Кількість абзаців - 67 Таблиця поправок


Про сучасний стан, завдання і подальші перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (24-ті роковини Чорнобильської катастрофи) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Постанова Верховної Ради України
 
   Проект
Постанова Верховної Ради України
 
1. Про сучасний стан, завдання і подальші перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
(24-ті роковини Чорнобильської катастрофи)
 
   Про сучасний стан, завдання і подальші перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
(24-ті роковини Чорнобильської катастрофи)
 
2. Розглянувши сучасний стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, Верховна Рада України зазначає: досвід застосування прийнятих відповідних законодавчих актів свідчить, що стратегічні завдання парламентом були визначені правильно.
 
-1- Семинога А.І.
Абзац викласти в такій редакції:
"Розглянувши сучасний стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, Верховна Рада України зазначає, що прийняття парламентом відповідних законодавчих актів, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, в цілому відіграло позитивну роль.
 
Враховано   Розглянувши сучасний стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, Верховна Рада України відзначає, що прийняті парламентом законодавчі акти, спрямовані на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, загалом відіграли позитивну роль.
 
3. Разом з цим, Верховна Рада України звертає увагу Кабінету Міністрів України на відсутність системної діяльності центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення створення соціально-економічних, організаційних умов і гарантій у сфері соціального захисту постраждалого населення, відродження та розвитку радіоактивно забруднених територій, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та на недостатнє дотримання рекомендацій парламенту, які викладено в постановах Верховної Ради України за підсумками щорічних "чорнобильських" слухань.
 
   Водночас Верховна Рада України звертає увагу Кабінету Міністрів України на відсутність системної діяльності центральних органів виконавчої влади із забезпечення соціально-економічних, організаційних умов і гарантій у сфері соціального захисту постраждалого населення, відродження та розвитку радіоактивно забруднених територій, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також на недостатнє дотримання рекомендацій парламенту, що містяться в постановах Верховної Ради України за підсумками щорічних парламентських слухань з чорнобильських питань.
 
4. У зв’язку із щорічним скороченням обсягів фінансування програмних заходів, що передбачені Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки", не в повному обсязі виконуються зобов’язання щодо забезпечення соціальних прав і гарантій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які їм надано відповідно до законодавства.
 
   У зв’язку із щорічним скороченням обсягів фінансування заходів, передбачених Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки", не в повному обсязі виконуються зобов’язання щодо забезпечення соціальних прав і гарантій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які їм надано відповідно до законодавства.
 
5. Найбільше соціально-психологічне напруження серед населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, викликає різке скорочення фінансування надання спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, відсутності оптимальної та прозорої системи організації оздоровлення.
 
   Найбільше соціально-психологічне напруження серед населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, викликає різке скорочення фінансування надання спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, відсутність оптимальної та прозорої системи організації оздоровлення.
 
6. Фінансування заходів щодо комплексного медико-санітарного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється лише на 14 відсотків від мінімальної потреби, яку визначено Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки".
 
   Фінансування заходів щодо комплексного медико-санітарного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється лише на 14 відсотків мінімальної потреби, яку визначено Загальнодержавною програмою подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки.
 
7. Незадовільним залишається стан із забезпеченням безплатними ліками за рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. При постійному зростання цін на ліки не виконані рекомендації тогорічних парламентських слухань щодо збільшення у 2009 році бюджетних видатків на ці цілі та вдосконалення самої системи забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
   Незадовільним залишається стан забезпечення за рецептами лікарів безоплатними ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За постійного зростання цін на ліки не виконані рекомендації минулорічних парламентських слухань щодо збільшення у 2009 році бюджетних видатків на ці цілі та вдосконалення системи забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
8. До цього часу не виконані рекомендації підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ші роковини Чорнобильської катастрофи)" від 20 квітня 2007 року № 975-V щодо вдосконалення норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
   До цього часу не виконані рекомендації підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 20 квітня 2007 року № 975-V "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ші роковини Чорнобильської катастрофи)" щодо вдосконалення норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
9. Як наслідок, у зв’язку з невідповідністю розмірів компенсаційних виплат, доплат та допомоги, які встановлені відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", розмірам, які встановлені постановами Кабінету Міністрів України, продовжує збільшуватися кількість позовів постраждалих громадян до судових органів, які частково задовольняються. Таким чином, одержувачі вищезазначених компенсаційних виплат, доплат та допомоги поставлені в нерівні умови – частина з них одержує соціальну підтримку від держави на підставі судових рішень, більшість – відповідно до постанов Уряду, що за розмірами значно нижче.
 
   Як наслідок, у зв’язку з невідповідністю розмірів компенсаційних виплат, доплат та допомоги, встановлених відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", розмірам, які встановлені постановами Кабінету Міністрів України, продовжує зростати кількість позовів постраждалих громадян до судових органів, які частково задовольняються. Таким чином, одержувачі вищезазначених компенсаційних виплат, доплат та допомоги поставлені в нерівні умови – частина з них одержує соціальну підтримку від держави на підставі судових рішень, більшість – відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, значно нижчу за розміром.
 
10. Особливу тривогу викликає ситуація, що склалася останнім часом з виплатою компенсацій сім’ям з дітьми та організацією безплатного харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У дошкільних та шкільних навчальних закладах на територіях радіоактивного забруднення не забезпечено харчування потерпілих дітей відповідно до фізіологічних норм.
 
   Особливу тривогу викликає ситуація, що склалася останнім часом з виплатою компенсації сім’ям з дітьми та організацією безоплатного харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У дошкільних та шкільних навчальних закладах на радіоактивно забруднених територіях не забезпечено харчування потерпілих дітей відповідно до фізіологічних норм.
 
11. Невідкладним стає питання законодавчого вдосконалення системи пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в першу чергу самого механізму нарахування пенсій, що призначені відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
   Невідкладним є завдання законодавчого вдосконалення системи пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед механізму нарахування пенсій, що призначаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
12. Не зважаючи на вирішення житлового питання 351 сім’ї громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок житла, що придбано у 2009 році державною іпотечною установою, на квартирному обліку на початок 2010 року залишаються 39 426 сімей постраждалих громадян, із них 10 312 сімей інвалідів. В той же час Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" взагалі не було передбачено фінансування бюджетної програми "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що суперечить Закону України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки".
 
   У 2009 році забезпечено житлом 351 сім’ю громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок придбаного житла державною іпотечною установою, однак на початок 2010 року на квартирному обліку залишаються 39 426 сімей постраждалих громадян, із них 10 312 сімей інвалідів. Разом з тим Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" взагалі не передбачалося фінансування бюджетної програми "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що суперечить Закону України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки".
 
13. Актуальними залишаються проблеми забезпечення путівками на оздоровлення як дорослих, так і дітей, якості надання санаторно-курортних послуг, виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
   Актуальними залишаються проблеми забезпечення путівками на оздоровлення дорослих і дітей, якості надання санаторно-курортних послуг, виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
14. Зменшення фінансування за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" зумовило зупинення впровадження комплексу протирадіаційних заходів на цих територіях та скорочення у 2 рази чисельності фахівців-радіологів в областях.
 
   Зменшення фінансування за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" зумовило зупинення впровадження комплексу протирадіаційних заходів на цих територіях та скорочення у 2 рази чисельності фахівців-радіологів в областях.
 
15. Природно-техногенний комплекс "Зона відчуження – Чорнобильська АЕС – об’єкт "Укриття" досі залишається епіцентром Чорнобильської катастрофи.
 
   Природно-техногенний комплекс – "Чорнобильська АЕС – об’єкт "Укриття" – зона відчуження" досі залишається епіцентром Чорнобильської катастрофи.
 
16. Виходячи із наявного фінансування, уповноважені центральні органи виконавчої влади забезпечують дотримання вимог законодавства із забезпечення функціонування системи захисту населення та довкілля від впливу зони відчуження, виконання заходів по створенню нових та експлуатації діючих виробництв щодо поводження з техногенними відходами, їх інфраструктурному забезпеченню, забезпеченню бар’єрних функцій та практичній реабілітації екосистем зони відчуження.
 
   Виходячи з наявного фінансування, уповноважені центральні органи виконавчої влади забезпечують дотримання вимог законодавства із забезпечення функціонування системи захисту населення та довкілля від впливу зони відчуження, виконання заходів із створенням нових та експлуатації діючих виробництв щодо поводження з техногенними відходами, їх інфраструктурного забезпечення, забезпечення бар’єрних функцій та практичної реабілітації екосистем зони відчуження.
 
17. Проблемні питання, які виникають на майданчику Чорнобильської АЕС у зв’язку із залишковим принципом фінансування видатків відповідних бюджетних програм, постійно знаходяться у центрі уваги Верховної Ради України та її профільного Комітету.
 
   Проблемні питання, що виникають на майданчику Чорнобильської АЕС у зв’язку із залишковим принципом фінансування відповідних бюджетних програм, постійно перебувають у центрі уваги Верховної Ради України та її Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи..
 
18. За ініціативи парламенту Кабінетом Міністрів України протягом 2009 року прийнято цілий ряд постанов та розпоряджень, якими:
 
   За ініціативи парламенту Кабінетом Міністрів України протягом 2009 року прийнято цілий ряд постанов та розпоряджень, якими:
 
19. - відрегульовано ритмічність та збільшено обсяги фінансування у 2009 році головних бюджетних програм щодо забезпечення сталої та безпечної діяльності Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" (далі – ДСП ЧАЕС) та інших підприємств зони відчуження, а також місцевого бюджету міста Славутич;
 
   врегульовано ритмічність та збільшено обсяги фінансування у 2009 році бюджетних програм щодо забезпечення сталої та безпечної діяльності Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" (далі – ДСП "ЧАЕС") та інших підприємств зони відчуження, а також місцевого бюджету міста Славутича;
 
20. - забезпечено вчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам ДСП ЧАЕС у розмірі, не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях України;
 
   забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам ДСП "ЧАЕС" у розмірі, не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях України;
 
21. - поновлено діяльність Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС;
 
   поновлено діяльність Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС;
 
22. - розпочато фінансування з Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
 
   розпочато фінансування з Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
 
23. - здійснено підготовчі заходи щодо внесення змін до Закону України "Про Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" (далі – ЧФУ) щодо збільшення внеску України до ЧФУ;
 
   здійснено підготовчі заходи щодо внесення змін до Закону України "Про Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" (далі – ЧФУ) щодо збільшення внеску України до ЧФУ;
 
24. - визначено алгоритм щодо вирішення питання пільгового пенсійного забезпечення осіб, які постійно працюють на території зони відчуження;
 
   визначено алгоритм щодо вирішення питання пільгового пенсійного забезпечення осіб, які постійно працюють на території зони відчуження;
 
25. - виділено кошти на відшкодування Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права на пенсію за віком та інше.
 
   виділено кошти на відшкодування Пенсійному фонду України виплати та доставки пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права на пенсію за віком тощо.
 
26. Незважаючи на систематичне недофінансування видатків бюджетних програм на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" та на заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС, завдяки організації ефективної взаємодії та координації діяльності Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, ДСП ЧАЕС, Груп управління міжнародними проектами, міської ради Славутича, "Атомпрофспілки", тісній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку протягом 2007-2009 років відбулися конкретні та вагомі позитивні зрушення щодо зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
 
   Незважаючи на систематичне недофінансування видатків бюджетних програм на підтримку у безпечному стані енергоблоків ЧАЕС та об’єкта "Укриття", а також заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС, завдяки організації ефективної взаємодії та координації діяльності Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, ДСП "ЧАЕС", Груп управління міжнародними проектами, міської ради Славутича, "Атомпрофспілки", тісній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку протягом 2007-2009 років відбулися конкретні та вагомі позитивні зрушення щодо зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
 
27. Виходячи з того, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є одним із головних пріоритетів державної політики, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
-2- Кармазін Ю.А.
Доповнити Постанову пунктом 1 такого змісту:
"Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи проаналізувати стан виконання Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки" і змінити нумерацію наступних пунктів
 
Відхилено   Виходячи з того що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є одним з головних пріоритетів державної політики, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
28. 1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України :
 
-3- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 викласти в такій редакції: "2. Кабінету Міністрів України:"
 
Відхилено   1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України :
 
29. 1) проаналізувати стан виконання Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки з урахуванням підсумків проведеного аналізу подати до 1 листопада 2010 року на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки;
 
-4- Семинога А.І.
Абзац викласти у такій редакції: "1) проаналізувати стан виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки та з урахуванням підсумків проведеного аналізу подати до 1 березня 2011 року на розгляд Верховної Ради України законопроект Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012-2016 роки;"
 
Враховано редакційно   1) проаналізувати стан виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки" та Рекомендацій парламентських слухань на тему "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", схвалених Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2009 року № 1368-VІ, і з урахуванням підсумків проведеного аналізу подати до 1 березня 2011 року на розгляд Верховної Ради України законопроект про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012-2016 роки;
 
    -5- Скубенко В.П.
Підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
проаналізувати стан виконання Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки та Рекомендацій парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", затверджених Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2009 року № 1368-VІ, і з урахуванням підсумків проведеного аналізу подати до 1 листопада 2010 року на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки"
 
Враховано редакційно    
    -6- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в такій редакції:
"до 1 вересня 2010 року подати до Верховної Ради України інформацію щодо стану виконання Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки"
 
Враховано редакційно у п. 2.   
    -7- Кармазін Ю.А.
Доповнити абзацом такого змісту:
"до 1 листопада 2010 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки"
 
Враховано редакційно    
30. 2) забезпечити виконання підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" від 18 квітня 2008 року № 276-VІ щодо внесення змін до законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
-8- Павловський А.М.
Доповнити новим абзацом:
"розробити Загальнодержавну програму забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
Враховано у підпункті 1 (є складовою Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи)  2) забезпечити виконання підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 18 квітня 2008 року № 276-VІ "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ші роковини Чорнобильської катастрофи" щодо внесення змін до законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
31. 3) до 1 червня 2010 року подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України "Про Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" щодо збільшення внеску України до ЧФУ;
 
   3) до 1 червня 2010 року подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України "Про Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" щодо збільшення внеску України до ЧФУ;
 
32. 4) при затвердженні проекту закону про Державний бюджет України на 2010 рік передбачити:
 
-9- Семинога А.І.
Цифру 2010 замінити цифрою 2011.
 
Враховано   4) при розробці проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік передбачити:
 
33. а) приведення у відповідність до зЗуло вний бюджет України на 2010 спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, , викликає різкеаконів України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки", "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" видатків за бюджетними програмами, фінансування за якими здійснюється у значно нижчих розмірах, ніж передбачено цими законами:
 
   а) приведення у відповідність із зЗуло вний бюджет України на 2010 спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, , викликає різкеаконами України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки", "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" видатків за бюджетними програмами, фінансування за якими здійснюється у значно нижчих розмірах, ніж передбачено цими законами, а саме:
 
34. "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
   "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
35. "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення";
 
   "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення";
 
36. "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
   "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
37. "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС";
 
   "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС";
 
38. "Підтримка екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення";
 
   "Підтримка екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення";
 
39. "Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС";
 
   "Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС";
 
40. "Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми "SІР";
 
   "Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми "SІР";
 
41. "Внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР";
 
   "Внесок України до Рахунка ядерної безпеки ЄБРР";
 
42. "Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи".
 
   "Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи".
 
43. У відповідних бюджетних призначеннях за вищезазначеними програмами передбачити капітальні видатки;
 
-10- Рябека О.Г.
Підпункт 4 доповнити абзацами:
збільшення видатків за бюджетними програмами:
"Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
Враховано   У відповідних бюджетних призначеннях за вищезазначеними програмами передбачити капітальні видатки;
б) збільшення видатків за бюджетними програмами:
"Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
"Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
"Щорічна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживанням продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
збільшення обсягу видатків міжбюджетних трансфертів на безоплатне придбання ліків та зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, порівняно з 2009 роком;
виділення бюджетних коштів на реалізацію Чорнобильської будівельної програми в обсязі, передбаченому Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки";
проведення індексації пенсій, призначених згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", відповідно до індексу інфляції та зростання цін;
не допускати зниження рівня пенсійного забезпечення працюючих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 
    -11- Рябека О.Г.
"Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
Враховано    
    -12- Рябека О.Г.
"Щорічна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживанням продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
Враховано    
    -13- Ляшко О.В.
Підпункт 4 доповнити новими абзацами:
"виділення коштів на виконання судових рішень за зверненнями постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання їм компенсаційних виплат у розмірах, встановлених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
Відхилено    
    -14- Ляшко О.В.
збільшення у два рази обсягів видатків міжбюджетних трансфертів на безоплатне придбання ліків та зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порівнянні з 2009 роком;
 
Враховано редакційно    
    -15- Ляшко О.В.
виділення бюджетних коштів на реалізацію Чорнобильської будівельної програми в обсягах, передбачених Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки (30 000 тис. грн.)"
 
Враховано редакційно    
    -16- Олійник В.С.
Доповнити пункт 4 підпунктом такого змісту:
"здійснення індексації пенсій, призначених згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", відповідно до індексу інфляції та зростання цін"
 
Враховано    
    -17- Павловський А.М.
Доповнити рекомендації Кабінету Міністрів України новим підпунктом:
"не допускати зниження рівня пенсійного забезпечення для працюючих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"
 
Враховано    
44. б) забезпечення у достатньому обсязі фінансової підтримки бюджету міста Славутич за рахунок коштів Державного бюджету України та видатків на реалізацію заходів завдання 5 "Соціальне забезпечення" Першочергових заходів, які визначені Законом України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" для м.Славутича;
 
   в) забезпечення достатнього обсягу фінансової підтримки бюджету міста Славутича за рахунок коштів Державного бюджету України та видатків на реалізацію пункту 5 "Соціальне забезпечення" завдань, визначених Першочерговими заходами Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";
 
45. в) річний кошторис видатків на утримання Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 5" з безумовним дотриманням вимог пункту 4 статті 13 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та з урахуванням повної річної потреби у бюджетному фінансуванні цього закладу для забезпечення спеціалізованого медичного обслуговування працівників ДСП ЧАЕС та жителів м. Славутича;
 
   г) річний кошторис видатків на утримання державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 5" з безумовним дотриманням вимог пункту 4 статті 13 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та з повним урахуванням річної потреби у бюджетному фінансуванні цього закладу для забезпечення спеціалізованого медичного обслуговування працівників ДСП "ЧАЕС" та жителів міста Славутича;
 
46. г) фінансування за окремими кодами бюджетної класифікації програм:
 
   г) фінансування за окремими кодами бюджетної класифікації програм стосовно:
 
47. забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
   забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
48. заходи щодо впорядкування територій у нижній течії річки Прип’ять та загальнозоологічному заказнику загальнодержавного значення "Чорнобильський спеціальний";
 
   заходів щодо впорядкування територій у нижній течії річки Прип’ять та загальнозоологічному заказнику загальнодержавного значення "Чорнобильський спеціальний";
 
49. 5) забезпечити у повному обсязі фінансування внесків України до Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки;
 
   5) забезпечити у повному обсязі фінансування внесків України до ЧФУ та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР;
 
50. 6) під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік передбачити фінансування всього комплексу заходів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в обсягах не менших, ніж передбачено законами України;
 
-18- Семинога А.І.
Абзац виключити
 
Враховано      
    -19- Кириленко І.Г.
Доповнити рекомендації Кабінету Міністрів України новим підпунктом:
"привести нормативні акти центральних органів виконавчої влади у відповідність із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
Відхилено    
51. 7) забезпечити організацію підготовки державних заходів до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, які визначено підпунктом 21 пункту 1 Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" (Постанова Верховної Ради України від 21 травня 2009 року №1368-VІ);
 
   6) забезпечити організацію підготовки державних заходів до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, визначених підпунктом 21 пункту 1 Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", схвалених Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2009 року №1368-VІ;
 
52. 8) на виконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Меморандуму про взаємопорозуміння між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС здійснити до 10-ї річниці закриття станції наступні невідкладні заходи щодо:
 
   7) на виконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Меморандуму про взаємопорозуміння між Урядом України і урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС від 20 грудня 1995 року здійснити до 10-ї річниці закриття станції невідкладні заходи щодо:
 
53. введення в експлуатацію промислового комплексу з перероблення твердих радіоактивних відходів;
 
   введення в експлуатацію промислового комплексу з перероблення твердих радіоактивних відходів;
 
54. завершення вивантаження відпрацьованого ядерного палива з енергоблоку № 3 Чорнобильської АЕС;
 
   завершення вивантаження відпрацьованого ядерного палива з енергоблока № 3 Чорнобильської АЕС;
 
55. створення комплексу з виробництва залізобетонних контейнерів і металевих бочок для транспортування та зберігання/захоронення радіоактивних відходів;
 
   створення комплексу з виробництва залізобетонних контейнерів і металевих бочок для транспортування та зберігання/захоронення радіоактивних відходів;
 
56. остаточного узгодження строків виконання міжнародних та вітчизняних проектів, у тому числі нового сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу;
 
   остаточного узгодження строків виконання міжнародних та вітчизняних проектів, у тому числі нового сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу;
 
57. подальшого підсилення ролі України в роботі Груп управління міжнародними проектами та забезпеченні стабільного менеджмента роботами із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";
 
   подальшого підсилення ролі України в роботі Груп управління міжнародними проектами та забезпеченні стабільного менеджменту робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";
 
58. продовження роботи з країнами-донорами щодо наповнення коштами Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки;
 
   продовження роботи з країнами-донорами щодо наповнення коштами ЧФУ та Рахунка ядерної безпеки ЄБРР;
 
59. забезпечення досягнення цілей та дієвого контролю за виконанням міжнародних проектів, що реалізуються на майданчику Чорнобильської АЕС, у першу чергу за проектами нового безпечного конфайнменту (НБК) та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2);
 
   забезпечення досягнення цілей та дієвого контролю за виконанням міжнародних проектів, що реалізуються на майданчику Чорнобильської АЕС, насамперед за проектами нового безпечного конфайнменту (НБК) та нового сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2);
 
60. 9) прискорити реалізацію Концепції створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора, яку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 1299-р, з метою ефективного використання висококваліфікованого трудового ресурсу ДСП ЧАЕС, Державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології", а також підприємств та установ інфраструктури м. Славутича;
 
   8) прискорити реалізацію Концепції створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 1299-р, з метою ефективного використання висококваліфікованого трудового ресурсу ДСП "ЧАЕС", Державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології", а також підприємств та установ інфраструктури міста Славутича;
 
61. 10) завершити проведення в Україні скринінгового обстеження осіб групи ризику щодо наявності раку щитовидної залози та на його підставі запровадити з 2011 року систему раннього виявлення патології щитоподібної залози;
 
   9) завершити проведення в Україні скринінгового обстеження осіб групи ризику з метою виявлення раку щитовидної залози та на основі його результатів запровадити з 2011 року систему раннього виявлення патології щитоподібної залози;
 
62. 12) відновити структури радіологічних служб і обласних радіологічних лабораторій, що здійснюють контроль вмісту радіонуклідів в сільськогосподарської продукції, яка виробляється на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
-20- Скубенко В.П.
Підпункт 12 пункту 1 доповнити словами:
"та вжити заходів щодо припинення виробництва радіоактивно забрудненої продукції"
 
Враховано   10) відновити структурні підрозділи радіологічних служб і обласних радіологічних лабораторій, що здійснюють контроль вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, яка виробляється на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та вжити заходів для унеможливлення виробництва радіоактивно забрудненої продукції;
 
63. 13) розглянути питання розробки плану заходів щодо попередження лісових пожеж, підтримки екологічно безпечного стану лісових угідь, утилізації і використання деревинної сировини лісових угідь у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення;
 
   11) розглянути питання розробки плану заходів щодо запобігання лісових пожеж, підтримки екологічно безпечного стану лісових угідь, утилізації і використання деревинної сировини лісових угідь у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення;
 
64. 14) забезпечити виконання берегоукріплювальних і днопоглиблювальних робіт в межах національного природного парку "Прип’ять-Стохід" та річки Десна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року № 901 "Про затвердження Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001 – 2005 роках та прогноз до 2020 року".
 
-21- Кириленко І.Г.
Доповнити рекомендації Кабінету Міністрів України новим підпунктом:
"Забезпечити здійснення санаторно-курортного лікування найбільш вразливих верств постраждалих громадян внаслідок Чорнобильської катастрофи на базі санаторно-курортних закладів, які за спеціальною оцінкою мають потужну лікувальну базу та дають високий лікувальний ефект (курорти Моршина, Миргорода, Трускавця, Закарпаття та Криму), та створення мережі спеціалізованих санаторно-курортних закладів для оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердження їх переліку на державному рівні"
 
Враховано редакційно   12) забезпечити виконання берегоукріплювальних і днопоглиблювальних робіт у межах національного природного парку "Прип’ять-Стохід" та на річці Десна відповідно до Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року № 901;
13) забезпечити здійснення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи
з пріоритету медичних і екологічних показників;
14) розглянути питання про створення умов для зберігання та експонування виявлених та врятованих на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення історико-етнографічних предметів, археологічних пам’яток, архівних документів та інших культурних цінностей з метою їх збереження та внесення до Музейного фонду України і Національного архівного фонду України, а також про надання приміщення для створення історико-етнографічного музею;
15) забезпечити функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
16) забезпечити виконання підпункту 22 пункту 1 Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", схвалених Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2009 року № 1368-VІ, щодо надання в установленому порядку статусу національної Державній установі "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України;
17) забезпечити завершення будівництва патолого-анатомічного корпусу і господарського блоку та реконструкцію першої черги реабілітаційного центру Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України;
18) винайти можливість придбання для клініки Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України медичного обладнання – магнітно-резонансного томографа;
 
    -22- Семинога А.І.
Доповнити проект у частині рекомендацій новим пунктом такого змісту:
"розглянути питання щодо створення умов для зберігання та експонування врятованих культурних цінностей музейно-архівного фонду етнокультурної спадщини території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення."
 
Враховано редакційно    
    -23- Олійник В.С.
Доповнити рекомендації новим пунктом:
"забезпечити функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
Враховано    
    -24- Олійник В.С.
Доповнити проект у частині рекомендацій новим пунктом такого змісту:
"забезпечити виконання підпункту 22 пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 21 травня 2009 року № 1368-VІ "Про Рекомендації парламентських слухань на тему "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" щодо надання в установленому порядку статусу національної Державній установі "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України"
 
Враховано    
    -25- Даниленко В.А.
Доповнити пунктом наступного змісту:
"на виконання підпункту 22) Постанови Верховної Ради України від 21 травня 2009 року № 1368-VІ "Про Рекомендації парламентських слухань на тему "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" прискорити виконання заходів щодо надання Державній установі "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України статусу національного"
 
Враховано у підпункті 17   
    -26- Олійник В.С.
Доповнити проект у частині рекомендацій новим пунктом такого змісту:
"забезпечити завершення будівництва патолого-анатомічного корпусу і господарського блоку та реконструкції першої черги реабілітаційного центру державної установи "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України"
 
Враховано    
    -27- Даниленко В.А.
Доповнити пунктом наступного змісту:
"винайти можливість придбання для клініки Державної установи "Наукового центру радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України медичного обладнання – магнітно-резонансного томографу"
 
Враховано    
    -28- Даниленко В.А.
Доповнити пунктом наступного змісту:
"винайти можливість завершити реконструкцію реабілітаційного центру Державної установи "Наукового центру радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України"
 
Враховано у п.19   
    -29- Кармазін Ю.А.
Доповнити абзацом такого змісту:
"розмістити на своєму офіційному веб-сайті план виконання цієї Постанови з інформацією щодо ходу її виконання"
 
Відхилено    
65. 2. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 2010 року проінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови.
 
-30- Кармазін Ю.А.
Доповнити абзацом такого змісту:
"до 1 листопада 2010 року поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови"
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 2010 року поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови.
 
66. 3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

   3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.