Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про кооперацію" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
вноситься народним депутатом України
Зваричем Р.М
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
-1- Зварич Р.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про кооперацію" щодо набуття членами кооперативу права власності".
 
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до статті 19 Закону України „Про кооперацію"
 
   про внесення зміни до Закону України „Про кооперацію" щодо набуття членами кооперативу права власності
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Статтю 19 Закону України „Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35) доповнити новими частинами такого змісту:
 
-2- Ткаченко О.М.
По тексту законопроекту слова "житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу" замінити словами "житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу".
 
Враховано частково   І. Закон України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,№5, ст. 35) доповнити статтею 19-1 такого змісту:
-:
"Стаття 19-1. Права членів кооперативу на його майно
 
5. „Член житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням, якщо він не викупив її.
 
-3- Кожара Л.О.
З метою узгодження нової редакції ст.19 Закону України" "Про кооперацію" з іншими статтями Закону пропоную у тексті законопроекту слова "житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу" замінити словами "житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу".
 
Враховано частково   Член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу – і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно.
 
6. Член житлового, житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру, дачу, гараж, іншу будівлю, споруду або приміщення, надані йому в користування, набуває права власності на це майно.
 
-4- Зварич Р.М.
Пункт І законопроекту викласти у такій редакції:
"Закон України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004р.,N5, ст.35) доповнити статтею 19-1 "Права членів кооперативу на його майно" такого змісту:
"Член житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу – і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням, якщо він не викупив її.
У разі викупу квартири, дачі, гаражу, іншої будівлі, споруди або приміщення, член житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу стає її власником".
 
Враховано      
7. У разі викупу квартири, дачі, гаражу, іншої будівлі, споруди або приміщення, член житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу стає її власником".
 
-5- Гейман О.А.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"Положення цієї статті не застосовуються до об‘єктів права власності кооперативів, діяльність яких регулюється спеціальними законами".
 
Враховано   У разі викупу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу чи іншого відповідного кооперативу стає власником цього майна
Положення цієї статті не застосовуються до об‘єктів права власності кооперативів, діяльність яких регулюється спеціальними законами".
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Пропоную ввести нову статтю 19-1 "Права житлово-будівельного (житлового) та інших відповідних кооперативів та їх членів на квартиру в будинку кооперативу чи інші відповідні приміщення кооперативу" такого змісту:
"Член житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу – і розпорядження квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням, якщо він не викупив її.
Член житлового, житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу набуває права власності на квартиру, дачу, гараж, іншу будівлю, споруду або приміщення, наданих йому в користування, у разі повного внесення свого пайового внеску за це майно, або його викупу".
 
Враховано редакційно    
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. Голова Верховної Ради України А.Яценюк