Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" та інших законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
      
2. Мартиненком М.В.
 
      
3. Тулубом С.Б.
 
      
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення змін до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення"
 
-1- Тулуб С.Б.
Назву Закону викласти в такій редакції: Про внесення змін до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" та інших законів України щодо удосконалення процедури прийняття рішень
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" та інших законів України щодо удосконалення процедури прийняття рішень
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести такі зміни до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555):
 
-2- Тулуб С.Б.
Викласти в такій редакції:
І. Внести зміни до таких законів України:
1.У Законі України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555):
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
1.У Законі України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555):
 
8. 1) статтю 3 Закону викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
9. Рішення про погодження розміщення на територіях адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування приймають з урахуванням результатів місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму) з цього питання, якщо таке було проведено на підставі Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" в регіоні, у якому розглядається можливість такого розміщення.
 
-3- Тулуб С.Б.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
Рішення про погодження розміщення на територіях адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймають місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. У разі проведення на підставі Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму) з відповідного питання в регіоні, у якому розглядається можливість розміщення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, рішення про погодження такого розміщення приймається з урахуванням результатів місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму).
 
Враховано   "Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
Рішення про погодження розміщення на територіях адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. У разі проведення відповідно до Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму) з відповідного питання в регіоні, у якому розглядається можливість розміщення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, рішення про погодження такого розміщення приймається з урахуванням результатів місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму).
 
10. Регіоном, для цілей цього Закону, вважається територія адміністративно-територіальних одиниць (райони та міста обласного підпорядкування), на яку поширюється зона потенційного впливу ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
 
-4- Мартиненко М.В.
Викласти в такій редакції:
Регіоном, де розглядається можливість розміщення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, вважається територія адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст, селищ, сіл), на якій можливе встановлення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Розміри даного регіону визначаються у затвердженому Кабінетом Міністрів України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, та вибору майданчика для їх розміщення.
 
Враховано   Регіоном, де розглядається можливість розміщення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, вважається територія адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст, селищ, сіл), на якій можливе встановлення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. Розміри даного регіону визначаються у затвердженому Кабінетом Міністрів України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, та вибору майданчика для їх розміщення";
 
11. Зоною потенційного впливу, для цілей цього Закону, вважається визначена у затвердженому Кабінетом Міністрів України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення територія, яка умовно замкнена лінією на поверхні землі.
 
-5- Вилучити як наслідок попередньої пропозиції.
 
Враховано      
12. 2) доповнити Закон статтею 3-1 такого змісту:
 
-6- Викласти в такій редакції:
2) доповнити статтею 3-1 такого змісту:
 
Враховано   2) доповнити статтею 3-1 такого змісту:
 
13. Стаття 3-1. Розміщення в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
 
   "Стаття 3-1. Розміщення в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
 
14. Рішення про погодження розміщення в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймає Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
-7- Тулуб С.Б.
Слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами:"центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.."
 
Враховано   Рішення про погодження розміщення в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
15. 3) абзац 3 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац четвертий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
16. результати консультативного референдуму, стосовно розміщення ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, якщо такий було проведено в адміністративно-територіальних одиницях, або рішення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в разі їх розміщення в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення;
 
-8- Тулуб С.Б.
Слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами: " центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. "
 
Враховано   "результати консультативного референдуму стосовно розміщення ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, якщо він проводився в адміністративно-територіальних одиницях, або рішення центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їх розміщення у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення";
 
17. 4) викласти статтю 6 у такій редакції:
 
   4) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
18. Рішення щодо продовження терміну експлуатації діючих ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
 
-9- Тулуб С.Б.
Викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
Рішення щодо продовження терміну експлуатації діючих ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами".
 
Враховано   "Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
Рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами".
2. Абзац сьомий частини другої статті 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №16, ст.198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №13, ст.177, №37, ст. 541; 1995 р., №19, ст.136; 1997 р., №20, ст.145) доповнити словами " (у тому числі будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення)".
3. Статтю 1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №12, ст.81; 1998 р., №11-12, ст.50; 2000 р., №30, ст.236; 2003 р., №37, ст.307; 2004 р., №19, ст.257; 2006 р., №49, ст.486) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Ядерні установки і об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення:
атомні електричні станції;
атомні станції теплопостачання;
дослідницькі ядерні реактори;
об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки, або сховища для
захоронення радіоактивних відходів);
сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним терміном зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів" .
 
    -10- Тулуб С.Б.
Викласти в такій редакції:
2. Абзац сьомий частини другої статті 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №16, ст.198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №13, ст.177, №37, ст. 541; 1995 р., №19, ст.136; 1997 р., №20, ст.145) доповнити словами " (у тому числі будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення)".
 
Враховано    
    -11- Мартиненко М.В.
Доповнити новою частиною:
3. Статтю 1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №12, ст.81; 1998 р., №11-12, ст.50; 2000 р., №30, ст.236; 2003 р., №37, ст.307; 2004 р., №13, ст.257; 2006 р., №49, ст.486) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Ядерні установки і об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення:
атомні електричні станції;
атомні станції теплопостачання;
дослідницькі ядерні реактори;
об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки, або сховища для
захоронення радіоактивних відходів);
сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним терміном зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів".
 
Враховано    
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
22. привести нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
-12- Викласти в такій редакції:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
23. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

   забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.