Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
-1- Круць М.Ф.
Оскільки назва законопроекту не відображає його змісту пропоную викласти її у такій редакції
"Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку трудової зайнятості засуджених"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України
щодо розвитку трудової зайнятості засуджених
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) доповнити пункт 2 статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 14, ст. 170; 1993 р., № 2, ст. 3; 1998 р., № 11-12 ст. 44) підпунктами "ж" і "з" такого змісту:
 
   1) пункт 2 статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 2, ст. 3; 1998 р., № 11-12, ст. 44; 2002 р., № 29, ст. 194) доповнити підпунктами "є" і "ж" такого змісту:
 
6. "ж) сприяння створенню нових робочих місць для засуджених за межами установ виконання покарань;
 
   "є) сприяння створенню нових робочих місць для засуджених за межами установ виконання покарань;
 
7. з) сприяння суспільно корисній зайнятості засуджених безпосередньо на підприємствах установ виконання покарань (майстернях, центрах трудової адаптації) шляхом здійснення заходів інвестиційної політики.";
 
   ж) сприяння суспільно корисній зайнятості засуджених безпосередньо на підприємствах установ виконання покарань шляхом здійснення заходів інвестиційної політики";
 
8. 2) доповнити статтю 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 20-21, ст. 190) пунктом 6 такого змісту:
 
   2) статтю 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 20-21, ст. 190) доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
9. "6) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці.".
 
   "6) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці".
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.