Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект З А К О Н У К Р А Ї Н И      Проект З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про статус і соціальний захист громадян, які      Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  
2. Постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи      внаслідок Чорнобильської катастрофи"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 2001 р., № 27, ст. 134, № 30, ст. 140; 2002 р., № 29, ст. 199; 2003 р., № 10 - 11, ст. 87) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1993 р., № 10, ст.76, № 20, ст.217, № 26, ст. 277, ст.281, № 29, ст. 305, №32, ст. 343; 1995 р., № 16, ст. 111; 1996 р., № 3, ст. 11, № 16, ст. 71, № 35, ст. 162; 1997 р., № 6, ст. 45, № 33, ст. 207; 1998 р., № 21, ст. 109; 1999 р., № 8, ст. 59, № 19, ст. 174; 2000 р., № 14-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 27, ст. 134, № 30, ст. 140; № 144, ст. 230; 2002 р., № 29, ст. 199; 2003 р., № 10 - 11, ст. 87; 2004 р., № 36, ст. 445; 2005 р., № 9, ст. 181, № 16, ст. 259, № 25, ст. 338; 2006 р., № 1, ст. 18; із змінами, внесеними законами України від 20 грудня 2005 року № 3235-ІV і від 9 лютого 2006 року № 3421-ІV) такі зміни:  
5. 1. У частині п'ятій статті 2 слова "Академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України, Міністерства сільського господарства України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по гідрометеорології" замінити словами "Національної Академії наук України, спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи, агропромислової політики, у сфері охорони навколишнього природного середовища, заповідної справи та гідрометеорологічної діяльності".      1. У частині п'ятій статті 2 слова "Академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України, Міністерства сільського господарства України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по гідрометеорології" замінити словами "Національної Академії наук України, спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, аграрної політики, охорони навколишнього природного середовища ".  
6. 2. У частині четвертій статті 15 слова "місцевими Радами народних депутатів на цих територіях" замінити словами "органами місцевого самоврядування".      2. У частині четвертій статті 15 слова "місцевими Радами народних депутатів на цих територіях" замінити словами "органами місцевого самоврядування".  
7. 3. У статті 16: у частині третій слова "Державного управління, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, органи державної адміністрації" замінити словами "місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад";      3. У статті 16: у частині третій слова "Державного управління, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, органи державної адміністрації" замінити словами "виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування";  
8. частину сьому викласти у такій редакції: "Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України розробляється спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи та затверджується Кабінетом Міністрів України".      частину сьому викласти в такій редакції: "Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України розробляється спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та затверджується Кабінетом Міністрів України".  
9. 4. У першому реченні частини першої статті 17 слова "Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство соціального забезпечення України, Міністерство народної освіти України, Міністерство вищої освіти України, державні, громадські організації, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, у сфері праці та соціальної політики, з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад, державні, громадські організації".   -1- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 17: Частину четверту після слів "встановлюється зазначеною комісією" викласти у редакції "через 5 років"  
Відхилено   4. У першому реченні частини першої статті 17 слова "Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство соціального забезпечення України, Міністерство народної освіти України, Міністерство вищої освіти України, державні, громадські організації, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, праці та соціальної політики, освіти і науки, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадські організації ".  
10. 5. У статті 18 слова "Міністерства охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я".   -2- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 20: Пункт 10 після слів "забезпечуються жилою площею" доповнити словами "не нижче встановлених санітарних норм", далі за текстом  
Відхилено   5. У статті 18 слова "Міністерства охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я".  
11. 6. У статті 20: у пункті 11) абзац перший викласти в редакції: "- 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків); - 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією, тепловою енергією, водопостачанням, водовідведенням та іншими послугами) в межах норм споживання, передбачених Законом. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю; - 50-процентна знижка плати за користування телефоном (абонементна плата, а також оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених Законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: непрацездатні і утриманці; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають своїх сімей; діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісті."   -3- Семинога А.І.
В тексті пункту 6 частини І законопроекту слово "похвилинному" замінити словом "посекундному"  
Враховано   6. Абзац перший пункту 11 частини першої статті 20 викласти в такій редакції: "11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газом, електричною і тепловою енергією, водопостачанням, водовідведенням та іншими послугами) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонементна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені в цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), діти, незалежно від віку та сімейного стану, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою - інвалідом І групи, та доглядає за нею за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним".  
    -4- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 20: Пункт 11 після слів " неповнолітні діти (до 18 років)" доповнити словами "інваліди дитинства, непрацездатні і утриманці; батьки: один з подружжя, який не вступив в шлюб повторно, незалежно від того, чи виплачується йому пенсія; діти, які не мають своєї сім'ї; діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами; діти, обоє з батьків, яких померли, загинули або пропали безвісти"  
Відхилено    
    -5- Волков О.М.
У частині 6 розділу 1 абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Для осіб, які мають право на знижку і проживають в однокімнатній квартирі, знижка надається на всю площу такого житла"  
Відхилено    
    -6- Передостаннє речення пункту 6 розділу 1 законопроекту після слів "членів сімей" доповнити словом "громадян".  Враховано    
    -7- Останнє речення пункту 6 розділу1 законопроекту викласти в такій редакції: "До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: непрацездатні і утриманці; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, незалежно від віку та сімейного стану"  Враховано частково    
    -8- Слабенко С.І.
Останній абзац пункту 6 пропоную викласти у такій редакції: "До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з громадянином, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи - інвалідом І групи, та доглядає за ним за умови, що він не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним."  
Враховано частково    
    -9- Грязєв А.Д.
Частину першу пункту 11 статті 20 викласти у такій редакції: "- 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків); - 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електричною і тепловою енергією, водопостачанням, водовідведенням та іншими послугами) в межах середніх норм споживання, передбачених Законом; - 50-процентна знижка плати за користування телефоном (абонементна плата, а також оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених Законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік); діти, незалежно від віку та сімейного стану; непрацездатні батьки; особа, яка проживає разом з громадянином, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи - інвалідом І групи, та доглядає за ним за умови, що він не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним."  
Враховано    
    -10- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 20: Доповнити статтю пунктом 18 наступного змісту: "18) звільнення від сплати податків і мита всіх видів"  
Відхилено    
    -11- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 21: Доповнити статтю пунктом 10 наступного змісту: "10) звільнення від сплати податків і мита всіх видів"  
Відхилено    
    -12- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 22: Доповнити статтю пунктом 16 наступного змісту: "16) звільнення від сплати податків і мита всіх видів"  
Відхилено    
12. 7. У пункті 12 частини першої статті 30 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "органами місцевого самоврядування".      7. У пункті 12 частини першої статті 30 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "органами місцевого самоврядування".  
13. 8. У статті 32: у пункті 2: у першому реченні абзацу першого слова "виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів", "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити відповідно словами "обласних державних адміністрацій", "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад";      8. У статті 32: у пункті 2: у першому реченні абзацу першого слова "виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів", "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити відповідно словами "обласних державних адміністрацій", "місцевими державними адміністраціями виконавчими органами рад";  
14. в абзаці другому слова "виконавчих комітетах міських, районних Рад народних депутатів" замінити словами "районних державних адміністраціях, виконавчих органах рад";      в абзаці другому: слова "виконавчих комітетах міських, районних Рад народних депутатів" замінити словами "районних державних адміністраціях, виконавчих органах рад";  
15. в абзаці п'ятому слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Органи місцевого самоврядування";      в абзаці п'ятому слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Органи місцевого самоврядування";  
16. у пункті 3: в абзаці першому слова "виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад";      у пункті 3: в абзаці першому слова "виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад";  
17. в абзаці четвертому слова "Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад";      в абзаці четвертому слова "Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колгоспи" замінити словами "Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства";  
18. в абзаці п'ятому слова "обласним Радам народних депутатів" замінити словами "обласним державним адміністраціям";   -13- Грязєв А.Д.
У статті 32: в абзаці п'ятому пункту 3 слова "обласним Радам народних депутатів" замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям";  
Враховано   в абзаці п'ятому слова "обласним Радам народних депутатів" замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям";  
19. у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".   -14- Грязєв А.Д.
у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями";  
Враховано   у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями"; у першому реченні абзацу другого слова "обласними радами народних депутатів" замінити словами " Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями".  
    -15- Грязєв А.Д.
у першому реченні абзацу другого слова "обласними радами народних депутатів" замінити словами " Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями".  
Враховано    
20. 9. У другому реченні частини першої статті 34 слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".      9. У другому реченні частини першої статті 34 слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами " місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".  
21. 10. У пункті 4 частини першої статті 35 слова "Рад народних депутатів" замінити словом "рад".      10. У пункті 4 частини першої статті 35 слова "Рад народних депутатів" замінити словом "рад".  
22. У першому реченні абзацу першого пункту 6 частини першої статті 36 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "органами місцевого самоврядування".   -16- Грязєв А.Д.
У першому реченні абзацу першого пункту 6 частини першої статті 36 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад ".  
Враховано   11. У першому реченні абзацу першого пункту 6 частини першої статті 36 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад ".  
23. 11. У першому реченні частини третьої статті 37 слова "місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".   -17- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 48: Частину сьому після слів " на момент виплати" доповнити словами " згідно до Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."  
Відхилено   12. У першому реченні частини третьої статті 37 слова "місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами рад". 13. Статті 50 і 51 викласти в такій редакції: "Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1 Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах: - інвалідам І групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; - інвалідам ІІ групи - 20 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; - інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати додаткової пенсії згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами. Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 5 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати додаткової пенсії згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами". 14. У статті 52: у частині першій слова "50 процентів мінімальної пенсії за віком" замінити словами "10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність"; після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати компенсації згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами". У зв'язку з цим частину другу- четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.  
    -18- Грязєв А.Д.
Статтю 50 викласти у такій редакції: "Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах: - інвалідам І групи - 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; - інвалідам ІІ групи - 20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; - інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність."  
Враховано    
    -19- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 50: Доповнити статтю частиною другою наступного змісту: " Розмір мінімальної пенсії визначається на момент виплати згідно до Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."  
Відхилено    
    -20- Шершун М.Х.
Статті 50, 51, 54 частину першу статті 52 доповнити новою частиною у такій редакції: "Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати згідно Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік і не може корегуватися іншими нормативно-правовими актами." Відповідно частину другу, третю та четверту статті 52 вважати відповідно частиною третьою, четвертою та п'ятою.  
Враховано    
    -21- Грязєв А.Д.
Статтю 51 викласти у наступній редакції: "Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 5 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність."  
Враховано    
    -22- Грязєв А.Д.
У частині першій статті 52 слова "50 процентів мінімальної пенсії за віком" замінити словами "10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність."  
Враховано    
    -23- Гошовський В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-2) у статті 52 слова „Закону України „Про пенсійне забезпечення" замінити словами: „Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
регульовано Законом № 3108-ІV від 17.11.2005 р.   
    -24- Челноков С.Д.
(законопроект реєстр. № 7121) Доповнити Закон новою статтею 52-1 такого змісту: "Стаття 52-1. Обчислення додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника Розмір мінімальної пенсії за віком, передбачений в ст. ст. 50, 51, 52, цього Закону визначається згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Відхилено    
    -25- Гошовський В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-2) статтю 54 викласти у такій редакції: „Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, які обчислюються із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках відповідно до алгоритму, передбаченого статтями 40 і 41 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" можуть призначатися за бажанням громадянина у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством. Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: по І групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком; по ІІ групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком; по ІІІ групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком; дітям-інвалідам - 3 мінімальних пенсій за віком. Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України. Пенсії, призначені за цим законом, індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. Крім індексації пенсії, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з першого березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає темпу зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком".  
Враховано частково    
    -26- Челноков С.Д.
Статтю 54 викласти в такій редакції: "Державна пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, для осіб, що працювали в зоні відчуження в 1986-1990 роках, і пенсія у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається за формулою: П = Зс х Кз х Кн Де Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України у календарний рік, що передує року призначення пенсії; Кз - коефіцієнт заробітної плати, визначений згідно ст. 57 цього Закону; Кн - коефіцієнт непрацездатності, визначений МСЕК. В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: По І групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком; По ІІ групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком; По ІІІ групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком; дітям-інвалідам - 3 мінімальних пенсій за віком. Мінімальна пенсія за віком визначається згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Обчислення і призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадиться на загальних підставах, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано частково    
24. Частину третю статті 54 після слів "до Закону України "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами: "та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -27- Грязєв А.Д.
Статтю 54 викласти у такій редакції: "Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається за формулою: П = Зс х Кз х Кн, де: Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України у календарному році, що передує року звернення за призначенням (перерахунком) пенсії; Кз - коефіцієнт заробітної плати; Обчислення коефіцієнта заробітної плати провадиться відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому Кз не може становити більше ніж 5,6. Кн - коефіцієнт непрацездатності, визначений за формулою: Кн = відсоток втрати працездатності, визначений МСЕК :- 100% В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців. У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. При визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) середня заробітна плата за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях економіки України, відповідного року (кварталу). В заробітну плату включаються суми виплат, які відповідно до раніше діючого законодавства включалися в заробітну плату для обчислення пенсії даній категорії осіб. Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році: по І групі інвалідності - 220 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІ групі інвалідності -200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІІ групі інвалідності - 180 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987-1990 роках, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження: по І групі інвалідності - 160 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІ групі інвалідності -150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІІ групі інвалідності - 140 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: по І групі інвалідності - 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІ групі інвалідності - 120 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІІ групі інвалідності -110 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; дітям-інвалідам - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсія у разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника, визначеної згідно із зазначеною статтею, що розподіляється між ними рівними частками. До непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника належать особи, зазначені в статті 36 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано   15. Статтю 54 викласти в такій редакції: "Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсія у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається за формулою: П = Зс х Кз х Кн, де: Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України в календарному році, що передує року звернення за призначенням (перерахунком) пенсії; Кз - коефіцієнт заробітної плати; обчислення коефіцієнта заробітної плати провадиться відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", при цьому Кз не може становити більше ніж 5,6; Кн - коефіцієнт непрацездатності, визначений за формулою: Кн = відсоток втрати працездатності, визначений МСЕК :- 100%. У всіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців. У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. При визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) середня заробітна плата за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях економіки України, відповідного року (кварталу). У заробітну плату включаються суми виплат, які відповідно до раніше діючого законодавства включалися в заробітну плату для обчислення пенсії даній категорії осіб. Обчислення і призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році: по І групі інвалідності - 220 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІ групі інвалідності -200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІІ групі інвалідності - 180 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987 - 1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження: по І групі інвалідності - 160 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІ групі інвалідності -150 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІІ групі інвалідності - 140 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: по І групі інвалідності - 130 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІ групі інвалідності - 120 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; по ІІІ групі інвалідності -110 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; дітям-інвалідам - 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника, визначеної згідно із зазначеною статтею, що розподіляється між ними рівними частками. До непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника належать особи, зазначені у статті 36 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається на момент виплати пенсії згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами".  
25. 12. Статтю 54 доповнити новою частиною четвертою в такій редакції: "Розміри пенсій для інвалідів, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованим із 10-кілометрової зони відчуження, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: по І групі інвалідності - 150 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність; по ІІ групі інвалідності - 125 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність; по ІІІ групі інвалідності - 100 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність." Відповідно частину четверту та п'яту вважати відповідно частиною п'ятою та шостою.   -28- Волков О.М.
Частину 12 розділу 1 викласти у такій редакції: "12. Статтю 54 доповнити новою частиною четвертою в такій редакції: "Розміри пенсій для інвалідів, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованим із 10-кілометрової зони відчуження, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: по І групі інвалідності - 300 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність; по ІІ групі інвалідності - 200 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність; по ІІІ групі інвалідності - 150 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність."  
Відхилено    
    -29- Фельдман О.Б.
Доповнити статтю 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" такими реченнями: "В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: по І групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком; по ІІ групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком; по ІІІ групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком. Пенсії дітям-інвалідам, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: по І групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком; по ІІ групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком; по ІІІ групі інвалідності - 4 мінімальних пенсій за віком.  
Відхилено    
    -30- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 54: Доповнити статтю частиною п'ятою наступного змісту: " Розмір мінімальної пенсії визначається на момент виплати згідно до Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік."  
Враховано частково    
    -31- Васильєв О.А.
Корсаков О.Я.
Бронніков В.К.
(законопроект реєстр. № 8474-1) В частині другій статті 54 Закону України слова "3,0 тис." замінити словами "5,0 тис."  
Відхилено    
    -32- Васильєв О.А.
Корсаков О.Я.
Бронніков В.К.
(законопроект реєстр. № 8474-1) Частину четверту статті 54 Закону України викласти в такій редакції: "по І групі інвалідності - 200 відсотків прожиткового мінімуму; по ІІ групі інвалідності - 150 відсотків прожиткового мінімуму; по ІІІ групі інвалідності - 125 відсотків прожиткового мінімуму; дітям -інвалідам - 100 відсотків прожиткового мінімуму"  
Враховано частково    
26. абзац 17 пункту 2 частини першої статті 55 після слів "до Закону України "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами: "та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -33- Гошовський В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-2) у статті 55 слова „Закону України „Про пенсійне забезпечення" замінити словами: „Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
регульовано Законом № 3108-ІV від 17.11.2005 року   
27. 13. У статті 56: Пункт 1 викласти в редакції: "1. Час роботи (служби, в тому числі державної) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до трудового стажу, стажу державної служби, стажу, який надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (в тому числі за списком N 1): до 1 січня 1988 року - в потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року - у полуторному розмірі . З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги по обчисленню стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.   -34- Челноков С.Д.
(законопроект реєстр. № 7121) Статтю 57 викласти в такій редакції: "Стаття 57. Пільги по визначенню коефіцієнта зарплати для обчислення пенсії Обчислення коефіцієнта заробітної плати провадиться відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому, за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середній коефіцієнт заробітної плати може братися за будь-які 12 місяців підряд роботи на території радіоактивного забруднення. У випадках, коли особа, яка звернулася за пенсією, працювала на цій території менше 12 місяців, середній коефіцієнт зарплати визначається шляхом поділу суми коефіцієнтів за повні місяці роботи на цій території на кількість цих місяців, а у випадках, коли особа працювала менше місяця, коефіцієнт визначається шляхом поділу суми заробітку за роботу в зоні відчуження та заробітку на основній роботі за той же місяць на середньомісячну заробітну плату працівників, зайнятих в економіці України за цей же календарний місяць. Якщо особа, що звернулася за пенсію, працювала в зоні відчуження в 1986-1990 роках, коефіцієнт зарплати для призначення їй пенсії може визначатися з будь-якого безперервного періоду роботи в зоні відчуження. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції в 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, коефіцієнт зарплати визначається шляхом поділу п'ятикратної мінімальної зарплати на середню зарплату працівників, зайнятих в економіці України, на час виконання робіт".  
Враховано частково   16. Пункт 1 статті 56 викласти в такій редакції: "1. Час роботи (служби, в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (у тому числі за списком № 1): до 1 січня 1988 року - в потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року - у полуторному розмірі. З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України".  
28. частину першу статті 57 після слів "до Закону України "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами: "та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".       
29. (законопроект реєстр. № 7121-1) Внести до статті 57 такі доповнення: Обчислення середньомісячного заробітку проводиться відповідно до Закону України " Про пенсійне забезпечення". При цьому за бажанням того, хто звернувся за пенсією середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може братись за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення. У випадках, коли особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення менше 12 місяців, середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців, пенсія може братися за будь-які фактично відпрацьовані 30 днів підряд, а у випадках, коли особа пропрацювала на вказаних територіях менше місяця, пенсія може обчислюватись із заробітку за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі. Для осіб, які працювали у зоні відчуження менше місяця та захворіли на променеву хворобу, пенсія може обчислюватись із заробітку за фактично відпрацьований час. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.   -35- Фельдман О.Б.
В статті 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" третє речення викласти в такій редакції: "У випадках, коли особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення менше 12 місяців, середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців, а у випадках, коли особа пропрацювала на вказаних територіях менше місяця, пенсія може обчислюватися із заробітку за будь-які фактично відпрацьовані, але не менше 14 днів, з додаванням до заробітку на основній роботі".  
Враховано частково   17. Статтю 57 викласти в такій редакції: „Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення. Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення: менше 12 місяців - середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців; не менше 30 календарних днів у двох місяцях - середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи; менше місяця - середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі. Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також у евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження". 18. Частину третю статті 59 доповнити словами "що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження".  
    -36- Грязєв А.Д.
Статтю 57 викласти у такій редакції: „Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення. Якщо особа, яка звернулася за пенсією пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення: менше 12 місяців - середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців; не менше 30 календарних днів у двох місяцях - середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи; менше місяця - середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі. Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження."  
Враховано    
    -37- Гошовський В.С.
у статті 57 слова „Закону України „Про пенсійне забезпечення" замінити словами: „Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
регульовано Законом № 3108-ІV від 17.11.2005 року   
    -38- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 57: Викласти частину другу у наступній редакції: " При цьому за бажанням того, хто звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може братися за будь-який місяць роботи на територіях радіоактивного забруднення. У випадках, коли особа пропрацювала на вказаних територіях менше місяця, пенсія може обчислюватись із заробітку за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі. Для осіб, які працювали у зоні відчуження менше місяця та захворіли на променеву хворобу, пенсія може обчислюватись із заробітку за фактично відпрацьований час."  
Враховано частково    
    -39- Гошовський В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-2) у частині третій статті 57 слова „з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати" замінити словами „з десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження"  
Враховано частково    
    -40- Гошовський В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-2) у частині третій статті 59 слова „з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати" замінити словами „з десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження"  
Враховано частково    
    -41- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 63: Після слів " за рахунок державного бюджету " доповнити словами " і бюджетів органів місцевого самоврядування."  
Відхилено    
30. 15. В абзаці першому пункту 4 статті 65 слова "Міністерством у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи".   -42- Грязєв А.Д.
В абзаці першому пункту 4 статті 65 слова „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади."  
Враховано   19. В абзаці першому пункту 4 статті 65 слова "Міністерством у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади ". 20. Статтю 67 доповнити частинами другою і третьою такого змісту: „Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 54 цього Закону, а також розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3, 4, розмір щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок пенсії здійснюється з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму".  
    -43- Грязєв А.Д.
Статтю 67 доповнити новою частиною у такій редакції: „Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується у порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування."  
Враховано    
    -44- Шершун М.Х.
Статтю 67 доповнити новою частиною у такій редакції: "У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 54 цього Закону, а також розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3, 4, щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. "  
Враховано    
    -45- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) У статті 70: Доповнити статтю частиною другою наступного змісту: "Громадські організації постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати законні інтереси громадян, і інтереси дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС перед державними, судовими органами, і органами місцевого самоврядування."  
Відхилено    
31. 16. Закон доповнити новою статтею 71 "Особливості внесення змін до норм Закону" наступного змісту: "Дія статей цього Закону та їх частин не може призупинятися іншими Законами, крім законів про внесення змін та доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".      21. Доповнити статтею 71 такого змісту: "Стаття 71. Особливості внесення змін до цього Закону Дія положень цього Закону не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
32. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу першого пункту 11 статті 20 та нової частини четвертої статті 54, які набирають чинності з 1 січня 2006 року. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.   -46- Гошовський В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-2) Прикінцеві положення 1. Цей закон набирає чинності з 1 липня 2006 року. 2. Перерахунок пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначених до набрання чинності цим Законом, здійснюється за нормами цього Закону у порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України. 3. Встановити, що особи, яким призначено пенсії відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону та виплати 50 відсотків перерахованої пенсії з 1 липня 2006 року, а з 1 січня 2007 року - 100 відсотків перерахованої пенсії з урахуванням положень нових частин п'ятої та шостої статті 54 цього Закону. Особам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та захворіли на променеву хворобу, а також особам, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначені пенсії перераховуються і виплачуються з 1 липня 2006 року у стовідсотковому розмірі перерахованої пенсії. У разі, як що внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії або виплачуваної в період з 1 липня 2006 року до 1 січня 2007 року її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. 4. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін і доповнень до Державного бюджету України на 2006 рік, у якому передбачити видатки на здійснення виплат пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачених цим Законом, за рахунок скорочення відповідної частини видатків на утримання апаратів центральних органів виконавчої влади; розробити інші нормативно-правові акти, передбачені цим Законом; привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 6, 13-15 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2007 року. 2. Встановити, що особи, яким до 1 січня 2007 року призначено пенсії відповідно до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" або інших законів, мають право на перерахунок або призначення пенсії з урахуванням положень цього Закону, що здійснюється за матеріалами пенсійної справи та особистої заяви особи. Особам, яким до 1 січня 2007 року відповідно до статей 50-52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" призначено додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю, щомісячну компенсацію сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється перерахунок цих виплат за матеріалами пенсійної справи. У разі якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі . 3. Кабінету Міністрів України з моменту набрання чинності цим Законом скасувати підпункт "а" пункту 2, підпункт "б" пункту 2 (у частині розрахунку додаткової пенсії, передбаченої Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а також пенсій, передбачених частиною четвертою статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи") Постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 року № 1 "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету". 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність з цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом; забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій відповідно до цього Закону".  
    -47- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
(законопроект реєстр. № 7121-3) Прикінцеві положення 1. Цей закон набирає чинності з 01 січня 2006 року. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
Враховано частково    
    -48- Челноков С.Д.
Прикінцеві положення: Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Встановити, що особи, яким раніше призначено пенсії відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону та виплату перерахованої пенсії. У разі якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до п. 2 Прикінцевих положень цього Закону.  
Враховано частково    
    -49- Слабенко С.І.
Пропоную викласти п. 1 Прикінцевих положень у такій редакції: "І. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу першого пункту 11 статті 20 та нової частини четвертої статті 54, які набирають чинності з 1 січня 2007 року".  
Враховано частково    
    -50- Фельдман О.Б.
Терміном введення закону є 1 січня 2007 року  
Враховано частково    
    -51- Шершун М.Х.
Пункт 2 Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Кабінету Міністрів України з моменту набрання чинності цього Закону скасувати підпункт "а" пункту 2, підпункт "б" пункту 2 ( в частині розрахунку додаткової пенсії, передбаченої Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а також пенсій, передбачених частиною четвертою статті 54 Закону) Постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 року № 1 "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету". Відповідно пункт 2 Прикінцевих положень вважати відповідно пунктом 3.  
Враховано    
    -52- Грязєв А.Д.
Викласти прикінцеві положення закону у такій редакції: " ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу першого пункту 11 статті 20, частини першої статті 52 та статей 50, 51, 54, які набирають чинності з 1 січня 2007 року. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. Пенсійному фонду України забезпечити проведення з дня набрання чинності статті 54 перерахунку пенсії за матеріалами пенсійної справи громадянам, що отримують пенсію відповідно до статті 54 Закону (796-12), а також особам, яким раніше призначено пенсію згідно із зазначеною статтею Закону і які на даний час отримують пенсію відповідно до інших законів (згідно з їх заявою). З 1 січня 2007 року громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, які отримують пенсії за іншими законами, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, визначається відповідно до норм цього Закону, а також щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи."  
Враховано частково    
33. (законопроект реєстр. № 7121-1) Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -53- Васильєв О.А.
Корсаков О.Я.
Бронніков В.К.
(законопроект реєстр. № 8474-1) ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
Враховано частково    
    -54- Слабенко С.І.
Викласти прикінцеві положення закону у такій редакції: "ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року"  
Враховано частково