Кількість абзаців - 94 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України Закону України "Про рекламу" (щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв)  
-1- Шевченко А.В.
Викласти назву законопроекту в такій редакції:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181; 2006 р., N 5-6, ст. 75, N 31 ст.268;):
 
   1. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62, № 16, ст. 238; 2005 р., № 52, ст. 566; 2006 р., N 5-6, ст. 75, N 31 ст. 268):
 
4. 1) У статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
5. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
6. «внутрішня реклама – реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах (крім місць торгівлі, у тому числі буфетів, кіосків, яток), під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі, де ці товари продаються»;
 
   «внутрішня реклама – реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у тому числі буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються»;
 
7. після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
8. «заходи рекламного характеру – заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або обмін їх споживачам однієї кількості чи виду товарів, що рекламуються, на інший;
 
   «заходи рекламного характеру – заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або обмін їх споживачам однієї кількості чи виду товарів, що рекламуються, на інший;
 
9. знижка – тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам)».
 
   знижка – тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам)».
 
10. У зв’язку з цим абзаци четвертий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дев’ятнадцятим;
 
11. після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
12. «спеціальні виставкові заходи – заходи, що мають на меті просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (в тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлену та/або професійну аудиторію відвідувачів, організатор яких повинен обмежити аудиторію відвідувачів заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється».
 
-2- Баграєв М.Г.
Викласти абзац в редакції:
«спеціальні виставкові заходи – заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (в тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідувачів заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється».
 
Враховано   «спеціальні виставкові заходи – заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (в тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється».
 
13. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим –двадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим – двадцятим;
 
14. 2) у статті 5:
назву викласти в такій редакції:
 
   2) у статті 5:
назву викласти в такій редакції:
 
15. ,, Стаття 5. Спонсорство»;
 
   ,, Стаття 5. Спонсорство»;
 
16. частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
17. «У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу про спонсора — виробника алкогольних напоїв, зареєстровану назву особи спонсора та знак для товарів і послуг, що належить спонсору»;
 
-3- Ландік В.І.
Викласти абзац другий частини першої в редакції:
«У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора – виробника алкогольних напоїв, його ім’я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору»;
 
Враховано   «У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора – виробника алкогольних напоїв, його ім’я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору»;
 
    -4- Шевченко А.В.
3) у статті 6 слово «чинного» виключити;
 
Враховано    
18. 3) у частинах першій та другій статті 6 слово «чинного» виключити;
 
   3) у статті 6 слово «чинного» виключити;
 
19. у статті 8 :
у частині першій:
 
   4) у статті 8:
у частині першій:
 
20. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
21. «використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім соціальної реклами та випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності.»;
 
-5- Бондаренко О.А.
Вакарчук С.І.
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано   «використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності»;
 
22. абзац восьмий після слів «відсутності відповідного сертифіката» доповнити словом «дозволу»;
 
   абзац восьмий після слів «відсутності відповідного сертифіката» доповнити словом «дозволу»;
 
23. абзац дев’ятий після слів «її ім’я без» допонинити словом «письмової»;
 
   абзац дев’ятий після слів «її ім’я без» доповнити словом «письмової»;
 
24. частини другу та третю викласти в такій редакції:
 
   частини другу та третю викласти в такій редакції:
 
25. «2. Розповсюджувачі не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов’язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав документально підтверджених відомостей про наявність сертифікату, дозволу, ліцензії.
 
-6- Бондаренко О.А.
«2. Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов’язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копій таких сертифікату, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку
3. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів.
Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися у тому самому порядку, в якому вона була розповсюджена»;
 
Враховано   «2. Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що рекламуються, підлягають обов’язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифікату, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку.
 
26. 3. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів.
Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися у тому ж порядку, в якому вона була розповсюджена»;
 
   3. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів.
Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися у тому самому порядку, в якому вона була розповсюджена»;
 
27. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
28. у частині п’ятій слово «зниження» замінити словом «знижку»;
 
-7- Шевченко А.В.
у частині п’ятій слово «зниження» замінити словом «знижку» у відповідному відмінку;
 
Враховано   у частині п’ятій слово «зниження» замінити словом «знижка» у відповідному відмінку;
 
29. частину сьому після слів «надається споживачеві» доповнити словами «у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці»;
 
   частину сьому після слів «надається споживачеві» доповнити словами «у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці»;
 
30. 5) у статті 9:
 
   5) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
31. у частині третій слова «конкретної особи чи товару» замінити словами «конкретного суб’єкта підприємницької діяльності та/або його товарів»;
 
-8- Бондаренко О.А.
у статті 9:
правку вилучити, частину третю чинної редакції закону залишити без змін
 
Враховано      
32. доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
33. «6. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, профіль її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), про час роботи, розміщені на внутрішній поверхні власного чи орендованого особою приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення, біля входу в таке приміщення не вважаються рекламою»;
 
   «6. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення не вважаються рекламою»;
 
34. 6) у статті 12:
 
   6) у статті 12:
 
35. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
36. «2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем виступає громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами»;
 
-9- Шевченко А.В.
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами»;
 
Враховано   «2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами»;
 
37. доповнити новою частиною такого змісту:
 
-10- Шевченко А.В.
Бондаренко О.А.
Баграєв М.Г.
доповнити частиною шостою такого змісту:
 
Враховано   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
38. «6. Податок з реклами під час оплати послуг за розміщення соціальної реклами встановлюється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»;
 
   «6. Податок з реклами під час оплати послуг за розміщення соціальної реклами встановлюється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»;
 
39. 7) у статті 13:
 
      
40. частину четверту після слів «членів Уряду України» доповнити словами «забороняється переривати рекламою офіційні виступи, які згідно з законодавством України надаються на вимогу Президента України, Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та Голови Конституційного Суду України, програми новин, а також релігійні служби та передачі для дітей»;
 
-11- Бондаренко О.А.
Залишити в чинній редакції
 
Враховано   7) у статті 13:
 
41. доповнити частину дев’яту новим абзацом такого змісту:
 
-12- Шевченко А.В.
частину дев’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
Враховано   частину дев’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
42. «Розміщення провайдерами програмної послуги реклами в програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій забороняється»;
 
   «Забороняється розміщення провайдерами програмної послуги реклами в програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій «;
 
43. 8) перше речення частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
 
   8) перше речення частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
 
44. «Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або уповноваженою ним особою»;
 
   1. « Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або з уповноваженою ним особою»;
 
45. 9) абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 21 замінити одним абзацом такого змісту:
 
   9) абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 21 замінити одним абзацом такого змісту:
 
46. «вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу»;
 
   «вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу».
 
47. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;
 
48. 10) у статті 22:
 
-13- Шевченко А.В.
Бондаренко О.А.
Баграєв М.Г.
10) у статті 22
частини першу та другу викласти в такій редакції:
«1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби забороняється:
на радіо та телебаченні;
на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, в тому числі на дитячих сторінках друкованих видань;
в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);
засобами внутрішньої реклами;
на транспорті;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів);
засобами зовнішньої реклами
2. Реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої забороняється
на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;
на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, у тому числі на дитячих сторінках усіх друкованих видань;
в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);
засобами внутрішньої реклами;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів);
на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену;
засобами зовнішньої реклами;
 
Враховано   10) у статті 22:
 
49. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
50. «1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби забороняється:
 
   «1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється:
 
51. 1.1 на радіо та телебаченні;
 
   на радіо та телебаченні;
 
52. 1.2 на перших і останніх шпальтах газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, в тому числі на дитячих сторінках друкованих видань;
 
   на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх виданнях для дітей та юнацтва, у тому числі на сторінках друкованих видань для дітей та юнацтва;
 
53. 1.2.1 в усіх друкованих ЗМІ (крім спеціалізованих видань);
 
   в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);
 
54. 1.3 засобами внутрішньої реклами;
 
   засобами внутрішньої реклами;
 
55. 1.4 на транспорті;
 
   на транспорті;
 
56. 1.5 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів);
 
   за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюновиї виробів);
 
57. 1.6 у населених пунктах засобами зовнішньої реклами забороняється розміщення та розповсюдження реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;
 
   засобами зовнішньої реклами.
 
58. 1.6.1 поза населеними пунктами засобами зовнішньої реклами забороняється розміщення та розповсюдження реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.
 
      
59. 2. Реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої забороняється:
 
   2. Реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється:
 
60. 2.1 на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;
 
   на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;
 
61. 2.2 на перших і останніх шпальтах газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх дитячих виданнях, у тому 6числі на дитячих сторінках усіх друкованих видань;
 
   на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, в усіх виданнях для дітей та юнацтва, у тому числі на сторінкахь для дітей та юнацтва усіх друкованих видань;
 
62. 2.2.1 в усіх друкованих ЗМІ (крім спеціалізованих видань);
 
   в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);
 
63. 2.3 засобами внутрішньої реклами;
 
   засобами внутрішньої реклами;
 
64. 2.4 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів);
 
   за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів алкогольних напоїв);
 
65. 2.5 на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітені;
 
   на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену;
 
66. 2.6 в населених пунктах засобами зовнішньої реклами;
 
   засобами зовнішньої реклами»;
 
67. 2.6.1 поза населеними пунктами засобами зовнішньої реклами»;
 
      
68. абзац одинадцятий частини третьої виключити;
 
   абзац одинадцятий частини третьої виключити;
 
69. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
70. «7. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються дані вироби та напої, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Куріння може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження – білим.
 
   «7. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються дані вироби та напої, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Куріння може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження – білим.
 
71. Текст попередження в зовнішній рекламі та рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення»;
 
   Текст попередження в зовнішній рекламі та рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення»;
 
72. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
73. «9. Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та напої, що виготовляються на його основі, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі»;
 
   «9. Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі»;
 
74. 11) у другому реченні частини першої статті 25 слово «чинного»
виключити;
 
   11) в абзаці п’ятому частини першої статті 25 слово «чинного» виключити;
 
75. 12) у статті 26:
 
-14- Шевченко А.В.
у статті
абзац другий частини першої доповнити словом «реклами»;26:
у абзаці першому частини другої слово «виконавчої» замінити словом «державної»;
 
Враховано   12) у статті 26:
 
76. абзац другий частини першої після слів "щодо захисту прав споживачів» доповнити словом «реклами»;
 
   абзац другий частини першої доповнити словом «реклами»;
 
77. у першому реченні частини другої слово «виконавчої» замінити словом «державної»;
 
   в абзаці першому частини другої слово «виконавчої» замінити словом «державної»;
 
78. у абзаці п’ятому частини третьої слова «виконавчого органу контролю» замінити словами «зазначеного органу державної влади».
 
   в абзаці п’ятому частини третьої слова «виконавчого органу контролю» замінити словами «зазначеного органу державної влади».
 
79. 2. Статтю 11 Декреті Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155)
 
80. «Податок з реклами не сплачується під час оплати послуг за встановалення та розміщення соціальної реклами».
 
   абзац сорок третій статті 1 виключити;
 
81. 3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155)
 
   статтю 54 викласти в такій редакції:
 
82. абзац сорок тертій статті 1 виключити;
 
   «Стаття 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач
 
83. статтю 54 викласти в такій редакції:
 
   1. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач визначається Законом України «Про рекламу».
 
84. «Стаття 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач
 
   3. Статтю 11 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 року, № 56-93 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
85. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач регламентується Законом України «Про рекламу».
 
   «Податок з реклами не сплачується під час оплати послуг за встановалення та розміщення соціальної реклами».
 
86. ІІ. Прикінцеві положення
 
      
87. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту другого частини першої цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2008 року;
 
-15- Шевченко А.В.
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім:
абзаців четвертого і п’ятого підпункту 2, абзаців десятого, вісімнадцятого підпункту 10 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2009 року.
абзаців шостого і чотирнадцятого підпункту 10 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2010 року;
 
Враховано   І1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім:
 
88. підпункту 1.2.1 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2010 року;
 
   абзаців четвертого і п’ятого підпункту 2, абзаців десятого, вісімнадцятого підпункту 10 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2009 року;
 
89. пункту 1.6 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2008року;
 
   абзаців шостого і чотирнадцятого підпункту 10 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.
 
90. підпункту 1.6.1 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2009 року;
 
      
91. підпункту 2.2.1 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2010 року;
 
      
92. пункту 2.6 статті 22, який набирає чинності з 1січня 2008 року;
 
      
93. підпункту 2.6. 1 статті 22, який набирає чинності з 1 січня 2009 року;