Кількість абзаців - 49 Таблиця поправок


''Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничого-аграрного об'єднання ''Масандра'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. П р о е к т
 
   П р о е к т
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
''Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання ''Масандра''
 
2. Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра»
 
   Цей Закон розроблений з метою збереження цілісності унікального майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра» та масандрівських земель.
 
3. Цим Законом визначається структура, повноваження та управління Національним виробничо-аграрним об’єднанням «Масандра» та особливості правового режиму управління землею і державним майном, закріпленими за об’єднанням, а також підприємствами які входять до його складу.
 
   Закон визначає структуру, повноваження та порядок управління Національним виробничо-аграрним об’єднанням «Масандра», а також особливості правового режиму управління землею і державним майном, закріпленими державою за об’єднанням та підприємствами, що входять до його складу, на праві господарського відання.
 
4. Стаття 1. Статус Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра».
 
   Стаття 1. Статус Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра»
 
5. 1.1. Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» (надалі НВАО „Масандра») є господарською організацією, яка створена відповідно до чинного законодавства України, є правонаступником виробничо-аграрного об’єднання „Масандра» та підпорядковується Кабінету Міністрів України.
 
-1- Присяжнюк М.В.
Пункт 1.1. статті 1 викласти у такій редакції: «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» (надалі НВАО „Масандра») є статутним об’єднанням підприємств у формі концерну, що є правонаступником виробничо-аграрного об’єднання „Масандра», та підпорядковане Кабінету Міністрів України або уповноваженому ним центральному органу виконавчої влади з передачею усього майна, що належало виробничо-аграрному об’єднанню „Масандра» на баланс НВАО «Масандра».
НВАО «Масандра» створено на базі Головного підприємства, яке не було юридичною особою.
 
Враховано частково   Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» (далі - НВАО „Масандра») - статутне об’єднання підприємств у формі концерну, що є правонаступником виробничо-аграрного об’єднання „Масандра», на баланс якого передається все майно, що належало виробничо-аграрному об’єднанню „Масандра».
НВАО «Масандра» належить до сфери управління Кабінету Міністрів України. Окремі повноваження щодо управління об'єднанням та підприємствами, що входять до його складу, можуть делегуватися центральному органу виконавчої влади.
НВАО «Масандра» створено на базі Головного підприємства, яке не було юридичною особою.
 
    -2- Бевзенко В.Ф.
У пункті 1.1 статті 1 слова: «та підпорядковане Кабінету Міністрів України або уповноваженому ним центрального органу виконавчої влади « виключити.
У пункті 1.1 статті 1 після речення першого доповнити реченням другим такого змісту: «НВАО «Масандра» належить до сфери управління Кабінету Міністрів України. Окремі повноваження щодо управління об'єднанням можуть бути делеговані центральному органу виконавчої влади».
 
Враховано    
    -3- Лук'янчук Р.В.
У пункті 1.1 статті 1 замість слів «та підпорядковується Кабінету Міністрів України» викласти словами «та належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики»
 
Враховано частково    
6. 1.2. НВАО „Масандра» є цілісним господарським комплексом, яке засноване на державній власності з метою координації виробничої, наукової, комерційної та інших видах діяльності державних підприємств, які входять до складу об’єднання для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
 
-4- Присяжнюк М.В.
Пункт 1.2. статті 1 викласти у такій редакції: «НВАО „Масандра» засноване з метою координації виробничої, наукової, комерційної та інших видах діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань державних підприємств, які входять до складу об’єднання».
 
Враховано   НВАО „Масандра» засновано з метою координації виробничої, наукової, комерційної та інших видів діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань державних підприємств, що входять до складу об’єднання.
 
7. 1.3. НВАО „Масандра» створено на базі Головного підприємства, яке не є юридичною особою і яке нарівні з виробничою діяльністю виконує функції НВАО „Масандра» та надалі несе його назву.
 
-5- Присяжнюк М.В.
Пункт 1.3. статті 1 виключити.
 
Враховано      
8. 1.4. До складу НВАО «Масандра» входять:
 
   До складу НВАО «Масандра» входять:
 
9. Державне підприємство «Лівадія»;
 
   Державне підприємство «Лівадія»;
 
10. Державне підприємство «Гурзуф»;
 
   Державне підприємство «Гурзуф»;
 
11. Державне підприємство «Таврида»;
 
   Державне підприємство «Таврида»;
 
12. Державне підприємство «Алушта»;
 
   Державне підприємство «Алушта»;
 
13. Державне підприємство «Малоріченське»;
 
   Державне підприємство «Малоріченське»;
 
14. Державне підприємство «Морське»;
 
   Державне підприємство «Морське»;
 
15. Державне підприємство «Веселівське»;
 
   Державне підприємство «Веселівське»;
 
16. Державне підприємство «Судак»;
 
   Державне підприємство «Судак»;
 
17. Державне виноробне підприємство «Привітне».
 
   Державне підприємство «Привітне».
 
18. 1.5. НВАО „Масандра» є Органом управління майном по відношенню до підприємств, що входять до складу Об’єднання.
 
-6- Присяжнюк М.В.
Пункт 1.5. статті 1 викласти у такій редакції: «Підприємства, що входять до складу НВАО «Масандра» об’єднані у концерн на основі їх фінансової залежності від НВАО «Масандра», що централізує функції науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності».
 
Враховано   Підприємства, що входять до складу НВАО «Масандра», об’єднані в концерн на основі їх фінансової залежності від НВАО «Масандра», що централізує функції науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та інших видів діяльності.
 
19. 1.6. НВАО „Масандра» діє на основі чинного законодавства та статуту.
 
-7- Присяжнюк М.В.
Пункт 1.6. викласти у такій редакції: «НВАО „Масандра» діє на основі цього Закону та статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади.
 
Враховано частково   НВАО „Масандра» діє на основі цього Закону та статуту, що затверджується органом, до сфери управління якого належить об'єднання.
Стаття 2. Правовий і економічний режими управління майновим комплексом Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра»
 
    -8- Бевзенко В.Ф.
У пункті 1.6 статті 1 законопроекту слова: «Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади» замінити словами: «органом, до сфери управління якого належить об'єднання».
 
Враховано    
    -9- Лук'янчук Р.В.
У пункті 1.6 статті 1 визначити, хто саме затверджує статут НВАО «Масандра».
 
Враховано    
20. 1.7. Управління діяльністю НВАО «Масандра» виконує адміністративний апарат, очолюваний генеральним директором, який здійснює керівництво Головним підприємством і НВАО „Масандра» в цілому.
 
-10- Присяжнюк М.В.
Пункт 1.7 статті 1 викласти у такій редакції: «Управління НВАО «Масандра» здійснюють правління об’єднання і генеральний директор об’єднання. Склад правління визначається статутом об'єднання. Порядок управління об’єднанням визначається статутом об’єднання відповідно до закону».
 
Враховано   Управління НВАО «Масандра» здійснюють правління об’єднання і генеральний директор об’єднання. Склад правління і порядок управління НВАО «Масандра» визначаються статутом об’єднання відповідно до закону.
 
21. 1.8. Генеральний директор НВАО „Масандра» призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
 
-11- Присяжнюк М.В.
Пункт 1.8. статті 1 доповнити словами «до сфери управління якого належить об'єднання».
 
Враховано   Генеральний директор НВАО „Масандра» призначається на посаду та звільняється з посади органом, до сфери управління якого належить об'єднання.
 
22. 1.9. Директори підприємств, які входять до складу НВАО „Масандра», призначаються на посаду та звільняються з посади Генеральним директором об’єднання.
 
-12- Присяжнюк М.В.
У пункт 1.9. статті 1 викласти в такій редакції: «Директори підприємств, що входять до складу НВАО «Масандра» призначаються на посаду і звільняються з посади генеральним директором об’єднання.»
 
Враховано   Директори підприємств, що входять до складу НВАО «Масандра», призначаються на посаду і звільняються з посади генеральним директором об’єднання.
 
23. 1.10. НВАО „Масандра» затверджує статути підприємств, що входять до його складу.
 
-13- Присяжнюк М.В.
Пункт 1.10. статті 1 доповнити словами «та здійснює контроль за їх дотриманням».
 
Враховано   НВАО „Масандра» затверджує статути підприємств, що входять до його складу, та здійснює контроль за їх дотриманням.
 
24. 1.11. Підприємства, які входять до складу НВАО «Масандра», не мають права без згоди з об’єднанням виходити з його складу, а також об’єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності.
 
-14- Присяжнюк М.В.
Лук'янчук Р.В.
Статтю 1 доповнити пунктами 12, 13 такого змісту: «НВАО «Масандра» самостійно здійснює збут власної продукції і не має права передавати ці функції будь-якій іншій структурі»;
«Фірмовий знак технології виробництва, найменування продукції, що виробляється НВАО «Масандра» належать виключно НВАО «Масандра» і не можуть передаватися будь-якій структурі. Слово «Масандра» може використовуватись тільки у назві продукції, що виробляється НВАО «Масандра».
 
Враховано частково   Підприємства, що входять до складу НВАО «Масандра», не мають права без згоди об’єднання виходити з його складу, об’єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності.
НВАО «Масандра» самостійно здійснює реалізацію власної продукції.
 
25. Стаття 2. Правовий і економічний режим майнового комплексу Національного виробничо - аграрного об’єднання «Масандра».
 
      
26. 2.1. Майновий комплекс НВАО «Масандра» складають: земля, надана підприємствам в постійне користування відповідно Державним актам, всі матеріальні і нематеріальні активи (в подальшому - об’єкти майнового комплексу), які враховуються відповідно на балансах підприємств НВАО «Масандра» і які закріплені державою за ними в безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, коштів від фінансово-господарської діяльності та іншими засобами, не забороненими законом.
 
-15- Присяжнюк М.В.
Пункт 2.1. статті 2 викласти у такій редакції: « Майновий комплекс НВАО «Масандра» складають: земля, яка перебуває в постійному користуванні НВАО «Масандра» та підприємств, що входять до складу НВАО «Масандра», всі матеріальні і нематеріальні активи (в подальшому - об’єкти майнового комплексу), які враховуються відповідно на балансах підприємств НВАО «Масандра» і які закріплені державою за ними в безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, коштів від фінансово-господарської діяльності та іншими засобами, не забороненими законом.
 
Враховано частково   До майнового комплексу НВАО «Масандра» належать:
земля, яка перебуває в постійному користуванні НВАО «Масандра» та підприємств, що входять до його складу;
усі матеріальні і нематеріальні активи (далі - об’єкти майнового комплексу), що перебувають на балансі підприємств НВАО «Масандра» і закріплені державою за ними на праві господарського відання або придбані за рахунок бюджетних коштів, коштів від фінансово-господарської діяльності та в інший спосіб, не заборонений законом.
 
    -16- Бевзенко В.Ф.
У пункті 2.1 статті 2 законопроекту: слова: «в безстрокове користування» замінити словами: «на праві господарського відання».
 
Враховано    
27. 2.2. Терміном на п’ять років підприємства НВАО «Масандра» звільняються від уплати відрахування до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності за рік (квартал), які залишаються в повному обсязі у підприємств та спрямовуються на будівництво, реконструкцію, технічне переобладнання і модернізацію первинного та вторинного виноробства, посадку виноградників, а також закупку виноматеріалів для закладки на витримку.
 
-17- Лук'янчук Р.В.
Терещук С.М.
Пункт 2.2 статті 2 вилучити.
 
Враховано      
28. Стаття 3. Особливості відчуження об’єктів майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра».
 
   Стаття 3. Особливості відчуження об’єктів майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра»
 
29. 3.1. Використання об’єктів майнового комплексу НВАО «Масандра» регулюється законодавством України, а також статутом об’єднання і статутами підприємств, які входять до його складу.
 
   Використання об’єктів майнового комплексу НВАО «Масандра» регулюється законодавством України і статутами НВАО «Масандра» та підприємств, що входять до його складу.
 
30. 3.2. НВАО «Масандра» і підприємства, які входять до його складу, мають право використовувати належне їм майно для участі в цивільних відносинах, в тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, згідно мети їх діяльності.
 
   НВАО «Масандра» і підприємства, що входять до його складу, мають право використовувати належне їм майно для участі в цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до мети їх діяльності.
 
31. 3.3. Землі під багаторічними насадженнями та рілля вилученню не підлягають. Списання багаторічних насаджень здійснюється згідно з погодженням НВАО „Масандра» з обов’язковим відновленням посадок. Землі тимчасової консервації та землі, що знаходяться у стадії меліоративного будівництва, можуть бути вилученими або переданими в оренду згідно з погодженням НВАО „Масандра» та рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Виведення з обігу і вилучення інших земель підприємств, які входять до складу НВАО „Масандра», може здійснюватися згідно з його погодженням і згідно діючого законодавства.
 
-18- Присяжнюк М.В.
Пункт 3.3. статті 3 викласти у такій редакції: «3.3. Землі майнового комплексу НВАО «Масандра» є особливо цінними та можуть бути вилучені лише у порядку, передбаченому статтею 150 Земельного кодексу України.»
 
Враховано   Землі майнового комплексу НВАО «Масандра» є особливо цінними та можуть вилучатися винятково в порядку, передбаченому статтею 150 Земельного кодексу України.
 
    -19- Лук'янчук Р.В.
У пункті 3.3 статті 3 замість слів «і згідно чинного законодавства» викласти слова «у відповідності до закону».
 
Враховано редакційно    
32. 3.4. На нерухоме майно НВАО «Масандра» і підприємств, які входять до його складу, не може бути звернення по стягненню за претензіями кредиторів.
 
-20- Присяжнюк М.В.
Пункт 3.4. статті 3 вилучити.
 
Враховано      
33. 3.5. Відчуження нерухомого майна НВАО «Масандра» і підприємств, які входять до його складу, здійснюється згідно діючого законодавства.
 
-21- Лук'янчук Р.В.
У пункті 3.5 статті 3 замість слів «і згідно чинного законодавства» викласти слова «у відповідності до закону».
 
Враховано частково   Відчуження нерухомого майна та майнових цінностей, віднесених законодавством до основних фондів, що перебувають у господарському віданні НВАО «Масандра» та підприємств, що входять до його складу, здійснюється за погодженням з наглядовою радою НВАО «Масандра» у порядку, встановленому законом.
 
    -22- Бевзенко В.Ф.
Пункт 3.5 викласти статті 3 у такій редакції: «Відчуження нерухомого майна та речей, які законодавством віднесені до основних фондів, які знаходяться у господарському віданні НВАО «Масандра» та підприємств, що входять до його складу, здійснюється в порядку, встановленому законом за погодженням з Наглядовою радою НВАО «Масандра»«.
 
Враховано    
34. 3.6. Кошти, отримані від використання і реалізації майна НВАО «Масандра» і підприємств, які входять до його складу, спрямовуються на виконання їх статутних задач.
 
-23- Присяжнюк М.В.
У пункті 3.6 статті 3 слова «Кошти, отримані від використання і реалізації майна» замінити словом «прибуток» і далі за текстом.
 
Враховано   Прибуток НВАО «Масандра» і підприємств, що входять до його складу, за вирахуванням загальнообов’язкових податків, зборів, платежів, спрямовується на виконання статутних завдань.
Стаття 4. Контроль за діяльністю Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра»
Контроль за діяльністю НВАО «Масандра» здійснює наглядова рада. Наглядова рада НВАО «Масандра» здійснює аналіз діяльності об’єднання, нагляд за виконанням статутних завдань, затверджує річні звіти, надає згоду на відчуження майна, приймає звіти від генерального директора об’єднання, розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності, здійснює інші повноваження щодо контролю.
Склад наглядової ради із залученням народних депутатів України, у тому числі голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою), і положення про неї затверджуються органом, до сфери управління якого належить НВАО «Масандра».
Члени наглядової ради працюють у раді на громадських засадах.
 
    -24- Присяжнюк М.В.
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту, змінивши відповідно послідуючу нумерацію: «Контроль за діяльністю об’єднання.
Контроль за діяльністю об’єднання здійснює наглядова рада, яка проводить аналіз діяльності об’єднання, здійснює нагляд за виконанням статутних завдань, затверджує річні звіти, надає згоду на відчуження майна, приймає звіти від генерального директора, розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності, здійснює інші повноваження для виконання контрольної функції.
Склад наглядової ради із залученням народних депутатів України, у тому числі голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою), та положення про неї затверджується органом до сфери управління якого належить об’єднання.
Члени наглядової ради працюють у раді на громадських засадах.»
 
Враховано    
35. Стаття 4. Відповідальність за порушення цього Закону.
 
   Стаття 5. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
36. 4.1. За порушення вимог цього Закону особи несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність згідно законодавства України.
 
-25- Лук'янчук Р.В.
У пункті 4.1 статті 4 замість слів «і згідно чинного законодавства» викласти слова «у відповідності до закону».
 
Враховано частково   За порушення вимог цього Закону особи несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність згідно із законом.
 
37. Стаття 5. Прикінцеві і перехідні положення.
 
   Стаття 6. Прикінцеві і перехідні положення
 
38. 5.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
39. 5.2. Закони України, введені в дію до вступу в силу цього Закону, діють в частині, що не суперечить йому.
 
      
40. 5.3. Кабінету Міністрів України в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
-26- Присяжнюк М.В.
Пункт 6.3. статті 6 доповнити словами «та забезпечити внесення змін до статуту НВАО «Масандра» відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити внесення змін до статуту НВАО «Масандра» відповідно до вимог цього Закону.
 
41. 5.4. Внести зміни:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
42. 5.4.1. В Господарський Кодекс України ( 436-1У). (Відомості Верховної Ради України 2003 № 18-22):
 
-27- Присяжнюк М.В.
Пункт 5.4.1. статті 5 виключити.
 
Враховано      
43. Статтю 118 п.2 доповнити:
 
      
44. „ господарське об’єднання може бути створено на базі Головного підприємства, яке не має статуту окремої юридичної особи».
 
      
45. 5.4.2 В Земельний Кодекс України (2768-Ш) (Відомості Верховної Ради України 2002 № 3-4 ст. 27):
Статтю 150 частину першу після слів «коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму доповнити:
«землі під багаторічними насадженнями та рілля на території від с. Форос до м. Судак (включаючи землі міста).
 
-28- Присяжнюк М.В.
Пункт 5.4.2 викласти у такій редакції: «Частину першу статті 150 Земельного кодексу України: після слів «коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму доповнити словами «землі під багаторічними насадженнями та рілля на території від с. Форос до м. Судак (включаючи землі міста), землі майнового комплексу НВАО «Масандра».
 
Враховано частково   1) частину першу статті 150 Земельного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2002 р. № 3-4, ст. 27) після слова «Криму» доповнити словами «землі, надані в постійне користування НВАО «Масандра» та підприємствам, що входять до його складу»;
2) у додатку 1 до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., N 37, ст. 332) слова «Головний завод марочних вин «Масандра» замінити словами «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» та підприємства, що входять до його складу».
 
    -29- Бевзенко В.Ф.
У пункті 6.4.2 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту: слова: «землі під багаторічними насадженнями та рілля на території від с. Форос до м. Судак (включаючи землі міста), землі майнового комплексу НВАО «Масандра» замінити словами: «землі, що знаходяться в постійному користуванні НВАО «Масандра» та підприємств, що входять до його складу».
 
Враховано    
    -30- Присяжнюк М.В.
Доповнити пунктом такого змісту:
«У додатку 1 до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" слова «Головний завод марочних вин «Масандра» замінити словами «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» та підприємства, що входять до його складу».
 
Враховано    
46. 5.4.3. В Закон України „ Про Державний бюджет України на 2007 рік» від __________ р. №:
 
-31- Присяжнюк М.В.
Пункт 5.4.3 вилучити.
 
Враховано      
47. доповнити:
 
      
48. „Терміном на п’ять років підприємства НВАО «Масандра» звільняються від уплати відрахування до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності за рік (квартал), які залишаються в повному обсязі у підприємств та спрямовуються на будівництво, реконструкцію, технічне переобладнання і модернізацію первинного та вторинного виноробства, посадку виноградників, а також закупку виноматеріалів для закладки на витримку».

-32- Присяжнюк М.В.
Статтю 6 доповнити пунктами такого змісту:
«Забороняється приймати рішення щодо вилучення, викупу, зміни цільового призначення (використання) земель, наданих у постійне користування НВАО «Масандра» та підприємствам, що входять до його складу, припинення права постійного користування такими земельними ділянками протягом п’яти років з моменту набуття чинності цим законом.».
«Ввести мораторій на порушення справ про банкрутство НВАО «Масандра», та підприємств, що входять до його складу, строком на п’ять років з моменту набуття чинності цим Законом».
 
Враховано   4. Забороняється приймати рішення про вилучення, викуп, зміну цільового призначення (використання) земель, наданих у постійне користування НВАО «Масандра» та підприємствам, що входять до його складу, а також про припинення права постійного користування такими земельними ділянками протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.
Запровадити мораторій на порушення справ про банкрутство НВАО «Масандра» та підприємств, що входять до його складу, строком на п’ять років з дня набрання чинності цим Законом.
Встановити, що право постійного користування земельними ділянками, яке належало підприємствам, правонаступниками яких є НВАО «Масандра» чи підприємства, що входять до його складу, належить НВАО «Масандра» (крім земель, які на час набрання чинності цим законом перебувають у власності, користуванні інших юридичних або фізичних осіб). Право постійного користування такими землями посвідчується державними актами виданими підприємствам, правонаступниками яких є відповідно НВАО «Масандра» та підприємства, що входять до його складу.

    -33- Бевзенко В.Ф.
Доповнити Прикінцеві та перехідні положення законопроекту пунктом такого змісту:
«Встановити, що право постійного користування земельними ділянками, яке належало підприємствам, правонаступниками яких є НВАО «Масандра» чи підприємства, які входять до його складу, належить останнім (за виключенням земель, які на час набуття чинності цим законом перебувають у власності, користуванні інших юридичних або фізичних осіб). Право постійного користування такими землями посвідчується державними актами, виданими підприємствам, правонаступниками яких є відповідно НВАО «Масандра», підприємства, які входять до його складу, до посвідчення права постійного користування новими державними актами».
«Протягом 5 років з дня набуття чинності цим законом забороняється відчуження, передача в користування нерухомого майна та майнових об'єктів, які законодавством віднесені до основних фондів, які знаходяться у господарському віданні НВАО «Масандра» та підприємств, що входять до його складу».
 
Враховано частково