Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


до проекту Закону УкраїниПро внесення змін до Закону України ''Про кінематографію''(щодо державної підтримки виробництва національних фільмів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію"
 
   Про внесення змін до Закону України
"Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів
 
3. (щодо державної підтримки виробництва національних фільмів)
 
      
4. І. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. внести наступні зміни до Закону України "Про кінематографію" №9/98-ВР від 13.01.1998 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 22, ст.114) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 763-ІV (763-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N30, ст.248 N3317-ІV (3317-15) від 12.01.2006):
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст.114; 2003 р., N 30, ст. 248):
 
6. 1. Абзац 16 статті 3 Закону України "Про кінематографію" викласти в наступній редакції:
 
   1) у статті 3:
 
7. "національний фільм - фільм вважається національним, якщо:
 
-1- Лук'янчук Р.В.
Абзац 16 статті 3 Закону України "Про кінематографію" (щодо визначення терміну "національний фільм" залишити у редакції чинного Закону.
 
Враховано   абзац шістнадцятий доповнити словами "а також основна (базова) версія мовної частини звукового ряду якого створена українською мовою";
 
    -2- Карпук В.Г.
У п. 1 абзацу 16 статті 3 після слів "вважається національним, якщо" додати слова "виконуються наступні умови:"
 
Відхилено    
    -3- Яворівський В.О.
Абзац 16 статті 3 після слів "належить суб’єктам кінематографії України" доповнити словами "а також основна (базова) версія мовної частини звукового ряду якого створена українською мовою".
 
Враховано    
    -4- Мовчан П.М.
Абзац 16 статті 3 Закону України "Про кінематографію" викласти в наступній редакції:
"національний фільм – продукт, створений суб’єктами кінематографії України, виробництво якого здійснюється державною мовою в Україні, загальний обсяг робіт, здійснених суб’єктами кінематографії України, за цінами згідно з кошторисом з виробництва фільму становить не менше 70 відсотків та авторське право чи право власності на який повністю або частково належить суб’єктам кінематографії України".
 
Враховано частково    
8. продюсер фільму - громадянин України або юридична особа, зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку на території України;
 
      
9. автори фільму - громадяни України;
 
      
10. до складу знімальної групи фільму (режисери-постановники, оператори-постановники, оператори, звукооператори, художники-постановники, художники по костюмах, монтажери, актори - виконавці головних ролей) входить не більше, ніж 30 відсотків осіб, які не є громадянами України;
 
      
11. фільм має україномовну версію;
 
-5- Курпіль С.В.
У визначенні терміну "національний фільм" у абзаці 5 пункту 1 частини 1 запропонованого законопроекту словосполучення "фільм має україномовну версію" замінити словами:
"фільм озвучується обов’язково українською мовою, як основна (базова) версія. Він може мати також російськомовну та інші мовні версії".
 
Враховано редакційно      
    -6- Карпук В.Г.
Пункт 5 абзацу 16 статті 3 викласти в такій редакції:
"фільм знімається українською мовою".
 
Враховано    
12. не менше, ніж 50 відсотків загального обсягу робіт по цінах згідно кошторису по виробництву фільму, тиражуванню фільму та показу фільму здійснюється суб’єктами кінематографії, зареєстрованими у встановленому порядку на території України;
 
      
13. іноземні інвестиції у виробництво фільму не становлять більше, ніж 30 відсотків кошторисної вартості фільму.
 
      
14. Національним фільмом може бути визнаний також фільм, виробництво якого може здійснюватись спільно з іноземними організаціями при виконанні угод, визначених відповідними міжнародними договорами та угодами України."
 
-7- Карпук В.Г.
У п. 7 абзацу 16 ст. 3 після слів "міжнародними договорами" слова "та угодами" вилучити.
 
Враховано      
    -8- Лукаш О.Л.
У останньому абзаці пункту першого законопроекту слова "та угодами вилучити.
 
Враховано    
15. 2. Доповнити статтю 3 Закону України "Про кінематографію" абзацами наступного змісту:
 
      
16. "Кіноустаткування - устаткування, апаратура, технічні засоби та запасні частини до них, які використовуються при виробництві фільму, тиражуванні фільму, прокаті фільму, показі фільму, виконанні робіт та наданні послуг з виробництва фільму;
 
-9- Яворівський В.О.
Термін "кіноустаткування" вилучити, оскільки він не вживається у тексті Закону.
 
Враховано      
17. Кіноматеріали - сировина, матеріали, що використовуються при виробництві фільму, тиражуванні фільму, відновленню фільму, прокаті фільму, показі фільму, виконанні робіт та наданню послуг по виробництву фільму, виготовленні кіноустаткування; "
 
-10- Яворівський В.О.
Термін "кіноматеріали" вилучити, оскільки термін не вживається у тексті Закону.
 
Враховано   після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"сценічно-постановочні засоби кіновиробництва – предмети, пристрої та споруди, які протягом знімального періоду створення фільму (операційного циклу) використовуються шляхом перенесення їх зображення або зображення процесу їх перетворення (знищення) до аудіовізуального твору способами, доступними кіновиробнику".
У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий – двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять шостим – двадцять восьмим;
2) абзац шостий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
"підготовки професійних кадрів та вдосконалення творчої майстерності – спеціалізовані навчальні заклади кінематографії, спеціалізовані факультети в інших навчальних закладах незалежно від форми власності, театри (студії) кіноактора";
3) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:
"Фільмокопії та вихідні матеріали фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- та відеолітопису (кіно-, відеодокументи), створені повністю або частково за кошти Державного бюджету України, а також фільмокопії фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- та відеолітопису, створені в Україні за кошти юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, зберігаються в державному кінофотофоноархіві відповідно до закону";
4) статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Фінансова підтримка кінематографії
Сума витрат і субсидій на фінансову підтримку кінематографії виділяється окремим рядком у державному та місцевих бюджетах.
З метою фінансової підтримки національної кінематографії Кабінет Міністрів України створює:
спеціальний рахунок фінансової підтримки національної кінематографії (далі – Рахунок), на який перераховуються:
збір на розвиток національної кінематографії, який є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування виробництва національного фільму на кожен поточний рік у частині доходів;
видатки і субсидії загального та спеціального фондів Державного бюджету України на державні програми розвитку кінематографії;
Раду управління коштами спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії (далі – Рада), до складу якої в кількості 20 осіб входять на паритетній основі представники:
держави – 10 осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до положення про Раду;
Національної спілки кінематографістів України, Національної спілки письменників України, Національної спілки художників України, Національної спілки композиторів України, Національної спілки театральних діячів України – 10 осіб, які обираються (делегуються) відповідно до положення про Раду.
Положення про Раду затверджується Кабінетом Міністрів України.
Голова Ради та його заступник обираються на її зборах більшістю від загальної кількості членів Ради.
Рада:
створює експертні комісії із включенням до їх складу професійних творчих працівників, продюсерів, дистриб’юторів та прокатників фільмів, які не є членами Ради;
приймає рішення щодо фінансування:
виробництва, розповсюдження та демонстрування національних фільмів у кіно-, відеомережі та каналами мовлення телебачення. Розмір фінансової підтримки з розрахунку на один фільм або хвилину екранного часу не може перевищувати 70 відсотків ціни виробництва фільму. Фінансування документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості проекту) може становити 100 відсотків ціни виробництва фільму;
збереження, відновлення національної кінематографічної спадщини України, а також повернення в Україну національної кінематографічної спадщини, що зберігається за межами України;
компенсації за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України відсоткових ставок передбачених на підтримку кінематографії кредитів банків, залучених для виробництва національних фільмів на умовах тендеру, проведеного відповідно до умов законодавства про державну закупівлю товарів, робіт, послуг для державних потреб центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії;
реконструкції і технічного переоснащення Будинку кіно.
Рада на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у галузі кінематографії оприлюднює:
інформацію щодо надходження коштів на Рахунок – не пізніше ніж на наступний день після їх надходження на рахунок;
Реєстр національних фільмів, розповсюдження та демонстрування яких звільнено від сплати збору на розвиток кінематографії в Україні – з оновленням інформації не пізніше ніж на наступний день після включення до реєстру нових фільмів;
заявки на фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше ніж на наступний день після їх надходження до Ради;
перелік проектів рішень Ради щодо фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніш ніж за місяць до прийняття Радою рішення про виділення коштів;
рішення про фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше ніж на наступний день після прийняття Радою рішення про виділення коштів.
Рада забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням коштів, наданих для виробництва національного фільму.
Центральний орган виконавчої влади у галузі кінематографії розпоряджається коштами Рахунку виключно на підставі рішення Ради.
Фінансова підтримка кінематографії здійснюється також за рахунок:
благодійних внесків і пожертвувань;
спонсорських внесків;
інших джерел, не заборонених законодавством".
 
    -11- Яворівський В.О.
Доповнити статтю 3 визначенням терміну:
"сценічно-постановочні засоби кіновиробництва – предмети, пристрої та споруди, які протягом знімального періоду створення фільму (операційного циклу) використовуються шляхом перенесення їх зображення або зображення процесу їх перетворення (знищення) в аудіовізуальний твір способами, доступними кіновиробнику."
 
Враховано    
    -12- Добряк Є.Д.
Доповнити статтю 3 новим абзацом такого змісту:
"Театр-студія кіноактора суб’єкт кінематографії, який взяв на себе відповідальність за удосконалення професійної майстерності українських акторів кіно".
 
Враховано частково у змінах до статті 7   
    -13- Яворівський В.О.
Доповнити законопроект змінами до статті 7, а саме:
2) абзац шостий статті 7 викласти в такій редакції:
"підготовки професійних кадрів та вдосконалення творчої майстерності – спеціалізовані навчальні заклади кінематографії, спеціалізовані факультети в інших навчальних закладах незалежно від форм власності, театри (студії) кіноактора";
 
Враховано    
    -14- Яворівський В.О.
Доповнити законопроект змінами до статті 17, а саме:
"3) статтю 17 доповнити частиною такого змісту:
"Фільмокопії та вихідні матеріали фільмів (кіно-, відеодокументи) документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відео літопису, створених повністю або частково за кошти Державного бюджету України, а також фільмокопії фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису, створених в Україні за кошти юридичних осіб з приватною формою власності та фізичних осіб, зберігаються у державному кінофотофоноархіву відповідно до закону".
 
Враховано    
    -15- Кармазін Ю.А.
Ураховуючи необхідність комплексного вирішення питання щодо державної підтримки виробництва національних фільмів, шляхом внесення змін до низки чинних законів щодо оподаткування, розглянути питання щодо доповнення закону змінами до чинних законів щодо оподаткування або змінити назву законопроекту на Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки виробництва національних фільмів", а також доповнити законопроект змінами до статті 20, а саме:
"3. Стаття 20. Фінансова підтримка галузі кінематографії
1. Сума витрат на фінансову підтримку кінематографії в державному та місцевих бюджетах виділяється окремим рядком і вносяться до переліку захищених статей видатків загального та спеціального фондів цих бюджетів.
2. Для фінансової підтримки національної кінематографії Кабінет міністрів створює:
1) спеціальний рахунок фінансової підтримки національної кінематографії (далі – Рахунок), який акумулює кошти:
а) збору на розвиток національної кінематографії, який є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування виробництва національного фільму на кожен поточний рік у частині доходів;
б) видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету України на державні програми розвитку кінематографії;
2) Раду управління коштами спеціального рахунка фінансової підтримки національної кінематографії (далі – Рада), до складу якої на паритетній основі включаються представники:
а) держави, які призначаються Кабінетом Міністрів України;
б) Національної спілки кінематографістів України, які обираються (делегуються) у порядку визначеному статутними документами спілки.
3. Голова Ради та його заступник обираються на її зборах більшістю від загальної кількості членів ради.
4. Рада з підтримки національної кінематографії:
1) може утворювати експертні комісії, із включенням до їхнього складу осіб творчих професій, продюсерів, дистриб’юторів та прокатників фільмів, які можуть не бути членами Ради;
2) приймає рішення про фінансування:
а) виробництва, розповсюдження та демонстрування національних фільмів у кіно- , відео мережі та на каналах мовлення й телебачення. Розмір сум, виділених на виробництво одного фільму не може перевищувати 50% вартості його кошторису. Фінансування документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії ( з урахуванням художньої та культурної значущості проекту), може становити 100% кошторисної вартості їх виробництва;
б) збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини, повернення останньої в Україну, якщо вона знаходиться за її межами.
в) компенсації за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, відсоткових ставок, передбачених на підтримку національної кінематографії кредитів,банків, залучених для виробництва національних фільмів на умовах тендеру, проведеного, відповідно до умов законодавства про державне замовлення на купівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії;
3) на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії, оприлюднює:
а) інформацію щодо надходження коштів на Рахунок – не пізніше, ніж на наступний день після їхнього надходження на рахунок;
б) Реєстр національних фільмів, розповсюдження та демонстрування, яких звільнено від сплати збору на розвиток національної кінематографії – з оновленням інформації не пізніше, ніж на наступний день після включення до реєстру нових фільмів;
в) заявки на фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше, ніж на наступний день після їхнього надходження до ради;
г) перелік проектів рішень Ради щодо фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше, ніж за місяць до прийняття Радою рішення про виділення коштів;
д) рішення про фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше, ніж на наступний день після прийняття Радою рішення про виділення коштів.
4) забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням коштів, наданих для виробництва національного фільму.
5. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії:
1) видає державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів на кіноплівці чи на відео носіях, лише за умови тиражування їхніх фільмокопій на території України;
2) здійснює розпорядження коштами Рахунку лише на підставі рішення Ради.
6. Фінансова підтримка галузі кінематографії здійснюється також за рахунок:
1) благодійних внесків і пожертвувань;
2) інших джерел, що не суперечать законодавству України".
 
Враховано    
    -16- Мовчан П.М.
Частину 1 статті 20 доповнити новим пунктом в) такого змісту:
"в) "спонсорських внесків"
 
Враховано    
    -17- Мірошниченко Ю.Р.
Внести зміни до статті 20 Закону України "Про кінематографію", виклавши в такій редакції:
"1. Сума витрат на фінансову підтримку кінематографіюв державному та місцевих бюджетах виділяється окремим рядком і вноситься до переліку захищених статей видатків загального та спеціального фондів цих бюджетів.
Для фінансової підтримки національної кінематографії Кабінет Міністрів України створює:
1) спеціальний рахунок фінансової підтримки національної кінематографії (далі – Рахунок), який акумулює кошти:
а) збору на розвиток національної кінематографії, який є основним джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету Українидля фінансування виробництва національного фільму на кожний поточний рік у частині доходів;
б) видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету України на державні програми розвитку кінематографії;
2) Раду управління коштами спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії (далі – Рада), до складу якої на паритетній основі включаються представники:
а) держави, які призначаються Кабінетом Міністрів України;
б) Національної спілки кінематографістів України, які обираються (делегуються) у порядку, визначеному статутними документами Спілки.
3. Голова Ради та його заступник обираються на загальних зборах більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.
4. Рада з підтримки національної кінематографії:
1) може утворювати експертні комісії, із включенням до їхнього складу осіб творчих професій та прокатників фільмів, які можуть не бути членами Ради;
2) приймає рішення про фінансування:
а) виробництва, розповсюдження та демонстрування національний фільмів у кіно-, відео та мережі та на каналах мовлення телебачення. Розмір сум, виділених на виробництво одного фільму не може перевищувати 50% вартості його кошторису. Фінансування документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості проекту) може становити 100% кошторисної вартості їх виробництва;
б) збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини, повернення останньої в Україну, якщо вона хнаходиться за її межами;
в) компенсації за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, відсоткових ставок, передбачених на підтримку національної кінематографії кредитів банків, залучених для виробництва національних фільмів на умовах тендеру, проведеного відповідно до умов законодавства про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії;
г) реконструкції кіно-, відео-, аудіоапаратури та глядацьких залів Республіканського будинку кіно Національної спілки кінематографістів України;
3) на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії оприлюднює:
а) інформацію щодо надходження коштів на Рахунок – не пізніше, ніж на наступний день після їх надходження на рахунок;
б) Реєстр національних фільмів, розповсюдження та демонстрування яких звільнено від сплати збору на розвиток національної кінематографії – з оновленням інформації не пізніше, ніж на наступний день піля включення до Реєстру нових фільмів;
в) заявки на фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше, ніж на наступний день після їх надходження;
г) перелік проектів рішень Ради щодо фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше, ніж за місяць до прийняття Радою рішення про виділення коштів;
д) рішення про фінансування за рахунок коштів Рахунку – не пізніше, ніж на наступний день після прийняття Радою рішення про виділення коштів;
4) забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням коштів, наданих для виробництва національного фільму.
5. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії:
1) видає державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів на кіноплівці чи на відео носіях, лише за умови тиражування їхніх фільмокопій на території України;
2) здійснює розпорядження коштами Рахунку на підставі рішення Ради.
6. Фінансова підтримка галузі кінематографії здійснюється також за рахунок:
1) благодійних внесків та пожертвувань;
2) інших джерел, що суперечать законодавству України.
7. Суб’єкти кінематографії користуються комунальними послугами, послугами установ поштового, телеграфного та телефонного зв’язку згідно з тарифами, затвердженими для бюджетних установ."
 
Враховано    
18. 3. Доповнити Закон України "Про кінематографію" статтями наступного змісту:
 
-18- Статтю 20-1 вилучити.
 
Враховано      
19. "Стаття 20-1. Фінансове та господарське регулювання діяльності суб’єктів кінематографії.
 
-19- Лук'янчук Р.В.
Статтю 20-1 Закону України "Про кінематографію" викласти у такій редакції:
"Стаття 20-1. Фінансове та господарське регулювання діяльності суб’єктів кінематографії
Суб’єкти кінематографії користуються комунальними послугами, послугами установ поштового, телеграфного та телефонного зв’язку згідно тарифів, затверджених для бюджетних установ.
Суб’єкти кінематографії звільняються від плати за землю.
Суб’єктам кінематографії дозволяється включати в собівартість кінопродукції суму витрат на страхування виробництва фільму та отримання фінансових гарантій завершення виробництва фільму в розмірі до 10 відсотків кошторисної вартості фільму.
Суб’єктам кінематографії надаються кредити на виробництво, тиражування та прокат національних фільмів на пільгових умовах за відсотковими ставками Національного банку України строком до двох років."
 
Враховано частково      
20. Суб’єкти кінематографії користуються комунальними послугами, послугами установ поштового, телеграфного та телефонного зв’язку згідно тарифів, затверджених для бюджетних установ.
 
      
21. Суб’єкти кінематографії звільняються від орендної плати за землю.
 
-20- Пропонуємо зі статті 20-1 виключити абзаци другий – четвертий щодо податкових норм.
 
Враховано      
22. Не підлягає оподаткуванню прибуток суб’єктів кінематографії незалежно від організаційно-правових форм власності, спрямований на виробництво фільму, тиражування фільму, прокат фільму та показ фільму. Неоподаткована частина прибутку, спрямована на ці цілі, не обмежується.
 
      
23. Суб’єктам кінематографії дозволяється включати в собівартість кінопродукції суму витрат на страхування виробництва фільму та отримання фінансових гарантій завершення виробництва фільму в розмірі до 10 відсотків кошторисної вартості фільму.
 
      
24. Суб’єктам кінематографії надаються кредити на виробництво, тиражування та прокат фільмів вітчизняного виробництва на пільгових умовах по відсотковим ставкам Національного банку України строком до двох років.
 
      
25. Стаття 20-2. Податкове регулювання діяльності суб’єктів кінематографії.
 
-21- Лук'янчук Р.В.
Статтю 20-2 Закону України "Про кінематографію" вилучити, передбачивши внесення змін до податкового законодавства України у "Прикінцевих положеннях".
 
Враховано      
26. Звільняються від сплати податку на додану вартість з реалізації кінопродукції суб’єкти кінематографії та обіг коштів по реалізації прав на використання кінопродукції.
 
-22- Статтю 20-2, яка містить податкові пільги за окремими видами податків, вилучити як таку, що суперечить статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", якою встановлено, що ставки, механізми справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України , крім законів про оподаткування.
 
Враховано      
27. Звільняється від податку на додану вартість обіг коштів по реалізації робіт та послуг з виробництва фільму, тиражуванню фільму, прокату фільму та показу фільму.
 
      
28. Не підлягає оподаткуванню прибуток, отриманий суб’єктами кінематографії від реалізації кінопродукції або прав на її використання, в частині, що відраховується до державного бюджету.
 
      
29. Не підлягає оподаткуванню прибуток, отриманий суб’єктами кінематографії від виконання робіт та надання послуг по виробництву фільму, тиражуванню фільму, прокату фільму, показу фільму та спрямований на фінансування капітальних вкладень цих суб’єктів кінематографії.
 
      
30. Неоподаткована частина прибутку, яка спрямовується на ці цілі, не обмежується.
 
      
31. Не підлягає оподаткуванню прибуток, отриманий суб’єктами кінематографії від реалізації кіноматеріалів та кіноустаткування та спрямований на фінансування капітальних вкладень цих суб’єктів кінематографії.
 
      
32. Неоподаткована частина прибутку, яка спрямовується на ці цілі, не обмежується.
 
      
33. Стаття 20-3. Митне регулювання діяльності суб’єктів кінематографії.
 
-23- Лук'янчук Р.В.
Статтю 20-3 Закону України "Про кінематографію" викласти у такій редакції (змінивши її номер на "20-2"):
"Стаття 20-2. Митне регулювання діяльності суб’єктів кінематографії
Вихідні матеріали фільму, кіноматеріали та кіно устаткування, що ввозяться на територію України та вивозяться з цієї території суб’єктами кінематографії звільняються від митних платежів та зборів, пов’язаних з імпортом та експортом."
 
Відхилено      
    -24- Статтю 20-3 (митне регулювання) вилучити. Необхідно вносити зміни до Закону України "Про Єдиний митний тариф".
 
Враховано    
34. Вихідні матеріали фільму, кіноматеріали та кіноустаткування, що ввозяться на територію України та вивозяться з цієї території суб’єктами кінематографії, звільняються від митних платежів та зборів, пов’язаних з імпортом та експортом."
 
      
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
      
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
      
37. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-25- Яворівський В.О.
Доповнити законопроект змінами до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств, а саме:
"1) пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.21 такого змісту:
"4.2.21. До 1 січня 2016 року сума коштів або вартість майна, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів";
2) у статті 5:
пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.20 такого змісту:
"сума коштів або вартість майна, у тому числі вартість сценічно-постановочних засобів, перерахованих (переданих) суб’єктом кінематографії (виробником, розповсюджувачем, демонстратором) на виробництво національних фільмів";
 
Враховано   4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181 із наступними змінами):
1) пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.21 такого змісту:
"4.2.21. До 1 січня 2016 року сума коштів або вартість майна, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів";
2) у статті 5:
пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.20 такого змісту:
"сума коштів або вартість майна, у тому числі вартість сценічно-постановочних засобів, перерахованих (переданих) суб’єктом кінематографії (виробником, розповсюджувачем, демонстратором) на виробництво національних фільмів";
у підпункті 5.4.6 пункту 5.4:
абзац перший після слів "майна платника податку" доповнити словами "будь-які витрати із страхування ризиків, пов’язаних з виробництвом національних фільмів";
абзац третій після слів "5 відсотків валових витрат" доповнити словами " (10 відсотків – для суб’єктів кінематографії, які здійснюють виробництво національних фільмів)";
3) підпункт 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"виробництво національного фільму та придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм";
4) у статті 11:
пункт 11.2 доповнити підпунктом 11.2.5 такого змісту:
"11.2.5. Валові витрати суб’єктів кінематографії (виробників національних фільмів) тимчасово, до 1 січня 2016 року, включають до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів, передбачена підпунктом 11.3.8 пункту 11.3 статті 11 цього Закону";
пункт 11.3 доповнити підпунктом 11.3.8 такого змісту:
"11.3.8. Суми авансових платежів та попередньої оплати, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) від замовників національних фільмів, тимчасово, до 1 січня 2016 року, включаються до складу валових доходів таких виробників за датою підписання акта про передачу національних фільмів замовнику за умови цільового використання коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
5) статтю 22 доповнити пунктом 22.3 такого змісту:
"22.3 Установити, що до 1 січня 2016 року кошти, спрямовані (інвестовані) платником податку на виробництво, розповсюдження, демонстрування національного фільму враховуються у зменшенні податкового зобов’язання такого платника податку в сумі, що не перевищує розмір податкового зобов’язання, нарахованого протягом звітного (податкового) року, в якому здійснювалося таке інвестування".
3. Пункт 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити підпунктами 5.1.25 та 5.1.26 такого змісту:
"5.1.25. тимчасово, до 1 січня 2016 року, операції з поставки національних фільмів, визначених відповідно до Закону України "Про кінематографію", виробниками цих фільмів, а також поставки робіт і послуг з виробництва цих фільмів;
5.1.26. тимчасово, до 1 січня 2016 року, операції з поставки послуг з демонстрування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих державною мовою, демонстраторами фільмів".
2. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2009 р., № 31, ст. 452) доповнити абзацом третім такого змісту:
"до 1 січня 2016 року, суб’єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, – за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів".
 
    -26- Лук'янчук Р.В.
Доповнити розділ "Прикінцеві положення" новими пунктами 2, 3, 4 наступного змісту:
2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181; 1998 р., № 2 , ст. 7, № 10, ст. 35; 1999 р., № 2-3, ст. 21, № 4, ст. 33, № 32, ст. 264, № 38, ст.338, № 39, ст.357; 2000 р., № 5, ст. 34, № 38, ст. 318, № 39, ст. 333, № 43, ст. 363, № 46, ст. 393, № 48, ст. 406; 2001 р., № 30, ст. 143):
 
Враховано    
    -27- Лук'янчук Р.В.
підпункт 5.4.6 пункту 5.4 статті 5 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Будь-які витрати зі страхування ризиків, пов’язаних з виробництвом національних фільмів";
 
Враховано    
    -28- Лук'янчук Р.В.
абзац третій підпункту 5.4.6 пункту 5.4 статті 5 після слів "початку року" доповнити словами "та 10 відсотків для суб’єктів кінематографії, які здійснюютьвиробництво національних фільмів";
 
Враховано    
    -29- Лук'янчук Р.В.
підпункт 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"створення та придбання національних фільмів";
 
Враховано частково    
    -30- Лук'янчук Р.В.
підпункт 11.2 статті 11 викласти у такій редакції:
"11.2.4 . Валові витрати підприємств суднобудівної промисловості, понесені ними у зв’язку з виконанням контрактів на виготовлення (побудову) морських, річкових суден, та валові витрати виробників фільмів, які відповідно до Закону України "Про кінематографію" набули статусу національного фільму, включають до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів, передбачена підпунктом 11.3.7 пункту 11.3 статті 11 цього Закону";
 
Враховано    
    -31- Лук'янчук Р.В.
підпункт 11.3.7 пункту 11.3 статті 11 викласти у такій редакції:
"11.3.7. Суми авансових платежів та попередньої оплати, отримані підприємствами суднобудівної промисловості від замовників морських, річкових суден, та суми авансових платежів і попередньої оплати, отриманої від замовників виробниками фільмів, які відповідно до Закону України " Про кінематографію" набули статусу національного фільму, включаються до складу валових доходів таких підприємств за датою підписання акта про передачу морських, річкових суден та фільмів замовнику за умови цільового використання коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -32- Лук'янчук Р.В.
Статтю 22 доповнити пунктом 22.3 наступного змісту:
"Кошти, спрямовані платникам податку на створення, виробництво, розповсюдження, демонстрування національних фільмів, враховуються у зменшенні податкового зобов’язання такого платника податку у сумі, що не перевищує розмір податкового зобов’язання, нарахованого протягом звітного (податкового) року, в якому здійснювалося таке інвестування".
3. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2002 р., № 20, ст.. 149; 2002 р., № 15, ст. 100):
 
Враховано    
    -33- Лук'янчук Р.В.
абзац другий підпункту 3.2.7 пункту 3.2 статті 3 викласти у такій редакції:
виплат дивідендів у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом, та роялті, що сплачуються авторам як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- та аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення, за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)";
 
Відхилено    
    -34- Лук'янчук Р.В.
пункт 5.1 статті 5 доповнити підпунктом 5.1.25 та 5.1.26 такого змісту
"5.1.25. поставки фільмів, які відповідно до Закону України "Про кінематографію" набули статусу національного фільму, а також поставки робіт і послуг з виробництва цих фільмів";
"5.1.26. поставки послуг з демонстрування (публічного показу" в кінотеатрах, інших кіно видовищних закладах, на відео установках національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих української мовою".
 
Враховано    
    -35- Лук'янчук Р.В.
4. У Законі України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2007 р., № 3, ст. 31) пункт 4 частини першої статті 12 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Суб’єкти кінематографії виробники національних фільмів, незалежно від організаційно-правових форм власності такого суб’єкта кінематографії".
 
Враховано частково    
    -36- Яворівський В.О.
Зміни до Закону "Про плату за землю викласти в такій редакції:
"до 1 січня 2015 року, суб’єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, – за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів".
 
Враховано    
38. у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
39. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-37- Мірошниченко Ю.Р.
Розділ другий доповнити пунктом 3 такого змісту:
Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996., № 45, ст.. 238; 2007 р., № 3, ст.31) доповнити абзацами такого змісту:
"суб’єкти – кінематографії – виробники національних фільмів, незалежно від організаційно правових форм власності такого суб’єкта кінематографії:
Республіканський будинок кіно Національної спілки кінематографістів України;".
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 2, 3 та 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року, та абзацу шостого підпункту 4 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності після прийняття Закону України про збір на розвиток національної кінематографії.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -38- Лукаш О.Л.
Розділ ІІ . Прикінцеві положення законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
Враховано частково    
    -39- Лукаш О.Л.
1) статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.. 156 із наступними змінами) доповнити підпунктом 5.1.25. такого змісту:
" 5.1.25. поставки робіт та послуг з виробництва, демонстрування (публічного показу, публічного сповіщення і публічної демонстрації), зберігання та розповсюдження (прокату) суб’єктами кінематографії національного фільму відповідно до Закону України "Про кінематографію", а також поставки майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм";
2) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 1999 р., № 4, ст. 33, № 32, ст. 264; 2003 р., № 12, ст. 88, № 24, ст. 162, № 36, ст.. 280; 2004 р., № 14, ст. 195, № 17-18, ст. 250, № 43-44, ст.. 493, № 52, ст. 563; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2008 року № 521-VІ) (521-17):
 
Враховано частково    
    -40- Лукаш О.Л.
статтю 4 доповнити підпунктом 4.2.21. такого змісту:
"4.2.21. кошти або майно отримані суб’єктом кінематографії, які пов’язані з виробництвом, демонструванням (публічним показом, публічним сповіщенням і публічним демонструванням), зберіганням та розповсюдженням (прокатом) суб’єктом кінематографії національного фільму відповідно до Закону України "Про кінематографію", у тому числі прав інтелектуальної власності на національний фільм, спрямовані на фінансування капітальних вкладень цих суб’єктів кінематографії";
 
Враховано частково    
    -41- Лукаш О.Л.
у статті 5:
пункт 5.2. доповнити підпунктом 5.2.20. такого змісту:
"сума витрат або вартість майна, пов’язаних із виробництвом, демонструванням (публічним показом, публічним сповіщенням і публічним демонструванням), зберіганням та розповсюдженням (прокатом) суб’єктом кінематографії національного фільму відповідно до Закону України "Про кінематографію", у тому числі прав інтелектуальної власності на національний фільм";
 
Враховано частково    
    -42- Лукаш О.Л.
абзац третій підпункту 5.4.6. підпункту 5.4. доповнити реченням:
"Суб’єкти кінематографії, які здійснюють виробництво національного фільму відносять до складу валових витрат витрати на страхування виробництва фільму та отримання фінансових гарантій завершення виробництва фільму в розмірі до 10 відсотків кошторисної вартості);
 
Враховано частково    
    -43- Лукаш О.Л.
3) пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України , 1996 р., № 45, ст. 238; 2007 р., № 3, ст. 31) доповнити абзацом третім такого змісту:
"суб’єкти кінематографії – за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів. Сума податку підлягає зменшенню пропорційно до кількості національних фільмів, які було продемонстровано, збережено та розповсюджено платником податку протягом звітного періоду і загальної кількості продемонстрованих, збережених та розповсюджених платником податку фільмів протягом цього періоду";
 
Враховано частково    
    -44- Лукаш О.Л.
4) частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1997 р., № 20, ст. 144) доповнити пунктом "ю)" такого змісту:
"ю) вихідні матеріали фільму, кіно матеріали та кіно устаткування, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України, що ввозяться на митну територію України, а також вивозяться з України суб’єктами кінематографії, які внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, якщо вони використовуються з метою створення національного фільму";
 
Відхилено    
    -45- Лукаш О.Л.
5) Частину першу статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст. 119; 2003 р., № 38, ст. 319) доповнити пунктом 29 такого змісту:
"29 збір на розвиток національної кінематографії";
3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Відхилено    
    -46- Яворівський В.О.
Прикінцеві положення законопроекту викласти в редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 2 та абзацу шостого підпункту 5 пункту 5 розділу І, які набирають чинності після прийняття Закону України про збір на розвиток кінематографії в Україні, та пунктів 1, 3, 4, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.
 
Немає висновку    
    -47- Яворівський В.О.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом ;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади відповідно до компетенції нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
Враховано