Кількість абзаців - 385 Таблиця поправок


про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України
 
2. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291):
 
-1- Подгорний С.П.
Частину шосту статті 2 викласти у такій редакції:
"6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, має право голосу на виборах Президента України, реалізація якого забезпечується його включенням до списку виборців на відповідні закордонні виборчі дільниці. утвореній згідно з цим Законом."
 
Враховано частково   4. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2009 р.; №36-37, ст.511; із змінами, внесеними Законом України від 21 серпня 2009 року № 1616-VІ):
1) частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:
"6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, реалізує своє право голосу на виборах Президента України у порядку, встановленому цим Законом";
2) у частині другій статті 17 слово "дев’яносто" замінити словом "сто";
3) у статті 19:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Вибори Президента України проводяться в єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ";
б) частини другу та третю викласти у такій редакції:
"2. Для проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з кількості виборчих дільниць, які були утворені під час попередніх чергових виборів Президента України або народних депутатів України.
Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. Не допускається включення до одного територіального виборчого округу частин території двох чи більше регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.
3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Орієнтовну кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія";
в) у другому реченні частини четвертої слово "публікується" замінити словом "публікуються";
 
    -2- Писаренко В.В.
частину шосту статті 2 викласти у такій редакції:
"6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, перетнувши державний кордон України на законних підставах, реалізує своє право голосу на виборах Президента України у порядку встановленому цим Законом";
 
Враховано частково    
    -3- Подгорний С.П.
У частині другій статті 17 слово "дев’яносто" замінити на слово "сто".
 
Немає висновку    
    -4- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
"Вибори Президента України проводяться в єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.";
 
Враховано    
    -5- Подгорний С.П.
Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:
"2. Для проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіони) встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з кількості виборчих дільниць, які були утворені під час попередніх чергових виборів Президента України або народних депутатів України.
Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. Не допускається включення до одного територіального виборчого округу частин території двох чи більше регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України."
 
Враховано    
    -6- Подгорний С.П.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
"Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Орієнтовну кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія."
 
Враховано    
    -7- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у другому реченні частини четвертої статті 19 слово "публікується" замінити словом "публікуються".
 
Враховано    
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 19 викласти в такій редакції: "4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів розміщається Центральною виборчою комісією на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після прийняття нею відповідного рішення, а також у триденний строк публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Витяги із рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в регіональних друкованих засобах масової інформації в семиденний строк з дня прийняття такого рішення. При цьому кількість витягів, зазначених у цій статті, повинна дорівнювати кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України".
 
Враховано частково    
5. 1) у статті 20:
 
-9- Заєць І.О.
Доповнити пункт 1) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 новим підпунктом а1) такого змісту:
а-1) Доповнити частину четверту статті 20 абзацом другим такого змісту:
"Спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином, щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ. В одному закладі (установі), де через встановлений режим перебування неможливо забезпечити голосування усіх виборців в одному приміщенні для голосування, може бути утворено дві і більше спеціальних виборчих дільниць.";
 
Враховано   4) у статті 20:
а) частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином, щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ. У закладі (установі), де через встановлений режим перебування неможливо забезпечити голосування усіх виборців в одному приміщенні для голосування, може бути утворено дві і більше спеціальних виборчих дільниць";
б) частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"В окремих випадках закордонна виборча дільниця може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщення офіційного представництва чи консульської установи України. Така закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки на території великих міст держави, у яких проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право голосу";
 
    -10- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину п’яту статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:
"В окремих випадках закордонна виборча дільниця може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщення офіційного представництва чи консульської установи України. Така закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки на території великих міст держави, у яких проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право голосу".
 
Враховано    
6. а) у частині шостій слова "за шістдесят днів до дня виборів" замінити словами "за сорок п'ять днів до дня виборів";
 
-11- Подгорний С.П.
Писаренко В.В.
у другому реченні частини шостої статті 20 слова "не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів" замінити словами "не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів";
 
Враховано   в) у частині шостій:
слова "за шістдесят днів" замінити словами "за сорок п'ять днів";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі, якщо подання щодо утворення виборчих дільниць не відповідає вимогам цього Закону, окружна виборча комісія приймає рішення про повернення подання для невідкладного приведення його у відповідність до вимог цього Закону або самостійно приймає рішення про утворення виборчих дільниць з дотриманням вимог цього Закону";
г) частину сьому доповнити словами "за поданням районних державних адміністрацій чи міських виконавчих комітетів міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим значення) не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів"
ґ) частину восьму викласти у такій редакції:
"8. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України. Таке подання підписується Міністром закордонних справ України, скріплюється печаткою Міністерства і повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніше, як за сорок п’ять днів до дня виборів. У поданні зазначаються:
1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;
2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;
3) назва та адреса приміщення для голосування;
4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України;
5) межі кожної закордонної виборчої дільниці з урахуванням територій консульських округів або їх частин;
6) орієнтовна кількість виборців, які будуть внесені до списків виборців на відповідній виборчій дільниці";
 
    -12- Заєць І.О.
У підпункті а) пункту 1) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 до запропонованого тексту частини шостої статті 20 додати новий абзац такого змісту:
"У разі, якщо подання щодо утворення виборчих дільниць не відповідає вимогам цього Закону, окружна виборча комісія приймає рішення про повернення подання для невідкладного приведення його у відповідність до вимог Закону або самостійно приймає рішення про утворення виборчих дільниць у відповідності до вимог Закону.";
 
Враховано    
    -13- Подгорний С.П.
Ч.7 ст.20 доповнити словами: "за поданням районних державних адміністрацій чи міських виконавчих комітетів міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення) не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів".
 
Враховано    
    -14- Заєць І.О.
Доповнити пункт 1) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 новим пунктом в-1) такого змісту:
в-1) Доповнити частину сьому статті 20 такими словами:
"на підставі подань районних державних адміністрацій чи міських виконавчих комітетів міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. Зазначені подання (за формою, встановленою Центральною виборчою комісією) повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів";
 
Враховано редакційно    
    -15- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину восьму статті 20 викласти у такій редакції:
"8. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України. Таке подання підписується Міністром закордонних справ України, скріплюється печаткою Міністерства і повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніше, як за сорок п’ять днів до дня виборів. У поданні зазначаються:
1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;
2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;
3) назва та адреса приміщення для голосування;
4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України;
5) межі кожної закордонної виборчої дільниці з урахуванням територій консульських округів або їх частин;
6) орієнтовна кількість виборців, які будуть внесені до списків виборців на відповідній виборчій дільниці.";
 
Враховано    
7. б) у частині дев'ятій:
 
   д) у частині дев'ятій:
 
8. в абзаці першому слова "до трьох тисяч осіб" замінити словами "до двох тисяч п'ятисот осіб";
 
-16- Писаренко В.В.
Виключити абз. 1 п.п.п. "б" п.п. 1 п. 1 розділу І законопроекту - запропоновані зміни у абзаці першому ч. 9 ст. 20
 
Відхилено   в абзаці першому слова "до трьох тисяч осіб" замінити словами "до двох тисяч п'ятисот осіб";
 
9. у пункті 3 цифри "3000" замінити цифрами "2500";
 
-17- Писаренко В.В.
Виключити абз. 2 п.п.п. "б" п.п. 1 п. 1 розділу І законопроекту - запропоновані зміни до п. 3 ч. 9 ст. 20
 
Відхилено   у пункті 3 цифри "3000" замінити цифрами "2500";
 
10. 2) у статті 23:
 
   5) у статті 23:
 
11. а) частину третю доповнити словами "засвідченим у встановленому законом порядку";
 
-18- Подгорний С.П.
Підпункт "а" підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано   а) у частині третій абзацу тринадцятого слова "частини третьої статті 29" замінити словами "частини шостої статті 29";
б) у частині п’ятій слова "десяти" та "дев’яти" замінити словами "дванадцяти";
 
    -19- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у абзаці тринадцятому слова "частини третьої статті 29" замінити словами "частини шостої статті 29";
 
Враховано    
    -20- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині п’ятій статті 23 слова "десяти" та "дев’яти" замінити словами "дванадцяти";
 
Враховано    
12. б) доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
   в) частину шосту викласти в такій редакції::
 
13. "6. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії";
 
-21- Писаренко В.В.
частину шосту статті 23 викласти у такій редакції:
"6. До складу окружної виборчої комісії можуть входити виборці, які проживають у межах території України. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії";
 
Враховано частково   "6. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії";
 
14. 3) у статті 24:
 
   6) у статті 24:
 
15. а) у частині першій:
 
-22- Писаренко В.В.
Виключити п.п.п. "а" п.п. 3 п. 1 розділу І законопроекту - запропоновані зміни до ч. 1 ст. 24 щодо збільшення кількості членів ДВК в залежності від кількості виборців на відповідній виборчій дільниці.
 
Відхилено   а) у частині першій:
 
16. слова "у кількості не менше дванадцяти осіб" виключити;
 
   слова "у кількості не менше дванадцяти осіб" виключити;
 
17. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
   доповнити чотирма абзацами такого змісту:
 
18. "Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
 
   "Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
 
19. 1) для малих дільниць - не менше 10 осіб;
 
   1) для малих дільниць - не менше 10 осіб;
 
20. 2) для середніх дільниць - не менше 14 осіб;
 
   2) для середніх дільниць - не менше 14 осіб;
 
21. 3) для великих дільниць - не менше 18 осіб";
 
   3) для великих дільниць - не менше 18 осіб";
 
22. б) частину другу доповнити словами "або в іншому встановленому законом порядку";
 
-23- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у абзаці дванадцятому частини шостої слова "частини третьої статті 29" замінити словами "частини шостої статті 29";
 
Враховано   б) частину другу доповнити словами "або в іншому встановленому законом порядку";
в) у абзаці дванадцятому частини шостої слова "частини третьої статті 29" замінити словами "частини шостої статті 29";
 
23. в) частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:
 
   г) частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:
 
24. "8. У разі якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до її складу осіб є меншою, ніж це встановлено частиною першою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частиною першою цієї статті, з обов’язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України, внесених відповідно до частин другої, четвертої - сьомої цієї статті.
 
-24- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині 8 статті 24 слова та знак "четвертої – сьомої" замінити словами та знаком "четвертої, шостої, сьомої"
 
Враховано   "8. У разі якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до її складу осіб є меншою, ніж це встановлено частиною першою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частиною першою цієї статті, з обов’язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України, внесених відповідно до частин другої, четвертої, шостої, сьомої цієї статті.
 
25. 9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії";
 
-25- Писаренко В.В.
частини дев’яту статті 24 викласти у такій редакції:
"9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити виборці, які проживають у межах території України. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які на законних підставах перебувають у період підготовки та проведення виборів Президента України на території відповідної іноземної держави. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії";
 
Враховано частково   9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які перебувають у період підготовки та проведення виборів Президента України на території відповідної іноземної держави. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії";
 
    -26- Подгорний С.П.
Частину дев’яту статті 24 викласти у такій редакції:
" 9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі кримінально-виконавчої системи, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи".
 
Враховано редакційно в частинах 9, 10   
26. г) частину десяту після першого речення доповнити реченням такого змісту: "До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть входити також працівники відповідного закладу або установи";
 
   ґ) частину десяту після першого речення доповнити реченням такого змісту: "До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть входити також працівники відповідного закладу або установи";
 
27. д) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
   д) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
28. "11. Кожен кандидат на пост Президента України, кандидатури від якого включені до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх і великих виборчих дільниць у межах відповідного територіального виборчого округу, що залежить від кількості кандидатур від відповідного кандидата, які ввійшли до складу виборчих комісій. Кількість керівних посад для кожного кандидата на пост Президента України у кожній категорії виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу визначається цілим числом, найближчим до добутку кількості посад відповідної категорії для відповідних виборчих дільниць у відношенні кількості кандидатур, включених від цього кандидата до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від кандидатів на пост Президента України. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли кількість подань від кандидатів на пост Президента України менша трьох. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки в разі відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України";
 
-27- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині 11 статті 24 слова "у відношенні" замінити словами "на відношення"
 
Враховано   "11. Кожен кандидат на пост Президента України, кандидатури від якого включені до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх і великих виборчих дільниць у межах відповідного територіального виборчого округу, що залежить від кількості кандидатур від відповідного кандидата, які ввійшли до складу виборчих комісій. Кількість керівних посад для кожного кандидата на пост Президента України у кожній категорії виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу визначається цілим числом, найближчим до добутку кількості посад відповідної категорії для відповідних виборчих дільниць на відношення кількості кандидатур, включених від цього кандидата до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від кандидатів на пост Президента України. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли кількість подань від кандидатів на пост Президента України менша трьох. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки в разі відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України";
е) у частині чотирнадцятій слова "а також рішення про зміни в її складі" виключити, після слів "у відповідному регіоні" доповнити словами "або оприлюднюється в інший спосіб";
 
    -28- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині чотирнадцятій статті 24 слова "а також рішення про зміни в її складі" виключити; після слів "у відповідному регіоні" доповнити словами "або оприлюднюється в інший спосіб".
 
Враховано    
29. 4) доповнити частину другу статті 25 пунктами 11, 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
   7) частину другу статті 25 після пункту 10 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
30. "11) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами на пост Президента України, партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, уповноваженими представниками, довіреними особами, офіційними спостерігачами від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента України, громадських організацій";
 
-29- Писаренко В.В.
Виключити запропоноване доповнення ч. 2 ст. 25 новим пунктом 11 щодо контрольних повноважень ЦВК.
 
Відхилено   "11) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами на пост Президента України, партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, уповноваженими представниками, довіреними особами, офіційними спостерігачами від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента України, громадських організацій".
 
31. "11-1) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів;
 
-30- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
П.п. 11-1, 11-2 частини другої статті 25 виключити
 
Враховано   У зв’язку з цим пункти 11 - 13 вважати відповідно пунктами 12 - 14;
 
32. 11-2) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, а також офіційних спостерігачів від громадських організацій для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі";
 
-31- Писаренко В.В.
частину другу статті 25 доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), які висунули кандидатів на пост Президента України, він кандидатів на пост Президента України, громадських організацій у закордонному виборчому окрузі";
у зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14;
 
Відхилено      
33. 5) пункт 14 частини першої статті 26 після слів "партій (блоків)" доповнити словами "громадських організацій";
 
-32- Подгорний С.П.
Статтю 26 доповнити новою частиною першою такого змісту:
"Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу на її першому засідання, яке проводиться не пізніш як на третій (другий – при проведенні повторного голосування) день після дня прийняття рішення про її утворення".
У зв’язку з цим частини першу та другу вважати відповідно другою та третьою.
 
Враховано частково   8) у статті 26:
а) доповнити новою частиною першою такого змісту:
"1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу на першому засіданні цієї виборчої комісії, яке проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення".
У зв’язку з цим частини першу та другу вважати відповідно частинами другою та третьою;
б) пункт 14 частини другої викласти у такій редакції:
"14) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), які висунули кандидатів на пост Президента України, від кандидатів на пост Президента України, громадських організацій у відповідному територіальному окрузі";
в) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Повноваження окружних виборчих комісій закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України";
9) у статті 27:
а) доповнити новою частиною першою такого змісту:
"1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу на першому засіданні цієї комісії, яке проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення".
У зв’язку з цим частини першу та другу вважати відповідно частинами другою та третьою ;
б) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Повноваження дільничних виборчих комісій закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України";
 
    -33- Писаренко В.В.
пункт 14 частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
"14) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), які висунули кандидатів на пост Президента України, від кандидатів на пост Президента України, громадських організацій у відповідному територіальному окрузі";
 
Враховано    
    -34- Подгорний С.П.
частину 2 викласти в такій редакції:
"3. Повноваження окружних виборчих комісій закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України".
 
Враховано    
    -35- Подгорний С.П.
статтю 27 доповнити новою частиною першою такого змісту:
"1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на третій (другий – при проведенні повторного голосування) день після дня прийняття рішення про її утворення".
У зв’язку з цим частини першу та другу вважати частинами другою та третьою відповідно.
 
Враховано частково    
    -36- Подгорний С.П.
частину 2 викласти в такій редакції:
"Повноваження дільничних виборчих комісій закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України".
 
Враховано    
34. 6) у статті 28:
 
-37- Подгорний С.П.
Частину третю статті 28 після слова "третій" доповнити словами та знаками: " (другий – при проведенні повторного голосування)".
 
Відхилено   10) у статті 28:
 
35. а) частину четверту доповнити реченням такого змісту: "У день голосування та під час повторного голосування, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу засідання окружної або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії";
 
-38- Заєць І.О.
У пункті 6) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 виключити підпункт а).
 
Відхилено   а) частину четверту доповнити реченням такого змісту: "У день голосування та під час повторного голосування, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу засідання окружної або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії";
 
36. б) частину дев'яту після слів "партії (блоку), яка його висунула)" доповнити словами "офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше трьох осіб від різних громадських організацій)";
 
-39- Писаренко В.В.
частину дев’яту статті 28 після слів " (разом не більше двох осіб від одного кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула)", доповнити словами "офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше двох осіб від різних громадських організацій)";
 
Враховано частково   б) у частині дев'ятій слова "партії (блоку), яка його висунула)" замінити словами "партії (блоку), яка його висунула, офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше трьох осіб від різних громадських організацій)";
 
    -40- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
П.п. б п.6 викласти в такій редакції:
"б) у частині дев'ятій слова "партії (блоку), яка його висунула)" замінити словами "партії (блоку), яка його висунула, офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше трьох осіб від різних громадських організацій)"
 
Враховано    
37. в) частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту: "Таке рішення приймається двома третинами від складу виборчої комісії";
 
-41- Писаренко В.В.
частину одинадцяту статті 28 викласти у такій редакції:
"11. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на засіданні осіб, зазначених у частинах дев'ятій та десятій цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню, у тому числі появи на засіданні комісії у стані алкогольного, наркотичного, токсичного або іншого виду сп'яніння, фактичного перешкоджання членам комісії виконувати свої повноваження, або вчинення інших дій, що виражають явну неповагу до комісії та її членів. Таке рішення приймається двома третинами від складу виборчої комісії";
 
Враховано частково   в) частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту: "Таке рішення приймається двома третинами від складу виборчої комісії";
 
38. г) частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
-42- Писаренко В.В.
Виключити п.п.п. "г" п.п. 6 п. 1 розділу І законопроекту - положення про викладення у новій редакції ч. 13 ст. 28 Закону України "Про вибори Президента України".
 
Відхилено   г) частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
39. "13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії в день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, установленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування у межах територіального виборчого округу в разі присутності менше двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії";
 
-43- Заєць І.О.
Підпункт г) пункту 6) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 викласти у редакції
г) частину тринадцяту викласти у редакції:
"13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.";
 
Відхилено   "13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії в день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, установленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування у межах територіального виборчого округу в разі присутності менше двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії";
11) у статті 29:
а) після частини другої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
"3. Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин восьмої-одинадцятої цієї статті, після цього складає таку присягу члена комісії:
"Я, (прізвище, ім’я та по-батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України."
4. Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною протоколу відповідного засідання комісії. Члену комісії після складання ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня.
5. У разі відмови скласти присягу або уникнення її складення членом окружної, дільничної виборчої комісії, членами відповідної комісії складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Відмова скласти присягу або уникнення її складення протягом двох засідань виборчої комісії, найближчих після включення особи до складу відповідної виборчої комісії, означає відмову цієї особи бути членом виборчої комісії і є підставою для внесення іншої кандидатури відповідним суб’єктом подання".
У зв’язку з цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами шостою – одинадцятою .
б) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. На час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені Кодексом законів про працю України для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу";
12) у статті 30:
а) у частині четвертій:
пункт 2 доповнити словами "або довіреною особою від імені кандидата";
після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
"9) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить".
У зв’язку з цим пункти 9-12 вважати відповідно пунктами 10-13;
б) частину п’яту викласти у такій редакції:
"5. При виникненні обставин, передбачених пунктами 1, 3, 6, 7, 10-13 частини четвертої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту виникнення або виявлення таких обставин, а обставин, передбачених пунктами 2, 4, 5, 8, 9 частини четвертої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії";
в) у частині шостій слова "чи уповноважену особу" замінити словами "особу чи уповноваженого представника";
 
    -44- Подгорний С.П.
Статтю 29 доповнити новими частинами третьою – п’ятою такого змісту:
"3. Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин восьмої-одинадцятої цієї статті, після цього складає таку присягу члена комісії:
"Я, (прізвище, ім’я та по-батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки виходячи з принципів верховенства права. законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України."
4. Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною протоколу відповідного засідання комісії. . Члену комісії після складання ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня.
5. У разі відмови скласти присягу або уникнення її складення членом окружної, дільничної виборчої комісії, членами комісії складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Відмова скласти присягу або уникнення її складення протягом двох засідань виборчої комісії, найближчих після включення особи до складу відповідної виборчої комісії, означає відмову цієї особи бути членом виборчої комісії і є підставою для внесення іншої кандидатури відповідним суб’єктом подання".
У зв’язку з цим частини третю – восьму вважати частинами шостою – одинадцятою відповідно.
 
Враховано    
    -45- Заєць І.О.
6. Доповнити розділ І.1 законопроекту № 5263-2 новим пунктом 6-1) такого змісту:
6-1) доповнити статтю 29 новою частиною дев’ятою такого змісту:
"9. На час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені Кодексом законів про працю України для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.";
 
Враховано    
    -46- Писаренко В.В.
частину другу статті 30 після слів "в разі" доповнити словом "систематичного";
 
Відхилено    
    -47- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 2 частини четвертої доповнити такими словами: "або довіреною особою від імені кандидата";
 
Враховано    
    -48- Подгорний С.П.
частину четверту статті 30:доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
"8) відмовою скласти присягу члена комісії".
У зв’язку з цим пункти 8 – 12 вважати пунктами 9 – 13 відповідно;
 
Враховано в статті 29   
    -49- Подгорний С.П.
частину четверту статті 30:доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить".
У зв’язку з цим пункти 9-12 вважати відповідно пунктами 10-13.
 
Враховано    
    -50- Подгорний С.П.
частину п’яту статті 30:викласти у такій редакції:
"5. При виникненні обставин, передбачених пунктами 1, 3, 6, 7, 10-13 частини четвертої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту виникнення або виявлення таких обставин, а обставин, передбачених пунктами 2, 4, 5, 8, 9 частини четвертої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена комісії".
 
Враховано    
    -51- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині шостій статті 30 слова "чи уповноважену особу" замінити словами "особу чи уповноваженого представника";
 
Враховано    
40. 7) у частині дев'ятій статті 30 слова "від присутніх членів комісії" замінити словами "від її складу";
 
-52- Писаренко В.В.
пункт 7 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   г) у частині дев'ятій слова "від присутніх членів комісії" замінити словами "від її складу";
13) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
"Стаття 30-1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи
1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.
2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через три дні з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.
4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.
5. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
6. Не пізніш як через двадцять днів з дня офіційного оголошення результатів виборів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.
7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій по боргових зобов'язаннях.
8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.
9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови комісії, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються.
10. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з відміткою органу реєстрації про припинення державної реєстрації голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови комісії, передає до Центральної виборчої комісії";
14) статтю 31 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Для забезпечення включення до попередніх списків виборців усіх громадян України, яким на день виборів виповниться вісімнадцять років, під час останнього перед днем проведення виборів періоду періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років".
У зв’язку з цим частини четверту – дев’яту вважати відповідно частинами п’ятою – десятою;
 
    -53- Подгорний С.П.
доповнити статтею 30-1 наступного змісту:
"Стаття 30-1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи
1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.
2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через три дні з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.
4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.
5. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
6. Не пізніш як через двадцять днів з дня офіційного оголошення результатів виборів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.
7. На підставі повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій по боргових зобов'язаннях.
8. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.
9. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються.
10. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з відміткою органу реєстрації про припинення державної реєстрації голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії.".
 
Враховано    
    -54- Подгорний С.П.
Статтю 31 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Для забезпечення включення до попередніх списків виборців усіх громадян України, яким на день виборів виповниться вісімнадцять років, під час останнього перед днем проведення виборів періоду періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років".
 
Враховано    
41. 8) у статті 32:
 
-55- Подгорний С.П.
Частину другу статті 32 викласти в такій редакції:
"Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, номер виборця у списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки відповідно до частини шостої статті 31 цього Закону, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке іменне запрошення надсилається не пізніш як за сім днів до дня виборів".
 
Враховано   15) у статті 32:
а) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, номер виборця у списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки відповідно до частини шостої статті 31 цього Закону, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке іменне запрошення надсилається не пізніш як за сім днів до дня виборів";
б) у частинах третій, четвертій та десятій слова "громадянин" та "громадян" замінити відповідно словами "виборець" і "виборців";
 
    -56- Заєць І.О.
7. Пункт 8) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 доповнити підпунктом а-1) такого змісту:
а-1) у частинах третій, четвертій, десятій слово "громадянин" в усіх відмінках замінити словом "виборець" у відповідних відмінках;
 
Враховано    
42. а) у частині четвертій слова "а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом" виключити;
 
   в) у частині четвертій слова "а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом" виключити;
 
43. б) частини п'яту та шосту викласти в такій редакції:
 
   г) частини п'яту та шосту викласти в такій редакції:
 
44. "5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніше ніж за три дні до дня голосування і розглядається невідкладно, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування.
 
-57- Заєць І.О.
У підпункті б) пункту 8) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції частини п’ятої статті 32 слово невідкладно замінити словами "у дводенний строк".
 
Відхилено   "5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніше ніж за три дні до дня голосування і розглядається невідкладно, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування.
 
45. 6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України";
 
   6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України";
 
46. в) у частині сьомій слово "скарги" замінити словами "позовної заяви";
 
-58- Подгорний С.П.
частини шосту та сьому статті 32 виключити.
 
Враховано частково   ґ) частину сьому виключити;
 
47. г) частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Таке рішення може бути прийнято та направлено до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за два дні до дня виборів";
 
-59- Заєць І.О.
9. Підпункт г) пункту 8) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 викласти у редакції:
г) частину восьму викласти у редакції:
"8. За результатом розгляду скарги виборча комісія приймає рішення про звернення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців (у разі виявлення неправильності у попередніх списках виборців) або відмовляє у задоволенні скарги. Таке рішення може бути прийнято та направлено до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за два дні до дня виборів. Рішення комісії доводиться до відому виборця, який подав скаргу, у порядку, встановленому частиною п’ятою статті 98 цього Закону.";
 
Відхилено   д) частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Таке рішення може бути прийнято та направлено до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за два дні до дня виборів";
 
48. д) у частині дев'ятій слова "а в день виборів - невідкладно" виключити;
 
-60- Заєць І.О.
10. Доповнити пункт 8) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 новим підпунктом е) такого змісту:
е) частину десяту викласти у редакції:
"10. Про результати розгляду звернень виборчих комісій, скарг виборців орган ведення Реєстру повідомляє виборців, які подавали скаргу, та тих, яких стосується прийняте рішення, а також відповідні виборчі комісії. Письмове повідомлення органу ведення Реєстру відповідні виборці та виборчі комісії мають отримати не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення, але не пізніше дня, що передує дню голосування.";
 
Відхилено   е) у частині дев’ятій слова "а в день виборів - невідкладно" виключити;
16) у статті 34:
а) пункт 1 частини другої виключити;
б) абзац перший та пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті, міськрайонного) відділу реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України подає відомості про:
1) виборців, які померли після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть або іншим документом, передбаченим законом)";
в) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Керівник відповідного місцевого військового комісаріату подає відомості про:
1) виборців, які проживали на відповідній території та після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, призвані на строкову військову службу;
2) виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби та повернулися до свого місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці".
У зв’язку з цим частини четверту – дванадцяту вважати відповідно частинами п’ятою – тринадцятою;
г) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"8. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський (у містах, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) голова подає відомості про виборців, які постійно не здатні пересуватися самостійно".
У зв’язку з цим частини восьму – тринадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою – чотирнадцятою;
ґ) у частині десятій слово "сьомою" замінити словом "дев’ятою";
д) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"11. Окружна виборча комісія приймає рішення про включення членів цієї окружної виборчої комісії до списку виборців на одній із звичайних виборчих дільниць відповідного виборчого округу. Окружна виборча комісія невідкладно після прийняття такого рішення, а також рішення про утворення дільничних виборчих комісій чи про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій, однак не пізніш як за п’ять днів до дня голосування надсилає такі рішення відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані виборці включені до складу (виключені зі складу) дільничних виборчих комісій.
Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке рішення, невідкладно повідомляє через автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему Державного реєстру виборців щодо кожного виборця, який включений до складу (виключений зі складу) дільничної виборчої комісії, орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою такої особи щодо внесення відповідних службових відміток, які виключають внесення цих осіб до списків виборців за їх виборчими адресами.
Особа, повноваження якої як члена виборчої комісії припинено, виключається зі списків виборців на відповідній виборчій дільниці і включається до списку виборців за своєю виборчою адресою";
е) частину дванадцяту викласти в такій редакції:
"12. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком розгляду скарг громадян, перевірок звернень виборчих комісій, рішень судів, відомостей про виборців, включених до списків виборців, складених дільничними виборчими комісіями самостійно, а також на підставі подань, передбачених частинами другою - десятою цієї статті, та рішень окружних виборчих комісій, передбачених частиною одинадцятою цієї статті, уточнює попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці і виготовляє уточнений список виборців";
 
    -61- Подгорний С.П.
Пункт 1 частини другої статті 34 виключити.
 
Враховано    
    -62- Подгорний С.П.
абзац перший частини третьої статті 34 викласти в такій редакції:
"Керівник відповідного районного (міського, районного у місті, міськрайонного) відділу реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України подає відомості про";
 
Враховано    
    -63- Подгорний С.П.
пункт 1 частини третьої статті 34 викласти в такій редакції:
"1) виборців, які померли після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть або іншим документом, передбаченим законом)";
 
Враховано    
    -64- Подгорний С.П.
статтю 34 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Керівник відповідного місцевого військового комісаріату подає відомості:
1) про виборців, які проживали на відповідній території та після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості призвані на строкову військову службу;
2) про виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби та повернулися до свого місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці".
У зв’язку з цим частини четверту – дванадцяту вважати відповідно частинами п’ятою – тринадцятою;
 
Враховано    
    -65- Подгорний С.П.
статтю 34 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
"8. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський (у містах, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) голова подає відомості про виборців, які постійно не здатні пересуватися самостійно".
У зв’язку з цим частини восьму – дванадцяту вважати відповідно десятою – чотирнадцятою;
 
Враховано    
    -66- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині десятій слово "сьомою" замінити словом десятою"
 
Враховано    
    -67- Подгорний С.П.
Частину 9 статті 34 викласти в такій редакції:
"Окружна виборча комісія приймає рішення про включення членів цієї окружної виборчої комісії до списку виборців на одній із звичайних виборчих дільниць відповідного виборчого округу. Окружна виборча комісія невідкладно після прийняття такого рішення, а також рішення про утворення дільничних виборчих комісій чи про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій, однак не пізніш як за п’ять днів до дня голосування надсилає такі рішення відповідним органам ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де вказані виборці включені до складу (виключені зі складу) дільничних виборчих комісій.
Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке рішення, невідкладно повідомляє через автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему Державного реєстру виборців щодо кожного виборця, який включений до складу (виключений зі складу) дільничної виборчої комісії, орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою такої особи щодо внесення відповідних службових відміток, які виключають внесення цих осіб до списків виборців за їх виборчими адресами.
Особа, повноваження якої як члена виборчої комісії припинено, виключається зі списків виборців на відповідній виборчій дільниці і включається до списку виборців за своєю виборчою адресою";
 
Враховано    
    -68- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину 10 статті 34 після слів "рішень судів" доповнити словами: "відомостей про виборців, включених до списків виборців, складених дільничними виборчими комісіями самостійно".
 
Враховано    
49. 9) у частині одинадцятій статті 34 слова "три дні" замінити словами "два дні";
 
   є) у частині тринадцятій слова "три дні" замінити словами "два дні", слова "частин другої - п'ятої" - словами "частин другої – шостої" а слова "частиною шостою" - словами "частиною сьомою";
ж) у частині чотирнадцятій слова "частиною восьмою" замінити словами "частиною дев’ятою";
 
50. 10) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
   17) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
51. "Стаття 35. Виправлення неточностей та технічних описок в уточненому списку виборців
 
-69- Писаренко В.В.
Назву нової редакції статті 35 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 35. Виправлення неточностей та технічних описок в уточненому списку виборців, внесення змін до уточненого списку виборців".
 
Відхилено   "Стаття 35. Виправлення неточностей та технічних описок в уточненому списку виборців
 
52. 1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців ( неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання ( у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".
 
-70- Подгорний С.П.
Статтю 35 викласти в такій редакції:
"Стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці
1. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців для голосування, виготовленого органом ведення Державного реєстру виборців.
2. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".
 
Враховано   1. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців для голосування, виготовленого органом ведення Державного реєстру виборців.
2. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка";
 
53. 2. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Державного реєстру виборців, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті.
 
-71- Писаренко В.В.
пункт 1 частини другої статті 35 викласти у такій редакції:
"1) рішення суду";
 
Відхилено      
54. 3. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці виключно на підставі рішення суду, про що невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
 
      
55. 4. При внесенні змін до уточненого списку виборців на підставі, зазначеній у частині третій цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.
 
-72- Писаренко В.В.
у частині четвертій статті 35 слова "цим Законом" замінити словами "частинами восьмою, дев’ятою цієї статті";
 
Відхилено      
56. 5. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносять до уточненого списку виборців зміни невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією рішення суду в порядку, встановленому цим Законом.
 
      
57. 6. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі "Примітка" зазначаються дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.
 
-73- Заєць І.О.
У пункті 10) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції статті 35 частину шосту доповнити реченням такого змісту:
"Запис засвідчується підписом голови або заступника голови або секретаря дільничної виборчої комісії.".
 
Відхилено      
58. 7. Виключення із списку виборців осіб здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови (заступника) і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначається дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців";
 
-74- Заєць І.О.
У пункті 10) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції статті 35 частину сьому викласти у редакції:
"7. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом ви креслення усіх даних про особу та внесення запису "Виключено" у графі "Підпис виборця". При цьому у графі "Примітки" зазначається дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців. Запис засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії.".
 
Відхилено      
    -75- Писаренко В.В.
доповнити статтю 35 частиною дев’ятою такого змісту:
"9. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування можуть вносити зміни до списку виборців, відмінні від виправлень, вказаних у частині восьмій цієї статті, лише на підставі рішення суду";
 
Відхилено    
59. 11) у статті 36:
 
   18) у статті 36:
 
60. а) у частині восьмій слова "частиною шостою статті 32 цього Закону" замінити словами "Кодексом адміністративного судочинства України";
 
-76- Подгорний С.П.
частину восьму статті 36 виключити.
У зв’язку з цим частини дев’яту – чотирнадцяту вважати частинами восьмою – тринадцятою;
 
Відхилено   а) у частині восьмій слова "частиною шостою статті 32 цього Закону" замінити словами "Кодексом адміністративного судочинства України";
б) у частині одинадцятій слова "тому ж населеному пункті, де він проживає" замінити словами "населеному пункті за його виборчою адресою";
 
    -77- Подгорний С.П.
у частині одинадцятій статті 36 слова "населеному пункті, де він проживає," замінити словами "населеному пункті за його, виборчою адресою".
 
Враховано    
61. б) у частині дванадцятій слова "за місцем проживання цих виборців" замінити словами "за виборчими адресами цих виборців";
 
   в) у третьому реченні частини дванадцятої слова "за місцем проживання цих виборців" замінити словами "за виборчими адресами цих виборців";
 
62. 12) у статті 36-1:
 
-78- Писаренко В.В.
Доповнити законопроект викладенням у новій редакції ст. 36-1:
"Стаття 36-1. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях.
1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці за формою, затвердженою відповідно до частини другої статті 31 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
2. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення.
3. Ознайомлення громадян із попереднім списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому частиною третьою статті 32 цього Закону. Іменне запрошення, яким повідомляється про включення виборця до попереднього списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також час і місце голосування, надсилається виборцю виборчою комісією закордонної виборчої дільниці не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів.
4. Зміни до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці.
5. Кожен громадянин не пізніше ніж за вісім днів до дня виборів може подати до відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці скаргу складену за формою визначеною статтею 95 цього Закону щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до виборчої комісії після закінчення зазначених строків, не розглядається. Скарга повинна бути розглянута відповідною виборчою комісією протягом двох днів але в будь-якому випадку скарга повинна бути розглянута не пізніше ніж за сім днів до дня виборів.
6. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб'єкту звернення зі скаргою у день його прийняття. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносять зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення.
7. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості про:
1) громадян України, які перебувають на консульському обліку, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років;
2) осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;
4) громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
5) громадян України - виборці, які за результатами розгляду скарг відповідною виборчою комісією були включені до списку виборців;
6) громадян України - виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
8. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно за допомогою технічних засобів передає відомості про виборців, включених до цього списку, Центральній виборчій комісії та відповідному органу ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців.
9. На підставі відомостей про виборців, наданих згідно з частиною сьомою цієї статті, відповідні органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють уточнення списків виборців на виборчих дільницях стосовно цих виборців.
10. Уточнені списки виборців передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів.
11. Внесення змін виборчою комісією закордонної виборчої дільниці до уточненого списку виборців не допускається.
12. Члени дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної окружної виборчої комісії".
 
Враховано частково   19) текст статті 36-1 викласти в такій редакції:
1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці за формою, затвердженою відповідно до частини другої статті 31 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
2. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
3. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 32 цього Закону.
4. Громадянин України – виборець, який прибув до відповідної іноземної держави у довготермінове відрядження, для проживання (перебування), в тому числі у зв'язку з роботою у міжнародних організаціях та їх органах, іноземних суб'єктах господарювання, навчанням, не пізніше ніж за сім днів до дня виборів чи дня повторного голосування може подати до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення його до списку виборців на цій дільниці з зазначенням своєї виборчої адреси за умови пред’явлення ним паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта чи посвідчення особи моряка.
5. Кожен виборець може подати скаргу, складену за формою, визначеною статтею 95 цього Закону, щодо неправильностей у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії. Зазначена скарга може бути подана не пізніш як за сім днів до дня виборів. Дільнична виборча комісія передає отримані скарги через керівника дипломатичної чи консульської установи України до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України у порядку та в строки, встановлені частиною шостою цієї статті.
6. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості про:
1) громадян України, які перебувають на консульському обліку, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років;
2) осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;
4) громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
5) громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
6) громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, звернулися із заявами, зазначеними у частині четвертій цієї статті.
 
    -79- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці за формою, затвердженою відповідно до частини другої статті 31 цього Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
2. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
3. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, встановленому статтею 32 цього Закону.
4. Громадянин України – виборець, який прибув до відповідної іноземної держави у довготермінове відрядження, для проживання (перебування), в тому числі у зв'язку з роботою у міжнародних організаціях та їх органах, іноземних суб'єктах господарювання, навчанням, не пізніше ніж за сім днів до дня виборів чи дня повторного голосування може подати до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення його до списку виборців на цій дільниці з зазначенням своєї виборчої адреси за умови пред’явлення ним паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта чи посвідчення особи моряка.
5. Кожен виборець може подати скаргу, складену за формою, визначеною статтею 95 цього Закону, щодо неправильностей у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії. Зазначена скарга може бути подана не пізніш як за сім днів до дня виборів. Дільнична виборча комісія передає отримані скарги через керівника дипломатичної чи консульської установи України до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України у порядку та в строки, встановлені частиною шостою цієї статті.
6. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості про:
1) громадян України, які перебувають на консульському обліку, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років;
2) осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;
4) громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
5) громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
6) громадян України - виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, звернулися із заявами, зазначеними у частині четвертій цієї статті.
7. Міністерство оборони України у строк, зазначений у частині шостій цієї статті, подає до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, відомості про громадян України – виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
8. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
9. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини восьмої цієї статті повідомляє технічними засобами зв'язку орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній виборчій дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про їх виборчі адреси.
10. На підставі відомостей про виборців, отриманих згідно з цією статтею, орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України здійснює уточнення списків виборців на виборчих дільницях стосовно цих виборців, вживає заходів щодо недопущення кратного включення виборців до уточнених списків виборців.
11. Уточнені списки виборців передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів.
12. Зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться лише на підставі рішення Центральної виборчої комісії про зміни у складі дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці, що засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка";
 
Враховано    
    -80- Подгорний С.П.
пункт 6 частини другої статті 36-1 виключити, після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Міністерство оборони України у строк, зазначений у частині другій цієї статті, подає до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, відомості про громадян України – виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території".
У зв’язку з цим частини третю – дванадцяту вважати відповідно частинами четвертою – тринадцятою;
 
Враховано редакційно    
63. а) доповнити частину другу пунктом 7 такого змісту:
 
      
64. "7) громадян України - виборців, які прибули у встановленому законодавством порядку до відповідної іноземної держави у довготермінове відрядження, для проживання (перебування), в тому числі у зв'язку з роботою у міжнародних організаціях та їх органах, іноземних суб'єктах господарювання, навчанням, і звернулися із заявами про включення їх до списку виборців на закордонній виборчій дільниці";
 
-81- Подгорний С.П.
Пункт 7 частини другої статті 36-1 викласти як пункт 6 такого змісту:
"6) про громадян України – виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули до закордонної виборчої дільниці не пізніше ніж за сім днів до дня виборів чи дня повторного голосування, подали до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з зазначенням місця проживання, а також паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт чи посвідчення особи моряка";
 
Враховано редакційно   7. Міністерство оборони України у строк, зазначений у частині шостій цієї статті, подає до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, відомості про громадян України – виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
8. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
65. б) у частині сьомій слова "відповідно до частини шостої" замінити словами "відповідно до частин шостої, одинадцятої";
 
   9. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини восьмої цієї статті повідомляє технічними засобами зв'язку орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній виборчій дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про їх виборчі адреси.
 
66. в) частину восьму викласти в такій редакції:
 
      
67. "8. На підставі відомостей про виборців, наданих згідно з цією статтею, відповідні органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють уточнення списків виборців на виборчих дільницях стосовно цих виборців, вживають заходів щодо недопущення кратного включення виборців до уточнених списків виборців";
 
   10. На підставі відомостей про виборців, отриманих згідно з цією статтею, орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України здійснює уточнення списків виборців на виборчих дільницях стосовно цих виборців, вживає заходів щодо недопущення кратного включення виборців до уточнених списків виборців.
 
68. г) частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:
 
      
69. "10. Внесення змін виборчою комісією закордонної виборчої дільниці до уточненого списку виборців не допускається.
 
   11. Уточнені списки виборців передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів.
 
70. 11. Зміни до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев'ятої статті 34 цього Закону";
 
   12. Зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться лише на підставі рішення Центральної виборчої комісії про зміни у складі дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці, що засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка";
 
71. д) частину дванадцяту виключити;
 
-82- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 37 новою частиною такого змісту: "3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, - забороняється.";
 
Відхилено   20) у статті 43:
а) частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Внески партії (партій, що входять до виборчого блоку) здійснюються з дотримання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом";
б) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"11. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України, не пізніш як на десятий день після офіційного оприлюднення підсумків голосування у безспірному порядку перераховуються до Державного бюджету України";
 
    -83- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 39 викласти в такій редакції: "2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки й проведення виборів Президента України під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому законодавством для закупівлі товарів і послуг для державних потреб.", замість порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
Відхилено    
    -84- Кармазін Ю.А.
Частину статті 40 викласти в такій редакції: "3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.", замість порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
Відхилено    
    -85- Писаренко В.В.
Частину 1 статті 43 викласти в такій редакції:
1. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується за рахунок його власних коштів, коштів політичних партій України, у тому числі партії (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули кандидата на пост Президента України, а також добровільних внесків фізичних осіб.
Право партії (партій, що входять до виборчого блоку) робити внески до виборчого фонду кандидата на пост Президента України не залежить від способу висування кандидата на пост Президента України, окрім випадків встановлених цим Законом.
 
Відхилено    
    -86- Писаренко В.В.
Частину 2 статті 43 викласти в такій редакції:
2. Добровільний внесок фізичної особи, партії (партій, що входять до виборчого блоку), яка не є суб’єктом висування відповідного кандидата на пост Президента України, до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули відповідного кандидата на пост Президента України, що перераховуються на накопичувальний рахунок.
 
Відхилено    
    -87- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 43 викласти в такій редакції: "3. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати двадцяти п'яти розмірів мінімальних заробітних плат. Не підлягають обмеженням за сумою й кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули кандидата, які перераховуються на накопичувальний рахунок."
 
Відхилено    
    -88- Писаренко В.В.
Частину 5 статті 43 викласти в такій редакції:
4. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання нею одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця постійного проживання особи.
Внески партій (партій, що входять до виборчого блоку) здійснюються з дотримання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
 
Враховано    
    -89- Писаренко В.В.
Частину 6 статті 43 викласти в такій редакції:
5. Добровільний внесок фізичної особи, внесок партії (партій, що входять до виборчого блоку) перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.
 
Відхилено    
    -90- Писаренко В.В.
Частину 6 статті 43 викласти в такій редакції:
6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску фізичної особи, внеску партії (партій, що входять до виборчого блоку), яка не є суб’єктом висування відповідного кандидата на пост Президента України, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі, партії (партіям, що входять до виборчого блоку) за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.
 
Відхилено    
    -91- Писаренко В.В.
Частину 7 статті 43 викласти в такій редакції:
7. У разі надходження добровільного внеску фізичної особи, внеску партії (партій, що входять до виборчого блоку), яка не є суб’єктом висування відповідного кандидата на пост Президента України, який перевищує розмір, встановлений частиною третьою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається фізичній особі, партії (партіям, що входять до виборчого блоку) установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України.
 
Відхилено    
    -92- Писаренко В.В.
Частину 8 статті 43 викласти в такій редакції:
8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, внеску партії (партій, що входять до виборчого блоку), яка не є суб’єктом висування відповідного кандидата на пост Президента України, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника накопичувального рахунку про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку стало відомо про те, що фізична особа або партія (партії, що входять до виборчого блоку), яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, перерахувавши відповідні кошти до Державного бюджету України.
 
Відхилено    
    -93- Писаренко В.В.
Частину 11 статті 43 викласти в такій редакції:
10. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України не пізніш як на десятий день після офіційного оприлюднення підсумків голосування у безспірному порядку перераховуються до Державного бюджету України.
 
Враховано    
    -94- Писаренко В.В.
Частину 13 статті 43 викласти в такій редакції:
13. Внесок, що надійшов до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), повертається установою банку відповідній фізичній особі або партії (партіям, що входять до виборчого блоку) за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України.
 
Відхилено    
72. 13) частину другу статті 49 замінити двома частинами такого змісту:
 
-95- Томенко М.В.
пункт 13 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   21) частину другу статті 49 замінити двома частинами такого змісту:
 
    -96- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 49 викласти в такій редакції: "1. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі чотирьох тисяч мінімальних заробітних плат."
 
Відхилено    
73. "2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (партій, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або особи, яка самовисунулася на пост Президента України.
 
-97- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 49 викласти в такій редакції: "2. Грошова застава повертається партії (партіям, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, чи кандидату на пост Президента України, якого включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Якщо кандидата на пост Президента України не включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування, грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України.
 
Відхилено   "2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (партій, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або особи, яка самовисунулася на пост Президента України.
 
74. 3. Грошова застава повертається партії (партіям, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, чи кандидату на пост Президента України, якщо кандидат на пост Президента України отримав не менше семи відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше семи відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України";
 
-98- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину 3 ст.59 після слів "кандидату на пост Президента України" доповнити словами "який вніс заставу"
 
Враховано   3. Грошова застава повертається партії (партіям, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, чи кандидату на пост Президента України, який вніс заставу, якщо кандидат на пост Президента України отримав не менше семи відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше семи відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України";
22) у частині першій статті 50 слова "що передує року виборів" замінити словами "що передує року початку виборчого процесу виборів Президента України";
23) у статті 51:
а) у частині восьмій слова "Верховного Суду України щодо встановлення судом цього факту" замінити словами "Вищого адміністративного суду України для оскарження дій такого кандидата щодо включення відповідних положень до його передвиборної програми";
б) у частині дев’ятій слова "Верховного Суду України" замінити словами "Вищого адміністративного суду України";
24) у статті 52:
а) у частині першій:
у пункті 2 слова "Верховним Судом України" замінити словами "Вищим адміністративним судом України";
пункт 3 доповнити словами "крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті";
б) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Технічні описки та неточності, допущені у документах, що подаються до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, не є підставою для відмови у реєстрації кандидата на пост Президента України. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно письмово повідомляє відповідно кандидата на пост Президента України та партію (блок), що висунули кандидата на пост Президента України. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом подання уточнених документів не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнені документи не надійшли у встановлений строк, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України";
25) у статті 56:
а) частину другу доповнити словами "та розміщується на офіційному сайті Центральної виборчої комісії";
б) у абзаці першому частини третьої слово "та" змінити словами "та/або";
26) у статті 58:
а) частину першу викласти у такій редакції:
"1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності, яка спонукає або може спонукати виборців голосувати за або проти певного кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України";
 
    -99- Подгорний С.П.
Писаренко В.В.
У частині першій статті 50 слова : "що передує року виборів" замінити словами: "що передує року початку виборчого процесу виборів Президента України".
 
Враховано    
    -100- Писаренко В.В.
у частині першій статті 50:
слова "проведення виборів" замінити словами "початку виборчого процесу";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"До членів сім’ї кандидата на пост Президента України належать чоловік (дружина), батьки та неодружені діти кандидата, які проживають спільно з ним на житловій площі. Відомості щодо членів сім'ї кандидата на пост Президента України, які зареєстровані разом з кандидатом, але мешкають окремо і не виконують обов'язків із взаємного утримання, у декларації про доходи не відображаються. Відомості щодо членів сім'ї кандидата на пост Президента України, які зареєстровані окремо, але проживають разом на спільній житловій площі та виконують обов'язки із взаємного утримання, враховуються у декларації";
 
Відхилено    
    -101- Писаренко В.В.
частину четверту статті 51 після слів "повторно не подаються" доповнити словами "крім випадків встановлених цим Законом";
 
Відхилено    
    -102- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині восьмій статті 51 слова "Верховного Суду України щодо встановлення судом цього факту" замінити словами "Вищого адміністративного суду України для оскарження дій такого кандидата щодо включення відповідних положень до його передвиборної програми";
 
Враховано    
    -103- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині дев’ятій статті 51 слова "Верховного Суду України" замінити словами "Вищого адміністративного суду України";
 
Враховано    
    -104- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у пункті 2 частини першої статті 52 слова "Верховним Судом України" замінити словами "Вищим адміністративним судом України"
 
Враховано    
    -105- Писаренко В.В.
пункт 3 частини першої статті 52 доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті";
 
Враховано    
    -106- Писаренко В.В.
статтю 52 доповнити частиною п’ятою у наступній редакції:
"5. Технічні описки та неточності, допущені у документах, що подаються до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, не є підставою для відмови у реєстрації кандидата на пост Президента України. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно письмово повідомляє відповідно кандидата на пост Президента України та партію (блок), що висунули кандидата на пост Президента України. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом подання уточнених документів не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнені документи не надійшли у встановлений строк, Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України";
 
Враховано    
    -107- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 56 новою частиною 1-1 такого змісту:
"1-1. Центральна виборча комісія звертається до Верховного Суду України щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України в разі відмови кандидата на пост Президента України від участі в теледебатах."
 
Відхилено    
    -108- Писаренко В.В.
частину другу статті 56 доповнити словами "та розміщується на офіційному сайті Центральної виборчої комісії в мережі Інтернет";
 
Враховано редакційно    
    -109- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині третій статті 56 слово "та" змінити на слова "та/або";
 
Враховано редакційно    
    -110- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 3 статті 56 Закону України викласти в такій редакції:
"4) якщо кандидат на пост Президента України, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних, чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службових та посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних, чи комунальних підприємств, у закладів, установ, організацій, військових формувань, утворених відповідно до законів України або таких, що фінансуються за рахунок Державного бюджету чи органів місцевого самоврядування, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовував службові, чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації;".
 
Відхилено    
    -111- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 56 викласти в такій редакції: "4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України чи партії (блоку) розміщається Центральною виборчою комісією на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після прийняття нею відповідного рішення, а також у триденний строк оприлюднюється в державних засобах масової інформації.".
 
Відхилено    
    -112- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину першу статті 58 викласти у такій редакції:
"1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності яка спонукає або може спонукати виборців голосувати за або проти певного кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.";
 
Враховано    
    -113- Заєць І.О.
13. Доповнити розділ І.1 законопроекту № 5263-2 новим пунктом 131) такого змісту:
131) Частину першу статті 58 викласти у редакції:
"1. Передвиборна агітація – це поширення під час виборчого процесу будь-якої інформації з метою вплинути на ставлення виборців до кандидата на пост Президента України і спонукання у такий спосіб виборців голосувати за або проти цього кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів на пост Президента України, вести агітацію за або проти кандидатів в порядку, встановленому цим Законом.";
 
Відхилено    
75. 14) частину другу статті 58 доповнити словами "без витрачання власних коштів у будь-якій формі";
 
-114- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У підпункті 14 слова "у будь-якій формі" виключити
 
Враховано   б) частину другу доповнити словами "без витрачання власних коштів";
в) частину третю викласти у такій редакції:
"3. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів на пост Президента України;
4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;
7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата на пост Президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
8) публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України або публічні оцінки діяльності цих кандидатів на пост Президента України;
9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України";
г) після частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
"4. Політична реклама - це одна із форм передвиборної агітації, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного кандидата на пост Президента України. До політичної реклами належить використання символіки або логотипів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку кандидатом на пост Президента України або партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах кандидата на пост Президента України чи партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.
Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього.
5. Не належить до передвиборної агітації висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності в інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій, якщо таке висвітлення здійснюється на засадах об’єктивності, неупередженості та збалансованості, рівного ставлення до усіх кандидатів, без оцінок і коментарів агітаційного характеру.
6. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів на пост Президента України".
У зв’язку з цим частини четверту – дев’яту вважати відповідно частинами сьомою – дванадцятою;
ґ) частину сьому доповнити реченням такого змісту: "Використання власних коштів кандидатів на пост Президента України чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється";
27) у статті 60:
а) у частині п’ятій слова "та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду" виключити;
б) у частині шостій слова "що передує року проведення виборів Президента України" замінити словами "що передує року початку виборчого процесу виборів Президента України";
28) у частині п’ятій статті 61 слова "програми, давати будь-яку інформацію щодо" замінити словом "програми";
 
    -115- Заєць І.О.
14. Доповнити розділ І.1 законопроекту № 5263-2 новим пунктом 13-2) такого змісту:
13-2) Частину другу статті 58 викласти у редакції:
"2. Не належить до передвиборної агітації висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності в інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій, якщо таке висвітлення здійснюється на засадах об’єктивності, неупередженості та збалансованості, рівного ставлення до усіх кандидатів, без оцінок і коментарів агітаційного характеру. Зазначені оцінки і коментарі, можуть оприлюднюватися виключно за правилами здійснення передвиборної агітації, встановленими цим Законом.";
 
Враховано частково в частині 5   
    -116- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину третю статті 58 викласти у такій редакції:
"3. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів на пост Президента України;
4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;
7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата на пост Президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
8) публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента або публічні оцінки діяльності цих кандидатів на пост Президента;
9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.";
 
Враховано    
    -117- Заєць І.О.
15. Доповнити розділ І.1 законопроекту № 5263-2 новим пунктом 13-3) такого змісту:
13-3) частину третю статті 58 викласти у редакції:
"3. Не належать до передвиборної агітації офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, пов’язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовлені уповноваженими на те органами чи посадовими особами у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів на пост Президента України. Зазначені коментарі, відео-, аудіозаписи, кінозйомки можуть оприлюднюватися виключно за правилами здійснення передвиборної агітації, встановленими цим Законом.";
 
Враховано редакційно    
    -118- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
частину четверту статті 58 викласти у такій редакції:
"4. Політична реклама - це одна із форм передвиборної агітації, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає або може спонукати виборців голосувати за або проти кандидата.
Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього.";
 
Враховано частково    
    -119- Подгорний С.П.
частину четверту статті 58 викласти у такій редакції:
"4. Політична реклама - це одна із форм передвиборної агітації, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного кандидата Президента України. До політичної реклами належить використання символіки або логотипів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку кандидатом на пост Президента України або партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах кандидата на пост Президента України чи партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу..
Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього".
 
Враховано    
    -120- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Статтю 58 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів на пост Президента України.";
 
Враховано    
    -121- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину четверту статті 58 доповнити реченням такого змісту: "Використання власних коштів кандидатів на пост Президента України чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється".
 
Враховано    
    -122- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині п’ятій статті 60 слова "та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду" виключити.
 
Враховано    
    -123- Подгорний С.П.
У частині шостій статті 60 слова: "що передує року проведення виборів Президента України" замінити словами: "що передує року початку виборчого процесу виборів Президента України".
 
Враховано    
    -124- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
У частині п’ятій статті 61 слова "програми, давати будь-яку інформацію щодо" замінити словом "програми".
 
Враховано    
    -125- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 62 викласти в такій редакції:
"3. Кандидат на пост Президента України зобов’язаний прийняли участь теледебатах. Кількість теледебатів має бути такою, щоб кандидати на пост Президента України прийняли участь у них не більше одного разу. Відмови кандидата на пост Президента України від участі в теледебатах тягне за собою звернення Центральної виборчої комісії до Верховного Суду України щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України."".
 
Відхилено    
    -126- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 62 викласти в такій редакції: "5. У разі, якщо прийнято рішення про проведення повторного голосування, за п'ять днів до дня повторного голосування в прямому ефірі на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України між 19 та 22 годинами організовуються теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, тривалістю не менше ста хвилин. Такі теледебати обов'язково транслюються на першому каналі Національної радіокомпанії України та можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Кандидати на пост Президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час не може бути використаний іншим кандидатом на пост Президента України для проведення передвиборної агітації. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь у теледебатах Центральна виборча комісія звертається до Верховного Суду України щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України.".
 
Відхилено    
    -127- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 63 викласти в такій редакції:
"1. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку й проведення виборів, зобов’язаний опублікувати в однаковому для всіх кандидатів поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" свою передвиборну програму, подану при його реєстрації, обсягом не більше дванадцяти тисяч друкованих знаків. Угода про публікацію зазначених матеріалів з редакціями зазначених газет укладається Центральною виборчою комісією."
 
Відхилено    
    -128- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 63 викласти в такій редакції:
"2. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку й проведення виборів, зобов’язаний опублікувати в однаковому для всіх кандидатів поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свою передвиборну програму, подану при його реєстрації. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакцією відповідного засобу масової інформації укладається територіальною виборчою комісією, зазначеною в частині шостій статті 61 цього Закону. Обсяг та порядок використання друкованої площі, що виділяється за рахунок коштів, передбачених частиною дев'ятою статті 60 цього Закону, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія."
 
Відхилено    
76. 15) у статті 64:
 
   29) у статті 64:
 
77. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
   а) частини першу та четверту викласти в такій редакції:
 
78. "1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
 
   "1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
 
79. 1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата на пост Президента України або партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу;
 
   1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата на пост Президента України або партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу;
 
80. 2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий чи позаробочий час, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на пост Президента України;
 
   2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий чи позаробочий час, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на пост Президента України;
 
81. 3) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях";
 
   3) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях";
 
82. б) перше речення частини четвертої доповнити словами "чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію, що має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати чи не голосувати за певного кандидата на пост Президента України";
 
-129- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Перше речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Електронним (аудіовізуальним) засобам масової інформації, державним та комунальним друкованим засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої статті 61 і частини шостої статті 63 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію, що спонукає або може спонукати або спонукає виборців голосувати чи не голосувати за певного кандидата на пост Президента України.
 
Враховано   "4. Електронним (аудіовізуальним) засобам масової інформації, державним та комунальним друкованим засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої статті 61 і частини шостої статті 63 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію, що спонукає або може спонукати виборців голосувати чи не голосувати за певного кандидата на пост Президента України";
б) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"5. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання".
У зв’язку з цим частини п’яту – дев’ятнадцяту вважати частинами шостою – двадцятою відповідно;
в) частину шосту викласти у такій редакції:
"6. Кандидат на пост Президента України має право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат вважає недостовірною, з вимогою опублікувати його відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов’язаний надати кандидату на пост Президента України, щодо якого поширено вказану інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь, опублікована в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певного кандидата на пост Президента України. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається";
г) у частині сьомій після слова "товарів" доповнити словами " (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, яка висунула кандидата на пост Президента України (партії, що входить до складу блоку), прізвища, імені, по батькові та візуальні зображення кандидата на пост Президента України, за умови, що вартість таких товарів не перевищує п’ять відсотків мінімального розміру заробітної плати)";
 
    -130- Заєць І.О.
16. Доповнити пункт 15) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 новим підпунктом в) такого змісту:
в) у частині четвертій виключити слова "державним та комунальним";
 
Відхилено    
    -131- Заєць І.О.
17. Доповнити пункт 15) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 новим підпунктом г) такого змісту:
г) у частині четвертій виключити друге речення, а замість цього додати у статті 64 нову частину четверту-прим (4-1) такого змісту:
"4-1. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.";
 
Враховано    
    -132- Заєць І.О.
18. Доповнити пункт 15) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 новим підпунктом д) такого змісту:
д) частину п’яту статті 64 викласти у редакції:
"5. Кандидат на пост Президента України має право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат вважає недостовірною, з вимогою опублікувати його відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов’язаний надати кандидату на пост Президента України, щодо якого поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь, опублікована в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певного кандидата. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.";
 
Враховано редакційно    
    -133- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині шостій статті 64 після слова "товарів" доповнити словами " (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, яка висунула кандидата (партії, що входить до складу блоку), прізвища, імені, по батькові та візуальні зображення кандидата на пост Президента України, за умови, що вартість таких товарів не перевищує п’ять відсотків мінімального розміру заробітної плати).";
 
Враховано    
    -134- Заєць І.О.
19. Доповнити пункт 15) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 новим підпунктом е) такого змісту:
е) у частині п’ятнадцятій:
а) слова "кандидатам на пост Президента України" замінити словом "виборцям";
б) виключити слова "державних, комунальних.";
 
Відхилено    
    -135- Кармазін Ю.А.
Частину 15 статті 64 Закону України "Про вибори Президента України" викласти в такій редакції:
"15. Кандидатам на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних, чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службових та посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, у закладів, установ, організацій, військових формувань, утворених відповідно до законів України або таких що фінансуються за рахунок Державного бюджету чи органів місцевого самоврядування, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовував службові, чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації;".
 
Відхилено    
83. 16) доповнити частину першу статті 68 після першого речення реченням такого змісту: "Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу в порядку, визначеному цим Законом";
 
-136- Писаренко В.В.
пункт 2 частини сьомої статті 69 доповнити словами "не порушуючи при цьому таємниці голосування";
 
Враховано   30) частину першу статті 68 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу в порядку, визначеному цим Законом";
31) пункт 2 частини сьомої статті 69 доповнити словами "не порушуючи при цьому таємниці голосування";
 
84. 17) доповнити Закон статтею 69-1 такого змісту:
 
   32) доповнити статтею 69-1 такого змісту:
 
85. "Стаття 69-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
 
   "Стаття 69-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
 
86. 1. Громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, в тому числі за голосуванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків голосування на будь-якій виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі.
 
   1. Громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, в тому числі за голосуванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків голосування на будь-якій виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі.
 
87. 2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються нотаріально засвідчена копія статуту громадської організації, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав це свідоцтво, або засвідчена нотаріально.
 
   2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою цієї організації, додаються нотаріально засвідчена копія статуту громадської організації, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав це свідоцтво, або засвідчена нотаріально.
 
88. 3. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, передбачених частинами першою, другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
 
-137- Писаренко В.В.
У частині 3 статті 69-1 слова "третій день" замінити словами "десятий день"
 
Враховано   3. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, передбачених частинами першою, другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
 
89. 4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сорок днів до дня виборів офіційно публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах Президента України.
 
-138- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині 4 статті 69-1 слова "сорок днів" замінити словами "тридцять п’ять днів"
 
Враховано   4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня виборів офіційно публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах Президента України.
 
90. 5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються вимоги, встановлені частиною першою статті 69 цього Закону.
 
   5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються вимоги, встановлені частиною першою статті 69 цього Закону.
 
91. 6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється окружною виборчою комісією (для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.
 
   6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється окружною виборчою комісією (для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.
 
92. 7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дати народження, місця проживання та адреси житла, місця роботи та посади, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.
 
   7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дати народження, місця проживання та адреси житла, місця роботи та посади, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.
 
93. 8. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації, зазначене у частинах шостій та сьомій цієї статті, вноситься до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
 
   8. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації, зазначене у частинах шостій та сьомій цієї статті, вноситься до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
 
94. 9. Відповідна окружна виборча комісія (Центральна виборча комісія - щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі) не пізніш як наступного дня після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
-139- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині 9 статті 69-1 слова "наступного дня" замінити словами "на другий день"
 
Враховано   9. Відповідна окружна виборча комісія (Центральна виборча комісія - щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі) не пізніш як на другий день після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
95. 10. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна виборча комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.
 
   10. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна виборча комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.
 
96. 11. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
 
   11. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
 
97. 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, в тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;
 
   1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, в тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;
 
98. 2) робити фото-, кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
   2) робити фото-, кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
99. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
   3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
100. 4) бути присутнім із дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням вимог, передбачених частиною десятою цієї статті та частиною дев'ятою статті 28 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на будь-якій виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;
 
   4) бути присутнім із дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням вимог, передбачених частиною десятою цієї статті та частиною дев'ятою статті 28 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на будь-якій виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;
 
101. 5) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, результатів виборів Президента України та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.
 
-140- Писаренко В.В.
У пункті 5 частини 11 статті 69-1 слова "результатів виборів Президента України" виключити.
 
Враховано   5) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.
 
102. 12. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'язаний дотримуватись обмежень, передбачених частиною восьмою статті 69 цього Закону.
 
   12. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'язаний дотримуватись обмежень, передбачених частиною восьмою статті 69 цього Закону.
 
103. 13. Офіційний спостерігач від громадської організації не є суб'єктом виборчого процесу і не має прав суб'єкта виборчого процесу.
 
   13. Офіційний спостерігач від громадської організації не є суб'єктом виборчого процесу і не має прав суб'єкта виборчого процесу.
 
104. 14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем від громадської організації вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від громадської організації до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.
 
   14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем від громадської організації вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від громадської організації до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.
 
105. 15. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із заявою, підписаною її керівником та засвідченою печаткою громадської організації, до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем від громадської організації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
 
   15. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із заявою, підписаною її керівником та засвідченою печаткою громадської організації, до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем від громадської організації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
 
106. 16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації, копія якого надсилається громадській організації";
 
-141- Писаренко В.В.
пункт 4 частини п’ятої статті 70 доповнити словами "не порушуючи при цьому таємниці голосування";
 
Враховано   16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації, копія якого надсилається громадській організації";
33) пункт 4 частини п’ятої статті 70 доповнити словами "не порушуючи при цьому таємниці голосування";
 
107. 18) статті 71 - 73 викласти в такій редакції:
 
-142- Писаренко В.В.
пункт 18 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   34) статті 71 - 73 викласти в такій редакції:
 
108. "Стаття 71. Виборчий бюлетень
 
   "Стаття 71. Виборчий бюлетень
 
109. 1. Виборець здійснює голосування на виборах Президента України виборчим бюлетенем з виборів Президента України (далі - виборчий бюлетень).
 
   1. Виборець здійснює голосування на виборах Президента України виборчим бюлетенем з виборів Президента України (далі - виборчий бюлетень).
 
110. 2. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України у день виборів, а також форма виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
 
   2. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України у день виборів, а також форма виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
 
111. 3. Виборчий бюлетень містить назву та дату проведення виборів (виборчий бюлетень для повторного голосування - дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, крім спеціальних виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини десятої статті 20, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.
 
   3. Виборчий бюлетень містить назву та дату проведення виборів (виборчий бюлетень для повторного голосування - дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, крім спеціальних виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини десятої статті 20, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.
 
112. 4. До виборчого бюлетеня для голосування в день виборів вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), партійності кандидата, суб’єкта висунення кандидата. Праворуч напроти відомостей про кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів розміщується відділений від переліку кандидатів неперервною лінією текст: "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України" і праворуч від цього тексту розташовується порожній квадрат.
 
-143- Подгорний С.П.
Частину 4 статті 71 викласти в такій редакції:
"4. Відомості про зареєстрованих кандидатів на пост Президента України у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю кандидатів на пост Президента України або їх уповноважених представників у Центральній виборчій комісії після закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України (прийняття рішення про проведення повторного голосування) перед затвердженням форми і тексту бюлетеня. У виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер кожного кандидата, його прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи (занять), партійність кандидата, суб’єкт висунення кандидата. Між номером кожного кандидата та його прізвищем розміщується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів розміщується відділений від переліку кандидатів неперервною лінією текст: "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України" і ліворуч біля цього тексту розташовується порожній квадрат".
 
Враховано   4. Відомості про зареєстрованих кандидатів на пост Президента України у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю кандидатів на пост Президента України або їх уповноважених представників у Центральній виборчій комісії після закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України (прийняття рішення про проведення повторного голосування) перед затвердженням форми і тексту бюлетеня. У виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер кожного кандидата, його прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи (занять), партійність кандидата, суб’єкт висунення кандидата. Між номером кожного кандидата та його прізвищем розміщується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів розміщується відділений від переліку кандидатів неперервною лінією текст: "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України" і ліворуч біля цього тексту розташовується порожній квадрат.
 
113. 5. Виборчий бюлетень містить роз’яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.
 
   5. Виборчий бюлетень містить роз’яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.
 
114. 6. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку. Виборчі бюлетені повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.
 
   6. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку. Виборчі бюлетені повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.
 
115. 7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів (дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень.
 
   7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів (дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.
 
116. 8. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0, 5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.
 
   8. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0, 5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.
 
117. 9. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
   9. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
118. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.
 
   Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.
 
119. Стаття 72. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів
 
   Стаття 72. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів
 
120. 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів державними поліграфічними підприємствами на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами. Виборчі бюлетені для голосування в день виборів повинні бути виготовлені не пізніш як за сім днів до дня виборів, для повторного голосування - не пізніш як за шість днів до дня повторного голосування
 
   1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів державними поліграфічними підприємствами на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами. Виборчі бюлетені для голосування в день виборів повинні бути виготовлені не пізніш як за сім днів до дня виборів, для повторного голосування - не пізніш як за шість днів до дня повторного голосування.
 
121. 2. Підприємство - виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання виготовлення замовленої кількості виборчих бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   2. Підприємство - виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання виготовлення замовленої кількості виборчих бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
122. 3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою про виготовлення виборчих бюлетенів.
 
   3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою про виготовлення виборчих бюлетенів.
 
123. 4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями кандидатів на пост Президента України не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.
 
   4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями кандидатів на пост Президента України не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.
 
124. 5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акти приймання-передачі виборчих бюлетенів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акта на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зведена інформація на підставі актів приймання-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється в тому ж порядку не пізніше ніж за два дні до дня виборів.
 
   5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акти приймання-передачі виборчих бюлетенів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акта на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зведена інформація на підставі актів приймання-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється в тому ж порядку не пізніше ніж за два дні до дня виборів.
 
125. 6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів чи день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Такий дозвіл може бути наданий не пізніше ніж за три дні до дня виборів на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України, назву судна чи полярної станції України, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України. Виборчі бюлетені, виготовлені для такої виборчої дільниці на замовлення Центральної виборчої комісії, після надання зазначеного дозволу погашаються в установленому цим Законом порядку Центральною (якщо вони ще не були передані до окружної виборчої комісії) або окружною виборчою комісією, про що складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Відомості зазначеного акта враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів Президента України або окружною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.
 
   6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів чи день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Такий дозвіл може бути наданий не пізніше ніж за три дні до дня виборів на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України, назву судна чи полярної станції України, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України. Виборчі бюлетені, виготовлені для такої виборчої дільниці на замовлення Центральної виборчої комісії, після надання зазначеного дозволу погашаються в установленому цим Законом порядку Центральною (якщо вони ще не були передані до окружної виборчої комісії) або окружною виборчою комісією, про що складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Відомості зазначеного акта враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів Президента України або окружною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.
 
126. 7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України з підстав та у порядку, визначених статтею 56 цього Закону, після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа у порядку, встановленому частинами п’ятнадцятою - вісімнадцятою статті 73 цього Закону. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
 
   7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України з підстав та у порядку, визначених статтею 56 цього Закону, після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа у порядку, встановленому частинами п’ятнадцятою - вісімнадцятою статті 73 цього Закону. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
 
127. 8. Форма штампа, зазначеного у частині сьомій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Окружні виборчі комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями.
 
   8. Форма штампа, зазначеного у частині сьомій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Окружні виборчі комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями.
 
128. 9. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни, зазначені у частині сьомій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, вважається недійсним.
 
   9. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни, зазначені у частині сьомій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, вважається недійсним.
 
129. 10. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.
 
   10. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.
 
130. Стаття 73. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям
 
   Стаття 73. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям
 
131. 1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженого рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні не раніш як за сім днів до дня виборів або дня повторного голосування. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, та підписується уповноваженим членом або представником секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженим рішенням Центральної виборчої комісії, який здійснює передавання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.
 
   1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженого рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні не раніш як за сім днів до дня виборів або дня повторного голосування. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, та підписується уповноваженим членом Центральної виборчої комісії або представником секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженим рішенням Центральної виборчої комісії, який здійснює передавання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.
 
132. 2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
   2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
133. 3. Окружна виборча комісія не раніш як за два дні до дня виборів або дня повторного голосування, але не пізніш як за 20 годин до початку голосування, на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного територіального округу. Виборчі бюлетені приймають голова, секретар та член дільничної виборчої комісії або за рішенням комісії інші три члени комісії. Члени дільничної виборчої комісії, які отримують виборчі бюлетені, мають бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
 
   3. Окружна виборча комісія не раніш як за два дні до дня виборів або дня повторного голосування, але не пізніш як за 20 годин до початку голосування, на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного територіального округу. Виборчі бюлетені приймають голова, секретар та член дільничної виборчої комісії або за рішенням комісії інші три члени комісії. Члени дільничної виборчої комісії, які отримують виборчі бюлетені, мають бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
 
134. 4. Усі виборчі бюлетені із зазначеними номерами виборчих дільниць передаються відповідним дільничним виборчим комісіям. Виборчим комісіям дільниць, утворених відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону, передаються виборчі бюлетені без зазначення номера виборчої дільниці у кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
   4. Усі виборчі бюлетені із зазначеними номерами виборчих дільниць передаються відповідним дільничним виборчим комісіям. Виборчим комісіям дільниць, утворених відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону, передаються виборчі бюлетені без зазначення номера виборчої дільниці у кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
135. 5. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. У протоколі зазначаються:
 
   5. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. У протоколі зазначаються:
 
136. 1) номер територіального виборчого округу;
 
   1) номер територіального виборчого округу;
 
137. 2) кількість усіх виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;
 
   2) кількість усіх виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;
 
138. 3) номер кожної виборчої дільниці, членам дільничної виборчої комісії якої передаються виборчі бюлетені;
 
   3) номер кожної виборчої дільниці, членам дільничної виборчої комісії якої передаються виборчі бюлетені;
 
139. 4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складення протоколу;
 
   4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складення протоколу;
 
140. 5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;
 
   5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;
 
141. 6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;
 
   6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;
 
142. 7) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією, що були призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають в день виборів або у день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл на виготовлення виборчих бюлетенів відповідно до частини шостої статті 72 цього Закону.
 
   7) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією, що були призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають в день виборів або у день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл на виготовлення виборчих бюлетенів відповідно до частини шостої статті 72 цього Закону.
 
143. 6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу невідкладно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії.
 
   6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу невідкладно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії.
 
144. 7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної територіальної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної територіальної виборчої комісії.
 
   7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної територіальної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної територіальної виборчої комісії.
 
145. 8. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються не раніш як за три дні до дня виборів або дня повторного голосування через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; за необхідності, як виняток, виборчі бюлетені можуть передаватися за шість днів до дня виборів або дня повторного голосування. Про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині п’ятій цієї статті. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається в Центральній виборчій комісії, а другий разом із витягами з цього протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України. Відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
   8. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються не раніш як за три дні до дня виборів або дня повторного голосування через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; за необхідності, як виняток, виборчі бюлетені можуть передаватися за шість днів до дня виборів або дня повторного голосування. Про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині п’ятій цієї статті. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається в Центральній виборчій комісії, а другий разом із витягами з цього протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України. Відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
146. 9. Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник кандидата у Центральній виборчій комісії, довірена особа кандидата, офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і шостій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою цієї комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кожного кандидата на пост Президента України. Копії протоколу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, надаються уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії.
 
   9. Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник кандидата у Центральній виборчій комісії, довірена особа кандидата, офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і шостій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою цієї комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кожного кандидата на пост Президента України. Копії протоколу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, надаються уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії.
 
147. 10. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов’язок з охорони.
 
   10. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов’язок з охорони.
 
148. 11. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені. Секретар дільничної виборчої комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку комісії. Інший визначений рішенням дільничної виборчої комісії член комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях, виборчій дільниці, яка отримала виборчі бюлетені. На виборчих дільницях, утворених відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону, у визначених місцях виборчого бюлетеня та контрольного талона проставляється також номер виборчої дільниці.
 
   11. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені. Секретар дільничної виборчої комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку комісії. Інший визначений рішенням дільничної виборчої комісії член комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях, виборчій дільниці, яка отримала виборчі бюлетені. На виборчих дільницях, утворених відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону, у визначених місцях виборчого бюлетеня та контрольного талона проставляється також номер виборчої дільниці.
 
149. 12. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ виборчої комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину виборчих бюлетенів.
 
   12. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ виборчої комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину виборчих бюлетенів.
 
150. 13. У разі виявлення невідповідності кількості підрахованих виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів, невідповідності номерів територіального виборчого округу та номерів виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях, виборчій дільниці, на якій їх отримали, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про таке розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.
 
   13. У разі виявлення невідповідності кількості підрахованих виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів, невідповідності номерів територіального виборчого округу та номерів виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях, номеру територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій їх отримали, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про таке розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.
 
151. 14. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки дільничної виборчої комісії і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого частиною четвертою статті 75 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
   14. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки дільничної виборчої комісії і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого частиною четвертою статті 75 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
152. 15. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня із застосуванням спеціального штампа, зазначеного у частині восьмій статті 72 цього Закону, дільнична виборча комісія не пізніш як напередодні дня виборів або дня повторного голосування на виконання цього рішення проводить своє засідання в порядку, встановленому частинами шістнадцятою - дев’ятнадцятою цієї статті.
 
   15. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня із застосуванням спеціального штампа, зазначеного у частині сьомій статті 72 цього Закону, дільнична виборча комісія не пізніш як напередодні дня виборів або дня повторного голосування на виконання цього рішення проводить своє засідання в порядку, встановленому частинами шістнадцятою - дев’ятнадцятою цієї статті.
 
153. 16. На початку зазначеного засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), в якому зберігаються виборчі бюлетені. Якщо стрічка не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного у частині тринадцятій цієї статті, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
   16. На початку зазначеного засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), в якому зберігаються виборчі бюлетені. Якщо стрічка не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного у частині тринадцятій цієї статті, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
154. 17. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені. Дільнична виборча комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Зазначений акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
-144- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У тексті законопроекту слово "відбиток" у всіх відмінках замінити словом "відтиск" у відповідних відмінка.
 
Враховано   17. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, наявності відтиска печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені. Дільнична виборча комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Зазначений акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
155. 18. Після виконання дій, передбачених частинами шістнадцятою або сімнадцятою цієї статті, дільнична виборча комісія вносить зміни до виборчого бюлетеня. Визначений рішенням дільничної виборчої комісії член цієї комісії проставляє відбиток штампа, передбаченого частиною восьмою статті 72 цього Закону, у виборчому бюлетені на квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, реєстрацію якого скасовано. Штамп ставиться горизонтально і не може заходити на текст виборчого бюлетеня з прізвищем іншого кандидата. Після цього виборчі бюлетені перераховуються, складаються у сейф (металеву шафу), де вони зберігаються у порядку, передбаченому частиною чотирнадцятою цієї статті. У разі розходження кількості виборчих бюлетенів, підрахованих після внесення змін, з кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, комісія на тому ж засіданні складає акт за формою і в порядку, зазначеними у частині тринадцятій цієї статті. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у такому акті, фіксується також у протоколі засідання комісії і вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
   18. Після виконання дій, передбачених частинами шістнадцятою або сімнадцятою цієї статті, дільнична виборча комісія вносить зміни до виборчого бюлетеня. Визначений рішенням дільничної виборчої комісії член цієї комісії проставляє відтиск штампа, передбаченого частиною восьмою статті 72 цього Закону, у виборчому бюлетені на квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, реєстрацію якого скасовано. Штамп ставиться горизонтально і не може заходити на текст виборчого бюлетеня з прізвищем іншого кандидата на пост Президента України. Після цього виборчі бюлетені перераховуються, складаються у сейф (металеву шафу), де вони зберігаються у порядку, передбаченому частиною чотирнадцятою цієї статті. У разі розходження кількості виборчих бюлетенів, підрахованих після внесення змін, з кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, комісія на тому ж засіданні складає акт за формою і в порядку, зазначеними у частині тринадцятій цієї статті. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у такому акті, фіксується також у протоколі засідання комісії і вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
156. 19. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається в дільничній виборчій комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На підставі цього акта та звернення окружної виборчої комісії Центральною виборчою комісією приймається рішення про передрук відповідної кількості виборчих бюлетенів. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються в порядку, передбаченому частиною дев'ятнадцятою статті 78 цього Закону. На пакеті зазначається: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів або дня повторного голосування і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 81 цього Закону";
 
   19. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається в дільничній виборчій комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На підставі цього акта та звернення окружної виборчої комісії Центральна виборча комісія приймає рішення про передрук відповідної кількості виборчих бюлетенів. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакеті зазначається: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів або дня повторного голосування і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 81 цього Закону";
 
157. 19) частину четверту статті 74 викласти в такій редакції:
 
-145- Писаренко В.В.
пункт 19 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   35) частину четверту статті 74 викласти в такій редакції:
 
158. "4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється порядковий номер у межах виборчої дільниці, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією";
 
-146- Писаренко В.В.
частину п’яту статті 74 доповнити словами "а також інформаційні матеріали з зазначенням кандидатів на пост Президента України щодо яких було прийнято рішення про скасування їх реєстрації";
 
Відхилено   "4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється порядковий номер у межах виборчої дільниці, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією";
 
159. 20) частину десяту статті 75 викласти в такій редакції:
 
-147- Писаренко В.В.
пункт 20 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   36) у статті 75:
а) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Про час і місце голосування у день виборів дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці повідомляє виборців не пізніш як за сім днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону - напередодні дня голосування";
б) в частині четвертій слова "частині десятій" замінити словами "частині тринадцятій";
в) частину десяту замінити трьома частинами такого змісту:
"10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожної скриньки голова дільничної виборчої комісії пломбує виборчу скриньку виготовленою в централізованому порядку на замовлення Центральної виборчої комісії пломбою одноразового використання єдиного зразка, яка має серію та номер. Після цього у скриньку опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після опломбування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа і встановлення великих (стаціонарних) виборчих скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Малі (переносні) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону.
 
    -148- Подгорний С.П.
Частину другу статті 75 викласти в такій редакції:
"2. Про час і місце голосування у день виборів дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці повідомляє виборців не пізніш як за сім днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону - напередодні дня голосування".
 
Враховано    
    -149- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину десяту статті 75 викласти як три нові частини такого змісту:
6. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожної скриньки голова дільничної виборчої комісії пломбує виборчу скриньку виготовленою в централізованому порядку на замовлення Центральної виборчої комісії пломбою одноразового використання єдиного зразка, яка має серію та номер. Після цього у скриньку опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після опломбування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа і встановлення великих (стаціонарних) виборчих скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Малі (переносні) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону.
7. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Кількість переданих виборчих бюлетенів зазначається у протоколі засіданні. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.
8. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання.
 
Враховано    
160. "10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Кожна виборча скринька ретельно оглядається, після огляду голова дільничної виборчої комісії пломбує виборчу скриньку виготовленою в централізованому порядку на замовлення Центральної виборчої комісії пломбою одноразового використання єдиного зразка, яка має серію та номер. Після опломбування у виборчу скриньку опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після опломбування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа і встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведених для них місцях виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону";
 
-150- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину першу статті 76 викласти в такій редакції:
1. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених відповідно у статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлетеня, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.
 
Враховано   11. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Кількість переданих виборчих бюлетенів зазначається у протоколі засіданні. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.
12. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання";
37) частину першу статті 76 викласти в такій редакції:
"1. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених відповідно у статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлетеня, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється";
38) статтю 77 викласти в такій редакції:
"Стаття 77. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування
1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
При цьому виборці, які мають бути включені до такого витягу, повідомляються про це не пізніше ніж за сім днів до дня виборів з роз'ясненням наданого їм права голосування за місцем перебування та можливості відмови від цього права не пізніше ніж за три дні до дня виборів. У разі відмови виборця від наданого йому права голосування за місцем перебування, цей виборець не включається до відповідного витягу. У разі якщо виборець у встановлений строк не відмовився від наданого йому права голосування за місцем перебування, виборча комісія зобов'язана забезпечити його голосування за місцем перебування. Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
3. До витягу із списку виборців включаються:
1) без рішення комісії - виборці, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких в уточненому списку виборців зроблена відмітка, передбачена частиною шостою статті 31 цього Закону, якщо такі виборці до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви. Форма такої заяви та вимоги до неї встановлюються Центральною виборчою комісією.
4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".
5. Виборець, зазначений у частині першій цієї статті, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів.
6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого засвідчується печаткою закладу.
8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.
9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.
11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частин другої - четвертої цієї статті, та опломбовану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії та, за бажанням, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами; їхні підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.
12. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
13. Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також осіб, які мають право бути присутніми при проведенні голосування – кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, виборцю відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених відповідно у частині другій статті 2 цього Закону, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, а також проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною шостою статті 76 цього Закону, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.
15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.
16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.
17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, передбачені пунктом 2 частини третьої цієї статті.
18. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці""
 
    -151- Писаренко В.В.
у частині першій статті 77 слова "не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування" замінити словами "не пізніш 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів";
 
Враховано в ч.5   
    -152- Подгорний С.П.
Заєць І.О.
Статтю 77 викласти в такій редакції:
"Стаття 77. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування
1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
При цьому виборці, які мають бути включені до такого витягу, повідомляються про це не пізніше ніж за сім днів до дня виборів з роз'ясненням наданого їм права голосування за місцем перебування та можливості відмови від цього права не пізніше ніж за три дні до дня виборів. У разі відмови виборця від наданого йому права голосування за місцем перебування, цей виборець не включається до відповідного витягу. У разі якщо виборець у встановлений строк не відмовився від наданого йому права голосування за місцем перебування, виборча комісія зобов'язана забезпечити його голосування за місцем перебування. Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
3. До витягу із списку виборців включаються:
1) без рішення комісії - виборці, постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у уточненому списку виборців зроблена відмітка, передбачена частиною п'ятою статті 31 цього Закону, якщо такі виборці до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви. Форма такої заяви та вимоги до неї встановлюються Центральною виборчою комісією.
4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".
5. Виборець, зазначений у частині першій цієї статті, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів.
6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого засвідчується печаткою закладу.
8. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.
9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії, зазначеним у частині другій статті 82 цього Закону. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.
11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії та, за бажанням, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами; їхні підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.
12. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
13. Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також осіб, які мають право бути присутніми при проведенні голосування – кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, виборцю відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині четвертій статті 2 цього Закону, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, а також проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною шостою статті 76 цього Закону, та опускає виборчий бюлетень до виборчої скриньки.
15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.
16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.
17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців.
18. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.
 
Враховано    
161. 21) статті 78, 79 викласти в такій редакції:
 
-153- Писаренко В.В.
пункт 21 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   39) статтю 78 викласти в такій редакції:
 
162. "Стаття 78. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці
 
-154- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Статтю 78 викласти як чотири статті: 78 – 78-3
 
Враховано   "Стаття 78. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії
 
163. 1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається відразу після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається відразу після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
164. 2. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   2. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
165. 3. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
-155- Заєць І.О.
У пункті 21) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції статті 78 у частині третій слово "заяви" замінити словом "скарги".
 
Враховано з уточненням  3. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
166. 4. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень цієї статті.
 
-156- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині 3 статті 78 після слово "заяви" замінити словами "заяви, скарги"
 
Враховано   4. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень статей 78-1 – 78-3 цього Закону";.
40) доповнити новими статтями 78-1 – 78-3 такого змісту:
"Стаття 78-1. Опрацювання списків виборців
 
167. 5. Кожен член дільничної виборчої комісії, який відповідно до частини першої статті 76 цього Закону видавав виборцям виборчі бюлетені, підраховує та вносить на кожний отриманий ним аркуш списку виборців такі відомості (по кожному аркушу окремо):
 
   1. Кожен член дільничної виборчої комісії, який відповідно до частини першої статті 76 цього Закону видавав виборцям виборчі бюлетені, підраховує та вносить на кожний отриманий ним аркуш списку виборців такі відомості (по кожному аркушу окремо):
 
168. 1) кількість виборців, внесених до списку виборців;
 
   1) кількість виборців, внесених до списку виборців;
 
169. 2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців);
 
   2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців);
 
170. 3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування (за відміткою "голосує за місцем перебування").
 
   3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування (за відміткою "голосує за місцем перебування").
 
171. 6. Після внесення відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожний аркуш списку виборців, підсумовує відповідні відомості по всіх отриманих ним аркушах списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові дільничної виборчої комісії. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують зазначені відомості, оголошують їх та вносять на останню сторінку списку виборців.
 
   2. Після внесення відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожний аркуш списку виборців, підсумовує відповідні відомості по всіх отриманих ним аркушах списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові дільничної виборчої комісії. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують зазначені відомості, оголошують їх та вносять на останню сторінку списку виборців.
 
172. 7. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   3. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
173. 8. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців та витягу із списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   4. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців та витягу із списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
174. 9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування.
 
   5. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування.
 
175. 10. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців та відмітками "голосує за місцем перебування" у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.
 
   6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців та відмітками "голосує за місцем перебування" у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.
 
176. 11. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, виготовлений згідно з частиною третьою статті 77 цього Закону, заяви виборців, на підставі яких складався витяг із списку виборців, запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Список виборців".
 
   7. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, виготовлений згідно з частинами другою - четвертою статті 77 цього Закону, заяви виборців, на підставі яких складався витяг із списку виборців, запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою цієї статті. На пакеті робиться напис "Список виборців".
 
177. 12. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у паперові пакети. Пакет з виборчими документами заклеюється, на пакеті робиться напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії.
 
-157- Писаренко В.В.
у частині дванадцятій статті 78 слова "відкріпні посвідчення" виключити;
 
Враховано   8. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у паперові пакети. Пакет з виборчими документами заклеюється, на пакеті робиться напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії.
Стаття 78-2. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів
 
178. 13. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, заступника голови чи іншого члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями під час підрахунку голосів виборців забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими писальними засобами.
 
   1. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, заступника голови чи іншого члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями під час підрахунку голосів виборців забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими засобами для письма.
 
179. 14. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені для видачі їх виборцям відповідно до частини першої статті 76, частини шостої статті 77 цього Закону, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у них.
 
   2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені для видачі їх виборцям відповідно до частини першої статті 76, частини чотирнадцятої статті 77 цього Закону, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у них.
 
180. 15. Сума кількості виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям (за кількістю підписів виборців у відповідних аркушах списку виборців), та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії для видачі їх виборцям відповідно до частини першої статті 76, частини шостої статті 77 цього Закону. У разі відповідності зазначеної суми кількості отриманих членом дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів член комісії передає підраховані невикористані виборчі бюлетені голові дільничної виборчої комісії.
 
   3. Сума кількості виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям (за кількістю підписів виборців у відповідних аркушах списку виборців), та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії для видачі їх виборцям відповідно до частини першої статті 76, частини чотирнадцятої статті 77 цього Закону. У разі відповідності зазначеної суми кількості отриманих членом дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів член комісії передає підраховані невикористані виборчі бюлетені голові дільничної виборчої комісії.
 
181. 16. У разі невідповідності суми, зазначеної у частині п'ятнадцятій цієї статті, кількості отриманих членом дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів дільнична виборча комісія складає в порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, акт із зазначенням імовірної причини такої невідповідності.
 
   4. У разі невідповідності суми, зазначеної у частині третій цієї статті, кількості отриманих членом дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів дільнична виборча комісія складає в порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, акт із зазначенням імовірної причини такої невідповідності.
 
182. 17. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних виборчих бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   5. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних виборчих бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
183. 18. У разі необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії невикористані виборчі бюлетені можуть бути повторно перераховані. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
   6. У разі необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії невикористані виборчі бюлетені можуть бути повторно перераховані. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
184. 19. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом із виборчими бюлетенями, зазначеними у частині дев'ятій статті 76 цього Закону, запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені".
 
   7. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом із виборчими бюлетенями, зазначеними у частині дев'ятій статті 76 цього Закону, запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені".
 
185. 20. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені виборцям, почергово підраховують вголос наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів голові дільничної виборчої комісії.
 
   8. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені виборцям, почергово підраховують вголос наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів голові дільничної виборчої комісії.
 
186. 21. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та оголошує її.
 
   9. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та оголошує її.
 
187. 22. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, зазначена у частині двадцять першій цієї статті, сумі кількостей, зазначених у частинах дев'ятій, десятій цієї статті.
 
   10. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, зазначена у частині дев’ятій цієї статті, сумі кількостей, зазначених у частинах п’ятій та шостій статті 78-1 цього Закону.
 
188. 23. У разі необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
   11. У разі необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
189. 24. У разі збігу кількості та суми, що зазначені у частині двадцять другій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує таку кількість як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   12. У разі збігу кількості та суми, що зазначені у частині десятій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує таку кількість як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
190. 25. У разі невідповідності кількості та суми, що зазначені у частині двадцять другій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Після цього дільнична виборча комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   13. У разі невідповідності кількості та суми, що зазначені у частині десятій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Після цього дільнична виборча комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
191. 26. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Контрольні талони".
 
   14. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис "Контрольні талони".
 
192. 27. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та зіпсованих виборчих бюлетенів, передбачених частиною дев'ятнадцятою статті 73 цього Закону, і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.
 
   15. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількостей невикористаних виборчих бюлетенів та зіпсованих виборчих бюлетенів, передбачених частиною дев'ятнадцятою статті 73 цього Закону, і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.
Стаття 78-3. Порядок відкриття скриньок та підрахунку бюлетенів
 
193. 28. Після закінчення виконання зазначених дій дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб на виборчих скриньках.
 
   1. Після закінчення виконання зазначених у статтях 78 – 78-2 цього Закону дій дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб на виборчих скриньках.
 
194. 29. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкодження пломб чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.
 
   2. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкодження пломб чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.
 
195. 30. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.
 
   3. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.
 
196. 31. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів).
 
   4. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів).
 
197. 32. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.
 
   5. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.
 
198. 33. Загальна кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховується окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
   6. Загальна кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховується окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
199. 34. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член дільничної виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Предмети".
 
   7. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член дільничної виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, передбаченому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис "Предмети".
 
200. 35. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, підписи яких проставлені на вказаних виборчих бюлетенях.
 
-158- Писаренко В.В.
частину двадцять першу статті 78 викласти у такій редакції:
"Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці, дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, прізвища членів дільничної виборчої комісії, чиї підписи стоять на вказаних виборчих бюлетенях. При складанні акта дільнична виборча комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які проводили голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у цій частині, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у цій частині, усі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців".
 
Враховано по суті в частинах 8, 9 статті 78-3  8. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, підписи яких проставлені на вказаних виборчих бюлетенях.
 
201. 36. При складанні акта, зазначеного у частині тридцять п'ятій цієї статті, дільнична виборча комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які проводили голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині тридцять п'ятій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині тридцять п'ятій цієї статті, всі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   9. При складанні акта, зазначеного у частині восьмій цієї статті, дільнична виборча комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відтиск печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які проводили голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині восьмій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині восьмій цієї статті, всі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
202. 37. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   10. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
203. 38. У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах тридцять п'ятій і тридцять сьомій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.
 
   11. У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.
 
204. 39. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість виборчих бюлетенів у скриньках підсумовується. Встановлена у підсумку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   12. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість виборчих бюлетенів у скриньках підсумовується. Встановлена у підсумку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
205. 40. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери територіального виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають номерам відповідного територіального виборчого округу, відповідної виборчої дільниці, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   13. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери територіального виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають номерам відповідного територіального виборчого округу, відповідної виборчої дільниці, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
206. 41. Виборчі бюлетені, які відповідно до частин тридцять шостої - тридцять восьмої та сорокової цієї статті не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, підраховуються, заносяться до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці і запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню".
 
   14. Виборчі бюлетені, які відповідно до частин дев’ятої - одинадцятої та тринадцятої цієї статті не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, підраховуються, заносяться до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці і запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню".
 
207. 42. Виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів на пост Президента України, зазначених у виборчому бюлетені, написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам дільничної виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця або вказуючи на підстави визнання виборчого бюлетеня недійсним. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.
 
   15. Виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів на пост Президента України, зазначених у виборчому бюлетені, написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам дільничної виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця або вказуючи на підстави визнання виборчого бюлетеня недійсним. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.
 
208. 43. Недійсним визнається виборчий бюлетень:
 
   16. Недійсним визнається виборчий бюлетень:
 
209. 1) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці;
 
   1) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці;
 
210. 2) за наявності обставин, зазначених у частині дев'ятій статті 72 цього Закону;
 
   2) за наявності обставин, зазначених у частині дев'ятій статті 72 цього Закону;
 
211. 3) якщо зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів на пост Президента України або зроблено позначку проти прізвища кандидата та проти напису "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України";
 
   3) якщо зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів на пост Президента України або зроблено позначку проти прізвища кандидата та проти напису "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України";
 
212. 4) якщо не поставлено жодної позначки;
 
   4) якщо не поставлено жодної позначки;
 
213. 5) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;
 
   5) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;
 
214. 6) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.
 
   6) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.
 
215. 44. У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня питання про визнання виборчого бюлетеня недійсним вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Якщо дільнична виборча комісія не прийняла рішення про визнання виборчого бюлетеня недійсним, він вважається дійсним. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
   17. У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня питання про визнання виборчого бюлетеня недійсним вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Якщо дільнична виборча комісія не прийняла рішення про визнання виборчого бюлетеня недійсним, він вважається дійсним. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
216. 45. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону. Кількість таких бюлетенів оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені".
 
   18. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону. Кількість таких бюлетенів оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені".
 
217. 46. Дільнична виборча комісія у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону, підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються головою дільничної виборчої комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   19. Дільнична виборча комісія у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону, підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються головою дільничної виборчої комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
218. 47. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, та виборчих бюлетенів з голосами виборців, які не підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні такої невідповідності дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону.
 
   20. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, та виборчих бюлетенів з голосами виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні такої невідповідності дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону.
 
219. 48. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата на пост Президента України".
 
   21. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо у порядку, встановленому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата на пост Президента України";
 
220. Стаття 79. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
 
   41) статтю 79 викласти в такій редакції:
"Стаття 79. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
 
221. 1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Форма бланка протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинна містити роз'яснення щодо заповнення протоколу. Форма бланка протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 100 примірників у порядку та строки, визначені статтею 72 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та в строки, визначені статтею 73 цього Закону.
 
   1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Форма бланка протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинна містити роз'яснення щодо порядку заповнення протоколу. Форма бланка протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 100 примірників у порядку та строки, визначені статтею 72 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та в строки, визначені статтею 73 цього Закону.
 
222. 2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:
 
   2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:
 
223. 1) кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією;
 
   1) кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією;
 
224. 2) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів Президента України у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України;
 
   2) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів Президента України у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України;
 
225. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів (включаючи виборчі бюлетені, зіпсовані виборцями під час голосування);
 
   3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів (включаючи виборчі бюлетені, повернуті виборцями відповідно до частини дев’ятої статті 76 цього Закону);
 
226. 4) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів (до яких внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення);
 
   4) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів (до яких внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення);
 
227. 5) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
 
   5) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
 
228. 6) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
 
   6) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
 
229. 7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
   7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
230. 8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
   8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
231. 9) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;
 
   9) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;
 
232. 10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
 
   10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
 
233. 11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
   11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
234. 12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
   12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
235. 13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
 
   13) сумарна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
 
236. 14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
   14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
237. 15) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
   15) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
238. 16) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.
 
   16) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.
 
239. 3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
 
   3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
 
240. 4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов’язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі дільничної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до першого примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці і запаковується у пакет із цим протоколом. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
 
-159- Заєць І.О.
22. У пункті 21) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції статті 79 частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці є дійсним за умови, що його підписали (в тому числі з позначкою "З окремою думкою") члени дільничної виборчої комісії у кількості, необхідній для прийняття рішення комісії відповідно до вимог частини тринадцятої статті 28 цього Закону. Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії тягне за собою відповідальність, встановлену законом.";
 
Відхилено   4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов’язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі дільничної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до першого примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці і запаковується у пакет із цим протоколом. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
 
241. 5. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидата, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.
 
   5. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидата, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.
 
242. 6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.
 
-160- Кармазін Ю.А.
Статтю 79 доповнити частиною 6-1 такого змісту: "6-1. Протокол №1 є невід’ємним додатком до протоколу з позначкою "уточнений". Протокол з позначкою "уточнений" без протоколу №1 немає юридичної сили.".
 
Відхилено   6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.
 
243. 7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, але до відправлення цього протоколу разом із виборчою документацією до окружної виборчої комісії дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усуненням неточностей, на якому робиться позначка "Уточнений". При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначеній у частині третій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
-161- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 79 частиною 7-1 такого змісту: "7-1. Секретар дільничної виборчої комісії, невідкладно після підписання протоколу про підсумки голосування в межах виборчої дільниці:
1) виготовляє копії протоколів, у тому числі, за наявності, копії протоколу з поміткою "уточнений", які засвідчуються головою та секретарем дільничної виборчої комісії та скріпляються печаткою комісії, у кількості, що відповідає кількості кандидатів у Президенти України;
2) видає під розпис на примірнику секретаря дільничної виборчої комісії, який залишається в нього, по одній копії засвідченого протоколу, у тому числі з поміткою "уточнений" - довіреній особі кожного з кандидатів у Президенти України.".
 
Відхилено   7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, але до відправлення цього протоколу разом із виборчою документацією до окружної виборчої комісії дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усуненням неточностей, на якому робиться позначка "Уточнений". При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначеній у частині третій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
244. 8. Кандидатам на пост Президента України, довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу на кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації.
 
-162- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 79 викласти в такій редакції:
"8. Офіційним спостерігачам, на їхні прохання невідкладно видаються під розпис на примірнику секретаря дільничної виборчої комісії, який залишається в нього, копії зазначеного в цій статті протоколу, у тому числі, за наявності, копії протоколу з поміткою "уточнений", засвідчені головою й секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш, як по одній копії кожного протоколу для кожного офіційного спостерігача.".
 
Відхилено   8. Кандидатам на пост Президента України, довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу на кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації.
 
245. 9. Про видачу копій протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
-163- Кармазін Ю.А.
Частину 9 статті 79 викласти в такій редакції: "9. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами й предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними в письмовій формі, актами, заявами, скаргами, рішеннями, прийнятими комісією та примірниками протоколу дільничної виборчої комісії, які не були отримані довіреними особами кандидатів у Президенти України в цих комісіях, із відміткою щодо необхідності вручення в територіальній виборчій комісії довіреній особі того кандидату в Президенти України, довіреній особі якого в дільничній виборчій комісії цей протокол не було вручено, невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до територіальної виборчої комісії.".
 
Відхилено   9. Про видачу копій протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
246. 10. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 78 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (протоколу з поміткою "Уточнений") зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.
 
   10. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (протоколу з поміткою "Уточнений") зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.
 
247. 11. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів дільничної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і доданими до них актами та рішеннями, прийнятими дільничною виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії доставляються до відповідної окружної виборчої комісії";
 
   11. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, письмовим викладом окремих думок членів дільничної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і доданими до них актами та рішеннями, прийнятими дільничною виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії доставляються до відповідної окружної виборчої комісії";
 
248. 22) у частині третій статті 80 слова "у пунктах 1-6 частини другої статті 79" замінити словами "у пунктах 1-10, 13 частини другої статті 79";
 
   42) у частині третій статті 80 слова і цифри "у пунктах 1-6" замінити словами і цифрами "у пунктах 1-10, 13";
 
249. 23) у частині першій статті 81:
 
   43) у статті 81:
а) у частині першій:
 
250. а) слова "у частині десятій" замінити словами "у частині одинадцятій";
 
   слова "у частині десятій" замінити словами "у частині одинадцятій";
 
251. б) доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
252. "Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці окружною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії";
 
-164- Писаренко В.В.
Виключити п.п. б) пункту 23 розділу І законопроекту.
 
Відхилено   "Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці окружною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії";
б) у частині третій слова "частині десятій" замінити словами "частині одинадцятій";
в) у частині четвертій слова "частині десятій" замінити словами "частині одинадцятій";
 
253. 24) статті 82, 83 викласти в такій редакції:
 
-165- Писаренко В.В.
пункт 24 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   44) статті 82 та 83 викласти в такій редакції:
 
254. "Стаття 82. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією
 
   "Стаття 82. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією
 
255. 1. З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.
 
   1. З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.
 
256. 2. Засідання окружної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем окружної виборчої комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов’язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів окружної виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим окружною виборчою комісією рішенням.
 
   2. Засідання окружної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем окружної виборчої комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов’язки секретаря. До протоколу додаються (за наявності) письмовий виклад окремих думок членів окружної виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим окружною виборчою комісією рішенням.
 
257. 3. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій та іншими виборчими документами, передбаченими частиною одинадцятою статті 79 цього Закону. Час отримання окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.
 
-166- Заєць І.О.
У третьому реченні запропонованованої редакції абзацу першого частини четвертої статті 82: слово "голова" замінити словами "голова (головуючий на засіданні)";
 
Враховано частково   3. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій та іншими виборчими документами, передбаченими частиною одинадцятою статті 79 цього Закону. Час отримання окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.
 
258. 4. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки всіх пакетів з виборчими документами. Кожний член окружної виборчої комісії має право оглянути кожний пакет з документами. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет з протоколом про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та оголошує відомості, зазначені у ньому. При цьому окружна виборча комісія зобов’язана розглянути скарги щодо порушень під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, та ознайомитись з окремими думками членів дільничної виборчої комісії.
 
-167- Заєць І.О.
у запропонованій редакції абзацу першого частини четвертої статті 82 додати четверте речення такого змісту:
"Протокольним рішенням комісії, зміст якого зазначається у протоколі засідання комісії, за умови, що проти такого рішення не заперечує жодний член комісії або присутній на засіданні кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, може бути визначений порядок оголошення відомостей протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчі дільниці із оголошенням назв пунктів протоколу у скороченому вигляді, якщо ці скорочення не зменшують змісту інформації про підрахунок голосів виборців";
 
Відхилено   4. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки всіх пакетів з виборчими документами. Кожний член окружної виборчої комісії має право оглянути кожний пакет з документами. Голова (заступник голови) окружної виборчої комісії відкриває пакет з протоколом про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та оголошує відомості, зазначені у ньому. Після цього окружна виборча комісія зобов’язана розглянути скарги щодо порушень під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, та ознайомитись зі змістом окремих думок членів дільничної виборчої комісії, викладених в письмовій формі.
 
259. За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, окружна виборча комісія приймає одне з рішень:
 
-168- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У третьому реченні запропонованої редакції абзацу першого частини четвертої статті 82 слово "голова" замінити словами "голова (заступник голови)"
 
Враховано   За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, окружна виборча комісія приймає одне з рішень:
 
260. 1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;
 
   1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;
 
261. 2) відмовити у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов’язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом виготовлення уточненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці;
 
   2) відмовити у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов’язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом виготовлення уточненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці;
 
262. 3) провести повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Законом.
 
   3) провести повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Законом.
 
263. 5. Рішення, передбачене частиною четвертою цієї статті, приймається шляхом голосування членів окружної виборчої комісії відповідно до частини тринадцятої статті 28 цього Закону і заноситься до протоколу засідання окружної виборчої комісії.
 
   5. Рішення, передбачене частиною четвертою цієї статті, приймається шляхом голосування членів окружної виборчої комісії відповідно до частини тринадцятої статті 28 цього Закону і заноситься до протоколу засідання окружної виборчої комісії.
 
264. 6. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розглядається окружною виборчою комісією після його оголошення. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можуть бути виправлені без повторного підрахунку голосів, окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог частини сьомої статті 79 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в окружній виборчій комісії.
 
   6. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розглядається окружною виборчою комісією після його оголошення. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можуть бути виправлені без повторного підрахунку голосів, окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог частини сьомої статті 79 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в окружній виборчій комісії.
 
265. 7. Дільнична виборча комісія зобов’язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів. Протокол з позначкою "Уточнений" транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 81 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з позначкою "Уточнений" і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.
 
   7. Дільнична виборча комісія зобов’язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів. Протокол з позначкою "Уточнений" транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 81 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з позначкою "Уточнений" і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.
 
266. 8. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами на пост Президента України, довіреними особами кандидатів, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності акта або письмової скарги осіб, зазначених у частині першій статті 81 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
-169- Заєць І.О.
24. У пункті 24) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції абзацу частини восьмої статті 82:
перед словами "що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів …" додати слова "або іншими доказами".
 
Відхилено   8. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами на пост Президента України, довіреними особами кандидатів, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності акта або письмової скарги осіб, зазначених у частині першій статті 81 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
267. 9. У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.
 
   9. У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.
 
268. 10. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії.
 
   10. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії.
 
269. 11. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією з участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку окружною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії. При цьому можуть бути присутніми кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
 
   11. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією з участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку окружною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії. При цьому можуть бути присутніми кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
 
270. 12. Окружна виборча комісія за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, який повинен містити відомості, передбачені частиною другою статті 79 цього Закону.
 
   12. Окружна виборча комісія за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, який повинен містити відомості, передбачені частиною другою статті 79 цього Закону.
 
271. 13. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, що входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються у процесі його складання в порядку, передбаченому статтею 78 цього Закону. Перший та другий примірники кожного протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці мають право підписати кандидати на пост Президента, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.
 
-170- Кармазін Ю.А.
Статтю 82 доповнити частиною 13-1 такого замісту: "13-1. Протокол №1 є невід’ємним додатком до протоколу з позначкою "уточнений". Протокол з позначкою "уточнений" без протоколу №1 немає юридичної сили.".
 
Відхилено   13. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, що входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються у процесі його складання в порядку, передбаченому статтями 78-1 – 78-3 цього Закону. Перший та другий примірники кожного протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці мають право підписати кандидати на пост Президента, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.
 
272. 14. Окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним лише у разі:
 
   14. Окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним лише у разі:
 
273. 1) виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 80 цього Закону;
 
   1) виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 80 цього Закону;
 
274. 2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутніми під час проведення голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів виборців, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, а так само неправомірного недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування.
 
   2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутніми під час проведення голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів виборців, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, а так само неправомірного недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування.
 
275. 15. У разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів виборців або виявленні фактів, передбачених пунктом 2 частини чотирнадцятої цієї статті, всі виборчі бюлетені, що використовувались для голосування на відповідній виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, встановленому частинами дванадцятою, тринадцятою цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 10, 13 частини другої статті 79 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк.
 
   15. У разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів виборців або виявленні фактів, передбачених пунктом 2 частини чотирнадцятої цієї статті, всі виборчі бюлетені, що використовувались для голосування на відповідній виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, встановленому частинами дванадцятою, тринадцятою цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 10, 13 частини другої статті 79 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк.
 
276. 16. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом із відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, рішення окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у межах відповідного територіального виборчого округу. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій - передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.
 
   16. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом із відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, рішення окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у межах відповідного територіального виборчого округу. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій - передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.
 
277. 17. Кандидатам на пост Президента України, довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, які були присутні при повторному підрахунку голосів, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу, засвідчені головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою цієї комісії, із розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації.
 
   17. Кандидатам на пост Президента України, довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, які були присутні при повторному підрахунку голосів, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу, засвідчені головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою цієї комісії, із розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації.
 
278. Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу
 
   Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу
 
279. 1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку зі спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:
 
   1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку зі спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:
 
280. 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;
 
   1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;
 
281. 2) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;
 
   2) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;
 
282. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
   3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
283. 4) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
   4) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
284. 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
   5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
285. 6) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
   6) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
286. 7) загальну кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
   7) загальну кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
287. 8) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
   8) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
288. 9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
   9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
289. 10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
   10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
290. 11) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального виборчого округу;
 
   11) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального виборчого округу;
 
291. 12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
   12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
292. 13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
   13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
293. 14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
   14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
294. 15) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу;
 
   15) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу;
 
295. 16) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
   16) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
296. 17) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
   17) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
297. 18) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.
 
   18) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.
 
298. 2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 18 частини першої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.
 
   2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 18 частини першої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.
 
299. 3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією за формою, що затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Форма протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу повинна містити роз'яснення щодо заповнення протоколу.
 
   3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією за формою, що затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Форма протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу повинна містити роз'яснення щодо порядку заповнення протоколу.
 
300. 4. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
 
   4. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
 
301. 5. Забороняється заповнювати протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також підписувати його та засвідчувати печаткою окружної виборчої комісії до остаточного заповнення.
 
   5. Забороняється заповнювати протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також підписувати його та засвідчувати печаткою окружної виборчої комісії до остаточного заповнення.
 
302. 6. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член окружної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі окружної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.
 
-171- Заєць І.О.
25. У пункті 24) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції статті 83 частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Протокол про встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу є дійсним за умови, що його підписали (в тому числі з позначкою "З окремою думкою") члени окружної виборчої комісії у кількості, необхідній для прийняття рішення комісії відповідно до вимог частини тринадцятої статті 28 цього Закону. Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії тягне за собою відповідальність, встановлену законом.";
 
Відхилено   6. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член окружної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі окружної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.
 
303. 7. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення до нього змін шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з позначкою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, установлених цією статтею. Складення окружною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні окружної виборчої комісії без доручення Центральної виборчої комісії не допускається.
 
-172- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 83 частиною 6-1 такого змісту:
"6-1. Секретар територіальної виборчої комісії невідкладно після отримання з дільничної виборчої комісії передає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці довіреній особі того кандидату в Президенти України, довіреній особі якого в дільничній виборчій комісії такий протокол не було вручено, а невідкладно після підписання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу:
1) виготовляє копії протоколів, у тому числі, за наявності, з поміткою "уточнений", які засвідчуються головою та секретарем територіальної виборчої комісії та скріпляються печаткою комісії, у кількості, що відповідає кількості кандидатів у Президенти України;
2) видає під розпис на примірнику секретаря територіальної виборчої комісії, який залишається в нього, по одній копії засвідченого протоколу, у тому числі з поміткою "уточнений" - довіреній особі кожного з кандидатів у Президенти України.".
 
Відхилено   7. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення до нього змін шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з позначкою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, установлених цією статтею. Складення окружною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні окружної виборчої комісії без доручення Центральної виборчої комісії не допускається.
 
304. 8. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а за наявності - перший примірник протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 78 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування".
 
-173- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 83 викласти в такій редакції: "7. Офіційним спостерігачам на їхні прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, у тому числі й з поміткою "уточнений", та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу, у тому числі, за наявності, з поміткою "уточнений", для кожного офіційного спостерігача.".
 
Враховано в частині 10  8. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а за наявності - перший примірник протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною восьмою статті 78-1 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування".
 
305. 9. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а в разі внесення змін до цього протоколу - також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з позначкою "Уточнений" разом із відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії; другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії; третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії; решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.
 
-174- Заєць І.О.
26. У пункті 24) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції статті 83 у частині дев’ятій:
а) виключити слова:
"заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду";
б) замість виключених слів вставити слова:
"протоколом засідання окружної виборчої комісії з встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу";
 
Відхилено   9. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а в разі внесення змін до цього протоколу - також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з позначкою "Уточнений" разом із відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, письмовим викладом окремих думок членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії; другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії; третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії; решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.
 
306. 10. Кандидату на пост Президента України, довіреній особі кандидата, офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу (у тому числі з позначкою "Уточнений") та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці із розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою цієї комісії.
 
   10. Кандидату на пост Президента України, довіреній особі кандидата, офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу (у тому числі з позначкою "Уточнений") та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці із розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою цієї комісії.
 
307. 11. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох інших кандидатів на пост Президента України, які набрали найбільшу кількість голосів у територіальному виборчому окрузі. Якщо голова чи заступник голови окружної виборчої комісії, який повинен транспортувати зазначені документи, представляє одного з двох кандидатів, які в територіальному виборчому окрузі набрали найбільшу кількість голосів виборців, або представник такого кандидата вмотивовано не може брати участь у транспортуванні виборчих документів до Центральної виборчої комісії, участь у транспортуванні бере представник кандидата, який набрав наступну кількість голосів виборців.
 
   11. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох інших кандидатів на пост Президента України, які набрали найбільшу кількість голосів у територіальному виборчому окрузі. Якщо голова чи заступник голови окружної виборчої комісії, який повинен транспортувати зазначені документи, представляє одного з двох кандидатів, які в територіальному виборчому окрузі набрали найбільшу кількість голосів виборців, або представник такого кандидата вмотивовано не може брати участь у транспортуванні виборчих документів до Центральної виборчої комісії, участь у транспортуванні бере представник кандидата, який набрав наступну кількість голосів виборців.
 
308. 12. Окружна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування у межах відповідного територіального виборчого округу незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним. Визнання голосування недійсним в межах територіального виборчого округу не допускається";
 
   12. Окружна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування у межах відповідного територіального виборчого округу незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним. Визнання голосування недійсним в межах територіального виборчого округу не допускається";
 
309. 25) доповнити Закон статтями 83-1, 83-2 такого змісту:
 
-175- Писаренко В.В.
пункт 25 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   45) доповнити Закон статтями 83-1 та 83-2 такого змісту:
 
310. "Стаття 83-1. Встановлення підсумків голосування в межах окремого закордонного виборчого округу
 
-176- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У назві статті 83-1 виключити слово "окремого".
 
Враховано   "Стаття 83-1. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу
 
311. 1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів, переданих засобами технічного зв’язку відповідно до частини четвертої статті 81 цього Закону.
 
   1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів, переданих засобами технічного зв’язку відповідно до частини четвертої статті 81 цього Закону.
 
312. 2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює в межах закордонного виборчого округу відомості, передбачені частиною першою статті 83 цього Закону.
 
   2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює в межах закордонного виборчого округу відомості, передбачені частиною першою статті 83 цього Закону.
 
313. 3. Відомості про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу.
 
   3. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу.
 
314. 4. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у порядку, передбаченому частинами другою, шостою, сьомою статті 83 цього Закону.
 
   4. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у порядку, передбаченому частинами п’ятою - сьомою статті 83 цього Закону.
 
315. 5. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, уповноважені представники кандидатів у Центральній виборчій комісії, довірені особи кандидатів в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах окремого закордонного виборчого округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
   5. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, уповноважені представники кандидатів у Центральній виборчій комісії, довірені особи кандидатів в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
316. 6. Кандидату на пост Президента України, уповноваженому представнику кандидата в Центральній виборчій комісії, довіреній особі кандидата в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі на їх прохання невідкладно видається копія протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу (у тому числі з поміткою "Уточнений") із розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці Головою та секретарем Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.
 
   6. Кандидату на пост Президента України, уповноваженому представнику кандидата в Центральній виборчій комісії, довіреній особі кандидата в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі на їх прохання невідкладно видається копія протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу (у тому числі з поміткою "Уточнений") із розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці Головою та секретарем Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.
 
317. Стаття 83-2. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією
 
   Стаття 83-2. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією
 
318. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні приймає та розглядає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральною виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.
 
   1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні приймає та розглядає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральною виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.
 
319. 2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу виправлень, помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу в порядку, встановленому частиною шостою статті 82 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання Центральної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.
 
   2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу виправлень, помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу в порядку, встановленому частиною шостою статті 82 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання Центральної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.
 
320. 3. Окружна виборча комісія зобов’язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу, за необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів виборців на окремих виборчих дільницях територіального виборчого округу. Протокол з поміткою "Уточнений" складається у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 83 цього Закону. Зазначений протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 83 цього Закону.
 
   3. Окружна виборча комісія зобов’язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу, за необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів виборців на окремих виборчих дільницях територіального виборчого округу. Протокол з поміткою "Уточнений" складається у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 83 цього Закону. Зазначений протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 83 цього Закону.
 
321. 4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з поміткою "Уточнений" приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті";
 
   4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з поміткою "Уточнений" приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті";
 
322. 26) статтю 84 викласти в такій редакції:
 
-177- Писаренко В.В.
пункт 26 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   46) статтю 84 викласти в такій редакції:
 
323. "Стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента України
 
   "Стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента України
 
324. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у межах окремого закордонного виборчого округу не пізніш як на десятий день з дня виборів встановлює результати виборів Президента України, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
-178- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині першій статті 84 слово "десятий" замінити на слово "восьмий"
 
Враховано   1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у межах закордонного виборчого округу не пізніш як на восьмий день з дня виборів встановлює результати виборів Президента України, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
325. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;
 
   1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;
 
326. 2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;
 
   2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;
 
327. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
 
   3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
 
328. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;
 
   4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;
 
329. 5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
   5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
330. 6) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;
 
   6) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;
 
331. 7) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
   7) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
332. 8) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
   8) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
333. 9) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
 
   9) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
 
334. 10) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;
 
   10) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;
 
335. 11) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях;
 
   11) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях;
 
336. 12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
   12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
337. 13) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
   13) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
338. 14) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
   14) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
339. 15) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
   15) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
340. 16) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
   16) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
341. 17) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
   17) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
342. 18) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
   18) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
343. 19) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
   19) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
344. 20) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
   20) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
345. 21) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
   21) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
346. 22) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
   22) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
347. 23) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів на пост Президента України;
 
   23) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів на пост Президента України;
 
348. 24) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів на пост Президента України, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
   24) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів на пост Президента України, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
349. 2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 24 частини першої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу та по окремому закордонному виборчому округу, а також сумарно цифрами і прописом по єдиному загальнодержавному виборчому округу.
 
   2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 24 частини першої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу та по закордонному виборчому округу, а також сумарно цифрами і прописом по єдиному загальнодержавному виборчому округу.
 
350. 3. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів Президента України. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів Президента України, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, уповноважені представники кандидатів у Центральній виборчій комісії, довірені особи кандидатів в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
-179- Заєць І.О.
27. У пункті 26) розділу І.1 законопроекту № 5263-2 у запропонованій редакції статті 84 частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
"Протокол про результати виборів Президента України є дійсним за умови, що його підписали (в тому числі з позначкою "З окремою думкою") члени Центральної виборчої комісії у кількості, необхідній для прийняття рішення комісії відповідно до вимог частини тринадцятої статті 28 цього Закону. Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії тягне за собою відповідальність, встановлену законом.";
 
Відхилено   3. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів Президента України. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів Президента України, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, уповноважені представники кандидатів у Центральній виборчій комісії, довірені особи кандидатів в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
351. 4. Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента України Центральна виборча комісія приймає рішення із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування. У протоколі Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України при цьому зазначаються прізвище й ініціали кандидата, який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.
 
   4. Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента України Центральна виборча комісія приймає рішення із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування. У протоколі Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України при цьому зазначаються прізвище й ініціали кандидата, який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.
 
352. 5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування з виборів Президента України жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія на підставі пункту 1 частини четвертої статті 15 цього Закону приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.
 
   5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування з виборів Президента України жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія на підставі пункту 1 частини четвертої статті 15 цього Закону приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.
 
353. 6. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування з виборів Президента України жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі про результати виборів Президента України.
 
-180- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину шосту статті 84 доповнити словами "і визначає дату його проведення".
 
Враховано   6. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування з виборів Президента України жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі про результати виборів Президента України, і визначає дату його проведення.
 
354. 7. Повідомлення про результати голосування у день виборів Президента України та рішення Центральної виборчої комісії, прийняте за підсумками голосування, передбачене частинами четвертою, п’ятою або шостою цієї статті, публікуються нею в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів Президента України";
 
-181- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 84 викласти в такій редакції: "6. Центральна виборча комісія, після підписання протоколу про результати голосування, оприлюднює повідомлення про результати голосування в день виборів Президента України та про прийняте за підсумками голосування рішення, передбачене частинами третьою, четвертою або п'ятою цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті – невідкладно, а в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" - не пізніш як на третій день, після підписання вищезазначеного протоколу.".
 
Враховано частково   7. Повідомлення про результати голосування у день виборів Президента України та рішення Центральної виборчої комісії, прийняте за підсумками голосування, передбачене частинами четвертою, п’ятою або шостою цієї статті, публікуються нею в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів Президента України, а також оприлюднюється в інших засобах масової інформації";
47) у статті 85:
а) у частині шостій слово "дванадцять" замінити словом "одинадцять";
б) після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
"13. Іменні запрошення перед проведенням повторного голосування виборцям не надсилаються".
У зв’язку з цим частини тринадцяту – вісімнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою – дев’ятнадцятою;
 
    -182- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину сьому статті 84 доповнити словами "а також оприлюднюється в інших засобах масової інформації".
 
Враховано    
    -183- Подгорний С.П.
Частину першу статті 85 доповнити реченням такого змісту: "Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" і оприлюднюється в інших засобах масової інформації."
 
Враховано в частинах 6, 7 статті 84   
    -184- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У частині шостій статті 85 слово "дванадцять" замінити словом "одинадцять";
 
Враховано    
    -185- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У статті 85 після частини 12 додати нову частину такого змісту:
"13. Іменні запрошення перед проведенням повторного голосування виборцям не надсилаються".
 
Враховано    
355. 27) текст статті 86 викласти в такій редакції:
 
-186- Писаренко В.В.
пункт 27 розділу 1 проекту виключити,
 
Відхилено   48) текст статті 86 викласти в такій редакції:
 
356. "1. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів офіційно оголошує результати виборів Президента України шляхом опублікування таких результатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
 
-187- Подгорний С.П.
Частину 1 статті 86 законопроекту доповнити словами: "із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування".
 
Враховано   "1. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів офіційно оголошує результати виборів Президента України шляхом опублікування таких результатів та рішення, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.
 
    -188- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 86 викласти в такій редакції: "1. Центральна виборча комісія, після прийняття нею відповідного рішення щодо встановлення результатів виборів, офіційно оприлюднює результати виборів Президента України із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування, на своєму офіційному веб-сайті – невідкладно, а в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" - не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів.".
 
Враховано частково    
357. 2. Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України";
 
-189- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Частину 1 статті 86 після слів "таких результатів" доповнити словами "та рішення, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону".
 
Враховано   2. Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України";
49) у частині шостій статті 89 слова "у частині шостій" замінити словами "у частині п’ятій";
50) у частині п’ятій статті 90 слова "у частині шостій" замінити словами "у частині п’ятій";
51) у статті 91 слова "або охоронювані законом інтереси" виключити;
52) текст статті 92 викласти у такій редакції:
"Скарга, що стосується підготовки і проведення виборів Президента України (далі – скарга) може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність:
1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;
2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;
3) об’єднання громадян, крім тих рішень та дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції;
4) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;
5) іншого суб'єкта виборчого процесу відповідно до статті 12 цього Закону";
53) частину другу статті 93 викласти у такій редакції:
"2. У разі прийняття судом до розгляду позовної заяви з того ж питання і з тих же підстав, що є предметом скарги, яка розглядається відповідною виборчою комісією, така виборча комісія зобов'язана зупинити розгляд цієї скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд повинен повідомити відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження позову не пізніш як на наступний день з дня надходження позовної заяви";
54) у статті 94:
а) у частині третій слово "початку" виключити;
б) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Скарга щодо порушень, які мали місце в день голосування до закінчення голосування, може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня - у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, в порядку, встановленому цим Законом";
55) у статті 95:
а) у частині першій та абзаці першому частини другої слова "або до суду" виключити;
б) у пункті 1 частини другої слова "або суду" та " (якого)" виключити;
в) у другому реченні частини третьої слово "заяві" замінити словом "скарзі";
56) у статті 96:
а) у частині першій слова "скарги виборчою комісією" замінити словами "скарг дільничною та окружною виборчими комісіями";
б) у частині другій слова "суб'єктом розгляду скарги" замінити словами "відповідною виборчою комісією";
в) частину четверту викласти у такій редакції:
"4. Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, але щодо порушень, які мали місце до дня голосування, – не пізніше закінчення дня, що передує дню голосування. Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, розглядається дільничною виборчою комісією невідкладно після закінчення голосування, а окружною виборчою комісією – у дводенний строк з дня її подання, але до складання протоколу про встановлення підсумків голосування виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі";
г) частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Виборчі комісії, органи Державного реєстру виборців, суди та правоохоронні органи організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, у тому числі з продовженням прийому документів до 24 години відповідного дня, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг і позовних заяв у строки та в спосіб, встановлені цим Законом";
57) у статті 98:
а) у частині першій слова "Суб'єкт розгляду скарги" замінити словами "Виборча комісія",
б) частину шосту виключити;
 
    -190- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині шостій статті 89 слова "у частині шостій" замінити словами "у частині п’ятій";
 
Враховано    
    -191- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині п’ятій статті 90 слова "у частині шостій" замінити словами "у частині п’ятій";
 
Враховано    
    -192- Ключковський Ю.Б.
1. Доповнити Розділ І законопроекту новим пунктом 27-1 у такій редакції:
"27-1) у статті 91 слова "або охоронювані законом інтереси" виключити."
 
Враховано    
    -193- Ключковський Ю.Б.
2. Доповнити Розділ І законопроекту новим пунктом 27-2 у такій редакції:
"27-2) текст статті 92 викласти у такій редакції:
"Скарга, що стосується підготовки і проведення виборів Президента України (далі – скарга) може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність:
1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;
2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;
3) об’єднання громадян, крім тих рішень та дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції;
4) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;
5) іншого суб'єкта виборчого процесу відповідно до статті 12 цього Закону."
 
Враховано    
    -194- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину другу статті 93 викласти у такій редакції:
"2. У разі прийняття судом до розгляду позовної заяви з того ж питання і з тих же підстав, що є предметом скарги, яка розглядається відповідною виборчою комісією, така виборча комісія зобов'язана зупинити розгляд цієї скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд повинен повідомити відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження позову не пізніш як на наступний день з дня надходження позовної заяви.";
 
Враховано    
    -195- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині третій статті 94 слово "початку" виключити;
 
Враховано    
    -196- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині четвертій статті 94 слова "або до суду" виключити;
 
Враховано    
    -197- Ключковський Ю.Б.
Доповнити Розділ І законопроекту новим пунктом 27-3 у такій редакції:
"у частині четвертій статті 94 після слів "в день голосування" доповнити словами "до закінчення голосування";
 
Враховано    
    -198- Ключковський Ю.Б.
Доповнити Розділ І законопроекту: новим пунктом у такій редакції:
"у частині четвертій статті 94 слова "не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем голосування" замінити словами "у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності".
 
Враховано    
    -199- Заєць І.О.
Доповнити розділ І.1 законопроекту № 5263-2 новим пунктом 27-1) такого змісту:
27-1) Частину четверту статті 94 викласти у такій редакції:
"4. Скарга щодо порушень, що мали місце у день голосування, може бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо порушень, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів або транспортування виборчої документації від дільничної виборчої комісії до окружної може бути подана до окружної виборчої комісії до закінчення засідання цієї комісії з підведення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Скарга щодо порушень, що мали місце під час встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, може бути подана до Центральної виборчої комісії виборчої комісії до закінчення засідання комісії з встановлення результатів виборів Президента України.";
 
Відхилено    
    -200- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині першій, абзаці першому частини другої статті 95 слова "або до суду," виключити;
 
Враховано    
    -201- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у пункті 1 частини другої статті 95 слова "або суду" та " (якого)" виключити;
 
Враховано    
    -202- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у другому реченні частини третьої статті 95 слово "заяві" замінити словом "скарзі";
 
Враховано    
    -203- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
частину першу статті 96 викласти у такій редакції:
"1. Порядок розгляду скарг дільничною та окружною виборчими комісіями встановлюється Центральною виборчою комісією. Розгляд скарг виборчими комісіями здійснюється із запрошенням суб'єкта звернення із скаргою та суб'єкта оскарження";
 
Враховано    
    -204- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині другій статті 96 слова "суб'єктом розгляду скарги" замінити словами "відповідною виборчою комісією";
 
Враховано    
    -205- Ключковський Ю.Б.
4. Доповнити Розділ І законопроекту новим пунктом 27-4 у такій редакції:
"27-4) частину четверту статті 96 викласти у такій редакції:
"4. Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, але щодо порушень, які мали місце до дня голосування, – не пізніше закінчення дня, що передує дню голосування. Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, розглядається дільничною виборчою комісією невідкладно після закінчення голосування, а окружною виборчою комісією – у дводенний строк з дня її подання, але до складання протоколу про встановлення підсумків голосування виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі."
 
Враховано    
    -206- Заєць І.О.
Доповнити розділ І.1 законопроекту № 5263-2 новим пунктом 27-2) такого змісту:
27-2) Частину четверту статті 96 викласти у такій редакції:
"4. Скарга розглядається у п’ятиденний строк після дня її одержання, але щодо порушень, які мали місце до дня голосування, – не пізніше часу початку голосування. Скарга щодо порушень, що мали місце у день голосування, розглядається дільничною виборчою комісією відразу після закінчення голосування до початку підрахунку голосів. Скарга щодо порушень, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів або транспортування виборчої документації від дільничної виборчої комісії до окружної розглядається окружною виборчою комісією до закінчення засідання цієї комісії з підведення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу; а подана до окружної виборчої комісії до прийняття комісією рішення, передбаченого частиною четвертою статті 82 цього Закону, розглядається окружною виборчою комісією до прийняття зазначеного рішення. Скарга щодо порушень, що мали місце під час встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, розглядається Центральною виборчою комісією до закінчення засідання комісії з встановлення результатів виборів Президента України.";
 
Враховано частково    
    -207- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині шостій статті 96 після слів "виборчі комісії" доповнити словами "органи Державного реєстру виборців,", після слів "таким чином" - словами "у тому числі з продовженням прийому документів до 24 години відповідного дня", а після слів "скарг" - словами "і позовних заяв";
 
Враховано    
    -208- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
у частині першій статті 98 слова "Суб'єкт розгляду скарги" замінити словами "Виборча комісія",
 
Враховано частково    
    -209- Ключковський Ю.Б.
5. Доповнити Розділ І законопоекту новим пунктом 27-5 у такій редакції:
"27-5) частину шосту статті 98 виключити".
 
Враховано    
358. 28) текст статті 99 викласти в такій редакції:
 
   58) текст статті 99 викласти в такій редакції:
 
359. "1. Оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності, пов'язаних з організацією і проведенням виборів Президента України, здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України";
 
   "1. Оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності, пов'язаних з організацією і проведенням виборів Президента України, здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України";
 
360. 29) статтю 100 виключити.
 
-210- Подгорний С.П.
у статті 100:
частині першій слово "законом" замінити словами "цим Законом та Законом України "Про Державний реєстр виборців", а слово закону словами "цього Закону",
у частині другій слово "закону" замінити словами "цього Закону"
 
Враховано   59) статтю 100 викласти у такій редакції:
"Стаття 100. Особливості оскарження рішень, дій та бездіяльності окремих суб’єктів оскарження
1. Кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них цим Законом та Законом України "Про Державний реєстр виборців" обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог цього Закону з питань передвиборної агітації. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність центральних органів виконавчої влади, їх посадових осіб подається до Центральної виборчої комісії. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність інших зазначених суб’єктів подається до відповідної окружної виборчої комісії.
2. Кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, виборець, законні права якого порушено, має право оскаржувати рішення чи дії об’єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до цього Закону, статуту об’єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції. Скарга на рішення чи дії зазначених суб’єктів подається до Центральної виборчої комісії.
3. Кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу має право оскаржити дії чи бездіяльність засобу масової інформації, його власника, службової особи чи творчого працівника, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно здійснення права на відповідь, інших вимог закону щодо проведення передвиборної агітації. Скарга на дії чи бездіяльність зазначених суб’єктів подається до Центральної виборчої комісії";
60) доповнити статтю 103 новою частиною третьою такого змісту:
"3. Скарга на дії зазначених у цій статті суб’єктів подається до Центральної виборчої комісії";
61) текст статті 104 викласти у такій редакції:
"1. Суб’єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність окружної чи дільничної виборчої комісії, члена відповідної виборчої комісії.
2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до відповідної окружної виборчої комісії. Скарга щодо дій чи бездіяльності члена дільничної виборчої комісії, вчинених під час проведення голосування, може бути подана до дільничної виборчої комісії у порядку та в строки встановлені цим Законом.
3. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена окружної виборчої комісії подається до Центральної виборчої комісії.
4. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії чи її членів не виключає притягнення окремих її членів до адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому законом";
 
    -211- Ключковський Ю.Б.
Пункт 29 Розділу І викласти у такій редакції:
"29) статтю100 викласти у такій редакції:
Стаття 100. Особливості оскарження рішень, дій та бездіяльності окремих суб’єктів оскарження
1. Кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону з питань передвиборної агітації. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність центральних органів виконавчої влади, їх посадових осіб подається до Центральної виборчої комісії. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність інших зазначених суб’єктів подається до відповідної окружної виборчої комісії.
2. Кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, виборець, законні права якого порушено, має право оскаржувати рішення чи дії об’єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту об’єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції. Скарга на рішення чи дії зазначених суб’єктів подається до Центральної виборчої комісії.
3. Кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу має право оскаржити дії чи бездіяльність засобу масової інформації, його власника, службової особи чи творчого працівника, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно здійснення права на відповідь, інших вимог закону щодо проведення передвиборної агітації. Скарга на дії чи бездіяльність зазначених суб’єктів подається до Центральної виборчої комісії.."
 
Враховано    
    -212- Ключковський Ю.Б.
7. Доповнити Розділ І законопоекту новим пунктом 29-1 у такій редакції:
"29-1) у статті 103:
а) у частині першій слова "висунення кандидата" виключити;
 
Відхилено    
    -213- Ключковський Ю.Б.
б) доповнити статтю частиною третьою в такій редакції:
"3. Скарга на дії зазначених у цій статті суб’єктів подається до Центральної виборчої комісії.
 
Враховано    
    -214- Заєць І.О.
Доповнити розділ І.1 законопроекту № 5263-2 новим пунктом 29-1) такого змісту:
29-1) у частинах першій та другій статті 103 після слів "мають право оскаржувати" додати слова "до Центральної виборчої комісії";
 
Враховано редакційно    
    -215- Ключковський Ю.Б.
Доповнити Розділ І законопоекту новим пунктом 29-2 у такій редакції:
"29-2) текст статті 104 викласти у такій редакції:
"1. Суб’єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність окружної чи дільничної виборчої комісії, члена відповідної виборчої комісії.
2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до відповідної окружної виборчої комісії. Скарга щодо дій чи бездіяльності члена дільничної виборчої комісії, вчинених під час проведення голосування, може бути подана до дільничної виборчої комісії у порядку та в строки встановлені цим Законом.
3. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена окружної виборчої комісії подається до Центральної виборчої комісії.
4. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії чи її членів не виключає притягнення окремих її членів до адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому законом.";
 
Враховано    
361. 2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 36, 37, ст.446):
 
   3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 36, 37, ст.446):
 
362. 1) доповнити статтю 18 після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 18 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
363. "4. Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії (крім справ щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму), члена Центральної виборчої комісії, справи щодо оскарження дій чи бездіяльності кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб".
 
-216- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
П.1 ч.2 законопроекту викласти в такій редакції:
"статтю 18 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "4. Апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, як суду першої інстанції підсудні справи, передбачені частиною третьою статті 172 та частиною п’ятою статті 176 цього Кодексу".
 
Враховано   "4. Київському апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, як суду першої інстанції підсудні справи, передбачені частиною третьою статті 172 та частиною п’ятою статті 176 цього Кодексу".
 
364. У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою;
 
   У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою;
 
365. 2) у статті 20:
 
-217- Подгорний С.П.
У частині законопроекту, якою вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, перед слова "апеляційний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ" у всіх відмінках відповідно замінити словами "Київський апеляційний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ" у відповідних відмінках.
 
Враховано   2) у статті 20:
 
366. а) у частині першій слова "Вищий адміністративний суд України" замінити словами "Київський апеляційний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд України";
 
-218- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт а) пункту 2 частини 1 викласти в такій редакції:
"а) частину першу статті 20 після слів "а також" доповнити словами "апеляційний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ та";
 
Враховано частково   а) частину першу статті 20 після слів "а також" доповнити словами "Київський апеляційний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ та";
 
367. б) у частині третій слова "окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ" замінити словами "Київського апеляційного адміністративного суду як суду першої інстанції";
 
-219- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункт б) пункту 2 частини 1 викласти в такій редакції:
"б) у частині третій слова "окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ" замінити словами "апеляційного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ";
 
Враховано частково   б) у частині третій слово "окружного" замінити словом "Київського апеляційного";
 
368. 3) частину першу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
369. "Адміністративні справи, підсудні Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі трьох суддів";
 
-220- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
пункт 3 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
"3) статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Адміністративні справи, підсудні апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі не менше трьох суддів".
У зв’язку з цим частини другу-шосту вважати відповідно частинами третьою-сьомою"
 
Враховано   "2. Адміністративні справи, підсудні Київському апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі не менше трьох суддів".
У зв’язку з цим частини другу-шосту вважати відповідно частинами третьою-сьомою;
Частину сьому, доповнену Законом України від 5 червня 2009 року №1475-VІ, вважати частиною восьмою;
4) пункт 4 частини першої статті 109 виключити;
5) частину шосту статті 117 виключити;
6) у статті 172:
 
    -221- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити розділ ІІ новим пунктом такого змісту:
"4) пункт 4 частини першої статті 109 виключити";
(положення цього пункту визнано неконституційними)";
 
Враховано    
    -222- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Доповнити розділ ІІ новим пунктом такого змісту:
"5) частину шосту статті 117 виключити"; (визнано неконституційною)
 
Враховано    
370. 4) у частині третій статті 172 слова "результатів всеукраїнського референдуму" замінити словами "результатів виборів або всеукраїнського референдуму";
 
-223- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
пункт 4 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
"у частині третій слова "до Київського апеляційного адміністративного суду" замінити словами "до апеляційного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ";
 
Враховано частково   а) у частині третій слова "до Київського апеляційного адміністративного суду" замінити словами "до Київського апеляційного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ";
б) друге речення частини четвертої виключити;
 
    -224- Писаренко В.В.
частину третю статті 172 КАСУ після слів "всеукраїнського референдуму" доповнити словами "чи виборів";
 
Враховано в іншому законі   
    -225- Ключковський Ю.Б.
9. Пункт 4 Розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
4) у статті 172:
а) друге речення частини четвертої виключити;
 
Враховано    
    -226- Ключковський Ю.Б.
б) у частині одинадцятій слово "дводенний" двічі змінити словом "триденний"
 
Відхилено    
    -227- Заєць І.О.
Доповнити розділ І.2 законопроекту № 5263-2 новим пунктом 4-1) такого змісту:
4-1) частину одинадцяту статті 172 викласти у такій редакції:
"11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у п’ятиденний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у п’ятиденний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування.";
 
Відхилено    
    -228- Писаренко В.В.
частину третю статті 173 КАСУ після слів "до дня голосування" доповнити словами "якщо інший строк не встановлено законом".
 
Відхилено    
371. 5) у частині третій статті 175:
 
-229- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Підпункти а) та б) пункту 5 розділу ІІ законопроекту викласти як один пункт такого змісту:
"у частині третій слова "кандидата на пост Президента України" та "вибори чи" виключити";
 
Враховано   7) у частині третій статті 175: слова "кандидата на пост Президента України" та "вибори чи" виключити;
 
372. а) слова "кандидата на пост Президента України" виключити;
 
      
373. б) слова "що порушують законодавство про вибори чи референдум" замінити словами "що порушують законодавство про референдум";
 
      
374. 6) у статті 176:
 
-230- Ключковський Ю.Б.
10. Пункт 6 Розділу ІІ законопроекту:
доповнити новим підпунктом а-1) у такій редакції:
"а-1) у частині першій слово "Виборча" замінити словами "Центральна, окружна виборча";
 
Враховано   6) текст статті 176 викласти в такій редакції:
"1. Центральна, окружна виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу чи Центральна, окружна виборча комісія мають право оскаржувати до суду дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно здійснення права на відповідь, інших вимог закону щодо проведення передвиборної агітації.
3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.
4. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, Центральна, окружна виборча комісія мають право оскаржувати до суду рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону з питань передвиборної агітації.
 
    -231- Ключковський Ю.Б.
доповнити новим підпунктом а-2) у такій редакції:
"а-2) у частині другій
слово "окружна" замінити словами "Центральна, окружна";
слова "передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата" замінити словами "здійснення права на відповідь, інших вимог закону щодо проведення передвиборної агітації".
 
Враховано    
    -232- Ключковський Ю.Б.
підпункт а) викласти у такій редакції:
"а) частини четверту – шосту викласти як одну частину четверту у такій редакції:
"4. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, Центральна, окружна виборча комісія мають право оскаржувати до суду рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону з питань передвиборної агітації.";
 
Враховано    
    -233- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Викласти текст статті 176 в новій редакції:
"1. Центральна, окружна виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії об'єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу чи Центральна, окружна виборча комісія мають право оскаржувати до суду дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно здійснення права на відповідь, інших вимог закону щодо проведення передвиборної агітації.
3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.
4. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, Центральна, окружна виборча комісія мають право оскаржувати до суду рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону з питань передвиборної агітації.
5. Позовна заява щодо оскарження дій чи бездіяльності кандидата на пост Президента України, його довіреної особи подається до апеляційного адміністративного суду, територіальна юрисдикція поширюється на місто Київ.
6. Рішення Вищого адміністративного суду щодо позову стосовно результатів виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку".
 
Враховано частково    
375. а) частину шосту викласти в такій редакції:
 
   5. Позовна заява щодо оскарження дій чи бездіяльності кандидата на пост Президента України, його довіреної особи подається до Київського апеляційного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
 
376. "6. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісії, членів цих комісій можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 172 цього Кодексу";
 
   6. Рішення Вищого адміністративного суду щодо позову стосовно результатів виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку".
 
377. б) у частині сьомій:
 
      
378. після слів "дії" доповнити словами "чи бездіяльність";
 
      
379. доповнити частину реченнями такого змісту: "Позовні заяви щодо дій чи бездіяльності кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб можуть бути подані у строк, визначений частиною шостою статті 172 цього Кодексу. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією частиною, у строки, визначені частиною одинадцятою статті 172 цього Кодексу";
 
      
380. в) у частині одинадцятій слова "апеляційної інстанції" замінити словами "суду апеляційної інстанції", слова "скарги" замінити словами "позову";
 
-234- Ключковський Ю.Б.
підпункт в) викласти у такій редакції:
"в) перше речення частини одинадцятої виключити".
 
Враховано редакційно      
    -235- Ключковський Ю.Б.
доповнити новим підпунктом у такій редакції:
"г) частини сьому – десяту, дванадцяту виключити";
 
Враховано    
    -236- Ключковський Ю.Б.
11. Доповнити Розділ ІІ законопроекту новим пунктом 6-1 у такій редакції:
6-1) доповнити Кодекс адміністративного судочинства України новою статтею 176-1 у такій редакції:
"Стаття 176-1. Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборами народних депутатів України
1.Центральна, окружна виборча комісія, кандидат у народні депутати України, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, може оскаржувати до суду рішення чи дії партії, виборчого блоку, його посадової чи уповноваженої особи або іншого повноважного представника, іншого об’єднання громадян, його посадової особи, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
2. Центральна, окружна виборча комісія, кандидат у народні депутати України, партія (блок) – суб'єкт виборчого процесу може оскаржувати до суду дії чи бездіяльність засобу масової інформації, його власника, службової особи чи творчого працівника, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно здійснення права на відповідь, інших вимог закону щодо ведення передвиборної агітації.
3. Кандидат у народні депутати України, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу може оскаржувати до суду дії чи бездіяльність кандидата у депутати, якщо ці дії чи бездіяльність спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення кандидата у депутати, проведення передвиборної агітації, а також на порушення їх прав та охоронюваних законом інтересів або виборчих прав громадян.
4. Кандидат у народні депутати України, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, окружна виборча комісія мають право оскаржувати до суду рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону з питань передвиборної агітації.
5. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо скарги на результати виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку."
 
Відхилено    
381. 7) частину шосту статті 177 після слів та цифр "частини третьої статті 172" доповнити словами і цифрами "та частини сьомої статті 176".
 
-237- Ключковський Ю.Б.
12. Пункт 7 Розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"7) у частинах третій – п’ятій статті 177 цифри "175" замінити цифрами "176".
 
Враховано   9) у статті 177:
а) у частинах третій та п’ятій цифри "175" замінити цифрами "176";
б) у частині четвертій цифри "175" замінити цифрами "175-176";
в) друге речення частини шостої викласти в такій редакції: "Судом апеляційної інстанції у справах, розглянутих відповідно до частини третьої статті 172 та частини п’ятої статті 176 цього Кодексу Київським апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, є Вищий адміністративний суд України";
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25, ст. 131):
1) у абзаці першому частини першої статті 157 слова "а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин" виключити;
2) у статті 158-1:
а) у назві слова "виборчій дільниці" замінити словами "виборах або референдумі";
б) у частині першій слова "референдумі на виборчій дільниці більше" замінити словами "референдумі, більше".
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
Частину першу статті 112 після цифр "158-1" доповнити цифрами "158-2".
 
    -238- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
друге речення частини шостої статті 177 викласти в такій редакції: "Судом апеляційної інстанції у справах, розглянутих відповідно до частини третьої статті 172 та частини п’ятої статті 176 цього Кодексу апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, є Вищий адміністративний суд України";
 
Враховано частково    
    -239- Заєць І.О.
32. Доповнити законопроекту № 5263-2 новим розділом 3 такого змісту:
"3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25, ст. 131):
"1) У частині першій статті 157 виключити слова "а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин".".
 
Враховано    
    -240- Ключковський Ю.Б.
Доповнити законопроект Розділом ІІІ у такій редакції:
"ІІІ. У статті 158-1 Кримінального кодексу України:
у назві статті слова "виборчій дільниці" замінити словами "виборах або референдумі";
у частині першій слова "референдумі на виборчій дільниці більше" замінити словами "референдумі, більше".
 
Враховано    
    -241- Писаренко В.В.
Частину першу статті 112 КПКУ після цифр "158-1" доповнити цифрами "158-2".
 
Враховано    
    -242- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Вносити зміни до законодавчих актів у такому порядку:
1. До Кримінально-процесуального кодексу України.
2. До Кримінального кодексу України
3. До Кодексу адміністративного судочинства України
4. До Закону України "Про вибори Президента України"
 
Враховано    
382. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
383. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-243- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
Пункт 1 Розділу ІІ доповнити такими словами та цифрами: "крім підпункту 3 пункту четвертого розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2010 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту "б" підпункту 3 пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2010 року.
 
384. 2. Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

   2. Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.