Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про збір на
 
   Про внесення змін до Закону України "Про збір на
 
3. розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву Закону викласти в новій редакції: «Про збір на розвиток виноградарства і садівництва».
 
Відхилено   розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 20-21, ст. 191) такі зміни:
 
-2- Круглов М.П.
Статтю 1 та 2 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» викласти в такій редакції:
«Стаття 1
Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують у оптово-роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво.
Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише у разі реалізації продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. У разі поставки продукції суб’єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва, вони не є платниками збору.
У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами комісії (консигнації), платниками збору є суб’єкт підприємницької діяльності (крім виробників-комітентів у разі у разі здійснення оптової торгівлі) який отримує на свій рахунок грошову виручку або інші види компенсації.
Стаття 2.
Об’єктом обкладення збором є виручка – торговельний оборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, в тому числі, по операціях, що не передбачають оплати в грошовій формі».
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 191) такі зміни:
1) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво.
Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. У разі постачання такої продукції суб’єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва вони не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами комісії (консигнації) платниками збору є суб’єкти підприємницької діяльності (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними оптової торгівлі алкогольних напоїв та пива), які отримують на свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї продукції.
Стаття 2. Об’єктом оподаткування збором є виручка – товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі»;
 
6. 1. У статті 3 слова "один відсоток" замінити словами "півтора відсотки".
 
-3- Жебрівський П.І.
Статтю 3 залишити в редакції діючого Закону.
 
Враховано      
    -4- Кармазін Ю.А.
У статті 3 слова «півтора відсотки» замінити словами «два відсотки».
 
Відхилено    
7. 2. Частину третю статті 4 викласти у такій редакції:
 
   2) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
 
8. "Нараховані суми збору залишаються на спеціальному рахунку Державного казначейства України. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Суми збору розподіляються та використовуються таким чином: дев’яносто відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва, десять відсотків - на розвиток хмелярства".
 
-5- Жебрівський П.І.
У частині третій статті 4 після слів «таким чином» викласти у такій редакції:
«вісімдесят п’ять – на розвиток виноградарства і садівництва, п'ятнадцять відсотків – на розвиток хмелярства».
 
Відхилено   «Нараховані суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства залишаються на спеціальному рахунку Державного казначейства України. Головним розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Суми збору розподіляються та використовуються таким чином: дев’яносто відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва, десять відсотків - на розвиток хмелярства»;
 
    -6- Семинога А.І.
У частині третій статті 4 перед словом «розпорядник» доповнити словом «головним».
 
Враховано    
    -7- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 4 слова «Суми збору розподіляються та використовуються таким чином: дев’яносто відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва, десять відсотків - на розвиток хмелярства» замінити на слова: «Суми збору розподіляються та використовуються на підставі конкурсу таким чином: сто відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва для виробництва соків та безалкогольної продукції».
 
Відхилено    
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 4 викласти у такій редакції: «Механізм справляння збору на розвиток виноградарства і садівництва та порядок використання цих коштів затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
9. 3. У пункті 1 статті 5 слова та цифри "31 грудня 2009 року" замінити словами та цифрами "31 грудня 2014 року ".
 
-9- Круглов М.П.
Підпункт 4.2.14 пункту 4.2. статті 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» викласти в такій редакції:
«4.2.14. Капітальні трансфери, які надаються платнику податку в інших, ніж державне регулювання цін, цілях (відмінні від дотацій та субсидій), зокрема на придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу такого платника, тощо.
Витрати, проведені (компенсовані) за рахунок таких коштів на придбання, будівництво (спорудження), ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення основних фондів та/чи інших активів не відносяться до складу валових витрат платника податку та не підлягають амортизації».
 
Відхилено   3) у пункті 1 статті 5 «Прикінцеві положення» цифри та слова "31 грудня 2009 року" замінити цифрами та словами "31 грудня 2014 року ".
 
10. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності з 1січня 2009 року.
 
-10- Круць М.Ф.
Семинога А.І.
У пункті першому Прикінцевих положень слова «з 1 січня 2009 року» замінити словами «з 1 січня 2010 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1січня 2010 року.
 
12. 2. Кабінету Міністрів України впродовж трьох місяців:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
14. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.