Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ Проект  
1. Про внесення змін до деяких законів України   -1- Ляпіна К.М.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення"  
Враховано   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І.Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі доповнення:   -2- Ляпіна К.М.
Частину першу викласти в такій редакції: "Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:  
Враховано   1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:  
4. 1.Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-14 "Вимога непередбачених законодавством документів" такого змісту:   -3- Круць М.Ф.
В абзаці першому пункту першого частини першої цифри "164--14" замінити цифрами "164--15"  
Відхилено   1) доповнити статтями 166--11 і 166--12 такого змісту:  
    -4- Ляпіна К.М.
Пункт перший частини першої викласти в такій редакції: "1) доповнити Кодекс статтями такого змісту: "Стаття 166--11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Порушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця чи видачі свідоцтва про державну реєстрацію, вимагання не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Враховано    
5. "Стаття 164-14 Вимога непередбачених законодавством документів      "Стаття 166--11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  
6. Вимога посадовою особою непередбачених законодавством документів для реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, або для патентування чи ліцензування деяких видів підприємницької діяльності, а також для надання послуг фізичним та юридичним особам в сфері державного управління -      Порушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця чи видачі свідоцтва про державну реєстрацію, вимагання не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації, -  
7. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."      тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
8. 2.Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-15 "Порушення строків державної реєстрації та строків надання послуг в сфері державного управління" такого змісту:   -5- Круць М.Ф.
В абзаці першому пункту другого частини першої цифри "164--15" замінити цифрами "164-16"  
Відхилено    
    -6- Ляпіна К.М.
Пункт другий частини першої викласти в такій редакції: "Стаття 166--12 Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності Порушення встановлених законом строків для видачі ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано    
9. "Стаття 164-15 Порушення строків державної реєстрації та строків надання послуг в сфері державного управління      Стаття 166--12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності  
10. Порушення посадовою особою передбачених законодавством строків державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, порушення строків передачі органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомостей з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, або порушення строків патентування чи ліцензування деяких видів підприємницької діяльності, а також порушення строків надання послуг фізичним та юридичним особам в сфері державного управління -      Порушення встановлених законом строків для видачі ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії, -  
11. тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."   -7- Круць М.Ф.
В абзаці третьому пункту другого частини першої слова "а також" замінити словом "або"  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; 2) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "166--7 - 166--10" замінити цифрами "166--7 - 166--12"; 3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту: "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 166--11, 166--12)".  
    -8- Круць М.Ф.
Доповнити частину першу пунктами такого змісту: "пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом у такій редакції: "Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (статті 164--15, 164--16)"; в статті 221 цифри "164--5 - 164--14" замінити цифрами "164--5 - 164--16"  
Враховано редакційно    
    -9- Ляпіна К.М.
Доповнити частину першу пунктами такого змісту: "2. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "166--7 - 166--10" замінити цифрами "166--7 - 166--12". 3. Пункт перший частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту: "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 166--11, 166--12)".  
Враховано    
12. ІІ. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263) такі зміни та доповнення:   -10- Ляпіна К.М.
Частину другу законопроекту виключити  
Враховано    
13. 1.Статтю 8 доповнити частиною восьмою такого змісту:       
14. "Державному реєстратору забороняється вимагати нотаріального посвідчення документів, що подаються на реєстрацію, якщо необхідність такого посвідчення не передбачена цим Законом."   -11- Круць М.Ф.
В абзаці другому пункту першого частини другої слова "цим Законом" замінити словами "цим та іншими законами"  
Відхилено    
15. 2.В частині першій статті 21 слово "підприємцю" вилучити.       
16. 3.Частину 1 статті 42 після слів " (далі заявник)" та перед "повинна подати" доповнити словами "або уповноважена нею особа".       
17. 4.Частину 3 статті 42 викласти в такій редакції:       
18. "Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт. Уповноважена заявником особа також пред'являє документ, що засвідчує її повноваження."       
19. 5.Частину 9 статті 47 доповнити абзацом сьомим такого змісту:       
20. "Довідка про зняття з обліку надається відповідним органом у строк не більше 20 робочих днів з дня реєстрації підприємцем заяви про зняття з обліку у відповідному органі."       
21. ІІІ. Цей Закон набуває чинності з моменту його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.