Кількість абзаців - 3468 Таблиця поправок


Про Державний бюджет України на 2007 рік (Перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2007 рік       
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ       
2. Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 140.290.268,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 112.479.930,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.810.338,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.   -1- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Цифри "140.290.268,9" замінити на 152.390.268,9"  
Враховано частково    
    -2- Святаш Д.В.
Шенцев Д.О.
Частину 1 статті 1 викласти у наступній редакції: " Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 141.274.723,65 тис.гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України у сумі 113.454.385,25 гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України у сумі 27.810.338,4 тис. гривень, згідно з додатком №1" (+984454,75 тис.грн. до загального фонду - заборгованість НАК "Нафтогаз України" по сплаті дивідендів за 2003-2005 роки)  
Відхилено    
    -3- Горбатюк А.О.
Частину 1 статті 1 викласти у наступній редакції: " Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 141.067.062,5 тис.гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 113.256.724,1 гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.810.338,4 тис. гривень, згідно з додатком №1" (+776.793,6 тис.грн. до загального фонду - заборгованість НАК "Нафтогаз України" по сплаті дивідендів за 2003-2005 роки)  
Відхилено    
3. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 153.457.885,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 125.885.764,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.572.120, 9 тис. гривень.   -4- Святаш Д.В.
Шенцев Д.О.
Частину 2 статті 1 викласти у наступній редакції: "Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 154.442.340,25 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 126.870.219,35 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.572.120,9 тис.грн." (+984454,75 тис.грн. до загального фонду за рахунок збільшення пронозу доходів на заборгованість НАК "Нафтогаз України" по сплаті дивідендів за 2003-2005 роки)  
Відхилено    
    -5- Потапов В.І.
Ковальова Ю.В.
Пєхота В.Ю.
Горбатюк А.О.
Частину 2 статті 1 викласти у наступній редакції: "Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 154.337.483,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 126.765.359,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.572.120,9 тис.грн." (+879598 тис.грн. до загального фонду за рахунок збільшення прогнозу доходів на заборгованість НАК "Нафтогаз України" по сплаті дивідендів за 2003-2005 роки)  
Відхилено    
4. Затвердити на 2007 рік:       
5. обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 539.401,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.429.178,8 тис. гривень;       
6. обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3.949.411,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 958.787,2 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.990.624,3 тис. гривень.   -6- Жебрівський П.І.
Прив'язати обсяги надання кредитів із загального фонду державного бюджету до обсягу їх повернення. Затвердити обсяг надання кредитів із загального фонду в розмірі 539401,3 тис. гривень.  
Враховано частково    
    -7- Баранівський О.П.
Зменшити обсяги надання кредитів із загального фонду державного бюджету на 419,4 млн.грн.  
Враховано частково    
7. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 15.148.448 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.825.220 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.323.228 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.   -8- Королевська Н.Ю.
У проекті закону про державний бюджет на 2007 рік потрібно чітко визначити, що: а) дефіцит в бюджеті формується лише з метою розвитку економіки і лише на чітко визначені програми; б) потрібно вказати джерела його фінансування відповідно до статей 14 та 15 Бюджетного кодексу, тобто вони мають бути реальними та обґрунтованими (надходження від приватизації не є обґрунтованими джерелами покриття дефіциту, тому що за попередніми оцінками вартість об'єктів, які виставлені на приватизацію, складає близько 5 млрд.грн. і сподіватися що вдасться приватизувати їх дорожче є ризиком).  
Враховано в іншій редакції   
    -9- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити утримання дефіциту бюджету у обсягах не вище 2006 року.  
Враховано    
    -10- В зв'язку з запропонованим вилученням норм проекту Закону, які передбачають формування стабілізаційного фонду доручити Кабінету Міністрів України розглянути доцільність перенаправлення частини цих коштів на покриття дефіциту Державного бюджету.  Враховано Доручення КМУ   
8. Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.   -11- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
передбачити в законопроекті абсолютну суму розміру оборотної касової готівки державного бюджету на 2007 рік  
Враховано    
    -12- Ключковський Ю.Б.
Установити, що використання передбаченого в проекті бюджету стабілізаційного фонду здійснюється шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет.  
Враховано частково Доручення КМУ   
9. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -13- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Виключити із проекту закону про державний бюджет на 2007 рік норми з питань оподаткування, виділивши їх в окремий законопроект.  
Враховано частково    
    -14- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У постанову Верховної Ради України щодо результатів розгляду Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" у першому читанні включити наступне доручення: "Кабінету Міністрів України до другого читання підготувати зміни до відповідних статей проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік" та до додатку № 1, що випливають із необхідності збереження пропорції приросту доходів державного бюджету та номінального приросту ВВП, визначеної Законом України „Про Державний бюджет України на 2006 рік".  
Відхилено    
    -15- Чорноволенко О.В.
Врахувати в Законі України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" звільнення від сплати податку на додану вартість друку в Україні та ввезення в Україну богослужбової літератури.  
Відхилено    
10. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:       
11. 1) податок на додану вартість;       
12. 2) податок на прибуток підприємств;   -16- Пункт 2 статті 2 доповнити словами " (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності)"  Враховано    
13. 3) збір за спеціальне водокористування;       
14. 4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;   -17- Кеменяш О.М.
Слово "збір" замінити словами і цифрами "75% збору"  
Відхилено    
15. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
16. 6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;       
17. 7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);       
18. 8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);       
19. 9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);       
20. 10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;       
21. 11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);       
22. 12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;       
23. 13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;       
24. 14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
25. 15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;       
26. 16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;       
27. 17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;   -18- Святаш Д.В.
Шенцев Д.О.
Пункт 17 статті 2 доповнити словами: "Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 1 квітня 2007 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи Компанії у 2003-2005 роках, у сумі 984.454,75 тис.гривень"  
Відхилено    
    -19- Потапов В.І.
Ковальова Ю.В.
Пєхота В.Ю.
Горбатюк А.О.
Пункт 17 статті 2 доповнити словами: " Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 1 квітня 2007 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи Компанії у 2003-2005 роках, у сумі 879.595 тис.гривень"  
Відхилено    
    -20- Левцун В.І.
Викласти у такій редакції: 17) після слів "крім надходження коштів від" доповнити словами "господарських організацій сільськогосподарського призначення"  
Відхилено    
    -21- Викласти у такій редакції: "Частина прибутку (доходу) державних, у тому числі казенних підприємств та їх об'єднань і дочірніх підприємств, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності".  Відхилено    
28. 18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;       
29. 19) 50 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;   -22- „50 відсотків" замінити на „20 відсотків..."  Відхилено    
30. 20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;       
31. 21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;       
32. 22) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 12 та абзацом третім пункту 1 статті 64 цього Закону); після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;   -23- У пункті 22 статті 2 слова у дужках " (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 12 та абзацом третім пункту 1 статті 64 цього Закону)" виключити.  Відхилено    
    -24- Чорноволенко О.В.
Вилучити слова "до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 12 та абзацом третім пункту 1 статті 64 цього Закону)"  
Відхилено    
33. 23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;       
34. 24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;       
35. 25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;       
36. 26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;       
37. 27) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;       
38. 28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;       
39. 29) плата за виділення номерного ресурсу;       
40. 30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;       
41. 31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна);       
42. 32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;   -25- Мендусь Я.П.
У пункті 32 статті 2 цифру "50" замінити на цифру "47"  
Відхилено    
43. 33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;   -26- Чорноволенко О.В.
Викласти в наступній редакції "50% коштів, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів."  
Відхилено    
44. 34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;       
45. 35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);       
46. 36) митні збори (до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);       
47. 37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;       
48. 38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;       
49. 39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148);       
50. 40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, відповідно до умов договору;       
51. 41) надходження від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, крім надходжень, визначених пунктом 32 цієї статті;   -27- Мендусь Я.П.
Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
У пункті 41 статті 2 слово "надходження " замінити цифрами та словами "97 відсотків надходжень"  
Відхилено    
    -28- Доповнити на початку речення цифрами і словами: " 98 відсотків" і далі за текстом.  Відхилено    
52. 42) вивізне мито;       
53. 43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;       
54. 44) 40 відсотків находжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;       
55. 45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189).   -29- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити статтю 2 новим пунктом 46 такого змісту: 46) надходження від оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, яке перебувало у власності фізичної особи (платника податку)".  
Відхилено    
56. Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:   -30- Сенченко А.В.
Семинога А.І.
Статтю 3 виключити  
Відхилено    
    -31- Панасовський О.Г.
Абзац 1 статті 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату (крім природного газу та газового конденсату із морських родовищ) і нафти (у тому числі з родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України: "  
Відхилено    
    -32- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Семинога А.І.
У статті 3 рентну плату на видобуток вуглеводної сировини залишити на рівні, не перевищуючим показники 2006 року  
Відхилено    
    -33- Поліщук С.В.
Абзац перший статті 3 викласти в наступній редакції: "Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (включно й нафтового (попутного) газу) та газового конденсату (крім природного газу та газового конденсату із морських родовищ) і нафти на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -34- Абзац 1 статті 3 викласти в наступній редакції: "Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату (крім природного газу та газового конденсату із морських родовищ) і нафти (у тому числі на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами), вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:  Відхилено    
57. 1) рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий (попутний) газ):   -35- Третьяков О.Ю.
Диверсифікувати ставки рентної плати за видобуток газу з суходольних родовищ залежно від глибини, передбачивши нижчу ставку (ніж зазначені 50 грн. за 1 тис.куб.) за видобуток газу, здійснюваний з родовищ, поклади яких більшою частиною знаходяться глибше 5 тис. метрів  
Відхилено    
58. у розмірі 50 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих із морських родовищ;   -36- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У пункті 1 статті 3 цифри і слово "50 гривень" замінити цифрами і словом "30,6 гривні".  
Відхилено    
    -37- Панасовський О.Г.
Поліщук С.В.
Абзац 2 пункту 1 статті 3 викласти в такій редакції: "у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів; "  
Відхилено    
    -38- Волга В.О.
Абзац 2 пункту 1 статті 3 доповнити такими словами: "та з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів; "  
Відхилено    
59. у розмірі 10 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із морських родовищ;   -39- Панасовський О.Г.
Поліщук С.В.
Абзац 3 пункту 1 статті 3 викласти в такій редакії: у розмірі 15 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;  
Відхилено    
    -40- Волга В.О.
Абзац 3 пункту 1 статті 3 доповнити такими словами: "та з покладів, більша частина яких залягає на глибині понад 5.000 метрів; "  
Відхилено    
60. 2) рентну плату за нафту:   -41- Поліщук С.В.
Панасовський О.Г.
Абзац перший пункту 2 статті 3 доповнити такими словами: " (включно й за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами)".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -42- Третьяков О.Ю.
Диверсифікувати ставки рентної плати за видобуток нафти, передбачивши триступеневу шкалу рентних ставок і окрему ставку для нафти, яка видобувається із родовищ глибиною від 4 до 5 тис. метрів  
Враховано частково    
61. у розмірі 1.090 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5.000 метрів;   -43- Третьяков О.Ю.
У абзаці 2 пункту 1 статті 3 цифри і слова "1.090 гривень" замінити цифрами і словами "876, 17 гривні", а слова "повністю або частково" замінити словами "більшою частиною".  
Відхилено    
    -44- Поліщук С.В.
Панасовський О.Г.
Лісін М.П.
Злочевський М.В.
Абзац другий пункту 2 статті 3 замінити двома абзацами такого змісту: "у розмірі 876,17 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, більша частина яких залягає на глибині до 4.000 метрів; у розмірі 550 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, більша частина яких залягає на глибині від 4.000 до 5.000 метрів".  
Відхилено    
62. у розмірі 404 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;   -45- Панасовський О.Г.
У розмірі 325 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, більша частина яких залягає на глибині понад 5.000 метрів; "  
Відхилено    
63. 3) рентну плату за газовий конденсат:       
64. у розмірі 1.090 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5.000 метрів;   -46- Панасовський О.Г.
Третьяков О.Ю.
Поліщук С.В.
У абзаці 2 пункту 3 статті 3 цифри і слова "1.090 гривень" замінити цифрами і словами "876, 17 гривні"  
Відхилено    
    -47- Третьяков О.Ю.
У абзаці 2 пункту 3 статті 3 слова "повністю або частково" замінити словами "більшою частиною"  
Відхилено    
65. у розмірі 404 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів.   -48- Панасовський О.Г.
Поліщук С.В.
У абзаці 3 пункту 3 статті 3 цифри і слова "404 гривні" замінити цифрами і словами "325 гривень"  
Відхилено    
    -49- Волга В.О.
Абзац 3 пункту 3 статті 3 викласти в такій редакції: "у розмірі 325 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, більша частина яких залягає на глибині понад 5.000 метрів."  
Відхилено    
66. У наступному звітному (податковому) періоді здійснюється уточнення податкового зобов'язання з рентної плати за нафту, що виникло у звітному (податковому) періоді з урахуванням коригуючого коефіцієнту, який визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та враховує динаміку зміни цін на нафту, по відношенню до базового (податкового) періоду.   -50- Частину другу статті 3 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  Враховано    
    -51- Частину другу статті 3 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Верховною Радою України" і далі за текстом.  Враховано в іншій редакції   
    -52- Третьяков О.Ю.
Останній абзац статті 3 викласти в такій редакції: "Після проведення у 2007 році кожного наступного аукціону з продажу нафти, газового конденсату, у наступних звітних (податкових) періодах до затверджених цією статтею ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який щомісячно визначається шляхом ділення середньозваженої ціни 1 тонни нафти, що склалася на останньому аукціоні на нафту марки Urаls за результатами торгів на Лондонській біржі, до середньозваженої ціни 1 тонни нафти, що склалася на аукціоні на нафту марки Urаls, який проводився у жовтні 2005 року (59,54 доларів США за барель)."  
Враховано частково    
67. Стаття 4. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, а також господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, щомісячно здійснюють продаж:       
68. нафти сирої і газового конденсату власного видобутку (видобутих на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами), крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;       
69. всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за ціною, що не перевищує граничний рівень оптової ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, визначеної в установленому порядку за вирахуванням розміру тарифів на транспортування, постачання та цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.   -53- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У абзаці третьому статті 4 виключити слова: "безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу".  
Відхилено    
    -54- Третьяков О.Ю.
Абзац 3 статті 4 - вилучити  
Відхилено    
70. Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання визначеними в абзаці першому цієї статті формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для потреб населення.   -55- Третьяков О.Ю.
Абзац 4 статті 4 - вилучити  
Відхилено    
    -56- Жиденко І.Г.
Абзац четвертий доповнити реченням наступного змісту: Затвердити ціни на газ власного видобутку (для потреб населення) на рівні собівартості.  
Відхилено    
71. У випадку здійснення зазначеними суб'єктами господарювання операцій з реалізації обсягів природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку для забезпечення потреб інших категорій споживачів природного газу або виділення (надання) учасникам спільної діяльності приналежної їм частини доходу у натуральній формі, до зазначеної частини обсягів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) застосовується семикратний розмір рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), величина якої затверджена статтею 3 цього Закону.   -57- Третьяков О.Ю.
Абзац 5 статті 4 - вилучити  
Відхилено    
72. З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового (попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.       
73. Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносять до Державного бюджету України:   -58- Сенченко А.В.
Семинога А.І.
Статтю 5 виключити  
Відхилено    
74. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1, 67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;   -59- Поліщук С.В.
Панасовський О.Г.
В абзаці другому статті 5 цифри "1,67" замінити цифрами "0,5"  
Відхилено    
75. рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 4, 5 гривні за одну тонну нафти, що транспортується;   -60- Гірник Є.О.
доповнити словами: "на сто кілометрів відстані"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -61- Поліщук С.В.
Панасовський О.Г.
В абзаці третьому статті 5 цифри "4,5" замінити цифрами "3,5".  
Відхилено    
76. рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами в розмірі 4,5 гривні за 1 тонну нафтопродуктів, що транспортуються;   -62- Гірник Є.О.
доповнити словами: "на сто кілометрів відстані"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -63- Берташ В.М.
Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
слова та цифру "за 1 тонну" замінити словами та цифрами "за 10 тонн"  
Відхилено    
77. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі 5, 1 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.   -64- Хомутиннік В.Ю.
Пінчук А.П.
Цифри "5,1" замінити цифрами "3,8"  
Враховано частково Доручення КМУ   
78. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.       
79. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктоводами подаються до органів стягнення за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), ( протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.       
80. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44).       
81. Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:   -65- Сенченко А.В.
Семинога А.І.
Статтю 6 виключити  
Відхилено    
82. газу, природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 400 гривень за 1.000 куб. метрів;   -66- після слів "у розмірі" доповнити цифрами та словами "50 %, але не менше"  Відхилено    
    -67- Пашинський С.В.
Ставка вивізного (експертного) мита на природний газ, який знаходиться у різному стані - за 1.000 куб.метрів у розмірі 400 гривень є не обґрунтованою  
Відхилено    
    -68- Поліщук С.В.
Панасовський О.Г.
В абзаці другому статті 6: цифри "400" замінити цифрами "135".  
Відхилено    
83. природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 400 гривень за 1 тонну;   -69- після слів "у розмірі" доповнити цифрами та словами "50 %, але не менше"  Відхилено    
    -70- Викласти в наступній редакції: "природного газу у скрапленому стані, скрапленого газу (крім природного) сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1.000 куб. метрів".  Відхилено    
84. скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 400 гривень за 1 тонну;   -71- після слів "у розмірі" доповнити цифрами та словами "50 %, але не менше"  Відхилено    
85. якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, обов'язковими для України.       
86. Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2007 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 248; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267), у сумі не менше 255.000 тис. гривень.   -72- Доручити Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком України розглянути питання щодо врегулювання проблеми погашення заборгованості Кабінету Міністрів України перед Національним банком України за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, шляхом визначення Кабінетом Міністрів України суми такої заборгованості та внесення законодавчих пропозицій щодо змін до Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України".  Враховано Доручення КМУ   
87. Установити, що Національний банк України у 2007 році вносить до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України на загальну суму не менш як 1.875.700 тис. гривень.   -73- Доручити Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України розробити порядок сплати Національним банком України до Державного бюджету сум перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України, передбачивши у 2008 році відмову від щоквартальної такої сплати, з дотриманням статті 5 Закону України "Про Національний банк України".  Враховано Доручення КМУ   
    -74- Семинога А.І.
Текст проекту доповнити обґрунтованими розрахунками прогнозного перевищення суми доходів над видатками Національного банку України.  
Відхилено    
88. Стаття 8. Установити, що у 2007 році:   -75- Сенченко А.В.
Статтю 8 виключити  
Відхилено    
89. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;   -76- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Кунченко О.П.
Воропаєв Ю.М.
Терьохін С.А.
Частину першу статті 8 вилучити.  
Відхилено    
90. продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -77- Кеменяш О.М.
слова "на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України" замінити словами "на тендерних торгах".  
Відхилено    
    -78- Кріль І.І.
Абзац другий статті 8 викласти у такій редакції: "продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється лише за допомогою аукціонів. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
    -79- Королевська Н.Ю.
В абзаці третьому статті 8 перше речення викласти в такій редакції: "продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах".  
Відхилено    
    -80- Викласти в такій редакції: "Продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється виключно на аукціонах, крім випадків, коли за рішенням Кабінету Міністрів України ліцензія передається підприємству 100 % державної форми власності. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюється кабінетом Міністрів України."  Відхилено    
    -81- Панасовський О.Г.
Абзац 3 статті 8 - вилучити  
Відхилено    
    -82- Терьохін С.А.
Абзац 3 статті 8 викласти у такій редакції: „продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється виключно на відкритих аукціонах, відповідно до закону."  
Відхилено    
    -83- Частину другу статті 8 викласти у такій редакції: "продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах у тих випадках, коли родовища корисних копалин підготовлені до експлуатації виключно за рахунок коштів державного бюджету. Надання інших спеціальних дозволів на користування надрами проводиться на конкурсній основі в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України."  Відхилено    
    -84- Поліщук С.В.
Викласти в наступній редакції: "продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах у випадках, коли родовища корисних копалин підготовлені до експлуатації виключно за рахунок коштів державного бюджету, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. Надання спеціальних дозволів на користування надрами провадиться на конкурсній основі: коли ведеться видобуток природного газу, що реалізовуватиметься за регульованими державою тарифами; геологічне вивчення надр, проведене за кошти надрокористувача; та у разі, якщо надрокористувач провів геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, виконав підрахунок запасів корисних копалин та має намір розробляти родовище."  
Відхилено    
91. Стаття 9. Установити, що у 2007 році:   -85- Сенченко А.В.
Ляпіна К.М.
Семинога А.І.
Прокопович Н.В.
Чорноволенко О.В.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Статтю 9 виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
92. 1) суб'єктам підприємницької діяльності, які реалізують на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного розвитку інвестиційні проекти, зареєстровані Міністерством економіки України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, надається інвестиційний податковий кредит з податку на прибуток підприємств. Порядок надання та погашення інвестиційного податкового кредиту, а також контролю за його цільовим використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -86- Кабінету Міністрів України підготувати і внести одночасно з проектом Закону до другого читання пропозиції з урегулювання питання функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку (передбачивши механізм створення ефективних інвестиційних та інноваційних проектів, забезпечивши при цьому жорстке регламентування порядку їх реалізації і посилення державного контролю за виконанням відповідних проектів).  Враховано Доручення КМУ   
    -87- Королевська Н.Ю.
Кріль І.І.
Ключковський Ю.Б.
Жебрівський П.І.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Жиденко І.Г.
Баранівський О.П.
Пункт 1 статті 9 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -88- Філіндаш Є.В.
Пункт 1 статті 9 доповнити наступним реченням: Перелік інвестиційних проектів, по яких надаються податкові кредити, встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -89- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Абзац 1 пункту 1 статті 9 викласти у такій редакції: "1) суб'єктам підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти на територіях спеціальних (вільних) економічних зон, територіях пріоритетного розвитку та технологічних парках у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України, надається інвестиційний податковий кредит з податку на прибуток підприємств. Порядок надання та погашення інвестиційного податкового кредиту, а також контролю за його цільовим використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково Доручення КМУ   
93. Сума інвестиційного податкового кредиту не може перевищувати суму інвестицій, фактично внесених суб'єктом підприємницької діяльності згідно з інвестиційним проектом, зареєстрованим Міністерством економіки України в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;   -90- Портнов А.В.
Шепелев О.О.
Вилучити абзац 2 пункту 1 статті 9.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -91- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Абзац 2 пункту 1 статті 9 викласти у такій редакції: "Сума інвестиційного податкового кредиту не може перевищувати суму інвестицій, фактично внесених суб'єктом підприємницької діяльності".  
Враховано частково Доручення КМУ   
94. 2) звільняються від сплати ввізного мита, але не більш ніж на два роки устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів та товарів, які були у використанні), що ввозяться на території пріоритетного розвитку та спеціальних (вільних) економічних зон, суб'єктами підприємництва, в рамках реалізації інвестиційних проектів, зареєстрованих Міністерством економіки України у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;   -92- Королевська Н.Ю.
Ключковський Ю.Б.
Жебрівський П.І.
Кріль І.І.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Сушкевич В.М.
Жиденко І.Г.
Баранівський О.П.
Пункт 2 статті 9 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -93- Викласти у такій редакції: "для реалізації інвестиційних програм і проектів, затверджених Кабінетом Міністрів України для підприємств авіабудування, автомобілебудування і суднобудування, або зареєстрованих Міністерством економіки України у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку на територіях приоритетного розвитку і спеціальних економічних зон, суб'єкти підприємницької діяльності на строк не більше, ніж на 2 роки з дати реєстрації проекту звільняються від сплати ввізного мита при ввезенні обладнання та комплектуючих до нього (крім підакцизних товарів та товарів, бувших у використанні). Порядок ввезення, перелік підприємств, обладнання та комплектуючих до нього затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням профільного міністерства."  Враховано частково Доручення КМУ   
    -94- Логвиненко О.С.
В пункті 2 слова "але не більш ніж на два роки" замінити словами "на один рік"  
Враховано частково Доручення КМУ   
95. 3) у разі ввезення (пересилання) на території спеціальних (вільних) економічних зон, де запроваджено режим спеціальної митної зони товарів (крім підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТ ЗЕД) з метою їх переробки в рамках реалізації інвестиційних проектів, зареєстрованих Міністерством економіки України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, суб'єкти підприємницької діяльності можуть за власним бажанням надавати митним органам прості авальовані векселі на суму ввізного мита та податку на додану вартість зі строком погашення, що дорівнює строку переробки цих товарів, але не більше як 90 днів. Кабінет Міністрів України, виходячи з технологічних особливостей операцій з переробки, передбачених інвестиційними проектами, може встановлювати більш довгий строк погашення таких векселів.   -95- Королевська Н.Ю.
Цушко В.П.
Кріль І.І.
Ключковський Ю.Б.
Жебрівський П.І.
Терьохін С.А.
Жиденко І.Г.
Баранівський О.П.
Пункт 3 статті 9 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -96- Слова "прості авальовані векселі" замінити словами "прості податкові векселі, які підлягають обов'язковому підтвердженню комерційним банком шляхом авалю", після слів "погашення таких векселів" доповнити словами "за кожною операцією".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -97- Горбаль В.М.
Пункт 3 статті 9 доповнити абзацом такого змісту: "Вивезення товарів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної (вільної) зони, де запроваджено режим спеціальної митної зони, на митну територію України з цієї зони у незмінному стані здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -98- Радковський О.В.
Абзац 1 пункту 3 статті 9 викласти у наступній редакції: "у разі ввезення (пересилання) на території пріоритетного розвитку, території спеціальних (вільних) економічних зон товарів (крім підакцизних) з метою їх переробки в рамках реалізації інвестиційних проектів, зареєстрованих Міністерством економіки України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, суб'єкти підприємницької діяльності можуть за власним бажанням надавати митним органам прості авальовані векселі на суму ввізного мита та податку на додану вартість зі строком погашення, що дорівнює строку переробки цих товарів, але не більше як 90 днів. Кабінет Міністрів України, виходячи з технологічних особливостей операцій з переробки, передбачених інвестиційними проектами, може встановлювати більш довгий строк погашення таких векселів."  
Враховано частково Доручення КМУ   
96. У разі вивезення товарів після здійснення, або без здійснення операцій з переробки, за межі митної території України у строк, що не перевищує 90 днів, або в інший строк, встановлений Кабінетом Міністрів України виходячи з технологічних особливостей операцій з переробки, вексель погашається, а ввізне мито і податок на додану вартість не справляються. Підставою для погашення векселя є подання суб'єктом підприємницької діяльності органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням копії вивізної вантажної митної декларації на такі товари, з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення готової продукції, про фактичне перетинання готовою продукцією митного кордону України.       
97. Вивезення товарів після здійснення операцій з переробки з території спеціальної (вільної) економічної зони, де запроваджено режим спеціальної митної зони, на митну територію України здійснюється зі сплатою мита за пільговими ставками та податку на додану вартість, як при імпорті товарів на митну територію України, а наданий вексель вважається погашеним у відповідній сумі.       
98. Випуск, обіг, відстрочення та погашення зазначених у цій статті векселів здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.       
99. Від сплати ввізного мита не звільняються товари, повністю вироблені або достатньо перероблені у спеціальних (вільних) економічних зонах, де запроваджено режим спеціальної митної зони, в рамках реалізації затверджених інвестиційних проектів, які ввозяться на митну територію України в митному режимі реімпорту;       
100. 4) для суб'єктів підприємницької діяльності, які до 31 березня 2005 року уклали договори (контракти) на реалізацію інвестиційних проектів (за винятком тих, реалізація яких передбачає імпорт товарів 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД) на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного розвитку, норми пунктів 1-3 цієї статті поширюються в разі їх реєстрації Міністерством економіки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -99- Королевська Н.Ю.
Цушко В.П.
Ключковський Ю.Б.
Жебрівський П.І.
Цушко В.П.
Кріль І.І.
Терьохін С.А.
Жиденко І.Г.
Баранівський О.П.
Пункт 4 статті 9 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -100- Після слова "реєстрації" доповнити словом в дужках " (перереєстрації)"  Враховано частково Доручення КМУ   
    -101- Радковський О.В.
Пункт 4 статті 9 викласти у наступній редакції: "для суб'єктів підприємницької діяльності, які до 31 березня 2005 року уклали договори (контракти) на реалізацію інвестиційних проектів на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного розвитку, норми пунктів 1-3 цієї статті поширюються в разі їх реєстрації Міністерством економіки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
Враховано частково Доручення КМУ   
101. 5) разом з поданням податкової звітності за відповідний звітний період платники податку на додану вартість надають податковому органу в електронному вигляді розшифровки податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів за відповідний звітний період. Суб'єкти підприємництва, у яких річний обсяг оподатковуваних операцій складає не більше 900 тисяч гривень, надають податковому органу розшифровку податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів за відповідний звітний період в електронному або паперовому вигляді за власним вибором. Форма і порядок подання розшифровки податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів встановлюється центральним податковим органом.   -102- Пункт 5 статті 9 викласти в такій редакції: "Разом з поданням податкової звітності за відповідний період платники податку надають податковому органу в електронному вигляді розшифровки податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів за відповідний звітний період. Зазначені розшифровки є складовою частиною податкової декларації з цього податку. Платники податку на додану вартість, у яких річний обсяг оподатковуваних операцій складає не більше 2100 тисяч гривень, надають податковому органу розшифровку податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів за відповідний період в електронному або паперовому вигляді за власним вибором. Форма і порядок надання розшифровки податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів встановлюється центральним податковим органом. Податковий орган розробляє та розміщує на своїй офіційній сторінці (сайті) в глобальній мережі передачі даних (Інтернет) програму ведення обліку податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів в електронному вигляді, та забезпечує її безкоштовне розповсюдження (включаючи необхідні зміни та доповнення) шляхом надання доступу до копіювання такої програми як через Інтернет, так і шляхом запису на магнітні носії інформації платника за його запитом. Форма розшифровки податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів не може містити даних щодо опису (номенклатури) товарів (робіт, послуг) та їх кількості (обсяг, об'єм), а також ціни поставки. Форма розшифровки податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів повинна містити виключно такі дані: а) ідентифікаційний код платника - контрагента (юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або фізичної особи згідно з ДРФО); б) податковий номер платника податку - контрагента; в) повну та скорочену назву контрагента зазначену у статутних документах; г) суму нарахованого (сплаченого) податку в цілому за звітний період по кожному контрагенту.  Враховано    
    -103- Цушко В.П.
Кунченко О.П.
Воропаєв Ю.М.
Жебрівський П.І.
Горбаль В.М.
Терьохін С.А.
Жиденко І.Г.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Кріль І.І.
Пункт 5 статті 9 вилучити.  
Відхилено    
102. Податковий орган розробляє та розміщує на своїй офіційній сторінці (сайті) в глобальній мережі передачі даних (Інтернет) програму ведення обліку податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів в електронному вигляді, та забезпечує її безкоштовне розповсюдження (включаючи необхідні зміни та доповнення) шляхом надання доступу до копіювання такої програми як через Інтернет, так і шляхом запису на магнітні носії інформації платника за його запитом;   -104- Кунченко О.П.
Виключити  
Відхилено    
103. 6) податковий кредит з податку на додану вартість звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін;   -105- Жебрівський П.І.
Кунченко О.П.
Воропаєв Ю.М.
Кріль І.І.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Горбаль В.М.
Жиденко І.Г.
Кінах А.К.
Пункт 6 статті 9 вилучити.  
Враховано    
    -106- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
У пункті 6 статті 9 слова "але не вище рівня звичайних цін" - виключити  
Враховано    
    -107- Терьохін С.А.
Пункт 6 статті 9 виключити з тексту проекту та перенести до окремого закону з питань змін в оподаткуванні, виклавши у такій редакції: "У 2007 році пункт 1.18 використовується у такій редакції: „Звичайними розуміються ціни, які застосовуються за правилами, визначеними пунктом 1.20 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у тому числі при визначені суми податкового кредиту та податкових зобов'язань платника податку за всіма видами операцій, з урахуванням особливостей, визначених абзацом п'ятим підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону України „Про податок на додану вартість";"  
Враховано    
    -108- Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту: "Податкові зобов'язання з податку на додану вартість звітного періоду визначаються виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг) але не нижче рівня звичайних цін. Зазначені правила визначення податкового кредиту та податкових зобов'язань застосовується у разі якщо договірна ціна на товари (послуги) відрізняється більш ніж на 20% від звичайної ціни на такі товари (послуги). При здісненні операцій з поставки продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання та при проведенні сезонних розпродаж із наданням знижок, при визначенні податкових зобов'язань застосовується договірна (контрактна) вартість товарів; "  Відхилено    
104. 7) платники податку при імпорті товарів виробничого призначення на митну територію України, за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації), можуть за власним бажанням надавати митним органам податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на тридцятий календарний день з дня його поставки митному органу, один примірник якого залишається в митному органі, другий надсилається митним органом на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається платнику податку. Перелік таких товарів із зазначенням кодів за УКТ ЗЕД затверджується Кабінетом Міністрів України;   -109- після слів "надавати митним органам," доповнити словами "а митні органи зобов'язані прийняти,", після слів "один примірник" доповнити словами "вказаного векселя".  Враховано    
    -110- Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту: "Для цілей цього пункту під товарами виробничого призначення розуміються основні фонди групи 3 визначені статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", та/або виробничі запаси, що підлягають оприбуткуванню для використання їх у виробничому обороті в ході операційного циклу без наступної реалізації у незмінному стані. Перелік таких товарів із зазначенням кодів за УКТ ЗЕД затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням профільного міністерства."  Враховано    
    -111- Заплатинський В.М.
У пункті 7 статті 9 вилучити речення: "Перелік таких товарів із зазначенням кодів за УКТ ЗЕД затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
    -112- Горбаль В.М.
пункт 7 статті 9 виключити  
Відхилено    
    -113- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
У пункті 7 статті 9 слова "виробничого призначення" та останнє речення - виключити  
Відхилено    
    -114- Терьохін С.А.
Якщо Кабінет Міністрів бажає обмежити випадки видачі податкових векселів лише ввезенням інвестиційних продуктів, то альтернативою пропонується: пункти 7 статті 9 виключити з тексту проекту та перенести до окремого закону з питань змін в оподаткуванні, й викласти його у такій редакції: „У статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість": у пункті 11.5: в абзаці першому після слів „при імпорті товарів" додати слова „які, відповідно до закону є капітальними активами (підлягають включенню до складу основних фондів платника)"; абзац 8 виключити; абзац 12 виключити; у пункті 11.43 слова „а також в цілях модернізації" виключити"  
Відхилено    
105. 8) операції з поставки відходів та брухту чорних і кольорових металів, продуктів їх первинної металургійної переробки у формі зливків, чушок, пластин та інших напівфабрикатів з нерафінованої міді, звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Перелік таких товарів із зазначенням кодів за УКТ ЗЕД затверджується Кабінетом Міністрів України;   -115- Слова "та інших напівфабрикатів з нерафінованої міді" виключити  Враховано    
    -116- Гірник Є.О.
Терьохін С.А.
Жиденко І.Г.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Пункт 8 статті 9 вилучити  
Відхилено    
    -117- У пункті 8 статті 9 вилучити речення: "Перелік таких товарів із зазначенням кодів за УКТ ЗЕД затверджується Кабінетом Міністрів України".  Відхилено    
106. 9) спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість" передбачає оподаткування операцій з продажу (поставки) сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за ставкою податку 12 відсотків. Ставка податку, зазначена у цьому пункті, нараховується на базу оподаткування, визначеної згідно із статтею 4 Закону України „Про податок на додану вартість".   -118- Кабінету Міністрів України переглянути норми проекту Закону, які пов'язані із спеціальним режимом оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу (поставки) сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарської продукції, у зв'язку з прийняттям 19 жовтня 2006 року відповідного закону та провести коригування доходів і видатків загального фонду проекту державного бюджету на державну підтримку виробничих програм в агропромисловому комплексі, передбачивши у проекті Закону норму, аналогічну статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік";  Враховано Доручення КМУ   
    -119- Козаченко О.О.
Гірник Є.О.
Пункт 9 статті 9 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -120- Ключковський Ю.Б.
Урегулювати питання щодо приведення у відповідність вимогам СОТ режиму оподаткування податком на додану вартість вітчизняної та імпортованої сільськогосподарської продукції.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -121- Костенко П.І.
Залишити ПДВ у розмірі 20 відсотків при оподаткуванні операцій з продажу сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарської продукції  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -122- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
У абзаці 1 пункту 9 статті 9 цифри та слова "12 відсотків" замінити на "9 відсотків"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -123- Терьохін С.А.
Пункт 9 статті 9 виключити з тексту проекту та перенести до окремого закону з питань змін в оподаткуванні, виклавши у такій редакції: „У пункті 8-1.14 статті 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість" цифру „2007" замінити цифрою „2008", цифру „10" замінити цифрою „12"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -124- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Залишити правове регулювання вказаних відносин у редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".  
Враховано частково Доручення КМУ   
107. Податковий орган зобов'язаний відмовити сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо таке сільськогосподарське підприємство протягом дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю, в якому подається заява про таку реєстрацію, здійснювало оподатковувані операції з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської продукції (супутніх послуг), на суму, що перевищує 25 відсотків загальної суми всіх оподатковуваних операцій за такий самий період.   -125- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Абзац 2 пункту 9 статті 9 - виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
108. Якщо протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподатковувані операції з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської продукції (супутніх послуг), на суму, що перевищує 25 відсотків загальної суми оподатковуваних операцій, здійснених за останні дванадцять календарних місяців, то з місяця, наступного за місяцем, в якому досягається таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство зобов'язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 6.1 статті 6 Закону України „Про податок на додану вартість". Перелік послуг, супутніх сільськогосподарській продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -126- Останнє речення "Перелік послуг, супутніх сільськогосподарській продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України" виключити  Враховано частково Доручення КМУ   
    -127- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Абзац 3 пункту 9 статті 9 - виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
109. Якщо сільськогосподарське підприємство здійснює поставку товарів (послуг), які відповідно до цієї статті оподатковуються за різними ставками, то податкова декларація повинна окремо відображати розподіл податкового кредиту виходячи з частки виробничих факторів у загальній сумі податкового кредиту;   -128- Цушко В.П.
Баранівський О.П.
Жебрівський П.І.
Пункт 9 доповнити абзацом наступного змісту: Дія цього пункту не застосовується до операцій з продажу сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі переробним підприємствам.  
Враховано частково Доручення КМУ   
110. 10) ставка акцизного збору на пиво із солоду (солодове) (код виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 220300) становить 0, 34 грн. за 1 л.;   -129- Жебрівський П.І.
Бондик В.А.
Пункт 10 статті 9 вилучити.  
Відхилено    
    -130- цифри "0,34" замінити цифрами "0,31"  Відхилено    
    -131- Терьохін С.А.
Пункт 10 статті 9 виключити з тексту проекту та перенести до окремого закону з питань змін в оподаткуванні, виклавши у такій редакції: "Внести зміни до Закону України „Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (313/96 - ВР): а) У пункті 1: Цифри і слова: "220300 Пиво солодове 0,27 грн. за 1 л; 0,5 євро за 1 л" замінити цифрами і словами: "220300 Пиво солодове 0,34 грн. за 1 л; 0,5 євро за 1 л" б) ввести статтю 5 такого змісту: "5. При зміні ставок акцизного збору, нові ставки починають застосовуватися щодо готових підакцизних товарів (продукції), за якими до дня введення таких нових ставок виробник не отримав повну оплату їх вартості від покупця".  
Відхилено    
    -132- Логвиненко О.С.
В пункті 10 цифру "0, 34" замінити на цифру "0, 27"  
Відхилено    
111. 11) платники податку на прибуток мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує:   -133- Жебрівський П.І.
Кунченко О.П.
Козаченко О.О.
Горбаль В.М.
Третьяков О.Ю.
Терьохін С.А.
Пункт 11 статті 9 вилучити.  
Відхилено    
    -134- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Пункт 11 статті 9 викласти у такій редакції: "11) Платники податку, у яких загальний коефіцієнт зносу основних фондів 2 та 3 груп становить понад 50 відсотків, мають право протягом звітного (податкового) періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, в тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 15 відсотків сукупної балансової вартості 2 та 3 груп основних фондів станом на початок такого звітного податкового періоду та 10 відсотків сукупної балансової вартості 1 та 4 груп основних фондів станом на початок такого звітного (податкового) періоду. Коефіцієнт зносу основних фондів визначається за формулою: Кз - коефіцієнт зносу 2 та 3 груп основних фондів на початок звітного року; З - знос основних фондів 2 та 3 груп (крім малоцінних необоротних активів) станом на початок звітного року, визначений згідно положень бухгалтерського обліку; П - первісна вартість основних фондів 2 та 3 груп (крім малоцінних необоротних активів) станом на початок звітного року, визначена згідно положень бухгалтерського обліку. Інші платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу".  
Відхилено    
112. 10 відсотків балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1 станом на початок звітного року при поліпшенні такого об'єкта;   -135- У пункті 11 слова "окремого об'єкта" виключити, слова "такого об'єкта" замінити словами "об'єктів такої групи";  Враховано    
    -136- Абзац 2 пункту 11 статті 9 викласти в такій редакції "10 відсотків балансової вартості основних фондів групи 1 станом на початок звітного року при поліпшенні такого об'єкта".  Враховано в іншій редакції   
    -137- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Викласти в редакції: "10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду, якщо їх сукупний знос не більше 50%"  
Відхилено    
    -138- Жиденко І.Г.
Цифру "10" замінити цифрою "25"  
Відхилено    
113. 10 відсотків балансової вартості відповідної групи основних фондів 2, 3 або 4 станом на початок звітного року.   -139- Жиденко І.Г.
Цифру "10" замінити цифрою "25"  
Відхилено    
    -140- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Викласти в редакції: "20 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду, якщо їх сукупний знос більше 50%"  
Відхилено    
114. Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість окремого об'єкта основних фондів групи 1 або основних фондів 2, 3 або 4 групи станом на початок розрахункового кварталу;       
115. 12) будь-який банк може створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів, а також гарантій, порук, інших видів кредитних операцій в межах фактично виданих боржнику коштів, заборгованість за якими визнано нестандартною відповідно до методики, яка встановлюється Національним банком України. При цьому суми зменшення (убутку) резервів під нестандартну заборгованість банків на кінець звітного періоду в порівнянні із сумою цих резервів на початок цього ж звітного періоду включаються до валового доходу, а суми приросту цих резервів включаються до валових витрат.   -141- Терьохін С.А.
Горбаль В.М.
Виключити  
Відхилено    
116. Протягом І-го кварталу 2007 року банки зобов'язані здійснити інвентаризацію суми страхового резерву, яка підлягала віднесенню до їх валових витрат відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" до 1 січня 2007 року, та визначити різницю між цією сумою та розміром страхового резерву для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів, а також гарантій, порук, інших видів кредитних операцій, заборгованість за якими визнано нестандартною, станом на 1 січня 2007 року відповідно до методики, яка встановлюється Національним банком України. Позитивне значення такої різниці включається до валових доходів банків І-го кварталу 2007 року, а від'ємне - до валових витрат цього періоду;       
117. 13) страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування за ставкою, визначеною пунктом 10.1 статті 10 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат (крім виплат за укладеними договорами страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками - нерезидентами (за винятком укладення договорів із перестрахування через або за посередництвом страхових брокерів), рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг).   -142- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
У статті 9 пункт 13 викласти в редакції: "Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином: при укладанні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг (в тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг), а також при укладені договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту - за ставкою 0 відсотків; в інших випадках - за ставкою 13 відсотків від суми таких виплат  
Враховано частково    
    -143- Викласти в такій редакції: Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином: при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг (в тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг), а також при укладенні договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків; в інших випадках - за ставкою 12 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.  Враховано    
    -144- Терьохін С.А.
Воропаєв Ю.М.
Пункти 13 статті 9 виключити  
Відхилено    
    -145- Статтю 9 доповнити пунктами такого змісту: "Установити, що у 2007 році: операції платників податку з ввезення на митну територію України підприємствами промисловості для потреб власного виробництва технологічного та енергетичного обладнання та запасних частин до нього, в тому числі і ввезення (передачі) їх до статутного фонду підприємств для здійснення реконструкції, модернізації виробництва не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Переліки та обсяги цих товарів визначаються Кабінетом Міністрів України; суми коштів, спрямовані на придбання обладнання для технічного переоснащення та реконструкції виробництва підприємств промисловості не включаються до складу валового доходу".  Відхилено    
    -146- Лісін М.П.
Злочевський М.В.
Доповнити статтю 9 новим пунктом: "Підприємства які здійснюють дослідно-промислову розвідку родовищ (площ) вуглеводнів звільняються від сплати збору за геологорозвідувальні роботи виконані за державні кошти на суму вкладаємих на цьому родовищі (площі) коштів в геологічну розвідку, відповідно до порядку встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
    -147- Поліщук С.В.
Панасовський О.Г.
Статтю 9 доповнити такими пунктами: "14) підприємства, що виконують роботи із розробки нафтогазових родовищ на шельфі Чорного та Азовського морів, звільняються від сплати частини прибутку (доходу) до загального фонду Державного бюджету України у разі спрямування цих коштів на геологорозвідувальні роботи та облаштування морських нафтогазових родовищ. 15) суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ) включаються до складу валових витрат."  
Відхилено    
    -148- Статтю 9 доповнити наступним пунктом: "14) підприємства, що виконують роботи з розробки нафтогазових родовищ в акваторії Чорного і Азовського морів, звільняються від сплати частини прибутку (доходу) до загального фонду Державного бюджету України у разі спрямування цих коштів на геологорозвідувальні роботи та облаштування морських нафтогазоносних родовищ."  Відхилено    
    -149- Статтю 9 доповнити наступним пунктом: "15) суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ) включаються до складу валових витрат."  Відхилено    
    -150- Дейч Б.Д.
Доповнити пунктом такого змісту: "Датою виникнення податкових зобов'язань зі сплати податку на додану вартість за надання туристичних і санаторно-курортних послуг вважати дату надходження коштів за надані послуги на розрахунковий рахунок підприємства (оздоровниці), що безпосередньо надає туристичні і санаторно-курортні послуги. Дата відправки (відвантаження) путівок (туристичних ваучерів) туроператорам, турагентам та іншим користувачам туристичних і санаторно-курортних послуг не є подією для виникнення податкових зобов'язань щодо податку на додану вартість."  
Відхилено    
    -151- Дейч Б.Д.
Доповнити пунктом такого змісту: "Встановити нульову ставку з надання туристичних і санаторно-курортних послуг на території України у випадку їх продажу за межами України безпосередньо або за посередництвом нерезидентів із застосуванням безготівкових розрахунків."  
Відхилено    
    -152- Доповнити статтю 9 таким абзацем: "операції з ввезення природного газу на митну територію України Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" звільняються від обкладення податком на додану вартість."  Відхилено    
    -153- Панасовський О.Г.
Поліщук С.В.
Доповнити статтю 9 таким абзацем: "операції з надання послуг, пов'язаних з транспортуванням нафти та природного газу транзитом через територію України, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість."  
Відхилено    
    -154- Панасовський О.Г.
Кунченко О.П.
Доповнити статтю 9 наступним абзацем: "операції з ввезення природного газу на митну територію України, звільняються від обкладання податком на додану вартість;"  
Відхилено    
    -155- Панасовський О.Г.
Доповнити статтю 9 наступними абзацами: "операції з продажу природного газу, ввезеного на митну територію України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;"  
Відхилено    
    -156- Кунченко О.П.
Статтю 9 доповнити таким пунктом: операції з продажу природного газу підприємствам металургійної, коксохімічної, хімічної, гірничодобувної промисловості, залізничного транспорту, підприємствам - виробникам електричної, теплової енергії та водопостачання оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.  
Відхилено    
118. Стаття 10. Установити, що кошти, які надходять від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -157- Третьяков О.Ю.
Жебрівський П.І.
Доповнити статтю 10 наступним абзацом: "Ці кошти додатково обліковується у Державному казначействі України на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків."  
Враховано    
    -158- Вилучити  Відхилено    
119. Стаття 11. Установити, що у 2007 році до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 5, ст. 169), застосовується коефіцієнт 2, 11.   -159- Панасовський О.Г.
Статтю 11 - вилучити  
Відхилено    
    -160- Поліщук С.В.
У статті 11 цифри "2,11" замінити цифрами "1,94".  
Відхилено    
120. Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині доходів є:       
121. 1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;       
122. 2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;       
123. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;       
124. 4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;       
125. 5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;       
126. 6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;       
127. 7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;       
128. 8) надходження коштів від реалізації надлишкового майна космічного призначення, що належить Національному космічному агентству України;       
129. 9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;       
130. 10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;       
131. 11) 50 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;   -161- Гірник Є.О.
„50 відсотків" замінити на „80 відсотків..."  
Відхилено    
132. 12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;       
133. 13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;       
134. 14) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;       
135. 15) 60 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;       
136. 16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;       
137. 17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;       
138. 18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;       
139. 19) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншої регіональної організації за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;       
140. 20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;       
141. 21) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;   -162- Левцун В.І.
Слова: "65 відсотків збору" замінити на слова "50 відсотків збору".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -163- Кріль І.І.
У пункті 21 статті 12 вилучити слова "та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -164- Журавко О.В.
Кузьменко С.Л.
Бичков С.А.
Викласти у такій редакції: "30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -165- Артеменко Ю.А.
У пункті 21 статті 12 цифру 65 замінити на цифру 30.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -166- Пункт 21 статті 12 викласти у такій редакції: "65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища; "  Враховано частково Доручення КМУ   
    -167- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Показник "65" замінити на "25"  
Враховано частково Доручення КМУ   
142. 22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;       
143. 23) 74, 55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;       
144. 24) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;       
145. 25) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 (1999 років ядерне паливо у сумі 165.687 тис. гривень;       
146. 26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;       
147. 27) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267);   -168- Вилучити  Відхилено    
148. 28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;   -169- Кунченко О.П.
Виключити  
Відхилено    
149. 29) надходження від енергогенеруючих компаній в рахунок погашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставлене протягом 1997 (2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;       
150. 30) 95 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації;   -170- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
У кінці пункту 30 крапку замінити комою і доповнити текстом: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації  
Відхилено    
    -171- Пункт 30 статті 12 - виключити.  Відхилено    
151. 31) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;       
152. 32) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;       
153. 33) надходження від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України;       
154. 34) надходження від НАК „Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставлені матеріальні цінності у сумі не менше 50.000 тис. гривень.   -172- Бокий І.С.
Мордовець Л.М.
Доповнити статтю 12 новим пунктом такого змісту: "надходження від збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на телекомунікаційні послуги"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -173- Грицак В.М.
Статтю 12 доповнити пунктами наступного змісту: "70 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України; надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон; 70 відсотків консульського збору, що справляється за видачу паспорта громадянина для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -174- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити статтю 12 новим пунктом такого змісту: "3% надходжень від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, крім надходжень, визначених пунктом 32 статті 2 цього Закону"  
Відхилено    
    -175- Крук Ю.Б.
Статтю 12 доповнити пунктами наступного змісту: "плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, яка входить до складу єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України; плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, що справляється поза пунктами пропуску через державний кордон України".  
Відхилено    
    -176- Доповнити пунктом такого змісту: "2 відсотки плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, а також 2 відсотки плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету";  Відхилено    
    -177- Мендусь Я.П.
Статтю 12 доповнити пунктом: "3 відсотки плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, а також 3 відсотки плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету".  
Відхилено    
    -178- Кеменяш О.М.
Статтю 12 доповнити пунктом "25 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення."  
Відхилено    
155. Стаття 13. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2007 року перерахування до спеціального фонду державного бюджету 165.687 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 (1999 років ядерне паливо.       
156. Стаття 14. Установити, що у 2007 році погашення заборгованості Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України" за отримані матеріальні цінності з державного резерву здійснюється у сумі не менше 50.000 тис. гривень у рахунок зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за поставлені до державного резерву матеріальні цінності (отримані послуги щодо їх обслуговування) перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість по розрахунках з Національною акціонерною компанією „Нафтогаз України".   -179- Статтю 14 вилучити.  Відхилено    
157. Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -180- Бокий І.С.
Мордовець Л.М.
Доповнити проект новою статтею такого змісту: "Установити, що для фінансування будівництва телекомунікаційних мереж для забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг в сільській, гірській місцевостях та у депресивних районах, передбачених Законом України "Про телекомунікації", створюється фонд загальнодоступних послуг. Фонд загальнодоступних послуг є цільовим фондом, що утворюється за рахунок надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на телекомунікаційні послуги, яка становить два відсотки вартості наданих телекомунікаційних послуг без урахування доходів від послуг з доступу до телекомунікаційних мереж загального користування (від пропуску вхідного та транзитного трафіка в телекомунікаційних мережах загального користування) та податку на додану вартість. Механізми справляння та використання коштів збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на телекомунікаційні послуги встановлюються Кабінетом Міністрів України. Розпорядником фонду загальнодоступних послуг є Міністерство транспорту та зв'язку України"  
Відхилено    
158. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -181- Приватизацію об'єктів видавничої галузі слід здійснювати диференційовано й поетапно, у першу чергу приватизуючи видавництва, підприємства і організації, які втратили своє стратегічне значення або є збитковими, не мають перспективи розвитку і без зміни власника не можуть вийти з кризи.  Враховано частково    
    -182- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Затвердити Програму державних запозичень України на 2007 рік окремим додатком до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".  
Враховано частково    
159. Стаття 15. Установити на 31 грудня 2007 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 20.274.714, 9 тис. гривень та в сумі 1.033.911, 9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України ( в сумі, еквівалентній 9.890.764, 5 тис. доларів США.   -183- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
У статті 15 визначити граничний розмір державного боргу в цілому, з виділенням граничного розміру державного боргу, витрати за яким здійснюються з державного бюджету.  
Відхилено    
    -184- Доручити Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо збільшення на 31.12.2007 року граничного розміру державного внутрішнього боргу на суму 129 232, 6 тис.грн., яка є заборгованістю Уряду України перед Національним банком за одержаними у 1991-1993 роках кредитами у національній валюті та іншими зобов'язаннями державного бюджету України і яка була віднесена до складу внутрішнього державного боргу в 1992-1994 роках за окремими рішеннями законодавчих органів влади та Президента України.  Відхилено    
    -185- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Цифру "20.274.714, 9" замінити цифрою "19.138.028, 7"  
Відхилено    
160. Стаття 16. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком № 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 15 цього Закону.   -186- Доповнити словами "з обов'язковим щомісячним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету"  Враховано    
    -187- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Доповнити словами "з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету"  
Враховано в іншій редакції   
    -188- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Статтю 16 вилучити.  
Відхилено    
161. Стаття 17. Установити, що у 2007 році державними підприємствами, у статутному фонді яких державі належить більше 50 відсотків акцій, внутрішні довгострокові запозичення здійснюються за погодженням з Міністерством фінансів України.   -189- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Статтю 17 викласти в такій редакції: "Установити, що у 2007 році державними підприємствами, у статутному фонді яких державі належить більше 50 відсотків акцій, внутрішні довгострокові та зовнішні запозичення здійснюються за погодженням з Міністерством фінансів України".  
Враховано    
    -190- Статтю 17 доповнити словами "у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".  Враховано в іншій редакції   
    -191- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У статті 17 слова та цифри "більше 50" замінити цифрами "100".  
Відхилено    
    -192- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Вилучити статтю 17  
Відхилено    
162. Стаття 18. Установити, що у 2007 році граничний обсяг надання державних гарантій визначається Кабінетом Міністрів України, у тому числі за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями.   -193- У частині першій після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";.  Враховано    
    -194- Кріль І.І.
Абзац перший статті 18 викласти у такій редакції: "Установити, що у 2007 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також за зобов'язаннями Державної іпотечної установи) не здійснюється.  
Враховано частково    
    -195- Абзац 1 статті 18 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Верховною Радою України" і далі за текстом.  Враховано частково    
    -196- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Доповнити реченням "Кабінету Міністрів України визначити граничний обсяг надання державних гарантій по видам призначень за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано в іншій редакції   
    -197- Цушко В.П.
Вилучити  
Відхилено    
    -198- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У абзаці першому статті 18 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити на слова "Верховною Радою України".  
Відхилено    
    -199- Ключковський Ю.Б.
виключити норму щодо встановлення граничного обсягу надання державних гарантій Урядом та визначити його у законі  
Відхилено    
    -200- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Визначити безпосередньо у статті 18 законопроекту перелік відповідних проектів та граничний обсяг надання державних гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями  
Відхилено    
163. Юридичні особи, щодо яких Кабінетом Міністрів України приймається рішення про надання кредитів або гарантій, зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005-2007 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -201- Крук Ю.Б.
Викласти в редакції: "Юридичні особи, щодо яких Кабінетом Міністрів України приймається рішення про надання кредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних доріг України), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005-2007 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України", тим самими надати право Державній службі автомобільних доріг України залучити у 2007 році іноземний кредит у сумі до 300 млн. євро для будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг державного значення з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, та передбачити надання державних гарантій за цим кредитом.  
Враховано частково    
    -202- Мордовець Л.М.
Абзац другий статті 18 викласти в наступній редакції: "Юридичні особи, щодо яких Кабінетом Міністрів України приймається рішення про надання кредитів або гарантій (крім державних гарантій за кредитні кошти в іноземній або національній валюті, що надаються державній лізинговій компанії при Міністерстві транспорту та зв'язку України в сумі еквівалентній не більше 2550 млн.грн.), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005-2007 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
    -203- Статтю 18 доповнити частиною третьою такого змісту: "Установити, що у 2007 році надання гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування не здійснюється".  Враховано    
    -204- Жебрівський П.І.
Доповнити статтю наступним абзацом: "Установити, що у 2007 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також за зобов'язаннями Державної іпотечної установи) не здійснюється".  
Враховано частково    
    -205- Баранівський О.П.
Доповнити статтю 18 наступним абзацом: "Установити, що у 2007 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, не здійснюється".  
Враховано частково    
    -206- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У абзаці другому статті 18 слова "у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити на слова "у розмірі, встановленому Верховною Радою України".  
Відхилено    
    -207- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 18 слова "або надати інше належне забезпечення" виключити.  
Відхилено    
    -208- Кріль І.І.
Доповнити статтю 18 абзацом третім такого змісту: "Установити на 2007 рік граничний обсяг надання державних гарантій: ... "  
Відхилено    
164. Стаття 19. Міністерство фінансів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.   -209- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Статтю 19 доповнити після слів: "Міністерство фінансів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень", словами: "передбачених цим Законом" і далі за текстом;  
Враховано    
165. Стаття 20. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно, переходять права кредитора та право вимагати від боржника погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.   -210- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Визначити безпосередньо у статті 20 законопроекту граничний розмір витрат на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, в сумі 127, 1 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
166. Частина перша цієї статті не поширюється на відносини щодо кредитів, залучених державою та наданих позичальникам ( резидентам України на підставі відповідних договорів.   -211- Частину другу статі 20 викласти у такій редакції: "Якщо угодою з позичальником передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до держави права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою зобов'язань за такими кредитами".  Враховано    
    -212- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
вилучити частину другу статті 20  
Враховано в іншій редакції   
167. Стаття 21. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року.   -213- Жебрівський П.І.
Кріль І.І.
Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
доповнити статтю 21 наступним абзацом: "Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну Раду України про здійснені операції з державним боргом України. Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом України включається окремим додатком до річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради України"  
Враховано    
168. Стаття 22. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції короткострокового характеру на ринку цінних паперів та розміщення бюджетних коштів на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -214- Жебрівський П.І.
Кріль І.І.
доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано    
    -215- Семинога А.І.
В тексті статті 22 вважаємо за доцільне ввести норму, яка зобов'язуватиме Міністерство фінансів розміщувати бюджетні кошти на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку виключно на конкурсних умовах.  
Враховано    
    -216- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
після слова "здійснювати" записати "на конкурсній основі" та доповнити речення словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету".  
Враховано    
169. Стаття 23. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:       
170. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;       
171. 2) 99,8 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 2 та 3 статті 24 цього Закону;   -217- Пункт 2 статті 23 викласти в такій редакції: "2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу, з урахуванням пункту 2 статті 24 цього Закону;"  Враховано    
    -218- у тексті: "з урахуванням пунктів 2 та 3" вилучити слово "та", після коми доповнити словами "та 4" (і далі за текстом).  Враховано частково    
172. 3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;       
173. 4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду Державного бюджету України.   -219- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 23 доповнити новим пунктом 5 такого змісту: "5) 90 % коштів від розміщення на міжнародних фондових ринках пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, за окремим переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
174. Стаття 24. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині фінансування є:       
175. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;       
176. 2) 0,2 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, але не більше 20.000 тис. гривень, із урахуванням пункту 3 цієї статті;   -220- Пункт 2 статті 24 вилучити, відповідно пункт 3 вважати пунктом 2.  Враховано    
    -221- У кінці речення вилучити слова "із урахуванням пункту 3 цієї статті".  Відхилено    
177. 3) кошти, які надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 242 тис. гривень.   -222- Доповнити четвертим пунктом такого змісту: "кошти, які надійдуть від сплати штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу.  Враховано частково    
    -223- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 24 доповнити новим пунктом 4 такого змісту: "4) 10 % коштів від розміщення на міжнародних фондових ринках пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, за окремим переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
178. Стаття 25. Визначити в 2007 році органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі.       
179. Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2007 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.   -224- Семинога А.І.
Абзац 2 статті 25 слід доповнити нормою, яка зобов'язуватиме Міністерство фінансів залучати в 2007 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено на конкурсних умовах згідно до діючого законодавства.  
Відхилено    
    -225- Заплатинський В.М.
Абзац 2 статті 25 вилучити.  
Відхилено    
180. Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.   -226- Заплатинський В.М.
Абзац 3 статті 25 вилучити.  
Відхилено    
181. Стаття 26. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.       
182. Стаття 27. Фонду державного майна України забезпечити в 2007 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту 2 статті 23, пунктів 2 та 3 статті 24 цього Закону, у сумі не менш як 10.020.430 тис. гривень шляхом продажу об'єктів зазначених у додатку № 11 до цього Закону.   -227- Жебрівський П.І.
в частині першій статті 27 слова "зазначених у додатку №11 до цього Закону" замінити словами "визначених в Державній програмі приватизації на 2007 рік".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -228- Баранівський О.П.
Уточнити перелік об (єктів, які підлягатимуть приватизації в 2007 році, та визначити реальні обсяги надходжень до державного бюджету від їх продажу.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -229- Гірник Є.О.
Перелік об'єктів приватизації згідно додатку №11 формується на основі "Програми приватизації на 2007 рік", затвердженої Верховною Радою України.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -230- Сенченко А.В.
Статтю 27 викласти в редакції: Фонду Державного майна України забезпечити в 2007 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту 2 статті 23. пунктів 2 та 3 статті 24 цього Закону, у сумі не менш як 10.020.430 тис. гривень шляхом продажу об'єктів, зазначених у додатку №11 до цього Закону. Перелік об'єктів, які підлягають приватизації, може бути доповнений об'єктами, які внаслідок невиконання умов договорів купівлі-продажу або визнання їх недійсними в судовому порядку повернуті у державну власність. Після прийняття рішення (погодження) Верховною Радою України Кабінет Міністрів України затверджує план-графік підготовки та продажу об'єктів приватизації, здійснює нормативно-правове забезпечення продажу об'єктів, зазначених у додатку №11 до цього Закону.  
Відхилено    
    -231- Ляпіна К.М.
Зменшити обсяг прогнозних надходжень від приватизації до більш реалістичного  
Відхилено    
    -232- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 27 викласти у наступній редакції: "Стаття 27. Фонду державного майна України забезпечити в 2007 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту 2 статті 23, пунктів 2 та 3 статті 24 цього Закону, у сумі не менш як 10.020.430 тис.грн.."  
Відхилено    
    -233- викласти у новій редакції, де обмежитися встановленням на 2007 рік суми надходжень коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна.  Відхилено    
183. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році за поданням Фонду державного майна України вносити зміни до переліку об'єктів, які підлягають приватизації зазначених у додатку № 11 до цього Закону.   -234- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Гірник Є.О.
Кріль І.І.
Рябека О.Г.
Жебрівський П.І.
Одарченко Ю.В.
Баранівський О.П.
Ключковський Ю.Б.
Абзац другий статті 27 виключити.  
Відхилено    
    -235- Абзац другий статті 27 після слів "Фонду державного майна України" доповнити словами "та погодженням з Верховною Радою України" і далі за текстом.  Відхилено    
    -236- Заплатинський В.М.
Абзац 2 викласти у наступній редакції: "Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році за поданням Фонду державного майна України та погодженням з Верховною Радою України, вносити зміни до переліку об'єктів, які підлягають приватизації зазначених у додатку № 11 до цього Закону."  
Відхилено    
    -237- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Абзац 2 статті 27 викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України у 2007 році за поданням Фонду державного майна України вносити проекти змін до додатку № 11 до цього Закону щодо великих та середніх підприємств, які відповідно до діючої Державної програми приватизації на 2000-2002 роки класифікуються як об'єкти групи В, Г."  
Відхилено Доручення КМУ   
184. Перелік об'єктів, які підлягають приватизації, може бути доповнений об'єктами, які в наслідок невиконання умов договорів купівлі-продажу або визнання їх недійсними в судовому порядку повернуті у державну власність.   -238- Гірник Є.О.
Кріль І.І.
Ключковський Ю.Б.
Абзац 3 статті 27 вилучити.  
Відхилено    
    -239- Абзац третій статті 27 після слів "які підлягають приватизації" доповнити словами "зазначений у додатку № 11 до цього Закону, за погодженням з Верховною Радою України" і далі за текстом.  Відхилено    
    -240- Заплатинський В.М.
Абзац 3 статті 25 викласти у наступній редакції: "Перелік об'єктів, які підлягають приватизації, зазначений у додатку № 11 до цього Закону, за погодженням з Верховною Радою України, може бути доповнений об'єктами, які в наслідок невиконання умов договорів купівлі-продажу або визнання їх недійсними в судовому порядку повернуті у державну власність."  
Відхилено    
185. Кабінет Міністрів України затверджує план-графік підготовки та продажу об'єктів приватизації, здійснює нормативно - правове забезпечення продажу об'єктів, зазначених у додатку № 11 до цього Закону.   -241- Одарченко Ю.В.
Абзац 4 статті 27 викласти в редакції: "Після прийняття рішення (погодження) Верховною Радою України далі за текстом.  
Відхилено    
    -242- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Абзац 4 статті 27 викласти в такій редакції: Фонд державного майна України затверджує план-графіки об'єктів, які підлягають підготовці до продажу та помісячний пооб'єктний план-графік виставлення об'єктів на продаж у поточному році, зазначених у додатку №11 цього Закону, та інших об'єктів, які підлягають приватизації згідно з чинним законодавством України та здійснює нормативно-правове забезпечення продажу цих об'єктів.  
Відхилено    
186. Стаття 28. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2007 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України.   -243- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
зобов'язати Міністерство фінансів здійснити необхідні розрахунки щодо надходження коштів від продажу права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі і визначити в статті 28 конкретну суму цих надходжень та врахувати їх у доходах загального фонду державного бюджету.  
Враховано в іншій редакції   
187. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до 50 відсотків їх номінальної суми.   -244- Воропаєв Ю.М.
Цифри та слова "50 відсотків" замінити цифрами та словами "75 відсотків"  
Відхилено    
    -245- Королевська Н.Ю.
В частині 2 статті 28 фразу "50 відсотків" пропонується замінити на фразу "80 відсотків". Крім того, потрібно вказати перелік боржників та суму заборгованості на поточний період, з метою чіткого визначення реального стану речей у цій сфері.  
Відхилено    
188. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості, списується.       
189. Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
190. Стаття 29. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.   -246- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 29 доповнити після коми словами: "за винятком об'єктів, які приватизуються відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".  
Відхилено    
191. ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -247- Забезпечити неупереджені, прозорі та єдині підходи розподілу між територіями коштів галузевими міністерствами на фінансування державних програм.  Враховано в іншій редакції   
    -248- Королевська Н.Ю.
Потрібно визначити перелік цільових програм, які дійсно працюють та які кошти на кожну з них виділяються, оскільки їх існує дуже велика кількість, і відповідно дуже важко проконтролювати хід виконання кожної програми. Загалом мають бути залишені лише ті програми, які являють собою найбільший суспільний інтерес та можуть бути стовідсотково профінансовані.  
Враховано частково    
    -249- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити соціальні гарантії і стандарти на рівні, не нижчому ніж у 2005-2006 роках.  
Враховано    
    -250- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити виконання вимог Закону України "Про освіту" (стаття 61) в частині виділення не менше 10 % від національного доходу.  
Враховано частково    
    -251- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити виконання вимог Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність", яким передбачено бюджетне фінансування такої діяльності у розмірі не менше 1, 7 % ВВП.  
Враховано частково    
    -252- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити виконання вимог Указів Президента України від 14.04.2006 р. "Про відзначення 1100-річчя заснування міста Переяслава-Хмельницького", від 29.04.2005 р. № 732 "Про невідкладні заходи щодо розвитку "Національного заповідника "Хортиця", Розпорядженню Президента України від 18.04.2005 р. № 969 "Про створення державного історико-культурного заповідника "Стара Умань", від 29.04.2005 р. № 1016 "Про відродження та розвиток історичних і культурних центрів Черкащини".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -253- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити виконання вимог Указу Президента України від 30.12.2005 р. N1881 "Про невідкладні заходи щодо відродження Софії Київської як загальнонаціонального духовного центру", згідно якого Кабінет Міністрів України мав опрацювати питання щодо передбачення у бюджеті фінансування таких заходів окремим рядком.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -254- Ключковський Ю.Б.
Передбачити фінансування державних програм, затверджених Законами України: "Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках" "Про Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002 - 2010 роки" "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки"  
Враховано частково    
    -255- Ключковський Ю.Б.
Не передбачено фінансування Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази (Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази"), Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій (Закон України "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій").  
Враховано частково    
    -256- Ключковський Ю.Б.
Передбачити фінансування: Національного природного парку "Великий Луг" (пункт 2 статті 2 Указу Президента України від 10 лютого 2006 року № 121); Мезинського національного природного парку (пункт 2 статті 2 Указу Президента України від 10 лютого 2006 року № 122); Науково-дослідного і культурно-інформаційного центру "Шевченківський дім" (абзац п'ятий статті 2 Указу Президента України від 16 червня 2006 року № 529).  
Враховано частково    
    -257- Пашинський С.В.
Передбачити видатки на адаптування вітчизняної електроенергетики в енергосистему Європейського Союзу  
Враховано в іншій редакції   
    -258- Пашинський С.В.
Передбачити фінансування на розробку концепції розвитку в Україні сонячної енергетики з урахуванням світового досвіду, а наукову установу, що буде займатись розробкою цієї концепції  
Враховано частково    
    -259- Збільшити бюджетні видатки для закладів охорони здоров'я всіх рівнів підпорядкування на 500 млн. грн. для закупівлі медикаментів, здійснивши передачу цільових коштів для придбання медикаментів як субвенції або міжбюджетні трансферти з Державного бюджету місцевих бюджетам  Враховано частково    
    -260- Для будівництва в Україні заводу з переробки плазми крові передбачити видатки у розмірі 80 млн. грн..  Враховано частково Доручення КМУ   
    -261- Прокопович Н.В.
Встановити фінансування Програми інтеграції України до Європейського союзу на рівні 2006 року.  
Враховано    
    -262- Жебрівський П.І.
Передбачити в державному бюджеті видатки на виконання рішень судів про виплату компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
Враховано в іншій редакції   
    -263- Бугаєць А.О.
Запланувати державне замовлення на продукцію енергомашинобудівництва, комплектуючу генеруючи потужності теплових, атомних і гідроелектростанцій  
Враховано частково    
    -264- Хара В.Г.
Передбачити фінансування важливих для подальшого розвитку економіки державних цільових програм, в першу чергу у сфері високих технологій, паливно-енергетичного, гірничо-металургійного та оборонно-промислового комплексу, промислової та аграрної політики і житлово-комунального господарства: Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій (код державної цільової програми 312); Національної програми "Нафта і газ України" до 2010 року; Національної енергетичної програми на 1996-2010 роки (код 025); Комплексної державної програми енергозбереження на 1997-2010 роки (код 035); Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних джерел та малої гідро- і теплоенергетики на 1998-2010 роки (код 020); Програми "Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафто-газопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року" (код 091); Державної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року (код 333); Комплексної програми розвитку кольорової металургії України на період до 2010 року; Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року; Державної програми розвитку промисловості на 2003 - 2011 роки; Державної програми розвитку машинобудування на 2006-2011 роки; Програми "Українське вугілля"; Програма розвитку автомобілебудування; Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року (код 202); Державної комплексної програми розвитку авіаційного транспорту України на період до 2010 року; Загальнодержавної програми розвитку водного транспорту на 2002-2011 роки (код 190); Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки; Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки; Державної програми розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки; Загальнодержавної програми селекції у тваринництві на період до 2010 року (код 305); Програми розвитку та державної підтримки вівчарства на 2003-2010 роки (код 247); Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки (код 334); Загальнодержавної програми розвитку водного господарства на 2002-2011 роки; Загальнодержавної програми розвитку рибного господарства України на період до 2010 року (код 306); Державної програми розвитку лісогосподарського та лісопромислового комплексів України на період до 2015 року (код 007); Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки (код 207); Загальнодержавної програми "Питна вода України"; Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки.  
Враховано частково    
    -265- Хара В.Г.
У проекті бюджету суму видатків на підтримку розвитку аграрного сектору та забезпечення соціальної сфери села збільшити до 19, 64 млрд. грн., оскільки фінансування державних цільових програм розвитку агропромислового виробництва повинно бути не менше 10 відсотків від видатків Державного бюджету України на 2007 рік (згідно Постанови Верховної Ради України №1698-ІV від 11.05.2004 "Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про дотримання вимог законодавства щодо підтримки агропромислового виробництва та пріоритетності соціального розвитку села в Україну 2004 році та формування ефективних механізмів їх розвитку на перспективу"). Видатки держбюджету на зміцнення матеріально-технічної бази соціальної сфери села та агропромислового комплексу повинні становити не менше 5, 941 млрд. грн. (відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" №400-ХІІ від 17.10.1990). Видатки держбюджету на будівництво об'єктів невиробничого призначення в сільській місцевості - не менше 2, 97 млрд. грн. (відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" №400-ХІІ від 17.10.1990). Видатки держбюджету на фінансування заходів з підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу - до 1, 964 млрд. грн. (відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" №3023-ІІІ від 07.02.2002)".  
Враховано частково    
    -266- Рахуємо передчасним передачу функції з будівництва житла до Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства та просимо виділити МВС передбачені державною житловою програмою 73 млн.грн. для завершення будівництва, оскільки на квартобліку МВС перебуває 18, 5 тис.сімей, а на балансі знаходяться 74 житлових будинки різного ступеню готовності. Запропоновану реформу забезпечення житлом проводити після детального вивчення цього питання зацікавленими відомствами.  Враховано частково    
    -267- Бронніков В.К.
З метою запобігання потрапляння до навколишнього середовища відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання або викраденню їх з наступним використанням в терористичних нападах, передбачити бюджетну програму "Забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання" (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1092) у сумі 1738,8 тис.грн..  
Враховано в іншій редакції   
    -268- Тихонов В.М.
Передбачити окрему статтю щодо спрямування 107358, 5 тис.грн. з Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць для звільнених працівників вугільної промисловості, надавши право обласним державним адміністраціям спрямовувати частину цих коштів на здешевлення кредитів для підприємств, що створюють нові робочі місця.  
Враховано    
    -269- Антіпов О.М.
Єхануров Ю.І.
Жебрівський П.І.
Каракай Ю.В.
Кондратьєва Т.В.
Кравченко М.В.
Лук'янчук Р.В.
Марущенко В.С.
Оніщук М.В.
Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Якименко М.Є.
Передбачити кошти на погашення боргів із заробітної плати працівникам сільськогосподарських підприємств, які припинили діяльність та збанкрутіли у сумі 6,7 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -270- Петрук М.М.
Передбачити додаткові кошти в сумі 1056 млн. грн. для усунення диспропорцій у грошовому забезпеченні військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.  
Враховано в іншій редакції   
    -271- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Враховуючи, що кредитування повинно здійснюватись через кредитно-банківську систему, яка має спеціалізованих фахівців, доцільно розглянути питання щодо призупинення кредитування з державного бюджету. Підтримка розвитку окремих галузей економіки та підприємств повинна здійснюватись шляхом відшкодування частини банківських відсотків за рахунок бюджетних коштів.  
Враховано частково    
    -272- Рекомендувати Кабінету Міністрів України спільно з ВАТ "Державний ощадний банк України" розробити програму реалізації заходів, передбачених положеннями Енергетичної стратегії України до 2030р. і реконструкції тепломереж та теплоелектроцентралей за рахунок пільгових кредитів ВАТ „Державний ощадний банк України"; для цього передбачити у видатках Державного бюджету на 2007 рік кошти у сумі 950 000, 0 тис.грн. для поповнення статутного фонду ВАТ „Державний ощадний банк України" та у сумі 200000,0 тис.грн. для часткового покриття відсотків по кредитах на реконструкцію тепломереж та теплоцентралей відповідно до згаданої програми.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -273- Кабінету Міністрів України розглянути можливість виділення бюджетних коштів на поповнення статутного фонду Відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та Відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" для забезпечення залучення пільгових кредитів цього банку на реалізацію заходів, передбачених положеннями Енергетичної стратегії України до 2030 року щодо реконструкції тепломереж та теплоелектроцентралей.  Враховано Доручення КМУ   
    -274- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити виконання вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо державного фінансування статутної діяльності політичних партій.  
Відхилено    
    -275- Борзих О.І.
передбачити нову бюджетну програму "Фінансування дорадчої діяльності" з обсягами бюджетного фінансування 79 млн. гривень.  
Відхилено    
    -276- Грицак В.М.
Вважаю передчасною передачу функції МВС України з будівництва власного житла до Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.  
Відхилено    
    -277- В проекті бюджету передбачити 200 млн. грн.. бюджетних коштів на відшкодування правонаступникам витрат за побудовані об`єкти соціальної сфери в сільській місцевості. Розпорядником коштів визначити Міністерство аграрної політики України. Використання коштів здійснювати за порядком Кабінету Міністрів України.  Відхилено    
    -278- Сігал Є.Я.
Передбачити 100 млн. грн. на будівництво 4 державних ветеринарно-санітарних заводів у АР Крим, Київській, Черкаській та Харківській областях.  
Відхилено    
    -279- Кабінету Міністрів України вирішити питання фінансування заходів по розробці робочого проекту створення установки знешкодження високотоксичних відходів та очищенню комунікацій від вибухонебезпечних продуктів на ДП "Горлівський хімічний завод" у сумі 2 450,0 тис. гривень.  Відхилено    
192. Стаття 30. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2007 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками № 3, № 4 та № 5 до цього Закону.       
193. У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, та перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189), перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.   -280- Гірник Є.О.
Кріль І.І.
доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано    
    -281- Жебрівський П.І.
Абзац 2 статті 30 викласти в наступній редакції: "У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України (2542-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189), перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України".  
Враховано    
    -282- Заплатинський В.М.
Абзац 2 статті 30 викласти у наступній редакції: "У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках, за погодженням з Верховною Радою України, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, та перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах."  
Враховано частково    
    -283- Денісова Л.Л.
В абзаці другому статті 30 після слів: "окремо по загальному та спеціальному фондах" доповнити словами: " здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано частково    
    -284- слова: "та перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах" замінити словами "а перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету"  Враховано    
    -285- Баранівський О.П.
Вилучити із абзацу 2 статті 30 слова "та перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах".  
Враховано частково    
    -286- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У абзаці другому статті 30 виключити останнє речення.  
Відхилено    
    -287- В абзаці другому статті 30 після слів "у виняткових випадках" доповнити словами "за погодженням з Верховною Радою України" і далі за текстом, а друге речення виключити.  Відхилено    
194. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:       
195. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;   -288- Артеменко Ю.А.
Пункт 1 частини 3 статті 30 виключити.  
Відхилено    
196. видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;       
197. видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.       
198. Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштів державного бюджету, визначається Кабінетом Міністрів України.       
199. Установити, що у 2007 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2007 рік.   -289- Ключковський Ю.Б.
Частину п'яту статті 30 виключити.  
Відхилено    
200. Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі ( розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.   -290- Журавко О.В.
У першому реченні частини виключити слова "та місцевих", у другому реченні виключити слова "що найменш як на 10%"  
Відхилено    
    -291- Бичков С.А.
У першому реченні частини виключити слова "та місцевих".  
Відхилено    
201. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.       
202. Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій у 2007 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.   -292- Кріль І.І.
В абзаці одинадцятому статті 30 після слів "Міністерством фінансів України" доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Відхилено    
    -293- Жебрівський П.І.
Останній абзац статті 30 викласти у такій редакції: "Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій у 2007 році здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України".  
Відхилено    
203. Стаття 31. Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.   -294- Баранівський О.П.
Гірник Є.О.
У статті 31 після слів: "затверджується Кабінетом Міністрів України" додати слова: "та погоджується з бюджетним Комітетом Верховної Ради України"  
Враховано    
    -295- Семинога А.І.
В статті 31 законопроекту доцільно запровадити обов'язкову умову рівного розподілу коштів, що виділяються на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування державного значення.  
Враховано частково    
    -296- Статтю 31 викласти в такій редакції: "Перелік об'єктів з будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України".  Враховано частково    
204. Стаття 32. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.       
205. Стаття 33. Установити, що у 2007 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) та „Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 24 ст. 182; 2005 р., № 5, ст.120) здійснюється інвалідам війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами, у таких розмірах: інваліди І групи - 450 гривень, інваліди ІІ групи ( 360 гривень, інваліди ІІІ групи ( 300 гривень; учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків ( 280 гривень; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 450 гривень; членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами ( 150 гривень; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ( 55 гривень.   -297- Суми для виплати щорічної матеріальної допомоги не відповідають вимогам Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -298- Прокопович Н.В.
Цю статтю привести до норм чинного законодавства, знайти можливість профінансувати виплати у повному обсязі.  
Враховано частково Доручення КМУ   
206. Стаття 34. Установити, що у 2007 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України в межах обсягів, визначених на цю мету у додатку № 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540).       
207. Стаття 35. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік за економічною структурою видатків:   -299- Жебрівський П.І.
Внести до переліку захищених статей видатки на фінансування судової системи України.  
Враховано частково    
    -300- Семинога А.І.
В статті 35 законопроекту до складу захищених видатків доцільно віднести видатки з енергозбереження та на розвідку та видобуток енергоносіїв з вітчизняних джерел.  
Відхилено    
208. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);       
209. нарахування на заробітну плату (код 1120);       
210. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);       
211. забезпечення продуктами харчування (код 1133);       
212. оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);       
213. виплата процентів за державним боргом (код 1200);       
214. трансферти населенню (код 1340);       
215. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).       
216. Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2007 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами І (ІV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, видатки на компенсацію Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.   -301- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Бондик В.А.
У частині другій статті 35 після слів "визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2007 рік видатки" доповнити словами "на забезпечення судів належними приміщеннями, будівництво приміщень судів".  
Враховано частково    
    -302- Хара В.Г.
Доповнити словами "погашення розпорядниками бюджетних коштів заборгованості за виконані державні замовлення".  
Враховано в іншій редакції   
217. Стаття 36. Установити, що у 2007 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.   -303- Горбаль В.М.
Статтю 36 виключити  
Відхилено    
218. Стаття 37. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.       
219. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.       
220. Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.       
221. Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2007 році за вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:       
222. Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;       
223. відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;       
224. у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.       
225. Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.       
226. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.       
227. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами восьмим ( десятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.       
228. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.       
229. Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.       
230. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.       
231. Стаття 38. Установити, що в 2007 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308), здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку.   -304- Сенченко А.В.
Статтю 38 виключити  
Відхилено    
232. Обсяг видатків Державного бюджету України на 2007 рік, передбачений на виплату зазначеної компенсації, становить 1.179.959,3 тис.грн., з них, для Міністерства оборони України - 297.982,7 тис.грн., Головного управління розвідки Міністерства оборони України - 10.825,7 тис.грн., Міністерства внутрішніх справ України - 338.349,0 тис.грн., Державного департаменту України з питань виконання покарань - 78.312,7 тис.грн., Адміністрації Державної прикордонної служби України - 73.672,1 тис.грн., Служби безпеки України - 100.226,4 тис.грн., Служби зовнішньої розвідки України -16.703,8 тис.грн., Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - 19.051,4 тис.грн., Управління державної охорони України - 10.782,2 тис.грн., Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - 101.499,8 тис.грн., Національного космічного агентства України - 6.898,3 тис.грн., Міністерства аграрної політики України - 540,0 тис.грн., Міністерства транспорту та зв'язку України - 6.674,9 тис.грн., Апарату Верховної Ради України - 46,5 тис.грн., Державного управління справами - 98, 2 тис.грн., Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - 24,3 тис.грн., Міністерства палива та енергетики України - 29,3 тис.грн., Міністерства освіти і науки України - 43,2 тис.грн., Державного комітету ядерного регулювання України - 28,9 тис.грн., Державної податкової адміністрації України - 48.883,4 тис.грн., Державної служба експортного контролю України - 33,1 тис.грн., Ради національної безпеки і оборони України - 736,5 тис.грн., Державної судової адміністрації України - 2.411,9 тис.грн., Верховного Суду України - 200,4 тис.грн., Конституційного Суду України - 40,4 тис.грн., для місцевих бюджетів відповідного рівня, за рахунок коштів яких утримуються підрозділи місцевої міліції, - 51.668, 5 тис. гривень.   -305- У частині другій статті 38 цифри "338.349,0" замінити цифрами "390.017,5" та виключити слова та цифри "для місцевих бюджетів відповідного рівня, за рахунок коштів яких утримуються підрозділи місцевої міліції, - 51.668, 5 тис. гривень".  Враховано    
    -306- Грицак В.М.
У статті 38 щодо визначення обсягів видатків на компенсацію слова „для місцевих бюджетів відповідного рівня, за рахунок коштів яких утримуються підрозділи місцевої міліції" замінити словами „для місцевих бюджетів відповідного рівня, за рахунок коштів яких утримуються підрозділи органів внутрішніх справ"  
Відхилено    
    -307- Грицак В.М.
Доповнити частиною такого змісту: "Джерелом виплати грошової компенсації працівникам міліції охорони, які утримуються за рахунок не бюджетних коштів, є нарахована сума податку з доходів фізичних осіб, утриманого з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, яка залишається в розпорядженні підрозділів Державної служби охорони при МВС України для здійснення рівноцінної та повної компенсації"  
Відхилено    
233. Установити, що визначений цією статтею обсяг видатків спрямовується головними розпорядниками коштів виключно для проведення зазначеної компенсації.       
234. При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають необхідні асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими планами.       
235. Стаття 39. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2007 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 15) з Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 123.319, 2 тис. гривень.   -308- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
В статті 39 слова "з Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 123.319, 2 тис. гривень." замінити словами "у сумі 659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 535826, 8 тис. гривень."  
Враховано в іншій редакції   
    -309- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Статтю 39 викласти у редакції: "Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2007 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 15), у сумі 659, 146тис.грн., утому числі субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам у сумі 531.203, 5 тис. гривень. Установити, що розподіл до 1 квітня 2007 року та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2007 році між бюджетними програмами, головними розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради з питань бюджету.  
Враховано в іншій редакції   
    -310- викласти у наступній редакції: "Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2007 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 15) з Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 659146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 535826, 8 тис. гривень. Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2007 році між головними розпорядниками коштів державного бюджету та між місцевими бюджетами у 2007 році здійснюється Кабінетом Міністрів України."  Враховано в іншій редакції   
    -311- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
слова та цифри " у сумі 123.319, 2" замінити словами та цифрами " у сумі 659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 531.203, 5 тис.грн."  
Враховано в іншій редакції   
    -312- Артеменко Ю.А.
У частині першій статті 39 цифру 123.319, замінити на цифру 130.319, 2.  
Відхилено    
    -313- Хара В.Г.
Замінити цифру "123319, 2" на цифру "127942, 6".  
Відхилено    
236. Розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів державного бюджету у 2007 році здійснюється Кабінетом Міністрів України.   -314- Жебрівський П.І.
Абзац другий статті 39 пропонується доповнити словами "з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано    
    -315- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Викласти в редакції "Розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами у 2007 році здійснюється Кабінетом Міністрів України з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано частково    
    -316- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Викласти в редакції " Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2007 році між бюджетними програмами, головними розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено    
237. Стаття 40. Установити, що пільги, компенсації, гарантії (державні (соціальні) гарантії), соціальні допомоги, допомоги сім'ям з дітьми та інші соціальні виплати, на які згідно із законами України мають право окремі категорії громадян, надаються за рахунок бюджетних коштів у разі, якщо доходи зазначених громадян з урахуванням матеріального стану сім'ї не перевищують розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.   -317- Жебрівський П.І.
Сушкевич В.М.
Заплатинський В.М.
Кириленко В.А.
Кирильчук Є.І.
Артеменко Ю.А.
Прокопович Н.В.
Баранівський О.П.
Бульба С.С.
Статтю 40 вилучити.  
Враховано частково    
    -318- Портнов А.В.
Шепелев О.О.
Частину першу статті 40 після слів "допомоги сім'ям з дітьми" та перед словами "та інші" доповнити словами " (крім допомоги при народженні дитини)".  
Враховано в іншій редакції   
    -319- Чичков В.М.
Денісова Л.Л.
Хара В.Г.
Вилучити частину першу статті 40.  
Враховано частково    
    -320- Кузьменко С.Л.
Статтю 40 викласти у наступній редакції: "Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу."  
Враховано    
    -321- Кириленко І.Г.
Олійник С.В.
Абзац 1 статті 40 залишити в попередній редакції  
Враховано    
    -322- Баранівський О.П.
У статті 40 після слів: "категорії громадян, "додати слова "крім медичних та фармацевтичних працівників"  
Відхилено    
238. Розмір наданих пільг, компенсацій, гарантій (державних (соціальних) гарантій), соціальних допомог, допомог сім'ям з дітьми та інших соціальних виплат, разом з сукупними доходами зазначених громадян у грошовому еквіваленті не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги в розрахунку на місяць.   -323- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Ключковський Ю.Б.
Денісова Л.Л.
Чичков В.М.
Хара В.Г.
Пункт 2 статті 40 вилучити.  
Враховано частково    
    -324- Кириленко І.Г.
Олійник С.В.
Абзац 2 статті 40 залишити в попередній редакції  
Враховано    
239. Порядок надання пільг, компенсацій, гарантій (державних (соціальних) гарантій), соціальних допомог, допомог сім'ям з дітьми та інших соціальних виплат та визначення їх розміру встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -325- Денісова Л.Л.
Чичков В.М.
У частині третій статті 40 вилучити слова „та визначення їх розміру".  
Враховано    
    -326- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Кириленко І.Г.
Олійник С.В.
Пункт 3 статті 40 вилучити.  
Враховано    
240. Пільги, компенсації, гарантії та державні допомоги, отримані внаслідок свідомого подання громадянами документів із неправильними відомостями про матеріальний стан сім'ї, повертаються ними до державного бюджету в десятикратному розмірі. Подання свідомо недостовірних даних тягне за собою припинення надання пільг, компенсацій, гарантій, субсидій та державних допомог та позбавлення на два роки права на їх отримання. До посадових осіб, винних у наданні пільг, компенсацій, гарантій та призначенні державних допомог вживаються заходи, передбачені законодавством.   -327- Ключковський Ю.Б.
Внести зміни до частини четвертої статті 40, передбачивши можливість позбавлення права на отримання пільг, компенсацій, гарантій, субсидій та державних допомог і у випадку подання свідомо недостовірних даних лише у судовому порядку. (слід виписати механізм прийняття рішення про позбавлення права на два роки права на отримання пільг, компенсацій, гарантій, субсидій та державних допомог та матеріальну відповідальність особи виключно за рішенням суду).  
Враховано частково    
    -328- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Пункт 4 статті 40 вилучити.  
Враховано    
241. Стаття 41. Установити, що звільненим у 2006-2007 роках особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 16, ст. 111; 1996 р., № 17, ст. 73; 2002 р., № 33, ст. 236, № 35, ст. 262; 2004 р., № 23, ст. 320, № 36, ст. 447; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267), та членам їх сімей до грошового забезпечення для обчислення пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентна надбавка за вислугу років у розмірах, встановлених за останньою штатною посадою перед звільненням, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірі, що визначаються за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -329- Жебрівський П.І.
Гнатенко Л.М.
Частину першу статті 41 доповнити реченням такого змісту: "Особам офіцерського складу, які були відряджені в органи державної влади, органи місцевого самоврядування або у сформовані ними органи, до інших підприємств, установ чи організацій, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження для роботи/виконання службових обов'язків, яким не виплачувалося або ж виплачувалося за час відрядження за останнім місцем військової служби до направлення у відрядження грошове забезпечення не в повному розмірі, та після повернення з якого протягом 24 останніх календарних місяців з дня повернення звільняються на пенсію, пенсії обчислюються з повного розміру основних і додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) за останньою штатною посадою перед звільненням".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -330- Бондарчук І.М.
Журавко О.В.
Забзалюк Р.О.
Забарський В.В.
Сідельник І.І.
Бульба С.С.
Потімков С.Ю.
Заплатинський В.М.
Прокопенко В.Є.
Давимука С.А.
Статтю 41 вилучити  
Відхилено    
242. При цьому при обчисленні пенсій у розрахунок грошового забезпечення не включаються щомісячні надбавки (доплати), встановлені особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі.   -331- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Вилучити абзац 2 статті 41  
Відхилено    
243. Стаття 42. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 1202070, 2201190 (в частині професійно-технічних та вищих навчальних закладів), 2407060, 2408030, 2408600, 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3504600, 3505030, 3507070, 3507600, 5341080, 6151020, 6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.       
244. Стаття 43. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині кредитування є:       
245. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;       
246. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;       
247. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 (1997 років;       
248. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;       
249. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень, визначених пунктом 10 цієї статті;       
250. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;       
251. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;       
252. 8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на закупівлю сільськогосподарської продукції;       
253. 9) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати в межах 80.207, 8 тис. гривень та наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам в межах 14.104, 3 тис. гривень;       
254. 10) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі;       
255. 11) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;       
256. 12) кошти, що надійдуть від плати за використання бюджетної позики в межах режиму державних заставних закупівель зерна.       
257. Стаття 44. Установити, що у 2007 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 12, 24 та 43 цього Закону, спрямовуються відповідно на:   -332- Кальцев С.Ф.
Спрямувати кошти від збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, у сумі 24,2 млн.грн. Запорізькій області на виконання Програми, що фінансується з Державного бюджету України на відповідний рік (подолання критичної ситуації стану водопровідно-каналізаційного господарства області).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -333- Одарченко Ю.В.
Виписати в тексті статей 44, 49 та 53 основні засади розподілу за об'єктами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на: заходи з енергозбереження, у т.ч. на оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів; -на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів.  
Враховано частково    
    -334- Хара В.Г.
Доповнити пунктом такого змісту: "субвенцію з Державного бюджету України на будівництво газопроводів для забезпечення населення та підприємств природним газом (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону)"  
Враховано частково    
258. 1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Державною службою автомобільних доріг України під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 12 цього Закону).       
259. При цьому із загального обсягу зазначених коштів, за вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 відсотків спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в першу чергу у сільській місцевості, у тому числі 500.000 тис. гривень як субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності;   -335- Крук Ю.Б.
Не спрямовувати 500 млн. грн. на субвенції місцевим бюджетам на будівництво та капремонт доріг місцевого значення у сільській місцевості, як частину коштів за спеціальним фондом та в повному обсязі направити ці кошти за спеціальним фондом на КПКВК 3111020, 3111030 на об'єкти загального користування, а на цю мету спрямувати кошти із загального фонду,  
Відхилено    
260. субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжя в обсязі 250.000 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 12 цього Закону;   -336- Артеменко Ю.А.
У абзаці 3 пункту 1 статті 44 цифру 250.000 замінити на цифру 534.000.  
Відхилено    
    -337- Кириленко В.А.
Абзац третій пункту 1 статті 44 викласти у такій редакції: "субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжя в обсязі 240.000 тис.грн. та на заходи з охорони об'єктів культурної спадщини на території Національного заповідника "Хортиця" в обсязі 10.000 тис.грн.".  
Відхилено    
    -338- Крук Ю.Б.
Не спрямовувати 250 млн. грн. міському бюджету м. Запоріжжя на будівництво автомагістралі через Дніпро у м. Запоріжжі (який є об'єктом комунальної власності), та в повному обсязі направити ці кошти за спеціальним фондом на КПКВК 3111020, 3111030 на об'єкти загального користування, а на цю мету спрямувати кошти із загального фонду,  
Відхилено    
    -339- Сухий Я.М.
Збільшити обсяг субвенції міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро та передбачити її у обсязі 300000 тис.грн.  
Відхилено    
    -340- Кузьменко С.Л.
Артеменко Ю.А.
Кальцев С.Ф.
Збільшити обсяг субвенції на продовження будівництва автотранспортної магістралі через р.Дніпро до обсягу 534 млн.грн з урахуванням того, що фінансування цієї субвенції в поточному році буде здійснено не у повному обсязі  
Відхилено    
261. 2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);       
262. 3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
263. 4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
264. 5) здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
265. 6) заходи із реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та приведення об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 12 цього Закону);       
266. 7) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);   -341- Викласти в наступній редакції: "7) державну підтримку підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону); "  Враховано    
267. 8) надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій у галузях економіки, технологій з виробництва альтернативних джерел палива, розміщення вільних коштів на депозитах та придбання цінних паперів (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 12 цього Закону);   -342- Заплатинський В.М.
У пункті 8 статті 44 слова "розміщення вільних коштів на депозитах та придбання цінних паперів" вилучити.  
Враховано    
268. 9) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
269. 10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);       
270. 11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);       
271. 12) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього Закону);       
272. 13) дотацію на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України, на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону);       
273. 14) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього Закону);       
274. 15) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);       
275. 16) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);       
276. 17) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 12 цього Закону);       
277. 18) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);       
278. 19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 12 цього Закону);       
279. 20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону);   -343- Заплатинський В.М.
Пункт 20 статті 44 вилучити  
Відхилено    
280. 21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17, 29 і 34 статті 12 цього Закону);       
281. 22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону);       
282. 23) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 12 цього Закону);       
283. 24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону);   -344- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Пункт 24 статті 44 викласти у редакції: "24) програми та заходи, передбачені статтею 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
Відхилено    
    -345- Бірюк Л.В.
Пункт 24 статті 44 викласти у такій редакції: "24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на утримання всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів та обласних центрів ранньої, соціальної реабілітації дітей-інвалідів"  
Відхилено    
    -346- Лісін М.П.
Козаков І.В.
Пункт 24 статті 44 викласти у такій редакції: "24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на утримання всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів та обласних центрів ранньої, соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону"  
Відхилено    
    -347- Радзієвський О.В.
Пункт 24 статті 44 викласти у такій редакції: "24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування реабілітаційних установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону"  
Відхилено    
284. 25) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
285. 26) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, смт. Лазурного та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);   -348- Вилучити пункт 26 статті 44  Відхилено    
286. 27) комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиса у Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);   -349- Вилучити пункт 27 статті 44  Відхилено    
287. 28) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);   -350- Вилучити пункт 28 статті 44  Відхилено    
288. 29) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);   -351- Вилучити пункт 29 статті 44  Відхилено    
289. 30) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
290. 31) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 12 цього Закону);   -352- Жебрівський П.І.
Пункт 31 статті 44 викласти у такій редакції: "підтримку гастрольних заходів вітчизняних виконавців на загальнодержавному рівні".  
Враховано    
291. 32) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);   -353- Панасовський О.Г.
Поліщук С.В.
Викласти в наступній редакції: "32) розвиток мінерально-сировинної бази та фінансування держзамовлення з приросту запасів природного газу та регіональних геологорозвідувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону). При цьому 80 відсотків загальної суми зазначених коштів, що надійдуть від підприємств НАК "Нафтогаз України", спрямовуються на фінансування державного замовлення з приросту запасів природного газу та 20 відсотків - на фінансування регіональних геологорозвідувальних робіт; ".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -354- Пункт 32 статті 44 викласти в такій редакції: "32) розвиток мінерально-сировинної бази, з яких 250.000, 0 тис.гривень спрямовуються на виконання державного замовлення з одержання приросту запасів нафти і природного газу (у тому числі 150.000, 0 тис.гривень на континентальному шельфі Чорного і в акваторії Азовського морів) та 35.000, 0 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону); "  Враховано частково Доручення КМУ   
    -355- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Кравцов О.О.
Чмирь Ю.П.
Пункт 32 статті 44 викласти у наступній редакції: "32) розвиток мінерально-сировинної бази, у тому числі 45.000 тис гривень на буріння артезіанських свердловин (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті цього Закону); "  
Враховано частково Доручення КМУ   
292. 33) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 та пунктом 12 статті 43 цього Закону);       
293. 34) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 24 цього Закону);       
294. 35) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 24 цього Закону, та 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 24 цього Закону), але не більше ніж 20.024, 2 тис. гривень.   -356- Викласти пункт 35 статті 44 у такій редакції: "заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 2 статті 24 цього Закону)"  Враховано    
    -357- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Викласти пункт 35 статті 44 у такій редакції: "заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 24 цього Закону, та 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 24 цього Закону та 4 % надходжень, визначених пунктом 4 статті 24 цього Закону"), але не більше ніж 20.024, 2 тис. гривень."  
Відхилено    
295. Порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України;   -358- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 44 доповнити новим пунктом 35-1 такого змісту: "35-1) заходи, пов'язані з виконанням організаційних функцій орендодавця (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статті 12 цього Закону). Порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
296. 36) державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 217, 8 тис. гривень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 24 цього Закону);       
297. 37) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за відповідною бюджетною програмою (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 43 цього Закону);       
298. 38) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 43 цього Закону);       
299. 39) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 43 цього Закону);       
300. 40) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 43 цього Закону;       
301. 41) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 43 цього Закону);       
302. 42) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 43 цього Закону);       
303. 43) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 43 цього Закону);       
304. 44) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 та пунктом 9 статті 43 цього Закону);       
305. 45) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 43 цього Закону);   -359- Заплатинський В.М.
пункт 45 статті 44 вилучити  
Відхилено    
306. 46) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 12 цього Закону);       
307. 47) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 21 статті 12 цього Закону);       
308. 48) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
309. 49) надання кредитів на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону);   -360- У пункті 49 слова "надання кредитів" виключити.  Враховано    
    -361- Жебрівський П.І.
У пункті 49 статті 44 слова "надання кредитів" замінити на "державну підтримку" або ж на "компенсацію відсотків по кредитам".  
Враховано в іншій редакції   
    -362- Напрямок використання коштів збору на розвиток виноградарства та садівництва в пункті 49 статті 44 законопроекту викласти в редакції "49) на розвиток виноградарства та садівництва".  Враховано в іншій редакції   
310. 50) надання кредитів на розвиток хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону);   -363- У пункті 50 слова "надання кредитів на розвиток" замінити словами "державну підтримку розвитку".  Враховано    
    -364- Жебрівський П.І.
У пункті 50 статті 44 слова "надання кредитів" замінити на "державну підтримку" або ж на "компенсацію відсотків по кредитам".  
Враховано в іншій редакції   
    -365- Напрямок використання коштів збору на розвиток хмелярства в пункті 50 статті 44 законопроекту викласти в редакції "50) на розвиток хмелярства".  Враховано в іншій редакції   
    -366- Лук'янчук Р.В.
Білорус О.Г.
В пункті 50 слова "надання кредитів на розвиток" замінити словами "фінансову підтримку розвитку".  
Враховано в іншій редакції   
311. 51) субвенцію з Державного бюджету України на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);   -367- Пункт 51 розділити на пункти 51 та 51-1 та викласти у такій редакції: "51) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону); 51-1) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону)";  Враховано    
    -368- Зозуля Р.П.
Викласти в такій редакції: "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів, у першу чергу введення в експлуатацію незавершених будівництвом об"єктів, та газифікацію населених пунктів, насамперед сільських (за рахунок джерел, визначених пунктів 28 статті 12 цього Закону)".  
Враховано в іншій редакції   
    -369- Панасовський О.Г.
Пункт 51 статті 44 викласти в такій редакції: "51) субвенцію з Державного бюджету України на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, будівництво газопроводів та реконструкцію і ремонт діючої системи газопостачання, завершення будівництва газопроводу Ялта-Форос (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону); "  
Відхилено    
    -370- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
доповнити реченням "будівництво газопроводів та реконструкцію і ремонт діючої системи газопостачання, завершення будівництва Ялта-Форос"  
Відхилено    
    -371- Викласти в наступній редакції: "51) субвенцію з Державного бюджету України на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, будівництво газопроводів та реконструкцію і ремонт діючої системи газопостачання (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону)".  Відхилено    
312. 52) видатки та надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та надання кредитів державного бюджету: 0501820, 2101140, 2201390, 2211030, 2311020, 2408030, 2711020, 3121020, 3401830, 3502040 (за рахунок 99 відсотків джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону);   -372- у пункті 52 статті 44 цифри "3502040" вилучити  Враховано    
    -373- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Видатки за КПКВ 2211030 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості" у сумі 70 млн.грн. та за КПКВ 2311020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я" у сумі 100 млн.грн. здійснювати за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -374- Заплатинський В.М.
у пункті 52 статті 44 додати цифри "2601270".  
Відхилено    
313. 53) компенсацію витрат державних органів приватизації на виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації (за рахунок 1 відсотка джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону, але не більше 5.000 тис. гривень);   -375- Пункт 53 статті 44 - виключити  Відхилено    
    -376- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
доповнити пункт 53 статті 44 після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації" і далі за текстом.  
Відхилено    
314. 54) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, але не більше ніж 355, 4 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 12 цього Закону);       
315. 55) здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 43 цього Закону);       
316. 56) субвенцію з Державного бюджету України на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону);       
317. 57) модернізацію, розробку, закупівлю озброєння та військової техніки, підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України (за рахунок 88 відсотків джерел, визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону);       
318. 58) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (за рахунок 12 відсотків джерел, визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону).   -377- Грицак В.М.
На виконання Закону України від 05.02.04 № 1448-ІV „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито" щодо зарахування держмита за видачу паспортів громадян України для виїзду за кордон до державного бюджету (раніше зараховувалося до місцевих бюджетів) з метою спрямування цих коштів цільовим призначенням (через спеціальний фонд державного бюджету) на створення Державної інформаційної системи (в старій редакції державна автоматизована паспортна система - ЄДАПС): Статтю 44 доповнити пунктами наступного змісту: 59) створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку та документування населення, в тому числі на створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку та документування населення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон із застосуванням ДІС (за рахунок коштів, визначених п. 35, 36 та 37 статті 12 цього Закону). 60) виготовлення та доставку паспортів громадянина України для виїзду за кордон, виготовлених із застосуванням ДІС, для видачі їх за межами України (за рахунок коштів, визначених п. 35, 36 та 37 статті 12 цього Закону).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -378- Одарченко Ю.В.
Виписати в тексті основні засади розподілу за об'єктами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.  
Враховано в інщій редакції   
    -379- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 44 доповнити новим пунктом 59: "59) на фінансування робіт, пов'язаних з розміщенням на міжнародних фондових ринках пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, за окремим переліком, визначеним Кабінетом міністрів України, за рахунок 96% надходжень, визначених пунктом 4 статті 24 цього Закону."  
Відхилено    
    -380- Чичков В.М.
Статтю 44 доповнити пунктом 59 наступного змісту: "59) створення та функціонування Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади - 7.890 тис.грн.."  
Відхилено    
    -381- Мендусь Я.П.
статтю 44 доповнити пунктом 59 такого змісту: "заходи, пов'язані з виконанням організаційних функцій орендодавця, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статті 12 цього Закону)".  
Відхилено    
    -382- Філіндаш Є.В.
Статтю 44 доповнити пунктом: 59) надання кредитів на реалізацію інноваційних проектів створення молодіжних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, соціотехнополісів та інших проектів підтримки підприємництва молоді (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 24 цього Закону). Порядок надання кредитів затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;  
Відхилено    
    -383- Кеменяш О.М.
Доповнити частиною такого змісту: "59) фінансування розробок сучасної вітчизняної лісозаготівельної техніки (колісної та гусеничної) для роботи в гірських умовах з урахуванням найвищих вимог міжнародних санітарних і екологічних норм та стандартів на основі впровадження екозберігаючих технологій" (за рахунок 25 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення).  
Відхилено    
    -384- Гірник Є.О.
Доповнити пунктами: "59) на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Івано-Франківській області за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону); "60) на здійснення природоохоронних заходів на хвостосховищах та кар'єрах в м.Калуші Івано-Франківської області (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
Відхилено    
319. Стаття 45. Установити, що передбачене Державним бюджетом України на 2007 рік фінансування видатків на фундаментальні дослідження здійснюються Державним казначейством України лише при наявності висновку експертної ради при Національній академії наук України про доцільність проведення витрат по кожній науковій темі.   -385- Жебрівський П.І.
Включити додаткову статтю такого змісту: "Установити, що порядок реалізації бюджетних програм „Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" та „Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства", а також їх розподіл за об'єктами здійснює Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. При визначенні переліку цих об'єктів врахувати, в першу чергу, необхідність завершення пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулі роки та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -386- Панасовський О.Г.
Доповнити статтею 45-1 такого змісту: "Передбачити видатки Державному комітету України з державного матеріального резерву в розмірі 38 000 тис.грн. на погашення заборгованості за послуги зі зберігання природного газу державного резерву у підземних сховищах газу (ПСГ), надані протягом сезонів зберігання 1999-2005рр. дочірньою компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"."  
Відхилено    
    -387- Самойлик К.С.
Смітюх Г.Є.
Статтю 45 виключити.  
Відхилено    
    -388- Поліщук С.В.
Доповнити проект статтею 45-2 такого змісту: "Установити видатки Державному комітету України з державного матеріального резерву в розмірі 38 000, 0 тис. гривень для погашення заборгованості за послуги зі зберігання природного газу державного резерву у підземних сховищах газу (ПСГ), надані протягом сезонів зберігання 1999-2005рр. дочірньою компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".  
Відхилено    
320. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ   -389- Доручити Кабінету Міністрів України. розглянути можливість збільшення видатків загального фонду місцевих бюджетів на утримання соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування і зростання обсягу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України за загальним фондом, врахувавши у повному обсязі збільшення видатків на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ.  Враховано Доручення КМУ   
    -390- Пеклушенко О.М.
Кабінету Міністрів України розглянути можливість передбачення коштів Запорізький області на виконання Комплексного плану заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 275 артилерійської бази ракет і боєприпасів Міністерства оборони України у Мелітопольському районі, врахувавши 24.000 тис. гривень на вирішення соціальних питань у населених пунктах, які постраждали під час вибухів.  
Враховано Доручення КМУ   
    -391- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Кабінету Міністрів України до другого читання: утворити робочу групу для перевірки застосування нормативів бюджетної забезпеченості на прикладі одного бюджету міста обласного значення, району та обласного бюджету, що мають усереднені показники кількості споживачів соціальних послуг та інфраструктуру бюджетних установ. До складу групи включити депутатів ВР, представників Уряду, від Секретаріату Президента України, Асоціації місцевого самоврядування. На підставі висновків робочої групи підготувати пропозиції щодо нормативів бюджетної забезпеченості для їх врахування при розрахунку трансфертів;  
Враховано Доручення КМУ   
    -392- Журавко О.В.
Бичков С.А.
Кабінету Міністрів України провести перерахунки обсягів трансфертів вирівнювання за участі представників регіонів та додатково подати детальні розрахунки фінансових нормативів бюджетної забезпеченості за напрямами делегованих повноважень.  
Враховано Доручення КМУ   
    -393- Борщевський В.В.
Доручити Кабінету Міністрів України найближчим часом розробити за участю галузевих міністерств та затвердити державні соціальні стандарти.  
Враховано Доручення КМУ   
    -394- Суслов Є.І.
Здійснювати розрахунки загального обсягу міжбюджетних трансфертів вирівнювання виходячи з вимог Конституції України та чинного законодавства щодо ресурсного забезпечення делегованих місцевому самоврядуванню повноважень у повному обсязі. При цьому частка заробітної плати у видатках місцевих бюджетів, що беруться до розрахунку трансфертів, не повинна перевищувати 50%  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -395- Суслов Є.І.
Запровадити дієву стабільну систему фінансової підтримки інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування на довготривалий період (5 років) та на основі затверджених програм  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -396- Суслов Є.І.
Забезпечити реальними ресурсами реалізацію Загальнодержавної програми розвитку малих міст  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -397- Вирішити питання введення коефіцієнту надання медичної допомоги лікувальними закладами малих міст, або передбачити у державному бюджеті цільові субвенції малим містам на розвиток охорони здоров`я.  Враховано Доручення КМУ   
    -398- Суслов Є.І.
Перевести обслуговування видатків за рахунками, що не перевищують 5 тис.грн. на безпаперовий режим по системі „клієнт-банк"  
Враховано Доручення КМУ   
    -399- Суслов Є.І.
Провести інвентаризацію державних цільових програм, у тому числі тих, що здійснюються за рахунок місцевих бюджетів, з метою проведення у відповідність до наявних фінансових ресурсів держави  
Враховано частково    
    -400- Суслов Є.І.
Проводити розрахунки видатків з утримання органів місцевого самоврядування та апарату управлінь охорони здоров'я, освіти та соціального захисту виходячи з нормативних штатів, приведених у відповідність до обсягу функціональних обов'язків, покладених на ці органи, та забезпечити їх фінансуванням у повному обсязі  
Враховано Доручення КМУ   
    -401- Жебрівський П.І.
При визначенні обсягу видатків у повній мірі врахувати збільшення заробітних плат працівників бюджетних установ, а також 100-відсоткове забезпечення фінансування нових повноважень, що передаються на місцевий рівень  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -402- Борщевський В.В.
Оптимізувати видатки за економічною структурою шляхом зменшення питомої ваги видатків на оплату праці  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -403- Кеменяш О.М.
Врахувати фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -404- Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Вирішити на державному рівні питання щодо фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно із постановою Кабінет Міністрів України від 29.04.2004 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" або призупинити дію зазначеної постанови на 2007 рік.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -405- Артеменко Ю.А.
Збільшити видатки на державне управління з урахуванням реального підвищення заробітної плати для посилення ролі місцевого самоврядування та виконання владних функцій, які передані з центрального та обласного рівнів бюджетам територіальних громад.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -406- Сформулювати в окремих статтях законопроекту основні засади надання субвенцій капітального характеру на 2007 рік, так, як це має місце у чинному Законі України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" і на підставі чого Кабінет Міністрів України розробляє порядки надання субвенцій та переліки об'єктів фінансування.  Враховано    
    -407- Суслов Є.І.
Забезпечити як у масштабах держави, так і окремо за кожним місцевим бюджетом економічно виважені та реальні підходи до розрахунків прогнозного обсягу доходів, закріплених за місцевими бюджетами (кошик 1)  
Враховано Доручення КМУ   
    -408- Жебрівський П.І.
Доручити Міністерству фінансів переглянути систему розрахунку показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів  
Враховано Доручення КМУ   
    -409- Турманов В.І.
При розрахунку доходів першого кошика місцевих бюджетів скоригувати базу 2004-2005 років на суми надходжень податку з доходів фізичних осіб від одноразових виплат.  
Враховано Доручення КМУ   
    -410- Турманов В.І.
При розрахунку доходів першого кошика місцевих бюджетів вирішити питання компенсації втрат бюджету від надання податкових соціальних пільг згідно Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".  
Враховано Доручення КМУ   
    -411- Артеменко Ю.А.
При розрахунках обсягу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в формулах застосовувати скориговану базу за 2003 рік з врахуванням зміни ставки податку з доходів фізичних осіб, та виключити з надходжень за 7 місяців 2006 року разові платежі цього податку.  
Враховано Доручення КМУ   
    -412- Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Розрахунок додаткового фінансового ресурсу здійснювати з урахуванням показників нарощування доходної частини бюджетів адміністративно-територіальних одиниць без врахування приведених в умови 2006 року показників доходів і видатків і додаткових коригуючих коефіцієнтів.  
Враховано Доручення КМУ   
    -413- Внести зміни до формули розрахунку бюджетних коштів на освіту в частині поширення на малокомплектні школи шахтарських міст порядку визначення видатків як для шкіл сільської місцевості, збільшивши фінансовий ресурс для місцевих бюджетів.  Враховано Доручення КМУ   
    -414- Турманов В.І.
При розрахунку видатків на: утримання органів місцевого самоврядування - врахувати показники кількості місцевих рад та типові штатні нормативи по них; охорону здоров`я - застосувати додатковий екологічний коефіцієнт; освіту - врахувати особливості розташування об'єктів соціальної інфраструктури шахтарських міст, застосувати для малокомплектних селищних шкіл таких міст порядок визначення видатків на освіту як для шкіл сільської місцевості, або розглянути питання надання субвенції на зазначену мету.  
Враховано Доручення КМУ   
    -415- Бурлаков П.М.
Формула розрахунків видатків на освіту не враховує фактичної мережі установ, що формувалася відповідно до розташування шахтарських селищ. Розповсюдити на малокомплектні школи, розташовані в містах, сформованих на основі шахтарських селищ, порядок визначення видатків на освіту, як для шкіл сільської місцевості, або розглянути питання надання субвенції з державного бюджету на зазначену мету.  
Враховано Доручення КМУ   
    -416- Врахувати видатки на утримання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за окремою формулою в розрахунку видатків на освіту.  Враховано Доручення КМУ   
    -417- Турманов В.І.
Переглянути формульні розрахунки видатків місцевих бюджетів на освіту з метою врахування специфіки малих шахтарських міст, де школи розташовані у шахтних селищах на відстані від 3 до 15 км від міста, та у кожній паралелі існує по 1 класу. Необхідно враховувати утримання незаповнених шкіл не з урахуванням витрат на одного учня, а за кількістю класів у даній школі, що дозволить розв`язати проблему селищних шкіл.  
Враховано Доручення КМУ   
    -418- Турманов В.І.
Застосувати при розрахунках місцевих бюджетів науково обґрунтовані державні стандарти і нормативи для забезпечення життєдіяльності установ, відновлення основних фондів галузей..  
Враховано Доручення КМУ   
    -419- Бурлаков П.М.
У формулі розрахунку обсягу видатків на охорону здоров'я доцільно застосовувати додатковий екологічний коефіцієнт для збільшення видатків по тих регіонах, де темпи природного зменшення населення вищі, ніж в цілому по Україні. У розрахунках обсягу видатків на галузь вважається за необхідне орієнтуватися на показники, що характеризують стан здоров'я населення та негативний вплив навколишнього середовища: -смертність працездатного населення; -травматизм; -захворюваність дітей в віці від 0 до 14 років; -захворюваність з тимчасовою втратою працездатності; -забруднення повітря.  
Враховано Доручення КМУ   
    -420- Бурлаков П.М.
Врахувати в методиці розрахунків видатків на утримання органів управління фактичну кількість місцевих рад та затверджені для них типові штати.  
Враховано Доручення КМУ   
    -421- Волга В.О.
При розрахунку видатків на утримання органів управління збільшити корегуючий коефіцієнт для міст однієї групи по оплаті праці з різною чисельністю населення з 1, 23 до 2, та збільшити норматив бюджетної забезпеченості у 2, 6 раза.  
Враховано Доручення КМУ   
    -422- Скубенко В.П.
Кирильчук Є.І.
Розглянути пропозиції по внесенню змін до Формули розподілу міжбюджетних трансфертів: органи місцевого самоврядування: поділити загальну чисельність по шкалі та відповідно примінити коефіцієнт (К (y1) або кількість населення замінити на нормативну чисельність для окремо взятих адміністративно-територіальних одиниць.  
Враховано Доручення КМУ   
    -423- Скубенко В.П.
Кирильчук Є.І.
Розглянути пропозиції по внесенню змін до Формули розподілу міжбюджетних трансфертів: освіта: замість розподілу учнів на міські і сільські враховувати учнів в залежності від наповнюваності класів. До отриманої суми видатків примінити коригувальний коефіцієнт приведення учнів, що перевозяться до шкіл, який буде розраховуватися по шкалі залежно від питомої ваги учнів, що перевозяться до шкіл до загальної кількості учнів; по дошкільних закладах освіти збільшити фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 1 дитину і визначити в сумі 4600 тис.грн;  
Враховано Доручення КМУ   
    -424- Скубенко В.П.
Кирильчук Є.І.
Розглянути пропозиції по внесенню змін до Формули розподілу міжбюджетних трансфертів: видатки на утримання територіальних центрів: врахувати кількість потребуючих соціальної допомоги у сільській місцевості до відповідних контингентів у міській місцевості окремо по кожній адміністративно-територіальній одиниці.  
Враховано Доручення КМУ   
    -425- Скубенко В.П.
Кирильчук Є.І.
Розглянути пропозиції по внесенню змін до Формули розподілу міжбюджетних трансфертів: культура: із загальної чисельності населення виділити кількість населення, яке проживає у сільській місцевості та застосувати фінансовий норматив бюджетної забезпеченості окремо для міського населення та до сільського, як для районів.  
Враховано Доручення КМУ   
    -426- З метою зацікавленості школи у підготовці спортсменів вищої категорії розрахунковий обсяг видатків на утримання шкіл вищої спортивної майстерності визначати за формулою, яка враховує кількість учнів постійного складу, скориговану на кількість підготовлених спортсменів до збірних команд України та внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами".  Враховано Доручення КМУ   
    -427- Жебрівський П.І.
Збільшити нормативи бюджетної забезпеченості по галузях, залишити принцип формування бюджетів в частині дошкільної освіти, враховуючи чисельність дітей віком від 0 до 6 років, а не фактичне відвідування дошкільних закладів  
Враховано Доручення КМУ   
    -428- Кеменяш О.М.
При визначення обсягу видатків на органи місцевого самоврядування доповнити формулу коригуючим коефіцієнтом, який би дав змогу враховувати кількість місцевих рад на районному рівні  
Враховано Доручення КМУ   
    -429- Кеменяш О.М.
Збільшити коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл - встановити максимальний коефіцієнт 3,0 замість 1,684 визначеного формулою та передбачити щорічний його перегляд  
Враховано Доручення КМУ   
    -430- Кеменяш О.М.
Коефіцієнт питомої ваги видатків на фізичну культуру і спорт обласного бюджету залишити на рівні 0,5  
Враховано Доручення КМУ   
    -431- Кеменяш О.М.
Для забезпечення належної охорони об'єктів культурної спадщини запровадити коригувальні коефіцієнти стосовно видатків на культуру і мистецтво, виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини та предметів основного і допоміжного фондів музеїв. Запровадити окремий розрахунок видатків на утримання установ мистецтва (театри, філармонії та інші мистецькі установи і колективи)  
Враховано Доручення КМУ   
    -432- Борщевський В.В.
Опрацювати з галузевими міністерствами пропозиції щодо вдосконалення формульного розрахунку у частині впровадження застосування екологічного коефіцієнта при обрахунку видатків на охорону здоров'я.  
Враховано Доручення КМУ   
    -433- Борщевський В.В.
Опрацювати з галузевими міністерствами пропозиції щодо вдосконалення формульного розрахунку по галузі "культура" у частині окремого обрахунку видатків на утримання театрально-видовищних закладів  
Враховано Доручення КМУ   
    -434- Борщевський В.В.
Опрацювати з галузевими міністерствами пропозиції щодо вдосконалення формульного розрахунку видатків на фізичну культуру і спорт щодо здійснення окремого розрахунку за видатками на існуючу мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл та видатками на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.  
Враховано Доручення КМУ   
    -435- Борщевський В.В.
Опрацювати з галузевими міністерствами пропозиції щодо вдосконалення формульного розрахунку видатків на утримання органів місцевого самоврядування, виходячи із нормативу видатків на одного працівника, чисельність яких визначити на законодавчому рівні.  
Враховано Доручення КМУ   
    -436- Артеменко Ю.А.
До формульного розрахунку видатків: -включити витрати на позашкільну освіту; -по загальній середній освіті врахувати фактичні контингенти учнів станом на 01.01.2006, а не приведені контингенти; -по фізичній культурі і спорту врахувати окремо видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл; -по охороні здоров`я: -переглянути коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя в містах та районах і встановити їх відповідно 1, 095 та 0, 844 замість 1, 065 та 0, 934; -збільшити питому вагу видатків бюджетів міст обласного значення та районів, або здійснювати розрахунки окремо для кожної території виходячи з фактичної питомої ваги видатків на галузь обласних бюджетів, бюджетів міст та районів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -437- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття. Кабінету Міністрів України внести зміни у постанову Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. №1195 зі змінами та доповненнями в частині визначення розрахункових показників на культуру та дошкільну освіту застосувавши коригувальні коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, розрахованих виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів основного фонду музеїв, охорона яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, показника охоплення дітей дошкільною освітою не нижче середнього по Україні, а обсяг видатків на школи естетичного виховання визначати з розрахунку на потенційного одержувача таких послуг (дитину віком від 6 до 17 років)."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -438- Артеменко Ю.А.
Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Запровадити формульний розрахунок обсягу субвенції на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян, в тому числі і річковим транспортом, з урахуванням фактично перевезених пасажирів або вирішити питання щодо переходу на надання адресної допомоги.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -439- Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Включити до обсягу видатків на освіту витрати на позашкільну освіту.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -440- Кінах А.К.
Під час здійснення розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) збільшити втричі відповідні коефіцієнти для гірських територій  
Враховано Доручення КМУ   
    -441- Кеменяш О.М.
Збільшити нормативи бюджетної забезпеченості для утримання органів місцевого самоврядування, установ культури, освіти та охорони здоров`я. Збільшити обсяг видатків на інші цілі з 2 до 4 відсотків.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -442- Артеменко Ю.А.
Запровадити додатковий коефіцієнт в розмірі 0,6 до розрахункового коефіцієнту обсягу вилучення для п'ятьох місцевих бюджетів-донорів, по яких обсяг коштів, що передаються до державного бюджету, є найвищим.  
Враховано Доручення КМУ   
    -443- Журавко О.В.
Бичков С.А.
Із розрахунків трансфертів вирівнювання вилучити кошти, передбачені на утримання місцевої міліції та здійснювати її фінансування через Державний бюджет України.  
Враховано    
    -444- Суслов Є.І.
До вирішення в законодавчому порядку питання управління органами місцевої міліції та забезпечення її фінансування в обсязі, передбаченому нормативними документами залишити її фінансування з державного бюджету  
Враховано    
    -445- Давимука С.А.
Зберегти існуючий у 2006 році порядок фінансування місцевої міліції за рахунок коштів державного бюджету або збільшити фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на цю мету для місцевих бюджетів.  
Враховано    
    -446- Одарченко Ю.В.
Шкіль А.В.
Борщевський В.В.
Зберегти порядок фінансування підрозділів місцевої міліції за рахунок коштів державного бюджету  
Враховано    
    -447- Збільшити видатки місцевим бюджетам для закупівлі інсулінів згідно з Комплексною програмою "Цукровий діабет" на 45.300 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -448- Артеменко Ю.А.
Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Обсяг коштів на виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" визначити з урахуванням зростання кількості хворих та цін на медикаменти.  
Враховано Доручення КМУ   
    -449- Розглянути можливість проведення уже на 2007 рік прямих розрахунків у міжбюджетних відносинах між Державним бюджетом України і бюджетами міст районного значення і селищ - районних центрів.  Відхилено    
    -450- Одарченко Ю.В.
З метою раціонального використання коштів субвенції з державного бюджету на: оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я.; забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають в сільській місцевості; забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін; на придбання українських народних інструментів залишити на державному рівні або змінити порядок використання цих коштів та надати можливість головним розпорядникам самим проводити закупівлю та передачу закладам спеціального обладнання..  
Відхилено    
    -451- Турманов В.І.
Вирішити питання про виділення коштів цільовим фінансуванням із Державного бюджету України на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.  
Відхилено    
    -452- Суслов Є.І.
Вирішити на законодавчому рівні питання щодо розширення можливостей наповнення бюджетів територіальних громад за власними доходами, як варіанти: через передачу частини надходжень від податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток, повного зарахування до цих бюджетів плати за землю, віднесення до цих доходів закріплених податків та зборів, за якими міські ради мають повноваження встановлювати ставки та їх розміри тощо  
Відхилено    
321. Стаття 46. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2007 році належать:       
322. 1) податок з доходів фізичних осіб;       
323. 2) єдиний податок та фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) і у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;       
324. 3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, ( до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;       
325. 4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ( до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;       
326. 5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;       
327. 6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;       
328. 7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;       
329. 8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189; 2004 р., № 5, ст. 34, № 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);       
330. 9) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148), в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;       
331. 10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.   -453- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити частиною такого змісту: "11) Надходження плати за землю до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, а також плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю і єдиного податку на підприємницьку діяльність з фізичних осіб зараховуються до складу доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів."  
Відхилено    
    -454- Чорноволенко О.В.
Доповнити статтю 46 пунктом 11 наступного змісту "50% коштів, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв та тютюнових виробів."  
Відхилено    
332. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.       
333. Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189) для податку з доходів фізичних осіб.       
334. Стаття 47. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності ( платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.       
335. Стаття 48. Затвердити на 2007 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6 та № 7 до цього Закону.   -455- Баранівський О.П.
Передбачити трансферти місцевим бюджетам для фінансування робіт по налагодженню обліку об'єктів комунальної власності та створення реєстрів коммунального майна та майна спільної власності територіальних громад.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -456- Суслов Є.І.
Відмінити прийняті на державному рівні рішення про надання пільг по платі за землю, або забезпечити їх компенсацію у повному обсязі з Державного бюджету України відповідно до статті 103 Бюджетного Кодексу України  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -457- Турманов В.І.
Передбачити відповідно до ст..103 бюджетного кодексу України наданні місцевим бюджетам субвенції з державного бюджету на компенсацію втрат доходів внаслідок застосування понижених ставок земельного податку.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -458- Для бюджетних програм з надання субвенцій з розвитку регіонів (КПКВ 2711080, КПКВ 2711090, КПКВ 2711100, КПКВ 3131020 та КПКВ 3511150 та КПКВ 3511210) зазначити норматив спрямування з визначених обсягів субвенцій на потреби розвитку сільських територій, а саме: на ремонт та будівництво доріг в сільській місцевості -10%; на будівництво та ремонт об`єктів соціальної інфраструктури села - 30%.  Враховано в іншій редакції   
    -459- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
У додатку № 7 затвердити розподіли субвенцій на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток у сумі 70.000 тис.грн., а також стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій - 100.000 тис.грн. у розрізі місцевих бюджетів.  
Враховано Доручення КМУ   
    -460- Кабінету Міністрів України включити до законопроекту при подальшому розгляді розподіл видатків Державного бюджету України капітального характеру по адміністративно-територіальних одиницях. Це ж саме зробити для аналогічного типу субвенцій, щодо яких у додатках не наведено розподілу по регіонах і окремих місцевих бюджетах.  Враховано Доручення КМУ   
    -461- Додаток №7: відсутній перелік отримувачів коштів на збереження історичної забудови міст, стимулювання розвитку регіонів, заходи з енергозбереження, надання кредитів суб'єктам господарювання.  Враховано в іншій редакції   
    -462- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Кабінету Міністрів України до другого читання: привести повний перелік субвенцій у статті 48 та внести відповідні зміни до додатків 3 і 7.  
Враховано в інішй редакції   
    -463- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити у проекті закону розподіл між регіонами субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на: заходи з енергозбереження., у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів; стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій; збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток (додаток № 7).  
Враховано Доручення КМУ   
    -464- Баранівський О.П.
Затвердити розподіл субвенції на будівництво та розвиток мережі метрополітенів безпосередньо бюджетам міст, які мають метрополітени - Дніпропетровськ, Донецьк, Харків.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -465- Прокопович Н.В.
Жебрівський П.І.
Здійснити розподіл між місцевими бюджетами субвенції на збереження історичної забудови міст у сумі 70 000 тис.грн.  
Враховано Доручення КМУ   
    -466- Прокопович Н.В.
Жебрівський П.І.
Здійснити розподіл між місцевими бюджетами субвенції стимулювання розвитку регіонів у сумі 100 000 тис.грн.  
Враховано Доручення КМУ   
    -467- Прокопович Н.В.
Здійснити розподіл між місцевими бюджетами субвенції заходи з енергозбереження у сумі 701 100 тис.грн.  
Враховано Доручення КМУ   
    -468- Бичков С.А.
Повернення заборгованості за виплатами, передбаченими статтею 57 Закону України "Про освіту" здійснювати аналогічну до діючого у 2006 році порядку шляхом надання окремих субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.  
Враховано частково доручення КМУ   
    -469- Із розрахунків дотації вирівнювання вилучити кошти, передбачені на покриття у 2007 році державного боргу перед працівниками освіти за невиконання положень ст. 57 Закону України "Про освіту" та передбачити окрему субвенцію на ці цілі аналогічно до порядку, який діє у 2006 році.  Враховано частково доручення КМУ   
    -470- Суслов Є.І.
Фінансування видатків за статтею 57 Закону України „Про освіту" здійснювати у вигляді субвенцій з державного бюджету  
Враховано частково доручення КМУ   
    -471- Самойлик К.С.
Луцький М.Г.
Каракай Ю.В.
Курило В.С.
Жебрівський П.І.
Журавко О.В.
Круглов М.П.
Чмирь С.М.
Оплачко В.М.
Кеменяш О.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" у сумі 535.800 тис.грн..  
Враховано частково доручення КМУ   
    -472- Журавко О.В.
Бичков С.А.
Із розрахунків дотації вирівнювання вилучити кошти, передбачені на покриття у 2007 році заборгованості, яка виникла перед працівниками освіти у результаті невиконання положень ст. 57 Закону України "Про освіту".  
Враховано частково доручення КМУ   
    -473- Артеменко Ю.А.
Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Уточнити обсяг коштів на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" на підставі звітних даних про кредиторську заборгованість станом на 01.01.2006 року.  
Враховано частково доручення КМУ   
    -474- Максимально децентралізувати здійснення передачі коштів регіонам на закупівлю лікувально-діагностичного обладнання, медикаментів та на виконання медичних заходів державних і національних програм, передбачивши їх у вигляді субвенцій, які мають цільовий характер, або врахувати їх при визначенні міжбюджетних трансфертів.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -475- Програму „Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей в сільській місцевості" перейменувати в програму "Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей" та забезпечувати шкільними автобусами не тільки школи сільської місцевості, а і селища міського типу, шахтарські міста.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -476- Суслов Є.І.
Забезпечити надання фінансової допомоги місцевим бюджетам (у вигляді субвенцій) на покриття витрат, що виникають у процесі передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери та відомчого житлового фонду  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -477- У Додатку № 7 виділити окремою колонкою із субвенції надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (передбачено1226010,8 тис.грн.) субвенцію на компенсацію підприємствам міського електротранспорту втрат доходів від пільгового перевезення громадян у розмірі 758 млн. грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -478- Передбачити нову бюджетну програму: "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання кіно-відео-проекційних комплексів" в обсязі 1.000 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -479- У додатку №7 передбачити окрему цільову субвенцію із загального фонду Державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування проведення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування та визначити Центральну виборчу комісію України головним розпорядником цих коштів.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -480- Тихонов В.М.
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 14, 4 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -481- Бичков С.А.
У додатку № 7 передбачити окрему субвенцію із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування проведення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування та визначити ЦВК головним розпорядником цих коштів. Аналогічні зміни внести до додатку № 3, закріпивши за ЦВК суму коштів на загальнодержавні видатки у вигляді відповідної субвенції місцевим бюджетам.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -482- Ляшко О.В.
Передбачити субвенцію на погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень та дозволити її виплати "живими" грошима, а не лише заліками.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -483- Ляшко О.В.
Мороз О.О.
Передбачити субвенцію на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю вартості послуг і їх собівартістю, розповсюдити її дію на розрахунки 2005 і 2006 років та дозволити виплати "живими" грошима, а не лише заліками.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -484- Артеменко Ю.А.
Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Передбачити субвенцію на надання пільгових медикаментів та пільгове протезування або призупинити надання зазначених пільг.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -485- Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної та державної власності на умовах співфінансування у розмірі 1 млрд. грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -486- Суслов Є.І.
Збільшити обсяг субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та з інших видів соціального захисту  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -487- Суслов Є.І.
Збільшити трансферт вирівнювання на 9,1 млрд. грн. Внести відповідні зміни в додаток 6  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -488- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У постанову Верховної Ради України щодо результатів розгляду Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" у першому читанні включити наступне доручення: "Кабінету Міністрів України до другого читання передбачити збільшення трансферту вирівнювання до місцевих бюджетів (як різниці між загальною сумою дотації та коштів, що передаються до державного бюджету) в розмірі 9,1 млрд. грн. за рахунок запропонованого збільшення доходів державного бюджету. Внести відповідні зміни у додаток № 6".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -489- Суслов Є.І.
Замінити субвенції на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міст Севастополя, Феодосії та смт. Гвардійське Сімферопольського району та субвенції на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на субвенції місцевим бюджетам на компенсації по втратах доходів по платі за землю внаслідок надання пільг державою чи внаслідок дії міждержавних договорів. Здійснити відповідні розрахунки та внести зміни в додаток 7. Субвенції розраховувати в розрізі обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та районів  
Відхилено    
    -490- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Кабінету Міністрів України до другого читання: передбачити фінансування з державного бюджету наступних програм: - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-івалідам та тимчасової державної допомоги дітям (загальна сума 8967451, 5 тис.грн.); - надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (загальна сума 3391341, 6 тис.грн.); -надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (загальна сума 1226010, 8 тис.грн.); -виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (загальна сума 50000 тис.грн.).  
Відхилено    
    -491- Суслов Є.І.
Забезпечити надання субвенцій окремо до обласних, районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення  
Відхилено    
    -492- Суслов Є.І.
всі субвенції виділити за кінцевими бюджетами бенефіціарами (без проміжного рівня - обласного бюджету)  
Відхилено    
    -493- Потапов В.І.
Кушнарьов Є.П.
Ковальова Ю.В.
Шенцев Д.О.
Святаш Д.В.
Фельдман О.Б.
Суттєво ускладнює процес розподілу та своєчасності одержання субвенцій доведення планових їх обсягів лише до обласного рівня (будівництво метрополітену, придбання вагонів для комунального електротранспорту).  
Відхилено    
    -494- Борщевський В.В.
Не проводити з обласних бюджетів вилучення доходів до державного бюджету.  
Відхилено    
    -495- Артеменко Ю.А.
Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Передбачити місцевим бюджетам кошти на капітальні видатки по делегованих державних повноваженнях в обсягах міжбюджетних трансфертів окремим рядком пропорційно вартості основних засобів.  
Відхилено    
    -496- Волинець М.Я.
Передбачити субвенцію у сумі 409.503,4 тис.грн. з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла.  
Відхилено    
    -497- Суслов Є.І.
Передбачити субвенцію на погашення середньострокових позичок, наданих в 2005-6 роках місцевим бюджетам  
Відхилено    
    -498- Суслов Є.І.
Об'єднати субвенції на соціально-економічний розвиток (417 млн. грн.) та виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів (1 млрд. грн.) в одну. Розподілити цю субвенцію в розрізі обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та районів  
Відхилено    
    -499- Суслов Є.І.
Уточнити цільове призначення програми „на здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим". Перевести даний трансферт з виду дотації до виду субвенції  
Відхилено    
336. Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2007 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.   -500- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Виключити.  
Відхилено    
337. Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів визначається у сумі 3 відсотків від загального обсягу дотації вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам.   -501- Суслов Є.І.
В частині 3 замінити показник 3 відсотки на 1 відсоток. Внести відповідні зміни в додаток 7  
Відхилено    
338. Її розподіл між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.       
339. Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення.   -502- Баранівський О.П.
В абзаці 5 статті 48 замінити назву "додаткова дотація на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ" на "додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів".  
Враховано    
    -503- Одарченко Ю.В.
Доповнити критерії розмежування вказаної дотації показниками діючої мережі бюджетних установ.  
Враховано    
340. Розподіл коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Київської області на проведення експерименту за принципом "гроші ходять за дитиною" здійснює Київська обласна державна адміністрація.       
341. Стаття 49. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання розвитку регіонів, в тому числі депресивних територій, в сумі 100.000 тис. гривень, яка спрямовується на заходи щодо комплексного розв'язання проблем регіону та забезпечення їх сталого розвитку.   -504- Гірник Є.О.
Доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано в іншій редакції   
    -505- Заплатинський В.М.
У статті 49 цифру та слова "100.000 тис гривень" замінити цифрою та словами "300.000 тис. гривень".  
Відхилено    
    -506- Артеменко Ю.А.
У частині 1 статті 49 цифру 100.000 замінити на цифру 110.000.  
Відхилено    
    -507- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Кабінету Міністрів України до другого читання внести пропозиції щодо розподілу субвенції на стимулювання розвитку регіонів, в тому числі депресивних територій між обласними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та районними бюджетами.  
Відхилено    
342. Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання зазначеної субвенції.   -508- "Викласти частину другу статті 49 законопроекту у редакції: Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання коштів зазначеної субвенції".  Враховано    
    -509- Доручити Кабінету Міністрів України здійснити при доопрацюванні законопроекту до другого читання розподіл обсягу цієї субвенції у додатку №7 між місцевими бюджетами та надати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету критерії здійсненого розподілу.  Враховано Доручення КМУ   
    -510- Кріль І.І.
Абзац другий статті 49 викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України у місячний термін після прийняття даного Закону затвердити порядок надання зазначеної субвенції, а також затвердити її розподіл між адміністративними одиницями та об'єктами не пізніше кінця першого кварталу 2007 року."  
Враховано в іншій редакції   
    -511- Жебрівський П.І.
Визначити чіткий розподіл зазначеної субвенції в додатку №7  
Враховано    
    -512- Одарченко Ю.В.
Виписати в тексті основні засади розподілу за об'єктами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.  
Враховано в іншій редакції   
    -513- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Виключити.  
Відхилено    
343. Стаття 50. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 50.000 тис. гривень; надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2007 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.   -514- Статтю 50 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  Враховано    
    -515- Заплатинський В.М.
Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
У статті 50 слова: "надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2007 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами" вилучити.  
Відхилено    
    -516- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Слова "місцевим бюджетам" замінити на слова "обласним бюджетам, бюджету АРК, міст Києва та Севастополя".  
Відхилено    
    -517- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Кабінету Міністрів України до другого читання внести пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету АРК, міст Києва та Севастополя на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 50000 тис.грн. між обласними бюджетами, бюджетом АРК, міст Києва та Севастополя.  
Відхилено    
    -518- Суслов Є.І.
Вилучити статтю 50  
Відхилено    
344. Стаття 51. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 26, ст. 355), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17 - 18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83), дітям війни.   -519- Баранівський О.П.
У статті 51 після слів: "Закону україни "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", записати: "Закону України "Про соціальний захист дітей війни" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -520- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
У частині 1статті 51 слова "субвенції з державного бюджету" замінити на слова "державної програми".  
Відхилено    
    -521- Суслов Є.І.
Стаття 51. На початку кожної частини замінити слова „ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" на слово „програми". Перенести статтю в розділ, що стосується фінансування видатків з державного бюджету  
Відхилено    
345. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 26, ст. 355), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17 - 18, ст. 250, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83), особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 32, ст. 172; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267).   -522- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
У частині 2статті 51 слова "субвенції з державного бюджету" замінити на слова "державної програми".  
Відхилено    
346. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.   -523- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Частину третю статті 51 викласти в редакції: "За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку (в тому числі - із встановлення квартирних телефонів інвалідам І та ІІ груп) та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), компенсацію за бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, одержаних інвалідами від органів праці та соціального захисту населення, транспортне обслуговування інвалідів, що поки що не одержали автотранспортний засіб та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, інвалідам та дітям-інвалідам, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.  
Враховано в іншій редакції   
    -524- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
У частині 3статті 51 слова "субвенції з державного бюджету" замінити на слова "державної програми".  
Відхилено    
347. Стаття 52. Установити, що обсяги цільових коштів на 2007 рік, які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час формування, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню не підлягають.       
348. Стаття 53. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, у сумі 1.000.000 тис. гривень згідно з додатком № 7 до цього Закону.   -525- Статтю 53 викласти у редакції: "Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів та на виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, у сумі 1.000.000 тис. гривень згідно з додатком № 7 до цього Закону. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання зазначеної субвенції, а також її розподіл за об'єктами. При розподілі коштів субвенції за об'єктами передбачити спрямування 50% коштів на виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності. Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулих роках, будівництва об'єктів із ступенем будівельної готовності понад 80 відсотків та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією".  Враховано    
    -526- Одарченко Ю.В.
Виписати основні засади розподілу за об'єктами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  
Враховано в іншій редакції   
    -527- Кріль І.І.
Доповнити статтю 53 другим абзацом такого змісту: "Кабінету Міністрів України затвердити перелік об'єктів, що будуть фінансуватись даною у відповідності до даної субвенції, не пізніше кінця першого кварталу 2007 року."  
Враховано в іншій редакції   
    -528- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Статтю 53 доповнити текстом наступного змісту: "Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання зазначеної субвенції, а також її розподіл за об'єктами. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів врахувати, в першу чергу, необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулі роки, будівництва об'єктів із ступенем будівельної готовності понад 80 відсотків та об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією".  
Враховано в іншій редакції   
    -529- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Викласти на наступній редакції: "Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживання теплової енергії у сумі 1.000.000 тис.гривень згідно з додатком № 7 до цього Закону.  
Враховано в іншій редакції   
    -530- Гірник Є.О.
Статтю 53 доповнити словами: "Перелік об'єктів інвестування затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням обласних державних адміністрацій за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано в іншій редакції   
    -531- Лопушанський А.Я.
Келестин В.В.
Сандлер Д.М.
Бахтеєва Т.Д.
Чорновіл Т.В.
Шкутяк З.В.
Клюєв С.П.
Григорович Л.С.
Мойсик В.Р.
Цушко В.П.
Личук В.І.
Зварич І.Т.
Князевич Р.П.
Мойсик В.Р.
Буряк С.В.
Включить до переліку об'єктів, що будуть фінансуватися у 2007 році за рахунок субвенцій державного бюджету по Івано-Франківській області, перелік об'єктів соціального призначення, енергозберігаючого, комунального господарства м.Калуш на загальну суму 65370 млн.грн. Реєстр.картка №800) тис.грн., ІІ черга - 1800 тис грн.. Виконання Програми "Ліфти" - 1250 тис.грн. Реконструкція покрівель багатоповерхових будівель -4000, 0 тис.грн. Закупівля тролейбусів і контактних ліній - 2500 тис.грн. Будівництво тягових підстанцій - 5000 тис.грн. Монтаж і облаштування маршрутів - 1500 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -532- Кріль І.І.
Передбачити у видатках державного бюджету капітальний ремонт Закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру на сумі 11, 4 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -533- Мармазов Є.В.
Прокопенко В.Є.
Савчук О.В.
Джига М.В.
Передбачити субвенцію на капітальний ремонт та реконструкцію двох обласних театрів у Донецькій області у розмірі 20962,0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -534- Бевзенко В.Ф.
передбачити фінансування будівництва водоводу в с.Кальчик Володарського району Донецької області у сумі 4, 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -535- Баранівський О.П.
передбачити фінансування завершення будівництва середньої школи в с.Михайлівна Гайсинського району Вінницької області у сумі 3, 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -536- Сокирко М.В.
передбачити кошти на фінансування важливих соціальних об'єктів в Крижопільському, Чечельницькому, Ямпільських районах Вінницької області. По Крижопільському району: 1.Реконструкція водозабору та систем водовідведення району - 1, 5 млн. грн. Будівництво загальноосвітньої школи в с.Джугастра - 8 млн. грн По Чечельницькому району: 1. Розширення Чечельницької центральної районної лікарні - 3 млн.грн.; 2. Реконструкція Чечельницької загально-освітньої школи №1 - 1, 4 млн. грн 3. Реконструкція Ольгопільської загально-освітньої школи - 2 млн. грн.. По Ямпільському району: 1. Завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Довжок -6 млн.грн 2. Ремонт будинку культури в с.Довжок - 100 тис.грн. 3. Будівництво мосту через р.Дністр - 5 млн. грн. 4. Капітальний ремонт Ямпільської центральної районної лікарні - 150 тис.грн.; 5. Реконструкція Ямпільського міського стадіону У.Будівництво артсвердловини в м.Ямпіль - 500 тис.грн. 6.Будівництво артсвердловини в м.Ямпіль - 200 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -537- Передбачити кошти у вигляді цільової субвенції на продовження реконструкції Донецької обласної травматологічної лікарні в сумі 10 млн.грн. та на проведення реконструкції ф капітального ремонту Донецького обласного протипухлинного центру в обсязі 10 млн.грн.  Враховано в іншій редакції   
    -538- Передбачити кошти у сумі 1772 тис.грн. на добудову будинку культури в м.Ржищеві Київської області і на внесення змін до проекту у зв'язку в будівництвом міні-котельні.  Враховано в іншій редакції   
    -539- Гірник Є.О.
Видідити кошти на будівництво шкіл: смт.Перегінське - 1 млн.грн.; с.Витвиця Долинського р-ну - 0,5 млн.грн., с.Вишків Долинського р-ну - 0,5 млн.грн.; с.Раків Долинського р-ну - 50 тис.грн.; с.Церківна Долинського р-ну - 50 тис.грн.; с.Сваричів Рожнятівського р-ну - 0,5 млн.грн.; с.Лоп'янка Рожнятівського р-ну - 1 млн.грн.; с.Верхній Струтень Рожнятівського р-ну - 0,5 млн.грн.; с.Завадка Калуського р-ну - 0,5 млн.грн.; с.Завій Калуського р-ну - 0,5 млн.грн. На будівництво клубу: с. Міжріччя Болехівської міськради - 0,1 млн. грн.; с.Топільське Рожнятівського р-ну - 0, 2 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -540- Жебрівський П.І.
Передбачити видатки міському бюджету м. Малин Житомирської області на: реконструкцію водоочисної станції - 700 тис.грн.: заміну насосного обладнання на станціях водопідкачки 210 тис.грн.; заміну водопровідного трубопровіду діам. 300 мм. по вул. Огієнка 1 км 1100 тис.грн.; заміну водопроводу по вул. Ватутіна діам. 100 мм. довжиною 2 км - 1700 тис.грн.; будівництво 2,5 км водогонів у мікрорайоні (вул. Лєрмонтова, пров. Романенка, Пушкіна, вул. Романенка, вул. Київська, вул. Коцюбинського, пров. Київський, вул. Л.Чайкіної), де вода містить отрутохімікати, та завершення будівництва водогону по вул. Кримського Городищанська (470 м.) для вирівнювання тиску води різних мікрорайонів - 75 тис.грн.; заміну колекторів від КНС-6 до КНС-1 довжиною 2,1 км. (бетонний трубопровід діам. 600 мм., внутрішня частина бетону і арматура зруйновані) 4100 тис.грн., перекладку каналізаційної мережі по вул. Дорошок (1, 2 км.) та вул. Героїв Малинського підпілля (1, 1 км.) 5000 тис.грн., підведення резервного електроживлення від головної КНС-1 через річку Ірша на чотири каналізаційні станції 110 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -541- Александровська А.О.
виділити кошти: на введення в дію автономної котельні ЗОШ І-ІІІ ст. м.Валки Харківської області у розмірі 3.284, 0 тис.грн.; на капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. с. Олександрівка Валківського району Харківської області у розмірі 1.300 тис.грн.; на проведення капітального ремонту районного будинку культури м. Валки Харківської області у сумі 3.500 тис.грн.; на проведення капітальних ремонтів мереж водопостачання та водовідведення, ремонт покрівель та очисних споруд м. Валки Харківської області у сумі 1.703 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -542- Жебрівський П.І.
виділити 7000, 0 тис.грн. на вирішення питання фінансування ліфтового господарства міста Житомира  
Враховано в іншій редакції   
    -543- Жебрівський П.І.
для вирішення у місті Житомирі питання забезпечення гарантованої якості в епідемічному, токсикологічному відношеннях та на роботи по очищенню водосховища "Відсічне" необхідно приблизно 10300 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -544- Жебрівський П.І.
для будівництва цеху механічного збезводнення у м. Житомирі необхідні кошти в сумі 4800 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -545- Жебрівський П.І.
виділити кошти на технічне переоснащення та енергозбереження для підприємства теплових мереж "Житомиртеплокомуненерго" у сумі 9 000, 0 тис.грн.,  
Враховано в іншій редакції   
    -546- Жебрівський П.І.
Виділити кошти на окремі об'єкти Бердичівського району Житомирської області: ремонт аварійної системи водопостачання, водонапірної башти військового містечка с. Райки - 120, 0 тис.грн.; ремонт водогінної мережі поселень, потерпілих від аварії на ЧАЕС в с. Озадівка - 150, 0 тис.грн.; ремонт водогінних мереж багатоповерхової забудови в с. Осиково - 150, 0 тис.грн., с. Рея - 200, 0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -547- Жебрівський П.І.
Виділити кошти на окремі об'єкти Коростенського району Житомирської області: будівництво споруд очистки води для господарсько-питного постачання в с. Гулянка - 170 тис.грн.; капітальний ремонт водогінної мережі в с. Горщик - 150тис.грн.; капітальний ремонт каналізаційної мережі в с. Михайлівка - 150 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -548- Жебрівський П.І.
Виділити кошти на завершення проекту "Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з будівництвом станції знезалізнення води та відновленням очисних споруд" - 1 300, 0 тис.грн. у Любарському районі Житомирської області  
Враховано в іншій редакції   
    -549- Жебрівський П.І.
Виділити кошти на окремі об'єкти Романівського району Житомирської області: будівництво системи централізованого водопостачання в с. Разіно - 288 тис.грн.; будівництво та реконструкція системи водопостачання та водовідведення в смт. Романів - 2 250, 0 тис.грн.; для завершення будівництва станції знезалізнення води в смт. Романів - 800 тис.грн., на реконструкцію магістрального водопроводу - 450 тис.грн.; будівництво водопроводу по вул.. Жовтнева та вул. Б. Хмельницького- 500 тис.грн.; реконструкція каналізаційної мережі та каналізаційної насосної станції - 500 тис.грн. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення в смт. Миропіль - 700 тис.грн.; реконструкція системи водопостачання та водовідведення в смт. Биківка - 1100 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -550- Жебрівський П.І.
Виділити кошти на окремі об'єкти Ружинського району Житомирської області: Станція знезалізнення води в смт. Ружин 200 тис.грн.; реконструкція каналізаційних мереж в смт. Ружин 1200 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -551- Жебрівський П.І.
Враховуючи критичний стан із закінченням будівництва багатьох об'єктів соціально-економічного призначення в місті Житомир Житомирської області, пропонується розглянути можливість фінансування наступних проектів. Охорона здоров'я - Центральна дитяча міська лікарня - 7 500 тис.грн. (будівництво корпусу дитячої лікарні по вул.Шевченка, 2 - 6 млн. грн., реконструкція приймального відділення центральної дитячої міської лікарні в приймальне - діагностичне 0,7 млн. грн.; реконструкція покрівель та сантехсистем стаціонару дитячої міської лікарні - 0,5 млн. грн., реконструкція сантехсистем в дитячий поліклініці по вул. Першого травня 0,3 млн. гривень. Центральна міська лікарня № 1 - 7500 тис.грн., ( реконструкція приміщень та покрівель урологічного та травматологічного відділень із заміною мереж теплопостачання, водовідведення та каналізації - 2,8 млн. грн., реконструкція зовнішньої каналізації, очисних споруд, покрівель та сантехсистем інфекційного відділення - 1,4 млн. грн., реконструкція приміщень приймального відділення в приймально-діагностичне 1,5 млн. грн., реконструкція приміщень поліклініки по вул. В.Бердичівська, 32 - 1,8 млн.гривень. Центральна міська лікарня № 2- 8 300, 0 млн. грн. (реконструкція приймального відділення в приймально-діагностичне 0,7 млн. грн., реконструкція систем водопостачання та водовідведення в поліклініці по вул.Л.Українки, 16 - 0,6 млн. грн., реконструкція фасаду, операційного блоку та рентген-кабінету хірургічного відділення стаціонару - 0,8 тис.грн.. реконструкція першого поверху інфекційного відділення по вул. Сабурова, 2 - 2,5 млн. грн., реконструкція приміщень стаціонару в санбаклабораторію - 1,2 млн. грн., реконструкція мереж водопостачання, каналізації - 2,5 млн. гривень. Освіта - Реконструкція об'єктів загальноосвітніх шкіл - 1300 тис.грн., (реконструкція покрівлі гімназії № 23 - 0,6 млн. грн., реконструкція даху ліцею № 24 - 0, 6 млн. грн., реконструкція водопровідної та каналізаційної системи ліцею №25 - 0,1 млн. гривень. Реконструкція дитячих закладів - 1400 тис.грн. (реконструкція покрівлі дитячого навчального закладу № 21 - 0,6 млн. грн., реконструкція покрівлі дитячого навчального закладу № 34 - 0,2 млн. грн., реконструкція систем водопроводу, опалення і каналізації навчального закладу № 38 - 0,3 млн. грн., реконструкція покрівлі дитячого навчального закладу № 49 - 0,3 млн. грн.)  
Враховано в іншій редакції   
    -552- Жебрівський П.І.
Враховуючи критичний стан із закінченням будівництва багатьох об'єктів соціально-економічного призначення в Баранівському районі Житомирської області, пропонується розглянути можливість фінансування реконструкції школи на 780 учнівських місць в селищі Першотравенськ - 1 800 тис.грн. для завершення будівництва першої черги даного об'єкту.  
Враховано в іншій редакції   
    -553- Жебрівський П.І.
Враховуючи критичний стан із закінченням будівництва багатьох об'єктів соціально-економічного призначення в Бердичівському районі Житомирської області, пропонується розглянути можливість фінансування наступних проектів: ремонт аварійної системи опалення лікарняного корпусу районної лікарні. Вартість робіт, -300 тис.грн.; реконструкцію котелень, тепломереж, заміну котлів в загальноосвітніх школах с. Малосілка - 250 тис.грн., с. Скаківка - 300 тис.грн., с. Гардишівка - 250 тис.грн., с. В. Низгірці - 250 тис.грн., с. Озадівка - 200 тис.грн., смт. Гришківці - 150 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -554- Жебрівський П.І.
Враховуючи критичний стан із закінченням будівництва багатьох об'єктів соціально-економічного призначення в Коростенському районі Житомирської області, пропонується розглянути можливість фінансування наступних проектів: Завершення будівельно-монтажних робіт другої черги Поліської школи - 750 тис.грн., капітальний ремонт будинку культури, в т.ч. спортзалу з будівництвом теплогенераторної в с. Грозине - 800 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -555- Жебрівський П.І.
Враховуючи критичний стан із закінченням будівництва багатьох об'єктів соціально-економічного призначення в Лугинському районі Житомирської області, пропонується розглянути можливість фінансування наступних проектів Великодивлинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. -680 тис.грн., Жеревецька загальноосвітня школа І-ІП ст. - 830 тис.грн., Лугинська загальноосвітня школа І-ІП ст. №1 - 1 660 тис. грн  
Враховано в іншій редакції   
    -556- Жебрівський П.І.
Враховуючи критичний стан із закінченням будівництва багатьох об'єктів соціально-економічного призначення в Любарському районі Житомирської області, пропонується розглянути можливість фінансування наступних проектів: Добудова і капітальний ремонт загальноосвітньої школи в смт. Любар, будівництво якої розпочато в 1996 році - 1000 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -557- Жебрівський П.І.
пропонується розглянути можливість фінансування завершення будівництва Чоповицької дільничної лікарні Малинського району Житомирської області в сумі 2800 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -558- Жебрівський П.І.
Враховуючи критичний стан із закінченням будівництва багатьох об'єктів соціально-економічного призначення в Романівському районі Житомирської області, пропонується розглянути можливість фінансування наступних проектів: Завершення будівництва школи в с. Костянтинівка - 2500 тис.грн., переобладнання пристосованого приміщення під спортивний зал Романівської ЗОШ №2 - 2000 тис.грн., будівництво спортивного залу в Колодяженській ЗОШ - 1000 тис.грн.; встановлення автопавільйонів на дорогах району - 500 тис.грн.; завершення будівництва лікувального корпусу центральної районної лікарні в смт. Романів - 8700 тис.грн.; реконструкція районного будинку культури 300 тис.грн.; реконструкція музичної школи в смт. Романів 500 тис.грн.; будівництво будинку культури селища Миропіль 5000 тис.грн.; реконструкція кінотеатру в смт. Романів 1500 тис.грн.; ремонт резервуарів ВАТ „Миропільське паперова фабрика", вивіз мазуту та його утилізація 70 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -559- Жебрівський П.І.
Враховуючи критичний стан із закінченням будівництва багатьох об'єктів соціально-економічного призначення в Ружинському районі Житомирської області, пропонується розглянути можливість фінансування наступних проектів: Реконструкція покрівлі Бистрицької ЗОШ - 80 тис.грн., Білилівської ЗОШ - 400 тис.грн., реконструкція спортивної зали Зарудинецької ЗОШ - 200 тис.грн., газифікація Немиринецької ЗОШ - 130 тис.грн., газифікація Голубівської ЗОШ - 140 тис.грн., добудова блоку лабораторних приміщень та їдальні Зарічанської ЗОШ - 1 млн. 800 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -560- Чорноволенко О.В.
Передбачити обласному бюджету Івано-Франківської області субвенції капітального характеру на розвиток регіонів (ст.89 ЗУ „Про Державний бюджет України на 2007 рік") у сумі 35 млн.грн.; на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення - у сумі 6 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -561- Янковський М.А.
Передбачити кошти в сумі 2700 тис.грн.. для завершення будівництва терапевтичного корпусу міської лікарні № 2 м. Горлівки Донецької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -562- Янковський М.А.
Передбачити кошти в сумі 8000, 0 тис.грн. для будівництва енергозберігаючої котельні в м. Горлівка Донецької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -563- Поживанов М.О.
Передбачити кошти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт покрівель багатоквартирних будинків м. Сіверська Донецької області з обсягом капітальних вкладень 1245000 грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -564- Одарченко Ю.В.
Журавко О.В.
Виділити Херсонській області субвенцію на продовження будівництва обласного онкологічного диспансеру в м.Херсоні в сумі 19, 0 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -565- Одарченко Ю.В.
Передбачити для Херсонській області кошти на ліквідацію наслідків підтоплення і виконання лише першочергових аварійно-відновлювальних робіт у сумі 10 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -566- Одарченко Ю.В.
Передбачити Херсонській області кошти на виконання завдань відповідно до Загальнодержавної програми "Питна вода України" 15 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -567- Кушнарьов Є.П.
Виділити кошти для виконання комплексу аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації стихійних зсувних процесів природного характеру по вул..Кожедуба м.Чугуєва Харківської області  
Враховано в іншій редакції   
    -568- Кушнарьов Є.П.
Виділити кошти у сумі 1,5 млн.грн. для завершення будівництва комплексу водозабірних споруд у м.Чугуєві Харківської області  
Враховано в іншій редакції   
    -569- Кушнарьов Є.П.
За рахунок субвенції на інвестиційні проекти передбачити кошти на ремонт доріг міста Чугуєва Харківської області у сумі 4,2 млн.грн. по вулицям: К Лібкнехта 296 тис.грн; Гвардійська 482 тис.грн Р.Люксембург 294 тис.грн. Харківська 650 тис.грн. Якіра 175 тис.грн. Каляєва 295 тис.грн. Леонова 290 тис.грн. Кірова 438 тис.грн. Жовтневої революції 760 тис.грн. Шевченка 120 тис.грн. Крупської 190 тис.грн. Пр-т Червоний 1060 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -570- Потапов В.І.
Ісаєв Л.О.
Розглянути питання щодо фінансування незавершених об'єктів з ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах м.Харкова: -завершення будівництва розвантажувального каналізаційного колектору Салтівського житлового масиву м.Харкова в розмірі - 5,4 млн.грн.; -будівництво каналізаційного колекторного тунелю по пров. Досвідному (кільцювання тунельних колекторів м.Харкова) в розмірі 3 млн.грн.; будівництво шахтного стволу в районі приєднання Плеханівського каналізаційного тунелю до Головного тунелю у м.Харкові у сумі 2,5 млн.грн.; завершення другого етапу будівництва Головного дублюючого каналізаційного колектору м.Харкова в розмірі 5,8 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -571- Потапов В.І.
Кушнарьов Є.П.
Ковальова Ю.В.
Шенцев Д.О.
Святаш Д.В.
Фельдман О.Б.
Передбачити кошти на придбання високотехнологічного обладнання для установ охорони здоров'я у сумі 17 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -572- Карпук В.Г.
Шевчук С.В.
Передбачити Волинській області кошти на завершення будівництва центральної районної лікарні з поліклінікою у м.Любомлі, залишкова вартість будівництва якої на 1 січня 2007 року становитиме 11, 0 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -573- Карпук В.Г.
Шевчук С.В.
Передбачити для м.Нововолинськ Волинської області кошти у сумі 8350,0 тис.грн. для ліквідації підтоплення вулиць міста шляхом будівництва вуличних дренажних мереж, реконструкції каналізації водопониження масиву району забудови шахт та реконструкцію аварійних систем каналізаційних споруд  
Враховано в іншій редакції   
    -574- Карпук В.Г.
Передбачити Волинській області кошти у сумі 5, 0 млн.грн. на добудову Ківецівської районної поліклініки  
Враховано в іншій редакції   
    -575- Карпук В.Г.
Передбачити кошти у сумі 3 млн.грн.на добудову Баївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Луцького району Волинської області  
Враховано в іншій редакції   
    -576- Смітюх Г.Є.
Передбачити для села Волошки Ковельського району Волинської області кошти у сумі 10,0 млн. грн. для будівництва нової школи в селі Волошки  
Враховано в іншій редакції   
    -577- Горбатюк А.О.
Передбачити на завершення будівництва Баївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Луцького району Волинської області кошти у сумі 5 млн.грн. Ступінь готовності 50 %  
Враховано в іншій редакції   
    -578- Горбатюк А.О.
Передбачити на завершення Ківецівської районної поліклініки м. Ківерці Волинської області кошти у сумі 1,5 млн.грн.. Ступінь готовності 82 %.  
Враховано в іншій редакції   
    -579- Кукоба А.Т.
Передбачити для міста Полтави субвенцію у сумі 30, 0 млн.грн.на проведення невідкладних протизсувних заходів на території міста.  
Враховано в іншій редакції   
    -580- Шкутяк З.В.
Передбачити для м. Надвірна Івано-Франківської області кошти у сумі 5,4 млн. грн. на виконання робіт з реконструкції систем водопостачання та водовідведення у м. Надвірна.  
Враховано в іншій редакції   
    -581- Келестин В.В.
Передбачити кошти для м. Рогатин Івано-Франківської області на проведення повної реконструкції діючих мереж водопостачання та водовідведення у сумі 780, 0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -582- Келестин В.В.
Передбачити для м. Рогатин Івано-Франківської області кошти на укріплення лівого берега рки Дністер від с. Козарі до смт. Букачівці та захист с/г угідь від с.Журавеньки до с. Козарі у сумі 8, 6 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -583- Келестин В.В.
Виділити кошти на проведення капітального ремонту будинку культури с. Конюшки Рогатинського району Івано-Франківської області  
Враховано в іншій редакції   
    -584- Зварич І.Т.
Передбачити м.Тисмениця Івано-Франківської області кошти у сумі 5,0 млн.грн на підготовчі заходи до відзначення 945-річчя від першої письмової згадки про місто Тисмениця та 570-річчя з часу отримання ним Магдебурзького права (завершення будівництва і здача в експлуатацію поліклініки, розпочатої силами громади реконструкції Народного дому, ремонту і благоустрою середньої школи, опоряджувальних робіт і облаштування території у зв'язку із закінченням будівництва відновленого на його історичному місці храму святого Архистратига Михаїла)  
Враховано в іншій редакції   
    -585- Мендусь Я.П.
Передбачити кошти на завершення будівництва школи №5 ім.Стасюка м. Стрий Львівської області у сумі 1,0 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -586- Давимука С.А.
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Львівської області на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у жилого-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у т.ч. на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву та споживанню теплової енергії у сумі 117,4 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -587- Пеклушенко О.М.
Передбачити кошти на водопостачання, водовідведення, соціально-культурну сферу, ЖКГ районів Запорізької області у сумі 39.286,2 тис.грн, у т.ч: Вільнянському району - 19.047 тис.грн; Запорізьскому району - 6.024 тис.грн; Новомиколаївському - 7.820 тис.грн; Пологівському району - 6.395,2тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -588- Кінах А.К.
передбачити субвенцію Путильському районному бюджету Чернівецької області на розвиток соціальної сфери у сумі 3,2 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -589- Попеску І.В.
Триндюк Ю.Г.
Гасюк П.П.
Романюк М.П.
передбачити бюджету Чернівецької області субвенцію на підтримку соціально-економічного розвитку м. Чернівці та підготовку до відзначення 600-річчя його заснування - 52 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -590- Попеску І.В.
Гасюк П.П.
Романюк М.П.
передбачити бюджету Чернівецької області субвенцію на виконання протизсувних заходів - 10 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -591- Крук Ю.Б.
передбачити бюджету Одеської області субвенції на: розробку техніко-економічного обґрунтування, проектування та проведення комплексу першочергових заходів із запобігання руйнуванню земляного насипу Хаджибейського лиману в сумі 55 млн.грн; реалізацію програму розвитку Придунав`я у сумі 99, 8 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -592- Тихонов В.М.
передбачити кошти бюджету м.Красний Луч Луганської області на капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури колишньої шахти "Алмазна" міста Вахрушева у сумі 5386 тис.грн., а також компенсувати місту Вахрушево витрати на її утримання у 2002-2006 роках  
Враховано в іншій редакції   
    -593- Тихонов В.М.
передбачити фінансування за рахунок державного бюджету реконструкції пологового будинку у м.Лисичанськ Луганської області у сумі 6 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -594- Шибко В.Я.
виділити кошти бюджету м.Євпаторія Автономної Республік Крим на запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших об"єктах комунальної власності у сумі 4, 9 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -595- Богатирьова Р.В.
Пеклушенко О.М.
Безсмертний Р.П.
Журавко О.В.
Томенко М.В.
перебачити обласному бюджету Черкаської області субвенцію на завершення будівництва та введення в експлуатацію обласної дитячої лікарні (ІІ черга) у сумі 60,5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -596- Круглов М.П.
Чмирь С.М.
Оплачко В.М.
збільшити обсяг субвенції обласному бюджету Миколаївської області на соціально-економічний розвиток - на 16 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -597- Кунченко О.П.
Передбачити кошти бюджету Липовецького району Вінницької області на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо ліквідації затоплення у сумі 200 тис.грн. та 2 млн.грн. на проведення робіт з водовідведення.  
Враховано в іншій редакції   
    -598- Пашинський С.В.
Включити до фінансування слідуючі об'єкти по Коростенському р-ну Житомирської області: завершення будівельно-монтажних робіт другої черги Поліської школи - 750 тис.грн.; капітальний ремонт будинку культури, в т.ч. спортзалу з будівництвом тепло-генераторної в с.Грозине - 800000 грн., будівництво споруд очистки води для господарсько-питного водопостачання в с. Гулянка - 170000 грн.; капітальний ремонт водогінної мережі в с. Горщик - 150000 грн.; капітальний ремонт каналізаційної мережі в с. Михайлівна - 120000 грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -599- Довгий С.О.
Передбачити видатки бюджету м. Старокостянтинів Хмельницької області у сумі 1980, 0 тис.грн. на будівництво очисних споруд у мікрорайоні станції "Старокостянтинів-2" та 1304,2 тис.грн. на реконструкцію міських очисних споруд.  
Враховано в іншій редакції   
    -600- Безсмертний Р.П.
Виділити кошти для Макарівського р-ну Київської області на: будівництво КОС - 9, 9 млн.грн.; будівництво водозабірних очисних споруд - 15, 0 млн.грн.; реконструкцію виробничої бази райВУЖКГ; будівництво сміттєпереробного заводу.  
Враховано в іншій редакції   
    -601- Самофалов Г.Г.
Передбачити кошти на початок будівництва та проектні роботи нового пологового будинку в Васильківському районі Київської області у розмірі 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -602- Виділити кошти у сумі 750 тис.грн. для завершення капітальних ремонтних робіт та введення в експлуатацію соціального районного Переяслав-Хмельницького гуртожитку. Київської області.  Враховано в іншій редакції   
    -603- Кунченко О.П.
Виділити кошти у сумі 1 млн.грн.. для завершення будівництва загальноосвітньої школи в с. Щасливій Липовецького р-ну Вінницької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -604- Кунченко О.П.
Виділити кошти у сум і 2 млн.грн.. для завершення капітального ремонту хірургічного корпусу Липовецької центральної районної лікарні Вінницької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -605- Калетнік Г.М.
Передбачити обласному бюджету Вінницької області кошти у обсязі 3, 0 млн. грн.. на хірургічне відділення обласного онкодиспансеру.  
Враховано в іншій редакції   
    -606- Зейналов Е.Д.
Включити в план державних капітальних вкладень такі об'єкти по Олександрійському району Кіровоградської області: будівництво газової топки для загальноосвітньої школи, с. Бутівська - 300 тис.грн.; газифікація міжшкільного навчально-виробничого комплексу, с. Червонока"янка - 300 тис.грн.; газифікація міжшкільного навчально-виробничого комплексу, с. Вогнівка - 250 тис.грн.; реконструкція системи теплопостачання приміщення їдальні загальноосвітньої школи, с. Добра Надія - 75 тис.грн.; реконструкція системи теплопостачання приміщення їдальні загальноосвітньої школи, с. Бандерівка - 75 тис.грн.; капітальний ремонт спортивного залу загальноосвітньої школи, с Улянівка - 170 тис.грн..; будівництво спортивного залу загальноосвітньої середньої школи, с.Комінтери - 400 тис.грн.; капітальний ремонт учбового корпусу № 2 загальноосвітньої середньої школи, с.Червонокам"янка - 700 тис.грн.; ремонт будівлі інфекційного відділення Олександрійської центральної районної лікарні - 150 тис.грн.; будівництво приміщення Протопопівської лікарської амбулаторії - 150 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -607- Єдін О.Й.
Передбачити кошти на будівництво таких об"єктів у м. Олександрія Кіровоградської області: реконструкція Димитрівських очисних споруд - 1000, 0 тис.грн.; каналізаційний колектор по вул.. Міліцейській - 1000, 0 тис.грн.; транспортна розв'язка - 1603, 0 тис.грн.; реконструкція бойлерний під котельні в селищі Димитрово - 2343, 7 тис.грн.. газифікація багатоповерхових житлових будинків в селищі Димитрово - 1000, 0 тис.грн.; ліквідація міського сміттєзвалища - 1314, 0 тис.грн.; підземний водозабір питаної води для міста на розрізі "Константинівський" - 1000, 0 тис.грн.; газова топкова ЗОНЗ № 8 - 250, 0 тис.грн.; газова топкова Мартоіванівської середньої школи - 250, 0 тис.грн.. будівництво сміттєзвалища твердих побутових і нетоксичних промислових відходів в м. Олександрії - 1206, 0 тис.грн.; будівництво котельні по вул.. 20 років Жовтня, 17 м. Олександрія - 1000, 0 тис.грн.; будівництво когенераційної установки районної котельні в м. Олександрія - 4900, 0 тис.грн.; будівництво індивідуальних систем опалення для незахищених категорій населення 500 шт х 4500 - 1000, 0 тис.грн.; реконструкція теплових мереж міста - 3000 грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -608- Гуменюк О.І.
Внести до переліку об'єктів, що фінансуються з державного бюджету за рахунок субвенцій місцевим бюджетам Тернопільської області: Бережанський район будівництво пришкільно-оздоровчого табору "Лисоня" ім. Івана Гавдиди у с. Саранчуки Бережанського району 300 тис.грн.; будівництво дитячо-юнацької спортивної школи у м. Бережанах 800 тис.грн. Зборівський район завершення добудови Кальнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня 880 тис.грн. Лановецький район завершення реконструкції спортивного залу та добудова побутових приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. с. Буглів - 630 тис.грн.; завершення будівництва сільської лікарської амбулаторії с. Борсуки 500 тис.грн.; завершення будівництва котельні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Борщівка 230 тис.грн.; завершення реконструкції приміщення кінотеатру м. Ланівці 350 тис.грн.; завершення будівництва газової котельні школи в с.Краснолука - 28 тис.грн.; завершення реконструкції існуючої котельні школи під паливну на природному газі с. Синівці 20 тис.грн.; завершення будівництва котельні ЗОШ І-ІІІ ст. СШ № м. Ланівці - 160 тис.грн.; завершення будівництва очисних споруд м. Ланівці - 1300 тис.грн. Шумський район завершення будівництва інфекційного корпусу Шумської центральної лікарні 1200 тис.грн.; капітальний ремонт загальноосвітньої школи с. Бриків 500 тис.грн.; завершення будівництва загальноосвітньої школи с.Цеценівка 1200 тис.грн.. Чортківський район будівництво навчального корпусу ЗОШ І-ІІ ст.. № 6 м. Чорткова - 500 тис.грн.; капітальний ремонт будинку культури та бібліотеки с.Білобожниця 50 тис.грн. капітальний ремонт будинку культури та бібліотеки с.Улашківці 50 тис.грн.; капітальний ремонт будинку культури смт.Заводське 100 тис.грн.; капітальний ремонт даху палацу школярів м.Чортків 100 тис.грн.; капітальний ремонт районного будинку культури ім. К.Рубчакової м.Чортків 200 тис.грн.; капітальний ремонт приміщення кінотеатру "Мир" м. Чортків 900 тис.грн.; газифікація приміщень дошкільного закладу с.Ягільниця 52 тис.грн.; газифікація приміщень дошкільного закладу с.Полівці 93 тис.грн.; будівництво підвідного газопроводу до с.Зелена 100 тис.грн.; реконструкція водопровідних мереж м.Чортків 500 тис.грн.; будівництво очисних споруд м. Чортків 1000 тис.грн.; реконструкція водяної насосної станції м. Чортків 300 тис.грн.; реконструкція тепломагістралі м.Чортків 1500 тис.грн.; реконструкція тепломагістралі смт. Заводське 300 тис.грн.; будівництво лінії електропередач вул.. Скалка с.Білобожниця 300 тис.грн.;  
Враховано в іншій редакції   
    -609- Шустік О.Ю.
Онопенко В.В.
Пропозиції щодо об'єктів Львівської області для включення їх до переліку об"єктів: Будівництво школи в с. Чишки Пустомитівського р-ну - 400 ти.грн.; Будівництво школи в м.Кам"янка-Бузька - 4500 тис.грн.; Завершення будівництва гуртожитку Вищого професійного училища в м. Кам"янка-Бузька- 2000 тис.грн.; Будівництво очисних споруд в м. Кам'янка Бузька - 4500 тис.грн.; Реконструкція народного дому в с.Воютичі Самбірського р-ну - 132, 6 тис.грн.; Реконструкція народного дому в с.Чуква Самбірського р-ну - 53, 8 тис.грн.; Реконструкція народного дому в с. Підгайчики Самбірського р-ну - 210, 5 тис.грн.; Реконструкція дитячого садка в с. Стрілковичи Самбірського р-ну - 1237, 4 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -610- Сас С.В.
Передбачити кошти на: завершення будівництва школи в с. Коробчине Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл. у сумі 1,5 млн.грн.; будівництво котелень: поліклініки Новомиргородської районної дільничної лікарні Кіровоградської обл.. у сумі 250 тис.грн.; Новомиргородської загальноосвітньої школи №3 Кіровоградської обл. у сумі 350 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -611- Сас С.В.
Передбачити кошти на реконструкцію покрівлі житлових будинків у м.Новомиргороді Кіровоградської обл. у сумі 297 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -612- Сокирко М.В.
Передбачити виділення коштів на фінансування важливих соціальних об'єктів Вінницької області: по Крижопільському району: реконструкція Томашпільської ГРС, що дасть можливість газифікувати 10 населених пунктів, розташованих біля ВАТ "Крижопільський цукровий завод" - 4 млн.грн.; рек-ція водозабору та систем водовідведення району - 1, 5 млн. грн.; будівництво заг-освітньої школи в с.Джугастра - 8 млн.грн. по Чечельницькому району: розширення Чечельницької центральної районної лікарні - 3 млн.грн.; рек-кція Чечельницької заг-освітньої школи №1 1,4 млн.грн.; рек-ція Ольгопільської заг-освітньої школи 2 млн. грн.. по Ямпільському району: завершення будівництва загальноосвітньої школи в с. Довжок - 6 млн.грн.; ремонт будинку культури в с. Довжок - 100 тис.грн.; будівництво мосту через р.Дністр - 5 млн.грн.; капітальний ремонт Ямпільської центральної районної лікарні - 150 тис.грн.; рек-ція Ямпільського міського стадіону - 500 тис.грн.; будівництво артесвердловини в м. Ямпіль - 200 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -613- Кеменяш О.М.
Передбачити субвенцію на будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. села Неліпино Свалявського району Закарпатської області в сумі 8, 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -614- Артеменко Ю.А.
Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Передбачити бюджету м.Запоріжжя субвенцію на завершення будівництва 44-квартирного житлового будинку для відселення мешканців з ветхих бараків - 5, 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -615- Артеменко Ю.А.
Кальцев С.Ф.
Виділити кошти у сумі 32 млн.грн. з метою термінового проведення невідкладних робіт для вирішення проблем, пов`язаних з підтопленням у містах Мелітополь, Бердянськ, Токмак та у Бердянському, Великобілозерському, Веселівському, Вільнянському, Запорізькому, Михайлівському, мелітопольському, Приморському, Созівському, Токмацькому та інших районах Запорізької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -616- Артеменко Ю.А.
Кальцев С.Ф.
Виділити кошти у сумі 6 млн.грн. для Запорізької області на створення стаціонарної автоматизованої системи для здійснення автоматичного безперервного дистанційного контролю викидів шкідливих речовин у повітря від підприємств-забруднювачів.  
Враховано в іншій редакції   
    -617- Кальцев С.Ф.
Передбачити субвенцію у обсязі 22, 5 млн.грн. Запорізькій області для проведення першочергових заходів по розширенню та реконструкції очисних споруд та мереж каналізації у м.Запоріжжя, Бердянськ, Приморськ.  
Враховано в іншій редакції   
    -618- Кальцев С.Ф.
Передбачити кошти у сумі 8,6 млн.грн. Запорізькій області для забезпечення утилізації непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації в області.  
Враховано в іншій редакції   
    -619- Кузьменко С.Л.
Включити в перелік об'єктів, що фінансуються з державного бюджету за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на 2007 рік наступні заклади: ЗОНІ № 1 смт. Чернівці Вінницької обл. Будинок культури с. Березівка Чернівецького району Вінницької обл. Очисні споруди по Чернівецькому РТМО потужністю 50 куб метрів на добу (Вінницька обл.)  
Враховано в іншій редакції   
    -620- Жебрівський П.І.
Передбачити цільову субвенцію Степногірській селищній раді Василівського району Запорізької області в розмірі 8000 тис.грн., для розв'язання цілого ряду проблем, на необхідно важливі об'єкти: Реконструкція (13 км) водоводу від с. Лобкове до смт, Степногірськ - 5000 тис.грн. Реконструкція двох водопровідних насосних станцій - 1300 тис.грн. Будівництво локальних очисних споруд - 1 000 тис.грн. Реконструкція внутрішньо квартальних водопровідних мереж - 700 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -621- Довгий С.О.
Передбачити для бюджету м.Мена Чернігівської області видатки на загальну суму 28700 тис.грн., в тому числі: -завершення будівництва школи №3 міста на 1100 учнів - 24000 тис.грн.; -ремонт центральної площі міста, що відноситься до доріг комунальної власності - 1600 тис.грн.; -ремонт та реконструкція центрального водогону - 1000 тис.грн.; -будівництво станції знезалізнення води - 300 тис.грн.; -ремонт міських очисних споруд - 1800 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -622- Зейналов Е.Д.
Передбачити субвенцію на соціально-економічний розвиток регіону для виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності у сумі 148, 6 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -623- Александровська А.О.
Виділити кошти на реконструкцію дитячого садка у м.Мерефа Харківського району Харківської області у розмірі 949, 9 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -624- Александровська А.О.
Виділити кошти на будівництво школи-садка в с.Старовірівка Нововодолазького р-ну Харківської області у сумі 450 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -625- Александровська А.О.
Виділити кошти на реконструкцію водонасосної станції, будівництво 2-х водонапірних башт та капітальний ремонт водопровідних мереж селища Білий Колодязь Вовчанського району Харківської області 550 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -626- Александровська А.О.
Виділити кошти на капітальний ремонт Розумницького НВО І- ІІ ст.. Ставищенського району Київської області в сумі - 750 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -627- Александровська А.О.
Виділити кошти на капітальний ремонт Розумницького сільського будинку культури Ставищенського району Київської області в сумі - 1000 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -628- Александровська А.О.
Виділити кошти на капітальний ремонт Харківської міської клінічної лікарні № 30 - 1,1 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -629- Александровська А.О.
Виділити кошти на реконструкцію та будівництво систем водопостачання та водовідведення в м.Харкові - 68,8 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -630- Александровська А.О.
Виділити кошти на ліквідацію підтоплення житлових будинків - 10, 0 млн.грн. м. Харкову  
Враховано в іншій редакції   
    -631- Антіпов О.М.
Єхануров Ю.І.
Жебрівський П.І.
Каракай Ю.В.
Кондратьєва Т.В.
Кравченко М.В.
Лук'янчук Р.В.
Марущенко В.С.
Оніщук М.В.
Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Якименко М.Є.
Передбачити кошти на завершення будівництва консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні у сумі 7 млн.грн.; передбачити субвенції обласному бюджету Житомирської області на: утримання водопровідних мереж, побудованих в зв'язку з аварією на ЧАЕС у сумі 2, 1 млн.грн.; введення першої черги фільтрувальної станції на водозаборі р. Гнилоп'ять у м. Бердичеві у сумі 10 млн.грн; проведення робіт першого етапу по днопоглибленню водосховища "Відсічне" м. Житомир у сумі 10, 3 млн.грн.; введення першочергово необхідних об'єктів соціально-культурної сфери та територіях радіоактивного забруднення у сумі 11, 1 млн.грн.;  
Враховано в іншій редакції   
    -632- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Передбачити кошти на: введення першої черги фільтрувальної станції на водозаборі р. Гнилоп'ять у м. Бердичеві у сумі 13 млн.грн; проведення капітального ремонту аварійних будинків та забезпечення житлом вже відселених сімей м.Бердичева Житомирської області у сумі 5 млн.грн  
Враховано в іншій редакції   
    -633- Парубок О.Н.
Виділити субвенцію у розмірі 2,5 млн.грн. для закупівлі та встановлення нового медичного обладнання у Ставищенській районній лікарні Київської області.  
Враховано в іншій редакції   
    -634- Абдуллін О.Р.
Передбачити кошти для Зарічненського району Рівненської області на: закінчення будівництва та введення в експлуатацію загальноосвітньої школи у смт.Зарічне на 834 учн.місця - у сумі 3000 тис.грн., завершення реконструкції стоматполіклініки під житловий будинок у смт.Зарічне - у сумі 1000 тис.грн. Передбачити кошти для Дубровицького району Рівненської області на: завершення будівництва спортивно-оздоровчого комплексу у м.Дубровиця у сумі 500 тис.грн., завершення реконструкції дитячої поліклініки ЦРЛ м.Дубровиця у сумі 950 тис.грн., продовження будівництва школи у с.Берестя - 3000 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -635- Кравчук П.К.
Передбачити кошти у сумі 5, 0 млн.грн.на добудову Баївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Луцького району Волинської області  
Враховано в іншій редакції   
    -636- Кравчук П.К.
Передбачити кошти у сумі 6, 0 млн.грн.на добудову школи у с. Красн воля Маневицького району Волинської області  
Враховано в іншій редакції   
    -637- Галуненко О.В.
Виділити кошти Голосіївському району міста Києва для будівництва шумозахисної стіни вздовж території дачного кооперативу письменників "Конча-Заспа" у сумі 5 млн. гривень  
Враховано в іншій редакції   
    -638- Кушнарьов Є.П.
Передбачити кошти для виготовлення документації і будівництва газопроводу у селищі Водяна Краснокутського району Харківської області у сумі 230, 0 тси.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -639- Чорноволенко О.В.
Врахувати субвенцію Івано-Франківській області у розмірі 81705.4 тис.грн. із спеціального фонду Державного бюджету України у 2007 році. В тому числі: 29595, 4 тис.грн. фінансування виконання інвестиційних проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіону: СШ в смт.Солотвині Богородчанського району пусковий комплекс (їдальня, спортзали) 1600, 0 тис.грн. СШ в селищі Верховині, ІІ пусковий комплекс (два спортзали, актовий зал, їдальня) -2300 тис.грн. СШ в с.Витвиця Долинського району, І пусковий комплекс- 2200 тис.грн. СШ в с.Мислівка Долинського району - будівництво -1800 тис.грн. СШ в с.Нижній Вербіж Коломийського району ІІ пусковий комплекс -758, 0 тис.грн. Реконструкція дитячого садка з виділенням спального корпусу для школи-інтернату, смт.Гвіздець Коломийського району -1408 тис.грн. СШ в с.Княгиничі Рогатинського району, ІІ пусковий комплекс -920, 0 тис.грн. Навчальний корпус ЗОШ І-ІІ ст. в с.Лоп'янка Рожнятівського району -1000, 0 тис.грн. СШ в с.Новоселиця Снятинського району -1300, 0 тис.грн. СШ, с.Ямниця Тисменицького району - реконструкція з розширенням, ІІ пусковий комплекс -2800, 0 тис.грн. Будинок культури, с.Підмихайля Калуського району - будівництво -1800 тис.грн. Реконструкція навчального корпусу школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, на вул.Тополиній, с.Угорники Івано-Франківської міської ради-1800 тис.грн. Реконструкція та капітальний ремонт військової частини під Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат, м.Надвірна, І черга -1101 тис.грн. Реконструкція інфекційної лікарні на вул.Сагайдачного, м.Івано-Франківськ, ІІ пусковий комплекс -2710 тис.грн. Реконструкція недобудованорго психоневрологічного диспансеру під обласний перинатальний центр, м. Івано-Франківськ, І черга- 2000 тис.грн. Реконструкція інфекційного відділення лікарні, м.Коломия -1886, 1 тис.грн. Лікувальний басейн дитячого будинку - інтернату, с.Залуччя Снятинського району - 592, 0 тис.грн. Реконструкція з розширенням дитячого санаторію "Смерічка", смт.Ворохта - реклонструкція, ІІІ пусковий комплекс -1620 тис.грн. 34890, 0 тис.грн. на фінансування обєктів за рахунок субвенцій капітального характеру: Переобладнання комплексного приймального пункту під школу, с.Нивочин Богородчанського району-1200, 0 тис.грн. Школа, с.Білоберізка Верховинського району - будівництво -1500 тис.грн СШ в с.Крилос Галицького району- 5376 тис.грн. Реконструкція з добудовою школи в с.Семаківці Городенківського району -1200 тис.грн. Народний дім в с.Вербівці Городенківського району-300, 0 тис.грн. СШ в с.Вишків Долинського району, І пусковий комплекс -1000 тис.грн. СШ в с.Белеїв Долинського району, І черга-1500 тис.грн. Будинок культури, с.Лолин Долинського району - будівництво-370 тис.грн СШ в с.Завадка Калуського району, І пусковий комплекс-2800 тис.грн. Реконструкція молочної кухні під медичну лабораторію, м. Коломия- 1700 тис.грн. Школа, с.Спас Коломийського району - будівництво- 1000 тис.грн. СШ в с.Старий Косів Косівського району, І пусковий комплекс-3100 тис.грн. СШ в с.Красна Надвірнянського району, ІІІ пусковий комплекс-2000 тис.грн СШ в с.Сваричів Рожнятівського району, ІІ пусковий комплекс - 1204 тис.грн. СШ в с.Чукалівка Тисменицького району, І пусковий комплекс- 1000 тис.грн. Реконструкція будинку побуту під поліклініку, м.Тисмениці- 3000 тис.грн. Реконструкція адмінбудинку, с.Гостів Тлумацького району-410 тис.грн. Громадсько-культурний комплекс, с.Новосілка Тлумацького району- 150 тис.грн. Концертний зал, м. Калуш - реконструкція- 1000 тис.грн. Центральна міська лікарня, м. Болехів - реконструкція котельні- 460 тис.грн. Школа в мікрорайоні Дора, м.Яремче - ІІІ пусковий комплекс- 1000 тис.грн. Заміна аварійного водогону с.Нижнів - м.Тлумач та аварійних водопровідних мереж, м.Тлумачі -3620 тис.грн. 17220 тис.грн. фінансування обєктів соціально-культурного призначення: Клуб, с.Міжріччя Болехівської міської ради - будівництво-2000 тис.грн. Будинок культури, с.Тисів Болехівської міської ради - реконструкція -150 тис.грн Амбулаторія, с.Велика Кам'янка Коломийського району- 50 тис.грн. Амбулаторія, с.Мишин Коломийського району - 149 тис.грн. Дитячий садок, смт.Отинія Коломийського району - реконструкція -250 тис.грн. Амбулаторія, с.Яблунька Богородчанського району - реконструкція -250 тис.грн. Басейн лікарської амбулаторії, с.Дзвиняч Богородчанського району - реконструкція -550 тис.грн. Школа, с.Кінашів Галицького району - будівництво, ІІ черга (спортзал)-390 тис.грн. Дитячий садок, смт.Кути Косівського району - реконструкція - 200 тис.грн. Водопровід Косів-Вербовець Косівського району - реконструкція, ІІ пусковий комплекс- 1800 тис.грн. Реконструкція кінотеатру під приміщення гімназії, м.Городенка- 450 тис.грн. Соціально-культурний комплекс, с.Вікно Городенківського району-900 тис.грн. Фельдшерсько-акушерський пункт, с.Боднарів Калуського району - реконструкція -400 тис.грн. Будинок культури, с.Кадобна Калуського району- 300 тис.грн. - Дитячий садок, с.Русів Снятинського району- будівництво - 800 тис.грн. Водопровідно-каналізаційна мережа, м. Снятин - реконструкція, ІІ пусковий комплекс - 1945 тис.грн. Реконструкція недобудованого адмінбудинку під клуб с.Гринівці Тлумацького району- 660 тис.грн. Реконструкція дитячого садка під лікарську амбулаторію, с.Нижнів Тлумацького району - 150 тис.грн. Школа, с.Тязів Тисменицького району-будівництво - 1000 тис.грн. Школа, с.Майдан Тисменицького району - будівництво, ІІ пусковий комплекс (спортзал)- 813 тис.грн. Будинок культури, с.Березівка Тисменицького району-будівництво - 1800 тис.грн. Реконструкція адмінбудинку під лікарню, смт.Єзупіль Тисменицького району- 963 тис.грн. Адмінбудинок, с.Старий Мізунь Долинського району- 1000 тис.грн. Фельдшерсько-акушерський пункт, Лужки Долинського району - будівництво- 150 тис.грн. Фельдшерсько-акушерський пункт, с.Дуброва Долинського району - будівництво- 100 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -640- Чорноволенко О.В.
Надати м. Києву субвенцію в розмірі 50 млн. на першу чергу реконструкції очисних споруд Бортницької станції аерації грн. для попередження екологічної катастрофи, що загрожує м. Києву та областям України, що знаходяться нижче Києва по Дніпру (Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській), річці Дніпро та Чорному морю.  
Враховано в іншій редакції   
    -641- Стретович В.М.
Передбачити кошти на цільову субвенцію бюджету м.Сарни Рівненської області у обсязі 6738, 8 тис.грн. для фінансування спрямованих на соціально-економічний розвиток програм.  
Враховано в іншій редакції   
    -642- Данілін М.О.
Передбачити 3.200 тис.грн. - на капітальний ремонт районного Будинку культури та сільських клубів 22 сіл Хмільницького району Вінницької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -643- Данілін М.О.
Передбачити 400 тис.грн. на ремонт Порицької середньої школи Хмільницького району Вінницької області  
Враховано в іншій редакції   
    -644- Данілін М.О.
Передбачити 60 тис.грн. на завершення будівництва нового приміщення Широкогребельської сільської ради Хмільницького району Вінницької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -645- Александровська А.О.
Передбачити кошти на капітальний ремонт Харківського обласного дитячого туберкульозного клінічного санаторію у сумі 3.885, 78 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -646- Онопенко В.В.
Шустік О.Ю.
Включити до переліку об'єктів по Вінницькій області, на які спрямовується ця субвенція наступні об'єкти, пов'язані з реконструкцією: теплова мережа по вул. 600-річчя, м. Вінниця 468,9 тис.грн.; теплова мережа по вул. Революційній, м. Вінниця 467 тис.грн.; теплова мережа по вул. Громово-Київська, м. Вінниця 310,2 тис.грн.; . - котельня по вул. 600-річчя, 13, м. Вінниця - 2713, 8 тис.грн.; - котельня по вул. Червоноармійська, 57, м. Вінниця - 4000, 1 тис.грн.; - котельня по вул. Київська, 82, м. Вінниця - 650, 1 тис.грн..  
Враховано в іншій редакції   
    -647- Білозір О.В.
Передбачити виділення коштів на реконструкцію будинку культури смт. Смига Дубенського району Рівненської області у сумі 500,0 тисяч грн.;  
Враховано в іншій редакції   
    -648- Радзієвський О.В.
В'язівський В.М.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Додатково передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на проведення невідкладних заходів щодо ліквідації загазованості та забруднення грунтів на території міста Борислава - 11800, 0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -649- Шкіль А.В.
Радзієвський О.В.
В'язівський В.М.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Додатково передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на: Будівництво каналізаційно-очисних споруд міському бюджету м.Самбора Львівської області  
Враховано в іншій редакції   
    -650- Передбачити з державного бюджету субвенції Донецькій області на: - формування сучасної інфраструктури для забезпечення проведення на високому рівні у містах області Донецьку та Маріуполі заключних ігор чемпіонату Європи по футболу у 2009 році у сумі 100, 0 млн.грн., капітальний ремонт та оснащення обладнанням гуртожитків ВНЗ І-ІУ рівня акредитації та ПТНЗ міст Донецька, Маріуполя у сумі 63, 8 млн. грн. - продовження будівництва другої черги учбово-спортивного комплексу Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. Сергія Бубки (3, 0 млн.грн.) та реконструкцію регіонального спортивного комплексу "Олімпійський" у сумі 17, 4 млн.грн.; -передбачити на 2007 рік Донецькій області кошти на облаштування спортивних та футбольних майданчиків не менше 10 відсотків від загальної суми за плановим у державному бюджеті на зазначену мету.  Враховано в іншій редакції   
    -651- Баранівський О.П.
Виділити 5 млн.грн. бюджету міста Бердичева Житомирської області для завершення переобладнання хірургічного корпусу центральної міської лікарні під акушерський корпус.  
Враховано в іншій редакції   
    -652- Іванов В.М.
Передбачити кошти обласному бюджету Луганської області на вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення через реалізацію водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення підготовки води на водоочисних станціях, впровадження технології зворотного осмосу, розвитку систем забору, транспортування, контролю якості питної води та водовідведення у сумі 81, 400 млн. грн. (підстава - Регіональна програма "Питна вода Луганщини" на 2006 - 2020 рік, яка затверджена рішенням Луганської обласної ради від 23.09.2005 р. № 20/85);  
Враховано в іншій редакції   
    -653- Іванов В.М.
Передбачити кошти обласному бюджету Луганської області на реформування житлово-комунального господарства у сумі 105, 340млн.грн. (підстава - Програма реформування розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2006 - 2010 роки, яка затверджена розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 11.04.2006 р. № 349)  
Враховано в іншій редакції   
    -654- Іванов В.М.
Передбачити кошти обласному бюджету Луганської області на реконструкцію Луганської обласної філармонії у сумі 11, 4 млн. грн. (підстава - розпорядження Луганської облдержадміністрації від 20.11.2003 р. № 762 "Про затвердження заходів про вирішення питань соціально-економічного розвитку м. Луганська")  
Враховано в іншій редакції   
    -655- Іванов В.М.
Передбачити кошти обласному бюджету Луганської області на завершення реконструкції обласного туберкульозного диспансеру в с. Трьохізбенка Слов'яносербского району Луганської області у сумі 13, 55 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -656- Іванов В.М.
Передбачити кошти обласному бюджету Луганської області на реконструкцію приміщень та капітальний ремонт опалювальної системи комунального закладу "Луганський обласний Палац культури" у сумі 10, 0 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -657- Іванов В.М.
Передбачити кошти обласному бюджету Луганської області на реконструкцію Луганського аеропорту; ремонт смуги та обладнання світлосигнальної системи сумі 20, 0млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -658- Іванов В.М.
Передбачити кошти обласному бюджету Луганської області на виконання заходів з ліквідації наслідків підтоплення територій Луганської області у сумі 40,0млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -659- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Луганська на: 1) будівництво школи № 67 в м. Олександрівську у сумі 15,0млн. грн.; 2) реконструкцію двох шляхопроводів у сумі 59, 8 млн. грн.; 3)будівництво обласного клінічного онкологічного диспансеру у сумі 4, 0млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -660- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Антрацит Луганської області на: 1)заходи щодо благоустрою міста, капітальний ремонт житлових приміщень, утримання бюджетних установ у сумі 58 млн. грн.; 2)капітальний ремонт дахів житлового фонду міста у сумі 1, 7млн. грн.; 3)впровадження проекту "Будівництво пілотної установки демініралізації шахтних вод" для вирішення проблем водопостачання у сумі 93, 6 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -661- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Брянка Луганської області на капітальний ремонт дитячої лікарні, яка руйнується внаслідок обвальних процесів, у сумі 1, 7 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -662- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Краснодон Луганської області на проведення аварійно-відновлювальних робіт в м. Суходольськ у сумі 1, 034 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -663- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Красний Луч Луганської області на вирішення соціальних проблем у зв'язку із закриттям вугледобувних підприємств в м. Вахрушево у сумі 9, 8 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -664- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Ровеньки Луганської області на: 1)завершення реконструкції шляхопроводу у сумі 5, 0 млн. грн.; 2)соціально-економічний розвиток міста, у тому числі проведення аварійно-відновлювальних робіт шляхопроводу по вул. Леніна, водозабезпечення населення міста, водовідведення, переробку твердих побутових відходів, будівництво міні котелень, ремонт об'єктів житлово-комунального господарства у сумі 116, 4 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -665- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Свердловська Луганської області на будівництво насосної станції для забезпечення питною водою смт Ленінське м. Свердловська у сумі 0, 483 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -666- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Свердловська Луганської області на капітальний ремонт дахів житлового фонду міста у сумі 1, 7млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -667- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету м. Свердловська Луганської області на вирівнювання місцевого бюджету (забезпечення соціальних потреб села) у сумі 5, 6млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -668- Іванов В.М.
Передбачити кошти бюджету Слов 'яносербського району Луганської області на закінчення робіт щодо проведення головного квершлагу на шахта "Черкаська" державного підприємства "Луганськвугілля" у сумі 6, 3 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -669- Потапов В.І.
Передбачити кошти у сумі 31417,71 тис.грн. бюджету м.Куп'янська Харківської області на виконання наступних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла внаслідок активізації зсувних процесів: 1.Першочергові невідкладні протизсувні заході на ділянках активізації зсувних процесів - 4497,16тис.грн. 2.Відновлення інженерних мереж та будівництво доріг -1366,6 тис.грн. 3.Вишукувальні роботи по вивченню причин та найбільш небезпечних в майбутньому ділянок зсувних процесів з метою забезпечення подальшого розвитку міста - 600 тис.грн. 4.Добудова житлового будинку №50 в смт Ковшарівка для відселення мешканців, що потрапили в зону зсуву-24953,94 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -670- Гуменюк І.М.
Передбачити субвенцію бюджету м. Краснодона Луганської області на соціально-економічний розвиток регіону у сумі 43.200, 0 тис.грн., у т.ч. на: Реконструкцію 16 котельних - 12.000 тис.грн.; Будівництво об'їзної дороги - 10.000 тис.грн.; Аварійно-відновні роботи об'єктів житлового фонду та теплопостачання, прийнятих у 2002 р. без фінансування від Мінпаливенерго 20 000 тис.грн.; Відновлення роботи 176 ліфтів у житлових будинках м. Краснодону, м. Молодогвардійську, м. Суходольську 1.200 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -671- Потапов В.І.
Передбачити кошти бюджету Великобурлуцького району Харківської області у сумі 7 млн.грн. на будівництво 30-ти квартирного житлового будинку в смт. Великий Бурлук  
Враховано в іншій редакції   
    -672- Потапов В.І.
Передбачити виділення коштів на будівництво Харківського обласного клінічного онкологічного диспансеру у сумі 58 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -673- Бичков С.А.
Передбачити в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів виділення коштів бюджету міста Дніпропетровськ для реконструкції вул. Шолом-Алейхема та вул. Гопнер в районі синагоги "Золота Роза" у сумі 0,8 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -674- Мірошниченко Ю.Р.
Передбачити цільову субвенцію на соціально-економічний розвиток обласного бюджету Івано-Франківської області на реконструкцію водопровідно-каналізаційної мережі в м. Снятині у сумі 2.078, 5 тис. гривень.  
Враховано в іншій редакції   
    -675- Корсаков О.Я.
Виділити кошти у сумі 7 млн.грн. для будівництва будинку культури у селі Слобода-Романівська Новоград-Волинського району Житомирської област  
Враховано в іншій редакції   
    -676- Баранівський О.П.
Виділити кошти у сумі 1150 тис.грн. на будівництво міні-котелень для м.Ржищів Київської області  
Враховано в іншій редакції   
    -677- Шкрібляк А.В.
Передбачити кошти на проведення капітального ремонту корпусів Косівської центральної районної лікарні Івано-Франківської області у сумі 1700 тис.грн. та на придбання медичного обладнання - 1200 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -678- Чечетов М.В.
Передбачити 12 млн.грн. для будівництва Седнівського навчально-виховного закладу в Чернігівському районі Чернігівської області.  
Враховано в іншій редакції   
    -679- Стретович В.М.
Виділити кошти у сумі 1,5 млн.грн. бюджету м.Бахмач Чернігівської області на проведення капітального ремонту житлового фонду, переданного з балансу збанкрутілого ВАТ "Нафтогазмаш"  
Враховано в іншій редакції   
    -680- Болдирєв Ю.О.
Виділити кошти у сумі 14 млн.грн. на завершення реконструкції плавального бассейну "ЖовтневийЁ в м.Донецьку, на базі якого заплановано створення Центру олімпійської підготовки з плавання.  
Враховано в іншій редакції   
    -681- Прокопенко В.Є.
Савчук О.В.
Джига М.В.
Передбачити кошти у сумі 6000 тис.грн. на завершення реставрації та реконструкції будинку Центру культури і дозвілля у м.Артемівськ  
Враховано в іншій редакції   
    -682- Кунченко О.П.
Виділити кошти у сумі 1000 тис.грн. на будівництво нової системи водогонів у місті Липовець та смт.Турбів Вінницької області; На завершення будівництва приміщення поліклінічного відділення Турбівської міської лікарні - 1500 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -683- Мірошниченко Ю.Р.
Виділити кошти у сумі 2078,5 тис.грн. на реконструкцію водопровідно-каналізаційної мережі в м.Снятині Івано-Франківської області  
Враховано в іншій редакції   
    -684- Шаманов В.В.
Виділити кошти для м.Теплогірськ Луганської області у сумі 1,5 млн.грн. на проведення ремонтно-відновних робіт для переведення до споруди Стахановської СОШ №13 музею історії міста Теплогірська та Стахановського руху  
Враховано в іншій редакції   
    -685- Бульба С.С.
Виділити кошти для м.Полтави: 2440 тис.грн. -на оснащення обладнанням дитячої міської лікарні та міського пологового будинку; 570 тис.грн. -на придбання обладнання для хірургічних відділень 1-ї та 2-ї міських лікарень; 600 тис.грн. -для придбання санітарного автотранспорту для обслуговування викликів на дому (10 одиниць); 4100 тис.грн. -для придбання обладнання закладам освіти; 400 тис.грн. -для придбання медичного обладнання та спортивного інвентарю спортивним закладам міста Полтави.  
Враховано в іншій редакції   
    -686- Шевчук С.В.
Передбачити кошти Волинській області на на завершення будівництва: Володимир-Волинської школи-інтернату - 7, 5 млн.грн.; Центральної районної лікарні у м.Іваничі - 9 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
349. Стаття 54. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.   -687- Викласти у такій редакції: "Надати право місцевим органам влади, як виняток, провадити у 2007 році видатки на заходи, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, на підставі відповідного рішення місцевого органу влади, погодженого з Міністерством фінансів України. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, без урахування вимог, визначених абзацом першим цієї статті, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму".  Відхилено    
350. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.       
351. Стаття 55. Установити, що у 2007 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього Закону.       
352. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:       
353. 1) податок на прибуток підприємств;       
354. 2) податок на додану вартість (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);       
355. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
356. 4) збір за спеціальне водокористування;       
357. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
358. 6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);       
359. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);       
360. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);       
361. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);       
362. 10) вивізне мито;       
363. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;       
364. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
365. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;       
366. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.       
367. У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного за кварталом.   -688- Журавко О.В.
Суслов Є.І.
Кріль І.І.
Жебрівський П.І.
Портнов А.В.
Шепелев О.О.
Баранівський О.П.
Денісова Л.Л.
Бичков С.А.
Пеклушенко О.М.
У частині третій статті 56 слова "квартальної", "квартальну" та "кварталом" замінити на "місячної", "місячну" та "місяця" відповідно.  
Враховано    
    -689- Одарченко Ю.В.
Прокопович Н.В.
Зберегти діючий у поточному році порядок перерахування недоотриманої суми дотації вирівнювання (не пізніше 10 числа наступного місяця)  
Враховано    
368. Стаття 56. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами.   -690- Пеклушенко О.М.
Доповнити реченням такого змісту "Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку № 6 до цього Закону."  
Враховано    
369. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку № 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2007 рік.   -691- Чорноволенко О.В.
Абзац другий статті 56 вилучити.  
Відхилено    
370. Стаття 57. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2007 рік.   -692- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Бичков С.А.
вилучити  
Відхилено    
371. Стаття 58. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2007 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.   -693- Суслов Є.І.
Вилучити статтю 58  
Відхилено    
372. Стаття 59. Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України ( місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №11, ст. 79) здійснюються за відповідною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.   -694- Суслов Є.І.
В статті 59 вказати конкретну суму видатків бюджету міста Києва на виконання функцій столиці  
Враховано в іншій редакції   
    -695- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Перед словом "здійснюються" додати слова: "за рахунок субвенції у розмірі 561600 тис.грн.".  
Відхилено    
    -696- Борисов В.Д.
Викласти статтю 59 в наступній редакції: "Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ("Відомості Верховної Ради України", 1999 рік, №11, ст.79) здійснюються за відповідною програмою.  
Відхилено    
    -697- Статтю 59 після слів "затвердженою Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Верховною Радою України".  Відхилено    
373. Стаття 60. Установити, що у 2007 році:   -698- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Статтю 60 залишити у редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".  
Враховано в іншій редакції   
    -699- Ключковський Ю.Б.
Статтю 60 вилучити.  
Відхилено    
    -700- У редакції статті 60 термін "рівень забезпечення прожиткового мінімуму" вилучити та замінити на "прожитковий мінімум"  Відхилено    
374. рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2002 р., № 50, ст. 367; 2004 р., № 5, ст. 25) та Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) встановлюється для працездатних осіб у сумі 121 гривня, непрацездатних осіб (170, 5 гривні, інвалідів ( 181, 5 гривні;   -701- В абзаці другому статті 60 після слів "та інвалідам" додати слова в дужках: " (крім державної соціальної допомоги на догляд за інвалідами, зазначеними у пункті 5 статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", для призначення якої застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність)"  Відхилено    
    -702- Денісова Л.Л.
Козаков І.В.
У частині другій статті 60 вилучити слова "рівень забезпечення прожиткового мінімуму".  
Відхилено    
    -703- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Сушкевич В.М.
Абзац 2 статті 60 вилучити.  
Відхилено    
375. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.   -704- Сушкевич В.М.
У абзаці третьому частини першої статті 60 слово "рівня" вилучити  
Відхилено    
    -705- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
В абзаці 3 статті 60 вилучити слово "рівня забезпечення".  
Відхилено    
376. Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Законів України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) та „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71) здійснюються за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у таких розмірах:   -706- Баранівський О.П.
Порядок та розмір надання допомоги при народжені дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку залишити таким, який діє у 2006 році.  
Враховано в іншій редакції   
377. допомога при народженні дитини ( у розмірі 8500 гривень за умови, якщо сукупний дохід сім'ї, у складі якої на утриманні знаходяться до двох непрацездатних осіб, не перевищує 5000 гривень, до трьох непрацездатних осіб - 6000 гривень, чотирьох і більше непрацездатних осіб - 7000 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -707- Жебрівський П.І.
Денісова Л.Л.
Кріль І.І.
Королевська Н.Ю.
Радковський О.В.
Портнов А.В.
Шепелев О.О.
Хара В.Г.
Козаков І.В.
Із п'ятої частини статті 60 виключити слова "за умови, якщо сукупний дохід сім'ї, у складі якої на утриманні знаходяться до двох непрацездатних осіб, не перевищує 5000 гривень, до трьох непрацездатних осіб 6000 гривень, чотирьох і більше непрацездатних осіб 7000 гривень".  
Враховано    
    -708- Семинога А.І.
Доцільно виключити дискримінаційні норми статті 60, які обмежують обсяги надання допомоги при народженні дитини певним категоріям осіб в залежності від рівня їхнього доходу.  
Враховано    
    -709- Заплатинський В.М.
Кириленко В.А.
Кирильчук Є.І.
Абзац п'ятий статті 60 викласти в такій редакції: "допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами".  
Враховано в іншій редакції   
    -710- Ключковський Ю.Б.
Виключити абзац другий частини другої статті 60.  
Відхилено    
    -711- Королевська Н.Ю.
Кабінету Міністрів України надати інформацію про розмір коштів, які планувалося зекономити виходячи із норми абзацу п'ятого статті 60 законопроекту, з метою визначення джерел покриття видатків від скасування цієї норми.  
Відхилено    
378. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ( у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -712- Кириленко В.А.
Кирильчук Є.І.
Абзац п'ятий викласти у такій редакції: "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ( у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб."  
Враховано частково    
    -713- Козаков І.В.
Абзац третій частини другої статті 60 вилучити  
Відхилено    
379. При визначенні права на отримання передбачених законодавством окремих видів державної допомоги, розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу сім'ї, враховуються матеріальний стан сім'ї та грошовий еквівалент наданих пільг, компенсацій і гарантій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -714- Сушкевич В.М.
Кріль І.І.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Кирильчук Є.І.
Денісова Л.Л.
Кириленко В.А.
Частину третю статті 60 вилучити  
Відхилено    
380. У разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї з урахуванням матеріального стану та грошового еквіваленту отриманих пільг, компенсацій та гарантій за попередні шість місяців становить понад 5000 гривень на сім'ю, така сім'я не має права на отримання будь-якого виду державної допомоги (крім допомоги при народженні дитини).   -715- Кріль І.І.
Сушкевич В.М.
Бірюк Л.В.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Хара В.Г.
Кириленко В.А.
Кирильчук Є.І.
Кириленко І.Г.
Олійник С.В.
Абзац 8 статті 60 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -716- Портнов А.В.
Шепелев О.О.
В останній частині статті 60 цифри "5000" замінити цифрами "20000".  
Відхилено    
    -717- Козаков І.В.
Бірюк Л.В.
Статтю 60 доповнити частиною такого змісту: "Пенсійний фонд України за рахунок коштів державного бюджету виплачує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різницю між розміром державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та пенсією (соціальною пенсією)"  
Відхилено    
381. Стаття 61. Установити, що у 2007 році нарахування передбаченої законодавством компенсаційної виплати (або одноразової грошової допомоги) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу під час виконання ними службових обов'язків здійснюється у розмірі десятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку вони займали, а у разі каліцтва чи інвалідності, отриманих військовослужбовцем, особою рядового і начальницького складу в період проходження служби, залежно від ступеня втрати працездатності - у розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.   -718- Статтю 61 викласти в такій редакції: "Установити, що у 2007 році нарахування передбаченої законодавством компенсаційної виплати (або одноразової грошової допомоги) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу під час виконання ними службових обов'язків або при проходженні військової служби, здійснюється у розмірі десятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку вони займали, а у разі поранення, контузії, травми або захворювання, отриманих військовослужбовцем, особою рядового і начальницького складу під час виконання ними службових обов'язків або в період проходження служби, залежно від ступеня втрати працездатності - у розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Нарахування передбаченої законодавством компенсаційної виплати (або одноразової грошової допомоги) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця строкової служби, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на збори, здійснюється у розмірі десятирічного грошового забезпечення за посадою військовослужбовця за контрактом І тарифного розряду, а у разі поранення, контузії, травми або захворювання, отриманих військовослужбовцем строкової служби, військовозобов'язаним та резервістом, призваним на збори залежно від ступеня втрати працездатності - у розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення за посадою військовослужбовця за контрактом І тарифного розряду в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Зазначені виплати здійснюються установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок коштів, передбачених цими установами (організаціями, підприємствами) у кошторисах або фінансових планах. Нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), військовозобов'язаних та резервістів, призваних на збори, осіб рядового і начальницького складу у 2007 році не здійснюється."  Враховано частково Доручення КМУ   
    -719- Петрук М.М.
Кожем'якін А.А.
Шкіль А.В.
Ключковський Ю.Б.
Журавко О.В.
Забзалюк Р.О.
Забарський В.В.
Сідельник І.І.
Потімков С.Ю.
Заплатинський В.М.
Прокопенко В.Є.
Давимука С.А.
Статтю 61 вилучити  
Відхилено    
    -720- Суслов Є.І.
Перенести статтю 61 до розділу, що стосується фінансування видатків з державного бюджету чи в прикінцеві положення  
Відхилено    
382. Нарахування передбаченої законодавством компенсаційної виплати (або одноразової грошової допомоги) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця строкової служби, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на збори, здійснюється у розмірі десятирічного грошового забезпечення за посадою військовослужбовця за контрактом І тарифного розряду, а у разі каліцтва чи інвалідності, отриманих військовослужбовцем строкової служби, військовозобов'язаним та резервістом, призваним на збори в період проходження служби залежно від ступеня втрати працездатності - у розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення за посадою військовослужбовця за контрактом І тарифного розряду в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.       
383. Зазначені виплати здійснюються установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок коштів, передбачених цими установами (організаціями, підприємствами) у кошторисах або фінансових планах.       
384. Нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), військовозобов'язаних та резервістів, призваних на збори, осіб рядового і начальницького складу, а також компенсаційної виплати цим особам у разі поранення, контузії, травми або захворювання, одержаних у період проходження служби у 2007 році не здійснюється.   -721- Бульба С.С.
Вилучити частину 4 статті 61.  
Відхилено    
385. Стаття 62. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, пов'язані із виплатою пенсій, ( в межах його фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.   -722- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Вилучити слова: "у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв".  
Відхилено    
    -723- Суслов Є.І.
Стаття 62. В кінці 3 частини після слів „Кабінетом Міністрів України" додати „за рахунок субвенції з державного бюджету"  
Відхилено    
386. Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надає середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку № 6 до цього Закону. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2007 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.   -724- Сташевський С.Т.
Поляченко В.А.
Чорноволенко О.В.
Доповнити частину другу статті 62: "Зобов'язати Міністерство фінансів України" і далі по тексту.  
Враховано в іншій редакції   
387. Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -725- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Після слів "Кабінетом Міністрів України" додати слова "за рахунок субвенцій з державного бюджету".  
Відхилено    
388. Стаття 63. Установити, що за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рік, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 32, ст. 172; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267), ( із розрахунку вартості 3, 1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство в рік. Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.   -726- Одарченко Ю.В.
Пропоную передбачити відшкодування витрат на надання населенню пільг та субсидій на оплату твердого палива та скрапленого газу в межах обсягу відповідної субвенції передбаченої області.  
Враховано в іншій редакції   
    -727- У статті 63 після слів "згідно зі статтею 48 Гірничого закону України із розрахунку вартості" цифру "3, 1" замінити на цифру "5, 9" і далі за текстом.  Відхилено    
    -728- Суслов Є.І.
Стаття 63. Перенести статтю в розділ, що стосується видатків державного бюджету, (у зв'язку з передачею фінансування програми з державного бюджету)  
Відхилено    
389. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право:       
390. встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;       
391. надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою.   -729- Бондарчук І.М.
Абзац 2 частини 2 статті 63 викласти у редакції: „надавати пільги на житлові субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою".  
Враховано частково    
    -730- Бондарчук І.М.
В абзаці 3 частини 2 статті 63 слова: "пільги на" виключити  
Відхилено    
392. Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених на зазначену мету.   -731- Вилучити слово „пільги".  Відхилено    
393. Стаття 64. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2007 році є:   -732- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
"Кабінету Міністрів України до другого читання передбачити у статті 64 та додатку 7 субвенцію на втрати доходів місцевих бюджетів від надання пільг по платі за землю в розрізі обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів".  
Враховано частково Доручення КМУ   
394. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:   -733- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Викласти в редакції: "1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які враховують: "  
Відхилено    
395. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;   -734- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Викласти в редакції: "кошти відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності, в тому числі: до Київського та Севастопольського міських бюджетів - 100 відсотків, для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення - 75 відсотків, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів - 25 відсотків, районних бюджетів - 15 відсотків та для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення - 60 відсотків; "  
Відхилено    
396. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, 5 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків ( до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);   -735- Кабінету Міністрів України розглянути можливість збільшення до 30 відсотків нормативу відрахувань до місцевих бюджетів коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації;  Враховано Доручення КМУ   
    -736- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Викласти в редакції: "90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єктів, які підлягають приватизації, 5 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим), у тому числі: до Київського та Севастопольського міських бюджетів - 90 відсотків, бюджетів міст обласного значення - 65 відсотків, обласних бюджетів - 25 відсотків, районних бюджетів - 15 відсотків та для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення - 50 відсотків; 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності), в тому числі: до Київського та Севастопольського міських бюджетів - 100 відсотків міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення - 75 відсотків, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів - 25 відсотків, районних бюджетів - 15 відсотків та для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення - 60 відсотків; "  
Відхилено    
    -737- У абзаці третьому пункту 1 статті 64 слова у дужках " (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, 5 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків (до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків (до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим)" -виключити.  Відхилено    
    -738- Вилучити слова: "а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків ?до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків ?до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим ".  Відхилено    
    -739- Чорноволенко О.В.
На початку абзацу 3 цифру "90 відсотків" замінити на 100 відсотків.  
Відхилено    
    -740- Черноморов О.М.
Карпачова Н.І.
Виключити з абзацу другого пункту 1 статті 64 слова: "а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим  
Відхилено    
397. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;       
398. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;       
399. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;       
400. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;       
401. субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;       
402. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків ( до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст ( обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків ( до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території.   -741- Баранівський О.П.
Пункт 2 статті 64 викласти у наступній редакції: "2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів 35 відсотків - до бюджету м. Сімферополя і бюджету міст обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 35 відсотків до бюджетів районів Автономної Республіки Крим та областей пропорційно протяжності доріг районного значення; 30 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків ( до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території." Далі за текстом.  
Відхилено    
403. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у розмірі 70 відсотків до доходів Київського міського бюджету та 30 відсотків до доходів обласного бюджету Київської області;   -742- Викласти у такій редакції: "Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у розмірі 100 відсотків до доходів Київського міського бюджету".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -743- Сташевський С.Т.
Поляченко В.А.
Чорноволенко О.В.
Абзац другий п.2 статті 64 проекту Закону України викласти в такій редакції: "Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у розмірі 100 відсотків до доходів Київського міського бюджету".  
Враховано частково Доручення КМУ   
404. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);       
405. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;       
406. 5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) ( 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим ( 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських ( 35 відсотків;   -744- Кабінету Міністрів України розглянути можливість збільшення до 50 відсотків нормативу відрахувань до місцевих бюджетів збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. При цьому, не скорочувати видатки проекту державного бюджету, які статтею 44 проекту Закону передбачено здійснювати за рахунок такого джерела.  Враховано Доручення КМУ   
    -745- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Викласти в редакції: " "5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) 20 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим 50 відсотків, Київського та Севастопольського міських 70 відсотків; "  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -746- Кріль І.І.
Пункт 5 статті 64 викласти у такій редакції: "5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських 35 відсотків та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -747- Журавко О.В.
Цифру "35" замінити на цифру "70".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -748- Артеменко Ю.А.
Викласти в наступній редакції: 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -749- Левцун В.І.
Слова: "35 відсотків збору" замінити на слова "50 відсотків збору" та слова: "10 відсотків" замінити на слова "25 відсотків".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -750- Бичков С.А.
Викласти у такій редакції: "5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) 20 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим 50 відсотків, Київського та Севастопольського міських 70 відсотків; "  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -751- Пункт 5 статті 64 викласти у такій редакції: "5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) -10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим - 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських - 35 відсотків, у повній мірі грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності; ".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -752- Круглов М.П.
Чмирь С.М.
Оплачко В.М.
Викласти пункт 5 статті 64 у редакції: "30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності до місцевих бюджетів (сільських, селищних, міських), 35 відсотків до обласних та республіканського Автономної Республіки Крим, Київського та Севастопольського міських - 65 відсотків"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -753- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Замінити показники "35" на "75", а показник "10" на "50"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -754- Кальцев С.Ф.
Збільшити відрахування до місцевих бюджетів збору за забруднення навколишнього природного середовища до 90% (70% - міський, 20% - обласний).  
Враховано частково Доручення КМУ   
407. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;       
408. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;       
409. 8) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;       
410. 9) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;       
411. 10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;       
412. 11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;       
413. 12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів;   -755- Субвенцію визначену п.12 розділити на дві окремі субвенції і викласти в наступній редакції: "12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії; 12-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських;"  Враховано    
    -756- Доручити Кабінету Міністрів України визначити обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії; на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, та у додатку №7 здійснити їх розподіл між місцевими бюджетами, а також надати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету критерії здійсненого розподілу.  Враховано Доручення КМУ   
    -757- Одарченко Ю.В.
Виписати основні засади розподілу за об'єктами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  
Враховано в іншій редакції   
    -758- Глусь С.К.
Парубок О.Н.
Лук'янчук Р.В.
Передбачити видатки у сумі 400.000,0 тис.грн на проведення газифікації в сільській місцевості.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -759- Зозуля Р.П.
Викласти в такій редакції: "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів, у першу чергу для завершення пускових об'єктів, та газифікацію населених пунктів, насамперед сільських".  
Враховано в іншій редакції   
    -760- Одарченко Ю.В.
Передбачити Херсонській області обсяг субвенції на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію нселенних пунктів, у першу чергу сільських, у сумі 16, 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -761- Прокопович Н.В.
Виділити Херсонській області цільову субвенцію на будівництво газопроводів - та газифікацію населенних пунктів з державного бюджету в сумі 16, 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -762- Александровська А.О.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачити кошти на проведення газифікації населених пунктів Валківського району Харківської області у сумі 1.011, 1 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -763- Жебрівський П.І.
Виконання заходів по енергозбереженню в загальноосвітніх школах Любарського району Житомирської області (с. Гізівщина, с. Привітів, с. Коваленки, с. Горопаї) загальною вартістю 500 тис.грн., та в дошкільних закладах с. Привітів, с. Коростки загальною вартістю 230 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -764- Жебрівський П.І.
У зв'язку із необхідністю закінчення будівництва ряду газопроводів у Житомирській області необхідно передбачити фінансування наступних об'єктів. Баранівський район - будівництво підвідного газопроводу високого тиску до с. Дубрівка 4000 тис.грн. Бердичівський район-будівництво підвідних газопроводів - 5 170 тис.грн., (у тому числі: Підвідні газопроводи до сіл, в яких будівництво вуличних газопроводів завершується - Райки-Швайківка-Слободище - 845 тис.грн.; Райки-Мирославка 1000 тис.грн.; Завершення підвідного газопроводу Галчин-Никонівка 600 тис.грн.; Підвідні газопроводи Озадівка-Гардишівка 1675 тис.грн., Райгородок-Лемеші 80 тис.грн., Половецьке-Хмельове 100 тис.грн., Мирославка-Малосілка 450 тис.грн., Швайківка-Катеринівка - 420 тис.грн.) Любарський район - завершення газифікації району шляхом будівництва підвідних газопроводів до сіл Авратин, Криївка, Пединки, Гриніві, Семенівна 1000 тис.грн.; погашення заборгованості за виконані роботи по будівництву підвідного газопроводу до с. Гізивщина- 170 тис.грн. Малинський район - завершення будівництва газопроводу до селища Чоповичі необхідне виділення коштів в сумі 4900 тис. грн Коростенський район - завершення будівництва підвідного газопроводу до с. Михайлівна 315,5 тис.грн.; підвідні газопроводи до с. Горщик 600 тис.грн.; до с. Ушомир 500 тис.грн.; до с. Каленське 300 тис.грн. Ружинський район - підвідний газопровід до с. Княжики - 500 тис.грн., до с. Огіївна 340 тис.грн., до с. Городок 450 тис.грн., до с. Трубіївка 170 тис.грн., до с. Березянка-Чехова 620 тис.грн., до с. Кордонівка 150 тис.грн., до с. Черемуха 250 тис.грн., до с. Зелене- 100 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -765- Чорноволенко О.В.
Передбачити обласному бюджету Івано-Франківської області субвенцію на будівництво газопроводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських та гірських у сумі 22, 3 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -766- Логвиненко О.С.
Передбачити цільові субвенції Харківській області на заходи з енергозбереження, у т.ч. оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів в сумі 43,5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -767- Борщевський В.В.
Передбачити обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам Дніпропетровської на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів - потреба 153,3 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -768- Карпук В.Г.
Передбачити Волинській області для газифікації сіл Любомльського району кошти у сумі 11 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -769- Келестин В.В.
Передбачити субвенцію Рогатинському району Івано-Франківської області на газифікацію на суму 970 тис.грн: підвідні газопроводи с. Вишнів - 431 тис.грн., с.Журавеньки - 141 тис.грн., с.Виспа 268 тис.грн., с.Воронів 70 тис.грн. та газифікація с.Чернів 60 тис.грн. Передбачити кошти на розрахунки за виконані роботи: газифікація сіл Липівка і Підгороддя в розмірі 89 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -770- Радзієвський О.В.
Передбачити виділення коштів Львівській області на фінансування пілотного проекту енергозберігаючих технологій в сумі 100, 0 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -771- Шкіль А.В.
Радзієвський О.В.
В'язівський В.М.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Додатково передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на: заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів у сумі 61100, 0 тис.грн.;  
Враховано в іншій редакції   
    -772- Шкіль А.В.
Передбачити субвенцію міському бюджету Львова на заходи з енергозбереження, у т.ч. оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії - 30, 0 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -773- Пеклушенко О.М.
Передбачити кошти Запорізької області на газифікацію районів у сумі 12.100 тис.грн, у т.ч.: Вільнянському району - 2198 тис.грн.; Запорізьскому району - 152,8 тис.грн.; Ново-Миколаївському - 2450 тис.грн.; Оріхівському району - 3000 тис.грн.; Пологівському району - 4300 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -774- Тихонов В.М.
Передбачити субвенцію міському бюджету м.Краснодона Луганської області на будівництво газопроводів у сумі 2, 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -775- Малиновський О.П.
Передбачити обласному бюджету Черкаської області субвенції: на проведення газифікації населених пунктів у сумі 30 млн.грн.; на виконання програми енергозбереження Черкаської області у сумі 20 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -776- Круглов М.П.
Чмирь С.М.
Оплачко В.М.
Передбачити субвенцію обласному бюджету Миколаївської області на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських у сумі 41, 1 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -777- Пашинський С.В.
Виділити кошти на газифікацію Коростенського р-ну Житомирської області за такими об'єктами: завершення будівництва підвідного газопроводу до с. Михайлівна - 315,5 тис.грн.; підвідний газопровід до с. Горщик - 600 тис.грн.; підвідний газопровід до с.Ушомир - 500 тис.грн.; підвідний газопровід с.Каленське - 300 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -778- Сас С.В.
Передбачити кошти на завершення робіт з газифікації Капітанівської дільничної лікарні Новомиргородського району Кіровоградської області у сумі 110 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -779- Римарук О.І.
Передбачити виділення коштів на газифікацію Богуславського району Київської області у сумі 3, 650 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -780- Чукмасов С.О.
Передбачити кошти Ямпільському р-ну Вінницької області для фінансування будівництва газовідводу високого тиску "Сорока-Ямпіль" в розмірі 8, 2 млн.грн. в рамках проекту транскордонного співробітництва.  
Враховано в іншій редакції   
    -781- Одайник М.М.
Передбачити кошти у сумі 400 тис.грн. на будівництво газопроводу-відводу в с. Винокурня та с. Рахни-Лісові Шаргородського р-ну Вінницької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -782- Матвієнко А.С.
Передбачити кошти у сумі 10 млн.грн. на фінансування завершення будівництва першої черги газовідводу Тростянець-Бирлівка-Вербка Бершадського району Вінницької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -783- Вітенко О.А.
Під час уточнення субвенції по регіонах на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів, встановити, що для обласного бюджету Вінницької області сума складає 30000 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -784- Зейналов Е.Д.
Включити в план державних капітальних вкладень такий об'єкт по Олександрійському району Кіровоградської області: газопровід "Мошорине-Нова Прага-Головка" - 3000 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -785- Гуменюк О.І.
Внести до перелік об"єктів, що фінансуються з державного бюджету за рахунок субвенцій місцевим бюджетам Тернопільської області: Зборівський район: завершення будівництва підвідного газопроводу с.Оліїв-Білокриниця-Тростянець - 140 тис.грн.; завершення будівництва підвідного газопроводу с.Заруддя-Вірлів-Храбузна-Плісняни-Славна - 310 тис.грн.; будівництво підвідного газопроводу с.Кальне-Розгадів - 240 тис.грн. Лановецький район завершення будівництва підвідного газопроводу с.Вишгородок-Верещаки - 354 тис.грн.; завершення будівництва (підсилення) другої черги підвідного газопроводу високого тиску с. Борсуки-Снігурівка - 180 тис.грн. Шумський район: будівництво підвідного газопроводу до с. Матвіївні - 450 тис.грн..  
Враховано в іншій редакції   
    -786- Шустік О.Ю.
Онопенко В.В.
Пропозиції щодо об'єктів Львівської області для їх включення до переліку об'єктів: Газифікація с. Тадані Кам"яно-Бузького р-ну - 800 тис.грн.; Газифікація с. Блажів Самбірського р-ну - 4300 тис.грн.; Газифікація с. Кружики Самбірського р-ну - 276, 9 тис.грн.; Газифікація с. Круковець Самбірського р-ну - 234, 3 тис.грн.; Газифікація с. Орховичі Самбірського р-ну - 300 тис.грн.; Газифікація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Мала Білина Самбірського р-ну - 4300 тис.грн.; Газифікація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Містковичі Самбірського р-ну - 4300 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -787- Сас С.В.
Передбачити кошти на будівництво газопроводу-відводу "Новомиргород-Каніж" до с. Констянтинівка у Кіровоградській обл. у сумі 600 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -788- Одайник М.М.
Врахувати пропозицію щодо розподілу коштів Вінницькій області на: добудову газопроводу до с. Яланець Томашпільского р-ну - 4000 тис.грн.; газопровід Тиврів-утиски Тиврівського р-ну - 200 тис.грн.; газифікація Сутинської міської лікарні Тиврівського р-ну - 100 тис.грн.; газопровід ГРС-Красне-Стояни, Мала та Велика Вулига, Рогізне та інші населені пункти - 3000 тис.грн. добудову газопроводу Могилів-Подільський - Бронниця-Яруга - 1300 тис.грн.; магістральний газопровід Могилів-Подільський - Немія-Серебрія - 500 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -789- Сокирко М.В.
Передбачити кошти вінницькій області на: будівництво підводних газопроводів до 12 сіл Крижопільського р-ну Вінницької області, включаючи районний центр смт.Крижопіль - 10 млн.грн.; будівництво газопроводу "Тростянець=-Бирлівка-Вербка" Чечельницького р-ну Вінницької області - 20 млн.грн.; будівництво у Ямпільському районі газовідводу Ямпіль-Сорока республіка Молдова - 6 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -790- Артеменко Ю.А.
Кальцев С.Ф.
Виділити на будівництво газопроводів-відводів в Запорізькій області 64, 4 млн.грн. (стан газифікації лише 13%).  
Враховано в іншій редакції   
    -791- Ляшко О.В.
Розподілити субвенцію на заходи з енергозбереження та будівництво газопроводів та виділити Чернігівському обласному бюджету не менше 30 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -792- Зейналов Е.Д.
Передбачити кошти за рахунок відповідної субвенції на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів Кіровоградської області (в першу чергу сільських) у сумі 40, 9 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -793- Александровська А.О.
Виділити кошти на проведення газифікації населених пунктів Нововодолазького району Харківської області, всього 479,36 тис.грн.: в т.ч.: с. Низівка, Сосонівська сільрада (3,6 км) -386, 96 тис.грн..; с.Просяне (вул.. Чапаєва), Просянська сільрада (0,5 км) -22, 4 тис.грн.; с. Бахметівка, Староводолазька сільрада (1,0 км) -70 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -794- Александровська А.О.
Виділити кошти на проведення газифікації селища Білий Колодязь Вовчанського району Харківської області (газопровід високого тиску) -4000, 0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -795- Александровська А.О.
Виділити кошти на проведення газифікації населених пунктів Лозівського р-ну Харківської області, всього - 3534, 69 тис.грн., в т.ч.: с. Копані, Миколаївська сільрада (нове будівництво, 5, 7 км газопроводу в/т, - 900 тис.грн.; с. Нова Іванівка, Новоіванівська сільрада (нове будівництво, 8, 8 км газопроводу в/т, 0, 916 км. С/т, ГРП-Б) -2108,27 тис.грн.; с. Мальцівське, Новоіванівська сільрада (нове будівництво, 2, 0 км газопроводу в/т, ГРП-Б) -369,38 тис.грн.; с. Долгове, Катеринівська сільрада (завершення будівництва, 3,4 км газопроводу в/т, ГРП) -50, 0 тис.грн.; с. Червоний Кут, Перемозька сільрада (нове будівництво, 0, 8 газопроводу в/т, ГРУ-Ш) -107,04 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -796- Александровська А.О.
Виділити кошти на проведення газифікації населених пунктів Компаніївського району Кіровоградської області, всього - 2600 тис.грн., в т.ч. будівництво газопроводу в/тиску Компанївка-Полтавка 12 км - 1500 тис.грн.; будівництво газопроводу високого тиску Софіївка-Водяне 5,5 км. -1100 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -797- Александровська А.О.
Виділити кошти на проведення газифікації населених пунктів Ставищанського району Київської області, всього - 2300, 0 тис.грн., в т.ч.: добудову газопідводу до с. Розумниця - 700, 0 тис.грн.; газифікацію с. Розумниця - 1500, 0 тис.грн.; на завершення газифікації с. Бесідка (вул.Польова) -100, 0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -798- Александровська А.О.
Виділити кошти на цільову субвенцію Харківській області на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії - 15, 9 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -799- Антіпов О.М.
Єхануров Ю.І.
Жебрівський П.І.
Каракай Ю.В.
Кондратьєва Т.В.
Кравченко М.В.
Лук'янчук Р.В.
Марущенко В.С.
Оніщук М.В.
Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Якименко М.Є.
Передбачити субвенції обласному бюджету Житомирської області на: газифікацію населених пунктів, розташованих на радіоактивно забруднених територіях у сумі 15,1 млн.грн.; будівництво резервного плеча газопостачання міста Житомира у сумі 131 млн.грн.;  
Враховано в іншій редакції   
    -800- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
передбачити субвенцію міському бюджету м.Бердичева Житомирської області на завершення робіт по відновленню газових мереж у сумі 1, 4 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -801- Сільченко В.А.
Виділити кошти у обсязі 4, 5 млн.грн. на газифікацію села Кашперівка Тетіївського району Київської області.  
Враховано в іншій редакції   
    -802- Абдуллін О.Р.
У розподілі видатків на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, насамперед сільських, передбачити кошти для Рівненської області: - Дубровицький район - продовження газифікації м.Дубровиця та району - у сумі 5000 тис.грн., - Зарічненський район - продовження будівництва магістрального газопроводу - відгалуження Дубровиця-Зарічне - у сумі 13000 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -803- Жебрівський П.І.
Передбачити бюджету Сарненського району Рівненської області субвенцію у сумі 10 млн.грн. на завершення газифікації району  
Враховано в іншій редакції   
    -804- Данілін М.О.
Передбачити 2.000 тис.грн. - на прокладення газових мереж та газифікацію сіл Вишенька, Слобода Кустовецька та фельдшерсько-акушерського пункту села Рибчинці у Хмільницькому районі Вінницької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -805- Калетнік Г.М.
Передбачити на газифікацію населених пунктів Ямпільського району Вінницької області у сумі 30000 тис.грн..  
Враховано в іншій редакції   
    -806- Мармазов Є.В.
Передбачити субвенцію Олександрійському району Кіровоградської області у ромірі 3, 2 млн.грн. для завершення будівництва газопроводу "Мошорино-Нова Прага".  
Враховано в іншій редакції   
    -807- Гірник Є.О.
Передбачити субвенцію на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів у сумі 22, 3 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -808- Бевзенко В.Ф.
Передбачити будівництво газопроводів в наступних населених пунктах Волноваського району Донецької області: -с.Дмитрівна - у сумі 2 млн.грн.; -населені пункти Благодатинської селищної ради - у сумі 2 млн.грн  
Враховано в іншій редакції   
    -809- Сокирко М.В.
Передбачити кошти на фінансування важливих соціальних об'єктів в Крижопільському, Чечельницькому, Ямпільських районах Вінницької області. По Крижопільському району: 1.Реконструкція Томашпільської ГРС- 4 млн. грн.; Буд-тво підводних газоводів до 12 сіл району, включаючи районний центр смт.Крижопіль- 10 млн. грн По Чечельницькому району: Буд-тво газопроводу "Тростянець-Бирлівка-Вербка" 20 млн. грн.; По Ямпільському району: Буд-тво газовідводу Ямпіль - Сорока республіка Молдова - 6 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -810- Іванов В.М.
Передбачити кошти обласному бюджету Луганської області на забезпечення облаштування житлових будинків та бюджетних організацій приладами обліку споживання води, газу, теплової й електричної енергії у сумі 29.060 млн. грн. (підстава - Програма реформування розвитку житлово-комунального господарства Луганської області на 2006-2010 роки яка затверджена розпорядженням Луганської облдержадміністрації від 11.04.2006р. №349)  
Враховано в іншій редакції   
    -811- Гуменюк І.М.
Передбачити фінансування за рахунок субвенції з Державного бюджету України газифікацію населених пунктів Лутугинського району Луганської області (разом на суму 6320,0 тис. гри.): Підвідний газопровід до с. В. Тарасівка; І черга будівництва (6,0 км) -1825,0 тис.грн.; Підвідний газопровід до с. Іллірія, І черга будівництва (5,0 км)-1170,0 тис.грн.; Підвідний газопровів до с.Оріхівки І черга будівництва (9,0 км) -1925 тис.грн.; Підвідний газопровід до с. Юр'ївка, І черга будівництва (5,0 км) 765,0 тис.грн.; Підвідний газопровід до с. Паліївка, І черга будівництва (5,0 км) 635,0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -812- Гуменюк І.М.
Передбачити фінансування за рахунок субвенції з Державного бюджету України газифікацію населених пунктів м. Краснодон Луганської області: м. Краснодон, смт Краснодон, смт Урало-Кавказ, смт Ізварино - 5000, 0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -813- Яворівський В.О.
Виділити 150 тис.грн. на прокладення газопроводу до с.Савчине Крижопільського району Вінницької області.  
Враховано в іншій редакції   
    -814- Стретович В.М.
Виділити кошти у сумі 1,6 млн.грн. бюджету м.Бахмач Чернігівської області на будівництво підводного газопроводу до північної частини м.Бахмач та с.Халимоново.  
Враховано в іншій редакції   
    -815- Кунченко О.П.
Виділити кошти Вінницькій області: у сумі 4900 тис.грн. -на будівництво газопроводу високого тиску від села Троща до села Вахнівка; на завершення газифікації: села Попівка - 55 тис.грн., села Струтинка - 240 тис.грн., . села Ульянівка - 60 тис.грн, села Ясенки -250 тис.грн..  
Враховано в іншій редакції   
    -816- Шевчук С.В.
Виділити кошти у сумі 34,8 млн.грн. на газифікацію Любомльського і Шацького районів (підведення газопроводу до м.Любомль).  
Враховано в іншій редакції   
    -817- Поживанов М.О.
Передбачити кошти на газифікацію села Бабах-Тарама Урзуфської сільської ради Першотравневого району Донецької області у сумі 680,0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
414. 13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності;   -818- Александровська А.О.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачити кошти на проведення капітальних ремонтів та будівництво доріг у Валківському районі Харківської області у сумі 10.857 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -819- Гірник Є.О.
Передбачити субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сумі 18 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -820- Жебрівський П.І.
Передбачити фінансування за рахунок державного бюджету наступних об'єктів у Житомирській області: місто Житомир - на ремонт доріг (шляхоремонтні роботи) 49, 3 млн. грн та на проектну документацію з реконструкції мосту 9 млн. грн. Любарський район - капітальний ремонт дорожного покриття в смт. Любар по вул. Леніна - 800 тис.грн. Романівський район - завершення реконструкції дороги "Романів - Романівка" - 2563 тис.грн.; ремонт окремих ділянок доріг Романів - Монастирок, Романів - Вільха, . Романів - Мала Козара загальною довжиною 6,2 км.- 800 тис.грн.; під'їзні шляхи до населених пунктів загальною довжиною68 км.- 32 тис.грн. Ружинський район - автошлях Ружин-Княжики - 2100 тис.грн.; автошлях Ружин-Верхівня - 500 тис.грн.; під'їзний автошлях до с. Вербівка - 600 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -821- Чорноволенко О.В.
Збільшити обласному бюджету Івано-Франківської області обсяг субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності (в області знаходиться найбільша кількість мостів місцевого значення і гірських доріг) на 18, 0 млн.грн.;  
Враховано в іншій редакції   
    -822- Логвиненко О.С.
Передбачити Харківській області кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сумі 130, 0 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -823- Горбатюк А.О.
Передбачити для Волинської області субвенцію на ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сумі 24798, 0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -824- Келестин В.В.
Передбачити кошти для м. Рогатин Івано-Франківської області на завершення будівництва об'їздної дороги "Вербилівці-Кутці" у сумі 4,5 млн.грн., для будівництва об'їздної дороги "Кутці-Перенівка" -14 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -825- Передбачити кошти Шосткінській міській раді Сумської області у сумі 2, 1 млн.грн. на будівництво мосту між Локотським та Куйбишевським мікрорайонами на річці Шостка.  Враховано в іншій редакції   
    -826- Шкіль А.В.
Передбачити субвенцію міському бюджету Львова на реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності - 120, 0 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -827- Радзієвський О.В.
В'язівський В.М.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності в сумі 30000 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -828- Пеклушенко О.М.
Передбачити кошти на будівництво та ремонт доріг Вільнянському району Запорізької області у сумі 2110 тис.грн..  
Враховано в іншій редакції   
    -829- Кінах А.К.
Передбачити субвенцію Путильському районному бюджету Чернівецької області на будівництво дороги Путила-Селятин у сумі 20 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -830- Шаманов В.В.
Передбачити субвенцію Слов"яносербському районному бюджету Луганської області на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сумі 2,4 млн.грн. для фінансування об"єктів: відрізок дороги Фрунзе- Красний Луч - 1 млн.грн.; відрізок дороги Луганськ-Сватове (Кримське) -1,4 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -831- Круглов М.П.
Чмирь С.М.
Оплачко В.М.
Збільшити обласному бюджету Миколаївської області обсяг субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності та проведення інвентаризації та паспортизації доріг у сумі 7 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -832- Довгий С.О.
Виділити цільову субвенцію Укравтодору у сумі 2960 тис.грн.. на ремонт дороги по вул.. Шевченка у м. Яготині Київської області протяжністю 3,7 км, а також збільшити видатки бюджету м. Яготина Київської області на суму 2869,0 тис.грн. на ремонт доріг комунальної власності.  
Враховано в іншій редакції   
    -833- Єдін О.Й.
Передбачити кошти на реконструкція доріг з твердим покриттям - 1000, 0 тис.грн. у м. Олександрія Кіровоградської області:  
Враховано в іншій редакції   
    -834- Гуменюк О.І.
Передбачити кошти за такими об'єктами у Тернопільській області: Шумський район: ремонт автошляху та мосту на ділянці с.Людвиці-Соснівка - 500 тис.грн. Чортківський район: ремонт автошляху с. Нагірянка-Ст.Ягільниці - 600 тис.грн.; . ремонт автошляху с. Косів-Ромашівка - 600 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -835- Шустік О.Ю.
Онопенко В.В.
Пропозиції щодо об'єктів Львівської області для їх включення до переліку об'єктів: Капітальний ремонт дороги від с. Чишки Пустомитівського р-ну до м. Винники (1, 2 км) -500 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -836- Сокирко М.В.
Передбачити кошти на: реконструкцію і будівництво автомобільних доріг в Крижопільському р-ні - 5 млн.грн.; добудова дороги з твердим покриттям "Вінниця-Гайсин-Великомихайлівка" на відрізку "Чучельник-Ольгопіль" (2 км) -2 млн.грн.; будівництво сільської дороги з щебеневим покриттям в селі Тартак Чечельницького р-ну (1км) -600 тис.грн.;  
Враховано в іншій редакції   
    -837- Довгий С.О.
Врахувати видатки у сумі 310 тис.грн. на проведення завершальних робіт дороги по вул.Коцюбинського в с.Городище Менського району Чернігівської області.  
Враховано в іншій редакції   
    -838- Ляшко О.В.
Збільшити та виділити додатково не менше 25 млн.грн. субвенцію для Чернігівської області на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності  
Враховано в іншій редакції   
    -839- Александровська А.О.
Виділити кошти на будівництво та реконструкцію доріг в населених пунктах Нововодолазького району Харківської області, всього 5675,1 тис.грн., в т.ч. с. Новоселівка (вул.Партизанська) 200тис.грн., с.Просяне (вул.. Чапаєва) 525 тис.грн. с.Низівка (під"їзд до села) 450 тис.грн., с. Мелихівка (вул.Берестова) 160 тис.грн.; с.Мелихівка (вул. Річна) 50,30 тис.грн.; с.Рокитне (вул. Планова) 400 тис.грн.; с. Рокитне (вул. Леніна) 300 тис.грн.; с. Охоче (вул.Перемоги) 1440 тис.грн.; с. Ватутіне (вул.Молодіжна) 394,80 тис.грн.; сел.Нова Водолага (вул.Піонерська) 200 тис.грн.); сел. Нова Водолага (вул. Ворошилова) 100 тис.грн.; с.Палатки (вул.Шкільна) 495 тис.грн.; с. Караван (вул.Комсомольська) 960 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -840- Александровська А.О.
Виділити кошти на завершення будівництв та введення в дію Гурканівського містка через р.Вовча біля м. Вовчанськ Харківської області - 1700, 0 тис.грн..  
Враховано в іншій редакції   
    -841- Александровська А.О.
Виділити кошти на будівництво та ремонт комунальних доріг в м. Вовчанську Харківської області - 2128, 0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -842- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
передбачити субвенції міському бюджету м.Бердичева Житомирської області на: завершення будівництва об'їзної дороги у сумі 25 млн.грн; проведення реконструкції шляхопроводу по вул.. Леніна у сумі 3 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -843- Лопушанський А.Я.
Келестин В.В.
Сандлер Д.М.
Бахтеєва Т.Д.
Чорновіл Т.В.
Шкутяк З.В.
Клюєв С.П.
Григорович Л.С.
Мойсик В.Р.
Цушко В.П.
Личук В.І.
Зварич І.Т.
Князевич Р.П.
Мойсик В.Р.
Буряк С.В.
Об'єкти дорожнього господарства в Івано-Франківській області - 3200 тис.грн. Реконструкція пр. Л. Українки з модернізацією транспортних розв'язок та удосконаленням системи безпеки - 2500 тис.грн. Реконструкція дорожнього покриття вул.Євшана з удосконаленням системи безпеки руху - 1800 тис.грн. Реконструкція частини дороги Львів - Осмолода в межах м.Калуша (вул. Євшана - вул. Окружна) -6600 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -844- Цушко В.П.
Передбачити 29.800, 0 тис.грн. на будівництво об'їзної ділянки дороги на території Тарутинського району Одеської області.  
Враховано в іншій редакції   
    -845- Чорноволенко О.В.
Передбачити субвенцію Івано-Франківській області у розмірі 18000 тис.грн. із спеціального фонду Державного бюджету України на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг комунальної власності у 2007 році, м. Івано-Франківськ: Ремонт вул. Набережної- тис.грн. 2800; Ремонт вул. Максимовича- 3000 тис.грн.; Ремонт вул. Івасюка- 2700 тис.грн. Долинський район: с. Готів, ремонт під'їзду до Гошівського монастиря- 300тис.грн.; с. Новичка, ремонт вулиць-300 тис.грн.; Калуський район: м Калуш, ремонт вулиць- 1500 тис.грн.; Коломийський район: м Коломия, ремонт вулиць-1500 тис.грн.; Косівський район: м Косів, ремонт вулиць-1200 тси.грн., с.Старі Кути, ремонт вулиць -500 тис.грн; Рогатинський район: м Рогатин, ремонт вулиць- 600 тис.грн.; Рожнятівський район: м Рожнятів, ремонт вулиць-600 тис.грн.; Снятинський район: м Снятин, ремонт вулиць- 600 тис.грн., с.Стецева, - ремонт вулиць- 200 тис.грн; Тисменицький район: с.Ямниця, ремонт вулиць-600 тис.грн.; Тлумацький район: м.Тлумач, ремонт вулиць- 400 тис.грн., с.Олеша, ремонт вулиць -200 тис.грн.; Болехівська міська рада: м Болехів, ремонт вулиць- 600 тис.грн.; Яремчанська міська рада: м Яремча, ремонт вулиць -400 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -846- Данілін М.О.
Передбачити 2.272 тис.грн. -на проведення капітального ремонту дороги Тульчин - Скаржниці - Сільниця Хмільницького району Вінницької області протяжністю 8 км, що дасть можливість забезпечити якісне автомобільне сполучення населених пунктів з районним центром та підвіз дітей до школи.  
Враховано в іншій редакції   
    -847- Богуслаєв В.О.
Виділити субвенцію бюджету м.Волочиська (Волочиський район) Хмельницької області в сумі 1, 5 млн.грн. на ремонт доріг у місті.  
Враховано в іншій редакції   
    -848- Сокирко М.В.
Передбачити кошти на фінансування важливих соціальних об'єктів в Крижопільському, Чечельницькому, Ямпільських районах Вінницької області. По Крижопільському району: 1.Реконструкція і будівництво автомобільних доріг в районі - 5 млн. грн. 4.Будівництво загальноосвітньої школи в с.Джугастра - 8 млн. грн По Чечельницькому районі: 1. Добудова дороги з твердим покриттям "Вінниця-Гайсин- Великомихайлівка" на відрізку "Чечельник-Ольгопіль" 2км - 2 млн. грн.; 2. Будівництво сільської дороги з щебеневим покриттям в селі Тартак 1 км.- 600 тис.грн. По Ямпільському району: Будівництво автодороги 1, 5 км. С.Довжок - с.Франківка - 1, 5 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
415. 14) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжя;   -849- Пункт 14 статті 64 та назву субвенції у додатку №7 доповнити виразом: "та на заходи з охорони об'єктів культурної спадщини на території Національного заповідника "Хортиця".  Відхилено    
    -850- Чорноволенко О.В.
Вилучити пункт 14 статті 64.  
Відхилено    
416. 15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";       
417. 16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);       
418. 17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів;       
419. 18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості;   -851- Доручити Кабінету Міністрів України перенести зазначену субвенцію до загального фонду.  Враховано Доручення КМУ   
    -852- Пункт 18 статті 64 виключити.  Враховано частково Доручення КМУ   
420. 19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації;       
421. 20) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я;   -853- Доручити Кабінету Міністрів України перенести зазначену субвенцію до загального фонду.  Враховано Доручення КМУ   
422. 21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність.   -854- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити статтю частиною: "22) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачались населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування; "  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -855- Хара В.Г.
Доповнити новими пунктами: "22) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію, будівництво та введення в дію загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, закладів культури у сільській місцевості"; 23) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток місцевого телефонного зв`язку".  
Враховано частково Доручення КМУ   
423. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.       
424. При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.   -856- Доповнити статтею наступного змісту: "Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії у сумі ________ тис. гривень згідно з додатком № 7 до цього Закону. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання коштів зазначеної субвенції. Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування".  Враховано    
    -857- Доповнити статтею наступного змісту: "Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, у сумі ________тис. гривень згідно з додатком N 7 до цього Закону. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання коштів зазначеної субвенції, а також її розподіл за об'єктами. Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування. При визначенні переліку цих об'єктів врахувати в першу чергу ступінь газифікації населених пунктів, необхідність завершення пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих роках та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією".  Враховано    
    -858- Доповнити статтею наступного змісту: "Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сумі 500.000 тис. гривень згідно з додатком №7 до цього Закону. Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування".  Враховано    
    -859- Доповнити статтею наступного змісту: "Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток у сумі 70.000 тис.грн. згідно з додатком №7 до цього Закону.  Враховано    
    -860- Доручити Кабінету Міністрів України здійснити при доопрацюванні законопроекту до другого читання розподіл обсягу субвенції на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціальний розвиток у додатку №7 між місцевими бюджетами та надати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету критерії здійсненого розподілу.  Враховано Доручення КМУ   
    -861- Доручити Кабінету Міністрів України вилучити із складу видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, централізовані програми і заходи, та передбачити джерелом фінансування цих видатків субвенції з державного бюджету України (насамперед, виплати на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", програму "Цукровий діабет та заходи з лікування нецукрового діабету").  Враховано Доручення КМУ   
    -862- Доручити Кабінету Міністрів України розгляднути можливість відновлення практики перерахування до місцевих бюджетів 50 відсотків коштів від обсягу перевиконання планових показників доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування місцевим бюджетам дотацій вирівнювання, з метою стимулювання місцевих органів влади та місцевого самоврядування до нарощування доходів державного бюджету.  Враховано Доручення КМУ   
    -863- Доручити Кабінету Міністрів України перенести до загального фонду державного бюджету субвенції спеціального фонду на: оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров`я; придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості;  Враховано Доручення КМУ   
    -864- Логвиненко О.С.
Передбачити в законі на 2007 рік відрахування до обласних бюджетів, бюджетів районів та міст обласного значення 50 відсотків понад планових річних надходжень доходів, від яких здійснюється відрахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -865- Відновити практику перерахування до місцевих бюджетів 50 відсотків коштів від обсягу перевиконання прогнозованих показників доходів Державного бюджету України, що є базою для перерахування дотацій вирівнювання (так званий "третій кошик"). Розподіл вказаних коштів здійснювати між обласним бюджетом з однієї сторони та бюджетами районів і міст обласного значення з іншої у співвідношенні 25 відсотків до 75-ти.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -866- Суслов Є.І.
Відновити практику перерахування до місцевих бюджетів половини коштів від обсягу перевиконання прогнозованих показників доходів державного бюджету, що є базою для перерахування дотацій вирівнювання (третій кошик). Розрахунок прогнозованих показників цих доходів здійснювати за міжрегіональними індексами податкоспроможності. Розподіл коштів здійснювати між обласним, бюджетами районів та міст обласного значення у співвідношенні 25: 75  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -867- Журавко О.В.
Бичков С.А.
Відновити практику перерахування до місцевих бюджетів 50% коштів від обсягу перевиконання прогнозованих показників доходів Державного бюджету України, що є базою для перерахування дотацій вирівнювання. Розподіл вказаних коштів здійснювати між обласним бюджетом з однієї сторони та бюджетами районів і міст обласного значення з іншої у співвідношенні 25% до 75%.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -868- Кеменяш О.М.
Передбачити додаткову дотацію за перевиконання планових показників доходів державного бюджету, за рахунок яких перераховується дотація вирівнювання місцевим бюджетам, з метою стимулювання місцевих органів виконавчої влади та самоврядування у нарощуванні цих доходів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -869- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити статтею: "Стаття 55-1. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету в грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях: до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва); до обласного бюджету - 12, 5 відсотка; до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37, 5 відсотка; до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків; до бюджету Автономної Республіки Крим - 62, 5 відсотка; до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку №6 до цього Закону. Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій не пізніше 1 травня 2007 року."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -870- Жебрівський П.І.
Включити додаткову статтю такого змісту: "Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях: до Державного бюджету України - 50 відсотків; до обласного бюджету - 12, 5 відсотка; до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37, 5 відсотка; до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків; до бюджету Автономної Республіки Крим - 12, 5 відсотка; до міського бюджету міста Києва - 50 відсотків. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 6 до цього Закону. Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -871- Зозуля Р.П.
Доповнити розділ V наступною статтею: "Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів, у першу чергу введення в експлуатацію незавершених будівництвом об'єктів, та газифікацію населених пунктів, насамперед сільських, у сумі 701 млн. гривень згідно з додатком № ___ "Про показники між бюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2007 рік". Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання та використання коштів зазначеної субвенції, а також її розподіл за об'єктами. Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування. При визначенні переліку цих об'єктів врахувати в першу чергу необхідність завершення пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих роках та будівництво об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією".  
Враховано в іншій редакції   
    -872- Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Включити додаткову статтю такого змісту: "Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі, оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, та будівництво газопроводів у сумі 701 100, 0 тис.грн. згідно з додатком N7 до цього Закону. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання коштів зазначеної субвенції, а також її розподіл за об'єктами. При визначенні переліку цих об'єктів врахувати, в першу чергу, ступінь газифікації населених пунктів, необхідність завершення пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулі роки та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією". Кабінету Міністрів України у додатку №7 передбачити розподіл цієї субвенції в розрізі регіонів.  
Враховано в іншій редакції   
    -873- Доповнити розділ V новою статтею такого змісту: "Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі відшкодування втрат від пільгових перевезень підприємствам міського електротранспорту за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету."  Відхилено    
    -874- Кунченко О.П.
Вишукати можливість та списати борги водо-каналізаційних підприємств за спожиті енергоносії, до пенсійного фонду та податкової інспекції (300 тис.грн. станом на 1.09.06 по Липовецькому району Вінницької області).  
Відхилено    
425. VІ. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ   -875- Петрук М.М.
Вилучити із законопроекту положення, що передбачають звуження змісту та обсягу існуючих соціальних прав та гарантій військовослужбовців.  
Враховано    
426. Стаття 65. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 492 гривні, з 1 квітня - 501 гривня, з 1 жовтня - 510 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:   -876- Сушкевич В.М.
Прожитковий мінімум, як базовий соціальний стандарт, повинен бути перерахований на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, розроблених Експертною комісією та схвалених на засіданні Кабінету Міністрів України 22 лютого 2006 року.  
Враховано в іншій редакції   
    -877- Чичков В.М.
Запропонований Урядом розмір прожиткового мінімуму не враховує оновлених норм споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, а також сум податку з доходів фізичних осіб, не забезпечує працівникові гарантованого Конституцією достатнього життєвого рівня для нього і його сім'ї, який має включати належне харчування, забезпечення одягом, утримання житла.  
Враховано в іншій редакції   
    -878- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Прожитковий мінімум має враховувати рівень зростання цін на товари повсякденного вжитку та комунальні послуги.  
Враховано    
    -879- Кілінкаров С.П.
Визначити розмір прожиткового мінімуму у повної відповідності до діючого законодавства  
Враховано частково    
427. дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 гривні, з 1 квітня - 442 гривні, з 1 жовтня - 450 гривень;       
428. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 гривень, з 1 квітня - 568 гривень, з 1 жовтня - 579 гривень;       
429. працездатних осіб: з 1 січня - 525 гривень, з 1 квітня - 535 гривень, з 1 жовтня - 548 гривень;       
430. осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з 1 квітня - 387 гривень, з 1 жовтня - 395 гривень.       
431. Розміри державних соціальних гарантій на 2007 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.   -880- Ключковський Ю.Б.
Кириленко В.А.
Абзац 2 статті 65 вилучити.  
Відхилено    
432. Стаття 66. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів.   -881- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У статті 66 виключити слова "операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів".  
Відхилено    
    -882- Радковський О.В.
Статтю 66 - виключити  
Відхилено    
    -883- Панасовський О.Г.
Статтю 66 викласти в такій редакції: "Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, операцій щодо проведення розрахунків відповідно до Законів України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу."  
Відхилено    
    -884- Статтю 66 викласти в такій редакції: "Стаття 66. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, а також розрахунків Міністерства оборони України шляхом передачі як розрахунок надлишкового військового майна та продуктів утилізації. Вартість військового майна та продуктів утилізації, що передаються виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За результатами розрахунків Міністерство фінансів України за зверненнями Міністерства оборони України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках № 1 та № 3 до цього Закону".  Відхилено    
433. Стаття 67. Установити, що господарські організації: державні, в тому числі казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу).   -885- Частину першу статті 67 доповнити реченням такого змісту: "Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку"  Враховано    
    -886- Галуненко О.В.
Після слова "державні" доповнити словами " (крім Державного підприємства обслуговування повітряного руху України відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів")"  
Враховано    
    -887- Королевська Н.Ю.
Частину першу статті 67 в кінці доповнити словами: "пропорційну державній частці у їх статутному фонді"  
Враховано в іншій редакції   
    -888- Королевська Н.Ю.
Щодо зниження нормативу відрахувань частини прибутку (доходу) господарських організацій з 50 до 15 відсотків для державних підприємств, потрібно чітко прописати цю позицію в законопроекті, вказавши при цьому: а) перелік видів підприємств, яким надається зазначена пільга; б) потрібно чітко закріпити, що вивільнені кошти від отриманої пільги направляються виключно на інноваційну модернізацію підприємств, їх технологічне переозброєння, запровадження енергозберігаючих технологій.  
Враховано частково    
    -889- Жебрівський П.І.
Законодавчо реалізувати пропозицію Кабінету Міністрів України щодо зниження нормативу відрахувань частини прибутку (доходу) господарських організацій з 50 до 15 відсотків для державних підприємств.  
Враховано    
    -890- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У частині першій статті 67 слова "до Державного бюджету України частину прибутку (доходу)" замінити словами та цифрами "за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу) з врахуванням їх фінансового стану, наявності інвестиційних програм, становища на ринку".  
Враховано частково    
    -891- Статтю 67 викласти у такій редакції: "Установити, що державні, у тому числі казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу), а акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства - дивіденди на державну частку. Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності 2006 року (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. Дивіденди, нараховані на державну частку (акції, паї) у статутних фондах акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у 2007 році сплачуються за результатами: - фінансово-господарської діяльності у 2006 році у розмірі, зменшеному на фактично сплачені у 2006 році обсяги дивідендів за результатами діяльності у 2005 році та частини прибутку за 2006 рік; - щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році авансовими платежами наростаючим підсумком у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. Порядок і норматив відрахування частини прибутку (доходу) та дивідендів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України з обов'язковим вилученням при визначенні бази для їх розрахунку чистого прибутку (доходу) підприємств, отриманого внаслідок погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", який спрямовується підприємствами на покриття збитків минулих періодів, а у разі їх відсутності - на поповнення обігових коштів".  Враховано частково    
    -892- Встановити норматив відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету на рівні 20,76 відсотків.  Враховано частково    
    -893- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Абзаци перший та другий статті 67 викласти у наступній редакції: "Стаття 67. Установити, що господарські організації: державні, в тому числі казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу). Установити, що акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства, а також господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік".  
Відхилено    
    -894- Радковський О.В.
Частину 1 статті 67 - виключити  
Відхилено    
434. Установити, що господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік.   -895- Королевська Н.Ю.
Частину другу статті 67 викласти в такій редакції: "Установити, що господарські товариства, акціонером яких є держава, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік"  
Відхилено    
435. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину прибутку (доходу).   -896- Королевська Н.Ю.
Частину третю статті 67 в кінці доповнити словами: "пропорційну частці комунальної власності у їх статутному фонді"  
Враховано    
436. Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів за результатами фінансово-господарської діяльності 2006 року (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 17-19, ст. 267) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.       
437. Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств, а також господарських організацій, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної або комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.   -897- Королевська Н.Ю.
Частину п'яту статті 67 викласти в такій редакції: "Господарські організації, які сплатили за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році частину прибутку відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 17-19, ст. 267), на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік, зменшується сума частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою сплати дивідендів податкових періодах"  
Враховано в інщій редакції   
    -898- Радковський О.В.
Частину 5 статті 67 - виключити  
Відхилено    
438. Порядок і норматив відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України (крім порядку і нормативу відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, які встановлюються відповідними радами).   -899- Слова "порядок і норматив відрахування" замінити словами "порядок відрахування".  Враховано    
    -900- Заплатинський В.М.
Частину шосту статті 67 викласти в такій редакції: "Норматив відрахування складає 15% частини прибутку (доходу). Порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України (крім порядку відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, який встановлюється відповідними радами)"  
Враховано в іншій редакції   
    -901- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Частину шосту статті 67 викласти у такій редакції: "Порядок визначення нормативу та відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано частково    
    -902- Артеменко Ю.А.
Слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами " Верховною Радою України".  
Враховано в іншій редакції   
    -903- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Королевська Н.Ю.
Бондик В.А.
Абзац шостий статті 67 виключити.  
Відхилено    
    -904- Ляпіна К.М.
Збільшити задекларований норматив відрахувань до державного бюджету частини прибутку  
Відхилено    
439. Для господарських організацій, визначених частиною п'ятою цієї статті, за умови, що ці господарські організації сплатили за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році частину прибутку відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 17-19, ст. 267), на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік, зменшується сума частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою сплати дивідендів податкових періодах.   -905- Кунченко О.П.
Викласти в наступній редакції: Для господарських організацій, визначених частиною п'ятою цієї статті, за умови, що ці господарські організації сплатили за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 та 2006 роках частину прибутку відповідно до статті 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", та статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік та позитивної різниці між сумою дивідендів, нарахованих і сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2005 рік і сумою частини прибутку щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році, зменшується сума частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою сплати дивідендів податкових періодах.  
Враховано частково    
    -906- Королевська Н.Ю.
Частину сьому статті 67 вилучити як таку, що не узгоджується із запропонованими змінами  
Відхилено    
440. Стаття 68. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.       
441. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.       
442. Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.       
443. При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.       
444. Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.       
445. Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.   -907- Журавко О.В.
Бичков С.А.
Вилучити слова "а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії"  
Відхилено    
446. Стаття 69. Установити для платників податку на прибуток у 2007 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2007 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно до законодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2007 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2007 року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2007 року. Сплата податку на прибуток та подання податкової декларації з цього податку за одинадцять місяців 2007 року здійснюються у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.   -908- Кунченко О.П.
Ландик В.І.
Сенченко А.В.
Козаченко О.О.
Семинога А.І.
Статтю 69 виключити  
Відхилено    
    -909- Бондик В.А.
Доповнити новою статтею: "Стаття 69-1. У 2007 році прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 22, 5 відсотка до об'єкта оподаткування."  
Відхилено    
447. Стаття 70. Заборонити у 2007 році:   -910- Сенченко А.В.
Семинога А.І.
Статтю 70 виключити  
Відхилено    
448. реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надання відстрочки термінів її сплати, крім надання розстрочки протягом бюджетного року по заборгованості (недоїмці);   -911- Частину 1 статті 70 доповнити текстом: "за виключенням списання безнадійних боргів сільгосппідприємств, по яких минув строк позовної давності, та боргів сільгосппідприємств, що виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (як це визначено пунктами "в" та "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами)"  Враховано частково Доручення КМУ   
    -912- Панасовський О.Г.
Поліщук С.В.
Абзац другий статті 70 доповнити словами "за винятком операцій щодо проведення розрахунків відповідно до Законів України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу".  
Відхилено    
449. реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованості, списується;   -913- Викласти у наступній редакції: "реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, крім заборгованості енергогенеруючих компаній по погашенню, обслуговуванню та платі за надання гарантій за позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою на впровадження спільного з Міжнародним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку проекту розвитку ринку електроенергетики, яка реструктуризуюється рівними частинами до 2013 року за умови своєчасних розрахунків за цими зобов'язаннями; бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованості, списується".  Враховано частково Доручення КМУ   
450. списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів;   -914- Сушкевич В.М.
В абзаці четвертому статті 70 після слів "недостатністю їх активів" додати слова: "та заборгованості по позиках, отриманих від Фонду соціального захисту інвалідів у минулі роки підприємствами громадських організацій інвалідів. Рішення про списання таких позик приймаються Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено    
    -915- Борзих О.І.
Після слів "у зв'язку з недостатністю їх активів" доповнити словами "а також заборгованості державних агентів з отримання, використання та погашення кредитів, залучених під державні гарантії для закупівлі імпортної сільськогосподарської техніки, яка, відповідно до рішення Уряду, поставлялась цими державними агентами одержувачам - підприємствам усіх форм власності в межах заборгованості цих підприємств - одержувачів, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення боргів яких перед державними агентами за отриману імпортну техніку не були задоволені через недостатність їх активів".  
Відхилено    
451. надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).   -916- Доповнити словами: "крім інвестиційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств"  Враховано    
452. Стаття 71. Зупинити у 2007 році дію положень і норм, передбачених пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267); абзацами дванадцятим і тринадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267). Встановити, що оплата праці зазначених працівників здійснюється в межах бюджетних призначень на оплату праці та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -917- Денісова Л.Л.
Чичков В.М.
Кирильчук Є.І.
Кілінкаров С.П.
Прокопович Н.В.
Статтю 71 вилучити.  
Відхилено    
    -918- Виключити із абзацу першого статті 71 слова: "абзацами дванадцятим і тринадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст.. 84; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст.. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст.. 162 №№ 17-19, ст. 267".  Відхилено    
    -919- Шевчук С.В.
Чорноволенко О.В.
Частину 1 статті 71 вилучити.  
Відхилено    
453. Установити на 2007 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) у сумі 133 гривні у розрахунку на одну особу.   -920- частину другу статті 71 викласти у такій редакції: „Установити, що в 2007 році від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) звільняються сім'ї, середньомісячний дохід яких не перевищує середнього прожиткового мінімуму на одну особу".  Враховано    
    -921- Шевчук С.В.
Частину 2 статті 71 викласти у редакції: "Установити, що на 2007 рік гарантований мінімум для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних та комунальних дитячих дошкільних закладів згідно Закону України "Про дошкільну освіту" відповідає рівню прожиткового мінімуму.  
Враховано частково    
    -922- Хара В.Г.
Цифри "133" замінити на "170,5", тим самим довести до рівня забезпечення прожиткового мінімуму для непрацездатних.  
Враховано частково    
454. Стаття 72. Установити, що у 2007 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 33, ст. 207; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267), збільшені в 3, 10 раза.   -923- Семинога А.І.
Статтю 72 виключити.  
Відхилено    
455. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2007 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267).       
456. Установити, що у 2007 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 43, ст. 363; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 26, ст. 195, № 30, ст. 243; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267, № 25, ст. 335), застосовуються до: бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; громадських організацій інвалідів; підприємств і організацій інвалідів; закладів фізичної культури та спорту - за рішенням місцевих органів самоврядування; спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.   -924- Частину третю статті 72 викласти у такій редакції: "Установити, що у 2007 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю", застосовуються до: бюджетних установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету; бюджетних установ, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, громадських організацій інвалідів, підприємств і організацій інвалідів, закладів фізичної культури та спорту, спортивних споруд, що використовуються ними за цільовим призначенням, спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів - за рішенням органів місцевого самоврядування. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, які використовуються мисливськими товариствами, військовими лісництвами, базами відпочинку, що належать міністерствам і відомствам, а також надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку".  Враховано    
    -925- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Частину третю статті 72 викласти в редакції: "Установити, що у 2007 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 43, ст. 363; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 26, ст. 195, № 30, ст. 243; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267, № 25, ст. 335), застосовуються до: громадських організацій інвалідів і заснованих ними підприємств, установ та організацій; спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, а також за рішенням місцевих органів самоврядування - до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів закладів фізичної культури та спорту.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -926- Після слів: "закладів фізичної культури та спорту" доповнити словами: спортивних споруд, що використовуються ними за цільовим призначенням" далі по тексту.  Враховано    
    -927- Денісова Л.Л.
Хара В.Г.
В останньому абзаці статті 72 після слів: "застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів" доповнити словами: "дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України"  
Враховано частково    
    -928- Частину третю статті 72 після слів "застосовуються до: "доповнити словами: "вітчизняних закладів культури".  Відхилено    
457. Стаття 73. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44) для платежів, що мають базовий (звітний) період ( календарний місяць.   -929- Сенченко А.В.
Семинога А.І.
Статтю 73 виключити  
Відхилено    
458. По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом ( календарний місяць.       
459. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.       
460. Стаття 74. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі ( працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.   -930- Вилучити  Відхилено    
461. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 26, ст. 355), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2005 р., № 4, ст. 83), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 34, ст. 451; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 4, ст. 83), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення ( члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатна відправка та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.   -931- Бірюк Л.В.
Денісова Л.Л.
Кілінкаров С.П.
Вилучити частину другу статті 74.  
Відхилено    
462. Стаття 75. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.   -932- Бульба С.С.
Статтю 75 викласти у наступній редакції: "Членом сім'ї вважається особа, яка перебуває з суб'єктом права на пільги у правовідносинах, природа яких визначається кровними (родинними) зв'язками або шлюбними відносинами, постійним проживанням та веденням з нею спільного господарства. До складу сім'ї пільговика належать його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки, які постійно проживають разом з ним. Діти є членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина і чоловік у зв'язку з навчанням, службою (роботою), лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Членом сім'ї, який перебуває на утриманні пільговика, вважається також особа з визначених у частині другій цієї статті, яка не має власних доходів або пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний доход якої не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого законом, і яка перебуває на повному утриманні пільговика або одержує від нього допомогу, що є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. До цих осіб належать: 1) неповнолітні; 2) непрацездатні; 3) інші особи, яких особа зобов'язана утримувати за законом; 4) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ), стажисти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними віку, встановленого для таких членів сім'ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника; 5) працездатні члени сім'ї, які зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками пільговика, які не досягли 8-річного віку, за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, пенсіонером - членом сім'ї пільговика, який за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду; 6) інші особи, визнані утриманцями у встановленому порядку. Наявність права на пільги у члена сім'ї пільговика у кожному конкретному випадку визначається відповідними органами чи організаціями, а у разі виникнення спору - судами загальної юрисдикції".  
Відхилено    
    -933- Статтю 75 проекту доцільно викласти в редакції Конституційного суду України (рішення від 3 червня 1999 року №5-рп/99).  Відхилено    
463. Стаття 76. З метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію:   -934- Ляпіна К.М.
Переглянути і внести зміни до статті 76 з метою недопущення суттєвого зменшення матеріального забезпечення осіб, які знаходяться на державній службі.  
Враховано частково    
    -935- Ключковський Ю.Б.
Переглянути запропоновані обмеження у матеріальному та соціально-побутовому забезпеченні державних службовців, службовців місцевого самоврядування, суддів, працівників прокуратури, митної служби (пункти 37 - 41, 50 - 56 статті 76) з метою недопущення погіршення статусу відповідних державних органів та відтоку кадрів.  
Враховано частково    
    -936- Чорноволенко О.В.
Семинога А.І.
Статтю 76 вилучити  
Відхилено    
464. 1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів на користування надрами), частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових нормативів плати за користування надрами), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -937- Жебрівський П.І.
Панасовський О.Г.
Поліщук С.В.
Пункт 1 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
    -938- Слова в дужках " (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових нормативів плати за користування надрами)" замінити словами в дужках " (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових і диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин)"  Відхилено    
465. 2) статті 3, частини другої статті 4, статті 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 7-19, ст. 267);   -939- Ткаченко О.М.
Виключити слово та цифри "статті 22"  
Відхилено    
    -940- Пункт 2 статті 76 вилучити.  Відхилено    
466. 3) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102, № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;   -941- Ткаченко О.М.
Вилучити.  
Відхилено    
467. 4) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 248; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -942- Виключити  Відхилено    
468. 5) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1998 р., № 30-31, ст. 193; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -943- Жебрівський П.І.
Пункт 5 статті 76 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
469. 6) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 та підпунктів "в" і "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 та підпункту 19.4.10 пункту 19.4 статті 19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 154; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -944- Жебрівський П.І.
Воропаєв Ю.М.
Третьяков О.Ю.
Терьохін С.А.
Пункт 6 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
470. 7) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 272, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -945- Жебрівський П.І.
Сенченко А.В.
Пункт 7 статті 76 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
471. 8) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 23, ст. 324; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;   -946- Поліщук С.В.
Сенченко А.В.
Панасовський О.Г.
Терьохін С.А.
Виключити пункт 8 статті 76.  
Відхилено    
472. 9) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;   -947- Поліщук С.В.
Сенченко А.В.
Панасовський О.Г.
Виключити пункт 9 статті 76.  
Відхилено    
473. 10) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2003 р., № 45, ст. 362; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267);   -948- Заплатинський В.М.
Бокий І.С.
Денісова Л.Л.
Волга В.О.
Чичков В.М.
Пункт 10 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
    -949- Пункт 10 статті 76 доопрацювати, звертаємо увагу на необхідність збереження діючої норми статті 43.  Відхилено    
474. 11) підпункту б пункту 7 частини першої статті 87 в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва, з державного бюджету та підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 в частині фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189);   -950- Заплатинський В.М.
Бокий І.С.
Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Пункт 11 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
475. 12) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -951- Бокий І.С.
Ткаченко О.М.
Пункт 12 статті 76 вилучити  
Відхилено    
476. 13) статті 6, частини другої статті 7, статті 8, статті 14, пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу ІV "Прикінцеві положення" (в частині функціонування спеціального рахунку) Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267);   -952- Вилучити  Відхилено    
477. 14) статті 1 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 17, ст. 80);   -953- Заплатинський В.М.
Артеменко Ю.А.
Пункт 14 статті 76 вилучити.  
Відхилено Доручення КМУ   
478. 15) статті 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94; 2006 р. № 9-11, ст. 96; № 19-20 ст. 166)   -954- Сушкевич В.М.
У пункті 15 статті 76 після слів "статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" додати слова в дужках: " (крім осіб, які є інвалідами)"  
Враховано в іншій редакції   
    -955- Прокопович Н.В.
Бокий І.С.
Ткаченко О.М.
Філіндаш Є.В.
Кілінкаров С.П.
Денісова Л.Л.
Портнов А.В.
Шепелев О.О.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Артеменко Ю.А.
Бульба С.С.
Сінченко С.Г.
Пункт 15 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
479. 16) частини п'ятої статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 24, ст. 209; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92, № 35, ст. 263; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) та частини третьої статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України „Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 24 ст. 182; 2005 р., №5, ст.120) в частині визначення розміру виплат щорічної разової грошової допомоги;   -956- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Бульба С.С.
Бокий І.С.
Артеменко Ю.А.
Пункт 16 вилучити.  
Відхилено Доручення КМУ   
480. 17) статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -957- Бірюк Л.В.
Бокий І.С.
Кілінкаров С.П.
Денісова Л.Л.
Волга В.О.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Чичков В.М.
Пункт 17 статті 76 вилучити  
Відхилено    
481. 18) частини першої статті 112 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21) в частині одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей;       
482. 19) абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 2003 р., № 15, ст. 109; 2005 р., № 10, ст. 187) в частині обмеження кількості посилок і передач, що одержуються особами, взятими під варту;       
483. 20) пункту 5 статті 1 та пункту 4 статті 2 (в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти), частини третьої статті 3 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 11-12, ст. 49, № 49, ст. 303; 1999 р., № 38, ст. 349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст. 104; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 7, ст. 65, № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137, № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -958- Філіндаш Є.В.
Семинога А.І.
Виключити  
Відхилено    
484. 21) частини першої статті 17 щодо встановлення цільової надбавки на фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій та частини сьомої статті 20 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 319; 2005 р., № 20, ст. 278)   -959- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Семинога А.І.
Пункт 21 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
485. 22) статті 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419);   -960- Ткаченко О.М.
Виключити  
Відхилено    
486. 23) частин другої і п'ятої статті 37 (щодо визначення розміру пенсії без обмеження її граничного розміру) Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2003 р., № 14, ст. 97; 2005 р., № 2, ст. 32);   -961- Сігал Є.Я.
Триндюк Ю.Г.
Зозуля Р.П.
Лісін М.П.
Цушко В.П.
Прокопович Н.В.
Бокий І.С.
Жебрівський П.І.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Журавко О.В.
Артеменко Ю.А.
Кириченко Л.Ф.
Баранівський О.П.
Кириченко Л.Ф.
Бульба С.С.
Коваль В.С.
Жебрівський П.І.
Бичков С.А.
Пункт 23 статті 76 вилучити  
Відхилено    
    -962- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Після слів "Про державну службу" доповнити словами " (крім працівників апаратів судів, Вищої ради юстиції, державної судової адміністрації)"  
Відхилено    
487. 24) пунктів 2 та 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 2, ст. 32, № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);   -963- Бокий І.С.
Пункт 24 статті 76 вилучити  
Відхилено    
488. 25) абзацу четвертого статті 1 (в частині відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку), підпункту "е" пункту 1 частини першої статті 21, частини третьої статті 28; абзацу десятого підпункту 7 статті 17 та підпункту 7 частини першої статті 22 в частині надання підприємствам фінансової допомоги на безповоротній основі; частини другої статті 29 щодо не зменшення визначених раніше виплат сум щомісячної страхової виплати; частин першої і третьої статті 34; частини п'ятої статті 47 (в частині знижок та надбавок до розміру страхового внеску) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403);   -964- Триндюк Ю.Г.
Зозуля Р.П.
Лісін М.П.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Артеменко Ю.А.
Кириленко І.Г.
Олійник С.В.
Пункт 25 статті 76 вилучити  
Відхилено    
    -965- У пункті 25 статті 76 вилучити слова „частини п'ятої статті 47 (в частині знижок та надбавок до розміру страхового внеску) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403)".  Відхилено    
    -966- У пункті 25 статті 76 доповнити словами після слів„ підпункту "е" пункту 1 частини першої" доповнити словами „ частини одинадцятої (щодо сплати за потерпілого внесків на медичне та пенсійне страхування)".  Відхилено    
    -967- Чичков В.М.
У пункті 25 статі 76 вилучити слова "частини п'ятої статті 47 (в частині знижок та надбавок до розміру страхового внеску)".  
Відхилено    
    -968- Хара В.Г.
У пункті 25 статті 76 виключити такі цифри і слова: "абзацу десятого підпункту 7 статті 17 та підпункту 7 частини першої статті 22 в частині надання підприємствам фінансової допомоги на безповоротній основі; частини другої статті 29 щодо не зменшення визначених раніше виплат сум щомісячної страхової виплати"; у реченні: " частині першої і третьої статті 34" слова: "першої і" вилучити.  
Відхилено    
489. 26) частини п'ятої статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 38, ст. 348; 2005 р., № 29, ст. 383) в частині збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб;   -969- Бокий І.С.
Денісова Л.Л.
Артеменко Ю.А.
Пункт 26 статті 76 вилучити  
Відхилено    
490. 27) Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 2, ст. 40);   -970- Бокий І.С.
Артеменко Ю.А.
Ткаченко О.М.
Філіндаш Є.В.
Пункт 27 статі 76 вилучити.  
Відхилено    
491. 28) статті 10, частини другої статті 13, статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43, частини першої статті 48, статті 49, частини другої статті 51, абзацу другого статті 52, статті 55, частин першої - третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 44, ст. 327; 1996 р., № 17, ст. 73; 2004 р., № 36, ст. 447, № 50, ст. 536);   -971- Петрук М.М.
Кожем'якін А.А.
Шкіль А.В.
Прокопович Н.В.
Бокий І.С.
Сенченко А.В.
Радковський О.В.
Петрук М.М.
Бульба С.С.
Журавко О.В.
Забзалюк Р.О.
Забарський В.В.
Сідельник І.І.
Сінченко С.Г.
Потімков С.Ю.
Заплатинський В.М.
Прокопенко В.Є.
Давимука С.А.
Пункт 28 статті 76 вилучити  
Відхилено    
492. 29) частини четвертої статті 19 (в частині визначення розміру максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів), пункту третього статті 27, пункту 4 статті 42, пункту 2 „Прикінцеві положення" в частині призначення пенсії за рахунок бюджетних коштів Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376);   -972- Прокопович Н.В.
Бокий І.С.
Жебрівський П.І.
Сенченко А.В.
Пункт 29 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
    -973- Пункт 29 статті 76 викласти у такій редакції: "29) підпункту другого пункту 2 розділу ХV "Прикінцеві положення" в частині призначення пенсії за рахунок бюджетних коштів Закону України 2Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376);  Відхилено    
493. 30) частини четвертої статті 46 та частини другої статті 47 (щодо місця заподіяння екологічної шкоди) Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1998 р., № 34, ст. 230);   -974- Журавко О.В.
Артеменко Ю.А.
Суслов Є.І.
Бичков С.А.
Пункт 30 статті 76 виключити.  
Відхилено    
    -975- У пункті 30 статті 76 слова "та частини другої статті 47 (щодо місця заподіяння екологічної шкоди)" вилучити  Відхилено    
494. 31) частини четвертої статті 40 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51 (23.12.2005), ст. 556);       
495. 32) статті 27 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 2-3 (20.01.2006), ст. 36.);   -976- Сушкевич В.М.
Бокий І.С.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Артеменко Ю.А.
Пункт 32 статті 76 вилучити  
Відхилено    
496. 33) в частині надання безпроцентних та пільгових позик ( пунктів 21 і 29 частини першої статті 20, пунктів 1 і 7 частини першої статті 21, пунктів 5 і 12 частини першої статті 22, пункту 1 частини першої статті 23, пункту 5 частини першої статті 36; в частині виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати ( пунктів 6 та 8 частини першої статті 30, пункту 1 частини першої статті 36, абзаців другого, третього та четвертого частини першої статті 37, абзаців другого, третього, четвертого частини першої та частини другої статті 39, статей 40, 41, 44, абзаців другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого та сьомого частини першої, частини третьої, абзаців другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого частини четвертої та частини сьомої статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1993 р., № 26, ст. 281; 1996 р., № 35, ст. 162; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2005 р., № 16, ст. 259);   -977- Бокий І.С.
Артеменко Ю.А.
Бульба С.С.
Пункт 33 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
497. 34) Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 10, ст. 189);   -978- Баранівський О.П.
Артеменко Ю.А.
Пункт 34 статті 76 виключити  
Враховано    
498. 35) підпункту в) пункту 3 частини четвертої розділу Х „Прикінцеві положення" (щодо оплати радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування за рахунок коштів державного бюджету України) та пункту 6) частини четвертої розділу Х „Прикінцеві положення" (щодо внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" в частині віднесення до складу валових витрат платника податку суми коштів або вартості майна, спрямованих як фінансова допомога на виробництво та/або демонстрування національних фільмів, та/або спрямовані на придбання, створення, виробництво аудіовізуальних творів, а також стосовно того, що витрати платника податку на створення та/або придбання аудіовізуальних творів не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду) Закону України від 12.01.2006 № 3317-ІV „Про внесення змін до Закону України „Про телебачення і радіомовлення";   -979- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Жебрівський П.І.
Прокопович Н.В.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Кириленко В.А.
Пункт 35 вилучити.  
Відхилено    
499. 36) частини п'ятої (щодо виплати матеріальної допомоги колишньому народному депутату на період працевлаштування, після закінчення строку його повноважень), частини восьмої (щодо виплати народним депутатам матеріальної допомоги на оздоровлення) та частини дванадцятої статті 20 (щодо виплати народним депутатам грошової допомоги у разі виходу на пенсію, визначення розміру пенсії без обмеження її граничного розміру), частини четвертої статті 32, абзаців третього та шостого частини третьої статті 34, статті 35 (в частині надання постійного житла та виплати грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов) Закону України "Про статус народного депутата України";   -980- У пункті 36 слова і цифри "абзаців третього та шостого частини третьої статті 34" замінити словами та цифрами "абзацу шостого частини третьої статті 34", виключити слова та цифри "статті 35 (в частині надання постійного житла та виплати грошової компенсації витрат для створення належних умов)".  Враховано    
    -981- Радковський О.В.
Волга В.О.
В пункті 36 статті 76 слова "статті 35 (в частині надання постійного житла та виплати грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов) Закону України "Про статус народного депутата України" - виключити  
Враховано    
    -982- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Радковський О.В.
У пункті 36 статті 76 слова "абзаців третього та шостого частини третьої статті 34" - виключити.  
Враховано частково    
    -983- Триндюк Ю.Г.
Зозуля Р.П.
Лісін М.П.
Прокопович Н.В.
Бірюк Л.В.
Бокий І.С.
Хара В.Г.
Кілінкаров С.П.
Чичков В.М.
Артеменко Ю.А.
Коваль В.С.
Козаков І.В.
Бондарчук І.М.
Пункт 36 статті 76 вилучити  
Відхилено    
    -984- Радковський О.В.
Волга В.О.
В пункті 36 статті 76 слова "частини п'ятої (щодо виплати матеріальної допомоги колишньому народному депутату на період працевлаштування, після закінчення строку його повноважень)" - виключити  
Відхилено    
500. 37) частин четвертої, п'ятої та шостої статті 31, частин п'ятої та шостої статті 33, частини першої статті 34, частини першої статті 35 (щодо виплати державним службовцям допомоги для оздоровлення), частини другої статті 35, частин першої та третьої статті 36, частини одинадцятої статті 37 Закону України "Про державну службу";   -985- Зейналов Е.Д.
Сігал Є.Я.
Лук'янчук Р.В.
Полянчич М.М.
Триндюк Ю.Г.
Зозуля Р.П.
Лісін М.П.
Цушко В.П.
Прокопович Н.В.
Ядуха В.С.
Бірюк Л.В.
Журавко О.В.
Бокий І.С.
Гірник Є.О.
Кріль І.І.
Жебрівський П.І.
Хара В.Г.
Горбаль В.М.
Кілінкаров С.П.
Чичков В.М.
Журавко О.В.
Кириченко Л.Ф.
Кирильчук Є.І.
Артеменко Ю.А.
Баранівський О.П.
Бокий І.С.
Петрук М.М.
Одарченко Ю.В.
Бульба С.С.
Коваль В.С.
Козаков І.В.
Ляшко О.В.
Матвієнков С.А.
Бичков С.А.
Пункт 37 статті 76 вилучити  
Відхилено    
    -986- Доручити Кабінету Міністрів України проаналізувати доцільність зупинення пунктом 37 статті 76 Проекту дії практично всіх положень Закону України "Про державну службу" щодо оплати праці державних службовців, а також визначити відповідність такого зупинення статті 27 Конституції України та рішенню Конституційного суду України стосовно норми цієї статті.  Відхилено    
    -987- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У пункті 37 статті 76 після слів "Про державну службу" доповнити словами " (крім працівників апаратів судів, Вищої ради юстиції, державної судової адміністрації)".  
Відхилено    
    -988- Кеменяш О.М.
Відмінити в частині зупинення виплати допомоги на оздоровлення  
Відхилено    
501. 38) частин третьої, п'ятої (щодо виплати посадовим особам органів місцевого самоврядування допомоги на оздоровлення), шостої та одинадцятої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування";   -989- Зейналов Е.Д.
Цушко В.П.
Бірюк Л.В.
Журавко О.В.
Бокий І.С.
Хара В.Г.
Кілінкаров С.П.
Гірник Є.О.
Кріль І.І.
Жебрівський П.І.
Чичков В.М.
Журавко О.В.
Артеменко Ю.А.
Одарченко Ю.В.
Козаков І.В.
Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Кеменяш О.М.
Ляшко О.В.
Бондарчук І.М.
Бичков С.А.
Пункт 38 статті 76 вилучити  
Відхилено    
502. 39) частини третьої, абзацу першого частини четвертої статті 43 (щодо визначення розміру щомісячного довічного грошового утримання без обмеження його граничного розміру), частин другої, четвертої, п'ятої (щодо надання суддям додаткового посадового окладу при наданні щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки), шостої, сьомої, першого речення частини восьмої, абзацу першого частини дев`ятої статті 44 Закону України "Про статус суддів";   -990- Портнов А.В.
Шустік О.Ю.
Онопенко В.В.
Бірюк Л.В.
Бокий І.С.
Хара В.Г.
Кілінкаров С.П.
Гірник Є.О.
Жебрівський П.І.
Чичков В.М.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Артеменко Ю.А.
Баранівський О.П.
Козаков І.В.
Притика Д.М.
Бондарчук І.М.
Корнійчук Є.В.
Онопенко В.В.
Шустік О.Ю.
Пункт 39 статті 76 вилучити  
Враховано частково Доручення КМУ   
503. 40) Закону України від 1 грудня 2005 р. № 3173 "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 3 (19.01.93), ст. 17);   -991- Бірюк Л.В.
Бокий І.С.
Хара В.Г.
Кілінкаров С.П.
Жебрівський П.І.
Чичков В.М.
Артеменко Ю.А.
Баранівський О.П.
Козаков І.В.
Бондарчук І.М.
Пункт 40 статті 76 вилучити  
Відхилено    
504. 41) абзацу другого частини другої статті 33 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад";   -992- Бірюк Л.В.
Бокий І.С.
Хара В.Г.
Кілінкаров С.П.
Кріль І.І.
Чичков В.М.
Журавко О.В.
Артеменко Ю.А.
Кирильчук Є.І.
Козаков І.В.
Бондарчук І.М.
Пункт 41 статті 76 вилучити  
Враховано    
505. 42) частини другої статті 428 та частини четвертої статті 429 Митного кодексу України;   -993- Прокопович Н.В.
Баранівський О.П.
Терьохін С.А.
Кріль І.І.
Жебрівський П.І.
Пункт 42 статті 76 вилучити  
Відхилено    
506. 43) статей 17, 18, 19 та розділу ІV-1 Закону України „Про політичні партії в Україні" щодо державного фінансування статутної діяльності політичних партій;   -994- Гірник Є.О.
Сенченко А.В.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Жебрівський П.І.
Журавко О.В.
Бокий І.С.
Пункт 43 статті 76 вилучити  
Відхилено    
507. 44) статті 2 Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 2005, №1 (07.01.2005), ст.15) в частині здійснення відповідних виплат окремими цільовими субвенціями з Державного бюджету України відповідним місцевим бюджетам;   -995- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Журавко О.В.
Артеменко Ю.А.
Кириленко В.А.
Кирильчук Є.І.
Ляшко О.В.
Ключковський Ю.Б.
Кріль І.І.
Суслов Є.І.
Бичков С.А.
Пункт 44 статті 76 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
508. 45) абзацу другого статті 50 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998, №32, ст.215) в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва, з державного бюджету;   -996- Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Вилучити.  
Відхилено Доручення КМУ   
509. 46) підпункту г) пункту 1 статті 26 Закону України „Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №14 (02.04.91), ст.170);   -997- Бокий І.С.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Кріль І.І.
Хара В.Г.
Суслов Є.І.
Пункт 46 статті 76 вилучити  
Відхилено    
510. 47) статті 21 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1994, N 4 (25.01.94), ст. 18);   -998- Кріль І.І.
Сивульський М.І.
Шлемко Д.В.
Бокий І.С.
Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Кириченко Л.Ф.
Хара В.Г.
Артеменко Ю.А.
Пункт 47 статті 76 виключити.  
Відхилено    
511. 48) статті 4 Закону України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 №11 (16.03.2001), ст.47);   -999- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Бокий І.С.
Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Пункт 48 вилучити.  
Відхилено    
512. 49) частини третьої (щодо обрахунку максимального розміру пенсії) та двадцять восьмої (щодо розміру пенсії, що підлягає до виплати), статті 24 Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №12, ст.165);   -1000- Бокий І.С.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Кириченко Л.Ф.
Сушкевич В.М.
Кріль І.І.
Пункт 49 статті 76 вилучити  
Відхилено    
513. 50) частини першої (щодо затвердження Президентом України розмірів посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років), частини другої (щодо надання додаткової оплачуваної відпустки) статті 49, частини п'ятнадцятої статті 50-1 Закону України „Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст.793);   -1001- Прокопович Н.В.
Бокий І.С.
Кріль І.І.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Артеменко Ю.А.
Пункт 50 статті 76 виключити.  
Відхилено    
    -1002- Третьяков О.Ю.
У пункті 50 статті 76 вилучити слова "частини першої (щодо затвердження Президентом України розмірів посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років), "  
Відхилено    
514. 51) статті 37-1 Закону України „Про державну службу", абзацу шостого частини дванадцятої статті 20 Закону України „Про статус народного депутата України", частини сімнадцятої статті 50-1 Закону України „Про прокуратуру" щодо порядку перерахунку призначених пенсій в разі підвищення заробітної плати відповідним категоріям працюючих;   -1003- Дарда О.П.
Бокий І.С.
Прокопович Н.В.
Кріль І.І.
Ткаченко О.М.
Жебрівський П.І.
Артеменко Ю.А.
Кириченко Л.Ф.
Кирильчук Є.І.
Баранівський О.П.
Бульба С.С.
Сінченко С.Г.
Пункт 51 статті 76 вилучити  
Враховано    
    -1004- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У пункті 51 статті 76 після слів "Про державну службу" доповнити словами " (крім працівників апаратів судів, Вищої ради юстиції, державної судової адміністрації)".  
Враховано    
515. 52) частин другої та четвертої статті 37 Закону України „Про Центральну виборчу комісію";   -1005- Кріль І.І.
Жебрівський П.І.
Бокий І.С.
Баранівський О.П.
Притика Д.М.
Корнійчук Є.В.
Онопенко В.В.
Шустік О.Ю.
Пункт 52 статті 76 виключити.  
Відхилено    
516. 53) частин другої та третьої статті 39 Закону України „Про Рахункову палату";   -1006- Кріль І.І.
Жебрівський П.І.
Бокий І.С.
Баранівський О.П.
Пункт 53 статті 76 виключити.  
Відхилено    
517. 54) частини другої статті 27 Закону України „Про Антимонопольний комітет України";   -1007- Кріль І.І.
Жебрівський П.І.
Бокий І.С.
Баранівський О.П.
Самойлик К.С.
Кондратьєва Т.В.
Ларін С.М.
Смітюх Г.Є.
Антипенко І.В.
Пункт 54 статті 76 виключити.  
Відхилено    
518. 55) статті 30 Закону України „Про Службу безпеки України";   -1008- Кріль І.І.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Жебрівський П.І.
Третьяков О.Ю.
Петрук М.М.
Кожем'якін А.А.
Шкіль А.В.
Бокий І.С.
Баранівський О.П.
Бульба С.С.
Пункт 55 статті 76 виключити.  
Відхилено    
519. 56) другого речення частини четвертої статті 44, частини четвертої статті 47 Закону України „Про місцеві державні адміністрації";   -1009- Кріль І.І.
Виключити в частині 56 статті 76 слова "другого речення частини четвертої статті 44".  
Відхилено    
    -1010- Зейналов Е.Д.
Бокий І.С.
Третьяков О.Ю.
Пункт 56 статті 76 вилучити  
Відхилено    
520. 57) пунктів 3 та 5 частини першої статті 26, пунктів 5 та 6 частини третьої статті 42, пункту 4 частини першої статті 43, частини третьої статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" стосовно встановлення чисельності та штатів апарату та виконавчих органів відповідної ради;   -1011- Жебрівський П.І.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Зейналов Е.Д.
Кирильчук Є.І.
Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Суслов Є.І.
Пункт 57 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
521. 58) абзаців першого - шостого підпункту 1 пункту 1, підпункту 2 пункту 1 та пункту 3 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 33 (18.08.2006), ст. 278);   -1012- Баранівський О.П.
Доручити Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо сприяння переобладнанню підприємств спиртової галузі для виробництва біоетанолу.  
Враховано Доручення КМУ   
    -1013- Радковський О.В.
Терьохін С.А.
Пункт 58 статті 76 виключити  
Відхилено    
522. 59) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;   -1014- Хара В.Г.
Вилучити пункт 59 статті 76.  
Відхилено    
523. 60) абзацу третього пункту 1 постанови Верховної Ради України „Про порядок введення в дію Закону України „Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 8 (23.02.93), ст. 57) щодо визначення органів, які виплачують щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці;   -1015- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Портнов А.В.
Шустік О.Ю.
Онопенко В.В.
Бокий І.С.
Шустік О.Ю.
Притика Д.М.
Корнійчук Є.В.
Пункт 60 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
524. 61) частини третьої статті 72 (щодо виплати народним засідателям і присяжним розміру винагороди, не меншого ніж посадовий оклад судді відповідного суду), частини другої статті 123 (щодо розміру заробітної плати працівників апарату судів та працівників державної судової адміністрації), частини другої статті 130 (щодо прирівняння за умовами оплати праці) Закону України „Про судоустрій України";   -1016- Портнов А.В.
Шустік О.Ю.
Онопенко В.В.
Бокий І.С.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Притика Д.М.
Корнійчук Є.В.
Пункт 61 статті 76 вилучити  
Відхилено    
525. 62) підпункту „б" пункту 8-1.2, першого речення пункту 8-1.10, першого речення пункту 8-1.11, підпункту „б" пункту 8-112, підпункту 8-1.13.3 пункту 8-1.13, пункту 8-1.14 статті 8-1, абзаців першого, п'ятого - сьомого пункту 11.5, абзацу 1 підпункту 11.21 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 1998 р. № 17, ст. 83; 1999 р., № 15, ст. 88; 2000 р., № 40, ст.339; 2001 р., № 11, ст. 50; 2004 р., № 15, ст. 219, № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137);   -1017- Кунченко О.П.
Жебрівський П.І.
Заплатинський В.М.
Радковський О.В.
Пункт 62 статті 76 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1018- Ткаченко О.М.
Пункт 62 викласти в редакції: "статті 8-1, абзаців першого, п'ятого-сьомого пункту 11.5, абзацу 1 підпункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість";  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1019- Слова "абзаців першого, п'ятого-сьомого пункту 11.5" замінити словами "абзацу першого пункту 11.5"; після слів та цифр "пункту 8-112, " доповнити словами "абзаців "в" і "д".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1020- Терьохін С.А.
Пункт 62 статті 76 викласти у такій редакції: „62) абзаців першого, п'ятого - сьомого пункту 11.5, абзацу першого підпункту 11.21 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість; "  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1021- Баранівський О.П.
У пункті 62 статті 76 перед словами "статті 11" вилучити слова "абзацу 1 підпункту 11.21"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1022- Цушко В.П.
Слова та цифри "абзацу 1 підпункту 11.21" виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1023- Горбаль В.М.
У пункті 62 статті 76 слова "абзаців першого, п'ятого -сьомого пункту 11.5" виключити  
Відхилено    
526. 63) пункту 8 статті 14 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору за спеціальне водокористування) Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390);   -1024- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Жебрівський П.І.
Пункт 63 статті 76 - виключити.  
Відхилено    
527. 64) статей 20-24, 26 Закону України від 14.09.2000 № 1953 „Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва";   -1025- Ключковський Ю.Б.
Пункт 64 статті 76 вилучити  
Відхилено    
528. 65) Закону України „Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 № 847-ХІV щодо об'єктів згідно з додатком № 12 до цього Закону;   -1026- Кириченко Л.Ф.
Кирильчук Є.І.
Артеменко Ю.А.
Жебрівський П.І.
Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Пункт 65 статті 76 виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
529. 66) пункту 6 статті 11, частини другої статті 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 31 ( 04.08.92), ст. 440);   -1027- Третьяков О.Ю.
Терьохін С.А.
Пункт 66 статті 76 - вилучити  
Відхилено    
530. 67) Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" щодо оподаткування спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст. 187);   -1028- Жебрівський П.І.
Горбаль В.М.
Бокий І.С.
Логвиненко О.С.
Пункт 67 статті 76 вилучити.  
Враховано    
531. 68) частини першої (щодо фінансування через Національний банк України) статті 15, частин третьої та восьмої статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України";   -1029- Вилучити  Відхилено    
532. 69) пункту третього статті 90 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 39 (24.09.2004), ст. 488);   -1030- Бульба С.С.
Вилучити  
Відхилено    
533. 70) статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", статті 41 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", частини першої статті 26 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", частин першої-третьої і шостої статті 23 Закону України "Про міліцію", частин одинадцятої-тринадцятої статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України", частин першої і другої статті 29 Закону України "Про Службу безпеки України", частини першої статті 21 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", частин першої-третьої і шостої статті 23 Закону України "Про пожежну безпеку", статті 56 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", пунктів 15-17 статті 21 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", статті 18 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в частині здійснення державного обов'язкового особистого страхування та компенсаційних виплат (одноразових грошових допомог) військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу;   -1031- Жебрівський П.І.
Сенченко А.В.
Петрук М.М.
Кожем'якін А.А.
Шкіль А.В.
Бокий І.С.
Артеменко Ю.А.
Баранівський О.П.
Бульба С.С.
Забзалюк Р.О.
Сінченко С.Г.
Пункт 70 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
534. 71) частини другої пункту 1 статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" Відомості Верховної Ради України, 2001, N 11 (16.03.2001), ст. 47, 2002, N 17 (26.04.2002), ст. 124, 2003, N 27 (04.07.2003), ст. 209, 2004, N 32 (06.08.2004), ст. 385, 2005, N 18-19 (13.05.2005), ст. 267, 2005, N 31 (05.08.2005), ст. 420, 2006, N 10-11 (17.03.2006), ст. 96, 2006, N 26 (30.06.2006), ст. 215, 2006, N 27 (07.07.2006), ст. 234) в частині загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю;   -1032- Ключковський Ю.Б.
Жебрівський П.І.
Бокий І.С.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Пункт 71 статті 76 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1033- Ковальова Ю.В.
Шкутяк З.В.
Богачук В.С.
Зубанов В.О.
Ларін С.М.
Кондратьєва Т.В.
Логвиненко О.С.
Чмирь С.М.
Надоша О.В.
Чукмасов С.О.
Бичков С.А.
Парубок О.Н.
Карпук В.Г.
Хара В.Г.
Лук'янчук Р.В.
Черноморов О.М.
Лукашук О.Г.
Бугаєць А.О.
Забзалюк Р.О.
Бірюк Л.В.
Садовий М.І.
Литвинов Л.Ф.
Малиновський О.П.
Кунченко О.П.
Потімков С.Ю.
Гасюк П.П.
Бульба С.С.
Кальцев С.Ф.
Кеменяш О.М.
У пункті 71 статті 76 слова " в частині загальної тривалості виплат допомоги по безробіттю" замінити на: "в частині допомоги по безробіттю, яка виплачується безробітному понад 270 календарних днів (крім осіб перед пенсійного віку)"  
Враховано частково Доручення КМУ   
535. 72) статті 1 Закону України „Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)", в частині встановлення ставки акцизного збору на пиво із солоду (солодове) (код виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 220300);   -1034- Жебрівський П.І.
Терьохін С.А.
Кирильчук Є.І.
Бондик В.А.
Пункт 72 статті 76 вилучити.  
Відхилено    
536. 73) підпункту 1.11.4 пункту 1.11 статті 1, абзацу п'ятого підпункту 4.2.15 пункту 4.2 статті 4, підпунктів 5.2.18, 5.2.19 пункту 5.2 статті 5, абзацу третього підпункту 7.2.3 статті 7, абзаців першого та другого підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8, пункту 12.2 статті 12, абзацу третього пункту 13.6 статті 13 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств";   -1035- Слова та цифри "абзацу третього пункту 13.6 статті 13" замінити словами та цифрами "абзацу першого - третього пункту 13.6 статті 13".  Враховано    
    -1036- Жебрівський П.І.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Кирильчук Є.І.
Пункт 73 статті 76 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1037- Слова та цифри: "абзацу третього підпункту 7.2.3 статті 7" виключити; слова та цифри "абзаців першого та другого підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8" виключити; слова та цифри "пункту 12.2 статті 12" виключити; слова та цифри "абзацу третього пункту 13.6 статті 13" замінити словами та цифрами "абзацу першого - третього пункту 13.6 статті 13".  Враховано частково    
    -1038- Третьяков О.Ю.
У пункті 73 статті 76 слова "абзаців першого та другого підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8, " - вилучити  
Враховано частково    
    -1039- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У пункті 73 статті 76 слова "абзаців першого та другого підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8" вилучити.  
Враховано частково    
    -1040- У пункті 73 статті 76 слова, числа та розділові знаки "абзаців першого та другого підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8", а також пункт 11 статті 9 виключити.  Враховано частково    
    -1041- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
У пункті 73 статті 76: слова: " абзацу третього підпункту 7.2.3 статті7" виключити; слова: "абзацу третього пункту 13.6 статті 13" замінити словами "абзацу першого, другого, третього пункту 13.6 статті 13"  
Відхилено    
    -1042- Воропаєв Ю.М.
Виключити слова та цифри "абзацу третього підпункту 7.2.3 статті 7, ...пункту 12.2 статті 12, абзацу третього пункту 13.6 статті 13"  
Відхилено    
    -1043- Горбаль В.М.
у пункті 73 статті 76 слова "пункту 12.2 статті 12, абзацу третього пункту 13.6 статті 13" виключити  
Відхилено    
    -1044- Терьохін С.А.
Пункт 73 статті 76 викласти у такій редакції: "73) підпункту 1.11.4 пункту 1.11 статті 1, абзацу п'ятого підпункту 4.2.15 пункту 4.2, підпунктів 5.2.18, 5.2.19 пункту 5.2 статті 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств"; "  
Відхилено    
537. 74) абзаців п'ятого, шостого, восьмого-десятого, тринадцятого, чотирнадцятого, вісімнадцятого статті 1, статей 5, 6, 8-10, 13, 14, 17-1 Декрету Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори";   -1045- Жебрівський П.І.
Журавко О.В.
Кирильчук Є.І.
Бичков С.А.
Пункт 74 статті 76 вилучити.  
Враховано    
538. 75) пунктів 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14 частини другої статті 15 Закону України „Про систему оподаткування";   -1046- Жебрівський П.І.
Журавко О.В.
Кирильчук Є.І.
Бичков С.А.
Пункт 75 статті 76 вилучити.  
Враховано    
539. 76) статті 4 Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".   -1047- Буряк С.В.
Кінах А.К.
Сухий Я.М.
Жебрівський П.І.
Терьохін С.А.
Пункт 76 статті 76 виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1048- Баранівський О.П.
Статтю 76 доповнити пунктом про призупинення дії "абзацу 6 пункту 2 статті 32; пункту 3 та абзацу 8.9 пункту 5 статті 63 Закону України від 17.01.2002 №2984-ІІІ "Про вищу освіту" в частині відкриття рахунків у банківських установах, збереження коштів на депозитних рахунках в банках та користування банківськими кредитами".  
Враховано    
    -1049- Грицак В.М.
Журавко О.В.
Третьяков О.Ю.
Бичков С.А.
Кузьменко С.Л.
Кальцев С.Ф.
Статтю 76 доповнити новим пунктом такого змісту: „77) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 23, ст. 323; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267).  
Враховано    
    -1050- Воропаєв Ю.М.
Статтю 76 доповнити такими пунктами: 77) мораторію на надання нових та розширення існуючих пільг, запровадженого Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів"; 78) Закону України "Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)";  
Відхилено    
    -1051- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити статтю 76 пунктом 77 такого змісту: "статті 12 Закону України "Про екологічний аудит" (щодо приватизації).  
Відхилено    
    -1052- Грицак В.М.
Доповнити пунктом такого змісту: "...) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України, статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних працівниками міліції охорони"  
Відхилено    
    -1053- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити статтю частиною такого змісту: "77) Закону України від 03.04.2003 №703-ІV "Про внесення змін до деяких законів України".  
Відхилено    
540. Стаття 77. Установити, що у 2007 році окремі положення Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288; 2003 р., № 6, ст. 51; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змін:   -1054- Чорноволенко О.В.
Статтю 77 вилучити  
Відхилено    
541. 1. Частину першу статті 218 доповнити реченням такого змісту: "Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту".   -1055- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Горбаль В.М.
Терьохін С.А.
Пункт 1 статті 77 виключити.  
Відхилено    
542. 2. У розділі ХХІ "Прикінцеві положення":       
543. 1) пункт 1 викласти у такій редакції:       
544. "1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі";       
545. 2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:       
546. "Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 16, ст. 203, № 35, ст. 511; 1993 р., № 11, ст. 91, № 12, ст. 107; 1994 р., № 20, ст. 116; 1995 р., № 13, ст. 85; 1997 р., № 35, ст. 218; 1999 р., № 34, ст. 274; 2000 р., № 13, ст. 109, № 38, ст. 318, № 50, ст. 436; 2001 р., № 4, ст. 16, № 23, ст. 117, № 31, ст. 148; 2003 р., № 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі".   -1056- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 77-2. Установити, що у 2007 році окремі положення Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням таких змін: 1. Вилучити зі статті 91 частину 2) -позашкільна освіта. Доповнити частину другу статті 89 підпунктом д) позашкільна освіта. Доповнити частину другу статті 90 підпунктом д) позашкільна освіта."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1057- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 77-1. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" застосовуються з урахуванням таких змін: 1.пункт б частини 3 статті 1 викласти в наступній редакції: б) бюджетні організації та кошти місцевих бюджетів, а саме: лікарні; середні, музичні, технічні школи, школи мистецтв, професійно-технічні училища, дитячі заклади; установи соціального захисту населення; музеї; кошти місцевих бюджетів; фонд соціального страхування населення; фонд зайнятості населення; інші бюджетні установи."  
Відхилено    
    -1058- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 77-3. Установити, що у 2007 році окремі положення Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням таких змін: 1.Частину першу пункту 1 статті 64 викласти в наступній редакції: 1) податок з доходів фізичних осіб, визначеній статтею 65 цього Кодексу, за винятком фіксованого податку та доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю; 2.Частину п'яту пункту 1 статті 64 вилучити. 3.Частину сьому пункту 1 статті 64 викласти в наступній редакції: 7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, за винятком єдиного податку на підприємницьку діяльність з фізичних осіб; 4. Частину першу пункту 1 статті 66 викласти в наступній редакції: 1) 25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на відповідний території, за винятком фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю; 5. Частину другу пункту 1 статті 66 вилучити. 6. частину першу пункту 2 статті 66 викласти в наступній редакції: 1) 50 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, за винятком фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю; 7. Частину другу пункту 2 статті 66 вилучити. 8. частину другу пункту 1 статті 69 викласти в наступній редакції: 2) 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; 25 відсотків плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань - для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 15 відсотків плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань - для районних бюджетів. 9. Пункт 1 статті 69 доповнити частинами наступного змісту: 18) фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю; 19) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; 20) єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб; "  
Відхилено    
547. Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.       
548. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:       
549. 50 відсотків коштів ( на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;       
550. 50 відсотків коштів ( на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).       
551. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.       
552. Стаття 79. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.   -1059- Хара В.Г.
Статтю 79 вилучити  
Відхилено    
553. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, що встановлені Державним казначейством України.       
554. Стаття 80. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб, в тому числі на надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіти, першим робочим місцем проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.   -1060- Кириленко В.А.
Вилучити статтю 80.  
Відхилено    
    -1061- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Залишити вказану статтю у редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".  
Відхилено    
555. Установити, що у 2007 році допомога по безробіттю залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру виплачується 9 місяців (крім осіб передпенсійного віку).   -1062- Козаченко О.О.
Ключковський Ю.Б.
Заплатинський В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
частину другу статті 80 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1063- Ковальова Ю.В.
Шкутяк З.В.
Богачук В.С.
Зубанов В.О.
Ларін С.М.
Кондратьєва Т.В.
Логвиненко О.С.
Чмирь С.М.
Надоша О.В.
Чукмасов С.О.
Бичков С.А.
Парубок О.Н.
Карпук В.Г.
Хара В.Г.
Бугаєць А.О.
Забзалюк Р.О.
Бірюк Л.В.
Садовий М.І.
Литвинов Л.Ф.
Черноморов О.М.
Лукашук О.Г.
Забзалюк Р.О.
Бугаєць А.О.
Лук'янчук Р.В.
Малиновський О.П.
Кунченко О.П.
Потімков С.Ю.
Гасюк П.П.
Бульба С.С.
Кальцев С.Ф.
Кеменяш О.М.
В частині другій статті 80 слова " виплачується 9 місяців" замінити на слова: "виплачується до 270 календарних днів"  
Враховано частково Доручення КМУ   
556. Порядок виплати допомоги по безробіттю тривалістю понад 9 місяців визначається Кабінетом Міністрів України.   -1064- Козаченко О.О.
Ключковський Ю.Б.
Заплатинський В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Частини третю статті 80 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1065- Ковальова Ю.В.
Шкутяк З.В.
Богачук В.С.
Зубанов В.О.
Ларін С.М.
Кондратьєва Т.В.
Логвиненко О.С.
Чмирь С.М.
Надоша О.В.
Чукмасов С.О.
Бичков С.А.
Парубок О.Н.
Карпук В.Г.
Хара В.Г.
Лук'янчук Р.В.
Бугаєць А.О.
Черноморов О.М.
Лукашук О.Г.
Забзалюк Р.О.
Бірюк Л.В.
Садовий М.І.
Литвинов Л.Ф.
Кеменяш О.М.
Малиновський О.П.
Кунченко О.П.
Потімков С.Ю.
Гасюк П.П.
Бульба С.С.
Кальцев С.Ф.
В частині третьої статті 80 слова "понад 9 місяців" замінити на слова: "понад 270 календарних днів"  
Враховано частково Доручення КМУ   
557. Стаття 81. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 400 гривень на місяць, з 1 липня 2007 року ( 420 гривень та з 1 грудня 2007 року ( 450 гривень.   -1066- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Темп зростання розміру мінімальної заробітної плати має відповідати рівню зростання споживчих цін на товари та комунальні послуги.  
Враховано частково    
    -1067- Козаченко О.О.
Статтю 81 викласти в редакції: "Стаття 81. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 420 гривень на місяць, з 1 липня 2007 року - 445 гривень на місяць та з 1 грудня 2007 року - 470 гривень на місяць."  
Відхилено    
    -1068- Семинога А.І.
Забезпечити відповідність показників статті 81 законопроекту показникам прожиткового мінімуму для певних категорій осіб.  
Відхилено    
    -1069- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Денісова Л.Л.
Сушкевич В.М.
Шкіль А.В.
Статтю 81 викласти у наступній редакції: "Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 420 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року - 440 гривень, з 1 липня 2007 року 460 гривень та з 1 жовтня 2007 року 480 гривень."  
Відхилено    
    -1070- Королевська Н.Ю.
У статті 81 законопроекту цифри "400" замінити на "410".  
Відхилено    
    -1071- Ключковський Ю.Б.
Вишукати резерви підвищення динаміки мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 548 грн.  
Відхилено    
    -1072- Статтю 81 викласти у наступної редакції: "Стаття 81. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 430 гривень на місяць, з 1 липня 2007 року 450 гривень та з 1 грудня 2007 року 480 гривень."  Відхилено    
    -1073- Кириленко В.А.
Викласти у такій редакції: "Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 430 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року 470 гривень, з 1 липня 2007 року 500 гривень та з 1 жовтня 2007 року 548 гривень."  
Відхилено    
    -1074- Переглянути положення статті 81.  Відхилено    
    -1075- Статтю 81 викласти у наступній редакції: "Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 420 гривень на місяць, з 1 липня 2007 року 440 гривень та з 1 грудня 2007 року 470 гривень."  Відхилено    
    -1076- Кілінкаров С.П.
Статтю 81 викласти у такій редакції: "Стаття 81. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 525 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року 535 гривень, з 1 жовтня 2007 року 548 гривень. Забезпечити з 1 січня 2007 року запровадження Єдиної тарифної сітки в оплаті праці працівників окремих галузей бюджетної сфери в повному обсязі"  
Відхилено    
558. Стаття 82. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:       
559. для розпорядників бюджетних коштів ( зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;       
560. для одержувачів бюджетних коштів ( повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.       
561. Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.       
562. Стаття 83. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком № 8 до цього Закону.   -1077- Семинога А.І.
Норми статті 83 законопроекту дублюють діючі норми Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".  
Відхилено    
563. Стаття 84. Установити, що у 2007 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком № 9 до цього Закону.   -1078- Сенченко А.В.
Семинога А.І.
Статтю 84 виключити  
Відхилено    
564. Стаття 85. Установити, що у 2007 році запроваджуються нормативи збору за спеціальне водокористування згідно з додатком N 10 до цього Закону.   -1079- Сенченко А.В.
Семинога А.І.
Статтю 85 виключити  
Відхилено    
565. Стаття 86. Установити, що у 2007 році сума від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, що рахувалася станом на 1 січня 2006 року і не була погашена протягом 2006 року, не підлягає протягом 2007 року врахуванню у складі валових витрат платника податку.   -1080- Сенченко А.В.
Воропаєв Ю.М.
Семинога А.І.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Горбаль В.М.
Заплатинський В.М.
Радковський О.В.
Терьохін С.А.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Статтю 86 вилучити.  
Відхилено    
566. Стаття 87. Установити, що у 2007 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.800.000 тис. гривень. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до обсягів надходжень цих коштів, затверджених розписом Державного бюджету України на 2007 рік.   -1081- Бронніков В.К.
Пашинський С.В.
Статтю 87 викласти в редакції: "Визначити у 2007 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, у сумі 2800000 тис.грн., з яких 800000 тис.грн. призначаються для нарощення уставного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України", 2000000 тис.грн. перечислюються Державним казначейством на депозит ВАТ "Державний ощадний банк України" для фінансування потреб інвестиційного розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу по впровадженню енергозберігаючих технологій. Приріст кредитного портфелю ВАТ "Державний ощадний банк України" призначається виключно для інвестиційного розвитку паливно-енергетичного комплексу"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1082- Воропаєв Ю.М.
Друге речення статті 87 доповнити такими словами: "і сплачуються в кожному звітному розрахунковому періоді (місяці) після повної оплати електроенергії, відпущеної енергогенеруючими компаніями в оптовий ринок електричної енергії України."  
Відхилено    
    -1083- Статтю 87 викласти в редакції: "Установити, що у 2007 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2800000 тис.грн. Сплата його, як складової оптового тарифу на електроенергію оптового ринку електроенергії України, в кожному звітному розрахунковому періоді (місяці) здійснюється після повної оплати електроенергії, відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в оптовий ринок електроенергії України".  Відхилено    
567. Стаття 88. Установити, що надходження в сумі 500.000 тис. гривень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на модернізацію, розробку, закупівлю озброєння та військової техніки, підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України.   -1084- Частину першу статті 88 доповнити словами: "та на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність"  Враховано    
    -1085- Жебрівський П.І.
У частині першій статті 88 слова і цифри "надходження в сумі 500.000 тис. гривень" замінити словами та цифрами "88 відсотків надходжень" і далі за текстом.  
Враховано в іншій редакції   
    -1086- Баранівський О.П.
Узгодити норми статті 88 та пункту 57 статті 44 щодо розміру коштів, які спрямовуються на зазначені цілі.  
Враховано в іншій редакції   
568. Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок цих надходжень здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до спеціального фонду.       
569. Стаття 89. З метою створення умов для становлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки установити, що у 2007 році фактичні надходження загального фонду державного бюджету від приватизації державного майна у сумі 10.000.188 тис. гривень використовуються за такими пріоритетними напрямами (бюджетними програмами):   -1087- Абзац перший статті 89 після слова "використовуються" доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  Враховано    
    -1088- Одарченко Ю.В.
Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
У статті 89 після слів "бюджетними програмами доповнити словами: " перелік об'єктів яких узгодити з профільними Комітетами Верховної Ради України. Профільним Комітетам ВРУ станом на 1 грудня 2006року розробити основні принципи та механізми формування переліку об'єктів): ".  
Враховано в іншій редакції   
    -1089- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У статті 89 слова "З метою створення умов для становлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки" виключити. Передбачені у статті 89 субвенції перенести у статтю 64.  
Відхилено    
    -1090- Портнов А.В.
Шепелев О.О.
В частині першій статті 89 передбачити додатково 60 000, 0 тис.грн.  
Відхилено    
570. у житлово-комунальному господарстві та соціально-економічному розвитку регіонів - 2.294.600 тис. гривень, у тому числі:   -1091- Цушко В.П.
Видатки в сумі 1163 млн.грн. та 270 млн.грн. направити на енергозбереження. Розподілити по регіонах.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1092- Журавко О.В.
Статтю 89 в частині бюджетних програм житлово-комунального господарства та соціально-економічного розвитку регіонів доповнити абзацом такого змісту: "розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами здійснюється з урахуванням пропозицій народних депутатів України"  
Відхилено    
571. субвенції з державного бюджету капітального характеру на розвиток регіонів - 1.163.000 тис. гривень;       
572. субвенція з державного бюджету місту Києву на виконання функцій столиці відповідно до Закону України „Про столицю України - місто-герой Київ" - 561.600 тис. гривень;   -1093- Сташевський С.Т.
Поляченко В.А.
Чорноволенко О.В.
Борисов В.Д.
Положення частини 4 статті 89 проекту Закону виключити, одночасно кошти субвенції бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" в сумі 561, 6 млн.грн. включити до обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів ( І кошик), тобто через формульний розрахунок.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1094- Кириченко Л.Ф.
Вимагає уточнення та детального фінансового обґрунтування  
Відхилено    
573. загальнодержавна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки - 270.000 тис. гривень;       
574. розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення - 200.000 тис. гривень;       
575. субвенція з державного бюджету на розвиток депресивних регіонів - 100.000 тис. гривень;   -1095- Кириченко Л.Ф.
Вимагає уточнення та детального фінансового обґрунтування  
Відхилено    
576. у агропромисловому комплексі - 1.896.742, 3 тис. гривень   -1096- Костенко П.І.
Вилучити  
Враховано частково Доручення КМУ   
577. дотація за реалізовану продукцію рослинництва і тваринництва в межах організованого аграрного ринку - 1.083.653, 3 тис. гривень;   -1097- Воропаєв Ю.М.
Доповнити реченням наступного змісту: Дотації, передбачені цією статтею у агропромисловому комплексі, перераховуються тільки при умові дотримання підприємствами агропромислового комплексу вимог Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1098- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У статті 89 замість "дотація за реалізовану продукцію рослинництва і тваринництва в межах організованого аграрного ринку - 1.083.653, 3 тис. гривень" передбачити "- дотація за продукцію рослинництва і тваринництва - 883.653, 3 тис. гривень; - на відшкодування суб'єктам господарювання понесених ними витрат на спорудження об'єктів соціальної сфери села - 200.000 тис. гривень"  
Відхилено    
    -1099- Костенко П.І.
Дотація за реалізовану продукцію тваринництва прив'язується до організованого ринку, тобто до біржі, що суперечить Закону України "Про державну підтримку сільського господарства", яким надання дотацій передбачено на голову худоби, а не за реалізовану продукцію. Крім того, не визначений у часі термін надходжень коштів від приватизації державного майна як джерела дотацій, що ставить під сумнів ефективність використання більш 1 млрд.грн. бюджетних коштів  
Відхилено    
    -1100- Ляшко О.В.
Викласти в редакції: "дотація за реалізовану продукцію рослинництва і тваринництва - 883653, 3 тис. гривень; " Доповнити рядком: "на відшкодування суб'єктам господарювання понесених ними витрат на спорудження об'єктів соціальної сфери села - 200000 тис. гривень; "  
Відхилено    
    -1101- Костенко П.І.
Вилучити  
Відхилено    
578. здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів- 653.089 тис. гривень;   -1102- Костенко П.І.
Збільшення фінансування програм здешевлення короткострокових кредитів можливе лише за умови зміни чинного порядку розподілу цих коштів, для чого доцільно додати і порядок використання таких коштів  
Відхилено    
    -1103- Костенко П.І.
Вилучити  
Відхилено    
579. часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва - 100.000 тис. гривень;   -1104- Костенко П.І.
Не визначений у часі термін надходжень коштів від приватизації державного майна як джерела часткової компенсації вартості складної техніки вітчизняного виробництва, що ставить під сумнів ефективність їх використання  
Враховано частково    
    -1105- Костенко П.І.
Вилучити  
Відхилено    
580. засновницький внесок до статутного фонду аграрного банку - 60.000 тис. гривень;   -1106- Горбаль В.М.
Семинога А.І.
Абзац 12 статті 89 (щодо засновницького внеску до статутного фонду аграрного банку -60000 тис.грн.) виключити  
Враховано    
    -1107- Костенко П.І.
Вилучити виділення 60 млн.грн. на засновницький внесок до статутного фонду аграрного банку, оскільки немає юридичних підстав - відсутній закон про створення такої фінансової установи, не визначено форму власності цього банку  
Враховано    
581. у будівельній галузі - 1.424.602, 1 тис. гривень, у тому числі:   -1108- Портнов А.В.
Шепелев О.О.
В абзаці "у будівельній галузі" статті 89 передбачити додатково 50 000, 0 тис.грн. на "забезпечення судів належними приміщеннями".  
Відхилено    
582. будівництво (придбання) службового житла для окремих категорій громадян, які мають право на отримання такого житла - 373.000 тис. гривень;       
583. забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання житла - 272.235 тис. гривень;       
584. державне пільгове кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів - 90.000 тис. гривень;       
585. субвенція з державного бюджету на будівництво житла військовослужбовців - 100.000 тис. гривень;       
586. державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми - 15.000 тис. гривень;       
587. будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного призначення - 574.367, 1 тис. гривень;       
588. в обробній промисловості - 1.039.024, 1 тис. гривень, у тому числі:       
589. закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Міністерством оборони України - 470.100 тис. гривень;       
590. фінансова підтримка інноваційних та інвестиційних проектів, у першу чергу з впровадження передових технологій, що реалізуються в галузях промисловості, у тому числі технологічними парками, через механізм здешевлення кредитів - 144.500 тис. гривень;   -1109- Ключковський Ю.Б.
Вилучити з цієї статті зазначену бюджетну програму з урахуванням відповідних доповнень до статті 89  
Відхилено    
591. придбання двох літаків АН-148 - 220.000 тис. гривень;   -1110- Пеклушенко О.М.
Викласти у наступній редакції: "- придбання двох літаків АН-148, АН-140 - 500.000 тис. гривень; "  
Враховано частково    
    -1111- Королевська Н.Ю.
В статті 89 в частині, що стосується придбання двох літаків АН-148 на суму 220.000 тис. гривень, пропонується вказати, який суб'єкт буде їхнім власником та у зв'язку з чим потрібно їх придбати.  
Відхилено    
592. загальнодержавна (Національна) космічна програма -59.500 тис. гривень;       
593. заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу - 50.000 тис. гривень;       
594. забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері - 94.924, 1 тис. гривень;       
595. у паливно-енергетичному комплексі - 345.219, 5 тис. гривень, у тому числі:       
596. державна підтримка на будівництво і технічне переоснащення вугледобувних та торфодобувних підприємств - 345.219, 5 тис. гривень;   -1112- Портнов А.В.
Шепелев О.О.
Доповнити статтю 89 новим передостаннім абзацом такого змісту: "у сфері охорони здоров'я: - матеріально-технічне оснащення Головного бюро СМЕ МОЗ України - 10 000, 0 тис. гривень; "  
Відхилено    
    -1113- Викласти в наступній редакції: "державна підтримка підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання - 345.219, 5 тис. гривень; " Визначено, що джерелом загального фонду для цього напрямку державної підтримки в сумі 345 219, 5 тис.грн. є фактичні надходження від приватизації державного майна. Оскільки таке джерело сумнівне і може залишити підприємства вугільної промисловості без фінансування, що в свою чергу не забезпечить виконання завдань, які поставлені Урядом щодо збільшення вуглевидобутку, необхідно для цієї суми визначити джерелом надходжень інші доходи загального фонду.  Відхилено    
597. стабілізаційний фонд - 3.000.000 тис. гривень.   -1114- Доповнити статтю 89 новим абзацом такого змісту: "Формування переліків об'єктів, на які направляються кошти за вищезазначеними бюджетними програмами, здійснюється відповідно до порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України за погодженням з профільними Комітетами Верховної Ради України."  Враховано в іншій редакції   
    -1115- Гірник Є.О.
Цушко В.П.
Семинога А.І.
Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Вилучити  
Відхилено    
    -1116- Семинога А.І.
Статтю 89 доповнити наступним: погашення знецінених заощаджень громадян в ощадному банку - 3.060.000 тис. гривень.  
Відхилено    
    -1117- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
У статті 89 замість "стабілізаційний фонд 3.000.000 тис. гривен" та "засновницький внесок до статутного фонду аграрного банку 60.000 тис. гривень" передбачити "відшкодування заощаджень громадян 3.060.000 тис. гривень".  
Відхилено    
    -1118- Королевська Н.Ю.
Пропонується розшифрувати, на які цілі планується використовувати кошти стабілізаційного фонду в сумі 3 млрд. гривень, що передбачені у статті 89 законопроекту.  
Відхилено    
    -1119- Королевська Н.Ю.
Статтю 89 доповнити новою частиною такого змісту: "Установити, що доходи від приватизації у першому півріччі 2007 року спрямовуються виключно на формування стабілізаційного фонду у передбаченому цією статтею розмірі".  
Відхилено    
    -1120- Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 89 такими напрямами (бюджетними програмами): фінансова підтримка інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави - 10% коштів від приватизації державного майна в 2007 році; фінансова підтримка діяльності технологічних парків - 300 млн. грн.; фінансова підтримка інвестиційних та інноваційних проектів з впровадження передових технологій, що реалізуються поза межами технопарків, через механізм відшкодування ставок за кредитами комерційних банків, залучених для виконання інноваційних та інвестиційних проектів з впровадження передових технологій - 200 млн.грн.".  
Відхилено    
    -1121- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Доповнити "на погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів - 3.000.000, 0 тис.грн."  
Відхилено    
    -1122- Слова стабілізаційний фонд - 3.000.000 тис. гривень." замінити на "відшкодування знецінених заощаджень громадян - 3.000.000 тис. гривень."  Відхилено    
    -1123- Сухий Я.М.
Статтю 89 доповнити останнім абзацом: "При розподілі зазначених коштів по регіонам враховувати пропозиції народних депутатів".  
Відхилено    
598. Стаття 90. Установити, що з 1 січня 2007 року максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати грошового забезпечення (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.   -1124- Жебрівський П.І.
Кріль І.І.
Горбаль В.М.
У статті 90 слова "п'ятнадцяти розмірам" замінити словами "десяти розмірам".  
Відхилено    
    -1125- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Статтю 90 вилучити.  
Відхилено    
599. Стаття 91. Установити, що у 2007 році пеня, передбачена абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267), стягується із розрахунку 3-кратного розміру річної облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.   -1126- Сенченко А.В.
Воропаєв Ю.М.
Семинога А.І.
Заплатинський В.М.
Статтю 91 вилучити.  
Відхилено    
    -1127- Сандлер Д.М.
Шкрібляк А.В.
Доповнити статтю 91 першим абзацем такого змісту: "Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст.181; 2003р., №12, ст.88; 2005р., №7-8, ст.162, №№17-19, ст.267) застосовуються з урахуванням таких змін: 1.Доповнити статтю 4 пункт 4.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" підпунктом 4.2.9. наступного змісту: "4.2.9. Суми одержаного банком емісійного доходу."  
Відхилено    
    -1128- Радковський О.В.
Статтю 91 викласти в редакції: Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про оподаткування підприємств" застосовуються з урахуванням наступного: Пункт 4.2 статті 4 Закону доповнити підпунктом 4.2.9 такого змісту: "Суми одержаного фінансовою установою емісійного доходу". Пеня, передбачена абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 стягується із розрахунку 3-кратного розміру річної облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.  
Відхилено    
600. Стаття 92. Установити, що у 2007 році окремі положення Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27, № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 28, ст. 213, № 30, ст. 247, № 38, ст. 313; 2004 р., № 7, ст. 48, ст. 57, № 8, ст. 67, № 26, ст. 361, № 35, ст. 416; 2005 р., № 2, ст. 25, № 4, ст. 83, ст. 103) застосовуються з урахуванням таких змін:   -1129- Чорноволенко О.В.
Ткаченко О.М.
Статтю 92 вилучити  
Відхилено    
    -1130- Бевзенко В.Ф.
Пункти 1-8 (крім п. 9) статті 92 вилучити.  
Відхилено    
601. 1. Доповнити Кодекс статтею 17-1 такого змісту:       
602. "17-1. Повноваження державних органів приватизації       
603. До повноважень державних органів приватизації у галузі земельних відносин належить:       
604. розпорядження земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".   -1131- слово "розпорядження" замінити словом "продаж".  Відхилено    
    -1132- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
    -1133- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити статтю 92 законопроекту пунктом 1-1:- "1-1.У статті 82 підпункт б) пункту 1 викласти у такій редакції: "б)внесення земельних ділянок їх засновниками до статутного фонду господарського товариства, у тому числі державними органами приватизації; "  
Відхилено    
605. 2. У статті 84:       
606. 1) частину другу після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";   -1134- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
607. 2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту:       
608. "ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї)".   -1135- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів" (акції, паї)" після коми словами: "об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".  
Враховано    
609. 3. Частину першу статті 116 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".   -1136- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
610. 4. Частину першу статті 127 після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "і державні органи приватизації" та частину другу статті 127 доповнити словами „в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі".   -1137- Воропаєв Ю.М.
У пункті 4 статті 92 виключити слова: "та частину другу статті 127 доповнити словами "в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі"  
Відхилено    
    -1138- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Викласти у такій редакції: "4.Частину першу статті 127 після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "і державні органи приватизації" та частину другу статті 127 доповнити словами "в статутному фонді яких державна частка не перевищує 25 відсотків".  
Відхилено    
611. 5. У статті 128:       
612. 1) у частині першій:       
613. а) після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";   -1139- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
614. б) доповнити абзацом другим такого змісту:       
615. "Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України";       
616. 2) перше речення частини другої доповнити словами "або державного органу приватизації";       
617. 3) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами "державний орган приватизації";       
618. 4) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами "державного органу приватизації";       
619. 5) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:       
620. "11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".   -1140- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації" і після коми далі за текстом.  
Відхилено    
621. 6. У статті 129:       
622. 1) у частині першій:       
623. а) після слів "у власності держави" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";   -1141- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
624. б) доповнити абзацом другим такого змісту:       
625. "Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за дорученням Кабінету Міністрів України та за погодженням з Верховною Радою України";   -1142- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації" і після коми далі за текстом.  
Відхилено    
626. 2) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і державного органу приватизації";       
627. 3) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:       
628. "Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Верховної Ради України".       
629. 7. У статті 136:       
630. 1) у частині першій після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації", а після слів "під забудову" доповнити словами "та на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";       
631. 2) абзац перший частини другої після слів "під забудову" доповнити словами "на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".       
632. 8. Перше речення частини третьої статті 137 доповнити словами "державний орган приватизації при продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".   -1143- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
633. 9. Пункт 12 розділу Х "Перехідні положення" після слів "приватну власність" доповнити словами "та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї)".   -1144- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів" (акції, паї)" після коми словами: "об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".  
Враховано    
    -1145- Бевзенко В.Ф.
В остаточній редакції п. 9 статті 92 врахувати наступне: цей пункт повинен бути сформульований як "сільські, селищні і міські ради розпоряджаються земельними ділянками на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї) лише з дозволу Кабінету Міністрів України".  
Відхилено    
634. Стаття 93. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 1998 р., № 49, ст. 301; 1999 р., № 7, ст. 52, № 51, ст. 453; 2000 р., № 31, ст. 247, № 33-34, ст. 272, ст. 273, № 41, ст. 341; 2001 р., № 9, ст. 38, ст. 39; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 160, № 27, ст. 209; № 30, ст. 247; 2004 р., № 6, ст. 38, № 13, ст. 181, № 17-18, ст. 250; № 19, ст. 253, ст. 254, № 45, ст. 501; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 16, ст. 258, №№ 17-19, ст. 267, № 25, ст. 342, № 48, ст. 480, ст. 482) застосовуються з урахуванням таких змін:   -1146- Чорноволенко О.В.
Ткаченко О.М.
Статтю 93 вилучити  
Відхилено    
635. 1. У частині другій статті 3 слова "земельного та житлового фондів" замінити на "житлового фонду".       
636. 2. Частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:       
637. "земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".   -1147- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
638. 3. Частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:       
639. "здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".   -1148- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Викласти у такій редакції: "3. Частину третю статті 7 доповнити абзацами такого змісту: "здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації'; "укладають угоди щодо виконання робіт із землеустрою".  
Відхилено    
640. 4. Частину другу статті 13 після слів "державного органу приватизації" доповнити словами "державного органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів".       
641. 5. Частину першу статті 14 після слів "державних органів приватизації; " доповнити словами "державних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів".       
642. 6. Абзац 4 частини другої статті 14 доповнити словами "та технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу державним органом приватизації".   -1149- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Викласти у такій редакції: "6. Абзац 4 частини другої статті 14 доповнити словами "та технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка вноситься до статутного фонду господарського товариства або підлягає продажу державним органом приватизації".  
Відхилено    
    -1150- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 93 доповнити пунктом 7-1: "7-1. Абзац 1 пункту 7 статті 18 доповнити реченням такого змісту: "Земельні ділянки вносяться до статутного фонду до початку продажу акцій відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації та корпоратизації, за рішенням державного органу приватизації, а в інших випадках - за рішенням державного органу приватизації та вищого органу господарського товариства".  
Відхилено    
643. 7. Доповнити статтею 18-1 такого змісту:       
644. "Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації   -1151- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
645. 1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.   -1152- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів "які підлягають приватизації" словами: "та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації".  
Відхилено    
646. 2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється після:       
647. а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;       
648. б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт.       
649. 3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.       
650. 4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які перебувають під ними, на аукціонах. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.   -1153- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Пункт 4 статті 18-1 викласти в редакції: "Земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації та нерухоме майно господарських товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації, виставляються на аукціон, конкурс одним лотом. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок".  
Відхилено    
651. 5. Відчуження земельних ділянок державної власності здійснюється за договорами купівлі-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України".       
652. 8. Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:       
653. "4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".   -1154- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Викласти у такій редакції: "8.Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та нерухоме майно господарських • товариств, акції (частки, паї) яких підлягають приватизації, / зараховуються державним органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України". У разі продажу акцій (частки) господарського товариства у процесі приватизації шляхом викупу його співзасновниками, продаж земельних ділянок, на яких розташоване нерухоме майно господарського товариства, може бути здійснений шляхом викупу цим товариством, якщо розмір державної частки у статутному фонді товариства не перевищує 25 відсотків. В інших випадках, умовами продажу акцій (частки) господарського товариства у процесі приватизації шляхом викупу передбачається зобов'язання покупця щодо придбання земельних ділянок на аукціоні за вартістю, визначеною за результатами проведення експертної оцінки (стартової ціни).  
Відхилено    
654. 9. Абзац другий частини четвертої статті 27 після слів "приватизований об'єкт" доповнити словами "та земельну ділянку" і після слів "об'єкта приватизації" доповнити словами "та земельної ділянки".   -1155- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 93 доповнити пунктом 9-1: "9-1. Частину другу статті 27 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту "подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України".  
Враховано    
    -1156- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 93 доповнити пунктом 10-1: "10-1. Частину дев'яту статті 27 доповнити словами такого змісту "включаючи земельну ділянку".  
Враховано    
655. 10. У частині четвертій статті 29:       
656. 1) абзац перший після слів "об'єкт приватизації" доповнити словами "включаючи земельну ділянку";       
657. 2) абзац другий після слів "викуп об'єкта" доповнити словами "включаючи земельну ділянку".       
658. Стаття 94. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 411) застосовуються з урахуванням таких змін:   -1157- Ткаченко О.М.
Чорноволенко О.В.
Статтю 94 вилучити  
Відхилено    
    -1158- Бевзенко В.Ф.
В остаточній редакції статті 94 врахувати наступне: цей пункт повинен бути сформульований як "сільські, селищні і міські ради розпоряджаються земельними ділянками на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї) лише з дозволу Кабінету Міністрів України".  
Відхилено    
659. 1. Статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:       
660. "земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї)".   -1159- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів " (акції, паї)" після коми словами: "об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".  
Враховано    
661. 2. Частину першу статті 8 після слів "установ та організацій" доповнити словами "меж земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї)".   -1160- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Доповнити речення після слів" (акції, паї)" після коми словами: "об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".  
Враховано    
662. Стаття 95. Установити, що у 2007 році окремі положення статті 47 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 1999 р., № 38, ст.338; 2000 р., № 4, ст. 26; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162; 2006 р., № 10-11, ст. 96) застосовуються з урахуванням таких змін:   -1161- Журавко О.В.
Мартиненко М.В.
Бичков С.А.
Чорноволенко О.В.
Статтю 95 вилучити.  
Відхилено    
663. частину четверту доповнити підпунктом г) такого змісту:       
664. „г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством."       
665. Стаття 96. Продовжити до 1 січня 2008 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).   -1162- Статтю 96 доповнити частиною другою такого змісту: "Розповсюдити умови дії експерименту в частині збору на розвиток рекреаційного комплексу на інші території, в яких знаходяться рекреаційні зони, курорти".  Враховано    
    -1163- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Статтю 96 доповнити новою частиною такого змісту: "Розповсюдити умови дії експерименту в частині збору на розвиток рекреаційного комплексу та території місцевих рад Львівської області, на яких розташовані рекреаційні зони, курорти."  
Враховано в іншій редакції   
    -1164- Семинога А.І.
Текст статті 96 виключити.  
Відхилено    
666. Стаття 97. Установити, що у 2007 році:   -1165- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Зейналов Е.Д.
Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Статтю 97 виключити.  
Відхилено    
667. Кабінет Міністрів України визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, в тому числі їх апаратів, та витрати на їх утримання;   -1166- Ключковський Ю.Б.
Привести у відповідність до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", згідно з яким вирішення питань визначення граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій здійснюється головами відповідних місцевих державних адміністрацій, витрати на їх утримання передбачаються в розподілі видатків державного бюджету окремими рядками на кожну місцеву державну адміністрацію (стаття 47) статтю 97 проекту закону щодо надання Кабінету Міністрів України права визначати граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, в тому числі їх апаратів, витрати на їх утримання.  
Відхилено    
    -1167- Третьяков О.Ю.
Абзац 2 статті 97 - вилучити  
Відхилено    
668. чисельність органів місцевого самоврядування встановлюється у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.   -1168- Ключковський Ю.Б.
Привести у відповідність до Конституції України норми щодо обмеження повноважень органів місцевого самоврядування в частині визначення їх чисельності (стаття 97).  
Відхилено    
    -1169- Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
Виключити частину третю статті 97  
Відхилено    
669. Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.       
670. Стаття 98. Кабінету Міністрів України за підсумками функціонального обстеження центральних та місцевих органів виконавчої влади вжити заходів щодо упорядкування системи цих органів та скорочення чисельності працівників.   -1170- У частині першій статті 98 вилучити слово "скорочення".  Враховано    
    -1171- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
У абзаці першому статті 98 виключити слова "та місцевих".  
Враховано в іншій редакції   
    -1172- Третьяков О.Ю.
Зейналов Е.Д.
Журавко О.В.
Статтю 98 вилучити  
Відхилено    
671. Установити, що економія фонду оплати праці, досягнута в результаті скорочення чисельності працівників, залишається у розпорядженні органу виконавчої влади і використовується на стимулювання працівників.   -1173- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 98-1. Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України "Про податок на нерухоме майно громадян", передбачивши зарахуванням зазначеного податку до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів."  
Враховано частково Доручення КМУ   
672. Стаття 99. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду України.   -1174- Бондарчук І.М.
Статтю 99 викласти у наступній редакції: "Установити, що фінансування всіх пенсійних виплат, доплат і компенсацій, які не передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету"  
Враховано частково    
    -1175- Кирильчук Є.І.
Статтю 99 виключити.  
Відхилено    
    -1176- Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Сивульський М.І.
Шлемко Д.В.
Сенченко А.В.
Слова "за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду України" замінити словами "за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на покриття дефіциту Пенсійного фонду України"  
Відхилено    
673. Стаття 100. Продовжити до 1 січня 2008 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208 (ХІV та від 15 липня 1999 року № 967 (ХІV.   -1177- Воропаєв Ю.М.
Семинога А.І.
Статтю 100 виключити  
Відхилено    
674. Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2007 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1 відсотка.   -1178- Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Державного бюджету України на 2008 рік розглянути питання щодо зниження збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти.  Враховано Доручення КМУ   
    -1179- Аржевітін С.М.
У другому абзаці статті 100 слова та цифри: "в розмірі 1 відсотка" замінити на слова та цифри "в розмірі 0, 5 відсотка"  
Відхилено    
    -1180- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Цифру і слово "1 відсотка" замінити цифрами і словом "1,3 відсотка".  
Відхилено    
    -1181- Ландик В.І.
Семинога А.І.
Частину 2 статті 100 вилучити.  
Відхилено    
    -1182- Цифру і слово "1 відсотка" замінити цифрами і словом "1,5 відсотка".  Відхилено    
675. Платниками такого збору є юридичні особи-резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи-нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки-члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1 відсотку від суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.   -1183- Ландик В.І.
Виключити  
Відхилено    
676. Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних підставах.   -1184- Ландик В.І.
Виключити словосполучення "безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти"  
Відхилено    
677. Пенсійний фонд України має право на отримання від Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України уповноваженими банками в порядку, обумовленому двосторонньою угодою між Національним банком України та Пенсійним фондом України.   -1185- У частині п'ятій статті 100 слова "безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України уповноваженими банками" замінити словами "уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України".  Враховано    
    -1186- Після слів "обсягів купівлі" доповнити словами "уповноваженими банками"  Враховано в іншій редакції   
    -1187- Ландик В.І.
Виключити  
Відхилено    
678. Стаття 101. Установити, що у 2007 році платники збору, визначені пунктами 5 (7, 9 і 10 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 1999 р., № 38, ст. 349; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 2, ст. 6, № 17-2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267), збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.   -1188- Воропаєв Ю.М.
Статтю 101 виключити  
Відхилено    
679. Стаття 102. Установити на 2007 рік відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:   -1189- Денісова Л.Л.
Статтю 102 вилучити.  
Відхилено    
680. Клас професій-ного ризику вироб-ництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих праців-ників) Клас професій-ного ризику вироб-ництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих праців-ників) Клас професій-ного ризику вироб-ництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих праців-ників)       
681. 1 0,66 24 1,20 47 2,14       
682. 2 0,67 25 1,23 48 2,16       
683. 3 0,68 26 1,29 49 2,18       
684. 4 0,69 27 1,35 50 2,35       
685. 5 0,70 28 1,41 51 2,37       
686. 6 0,72 29 1,48 52 2,42       
687. 7 0,73 30 1,50 53 2,44       
688. 8 0,75 31 1,51 54 2,47       
689. 9 0,76 32 1,55 55 2,56       
690. 10 0,78 33 1,56 56 2,64       
691. 11 0,80 34 1,67 57 2,91       
692. 12 0,82 35 1,68 58 2,92       
693. 13 0,83 36 1,76 59 3,00       
694. 14 0,85 37 1,77 60 3,38       
695. 15 0,90 38 1,86 61 3,66       
696. 16 0,94 39 1,87 62 3,80       
697. 17 0,96 40 1,89 63 4,09       
698. 18 1,03 41 1,90 64 4,30       
699. 19 1,06 42 1,93 65 6,51       
700. 20 1,07 43 1,95 66 6,62       
701. 21 1,08 44 2,00 67 13,60       
702. 22 1,09 45 2,01       
703. 23 1,16 46 2,09       
704. Стаття 103. Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в абзацах другому, четвертому стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, абзаці п'ятому стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, пункту 1, пунктах 2 і 3 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11 - 12, ст. 49, N 42, ст. 257; 1999 р., N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, NN 17 - 19, ст. 267) становить 33, 2 відсотка.   -1190- Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 103 вилучити  
Відхилено    
    -1191- Денісова Л.Л.
Залишити розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на рівні 32,3%  
Відхилено    
    -1192- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Викласти вказану статтю у редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".  
Відхилено    
    -1193- Бугаєць А.О.
Встановити розмір відрахувань до пенсійного фонду на рівні 31,8  
Відхилено    
    -1194- Ключковський Ю.Б.
Продовжити розпочате у 2006 році зниження навантаження на фонд оплати праці, зменшивши його на 2-3%.  
Відхилено    
705. Стаття 104. Установити, що у 2007 році розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст. 47; 2002 р., № 17, ст. 124, № 30, ст. 210; 2003 р., № 16, ст. 116; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 32, ст. 385; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267) становлять:   -1195- Вилучити статтю 104.  Відхилено    
706. 1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:       
707. для роботодавців ( 1, 5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;       
708. для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0, 7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1, 5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;       
709. 2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:       
710. для роботодавців ( 1, 3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;       
711. 3) для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб ( суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані у системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, ( 5, 2 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), в тому числі:   -1196- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У пункті 3 статті 104 цифри "5, 2" замінити цифрами "3, 8" (усунути арифметичну неточність).  
Враховано    
712. 2,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;       
713. 1,8 відсотка ( на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.       
714. Стаття 105. Установити, що у 2007 році резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, визначений пунктом 8 статті 11, частиною третьою статті 19, пунктом 3 частини першої статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2002 р., № 17, ст. 124; 2004 р., № 32, ст. 385; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267) і абзацом другим частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2002 р., № 17, ст. 124; 2004 р., № 32, ст. 385; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267), встановлюється у розрахунку на 5 календарних днів.   -1197- Вилучити статтю 105.  Відхилено    
    -1198- Хара В.Г.
У статті 105 цифру "5" замінити цифрою "14"  
Відхилено    
715. Стаття 106. Установити, що мінімальний розмір пенсії по інвалідності, передбачений статтею 22 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1995 р., № 44, ст. 327; 2004 р., № 50, ст. 536) встановлюється в розмірі:       
716. інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби І групи ( у розмірі 120 процентів, ІІ групи ( 110 процентів, ІІІ групи ( 105 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;       
717. іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби І групи у розмірі ( 110 процентів, ІІ групи ( 105 процентів, ІІІ групи ( 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;       
718. інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби ( у розмірі 110 процентів, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони ( 120 процентів, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони ( 130 процентів відповідних від мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.       
719. Установити, що пенсії за вислугу років та пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, а також членам їх сімей відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399), не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.       
720. Стаття 107. Установити, що у 2007 році пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до пункту 2 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2004 р., № 37, ст. 452) призначається ветеранам війни, учасникам бойових дій проти Японії у 1938, 1939 і 1945 роках (у тому числі на території Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження.       
721. Стаття 108. Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених відповідно до:   -1199- Ключковський Ю.Б.
Привести у відповідність до Конституції України положення щодо перерахунку вже встановлених пенсій з урахуванням передбачених проектом Закону обмежень (стаття 108).  
Враховано в іншій редакції   
    -1200- Хара В.Г.
Потребує доопрацювання. Обмеження розмірів виплати пенсій максимальним розміром має бути однаковим для всіх категорій пенсіонерів, в т.ч. для народних депутатів, суддів та прокурорських працівників. З переліку законів, розміри пенсій за якими обмежуються максимальним розміром, необхідно вилучити Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", відповідно до якого пенсія по інвалідності призначається у розмірі фактичних збитків.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1201- Бульба С.С.
Статтю 108 викласти в такій редакції: "Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць".  
Враховано частково    
    -1202- Бондарчук І.М.
Статтю 108 викласти у наступній редакції: "Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсій або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсій за віком"  
Враховано частково    
    -1203- Зозуля Р.П.
Лісін М.П.
Пєхота В.Ю.
Бокий І.С.
Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
Забзалюк Р.О.
Статтю 108 вилучити  
Відхилено    
    -1204- Сігал Є.Я.
Сільченко В.А.
Бевзенко В.Ф.
Лук'янчук Р.В.
Полянчич М.М.
Ядуха В.С.
У статті 108 передбачити одне обмеження максимального розміру пенсії для всіх категорій пенсіонерів - 10 тис.грн. на місяць  
Відхилено    
    -1205- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Після слів "Про державну службу" доповнити словами " (крім працівників апаратів судів, Вищої ради юстиції, державної судової адміністрації)".  
Відхилено    
    -1206- Коваль В.С.
У статті 108 привести максимальний розмір пенсії у відповідність із розміром максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з якої справляються страхові внески, передбаченої статтею 90 проекту.  
Відхилено    
722. Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення", Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95 (ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України" не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а по інших категоріях пенсіонерів - 10 тисяч гривень на місяць.   -1207- Кріль І.І.
У частині другій статті 108 слова 10 тисяч гривень привести у відповідність до мінімальної пенсії за віком.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1208- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Після слів "Про Національний банк України", доповнити словами „Про прокуратуру", „Про міліцію", „Про статус народного депутата", "Про статус суддів", „Про Службу безпеки України"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1209- Радковський О.В.
У абзаці 2 статті 108 слова "не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за віком" замінити словами "не може перевищувати 15 мінімальних пенсій за віком"  
Відхилено    
    -1210- Журавко О.В.
Забарський В.В.
Сідельник І.І.
Потімков С.Ю.
Заплатинський В.М.
Прокопенко В.Є.
Давимука С.А.
У статті 108 слова: "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" вилучити  
Відхилено    
723. Пенсійному фонду України провести перерахунок пенсій призначених до 1 січня 2007 року та здійснювати виплату у розмірах відповідно до частини першої цієї статті.   -1211- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Сенченко А.В.
Сінченко С.Г.
Частину третю статті 108 вилучити  
Враховано    
724. Стаття 109. Установити, що у 2007 році достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", підпункту „в" статті 12 Закону України „Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95 (ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", не виплачується.   -1212- Частину першу статті 109 викласти у наступній редакції: "Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95 (ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", підпункту „в" статті 12 Закону України „Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується."  Враховано    
    -1213- Гірник Є.О.
Сігал Є.Я.
Сільченко В.А.
Бевзенко В.Ф.
Лук'янчук Р.В.
Полянчич М.М.
Триндюк Ю.Г.
Зозуля Р.П.
Лісін М.П.
Прокопович Н.В.
Ядуха В.С.
Журавко О.В.
Бокий І.С.
Кріль І.І.
Заплатинський В.М.
Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Бульба С.С.
Кириленко В.А.
Чорноволенко О.В.
Статтю 109 вилучити  
Відхилено    
    -1214- Сушкевич В.М.
У статті 109 після слів "працюючим пенсіонерам" додати слова в дужках: " (крім осіб, які є інвалідами)"  
Відхилено    
    -1215- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У статті 109 після слів "Про державну службу" доповнити словами " (крім працівників апаратів судів, Вищої ради юстиції, державної судової адміністрації)"; слова "Про статус суддів" вилучити.  
Відхилено    
725. Достроково призначена пенсія особам, зазначеним в абзаці п'ятому частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212), у разі, коли такі особи продовжують працювати, у період до досягнення ними пенсійного віку не виплачується.       
726. Стаття 110. Установити, що в 2007 році у разі збільшення рівня грошового забезпечення відповідним категоріям військовослужбовців та підвищення розміру заробітної плати відповідним категоріям працюючих осіб, пенсійне забезпечення яких здійснюється відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про прокуратуру", „Про статус народного депутата України", „Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", а також у зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення відповідно до зазначених законів, перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -1216- Сільченко В.А.
Бевзенко В.Ф.
Лук'янчук Р.В.
Полянчич М.М.
Ядуха В.С.
Сігал Є.Я.
Ключковський Ю.Б.
Чорноволенко О.В.
Бульба С.С.
Бокий І.С.
Журавко О.В.
Забарський В.В.
Сідельник І.І.
Сінченко С.Г.
Потімков С.Ю.
Заплатинський В.М.
Прокопенко В.Є.
Давимука С.А.
Статтю 110 вилучити  
Враховано    
    -1217- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У статті 110 після слів "Про державну службу" доповнити словами " (крім працівників апаратів судів, Вищої ради юстиції, державної судової адміністрації)"; слова "Про статус суддів" вилучити.  
Враховано в іншій редакції   
    -1218- У статті 110 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "законами України".  Враховано в іншій редакції   
727. Стаття 111. Установити, що у 2007 році у разі збільшення рівня грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", перерахунок раніше призначених пенсій провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -1219- Ключковський Ю.Б.
Бокий І.С.
Бульба С.С.
Журавко О.В.
Забарський В.В.
Сідельник І.І.
Сінченко С.Г.
Потімков С.Ю.
Заплатинський В.М.
Прокопенко В.Є.
Давимука С.А.
Статтю 111 виключити.  
Відхилено    
728. Стаття 112. Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсії призначаються (перераховуються) органами Пенсійного фонду України.   -1220- Петрук М.М.
Кожем'якін А.А.
Шкіль А.В.
Радковський О.В.
Бульба С.С.
Сінченко С.Г.
Потімков С.Ю.
Заплатинський В.М.
Прокопенко В.Є.
Давимука С.А.
Журавко О.В.
Забзалюк Р.О.
Забарський В.В.
Сідельник І.І.
Статтю 112 вилучити  
Відхилено    
    -1221- Зберегти передбаченого чинним законодавством порядок організації, обчислення та призначення пенсій учасникам бойових дій, учасникам Великої Вітчизняної війни, ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідам, ветеранам, пенсіонерам УМВС України та не допустити порушення їх конституційних прав.  Відхилено    
    -1222- Грицак В.М.
Категорично заперечую щодо передачі функції призначення пенсій від МВС до органів Пенсійного фонду України.  
Відхилено    
729. Виплата пенсій, в тому числі призначених до введення в дію цього Закону, здійснюється органами Пенсійного фонду через установи ВАТ „Ощадний банк України" за місцем фактичного проживання пенсіонера або за їх бажанням через установи банків, з якими Пенсійним фондом України укладено відповідні договори, на підставі документів та у порядку, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".       
730. Стаття 113. Установити, що у 2007 році особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню і є застрахованими особами.   -1223- Забзалюк Р.О.
Вилучити  
Відхилено    
731. Страхувальниками (платниками страхових внесків до Пенсійного фонду) є військові частини, підприємства, установи, організації та органи, які виплачують грошове забезпечення для зазначених осіб.       
732. Обчислення страхових внесків за вказаних осіб здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться обчислення грошового забезпечення, на яке нараховуються страхові внески.       
733. Об`єктом оподаткування для страховиків є фактичні витрати на грошове забезпечення, а для застрахованих осіб - сукупний оподатковуваний доход.       
734. Розмір збору на обов`язкове державне пенсійне страхування для страхувальників установити у розмірі, встановленому статтею 103 цього Закону.       
735. Ставки збору на обов`язкове державне пенсійне страхування для застрахованих осіб, зазначених в абзаці першому цієї статті, встановлюються в розмірах, визначених пунктом 4 статті 4 Закону України „Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування".       
736. Обчислення та сплата страхових внесків у 2007 році здійснюється у порядку, визначеному законами України „Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" та „Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування".       
737. Стаття 115. Установити, що у 2007 році перерахунок пенсії відповідно до пункту 4 статті 42 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" провадиться з урахуванням не менш ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.   -1224- У статті 114 слова "або від розміру прожиткового мінімуму" виключити.  Враховано    
    -1225- Козаченко О.О.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Журавко О.В.
Ключковський Ю.Б.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Кириленко В.А.
Кирильчук Є.І.
Сенченко А.В.
Чорноволенко О.В.
Забзалюк Р.О.
Статтю 114 вилучити.  
Враховано частково    
    -1226- Чорноволенко О.В.
Бульба С.С.
Бокий І.С.
Статтю 115 вилучити  
Відхилено    
738. Стаття 116. Установити, що у 2007 році пенсія особам, які працюють (займаються підприємницькою діяльністю) або одержують соціальні виплати із Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не може перевищувати 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.       
739. Стаття 117. Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до Митного кодексу України, законів України „Про державну службу", „Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про судову експертизу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", призначається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -1227- Кириленко В.А.
Самойлик К.С.
Кирильчук Є.І.
Зейналов Е.Д.
Сігал Є.Я.
Сільченко В.А.
Бевзенко В.Ф.
Лук'янчук Р.В.
Полянчич М.М.
Сушкевич В.М.
Ядуха В.С.
Бокий І.С.
Радковський О.В.
Ткаченко О.М.
Філіндаш Є.В.
Жебрівський П.І.
Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
Ковальова Ю.В.
Потапов В.І.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Артеменко Ю.А.
Кириченко Л.Ф.
Сенченко А.В.
Баранівський О.П.
Чорноволенко О.В.
Хара В.Г.
Петрук М.М.
Бульба С.С.
Коваль В.С.
Сухий Я.М.
Журавко О.В.
Галуненко О.В.
Забзалюк Р.О.
Забарський В.В.
Сідельник І.І.
Сінченко С.Г.
Потімков С.Ю.
Заплатинський В.М.
Прокопенко В.Є.
Давимука С.А.
Кириленко І.Г.
Олійник С.В.
Статтю 116 вилучити  
Враховано    
    -1228- Кріль І.І.
Статтю 116 виключити або визначити достойний мінімальний розмір пенсії, що буде виплачуватись у відповідності їз нею.  
Враховано    
    -1229- Семинога А.І.
Норми статті 116 необхідно викласти з особливостями для певних категорій висококваліфікованих працівників, без застосування досвіду яких в практичній діяльності підприємств (установ, організацій) не буде можливе їх нормальне функціонування.  
Враховано частково    
    -1230- Бичков С.А.
стаття потребує нової редакції, яка б гнучкіше враховувала умови роботи і дохід працюючих пенсіонерів  
Враховано частково    
    -1231- Бугаєць А.О.
Зберегти існуючи умови виплати пенсій працюючим пенсіонерам  
Враховано    
    -1232- Кабінету Міністрів України до 1 травня 2007 року спільно з Комітетом Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів підготувати та подати законопроект щодо комплексного врегулювання питань пенсійного забезпечення усіх категорій громадян.  Враховано Доручення КМУ   
    -1233- Сільченко В.А.
Бевзенко В.Ф.
Лук'янчук Р.В.
Полянчич М.М.
Триндюк Ю.Г.
Зозуля Р.П.
Лісін М.П.
Ядуха В.С.
Заплатинський В.М.
Сігал Є.Я.
Кріль І.І.
Журавко О.В.
Чорноволенко О.В.
Бульба С.С.
Статтю 117 вилучити.  
Відхилено    
    -1234- Хара В.Г.
Виключити слова "Про наукову і науково-технічну діяльність"  
Відхилено    
740. Стаття 118. Установити, що у 2007 році призначення і виплата щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці здійснюється органами Пенсійного фонду України.   -1235- Портнов А.В.
Шустік О.Ю.
Онопенко В.В.
Бокий І.С.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Притика Д.М.
Корнійчук Є.В.
Онопенко В.В.
Шустік О.Ю.
Статтю 118 вилучити  
Відхилено    
741. Порядок призначення та виплати щомісячного довічного грошового утримання визначається правлінням Пенсійного фонду України за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.       
742. Стаття 119. Установити, що у 2007 році відповідно до закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403) сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного втраченого заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я. У разі досягнення застрахованим (крім інвалідів І та ІІ групи) непрацездатного віку (жінки - 55 років, чоловіки - 60 років) їм виплачується тільки пенсія. Коли у зв'язку з стійкою втратою професійної працездатності потерпілому призначена пенсія по інвалідності, то вона враховується в розмір щомісячної страхової виплати.   -1236- Бірюк Л.В.
Бокий І.С.
Чичков В.М.
Чорноволенко О.В.
Хара В.Г.
Кириленко І.Г.
Олійник С.В.
Статтю 119 вилучити  
Відхилено    
743. Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомісячного втраченого заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я.       
744. У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний втрачений заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я.       
745. Стаття 120. Установити, що умови оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, а також грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу), затверджуються виключно Кабінетом Міністрів України.   -1237- Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Кожем'якін А.А.
Шкіль А.В.
Сивульський М.І.
Петрук М.М.
Бульба С.С.
Статтю 120 вилучити.  
Відхилено    
746. Стаття 121. Установити, що на двох помічників-консультантів народного депутата поширюється дія Закону України „Про державну службу", їм присвоюється не вище ніж сьомий ранг державного службовця четвертої категорії, вони прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України або до виконавчих апаратів органів місцевого самоврядування.       
747. Установити, що народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, визначеного в обсязі, який не перевищує 25 мінімальних заробітних плат, здійснює їх підбір, розподіляє обов`язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів.   -1238- Журавко О.В.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Жебрівський П.І.
Заплатинський В.М.
Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Артеменко Ю.А.
Кириченко Л.Ф.
Кирильчук Є.І.
Чорноволенко О.В.
Логвиненко О.С.
Сінченко С.Г.
Статтю 121 вилучити.  
Враховано частково    
    -1239- Журавко О.В.
Частину першу статті 121 вилучити.  
Враховано    
    -1240- Сандлер Д.М.
Шкрібляк А.В.
Сігал Є.Я.
Сільченко В.А.
Бевзенко В.Ф.
Лук'янчук Р.В.
Полянчич М.М.
Ядуха В.С.
Кріль І.І.
Баранівський О.П.
Кеменяш О.М.
У першому абзаці статті 121 слово "двох" замінити на слово "чотирьох".  
Враховано в іншій редакції   
    -1241- Волга В.О.
У частині 2 статті 121 цифри "25" замінити цифрами "50" і слова " здійснює їх підбір, розподіляє обов`язки між ними та" вилучити.  
Відхилено    
    -1242- Замість слів "25 мінімальних заробітних плат" записати "40 мінімальних заробітних плат"  Відхилено    
748. Стаття 122. Установити, що народним депутатам України, суддям, державним службовцям, посадовим особам митної служби, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення їх житлом, надається за рахунок коштів державного бюджету виключно службове жиле приміщення або може надаватися безвідсотковий кредит на будівництво чи придбання житла. Умови та порядок надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України.       
749. Стаття 123. Установити, що народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода, виходячи з розміру їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не меншого, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб.   -1243- У статті 122 слова "народним депутатам України" виключити.  Враховано    
    -1244- Портнов А.В.
Шустік О.Ю.
Онопенко В.В.
Бичков С.А.
Чорноволенко О.В.
Бульба С.С.
Статтю 122 вилучити  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1245- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
У статті 122 після слів "державним службовцям" доповнити словами " (крім працівників апаратів судів, Вищої ради юстиції, державної судової адміністрації)".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1246- Баранівський О.П.
У статті 122 після слів „виключно службове жиле приміщення" доповнити словами „на термін перебування на службі, без права виключати його із категорії службових та приватизації" і далі за текстом.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1247- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Онопенко В.В.
Шустік О.Ю.
Притика Д.М.
Корнійчук Є.В.
У статті 122 слова "суддям" вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1248- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Чорноволенко О.В.
Статтю 123 вилучити.  
Відхилено    
750. Стаття 124. Установити, що центральні органи виконавчої влади витрачають кошти, передбачені у Державному бюджеті України на 2007 рік на придбання ліцензійних програмних продуктів для забезпечення функціонування комп'ютерних мереж на підставі попереднього висновку Міністерства освіти і науки України щодо цін на зазначені ліцензійні продукти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
751. Стаття 125. Установити, що у 2007 році в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, здійснюється фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття оплачуваних громадських робіт для безробітних; розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171); повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, у разі нездійснення такої діяльності протягом шести календарних місяців з дня отримання допомоги.       
752. Стаття 126. Установити, що у 2007 році відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403) у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з причини, що залежить від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більш як на 50 відсотків, у порядку, визначеному Правлінням Фонду.   -1249- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Чорноволенко О.В.
Статтю 126 виключити  
Відхилено    
    -1250- Кириленко І.Г.
Олійник С.В.
Статтю 126 залишити в попередній редакції  
Відхилено    
753. Стаття 127. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2007 році кошти у сумі 130.000 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -1251- У статті 126 слова "не лише з причини, що залежить від роботодавця, а і" виключити.  Враховано    
    -1252- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Шкіль А.В.
У статті 126 слова " підлягає зменшенню, але не більш як на 50 відсотків" замінити словом "виплачуються".  
Враховано в іншій редакції   
    -1253- Вилучити статтю 127.  Відхилено    
754. Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільненні та будуть вивільнятися у зв'язку з закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти).       
755. Стаття 128. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році спрямувати на зворотній основі 200.000 тис. гривень на створення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.       
756. Стаття 129. Установити, що у 2007 році підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, відповідно до статті шостої Закону України „Про соціальний захист дітей війни" виплачується особам, які є інвалідами (крім тих, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") у розмірі 50 відсотків від розміру встановленої надбавки учасників війни.   -1254- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Цушко В.П.
Семинога А.І.
Жебрівський П.І.
Горбаль В.М.
Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Прокопович Н.В.
Артеменко Ю.А.
Сенченко А.В.
Баранівський О.П.
Чорноволенко О.В.
Логвиненко О.С.
Статтю 128 виключити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1255- Жебрівський П.І.
Скасувати статтю 128, а вилучені кошти спрямувати на видатки, пов'язані із забезпеченням виконання окремими органами державної влади покладених на них завдань і функцій, соціальні виплати тощо.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1256- Сухий Я.М.
Вилучити. Ці кошти направити на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1257- Додатково вивчити питання щодо напрямів використання коштів, передбачених у проекті Закону на створення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ  Враховано Доручення КМУ   
    -1258- Сушкевич В.М.
Чорноволенко О.В.
Статтю 129 вилучити  
Відхилено    
    -1259- Баранівський О.П.
У статті 129 після слів: "Закону України "Про соціальний захист дітей війни" слова: "виплачується особам, які є інвалідами" вилучити  
Відхилено    
    -1260- Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
слова "у розмірі 50 відсотків від розміру встановленої надбавки учасників війни" замінити словами " у розмірі встановленої надбавки учасників війни"  
Відхилено    
757. Стаття 130. Установити, що у 2007 році путівки до санаторно-курортного закладу (у тому числі спеціалізованого оздоровчого закладу) застрахованим особам та членам їх сімей за рахунок коштів Фонду надаються з оплатою:   -1261- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
У статті 129 слова та цифри " у розмірі 50 відсотків від розміру встановленої надбавки учасників війни" замінити словами "відповідно до законодавства України"  
Враховано частково    
    -1262- Баранівський О.П.
Чорноволенко О.В.
Комітет з питань правосуддя Вилучити статтю 130.  
Відхилено    
758. - 10 відсотків вартості путівки - особам заробітна плата (дохід) яких є меншим за рівень забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що застосовується при призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, встановлений на дату одержання путівки;   -1263- Сушкевич В.М.
У статті 130 необхідно викласти повну назву Фонду, за рахунок коштів якого видаються путівки застрахованим особам  
Враховано    
    -1264- Хара В.Г.
Статтю 130 викласти у такій редакції: "Стаття 130. Установити, що у 2007 році путівки до санаторно-курортного закладу (у тому числі спеціалізованого оздоровчого закладу) застрахованим особам та членам їх сімей за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надаються з оплатою: - 50 відсотків вартості путівки - особам заробітна плата (дохід) яких перевищує подвійний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на дату одержання путівки; - 30 відсотків вартості путівки - особам заробітна плата (дохід) яких складає від одного до двох (включно) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на дату одержання путівки; - 20 відсотків вартості путівки - особам заробітна плата (дохід) яких менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на дату одержання путівки; - 10 відсотків вартості путівки - до реабілітаційних відділень санаторно-курортного закладу"  
Враховано    
759. - 50 відсотків вартості путівки - особам заробітна плата (дохід) яких не перевищує розміру п'яти мінімальних заробітних плат, встановленого на дату одержання путівки.       
760. Путівки до реабілітаційних відділень санаторно-курортного закладу видаються за рахунок коштів Фонду за 10 відсотків вартості путівки тільки застрахованим особам.       
761. Стаття 131. Установити, що у 2007 році кошти, передбачені в бюджетах усіх рівнів на оздоровлення і відпочинок дітей, спрямовуються для забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей із сімей, у яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї з урахуванням матеріального стану та грошового еквіваленту отриманих пільг, компенсацій та гарантій за попередні три місяці перед направленням дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не перевищує 5000 гривень на сім'ю.   -1265- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Останній абзац статті 130 уточнити: за рахунок якого „Фонду"?  
Враховано    
762. Першочергово послугами з оздоровлення та відпочинку забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, потерпіли від наслідків Чорнобильській катастрофи, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, діти загиблих шахтарів та журналістів, бездоглядні діти, діти, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, діти, які перебувають на диспансерному обліку.   -1266- Частину першу статті 131 після слів "на оздоровлення і відпочинок дітей" доповнити словами "відповідно до державних соціальних програм", після слів "на сім'ю" доповнити словами " (крім багатодітних сімей)".  Враховано    
    -1267- Кріль І.І.
Заплатинський В.М.
Хара В.Г.
Статтю 131 вилучити.  
Враховано частково    
    -1268- Сушкевич В.М.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Кириленко В.А.
Чорноволенко О.В.
Пункт 1 статті 131 вилучити.  
Враховано частково    
    -1269- Бичков С.А.
У частині першій статті 131 після слів "на оздоровлення і відпочинок дітей" доповнити словами "відповідно до державних соціальних програм".  
Враховано    
763. Стаття 132. Установити, що у 2007 році допомога по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" застрахованим особам (крім добровільно застрахованих), які мають страховий стаж менше шести місяців протягом календарного року перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.   -1270- Кириченко Л.Ф.
Кириленко В.А.
Чорноволенко О.В.
Бокий І.С.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Статтю 132 вилучити  
Відхилено    
764. Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим законом, за умови сплати страхових внесків не менше шести місяців протягом календарного року перед настанням страхового випадку.   -1271- Хара В.Г.
У статті 132 слова: "які мають страховий стаж менше шести місяців протягом календарного року" замінити словами: "Які сплачували страхові внески менше шесті місяців протягом останніх 12 місяців"  
Враховано    
765. Стаття 133. Установити, що у 2007 році ставка збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для платників - фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі для членів творчих спілок, творчих працівників, які є членами творчих спілок (крім платників, визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статті 4 Закону України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"), встановлюється в таких розмірах:   -1272- Хара В.Г.
Абзац другій статті 132 викласти в такій редакції: "Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та фізичні особи-підприємці, що сплачують єдиний податок, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим законом, за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного податку) не менше шести місяців протягом календарного року перед настанням страхового випадку."  
Враховано    
    -1273- Чорноволенко О.В.
Статтю 133 вилучити  
Відхилено    
766. 0, 5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 Закону України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", якщо заробітна плата не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;       
767. 2 відсотки із суми заробітної плати, що перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.       
768. Стаття 134. Установити, що у 2007 році число посилок (передач) і бандеролей, що одержують особи, взяті під варту, та засуджені до позбавлення волі, не обмежується.   -1274- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Жебрівський П.І.
Баранівський О.П.
Статтю 134 виключити.  
Відхилено    
769. Стаття 135. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Держкомрезервом за отримане у 1997 (2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.   -1275- Воропаєв Ю.М.
Статтю 135 виключити  
Відхилено    
770. Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
771. Стаття 136. Установити, що у разі розформування у 2007 році військової частини пільга із плати за землю для військових формувань діє протягом року з моменту розформування такої військової частини. Після закінчення цього терміну платником податку із плати за землю визначається Міністерство оборони України.       
772. Стаття 137. Установити, що у 2007 році продаж військового майна (військових містечок) Збройних Сил України, крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, здійснюється виключно Фондом державного майна України.   -1276- Баранівський О.П.
У статті 136 слова "протягом року" замінити на "до кінця бюджетного року".  
Враховано    
    -1277- Заплатинський В.М.
Статтю 137 вилучити.  
Відхилено    
773. Порядок продажу та перелік військового майна (військових містечок) встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
774. Стаття 138. Установити, що у 2007 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно визначається відповідно до її ринкової вартості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -1278- Третьяков О.Ю.
Абзац 2 статті 137 викласти в такій редакції: "Порядок продажу військового майна (військових містечок) встановлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України."  
Враховано в іншій редакції   
    -1279- Воропаєв Ю.М.
Радковський О.В.
Чорноволенко О.В.
Статтю 138 виключити  
Відхилено    
    -1280- Шенцев Д.О.
Частину першу статті 138 викласти в такій редакції: "Установити, що у 2007 році передача в оренду цілісних майнових комплексів державних та комунальних підприємств, а також об'єктів нерухомості площею 200 кв.метрів і більше здійснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно визначається відповідно до її ринкової вартості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
775. Надати право Кабінету Міністрів України затверджувати індикативні ставки орендної плати для державного та комунального майна, яке передається в оренду в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі.   -1281- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 138 проекту викласти у такій редакції: "Установити, що у 2007 році передача в оренду державного та комунального майна, крім випадків, коли орендарями є бюджетні організації, що фінансуються відповідно з державного або місцевих бюджетів, здійснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно визначається відповідно до її ринкової вартості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Республіки Крим, для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування, для об'єктів, що перебувають у комунальній власності. Орендна плата, визначена за відповідними Методиками розрахунку орендної плати, розглядається як стартова при проведенні конкурсів на право оренди державного та комунального майна. Кабінету Міністрів України у місячний термін затвердити зміни до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду державного майна в частині зміни орендних ставок та врегулювання використання плати за суборенду. Договори оренди (суборенди) державного майна, крім договорів оренди, орендарями яких є бюджетні організації, що фінансуються з державного бюджету, у 2-х місячний термін підлягають обов'язковому перегляду в частині визначення розміру орендної плати після затвердження Кабінетом Міністрів України змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду державного майна".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1282- Заплатинський В.М.
Частини другу та третю статті 138 вилучити.  
Відхилено    
776. Договори оренди державного та комунального майна, укладені до 1 січня 2007 року, крім договорів на оренду державного та комунального майна бюджетними установами, у 2-х місячний термін підлягають обов'язковому перегляду відповідно до встановленої норми.   -1283- Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Заплатинський В.М.
Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Останній абзац статті 138 виключити.  
Відхилено    
    -1284- Шенцев Д.О.
Частину третю статті 138 викласти в такій редакції: "Договори оренди державного майна, укладені до 1 січня 2007 року, крім договорів на оренду державного майна бюджетними установами, не пролонгуються, а підлягають обов'язковому переукладанню по закінченню строку дії договору оренди."  
Відхилено    
777. Стаття 139. Установити, що з набранням чинності цього Закону підрозділи органів внутрішніх справ (дорожньо-патрульна служба, патрульно-постова служба, служба дільничних інспекторів міліції, приймальників-розподільників для неповнолітніх, приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту), на базі яких створюється місцева міліція, утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідного рівня.   -1285- У частині третій статті 138 цифру і слово "2-х місячний" замінити цифрою та словом "3-х місячний", слова "бюджетними установами" замінити словами "укладених бюджетними установами, Пенсійним фондом України та його органами".  Враховано    
    -1286- Триндюк Ю.Г.
У абзаці 3 статті 138 цифру і слово "2-х місячний" замінити цифрою і словом "6-и місячний"  
Враховано частково    
    -1287- Абзац третій статті 138 після слів "бюджетними установами" доповнити словами: "та Пенсійного фонду України та його органів"  Враховано    
778. Міністерству внутрішніх справ України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування створити умови для функціонування місцевої міліції в межах обсягів, затверджених у відповідних бюджетах.   -1288- Жебрівський П.І.
Кеменяш О.М.
Бичков С.А.
Третьяков О.Ю.
Журавко О.В.
Чорноволенко О.В.
Суслов Є.І.
Денісова Л.Л.
Кеменяш О.М.
Антіпов О.М.
Єхануров Ю.І.
Жебрівський П.І.
Каракай Ю.В.
Кондратьєва Т.В.
Кравченко М.В.
Лук'янчук Р.В.
Марущенко В.С.
Оніщук М.В.
Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Якименко М.Є.
Суслов Є.І.
Ляшко О.В.
Вилучити статтю 139  
Враховано    
    -1289- Ключковський Ю.Б.
Забезпечити належний рівень фінансового забезпечення діяльності органів місцевої міліції.  
Враховано в іншій редакції   
    -1290- Грицак В.М.
Статтю 139 викласти в новій редакції: „Установити, що з набранням чинності цього Закону підрозділи органів внутрішніх справ (служба дільничних інспекторів міліції, приймальники-розподільники для неповнолітніх, приймальники-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту) утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідного рівня. Інші підрозділи органів внутрішніх справ, на базі яких утворюється місцева міліція, до набрання чинності Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" утримуються за рахунок коштів державного бюджету"  
Враховано частково    
    -1291- Грицак В.М.
Створення місцевої міліції є передчасним і утримання вказаних підрозділів бажано залишити за державним бюджетом.  
Враховано    
    -1292- Артеменко Ю.А.
Збільшити фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на місцеву міліцію, або запровадити механізм поетапної передачі зазначених видатків з державного до місцевих бюджетів, в разі незабезпеченості в повному обсязі видатків на місцеву міліцію призупинити на 2007 рік дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції".  
Враховано    
779. Стаття 140. Установити, що у 2007 році застрахованим особам допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві (крім допомоги по вагітності та пологах) виплачується в разі якщо перебування на лікарняному незалежно від кількості захворювань не перевищує 30 календарних днів на рік.   -1293- Логвиненко О.С.
Доповнити статтю новим реченням наступного змісту: "Видатки на утримання місцевої міліції фінансуються в межах обсягів, затверджених в місцевих бюджетах, що не перевищують враховані в Мінфіном показники при обрахунку між бюджетних трансфертів"  
Враховано в іншій редакції   
780. У разі коли перебування на лікарняному застрахованою особою перевищує норму частини першої цієї статті рішення щодо оплати таких днів по тимчасовій непрацездатності приймається адміністрацією підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та підпорядкування спільно з представниками трудового колективу (профспілками) підприємства, установи, організації.   -1294- Філіндаш Є.В.
Кріль І.І.
Ключковський Ю.Б.
Жебрівський П.І.
Горбаль В.М.
Заплатинський В.М.
Бірюк Л.В.
Сушкевич В.М.
Журавко О.В.
Бокий І.С.
Денісова Л.Л.
Тимошенко Ю.В.
Чичков В.М.
Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Журавко О.В.
Артеменко Ю.А.
Кириченко Л.Ф.
Кириленко В.А.
Сенченко А.В.
Баранівський О.П.
Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Козаков І.В.
Хара В.Г.
Статтю 140 вилучити.  
Враховано    
781. Стаття 141. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році спрямувати на зворотній основі 20.000 тис. гривень на створення фонду державного соціального медичного страхування.       
782. Стаття 142. Кабінету Міністрів України затвердити перелік та граничні рівні цін на лікарські засоби, медичне обладнання та інші вироби медичного призначення, які закуповуються за бюджетні кошти.   -1295- Цушко В.П.
Воропаєв Ю.М.
Семинога А.І.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Жебрівський П.І.
Бірюк Л.В.
Баранівський О.П.
Артеменко Ю.А.
Денісова Л.Л.
Сенченко А.В.
Чорноволенко О.В.
Логвиненко О.С.
Козаков І.В.
Статтю 141 вилучити  
Враховано    
    -1296- Бокий І.С.
Баранівський О.П.
Кириченко Л.Ф.
Статтю 142 вилучити  
Відхилено    
783. Установити, що закупівля медичного обладнання закладами і установами охорони здоров'я незалежно від їх підпорядкування здійснюється за попереднім погодженням експертною радою при Міністерстві охорони здоров'я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -1297- Кеменяш О.М.
Після слів "закупівля медичного обладнання" доповнити словами "вартість якого перевищує 50% граничної ціни".  
Відхилено    
    -1298- Баранівський О.П.
В абзац другому статті 142 після слів: "Установити, що закупівля..." добавити слова: "лікарських засобів" і далі за текстом  
Відхилено    
    -1299- Ляшко О.В.
Визначити граничну ціну медичного обладнання - 300 тис.грн.  
Відхилено    
784. Стаття 143. Дозволити Національній академії наук України у 2007 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 60.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Президією Національної академії наук України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання.   -1300- Жебрівський П.І.
Бойко В.С.
Матвієнков С.А.
Артеменко Ю.А.
Виключити частину другу статті 142  
Враховано    
    -1301- Кириченко Л.Ф.
Баранівський О.П.
Цушко В.П.
Семинога А.І.
Сенченко А.В.
Сивульський М.І.
Тимошенко Ю.В.
Шлемко Д.В.
Жебрівський П.І.
Статтю 143 вилучити.  
Відхилено    
    -1302- Статтю 143 доповнити частиною другою такого змісту: "Дозволити Міністерству праці та соціальної політики України у 2007 році придбати без застосування тендерних процедур у безпосередніх виробників: протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування виготовлені за індивідуальними замовленнями інваліда, послуги з їх ремонту для забезпечення ними окремих категорій населення України на суму 179.437,6 тис. гривень у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України"  Відхилено    
    -1303- Логвиненко О.С.
Слова "без застосування процедури тендера" виключити  
Відхилено    
    -1304- Хара В.Г.
Радзієвський О.В.
Статтю 143 доповнити абзацом наступного змісту: "Дозволити Міністерству праці та соціальної політики України у 2007 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників технічні та інші засоби реабілітації, а саме протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування виготовлені за індивідуальним замовленням інваліда, включаючи комплектуючі до них, послуги з ремонту таких засобів для забезпечення ними окремих категорій населення України на суму 179.437, 6 тис. гривень у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено    
785. Стаття 144. Встановити, що у 2007 році продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. Кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.   -1305- Кріль І.І.
Друге речення частини першої статті 144 викласти у такій редакції: "Кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до відповідного бюджету".  
Відхилено    
    -1306- Ключковський Ю.Б.
Статтю 144 вилучити.  
Відхилено    
    -1307- Чорноволенко О.В.
Слова "спрямовуються до Державного бюджету в повному обсязі" замінити словами "спрямовуються до відповідного місцевого бюджету у повному обсязі."  
Відхилено    
786. Стаття 145. Установити, що у 2007 році здійснюється передача об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення, що знаходяться в управлінні Фонду державного майна України, в управління Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України для забезпечення завершення будівництва на цих об'єктах.   -1308- Статтю 144 після слів "об'єктів незавершеного будівництва" доповнити словами "визначених Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" та доповнити реченням такого змісту: "У випадку, якщо земельна ділянка, на якій розташований такий об'єкт, знаходиться у комунальній власності, кошти від її продажу спрямовуються до відповідного місцевого бюджету".  Враховано    
    -1309- Жебрівський П.І.
Статтю 144 викласти в такій редакції: "Встановити, що у 2007 році продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. У випадку, коли такі об'єкти знаходяться на землях державної власності, кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі. У випадку, коли об'єкт незавершеного будівництва знаходиться на землях, що належать територіальним громадам, кошти у розмірі, що дорівнює нормативній оцінці земельної ділянки, перераховуються у місцевий бюджет відповідного рівня.".  
Враховано в іншій редакції   
    -1310- Бокий І.С.
Матвієнков С.А.
Статтю 145 доповнити після слів: "що знаходяться в управлінні Фонду державного майна України" словами: "за винятком об'єктів, що знаходяться в процесі приватизації".  
Відхилено    
787. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України при використанні бюджетних коштів в пріоритетному порядку спрямовувати кошти на завершення будівництва об'єктів, визначених у абзаці першому цієї статті.   -1311- Одарченко Ю.В.
Абзац другий статті 145 викласти у такій редакції: "Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства  
Відхилено    
788. Стаття 146. Дозволити Кабінету Міністрів України зараховувати суми розрахунків, які здійснюються у 2007 році Національною акціонерною компанією „Нафтогаз України" за об'єкти, добудовані на території України після 1 січня 1992 року згідно з Ямбурзькими угодами, в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за платежами до Державного бюджету України за станом на 01.09.2006 року, в разі набуття чинності відповідних міжнародних угод, з відповідним збільшенням на ці суми доходів і видатків державного бюджету понад обсяги, визначені у додатках № 1 і 3 до цього Закону.   -1312- Цушко В.П.
Статтю 146 вилучити  
Відхилено    
789. Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
790. Стаття 147. Установити, що державне замовлення на підготовку робітничих кадрів формується Міністерством економіки України разом з Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством освіти і науки України і державними замовниками виходячи з реальних потреб держави у таких фахівцях з урахуванням показників балансу ринку праці та трудових ресурсів.   -1313- Частину другу статті 146 доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  Враховано    
    -1314- Кінах А.К.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гнатенко Л.М.
Доповнити розділ VІ "Особливі положення" статтею такого змісту: "Відновити дію таких особливостей оподаткування, що передбачалися Законами України про державну підтримку пріоритетних галузей на терміни, визначені у цих законах: у частині Закону України „Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні": відновити дію пункту 11.26 Закону України „про податок на додану вартість" у наступній редакції: "звільняються від ПДВ операції з ввезення на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден, згідно з переліком, затвердженим КМУ; оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою операції з поставки продукції, що вироблена підприємствами суднобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України; звільняються від оподаткування ПДВ проектно-конструкторські роботи, які виконуються вітчизняними розробниками за контрактами суднобудівних підприємств на будівництво суден"; у частині Закону України "Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії": відновити дію пункту 11.30 Закону України "Про податок на додану вартість" у наступній редакції: „звільняються від ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, які використовуються для виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії за державними замовленнями; звільняються від оподаткування ПДВ операції з поставки боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії за державними замовленнями; звільняються від оподаткування роботи, послуги і операції з матеріалами утилізації боєприпасів та виробів спецхімії. термін зберігання яких закінчився"; відновити дію пункту „м" статті 19 Закону „Про Єдиний митний тариф" у наступній редакції: „обкладаються ввізним митом товари, що ввозяться для виробничих підприємствами з виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії за державними замовленнями"; відновити дію пункту 17 статті 12 Закону України „Про плату за землю" у наступній редакції: „звільняються від сплати за землю підприємствами з виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спец хімії"; відновити дію пункту 7.18 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" у наступній редакції: „до валових витрат відносяться суми, спрямовані на реінвестування або інвестування у розвиток виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії"; у частині. Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні": відновити дію пункту 11.18 Закону України "Про податок на додану вартість" у наступній редакції: „звільняються від ПДВ операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів, які використовуються для виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них"; відновити дію пункту 11.19 Закону України "Про податок на додану вартість" у наступній редакції: „оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою операції з продажу автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них власного виробництва"; відновити дію частина 6 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України" у наступній редакції: „не справляється ввізне мито при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів, які використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них"; відновити дію пункту 22.21 статті 22 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" у наступній редакції: „об'єкт оподаткування зменшується на суму коштів, які направляються на погашення кредитів та реінвестуються підприємством; податок на дивіденди не застосовується у разі реінвестування" валові доходи і валові витрати підлягають індексуванню виходячи з офіційного індексу інфляції".  
Відхилено    
    -1315- Внести зміни у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 №296-р., а саме: у графі "Відповідальні виконавці бюджетних програм" замінити слова "Фонд державного майна України" на слова: "Апарат Фонду державного майна України та його регіональні відділення і представництва"; графу "Головні розпорядники бюджетних коштів" доповнити словами: "Фонд державного майна України".  Відхилено    
    -1316- Бугаєць А.О.
Реанімувати систему підготовки робочих кадрів в професійно-технічних училищах, технікумах, коледжах  
Відхилено    
    -1317- Шкіль А.В.
Внести зміни до бюджетного законодавства в частині нормативів відрахувань до доходів, що надходять до бюджетів міст обласного значення: норматив відрахувань орендної плати за землю в розмірі 100 %; податок з власників транспортних засобів у разі реєстрації на території міста, на рівні 90 %.  
Відхилено    
    -1318- Доповнити проект статтями: "Установити, що перерахування субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на відшкодування втрат енергопостачальних компаній, заподіяних протягом 2004-2006 років від застосування пільгового тарифу на електроенергію для міського електричного транспорту відповідно до п.1 статті 18 Закону України "Про міський електричний транспорт" у розмірі 240000,0 тис.грн., здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) від підприємств ПЕК". "Внести зміну до статті 18 Закону України "Про міський електричний транспорт" доповнивши її пунктом 2 такого змісту: "2. Видатки на відшкодування втрат, заподіяних енергопостачальним компаніям протягом 2004-2006 років від застосування пільгового тарифу на електроенергію для міського електричного транспорту здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок коштів відповідної субвенції з Державного бюджету України. Пункт 2 вважати відповідно пунктом 3".  Відхилено    
    -1319- Круглов М.П.
Чмирь С.М.
Оплачко В.М.
Внести зміни до Бюджетного кодексу України: виключити частину 2 пункту 1 статті 66; частину 2 пункту 1 статті 69 доповнити словами: "25 відсотків плати за землю, що сплачується (перераховується) на території Автономної Республіки Крим та відповідної області"  
Відхилено    
    -1320- Парубок О.Н.
Передбачити нову статтю наступного змісту: "З метою забезпечення наповнення Пенсійного фонду та податку на прибуток з громадян, затвердити на 2007 рік обсяги мінімальної середньої заробітної плати в розрізі основних галузей народного господарства по Автономної республіці Крим, областях, містах Києва і Севастополя"  
Відхилено    
    -1321- Кеменяш О.М.
Вирішити питання щодо врегулювання визначення "неоподатковуваний мінімум доходів громадян", який береться до розрахунку місцевих податків і зборів, а також адміністративних зборів. Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян залишається з 1993 року на рівні 17 гривень.  
Відхилено Доручення КМУ   
    -1322- Кеменяш О.М.
Внести зміни до Законів України від 22.05.03 №889-ІV "Про податок з доходів фізичних осіб" та від 07.12.00 №2121-ІІІ "Про банки і банківську діяльність" щодо посилення контролю зі сторони банків за повнотою перерахування в бюджет платниками податку з доходів фізичних осіб, тобто, при отриманні ними коштів на виплату заробітної плати повинні бути пред'явлені відомості про нараховані суми цього податку і їх відповідність платіжним документам на перерахування в бюджет.  
Відхилено    
    -1323- В'язівський В.М.
Радзієвський О.В.
Курпіль С.В.
Ружицький А.М.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 95-1. Установити, що у 2007 році окремі положення пункту 2 Указу Президента України від 03.07.1998 № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" застосовуються з урахуванням таких змін: абзац другий Указу викласти у такій редакції: Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 600 гривень на місяць."  
Відхилено    
    -1324- Баранівський О.П.
Передати з балансу сільських рад на баланс Державного комітету України по водному господарству всі мережі поливної системи України, передбачивши кошти на їх обслуговування і утримання.  
Відхилено    
    -1325- Зварич І.Т.
Пункт 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" доповнити підпунктом 3.2.15 такого змісту: "Ввезення на митну територію України підприємствами промисловості для потреб власного виробництва технологічного та енергетичного обладнання та запасних частин до нього, в тому числі і ввезення (передача) їх до статутного капіталу (фонду) підприємств для здійснення реконструкції, модернізації виробництва. Перелік та обсяги цих товарів визначаються Кабінетом Міністрів України." Пункт 4.2 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити підпунктом 4.2.21 такого змісту: "Суми коштів, спрямовані на придбання обладнання для технічного переоснащення та реконструкції виробництва підприємств промисловості." У абзаці першому статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" цифри та слова "90 календарних днів" замінити цифрами та словами "180 календарних днів". Статтю 229 Митного кодексу України викласти у наступній редакції: "Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки." Установити, що з 1 січня 2007 року Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" застосовується з урахуванням таких особливостей: абзац 1 пункту 1 після слів: "фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність" доповнити словами "крім оптової та роздрібної торгівлі імпортними товарами або використовують переважаючу імпортну складову для виробництва"; абзац 2 пункту 1 після слів "юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" доповнити словами "крім оптової та роздрібної торгівлі імпортними товарами або використовують переважаючу імпортну складову для виробництва".  
Відхилено    
    -1326- Воропаєв Ю.М.
Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" такі зміни: Підпункт 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 викласти в наступній редакції: "передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України; продажу за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку. Під цілісним майновим комплексом слід розуміти активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній і регулярній основі і термін використання яких перевищує 12 календарних місяців. Під продажем сукупних валових активів слід розуміти продаж підприємства як окремого об'єкта підприємництва або включення валових активів підприємства чи його частини до складу активів іншого підприємства. При цьому підприємство-покупець набуває прав і обов'язків (є правонаступником) підприємства, що продає такі активи. Повернення основних фондів, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи іншими юридичними або фізичними особами, у разі їх виходу з числа засновників або учасників такої юридичної особи, або при ліквідації такої юридичної особи, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (крім підакцизних товарів) або вивезенні за межі митної території України. При здійсненні спільної (сумісної) діяльності передача товарів (робіт, послуг) на баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, вважається продажем таких товарів (робіт, послуг)."  
Відхилено    
    -1327- Цушко В.П.
Доповнити проект новою статтею такого змісту: "Стаття ___. Установити, що у 2007 році усі рахунки бюджетних установ, органів управління, що здійснюють функції господарюючого суб'єкта, державних цільових фондів, інших господарських організацій з державною часткою а саме: державних, в тому числі казенних підприємств та їх об'єднань і дочірніх підприємств, акціонерних холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки, акції, паї, а також їх дочірніх підприємств та суб'єктів господарювання, акції, частки, паї яких знаходяться у статутних фондах інших господарських організацій, учасником/засновником яких є держава) переводяться на обслуговування виключно органами державного казначейства та/або державними банками.  
Відхилено    
    -1328- Бокий І.С.
Мордовець Л.М.
Доповнити проект новою статтею такого змісту: "Установити, що у 2007 році державні господарські організації та господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у державній власності або статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також органи управління, що здійснюють функції господарюючого суб'єкта, відраховують 30 відсотків амортизаційних відрахувань до спеціальних державних галузевих компаній із подальшим спрямуванням цих коштів на оновлення основних засобів на лізингових умовах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено    
791. VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -1329- Хара В.Г.
Козаков І.В.
Статтю 147 викласти в такій редакції: "Стаття 147. Установити, що державне замовлення на підготовку робітничих кадрів формується Міністерством економіки України разом з Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством освіти і науки України, іншими державними замовниками виходячи з реальних потреб держави у робітниках певних професій з урахуванням стану регіональних ринків праці."  
Враховано    
    -1330- Крук Ю.Б.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 148. Дозволити Державній службі автомобільних доріг України у 2007 році залучити іноземний кредит у сумі д