Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування'' щодо погашення боргів перед Пенсійним фондом України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо погашення боргів перед Пенсійним фондом України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4.
 
-1- Сушкевич В.М.
Доповнити законопроект новим пунктом 1 такого змісту:
«1. Статтю 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; порушення встановленого порядку нарахування страхових внесків; ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків; неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Несплата або несвоєчасна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Несплата або несвоєчасна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; порушення встановленого порядку нарахування страхових внесків; ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків; неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Несплата або несвоєчасна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Несплата або несвоєчасна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
5. 1. Внести до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; ст. 62, № 27, ст. 234) такі зміни:
 
-2- Ландік В.І.
З метою зарахування суми поточних платежів у рахунок сплати страхових внесків, а не здійснення їх зарахування в порядку календарної черговості пропонується друге речення частини п’ятої статті 106 після слів «фінансових санкцій» доповнити словами: «за згодою страхувальника».
 
Відхилено   2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376 із наступними змінами) :
1) у статті 106:
 
6. 1) абзаци перший - четвертий пункту 2 частини дев’ятої статті 106 замінити абзацом такого змісту:
 
-3- Кармазін Ю.А.
Відмінити прийняту в 1 читанні редакцію пункту 2 частини 9 статті 106 «2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальником або територіальним органом Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.» і відновити чинну
 
Відхилено   абзаци перший - четвертий пункту 2 частини дев’ятої замінити одним абзацом такого змісту:
 
    -4- Семинога А.І.
Пункт 1 частини 1 викласти в такій редакції
«1) абзаци перший — четвертий пункту 2 частини дев'ятої статті 106 замінити абзацом такого змісту:
«2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків,донарахованих територіальним органом Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум;.
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом другим».
 
Відхилено    
7. «2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальником або територіальним органом Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум; «.
 
   «2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальником або територіальним органом Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум «.
 
8. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом другим;
 
-5- Заєць І.О.
Пропоную також переглянути положення щодо нарахування пені за кожний день прострочення платежу.
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом другим;
частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
«16. Виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у разі:
1) приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески;
2) порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків;
3) ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків;
4) неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків;
5) порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду і Накопичувального фонду;
6) неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених цим Законом;
7) несплати або несвоєчасної сплати страхових внесків, у тому числі авансових платежів»;
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Ввести до статті 106 норму щодо того, що страхувальник, який, незважаючи на заборгованість, почав сплачувати поточні внески, має право на отримання розстрочки по сплаті заборгованості по внесках на умовах передбачених для розстрочення сум штрафів та пені
 
Відхилено    
    -7- Сушкевич В.М.
Доповнити проект Закону новим підпунктом такого змісту:
«частину шістнадцяту викласти у такій редакції:
16. Виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у разі:
1) приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески;
2) порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків;
3) ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків;
4) неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків;
5) порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду і Накопичувального фонду;
6) неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених цим Законом;
7) несплати або несвоєчасної сплати страхових внесків, у тому числі авансових платежів»;
 
Враховано    
9. 2) доповнити розділ ХV «Прикінцеві положення» пунктом 14-1 такого змісту:
 
   2) розділ ХV «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
 
10. «14-1. Установити, що суми штрафів та пені, накладених (нарахованої) та несплачених (несплаченої) на день набрання чинності цим Законом, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на 60 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, із відстроченням першого платежу на 120 календарних днів.
 
-8- Сушкевич В.М.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції
«14-1. Установити, що суми накладених (нарахованих) штрафів та пені у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року і суми штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на 60 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України, з відстроченням першого платежу на 90 календарних днів. При цьому не підлягають розстроченню суми накладених (нарахованих) у зазначений період штрафів та пені, що сплачені страхувальником, який станом на 1 січня 2009 року не має заборгованості перед Пенсійним фондом України із сплати страхових внесків, штрафів та пені. 9 .
 
Враховано   «14-1. Установити, що суми накладених (нарахованих) штрафів та пені у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року і суми штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на 60 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України, з відстроченням першого платежу на 90 календарних днів. При цьому не підлягають розстроченню суми накладених (нарахованих) у зазначений період штрафів та пені, що сплачені страхувальником, який станом на 1 січня 2009 року не має заборгованості перед Пенсійним фондом України із сплати страхових внесків, штрафів та пені.
 
    -9- Шаров І.Ф.
Доповнити підпунктом 14-1 та викласти його у такій редакції:
"14-1. Встановити, що суми штрафів та пені, нарахованої (них) та несплаченої (них) на день набрання чинності цим Законом, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені до 84 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, із відстроченням першого платежу до 90 календарних днів.
 
Враховано частково    
    -10- Сербін Ю.С.
У розділі ХV «Прикінцеві положення» пункт 14-і викласти у такій редакції:
«14-і. Установити, що суми несплачених у передбаченні строки поточних платежів страхових внесків загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, суми штрафів та пені, накладених (нарахованої) та несплачених (несплаченої) на день набрання чинності цього пункту Закону, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на 60 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, із відстроченням першого платежу на 120 календарних днів.
Договір про розстрочення підлягає достроковому розірванню, якщо страхувальник не сплачує в повному обсязі поточні платежі із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або не сплачує чергову частку розстроченого боргу протягом трьох базових звітних періодів.
Страхувальнику, який протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього пункту Закону, сплатить у повному обсязі заборгованість із страхових внесків, що склалася на момент набрання чинності даного пункту Закону, і не допустить виникнення нової заборгованості із страхових внесків у цей період, штрафні санкції та пеня, що підлягатимуть нарахуванню згідно з пунктом 2 частини дев'ятої статті 106, розстрочуються на умовах, зазначених в абзаці першому цього пункту.
На період дії цього пункту Закону, суми, що надходять від страхувальника зараховуються спочатку на погашення заборгованості із поточних платежів страхових внесків загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і лише після повного погашення такої заборгованості кошти зараховуються в рахунок сплати штрафних санкцій та пені.»
 
Відхилено    
11. Договір про розстрочення підлягає достроковому розірванню, якщо страхувальник не сплачує в повному обсязі поточні платежі із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або не сплачує чергову частку розстроченого боргу із штрафних санкцій та пені протягом трьох базових звітних періодів.
 
   Договір про розстрочення підлягає достроковому розірванню, якщо страхувальник не сплачує в повному обсязі поточні платежі із страхових внесків або не сплачує чергову частку розстроченої заборгованості із штрафів та пені протягом трьох базових звітних періодів.
 
12. Страхувальнику, який протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, сплатить у повному обсязі заборгованість із страхових внесків, що склалася на момент набрання чинності цим Законом, і не допустить виникнення нової заборгованості із страхових внесків у цей період, штрафні санкції та пеня, що підлягатимуть нарахуванню згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106, розстрочуються на умовах, зазначених в абзаці першому цього пункту.».
 
-11- Сушкевич В.М.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«Страхувальнику, який відповідно до окремого договору з органом Пенсійного фонду протягом 6 місяців з моменту його укладення у повному обсязі сплатить заборгованість із страхових внесків, що склалася на 1 січня 2009 року, і не допустить виникнення нової заборгованості із страхових внесків у період дії договору, штрафні санкції та пеня згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106 цього Закону за цей період не накладаються (не нараховуються). Зазначений договір укладається одночасно з договором про розстрочення».
 
Враховано   Страхувальнику, який відповідно до окремого договору з органом Пенсійного фонду України протягом шести місяців з моменту його укладення у повному обсязі сплатить заборгованість із страхових внесків, що склалася на 1 січня 2009 року, і не допустить виникнення нової заборгованості із страхових внесків у період дії договору, штрафи та пеня накладені (нараховані) згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106 цього Закону за цей період не накладаються (не нараховуються). Зазначений договір укладається одночасно з договором про розстрочення.
У разі невиконання умов окремого договору штрафи та пеня, що підлягатимуть накладенню (нарахуванню) згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106 цього Закону, за бажанням страхувальника можуть бути розстрочені на умовах, зазначених в абзаці першому цього пункту».
 
    -12- Кармазін Ю.А.
В новому пункті 14-1 розділу ХV „Прикінцеві положення» в частині речення «що підлягатимуть нарахуванню згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106, розстрочуються на умовах, зазначених в абзаці першому цього пункту» внести зміни і викласти її в такій редакції: «що підлягатимуть нарахуванню згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106, розстрочуються на умовах, зазначених в абзаці першому цього пункту».
 
Враховано    
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.