Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 12 Закону України ''Про лікарські засоби"(щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 12 Закону України"Про лікарські засоби" (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля)
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про лікарські засоби" щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №22, ст. 86, 2009, №39, ст. 554) такі зміни:
 
   І. Частину другу статті 12 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №22, ст. 86; 2009 р., №39, ст. 554) викласти в такій редакції:
 
3. У статті 12 частину другу викласти в такій редакції:
 
      
4. “На зовнішній упаковці лікарських засобів, які використовуються особами з вадами зору, також шрифтом Брайля зазначається назва лікарського засобу. Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів, які марковані шрифтом Брайля, здійснюється на їх вимогу. Міністерство охорони здоров’я України визначає лікарські засоби, упаковка яких не маркується шрифтом Брайля.”
 
-1- Бахтеєва Т.Д.
Слова та речення "які використовуються особами з вадами зору" та "Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів, які марковані шрифтом Брайля, здійснюється на їх вимогу" вилучити.
 
Враховано   "На зовнішній упаковці лікарських засобів також шрифтом Брайля зазначаються назва лікарського засобу, доза діючої речовини та лікарська форма. Міністерство охорони здоров’я України визначає лікарські засоби, упаковка яких не маркується шрифтом Брайля або шрифтом Брайля зазначається тільки назва лікарського засобу".
 
    -2- Карпук В.Г.
Після слів "зазначається назва лікарського засобу" додати слова "та доза діючої речовини".
 
Враховано    
    -3- Бахтеєва Т.Д.
Після слів "упаковка яких не маркується шрифтом Брайля" доповнити словами "або шрифтом Брайля зазначається тільки назва лікарського засобу."
 
Враховано    
    -4- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити цю частину статті новим реченням такого змісту:
"Вимоги цієї частини статті застосовуються до лікарських засобів, які реєструються в Україні після 1 січня 2010 року."
 
Враховано редакційно    
    -5- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
"На зовнішній упаковці лікарських засобів, які призначені для роздрібної торгівлі лікарськими засобами, також шрифтом Брайля зазначається назва лікарського засобу, доза діючої речовини та лікарська форма. Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів, що марковані шрифтом Брайля, здійснюється на їх вимогу. Міністерство охорони здоров’я країни за участю всеукраїнських громадських організацій інвалідів визначає лікарські засоби, упаковка яких маркується шрифтом Брайля"
 
Враховано частково    
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
-6- Карпук В.Г.
У Прикінцевих положеннях зазначити
"Закон набирає чинності з дня опублікування"
 
Враховано редакційно   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Вимоги до маркування лікарських засобів, запроваджені цим Законом, застосовуються до тих лікарських засобів, які зареєстровані (перереєстровані) в Україні після набрання чинності цим Законом.
 
    -7- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити Прикінцеві положення пунктом 1 такого змісту:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."
Відповідно абзац перший вважати пунктом 2.
 
Враховано    
6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
 
7. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
8. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.