Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 14 Закону України ''Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
Закон України
 
   проект
Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 14 Закону України
 
-1- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
У назві законопроекту слова і цифри "зміни до статті 14" замінити на слово "змін" .
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України
 
2. “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
 
-2- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Абзац перший розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції
"І. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст. 240; 2002 р., № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 8, ст. 89, № 33, ст. 278; 2007 р., № 4, ст. 32; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2008 року №797-VІ) такі зміни:
У подальшому змінити нумерацію розділів та увести нумерацію пунктів законопроекту.
 
Враховано   "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
 
3. етилового, коньячного і плодового, алкогольних
 
   етилового, коньячного і плодового, алкогольних
 
4. напоїв та тютюнових виробів"
 
   напоїв та тютюнових виробів"
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Частину дев’яту статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст. 240; 2002 р., № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 8, ст. 89, № 33, ст. 278; 2007 р., № 4, ст. 32) викласти у такій редакції:
 
-3- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом 1 такого змісту:
"1. Абзац другий статті 1 викласти у такій редакції:
"спирт етиловий – спирт етиловий – сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями"
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст. 240; 2002 р., № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 8, ст. 89, № 33, ст. 278; 2007 р., № 4, ст. 32; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2008 року №797-VІ) такі зміни:
1. Абзац другий статті 1 викласти у такій редакції:
"спирт етиловий – спирт етиловий – сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями".
2. Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
"Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями ".
3. У статті 3:
друге речення частини першої замінити двома реченнями такого змісту: "Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку, а для виробництва коньяку також використовують не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь. Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю ";
абзац восьмий частини одинадцятої викласти в такій редакції:
"виробництва коньяку без дотримання умов щодо використання у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь за виключенням випадків непереборної сили (форс-мажорними обставинами). Анулювання такої ліцензії тягне за собою автоматичне анулювання ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного таким суб’єктом господарювання. При цьому отримання нових таких ліцензій для такого суб’єкта господарювання або для його правонаступників дозволяється після спливу 36 поточних місяців, наступних за місяцем такого анулювання ліцензії".
4. У статті 14:
у частині другій :
у першому реченні слова "Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним" замінити словами "Імпорт та експорт спирту коньячного", слова "спеціалізованими коньячними підприємствами" замінити словами "суб'єктами господарювання"
друге речення замінити двома реченнями такого змісту: "Оптова торгівля спиртом коньячним здійснюються суб’єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб’єктів господарювання";
у частинах четвертій та шостій слова "коньячного і плодового" у відповідних відмінках виключити;
 
    -4- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом 2 такого змісту:
"2. Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
" Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями ".
 
Враховано    
    -5- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. У статті 3:
друге речення частини першої замінити двома реченнями такого змісту: "Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку, а для виробництва коньяку також використовують не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь. Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю".
 
Враховано    
    -6- Терьохін С.А.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. У статті 3:
Друге речення частини першої замінити двома реченнями такого змісту: "Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку. Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю ".
Абзац восьмий частини одинадцятої виключити".
 
Відхилено    
    -7- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"абзац восьмий частини одинадцятої викласти в такій редакції:
"виробництва коньяку без дотримання умов щодо використання у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь за виключенням випадків непереборної сили (форс-мажорними обставинами). Анулювання такої ліцензії тягне за собою автоматичне анулювання ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного таким суб’єктом господарювання. При цьому отримання нових таких ліцензій для такого суб’єкта господарювання або для його правонаступників дозволяється після спливу 36 поточних місяців, наступних за місяцем такого анулювання ліцензії".
 
Враховано    
    -8- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Абзац другий розділу 1 законопроекту викласти як пункт 4 розділу І у такій редакції:
"4. У статті 14:
у частині другій :
у першому реченні слова "Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним" замінити словами "Імпорт та експорт спирту коньячного", слова "спеціалізованими коньячними підприємствами" замінити словами "суб'єктами господарювання";
друге речення замінити двома реченнями такого змісту: "Оптова торгівля спиртом коньячним здійснюються суб’єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб’єктів господарювання";
у частинах четвертій та шостій слова "коньячного і плодового" у відповідних відмінках виключити;
 
Враховано    
7. "Підприємства - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт через державні підприємства, спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, а українським споживачам - через оптову торгівлю.".
 
-9- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Частину дев’яту статті 14 викласти замінити двома частинами такого змісту:
"Суб’єкти господарювання — виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт через державні підприємства (організації) спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право експорту.
Суб’єкти господарювання — виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації) спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі".
У зв’язку з цим частини десяту -дванадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – тринадцятою"
 
Враховано   частину дев’яту замінити двома частинами такого змісту:
"Суб’єкти господарювання — виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт через державні підприємства (організації) спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право експорту.
Суб’єкти господарювання — виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації) спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі".
У зв’язку з цим частини десяту -дванадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – тринадцятою.
5. Частину сімнадцяту статті 18 викласти у такій редакції:
"Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додання спирту), а також норми щодо використання у виробництві коньяку не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, починають застосовуватися з 1 січня 2010 року, а для суб’єктів господарювання, які до цієї дати отримали ліцензії на виробництво коньяку, - з 1 квітня 2013 року".
6. У тексті Закону слова "суб’єкт підприємницької діяльності" та "підприємство" (крім словосполучень "державне підприємство" та "Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України") у всіх відмінках і числах замінити словами "суб’єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі.
 
    -10- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 14 викласти у такій редакції:
"Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним на території України, здійснюється за наявності ліцензії спеціалізованими коньячними підприємствами – суб’єктами підприємницької діяльності – резидентами України, які забезпечені дубовою тарою для витримки коньячного спирту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужноятями з виробництва коньячного спирту й коньяку. Перелік вимог до вказаних підприємств затверджується кабінетом Міністрів України."
Частину 7 статті 14 викласти у такій редакції:
#102073
Частину 9 статті 14 викласти у такій редакції:
"Підприємства - виробники спирту етилового проводять його реалізацію на експорт через державне підприємство, спеціально уповноважене на це Кабінетом Міністрів України, а українським споживачам - через оптову торгівлю"
 
Враховано частково .   
    -11- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. Частину сімнадцяту статті 18 викласти у такій редакції:
"Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додання спирту), а також норми щодо використання у виробництві коньяку не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, починають застосовуватися з 1 січня 2010 року, а для суб’єктів господарювання, які до цієї дати отримали ліцензії на виробництво коньяку, - з 1 квітня 2013 року ".
 
Враховано    
    -12- Терьохін С.А.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. У частині сімнадцятій статті 18 слова та цифри "а також норма щодо використання у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь" виключити".
 
Відхилено    
    -13- Бондаренко В.Д.
Частину сімнадцяту статі 18 (п.21 порівняльної таблиці розданої членам робочої групи) Проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (реєстр. №2461) у такій редакції:
"Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додавання спирту), а також норми щодо використання у виробництві коньяку спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь та щодо повної промислової утилізації відходів виробництва коньяку та алкогольних напоїв, виготовлених за коньячною технологією, вводяться у дію поетапно у такому порядку:
з 1 січня 2010 року – не менше 5 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини;
з 1 січня 2011 року – не менше 15 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини;
з 1 січня 2012 року – не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини.
 
Відхилено    
    -14- Ващук К.Т.
Гриневецький С.Р.
Климець П.А.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6. У тексті Закону слова "суб’єкт підприємницької діяльності" та "підприємство" (крім словосполучень "державне підприємство" та "Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України") у всіх відмінках і числах замінити словами "суб’єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі ".
 
Враховано    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.