Кількість абзаців - 1375 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України"і Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
«Про внесення змін до
Закону України «Про судоустрій України»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про судоустрій України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 27-28, ст. 180; 2004 р., № 25, ст. 354, № 40-41, № 42, ст. 492; 2005 р., № 35-36, ст. 446; 2006 р., № 15, ст. 128, № 35, ст. 299), виклавши його в такій редакції:
 
   Проект
 
1. «Закон України
«Про судоустрій України»
 
-1- Ківалов С.В.
Назву проекту викласти у такій редакції: «Закон України «Про судоустрій і статус суддів».
Вступні частини проектів про внесення змін вилучити, доповнивши перехідні положення нормою про втрату чинності Законами України «Про судоустрій України» і «Про статус суддів».
 
Враховано   Закон України
Про судоустрій і статус суддів
 
    -2- Ківалов С.В.
Назву проекту викласти у такій редакції: «Закон України «Про судоустрій і статус суддів».
Вступні частини проектів про внесення змін вилучити, доповнивши перехідні положення нормою про втрату чинності Законами України «Про судоустрій України» і «Про статус суддів».
 
Враховано    
2. Цей Закон визначає правові засади функціонування судівництва в Україні – організації судової влади та здійснення правосуддя, систему судів загальної юрисдикції, систему органів, відповідальних за належний рівень суддівського корпусу, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також установлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судівництва.
 
-3- Шпенов Д.Ю.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади функціонування судової влади в Україні – організації судової влади та здійснення правосуддя, систему судів загальної юрисдикції, систему органів, відповідальних за належний рівень суддівського корпусу, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також статус професійного судді, народного засідателя, присяжного і регулює відносини, пов’язані із забезпеченням незалежності судді, встановлює порядок призначення (обрання) судді, кваліфікаційної атестації, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та звільнення його з посади, а також установлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та суддів, регулює інші питання судоустрою та статусу суддів».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади функціонування судової влади в Україні: організацію судової влади та здійснення правосуддя, систему судів загальної юрисдикції, систему органів, відповідальних за належний рівень суддівського корпусу, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також статус професійного судді, народного засідателя, присяжного і регулює відносини, пов’язані із забезпеченням незалежності судді, встановлює порядок призначення (обрання) судді, кваліфікаційної атестації, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та звільнення його з посади, а також встановлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та суддів, регулює інші питання судоустрою та статусу суддів.
 
    -4- Льовочкіна Ю.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, систему органів, відповідальних за належний рівень суддівського корпусу, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також установлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання здійснення правосуддя в Україні».
 
Враховано частково    
    -5- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У преамбулі слова "функціонування судівництва" замінити словом "судоустрою" та слово "судівництва" після слова "питання" замінити словом "судочинства".
 
Враховано редакційно    
    -6- Шпенов Д.Ю.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади функціонування судової влади в Україні – організації судової влади та здійснення правосуддя, систему судів загальної юрисдикції, систему органів, відповідальних за належний рівень суддівського корпусу, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також статус професійного судді, народного засідателя, присяжного і регулює відносини, пов’язані із забезпеченням незалежності судді, встановлює порядок призначення (обрання) судді, кваліфікаційної атестації, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та звільнення його з посади, а також установлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та суддів, регулює інші питання судоустрою та статусу суддів».
 
Враховано    
    -7- Льовочкіна Ю.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, систему органів, відповідальних за належний рівень суддівського корпусу, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також установлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання здійснення правосуддя в Україні».
 
Враховано частково    
    -8- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У преамбулі слова "функціонування судівництва" замінити словом "судоустрою" та слово "судівництва" після слова "питання" замінити словом "судочинства".
 
Враховано редакційно    
3. Розділ І. Засади організації судівництва
 
-9- Шпенов Д.Ю.
У назві розділу І слово «судівництва» замінити словами «судової влади».
 
Враховано   Розділ І. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя
 
    -10- Льовочкіна Ю.В.
Назву розділу І викласти у такій редакції:
«Розділ І. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя».
 
Враховано    
    -11- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Назву Розділу 1 викласти у такій редакції:
"Розділ 1. Засади судочинства в Україні".
 
Враховано частково    
    -12- Шпенов Д.Ю.
У назві розділу І слово «судівництва» замінити словами «судової влади».
 
Враховано    
    -13- Льовочкіна Ю.В.
Назву розділу І викласти у такій редакції:
«Розділ І. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя».
 
Враховано    
    -14- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Назву Розділу 1 викласти у такій редакції:
"Розділ 1. Засади судочинства в Україні".
 
Враховано частково    
4. Стаття 1. Судова влада
 
   Стаття 1. Судова влада
 
5. 1. Судова влада в Україні відповідно до принципу поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно з законом.
 
-15- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«Судова влада в Україні відповідно до засад поділу державної влади здійснюється судами виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією і законами України».
 
Враховано   1. Судова влада в Україні відповідно до засад поділу державної влади здійснюється судами виключно на підставах, у межах та в порядку, передбачених Конституцією і законами України.
 
    -16- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«Судова влада в Україні відповідно до засад поділу державної влади здійснюється судами виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією і законами України».
 
Враховано    
6. 2. Судову владу реалізовують судді шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.
 
-17- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 1 слово "судді" замінити словами "професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі".
 
Враховано   2. Судову владу реалізовують професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.
 
    -18- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 1 слово "судді" замінити словами "професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні".
 
Враховано    
    -19- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 1 слово "судді" замінити словами "професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі".
 
Враховано    
    -20- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 1 слово "судді" замінити словами "професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні".
 
Враховано    
7. 3. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
 
   3. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
 
8. Стаття 2. Завдання суду
 
   Стаття 2. Завдання суду
 
9. 1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і основоположних свобод, гарантованих Конституцією і законами України.
 
-21- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Завдання суду.
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий судовий захист та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України».
 
Враховано   1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України.
 
    -22- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Завдання суду.
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий судовий захист та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України».
 
Враховано    
10. Стаття 3. Система судів України
 
   Стаття 3. Система судів України
 
11. 1. Систему судів України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.
 
   1. Систему судів України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.
 
12. 2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.
 
   2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.
 
13. 3. Система судів забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 
   3. Система судів забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 
14. 4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
   4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
15. 5. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
   5. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
16. Стаття 4. Законодавство про судоустрій України
 
   Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів
 
17. 1. Судоустрій в Україні визначається Конституцією України та цим Законом.
 
-23- Шпенов Д.Ю.
Статтю 4 викласти у такій редакції з урахуванням статті 2 проекту № 0917:
«Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів 1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами».
 
Враховано   1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
 
    -24- Шпенов Д.Ю.
Статтю 4 викласти у такій редакції з урахуванням статті 2 проекту № 0917:
«Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів 1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами».
 
Враховано    
18. Стаття 5. Здійснення правосуддя виключно судами
 
   Стаття 5. Здійснення правосуддя виключно судами
 
19. 1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
 
-25- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 5 слова "функцій судів" замінити словами "функції правосуддя", а слова "цих функцій" замінити словами "цієї функції".
 
Відхилено   1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
 
    -26- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 5 слова "функцій судів" замінити словами "функції правосуддя", а слова "цих функцій" замінити словами "цієї функції".
 
Відхилено    
20. 2. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть відповідальність, установлену законом.
 
   2. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть відповідальність, установлену законом.
 
21. 3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов'язком.
 
-27- Льовочкіна Ю.В.
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
«3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.».
 
Враховано частково   3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов'язком.
 
    -28- Богуслаєв В.О.
Доповнити статтю 5 частиною 4 такого змісту:
«Народ бере участь у здійсненні контролю за призначенням та звільненням на відповідній території суддів судів загальної юрисдикції, а також призначення суддів на адміністративні посади через органи місцевого самоврядування: міські ради, районні та обласні ради. Вказаний контроль відбувається шляхом погодження кожної кандидатури на посаду судді та на адміністративну посаду судді з відповідним органом місцевого самоврядування шляхом прийняття ним рішення на пленарному засіданні».
 
Відхилено    
    -29- Льовочкіна Ю.В.
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
«3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.».
 
Враховано частково    
    -30- Богуслаєв В.О.
Доповнити статтю 5 частиною 4 такого змісту:
«Народ бере участь у здійсненні контролю за призначенням та звільненням на відповідній території суддів судів загальної юрисдикції, а також призначення суддів на адміністративні посади через органи місцевого самоврядування: міські ради, районні та обласні ради. Вказаний контроль відбувається шляхом погодження кожної кандидатури на посаду судді та на адміністративну посаду судді з відповідним органом місцевого самоврядування шляхом прийняття ним рішення на пленарному засіданні».
 
Відхилено    
22. Стаття 6. Самостійність судів
 
   Стаття 6. Самостійність судів
 
23. 1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання, звідки б вони не виходили. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.
 
-31- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 6 слово "незаконного" виключити.
 
Враховано   1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого впливу, тиску, втручання. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.
 
    -32- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 6 слово "незаконного" виключити.
 
Враховано    
24. 2. Гарантії самостійності судів і незалежності суддів визначаються Конституцією України, цим та іншими законами.
 
-33- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 6 виключити, оскільки вона дублює статтю 4 (у новій редакції).
 
Враховано      
    -34- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 6 виключити, оскільки вона дублює статтю 4 (у новій редакції).
 
Враховано    
25. 3. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.
 
   2. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду судом конкретних справ не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.
 
26. 4. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди їх авторитету чи впливу на безсторонність суду забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом.
 
   3. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди їх авторитету чи впливу на безсторонність суду забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом.
 
27. 5. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування відповідно до цього Закону.
 
-35- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Самостійність судів
1. Суди здійснюють правосуддя самостійно на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.
2. Здійснюючи правосуддя, суди є неупередженими та незалежними від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання.
Незаконний вплив, тиск, втручання у неупереджене та незалежне здійснення судами правосуддя, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою впливу на неупередженість та незалежність суду забороняється і має наслідком відповідальність, встановлену законом.
3. Гарантії самостійності судів і незалежності суддів визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
4. Звернення до суду осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду конкретних судових справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законодавством України.
5. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування відповідно до Конституції України та цього Закону.».
 
Враховано редакційно   4. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування відповідно до цього Закону.
 
    -36- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Самостійність судів
1. Суди здійснюють правосуддя самостійно на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.
2. Здійснюючи правосуддя, суди є неупередженими та незалежними від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання.
Незаконний вплив, тиск, втручання у неупереджене та незалежне здійснення судами правосуддя, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою впливу на неупередженість та незалежність суду забороняється і має наслідком відповідальність, встановлену законом.
3. Гарантії самостійності судів і незалежності суддів визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
4. Звернення до суду осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду конкретних судових справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законодавством України.
5. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування відповідно до Конституції України та цього Закону.».
 
Враховано редакційно    
28. Стаття 7. Право на судовий захист
 
   Стаття 7. Право на судовий захист
 
29. 1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.
 
-37- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону.»
 
Враховано   1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону.
 
    -38- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 7 перед словом "інтересів" доповнити словом "законних".
 
Враховано    
    -39- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону.»
 
Враховано    
    -40- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 7 перед словом "інтересів" доповнити словом "законних".
 
Враховано    
30. 2. Для забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справ, а також правосудності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
 
   2. Для забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справ, а також правосудності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
 
31. 3. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня.
 
-41- Льовочкіна Ю.В.
В частині третій статті 7 слова «будь-якого рівня» замінити на слова «будь-якої інстанції»
 
Враховано   3. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції.
 
    -42- Льовочкіна Ю.В.
В частині третій статті 7 слова «будь-якого рівня» замінити на слова «будь-якої інстанції»
 
Враховано    
32. 4. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними особами України.
 
   4. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними особами України.
 
33. Стаття 8. Право на повноважний суд
 
-43- Притика Д.М.
Назву статті викласти у такій редакції: «Стаття 8. Право на компетентний суд»
 
Відхилено   Стаття 8. Право на повноважний суд
 
    -44- Притика Д.М.
Назву статті викласти у такій редакції: «Стаття 8. Право на компетентний суд»
 
Відхилено    
34. 1. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.
 
   1. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.
 
35. 2. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких осіб, заінтересованих у результатах їх розгляду.
 
-45- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 8 слова «осіб, заінтересованих у результатах їх розгляду» замінити словами «інших осіб».
 
Враховано частково   2. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді, учасників судового процесу, суддів, які обіймають адміністративні посади, чи будь-яких інших осіб.
Розподіл судових справ між суддями здійснюється через систему автоматичного розподілу судових справ, що будується на принципі черговості надходження справ з урахуванням спеціалізації суддів та їх навантаженості.
Розподіл судових справ між суддями в інший спосіб забороняється. Голова суду несе персональну відповідальність за забезпечення дотримання в суді порядку розподілу судових справ між суддями.
 
    -46- Льовочкіна Ю.В.
Друге речення частини другої статті 8 викласти у такій редакції :
«На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді, учасників судового процесу, суддів, що займають адміністративні посади, чи будь-яких інших осіб.».
 
Враховано    
    -47- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У першому реченні частини другої статті 8 слова "відповідно до закону" замінити словами "у відповідному суді".
 
Відхилено    
    -48- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону статтею 17-1 такого змісту:
«Стаття 17-1. Розподіл судових справ між суддями
1. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді, учасників судового процесу, голови суду чи будь-яких інших осіб.
2. Розподіл судових справ між суддями здійснюється через систему автоматичного розподілу судових справ. Розподіл судових справ між суддями в інший спосіб забороняється. Голова суду несе персональну відповідальність за забезпечення дотримання у судах порядку розподілу судових справ між суддями.
3. Склад суду, який одержав справу з порушенням встановленого порядку розподілу справ, є неповноважним.».
 
Враховано частково    
    -49- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 8 доповнити словами «Розподіл судових справ між суддями здійснюється через систему автоматичного розподілу судових справ, яка будується за принципами черговості надходження справ з урахуванням спеціалізації суддів та навантаження суддів.
Розподіл судових справ між суддями в інший спосіб забороняється. Голова суду несе персональну відповідальність за забезпечення дотримання у судах порядку розподілу судових справ між суддями.».
 
Враховано    
    -50- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 8 слова «осіб, заінтересованих у результатах їх розгляду» замінити словами «інших осіб».
 
Враховано частково    
    -51- Льовочкіна Ю.В.
Друге речення частини другої статті 8 викласти у такій редакції :
«На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді, учасників судового процесу, суддів, що займають адміністративні посади, чи будь-яких інших осіб.».
 
Враховано    
    -52- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У першому реченні частини другої статті 8 слова "відповідно до закону" замінити словами "у відповідному суді".
 
Відхилено    
    -53- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону статтею 17-1 такого змісту:
«Стаття 17-1. Розподіл судових справ між суддями
1. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді, учасників судового процесу, голови суду чи будь-яких інших осіб.
2. Розподіл судових справ між суддями здійснюється через систему автоматичного розподілу судових справ. Розподіл судових справ між суддями в інший спосіб забороняється. Голова суду несе персональну відповідальність за забезпечення дотримання у судах порядку розподілу судових справ між суддями.
3. Склад суду, який одержав справу з порушенням встановленого порядку розподілу справ, є неповноважним.».
 
Враховано частково    
    -54- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 8 доповнити словами «Розподіл судових справ між суддями здійснюється через систему автоматичного розподілу судових справ, яка будується за принципами черговості надходження справ з урахуванням спеціалізації суддів та навантаження суддів.
Розподіл судових справ між суддями в інший спосіб забороняється. Голова суду несе персональну відповідальність за забезпечення дотримання у судах порядку розподілу судових справ між суддями.».
 
Враховано    
36. 3. Склад суду, який одержав справу з порушенням установленого порядку розподілу справ, може бути визнаний судом вищої інстанції неповноважним у порядку, встановленому процесуальним законом.
 
-55- Притика Д.М.
Частину 3 викласти у такій редакції:
«3. Розгляд справи складом суду, який одержав справу з порушенням установленого порядку розподілу справ, є підставою для скасування судового рішення у порядку, встановленому процесуальним законом.».
 
Враховано   3. Розгляд справи складом суду, який одержав справу з порушенням установленого порядку розподілу справ, є підставою для скасування судового рішення в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
    -56- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -57- Притика Д.М.
Частину 3 викласти у такій редакції:
«3. Розгляд справи складом суду, який одержав справу з порушенням установленого порядку розподілу справ, є підставою для скасування судового рішення у порядку, встановленому процесуальним законом.».
 
Враховано    
    -58- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 8 виключити.
 
Відхилено    
37. Стаття 9. Рівність перед законом і судом
 
   Стаття 9. Рівність перед законом і судом
 
38. 1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
 
   1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
 
39. Стаття 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд
 
   Стаття 10. Правова допомога в реалізації права на справедливий суд
 
40. 1. Кожен має право користуватися правовою допомогою.
 
   1. Кожен має право на правову допомогу.
 
41. 2. Для надання правової допомоги в Україні діє адвокатура. У випадках, установлених законом, правову допомогу надають також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом. У випадках, визначених законом, правова допомога надається безоплатно.
 
   2. Для надання правової допомоги в Україні діє адвокатура. У випадках, установлених законом, правову допомогу надають також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом. У випадках, визначених законом, правова допомога надається безоплатно.
 
42. Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу
 
   Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу
 
43. 1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.
 
   1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.
 
44. 2. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається на підставі рішення суду.
 
-59- Притика Д.М.
Останнє речення частини другої статті 11 доповнити словами: «винесеному у порядку, встановленому процесуальним законом».
 
Враховано   2. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду, винесеним у порядку, встановленому процесуальним законом.
 
    -60- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 11 слова «на підставі рішення» замінити словами «за рішенням».
 
Враховано    
    -61- Льовочкіна Ю.В.
Третє речення частини другої статті 11 викласти у такій редакції:
«Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається в порядку, встановленому процесуальним законом.».
 
Враховано частково    
    -62- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У другому реченні статті 11 слова "на підставі рішення суду" замінити словами "за згодою суду".
 
Відхилено    
    -63- Притика Д.М.
Останнє речення частини другої статті 11 доповнити словами: «винесеному у порядку, встановленому процесуальним законом».
 
Враховано    
    -64- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 11 слова «на підставі рішення» замінити словами «за рішенням».
 
Враховано    
    -65- Льовочкіна Ю.В.
Третє речення частини другої статті 11 викласти у такій редакції:
«Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається в порядку, встановленому процесуальним законом.».
 
Враховано частково    
    -66- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У другому реченні статті 11 слова "на підставі рішення суду" замінити словами "за згодою суду".
 
Відхилено    
45. 3. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.
 
   3. Розгляд справи в закритому судовому засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.
 
46. 4. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
   4. У ході розгляду справи перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
47. Стаття 12. Мова судочинства
 
   Стаття 12. Мова судочинства
 
48. 1. Судочинство в Україні провадиться державною мовою.
 
   1. Судочинство в Україні провадиться державною мовою.
 
49. 2. Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених законом.
 
   2. Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених законом.
 
50. 3. Особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися в судовому процесі рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою.
 
   3. Особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися в судовому процесі рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою.
 
51. Стаття 13. Обов'язковість судових рішень
 
   Стаття 13. Обов'язковість судових рішень
 
52. 1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України.
 
   1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України.
 
53. 2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиціальність) судових рішень для інших судів визначається процесуальним законом.
 
-67- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 13 слова «їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами» замінити словами «їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об‘єднаннями» (з метою узгодження з формулюваннями Конституції, а слово «преюдиціальність» замінии словом «преюдиційність».
 
Враховано   2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об‘єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається процесуальним законом.
 
    -68- Льовочкіна Ю.В.
Частину другу статті 13 після слова «посадовими» доповнити словами «та службовими».
 
Враховано    
    -69- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 13 слова «їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами» замінити словами «їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об‘єднаннями» (з метою узгодження з формулюваннями Конституції, а слово «преюдиціальність» замінии словом «преюдиційність».
 
Враховано    
    -70- Льовочкіна Ю.В.
Частину другу статті 13 після слова «посадовими» доповнити словами «та службовими».
 
Враховано    
54. 3. Судові рішення інших держав є обов'язковими до виконання на території України за умов, визначених законом України, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   3. Судові рішення інших держав є обов'язковими до виконання на території України за умов, визначених законами України, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
55. 4. Невиконання судових рішень має наслідком відповідальність, установлену законом.
 
   4. Невиконання судових рішень має наслідком відповідальність, установлену законом.
 
56. Стаття 14. Право на оскарження судового рішення
 
   Стаття 14. Право на оскарження судового рішення
 
57. 1. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.
 
   1. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.
 
58. Стаття 15. Колегіальний та одноособовий розгляд справ
 
-71- Шпенов Д.Ю.
У назві статті 15 слова «колегіальний» і «одноособовий» поміняти місцями з метою узгодження із послідовністю у тексті самої статті.
 
Враховано   Стаття 15. Одноособовий та колегіальний розгляд справ
 
    -72- Шпенов Д.Ю.
У назві статті 15 слова «колегіальний» і «одноособовий» поміняти місцями з метою узгодження із послідовністю у тексті самої статті.
 
Враховано    
59. 1. Справи у судах розглядаються професійним суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, - колегією професійних суддів, а також за участю народних засідателів чи судом присяжних.
 
   1. Справи в судах розглядаються професійним суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, - колегією професійних суддів, а також за участю народних засідателів чи судом присяжних.
 
60. 2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
 
-73- Ківалов С.В.
Після ст. 15 помістити статтю 98 проекту № 0916, яка за змістом відноситься до першого розділу, а не останнього.
 
Враховано   2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
Стаття 16. Символи судової влади
1. Символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України.
2. Суддя здійснює правосуддя в мантії з суддівським знаком. Зразки мантії та суддівського знака затверджуються Державною судовою адміністрацією України.
 
    -74- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 16 проекту закону №0916 викласти у такій редакції:
«2. Суддя здійснює правосуддя в мантії з суддівським знаком. Зразки мантії та суддівського знака затверджуються Державною судовою адміністрацією України.».
 
Враховано    
    -75- Ківалов С.В.
Після ст. 15 помістити статтю 98 проекту № 0916, яка за змістом відноситься до першого розділу, а не останнього.
 
Враховано    
    -76- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 16 проекту закону №0916 викласти у такій редакції:
«2. Суддя здійснює правосуддя в мантії з суддівським знаком. Зразки мантії та суддівського знака затверджуються Державною судовою адміністрацією України.».
 
Враховано    
61. Розділ ІІ. Суди загальної юрисдикції
 
   Розділ ІІ. Суди загальної юрисдикції
 
62. Глава 1. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції
 
   Глава 1. Організаційні засади системи судів загальної юрисдикції
 
63. Стаття 16. Види судів загальної юрисдикції
 
   Стаття 17. Види судів загальної юрисдикції
 
64. 1. Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.
 
   1. Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.
 
65. 2. Систему судів загальної юрисдикції складають:
 
   2. Систему судів загальної юрисдикції складають:
 
66. 1) місцеві суди;
 
   1) місцеві суди;
 
67. 2) апеляційні суди;
 
   2) апеляційні суди;
 
68. 3) вищі спеціалізовані суди;
 
   3) вищі спеціалізовані суди;
 
69. 4) Верховний Суд України.
 
-77- Притика Д.М.
Статтю 16 доповнити новою частиною 3 такого змісту:
«3. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:
визначенням системи судів виключно Конституцією України та законами;
єдиним, визначеним законом статусом суддів;
відправленням правосуддя судами з обов’язковим дотриманням правил судочинства, визначених законом;
обов’язковістю виконання на території України судових рішень, що набули законної сили;
фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України».
 
Враховано   4) Верховний Суд України.
3. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:
визначенням системи судів виключно Конституцією України та законами України;
єдиним, визначеним законом, статусом суддів;
здійсненням правосуддя судами з обов’язковим дотриманням правил судочинства, визначених законом;
обов’язковістю виконання на території України судових рішень, що набрали законної сили;
фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України.
 
    -78- Притика Д.М.
Статтю 16 доповнити новою частиною 3 такого змісту:
«3. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:
визначенням системи судів виключно Конституцією України та законами;
єдиним, визначеним законом статусом суддів;
відправленням правосуддя судами з обов’язковим дотриманням правил судочинства, визначених законом;
обов’язковістю виконання на території України судових рішень, що набули законної сили;
фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України».
 
Враховано    
70. Стаття 17. Спеціалізація судів загальної юрисдикції
 
   Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції
 
71. 1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справ.
 
-79- Богуслаєв В.О.
Викласти статтю 17 у такій редакції:
«Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.
Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди.
У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції».
 
Відхилено   1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справ.
 
    -80- Притика Д.М.
Частину 1 статті 17 викласти у такій редакції:
«1. У системі судів загальної юрисдикції діють суди спеціалізованих юрисдикцій, які спеціалізуються на розгляді господарських, адміністративних, цивільних та кримінальних справ. У відповідності до розподілу юрисдикцій, спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та загальні суди, які здійснюють розгляд цивільних та кримінальних справ».
 
Відхилено    
    -81- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 17 викласти у такій редакції:
«1.Суди загальної юрисдикції розглядають цивільні, господарські,адміністративні і кримінальні справи».
 
Відхилено    
    -82- Богуслаєв В.О.
Викласти статтю 17 у такій редакції:
«Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.
Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди.
У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції».
 
Відхилено    
    -83- Притика Д.М.
Частину 1 статті 17 викласти у такій редакції:
«1. У системі судів загальної юрисдикції діють суди спеціалізованих юрисдикцій, які спеціалізуються на розгляді господарських, адміністративних, цивільних та кримінальних справ. У відповідності до розподілу юрисдикцій, спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та загальні суди, які здійснюють розгляд цивільних та кримінальних справ».
 
Відхилено    
    -84- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 17 викласти у такій редакції:
«1.Суди загальної юрисдикції розглядають цивільні, господарські,адміністративні і кримінальні справи».
 
Відхилено    
72. 2. У судах загальної юрисдикції може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.
 
-85- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
"2.У судах загальної юрисдикції запроваджується спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ".
 
Враховано частково   2. У судах загальної юрисдикції зборами суддів запроваджується спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ у порядку, визначеному цим Законом.
 
    -86- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
"2.У судах загальної юрисдикції зборами суддів запроваджується спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ у порядку визначеному цим Законом".
 
Враховано частково    
    -87- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
"2.У судах загальної юрисдикції запроваджується спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ".
 
Враховано частково    
    -88- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
"2.У судах загальної юрисдикції зборами суддів запроваджується спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ у порядку визначеному цим Законом".
 
Враховано частково    
73. Стаття 18. Порядок утворення судів
 
   Стаття 19. Порядок утворення судів
 
74. 1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України. До подання Міністра юстиції України додаються висновки Голови Верховного Суду України, голови відповідного вищого спеціалізованого суду, Голови Державної судової адміністрації України, якщо їх було надано за зверненням Міністра юстиції України.
 
-89- Богуслаєв В.О.
Викласти частину 1 статті 18 у такій редакції:
«Суди загальної юрисдикції утворюються та ліквідовуються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України. До подання Голови Верховного Суду України додаються висновки голови відповідного вищого спеціалізованого суду, Голови Державної судової адміністрації України. Міністр юстиції України зобов’язаний забезпечити виконання рішення Президента України про утворення чи ліквідацію судів загальної юрисдикції».
 
Відхилено   1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації України. До подання Голови Державної судової адміністрації України додається висновок голови відповідного вищого спеціалізованого суду.
 
    -90- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 18 проекту викласти в такій редакції:
«1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації. До подання Голови Державної судової адміністрації додається висновок голови відповідного вищого спеціалізованого суду.».
 
Враховано    
    -91- Притика Д.М.
Частину 1 статті 18 викласти у такій редакції:
«1.Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим із головою відповідного вищого спеціалізованого суду. До подання Голови Верховного Суду України додаються висновки Голови Державної судової адміністрації України, Міністра юстиції України, якщо їх було надано за зверненням Голови Верховного Суду України».
 
Відхилено    
    -92- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
"1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України. Під час утворення судів визначається також кількість суддів у них. До подання Голови Верховного Суду України додаються висновки Ради суддів України і голови Державної судової адміністрації України".
 
Відхилено    
    -93- Богуслаєв В.О.
Викласти частину 1 статті 18 у такій редакції:
«Суди загальної юрисдикції утворюються та ліквідовуються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України. До подання Голови Верховного Суду України додаються висновки голови відповідного вищого спеціалізованого суду, Голови Державної судової адміністрації України. Міністр юстиції України зобов’язаний забезпечити виконання рішення Президента України про утворення чи ліквідацію судів загальної юрисдикції».
 
Відхилено    
    -94- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 18 проекту викласти в такій редакції:
«1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації. До подання Голови Державної судової адміністрації додається висновок голови відповідного вищого спеціалізованого суду.».
 
Враховано    
    -95- Притика Д.М.
Частину 1 статті 18 викласти у такій редакції:
«1.Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим із головою відповідного вищого спеціалізованого суду. До подання Голови Верховного Суду України додаються висновки Голови Державної судової адміністрації України, Міністра юстиції України, якщо їх було надано за зверненням Голови Верховного Суду України».
 
Відхилено    
    -96- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
"1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України. Під час утворення судів визначається також кількість суддів у них. До подання Голови Верховного Суду України додаються висновки Ради суддів України і голови Державної судової адміністрації України".
 
Відхилено    
75. 2. Місцезнаходження і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.
 
-97- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 18 після слова «місцезнаходження» доповнити словами «територіальна юрисдикція».
 
Враховано   2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.
 
    -98- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 18 після слова «місцезнаходження» доповнити словами «територіальна юрисдикція».
 
Враховано    
76. 3. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів та може бути потреба поліпшити доступність правосуддя для людини або зміна адміністративно-територіального устрою.
 
-99- Притика Д.М.
Частину 3 статті 18 викласти у такій редакції:
«3. Підставою для утворення чи ліквідації суду є об’єктивна необхідність у забезпеченні доступності правосуддя, зумовлена зміною визначеної цим Законом системи судів або адміністративно-територіального устрою.».
 
Враховано   3. Підставою для утворення чи ліквідації суду є об’єктивна необхідність у забезпеченні доступності правосуддя, зумовлена зміною визначеної цим Законом системи судів або адміністративно-територіального устрою.
 
    -100- Льовочкіна Ю.В.
В частині третій статті 18 слова «та може бути» вилучити.
 
Враховано    
    -101- Притика Д.М.
Частину 3 статті 18 викласти у такій редакції:
«3. Підставою для утворення чи ліквідації суду є об’єктивна необхідність у забезпеченні доступності правосуддя, зумовлена зміною визначеної цим Законом системи судів або адміністративно-територіального устрою.».
 
Враховано    
    -102- Льовочкіна Ю.В.
В частині третій статті 18 слова «та може бути» вилучити.
 
Враховано    
77. 4. Кількість суддів у суді визначається та може змінюватися Президентом України за поданням Ради суддів України з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.
 
-103- Богуслаєв В.О.
Частину 4 статті 18 викласти у такій редакції:
«Кількість суддів у суді визначається та може змінюватися Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації, погодженого з Головою Верховного Суду України з урахуванням обсягу роботи та в межах видатків, затверджених у державному бюджеті України на утримання суддів».
 
Враховано частково   4. Кількість суддів у суді визначається та може змінюватися Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації України з урахуванням обсягу роботи суду. До подання Голови Державної судової адміністрації України додається висновок голови відповідного вищого спеціалізованого суду.
 
    -104- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 18 викласти у такій редакції:
«Кількість суддів у суді визначається та може змінюватися Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації з урахуванням обсягу роботи суду. До подання Голови Державної судової адміністрації додається висновок голови відповідного вищого спеціалізованого суду.».
 
Враховано    
    -105- Богуслаєв В.О.
Частину 4 статті 18 викласти у такій редакції:
«Кількість суддів у суді визначається та може змінюватися Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації, погодженого з Головою Верховного Суду України з урахуванням обсягу роботи та в межах видатків, затверджених у державному бюджеті України на утримання суддів».
 
Враховано частково    
    -106- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 18 викласти у такій редакції:
«Кількість суддів у суді визначається та може змінюватися Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації з урахуванням обсягу роботи суду. До подання Голови Державної судової адміністрації додається висновок голови відповідного вищого спеціалізованого суду.».
 
Враховано    
78. Стаття 19. Порядок призначення суддів на адміністративні посади
 
-107- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 19 викласти у такій редакції:
«Стаття 19. Обрання судді на адміністративну посаду в суді
1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади: голови суду, заступника (першого заступника) голови суду, голови судової палати у Верховному суді України.
2. Обрання судді на адміністративну посаду у Верховному Суді України здійснюється Пленумом Верховного Суду України в порядку, передбаченому цим Законом.
3. Обрання судді на адміністративну посаду в місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судах здійснюється з числа суддів відповідних судів строком на три роки зборами суддів відповідного суду шляхом таємного голосування.
5.Суддя вважається обраним на адміністративну посаду, якщо за нього подано більшість голосів від загальної кількості суддів, які присутні на зборах судів відповідного суду..
Обрання судді на адміністративну посаду оформлюється письмовим рішенням зборів суддів відповідного суду. Копія рішення про обрання судді на адміністративну посаду протягом двох днів надсилається до Ради суддів України та Державної судової адміністрації України.
6.На період відсутності обраного у передбаченому цим Законом порядку голови суду, його повноваження тимчасово виконує перший заступник або заступник відповідно до порядку, що встановлюється з'їздом суддів України.;
У разі відкриття вакантної адміністративної посади в суді не пізніше 14 днів з дати відкриття обов'язково скликаються збори суддів відповідного суду для обрання судді на вакантну адміністративну посаду.
При вирішенні питання про обрання судді на адміністративну посаду приймається до уваги його досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності.Вимоги до кандидатів на адміністративні посади в судах встановлюються з'їздом суддів України.
Перебування судді на адміністративній посаді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.
Суддя не може займати одну адміністративну посаду відповідного суду більш ніж два строки підряд.
 
Враховано частково   Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення їх з цих посад
1. Адміністративними посадами в суді є посади голови суду, заступника (першого заступника) голови суду.
 
    -108- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 19 викласти у такій редакції:
«Стаття 19. Обрання судді на адміністративну посаду в суді
1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади: голови суду, заступника (першого заступника) голови суду, голови судової палати у Верховному суді України.
2. Обрання судді на адміністративну посаду у Верховному Суді України здійснюється Пленумом Верховного Суду України в порядку, передбаченому цим Законом.
3. Обрання судді на адміністративну посаду в місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судах здійснюється з числа суддів відповідних судів строком на три роки зборами суддів відповідного суду шляхом таємного голосування.
5.Суддя вважається обраним на адміністративну посаду, якщо за нього подано більшість голосів від загальної кількості суддів, які присутні на зборах судів відповідного суду..
Обрання судді на адміністративну посаду оформлюється письмовим рішенням зборів суддів відповідного суду. Копія рішення про обрання судді на адміністративну посаду протягом двох днів надсилається до Ради суддів України та Державної судової адміністрації України.
6.На період відсутності обраного у передбаченому цим Законом порядку голови суду, його повноваження тимчасово виконує перший заступник або заступник відповідно до порядку, що встановлюється з'їздом суддів України.;
У разі відкриття вакантної адміністративної посади в суді не пізніше 14 днів з дати відкриття обов'язково скликаються збори суддів відповідного суду для обрання судді на вакантну адміністративну посаду.
При вирішенні питання про обрання судді на адміністративну посаду приймається до уваги його досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності.Вимоги до кандидатів на адміністративні посади в судах встановлюються з'їздом суддів України.
Перебування судді на адміністративній посаді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.
Суддя не може займати одну адміністративну посаду відповідного суду більш ніж два строки підряд.
 
Враховано частково    
79. 1. Голова місцевого суду, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Радою суддів України.
 
-109- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Голова дільничного суду призначається на посаду строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняється з посади Президентом України за поданням Комітету Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково (далі - Комітет Верховної Ради України) на підставі рекомендації відповідних зборів суддів».
 
Враховано частково   2. Судді місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на адміністративні посади строком на три роки з числа суддів відповідного суду і звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції.
Подання Вищої ради юстиції про призначення судді на адміністративну посаду вноситься на підставі рекомендацій, що мають надаватися зборами суддів відповідного суду, головою відповідного суду вищої інстанції, на конкурсній основі.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів місцевих та апеляційних судів з адміністративних посад вноситься на підставі рішення Дисциплінарної комісії суддів України про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів вищих спеціалізованих судів з адміністративних посад вноситься на підставі рішення Вищої ради юстиції про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.
 
    -110- Богуслаєв В.О.
Викласти частину 1 статті 19 в такій редакції:
«Голова місцевого суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Радою суддів України з обов’язком погодженням кожної особи з відповідною міською чи районною радою. Голова апеляційного суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Радою суддів України з обов’язковим погодженням кожної особи з відповідною обласною радою. Голова вищого спеціалізованого суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Радою суддів України з обов’язковим погодженням кожної особи з Верховною Радою України. Вказане погодження відбувається шляхом прийняття відповідним органом місцевого самоврядування та Верховною Радою України рішення на пленарному засіданні».
 
Відхилено    
    -111- Лебедєв П.В.
Частину 1 статті 19 доповнити словами: «на підставі рекомендації зборів суддів даного суду».
 
Враховано    
    -112- Притика Д.М.
Частину 1 статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Голова суду, заступник голови суду обираються на посаду строком на п‘ять років та звільняються з посади зборами суддів відповідного суду. Обрання на інші адміністративні посади в судах, а також призначення (обрання) на адміністративні посади у Верховному Суді України та вищих спеціалізованих судах, а також звільнення з цих посад здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.».
 
Відхилено    
    -113- Льовочкіна Ю.В.
В тексті проекту Закону, якщо йдеться про зайняття суддею адміністративної посади в суді, термін «призначається» замінити на термін «обирається» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -114- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Назву статті 19 доповнити словами "та звільнення їх із цих посад".
 
Враховано    
    -115- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:"
1. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду та його заступники, голова вищого спеціалізованого суду та його заступники призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з цих посад (крім випадків закінчення п'ятирічного строку перебування на відповідних адміністративних посадах) Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України. Призначення на інші адміністративні посади в судах, а також призначення (обрання) на адміністративні посади у Верховному Суді України та звільнення з цих посад здійснюється в порядку, встановленому цим Законом. Суддя може бути звільнений з адміністративної посади (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) в порядку, визначеному цією статтею, також за ініціативою Вищої ради юстиції".
 
Відхилено    
    -116- Бондик В.А.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Судді місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на адміністративні посади строком на три роки із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції. Подання Вищої ради юстиції вноситься на підставі рекомендацій які можуть надаватися зборами суддів відповідного суду, відповідною радою суддів (відповідною спеціалізованою радою суддів), головою відповідного суду вищої інстанції. При наявності двох і більше висунутих кандидатів на адміністративну посаду, Вища рада юстиції визначає та включає до подання одну з рекомендованих кандидатур на конкурсній основі.».
 
Враховано частково    
    -117- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 19 частиною другою та третьою такого змісту:
«2. Голова окружного суду, голова апеляційного суду та його заступник призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Комітету Верховної Ради України на підставі рекомендації відповідних зборів суддів.
3. Голова вищого спеціалізованого суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Комітету Верховної Ради України на підставі рекомендації відповідного Пленуму вищого спеціалізованого суду».
Частину 2-4 статті 19 вважати частинами 4-6 статті 19.
 
Враховано частково    
    -118- Бондик В.А.
Доповнити статтю 19 частиною другою та третьою такого змісту:
«2. Голова окружного суду, голова апеляційного суду та його заступник призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції на підставі рекомендації відповідних зборів суддів.
3. Голова вищого спеціалізованого суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції на підставі рекомендації відповідного Пленуму вищого спеціалізованого суду.».
Частину другу-четверту статті 19 вважати частинами четвертою-шостою статті 19.
 
Враховано частково    
    -119- Колесніченко В.В.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Судді місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на адміністративні посади строком на три роки із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції.
Подання Вищої ради юстиції про призначення судді на адміністративну посаду вноситься на підставі рекомендацій, які можуть надаватися зборами суддів відповідного суду, Радою суддів України, головою відповідного суду вищої інстанції.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів місцевих та апеляційних судів з адміністративної посади вноситься на підставі рішення Дисциплінарної комісії суддів України про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів вищих спеціалізованих судів з адміністративних посад вноситься на підставі рішення Вищої ради юстиції про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.».
 
Враховано частково    
    -120- Воропаєв Ю.М.
У частині першій статті 19 слова «Голова місцевого суду» замінити на слова «Голова окружного суду та його заступник».
 
Відхилено    
    -121- Кармазін Ю.А.
Колесніченко В.В.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Судді місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на адміністративні посади строком на три роки із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції.
Подання Вищої ради юстиції про призначення судді на адміністративну посаду вноситься на підставі рекомендацій, які мають надаватися зборами суддів відповідного суду, головою відповідного суду вищої інстанції на конкурсній основі.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів місцевих та апеляційних судів з адміністративної посади вноситься на підставі рішення Дисциплінарної комісії суддів України про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів вищих спеціалізованих судів з адміністративних посад вноситься на підставі рішення Вищої ради юстиції про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.».
 
Враховано    
    -122- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Голова дільничного суду призначається на посаду строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняється з посади Президентом України за поданням Комітету Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково (далі - Комітет Верховної Ради України) на підставі рекомендації відповідних зборів суддів».
 
Враховано частково    
    -123- Богуслаєв В.О.
Викласти частину 1 статті 19 в такій редакції:
«Голова місцевого суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Радою суддів України з обов’язком погодженням кожної особи з відповідною міською чи районною радою. Голова апеляційного суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Радою суддів України з обов’язковим погодженням кожної особи з відповідною обласною радою. Голова вищого спеціалізованого суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Радою суддів України з обов’язковим погодженням кожної особи з Верховною Радою України. Вказане погодження відбувається шляхом прийняття відповідним органом місцевого самоврядування та Верховною Радою України рішення на пленарному засіданні».
 
Відхилено    
    -124- Лебедєв П.В.
Частину 1 статті 19 доповнити словами: «на підставі рекомендації зборів суддів даного суду».
 
Враховано    
    -125- Притика Д.М.
Частину 1 статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Голова суду, заступник голови суду обираються на посаду строком на п‘ять років та звільняються з посади зборами суддів відповідного суду. Обрання на інші адміністративні посади в судах, а також призначення (обрання) на адміністративні посади у Верховному Суді України та вищих спеціалізованих судах, а також звільнення з цих посад здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.».
 
Відхилено    
    -126- Льовочкіна Ю.В.
В тексті проекту Закону, якщо йдеться про зайняття суддею адміністративної посади в суді, термін «призначається» замінити на термін «обирається» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -127- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Назву статті 19 доповнити словами "та звільнення їх із цих посад".
 
Враховано    
    -128- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:"
1. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду та його заступники, голова вищого спеціалізованого суду та його заступники призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з цих посад (крім випадків закінчення п'ятирічного строку перебування на відповідних адміністративних посадах) Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України. Призначення на інші адміністративні посади в судах, а також призначення (обрання) на адміністративні посади у Верховному Суді України та звільнення з цих посад здійснюється в порядку, встановленому цим Законом. Суддя може бути звільнений з адміністративної посади (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) в порядку, визначеному цією статтею, також за ініціативою Вищої ради юстиції".
 
Відхилено    
    -129- Бондик В.А.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Судді місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на адміністративні посади строком на три роки із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції. Подання Вищої ради юстиції вноситься на підставі рекомендацій які можуть надаватися зборами суддів відповідного суду, відповідною радою суддів (відповідною спеціалізованою радою суддів), головою відповідного суду вищої інстанції. При наявності двох і більше висунутих кандидатів на адміністративну посаду, Вища рада юстиції визначає та включає до подання одну з рекомендованих кандидатур на конкурсній основі.».
 
Враховано частково    
    -130- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 19 частиною другою та третьою такого змісту:
«2. Голова окружного суду, голова апеляційного суду та його заступник призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Комітету Верховної Ради України на підставі рекомендації відповідних зборів суддів.
3. Голова вищого спеціалізованого суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Комітету Верховної Ради України на підставі рекомендації відповідного Пленуму вищого спеціалізованого суду».
Частину 2-4 статті 19 вважати частинами 4-6 статті 19.
 
Враховано частково    
    -131- Бондик В.А.
Доповнити статтю 19 частиною другою та третьою такого змісту:
«2. Голова окружного суду, голова апеляційного суду та його заступник призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції на підставі рекомендації відповідних зборів суддів.
3. Голова вищого спеціалізованого суду та його заступник призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції на підставі рекомендації відповідного Пленуму вищого спеціалізованого суду.».
Частину другу-четверту статті 19 вважати частинами четвертою-шостою статті 19.
 
Враховано частково    
    -132- Колесніченко В.В.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Судді місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на адміністративні посади строком на три роки із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції.
Подання Вищої ради юстиції про призначення судді на адміністративну посаду вноситься на підставі рекомендацій, які можуть надаватися зборами суддів відповідного суду, Радою суддів України, головою відповідного суду вищої інстанції.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів місцевих та апеляційних судів з адміністративної посади вноситься на підставі рішення Дисциплінарної комісії суддів України про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів вищих спеціалізованих судів з адміністративних посад вноситься на підставі рішення Вищої ради юстиції про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.».
 
Враховано частково    
    -133- Воропаєв Ю.М.
У частині першій статті 19 слова «Голова місцевого суду» замінити на слова «Голова окружного суду та його заступник».
 
Відхилено    
    -134- Кармазін Ю.А.
Колесніченко В.В.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Судді місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на адміністративні посади строком на три роки із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Президентом України за поданням Вищої ради юстиції.
Подання Вищої ради юстиції про призначення судді на адміністративну посаду вноситься на підставі рекомендацій, які мають надаватися зборами суддів відповідного суду, головою відповідного суду вищої інстанції на конкурсній основі.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів місцевих та апеляційних судів з адміністративної посади вноситься на підставі рішення Дисциплінарної комісії суддів України про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.
Подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів вищих спеціалізованих судів з адміністративних посад вноситься на підставі рішення Вищої ради юстиції про неналежне здійснення суддею адміністративних повноважень.».
 
Враховано    
80. 2. При Раді суддів України формується резерв кандидатів на заміщення посад голів місцевих та апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, заступників голів апеляційних та вищих судів.
 
-135- Колесніченко В.В.
Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:.
«2. При вирішенні питання про призначення судді на адміністративну посаду Вища рада юстиції оцінює його досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності, моральні якості.
При наявності двох і більше висунутих кандидатів на адміністративну посаду, Вища рада юстиції визначає та включає до подання одну з рекомендованих кандидатур на конкурсній основі.».
 
Враховано   3. При вирішенні питання про призначення судді на адміністративну посаду Вища рада юстиції оцінює його досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності, моральні якості.
При наявності двох і більше кандидатів, висунутих на адміністративну посаду, Вища рада юстиції визначає та включає до подання одну з рекомендованих кандидатур на конкурсній основі.
 
    -136- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини другої статті 19 слова «Раді суддів України» замінити словами «Державній судовій адміністрації України».
 
Відхилено    
    -137- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 19 після слів "заступників голів" доповнити словом "місцевих".
 
Відхилено    
    -138- Колесніченко В.В.
Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:.
«2. При вирішенні питання про призначення судді на адміністративну посаду Вища рада юстиції оцінює його досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності, моральні якості.
При наявності двох і більше висунутих кандидатів на адміністративну посаду, Вища рада юстиції визначає та включає до подання одну з рекомендованих кандидатур на конкурсній основі.».
 
Враховано    
    -139- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини другої статті 19 слова «Раді суддів України» замінити словами «Державній судовій адміністрації України».
 
Відхилено    
    -140- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 19 після слів "заступників голів" доповнити словом "місцевих".
 
Відхилено    
81. До резерву включають кандидатів за рекомендацією зборів суддів відповідного суду чи заявою судді. За відсутності такої рекомендації чи заяви судді кандидата для включення до резерву пропонує голова суду вищого рівня за згодою судді.
 
-141- Богуслаєв В.О.
У частині 2 після словосполучення: «за згодою судді» доповнити реченням такого змісту: «В кожному випадку до резерву включають тих кандидатів, щодо яких відповідним органом місцевого самоврядування прийнято рішення (згода) на пленарному засіданні».
 
Відхилено      
    -142- Бондик В.А.
У абзаці другому частини другої статті 19 слова «зборів суддів відповідного суду» замінити словами «Вищої ради юстиції».
 
Відхилено    
    -143- Богуслаєв В.О.
У частині 2 після словосполучення: «за згодою судді» доповнити реченням такого змісту: «В кожному випадку до резерву включають тих кандидатів, щодо яких відповідним органом місцевого самоврядування прийнято рішення (згода) на пленарному засіданні».
 
Відхилено    
    -144- Бондик В.А.
У абзаці другому частини другої статті 19 слова «зборів суддів відповідного суду» замінити словами «Вищої ради юстиції».
 
Відхилено    
82. Кандидати, включені до резерву, повинні пройти підготовку до роботи на адміністративній посаді в суді у Національній школі суддів України.
 
-145- Шпенов Д.Ю.
В абзаці третьому, четвертому та п’ятому частини 2 статті 19 слова «Національній школі суддів України» замінити словами «спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації».
 
Відхилено      
    -146- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац третій частини другої статті 19 виключити.
 
Відхилено    
    -147- Шпенов Д.Ю.
В абзаці третьому, четвертому та п’ятому частини 2 статті 19 слова «Національній школі суддів України» замінити словами «спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації».
 
Відхилено    
    -148- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац третій частини другої статті 19 виключити.
 
Відхилено    
83. Порядок ведення резерву та проведення спеціальних перевірок кандидатів затверджує з'їзд суддів України.
 
      
84. Суддя може бути призначений на посаду голови чи заступника голови суду, якщо він перебуває в такому резерві не менше шести місяців і пройшов відповідну підготовку в Національній школі суддів України.
 
-149- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац п'ятий частини другої статті 19 виключити.
 
Відхилено      
    -150- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 19 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"Добір кандидатів на посади голови та заступника голови в судах загальної юрисдикції здійснюється на засадах рівності їх прав".
У зв'язку з цим абзац шостий частини другої статті 19 вважати абзацом сьомим.
 
Відхилено    
    -151- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац п'ятий частини другої статті 19 виключити.
 
Відхилено    
    -152- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 19 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"Добір кандидатів на посади голови та заступника голови в судах загальної юрисдикції здійснюється на засадах рівності їх прав".
У зв'язку з цим абзац шостий частини другої статті 19 вважати абзацом сьомим.
 
Відхилено    
85. При вирішенні питання про призначення судді на адміністративну посаду Рада суддів України оцінює його досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності, результати підготовки у Національній школі суддів України.
 
-153- Кармазін Ю.А.
У абзаці шостому частини другої статті 19 слова «Рада суддів України» замінити словами «Комітет Верховної Ради України».
 
Відхилено      
    -154- Лебедєв П.В.
Частину 2 статті 19 викласти у такій редакції:
«2. Порядок призначення на посади голів місцевих та апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та їх заступників визначається положенням, що затверджується Радою суддів України».
 
Відхилено    
    -155- Шпенов Д.Ю.
В абзаці шостому частини другої статті 19 слова «Рада суддів України» замінити словами «Комітет Верховної Ради України»; слова «Національній школі суддів України» замінити словами «спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації».
 
Відхилено    
    -156- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
В абзаці сьомому частини другої статті 19:
1) слова "досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності" замінити словами "професійний рівень, досвід суддівської роботи, організаторські здібності та моральні якості";
2) слова "результати підготовки у Національній школі суддів України" виключити.
 
Враховано частково    
    -157- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 19 доповнити новими абзацами восьмим одинадцятим такого змісту:
"Підставами для відмови у призначенні Радою суддів України кандидата на посаду голови чи заступника голови суду можуть бути відомості про:
наявність підстав для звільнення судді з посади, передбачених статтею 126 Конституції України;
порушення питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. У цьому випадку строк прийняття Радою суддів України відповідного рішення про призначення кандидата призупиняється до закінчення розгляду дисциплінарного провадження. Судді, які вперше призначені на адміністративні посади в місцеві та апеляційні суди, в місячний строк з дня прийняття рішення про їх призначення направляються в Академію суддів України на підготовку до роботи на цих посадах. Судді, які обіймають адміністративні посади в місцевих та апеляційних судах направляються в Академію суддів України на підвищення кваліфікації через три роки після призначення їх на посаду. Порядок проходження первинної підготовки та підвищення кваліфікації суддів, які обіймають адміністративніпосади визначає Державна судова адміністрація України".
 
Відхилено    
    -158- Кармазін Ю.А.
У абзаці шостому частини другої статті 19 слова «Рада суддів України» замінити словами «Комітет Верховної Ради України».
 
Відхилено    
    -159- Лебедєв П.В.
Частину 2 статті 19 викласти у такій редакції:
«2. Порядок призначення на посади голів місцевих та апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та їх заступників визначається положенням, що затверджується Радою суддів України».
 
Відхилено    
    -160- Шпенов Д.Ю.
В абзаці шостому частини другої статті 19 слова «Рада суддів України» замінити словами «Комітет Верховної Ради України»; слова «Національній школі суддів України» замінити словами «спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації».
 
Відхилено    
    -161- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
В абзаці сьомому частини другої статті 19:
1) слова "досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності" замінити словами "професійний рівень, досвід суддівської роботи, організаторські здібності та моральні якості";
2) слова "результати підготовки у Національній школі суддів України" виключити.
 
Враховано частково    
    -162- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 19 доповнити новими абзацами восьмим одинадцятим такого змісту:
"Підставами для відмови у призначенні Радою суддів України кандидата на посаду голови чи заступника голови суду можуть бути відомості про:
наявність підстав для звільнення судді з посади, передбачених статтею 126 Конституції України;
порушення питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. У цьому випадку строк прийняття Радою суддів України відповідного рішення про призначення кандидата призупиняється до закінчення розгляду дисциплінарного провадження. Судді, які вперше призначені на адміністративні посади в місцеві та апеляційні суди, в місячний строк з дня прийняття рішення про їх призначення направляються в Академію суддів України на підготовку до роботи на цих посадах. Судді, які обіймають адміністративні посади в місцевих та апеляційних судах направляються в Академію суддів України на підвищення кваліфікації через три роки після призначення їх на посаду. Порядок проходження первинної підготовки та підвищення кваліфікації суддів, які обіймають адміністративніпосади визначає Державна судова адміністрація України".
 
Відхилено    
86. 3. Голова Верховного Суду України, заступник Голови Верховного Суду України, голови судових палат Верховного Суду України обираються на посаду строком на п'ять років відповідно з числа суддів цього суду та суддів відповідної палати і звільняються з цих посад Пленумом Верховного Суду України.
 
-163- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
«3. Голова Верховного Суду України, обирається на посаду за поданням Президента України строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України. Заступник Голови Верховного Суду України обирається на посаду строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цих посад Пленумом Верховного Суду України».
 
Враховано   4. Голова Верховного Суду України обирається на посаду за поданням Президента України строком на три роки з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України. Заступник (заступники) Голови Верховного Суду України обирається на посаду строком на три роки з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України.
 
    -164- Колесніченко В.В.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:.
«3. Голова Верховного Суду України, обирається на посаду строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України. Заступник (заступники) Голови Верховного Суду України обирається на посаду строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цих посад Пленумом Верховного Суду України.».
По тексту об’єднаного законопроекту слова «заступник Голови Верховного Суду України» замінити словами «заступник (заступники)Голови Верховного Суду України».
 
Враховано частково    
    -165- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
«3. Голова Верховного Суду України, обирається на посаду за поданням Президента України строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України. Заступник Голови Верховного Суду України обирається на посаду строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цих посад Пленумом Верховного Суду України».
 
Враховано    
    -166- Колесніченко В.В.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:.
«3. Голова Верховного Суду України, обирається на посаду строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України. Заступник (заступники) Голови Верховного Суду України обирається на посаду строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цих посад Пленумом Верховного Суду України.».
По тексту об’єднаного законопроекту слова «заступник Голови Верховного Суду України» замінити словами «заступник (заступники)Голови Верховного Суду України».
 
Враховано частково    
87. 4. Суддя не може займати посаду голови суду більш ніж два строки підряд.
 
-167- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 19 викласти у такій редакції:
«6. Суддя не може займати адміністративну посаду в місцевому, апеляційному судах більш ніж два строки підряд. У вищому спеціалізованому суді, Верховному Суді України суддя не може займати адміністративну посаду два строки підряд».
 
Враховано редакційно   5. Суддя не може займати посаду голови суду більш ніж два строки підряд.
6. Без подання Вищої ради юстиції голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади.
У разі якщо голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади Президентом України у 30-денний строк з дати надходження подання Вищої ради юстиції, Вища рада юстиції самостійно приймає рішення про призначення або звільнення відповідного кандидата невідкладно.
 
    -168- Лебедєв П.В.
Частину 4 статті 19 виключити.
 
Відхилено    
    -169- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину четверту статті 19 після слова "суду" доповнити словами "чи заступника голови суду".
 
Відхилено    
    -170- Колесніченко В.В.
Частину четверту статті 19 викласти у такій редакції:
«4.Суддя не може займати посаду голови в одному й тому самому місцевому та апеляційному судах більш ніж два строки підряд. У вищому спеціалізованому суді, Верховному Суді України суддя не може займати посаду голови суду два строки підряд.»
 
Враховано редакційно    
    -171- Бережна І.Г.
Після частини четвертої доповнити статтю 19 частиною такого змісту:
«7. Без подання Комітету Верховної Ради України голова місцевого суду, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади.
У випадку коли голова місцевого суду, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади Президентом України у 30-денний строк з моменту надходження подання Комітету Верховної Ради України, то це питання виноситься на розгляд Верховної Ради України невідкладно.»
 
Враховано редакційно    
    -172- Бондик В.А.
Після частини четвертої доповнити статтю 19 частиною такого змісту:
«5. Без подання Вищої ради юстиції голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади.
У випадку коли голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади Президентом України у 30-денний строк з моменту надходження подання Вищої ради юстиції, то це питання розглядається Вищою радою юстиції невідкладно.
 
Враховано частково    
    -173- Льовочкіна Ю.В.
Бондик В.А.
Після частини четвертої доповнити статтю 19 частиною такого змісту:
«5. Без подання Вищої ради юстиції голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади.
У випадку коли голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади Президентом України у 30-денний строк з моменту надходження подання Вищої ради юстиції, то Вища рада юстиції самостійно приймає рішення про призначення або звільнення відповідного кандидата невідкладно.»
 
Враховано    
    -174- Воропаєв Ю.М.
Частину четверту статті 19 викласти у такій редакції: «Суддя не може займати адміністративну посаду в місцевому, апеляційному, вищому спеціалізованому судах більш ніж два строки підряд. У Верховному Суді України суддя не може займати адміністративну посаду два строки підряд».
 
Враховано частково    
    -175- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 19 викласти у такій редакції:
«6. Суддя не може займати адміністративну посаду в місцевому, апеляційному судах більш ніж два строки підряд. У вищому спеціалізованому суді, Верховному Суді України суддя не може займати адміністративну посаду два строки підряд».
 
Враховано редакційно    
    -176- Лебедєв П.В.
Частину 4 статті 19 виключити.
 
Відхилено    
    -177- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину четверту статті 19 після слова "суду" доповнити словами "чи заступника голови суду".
 
Відхилено    
    -178- Колесніченко В.В.
Частину четверту статті 19 викласти у такій редакції:
«4.Суддя не може займати посаду голови в одному й тому самому місцевому та апеляційному судах більш ніж два строки підряд. У вищому спеціалізованому суді, Верховному Суді України суддя не може займати посаду голови суду два строки підряд.»
 
Враховано редакційно    
    -179- Бережна І.Г.
Після частини четвертої доповнити статтю 19 частиною такого змісту:
«7. Без подання Комітету Верховної Ради України голова місцевого суду, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади.
У випадку коли голова місцевого суду, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади Президентом України у 30-денний строк з моменту надходження подання Комітету Верховної Ради України, то це питання виноситься на розгляд Верховної Ради України невідкладно.»
 
Враховано редакційно    
    -180- Бондик В.А.
Після частини четвертої доповнити статтю 19 частиною такого змісту:
«5. Без подання Вищої ради юстиції голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади.
У випадку коли голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади Президентом України у 30-денний строк з моменту надходження подання Вищої ради юстиції, то це питання розглядається Вищою радою юстиції невідкладно.
 
Враховано частково    
    -181- Льовочкіна Ю.В.
Бондик В.А.
Після частини четвертої доповнити статтю 19 частиною такого змісту:
«5. Без подання Вищої ради юстиції голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади.
У випадку коли голова місцевого суду та його заступник, голова апеляційного суду та його заступник, голова вищого спеціалізованого суду та його заступник не призначаються на посаду і не звільняються з посади Президентом України у 30-денний строк з моменту надходження подання Вищої ради юстиції, то Вища рада юстиції самостійно приймає рішення про призначення або звільнення відповідного кандидата невідкладно.»
 
Враховано    
    -182- Воропаєв Ю.М.
Частину четверту статті 19 викласти у такій редакції: «Суддя не може займати адміністративну посаду в місцевому, апеляційному, вищому спеціалізованому судах більш ніж два строки підряд. У Верховному Суді України суддя не може займати адміністративну посаду два строки підряд».
 
Враховано частково    
88. 5. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.
 
   7. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.
 
89. 6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, а також закінчення строку, на який його призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді.
 
-183- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині сьомій статті 19 слово "обрано" виключити.
 
Відхилено   8. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, а також закінчення строку, на який призначено (обрано) суддю на адміністративну посаду в суді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді.
 
    -184- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Статтю 19 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"6. Суддя звільняється з посади голови чи заступника голови суду у разі:
закінчення строку повноважень на цій посаді;
припинення повноважень на посаді судді;
переведення на роботу на посаду судді до іншого суду;
за власним бажанням"
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
Відхилено    
    -185- Шпенов Д.Ю.
Частину 6 статті 19 виключити.
 
Відхилено    
    -186- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону новими статтями 19-1, 19-2 такого змісту:
«Стаття 19-1. Припинення адміністративних повноважень судді, обраного на адміністративну посаду в суді.
1. Адміністративні повноваження судді, обраного на адміністративну посаду в суді, припиняються:
1) в разі припинення повноважень судді;
2) в разі закінчення строку перебування на відповідній адміністративні посаді;
3) в разі дострокового звільнення судді з адміністративної посади відповідно до ст.19-2 цього Закону.
2. Припинення адміністративних повноважень судді не припиняє його повноважень судді відповідного суду.
Стаття 19-2. Дострокове звільнення судді з адміністративної посади в суді.
Дострокове звільнення судді з адміністративної посади у суді здійснюється зборами суддів відповідного суду, з дотриманням порядку обрання його на цю посаду, передбаченого цим Законом. Суддя може бути звільнений з посади голови суду, заступника голови суду загальної юрисдикції (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) також за ініціативою Вищої ради юстиції.
Дострокове звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом».
 
Відхилено    
    -187- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині сьомій статті 19 слово "обрано" виключити.
 
Відхилено    
    -188- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Статтю 19 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"6. Суддя звільняється з посади голови чи заступника голови суду у разі:
закінчення строку повноважень на цій посаді;
припинення повноважень на посаді судді;
переведення на роботу на посаду судді до іншого суду;
за власним бажанням"
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
Відхилено    
    -189- Шпенов Д.Ю.
Частину 6 статті 19 виключити.
 
Відхилено    
    -190- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону новими статтями 19-1, 19-2 такого змісту:
«Стаття 19-1. Припинення адміністративних повноважень судді, обраного на адміністративну посаду в суді.
1. Адміністративні повноваження судді, обраного на адміністративну посаду в суді, припиняються:
1) в разі припинення повноважень судді;
2) в разі закінчення строку перебування на відповідній адміністративні посаді;
3) в разі дострокового звільнення судді з адміністративної посади відповідно до ст.19-2 цього Закону.
2. Припинення адміністративних повноважень судді не припиняє його повноважень судді відповідного суду.
Стаття 19-2. Дострокове звільнення судді з адміністративної посади в суді.
Дострокове звільнення судді з адміністративної посади у суді здійснюється зборами суддів відповідного суду, з дотриманням порядку обрання його на цю посаду, передбаченого цим Законом. Суддя може бути звільнений з посади голови суду, заступника голови суду загальної юрисдикції (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) також за ініціативою Вищої ради юстиції.
Дострокове звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом».
 
Відхилено    
90. Глава 2. Місцеві суди
 
   Глава 2. Місцеві суди
 
91. Стаття 20. Види і склад місцевих судів
 
   Стаття 21. Види і склад місцевих судів
 
92. 1. У системі судів загальної юрисдикції діють місцеві суди як суди першої інстанції в цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах.
 
-191- Богуслаєв В.О.
Частину 1 статті 20 викласти у такій редакції: «У системі судів загальної юрисдикції діють місцеві суди як суди першої інстанції в складі цивільної, кримінальної та інших видів палат. В місцевих судах для розгляду окремих категорій справ утворюються дільничні суди та суди присяжних».
 
Враховано редакційно   1. У системі судів загальної юрисдикції діють місцеві суди як суди першої інстанції в цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах.
 
    -192- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 1 частини другої статті 20 слова "дільничні суди" виключити, а після слова "міськрайонні" доповнити словом "загальні".
 
Відхилено    
    -193- Богуслаєв В.О.
Частину 1 статті 20 викласти у такій редакції: «У системі судів загальної юрисдикції діють місцеві суди як суди першої інстанції в складі цивільної, кримінальної та інших видів палат. В місцевих судах для розгляду окремих категорій справ утворюються дільничні суди та суди присяжних».
 
Враховано редакційно    
    -194- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 1 частини другої статті 20 слова "дільничні суди" виключити, а після слова "міськрайонні" доповнити словом "загальні".
 
Відхилено    
93. 2. Місцевими судами є:
 
-195- Богуслаєв В.О.
Частину 2 статті 20 викласти у такій редакції:
«Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. Місцевими господарськими та адміністративними судами є господарські та адміністративні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя».
 
Відхилено   2. Місцевими судами є:
 
    -196- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
«2. Місцевими судами є:
1) дільничні суди – районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди;
2) місцеві господарські суди – господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
3) місцеві адміністративні суди – адміністративні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя».
 
Відхилено    
    -197- Богуслаєв В.О.
Частину 2 статті 20 викласти у такій редакції:
«Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. Місцевими господарськими та адміністративними судами є господарські та адміністративні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя».
 
Відхилено    
    -198- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
«2. Місцевими судами є:
1) дільничні суди – районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди;
2) місцеві господарські суди – господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
3) місцеві адміністративні суди – адміністративні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя».
 
Відхилено    
94. 1) дільничні суди - районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди;
 
   1) дільничні суди - районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди;
 
95. 2) окружні суди - окружні господарські суди, окружні адміністративні суди та окружні кримінальні суди, що утворюються в округах указом Президента України.
 
-199- Притика Д.М.
Пункт 2 частини 2 статті 20 викласти у такій редакції:
«2) окружні суди – окружні господарські суди, окружні адміністративні суди та окружні загальні суди, що утворюються в округах Указом Президента України у порядку, встановленому цим Законом.».
 
Враховано частково   2) окружні суди - окружні господарські суди, окружні цивільні суди, окружні адміністративні суди та окружні кримінальні суди, що утворюються в округах указом Президента України в порядку, встановленому цим Законом.
 
    -200- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 2 частини другої статті 20 слова "окружні адміністративні суди та окружні кримінальні суди, що утворюються в округах указом Президента України" виключити.
 
Відхилено    
    -201- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити пункт 2 частини 2 статті 20 після слів «окружні господарські суди» доповнити словами «окружні цивільні суди»; доповнити словами «в порядку, установленому цим Законом»
 
Враховано    
    -202- Притика Д.М.
Пункт 2 частини 2 статті 20 викласти у такій редакції:
«2) окружні суди – окружні господарські суди, окружні адміністративні суди та окружні загальні суди, що утворюються в округах Указом Президента України у порядку, встановленому цим Законом.».
 
Враховано частково    
    -203- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 2 частини другої статті 20 слова "окружні адміністративні суди та окружні кримінальні суди, що утворюються в округах указом Президента України" виключити.
 
Відхилено    
    -204- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити пункт 2 частини 2 статті 20 після слів «окружні господарські суди» доповнити словами «окружні цивільні суди»; доповнити словами «в порядку, установленому цим Законом»
 
Враховано    
96. 3. Територіальна юрисдикція місцевих судів визначається Президентом України під час їх утворення.
 
   3. Територіальна юрисдикція місцевих судів визначається Президентом України під час їх утворення.
 
97. 4. У найменуванні місцевого суду використовується назва населеного пункту за місцем його знаходження.
 
-205- Притика Д.М.
Частину 5 статті 20 викласти у такій редакції:
«5. Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів місцевого суду, зі складу яких обирається голова суду. У разі якщо кількість суддів у місцевому суді перевищує сім, до такого суду обирається заступник голови суду, а якщо кількість суддів у місцевому суді перевищує п’ятнадцять, до складу такого суду може бути обрано більше одного заступника».
 
Враховано   4. Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів місцевого суду, зі складу яких обирається голова суду. У разі якщо кількість суддів у місцевому суді перевищує сім, в такому суді обирається заступник голови суду, а якщо кількість суддів у місцевому суді перевищує п’ятнадцять, у складі такого суду може бути обрано більше одного заступника голови суду.
5. У випадках, передбачених процесуальним законом, у місцевих судах можуть утворюватися колегії. Склад колегії обирається зборами суддів строком на один рік, після чого підлягає зміні.
 
    -206- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 20 після частини 4 частиною такого змісту:
«5. У випадках передбачених процесуальним законом в місцевих судах можуть утворюватися колегії. Склад колегії обирається зборами суддів строком на шість місяців, після чого підлягає зміні».
Частину п’яту вважати частиною шостою.
 
Враховано    
    -207- Притика Д.М.
Статтю 20 доповнити абзацем такого змісту:
«Склад колегії обирається зборами суддів строком на один рік, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано    
    -208- Притика Д.М.
Частину 5 статті 20 викласти у такій редакції:
«5. Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів місцевого суду, зі складу яких обирається голова суду. У разі якщо кількість суддів у місцевому суді перевищує сім, до такого суду обирається заступник голови суду, а якщо кількість суддів у місцевому суді перевищує п’ятнадцять, до складу такого суду може бути обрано більше одного заступника».
 
Враховано    
    -209- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 20 після частини 4 частиною такого змісту:
«5. У випадках передбачених процесуальним законом в місцевих судах можуть утворюватися колегії. Склад колегії обирається зборами суддів строком на шість місяців, після чого підлягає зміні».
Частину п’яту вважати частиною шостою.
 
Враховано    
    -210- Притика Д.М.
Статтю 20 доповнити абзацем такого змісту:
«Склад колегії обирається зборами суддів строком на один рік, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано    
98. 5. Місцевий суд складається не менш як із трьох суддів місцевого суду, зі складу яких призначається голова суду.
 
-211- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 20 доповнити новим реченням такого змісту: "При наявності в штаті суду більше десяти суддів призначається також заступник голови суду".
 
Враховано   6. У найменуванні місцевого суду використовується назва населеного пункту за місцезнаходженням суду.
 
    -212- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 20 доповнити новим реченням такого змісту: "При наявності в штаті суду більше десяти суддів призначається також заступник голови суду".
 
Враховано    
99. Стаття 21. Повноваження місцевого суду
 
   Стаття 22. Повноваження місцевого суду
 
100. 1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
 
-213- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
В статті 21 слово «окружні» замінити словом «місцеві» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
 
    -214- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
В статті 21 слово «окружні» замінити словом «місцеві» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
101. 2. Місцеві дільничні суди розглядають усі цивільні справи, а також адміністративні, кримінальні та інші справи, віднесені до їх підсудності.
 
-215- Богуслаєв В.О.
З частини 2 статті 21 виключити слова: «дільничні», «адміністративні».
 
Відхилено   2. Місцеві дільничні суди розглядають цивільні, адміністративні, кримінальні та інші справи, віднесені до їх підсудності.
 
    -216- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 21:
а) слово "дільничні" замінити словами "районні, районні у містах, міські та міськрайонні";
б) слово "усі" та слова "справи, а також" виключити.
 
Враховано частково    
    -217- Богуслаєв В.О.
З частини 2 статті 21 виключити слова: «дільничні», «адміністративні».
 
Відхилено    
    -218- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 21:
а) слово "дільничні" замінити словами "районні, районні у містах, міські та міськрайонні";
б) слово "усі" та слова "справи, а також" виключити.
 
Враховано частково    
102. 3. Окружні господарські суди розглядають справи, пов'язані з приватно-правовими відносинами у сфері господарювання, що віднесені до їх підсудності.
 
-219- Богуслаєв В.О.
В частині 3 «окружні» замінити на «місцеві».
 
Відхилено   3. Окружні господарські суди розглядають справи, пов'язані з приватноправовими відносинами у сфері господарювання, віднесені до їх підсудності.
4. Окружні цивільні суди розглядають справи, пов’язані з приватноправовими відносинами, віднесені до їх підсудності.
 
    -220- Лебедєв П.В.
Частину 3 статті 21 викласти у такій редакції:
«3. Окружні господарські суди розглядають справи, пов’язані з господарськими відносинами і державним регулюванням господарської діяльності, що віднесені до їх підсудності».
 
Враховано редакційно    
    -221- Воропаєв Ю.М.
Частину третю статті 21 викласти у такій редакції: «Окружні господарські суди розглядають справи, пов'язані з господарськими відносинами і державним регулюванням господарської діяльності, що віднесені до їх підсудності.».
 
Відхилено    
    -222- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 20 доповнити частиною 4 такого змісту:
«4. Окружні цивільні суди розглядають справи, пов’язані з приватно-правовими відносинами, що віднесені до їх підсудності.».
Частину 4-5, вважати частинами 5-6.
 
Враховано    
    -223- Богуслаєв В.О.
В частині 3 «окружні» замінити на «місцеві».
 
Відхилено    
    -224- Лебедєв П.В.
Частину 3 статті 21 викласти у такій редакції:
«3. Окружні господарські суди розглядають справи, пов’язані з господарськими відносинами і державним регулюванням господарської діяльності, що віднесені до їх підсудності».
 
Враховано редакційно    
    -225- Воропаєв Ю.М.
Частину третю статті 21 викласти у такій редакції: «Окружні господарські суди розглядають справи, пов'язані з господарськими відносинами і державним регулюванням господарської діяльності, що віднесені до їх підсудності.».
 
Відхилено    
    -226- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 20 доповнити частиною 4 такого змісту:
«4. Окружні цивільні суди розглядають справи, пов’язані з приватно-правовими відносинами, що віднесені до їх підсудності.».
Частину 4-5, вважати частинами 5-6.
 
Враховано    
103. 4. Окружні адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з публічно-правовими відносинами, що віднесені до їх підсудності.
 
-227- Богуслаєв В.О.
В частині 4 «окружні» замінити на «місцеві».
 
Відхилено   5. Окружні адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з публічно-правовими відносинами, віднесені до їх підсудності.
 
    -228- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину четверту статті 21 виключити.
 
Відхилено    
    -229- Богуслаєв В.О.
В частині 4 «окружні» замінити на «місцеві».
 
Відхилено    
    -230- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину четверту статті 21 виключити.
 
Відхилено    
104. 5. Окружні кримінальні суди розглядають кримінальні справи, віднесені до їх підсудності. В окружних кримінальних судах для розгляду окремих категорій справ утворюються суди присяжних.
 
-231- Богуслаєв В.О.
Частину 5 виключити.
 
Відхилено   6. Окружні кримінальні суди розглядають кримінальні справи, віднесені до їх підсудності. В окружних кримінальних судах для розгляду окремих категорій справ утворюються суди присяжних.
7. Місцеві суди направляють до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України.
 
    -232- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Частину 5 статті 21 виключити.
 
Відхилено    
    -233- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 21 виключити.
 
Відхилено    
    -234- Притика Д.М.
Статтю 21 викласти у такій редакції:
„Стаття 21. Повноваження місцевого суду
1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
2. Місцеві дільничні суди розглядають цивільні, кримінальні та адміністративні справи, віднесені до їх підсудності.
3. Окружні господарські суди розглядають справи, пов’язані із здійсненням господарської діяльності, та інші справи, що віднесені до їх підсудності.
4. Окружні адміністративні суди розглядають адміністративні справи, що віднесені до їх підсудності.
5. Окружні загальні суди розглядають цивільні та кримінальні справи, віднесені до їх підсудності. В окружних загальних судах для розгляду окремих категорій справ утворюються суди присяжних.».
 
Враховано редакційно    
    -235- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 21 новою частиною третьою такого змісту:
"Місцеві суди направляють до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України".
 
Враховано    
    -236- Богуслаєв В.О.
Частину 5 виключити.
 
Відхилено    
    -237- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Частину 5 статті 21 виключити.
 
Відхилено    
    -238- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 21 виключити.
 
Відхилено    
    -239- Притика Д.М.
Статтю 21 викласти у такій редакції:
„Стаття 21. Повноваження місцевого суду
1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
2. Місцеві дільничні суди розглядають цивільні, кримінальні та адміністративні справи, віднесені до їх підсудності.
3. Окружні господарські суди розглядають справи, пов’язані із здійсненням господарської діяльності, та інші справи, що віднесені до їх підсудності.
4. Окружні адміністративні суди розглядають адміністративні справи, що віднесені до їх підсудності.
5. Окружні загальні суди розглядають цивільні та кримінальні справи, віднесені до їх підсудності. В окружних загальних судах для розгляду окремих категорій справ утворюються суди присяжних.».
 
Враховано редакційно    
    -240- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 21 новою частиною третьою такого змісту:
"Місцеві суди направляють до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України".
 
Враховано    
105. Стаття 22. Суддя місцевого суду
 
   Стаття 23. Суддя місцевого суду
 
106. 1. Суддя місцевого суду здійснює:
 
-241- Шпенов Д.Ю.
Статтю 22 викласти у такій редакції:
«1. Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом».
 
Враховано   1. Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
    -242- Шпенов Д.Ю.
Статтю 22 викласти у такій редакції:
«1. Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом».
 
Враховано    
107. 1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
      
108. 2) процесуальні дії з метою забезпечення розгляду справи;
 
      
109. 3) контроль відповідно до закону за виконанням судових рішень, ухвалених під його головуванням;
 
      
110. 4) інші повноваження, визначені законом.
 
-243- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 22 новою частиною другою такого змісту:
"2. Суддя місцевого суду має помічника. Помічником судді може бути повнолітній громадянин України, який володіє державною мовою, є студентом вищого юридичного навчального закладу (юридичного факультету) або має юридичну освіту та володіє державною мовою. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»     
    -244- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 22 новою частиною другою такого змісту:
"2. Суддя місцевого суду має помічника. Помічником судді може бути повнолітній громадянин України, який володіє державною мовою, є студентом вищого юридичного навчального закладу (юридичного факультету) або має юридичну освіту та володіє державною мовою. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
111. Стаття 23. Голова місцевого суду
 
   Стаття 24. Голова місцевого суду
 
112. 1. Голова місцевого суду:
 
   1. Голова місцевого суду:
 
113. 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями;
 
-245- Лебедєв П.В.
Пункт 1 частини 1 статті 23 перед словами «представляє суд….» доповнити словами: «здійснює організаційне керівництво діяльністю суду».
 
Враховано   1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду, представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями;
 
    -246- Лебедєв П.В.
Пункт 1 частини 1 статті 23 перед словами «представляє суд….» доповнити словами: «здійснює організаційне керівництво діяльністю суду».
 
Враховано    
114. 2) контролює ефективність діяльності апарату суду;
 
-247- Лебедєв П.В.
Пункт 2 частини 1 статті 23 доповнити словами: «визначає адміністративні повноваження заступника голови суду».
 
Враховано частково   2) визначає адміністративні обов’язки та повноваження заступника (заступників) голови суду;
3) здійснює загальне керівництво діяльністю суду;
4) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
 
    -248- Притика Д.М.
Пункт 2 частини 1 викласти у такій редакції:
«2) визначає адміністративні обов’язки та повноваження заступника (заступників) голови суду;».
 
Враховано    
    -249- Притика Д.М.
Частину 1 доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту:
«3) здійснює загальне керівництво діяльністю суду;
4) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі, керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;»
У зв‘язку з цим пункти 3 – 9 вважати відповідно пунктами 5 – 11.
 
Враховано    
    -250- Лебедєв П.В.
Пункт 2 частини 1 статті 23 доповнити словами: «визначає адміністративні повноваження заступника голови суду».
 
Враховано частково    
    -251- Притика Д.М.
Пункт 2 частини 1 викласти у такій редакції:
«2) визначає адміністративні обов’язки та повноваження заступника (заступників) голови суду;».
 
Враховано    
    -252- Притика Д.М.
Частину 1 доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту:
«3) здійснює загальне керівництво діяльністю суду;
4) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі, керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;»
У зв‘язку з цим пункти 3 – 9 вважати відповідно пунктами 5 – 11.
 
Враховано    
115. 3) на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи звільнення судді з посади видає відповідний наказ;
 
   5) видає відповідний наказ на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи звільнення судді з посади;
 
116. 4) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у суді;
 
   6) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність у суді вакантних або тимчасово вакантних посад;
 
117. 5) визначає спеціалізацію суддів з розгляду окремих категорій справ;
 
-253- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 23 вилучити.
 
Враховано      
    -254- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 23 вилучити.
 
Враховано    
118. 6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
 
   7) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
 
119. 7) контролює ведення судової статистики та організовує вивчення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
   8) контролює ведення судової статистики та організовує вивчення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
120. 8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду;
 
-255- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити частину першу статті 23 пунктом 8-1 наступного змісту:
«8-1) забезпечує дотримання у суді порядку розподілу судових справ між суддями;».
 
Відхилено   9) забезпечує дотримання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду;
10) здійснює повноваження судді відповідного суду;
 
    -256- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити абзац перший частини першої статті 23 пунктами 9 і 10 такого змісту:
"9) визначає обсяг обов'язків заступника голови суду;
10) здійснює повноваження судді відповідного суду".
 
Враховано частково    
    -257- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити частину першу статті 23 пунктом 8-1 наступного змісту:
«8-1) забезпечує дотримання у суді порядку розподілу судових справ між суддями;».
 
Відхилено    
    -258- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити абзац перший частини першої статті 23 пунктами 9 і 10 такого змісту:
"9) визначає обсяг обов'язків заступника голови суду;
10) здійснює повноваження судді відповідного суду".
 
Враховано частково    
121. 9) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   11) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
122. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
   Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
123. 2. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження здійснює суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
-259- Лебедєв П.В.
Частину 2 статті 23 викласти у такій редакції:
«2. В окружних судах за рішенням зборів суддів може вводитись посада заступника голови суду. Заступник голови окружного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду».
 
Відхилено   2. Голова місцевого суду має заступника (заступників). Заступник (заступники) голови місцевого суду бере участь в організації діяльності суду відповідно до визначеного головою місцевого суду розподілу адміністративних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови місцевого суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється заступником відповідно до встановленого головою місцевого суду порядку, а в разі відсутності заступника голови місцевого суду адміністративні обов’язки і повноваження здійснює найстаршій за віком суддя.
 
    -260- Притика Д.М.
Частину 2 викласти у такій редакції:
«2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
Голова місцевого суду має заступника (заступників). Заступник (заступники) голови місцевого суду беруть участь в організації діяльності суду відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється заступником голови відповідно до встановленого головою місцевого суду порядку».
 
Враховано частково    
    -261- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 23 слова "здійснює суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді" замінити словами "крім повноважень, передбачених пунктами 9 і 11 частини першої цієї статті,здійснює заступник голови суду, а за його відсутності -- старший за віком суддя".
 
Враховано частково    
    -262- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 23 викласти у такій редакції:
«Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
Голова місцевого суду має заступника (заступників). Заступник (заступники) голови місцевого суду беруть участь в організації діяльності суду відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється заступником голови відповідно до встановленого головою місцевого суду порядку, а за відсутності заступника голови суду – адміністративні повноваження здійснює старшій за віком суддя.».
 
Враховано    
    -263- Лебедєв П.В.
Доповнити статтю 23 частиною 3 такого змісту:
«3. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а за відсутністю заступника голови суду або у випадку, коли така посада у суді не передбачена – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді».
 
Враховано частково    
    -264- Лебедєв П.В.
Частину 2 статті 23 викласти у такій редакції:
«2. В окружних судах за рішенням зборів суддів може вводитись посада заступника голови суду. Заступник голови окружного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду».
 
Відхилено    
    -265- Притика Д.М.
Частину 2 викласти у такій редакції:
«2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
Голова місцевого суду має заступника (заступників). Заступник (заступники) голови місцевого суду беруть участь в організації діяльності суду відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється заступником голови відповідно до встановленого головою місцевого суду порядку».
 
Враховано частково    
    -266- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 23 слова "здійснює суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді" замінити словами "крім повноважень, передбачених пунктами 9 і 11 частини першої цієї статті,здійснює заступник голови суду, а за його відсутності -- старший за віком суддя".
 
Враховано частково    
    -267- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 23 викласти у такій редакції:
«Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
Голова місцевого суду має заступника (заступників). Заступник (заступники) голови місцевого суду беруть участь в організації діяльності суду відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється заступником голови відповідно до встановленого головою місцевого суду порядку, а за відсутності заступника голови суду – адміністративні повноваження здійснює старшій за віком суддя.».
 
Враховано    
    -268- Лебедєв П.В.
Доповнити статтю 23 частиною 3 такого змісту:
«3. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а за відсутністю заступника голови суду або у випадку, коли така посада у суді не передбачена – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді».
 
Враховано частково    
124. Глава 3. Апеляційні суди
 
   Глава 3. Апеляційні суди
 
125. Стаття 24. Види і склад апеляційних судів
 
   Стаття 25. Види і склад апеляційних судів
 
126. 1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції в цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах.
 
-269- Богуслаєв В.О.
В частині 1 словосполучення: «і кримінальних справах» замінити на «кримінальних та інших справах».
 
Враховано   1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції в цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних та інших справах.
 
    -270- Притика Д.М.
Частину 1 статті 24 викласти у такій редакції:
«1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції в господарських, адміністративних, цивільних та кримінальних справах.»
 
Відхилено    
    -271- Богуслаєв В.О.
В частині 1 словосполучення: «і кримінальних справах» замінити на «кримінальних та інших справах».
 
Враховано    
    -272- Притика Д.М.
Частину 1 статті 24 викласти у такій редакції:
«1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції в господарських, адміністративних, цивільних та кримінальних справах.»
 
Відхилено    
127. 2. Апеляційними судами є: апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційні господарські суди, апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
 
-273- Богуслаєв В.О.
Частину 2 викласти у такій редакції:
«Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. У разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів області
Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються відповідно до указу Президента України. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції».
 
Відхилено   2. Апеляційними судами є: апеляційні адміністративні суди, апеляційні господарські суди, апеляційні цивільні суди, апеляційні кримінальні суди, що утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
 
    -274- Притика Д.М.
Частину 2 статті 24 викласти у такій редакції:
«2. Апеляційними судами є: апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційні господарські суди, апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України у порядку, встановленому цим Законом.»
 
Враховано частково    
    -275- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
«2. Апеляційними судами є: апеляційні адміністративні суди, апеляційні господарські суди, апеляційні цивільні суди, апеляційні кримінальні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.»;
 
Враховано    
    -276- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
"2. Апеляційними судами є: апеляційні загальні суди з розгляду цивільних, кримінальних та адміністративних справ, апеляційні господарські суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України".
 
Відхилено    
    -277- Богуслаєв В.О.
Частину 2 викласти у такій редакції:
«Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. У разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів області
Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються відповідно до указу Президента України. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції».
 
Відхилено    
    -278- Притика Д.М.
Частину 2 статті 24 викласти у такій редакції:
«2. Апеляційними судами є: апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційні господарські суди, апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України у порядку, встановленому цим Законом.»
 
Враховано частково    
    -279- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
«2. Апеляційними судами є: апеляційні адміністративні суди, апеляційні господарські суди, апеляційні цивільні суди, апеляційні кримінальні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.»;
 
Враховано    
    -280- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
"2. Апеляційними судами є: апеляційні загальні суди з розгляду цивільних, кримінальних та адміністративних справ, апеляційні господарські суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України".
 
Відхилено    
128. 3. До апеляційного суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких призначається голова суду. В апеляційних судах з розгляду цивільних і кримінальних справ призначаються по два заступники голови суду. В апеляційних господарських судах і апеляційних адміністративних судах зі складу їхніх суддів призначається заступник голови суду.
 
-281- Притика Д.М.
Частину 3 статті 24 викласти у такій редакції:
«3. До апеляційного суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких обирається голова та заступники голови суду у порядку встановленому цим Законом.».
 
Враховано частково   3. До складу апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, з числа яких призначаються голова суду і два його заступники.
 
    -282- Притика Д.М.
В частині 3 статті 25 слова «як правило» виключити.
 
Відхилено    
    -283- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 25 викласти у такій редакції:
«3. До апеляційного суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких призначається голова суду і заступник голови суду.»
 
Враховано частково    
    -284- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
"3. До апеляційного суду входять судді, обрані на посаду судді безстрокове, зі складу яких призначається голова суду. В апеляційних загальних судах призначаються три заступники голови суду. В апеляційних господарських судах зі складу їхніх суддів призначається заступник голови суду".
 
Враховано частково    
    -285- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 25 викласти у такій редакції:
«До апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких призначається голова суду і два заступники голови суду.».
 
Враховано    
    -286- Притика Д.М.
Частину 3 статті 24 викласти у такій редакції:
«3. До апеляційного суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких обирається голова та заступники голови суду у порядку встановленому цим Законом.».
 
Враховано частково    
    -287- Притика Д.М.
В частині 3 статті 25 слова «як правило» виключити.
 
Відхилено    
    -288- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 25 викласти у такій редакції:
«3. До апеляційного суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких призначається голова суду і заступник голови суду.»
 
Враховано частково    
    -289- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
"3. До апеляційного суду входять судді, обрані на посаду судді безстрокове, зі складу яких призначається голова суду. В апеляційних загальних судах призначаються три заступники голови суду. В апеляційних господарських судах зі складу їхніх суддів призначається заступник голови суду".
 
Враховано частково    
    -290- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 25 викласти у такій редакції:
«До апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких призначається голова суду і два заступники голови суду.».
 
Враховано    
129. 4. У складі апеляційного суду з розгляду цивільних і кримінальних справ утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. Головами цих палат є заступники голови апеляційного суду.
 
-291- Притика Д.М.
Частину 4 статті 24 викласти у такій редакції:
«4. В апеляційних судах утворюються спеціалізовані судові палати. У складі апеляційного загального суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі апеляційного господарського, апеляційного адміністративного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції.»
 
Враховано частково   4. У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції.
 
    -292- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 25 викласти у такій редакції:
«4. У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції.»;
 
Враховано    
    -293- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину четверту статті 24 викласти у такій редакції:
"4. У складі апеляційного загального суду утворюються судова палата у цивільних справах, судова палата у кримінальних справах та судова палата в адміністративних справах. Головами цих палат є заступники голови апеляційного суду".
 
Відхилено    
    -294- Притика Д.М.
Частину 4 статті 24 викласти у такій редакції:
«4. В апеляційних судах утворюються спеціалізовані судові палати. У складі апеляційного загального суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі апеляційного господарського, апеляційного адміністративного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції.»
 
Враховано частково    
    -295- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 25 викласти у такій редакції:
«4. У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції.»;
 
Враховано    
    -296- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину четверту статті 24 викласти у такій редакції:
"4. У складі апеляційного загального суду утворюються судова палата у цивільних справах, судова палата у кримінальних справах та судова палата в адміністративних справах. Головами цих палат є заступники голови апеляційного суду".
 
Відхилено    
130. 5. У складі апеляційного суду можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.
 
-297- Притика Д.М.
Частину 5 статті 24 викласти у такій редакції:
«5. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати.»;
 
Враховано частково   5. У складі апеляційного суду можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.
Склад колегії обирається зборами суддів за рекомендацією президії апеляційного суду строком на один рік, після чого підлягає зміні.
 
    -298- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 24 викласти у такій редакції:
"5. У складі судової палати апеляційного суду можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ". Редакційні уточнення.
 
Враховано    
    -299- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 5 статті 25 доповнити абзацом такого змісту:
«Склад колегії обирається зборами суддів строком на шість місяців, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано частково    
    -300- Притика Д.М.
Частину 5 статті 25 доповнити абзацем такого змісту:
«Склад колегії обирається зборами суддів за рекомендацією президії апеляційного суду строком на один рік, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано    
    -301- Притика Д.М.
Частину 5 статті 24 викласти у такій редакції:
«5. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати.»;
 
Враховано частково    
    -302- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 24 викласти у такій редакції:
"5. У складі судової палати апеляційного суду можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ". Редакційні уточнення.
 
Враховано    
    -303- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 5 статті 25 доповнити абзацом такого змісту:
«Склад колегії обирається зборами суддів строком на шість місяців, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано частково    
    -304- Притика Д.М.
Частину 5 статті 25 доповнити абзацем такого змісту:
«Склад колегії обирається зборами суддів за рекомендацією президії апеляційного суду строком на один рік, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано    
131. 6. У найменуванні апеляційного суду використовується назва населеного пункту за місцем його знаходження.
 
-305- Притика Д.М.
Частину 6 статті 24 викласти у такій редакції:
«6. Судді апеляційного суду призначаються до складу відповідної судової палати розпорядженням голови апеляційного суду.»
 
Відхилено   6. В апеляційних судах для ефективного вирішення організаційних питань діяльності апеляційного суду та місцевих судів відповідного апеляційного округу діє президія апеляційного суду. Порядок формування складу та повноваження президії апеляційного суду встановлюються цим Законом.
7. У найменуванні апеляційного суду використовується назва населеного пункту за місцезнаходженням суду.
 
    -306- Притика Д.М.
Доповнити статтю 24 частинами 7, 8 такого змісту:
«7. В апеляційних судах для ефективного вирішення організаційних питань діяльності апеляційного суду та місцевих судів відповідного апеляційного округу діє президія апеляційного суду. Порядок формування складу та повноваження президії апеляційного суду встановлюються цим Законом.
8. У найменуванні апеляційного суду використовується назва населеного пункту за місцем його знаходження.»
 
Враховано    
    -307- Притика Д.М.
Частину 6 статті 24 викласти у такій редакції:
«6. Судді апеляційного суду призначаються до складу відповідної судової палати розпорядженням голови апеляційного суду.»
 
Відхилено    
    -308- Притика Д.М.
Доповнити статтю 24 частинами 7, 8 такого змісту:
«7. В апеляційних судах для ефективного вирішення організаційних питань діяльності апеляційного суду та місцевих судів відповідного апеляційного округу діє президія апеляційного суду. Порядок формування складу та повноваження президії апеляційного суду встановлюються цим Законом.
8. У найменуванні апеляційного суду використовується назва населеного пункту за місцем його знаходження.»
 
Враховано    
132. Стаття 25. Повноваження апеляційних судів
 
   Стаття 26. Повноваження апеляційних судів
 
133. 1. Апеляційні суди:
 
   1. Апеляційні суди:
 
134. 1) розглядають справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку;
 
-309- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини 1 статті 25 доповнити словами: «згідно процесуального закону».
 
Враховано   1) розглядають справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;
 
    -310- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 1 частини 1 статті 25 доповнити словами «а також розглядають справи, визначені законом, як суди першої інстанції».
 
Відхилено    
    -311- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини 1 статті 25 доповнити словами: «згідно процесуального закону».
 
Враховано    
    -312- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 1 частини 1 статті 25 доповнити словами «а також розглядають справи, визначені законом, як суди першої інстанції».
 
Відхилено    
135. 2) аналізують судову статистику;
 
   2) аналізують судову статистику;
 
136. 3) вивчають і узагальнюють судову практику;
 
   3) вивчають і узагальнюють судову практику;
 
137. 4) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
 
-313- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину першу статті 25 новим пунктом 4 такого змісту:
"4) направляють до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України";
У звязку з цим пункт 4 вважати пунктом
5.
 
Враховано   4) направляють до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України;
5) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
 
    -314- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину першу статті 25 новим пунктом 4 такого змісту:
"4) направляють до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України";
У звязку з цим пункт 4 вважати пунктом
5.
 
Враховано    
138. Стаття 26. Суддя апеляційного суду
 
-315- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статті 26 доповнити частиною 1 такого змісту:
«1. Суддею апеляційного суду може бути громадянин України який має стаж роботи на посаді судді не менш як п‘ять років.».
Частину 1 вважати частиною 2.
 
Враховано   Стаття 27. Суддя апеляційного суду
1. Суддею апеляційного суду може бути громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді не менш як п‘ять років.
 
    -316- Притика Д.М.
Частину 1 статті 26 викласти у такій редакції:
«1. Суддею апеляційного суду може бути громадянин України, який на день обрання досяг 35 років і має стаж роботи на посаді судді не менш як п’ять років.».
 
Враховано частково    
    -317- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статті 26 доповнити частиною 1 такого змісту:
«1. Суддею апеляційного суду може бути громадянин України який має стаж роботи на посаді судді не менш як п‘ять років.».
Частину 1 вважати частиною 2.
 
Враховано    
    -318- Притика Д.М.
Частину 1 статті 26 викласти у такій редакції:
«1. Суддею апеляційного суду може бути громадянин України, який на день обрання досяг 35 років і має стаж роботи на посаді судді не менш як п’ять років.».
 
Враховано частково    
139. 1. Суддя апеляційного суду здійснює:
 
-319- Шпенов Д.Ю.
Статтю 26 викласти у такій редакції:
«Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом».
 
Враховано   2. Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
    -320- Шпенов Д.Ю.
Статтю 26 викласти у такій редакції:
«Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом».
 
Враховано    
140. 1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
      
141. 2) процесуальні дії з метою забезпечення розгляду справи;
 
      
142. 3) контроль відповідно до закону за виконанням ухвалених за його участю судових рішень;
 
      
143. 4) інші повноваження, визначені законом.
 
-321- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 26 новою частиною другою такого змісту:
"2. Суддя апеляційного суду має помічника. Помічником судді може бути повнолітній громадянин України, який володіє державною мовою та має вищу юридичну освіту. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»     
    -322- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 26 новою частиною другою такого змісту:
"2. Суддя апеляційного суду має помічника. Помічником судді може бути повнолітній громадянин України, який володіє державною мовою та має вищу юридичну освіту. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
144. Стаття 27. Голова апеляційного суду
 
   Стаття 28. Голова апеляційного суду
 
145. 1. Голова апеляційного суду:
 
   1. Голова апеляційного суду:
 
146. 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями;
 
-323- Лебедєв П.В.
Пункт 1 частини 1 статті 27 перед словами «представляє суд….» доповнити словами: «здійснює організаційне керівництво діяльністю суду».
 
Враховано   1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду, представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями;
 
    -324- Лебедєв П.В.
Пункт 1 частини 1 статті 27 перед словами «представляє суд….» доповнити словами: «здійснює організаційне керівництво діяльністю суду».
 
Враховано    
147. 2) визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;
 
-325- Притика Д.М.
Пункт 2 частини 1 викласти у такій редакції:
«2) визначає адміністративні обов’язки та повноваження заступників голови суду;».
 
Враховано   2) визначає адміністративні обов’язки та повноваження заступників голови суду;
 
    -326- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті другому частини першої статті 27 слово "заступника" замінити словом "заступників".
 
Враховано    
    -327- Притика Д.М.
Пункт 2 частини 1 викласти у такій редакції:
«2) визначає адміністративні обов’язки та повноваження заступників голови суду;».
 
Враховано    
    -328- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті другому частини першої статті 27 слово "заступника" замінити словом "заступників".
 
Враховано    
148. 3) контролює ефективність діяльності апарату суду;
 
-329- Притика Д.М.
Пункт 3 частини 1 викласти у такій редакції:
«3) здійснює загальне керівництво діяльністю суду;»
 
Враховано частково   3) контролює ефективність діяльності апарату суду;
 
    -330- Притика Д.М.
Пункт 3 частини 1 викласти у такій редакції:
«3) здійснює загальне керівництво діяльністю суду;»
 
Враховано частково    
149. 4) видає на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
-331- Притика Д.М.
Доповнити частину 1 після пункту 4 пунктом 5 такого змісту:
«5) приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, у тому числі, керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;»
У зв‘язку з цим пункти 5 – 10 вважати відповідно пунктами 6 – 11
 
Враховано   4) видає відповідний наказ на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи звільнення судді з посади;
5) приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
 
    -332- Притика Д.М.
Доповнити частину 1 після пункту 4 пунктом 5 такого змісту:
«5) приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, у тому числі, керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;»
У зв‘язку з цим пункти 5 – 10 вважати відповідно пунктами 6 – 11
 
Враховано    
150. 5) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у суді;
 
   6) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію України про наявність у суді вакантних або тимчасово вакантних посад;
 
151. 6) вносить на затвердження зборів суддів відповідного суду персональний склад судових палат (в апеляційному суді – з розгляду цивільних і кримінальних справ);
 
-333- Шпенов Д.Ю.
У пункту 6 частини 1 статті 27 слова у дужках перенести на початок пункту, вилучивши дужки і тире.
 
Відхилено   7) вносить на затвердження зборів суддів відповідного суду персональний склад судових палат;
 
    -334- Кармазін Ю.А.
У пункті шостому частини першої статті 27 слова: « (в апеляційному суді – з розгляду цивільних і кримінальних справ)» - вилучити;
 
Враховано    
    -335- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 6 частини першої статті 27 слова "в апеляційному суді з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "в апеляційному загальному суді".
 
Відхилено    
    -336- Шпенов Д.Ю.
У пункту 6 частини 1 статті 27 слова у дужках перенести на початок пункту, вилучивши дужки і тире.
 
Відхилено    
    -337- Кармазін Ю.А.
У пункті шостому частини першої статті 27 слова: « (в апеляційному суді – з розгляду цивільних і кримінальних справ)» - вилучити;
 
Враховано    
    -338- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 6 частини першої статті 27 слова "в апеляційному суді з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "в апеляційному загальному суді".
 
Відхилено    
152. 7) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
 
   8) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
 
153. 8) контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення й узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
   9) контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
154. 9) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду;
 
-339- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити частину першу статті 27 пунктом 9-1 наступного змісту:
«9-1) забезпечує дотримання у суді порядку розподілу судових справ між суддями;».
 
Відхилено   10) забезпечує дотримання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду;
11) здійснює повноваження судді відповідного суду;
12) подає рекомендації до Вищої ради юстиції щодо призначення суддів місцевих судів на адміністративні посади та звільнення з таких посад;
 
    -340- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 27 доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) здійснює повноваження судді відповідного суду";
 
Враховано    
    -341- Колесніченко В.В.
Доповнити частину 1 статті 27 частиною 10 такого змісту:
«10) може надавати рекомендації до Вищої ради юстиції щодо призначення суддів місцевих судів на адміністративні посади та звільнення з таких посад;».
 
Враховано    
    -342- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити частину першу статті 27 пунктом 9-1 наступного змісту:
«9-1) забезпечує дотримання у суді порядку розподілу судових справ між суддями;».
 
Відхилено    
    -343- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 27 доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) здійснює повноваження судді відповідного суду";
 
Враховано    
    -344- Колесніченко В.В.
Доповнити частину 1 статті 27 частиною 10 такого змісту:
«10) може надавати рекомендації до Вищої ради юстиції щодо призначення суддів місцевих судів на адміністративні посади та звільнення з таких посад;».
 
Враховано    
155. 10) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-345- Воропаєв Ю.М.
Частину першу статті 27 доповнити новим пунктом «вносить пропозиції Голові вищого спеціалізованого суду України щодо кандидатур для призначення суддів на адміністративні посади в окружному суді».
 
Відхилено   13) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
    -346- Воропаєв Ю.М.
Частину першу статті 27 доповнити новим пунктом «вносить пропозиції Голові вищого спеціалізованого суду України щодо кандидатур для призначення суддів на адміністративні посади в окружному суді».
 
Відхилено    
156. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
   Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
157. 2. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а за відсутності заступника голови - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
-347- Притика Д.М.
Частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
«2. Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду – голів судових палат. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється першим заступником голови, а за відсутності першого заступника – заступником голови відповідно до встановленого головою апеляційного суду порядку.».
 
Враховано редакційно   2. Голова апеляційного суду має двох заступників. Заступники голови апеляційного суду беруть участь в організації діяльності суду відповідно до визначеного головою апеляційного суду розподілу адміністративних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови апеляційного суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється заступником відповідно до встановленого головою апеляційного суду порядку, а в разі відсутності заступника голови апеляційного суду адміністративні обов’язки і повноваження здійснює найстарший за віком суддя.
 
    -348- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 27 слова "здійснює заступник голови суду, а за відсутності заступника голови - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді" замінити словами "крім повноважень, передбачених пунктами 2 і 11 частини першої цієї статті, виконує старший за віком заступник голови апеляційного суду - голова судової палати".
 
Відхилено    
    -349- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 27 викласти у такій редакції:
«2. Голова апеляційного суду має двох заступників. Заступникиголови апеляційного суду беруть участь в організації діяльності суду відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється заступником голови відповідно до встановленого головою апеляційного суду порядку, а за відсутності заступника голови суду адміністративні повноваження здійснює старшій за віком суддя.»
 
Враховано    
    -350- Притика Д.М.
Частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
«2. Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду – голів судових палат. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється першим заступником голови, а за відсутності першого заступника – заступником голови відповідно до встановленого головою апеляційного суду порядку.».
 
Враховано редакційно    
    -351- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 27 слова "здійснює заступник голови суду, а за відсутності заступника голови - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді" замінити словами "крім повноважень, передбачених пунктами 2 і 11 частини першої цієї статті, виконує старший за віком заступник голови апеляційного суду - голова судової палати".
 
Відхилено    
    -352- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 27 викласти у такій редакції:
«2. Голова апеляційного суду має двох заступників. Заступникиголови апеляційного суду беруть участь в організації діяльності суду відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється заступником голови відповідно до встановленого головою апеляційного суду порядку, а за відсутності заступника голови суду адміністративні повноваження здійснює старшій за віком суддя.»
 
Враховано    
158. Стаття 28. Заступник голови апеляційного суду
 
   Стаття 29. Заступники голови апеляційного суду
 
159. 1. Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.
 
-353- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 28 викласти у такій редакції:
«Стаття 28. Заступники голови апеляційного суду
Заступники голови апеляційного суду беруть участь в організації роботи суду, здійснюють організаційне керівництво роботою структурних підрозділів відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень.»
 
Враховано   1. Заступники голови апеляційного суду беруть участь в організації роботи суду, здійснюють організаційне керівництво роботою структурних підрозділів відповідно до визначеного головою апеляційного суду розподілу адміністративних обов’язків і повноважень.
 
    -354- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 28 викласти у такій редакції:
«Стаття 28. Заступники голови апеляційного суду
Заступники голови апеляційного суду беруть участь в організації роботи суду, здійснюють організаційне керівництво роботою структурних підрозділів відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень.»
 
Враховано    
160. 2. Заступник голови апеляційного суду - голова судової палати, крім здійснення повноважень, визначених головою суду:
 
      
161. 1) організовує аналіз та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
 
      
162. 2) інформує збори суддів про діяльність судової палати;
 
-355- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 28 пунктом 3 такого змісту:
"здійснює повноваження судді відповідного суду". Пункт 3 частини другої статті 28 вважати пунктом 4.
 
Враховано частково      
    -356- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 28 пунктом 3 такого змісту:
"здійснює повноваження судді відповідного суду". Пункт 3 частини другої статті 28 вважати пунктом 4.
 
Враховано частково    
163. 3) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
      
164. 3. За відсутності заступника голови апеляційного суду – голови судової палати адміністративні повноваження голови судової палати здійснює старший за віком суддя палати.
 
-357- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині третій статті 28 слова "старший за віком суддя палати" замінити словами "суддя цієї палати, який має більший стаж роботи на посаді судді".
 
Відхилено   Стаття 30. Президія апеляційного суду
1. До складу президії апеляційного суду входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний та персональний склад яких визначається рішенням зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
2. Президія апеляційного суду:
1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;
2) заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності судових палат;
3) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, затверджує відповідні рекомендації;
4) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду та опрацьовує пропозиції щодо його поліпшення;
5) заслуховує інформацію голів місцевих судів щодо організації діяльності цих судів, пропозиції щодо її поліпшення;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
3. Засідання президії апеляційного суду проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.
 
    -358- Притика Д.М.
Статтю 28 викласти у такій редакції:
«Стаття 28. Заступники голови апеляційного суду.
1. Перший заступник, заступники голови апеляційного суду беруть участь в організації роботи суду, здійснюють організаційне керівництво роботою структурних підрозділів відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень.
2. Заступник голови апеляційного суду – голова судової палати, крім здійснення повноважень, визначених головою суду:
1) організовує роботу відповідної судової палати;
2) формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів у порядку, визначеному відповідно до цього Закону;
3) організовує ведення судової статистики, аналіз та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
4) інформує президію суду про діяльність судової палати;
5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
3. У разі необхідності голова апеляційного суду за поданням заступника голови - голови відповідної судової палати, погодженим з президією відповідного суду, може з числа суддів відповідної судової палати призначити у складі судової палати заступника голови судової палати.
4. Заступник голови судової палати апеляційного суду виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності та здійснює обов'язки голови судової палати у разі його відсутності. За відсутності заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.»
 
Враховано частково    
    -359- Притика Д.М.
Доповнити новою статтею 28-1:
«Стаття 28-1. Президія апеляційного суду
1. До складу президії апеляційного суду входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний та персональний склад яких визначається рішенням зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
2. Президія апеляційного суду:
1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;
2) за поданням голови апеляційного суду затверджує персональний склад судових палат, визначає кількість заступників голів судових палат;
3) заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності судових палат;
4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;
5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду та опрацьовує пропозиції щодо його поліпшення;
6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації;
7) заслуховує інформацію голів місцевих судів щодо організації діяльності цих судів, пропозиції щодо її поліпшення;
8) забезпечує виконання рішень зборів суддів відповідного суду;
9) здійснює інші передбачені законом повноваження.
3. Засідання президії апеляційного суду проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.»
 
Враховано частково    
    -360- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині третій статті 28 слова "старший за віком суддя палати" замінити словами "суддя цієї палати, який має більший стаж роботи на посаді судді".
 
Відхилено    
    -361- Притика Д.М.
Статтю 28 викласти у такій редакції:
«Стаття 28. Заступники голови апеляційного суду.
1. Перший заступник, заступники голови апеляційного суду беруть участь в організації роботи суду, здійснюють організаційне керівництво роботою структурних підрозділів відповідно до визначеного головою розподілу адміністративних обов’язків та повноважень.
2. Заступник голови апеляційного суду – голова судової палати, крім здійснення повноважень, визначених головою суду:
1) організовує роботу відповідної судової палати;
2) формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів у порядку, визначеному відповідно до цього Закону;
3) організовує ведення судової статистики, аналіз та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
4) інформує президію суду про діяльність судової палати;
5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
3. У разі необхідності голова апеляційного суду за поданням заступника голови - голови відповідної судової палати, погодженим з президією відповідного суду, може з числа суддів відповідної судової палати призначити у складі судової палати заступника голови судової палати.
4. Заступник голови судової палати апеляційного суду виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності та здійснює обов'язки голови судової палати у разі його відсутності. За відсутності заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.»
 
Враховано частково    
    -362- Притика Д.М.
Доповнити новою статтею 28-1:
«Стаття 28-1. Президія апеляційного суду
1. До складу президії апеляційного суду входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний та персональний склад яких визначається рішенням зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
2. Президія апеляційного суду:
1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;
2) за поданням голови апеляційного суду затверджує персональний склад судових палат, визначає кількість заступників голів судових палат;
3) заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності судових палат;
4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;
5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду та опрацьовує пропозиції щодо його поліпшення;
6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації;
7) заслуховує інформацію голів місцевих судів щодо організації діяльності цих судів, пропозиції щодо її поліпшення;
8) забезпечує виконання рішень зборів суддів відповідного суду;
9) здійснює інші передбачені законом повноваження.
3. Засідання президії апеляційного суду проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.»
 
Враховано частково    
165. Глава 4. Вищі спеціалізовані суди
 
   Глава 4. Вищі спеціалізовані суди
 
166. Стаття 29. Види і склад вищих спеціалізованих судів
 
   Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів
 
167. 1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах. У виняткових випадках, визначених процесуальним законом, вищі суди можуть діяти і як суди першої та апеляційної інстанцій.
 
-363- Богуслаєв В.О.
В частині 1 словосполучення: «і кримінальних справах» замінити на «кримінальних та інших справах».
 
Враховано   1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних та інших справах. У виняткових випадках, визначених процесуальним законом, вищі суди можуть діяти і як суди першої та апеляційної інстанцій.
 
    -364- Притика Д.М.
Частину 1 статті 29 викласти у такій редакції:
«Стаття 29. Вищі спеціалізовані суди.
1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах. У виняткових випадках, визначених процесуальним законом, вищі спеціалізовані суди можуть діяти і як суди першої та апеляційної інстанцій. Розгляд справ відповідної юрисдикції, які мають складний і принциповий характер, або мають державний чи суспільний інтерес, здійснюється на спільному засіданні судових палат вищого спеціалізованого суду у порядку, передбаченому процесуальним законодавством.
 
Враховано частково    
    -365- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Перше речення частини першої статті 29 викласти у такій редакції:
"У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції у господарських та адміністративних справах".
 
Відхилено    
    -366- Богуслаєв В.О.
В частині 1 словосполучення: «і кримінальних справах» замінити на «кримінальних та інших справах».
 
Враховано    
    -367- Притика Д.М.
Частину 1 статті 29 викласти у такій редакції:
«Стаття 29. Вищі спеціалізовані суди.
1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах. У виняткових випадках, визначених процесуальним законом, вищі спеціалізовані суди можуть діяти і як суди першої та апеляційної інстанцій. Розгляд справ відповідної юрисдикції, які мають складний і принциповий характер, або мають державний чи суспільний інтерес, здійснюється на спільному засіданні судових палат вищого спеціалізованого суду у порядку, передбаченому процесуальним законодавством.
 
Враховано частково    
    -368- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Перше речення частини першої статті 29 викласти у такій редакції:
"У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції у господарських та адміністративних справах".
 
Відхилено    
168. 2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий цивільний суд України, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Вищий кримінальний суд України.
 
-369- Богуслаєв В.О.
З частини 2 виключити: «Вищий цивільний суд України, Вищий кримінальний суд України».
 
Відхилено   2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий цивільний суд України, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Вищий кримінальний суд України.
 
    -370- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 29 викласти у такій редакції:
"2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України".
 
Враховано частково    
    -371- Притика Д.М.
Частину 2 статті 29 викласти у такій редакції:
«2. У вищому спеціалізованому суді утворюються спеціалізовані судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції відповідно до цього Закону.»
 
Враховано в частині четвертій   
    -372- Богуслаєв В.О.
З частини 2 виключити: «Вищий цивільний суд України, Вищий кримінальний суд України».
 
Відхилено    
    -373- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 29 викласти у такій редакції:
"2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України".
 
Враховано частково    
    -374- Притика Д.М.
Частину 2 статті 29 викласти у такій редакції:
«2. У вищому спеціалізованому суді утворюються спеціалізовані судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції відповідно до цього Закону.»
 
Враховано в частині четвертій   
169. 3. До вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких призначаються голова суду та його заступник.
 
-375- Притика Д.М.
Частину 3 статті 29 викласти у такій редакції:
«3. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати.».
 
Враховано в частині п’ятій цієї статті  3. До складу вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, з числа яких призначаються голова суду, його перший заступник і два заступники.
4. У вищому спеціалізованому суді утворюються спеціалізовані судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції згідно з цим Законом.
 
    -376- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину третю викласти в такій редакції:
«3. До вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких призначаються голова суду, його перший заступник і два заступники голови суду.».
 
Враховано    
    -377- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Додати частину 4 статті 29 такого змісту:
«У вищому спеціалізованому суді утворюються спеціалізовані судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції відповідно до цього Закону.».
Часттину 4-6 вважати частинами 5-7.
 
Враховано    
    -378- Притика Д.М.
Частину 3 статті 29 викласти у такій редакції:
«3. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати.».
 
Враховано в частині п’ятій цієї статті   
    -379- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину третю викласти в такій редакції:
«3. До вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, зі складу яких призначаються голова суду, його перший заступник і два заступники голови суду.».
 
Враховано    
    -380- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Додати частину 4 статті 29 такого змісту:
«У вищому спеціалізованому суді утворюються спеціалізовані судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції відповідно до цього Закону.».
Часттину 4-6 вважати частинами 5-7.
 
Враховано    
170. 4. У вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.
 
-381- Притика Д.М.
Частину 4 статті 29 викласти у такій редакції:
«4. У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно до цього Закону.»
 
Враховано частково   5. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати.
Склад колегії обирається зборами суддів за рекомендацією президії вищого спеціалізованого суду строком на один рік, після чого підлягає зміні.
6. У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія суду у складі голови суду, його першого заступника, заступників, голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно до цього Закону.
 
    -382- Притика Д.М.
Частину 4 статті 29 викласти у такій редакції:
«4. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати.
Склад колегії обирається зборами суддів за рекомендацією президії вищого спеціалізованого суду строком на один рік, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано    
    -383- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 29 викласти у редакції:
«4. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати
Склад колегії обирається зборами суддів строком на шість місяців, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано частково    
    -384- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 29 частиною такого змісту:
«5. У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія суду у складі голови суду, його першого заступника, заступників, голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно до цього Закону.».
 
Враховано    
    -385- Притика Д.М.
Частину 4 статті 29 викласти у такій редакції:
«4. У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно до цього Закону.»
 
Враховано частково    
    -386- Притика Д.М.
Частину 4 статті 29 викласти у такій редакції:
«4. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати.
Склад колегії обирається зборами суддів за рекомендацією президії вищого спеціалізованого суду строком на один рік, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано    
    -387- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 29 викласти у редакції:
«4. У складі відповідних судових палат можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах спеціалізації судової палати
Склад колегії обирається зборами суддів строком на шість місяців, після чого підлягає зміні.».
 
Враховано частково    
    -388- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 29 частиною такого змісту:
«5. У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія суду у складі голови суду, його першого заступника, заступників, голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно до цього Закону.».
 
Враховано    
171. 5. Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спеціалізованого суду.
 
-389- Притика Д.М.
Частину 5 статті 29 викласти у такій редакції:
«5. Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спеціалізованого суду.»
 
Враховано   7. Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спеціалізованого суду.
 
    -390- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 29 виключити.
Частину шосту статті 29 вважати частиною п'ятою.
 
Відхилено    
    -391- Притика Д.М.
Частину 5 статті 29 викласти у такій редакції:
«5. Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спеціалізованого суду.»
 
Враховано    
    -392- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 29 виключити.
Частину шосту статті 29 вважати частиною п'ятою.
 
Відхилено    
172. 6. Вищі спеціалізовані суди знаходяться у місті Києві.
 
-393- Притика Д.М.
Частину 6 статті 29 викласти у такій редакції:
«6. Вищі спеціалізовані суди знаходяться у місті Києві.».
 
Враховано   8. Вищі спеціалізовані суди знаходяться у місті Києві.
 
    -394- Притика Д.М.
Частину 6 статті 29 викласти у такій редакції:
«6. Вищі спеціалізовані суди знаходяться у місті Києві.».
 
Враховано    
173. Стаття 30. Повноваження вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду
 
174. 1. Вищий спеціалізований суд:
 
   1. Вищий спеціалізований суд:
 
175. 1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку;
 
   1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку;
 
176. 2) розглядає справи відповідної судової юрисдикції у виняткових випадках, визначених процесуальним законом;
 
-395- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини першої статті 30 виключити.
Пункт 3 частини першої статті 30 вважати пунктом 2.
 
Відхилено   2) розглядає справи відповідної судової юрисдикції у виняткових випадках, визначених процесуальним законом;
 
    -396- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини першої статті 30 виключити.
Пункт 3 частини першої статті 30 вважати пунктом 2.
 
Відхилено    
177. 3) аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
 
   3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
 
178. 4) дає відповідним судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції з метою забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці;
 
-397- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини першої статті 30 виключити.
 
Відхилено   4) дає відповідним судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції з метою забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці;
5) направляє до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України;
6) звертається до Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України про визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (їх окремих положень) неконституційними, а також про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 
    -398- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 30 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
"5) направляє до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України".
Пункт 5 частини першої статті 30 вважати пунктом 4.
 
Враховано    
    -399- Притика Д.М.
Статтю 30 викласти у такій редакції:
«Стаття 30. Повноваження вищого спеціалізованого суду.
1. Вищий спеціалізований суд:
1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку;
2) розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої та апеляційної інстанцій у виняткових випадках, визначених процесуальним законом;
3) розглядає справи відповідної юрисдикції, які мають складний і принциповий характер, або великий державний чи суспільний інтерес на спільному засіданні судових палат вищого спеціалізованого суду у порядку, передбаченому процесуальним законом;
4) аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
5) дає відповідним судам нижчого рівня роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції з метою забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці;
6) звертається до Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України щодо визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Коим (їх окремих положень) неконституційними, а також про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів україни;
7) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики судів відповідної спеціалізованої юрисдикції;
8) здійснює інші повноваження, визначені законом.»
 
Враховано частково    
    -400- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини першої статті 30 виключити.
 
Відхилено    
    -401- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 30 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
"5) направляє до Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності внесення змін до законів України".
Пункт 5 частини першої статті 30 вважати пунктом 4.
 
Враховано    
    -402- Притика Д.М.
Статтю 30 викласти у такій редакції:
«Стаття 30. Повноваження вищого спеціалізованого суду.
1. Вищий спеціалізований суд:
1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку;
2) розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої та апеляційної інстанцій у виняткових випадках, визначених процесуальним законом;
3) розглядає справи відповідної юрисдикції, які мають складний і принциповий характер, або великий державний чи суспільний інтерес на спільному засіданні судових палат вищого спеціалізованого суду у порядку, передбаченому процесуальним законом;
4) аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
5) дає відповідним судам нижчого рівня роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції з метою забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці;
6) звертається до Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України щодо визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Коим (їх окремих положень) неконституційними, а також про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів україни;
7) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики судів відповідної спеціалізованої юрисдикції;
8) здійснює інші повноваження, визначені законом.»
 
Враховано частково    
179. 5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   7) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
180. Стаття 31. Суддя вищого спеціалізованого суду
 
-403- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 31 доповнити частиною 1 наступного змісту:
«1. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді не менш як сім років.»
Частину 1 вважати частиною 2.»
 
Враховано   Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду
1. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді не менш як сім років.
 
    -404- Притика Д.М.
Статтю 31 доповнити частиною 1 наступного змісту:
«1. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молодший сорока років, який має стаж роботи на посаді судді не менш як десять років, в тому числі не менш як три роки на посаді судді апеляційного суду».
 
Відхилено    
    -405- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 31 доповнити частиною 1 наступного змісту:
«1. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді не менш як сім років.»
Частину 1 вважати частиною 2.»
 
Враховано    
    -406- Притика Д.М.
Статтю 31 доповнити частиною 1 наступного змісту:
«1. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молодший сорока років, який має стаж роботи на посаді судді не менш як десять років, в тому числі не менш як три роки на посаді судді апеляційного суду».
 
Відхилено    
181. 1. Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює:
 
-407- Шпенов Д.Ю.
Статтю 31 викласти у такій редакції:
«Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом».
 
Враховано   Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
    -408- Шпенов Д.Ю.
Статтю 31 викласти у такій редакції:
«Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом».
 
Враховано    
182. 1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
      
183. 2) процесуальні дії з метою забезпечення розгляду справи;
 
      
184. 3) контроль відповідно до закону за виконанням ухвалених за його участю судових рішень;
 
      
185. 4) інші повноваження, визначені законом.
 
      
186. Стаття 32. Голова вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду
 
187. 1. Голова вищого спеціалізованого суду:
 
   1. Голова вищого спеціалізованого суду:
 
188. 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
 
-409- Лебедєв П.В.
Пункт 1 частини 1 статті 32 перед словами «представляє суд…» доповнити словами: «здійснює організаційне керівництво діяльністю суду».
 
Враховано   1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду, представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями, а також з органами влади інших держав та міжнародними організаціями;
 
    -410- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 1 частини 1 статті 32 викласти у такій редакції:
«1) представляє вищий спеціалізований суд та відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями та установами, громадянами, а також із органами влади інших держав та міжнародними організаціями».
 
Враховано частково    
    -411- Лебедєв П.В.
Пункт 1 частини 1 статті 32 перед словами «представляє суд…» доповнити словами: «здійснює організаційне керівництво діяльністю суду».
 
Враховано    
    -412- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 1 частини 1 статті 32 викласти у такій редакції:
«1) представляє вищий спеціалізований суд та відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями та установами, громадянами, а також із органами влади інших держав та міжнародними організаціями».
 
Враховано частково    
189. 2) визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;
 
   2) визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;
 
190. 3) контролює ефективність діяльності апарату суду, присвоює керівнику апарату та його заступникам ранги державних службовців у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
 
-413- Льовочкіна Ю.В.
В пункті 3 частини 1 статті 32 слова «керівнику апарату та його заступникам» замінити словами «працівникам апарату».
 
Враховано   3) контролює ефективність діяльності апарату суду, присвоює працівникам апарату ранги державних службовців у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
 
    -414- Льовочкіна Ю.В.
В пункті 3 частини 1 статті 32 слова «керівнику апарату та його заступникам» замінити словами «працівникам апарату».
 
Враховано    
191. 4) видає на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
   4) видає відповідний наказ на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи звільнення судді з посади;
 
192. 5) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у суді;
 
   5) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність у суді вакантних або тимчасово вакантних посад;
 
193. 6) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення відповідних місцевих та апеляційних судів чи зміни кількості суддів у них;
 
-415- Шпенов Д.Ю.
У пункті 6 частини 1 статті 32 після слів «апеляційних судів» доповнити словами «зміни їх територіальної юрисдикції».
 
Враховано   6) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення відповідних місцевих та апеляційних судів, зміни їх територіальної юрисдикції чи кількісного складу;
 
    -416- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 6 частини першої статті 32 після слова «вносить» доповнити словами "Голові Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -417- Шпенов Д.Ю.
У пункті 6 частини 1 статті 32 після слів «апеляційних судів» доповнити словами «зміни їх територіальної юрисдикції».
 
Враховано    
    -418- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 6 частини першої статті 32 після слова «вносить» доповнити словами "Голові Верховного Суду України".
 
Відхилено    
194. 7) скликає пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його засіданнях;
 
   7) скликає пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його засіданнях;
 
195. 8) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;
 
-419- Шпенов Д.Ю.
У пункті 8 частини 1 статті 32 слова «діяльність вищого спеціалізованого суду» замінити словами «стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ».
 
Враховано   8) інформує Пленум Верховного Суду України про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;
 
    -420- Шпенов Д.Ю.
У пункті 8 частини 1 статті 32 слова «діяльність вищого спеціалізованого суду» замінити словами «стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ».
 
Враховано    
196. 9) забезпечує виконання рішень зборів суддів вищого спеціалізованого суду;
 
   9) забезпечує виконання рішень зборів суддів вищого спеціалізованого суду;
 
197. 10) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
   10) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
198. 11) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду;
 
-421- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 32 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) здійснює повноваження судді відповідного суду".
 
Враховано   11) забезпечує дотримання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду;
12) здійснює повноваження судді відповідного суду;
13) подає рекомендації до Вищої ради юстиції щодо призначення суддів місцевих та апеляційних судів на адміністративні посади та звільнення з таких посад;
14) організовує роботу президії вищого спеціалізованого суду, вносить на її розгляд питання та головує на її засіданнях;
15) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
16) виконує рішення зборів суддів вищого спеціалізованого суду та звітує про результати їх виконання перед зборами суддів цього суду;
 
    -422- Колесніченко В.В.
Доповнити частину 1 статті 32 пунктом 12 такого змісту:
«10) може надавати рекомендації до Вищої ради юстиції щодо призначення суддів місцевих та апеляційних судів на адміністративні посади та звільнення з таких посад;».
 
Враховано    
    -423- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 32 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) здійснює повноваження судді відповідного суду".
 
Враховано    
    -424- Колесніченко В.В.
Доповнити частину 1 статті 32 пунктом 12 такого змісту:
«10) може надавати рекомендації до Вищої ради юстиції щодо призначення суддів місцевих та апеляційних судів на адміністративні посади та звільнення з таких посад;».
 
Враховано    
199. 12) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-425- Воропаєв Ю.М.
Частину першу статті 32 доповнити новим пунктом:
«вносить пропозиції Комітету Верховної ради України щодо кандидатур для призначення суддів на адміністративні посади в окружному та апеляційному спеціалізованому суді».
 
Відхилено   17) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
    -426- Воропаєв Ю.М.
Частину першу статті 32 доповнити новим пунктом:
«вносить пропозиції Комітету Верховної ради України щодо кандидатур для призначення суддів на адміністративні посади в окружному та апеляційному спеціалізованому суді».
 
Відхилено    
200. Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
   Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
201. 2. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а за відсутності заступника голови - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
-427- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 32 викласти у такій редакції:
«2. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється першим заступником голови, заступником голови, відповідно до встановленого головою вищого спеціалізованого суду порядку, а за відсутності заступника голови суду адміністративні повноваження здійснює старшій за віком суддя.»
 
Враховано   2. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється першим заступником або заступником голови відповідно до встановленого головою вищого спеціалізованого суду порядку, а в разі відсутності заступника голови вищого спеціалізованого суду адміністративні обов’язки і повноваження здійснює найстарший за віком суддя.
 
    -428- Притика Д.М.
Статтю 32 викласти у такій редакції:
«1.Голова вищого спеціалізованого суду обирається Пленумом відповідного вищого спеціалізованого суду строком на п‘ять років шляхом таємного голосування. Голова Вищого спеціалізованого суду вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.
Процедура обрання Голови вищого спеціалізованого суду та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму відповідного вищого спеціалізованого суду, затвердженим Пленумом.
Не допускається зміна регламентної процедури пізніше шести місяців до закінчення строку повноважень голови вищого спеціалізованого суду».
2. Голова вищого спеціалізованого суду:
1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
2) визначає адміністративні обов’язки та повноваження заступників голови суду;
3) здійснює загальне керівництво діяльністю суду;
4) видає на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
5) утворює судові палати та вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їх персонального складу;
6) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у суді;
7) приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, у тому числі, керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
8) координує роботу судових палат, здійснює загальне керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;
9) організовує роботу президії вищого спеціалізованого суду, вносить на її розгляд питання та головує на її засіданнях;
10) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення відповідних місцевих та апеляційних судів чи зміни кількості суддів у них;
11) скликає пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його засіданнях;
12) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;
13) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
14) виконує рішення зборів суддів вищого спеціалізованого суду та звітує щодо результатів їх виконання перед зборами суддів цього суду;
15) контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення й узагальнення судової практики з метою підвищення якості судочинства;
16) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
3. Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду – голів судових палат. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється першим заступником голови, а за відсутності першого заступника – заступником голови відповідно до встановленого головою вищого спеціалізованого суду порядку.»
 
Враховано частково в частині першій цієї статті   
    -429- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 32 викласти у такій редакції:
«2. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється першим заступником голови, заступником голови, відповідно до встановленого головою вищого спеціалізованого суду порядку, а за відсутності заступника голови суду адміністративні повноваження здійснює старшій за віком суддя.»
 
Враховано    
    -430- Притика Д.М.
Статтю 32 викласти у такій редакції:
«1.Голова вищого спеціалізованого суду обирається Пленумом відповідного вищого спеціалізованого суду строком на п‘ять років шляхом таємного голосування. Голова Вищого спеціалізованого суду вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.
Процедура обрання Голови вищого спеціалізованого суду та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму відповідного вищого спеціалізованого суду, затвердженим Пленумом.
Не допускається зміна регламентної процедури пізніше шести місяців до закінчення строку повноважень голови вищого спеціалізованого суду».
2. Голова вищого спеціалізованого суду:
1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
2) визначає адміністративні обов’язки та повноваження заступників голови суду;
3) здійснює загальне керівництво діяльністю суду;
4) видає на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
5) утворює судові палати та вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їх персонального складу;
6) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у суді;
7) приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, у тому числі, керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
8) координує роботу судових палат, здійснює загальне керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;
9) організовує роботу президії вищого спеціалізованого суду, вносить на її розгляд питання та головує на її засіданнях;
10) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення відповідних місцевих та апеляційних судів чи зміни кількості суддів у них;
11) скликає пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його засіданнях;
12) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;
13) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
14) виконує рішення зборів суддів вищого спеціалізованого суду та звітує щодо результатів їх виконання перед зборами суддів цього суду;
15) контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення й узагальнення судової практики з метою підвищення якості судочинства;
16) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
3. Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду – голів судових палат. У разі відсутності голови суду виконання його адміністративних обов’язків і повноважень здійснюється першим заступником голови, а за відсутності першого заступника – заступником голови відповідно до встановленого головою вищого спеціалізованого суду порядку.»
 
Враховано частково в частині першій цієї статті   
202. Стаття 33. Заступник голови вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду
 
203. 1. Заступник голови вищого спеціалізованого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.
 
-431- Притика Д.М.
Статтю 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Заступники голови вищого спеціалізованого суду.
1. Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду призначаються на посаду з числа суддів вищого спеціалізованого суду строком на п‘ять років та звільняються з посади Пленумом Вищого спеціалізованого суду за поданням голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Рішення Пленуму про призначення на посаду першого заступника та заступника голови вищого спеціалізованого суду приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.
Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду можуть бути достроково звільнені з посади також за ініціативою ради суддів відповідних спеціалізованих судів в порядку, встановленому Пленумом вищого спеціалізованого суду.
2. Перший заступник і заступники голови вищого спеціалізованого суду – голови судових палат беруть участь у організації роботи суду, здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів відповідного вищого спеціалізованого суду.
3. Заступник голови вищого спеціалізованого суду - голова судової палати:
1) організовує роботу відповідної судової палати;
2) формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів у порядку, визначеному цим Законом;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції судової палати;
4) інформує президію вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати;
5) надає методичну допомогу спеціалізованим судам з метою правильного застосування законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.».
 
Враховано редакційно   1. Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.
Стаття 36. Судові палати вищого спеціалізованого суду.
1. Судові палати вищого спеціалізованого суду:
1) розглядають справи, віднесені до їх відання, в порядку, встановленому законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов пленуму вищого спеціалізованого суду щодо надання роз’яснень з метою однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції з питань спеціалізації палати;
4) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
2. Судова палата вищого спеціалізованого суду України утворюється наказом голови вищого спеціалізованого суду за рішенням пленуму вищого спеціалізованого суду. Склад судової палати вищого спеціалізованого суду формується президією вищого спеціалізованого суду за поданням голови цього суду в порядку, передбаченому цим Законом. Судову палату вищого спеціалізованого суду очолює голова судової палати, який обирається відкритим голосуванням більшістю голосів суддів відповідної палати.
Стаття 37. Президія вищого спеціалізованого суду.
1. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова вищого спеціалізованого суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається пленумом вищого спеціалізованого суду. Судді обираються до складу президії зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
2. Президія вищого спеціалізованого суду:
1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат;
2) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат;
3) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, затверджує відповідні рекомендації;
4) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду і опрацьовує пропозиції щодо його поліпшення;
5) заслуховує інформацію голів апеляційних та місцевих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів, пропозиції щодо її поліпшення;
6) опрацьовує пропозиції щодо чисельності суддів у відповідних спеціалізованих місцевих та апеляційних судів;
7) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства;
8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Засідання президії вищого спеціалізованого суду проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.
 
    -432- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Заступники голови вищого спеціалізованого суду
1. Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.»
 
Враховано    
    -433- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтею такого змісту:
«Стаття ___. Судові палати вищого спеціалізованого суду.
1. Судові палати вищого спеціалізованого суду:
1) розглядають справи, віднесені до їх відання, в порядку, встановленому законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму вищого спеціалізованого суду щодо надання роз’яснень з метою однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції з питань спеціалізації палати;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
2. Судова палата вищого спеціалізованого суду України утворюється наказом голови вищого спеціалізованого суду за рішенням Пленуму вищого спеціалізованого суду. Склад судової палати вищого спеціалізованого суду формується президією вищого спеціалізованого суду за поданням голови цього суду в порядку, передбаченому цим Законом. Судову палату вищого спеціалізованого суду очолює голова судової палати, який обирається відкритим голосуванням більшістю голосів суддів відповідної палати.»
 
Враховано    
    -434- Притика Д.М.
Доповнити статтями 33-1, 33-2 такого змісту:
«Стаття 33-1. Судові палати вищого спеціалізованого суду.
Судові палати вищого спеціалізованого суду:
1) розглядають справи, віднесені до їх відання, в порядку, встановленому законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму вищого спеціалізованого суду щодо надання роз’яснень з метою однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції з питань спеціалізації палати;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
2. Судова палата вищого спеціалізованого суду України утворюється за наказом голови вищого спеціалізованого суду. Склад судових палат вищого спеціалізованого суду формується президією вищого спеціалізованого суду за поданням голови цього суду в порядку, передбаченому цим Законом. Судову палату вищого спеціалізованого суду очолює голова судової палати.
3. Голова судової палати вищого спеціалізованого суду – заступник голови вищого спеціалізованого суду здійснює повноваження відповідно до частини другої статті 33 цього Закону.
4. У разі необхідності голова вищого спеціалізованого суду за поданням заступника голови - голови відповідної судової палати та погодженням з президією відповідного вищого спеціалізованого суду може з числа суддів відповідної судової палати призначити у складі судової палати заступника голови судової палати.
5. Заступник голови судової палати вищого спеціалізованого суду виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності та здійснює обов'язки голови судової палати у разі його відсутності. За відсутності заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.
6. При судовій палаті діє група наукових консультантів вищого спеціалізованого суду.
Стаття 33-2. Президія вищого спеціалізованого суду.
1. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова вищого спеціалізованого суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається Пленумом вищого спеціалізованого суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
2. Президія вищого спеціалізованого суду:
1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;
2) за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує персональний склад кожної з судових палат, визначає кількість заступників голів судових палат;
3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат;
4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;
5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду і опрацьовує пропозиції щодо його поліпшення;
6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду та підвищення їх кваліфікації;
7) заслуховує інформацію голів апеляційних та місцевих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів, пропозиції щодо її поліпшення;
8) опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних спеціалізованих місцевих та апеляційних судах;
9) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства;
10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Засідання президії вищого спеціалізованого суду проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.»
 
Враховано частково    
    -435- Притика Д.М.
Статтю 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Заступники голови вищого спеціалізованого суду.
1. Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду призначаються на посаду з числа суддів вищого спеціалізованого суду строком на п‘ять років та звільняються з посади Пленумом Вищого спеціалізованого суду за поданням голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Рішення Пленуму про призначення на посаду першого заступника та заступника голови вищого спеціалізованого суду приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.
Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду можуть бути достроково звільнені з посади також за ініціативою ради суддів відповідних спеціалізованих судів в порядку, встановленому Пленумом вищого спеціалізованого суду.
2. Перший заступник і заступники голови вищого спеціалізованого суду – голови судових палат беруть участь у організації роботи суду, здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів відповідного вищого спеціалізованого суду.
3. Заступник голови вищого спеціалізованого суду - голова судової палати:
1) організовує роботу відповідної судової палати;
2) формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів у порядку, визначеному цим Законом;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції судової палати;
4) інформує президію вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати;
5) надає методичну допомогу спеціалізованим судам з метою правильного застосування законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.».
 
Враховано редакційно    
    -436- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Заступники голови вищого спеціалізованого суду
1. Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.»
 
Враховано    
    -437- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтею такого змісту:
«Стаття ___. Судові палати вищого спеціалізованого суду.
1. Судові палати вищого спеціалізованого суду:
1) розглядають справи, віднесені до їх відання, в порядку, встановленому законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму вищого спеціалізованого суду щодо надання роз’яснень з метою однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції з питань спеціалізації палати;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
2. Судова палата вищого спеціалізованого суду України утворюється наказом голови вищого спеціалізованого суду за рішенням Пленуму вищого спеціалізованого суду. Склад судової палати вищого спеціалізованого суду формується президією вищого спеціалізованого суду за поданням голови цього суду в порядку, передбаченому цим Законом. Судову палату вищого спеціалізованого суду очолює голова судової палати, який обирається відкритим голосуванням більшістю голосів суддів відповідної палати.»
 
Враховано    
    -438- Притика Д.М.
Доповнити статтями 33-1, 33-2 такого змісту:
«Стаття 33-1. Судові палати вищого спеціалізованого суду.
Судові палати вищого спеціалізованого суду:
1) розглядають справи, віднесені до їх відання, в порядку, встановленому законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму вищого спеціалізованого суду щодо надання роз’яснень з метою однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції з питань спеціалізації палати;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
2. Судова палата вищого спеціалізованого суду України утворюється за наказом голови вищого спеціалізованого суду. Склад судових палат вищого спеціалізованого суду формується президією вищого спеціалізованого суду за поданням голови цього суду в порядку, передбаченому цим Законом. Судову палату вищого спеціалізованого суду очолює голова судової палати.
3. Голова судової палати вищого спеціалізованого суду – заступник голови вищого спеціалізованого суду здійснює повноваження відповідно до частини другої статті 33 цього Закону.
4. У разі необхідності голова вищого спеціалізованого суду за поданням заступника голови - голови відповідної судової палати та погодженням з президією відповідного вищого спеціалізованого суду може з числа суддів відповідної судової палати призначити у складі судової палати заступника голови судової палати.
5. Заступник голови судової палати вищого спеціалізованого суду виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності та здійснює обов'язки голови судової палати у разі його відсутності. За відсутності заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.
6. При судовій палаті діє група наукових консультантів вищого спеціалізованого суду.
Стаття 33-2. Президія вищого спеціалізованого суду.
1. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова вищого спеціалізованого суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається Пленумом вищого спеціалізованого суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
2. Президія вищого спеціалізованого суду:
1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;
2) за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує персональний склад кожної з судових палат, визначає кількість заступників голів судових палат;
3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат;
4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;
5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду і опрацьовує пропозиції щодо його поліпшення;
6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду та підвищення їх кваліфікації;
7) заслуховує інформацію голів апеляційних та місцевих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів, пропозиції щодо її поліпшення;
8) опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних спеціалізованих місцевих та апеляційних судах;
9) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства;
10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Засідання президії вищого спеціалізованого суду проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.»
 
Враховано частково    
204. Стаття 34. Пленум вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 38. Пленум вищого спеціалізованого суду
 
205. 1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної спеціалізованої юрисдикції, та інших питань, віднесених до його повноважень цим Законом.
 
-439- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 34 викласти у такій редакції:
" 1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду для вирішення внутрішніх питань діяльності відповідного суду та інших питань, віднесених до його повноважень цим Законом".
 
Враховано редакційно   1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної спеціалізованої юрисдикції, та інших питань, віднесених до його повноважень цим Законом.
 
    -440- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 34 викласти у такій редакції:
" 1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду для вирішення внутрішніх питань діяльності відповідного суду та інших питань, віднесених до його повноважень цим Законом".
 
Враховано редакційно    
206. 2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
 
   2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
 
207. 1) дає відповідним судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
 
-441- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 1 частини другої статті 34 викласти у такій редакції:
"1) дає суддям відповідного вищого спеціалізованого суду рекомендації щодо вирішення справ, належних до підсудності відповідного суду".
 
Відхилено   1) надає відповідним судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
 
    -442- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 1 частини другої статті 34 викласти у такій редакції:
"1) дає суддям відповідного вищого спеціалізованого суду рекомендації щодо вирішення справ, належних до підсудності відповідного суду".
 
Відхилено    
208. 2) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу вищого спеціалізованого суду;
 
   2) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу вищого спеціалізованого суду;
 
209. 3) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду про практику вирішення відповідних судових справ;
 
-443- Шпенов Д.Ю.
У пункті 3 частини 2 статті 34 слова «голови вищого спеціалізованого суду про практику вирішення відповідних судових справ» замінити словами «про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ».
 
Враховано   3) заслуховує інформацію про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;
 
    -444- Шпенов Д.Ю.
У пункті 3 частини 2 статті 34 слова «голови вищого спеціалізованого суду про практику вирішення відповідних судових справ» замінити словами «про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ».
 
Враховано    
210. 4) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України;
 
-445- Притика Д.М.
Пункт 4 частини 2 викласти в такій редакції:
«4) приймає рішення про звернення о Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України щодо визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (їх окремих положень) неконституційними, а також про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України.».
 
Враховано   4) приймає рішення про звернення до Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України про визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (їх окремих положень) неконституційними, а також про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України;
5) приймає рішення про звернення до Верховного Суду України щодо необхідності внесення змін до законів України.
6) приймає рішення про утворення судових палат вищого спеціалізованого суду;
 
    -446- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини другої статті 34 викласти у такій редакції:
"4) приймає рішення про звернення до Верховного Суду України щодо необхідності внесення змін до законів України".
 
Враховано частково    
    -447- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 34 пунктом 5 такого змісту:
"5) розглядає судові справи у випадках, передбачених процесуальним законодавством". Пленум вищого спеціалізованого суду доцільно наділити правом розглядати як суд касаційної інстанції окремі категорії найбільш складних справ.»
Пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Відхилено    
    -448- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити частину 2 статті 34 пунктом 6 такого змісту:
«6) приймає рішення про утворення судових палат вищого спеціалізованого суду ;»
 
Враховано    
    -449- Притика Д.М.
Пункт 4 частини 2 викласти в такій редакції:
«4) приймає рішення про звернення о Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України щодо визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (їх окремих положень) неконституційними, а також про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України.».
 
Враховано    
    -450- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини другої статті 34 викласти у такій редакції:
"4) приймає рішення про звернення до Верховного Суду України щодо необхідності внесення змін до законів України".
 
Враховано частково    
    -451- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 34 пунктом 5 такого змісту:
"5) розглядає судові справи у випадках, передбачених процесуальним законодавством". Пленум вищого спеціалізованого суду доцільно наділити правом розглядати як суд касаційної інстанції окремі категорії найбільш складних справ.»
Пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Відхилено    
    -452- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити частину 2 статті 34 пунктом 6 такого змісту:
«6) приймає рішення про утворення судових палат вищого спеціалізованого суду ;»
 
Враховано    
211. 5) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
 
   7) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
 
212. 3. Пленум вищого спеціалізованого суду скликає голова вищого спеціалізованого суду чи заступник голови вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду, але не рідше двох разів на рік. Про день і час його скликання учасники Пленуму повідомляються не пізніше як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд Пленуму.
 
-453- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 34 після сліва «але не рідше двох разів на рік» замінити словами «але не рідше одного разу на три місяці.».
 
Враховано   3. Пленум вищого спеціалізованого суду скликає голова вищого спеціалізованого суду чи заступник голови вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду, але не рідше одного разу на три місяці. Про день і час його скликання учасники Пленуму повідомляються не пізніше як за десять днів до засідання. У такий саме строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд Пленуму.
 
    -454- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 34 після сліва «але не рідше двох разів на рік» замінити словами «але не рідше одного разу на три місяці.».
 
Враховано    
213. 4. Засідання Пленуму вищого спеціалізованого суду є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
 
   4. Засідання Пленуму вищого спеціалізованого суду є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
 
214. 5. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
 
   5. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
 
215. 6. Постанови Пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму і підписуються головуючим на його засіданні.
 
-455- Притика Д.М.
Статтю 34 викласти у такій редакції:
«Стаття 34. Пленум вищого спеціалізованого суду.
1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних спеціалізованих судів для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної спеціалізованої юрисдикції, та інших питань, віднесених до його повноважень цим Законом.
2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
1) обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування голову вищого спеціалізованого суду, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адміністративних посад у вищому спеціалізованому суді в порядку, встановленому цим Законом;
2) дає відповідним судам нижчого рівня роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції; у разі необхідності змінює, доповнює і визнає нечинними надані роз‘яснення;
3) призначає на посади та звільняє з посад голів судових палат вищого спеціалізованого суду;
4) призначає на посаду з числа суддів вищого спеціалізованого суду за поданням Голови вищого спеціалізованого суду та звільняє з посади секретаря Пленуму вищого спеціалізованого суду;
5) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу вищого спеціалізованого суду;
6) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду, заступника голови вищого спеціалізованого суду, голів судових палат вищого спеціалізованого суду про роботу судових палат та діяльність відповідного суду;
7) приймає рішення про звернення до Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України щодо визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (їх окремих положень) неконституційними, а також про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України;
8) приймає рішення щодо внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики судів відповідної спеціалізованої юрисдикції;
9) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
Порядок врахування правових позицій, викладених у роз‘ясненнях Пленуму вищого спеціалізованого суду, при вирішенні спеціалізованими судами справ, розгляд яких віднесено до їх юрисдикції, встановлюється процесуальним законом.
3. Пленум вищого спеціалізованого суду скликає голова вищого спеціалізованого суду чи заступник голови вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду, але не рідше двох разів на рік. Про день і час його скликання учасники Пленуму повідомляються не пізніше як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд Пленуму.
4. Засідання Пленуму вищого спеціалізованого суду є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
5. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
6. Засідання Пленуму веде голова вищого спеціалізованого суду, а у разі його відсутності – заступник голови вищого спеціалізованого суду відповідно до Регламенту.
7. Порядок роботи Пленуму вищого спеціалізованого суду встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму вищого спеціалізованого суду.
8. Пленум вищого спеціалізованого суду приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму. Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі вищого спеціалізованого суду.
9. Секретар Пленуму вищого спеціалізованого суду організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом вищого спеціалізованого суду.»
 
Враховано частково   6. Пленум вищого спеціалізованого суду приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму. Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі вищого спеціалізованого суду.
7. Порядок роботи Пленуму вищого спеціалізованого суду встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму вищого спеціалізованого суду.
8. Секретар Пленуму вищого спеціалізованого суду організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом вищого спеціалізованого суду.
 
    -456- Притика Д.М.
Доповнити статтею 34-1 такого змісту:
«Стаття 34. Апарат вищого спеціалізованого суду.
Організаційно-методичне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду здійснюється апаратом вищого спеціалізованого суду. Положення про апарат, загальна чисельність і структура апарату затверджується Пленумом вищого спеціалізованого суду за поданням голови вищого спеціалізованого суду.
Апарат вищого спеціалізованого суду очолює керівник апарату. Керівник апарату вищого спеціалізованого суду представляє вищий спеціалізований суд як юридичну особу, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання вищого спеціалізованого суду, положення про структурні підрозділи апарату вищого спеціалізованого суду.
Матеріали, пов‘язані з діяльністю вищого спеціалізованого суду, зберігаються в архіві вищого спеціалізованого суду.»
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
    -457- Притика Д.М.
Статтю 34 викласти у такій редакції:
«Стаття 34. Пленум вищого спеціалізованого суду.
1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних спеціалізованих судів для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної спеціалізованої юрисдикції, та інших питань, віднесених до його повноважень цим Законом.
2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
1) обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування голову вищого спеціалізованого суду, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адміністративних посад у вищому спеціалізованому суді в порядку, встановленому цим Законом;
2) дає відповідним судам нижчого рівня роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції; у разі необхідності змінює, доповнює і визнає нечинними надані роз‘яснення;
3) призначає на посади та звільняє з посад голів судових палат вищого спеціалізованого суду;
4) призначає на посаду з числа суддів вищого спеціалізованого суду за поданням Голови вищого спеціалізованого суду та звільняє з посади секретаря Пленуму вищого спеціалізованого суду;
5) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу вищого спеціалізованого суду;
6) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду, заступника голови вищого спеціалізованого суду, голів судових палат вищого спеціалізованого суду про роботу судових палат та діяльність відповідного суду;
7) приймає рішення про звернення до Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України щодо визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (їх окремих положень) неконституційними, а також про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України;
8) приймає рішення щодо внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики судів відповідної спеціалізованої юрисдикції;
9) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
Порядок врахування правових позицій, викладених у роз‘ясненнях Пленуму вищого спеціалізованого суду, при вирішенні спеціалізованими судами справ, розгляд яких віднесено до їх юрисдикції, встановлюється процесуальним законом.
3. Пленум вищого спеціалізованого суду скликає голова вищого спеціалізованого суду чи заступник голови вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду, але не рідше двох разів на рік. Про день і час його скликання учасники Пленуму повідомляються не пізніше як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд Пленуму.
4. Засідання Пленуму вищого спеціалізованого суду є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
5. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
6. Засідання Пленуму веде голова вищого спеціалізованого суду, а у разі його відсутності – заступник голови вищого спеціалізованого суду відповідно до Регламенту.
7. Порядок роботи Пленуму вищого спеціалізованого суду встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму вищого спеціалізованого суду.
8. Пленум вищого спеціалізованого суду приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму. Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі вищого спеціалізованого суду.
9. Секретар Пленуму вищого спеціалізованого суду організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом вищого спеціалізованого суду.»
 
Враховано частково    
    -458- Притика Д.М.
Доповнити статтею 34-1 такого змісту:
«Стаття 34. Апарат вищого спеціалізованого суду.
Організаційно-методичне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду здійснюється апаратом вищого спеціалізованого суду. Положення про апарат, загальна чисельність і структура апарату затверджується Пленумом вищого спеціалізованого суду за поданням голови вищого спеціалізованого суду.
Апарат вищого спеціалізованого суду очолює керівник апарату. Керівник апарату вищого спеціалізованого суду представляє вищий спеціалізований суд як юридичну особу, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання вищого спеціалізованого суду, положення про структурні підрозділи апарату вищого спеціалізованого суду.
Матеріали, пов‘язані з діяльністю вищого спеціалізованого суду, зберігаються в архіві вищого спеціалізованого суду.»
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
216. Стаття 35. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 39. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду
 
217. 1. Науково-консультативна рада утворюється при вищому спеціалізованому суді для опрацювання питань, пов'язаних з підготовкою наукового обґрунтування роз'яснень законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів та з інших питань, пов'язаних із необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду.
 
-459- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 35 викласти у такій редакції:
"1. Науково-консультативна рада створюється при вищому спеціалізованому суді для опрацювання питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду".
 
Враховано редакційно   1. Науково-консультативна рада утворюється при вищому спеціалізованому суді для опрацювання питань, пов'язаних з підготовкою наукового обґрунтування роз'яснень законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів та з інших питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду.
 
    -460- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 35 викласти у такій редакції:
"1. Науково-консультативна рада створюється при вищому спеціалізованому суді для опрацювання питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду".
 
Враховано редакційно    
218. 2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Пленумом вищого спеціалізованого суду.
 
   2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Пленумом вищого спеціалізованого суду.
 
219. 3. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності вищого спеціалізованого суду та відповідних судів, інші матеріали.
 
   3. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності вищого спеціалізованого суду та відповідних судів, інші матеріали.
 
220. Глава 5. Верховний Суд України
 
   Глава 5. Верховний Суд України
 
221. Стаття 36. Верховний Суд України - найвищий судовий орган
 
   Стаття 40. Верховний Суд України - найвищий судовий орган
 
222. 1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції.
 
   1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції.
 
223. 2. Верховний Суд України:
 
   2. Верховний Суд України:
 
224. 1) переглядає справи за винятковими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом, переглядає справи в інших випадках, установлених законом;
 
-461- Богуслаєв В.О.
Пункт 1 частини 2 після словосполучення «процесуальним законом» додати «переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом» - далі за текстом.».
 
Відхилено   1) переглядає судові рішення вищих спеціалізованих судів у зв’язку з винятковими обставинами після їх перегляду у касаційному порядку;
 
    -462- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 1 частини 2 статті 36 викласти у такій редакції: «1) переглядає справи загальної юрисдикції за винятковими обставинами у порядку, встановленому законом;».
 
Враховано частково    
    -463- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 1 частини другої статті 36 слова "за винятковими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом, переглядає справи в інших" замінити словами "у касаційному порядку у".
 
Відхилено    
    -464- Притика Д.М.
Пункт 1 частини другої викласти у такій редакції:
«1) переглядає судові рішення вищих спеціалізованих судів у зв’язку з винятковими обставинами після їх перегляду у касаційному порядку;».
 
Враховано    
    -465- Богуслаєв В.О.
Пункт 1 частини 2 після словосполучення «процесуальним законом» додати «переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом» - далі за текстом.».
 
Відхилено    
    -466- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 1 частини 2 статті 36 викласти у такій редакції: «1) переглядає справи загальної юрисдикції за винятковими обставинами у порядку, встановленому законом;».
 
Враховано частково    
    -467- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 1 частини другої статті 36 слова "за винятковими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом, переглядає справи в інших" замінити словами "у касаційному порядку у".
 
Відхилено    
    -468- Притика Д.М.
Пункт 1 частини другої викласти у такій редакції:
«1) переглядає судові рішення вищих спеціалізованих судів у зв’язку з винятковими обставинами після їх перегляду у касаційному порядку;».
 
Враховано    
225. 2) дає судам роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні судових справ;
 
-469- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини другої статті 36 викласти у такій редакції:
"дає обов'язкові для усіх судів загальної юрисдикції роз'яснення з питань застосування законодавства з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні судових справ, визначає неврегульовані законом процедури розгляду судових справ".
 
Відхилено   2) надає судам роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні судових справ;
 
    -470- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини другої статті 36 викласти у такій редакції:
"дає обов'язкові для усіх судів загальної юрисдикції роз'яснення з питань застосування законодавства з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні судових справ, визначає неврегульовані законом процедури розгляду судових справ".
 
Відхилено    
226. 3) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 
   3) надає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 
227. 4) звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 
   4) звертається до Конституційного Суду України у разі виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 
228. 5) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах із практикою застосування законодавства;
 
-471- Шпенов Д.Ю.
У пункті 5 частини 2 статті 36 слова «знайомиться в судах із практикою застосування законодавства» виключити.
 
Враховано   5) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
 
    -472- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 5 частини другої статті 36 доповнити словами "надає їм методичну допомогу, перевіряє дотримання ними законодавства з питань організації здійснення правосуддя".
 
Відхилено    
    -473- Шпенов Д.Ю.
У пункті 5 частини 2 статті 36 слова «знайомиться в судах із практикою застосування законодавства» виключити.
 
Враховано    
    -474- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 5 частини другої статті 36 доповнити словами "надає їм методичну допомогу, перевіряє дотримання ними законодавства з питань організації здійснення правосуддя".
 
Відхилено    
229. 6) вирішує у межах своїх повноважень питання, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах із судами іноземних держав;
 
-475- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 36 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) на основі аналізу судової статистики та узагальнення судової практики вносить суб'єктам права законодавчої ініціативи пропозиції щодо змін до законів України, а також вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо змін до їх нормативно-правових актів".
 
Враховано   6) вирішує у межах своїх повноважень питання, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах із судами іноземних держав;
7) на основі аналізу судової статистики та узагальнення судової практики вносить суб'єктам права законодавчої ініціативи пропозиції щодо змін до законів України, а також вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо змін до їх нормативно-правових актів;
 
    -476- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 36 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) на основі аналізу судової статистики та узагальнення судової практики вносить суб'єктам права законодавчої ініціативи пропозиції щодо змін до законів України, а також вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо змін до їх нормативно-правових актів".
 
Враховано    
230. 7) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-477- Притика Д.М.
Частину другу статті 36 доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики судів відповідної спеціалізованої юрисдикції;»
 
Враховано частково   8) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
    -478- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 36 частиною третьою такого змісту:
"3. Рішенню колегії суддів Верховного Суду України у конкретних справах у частині застосування законодавства Пленумом Верховного Суду України може бути надано значення обов'язкових для усіх судів загальної юрисдикції при розгляді інших судових справ, а також для інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових та службових осіб, які застосовують закон, що роз'яснено".
 
Відхилено    
    -479- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону статтею 36-1 в такій редакції:
«Стаття 36-1. Підстави та порядок провадження у Верховному Суді України у зв'язку з винятковими обставинами.
1. Верховний Суд України переглядає у зв'язку з винятковими обставинами судові рішення вищих спеціалізованих судів України, якщо вони оскаржені з наступних мотивів та у випадках:
1) застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акта, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;
2) визнання судових рішень міжнародною судовою практикою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України;
3) оскарження судових рішень, предметом розгляду яких стали правовідносини особливо важливого суспільного значення, за умови подання такої скарги або Президентом України, або 150 народнимидепутатами України, або Кабінетом Міністрів України.
2. Питання про порушення провадження у зв'язку з винятковими обставинами вирішується простою більшістю голосів суддів, присутніх на засіданні Верховного Суду України, без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги. Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами.
Верховний Суд України на своєму засіданні приймає рішення про порушення провадження та розглядає справи у порядку, передбаченому цією статтею, за умови присутності не менше трьох четвертин від загального складу Верховного Суду України».
 
Відхилено    
    -480- Притика Д.М.
Частину другу статті 36 доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики судів відповідної спеціалізованої юрисдикції;»
 
Враховано частково    
    -481- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 36 частиною третьою такого змісту:
"3. Рішенню колегії суддів Верховного Суду України у конкретних справах у частині застосування законодавства Пленумом Верховного Суду України може бути надано значення обов'язкових для усіх судів загальної юрисдикції при розгляді інших судових справ, а також для інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових та службових осіб, які застосовують закон, що роз'яснено".
 
Відхилено    
    -482- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону статтею 36-1 в такій редакції:
«Стаття 36-1. Підстави та порядок провадження у Верховному Суді України у зв'язку з винятковими обставинами.
1. Верховний Суд України переглядає у зв'язку з винятковими обставинами судові рішення вищих спеціалізованих судів України, якщо вони оскаржені з наступних мотивів та у випадках:
1) застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акта, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;
2) визнання судових рішень міжнародною судовою практикою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України;
3) оскарження судових рішень, предметом розгляду яких стали правовідносини особливо важливого суспільного значення, за умови подання такої скарги або Президентом України, або 150 народнимидепутатами України, або Кабінетом Міністрів України.
2. Питання про порушення провадження у зв'язку з винятковими обставинами вирішується простою більшістю голосів суддів, присутніх на засіданні Верховного Суду України, без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги. Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами.
Верховний Суд України на своєму засіданні приймає рішення про порушення провадження та розглядає справи у порядку, передбаченому цією статтею, за умови присутності не менше трьох четвертин від загального складу Верховного Суду України».
 
Відхилено    
231. Стаття 37. Склад Верховного Суду України
 
   Стаття 41. Склад Верховного Суду України
 
232. 1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має заступника. До складу Верховного Суду України входять по одинадцять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, господарської, адміністративної, кримінальної), обраних безстроково,
 
-483- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 37 викласти у такій редакції:
«1. До складу Верховного Суду України входять шістнадцять суддів, обраних безстроково, - по чотири судді від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, господарської, адміністративної, кримінальної). Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має заступника».
 
Враховано   1. До складу Верховного Суду України входять шістнадцять суддів, обраних безстроково, - по чотири судді від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, господарської, адміністративної, кримінальної), які мають стаж суддівської діяльності не менше десяти років. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має заступника (заступників).
 
    -484- Льовочкіна Ю.В.
Частину 1 статті 37 викласти у такій редакції:
«1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має заступника. До складу Верховного Суду України входять по п’ять суддів від кожної спеціальної юрисдикції (цивільної, господарської, адміністративної, кримінальної), які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше п’яти років, та обираються безстроково зборами суддів вищих спеціалізованих судів.
Судді кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, господарської, адміністративної, кримінальної) формують склад відповідних судових палат».
 
Враховано частково    
    -485- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац перший частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
" 1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має Першого заступника та заступників. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстрокове, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим із Радою суддів України".
 
Відхилено    
    -486- Колесніченко В.В.
В частині першій статті 37 слова «обраних безстроково» замінити словами «які мають стаж суддівської діяльності не менше десяти років.».
 
Відхилено    
    -487- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 37 викласти у такій редакції:
«1. До складу Верховного Суду України входять шістнадцять суддів, обраних безстроково, - по чотири судді від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, господарської, адміністративної, кримінальної). Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має заступника».
 
Враховано    
    -488- Льовочкіна Ю.В.
Частину 1 статті 37 викласти у такій редакції:
«1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має заступника. До складу Верховного Суду України входять по п’ять суддів від кожної спеціальної юрисдикції (цивільної, господарської, адміністративної, кримінальної), які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше п’яти років, та обираються безстроково зборами суддів вищих спеціалізованих судів.
Судді кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, господарської, адміністративної, кримінальної) формують склад відповідних судових палат».
 
Враховано частково    
    -489- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац перший частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
" 1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має Першого заступника та заступників. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстрокове, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим із Радою суддів України".
 
Відхилено    
    -490- Колесніченко В.В.
В частині першій статті 37 слова «обраних безстроково» замінити словами «які мають стаж суддівської діяльності не менше десяти років.».
 
Відхилено    
233. До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років.
 
-491- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац другий частини першої статті 37 доповнити словами "або у відповідному апеляційному суді не менше п'яти років".
 
Відхилено      
    -492- Колесніченко В.В.
Абзац другий частини першої статті 37 виключити.
 
Враховано    
    -493- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац другий частини першої статті 37 доповнити словами "або у відповідному апеляційному суді не менше п'яти років".
 
Відхилено    
    -494- Колесніченко В.В.
Абзац другий частини першої статті 37 виключити.
 
Враховано    
234. 2. У складі Верховного Суду України діють:
 
-495- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 37 – виключити.
Відповідно частину 3-6 вважати частинами 2-5.
 
Враховано      
    -496- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 37 – виключити.
Відповідно частину 3-6 вважати частинами 2-5.
 
Враховано    
235. 1) Судова палата у цивільних справах;
 
      
236. 2) Судова палата у кримінальних справах;
 
      
237. 3) Судова палата у господарських справах;
 
      
238. 4) Судова палата в адміністративних справах.
 
      
239. 3. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються відповідно до цього Закону.
 
-497- Колесніченко В.В.
Частину 3 статті 37 викласти у такій редакції:
«3. Пленум Верховного Суду України діє для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються відповідно до цього Закону. «
 
Враховано частково   2. Пленум Верховного Суду України є колегіальним судовим органом, який діє для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються відповідно до цього Закону.
 
    -498- Притика Д.М.
Частину 3 статті 37 викласти у такій редакції:
«2. Пленум Верховного Суду України є колегіальним судовим органом, який діє для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються відповідно до цього Закону.».
 
Враховано    
    -499- Колесніченко В.В.
Частину 3 статті 37 викласти у такій редакції:
«3. Пленум Верховного Суду України діє для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються відповідно до цього Закону. «
 
Враховано частково    
    -500- Притика Д.М.
Частину 3 статті 37 викласти у такій редакції:
«2. Пленум Верховного Суду України є колегіальним судовим органом, який діє для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються відповідно до цього Закону.».
 
Враховано    
240. 4. При Верховному Суді України утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.
 
   3. При Верховному Суді України утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.
 
241. 5. Верховний Суд України має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань.
 
   4. Верховний Суд України має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань.
 
242. 6. Верховний Суд України знаходиться у місті Києві.
 
   5. Верховний Суд України знаходиться у місті Києві.
 
243. Стаття 38. Суддя Верховного Суду України
 
-501- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статті 38 доповнити частиною 1 такого змісту:
«1. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України який має стаж роботи на посаді судді не менш як десять років.».
Частину 1 вважати частиною 2.
 
Враховано   Стаття 42. Суддя Верховного Суду України
1. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді не менш як десять років.
 
    -502- Притика Д.М.
Статтю 38 доповнити частиною 1 такого змісту:
«1. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який на день обрання досяг 50 років, має стаж роботи на посаді судді не менш як п'ятнадцять років, в тому числі не менш як п’ять років на посаді судді вищого спеціалізованого суду.».
 
Відхилено    
    -503- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статті 38 доповнити частиною 1 такого змісту:
«1. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України який має стаж роботи на посаді судді не менш як десять років.».
Частину 1 вважати частиною 2.
 
Враховано    
    -504- Притика Д.М.
Статтю 38 доповнити частиною 1 такого змісту:
«1. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який на день обрання досяг 50 років, має стаж роботи на посаді судді не менш як п'ятнадцять років, в тому числі не менш як п’ять років на посаді судді вищого спеціалізованого суду.».
 
Відхилено    
244. 1. Суддя Верховного Суду України:
 
   1. Суддя Верховного Суду України:
 
245. 1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
-505- Шпенов Д.Ю.
У пункті 1 частини 1 статті 38 слово «правосуддя» замінити на слово «судочинство» з метою уніфікації термінології;
 
Враховано   1) здійснює судочинство в порядку, встановленому законом;
 
    -506- Притика Д.М.
В п.1 частини 1 статті 38 слово «процесуальним» виключити.
 
Враховано    
    -507- Шпенов Д.Ю.
У пункті 1 частини 1 статті 38 слово «правосуддя» замінити на слово «судочинство» з метою уніфікації термінології;
 
Враховано    
    -508- Притика Д.М.
В п.1 частини 1 статті 38 слово «процесуальним» виключити.
 
Враховано    
246. 2) здійснює процесуальні дії з метою забезпечення розгляду справи;
 
-509- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини 1 статті 38 виключити, оскільки він охоплюється пунктом 1 цієї частини.
 
Враховано      
    -510- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини 1 статті 38 виключити, оскільки він охоплюється пунктом 1 цієї частини.
 
Враховано    
247. 3) бере участь у розгляді питань, що вносяться на засідання відповідної судової палати та Пленуму Верховного Суду України;
 
-511- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 частини першої статті 38 слова «відповідної судової палати та» - виключити.
 
Враховано   2) бере участь у розгляді питань, що вносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України;
 
    -512- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 частини першої статті 38 слова «відповідної судової палати та» - виключити.
 
Враховано    
248. 4) аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її поліпшення та вдосконалення законодавства;
 
-513- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 38 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) вивчає у судах нижчого рівня стан організації здійснення судочинства і надає їм методичну допомогу;". Пропозиція уточнює повноваження судді Верховного Суду України виходячи з покладених на Верховний Суд України як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції завдань забезпечення єдності судової практики.
Пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Відхилено   3) аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її поліпшення та вдосконалення законодавства;
 
    -514- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 38 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) вивчає у судах нижчого рівня стан організації здійснення судочинства і надає їм методичну допомогу;". Пропозиція уточнює повноваження судді Верховного Суду України виходячи з покладених на Верховний Суд України як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції завдань забезпечення єдності судової практики.
Пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Відхилено    
249. 5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-515- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 38 частинами другою - п'ятою такого змісту:
"2. Організацію роботи суддів Верховного Суду України, забезпечує патронатна служба Верховного Суду України.
До складу патронатної служби Верховного Суду України належать помічники суддів Верховного Суду України, радники та помічники суддів Верховного Суду України, які обіймають адміністративні посади.
Чисельність та штатний розпис патронатної служби Верховного Суду України затверджуються наказом Голови Верховного Суду України з урахуванням обсягу фінансування Верховного Суду України.
Суддя Верховного Суду України має двох помічників. Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Відхилено   4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
    -516- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 38 частинами другою - п'ятою такого змісту:
"2. Організацію роботи суддів Верховного Суду України, забезпечує патронатна служба Верховного Суду України.
До складу патронатної служби Верховного Суду України належать помічники суддів Верховного Суду України, радники та помічники суддів Верховного Суду України, які обіймають адміністративні посади.
Чисельність та штатний розпис патронатної служби Верховного Суду України затверджуються наказом Голови Верховного Суду України з урахуванням обсягу фінансування Верховного Суду України.
Суддя Верховного Суду України має двох помічників. Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Відхилено    
250. Стаття 39. Голова Верховного Суду України
 
   Стаття 43. Голова Верховного Суду України
 
251. 1. Голова Верховного Суду України:
 
   1. Голова Верховного Суду України:
 
252. 1) представляє Суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
 
-517- Льовочкіна Ю.В.
У пункті 1 частини 1 сттаті 39 слова «із судовими органами» замінити словами «із органами влади»
 
Враховано   1) представляє Верховний Суд України як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, установами та організаціями, а також з органами влади інших держав та міжнародними організаціями;
 
    -518- Льовочкіна Ю.В.
У пункті 1 частини 1 сттаті 39 слова «із судовими органами» замінити словами «із органами влади»
 
Враховано    
253. 2) організовує діяльність Верховного Суду України, визначає адміністративні повноваження заступника Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України;
 
-519- Кармазін Ю.А.
У пункті 2 частини першої статті 39 слова «голів судових палат Верховного Суду України» - виключити.
 
Враховано частково   2) організовує діяльність Верховного Суду України, визначає адміністративні обов’язки і повноваження заступника (заступників) Голови Верховного Суду України;
 
    -520- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 2 частини першої статті 39 слово "заступника" замінити словом "заступників"; після слів "голів судових палат Верховного Суду України" доповнити словами "затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України".
 
Враховано частково    
    -521- Кармазін Ю.А.
У пункті 2 частини першої статті 39 слова «голів судових палат Верховного Суду України» - виключити.
 
Враховано частково    
    -522- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 2 частини першої статті 39 слово "заступника" замінити словом "заступників"; після слів "голів судових палат Верховного Суду України" доповнити словами "затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України".
 
Враховано частково    
254. 3) скликає Пленум Верховного Суду України, вносить на його розгляд питання і головує на засіданнях Пленуму;
 
-523- Притика Д.М.
В п.3 частини 1 статті 39 перед словами «скликає Пленум Верховного Суду України» доповнити словами «у разі необхідності»; слова «вносить на його розгляд питання і головує на засіданнях Пленуму» виключити.
 
Враховано   3) у разі необхідності скликає Пленум Верховного Суду України;
 
    -524- Притика Д.М.
В п.3 частини 1 статті 39 перед словами «скликає Пленум Верховного Суду України» доповнити словами «у разі необхідності»; слова «вносить на його розгляд питання і головує на засіданнях Пленуму» виключити.
 
Враховано    
255. 4) може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;
 
-525- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини 1 статті 39 виключити
 
Враховано      
    -526- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини першої статті 39 доповнити словами "що належить до юрисдикції Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -527- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини 1 статті 39 виключити
 
Враховано    
    -528- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини першої статті 39 доповнити словами "що належить до юрисдикції Верховного Суду України".
 
Відхилено    
256. 5) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення судів чи зміни кількості суддів у них;
 
-529- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 39 виключити
 
Враховано      
    -530- Шпенов Д.Ю.
У пункті 5 частини 1 статті 39 після слова «судів» доповнити словами «зміни їх територіальної юрисдикції».
 
Відхилено    
    -531- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 5 частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
"5) вносить відповідно до цього Закону подання Президенту України щодо утворення, ліквідації чи реорганізації судів загальної юрисдикції чи зміни кількості суддів у них".
 
Відхилено    
    -532- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 39 виключити
 
Враховано    
    -533- Шпенов Д.Ю.
У пункті 5 частини 1 статті 39 після слова «судів» доповнити словами «зміни їх територіальної юрисдикції».
 
Відхилено    
    -534- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 5 частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
"5) вносить відповідно до цього Закону подання Президенту України щодо утворення, ліквідації чи реорганізації судів загальної юрисдикції чи зміни кількості суддів у них".
 
Відхилено    
257. 6) видає на підставі акта про обрання суддею Верховного Суду України або звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
   4) видає відповідний наказ на підставі акта про обрання суддею Верховного Суду України або звільнення судді з посади;
 
258. 7) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у суді;
 
-535- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 7 частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
"7) вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів Верховного Суду України".
 
Враховано частково   5) повідомляє в десятиденний строк Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність у Верховному Суді України вакантних або тимчасово вакантних посад;
6) вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів Верховного Суду України;
 
    -536- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 39 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів Верховного Суду України.».
 
Враховано    
    -537- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 7 частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
"7) вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів Верховного Суду України".
 
Враховано частково    
    -538- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 39 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів Верховного Суду України.».
 
Враховано    
259. 8) здійснює контроль за діяльністю апарату Верховного Суду України, присвоює керівнику апарату та його заступникам ранги державних службовців у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
 
-539- Льовочкіна Ю.В.
В пункті 8 частини 1 статті 39 слова «керівнику апарату та його заступникам» замінити словами «працівникам апарату».
 
Враховано   7) здійснює контроль за діяльністю апарату Верховного Суду України, присвоює працівникам апарату ранги державних службовців у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
 
    -540- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 8 частини першої статті 39 доповнити словами "затверджує положення про апарат та положення про структурні підрозділи Верховного Суду України".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
    -541- Льовочкіна Ю.В.
В пункті 8 частини 1 статті 39 слова «керівнику апарату та його заступникам» замінити словами «працівникам апарату».
 
Враховано    
    -542- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 8 частини першої статті 39 доповнити словами "затверджує положення про апарат та положення про структурні підрозділи Верховного Суду України".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
260. 9) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
 
-543- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 9 частини першої статті 39 доповнити словами "та системи судів загальної юрисдикції загалом, вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі судових палат Верховного Суду України та щодо персонального складу судових палат".
 
Відхилено   8) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
 
    -544- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 9 частини першої статті 39 доповнити словами "та системи судів загальної юрисдикції загалом, вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі судових палат Верховного Суду України та щодо персонального складу судових палат".
 
Відхилено    
261. 10) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   9) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
262. Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
   Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
263. 2. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови - суддя цього Суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
-545- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 39 слова "здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови - суддя цього Суду, який має більший стаж роботи на посаді судді" замінити словами "крім повноважень, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті (в частині визначення адміністративних повноважень заступників Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України), здійснює Перший заступник Голови, а за відсутності Першого заступника - старший за віком заступник Голови Верховного Суду України".
 
Враховано частково   2. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника адміністративні обов’язки і повноваження здійснює найстарший за віком суддя.
 
    -546- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 39 викласти у такій редакції:
«У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови адміністративні повноваження здійснює старшій за віком суддя.».
 
Враховано частково    
    -547- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 39 слова "здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови - суддя цього Суду, який має більший стаж роботи на посаді судді" замінити словами "крім повноважень, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті (в частині визначення адміністративних повноважень заступників Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України), здійснює Перший заступник Голови, а за відсутності Першого заступника - старший за віком заступник Голови Верховного Суду України".
 
Враховано частково    
    -548- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 39 викласти у такій редакції:
«У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови адміністративні повноваження здійснює старшій за віком суддя.».
 
Враховано частково    
264. Стаття 40. Порядок обрання Голови Верховного Суду України
 
   Стаття 44. Порядок обрання Голови Верховного Суду України
 
265. 1. Голова Верховного Суду України обирається Пленумом Верховного Суду України строком на п'ять років шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.
 
-549- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 40 викласти у такій редакції:
«1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду за поданням Президента України строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.»
 
Враховано частково   1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на три роки з числа суддів Верхоіного Суду України і звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.
 
    -550- Колесніченко В.В.
Частину першу статті 40 викласти у такій редакції:
«1. Голова Верховного Суду України, обирається на посаду строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.».
 
Враховано    
    -551- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 40 викласти у такій редакції:
«1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду за поданням Президента України строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.»
 
Враховано частково    
    -552- Колесніченко В.В.
Частину першу статті 40 викласти у такій редакції:
«1. Голова Верховного Суду України, обирається на посаду строком на три роки відповідно з числа суддів цього суду і звільняється з цієї посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.».
 
Враховано    
266. 2. Пленум Верховного Суду України щодо обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.
 
   2. Пленум Верховного Суду України щодо обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.
 
267. 3. Процедура обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Не допускається зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України.
 
   3. Процедура обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Не допускається зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України.
 
268. Стаття 41. Заступник Голови Верховного Суду України
 
-553- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У назві статті 41 слово "заступник" замінити словом "заступники".
 
Відхилено   Стаття 45. Заступник Голови Верховного Суду України
 
    -554- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У назві статті 41 слово "заступник" замінити словом "заступники".
 
Відхилено    
269. 1. Заступник Голови Верховного Суду України здійснює контроль за розподілу адміністративних повноважень, може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України.
 
-555- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 41 слова «за розподілом» замінити словами «згідно з розподілом».
 
Враховано   1. Заступник (заступники) Голови Верховного Суду України здійснює адміністративні обов’язки і повноваження, визначені Головою Верховного Суду України суду.
 
    -556- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 41 слова «може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України» - виключити.
 
Враховано    
    -557- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац перший частини першої статті 41 викласти у такій редакції:
"1. Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів Суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України, виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -558- Притика Д.М.
В частині 1 статті 41 слова «здійснює контроль згідно з розподілом адміністративних повноважень» замінити словами «здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду».
 
Враховано    
    -559- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 41 слова «за розподілом» замінити словами «згідно з розподілом».
 
Враховано    
    -560- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 41 слова «може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України» - виключити.
 
Враховано    
    -561- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац перший частини першої статті 41 викласти у такій редакції:
"1. Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів Суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України, виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -562- Притика Д.М.
В частині 1 статті 41 слова «здійснює контроль згідно з розподілом адміністративних повноважень» замінити словами «здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду».
 
Враховано    
270. Заступник Голови Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає розпорядження.
 
-563- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац другий частини першої статті 41 викласти у такій редакції: "Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень відповідно до встановленого розподілу обов'язків, дають доручення, а у випадку здійснення ними повноважень Голови Верховного Суду України видають накази та розпорядження".
 
Враховано   Заступник (заступники) Голови Верховного Суду України з питань, що належать до його повноважень відповідно до встановленого розподілу обов'язків, дає доручення, а у випадку здійснення ними обов’язків і повноважень Голови Верховного Суду України видає накази та розпорядження.
2. Кількість заступників Голови Верховного Суду України визначається Пленумом Верховного Суду України.
 
    -564- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 41 доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. Кількість заступників Голови Верховного Суду України визначається Пленумом Верховного Суду України.».
Відповідно частини 2-3 вважати частинами 3-4.
 
Враховано    
    -565- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Абзац другий частини першої статті 41 викласти у такій редакції: "Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень відповідно до встановленого розподілу обов'язків, дають доручення, а у випадку здійснення ними повноважень Голови Верховного Суду України видають накази та розпорядження".
 
Враховано    
    -566- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 41 доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. Кількість заступників Голови Верховного Суду України визначається Пленумом Верховного Суду України.».
Відповідно частини 2-3 вважати частинами 3-4.
 
Враховано    
271. 2. Заступник Голови Верховного Суду України обирається на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України. Рішення про обрання на посаду заступника Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади. Заступник Голови Верховного Суду України може бути обраний на посаду повторно.
 
-567- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 41 слова «п’ять років» замінити на слова «три роки».
 
Враховано   3. Заступник (заступники) Голови Верховного Суду України обирається на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на три роки та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України. Рішення про обрання на посаду заступника (заступників) Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади. Заступник (заступники) Голови Верховного Суду України може бути обраний на посаду повторно.
 
    -568- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 41 викласти у такій редакції: "2. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Вони не можуть бути призначені на ці посади більш ніж на два строки підряд. Рішення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади".
 
Відхилено    
    -569- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 41 слова «п’ять років» замінити на слова «три роки».
 
Враховано    
    -570- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 41 викласти у такій редакції: "2. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Вони не можуть бути призначені на ці посади більш ніж на два строки підряд. Рішення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади".
 
Відхилено    
272. 3. Заступник Голови Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
-571- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 41 викласти у такій редакції:
"3. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України".
 
Враховано частково   4. Заступник (заступники) Голови Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
    -572- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 41 викласти у такій редакції:
"3. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України".
 
Враховано частково    
273. Стаття 42. Судові палати Верховного Суду України
 
-573- Кармазін Ю.А.
Статтю 42 – вилучити.
 
Враховано      
    -574- Кармазін Ю.А.
Статтю 42 – вилучити.
 
Враховано    
274. 1. Судові палати Верховного Суду України:
 
      
275. 1) забезпечують здійснення судочинства колегіями суддів Верховного Суду України у відповідних справах;
 
-575- Притика Д.М.
Пункт 1 частини 1 статті 42 викласти у такій редакції:
«1) забезпечують здійснення судочинства колегіями суддів Верховного Суду України у справах відповідної юрисдикції;».
 
Відхилено      
    -576- Льовочкіна Ю.В.
В частині 1 статті 42 пункт 1 вилучити.
У зв’язку з цим пп. 2-4 цієї частини вважати пп. 1-3.
 
Відхилено    
    -577- Притика Д.М.
Пункт 1 частини 1 статті 42 викласти у такій редакції:
«1) забезпечують здійснення судочинства колегіями суддів Верховного Суду України у справах відповідної юрисдикції;».
 
Відхилено    
    -578- Льовочкіна Ю.В.
В частині 1 статті 42 пункт 1 вилучити.
У зв’язку з цим пп. 2-4 цієї частини вважати пп. 1-3.
 
Відхилено    
276. 2) аналізують судову статистику, вивчають та узагальнюють судову практику;
 
      
277. 3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;
 
      
278. 4) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
 
      
279. 2. Судову палату Верховного Суду України очолює голова судової палати.
 
-579- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 42 доповнити реченнями такого змісту:
"Голова Судової палати Верховного Суду України має заступника. Голова Судової палати Верховного Суду України та його заступник призначаються на посаду за поданням Голови Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняється з посади
Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування. Голова Судової палати Верховного Суду України та його заступник не можуть бути призначеними на ці посади більш ніж на два строки підряд".
 
Відхилено      
    -580- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 42 доповнити реченнями такого змісту:
"Голова Судової палати Верховного Суду України має заступника. Голова Судової палати Верховного Суду України та його заступник призначаються на посаду за поданням Голови Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняється з посади
Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування. Голова Судової палати Верховного Суду України та його заступник не можуть бути призначеними на ці посади більш ніж на два строки підряд".
 
Відхилено    
280. 3. Голова судової палати Верховного Суду України:
 
      
281. 1) організовує роботу відповідної судової палати;
 
      
282. 2) організовує аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції судової палати;
 
      
283. 3) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності роз'яснення судам окремих питань застосування законодавства у судовій практиці;
 
      
284. 4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
      
285. 4. При судовій палаті діє група наукових консультантів Верховного Суду України.
 
      
286. Стаття 43. Пленум Верховного Суду України
 
   Стаття 46. Пленум Верховного Суду України
 
287. 1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
 
-581- Притика Д.М.
Друге речення частини першої статті 43 викласти у такій редакції:
«1. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів та їх заступники;».
 
Відхилено   1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним судовим органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
 
    -582- Притика Д.М.
Частину першу статті 43 викласти у такій редакції:
«1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним судовим органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.».
 
Враховано    
    -583- Притика Д.М.
Друге речення частини першої статті 43 викласти у такій редакції:
«1. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів та їх заступники;».
 
Відхилено    
    -584- Притика Д.М.
Частину першу статті 43 викласти у такій редакції:
«1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним судовим органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.».
 
Враховано    
288. 2. Пленум Верховного Суду України:
 
-585- Притика Д.М.
Доповнити частину 2 статті 43 пунктом 1 такого змісту:
«1) здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом;». Пункти 1-7 вважати пунктами 2-8.
 
Враховано   2. Пленум Верховного Суду України:
1) здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
    -586- Притика Д.М.
Доповнити частину 2 статті 43 пунктом 1 такого змісту:
«1) здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом;». Пункти 1-7 вважати пунктами 2-8.
 
Враховано    
289. 1) обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України та його заступника у порядку, встановленому цим Законом;
 
-587- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 1 частини другої статті 43 викласти у такій редакції:
" 1) обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, його Першого заступника та заступників у порядку, встановленому цим Законом".
 
Враховано частково   2) обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, його заступника (заступників) у порядку, встановленому цим Законом;
 
    -588- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 1 частини другої статті 43 викласти у такій редакції:
" 1) обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, його Першого заступника та заступників у порядку, встановленому цим Законом".
 
Враховано частково    
290. 2) призначає на посади та звільняє з посад голів судових палат Верховного Суду України;
 
-589- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини другої статті 43 - виключити.
Пункти 3-7 вважати пунктами 2-6.
 
Враховано      
    -590- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини другої статті 43 викласти у такій редакції:
«2) обирає на посади та звільняє з посад шляхом таємного голосування голів судових палат Верховного суду України у порядку, встановленому цим Законом; «.
 
Відхилено    
    -591- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини другої статті 43 доповнити словами: "та їх заступників за поданням Голови Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -592- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини другої статті 43 - виключити.
Пункти 3-7 вважати пунктами 2-6.
 
Враховано    
    -593- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини другої статті 43 викласти у такій редакції:
«2) обирає на посади та звільняє з посад шляхом таємного голосування голів судових палат Верховного суду України у порядку, встановленому цим Законом; «.
 
Відхилено    
    -594- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини другої статті 43 доповнити словами: "та їх заступників за поданням Голови Верховного Суду України".
 
Відхилено    
291. 3) призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
 
   3) призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
 
292. 4) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів про роботу судових палат та діяльність відповідних судів;
 
-595- Кармазін Ю.А.
У пункті 4 частини другої статті 43 слова «голів судових палат Верховного Суду України» - виключити.
 
Відхилено      
    -596- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини другої статті 43 викласти у такій редакції:
"4) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, Першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів та апеляційних загальних судів про діяльність відповідних судів".
 
Відхилено    
    -597- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Вилучити пункт 4 частини 2 статті 43.
 
Враховано    
    -598- Кармазін Ю.А.
У пункті 4 частини другої статті 43 слова «голів судових палат Верховного Суду України» - виключити.
 
Відхилено    
    -599- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини другої статті 43 викласти у такій редакції:
"4) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, Першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів та апеляційних загальних судів про діяльність відповідних судів".
 
Відхилено    
    -600- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Вилучити пункт 4 частини 2 статті 43.
 
Враховано    
293. 5) дає судам роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці;
 
-601- Притика Д.М.
Пункт 5 частини 2 статті 43 викласти у такій редакції:
«5) дає судам роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції; у разі необхідності змінює, доповнює і визнає нечинними надані роз‘яснення;»
 
Враховано частково   4) надає судам роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції; у разі необхідності змінює, доповнює і визнає нечинними надані роз’яснення;
 
    -602- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 5 частини другої статті 43 доповнити словами "у разі необхідності визнає нечинними відповідні рекомендації пленумів вищих спеціалізованих судів".
 
Відхилено    
    -603- Притика Д.М.
Пункт 5 частини 2 статті 43 викласти у такій редакції:
«5) дає судам роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції; у разі необхідності змінює, доповнює і визнає нечинними надані роз‘яснення;»
 
Враховано частково    
    -604- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 5 частини другої статті 43 доповнити словами "у разі необхідності визнає нечинними відповідні рекомендації пленумів вищих спеціалізованих судів".
 
Відхилено    
294. 6) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 
   5) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 
295. 7) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.
 
-605- Притика Д.М.
Частину другу статті 43 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) приймає рішення щодо внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики судів відповідної спеціалізованої юрисдикції;».
 
Враховано частково   6) надає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
7) на основі аналізу судової статистики та узагальнення судової практики вносить суб'єктам законодавчої ініціативи пропозиції щодо змін до законів України, а також вносить до органів державної влади та до органів місцевого самоврядування пропозиції щодо змін до їх нормативно-правових актів;
8) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;
9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
    -606- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 8 такого змісту:
"8) на основі аналізу судової статистики та узагальнення судової практики вносить суб'єктам законодавчої ініціативи пропозиції щодо змін до законів України, а також вносить до органів державної влади та до органів місцевого самоврядування пропозиції щодо змін до їх нормативно-правових актів".
 
Враховано    
    -607- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 9 такого змісту:
"9) розглядає справи в порядку повторної касації у випадках, передбачених процесуальним законом".
 
Відхилено    
    -608- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 10 такого змісту:
"10) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України".
 
Враховано    
    -609- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 11 такого змісту:
"11) може надавати судовим рішенням колегій суддів Верховного Суду України у конкретних справах у частині застосування законодавства значення обов'язкових для усіх судів загальної юрисдикції при розгляді інших судових справ, а також для інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових та службових осіб, які застосовують закон, що роз'яснено".
 
Відхилено    
    -610- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 12 такого змісту:
"12) здійснює інші повноваження, передбачені законом".
 
Враховано    
    -611- Притика Д.М.
Частину другу статті 43 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) приймає рішення щодо внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики судів відповідної спеціалізованої юрисдикції;».
 
Враховано частково    
    -612- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 8 такого змісту:
"8) на основі аналізу судової статистики та узагальнення судової практики вносить суб'єктам законодавчої ініціативи пропозиції щодо змін до законів України, а також вносить до органів державної влади та до органів місцевого самоврядування пропозиції щодо змін до їх нормативно-правових актів".
 
Враховано    
    -613- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 9 такого змісту:
"9) розглядає справи в порядку повторної касації у випадках, передбачених процесуальним законом".
 
Відхилено    
    -614- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 10 такого змісту:
"10) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України".
 
Враховано    
    -615- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 11 такого змісту:
"11) може надавати судовим рішенням колегій суддів Верховного Суду України у конкретних справах у частині застосування законодавства значення обов'язкових для усіх судів загальної юрисдикції при розгляді інших судових справ, а також для інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових та службових осіб, які застосовують закон, що роз'яснено".
 
Відхилено    
    -616- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити частину другу статті 43 новим пунктом 12 такого змісту:
"12) здійснює інші повноваження, передбачені законом".
 
Враховано    
296. 3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
 
-617- Притика Д.М.
Частину третю статті 43 доповнити реченням такого змісту:
«Порядок врахування правових позицій, викладених у роз‘ясненнях Пленуму Верховного Суду України, при вирішенні судами справ, встановлюється процесуальним законом.»
 
Враховано   3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
Порядок врахування правових позицій, викладених у роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України, при вирішенні судами справ встановлюється процесуальним законом.
 
    -618- Притика Д.М.
Частину третю статті 43 доповнити реченням такого змісту:
«Порядок врахування правових позицій, викладених у роз‘ясненнях Пленуму Верховного Суду України, при вирішенні судами справ, встановлюється процесуальним законом.»
 
Враховано    
297. 4. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
 
-619- Притика Д.М.
Частину 4 статті 43 доповнити словами «крім випадків здійснення Пленумом судочинства».
 
Немає висновку   4. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо, крім випадків здійснення Пленумом судочинства.
 
    -620- Притика Д.М.
Частину 4 статті 43 доповнити словами «крім випадків здійснення Пленумом судочинства».
 
Немає висновку    
298. 5. Пленум Верховного Суду України скликає Голова Верховного Суду України чи заступник Голови Верховного Суду України в разі необхідності або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів Верховного Суду України, але не рідше одного разу на три місяці. Про день і час скликання Пленуму та питання, що вносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання.
 
-621- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині п'ятій статті 43 перед словом "заступник" доповнити словом "Перший".
 
Відхилено   5. Пленум Верховного Суду України скликає Голова Верховного Суду України чи заступник Голови Верховного Суду України в разі необхідності розгляду питань, віднесених до повноважень Пленуму, крім випадків здійснення судочинства, або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу Верховного Суду України, але не рідше одного разу на місяць. Про день і час скликання Пленуму та питання, що вносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання.
 
    -622- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 5 статті 43 слова «не рідше одного разу на три місяці» замінити словами «не рідше одного разу на місяць».
 
Враховано    
    -623- Притика Д.М.
В частині 5 статті 43 після слів «в разі необхідності» доповнити словами «розгляду питань, віднесених до повноважень Пленуму, крім випадків здійснення судочинства».
 
Немає висновку    
    -624- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині п'ятій статті 43 перед словом "заступник" доповнити словом "Перший".
 
Відхилено    
    -625- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 5 статті 43 слова «не рідше одного разу на три місяці» замінити словами «не рідше одного разу на місяць».
 
Враховано    
    -626- Притика Д.М.
В частині 5 статті 43 після слів «в разі необхідності» доповнити словами «розгляду питань, віднесених до повноважень Пленуму, крім випадків здійснення судочинства».
 
Немає висновку    
299. 6. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а в разі його відсутності - заступник Голови Верховного Суду України відповідно до Регламенту.
 
-627- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині шостій статті 43 перед словом "заступник" доповнити словом "Перший".
 
Відхилено   6. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а в разі його відсутності - заступник Голови Верховного Суду України відповідно до Регламенту Пленуму Верховного Суду України.
 
    -628- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині шостій статті 43 перед словом "заступник" доповнити словом "Перший".
 
Відхилено    
300. 7. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
   7. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та затвердженим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
301. 8. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.
 
-629- Притика Д.М.
В частині 8 статті 43 слова «секретарем Пленуму» замінити словами «усіма суддями, які приймали участь у його засіданні».
 
Немає висновку   8. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим та усіма суддями, які брали участь у його засіданні, і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.
 
    -630- Притика Д.М.
В частині 8 статті 43 слова «секретарем Пленуму» замінити словами «усіма суддями, які приймали участь у його засіданні».
 
Немає висновку    
302. 9. Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України.
 
-631- Притика Д.М.
Частину 9 статті 43 виключити.
 
Немає висновку      
    -632- Притика Д.М.
Частину 9 статті 43 виключити.
 
Немає висновку    
303. Стаття 44. Апарат Верховного Суду України
 
-633- Ківалов С.В.
Статтю 44 перемістити у Розділ VІ. Організаційне забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою
 
Враховано      
    -634- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Положення статті 44 врахувати в Розділі VІ. Організаційне забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою
 
Враховано    
    -635- Ківалов С.В.
Статтю 44 перемістити у Розділ VІ. Організаційне забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою
 
Враховано    
    -636- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Положення статті 44 врахувати в Розділі VІ. Організаційне забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою
 
Враховано    
304. 1. Організаційно-методичне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснюється апаратом Верховного Суду України. Положення про апарат, загальна чисельність і структура апарату затверджується Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України.
 
-637- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 44 викласти у такій редакції:
"1. Організаційно-методичне, правове, фінансове та інформаційно-технічне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснюється апаратом Верховного Суду України. Положення про апарат, загальна чисельність і структура апарату затверджується Головою Верховного Суду України".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»     
    -638- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 44 викласти у такій редакції:
"1. Організаційно-методичне, правове, фінансове та інформаційно-технічне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснюється апаратом Верховного Суду України. Положення про апарат, загальна чисельність і структура апарату затверджується Головою Верховного Суду України".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
305. 2. Апарат Верховного Суду України очолює керівник апарату. Керівник апарату Верховного Суду України представляє Верховний Суд України як юридичну особу, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України, положення про структурні підрозділи апарату Верховного Суду України.
 
-639- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 44 викласти у такій редакції:
"2. Апарат Верховного Суду України очолює керівник апарату, який забезпечує виконання апаратом покладених на нього функцій".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»     
    -640- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 44 викласти у такій редакції:
"2. Апарат Верховного Суду України очолює керівник апарату, який забезпечує виконання апаратом покладених на нього функцій".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
306. 3. Матеріали, пов'язані з діяльністю Верховного Суду України, зберігаються в архіві Верховного Суду України.
 
-641- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 44 викласти у такій редакції:
"1. Організаційно-методичне, правове, фінансове та інформаційно-технічне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснюється апаратом Верховного Суду України. Положення про апарат, загальна чисельність і структура апарату затверджується Головою Верховного Суду України".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»     
    -642- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 44 викласти у такій редакції:
"1. Організаційно-методичне, правове, фінансове та інформаційно-технічне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснюється апаратом Верховного Суду України. Положення про апарат, загальна чисельність і структура апарату затверджується Головою Верховного Суду України".
 
Враховано частково в статті «Апарат суду»   
307. Стаття 45. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України
 
   Стаття 47. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України
 
308. 1. Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України стосовно роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.
 
   1. Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України стосовно роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.
 
309. 2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
 
   2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
 
310. 3. Верховний Суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.
 
   3. Верховний Суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.
 
311. Проект
 
      
312. Закон України
«Про внесення змін до
Закону України «Про статус суддів»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 8, ст. 56; 1994 р., № 22, ст. 142, № 26, ст. 203; 1995 р., № 34, ст. 268; 1999 р., № 50, ст. 434; 2000 р., № 10, ст. 79, № 13, ст. 102, № 38, ст. 322; 2001 р., № 33, ст. 180; 2004 р., № 25, ст. 354; 2006 р., № 1, ст. 18, № 9, ст. 96), виклавши його в такій редакції:
 
      
313. «Закон України
«Про статус судді»
Цей Закон визначає статус професійного судді, народного засідателя і регулює відносини, пов'язані із забезпеченням незалежності судді, встановлює порядок призначення (обрання) судді, кваліфікаційної атестації, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та звільнення його з посади, а також гарантії грошового та іншого забезпечення судді.
 
-643- Ківалов С.В.
Назву та преамбулу проекту № 0917 врахувати у назві та преамбулі доопрацьованого законопроекту.
 
Враховано      
    -644- Притика Д.М.
Доповнити положення преамбули після слів «забезпечення судді», словами «в тому числі судді у відставці»
 
Враховано редакційно    
    -645- Льовочкіна Ю.В.
Назву та преамбулу закону викласти у такій редакції:
«ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус суддів»
Цей Закон визначає статус суддів, з метою забезпечення незалежності суддів та створення належних умов для здійснення правосуддя.».
 
Враховано редакційно    
    -646- Ківалов С.В.
Назву та преамбулу проекту № 0917 врахувати у назві та преамбулі доопрацьованого законопроекту.
 
Враховано    
    -647- Притика Д.М.
Доповнити положення преамбули після слів «забезпечення судді», словами «в тому числі судді у відставці»
 
Враховано редакційно    
    -648- Льовочкіна Ю.В.
Назву та преамбулу закону викласти у такій редакції:
«ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус суддів»
Цей Закон визначає статус суддів, з метою забезпечення незалежності суддів та створення належних умов для здійснення правосуддя.».
 
Враховано редакційно    
314. Розділ І. Основні положення
 
-649- Ківалов С.В.
Розділ І проекту № 0917 зробити розділом ІІІ проекту і викласти його назву у такій редакції: «Розділ ІІІ. Професійні судді, народні засідателі, присяжні».
 
Враховано   Розділ ІІІ. Професійні судді, народні засідателі, присяжні
 
    -650- Ківалов С.В.
Розділ І проекту № 0917 зробити розділом ІІІ проекту і викласти його назву у такій редакції: «Розділ ІІІ. Професійні судді, народні засідателі, присяжні».
 
Враховано    
315. Глава 1. Загальні положення
 
-651- Ківалов С.В.
Назву глави 1 викласти у такій редакції «Глава 1. Загальні положення про статус судді»
 
Враховано   Глава 1. Загальні положення про статус судді
 
    -652- Ківалов С.В.
Назву глави 1 викласти у такій редакції «Глава 1. Загальні положення про статус судді»
 
Враховано    
316. Стаття 1. Суддя - носій судової влади
 
   Стаття 48. Суддя - носій судової влади
 
317. 1. Професійний суддя та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади.
 
-653- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 1 викласти у такій редакції :
«Стаття 1. Суддя – носій судової влади
1. Професійні судді (далі - судді) та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади.
2. Суддями є особи, наділені відповідно до Конституції України повноваженнями на професійній основі здійснювати правосуддя та виконувати свої обов’язки.
3. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає у суді.».
Далі за тестом слова «професійний суддя» у всіх відмінках замінити на слова «суддя» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково   1. Професійний суддя та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади.
 
    -654- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 1 викласти у такій редакції :
«Стаття 1. Суддя – носій судової влади
1. Професійні судді (далі - судді) та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади.
2. Суддями є особи, наділені відповідно до Конституції України повноваженнями на професійній основі здійснювати правосуддя та виконувати свої обов’язки.
3. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає у суді.».
Далі за тестом слова «професійний суддя» у всіх відмінках замінити на слова «суддя» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково    
318. Стаття 2. Законодавство про статус судді
 
      
319. 1. Статус судді визначається Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про судоустрій України" та іншими законами.
 
-655- Ківалов С.В.
Статтю 2 проекту № 0917 виключити, врахувавши її назву і положення про інші закони у статті 4 об‘єднаного проекту.
Нумерація статей узгоджується редакційно зі статтями об’єднаного Проекту.
 
Враховано      
    -656- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Законодавство про статус суддів
1. Статус суддів визначається Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про судоустрій України" та іншими законами України.
2. Статус суддів Конституційного Суду України визначається Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про Конституційний Суд України.»
 
Враховано частково    
    -657- Ківалов С.В.
Статтю 2 проекту № 0917 виключити, врахувавши її назву і положення про інші закони у статті 4 об‘єднаного проекту.
Нумерація статей узгоджується редакційно зі статтями об’єднаного Проекту.
 
Враховано    
    -658- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Законодавство про статус суддів
1. Статус суддів визначається Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про судоустрій України" та іншими законами України.
2. Статус суддів Конституційного Суду України визначається Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про Конституційний Суд України.»
 
Враховано частково    
320. Стаття 3. Незалежність судді
 
   Стаття 49. Незалежність судді
 
321. 1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання, звідки б вони не виходили. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
-659- Притика Д.М.
Частину 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«1.Судді у професійній діяльності є незалежними і підкоряються лише Конституції України та законам України. Здійснення тиску, втручання у професійну діяльність суддів та вплив на суддів у будь-який інший спосіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення або вчинення інших діянь, несумісних зі статусом судді, забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом..»
 
Враховано   1. Судді у професійній діяльності є незалежними і керуються у своїй діяльності підкоряються лише Конституцією України та законами України. Здійснення тиску, втручання у професійну діяльність суддів та вплив на суддів у будь-який інший спосіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків, схилити їх до винесення неправосудного рішення або вчинення інших діянь, несумісних зі статусом судді, забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
    -660- Льовочкіна Ю.В.
У статті 3:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Незаконний вплив, тиск, втручання у незалежне здійснення суддею правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.»;
 
Враховано редакційно    
    -661- Притика Д.М.
Частину 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«1.Судді у професійній діяльності є незалежними і підкоряються лише Конституції України та законам України. Здійснення тиску, втручання у професійну діяльність суддів та вплив на суддів у будь-який інший спосіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення або вчинення інших діянь, несумісних зі статусом судді, забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом..»
 
Враховано    
    -662- Льовочкіна Ю.В.
У статті 3:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Незаконний вплив, тиск, втручання у незалежне здійснення суддею правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.»;
 
Враховано редакційно    
322. 2. Суддя не зобов'язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які знаходяться у його провадженні, крім випадків, установлених цим Законом.
 
-663- Притика Д.М.
Частину 2 статті 3 викласти у такій редакції:
«2. Суддя не зобов’язаний давати жодних пояснень щодо діяльності, пов‘язаної із здійснення правосуддя, крім випадків, установлених законом.»
 
Враховано частково   2. Суддя не зобов'язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, установлених законом.
 
    -664- Льовочкіна Ю.В.
У частині другій слова «цим Законом» замінити на слова «Законами України»;
 
Враховано частково    
    -665- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 3 слова «цим Законом» замінити словом «законом»
 
Враховано    
    -666- Притика Д.М.
Частину 2 статті 3 викласти у такій редакції:
«2. Суддя не зобов’язаний давати жодних пояснень щодо діяльності, пов‘язаної із здійснення правосуддя, крім випадків, установлених законом.»
 
Враховано частково    
    -667- Льовочкіна Ю.В.
У частині другій слова «цим Законом» замінити на слова «Законами України»;
 
Враховано частково    
    -668- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 3 слова «цим Законом» замінити словом «законом»
 
Враховано    
323. 3. Суддя має право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради суддів України, яка зобов'язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідні заходи для усунення загрози.
 
-669- Притика Д.М.
Частину 3 статті 3 після слів «за участю судді» доповнити словами «у порядку, встановленому законом»
 
Враховано   3. Суддя має право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради суддів України, яка зобов'язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за участю судді у порядку, встановленому законом, та вжити необхідних заходів для усунення загрози.
 
    -670- Притика Д.М.
Частину 3 статті 3 після слів «за участю судді» доповнити словами «у порядку, встановленому законом»
 
Враховано    
324. 4. Незалежність судді забезпечується:
 
   4. Незалежність судді забезпечується:
 
325. 1) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення;
 
   1) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення;
 
326. 2) недоторканністю та імунітетом судді;
 
-671- Льовочкіна Ю.В.
Пункт другий частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) недоторканістю судді;»;
 
Враховано   2) недоторканністю судді;
 
    -672- Льовочкіна Ю.В.
Пункт другий частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) недоторканістю судді;»;
 
Враховано    
327. 3) незмінюваністю професійного судді;
 
   3) незмінюваністю професійного судді;
 
328. 4) порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;
 
-673- Льовочкіна Ю.В.
Частину 4 статті 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) особливим порядком розподілу справ між суддями».
У зв’язку з цим пункти 5-11 вважати пунктами 6-12.
 
Враховано частково   4) порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;
5) встановленням особливого порядку розподілу справ між суддями;
 
    -674- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 3 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
«5) встановленням особливого порядку розподілу справ між суддями».
У зв’язку з чим пункти 5-11 вважати пунктами 6-12.
 
Враховано    
    -675- Льовочкіна Ю.В.
Частину 4 статті 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) особливим порядком розподілу справ між суддями».
У зв’язку з цим пункти 5-11 вважати пунктами 6-12.
 
Враховано частково    
    -676- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 3 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
«5) встановленням особливого порядку розподілу справ між суддями».
У зв’язку з чим пункти 5-11 вважати пунктами 6-12.
 
Враховано    
329. 5) забороною втручання у здійснення правосуддя;
 
-677- Льовочкіна Ю.В.
Пункт п’ятий частини четвертої викласти у такій редакції:
«5) забороною незаконного впливу, тиску, втручання у здійснення суддею правосуддя;»
 
Враховано частково   6) забороною незаконного впливу, тиску, втручання у здійснення суддею правосуддя та встановленням законом відповідальності за такі дії;
 
    -678- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт п’ятий частини четвертої викласти у такій редакції:
«5) забороною незаконного впливу, тиску, втручання у здійснення суддею правосуддя та встановленням законом відповідальністю за такі дії;».
 
Враховано    
    -679- Льовочкіна Ю.В.
Пункт п’ятий частини четвертої викласти у такій редакції:
«5) забороною незаконного впливу, тиску, втручання у здійснення суддею правосуддя;»
 
Враховано частково    
    -680- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт п’ятий частини четвертої викласти у такій редакції:
«5) забороною незаконного впливу, тиску, втручання у здійснення суддею правосуддя та встановленням законом відповідальністю за такі дії;».
 
Враховано    
330. 6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді, встановленою законом;
 
-681- Притика Д.М.
Пункт 6 частини четвертої викласти у такій редакції:
«6) відповідальністю за здійснення тиску, втручання у професійну діяльність суддів та вплив на суддів у будь-якій інший спосіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення або вчинення інших діянь, несумісних зі статусом судді»
 
Враховано частково   7) відповідальністю за неповагу до суду чи судді, встановленою законом;
 
    -682- Притика Д.М.
Пункт 6 частини четвертої викласти у такій редакції:
«6) відповідальністю за здійснення тиску, втручання у професійну діяльність суддів та вплив на суддів у будь-якій інший спосіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення або вчинення інших діянь, несумісних зі статусом судді»
 
Враховано частково    
331. 7) особливим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом;
 
   8) особливим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом;
 
332. 8) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;
 
   9) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;
 
333. 9) функціонуванням органів суддівського самоврядування;
 
   10) функціонуванням органів суддівського самоврядування;
 
334. 10) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
 
-683- Льовочкіна Ю.В.
Пункт десятий частини четвертої викласти у такій редакції:
«10) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї та збереженням їх майна, а також іншими засобами правового захисту;»;
 
Враховано   11) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї та збереження їхнього майна, а також іншими засобами правового захисту;
 
    -684- Льовочкіна Ю.В.
Пункт десятий частини четвертої викласти у такій редакції:
«10) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї та збереженням їх майна, а також іншими засобами правового захисту;»;
 
Враховано    
335. 11) правом судді на відставку.
 
   12) правом судді на відставку.
 
336. 5. Органи державної влади, підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування, громадяни та їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність судді і не посягати на неї.
 
-685- Шпенов Д.Ю.
У частині 5 статті 3 слова «підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування, громадяни» замінити словами «органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також фізичні і юридичні особи».
 
Враховано   5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також фізичні і юридичні особи та їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов'язані поважати незалежність судді і не посягати на неї.
 
    -686- Притика Д.М.
Частину п’яту після слова "об'єднання" доповнити словами "іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи".
 
Враховано    
    -687- Шпенов Д.Ю.
У частині 5 статті 3 слова «підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування, громадяни» замінити словами «органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також фізичні і юридичні особи».
 
Враховано    
    -688- Притика Д.М.
Частину п’яту після слова "об'єднання" доповнити словами "іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи".
 
Враховано    
337. 6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України гарантій незалежності судді.
 
-689- Притика Д.М.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу гарантій незалежності судді, які вже були установлені законом.»
 
Враховано   6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законодавчих актів не допускається звуження змісту та обсягу гарантій незалежності судді, встановлених законом.
 
    -690- Льовочкіна Ю.В.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України та цим Законом гарантій незалежності судді, в тому числі засобів правового захисту, матеріального та соціального забезпечення судді.»
 
Враховано частково    
    -691- Притика Д.М.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу гарантій незалежності судді, які вже були установлені законом.»
 
Враховано    
    -692- Льовочкіна Ю.В.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України та цим Законом гарантій незалежності судді, в тому числі засобів правового захисту, матеріального та соціального забезпечення судді.»
 
Враховано частково    
338. Стаття 4. Недоторканність та імунітет судді
 
-693- Льовочкіна Ю.В.
Назву статті 4 викласти у такій редакції :
«Стаття 4. Недоторканість судді».
 
Враховано   Стаття 50. Недоторканність судді
 
    -694- Льовочкіна Ю.В.
Назву статті 4 викласти у такій редакції :
«Стаття 4. Недоторканість судді».
 
Враховано    
339. 1. Суддя є недоторканним. Недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи.
 
   1. Суддя є недоторканним. Недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належні йому майно і документи.
 
340. 2. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.
 
-695- Притика Д.М.
Частину другу викласти у такій редакції: «Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України притягнений до кримінальної відповідальності, затриманий або заарештований до винесення обвинувального вироку судді».
 
Відхилено   2. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.
 
    -696- Притика Д.М.
Частину другу викласти у такій редакції: «Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України притягнений до кримінальної відповідальності, затриманий або заарештований до винесення обвинувального вироку судді».
 
Відхилено    
341. 3. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду.
 
   3. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, має бути негайно звільнений після з'ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду.
 
342. 4. Кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником.
 
-697- Льовочкіна Ю.В.
Частину 4 статті викласти у такій редакції:
«4. Кримінальна справа щодо судді апеляційної та касаційної інстанції може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником, а щодо суддів першої інстанції прокурором області, міста Києва і Севастополя».
 
Відхилено   4. Кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником.
 
    -698- Круць М.Ф.
Частину 4 статті 4 викласти у такій редакції:
«4. Кримінальна справа щодо судді не нижче апеляційного суду може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником, а щодо суддів місцевих судів – прокурором області, міст Києва чи Севастополя».
 
Відхилено    
    -699- Льовочкіна Ю.В.
Частину 4 статті викласти у такій редакції:
«4. Кримінальна справа щодо судді апеляційної та касаційної інстанції може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником, а щодо суддів першої інстанції прокурором області, міста Києва і Севастополя».
 
Відхилено    
    -700- Круць М.Ф.
Частину 4 статті 4 викласти у такій редакції:
«4. Кримінальна справа щодо судді не нижче апеляційного суду може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником, а щодо суддів місцевих судів – прокурором області, міст Києва чи Севастополя».
 
Відхилено    
343. 5. Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитись лише за судовим рішенням.
 
-701- Притика Д.М.
У частині п’ятій слова «судовим рішенням» замінити словами «рішенням суду, прийнятим у встановленому законом порядку»
 
Відхилено   5. Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитися лише за рішенням суду.
 
    -702- Притика Д.М.
У частині п’ятій слова «судовим рішенням» замінити словами «рішенням суду, прийнятим у встановленому законом порядку»
 
Відхилено    
344. 6. Територіальна підсудність справи щодо обвинувачення професійного судді у вчиненні злочину, визначається ухвалою судді Верховного Суду України. Справа не може розглядатись тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді.
 
-703- Притика Д.М.
У першому реченні частини шостої слова «ухвалою судді Верховного Суду України» замінити словами «ухвалою Верховного Суду України, винесеною у встановленому процесуальним законом порядку».
 
Відхилено   6. Територіальна підсудність справи щодо обвинувачення професійного судді у вчиненні злочину визначається ухвалою судді Верховного Суду України. Справа не може розглядатися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді.
 
    -704- Притика Д.М.
У першому реченні частини шостої слова «ухвалою судді Верховного Суду України» замінити словами «ухвалою Верховного Суду України, винесеною у встановленому процесуальним законом порядку».
 
Відхилено    
345. 7. Суддя не несе цивільної відповідальності перед особою за шкоду, завдану рішенням, дією чи бездіяльністю, що пов'язані із здійсненням судочинства. За шкоду, заподіяну судом, відповідає держава на підставах та в порядку, що встановлені законом.
 
   7. Суддя не несе цивільної відповідальності перед особою за шкоду, заподіяну рішенням, дією чи бездіяльністю, що пов'язані із здійсненням судочинства. За шкоду, заподіяну судом, відповідає держава на підставах та в порядку, встановлених законом.
 
346. Стаття 5. Відповідальність за неповагу до судді чи суду
 
   Стаття 51. Відповідальність за неповагу до судді чи суду
 
347. 1. Прояв неповаги до судді чи суду з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні у судовому засіданні, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом.
 
-705- Притика Д.М.
Статтю 5 після слів «у судовому засіданні,» доповнити словами «у тому числі, використання та поширення негативної інформації, що спрямована на підрив авторитету та неупередженості правосуддя, такої як надання категоричних, принижуючих авторитет суддів оцінок рішенням суду до їх ухвалення, розповсюдження зневажливих, провокаційних заяв щодо перспектив розгляду окремих справ, осіб суддів».
 
Відхилено   1. Прояв неповаги до судді чи суду з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні на судовому засіданні, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом.
 
    -706- Притика Д.М.
Статтю 5 після слів «у судовому засіданні,» доповнити словами «у тому числі, використання та поширення негативної інформації, що спрямована на підрив авторитету та неупередженості правосуддя, такої як надання категоричних, принижуючих авторитет суддів оцінок рішенням суду до їх ухвалення, розповсюдження зневажливих, провокаційних заяв щодо перспектив розгляду окремих справ, осіб суддів».
 
Відхилено    
348. Стаття 6. Державний захист судді та членів його сім'ї
 
   Стаття 52. Державний захист судді та членів його сім'ї
 
349. 1. Суддя, члени його сім'ї та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави.
 
   1. Суддя, члени його сім'ї та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави.
 
350. 2. Забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї, збереження їх майна здійснюється відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
 
   2. Забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї, збереження їхнього майна здійснюються відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
 
351. Стаття 99. Посвідчення судді, народного засідателя, присяжного (проект 0916)
 
-707- Ківалов С.В.
Статті 99 проекту № 0916 помістити останньою у главі із загальними положеннями про статус судді. Її назву викласти у такій редакції «Посвідчення судді».
 
Враховано   Стаття 53. Посвідчення судді
 
    -708- Ківалов С.В.
Статті 99 проекту № 0916 помістити останньою у главі із загальними положеннями про статус судді. Її назву викласти у такій редакції «Посвідчення судді».
 
Враховано    
352. 1. Професійні судді, а також народні засідателі і присяжні мають посвідчення встановленого зразка.
 
   1. Професійні судді, а також народні засідателі і присяжні мають посвідчення встановленого зразка.
 
353. 2. Зразки посвідчення судді, посвідчення народного засідателя та посвідчення присяжного затверджуються Головою Верховного Суду України за погодженням із Радою суддів України.
 
   2. Зразки посвідчення судді, посвідчення народного засідателя та посвідчення присяжного затверджуються Головою Верховного Суду України за погодженням з Радою суддів України.
 
354. 3. Посвідчення суддів, обраних безстроково, підписує Голова Верховної Ради України. Посвідчення суддів, призначених на посаду Президентом України, підписує Президент України. Посвідчення головам судів, їх заступникам, іншим особам, які займають адміністративні посади в судах, підписує Голова Верховного Суду України.
 
   3. Посвідчення суддів, обраних безстроково, підписує Голова Верховної Ради України. Посвідчення суддів, призначених на посаду Президентом України, підписує Президент України. Посвідчення головам судів, їх заступникам, іншим особам, які обіймають адміністративні посади в судах, підписує Голова Верховного Суду України.
 
355. 4. Посвідчення народних засідателів і посвідчення присяжних підписує голова суду, в якому здійснюють правосуддя народний засідатель або присяжний.
 
   4. Посвідчення народних засідателів і посвідчення присяжних підписує голова суду, в якому здійснюють правосуддя народний засідатель або присяжний.
 
356. 5. Вручення посвідчень здійснюється особою, яка його підписала, або за її дорученням іншою особою.
 
   5. Вручення посвідчень здійснюється особою, яка його підписала, або за її дорученням іншою особою.
 
357. Глава 2. Професійний суддя
 
-709- Льовочкіна Ю.В.
Назву «Глава 2. Професійний суддя» виключити
 
Відхилено   Глава 2. Професійний суддя
 
    -710- Льовочкіна Ю.В.
Назву «Глава 2. Професійний суддя» виключити
 
Відхилено    
358. Стаття 7. Статус професійного судді
 
-711- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 7 виключити, у зв’язку з чим статті 8-12 вважати відповідно статтями 7-11.
 
Відхилено   Стаття 54. Статус професійного судді
 
    -712- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 7 виключити, у зв’язку з чим статті 8-12 вважати відповідно статтями 7-11.
 
Відхилено    
359. 1. Професійним суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів і здійснює правосуддя на професійній основі.
 
-713- Притика Д.М.
Частину першу статті 7 після слів «Конституції України» доповнити словами «та цього Закону».
 
Враховано   1. Професійним суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів і здійснює правосуддя на професійній основі.
 
    -714- Притика Д.М.
Частину першу статті 7 після слів «Конституції України» доповнити словами «та цього Закону».
 
Враховано    
360. 2. Професійні судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає у суді.
 
   2. Професійні судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає у суді.
 
361. Стаття 8. Незмінюваність судді
 
   Стаття 55. Незмінюваність судді
 
362. 1. Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним шістдесяти п'яти років.
 
   1. Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним шістдесяти п'яти років.
 
363. 2. Суддю не може бути переведено на іншу посаду або до іншого суду без його згоди.
 
   2. Суддю не може бути переведено на іншу посаду або до іншого суду без його згоди.
 
364. Стаття 9. Вимоги щодо несумісності
 
   Стаття 56. Вимоги щодо несумісності
 
365. 1. Перебування на посаді судді несумісне з посадою в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування чи представницьким мандатом.
 
   1. Перебування на посаді судді несумісне з посадою в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування чи представницьким мандатом.
 
366. 2. Суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою, адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової та творчої у вільний від виконання повноважень судді час), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
 
   2. Суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою, адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової та творчої у вільний від виконання повноважень судді час), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
 
367. 3. Суддя не може належати до будь-якої політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях політичних партій, мітингах, страйках.
 
-715- Шпенов Д.Ю.
У частині 3 статті 9 слова «будь-якої» і «політичних партій» виключити.
 
Враховано   3. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.
 
    -716- Шпенов Д.Ю.
У частині 3 статті 9 слова «будь-якої» і «політичних партій» виключити.
 
Враховано    
368. 4. Суддю за його заявою може бути відряджено для роботи у Вищій раді юстиції, кваліфікаційних комісіях суддів, Дисциплінарній комісії суддів України, службі судових інспекторів, Національній школі суддів України зі збереженням їхнього заробітку за основним місцем роботи.
 
-717- Шпенов Д.Ю.
У частині 4 статті 9 слова „...Національній школі суддів України...» замінити словами: „...спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації...»
У частині 4 статті 9 слово «їхнього» замінити словом «його».
 
Враховано   4. Суддю за його заявою може бути відряджено для роботи у Вищій раді юстиції, кваліфікаційних комісіях суддів, Дисциплінарній комісії суддів України, службі судових інспекторів, спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації зі збереженням його заробітку за основним місцем роботи.
 
    -718- Шпенов Д.Ю.
У частині 4 статті 9 слова „...Національній школі суддів України...» замінити словами: „...спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації...»
У частині 4 статті 9 слово «їхнього» замінити словом «його».
 
Враховано    
369. Стаття 10. Права та обов'язки судді
 
   Стаття 57. Права та обов'язки судді
 
370. 1. Права судді, пов'язані із здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальними та іншими законами України.
 
   1. Права судді, пов'язані із здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальними та іншими законами України.
 
371. 2. Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності судів у порядку, встановленому законом. Судді можуть утворювати об'єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня.
 
   2. Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності судів у порядку, встановленому законом. Судді можуть утворювати об'єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня.
 
372. 3. Суддя має право вдосконалювати свій професійний рівень та проходить з цією метою відповідну підготовку.
 
-719- Льовочкіна Ю.В.
В частині 3 словосполучення «має право» замінити словом «зобов’язаний».
 
Враховано   3. Суддя зобов’язаний вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку.
 
    -720- Круць М.Ф.
В абзаці першому частині 3 слова «Суддя має право» замінити словами «Суддя зобов’язаний».
 
Враховано    
    -721- Богуслаєв В.О.
В частині 3 словосполучення «має право» замінити на «зобов’язаний».
 
Враховано    
    -722- Льовочкіна Ю.В.
В частині 3 словосполучення «має право» замінити словом «зобов’язаний».
 
Враховано    
    -723- Круць М.Ф.
В абзаці першому частині 3 слова «Суддя має право» замінити словами «Суддя зобов’язаний».
 
Враховано    
    -724- Богуслаєв В.О.
В частині 3 словосполучення «має право» замінити на «зобов’язаний».
 
Враховано    
373. Суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну двотижневу підготовку. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, проходить двотижневу підготовку не менше ніж раз на три роки.
 
   Суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну двотижневу підготовку. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, проходить двотижневу підготовку не менше ніж раз на три роки.
 
374. Суддя, якого понижено у кваліфікаційному класі або позбавлено кваліфікаційного класу, проходить двотижневу підготовку.
 
   Суддя, якого понижено у кваліфікаційному класі або позбавлено кваліфікаційного класу, проходить двотижневу підготовку.
 
375. 4. Суддя зобов'язаний:
 
   4. Суддя зобов'язаний:
 
376. 1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
 
-725- Шпенов Д.Ю.
Доповнити частину 4 статті 10 новим пунктом 2 такого змісту:
«2) дотримуватися правил суддівської етики;»
Пункти 2-6 вважати відповідно пунктами 3-7 об’єднаного проекту.
 
Враховано   1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
2) дотримуватися правил суддівської етики;
 
    -726- Шпенов Д.Ю.
Доповнити частину 4 статті 10 новим пунктом 2 такого змісту:
«2) дотримуватися правил суддівської етики;»
Пункти 2-6 вважати відповідно пунктами 3-7 об’єднаного проекту.
 
Враховано    
377. 2) виявляти повагу до учасників процесу;
 
   3) виявляти повагу до учасників процесу;
 
378. 3) не вчиняти дій, що можуть викликати сумнів у його незалежності і безсторонності, та інших дій, які дискредитують його як носія судової влади;
 
   4) не вчиняти дій, що можуть викликати сумнів у його незалежності і безсторонності, та інших дій, які дискредитують його як носія судової влади;
 
379. 4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, зокрема таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
 
-727- Льовочкіна Ю.В.
В пункті 4 частини 4 слово «зокрема» виключити.
 
Враховано   5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
 
    -728- Круць М.Ф.
У пункті 4 частини 4 слово «зокрема» виключити як зайве.
 
Враховано    
    -729- Богуслаєв В.О.
В пункті 4 частини 4 слово «зокрема» - виключити.
 
Враховано    
    -730- Льовочкіна Ю.В.
В пункті 4 частини 4 слово «зокрема» виключити.
 
Враховано    
    -731- Круць М.Ф.
У пункті 4 частини 4 слово «зокрема» виключити як зайве.
 
Враховано    
    -732- Богуслаєв В.О.
В пункті 4 частини 4 слово «зокрема» - виключити.
 
Враховано    
380. 5) дотримуватися вимог щодо несумісності;
 
   6) дотримуватися вимог щодо несумісності;
 
381. 6) щорічно не пізніше 1 квітня подавати до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади декларацію про майновий стан.
 
   7) щорічно не пізніше 1 квітня подавати до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади декларацію про майновий стан.
 
382. Декларація про майновий стан повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді) судді, членів його сім'ї та близьких родичів. Форму декларації та порядок її заповнення затверджує Кабінет Міністрів України.
 
-733- Притика Д.М.
Частину четверту статті 10 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) дотримуватись правил суддівської етики.».
 
Враховано в пункті 2 цієї частини  Декларація про майновий стан повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді) судді, членів його сім'ї та близьких родичів. Форму декларації про майновий стан та порядок її заповнення затверджує Міністерство фінансів України.
 
    -734- Льовочкіна Ю.В.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
«4. Суддя зобов’язаний:
1) своєчасно, справедливо та неупереджено розглядати і вирішувати судові справи відповідно до Конституції України та законам України з дотриманням засад і правил судочинства;
2) виявляти повагу до учасників процесу;
3) не вчиняти дій, що можуть викликати сумнів у його незалежності і неупередженості, та інших дій, які дискредитують його як носія судової влади;
4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, зокрема таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
5) дотримуватися вимог щодо несумісності, передбачених статтею 5 цього Закону;
6) щорічно не пізніше 1 квітня подавати до Державної судової адміністрації України декларацію про майно та доходи за рік судді та членів його сім’ї.
Декларація про майно та доходи судді та членів його сім’ї повинна містити відомості про доходи одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні та за її межами, нерухоме майно, транспортні засоби, вклади у банках, цінні папери та інші активи (корпоративні права), фінансові зобов’язання та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді) судді та членів його сім’ї. Форма декларації та порядок її заповнення затверджується Міністерством фінансів України.
Державна судова адміністрація України зобов’язана оприлюднювати на офіційному веб-порталі судової влади декларацію про майно та доходи судді та членів його сім’ї у триденний строк після подання декларації.»
 
Враховано частково    
    -735- Притика Д.М.
Частину четверту статті 10 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) дотримуватись правил суддівської етики.».
 
Враховано в пункті 2 цієї частини   
    -736- Льовочкіна Ю.В.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
«4. Суддя зобов’язаний:
1) своєчасно, справедливо та неупереджено розглядати і вирішувати судові справи відповідно до Конституції України та законам України з дотриманням засад і правил судочинства;
2) виявляти повагу до учасників процесу;
3) не вчиняти дій, що можуть викликати сумнів у його незалежності і неупередженості, та інших дій, які дискредитують його як носія судової влади;
4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, зокрема таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
5) дотримуватися вимог щодо несумісності, передбачених статтею 5 цього Закону;
6) щорічно не пізніше 1 квітня подавати до Державної судової адміністрації України декларацію про майно та доходи за рік судді та членів його сім’ї.
Декларація про майно та доходи судді та членів його сім’ї повинна містити відомості про доходи одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні та за її межами, нерухоме майно, транспортні засоби, вклади у банках, цінні папери та інші активи (корпоративні права), фінансові зобов’язання та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді) судді та членів його сім’ї. Форма декларації та порядок її заповнення затверджується Міністерством фінансів України.
Державна судова адміністрація України зобов’язана оприлюднювати на офіційному веб-порталі судової влади декларацію про майно та доходи судді та членів його сім’ї у триденний строк після подання декларації.»
 
Враховано частково    
383. Стаття 11. Присяга судді
 
   Стаття 58. Присяга судді
 
384. 1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги такого змісту:
 
   1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги такого змісту:
 
385. "Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду професійного судді, присягаю безсторонньо і неупереджено здійснювати правосуддя на основі Конституції та законів України, керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися вимог доброчесності".
 
-737- Льовочкіна Ю.В.
Абзац другий частини першої статті 11 викласти у такій редакції:
«Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, справедливо і неупереджено здійснювати правосуддя на основі Конституції та законів України, керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді.»
 
Враховано   «Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, справедливо і неупереджено здійснювати правосуддя на основі Конституції та законів України, керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді»
 
    -738- Льовочкіна Ю.В.
Абзац другий частини першої статті 11 викласти у такій редакції:
«Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, справедливо і неупереджено здійснювати правосуддя на основі Конституції та законів України, керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді.»
 
Враховано    
386. 2. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в особовій справі.
 
   2. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в особовій справі.
 
387. Стаття 12. Етика судді
 
   Стаття 59. Етика судді
 
388. 1. Суддя зобов'язаний дотримуватися правил суддівської етики, які затверджує з'їзд суддів України.
 
-739- Притика Д.М.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
«Суддя зобов’язаний дотримуватись правил суддівської етики, які затверджуються законом».
 
Відхилено   1. Суддя зобов'язаний дотримуватися правил суддівської етики, які затверджує з'їзд суддів України.
 
    -740- Притика Д.М.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
«Суддя зобов’язаний дотримуватись правил суддівської етики, які затверджуються законом».
 
Відхилено    
389. Глава 3. Народні засідателі і присяжні
 
-741- Льовочкіна Ю.В.
Главу третю виключити, в зв’язку з чим статті 23- 86 вважати відповідно статтями 12- 75.
 
Відхилено   Глава 3. Народні засідателі
 
    -742- Льовочкіна Ю.В.
Главу третю виключити, в зв’язку з чим статті 23- 86 вважати відповідно статтями 12- 75.
 
Відхилено    
390. Стаття 13. Статус народного засідателя
 
   Стаття 60. Статус народного засідателя
 
391. 1. Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом з професійним суддею, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
 
   1. Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом з професійним суддею, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
 
392. 2. Народні засідателі під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями судді. Народні засідателі мають обов'язки, визначені пунктами 1 - 4 частини четвертої статті 10 цього Закону.
 
   2. Народні засідателі під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями судді. Народні засідателі мають обов'язки, визначені пунктами 1, 3-5 частини четвертої статті 57 цього Закону.
 
393. Стаття 14. Список народних засідателів
 
   Стаття 61. Список народних засідателів
 
394. 1. До списку народних засідателів включаються в кількості, зазначеній у поданні голови суду, громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 15 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями.
 
   1. До списку народних засідателів включаються в кількості, зазначеній у поданні голови суду, громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 62 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями.
 
395. 2. Список народних засідателів затверджується рішенням відповідної місцевої ради на чотири роки і переглядається у разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.
 
   2. Список народних засідателів затверджується рішенням відповідної місцевої ради на чотири роки і переглядається у разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.
 
396. 3. Список народних засідателів публікується в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради.
 
   3. Список народних засідателів публікується у друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради.
 
397. Стаття 15. Вимоги до народного засідателя
 
   Стаття 62. Вимоги до народного засідателя
 
398. 1. Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг 25-річного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.
 
   1. Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг 25-річного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.
 
399. 2. Не підлягають включенню до списків народних засідателів громадяни:
 
   2. Не підлягають включенню до списків народних засідателів громадяни:
 
400. 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
 
   1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
 
401. 2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя;
 
   2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя;
 
402. 3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість;
 
   3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість;
 
403. 4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники державної судової адміністрації та апарату судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси;
 
   4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники Державної судової адміністрації та апарату судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси;
 
404. 5) громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;
 
-743- Круць М.Ф.
У пункті 5 частини 2 статті 15 слова «шістдесяти п’яти років» замінити словами «шістдесяти років».
 
Відхилено   5) громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;
 
    -744- Круць М.Ф.
У пункті 5 частини 2 статті 15 слова «шістдесяти п’яти років» замінити словами «шістдесяти років».
 
Відхилено    
405. 6) особи, які не володіють державною мовою.
 
   6) особи, які не володіють державною мовою.
 
406. 3. Особа, включена до списку народних засідателів, зобов'язана повідомити суд про обставини, що виключають можливість її участі у здійсненні правосуддя.
 
   3. Особа, включена до списку народних засідателів, зобов'язана повідомити суд про обставини, що виключають можливість її участі у здійсненні правосуддя.
 
407. Стаття 16. Підстави і порядок звільнення від виконання обов'язків народного засідателя
 
   Стаття 63. Підстави і порядок звільнення від виконання обов'язків народного засідателя
 
408. 1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів, але яка була включена до нього, звільняється від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду.
 
   1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів, але яка була включена до нього, звільняється від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду.
 
409. 2. Від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду звільняються:
 
   2. Від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду звільняються:
 
410. 1) особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також які мають дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, інших хворих або членів сім'ї похилого віку;
 
   1) особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також які мають дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, інших хворих або членів сім'ї похилого віку;
 
411. 2) керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування;
 
   2) керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування;
 
412. 3) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;
 
   3) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;
 
413. 4) інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються.
 
   4) інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються.
 
414. 3. Особи, зазначені в частині другій цієї статті, звільняються від виконання обов'язків народного засідателя за їх заявою, поданою до початку виконання цих обов'язків.
 
   3. Особи, зазначені в частині другій цієї статті, звільняються від виконання обов'язків народного засідателя за їх заявою, поданою до початку виконання цих обов'язків.
 
415. 4. Звільнення від виконання обов'язків народного засідателя внаслідок відводу (самовідводу) у конкретній справі здійснюється у порядку, встановленому процесуальним законом.
 
   4. Звільнення від виконання обов'язків народного засідателя внаслідок відводу (самовідводу) у конкретній справі здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
416. Стаття 17. Статус присяжного
 
   Стаття 64. Статус присяжного
 
417. 1. Присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, залучається до здійснення правосуддя у конкретній справі, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
 
   1. Присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, залучається до здійснення правосуддя у конкретній справі, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
 
418. 2. Присяжний зобов'язаний брати участь у розгляді судової справи і справедливо та безсторонньо вирішувати питання, винесені на розгляд присяжних. Присяжний має також обов'язки, визначені пунктами 2 - 4 частини четвертої статті 10 цього Закону.
 
   2. Присяжний зобов'язаний брати участь у розгляді судової справи і справедливо та безсторонньо вирішувати питання, винесені на розгляд присяжних. Присяжний має також обов'язки, визначені пунктами 2 - 4 частини четвертої статті 57 цього Закону.
 
419. 3. Суд присяжних утворюється для розгляду у першій інстанції судових справ, визначених процесуальним законом.
 
   3. Суд присяжних утворюється для розгляду у першій інстанції судових справ, визначених процесуальним законом.
 
420. Стаття 18. Список присяжних
 
   Стаття 65. Список присяжних
 
421. 1. Список присяжних складається на підставі списків виборців комісією, склад якої затверджується відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами. До складу комісії повинні входити в рівній кількості уповноважені представники суду, органів юстиції та відповідної місцевої ради.
 
   1. Список присяжних складається на підставі списків виборців комісією, склад якої затверджується відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами. До складу комісії входять у рівній кількості уповноважені представники суду, органів юстиції та відповідної місцевої ради.
 
422. 2. До списку присяжних включаються громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, і відповідають вимогам статті 19 цього Закону.
 
   2. До списку присяжних включаються громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, і відповідають вимогам статті 66 цього Закону.
 
423. 3. Список присяжних затверджується рішенням відповідної ради на чотири роки і переглядається у разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.
 
   3. Список присяжних затверджується рішенням відповідної ради на чотири роки і переглядається у разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.
 
424. 4. Список присяжних публікується в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради.
 
   4. Список присяжних публікується в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради.
 
425. Стаття 19. Вимоги до присяжного
 
   Стаття 66. Вимоги до присяжного
 
426. 1. Присяжним може бути громадянин, який досяг 30-річного віку.
 
   1. Присяжним може бути громадянин, який досяг 30-річного віку.
 
427. 2. Не можуть бути присяжними особи, зазначені в частині другій статті 15 цього Закону.
 
   2. Не можуть бути присяжними особи, зазначені в частині другій статті 62 цього Закону.
 
428. 3. Одна й та сама особа не може бути одночасно включена до списку народних засідателів і списку присяжних.
 
   3. Одна й та сама особа не може бути одночасно включена до списку народних засідателів і списку присяжних.
 
429. Стаття 20. Підстави і порядок звільнення від виконання обов'язків присяжного
 
   Стаття 67. Підстави і порядок звільнення від виконання обов'язків присяжного
 
430. 1. Звільнення від виконання обов'язків присяжного здійснюється професійним суддею, який розглядає справу, з підстав, передбачених статтею 16 цього Закону, та з інших підстав і в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
   1. Звільнення від виконання обов'язків присяжного здійснюється професійним суддею, який розглядає справу, з підстав, передбачених статтею 63 цього Закону, та з інших підстав і в порядку, встановлених процесуальним законом.
 
431. Стаття 21. Залучення народних засідателів і присяжних до виконання обов'язків у суді
 
   Стаття 68. Залучення народних засідателів і присяжних до виконання обов'язків у суді
 
432. 1. Суд залучає народних засідателів до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньої участі.
 
   1. Суд залучає народних засідателів до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньої участі.
 
433. 2. Суд залучає присяжних для розгляду конкретної судової справи.
 
   2. Суд залучає присяжних для розгляду конкретної судової справи.
 
434. 3. Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя надсилається судом народному засідателю або присяжному не пізніше ніж за два тижні до початку судового засідання. У запрошенні зазначаються права та обов'язки відповідно народного засідателя та присяжного, перелік вимог до народних засідателів та присяжних, а також підстави для звільнення їх від виконання обов'язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як народного засідателя або присяжного.
 
   3. Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя надсилається судом народному засідателю або присяжному не пізніше ніж за два тижні до початку судового засідання. У запрошенні зазначаються права та обов'язки відповідно народного засідателя та присяжного, перелік вимог до народних засідателів та присяжних, а також підстави для звільнення їх від виконання обов'язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як народного засідателя або присяжного.
 
435. 4. Роботодавець зобов'язаний звільнити народного засідателя або присяжного від роботи на час виконання ним обов'язків у суді. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду.
 
   4. Роботодавець зобов'язаний звільнити народного засідателя або присяжного від роботи на час виконання ним обов'язків у суді. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду.
 
436. 5. Народний засідатель або присяжний зобов'язані вчасно з'явитися за запрошенням суду для участі в судовому засіданні. Неявка без поважних причин у судове засідання вважається неповагою до суду.
 
   5. Народний засідатель або присяжний зобов'язані вчасно з'явитися за запрошенням суду для участі в судовому засіданні. Неявка без поважних причин у судове засідання вважається неповагою до суду.
 
437. 6. Порядок добору присяжних для розгляду справи, порядок принесення ними присяги та її зміст визначаються процесуальним законом.
 
   6. Порядок добору присяжних для розгляду справи, порядок складання ними присяги та її зміст визначаються процесуальним законом.
 
438. Стаття 22. Гарантії прав народних засідателів і присяжних
 
   Стаття 69. Гарантії прав народних засідателів і присяжних
 
439. 1. Народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода в розмірі їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не менш прожиткового мінімуму для працездатної особи. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок Державного бюджету України.
 
   1. Народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода в розмірі їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не менше прожиткового мінімуму для працездатної особи. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок Державного бюджету України.
 
440. 2. Звільнення народного засідателя чи присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.
 
   2. Звільнення народного засідателя чи присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.
 
441. 3. На народних засідателів і присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, встановлені законом, протягом часу виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя чи присяжного заходи безпеки щодо нього можуть вживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.
 
   3. На народних засідателів і присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, встановлені законом, протягом часу виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя чи присяжного заходи безпеки щодо нього можуть застосовуватися і після закінчення виконання цих обов'язків.
 
442. Розділ ІІ. Порядок зайняття посади професійного судді суду загальної юрисдикції
 
-745- Ківалов С.В.
Розділ ІІ проекту № 0917 вважати розділом ІV об’єднаного.
 
Враховано   Розділ ІV. Порядок зайняття посади професійного судді суду загальної юрисдикції
 
    -746- Ківалов С.В.
Розділ ІІ проекту № 0917 вважати розділом ІV об’єднаного.
 
Враховано    
443. Глава 1. Загальні положення
 
   Глава 1. Загальні положення
 
444. Стаття 23. Вимоги до кандидатів на посаду судді
 
   Стаття 70. Вимоги до кандидатів на посаду судді
 
445. 1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.
 
   1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.
 
446. 2. Суддею окружного суду може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як п'ять років, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.
 
-747- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
В частині 2 статті 23 слова «окружного суду» замінити словами «місцевого господарського суду, місцевого адміністративного суду».
 
Відхилено   2. Не можуть бути рекомендовані на посаду професійного судді громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;
3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість.
 
    -748- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 23 виключити.
Частину 3-4 івважати частиною 2-3.
 
Враховано    
    -749- Шпенов Д.Ю.
Статтю 23 після частини 2 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
„3. Не можуть бути рекомендовані на посаду професійного судді громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;
3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість».
У зв’язку з цим, частини 3-4 вважати відповідно частинами 4-5.
 
Враховано    
    -750- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
В частині 2 статті 23 слова «окружного суду» замінити словами «місцевого господарського суду, місцевого адміністративного суду».
 
Відхилено    
    -751- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 23 виключити.
Частину 3-4 івважати частиною 2-3.
 
Враховано    
    -752- Шпенов Д.Ю.
Статтю 23 після частини 2 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
„3. Не можуть бути рекомендовані на посаду професійного судді громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;
3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість».
У зв’язку з цим, частини 3-4 вважати відповідно частинами 4-5.
 
Враховано    
447. 3. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня встановлюються цим Законом.
 
-753- Притика Д.М.
Частину третю викласти у такій редакції:
«3.Суддею апеляційного суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як вісім років, в тому числі не менш як п‘ять років на посаді судді.».
 
Відхилено   3. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня встановлюються цим Законом.
 
    -754- Притика Д.М.
Доповнити новими частинами четвертою та п‘ятою статтю 23 такого змісту:
«4. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молодший сорока років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як десять років, в тому числі не менш як сім років на посаді судді.»
5. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який досяг на день обрання 50 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як двадцять років, в тому числі не менш як п‘ятнадцять років на посаді судді.»
У зв‘язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою.
 
Відхилено    
    -755- Притика Д.М.
Частину третю викласти у такій редакції:
«3.Суддею апеляційного суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як вісім років, в тому числі не менш як п‘ять років на посаді судді.».
 
Відхилено    
    -756- Притика Д.М.
Доповнити новими частинами четвертою та п‘ятою статтю 23 такого змісту:
«4. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молодший сорока років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як десять років, в тому числі не менш як сім років на посаді судді.»
5. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який досяг на день обрання 50 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як двадцять років, в тому числі не менш як п‘ятнадцять років на посаді судді.»
У зв‘язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами шостою – восьмою.
 
Відхилено    
448. 4. Для цілей цієї статті вважається:
 
   4. Для цілей цієї статті вважається:
 
449. 1) вищою юридичною освітою - вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр";
 
-757- Бережна І.Г.
Пункт 1 частини 4 статті 23 викласти у такій редакції:
«вищою юридичною освітою – вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» або вища юридична освіта, здобута в іноземних державах і визнана в Україні відповідним державним органом».
 
Враховано частково   1) вищою юридичною освітою - вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні у встановленому законодавством порядку;
 
    -758- Головатий С.П.
Пункт 1 частини 4 статті 23 викласти у такій редакції:
«вищою юридичною освітою – вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або вища юридична освіта здобута в іноземних державах і визнана в Україні відповідним державним органом».
 
Враховано частково    
    -759- Притика Д.М.
Пункт 1 частини 4 доповнити словами: «а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні у встановленому законодавством порядку.»
 
Враховано    
    -760- Бережна І.Г.
Пункт 1 частини 4 статті 23 викласти у такій редакції:
«вищою юридичною освітою – вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» або вища юридична освіта, здобута в іноземних державах і визнана в Україні відповідним державним органом».
 
Враховано частково    
    -761- Головатий С.П.
Пункт 1 частини 4 статті 23 викласти у такій редакції:
«вищою юридичною освітою – вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або вища юридична освіта здобута в іноземних державах і визнана в Україні відповідним державним органом».
 
Враховано частково    
    -762- Притика Д.М.
Пункт 1 частини 4 доповнити словами: «а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні у встановленому законодавством порядку.»
 
Враховано    
450. 2) стажем роботи у галузі права - стаж роботи за спеціальністю особи після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста;
 
-763- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини четвертої статті 23 викласти у такій редакції:
«2) стажем роботи у галузі права – загальний стаж роботи особи за юридичною спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти на посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог вимагають наявності вищої юридичної освіти;»;
 
Враховано   2) стажем роботи у галузі права – загальний стаж роботи особи за юридичною спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти на посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог вимагають наявності вищої юридичної освіти;
 
    -764- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини четвертої статті 23 викласти у такій редакції:
«2) стажем роботи у галузі права – загальний стаж роботи особи за юридичною спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти на посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог вимагають наявності вищої юридичної освіти;»;
 
Враховано    
451. 3) проживанням в Україні не менш як десять років - загальний час проживання в Україні не менш як десять років, незалежно від перерв у цьому.
 
-765- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити статтю 23 частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;
3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість.
Перелік захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків судді, перелік закладів охорони здоров’я, що проводять медичний огляд кандидатів на посаду судді та видають кандидатам відповідні довідки про відсутність захворювань, що перешкоджають виконання обов’язків судді, затверджуються спільно Міністерством охорони здоров’я та Державною судовою адміністрацією України.».
 
Враховано частково   3) проживанням в Україні не менш як десять років - загальний час проживання в Україні не менш як десять років, незалежно від перерв.
 
    -766- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити статтю 23 частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;
3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість.
Перелік захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків судді, перелік закладів охорони здоров’я, що проводять медичний огляд кандидатів на посаду судді та видають кандидатам відповідні довідки про відсутність захворювань, що перешкоджають виконання обов’язків судді, затверджуються спільно Міністерством охорони здоров’я та Державною судовою адміністрацією України.».
 
Враховано частково    
452. Стаття 24. Добір кандидатів на посаду судді
 
   Стаття 71. Добір кандидатів на посаду судді
 
453. 1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсних засадах з числа осіб, які відповідають вимогам, встановленим Конституцією України і статтею 23 цього Закону, та пройшли підготовку до роботи на посаді судді, за результатами випробовування відповідно до вимог цього Закону.
 
-767- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 23 викласти у такій редакції:
«1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсних засадах з числа осіб, які відповідають вимогам, встановленим Конституцією України і статтею 23 цього Закону.»;
 
Відхилено   1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсних засадах з числа осіб, які відповідають вимогам, встановленим Конституцією України і статтею 70 цього Закону, та пройшли підготовку до роботи на посаді судді за результатами випробування відповідно до вимог цього Закону.
 
    -768- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 23 викласти у такій редакції:
«1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсних засадах з числа осіб, які відповідають вимогам, встановленим Конституцією України і статтею 23 цього Закону.»;
 
Відхилено    
454. 2. При доборі кандидатів забезпечується рівність їх прав незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 
   2. При доборі кандидатів забезпечується рівність їх прав незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 
455. 3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата в судді та пройшов відповідну підготовку у Національній школі суддів України, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про рекомендацію його для призначення чи обрання професійним суддею.
 
-769- Шпенов Д.Ю.
У частині 3 статті 24 слова „...у Національній школі суддів України...» замінити словами: „...у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації...»
 
Враховано   3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата в судді та пройшов відповідну підготовку у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про рекомендацію його для призначення чи обрання професійним суддею.
 
    -770- Льовочкіна Ю.В.
Частину третю викласти у такій редакції:
«3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду судді, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про рекомендацію його на посаду судді. «.
 
Відхилено    
    -771- Шпенов Д.Ю.
У частині 3 статті 24 слова „...у Національній школі суддів України...» замінити словами: „...у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації...»
 
Враховано    
    -772- Льовочкіна Ю.В.
Частину третю викласти у такій редакції:
«3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду судді, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про рекомендацію його на посаду судді. «.
 
Відхилено    
456. 4. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований для обрання суддею безстроково, якщо відсутні визначені законом обставини, що перешкоджають цьому.
 
   4. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований для обрання суддею безстроково, якщо відсутні визначені законом обставини, що перешкоджають цьому.
 
457. Стаття 25. Підготовка до роботи на посаді судді
 
-773- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 25 виключити, у зв’язку з чим статті 26-86 вважати відповідно статтями 25-85.
 
Відхилено   Стаття 72. Підготовка до роботи на посаді судді
 
    -774- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 25 виключити, у зв’язку з чим статті 26-86 вважати відповідно статтями 25-85.
 
Відхилено    
458. 1. Підготовка до роботи на посаді судді здійснюється Національною школою суддів України протягом двох років. Час такої підготовки зараховується до стажу роботи у галузі права. Для адвокатів, прокурорів, помічників суддів, наукових консультантів зі стажем роботи на відповідній посаді більше п'яти років та осіб з науковим ступенем кандидата або доктора юридичних наук строк підготовки в Національній школі суддів України до роботи на посаді судді становить один рік.
 
-775- Шпенов Д.Ю.
Стаття 25 викласти у такій редакції:
«1. Підготовка до роботи на посаді судді здійснюється спеціалізованим юридичним вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації. Час такої підготовки зараховується до стажу роботи у галузі права.
2. Вступ до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації відбувається на конкурсній основі.
3. Вступний конкурс проводиться відповідно до положення про порядок вступу до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації.».
 
Враховано      
    -776- Шпенов Д.Ю.
Стаття 25 викласти у такій редакції:
«1. Підготовка до роботи на посаді судді здійснюється спеціалізованим юридичним вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації. Час такої підготовки зараховується до стажу роботи у галузі права.
2. Вступ до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації відбувається на конкурсній основі.
3. Вступний конкурс проводиться відповідно до положення про порядок вступу до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації.».
 
Враховано    
459. 2. Вступ до Національної школи суддів України відбувається на конкурсній основі. Конкурс проводиться державною екзаменаційною комісією, склад якої затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
 
-777- Кармазін Ю.А.
Стаття 25 викласти у такій редакції:
«1. Підготовка до роботи на посаді судді здійснюється спеціалізованими юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації. Час такої підготовки зараховується до стажу роботи у галузі права.
2. Вступ до спеціалізованих юридичних вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації відбувається на конкурсній основі.
3. Вступний конкурс проводиться відповідно до положення про порядок вступу до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації.».
 
Враховано   1. Підготовка до роботи на посаді судді здійснюється спеціалізованими юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації. Час такої підготовки зараховується до стажу роботи у галузі права.
2. Вступ до спеціалізованих юридичних вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації відбувається на конкурсній основі.
3. Вступний конкурс проводиться відповідно до положення про порядок вступу до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації.
 
    -778- Кармазін Ю.А.
Стаття 25 викласти у такій редакції:
«1. Підготовка до роботи на посаді судді здійснюється спеціалізованими юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації. Час такої підготовки зараховується до стажу роботи у галузі права.
2. Вступ до спеціалізованих юридичних вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації відбувається на конкурсній основі.
3. Вступний конкурс проводиться відповідно до положення про порядок вступу до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації.».
 
Враховано    
460. 3. Вступний конкурс проводиться у формі анонімного тестування, виконання письмового завдання та співбесіди відповідно до положення про порядок вступу до Національної школи суддів України, яке затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за поданням Національної школи суддів України.
 
      
461. Стаття 26. Оголошення конкурсу на посаду судді
 
   Стаття 73. Оголошення конкурсу на посаду судді
 
462. 1. Для проведення конкурсу на вакантні посади суддів Вища кваліфікаційна комісія суддів України публікує оголошення в офіційному друкованому виданні, визначеному Кабінетом Міністрів України, не пізніше ніж за два місяці до конкурсу.
 
-779- Притика Д.М.
У частині першій статті 26 слова «офіційному друкованому виданні, визначеному Кабінетом Міністрів України» замінити словами «офіційному друкованому виданні Верховного Суду України».
 
Відхилено   1. Для проведення конкурсу на вакантні посади суддів Вища кваліфікаційна комісія суддів України публікує оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за два місяці до конкурсу.
 
    -780- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 26 викласти у такій редакції:
«1.Для проведення конкурсу на вакантні посади суддів Вища кваліфікаційна комісія суддів України публікує оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", не пізніше ніж за два місяці до конкурсу.».
 
Враховано    
    -781- Притика Д.М.
У частині першій статті 26 слова «офіційному друкованому виданні, визначеному Кабінетом Міністрів України» замінити словами «офіційному друкованому виданні Верховного Суду України».
 
Відхилено    
    -782- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 26 викласти у такій редакції:
«1.Для проведення конкурсу на вакантні посади суддів Вища кваліфікаційна комісія суддів України публікує оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", не пізніше ніж за два місяці до конкурсу.».
 
Враховано    
463. 2. В оголошенні про конкурс зазначаються:
 
   2. В оголошенні про конкурс зазначаються:
 
464. 1) найменування судів, де є вакантні посади суддів або очікується їх поява, та кількість цих посад;
 
   1) найменування судів, де є вакантні посади суддів або очікується їх поява, та кількість цих посад;
 
465. 2) кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду судді;
 
   2) кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду судді;
 
466. 3) перелік документів відповідно до частини першої статті 27 цього Закону і строк їх подання;
 
   3) перелік документів відповідно до частини першої статті 74 цього Закону і строк їх подання;
 
467. 4) найменування, місцезнаходження і поштова адреса Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
   4) найменування, місцезнаходження і поштова адреса Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
468. 5) умови проведення конкурсу;
 
   5) умови проведення конкурсу;
 
469. 6) дата, час і місце проведення конкурсу.
 
   6) дата, час і місце проведення конкурсу.
 
470. Стаття 27. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 74. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
471. 1. Для участі у випробовуванні особа подає:
 
-783- Льовочкіна Ю.В.
В статті 27 вжитий термін «випробування» замінити на термін «конкурс».
 
Відхилено   1. Для участі у випробуванні особа подає:
 
    -784- Льовочкіна Ю.В.
В статті 27 вжитий термін «випробування» замінити на термін «конкурс».
 
Відхилено    
472. 1) письмову заяву кандидата, написану власноручно;
 
   1) письмову заяву кандидата, написану власноручно;
 
473. 2) копію паспорта громадянина України;
 
   2) копію паспорта громадянина України;
 
474. 3) особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
 
   3) особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
 
475. 4) копію диплома про освіту, наявність вченого ступеня або вченого звання;
 
-785- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 4 частини першої викласти у такій редакції:
«4) копію диплома про вищу юридичну освіту;»;
 
Враховано частково   4) копію диплома про вищу юридичну освіту, про наявність вченого ступеня або вченого звання;
 
    -786- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини першої статті 27 викласти у такій редакції:
«4) копію диплома про вищу юридичну освіту, про наявність вченого ступеня або вченого звання;».
 
Враховано    
    -787- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 4 частини першої викласти у такій редакції:
«4) копію диплома про вищу юридичну освіту;»;
 
Враховано частково    
    -788- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини першої статті 27 викласти у такій редакції:
«4) копію диплома про вищу юридичну освіту, про наявність вченого ступеня або вченого звання;».
 
Враховано    
476. 5) виписку з трудової книжки про наявність стажу роботи в галузі права;
 
   5) виписку з трудової книжки про наявність стажу роботи в галузі права;
 
477. 6) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата;
 
-789- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 6 частини першої викласти у такій редакції:
«6) довідку закладу охорони здоров’я про відсутність захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;»;
 
Відхилено   6) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата;
 
    -790- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 6 частини першої викласти у такій редакції:
«6) довідку закладу охорони здоров’я про відсутність захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;»;
 
Відхилено    
478. 7) декларацію про майновий стан за останній рік;
 
-791- Льовочкіна Ю.В.
Пункти 7 частини першої виключити, у зв’язку з чим пункт 8 частини першої вважати пунктом 7.
 
Враховано      
    -792- Льовочкіна Ю.В.
Пункти 7 частини першої виключити, у зв’язку з чим пункт 8 частини першої вважати пунктом 7.
 
Враховано    
479. 8) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді;
 
   7) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді;
 
480. 9) документ про результати підготовки у Національній школі суддів України;
 
-793- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 пунктом 9 статті 27 слова „...у Національній школі суддів України» замінити словами: „ у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації. «
 
Враховано   8) документ про результати підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації;
 
    -794- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 9 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -795- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 пунктом 9 статті 27 слова „...у Національній школі суддів України» замінити словами: „ у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації. «
 
Враховано    
    -796- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 9 частини першої виключити.
 
Відхилено    
481. 10) інші документи, які засвідчують готовність кандидата до роботи на посаді судді, якщо вони є.
 
-797- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 10 частини першої виключити.
 
Відхилено   9) інші документи, які можуть вказувати на готовність кандидата до роботи на посаді судді, за їх наявності.
 
    -798- Колесніченко В.В.
Пункт 10 статті 27 викласти у такій редакції:
«10) інші документи, які можуть вказувати на готовність кандидата до роботи на посаді судді, за їх наявності.».
 
Враховано    
    -799- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 10 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -800- Колесніченко В.В.
Пункт 10 статті 27 викласти у такій редакції:
«10) інші документи, які можуть вказувати на готовність кандидата до роботи на посаді судді, за їх наявності.».
 
Враховано    
482. 2. Приймання документів завершується за два дні до проведення конкурсу. Заяви, що надійшли після вказаного строку, не розглядаються. Суддя, строк призначення якого закінчується, повинен подати заяву щодо рекомендування його на посаду судді не пізніш як за три місяці до закінчення строку перебування його на посаді судді.
 
   2. Приймання документів завершується за два дні до проведення конкурсу. Заяви, що надійшли після вказаного строку, не розглядаються. Суддя, строк призначення якого закінчується, повинен подати заяву про рекомендування його на посаду судді не пізніш як за три місяці до закінчення строку перебування на посаді судді.
 
483. 3. До випробовування допускаються особи, зазначені у статтях 23, 24 цього Закону, які подали всі необхідні документи. Про відмову в допуску до випробовування Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення.
 
   3. До випробування допускаються особи, зазначені у статтях 70, 71 цього Закону, які подали всі необхідні документи. Про відмову в допуску до випробування Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення.
 
484. Стаття 28. Випробовування на посаду судді
 
-801- Льовочкіна Ю.В.
В статті 28 вжитий термін «випробування» замінити на термін «конкурс».
 
Відхилено   Стаття 75. Випробування на посаду судді
 
    -802- Льовочкіна Ю.В.
В статті 28 вжитий термін «випробування» замінити на термін «конкурс».
 
Відхилено    
485. 1. Випробовування на посаду судді проводиться шляхом складання кандидатом кваліфікаційного іспиту і проходження співбесіди. При встановленні результатів випробування враховуються відомості, які засвідчують можливість кандидата до роботи на посаді судді.
 
   1. Випробування на посаду судді проводиться шляхом складення кандидатом кваліфікаційного іспиту і проходження співбесіди. При встановленні результатів випробування враховуються відомості, що засвідчують здатність кандидата до роботи на посаді судді.
 
486. 2. Випробовування на посаду судді у місцевих судах проводиться не менше двох разів на рік у вигляді конкурсу окремо до дільничних судів і окружних судів кожної спеціалізованої юрисдикції.
 
-803- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
В частині 2 статті 28 слова «і окружних судів кожної спеціалізованої юрисдикції» замінити словами «місцевих господарських судів та місцевих адміністративних судів».
 
Відхилено   2. Випробування на посаду судді у місцевих судах проводиться не менше двох разів на рік у вигляді конкурсу окремо до дільничних судів і окружних судів кожної спеціалізованої юрисдикції.
 
    -804- Круць М.Ф.
У частині 2 статті 28 слова «дільничних судів і окружних» замінити словом «місцевих».
 
Відхилено    
    -805- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
В частині 2 статті 28 слова «і окружних судів кожної спеціалізованої юрисдикції» замінити словами «місцевих господарських судів та місцевих адміністративних судів».
 
Відхилено    
    -806- Круць М.Ф.
У частині 2 статті 28 слова «дільничних судів і окружних» замінити словом «місцевих».
 
Відхилено    
487. 3. Випробовування на посади судді в апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України проводиться у вигляді конкурсу окремо для кожної посади. Випробовування з метою вирішення питання про обрання судді безстроково на посаду, яку він займав до закінчення строку призначення, проводиться без конкурсу.
 
   3. Випробування на посади судді в апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України проводиться у вигляді конкурсу окремо для кожної посади. Випробування з метою вирішення питання про обрання судді безстроково на посаду, яку він займав до закінчення строку призначення, проводиться без конкурсу.
 
488. 4. Для проведення випробовування Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право збирати інформацію про кандидата, доручати її збирання іншим державним органам. Організації та громадяни мають право подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України наявну у них інформацію про кандидата.
 
   4. Для проведення випробування Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право збирати інформацію про кандидата, доручати її збирання іншим державним органам. Організації та громадяни мають право подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України наявну у них інформацію про кандидата.
 
489. Стаття 29. Кваліфікаційний іспит
 
   Стаття 76. Кваліфікаційний іспит
 
490. 1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка пройшла відповідну підготовку в Національній школі суддів України і виявила бажання бути рекомендованою для призначення (обрання) на посаду судді.
 
-807- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 29 слова „...в Національній школі суддів України» замінити словами: „...в спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації»
 
Враховано   1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка пройшла відповідну підготовку у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації і виявила бажання бути рекомендованою для призначення (обрання) на посаду судді.
 
    -808- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. Конкурс кандидатів на посаду судді здійснюється за результатами складання кваліфікаційного іспиту.»;
 
Відхилено    
    -809- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 29 слова „...в Національній школі суддів України» замінити словами: „...в спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації»
 
Враховано    
    -810- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. Конкурс кандидатів на посаду судді здійснюється за результатами складання кваліфікаційного іспиту.»;
 
Відхилено    
491. 2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні знань та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, особистих і моральних якостей.
 
-811- Льовочкіна Ю.В.
У частині другий слова «особистих та моральних якостей» виключити;
 
Відхилено   2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні знань та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, особистих і моральних якостей.
 
    -812- Льовочкіна Ю.В.
У частині другий слова «особистих та моральних якостей» виключити;
 
Відхилено    
492. 3. Кваліфікаційний іспит проводиться державною екзаменаційною комісією, що утворюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
 
   3. Кваліфікаційний іспит проводиться державною екзаменаційною комісією, що утворюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
 
493. 4. Склад і порядок діяльності державної екзаменаційної комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також порядок складання кваліфікаційного іспиту визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Головою Верховного Суду України за погодженням з Вищою радою юстиції та Радою суддів України.
 
-813- Притика Д.М.
Частину четверту статті 29 доповнити новим реченням такого змісту:
«У положенні передбачаються детальні вимоги щодо критеріїв ключових особистих і моральних якостей, які перевіряються під час складання іспиту та проходження співбесіди».
 
Відхилено   4. Склад і порядок діяльності державної екзаменаційної комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також порядок складання кваліфікаційного іспиту визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою юстиції за погодженням з Радою суддів України.
 
    -814- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 29 викласти в такій редакції:
«4. Склад і порядок діяльності державної екзаменаційної комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також порядок складання кваліфікаційного іспиту визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою юстиції за погодженням з Радою суддів України.».
 
Враховано    
    -815- Притика Д.М.
Частину четверту статті 29 доповнити новим реченням такого змісту:
«У положенні передбачаються детальні вимоги щодо критеріїв ключових особистих і моральних якостей, які перевіряються під час складання іспиту та проходження співбесіди».
 
Відхилено    
    -816- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 29 викласти в такій редакції:
«4. Склад і порядок діяльності державної екзаменаційної комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також порядок складання кваліфікаційного іспиту визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою юстиції за погодженням з Радою суддів України.».
 
Враховано    
494. 5. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років.
 
-817- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 5 статті 29 слова «трьох років» замінити словами «двох років».
 
Враховано   5. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом двох років.
 
    -818- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 5 статті 29 слова «трьох років» замінити словами «двох років».
 
Враховано    
495. 6. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може бути допущена до випробовування на посаду судді не раніш як через рік. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту повторно, може бути допущена до наступного випробовування не раніш як через два роки.
 
   6. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може бути допущена до випробування на посаду судді не раніш як через рік. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту повторно, може бути допущена до наступного випробування не раніш як через два роки.
 
496. 7. Скарга кандидата на результати кваліфікаційного іспиту розглядається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на яке запрошується особа, що подала скаргу. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за наслідками розгляду скарги може скасувати результати кваліфікаційного іспиту щодо цієї особи і призначити нове випробовування або додатковий іспит.
 
-819- Льовочкіна Ю.В.
У другому реченні частини сьомої слова «нове випробування або» виключити.
 
Враховано   7. Скарга кандидата на результати кваліфікаційного іспиту розглядається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на яке запрошується особа, що подала скаргу. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за наслідками розгляду скарги може скасувати результати кваліфікаційного іспиту щодо цієї особи і призначити додатковий іспит.
 
    -820- Льовочкіна Ю.В.
У другому реченні частини сьомої слова «нове випробування або» виключити.
 
Враховано    
497. Стаття 30. Додатковий іспит
 
   Стаття 77. Додатковий іспит
 
498. 1. Додатковий іспит - це складання кваліфікаційного іспиту особою, яка не згодна з результатами іспиту, визначеними державною екзаменаційною комісією.
 
   1. Додатковий іспит - складення кваліфікаційного іспиту особою, яка не згодна з результатами іспиту, визначеними державною екзаменаційною комісією.
 
499. 2. Додатковий іспит може бути призначений Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за скаргою кандидата на посаду судді у разі його незгоди з результатами кваліфікаційного іспиту.
 
   2. Додатковий іспит може бути призначений Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за скаргою кандидата на посаду судді у разі його незгоди з результатами кваліфікаційного іспиту.
 
500. 3. Додатковий іспит складається перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у місячний строк з дня прийняття рішення про дозвіл на складання додаткового іспиту.
 
   3. Додатковий іспит складається перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у місячний строк з дня прийняття рішення про дозвіл на складення додаткового іспиту.
 
501. 4. Особа, яка не склала додатковий іспит, може бути допущена до конкурсу на посаду судді не раніш як через три роки.
 
-821- Льовочкіна Ю.В.
У частині четвертій статті 30 слова «три» замінити на слова «два».
 
Враховано   4. Особа, яка не склала додатковий іспит, може бути допущена до конкурсу на посаду судді не раніш як через два роки.
 
    -822- Льовочкіна Ю.В.
У частині четвертій статті 30 слова «три» замінити на слова «два».
 
Враховано    
502. Стаття 31. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рекомендування кандидата на посаду судді
 
   Стаття 78. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рекомендування кандидата на посаду судді
 
503. 1. Рішення про рекомендування кандидата на посаду судді приймається після його заслуховування на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-823- Притика Д.М.
У частині першій слова «після його заслуховування» виключити;
 
Враховано   1. Рішення про рекомендування кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
    -824- Притика Д.М.
У частині першій слова «після його заслуховування» виключити;
 
Враховано    
504. 2. Питання про рекомендування кандидата для призначення (обрання) на посаду судді вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за результатами співбесіди, кваліфікаційного іспиту, розгляду довідки медичної установи про стан здоров'я та інших відомостей про кандидата, що визначають рівень його професійних знань, особисті та моральні якості.
 
-825- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 31 після слів „стан здоров’я» доповнити словами „документа про проходження підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації «
 
Враховано   2. Питання про рекомендування кандидата для призначення (обрання) на посаду судді вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за результатами співбесіди, кваліфікаційного іспиту, розгляду довідки медичної установи про стан здоров'я, документа про проходження підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації та інших відомостей про кандидата, що визначають рівень його професійних знань, особисті та моральні якості.
 
    -826- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 31 після слів „стан здоров’я» доповнити словами „документа про проходження підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації «
 
Враховано    
505. 3. Першочергове право на зайняття вакантної посади судді надається кандидату на посаду судді, який склав кваліфікаційний іспит з кращими результатами. У разі наявності однакових результатів пріоритет надається працюючому судді.
 
-827- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 31 викласти у такій редакції:
«3. За результатами випробування та розгляду інших відомостей про кандидата Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про рекомендування декількох кандидатів на одну й ту саму вакантну посаду судді.».
 
Враховано   3. За результатами випробування та розгляду інших відомостей про кандидата Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про рекомендування декількох кандидатів на одну й ту саму вакантну посаду судді.
4. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яким кандидату відмовлено у рекомендуванні на посаду судді, може бути оскаржене до Вищої ради юстиції протягом десяти днів з дня прийняття.
 
    -828- Притика Д.М.
Доповнити статтю 31 частиною четвертою такого змісту:
«4. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яким кандидату відмовлено у рекомендуванні на посаду судді, може бути оскаржене до Вищої ради юстиції протягом десяти днів з дня прийняття.»
 
Враховано    
    -829- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 31 викласти у такій редакції:
«3. За результатами випробування та розгляду інших відомостей про кандидата Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про рекомендування декількох кандидатів на одну й ту саму вакантну посаду судді.».
 
Враховано    
    -830- Притика Д.М.
Доповнити статтю 31 частиною четвертою такого змісту:
«4. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яким кандидату відмовлено у рекомендуванні на посаду судді, може бути оскаржене до Вищої ради юстиції протягом десяти днів з дня прийняття.»
 
Враховано    
506. Глава 2. Призначення на посаду судді
 
   Глава 2. Призначення на посаду судді
 
507. Стаття 32. Порядок призначення на посаду судді
 
-831- Льовочкіна Ю.В.
Назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 32. Порядок розгляду питання та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду судді»;
 
Відхилено   Стаття 79. Порядок призначення на посаду судді
 
    -832- Льовочкіна Ю.В.
Назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 32. Порядок розгляду питання та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду судді»;
 
Відхилено    
508. 1. Призначення на посаду судді здійснюється в такому порядку:
 
-833- Льовочкіна Ю.В.
У частині першій слова «Призначення на посаду судді» замінити на слова «Розгляд питання та підготовка матеріалів щодо призначення на посаду судді».
 
Відхилено   1. Призначення на посаду судді здійснюється в такому порядку:
 
    -834- Льовочкіна Ю.В.
У частині першій слова «Призначення на посаду судді» замінити на слова «Розгляд питання та підготовка матеріалів щодо призначення на посаду судді».
 
Відхилено    
509. 1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголошує конкурс на посаду судді (стаття 26 цього Закону);
 
   1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголошує конкурс на посаду судді (стаття 73 цього Закону);
 
510. 2) кандидат звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рекомендування його для призначення на посаду судді (стаття 27 цього Закону);
 
   2) кандидат звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рекомендування його для призначення на посаду судді (стаття 74 цього Закону);
 
511. 3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс, приймає рішення про рекомендування кандидата на посаду судді і направляє це рішення до Вищої ради юстиції (статті 28 - 31, 33 цього Закону);
 
-835- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В пункті 3 частини 1 статті 32 після слів «кандидата» доповнити словами «кандидатів».
 
Враховано   3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс, приймає рішення про рекомендування кандидата (кандидатів) на посаду судді і направляє це рішення до Вищої ради юстиції (статті 75-78 цього Закону);
 
    -836- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В пункті 3 частини 1 статті 32 після слів «кандидата» доповнити словами «кандидатів».
 
Враховано    
512. 4) Вища рада юстиції розглядає рекомендацію і приймає рішення про внесення подання Президентові України про призначення кандидата суддею;
 
-837- Богуслаєв В.О.
Пункт 4 частини 1 доповнити таким: «з обов’язковим погодженням кожної кандидатури на посаду судді з відповідним органом місцевого самоврядування: міською радою, районною та обласною радою, шляхом прийняття ним рішення на пленарному засіданні».
 
Відхилено   4) Вища рада юстиції розглядає рекомендацію і приймає рішення про внесення подання Президентові України про призначення кандидата суддею;
 
    -838- Богуслаєв В.О.
Пункт 4 частини 1 доповнити таким: «з обов’язковим погодженням кожної кандидатури на посаду судді з відповідним органом місцевого самоврядування: міською радою, районною та обласною радою, шляхом прийняття ним рішення на пленарному засіданні».
 
Відхилено    
513. 5) Президент України приймає рішення про призначення кандидата суддею (стаття 34 цього Закону).
 
   5) Президент України приймає рішення про призначення кандидата суддею (стаття 82 цього Закону).
 
514. Стаття 33. Розгляд питання про призначення на посаду судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
 
-839- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Назву статті 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Розгляд питання про рекомендування на посаду судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.».
 
Враховано   Стаття 80. Розгляд питання про рекомендування на посаду судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
 
    -840- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Назву статті 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Розгляд питання про рекомендування на посаду судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.».
 
Враховано    
515. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про рекомендування кандидата для призначення лише на вакантну посаду судді.
 
-841- Богуслаєв В.О.
Частину 1 доповнити таким: «з обов’язковим погодженням кожної кандидатури на посаду судді з відповідним органом місцевого самоврядування: міською радою, районною та обласною радою, шляхом прийняття ним рішення на пленарному засіданні».
 
Відхилено   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про рекомендування кандидата (кандидатів) для призначення лише на вакантну посаду судді.
 
    -842- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частини 1 статті 33 після слів «кандидата» доповнити словами «кандидатів».
 
Враховано    
    -843- Богуслаєв В.О.
Частину 1 доповнити таким: «з обов’язковим погодженням кожної кандидатури на посаду судді з відповідним органом місцевого самоврядування: міською радою, районною та обласною радою, шляхом прийняття ним рішення на пленарному засіданні».
 
Відхилено    
    -844- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частини 1 статті 33 після слів «кандидата» доповнити словами «кандидатів».
 
Враховано    
516. 2. У разі наявності двох і більше вакантних посад суддів першочергове право вибору суду належить кандидату на посаду судді, який показав кращий результат кваліфікаційного іспиту. У разі наявності однакових результатів пріоритет надається працюючому судді.
 
-845- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 33 виключити, оскільки вона дублює частину 3 статті 31 проекту № 0917 (за лівою колонкою).
Частину 3 вважати частиною 2.
 
Враховано      
    -846- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 33 виключити, оскільки вона дублює частину 3 статті 31 проекту № 0917 (за лівою колонкою).
Частину 3 вважати частиною 2.
 
Враховано    
517. 3. Особи, які склали кваліфікаційний іспит, але тимчасово не рекомендовані на посаду судді за браком вакантних посад, мають право протягом двох років брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, якщо за цей час вони не відкличуть свою заяву. Конкурс оголошується і проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Першочергове право вибору суду мають кандидати, які склали кваліфікаційний іспит з кращими результатами.
 
-847- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 33 виключити слова «Конкурс оголошується і проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Першочергове право вибору суду мають кандидати, які склали кваліфікаційний іспит з кращими результатами.»
 
Враховано   2. Особи, які склали кваліфікаційний іспит, але тимчасово не рекомендовані на посаду судді за браком вакантних посад, мають право протягом двох років брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, якщо за цей час вони не відкличуть свою заяву.
Стаття 81. Розгляд питання про внесення подання Президентові України про призначення кандидата суддею
Вища рада юстиції за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вносить подання про призначення кандидата суддею Президентові України у порядку, встановленому законом.
 
    -848- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтею 34 такого змісту:
«Стаття 34. Розгляд питання про внесення подання Президентові України про призначення кандидата суддею
Подання про призначення кандидата суддею Вища рада юстиції може внести за результатами розгляду рекомендації кандидата (кандидатів) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому законом.»
 
Враховано    
    -849- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 33 виключити слова «Конкурс оголошується і проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Першочергове право вибору суду мають кандидати, які склали кваліфікаційний іспит з кращими результатами.»
 
Враховано    
    -850- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтею 34 такого змісту:
«Стаття 34. Розгляд питання про внесення подання Президентові України про призначення кандидата суддею
Подання про призначення кандидата суддею Вища рада юстиції може внести за результатами розгляду рекомендації кандидата (кандидатів) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому законом.»
 
Враховано    
518. Стаття 34. Призначення на посаду судді
 
   Стаття 82. Призначення на посаду судді
 
519. 1. Президент України призначає на посаду судді:
 
   1. Президент України призначає на посаду судді:
 
520. 1) особу, яка раніше не обіймала посаду судді, - строком на п'ять років;
 
   1) особу, яка раніше не обіймала посаду судді, - строком на п'ять років;
 
521. 2) особу, яка раніше вже обіймала посаду судді менше п'яти років, - в межах п'ятирічного строку.
 
   2) особу, яка раніше вже обіймала посаду судді менше п'яти років, - в межах п'ятирічного строку.
 
522. 2. Призначення на посаду професійного судді здійснюється Президентом України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за поданням Вищої ради юстиції.
 
-851- Притика Д.М.
Доповнити частину другу реченням такого змісту:
«Особа, призначена на посаду судді, набуває статус судді з моменту складання присяги.»
 
Враховано   2. Призначення на посаду професійного судді здійснюється Президентом України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за поданням Вищої ради юстиції.
Особа, призначена на посаду судді, набуває статусу судді з моменту складення присяги.
 
    -852- Богуслаєв В.О.
В частині 2 після словосполучення «на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» додати «та рішення відповідного органу місцевого самоврядування» далі за текстом.
 
Відхилено    
    -853- Притика Д.М.
Доповнити частину другу реченням такого змісту:
«Особа, призначена на посаду судді, набуває статус судді з моменту складання присяги.»
 
Враховано    
    -854- Богуслаєв В.О.
В частині 2 після словосполучення «на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» додати «та рішення відповідного органу місцевого самоврядування» далі за текстом.
 
Відхилено    
523. 3. У разі відхилення подання Вищої ради юстиції Президент України видає відповідне розпорядження, яке повинно бути вмотивованим.
 
-855- Притика Д.М.
У частині третій слова «Президент України видає відповідне розпорядження, яке повинно бути вмотивованим» замінити словами «Президент України видає відповідне розпорядження із зазначенням порушень порядку призначення судді»;
 
Відхилено   3. У разі відхилення подання Вищої ради юстиції Президент України видає відповідне вмотивоване розпорядження.
 
    -856- Притика Д.М.
У частині третій слова «Президент України видає відповідне розпорядження, яке повинно бути вмотивованим» замінити словами «Президент України видає відповідне розпорядження із зазначенням порушень порядку призначення судді»;
 
Відхилено    
524. Стаття 35. Переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного строку призначення
 
   Стаття 83. Переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного строку призначення
 
525. 1. Суддя у межах п'ятирічного строку призначення може бути переведений до іншого місцевого суду за його письмовою заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування його на посаду судді відповідного суду.
 
-857- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 35 викласти у такій редакції:
«Переведення судді у межах п’ятирічного строку призначення з одного суду до іншого здійснюється у порядку призначення судді, встановленому цим Законом.».
 
Враховано   Переведення судді у межах п’ятирічного строку призначення з одного суду до іншого здійснюється у порядку призначення судді, встановленому цим Законом.
 
    -858- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 35 викласти у такій редакції:
«Переведення судді у межах п’ятирічного строку призначення з одного суду до іншого здійснюється у порядку призначення судді, встановленому цим Законом.».
 
Враховано    
526. 2. Переведення судді з одного суду до іншого здійснюється у порядку призначення судді, встановленому цим Законом. Суддя може бути переведеним до іншого суду за результатами конкурсу, встановленого для заміщення вакантних посад.
 
      
527. 3. У разі участі в конкурсі на заміщення посади в іншому суді того самого рівня і спеціалізації за бажанням судді можуть бути враховані результати попереднього кваліфікаційного іспиту, якщо з часу його складання минуло не більше трьох років. У цьому разі кваліфікаційний іспит таким суддею не складається.
 
      
528. 4. За наявності однакових результатів конкурсу перевага надається тим кандидатам, які мають більший стаж роботи на посаді судді.
 
      
529. Глава 3. Обрання судді
 
   Глава 3. Обрання судді
 
530. Стаття 36. Порядок обрання на посаду судді
 
-859- Льовочкіна Ю.В.
Назву статті викласти у такій редакції
«Стаття 36. Порядок розгляду питання та підготовки матеріалів щодо обрання на посаду судді»;
 
Відхилено   Стаття 84. Порядок обрання на посаду судді
 
    -860- Льовочкіна Ю.В.
Назву статті викласти у такій редакції
«Стаття 36. Порядок розгляду питання та підготовки матеріалів щодо обрання на посаду судді»;
 
Відхилено    
531. 1. Обрання на посаду судді безстроково здійснюється в такому порядку:
 
-861- Льовочкіна Ю.В.
У частині першій слова «Обрання на посаду судді» замінити на слова «Розгляд питання та підготовка матеріалів щодо обрання на посаду судді».
 
Відхилено   1. Обрання на посаду судді безстроково здійснюється в такому порядку:
 
    -862- Льовочкіна Ю.В.
У частині першій слова «Обрання на посаду судді» замінити на слова «Розгляд питання та підготовка матеріалів щодо обрання на посаду судді».
 
Відхилено    
532. 1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголошує конкурс на посаду судді (стаття 26 цього Закону), крім випадку, коли йдеться про обрання на посаду судді особи, строк повноважень якої на посаді судді закінчився;
 
   1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголошує конкурс на посаду судді (стаття 73 цього Закону), крім випадку, коли йдеться про обрання на посаду судді особи, строк повноважень якої на посаді судді закінчився;
 
533. 2) кандидат звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рекомендування його для обрання на посаду судді (стаття 27 цього Закону);
 
   2) кандидат звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рекомендування його для обрання на посаду судді (стаття 74 цього Закону);
 
534. 3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів щодо обрання кандидата на посаду судді в місцевих засобах масової інформації, офіційному виданні Верховної Ради України;
 
   3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів щодо обрання кандидата на посаду судді в місцевих засобах масової інформації, офіційному виданні Верховної Ради України;
 
535. 4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс, приймає рішення щодо рекомендування кандидата на посаду судді і направляє це рішення разом з поданням до Верховної Ради України (статті 28 - 31, 37, 38 цього Закону);
 
-863- Богуслаєв В.О.
В пункті 4 частини 1 після словосполучення «проводить конкурс» додати «отримує рішення відповідного органу місцевого самоврядування щодо призначення кандидата на посаду судді» - далі за текстом.
 
Відхилено   4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс, приймає рішення про рекомендування кандидата на посаду судді і направляє це рішення разом з поданням до Верховної Ради України (статті 75 - 78, 85-86 цього Закону);
 
    -864- Богуслаєв В.О.
В пункті 4 частини 1 після словосполучення «проводить конкурс» додати «отримує рішення відповідного органу місцевого самоврядування щодо призначення кандидата на посаду судді» - далі за текстом.
 
Відхилено    
536. 5) Комітет Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання та звільнення суддів, обраних безстроково (далі - Комітет Верховної Ради України), розглядає подання щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково, приймає рішення щодо рекомендування або нерекомендування кандидата на посаду судді безстроково та вносить це рішення на розгляд Верховної Ради України (статті 39 - 41, 44 цього Закону);
 
   5) Комітет Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання та звільнення суддів, обраних безстроково (далі - Комітет Верховної Ради України), розглядає подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково, приймає рішення про рекомендування або нерекомендування кандидата на посаду судді безстроково та вносить це рішення на розгляд Верховної Ради України (статті 87-89, 92 цього Закону);
 
537. 6) Верховна Рада України приймає рішення щодо обрання кандидата або відмови йому в обранні на посаду судді безстроково (статті 42, 43 цього Закону).
 
   6) Верховна Рада України приймає рішення про обрання кандидата або відмову в обранні на посаду судді безстроково (статті 90, 91 цього Закону).
 
538. Стаття 37. Розгляд питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
 
   Стаття 85. Розгляд питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
 
539. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає питання, пов'язані з обранням кандидата на посаду судді безстроково, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку перебування судді на посаді.
 
   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає питання, пов'язані з обранням кандидата на посаду судді безстроково, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку перебування судді на посаді.
 
540. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами кваліфікаційного іспиту та вивчення інших матеріалів може прийняти рішення про відмову в рекомендуванні кандидата на посаду судді і направити це рішення до Верховної Ради України.
 
-865- Богуслаєв В.О.
В частині 2 після словосполучення «за результатами» додати «прийнятого рішення відповідним органом місцевого самоврядування».
 
Відхилено   2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами кваліфікаційного іспиту та вивчення інших матеріалів може прийняти рішення про відмову в рекомендуванні кандидата на посаду судді і направити це рішення до Верховної Ради України.
 
    -866- Богуслаєв В.О.
В частині 2 після словосполучення «за результатами» додати «прийнятого рішення відповідним органом місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
541. 3. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рекомендування судді, в якого закінчується строк призначення, направляється до Верховної Ради України не пізніш як за місяць до закінчення строку перебування судді на посаді.
 
-867- Притика Д.М.
Частину третю статті 37 доповнити абзацом такого змісту:
«Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову в рекомендуванні кандидата обрання на посаду судді безстроково може бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду юстиції».
 
Враховано   3. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування судді, в якого закінчується строк призначення, направляється до Верховної Ради України не пізніш як за місяць до закінчення строку перебування судді на посаді.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову в рекомендуванні кандидата обрання на посаду судді безстроково може бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду юстиції».
 
    -868- Притика Д.М.
Частину третю статті 37 доповнити абзацом такого змісту:
«Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову в рекомендуванні кандидата обрання на посаду судді безстроково може бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду юстиції».
 
Враховано    
542. Стаття 38. Подання щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково та документи, що додаються до нього
 
   Стаття 86. Подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково та документи, що додаються до нього
 
543. 1. У поданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кандидата, найменування та місцезнаходження суду, до якого має бути обраний кандидат.
 
-869- Льовочкіна Ю.В.
Частині першій статті 38 слово «має» замінити на слово «може»;
 
Враховано   1. У поданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання кандидата на посаду судді безстроково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кандидата, найменування та місцезнаходження суду, до якого може бути обраний кандидат.
 
    -870- Льовочкіна Ю.В.
Частині першій статті 38 слово «має» замінити на слово «може»;
 
Враховано    
544. 2. До подання додається особова справа кандидата на обрання на посаду судді безстроково, яка повинна містити:
 
   2. До подання додається особова справа кандидата на обрання на посаду судді безстроково, яка повинна містити:
 
545. 1) письмову заяву кандидата, написану власноручно;
 
   1) письмову заяву кандидата, написану власноручно;
 
546. 2) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування до обрання кандидата на посаду судді безстроково із зазначенням даних про те, чи дотримано кандидатом вимог, передбачених статтею 127 Конституції України, або про відмову у рекомендуванні кандидата на посаду судді;
 
   2) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування до обрання кандидата на посаду судді безстроково із зазначенням даних про те, чи дотримано кандидатом вимог, передбачених статтею 127 Конституції України, або про відмову у рекомендуванні кандидата на посаду судді;
 
547. 3) протокол і матеріали кваліфікаційного іспиту;
 
   3) протокол і матеріали кваліфікаційного іспиту;
 
548. 4) копію паспорта громадянина України;
 
   4) копію паспорта громадянина України;
 
549. 5) особовий листок з обліку кадрів та автобіографію кандидата;
 
   5) особовий листок з обліку кадрів та автобіографію кандидата;
 
550. 6) копію диплома про освіту, наявність вченого ступеня або вченого звання;
 
-871- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 6 частини другої викласти у такій редакції:
«6) копію диплома про вищу юридичну освіту;»
 
Враховано частково   6) копію диплома про вищу юридичну освіту, про наявність вченого ступеня або вченого звання;
 
    -872- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 частини другої статті 38 викласти у такій редакції:
«6) копію диплома про вищу юридичну освіту, про наявність вченого ступеня або вченого звання;».
 
Враховано    
    -873- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 6 частини другої викласти у такій редакції:
«6) копію диплома про вищу юридичну освіту;»
 
Враховано частково    
    -874- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 частини другої статті 38 викласти у такій редакції:
«6) копію диплома про вищу юридичну освіту, про наявність вченого ступеня або вченого звання;».
 
Враховано    
551. 7) виписку з трудової книжки;
 
   7) виписку з трудової книжки;
 
552. 8) довідку про показники роботи судді за останні п'ять років за підписами голови відповідного суду та начальника територіального управління державної судової адміністрації.
 
   8) довідку про показники роботи судді за останні п'ять років, підписану головою відповідного суду та начальником територіального управління державної судової адміністрації.
 
553. У довідці зазначаються: інформація щодо кількості розглянутих справ за роками і категоріями, кількості скасованих, змінених судових рішень; підстави скасування, зміни судових рішень, кількість порушених дисциплінарних проваджень та кількість прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
-875- Богуслаєв В.О.
Частину 2 статті 38 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) рішення відповідного органу місцевого самоврядування: міської ради, районної та обласної ради, про надання згоди або про відмову від надання згоди на обрання кандидата на посаду судді безстроково».
Відповідно пункти 9-13 вважати пунктами 10-14.
 
Відхилено   У довідці зазначаються: інформація про кількість розглянутих справ за роками і категоріями, кількість скасованих, змінених судових рішень; підстави скасування, зміни судових рішень; кількість порушених дисциплінарних проваджень та кількість прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
    -876- Богуслаєв В.О.
Частину 2 статті 38 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) рішення відповідного органу місцевого самоврядування: міської ради, районної та обласної ради, про надання згоди або про відмову від надання згоди на обрання кандидата на посаду судді безстроково».
Відповідно пункти 9-13 вважати пунктами 10-14.
 
Відхилено    
554. 9) документ про результати підготовки у Національній школі суддів України;
 
-877- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 пункту 9 статті 38 слова „...у Національній школі суддів України» замінити словами: „...у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації»
 
Враховано   9) документ про результати підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації;
 
    -878- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 9 частини другої виключити, у зв’язку з чим пункти 10-13 частини другої вважати відповідно пунктами 9-12;
 
Відхилено    
    -879- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 пункту 9 статті 38 слова „...у Національній школі суддів України» замінити словами: „...у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації»
 
Враховано    
    -880- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 9 частини другої виключити, у зв’язку з чим пункти 10-13 частини другої вважати відповідно пунктами 9-12;
 
Відхилено    
555. 10) копії рішень уповноважених державних органів про призначення (обрання) судді на посади;
 
   10) копії рішень уповноважених державних органів про призначення (обрання) судді на посади;
 
556. 11) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата;
 
-881- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 11 частини другої викласти у такій редакції:
«11) довідку закладу охорони здоров’я про відсутність захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;»;
 
Відхилено   11) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата;
 
    -882- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 11 частини другої викласти у такій редакції:
«11) довідку закладу охорони здоров’я про відсутність захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;»;
 
Відхилено    
557. 12) декларацію про майновий стан за останній рік;
 
-883- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 12 частини другої виключити.
 
Враховано      
    -884- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 12 частини другої виключити.
 
Враховано    
558. 13) інші документи, які засвідчують готовність кандидата до роботи на зазначеній посаді судді, якщо вони є.
 
-885- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 13 частини другої виключити.
 
Відхилено   12) інші документи, які можуть вказувати на готовність кандидата до роботи на посаді судді, за їх наявності.
 
    -886- Колесніченко В.В.
Пункт 13 статті 38 викласти у такій редакції:
«10) інші документи, які можуть вказувати на готовність кандидата до роботи на посаді судді, за їх наявності.».
 
Враховано    
    -887- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 13 частини другої виключити.
 
Відхилено    
    -888- Колесніченко В.В.
Пункт 13 статті 38 викласти у такій редакції:
«10) інші документи, які можуть вказувати на готовність кандидата до роботи на посаді судді, за їх наявності.».
 
Враховано    
559. Стаття 39. Перевірка Комітетом Верховної Ради України звернень громадян та інших матеріалів стосовно діяльності кандидата, який обирається суддею безстроково
 
   Стаття 87. Перевірка Комітетом Верховної Ради України звернень громадян та інших матеріалів стосовно діяльності кандидата, який обирається на посаду судді безстроково
 
560. 1. Комітет Верховної Ради України здійснює перевірку дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції України та статей 23 і 47 цього Закону, а також перевірку звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування (далі - звернення) щодо діяльності кандидата.
 
   1. Комітет Верховної Ради України здійснює перевірку дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції України та статей 70 і 94 цього Закону, а також перевірку звернень громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування (далі - звернення) щодо діяльності кандидата.
 
561. 2. У разі якщо розгляд звернень потребує додаткової перевірки, Комітет Верховної Ради України приймає рішення про направлення їх до Верховного Суду України, відповідного вищого спеціалізованого суду, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України або Дисциплінарної комісії суддів України.
 
   2. У разі якщо розгляд звернень потребує додаткової перевірки, Комітет Верховної Ради України приймає рішення про направлення їх до Верховного Суду України, відповідного вищого спеціалізованого суду, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України або Дисциплінарної комісії суддів України.
 
562. 3. Строк розгляду таких звернень та надання відповіді Комітету Верховної Ради України обчислюється за Законом України "Про звернення громадян".
 
   3. Строк розгляду таких звернень та надання відповіді Комітету Верховної Ради України обчислюється за Законом України "Про звернення громадян".
 
563. 4. У разі необхідності Комітет Верховної Ради України може провести безпосередню перевірку звернень, доручивши її здійснення члену цього Комітету (за його згодою).
 
   4. У разі необхідності Комітет Верховної Ради України може провести безпосередню перевірку звернень, доручивши її здійснення члену цього Комітету (за його згодою).
 
564. 5. Кандидат, який обирається на посаду судді безстроково, має право ознайомитися з матеріалами звернень щодо його діяльності, запитами Комітету Верховної Ради України та відповідями на них.
 
   5. Кандидат, який обирається на посаду судді безстроково, має право ознайомитися з матеріалами звернень щодо його діяльності, запитами Комітету Верховної Ради України та відповідями на них.
 
565. 6. Секретаріат Комітету Верховної Ради України у триденний строк з дня надходження подання поширює серед народних депутатів України через апарат Верховної Ради України списки кандидатів, які пропонуються для обрання суддями безстроково, із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України.
 
-889- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 6 статті 39 слова «із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України» виключити.
 
Враховано   6. Секретаріат Комітету Верховної Ради України у триденний строк з дня надходження подання поширює серед народних депутатів України через апарат Верховної Ради України списки кандидатів, які пропонуються для обрання суддями безстроково.
 
    -890- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 6 статті 39 слова «із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України» виключити.
 
Враховано    
566. 7. На засідання Комітету Верховної Ради України запрошуються уповноважені представники Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Дисциплінарної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, а також кандидат на посаду судді, присутність якого на засіданні є обов'язковою.
 
   7. На засідання Комітету Верховної Ради України запрошуються уповноважені представники Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Дисциплінарної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, а також кандидат на посаду судді, присутність якого на засіданні є обов'язковою.
 
567. 8. На засідання Комітету Верховної Ради України на вимогу народних депутатів України можуть бути запрошені представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадськості.
 
   8. На засідання Комітету Верховної Ради України на вимогу народних депутатів України можуть бути запрошені представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадськості.
 
568. 9. Особи, зазначені в частині сьомій цієї статті, повідомляються про день і час засідання письмово не пізніш як за три дні до його початку.
 
   9. Особи, зазначені в частині сьомій цієї статті, повідомляються про день і час засідання письмово не пізніш як за три дні до його початку.
 
569. Стаття 40. Розгляд подання щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково на засіданні Комітету Верховної Ради України
 
   Стаття 88. Розгляд подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на засіданні Комітету Верховної Ради України
 
570. 1. Комітет Верховної Ради України розглядає подання щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково у місячний строк з дня його надходження. У разі необхідності перевірки фактів, які не дають можливості прийняти рішення, цей строк може бути продовжений Комітетом, але не більше ніж на два місяці, за винятком випадків, коли строк продовження перевірки припадає на міжсесійний період роботи Верховної Ради України.
 
   1. Комітет Верховної Ради України розглядає подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково у місячний строк з дня його надходження. У разі необхідності перевірки фактів, які не дають можливості прийняти рішення, цей строк може бути продовжений Комітетом, але не більше ніж на два місяці, за винятком випадків, коли строк продовження перевірки припадає на міжсесійний період роботи Верховної Ради України.
 
571. 2. Розгляд подання щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково проводиться на засіданні Комітету Верховної Ради України колегіально.
 
   2. Подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково розглядається на засіданні Комітету Верховної Ради України колегіально.
 
572. 3. Під час обговорення члени Комітету Верховної Ради України, запрошені особи мають право ставити запитання доповідачеві та безпосередньо кандидатові.
 
   3. Під час обговорення члени Комітету Верховної Ради України, запрошені особи мають право ставити запитання доповідачу та безпосередньо кандидатові.
 
573. 4. Рішення Комітету Верховної Ради України про рекомендування або нерекомендування до обрання кандидата на посаду судді безстроково після обговорення кандидатури та розгляду поданих звернень стосовно його діяльності оголошується у присутності кандидата.
 
   4. Рішення Комітету Верховної Ради України про рекомендування або нерекомендування до обрання кандидата на посаду судді безстроково після обговорення кандидатури та розгляду поданих звернень стосовно його діяльності оголошується у присутності кандидата.
 
574. 5. Рішення Комітету Верховної Ради України про відмову в рекомендуванні кандидату на обрання суддею безстроково не є перешкодою для розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
   5. Рішення Комітету Верховної Ради України про відмову в рекомендуванні кандидата до обрання на посаду судді безстроково не є перешкодою для розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
575. Стаття 41. Включення до порядку денного Верховної Ради України питання про обрання суддею безстроково
 
   Стаття 89. Включення до порядку денного Верховної Ради України питання про обрання суддів безстроково
 
576. 1. За наявності відповідного рішення про обрання суддів безстроково Комітет Верховної Ради України вносить пропозиції про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України питання стосовно обрання цих суддів.
 
   1. За наявності відповідного рішення про обрання суддів безстроково Комітет Верховної Ради України вносить пропозицію про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України питання про обрання цих суддів.
 
577. 2. Верховна Рада України на пленарних засіданнях обирає або відмовляє в обранні суддів безстроково.
 
   2. Верховна Рада України на пленарних засіданнях обирає або відмовляє в обранні суддів безстроково.
 
578. Стаття 42. Порядок обговорення питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України
 
   Стаття 90. Порядок обговорення питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України
 
579. 1. Обговорення питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді визначеного Комітетом Верховної Ради України доповідача.
 
   1. Обговорення питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді визначеного Комітетом Верховної Ради України доповідача.
 
580. 2. Якщо при розгляді питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково у відповідному Комітеті Верховної Ради України були висловлені зауваження до кандидата, який обирається на посаду судді безстроково, доповідач має поінформувати про це народних депутатів України.
 
   2. Якщо при розгляді питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково у відповідному Комітеті Верховної Ради України були висловлені зауваження до кандидата, який обирається на посаду судді безстроково, доповідач має поінформувати про це народних депутатів України.
 
581. 3. Кожний народний депутат України має право ставити запитання доповідачеві та безпосередньо кандидатові, який обирається на посаду судді безстроково, висловлювати свою думку щодо цієї кандидатури.
 
   3. Кожний народний депутат України має право ставити запитання доповідачеві та безпосередньо кандидатові, який обирається на посаду судді безстроково, висловлювати свою думку щодо цієї кандидатури.
 
582. 4. За наявності зауважень до кандидата, який обирається на посаду судді безстроково, висловлених на пленарному засіданні Верховної Ради України, що потребують додаткової перевірки відповідним Комітетом Верховної Ради України, голосування щодо цього кандидата не проводиться. Повторний розгляд подання щодо нього здійснюється Верховною Радою України за умови прийняття рішення Комітетом відповідно до вимог статті 40 цього Закону.
 
   4. За наявності зауважень до кандидата, який обирається на посаду судді безстроково, висловлених на пленарному засіданні Верховної Ради України, що потребують додаткової перевірки відповідним Комітетом Верховної Ради України, голосування щодо цього кандидата не проводиться. Повторний розгляд подання щодо нього здійснюється Верховною Радою України за умови прийняття рішення Комітетом відповідно до вимог статті 84 цього Закону.
 
583. 5. Запитання можуть бути також поставлені до уповноваженого представника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
   5. Запитання можуть бути також поставлені до уповноваженого представника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
584. Стаття 43. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України
 
   Стаття 91. Рішення Верховної Ради України про обрання кандидата на посаду судді безстроково
 
585. 1. Верховна Рада України обирає суддею безстроково:
 
   1. Верховна Рада України обирає суддею безстроково:
 
586. 1) особу, строк повноважень якої на посаді судді закінчився;
 
   1) особу, строк повноважень якої на посаді судді закінчився;
 
587. 2) особу, яка раніше вже обіймала посаду судді не менше п'яти років, але на час розгляду питання про обрання не обіймає посаду судді.
 
   2) особу, яка раніше вже обіймала посаду судді не менше п'яти років, але на час розгляду питання про обрання не обіймає посаду судді.
 
588. 2. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається відкритим фіксованим голосуванням більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України.
 
   2. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається відкритим фіксованим голосуванням більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України.
 
589. 3. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково оформляється постановою Верховної Ради України.
 
   3. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково оформляється постановою Верховної Ради України.
 
590. 4. Особа, обрана на посаду судді безстроково, набуває статусу професійного судді суду відповідного рівня.
 
   4. Особа, обрана на посаду судді безстроково, набуває статусу професійного судді суду відповідного рівня.
 
591. 5. У разі якщо кандидата, строк повноважень якого на посаді судді закінчився, не обрано безстроково, Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді.
 
   5. У разі якщо кандидата, строк повноважень якого на посаді судді закінчився, не обрано безстроково, Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді.
 
592. Стаття 44. Повторна рекомендація кандидатури на обрання на посаду судді безстроково
 
   Стаття 92. Повторна рекомендація кандидатури на обрання на посаду судді безстроково
 
593. 1. Якщо кандидата не було обрано суддею безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України у зв'язку з нововиявленими обставинами, повідомленими у виступах народних депутатів України, Комітет Верховної Ради України приймає рішення про звернення до Вищої ради юстиції, Дисциплінарної комісії суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо перевірки цих обставин або доручає народним депутатам України - членам цього Комітету внести подання про проведення такої перевірки, погоджує термін її проведення і за результатами перевірки приймає рішення про повторне внесення раніше відхиленої кандидатури на пленарне засідання Верховної Ради України.
 
   1. Якщо кандидата не обрано Верховною Радою України на посаду судді безстроково у зв'язку з нововиявленими обставинами, повідомленими у виступах народних депутатів України, Комітет Верховної Ради України приймає рішення про звернення до Вищої ради юстиції, Дисциплінарної комісії суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо перевірки цих обставин або доручає народним депутатам України - членам цього Комітету внести подання про проведення такої перевірки, погоджує термін її проведення і за результатами перевірки приймає рішення про повторне внесення раніше відхиленої кандидатури на розгляд Верховної Ради України.
 
594. 2. Результати проведеної перевірки розглядаються на засіданні Комітету Верховної Ради України з урахуванням вимог, визначених статтею 40 цього Закону.
 
   2. Результати проведеної перевірки розглядаються на засіданні Комітету Верховної Ради України з урахуванням вимог статті 86 цього Закону.
 
595. 3. Внесення двічі відхиленої Верховною Радою України кандидатури на обрання на посаду судді безстроково не допускається.
 
   3. Внесення двічі відхиленої Верховною Радою України кандидатури на обрання на посаду судді безстроково не допускається.
 
596. Стаття 45. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
 
   Стаття 93. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
 
597. 1. Переведення судді з одного суду до іншого того самого рівня здійснюється за його заявою Радою суддів України відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами конкурсу, передбаченого цим Законом. Переведення судді з суду вищого рівня до суду нижчого рівня проводиться без конкурсу за його заявою.
 
-891- Богуслаєв В.О.
В частині 1 виключити таке словосполучення: «за результатами конкурсу, передбаченого цим Законом».
Після словосполучення «до суду нижчого рівня» додати «а також судді з одного суду до іншого того самого рівня» - далі за текстом.
 
Відхилено   Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого здійснюється в порядку обрання судді, визначеному цим Законом.
 
    -892- Притика Д.М.
Статтю 45 викласти у такій редакції:
«Переведення судді з одного суду до іншого того самого рівня здійснюється за його заявою Головою Верховного Суду України з урахуванням рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії України та висновку голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Переведення судді до суду вищого рівня здійснюється в порядку обрання судді, визначеному цим Законом, за результатами конкурсу.»
 
Відхилено    
    -893- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 45 викласти у такій редакції:
«Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого здійснюється в порядку обрання судді, визначеному цим Законом.».
 
Враховано    
    -894- Богуслаєв В.О.
В частині 1 виключити таке словосполучення: «за результатами конкурсу, передбаченого цим Законом».
Після словосполучення «до суду нижчого рівня» додати «а також судді з одного суду до іншого того самого рівня» - далі за текстом.
 
Відхилено    
    -895- Притика Д.М.
Статтю 45 викласти у такій редакції:
«Переведення судді з одного суду до іншого того самого рівня здійснюється за його заявою Головою Верховного Суду України з урахуванням рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії України та висновку голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Переведення судді до суду вищого рівня здійснюється в порядку обрання судді, визначеному цим Законом, за результатами конкурсу.»
 
Відхилено    
    -896- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 45 викласти у такій редакції:
«Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого здійснюється в порядку обрання судді, визначеному цим Законом.».
 
Враховано    
598. 2. У разі участі в конкурсі на заміщення посади в суді того самого рівня і спеціалізації за бажанням судді можуть враховані бути результати попереднього кваліфікаційного іспиту, якщо з часу його складання минуло не більше трьох років.
 
      
599. 3. Переведення судді до суду вищого рівня здійснюється в порядку обрання судді, визначеному цим Законом, за результатами конкурсу.
 
-897- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 45 викласти у такій редакції:
«Стаття 45. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
1. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого того самого рівня або до іншого суду нижчого рівня відбувається в такому порядку:
1) звернення судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо переведення з одного суду до іншого;
2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення щодо рекомендування переведення судді до іншого суду і направляє це рішення разом з поданням до Верховної Ради України;
3) Комітет Верховної Ради України до відання якого належить розгляд питання про обрання та звільнення суддів, обраних безстроково, розглядає питання про переведення судді до іншого суду, надає висновок щодо рекомендування або не рекомендування переведення судді до іншого суду та вносить цей висновок на розгляд Верховної Ради України;
4) Верховна Рада України на підставі висновку Комітету Верховної Ради на пленарному засіданні без обговорення приймає рішення про переведення судді до іншого суду або про відмову йому у переведенні
Присутність в залі засідань Верховної Ради України судді щодо якого приймається рішення про переведення є обов'язковою.
Голосування щодо переведення судді з одного суду до іншого здійснюється в порядку, передбаченому статтею 43 цього Закону.
2. Переведення судді, обраного безстроково, до суду вищого рівня здійснюється в порядку обрання судді, визначеному цим Законом, за результатами конкурсу. При участі в конкурсі на заміщення посади судді результати попереднього кваліфікаційного іспиту враховуються, якщо з часу його складання минуло не більше трьох років. У цьому разі кваліфікаційний іспит таким суддею не складається.
За наявності однакових результатів конкурсу перевага надається тим кандидатам, які мають більший стаж роботи на посаді судді.».
 
Відхилено      
    -898- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 45 викласти у такій редакції:
«Стаття 45. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
1. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого того самого рівня або до іншого суду нижчого рівня відбувається в такому порядку:
1) звернення судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо переведення з одного суду до іншого;
2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення щодо рекомендування переведення судді до іншого суду і направляє це рішення разом з поданням до Верховної Ради України;
3) Комітет Верховної Ради України до відання якого належить розгляд питання про обрання та звільнення суддів, обраних безстроково, розглядає питання про переведення судді до іншого суду, надає висновок щодо рекомендування або не рекомендування переведення судді до іншого суду та вносить цей висновок на розгляд Верховної Ради України;
4) Верховна Рада України на підставі висновку Комітету Верховної Ради на пленарному засіданні без обговорення приймає рішення про переведення судді до іншого суду або про відмову йому у переведенні
Присутність в залі засідань Верховної Ради України судді щодо якого приймається рішення про переведення є обов'язковою.
Голосування щодо переведення судді з одного суду до іншого здійснюється в порядку, передбаченому статтею 43 цього Закону.
2. Переведення судді, обраного безстроково, до суду вищого рівня здійснюється в порядку обрання судді, визначеному цим Законом, за результатами конкурсу. При участі в конкурсі на заміщення посади судді результати попереднього кваліфікаційного іспиту враховуються, якщо з часу його складання минуло не більше трьох років. У цьому разі кваліфікаційний іспит таким суддею не складається.
За наявності однакових результатів конкурсу перевага надається тим кандидатам, які мають більший стаж роботи на посаді судді.».
 
Відхилено    
600. Розділ ІІІ. Кваліфікаційні класи та кваліфікаційна атестація
 
-899- Ківалов С.В.
Розділ ІІІ проекту № 0917 вважати розділом V об’єднаного проекту і викласти його назву у такій редакції «Кваліфікаційна атестація професійних суддів».
 
Враховано   Розділ V. Кваліфікаційна атестація професійних суддів
 
    -900- Ківалов С.В.
Розділ ІІІ проекту № 0917 вважати розділом V об’єднаного проекту і викласти його назву у такій редакції «Кваліфікаційна атестація професійних суддів».
 
Враховано    
601. Стаття 46. Завдання та підстави кваліфікаційної атестації
 
   Стаття 94. Завдання та підстави кваліфікаційної атестації
 
602. 1. Кваліфікаційна атестація полягає в оцінці професійного рівня судді та прийнятті кваліфікаційною комісією суддів рішення щодо присвоєння судді відповідного кваліфікаційного класу чи підтвердження ним цього класу.
 
   1. Кваліфікаційна атестація полягає в оцінці професійного рівня судді та прийнятті кваліфікаційною комісією суддів рішення про присвоєння судді відповідного кваліфікаційного класу чи підтвердження ним цього класу.
 
603. 2. Підставами для призначення кваліфікаційної атестації судді є:
 
   2. Підставами для призначення кваліфікаційної атестації судді є:
 
604. 1) закінчення встановленого законом строку перебування судді у відповідному кваліфікаційному класі;
 
   1) закінчення встановленого законом строку перебування судді у відповідному кваліфікаційному класі;
 
605. 2) заява судді про поновлення кваліфікаційного класу;
 
   2) заява судді про поновлення кваліфікаційного класу;
 
606. 3) рішення органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, про призначення кваліфікаційної атестації для підтвердження кваліфікаційного класу судді.
 
   3) рішення органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, про призначення кваліфікаційної атестації для підтвердження кваліфікаційного класу судді.
 
607. Стаття 47. Кваліфікаційні класи суддів
 
   Стаття 95. Кваліфікаційні класи суддів
 
608. 1. Для суддів установлюється шість кваліфікаційних класів:
 
   1. Для суддів установлюється шість кваліфікаційних класів.
 
609. 2. Кваліфікаційні класи присвоюються: вищий, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий:
 
   2. Кваліфікаційні класи присвоюються: вищий, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий:
 
610. 1) суддям місцевих судів - п'ятий, четвертий, третій і другий кваліфікаційні класи;
 
   1) суддям місцевих судів - п'ятий, четвертий, третій і другий кваліфікаційні класи;
 
611. 2) суддям апеляційних судів - третій, другий і перший кваліфікаційні класи;
 
   2) суддям апеляційних судів - третій, другий і перший кваліфікаційні класи;
 
612. 3) суддям вищих спеціалізованих судів - другий, перший і вищий кваліфікаційні класи;
 
   3) суддям вищих спеціалізованих судів - другий, перший і вищий кваліфікаційні класи;
 
613. 4) суддям Верховного Суду України - вищий кваліфікаційний клас.
 
   4) суддям Верховного Суду України - вищий кваліфікаційний клас.
 
614. 3. Для зайняття посади судді апеляційного суду суддя повинен мати не менш як четвертий кваліфікаційний клас, посади судді вищого спеціалізованого суду - не менш як третій кваліфікаційний клас, посади судді Верховного Суду України - не менш як перший кваліфікаційний клас.
 
   3. Для зайняття посади судді апеляційного суду суддя повинен мати не менш як четвертий кваліфікаційний клас, посади судді вищого спеціалізованого суду - не менш як третій кваліфікаційний клас, посади судді Верховного Суду України - не менш як перший кваліфікаційний клас.
 
615. Стаття 48. Строки перебування судді у кваліфікаційному класі
 
   Стаття 96. Строки перебування судді у кваліфікаційному класі
 
616. 1. Вперше призначений на посаду суддя дільничного та окружного суду проходить кваліфікаційну атестацію через рік з дня призначення і йому може бути присвоєно п'ятий кваліфікаційний клас.
 
-901- Круць М.Ф.
У частині 1 статті 48 слова «дільничного та окружного» замінити словом «місцевого».
 
Враховано   1. Вперше призначений на посаду суддя місцевого суду проходить кваліфікаційну атестацію через рік з дня призначення і йому може бути присвоєно п'ятий кваліфікаційний клас.
 
    -902- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
В частині 1 статті 48 слова «дільничного та окружного суду» замінити словами «дільничного суду, місцевого господарського суду та місцевого адміністративного суду».
 
Відхилено    
    -903- Круць М.Ф.
У частині 1 статті 48 слова «дільничного та окружного» замінити словом «місцевого».
 
Враховано    
    -904- Портнов А.В.
Мірошниченко Ю.Р.
В частині 1 статті 48 слова «дільничного та окружного суду» замінити словами «дільничного суду, місцевого господарського суду та місцевого адміністративного суду».
 
Відхилено    
617. 2. Строк перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу, становить: у п'ятому класі - два роки, у четвертому і третьому класах - три роки, у другому класі - п'ять років. Після закінчення цього строку суддя повинен пройти кваліфікаційну атестацію для підтвердження присвоєного йому раніше кваліфікаційного класу або для присвоєння йому чергового кваліфікаційного класу. Ухилення від кваліфікаційної атестації тягне за собою позбавлення судді кваліфікаційного класу, про що відповідна кваліфікаційна комісія приймає рішення.
 
   2. Строк перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу, становить: у п'ятому класі - два роки, у четвертому і третьому класах - три роки, у другому класі - п'ять років. Після закінчення цього строку суддя повинен пройти кваліфікаційну атестацію для підтвердження присвоєного йому раніше кваліфікаційного класу або для присвоєння йому чергового кваліфікаційного класу. Ухилення від кваліфікаційної атестації має наслідком позбавлення судді кваліфікаційного класу, про що приймає рішення відповідна кваліфікаційна комісія.
 
618. 3. Строк перебування судді у першому та вищому кваліфікаційних класах не обмежується.
 
   3. Строк перебування судді у першому та вищому кваліфікаційних класах не обмежується.
 
619. 4. За суддею, звільненому з посади, зберігається присвоєний йому кваліфікаційний клас. Суддя втрачає кваліфікаційний клас у разі його звільнення з посади з підстав, зазначених у пунктах 5 і 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України.
 
   4. За суддею, звільненим з посади, зберігається присвоєний йому кваліфікаційний клас. Суддя втрачає кваліфікаційний клас у разі його звільнення з посади з підстав, зазначених у пунктах 5 і 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України.
 
620. Стаття 49. Порядок проведення кваліфікаційної атестації
 
   Стаття 97. Порядок проведення кваліфікаційної атестації
 
621. 1. Кваліфікаційна атестація проводиться у формі письмового тестування та співбесіди. При кваліфікаційній атестації враховуються результати проходження підготовки судді у Національній школі суддів України.
 
-905- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 49 слова „...у Національній школі суддів України» замінити словами: „...у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації»
 
Враховано   1. Кваліфікаційна атестація проводиться у формі письмового тестування та співбесіди. При кваліфікаційній атестації враховуються результати проходження підготовки судді у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації.
 
    -906- Льовочкіна Ю.В.
Друге речення частини першої статті 49 виключити.
 
Відхилено    
    -907- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 49 слова „...у Національній школі суддів України» замінити словами: „...у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації»
 
Враховано    
    -908- Льовочкіна Ю.В.
Друге речення частини першої статті 49 виключити.
 
Відхилено    
622. 2. Чергова кваліфікаційна атестація судді проводиться протягом місяця з дня закінчення строку його перебування у присвоєному йому кваліфікаційному класі для підтвердження суддею кваліфікаційного класу або присвоєння йому чергового кваліфікаційного класу.
 
   2. Чергова кваліфікаційна атестація судді проводиться протягом місяця з дня закінчення строку його перебування у присвоєному кваліфікаційному класі для підтвердження суддею кваліфікаційного класу або присвоєння йому чергового кваліфікаційного класу.
 
623. 3. Дострокова кваліфікаційна атестація судді проводиться протягом двох місяців з дня надходження заяви судді про поновлення кваліфікаційного класу або прийняття рішення органом, уповноваженим здійснювати дисциплінарне провадження, про призначення кваліфікаційної атестації для підтвердження кваліфікаційного класу.
 
   3. Дострокова кваліфікаційна атестація судді проводиться протягом двох місяців з дня надходження заяви судді про поновлення кваліфікаційного класу або прийняття рішення органом, уповноваженим здійснювати дисциплінарне провадження, про призначення кваліфікаційної атестації для підтвердження кваліфікаційного класу.
 
624. 4. Кваліфікаційне тестування проводиться з метою перевірки знань професійного судді, встановлення рівня кваліфікаційної підготовленості судді, його здатності підвищувати свій фаховий рівень і здійснювати правосуддя, в тому числі в судах вищого рівня.
 
   4. Кваліфікаційне тестування проводиться з метою перевірки знань професійного судді, встановлення рівня кваліфікаційної підготовленості судді, його здатності підвищувати свій фаховий рівень і здійснювати правосуддя, у тому числі в судах вищого рівня.
 
625. 5. Кваліфікаційна співбесіда проводиться в усній формі щодо фактичного здійснення суддею правосуддя і виконання ним посадових обов'язків.
 
   5. Кваліфікаційна співбесіда проводиться в усній формі з питань фактичного здійснення суддею правосуддя і виконання ним посадових обов'язків.
 
626. 6. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який претендує на присвоєння кваліфікаційного класу, що дає право на зайняття посади у суді вищого рівня, стосується знань у галузі законодавства, судової практики і правової аналітики, рівень яких є достатнім для забезпечення належного виконання суддею повноважень у суді вищого рівня.
 
   6. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який претендує на присвоєння кваліфікаційного класу, що дає право на зайняття посади у суді вищого рівня, стосується знань у галузі законодавства, судової практики і правової аналітики, рівень яких є достатнім для забезпечення належного виконання суддею повноважень у суді вищого рівня.
 
627. 7. Методику оцінювання судді для присвоєння кожного кваліфікаційного класу затверджують Вища кваліфікаційна комісія суддів України і Рада суддів України.
 
   7. Методику оцінювання судді для присвоєння кожного кваліфікаційного класу затверджують Вища кваліфікаційна комісія суддів України і Рада суддів України.
 
628. Стаття 50. Рішення кваліфікаційної комісії суддів щодо присвоєння кваліфікаційного класу
 
   Стаття 98. Рішення кваліфікаційної комісії суддів про присвоєння кваліфікаційного класу
 
629. 1. Кваліфікаційна комісія суддів залежно від рівня професійних знань, стажу, досвіду роботи судді, якого атестовано, приймає рішення про:
 
   1. Кваліфікаційна комісія суддів залежно від рівня професійних знань, стажу, досвіду роботи судді, якого атестовано, приймає рішення про:
 
630. 1) присвоєння судді відповідного кваліфікаційного класу;
 
   1) присвоєння відповідного кваліфікаційного класу;
 
631. 2) залишення судді в раніше присвоєному кваліфікаційному класі;
 
   2) підтвердження раніше присвоєного кваліфікаційного класу;
 
632. 3) відкладення атестації (в разі недостатнього рівня професійних знань судді) на строк не більше шести місяців;
 
   3) відкладення атестації (в разі недостатнього рівня професійних знань судді) на строк не більше шести місяців;
 
633. 4) позбавлення судді кваліфікаційного класу і направлення його до Національної школи суддів України для спеціальної підготовки в разі непідтвердження ним кваліфікаційного класу.
 
-909- Шпенов Д.Ю.
У пункті 4 частини 1 статті 50 слова „...до Національної школи суддів України...» замінити словами: „...до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації...»
 
Враховано   4) позбавлення кваліфікаційного класу судді і направлення на навчання до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації.
 
    -910- Шпенов Д.Ю.
У пункті 4 частини 1 статті 50 слова „...до Національної школи суддів України...» замінити словами: „...до спеціалізованого юридичного вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації...»
 
Враховано    
634. Стаття 51. Оскарження рішення кваліфікаційної комісії суддів з питань кваліфікаційної атестації
 
   Стаття 99. Оскарження рішення кваліфікаційної комісії суддів з питань кваліфікаційної атестації
 
635. 1. Суддя, не згодний з рішенням територіальної кваліфікаційної комісії суддів щодо його атестації, може оскаржити це рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії рішення.
 
   1. Суддя, не згодний з рішенням територіальної кваліфікаційної комісії суддів щодо його атестації, може оскаржити це рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії рішення.
 
636. 2. Скарга подається через територіальну кваліфікаційну комісію суддів, яка постановила рішення. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів, яка постановила рішення, одержавши скаргу, не пізніш як у триденний строк надсилає її разом з матеріалами справи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
   2. Скарга подається через територіальну кваліфікаційну комісію суддів, яка постановила рішення. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів, яка постановила рішення, одержавши скаргу, не пізніш як у триденний строк надсилає її разом з матеріалами справи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
637. 3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає скаргу на рішення щодо кваліфікаційної атестації протягом місяця з дня подання скарги і матеріалів атестації. Розгляд скарги може проводитися з викликом на засідання комісії особи, яка подала скаргу.
 
   3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає скаргу на рішення щодо кваліфікаційної атестації протягом місяця з дня подання скарги і матеріалів атестації. Розгляд скарги може проводитися з викликом на засідання комісії судді, який подав скаргу.
 
638. 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право:
 
   4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право:
 
639. 1) залишити скаргу без задоволення;
 
   1) залишити скаргу без задоволення;
 
640. 2) змінити рішення і присвоїти судді відповідний кваліфікаційний клас;
 
   2) змінити рішення і присвоїти судді відповідний кваліфікаційний клас;
 
641. 3) залишити суддю в раніше присвоєному кваліфікаційному класі.
 
   3) підтвердити раніше присвоєний кваліфікаційний клас.
 
642. 5. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом десяти днів надсилається особі, яка подавала скаргу, та голові суду, в якому працює суддя.
 
   5. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом десяти днів надсилається судді, який подавав скаргу, та голові суду, в якому працює цей суддя.
 
643. 6. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань кваліфікаційної атестації може бути оскаржено до суду лише в разі порушення встановленого законом порядку розгляду питання.
 
-911- Притика Д.М.
У частині шостій статті 51 слова «може бути оскаржено до суду лише в разі порушення встановленого законом порядку розгляду питання» замінити словами «може бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду юстиції».
 
Враховано   6. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань кваліфікаційної атестації може бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду юстиції».
 
    -912- Притика Д.М.
У частині шостій статті 51 слова «може бути оскаржено до суду лише в разі порушення встановленого законом порядку розгляду питання» замінити словами «може бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду юстиції».
 
Враховано    
644. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (продовження)
Розділ ІІІ. Кваліфікаційні комісії суддів
 
-913- Ківалов С.В.
Після розділу про кваліфікаційну атестацію суддів доповнити новим розділом VІ «Забезпечення належного кваліфікаційного рівня професійних суддів».
Розділ ІІІ проекту № 0916 вважати главою 2 розділу VІ об’єднаного проекту.
 
Враховано   Розділ VІ. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня професійних суддів
 
    -914- Ківалов С.В.
Після розділу про кваліфікаційну атестацію суддів доповнити новим розділом VІ «Забезпечення належного кваліфікаційного рівня професійних суддів».
Розділ ІІІ проекту № 0916 вважати главою 2 розділу VІ об’єднаного проекту.
 
Враховано    
645. Стаття 46. Статус кваліфікаційних комісій суддів
 
   Стаття 100. Статус кваліфікаційних комісій суддів
 
646. 1. Завданнями кваліфікаційних комісій є забезпечення формування корпусу професійних суддів, здатних кваліфіковано, сумлінно і безсторонньо здійснювати правосуддя, шляхом добору і рекомендування осіб для зайняття посади професійного судді та визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів, а також розгляд питань щодо надання висновків про звільнення судді з посади у випадках, визначених законом.
 
-915- Льовочкіна Ю.В.
У частині першій статті 46 слово «безсторонньо» замінити на слово «неупереджено».
 
Враховано   1. Завданнями кваліфікаційних комісій є: забезпечення формування корпусу професійних суддів, здатних кваліфіковано, сумлінно і неупереджено здійснювати правосуддя, шляхом добору і рекомендування осіб на посаду професійного судді; визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів; розгляд питань щодо надання висновків про звільнення судді з посади у випадках, визначених законом.
 
    -916- Льовочкіна Ю.В.
У частині першій статті 46 слово «безсторонньо» замінити на слово «неупереджено».
 
Враховано    
647. Стаття 47. Види кваліфікаційних комісій суддів
 
   Стаття 101. Види кваліфікаційних комісій суддів
 
648. 1. У системі судоустрою України діють:
 
   1. У системі судоустрою України діють:
 
649. 1) територіальні кваліфікаційні комісії суддів;
 
   1) територіальні кваліфікаційні комісії суддів;
 
650. 2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
 
   2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
 
651. 2. Територіальні кваліфікаційні комісії суддів здійснюють свою діяльність в областях, місті Києві та Автономній Республіці Крим.
 
   2. Територіальні кваліфікаційні комісії суддів здійснюють свою діяльність в областях, місті Києві та Автономній Республіці Крим.
 
652. 3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України знаходиться у місті Києві.
 
   3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України знаходиться у місті Києві.
 
653. Стаття 48. Склад кваліфікаційних комісій суддів
 
   Стаття 102. Склад кваліфікаційних комісій суддів
 
654. 1. Територіальні кваліфікаційні комісії суддів діють у складі семи членів, які мають вищу юридичну освіту. До складу територіальної кваліфікаційної комісії входять:
 
-917- Богуслаєв В.О.
В частині 1 змінити словосполучення: «у складі семи членів» на « у складі одинадцяти членів», або визначити іншу чисельність кваліфікаційної комісії, яка повинна бути більша ніж сім членів, з огляду належного виконання покладених на них професійних обов’язків, та відповідно збільшити чисельність кваліфікаційної комісії за рахунок суддів.
 
Відхилено   1. Територіальні кваліфікаційні комісії суддів діють у складі семи членів, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше п’яти років. До складу територіальної кваліфікаційної комісії входять:
 
    -918- Льовочкіна Ю.В.
Перше речення частини першої статті 48 викласти у такій редакції:
«Територіальні кваліфікаційні комісії суддів діють у складі семи членів, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 5 років та не мають непогашеної судимості в установленому законом порядку.»;
 
Враховано частково    
    -919- Богуслаєв В.О.
В частині 1 змінити словосполучення: «у складі семи членів» на « у складі одинадцяти членів», або визначити іншу чисельність кваліфікаційної комісії, яка повинна бути більша ніж сім членів, з огляду належного виконання покладених на них професійних обов’язків, та відповідно збільшити чисельність кваліфікаційної комісії за рахунок суддів.
 
Відхилено    
    -920- Льовочкіна Ю.В.
Перше речення частини першої статті 48 викласти у такій редакції:
«Територіальні кваліфікаційні комісії суддів діють у складі семи членів, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 5 років та не мають непогашеної судимості в установленому законом порядку.»;
 
Враховано частково    
655. 1) чотири судді, які призначаються від кожної судової юрисдикції відповідною конференцією суддів місцевих та апеляційних судів;
 
-921- Льовочкіна Ю.В.
У пункті 1 частини першої статті 48 слова «чотири судді» замінити на слова «п’ять суддів».
 
Відхилено   1) чотири судді, які призначаються від кожної судової юрисдикції відповідною конференцією суддів місцевих та апеляційних судів;
 
    -922- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 1 частини першої статті 48 викласти у такій редакції:
"1) п'ять суддів, які призначаються конференцією суддів місцевих та апеляційних судів, розташованих на відповідній території".
 
Відхилено    
    -923- Льовочкіна Ю.В.
У пункті 1 частини першої статті 48 слова «чотири судді» замінити на слова «п’ять суддів».
 
Відхилено    
    -924- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 1 частини першої статті 48 викласти у такій редакції:
"1) п'ять суддів, які призначаються конференцією суддів місцевих та апеляційних судів, розташованих на відповідній території".
 
Відхилено    
656. 2) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
 
-925- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини першої статті 48 викласти у такій редакції:
"2) одна посадова особа від відповідного територіального управління юстиції".
 
Відхилено   2) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
 
    -926- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини першої статті 48 викласти у такій редакції:
"2) одна посадова особа від відповідного територіального управління юстиції".
 
Відхилено    
657. 3) одна особа, яка призначається обласною, Київською міською радою, Верховною Радою Автономної Республіці Крим відповідно до місцезнаходження кваліфікаційної комісії суддів;
 
-927- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 3 частини першої статті 48 виключити.
Пункт 4 частини першої статті 48 вважати пунктом 3.
 
Враховано   3) одна особа, яка призначається з’їздом адвокатів України з числа адвокатів;
 
    -928- Притика Д.М.
Пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
«3) одна особа призначається з’їздом адвокатів України з числа адвокатів;».
 
Враховано    
    -929- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 3 частини першої статті 48 виключити.
Пункт 4 частини першої статті 48 вважати пунктом 3.
 
Враховано    
    -930- Притика Д.М.
Пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
«3) одна особа призначається з’їздом адвокатів України з числа адвокатів;».
 
Враховано    
658. 4) одна особа, яка призначається територіальним управлінням Державної судової адміністрації України.
 
-931- Бережна І.Г.
У частині 1 пункту 4 статті 48 слова „одна особа, яка призначається територіальним управлінням Державної судової адміністрації України» вилучити і замінити словами: „одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України».
 
Враховано   4) одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України.
 
    -932- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 4 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -933- Павленко С.Г.
Пункт 4 частини першої статті 48 викласти у такій редакції:
«одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено    
    -934- Бережна І.Г.
У частині 1 пункту 4 статті 48 слова „одна особа, яка призначається територіальним управлінням Державної судової адміністрації України» вилучити і замінити словами: „одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України».
 
Враховано    
    -935- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 4 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -936- Павленко С.Г.
Пункт 4 частини першої статті 48 викласти у такій редакції:
«одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено    
659. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі п'ятнадцяти членів, які мають вищу юридичну освіту. До її складу входять:
 
-937- Льовочкіна Ю.В.
Перше речення частини другої викласти у такій редакції:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів діє у складі п’ятнадцяті членів, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 5 років та не мають непогашеної судимості в установленому законом порядку.».
 
Враховано частково   2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі п’ятнадцяти членів, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше п’яти років. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України складу входять:
 
    -938- Льовочкіна Ю.В.
Перше речення частини другої викласти у такій редакції:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів діє у складі п’ятнадцяті членів, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 5 років та не мають непогашеної судимості в установленому законом порядку.».
 
Враховано частково    
660. 1) вісім суддів, які призначаються з'їздом суддів України (по два судді від кожної судової юрисдикції);
 
-939- Бережна І.Г.
У частині 2 пункту 1 статті 48 слова „вісім суддів, які призначаються з’їздом суддів України (по два судді від кожної судової юрисдикції)» замінити словами: „сім суддів, які призначаються з’їздом суддів України»
 
Відхилено   1) вісім суддів, які призначаються з'їздом суддів України (по два судді від кожної судової юрисдикції);
 
    -940- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 1 частини другої статті 48 слова "по два судді від кожної судової юрисдикції" виключити.
 
Відхилено    
    -941- Бережна І.Г.
У частині 2 пункту 1 статті 48 слова „вісім суддів, які призначаються з’їздом суддів України (по два судді від кожної судової юрисдикції)» замінити словами: „сім суддів, які призначаються з’їздом суддів України»
 
Відхилено    
    -942- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 1 частини другої статті 48 слова "по два судді від кожної судової юрисдикції" виключити.
 
Відхилено    
661. 2) дві особи, які призначаються Верховною Радою України;
 
   2) дві особи, які призначаються Верховною Радою України;
 
662. 3) дві особи, які призначаються Президентом України;
 
   3) дві особи, які призначаються Президентом України;
 
663. 4) одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
 
-943- Притика Д.М.
Пункт 4 частини другої статті 48 виключити.
Пункт 5 -6 вважати пунктом 4-5.
 
Враховано      
    -944- Притика Д.М.
Пункт 4 частини другої статті 48 виключити.
Пункт 5 -6 вважати пунктом 4-5.
 
Враховано    
664. 5) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
 
   4) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
 
665. 6) одна особа, яка призначається з'їздом адвокатів України з числа адвокатів.
 
-945- Бережна І.Г.
Частину 2 статті 48 доповнити пунктом 7: „одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України»
 
Враховано   5) одна особа, яка призначається з'їздом адвокатів України з числа адвокатів;
6) одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України.
 
    -946- Бережна І.Г.
Частину 2 статті 48 доповнити пунктом 7: „одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України»
 
Враховано    
666. 3. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України не можуть бути членами кваліфікаційних комісій суддів.
 
   3. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України не можуть бути членами кваліфікаційних комісій суддів.
 
667. 4. Строк повноважень члена кваліфікаційної комісії суддів становить три роки. Одна й та сама особа не може здійснювати повноваження члена кваліфікаційної комісії суддів два строки підряд.
 
   4. Строк повноважень члена кваліфікаційної комісії суддів становить три роки. Одна й та сама особа не може здійснювати повноваження члена кваліфікаційної комісії суддів два строки підряд.
 
668. 5. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
 
-947- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 48 виключити.
 
Відхилено   5. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
 
    -948- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 48 виключити.
 
Відхилено    
669. Стаття 49. Порядок формування кваліфікаційних комісій суддів
 
   Стаття 103. Порядок формування кваліфікаційних комісій суддів
 
670. 1. Члени територіальних кваліфікаційних комісій із числа суддів призначаються таємним або відкритим голосуванням конференціями суддів відповідних судів, а члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. У разі вибуття судді - члена кваліфікаційної комісії суддів до призначення нового члена з'їздом суддів України Рада суддів України призначає іншу особу з числа суддів.
 
-949- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 49 слова "або відкритим" та "відкритим або" виключити.
 
Відхилено   1. Члени територіальних кваліфікаційних комісій з числа суддів призначаються таємним або відкритим голосуванням конференціями суддів відповідних судів, а члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. У разі вибуття судді - члена кваліфікаційної комісії суддів до призначення нового члена з'їздом суддів України Рада суддів України призначає іншу особу з числа суддів.
 
    -950- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 49 слова "або відкритим" та "відкритим або" виключити.
 
Відхилено    
671. 2. До складу територіальних кваліфікаційних комісій суддів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені голови судів, їх заступники, голови судових палат, члени Вищої ради юстиції та Дисциплінарної комісії суддів України.
 
-951- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 49 слова "та Дисциплінарної комісії суддів України" виключити.
 
Відхилено   2. До складу територіальних кваліфікаційних комісій суддів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені голови судів, їх заступники, голови судових палат, члени Вищої ради юстиції та Дисциплінарної комісії суддів України.
 
    -952- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині другій статті 49 слова "та Дисциплінарної комісії суддів України" виключити.
 
Відхилено    
672. 3. Відповідна рада, зазначена у пункті 3 частини першої статті 48 цього Закону, приймає рішення про призначення члена територіальної кваліфікаційної комісії суддів у порядку, встановленому її регламентом.
 
-953- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 49 виключити.
Частини четверту -- десяту статті 49 вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою.
 
Враховано      
    -954- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 49 виключити.
Частини четверту -- десяту статті 49 вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою.
 
Враховано    
673. 4. Територіальне управління Державної судової адміністрації України призначає члена територіальної кваліфікаційної комісії суддів наказом його начальника.
 
-955- Льовочкіна Ю.В.
Частину четверту статті 49 виключити, у зв’язку з чим частини п’яту –десяту статті 49 вважати відповідно частинами четвертою – дев’ятою статті 49.
 
Враховано      
    -956- Павленко Е.І.
Частину четверту статті 49 викласти у такій редакції :
«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена територіальної кваліфікаційної комісії суддів своїм розпорядженням»
 
Відхилено    
    -957- Льовочкіна Ю.В.
Частину четверту статті 49 виключити, у зв’язку з чим частини п’яту –десяту статті 49 вважати відповідно частинами четвертою – дев’ятою статті 49.
 
Враховано    
    -958- Павленко Е.І.
Частину четверту статті 49 викласти у такій редакції :
«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена територіальної кваліфікаційної комісії суддів своїм розпорядженням»
 
Відхилено    
674. 5. Президент України призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм указом.
 
   3. Президент України призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм указом.
 
675. 6. Верховна Рада України призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своєю постановою.
 
   4. Верховна Рада України призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своєю постановою.
 
676. 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів своїм розпорядженням.
 
-959- Притика Д.М.
Частину сьому статті 49 виключити.
Частину 8-9 вважати частиною 7-8.
 
Враховано      
    -960- Притика Д.М.
Частину сьому статті 49 виключити.
Частину 8-9 вважати частиною 7-8.
 
Враховано    
677. 8. Міністр юстиції України призначає членів кваліфікаційних комісій суддів своїм наказом.
 
   5. Міністр юстиції України призначає членів кваліфікаційних комісій суддів своїм наказом.
 
678. 9. З'їзд адвокатів України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції" для обрання члена Вищої ради юстиції.
 
-961- Бережна І.Г.
Статтю 49 доповнити частиною 10 такого змісту:
Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів та члена територіальної кваліфікаційної комісії суддів своїм рішенням.
Частину 10 – вважати частиною 11.
 
Враховано   6. З'їзд адвокатів України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції" для обрання члена Вищої ради юстиції.
7. Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів та члена територіальної кваліфікаційної комісії суддів своїм рішенням.
 
    -962- Бережна І.Г.
Статтю 49 доповнити частиною 10 такого змісту:
Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів та члена територіальної кваліфікаційної комісії суддів своїм рішенням.
Частину 10 – вважати частиною 11.
 
Враховано    
679. 10. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів вважається повноважною за умови призначення не менше п'яти членів комісії, а Вища кваліфікаційна комісія суддів України - за умови призначення не менше одинадцяти членів Комісії.
 
   8. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів вважається повноважною за умови призначення не менше п'яти членів комісії, а Вища кваліфікаційна комісія суддів України - за умови призначення не менше одинадцяти її членів.
 
680. Стаття 50. Повноваження територіальної кваліфікаційної комісії суддів
 
   Стаття 104. Повноваження територіальної кваліфікаційної комісії суддів
 
681. 1. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів:
 
-963- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 50 доповнити пунктом 1 такого змісту:
"1) перевіряє відповідність кандидатів у судді вимогам, установленим законом, приймає рішення щодо рекомендації для призначення кандидата на посаду судді, дає висновок про звільнення такого судді з посади";
у зв'язку з цим пункти 1 - 4 частини першої статті 50 вважати пунктами 2-5 статті 50 відповідно.
 
Відхилено   1. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів:
 
    -964- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 50 доповнити пунктом 1 такого змісту:
"1) перевіряє відповідність кандидатів у судді вимогам, установленим законом, приймає рішення щодо рекомендації для призначення кандидата на посаду судді, дає висновок про звільнення такого судді з посади";
у зв'язку з цим пункти 1 - 4 частини першої статті 50 вважати пунктами 2-5 статті 50 відповідно.
 
Відхилено    
682. 1) проводить кваліфікаційну атестацію суддів і присвоює їм кваліфікаційні класи (не вище третього);
 
-965- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 50 викласти у такій редакції:
«1) проводить кваліфікаційну атестацію суддів місцевих судів і присвоює їм кваліфікаційні класи;».
 
Відхилено   1) проводить кваліфікаційну атестацію суддів і присвоює їм кваліфікаційні класи (не вище третього);
 
    -966- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 1 частини першої статті 50 слова "не вище третього" замінити словами "не вище другого".
 
Відхилено    
    -967- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 50 викласти у такій редакції:
«1) проводить кваліфікаційну атестацію суддів місцевих судів і присвоює їм кваліфікаційні класи;».
 
Відхилено    
    -968- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 1 частини першої статті 50 слова "не вище третього" замінити словами "не вище другого".
 
Відхилено    
683. 2) оприлюднює інформацію щодо ініціювання питання про обрання суддів безстроково;
 
-969- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини першої статті 50 викласти у такій редакції:
"3) розглядає звернення та подання про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих судів, проводить пов'язані з цим службові перевірки, за наявності підстав порушує дисциплінарне провадження і вирішує питання про дисциплінарну відповідальність судді".
 
Відхилено   2) оприлюднює інформацію щодо ініціювання питання про обрання суддів безстроково;
 
    -970- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 2 частини першої статті 50 викласти у такій редакції:
"3) розглядає звернення та подання про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих судів, проводить пов'язані з цим службові перевірки, за наявності підстав порушує дисциплінарне провадження і вирішує питання про дисциплінарну відповідальність судді".
 
Відхилено    
684. 3) припиняє перебування у відставці суддів місцевих судів;
 
   3) припиняє перебування у відставці суддів місцевих судів;
 
685. 4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
686. 2. Порядок роботи територіальної кваліфікаційної комісії суддів визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу комісії відповідно до Типового регламенту роботи територіальної кваліфікаційної комісії суддів, затвердженого Радою суддів України.
 
-971- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити статтю 50 частиною третьою наступного змісту:
«3. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, що обіймають адміністративні посади, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.».
 
Враховано частково   2. Порядок роботи територіальної кваліфікаційної комісії суддів визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу комісії відповідно до Типового регламенту роботи територіальної кваліфікаційної комісії суддів, затвердженого Радою суддів України.
3. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів має право для здійснення своїх повноважень має право витребувати та одержувати необхідну інформацію від голів судів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також громадян та їх об'єднань.
 
    -972- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 50 новою частиною третьою такого змісту:
"3. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від голів судів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадян та їх об'єднань".
 
Враховано    
    -973- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити статтю 50 частиною третьою наступного змісту:
«3. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, що обіймають адміністративні посади, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.».
 
Враховано частково    
    -974- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Доповнити статтю 50 новою частиною третьою такого змісту:
"3. Територіальна кваліфікаційна комісія суддів має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від голів судів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадян та їх об'єднань".
 
Враховано    
687. Стаття 51. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 105. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
688. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України:
 
   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України:
 
689. 1) перевіряє відповідність кандидатів у судді вимогам, установленим законом, приймає рішення щодо рекомендації для призначення кандидата на посаду судді чи обрання його суддею безстроково (в тому числі до суду вищого рівня) або дає висновок про звільнення судді з посади;
 
-975- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 1 частини першої статті 51 викласти у такій редакції:
"1) дає висновок про можливість обрання Верховною Радою України судді будь-якого суду на посаду безстроково та звільнення обраних безстроково суддів з посади".
 
Відхилено   1) перевіряє відповідність кандидатів на посаду судді вимогам, установленим законом, приймає рішення про рекомендацію для призначення кандидата на посаду судді чи обрання його суддею безстроково (у тому числі до суду вищого рівня) або дає висновок про звільнення судді з посади;
 
    -976- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 1 частини першої статті 51 викласти у такій редакції:
"1) дає висновок про можливість обрання Верховною Радою України судді будь-якого суду на посаду безстроково та звільнення обраних безстроково суддів з посади".
 
Відхилено    
690. 2) проводить кваліфікаційну атестацію суддів і присвоює їм відповідні кваліфікаційні класи (починаючи з другого);
 
-977- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 51 викласти у такій редакції:
«2) проводить кваліфікаційну атестацію суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України і присвоює їм кваліфікаційні класи;».
 
Відхилено   2) проводить кваліфікаційну атестацію суддів і присвоює їм відповідні кваліфікаційні класи (починаючи з другого);
 
    -978- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 2 частини першої статті 51 слова "починаючи з другого" замінити словами "починаючи з першого".
 
Відхилено    
    -979- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 51 викласти у такій редакції:
«2) проводить кваліфікаційну атестацію суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України і присвоює їм кваліфікаційні класи;».
 
Відхилено    
    -980- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У пункті 2 частини першої статті 51 слова "починаючи з другого" замінити словами "починаючи з першого".
 
Відхилено    
691. 3) розглядає скарги на рішення територіальних кваліфікаційних комісій суддів;
 
-981- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 3 частини першої статті 51 доповнити словами: "звернення про дисциплінарну відповідальність суддів апеляційних судів; проводить пов'язані з цим службові перевірки, за наявності підстав порушує дисциплінарні провадження та вирішує справи про дисциплінарну відповідальність суддів зазначених судів".
 
Відхилено   3) розглядає скарги на рішення територіальних кваліфікаційних комісій суддів;
 
    -982- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 3 частини першої статті 51 доповнити словами: "звернення про дисциплінарну відповідальність суддів апеляційних судів; проводить пов'язані з цим службові перевірки, за наявності підстав порушує дисциплінарні провадження та вирішує справи про дисциплінарну відповідальність суддів зазначених судів".
 
Відхилено    
692. 4) оприлюднює інформацію щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів;
 
-983- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини першої статті 51 викласти у такій редакції:
"4) оприлюднює інформацію про початок процедури обрання професійного судді на посаду безстрокове".
 
Відхилено   4) оприлюднює інформацію щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів;
 
    -984- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Пункт 4 частини першої статті 51 викласти у такій редакції:
"4) оприлюднює інформацію про початок процедури обрання професійного судді на посаду безстрокове".
 
Відхилено    
693. 5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
694. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами розгляду скарги має право залишити рішення територіальної кваліфікаційної комісії суддів без змін, змінити або скасувати рішення.
 
   2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами розгляду скарги має право залишити рішення територіальної кваліфікаційної комісії суддів без змін, змінити або скасувати рішення.
 
695. 3. Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-985- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити статтю 51 частиною четвертою наступного змісту:
«4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від територіальних кваліфікаційних комісій, суддів, що обіймають адміністративні посади, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.».
 
Враховано частково   3. Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України для здійснення своїх повноважень має право витребувати та одержувати необхідну інформацію від територіальних кваліфікаційних комісій, голів судів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також громадян та їх об'єднань.
 
    -986- Колесніченко В.В.
Доповнити статтю 51 частиною четвертою наступного змісту:
«4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від голів судів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадян та їх об'єднань».
 
Враховано    
    -987- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону статтею 51-1 такого змісту:
«Стаття 51-1. Організація роботи кваліфікаційної комісії суддів
1. Кваліфікаційна комісія суддів обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову комісії, його заступника та секретаря комісії. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу комісії.
2. Голова кваліфікаційної комісії суддів організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, скликає засідання комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства комісії. Обов'язки голови кваліфікаційної комісії у разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника - секретар комісії. Обов'язки голови кваліфікаційної комісії у разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника - секретар комісії.».
 
Враховано частково    
    -988- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити статтю 51 частиною четвертою наступного змісту:
«4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від територіальних кваліфікаційних комісій, суддів, що обіймають адміністративні посади, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.».
 
Враховано частково    
    -989- Колесніченко В.В.
Доповнити статтю 51 частиною четвертою наступного змісту:
«4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від голів судів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадян та їх об'єднань».
 
Враховано    
    -990- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону статтею 51-1 такого змісту:
«Стаття 51-1. Організація роботи кваліфікаційної комісії суддів
1. Кваліфікаційна комісія суддів обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову комісії, його заступника та секретаря комісії. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу комісії.
2. Голова кваліфікаційної комісії суддів організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, скликає засідання комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства комісії. Обов'язки голови кваліфікаційної комісії у разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника - секретар комісії. Обов'язки голови кваліфікаційної комісії у разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника - секретар комісії.».
 
Враховано частково    
696. Стаття 52. Засідання кваліфікаційної комісії суддів
 
      
697. 1. Кваліфікаційна комісія суддів проводить свої засідання регулярно, але не пізніш як у двомісячний строк після надходження до комісії відповідної заяви чи подання, якщо інше не визначено законом.
 
-991- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 52 слово "двомісячний" замінити словом "місячний".
 
Враховано      
    -992- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У частині першій статті 52 слово "двомісячний" замінити словом "місячний".
 
Враховано    
698. 2. Засідання кваліфікаційної комісії суддів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, якщо комісія приймає інше рішення.
 
      
699. 3. Підготовку засідань кваліфікаційної комісії суддів забезпечує голова комісії або за його дорученням секретар комісії. Голова кваліфікаційної комісії суддів визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це членів комісії та заінтересованих осіб.
 
-993- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У першому реченні частини третьої статті 52 після слів "секретар комісії" доповнити словами "за сприяння відповідного підрозділу Державної судової адміністрації України".
 
Відхилено      
    -994- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
У першому реченні частини третьої статті 52 після слів "секретар комісії" доповнити словами "за сприяння відповідного підрозділу Державної судової адміністрації України".
 
Відхилено    
700. 4. Засідання кваліфікаційної комісії суддів є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу комісії.
 
      
701. 5. Засідання кваліфікаційної комісії суддів веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови або секретар комісії. На засідання комісії можуть бути запрошені особи, присутність яких комісія визнає необхідною.
 
-995- Колесніченко В.В.
Статтю 52 викласти у такій редакції:
«Стаття 52. Організація роботи кваліфікаційної комісії суддів
1. Кваліфікаційна комісія суддів обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову комісії, його заступника та секретаря комісії. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу комісії.
2. Голова кваліфікаційної комісії суддів організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, скликає засідання комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства комісії. Обов'язки голови кваліфікаційної комісії у разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника - секретар комісії. Голова кваліфікаційної комісії суддів визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це членів комісії та заінтересованих осіб.
3. Кваліфікаційна комісія суддів проводить свої засідання регулярно, але не пізніш як у місячний строк після надходження до комісії відповідної заяви чи подання, якщо інше не визначено законом.
4. Засідання кваліфікаційної комісії суддів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, якщо комісія приймає інше рішення.
5. Засідання кваліфікаційної комісії суддів є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу комісії.
6. Засідання кваліфікаційної комісії суддів веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови або секретар комісії. На засідання комісії можуть бути запрошені особи, присутність яких комісія визнає необхідною.».
 
Враховано   Стаття 106. Організація роботи кваліфікаційної комісії суддів
1. Кваліфікаційна комісія суддів обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову комісії, його заступника та секретаря комісії. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу комісії.
2. Голова кваліфікаційної комісії суддів організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, скликає засідання комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства комісії.
Обов'язки голови кваліфікаційної комісії у разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника - секретар комісії. Голова кваліфікаційної комісії суддів визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це членів комісії та заінтересованих осіб.
3. Кваліфікаційна комісія суддів проводить свої засідання регулярно, але не пізніш як у місячний строк після надходження до комісії відповідної заяви чи подання, якщо інше не визначено законом.
4. Засідання кваліфікаційної комісії суддів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, якщо комісія приймає інше рішення.
5. Засідання кваліфікаційної комісії суддів є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу комісії.
6. Засідання кваліфікаційної комісії суддів веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови або секретар комісії. На засідання комісії можуть бути запрошені особи, присутність яких комісія визнає необхідною.
 
    -996- Колесніченко В.В.
Статтю 52 викласти у такій редакції:
«Стаття 52. Організація роботи кваліфікаційної комісії суддів
1. Кваліфікаційна комісія суддів обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову комісії, його заступника та секретаря комісії. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу комісії.
2. Голова кваліфікаційної комісії суддів організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, скликає засідання комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства комісії. Обов'язки голови кваліфікаційної комісії у разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника - секретар комісії. Голова кваліфікаційної комісії суддів визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це членів комісії та заінтересованих осіб.
3. Кваліфікаційна комісія суддів проводить свої засідання регулярно, але не пізніш як у місячний строк після надходження до комісії відповідної заяви чи подання, якщо інше не визначено законом.
4. Засідання кваліфікаційної комісії суддів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, якщо комісія приймає інше рішення.
5. Засідання кваліфікаційної комісії суддів є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу комісії.
6. Засідання кваліфікаційної комісії суддів веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови або секретар комісії. На засідання комісії можуть бути запрошені особи, присутність яких комісія визнає необхідною.».
 
Враховано    
702. Стаття 53. Права члена кваліфікаційної комісії суддів
 
   Стаття 107. Права члена кваліфікаційної комісії суддів
 
703. 1. Член кваліфікаційної комісії суддів має право:
 
   1. Член кваліфікаційної комісії суддів має право:
 
704. 1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;
 
   1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;
 
705. 2) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;
 
   2) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;
 
706. 3) вносити пропозиції щодо проекту рішення комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;
 
   3) вносити пропозиції щодо проекту рішення комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;
 
707. 4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення кваліфікаційної комісії суддів.
 
   4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення кваліфікаційної комісії суддів.
 
708. Стаття 54. Відвід члена кваліфікаційної комісії суддів
 
   Стаття 108. Відвід члена кваліфікаційної комісії суддів
 
709. 1. Член кваліфікаційної комісії суддів не може брати участі у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть установлені обставини, які викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член комісії повинен заявити самовідвід. З таких же підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.
 
   1. Член кваліфікаційної комісії суддів не може брати участі у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть установлені обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член комісії повинен заявити самовідвід. З таких самих підстав про відвід члена комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.
 
710. 2. Відвід повинен бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, якому заявлено відвід.
 
   2. Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, якому заявлено відвід.
 
711. 3. Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні, за відсутності члена комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).
 
   3. Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні, за відсутності члена комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).
 
712. Стаття 55. Рішення кваліфікаційної комісії суддів
 
   Стаття 109. Рішення кваліфікаційної комісії суддів
 
713. 1. Рішення кваліфікаційної комісії суддів приймається більшістю від її загального складу, якщо інше не встановлено цим Законом. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених осіб.
 
   1. Рішення кваліфікаційної комісії суддів приймається більшістю від її загального складу, якщо інше не встановлено цим Законом. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених осіб.
 
714. 2. При розгляді питання щодо судді, який є членом кваліфікаційної комісії суддів, він не може брати участі в його обговоренні та голосуванні.
 
   2. При розгляді питання щодо судді, який є членом кваліфікаційної комісії суддів, він не може брати участі в його обговоренні та голосуванні.
 
715. 3. Рішення кваліфікаційної комісії суддів викладається в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписує головуючий і члени комісії, які брали участь у засіданні.
 
   3. Рішення кваліфікаційної комісії суддів викладається в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписують головуючий і члени комісії, які брали участь у засіданні.
 
716. 4. За наявності окремої думки вона викладається членом комісії у письмовій формі і приєднується до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні, але зміст думки оголошенню в засіданні не підлягає.
 
   4. За наявності окремої думки вона викладається членом кваліфікаційної комісії суддів у письмовій формі і долучається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні, але зміст окремої думки не оголошується.
 
717. 5. Копія рішення кваліфікаційної комісії суддів протягом семи днів надсилається особі, за поданням якої вирішувалося питання, та особі, щодо якої вирішувалося питання.
 
   5. Копія рішення кваліфікаційної комісії суддів протягом семи днів надсилається особі, за поданням якої вирішувалося питання, та особі, щодо якої вирішувалося питання.
 
718. Стаття 56. Забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів
 
   Стаття 110. Забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів
 
719. 1. Для організаційного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється секретаріат. Секретаріат територіальної кваліфікаційної комісії суддів створюється у складі відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України.
 
-997- Богуслаєв В.О.
З частини 1 статті 56 вилучити речення такого змісту: «Секретаріат територіальної кваліфікаційної комісії суддів створюється у складі відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України».
 
Відхилено   1. Організаційне забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів здійснює Державна судова адміністрація України.
З цією метою Державна судова адміністрація України створює секретаріати відповідних комісій. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється у складі Державної судової адміністрації України, секретаріат територіальних кваліфікаційних комісій суддів - у складі відповідних територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.
 
    -998- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 56 викласти у такій редакції:
«1. Організаційне забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів здійснює Державна судова адміністрація України.
Державна судова адміністрація України для організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів створює секретаріати відповідних комісій. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється у складі Державної судової адміністрації України, секретаріат територіальних кваліфікаційних комісій суддів - у складі відповідних територіальних управлінь Державної судової адміністрації. України.».
 
Враховано    
    -999- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 56 доповнити новим абзацом першим такого змісту: "Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності територіальних кваліфікаційних комісій суддів здійснює відповідне територіальне управління державної судової адміністрації";
 
Відхилено    
    -1000- Богуслаєв В.О.
З частини 1 статті 56 вилучити речення такого змісту: «Секретаріат територіальної кваліфікаційної комісії суддів створюється у складі відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України».
 
Відхилено    
    -1001- Льовочкіна Ю.В.
Частину першу статті 56 викласти у такій редакції:
«1. Організаційне забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів здійснює Державна судова адміністрація України.
Державна судова адміністрація України для організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів створює секретаріати відповідних комісій. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється у складі Державної судової адміністрації України, секретаріат територіальних кваліфікаційних комісій суддів - у складі відповідних територіальних управлінь Державної судової адміністрації. України.».
 
Враховано    
    -1002- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину першу статті 56 доповнити новим абзацом першим такого змісту: "Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності територіальних кваліфікаційних комісій суддів здійснює відповідне територіальне управління державної судової адміністрації";
 
Відхилено    
720. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в установах банку.
 
-1003- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 слова „установах банку» замінити словами „органах Державного казначейства України».
 
Враховано   2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.
 
    -1004- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 56 виключити.
 
Відхилено    
    -1005- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 слова „установах банку» замінити словами „органах Державного казначейства України».
 
Враховано    
    -1006- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину другу статті 56 виключити.
 
Відхилено    
721. 3. Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України виплачується грошове забезпечення, передбачене законодавством відповідно для суддів, працівників апарату Президента України, апарату Верховної Ради України, секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства юстиції України. При цьому грошове забезпечення виплачується, виходячи з окладів за посадами, що займають ці особи в органах, з яких вони відряджені.
 
-1007- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 56 виключити.
 
Відхилено   3. Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України виплачується грошове забезпечення, передбачене законодавством відповідно для суддів, працівників апарату Президента України, апарату Верховної Ради України, Міністерства юстиції України. При цьому грошове забезпечення виплачується, виходячи з окладів за посадами, які ці особи обіймають в органах, з яких вони відряджені.
 
    -1008- Притика Д.М.
В частині 3 статті 56 слова «секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» виключити.
 
Враховано    
    -1009- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Частину третю статті 56 виключити.
 
Відхилено    
    -1010- Притика Д.М.
В частині 3 статті 56 слова «секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» виключити.
 
Враховано    
722. Суддям у відставці, адвокатам, які є членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, виплачується грошове забезпечення у розмірі середнього заробітку інших членів комісії.
 
   Суддям у відставці, адвокатам, які є членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, виплачується грошове забезпечення у розмірі середнього заробітку інших членів комісії.
 
723. Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   Виплата грошового забезпечення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
724. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (продовження)
Розділ ІV. Дисциплінарна відповідальність професійного судді
 
-1011- Ківалов С.В.
Розділ ІV проекту №0917 вважати розділом VІІ «Дисциплінарна відповідальність професійного судді» і його главою 1 «Підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності» об’єднаного проекту.
 
Враховано   Розділ VІІ. Дисциплінарна відповідальність професійного судді
Глава 1. Підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності
 
    -1012- Ківалов С.В.
Розділ ІV проекту №0917 вважати розділом VІІ «Дисциплінарна відповідальність професійного судді» і його главою 1 «Підстави та порядок застосування дисциплінарної відповідальності» об’єднаного проекту.
 
Враховано    
725. Стаття 52. Підстави дисциплінарної відповідальності професійного судді
 
   Стаття 111. Підстави дисциплінарної відповідальності професійного судді
 
726. 1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:
 
   1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:
 
727. 1) свідоме порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя або явно некваліфіковане вирішення справи;
 
-1013- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 52 слова «свідоме» та «явно» виключити
 
Враховано   1) порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя або некваліфіковане вирішення справи;
 
    -1014- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 52 слова «свідоме» та «явно» виключити
 
Враховано    
728. 2) створення не передбачених законом перешкод для доступу особи до правосуддя;
 
   2) створення не передбачених законом перешкод для доступу особи до правосуддя;
 
729. 3) свідоме зволікання розгляду заяви, скарги чи справи;
 
   3) свідоме зволікання з розглядом заяви, скарги чи справи;
 
730. 4) очевидний прояв упередженості або зневаги до будь-кого з учасників процесу;
 
   4) очевидний прояв упередженості або зневаги до будь-кого з учасників процесу;
 
731. 5) вчинення аморального проступку в суді або поза судом;
 
-1015- Круць М.Ф.
У пункті 5 частини 1 статті 52 слова «в суді або поза судом» виключити.
 
Враховано   5) вчинення аморального проступку;
 
    -1016- Круць М.Ф.
У пункті 5 частини 1 статті 52 слова «в суді або поза судом» виключити.
 
Враховано    
732. 6) систематичне або грубе порушення правил суддівської етики;
 
   6) систематичне або грубе порушення правил суддівської етики;
 
733. 7) використання своєї посади для здобуття особистих вигод, що не передбачені статусом судді;
 
   7) використання своєї посади для здобуття особистих вигод, не передбачених статусом судді;
 
734. 8) ухилення від обов'язкової підготовки у Національній школі суддів України;
 
-1017- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 пункту 8 статті 52 слова „...у Національній школі суддів України» замінити словами: „...у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації».
 
Враховано   8) ухилення від обов'язкової підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації;
 
    -1018- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 пункту 8 статті 52 слова „...у Національній школі суддів України» замінити словами: „...у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації».
 
Враховано    
735. 9) розголошення поза судом конфіденційної інформації про конкретну особу;
 
-1019- Притика Д.М.
Пункт 9 частини 1 статті 52 доповнити словами «яка стала відома судді у зв’язку з розглядом справи».
 
Враховано   9) розголошення поза судом конфіденційної інформації про конкретну особу, що стала відома судді у зв’язку з розглядом справи;
 
    -1020- Притика Д.М.
Пункт 9 частини 1 статті 52 доповнити словами «яка стала відома судді у зв’язку з розглядом справи».
 
Враховано    
736. 10) розголошення таємниці, яка стала відомою судді при розгляді справи у закритому судовому засіданні;
 
   10) розголошення таємниці, що стала відома судді при розгляді справи у закритому судовому засіданні;
 
737. 11) систематичне ігнорування позиції судів вищого рівня щодо застосування норм права при вирішенні справ;
 
-1021- Шпенов Д.Ю.
Пункт 11 частині 1 статті 52 вилучити, оскільки суддя керується законом і власним сумлінням, а для виправлення помилок передбачено процедуру оскарження судових рішень.
Пункти 12-13 частини 1 статті 52 вважати відповідно пунктами 11-12.
 
Враховано      
    -1022- Шпенов Д.Ю.
Пункт 11 частині 1 статті 52 вилучити, оскільки суддя керується законом і власним сумлінням, а для виправлення помилок передбачено процедуру оскарження судових рішень.
Пункти 12-13 частини 1 статті 52 вважати відповідно пунктами 11-12.
 
Враховано    
738. 12) одержання подарунків від учасників процесу або зв'язаних з ними осіб;
 
-1023- Льовочкіна Ю.В.
У пункті 12 частини першої слова «зв’язаних» замінити на слова «пов’язаних»;
 
Враховано   11) одержання подарунка від учасника процесу або пов'язаних з ним осіб;
 
    -1024- Льовочкіна Ю.В.
У пункті 12 частини першої слова «зв’язаних» замінити на слова «пов’язаних»;
 
Враховано    
739. 13) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, подання неправдивих відомостей у декларації про майновий стан або приховування доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню.
 
-1025- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 13 частини першої викласти у такій редакції:
«13) неподання або несвоєчасне подання до Державної судової адміністрації України декларації про майно та доходи за рік судді та членів його сім’ї, подання неправдивих відомостей або приховування доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню у декларації про майно та доходи за рік судді та членів його сім’ї.»
 
Відхилено   12) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, подання неправдивих відомостей у декларації про майновий стан або приховування доходів, майна чи інших відомостей, що підлягають декларуванню.
 
    -1026- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 13 частини першої викласти у такій редакції:
«13) неподання або несвоєчасне подання до Державної судової адміністрації України декларації про майно та доходи за рік судді та членів його сім’ї, подання неправдивих відомостей або приховування доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню у декларації про майно та доходи за рік судді та членів його сім’ї.»
 
Відхилено    
740. 2. Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності професійного судді, який брав участь у його ухваленні, якщо при цьому не було допущено свідомого порушення норм права чи вочевидь некваліфікованого їх застосування.
 
   2. Скасування або зміна судового рішення не має наслідком дисциплінарну відповідальність професійного судді, який брав участь у його ухваленні, якщо при цьому не було допущено свідомого порушення норм права чи вочевидь некваліфікованого їх застосування.
 
741. Стаття 53. Дисциплінарне провадження щодо судді
 
   Стаття 112. Дисциплінарне провадження щодо судді
 
742. 1. Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду визначеним законом органом звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.
 
   1. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду визначеним законом органом звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.
 
743. 2. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.
 
   2. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.
 
744. 3. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, зокрема ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, і використання вказаного права як способу тиску на суддю у зв'язку із здійсненням ним правосуддя.
 
   3. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, зокрема ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, і використання вказаного права як способу тиску на суддю у зв'язку із здійсненням ним правосуддя.
 
745. 4. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.
 
   4. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.
 
746. Стаття 54. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження
 
   Стаття 113. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження
 
747. 1. Дисциплінарне провадження здійснюють:
 
   1. Дисциплінарне провадження здійснюють:
 
748. 1) Дисциплінарна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних судів;
 
   1) Дисциплінарна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних судів;
 
749. 2) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.
 
-1027- Притика Д.М.
Статтю 54 викласти у такій редакції:
«Дисциплінарне провадження здійснюють:
1) кваліфікаційні комісії суддів загальних судів – щодо суддів місцевих загальних судів;
2) кваліфікаційні комісії господарських, адміністративних судів – щодо суддів місцевих, апеляційних господарських та адміністративних судів;
3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів апеляційних загальних судів;
4) Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України».
Наведена система потребує врахування у всіх відповідних положеннях, зокрема, у статті 64.
 
Відхилено   2) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.
 
    -1028- Притика Д.М.
Статтю 54 викласти у такій редакції:
«Дисциплінарне провадження здійснюють:
1) кваліфікаційні комісії суддів загальних судів – щодо суддів місцевих загальних судів;
2) кваліфікаційні комісії господарських, адміністративних судів – щодо суддів місцевих, апеляційних господарських та адміністративних судів;
3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів апеляційних загальних судів;
4) Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України».
Наведена система потребує врахування у всіх відповідних положеннях, зокрема, у статті 64.
 
Відхилено    
750. Стаття 55. Порядок дисциплінарного провадження щодо судді
 
   Стаття 114. Порядок дисциплінарного провадження щодо судді
 
751. 1. Дисциплінарне провадження передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи та її розгляд і прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.
 
   1. Дисциплінарне провадження передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, порушення дисциплінарної справи та її розгляд і прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.
 
752. 2. Перевірка даних про наявність підстав для притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється судовим інспектором протягом одного місяця за письмовим дорученням колегії Дисциплінарної комісії суддів України у складі трьох членів. Якщо із заяви чи повідомлення не вбачається таких підстав, колегія залишає заяву чи повідомлення без розгляду, крім випадків, коли хоча б один із членів колегії дійшов іншого висновку.
 
   2. Перевірку даних про наявність підстав для притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснює судовий інспектор протягом одного місяця за письмовим дорученням колегії Дисциплінарної комісії суддів України у складі трьох членів. Якщо із заяви чи повідомлення не вбачається таких підстав, колегія залишає заяву чи повідомлення без розгляду, крім випадків, коли хоча б один із членів колегії дійшов іншого висновку.
 
753. 3. Під час здійснення перевірки судовий інспектор має право ознайомлюватися з матеріалами судових справ, робити їх копії, опитувати суддів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, витребувати від державної судової адміністрації та апаратів місцевих і апеляційних судів необхідну інформацію.
 
   3. Під час здійснення перевірки судовий інспектор має право ознайомлюватися з матеріалами судових справ, робити їх копії, опитувати суддів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, витребувати та одержувати від Державної судової адміністрації України та апаратів місцевих і апеляційних судів необхідну інформацію.
 
754. 4. Судовий інспектор за результатами перевірки надсилає матеріали разом зі своїм вмотивованим висновком до Дисциплінарної комісії суддів України.
 
   4. Судовий інспектор за результатами перевірки надсилає матеріали разом зі своїм вмотивованим висновком до Дисциплінарної комісії суддів України.
 
755. 5. Питання про порушення дисциплінарної справи вирішує колегія Дисциплінарної комісії суддів України у складі трьох членів. Якщо колегія не прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи, питання про це вирішує Дисциплінарна комісія суддів України на своєму засіданні.
 
-1029- Шпенов Д.Ю.
У частині 5 статті 55 і всюди по тексту слова «порушення дисциплінарної справи» замінити словами «відкриття дисциплінарної справи» з метою уніфікації термінології (див. частину 1 статті 55).
 
Враховано   5. Питання про порушення дисциплінарної справи вирішує колегія Дисциплінарної комісії суддів України у складі трьох членів.
 
    -1030- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 5 статті 55 слова «Якщо колегія не прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи, питання про це вирішує Дисциплінарна комісія суддів України на своєму засіданні.» виключити.
 
Враховано    
    -1031- Шпенов Д.Ю.
У частині 5 статті 55 і всюди по тексту слова «порушення дисциплінарної справи» замінити словами «відкриття дисциплінарної справи» з метою уніфікації термінології (див. частину 1 статті 55).
 
Враховано    
    -1032- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 5 статті 55 слова «Якщо колегія не прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи, питання про це вирішує Дисциплінарна комісія суддів України на своєму засіданні.» виключити.
 
Враховано    
756. 6. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засіданні Дисциплінарної комісії суддів України, на яке запрошуються судовий інспектор, що здійснював перевірку, особа, за зверненням якої порушено справу, суддя, проти якого порушено справу, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи. Неприбуття запрошених осіб без поважних причин та неповідомлення ними про такі причини не перешкоджає розгляду справи.
 
   6. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засіданні Дисциплінарної комісії суддів України, на яке запрошуються судовий інспектор, який здійснював перевірку, особа, за зверненням якої порушено справу, суддя, проти якого порушено справу, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи. Неприбуття запрошених осіб без поважних причин та неповідомлення ними про такі причини не перешкоджає розгляду справи.
 
757. 7. Розгляд дисциплінарної справи відбувається на засадах змагальності. На засіданні Дисциплінарної комісії суддів України заслуховуються повідомлення судового інспектора, який здійснював перевірку, про результати здійснення перевірки, пояснення судді, щодо якого розглядається справа, та інші заінтересовані особи.
 
-1033- Шпенов Д.Ю.
У частині 7 статті 55 слова «та інші заінтересовані особи» замінити словами «та (або) його представника, а також інших заінтересованих осіб».
 
Враховано   7. Розгляд дисциплінарної справи відбувається на засадах змагальності. На засіданні Дисциплінарної комісії суддів України заслуховуються повідомлення судового інспектора, який здійснював перевірку, про результати перевірки, пояснення судді, щодо якого розглядається справа, та (або) його представника, а також інших заінтересованих осіб.
8. Суддя, щодо якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, має право визначити свого представника, ставити запитання свідкам та іншим учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи.
 
    -1034- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 55 новою частиною 8 такого змісту:
„8. Суддя, щодо якого розглядається питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, має право мати свого представника, задавати питання свідкам та іншим учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи».
У зв’язку з цим, частини 8 – 10 вважати відповідно частинами 9 – 11.
 
Враховано    
    -1035- Круць М.Ф.
Статтю 55 доповнити частиною 8 такого змісту: «8. Суддя, щодо якого розглядається питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, має право мати свого представника, задавати запитання свідкам та іншим учасникам провадження, висловлювати заперечення щодо суті справи».
У зв’язку з цим, частину 8-10 вважати відповідно частинами 9-11.
 
Враховано частково    
    -1036- Шпенов Д.Ю.
У частині 7 статті 55 слова «та інші заінтересовані особи» замінити словами «та (або) його представника, а також інших заінтересованих осіб».
 
Враховано    
    -1037- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 55 новою частиною 8 такого змісту:
„8. Суддя, щодо якого розглядається питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, має право мати свого представника, задавати питання свідкам та іншим учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи».
У зв’язку з цим, частини 8 – 10 вважати відповідно частинами 9 – 11.
 
Враховано    
    -1038- Круць М.Ф.
Статтю 55 доповнити частиною 8 такого змісту: «8. Суддя, щодо якого розглядається питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, має право мати свого представника, задавати запитання свідкам та іншим учасникам провадження, висловлювати заперечення щодо суті справи».
У зв’язку з цим, частину 8-10 вважати відповідно частинами 9-11.
 
Враховано частково    
758. 8. Для розгляду питання про порушення дисциплінарної справи, а також для розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна комісія суддів України має право витребувати необхідні документи з питань, що розглядаються.
 
   9. Для розгляду питання про порушення дисциплінарної справи, а також для розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна комісія суддів України має право витребувати необхідні документи з питань, що розглядаються.
 
759. 9. Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
   10. Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
760. 10. Перебіг розгляду справи та оголошення результатів фіксуються технічними засобами.
 
   11. Перебіг розгляду справи та оголошення результатів фіксуються технічними засобами.
 
761. Стаття 56. Рішення у дисциплінарній справі судді
 
   Стаття 115. Рішення у дисциплінарній справі судді
 
762. 1. Дисциплінарна комісія суддів України обговорює результати розгляду дисциплінарної справи судді за відсутності судового інспектора, судді, щодо якого розглядається справа, і запрошених осіб. Рішення у дисциплінарній справі приймається більшістю від її загального складу.
 
   1. Дисциплінарна комісія суддів України обговорює результати розгляду дисциплінарної справи судді за відсутності судового інспектора, який здійснював перевірку, судді, щодо якого розглядається справа, і запрошених осіб. Рішення у дисциплінарній справі приймається більшістю від загального складу Дисциплінарної комісії суддів України.
 
763. 2. При обранні дисциплінарного стягнення щодо судді враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання міри дисциплінарної відповідальності.
 
   2. При визначенні виду дисциплінарного стягнення щодо судді враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на визначення міри дисциплінарної відповідальності.
 
764. 3. Якщо Дисциплінарною комісією суддів України прийнято рішення про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, комісія припиняє дисциплінарне провадження та повідомляє про це заінтересованих осіб.
 
   3. Якщо Дисциплінарною комісією суддів України прийнято рішення про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, комісія припиняє дисциплінарне провадження та повідомляє про це всіх заінтересованих осіб.
 
765. 4. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців після виявлення дисциплінарного проступку, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці, а також часу перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
 
-1039- Шпенов Д.Ю.
У частині 4 статті 56 додати абзац такого змісту:
„У разі зволікання суддею, щодо якого відкрито дисциплінарне провадження, з явкою на засідання Дисциплінарної комісії суддів України, сплив шести місячного строку застосування Дисциплінарного стягнення до судді зупиняється «.
 
Враховано   4. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців після виявлення дисциплінарного проступку, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці, а також часу перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
У разі неявки судді, щодо якого порушено дисциплінарне провадження, на засідання Дисциплінарної комісії суддів України без поважних причин, сплив шестимісячного строку застосування дисциплінарного стягнення до судді зупиняється.
 
    -1040- Шпенов Д.Ю.
У частині 4 статті 56 додати абзац такого змісту:
„У разі зволікання суддею, щодо якого відкрито дисциплінарне провадження, з явкою на засідання Дисциплінарної комісії суддів України, сплив шести місячного строку застосування Дисциплінарного стягнення до судді зупиняється «.
 
Враховано    
766. 5. За наслідками дисциплінарного провадження Дисциплінарна комісія суддів України може прийняти рішення про призначення дострокової кваліфікаційної атестації для підтвердження кваліфікаційного класу або про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав.
 
   5. За наслідками дисциплінарного провадження Дисциплінарна комісія суддів України може прийняти рішення про призначення дострокової кваліфікаційної атестації судді для підтвердження кваліфікаційного класу або про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав.
 
767. 6. Рішення Дисциплінарної комісії суддів України викладається в письмовій формі. Рішення у дисциплінарній справі повинно містити:
 
   6. Рішення Дисциплінарної комісії суддів України викладається в письмовій формі. Рішення у дисциплінарній справі має містити:
 
768. 1) найменування органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження;
 
   1) найменування органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження;
 
769. 2) прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності;
 
   2) прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності;
 
770. 3) встановлені органом обставини у справі з посиланням на докази;
 
   3) встановлені органом обставини у справі з посиланням на докази;
 
771. 4) мотиви, з яких орган ухвалив рішення;
 
   4) мотиви, з яких орган ухвалив рішення;
 
772. 5) суть рішення за наслідками розгляду із зазначенням виду дисциплінарного стягнення у разі його застосування;
 
   5) суть рішення за наслідками розгляду із зазначенням виду дисциплінарного стягнення у разі його застосування;
 
773. 6) порядок і строк оскарження рішення.
 
   6) порядок і строк оскарження рішення.
 
774. Рішення підписується головуючим і членами комісії, які брали участь у засіданні, і оголошується в засіданні.
 
   Рішення підписують головуючий і члени комісії, які брали участь у засіданні, і оголошується на засіданні.
 
775. 7. За наявності окремої думки вона викладається членом Дисциплінарної комісії суддів України у письмовій формі і приєднується до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Зміст думки оголошенню в засіданні не підлягає.
 
   7. За наявності окремої думки вона викладається членом Дисциплінарної комісії суддів України у письмовій формі і долучається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні, але зміст окремої думки не оголошується.
 
776. 8. Копія рішення Дисциплінарної комісії суддів України видається судовому інспектору, за зверненням якого вирішувалася справа, та судді, щодо дисциплінарної відповідальності якого вирішувалася справа, а в разі відсутності їх під час оголошення рішення - надсилається їм протягом семи днів поштою.
 
   8. Копія рішення Дисциплінарної комісії суддів України видається судовому інспектору, за зверненням якого вирішувалася справа, та судді, щодо дисциплінарної відповідальності якого вирішувалася справа, а в разі відсутності їх під час оголошення рішення.
 
777. Стаття 57. Види дисциплінарних стягнень
 
   Стаття 116. Види дисциплінарних стягнень
 
778. 1. До професійних суддів застосовуються такі дисциплінарні стягнення:
 
   1. До професійних суддів застосовуються такі дисциплінарні стягнення:
 
779. 1) догана;
 
   1) догана;
 
780. 2) пониження кваліфікаційного класу;
 
   2) пониження кваліфікаційного класу;
 
781. 3) позбавлення кваліфікаційного класу.
 
   3) позбавлення кваліфікаційного класу.
 
782. 2. За кожний дисциплінарний проступок застосовується лише одне дисциплінарне стягнення.
 
   2. За кожний дисциплінарний проступок застосовується лише одне дисциплінарне стягнення.
 
783. 3. Враховуючи тяжкість вчиненого дисциплінарного проступку, Дисциплінарна комісія суддів України може прийняти рішення щодо опублікування інформації про застосування до судді дисциплінарного стягнення в офіційному друкованому органі Верховного Суду України та на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
   3. Враховуючи тяжкість вчиненого дисциплінарного проступку, Дисциплінарна комісія суддів України може прийняти рішення щодо опублікування інформації про застосування до судді дисциплінарного стягнення в офіційному друкованому органі Верховного Суду України та на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
784. Стаття 58. Оскарження рішення у дисциплінарній справі судді
 
   Стаття 117. Оскарження рішення у дисциплінарній справі судді
 
785. 1. Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Дисциплінарної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення йому копії рішення. Скарга подається через Дисциплінарну комісію суддів України.
 
   1. Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Дисциплінарної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення йому копії рішення. Скарга подається через Дисциплінарну комісію суддів України.
 
786. 2. Дисциплінарна комісія суддів України не пізніш як у триденний строк після одержання скарги надсилає її разом з матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.
 
   2. Дисциплінарна комісія суддів України не пізніш як у триденний строк після одержання скарги надсилає її разом з матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.
 
787. 3. Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції".
 
   3. Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції".
 
788. 4. Рішення у дисциплінарній справі судді може бути оскаржено в суді лише з мотивів порушення процедури здійснення дисциплінарного провадження.
 
-1041- Притика Д.М.
У частині 4 статті 58 слова «лише з мотивів порушення процедури здійснення дисциплінарного провадження» виключити.
 
Враховано   4. Рішення у дисциплінарній справі судді може бути оскаржено в суді.
 
    -1042- Притика Д.М.
У частині 4 статті 58 слова «лише з мотивів порушення процедури здійснення дисциплінарного провадження» виключити.
 
Враховано    
789. 5. Подання скарги на рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.
 
   5. Подання скарги на рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.
 
790. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (продовження)
Розділ ІV. Дисциплінарна комісія суддів України
 
-1043- Ківалов С.В.
Розділ ІV проекту № 0916 вважати главою 2 розділу VІІ об’єднаного проекту.
 
Враховано   Глава 2. Дисциплінарна комісія суддів України
 
    -1044- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Розділ ІV. ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ виключити.
Розділ V - VІІ вважати Розділами ІV - VІ відповідно.
 
Відхилено    
    -1045- Ківалов С.В.
Розділ ІV проекту № 0916 вважати главою 2 розділу VІІ об’єднаного проекту.
 
Враховано    
    -1046- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Розділ ІV. ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ виключити.
Розділ V - VІІ вважати Розділами ІV - VІ відповідно.
 
Відхилено    
791. Стаття 57. Статус Дисциплінарної комісії суддів України
 
   Стаття 118. Статус Дисциплінарної комісії суддів України
 
792. 1. Дисциплінарна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України, на який покладено здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів.
 
   1. Дисциплінарна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України, на який покладено здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів.
 
793. Стаття 58. Склад Дисциплінарної комісії суддів України
 
   Стаття 119. Склад Дисциплінарної комісії суддів України
 
794. 1. Дисциплінарна комісія суддів України діє у складі п'ятнадцяти членів, які мають вищу юридичну освіту. До складу Комісії входять:
 
-1047- Льовочкіна Ю.В.
частину 1 статті 58 після слова «освіта» доповнити словами «мають стаж роботи в галузі права не менше 5 років та які не мають не погашеної або не знятої судимості в установленому законом порядку» далі за текстом.
 
Враховано   1. Дисциплінарна комісія суддів України діє у складі п'ятнадцяти членів, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років, а також не мають не погашеної або не знятої судимості в установленому законом порядку.
До складу Дисциплінарної комісії суддів України входять:
 
    -1048- Льовочкіна Ю.В.
частину 1 статті 58 після слова «освіта» доповнити словами «мають стаж роботи в галузі права не менше 5 років та які не мають не погашеної або не знятої судимості в установленому законом порядку» далі за текстом.
 
Враховано    
795. 1) дев'ять суддів, у тому числі суддів у відставці, які не досягли 70-річного віку, що призначаються з'їздом суддів України, але не менше ніж по два представники від кожної спеціалізованої юрисдикції;
 
-1049- Бережна І.Г.
У частині 1 пункті 1 статті 58 слова: „дев'ять суддів» замінити словами: „вісім суддів».
 
Враховано   1) вісім суддів, у тому числі суддів у відставці, які не досягли 70-річного віку, що призначаються з'їздом суддів України, але не менше ніж по два представники від кожної спеціалізованої юрисдикції;
 
    -1050- Павленко С.Г.
Пункті 1 частини першої статті 58 слово «дев’ять» замінити словом «вісім»;
 
Враховано    
    -1051- Бережна І.Г.
У частині 1 пункті 1 статті 58 слова: „дев'ять суддів» замінити словами: „вісім суддів».
 
Враховано    
    -1052- Павленко С.Г.
Пункті 1 частини першої статті 58 слово «дев’ять» замінити словом «вісім»;
 
Враховано    
796. 2) дві особи, які призначаються Президентом України;
 
   2) дві особи, які призначаються Президентом України;
 
797. 3) дві особи, які призначаються Верховною Радою України;
 
   3) дві особи, які призначаються Верховною Радою України;
 
798. 4) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
 
-1053- Павленко С.Г.
Доповнити частину першу статті 58 пунктом 5 такого змісту:
«одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини»;
Відповідно вважати пункт 5 пунктом 6.
 
Відхилено   4) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
 
    -1054- Павленко С.Г.
Доповнити частину першу статті 58 пунктом 5 такого змісту:
«одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини»;
Відповідно вважати пункт 5 пунктом 6.
 
Відхилено    
799. 5) одна особа, яка призначається з'їздом адвокатів України з числа адвокатів.
 
-1055- Бережна І.Г.
Частину 1 статті 58 доповнити пунктом 6: „6) одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України».
 
Враховано   5) одна особа, яка призначається з'їздом адвокатів України з числа адвокатів;
6) одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України.
 
    -1056- Бережна І.Г.
Частину 1 статті 58 доповнити пунктом 6: „6) одна особа, яка призначається Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України».
 
Враховано    
800. 2. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України не можуть бути членами Дисциплінарної комісії суддів України.
 
   2. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України не можуть бути членами Дисциплінарної комісії суддів України.
 
801. 3. Строк повноважень члена Дисциплінарної комісії суддів України становить три роки з дня призначення.
 
   3. Строк повноважень члена Дисциплінарної комісії суддів України становить три роки з дня призначення.
 
802. 4. Члени Дисциплінарної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Дисциплінарної комісії і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
 
-1057- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 58 частиною 5 такого змісту:
«5. У складі Дисциплінарної комісії суддів України утворюються колегії у складі трьох членів. Склад колегій визначається за рішенням Дисциплінарної комісії суддів України.».
 
Враховано   4. Члени Дисциплінарної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Дисциплінарної комісії суддів України і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
5. У складі Дисциплінарної комісії суддів України утворюються колегії у складі трьох членів. Склад колегій визначається рішенням Дисциплінарної комісії суддів України.
 
    -1058- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 58 частиною 5 такого змісту:
«5. У складі Дисциплінарної комісії суддів України утворюються колегії у складі трьох членів. Склад колегій визначається за рішенням Дисциплінарної комісії суддів України.».
 
Враховано    
803. Стаття 59. Порядок формування Дисциплінарної комісії суддів України
 
   Стаття 120. Порядок формування Дисциплінарної комісії суддів України
 
804. 1. Члени Дисциплінарної комісії суддів України з числа суддів призначаються з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. У разі вибуття судді - члена Дисциплінарної комісії суддів України до призначення нового члена з'їздом суддів України Рада суддів України призначає іншу особу з числа суддів.
 
   1. Члени Дисциплінарної комісії суддів України з числа суддів призначаються з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. У разі вибуття судді - члена Дисциплінарної комісії суддів України до призначення нового члена з'їздом суддів України Рада суддів України призначає іншу особу з числа суддів.
 
805. 2. Президент України призначає членів Дисциплінарної комісії суддів України своїм указом.
 
   2. Президент України призначає членів Дисциплінарної комісії суддів України своїм указом.
 
806. 3. Верховна Рада України призначає членів Дисциплінарної комісії суддів України своєю постановою.
 
   3. Верховна Рада України призначає членів Дисциплінарної комісії суддів України своєю постановою.
 
807. 4. Міністр юстиції України призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм наказом.
 
-1059- Павленко С.Г.
Доповнити статтю 59 пунктом 5 такого змісту:
«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм розпорядженням»
Відповідно вважати пункт 5 пунктом 6, пункт 6 пунктом 7 та пункт 7 пунктом 8.
 
Відхилено   4. Міністр юстиції України призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм наказом.
 
    -1060- Павленко Е.І.
Доповнити статтю 59 частиною п’ятою такого змісту:
«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм розпорядженням»
Відповідно вважати частину 5 частиною 6, частину 6 частиною 7 та частину 7 частиною 8.
 
Відхилено    
    -1061- Павленко С.Г.
Доповнити статтю 59 пунктом 5 такого змісту:
«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм розпорядженням»
Відповідно вважати пункт 5 пунктом 6, пункт 6 пунктом 7 та пункт 7 пунктом 8.
 
Відхилено    
    -1062- Павленко Е.І.
Доповнити статтю 59 частиною п’ятою такого змісту:
«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм розпорядженням»
Відповідно вважати частину 5 частиною 6, частину 6 частиною 7 та частину 7 частиною 8.
 
Відхилено    
808. 5. До складу Дисциплінарної комісії суддів України не можуть бути призначені голови судів, їх заступники, члени Раді суддів України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також особи, які мають дисциплінарне стягнення.
 
-1063- Шпенов Д.Ю.
У частині 5 статті 59 слово «Раді» змінити на слово «Ради».
 
Враховано   7. До складу Дисциплінарної комісії суддів України не можуть бути призначені голови судів, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також особи, які мають дисциплінарне стягнення.
 
    -1064- Шпенов Д.Ю.
У частині 5 статті 59 слово «Раді» змінити на слово «Ради».
 
Враховано    
809. 6. З'їзд адвокатів України призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції" для обрання члена Вищої ради юстиції.
 
-1065- Бережна І.Г.
Доповнити статтю 59 частиною 7: «7. Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм рішенням».
Частину 7 статті 59 вважати частиною 8 статті 59.
 
Враховано   5. З'їзд адвокатів України призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції" для обрання члена Вищої ради юстиції.
6. Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм рішенням.
 
    -1066- Бережна І.Г.
Доповнити статтю 59 частиною 7: «7. Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм рішенням».
Частину 7 статті 59 вважати частиною 8 статті 59.
 
Враховано    
810. 7. Дисциплінарна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення не менше одинадцяти членів комісії.
 
-1067- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону статтею 59-1 такого змісту:
«Стаття 59-1. Повноваження Дисциплінарної комісії суддів України
1. Дисциплінарна комісія суддів України:
1) розглядає звернення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів України;
2) за наявністю підстав порушує дисциплінарні справи та здійснює дисциплінарні провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів України;
3) приймає рішення у дисциплінарних справах та при наявності підстав застосовує дисциплінарні стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів України;
5) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
2. Дисциплінарна комісія суддів України має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування та інших судових органів, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.».
 
Враховано   8. Дисциплінарна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення не менше одинадцяти її членів.
Стаття 121. Повноваження Дисциплінарної комісії суддів України
1. Дисциплінарна комісія суддів України:
1) розглядає звернення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів України;
2) за наявності підстав порушує дисциплінарні справи і здійснює дисциплінарні провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів України;
3) приймає рішення у дисциплінарних справах і за наявності підстав застосовує дисциплінарні стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів України;
4) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
2. Дисциплінарна комісія суддів України для здійснення своїх повноважень має право витребувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування та інших судових органів, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.
 
    -1068- Льовочкіна Ю.В.
Доповнити проект Закону статтею 59-1 такого змісту:
«Стаття 59-1. Повноваження Дисциплінарної комісії суддів України
1. Дисциплінарна комісія суддів України:
1) розглядає звернення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів України;
2) за наявністю підстав порушує дисциплінарні справи та здійснює дисциплінарні провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів України;
3) приймає рішення у дисциплінарних справах та при наявності підстав застосовує дисциплінарні стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів України;
5) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
2. Дисциплінарна комісія суддів України має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування та інших судових органів, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.».
 
Враховано    
811. Стаття 60. Організація роботи Дисциплінарної комісії суддів України
 
   Стаття 122. Організація роботи Дисциплінарної комісії суддів України
 
812. 1. Дисциплінарна комісія суддів України обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову Комісії, його заступника та секретаря Комісії. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу Комісії.
 
   1. Дисциплінарна комісія суддів України обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову комісії, його заступника та секретаря комісії. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу комісії.
 
813. 2. Голова Дисциплінарної комісії суддів України організовує роботу Комісії, розподіляє обов'язки між членами Комісії, скликає засідання Комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства Комісії.
 
   2. Голова Дисциплінарної комісії суддів України організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, скликає засідання комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства комісії.
 
814. 3. Обов'язки голови Дисциплінарної комісії суддів України в разі його відсутності виконує заступник голови Комісії, а за відсутності заступника - секретар Комісії.
 
   3. Обов'язки голови Дисциплінарної комісії суддів України у разі його відсутності виконує заступник голови комісії, а за відсутності заступника - секретар комісії.
 
815. 4. Порядок роботи Дисциплінарної комісії суддів України визначається її регламентом, прийнятим більшістю голосів від загального складу Комісії.
 
   4. Порядок роботи Дисциплінарної комісії суддів України визначається її регламентом, прийнятим більшістю від її загального складу.
 
816. Стаття 61. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України
 
   Стаття 123. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України
 
817. 1. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли Комісія приймає інше рішення.
 
-1069- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 61 слова «крім випадків, коли Комісія приймає інше рішення» виключити.
 
Враховано   1. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України проводяться відкрито і гласно.
 
    -1070- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 61 слова «крім випадків, коли Комісія приймає інше рішення» виключити.
 
Враховано    
818. 2. Підготовку засідань Дисциплінарної комісії суддів України забезпечує голова Комісії або за його дорученням заступник голови чи секретар Комісії. Голова Дисциплінарної комісії суддів України визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, щодо якої має розглядатися питання, та суб'єктів звернення.
 
   2. Підготовку засідань Дисциплінарної комісії суддів України забезпечує голова комісії або за його дорученням заступник голови чи секретар комісії. Голова Дисциплінарної комісії суддів України визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, щодо якої має розглядатися питання, та суб'єктів звернення.
 
819. 3. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
 
   3. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу комісії.
 
820. 4. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України веде її голова, а в разі його відсутності - заступник або секретар Комісії. На засідання Комісії можуть бути запрошені особи, присутність яких Комісія визнає необхідною.
 
   4. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України веде її голова, а в разі його відсутності – заступник голови або секретар комісії. На засідання комісії можуть бути запрошені особи, присутність яких комісія визнає необхідною.
 
821. Стаття 62. Права члена Дисциплінарної комісії суддів України
 
   Стаття 124. Права члена Дисциплінарної комісії суддів України
 
822. 1. Член Дисциплінарної комісії суддів України має право:
 
   1. Член Дисциплінарної комісії суддів України має право:
 
823. 1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, брати участь в їх дослідженні;
 
   1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні;
 
824. 2) наводити свої мотиви та міркування з питань, що розглядаються;
 
   2) наводити свої мотиви та міркування з питань, що розглядаються;
 
825. 3) вносити пропозиції щодо проекту рішення Комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;
 
   3) вносити пропозиції щодо проекту рішення комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;
 
826. 4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Дисциплінарної комісії суддів України.
 
   4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Дисциплінарної комісії суддів України.
 
827. Стаття 63. Відвід члена Дисциплінарної комісії суддів України
 
   Стаття 125. Відвід члена Дисциплінарної комісії суддів України
 
828. 1. Член Дисциплінарної комісії суддів України не може брати участі у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть встановлені обставини, які викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член Комісії повинен заявити самовідвід. З таких же підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких розглядається питання.
 
-1071- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 63 слова «будуть встановлені» зімінити словами «існують».
 
Враховано   1. Член Дисциплінарної комісії суддів України не може брати участі у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть встановлені обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член комісії повинен заявити самовідвід. З таких самих підстав про відвід члена комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких розглядається питання.
 
    -1072- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 63 слова «будуть встановлені» зімінити словами «існують».
 
Враховано    
829. 2. Відвід повинен бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я Комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена Комісії, якому заявлено відвід.
 
-1073- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 63 слова «до початку розгляду питання»
 
Враховано   2. Відвід має бути вмотивованим і поданим у формі письмової заяви на ім'я комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою члена комісії про відвід якого заявлено.
 
    -1074- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 63 слова «до початку розгляду питання»
 
Враховано    
830. 3. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у засіданні, за відсутності члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).
 
   3. Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні, за відсутності члена комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).
 
831. Стаття 64. Рішення Дисциплінарної комісії суддів України
 
   Стаття 126. Рішення Дисциплінарної комісії суддів України
 
832. 1. Рішення Дисциплінарної комісії суддів України приймається більшістю від її загального складу. Голосування проводиться за відсутності судового інспектора, судді, про дисциплінарну відповідальність якого вирішується справа, і запрошених осіб.
 
   1. Рішення Дисциплінарної комісії суддів України приймається більшістю від її загального складу. Голосування проводиться за відсутності судового інспектора, який здійснював перевірку, судді, про дисциплінарну відповідальність якого вирішується справа, і запрошених осіб.
 
833. 2. При розгляді питання щодо судді, який є членом Дисциплінарної комісії суддів України, він не може брати участі в його обговоренні та голосуванні.
 
   2. При розгляді питання щодо судді, який є членом Дисциплінарної комісії суддів України, він не може брати участі в його обговоренні та голосуванні.
 
834. Стаття 65. Служба судових інспекторів
 
   Стаття 127. Служба судових інспекторів
 
835. 1. Для перевірки наявності підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності при Дисциплінарній комісії України діє служба судових інспекторів.
 
-1075- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 65 слова «Дисциплінарній комісії України» замінити на слова «Дисциплінарній комісії суддів України»
 
Враховано   1. Для перевірки наявності підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності при Дисциплінарній комісії суддів України діє служба судових інспекторів.
 
    -1076- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 65 слова «Дисциплінарній комісії України» замінити на слова «Дисциплінарній комісії суддів України»
 
Враховано    
836. 2. Судові інспектори здійснюють перевірку даних про наявність підстав для притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності за письмовим дорученням колегії Дисциплінарної комісії у складі трьох членів.
 
-1077- Бондик В.А.
У частині 2 статті 65 слова «Дисциплінарної комісії» замінити на слова «Дисциплінарної комісії суддів України».
 
Враховано   2. Під час розгляду відповідних звернень судові інспектори здійснюють перевірку даних про наявність підстав для притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності за письмовим дорученням колегії Дисциплінарної комісії суддів України у складі трьох членів. Розподіл зазначених звернень між судовими інспекторами відбувається в порядку черговості з урахуванням їх завантаженості.
 
    -1078- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2статті 65 перед словами «Судові інспектори здійснюють перевірку», доповнити словами «Під час розгляду відповідних звернень «. Доповнитти частину словами «Розподіл зазначених звернень між судовими інспекторами відбувається в порядку черговості з урахуванням навантаження судових інспекторів.».
 
Враховано    
    -1079- Бондик В.А.
У частині 2 статті 65 слова «Дисциплінарної комісії» замінити на слова «Дисциплінарної комісії суддів України».
 
Враховано    
    -1080- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
Частину 2статті 65 перед словами «Судові інспектори здійснюють перевірку», доповнити словами «Під час розгляду відповідних звернень «. Доповнитти частину словами «Розподіл зазначених звернень між судовими інспекторами відбувається в порядку черговості з урахуванням навантаження судових інспекторів.».
 
Враховано    
837. 3. Кількість судових інспекторів визначається з'їздом суддів України з розрахунку в середньому один судовий інспектор на 200 суддів місцевих та апеляційних судів.
 
   3. Кількість судових інспекторів визначається з'їздом суддів України з розрахунку в середньому один судовий інспектор на 200 суддів місцевих та апеляційних судів.
 
838. 4. Судові інспектори призначаються Радою суддів України з числа суддів, суддів у відставці, прокурорів, адвокатів, які працювали суддями, прокурорами, адвокатами не менше десяти років та не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію. Не може бути судовим інспектором особа, яка має дисциплінарне стягнення.
 
-1081- Бережна І.Г.
Частину 4 статті 65 викласти у такій редакції: „Судові інспектори призначаються Вищою радою юстиції за поданням Ради суддів України з числа суддів, суддів у відставці, прокурорів, адвокатів, які працювали суддями, прокурорами, адвокатами не менше десяти років та не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію, представників Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України. Не може бути судовим інспектором особа, яка має дисциплінарне стягнення.».
 
Враховано частково   4. Судові інспектори призначаються Вищою радою юстиції за поданням Ради суддів України, Генеральної прокуратури України, зїзду адвокатів України з числа суддів у відставці, прокурорів, адвокатів, які працювали суддями, прокурорами, адвокатами не менше десяти років та не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію, представників Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України. Не може бути судовим інспектором особа, яка має дисциплінарне стягнення.
 
    -1082- Лебедєв П.В.
Частину 4 статті 65 викласти у такій редакції: «4. Судові інспектори призначаються Радою суддів України з числа суддів або суддів у відставці, які не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію».
 
Відхилено    
    -1083- Льовочкіна Ю.В.
Частину четверту статті 65 викласти у такій редакції:
«4. Судові інспектори призначаються Радою суддів України з числа суддів, суддів у відставці, адвокатів, які працювали суддями не менше десяти років, і які мають бездоганну репутацію. Не може бути призначено судовим інспектором суддю, який має дисциплінарне стягнення, та особу, що має непогашену судимість в установленому законом порядку.».
 
Відхилено    
    -1084- Притика Д.М.
Частину 4 статті 65 викласти у такій редакції: „4. Судові інспектори призначаються Вищою радою юстиції за поданням Ради суддів України, Генеральної прокуратури України, зїзду адвокатів України з числа суддів у відставці, прокурорів, адвокатів, які працювали суддями, прокурорами, адвокатами не менше десяти років та не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію, представників Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України. Не може бути судовим інспектором особа, яка має дисциплінарне стягнення.».
 
Враховано    
    -1085- Бережна І.Г.
Частину 4 статті 65 викласти у такій редакції: „Судові інспектори призначаються Вищою радою юстиції за поданням Ради суддів України з числа суддів, суддів у відставці, прокурорів, адвокатів, які працювали суддями, прокурорами, адвокатами не менше десяти років та не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію, представників Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України. Не може бути судовим інспектором особа, яка має дисциплінарне стягнення.».
 
Враховано частково    
    -1086- Лебедєв П.В.
Частину 4 статті 65 викласти у такій редакції: «4. Судові інспектори призначаються Радою суддів України з числа суддів або суддів у відставці, які не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію».
 
Відхилено    
    -1087- Льовочкіна Ю.В.
Частину четверту статті 65 викласти у такій редакції:
«4. Судові інспектори призначаються Радою суддів України з числа суддів, суддів у відставці, адвокатів, які працювали суддями не менше десяти років, і які мають бездоганну репутацію. Не може бути призначено судовим інспектором суддю, який має дисциплінарне стягнення, та особу, що має непогашену судимість в установленому законом порядку.».
 
Відхилено    
    -1088- Притика Д.М.
Частину 4 статті 65 викласти у такій редакції: „4. Судові інспектори призначаються Вищою радою юстиції за поданням Ради суддів України, Генеральної прокуратури України, зїзду адвокатів України з числа суддів у відставці, прокурорів, адвокатів, які працювали суддями, прокурорами, адвокатами не менше десяти років та не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію, представників Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України. Не може бути судовим інспектором особа, яка має дисциплінарне стягнення.».
 
Враховано    
839. 5. Особи призначаються судовими інспекторами строком на три роки і не можуть здійснювати повноваження судового інспектора два строки підряд.
 
   5. Особи призначаються судовими інспекторами строком на три роки і не можуть здійснювати повноваження судового інспектора два строки підряд.
 
840. 6. Судові інспектори на час здійснення повноважень відряджаються до Дисциплінарної комісії суддів України і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
 
-1089- Лебедєв П.В.
Частину 6 статті 65 викласти у такій редакції: «6. Судді, призначені судовими інспекторами, звільняються від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи за рішенням Дисциплінарної комісії суддів України на час, потрібний для здійснення відповідної перевірки».
 
Враховано редакційно   6. Судові інспектори на час здійснення повноважень відряджаються до Дисциплінарної комісії суддів України і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
 
    -1090- Лебедєв П.В.
Частину 6 статті 65 викласти у такій редакції: «6. Судді, призначені судовими інспекторами, звільняються від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи за рішенням Дисциплінарної комісії суддів України на час, потрібний для здійснення відповідної перевірки».
 
Враховано редакційно    
841. 7. Судові інспектори проводять перевірки у судах згідно з рішенням Дисциплінарної комісії суддів України. За результатами перевірки судовий інспектор у разі наявності передбачених законом підстав ініціює відкриття дисциплінарного провадження щодо судді.
 
-1091- Шпенов Д.Ю.
Частину 7 статті 65 виключити (див. частину 2 цієї статті).
 
Відхилено   7. Судові інспектори проводять перевірки у судах згідно з рішенням Дисциплінарної комісії суддів України. За результатами перевірки судовий інспектор у разі наявності передбачених законом підстав ініціює порушення дисциплінарного провадження щодо судді.
 
    -1092- Шпенов Д.Ю.
Частину 7 статті 65 виключити (див. частину 2 цієї статті).
 
Відхилено    
842. Стаття 66. Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії суддів України і служби судових інспекторів
 
   Стаття 128. Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії суддів України і служби судових інспекторів
 
843. 1. Для організаційного забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії суддів України і служби судових інспекторів створюється секретаріат Дисциплінарної комісії суддів України.
 
   1. Для організаційного забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії суддів України і служби судових інспекторів створюється секретаріат Дисциплінарної комісії суддів України.
 
844. 2. Дисциплінарна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в установах банку.
 
-1093- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 66 слова „установах банку» замінити словами „органах Державного казначейства України».
 
Враховано   2. Дисциплінарна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.
 
    -1094- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 66 слова „установах банку» замінити словами „органах Державного казначейства України».
 
Враховано    
845. 3. Членам Дисциплінарної комісії суддів України, судовим інспекторам виплачується грошове забезпечення, передбачене законодавством відповідно для суддів, працівників апарату Президента України, апарату Верховної Ради України, Міністерства юстиції України та прокурорів. При цьому грошове забезпечення виплачується виходячи з окладів за посадами, що займають ці особи в органах, з яких вони відряджені.
 
-1095- Павленко С.Г.
У абзаці 1 частини 3 статті 66 після слів «Міністерства юстиції України» поставити кому та додати слова «секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено   3. Членам Дисциплінарної комісії суддів України, судовим інспекторам виплачується грошове забезпечення, передбачене законодавством відповідно для суддів, працівників апарату Президента України, апарату Верховної Ради України, Міністерства юстиції України та прокурорів. При цьому грошове забезпечення виплачується виходячи з окладів за посадами, які ці особи обіймають в органах, з яких вони відряджені.
 
    -1096- Павленко С.Г.
У абзаці 1 частини 3 статті 66 після слів «Міністерства юстиції України» поставити кому та додати слова «секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено    
846. Суддям у відставці, адвокатам які є членами Дисциплінарної комісії суддів України або судовими інспекторами, виплачується грошове забезпечення у розмірі середнього заробітку інших членів Дисциплінарної комісії.
 
-1097- Бондик В.А.
У абзаці 2 ч.3 ст.66 слова «Дисциплінарної комісії» замінити на слова «Дисциплінарної комісії суддів України».
 
Враховано   Суддям у відставці, адвокатам, які є членами Дисциплінарної комісії суддів України або судовими інспекторами, виплачується грошове забезпечення у розмірі середнього заробітку інших членів Дисциплінарної комісії суддів України.
 
    -1098- Бондик В.А.
У абзаці 2 ч.3 ст.66 слова «Дисциплінарної комісії» замінити на слова «Дисциплінарної комісії суддів України».
 
Враховано    
847. Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   Виплата грошового забезпечення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
848. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (продовження)
Розділ V. Звільнення з посади професійного судді суду загальної юрисдикції, припинення і зупинення його повноважень
 
-1099- Ківалов С.В.
Розділ V проекту р.№ 0917 вважати розділом VІІІ об’єднаного проекту.
 
Враховано   Розділ VІІІ. Звільнення з посади професійного судді суду загальної юрисдикції, припинення і зупинення його повноважень
 
    -1100- Ківалов С.В.
Розділ V проекту р.№ 0917 вважати розділом VІІІ об’єднаного проекту.
 
Враховано    
849. Глава 1. Загальні положення
 
   Глава 1. Загальні положення
 
850. Стаття 59. Загальні умови звільнення судді з посади
 
   Стаття 129. Загальні умови звільнення судді з посади
 
851. 1. Суддя суду загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який його обрав або призначив, лише на підставах, передбачених частиною п'ятою статті 126 Конституції України, за поданням Вищої ради юстиції.
 
   1. Суддя суду загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який його обрав або призначив, лише на підставах, передбачених частиною п'ятою статті 126 Конституції України, за поданням Вищої ради юстиції.
 
852. Стаття 60. Звільнення судді у разі закінчення строку, на який його призначено
 
   Стаття 130. Звільнення судді у разі закінчення строку, на який його призначено
 
853. 1. Вища рада юстиції вносить подання Президентові України про звільнення судді з посади в разі закінчення строку, на який його призначено, якщо:
 
   1. Вища рада юстиції вносить подання Президентові України про звільнення судді з посади в разі закінчення строку, на який його призначено, якщо:
 
854. 1) суддя подав заяву про звільнення з посади на цій підставі;
 
   1) суддя подав заяву про звільнення з посади на цій підставі;
 
855. 2) суддю не було обрано безстроково після закінчення строку, на який його було призначено;
 
   2) суддю не обрано на посаду безстроково після закінчення строку, на який його було призначено;
 
856. 3) суддя за повідомленням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своєчасно не подав заяву про обрання його безстроково без поважних причин.
 
   3) суддя за повідомленням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своєчасно не подав заяву про обрання його безстроково без поважних причин.
 
857. 2. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді з посади на підставі закінчення строку призначення із зазначенням дня, з якого суддю необхідно звільнити.
 
   2. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді з посади на підставі закінчення строку призначення із зазначенням дня, з якого суддю необхідно звільнити.
 
858. 3. Суддю звільняє з посади Президент України своїм указом після закінчення строку, на який його було призначено.
 
   3. Суддю звільняє з посади Президент України своїм указом після закінчення строку, на який його було призначено.
 
859. 4. Якщо суддю не звільнено з посади, він не може виконувати свої повноваження щодо здійснення правосуддя з наступного дня після закінчення строку, на який його було призначено.
 
   4. Якщо суддю не звільнено з посади, він не може виконувати свої повноваження щодо здійснення правосуддя з наступного дня після закінчення строку, на який його було призначено.
 
860. Стаття 61. Звільнення судді за віком
 
   Стаття 131. Звільнення судді за віком
 
861. 1. Суддя звільняється з посади за віком з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п'яти років.
 
   1. Суддя звільняється з посади за віком з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п'яти років.
 
862. 2. Державна судова адміністрація України не пізніш як за місяць до дня, зазначеного у частині першій цієї статті, повідомляє Вищу раду юстиції про наявність підстави для звільнення судді.
 
   2. Державна судова адміністрація України не пізніш як за місяць до дня, зазначеного у частині першій цієї статті, повідомляє Вищу раду юстиції про наявність підстави для звільнення судді.
 
863. 3. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді в разі досягнення ним шістдесяти п'яти років до органу, що обрав або призначив суддю, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
   3. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді в разі досягнення ним шістдесяти п'яти років до органу, який обрав або призначив суддю, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
864. 4. Якщо суддю з будь-яких причин не звільнено з посади, він не може здійснювати свої повноваження щодо здійснення правосуддя з наступного дня після досягнення шістдесяти п'яти років.
 
   4. Якщо суддю з будь-яких причин не звільнено з посади, він не може виконувати свої повноваження щодо здійснення правосуддя з наступного дня після досягнення шістдесяти п'яти років.
 
865. Стаття 62. Звільнення судді за станом здоров'я
 
   Стаття 132. Звільнення судді за станом здоров'я
 
866. 1. Суддя звільняється з посади в разі неможливості здійснювати повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку, що надається медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, або рішення суду про визнання судді недієздатним, яке набрало законної сили.
 
   1. Суддя звільняється з посади в разі неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку, що надається медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, або рішення суду про визнання судді недієздатним, яке набрало законної сили.
 
867. 2. Визнавши, що стан здоров'я не дозволятиме судді протягом тривалого часу або постійно здійснювати свої повноваження, Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді до органу, який його обрав чи призначив.
 
   2. Визнавши, що стан здоров'я не дає можливості судді протягом тривалого часу або постійно виконувати свої повноваження, Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді до органу, який його обрав або призначив.
 
868. Стаття 63. Звільнення судді в разі порушення ним вимог щодо несумісності
 
   Стаття 133. Звільнення судді у разі порушення ним вимог щодо несумісності
 
869. 1. Суддя звільняється з посади в разі порушення ним вимог щодо несумісності за поданням Вищої ради юстиції, яке вона вносить органу, що обрав чи призначив суддю, в порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
   1. Суддя звільняється з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності за поданням Вищої ради юстиції, яке вона вносить органу, що обрав або призначив суддю, в порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
870. Стаття 64. Звільнення судді в разі порушення ним присяги
 
   Стаття 134. Звільнення судді у разі порушення ним присяги
 
871. 1. Суддю може бути звільнено з посади у зв'язку з порушенням ним присяги у разі вчинення порушень, зазначених у частині першій статті 52 цього Закону, які мали систематичний характер або потягли за собою тяжкі наслідки.
 
-1101- Льовочкіна Ю.В.
В частині 1 статті 64 слова «або потягли за собою тяжкі наслідки» замінити словами «чи грубе порушення суддівської етики та відповідно до вимог Кодексу законів про працю України».
 
Відхилено   1. Суддю може бути звільнено з посади у зв'язку з порушенням ним присяги у разі вчинення порушень, зазначених у частині першій статті 111 цього Закону, які мали систематичний характер або спричинили за собою тяжкі наслідки.
 
    -1102- Льовочкіна Ю.В.
В частині 1 статті 64 слова «або потягли за собою тяжкі наслідки» замінити словами «чи грубе порушення суддівської етики та відповідно до вимог Кодексу законів про працю України».
 
Відхилено    
872. 2. Факти, які можуть свідчити про порушення професійним суддею присяги, може бути встановлено Дисциплінарною комісією суддів України або Вищою радою юстиції за наслідками дисциплінарного провадження щодо цього судді.
 
   2. Факти, які можуть свідчити про порушення професійним суддею присяги, встановлюються Дисциплінарною комісією суддів України або Вищою радою юстиції за результатами дисциплінарного провадження щодо цього судді.
 
873. 3. Звільнення судді з посади на підставі порушення ним присяги відбувається за поданням Вищої ради юстиції після розгляду цього питання на її засіданні відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції".
 
   3. Звільнення судді з посади на підставі порушення ним присяги відбувається за поданням Вищої ради юстиції після розгляду цього питання на її засіданні відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції".
 
874. Стаття 65. Звільнення судді у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього
 
   Стаття 135. Звільнення судді у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього
 
875. 1. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді, негайно повідомляє про це Державну судову адміністрацію України.
 
   1. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді, негайно повідомляє про це Державну судову адміністрацію України.
 
876. 2. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді Державна судова адміністрація України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
 
   2. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді Державна судова адміністрація України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
 
877. 3. Суддя, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати здійснювати свої повноваження і втрачає передбачені законом гарантії незалежності і недоторканності судді та право на грошове та інше забезпечення.
 
   3. Суддя, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати виконувати свої повноваження і втрачає передбачені законом гарантії незалежності і недоторканності судді та право на грошове та інше забезпечення.
 
878. Стаття 66. Звільнення судді в разі припинення його громадянства
 
   Стаття 136. Звільнення судді у разі припинення його громадянства
 
879. 1. Суддя звільняється з посади за поданням Вищої ради юстиції у разі припинення його громадянства відповідно до Закону України "Про громадянство України".
 
   1. Суддя звільняється з посади за поданням Вищої ради юстиції у разі припинення його громадянства відповідно до Закону України "Про громадянство України".
 
880. 2. З моменту припинення громадянства суддя не може продовжувати здійснювати свої повноваження.
 
   2. Суддя не може продовжувати виконувати свої повноваження з моменту припинення громадянства.
 
881. Стаття 67. Звільнення судді у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим
 
   Стаття 137. Звільнення судді у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим
 
882. 1. Суд, який ухвалив рішення про визнання судді безвісно відсутнім або оголосив його померлим, негайно повідомляє про це рішення Державну судову адміністрацію України. У разі набрання таким рішенням законної сили Державна судова адміністрація України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
 
   1. Суд, який ухвалив рішення про визнання судді безвісно відсутнім або оголосив його померлим, негайно повідомляє про це рішення Державну судову адміністрацію України. У разі набрання таким рішенням законної сили Державна судова адміністрація України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
 
883. 2. Якщо визнана безвісно відсутньою чи оголошена померлою особа з'явилася до прийняття рішення про її звільнення органом, що обрав її або призначив, Державна судова адміністрація України повідомляє про це Вищу раду юстиції. У цьому разі Вища рада юстиції відкликає подання. У разі з'явлення особи після прийняття рішення про звільнення вона має право на зайняття посади судді на загальних підставах.
 
   2. Якщо визнана безвісно відсутньою чи оголошена померлою особа з'явилася до прийняття рішення про її звільнення органом, який обрав її або призначив, Державна судова адміністрація України повідомляє про це Вищу раду юстиції. У такому разі Вища рада юстиції відкликає подання. У разі з'явлення особи після прийняття рішення про звільнення вона має право на зайняття посади судді на загальних підставах.
 
884. Стаття 68. Звільнення судді за його заявою про відставку або звільнення з посади за власним бажанням
 
   Стаття 138. Звільнення судді за його заявою про відставку або звільнення з посади за власним бажанням
 
885. 1. Суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти п'яти років, що визначається відповідно до статті 79 цього Закону, має право подати заяву про відставку. Право подати заяву про відставку має також суддя у разі, якщо стан його здоров'я за медичним висновком, що надається медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, перешкоджає здійсненню повноважень судді.
 
-1103- Льовочкіна Ю.В.
Частину 1 статті 68 доповнити новим абзацом такого змісту: «Право на відставку має суддя, який досяг пенсійного віку (жінки – 55, чоловіки – 60 років) за умови наявності у них стажу роботи на посаді судді не менше 10 років».
 
Відхилено   1. Суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 163 цього Закону, має право подати заяву про відставку. Право подати заяву про відставку має також суддя у разі, якщо стан його здоров'я за медичним висновком, що надається медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, перешкоджає виконанню повноважень судді.
 
    -1104- Льовочкіна Ю.В.
У частині першій статті 68 слова «двадцяти п’яти» замінити на слова «двадцяти».
 
Враховано    
    -1105- Притика Д.М.
У частині 1 статті 68 слова «двадцяти п’яти років» замінити словами «двадцяти років».
 
Враховано    
    -1106- Льовочкіна Ю.В.
Частину 1 статті 68 доповнити новим абзацом такого змісту: «Право на відставку має суддя, який досяг пенсійного віку (жінки – 55, чоловіки – 60 років) за умови наявності у них стажу роботи на посаді судді не менше 10 років».
 
Відхилено    
    -1107- Льовочкіна Ю.В.
У частині першій статті 68 слова «двадцяти п’яти» замінити на слова «двадцяти».
 
Враховано    
    -1108- Притика Д.М.
У частині 1 статті 68 слова «двадцяти п’яти років» замінити словами «двадцяти років».
 
Враховано    
886. 2. Суддя має право у будь-який час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням до Вищої ради юстиції для внесення відповідного подання.
 
   2. Суддя має право у будь-який час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням до Вищої ради юстиції для внесення відповідного подання.
 
887. 3. Суддя продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення (але не більше шести місяців після подання заяви), крім випадку, коли стан його здоров'я перешкоджає здійсненню повноважень судді.
 
   3. Суддя продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення (але не більше шести місяців після подання заяви), крім випадку, коли стан його здоров'я перешкоджає виконанню повноважень судді.
 
888. Стаття 69. Вимоги до подання про звільнення з посади судді
 
   Стаття 139. Вимоги до подання про звільнення з посади судді
 
889. 1. У поданні Вищої ради юстиції про звільнення судді зазначаються:
 
   1. У поданні Вищої ради юстиції про звільнення з судді зазначаються:
 
890. 1) дата внесення подання;
 
   1) дата внесення подання;
 
891. 2) повне ім'я, дата народження судді;
 
   2) повне ім'я, дата народження судді;
 
892. 3) відомості про перебування на посаді судді та найменування суду;
 
   3) відомості про перебування на посаді судді та найменування суду;
 
893. 4) підстава внесення подання про звільнення, передбачена частиною п'ятою статті 126 Конституції України;
 
   4) підстава внесення подання про звільнення, передбачена частиною п'ятою статті 126 Конституції України;
 
894. 5) фактичні обставини (в разі внесення подання про звільнення судді за особливих обставин, визначених статтею 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції").
 
-1109- Бондик В.А.
У частині 5 статті 69 уникнути посилання на Закон України «Про Вищу раду юстиції», а використовувати відповідні положення Конституції України.
Слова «в разі внесення подання про звільнення судді за особливих обставин, визначених статтею 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції"« замінити словами «у разі внесення подання про звільнення судді на підставах, визначених пунктами 4-6 частини п'ятої статті 126 Конституції України».
 
Враховано   5) фактичні обставини (у разі внесення подання про звільнення судді на підставах, визначених пунктами 4-6 частини п'ятої статті 126 Конституції України).
 
    -1110- Бондик В.А.
У частині 5 статті 69 уникнути посилання на Закон України «Про Вищу раду юстиції», а використовувати відповідні положення Конституції України.
Слова «в разі внесення подання про звільнення судді за особливих обставин, визначених статтею 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції"« замінити словами «у разі внесення подання про звільнення судді на підставах, визначених пунктами 4-6 частини п'ятої статті 126 Конституції України».
 
Враховано    
895. 2. До подання Вищої ради юстиції про звільнення з посади судді додається його особова справа з матеріалами, що свідчать про наявність підстав для звільнення.
 
   2. До подання Вищої ради юстиції про звільнення з посади судді додається його особова справа з матеріалами, що свідчать про наявність підстав для звільнення.
 
896. Глава 2. Розгляд Верховною Радою України подання про звільнення з посади судді, обраного безстроково
 
   Глава 2. Розгляд Верховною Радою України подання про звільнення з посади судді, обраного безстроково
 
897. Стаття 70. Попередній розгляд подання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, Комітетом Верховної Ради України
 
   Стаття 140. Попередній розгляд подання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, Комітетом Верховної Ради України
 
898. 1. Подання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, попередньо розглядається Комітетом Верховної Ради України у місячний строк з дня його надходження. Цей строк може бути продовжений Комітетом Верховної Ради України для перевірки обставин, що мають значення для прийняття рішення, але не більше ніж на один місяць.
 
   1. Подання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, попередньо розглядається Комітетом Верховної Ради України у місячний строк з дня його надходження. Цей строк може бути продовжений Комітетом Верховної Ради України для перевірки обставин, що мають значення для прийняття рішення, але не більше ніж на один місяць.
 
899. 2. Секретаріат Комітету Верховної Ради України у триденний строк з дня надходження подання поширює серед народних депутатів України через апарат Верховної Ради України список суддів, які пропонуються для звільнення із займаних посад, із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України.
 
-1111- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 70 виключити слова «із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України.».
 
Враховано   2. Секретаріат Комітету Верховної Ради України у триденний строк з дня надходження подання поширює серед народних депутатів України через апарат Верховної Ради України список суддів, які пропонуються для звільнення із займаних посад.
 
    -1112- Льовочкіна Ю.В.
Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 70 виключити слова «із зазначенням дня та часу засідання Комітету Верховної Ради України.».
 
Враховано    
900. 3. Комітет Верховної Ради України здійснює перевірку звернень громадян або інших повідомлень щодо діяльності судді, які надійшли до Комітету Верховної Ради України.
 
   3. Комітет Верховної Ради України здійснює перевірку звернень громадян або інших повідомлень щодо діяльності судді, які надійшли до Комітету Верховної Ради України.
 
901. 4. Комітет Верховної Ради України може направити звернення для додаткової перевірки до Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, Дисциплінарної комісії суддів України, відповідного вищого спеціалізованого суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України.
 
   4. Комітет Верховної Ради України може направити звернення для додаткової перевірки до Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, Дисциплінарної комісії суддів України, відповідного вищого спеціалізованого суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України.
 
902. 5. Про результати перевірки відповідні органи письмово повідомляють Комітет Верховної Ради України у встановлений ним строк, але не пізніш як через 15 днів із часу отримання ними доручення про перевірку.
 
   5. Про результати перевірки відповідні органи письмово повідомляють Комітет Верховної Ради України у встановлений ним строк, але не пізніш як через 15 днів з часу отримання ними доручення про перевірку.
 
903. 6. Про час та місце засідання Комітету Верховної Ради України повідомляється суддя, обраний безстроково, щодо якого порушено питання про звільнення його з посади.
 
   6. Про час та місце засідання Комітету Верховної Ради України повідомляється суддя, обраний безстроково, щодо якого порушено питання про звільнення його з посади.
 
904. Стаття 71. Порядок розгляду Комітетом Верховної Ради України питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково
 
   Стаття 141. Порядок розгляду Комітетом Верховної Ради України питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково
 
905. 1. У засіданні Комітету Верховної Ради України, на якому розглядається питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, можуть брати участь народні депутати України, представники Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, а також представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.
 
   1. У засіданні Комітету Верховної Ради України, на якому розглядається питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, можуть брати участь народні депутати України, представники Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, а також представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.
 
906. 2. Участь судді, обраного безстроково, стосовно якого розглядається подання про звільнення його з посади, у засіданні Комітету Верховної Ради України є обов'язковою, крім випадків, коли суддю звільняють з підстав, передбачених пунктами 2, 3, 6 - 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України.
 
   2. Участь судді, обраного безстроково, стосовно якого розглядається подання про звільнення його з посади, у засіданні Комітету Верховної Ради України є обов'язковою, крім випадків, коли суддю звільняють з підстав, передбачених пунктами 2, 3, 6 - 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України.
 
907. 3. У разі повторної неявки без поважних причин судді, стосовно якого розглядається подання про звільнення його з посади, якщо Комітетом Верховної Ради України встановлено факт отримання цим суддею повідомлення про час і місце засідання, розгляд питання щодо нього провадиться за його відсутності. Комітет Верховної Ради України надає оцінку поважності причин неявки. Таким же чином провадиться і розгляд питань стосовно суддів, які письмово відмовилися від участі в засіданні Комітету Верховної Ради України або стосовно яких є письмове повідомлення про їх відмову від участі в засіданні цього Комітету.
 
   3. У разі повторної неявки без поважних причин судді, стосовно якого розглядається подання про звільнення його з посади, якщо Комітетом Верховної Ради України встановлено факт отримання цим суддею повідомлення про час і місце засідання, розгляд питання щодо нього провадиться за його відсутності. Комітет Верховної Ради України надає оцінку поважності причин неявки. У такому ж порядку провадиться і розгляд питань стосовно суддів, які письмово відмовилися від участі в засіданні Комітету Верховної Ради України або стосовно яких є письмове повідомлення про їх відмову від участі в засіданні цього Комітету.
 
908. 4. На засіданні Комітету Верховної Ради України розгляд подання про звільнення судді починається з доповіді головуючого.
 
   4. На засіданні Комітету Верховної Ради України розгляд подання про звільнення судді починається з доповіді головуючого.
 
909. 5. Члени Комітету Верховної Ради України та інші народні депутати України можуть ставити запитання судді щодо матеріалів перевірки, а також за фактами, зазначеними у зверненнях громадян.
 
   5. Члени Комітету Верховної Ради України та інші народні депутати України можуть ставити запитання судді щодо матеріалів перевірки, а також за фактами, зазначеними у зверненнях громадян.
 
910. 6. Суддя має право ознайомитися з матеріалами, довідками та висновком Комітету Верховної Ради України, що стосуються його звільнення.
 
   6. Суддя має право ознайомитися з матеріалами, довідками та висновком Комітету Верховної Ради України, що стосуються його звільнення.
 
911. Стаття 72. Запрошення осіб для розгляду питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково
 
   Стаття 142. Запрошення осіб для розгляду питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково
 
912. 1. На пленарне засідання Верховної Ради України для розгляду питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, запрошуються Голова Верховного Суду України, Голова Вищої ради юстиції, Голова Державної судової адміністрації України, голова відповідного вищого спеціалізованого суду.
 
-1113- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 72 слова «голова відповідного вищого спеціалізованого суду» помістити після слів «Голова Верховного Суду України».
 
Враховано   1. На пленарне засідання Верховної Ради України для розгляду питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, запрошуються Голова Верховного Суду України, голова відповідного вищого спеціалізованого суду, Голова Вищої ради юстиції, Голова Державної судової адміністрації України.
 
    -1114- Шпенов Д.Ю.
У частині 1 статті 72 слова «голова відповідного вищого спеціалізованого суду» помістити після слів «Голова Верховного Суду України».
 
Враховано    
913. 2. Присутність судді на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України, є обов'язковою. Неявка на засідання не є перешкодою для розгляду питання по суті.
 
   2. Присутність судді на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України, є обов'язковою. Неявка на засідання не є перешкодою для розгляду питання по суті.
 
914. Стаття 73. Порядок розгляду питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, на пленарному засіданні Верховної Ради України
 
   Стаття 143. Порядок розгляду питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, на пленарному засіданні Верховної Ради України
 
915. 1. Комітет Верховної Ради України вносить на пленарне засідання Верховної Ради України пропозицію про рекомендацію щодо звільнення з посади судді, обраного безстроково.
 
-1115- Притика Д.М.
Частину 1 статті 73 після слів «пропозицію про рекомендацію» доповнити словами «або про нерекомендацію».
 
Враховано   1. Комітет Верховної Ради України вносить на пленарне засідання Верховної Ради України пропозицію про рекомендацію або про нерекомендацію щодо звільнення з посади судді, обраного безстроково.
 
    -1116- Притика Д.М.
Частину 1 статті 73 після слів «пропозицію про рекомендацію» доповнити словами «або про нерекомендацію».
 
Враховано    
916. 2. Кожна кандидатура для звільнення з посади судді, обраного безстроково, персонально представляється на пленарному засіданні Верховної Ради України представником Комітету Верховної Ради України.
 
   2. Кожна кандидатура для звільнення з посади судді, обраного безстроково, персонально представляється на пленарному засіданні Верховної Ради України представником Комітету Верховної Ради України.
 
917. 3. У разі якщо суддя не згоден з поданням про звільнення, обов'язково заслуховується його пояснення.
 
   3. У разі якщо суддя не згоден з поданням про звільнення, обов'язково заслуховується його пояснення.
 
918. 4. Народні депутати України можуть ставити запитання судді щодо його діяльності.
 
   4. Народні депутати України можуть ставити запитання судді щодо його діяльності.
 
919. 5. Якщо при обговоренні питання на пленарному засіданні Верховної Ради України виникає необхідність здійснити перевірку звернень громадян щодо діяльності судді або витребувати додаткову інформацію, Верховна Рада України доручає відповідному Комітету Верховної Ради України здійснити таку перевірку.
 
   5. Якщо під час обговорення питання на пленарному засіданні Верховної Ради України виникає необхідність здійснити перевірку звернень громадян щодо діяльності судді або витребувати додаткову інформацію, Верховна Рада України доручає відповідному Комітету Верховної Ради України здійснити таку перевірку.
 
920. Стаття 74. Прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення судді, обраного безстроково, з посади
 
-1117- Бондик В.А.
Назву статті 74 викласти у редакції:
«Стаття 74. Прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково»<