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів та наркотичних (психотропних) лікарських засобів, дозволених до обігу на території України встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -134- Біловол О.М.
Частину десяту статті 12 викласти в такій редакції: "Виробництво, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюється відповідно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" і перенести в статтю "Виробництво (виготовлення) наркотичних засобів, психотропних речовин" остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
173. Стаття 13. Порядок ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів   -135- Лобода М.В.
Назву статті 13 викласти в такій редакції: "Порядок ввезення, вивезення або транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів",  
Враховано   Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  
    -136- Маркуш М.А.
Назву статті 13 викласти у такій редакції: "Порядок ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів.  
Враховано редакційно    
174. Ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюються за умови подання митному органу копії сертифіката, виданого Комітетом за погодженням зі Службою безпеки України (при ввезенні чи вивезенні) або компетентним органом країни-експортера (при транзиті). Копія сертифіката завіряється в установленому порядку органом, який видав цей сертифікат. Інші копії сертифікату, в тому числі нотаріально завірені, не дають права ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів.   -137- Біловол О.М.
Частину першу статті 13 доповнити новою частиною, виклавши зміст цих частин в такій редакції: "Ввезення на територію України (вивезення за межі території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням із Службою безпеки України. Форма дозволу на право ввезення на територію України (вивезення з території України) чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зазначені дозволи не можуть бути передані іншій юридичній особі".  
Враховано   Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням із Службою безпеки України. Форма дозволу на право ввезення на територію України (вивезення з території України) чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зазначені дозволи не можуть бути передані іншій юридичній особі.  
    -138- Маркуш М.А.
Частину першу статті 13 доповнити новою частиною і викласти в такій редакції: "Ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів дозволяється за наявності згоди країни, через територію якої будуть здійснюватися ці операції. У вільних портах та вільних економічних зонах щодо ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів застосовуються ті ж самі заходи контролю, що й на решті території України. Ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється за умови подання митному органу сертифіката, виданого Комітетом за погодженням зі Службою безпеки України (при ввезенні чи вивезенні) або компетентним органом країни-експортера (при транзиті) на кожну окрему операцію".  
Враховано редакційно    
175. Форма сертифіката на право ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, порядок видачі сертифіката та його копій встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -139- Біловол О.М.
Частину другу статті 13 доповнити новою частиною, виклавши зміст цих частин в такій редакції: "Для одержання дозволу на право ввезення (вивезення) відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів юридична особа подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я заяву, в якій зазначаються: найменування і адреса місцезнаходження юридичної особи, а також одержувача вантажу; назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі міжнародна непатентована назва, назва прекурсора наркотичного засобу і психотропної речовини; кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора наркотичного засобу і психотропної речовини в кожній партії; сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини; мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення; вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу; місце перетину митного кордону України відповідної партії наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора наркотичного засобу і психотропної речовини; інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України. При оформлені дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я повинен керуватися встановленими Кабінетом Міністрів України квотами".  
Враховано   Для одержання дозволу на право ввезення на територію України (вивезення з території України) наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин юридична особа подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я заяву, в якій зазначаються: найменування і адреса місцезнаходження юридичної особи, а також одержувача вантажу; назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі міжнародна непатентована назва, назва прекурсора наркотичного засобу і психотропної речовини; кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора наркотичного засобу і психотропної речовини в кожній партії; сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини; мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення; вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу; місце перетину митного кордону України відповідної партії наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора наркотичного засобу і психотропної речовини; інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України. При оформлені дозволу на право ввезення на територію України (вивезення з території України) наркотичних засобів, психотропних речовин спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я повинен керуватися встановленими Кабінетом Міністрів України квотами на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.  
    -140- Маркуш М.А.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції: "У сертифікаті зазначається назва наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів (включаючи їх міжнародні непатентовані назви), їх кількість, що ввозиться чи вивозиться, назва імпортера чи експортера, його адреса, термін, протягом якого має бути здійснене ввезення або вивезення, вид транспорту та пункт перетину митного кордону".  
Враховано    
176. Оригінал сертифіката надсилається урядові країни-імпортера.   -141- Біловол О.М.
Частини третю і четверту статті 13 викласти в такій редакції: "Копії дозволів, завірені в установленому порядку, додаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин та надсилаються урядові країни-імпортера. Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів".  
Враховано    
177. Копія сертифіката, завірена в установленому порядку, додається до партії наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів і переміщується разом з нею.   -142- Маркуш М.А.
Частину п'яту статті 13 викласти в такій редакції: "Копія сертифіката, завірена органом, що його видав, додається до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів і переміщується разом з нею. Обмін сертифіката провадиться у разі встановлення неточностей у записах або непридатності його до використання. У разі втрати сертифіката негайно повідомляється Комітет. Недбале зберігання сертифіката, що призводить до його втрати, є підставою для притягнення винних до відповідальності. Комітет видає одноразові сертифікати незалежно від виду та кількості у партії наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів.  
Враховано редакційно   Копії дозволів, завірені в установленому порядку, додаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин та надсилаються урядові країни-імпортера. Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.  
178. При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів копія сертифіката направляється компетентним органом країни-експортера Державній митній службі України.   -143- Біловол О.М.
Частини п'яту та шосту статті 13 викласти в такій редакції: "При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на право їх транзиту надсилається надсилається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я Державній митній службі України. Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюються лише через митниці, визначені Державною митною службою України".  
Враховано   При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин копія дозволу на право їх транзиту надсилається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я Державній митній службі України.  
179. Ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється лише через митні органи, визначені Державною митною службою України.   -144- Маркуш М.А.
Частини шосту статті 13 викласти в такій редакції: "Ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у вигляді поштового відправлення або на іншу адресу, ніж та, що визначена у сертифікаті, забороняється. Вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів на адресу приписного митного складу країни-імпортера або ввезення з приписного митного складу країни-експортера дозволяється лише за наявності відповідного дозволу країни-імпортера або ввезення з приписного митного складу країни-експортера дозволяється лише за наявності відповідного дозволу країни-імпортера (експортера) та розглядається як експортно-імпортні операції. Наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсорів і наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі без сертифіката, підлягають затримці відповідними митними органами України.  
Враховано частково   Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюються лише через митниці, визначені Державною митною службою України.  
180. При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів підприємство-відправник завчасно повідомляє Державну митну службу України про таке переміщення.   -145- Лобода М.В.
Зміст частини сьомої статті 13 врахувати у частині четвертій цієї статті остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
181. Партія наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що переміщується територією України транзитом, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів можуть здійснюватися тільки з дозволу митного органу.   -146- Біловол О.М.
Частину восьму статті 13 викласти в такій редакції: "Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не може розпаковуватись або підлягати переробці, що можуть змінили природу цих наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів".  
Враховано   Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, що транзитом перевозиться через територію України, не може розпаковуватись або підлягати переробці, що може змінити природу цих наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.  
182. Транзит через митну територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється за умови обов'язкової їх охорони та супроводження митними органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.   -147- Біловол О.М.
Частину дев'яту статті 13 викласти в такій редакції: "Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюється за умов забезпечення схоронності вантажу, що перевозиться".  
Враховано   Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюється за умов забезпечення схоронності вантажу, що перевозиться.  
    -148- Маркуш М.А.
Частину дев'яту статті 13 викласти в такій редакції: "Ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється лише через митні органи, визначені Державною митною службою України. Комітет інформує компетентні органи країн-імпортерів про вивезення або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється лише через митні органи, визначені Державною митною службою України. Комітет інформує компетентні органи країн-імпортерів про вивезення або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів.  
Враховано редакційно    
183. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у міжнародних поштових відправленнях забороняється.   -149- Лобода М.В.
Частину десяту перенести у статтю 26 остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
184. Передача Службою безпеки України чи Міністерством внутрішніх справ України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, вилучених із незаконного обігу, як речових доказів правоохоронним органам інших країн або правоохоронними органами інших країн Службі безпеки України чи Міністерству внутрішніх справ України здійснюється в порядку, встановленому цією статтею.   -150- Біловол О.М.
Частину одинадцяту статті 13 викласти в такій редакції: "Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України, чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає затриманню та конфіскації в порядку, встановленому законом".  
Враховано    
185. Дія цієї статті не поширюється на випадки транзитного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів повітряними суднами за умови, що ці повітряні судна не здійснюють посадку на території України.   -151- Біловол О.М.
Частину дванадцяту статті 13 доповнити новими частинами, зміст цих частин викласти в такій редакції: "Дія цієї статті не поширюється на випадки перевезення на морських та повітряних суднах і літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, а також у випадках перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, пролітає над територією України без посадки".  
Враховано   Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, наркотичних засобів і психотропних речовин, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає затриманню та конфіскації в порядку, встановленому законом. Дія цієї статті не поширюється на випадки перевезення на морських та повітряних суднах і літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, а також у випадках перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, пролітає над територією України без посадки.  
186. Експорт препаратів, лікарських засобів, зазначених у частині п'ятій статті 6 здійснюється за наявності сертифікату тільки у випадку запиту про необхідність його видачі до Комітету з боку компетентного органу відповідної країни-імпортера. В іншому разі для вивезення за межі митної території України таких препаратів, лікарських засобів сертифікат Комітетом не видається, про що Комітет інформує листом Державну митну службу України.   -152- Лобода М.В.
Частину тринадцяту статті 13 виключити.  
Враховано    
    -153- Маркуш М.А.
Частину тринадцяту статті 13 викласти в такій редакції: "Експорт препаратів, лікарських засобів, зазначених у частині п'ятій статті 6 здійснюється за наявності сертифікату тільки у випадку запиту про необхідність видачі до- Комітету з боку компетентного органу відповідної країни-імпортера. В іншому разі для вивезення за межі митної території України таких препаратів, лікарських засобів сертифікат Комітетом не видасться, про що Комітет інформує листом Державну митну службу України. Транзит наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється за умови погодження Комітету та подання митному органу, що знаходиться в пункті пропуску через державний кордон, під час ввезення вантажу на митну територію України, копії сертифіката, виданого компетентним органом країни-експортера, завіреної цим органом. Інші копії сертифіката, в тому числі нотаріально завірені, не дають права здійснення транзиту через територію України. Копії сертифіката країни-експортера та документів щодо операції транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарським засобів надаються Комітету для здійснення контролю. Комітет узгоджує операцію транзиту через територію України з СБУ та письмово повідомляє Державну митну службу України. Це не поширюється на випадки перевезення на суднах або літаках міжнародного сполучення обмеженої кількості наркотичних (психотропних) лікарських засобів, необхідних для подання невідкладної медичної допомоги, а також у разі, коли літак, що перевозить повітряним шляхом партію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пролітає над територією країни без посадки. Правила перевезення, використання, зберігання, обліку та контролю на транспорті міжнародного сполучення наркотичних (психотропних) лікарських засобів у аптечках невідкладної допомоги встановлюються галузевим нормативним актом Міністерства охорони здоров'я і Міністерства транспорту України. Партія наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що переміщується територією України транзитом, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування можуть здійснюватися тільки з дозволу митного органу. Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється за умови їх охорони та супроводження митними органами і підрозділами державної служби охорони. У разі зміни маршруту слідування партії вантажу при транзиті через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, дана операція розглядається як експортно-імпортна. Передача СБУ, МВС наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, вилучених із незаконного обігу, як речових доказів правоохоронним органам інших країн або правоохоронними органами інших країн СБУ чи МВС здійснюється в порядку, встановленому цією статтею. Ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, термін придатності яких скінчився або складає менш ніж 50 відсотків, заборонено".  
Враховано редакційно    
187. Стаття 14. Порядок погодження Служби безпеки України видачі сертифікатів на право ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів   -154- Лобода М.В.
Статтю 14 виключити, оскільки у статті "Порядок ввезення (вивезення) і транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів" законопроекту визначено, що порядок видачі дозволів на право ввезення (вивезення) встановлюється Кабінетом Міністрів України  
Враховано    
188. Погодження Служби безпеки України включає комплекс заходів щодо перевірки за банками даних Служби безпеки України відомостей про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов'язану із ввезенням на митну територію України та вивезенням за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Погодження оформлюється у вигляді довідки. Порядок та умови видачі довідки Служби безпеки України встановлюється відомчими нормативними актами.   -155- Лобода М.В.
Статтю 14 доповнити новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву статті викласти в такій редакції: "Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів". Зміст нової статті викласти в такій редакції: "Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених цим Законом, забороняється".  
Враховано   Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених цим Законом, забороняється.  
189. Стаття 15. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України   -156- Біловол О.М.
Назву статті 15 викласти в такій редакції: "Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів" Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на території України може здійснюватись юридичними особами всіх форм власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності". Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів може здійснюватись за умови забезпечення схоронності вантажу юридичними особами, що такі засоби і речовини перевозять. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на території України здійснюється на підставі документів суворої звітності".  
Враховано   Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  
190. Діяльність, пов'язану з перевезенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за виключенням перевезення суб'єктами господарювання - виробниками всіх форм власності наркотичних засобів, включених до списку N 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку №2 таблиці ІІІ) на території України дозволено здійснювати суб'єктам господарювання - юридичним особам державної форми власності, що займаються діяльністю, пов'язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на підставі відповідної ліцензії та суб'єктам господарювання - юридичним особам всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезення вантажів транспортними засобами, за наявності у них ліцензії на право здійснення цих послуг, а також ліцензії на право перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.      Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на території України може здійснюватись юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.  
191. Діяльність, пов'язану з перевезенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів дозволено здійснювати закладам охорони здоров'я всіх форм власності за наявності ліцензії на право перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.      Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів може здійснюватись за умови забезпечення схоронності вантажу юридичними особами, що такі засоби і речовини перевозять.  
192. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється за умови забезпечення державної охорони вантажу, що перевозиться, та на підставі документів суворої звітності встановленого зразку.      Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на території України здійснюється на підставі документів суворої звітності.  
193. За медичними показаннями громадянам дозволяється зберігати і перевозити наркотичні (психотропні) лікарські засоби, придбані ними в порядку, встановленому статтями 16 і 17 цього Закону.   -157- Лобода М.В.
Частину четверту статті15 викласти в такій редакції: "Фізичні особи мають право перевозити наркотичні засоби і психотропні речовини, придбані з медичною ціллю за рецептом відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону, за наявності документа, виданого закладом охорони здоров'я, що підтверджує правомірність одержання наркотичних засобів і психотропних речовин".  
Враховано   Фізичні особи мають право перевозити наркотичні засоби і психотропні речовини, придбані з медичною ціллю відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону, за наявності документа, виданого закладом охорони здоров'я, що підтверджує правомірність одержання наркотичних засобів і психотропних речовин.  
194. Пересилання у внутрішніх поштових відправленнях наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів забороняється.   -158- Біловол О.М.
Частину п'яту статті 15 викласти в такій редакції: "Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправлення забороняється. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів як гуманітарної допомоги забороняється, за винятком випадків надзвичайних станів, якщо наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори направляються у відповідні регіони України за окремим рішенням Кабінету Міністрів України".  
Враховано   Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях забороняється. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів як гуманітарної допомоги забороняється, за винятком випадків надзвичайних станів, якщо наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори направляються у відповідні регіони України за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.  
    -159- Маркуш М.А.
Частину п'яту статті 15 викласти в такій редакції: "Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових відправленнях забороняється"  
Враховано    
195. Стаття 16. Придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів   -160- Біловол О.М.
Назву статті 16 викласти в такій редакції: "Придбання, роздрібна реалізація (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів"  
Враховано   Стаття 27. Придбання, роздрібна реалізація (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  
196. Громадяни мають право придбавати наркотичні (психотропні) лікарські засоби (за виключенням лікарських засобів, зазначених частиною п'ятою статті 6) лише за рецептом лікаря, оформленому на спеціальному рецептурному бланку.   -161- Лобода М.В.
Біловол О.М.
Частину першу статті 16 доповнити новою частиною і викласти їх зміст в такій редакції: "Придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, фізичною особою з медичною ціллю здійснюється лише за рецептом лікаря. Придбання прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, фізичною особою з медичною ціллю здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Роздрібна реалізація (відпуск) фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, дозволених до використання у медичних цілях, здійснюється закладами охорони здоров'я всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності. Переліки посад медичних і фармацевтичних працівників, а також закладів охорони здоров'я, яким надано право на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин фізичним особам, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України і підлягають оприлюдненню". Порядок роздрібної реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, фізичним особам встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я визначає максимальні строки призначення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини, які можуть бути виписані на одному рецепті".  
Враховано   Придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, фізичною особою з медичною ціллю здійснюється лише за рецептом лікаря. Придбання прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, фізичною особою з медичною ціллю здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.  
197. Роздрібна реалізація громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.      Роздрібна реалізація (відпуск) фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, дозволених до використання в медичних цілях, здійснюється закладами охорони здоров'я всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності. Переліки посад медичних і фармацевтичних працівників, а також закладів охорони здоров'я, яким надано право на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин фізичним особам, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України і підлягають оприлюдненню. Порядок роздрібної реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, фізичним особам встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я визначає максимальні строки призначення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини, які можуть бути виписані на одному рецепті.  
198. Стаття 17. Рецепти на право придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів   -162- Біловол О.М.
Назву статті 17 викласти в такій редакції: "Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини".  
Враховано   Стаття 28. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини  
199. Рецепти на право придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів виписуються на спеціальних рецептурних бланках. Форма бланків цих рецептів, правила їх обліку, зберігання та оформлення встановлюються Міністерством охорони здоров'я.   -163- Лобода М.В.
Частини першу та другу статті 17 викласти в такій редакції: "Рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, виписуються на спеціальних бланках. Форма бланків зазначених рецептів, порядок їх реєстрації, обліку і зберігання, а також правила їх оформлення встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. Видача рецептів на наркотичні засоби або психотропні речовини без відповідних медичних показань та з порушенням встановлених правил оформлення забороняється.  
Враховано   Рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, виписуються на спеціальних бланках. Форма бланків зазначених рецептів, порядок їх реєстрації, обліку і зберігання, а також правила їх оформлення встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.  
200. Видача рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби громадянам без відповідних медичних показань та з порушенням встановлених правил забороняється. За порушення цих правил винні особи несуть відповідальність згідно з законодавством України.      Видача рецептів на наркотичні засоби або психотропні речовини без відповідних медичних показань та з порушенням встановлених правил оформлення забороняється. Стаття 29. Порядок обігу прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку Діяльність, пов'язана з обігом прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, на території України здійснюється в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами. Юридичним особам не дозволяється придбавати та зберігати прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку, в обсягах, що перевищують їхні виробничі потреби. Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, зобов'язані повідомляти центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ України про всі випадки, коли кількість придбаних прекурсорів перевищує їхні виробничі потреби. У разі якщо є достатні підстави вважати, що прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку, призначені для незаконного виробництва, виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, що видає дозволи на право ввезення на територію чи вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, може відмовити у видачі зазначених дозволів. Суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі забороняється оптова реалізація прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку. Стаття 30. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, інструментів або обладнання Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, інструментів або обладнання подальше використання яких визнано недоцільним, а також залишків рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, після збору врожаю, інші їх відходи, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів може здійснюватися в разі, якщо: закінчився термін їх придатності; наркотичні засоби або психотропні речовини чи їх прекурсори зазнали впливу фізичних або хімічних факторів, наслідком якого стала їх непридатність, що виключає можливість їх відновлення чи переробки; неможливо встановити їх приналежність до наркотичних засобів або психотропних речовин; невикористані наркотичні засоби приймаються від родичів померлих хворих; виявлені в обігу наркотичні засоби або психотропні речовини чи їх прекурсори не можуть бути використані в медичних, наукових та інших цілях, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Юридичні особи, які не мають ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, включених до Переліку, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов'язані їх знищити. Порядок знищення рослин, включених до Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
201. Стаття 18. Основні вимоги до ліцензійної діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   -164- Лобода М.В.
Статтю 18 перенести у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту, змінивши подальшу нумерацію його статтей. Назву статті викласти в такій редакції "Особливості ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, та ліцензійних умов".  
Враховано    
202. Для ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає загальні підстави ліцензування, а Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" - особливості ліцензування у цій сфері.   -165- Біловол О.М.
Частини першу, другу, третю та четверту статті 18 викласти в такій редакції: "Ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.  
Враховано    
203. Ліцензія на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин може бути видана суб'єкту господарювання, у склад керівників якого включений фахівець, що має професійну підготовку, відповідну виду діяльності, на який видається ліцензія. Персональну відповідальність за належне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник суб'єкта господарювання.   -166- Біловол О.М.
Ліцензія на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (далі - орган ліцензування) такі відомості: документи, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювпання відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, умов для схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, а також безпечних умов діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; документи, що підтверджують наявність у працівників відповідної освіти і сертифікатів спеціаліста; ". Перенести ці частини у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
204. При видачі ліцензії на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, суб'єктом господарювання мають бути передбачені умови для забезпечення обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, а також для забезпечення безпеки відповідного виду діяльності.       
205. Разом з документами, представлення яких обов'язкове у відповідності з законодавством України про ліцензування, до заяви суб'єкта господарювання про видачу ліцензії на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, додаються:   -167- Тополов В.С.
Абзац перший частини четвертої статті 18 доповнити новими частинами і абзацами та викласти їх зміст в такій редакції: "Суб'єкт господарювання, який має намір здійснити діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом звертається до уповноваженого органу виконавчої влади із заявою про видачу ліцензії. У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження. До заяви додаються: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копії довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа копії установчих документів, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа; засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності юридичної особи або право користування нею виробничими приміщеннями, необхідних здя здійснення діяльності, що ліцензується. документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;".  
Враховано редакційно    
206. копія посвідчення фахівця, що підтверджує відповідність професійної підготовки керівника суб'єкта господарювання - юридичної особи або керівника відповідного підрозділу суб'єкта господарювання виду діяльності, який ліцензується;   -168- Біловол О.М.
Абзац другий частини четвертої статті 18 викласти в такій редакції: "сертифікат спеціаліста, що підтверджує відповідність професійної підготовки керівника суб'єкта господарювання або керівників відповідного підрозділу суб'єкта господарювання виду діяльності, пов'язаного з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, який ліцензується;". Перенести цю частину у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту  
Враховано    
    -169- Тополов В.С.
Абзац другий частини четвертої статті 18 викласти в такій редакції "копію посвідчення фахівця, що підтверджує відповідність професіональної підготовки керівника суб'єкта господарювання-юридичної особи або керівника відповідного підрозділу суб'єкта господарювання виду діяльності яка ліцензується;".  
Враховано редакційно    
207. довідка державного закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за службовими обов'язками мають отримати доступ безпосередньо до наркотичних засобів і психотропних речовин (наркотичних (психотропних) лікарських засобів), захворювань на наркоманію, токсикоманію, хронічний алкоголізм, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів професійної діяльності та діяльності, пов'язаної з джерелом підвищеної небезпечності. Порядок та умови видачі довідки встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -170- Лобода М.В.
Абзац третій частини четвертої статті 18 викласти в такій редакції: "довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами, психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів професійної діяльності та інших видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;" Перенести цю частину у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту  
Враховано    
    -171- Тополов В.С.
Абзац третій частини четвертої статті 18 викласти в такій редакції: "довідку державного закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за службовими обов'язками мають отримати доступ безпосередньо до наркотичних засобів і психотропних речовин (наркотичних (психотропних) лікарських засобів), захворювань на наркоманію, токсикоманію, хронічний алкоголізм, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб визнаних непридатними до виконання окремих видів професійної діяльності та діяльності, пов'язаної з джерелами підвищеної небезпеки. Забороняється вимагати від заявників інші документи, не передбачені цим Законом. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу".  
Враховано редакційно    
    -172- Біловол О.М.
Абзац третій частини четвертої статті 18 доповнити новими абзацами, виклавши їх зміст в такій редакції: "довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за злочини, вчинені умисно, включаючи вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин і їх прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України. дозвіл Міністерства внутрішніх спра України на використання об'єктів і приміщення, призначених для здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів т а їх відповідність, встановленим вимогам відповідно до вимог статті 11 цього Закону;". Перенести ці частини у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
208. При використанні рослин, включених до Переліку, у промислових цілях, за виключенням виробництва (виготовлення) наркотичних засобів і психотропних речовин, ліцензія на зазначений вид діяльності може бути видана, якщо суб'єкт господарювання доведе необхідність використання цих рослин та наявність умов для попередження можливості: крадіжки рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів".   -173- Лобода М.В.
Частину п'яту статті 18 доповнити новою частиною і викласти їх зміст в такій редакції: "Ліцензія на здійснення діяльності, пов'заної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, видається на строк п'яти років. У ліцензіях, на здійснення діяльності, пов'язаної з обігомз обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та види діяльності". Перенести ці частини у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
209. В ліцензіях на види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин для наукових цілей, мають бути вказані особи, що здійснюють ці види діяльності, кількість використаних наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів і психотропних речовин після завершення вказаної діяльності.   -174- Біловол О.М.
Частину шосту статті 18 доповнити новою частиною, їх зміст викласти в такій редакції: "У ліцензіях на здійснення діяльності, пов'язаної з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних, наукових цілей, мають бути зазначені особи, які здійснюють ці види діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів, психотропних речовин". Перенести цю частину у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту  
Немає висновку    
210. Ліцензія на право здійснення діяльності, пов'язаної з культивуванням та використанням рослин, включених до списку №3 таблиці І Переліку, має додатково погоджуватись щорічно (на кожний окремий посів) органом, який видав цю ліцензію та Міністерством внутрішніх справ України.   -175- Біловол О.М.
Частину сьому статті 18 виключити.  
Враховано    
211. Крім підстав для відмови у видачі ліцензії, передбачених законодавством України про ліцензування, підставою для відмови у видачі ліцензії на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є відсутність умов для забезпечення охорони та протипожежної безпеки зазначеної діяльності, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів.   -176- Біловол О.М.
Частину восьму статті 18 викласти окремою статтею у розділі ІІ остаточної редакції законопроекту, змінивши подальшу нумерацію його статтей, і виклавши її зміст в такій редакції: "Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії"  
Враховано    
    -177- Тополов В.С.
Частину восьму статті 18 доповнити новою частиною, зміст цих частин викласти в такій редакції: "Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду якщо: вона подана (підписана) особою, що не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням чинного законодавства. У разі якщо заява про видачу ліцензії залишена без розгляду, протягом тижня від дати її реєстрації, подавач інформується уповноваженим органом виконавчої влади у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії".  
Враховано частково    
212. Рішення про видачу ліцензії на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про анулювання вказаної ліцензії доводиться у триденний термін до відома органів внутрішніх справ та Комітету.   -178- Тополов В.С.
Частину дев'яту статті 18 викласти в такій редакції: "Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається протягом 30 робочих днів від дня реєстрації заяви. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена заявником у судовому порядку. Ліцензія видається на три роки. У разі якщо уповноважений орган виконавчої влади не прийняв ніякого рішення у визначений цим Законом термін, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку уповноважений орган виконавчої влади повинен видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію".  
Враховано частково    
    -179- Біловол О.М.
Частину дев'яту статті 18 доповнити новими частинами і викласти зміст цих частин в такій редакції: "Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтями 11 та 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей встановлених цією статтею. Підставами для відмови у видачі ліцензіїна здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів є: відсутність умов для забезпечення безпечних умови зазначених видів діяльності, обліку і схоронність наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. наявність у керівництві суб'єкта господарювання чи серед працівників суб'єкта господарювання осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними, психотропними речовинами, а так само осіб, визнаних непридатними до здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; наявність у керівництві суб'єкта господарювання чи серед працівників суб'єкта господарювання осіб, які мають не зняті чи непогашені в установленому порядку судимості за злочини середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів, або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів". Перенести ці частини у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
213. Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надаються органами, які видають ліцензії Комітету, Міністерству внутрішніх справ і Службі безпеки України.   -180- Біловол О.М.
Частину десяту статті 18 викласти в такій редакції: "Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів до відома центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ України, органів місцевого самоврядування, для здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів" і перенести у кінець статті 9 остаточної редакції законопроекту. Перенести цю частину у розділ ІІ остаточної редакції законопроекту  
Враховано    
214. Процедура видачі ліцензії в частині надання юридичними особами окремих довідок і документів може бути спрощена тільки стосовно обігу прекурсорів, включених до списку №2 таблиці ІV Переліку.   -181- Лобода М.В.
Частину одинадцяту статті 18 виключити.  
Враховано    
215. За порушення вимог статті 8 цього Закону, а також інших вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Міністерство внутрішніх справ автоматично зупиняє дію погодження (видачу довідки). При цьому, орган ліцензування за вмотивованим рішенням Міністерства внутрішніх справ України одночасно зупиняє дію ліцензії на відповідний вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.   -182- Біловол О.М.
Зміст частини дванадцятої статті 18 виключити.  
Враховано    
216. Органи, які уповноважені видавати ліцензії, довідки про погодження, сертифікати на види діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, несуть відповідальність за порушення вимог до їх видачі згідно з законодавством України.   -183- Лобода М.В.
Частину дванадцяту статті 18 виключити. Доповнити статтю 18 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву і зміст нової статті викласти в такій редакції: "Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії Рішення про про видачу ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути оскаржено в установленому законом порядку".  
Враховано    
    -184- Тополов В.С.
Доповнити статтю 18 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту і виклавши її в такій редакції "Переоформлення ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Підставами для переоформлення ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є: зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми, перетворення, злиття, об'єднання. У цьому випадку ліцензії переоформляються на його правонаступника. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до уповноваженого органу виконавчої влади заяву про переоформлення ліцензії, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. Уповноважений орган виконавчої влади видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, або відмовляє у переоформленні ліцензії у разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах. У разі переоформлення ліцензії уповноважений орган виконавчої влади приймає рішення про визнання недійсної ліцензії, що переоформляється, з внесенням відповідних змін до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня. Термін дії переоформленої ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного в ліцензії, що переоформляється. Продовження терміну дії ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У разі, якщо суб'єкт господарювання має намір продовжити зазначений у ліцензії термін здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів після його закінчення, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну дії ліцензії звернутися до уповноваженого органу виконавчої влади із заявою встановленої форми. Уповноважений орган виконавчої влади не має права відмовити в продовженні терміну дії ліцензії, якщо ліцензіатом виконуються всі умови, зазначені в ліцензії, або ці умови не виконані з причин, які не залежать від ліцензіата. Рішення про відмову в продовженні терміну її дії повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви із зазначенням підстав відмови. Рішення про продовження терміну дії ліцензії оформляється на бланку ліцензії".  
Відхилено    
217. Розділ ІІІ.   -185- Лобода М.В.
Назву Розділу ІІІ. викласти в такій редакції: "Державний контроль за дотриманням положень цього Закону".  
Враховано   Розділ ІV  
218. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ      ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ  
219. Стаття 19. Органи, уповноважені на рішення завдань у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та у сфері запобігання їх витоку із легального обігу в незаконний   -186- Біловол О.М.
Назву статті 19 викласти в такій редакції: "Контроль за дотриманням положень цього Закону".  
Враховано   Стаття 31. Контроль за дотриманням положень цього Закону  
220. З метою реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та у сфері запобігання їх витоку із легального обігу в незаконний Президент України або Кабінет Міністрів України уповноважує органи виконавчої влади на рішення завдань у цих сферах.   -187- Біловол О.М.
Частину першу та другу статті 19 викласти в такій редакції: "Контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюється відповідними державними органами в межах повноважень, визначених законом".  
Враховано   Контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюється відповідними державними органами в межах повноважень, визначених законом.  
221. Спеціально уповноважений орган у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який здійснює контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у разі виявлення порушень порядку цього обігу застосовує у межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення таких порушень, і в разі наявності в діях осіб ознак адміністративного правопорушення чи злочину зобов'язані надіслати інформацію або подати матеріали до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.   -188- Лобода М.В.
Частину другу статті 19 виключити.  
Враховано    
222. Стаття 20. Відомості про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   -189- Лобода М.В.
Назву статті 20 викласти в такій редакції: "Звіти про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів".  
Враховано   Стаття 32. Звіти про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів  
223. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язані подавати до Комітету щорічні та щоквартальні відомості про:   -190- Біловол О.М.
Частину першій статті 20 викласти в такій редакції: "Юридичні особи, які здійснюють види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, за формою та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати такі відомості: звіти про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України, щоквартально; звіти про діяльність із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до Переліку, та кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України та вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, щорічно, а також кількість запасів наркотичних засобів і психотропних речовин за таном на 31 грудня звітного року. Звіти про діяльність, пов'язану з виробництвом, виготовленням, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезенням з території України чи використанням прекурсорів, включених до списку ІV Переліку, подаються подаються юридичними особами, які здійснюють зазначені види діяльності, за формою та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України згідно із міжнародними договорами України".  
Враховано   Юридичні особи, які здійснюють види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, за формою та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати такі відомості:  
224. кількість вироблених, виготовлених в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - щоквартально та щорічно, останнє станом на 31 грудня;      щоквартальні звіти про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України;  
225. ввезених на митну територію України та вивезених за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - щоквартально та щорічно, останнє станом на 31 грудня;      щорічні звіти про діяльність із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до Переліку, та кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України та вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин за станом на 31 грудня звітного року.  
226. використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів по підприємствах, установах, організаціях України для медичних наукових, інших цілей, складські запаси і спеціальні складські запаси - щорічно, станом на 31 грудня;      Звіти про діяльність, пов'язану з виробництвом, виготовленням, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезенням з території України чи використанням прекурсорів, включених до списку ІV Переліку, подаються юридичними особами, які здійснюють зазначені види діяльності, за формою та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України згідно із міжнародними договорами України.  
227. використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виготовлення інших препаратів і лікарських засобів - щорічно, станом на 31 грудня;       
228. кількість вирощених та (або) використаних рослин, включених до Переліку - щорічно, станом на 31 грудня;   -191- Маркуш М.А.
Абзац шостий частини першої статті 20 доповнити новим абзацом і викласти їх зміст в редакції: "площу посіву та фактично зібраних рослин, включених до Переліку, в розрізі областей - щорічно, станом на 31 грудня; підозрілі замовлення, контракти та осіб щодо обігу прекурсорів".  
Враховано частково    
229. Порядок і форма надання відомостей встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету.   -192- Лобода М.В.
Частину третю статті 20 врахувати у частині першій цієї статті.  
Враховано    
230. Стаття 21. Інвентаризація і баланси   -193- Біловол О.М.
У назві статті 21 після слова "Інвентаризація" доповнити словами "наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів". Статтю 21 пропоную викласти в такій редакції: "Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, зобов'язані проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати баланс товарно-матеріальних цінностей". Частину другу статті 21 викласти в такій редакції: "Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: стосовно операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і їх прекурсорами в межах території України - Міністерству внутрішніх справ України; стосовно експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і їх прекурсорами, - Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України".  
Враховано   Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та баланси  
231. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язані проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які є в їх розпорядженні, та складати баланс товарно-матеріальних цінностей.      Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, зобов'язані проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати баланс товарно-матеріальних цінностей.  
232. Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації доводяться до відома відповідних правоохоронних органів і Комітету.      Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і їх прекурсорами в межах території України, - Міністерству внутрішніх справ України; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і їх прекурсорами, - Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України.  
233. Стаття 22. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами   -194- Біловол О.М.
Назву статті 22 викласти в такій редакції: "Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і їх прекурсорами". Зміст статті 22 викласти в такій редакції: "Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов'язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання зазначених журналів встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і їх прекурсорами  
234. Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах. Реєстраційні журнали зберігаються протягом десяти років після внесення до них останнього запису. Порядок ведення реєстраційних журналів встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов'язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
235. Стаття 23. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин   -195- Біловол О.М.
Назву статті 23 викласти в такій редакції: "Пропаганда та реклама наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів".  
Враховано   Стаття 35. Пропаганда та реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів  
236. Реклама наркотичних засобів, психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів заборонена. Медична та наукова інформація про такі засоби і речовини може надаватись тільки в галузевих медичних, наукових та фармацевтичних довідниках і виданнях.   -196- Біловол О.М.
Зміст статт1 23 викласти в такій редакції: "Пропаганда наркотичних засобів і психотропних речовин, яка є діяльністю фізичних або юридичних осіб, спрямованою на поширення відомостей про способи, методи розроблення, виготовлення і використання, місця придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також виробництво і поширення книжкової продукції, продукції засобів масової інформації, поширення в комп'ютерній мережі зазначеної інформації або здійснення інших дій з цією ціллю на території України забороняються. Забороняється пропаганда будь-яких переваг використання окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а так само пропаганда використання в медичних цілях наркотичних засобів, психотропних речовин, здатних пригнічувати волю людини чи негативно впливати на стан її психічного або фізичного здоров'я. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, на території України може поширюватися виключно у спеціалізованих друкованих виданнях чи будь-яких інших джерелах інформації, розрахованих на медичних, фармацевтичних, наукових працівників у галузі охорони здоров'я. Забороняється поширювати в цілях реклами зразки наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до Переліку".  
Враховано   Пропаганда наркотичних засобів і психотропних речовин, яка є діяльністю фізичних або юридичних осіб, спрямованою на поширення відомостей про способи, методи розроблення, виготовлення і використання, місця придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також виробництво і поширення книжкової продукції, продукції засобів масової інформації, поширення в комп'ютерній мережі зазначеної інформації або здійснення інших дій з цією ціллю на території України забороняються. Забороняється пропаганда будь-яких переваг використання окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а так само пропаганда використання в медичних цілях наркотичних засобів, психотропних речовин, здатних пригнічувати волю людини чи негативно впливати на стан її психічного чи фізичного здоров'я. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, на території України може поширюватися виключно у спеціалізованих друкованих виданнях чи будь-яких інших джерелах інформації, розрахованих на медичних, фармацевтичних, наукових працівників у галузі охорони здоров'я. Забороняється поширювати в цілях реклами зразки наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до Переліку.  
237. Стаття 24. Відповідальність за порушення вимог цього Закону   -197- Лобода М.В.
Назву статті 24 викласти в такій редакції: "Відповідальність за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори".  
Враховано   Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори  
238. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з законодавством України.   -198- Біловол О.М.
Частину першу статті 24 викласти в такій редакції: "Особи, винні в порушенні законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори, несуть відповідальність згідно із законом".  
Враховано   Особи, винні в порушенні законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори, несуть відповідальність згідно із законом.  
239. Розділ ІV. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ   -199- Лобода М.В.
Розділ ІV пропоную виключити, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту.  
Враховано    
240. Стаття 25. Міжнародні договори України       
241. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, то застосовуються правила міжнародного договору.   -200- Лобода М.В.
Статтю 25 перенести окремою частиною у кінець статті 3 "Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори" остаточної редакції законопроекту. Зміст цієї частини викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори, то застосовуються правила міжнародного договору".  
Враховано    
242. Розділ V.      Розділ V  
243. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
244. 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" набирає чинності з дня його опублікування.   -201- Біловол О.М.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Пункт 2 виключити. Пункт 3 викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом" і перенести у кінець Прикінцевих положень.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
245. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом, вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.       
246. 3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:       
247. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;       
248. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;       
249. забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;       
250. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -202- Біловол О.М.
Доповнити Прикінцеві положення пунктом 2 такого змісту: "2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Законі України про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62): а) абзаци другий - четвертий статті 1 викласти в такій редакції: "незаконний (нелегальний) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (далі - незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів) - види діяльності, пов'язані з: культивуванням рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, збутом, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, у тому числі вживанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори; наркоманія - психічний розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною; хворий на наркоманію, - особа, яка страждає на психічний розлад, що характеризується психічною та (або) фізичною залежністю від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону встановлено діагноз наркоманія; б) у статті 2 слова "Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів і прекурсорів" замінити словами "Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори"; б) назву і частину першу статті 3 викласти в такій редакції: "Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. Протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державний митний комітет України, Державна прикордонна служба України, Міністерство охорони здоров'я України та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законм повноважень"; у частині другій слова "Органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України здійснювати контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів" замінити словами "Органи виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу"; доповнити після частини другої частинами такого змісту: "Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу. Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється на основі відповідної державної цільової програми. Фінансування державної програми про протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється за рахунок Державного бюджету України і інших джерел фінансування, передбачених законодавством"; 2) у частині першій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299) слова Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" замінити словами "Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори". 3) У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст.134): а) статтю 2 доповнити частиною такого змісту: "Ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори". У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою б) пункт 23 статті 9 викласти в такій редакції: "пункт 23 статті 9 викласти в такій редакції: "розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, ввезення, вивезення, відпуск, реалізація, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;".  
Враховано   2. Внести зміни до таких законів України: 1) у Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 1999 р., № 36, ст. 317; 2003 р., № 27 ст. 209): а) абзаци другий - четвертий статті 1 викласти в такій редакції: "незаконний (нелегальний) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів (далі - незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів) - види діяльності, пов'язані з: культивуванням рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів; розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, збутом, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням (у тому числі вживанням), знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори; наркоманія - психічний розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною; особа, хвора на наркоманію, - особа, яка страждає на психічний розлад, що характеризується психічною та (або) фізичною залежністю від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз наркоманія"; б) у статті 2 слова "Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів і прекурсорів" замінити словами "Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори"; в) назву і частину першу статті 3 викласти в такій редакції: "Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів. Протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державний митний комітет України, Державна прикордонна служба України, центральний орган виконавчої влади у сфері здоров'я України та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень"; у частині другій слова "Органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України здійснювати контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів" замінити словами "Органи виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу"; доповнити частинами третьою - п'ятою такого змісту: "Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу. Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється на основі відповідної державної цільової програми. Фінансування державної програми про протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється за рахунок Державного бюджету України та інших джерел фінансування, передбачених законодавством"; 2) у частині першій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299) слова Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" замінити словами "Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори". 3) У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст.134): а) статтю 2 доповнити частиною такого змісту: "Ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори"; у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою б) пункт 23 статті 9 викласти в такій редакції: "розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, ввезення, вивезення, відпуск, реалізація, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;". 3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.