Кількість абзаців - 307 Таблиця поправок


Про газ (метан) вугільних родовищ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про газ (метан) вугільних родовищ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про газ (метан) вугільних родовищ  
1. Цей Закон визначає основні правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері видобування газу (метану) вугільних родовищ та регулює відносини, пов'язані з особливостями його подальшого використання.      Цей Закон визначає основні правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері видобування газу (метану) вугільних родовищ та регулює відносини, пов'язані з особливостями його подальшого використання.  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. діяльність по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ - наукова, технічна, виробнича, підприємницька, екологічна, інвестиційна та інші види діяльності, спрямовані на розробку та впровадження сучасних технологій видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ;      діяльність із видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ - наукова, технічна, виробнича, підприємницька, екологічна, інвестиційна та інші види діяльності, спрямовані на розробку та впровадження сучасних технологій видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ;  
6. газ (метан) вугільних родовищ (далі - ГМВР) - газова суміш, яка супроводжує вугільні поклади та до складу якої входить власне метан;      газ (метан) вугільних родовищ (далі - ГМВР) - газова суміш, яка супроводжує вугільні поклади та до складу якої входить власне метан;  
7. дегазація - сукупність заходів, спрямованих на примусове звільнення вуглегазоносних горизонтів від супутнього ГМВР;      дегазація - сукупність заходів, спрямованих на примусове звільнення вуглегазоносних горизонтів від супутнього ГМВР;  
8. неконтрольована емісія - виділення ГМВР в навколишнє природне середовище будь-яким чином, яке здійснюється самовільно, внаслідок роботи обладнання, особливостей технологічного процесу;      неконтрольована емісія - виділення ГМВР у навколишнє природне середовище будь-яким чином, яке здійснюється самовільно, внаслідок роботи обладнання, особливостей технологічного процесу;  
9. видобування ГМВР - комплекс технічних заходів по дегазації діючих шахт, тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалась, незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних покладах;   -1- Звягільський Ю.Л.
після слів "... а також на відпрацьованих вугільних покладах;" доповнити словами: "... якщо вилучений газ (метан) призначається для утилізації".  
Враховано   видобування ГМВР - комплекс технічних заходів з дегазації діючих шахт, тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних покладах, якщо вилучений газ (метан) призначається для утилізації;  
10. утилізація ГМВР - переробка ГМВР та використання ГМВР;      утилізація ГМВР - переробка ГМВР та використання ГМВР;  
11. переробка ГМВР - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних та/або хімічних властивостей видобутого ГМВР, метою яких є досягнення будь-якого з наступних результатів:      переробка ГМВР - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних та/або хімічних властивостей видобутого ГМВР, метою яких є досягнення будь-якого з таких результатів:  
12. підготовка ГМВР до використання в якості матеріального чи енергетичного ресурсу;      підготовка ГМВР до використання як матеріального чи енергетичного ресурсу;  
13. приведення у відповідність до вимог стандарту чи інших нормативних документів стандартизації;      приведення у відповідність із вимогами стандарту чи іншими нормативними документами із стандартизації;  
14. забезпечення екологічно безпечного його використання, транспортування чи зберігання;      забезпечення екологічно безпечного його використання, транспортування чи зберігання;  
15. використання ГМВР - сукупність видів діяльності, в результаті яких ГМВР вживається в якості матеріального чи енергетичного ресурсу та/або виробляється продукція, товари, задовольняються господарські потреби чи досягається інший корисний ефект, незалежно від факту переробки видобутого ГМВР;      використання ГМВР - сукупність видів діяльності, у результаті яких ГМВР уживається як матеріальний чи енергетичний ресурс та/або виробляється продукція, товари, задовольняються господарські потреби чи досягається інший корисний ефект незалежно від факту переробки видобутого ГМВР;  
16. користувач надр - юридична або фізична особа, що здійснює діяльність по видобуванню ГМВР;      користувач надр - юридична або фізична особа, що здійснює діяльність по видобуванню ГМВР;  
17. контрольована емісія ГМВР - виділення ГМВР в навколишнє природне середовище внаслідок застосування примусових заходів.      контрольована емісія ГМВР - виділення ГМВР у навколишнє природне середовище внаслідок застосування примусових заходів.  
18. Стаття 2. Мета закону   -2- Волинець М.Я.
"Стаття 2. Цілі та завдання Закону У зв'язку з цим змінити подальшу нумерацію статей.  
Враховано   Стаття 2. Цілі та завдання Закону  
19. Основними цілями цього Закону є:      Основними цілями цього Закону є:  
20. підвищення безпеки ведення гірничих робіт при видобутку вугілля;      підвищення безпеки ведення гірничих робіт при видобутку вугілля;  
21. охорона атмосферного повітря за рахунок скорочення викидів ГМВР при видобутку вугілля та на поверхні відпрацьованих вугільних покладів;      охорона атмосферного повітря за рахунок скорочення викидів ГМВР при видобутку вугілля та на поверхні відпрацьованих вугільних покладів;  
22. залучення ГМВР до енергетичного балансу країни та зниження залежності України від імпортованих енергетичних ресурсів;      залучення ГМВР до енергетичного балансу держави та зниження залежності України від імпортованих енергетичних ресурсів;  
23. забезпечення використання ГМВР в якості технологічної сировини у промисловості.      забезпечення використання ГМВР як технологічної сировини у промисловості.  
24. Стаття 3. Завдання закону       
25. Завданням цього Закону є створення сприятливих умов для видобування ГМВР на промисловій основі та залучення у цю сферу інвестицій.      Завданням цього Закону є створення сприятливих умов для видобування ГМВР на промисловій основі та залучення у цю сферу інвестицій.  
26. Стаття 4. Сфера дії закону      Стаття 3. Сфера дії Закону  
27. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з видобуванням та утилізацією ГМВР, в тому числі при видобутку вугілля, використанням ГМВР (продуктів його переробки) у промисловості, в електроенергетиці та в якості енергетичного ресурсу, а також регулює відносини, пов'язані з державним наглядом за додержанням вимог екологічної безпеки, безпечним виконанням робіт при видобуванні та утилізації ГМВР суб'єктами господарювання, що здійснюють таку діяльність, незалежно від форм власності та господарювання.      Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з видобуванням та утилізацією ГМВР, у тому числі при видобутку вугілля, використання ГМВР (продуктів його переробки) у промисловості, в електроенергетиці та як енергетичного ресурсу, а також регулює відносини, пов'язані з державним наглядом за додержанням вимог екологічної безпеки, безпечним виконанням робіт при видобуванні та утилізації ГМВР суб'єктами господарювання, що здійснюють таку діяльність, незалежно від форм власності та господарювання.  
28. Стаття 5. Принципи державної політики у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 4. Принципи державної політики у сфері діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
29. Державна політика у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР базується на принципах:      Державна політика у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР базується на принципах:  
30. державного регулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      державного регулювання діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
31. створення умов для розвитку та підвищення ефективності діяльності з видобування та утилізації ГМВР;      створення умов для розвитку та підвищення ефективності діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
32. забезпечення безпеки експлуатації об'єктів, в тому числі екологічної, на яких здійснюється видобування та утилізація ГМВР;      забезпечення безпеки експлуатації об'єктів, у тому числі екологічної, на яких здійснюється видобування та утилізація ГМВР;  
33. додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з видобуванням ГМВР, транспортуванням, постачанням, зберіганням і утилізацією ГМВР та продуктів його переробки;      додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних із видобуванням ГМВР, транспортуванням, постачанням, зберіганням і утилізацією ГМВР та продуктів його переробки;  
34. забезпечення захисту прав та інтересів усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів ГМВР, промисловою розробкою родовищ ГМВР, зберіганням, транспортуванням та постачанням ГМВР та продуктів його переробки, споживачів ГМВР та продуктів його переробки;      забезпечення захисту прав та інтересів усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням надр із метою виявлення запасів ГМВР, промисловою розробкою родовищ ГМВР, зберіганням, транспортуванням та постачанням ГМВР та продуктів його переробки, споживачів ГМВР та продуктів його переробки;  
35. сприяння розвитку конкурентних відносин у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      сприяння розвитку конкурентних відносин у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
36. створення умов для перспективних наукових досліджень;      створення умов для перспективних наукових досліджень;  
37. забезпечення раціонального використання надр;      забезпечення раціонального використання надр;  
38. забезпечення бюджетного фінансування науково-дослідних та експериментальних робіт, а також розробки нормативної документації та стандартизації;      забезпечення бюджетного фінансування науково-дослідних та експериментальних робіт, а також розробки нормативної документації та стандартизації;  
39. розвитку міжнародного співробітництва та широкого використання світових досягнень у цій сфері;      розвитку міжнародного співробітництва та широкого використання світових досягнень у цій сфері;  
40. пріоритетного використання вітчизняного науково-технічного, технологічного та кадрового потенціалу.      пріоритетного використання вітчизняного науково-технічного, технологічного та кадрового потенціалу.  
41. Стаття 6. Законодавство про газ (метан) вугільних родовищ      Стаття 5. Законодавство про газ (метан) вугільних родовищ  
42. Відносини, пов'язані з видобуванням та утилізацією ГМВР, регулюються Кодексом України про надра, Гірничим Законом, Законами України "Про альтернативні види рідкого та газового палива", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", іншими нормативно-правовими актами, а також цим Законом в питаннях, пов'язаних з особливостями видобування, утилізації ГМВР та стимулювання діяльності у цій сфері.   -3- Волинець М.Я.
Відносини, пов'язані з видобуванням та утилізацією ГМВР, регулюються цим Законом, Кодексом України про надра, Гірничим законом України, Законами України "Про альтернативні види рідкого та газового палива", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", іншими нормативно-правовими актами України".  
Враховано   Відносини, пов'язані з видобуванням та утилізацією ГМВР, регулюються цим Законом, Кодексом України про надра, Гірничим законом України, законами України "Про альтернативні види рідкого та газового палива", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", іншими нормативно-правовими актами.  
43. Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ   -4- Волинець М.Я.
"Організаційна система державного регулювання і управління у сфері видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ".  
Враховано   Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
44. Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 6. Основні повноваження Верховної Ради України у сфері діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
45. До повноважень Верховної Ради України у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР належать:      До повноважень Верховної Ради України у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР належать:  
46. законодавче регулювання відносин у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      законодавче регулювання відносин у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
47. встановлення спеціальних податкових режимів для суб'єктів підприємницької діяльності у цій сфері;      установлення законом спеціальних податкових режимів для суб'єктів підприємницької діяльності у цій сфері;  
48. затвердження обсягів бюджетного фінансування для проведення науково-дослідних та експериментальних робіт, розробки нормативної документації та стандартизації;      затвердження законом обсягів бюджетного фінансування для проведення науково-дослідних та експериментальних робіт, розробки нормативної документації та стандартизації;  
49. встановлення спеціальних державних гарантій захисту інвестицій у цій сфері.      установлення законом спеціальних державних гарантій захисту інвестицій у цій сфері.  
50. Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 7. Основні повноваження Кабінету Міністрів України у сфері діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
51. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР належать:      До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР належать:  
52. забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
53. забезпечення державного регулювання і контролю у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;      забезпечення державного регулювання і контролю у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
54. розроблення та затвердження загальнодержавних програм та проектів у цій сфері;      розроблення та затвердження державних програм та проектів у цій сфері;  
55. організація міжнародного співробітництва у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      організація міжнародного співробітництва у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
56. координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
57. визначення та включення до проекту Державного бюджету обсягів фінансування природоохоронних заходів, науково-дослідних та експериментальних робіт, розробки нормативної документації та стандартизації, пов'язаних з видобуванням та утилізацією ГМВР;      визначення та включення до проекту Державного бюджету обсягів фінансування природоохоронних заходів, науково-дослідних та експериментальних робіт, розробки нормативної документації та стандартизації, пов'язаних з видобуванням та утилізацією ГМВР;  
58. здійснення інших функцій, передбачених цим та іншими законами України.      здійснення інших повноважень, передбачених законами України.  
59. Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 8. Основні повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
60. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР належать:      До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР належать:  
61. сприяння реалізації державної політики у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР на відповідній території;      сприяння реалізації державної політики у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР на відповідній території;  
62. розроблення пропозицій до загальнодержавних програм видобування та утилізації ГМВР з урахуванням місцевих особливостей;      розроблення пропозицій до державних програм видобування та утилізації ГМВР з урахуванням місцевих особливостей;  
63. розроблення та реалізація регіональних програм видобування та утилізації ГМВР;      розроблення та реалізація місцевих програм видобування та утилізації ГМВР;  
64. прийняття нормативно-правових актів в межах своєї компетенції та контроль за їх виконанням.      прийняття нормативно-правових актів у межах своєї компетенції та контроль за їх виконанням.  
65. Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ВИДОБУВАННЮ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ      Розділ ІІІ. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
66. Стаття 10. Державні гарантії у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 9. Державні гарантії у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
67. З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у діяльність по видобуванню та утилізації ГМВР держава гарантує користувачам надр та особам, що здійснюють утилізацію ГМВР, податкові, митні та інші пільги, передбачені законодавчими актами України.      З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у діяльність із видобування та утилізації ГМВР держава гарантує користувачам надр та особам, що здійснюють утилізацію ГМВР, податкові, митні та інші пільги, передбачені законодавчими актами України.  
68. Стаття 11. Стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 10. Стимулювання діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
69. Стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР є основою державної політики у сфері підвищення рівня безпеки видобутку вугілля.   -5- Лісін М.П.
Пропонується після слів “ видобутку вугілля” доповнити словами: Стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР є основою державної політики у сфері підвищення рівня безпеки видобутку вугілля,“....залученням ГМВР до енергетичного балансу країни та зниженння залежності України від імпортованих енергетичних ресурсів”.  
Враховано   Стимулювання діяльності з видобування та утилізації ГМВР є одним із провідних напрямів державної політики у сфері підвищення рівня безпеки видобутку вугілля та зниження залежності України від імпортованих енергетичних ресурсів.  
70. Стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР базується на створенні державою сприятливих умов для ведення такої діяльності шляхом:      Стимулювання діяльності з видобування та утилізації ГМВР базується на створенні державою сприятливих умов для ведення такої діяльності шляхом:  
71. створення інвестиційно-привабливих умов для ведення господарської діяльності у зазначеній сфері вітчизняним та іноземним інвесторам;      створення інвестиційно-привабливих умов для ведення господарської діяльності у зазначеній сфері вітчизняним та іноземним інвесторам;  
72. надання державних гарантій захисту інвестицій, спрямованих на вирішення проблем дегазації вугільних родовищ;      надання державних гарантій захисту інвестицій, спрямованих на розв`язання проблем дегазації вугільних родовищ;  
73. урахування особливостей ГМВР як корисної копалини під час розроблення нормативів, правил та стандартів у цій сфері;      урахування особливостей ГМВР як корисної копалини під час розроблення нормативів, правил та стандартів у цій сфері;  
74. індивідуального підходу до розроблення проектів видобування ГМВР на окремо визначеному об'єкті;      індивідуального підходу до розроблення проектів видобування ГМВР на окремо визначеному об'єкті;  
75. впровадження спрощеної системи ліцензування у сфері видобування ГМВР;      упровадження спрощеної системи ліцензування у сфері видобування ГМВР;  
76. запровадження системи заохочувальних заходів для суб'єктів підприємництва, виключною діяльністю яких є видобування ГМВР, та поширення їх дії на вуглевидобувні підприємства, що проводять таку діяльність;      запровадження системи заохочувальних заходів для суб'єктів підприємництва, виключною діяльністю яких є видобування ГМВР, та поширення їх дії на вуглевидобувні підприємства, що проводять таку діяльність;  
77. надання митних, податкових пільг суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність по видобуванню ГМВР та виробникам продукції з видобутого ГМВР;      надання митних, податкових пільг суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність із видобування ГМВР, та виробникам продукції з видобутого ГМВР;  
78. надання державної підтримки та гарантій виробникам та постачальникам енергії, що виробляється з видобутого ГМВР.   -6- Звягільський Ю.Л.
Розділ ІІІ „Державні гарантії та стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ" доповнити Статтею 11-1 „Особливості справлення обов'язкових платежів та зборів при видобуванні ГМВР " такого змісту:„Збір за геологорозвідувальні роботи на ГМВР справляється тільки у разі, якщо такі роботи виконувалися за рахунок бюджету з метою виявлення запасів ГМВР на підставі спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр. Плата за користування надрами для видобування ГМВР справляється тільки у разі, якщо видобування газу (метану) ведеться на вугільних родовищах, промислова розробка яких не здійснювалась, або на відпрацьованих вугільних покладах. Рентна плата за видобуток ГМВР не справляється".  
Враховано   надання державної підтримки та гарантій виробникам та постачальникам енергії, що виробляється з видобутого ГМВР. Стаття 11 Особливості справляння обов'язкових платежів та зборів при видобуванні ГМВР Збір за геологорозвідувальні роботи з надрокористувачів, що здійснюють видобування ГМВР, справляється лише в разі, якщо такі роботи виконувалися за рахунок бюджету з метою виявлення запасів ГМВР на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення надр. Платежі за користування надрами для видобування ГМВР справляються лише в разі, якщо видобування газу (метану) ведеться на вугільних родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася, або на відпрацьованих вугільних покладах. Рентна плата за видобуток ГМВР не справляється.  
79. Розділ ІV. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ      Розділ ІV. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
80. Стаття 12. Ліцензування господарської діяльності у сфері видобування газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 12. Дозвільний принцип господарської діяльності у сфері видобування газу (метану) вугільних родовищ  
81. Діяльність з видобування ГМВР підлягає ліцензуванню.   -7- Зарубінський О.О.
Дозвіл- означає будь-яку норму законодавчого підзаконного, адміністративного акту або положення договору чи документ, виданий на їх підставі, яким компететні органи держав-членів надають організації виключне право провадити на власний розсуд та ризик розвідування, вивчення або видобування вуглеводнів на певній географічній ділянці. Дозвіл може бути видано окремо на кожний вид діяльності або один на декілька видів діяльності  
Відхилено . На кожний вид діяльності повинен видаватися окремий дозвіл.   
82. Геологічне вивчення надр з метою виявлення запасів ГМВР здійснюється на підставі спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку.      Геологічне вивчення надр з метою виявлення запасів ГМВР здійснюється на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку.  
83. Проведення робіт по геологічному вивченню надр з метою виявлення запасів ГМВР може здійснюватися користувачем надр за рахунок власних або запозичених коштів.      Проведення робіт з геологічного вивчення надр з метою виявлення запасів ГМВР може здійснюватися користувачем надр за рахунок власних або запозичених коштів.  
84. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади сприяють проведенню робіт по геологічному вивченню надр, що зареєстровані в установленому порядку.      Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади сприяють проведенню робіт з геологічного вивчення надр, що зареєстровані в установленому законодавством порядку.  
85. Особи, що відповідно до законодавства про надра є першовідкривачами родовищ ГМВР, після закінчення дії спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення, мають переважне право на промислову розробку нового родовища чи додаткових запасів ГМВР в раніше відомому родовищу (крім відпрацьованих вугільних покладів).   -8- Звягільський Ю.Л.
Абзац 6 статті 12. Доповнити реченням такого змісту: „Якщо через один рік після отримання спеціального дозволу (ліцензії) діяльність, на яку отримано дозвіл (ліцензія), не розпочата, або якщо через два роки після отримання спеціального дозволу (ліцензії) роботи по видобуванню ГМВР не розпочаті, спеціальний дозвіл (ліцензія) анулюється”.  
Відхилено . Роботи по видобуванню ГМВР можуть бути не розпочаті ліцензіатом у зазначений термін у зв'язку з об'єктивними умовами.  Особи, які відповідно до законодавства про надра є першовідкривачами родовищ ГМВР, після закінчення дії спеціального дозволу на геологічне вивчення, мають переважне право на промислову розробку нового родовища чи додаткових запасів ГМВР у раніше відомому родовищу (крім відпрацьованих вугільних покладів).  
86. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування (промислову розробку) ГМВР особі, що має переважне право на його отримання, видається поза конкурсом спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.      Спеціальний дозвіл на видобування (промислову розробку) ГМВР особі, що має переважне право на його отримання, видається поза конкурсом спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.  
87. Термін дії спеціального дозволу (ліцензії) на видобування (промислову розробку) ГМВР становить не менше 25 років.   -9- Зарубінський О.О.
Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку, достатнього для виконання тих видів діяльності, на здійснення яких видається дозвіл. Однак компетентні органи можуть продовжити строк дії дозволу, якщо обумовлений строк виявився недостатнім для завершення відповідного виду діяльності і якщо зазначена діяльність здійснювалася відповідно до умов дозволу.  
Враховано Стаття 15 Кодексу України про надра  Строк дії спеціального дозволу на видобування (промислову розробку) ГМВР становить не менше 20 років.  
88. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР для промислової розробки на новому родовищі ГМВР за вимогою користувача надр надається без проведення державної експертизи та оцінки запасів ГМВР.      Спеціальний дозвіл на видобування ГМВР для промислової розробки на новому родовищі ГМВР за вимогою користувача надр надається без проведення державної експертизи та оцінки запасів ГМВР.  
89. Промислова розробка ГМВР на відпрацьованих вугільних покладах здійснюється на підставі спеціального дозволу (ліцензії) на видобування корисних копалин, що видається поза конкурсом, без попереднього одержання спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр.      Промислова розробка ГМВР на відпрацьованих вугільних покладах здійснюється на підставі спеціального дозволу на видобування корисних копалин, що видається поза конкурсом, без попереднього одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення надр.  
90. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР (промислову розробку) на відпрацьованих вугільних покладах видається без проведення державної експертизи та оцінки запасів ГМВР.      Спеціальний дозвіл на видобування ГМВР (промислову розробку) на відпрацьованих вугільних покладах видається без проведення державної експертизи та оцінки запасів ГМВР.  
91. У випадках, коли спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР надавався без проведення попередньої державної експертизи та оцінки запасів ГМВР, його промислова розробка здійснюється до повного вичерпання (припинення виділення ГМВР із свердловини) або до часткового (у випадку низької економічної ефективності подальшого видобування, що не пов'язана з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів та не є результатом вибіркового відпрацювання родовища) вичерпання.      У разі якщо спеціальний дозвіл на видобування ГМВР надавався без проведення попередньої державної експертизи та оцінки запасів ГМВР, його промислова розробка здійснюється до повного вичерпання (припинення виділення ГМВР із свердловини) або до часткового (у разі низької економічної ефективності подальшого видобування, що не пов'язана з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів та не є результатом вибіркового відпрацювання родовища) вичерпання.  
92. Спеціальний дозвіл на видобування ГМВР на родовищах, що були відкриті внаслідок геологорозвідувальних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, видається на конкурсних засадах.      Спеціальний дозвіл на видобування ГМВР на родовищах, що були відкриті внаслідок геологорозвідувальних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, видається на конкурсних засадах.  
93. Порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на геологічне вивчення та видобування (промислову розробку) ГМВР встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Порядок видачі спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування (промислову розробку) ГМВР встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
94. Стаття 13. Стандартизація у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 13. Стандартизація у сфері діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
95. Метою стандартизації у сфері видобування та утилізації ГМВР є розробка державних стандартів, інших нормативних документів стандартизації для забезпечення на об'єктах видобування та утилізації ГМВР:      Метою стандартизації у сфері видобування та утилізації ГМВР є розробка державних стандартів, інших нормативних документів із стандартизації для забезпечення на об'єктах видобування та утилізації ГМВР:  
96. додержання вимог екологічного законодавства щодо забезпечення охорони довкілля, захисту життя і здоров'я людей;      додержання вимог екологічного законодавства щодо забезпечення охорони довкілля, захисту життя й здоров'я людей;  
97. виконання технологічних вимог, щодо використання ГМВР (продуктів його переробки) у промисловості та енергетиці;      виконання технологічних вимог щодо використання ГМВР (продуктів його переробки) у промисловості та енергетиці;  
98. додержання єдиних державних норм, правил, стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      додержання єдиних державних норм, правил, стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
99. випуску продукції належної якості;      випуску продукції належної якості;  
100. забезпечення охорони праці при видобуванні та утилізації ГМВР;      забезпечення охорони праці при видобуванні та утилізації ГМВР;  
101. додержання санітарно-гігієнічних вимог та правил.      додержання санітарно-гігієнічних вимог та правил.  
102. Стандартизації підлягають:      Стандартизації підлягають:  
103. визначення якісних показників ГМВР;      визначення якісних показників ГМВР;  
104. поняття та терміни, що використовуються у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      поняття та терміни, що використовуються у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
105. види діяльності та послуги у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР;      види діяльності та послуги у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР;  
106. способи визначення хімічного складу ГМВР та рівня його небезпеки;      способи визначення хімічного складу ГМВР та рівня його небезпеки;  
107. державні будівельні вимоги до трубопроводів, спеціально призначених для транспортування ГМВР;      державні будівельні норми до трубопроводів, спеціально призначених для транспортування ГМВР;  
108. вимоги щодо безпечного ведення гірничих робіт при видобуванні та утилізації ГМВР;      вимоги щодо безпечного ведення гірничих робіт при видобуванні та утилізації ГМВР;  
109. методи контролю за станом атмосферного повітря на об'єктах видобування та утилізації ГМВР;      методи контролю за станом атмосферного повітря на об'єктах видобування та утилізації ГМВР;  
110. критерії відповідності технічних та транспортних засобів використовувати ГМВР та продукти його переробки як безпосередньо, так і в суміші з традиційними видами палива відповідно до державних стандартів;      критерії відповідності технічних та транспортних засобів використовувати ГМВР та продукти його переробки як безпосередньо, так і в суміші з традиційними видами палива відповідно до державних стандартів;  
111. інші показники.      інші показники у цій сфері.  
112. Розроблення та затвердження нормативних документів стандартизації у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР забезпечується спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, відповідно до законодавства.   -10- Волинець М.Я.
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції: “Розроблення та затвердження нормативних документів стандартизації у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР забезпечується спеціально уповноваженим центральними органом виконавчої влади з питань стандартизації”.  
Враховано   Розроблення та затвердження нормативних документів із стандартизації у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР забезпечуються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань стандартизації.  
113. Стаття 14. Нормування у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 14. Нормування у сфері діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
114. У сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР встановлюються такі нормативи:      У сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР установлюються такі нормативи:  
115. гранично допустимі нормативи концентрації ГМВР у вугільних пластах, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт;      гранично допустимі нормативи концентрації ГМВР у вугільних пластах, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт;  
116. граничні допустимі нормативи неконтрольованої емісії;      граничні допустимі нормативи неконтрольованої емісії;  
117. питомі показники видобування ГМВР у технологічних процесах;      питомі показники видобування ГМВР у технологічних процесах;  
118. інші нормативи, передбачені законодавством.      інші нормативи, передбачені законодавством.  
119. Нормативи у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР розробляються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, відповідно до законодавства.   -11- Волинець М.Я.
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції: “Нормативи у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства”.  
Враховано   Нормативи у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства.  
120. Стаття 15. Спільна діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 15. Спільна діяльність із видобування газу (метану) вугільних родовищ  
121. У разі, якщо діяльність по видобуванню ГМВР здійснюється на умовах договору про спільну діяльність, один із учасників цього договору зобов'язаний мати відповідний спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами.   -12- Звягільський Ю.Л.
Статтю15 доповнити текстом такого змісту: „Прибуток від спільної діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану), розподіляється між її учасниками на умовах договору про сумісну діяльність з урахуванням особистих капітальних та поточних витрат кожного учасника”.  
Враховано   У разі якщо діяльність із видобування ГМВР здійснюється на умовах договору про спільну діяльність, один із учасників цього договору зобов'язаний мати відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами. Прибуток від спільної діяльності з видобування та утилізації газу (метану) розподіляється між її учасниками на умовах договору про спільну діяльність з урахуванням особистих капітальних та поточних витрат кожного учасника.  
122. Стаття 16. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 16. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
123. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР здійснюють уповноважені законами органи влади, в тому числі спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх відповідні територіальні органи, до відання яких відповідно до закону віднесені питання:   -13- Волинець М.Я.
Частину першу статті 16 викласти в такій редакції: “Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до законів України”.  
Враховано   Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до законів України.  
124. охорони праці;       
125. забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;       
126. забезпечення реалізації державної політики у галузі земельних відносин;       
127. захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;       
128. пожежної безпеки;       
129. санітарно-епідемічної безпеки;       
130. містобудування.       
131. Контроль за додержанням користувачами надр умов спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється відповідно до законодавства.      Контроль за додержанням користувачами надр умов спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється відповідно до законодавства.  
132. Стаття 17. Особливості установлення квот на видобування газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 17. Особливості встановлення квот на видобування газу (метану) вугільних родовищ  
133. Установлення квот на видобування ГМВР на діючих шахтах забороняється.   -14- Волинець М.Я.
Ст. 17 викласти в такій редакції: З метою запобігання негативним демографічним, соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного видобування ГМВР можуть установлюватися квоти на видобування ГМВР. Забороняється встановлення квот на видобування ГМВР на діючих шахтах, а також на видобування ГМВР особами, які відповідно до законодавства про надра є першовідкривачами відповідних вугільних родовищ та виконали геологорозвідувальні роботи за власні кошти. Установлення квот на видобування газу (метану) вугільних родовищ здійснюється у порядку, встановленому КМУ.  
Враховано   З метою запобігання негативним демографічним, соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного видобування ГМВР можуть установлюватися квоти на видобування ГМВР.  
134. Не допускається установлення квот на видобування ГМВР з родовищ особами, які відповідно до законодавства про надра є першовідкривачами цих родовищ та виконали геологорозвідувальні роботи за власні кошти з мотивів можливості придбання ГМВР або палива чи сировини, що виробляються з нього, за межами України на більш вигідніших умовах, ніж здійснення видобування на її території, а також у випадку, передбаченому частиною другою статті 23 цього Закону.      Забороняється встановлення квот на видобування ГМВР на діючих шахтах, а також на видобування ГМВР особами, які відповідно до законодавства про надра є першовідкривачами відповідних вугільних родовищ та виконали геологорозвідувальні роботи за власні кошти. Установлення квот на видобування газу (метану) вугільних родовищ здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
135. Стаття 18. Фінансування діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 18. Фінансування діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
136. Фінансування діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання, коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, інших, не заборонених законодавством джерел.      Фінансування діяльності з видобування та утилізації ГМВР здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання, коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, інших, не заборонених законодавством джерел.  
137. Стаття 19. Відповідальність у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР      Стаття 19. Відповідальність у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР  
138. Порушення законодавства про ГМВР тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність відповідно до закону.      Порушення законодавства про ГМВР тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність відповідно до закону.  
139. Сплата передбачених законом фінансових санкцій не звільняє винних осіб від відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про ГМВР. Відшкодування шкоди здійснюється у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.      Сплата передбачених законом фінансових санкцій не звільняє винних осіб від відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про ГМВР. Відшкодування шкоди здійснюється в порядку та розмірах, встановлених законом.  
140. Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ І ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУВАННІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ      Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ Й ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУВАННІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
141. Стаття 20. Засади забезпечення екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 20. Засади забезпечення екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
142. Забезпечення екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР здійснюється відповідно до законодавства.      Забезпечення екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР здійснюється відповідно до законодавства.  
143. Затвердження відповідних нормативів у сфері екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.   -15- Волинець М.Я.
Частину другу статті 20 викласти в такій редакції: “Затвердження нормативів у сфері екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР здійснюється відповідно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду в межах їх компетенції”.  
Враховано   Затвердження відповідних нормативів у сфері екологічної та промислової безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР здійснюється відповідно центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду в межах їх компетенції.  
144. Стаття 21. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки при видобуванні газу (метану) вугільних родовищ   -16- Волинець М.Я.
Назву та перший абзац частини першої статті 21 викласти в такій редакції: “Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки при видобуванні та утилізації газу (метану) вугільних родовищ З метою забезпечення екологічної безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР суб'єкти господарювання забезпечують:"  
Враховано   Стаття 21. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки при видобуванні та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
145. З метою забезпечення екологічної безпеки при видобуванні ГМВР користувачі надр забезпечують:      З метою забезпечення екологічної безпеки при видобуванні та утилізації ГМВР суб'єкти господарювання забезпечують:  
146. а) своєчасне будівництво і введення в експлуатацію систем дегазації ГМВР, відповідно до технічних проектів;      а) своєчасне будівництво й уведення в експлуатацію систем дегазації ГМВР відповідно до технічних проектів;  
147. б) технологічний режим роботи промислового обладнання, що забезпечує утилізацію ГМВР у повному обсязі або транспортування його з метою утилізації;      б) технологічний режим роботи промислового обладнання, що забезпечує утилізацію ГМВР у повному обсязі або транспортування його з метою утилізації;  
148. в) виключення можливості неконтрольованої емісії ГМВР на рівні понад гранично допустимих нормативів, прогнозування і упередження вибухів, аварій та катастроф, локалізацію і ліквідацію їх наслідків, мінімізацію їх негативного впливу на здоров'я населення і навколишнє природне середовище;      в) виключення можливості неконтрольованої емісії ГМВР на рівні понад гранично допустимих нормативів, прогнозування і упередження вибухів, аварій та катастроф, локалізацію і ліквідацію їх наслідків, мінімізацію їх негативного впливу на здоров'я населення і навколишнє природне середовище;  
149. г) використання при видобуванні ГМВР енергозберігаючих та екологічно безпечних технологічних процесів і обладнання;      г) використання при видобуванні ГМВР енергозберігаючих та екологічно безпечних технологічних процесів і обладнання;  
150. д) наукову та науково-технічну, екологічну та інші види експертиз технічних проектів видобування та утилізації ГМВР, відповідно до законодавства;      д) наукову та науково-технічну, екологічну та інші види експертиз технічних проектів видобування та утилізації ГМВР відповідно до законодавства;  
151. е) обов'язкове страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та утилізації ГМВР на випадок завдавання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок у порядку, встановленому законодавством про страхування;      е) обов'язкове страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та утилізації ГМВР на випадок завдавання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок у порядку, встановленому законодавством про страхування;  
152. ж) дотримання правил, норм і стандартів ведення гірничих робіт і охорони навколишнього природного середовища.      ж) дотримання правил, норм і стандартів ведення гірничих робіт і охорони навколишнього природного середовища.  
153. Неконтрольована емісія ГМВР при його видобуванні та утилізації не повинна перевищувати затверджених гранично допустимих нормативів.      Неконтрольована емісія ГМВР при його видобуванні та утилізації не повинна перевищувати затверджених гранично допустимих нормативів.  
154. Контрольована емісія ГМВР можлива лише для відвернення небезпеки життю та здоров'ю людей.      Контрольована емісія ГМВР можлива лише для відвернення небезпеки життю та здоров'ю людей.  
155. Забороняється здійснювати спалення ГМВР безпосередньо із свердловини відкритим шляхом.   -17- Волинець М.Я.
Розділ V після статті 21 доповнити статтею 22 такого змісту: “Стаття 22. Заходи щодо забезпечення охорони праці, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення при видобуванні та утилізації ГМВР Суб'єкт господарювання відповідно до законодавства про охорону праці, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати: організацію та проведення атестації робочих місць та попереднього і періодичних медичних оглядів працівників у порядку, встановленому законодавством; попереднє спеціальне навчання і щорічно перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці у порядку, встановленому законодавством; безпечні і відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм; заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам; проведення санітарно-гігієнічної експертиз процесів виробництва". У зв'язку з цим змінити подальшу нумерацію статей.  
Враховано   Забороняється здійснювати спалення ГМВР безпосередньо зі свердловини відкритим шляхом. Стаття 22. Заходи щодо забезпечення охорони праці, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення при видобуванні та утилізації ГМВР Суб'єкт господарювання відповідно до законодавства про охорону праці, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати: організацію та проведення атестації робочих місць та попереднього й періодичних медичних оглядів працівників у порядку, встановленому законодавством; попереднє спеціальне навчання і щорічно перевірку знань відповідних нормативно правових актів з охорони праці в порядку, встановленому законодавством; безпечні і відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм; заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам; проведення санітарно-гігієнічної експертизи процесів виробництва.  
156. Стаття 22. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій при видобуванні газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 23. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій при видобуванні газу (метану) вугільних родовищ  
157. Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам на стадіях геологорозвідувальних і науково-дослідних робіт, проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, експлуатації, ліквідації або консервації об'єктів, що здійснюють видобування ГМВР, здійснюються відповідно до законодавства.      Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам на стадіях геологорозвідувальних і науково-дослідних робіт, проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, експлуатації, ліквідації або консервації об'єктів, що здійснюють видобування ГМВР, здійснюються відповідно до законодавства.  
158. З метою ліквідації надзвичайних ситуацій, підприємства, що здійснюють видобування ГМВР, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами згідно із законодавством.      З метою ліквідації надзвичайних ситуацій підприємства, що здійснюють видобування ГМВР, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами згідно із законодавством.  
159. Стаття 23. Особливості видобування газу (метану) вугільних родовищ при видобутку вугілля      Стаття 24. Особливості видобування газу (метану) вугільних родовищ при видобутку вугілля  
160. Не допускається експлуатація вугільних шахт, на яких не передбачено систем видобування ГМВР та його утилізацію або передачу для утилізації. Видобування ГМВР повинно забезпечувати рівень концентрації ГМВР у вугільних пластах, відповідно до затверджених нормативів, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт.      Не допускається експлуатація вугільних шахт, на яких не передбачено систем видобування ГМВР та його утилізації або передачі для утилізації. Видобування ГМВР повинно забезпечувати рівень концентрації ГМВР у вугільних пластах відповідно до нормативів, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт.  
161. У випадку, якщо рівень концентрації ГМВР у вугільних пластах на родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася, перевищує рівень, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт відповідно до затверджених нормативів, видобуток вугілля можливий лише після видобування ГМВР на відповідній території. Здійснювати видобуток вугілля при рівні концентрації ГМВР, що перевищує зазначені нормативи, у цих випадках забороняється.   -18- Звягільський Ю.Л.
Статтю 23 доповнити абзацом такого змісту: „Дія цієї статті не розповсюджується на вугільні шахти, які введені в експлуатацію раніше 1 січня 2008 року".  
Враховано частково оскільки з запропонованої норми випливає, що вугільні шахти, які введені в експлуатацію раніше 1 січня 2008 року, і не мають систем видобування ГМВР, можуть не мати цих систем і в подальшому. Натомість вважали б за доцільне розглянути питання щодо доповнення "Прикінцевих положень" законопроекту нормою, відповідно до якої частина перша статті 23 цього Закону набуває чинності з 1 січня 2010 року.  У разі якщо рівень концентрації ГМВР у вугільних пластах на родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася, перевищує рівень, що забезпечує безпечне ведення підземних робіт відповідно до нормативів, видобуток вугілля можливий лише після видобування ГМВР на відповідній території. Здійснювати видобуток вугілля при рівні концентрації ГМВР, що перевищує зазначені нормативи, у цих випадках забороняється.  
162. Стаття 24. Запобігання шкідливому впливу гірничих робіт при видобуванні газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 25. Запобігання шкідливому впливу гірничих робіт при видобуванні газу (метану) вугільних родовищ  
163. Технічними проектами видобування ГМВР передбачаються заходи щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров'я населення, навколишнє природне середовище та природні ресурси, які здійснюються користувачем надр, виконавцем робіт відповідно до законодавства.      Технічними проектами видобування ГМВР передбачаються заходи щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров'я населення, навколишнє природне середовище та природні ресурси, які здійснюються користувачем надр, виконавцем робіт відповідно до законодавства.  
164. Під час проектування, будівництва та експлуатації об'єктів видобування ГМВР здійснюються заходи, спрямовані на недопущення здійснення неконтрольованої емісії ГМВР на рівні понад гранично допустимих нормативів, збереження водних об'єктів, лісових масивів та охорону водоносних горизонтів (пластів) від виснаження (забруднення).      Під час проектування, будівництва та експлуатації об'єктів видобування ГМВР вживаються заходи, спрямовані на недопущення здійснення неконтрольованої емісії ГМВР на рівні понад гранично допустимих нормативів, збереження водних об'єктів, лісових масивів та охорону водоносних горизонтів (пластів) від виснаження (забруднення).  
165. Стаття 25. Охоронні та санітарно-захисні зони об'єктів з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 26. Охоронні та санітарно-захисні зони об'єктів із видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
166. Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів видобування та утилізації ГМВР, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри і порядок використання яких визначаються чинним законодавством та проектами цих об'єктів, затвердженими в установленому порядку.      Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів видобування та утилізації ГМВР, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри й порядок використання яких визначаються законодавством та проектами цих об'єктів, затвердженими в установленому законодавством порядку.  
167. Розділ VІ. УТИЛІЗАЦІЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ В ПРОМИСЛОВОСТІ      Розділ VІ. УТИЛІЗАЦІЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ У ПРОМИСЛОВОСТІ  
168. Стаття 26. Організаційні вимоги для провадження господарської діяльності з утилізації ГМВР      Стаття 27. Організаційні вимоги для проведення господарської діяльності з утилізації ГМВР  
169. Видобутий ГМВР, в залежності від якісних його характеристик, є сировиною для виробництва продукції у промисловості та/або енергетичним ресурсом.      Видобутий ГМВР залежно від його якісних характеристик є сировиною для виробництва продукції у промисловості та/або енергетичним ресурсом.  
170. Утилізація ГМВР здійснюється суб'єктами господарської діяльності, які мають у власності чи володінні виробниче та технологічне обладнання, що забезпечує провадження технологічного процесу та відповідають проекту, розробленому та затвердженому в установленому порядку.      Утилізація ГМВР здійснюється суб'єктами господарської діяльності, які мають у власності чи володінні виробниче та технологічне обладнання, що забезпечує провадження технологічного процесу та відповідають проекту, розробленому та затвердженому в установленому законодавством порядку.  
171. Для здійснення діяльності з утилізації ГМВР суб'єкт господарювання повинен мати:      Для здійснення діяльності з утилізації ГМВР суб'єкт господарювання повинен мати:  
172. нормативні документи стандартизації на випуск продукції заданої якості;      нормативні документи стандартизації на випуск продукції заданої якості;  
173. технологічний регламент, розроблений, погоджений та затверджений у встановленому порядку;      технологічний регламент, розроблений, погоджений та затверджений у встановленому порядку;  
174. позитивні висновки відповідних контролюючих органів на провадження господарської діяльності з утилізації ГМВР за місцем її здійснення;      позитивні висновки відповідних контролюючих органів на провадження господарської діяльності з утилізації ГМВР за місцем її здійснення;  
175. дозвіл на початок роботи;       
176. інші дозвільні документи згідно із законодавством.      інші дозвільні документи згідно із законодавством.  
177. Для визначення хімічного складу ГМВР, продуктів його переробки, отриманої продукції суб'єкт господарської діяльності, що здійснює утилізацію ГМВР, повинен забезпечувати їх хімічний аналіз, відповідно до технологічного процесу.      Для визначення хімічного складу ГМВР, продуктів його переробки, отриманої продукції суб'єкт господарської діяльності, що здійснює утилізацію ГМВР, повинен забезпечувати їх хімічний аналіз відповідно до технологічного процесу.  
178. На кожну партію виробленої продукції, що реалізується, виробник видає споживачеві інструкцію щодо безпечного поводження з нею, розроблену на підставі відповідних стандартів, технічних умов, правил.      На кожну партію виробленої продукції, що реалізується, виробник видає споживачеві інструкцію щодо безпечного поводження з нею, розроблену на підставі відповідних стандартів, технічних умов, правил.  
179. Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють утилізацію ГМВР, зобов'язані забезпечувати:      Суб'єкти господарування, що здійснюють утилізацію ГМВР, зобов'язані забезпечувати:  
180. контроль за додержанням правил ведення технологічного процесу по виготовленню відповідних видів продукції;      контроль за додержанням правил ведення технологічного процесу з виготовлення відповідних видів продукції;  
181. утилізацію ГМВР з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів;      утилізацію ГМВР із додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів;  
182. надійність роботи обладнання та устаткування;      надійність роботи обладнання та устаткування;  
183. ведення обліку надходження, а також переробки, використання ГМВР;      ведення обліку надходження, а також переробки, використання ГМВР;  
184. розробку системи правил і норм по контролю за якістю сировини, продукції та відходів;      розробку системи правил і норм з контролю за якістю сировини, продукції та відходів;  
185. контроль за додержанням належних умов технічної експлуатації обладнання по виготовленню та реалізації продукції;      контроль за додержанням належних умов технічної експлуатації обладнання з виготовлення та реалізації продукції;  
186. попередження і запобігання виникнення аварій та надзвичайних ситуацій, які можуть поставити під загрозу життя і здоров'я людини або призвести до забруднення навколишнього природного середовища, а також своєчасну і кваліфіковану їх ліквідацію.      попередження і запобігання виникнення аварій та надзвичайних ситуацій, які можуть поставити під загрозу життя і здоров'я людини або призвести до забруднення навколишнього природного середовища, а також своєчасну і кваліфіковану їх ліквідацію.  
187. Стаття 27. Транспортування газу (метану) вугільних родовищ до місця його утилізації      Стаття 28. Транспортування газу (метану) вугільних родовищ до місця його утилізації  
188. Транспортування ГМВР до місця його утилізації здійснюється через Єдину газотранспортну систему України, трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, а також іншими засобами, що забезпечують належний рівень безпеки для людини та навколишнього природного середовища, відповідно до діючих норм та правил.      Транспортування ГМВР до місця його утилізації здійснюється через Єдину газотранспортну систему України трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому законодавством порядку, або побудованими згідно з державними будівельними нормами для транспортування ГМВР, а також іншими засобами, що забезпечують належний рівень безпеки для людини та навколишнього природного середовища, відповідно до норм та правил.  
189. Стаття 28. Вимоги щодо забезпечення охорони праці, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища при провадженні господарської діяльності з утилізації ГМВР   -19- Волинець М.Я.
Статтю 28 виключити.  
Враховано    
190. Суб'єкт господарювання відповідно до законодавства про охорону праці, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та про охорону навколишнього природного середовища у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати:       
191. організацію та проведення атестації робочих місць та попереднього і періодичних медичних оглядів працівників у порядку, встановленому законодавством;       
192. попереднє спеціальне навчання і щорічно перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці у порядку, встановленому законодавством;       
193. безпечні і відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм;       
194. заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього природного середовища;       
195. екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;       
196. вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повну їх ліквідацію;       
197. проведення екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз процесів виробництва.       
198. Стаття 29. Вимоги до продукції та товарів, отриманих шляхом переробки та використання газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 29. Вимоги до продукції та товарів, отриманих шляхом переробки та використання газу (метану) вугільних родовищ  
199. Продукція, товари, отримані шляхом переробки, використання ГМВР, повинні відповідати встановленим показникам безпеки продукції для життя, здоров'я людини і навколишнього природного середовища тощо.      Продукція, товари, отримані шляхом переробки, використання ГМВР, повинні відповідати встановленим показникам безпеки продукції для життя, здоров'я людини і навколишнього природного середовища тощо.  
200. Санітарно-гігієнічні вимоги до конкретної продукції, що виготовляється в результаті переробки або використання ГМВР, визначаються відповідними нормативно-правовими актами.      Санітарно-гігієнічні вимоги до певної продукції, що виготовляється в результаті переробки або використання ГМВР, визначаються відповідними нормативно-правовими актами.  
201. Сертифікація продукції, отриманої з ГМВР, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналом здійснюється відповідно до законодавства.      Сертифікація продукції, отриманої з ГМВР, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналом здійснюється відповідно до законодавства.  
202. Розділ VІІ. ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ      Розділ VІІ. ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ  
203. Стаття 30. Використання газу (метану) вугільних родовищ в електроенергетиці      Стаття 30. Використання газу (метану) вугільних родовищ в електроенергетиці  
204. ГМВР може використовуватися для виробництва електричної енергії на електрогенеруючому обладнанні, здатність якого до використання ГМВР та виробництва електричної енергії підтверджена в установленому порядку.      ГМВР може використовуватися для виробництва електричної енергії на електрогенеруючому обладнанні, здатність якого до використання ГМВР та виробництва електричної енергії підтверджена в установленому законодавством порядку.  
205. Діяльність по виробництву, передачі та постачання електричної енергії, виробленої на електрогенеруючому обладнанні, що використовує ГМВР, здійснюється згідно з умовами та правилами здійснення відповідного виду діяльності, що затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики.      Діяльність із виробництва, передачі та постачання електричної енергії, виробленої на електрогенеруючому обладнанні, що використовує ГМВР, здійснюється згідно з умовами та правилами здійснення відповідного виду діяльності, що затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики.  
206. Стаття 31. Ліцензування діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, яка виробляється на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ      Стаття 31. Ліцензування діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, яка виробляється на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ  
207. Діяльність з виробництва (в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії), передачі та постачання електричної енергії, яка виробляється на електрогенеруючому обладнанні, що використовує ГМВР, підлягає ліцензуванню.      Діяльність з виробництва (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії), передачі та постачання електричної енергії, яка виробляється на електрогенеруючому обладнанні, що використовує ГМВР, підлягає ліцензуванню.  
208. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення діяльності з виробництва (в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії), передачі та постачання електричної енергії видається окремо на кожний вид діяльності Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до законодавства про електроенергетику.      Ліцензія на здійснення діяльності з виробництва (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії), передачі та постачання електричної енергії видається окремо на кожний вид діяльності Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до законодавства про електроенергетику.  
209. Розділ VІІІ. ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ В ЯКОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ      Розділ VІІІ. ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ ЯК ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ  
210. Стаття 32. Забезпечення галузей національної економіки та населення газом (метаном) вугільних родовищ      Стаття 32. Забезпечення галузей національної економіки та населення газом (метаном) вугільних родовищ  
211. ГМВР, якісні показники якого відповідають встановленим стандартам, є енергетичним ресурсом.      ГМВР, якісні показники якого відповідають встановленим стандартам, є енергетичним ресурсом.  
212. Забезпечення галузей національної економіки та населення ГМВР здійснюється шляхом постачання та транспортування ГМВР через Єдину газотранспортну систему України та трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР.      Забезпечення галузей національної економіки та населення ГМВР здійснюється шляхом постачання та транспортування ГМВР через Єдину газотранспортну систему України та трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому законодавством порядку, або побудованими згідно з державними будівельними нормами для транспортування ГМВР.  
213. Забезпечення галузей національної економіки та населення ГМВР здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Забезпечення галузей національної економіки та населення ГМВР здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
214. Стаття 33. Доступ до Єдиної газотранспортної системи України      Стаття 33. Доступ до Єдиної газотранспортної системи України  
215. Право доступу до Єдиної газотранспортної системи України мають постачальник ГМВР, споживач, замовник послуг з транспортування ГМВР або його зберігання.      Право доступу до Єдиної газотранспортної системи України мають постачальник ГМВР, споживач, замовник послуг з транспортування ГМВР або його зберігання.  
216. Доступ до Єдиної газотранспортної системи України здійснюється відповідно до порядку доступу до газотранспортної системи України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.      Доступ до Єдиної газотранспортної системи України здійснюється відповідно до порядку доступу до газотранспортної системи України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
217. Особи, визначені частиною першою цієї статті, та суб'єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України.      Особи, визначені частиною першою цієї статті, та суб'єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України.  
218. Усім особам, що мають право доступу до Єдиної газотранспортної системи України за цим Законом, забезпечується недискримінаційна, чітка, справедлива, прозора і неупереджена система надання послуг з транспортування, розподілу та зберігання ГМВР.      Усім особам, що мають право доступу до Єдиної газотранспортної системи України за цим Законом, забезпечується недискримінаційна, чітка, справедлива, прозора і неупереджена система надання послуг з транспортування, розподілу та зберігання ГМВР.  
219. Надання доступу забезпечується лише за дотриманням умов, визначених порядком доступу до газотранспортної системи України. Відмова у наданні доступу до Єдиної газотранспортної системи України при дотриманні зазначених умов забороняється.      Надання доступу забезпечується лише за дотриманням умов, визначених порядком доступу до газотранспортної системи України. Відмова у наданні доступу до Єдиної газотранспортної системи України при дотриманні зазначених умов забороняється.  
220. Суб'єкти Єдиної газотранспортної системи України, які мають на праві власності чи у володінні, користуванні газорозподільні мережі, якщо інше не передбачено договором, зобов'язані за зверненням осіб, що мають право доступу за цим Законом, забезпечити їх доступ до цих мереж та укласти договір на транспортування чи розподіл ГМВР при дотриманні технічних умов приєднання.      Суб'єкти Єдиної газотранспортної системи України, які мають на праві власності чи у володінні, користуванні газорозподільні мережі, якщо інше не передбачено договором, зобов'язані за зверненням осіб, що мають право доступу за цим Законом, забезпечити їх доступ до цих мереж та укласти договір на транспортування чи розподіл ГМВР при дотриманні технічних умов приєднання.  
221. Технічні умови приєднання до мереж не повинні призводити до порушення цілісності та надійності роботи цих мереж.      Технічні умови приєднання до мереж не повинні призводити до порушення цілісності та надійності роботи цих мереж.  
222. Порядок розгляду заяв про надання доступу до газотранспортної системи встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України.      Порядок розгляду заяв про надання доступу до газотранспортної системи встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України.  
223. Стаття 34. Постачання, транспортування газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 34. Постачання, транспортування газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому законодавством порядку, або побудованими згідно з державними будівельними нормами для транспортування газу (метану) вугільних родовищ  
224. Суб'єкти господарської діяльності, що мають на праві власності чи у володінні, користуванні трубопроводи, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудовані згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, мають право здійснювати постачання, транспортування такими трубопроводами ГМВР до його споживачів у встановленому порядку.      Суб'єкти господарської діяльності, що мають на праві власності чи у володінні, користуванні трубопроводи, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому законодавством порядку, або побудовані згідно з державними будівельними нормами для транспортування ГМВР, мають право здійснювати постачання, транспортування такими трубопроводами ГМВР до його споживачів у встановленому законодавством порядку.  
225. Стаття 35. Якість газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 35. Якість газу (метану) вугільних родовищ  
226. З метою придатності до використання ГМВР в якості енергетичного ресурсу та постачання його через Єдину газотранспортну систему України, ГМВР повинен відповідати встановленим якісним показникам, стандартам, що застосовуються до природного газу, який транспортується у Єдиній газотранспортній системі.      З метою придатності до використання ГМВР як енергетичного ресурсу та постачання його через Єдину газотранспортну систему України ГМВР повинен відповідати встановленим якісним показникам, стандартам, що застосовуються до природного газу, який транспортується в Єдиній газотранспортній системі.  
227. Якість ГМВР, що транспортується трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, повинна відповідати якісним показникам, стандартам ГМВР.      Якість ГМВР, що транспортується трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому законодавством порядку, або побудованими згідно з державними будівельними нормами для транспортування ГМВР, повинна відповідати якісним показникам, стандартам ГМВР.  
228. Стаття 36. Ціни на газ (метан) вугільних родовищ та тарифи на послуги з його транспортування, розподілу та зберігання      Стаття 36. Ціни на газ (метан) вугільних родовищ та тарифи на послуги з його транспортування, розподілу та зберігання  
229. На ГМВР встановлюються вільні ціни окрім випадків, передбачених законодавством.      На ГМВР встановлюються вільні ціни, окрім випадків, передбачених законодавством.  
230. Державне регулювання тарифів на послуги з транспортування, розподілу та зберігання ГМВР здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики.      Державне регулювання тарифів на послуги з транспортування, розподілу та зберігання ГМВР здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики.  
231. Стаття 37. Облік газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 37. Облік газу (метану) вугільних родовищ  
232. З метою забезпечення одержання достовірної інформації про обсяг та якість ГМВР, який надходить до Єдиної газотранспортної системи України, транспортується трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, під час транспортування, зберігання, розподілу, постачання та споживання ГМВР ведеться його облік.      З метою забезпечення одержання достовірної інформації про обсяг та якість ГМВР, який надходить до Єдиної газотранспортної системи України, транспортується трубопроводами, здатність до транспортування ГМВР яких підтверджена в установленому законодавством порядку, або побудованими згідно з державними будівельними вимогами для транспортування ГМВР, під час транспортування, зберігання, розподілу, постачання та споживання ГМВР ведеться його облік.  
233. Облік ГМВР здійснюється за рахунок власника ГМВР, якщо інше не передбачено договором.      Облік ГМВР здійснюється за рахунок власника ГМВР, якщо інше не передбачено договором.  
234. Правила експлуатації приладів обліку, вимоги до них визначаються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.   -20- Частину третю статті 37 викласти в такій редакції: “Порядок здійснення обліку ГМВР визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу”.  Враховано   Порядок здійснення обліку ГМВР визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.  
235. Стаття 38. Постачання, транспортування, розподіл та зберігання газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 38. Постачання, транспортування, розподіл та зберігання газу (метану) вугільних родовищ  
236. Постачання, транспортування, розподіл та зберігання ГМВР здійснюється за договором.      Постачання, транспортування, розподіл та зберігання ГМВР здійснюється за договором.  
237. Діяльність з постачання, транспортування, розподілу та зберігання ГМВР підлягає ліцензуванню. Ліцензія на провадження зазначених видів діяльності видається Національною комісією регулювання електроенергетики України окремо на кожний вид діяльності.      Діяльність із постачання, транспортування, розподілу та зберігання ГМВР підлягає ліцензуванню. Ліцензія на проведення зазначених видів діяльності видається Національною комісією регулювання електроенергетики України окремо на кожний вид діяльності.  
238. Національна комісія регулювання електроенергетики затверджує:      Національна комісія регулювання електроенергетики затверджує:  
239. порядок видачі ліцензій на провадження діяльності з постачання, транспортування, розподілу та зберігання ГМВР;      порядок видачі ліцензій на проведення діяльності з постачання, транспортування, розподілу та зберігання ГМВР;  
240. умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з постачання ГМВР;      умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) із постачання ГМВР;  
241. умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з транспортування ГМВР;      умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) із транспортування ГМВР;  
242. умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) із зберігання ГМВР.      умови та правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) із зберігання ГМВР.  
243. Розділ ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ВИДОБУВАННЮ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ      Розділ ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ  
244. Стаття 39. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері діяльності по видобуванню та утилізації газу (метану) вугільних родовищ      Стаття 39. Участь України в міжнародному співробітництві у сфері діяльності з видобування та утилізації газу (метану) вугільних родовищ  
245. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР відповідно до норм міжнародного права.      Україна бере участь в міжнародному співробітництві у сфері діяльності з видобування та утилізації ГМВР відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України.  
246. Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони атмосферного повітря у відповідності з принципами, закладеними в Кіотській Угоді та встановленими міжнародними договорами.      Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони атмосферного повітря у відповідності з принципами, закладеними в Кіотському протоколі до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та міжнародними договорами України.  
247. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.      Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів України.  
248. Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
249. 1. Цей закон набуває чинності з дня його опублікування за винятком статті 23 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2008 року.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування крім частини першої статті 24 цього Закону, яка набуває чинності з 1 січня 2010 року.  
250. 3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
251. 5. Установити, що спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами, які отримані користувачами надр у встановленому порядку до набуття чинності цим Законом, та на підставі яких вони здійснюють діяльність по видобуванню ГМВР, є чинними на весь термін їх дії.      3. Установити, що спеціальні дозволи на користування надрами, отримані користувачами надр у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом та на підставі яких вони здійснюють діяльність з видобування ГМВР, є чинними на весь строк їх дії.  
252. 6. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:      4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
253. 1) У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 36, ст. 340):      1) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р, №36, ст. 340; 2001 р., №50, ст. 262; 2004 р., №5, ст. 22; із змінами внесенеми Законом України від 19 січня 2005 року №3370-ІV):  
254. частину третю статті 15 доповнити реченням наступного змісту:       
255. "Законами України може передбачатися інший строк користування надрами";       
256. у статті 16 частину шосту доповнити реченням наступного змісту: "Законами України може передбачатися інший порядок отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами";       
257. у назві та частині першій статті 21 слова "підземних вод" замінити словами "підземних вод, газу (метану) вугільних родовищ на відпрацьованих вугільних покладах";      у назві та частині першій статті 21 слова "підземних вод" замінити словами "підземних вод, газу (метану) вугільних родовищ на відпрацьованих вугільних покладах";  
258. доповнити частину першу статті 26 пунктами "1-1", "2-1", "2-2" наступного змісту:      частину першу статті 26 доповнити пунктами "1-1", "2-1", "2-2" такого змісту:  
259. "1-1) вичерпання запасів корисних копалин або низька економічна ефективність їх подальшого видобування, що не пов'язана з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів та не є результатом вибіркового відпрацювання родовища;      "1-1) вичерпання запасів корисних копалин або низької економічної ефективності їх подальшого видобування, що не пов'язана з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів та не є результатом вибіркового відпрацювання родовища";  
260. 2-1) рішення користувача надр у разі видобування корисних копалин, запаси яких не оцінено;      "2-1) рішення користувача надр у разі видобування корисних копалин, запаси яких не оцінено;  
261. 2-2) неможливості подальшого видобування корисних копалин з незалежних від користувача надр причин";      2-2) неможливості подальшого видобування корисних копалин із незалежних від користувача надр причин";  
262. частину першу статті 29 доповнити пунктом "6" наступного змісту:      частину першу статті 29 доповнити пунктом 6 такого змісту:  
263. "6) користувачі надр - за видобування корисних копалин, запаси яких не оцінено з незалежних від користувача надр обставин";      "6) користувачі надр - за видобування корисних копалин, запаси яких не оцінено з незалежних від користувача надр обставин";  
264. у частині другій статті 37 слова "організується та" виключити;      у статті 37: у частині другій слова "організується та" виключити;  
265. доповнити частиною четвертою такого змісту:      після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:  
266. "Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, що виконуються користувачами надр, здійснюється за рахунок власних чи залучених коштів користувача надр ";      "Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, що виконуються користувачами надр, здійснюється за рахунок власних чи залучених коштів користувача надр ".  
267. У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.      У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;  
268. у частині четвертій слова "що виконуються згідно з державними програмами" замінити словами "що зареєстровані в установленому порядку";      у частині п`ятій слова "що виконуються згідно з державними програмами" замінити словами "що зареєстровані в установленому законодавством порядку";  
269. статтю 40 доповнити частиною другою наступного змісту:      статтю 40 доповнити частиною другою такого змісту:  
270. "Законом може передбачатися інший порядок промислового освоєння родовищ корисних копалин";      "Законом може передбачатися інший порядок промислового освоєння родовищ корисних копалин";  
271. частину другу статті 41 викласти в такій редакції:      частину другу статті 41 викласти в такій редакції:  
272. "Першовідкривачі мають право на винагороду. У випадках, передбачених законодавчими актами України, першовідкривачам належить переважне право на промислове освоєння невідомого раніше родовища корисних копалин або видобування додаткових запасів корисних копалин чи мінеральної сировини в раніше відомому родовищі, в тому числі запаси яких не оцінено з незалежних від користувача обставин. Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин затверджується КМУ;      "Першовідкривачі мають право на винагороду. У випадках, передбачених законом, першовідкривачам належить переважне право на промислове освоєння невідомого раніше родовища корисних копалин або видобування додаткових запасів корисних копалин чи мінеральної сировини в раніше відомому родовищі, у тому числі запаси яких не оцінено з незалежних від користувача обставин. Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин затверджується Кабінетом Міністрів України";  
273. частину першу статті 52 доповнити реченням наступного змісту: "Особливості установлення квот відносно окремих видів корисних копалин можуть встановлюватися законами України".      частину першу статті 52 доповнити реченням такого змісту: "Особливості встановлення квот відносно окремих видів корисних копалин можуть встановлюватися законами України".  
274. 2) У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 18, ст. 78; 2002, N 7, ст. 50) статтю 7 доповнити пунктами "40" та "41" наступного змісту:      2) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №7, ст. 50, №8, ст. 62, №14, ст. 96; 2003 р., №38, ст.313; 2004 р. №19, ст.254, №26, ст. 362; 2005р., №1, ст. 1, ст. 10, №6, ст. 138; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року №3201-ІV) доповнити пунктами 43 та 44 такого змісту:  
275. "40) страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та/або утилізації газу (метану) вугільних родовищ на випадок завдавання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок;      "43) страхування майнових ризиків користувача надр при видобуванні та/або утилізації газу (метану) вугільних родовищ на випадок завдавання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок;  
276. 41) страхування фінансових ризиків при промисловій розробці газу (метану) вугільних родовищ без попередньої державної експертизи та оцінки запасів газу (метану) вугільних родовищ".      44) страхування фінансових ризиків при промисловій розробці газу (метану) вугільних родовищ без попередньої державної експертизи та оцінки запасів газу (метану) вугільних родовищ";  
277. 3) У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 1, ст. 1):      3) у Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №1, ст. 1; 2000 р., №38, ст. 319, ст. 321; 2003 р., №52, ст. 378; 2004 р., №15, ст. 210; 2005 р., №7-8, ст. 162, №10, ст.190, №№17-19, ст,267, №28, ст. 373):  
278. в статті 1:      у статті 1:  
279. абзац тринадцятий доповнити словами "та електрогенеруюче обладнання, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";      абзац тринадцятий доповнити словами "та електрогенеруюче обладнання, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";  
280. абзац двадцять перший викласти у такій редакції:      абзац двадцять перший викласти в такій редакції:  
281. "граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанцій, електрогенеруючого обладнання, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), або обсяг річного відпуску ними електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку";      "граничні показники - визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанцій, електрогенеруючого обладнання, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), або обсяг річного відпуску ними електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку";  
282. статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:      статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:  
283. "створення сприятливих умов для розвитку та поширення виробництва електроенергії на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), як окремої підгалузі енергетики, що вирішує екологічну проблему та забезпечує економне витрачання традиційних енергетичних ресурсів";      "створення сприятливих умов для розвитку та поширення виробництва електроенергії на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), як окремої підгалузі енергетики, що розв`язує екологічну проблему та забезпечує економне витрачання традиційних енергетичних ресурсів";  
284. в статті 15:      у статті 15:  
285. в частині першій слово "електростанціях" замінити словами "електростанціях, електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";      у частині першій слово "електростанціях" замінити словами "електростанціях, електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";  
286. після частини першої добавити частину другу наступного змісту:      після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
287. "Продаж, електроенергії, виробленої на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), може здійснюватися поза Оптового ринку електричної енергії України у випадках:      "Продаж електроенергії, виробленої на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), може здійснюватися поза оптового ринку електричної енергії України в разі:  
288. якщо така електроенергія споживається для задоволення власних потреб її виробників відповідно до методик та нормативів, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі електроенергетики;      якщо така електроенергія споживається для задоволення власних потреб її виробників відповідно до методик та нормативів, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері електроенергетики;  
289. коли відповідне електрогенеруюче обладнання не перевищує установленої потужності, визначеної умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;      якщо відповідне електрогенеруюче обладнання не перевищує установленої потужності, визначеної умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;  
290. якщо відпуск електроенергії електрогенеруючим обладнанням в об'єднану енергетичну систему України за попередній рік не перевищував розміру, встановленого умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;      якщо відпуск електроенергії електрогенеруючим обладнанням в об'єднану енергетичну систему України за попередній рік не перевищував розміру, встановленого умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;  
291. в інших випадках, передбачених умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії";      в інших випадках, передбачених умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії".  
292. У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою.      У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;  
293. добавити частиною сьомою наступного змісту:      доповнити частиною сьомою такого змісту:  
294. "Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво електричної енергії на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), та продаж її на Оптовому ринку електричної енергії України, повинна здійснюватися оплата всієї виробленої ними електричної енергії в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості по розрахунках за електроенергію";      "Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво електричної енергії на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки), та її продаж на оптовому ринку електричної енергії України, повинна здійснюватися оплата всієї виробленої ними електричної енергії в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості по розрахунках за електроенергію";  
295. у частині п'ятій статті 17 слова "на вітрових електростанціях" замінити словами "на вітрових електростанціях, а також на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";      у частині п'ятій статті 17 слова "на вітрових електростанціях" замінити словами "на вітрових електростанціях, а також на електрогенеруючому обладнанні, що використовує газ (метан) вугільних родовищ (продукти його переробки)";  
296. 4) У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 36, ст. 299):      4) у статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299, №45, ст.377; 2001 р., №11, ст. 45, №16, ст. 76, №22, ст. 105; 2002 р., №6, ст. 39, №7, ст. 50, №17, ст. 121, №20, ст. 134, №30, ст. 207, №31, ст. 214; 2003 р., №13, ст.92, №23, ст. 145, №36, ст. 276; 2004 р., №12, ст. 155, №13, ст. 180, №15, ст. 228, №38, ст.468, №50, ст. 537; 2005р., №4, ст. 106, №5, ст. 114, №6, ст. 138, №9, ст. 183, №№17-19, ст. 267, №28, ст. 373, №32, ст. 421, №33, ст. 432, №42, ст. 465; із змінами, внесеними Законом України від 19 січня 2006 року №8370-ІV):  
297. у статті 9 пункти 18 - 20 викласти у такій редакції:      пункти 18 - 20 викласти в такій редакції:  
298. "18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;      "18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;  
299. 19) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим, за нерегульованим тарифом;      19) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим, за нерегульованим тарифом;  
300. 20) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами";      20) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами";  
301. доповнити пунктом "67" наступного змісту:      доповнити пунктом 77 такого змісту:  
302. "67) проектування, технічне обслуговування, будівництво нових і реконструкція існуючих систем видобування газу (метану) вугільних родовищ та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, оцінка протиаварійного стану зазначених об'єктів".      "77) проектування, технічне обслуговування, будівництво нових і реконструкція існуючих систем видобування газу (метану) вугільних родовищ та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, оцінка протиаварійного стану зазначених об'єктів".  
303. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність до цього Закону;      5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня опублікування цього Закону: подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
304. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та розробити акти, що випливають із положень цього Закону;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та розробити акти, що випливають із положень цього Закону;  
305. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;  
306. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; 4. Кабінету Міністрів України щороку у проекті закону про Державний бюджет України передбачати окремим рядком виділення коштів на фінансування науково-дослідних, експериментальних робіт та проведення природоохоронних заходів, а також розробку нормативної документації та стандартизації з метою стимулювання діяльності по видобуванню та утилізації ГМВР.      забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону. 6. Кабінету Міністрів України щороку у проекті закону про Державний бюджет України передбачати окремим рядком виділення коштів на фінансування науково-дослідних, експериментальних робіт та проведення природоохоронних заходів, а також розробку нормативної документації та стандартизації з метою стимулювання діяльності з видобування та утилізації ГМВР.