Кількість абзаців - 59 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
2. (щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину із числа
 
   щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування
 
3. дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування)
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
-1- Лук'янова К.Є.
Доповнити розділ І проекту Закону пунктом 1 такого змісту:
1. Статтю 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст.375) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
„Жінкам, які усиновили дитину старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.»
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст.375) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
„Жінкам, які усиновили дитину старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.»
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
6. 1. У Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст.102; 2002 р., № 35, ст.261, № 46, ст.347, № 50, ст.367; 2003 р., № 27, ст.209, № 45, ст.362; 2005 р., № 3, ст.79, № 17, № 18-19, ст.267, № 26, ст.356; 2006 р., № 9, № 10-11, ст.96, № 14, ст.116, № 22, ст.185, № 26, ст.215, ст.217; 2007 р., № 7-8, ст.66, № 33, ст.440; із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VІ):
 
   3. У Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2002 р., № 35, ст. 261, № 50, ст. .367; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
 
7. 1) у тексті Закону слово "усиновитель" та "усиновителі" в усіх відмінках замінити відповідно словами "усиновлювач" та "усиновлювачі" у відповідному відмінку;
 
      
8. 2) частину першу статті 3 після пунктів 2 і 4 доповнити відповідно пунктами такого змісту:
 
   частину першу статті 3 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
9. "2-1) допомога при усиновленні дитини";
 
   "2-1) допомога при усиновленні дитини";
 
10. "4-1) допомога на усиновлену дитину";
 
-2- Толстоухов А.В.
У статті 3 пункт 4-1) виключити.
 
Враховано      
11. 3) у статті 10 слова "усиновителю чи" виключити;
 
   2) у статті 10 слова "усиновителю чи" виключити;
 
12. 4) у статті 11:
 
   3) у статті 11:
 
13. друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки";
 
   друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки";
 
14. у частині другій слово "усиновлення" виключити;
 
   у частині другій слово "усиновлення" виключити;
 
15. 5) доповнити Закон після розділу ІІІ розділом такого змісту:
 
   4) доповнити розділом ІІІ-А такого змісту:
 
16. "Розділ ІІІ-А. ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ
 
-3- Терещук С.М.
Розділи ІІІ-А і ІV-А об’єднати в один розділ «Допомога на усиновлену дитину»
 
Враховано частково   "Розділ ІІІ-А. ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ
 
17. Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини
 
-4- Терещук С.М.
Статтю 12-1 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини
 
18. Допомога при усиновленні дитини за цим Законом надається усиновлювачам - громадянам України (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд), які постійно проживають на її території та усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
   Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).
 
19. Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини
 
   Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини
 
20. Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини.
 
   Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини.
 
21. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
 
   У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
 
22. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
 
-5- Васильєв О.А.
Абзац третій статті 12-1 розділу ІІІ-А викласти в такій редакції
«Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини»
 
Враховано   Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
 
23. Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомог.
 
   Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.
 
24. Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини
 
   Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини
 
25. Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
-6- Олійник В.С.
В пункті 5 Статтю12-3 викласти в такій редакції:
Допомога при усиновленні дитини віком до трьох років надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновлені дитини віком до
трьох років та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
Допомога при усиновленні дитини віком понад три роки надається у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України в залежності від віку усиновленої дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновлені дитини віком понад три роки та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково   Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України";
5) у тексті Закону слово "усиновитель" в усіх відмінках і числах замінити словом "усиновлювач" у відповідному відмінку і числі.
 
    -7- Лук'янова К.Є.
У першому реченні статті 12-3 підпункту 5 пункту 1 розділу І проекту Закону після слів «для виплати допомоги при народженні» доповнити словом «першої», далі за текстом.
 
Враховано    
26. 6) доповнити Закон після розділу ІV розділом такого змісту:
 
      
27. "Розділ ІV-А. ДОПОМОГА НА УСИНОВЛЕНУ ДИТИНУ
 
-8- Толстоухов А.В.
Розділ ІУ-А «Допомога на усиновлену дитину» вилучити.
 
Враховано      
28. Стаття 15-1. Право на допомогу на усиновлену дитину
 
      
29. Право на допомогу на усиновлену дитину, мають усиновлювачі - громадяни України (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд), які постійно проживають на її території та усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
-9- Семинога А.І.
З тексту пункту 6 розділу 1 частини 1 слова «які постійно проживають на її території та» виключити.
 
Відхилено      
30. Стаття 15-2. Умови призначення допомоги на усиновлену дитину
 
      
31. Допомога на усиновлену дитину призначається на підставі рішення про усиновлення.
 
      
32. Право на допомогу на усиновлену дитину виникає з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
 
      
33. Допомога на усиновлену дитину призначається з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили цим рішенням. Якщо звернення за призначенням допомоги на усиновлену дитину надійшло у строк понад шість місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини, така допомога призначається з дня звернення.
 
      
34. Допомога на усиновлену дитину виплачується щомісячно до досягнення дитиною повноліття.
 
      
35. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
 
      
36. Допомога на усиновлену дитину призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомог.
 
      
37. Стаття 15-3. Розмір допомоги на усиновлену дитину
 
      
38. Допомога на усиновлену дитину надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
 
      
39. Порядок і умови виплати допомоги на усиновлену дитину та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
-10- Терещук С.М.
Другу частину статті 15-3 доповнити таким реченням:
«При відмові від усиновлення відшкодовуються кошти, отримані на усиновлену дитину (дітей), за вирахуванням витрат на утримання дитини (дітей) згідно встановлених норм».
 
Відхилено      
40. 2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 2, ст.4; 2000 р., № 51-52, ст.449; 2003 р., № 15, ст.110; 2004 р., № 6, ст.38, № 7, ст.55; 2005 р., № 2, ст.36, № 9, ст.178, № 26, ст.353):
 
   2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51-52, ст. 449; 2003 р., № 15, ст.110; 2004 р., № 6, ст. 38, № 7, ст. 55; 2005 р., № 2, ст. 36, № 9, ст. 178, № 26, ст. 353):
 
41. 1) пункт 4 частини першої статті 4 доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
-11- Толстоухов А.В.
Пункт 4 частини першої статті 4 доповнити абзацом третім такого змісту:
«відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього Закону)".
 
Враховано   1) пункт 4 частини першої статті 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
42. "відпустка для догляду за усиновленою дитиною (стаття 18-1 цього Закону)".
 
   «відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього Закону)".
 
43. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
44. 2) доповнити Закон після статті 18 статтею такого змісту:
 
   2) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
 
45. "Стаття 18-1. Відпустка для догляду за усиновленою дитиною
 
-12- Толстоухов А.В.
Статтю 18-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 18-1 . Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини.
Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком понад три роки (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд), надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 15 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо звернення за наданням відпустки надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини».
 
Враховано частково   «Стаття 18-1 . Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
 
46. Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком понад три роки, надається одноразова оплачувана відпустка (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд) для догляду за усиновленою дитиною тривалістю 90 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
 
-13- Семинога А.І.
Пункт 2 розділу 2 частини 1 законопроекту після слів «за усиновленою дитиною тривалістю» доповнити словом «до».
 
Враховано частково   Особі, яка усиновила дитину, віком старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).
 
    -14- Лук'янова К.Є.
В частині першій статті 18-1 слова «тривалістю 90 календарних днів» замінити словами «тривалістю 56 календарних днів»
 
Враховано    
    -15- Семинога А.І.
Пункт 2 розділу 2 частини 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«Тривалість відпустки для догляду за усиновленою дитиною визначається за заявою особи, яка усиновила дитину в межах граничного терміну, визначеного абзацом першим цієї статті».
 
Враховано частково    
47. Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку для догляду за усиновленою дитиною за умови, якщо звернення за наданням відпустки надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини";
 
   Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини»;
 
48. 3) статтю 20 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   3) статтю 20 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
49. "Відпустка по догляду за усиновленою дитиною віком понад три роки надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу".
 
-16- Толстоухов А.В.
В статті 20 слова «відпустка для догляду за усиновленою дитиною» замінити словами «відпустка у зв’язку з усиновленням дитини».
 
Враховано   «Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу» .
 
50. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
-17- Лук'янова К.Є.
Поміняти місцями перелік Законів, до яких вносяться зміни, визначивши:
1.Кодекс законів про працю України
2.Закону України «Про відпустки»
3.Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
 
Враховано   У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
51. ІІ. Прикінцеві положення
 
-18- Лук'янова К.Є.
Частину першу «Прикінцевих положень» викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
52. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2008 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
53. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
54. 1) врахувати положення цього Закону при підготовці проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України";
 
-19- Лук'янова К.Є.
Пункт 1 частини 2 «Прикінцевих положень» вилучити.
 
Враховано      
55. 2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
      
56. забезпечити видання відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити видання відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
57. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
58. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.