Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про електроенергетику'' та Закону України ''Про альтернативні джерела енергії (щодо встановлення спеціальних тарифів на електричну та теплову енергію - "зелені" тарифи) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. На заміну раніше поданого
 
      
1. Проект
 
   Проект
 
2. вноситься народним депутатом
 
      
3. України Бронніковим В. К.
 
      
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Закон України
 
5. Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» та до Закону України «Про альтернативні джерела енергії»
 
-1- Куйбіда В.С.
Поліщук О.В.
З урахуванням законопроектної техніки назву викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення спеціальних тарифів на електричну та теплову енергію - «зелені» тарифи)
 
Враховано частково в іншій редакції  Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу
 
    -2- По тексту виключити згадування про теплову енергію.
 
Враховано    
    -3- Мартиненко М.В.
З урахуванням законопроектної техніки назву викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення «зеленого» тарифу)
 
Враховано    
6. (щодо встановлення спеціальних тарифів на електричну та теплову енергію - «зелені» тарифи)
 
      
7. З метою стимулювання виробництва енергії з альтернативних джерел енергії, економії паливно-енергетичних ресурсів країни, сприяння енергетичній безпеці держави, часткової компенсації потужностей Чорнобильської АЕС та створення ефективних умов діяльності України на Європейському ринку електричної енергії Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-4- Мартиненко М.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:
З метою стимулювання виробництва енергії з альтернативних джерел енергії, нарощування обсягів їхнього використання, а також зменшення витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та залежності України від їх імпорту Верховна Рада України
 
Відхилено , абзац виключено з огляду на законопроектну техніку  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
    -5- Зарубінський О.О.
Преамбулу викласти у такій редакції:
З метою стимулювання виробництва енергії з поновлювальних джерел енергії, а також економії паливно-енергетичних ресурсів держави Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
Враховано частково    
8. І. Внести зміни до законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
9. 1. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321):
 
   1. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 319, ст. 321; 2003 р., № 52, ст. 378; 2004 р., № 15, ст. 210; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 10, ст. 190, №№ 17-19, ст. 267, № 20, ст. 278, № 28, ст. 373; 2006 р., № 9-11, ст. 96, №49, ст. 486; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 33, ст. 440; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
 
10. 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити двома абзацами такого змісту:
 
11. «зелений» тариф - спеціальний тариф на виробництво електричної або теплової енергії з альтернативних джерел, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України і запроваджується для забезпечення прискореного росту виробництва екологічно чистої електричної та теплової енергії»;
 
-6- Семинога А.І.
З тексту статті 1 частини 1 законопроекту слово «виробництво» виключити.
 
Враховано   «зелений» тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями);
мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 10 МВт»;
2) у статті 15:
після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), і не продану за договірними цінами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом .
Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована за «зеленим» тарифом за прямими договорами зі споживачами. При цьому споживачу енергії органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, видається документ встановленої форми, що підтверджує закупівлю енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, та визначає порядок використання зазначеного документа «.
У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;
 
    -7- Воропаєв Ю.М.
Викласти у такій редакції:
«зелений» тариф - спеціальний тариф на виробництво електричної або теплової енергії з альтернативних джерел, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України і запроваджується для забезпечення прискореного росту виробництва екологічно чистої електричної та теплової енергії. «Зелений» тариф на виробництво електричної енергії з використанням гідроенергії встановлюється тільки на енергію, вироблену малими гідроелектростанціями, встановлена потужність яких не перевищує 20 МВт».
 
Враховано в ін-шій редакції   
    -8- Мартиненко М.В.
Визначення «зелений тариф» викласти в редакції:
«зелений» тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах альтернативної енергетики (крім електроенергії, виробленої на гідроелектростанціях з встановленою потужністю понад 10 МВт), і який складається із експлуатаційних витрат та інвестиційної складової, що спрямовується на реконструкцію, модернізацію, будівництво об’єктів альтернативної енергетики, а також на повернення кредитних коштів та інвестицій, залучених для зазначених цілей.
 
Враховано в іншій редакції   
    -9- Мартиненко М.В.
Статтю 15 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену на установках, які використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - електроенергію, вироблену тільки малими гідроелектростанціями), і не продану за договірними цінами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом».
 
Враховано    
    -10- Зарубінський О.О.
Статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«зелений» тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на установках, які використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії закуповується електроенергія, вироблена тільки малими гідроелектростанціями);
мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії і встановлена потужність якої не перевищує 10 МВт;
 
Враховано в іншій редакції   
12. 2) статтю 17 після частини п’ятої доповнити частинами шостою, сьомою та восьмою такого змісту:
 
   3) у статті 17:
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
13. «Величина «зеленого» тарифу на електричну енергію встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України щорічно впродовж 5 років з дня набрання чинності цим Законом на рівні подвоєного середнього тарифу для непобутових споживачів електроенергії за рік, що передує року встановлення тарифу. Співвідношення «зеленого» тарифу до середнього тарифу на електроенергію для непобутових споживачів переглядається Національною комісією регулювання електроенергетики України через 5 років з дня набрання чинності цим Законом та надалі через кожні 5 років.
 
-11- Ярощук В.І.
Викласти у такій редакції:
«Розмір «зеленого» тарифу на електричну енергію встановлюється впродовж 10 років на рівні подвоєної відпускної ціни електроенергії від теплових електростанцій, яка склалася на період максимуму навантажень за рік, що передує року встановлення тарифу».
 
Враховано частково   «Зелений» тариф затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України для суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, терміном на 10 років на рівні не вище подвоєного середньозваженого тарифу на електроенергію, вироблену енергогенеруючими компаніями, що здійснюють продаж електричної енергії на оптовий ринок електричної енергії України за ціновими заявками, та не нижче подвоєного середньозваженого тарифу на електроенергію, вироблену всіма енергогенеруючими компаніями, що здійснюють продаж електричної енергії на оптовий ринок електричної енергії України, за рік, що передує року встановлення тарифу, та переглядається щорічно в установленому порядку».
У зв’язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою – дев’ятою;
 
    -12- Бевзенко В.Ф.
У п.1 слова «Величина «зеленого» тарифу на електричну енергію встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України щорічно впродовж 5 років з дня набрання чинності цим Законом..» замінити на «Величина «зеленого» тарифу на електричну енергію встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України щорічно впродовж не менше 10 років з дня набрання чинності цим Законом..»
 
Враховано в іншій редакції   
    -13- Матвієнко А.С.
Третє речення частини першої після слів "когенераційними установками" словами "та малими гідроелектростанціями";
 
Відхилено , оскільки законо-проект не пере-дбачає податкових пільг   
    -14- У запропонованій редакції нової частини шостої статті 17 після слів «не побутових споживачів електроенергії» доповнити словами « у порівняльних цінах поточного періоду».
 
Відхилено , оскільки немає визначення «порів-няльні ціни»   
    -15- Семинога А.І.
Текст статті 2 частини 1 законопроекту після слів «Величина «зеленого « тарифу на електричну енергію встановлюється Національною комісією регулювання електроенер-гетики України» доповнити словами « до 1 січня року встановлення тарифу».
 
Відхилено , оскільки до закін-чення розрахунко-вого періоду немо-жливо визначити фактичну середню оптову ринкову ціну, відносно якої визначається «зеле-ний» тариф.   
    -16- Королевська Н.Ю.
Частину шосту статті 17 викласти у такій редакції:
«Величина «зеленого» тарифу на електричну енергію встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України щорічно впродовж 5 років з дня набрання чинності цим Законом.
Для електричної енергії, виробленої за рахунок використання сонячної енергії, «зелений» тариф встановлюється на рівні подвоєної середньої відпускної ціни електроенергії, виробленої на теплових електростанціях, за рік, що передує року встановлення тарифу.
Для електричної енергії, виробленої на малих гідроелектростанціях, «зелений» тариф встановлюється на рівні подвоєної середньої відпускної ціни електроенергії, виробленої на гідроелектростанціях, за рік, що передує року встановлення тарифу.
Для електричної енергії, виробленої на вітроелектростанціях та за рахунок інших альтернативних джерел, «зелений» тариф встановлюється на рівні подвоєного середнього тарифу для непобутових споживачів електроенергії за рік, що передує року встановлення тарифу.
Співвідношення між «зеленим» тарифом та діючими тарифами на електроенергію, одержувану з традиційних джерел, переглядається Національною комісією регулювання електроенергетики України через 5 років з дня набрання чинності цим Законом та надалі через кожні 5 років».
 
Враховано по суті в іншій редакції   
    -17- Матвієнко А.С.
«Величина «зеленого» тарифу на електричну енергію, крім електричної енергії, яка виробляється на гідроелектростанціях встановленою потужністю понад 20 МВт, встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України щорічно впродовж 5 років з дня набрання чинності цим Законом на рівні подвоєного середнього тарифу для непобутових споживачів електроенергії за рік, що передує року встановлення тарифу. Співвідношення «зеленого» тарифу до середнього тарифу на електроенергію для непобутових споживачів переглядається Національною комісією регулювання електроенергетики України через 5 років з дня набрання чинності цим Законом та надалі через кожні 5 років».
 
Враховано в іншій редакції   
    -18- Мхітарян Н.М.
Викласти у наступній редакції:
«Величина «зеленого» тарифу на електричну енергію встановлюється впродовж 12 років на рівні 70 копійок за 1 кВтгод, з щорічним урахуванням рівня інфляції».
 
Відхилено , оскільки закон не може встановлювати чисельне визначення «зеленого» тарифу, це компетенція Кабінету Міністрів (НКРЕ)   
    -19- Мартиненко М.В.
Викласти в новій редакції:
«Зелений» тариф затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України для суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії на об’єктах електроенергетики, які використовують альтернативні джерела енергії, терміном на 10 років на рівні не вище подвоєного середньозваженого тарифу на електроенергію, вироблену енергогенеруючими компаніями, що здійснюють продаж електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України за ціновими заявками, та не нижче подвоєного середньозваженого тарифу на електроенергію, вироблену всіма енергогенеруючими компаніями, що здійснюють продаж електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України, за рік, що передує року встановлення тарифу, та переглядається щорічно в установленому порядку.
 
Враховано    
    -20- Зарубінський О.О.
Викласти у такій редакції:
«Зелений» тариф затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів). Величина «зеленого» тарифу встановлюється щорічно для кожного суб’єкта господарювання на рівні подвоєного середньозваженого тарифу на електричну енергію, яка закуповується у енергогенеруючих компаній, що працюють на оптовому ринку електричної енергії України за ціновими заявками, за рік, що передує року встановлення тарифу. Такий порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел застосовується для кожного суб’єкта господарювання протягом 10 років з дати встановлення.
 
Враховано в іншій редакції   
    -21- Замість внесення змін до статті 17 пропоную виокремити запропоновані нові частини у статтю 17-1 і доповнити Закон України «Про електроенергетику» новою статтею, виклавши її у такій редакції:
«17-1. Особливості встановлення тарифів та продажу енергії, виробленої з альтернативних джерел
З метою забезпечення прискореного зростання виробництва екологічно чистої електричної енергії з альтернативних джерел, залучення інвестицій у будівництво таких генеруючих потужностей запро-ваджується «зелений» тариф, який встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Розмір «зеленого» тарифу на електричну енергію встановлюється щорічно впродовж 5 років на рівні подвоєного середньозваженого тарифу для споживачів електроенергії (крім населення) за рік, що передує року встановлення тарифу.
Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована за «зеленим» тарифом за прямими договорами зі споживачами. При цьому покупцю енергії видається документ встановленої форми уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, який підтверджує закупівлю енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.
Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії і не продану за прямими договорами. При цьому забезпечення технічних можливостей для її продажу здійснюється за рахунок виробника. Розмір плати за приєднання до електричних мереж погоджується з Національною комісією регулювання електроенергетики України».
 
Відхилено    
14. Електрична та теплова енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована за «зеленим» тарифом за прямими договорами. При цьому покупцю енергії видається документ встановленої форми уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, який підтверджує закупівлю енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.
 
-22- Зарубінський О.О.
Викласти у редакції:
«Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована за «зеленим» тарифом за прямими договорами зі споживачами. При цьому споживачу енергії видається документ встановленої форми уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, який підтверджує закупівлю енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, та визначає порядок використання зазначеного документу «.
 
Враховано у змінах до ст. 15 (за змістом статті).     
15. Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії і не продану за прямими договорами».
 
-23- Королевська Н.Ю.
«Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії і не продану за прямими договорами. При цьому забезпечення технічних можливостей для її продажу здійснюється за рахунок виробника».
 
Враховано частково у п.12     
    -24- Мартиненко М.В.
Виключити
 
Враховано    
    -25- Зарубінський О.О.
Викласти у редакції:
«Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену з поновлювальних джерел енергії і не продану за прямими договорами споживачам або енергопостачальним компаніям, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
Порядок затвердження, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України».
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дванадцятою.
 
Враховано у іншій редакції Перенесено у При-кінцеві положення в іншій редакції   
    -26- Доповнити частину таким реченням:
«Розмір плати за приєднання до електричних мереж погоджується з Національною комісією регулювання електроенергетики України».
 
Відхилено , оскільки це вже належить до компетенції НКРЕ   
16. У зв’язку з доповненням до статті 17 нових частин частини шосту і сьому діючої редакції вважати відповідно частинами дев’ятою та десятою.
 
-27- Богуслаєв В.О.
Статтю 17 Закону України ’’Про електроенергетику’’ після частини восьмої доповнити частинами дев’ятою і десятою такого змісту:
Встановити, що компенсація різниці між ’зеленим’ тарифом і середнім тарифом для не побутових споживачів електроенергії провадиться за рахунок коштів державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кабінету Міністрів України щорічно при підготовці державного бюджету України передбачати кошти для компенсації різниці між ’зеленим’ тарифом і середнім тарифом для не побутових споживачів електроенергії.
У зв’язку з доповненням до статті 17 Закону України ’’Про електроенергетику’’ нових частин, частини шосту і сьому вважати одинадцятою і дванадцятою.
 
Відхилено , оскільки не перед-бачається будь-яких компенсацій і не вказано у пропозиції кому такі компен-сації виплачувати.  4) статтю 19-1 доповнити частиною шостою такого змісту:
«Положення цієї статті не поширюються на малі гідроелектростанції. Суб'єкти малої гідроелектроенергетики самостійно забезпечують необхідні заходи з охорони об'єктів малої гідроелектроенергетики та здійснюють на прилеглій території необхідні заходи безпеки».
 
    -28- Матвієнко А.С.
Доповнити законопроект ще однією зміною до Закону України «Про електроенергетику»:
3) статтю 19-1 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Положення цієї статті не поширюються на малі гідроелектростанції. Суб'єкти малої гідроелектроенергетики самостійно забезпечують необхідні заходи з охорони об'єктів малої гідроелектроенергетики та здійснюють на прилеглій території необхідні заходи безпеки".
 
Враховано    
17. 2. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 24, ст. 155) абзац другій статті 1 викласти у такій редакції:
 
-29- Куйбіда В.С.
Поліщук О.В.
У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 24, ст. 155):
Статтю 1 доповнити частиною другою у такій редакції:
«Перелік вторинних енергетичних ресурсів, використання яких стимулюється державою шляхом застосування «зеленого» тарифу визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено , оскільки законо-проектом визначе-ний вичерпний пе-релік вторинних енергетичних ре-сурсів  2. Абзац другий статті 1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155) викласти в такій редакції:
 
18. «альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких відносять енергію сонячну, вітрову, геотермальну, енергію хвиль та припливів, гідроенергію, енергію біомаси, газу із органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких відносять перетворювання скидного енергопотенціалу технологічних процесів та інші. Перелік інших вторинних енергетичних ресурсів, використання яких стимулюється державою шляхом застосування «зеленого» тарифу, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
-30- Звягільський Ю.Л.
Запропоновані зміни до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" викласти у такій редакції:
«альтернативні джерела енергії- відновлювані джерела енергії, до яких відносять енергію сонячну, вітрову, геотермальну, енергію хвиль та припливів, гідроенергію, енергію біомаси, газу із органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких відносять доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворювання скидного енерго-потенціалу технологічних процесів».
 
Враховано   «альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів».
 
    -31- Викласти у такій редакції:
«Традиційні джерела енергії:
енергія отримана в результаті ядерних реакцій на атомних електростанціях;
енергія отримана від спалення вуглеводів у їх твердому, рідкому та газоподібному стані, у тому числі горючих сланців;
енергія отримана від перетворень річкового потоку на станціях потужністю понад 20 мВт;
енергія отримана від спалення решток рослин, у тому числі торфу.
Альтернативні джерела енергії – усі інші, що не є традиційними;»
 
Відхилено , оскільки Закон України «Про альтернативні джерела енергії» не розглядає традиційні джерела.   
    -32- Куйбіда В.С.
Поліщук О.В.
Абзац другій статті 1 викласти у такій редакції:
«альтернативні джерела енергії – поновлювані джерела енергії, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, біомаси, теплоти землі, геотермальну енергію, енергію хвиль та приливів, гідроенергію та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі, у тому числі газу із органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, а також вторинні енергетичні ресурси, що можуть бути отримані внаслідок перетворення теплових і технологічних викидів підприємств та надлишкового потенціалу електричної та теплової енергії, що утворюються внаслідок розбалансування їх виробництва та споживання, спричинених пері-одичністю добових та сезонних циклів тощо.
 
Враховано частково в іншій редакції   
    -33- Доповнити статтю 9 новою частиною:
«Перелік вторинних енергетичних ресурсів, використання яких стимулюється державою шляхом застосування «зеленого» тарифу, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено , оскільки законо-проектом визначе-ний вичерпний пе-релік вторинних енергетичних ре-сурсів.   
    -34- Матвієнко А.С.
Доповнити законопроект новим пунктом:
Пункт 25 частини першої статті 14 Закону України «Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №16,ст..119; 2006 р., №2-3, ст..35) доповнити словами "та малими гідроелектростанціями".
 
Відхилено , оскільки законо-проект не пере-дбачає податкових пільг   
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
-35- Куйбіда В.С.
Поліщук О.В.
Доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом, закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону».
У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних пунктів Прикінцевих положень.
 
Відхилено з огляду на Регламент Верхов-ної Ради України  2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
22. -визначити перелік вторинних енергетичних ресурсів, використання яких стимулюється державою шляхом застосування «зеленого» тарифу;
 
-36- Зарубінський О.О.
Виключити
 
Враховано      
23. -розробити систему заохочення виробників, які виробляють спеціальне обладнання для альтернативних джерел енергії, та споживачів енергії за «зеленим» тарифом;
 
-37- Зарубінський О.О.
Виключити
 
Враховано   забезпечити прийняття нормативно–правових актів, що випливають з цього Закону;
 
    -38- Матвієнко А.С.
Доповнити пунктом:
-забезпечити прийняття нормативно–правових актів, що випливають з цього Закону;
 
Враховано    
24. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
25. -забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
 
   забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
 
26. 3. Національній комісії регулювання електроенергетики України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом встановити «зелений» тариф на виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

   4. Національній комісії регулювання електроенергетики України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
встановити «зелений» тариф на закупівлю електричної енергії з альтернативних джерел енергії;
затвердити порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності.