Кількість абзаців - 75 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України “Про попередження вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” (щодо приведення деяких положень у відповідність із Рамковою конвенцією Всесвітньої організації з охорони здоров’я із боротьби проти тютюну) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України “Про попередження вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” (щодо приведення деяких положень у відповідність із Рамковою конвенцією Всесвітньої організації з охорони здоров’я із боротьби проти тютюну)
 
-1- Бахтеєва Т.Д.
Назву закону необхідно викласти в такій редакції: "Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення ".
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. Внести у Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2006 р., № 26, ст. 213) такі зміни та доповнення:
 
-2- Бахтеєва Т.Д.
У Розділі 1 частину першу викласти в такій редакції "І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: "
Відповідно до юридичної техніки у цьому законопроекті необхідно викласти зміни спочатку до Адміністративного кодексу України, а потім зміни до Законів про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, але щоб зручно було користуватися таблицею поправок пропоную змінити нумерацію пунктів остаточної редакції законопроекту, тому частину першу розпочати пунктом 3 та викласти його в такій редакції: "3. У Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2006 р., № 26, ст. 213):".
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України :
 
3. Внести у Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2006 р., № 26, ст. 213) такі зміни та доповнення:
 
   3. У Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2006 р., № 26, ст. 213):
 
4. 1) у статті 1:
 
-3- Бахтеєва Т.Д.
Абзаци третій статті 1 викласти у такій редакції: "залежність від тютюну (нікотинова залежність) – психофізичний стан, зумовлений залежністю особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюнових виробів, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів;".
 
Враховано   1) абзаци третій, сьомий та десятий статті 1 викласти в такій редакції:
"залежність від тютюну (нікотинова залежність) – психофізичний стан, зумовлений залежністю особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюнового виробу, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів";
"медичне попередження споживачів тютюнових виробів – інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров’я людини. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів складаються із основного та додаткового попередження";
 
    -4- Зозуля Р.П.
Абзац другий статті 1 викласти у такій редакції: "тютюнова залежність – психічна та фізична залежність особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюнових виробів, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів;".
 
Враховано редакційно    
    -5- Зозуля Р.П.
Абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції: "медичне попередження – інформація про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров’я людини, що містяться на пачках, коробках, сувенірних коробках, а також на упаковці (за виключенням прозорих обгорток) в якій тютюнові вироби знаходяться в пачках або коробках. Медичне попередження складається з тексту або малюнку з текстом вміщується в чорну прямокутну рамку товщиною не менше ніж три міліметри. Медичні попередження можуть бути основними та додатковими";
 
Враховано редакційно    
    -6- Бахтеєва Т.Д.
Абзац сьомий статті 1 пропоную викласти в такій редакції: "медичне попередження споживачів тютюнових виробів – інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров’я людини. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів складаються із основного та додаткового;" .
 
Враховано    
5. а) абзац десятий викласти в такій редакції:
"робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності в будівлі, споруді, транспортному засобі";
 
-7- Бахтеєва Т.Д.
Пропоную абзац десятий статті 1 викласти в такій редакції: "робоче місце – простір, відведений у будівлі чи споруді, для перебування працівника в процесі трудової діяльності;".
 
Враховано   "робоче місце – простір, відведений у будівлі чи споруді для перебування працівника в процесі трудової діяльності";
2) в абзаці шостому статті 3, в абзацах четвертому та восьмому статті 5, в абзацах четвертому, восьмому, одинадцятому та тринадцятому статті 7, у назві та абзаці п’ятому частини першої статті 15 та в абзаці четвертому частини першої статті 17 слова "залежності від вживання тютюнових виробів" та "залежності від тютюнових виробів" замінити словами "залежності від тютюну (нікотинової залежності)";
 
    -8- Шевчук С.В.
Абзац десятий статті 1 викласти в такій редакції: "робоче місце – зона індивідуальної або колективної трудової діяльності працівників у будівлі, споруді або транспортному засобі для перевезення пасажирів, яка оснащена необхідними засобами та предметами праці;".
 
Враховано редакційно    
    -9- Бахтеєва Т.Д.
Пропоную в абзаці шостому статті 3, в абзацах четвертому та восьмому статті 5, в абзацах четвертому, восьмому, одинадцятому та тринадцятому статті 7, у назві та абзаці п’ятому частини першої статті 15 та в абзаці четвертому частини першої статті 17 слова "залежності від вживання тютюнових виробів" та "залежності від тютюнових виробів" замінити словами "залежності від тютюну (нікотинової залежності);".
 
Враховано    
6. 2) у статті 4:
 
   3) у статті 4:
 
7. а) абзац другий викласти в такій редакції:
"поінформованості кожної людини про наслідки для здоров’я, наркотичний характер і смертельну небезпеку в результаті вживання тютюну й впливу тютюнового диму";
 
-10- Бахтеєва Т.Д.
У пункті 2 законопроекту, абзац другий статті 4 залишити редакцію чинного Закону про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: "законності". Оскільки у абзаці восьмому цієї ж статті зазначеного Закону викладено принцип: "доступності інформації для населення про шкоду для здоров’я людини вживання тютюнових виробів, впливу тютюнового диму та перевагу здорового способу життя".
 
Враховано   абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:
 
8. б) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"необхідності вжиття заходів для захисту всіх людей від впливу тютюнового диму та для запобігання початку, сприяння й підтримки припинення та зменшення вживання тютюнових виробів у будь-якій формі;"
 
-11- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий статті 4 викласти в такій редакції: "поступовості та поетапності заходів, спрямованих на охорону здоров’я населення від впливу тютюнового диму, запобігання початку куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, насамперед серед дітей та молоді, та зменшення вживання тютюнових виробів; ".
 
Враховано   "поступовості та поетапності заходів, спрямованих на охорону здоров’я населення від впливу тютюнового диму, запобігання початку куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, насамперед серед дітей та молоді, та зменшення вживання тютюнових виробів;
 
    -12- Шевчук С.В.
У абзаці четвертому статті 4 залишити діючу редакцію принципу чинного Закону "поступовості та поетапності заходів", тобто, замість слів "необхідності вжиття" викласти "поступовості та поетапності" і далі по тексту.
 
Враховано    
9. "необхідності залучення неурядових організацій та інших членів громадянського суспільства, що не пов’язані з тютюновою промисловістю, в зусилля для попередження і скорочення споживання тютюну, нікотинової залежності і впливу тютюнового диму";
 
-13- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий статті 4 викласти в такій редакції: "участі фізичних осіб, об’єднань громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою промисловістю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;".
 
Враховано   участі фізичних осіб, об’єднань громадян, діяльність яких не пов’язана з тютюновою промисловістю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення";
 
    -14- Шевчук С.В.
У абзаці п’ятому статті 4 замість слів "неурядових організацій та інших членів громадянського суспільства, що не пов’язані з тютюновою промисловістю " використати наступне: "представників громадськості, в т.ч. неурядових організацій;".
 
Враховано редакційно    
10. г) абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
11. "захисту політики охорони громадського здоров’я з боротьби проти вживання тютюну від впливу комерційних та інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості".
 
-15- Бахтеєва Т.Д.
У статті 4, після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту: "пріоритетності політики у сфері охорони здоров’я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю", а абзац сьомий залишити у редакції чинного Закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
 
Враховано   "пріоритетності політики у сфері охорони здоров’я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю";
 
    -16- Шевчук С.В.
Абзац сьомий статті 4 доповнити абзацом у такій редакції: "пріоритету політики охорони громадського здоров’я перед фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб’єктів виробничої і торгівельної діяльності", а абзац сьомий цієї ж статті залишити в редакції діючого Закону України, зокрема: "доступності інформації для населення про шкоду для здоров’я людини вживання тютюнових виробів, впливу тютюнового диму та перевагу здорового способу життя;".
 
Враховано редакційно    
12. 3) у статті 6:
 
-17- Шевчук С.В.
У статті 6 залишити діючу норму повноважень Кабінету Міністрів України, оскільки запропонована редакція законопроекту № 2110 не відповідає положенням Закону України "Про державні цільові програми".
 
Враховано редакційно   4) абзац третій статті 6 викласти в такій редакції:
 
13. а) абзац третій викласти в такій редакції:
"затверджує підготовлені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я щорічні державні програми щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, забезпечує надання та ефективне використання бюджетних коштів на реалізацію цих програм";
 
-18- Бахтеєва Т.Д.
Абзац третій статті 6 викласти в такій редакції:
"розробляє та забезпечує виконання відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, забезпечує ефективне використання бюджетних коштів на їх реалізацію";
 
Враховано   "розробляє та забезпечує виконання відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, забезпечує ефективне використання бюджетних коштів на їх реалізацію";
 
    -19- Ляпіна К.М.
Грицак В.М.
Абзац третій статті 6 викласти в такій редакції: "схвалює підготовлені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я проекти концепцій державних цільових програм щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;".
 
Відхилено У Законі України "Про державні цільові програми" вже викладено порядок розроблення державних цільових програм і схвалення їх концепцій   
    -20- Оробець Л.Ю.
Зозуля Р.П.
Абзац третій статі 6 викласти в такій редакції: "затверджує підготовлену центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я державну цільову соціальну програму зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення, забезпечує надання та ефективне використання бюджетних коштів на реалізацію цих програм;".
 
Враховано редакційно    
14. 4) у статті 7:
 
   5) абзац другий статті 7 викласти в такій редакції:
 
15. а) абзац другий викласти в такій редакції:
 
-21- Бахтеєва Т.Д.
Абзац другий статті 7 викласти в такій редакції:
"реалізує державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до закону, бере участь у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;".
 
Враховано      
16. "готує та реалізує щорічні державні програми щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення";
 
-22- Шевчук С.В.
У статті 7 абзац другий викласти у редакції "ініціює розробку державних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та реалізує державну політику охорони здоров’я у відповідній сфері;".
 
Враховано частково У Законі України "Про державні цільові програми" чітко визначено порядок розроблення державних цільових програм і хто ініціює їх розроблення  "реалізує державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до закону, бере участь у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення";
 
    -23- Ляпіна К.М.
Грицак В.М.
Абзац другий статті 7 викласти в такій редакції: "готує проекти концепцій державних цільових програм щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;".
 
Відхилено У Законі України "Про державні цільові програми" вже викладено порядок розроблення програм і їх концепцій   
    -24- Оробець Л.Ю.
Зозуля Р.П.
Абзац другий статті 7 викласти в такій редакції: "готує та реалізує державну цільову соціальну програму зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення;".
 
Враховано редакційно    
17. У статті 8:
 
-25- Бахтеєва Т.Д.
Абзац шостий статті 8 викласти в такій редакції:
"сприяють вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і шкідливим впливом тютюнового диму, а також лікуванням залежності від тютюну (нікотинової залежності), у тому числі щорічно при формуванні відповідних бюджетів;".
 
Враховано   6) абзац шостий статті 8 викласти в такій редакції:
 
18. а) абзац шостий викласти в такій редакції:
"при формуванні річного бюджету передбачають надання фінансового забезпечення лікувально-профілактичним заходам та роботам, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і шкідливим впливом тютюнового диму, а також лікуванням тютюнової залежності";
 
   "сприяють вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і шкідливим впливом тютюнового диму, а також лікуванням залежності від тютюну (нікотинової залежності), у тому числі щорічно при формуванні відповідних бюджетів";
 
19. 6) у статті 9:
 
   7) абзац третій статті 9 викласти в такій редакції:
 
20. а) абзац третій викласти в такій редакції:
 
      
21. "при формуванні річного бюджету передбачають надання фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходам і роботам, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення";
 
-26- Бахтеєва Т.Д.
Абзац третій статті 9 викласти в такій редакції: "сприяють вирішенню питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення, у тому числі щорічно при формуванні відповідних бюджетів".
 
Враховано   "сприяють вирішенню питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення, у тому числі щорічно при формуванні відповідних бюджетів";
 
    -27- Шевчук С.В.
У статті 9 абзац третій викласти у редакції "Із врахуванням особливостей соціально-економічного та культурно-освітнього стану територіальної громади передбачають заходи та діяльність спрямовану на обмеження вживання тютюнових виробів населення, зменшенням їх доступності для вразливих груп, мінімізації шкідливого впливу для здоров’я;".
 
Враховано частково    
22. 7) у статті 10:
 
   8) абзац третій частини другої та частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
 
23. а) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
-28- Чорновіл Т.В.
Тедеєв Е.С.
Пункт сьомий виключити.
 
Відхилено      
24. "Забороняється роздрібна та оптова торгівля, виробництво (крім виробництва для експорту), імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів";
 
-29- Грицак В.М.
Мовчан П.М.
У статті 10 підпункти "а", "б", "в" разом з абзацами виключити.
 
Враховано частково   "на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тютюнових виробів і інформаційний напис про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння";
 
    -30- Бахтеєва Т.Д.
Абзац перший частини другої статті 10 залишити в редакції чинного Закону про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Абзац третій частини другої викласти в такій редакції: "на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тютюнових виробів і інформаційний напис про вміст нікотину і смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння;".
 
Враховано    
25. б) абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
 
-31- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий частини другої статті 10 виключити, залишивши редакцію цієї частини чинного закону про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
 
Враховано      
26. "із використанням на їх упаковці інформації, яка може вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров’я, включаючи будь-який термін, опис, торговельну марку, символічний або будь-який інший знак, що прямо чи опосередковано створює помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "дуже легкі", "м’які" та їх аналоги іншими мовами. Перелік термінів, описів, торговельних марок, символічних або будь-яких інших знаків, які заборонено використовувати на упаковці тютюнових виробів, розробляється, затверджується, і не рідше ніж раз на 3 роки переглядається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я";
 
-32- Шевчук С.В.
У статті 10 із абзацу четвертого частини другої вилучити слова "Перелік термінів, описів, торговельних марок, символічних або будь-яких інших знаків, які заборонено використовувати на упаковці тютюнових виробів, розробляється, затверджується, і не радше ніж раз на 3 роки переглядається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я". Таке положення суперечить вимогам Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а МОЗ України немає практики аналізу торгівельних марок, не наділений повноваженнями впливати процес їх творення. Пропозиція 3-х річного періоду перегляду термінів, описів, знаків, тощо, з боку МОЗ навпаки сприятиме більш витонченій політиці просування продажі тютюнової продукції..
 
Враховано      
    -33- Дубіль В.О.
Перелік інформації, що заборонена для розміщення на упаковці, доцільно привести у відповідність до частини 4 статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів".
 
Враховано    
27. в) частину третю викласти в такій редакції:
 
-34- Ляпіна К.М.
Дубіль В.О.
Підпункт "в" пункту сьомого виключити.
 
Враховано      
28. "Виробник або імпортер тютюнових виробів зобов’язаний вміщувати в упаковку тютюнових виробів вкладення, на якому буде міститися інформація про шкідливість куріння та рекомендації щодо можливих шляхів позбавлення залежності від вживання тютюнових виробів. Текст та оформлення таких вкладень визначається та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. Будь-які інші вкладення, або іншу текстову або графічну інформацію, не передбачену законодавством, розміщувати всередині упаковки тютюнових виробів, на упаковці тютюнових виробів або на їх прозорій обгортці забороняється."
 
-35- Шевчук С.В.
Частину третю статті 10 пропонується залишити у діючій редакції Закону про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Вимога вміщувати в упаковку тютюнових виробів вкладення є новелою автора, вона не узгоджується із положеннями статті 11 Рамкової Конвенції з боротьби проти тютюну у якій визначені правила "Упаковки та маркування тютюнових виробів".
 
Враховано      
    -36- Зозуля Р.П.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції: "Виробник тютюнових виробів зобов’язаний вміщувати в упаковку тютюнових виробів, які він виробляє, а імпортер тютюнових виробів зобов’язаний вміщувати в упаковку тютюнових виробів, які він імпортує, вкладення, на якому буде міститься інформація про шкідливість куріння та рекомендації щодо можливих шляхів позбавлення тютюнової залежності. Текст та оформлення таких вкладень визначається та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. Будь-які інші вкладення, або іншу текстову або графічну інформацію, не передбачену законодавством, розміщувати всередині упаковки тютюнових виробів, на упаковці тютюнових виробів або на їх прозорій обгортці забороняється".
 
Відхилено    
29. г) доповнити частинами шостою, сьомою, восьмою такого змісту:
 
      
30. "Забороняється виготовлення та продаж цукерок, закусок, іграшок чи інших товарів дитячого асортименту у формі тютюнових виробів, що привертають увагу неповнолітніх.
 
-37- Бахтеєва Т.Д.
Частину шосту статті 10 виключити, оскільки такі норми вже передбачені ст.15-3 Закону про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 
Враховано      
    -38- Дубіль В.О.
Конкретизація щодо виключення дитячого асортименту, викладена у новій частині статті 10, не є доцільною, оскільки передбачає можливість виготовлення інших товарів дорослого асортименту у формі тютюнових виробів, що будуть привертати увагу неповнолітніх.
 
Враховано    
    -39- Грицак В.М.
Підпункт "г" у пункті сьомому у статті 10 вважати підпунктом "а".
 
Враховано редакційно    
31. Забороняється безкоштовне (або як приз за участь в будь-якому конкурсі) поширення (або обмін на будь-які товари або предмети) тютюнових виробів серед населення.
 
-40- Бахтеєва Т.Д.
Запропоновану редакцію нової частини сьомої статті 10 об’єднати із частиною четвертою статті 10 чинного Закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, виклавши її в такій редакції: "Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов’язаних з їх вживанням, до гуманітарної допомоги, а також поширення тютюнових виробів серед населення безоплатно".
 
Враховано   "Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов’язаних з їх вживанням, до гуманітарної допомоги, а також поширення тютюнових виробів серед населення безоплатно";
 
32. Забороняється поштучна реалізація тютюнових виробів (крім сигар)".
 
-41- Бахтеєва Т.Д.
Частину восьму статті 10 врахувати у частині першій статті 13 остаточної редакції законопроекту.
 
Враховано      
    -42- Шевчук С.В.
Доповнення шосте та восьме статті 10 були б доцільними, однак викладені пропозиції автора законопроекту уже врегульовані у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового та тютюнових виробів", тому доповнення 6 та 8 слід вилучити.
 
Враховано редакційно    
    -43- Дубіль В.О.
Частину восьму статті 10 викласти в такій редакції: "Забороняється експлуатація автоматів з продажу тютюнових виробів та продаж тютюнових виробів (крім сигарет) поштучно або у невеликих упаковках, що збільшують доступність таких виробів для неповнолітніх".
 
Враховано редакційно    
    -44- Оробець Л.Ю.
Зозуля Р.П.
Волинець М.Я.
Доповнити статтю 10 новою частиною такого змісту: "Забороняється реалізація сигарет в упаковках, які містять менше 20 штук сигарет".
 
Враховано У тексті проекту закону   
33. 8) у статті 11:
 
-45- Волинець М.Я.
Тедеєв Е.С.
Мовчан П.М.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції: "Визначення вмісту смоли та нікотину у сигаретах здійснюють випробувальні лабораторії, акредитовані відповідно до законодавства України".
 
Відхилено Норма вже врегульована чинним законом     
    -46- Чорновіл Т.В.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції: "Визначення вмісту смоли та нікотину у сигаретах здійснюють випробувальні лабораторії, компетентність яких підтверджена відповідно до вимог законодавства України".
 
Відхилено Норма вже врегульована чинним Законом   
    -47- Бахтеєва Т.Д.
Частину першу статті 11 залишити в редакції чинного Закону про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, де визначено, що визначення вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров’я людини речовин здійснюється організаціями (лабораторіями), яким в установленому законом порядку надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров’я та життя людини.
 
Враховано    
34. а) частину другу викласти в такій редакції:
"Контроль за додержанням визначених законом показників вмісту нікотину та смоли, а також інших шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я має право встановлювати гранично допустимі норми шкідливих для здоров’я людини речовин (крім смол і нікотину) та інгредієнтів у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, якщо є підстави вважати ці речовини та інгредієнти такими, що вони: мають токсичну, мутагену або канцерогену дію; полегшують вдихання тютюнового диму; сприяють формуванню залежності у споживачів тютюнових виробів".
 
-48- Бахтеєва Т.Д.
Частину другу статті 11 залишити в редакції чинного Закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення. А саме: "Контроль за додержанням визначених законом показників вмісту нікотину та смоли, а також інших шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, що виробляються та реалізуються на території України, здійснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я".
 
Враховано      
    -49- Волинець М.Я.
Мовчан П.М.
Частину другу статті 11 викласти в такій редакції: "Контроль за відповідністю сигарет, що реалізуються на території України, визначеним законом максимально допустимим рівням вмісту смоли та нікотину здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я".
 
Відхилено Норма вже врегульована чинним Законом   
    -50- Шевчук С.В.
У статті 11 частині другій після слів "у сфері охорони здоров’я" друге речення цієї частини викласти у редакції: "Визначення вмісту смоли та нікотину у сигаретах здійснюють випробувальні лабораторії, акредитовані в Україні відповідно до чинного законодавства. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я має право ініціювати законодавче врегулювання допустимого вмісту інших шкідливих для здоров’я людини речовин у тютюнових виробах".
 
Відхилено Норма вже врегульована чинним Законом   
    -51- Волинець М.Я.
Частину третю статті 11 викласти в такій редакції: "Виробник або імпортер тютюнових виробів зобов’язані щорічно надавати центральному органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я інформацію про інгредієнти тютюнових виробів, які призначені для реалізації на митній території України у порядку, визначеному Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів".
 
Відхилено Норма вже врегульована чинним Законом   
    -52- Бахтеєва Т.Д.
Частину третю статті 11 пропоную залишити у редакції чинного Закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
 
Враховано    
35. б) частину четверту доповнити новим реченням такого змісту:
 
-53- Бахтеєва Т.Д.
Частину четверту статті 11 залишити у редакції чинного Закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, а доповнення до цієї частини виключити.
 
Враховано      
36. "Виробник або імпортер тютюнових виробів не має права робити будь-які заяви про те, що одні тютюнові вироби менш небезпечні для здоров’я, ніж інші, без відповідного дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я ".
 
-54- Чорновіл Т.В.
Підпункт "б" пункту восьмого виключити.
 
Враховано      
    -55- Волинець М.Я.
Частину четверту статті 11 викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я щорічно оприлюднює інформацію про інгредієнти тютюнових виробів у порядку, передбаченому чинним законодавством України";
 
Відхилено норма вже врегульована чинним Законом   
37. 9) у статті 12:
 
-56- Бахтеєва Т.Д.
Пропоную назву статті 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів і інформаційний напис про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння".
 
Враховано   9) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів і інформаційний напис про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння
 
    -57- Шевчук С.В.
У статті 12 частини першу, другу та третю вилучити, залишивши положення діючого Закону.
 
Відхилено    
    -58- Ляпіна К.М.
Волинець М.Я.
Пункт дев’ятий виключити.
 
Відхилено    
38. а) частину першу викласти в такій редакції:
"На кожній упаковці тютюнових виробів повинно бути зазначено основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткове до нього медичне попередження про шкоду, якої завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів, а також відомості щодо шкідливих для здоров’я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння";
 
-59- Бахтеєва Т.Д.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "На кожній упаковці тютюнових виробів мають бути зазначені основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткове медичне попередження, що супроводжується відповідним кольоровим малюнком (малюнками) та (або) піктограмою (піктограмами), а також має бути інформаційний напис про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час куріння тютюнових виробів".
 
Враховано   На кожній упаковці тютюнових виробів мають бути зазначені основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткове медичне попередження, що супроводжується відповідним кольоровим малюнком (малюнками) та (або) піктограмою (піктограмами), а також має бути інформаційний напис про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час куріння тютюнових виробів.
 
    -60- Грицак В.М.
Тедеєв Е.С.
Мовчан П.М.
Чорновіл Т.В.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "На кожну упаковку тютюнових виробів наноситься основне медичне попередження та одне додаткове медичне попередження, а також відомості про вміст смоли та нікотину (для сигарет) відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів";
 
Враховано частково    
    -61- Оробець Л.Ю.
Доповнити частину першу статті 12 частиною:
"Медичні попередження споживачів тютюнових виробів на упаковці тютюнових виробів мають бути виконані в вигляді малюнків та піктограм, або мають їх включати. Ілюстрація медичного попередження споживачів тютюнових виробів та повідомлень про шкоду має бути повно-кольоровою, кольори фону та тексту мають бути контрастними. Медичне попередження споживачів тютюнових виробів у вигляді малюнків має публікуватися на обох основних маркованих поверхнях упаковки тютюнових виробів. Малюнки та піктограми мають затверджуватися Міністерством охорони здоров’я, та мають змінюватися не рідше ніж раз на три роки ".
 
Враховано редакційно    
39. б) частину другу викласти в такій редакції:
 
-62- Грицак В.М.
Тедеєв Е.С.
Мовчан П.М.
Частини другу – п’яту статті 12 виключити.
 
Відхилено      
40. "На верхній частині тієї більшої зовнішньої сторони упаковки тютюнових виробів, що не відкривається, зазначається одне з десяти основних медичних попереджень споживачів тютюнових виробів. В центральній частині іншої більшої зовнішньої сторони упаковки тютюнових виробів зазначається додаткове до основного медичне попередження про шкоду, якої завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів".
 
-63- Бахтеєва Т.Д.
Чорновіл Т.В.
Частину другу статті 12 викласти в такій редакції: "
На одній більшій зовнішній стороні упаковки тютюнових виробів зазначається основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів "Куріння вбиває".
 
Враховано   На одній більшій зовнішній стороні упаковки тютюнових виробів зазначається основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів "Куріння вбиває".
 
41. в) частину третю викласти в такій редакції:
 
      
42. "Текст, оформлення, порядок ротації на тютюнових виробах основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів та додаткового до нього медичного попередження про шкоду, якої завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів розробляється, затверджується і не рідше, ніж раз на 3 роки змінюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я ".
 
-64- Бахтеєва Т.Д.
Частину третю викласти в такій редакції: "На другій більшій зовнішній стороні упаковки тютюнових виробів зазначають додаткове медичне попередження у вигляді одного з десяти текстових написів такого змісту: "Куріння викликає рак легень", "Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову залежність) – не починайте курити!"; "Курці помирають рано"; "Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння знижує здатність жінок до народження дітей", "Відмова від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів", "Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт", "Куріння може викликати повільну та болісну смерть", "Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині", "Куріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції" та малюнку (малюнків) та (або) піктограми (піктограм). Кожен варіант текстових написів додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів почергово.
Зазначені малюнок (малюнки) та (або) піктограма (піктограми) затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і підлягають перегляду (перезатвердженню) Кабінетом Міністрів України у такому ж порядку один раз на три роки.
Малюнок (малюнки) та (або) піктограма (піктограми) наносяться виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів не пізніше, ніж через шість місяців з дня оприлюднення акту про їх затвердження (перезатвердження)".
 
Враховано   На другій більшій зовнішній стороні упаковки тютюнових виробів зазначають додаткове медичне попередження у вигляді одного з десяти текстових написів такого змісту: "Куріння викликає рак легень", "Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову залежність) – не починайте курити!"; "Курці помирають рано"; "Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння знижує здатність жінок до народження дітей", "Відмова від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів", "Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт", "Куріння може викликати повільну та болісну смерть", "Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині", "Куріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції" та малюнку (малюнків) та (або) піктограми (піктограм). Кожен варіант текстових написів додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів почергово.
Зазначені малюнок (малюнки) та (або) піктограма (піктограми) затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і підлягають перегляду (перезатвердженню) Кабінетом Міністрів України у такому ж порядку один раз на три роки.
Малюнок (малюнки) та (або) піктограма (піктограми) наносяться виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів не пізніше, ніж через шість місяців з дня оприлюднення акту про їх затвердження (перезатвердження).
 
    -65- Чорновіл Т.В.
Частину третю викласти в такій редакції: "На другій більшій стороні упаковки почергово зазначається одне із десяти додаткових медичних попереджень такого змісту: "Куріння викликає рак легень", "Куріння викликає нікотинову залежність, не починайте курити!"; "Захистіть дітей: не змушуйте їх дихати тютюновим димом"; "Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння може спричинити порушення кровообігу та викликати імпотенцію", "Відмова від куріння суттєво зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів", "Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульти", "Куріння може викликати повільну та болючу смерть", "Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині, "Сигаретний дим містить бензол, формальдегіди та ціанід водню".
 
Враховано редакційно    
43. г) частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
44. "Текст основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів повинен займати не менше 50 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів".
 
-66- Бахтеєва Т.Д.
Частину четверту статті 12 доповнити новими частинами, виклавши їх у такій редакції: "Основне та додаткове медичні попередження тютюнових виробів мають бути розміщені в рамці чорного кольору шириною не менше, ніж три міліметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки має становити не менше ніж 50 відсотків площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої сторони упаковки тютюнових виробів.
Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, що зазначаються на кожній упаковці тютюнових виробів, мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, за винятком першої літери попередження, і розміщатися таким чином, щоб забезпечити цілісність тексту при відкриванні тютюнового виробу у спосіб, зазначений на його упаковці, та не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору".
 
Враховано   Основне та додаткове медичні попередження тютюнових виробів мають бути розміщені в рамці чорного кольору шириною не менше, ніж три міліметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки має становити не менше ніж 50 відсотків площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої сторони упаковки тютюнових виробів.
Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, що зазначаються на кожній упаковці тютюнових виробів, мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, за винятком першої літери попередження, і розміщуватися таким чином, щоб забезпечити цілісність тексту при відкриванні тютюнового виробу у спосіб, зазначений на його упаковці, та не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору.
.
 
    -67- Бахтеєва Т.Д.
Чорновіл Т.В.
Чорновіл Т.В.
Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції: "Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів повинно займати не менше 30 відсотків площі зовнішньої поверхні однієї більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Додаткове медичне попередження споживачів тютюнових виробів повинні займати не менше 40 відсотків площі зовнішньої поверхні іншої більшої сторони упаковки тютюнових виробів.
Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які зазначаються на кожній зовнішній більшій стороні упаковки тютюнових виробів".
 
Враховано редакційно    
    -68- Оробець Л.Ю.
Зозуля Р.П.
Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції: "Основне та додаткове медичні попередження споживачів тютюнових виробів повинні займати не менше 50 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів".
 
Враховано    
    -69- Шевчук С.В.
У частині четвертій статті 12 замість цифри "50 відсотків" залишити "30 відсотків", що відповідає Рамковій Конвенції по боротьбі з тютюном. Збільшення площі зовнішньої поверхні для медичного попередження понад 30% було рекомендовано для тих країн, у яких законодавчо закріплене існування двох і більше офіційних мов. Україна до таких не належить.
 
Відхилено    
45. д) частину п’яту викласти в такій редакції:
"Перелік шкідливих для здоров’я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх вживання зазначається на зовнішній поверхні однієї середньої за розміром сторони упаковки тютюнових виробів і повинна займати 100 відсотків площі цієї сторони. Текст, оформлення, порядок ротації зазначеного переліку розробляються, затверджуються і не рідше, ніж раз на 3 роки змінюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я"
 
-70- Бахтеєва Т.Д.
Частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції: "Інформаційний напис про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння зазначається на зовнішній поверхні однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і повинен займати не менше 15 відсотків площі цієї сторони";
 
Враховано   Інформаційний напис про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння зазначається на зовнішній поверхні однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і повинен займати не менше 15 відсотків площі цієї сторони";
 
    -71- Шевчук С.В.
Частину п’яту статті 12 вилучити, залишивши у редакції діючого Закону про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення. А саме: "Інформація щодо вмісту нікотину та смоли у тютюновому димі сигарет під час їх куріння,, зазначається на зовнішній поверхні однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і повинна займати не менше 15 відсотків площі цієї сторони".
 
Враховано    
46. 10) у статті 13:
 
-72- Бахтеєва Т.Д.
Назву та зміст статті 13 викласти в такій редакції: "Стаття 13. Обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів". Частину першу цієї статті викласти в такій редакції: "Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів".
 
Враховано   10) статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів
Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів.
 
    -73- Григорович Л.С.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції: "Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням забороняється: особам, які не досягли 18 років; на території закладів освіти та охорони здоров’я; на відстані менш як 30 метрів від території закладів освіти та охорони здоров’я, дитячих закладів, окрім випадків, коли за рішенням органів місцевого самоврядування на певний строк дозволено реалізацію зазначених виробів та предметів на відстані, меншій ніж 30 метрів до території зазначених закладів; на території культових споруд, закладів культури, спортивних комплексів та споруд, окрім випадків, коли реалізація зазначених виробів та предметів за рішенням органів місцевого самоврядування на певний строк дозволена на визначеній цим рішенням території; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування; Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів".
 
Враховано редакційно    
    -74- Дубіль В.О.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції: "Забороняється куріння тютюнових виробів у міському та приміському транспорті загального користування, в таксі, в повітряному і в закритих приміщеннях річкового та морського транспорту, на залізничному транспорті (крім тамбурів, в яких спеціально облаштовані місця для куріння). Заборона куріння в потягах зробить цю норму такою, що не буде виконуватися.
 
Враховано редакційно    
    -75- Кармазін Ю.А.
Статтю 13 викласти в такій редакції: "Оптова і роздрібна торгівля тютюновими виробами повинна здійснюватися в окремих приміщеннях. Забороняється розміщення зразків і реклами цієї продукції за межами цих приміщень, біля касових апаратів, у вітринах та на вуличних стендах.
Забороняється продаж тютюнових виробів; особам, які не досягли 18 років; особами, які не досягли 18 років; з полиць самообслуговування; з рук та в невизначених для цього місцях торгівлі. Споживання тютюнових виробів дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях. Забороняється продаж і споживання тютюнових виробів: на дитячих майданчиках; на території парків та скверів; у громадських місцях та на транспорті (включаючи транспорт міжміського та міжнародного сполучення), вздовж автомобільних доріг, у місцях зупинок, стоянок і паркування автотранспорту, автозаправних станціях, що не мають обладнаних об’єктів громадського харчування з відокремленим входом для відвідувачів, з лотків, автомашин, автопричепів та інших невизначених для цього місць торгівлі; у закладах культури; у ліфтах і таксофонах; у місцях проведення спортивних змагань та масових заходів; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; у приміщеннях та на територіях закладів охорони здоров’я, дошкільних, навчальних і освітньо-виховних закладів, в усіх об’єктах торгівлі та ресторанного господарства, розміщених у спільних будівлях цими закладами.
Власник або орендар приміщення несе відповідальність за належне обладнання спеціально відведених для куріння місць тамбурами, які захищають людей, що знаходяться за межами цих місць від впливу на них тютюнового диму і зобов’язаний забезпечити унеможливлення випадкового проходження мимо цих місць чи доступу до цих місць осіб, які цього не висловили бажання знаходитися у місцях для тих, хто палить. Органи місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративної території мають право оголошувати вільні від куріння зони".
 
Враховано редакційно    
47. а) частину другу викласти в такій редакції:
 
      
48. "Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані або повністю заборонити куріння в своїх спорудах (приміщеннях) або (за виключенням дитячих, навчальних, спортивних та лікувальних закладів) відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Загальна площа спеціальних місць для куріння не може перевищувати 10% загальної площі відповідної будівлі або споруди. Законом та рішеннями органів місцевого самоврядування можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів".
 
-76- Бахтеєва Т.Д.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції: "Забороняється куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі:
: у закладах охорони здоров’я, навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування;
у спортивних спорудах;
у закладах, установах культури;
у залах чекання пасажирів на залізничних, авто - і аеровокзалах;
у вагонах поїздів, автобусах, таксі, включаючи маршрутні таксі, тролейбусах, трамваях, метрополітені;
у ліфтах жилих будинків.
Куріння тютюнових виробів забороняється на територіях дитячих майданчиків.
В інших місцях та на робочих місцях дозволяється куріння тютюнових виробів лише у спеціально для цього відведених місцях.
Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів".
 
Враховано   Забороняється куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі:
у закладах охорони здоров’я, навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування;
у спортивних спорудах;
у закладах, підприємствах та організаціях культури;
у залах чекання пасажирів на залізничних, авто - і аеровокзалах;
у вагонах поїздів, автобусах, таксі, включаючи маршрутні таксі, тролейбусах, трамваях, метрополітені;
у ліфтах жилих будинків.
Куріння тютюнових виробів забороняється на територіях дитячих майданчиків.
В інших місцях та на робочих місцях куріння тютюнових виробів дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.
 
    -77- Григорович Л.С.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції: "Повністю забороняється куріння тютюнових виробів: на території закладів освіти культури, охорони здоров’я, дитячих закладів, культових споруд, спортивних комплексів та споруд; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування; в міському загального користування та приміському транспорті, в таксі, в повітряному та залізничному транспорті, а також у закритих приміщеннях річкового та морського транспорту; На інших робочих та громадських місцях куріння тютюнових виробів забороняється, за винятком спеціально відведених місць для куріння. Власники або уповноважені ними особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень можуть встановити повну заборону куріння тютюнових виробів у відповідних спорудах та приміщеннях, розмістивши наочну інформацію про таку заборону. Власники або уповноважені ними особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень, що не встановили повної заборони куріння відповідних спорудах та приміщеннях, зобов’язанні відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом, а також рішеннями органів місцевого самоврядування можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів".
 
Враховано редакційно    
    -78- Грицак В.М.
Тедеєв Е.С.
Мовчан П.М.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції: "Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Загальна площа спеціальних місць для куріння не може перевищувати 10% загальної площі відповідної будівлі або споруди".
 
Враховано редакційно    
49. б) частину третю викласти в такій редакції:
 
-79- Бахтеєва Т.Д.
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
"У підприємствах (організаціях) громадського харчування для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію".
 
Враховано      
50. "У закладах громадського харчування для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих закладів, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію. Нормативні акти щодо визначення та обладнання відповідних площ в закладах громадського харчування розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я".
 
-80- Шевчук С.В.
Із частини третьої статті 13 вилучити слова "Нормативні акти щодо визначення та обладнання відповідних площ в закладах громадського харчування розробляються і затверджуються центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров’я".
 
Враховано   У підприємствах (організаціях) громадського харчування для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж половина площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.
 
    -81- Грицак В.М.
Тедеєв Е.С.
Мовчан П.М.
Григорович Л.С.
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції: "У закладах громадського харчування для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі торгових залів цих закладів, розміщеної або обладнаної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.".
 
Враховано редакційно    
51. в) доповнити статтю 13 частиною четвертою наступного змісту:
"Забороняється куріння тютюнових виробів в міському загального користування та приміському транспорті, в таксі, в повітряному та залізничному транспорті, а також у закритих приміщеннях річкового та морського транспорту ".
 
-82- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити статтю 13 новою частиною наступного змісту: " У готелях та інших місцях тимчасового розміщення громадян для осіб, які не курять, відводиться не менш ніж 50 відсотків номерів цих готелів та місць розміщення";
Зміст частини четвертої враховано редакційно у частині другій статті 13 остаточної редакції законопроекту.
 
Враховано   У готелях та інших місцях тимчасового розміщення громадян для осіб, які не курять, відводиться не менш ніж 50 відсотків номерів цих готелів та/або місць розміщення";
 
52. 11) у статті 15:
 
      
53. а) частину другу викласти в такій редакції:
 
      
54. "Заклади охорони здоров’я усіх форм власності зобов’язані в приміщенні, де вони обслуговують громадян, розміщувати наочну інформацію про шкідливі наслідки для здоров’я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, впливу тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого способу вживання тютюнових виробів. В державних поліклінічних закладах охорони здоров’я мають бути створені окремі кабінети або програми з діагностики, консультування, профілактики та лікування тютюнової залежності";
 
-83- Бахтеєва Т.Д.
Пропоную пункт 11 виключити.
 
Враховано      
55. 12) у статті 20:
 
-84- Волинець М.Я.
Грицак В.М.
Тедеєв Е.С.
Мовчан П.М.
Шевчук С.В.
Пункт 12 виключити.
 
Відхилено   11) у статті 20:
 
56. а) у абзаці другому, четвертому та шостому частини другої після слів "медичних попереджень споживачів тютюнових виробів" доповнити словами "або із використанням на їх упаковці термінів, написів або торгівельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших знаків, що можуть вводити в оману або створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби";
 
-85- Бахтеєва Т.Д.
Частини другу–п’яту викласти в такій редакції: частини другу, третю, четверту та п’яту викласти в такій редакції: "За порушення норм цього Закону спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності застосовує фінансові санкції до суб'єктів господарювання у разі:
роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, – від п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;
роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від ста гривень до двадцяти тисяч гривень;
роздрібної реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів, такі як: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я, – від п’ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;
імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, – від п'ятисот гривень до десяти тисяч гривень;
імпорту, оптової реалізації території України, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від тисячі гривень до двадцяти тисяч гривень;
імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів, з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів, такі як: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я, – від п’ятсот гривень до десяти тисяч гривень;
виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, – від двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;
виробництва та введення в обіг на території України тютюнових
виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим
Законом допустимі рівні, - від п'яти тисяч гривень до п'ятдесяти
тисяч гривень.
виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів, такі як: "з низьким вмістом смол", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я, – від двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень".
 
Враховано   частини другу – п’яту викласти в такій редакції:
"За порушення норм цього Закону спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності застосовує фінансові санкції до суб'єктів господарювання у разі:
роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, – від п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;
роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, – від ста гривень до двадцяти тисяч гривень;
роздрібної реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я, – від п’ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;
імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, – від п'ятисот гривень до десяти тисяч гривень;
імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, – від тисячі гривень до двадцяти тисяч гривень;
імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я, – від п’ятисот гривень до десяти тисяч гривень;
виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, – від двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;
виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим
Законом допустимі рівні, – від п'яти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень;
виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров’я, – від двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;
 
    -86- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 20 викласти в такій редакції: "За порушення норм цього Закону орган з питань технічного регулювання та споживчої політики застосовує фінансові санкції до суб’єктів господарювання у разі: роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів або із використанням на їх упаковці термінів, написів або торговельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших знаків, що можуть вводити в оману або створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, або у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, – від десяти до п’ятдесяти мінімальних заробітних плат з вилученням предметів торгівлі. За дії, вчинені повторно протягом року після застосування фінансових санкцій – від десяти до п’ятдесяти мінімальних заробітних плат з вилученням цих виробів. Оптової реалізації тютюнових виробів на території України без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів або із використанням на їх упаковці термінів, написів або торгівельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших знаків, що можуть вводити в оману або створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, – від ста до п’ятсот мінімальних заробітних плат. За дії, вчинені повторно протягом року після застосування фінансових санкцій – від п’ятсот до восьмисот заробітних плат з вилученням цих виробів. Виробництво та введення в обіг на території України тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів або із використанням на їх упаковці термінів, написів або торгівельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших знаків, що можуть вводити в оману або створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, – від шестисот до восьмисот мінімальних заробітних плат. Дії, вчинені повторно протягом року після застосування фінансових санкцій, – від восьмисот до тисячі мінімальних заробітних плат з вилученням цих виробів".
 
Враховано частково    
57. б) частину другу доповнити новими абзацами восьмим та дев’ятим наступного змісту:
 
      
58. "невідведення у закладах громадського харчування для осіб, які не курять, не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію – від п’ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень";
 
-87- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити статтю 20 абзацом такого змісту: "невідведення у підприємствах (організаціях) громадського харчування для осіб, які не курять, не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію, – від однієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень;".
 
Враховано   невідведення у підприємствах (організаціях) громадського харчування для осіб, які не курять, не менше ніж половини площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію, – від однієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень;
 
59. "невиконання власником або уповноваженою ним особою, чи орендарем відповідних споруд, окремих приміщень вимог про повну заборону куріння в своїх спорудах (приміщеннях)чи відведення спеціальних місць для куріння, обладнаних відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів - від п’ятдесяти гривень до двох тисяч гривень";
 
-88- Бахтеєва Т.Д.
Абзац дев’ятий статті 20 викласти в такій редакції: " невідведення у готелях та в інших місцях тимчасового розміщення громадян для осіб, які не курять, не менш ніж 50 відсотків номер цих готелів та місць розміщення – від однієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень".
 
Враховано   невідведення у готелях та в інших місцях тимчасового розміщення громадян для осіб, які не курять, не менш ніж 50 відсотків номерів цих готелів та/або місць розміщення – від однієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень".
Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності може бути оскаржено до суду.
Фінансові санкції, накладені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, стягуються у встановленому законом порядку.
Фінансові санкції, передбачені частиною другою цієї статті, накладаються керівником, заступниками керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, керівником чи заступниками керівника управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі після розгляду матеріалів, які засвідчують факт порушення";
у частині шостій слова "органу з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності ".
 
    -89- Шевчук С.В.
Абзац восьмий частини другої статті 20 викласти в редакції: "невідведення у закладах громадського харчування для осіб які не курять, не менше 50% площі цих громадських місць – у розмірі від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів".
 
Враховано редакційно    
    -90- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 20 частиною наступного змісту: "невідведення у закладах громадського харчування для осіб, які не курять, не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію, – від двохсот до трьохсот мінімальних заробітних плат.
За дії, вчинені повторно протягом року після застосування фінансових санкцій, – від трьохсот до восьмисот мінімальних заробітних плат та забороною надавати послуги громадського харчування протягом року".
"невиконання власником або уповноваженою ним особою, чи орендарем відповідних споруд, окремих приміщень вимог про повну заборону куріння в своїх спорудах (приміщеннях) або (за виключенням дитячих, навчальних, спортивних та лікувальних закладів) відведення спеціальних місць для куріння, обладнаних відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, – від двохсот до трьохсот мінімальних заробітних плат.
За дії, вчинені повторно протягом року після застосування фінансових санкцій, – від восьмисот до тисячі мінімальних заробітних плат та забороною перебувати на посаді, що він займає протягом року".
 
Враховано частково    
    -91- Зозуля Р.П.
Доповнити статтю 20 частинами наступного змісту: "За порушення норм цього Закону органи санітарно-епідеміологічні служби застосовує фінансові санкції до суб’єктів господарювання у разі:
"не відведення у закладах громадського харчування для осіб, які не курять, не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію – від п’ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень ";
"невиконання власником або уповноваженою ним особою, чи орендарем відповідних споруд, окремих приміщень вимог про повну заборону куріння в своїх спорудах (приміщеннях) або (за виключенням дитячих, навчальних, спортивних та лікувальних закладів) відведення спеціальних місць для куріння, обладнаних відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів – від п’ятдесяти гривень до двох тисяч гривень".
У частинах 3,4,5,6 Статті 20, які тепер вважати відповідно частинами 4,5,6,7 слова "з питань технічного регулювання та споживчої політики" змінити на слова "з питань технічного регулювання та споживчої політики або санітарно-епідеміологічної служби".
г) вважати частини 7 та 8 Статті 20 частинами 8 та 9".
 
Враховано редакційно    
    -92- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Частину другу статті 20 доповнити абзацами наступного змісту: "реалізації тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років – від п’ятисот до однієї тисячі гривень;
роздрібної реалізації тютюнових виробів на території закладів освіти й на відстані менш як 30 метрів від території цих закладів, а також на території культових споруд, закладів культури, охорони здоров’я, спортивних комплексів та споруд (за винятком випадків, коли така реалізація тимчасово дозволена за рішенням органів місцевого самоврядування у відповідності зі статтею 13 цього Закону) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування – від п’ятсот до однієї тисячі гривень.
оптової реалізації тютюнових виробів на території закладів освіти й на відстані не менш як 30 метрів від території цих закладів (за винятком випадків, коли така реалізація тимчасово дозволена за рішенням органів місцевого самоврядування у відповідності зі статтею 13 цього Закону), на території культових споруд, закладів культури, спортивних комплексів та споруд, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування – від п’яти тисяч гривень до десяти тисяч гривень.
не відведення у закладах громадського харчування для осіб, які не курять, не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію – від двох тисяч гривень до десяти тисяч гривень;
невиконання власником або уповноваженою ним особою, чи орендарем відповідних споруд, окремих приміщень вимог про повну заборону куріння в свої спорудах (приміщеннях) або (за виключенням дитячих, навчальних, спортивних та лікувальних закладів) відведення спеціальних місць для куріння, обладнаних відповідно до чинних законодавчих на нормативних актів – від п’ятсот гривень до двох тисяч гривень; ".
 
Враховано редакційно    
    -93- Бахтеєва Т.Д.
Частини третю, четверту та п’яту статті 20 викласти в такій редакції:
"Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації,метрології, підтвердження відповідності може бути оскаржено до суду.
Фінансові санкції, накладені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, стягуються у встановленому законом порядку.
Фінансові санкції, передбачені частиною другою цієї статті, накладаються керівником, заступниками керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, керівником чи заступниками керівника управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі після розгляду матеріалів, які засвідчують факт порушення".
У частині шостій слова "органу з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності ".
 
Враховано    
60. 13) у статті 21 "Прикінцеві положення":
 
-94- Ляпіна К.М.
Волинець М.Я.
Чорновіл Т.В.
Грицак В.М.
Тедеєв Е.С.
Мовчан П.М.
Пункт тринадцятий виключити.
 
Враховано      
    -95- Шевчук С.В.
У статті 21 "Прикінцеві положення" п.13 законопроекту (підпункти а),б),в) – вилучити, оскільки закони зворотної сили не мають.
 
Враховано    
61. а) частину 1 викласти у такій редакції:
 
      
62. "Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім частини третої статті 10, частини другу, третю, четверту і п’яту статті 12 та підпункту "а" пункту 2 статті 21 "Прикінцеві положення", які набирають чинності з 1 липня 2008 року".
 
      
63. б) підпункт в) пункту 2 частини 2 викласти у такій редакції:
 
      
64. "У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів":
 
      
65. в) абзаци восьмий та дев'ятий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
 
      
66. "перелік шкідливих для здоров’я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх вживання, які наносяться на зовнішню поверхню однієї середньої за розміром сторони упаковки тютюнових виробів і займають 100 відсотків площі цієї сторони;
 
      
67. основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткове до нього медичне попередження про шкоду, якої завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів, відповідно до вимог Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення".
 
-96- Бахтеєва Т.Д.
Пункт перший розділу першого законопроекту викласти в такій редакції: "1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
"1) в абзаці другому частини другої статей 110 і 115 слова "від одного до трьох" замінити словами "від п’яти до двадцяти;".
 
Немає висновку   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) в абзаці другому частини другої статей 110 і 115 слова "від одного до трьох" замінити словами "від п’яти до двадцяти";
2) в абзаці другому частини третьої статей 117 і 119 слова "від одного до трьох" замінити словами "від п’яти до двадцяти";
3) у статті 156:
в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до ста" замінити словами "від п’ятдесяти до двохсот";
у частині другій:
абзац перший доповнити словами "або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет, або цигарок, чи поштучно (крім сигар)";
в абзаці другому слова "від п’яти до двадцяти" замінити словами "від тридцяти до ста";
в абзаці другому частини третьої слова "від трьох до десяти" замінити словами "від тридцяти до п’ятдесяти";
в абзаці другому частини четвертої слова "від двадцяти до тридцяти" замінити словами "від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти";
4) у статті 164-5:
в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до ста" замінити словами "від п’ятдесяти до двохсот";
в абзаці другому частини другої слова "від ста до трьохсот" замінити словами "від двохсот до п’ятисот";
в абзаці другому частини третьої слова "від трьох до п’ятнадцяти" замінити словами "від п’ятнадцяти до двадцяти";
5) в абзаці другому статті 168-2 слова "від п’яти до тридцяти " замінити словами "від тридцяти до ста";
у статті 175-1:
в абзаці другому частини першої слова "від одного до п’яти" замінити словами "від трьох до десяти";
в абзаці другому частини другої слова "від п’яти до семи" замінити словами "від десяти до двадцяти".
7) у пункті 1 частини другої статті 229 слова "до трьох" замінити словами "до десяти";
2. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р.,
№ 26, ст. 168; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., №11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2005 р., № 4, ст. 91, №№ 17-19, ст. 267):
1) абзац дев’ятий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
"основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів "Куріння вбиває" та додаткове медичне попередження у вигляді одного з десяти текстових написів такого змісту: "Куріння викликає рак легень", "Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову залежність) – не починайте курити!"; "Курці помирають рано"; "Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння знижує здатність жінок до народження дітей", "Відмова від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів", "Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт", "Куріння може викликати повільну та болісну смерть", "Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині", "Куріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції" та малюнку (малюнків) та (або) піктограми (піктограм), що наносяться на упаковку тютюнових виробів почергово та повинні бути розміщені у рамці чорного кольору, шириною не менше ніж три міліметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, повинна займати не менше ніж 50 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які зазначаються на кожній упаковці тютюнових виробів повинні бути чіткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на білому фоні, рядковими літерами, за винятком першої літери попередження, розміщеними таким чином, щоб забезпечити цілісність цих текстів при відкриванні тютюнового виробу, і не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору";
2) у статті 15-2:
в абзаці першому частини першої слова "тютюнових виробів" виключити;
після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
"Забороняється куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі:
у закладах охорони здоров’я, навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування;
у спортивних спорудах;
у закладах, підприємствах та організаціях культури;
у залах чекання пасажирів на залізничних, авто - і аеровокзалах;
у вагонах поїздів, автобусах, таксі, включаючи маршрутні таксі, тролейбусах, трамваях, метрополітені;
у ліфтах жилих будинків.
Куріння тютюнових виробів забороняється на територіях дитячих майданчиків.
В інших місцях та на робочих місцях куріння тютюнових виробів дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях".
У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
3) абзац десятий частини першої статті 15-3 викласти в такій редакції:
"для тютюнових виробів - в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар)" .
 
    -97- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Доповнити "Прикінцеві положення" новим пунктом такого змісту: "Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР), 1984, додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни: Статтю 110 викласти у такій редакції:
"Стаття 110. "Порушення правил користування засобами залізничного транспорту
Пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, стекол локомотивів і вагонів – тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських поїздів, у невстановлених для куріння місцях у поїздах місцевого і дальнього сполучення, а також у метрополітенах - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи терміном до одного місяця".
Статтю 115 викласти в такій редакції:
"Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту
Пошкодження внутрішнього обладнання суден – тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Куріння у невстановлених місцях на суднах –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи терміном до одного місяця".
 
Враховано редакційно    
    -98- Бахтеєва Т.Д.
У статті 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення пункт 2 викласти в редакції:
"2) в абзаці другому частини третьої статей 117 і 119 слова "від одного до трьох" замінити словами "від п’яти до двадцяти;".
 
Враховано    
    -99- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
"Статтю 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними суднами
Порушення правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки, в путі слідування і під час висадки їх з річкових і маломірних суден, – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пошкодження внутрішнього обладнання річкових суден – тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Куріння у невстановлених місцях на річкових суднах –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи терміном до одного місяця".
 
Враховано редакційно    
    -100- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Статтю 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту
Пошкодження внутрішнього обладнання та стекол автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв – тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв –
тягне за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Куріння в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або
трамваях –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи терміном до одного місяця".
 
Враховано редакційно    
    -101- Бахтеєва Т.Д.
У статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
"в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до ста" замінити словами "від п’ятдесяти до двохсот".
"у частині другій:
абзац перший доповнити словами "або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар)";
в абзаці другому слова "від п’яти до двадцяти" замінити словами "від тридцяти до ста";
в абзаці другому частини третьої слова "від трьох до десяти" замінити словами "від тридцяти до п’ятдесяти";
в абзаці другому частини четвертої слова "від двадцяти до тридцяти" замінити словами "від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти";
 
Враховано    
    -102- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Статтю 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції: "Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
Оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
Роздрібна торгівля тютюновими виробами, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені законодавством допустимі рівні –
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів
торгівлі.
Оптова торгівля тютюновими виробами, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені законодавством допустимі рівні –
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів
торгівлі.
Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або
тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених
законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідної
сільської, селищної, міської ради як такі, де роздрібна торгівля
алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через
торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж
алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18
років, –
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох місяців конфіскацією предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною другою чи четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох місяців конфіскацією предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох місяців".
 
Враховано редакційно    
    -103- Бахтеєва Т.Д.
У статті 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
"в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до ста" замінити словами "від п’ятдесяти до двохсот";
в абзаці другому частини другої слова "від ста до трьохсот" замінити словами "від двохсот до п’ятисот";
в абзаці другому частини третьої слова "від трьох до п’ятнадцяти" замінити словами "від п’ятнадцяти до двадцяти".
 
Враховано    
    -104- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
У статті 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
а) в частині першій слова "від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів" замінити словами "від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів";
б) в частині другій слова "від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів" замінити словами "від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів".
в) в частині третій слова "від трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів" замінити словами "від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів";
 
Враховано редакційно    
    -105- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці другому статті 168-2 слова "від п’яти до тридцяти " замінити словами "від тридцяти до ста".
 
Враховано    
    -106- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Статтю 168-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у такій редакції: "Стаття 168-2. Випуск у продовж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів
Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох місяців".
 
Враховано редакційно    
    -107- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці другому частини першої статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
в абзаці другому частини першої слова "від одного до п’яти" замінити словами "від трьох до десяти";
в абзаці другому частини другої слова "від п’яти до семи" замінити словами "від десяти до двадцяти".
 
Враховано    
    -108- Бахтеєва Т.Д.
У пункті 1 частини другої статті 229 слова "до трьох" замінити словами "до десяти".
 
Немає висновку    
    -109- Григорович Л.С.
Карпук В.Г.
Оробець Л.Ю.
"Статтю 175-1 Кодексу України про адміністративні порушення викласти в такій редакції:
Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи терміном до одного місяця".
 
Враховано редакційно    
    -110- Кармазін Ю.А.
У Кодексі України про адміністративні порушення Статтю 175-1 викласти в такій редакції: "Стаття 175-1 Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.
Куріння тютюнових виробів у місцях, де це дозволено законом, а також в інших місцях, де куріння заборонено рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано частково    
    -111- Бахтеєва Т.Д.
Пункт другий розділу першого викласти в такій редакції: "2 У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових вироби (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р.,
№ 26, ст. 168; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., №11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2005 р., № 4, ст. 91, №№ 17-19, ст. 267):
1) абзац дев’ятий частини третьої статті 11 викласти у такій редакції:
"основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів "Куріння вбиває" та додаткове медичне попередження у вигляді одного з десяти текстових написів такого змісту: "Куріння викликає рак легень", "Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову залежність) – не починайте курити!"; "Курці помирають рано"; "Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння знижує здатність жінок до народження дітей", "Відмова від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів", "Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт", "Куріння може викликати повільну та болісну смерть", "Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині", "Куріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції" та малюнку (малюнків) та (або) піктограми (піктограм), що наносяться на упаковку тютюнових виробів почергово та повинні бути розміщені у рамці чорного кольору, шириною не менше ніж три міліметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, повинна займати не менше ніж 50 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які зазначаються на кожній упаковці тютюнових виробів повинні бути чіткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на білому фоні, рядковими літерами, за винятком першої літери попередження, розміщеними таким чином, щоб забезпечити цілісність цих текстів при відкриванні тютюнового виробу, і не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору".
 
Враховано    
    -112- Зозуля Р.П.
Пункт 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
2. "У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів":
а) пункт 31 Статті 1 викласти в такій редакції: "медичне попередження – інформація про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров’я людини, що містяться на пачках, коробках, сувенірних коробках, а також на упаковці (за виключенням прозорих обгорток), в якій тютюнові вироби знаходяться в пачках або коробках. Медичне попередження складається з тексту або малюнку з текстом та вміщується в чорну прямокутну рамку товщиною не менше ніж три міліметри. Медичні попередження можуть бути основними та додатковими";
б) абзаци восьмий та дев’ятий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
"Перелік шкідливих для здоров’я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх вживання, які наносяться на зовнішню поверхню однієї середньої за розміром сторони упаковки тютюнових виробів і займають 100 відсотків площі цієї сторони;
основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткове до нього медичне попередження про шкоду, якої завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів, відповідно до вимог Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення".
в) абзац п’ятий частини четвертої статті 11 виключити.
г) абзац першій частини першої статті 15-3 викласти в такій редакції: Забороняється споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 
Враховано редакційно    
    -113- д) частину другу статті 15-3 вилучити
 
Немає висновку    
    -114- Дубіль В.О.
Абзац десятий частини третьої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових вироби" викласти у такій редакції: "позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України) та текст "Продаж дозволяється тільки в Україні", а абзац 21 частини третьої статті 11 викласти в такій редакції: "позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України)" та текст "Продаж дозволяється тільки в Україні".
 
Відхилено    
    -115- Бахтеєва Т.Д.
У статті 15-2 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів":
в абзаці першому частини другої виключити слова "тютюнових виробів";
частину першу доповнити трьома новими частинами такого змісту:
"Забороняється куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі:
у закладах охорони здоров’я, навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування;
у спортивних спорудах;
у закладах, підприємствах та організаціях культури;
у залах чекання пасажирів на залізничних, авто - і аеровокзалах;
у вагонах поїздів, автобусах, таксі, включаючи маршрутні таксі, тролейбусах, трамваях, метрополітені;
у ліфтах жилих будинків.
Куріння тютюнових виробів забороняється на територіях дитячих майданчиків.
В інших місцях та на робочих місцях куріння тютюнових виробів дозволяється лише у спеціально для цього відведених місцях".
У зв’язку з цим, частини другу та третю відповідно вважати частинами п’ятою та шостою".
 
Враховано    
    -116- Бахтеєва Т.Д.
Абзац десятий частини першої статті 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" викласти в такій редакції: "для тютюнових виробів - в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар)" .
 
Враховано    
68. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
69. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-117- Бахтеєва Т.Д.
Пункти 1 прикінцевих положень викласти в такій редакції:
Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім:
підпункту 1 пункту 2, підпункту 9 пункту 3 розділу І цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2011 року;
підпункту 10 пункту 3 розділу І цього Закону щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, що набирають чинності з 1 січня 2011 року.
А пункт 2 виключити.
 
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
підпункту 1 пункту 2 та підпункту 9 пункту 3 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року;
підпункту 3 пункту 2 і підпункту 10 пункту 3 розділу І цього Закону щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, які набирають чинності з 1 січня 2011 року.
 
70. 2.Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-118- Шевчук С.В.
Тедеєв Е.С.
Волинець М.Я.
Враховуючи необхідність підготовчого періоду для виробників, закладів громадського харчування, власників підприємств і організацій, тощо, пропонується частину першу розділу другого викласти в редакції "Цей Закон набуває чинності з 1 липня 2010 року".
 
Враховано редакційно      
    -119- Зозуля Р.П.
Оробець Л.Ю.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім підпунктів "в" та "г" пункту 7, пункту 9 Статті 1, а також підпункту "б" Статті 2 "Прикінцеві положення", які набувають чинності з 1 березня 2010 року.
 
Враховано редакційно    
    -120- Чорновіл Т.В.
Мовчан П.М.
Пункт 1 "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року".
 
Враховано редакційно    
    -121- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня опублікування".
 
Враховано редакційно    
71. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
-122- Бахтеєва Т.Д.
Пункт 3 Прикінцевих положень законопроекту викласти в такій редакції:
"Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
затвердити кольорові малюнки і піктограми, що входять до додаткових медичних попереджень;
Абзаци 2-5 об’єднати і викласти в редакції: забезпечити приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
затвердити кольорові малюнки і піктограми, що входять до додаткових медичних попереджень;
 
72. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
73. забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
      
74. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.