Кількість абзаців - 36 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб та проведення заходів у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб та проведення заходів у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб і здійснення заходів у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №40, ст.337; 2004, №19, ст.259; 2006, №22, ст.199):
 
   2. У Законі України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 337; 2004 р., № 19, ст. 259):
 
5. 1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити чотирма абзацами такого змісту:
 
6. "медико-психологічна реабілітація – комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт, а також потерпілих внаслідок надзвичайної ситуації, особливо дітей;
 
-1- Кальченко В.М.
У підпункті 1) частини 1 розділу першого законопроекту визначення "медико-психологічна реабілітація" викласти в такій редакції:
"медико-психологічна реабілітація – комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), осіб, що були залучені до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, а також постраждалих внаслідок такої надзвичайної ситуації, особливо дітей".
 
Враховано   "медико-психологічна реабілітація – комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, а також постраждалих внаслідок такої надзвичайної ситуації, передовсім дітей;
 
7. постійно діюча Міжвідомча робоча група з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – Міжвідомча робоча група) – це дорадчий орган Кабінету Міністрів України, яка створюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Прикінцевих положень цього Закону";
 
-2- Скубенко В.П.
Визначення "постійно діюча Міжвідомча робоча група з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" виключити
 
Враховано   дорожньо-транспортна пригода – подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи завдані матеріальні збитки. Рівень надзвичайної ситуації при дорожньо-транспортній пригоді визначається відповідно до порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, який затверджується Кабінетом Міністрів України;
постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру (далі – постраждалі) – особи, здоров’ю яких заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру";
 
    -3- Кальченко В.М.
Підпункт 1) пункту 1 частини першої доповнити новими абзацами такого змісту:
"дорожньо-транспортна пригода – це подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої загинули або травмовані люди чи завдані матеріальні збитки. Рівень надзвичайної ситуації при дорожньо-транспортній пригоді визначається відповідним порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, який затверджується Кабінетом Міністрів України;
постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації (далі – постраждалі) – особи, здоров’ю яких була заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру".
 
Враховано    
8. 2) у статті 13:
 
   2) у статті 13:
 
9. частину четверту доповнити реченням такого змісту:
 
-4- Кальченко В.М.
У підпункті 2) частини 1 розділу першого законопроекту частину четверту і п’яту статті 13 викласти в такій редакції:
"Постраждалому населенню, особливо дітям, а також особам, що були залучені до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, та рятувальникам за висновками Державної служби медицини катастроф та/або медико-соціальної експертної комісії надається гарантоване забезпечення відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації. Дітям, які постраждали при виникненні надзвичайної ситуації (в тому числі і при дорожньо-транспортній пригоді), а також у яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (в тому числі і при дорожньо-транспортній пригоді) загинув один із батьків або обоє батьків, надається гарантоване забезпечення відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації.
Центри медико-психологічної реабілітації створюються при діючих санаторно-курортних закладах незалежно від форм власності і підпорядкування. Перелік санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, а також їх відповідність вимогам медико-психологічної реабілітації, кожні два роки встановлюється Міжвідомчою робочою групою. За поданням Міжвідомчої робочої групи зазначений перелік затверджується центральним органом виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Медико-психологічна реабілітація рятувальників та постраждалих у невизначених і не затверджених відповідно до частини п’ятої цієї статті санаторно-курортних та інших закладах забороняється".
 
Враховано   частини четверту і п’яту викласти в такій редакції:
 
10. "Дітям, у яких внаслідок надзвичайної ситуації загинув один із батьків або обоє батьків, надається гарантоване забезпечення відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації";
 
   "Постраждале населення, а також особи, залучені до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, і рятувальники за висновком Державної служби медицини катастроф та/або медико-соціальної експертної комісії гарантовано забезпечуються відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації. Неповнолітні особи, які постраждали у надзвичайній ситуації (у тому числі спричиненій дорожньо-транспортною пригодою), а також у яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (у тому числі спричиненої дорожньо-транспортною пригодою) загинув один або обоє батьків, гарантовано забезпечуються відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації.
 
11. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
      
12. "Центри медико-психологічної реабілітації створюються при діючих санаторно-курортних закладах незалежно від форм власності і підпорядкування. Перелік санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, а також їх відповідність вимогам медико-психологічної реабілітації, кожні два роки встановлюється Міжвідомчою робочою групою. За поданням Міжвідомчої робочої групи зазначений перелік затверджується центральним органом виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Медико-психологічна реабілітація рятувальників та постраждалого від надзвичайних ситуацій населення у невизначених Міжвідомчою робочою групою і не затверджених центральним органом виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, санаторно-курортних та інших закладах забороняється";
 
-5- Кальченко В.М.
Статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Для координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України може утворити постійно діючу міжвідомчу робочої групу з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
Враховано   Центри медико-психологічної реабілітації створюються при санаторно-курортних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування. Перелік санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, а також їх відповідність вимогам медико-психологічної реабілітації кожні два роки визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначений перелік затверджується центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належить захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"Медико-психологічна реабілітація рятувальників та постраждалих у не визначених і не затверджених відповідно до частини п’ятої цієї статті санаторно-курортних та інших закладах забороняється";
3) статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Для координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України може утворити постійно діючу міжвідомчу робочу групу з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
13. 3) статтю 35 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   4) статтю 35 доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
14. "Фінансування медико-психологічної реабілітації постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій, здійснюється за рахунок коштів, які виділяються на ліквідацію надзвичайних ситуацій з Державного та місцевих бюджетів України. Медико-психологічна реабілітація рятувальників державних аварійно-рятувальних служб здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Медико-психологічна реабілітація інших рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), здійснюється за рахунок коштів, які виділяються на ліквідацію надзвичайних ситуацій з Державного та/або місцевих бюджетів України. Обсяги фінансування на медико-психологічну реабілітацію постраждалого населення та рятувальників, при ліквідації надзвичайної ситуації, визначається центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я, за погодженням з Міжвідомчою робочою групою".
 
-6- Кальченко В.М.
У підпункті 3) пункту 1 частини першої розділу першого законопроекту нову частину четверту статті 35 викласти в такій редакції:
"Фінансування медико-психологічної реабілітації постраждалих, а також осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на ліквідацію надзвичайних ситуацій з Державного та місцевих бюджетів. Медико-психологічна реабілітація рятувальників державних аварійно-рятувальних служб (формувань) здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання цих служб. Медико-психологічна реабілітація рятувальників інших аварійно-рятувальних служб (формувань) здійснюється за рахунок коштів, які виділяються на ліквідацію надзвичайних ситуацій з Державного або місцевих бюджетів, або за рахунок коштів підприємств, установ та організацій. Обсяги фінансування на медико-психологічну реабілітацію постраждалих, а також осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, визначаються центральним #102082
 
Враховано   "Фінансування медико-психологічної реабілітації постраждалих, а також осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на ліквідацію надзвичайних ситуацій з Державного та місцевих бюджетів. Медико-психологічна реабілітація рятувальників державних аварійно-рятувальних служб (формувань) здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання цих служб. Медико-психологічна реабілітація рятувальників інших аварійно-рятувальних служб (формувань) здійснюється за рахунок коштів, які виділяються на ліквідацію надзвичайних ситуацій з державного або місцевих бюджетів, або за рахунок коштів підприємств, установ та організацій. Обсяги фінансування медико-психологічної реабілітації постраждалих, а також осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, визначаються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
Фінансування заходів медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, постраждалих у надзвичайній ситуації місцевого або об’єктового рівня, а також у яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру загинув один або обоє батьків, здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, а також добровільних пожертвувань. Для ефективного планування та забезпечення медико-психологічної реабілітації зазначених неповнолітніх осіб, місцеві органи виконавчої влади щорічно розробляють і забезпечують виконання відповідних регіональних програм затверджених у встановленому законом порядку".
 
    -7- Скубенко В.П.
Підпункт 3) пункту 1 частини 1 розділу першого законопроекту доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"Фінансування заходів медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, постраждалих у надзвичайній ситуації місцевого або об’єктового рівня, а також у яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру загинув один або обоє батьків, здійснюється за рахунок коштів Державного або місцевого бюджетів, а також добровільних пожертвувань. Для ефективного планування здійснення медико-психологічної реабілітації зазначених неповнолітніх осіб, місцеві органи виконавчої влади щорічно розробляють і забезпечують виконання затверджених у встановленому законом порядку відповідних регіональних програм".
 
Враховано    
15. 2. У Законі України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №4, ст. 25; 2001, №9, ст. 38; 2006, №22, ст.184):
 
   1. У Законі України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 4, ст. 25; 2001 р., № 9, ст. 38; 2006 р., №22, ст. 184):
 
16. 1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
17. "медичне забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення невідкладною медичною допомогою потерпілих внаслідок надзвичайної ситуації в осередку події та під час їх евакуації у лікувальні заклади, а також, при необхідності, рятувальників, збереження оптимальної працездатності та соціальної активності рятувальників, матеріально-технічне оснащення медичними засобами аварійно-рятувальних служб (формувань);
 
   "медичне забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення невідкладною медичною допомогою постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації в осередку події та під час їх евакуації до лікувальних закладів, а також, за необхідності, рятувальників, збереження оптимальної працездатності та соціальної активності рятувальників, матеріально-технічне оснащення медичними засобами аварійно-рятувальних служб (формувань)";
 
18. постійно діюча Міжвідомча робоча група з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – Міжвідомча робоча група) – це дорадчий орган Кабінету Міністрів України, яка створюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
 
-8- Скубенко В.П.
Визначення "постійно діюча Міжвідомча робоча група з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" виключити
 
Враховано      
19. 2) частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
 
20. "Фінансування медико-психологічної реабілітації рятувальників державних аварійно-рятувальних служб (формувань), які підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України (окремим кодом державної програмної класифікації), передбачених на утримання цих служб (формувань). Обсяги фінансування на медико-психологічну реабілітацію рятувальників визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за погодженням з Міжвідомчою робочою групою".
 
-9- Скубенко В.П.
У пункті 2) та у Прикінцевих положеннях слова "окремим кодом державної програмної класифікації" виключити;
у пункті 2) слова "за погодженням з Міжвідомчою робочою групою" замінити словами "що підлягають погодженню у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   "Фінансування медико-психологічної реабілітації рятувальників державних аварійно-рятувальних служб (формувань), підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого належить захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання цих служб (формувань). Обсяги фінансування медико-психологічної реабілітації рятувальників державних аварійно-рятувальних служб (формувань) визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та підлягають погодженню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
21. 3) доповнити новою статтею 35 такого змісту:
 
   3) розділ VІ доповнити статтею 35-1 такого змісту:
 
22. "Стаття 35. Державні програми у сфері аварійно-рятувальної справи
 
   "Стаття 35-1. Загальнодержавні програми у сфері аварійно-рятувальної справи
 
23. З метою впровадження основних принципів державної політики щодо діяльності державних аварійно-рятувальних служб (формувань), забезпечення їх перспективного розвитку на рівні передових світових досягнень, забезпечення ефективного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, цілеспрямованого використання бюджетних коштів, передбачені на ці цілі, кожні п’ять років розробляються і приймаються п’ятирічні загальнодержавні програми технічного та матеріального переоснащення Державних аварійно-рятувальних служб, які підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування загальнодержавних програм технічного та матеріального переоснащення державних аварійно-рятувальних служб здійснюється по окремому коду бюджетної класифікації у розділі який передбачає здійснення заходів по утриманню державних аварійно-рятувальних служб.
 
-10- Скубенко В.П.
У пункті 3) статті 35-1 речення "Фінансування загальнодержавних програм технічного та матеріального переоснащення державних аварійно-рятувальних служб здійснюється за окремим кодом бюджетної класифікації у розділі, що передбачає здійснення заходів з утримання державних аварійно-рятувальних служб" виключити.
 
Враховано   З метою впровадження основних принципів державної політики щодо діяльності державних аварійно-рятувальних служб (формувань), забезпечення їх перспективного розвитку на рівні провідних світових досягнень, а також забезпечення ефективного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, цілеспрямованого використання бюджетних коштів, передбачених на ці цілі, кожні п’ять років розробляються і затверджуються п’ятирічні загальнодержавні програми технічного та матеріального переоснащення державних аварійно-рятувальних служб, підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого належить захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за рахунок коштів Державного бюджету України. Розроблення та затвердження загальнодержавних програм здійснюється відповідно до Закону України "Про державні цільові програми".
 
24. Порядок розробки загальнодержавних програм визначається Кабінетом Міністрів України".
 
-11- Кальченко В.М.
У підпункті 3) пункту 2 законопроекту слід зазначити, що порядок розробки загальнодержавних програм визначено Законом України "Про державні цільові програми".
 
Враховано      
25. У зв’язку з цим статті 35-40 вважати відповідно статями 36-41.
 
      
26. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
28. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
29. - передбачити у видатках Державного бюджету України на 2008 рік, а також у наступних Державних бюджетах, окремим кодом програмної класифікації видатки на проведення медико-психологічної реабілітації рятувальників державних аварійно-рятувальних служб;
 
-12- Кальченко В.М.
У Прикінцевих положеннях пункт 2, щодо доручення Кабінету Міністрів України, необхідно доповнити новою частиною такого змісту:
"- доручити Уряду АР Криму, обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольськім міським адміністраціям розробити та погодивши з Міжвідомчою робочою групою затвердити програми медико-психологічної реабілітації дітей, які постраждали у дорожньо-транспортній пригоді або у цих дітей загинув один або обоє батьків внаслідок такої пригоди".
 
Враховано частково   у проекті закону про Державний бюджет України на 2009 рік, а також у бюджетах наступних років передбачати видатки на здійснення медико-психологічної реабілітації рятувальників державних аварійно-рятувальних служб;
доручити обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та забезпечити виконання регіональних програм медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, постраждалих у надзвичайній ситуації місцевого або об’єктового рівня, та неповнолітніх осіб, один або обоє батьків загинув у такій надзвичайній ситуації;
 
    -13- Скубенко В.П.
У Прикінцевих положеннях пункт 2, щодо доручення Кабінету Міністрів України, необхідно доповнити новою частиною такого змісту:
"- доручити обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та за забезпечити виконання регіональних програм медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, постраждалих у надзвичайній ситуації місцевого або об’єктового рівня, або якщо у цих неповнолітніх осіб загинув один або обоє батьків у цій надзвичайній ситуації".
 
Враховано    
30. - при виділенні коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України на ліквідацією надзвичайних ситуацій передбачати фінансування заходів на медико-психологічну реабілітацію рятувальників, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій та постраждалого населення;
 
-14- Скубенко В.П.
У абзаці другому пункту 2 Прикінцевих положень слова "рятувальників" виключити.
 
Враховано   при виділенні коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України на ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачати фінансування заходів на медико-психологічну реабілітацію осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, та постраждалого населення;
 
31. - доручити місцевим органам виконавчої влади при виділенні коштів на ліквідацією надзвичайних ситуацій передбачати фінансування заходів на медико-психологічну реабілітацію рятувальників, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій та постраждалого населення.
 
-15- Кальченко В.М.
У Прикінцевих положеннях у пункті 2, щодо доручення Кабінету Міністрів України, у частині четвертій слова "місцевим органам виконавчої влади" замінити словами "обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольськім міським адміністраціям", слово "рятувальників" вилучити.
 
Враховано   доручити обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям при виділенні коштів на ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачати фінансування заходів на медико-психологічну реабілітацію осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, та постраждалого населення.
 
32. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:
 
   у шестимісячний строк:
 
33. підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
-16- Скубенко В.П.
Абзац перший пункту 3 Прикінцевих положень виключити.
 
Враховано      
34. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
35. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади.

-17- Скубенко В.П.
Абзац третій пункту 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.