Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
 
   Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324, № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442):
 
   І. Внести до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324, № 51, ст. 519) такі зміни:
 
4. 1) доповнити друге речення частини дванадцятої статті 1 після слів “прийняті на військову службу” словами “та службу у військовому резерві”;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Частину 12 статті 1 викласти в такій редакції:
"12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом)."
 
Редакція першого читання  1. Друге речення частини дванадцятої статті 1 після слів "прийняті на військову службу" доповнити словами "та службу у військовому резерві".
 
5. 2) у статті 2:
 
   2. Частини сьому та десяту статті 2 викласти в такій редакції:
 
6. у другому реченні частини сьомої слова "Порядок відбору, умови і порядок проходження служби у військовому резерві" замінити словами "Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови і порядок її проходження, а також підстави і порядок звільнення із служби";
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 2 викласти в такій редакції:
"7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови й порядок її проходження, а також підстави й порядок звільнення зі служби визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами."
 
Враховано   "7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови й порядок її проходження, а також підстави й порядок звільнення зі служби визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами";
 
7. доповнити перше речення частини десятої після слів "та військовозобов’язані, які" словами "приймаються чи";
 
-3- Кузьмук О.І.
Частину десяту статті 2 викласти в такій редакції:
"10. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, призиваються або приймаються на військову службу, та військовозобов’язані, які приймаються на службу у військовому резерві або призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується Міністерством оборони України, а також центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони України."
 
Враховано   "10. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, призиваються або приймаються на військову службу, та військовозобов’язані, які приймаються на службу у військовому резерві або призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується Міністерством оборони України та центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони України".
 
    -4- Кармазін Ю.А.
Частину 10 статті 2 викласти в такій редакції:
"10. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, призиваються або приймаються на військову службу, та військовозобов’язані, які приймаються чи проходять службу у військовому резерві або призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується Міністерством оборони України, а також центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони України."
 
Враховано редакційно    
8. 3) у статті 5:
 
      
9. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   3. Частину четверту статті 5 викласти в такій редакції:
 
10. "4. До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву";
 
   "4. До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву".
 
11. у частині п’ятій слова ", військовозобов’язаних та резервістів" замінити словами "та військовозобов’язаних";
 
-5- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 5 викласти в такій редакції:
"5. Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців та військовозобов’язаних, переатестація військовозобов’язаних, які мають спеціальні звання, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби громадянами України, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві."
 
Редакція першого читання  4. У статті 6:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому Міністерством оборони України або резервістами в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України";
 
    -6- Кузьмук О.І.
Частину 5 статті 4 викласти в такій редакції:
"5. Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, переатестація військовозобов’язаних, які мають спеціальні звання, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби громадянами України, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві".
 
Враховано    
    -7- Гриценко А.С.
Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"3. Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому Міністерством оборони України або резервістами в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України".
 
Враховано    
12. 4) доповнити частину шосту статті 6 після слів "проходження військової служби" словами "та служби у військовому резерві";
 
-8- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 6 викласти в такій редакції:
"6. Порядок призначення на військові посади встановлюється Конституцією України, Законом України "Про Збройні Сили України", іншими законами та положеннями про проходження військової служби та служби у військовому резерві громадянами України."
 
Редакція першого читання  частину шосту після слів "проходження військової служби" доповнити словами "та служби у військовому резерві".
 
13. 5) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
 
   5. Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
 
14. "2. Військовозобов’язані під час проходження зборів забезпечуються військовою формою одягу. Для зазначених осіб встановлюються передбачені для військовослужбовців знаки розрізнення, які свідчать про їх належність до військовозобов’язаних, зокрема резервістів.";
 
-9- Кузьмук О.І.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. Військовозобов’язані під час проходження зборів забезпечуються військовою формою одягу. Резервісти забезпечуються військовою формою одягу згідно з встановленими нормами. Для зазначених осіб встановлюються передбачені для військовослужбовців знаки розрізнення, що свідчать про їх належність до військовозобов’язаних, зокрема резервістів."
 
Враховано   "2. Військовозобов’язані під час проходження зборів забезпечуються військовою формою одягу. Резервісти забезпечуються військовою формою одягу згідно з встановленими нормами. Для зазначених осіб встановлюються передбачені для військовослужбовців знаки розрізнення, що свідчать про їх належність до військовозобов’язаних, зокрема резервістів".
 
15. 6) у статті 27:
 
   6. У статті 27:
 
16. доповнити частину другу після слова "Військовозобов’язані" словами " (крім військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації)";
 
-10- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 27 викласти в такій редакції:
"2. Військовозобов’язані (крім військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути зараховані у військовий резерв Збройних Сил України та інших військових формувань, який складається з громадян, що проходять службу у військовому резерві, та громадян, які відібрані кандидатами для зарахування на службу у військовому резерві."
 
Редакція першого читання  частину другу після слова "Військовозобов’язані" доповнити словами " (крім військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації)";
 
17. доповнити частину третю абзацом такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
 
18. "Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.";
 
-11- Шаманов В.В.
Частину третю статті 27 після слів "Громадяни, які проходять службу у військовому резерві" доповнити словами "та не мають укладеного контракту про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань" і далі за текстом.
 
Відхилено   "Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи";
частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями";
 
    -12- Гриценко А.С.
Частину шосту статті 27 доповнити реченням такого змісту: "Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів визначається Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями".
 
Враховано    
19. частину десяту викласти в такій редакції:
 
   частину десяту викласти в такій редакції:
 
20. "10. Військовозобов’язані, зараховані в запас другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).";
 
   "10. Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок)".
 
21. 7) у статті 29:
 
   7. У статті 29:
 
22. у назві статті слова "та резервістами" виключити;
 
-13- Кармазін Ю.А.
Назву статті 29 викласти в такій редакції: "Стаття 29. Проходження зборів військовозобов’язаними".
 
Редакція першого читання     
    -14- Кузьмук О.І.
Назву статті 29 викласти в такій редакції: "Стаття 29. Проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами".
 
Враховано    
23. друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Про початок та закінчення проходження зборів військовозобов’язаними видається відповідний наказ командира військової частини.";
 
-15- Гриценко А.С.
Частину 1 статті 29 викласти в такій редакції:
"1. Військовозобов’язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм в порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок та закінчення заходів військовозобов’язаних та резервістів видається відповідний наказ командира військової частини".
 
Враховано   частини першу та другу викласти в такій редакції:
"1. Військовозобов’язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок та закінчення зборів військовозобов’язаних та резервістів видається відповідний наказ командира військової частини.
 
    -16- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 29 викласти в такій редакції:
"1. Військовозобов’язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Про початок та закінчення проходження зборів військовозобов’язаними видається відповідний наказ командира військової частини."
 
Враховано редакційно    
24. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
25. "2. Права та обов’язки військовозобов’язаних під час проходження зборів установлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов’язаних поширюється дія статутів Збройних Сил України.";
 
-17- Кузьмук О.І.
Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
"2. Права та обов’язки військовозобов’язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов’язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України."
 
Враховано   2. Права та обов’язки військовозобов’язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов’язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України";
 
26. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
27. "3. Військовозобов’язані (крім резервістів) з числа осіб офіцерського складу запасу, які не проходили військову службу як офіцери або звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, та осіб рядового, сержантського і старшинського складу можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори:";
 
   "3. Військовозобов’язані (крім резервістів) з числа осіб офіцерського складу запасу, які не проходили військову службу як офіцери або звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, та особи рядового, сержантського і старшинського складу можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори";
 
28. доповнити частини четверту і шосту після слова "військовозобов’язаних", а частину п’яту після слова "Військовозобов’язані" словами " (крім резервістів)";
 
-18- Кузьмук О.І.
Частину 4 викласти в такій редакції:
"4. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов’язаних, в тому числі резервістів визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та органами управління іншими військовими формуваннями відповідно до цього Закону".
 
Враховано   частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов’язаних, в тому числі резервістів, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та органами управління іншими військовими формуваннями відповідно до цього Закону";
частину п’яту після слова "Військовозобов’язані", а частину шосту після слова "військовозобов’язаних" доповнити словами " (крім резервістів)";
 
    -19- Кармазін Ю.А.
Частини 4-6 статті 29 викласти в такій редакції:
"4. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов’язаних (крім резервістів) визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України відповідно до цього Закону.
5. Військовозобов’язані (крім резервістів) в період між навчальними зборами можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.
6. Загальний строк зборів під час перебування військовозобов’язаних (крім резервістів) у запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах."
 
Враховано редакційно    
29. частину сьому викласти в такій редакції:
 
      
30. "7. Резервісти проходять підготовку на навчальних та перевірочних зборах відповідно до програм підготовки резервістів. Порядок і загальний строк проходження навчальних та перевірочних зборів встановлюються положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві з урахуванням того, що загальний строк проходження резервістами зборів не може перевищувати трьох місяців на рік.";
 
-20- Кузьмук О.І.
Частину сьому статті 29 викласти в такій редакції:
"7. Загальний строк перебування резервістів на зборах не може перевищувати трьох місяців на рік".
 
Враховано   частини дев’яту-десяту та дванадцяту-чотирнадцяту викласти в такій редакції:
 
31. у частинах дев’ятій, десятій і дванадцятій слова "та резервісти" в усіх відмінках виключити;
 
-21- Кузьмук О.І.
Частину 9 викласти в такій редакції:
"9. Призвані на збори військовозобов’язані та резервісти, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   "9. Призвані на збори військовозобов’язані та резервісти, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
10. За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності";
"12. Виплата середньої заробітної плати військовозобов’язаним за весь період зборів та резервістам за час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -22- Гриценко А.С.
Частину 10 викласти в такій редакції:
"10. За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності".
 
Враховано    
    -23- Кузьмук О.І.
Частину дванадцяту викласти в такій редакції:
"12. Виплата середньої заробітної плати військовозобов’язаним за весь період зборів та резервістам за час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -24- Кармазін Ю.А.
Частини 9-14 статті 29 викласти в такій редакції:
"9. Призвані на збори військовозобов’язані забезпечуються коштами і матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
10. За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.
12. Виплата середнього заробітку військовозобов’язаним за весь період зборів здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
13. Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога відповідно до законодавства.
14. Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями."
 
Враховано редакційно    
32. у частині тринадцятій слова "або резервіст" та у частині чотирнадцятій слова "або резервістам" виключити;
 
-25- Кузьмук О.І.
Частину 13 статті 29 викласти в такій редакції:
"13. Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків згідно з контрактом і продовжує хворіти після закінчення терміну його перебування за місцем виконання цих обов’язків за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну його перебування за місцем виконання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону."
 
Враховано   13. Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов’язків за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
14. Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями".
 
    -26- Кузьмук О.І.
Частину 14 статті 29 викласти в такій редакції:
"14. Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями".
 
Враховано    
33. 8) у статті 30:
 
   8. У статті 30:
 
34. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
35. "1. Від проходження зборів звільняються (за винятком навчальних та перевірочних зборів з резервістами):";
 
-27- Кузьмук О.І.
Абзац перший частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
"1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів)".
 
Враховано   "1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів)";
 
36. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
37. "3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.";
 
   "3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві".
 
38. 9) у статті 31 слова "та резервістам" виключити;
 
-28- Кузьмук О.І.
Частину 1 статті 31 викласти в такій редакції:
"1. Військовозобов’язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту чи досвід роботи на керівних посадах, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі в порядку, встановленому положенням про проходження військової служби громадянами України та нормативно-правовими актами з питань військового обліку військовозобов’язаних.
Порядок присвоєння військових звань резервістам встановлюється положеннями про проходження військової служби громадянами України, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві ."
 
Враховано   9. Частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"1. Військовозобов’язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту чи досвід роботи на керівних посадах, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України та нормативно-правовими актами з питань військового обліку військовозобов’язаних.
Порядок присвоєння військових звань резервістам встановлюється положеннями про проходження військової служби громадянами України та положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві".
 
    -29- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 31 викласти в такій редакції:
"1. Військовозобов’язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту чи досвід роботи на керівних посадах, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі в порядку, встановленому відповідно положеннями про проходження військової служби громадянами України, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві та нормативно-правовими актами з питань військового обліку військовозобов’язаних."
 
Враховано редакційно    
39. 10) у статті 35:
 
   10. Частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
 
40. у назві статті слова "та облік резервістів" виключити;
 
-30- Кузьмук О.І.
Назву статті 35 викласти в такій редакції:
"Стаття 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних та облік резервістів".
 
Враховано      
41. частину третю викласти у такій редакції:
 
      
42. "3. Особливості ведення військового обліку резервістів в міських (районних) військових комісаріатах, територіальних центрах (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіалах (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом, військових частинах встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.";
 
-31- Кузьмук О.І.
Частину третю викласти у такій редакції:
"3. Особливості ведення військового обліку резервістів в міських (районних) військових комісаріатах, військових частинах встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України."
 
Враховано   "3. Особливості ведення військового обліку резервістів у міських (районних) військових комісаріатах, військових частинах встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України".
11. Статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Порядок залучення резервістів у зв’язку з мобілізацією до виконання обов’язків служби у військовому резерві визначається положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві".
 
    -32- Гриценко А.С.
Статтю 39 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"Порядок залучення резервістів у зв’язку з мобілізацією до виконання обов’язків служби у військовому резерві визначається положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві ".
 
Враховано    
43. 11) у назві та тексті статті 41 слова ", військовозобов’язаних та резервістів" замінити словами "і військовозобов’язаних".
 
-33- Кузьмук О.І.
Статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців і військовозобов’язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори та резервістів під час виконання ними обов’язків в складі штатного підрозділу
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов’язків в складі штатного підрозділу здійснюється в порядку і на умовах, встановлених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
Враховано   12. Статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців і військовозобов’язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється в порядку і на умовах, встановлених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
ІІ. Прикінцеві положення
 
    -34- Кармазін Ю.А.
Статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців і військовозобов’язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців і військовозобов’язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, здійснюється в порядку і на умовах, встановлених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
Враховано редакційно    
44. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-35- Гриценко А.С.
Доповнити законопроект абзацом такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.