Кількість абзаців - 443 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України
 
1. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. І. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 14, ст.81) (в редакції Закону №1630-ІV від 18.03.2004, Відомості Верховної Ради України, 2004, N 20-21, ст.291):
 
   І. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81 з наступними змінами; 2004 р., № 20–21, ст. 291):
 
4. 1. У тексті Закону слова «територіальна виборча комісія» у всіх відмінках замінити словами «окружна виборча комісія» у відповідних відмінках.
 
-1- Стешенко О.М.
У тексті слова " у всіх відмінках" виключити.
 
Відхилено   1. У тексті Закону слова «територіальна виборча комісія» у всіх відмінках замінити словами «окружна виборча комісія» у відповідних відмінках.
 
    -2- Князевич Р.П.
у тексті Закону слова «газетах Голос України та Урядовий кур'єр» у всіх відмінках замінити словами «газеті Голос України або Урядовий кур’єр»;
 
Відхилено    
    -3- Князевич Р.П.
статтю 2 викласти в редакції:
«Стаття 2. Загальне виборче право
1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Не мають права голосу громадяни України, яких рішенням суду, яке набрало законної сили, визнано недієздатними.
2. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
3. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці.
4. Документом, який підтверджує особу виборця та громадянство України є:
1) паспорт громадянина України;
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);
4) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);
5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
6) дипломатичний паспорт;
7) службовий паспорт;
8) посвідчення особи моряка.
5. Документи, зазначені у пунктах 1 - 3 частини четвертої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.
6. Документ, зазначений в пункті 4 частини четвертої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі кримінально-виконавчої системи.
7. Документи, зазначені у пунктах 5 - 8 частини четвертої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України. На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
8. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
9. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
10. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, має право голосу на виборах Президента України, реалізація якого забезпечується його включенням до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.»;
 
Відхилено    
5. 2. Частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:
 
-4- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. Частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:
 
6. «6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на консульському обліку, реалізує своє право голосу на виборах Президента України.».
 
-5- Яценюк А.П.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
«2. Частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:
«6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, має право голосу на виборах Президента України, реалізація якого забезпечується його включенням до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом».
 
Відхилено   «6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на консульському обліку, реалізує своє право голосу на виборах Президента України».
 
    -6- Богословська І.Г.
Частину шосту статті 2 Проекту залишити у чинній редакції Закону України «Про вибори Президента України», якою передбачено, що громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, перетнувши державний кордон України на законних підставах, реалізує своє право голосу на виборах Президента України на загальних підставах;
 
Відхилено    
    -7- Князевич Р.П.
статтю 7 викласти в редакції:
«Стаття 7. Таємне голосування
1. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.
2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.»;
 
Відхилено    
    -8- Князевич Р.П.
Частину першу статті 9 викласти в редакції:
«1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх десяти перед днем виборів років».
 
Відхилено    
    -9- Князевич Р.П.
Частину другу статті 9 викласти в редакції:
2. Проживання в Україні за цим Законом означає:
1) проживання на території в межах державного кордону України;
2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;
3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;
4) перебування на полярній станції України;
5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.
 
Відхилено    
    -10- Князевич Р.П.
Частину третю статті 9 викласти в редакції:
3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, як члени їх сімей.
 
Відхилено    
    -11- Князевич Р.П.
Частину четверту статті 9 викласти в редакції:
4. Не може бути висунутий кандидатом й обраний Президентом України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
 
Відхилено    
    -12- Князевич Р.П.
Частину п’яту статті 9 викласти в редакції:
5. Не може бути висунута кандидатом на пост Президента України і обрана Президентом України особа, яка двічі підряд обиралася Президентом України.
 
Відхилено    
    -13- Князевич Р.П.
Частину шосту статті 9 викласти в редакції:
6. Особа, повноваження якої на посту Президента України були припинені достроково, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України.»;
 
Відхилено    
    -14- Князевич Р.П.
у статті 12 пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
«5) уповноважені представники, довірені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів на пост Президента України та громадських організацій.»
 
Відхилено    
7. 3. У пункті 2 частини другої статті 13 слова «заповнення підписних листів і» виключити.
 
   3. У пункті 2 частини другої статті 13 слова «заповнення підписних листів і» виключити.
 
8. 4. У статті 17:
 
   4. У статті 17:
 
9. у частині другій слова «сто тридцять» замінити словом «дев’яносто»;
 
-15- Богословська І.Г.
Частину другу та третю статті 17 Проекту залишити у чинній редакції Закону України «Про вибори Президента України». У зв’язку з цим всі строки, визначені у Проекті, включаючи строки оскарження (стаття 94), залишити у чинній редакції Закону України «Про вибори Президента України»;
 
Відхилено   у частині другій слова «сто тридцять» замінити словом «дев’яносто»;
 
    -16- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині другій слово «тридцять» замінити словом «десять»;
 
Відхилено    
10. у частині третій слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто».
 
   у частині третій слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто».
 
11. 5. У статті 19:
 
   5. У статті 19:
 
12. частини третю-четверту викласти в такій редакції:
 
   частини третю-четверту викласти в такій редакції:
 
13. «3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території України за пропозиціями відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія. Відхилення кількості виборців від середньої по Україні кількості виборців у виборчому окрузі не може перевищувати трьох відсотків.
 
-17- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
«3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території України за пропозиціями відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія.».
 
Враховано   «3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території України за пропозиціями відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія.
 
    -18- Заєць І.О.
У пункті 5 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини третьої статті 19 Закону України «Про вибори Президента України»:
а) слова «кількість виборців» в усіх відмінках замінити словами «кількість виборчих дільниць»;
б) останнє речення - виключити.
 
Відхилено    
    -19- Князевич Р.П.
у статті 19:
частини третю-четверту викласти в такій редакції:
«3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з кількості виборчих дільниць, які були утворені під час попередніх чергових виборів Президента України або народних депутатів України. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. Не допускається включення до одного територіального виборчого округу частин території двох чи більше регіонів.
4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в газеті «Голос України» або «Урядовий кур'єр», а також розміщується на офіційному веб – сайті Центральної виборчої комісії. У семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення - витяги із рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в регіональних друкованих засобах масової інформації. Кількість витягів, зазначених у цій статті, повинно дорівнювати кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.»;
 
Враховано частково    
14. 4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в газетах „Голос України» та „Урядовий кур’єр» у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення, а також розміщується на офіційному wеb - сайті Центральної виборчої комісії. Витяги із рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в регіональних друкованих засобах масової інформації в семиденний строк з дня прийняття такого рішення. кількість витягів, зазначених у цій статті, повинно дорівнювати кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.»;
 
-20- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 19 викласти в такій редакції:
«4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів розміщується Центральною виборчою комісією на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії - невідкладно після прийняття нею відповідного рішення, а в триденний термін від дня його прийняття - публікується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Витяги з рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в регіональних друкованих засобах масової інформації в семиденний строк з дня прийняття такого рішення. кількість витягів, зазначених у цій статті, повинно дорівнювати кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.».
 
Відхилено   4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в газетах „Голос України» та „Урядовий кур’єр» у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення, а також розміщується на офіційному wеb - сайті Центральної виборчої комісії. Витяги із рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в регіональних друкованих засобах масової інформації в семиденний строк з дня прийняття такого рішення. кількість витягів, зазначених у цій статті, повинно дорівнювати кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.»;
 
15. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити новою частиною такого змісту:
 
16. «5. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно зі статтею 20 цього Закону.».
 
   «5. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно зі статтею 20 цього Закону.».
 
17. 6. У статті 20:
 
-21- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В частині четвертій статті 20 останнє речення виключити.
 
Відхилено   6. У статті 20:
 
    -22- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1. Доповнити частину четверту статті 20 Закону України «Про вибори Президента України» абзацом другим такого змісту:
«Спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином, щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ. В одному закладі (установі), де через встановлений режим перебування неможливо забезпечити голосування усіх виборців в одному приміщенні для голосування, може бути утворено дві і більше спеціальних виборчих дільниць».
 
Відхилено    
    -23- Князевич Р.П.
У статті 20:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Звичайні виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної звичайної виборчої дільниці та перелік будинків, що входять до неї, а також місцезнаходження дільничної виборчої комісії.»;
 
Відхилено    
18. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
19. «6. Звичайні виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної звичайної виборчої дільниці та перелік будинків, що входять до неї, а також місцезнаходження дільничної виборчої комісії.»;
 
-24- Заєць І.О.
У пункті 6 розділу І законопроекту № 4741 до запропонованого тексту частини шостої статті 20 Закону України «Про вибори Президента України» додати новий абзац такого змісту:
«У разі, якщо подання щодо утворення виборчих дільниць не відповідає вимогам цього Закону, окружна виборча комісія приймає рішення про повернення подання для невідкладного приведення його у відповідність до вимог Закону або самостійно приймає рішення про утворення виборчих дільниць у відповідності до вимог Закону.».
 
Відхилено   «6. Звичайні виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної звичайної виборчої дільниці та перелік будинків, що входять до неї, а також місцезнаходження дільничної виборчої комісії.»;
 
    -25- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 5-2 такого змісту:
«5-2. Доповнити частину сьому статті 20 Закону України «Про вибори Президента України» такими словами:
«на підставі подань районних державних адміністрацій чи міських виконавчих комітетів міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. Зазначені подання (за формою, встановленою Центральною виборчою комісією) повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.
 
Відхилено    
    -26- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Шевченко А.В.
статтю 20 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за сорок три дні до дня виборів».
 
Відхилено    
    -27- Князевич Р.П.
частину сьому викласти в редакції:
«7. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції України на підставі подань районних державних адміністрацій чи міських виконавчих комітетів міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. Спеціальні виборчі дільниці утворюються з урахуванням можливості виборців взяти участь у голосуванні, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ.»
 
Відхилено    
    -28- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Шевченко А.В.
Частину сьому статті 20 доповнити новим реченням такого змісту: «Спеціальні виборчі дільниці утворюються у строки, встановлені частиною шостою цієї статті, з урахуванням можливості виборців взяти участь у голосуванні, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ».
 
Відхилено    
    -29- Князевич Р.П.
частину восьму викласти в редакції:
«8. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України. Перелік держав, де проживає значна кількість виборців України, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше початку виборчого процесу, за поданням Міністерства закордонних справ України. В окремих випадках закордонна виборча дільниця може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщення офіційного представництва чи консульської установи України. Така закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки на території великих міст держави, у яких проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право голосу.»
 
Відхилено    
20. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
21. «9. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від п’ятдесяти до трьох тисяч осіб. Виборчі дільниці за розміром поділяються на:
 
-30- Ключковський Ю.Б.
у пропонованій редакції абзацу першого частини дев’ятої слова «трьох тисяч» замінити словами «двох тисяч п’ятисот»;
 
Відхилено   «9. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від п’ятдесяти до трьох тисяч осіб. Виборчі дільниці за розміром поділяються на:
 
22. 1) малі - з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб;
 
   1) малі - з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб;
 
23. 2) середні - з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;
 
   2) середні - з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;
 
24. 3) великі - з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 3000 осіб.
 
-31- Ключковський Ю.Б.
у пропонованій редакції пункту 3 частини дев’ятої цифри «3000» замінити цифрами «2500».
 
Відхилено   3) великі - з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 3000 осіб.
 
25. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначеної чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою чисельністю виборців.»;
 
   Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначеної чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою чисельністю виборців.»;
 
26. у частині десятій слово «п'ятдесят» замінити словами «тридцять вісім».
 
-32- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частини одинадцяту – дванадцяту замінити новими частинами такого змісту:
«11. У виняткових випадках, передбачених частинами дванадцятою та тринадцятою цієї статті, спеціальна або закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів
12. У випадку утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань і слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України чи непередбаченого утворення (передислокації) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній віддалі від нього, Центральною виборчою комісією може утворюватися спеціальна виборча дільниця за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Зазначене подання вноситься окружною виборчою комісією не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів на підставі відповідного звернення районної державної адміністрації, міського виконавчого комітету міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, командира військової частини (формування). У зверненні зазначаються відомості, передбачені відповідно частинами третьою, четвертою чи шостою цієї статті.
13. У випадку відкриття нових дипломатичних чи інших офіційних представництв або консульських установ України за кордоном, передислокації військових частин (формувань) закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України. Зазначене подання повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів. У такому поданні, крім відомостей, передбачених частиною сьомою цієї статті, обов'язково надається обґрунтування необхідності утворення відповідної закордонної виборчої дільниці.
14. Рішення територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій невідкладно надається відповідним органам ведення Державного реєстру виборців.
 
Відхилено   у частині десятій слово «п'ятдесят» замінити словами «тридцять вісім».
 
    -33- Князевич Р.П.
у статті 22 доповнити частину другу реченням такого змісту:
«Центральна виборча комісія не є правонаступником територіальних виборчих комісій.»
 
Відхилено    
27. 7. У статті 23:
 
-34- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Абзац другий п.7 законопроекту викласти в такій редакції:
«частину другу статті 23 викласти у такій редакції:
«2. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.»;
 
Враховано   7. У статті 23:
 
28. у частині другій слово «вісімдесят» замінити словом п’ятдесят», а слова «не менше десяти» словом «п’ятнадцяти»;
 
-35- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В ч.2 статті 23 слово «п’ятдесят» замінити словами «п’ятдесят п’ять»
 
Відхилено   частину другу викласти у такій редакції:
«2. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії»;
 
29. частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
-36- Князевич Р.П.
у статті 23:
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
«3. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають всі кандидати на пост Президента України. Кожен кандидат має право внести по одній кандидатурі в порядку встановленому даним Законом. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії, засвідченому у секретаріаті Центральної виборчої комісії або нотаріально.
До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.
4. У поданні зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
2) дата народження;
3) громадянство;
4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.
Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє кандидата на пост Президента України чи його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.»;
 
Враховано частково   частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
    -37- Кармазін Ю.А.
Оскільки в авторами проекту вводиться нова частина 31 статті 23, то пункт 7 проекту слід викласти в такій редакції:
«У статті 23:
частини третю - четверту викласти в такій редакції:»
Частину 3 статті 23 викласти в такій редакції: «3. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (не більше двох осіб до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш, як за вісімдесят п'ять днів до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України, засвідченим в установленому законом порядку. У поданні зазначаються відомості про наявність досвіду в запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій, відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.»
Запропоноване авторами проекту включення до складу територіальних виборчих комісій представників фракцій може створювати перешкоди, якщо представники якоїсь із фракцій захочуть блокувати роботу таких комісій. При цьому парламентські партії отримують переваги по відношенню до партій, які не пройшли до Верховної Ради України. Наявність у складі комісій 2 осіб від кожного з кандидатів дає змогу забезпечити дієвий контроль за роботою цієї комісії.
 
Враховано частково    
30. «3. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають депутатські фракції, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - фракції), а також кандидати на пост Президента України. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести кандидатури в порядку встановленому даним Законом. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом голови фракції, засвідченому в апараті Верховної Ради України або нотаріально, а також за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії, засвідченому у секретаріаті Центральної виборчої комісії або нотаріально.
 
-38- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у статті 23 частину третю викласти у такій редакції:
«3. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії».
 
Враховано   «3. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії.
 
    -39- Задирко Г.О.
У частині третій статті 23 Закону після слів „право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають", „за підписом", відповідно слова „депутатські фракції, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - фракції), а також", „голови фракції, засвідченому в апараті Верховної Ради України або нотаріально, а також" виключити.
 
Відхилено    
    -40- Ларін С.М.
У статті 23 частину третю викласти у такій редакції:
«3. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають право вносити кандидати на пост Президента України, зареєстровані у Центральній виборчій комісії та політичні партії (виборчі блоки політичних партій), які висунули кандидата на пост Президента України та мають депутатську фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести по дві кандидатури до складу кожної територіальної виборчої комісії. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом голови фракції, засвідченому в апараті Верховної Ради України або нотаріально, а також за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії.».
 
Відхилено    
    -41- Яценюк А.П.
В статті 7:
абзац четвертий (нова редакція частини третьої статті 23 Закону) викласти в такій редакції:
«3. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають кандидати на пост Президента України, зареєстровані Центральною виборчою комісією. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних територіальних виборчих комісій. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії, засвідченому у секретаріаті Центральної виборчої комісії або нотаріально».
 
Враховано редакційно    
    -42- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В абзаці четвертому (частині третій статті 23) слова «п’ятдесят чотири» замінити словами «шістдесят два» та виключити слова «а також».
 
Відхилено    
    -43- Гриценко А.С.
Частину третю статті 23 викласти у такій редакції:
« 3. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають кандидати на пост Президента України. Кожен кандидат має право внести одну кандидатуру до складу територіальної виборчої комісії. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п`ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії, засвідчене у секретаріаті Центральної виборчої комісії чи нотаріально».
 
Враховано редакційно    
    -44- Заєць І.О.
У пункті 7 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини третьої статті 23 Закону України «Про вибори Президента України» перше і друге речення замінити реченням такого змісту:
«Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають кандидати на пост Президента України в порядку встановленому цим Законом.».
 
Враховано частково    
    -45- Богословська І.Г.
Частину третю статті 23 Проекту викласти у такій редакції: «3. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають кандидати на пост Президента України. Кожен кандидат має право внести по дві кандидатури до складу кожної територіальної виборчої комісії. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії, засвідченому у секретаріаті Центральної виборчої комісії або нотаріально.»;
 
Враховано редакційно    
31. 3-1 Форма подання до складу територіальних виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш ніж за шістдесят шість днів до дня виборів. У поданні зазначається:
 
   3-1 Форма подання до складу територіальних виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш ніж за шістдесят шість днів до дня виборів. У поданні зазначається:
 
32. 1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
 
   1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
 
33. 2) дата народження;
 
   2) дата народження;
 
34. 3) громадянство;
 
   3) громадянство;
 
35. 4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
 
   4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
 
36. 5) володіння державною мовою;
 
   5) володіння державною мовою;
 
37. 6) освіта;
 
   6) освіта;
 
38. 7) місце роботи та займана посада особи;
 
   7) місце роботи та займана посада особи;
 
39. 8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
 
   8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
 
40. 9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
 
   9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
 
41. 10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.
 
   10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.
 
42. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Кандидатури до складу територіальної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин третьої, шостої-сьомої цієї статті, частини третьої статті 29 цього закону, а також у разі застосування механізму жеребкування.
 
-46- Задирко Г.О.
У частині 3 статті 23 Закону після „слів про згоду на участь у її роботі", доповнити словами „та зазначення, що особа попереджена про кримінальну відповідальність члена виборчої комісії у разі ухилення від роботи комісії без поважних причин за статтею 157 Кримінального кодексу України".
 
Відхилено   До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Кандидатури до складу територіальної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин третьої, шостої-сьомої цієї статті, частини третьої статті 29 цього закону, а також у разі застосування механізму жеребкування.
 
43. 4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідно депутатську фракцію або кандидата на пост Президента України чи його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.»;
 
-47- Гриценко А.С.
Яценюк А.П.
В статті 7
в другому реченні абзацу сімнадцятого (нова редакція частини четвертої статті 23 Закону) слова «відповідно депутатську фракцію або» вилучити;
 
Враховано редакційно   4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідно кандидата на пост Президента України чи його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.»;
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше десяти осіб, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дев’яти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України, внесених відповідно до частини третьої цієї статті»;
 
    -48- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині четвертій статті 23 слова «депутатську фракцію або» виключити
 
Враховано    
    -49- Задирко Г.О.
У частині четвертій статті 23 Закону після слів „невідкладно повідомляє", слова „відповідно депутатську фракцію або" виключити.
 
Враховано редакційно    
    -50- Задирко Г.О.
У частині четвертій статті 23 Закону після слів „уточненого подання стосовно відповідних кандидатур", слова „не пізніше наступного дня" замінити словами „не пізніше ніж на другий день".
 
Відхилено    
    -51- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині п’ятій слово «десяти» замінити словом «п’ятнадцяти».
 
Відхилено    
    -52- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше десяти осіб, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дев’яти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України, внесених відповідно до частини третьої цієї статті.».
 
Враховано    
44. після частини п’ятої доповнити новою частиною 5-1 такого змісту:
 
-53- Задирко Г.О.
У частині п'ятій статті 23 Закону після слів „урахуванням кандидатур від", слова „фракцій та" виключити.
 
Відхилено      
    -54- Задирко Г.О.
У частині п'ятій статті 23 Закону після слів „урахуванням кандидатур від", слова „фракцій та" виключити.
 
Відхилено    
    -55- Задирко Г.О.
У частині 5-1 статті 23 Закону слова „До складу територіальної виборчої комісії обов'язково включаються кандидатури (за наявністю відповідного подання), внесені фракціями." виключити.
 
Відхилено    
45. «5-1. До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури (за наявністю відповідного подання), внесені фракціями. У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатур до складу територіальної виборчої комісії перевищує п’ятнадцять, Центральна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу територіальних виборчих комісій, проводить жеребкування серед кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу територіальної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.»;
 
-56- Яценюк А.П.
В статті 7:
абзац дев’ятнадцятий (нова частина 5-1 статті 23 Закону) викласти в такій редакції:
«5-1. У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатами на пост Президента України кандидатур до складу територіальної виборчої комісії перевищує п’ятнадцять, Центральна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу територіальних виборчих комісій, проводить жеребкування. За результатами жеребкування не більше ніж по одному представнику від кандидата на пост Президента України, зареєстрованого Центральною виборчою комісією, включаються до складу територіальної виборчої комісії. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу територіальної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів».
 
Немає висновку      
    -57- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину 5-1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -58- Гриценко А.С.
Перше та друге речення частини 5-1 статті 23 викласти у такій новій редакції:
«5-1. До складу територіальної виборчої комісії обов`язково включаються кандидатури (за наявністю відповідного подання), внесені кандидатами на пост Президента України. У разі, якщо загальна кількість зазначених кандидатур до складу територіальної виборчої комісії перевищує п`ятнадцять, Центральна виборча комісія проводить жеребкування серед цих кандидатур».
 
Відхилено    
    -59- Заєць І.О.
У пункті 7 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції нової частини п'ять-прим (5-1) статті 23 Закону України «Про вибори Президента України» перше речення - виключити.
 
Відхилено    
    -60- Богословська І.Г.
Частину 5-1 статті 23 Проекту виключити;
 
Враховано    
    -61- Князевич Р.П.
після частини п’ятої доповнити новою частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються по одному представнику від кожного кандидата на пост Президента України. У разі якщо у встановлений строк не надійшли подання до складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу територіальної виборчої комісії кандидатур становить менше п’ятнадцяти, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією у кількості п’ятнадцяти осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих кандидатами на пост Президента України відповідно до цієї статті.»;
 
Відхилено    
    -62- Матвієнко А.С.
Частину 5-1 статті 23 (редакції прийнятої в першому читанні) після слів «за наявністю відповідного подання), внесені фракціями» доповнити таким змістом: «тільки після того як фракції офіційно заявили про свою підтримку певного кандидата на пост Президента України».
 
Відхилено    
    -63- Матвієнко А.С.
Частину 5-1 статті 23 (редакції прийнятої в першому читанні) після слів «жеребкування серед кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України» доповнити словами: «та фракціями».
 
Відхилено    
    -64- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити виборці, які проживають у межах території України».
 
Відхилено    
    -65- Задирко Г.О.
У частині шостій статті 23 Закону після слів „мають право голосу", слова „і проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ" виключити.
 
Відхилено    
    -66- Ларін С.М.
частину 5-1 викласти у такій редакції:
«5-1. До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури (за наявності відповідного подання) внесені політичними партіями (виборчими блоками політичних партій), які висунули кандидата на пост Президента України та мають депутатську фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України. У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатур до складу територіальної виборчої комісії перевищує п’ятнадцять, Центральна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу територіальних виборчих комісій, проводить жеребкування серед кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу територіальної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.».
 
Відхилено    
46. друге речення частини восьмої викласти у такій редакції:
 
   частину восьму викласти у такій редакції:
 
47. «Частки таких посад для кожного суб’єкта подання визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до кількості осіб, поданих ним та включених до складу територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу територіальних виборчих комісій.»;
 
-67- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину восьму викласти у такій редакції:
«8. Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій має право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного суб’єкта подання визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до кількості осіб, включених від відповідного суб’єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій.».
 
Враховано   «8. Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій має право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного суб’єкта подання визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до кількості осіб, включених від відповідного суб’єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій»;
 
48. частину дев’яту викласти у такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти у такій редакції:
 
49. «9. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками одного суб’єкта подання.»
 
-68- Ларін С.М.
доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Право на подання кандидатур до складу виборчих комісій всіх рівнів мають лише виборчий блок політичних партій, який має фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, який висунув кандидата у Президенти України, та політична партія, яка має власну фракцію у Верховній Раді України поточного скликання і висунула кандидата у Президенти України. Партії, що входять до виборчого блоку політичних партій, який має фракцію у Верховній Раді України поточного скликання права на окреме подання кандидатур до складу виборчих комісій не мають.».
 
Відхилено   «9. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками одного суб’єкта подання.»
 
50. 8. Статтю 24 викласти в такій редакції:
 
   8. Статтю 24 викласти в такій редакції:
 
51. «Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій
 
-69- Князевич Р.П.
статтю 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій
1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
1) для малих дільниць – не менше 12 осіб;
2) для середніх дільниць – не менше 16 осіб;
3) для великих дільниць – не менше 18 осіб.
На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають кандидати на пост Президента України. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести по одній кандидатурі до складу кожної із зазначених дільничних виборчих комісій. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій на паперових носіях та в електронному вигляді за формою затвердженою Центральною виборчою комісію вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів Президента України відповідно за підписом кандидата на пост Президента України чи довіреної особи кандидата на пост Президента України, підпис яких засвідчений в установленому законом порядку.
4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, встановлений частиною третьою цієї статті.
5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією за поданням суб’єктів, визначених частиною третьою статті 23 цього Закону у разі їх наявності та подання Міністерства закордонних справ України. Зазначені подання вносяться в строк, встановлений частиною третьою цієї статті. Кожен суб’єкт подання, визначений частиною третьою статті 23 цього Закону, має право подати по одній кандидатурі до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці. Міністерство закордонних справ України вносить кандидатури до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці у такій кількості, щоб забезпечити утворення кожної комісії у складі, визначеному частиною другою цієї статті.
6. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням територіальної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці територіальна виборча комісія повідомляє осіб, визначених частиною третьої цієї статті та пропонує у строки, визначені територіальною виборчою комісією, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.
7. Форма подання до складу дільничної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш ніж за сімдесят днів до дня виборів. У поданні зазначається:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
2) дата народження;
3) громадянство;
4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.
До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.
8. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей невідкладно повідомляє: Центральна виборча комісія (щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) - уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу; територіальна виборча комісія (щодо звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи) відповідно довірену особу кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.
9. До складу дільничної виборчої комісії обов’язково включаються по одному представнику від кожного кандидата на пост Президента України, за умови наявності відповідного подання. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше мінімальної кількості, встановленою частиною другою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у складі, встановленою частиною другою цієї статті, з обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від суб’єктів подання, визначених частиною третьою цієї статті. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії у даному випадку можуть бути запропоновані головою територіальної виборчої комісії та іншими членами цієї комісії.
10. До складу територіальної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які мають право голосу, володіють державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства та проживають у межах території України. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.
11. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів відповідних виборчих процесів.
12. Кожен кандидат на пост Президента України має право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного кандидата в межах кожного територіального округу визначаються відповідними територіальними виборчими комісіями відповідно до кількості осіб, поданих ним та включених до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ, може бути призначена на керівну посаду в цій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду кандидатів на пост Президента України.
13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на третій день з дня їх прийняття.».
 
Відхилено   «Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій
 
52. 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
 
-70- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В абзаці третьому (частині першій статті 24) слова «двадцять шість» замінити словами «двадцять дев’ять».
 
Відхилено   1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
 
53. 2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
 
-71- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 24 виключити.
 
Враховано      
54. 1) для малих дільниць - 15 осіб;
 
      
55. 2) для середніх дільниць - 21 особа;
 
      
56. 3) для великих дільниць - 25 осіб.
 
      
57. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
 
      
58. 3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають депутатські фракції, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - фракції), а також кандидати на пост Президента України. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести по одній кандидатурі до складу кожної із зазначених дільничних виборчих комісій. подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом голови фракції або за дорученням голови фракції за підписом його уповноваженого представника у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченому головою відповідної територіальної виборчої комісії або нотаріально. Підпис голови фракції на доручені засвідчується в апараті Верховної Ради України або нотаріально. При внесені подання уповноваженим представником голови фракції у відповідному територіальному виборчому окрузі він надає для ознайомлення оригінал відповідного доручення, а також його копію, яка зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії.
 
-72- Яценюк А.П.
В статті 8:
абзац дев’ятий (нова редакція частини третьої статті 24 Закону) викласти в такій редакції:
«3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають кандидати на пост Президента України, зареєстровані Центральною виборчою комісією. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести по одній кандидатурі до складу кожної із зазначених дільничних виборчих комісій. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченому головою відповідної територіальної виборчої комісії або нотаріально»;
 
Враховано частково   2. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають кандидати на пост Президента України. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченому головою відповідної територіальної виборчої комісії.»;
 
    -73- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
«3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають кандидати на пост Президента України. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченому головою відповідної територіальної виборчої комісії.»;
 
Враховано    
    -74- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В абзаці десятому (частині третій статті 24) виключити друге речення та слова «чотири дні» замінити словами «сім днів» та виключити слова «а також».
 
Відхилено    
    -75- Гриценко А.С.
Частину третю статті 24 викласти у такій новій редакції:
«3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають кандидати на пост Президента України. Кожен кандидат має право внести кандидатуру в порядку, встановленому цим Законом. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному окрузі, засвідчене головою відповідної територіальної виборчої комісії або нотаріально.
 
Враховано частково    
    -76- Заєць І.О.
У пункті 8 розділу І законопроекту № 4741 запропонований текст частини третьої статті 24 Закон України «Про вибори Президента України» викласти у редакції:
«Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають кандидати на пост Президента України. Кожен суб'єкт подання кандидатур має право внести по одній кандидатурі до складу кожної із зазначених дільничних виборчих комісій. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченому головою відповідної територіальної виборчої комісії або нотаріально».
 
Враховано частково    
    -77- Матвієнко А.С.
Частину третю Статті 24 (редакції прийнятої в першому читанні) після слів «депутатські фракції, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - фракції) доповнити таким змістом: та офіційно заявили про свою підтримку певного кандидата на пост Президента України».
 
Відхилено    
    -78- Богословська І.Г.
Частину третю статті 24 Проекту викласти у такій редакції: «3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи мають кандидати на пост Президента України»;
 
Враховано частково    
    -79- Ларін С.М.
У статті 24 частину третю викласти у такій редакції;
«3. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають право вносити кандидати на пост Президента України, зареєстровані у Центральній виборчій комісії та політичні партії (виборчі блоки політичних партій), які висунули кандидата на пост Президента України та мають депутатську фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України. Кожен суб’єкт подання кандидатур має право внести кандидатури в порядку встановленому даним Законом. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом голови фракції або за дорученням голови фракції за підписом його уповноваженого представника у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченому головою відповідної територіальної виборчої комісії або нотаріально. Підпис голови фракції на доручені засвідчується в апараті Верховної Ради України або нотаріально. При внесені подання уповноваженим представником голови фракції у відповідному територіальному виборчому окрузі він надає для ознайомлення оригінал відповідного доручення, а також його копію, яка зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії.».
 
Відхилено    
    -80- Задирко Г.О.
У частині третій статті 24 Закону слова „мають депутатські фракції, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (далі -фракції), а також", „за підписом голови фракції або за дорученням голови фракції за підписом його уповноваженого представника у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також", „Підпис голови фракції на доручені засвідчується в апараті Верховної Ради України або нотаріально. При внесені подання уповноваженим представником голови фракції у відповідному територіальному виборчому окрузі він надає для ознайомлення оригінал відповідного доручення, а також його копію, яка зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії"" виключити.
 
Враховано частково    
59. 4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, встановлений частиною третьою цієї статті.
 
   3. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, встановлений частиною третьою цієї статті.
 
60. 5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією за поданням суб’єктів, визначених частиною третьою статті 23 цього Закону у разі їх наявності та подання Міністерства закордонних справ України. Зазначені подання вносяться в строк, встановлений частиною третьою цієї статті. Кожен суб’єкт подання, визначений частиною третьою статті 23 цього Закону, має право подати по одній кандидатурі до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці. Міністерство закордонних справ України вносить кандидатури до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці у такій кількості, щоб забезпечити утворення кожної комісії у складі, визначеному частиною другою цієї статті.
 
-81- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
В першому реченні абзацу 11 (частині п’ятій статті 23) слова «статті 23 цього Закону» замінити словами «цієї статті», а в третьому реченні слова «визначений частиною третьою статті 23 цього Закону» виключити.
 
Відхилено   4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією за поданням суб’єктів, визначених частиною третьою статті 23 цього Закону у разі їх наявності та подання Міністерства закордонних справ України. Зазначені подання вносяться в строк, встановлений частиною третьою цієї статті. Кожен суб’єкт подання, визначений частиною третьою статті 23 цього Закону, має право подати по одній кандидатурі до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці. Міністерство закордонних справ України вносить кандидатури до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці у такій кількості, щоб забезпечити утворення кожної комісії у складі, визначеному частиною другою цієї статті.
 
61. 6. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням територіальної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці територіальна виборча комісія повідомляє осіб, визначених частиною третьої цієї статті та пропонує у строки, визначені територіальною виборчою комісією, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.
 
   5. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням територіальної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці територіальна виборча комісія повідомляє осіб, визначених частиною третьої цієї статті та пропонує у строки, визначені територіальною виборчою комісією, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.
 
62. 7. Форма подання до складу дільничної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш ніж за сімдесят днів до дня виборів. У поданні зазначається:
 
   6. Форма подання до складу дільничної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш ніж за сімдесят днів до дня виборів. У поданні зазначається:
 
63. 1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
 
   1) прізвище, ім'я та по батькові особи;
 
64. 2) дата народження;
 
   2) дата народження;
 
65. 3) громадянство;
 
   3) громадянство;
 
66. 4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
 
   4) місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
 
67. 5) володіння державною мовою;
 
   5) володіння державною мовою;
 
68. 6) освіта;
 
   6) освіта;
 
69. 7) місце роботи та займана посада особи;
 
   7) місце роботи та займана посада особи;
 
70. 8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
 
-82- Богословська І.Г.
У частині сьомій статті 24 Проекту виключити пункти 8 та 9;
 
Відхилено   8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
 
71. 9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
 
   9) наявність відповідної освіти чи підготовки;
 
72. 10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.
 
   10) посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.
 
73. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин сьомої, десятої - одинадцятої цієї статті, частини третьої статті 29 цього закону, а також у разі застосування механізму жеребкування.
 
-83- Задирко Г.О.
У частині сьомій статті Закону 24 після слів „про згоду на участь у її роботі" доповнити словами „та зазначення, що особа попереджена про кримінальну відповідальність члена виборчої комісії у разі ухилення від роботи комісії без поважних причин за статтею 157 Кримінального кодексу України".
 
Відхилено   До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин сьомої, десятої - одинадцятої цієї статті, частини третьої статті 29 цього закону, а також у разі застосування механізму жеребкування.
 
74. 8. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей невідкладно повідомляє: Центральна виборча комісія (щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) - відповідно депутатську фракцію або уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу; територіальна виборча комісія (щодо звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи) відповідно уповноваженого представника голови фракції у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також довірену особу кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.
 
-84- Гриценко А.С.
Яценюк А.П.
В статті 8:
в першому реченні абзацу двадцять сьомого (нова редакція частини восьмої статті 24 Закону) слова «відповідно депутатську фракцію або» та слова «відповідно уповноваженого представника голови фракції у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також» вилучити;
 
Відхилено   7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей невідкладно повідомляє: Центральна виборча комісія (щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) - уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу; територіальна виборча комісія (щодо звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи) - довірену особу кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються».
 
    -85- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину восьму статті 24 викласти у такій редакції:
«8. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей невідкладно повідомляє: Центральна виборча комісія (щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) - уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу; територіальна виборча комісія (щодо звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи) - довірену особу кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб’єктом подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.».
 
Враховано    
    -86- Задирко Г.О.
У частині восьмій статті 24 Закону слова „відповідно депутатську фракцію або", „відповідно уповноваженого представника голови фракції у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також" виключити. Після слів „відповідних кандидатур", слова „не пізніше наступного дня" замінити словами „не пізніше другого дня".
 
Враховано частково    
75. 9. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше мінімальної кількості, встановленою частиною другою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальному складі, встановленою частиною другою цієї статті, з обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від суб’єктів подання, визначених частиною третьою цієї статті. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії у даному випадку можуть бути запропоновані голові територіальної виборчої комісії іншими членами цієї комісії.
 
-87- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину дев’яту статті 24 викласти у такій редакції:
«9. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше десяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості дев’яти осіб, з обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії у даному випадку можуть бути запропоновані голові територіальної виборчої комісії іншими членами цієї комісії.».
 
Враховано   8. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше десяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості дев’яти осіб, з обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії у даному випадку можуть бути запропоновані голові територіальної виборчої комісії іншими членами цієї комісії.».
 
76. 9-1. До складу дільничної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури (за наявністю відповідного подання), внесені фракціями. При цьому, кількість кандидатур від кожної фракції, які обов’язково включаються до складу дільничної виборчої комісії, становить:
 
-88- Яценюк А.П.
В статті 8:
абзаци двадцять дев’ять – тридцять три (нова частина 9-1 статті 24 Закону) замінити абзацом двадцять дев’ятим такого змісту:
«9-1. У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатами на пост Президента України кандидатур до складу дільничної виборчої комісії перевищує кількість, встановлену частиною другою цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу дільничних виборчих комісій, проводить жеребкування. За результатами жеребкування не більше ніж по одному представнику від кандидата на пост Президента України, зареєстрованого Центральною виборчою комісією, включаються до складу відповідної дільничної виборчої комісії. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу дільничної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят дев’ять днів до дня виборів»;
 
Відхилено      
    -89- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину 9-1 статті 24 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -90- Гриценко А.С.
У частині 9-1 статті 24 перше речення вилучити
 
Враховано частково    
    -91- Заєць І.О.
У пункті 8 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції нової частини дев'ять-прим (9-1) статті 24 Закону України «Про вибори Президента України» перше і друге речення - виключити.
 
Враховано частково    
    -92- Матвієнко А.С.
Частину 9-1 статті 24 (редакції прийнятої в першому читанні) після слів «включаються до складу дільничної виборчої комісії, становить» перед словами «У разі, якщо загальна кількість» викласти у такій редакції: 1) для малих дільниць - 2 особи; 2) для середніх дільниць - 2 особи; 3) для великих дільниць - 3 особи».
 
Відхилено    
    -93- Задирко Г.О.
У частині 9-1 статті 24 Закону слова „до складу дільничної виборчої комісії обов'язково включаються кандидатури (за наявністю відповідного подання), внесені фракціями. При цьому, кількість кандидатур від кожної фракції, які обов'язково включаються до складу дільничної виборчої комісії, становить: 1) для малих дільниць - 2 особи; 2) для середніх дільниць - З особи; 3) для великих дільниць - 4 особи." - виключити.
 
Відхилено    
    -94- Ларін С.М.
Частину 9-1 викласти у такій редакції:
«9-1. До складу дільничної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури (за наявності відповідного подання) внесені політичними партіями (виборчими блоками політичних партій), які висунули кандидата на пост Президента України та мають депутатську фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України. При цьому, кількість кандидатур від кожної фракції, які обов’язково включаються до складу дільничної виборчої комісії, становить:
1) для малих дільниць – 2 особи;
2) для середніх дільниць – 3 особи;
3) для великих дільниць – 4 особи.
У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатур до складу дільничної виборчої комісії перевищує кількість, встановлену частиною другою цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу дільничних виборчих комісій, проводить жеребкування серед кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу територіальної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят дев’ять днів до дня виборів.».
 
Відхилено    
77. 1) для малих дільниць - 2 особи;
 
-95- Богословська І.Г.
Виключити частину дев’яту1 статті 24 Проекту;
 
Враховано      
78. 2) для середніх дільниць - 3 особи;
 
      
79. 3) для великих дільниць - 4 особи.
 
      
80. У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатур до складу дільничної виборчої комісії перевищує кількість, встановлену частиною другою цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу дільничних виборчих комісій, проводить жеребкування серед кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу територіальної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят дев’ять днів до дня виборів.
 
-96- Матвієнко А.С.
Частину 9-1 Статті 24 (редакції прийнятої в першому читанні) викласти у такій
редакції:
«9-1. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включаються кандидатури (за наявністю відповідного подання), внесені фракціями, які-офіційно заявили про свою підтримку певного кандидата на пост Президента України». При цьому, кількість кандидатур від кожної фракції, які обов'язково включаються до складу дільничної виборчої комісії, становить:
для малих дільниць - 2 особи;
для середніх дільниць - 2 особи;
для великих дільниць - 3 особи.
У разі, якщо загальна кількість запропонованих кандидатур до складу дільничної виборчої комісії перевищує кількість, встановлену частиною другою цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як на третій день після закінчення строку внесення подань до складу дільничних виборчих комісій, проводить жеребкування серед кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України та фракціями. Порядок проведення жеребкування по включенню до складу територіальної виборчої комісії кандидатур, які внесені кандидатами на пост Президента України та фракціями, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ятдесят дев'ять днів до дня виборів».
 
Відхилено      
81. 10. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити виборці, які проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.
 
-97- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину десяту статті 24 викласти в такій редакції:
«10. До складу дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах території України. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань і слідчому ізоляторі, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи».
 
Відхилено   9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити виборці, які проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.
 
    -98- Задирко Г.О.
У частині десятій статті 24 Закону слова „виборці, які проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ" замінити словами „особи, які мають право голосу на відповідних виборах".
 
Відхилено    
82. 11. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів відповідних виборчих процесів.
 
-99- Заєць І.О.
У пункті 8 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини одинадцятої статті 24 Закону України «Про вибори Президента України» додати нове друге речення такого змісту:
«До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі кримінально-виконавчої системи, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи».
 
Відхилено   10. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів відповідних виборчих процесів.
 
83. 12. Кожний суб’єкт внесення подання (крім Міністерства закордонних справ) має право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного кандидата в межах кожного територіального округу визначаються відповідними територіальними виборчими комісіями відповідно до кількості осіб, поданих ним та включених до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ, може бути призначена на керівну посаду в цій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від фракцій та кандидатів на пост Президента України.
 
-100- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у статті 24:
частину дванадцяту викласти у такій редакції:
«12. Суб’єкти внесення подання (крім Міністерства закордонних справ) мають право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного суб’єкта внесення подання в межах кожного територіального округу визначаються відповідними окружними виборчими комісіями (для закордонних виборчих дільниць – Центральною виборчою комісією) відповідно до кількості осіб, включених від такого суб’єкта до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ, може бути призначена на керівну посаду в цій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України.».
 
Враховано   11. Суб’єкти внесення подання (крім Міністерства закордонних справ) мають право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного суб’єкта внесення подання в межах кожного територіального округу визначаються відповідними окружними виборчими комісіями (для закордонних виборчих дільниць – Центральною виборчою комісією) відповідно до кількості осіб, включених від такого суб’єкта до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ, може бути призначена на керівну посаду в цій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України.
 
    -101- Яценюк А.П.
В статті 8:
в другому реченні абзацу тридцять шостого (нова редакція частини дванадцятої статті 24 Закону) слова «фракцій та» вилучити.
 
Враховано частково    
    -102- Богословська І.Г.
У частині дванадцятій статті 24 Проекту виключити слова: «фракцій та»;
 
Враховано частково    
84. 13. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
 
-103- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину 13 викласти у такій редакції:
«13. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного суб’єкта подання».
 
Враховано   12. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного суб’єкта подання.
 
    -104- Заєць І.О.
У пункті 8 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 24 Закону України «Про вибори Президента України» частину тринадцяту - виключити
 
Відхилено    
    -105- Пилипенко В.П.
частину 13 викласти у такій редакції:
«13. Голова, заступник голови та секретар дільничної
виборчої комісії не можуть бути представниками одного суб'єкта подання».
 
Враховано    
85. 14. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.
 
   13. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.
 
86. 15. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на третій день з дня їх прийняття.».
 
-106- Князевич Р.П.
статтю 25 викласти в редакції:
«Стаття 30. Повноваження Центральної виборчої комісії
1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів Президента України визначаються цим Законом, Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та іншими законами України.
2. Крім повноважень, визначених Законом України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія:
1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України виборцями, територіальними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами на пост Президента України, їх уповноваженими представниками та довіреними особами, офіційними спостерігачами, об'єднаннями громадян;
2) приймає обов'язкові для застосування виборчими комісіями роз'яснення з питань виконання цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
3) організує навчання голів, заступників голів та секретарів територіальних комісій;
4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;
5) реєструє кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, уповноважених представників, офіційних спостерігачів;
6) встановлює норми і перелік необхідного обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, вимоги до такого обладнання та порядок його зберігання, вимоги щодо приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;
7) контролює правильне та цільове використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, спільно з відповідними органами державної контрольно-ревізійної служби;
8) припиняє рух коштів на рахунках територіальних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії для подальшого використання для потреб щодо виборчого процесу;
9) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України;
10) вирішує відповідно до цього та інших законів України питання використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;
11) затверджує форму та текст виборчого бюлетеня з виборів Президента України; забезпечує централізоване виготовлення та облік виборчих бюлетенів, бланків протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування, іншої виборчої документації;
12) передає представнику Міністерства закордонних справ України виборчі бюлетені, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;
13) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу; здійснює інші повноваження територіальної виборчої комісії у закордонному виборчому окрузі;
14) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів в закордонному виборчому окрузі та приймає щодо них рішення;
15) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
3. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом та Законом України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів Президента України може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.»;
 
Відхилено   14. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на третій день з дня їх прийняття.».
 
87. 9. У пункті 11 частини другої статті 25 слова «відкріпних посвідчень» виключити.
 
-107- Богословська І.Г.
У пункті 11 частини другої статті 25 Проекту слова «відкріпних посвідчень» не вилучати.
 
Відхилено   9. У пункті 11 частини другої статті 25 слова «відкріпних посвідчень» виключити.
 
    -108- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 2 частини другої статті 25 доповнити словами «може скасовувати рішення цих комісій з підстав їх невідповідності законодавству України»;
 
Відхилено    
    -109- Ключковський Ю.Б.
Пункт 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
88. 10. У статті 26:
 
-110- Ключковський Ю.Б.
Пункт 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   10. У статті 26:
 
89. у пункті 10 частини першої слова «та відкріпних посвідчень» виключити;
 
-111- Богословська І.Г.
У пункті 10 частини першої статті 26 Проекту слова «та відкріпних посвідчень» не вилучати.
 
Відхилено   у пункті 10 частини першої слова «та відкріпних посвідчень» виключити;
 
90. у частині другій слово «оприлюднення» замінити словом «оголошення»;
 
-112- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину другу статті 26 викласти у такій редакції:
«2. Повноваження територіальних виборчих комісій починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про їх утворення, і закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України.».
 
Враховано   частину другу викласти у такій редакції:
«2. Повноваження територіальних виборчих комісій починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про їх утворення, і закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України.».
 
    -113- Князевич Р.П.
виключити пропоновані зміни до частини другої статті 26;
 
Відхилено    
    -114- Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 26 слова «офіційного оприлюднення» замінити словами «офіційного опублікування».
 
Відхилено    
91. 11. У частині другій статті 27 слово «оприлюднення» замінити словом «оголошення».
 
-115- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
«2. Повноваження дільничних виборчих комісій починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про їх утворення, і закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України.».
 
Враховано   11. Частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
«2. Повноваження дільничних виборчих комісій починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про їх утворення, і закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України».
 
    -116- Князевич Р.П.
виключити пропоновані зміни до частини другої статті 27;
 
Відхилено    
    -117- Ключковський Ю.Б.
Пункт 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -118- Князевич Р.П.
статтю 28 викласти в такій редакції:
«Стаття 28. Організація роботи виборчих комісій
1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.
2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії (заступник, секретар) зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.
3. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин складу цієї комісії. У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу засідання територіальної або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.
4. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
5. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.
6. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
7. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.
8. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
9. На засіданні територіальної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.
10. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід'ємною частиною.
11. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації.
12. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.
13. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
14. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.
15. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім як у випадках, передбачених законом.
16. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати.
17. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:
1) найменування комісії;
2) найменування постанови;
3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
5) резолютивну частину.
18. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.
19. Постанова, прийнята територіальною чи дільничною виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня виборів, у день виборів та під час встановлення результатів голосування, - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у цей же строк доводиться також до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а в день виборів - невідкладно, видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
20. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення.
21. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.
22. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидат на пост Президента України, уповноважений представник у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, довірені особи кандидата на пост Президента України, офіційні спостерігачі.
 
Відхилено    
92. 12. У статті 28:
 
-119- Ключковський Ю.Б.
Пункт 12 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   12. У статті 28:
 
93. друге речення частини одинадцятої виключити;
 
-120- Заєць І.О.
У пункті 12 розділу І законопроекту № 4741 виключити перший абзац: «друге речення частини одинадцятої виключити».
 
Відхилено   друге речення частини одинадцятої виключити;
 
94. частину тринадцяту викласти у такій редакції:
 
-121- Заєць І.О.
У пункті 12 розділу І законопроекту № 4741 виключити другий абзац: «частину тринадцяту викласти у такій редакції : (…).».
 
Відхилено   частину тринадцяту викласти у такій редакції:
 
95. «13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. В день голосування та при підрахунку голосів, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх членів комісії.».
 
-122- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину тринадцяту викласти у такій редакції:
«13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. В день голосування та під час повторного голосування, при підрахунку голосів, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх членів комісії.».
 
Враховано   «13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. В день голосування та під час повторного голосування, при підрахунку голосів, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх членів комісії»;
доповнити частиною двадцять другою такого змісту:
«22. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, офіційні спостерігачі».
13. У статті 30:
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження виборчої комісії, члена виборчої комісії або ,виявила підстави для припинення їх повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це відповідного суб’єкта внесення кандидатур або його довірену чи уповноважену особу.».
 
    -123- Богословська І.Г.
У частині тринадцятій статті 28 Проекту виключити речення: «В день голосування та при підрахунку голосів, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх членів комісії.»;
 
Відхилено    
    -124- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
доповнити частиною двадцять другою такого змісту:
«22. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, офіційні спостерігачі.».
 
Враховано    
    -125- Князевич Р.П.
доповнити новою статтею 28-1
«Стаття 28-1. Право присутності на засіданні комісії
1. Уповноважений представник у Центральній виборчій комісії бере участь у засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.
2. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також право бути присутніми без дозволу чи запрошення:
1) кандидати на пост Президента України, їх довірені особи в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від одного кандидата на пост Президента України);
2) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;
3) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
3. На засіданнях територіальної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:
1) члени виборчих комісій вищого рівня;
2) кандидати на пост Президента України, їх довірені особи в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та у відповідному територіальному окрузі (разом не більше двох осіб від одного кандидата на пост Президента України), офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше ніж по одній особі від одного кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула; щодо кандидатів на пост Президента України, висунутих через самовисування – не більше двох осіб від одного кандидата);
3) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;
4) офіційні спостерігачі від громадських організацій, статус яких визначено цим Законом;
4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
4. Інші особи, крім зазначених у частині третій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною третьою цієї статті, на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування забороняється.
5. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день виборів та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.
 
Відхилено    
    -126- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 12-1 такого змісту:
«12-1. У частині восьмій статті 29 Закону України «Про вибори Президента України» слова «під час виконання своїх обов'язків» замінити словами «протягом часу своїх повноважень».
 
Відхилено    
    -127- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 12-2 такого змісту:
«12-2. Доповнити статтю 29 Закону України «Про вибори Президента України» новою частиною дев'ятою такого змісту:
«9. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені Кодексом законів про працю України для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.
 
Відхилено    
    -128- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частину шосту статті 30 викласти у такій редакції:
«6. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження виборчої комісії, члена виборчої комісії або ,виявила підстави для припинення їх повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це відповідного суб’єкта внесення кандидатур або його довірену чи уповноважену особу.».
 
Враховано    
96. 13. У частині дев’ятій статті 30 слова «не менше двох третин членів комісії від її складу» замінити словами «не менше двох третин від присутніх членів комісії».
 
-129- Заєць І.О.
Князевич Р.П.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 13 розділу І законопроекту № 4741 - виключити.
 
Відхилено   у частині дев’ятій слова «не менше двох третин членів комісії від її складу» замінити словами «не менше двох третин від присутніх членів комісії».
 
    -130- Богословська І.Г.
Частину дев’яту статті 30 Проекту залишити в редакції чинного Закону України «Про вибори Президента України»;
 
Відхилено    
    -131- Князевич Р.П.
доповнити статтею 30-1 такого змісту:
«Стаття 30-1. Набуття та припинення територіальною виборчою комісією статусу юридичної особи
1. Набуття та припинення територіальною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.
2. Територіальна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Для внесення запису про включення відомостей про територіальну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування територіальної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.
4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації територіальної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.
5. Статус територіальної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
6. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України голова територіальної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.
7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення територіальної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій по боргових зобов'язаннях.
8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення територіальної виборчої комісії не сплачується.
9. Для проведення державної реєстрації припинення територіальної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також відповідні акти перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення територіальної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються.
10. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з відміткою органу реєстрації про припинення державної реєстрації голова територіальної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії.»;
 
Відхилено    
97. 14. Статтю 31 викласти в такій редакції:
 
   14. Статтю 31 викласти в такій редакції:
 
98. «Стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць
 
   «Стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць
 
99. 1. Для підготовки та проведення голосування після утворення виборчих дільниць органи ведення Державного реєстру виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців, на основі відомостей Державного реєстру виборців складають попередній список виборців.
 
   1. Для підготовки та проведення голосування після утворення виборчих дільниць органи ведення Державного реєстру виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців, на основі відомостей Державного реєстру виборців складають попередній список виборців.
 
100. 2. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках на паперовому носії. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців, підпис якого засвідчується печаткою цього органу.
 
-132- Ключковський Ю.Б.
У пункті 14 розділу І законопроекту:
перше речення пропонованої редакції частини другої статті 31 доповнити словами: «та в електронному вигляді»;
 
Відхилено   2. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках на паперовому носії. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців, підпис якого засвідчується печаткою цього органу.
 
    -133- Ключковський Ю.Б.
пропоновану редакцію частини другої статті 31 доповнити другим и реченням у такі редакції: «У попередньому списку виборців не передбачається графа «Підпис виборця»;
 
Відхилено    
101. 3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
 
   3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
 
102. 4. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця, яка визначається відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців». Список має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Виборці включаються до списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
 
-134- Ключковський Ю.Б.
у пропонованій редакції частини четвертої статті 31 слова «адресою житла» замінити словами «виборчою адресою».
 
Відхилено   4. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця, яка визначається відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців». Список має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Виборці включаються до списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
 
103. 5. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі «Примітки».
 
   5. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі «Примітки».
 
104. 6. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за тридцять днів до дня виборів передає попередні списки виборців у двох примірниках на паперових носіях відповідним територіальним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною восьмою статті 35 цього Закону. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в територіальній виборчій комісії.
 
-135- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у статті 31:
у частині шостій та восьмій слова та цифри «восьмою статті 35» змінити словами та цифрами «двадцять другою статті 28»;
 
Враховано   6. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за тридцять днів до дня виборів передає попередні списки виборців у двох примірниках на паперових носіях відповідним територіальним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в територіальній виборчій комісії.
 
    -136- Ключковський Ю.Б.
пропоновану редакцію частини шостої статті 31 після слів «на паперових носіях» доповнити словами «та в електронному вигляді»;
 
Відхилено    
    -137- Ключковський Ю.Б.
пропоновану редакцію саттті 31 доповнити новою частиною сьомою у такій редакції:
«7. Не пізніш як двадцять п’ять днів до дня голосування орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, включеному до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, утворених на території, на яку поширюються повноваження органу внедення Реєстру, іменні запрошення, якими повідомляє про включення виборця до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, номер виборця у попередньому списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у попередньому списку виборців є відмітки про їх постійну нездатність самостійно пересуватися, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування, якщо вони не відмовляться у письмовій формі від цього права».
 
Відхилено    
105. 7. Якщо територіальна виборча комісія за тридцять днів до дня виборів не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до суду бездіяльність органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому цим Законом.
 
   7. Якщо територіальна виборча комісія за тридцять днів до дня виборів не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до суду бездіяльність органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому цим Законом.
 
106. 8. Територіальна виборча комісія не пізніш як за двадцять днів до дня виборів передає один примірник попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник зберігається в територіальній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною восьмою статті 35 цього Закону, в двох примірниках.
 
   8. Територіальна виборча комісія не пізніш як за двадцять днів до дня виборів передає один примірник попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник зберігається в територіальній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, в двох примірниках.
 
107. 9. Не пізніш як за 30 днів до початку виборчого процесу Центральна виборча комісія передає засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних державного реєстру виборців фракціям, кандидатам на пост Президента України, а також сільським, селищним, міським головам, головам районних у містах рад з метою здійснення публічного контролю (громадського та політичного) за актуальністю, точністю і повнотою складання загальних списків виборців у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.».
 
-138- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину дев’яту статті 31 викласти у такій редакції:
«9. Не пізніш як за 30 днів до початку виборчого процесу Центральна виборча комісія передає засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних державного реєстру виборців фракціям, а кандидатам на пост Президента України – невідкладно після їх реєстрації Центральною виборчою комісією.».
 
Враховано   9. Не пізніш як за 30 днів до початку виборчого процесу Центральна виборча комісія передає засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Державного реєстру виборців фракціям, а кандидатам на пост Президента України – невідкладно після їх реєстрації Центральною виборчою комісією.».
 
    -139- Ключковський Ю.Б.
частину дев’яту пропонованої редакції статті 31 викласти у редакції:
«9. Довірена особа кандидата на пост Президента України у відповідному виборчому окрузі за своєю письмовою заявою має право отримати у відповідній окружній виборчій комісії копії попередніх списків виборців по кожній звичайній виборчій дільниці відповідного виборчого округу в електронному вигляді».
 
Відхилено    
108. 15. Статтю 32 викласти в такій редакції:
 
   15. Статтю 32 викласти в такій редакції:
 
109. «Стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у списку виборців
 
-140- Заєць І.О.
Ключковський Ю.Б.
У пункті 15 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частин третьої, четвертої, десятої статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» слово «громадянин» в усіх відмінках замінити словом «виборець» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   «Стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у списку виборців
 
110. 1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
   1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
111. 2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.
 
   2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.
 
112. 3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідних дільничної чи територіальної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, в тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
-141- Заєць І.О.
У пункті 15 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини третьої статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» виключити у другому реченні слово «попереднього».
 
Відхилено   3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідних дільничної чи територіальної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, в тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
113. 4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або територіальної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 104 цього Закону (без зазначення суб’єкта оскарження), невідкладно розглядається відповідною виборчою комісією або відповідним органом ведення Державного реєстру виборців, а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом.
 
-142- Заєць І.О.
У пункті 15 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» частини четверту та п'яту викласти у редакції:
«4. Виборець особисто подає скаргу до дільничної або територіальної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті, за формою, визначеною статтею 104 цього Закону (без зазначення суб'єкта оскарження). Скарга може бути подана в будь-який час до закінчення голосування.
5. Голова або заступник голови та секретар виборчої комісії, до якої надійшла скарга, надсилають її до органу ведення Державного реєстру не пізніше наступного дня, а напередодні дня голосування та у день голосування - невідкладно.».
 
Відхилено   4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або територіальної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 95 цього Закону (без зазначення суб’єкта оскарження), невідкладно розглядається відповідною виборчою комісією або відповідним органом ведення Державного реєстру виборців, а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом.
 
    -143- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині четвертій цифри «104» змінити на «95».
 
Враховано    
    -144- Ключковський Ю.Б.
у пропонованій редакції частини четвертої статті 32 виключити слова «в день голосування в порядку, встановленому цим Законом»;
 
Відхилено    
    -145- Шустік О.Ю.
У частині 4 статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» слова «статтею 104» замінити словами «статтею 95». Виключити слова «а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом».
 
Враховано частково    
114. 5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана в будь-який час до закінчення голосування.
 
-146- Ключковський Ю.Б.
частину п’яту пропонованої редакції статті 32 викласти у такій редакції:
«5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніш як за три дні до дня голосування»;
 
Відхилено   5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніше, ніж за одну годину до закінчення голосування.
 
    -147- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
«5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніше, ніж за одну годину до закінчення голосування.».
 
Враховано    
    -148- Шустік О.Ю.
Частину 5 статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у такому вигляді: «Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніше як за два дні до дня голосування».
 
Відхилено    
115. 6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцем знаходження виборчої дільниці в будь-який час до закінчення голосування.
 
-149- Стешенко О.М.
До статті 32 проекту
У частині шостій слова "до суду" замінити словами "до місцевою загального суду як адміністративного суду"
 
Відхилено   6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцем знаходження виборчої дільниці не пізніше, ніж за одну годину до закінчення голосування.
 
    -150- Ключковський Ю.Б.
частини шосту та сьому пропонованої редакції статті 32 виключити;
 
Відхилено    
    -151- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину шосту статті 32 викласти у такій редакції:
«6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцем знаходження виборчої дільниці не пізніше, ніж за одну годину до закінчення голосування.».
 
Враховано    
    -152- Шустік О.Ю.
У частині 6 статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» слова «в будь-який час до закінчення голосування» замінити
словами «не пізніш як за два дні до дня голосування»
Адже, запропонована редакція частини шостої статті 32 Закону України "Про вибори Президента України" не узгоджується з чинними положеннями частини третьої статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України. Зокрема, пропонується встановити можливість подання позовної заяви про уточнення списку виборців до суду за місцем знаходження виборчої дільниці в будь-який час до закінчення голосування, в КАС передбачається, що це може бути зроблено не пізніш як за два дні до дня голосування.
 
Відхилено    
116. 7. У разі необхідності суд при розгляді скарги може звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.
 
   7. У разі необхідності суд при розгляді скарги може звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.
 
117. 8. Виборча комісія, яка виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців.
 
-153- Заєць І.О.
У пункті 15 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини восьмої статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» додати нове друге речення такого змісту:
«Таке рішення може бути прийняте та направлене до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за один день до дня виборів.».
 
Відхилено   8. Виборча комісія, яка виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців.
 
    -154- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Трайдук М.Ф.
Пропоновану частину восьму статті 32 доповнити новим реенням такого змісту:
«Таке рішення може бути прийняте та направлене до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за три дні до дня виборів».
 
Відхилено    
118. 9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому законом, а в день виборів - невідкладно.
 
-155- Заєць І.О.
У пункті 15 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» частини дев'яту га десяту викласти у редакції:
«9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд звернень виборчих комісій, скарг виборців у порядку, встановленому законом, і приймає рішення щодо внесення змін до списків виборців у дводенний строк з дня отримання звернення, скарги, але не пізніше дня, що передує дню голосування, а отриманих в день виборів - невідкладно.
10. Про результати розгляду звернень виборчих комісій, скарг громадян орган ведення Реєстру повідомляє виборців, які подавали скаргу, та тих, яких стосується прийняте рішення, а також виборчі комісії, які надсилали звернення або скарги виборців, та дільничні виборчі комісії, які повинні внести зміни до уточненого списку виборців на виборчій дільниці. Зазначене письмове повідомлення органу ведення Реєстру відповідні виборці та виборчі комісії мають отримати не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення, але не пізніше дня, що передує дню голосування, а у день голосування - невідкладно.».
 
Відхилено   9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому законом, а в день виборів - невідкладно.
 
    -156- Ключковський Ю.Б.
у частині дев’ятій пропонованої редакції статті 32 виключити слова «а в день виборів – невідкладно».
 
Відхилено    
119. 10. Про результати розгляду скарг громадян орган ведення Реєстру повідомляє відповідні територіальну та дільничну виборчі комісії.».
 
   10. Про результати розгляду скарг громадян орган ведення Реєстру повідомляє відповідні територіальну та дільничну виборчі комісії.».
 
120. 16. Статтю 33 виключити.
 
-157- Ключковський Ю.Б.
Пункт 16 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«16. Статтю 33 замінити статтями 33 - 33-6 у такій редакції:
«Стаття 33. Відкріпні посвідчення на право голосу на виборах Президента України
1. Виборець, який не раніше ніж за тридцять днів до дня голосування на загальнодержавних виборах включно вибуває за межі адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, до якої відноситься його виборча адреса, може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою з письмовою заявою щодо видання йому відкріпного посвідчення на право голосу на відповідних виборах (далі – відкріпне посвідчення) та виключити його зі списку виборців за його виборчою адресою.
2. Виборець, який має виборчу адресу за межами України і не раніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування на загальнодержавних виборах повертається з-за кордону в Україну, може звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці з письмовою заявою щодо видання йому відкріпного посвідчення та виключити його зі списку виборців за його виборчою адресою.
3. Перед проведенням повторного голосування виборець може звернутися до органу ведення Реєстру з заявою про видання йому відкріпного посвідчення з дня отримання органом ведення Реєстру бланків відкріпних посвідчень для повторного голосування.
4. У заяві, зазначеній у частинах першій та другій цієї статті, вказуються причина, з якої виборець не може проголосувати за місцем свого проживання, та номер територіального виборчого округу або закордонний виборчий округ, в якому він має намір проголосувати у день голосування.
5. Заява, зазначена у частинах першій та другій цієї статті, може бути подане виборцем не пізніше 18 години останньої четверга перед днем голосування.
Стаття 33-1. Форма відкріпного посвідчення
1. Форма відкріпного посвідчення та способи захисту бланку відкріпного посвідчення встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.
2. На бланку відкріпного посвідчення передбачаються місця для:
1) прізвища, імені, по батькові виборця, якому видано відкріпне посвідчення;
2) номера територіального виборчого округу та назви органу ведення Реєстру або зазначення закордонного виборчого округу та номера закордонної виборчої дільниці, де воно було видане;
3) номера територіального або зазначення закордонного виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати;
4) прізвищ та підписів керівника органу ведення Реєстру чи двох членів дільничної виборчої комісії, які видали відкріпне посвідчення;
5) дати видачі відкріпного посвідчення;
6) відтиску печатки органу ведення Реєстру або дільничної виборчої комісії;
7) підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.
3. Бланки відкріпних посвідчень мають єдину нумерацію у всьому єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
4. Форма відкріпного посвідчення для повторного голосування встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після прийняття рішення про призначення повторного голосування з дотриманням вимог частин другої та третьої цієї статті.
5. Форма відкріпного посвідчення для повторного голосування та способи захисту повинні відрізнятися від форми та способів захисту відкріпного посвідчення, що використовувалося для голосування на виборах Президента України.
Стаття 33-2. Виготовлення та облік бланків відкріпних посвідчень
1. Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості двох відсотків від кількості виборців, персональні дані яких внесені до Державного реєстру виборців станом на початок виборчого процесу.
2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків відкріпних посвідчень не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування відповідно до встановленої нею форми і з дотриманням вимог статті 331 цього Закону у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством, без проведення тендерних (конкурсних) процедур.
3. Порядок виготовлення бланків відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання органам ведення Реєстру та дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць встановлюється Центральною виборчою комісією.
4. Підприємство-виготовлювач забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бланків відкріпних посвідчень, строків їх виготовлення, їх облік та передання замовнику. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення бланків відкріпних посвідчень.
5. Бланк відкріпного посвідчення є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, органи ведення Реєстру, дільничні виборчі комісії забезпечують збереження, суворий облік отриманих та виданих бланків відкріпних посвідчень відповідно до вимог цього Кодексу. Документація, що забезпечує збереження та облік бланків відкріпних посвідчень, передається підприємством-виготовлювачем, органами ведення Реєстру, дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання на збереження облікової документації до відповідних архівних установ.
6. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня голосування передає органам ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) бланки відкріпних посвідчень у кількості, що не перевищує два відсотки від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Бланки відкріпних посвідчень для повторного голосування передаються органам ведення Реєстру не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
7. Центральна виборча комісія не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня голосування передає органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України бланки відкріпних посвідчень у кількості, що не перевищує одного відсотка від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси за межами України. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування передає бланки відкріпних посвідчень дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.
8. Центральна виборча комісія забезпечує збереження бланків відкріпних посвідчень, не переданих органам ведення Реєстру, та їх погашення у строки та в порядку, встановленому статтею 334 цього Закону.
Стаття 33-3. Порядок видання виборцю відкріпного посвідчення
1. При поданні заяви про видання йому відкріпного посвідчення до органу ведення Реєстру виборець особисто подає один з документів, зазначених у пунктах 1, 7, 8 частини другої статті 2 цього Закону, та (при намірі проголосувати у закордонному виборчому окрузі, крім держав, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України) один із документів, зазначених у пунктах 2-5 частини другої статті 2 цього Закону. На підставі клопотання та вказаних документів орган ведення Реєстру видає виборцю відкріпне посвідчення.
2. При поданні заяви до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці виборець особисто подає один із документів, зазначених у пунктах 2-5 частини другої статті 2 цього Закону. На підставі клопотання та вказаного документа два члени дільничної виборчої комісії видають виборцю відкріпне посвідчення.
3. При виданні відкріпного посвідчення керівник органу ведення Реєстру або, у випадку, зазначеному в частині другій цієї статті, два члени дільничної виборчої комісії вносять до бланку відкріпного посвідчення відомості та відмітки, зазначені у пунктах 1 ( 6 частини другої статті 331 цього Закону. Виборець ставить свій підпис у визначеному місці на бланку відкріпного посвідчення.
4. У поданому відповідно до частини першої або другої цієї статті документі на сторінці «Особливі відмітки» або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: «Видане відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера відкріпного посвідчення)», а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, номер територіального виборчого округу та назва органу ведення Реєстру чи зазначення закордонного виборчого округу та номер закордонної виборчої дільниці, де видане відкріпне посвідчення. Відмітка засвідчується відповідно підписом керівника органу ведення Реєстру або підписами двох членів дільничної виборчої комісії із зазначенням їх прізвищ та скріплюється печаткою органу ведення Реєстру чи дільничної виборчої комісії.
5. Орган ведення Реєстру чи члени дільничної виборчої комісії, які видають відкріпне посвідчення, зобов’язані самостійно встановити номер територіального виборчого округу, у якому має намір голосувати виборець, за вказаним виборцем його місцем перебування у день голосування (місто, район, область), надати виборцю довідку про адресу відповідної окружної виборчої комісії, а також повідомити виборця про строки звернення до відповідної окружної виборчої комісії для його включення до списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями.
6. Дільнична виборча комісія, яка видала відкріпне посвідчення, невідкладно передає відомості про виборця, який отримав відкріпне посвідчення, та номер виданого йому відкріпного посвідчення до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
Стаття 33-4. Звітність про використання бланків відкріпних посвідчень
1. Орган ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) не пізніш як за два дні до дня голосування встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відкріпних посвідчень. Невикористані бланки відкріпних посвідчень погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень запаковуються. На пакеті робиться напис «Погашені бланки відкріпних посвідчень», вказується назва органу ведення реєстру і дата пакування, ставляться підписи керівника та не менш як трьох працівників органу ведення Реєстру та печатка органу.
2. Про використання бланків відкріпних посвідчень орган ведення Реєстру складає у двох примірниках звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У звіті зазначаються:
1) кількість та номери отриманих бланків відкріпних посвідчень;
2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;
3) номери невикористаних та погашених бланків відкріпних посвідчень;
4) кількість невикористаних та погашених бланків відкріпних посвідчень;
5) номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, котрі отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу (включно із закордонним виборчим округом).
3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці не пізніш як за три дні до дня голосування виконує дії, зазначені у частині першій цієї статті. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень запаковуються у порядку, встановленому частиною десятою статті ___ цього Закону. На пакеті робиться напис «Погашені бланки відкріпних посвідчень». Про використання бланків відкріпних посвідчень дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт за формою і в порядку, встановлених частиною восьмою статті ___ цього Закону. В акті зазначаються відомості, передбачені пунктами 1-5 частини другої цієї статті.
4. При складанні звіту, передбаченого частиною другою цієї статті, чи акта, передбаченого частиною третьою цієї статті, орган ведення Реєстру чи дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість отриманих бланків відкріпних посвідчень сумі кількості виборців, які отримали відкріпні посвідчення, та кількості погашених бланків відкріпних посвідчень. Невідповідність цих даних вказується у зазначеному звіті чи акті разом із вказанням встановленої органом ведення Реєстру чи рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження та номерів відкріпних посвідчень, які не були видані виборцям та не були погашені.
5. Орган ведення Реєстру невідкладно передає звіт про використання бланків відкріпних посвідчень до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
6. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно передає зміст акта про використання бланків відкріпних посвідчень до Центральної виборчої комісії із використанням технічних засобів зв’язку. Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та перший примірник акта про використання бланків відкріпних посвідчень зберігаються до завершення голосування на закордонній виборчій дільниці у дільничній виборчій комісії та передаються до Центральної виборчої комісії разом з виборчою документацією, зазначеною в частині _____ статті ___ цього Закону.
7. Центральна виборча комісія не пізніш як за 19 годин до початку голосування подає до відповідних окружних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть у відповідному окрузі за відкріпними посвідченнями, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.
Стаття 33-5. Списки виборців для голосування за відкріпними посвідченнями
1. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування визначає в межах територіального виборчого округу, утвореного на території великого міста, одну велику або середню звичайну виборчу дільницю, а в межах інших територіальних виборчих округів по одній великій або середній звичайній виборчій дільниці на території кожного міста обласного значення або районного центру кожного району, а також у курортних місцевостях, що входять до складу територіального виборчого округу, на яких буде проводитися голосування за відкріпними посвідченнями.
2. Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування звертається до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення. У заяві виборець зазначає, на якій з визначених відповідно до частини першої цієї статті виборчих дільниць він має намір голосувати у день виборів.
3. Окружна виборча комісія складає для кожної із визначених відповідно до частини першої цієї статті виборчих дільниць список виборців для голосування за відкріпними посвідченнями на відповідній виборчій дільниці у двох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому напроти прізвища кожного виборця, внесеного до списку виборців, у графі «Примітка» зазначається номер відкріпного посвідчення та проставляються підписи двох членів окружної виборчої комісії. Кожен примірник списку на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря окружної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.
4. Відкріпне посвідчення не дає права виборцю голосувати на будь-якій спеціальній виборчій дільниці або на звичайній виборчій дільниці у тій адміністративно-територіальній одиниці, зазначеній у частині другій статті 133 Конституції України, де воно видане.
5. Виборець не включається до списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями, якщо відкріпне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання відкріпного посвідчення відповідно до частини четвертої статті 33-3 цього Закону. Без підпису виборця відкріпне посвідчення є недійсним.
6. При включенні виборця окружною виборчою комісією до списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною четвертою статті 33-3 цього Закону, погашається шляхом закреслення відтиску печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів двох членів окружної виборчої комісії.
7. Перший примірник списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями, складений окружною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, передається до дільничної виборчої комісії відповідної виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини першої цієї статті, не пізніше 16 години останньої суботи перед днем виборів. Таке передання проводиться двома членами окружної виборчої комісії на засіданні відповідної дільничної виборчої комісії, що засвідчується актом, складеним за формою і в порядку, встановлених частиною восьмою статті 35 цього Закону. Другий примірник списку зберігається в окружній виборчій комісії.
8. Список виборців для голосування за відкріпними посвідченнями є невід’ємною частиною списку виборців для голосування на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів у списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини четвертої статті 31 цього Закону.
Стаття 33-6. Особливості включення виборців на підставі відкріпних посвідчень до списку виборців для голосування на закордонній виборчій дільниці
1. Виборець, який отримав в органі ведення Реєстру відкріпне посвідчення для голосування в межах закордонного виборчого округу, має право бути включеним до списку виборців для голосування та проголосувати на будь-якій закордонній виборчій дільниці.
2. Виборець, який прибув до дня голосування включно до закордонної виборчої дільниці з відкріпним посвідченням, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці та відкріпне посвідчення, а також документ, у якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини четвертої статті 33-3 цього Закону.
3. Відкріпне посвідчення, видане дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці, не дає права виборцю голосувати на іншій закордонній виборчій дільниці.
4. На підставі документів, зазначених у частині другій цієї статті, голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії включає виборця до списку виборців з дотриманням вимог частини третьої цієї статті та частини п’ятої статті 33-5 цього Закону у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі «Примітка» зазначаються номер відкріпного посвідчення, назва органу ведення Реєстру, яким видано відкріпне посвідчення, та підписи двох членів дільничної виборчої комісії.
5. При включенні виборця до списку виборців відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною четвертою статті 33-3 цього Кодексу, погашається шляхом закреслення відтиску печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів двох членів дільничної виборчої комісії.
6. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці після завершення голосування невідкладно повідомляє за допомогою технічних засобів зв’язку Центральну виборчу комісію про кількість виборців, включених до списку виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відкріпних посвідчень».
 
Відхилено   16. Статтю 33 виключити.
 
    -158- Богословська І.Г.
Статтю 33 (Відкріпні посвідчення) Проекту залишити у чинній редакції Закону України «Про вибори Президента України».
 
Відхилено    
121. 17. Статтю 34 викласти в такій редакції:
 
   17. Статтю 34 викласти в такій редакції:
 
122. «Стаття 34. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
 
   «Стаття 34. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
 
123. 1. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців за формою, встановленою Центральної виборчою комісією, подають відомості органи, заклади, установи, передбачені частинами другою - сьомою цієї статті.
 
   1. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців за формою, встановленою Центральної виборчою комісією, подають відомості органи, заклади, установи, передбачені частинами другою - сьомою цієї статті.
 
124. 2. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості:
 
   2. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості:
 
125. 1) про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться 18 років;
 
   1) про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться 18 років;
 
126. 2) про осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
   2) про осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
127. 3) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
   3) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
128. 4) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
   4) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
129. 5) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
   5) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
130. 6) про осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості.
 
   6) про осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості.
 
131. 3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України подає відомості:
 
-159- Ключковський Ю.Б.
У пункті 17 розділу І законопроекту:
частину третю пропонованої редакції статті 34 викласти у такій редакції:
«3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті, міськрайонного) відділу реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України подає відомості:
1) про виборців, які померли після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть або іншим документом, передбаченим законом);
2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження»;
 
Відхилено   3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України подає відомості:
 
132. 1) про виборців, які проживали на відповідній території та померли після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть);
 
   1) про виборців, які проживали на відповідній території та померли після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть);
 
133. 2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.
 
-160- Ключковський Ю.Б.
пропоновану редакцію статті 34 доповнити новою частиною після частини третьої у такій редакції:
«4. Керівник відповідного місцевого військового комісаріату подає відомості:
1) про виборців, які проживали на відповідній території та після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості призвані на строкову військову службу;
2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби та повернулися до свого місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці»;
 
Відхилено   2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.
 
134. 4. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості:
 
   4. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості:
 
135. 1) про виборців - військовослужбовців строкової служби, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
 
   1) про виборців - військовослужбовців строкової служби, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
 
136. 2) про інших виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);
 
   2) про інших виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);
 
137. 3) про виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
 
   3) про виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
 
138. 5. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості:
 
   5. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості:
 
139. 1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;
 
   1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;
 
140. 2) про осіб, щодо яких після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка.
 
   2) про осіб, щодо яких після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка.
 
141. 6. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає відомості:
 
   6. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає відомості:
 
142. 1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
   1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
143. 2) про виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з цих установ.
 
   2) про виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з цих установ.
 
144. 7. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості:
 
   7. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості:
 
145. 1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зареєстровані за юридичною адресою закладу;
 
   1) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зареєстровані за юридичною адресою закладу;
 
146. 2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
 
-161- Ключковський Ю.Б.
пропоновану редакцію статті 34 доповнити новою частиною після частини сьомої у такій редакції:
«8. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський (у містах, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) голова подає відомості про виборців, які постійно не здатні пересуватися самостійно».
 
Відхилено   2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
 
147. 8. Відомості, передбачені частинами другою - сьомою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою, та в електронному вигляді.
 
   8. Відомості, передбачені частинами другою - сьомою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою, та в електронному вигляді.
 
148. 9. Територіальна виборча комісія одночасно із включенням громадян України до складу дільничних виборчих комісій приймає рішення про включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії, які включені до списків виборців за своєю виборчою адресою на інших виборчих дільницях. Таке рішення надається відповідній дільничній виборчій комісії. Тим же рішенням територіальна виборча комісія повідомляє органи Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані члени дільничної виборчої комісії були включені до списків виборців, про включення їх до відповідного списку виборців у цьому виборчому окрузі.
 
-162- Богословська І.Г.
Частини дев’яту, одинадцяту статті 34 Закону України «Про вибори Президента України» у чинній редакції включити у статтю 34 Проекту.
 
Відхилено   9. Територіальна виборча комісія одночасно із включенням громадян України до складу дільничних виборчих комісій приймає рішення про включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії, які включені до списків виборців за своєю виборчою адресою на інших виборчих дільницях. Таке рішення надається відповідній дільничній виборчій комісії. Тим же рішенням територіальна виборча комісія повідомляє органи Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані члени дільничної виборчої комісії були включені до списків виборців, про включення їх до відповідного списку виборців у цьому виборчому окрузі.
 
    -163- Ключковський Ю.Б.
частину дев’яту пропонованої редакції статті 34 викласти у вигляді двох частин у такій редакції:
«9. Окружна виборча комісія невідкладно після прийняття рішення про утворення дільничних виборчих комісій чи про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій, однак не пізніш як за п’ять днів до дня голосування надсилає такі рішення відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані виборці включені до складу (виключені зі складу) дільничних виборчих комісій.
10. Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав рішення, зазначене у частині дев’ятій цієї статті, невідкладно повідомляє через автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему державного реєстру виборців щодо кожного виборця, який включений до складу (виключений зі складу) дільничної виборчої комісії, орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою такої особи щодо внесення відповідних службових відміток, які виключають внесення цих осіб до списків виборців за їх виборчими адресами»;
 
Відхилено    
149. Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
 
   Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, вносить до бази даних Державного реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
 
150. Про зміни у складі виборчої комісії територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідні органи Державного реєстру виборців.
 
   Про зміни у складі виборчої комісії територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідні органи Державного реєстру виборців.
 
151. 10. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком розгляду скарг громадян, перевірок звернень виборчих комісій, рішень судів, а також на підставі подань, передбачених частинами другою - сьомою цієї статті, та повідомлень територіальних виборчих комісій щодо включення громадян України до списку виборців на іншій дільниці відповідно до частини дев’ятої цієї статті уточнює попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці і виготовляє уточнений список виборців.
 
-164- Ключковський Ю.Б.
у частині десятій пропонованої редакції статті 34 слова «уточненмий список виборців» замінити словами «список виборців для голосування»;
 
Відхилено   10. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком розгляду скарг громадян, перевірок звернень виборчих комісій, рішень судів, а також на підставі подань, передбачених частинами другою - сьомою цієї статті, та повідомлень територіальних виборчих комісій щодо включення громадян України до списку виборців на іншій дільниці відповідно до частини дев’ятої цієї статті уточнює попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці і виготовляє уточнений список виборців.
 
152. 11. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до вимог частин другої - п’ятої статті 39 цього Закону, містить графу для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня, та передаються територіальним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів у порядку, передбаченому частиною шостою статті 39 цього Закону.
 
-165- Ключковський Ю.Б.
у частинах одинадцятій та дванадцятій пропонованої редакції статті 34 слова «уточнені списки виборців» замінити словами «списки виборців для голосування»;
 
Відхилено   11. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до вимог частин другої - п’ятої статті 31 цього Закону, містить графу для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня, та передаються територіальним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів у порядку, передбаченому частиною шостою статті 31 цього Закону.
 
    -166- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині одинадцятій та дванадцятій статті 34 цифри «39» змінити на «31».
 
Враховано    
153. 12. Територіальна виборча комісія невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня виборів, передає уточнені списки виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям в порядку, встановленому частиною восьмою статті 39 цього Закону.».
 
-167- Ключковський Ю.Б.
пропоновану редакцію статті 34 доповнити в кінці новою частиною у такій редакції:
«13. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до списку виборців для голосування, виготовленого органом ведення Реєстру».
 
Відхилено   12. Територіальна виборча комісія невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня виборів, передає уточнені списки виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям в порядку, встановленому частиною восьмою статті 31 цього Закону.».
 
154. 18. Статтю 35 викласти в такій редакції:
 
-168- Ключковський Ю.Б.
Пункт 18 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«18. Статтю 35 виключити».
 
Відхилено   18. Статтю 35 викласти в такій редакції:
 
155. «Стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці
 
   «Стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці
 
156. 1. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії.
 
   1. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії.
 
157. 2. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі:
 
   2. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі:
 
158. 1) рішення суду, прийнятого відповідно до частини шостої статті 40 цього Закону;
 
-169- Заєць І.О.
У пункті 18 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини другої статті 35 Закону України «Про вибори Президента України»:
а) у пункті 1 слова «статті 40» замінити словами «статті 32»;
б) у пункті 2 слова «статті 41» замінити словами «статті 34».
 
Враховано   1) рішення суду, прийнятого відповідно до частини шостої статті 32 цього Закону;
 
    -170- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у пункті 1 частини другої статті 35 цифру «40» змінити на «32»;
 
Враховано    
159. 2) рішення територіальної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев’ятої статті 41 цього Закону;
 
-171- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у пункті 2 частини другої статті 35 цифру «41» змінити на «34»;
 
Враховано   2) рішення територіальної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев’ятої статті 34 цього Закону;
 
160. 3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці;
 
-172- Заєць І.О.
У пункті 18 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини другої статті 35 Закону України «Про вибори Президента України» пункт 3) викласти у такій редакції:
«3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо внесення змін до списків виборців на відповідній виборчій дільниці за результатами розгляду скарг виборців щодо неправильностей у списках виборців та звернень виборчих комісій;».
 
Відхилено   3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці;
 
161. 4) рішення дільничної виборчої комісії.
 
-173- Заєць І.О.
У пункті 18 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 35 Закону України «Про вибори Президента України» виключити :
а) пункт 4 частини другої;
б) частину третю.
 
Відхилено   4) рішення дільничної виборчої комісії.
 
162. 3. При внесенні змін до уточненого списку виборців на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.
 
   3. При внесенні змін до уточненого списку виборців на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.
 
163. 4. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносить до уточненого списку виборців зміни невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у частині другій цієї статті не пізніше ніж за два дні до дня виборів, а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом.
 
-174- Заєць І.О.
У пункті 18 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини четвертої статті 35 Закону України «Про вибори Президента України» виключити слова:
«не пізніше ніж за два дні до дня виборів, а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом».
 
Відхилено   4. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносить до уточненого списку виборців зміни невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у частині другій цієї статті не пізніше ніж за два дні до дня виборів, а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом.
 
164. 5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі «Примітка» зазначаються дата і номер рішення територіальної або дільничної виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.
 
-175- Заєць І.О.
У пункті 18 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини п’ятої статті 35 Закону України «Про вибори Президента України) останнє речення викласти у редакції:
«При цьому у графі «Примітка» зазначаються дата і номер рішення окружної виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців або номер та дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, передбаченого частиною десятою статті 32 цього Закону Запис засвідчується підписом голови або заступника голови або секретаря дільничної виборчої комісії.».
 
Відхилено   5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі «Примітка» зазначаються дата і номер рішення територіальної або дільничної виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.
 
165. 6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом «Виключено» та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітка». При цьому у зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначається дата і номер рішення територіальної або дільничної виборчої комісії, дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, передбаченого частиною дев’ятою статті 41 цього Закону.
 
-176- Заєць І.О.
У пункті 18 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 35 Закону України «Про вибори Президента України» частину шосту викласти у редакції:
«6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення усіх даних про особу та внесення запису «Виключено» у графі «Підпис виборця». При цьому у графі «Примітки» зазначається дата і номер рішення окружної виборчої комісії, дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців або номер та дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, передбаченого частиною десятою статті 32 цього Закону. Запис засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії.».
 
Відхилено   6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом «Виключено» та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітка». При цьому у зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначається дата і номер рішення територіальної або дільничної виборчої комісії, дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців, передбаченого частиною дев’ятою статті 34 цього Закону.
 
    -177- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині шостій пропонованої статті 35 цифру «41» змінити на «34»;
 
Враховано    
166. 7. Про внесені зміни до списку виборців на підставі рішення суду дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
 
   7. Про внесені зміни до списку виборців на підставі рішення суду дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
 
167. У разі виявлення кратного включення цього виборця на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію.
 
   У разі виявлення кратного включення цього виборця на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію.
 
168. 8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітка».
 
-178- Заєць І.О.
У пункті 18 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини восьмої статті 35 Закону України «Про вибори Президента України» виключити другий абзац.
 
Враховано   8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітка».
 
    -179- Богословська І.Г.
Частини восьму, дев’яту, одинадцяту, дванадцяту статті 35 Закону України «Про вибори Президента України» у чинній редакції включити у статтю 35 Проекту.
 
Відхилено    
169. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування включають до уточненого списку виборців осіб, які зареєстровані на території даної виборчої дільниці, за умови надання ними документів, що посвідчують особу, у відповідності до частини другої статті 2 цього Закону.».
 
-180- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
абзац другий частини восьмої статті 35 законопроекту виключити.
 
Враховано      
170. 19. Статтю 36 викласти в такій редакції:
 
   19. Статтю 36 викласти в такій редакції:
 
171. «Стаття 36. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях
 
   «Стаття 36. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях
 
172. 1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, зазначеною у частині другій статті 39 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці.
 
-181- Заєць І.О.
У пункті 19 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 36 Закону України «Про вибори Президента України» у частині 1 слова «статті 39» замінити словами «статті 31»;
 
Враховано реакційно  1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, зазначеною у частині другій статті 41 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці.
 
    -182- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частинах першій та другій статті 36 цифри «39» змінити на «31»;
 
Враховано    
173. 2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються не пізніш як за сім днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, зазначеною у частині другій статті 39 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня виборів, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.
 
   2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються не пізніш як за сім днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, зазначеною у частині другій статті 41 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня виборів, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.
 
174. 3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує подання та достовірність вказаних відомостей дільничній виборчій комісії не пізніш як за шістнадцять днів, а керівник стаціонарного лікувального закладу - не пізніш як за дев’ять днів до дня виборів.
 
   3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує подання та достовірність вказаних відомостей дільничній виборчій комісії не пізніш як за шістнадцять днів, а керівник стаціонарного лікувального закладу - не пізніш як за дев’ять днів до дня виборів.
 
175. 4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
-183- Богословська І.Г.
Частину четверту статті 36 Закону України «Про вибори Президента України» у чинній редакції включити у статтю 36 Проекту.
 
Відхилено   4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
176. 5. Громадянин має право звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 40 цього Закону.
 
-184- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині п’ятій цифру «40» змінити на «32»;
 
Враховано   5. Громадянин має право звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 32 цього Закону.
 
177. 6. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної виборчої комісії за формою, визначеною статтею 104 цього Закону (без зазначення суб’єкта оскарження), яка розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності суб’єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії суб’єкта звернення із скаргою повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.
 
-185- Заєць І.О.
У пункті 19 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 36 Закону України «Про вибори Президента України» у частині 6 слова «статті 104» замінити словами «статті 95»;
 
Враховано редакційно   6. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної виборчої комісії за формою, визначеною статтею 95 цього Закону (без зазначення суб’єкта оскарження), яка розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності суб’єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії суб’єкта звернення із скаргою повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.
 
    -186- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині шостій статті 36 цифри «104» змінити на «95»;
 
Враховано    
178. 7. Скарга, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб’єкту звернення зі скаргою у день його прийняття. Скарга, подана до виборчої комісії після зазначених строків, не розглядається.
 
   7. Скарга, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб’єкту звернення зі скаргою у день його прийняття. Скарга, подана до виборчої комісії після зазначених строків, не розглядається.
 
179. 8. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, передбаченому частиною шостою статті 40 цього Закону.
 
-187- Заєць І.О.
У пункті 19 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 36 Закону України «Про вибори Президента України» у частині 8 слова «статті 40» замінити словами «статті 32»
 
Враховано редакційно   8. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, передбаченому частиною шостою статті 32 цього Закону.
 
    -188- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині восьмій цифру «40» змінити на «32»;
 
Враховано    
    -189- Ключковський Ю.Б.
У пункті 19 розділу І законопроекту:
у частині восьмій пропонованої редакції статті 36 слова «частиною шостою статті 40 цього Закону» замінити словами «Кодексом адміністративного судочинства України»;
 
Відхилено    
180. 9. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до списку виборців відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців.
 
-190- Ключковський Ю.Б.
у частині дев’ятій пропонованої редакції статті 36 слова «за виборчими адресами цих виборців» замінити словами «повноваження якого поширюються на територію, де утворена відповідна виборча дільниця. Зазначений орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує невідкладне передання таких відомостей відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих осіб»;
 
Відхилено   9. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до списку виборців відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців.
 
181. Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку.
 
   Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку.
 
182. 10. У разі, якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за три дні до дня виборів, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Про включення виборця до списку виборців невідкладно повідомляється відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою цього виборця.
 
-191- Ключковський Ю.Б.
у частині десятій пропонованої редакції статті 36 останнє речення виключити;
 
Відхилено   10. У разі, якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за три дні до дня виборів, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Про включення виборця до списку виборців невідкладно повідомляється відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою цього виборця.
 
183. 11. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені частиною п’ятою статті 84 цього Закону. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
 
-192- Заєць І.О.
У пункті 19 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 36 Закону України «Про вибори Президента України» виключити частину одинадцяту.
 
Відхилено   11. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені статтею 77 цього Закону. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
 
    -193- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині одинадцятій статті 36 слова та цифри «частиною п’ятою статті 84» змінити на слова та цифри «статтею 77»;
 
Враховано    
184. 12. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини сьомої статті 21 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього списку відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання цих виборців. Виборча комісія дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку виборців за допомогою технічних засобів зв'язку.
 
-194- Ключковський Ю.Б.
у частині дванадцятій пропонованої редакції статті 36 слова «за місцем проживання цих виборців» замінити словами «повноваження якого поширюються на територію, де утворена відповідна виборча дільниця. Зазначений орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує невідкладне передання таких відомостей відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих осіб»;
 
Відхилено   12. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього списку відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання цих виборців. Виборча комісія дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку виборців за допомогою технічних засобів зв'язку.
 
    -195- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині дванадцятій слова та цифри «сьомої статті 21» змінити на «десятої статті 20»;
 
Враховано    
185. 13. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою виборця про його включення до списку виборців або виключення із списку виборців.
 
-196- Ключковський Ю.Б.
частину тринадцяту пропонованої редакції статті 36 викласти у такій редакції:
«13. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців невідкладно повідомляє орган ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на територію, де утворена відповідна виборча дільниця, про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців. Зазначений орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує невідкладне передання таких відомостей відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих осіб»;
 
Відхилено   13. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою виборця про його включення до списку виборців або виключення із списку виборців.
 
186. 14. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної територіальної виборчої комісії, передбаченого частиною восьмою статті 40 цього Закону, у порядку, встановленому статтею 41 цього Закону.».
 
-197- Ключковський Ю.Б.
у частині чотирнадцятій пропонованої редакції статті 36 слова «передбаченого частиною восьмою статті 40 цього Закону, у порядку, встановленому статтею 41 цього Закону» замінити словами «у порядку, встьановленому частинами девєєятою та десятою саттті 34 цього Закону».
 
Враховано редакційно   14. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому статтею 34 цього Закону.».
 
    -198- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині чотирнадцятій слова «передбаченого частиною восьмою статті 40 цього Закону» виключити, а цифри «41» змінити на «34».
 
Враховано    
187. 20. Доповнити новою статтею 36-1 такого змісту:
 
   20. Доповнити новою статтею 36-1 такого змісту:
 
188. «Стаття 36-1. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях
 
   «Стаття 36-1. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях
 
189. 1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці за формою, затвердженою відповідно до частини другої статті 39 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два до дня виборів. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
 
-199- Ключковський Ю.Б.
У пункті 20 розділу І законопроекту:
у частині першій пропонованої редакції статті 36-1 цифри «39» замінити цифрами «31»;
 
Враховано   1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці за формою, затвердженою відповідно до частини другої статті 31 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два до дня виборів. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
 
    -200- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у статті 36-1:
у частині першій цифри «39» змінити на «31»;
 
Враховано    
190. 2. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості:
 
   2. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості:
 
191. 1) про громадян України, які перебувають на консульському обліку, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років;
 
   1) про громадян України, які перебувають на консульському обліку, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років;
 
192. 2) про осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
   2) про осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
193. 3) про осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;
 
   3) про осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;
 
194. 4) про громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
   4) про громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
195. 5) про громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
   5) про громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
196. 6) про громадян України - виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
-201- Губський Б.В.
Статтю 20 після абзацу 10-го доповнити новим абзацом (пунктом 7 статті 36-1) такого змісту:
«7) про громадян України – виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули до закордонної виборчої дільниці не пізніше ніж за сім днів до дня виборів чи дня повторного голосування, подали до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з зазначенням місця проживання, а також паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу.»
 
Відхилено   6) про громадян України - виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
    -202- Ключковський Ю.Б.
пункт 6 частини другої пропонованої редакції статті 36-1 замінити новою частиною у такій редакції:
«3. Міністерство оборони України у строк, зазначений у частині другій цієї статті, подає до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, відомості про громадян України – виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України»;
 
Відхилено    
197. 3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
   3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
198. 4. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 40 цього Закону. Іменне запрошення, яким повідомляється про включення виборця до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також про час і місце голосування, надсилається виборцю виборчою комісією закордонної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.
 
-203- Ключковський Ю.Б.
у частині четвертій пропонованої редакції статті 36-1 цифри «40» замінити цифрами «32»;
 
Враховано   4. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 32 цього Закону. Іменне запрошення, яким повідомляється про включення виборця до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також про час і місце голосування, надсилається виборцю виборчою комісією закордонної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.
 
    -204- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частинах четвертій та п’ятій цифри «40» змінити на «32»;
 
Враховано    
199. 5. Кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильностей у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно частинами четвертою - п'ятою статті 40 цього Закону.
 
-205- Ключковський Ю.Б.
у частині п’ятій пропонованої редакції статті 36-1 цифри «40» замінити цифрами «32»;
 
Враховано   5. Кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильностей у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно частинами четвертою - п'ятою статті 32 цього Закону.
 
200. 6. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
-206- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частині шостій слова та цифри «восьмої статті 22» змінити «десятої статті 20»;
 
Враховано   6. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
201. 7. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини п’ятої цієї статті повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію та відповідні органи ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній виборчій дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про їх виборчі адреси.
 
-207- Ключковський Ю.Б.
у частині сьомій пропонованої редакції статті 36-1 слово «п’ятої» замінити словом «шостої»;
 
Відхилено   7. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини п’ятої цієї статті повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію та відповідні органи ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній виборчій дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про їх виборчі адреси.
 
202. 8. На підставі відомостей про виборців, наданих згідно з частиною шостою цієї статті, відповідні органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють уточнення списків виборців на виборчих дільницях щодо цих виборців.
 
   8. На підставі відомостей про виборців, наданих згідно з частиною шостою цієї статті, відповідні органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють уточнення списків виборців на виборчих дільницях щодо цих виборців.
 
203. 9. Уточнені списки виборців передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів.
 
-208- Ключковський Ю.Б.
у частині дев’ятій пропонованої редакції статті 36-1 слова «Уточнені списки виборців» замінити словами «Спитски виборців для голосування»;
 
Відхилено   9. Уточнені списки виборців передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів.
 
204. 10. Внесення змін до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем цієї виборчої комісії.
 
-209- Ключковський Ю.Б.
частину десяту пропонованої редакції статті 36-1 викласти у такій редакції:
«10. Внесення змін дільничною виборчою комісією до списку виборців для голосування не допускається».
 
Відхилено   10. Внесення змін до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем цієї виборчої комісії.
 
205. 11. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев’ятої статті 41 цього Закону.
 
-210- Ключковський Ю.Б.
частини однинадцяту та дванадцяту пропонованої редакції статті 36-1 виключити.
 
Відхилено   11. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев’ятої статті 34 цього Закону.
 
206. 12. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у частині дев’ятій статті 41 цього Закону.».
 
-211- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у частинах одинадцятій та дванадцятій цифри «41» змінити на «34».
 
Враховано   12. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у частині дев’ятій статті 34 цього Закону.».
21. Доповнити статтею 36-2 такого змісту:
«Стаття 36-2. Список виборців для повторного голосування
1. Для проведення повторного голосування не пізніш як на одинадцятий день після дня виборів виготовляється новий примірник списку виборців за встановленою формою з урахуванням уточнень, внесених до нього в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
2. Списки виборців для повторного голосування виготовляються органами ведення реєстру виборців та передаються виборчим комісіям у порядку, встановленому цим Законом.
3. До списку виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях додатково включаються особи, яким виповнюється 18 років до дня повторного голосування включно і які постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці.
4. Дільнична виборча комісія отримує від територіальної виборчої комісії та подає список виборців для повторного голосування для загального ознайомлення не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування. Уточнення списку проводиться у порядку, встановленому даним законом.».
 
    -212- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 19-1 такого змісту
«19-1 . Доповнити Закон України «Про вибори народних депутатів України статтею 36-2 такого змісту:
Стаття 36-2. Список виборців для повторного голосування
1. Для проведення повторного голосування виборів виготовляється новий
примірник списку виборців за встановленою формою з урахуванням уточнень,
внесених до нього в порядку, встановленому цим Законом.
2. Список виборців для повторного голосування на звичайній виборчій
дільниці виготовляє орган ведення Державного реєстру виборців на основі
списку виборців для голосування в день виборів. Виготовлені виборчі списки
передаються дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому цим
Законом.
3. До списку виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях додатково включаються особи, яким виповнюється 18 років до дня повторного голосування включно і які постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці.
4. Дільнична виборча комісія отримує від територіальної виборчої комісії та подає список виборців для повторного голосування для загального ознайомлення не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування. Уточнення списку проводиться у порядку, встановленому статтями 34 і 35 цього Закону.
 
Враховано частково    
    -213- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
доповнити статтею 36-2 наступного змісту:
«Стаття 36-2. Список виборців для повторного голосування
1. Для проведення повторного голосування не пізніш як на одинадцятий день після дня виборів виготовляється новий примірник списку виборців за встановленою формою з урахуванням уточнень, внесених до нього в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
2. Списки виборців для повторного голосування виготовляються органами ведення реєстру виборців та передаються виборчим комісіям у порядку, встановленому цим Законом.
3. До списку виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях додатково включаються особи, яким виповнюється 18 років до дня повторного голосування включно і які постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці.
4. Дільнична виборча комісія отримує від територіальної виборчої комісії та подає список виборців для повторного голосування для загального ознайомлення не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування. Уточнення списку проводиться у порядку, встановленому даним законом.».
 
Враховано    
    -214- Князевич Р.П.
доповнити статтю 37 новою частиною такого змісту:
«3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, - забороняється.»;
 
Відхилено    
207. 21. Частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
 
   22. Частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
 
208. «2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів Президента України під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.».
 
-215- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 39 викласти в такій редакції: «2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки й проведення виборів Президента України під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому законом для закупівлі товарів і послуг для державних потреб.».
 
Відхилено   «2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів Президента України під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.».
 
    -216- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 40 «3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України, може бути нарахована й виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому відповідно до закону.».
 
Відхилено    
    -217- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 40 «4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування й у дні встановлення підсумків голосування оплачується в розмірі та в порядку, відповідно до закону.».
 
Відхилено    
    -218- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 40 «5. Робота осіб, зазначених у частині двадцятій статті 28 цього Закону, оплачується в розмірі та в порядку, встановлених відповідно до закону, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку й проведення виборів.».
 
Відхилено    
209. 22. У частині п’ятій статті 41 слова «сто десять днів» замінити словами «вісімдесят три дні».
 
   23. У частині п’ятій статті 41 слова «сто десять днів» замінити словами «вісімдесят три дні».
 
210. 23. У статті 43:
 
   24. У статті 43:
 
211. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
212. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
213. «3. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули кандидата, які перераховуються на накопичувальний рахунок.»;
 
-219- Ключковський Ю.Б.
У пункті 23 розділу І законопроекту у пропонованій редакції частипрни третьої статті 43 слово «чотирьохсот» замінити словом «п’ятдесяти».
 
Відхилено   «3. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули кандидата, які перераховуються на накопичувальний рахунок.»;
 
    -220- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 43 викласти в такій редакції: «3. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати двадцяти п'яти розмірів мінімальних заробітних плат. Не підлягають обмеженням за сумою й кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули кандидата, які перераховуються на накопичувальний рахунок.».
 
Відхилено    
214. у частині десятій слова «сто десять днів» замінити словами «вісімдесят три дні».
 
   у частині десятій слова «сто десять днів» замінити словами «вісімдесят три дні».
 
215. 24. Частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
   25. Частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
216. «1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями (блоками) та самовисування розпочинається за вісімдесят дев’ять днів і закінчується за сімдесят один день до дня виборів.».
 
-221- Портнов А.В.
Пилипенко В.П.
Частину 2 статті 44 викласти у такій редакції:
«2. Кандидата на пост Президента України може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, виборчий блок партій, утворений у порядку статті 45 цього Закону за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів, а також виборчий блок політичних партій, що утворений відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», діє на момент висування кандидатів на пост Президента України і має депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання».
 
Відхилено   «1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями (блоками) та самовисування розпочинається за вісімдесят дев’ять днів і закінчується за сімдесят один день до дня виборів.».
 
217. 25. У статті 46:
 
   26. У статті 46:
 
218. у частині першій слово «шістдесят» замінити словами «сорок п’ять»;
 
   у частині першій слово «шістдесят» замінити словами «сорок п’ять»;
 
219. у частині другій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість»;
 
   у частині другій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість»;
 
220. у частині шостій, сьомій, десятій і одинадцятій слова «дев’яносто п’ять» замінити словами «шістдесят вісім»;
 
   у частині шостій, сьомій, десятій і одинадцятій слова «дев’яносто п’ять» замінити словами «шістдесят вісім»;
 
221. у частині дев’ятій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість».
 
   у частині дев’ятій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість».
 
222. 26. Статтю 49 викласти у такій редакції:
 
-222- Ключковський Ю.Б.
Пункт 26 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   27. Статтю 49 викласти у такій редакції:
 
223. «Стаття 49. Грошова застава
 
   «Стаття 49. Грошова застава
 
224. 1. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі п'ятисот тисяч гривень.
 
-223- Томенко М.В.
В частині першій статті 49 Закону України «Про вибори Президента України» слова п’ятисот тисяч гривень» замінити словами «десяти мільйонів гривень».
 
Відхилено   1. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі п'ятисот тисяч гривень.
 
    -224- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац третій пункту 26 Розділу І викласти в такій редакції:
«Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі дев’ятсот п’ятдесяти тисяч гривень».
 
Відхилено    
    -225- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 49 викласти в такій редакції: «1. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі чотирьох тисяч мінімальних заробітних плат.», що пов’язано з інфляційними процесами, які відбулися з моменту прийняття попередньої редакції цього закону та необхідності зменшить кількість технічних кандидатів. За попередніми розрахунками, у разі збереження розміру застави у 500 000 грн., чисельність таких кандидатів буде становити 20 і більше осіб.
 
Відхилено    
225. 2. Грошова застава внесена партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України не повертається і перераховується до Державного бюджету України.».
 
-226- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції: «У частині першій статті 50 слова «року проведення виборів» замінити словами «року початку виборчого процесу виборів Президента України».
 
Відхилено   2. Грошова застава внесена партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України не повертається і перераховується до Державного бюджету України.».
 
226. 27. У статті 51:
 
   28. У статті 51:
 
227. у частині п’ятій слово «дев’яносто» замінити словами «шістдесят вісім»;
 
   у частині п’ятій слово «дев’яносто» замінити словами «шістдесят вісім»;
 
228. у частині десятій слова «вісімдесят п’ять» замінити словами «шістдесят чотири».
 
   у частині десятій слова «вісімдесят п’ять» замінити словами «шістдесят чотири».
 
229. 28. У частині четвертій статті 52 слова «вісімдесят вісім» замінити словами «шістдесят шість».
 
   29. У частині четвертій статті 52 слова «вісімдесят вісім» замінити словами «шістдесят шість».
 
230. 29. Статті 53-55 виключити.
 
   30. Статті 53-55 виключити.
 
231. 30. Статтю 56 викласти в такій редакції:
 
   31. Статтю 56 викласти в такій редакції:
 
232. «Стаття 56. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України
 
   «Стаття 56. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України
 
233. 1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:
 
-227- Ключковський Ю.Б.
У пункті 30 розділу І законопроекту:
абзац перший частини першої пропонованої редакції статті 56 викласти у такій редакції:
«1. Центральна виборча комісія розглядає питання про звернення до Вищого адміністративного суду України з позовом щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України у разі:»;
 
Відхилено   1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:
 
234. 1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за п'ять днів до дня виборів або дня повторного голосування, з письмовою заявою про відмову від балотування;
 
   1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за п'ять днів до дня виборів або дня повторного голосування, з письмовою заявою про відмову від балотування;
 
235. 2) виникнення обставин, передбачених частинами п'ятою та дванадцятою статті 46 цього Закону;
 
   2) виникнення обставин, передбачених частинами п'ятою та дванадцятою статті 46 цього Закону;
 
236. 3) припинення громадянства України кандидата;
 
-228- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Пункт 3 частини першої статті 56 після слів «кандидата» доповнити словами «на пост Президента України».
 
Враховано   3) припинення громадянства України кандидата на пост Президента України;
 
    -229- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини першої статті 56 Закону України «Про вибори Президента України» після слів «кандидата» доповнити словами «на пост Президента України».
 
Враховано    
237. 4) вибуття кандидата на пост Президента України за межі України для постійного проживання;
 
   4) вибуття кандидата на пост Президента України за межі України для постійного проживання;
 
238. 5) визнання кандидата на пост Президента України недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
   5) визнання кандидата на пост Президента України недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
239. 2. Рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України оприлюднюється в державних засобах масової інформації.
 
-230- Ключковський Ю.Б.
частину другу пропонованої редакції статті 56 викласти у такій редакції:
«2. Вищий адміністративний суд України розглядає позовну заяву Центральної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України у порядку та в строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України»;
 
Відхилено   2. Рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України оприлюднюється в державних засобах масової інформації.
 
240. 3. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула, у разі:
 
   3. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула, у разі:
 
241. 1) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом на пост Президента України, його довіреною особою, посадовою особою партії (блоку), яка висунула кандидата, а також на прохання кандидата або за дорученням кандидата або партії (блоку), яка його висунула, - іншою особою;
 
-231- Стешенко О.М.
До статті 56 проекту
У пунктах 1, 2, і 3 частини третьої слова "встановленому законом" замінити словами "визначеному законом".
 
Відхилено   1) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом на пост Президента України, його довіреною особою, посадовою особою партії (блоку), яка висунула кандидата, а також на прохання кандидата або за дорученням кандидата або партії (блоку), яка його висунула, - іншою особою;
 
    -232- Ключковський Ю.Б.
пункти 1-3 частини третьої пропонованої редакції статті 56 після слів «встановлення судом» доповнити словами «про розгляді виборчих спорів»;
 
Відхилено    
242. 2) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат на пост Президента України, посадова особа партії (однієї з партій, що входить до блоку), яка висунула кандидата;
 
-233- Ключковський Ю.Б.
пункт 2 частини третьої пропонованої редакції статті 56 після слів «інших матеріальних цінностей» доповнити словами «крім товарів, що виготовлені за рахунок коштів відповідного виборчого фонду, призначених для проведення передвиблорної агітації, за умови, що вартість кожної одиниці такого товару не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати, встановленої відповідно до закону на день початку виборчого процесу,»;
 
Відхилено   2) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат на пост Президента України, посадова особа партії (однієї з партій, що входить до блоку), яка висунула кандидата;
 
243. 3) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;
 
-234- Ключковський Ю.Б.
пункт 4 частини третьої пропонованої редакції статті 56 після слів «підлеглих йому осіб» доповнити словами « (у робочий час або з використанням їх службового становища)»;
 
Відхилено   3) встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;
 
244. 4) якщо кандидат на пост Президента України, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;
 
-235- Пилипенко В.П.
Пункт 4 частини третьої статті 56 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у такій редакції:
«4) якщо кандидат на пост Президента України, який обіймає пост Президента України, займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;"
 
Відхилено   4) якщо кандидат на пост Президента України, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;
 
245. 5) виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої недостовірності поданих відповідно до цього Закону відомостей про кандидата, свідомо спотворених з метою ввести в оману виборців;
 
   5) виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої недостовірності поданих відповідно до цього Закону відомостей про кандидата, свідомо спотворених з метою ввести в оману виборців;
 
246. 6) у разі проведення кандидатом на пост Президента України партією (блоком), яка висунула кандидата на пост Президента України, прямої чи опосередкованої передвиборної агітації поза строками, встановленими статтею 57 цього Закону;
 
   6) у разі проведення кандидатом на пост Президента України партією (блоком), яка висунула кандидата на пост Президента України, прямої чи опосередкованої передвиборної агітації поза строками, встановленими статтею 57 цього Закону;
 
247. 7) порушення інших вимог цього Закону.
 
-236- Ключковський Ю.Б.
пункт 7 частини третьої пропонованої редакції статті 56 виключити;
 
Відхилено   7) порушення інших вимог цього Закону.
 
248. 4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України чи партії (блоку) оприлюднюється в державних засобах масової інформації.
 
   4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України чи партії (блоку) оприлюднюється в державних засобах масової інформації.
 
249. 5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України чи про оголошення кандидату або партії (блоку) попередження у присутності кандидата на пост Президента України або уповноваженого представника партії (блоку), яка висунула цього кандидата. Про час розгляду цього питання зазначені особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності вказаних осіб без поважних причин, а при розгляді цього питання менш як за три дні до дня виборів чи дня повторного голосування - незалежно від причини це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності зазначених осіб.
 
-237- Ключковський Ю.Б.
частину п’яту пропронованої редакції статті 56 після слів «розглядає питання про» доповнити словами «звернення до Вищого адміністративного суду України з позовом щодо»;
 
Відхилено   5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України чи про оголошення кандидату або партії (блоку) попередження у присутності кандидата на пост Президента України або уповноваженого представника партії (блоку), яка висунула цього кандидата. Про час розгляду цього питання зазначені особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності вказаних осіб без поважних причин, а при розгляді цього питання менш як за три дні до дня виборів чи дня повторного голосування - незалежно від причини це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності зазначених осіб.
 
250. 6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія вносить подання до суду щодо притягнення кандидата чи іншої особи, яка допустила таке порушення, до кримінальної чи адміністративної відповідальності.
 
-238- Стешенко О.М.
У частині шостій слова "вносить подання до суду" замінити словами "до відповідною органу".
 
Враховано частково   6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України.
 
    -239- Ключковський Ю.Б.
у частині шостій пропронованої редакції статті 56 слова «до суду» замінити словами «до відповідних правоохоронних органів»;
 
Враховано частково    
    -240- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частину шосту статті 56 викласти у такій редакції:
«6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України.».
 
Враховано    
    -241- Пилипенко В.П.
Частину 6 статті 56 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у такій редакції: «6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України.»
 
Враховано    
251. 7. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула, рішення про скасування реєстрації кандидата або про оголошення йому попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає кандидату на пост Президента України або представнику партії (блоку), яка його висунула, копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийнято напередодні дня виборів чи дня повторного голосування, копія цього рішення видається зазначеним у цій частині особам невідкладно.
 
-242- Ключковський Ю.Б.
у частині сьомій пропонованої редакції статті 56 виключити слова «про скасування реєстрації кандидата або».
 
Відхилено   7. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула, рішення про скасування реєстрації кандидата або про оголошення йому попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає кандидату на пост Президента України або представнику партії (блоку), яка його висунула, копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийнято напередодні дня виборів чи дня повторного голосування, копія цього рішення видається зазначеним у цій частині особам невідкладно.
 
252. 8. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування. Це рішення оприлюднюється в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня виборів.».
 
-243- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 30-1 такого змісту:
«30-1. Частину першу статті 58 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у редакції:
«1. Передвиборна агітація - це поширення під час виборчого процесу будь-якої інформації з метою вплинути на ставлення виборців до кандидата на пост Президента України і спонукання у такий спосіб виборців голосувати за або проти цього кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів на пост Президента України, вести агітацію за або проти кандидатів в порядку, встановленому цим Законом.».
 
Відхилено   8. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування. Це рішення оприлюднюється в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня виборів.».
 
    -244- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 30-2 такого змісту:
«30-2. Частину другу статті 58 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у редакції:
«3. Не належить до передвиборної агітації висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності в інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій, якщо таке висвітлення здійснюється на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості, рівного ставлення до усіх кандидатів, без оцінок і коментарів агітаційного характеру. Зазначені оцінки і коментарі, можуть оприлюднюватися виключно за правилами здійснення передвиборної агітації.
 
Відхилено    
    -245- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 30-3 такого змісту:
«30-3. Частину третю статті 58 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у редакції:
«3. Не належать до передвиборної агітації офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовлені уповноваженими на те органами чи посадовими особами у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів на пост Президента України. Зазначені коментарі, відео-, аудіозаписи, кіно зйомки можуть оприлюднюватися виключно за правилами здійснення передвиборної агітації.
 
Відхилено    
    -246- Шевченко А.В.
Викласти статтю 57 Закону у такій редакції:
«Стаття 57. Загальний порядок проведення передвиборної агітації.
1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, їхні політичні, ділові та особистісні якості, вести агітацію за або проти кандидатів на пост Президента України.
2. Передвиборна агітація відповідно до вимог цього Закону розпочинається з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування.
3. До прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України, партії (блоки) та/або громадяни мають право проводити масові акції, розповсюджувати друковані матеріали на підтримку тієї чи іншої особи на пост Президента України та закликати голосувати за чи проти, за винятком поширення таких матеріалів і закликів у засобах масової інформації та на носіях реклами.
4. У період з дня оголошення виборчої кампанії до дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України забороняється реклама або спонсорство політичних партій та блоків, а також органів державної влади і місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, окремих громадян.
5. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. Передвиборна агітація перед повторним голосуванням закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.
6. Передвиборна агітація напередодні дня виборів/повторного голосування та в день виборів/повторного голосування забороняється. У цей же період, забороняється участь кандидатів на пост Президента України у масових акціях, проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені кандидатів на пост Президента України, а також партій (блоків), які висунули свого кандидата на пост Президента України, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку кандидатом на пост Президента України, а також партією (блоком), які висунули свого кандидата на пост Президента України, проведення концертів, вистав, спортивних змагань чи інших публічних заходів.
7. Фінансова підтримка кандидатом на пост Президента України проведення концертів, вистав, спортивних змагань чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідного кандидата. Спонсорство телерадіопрограм кандидатами на пост Президента України забороняється.
8. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Використання власних коштів кандидатів на пост Президента України чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.
9. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної територіальної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється у порядку, встановленому у частині другій статті 39 цього Закону.
10. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.
11. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації за одного кандидата на пост Президента України, власник (користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату на пост Президента України. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.»
 
Відхилено    
    -247- Князевич Р.П.
у статті 57:
частини 3-4 викласти у такій редакції:
«3.Передвиборна агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.
4. Передвиборна агітація напередодні дня виборів та в день виборів, або напередодні дня повторного голосування та в день повторного голосування забороняється. У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені кандидата на пост Президента України, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку окремими кандидатами на пост Президента України проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.»
 
Відхилено    
    -248- Шевченко А.В.
Викласти статтю 58 Закону у такій редакції:
«Стаття 58. Висвітлення виборчого процесу у засобах масової інформації
1. Засоби масової інформації здійснюють висвітлення виборчого процесу з метою забезпечення прав виборців на вільний та поінформований вибір. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Засоби масової інформації мають право висвітлювати виборчий процес, аналізувати та оцінювати передвиборні кандидатів на пост Президента України, їхні особистісні якості, організовувати дебати за участю кандидатів на умовах, визначених цим Законом.
2. Висвітлення виборчого процесу телерадіоорганізаціями усіх форм власності та держаними і комунальними друкованими засобами масової інформації має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості. Принцип збалансованого висвітлення передбачає пропорційну увагу до кандидатів на пост Президента України залежно від їх популярності. Приватні друковані засоби масової інформації у власних матеріалах мають право віддавати перевагу одному чи кільком кандидатам на пост Президента України, а також висловлювати свої політичні уподобання за умови відсутності прямих закликів голосувати за або проти.
3. Державні та комунальні засоби масової інформації у своїх програмах та матеріалах не мають права аналізувати передвиборні програми, коментувати дії кандидатів на пост Президента України, оцінювати їх дії та особистісні якості.
4. Повідомлення про дії кандидатів на пост Президента України, які є посадовими особами або працівниками органів державної влади або місцевого самоврядування і пов’язані з виконанням ними своїх посадових обов’язків, повинні бути відокремлені від повідомлень про їх дії як кандидатів на пост Президента України. Державні та комунальні засоби масової інформації у своїх програмах та матеріалах, розміщених у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" не мають права коментувати або оцінювати дії кандидатів на пост Президента України, пов’язані з виконанням ними посадових осіб.
5. Телерадіоорганізації мають право надавати можливість кандидатам на пост Президента України напряму подавати інформацію виборцям. З цією метою телерадіоорганізації можуть надавати безкоштовно ефірний час кандидатам на пост Президента України для висвітлення ними положень своїх передвиборних програм за умови, що всі кандидати на пост Президента України отримають на таких же умовах однакову кількість ефірного часу. Порядок надання такого ефірного часу повинен передбачати неупереджене ставлення до всіх кандидатів на пост Президента України, максимально однаковий за якістю ефірний час та рівні можливості при розподілі черговості отримання часу.
6. Телерадіоорганізації зобов’язані забезпечувати рівні можливості кандидатів на пост Президента України брати участь у телерадіопрограмах. Телерадіоорганізація, яка транслювала зображення чи голос кандидата на пост Президента України, за винятком програм новин та дебатів, зобов’язана надати такий же час всім іншим кандидатам на пост Президента України на таких же умовах. Принцип рівних можливостей поширюється на програми новин лише в частині запрошення кандидатів на пост Президента України бути гостем студії.
7. Телерадіоорганізації мають право організовувати теле- та радіодебати. Дебати відбуваються за власний кошт телерадіоорганізації. Телерадіоорганізації самостійно визначають формат дебатів за умови, що такий формат забезпечує дотримання принципу рівності можливостей кандидатів на пост Президента України. Дебати проводяться у прямому ефірі.
8. Правила участі у дебатах мають бути повідомлені заздалегідь і передбачати право участі у дебатах щонайменше всіх кандидатів на пост Президента України, які за усередненими результатами оприлюднених соціологічних досліджень набирають понад 5 % голосів виборців.
9. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами Президента України, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.
10. Журналіст телерадіоорганізації, що був зареєстрований в якості кандидата на пост Президента України, не може вести телевізійні та радіопрограми. Доступ до ефіру таких журналістів здійснюється з дотриманням принципу рівних можливостей всіх кандидатів на пост Президента України.
11. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів/повторного голосування - на умовах, визначених частиною дев’ятою статті 28 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати представникам засобів масової інформації інформацію щодо підготовки і проведення виборів Президента України.
12. Кандидат на пост Президента України має право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат вважає недостовірною, з вимогою опублікувати свою відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів/повторного голосування зобов'язаний надати кандидату на пост Президента України, щодо якого на його думку поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом на пост Президента України матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії (блоку). Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.
13. Засіб масової інформації вправі відмовити у наданні відповіді у таких випадках: а) якщо відповідь не містить посилання на інформацію, що спростовується; б) якщо обсяг відповіді перевищує обсяг першого матеріалу; в) якщо відповідь подана іншою мовою; г) якщо публікація відповіді спричинить до порушення закону; д) якщо публікація відповіді порушить законні права третьої особи; е) якщо відповідь містить прямі заклики до голосування за або проти певної партії (блоку). Відмова у наданні відповіді може бути оскаржена»
 
Відхилено    
    -249- Князевич Р.П.
статтю 58 викласти в редакції:
«Стаття 63. Форми і засоби передвиборної агітації
1. Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, політичні, ділові та особисті якості кандидатів, вести агітацію за або проти кандидатів.
2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
3) проведення публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів на пост Президента України;
4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;
7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата на пост Президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
8) публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України або публічні оцінки діяльності цих кандидатів;
9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
3. Політична реклама – це одна із форм передвиборної агітації, оплачена за рахунок коштів виборчих фондів, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного кандидата.
Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього.
4. Фінансова підтримка кандидатом на пост Президента України проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідного кандидата.
5. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів на пост Президента України.
6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Використання власних коштів кандидатів чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.
7. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, здійснюється з додержанням принципу рівних умов надання кандидатам на пост Президента України однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телебаченні.
8. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної територіальної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
9. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право на договірній основі за рахунок коштів свого виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.
10. Кандидат на пост Президента України або його довірена особа повідомляє про час і місце проведення запланованих публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію.
11. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації за одного кандидата на пост Президента України, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату на пост Президента України. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу.»
 
Відхилено    
    -250- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«31. Частину четверту статті 57 замінити новими частинами четвертою і п’ятою у такій редакції:
«4. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, інших публічних заходів) від імені кандидата (кандидатів) чи суб’єкта їх висування, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку кандидатом на пост Президента України чи партією (блоком), яка його висунула, проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів і повідомлення про проведені раніше такі заходи.
5. У час, зазначений у частинах другій та третій цієї статті, припиняється використання носіїв зовнішньої реклами для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Передвиборні агітаційні матеріали, розміщені на інформаційних стендах чи в інших місцях (крім носіїв зовнішньої реклами) з цього ж часу знімаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, комунальними підприємствами».
 
Відхилено    
    -251- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«32. Статтю 58 викласти в такій редакції:
«Стаття 58. Форми і засоби передвиборної агітації
1. Передвиборна агітація у сенсі цього Закону ( це здійснення будь-якої діяльності, яка має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати або не голосувати за кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
3) проведення публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів на пост Президента України, суб’єктів їх висування;
4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень;
5) розповсюдження листівок, плакатів, буклетів, брошур та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;
7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки чи на підтримку кандидата на пост Президента України, суб’єктів їх висування, а також поширення інформації про таку підтримку;
8) публічні заклики голосувати або не голосувати за кандидата на пост Президекнта України або публічні оцінки діяльності кандидатів на пост Президента України, суб’єктів їх висування;
9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
3. Політична реклама ( це одна із форм передвиборної агітації, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України. До політичної реклами належить також використання прізвищ та портретів (зображень) кандидатів, символіки або логотипів партій (організацій партій) ( суб’єктів висування кандидатів, поза інформаційними повідомленнями про перебіг виборчого процесу, а так само повідомлення у будь-якій формі про підтримку кандидатом на пост Президента України або суб’єктом його висування видовищних чи інших публічних заходів чи привернення уваги до участі у видовищних заходах певних кандидатів на пост Президента України чи суб’єктів їх висування.
4. Прихована політична реклама забороняється.
5. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, які є посадовими особами органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України та законами України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів.
6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Використання власних коштів кандидатів, не переданих до виборчого фонду у порядку, визначеному статтею 43 цього Закону, чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.
7. Передвиборна агітація за рахунок коштів відповідного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання кандидатам на пост Президента України однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телебаченні у порядку, встановленому відповідно до цього Закону.
8. Кандидат на пост Президента України фінансує із коштів свого виборчого фонду заходи і матеріали передвиборної агітації та розміщення політичної реклами на власну підтримку.
10. Підтримка кандидатом на пост Президента України проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів виборчого фонду кандидата.
11. Забороняється участь у передвиборній агітації у будь-якій формі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів».
 
Відхилено    
    -252- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«33. Доповнити Закон новою статтею 581 у такій редакції:
«Стаття 58-1. Участь громадян у передвиборній агітації
1. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати, політичні, ділові та особисті якості кандидатів на пост Президента України, їх передвиборні програми та діяльність, вести агітацію щодо підтримки чи непідтримки кандидатів без витрачання власних коштів у будь-якій формі.
2. Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата на пост Президента України;
2) посадовим і службовим особам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на пост Президента України;
3) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.
3. Посадовим та службовим особам і творчим працівникам засобів масової інформації під час виборчого процесу, за винятком матеріалів і передач, обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог статей 61 та 63 цього Закону, забороняється проводити агітацію за або проти кандидата на пост Президента України чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом».
 
Відхилено    
    -253- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«34. Доповнити Закон новою статтею 58-2 у такій редакції:
«Стаття 58-2. Проведення публічних заходів передвиборної агітації
1. Організація і проведення кандидатом на пост Президента України чи суб’єктом його висування мітингів, походів, демонстрацій, пікетів здійснюється з дотриманням законодавства, що регулює проведення мирних заходів в Україні. Видатки, пов’язані з організацією та проведенням зазначених заходів, здійснюються за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
2. Кандидат на пост Президента України має право на договірній основі за рахунок коштів свого виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, зустрічей з виборцями, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.
3. Забороняється використання приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення заходів передвиборної агітації.
4. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одному кандидату на пост Президента України, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату на пост президента України, який має право проводити передвиборну агітацію за рахунок коштів свого виборчого фонду.
5. Вимога, зазначена у частині четвертій цієї статті, не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (партій, що входять до складу блоків), які висунули кандидатів на пост президента України.
6. Інформаційні агентства надають приміщення для проведення прес-конференцій кандидатам на пост Президента України на умовах рівного доступу та рівної оплати. Кандидат на пост Президента України здійснює оплату за використання приміщень для прес-конференцій, наданого інформаційним агентством, за рахунок коштів свого виборчого фонду.
7. Проведення заходів передвиборної агітації у військових частинах (формуваннях) чи установах виконання покарань обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ виконання покарань окремими кандидатами на пост Президента України чи їх довіреними особами забороняється. За зверненням командира військової частини (формування), керівника установи виконання покарань окружна виборча комісія може організувати зустріч кандидатів чи їх довірених)осіб із виборцями у військовій частині (формуванні) чи установі виконання покарань».
 
Відхилено    
    -254- Задирко Г.О.
Доповнити законопроект наступним: Частину першу статті 58 Закону доповнити першим реченням «Передвиборна агітація це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання голосувати за або проти певного кандидата в Президенти України».
 
Відхилено    
253. 31. У статті 59:
 
   32. У статті 59:
 
254. у частині першій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість»;
 
-255- Князевич Р.П.
статтю 59 викласти в редакції:
«Стаття 59. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації
1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією. Ці плакати повинні містити передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, подані ними до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидатів, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця постійного проживання, основного місця роботи (заняття), партійності, суб'єкта висування, а також фотографію кандидата. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.
2. Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом на пост Президента України або з його уповноваженим представником текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.
3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям.
4. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.
5. Кандидат на пост Президента України на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду кандидата. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.
6. Кандидати на пост Президента України зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду не пізніш як через п'ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.
7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить кандидату на пост Президента України, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.»;
 
Відхилено   у частині першій слова «тридцять п’ять» замінити словами «двадцять шість»;
 
255. у частині четвертій слова «тридцять днів» замінити словами «двадцять два дні»;
 
-256- Шевченко А.В.
Викласти статтю 58 Закону у такій редакції:
«Стаття 59. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації
1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із розрахунку по п'ять примірників на кожну виборчу дільницю. Ці плакати повинні містити передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, подані ними до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидатів, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності кандидата, а також фотографію кандидата. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.
2. Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом на пост Президента України або його уповноваженим представником текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.
3. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України повинні бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією.
4. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України з розрахунку по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу дільницю у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - кандидату або його уповноваженому представнику. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.
5. Кандидат на пост Президента України може на власний розсуд виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду кандидата. Партія, яка висунула кандидата (партія, що входить до блоку, який висунув кандидата), може виготовляти друкований матеріал передвиборної агітації кандидата з використанням майна, що їй належить. Кандидат на пост Президента України може у такий же спосіб виготовляти матеріали своєї передвиборної агітації. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.
6. Кандидат на пост Президента України, партія (блок), яка висунула кандидата, зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду та з використанням майна, що їм належить, не пізніш як на сьомий день з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.
7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити вказівку на кандидата на пост Президента України, від імені якого розповсюджуються матеріали, а також відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням майна відповідно кандидата на пост Президента України або партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сто двадцять днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.»
 
Відхилено   у частині четвертій слова «тридцять днів» замінити словами «двадцять два дні»;
 
    -257- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«35. Доповнити Закон новою статтею 59-1 у такій редакції:
«Стаття 59-1. Виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації
1. Кандидат на пост президента України на власний розсуд може виготовляти друковані матеріали передвиборної агітації за рахунок коштів виборчого фонду. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам цього та інших законів України.
2. Кандидат на пост президента України може виготовляти за рахунок коштів свого виборчого фонду товари (значки, календарі, пакети, олівці, ручки тощо), що містять візуальні зображення портретів (зображень) чи прізвищ кандидатів, назви, символіки, прапору партії (блоку) – суб’єкта висування кандидата, за умови, що вартість кожної одиниці такого товару не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати, встановленої відповідно до закону на день початку виборчого процесу.
3. Кандидат на пост Президента України зобов’язаний подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, зазначеного у частині першій цієї статті, чи кожного виду товару, зазначеного у частині другій цієї статті, не пізніш як через п’ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.
4. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, дату випуску в світ.
5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення друкованих матеріалів передвиборної агітації.
6. Кандидат на пост Президента України має право вільно і безоплатно розповсюджувати друковані матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині першій цієї статті, друковані видання, у яких розміщені матеріали передвиборної агітації, а також товари, зазначені у частині другій цієї статті.
7. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять усіх або деяких відомостей, зазначених у частині четвертій цієї статті.
8. Забороняється розміщення та розповсюдження матеріалів передвиборної агітації у приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладах освіти й охорони здоров’я, житлово-комунальних підприємствах та установах.
9. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами на об’єктах культурної спадщини».
 
Відхилено    
    -258- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«36. Доповнити Закон новою статтею 59-2 у такій редакції:
«Стаття 59-2. Розміщення політичної реклами як зовнішньої реклами та реклами на транспорті
1. Друковані матеріали передвиборної інформації можуть розміщуватися із застосуванням носіїв зовнішньої реклами відповідно до вимог Закону Україну «Про рекламу» з оплатою із коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
2. Підприємства (господарські товариства) чи фізичні особи – розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для кандидатів на пост Президента України до розміщення агітаційних матеріалів (політичної реклами) з використанням носіїв зовнішньої реклами
3. Розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках органів державної влади та органів місцевого самоврядування забороняється.
4. Реклама випусків друкованих засобів масової інформації чи телерадіопередач із використанням прізвищ чи портретів (зображень) кандидатів, назв, символіки або логотипів партій (блоків), які висунули кандидатів на пост Президкента України, може розміщуватися на носіях зовнішньої реклами лише за умови її оплати з коштів виборчого фонду відповідної партії.
5. Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та у транспортних засобах громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження політичної реклами через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється».
 
Відхилено    
256. у частині восьмій слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто»;
 
-259- Князевич Р.П.
статтю 60 викласти в редакції:
«Стаття 60. Загальний порядок використання засобів масової інформації
1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.
2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації, у тому числі політична реклама, повинні здійснюватися у формах та з дотриманням вимог, встановлених цим Законом.
3. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право користуватися засобами масової інформації державної та комунальної форми власності за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, на умовах, передбачених цим Законом.
4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією.
5. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.
6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення виборів Президента України. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.
7. Засоби масової інформації, зареєстровані після 1 листопада року, що передує року проведення чергових виборів Президента України, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною шостою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети «Голос України» (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).
8. Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої або сьомої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто десять днів до дня виборів. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу кандидатам на пост Президента України.
9. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу кандидату на пост Президента України, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі кандидату на пост Президента України в разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини п'ятої чи дев'ятої статті 64 цього Закону.
10. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами Президента України, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.
11. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності в інтерв'ю, дискусіях, дебатах, інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості.»;
 
Відхилено   у частині восьмій слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто»;
 
    -260- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«37. Статтю 60 викласти у такій редакції:
«Стаття 60. Загальний порядок використання засобів масової інформації
1. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів Державного бюджету та за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.
2. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного бюджету чи за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як на десятий день виборчого процесу у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.
3. Засоби масової інформації, зареєстровані пізніш як за 365 днів до дня голосування, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною шостою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети «Голос України» (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).
4. Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частин другої або третьої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як п’ятнадцятий день виборчого процесу, а регіональні та місцеві засоби масової інформації ( окружним виборчим комісіям не пізніш як через п’ять днів після їх утворення. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу кандидатам на пост Президента України.
5 Засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як на п’ятнадцятий день виборчого процесу опублікувати розцінки вартості одиниці ефірного часу, зазначені у частині другій цієї статті. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», регіональні та місцеві телерадіоорганізації ( у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.
6. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного регіону, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, яка уповноважується на укладення договорів із засобами масової інформації на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України.
7. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату на пост Президента України, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату на пост Президента України. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі кандидату на пост Президента України тільки у разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини п’ятої статті 61 або частини другої чи третьої статті 64 цього Закону.
8. Вимоги, встановлені частинами першою (шостою цієї статті, не поширюються на друковані засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (партії, що входять до складу блоків), які висунули кандидатів на пост Президента України.
9. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
10. Засобам масової інформації під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частин шостої або сьомої статті 61 і частини сьомої статті 63 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом.
 
Відхилено    
    -261- Шевченко А.В.
Викласти статтю 60 Закону у такій редакції:
«Стаття 60. Загальний порядок поширення передвиборної агітації у засобах масової інформації.
1. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.
2. Держава надає можливість всім кандидатам на пост Президента України поширити агітаційні матеріали у засобах масової інформації державної та комунальної форм власності, в порядку та на умовах, визначених цим Законом. Порядок надання такого ефірного часу та друкованих площ встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.
3. Передвиборна агітація в засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.
4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для поширення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів. Вартість одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу має бути не більшою за звичайну ціну комерційної реклами (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) на аналогічній одиниці друкованої площі або одиниці ефірного часу у відповідному засобі масової інформації. Ціна може бути різною залежно від часу трансляції або сторінки видання.
5 Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі або ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто десять днів до дня виборів, а регіональні та місцеві засоби масової інформації – територіальним виборчим комісіям не пізніш як через п’ять днів після їх утворення. Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комісії оприлюднюють надіслані розцінки на своєму офіційному веб-сайті та надають їх на запит зацікавлених осіб. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки або встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу кандидатам на пост Президента України.
6. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату на пост Президента України, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату на пост Президента України. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі кандидату на пост Президента України у разі, якщо він має обґрунтовані підстави вважати, що надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини п'ятої чи дев'ятої статті 64 цього Закону.
7. Вимоги, встановлені цієї статтею, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (блоки), що висунули свого кандидата на пост Президента України.
8. Забороняється розміщення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації.»
 
Відхилено    
257. 32. У частині шостій статті 60 слова «сто тридцять» замінити словами «дев’яносто сім».
 
-262- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«38. Статтю 61 викласти у такій редакції:
«Стаття 61. Порядок використання аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації
1. Кандидату на пост Президента, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, телерадіоорганізаціями надається загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 30 хвилин на регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України. Цей час кандидату надається на кожному з зазначених каналів тричі у рівних частках від загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія. Такий ефірний час надається у проміжку між дев’ятнадцятою та двадцять третьою годинами за київським часом.
2. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, що транслюються відповідно до частини першої цієї статті, із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації партій за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої комісії, зазначеної у частині шостій статті 60 цього Закону, не пізніш як за _________ днів до дня голосування.
3. Черговість надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині другій цієї статті, визначається не пізніш як за ___________ днів до дня голосування за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісєю, зазначеною у частині шостій статті 60 цього Закону, за участю відповідно уповноважених представників кандидатів у Центральній виборчій комісії чи довірених осіб кандидатів у відповідному територіальному виборчому окрузі.
4. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини третьої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.
5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата на пост Президента України забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми кандидата.
6. Оплата ефірного часу, наданого кандидату на пост Президента України, здійснюється відповідною виборчою комісією згідно із затвердженим кошторисом у межах коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за угодами, що укладаються відповідно між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між окружною виборчою комісією і регіональною телерадіоорганізацією державної чи комунальної форми власності.
7. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України надається йому на підставі угоди, що укладається від імені цього суб’єкта розпорядником відповідного поточного рахунку виборчого фонду з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу партії забороняється.
8. Неперервна тривалість ефірного часу, який надається суб’єкту виборчого процесу за рахунок коштів його виборчого фонду, не може бути меншою від трьох хвилин. Не допускається надання ефірного часу для трансляції коротких рекламних аудіо- та відеокліпів, інших матеріалів політичної реклами, позбавлених інформаційного наповнення, спрямованих лише на емоційний вплив на виборця чи на його підсвідомість.
9. Протягом демонстрації передвиборної агітації на телебаченні обов’язково зазначається повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п’ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до основного фону зображення та бути сприйнятним для глядача.
10. Час мовлення, відведений на передвиборну агітацію на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
11. Телерадіоорганізації зобов’язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять ознаки передвиборної агітації, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.
12. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, виборчої комісії, яка очолює систему комісій, що здійснюють підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов’язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу суб’єкту відповідного виборчого процесу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності ( копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації».
 
Відхилено   33. У частині шостій статті 60 слова «сто тридцять» замінити словами «дев’яносто сім».
 
258. 33. У частині першій статті 61 слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто».
 
-263- Князевич Р.П.
статтю 61 викласти в такій редакції:
«Стаття 61. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації
1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов'язані не пізніше ніж за дев’яносто днів до дня виборів Президента України опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газеті «Голос України» або «Урядовий кур'єр», регіональні та місцеві телерадіоорганізації – у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності.
2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, надається телерадіоорганізаціями на загальнонаціональних телеканалах та радіоканалах державної форми власності між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами.
3. Телерадіоорганізації надають кожному кандидату на пост Президента України ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у загальному обсязі не менше 20 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 20 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі. Цей час кандидату надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу.
4. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними телерадіоорганізаціями державної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації кандидатів на пост Президента України за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії.
5. Черговість надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, визначається за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією за участю кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб або уповноважених представників кандидатів.
6. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини шостої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів Президента України, публікуються в газеті «Голос України» або «Урядовий кур'єр» у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією.
7. Оплата наданого кандидату на пост Президента України ефірного часу здійснюється Центральною виборчою комісією згідно із затвердженими нею кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України.
8. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України надається на підставі угоди, що укладається між розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата та телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу кандидату на пост Президента України забороняється.
9. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.
10. Телерадіоорганізації будь-якої форми власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності – копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.
11. Замовниками політичної реклами під час передвиборної кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки кандидати на пост Президента України. Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.»;
 
Відхилено   34. У частині першій статті 61 слова «сто двадцять» замінити словом «дев’яносто».
 
    -264- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«39. Статтю 62 викласти у такій редакції
«Стаття 62. Порядок створення та поширення телерадіоорганізаціями передач за участю кандидатів на пост Президента України
1. Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати передачі за участю кандидатвів на пост Президента України у формі передвиборних дебатів. Зазначені передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою забезпечити можливість участі у них усіх кандидатів на пос Президента України за їх бажанням. Телерадіоорганізація може створити лише один цикл таких передач під час виборчого процесу.
2. Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати передачі, зазначені у частині першій цієї статті, одночасно й в однаковий спосіб надсилає пропозиції взяти участь у циклі зазначених передач усім кандидатам на пост Президента України. У пропозиції має зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь в передачі, та вартість участі у такій передачі.
3. Формат передачі (циклу передач) включає:
1) порядок визначення учасників кожної передачі із циклу передач за участю кандидатів – за згодою учасників, за жеребкуванням тощо;
2) порядок визначення розміщення передач у циклі;
3) тривалість кожної передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників передач;
4) графік поширення передач в ефірі;
5) поширення передач у запису чи у прямому ефірі;
6) ведучий передач або порядок його визначення;
7) наявність інших присутніх у студії під час передач (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення;
6) регламент та правила поведінки учасників передачі;
7) порядок визначення тем обговорення та взаємних запитань учасників передачі;
8) умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо);
9) інші умови створення передачі.
4. Формат передачі, у тому числі графік її поширення, черговість участі кандидатів у теледебатах відповідна телеорганізація публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» у триденний строк з дня їх затвердження.
5. Вартість участі у передачі, зазначеній у частині першій цієї статті, є однаковою для усіх кандидатів і визначається обсягом ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до частин другої чи третьої статті 60 цього Закону.
6. Тривалість передачі за участю однієї групи кандидатів на пост Президента України має бути не менше шістдесяти хвилин безперервного ефірного часу. Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, має визначатися за однаковими правилами.
7. Проведення під час передачі інтерактивного голосування та оприлюднення його результатів можуть включатися до формату передачі тільки за згодою усіх учасників передачі.
8. Кандидат на пост Президента України має право взяти участь тільки в одній передачі циклу, створеного телеорганізацією.
9. Кандидат на пост Президента України, який не надав у строк, зазначений у частині другій цієї статті, згоди на участь у циклі передач, не може брати участь у таких передачах відповідної телерадіоорганізації.
10. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування за п’ять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною телекомпанією України організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати проводяться в прямому ефірі на першому каналі Українського телебачення між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Ці теледебати обов’язково транслюються на першому каналі Українського радіо, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення. Кандидати на пост Президента України беруть участь в теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах, або неможливості його участі у них, виділений для теледебатів час надається іншому кандидату у Президенти України для проведення передвиборної агітації».
 
Відхилено    
    -265- Шевченко А.В.
Викласти статтю 61 Закону у такій редакції:
«Стаття 61. Порядок поширення передвиборної агітації в електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації.
1. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок коштів свого виборчого фонду розміщувати передвиборну агітацію в електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України надається кандидату на пост Президента України на підставі угоди, що укладається від імені такого кандидата розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу кандидату на пост Президента України забороняється.
2. Замовниками передвиборної агітації під час виборчої кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки кандидати на пост Президента України. Протягом демонстрації передвиборної агітації обов'язково демонструється повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрану і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.
3. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.
4. Телерадіоорганізація за письмовим запитом Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язана надати всю інформацію про виділення ефірного часу кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та/або інших носіях інформації.
5. З метою забезпечення права громадян України на отримання інформації про кандидатів на пост Президента України Національна телекомпанія України (далі – НТКУ) та Національна радіокомпанія України (далі – НРКУ) виділяють на час виборчої кампанії щонайменше 1000 хвилин ефірного часу, які надають кандидатам на пост Президента України для передвиборної агітації та висвітлення ними своїх передвиборних програм. Цей час розподіляється в порядку, встановленому цим законом. НТКУ та НРКУ мають право прийняти рішення про виділення більшого за обсягом ефірного часу, про що вони повідомляють Центральну виборчу комісію.
6. Загальний ефірний час, виділений НТКУ та НРКУ, розподіляється між кандидатами на пост Президента України за таким принципом: 80 % ефірного часу розподіляється між кандидатами на пост Президента України, які за усередненими результатами оприлюднених соціологічних досліджень набирають понад 2 % голосів виборців. Решта 20 % ефірного часу розподіляються у рівних частках між усіма іншими кандидатами на пост Президента України.
7. Ефірний час, виділений НТКУ та НРКУ, надається телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами. Розподіл ефірного часу затверджується Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто днів до дня виборів затверджує порядок надання ефірного часу НТКУ та НРКУ. До розробки цього порядку залучаються представники НТКУ, НРКУ та кандидатів на пост Президента України.»
 
Відхилено    
    -266- Шевченко А.В.
Викласти статтю 62 Закону у такій редакції
«Стаття 62. Порядок проведення передвиборних теледебатів Національною телекомпанією України
1. У разі, якщо прийнято рішення про проведення повторного голосування, за п'ять днів до дня повторного голосування у прямому ефірі Національної телекомпанії України між 19 та 22 годинами організовуються теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, тривалістю не менше ста хвилин. Такі теледебати обов'язково транслюються в ефірі Національної радіокомпанії України та можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.
2. Кандидати на пост Президента України беруть участь в теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації.
3. Телерадіоорганізаціям забороняється переривати трансляцію теледебатів.»
 
Відхилено    
    -267- Князевич Р.П.
статтю 62 викласти в редакції:
«Стаття 67. Процедура і строки проведення передвиборних теледебатів
1. Передвиборні теледебати можуть проводитись між кандидатами на пост Президента України за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
2. Передвиборні теледебати з оплатою за наданий ефірний час з Державного бюджету України проводяться тільки у разі прийняття рішення про проведення повторного голосування, між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Передвиборні теледебати організовуються за п'ять днів до дня повторного голосування в прямому ефірі на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України між девятнадцятою та двадцять другою годинами тривалістю не менше ста хвилин. Теледебати можуть також організовуватися та проводитися іншими телерадіоорганізаціями, що мають ліцензію на право користування каналами мовлення, незалежно від форми власності за ініціативою телерадіоорганізації. Теледебати обов'язково транслюються на першому каналі Національної радіокомпанії України та можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Кандидати на пост Президента України беруть участь в теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост Президента України.
3. Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, здійснюється Центральною виборчою комісією в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, за угодою, що укладається між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України.
4. Телерадіоорганізаціям забороняється переривати трансляцію теледебатів.»;
 
Відхилено    
    -268- Шевченко А.В.
Викласти статтю 63 Закону у такій редакції
«Стаття 63. Порядок поширення передвиборної агітації у друкованих засобах масової інформації.
1. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок коштів свого виборчого фонду розміщувати передвиборну агітацію у друкованих засобах масової інформації.
2. Матеріали передвиборної агітації розміщуються у друкованих засобах масової інформації на підставі договору, який укладається від імені кандидата на пост Президента України розпорядником поточного рахунку виборчого фонду такого кандидата з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладання договору та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації розміщення цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія, яка висунула свого кандидата на пост Президента України.
3. Друковані засоби масової інформації, за винятком державних та комунальних, мають право відмовити кандидату на пост Президента України в розміщенні передвиборної агітації, якщо це суперечить редакційній політиці цього засобу масової інформації.
4. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов’язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення передвиборної агітації, за необхідності – надати їй копії відповідних договорів, платіжних документів, а також відповідні матеріали передвиборної агітації.
5. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх кандидатів на пост Президента України поліграфічному виконанні у спеціальному випуску газети «Голос України» свою передвиборну програму обсягом не більше двадцяти тисяч друкованих знаків. Договір про публікацію вказаних матеріалів із редакцією газети «Голос України» укладається Центральною виборчою комісією. Редакція газети «Голос України» отримує лише компенсацію своїх затрат на виробництво та розповсюдження спеціального випуску.
6. Спеціальний випуск газети «Голос України», що містить передвиборні програми, видається не пізніш як за десять днів з моменту завершення реєстрації кандидатів на пост Президента України. Черговість друкування передвиборних програм у спеціальному випуску газети «Голос України» встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю представників кандидатів на пост Президента України. Форма спеціального випуску затверджується Центральною виборчою комісією.
7. Спеціальний випуск газети «Голос України» містить лише передвиборні програми та матеріали, надані Центральною виборчою комісією. Розміщення передвиборних програм на першій та останній сторінці спеціального випуску забороняється.»
 
Відхилено    
    -269- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«40. Статтю 63 викласти у такій редакції
«Стаття 63. Порядок використання друкованих засобів масової інформації
1. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх кандидатів поліграфічному виконанні в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також в одному з регіональних друкованих засобів масової інформації кожного з регіонів свою передвиборну програму обсягом не більше дванадцяти тисяч друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених засобів масової інформації укладається відповідно Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією, визначеною відповідно до частини шостої статті 60 цього Закону.
2. Редакції газет «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також редакції регіональних друкованих засобів масової інформації, з якими відповідні окружні виборчі комісії уклали угоди про опублікування передвиборних програм кандидатів на пост Президента України, зобов’язані надіслати не пізніше ніж за ____________ днів до дня виборів депутатів до цих виборчих комісій розклад (конкретні дати) виходу у світ номерів відповідних видань з програмами із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт).
3. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів у засобах масової інформації, передбачених частиною першою цієї статті, встановлюється не пізніш як за ______________ дні до дня виборів Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими комісіями, зазначеними у частині шостій статті 60 цього Закону, шляхом жеребкування за участю відповідно уповноважених представників кандилатів у Центральній виборчій комісії або довірених осіб кандидатів у відповідному територіальному виборчому окрузі.
4. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини третьої цієї статті, та визначена за його підсумком черговість друкування передвиборних програм партій публікуються відповідно в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», регіональних друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.
5. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали, у тому числі політичну рекламу в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині восьмій статті 60 цього Закону.
6. Друкована площа, відведена на агітаційні матеріали, у тому числі політичну рекламу, впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього.
7. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині п’ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені кандидата на пост Президента України розпорядником поточного рахунку його виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія (партія, що входить до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України.
8. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, виборчої комісії, яка очолює систему комісій, що здійснюють підготовку та проведення відповідних місцевих виборів зобов’язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України, а в разі необхідності ( надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації».
 
Відхилено    
    -270- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«41. Доповнити Закон новою статтею 63-1 у такій редакції:
«Стаття 63-1. Право на відповідь
1. Кандидат на пост Президента України має право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат вважає недостовірною, з вимогою опублікувати його відповідь для спростування такої інформації. Така відповідь не вважається передвиборною агітацією.
2. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, зобов’язаний надати кандидату, щодо якого поширено інформацію, яку він вважає недостовірною, можливість опублікувати відповідь: надати кандидату такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати у цьому ж друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом матеріал.
3. Матеріал відповіді, зазначений у частині другій цієї статті, повинен бути опублікований не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш як за один день до дня голосування. Якщо інформація, яку кандидат на пост Президента України вважає недостовірною, була опублікована пізніш як за три дні до дня голосування, відповідь може бути опублікована в останній день перед днем голосування.
4. Відповідь, яка публікується у друкованому засобі масової інформації, повинна бути набрана таким самим шрифтом і розміщена під рубрикою «відповідь» на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення (інформації), на яке дається відповідь.
5. У разі якщо матеріал, що містив інформацію, на яку подається відповідь, був опублікований в останньому перед днем голосування регулярному випуску друкованого засобу масової інформації, видавець такого засобу масової інформації повинен опублікувати відповідь у спеціальному випуску таким же тиражем у строки, зазначені у частині третій цієї статті.
6. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певного кандидата на пост Президентоа України.
7. Публікація відповіді здійснюється за рахунок засобу масової інформації. Засіб масової інформації має право вимагати відшкодування нанесеної йому шкоди від замовника оприлюднення інформації, на яку публікується відповідь, у порядку, встановленому законом.
8. Відповідь на відповідь не надається».
 
Відхилено    
    -271- Князевич Р.П.
статтю 63 викласти в редакції:
«Стаття 63. Порядок використання друкованих засобів масової інформації
1. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів Президента України, опублікувати в однаковому для всіх кандидатів поліграфічному виконанні в газеті «Голос України» або «Урядовий кур'єр», свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків (друкований знак включає в себе літеру, цифру, розділовий, математичний чи інший подібний знак і кожний проміжок між словами). Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакцією зазначеної газети укладається Центральною виборчою комісією.
2. Редакція газети «Голос України», з якою Центральна виборча комісія уклала угоду про опублікування передвиборних програм кандидатів на пост Президента України, зобов'язана надіслати не пізніше ніж за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів до Центральної виборчої комісії конкретні дати виходу у світ номерів відповідних видань з програмами із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт).
3. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів Президента України встановлюється не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня виборів Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю кандидатів на пост Президента України чи їх довірених осіб.
4. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм кандидатів на пост Президента України оприлюднюються відповідно у газеті «Голос України» або «Урядовий кур'єр», у триденний строк після дня їх затвердження Центральною виборчою комісією.
5. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині дев'ятнадцятій статті 64 цього Закону.
6. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України та редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.
7. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України, а в разі необхідності – надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.»;
 
Відхилено    
    -272- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«42. Статтю 64 викласти у такій редакції
«Стаття 64. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації
1. Проведення передвиборної агітації здійснюється з дотриманням вимог та обмежень, встановлених цим Законом
2. Поширення під час передвиборної агітації у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняється.
3. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про кандидата на пост Президента України.
4. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України, у тому числі політичної реклами, забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.
5. Забороняється переривати передачі передвиборної агітації рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.
6. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Кодексу суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання
7. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації через журналістську діяльність або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
8. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами другою та третьою цієї статті.
9. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 591 цього Закону), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата (кандидатів) чи партію (організацію партії) або згадуванням імені кандидата чи назви партії (організації партії), вважається непрямим підкупом виборців.
10. Центральна виборча комісія під час загальнодержавних виборів забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації, передбачених цією частиною, роз’яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 591 цього Закону), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз’яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня голосування за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
11. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.
12. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого цим Законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.
13. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України».
 
Відхилено    
    -273- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом такого змісту:
«У пункті 3) частині першої статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» слова «під час виконання своїх обов'язків» замінити словами «протягом часу своїх повноважень».
 
Відхилено    
    -274- Пилипенко В.П.
Частину першу статті 64 викласти у такій редакції: «1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) особам, які не є громадянами України;
2) особі, яка обіймає пост Президента України та не є кандидатом на пост Президента України;
3) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, створеним Президентом України консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам і службам, їх посадовим і службовим особам;
4) членам виборчих комісій, під час виконання ними обов'язків членів виборчих комісій;
5) суддям.»
 
Відхилено    
    -275- Шевченко А.В.
Викласти статтю 64 Закону у такій редакції
«Стаття 64. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації
1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата на пост Президента України або партії (блоку), які висунули свого кандидата на пост Президента України;
2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;
3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на пост Президента України;
4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.
2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами на пост Президента України чи їх довіреними особами кандидатів на пост Президента України забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною територіальною виборчою комісією спільно з командиром військової частини (формування) або керівником установи кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх довірених осіб кандидатів на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі.
3. Забороняється використання приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.
4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
5. Забороняється поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до: ліквідації незалежності України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.
6. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини першої статті 61 і частини другої статті 62 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України, а також давати оцінки виборчим програмам чи кандидатам, або віддавати кандидатам перевагу у будь-який спосіб.
7. Забороняється розміщення передвиборної агітації в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.
8. Розміщення носіїв передвиборної агітації, а також розповсюдження передвиборної агітації через радіотрансляційні або інші мережі сповіщення пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.
9. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних наклепницьких відомостей про кандидата на пост Президента України.
10. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд вправі прийняти рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання. Грубим вважається умисне порушення пунктів 5 та 9 цієї статті, а також умисне невиконання рішення суду у виборчому спорі, що набуло законної сили.
11. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, у тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких систематично порушується законодавство України щодо виборів, і при цьому такі порушення можуть вплинути на результати виборів.
12. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини третьої статті 56 цього Закону.
13. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації, передбачених цією частиною, роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці, а також транслюється в ефірі (НТКУ та НРКУ) Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за тридцять днів до дня виборів.
14. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і позначені як такі.
15. Забороняється переривати передачі передвиборних програм кандидатів на пост Президента України рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.
16. Забороняється протягом останніх п'яти днів перед днем виборів/повторного голосування поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України.
17. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, а також повідомлень про перебіг виборчого процесу на об'єктах культурної спадщини.
18. Кандидатам на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.
19. Забороняється виготовлення та розповсюдження (у тому числі на носіях зовнішньої реклами) друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та про кандидата на пост Президента України - замовника матеріалів.
20. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини п’ятої статті 57 цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти кандидата на пост Президента України або публічна оцінка їхньої діяльності. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
23. Забороняється оприлюднення в день виборів/повторного голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Способи проведення таких опитувань повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.
24. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.
25. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами п'ятою та дев'ятою цієї статті. Засоби масової інформації не несуть відповідальність за відмову у розміщенні матеріалів передвиборної агітації, якщо вони мали обґрунтовані підстави припускати, що такі матеріали порушують пункти 5 та 9 цієї статті.
26. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або територіальної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.»
 
Відхилено    
    -276- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 34-1 такого змісту:
«34-1. У частині четвертій статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» у першому реченні виключити слова «державним та комунальним».
 
Відхилено    
    -277- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 34-2 такого змісту:
«34-2 . У частині четвертій статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» виключити друге речення, а замість цього додати у статті 64 нову частину четверту прим (4-1) такого змісту:
«4-1. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.».
 
Відхилено    
    -278- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 34-3 такого змісту:
«34-3. Частину п'яту статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у редакції:
«5. Кандидат на пост Президента України має право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат вважає недостовірною, з вимогою опублікувати його відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати кандидату на пост Президента України, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується
Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь, опублікована в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певного кандидата. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.».
 
Відхилено    
    -279- Князевич Р.П.
статтю 64 викласти в редакції:
«Стаття 69. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації
1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата на пост Президента України;
2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;
3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на пост Президента України;
4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.
2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами на пост Президента України чи їх довіреними особами забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною територіальною виборчою комісією спільно з командиром військової частини (формування) або керівником установи кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх довірених осіб кандидатів на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі.
3. Забороняється використання приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.
4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
5. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.
6. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої статті 61 і частини шостої статті 63 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу.
7. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.
8. Розміщення носіїв політичної реклами, а також розповсюдження політичної реклами через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.
9. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про кандидата на пост Президента України.
10. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.
11. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації через журналістську діяльність або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.
12. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат на пост Президента України вважає явно недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як за два дні до дня виборів зобов'язаний надати кандидату на пост Президента України, партії (блоку), щодо яких поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом чи партією (блоком) матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою «спростування» на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідні публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.
13. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, яка висунула кандидата (партії, що входить до блоку, який висунув кандидата), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається непрямим підкупом виборців.
14. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації, передбачених цією частиною, роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газеті «Голос України» або «Урядовий кур'єр» на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня виборів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
15. Регіональні (місцеві) телерадіоорганізації державної та комунальної форми власності своїми передачами не повинні перекривати передачі передвиборної програми кандидатів на пост Президента України, які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
16. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення спільно з підпорядкованими йому відповідними телерадіоорганізаціями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми одного кандидата на пост Президента України на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншого кандидата на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
17. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України, у тому числі політичної реклами, забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.
18. Забороняється переривати передачі передвиборних програм кандидатів на пост Президента України рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.
19. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят відсотків.
20. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх п'ятнадцяти днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України.
21. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу, на об'єктах культурної спадщини.
22. Кандидатам на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.
23. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
24. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частин другої та третьої статті 57 цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України або публічна оцінка діяльності цих кандидатів. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів чи дню повторного голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
25. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Способи проведення таких опитувань повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.
26. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.
27. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами п'ятою та дев'ятою цієї статті.
28 . Скарги щодо порушень вимог цієї статті подаються лише до суду.»;
 
Відхилено    
259. 34. У частині сьомій статті 64 слово «тридцять» замінити словами «двадцять два».
 
-280- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину сьому після слів «двадцять два» доповнити словами «дні».
 
Враховано редакційно   35. У статті 64:
у частині сьомій слово «тридцять днів» замінити словами «двадцять два дні».
частину дев’ятнадцяту викласти у такій редакції:
«19. У разі надходження до Центральної або окружної виборчої комісії заяви, скарги, щодо порушень вимог частин третьої, шостої, десятої-вісімнадцятої цієї статті відповідна виборча комісія негайно надсилає цю заяву чи скаргу до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законодавства України. Про результати перевірки та вжиті заходи правоохоронні органи повідомляють відповідну виборчу комісію у триденний строк з дня надходження заяви або скарги.»;
 
    -281- Пилипенко В.П.
Частину 7 статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» після слів «двадцять два» доповнити словами «дні».
 
Враховано    
    -282- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 34-4 такого змісту:
«34-4 . У частині п'ятнадцятій статті 64 Закону України «Про вибори Президента України»:
а)слова «кандидатам на пост Президента України» замінити словом
«виборцям»;
б)виключити слова «державних, комунальних».
 
Відхилено    
    -283- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину дев’ятнадцяту статті 64 викласти у такій редакції:
«19. У разі надходження до Центральної або окружної виборчої комісії заяви, скарги, щодо порушень вимог частин третьої, шостої, десятої-вісімнадцятої цієї статті відповідна виборча комісія негайно надсилає цю заяву чи скаргу до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законодавства України. Про результати перевірки та вжиті заходи правоохоронні органи повідомляють відповідну виборчу комісію у триденний строк з дня надходження заяви або скарги.»;
 
Враховано    
    -284- Задирко Г.О.
Доповнити законопроект наступним: У частині першій статті 67 Закону слова «та по одній довіреній особі» замінити словами «та не більше трьох довірених осіб».
 
Відхилено    
    -285- Князевич Р.П.
статтю 68 викласти в редакції:
«Стаття 68. Офіційні спостерігачі
1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій (блоків), які висунули кандидатів, офіційні спостерігачі від громадських організацій. Офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України, партії (блоку), яка висунула кандидата та громадської організації, є самостійним суб’єктом виборчого процесу.
2. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.
3. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України. У разі призначення повторного голосування повноваження офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, які не включені до виборчого бюлетеню для повторного голосування та партій (блоків), які висунули таких кандидатів, припиняються з часу прийняття рішення про повторне голосування.»;
 
Відхилено    
    -286- Князевич Р.П.
Ч. 1 статтю 69 викласти в редакції:
«Стаття 69. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України та партій (блоків), які висунули кандидата та громадських організацій
1. Офіційним спостерігачем від кандидата на пост Президента України, від партії (блоку), яка висунула кандидата, зареєстрованого Центральною виборчою комісією, може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути офіційним спостерігачем від кандидата на пост Президента України, від партії (блоку), яка висунула кандидата: член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
Відхилено    
    -287- Князевич Р.П.
Ч. 2 статті 69 викласти в редакції:
2. Офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі реєструється територіальною виборчою комісією за поданням довіреної особи кандидата у відповідному територіальному або єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
 
Відхилено    
    -288- Князевич Р.П.
Ч. 3 статті 69 викласти в редакції:
3. Офіційний спостерігач від партії (блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, реєструється територіальною виборчою комісією за поданням відповідно республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації партії (організацій партій, що входять до блоку), яка висунула кандидата, за умови, що ці організації зареєстровані у встановленому законом порядку, за підписом керівника відповідної організації партії (організацій партій, що входять до блоку), засвідченим печаткою цієї організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку).
 
Відхилено    
    -289- Князевич Р.П.
Ч. 4 статті 69 викласти в редакції:
4. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце праці та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного кандидата, відповідної партії (блоку).
 
Відхилено    
    -290- Князевич Р.П.
Ч. 5 статті 69 викласти в редакції:
5. Подання про реєстрацію спостерігача від кандидата на пост Президента України, партії (блоку), яка висунула кандидата, зазначене у частинах третій та четвертій цієї статті, вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача від кандидата, партії (блоку) може бути лише порушення положень частин першої – четвертої цієї статті.
 
Відхилено    
    -291- Князевич Р.П.
Ч. 6 статті 69 викласти в редакції:
6. Відповідна територіальна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів та видає офіційним спостерігачам від кандидатів на пост Президента України, від партій (блоків), які висунули кандидатів, посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як наступного дня після внесення подання.
 
Відхилено    
    -292- Князевич Р.П.
Ч. 7 статті 69 викласти в редакції:
7. Офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України, партії (блоку), яка висунула кандидата, має право:
1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених цим Законом, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;
5) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону у разі їх виявлення;
6) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписуються ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його з відповідною скаргою до виборчої комісії чи до суду у строки, передбачені цим Законом;
7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
8) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування, а також інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів від кандидатів, від партій (блоків).
 
Відхилено    
    -293- Задирко Г.О.
Доповнити частину сьому статті 69 Закону наступним:
У пункті п'ятому, шостому після слів «виборчої комісії» доповнити словами «чи суду».
 
Відхилено    
    -294- Задирко Г.О.
Після пункту 7 додати два пункти 8, 9 наступного змісту:
8) вживати необхідні заходи щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
9) безперешкодно здійснювати фотозйомку списків виборців, в тому числі після закінчення голосування на виборчій дільниці перед відповідним запакуванням списків виборців в порядку передбаченому частиною дванадцятою статті 77 Закону. Змінити нумерацію пункту 8 на пункт 10 відповідно.
 
Відхилено    
    -295- Князевич Р.П.
Ч. 8 статті 69 викласти в редакції:
8. Офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України, партії (блоку), яка висунула кандидата не має права:
1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;
3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.
 
Відхилено    
    -296- Князевич Р.П.
Ч. 9 статті 69 викласти в редакції:
9. У разі порушення офіційним спостерігачем від кандидата на пост Президента України, партії (блоку), яка висунула кандидата, вимог частини восьмої цієї статті виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини восьмої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засідання. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від кандидата, від партії (блоку) до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.
 
Відхилено    
    -297- Князевич Р.П.
Ч. 10 статті 69 викласти в редакції:
10. Керівний орган республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської організації партії (організацій партій, що входять до блоку), довірена особа кандидата на пост Президента України від імені кандидата мають право відкликати свого офіційного спостерігача шляхом звернення з письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі – до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.
 
Відхилено    
    -298- Князевич Р.П.
Ч.11 статті 69 викласти в редакції:
11. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі – до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається довіреній особі кандидата або надсилається відповідній організації партії (блоку).»;
 
Відхилено    
    -299- Князевич Р.П.
доповнити Закон статтею 69? такого змісту:
«Стаття 69-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
1.Громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, в тому числі за голосуванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків голосування на будь-якій виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі.
2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав це свідоцтво, або засвідчена в нотаріальному порядку.
3. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів Президента України офіційно публікує у газеті «Голос України» або «Урядовий кур'єр» перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах Президента України.
5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються вимоги, встановлені статтею 68 цього Закону.
6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється територіальною виборчою комісією (для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.
7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце праці та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.
8. Подання про реєстрацію спостерігача від громадської організації, зазначене у частинах шостій та сьомій цієї статті, вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
9. Відповідна територіальна виборча комісія (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - Центральна виборча комісія) не пізніш як наступного дня після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
10. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій територіальна виборча комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.
11. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;
2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням вимог, встановлених цим Законом, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на будь-якій виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;
5) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.
12. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'язаний дотримуватися обмежень, передбачених цим Законом.
13. Офіційний спостерігач від громадської організації не є суб'єктом виборчого процесу і не має прав суб'єкта виборчого процесу.
14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем від громадської організації вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від громадської організації до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.
15. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із заявою, підписаною її керівником та засвідченою печаткою громадської організації, до відповідної територіальної виборчої комісії (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем від громадської організації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії (офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації, копія якого надсилається громадській організації.»;
 
Відхилено    
    -300- Шевченко А.В.
Доповнити Закон новою статтею 69-1 такого змісту::
«Стаття 69-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
1. Громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, в тому числі за голосуванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків голосування на будь-якій виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі.
2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав це свідоцтво, або засвідчена в нотаріальному порядку.
3. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сорок днів до дня виборів депутатів офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів.
6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється територіальною виборчою комісією (для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.
7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце праці та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.
8. Подання про реєстрацію спостерігача від громадської організації, зазначене у частинах шостій та сьомій цієї статті, вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
9. Відповідна територіальна виборча комісія (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - Центральна виборча комісія) не пізніш як наступного дня після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
10. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій територіальна виборча комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.
11. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;
2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;
3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;
4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;
5) звертатися до відповідної виборчої комісії із скаргою щодо порушень цього Закону в разі їх виявлення;
6) складати акти про виявлені порушення цього Закону, що підписуються ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживання, та подавати їх до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 94 цього Закону;
7) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування, а також інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
8) мати інші права, передбачені цим Законом.
12. Офіційний спостерігач не має права:
1) протиправно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;
3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.
13. Офіційний спостерігач від громадської організації не є суб'єктом виборчого процесу і не має прав суб'єкта виборчого процесу.
14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем від громадської організації вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від громадської організації до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.
15. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із заявою, підписаною її керівником та засвідченою печаткою громадської організації, до відповідної територіальної виборчої комісії (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем від громадської організації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії (офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації, копія якого надсилається громадській організації.
 
Відхилено    
    -301- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«43. Доповнити Закон новою статтею 69-1 у такій редакції:
«Стаття 69-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
1. Громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого права, дотримання виборчих прав громадян та спостереження за виборчим процесом, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до дня голосування, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, в тому числі за голосуванням, підрахунком голосів на будь-якій виборчій дільниці і встановленням підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі.
2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за тридцять днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав це свідоцтво, або в нотаріальному порядку.
3. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за двадцять днів до дня виборів депутатів офіційно публікує у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів.
5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються вимоги, встановлені частиною першою статті 69 цього Закону.
6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється окружною виборчою комісією (для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі ( Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.
7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце праці (заняття) та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.
8. Подання про реєстрацію спостерігача від громадської організації вноситься до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі ( до Центральної виборчої комісії) не пізніш як за сім днів до дня голосування.
9. Не пізніш як наступного дня після отримання подання, зазначеного у частині восьмій цієї статті, окружна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації. Окружна виборча комісія може відмовити у реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації лише з підстав порушення положень частин п’ятої ( восьмої цієї статті.
10. Відповідна окружна виборча комісія видає офіційному спостерігачу від громадської організації посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, невідкладно після прийняття рішення про його реєстрацію.
11. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна виборча комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.
12. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;
2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням обмеження, встановленого частиною одинадцятою цієї статті, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на будь-якій виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;
5) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.
13. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов’язаний дотримуватися обмежень, передбачених частиною восьмою статті 69 цього Закону.
14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем від громадської організації вимог частини тринадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від громадської організації до виборчої комісії вищого рівня в порядку, передбаченому цим Законом, або до суду.
15. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із заявою, підписаною її керівником та засвідченою печаткою громадської організації, до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі – до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем від громадської організації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі – до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації, копія якого надсилається громадській організації».
 
Відхилено    
260. 35. У частині першій статті 70 слово «десять» замінити словом «сім».
 
-302- Князевич Р.П.
статтю 70 викласти в такій редакції:
«Стаття 70. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій
1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сім днів до дня виборів.
2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається не пізніш як за п'ять днів до дня виборів Центральною виборчою комісією.
3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.
4. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.
5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.
6. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:
1) бути присутнім на зустрічах кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, представників партій (блоків), які висунули кандидатів, з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
3) бути присутнім на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування територіальними виборчими комісіями;
4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
5) публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів Президента України та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.
7. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.
8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.
9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.
10. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній зі спостереженням за ходом виборчого процесу. Це обмеження поширюється і на осіб, які відповідно до частини третьої цієї статті супроводжують офіційних спостерігачів, під час безпосередньої роботи з офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації.»;
 
Відхилено   36. У частині першій статті 70 слово «десять» замінити словом «сім».
 
261. 36. У статті 71:
 
   37. У статті 71:
 
262. у частині першій цифри та слово «30 днів» замінити цифрами та словом «22 дні»;
 
-303- Князевич Р.П.
Частини 1-2 статті 71 викласти в редакції:
«Стаття 71. Виборчий бюлетень
1. Голосування виборців на виборах Президента України здійснюється за допомогою виборчого бюлетеня з виборів Президента України (далі – виборчий бюлетень).
2. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України, а також форма виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
 
Відхилено   у частині першій цифри та слово «30 днів» замінити цифрами та словом «22 дні»;
 
    -304- Ключковський Ю.Б.
У пункті 36 розділу І законопроекту:
доповнити абзацом третім у такій редакції:
«частину другу статті 71 викласти у такій редакції:
«2. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання облікової документації на збереження до відповідних архівних установ»;
 
Відхилено    
    -305- Князевич Р.П.
Частини 3-9 статті 71 викласти в редакції:
3. Виборчі бюлетені повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією.
4. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів (бюлетень для повторного голосування – дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку.
5. До виборчого бюлетеня для голосування в день виборів вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця постійного проживання, основного місця роботи (заняття), партійності, суб'єкта висування кандидата. Праворуч напроти відомостей про кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: «Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України» і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.
6. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.
7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів (дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.
8. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, територіальні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, територіальними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.
9. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на два відсотки перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці (з урахуванням технологічної особливості виготовлення бюлетенів – кратності бюлетенів на поліграфічному листі).»;
 
Відхилено    
263. доповнити новими частинами такого змісту:
 
   доповнити новими частинами такого змісту:
 
264. «7. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0, 5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.
 
-306- Ключковський Ю.Б.
частину сьому пропонованої редакції статті 71 доповнити реченням: «Для виборчих дільниць, які відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу визначені для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, виготовляється додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка становить один відсоток від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі»;
 
Відхилено   «7. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0, 5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.
 
265. 8. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків) та кандидатів у Президенти України, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.».
 
-307- Ключковський Ю.Б.
частину восьму пропонованої редакції статті 71 викласти у такій редакції:
«8. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів для виборів Президента України на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня за поданнями депутатських фракцій, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України, та кандидатів на пост Президента України».
 
Відхилено   8. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків) та кандидатів у Президенти України, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.».
 
    -308- Богословська І.Г.
У частині 8 статті 71 Проекту виключити слова: «партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків) та»;
 
Відхилено    
266. 37. У частині першій статті 72 слово «десять» замінити словом «сім».
 
-309- Князевич Р.П.
статтю 72 викласти в редакції:
«Стаття 72. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів
1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення не пізніш як за сім днів до дня виборів виборчих бюлетенів у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством. Виборчі бюлетені для повторного голосування повинні бути виготовлені у тому ж порядку не пізніш як за шість днів до дня повторного голосування.
2. Підприємство - виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.
4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями кандидатів на пост Президента України, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.
5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акти прийому-передачі виборчих бюлетенів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акта на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється у тому ж порядку не пізніше ніж за два дні до дня виборів.
6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені для виборів Президента України можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Рішення Центральної виборчої комісії про надання такого дозволу разом із визначенням кількості виборчих бюлетенів, які дозволяється виготовити, може бути прийняте не пізніше ніж за три дні до дня голосування на підставі подання відповідної територіальної виборчої комісії.
У поданні територіальної виборчої комісії, зазначеному у абзаці першому цієї частини, вказується:
1) номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України;
2) назву судна чи полярної станції України;
3) кількість виборців на виборчій дільниці;
4) кількість виборчих бюлетенів, необхідних для організації голосування на такій виборчій дільниці;
5) день і час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України.
Виборчі бюлетені, виготовлені на замовлення Центральної виборчої комісії для дільниці, зазначеній у абзаці першому цієї частини, після надання дозволу на виготовлення бюлетенів дільничною виборчою комісією погашаються та запаковуються Центральною (якщо вони ще не були передані до територіальної виборчої комісії) або територіальною виборчою комісією у порядку, встановленому цим Законом. Відомості зазначеного акта враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів Президента України або територіальною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.
7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
8. Форма штампа, зазначеного у частині сьомій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять днів до дня виборів. Територіальні виборчі комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями.»;
 
Відхилено   38. У частині першій статті 72 слово «десять» замінити словом «сім».
 
    -310- Ключковський Ю.Б.
Пункт 37 розділу І законопроекту доповнити таким абзацом:
«частини шосту – восьму статті 72 виключити».
 
Відхилено    
    -311- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«38. Доповнити Закон двома новими статтями 72-1 та 72-2 у такій редакції:
«Стаття 72-1. Виготовлення виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією
1. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені для загальнодержавних виборів можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Рішення Центральної виборчої комісії про надання такого дозволу разом із визначенням кількості виборчих бюлетенів, які дозволяється виготовити, може бути прийняте не пізніше ніж за три дні до дня голосування на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії.
2. У поданні окружної виборчої комісії, зазначеному у частині першій цієї статті, вказується:
1) номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України;
2) назву судна чи полярної станції України;
3) кількість виборців на виборчій дільниці;
4) кількість виборчих бюлетенів, необхідних для організації голосування на такій виборчій дільниці;
5) день і час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України.
3. Виборчі бюлетені, виготовлені підприємством, зазначеним у частині першій статті 72 цього Закону, для дільниці, зазначеній у частині першій цієї статті, після надання дозволу на виготовлення бюлетенів дільничною виборчою комісією погашаються та запаковуються Центральною (якщо вони ще не були передані до окружної виборчої комісії) або окружною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною _______ статті ___ цього Закону, про що складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною _______ статті ____ цього Закону. Відомості зазначеного акта враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів депутатів або окружною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.
Стаття 72-2. Порядок внесення змін до виборчого бюлетеня
1. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня.
2. Зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням штампу «Вибув». При цьому визначений протокольним рішенням комісії член цієї комісії проставляє відбиток штампу «Вибув» у виборчому бюлетені на квадраті біля прізвища кандидата, реєстрацію якого скасовано. Штамп ставиться горизонтально і не повинен заходити на текст бюлетеня з прізвищем та іншими персональними даними іншого кандидата.
3. Форма штампу «Вибув» затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування. Окружні виборчі комісії не пізніш як за десять днів до дня голосування забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями.
4. Якщо рішення, зазначене у частині першій цієї статті, прийняте до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій під час приймання виборчих бюлетенів.
5. Якщо рішення, зазначене у частині першій цієї статті, прийняте після отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями, внесення змін до бюлетенів відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому частинами шостою та сьомою цієї статті.
6. Дільнична виборча комісія відкриває сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені, у порядку, встановленому частинами другою – четвертою та сьомою статті ___ цього Закону.
7. Після внесення змін до виборчих бюлетенів у порядку, встановленому частиною другою цієї статті, виборчі бюлетені перераховуються у порядку, встановленому частинами третьою і четвертою статті ___ цього Закону. Сейф (металева шафа) із виборчими бюлетенями, до яких внесено зміни, опечатується у порядку, встановленому частиною п’ятою статті ___ цього Кодексу.
8. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється.
9. Якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Кодексу. В акті зазначається кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у дільничній виборчій комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.
10. Зіпсовані бюлетені погашаються в порядку, встановленому частиною сьомою статті ___ цього Закону, та упаковуються в порядку, встановленому частиною десятою статті ___ цього Закону. На пакеті зазначається: «Зіпсовані виборчі бюлетені». Запаковані зіпсовані бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею ___ цього Закону.
11. За необхідності на підставі акта, зазначеного у частині дев’яій цієї статті, та звернення окружної виборчої комісії Центральна виборча комісія може прийняти рішення про передрук відповідної кількості виборчих бюлетенів. Виготовлення цих бюлетенів, їх передача окружним та дільничним виборчим комісіям здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом, та у строки, встановлені Центральною виборчою комісією.
12. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня відповідно до рішення Центральної виборчої комісії, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
13. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни відповідно до рішення Центральної виборчої комісії, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до вказаного рішення, вважається недійсним.
14. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом».
 
Відхилено    
    -312- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«39. Статтю 73 викласти у вигляді чотирьох статей у такій редакції:
«Стаття 73. Порядок приймання виборчих бюлетенів для загальнодержавних виборів окружними виборчими комісіями
1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженого рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні не раніш як за сім днів до дня голосування.
2. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною восьмою статті ___ цього Зпакону, а також підписується уповноваженим членом або представником секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженим рішенням Центральної виборчої комісії, який здійснює передання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий ( зберігається в окружній виборчій комісії, третій ( невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.
3. Кандидат на пост Президента України, його довірена особа, офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копію зазначених у частині другій цієї статті протоколу, засвідчену на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кандидата на пост Президента України.
4. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в металевій шафі або окремій кімнаті, що має лише один вхід, яка опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Металева шафа чи окрема кімната постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
«Стаття 73-1. Порядок передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям
1. Окружна виборча комісія не раніш як за два дні до дня голосування, але не пізніш як за 20 годин до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії, які представляють різних суб’єктів подання кандидатур до складу комісії.
2. Дільничній виборчій комісії передаються усі виборчі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці.
3. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною восьмою статті ____ цього Закону. У протоколі зазначаються:
1) номер територіального виборчого округу;
2) загальна кількість виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;
3) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються бюлетені;
4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців для голосування (включно із кількістю виборців, включених до списку для голосування за відкріпними посвідченнями);
5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів;
6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;
7) у випадку, зазначеному у частині третій статті 72-1 цього Закону, також кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією, що були призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким надано дозвіл на виготовлення бюлетенів відповідно до частини першої статті 721 цього Закону.
4. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для загальнодержавних виборів складається у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий ( зберігається в окружній виборчій комісії, третій ( невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії.
5. Кількість примірників протоколу про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для місцевих виборів та порядок їх використання визначається цим Кодексом для конкретного типу місцевих виборів.
6. Витяг із протоколу, зазначеного у частині третій цієї статті, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної (територіальної) виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної (територіальної) виборчої комісії.
7. Кандидат на пост Президента України, його довірена особа, офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копію зазначених у частині третій цієї статті протоколу, засвідчену на кожній сторінці головою і секретарем окружної (територіальної) виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кандидата або партії (організації партії) ( суб’єкта виборчого процесу.
Стаття 73-2. Порядок приймання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями звичайних та спеціальних виборчих дільниць
1. Члени дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують виборчі бюлетені, отримані ними відповідно до статті 73-1 цього Закону, до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов’язок охорони.
2. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номерів виборчої дільниці та територіального виборчого округу, зазначених на бюлетенях, номеру та округу виборчої дільниці, для якої отримано виборчі бюлетені.
3. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.
4. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів та кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Закону. Один примірник акта передається до окружної (територіальної) виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.
5. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії у сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно (до початку ранкового підготовчого засідання комісії, передбаченого статтею ___ цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
Стаття 73-3. Порядок передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць
1. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені у запакованому вигляді передаються не раніш як за шість днів до дня голосування через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Про передачу виборчих бюлетенів Міністерству закордонних справ Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині третій статті 73-1 цього Кодексу. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісії, а другий разом з витягами з протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України. Відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
2. Міністерство закордонних справ України через відповідні дипломатичні та інші офіційні представництва або консульські установи України не пізніш як за 20 годин до дня голосування передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.
3. Дільнична виборча комісія приймає виборчі бюлетені у порядку, встановленому частинами другою – четвертою статті 73-2 цього Закону. Прийняті і перераховані виборчі бюлетені зберігаються у сейфі, який опечатується у порядку, визначеному частиною п’ятою статті 732 цього Закону.
4. Копії протоколу, зазначеного у частині першій цієї статті, надаються уповноваженим представникам кандидатів у Центральній виборчій комісії».
 
Відхилено    
    -313- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«40. Доповнити Закон новою статтею 74-1 у такій редакції
«Стаття 74-1. Підготовка голосування виборців за місцем їх перебування
1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
3. До витягу із списку виборців включаються:
1) без рішення комісії ( виборці, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у списку виборців для голосування зазначена відмітка, передбачена пунктом __ частини ______ статті ___ цього Закону, якщо такі виборці до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про своє бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
2) за рішенням дільничної виборчої комісії ( виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та відповідного документа, що засвідчує їх фізичний стан.
4. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця разом з доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно. Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.
5. Заява, передбачена частиною четвертою цієї статті, є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
6. Документом, передбаченим частиною четвертою цієї статті, який засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, зокрема, може бути довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувального закладу або органу (установи) соціального захисту населення. У разі необхідності копія документа, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, засвідчується в установленому законом порядку або головою, заступником голови чи секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого засвідчується печаткою закладу.
8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування з доданим до неї документом, передбаченим частиною шостою цієї статті, або його копією реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.
9. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі «підпис виборця» секретар дільничної виборчої комісії робить запис «голосує за місцем перебування».
 
Відхилено    
    -314- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«40. Доповнити Закон новою статтею 74-1 у такій редакції
«Стаття 74-1. Підготовка голосування виборців за місцем їх перебування
1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
3. До витягу із списку виборців включаються:
1) без рішення комісії ( виборці, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у списку виборців для голосування зазначена відмітка, передбачена пунктом __ частини ______ статті ___ цього Закону, якщо такі виборці до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про своє бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
2) за рішенням дільничної виборчої комісії ( виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та відповідного документа, що засвідчує їх фізичний стан.
4. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця разом з доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно. Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.
5. Заява, передбачена частиною четвертою цієї статті, є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
6. Документом, передбаченим частиною четвертою цієї статті, який засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, зокрема, може бути довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувального закладу або органу (установи) соціального захисту населення. У разі необхідності копія документа, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, засвідчується в установленому законом порядку або головою, заступником голови чи секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого засвідчується печаткою закладу.
8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування з доданим до неї документом, передбаченим частиною шостою цієї статті, або його копією реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.
9. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі «підпис виборця» секретар дільничної виборчої комісії робить запис «голосує за місцем перебування».
 
Відхилено    
    -315- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 38-1 такого змісту:
«38-1. Частину четверту статті 75 Закону України «Про вибори Президента України» доповнити реченням такого змісту:
«Голова комісії також оголошує кількість виборців, включених до витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування.».
 
Відхилено    
267. 38. Частини шосту - дев’яту статті 75 виключити.
 
-316- Богословська І.Г.
Частину шосту – дев’яту статті 75 Проекту залишити у чинній редакції Закону України «Про вибори Президента України».
 
Відхилено   39. Частини шосту - дев’яту статті 75 виключити.
 
    -317- Ключковський Ю.Б.
Пункт 38 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«38. Статтю 75 викласти в редакції:
«Стаття 75. Ранкове підготовче засідання дільничної виборчої комісії
1. Дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за сорок п’ять хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. Засідання розпочинається у приміщенні, де зберігалися виборчі бюлетені.
2. На початку засідання члени комісії та інші особи, які мають право бути присутніми на засіданні комісії, присутні оглядають сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені та перевіряють автентичність та цілісність стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу).
3. Якщо при огляді виявлено пошкодження сейфа (металевої шафи), де зберігаються виборчі бюлетені, пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідність підписів чи відтиску печатки на ній підписам і відтиску печатки, зазначеним у частині ______ статті ___ цього Закону, голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це відповідний орган внутрішніх справ України та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності виборчої дільниці та (для загальнодержавних виборів) номерів округу, наявності відтиску печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені у порядку, визначеному частиною _______ статті ___ цього Закону.
4. Дільнична виборча комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи) та про встановлену внаслідок перерахунку кількість виборчих бюлетенів. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії.
5. У разі виявлення невідповідності встановленої кількості та кількості бюлетенів, вказаній у витягу з протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії, зазначеному у частині ________ статті ___ цього Закону, або в акті про розходження, зазначеному у частині ________ статті ___ цього Закону, кількість втрачених чи виявлених надлишкових бюлетенів вказується в акті, зазначеному у частині четвертій цієї статті. Такий акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Кодексу.
6. У випадку, зазначеному у частині п’ятій цієї статті, встановлена внаслідок перерахунку кількість виборчих бюлетенів вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
7. Якщо сейф (металева шафа) та стрічка, якою було опечатано сейф (металеву шафу), не пошкоджені і стрічка має відповідні підписи і печатку, сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями відкривається. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії, зазначеного у частині ________ статті ___ цього Закону, або акта про розходження, зазначеного у частині ________ статті ___ цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість фіксується у протоколі засідання комісії.
8. Секретар дільничної виборчої комісії вносить кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, встановлену відповідно до частин шостої або сьомої цієї статті, до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
9. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців відповідно до розподілу обов’язків, визначеного рішенням комісії. Передання виборчих бюлетенів фіксується у відомості за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.
10. Голова дільничної виборчої комісії передає аркуші списку виборців для голосування, у тому числі за відкріпними посвідченнями, членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування відповідно до розподілу обов’язків, визначеного рішенням комісії. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання.
11. Після виконання дій, зазначених у частинах другій – десятій цієї статті, засідання дільничної виборчої комісії продовжується у приміщенні для голосування.
12. Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій (організацій партій), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується спеціальною номерною пломбою. Голова комісії оголошує номер такої скриньки та номер пломби, що фіксується у протоколі засідання комісії. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України виборчі скриньки опечатуються паперовими стрічками з проставленням печатки дільничної виборчої комісії.
13. Після опломбування (опечатування) виборчої скриньки до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за бажанням, присутніх при цьому кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.
14. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх під час голосування відповідно до вимог цього Закону.»
 
Відхилено    
    -318- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«39. Доповнити Закон новою статтею 75-1 у такій редакції:
«Стаття 75-1. Ранкове повідомлення виборчих комісій
1. Перед початком голосування дільнична виборча комісія інформує окружну (територіальну) виборчу комісію про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, на момент початку голосування;
2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування;
3) кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).
2. Кількість виборців, передбачена пунктом 3 частини першої цієї статті, оголошується головою комісії та заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
3. При проведенні загальнодержавних виборів окружна виборча комісія передає зазначені відомості по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та телеграфом (телетайпом) не пізніше десятої години дня голосування.
4. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, а також публікує їх у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня голосування.
5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія не пізніше десятої години дня голосування на відповідних місцевих виборах оприлюднюють отримані відомості, зазначені у частині першій цієї статті, у порядку, встановленому цим Кодексом.»
 
Відхилено    
268. 39. Частину другу статті 76 виключити.
 
-319- Богословська І.Г.
Частину другу статті 76 залишити у чинній редакції Закону України «Про вибори Президента України»;
 
Відхилено   40. Частину другу статті 76 виключити.
 
    -320- Князевич Р.П.
статтю 76 викласти в редакції:
«Стаття 81. Організація і порядок голосування
1. Голосування проводиться в день виборів з сьомої до двадцять другої години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.
2. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію. У разі вчинення правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування працівника органів внутрішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і після цього вжити до нього передбачених законом заходів, після чого працівник органів внутрішніх справ залишає приміщення для голосування. Перебування працівників органів внутрішніх справ у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється.
3. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених відповідно у частинах п'ятій, шостій чи сьомій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлетеня, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.
4. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.
5. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.
6. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені) забороняється.
7. Заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.
8. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить одну позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не підтримати жодного кандидата на пост Президента України. У разі непідтримання жодного кандидата виборець робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти слів: «Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України».
9. Виборець особисто опускає заповнений виборчий бюлетень до виборчої скриньки. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.
10. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних кандидатів на пост Президента України, у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.
11. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований виборчий бюлетень, про що уповноважений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу бюлетеня, та виборцем, який зіпсував виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача бюлетеня замість зіпсованого не допускається.
12. О двадцять другій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.
13. Невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія передає до територіальної виборчої комісії попередні відомості про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
2) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
14. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців на цій виборчій дільниці. Повідомлення, передбачене частиною тринадцятою цієї статті, надсилається до відповідної територіальної виборчої комісії технічними засобами зв'язку. Підрахунок голосів на такій дільниці проводиться у порядку, встановленому цим Законом, відразу після оголошення про закінчення голосування та передачі повідомлення, передбаченого частиною тринадцятою цієї статті.
15. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно після закінчення голосування надсилає технічними засобами зв'язку до Центральної виборчої комісії попередні відомості, передбачені пунктами 1, 2 частини тринадцятої цієї статті.»;
 
Відхилено    
    -321- Ключковський Ю.Б.
Пункт 39 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«39. Статтю 76 викласти у такій редакції:
«Стаття 76. Організація і порядок голосування
1. Голосування проводиться в день виборів та в день повторного голосування з восьмої до двадцятої години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.
2. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку та створення необхідних умов для дотримання таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.
3. У разі вчинення у приміщенні для голосування правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування працівника органів внутрішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і після цього вжити до нього передбачених законом заходів, після чого працівник органів внутрішніх справ залишає приміщення для голосування. Перебування працівників органів внутрішніх справ у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється.
4. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати При цьому один із вказаних членів дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених відповідно у частині другій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису. Інший член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлетеня, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.
5. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.
6. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку), офіційного спостерігача.
7. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.
8. При заповненні виборчого бюлетеня під час голосування виборець робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата на пост Президента України.
9. Виборець особисто опускає заповнений виборчий бюлетень до виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата, його довіреної особи, уповноваженої особи партії (організації партії), офіційного спостерігача.
10. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований виборчий бюлетень, про що зазначений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу бюлетеня, та виборцем, який зіпсував виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців. Погашений виборчий бюлетень разом із відокремленим від нього контрольним талоном зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача бюлетеня замість зіпсованого не допускається.
11. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу комісії, у спосіб, що унеможливлює подальше опускання до неї чи виймання з неї виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.
12. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени дільничної виборчої комісії та особи, які згідно з цим Кодексом мають право бути присутніми на підсумковому засіданні дільничної виборчої комісії.
13. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців для голосування на цій виборчій дільниці.»
 
Відхилено    
    -322- Заєць І.О.
Доповнити розділ І законопроекту № 4741 новим пунктом 39-1 такого змісту:
«39-1. Частину третю статті 77 Закону України «Про вибори Президента України» доповнити реченням такого змісту:
«Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.».
 
Відхилено    
    -323- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«40. Статтю 77 викласти у такій редакції:
«Стаття 77. Порядок організації голосування виборців за місцем їх перебування
1. Голосування виборців за місцем їх перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.
2. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують у день голосування не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням про розподіл обов’язків членів комісії.
3. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування.
4. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої статті ___ цього Закону, та оголошує кількість виборців, внесених до витягу із списку.
5. Голова дільничної виборчої комісії видає членам комісії, які організовують голосування за місцем перебування виборців, опломбовану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускається контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії та, за бажанням, кандидатами, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (організацій партій), офіційними спостерігачами; їхні підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.
6. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій), офіційні спостерігачі.
7. Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (організацій партій), які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
8. Член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, а також проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень та опускає виборчий бюлетень до переносної виборчої скриньки.
9. Член сім’ї виборця має право бути присутнім при голосуванні виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та опустити його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок фізичних вад чи стану здоров’я не може самостійно виконати ці дії.
10. Після проведення голосування виборців за місцем перебування та повернення членів комісії у приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців для голосування напроти прізвища виборця робить позначку «голосував за місцем перебування», зазначає своє прізвище і розписується.
11. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії відбули для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з’ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування. Якщо встановлено, що виборець не проголосував за місцем перебування, йому надається можливість проголосувати у порядку, встановленому статтею 76 цього Закону. Виборець ставить свій підпис у списку виборців для голосування замість позначки, передбаченої частиною десятою цієї статті. Про видання виборчого бюлетеня такому виборцю складається акт, який підписується виборцем, одним із членів комісії, який проводив голосування за місцем перебування, та членом комісії, який видав виборцю бюлетень. Зазначений акт долучається до списку виборців.
12. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід’ємною складовою частиною. До списку виборців додаються також письмові заяви виборців разом з документами, що засвідчують їх нездатність пересуватися самостійно, чи їх копіями.
13. Положення цієї статті не застосовуються на закордонних виборчих дільницях.»
 
Відхилено    
    -324- Князевич Р.П.
статтю 77 викласти в редакції:
«Стаття 77. Порядок організації голосування за місцем перебування виборця
1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
При цьому виборці, які мають бути включені до такого витягу, повідомляються про це не пізніше ніж за сім днів до дня виборів з роз'ясненням наданого їм права голосування за місцем перебування та можливості відмови від цього права не пізніше ніж за три дні до дня виборів. У разі відмови виборця від наданого йому права голосування за місцем перебування, цей виборець не включається до відповідного витягу. У разі якщо виборець у встановлений строк не відмовився від наданого йому права голосування за місцем перебування, виборча комісія зобов'язана забезпечити його голосування за місцем перебування. Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
3. До витягу із списку виборців включаються:
1) без рішення комісії - виборці, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у списку виборців зазначена відмітка, якщо такі виборці до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви. Форма такої заяви та вимоги до неї встановлюються Центральною виборчою комісією.
4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі «підпис виборця» секретар дільничної виборчої комісії робить запис «голосує за місцем перебування».
5. Виборець, зазначений у пункті 2 частини третьої цієї статті, подає до дільничної виборчої комісії власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця та пред’являє пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної експертної комісії (чи засвідчену у встановленому законом порядку, їх копію). Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів.
6. Виборець, зазначений у частині першої цієї статті, зобов'язаний забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого засвідчується печаткою закладу.
8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.
9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.
11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців, складеного відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами, їхні підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.
12. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
13. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членам комісії, які проводять голосування, а також кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині п’ятій статті 2 цього Закону, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, а також проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому цим Законом, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.
15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.
16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку «голосував за місцем перебування», зазначає своє прізвище та ініціали і розписується.
17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.
18. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.»
 
Відхилено    
    -325- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«41. Доповнити Закон новою статтею 77-1 у такій редакції:
«Стаття 77-1. Вечірнє повідомлення виборчих комісій
1. Невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія передає до окружної (територіальної) виборчої комісії попередні відомості про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).
2. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України невідкладно передає технічними засобами зв’язку попередні відомості, зазначені у пунктах 1, 2 та 4 частини першої цієї статті, до відповідної окружної виборчої комісії.
3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно після закінчення голосування передає технічними засобами зв’язку попередні відомості, передбачені пунктами 1, 2 та 4 частини першої цієї статті, до Центральної виборчої комісії.
4. Окружна виборча комісія передає зазначені відомості по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та телеграфом (телетайпом) не пізніше двадцять другої години дня голосування.
5. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, а також публікує їх у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на другий день після дня голосування.»
 
Відхилено    
    -326- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«42. Статтю 78 викласти у вигляді чотирьох статей у такій редакції:
«Стаття 78. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії
1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці та передачі повідомлення, зазначеного у частині першій статті 77-1 цього Закону, і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання усіх примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та видачі копій цього протоколу відповідно до частин тринадцятої та чотирнадцятої статті _____ цього Закону.
2. Якщо одночасно з виборами Президента України проводяться місцеві вибори чи референдум, підрахунок голосів на місцевих виборах чи референдумі проводиться після закінчення складання протоколу про підрахунок голосів виборців з виборів Президента України на виборчій дільниці та його підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії. Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується виборів Президента України, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії.
3. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
4. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на дільниці.
5. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень статей 78-1 ( 78-3 цього Закону.
6. Підрахунок голосів виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом, відразу після оголошення про закінчення голосування та передачі повідомлення, передбаченого частиною другою статті 77-1 цього Кодексу.
Стаття 78-1. Опрацювання списків виборців
1. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу зі списком виборців, підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш списку виборців для голосування такі відомості по кожному аркушу окремо:
1) кількість виборців, внесених у список виборців для голосування, на момент закінчення голосування;
2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців для голосування);
3) кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування (за відміткою «голосував за місцем перебування» у списку виборців для голосування).
2. Після внесення відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожен аркуш списку виборців, підсумовує відповідні дані зі всіх отриманих ним аркушів списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові виборчої комісії. Зазначені сумарні відомості фіксуються у відомості, зазначеній у частині дев’ятій статті _____ цього Закону. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують зазначені відомості у межах дільниці. Голова комісії оголошує ці відомості та вносить їх на останній сторінці списку виборців для голосування.
3. Список виборців на закордонній виборчій дільниці після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для голосування, передбачених для внесення прізвищ виборців, таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
4. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується головою виборчої комісії та заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
5. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців для голосування та витягу із списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців для голосування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування.
7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців та відмітками «голосував за місцем перебування» у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.
8. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, на якій проводилося голосування виборців за відкріпними посвідченнями, підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень, за підписами виборців у списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування за відкріпними посвідченнями.
9. Список виборців для голосування, доданий до нього витяг із списку виборців, за яким проводилося голосування виборців за місцем їх перебування, заяви виборців разом з копіями відповідних документів, на підставі яких складався витяг із списку виборців, список виборців для голосування за відкріпними посвідченнями, відкріпні посвідчення, на підставі яких виборці включалися у день виборів до списку виборців на закордонних виборчих дільницях відповідно до частини другої статті ___ цього Кодексу, запаковуються у порядку, встановленому частиною десятою цієї статті. На пакеті робиться напис «Список виборців».
10. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у паперові пакети. Пакет з виборчими документами заклеюється, на пакеті зазначається напис, який вказує на вид виборів, вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального (одномандатного, багатомандатного) виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії.
Стаття 78-2. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів
1. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями при підрахунку голосів забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими пишучими засобами.
2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені відповідно до частини дев’ятої статті _____ цього Закону, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у них.
3. Сума кількості виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом комісії виборцям (за кількістю підписів виборців у відповідних аркушах списку виборців, зазначеною у пункті 2 частини першої статті 781 цього Закону), та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії відповідно до відомості видачі виборчих бюлетенів, зазначеної у частині дев’ятій статті ___ цього Закону. У разі відповідності цих кількостей член дільничної виборчої комісії передає підраховані невикористані бюлетені голові дільничної виборчої комісії. Голова виборчої комісії зазначає кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом комісії, у відомості видачі бюлетенів.
4. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає в порядку, передбаченому частиною восьмою статті ___ цього Закону, акт із зазначенням ймовірної причини такої невідповідності.
5. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
6. За необхідності або на вимогу членів комісії невикористані виборчі бюлетені можуть бути повторно перераховані. Підрахунок бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті _____ цього Закону.
7. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з виборчими бюлетенями, зазначеними у частині десятій статті ____ цього Закону, запаковуються у порядку, встановленому частиною десятою статті 781 цього Закону. На пакеті робиться напис «Невикористані виборчі бюлетені».
8. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені виборцям, почергово публічно перераховують наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів голові дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії зазначає встановлену кожним членом комісії кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів у відомості видачі виборчих бюлетенів.
9. Голова комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та оголошує її.
10. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, зазначена у частині дев’ятій цієї статті, сумі кількостей, зазначених у частинах шостій та сьомій (для виборчих дільниць, де проводилося голосування за відкріпними посвідченнями, ( також у частині восьмій) статті 78-1 цього Закону.
11. За необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті ____ цього Закону.
12. У разі відповідності кількостей, зазначених у частині десятій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує її як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.
13. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині десятій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною восьмою статті ___ цього Закону. Після цього виборча комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
14. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, встановленому частиною десятою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис «Контрольні талони».
15. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною восьмою статті ___ цього Кодексу, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.
16. Пакети із документами, зазначені у частині дев’ятій статті 781 цього Закону, частинами сьомою та чотирнадцятою цієї статті, зберігаються до кінця засідання у приміщенні для голосування у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, присутніх на засіданні.
Стаття 783. Порядок відкриття скриньок та підрахунку бюлетенів
1. Після закінчення виконання дій, передбачених статтею 782 цього Закону, дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.
2. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Кодексу, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.
3. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.
4. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці ( двох контрольних листів).
5. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім (у переносній виборчій скриньці ( двох контрольних листів).
6. Загальна кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховується окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті ___ цього Закону.
7. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, зазначеному у частині десятій статті 781 цього Закону. На пакеті робиться напис «Предмети».
8. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено у контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Закону, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, чиї підписи стоять на вказаних виборчих бюлетенях.
9. При складанні акта, зазначеного у частині восьмій цієї статті, комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які проводили голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині восьмій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині восьмій цієї статті, усі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.
10. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці ( двох контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Закону, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.
11. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.
12. Кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці, за винятком предметів та виборчих бюлетенів, які не підлягають урахуванню, та номер відповідної виборчої скриньки оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість бюлетенів у скриньках підсумовується. Встановлена у підсумку підрахунку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
13. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери територіального виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають номерам відповідної виборчої дільниці, відповідного територіального виборчого округу, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.
14. Виборчі бюлетені, котрі відповідно до частин дев’ятої, десятої, одинадцятої та тринадцятої цієї статті не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців підраховуються, заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців і запаковуються у порядку, встановленому частиною десятою статті 781 цього Закону. На пакеті робиться напис «Виборчі бюлетені, що не підлягають урахуванню».
15. Для встановлення кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню розкладаються у порядку, визначеному частиною шістнадцятою цієї статті, на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів або напис «недійсні».
16. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
17. Недійсним вважається виборчий бюлетень:
1) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці;
2) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;
3) поставлено більше однієї позначки, зазначеної у частині восьмій статті 76 цього Закону, біля прізвищ різних кандидатів;
4) не поставлено жодної позначки біля прізвищ кандидатів;
5) якщо з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення виборця щодо підтримки виборчого списку певної політичної партії
18. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
19. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо у порядку, встановленому частиною третьою статті ___ цього Закону. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною десятою статті 781 цього Закону. На пакеті робиться напис «Недійсні виборчі бюлетені».
20. Дільнична виборча комісія підраховує порядку, встановленому частиною третьою статті ___ цього Закону, виборчі бюлетені і встановлює кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються головою комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
21. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, встановленій відповідно до частини дванадцятої статті ___ цього Закону, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Закону, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження.
5. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо в порядку, встановленому частиною десятою статті 781 цього Закону. На пакеті зазначається відповідні прізвище та ініціали кандидата.
 
Відхилено    
269. 40. У статті 79:
 
-327- Ключковський Ю.Б.
Пункт 40 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«40. Статтю 79 викласти у вигляді двох статей у такій редакції:
«Стаття 79. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні, зазначеному у статті ___ цього Закону, складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 100 примірників, в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем.
3. Форма бланку протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня голосування.
4. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями в порядку та в строки, визначені статтями ___ та ___ цього Закону.
5. До протоколу заносяться такі відомості, встановлені дільничною виборчою комісією:
1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;
2) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничною виборчою комісією;
3) кількість бюлетенів, зіпсованих при проставленні штампу «Вибув»;
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
5) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування);
6) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
7) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями;
8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень;
11) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;
12) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);
13) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
15) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
16) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до кількості виборців, які взяди участь у голосуванні.
Стаття 79-1. Порядок складання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці
1. Відомості до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці вносяться прописом та цифрами.
2. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
3. Перший примірник протоколу складається під час проведення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у порядку, встановленому статтями 78-1-78-3 цього Кодексу. Інші примірники протоколу заповнюються після складання першого примірника протоколу.
4. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.
5. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії.
6. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов’язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису.
7. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Забороняється підписання незаповненого або не повністю заповненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
8. Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати на пост Президеньта України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.
9. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, однак до відправлення цього протоколу разом із виборчою документацією до окружної виборчої комісії, дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усуненням неточностей, на якому робиться позначка «Уточнений». При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться.
10. Протокол з позначкою «Уточнений» складається у кількості примірників, зазначеній у частині другій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частинами четвертою – сьомою цієї статті. Про складення протоколу з позначкою «Уточнений» зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
11. Складання дільничною виборчою комісією протоколу з поміткою «Уточнений» на іншому засіданні комісії без рішення окружної (територіальної) виборчої комісії, зазначеного у пункті 2 частини четвертої статті ___ цього Закону, не допускається.
12. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності ( і відповідні примірники протоколу з позначкою «Уточнений» запаковуються до пакета зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною десятою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис «Протокол про підрахунок голосів». Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також (за наявності) протоколу з поміткою «Уточнений» зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу (за наявності – протоколу з поміткою «Уточнений») невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу (протоколу з поміткою «Уточнений») видається членам дільничної виборчої комісії.
13. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з позначкою «Уточнений», засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної партії.
14. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.»
 
Відхилено   41. У статті 79:
 
    -328- Князевич Р.П.
у статті 79:
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.»;
 
Відхилено    
270. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти у такій редакції:
 
271. «4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
-329- Богословська І.Г.
У частині четвертій статті 79 проекту виключити речення: «Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
Відхилено   «4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
272. Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
-330- Кармазін Ю.А.
Статтю 79 доповнити частиною 6-1 такого змісту:
«6-1. Протокол №1 є невід’ємним додатком до протоколу з позначкою «уточнений». Протокол з позначкою «уточнений» без протоколу №1 немає юридичної сили.».
 
Відхилено   Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
    -331- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 79 частиною 7-1 такого змісту:
«7-1. Секретар дільничної виборчої комісії, невідкладно після підписання протоколу про підсумки голосування в межах виборчої дільниці:
1) виготовляє копії протоколів, у тому числі, за наявності, копії протоколу з поміткою «уточнений», які засвідчуються головою та секретарем дільничної виборчої комісії та скріпляються печаткою комісії, у кількості, що відповідає кількості кандидатів у Президенти України;
2) видає під розпис на примірнику секретаря дільничної виборчої комісії, який залишається в нього, по одній копії засвідченого протоколу, у тому числі з поміткою «уточнений» - довіреній особі кожного з кандидатів у Президенти України.».
 
Відхилено    
273. після частини восьмої доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
-332- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 79 викласти в такій редакції:
«8. Офіційним спостерігачам, на їхні прохання невідкладно видаються копії зазначеного в цій статті протоколу, у тому числі, за наявності, копії протоколу з поміткою «уточнений», засвідчені головою й секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш, як по одній копії кожного протоколу для кожного офіційного спостерігача.».
 
Відхилено   після частини восьмої доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
274. «9. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.».
 
-333- Кармазін Ю.А.
Частину 9 статті 79 викласти в такій редакції: «9. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами й предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними в письмовій формі, актами, заявами, скаргами, рішеннями, прийнятими комісією та примірниками протоколу дільничної виборчої комісії, які не були отримані довіреними особами кандидатів у Президенти України в цих комісіях, із відміткою щодо необхідності вручення в територіальній виборчій комісії довіреній особі того кандидату в Президенти України, довіреній особі якого в дільничній виборчій комісії цей протокол не було вручено, невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до територіальної виборчої комісії.».
 
Відхилено   «9. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.».
 
275. У зв’язку з цим, частину дев’яту вважати відповідно частиною десятою.
 
-334- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«43. У статті 80:
у пункті 1 частини першої слово «сьомою» замінити словом «шостою»;
 
Відхилено   У зв’язку з цим, частину дев’яту вважати відповідно частиною десятою.
 
    -335- Ключковський Ю.Б.
у першому реченні частини третьої слова та цифри «1-6 частини другої» замінити словами і цифрами «1-10, 12 частини п’ятої»;
 
Відхилено    
    -336- Ключковський Ю.Б.
у другому реченні частини третьої цифри «79» замінити цифрами «79-1»;
 
Відхилено    
    -337- Ключковський Ю.Б.
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються в порядку, встановленому частиною десятою статті 781 цього Закону. На пакеті робиться напис «Виборчі бюлетені».
 
Відхилено    
    -338- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«44. Статтю 81 викласти у такі редакції:
«Стаття 81. Порядок транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії
1. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією за підсумками їх розгляду, невідкладно після закінчення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії транспортуються до окружної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.
2. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) ( представниками трьох різних суб’єктів подання кандидатур. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.
3. Транспортування виборчих документів обов’язково супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні.
4. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з протоколами, виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.
5. Якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори чи референдум, виборча документація з інших виборів чи референдуму транспортується до відповідної окружної чи територіальної виборчої комісії відповідно до частини другої цієї статті членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації до окружної виборчої комісії.
6. Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці окружною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії.
7. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв’язку до Центральної виборчої комісії (через Міністерство закордонних справ України) чи відповідної окружної виборчої комісії з обов’язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші виборчі документи, зазначені у частині першій цієї статті.
 
Відхилено    
    -339- Князевич Р.П.
статтю 81 викласти в редакції:
«Стаття 81. Порядок транспортування і передачі виборчих документів до територіальної виборчої комісії
1. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині дев’ятій статті 79 цього Закону, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) - представниками трьох кандидатів на пост Президента України, а саме: головою або заступником голови дільничної виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох кандидатів на пост Президента України, які набрали найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці. Їх обов'язково супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати на пост Президента України, довірені особи, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.
2. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.
3. Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії.
4. Протокол про підрахунок голосів виборців на звичайній або спеціальній виборчій дільниці (окрім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України)
та інші виборчі документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні у порядку, встановленому цим Законом.
5. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії (через Міністерство закордонних справ України) чи відповідної територіальної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші виборчі документи, зазначені у частині дев’ятій статті 79 цього Закону.»;
 
Відхилено    
276. 41. У статті 82:
 
-340- Богословська І.Г.
У частині другій статті 82 Закону України «Про вибори Президента України» виключити речення: «Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
Відхилено   42. У статті 82:
 
277. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
278. «2. Засідання територіальної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу додаються (за наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим комісією рішенням.
 
-341- Князевич Р.П.
у статті 82:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Засідання територіальної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу додаються (за наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим комісією рішенням.
У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.»;
 
Відхилено   «2. Засідання територіальної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу додаються (за наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим комісією рішенням.
 
    -342- Ключковський Ю.Б.
Пункт 40 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«40. У статті 82:
частину другу після слів «обов’язки секретаря» доповнити словами «та усіма іншими членами окружної комісії, присутніми на засіданні»; частину доповнити другим реченням: «Члени комісії, присутні на засіданні, зобов’язані підписати протокол»;
 
Відхилено    
279. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
   У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
280. Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
-343- Ключковський Ю.Б.
частини третю – шістнадцяту викласти у такій редакції:
«3. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, а також запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною першою статті 81 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії, зазначеному у частині другій цієї статті.
4. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність документів дільничної виборчої комісії та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів голова окружної виборчої комісії відкриває пакет з протоколом про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошує відомості, зазначені у ньому. Занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії, зазначеному у частині другій цієї статті.
5. За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, окружна виборча комісія приймає одне з рішень:
1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;
2) відмовити у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов’язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складення протоколу з поміткою «Уточнений»;
3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці.
6. Рішення, передбачене частиною п’ятою цієї статті, приймається шляхом голосування членів окружної виборчої комісії більшістю від загального складу комісії і фіксується у протоколі засідання виборчої комісії.
7. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розглядається окружною виборчою комісією після його оголошення. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можна усунути без повторного підрахунку голосів виборців, окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати дільничну виборчу комісію внести уточнення до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці без повторного підрахунку голосів виборців, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в окружній виборчій комісії.
8. Дільнична виборча комісія зобов’язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути на своєму засіданні питання про внесення уточнень до протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів. Виготовлений і підписаний у порядку, встановленому частинами дев’ятою та десятою статті ___ цього Закону, протокол з позначкою «Уточнений» транспортується до окружної (територіальної) виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 81 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з позначкою «Уточнений» і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.
8. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними відповідно до частини третьої статті ___ цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності актів або письмової скарги осіб, зазначених у частині другій статті 81 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
9. У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці. Повторний підрахунок голосів виборців проводиться у порядку, визначеному статтею 821 цього Закону».
 
Відхилено   Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
281. частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
282. «13. Протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складаються територіальною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються. Перший примірник кожного протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
-344- Князевич Р.П.
частину тринадцяту викласти в такій редакції:
«13. Протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складаються територіальною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються. Перший примірник кожного протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.».
 
Відхилено   «13. Протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складаються територіальною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен примірник протоколу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються. Перший примірник кожного протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
    -345- Кармазін Ю.А.
Статтю 82 доповнити частиною 13-1 такого замісту: «13-1. Протокол №1 є невід’ємним додатком до протоколу з позначкою «уточнений». Протокол з позначкою «уточнений» без протоколу №1 немає юридичної сили.».
 
Відхилено    
    -346- Задирко Г.О.
Доповнити законопроект наступним:
У частині чотирнадцятій статті 82 Закону перше речення замінити наступним: «Окружна виборча комісія може визнати голосування на відповідній виборчій дільниці недійсним за обставин, зазначених у частині першій статті 80 цього Закону, чи виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членам виборчих комісій в день, що передує дню голосування, у день виборів чи при підрахунку голосів, навмисного неправомірного усунення з приміщень для голосування чи приміщень, де відбувається підрахунок голосів, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу, їх довірених осіб, які мають право бути присутніми у зазначених приміщеннях, а так само неправомірного недопущення зазначених офіційних спостерігачів, довірених осіб у приміщення для голосування чи приміщення, де проводиться підрахунок голосів, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним».
 
Відхилено    
283. Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.».
 
-347- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«41. Доповнити Закон новою статтею 82-1 у такій редакції:
«Стаття 82-1. Порядок повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією
1. У разі прийняття рішення, зазначеного у пункті 3 частини четвертої статті 82 цього Закону, протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії.
2. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій з обов’язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, у порядку, встановленому цією статтею. У повторному підрахунку окружною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії; при цьому можуть бути присутніми кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
3. Форма бланку протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується у порядку, в строки та з дотриманням вимог, зазначених у частинах п’ятій – восьмій статті ___ цього Закону. Бланк протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не мітить відомостей, передбачених пунктами 2 та 11 частини шостої статті ___ цього Закону.
4. При проведенні повторного підрахунку голосів спочатку окружна виборча комісія на підставі свого протоколу про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, зазначеного у частині третій статті ___ цього Закону, актів дільничної виборчої комісії (у разі їх наявності), зазначених у частині четвертій статті ___ та частині четвертій статті ___ цього Закону, встановлює відомості, зазначені у пункті 1 частини п’ятої статті 79 цього Закону. Ці відомості вносяться до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
5. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет зі списком виборців для голосування та іншими доданими до нього документами, зазначеними у частині дев’ятій статті 781 цього Закону. На підставі списку виборців для голосування, витягу зі списків виборців для голосування за місцем перебування, списків виборців для голосування за відкріпними посвідченнями окружна виборча комісія встановлює відомості, зазначені у пунктах 5-10 частини п’ятої статті 79 цього Закону. Ці відомості вносяться до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. При цьому також перевіряється наявність обставин, зазначених у пункті 1 частини першої статті 80 цього Закону. Список виборців для голосування та інші додані до нього документи запаковуються у порядку, визначеному частиною десятою статті 78-1 цього Закону.
6. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині сьомій статті 78-2 цього Закону, і комісія проводить у порядку, визначеному частиною третьою статті ___ цього Кодексу, перерахунок невикористаних виборчих бюлетенів та встановлює відомості, зазначені у пункті 4 частини п’ятої статті 79 цього Закону. Ці відомості вносяться до протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені запаковуються у порядку, визначеному частиною десятою статті 78-1 цього Закону.
7. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині чотирнадцятій статті 78-2 цього Закону, і комісія проводить у порядку, визначеному частиною третьою статті ___ цього Закону, перерахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та встановлює їх кількість. Комісія перевіряє, чи відповідає встановлена кількість сумі відомостей, зазначених у пунктах 8-10 частини п’ятої статті 79 цього Закону, встановлених відповідно до частини четвертої цієї статті. При виявленні невідповідності зазначених даних окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Кодексу, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження. Встановлена таким чином сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, передбачена пунктом 11 частини п’ятої статті 79 цього Закону, вноситься до протоколу про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, визначеному частиною десятою статті 78-1 цього Кодексу.
8. Окружна виборча комісія перевіряє, чи відповідають відомості, встановлені відповідно до частини четвертої цієї статті, сумі відомостей, встановлених відповідно до частин шостої та сьомої цієї статті. При виявленні невідповідності зазначених даних окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження.
9. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині сьомій статті 78-3 цього Закону, і комісія переглядає наявні у ньому предмети. У разі виявлення серед предметів виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню, окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті __ цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню. Предмети запаковуються у порядку, визначеному частиною десятою статті 78-1 цього Закону.
10. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині чотирнадцятій статті 783 цього Закону, і комісія вивчає наявні у ньому виборчі бюлетені, що не підлягають урахуванню. При цьому комісія бере до уваги акти (за їх наявності), складені дільничною виборчою комісією відповідно до частин восьмої та десятої статті 783 цього Закону. У разі виявлення виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню. Комісія підраховує у порядку, визначеному частиною третьою статті ___ цього Закону, кількість виборчих бюлетенів, які не підлягають урахуванню, встановлюючи відомості, зазначені у пункті 13 частини п’ятої статті 79 цього Закону. Встановлена кількість вноситься до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Виборчі бюлетені, які не підлягають урахуванню, запаковуються у порядку, визначеному частиною десятою статті 78-1 цього Закону.
11. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині дев’ятнадцятій статті 783 цього Закону, і комісія вивчає наявні у ньому недійсні виборчі бюлетені. У разі виявлення виборчих бюлетенів, які повинні вважатися дійсними, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню. Комісія підраховує у порядку, визначеному частиною третьою статті ___ цього Закону, кількість недійсних виборчих бюлетенів, встановлюючи відомості, зазначені у пункті 15 частини п’ятої статті 79 цього Закону. Встановлена кількість вноситься до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, визначеному частиною десятою статті 78-1 цього Закону.
12. Голова окружної виборчої комісії почергово відкриває пакети, зазначені у частині двадцять другій статті 78-3 цього Закону, і комісія вивчає наявні у кожному з них виборчі бюлетені. У разі виявлення бюлетенів, у яких волевиявлення виборця не відповідає напису на відповідному пакеті, окружна виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною восьмою статті ___ цього Закону, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів у кожному пакеті. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню.
13. Окружна виборча комісія підраховує у порядку, встановленому частиною третьою статті ___ цього Закону, виборчі бюлетені з голосами виборців на підтримку кандидатів на пост Президента України. При цьому враховуються виборчі бюлетені, що підлягають врахуванню, виявлені відповідно до частин дев’ятої – дванадцятої цієї статті. Комісія встановлює відомості, зазначені у пунктах 16 та 17 частини п’ятої статті 79 цього Закону. Встановлені кількості вносяться до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо у порядку, визначеному частиною десятою статті 781 цього Закону.
14. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу комісії. Відомості протоколу оголошуються у процесі його складання в порядку, передбаченому цією статтею. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
15. Усі примірники протоколу підписуються усіма присутніми членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. У разі своєї незгоди із встановленими результатами повторного підрахунку голосів чи рішеннями (діями) комісії під час повторного підрахунку голосів член окружної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про повторний підрахунок голосів. Перший та другий примірники кожного протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.
16. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці додаються до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій ( передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий ( невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.»
 
Відхилено   Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.».
 
284. 42. У статті 83:
 
-348- Ключковський Ю.Б.
Пункт 42 розділу І законопроекту викласти в редакції:
«42. Статтю 83 викласти в редакції:
«Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу
1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою «Уточнений», на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку з спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців – також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу.
2. Окружна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не пізніш ніж на п’ятий день після дня голосування незалежно від кількості виборчих дільниці у відповідному виборчому окрузі, голосування на яких визнано недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу не допускається.
3. Форма бланку протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня голосування.
4. До протоколу заносяться такі відомості, встановлені окружною виборчою комісією на підставах, зазначених у частині першій цієї статті:
1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;
2) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;
3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
4) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
6) кількість бюлетенів, зіпсованих дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу при проставленні штампу «Вибув»;
7) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
8) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
9) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування за відкріпними посвідченнями, у територіальному виборчому окрузі;
10) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
11) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
12) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень;
13) сумарну кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального округу;
14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
16) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
17) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу;
18) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
19) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
20) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
5. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, зазначені у частині четвертій цієї статті, цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, Відомості, зазначені у пунктах 3 ( 20 частини четвертої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.
6. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
7. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також а також внесення до нього без відповідного рішення окружної виборчої комісії будь-яких виправлень.
8. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії.
9. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі про підсумки голосування, чи рішеннями (діями) комісії під час розгляду і прийняття протоколів дільничних виборчих комісій член окружної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.
10. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Забороняється підписання незаповненого або не повністю заповненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці чи засвідчення такого протоколу печаткою окружної виборчої комісії.
11. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.
12. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка «Уточнений».
13. Протокол з позначкою «Уточнений» виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею. Складання окружною виборчою комісією протоколу з поміткою «Уточнений» на іншому засіданні комісії без доручення Центральної виборчої комісії не допускається.
14. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а за наявності – перший примірник протоколу з позначкою «Уточнений» запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною десятою статті 781 цього Закону. На пакеті робиться напис «Протокол про підсумки голосування».
15. Другий примірник протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу (як первинний, так і з позначкою «Уточнений») зберігається в окружній виборчій комісії, третій ( невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику (як первинного, так і з позначкою «Уточнений») видається членам окружної виборчої комісії.
16. Кандидату на пост Президента України, його довіреній особі, офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою «Уточнений») окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою виборчої комісії.
17. У разі надходження до окружної виборчої комісії до закінчення підсумкового засідання, зазначеного у частині першій статті 82 цього Закону, заяв чи скарг щодо порушення визначеного цим Кодексу порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу окружна виборча комісія зобов’язана розглянути їх та прийняти за підсумком такого розгляду рішення щодо кожної із таких заяв чи скарг.»
 
Відхилено   43. У статті 83:
 
285. у частині першій слово «встановлює» замінити словами «зобов’язана встановити»;
 
   у частині першій слово «встановлює» замінити словами «зобов’язана встановити»;
 
286. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-349- Князевич Р.П.
у статті 83 частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії . Зазначений протокол засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею.»;
 
Відхилено   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
287. «5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
   «5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зобов’язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
288. Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
 
   Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
 
289. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею.»;
 
-350- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частину шосту статті 83 викласти у такій редакції:
«6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах територіального виборчого округу, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.».
 
Враховано   У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах територіального виборчого округу, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.».
 
290. доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
-351- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 83 частиною 6-1 такого змісту:
«6-1. Секретар територіальної виборчої комісії невідкладно після отримання з дільничної виборчої комісії передає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці довіреній особі того кандидату в Президенти України, довіреній особі якого в дільничній виборчій комісії такий протокол не було вручено, а невідкладно після підписання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу:
1) виготовляє копії протоколів, у тому числі, за наявності, з поміткою «уточнений», які засвідчуються головою та секретарем територіальної виборчої комісії та скріпляються печаткою комісії, у кількості, що відповідає кількості кандидатів у Президенти України;
2) видає під розпис на примірнику секретаря територіальної виборчої комісії, який залишається в нього, по одній копії засвідченого протоколу, у тому числі з поміткою «уточнений» - довіреній особі кожного з кандидатів у Президенти України.».
 
Відхилено   доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
    -352- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 83 викласти в такій редакції: «7. Офіційним спостерігачам на їхні прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, у тому числі й з поміткою «уточнений», та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу, у тому числі, за наявності, з поміткою «уточнений», для кожного офіційного спостерігача.
 
Відхилено    
291. «8. Територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не пізніше ніж на п’ятий день з дня проведення виборів, в незалежності від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу забороняється. Протокол про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу невідкладно після підписання транспортується до Центральної виборчої комісії.».
 
-353- Заєць І.О.
У пункті 42 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини восьмої статті 83 Закону України «Про вибори Президента України» у першому реченні виключити слова «не пізніше ніж на п'ятий день»
 
Відхилено   «8. Територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не пізніше ніж на п’ятий день з дня проведення виборів, в незалежності від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу забороняється. Протокол про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу невідкладно після підписання транспортується до Центральної виборчої комісії.».
 
    -354- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«43. Доповнити Закон новою статтею 83-1 у такій редакції:
«Стаття 83-1. Транспортування виборчої документації до Центральної виборчої комісії
1. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу ( первинний протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з позначкою «Уточнений» разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія транспортує до Центральної виборчої комісії.
2. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї виборчої комісії ( представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу комісії.»
 
Відхилено    
    -355- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«43. Доповнити Закон новою статтею 83-2 у такій редакції:
«Стаття 83-2. Особливості встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу
1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на закордонних виборчих дільницях на загальнодержавних виборах або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих засобами технічного зв’язку відповідно до частини шостої статті ___ цього Закону.
2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює в межах закордонного виборчого округу відомості, передбачені формою протоколу про встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, за винятком пунктів 4, 8, 12, 15 частини четвертої статті 83 цього Закону, та складає протокол про встановлення підсумків голосування у закордонному виборчому окрузі.
3. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу, зазначені у частині другій цієї статті, оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу.
4. Протокол, зазначений у частині другій цієї статті, складається у порядку, передбаченому частинами шостою – восьмою статті 83 цього Закону.
5. Протокол, зазначений у частині другій цієї статті, складається у двох примірниках.
6. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.
7. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.
8. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники в Центральній виборчій комісії, довірені особи кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
9. Якщо при отриманні оригіналів протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зміст яких був врахований у протоколі Центральної виборчої комісії, зазначеному у частині другій цієї статті, на підставі відомостей, переданих технічними засобами зв’язку, виявляються розбіжності між останніми відомостями та змістом першого примірника протоколу дільничної комісії про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, Центральна виборча комісія на своєму засіданні вносить зміни до протоколу, зазначеного у частині другій цієї статті шляхом виготовлення протоколу з поміткою «Уточнений», який складається і підписується у порядку, визначеному частинами четвертою – восьмою цієї статті.
10. Кандидату на пост Президента України, його уповноваженому представнику в Центральній виборчій комісії на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою «Уточнений») Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці Головою та секретарем Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.»
 
Відхилено    
292. 43. У статті 84:
 
   44. У статті 84:
 
293. частину першу викласти в такій редакції:
 
-356- Князевич Р.П.
у статті 84:
абзац перший частини першої пропонованих змін викласти в такій редакції:
«1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом семи днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів встановлює результати голосування у день виборів Президента України, про що складає протокол.»
 
Відхилено   частину першу викласти в такій редакції:
 
294. «1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів встановлює результати голосування у день виборів Президента України, про що складає протокол.
 
-357- Заєць І.О.
У пункті 43 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини першої статті 84 Закону України «Про вибори Президента України» виключити третій абзац.
 
Відхилено   «1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів встановлює результати голосування у день виборів Президента України, про що складає протокол.
 
    -358- Богословська І.Г.
У частині першій статті 84 Проекту виключити речення: «У разі неподання до Центральної виборчої комісії у терміни, передбачені Законом, протоколу територіальної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування (у тому числі уточненого), Центральна виборча комісія встановлює результати виборів у цьому окрузі на підставі наявних протоколів дільничних виборчих комісій.»;
 
Відхилено    
    -359- Ключковський Ю.Б.
Пункт 43 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«43. Статтю 84 викласти у вигляді трьох статей у такій редакції:
Стаття 84. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією
1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглядає та приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу. Відомості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральною виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.
2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу виправлень, помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати окружну виборчу комісію внести уточнення до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу шляхом виготовлення протоколу з поміткою «Уточнений», про що зазначається у протоколі засідання комісії. Центральна виборча комісія встановлює строк для виготовлення та подання до Центральної виборчої комісії протоколу окружної виборчої комісії з поміткою «Уточнений», який не може перевищувати двох днів. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.
3. Окружна виборча комісія зобов’язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу, за необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях територіального виборчого округу у порядку, визначеному статтею ___ цього Закону. Протокол з поміткою «Уточнений» складається у порядку, передбаченому статтею ___ цього Закону. Зазначений протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 831 цього Закону.
4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з поміткою «Уточнений» приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.
Стаття 84-1. Протокол про підсумки голосування на виборах Президента України
1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на десятий день після дня голосування, однак не пізніш як на другий день з дня отримання усіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, встановлює підсумки голосування на виборах Президента України, про що складає протокол.
2. У разі ненадходження до Центральної виборчої комісії у строки, встановлені частиною першою цієї статті, протоколу (у тому числі з поміткою «Уточнений») окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування в межах відповідного територіального виборчого округу Центральна виборча комісія на своєму засіданні встановлює підсумки голосування у межах цього округу на підставі наявних протоколів дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, що входять до цього округу.
3. До протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України заносяться такі відомості:
1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;
2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;
3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;
5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць;
6) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями усіх виборчих дільниць;
7) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;
8) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
9) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
10) загальна кількість виборчих бюлетенів, зіпсованих при проставленні штампу «Вибув»;
11) кількість виготовлених бланків відкріпних посвідчень;
12) кількість переданих органам ведення Державного реєстру виборців бланків відкріпних посвідчень;
13) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;
14) кількість невикористаних та погашених бланків відкріпних посвідчень;
15) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;
16) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях для голосування за місцем перебування;
17) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування за відкріпними посвідченнями;
18) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
19) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
20) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень;
21) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
22) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
23) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
24) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
25) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
26) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
27) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
28) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
29) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
4. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2-10, 15-29 частини третьої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному (у тому числі закордонному) виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному округу.
5. Протокол Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.
6. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.
7. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники у Центральній виборчій комісії, довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України.
8. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Стаття 84-2. Рішення Центральної виборчої комісії за підсумками голосування на виборах Президента України
1. На підставі відомостей, встановлених у протоколі про підсумки голосування на виборах Президента України, Центральна виборча комісія приймає одне із таких рішень:
1) про обрання Президента України;
2) про призначення повторного голосування на виборах Президента України;
3) про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.
2. Обраним за підсумками голосування на виборах Президента України вважається:
1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено два або більше кандидатів на пост Президента України – кандидат, котрий одержав на виборах більше 50 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні;
2) якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України був включений тільки один кандидат на пост Президента України – єдиний кандидат, що балотувався на виборах, за умови, що він одержав більше 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
3. Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування жоден кандидат не був обраний відповідно до частини другої цієї статті.
4. Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України:
1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено два кандидати на пост Президента України і за підсумками голосування жоден кандидат не був обраний відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті;
2) якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України був включений тільки один кандидат на пост Президента України і за підсумками голосування він одержав менше 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
5. Повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте відповідно до частин другої – четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати голосування на виборах Президента України».
 
Відхилено    
295. Центральна виборча комісія може продовжити не більше як на один день вказаний термін, у випадку необхідності надання територіальній виборчій комісії часу для подання протоколу з позначкою „Уточнений».
 
   Центральна виборча комісія може продовжити не більше як на один день вказаний термін, у випадку необхідності надання територіальній виборчій комісії часу для подання протоколу з позначкою „Уточнений».
 
296. У разі неподання до Центральної виборчої комісії у терміни, передбачені Законом, протоколу територіальної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування (у тому числі уточненого), Центральна виборча комісія встановлює результати виборів у цьому окрузі на підставі наявних протоколів дільничних виборчих комісій.
 
   У разі неподання до Центральної виборчої комісії у терміни, передбачені Законом, протоколу територіальної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування (у тому числі уточненого), Центральна виборча комісія встановлює результати виборів у цьому окрузі на підставі наявних протоколів дільничних виборчих комісій.
 
297. До протоколу про результати голосування у день виборів Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
   До протоколу про результати голосування у день виборів Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
298. 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
 
   1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
 
299. 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальними виборчими комісіями;
 
   2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальними виборчими комісіями;
 
300. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
   3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
301. 4) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;
 
   4) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;
 
302. 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
   5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
303. 6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
   6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
304. 7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
   7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
305. 8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
   8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
306. 9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
   9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
307. 10) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
   10) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
308. 11) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України;
 
   11) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України;
 
309. 12) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.»;
 
   12) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.»;
 
310. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
311. «2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день виборів Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2-12 частини першої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному округу. Протокол про результати голосування у день виборів Президента України зобов’язані підписати голова, заступники голови, секретар та інші члени Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчуються печаткою Центральної виборчої комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
-360- Князевич Р.П.
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день виборів Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2-12 частини першої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному округу. Протокол про результати голосування у день виборів Президента України зобов’язані підписати голова, заступники голови, секретар та інші члени Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії . Зазначений протокол засвідчуються печаткою Центральної виборчої комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.»;
 
Відхилено   «2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день виборів Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2-12 частини першої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному округу. Протокол про результати голосування у день виборів Президента України зобов’язані підписати голова, заступники голови, секретар та інші члени Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчуються печаткою Центральної виборчої комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
 
312. Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
-361- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частину третю статті 84 викласти у такій редакції:
«3. Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента України Центральна виборча комісія оформлює протокол. У протоколі Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день виборів Президента України при цьому зазначаються прізвище й ініціали кандидата, який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.».
 
Враховано   Не підписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента України Центральна виборча комісія оформлює протокол. У протоколі Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день виборів Президента України при цьому зазначаються прізвище й ініціали кандидата, який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.».
 
313. доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
 
-362- Богословська І.Г.
Виключити частину сьому статті 84 Проекту;
 
Відхилено   доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
 
    -363- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 84 викласти в такій редакції: «6. Центральна виборча комісія, після підписання протоколу про результати голосування, оприлюднює повідомлення про результати голосування в день виборів Президента України та про прийняте за підсумками голосування рішення, передбачене частинами третьою, четвертою або п'ятою цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті – невідкладно, а в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» - не пізніш як на третій день, після підписання вищезазначеного протоколу.».
 
Відхилено    
    -364- Кармазін Ю.А.
«1. Центральна виборча комісія, після прийняття нею відповідного рішення щодо встановлення результатів виборів, офіційно оприлюднює результати виборів Президента України із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування, на своєму офіційному веб-сайті – невідкладно, а в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» - не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів.». У 21 столітті, коли до Інтернету мають доступ майже половина жителів країни, доцільно, навіть використовуючи електронний цифровий підпис, розміщати таку інформацію на офіційних веб-сайтах невідкладно, а не очкувати 3 дні.
 
Відхилено    
314. «7. Скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів Президента України, на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб, акти та дії об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції, дії та бездіяльність засобів масової інформації, їх посадових та службових осіб, а також інших суб'єктів виборчого процесу, у день голосування і наступні дні виборчого процесу до Центральної виборчої комісії не подаються. Зазначені скарги залишаються Центральною виборчою комісією без розгляду. Подання таких скарг не перешкоджає встановленню результатів виборів Президента та їх оголошенню.».
 
-365- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину сьому статті 84 викласти у такій редакції:
«7. Скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів Президента України, на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб, акти та дії об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції, дії та бездіяльність засобів масової інформації, їх посадових та службових осіб, а також інших суб'єктів виборчого процесу, у день голосування і наступні дні виборчого процесу до Центральної виборчої комісії не подаються. У разі надходження зазначені скарги залишаються Центральною виборчою комісією без розгляду. Подання таких скарг не перешкоджає встановленню результатів виборів Президента України та їх оголошенню.».
 
Враховано   «7. Скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів Президента України, на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб, акти та дії об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції, дії та бездіяльність засобів масової інформації, їх посадових та службових осіб, а також інших суб'єктів виборчого процесу, у день голосування і наступні дні виборчого процесу до Центральної виборчої комісії не подаються. У разі надходження зазначені скарги залишаються Центральною виборчою комісією без розгляду. Подання таких скарг не перешкоджає встановленню результатів виборів Президента України та їх оголошенню».
 
    -366- Заєць І.О.
У пункті 43 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції нової частини сьомої статті 84 Закону України «Про вибори Президент; України» у першому реченні виключити слова «виборчих комісій та їх членів».
 
Відхилено    
    -367- Князевич Р.П.
виключити пропоноване доповнення новою частиною 7.
 
Відхилено    
    -368- Князевич Р.П.
Статтю 85 викласти в редакції:
«Стаття 85. Повторне голосування
1. Повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується в газеті «Голос України» або «Урядовий кур'єр» і оприлюднюється в інших засобах масової інформації.
2. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи тих кандидатів, які після дня виборів зняли свої кандидатури.
3. Якщо не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія, прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.
4. Якщо пізніш як за десять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія, прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, або з інших причин немає кандидатів, які могли б бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.
5. Повноваження члена виборчої комісії, який був включений до складу виборчої комісії за поданням кандидата на пост Президента України, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково. Для проведення повторного голосування з виборів Президента України Центральна виборча комісія не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад територіальних виборчих комісій у кількості десяти осіб (голова, секретар та інші члени комісії).
6. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії за встановленою цим Законом формою подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій - не більше п'яти осіб до кожної комісії від кожного з кандидатів.
7. У разі якщо кількість запропонованих кандидатур менша від встановленої частиною п’ятою цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія формується Центральною виборчою комісією у кількості десяти осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих відповідно до частини п’ятою цієї статті.
Особа, включена до складу територіальної виборчої комісії не за поданням кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, може бути призначена на керівну посаду лише у випадку, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії.
8. При розподілі керівних посад в територіальних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря територіальної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
9.Територіальна виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії у кількості вісімнадцяти осіб (голова, секретар та інші члени комісії).
10. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування вносять до територіальної виборчої комісії за встановленою цим Законом формою подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчих комісій - не більше дев’яти осіб до кожної комісії від кожного з кандидатів.
11. У разі якщо кількість запропонованих кандидатур менша від встановленої частиною дев’ятою цієї статті, відповідна дільнична виборча комісія формується територіальною виборчою комісією у кількості п’ятнадцяти осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих відповідно до частини дев’ятої цієї статті.
Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії не за поданням кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, може бути призначена на керівну посаду лише у випадку, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії.
12. При розподілі керівних посад в дільничних виборчих комісіях територіальна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря територіальної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
13. Для проведення повторного голосування виборців не пізніш як за одинадцять днів до дня виборів органами ведення Державного реєстру виборців для кожної звичайної виборчої дільниці за формою, визначеною цим Законом, виготовляються списки виборців у двох примірниках на основі відомостей Державного реєстру виборців.
14. Списки виборців не пізніше наступного дня після їх виготовлення передаються до територіальних виборчих комісій в порядку, передбаченому цим Законом.
15. Дільнична виборча комісія отримує від територіальної виборчої комісії в порядку, передбаченому цим Законом, один примірник списку виборців для повторного голосування і невідкладно надає його для загального ознайомлення. Уточнення списку виборців на звичайній виборчій дільниці та внесення змін до такого списку виборців проводиться в порядку, встановленому цим Законом.
16. Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці. Такі відомості подаються відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за шість днів до дня повторних виборів.
17. Голосування, проведення підрахунку голосів та встановлення підсумку голосування у разі повторного голосування проводиться у порядку, встановленому Розділом Х цього Закону.
18. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів не пізніш як на сьомий день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з виборів Президента України, про що складає протокол.
19. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві кандидатури, обраним Президентом України за підсумками повторного голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
20. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
21. Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента України вважаються такими, що не відбулися.»;
 
Відхилено    
315. 44. Частини третю - п’яту статті 85 викласти у такій редакції:
 
   45. Статтю 85 викласти у такій редакції:
 
316. «3. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виборчої комісії і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.
 
-369- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
статтю 85 викласти у такій редакції:
«Стаття 85. Повторне голосування
1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня виборів.
2. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів.
3. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виборчої комісії і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.
4. Якщо кандидат подав до Центральної виборчої комісії письмову заяву про зняття своєї кандидатури з балотування і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, пізніше строку, зазначеного у частині третій цієї статті, або з інших причин немає кандидатів, які могли б бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.
5. Для проведення повторного голосування з виборів Президента України Центральна виборча комісія не пізніш як десять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад територіальних виборчих комісій у кількості чотирнадцяти осіб по сім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування
6. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
7. При розподілі керівних посад в територіальних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря територіальної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
8. Територіальна виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії у кількості двадцяти осіб, по десять осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
9. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування вносять до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчих комісій.
10. У разі, якщо кількість запропонованих до складу відповідних виборчих комісій кандидатур менша від встановленої в цьому Законі, відповідна виборча комісія утворюється у кількості, що відповідає кількості поданих кандидатур. Кандидат, який не використав можливість податку встановлену кількість кандидатур до складу відповідної виборчої комісії, може подати такі кандидатури не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.
11. При розподілі керівних посад в дільничних виборчих комісіях територіальна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря територіальної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
12. Рішення про дострокове припинення повноважень члена
виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж кандидата.
13. Голосування, проведення підрахунку голосів та встановлення підсумку голосування у разі повторного голосування проводиться у порядку, встановленому статтями 75-83 цього Закону.
14. Голосування виборців на закордонних виборчих дільницях організовують і проводять дільничні виборчі комісії у тому ж складі, що був станом день голосування. У разі вибуття окремих членів із складу зазначених комісій нові кандидатури до їх складу не включаються.
15. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня повторного голосування встановлює і оголошує результати повторного голосування з виборів Президента України, про що складає протокол.
16. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві кандидатури, обраним Президентом України за підсумками повторного голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
17. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
18. Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента України вважаються такими, що не відбулися.».
 
Враховано   Стаття 85. Повторне голосування
1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня виборів.
2. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів.
3. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виборчої комісії і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.
4. Якщо кандидат подав до Центральної виборчої комісії письмову заяву про зняття своєї кандидатури з балотування і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, пізніше строку, зазначеного у частині третій цієї статті, або з інших причин немає кандидатів, які могли б бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.
5. Для проведення повторного голосування з виборів Президента України Центральна виборча комісія не пізніш як десять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад територіальних виборчих комісій у кількості чотирнадцяти осіб по сім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування
6. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
7. При розподілі керівних посад в територіальних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря територіальної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
8. Територіальна виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії у кількості двадцяти осіб, по десять осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
9. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування вносять до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчих комісій.
10. У разі, якщо кількість запропонованих до складу відповідних виборчих комісій кандидатур менша від встановленої в цьому Законі, відповідна виборча комісія утворюється у кількості, що відповідає кількості поданих кандидатур. Кандидат, який не використав можливість податку встановлену кількість кандидатур до складу відповідної виборчої комісії, може подати такі кандидатури не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.
11. При розподілі керівних посад в дільничних виборчих комісіях територіальна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря територіальної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
12. Рішення про дострокове припинення повноважень члена
виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж кандидата.
13. Голосування, проведення підрахунку голосів та встановлення підсумку голосування у разі повторного голосування проводиться у порядку, встановленому статтями 75-83 цього Закону.
14. Голосування виборців на закордонних виборчих дільницях організовують і проводять дільничні виборчі комісії у тому ж складі, що був станом день голосування. У разі вибуття окремих членів із складу зазначених комісій нові кандидатури до їх складу не включаються.
 
317. 4. Якщо кандидат подав до Центральної виборчої комісії письмову заяву про зняття своєї кандидатури з балотування і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, пізніше строку, зазначеного у частині третій цієї статті, або з інших причин немає кандидатів, які могли б бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.
 
   15. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня повторного голосування встановлює і оголошує результати повторного голосування з виборів Президента України, про що складає протокол.
16. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві кандидатури, обраним Президентом України за підсумками повторного голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
318. 5. Повноваження члена виборчої комісії, який був включений до складу виборчої комісії за поданням кандидата на пост Президента України, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль на засіданні виборчої комісії після дня виборів. У разі коли кількість членів виборчої комісії стає при цьому меншою від мінімальної кількості, встановленої частиною другою статті 23 або частиною другою статті 24 цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня включає до складу комісії інших осіб за поданнями кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням рівного представництва кандидатів. Подання до складу дільничної виборчої комісії може бути підписане довіреною особою кандидата на пост Президента України, засвідченим у порядку, передбаченому частиною третьою статті 24 цього Закону.».
 
-370- Ключковський Ю.Б.
Пункт 44 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«44. Статтю 85 викласти у вигляді семи статей у такій редакції:
Стаття 85. День повторного голосування
1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на останню неділю двадцятиодноденного строку після дня офіційного опублікування повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте на підставі цих підсумків, зазначеного у частині п’ятій статті 84-2 цього Закону. Центральна виборча комісія приймає зазначене рішення у день офіційного опублікування вказаного повідомлення.
2. Рішення Центральної виборчої комісії про день проведення повторного голосування офіційно публікується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» і оприлюднюється в інших засобах масової інформації.
3. Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів та встановлення підсумків виборів здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, з особливостями, встановленими статтями 85-1 – 85-5 цього Закону.
Стаття 85-1. Кандидати, які включаються до виборчого бюлетеня для повторного голосування
1. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування на виборах Президента України одержали найбільшу кількість голосів виборців, не враховуючи тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
2. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування відмовився від балотування або Вищий адміністративний суд України за поданням Центральної виборчої комісії прийняв рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю голосів виборців, одержаних у день голосування.
3. Якщо обставини, зазначені у частині другій цієї статті, настали пізніш як за десять днів до дня виборів, або з інших причин немає кандидатів, які могли би бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо одного кандидата на пост Президента України.
4. Кандидати на пост Президента України, не включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, втрачають статус суб’єкта виборчого процесу з дня офіційного опублікування повідомлення, зазначеного у частині п’ятій статті 84-2 цього Закону.
5. У випадку, зазначеному у частині другій цієї статті, статус суб’єкта виборчого процесу для кандидата, включеного до виборчого бюлетеня замість вибулого, поновлюється з дня прийняття рішення про його включення до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
Стаття 85-2. Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування
Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування та ступінь його захисту затверджуються Центральною виборчою комісією одночасно з призначенням дня повторного голосування.
Стаття 85-3. Зміни у складі виборчих комісії при підготовці повторного голосування
1. Повноваження члена окружної або дільничної виборчої комісії, який був включений до складу виборчої комісії за поданням кандидата на пост Президента України, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності на двох засіданнях поспіль виборчої комісії після дня виборів за зверненням цієї комісії. Якщо кількість членів виборчої комісії стає при цьому меншою від кількості, встановленої частиною першою статті ___ або частинами третьою та четвертою статті ___ цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня включає до складу комісії по одній особі за поданнями двох кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Подання до складу виборчої комісії здійснюється відповідно до статті ___ цього Закону.
2. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії, включеного до складу комісії за поданням кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж кандидата.
Стаття 834. Списки виборців для повторного голосування
1. Списки виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях у двох примірниках. При їх виготовленні враховуються підсумки розгляду скарг стосовно списків виборців, що поступили після дня голосування. До списків виборців для повторного голосування включаються також громадяни України, яким після дня голосування, однак до дня повторного голосування виповнилося 18 років.
2. Передача списків виборців для повторного голосування, виготовлених органами ведення Реєстру, окружним та дільничним виборчим комісіям здійснюється у порядку, встановленому статтями ___-___ цього Закону.
3. Складання та уточнення списків виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях здійснюється у порядку та в строки, встановлені статтями ______ цього Закону.
4. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України виготовляє списки виборців для повторного голосування на закордонних виборчих дільницях на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях у двох примірниках не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.
Стаття 83-5. Відкріпні посвідчення для повторного голосування
1. Форма відкріпного посвідчення для повторного голосування встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після прийняття рішення про призначення повторного голосування з дотриманням вимог частин другої та третьої статті ___ цього Закону.
2. Форма відкріпного посвідчення для повторного голосування та способи захисту повинні відрізнятися від форми та способів захисту відкріпного посвідчення, що використовувалося для голосування на виборах Президента України.
3. Виготовлення, передача органам ведення Державного реєстру виборців, облік та звітність про використання бланків відкріпних посвідчень для повторного голосування проводиться у порядку, встановленому статтями ___ та ___ цього Закону. Бланки відкріпних посвідчень для повторного голосування передаються органам ведення Реєстру не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
4. Виборець може звернутися до органу ведення Реєстру з заявою про видання йому відкріпного посвідчення у порядку, встановленому статтею ___ цього Закону, з дня отримання органом ведення Державного реєстру виборців бланків відкріпних посвідчень.
5. Підготовка і проведення голосування за відкріпними посвідченнями для повторного голосування проводиться у порядку, встановленому статтями ___ та ___ цього Закону, на звичайних виборчих дільницях, визначених відповідно до частини першої статті ___ цього Закону для голосування на виборах Президента України.
Стаття 83-6. Встановлення результатів виборів Президента України за підсумками повторного голосування
1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні встановлює підсумки повторного голосування на виборах Президента України у порядку, встановленому статтею 841 цього Закону.
2. На підставі відомостей, встановлених у протоколі про підсумки повторного голосування на виборах Президента України, Центральна виборча комісія приймає одне із таких рішень:
1) про обрання Президента України;
2) про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.
2. Обраним за підсумками повторного голосування на виборах Президента України вважається:
1) якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування на виборах Президента України було включено два кандидати на пост Президента України – кандидат, котрий одержав на виборах більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні;
2) якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування на виборах Президента України був включений тільки один кандидат на пост Президента України – єдиний кандидат, що був включений до бюлетеня для повторного голосування, за умови, що він одержав більше 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
3. Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України, якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування був включений тільки один кандидат на пост Президента України і за підсумками голосування він одержав менше 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
Відхилено   17. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
18. Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента України вважаються такими, що не відбулися.».
 
319. 45. Статтю 86 викласти в такій редакції:
 
-371- Заєць І.О.
Пункт 45 розділу І законопроекту № 4741 (нова редакція статті 86 Закону України «Про вибори Президента України») - виключити.
 
Відхилено   46. Статтю 86 викласти в такій редакції:
 
    -372- Богословська І.Г.
Статтю 86 проекту залишити у редакції чинного Закону України «Про вибори Президента України»;
 
Відхилено    
    -373- Князевич Р.П.
виключити пропоновані зміни до статті 86;
 
Відхилено    
320. «Стаття 86. Офіційне оголошення результатів виборів
 
-374- Ключковський Ю.Б.
У пункті 45 розділу І законопроекту статтю 86 викласти у такій редакції:
«Стаття 86. Офіційна публікація результатів виборів Президента України
1. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів офіційно публікує результати виборів Президента України у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» з зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, суб’єкта його висування, року його народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, його партійності.
2. Офіційна публікація Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.»
 
Відхилено   «Стаття 86. Офіційне оголошення результатів виборів
 
321. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні оголошує результати виборів Президента України, про що оформляється протокол, із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.
 
-375- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частини першу та другу статті 86 викласти у такій редакції:
«1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні оголошує результати виборів Президента України, про що зазначається у протоколі засідання комісії, із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.».
2. Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є оголошення головуючим на засіданні Центральної виборчої комісії результатів виборів Президента України. Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.».
 
Враховано   1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні оголошує результати виборів Президента України, про що зазначається у протоколі засідання комісії, із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.
 
322. 2. Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є оголошення головуючим результатів виборів Президента України. Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.».
 
-376- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 86 викласти в такій редакції: «2. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення (складання повноважень) з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.».
Відповідно до частини 4 статті 103 Конституції України «Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. А звільняти з посад в об’єднаннях громадян не можна.
 
Відхилено   2. Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є оголошення головуючим на засіданні Центральної виборчої комісії результатів виборів Президента України. Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України».
 
323. 46. Частину п’яту статті 89 виключити.
 
-377- Ключковський Ю.Б.
Пункт 46 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«46. Статтю 89 виключити».
 
Відхилено   47. Частину п’яту статті 89 виключити.
 
324. 47. Частину сьому статті 90 виключити.
 
-378- Ключковський Ю.Б.
Пункт 47 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«47. Статтю 90 виключити».
 
Відхилено   48. Частини сьому і восьму статті 90 виключити.
 
    -379- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частину восьму статті 90 вилучити.
 
Враховано    
    -380- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«47-1. Статтю 91 викласти у такій редакції:
«Стаття 91. Суб’єкти звернення зі скаргою
1. Суб’єктом звернення із скаргою, що стосується виборчого процесу виборів Президента України, може бути:
1) кандидат на пост Президента України;
2) офіційний спостерігач – суб’єкт виборчого процесу;
3) виборець, виборчі права якого, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження чи на присутність на засіданні виборчої комісії і у приміщенні для голосування відповідно до цього Закону, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.
2. Виборець може звернутися зі скаргою, що стосується списків виборців, без дотримання вимог, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті.
3. Від імені кандидата на пост Президента України суб’єктом звернення зі скаргою може бути також його уповноважений представник у Центральній виборчій комісії, його довірена особа. Уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, довірена особа кандидата на пост Президента України діє як представник кандидата без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження уповноваженого представника кандидата у Центральній виборчій комісії, довіреної особи кандидата, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому цим Законом.
 
Відхилено    
325. 48. Статтю 92 викласти в такій редакції:
 
-381- Ключковський Ю.Б.
У пункті 48 розділу І законопроекту статтю 92 викласти у такій редакції:
«Стаття 92. Предмет та суб’єкт оскарження
1. Скарга, що стосується виборчого процесу виборів Президента України (далі ( скарга), може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність:
1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;
2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;
3) кандидата на пост Президента України, його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії чи його довіреної особи;
4) об’єднання громадян, крім тих рішень та дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції;
5) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;
6) офіційного спостерігача від кандидата на пост Президента України або від громадської організації».
 
Відхилено   49. Статтю 92 викласти в такій редакції:
 
326. «Стаття 92. Предмет та суб'єкти оскарження
 
   «Стаття 92. Предмет та суб'єкти оскарження
 
327. Скарги, що стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України, можуть бути подані на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб.».
 
   Скарги, що стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України, можуть бути подані на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб.».
 
328. 49. Статтю 93 викласти в такій редакції:
 
   50. Статтю 93 викласти в такій редакції:
 
329. «Стаття 93. Суб'єкти розгляду скарг
 
   «Стаття 93. Суб'єкти розгляду скарг
 
330. 1. Скарга, зазначена у статтях 91 та 92 цього Закону, розглядається відповідною виборчою комісією згідно з цим та іншими законами України.
 
-382- Стешенко О.М.
До статті 93 проекту
Частину першу після слова "комісії" доповнити словом " судом"
 
Відхилено   1. Скарга, зазначена у статтях 91 та 92 цього Закону, розглядається відповідною виборчою комісією згідно з цим та іншими законами України.
 
    -383- Ключковський Ю.Б.
У пункті 49 розділу І законопроекту статтю 93 викласти у такій редакції:
«Стаття 93. Суб’єкт розгляду скарги
1. Суб’єкт, зазначений у статті 91 цього Закону, за власним вибором може подати скаргу до виборчої комісії у порядку, визначеному цим Кодексом, або звернутися з адміністративним позовом до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.
2. Суб’єктом розгляду скарги, зазначеної у статті 92 цього Закону, є виборча комісія.
3. Суд, до якого подана позов, зазначений у частині першій цієї статті, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження позову, відкриття провадження чи відмову у відкритті провадження у справі, а також про ухвалене судом рішення.
4. Якщо за адміністративним позовом судом відкрито провадження, і тим же суб’єктом з того ж питання та з тих же підстав подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про відкриття провадження зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили.
5. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, – невідкладно.»
 
Відхилено    
331. 2. У разі прийняття судом позову до розгляду з того ж питання та з тих же підстав, що є предметом розгляду скарги відповідною виборчою комісією, така виборча комісія зобов’язана зупинити розгляд цієї скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд повинен повідомити відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження позову не пізніш як на наступний день з дня надходження скарги.
 
   2. У разі прийняття судом позову до розгляду з того ж питання та з тих же підстав, що є предметом розгляду скарги відповідною виборчою комісією, така виборча комісія зобов’язана зупинити розгляд цієї скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд повинен повідомити відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження позову не пізніш як на наступний день з дня надходження скарги.
 
332. 3. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно.».
 
-384- Яценюк А.П.
В статті 49:
Абзац четвертий статті 49 (нова редакція частини третьої статті 93 Закону) доповнити новим другим реченням такого змісту:
«Про результати такої перевірки та вжиті заходи правоохоронні органи повідомляють виборчу комісію невідкладно, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. Виборча комісія має право зупинити строк розгляду скарги до отримання відповіді правоохоронних органів про проведення відповідної перевірки зазначених у скарзі обставин, але не довше стоку, встановленого цією частиною для отримання відповіді від правоохоронних органів».
 
Відхилено   3. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно.».
 
333. 50. У статті 94:
 
-385- Богословська І.Г.
Строки оскарження (стаття 94), залишити у чинній редакції Закону України «Про вибори Президента України»;
 
Відхилено   51. У статті 94:
 
334. у частині першій слово «семи» замінити словом «п’яти»;
 
-386- Стешенко О.М.
До статті 94 проекту
У частині першій слова " семи днів" замінити словами "п'яти днів, а після слів "цієї статті" доповнити словами "але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування".
 
Відхилено   у частині першій слово «семи» замінити словом «п’яти»;
 
    -387- Ключковський Ю.Б.
У пункті 50 розділу І законопроекту:
- доповнити абзацом третім у такій редакції:
«частину третю статті 94 після слів «може бути подана» доповнити словами «у строк, встановлений частиною першою цієї статті, але»;
 
Відхилено    
335. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
336. «4. Скарга щодо порушень, які мали місце в день голосування, може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем голосування, в порядку, встановленому цим Законом.».
 
-388- Стешенко О.М.
У частині четвертій слова "не пізніше двадцять четвертої години дня, наступної о за днем голосування" замінити словами "у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дій або допущення бездіяльності"
 
Відхилено   «4. Скарга щодо порушень, які мали місце в день голосування, може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем голосування, в порядку, встановленому цим Законом.».
 
    -389- Ключковський Ю.Б.
- доповнити абзацом четвертим у такій редакції:
«статтю 94 доповнити новою частиною п’ятою у такій редакції:
«5. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією – суб’єктом розгляду скарги».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою»;
 
Відхилено    
    -390- Ключковський Ю.Б.
- доповнити новим абзацом у такій редакції:
«перше речення частини шостої доповнити словами: «крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги відповідно до частини другої статті 96 цього Закону».
 
Відхилено    
    -391- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«501. У статті 95:
- у частині першій виключити слова «або до суду»;
- у частині третій останнє речення виключити.
 
Відхилено    
337. 51. Статтю 96 викласти в такій редакції:
 
   52. Статтю 96 викласти в такій редакції:
 
338. «Стаття 96. Порядок і строки розгляду скарг
 
   «Стаття 96. Порядок і строки розгляду скарг
 
339. 1. Порядок розгляду скарги виборчою комісією встановлюється Центральною виборчою комісією. Розгляд скарг виборчими комісіями здійснюється з запрошенням суб'єкта звернення із скаргою та суб'єкта оскарження.
 
   1. Порядок розгляду скарги виборчою комісією встановлюється Центральною виборчою комісією. Розгляд скарг виборчими комісіями здійснюється з запрошенням суб'єкта звернення із скаргою та суб'єкта оскарження.
 
340. 2. Днем подачі скарги вважається день фактичного отримання скарги суб'єктом розгляду скарги.
 
-392- Ключковський Ю.Б.
У пункті 51 розділу І законопроекту:
- частину другу пропонованої редакції статті 96 виключити;
 
Відхилено   2. Днем подачі скарги вважається день фактичного отримання скарги суб'єктом розгляду скарги.
 
341. 3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 цього Закону, повертається суб'єктові подання скарги (представнику юридичної особи - суб'єкта подання скарги) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного дня - невідкладно.
 
-393- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
Частину четверту статті 96 викласти у такій редакції:
«4. Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, але стосовно порушень, які мали місце до дня голосування, - не пізніше закінчення дня, що передує дню голосування, а щодо порушень, які мали міс це в день голосування, - не пізніш ніж за одну годину до закінчення голосування.».
 
Враховано   3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 цього Закону, повертається суб'єктові подання скарги (представнику юридичної особи - суб'єкта подання скарги) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного дня - невідкладно.
 
342. 4. Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, але стосовно порушень, які мали місце до дня голосування, - не пізніше часу початку голосування, а щодо порушень, які мали місце в день голосування, - до закінчення голосування.
 
-394- Яценюк А.П.
В статті 51:
Абзац п’ятий статті 51 (нова редакція частини четвертої статті 96 Закону) викласти в такій редакції:
«4. Скарга розглядається у п’ятиденний строк з дня її отримання, а стосовно порушень, які мали місце до дня голосування, - не пізніше часу початку голосування, а щодо порушень, які мали місце в день голосування, - дільничними виборчими комісіями – одразу після до закінчення голосування, виборчими комісіями вищого рівня – до закінчення голосування».
 
Відхилено   4. Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, але стосовно порушень, які мали місце до дня голосування, - не пізніше закінчення дня, що передує дню голосування, а щодо порушень, які мали міс це в день голосування, - не пізніш ніж за одну годину до закінчення голосування.
 
    -395- Ключковський Ю.Б.
- у частині четвертій пропонованої редакції статті 96 слово «дводенний» замінити словом «триденний»; слова «до закінчення голосування» замінити словами «в строки, встановлені частиною четвертою статті 78 та частиною п’ятою статті 82 цього Закону»;
 
Відхилено    
343. 5. Про час і місце розгляду скарги суб'єкт звернення та інші заінтересовані особи можуть повідомлятися рекомендованими телеграмами, факсимільними повідомленнями, засобами електронної пошти. Допускається повідомлення суб'єкта звернення та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу).
 
-396- Ключковський Ю.Б.
- доповнити пропоновану редакцію статті 96 трьома новими частинами шостою – восьмою у такій редакції:
«6. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту оскарження та зацікавленим особам заздалегідь, а у разі неможливості ( не пізніше початку розгляду скарги. Суб’єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду суб’єктом розгляду скарги.
7. Суб’єкт розгляду скарги приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою, з порушенням строків оскарження, встановлених цією статтею або якщо предмет оскарження виходить за межі повноважень суб’єкта розгляду скарги, встановлених законом.
8. Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про залишення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи взяти до розгляду факти, викладені у скарзі.»
У зв’язку з цим частину шосту пропонованої редлакції вважати частиною дев’ятою.
 
Відхилено   5. Про час і місце розгляду скарги суб'єкт звернення та інші заінтересовані особи можуть повідомлятися рекомендованими телеграмами, факсимільними повідомленнями, засобами електронної пошти. Допускається повідомлення суб'єкта звернення та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу).
 
344. 6. Виборчі комісії, суди та правоохоронні органи організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.».
 
-397- Ключковський Ю.Б.
- частину шосту пропонованої редакції статті 96 після слів «розгляд скарг» доповнити словами « (позовних заяв) та звернень виборчих комісій».
 
Відхилено   6. Виборчі комісії, суди та правоохоронні органи організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.».
 
    -398- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«51-1. Статтю 98 викласти у такій редакції:
«Стаття 98. Рішення суб’єкта розгляду скарги за підсумком розгляду скарги
1. Рішення суб’єкта розгляду скарги повинно бути справедливим, законним і обґрунтованим.
2. Під час розгляду скарги щодо рішення суб’єкта оскарження суб’єкт розгляду скарги вирішує:
1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження;
2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на законних підставах;
3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;
4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень суб’єкта розгляду скарги;
5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;
6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою іншим способом;
7) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.
3. Під час розгляду скарги щодо дії (бездіяльності) суб’єкта оскарження суб’єкт розгляду скарги вирішує:
1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;
2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб’єктом оскарження на законних підставах;
3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень суб’єкта розгляду скарги;
4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;
5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою іншим способом;
6) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.
4. При розгляді скарги по суті суб’єкт розгляду скарги може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.
5. У разі задоволення скарги суб’єкт розгляду скарги може прийняти рішення, яким:
1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори Президента України (є протиправними), порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;
2) скасувати оскаржене рішення;
3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України;
4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;
5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;
6) зобов’язати суб’єкта оскарження та (або) інший орган, партію, засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.
6. Суб’єкт розгляду скарги, встановивши, що оскаржені рішення, дії чи бездіяльність не відповідають законодавству про вибори Президента України, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги суб’єкт розгляду скарги може задовольнити усі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.
7. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів депутатів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнане протиправним, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було визнане недійсним з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним.
8. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов’язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.
9. Суб’єкт розгляду скарги відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу.
10. Копія рішення суб’єкта розгляду скарги видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, зацікавленим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день ( невідкладно.»
 
Відхилено    
345. 52. Статтю 99 викласти в такій редакції:
 
-399- Ключковський Ю.Б.
Пункт 52 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«52. Статтю 99 виключити».
 
Відхилено   53. Статтю 99 викласти в такій редакції:
 
346. «Стаття 99. Оскарження у судовому порядку
 
   «Стаття 99. Оскарження у судовому порядку
 
347. 1. Провадження в окремих категоріях справ у судах, а також порядок розгляду та оскарження рішень, визначаються Кодексом адміністративного судочинства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
-400- Яценюк А.П.
В статті 52:
В абзаці другому (частині першій нової редакції статті 99 Закону) слова «з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом» вилучити;
 
Відхилено   1. Провадження в окремих категоріях справ у судах, а також порядок розгляду та оскарження рішень, визначаються Кодексом адміністративного судочинства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
348. 2. До суду можуть бути оскаржені:
 
   2. До суду можуть бути оскаржені:
 
349. - рішення, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб за місцезнаходженням органу, підприємства, установи, закладу, організації, рішення, дії чи бездіяльність якого чи посадової (службової) особи якого оскаржуються у порядку, передбаченому ст. 174 Кодексу адміністративного судочинства України;
 
-401- Пилипенко В.П.
У абзаці другому частини 2 статті 99 Закону України «Про вибори Президента України» слова «акти чи дії виборчих блоків» замінити словами «акти чи дії партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу».
 
Враховано   - рішення, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб за місцезнаходженням органу, підприємства, установи, закладу, організації, рішення, дії чи бездіяльність якого чи посадової (службової) особи якого оскаржуються у порядку, передбаченому ст. 174 Кодексу адміністративного судочинства України;
 
350. - акти чи дії виборчих блоків, об’єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції за місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються у порядку, передбаченому ст. 174 Кодексу адміністративного судочинства України;
 
-402- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
у статті 99 у абзаці другому частини другої слова «акти чи дії виборчих блоків» замінити словами «акти чи дії партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу»;
 
Враховано   - акти чи дії партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, об’єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції за місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються у порядку, передбаченому ст. 174 Кодексу адміністративного судочинства України;
 
351. - дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників, за місцезнаходженням засобу масової інформації, дії чи бездіяльність якого оскаржуються у порядку, передбаченому ст. 174 Кодексу адміністративного судочинства України;
 
   - дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників, за місцезнаходженням засобу масової інформації, дії чи бездіяльність якого оскаржуються у порядку, передбаченому ст. 174 Кодексу адміністративного судочинства України;
 
352. - рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому числі рішення Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів виборів у порядку, передбаченому ст. 172 Кодексу адміністративного судочинства України.
 
   - рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому числі рішення Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів виборів у порядку, передбаченому ст. 172 Кодексу адміністративного судочинства України.
 
353. 3. Дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.
 
-403- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину третю після слів «кандидатів на пост Президента України» доповнити словами «партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу».
 
Враховано   3. Дії кандидатів на пост Президента України, партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, їх довірених осіб оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.
 
    -404- Пилипенко В.П.
Частину 3 статті 99 Закону України «Про вибори Президента України» після слів «кандидатів на пост Президента України» доповнити словами «партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу».
 
Враховано    
354. 4. Повноваження суду встановлені ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України не можуть бути застосовані судами щодо спорів які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України.
 
   4. Повноваження суду встановлені ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України не можуть бути застосовані судами щодо спорів які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України.
 
355. 5. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи за скаргами поданими на вчинені порушення з моменту припинення голосування на виборчих дільницях протягом двох днів після дня голосування.
 
-405- Заєць І.О.
У пункті 52 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 99 Закону України «Про вибори Президента України» частину п'яту -виключити.
 
Відхилено   5. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи, передбачені визначені цим законом, протягом двох днів з часу закінчення голосування на виборчих дільницях.
 
    -406- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи, передбачені визначені цим законом, протягом двох днів з часу закінчення голосування на виборчих дільницях.».
 
Враховано    
    -407- Пилипенко В.П.
Частину 5 статті 99 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у такій редакції: «5. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи, визначені цим законом, протягом двох днів з моменту отримання позовної заяви, але не пізніше трьох днів з моменту припинення голосування на виборчих дільницях».
 
Враховано частково    
356. 6. Не розглянуті позови судом протягом терміну визначеного в пункті 6 статті 99 залишаються без розгляду.».
 
-408- Яценюк А.П.
В статті 52:
абзац дванадцятий (частину шосту нової редакції статті 99 Закону) вилучити.
 
Відхилено   6. Не розглянуті позови судом протягом терміну визначеного в пункті 6 статті 99 залишаються без розгляду.».
 
    -409- Заєць І.О.
У пункті 52 розділу І законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 99 Закону України «Про вибори Президента України» частину шосту -виключити.
 
Відхилено    
    -410- Богословська І.Г.
Виключити частину шосту статті 99 Проекту, якою передбачено, що «не розглянуті позови судом протягом терміну визначеного в пункті 6 (очевидно, малася на увазі частина п’ята статті 99 – від автора) статті 99 залишаються без розгляду»;
 
Відхилено    
    -411- Пилипенко В.П.
У частині 6 статті 99 Закону України «Про вибори Президента України» слова «пункті 6 статті 99 цього Закону» замінити словами «частині 5 статті 99».
 
Відхилено    
357. 53. Статтю 100 викласти в такій редакції:
 
-412- Ключковський Ю.Б.
У пункті 53 статтю 100 викласти у такій редакції:
 
Відхилено   54. Статтю 100 викласти в такій редакції:
 
358. «Стаття 100. Суб’єкти звернення з позовом до суду по окремих категоріях справ
 
-413- Ключковський Ю.Б.
«Стаття 100. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб
 
Відхилено   «Стаття 100. Суб’єкти звернення з позовом до суду по окремих категоріях справ
 
359. 1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
 
-414- Пилипенко В.П.
Частину 1 статті 100 Закону України «Про вибори Президента України» викласти у такій редакції: «1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси якого порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії об'єднання громадян, партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, їхньої посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їхньої внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції».
 
Відхилено   1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
 
    -415- Ключковський Ю.Б.
1. Суб’єкт, зазначений у статті 91 цього Закону, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону з питань передвиборної агітації.
 
Відхилено    
360. 2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, чи територіальна виборча комісія мають право оскаржувати до суду або до відповідної виборчої комісії дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата
 
-416- Ключковський Ю.Б.
2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до окружної виборчої комісії за місцем знаходження відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, закладу чи організації.
 
Відхилено   2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, чи територіальна виборча комісія мають право оскаржувати до суду або до відповідної виборчої комісії дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата
 
361. 3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.
 
-417- Пилипенко В.П.
Абзац 2 частини 3 статті Закону України «Про вибори Президента України» вкласти у такій редакції: «Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, їхніх довірених осіб, якщо такі дії порушують його виборчі права особисто».
 
Відхилено   3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.
 
    -418- Ключковський Ю.Б.
3. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи не виключає притягнення окремих посадових та службових осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної чи іншої відповідальності у випадках та в порядку, передбачених законом.»
 
Відхилено    
362. 4. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії.».
 
-419- Ключковський Ю.Б.
Пункт 54 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«54. Статтю 101 виключити».
 
Відхилено   4. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії.».
 
363. 54. Статті 101 і 102 виключити.
 
-420- Ключковський Ю.Б.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом у такій редакції:
«54-1. Статтю 102 викласти у такій редакції:
«Стаття 102. Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, їх власників, посадових чи службових осіб та творчих працівників
1. Кандидат на пост Президента чи його довірена особа від імені кандидата може оскаржити дії чи бездіяльність засобу масової інформації, його власника, посадової чи службової особи або творчого працівника, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно проведення передвиборної агітації, здійснення права на відповідь, інших вимог цього Закону.
2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до:
1) Центральної виборчої комісії ( стосовно дій чи бездіяльності загальнодержавного засобу масової інформації, його власника, посадової чи службової особи або творчого працівника;
2) відповідної окружної виборчої комісії ( стосовно дій чи бездіяльності регіонального чи місцевого засобу масової інформації, його власника, посадової чи службової особи або творчого працівника.»
 
Відхилено   55. Статті 101 і 102 виключити.
 
    -421- Ключковський Ю.Б.
Пункт 55 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«55. У статті 103:
- у частині першій слова «партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу» замінити словами «чи його довірена особа від імені кандидата»;
- частину третю викласти у такій редакції:
«3. Скарга на дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи подається до Центральної виборчої комісії».
 
Відхилено    
364. 55. Частину третю статті 103 виключити.
 
-422- Пилипенко В.П.
Статтю 103 Закону України «Про вибори Президента України» виключити, оскільки її положення повторюють зміст частини 3 статті 100 цього Закону.
 
Відхилено   56. Частину третю статті 103 виключити.
 
365. 56. У статті 104:
 
   57. У статті 104:
 
366. частину другу і третю 104 викласти в такій редакції:
 
   частину другу і третю 104 викласти в такій редакції:
 
367. «2. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до територіальної виборчої комісії або до адміністративного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
 
-423- Стешенко О.М.
До статті 104 проекту
У частині другій після слова "комісії'' доповнити словами "або місцевим загальним судом як адміністративним судом".
 
Відхилено   «2. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до територіальної виборчої комісії або до адміністративного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
 
    -424- Ключковський Ю.Б.
У пункті 56 розділу І законопроекту:
- у пропонованій редакції частини другої статті 104 слово «територіальної» замінити словом «окружної»; слова «або до адміністративного суду» виключити;
 
Відхилено    
368. 3. Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії або члена такої комісії оскаржуються до Центральної виборчої комісії або до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії в прядку встановленому цим Законом.»;
 
-425- Стешенко О.М.
У частині третій слова " і не підлягають оскарженню в апеляційному чи касаційному порядку" замінити словами "і оскарженню не підлягають".
 
Відхилено   3. Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії або члена такої комісії оскаржуються до Центральної виборчої комісії або до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії в прядку встановленому цим Законом.»;
 
    -426- Ключковський Ю.Б.
- у пропонованій редакції частини третьої статті 104 слово «територіальної» замінити словом «окружної»; слова «або до окружного адміністративного суду» виключити;
 
Відхилено    
369. доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
-427- Ключковський Ю.Б.
- абзац третій (щодо доповнення статті 104 новою частиною п’ятою) виключити.
 
Відхилено   доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
370. «5. Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо скарги на результати виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.».
 
-428- Стешенко О.М.
Частину п'яту виключити.
 
Відхилено   «5. Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо скарги на результати виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.».
 
371. ІІ. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):
 
   ІІ. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):
 
372. 1. Частину четверту статті 18 викласти в такій редакції:
 
-429- Ключковський Ю.Б.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   1. Частину четверту статті 18 викласти в такій редакції:
 
373. «4. Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму.».
 
-430- Стешенко О.М.
До статті 18 КАСУ
Частину четверту після слова "першої" доповнити словами "і останньої".
 
Відхилено   «4. Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму.».
 
    -431- Шустік О.Ю.
Зміни до частини 4 статті 18 КАС України виключити, тобто ч. 4 ст.
18 КАС України викласти у чинній редакції.
 
Відхилено    
374. 2. Частину першу статті 109 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
-432- Яценюк А.П.
В розділі ІІ, який передбачає внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – Кодекс):
Статтю 2 вилучити.
В зв’язку з цим статті 3-6 вважати статтями 2-5 відповідно.
 
Відхилено   2. Частину першу статті 109 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
    -433- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -434- Заєць І.О.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту № 4741 (нова частина четверта у статті 109 Кодексу адміністративного судочинства України) - виключити.
 
Відхилено    
375. «4) подана заява щодо протоколу територіальних (окружних) виборчих комісій щодо встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.».
 
-435- Богословська І.Г.
Пункт 4 частини першої статті 109 Проекту виключити;
 
Відхилено   «4) подана заява щодо протоколу територіальних (окружних) виборчих комісій щодо встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.».
 
    -436- Шустік О.Ю.
Пункт 4 частинні статті 109 КАС України виключити.
 
Відхилено    
376. 3. Статтю 117 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   3. Статтю 117 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
377. «6. Повноваження суду встановлені статтею 117 цього Кодексу не можуть бути застосовані судами щодо спорів, які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів.».
 
-437- Стешенко О.М.
До статті 117 КАСУ
Частину шосту викласти у такій редакції:
"Суд не може з метою забезпечення позову зупиняти дію рішень чи забороняти вчиняти дії виборчим комісіям чи комісіям з референдуму, в результаті чого буде зупинено виборчий процес чи процес референдуму, крім заборони оприлюднювати результати в виборів у випадках їх оскарження".
 
Відхилено   «6. Повноваження суду встановлені статтею 117 цього Кодексу не можуть бути застосовані судами щодо спорів, які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів.».
 
    -438- Ключковський Ю.Б.
У пункті 3 розділу ІІ законопроекту:
- у пропонованій редакції частини шостої статті 117 КАСУ слово «призначення» виключити;
 
Відхилено    
    -439- Ключковський Ю.Б.
- пропоновану редакцію частини шостої статті 117 КАСУ доповнити у кінці словами «за винятком спорів щодо встановлення результатів голосування виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу та встановлення результатів виборів».
 
Відхилено    
378. 4. Частини третю, четверту та одинадцяту статті 172 викласти в такій редакції:
 
-440- Стешенко О.М.
До статті 172 проекту
Частину третю після слова "результатів" доповнити словами "виборів чи".
 
Відхилено   4. Частини третю, четверту та одинадцяту статті 172 викласти в такій редакції:
 
    -441- Ключковський Ю.Б.
Пункт 4 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
379. «3. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів всеукраїнського референдуму оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Усі інші рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.
 
   «3. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів всеукраїнського референдуму оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Усі інші рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.
 
380. 4. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії, Київської чи Севастопольської виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів; територіальної (окружної) виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів Київського чи Севастопольського міського голови; територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України; обласних комісій з референдуму і комісії Автономної Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, а також членів зазначених комісій оскаржуються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії. Протоколи територіальних (окружних) виборчих комісій щодо встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці оскарженню в судовому порядку не підлягають.
 
-442- Заєць І.О.
Богословська І.Г.
У пункті 4 розділу ІІ законопроекту № 4741 у запропонованій редакції частини четвертої статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України виключити останнє речення.
 
Відхилено   4. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії, Київської чи Севастопольської виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів; територіальної (окружної) виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів Київського чи Севастопольського міського голови; територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України; обласних комісій з референдуму і комісії Автономної Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, а також членів зазначених комісій оскаржуються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії. Протоколи територіальних (окружних) виборчих комісій щодо встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці оскарженню в судовому порядку не підлягають.
 
    -443- Шустік О.Ю.
Частину 4 статті 172 КАС України виключити.
Пропозиція щодо доповнення частини першої статті 109 КАС України пунктом 4 та запропоновані положення другого речення пункту 4 статті 172 цього Кодексу, згідно з якими встановлюється заборона на оскарження до суду правомірності протоколу територіальних (окружних) виборчих комісій щодо встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці суперечить таким положенням Конституції України:
частин першої та другої статті 55 про судовий захист прав і свобод людини і громадянина, гарантування кожному права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;
частини другої статті 124 про поширення юрисдикції судів на всі правовідносини у державі.
 
Відхилено    
381. 11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, після голосування вирішуються судом до закінчення голосування.».
 
-444- Яценюк А.П.
В розділі ІІ:
третє речення абзацу четвертого (третє речення нової редакції частини одинадцятої статті 172 Кодексу) замінити новими третім та четвертим реченнями такого змісту:
«Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви».
 
Враховано частково   11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви.».
 
    -445- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
частину одинадцяту статті 172 викласти у такій редакції:
«11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви.».
 
Враховано    
    -446- Заєць І.О.
У пункті 4 розділу ІІ законопроекту № 4741 у запропонованій редакції статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України виключити частину одинадцяту.
 
Відхилено    
    -447- Заєць І.О.
Доповнити розділ ІІ законопроекту № 4741 новим пунктом 41 такого змісту:
«4-1. У статті 173 Закону України Кодексу адміністративного судочинства України:
а) у частині третій слова «як за два дні до дня» замінити словами
«закінчення»
б) частину четверту викласти у редакції:
«4. Суд вирішує справи щодо уточнення списку виборців у дводенний термін, але не пізніше ніж напередодні дня голосування, а якщо позовна заява
подана у день голосування, - невідкладно.
 
Відхилено    
    -448- Пилипенко В.П.
У частині 11 статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України слова «після голосування» виключити.
 
Відхилено    
    -449- Шустік О.Ю.
У частині 11 статті 172 КАС України слова «після голосування» виключити.
 
Відхилено    
382. 5. Статтю 176 виключити.
 
-450- Шустік О.Ю.
Статтю 176 КАС України викласти у чинній редакції.
Оскільки, змінами до частини четвертої статті 18, виключенням статті 176 КАС України унеможливлюється взагалі оскарження до суду рішень Центральної виборчої комісії із скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.
Такою пропозицією унеможливлюється реалізація права кандидата на пост Президента України на судовий захист прав і свобод, оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частини перша та друга статті 55 Конституції України).
Вона також обмежує право відповідного громадянина бути обраним до органів державної влади (частина перша статті 38 Основного Закону України).
Таким чином, у спосіб внесення вказаних змін до законодавства фактично передбачається запровадити можливість одноосібного усунення з виборчого процесу "неугодних" кандидатів на пост Глави держави сформованою за квотним партійним принципом Центральною виборчою комісією.
 
Відхилено   5. Статтю 176 викласти у такій редакції:
«Стаття 176. Особливості провадження у справах пов’язаних із виборами Президента України
Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржити рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, чи територіальна виборча комісія мають право оскаржити до суду дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата.
Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.
Рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу. Акти чи дії виборчих блоків, об’єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції за місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому числі рішення Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів виборів можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 172 цього Кодексу.
Дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.
Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів можуть бути оскаржені до адміністративного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії або члена такої комісії можуть бути оскаржені до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії в прядку встановленому чинним законодавством.
Суд розглядає та вирішує адміністративні справи за скаргами поданими на вчинені порушення з моменту припинення голосування на виборчих дільницях протягом двох днів після дня голосування.
Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо скарги на результати виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.
Повноваження суду встановлені статтею 117 цього Кодексу не можуть бути застосовані судами щодо спорів які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України.».
 
    -451- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
статтю 176 викласти у такій редакції:
«Стаття 176. Особливості провадження у справах пов’язаних із виборами Президента України
Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржити рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, чи територіальна виборча комісія мають право оскаржити до суду дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата.
Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.
Рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу. Акти чи дії виборчих блоків, об’єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції за місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому числі рішення Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів виборів можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 172 цього Кодексу.
Дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.
Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів можуть бути оскаржені до адміністративного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії або члена такої комісії можуть бути оскаржені до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії в прядку встановленому чинним законодавством.
Суд розглядає та вирішує адміністративні справи за скаргами поданими на вчинені порушення з моменту припинення голосування на виборчих дільницях протягом двох днів після дня голосування.
Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо скарги на результати виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.
Повноваження суду встановлені статтею 117 цього Кодексу не можуть бути застосовані судами щодо спорів які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України.».
 
Враховано    
    -452- Ключковський Ю.Б.
Пункт 5 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
383. 6. У статті 177:
 
   6. У статті 177:
 
384. у частині шостій слова «окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ» замінити словами «Київським апеляційним адміністративним судом»;
 
-453- Ключковський Ю.Б.
У пункті 6 розділу ІІ законопроекту:
- абзац другий виключити.
 
Відхилено   у частині шостій слова «окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ» замінити словами «Київським апеляційним адміністративним судом»;
 
385. доповнити статтю частиною 10 такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною 10 такого змісту:
 
386. «10. При розгляді справ пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження частина 4 статті 20 цього кодексу не застосовується.».
 
-454- Богословська І.Г.
Виключити частину десяту статті 177 Проекту (Зміни до Кодексу адміністративного судочинства)
 
Відхилено   «10. При розгляді справ пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження частина 4 статті 20 цього кодексу не застосовується.».
 
387. ІІІ. Доповнити Кримінально-процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 34-35, ст. 187)статтею 53-2 такого змісту:
 
   ІІІ. Доповнити Кримінально-процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 34-35, ст. 187)статтею 53-2 такого змісту:
 
388. «Стаття 53-2. Обов’язок органу дізнання, слідчого, прокурора і суду під час виборчого процесу
 
-455- Стешенко О.М.
До статті 53-2
У статті слова "дізнання, досудове слідство" виключити, а також виключити слова "та надання відповідних підтверджуючих документів" як зайві.
Якщо ж залишити статтю в запропонованій редакції, то слід виключити слово "суд" оскільки суд кримінальні справи не порушує і до досудового слідства ніякого відношення немає. А взагалі редакція статті викладена не зовсім вдало і потребує удосконалення.
 
Відхилено   «Стаття 53-2. Обов’язок органу дізнання, слідчого, прокурора і суду під час виборчого процесу
 
389. Під час виборчого процесу орган дізнання, слідчий, прокурор і суд можуть проводити будь-які дії (дізнання, досудове слідство) щодо виборчих комісій, окремих членів виборчих комісій щодо приміщень, виборчої документації, технічного обладнання, виключно за умови порушення у встановленому порядку кримінальної справи та надання відповідних підтверджуючих це документів.».
 
   Під час виборчого процесу орган дізнання, слідчий, прокурор і суд можуть проводити будь-які дії (дізнання, досудове слідство) щодо виборчих комісій, окремих членів виборчих комісій щодо приміщень, виборчої документації, технічного обладнання, виключно за умови порушення у встановленому порядку кримінальної справи та надання відповідних підтверджуючих це документів.».
 
390. ІV. Частину першу статті 157 Кримінального кодексу України ( Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст.131)викласти в такій редакції:
 
-456- Ключковський Ю.Б.
Розділ ІV законопроекту виключити.
 
Відхилено   ІV. У Кримінальному кодексі України ( Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст.131):
1. Частину першу статті 157 викласти в такій редакції:
 
391. «Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача
 
-457- Заєць І.О.
Частину ІV законопроекту № 4741 (викладення у новій редакції статті 157 Кримінального кодексу України) - виключити.
 
Відхилено   «Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача
 
392. 1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин
 
   1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин
 
393. караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.».
 
-458- Колесніков Б.В.
Лукаш О.Л.
Портнов А.В.
статтю 158-1 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:
«Стаття 158-1. Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз
1. Голосування виборцем, який бере участь у виборах або референдумі на виборчій дільниці більше ніж один раз,-
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене за змовою з членом виборчої комісії або комісії з референдуму, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
У зв’язку з чим, статтю 158-1 вважати статтею 158-2. «.
 
Враховано   караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.».
2. Статтю 158-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 158-1. Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз
1. Голосування виборцем, який бере участь у виборах або референдумі на виборчій дільниці більше ніж один раз,-
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене за змовою з членом виборчої комісії або комісії з референдуму, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк».
У зв’язку з цим статтю 158-1 вважати статтею 158-2.
 
394. V. Внести до Закону України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 20, ст.282)такі зміни:
 
-459- Ключковський Ю.Б.
Розділ V законопроекту виключити.
 
Відхилено   V. Внести до Закону України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 20, ст.282)такі зміни:
 
395. 1. У статті 14:
 
   1. У статті 14:
 
396. у пункті 4 частини другої слова «записів» замінити словами «бази даних»;
 
   у пункті 4 частини другої слова «записів» замінити словами «бази даних»;
 
397. частину другу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
-460- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 14 Закону України «Про Державний реєстр виборців» доповнити пунктом 5-1 такого змісту: «5-1. здійснює ведення системних класифікаторів;». Недоцільно змінювати чинну нумерацію пунктів, частин і статей, оскільки це створюватиме проблеми для вже існуючих відсилках на чинний пункт під цим номером.
 
Відхилено   частину другу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
398. «6. здійснює ведення системних класифікаторів; «.
 
   «6. здійснює ведення системних класифікаторів; «.
 
399. У зв’язку з цим пункт шостий вважати пунктом сьомим.
 
   У зв’язку з цим пункт шостий вважати пунктом сьомим.
 
400. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти у такій редакції:
 
401. «6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району у місті та підпорядкованих відповідній раді;
 
   «6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району у місті та підпорядкованих відповідній раді;
 
402. частину сьому викласти у такій редакції:
 
   частину сьому викласти у такій редакції:
 
403. «7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, встановленими цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру. Орган ведення Реєстру має свою печатку, зразок якої затверджується розпорядником Реєстру»;
 
   «7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, встановленими цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру. Орган ведення Реєстру має свою печатку, зразок якої затверджується розпорядником Реєстру»;
 
404. у пункті 1 частини восьмої слова «виборча комісія Автономної Республіки Крим» замінити словами «відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;
 
   у пункті 1 частини восьмої слова «виборча комісія Автономної Республіки Крим» замінити словами «відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;
 
405. частину дев’яту викласти у такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти у такій редакції:
 
406. «9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти.»;
 
   «9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти.»;
 
407. у другому реченні частини десятої слова «не має права доступу до» замінити словами «має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру.».
 
   у другому реченні частини десятої слова «не має права доступу до» замінити словами «має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру.».
 
408. 2. Статтю 15 викласти у такій редакції:
 
   2. Статтю 15 викласти у такій редакції:
 
409. «Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
 
   «Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
 
410. 1. Орган ведення Реєстру має доступ до записів Реєстру відповідно до частини 7 статті 14 цього Закону.
 
   1. Орган ведення Реєстру має доступ до записів Реєстру відповідно до частини 7 статті 14 цього Закону.
 
411. 2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
   2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
412. 3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.».
 
   3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.».
 
413. 3. У статті 16:
 
   3. У статті 16:
 
414. пункт 4 частини першої виключити;
 
   пункт 4 частини першої виключити;
 
415. частину другу після слів «до цього Закону» доповнити словами:
 
   частину другу після слів «до цього Закону» доповнити словами:
 
416. «з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру.».;
 
   «з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру.».;
 
417. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
418. «3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.».
 
   «3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.».
 
419. 4. У статті 17:
 
   4. У статті 17:
 
420. у частині першій слова «письмового розпорядження» замінити словом «наказу»;
 
   у частині першій слова «письмового розпорядження» замінити словом «наказу»;
 
421. у частинах другій, третій та четвертій слово «розпорядження» замінити словом «наказу»;
 
-461- Кармазін Ю.А.
Статтю 17 Закону України «Про Державний реєстр виборців» доповнити Закону частиною 3-1 такого змісту: «3-1. У разі виявлення в результаті візуального та автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, включеного до Реєстру, підставою для видання розпорядження про внесення змін є документи, які підтверджують відповідні зміни.»
 
Відхилено   у частинах другій, третій та четвертій слово «розпорядження» замінити словом «наказу»;
 
422. пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
 
423. «2) виявлення кратного включення виборця до Реєстру; «;
 
   «2) виявлення кратного включення виборця до Реєстру; «;
 
424. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
425. «4. У разі виявлення в результаті візуального та автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, включеного до Реєстру, підставою для видання розпорядження про внесення змін є документи, які підтверджують відповідні зміни.»
 
   «4. У разі виявлення в результаті візуального та автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, включеного до Реєстру, підставою для видання розпорядження про внесення змін є документи, які підтверджують відповідні зміни.»
 
426. У зв’язку з чим, частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою.
 
   У зв’язку з чим, частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою.
 
427. 5. Статтю 36 виключити.
 
   5. Статтю 36 виключити.
 
428. 6. У частині сьомій статті 37 слова «за погодженням з розпорядником Реєстру» виключити.
 
   6. У частині сьомій статті 37 слова «за погодженням з розпорядником Реєстру» виключити.
 
429. 7. Розділ VІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 3-1 наступного змісту:
 
   7. Розділ VІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 3-1 наступного змісту:
 
430. «3-1. До закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру списки виборців для проведення виборів і референдумів складаються органами ведення Реєстру з використанням бази даних та програмних засобів, які використовувалися під час підготовки списків виборців для останніх у часі виборів чи референдуму. Особливості порядку складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів до закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру визначаються Центральною виборчою комісією.».
 
   «3-1. До закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру списки виборців для проведення виборів і референдумів складаються органами ведення Реєстру з використанням бази даних та програмних засобів, які використовувалися під час підготовки списків виборців для останніх у часі виборів чи референдуму. Особливості порядку складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів до закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру визначаються Центральною виборчою комісією.».
 
431. VІ. Прикінцеві положення
 
   VІ. Прикінцеві положення
 
432. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
-462- Кармазін Ю.А.
Доповнити прикінцеві положення частиною 6 такого змісту: «Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого відноситься підготовка, попередній розгляд віднесених до повноважень Верховної Ради України питань, що пов’язані з виборами та виконання контрольних функцій у відповідній сфері відання здійснити контроль виконання та аналізу практики застосування прийнятих законів.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
433. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-463- Кармазін Ю.А.
Доцільно передбачити затвердження форм усіх документів, дат тощо Верховною Радою України, у вигляді додатку до цього закону, аби унеможливити затримку прийняття ЦВК рішень щодо виборів відсутністю рішень щодо затвердження форм, дат тощо.
 
Відхилено   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
    -464- Кармазін Ю.А.
Частину 2 прикінцевих положень викласти в такій редакції: «2. До прийняття відповідного закону України «Про закупівлю товарів і послуг для державних потреб» Центральна виборча комісія проводить такі закупівлі в порядку встановленому Кабінетом міністрів України. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
Відхилено    
    -465- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 Розділу VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
434. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:
 
-466- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі абзаци частин 3-4 прикінцевих положень, що буде сприяти забезпеченню більш якісного контролю за їхнім виконанням.
 
Відхилено   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:
 
    -467- Кармазін Ю.А.
Частину 3 прикінцевих положень «3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після опублікування цього Закону:» доповнити абзацом 1 такого змісту: внести до Верховної Ради України проект Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Змінити подальшу нумерацію абзаців.
 
Відхилено    
435. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
436. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
437. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
438. забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
439. 4. Центральній виборчій комісії:
 
   4. Центральній виборчій комісії:
 
440. привести у місячний строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести у місячний строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;
 
441. забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.
 
   забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.
 
442. 5. У разі відсутності Державного реєстру виборців на день початку виборчого процесу чергових виборів Президента України складання списків виборців здійснюється з використанням основних механізмів і процедур, визначених Законом України «Про Державний реєстр виборців», у порядку і з особливостями, встановленими Розділом ХІ Закону України «Про вибори народних депутатів України»

-468- Князевич Р.П.
виключити пункт 5 Прикінцевих положень.
 
Відхилено   5. У разі відсутності Державного реєстру виборців на день початку виборчого процесу чергових виборів Президента України складання списків виборців здійснюється з використанням основних механізмів і процедур, визначених Законом України «Про Державний реєстр виборців», у порядку і з особливостями, встановленими Розділом ХІ Закону України «Про вибори народних депутатів України».

    -469- Ключковський Ю.Б.
Пункт 5 Розділу VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено