Кількість абзаців - 115 Таблиця поправок


Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні
 
-1- Янковський М.А.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні"
 
Враховано   Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні
 
3. З метою запобігання кризовим явищам в аграрному і промисловому секторах економіки України, для захисту інтересів вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, уникнення втрати державою виробничого потенціалу вітчизняних виробників мінеральних добрив та забезпечення розвитку виробництва мінеральних добрив шляхом прискореного впровадження у цій сфері енерго- і ресурсозберігаючих технологій цим Законом передбачено заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив.
 
-2- Янковський М.А.
Преамбулу після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання".
 
Враховано   З метою запобігання кризовим явищам в аграрному і промисловому секторах економіки України, для захисту інтересів вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, уникнення втрати державою виробничого потенціалу вітчизняних виробників мінеральних добрив та забезпечення розвитку виробництва мінеральних добрив шляхом прискореного впровадження у цій сфері енерго- і ресурсозберігаючих технологій цим Законом передбачено заходи державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів і понять
 
-3- Королевська Н.Ю.
В назві статті 1 виключити слова «і понять»
У статті 1 розташувати визначення термінів в алфавітному порядку.
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
8. мінеральні добрива – речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції. До мінеральних добрив відносяться азотні мінеральні добрива (речовини із вмістом азоту як основного компонента, віднесені до товарних позицій 2814, 3102, 3105 УКТ ЗЕД), калійні мінеральні добрива (речовини із вмістом калію як основного компонента, віднесені до товарних позицій 3104, 3105 УКТ ЗЕД), фосфорні мінеральні добрива (речовини із вмістом фосфору як основного компонента, віднесені до товарних позицій 3103, 3105 УКТ ЗЕД) та комплексні мінеральні добрива (речовини із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію, віднесені до товарної позиції 3105 УКТ ЗЕД);
 
   азотні мінеральні добрива – мінеральні добрива, виробництво яких здійснюється із застосуванням технологічного процесу синтезу аміаку з молекулярного азоту і водню, який отримують з природного газу. До азотних мінеральних добрив належать: аміак рідкий, аміак водний, аміачна селітра (нітрат амонію), карбамід (сечовина), сульфат амонію та інші речовини із вмістом азоту як основного компонента, віднесені до товарних позицій 2814, 3102, 3105 УКТ ЗЕД;
 
9. азотні мінеральні добрива – мінеральні добрива, виробництво яких здійснюється із застосуванням технологічного процесу синтезу аміаку із молекулярного азоту і водню, що отримують з природного газу. До азотних мінеральних добрив відносяться: аміак рідкий, аміак водний, аміачна селітра (нітрат амонію), карбамід (сечовина), сульфат амонію та інші речовини із вмістом азоту як основного компонента, віднесені до товарних позицій 2814, 3102, 3105 УКТ ЗЕД;
 
      
10. виробник мінеральних добрив – суб’єкт господарювання, який безпосередньо, з використанням належного йому на будь-якому речовому праві обладнання та при повному технологічному циклі виробництва виробляє мінеральні добрива;
 
-4- Янковський М.А.
У абзаці четвертому частини першої статті 1:
слово "безпосередньо" – виключити;
після слів "виробляє" доповнити словами "на території України", далі за текстом
 
Враховано   виробник мінеральних добрив – суб’єкт господарювання, який з використанням належного йому на будь-якому речовому праві обладнання та при повному технологічному циклі виробництва безпосередньо виробляє на території України мінеральні добрива;
 
11. виробник азотних мінеральних добрив – виробник мінеральних добрив, що виробляє азотні мінеральні добрива;
 
-5- Янковський М.А.
Абзац п'ятий частини першої статті 1 – виключити.
 
Враховано   виробник сільськогосподарської продукції рослинного походження – фізична особа або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції рослинного походження власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) у власності, користуванні, у тому числі на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу;
індивідуальна інвестиційна програма – програма використання інвестицій, залучених для її виконання, яка містить комплекс зобов'язань підприємства щодо здійснення реконструкції виробництва, зокрема, концепцію модернізації та переобладнання виробничих потужностей, перелік об'єктів виробництва, заходи зі зниження витрат енергоресурсів (природного газу, електричної і теплової енергії) на виробництво мінеральних добрив, заходи з підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, джерела фінансування та графік виконання програми;
 
    -6- Янковський М.А.
Статтю 1 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
"виробник сільськогосподарської продукції рослинного походження – фізична особа або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції рослинного походження власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) у власності, користуванні, у тому числі на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу;"
 
Враховано    
12. повний технологічний цикл виробництва – комплекс послідовних технологічних процесів, які у своїй сукупності забезпечують переробку сировини в кінцевий продукт – мінеральні добрива, готові для реалізації кінцевому споживачу в якості товару. Не є повним технологічним циклом виробництва комплекс технологічних процесів, що полягає у фізичному змішуванні азотних, калійних та фосфорних мінеральних добрив без здійснення синтезу поживних елементів, що містяться у цих добривах;
 
   мінеральні добрива – речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції. До мінеральних добрив належать: азотні мінеральні добрива (речовини із вмістом азоту як основного компонента, віднесені до товарних позицій 2814, 3102, 3105 УКТ ЗЕД); калійні мінеральні добрива (речовини із вмістом калію як основного компонента, віднесені до товарних позицій 3104, 3105 УКТ ЗЕД); фосфорні мінеральні добрива (речовини із вмістом фосфору як основного компонента, віднесені до товарних позицій 3103, 3105 УКТ ЗЕД); комплексні мінеральні добрива (речовини із вмістом двох чи трьох поживних елементів - азоту, фосфору та калію, віднесені до товарної позиції 3105 УКТ ЗЕД);
 
13. реконструкція виробництва – переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням на основі науково-технічних досягнень його техніко-економічного рівня, що здійснюється за індивідуальною інвестиційною програмою з метою зниження витрат енергоресурсів та сировини на виробництво одиниці товарної продукції, збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;
 
   повний технологічний цикл виробництва – комплекс послідовних технологічних процесів, які в сукупності забезпечують переробку сировини в кінцевий продукт – мінеральні добрива, готові для реалізації кінцевому споживачу як товар. Не є повним технологічним циклом виробництва комплекс технологічних процесів, що полягає у фізичному змішуванні азотних, калійних та фосфорних мінеральних добрив без здійснення синтезу поживних елементів, що містяться у цих добривах;
 
14. індивідуальна інвестиційна програма – техніко-економічне обґрунтування, розрахунок вартості та проектно-кошторисна документація реконструкції виробництва мінеральних добрив;
 
-7- Янковський М.А.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"індивідуальна інвестиційна програма –програма використання інвестицій, залучених для її виконання, яка містить комплекс зобов'язань підприємства щодо здійснення реконструкції виробництва, зокрема, концепцію модернізації та переобладнання виробничих потужностей, перелік об'єктів виробництва, заходи зі зниження витрат енергоресурсів (природного газу, електричної і теплової енергії) на виробництво мінеральних добрив, заходи з підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, джерела фінансування та графік виконання програми;"
 
Враховано   реконструкція виробництва – переобладнання наявних виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням на основі науково-технічних досягнень його техніко-економічного рівня, що здійснюється за індивідуальною інвестиційною програмою з метою зниження витрат енергоресурсів та сировини на виробництво одиниці товарної продукції, нарощення виробничих потужностей, підвищення якості продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища.
 
15. Інші терміни і поняття вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.
 
   Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством.
 
16. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
17. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з проведенням комплексу заходів, спрямованих на стимулювання реконструкції виробництв мінеральних добрив з впровадженням нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій, та забезпечення сталого функціонування підприємств – виробників мінеральних добрив на час проведення такої реконструкції.
 
-8- Королевська Н.Ю.
У частині першій статті 2:
після слів "мінеральних добрив" доповнити словами "а також на фінансову підтримку виробників сільсько-господарської продукції рослинного походження і стимулювання споживання ними мінеральних добрив.";
слова "на час проведення такої реконструкції" - виключити
 
Враховано   Цей Закон регулює відносини, пов'язані з проведенням комплексу заходів, спрямованих на стимулювання реконструкції виробництв мінеральних добрив з впровадженням нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій та забезпечення сталого функціонування підприємств – виробників мінеральних добрив, а також на фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження і стимулювання споживання ними мінеральних добрив.
 
18. Згідно з цим Законом державна підтримка надається всім суб’єктам господарювання, що відповідають наведеному у статті 1 цього Закону визначенню виробника мінеральних добрив та мають затверджену у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку індивідуальну інвестиційну програму, а також вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження, визначеним згідно з Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України».
 
-9- Янковський М.А.
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
"Передбачені цим Законом заходи з державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив поширюються на виробників мінеральних добрив, що мають індивідуальну інвестиційну програму, затверджену у встановленому порядку."
 
Враховано   Передбачені цим Законом заходи з державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив поширюються на виробників мінеральних добрив, що мають індивідуальну інвестиційну програму, затверджену у встановленому цим Законом порядку.
 
19. Стаття 3. Мета державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив
 
-10- Янковський М.А.
Назву статті 3 після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання"
 
Враховано   Стаття 3. Мета державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив
 
20. Головною метою державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для забезпечення потреб вітчизняних сільськогосподарських товаро-виробників в мінеральних добривах, збереження виробничого потенціалу вітчизняних виробників мінеральних добрив та забезпечення розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні шляхом створення державою необхідних умов для технічного і технологічного переоснащення існуючих виробництв, оновлення їх основних фондів, запровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій у виробництві мінеральних добрив.
 
-11- Янковський М.А.
Частину першу статті 3 після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання"
 
Враховано   Головною метою державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для забезпечення потреб вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, збереження виробничого потенціалу вітчизняних виробників мінеральних добрив та забезпечення розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні шляхом створення державою необхідних умов для технічного і технологічного переоснащення діючих виробництв, оновлення основних фондів, запровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій у виробництві мінеральних добрив.
 
21. Стаття 4. Основні напрямки державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив
 
-12- Янковський М.А.
Назву статті 4 після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання"
 
Враховано   Стаття 4. Основні напрями державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив
 
22. Державна підтримка і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив здійснюються за такими напрямками:
 
-13- Янковський М.А.
Частину першу статті 4 після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання"
 
Враховано   Державна підтримка і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив здійснюються за такими напрямами:
 
23. 1.) встановлення для виробників мінеральних добрив системи пільг задля створення їм фінансових можливостей для проведення реконструкції виробництва;
 
-14- Королевська Н.Ю.
У пункті 1 частини першої статті 4:
слово "системи" замінити словом "окремих";
слово "задля" замінити словами "з метою".
 
Враховано   1) встановлення для виробників мінеральних добрив окремих пільг з метою створення їм фінансових можливостей для здійснення реконструкції виробництва;
 
24. 2) надання державою виробникам сільсько-господарської продукції рослинного походження дотацій на придбання мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб.
 
-15- Королевська Н.Ю.
У пункті 2 частини першої статті 4 слова "на придбання" замінити словами "на часткову компенсацію вартості"
 
Враховано   2) надання державою виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб.
 
25. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
26. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
 
-16- Янковський М.А.
Назву Розділу ІІ після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання"
 
Враховано   ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА та споживання МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
 
27. Стаття 5. Порядок участі підприємств – виробників мінеральних добрив у процедурі реконструкції виробництва
 
   Стаття 5. Порядок здійснення підприємствами – виробниками мінеральних добрив реконструкції виробництва
 
28. 1. Для участі у процедурі реконструкції виробництва згідно з цим Законом орган управління суб’єкта господарювання, що відповідає наведеному у статті 1 цього Закону визначенню виробника мінеральних добрив, приймає рішення про таку участь. Підприємство – виробник мінеральних добрив, яке прийняло рішення про участь у процедурі реконструкції виробництва, має розробити індивідуальну інвестиційну програму, яка подається на розгляд і затвердження до Міністерства промислової політики України.
 
-17- Палиця І.П.
У всьому тексті проекту слова "Міністерство промислової політики України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики" у відповідному відмінку.
 
Враховано редакційно   Для здійснення реконструкції виробництва згідно з цим Законом орган управління підприємства – виробника мінеральних добрив, приймає відповідне рішення. Підприємство – виробник мінеральних добрив, яке прийняло рішення про реконструкцію виробництва, розробляє індивідуальну інвестиційну програму та подає її на розгляд і затвердження у встановленому порядку.
 
    -18- Королевська Н.Ю.
У частині першій статті 5 слова "суб’єкта господарювання, що відповідає наведеному у статті 1 цього Закону визначенню" замінити словами "підприємства –"
 
Враховано    
29. 2. Порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм підприємств – виробників мінеральних добрив, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-19- Королевська Н.Ю.
Частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
"Строк розгляду індивідуальної інвестиційної програми виробника мінеральних добрив і прийняття рішення про її затвердження або про відмову у її затвердженні не може перевищувати 30 днів з дня подання індивідуальної інвестиційної програми до спеціально уповноваженого органу. Порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм підприємств – виробників мінеральних добрив, а також орган, уповноважений розглядати і затверджувати такі програми, визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   Строк розгляду індивідуальної інвестиційної програми виробника мінеральних добрив і прийняття рішення про її затвердження або про відмову у її затвердженні не може перевищувати 30 днів з дня подання індивідуальної інвестиційної програми до спеціально уповноваженого органу. Порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм підприємств – виробників мінеральних добрив, а також орган, уповноважений розглядати і затверджувати такі програми, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
30. 3. До затверджених індивідуальних інвестиційних програм виробників мінеральних добрив під час їх реалізації можуть вноситися зміни і доповнення. Порядок внесення змін і доповнень до індивідуальних інвестиційних програм встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   До затверджених індивідуальних інвестиційних програм виробників мінеральних добрив під час їх реалізації можуть вноситися зміни. Порядок внесення змін до індивідуальних інвестиційних програм встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
31. 4. Суб’єкт господарювання, що відповідає наведеному у статті 1 цього Закону визначенню виробника мінеральних добрив, набуває права користуватися пільгами, наданими йому цим Законом, з моменту затвердження його індивідуальної інвестиційної програми.
 
-20- Янковський М.А.
Частину четверту статті 5 - виключити
 
Враховано      
32. Стаття 6. Заходи державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив
 
-21- Янковський М.А.
Назву статті 6 після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання"
 
Враховано   Стаття 6. Заходи державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив
 
33. Державою встановлюються і запроваджуються наступні заходи підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив:
 
-22- Янковський М.А.
Частину першу статті 6 після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання"
 
Враховано   Державою встановлюються і запроваджуються такі заходи підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив:
 
34. 1.) забезпечення виробників сільсько-господарської продукції рослинного походження мінеральними добривами за сприятливими цінами, в необхідних їм обсягах та асортименті, шляхом узгодження дій виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробників мінеральних добрив у сфері постачання мінеральних добрив для потреб сільського господарства;
 
-23- Королевська Н.Ю.
У пункті 1 частини першої статті 6 слова "за сприятливими цінами" замінити словами "вітчизняного виробництва".
 
Враховано   1) забезпечення виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження мінеральними добривами вітчизняного виробництва в необхідному обсязі та асортименті шляхом узгодження дій виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробників мінеральних добрив у сфері постачання мінеральних добрив для потреб сільського господарства;
 
35. 2.) надання виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на придбання мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб;
 
-24- Королевська Н.Ю.
У пункті 2 частини першої статті 6 слова "на придбання" замінити словами "на часткову компенсацію вартості"
 
Враховано   2) надання виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб;
 
36. 3.) встановлення пільгового оподаткування виробників мінеральних добрив відповідно до законодавства;
 
-25- Королевська Н.Ю.
У пункті 3 частини першої статті 6 слова "встановлення" замінити словами "запровадження"
 
Враховано   3) запровадження пільгового оподаткування виробників мінеральних добрив відповідно до законодавства;
 
37. 4.) забезпечення виробників азотних мінеральних добрив природним газом в обсягах, не менших встановленого розміру екологічної броні споживання природного газу.
 
-26- Янковський М.А.
У пункті 5 частини першої статті 6:
слово "азотних" – виключити;
після слів "мінеральних добрив" доповнити словами "що виробляють азотні мінеральні добрива";
слова "в обсягах, не менших" замінити словами "в обсязі, не менше".
 
Враховано   4) забезпечення виробників мінеральних добрив, що виробляють азотні мінеральні добрива, природним газом в обсязі, не менше встановленого розміру екологічної броні споживання природного газу;
5) забезпечення можливості придбання виробниками мінеральних добрив електричної енергії, послуг з транспортування природного газу, перевезення вантажів залізничним транспортом, послуг і робіт з оброблення вантажів у портах України на пільгових умовах.
 
    -27- Янковський М.А.
Частину першу статті 6 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) забезпечення можливості придбання виробниками мінеральних добрив електричної енергії, послуг з транспортування природного газу, перевезення вантажів залізничним транспортом, послуг і робіт з оброблення вантажів у портах України на пільгових умовах."
 
Враховано    
38. Стаття 7. Забезпечення потреб виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження у мінеральних добривах
 
   Стаття 7. Забезпечення потреб виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження у мінеральних добривах
 
39. 1. З метою державної підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження в умовах реалізації мінеральних добрив за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з їх економічно обґрунтованими витратами на виробництво, запроваджується механізм щорічного, протягом 2008–2013 років, узгодження дій виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробників мінеральних добрив у сфері постачання мінеральних добрив для потреб сільського господарства.
 
-28- Королевська Н.Ю.
У пункті першому статті 7:
після слів "на виробництво," доповнити словами "Кабінетом Міністрів України", далі за текстом;
слова та числа "2008–2013 років" замінити словами та числами "до 01 січня 2014 року".
 
Враховано   З метою державної підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження в умовах реалізації мінеральних добрив за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з економічно обґрунтованими витратами на виробництво, Кабінетом Міністрів України запроваджується механізм щорічного, до 1 січня 2014 року, узгодження дій виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробників мінеральних добрив у сфері постачання мінеральних добрив для потреб сільського господарства.
 
40. 2. Узгодження дій між виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробниками мінеральних добрив здійснюється шляхом підписання ними меморандуму щодо встановлення сприятливих цін, необхідних обсягів і асортименту мінеральних добрив та сировини для їх виробництва на певний період часу. Підписання меморандуму учасниками здійснюється за участю Міністерства аграрної політики України та Міністерства промислової політики України.
 
-29- Янковський М.А.
У пункті другому статті 7:
слова "підписання ними меморандуму" замінити словами "проведення взаємних консультацій";
слова "сприятливих цін" – виключити;
Останнє речення – виключити.
 
Враховано   Узгодження дій між виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробниками мінеральних добрив здійснюється шляхом проведення взаємних консультацій щодо визначення необхідних обсягів і асортименту мінеральних добрив та сировини для їх виробництва на певний період часу.
 
    -30- Палиця І.П.
У частині другій статті 7 проекту слова "Міністерства аграрної політики України та Міністерства промислової політики України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості та із забезпечення реалізації державної промислової політики"
 
Враховано редакційно    
41. Стаття 8. Дотації виробникам сільсько-господарської продукції рослинного походження на придбання мінеральних добрив
 
-31- Королевська Н.Ю.
У назві статті 8 слова "на придбання" замінити словами "на часткову компенсацію вартості"
 
Враховано   Стаття 8. Дотація виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив
 
42. 1. З метою державної фінансової підтримки українських виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження в умовах реалізації мінеральних добрив вітчизняного виробництва за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з їх економічно обґрунтованими витратами на виробництво, запроваджується дотування виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження.
 
   З метою державної фінансової підтримки українських виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження в умовах реалізації мінеральних добрив вітчизняного виробництва за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з економічно обґрунтованими витратами на виробництво, запроваджується дотування виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження.
 
43. 2. Дотації з державного бюджету виділяються для придбання виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що використовуватимуться ними безпосередньо у власному сільськогосподарському виробництві на виробничі потреби. У разі використання мінеральних добрив, на придбання яких виробнику сільськогосподарської продукції рослинного походження були надані дотації, в інших цілях, включаючи подальшу реалізацію добрив іншим особам, сума отриманих таким виробником дотацій в розмірі, пропорційному вартості використаних не за цільовим призначенням мінеральних добрив, підлягає поверненню до державного бюджету. У разі відмови виробника сільськогосподарської продукції рослинного походження добровільно повернути суми виплачених йому дотацій до державного бюджету, стягнення зазначених сум провадиться у судовому порядку.
 
-32- Королевська Н.Ю.
У частині другій статті 8:
у першому реченні слова "для придбання" – виключити;
після слів "рослинного походження" доповнити словами "на часткову компенсацію вартості";
у другому реченні слова "для придбання" замінити словами "на часткову компенсацію вартості"
 
Враховано   Дотація з державного бюджету виділяється виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що використовуватимуться ними безпосередньо у власному сільськогосподарському виробництві для виробничих потреб. У разі використання мінеральних добрив, на часткову компенсацію вартості яких виробнику сільськогосподарської продукції рослинного походження була надана дотація, в інших цілях, включаючи подальше відчуження добрив іншим особам, сума отриманої таким виробником дотації в розмірі, пропорційному вартості використаних не за цільовим призначенням мінеральних добрив, підлягає поверненню до державного бюджету. У разі відмови виробника сільськогосподарської продукції рослинного походження у строк, що не перевищує 10 днів, добровільно повернути суму виплаченої йому дотації до державного бюджету, стягнення зазначеної суми здійснюється в судовому порядку.
 
    -33- Палиця І.П.
У частині другій статті 8 проекту:
у другому реченні слова "подальшу реалізацію" замінити словами "подальше відчуження";
у останньому реченні після слів "добровільно" доповнити словами "у строк, який не може перевищувати десяти днів".
 
Враховано редакційно    
44. 3. Кошти на виплату дотацій виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються у законі про державний бюджет та виділяються виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження, зазначеним у статті 13-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
 
-34- Королевська Н.Ю.
У частині третій статті 8:
слово "кошти" замінити словом "видатки";
після слів "рослинного походження" доповнити словами "дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, їх розмір та цільове спрямування";
слова "та виділяються виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження, зазначеним у статті 13-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" - виключити.
 
Враховано   Видатки на виплату виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, їх розмір та цільове спрямування щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються в законі про Державний бюджет України.
 
45. 4. Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на виплату виробникам сільськогосподарської продукції дотацій на придбання мінеральних добрив, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-35- Королевська Н.Ю.
У частині четвертій статті 8:
слова "використання коштів державного бюджету, які виділяються на виплату" замітини словами "виплати";
після слів "сільськогосподарської продукції" доповнити словами "рослинного походження";
слова "на придбання" замінити словами "на часткову компенсацію вартості "
 
Враховано   Порядок виплати виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
46. Стаття 9. Ціноутворення у сфері виробництва та реалізації мінеральних добрив
 
   Стаття 9. Ціноутворення у сфері виробництва та реалізації мінеральних добрив
 
47. 1. Ціни на мінеральні добрива в України є вільними і визначаються суб'єктами господарювання за взаємною згодою сторін виходячи з економічно обґрунтованих витрат на виробництво.
 
-36- Янковський М.А.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
"Ціни на мінеральні добрива визначаються виходячи з економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та є вільними, якщо інше не передбачено законом".
 
Враховано   Ціни на мінеральні добрива визначаються виходячи з економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та є вільними, якщо інше не передбачено законом.
 
48. 2. В умовах реалізації мінеральних добрив вітчизняного виробництва за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з їх економічно обґрунтованими витратами на виробництво, для забезпечення виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження мінеральними добривами за сприятливими цінами, в необхідних їм обсягах та асортименті, виробники мінеральних добрив можуть брати на себе зобов’язання по реалізації мінеральних добрив виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження за сприятливими цінами, що оформлюється меморандумом.
 
-37- Янковський М.А.
Частину другу статті 9 – виключити.
 
Враховано   Для зниження витрат, надання фінансової можливості запровадження новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва мінеральних добрив та забезпечення сільськогосподарських виробників продукції рослинного походження мінеральними добривами в необхідному обсязі встановлюється особливий порядок формування ціни природного газу для виробників мінеральних добрив, що виробляють азотні мінеральні добрива.
Ціна природного газу для таких виробників складається з вартості природного газу для промислових споживачів та вартості послуг з його транспортування магістральними і розподільними трубопроводами. З дня набрання чинності цим Законом і до 1 січня 2014 року не допускається встановлення будь-яких додаткових платежів, доплат, компенсацій витрат та інших надбавок на ціну природного газу для цих виробників.
Якщо законами та іншими нормативно-правовими актами встановлюється інший порядок формування ціни природного газу як сировини для виробництва мінеральних добрив, відмінний від визначеного в цьому Законі, застосовуються положення цього Закону.
З дня набрання чинності цим Законом і до 1 січня 2014 року будь-які зміни цін і тарифів на електроенергію для виробників мінеральних добрив, тарифів на транспортування природного газу магістральними і розподільними трубопроводами для виробників мінеральних добрив, цін і тарифів на перевезення мінеральних добрив вітчизняного виробництва залізничним транспортом, а також цін і тарифів на послуги і роботи з оброблення вантажів у портах України здійснюються відповідними органами державної влади за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
    -38- Янковський М.А.
Статтю 9 доповнити частинами 2-5 такого змісту:
"Для зниження витрат, надання фінансової можливості запровадження новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва мінеральних добрив та забезпечення сільськогосподарських виробників продукції рослинного походження мінеральними добривами в необхідному обсязі встановлюється особливий порядок формування ціни природного газу для виробників мінеральних добрив, що виробляють азотні мінеральні добрива.
Ціна природного газу для таких виробників складається з вартості природного газу для промислових споживачів та вартості послуг з його транспортування магістральними і розподільними трубопроводами. З дня набрання чинності цим Законом і до 1 січня 2014 року не допускається встановлення будь-яких додаткових платежів, доплат, компенсацій витрат та інших надбавок на ціну природного газу для цих виробників.
Якщо законами та іншими нормативно-правовими актами встановлюється інший порядок формування ціни природного газу як сировини для виробництва мінеральних добрив, відмінний від визначеного в цьому Законі, застосовуються положення цього Закону.
З дня набрання чинності цим Законом і до 1 січня 2014 року будь-які зміни цін і тарифів на електроенергію для виробників мінеральних добрив, тарифів на транспортування природного газу магістральними і розподільними трубопроводами для виробників мінеральних добрив, цін і тарифів на перевезення мінеральних добрив вітчизняного виробництва залізничним транспортом, а також цін і тарифів на послуги і роботи з оброблення вантажів у портах України здійснюються відповідними органами державної влади за погодженням з Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
49. Стаття 10. Оподаткування виробників мінеральних добрив
 
   Стаття 10. Оподаткування виробників мінеральних добрив
 
50. 1. Для здійснення реконструкції виробництв із запровадженням новітніх енерго- і ресурсо-зберігаючих технологій державою виробникам мінеральних добрив надаються пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у вигляді:
 
   Для здійснення реконструкції виробництв із запровадженням новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій держава надає виробникам мінеральних добрив пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у вигляді:
 
51. звільнення від ввізного мита при ввезенні в Україну сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин та обладнання, що використовуються виробниками мінеральних добрив для забезпечення їх технологічних потреб і проведення реконструкції виробництва, а також звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення виробниками мінеральних добрив на митну територію України таких товарів;
 
-39- Королевська Н.Ю.
У абзаці 2 частини першої статті 10:
після слів "звільнення від" доповнити словами "сплати";
слова "сировини, матеріалів" - виключити;
слова "запасних частин" - виключити;
слова "забезпечення їх технологічних потреб і" – виключити;
слово "таких" замінити словом "зазначених"
 
Враховано   звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні на митну територію України комплектуючих виробів та обладнання, що використовуються виробниками мінеральних добрив для здійснення реконструкції виробництва, а також звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення виробниками мінеральних добрив на митну територію України зазначених товарів;
 
52. встановлення нульової ставки податку на додану вартість на операції з поставки природного газу виробникам азотних мінеральних добрив;
 
-40- Королевська Н.Ю.
Абзац 3 частини першої статті 10 – виключити.
 
Враховано   встановлення нульової ставки збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, що використовується як сировина для виробництва азотних мінеральних добрив;
 
    -41- Янковський М.А.
Частину першу статті 10 доповнити абзацом 3 такого змісту:
"встановлення нульової ставки збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, що використовується як сировина для виробництва азотних мінеральних добрив;"
 
Враховано    
53. встановлення особливого порядку визначення розміру амортизаційних відрахувань та особливого порядку віднесення до валових витрат будь-яких витрат, пов'язаних з поліпшенням виробником мінеральних добрив основних фондів.
 
-42- Королевська Н.Ю.
Абзац 4 частини першої статті 10 – виключити.
 
Враховано   встановлення скороченого строку відшкодування виробникам мінеральних добрив сум податку на додану вартість з державного бюджету.
 
    -43- Янковський М.А.
Частину першу статті 10 доповнити абзацом 4 такого змісту:
"встановлення скороченого строку відшкодування виробникам мінеральних добрив сум податку на додану вартість з державного бюджету;"
 
Враховано    
54. 2. Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням виробникам мінеральних добрив згідно з цим Законом пільг з податків і зборів (обов'язкових платежів), спрямовуються ними на цілі, визначені їх індивідуальними інвестиційними програмами, зокрема на:
 
-44- Королевська Н.Ю.
У абзаці 1 частини другої статті 10 слова "на цілі, визначені" замінити словами "на реконструкцію виробництв із запровадженням енерго- і ресурсозберігаючих технологій згідно з їх", далі за текстом
 
Враховано   Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням виробникам мінеральних добрив згідно з цим Законом пільг з податків і зборів (обов'язкових платежів), спрямовуються ними на реконструкцію виробництв із запровадженням енерго- і ресурсозберігаючих технологій згідно з їх індивідуальними інвестиційними програмами, зокрема на:
 
55. придбання устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, основних фондів, матеріалів;
 
   придбання устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, основних фондів, матеріалів;
 
56. проведення наукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 
   проведення наукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 
57. підготовку конструкторської та технологічної документації, технічних умов, технічних проектів;
 
   підготовку конструкторської і технологічної документації, технічних умов, технічних проектів;
 
58. створення, розвиток, модернізацію та реконструкцію науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових дільниць;
 
   створення, розвиток, модернізацію та реконструкцію науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових дільниць;
 
59. придбання прав на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів, ліцензій на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків) тощо.
 
   придбання прав на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів, ліцензій на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків) тощо.
 
60. 3. Конкретні пільги виробникам мінеральних добрив, умови і порядок їх надання, визначаються законами України про оподаткування.
 
-45- Янковський М.А.
Частину третю статті 10 - виключити
 
Враховано   Забороняється відчуження комплектуючих виробів і обладнання, ввезених виробниками мінеральних добрив на митну територію України без сплати ввізного мита і податку на додану вартість. Зазначене обмеження діє протягом п'яти років з дати ввезення таких товарів на митну територію України.
 
    -46- Королевська Н.Ю.
Частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
"Забороняється відчуження комплектуючих виробів і обладнання, ввезених виробниками мінеральних добрив на митну територію України без сплати ввізного мита і податку на додану вартість. Зазначене обмеження діє протягом п'яти років з дати ввезення таких товарів на митну територію України."
 
Враховано    
61. 4. Виробник мінеральних добрив має право застосовувати пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за умови затвердження його індивідуальної інвестиційної програми уповноваженим на те органом.
 
-47- Янковський М.А.
В частині четвертій статті 10:
слова "має право застосовувати пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за умови" замінити словами "набуває права користуватися пільгами, наданими йому згідно з цим Законом, з моменту".
 
Враховано   Виробник мінеральних добрив набуває права користуватися пільгами, наданими йому згідно з цим Законом, з моменту затвердження його індивідуальної інвестиційної програми уповноваженим на те органом.
 
62. Стаття 11. Контроль за реалізацією індивідуальних інвестиційних програм
 
   Стаття 11. Контроль за реалізацією індивідуальних інвестиційних програм
 
63. 1.Контроль за реалізацією виробниками мінеральних добрив індивідуальних інвестиційних програм здійснюється Міністерством промислової політики України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
-48- Королевська Н.Ю.
У частині першій статті 11 слова "Міністерством промислової політики України" – виключити.
 
Враховано   Контроль за реалізацією виробниками мінеральних добрив індивідуальних інвестиційних програм здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
64. 2. Контроль за реалізацією виробниками мінеральних добрив індивідуальних інвестиційних програм здійснюється шляхом проведення планових перевірок, що здійснюються не частіше одного разу на календарний рік протягом строку реалізації затвердженої індивідуальної інвестиційної програми.
 
-49- Королевська Н.Ю.
У частині другій статті 11 слова "планових" та "не частіше одного разу на календарний рік" – виключити.
 
Враховано   Контроль за реалізацією виробниками мінеральних добрив індивідуальних інвестиційних програм здійснюється шляхом проведення перевірок протягом строку реалізації затвердженої індивідуальної інвестиційної програми.
 
65. 3. У разі виявлення за результатами проведення перевірки невиконання виробником мінеральних добрив взятих на себе зобов’язань щодо реалізації індивідуальної інвестиційної програми, за рішенням Міністерства промислової політики України дія такої індивідуальної інвестиційної програми може бути скасована до закінчення строку її реалізації. Рішення про дострокове скасування дії індивідуальної інвестиційної програми приймається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
-50- Королевська Н.Ю.
У частині третій статті 11 слова "за рішенням центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики" – виключити.
 
Враховано   У разі виявлення за результатами проведення перевірки невиконання виробником мінеральних добрив взятих на себе зобов’язань щодо реалізації індивідуальної інвестиційної програми, дія такої програми може бути скасована до закінчення строку її реалізації. Рішення про дострокове скасування дії індивідуальної інвестиційної програми приймається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
66. 4. Копію рішення про дострокове скасування дії індивідуальної інвестиційної програми Міністерство промислової політики України у п’ятиденний строк з дня його прийняття надсилає Державній податковій адміністрації України та Державній митній службі України.
 
-51- Палиця І.П.
У частині четвертій статті 11 проекту слова "Державній митній службі України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи"
 
Враховано   Рішення про дострокове скасування дії індивідуальної інвестиційної програми у п’ятиденний строк з дня його прийняття надсилається Державній податковій адміністрації України та центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
    -52- Королевська Н.Ю.
У частині четвертій статті 11 слова "Копія", "центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики – виключити.
 
Враховано    
67. 5. У разі нецільового використання виробниками мінеральних добрив сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин та обладнання, ввезених на територію України без сплати ввізного мита та податку на додану вартість згідно із цим Законом, тобто їх використання не для забезпечення власних технологічних потреб і проведення реконструкції виробництва, суми ввізного мита та податку на додану вартість, що нараховуються на такі товари та операції з їх ввезення на митну територію України згідно з митним законодавством України та відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість", підлягають сплаті до Державного бюджету України в повному обсязі.
 
-53- Королевська Н.Ю.
У частині п’ятій статті 11:
слова "сировини, матеріалів" - виключити;
слова "запасних частин" - виключити;
слова "забезпечення власних технологічних потреб і" – виключити.
 
Враховано   У разі нецільового використання виробниками мінеральних добрив комплектуючих виробів та обладнання, ввезених на митну територію України без сплати ввізного мита та податку на додану вартість згідно з цим Законом, тобто їх використання не для здійснення реконструкції виробництва, суми ввізного мита та податку на додану вартість, що нараховуються на такі товари та операції з їх ввезення на митну територію України згідно з митним законодавством України та відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість", підлягають сплаті до Державного бюджету України в повному обсязі.
 
68. 6. Відповідальність за нецільове використання ввезених на територію України сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин та обладнання, щодо яких законами України з оподаткування встановлені пільги у вигляді звільнення від ввізного мита та звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення таких товарів на митну територію України, несуть керівники підприємств – виробників мінеральних добрив згідно із законом.
 
-54- Королевська Н.Ю.
Частину шосту статті 11 – виключити.
 
Враховано      
69. 7. Виробник мінеральних добрив не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань щодо реалізації індивідуальної інвестиційної програми, якщо доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення порушення своїх зобов’язань, або доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили чи випадку.
 
-55- Королевська Н.Ю.
Частину сьому статті 11 – виключити.
 
Враховано      
70. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
71. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
72. 1. Цей Закон набирає чинності з 01 червня 2007 року, крім статті 8 Закону, яка набирає чинності з 01 січня 2008 року. Зміни і доповнення до законів України про оподаткування, передбачені пунктами 7.2, 7.4, 7.5 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» цього Закону, набирають чинності з 1 січня 2008 року.
 
-56- Палиця І.П.
Пункт 1 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
73. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
74. 3. Встановити, що законодавчі акти, прийняті після набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним або на підставі нього іншими законами України, не поширюються на підприємства – виробники мінеральних добрив, що станом на дату прийняття відповідних законодавчих актів мають затверджену у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку індивідуальну інвестиційну програму.
 
-57- Янковський М.А.
У частині третій Розділу ІІІ:
слова "законодавчі акти" замінити словами "закони";
після слів "законодавчих актів" доповнити словом "вже", далі за текстом;
слова "Кабінетом Міністрів України» - виключити.
 
Враховано   3. Встановити, що закони, прийняті після набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним або на підставі нього іншими законами України, не поширюються на підприємства – виробники мінеральних добрив, що станом на дату прийняття відповідних законодавчих актів вже мають затверджену у встановленому порядку індивідуальну інвестиційну програму.
4. Внести зміни до таких законів України:
1) частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 24, ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195, N 25, ст. 346, N 29, ст. 368; 2005 р., N 17-19, ст. 267, N 46-47, ст. 468; 2006 р., N 22, ст. 182) доповнити пунктом "я" такого змісту:
"я) до 1 січня 2014 року комплектуючі вироби та обладнання, віднесені до товарних позицій 2815, 3403, 3506, 3815, 3816, 3917, 3923, 3926, 4005, 4009, 4010, 4016, 5407, 5911, 6815, 6902, 7011, 7219, 7222, 7320, 7322, 8208, 8402, 8406, 8409, 8411, 8412, 8413, 8414, 8416, 8417, 8418, 8419, 8421, 8424, 8431, 8477, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8501, 8503, 8504, 8514, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8544, 8708 (частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701, 8702, 8704 8705), 9020, 9025, 9026, 9027, 9032 УКТ ЗЕД (далі - товари), що ввозяться на митну територію України виробниками мінеральних добрив, на яких відповідно до статті 2 Закону України "Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні" поширюються заходи з державної підтримки і стимулювання виробництва мінеральних добрив, для здійснення реконструкції виробництва, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або якщо ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників, визначеним умовами контрактів. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у розмірі, установленому законом";
2) у Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 14, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38, ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15 N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, N 9, ст. 68, N 12 - 13, ст. 92, N 15, ст. 100, N 31, ст. 214, N 33, ст. 238, N 36, ст. 266; 2003 р., N 6, ст. 49; N 10-11, ст. 86; N 14, ст. 99):
підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Документальна невиїзна перевірка (камеральна) даних, заявлених у податковій декларації платника податку – виробника мінеральних добрив, на якого відповідно до статті 2 Закону України "Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні" поширюються заходи з державної підтримки і стимулювання виробництва мінеральних добрив, проводиться податковим органом у десятиденний строк з дня отримання податкової декларації. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право у такий самий строк провести позапланову виїзну перевірку (документальну) цього платника для визначення правильності нарахування бюджетного відшкодування".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
статтю 11 доповнити пунктом 11.46 такого змісту:
"11.46. Тимчасово, до 1 січня 2014 року, звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, визначених пунктом "я" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками діяльності у податковому періоді, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань";
3) у Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 324):
статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"екологічна броня споживання природного газу - мінімальний рівень споживання природного газу споживачем (крім населення), що забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
доповнити статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Екологічна броня споживання природного газу окремих споживачів
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підприємствах хімічної галузі, які виробляють азотні мінеральні добрива з використанням технології синтезу аміаку з молекулярного азоту і водню, який отримують з природного газу, через припинення постачання природного газу для таких підприємств встановлюється екологічна броня споживання природного газу.
Кабінет Міністрів України затверджує порядок визначення виробників азотних мінеральних добрив та їх обладнання, для яких встановлюється екологічна броня споживання природного газу, а також порядок розрахунків за природний газ в обсязі екологічної броні.
Газотранспортні та газорозподільні підприємства за поданням постачальників природного газу мають право обмежувати постачання природного газу виробникам азотних мінеральних добрив винятково у разі неповного розрахунку за використаний природний газ і лише до рівня екологічної броні споживання природного газу";
4) доповнити Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Сільськогосподарська бюджетна дотація
14-1.1. Сільськогосподарська бюджетна дотація виділяється на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив і стимулювання виробництва та споживання мінеральних добрив.
14-1.2. Об'єктом сільськогосподарської бюджетної дотації є операції з придбання виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження для використання у власному виробництві продукції рослинного походження мінеральних добрив вітчизняного виробництва, зазначених у статті 1 Закону України "Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні".
14-1.3. Суб'єктом (отримувачем) сільськогосподарської бюджетної дотації є безпосередній виробник сільськогосподарської продукції рослинного походження, що закуповує мінеральні добрива у виробників мінеральних добрив чи в уповноважених операторів ринку мінеральних добрив для їх подальшого використання у власному виробництві продукції рослинного походження.
Виробником сільськогосподарської продукції рослинного походження вважається фізична особа або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції рослинного походження власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) у власності, користуванні, в тому числі на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.
14-1.4. Видатки на виплату виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, їх розмір та цільове спрямування щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються в законі про Державний бюджет України. При плануванні витрат державного бюджету на наступний рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на надання вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив. Розрахунок розміру бюджетної сільськогосподарської дотації за видами мінеральних добрив надається як додаток до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.
14-1.5. Розмір бюджетної сільськогосподарської дотації на черговий бюджетний рік встановлюється у твердих сумах з розрахунку на одну метричну тонну мінеральних добрив, придбаних виробником сільськогосподарської продукції рослинного походження.
14-1.6. Порядок виплати виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України";
5) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 17 - 19, ст. 267) доповнити словами "та державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні".
 
75. 4. Кабінету Міністрів України в двохмісячний термін після опублікування цього Закону:
 
-58- Королевська Н.Ю.
У Розділі ІІІ частини чотири – шість вважати частинами п’ять – сім відповідно.
 
Враховано   5. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
76. - підготувати та подати до Верховної Ради України свої пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у зв’язку із прийняттям даного Закону;
 
   підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
77. - привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
78. - розробити і затвердити порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм виробників мінеральних добрив та контролю за їх реалізацією;
 
-59- Королевська Н.Ю.
Абзаці четвертий частини четвертої Розділу ІІІ після слів "за їх реалізацією" доповнити словами "а також визначити орган, уповноважений розглядати і затверджувати індивідуальні інвестиційні програми виробників мінеральних добрив".
 
Враховано   розробити та затвердити порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм виробників мінеральних добрив та контролю за їх реалізацією, а також визначити орган, уповноважений розглядати і затверджувати індивідуальні інвестиційні програми виробників мінеральних добрив;
 
79. - розробити і затвердити порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на виплату виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на придбання мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів;
 
-60- Королевська Н.Ю.
У абзаці п’ятому частини четвертої Розділу ІІІ:
слова "використання коштів державного бюджету, які виділяються на виплату" замінити словами "виплати";
слова "на придбання" замінити словами "на часткову компенсацію вартості".
 
Враховано   розробити та затвердити порядок виплати виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів;
 
    -61- Палиця І.П.
Пункт 4 Розділу ІІІ доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"– забезпечити звільнення виробників азотних мінеральних добрив від сплати витрат на реалізацію природного газу, які входять до складу ціни на природний газ".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим.
 
Враховано редакційно у ст.10   
80. - забезпечити розробку, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
-62- Королевська Н.Ю.
Доповнити Розділ ІІІ частиною шостою такого змісту:
"6. Якщо у встановлений цим Законом строк не буде розроблено і затверджено порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм та визначено орган, уповноважений розглядати і затверджувати такі програми, виробники мінеральних добрив мають право подати свої індивідуальні інвестиційні програми для затвердження до центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики. У такому разі індивідуальні інвестиційні програми виробників мінеральних добрив мають бути розглянуті і затверджені центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики протягом 30 днів з дня їх отримання. Затверджені у такому порядку індивідуальні інвестиційні програми діють до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм і визначення ним органу, уповноваженого розглядати і затверджувати такі програми. Після затвердження Кабінетом Міністрів України такого порядку і визначення ним уповноваженого органу виробники мінеральних добрив мають подати індивідуальні інвестиційні програми на затвердження у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".
У Розділі ІІІ частини шість - сім вважати частинами сім – вісім відповідно.
 
Враховано   забезпечити розроблення, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
6. Якщо у встановлений цим Законом строк не буде розроблено і затверджено порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм та визначено орган, уповноважений розглядати і затверджувати такі програми, виробники мінеральних добрив мають право подати свої індивідуальні інвестиційні програми для затвердження до центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики. У такому разі індивідуальні інвестиційні програми виробників мінеральних добрив мають бути розглянуті і затверджені центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики протягом 30 днів з дня їх отримання. Затверджені у такому порядку індивідуальні інвестиційні програми діють до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм і визначення ним органу, уповноваженого розглядати і затверджувати такі програми. Після затвердження Кабінетом Міністрів України такого порядку і визначення ним уповноваженого органу виробники мінеральних добрив мають подати індивідуальні інвестиційні програми на затвердження у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
81. 5. Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України відповідно до встановленого чинним законодавством порядку забезпечити першочергову, до 1 січня 2009 року, приватизацію, передачу у комунальну власність, передачу на баланс іншим суб’єктам господарювання, що мають у своєму статутному фонді державну частку не менше 50 %, чи списання з балансу виробників мінеральних добрив об'єктів незавершеного будівництва, які є державною власністю і не увійшли до статутних фондів виробників мінеральних добрив при їх створенні у процесі приватизації (корпоратизації).
 
-63- Королевська Н.Ю.
У частині п’ятій Розділу ІІІ цифру "2009" замінити на цифру "2011".
 
Враховано   7. Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України у встановленому законодавством порядку забезпечити першочергову, до 1 січня 2011 року, приватизацію, передачу у комунальну власність, передачу на баланс іншим суб’єктам господарювання, що мають у своєму статутному капіталі державну частку не менше 50 відсотків акцій, чи списання з балансу виробників мінеральних добрив об'єктів незавершеного будівництва, які є державною власністю і не увійшли до статутних капіталів виробників мінеральних добрив при їх створенні у процесі приватизації (корпоратизації).
 
82. 6. Національній комісії регулювання електроенергетики України забезпечити встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами для виробничих і технологічних потреб визначених цим Законом підприємств – виробників мінеральних добрив, що мають затверджену у встановленому порядку індивідуальну інвестиційну програму, на період з дати набуття чинності цим Законом і до 1 січня 2013 року на рівні, що не перевищує рівень тарифів, які діяли станом на 01 січня 2007 року.
 
-64- Королевська Н.Ю.
У частині шостій Розділу ІІІ:
слова "забезпечити встановлення тарифів" замінити словами "у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом встановити окремі тарифи";
слова "визначених цим Законом підприємств – виробників мінеральних добрив, що мають затверджену у встановленому порядку індивідуальну інвестиційну програму, на період з дати набуття чинності цим Законом і до 1 січня 2013 року на рівні, що не перевищує рівень тарифів, які діяли станом на 01 січня 2007 року." замінити словами "виробників мінеральних добрив, визначених у статті 2 цього Закону, з урахуванням визначених цим Законом напрямів державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив."
 
Враховано   8. Національній комісії регулювання електроенергетики України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом встановити окремі тарифи на послуги з транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами для виробничих і технологічних потреб виробників мінеральних добрив, визначених у статті 2 цього Закону, з урахуванням визначених цим Законом напрямів державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив.
 
83. 7. Внести зміни до таких законів України:
 
-65- Королевська Н.Ю.
Частину сьому Розділу ІІІ вважати частиною четвертою та розташувати перелік змін до законодавчих актів у ній у хронологічному порядку їх прийняття.
 
Враховано      
84. 7.1. Доповнити Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) статтею 13-1 такого змісту:
 
-66- Королевська Н.Ю.
Пункт 7.1 частини сьомої Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"доповнити Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Сільськогосподарська бюджетна дотація
14-1.1 Сільськогосподарська бюджетна дотація виділяється на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив і стимулювання виробництва та споживання мінеральних добрив..
14-1.2. Об'єктом сільськогосподарської бюджетної дотації є операції з придбання виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження для використання у власному виробництві продукції рослинного походження мінеральних добрив вітчизняного виробництва, зазначених у статті 1 Закону України "Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні".
14-1.3. Суб'єктом (отримувачем) сільськогосподарської бюджетної дотації є безпосередній виробник сільськогосподарської продукції рослинного походження, що закуповує мінеральні добрива у виробників мінеральних добрив чи в уповноважених операторів ринку мінеральних добрив для їх подальшого використання у власному виробництві продукції рослинного походження.
Виробником сільськогосподарської продукції рослинного походження вважається фізична особа або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції рослинного походження власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) у власності, користуванні, в тому числі на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.
14-1.4. Видатки на виплату виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, їх розмір та цільове спрямування щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються в законі про Державний бюджет України. При плануванні витрат державного бюджету на черговий рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на надання вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив. Розрахунок розміру бюджетної сільськогосподарської дотації за видами мінеральних добрив надається як додаток до проекту закону про Державний бюджет України на черговий рік.
14-1.5. Розмір бюджетної сільськогосподарської дотації на черговий бюджетний рік встановлюється у твердих сумах з розрахунку на одну метричну тонну мінеральних добрив, придбаних виробником сільськогосподарської продукції рослинного походження.
14-1.6. Порядок виплати виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано      
85. «Стаття 13-1. Бюджетна сільськогосподарська дотація
 
      
86. При плануванні витрат державного бюджету на черговий рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на надання вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції дотацій на придбання мінеральних добрив (далі – «сільськогосподарської бюджетної дотації»).
 
      
87. Сільськогосподарська бюджетна дотація надається з метою підтримки достатнього рівня платоспроможності українських сільськогосподарських виробників продукції рослинництва для задоволення їх потреб в мінеральних добривах у власному виробництві продукції рослинництва та запобігання виникненню середньостатистичної збитковості українських виробників такої продукції.
 
      
88. Об'єктом сільськогосподарської бюджетної дотації є операції з придбання виробниками сільсько-господарської продукції для використання у власному виробництві сільськогосподарської продукції мінеральних добрив вітчизняного виробництва, зазначених у статті 1 Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні».
 
      
89. Суб'єктом (отримувачем) сільськогосподарської бюджетної дотації є безпосередній виробник сільськогосподарської продукції, що закуповує вітчизняні мінеральні добрива у виробників мінеральних добрив чи у уповноважених операторів ринку мінеральних добрив, для їх подальшого використання у власному виробництві сільськогосподарської продукції;
 
      
90. Бюджетна сільськогосподарська дотація виплачується суб'єктам (отримувачам) у порядку і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
      
91. Розмір бюджетної сільськогосподарської дотації на черговий бюджетний рік встановлюється Кабінетом Міністрів України у твердих сумах з розрахунку на одну метричну тонну мінеральних добрив, придбаних виробником сільськогосподарської продукції. Розрахунок розміру бюджетної сільськогосподарської дотації за видами мінеральних добрив надається як додаток до проекту закону України про Державний бюджет України на черговий рік.
 
      
92. Кабінет Міністрів України щорічно приймає постанову з питань режиму надання бюджетної сільськогосподарської дотації, виходячи з норм цієї статті.».
 
      
93. 7.2. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 24, ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195, N 25, ст. 346, N 29, ст. 368; 2005 р., N 17-19, ст. 267, N 46-47, ст. 468; 2006 р., N 22, ст. 182) доповнити пунктом "щ" такого змісту:
«щ) у період з 1 січня 2008 року до 1 січня 2013 року сировина, матеріали, комплектуючі вироби, запасні частини та обладнання, віднесені до товарних позицій 2505, 2805, 2815, 2827, 2905, 2912, 2922, 3104, 3403, 3506, 3815, 3816, 3823, 3903, 3909, 3914, 3917, 3923, 3926, 4005, 4009, 4010, 4016, 4704, 5407, 5911, 6815, 6902, 7011, 7020, 7217, 7219, 7222, 7304, 7306, 7307, 7312, 7314, 7318, 7320, 7322, 8103, 8208, 8302, 8402, 8406, 8409, 8411, 8412, 8413, 8414, 8416, 8417, 8418, 8419, 8421, 8424, 8431, 8477, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8501, 8503, 8504, 8514, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8544, 8708, 9020, 9025, 9026, 9027, 9032 УКТ ЗЕД (далі - товари), що використовуються виробниками мінеральних добрив, визначеними згідно Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні», для забезпечення власних технологічних потреб і проведення реконструкції виробництва, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників, визначеним умовами контрактів. Перелік цих товарів (крім підакцизних) з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією опису та кодування товарів затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку.».
 
-67- Королевська Н.Ю.
У пункті 7.2 частини сьомої Розділу ІІІ:
слова "пунктом "щ" замінити словами "пунктом "я";
слова та цифри " у період з 1 січня 2008 року до 1 січня 2013 року " замінити словами та цифрами " до 1 січня 2014 року";
слова "сировина, матеріали" - виключити;
слова "запасні частини" - виключити;
цифри "2505, 2805, 2827, 2905, 2912, 2922, 3104, 3823, 3903, 3909, 3914, 4704, 7020, 7217, 7304, 7306, 7307, 7312, 7314, 7318, 8103, 8302" - виключити;
цифри "8708" замінити словами і цифрами "8708 (частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701, 8702, 8704 8705)";
слова "використовуються" замінити словами "ввозяться на митну територію України";
слова "визначеними згідно" замінити словами "на яких відповідно до статті 2";
слова "заходи державної підтримки" замітити словами "державну підтримку";
після слів "розвитку виробництва" доповнити словами "та споживання";
після слів "добрив в Україні" доповнити словами "поширюються заходи з державної підтримки і стимулювання виробництва мінеральних добрив";
слова "забезпечення власних технологічних потреб і" – виключити;
слово "проведення" замінити словом "здійснення";
речення "Перелік цих товарів (крім підакцизних) з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією опису та кодування товарів затверджується Кабінетом Міністрів України." – виключити;
слова "в установленому законом порядку." замінити словами "у розмірах, установлених законом"
 
Враховано      
94. 7.3. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 17 - 19, ст. 267) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 викласти в наступній редакції:
«З дня набрання чинності цим Законом запроваджується на 5 років мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг, крім встановлення нульової ставки податку на додану вартість на операції з поставки природного газу виробникам азотних мінеральних добрив відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні» та звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення виробниками мінеральних добрив на митну територію України товарів, визначених пунктом "щ" статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».».
 
-68- Палиця І.П.
Пункт 7.3 частини сьомої Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"7.3. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 17 - 19, ст. 267) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 викласти в наступній редакції:
"З дня набрання чинності цим Законом запроваджується на 5 років мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг, крім пільг, що надаються відповідно до законодавства України з метою стимулювання заходів з енергозбереження та заходів з розвитку виробництва мінеральних добрив."
 
Враховано редакційно      
95. 7.4. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 14, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38, ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15 N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, N 9, ст. 68, N 12 - 13, ст. 92, N 15, ст. 100, N 31, ст. 214, N 33, ст. 238, N 36, ст. 266; 2003 р., N 6, ст. 49; із змінами, внесеними законами України від 26 грудня 2002 року N 380-ІV і від 16 січня 2003 року N 440-ІV) доповнити пунктами 11.46. і 11.47. такого змісту:
 
-69- Янковський М.А.
У абзаці першому пункту 7.4 частини сьомої Розділу ІІІ:
слова "Статтю 11 Закону" замінити словами "у Законі";
слова "доповнити пунктами 11.46. і 11.47. такого змісту" – виключити.
 
Враховано      
    -70- Янковський М.А.
Пункт 7.4 частини сьомої Розділу ІІІ доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Документальна невиїзна перевірка (камеральна) даних, заявлених у податковій декларації платника податку – виробника мінеральних добрив, на якого відповідно до статті 2 Закону України "Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні" поширюються заходи з державної підтримки і стимулювання виробництва мінеральних добрив, проводиться податковим органом протягом 10 днів, наступних за днем її отримання. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку провести позапланову виїзну перевірку (документальну) такого платника для визначення достовірності нарахування ним такого бюджетного відшкодування".
У зв’язку з цим абзац другий підпункту 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 вважати абзацом третім підпункту 7.7.5 пункту 7.7 статті 7".
 
Враховано    
96. «11.46. Тимчасово до 1 січня 2013 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, визначених пунктом "щ" статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф». У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками діяльності у податковому періоді, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань;»
 
-71- Янковський М.А.
У абзаці третьому пункту 7.4 частини сьомої Розділу ІІІ:
Доповнити абзац першим реченням такого змісту: "статтю 11 доповнити пунктом 11.46 такого змісту:";
цифру "2013" замінити цифрою "2014";
слова "пунктом "щ" замінити словами "пунктом "я".
 
Враховано      
97. «11.47. Тимчасово до 1 січня 2013 року операції з поставки природного газу виробникам азотних мінеральних добрив, визначеним відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні», для цілей виробництва ними мінеральних добрив, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.»
 
-72- Королевська Н.Ю.
Абзац четвертий пункту 7.4 частини сьомої Розділу ІІІ – виключити.
 
Враховано      
98. 7.5. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264; 2000 р., N 5, ст. 34, N 39, ст. 333, N 46, ст. 393; 2002 р., N 31, ст. 214) такі зміни:
 
-73- Королевська Н.Ю.
Пункт 7.5 частини сьомої Розділу ІІІ – виключити.
 
Враховано      
99. 7.5.1. статтю 7 доповнити пунктом 7.21 такого змісту:
 
      
100. «7.21. До підприємств, які відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні» відносяться до виробників мінеральних добрив, застосовується особливий порядок визначення розміру амортизаційних відрахувань, встановлений підпунктом 8.6.5 цього Закону, та особливий порядок віднесення до валових витрат будь-яких витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів, передбачений підпунктом 8.7.2. статті 8 цього Закону".
 
      
101. 7.5.2. у статті 8:
 
      
102. 7.5.2.1. пункт 8.6 доповнити підпунктом 8.6.5. такого змісту:
 
      
103. «8.6.5. Тимчасово, до 1 січня 2013 року, до платників податку, які відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні» відносяться до виробників мінеральних добрив, застосовується річна норма амортизації основних фондів групи 3 на рівні 24 відсотка незалежно від терміну придбання, спорудження та поліпшення основних фондів.»
 
      
104. 7.5.2.2. пункт 8.7 доповнити підпунктом 8.7.2. такого змісту:
 
      
105. «8.7.2. Тимчасово, до 1 січня 2013 року, платники податку, які відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні» відносяться до виробників мінеральних добрив, мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 20 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Розподіл витрат, що перевищують зазначену суму, здійснюється в порядку, визначеному у абзаці другому підпункт 8.7.1 цього пункту.»
 
      
106. 7.6. Внести до Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 324) такі зміни:
 
      
107. 7.6.1. Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
      
108. «екологічна броня споживання природного газу - мінімальний рівень споживання природного газу споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;»
 
      
109. 7.6.2. доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:
 
      
110. «Стаття 8-1. Екологічна броня споживання природного газу окремих споживачів
 
      
111. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підприємствах хімічної галузі, які виробляють азотні мінеральні добрива з використанням технології синтезу аміаку із молекулярного азоту і водню, що отримують з природного газу, через припинення постачання їм природного газу, для таких підприємств встановлюється екологічна броня споживання природного газу.
 
      
112. Оплата за природний газ, використаний у межах встановленої екологічної броні виробниками азотних мінеральних добрив, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється з державного або місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених на зазначені цілі, а іншими виробниками азотних мінеральних добрив - за рахунок їх власних коштів.
 
-74- Королевська Н.Ю.
Абзац третій пункту 7.6.2. – виключити.
 
Враховано      
113. Кабінет Міністрів України затверджує порядок визначення виробників азотних мінеральних добрив та їх обладнання, для яких встановлюється екологічна броня споживання природного газу.
 
-75- Королевська Н.Ю.
Абзац четвертий пункту 7.6.2. після слів "природного газу" доповнити словами ", а також порядок розрахунків за природний газ в обсязі екологічної броні."
 
Враховано      
114. Газотранспортні та газорозподільні підприємства за поданням постачальників природного газу мають право обмежувати постачання природного газу виробникам азотних мінеральних добрив лише у разі неповного проведення останніми розрахунків за використаний природний газ і лише до рівня екологічної броні споживання природного газу.»