Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до законів України такі зміни:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Статтю 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2002, № 7, ст. 5; 2002, № 17, ст. 121; 2002, № 30, ст. 207; 2003, № 13, ст. 92; 2003р., № 23, ст. 145; 2004р., № 15, ст. 228; 2004р., № 38, ст. 468; 2004р., № 50, ст. 537; 2005 р., № 4, ст.106) доповнити пунктом такого змісту:
 
-1- Зац О.В.
Пункт перший розділу І вилучити.
 
Відхилено      
6. «77) проектування, монтаж, технічне обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації, надання послуг з проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».
 
-2- Семинога А.І.
Пункт другий розділу І викласти у такій редакції:
«77) проектування, монтаж, виробництво та технічне обслуговування обладнання систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації, надання послуг з проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».
 
Відхилено   1. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1998 р., № 33, ст. 226):
1) абзац четвертий частини першої статті 8 після слова «пожежної» доповнити словами «та техногенної»;
2) абзац другий частини другої статті 21 після слів «призвести до» доповнити словами «надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
2. Статтю 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; із наступними змінами) доповнити пунктами 78 і 79 такого змісту:
«78) проектування, монтаж та технічне обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації;
79) проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».
 
    -3- Ляпіна К.М.
У розділі І:
1) нумерацію пункта першого змінити на другий, а пункта другого - на перший;
2) слово «пунктом» замінити словами та цифрами «пунктами 78 і 79»;
3) пукт перший викласти у такій редакції:
«78) проектування, монтаж та технічне обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації;
79) проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.»
 
Враховано    
7. 2. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст. 646; 1998, № 33, ст. 226):
 
      
8. 1) абзац четвертий частини першої статті 8 після слова «пожежної» доповнити словами «та техногенної»;
 
      
9. 2) абзац другий частини другої статті 21 після слів «призвести до» доповнити словами «надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
 
-4- Комар М.С.
Доповнити розділ 1 проекту пунктом третім, який викласти в такій редакції:
3. У Законі України «Про правові засади цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488):
1) назву розділу VІ та назву статті 38 доповнити словами «та техногенної безпеки»;
2) статтю 39 викласти в такій редакції:
«Стаття 39. Ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки
Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, провадиться на підставі ліцензій, що видаються в порядку, встановленому законом.
Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, включає:
проектування, монтаж та технічне обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації;
проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» .
 
Враховано   3. У Законі України «Про правові засади цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488):
1) назву розділу VІ та назву статті 38 доповнити словами «та техногенної безпеки»;
2) статтю 39 викласти в такій редакції:
«Стаття 39. Ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки
Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, провадиться на підставі ліцензій, що видаються в порядку, встановленому законом.
Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, включає:
проектування, монтаж та технічне обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації;
проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».
 
10. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-5- Королевська Н.Ю.
Викласти частину другу у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2008 року.
Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього закону утворити орган ліцензування суб’єктів підприємницької діяльності з надання послуг з проектування, монтажу, технічного обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації, проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, створити для нього відповідні умови для роботи.
Органу ліцензування суб’єтів підприємницької діяльності з надання послуг з проетування, монтажу, технічного обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації, проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій у тримісячний термін з дня його утворення розробити порядок ліцензування відповідних суб’єктів підприємницької діяльності і подати його на затвердження Кабінету Міністрів України.
Видача ліцензій суб’єктам підприємницької діяльності з надання послуг з проетування, монтажу, технічного обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних сітуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації, проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій провадиться органом ліцензування з 1 жовтня 2007 року.»
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.