Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України»
 
   Про внесення зміни до Закону України «Про державні нагороди України»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2001 р., № 33, ст. 173; 2002 р., № 8, ст. 62; 2004 р., № 35, ст. 449; 2005 р., № 52, ст.563) наступні зміни:
 
   І. Закон України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2001 р., № 33, ст. 173; 2002 р., № 8, ст. 62; 2003 р., № 24, ст. 157, № 27, ст. 209; 2004 р., № 35, ст. 414, № 37, ст. 449; 2005 р., № 52, ст. 563; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215, № 30, ст. 258, № 45, ст. 442; 2008 р., № 24, ст. 231, № 42-43, ст. 293) доповнити статтею 12-1 такого змісту:
 
4. доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту: “Виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів Державних премій України і президентських відзнак здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором Національного банку України”.
 
-1- Ляшко О.В.
Назву статті 12-1 викласти в такій редакції: «Про порядок виготовлення державних нагород»
 
Враховано частково   «Стаття 12-1. Виготовлення державних нагород
Виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів Державних премій України і президентських відзнак, а також документів, що посвідчують нагородження ними, здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором Національного банку України».
 
    -2- Ключковський Ю.Б.
Гордієнко С.В.
Внести зміни до пропозиції народного депутата Ляшка О.В., виключивши з його пропозиції слова «про порядок».
 
Враховано    
    -3- Кармазін Ю.А.
Статтю 12-1 викласти в такій редакції: «Виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України і президентських відзнак здійснюється із дотриманням вимог відповідних стандартів виробниками-резидентами України, що отримали право на це виготовлення за результатами тендеру, проведеного відповідно до процедур, установлених для закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти»
 
Відхилено    
    -4- Курпіль С.В.
Абзац другий частини першої доповнити словами «та спеціалізованими державними підприємствами»
 
Відхилено    
    -5- Семинога А.І.
Текст частини першої законопроекту після слів «нагрудних знаків лауреатів Державних премій України і президентських відзнак» доповнити словами «та інших знаків державних нагород та почесних звань, а також бланків документів, що посвідчують отримання державних нагород та присвоєння почесних звань»
 
Враховано частково    
    -6- Омельченко О.О.
Гордієнко С.В.
Внести зміни до пропозиції народного депутата Семиноги А.І., виключивши з його пропозиції слова «та інших знаків державних нагород та почесних звань «.
 
Враховано    
    -7- Боднар-Петровська О.Б.
Павленко В.В.
Гордієнко С.В.
Внести зміни до пропозиції народного депутата Семиноги А.І., замінивши слова «бланків документів, що посвідчують отримання державних нагород та присвоєння почесних звань « на слова «документів, що посвідчують нагородження ними «
 
Враховано    
5. 2. Кабінету Міністрів України підготувати проекти законів стосовно внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону, для внесення їх в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України.
 
-8- Кармазін Ю.А.
Частину другу викласти в такій редакції: «Кабінету Міністрів України внести відповідні зміни до актів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та підготувати проекти законів стосовно внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону, для внесення їх в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України»
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону.
 
6. 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.