Кількість абзаців - 532 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 р., № 36, ст. 433; 2006 р., № 12, ст. 100), виклавши його у такій редакції:
 
   Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 р., № 36, ст. 433; 2006 р., № 12, ст. 100), виклавши його у такій редакції:
 
3. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
 
   "Закон України
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
4. Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
 
   Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
 
5. Розділ І
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а також включає рухоме чи нерухоме майно та документи, які підтверджують право на таку власність або частку в ній;
 
   1) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а також включати рухоме чи нерухоме майно та документи, які підтверджують право на таку власність або частку в ній;
 
10. 2) суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинено, і за Кримінальним кодексом України;
 
-1- Лук'янов В.В.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"2) суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207, 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи;".
 
Враховано   2) суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207, 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи;
 
11. 3) фінансування тероризму - надання чи збір засобів або надання фінансових послуг з усвідомленням того, що такі засоби та послуги призначені для організації, підготовки і вчинення терористичного акту, що визначений Кримінальним кодексом України;
 
-2- Лук'янов В.В.
Пункт 3 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"3) фінансування тероризму – надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроба здійснення таких дій;".
 
Враховано   3) фінансування тероризму – надання чи збір активів будь-яких з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічні заклики до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроба здійснення таких дій;
 
12. 4) фінансова операція - будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   4) фінансова операція - будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
13. 5) фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;
 
   5) фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;
 
14. 6) об’єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, що їх проводять, за умови наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;
 
   6) об’єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;
 
15. 7) державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:
 
   7) державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:
 
16. державний фінансовий моніторинг Спеціально уповноваженого органу - сукупність заходів із збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України;
 
   державний фінансовий моніторинг Спеціально уповноваженого органу - сукупність заходів із збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України;
 
17. державний фінансовий моніторинг інших суб’єктів державного фінансового моніторингу - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами, визначеними абзацом другим частини третьої статті 5 цього Закону, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   державний фінансовий моніторинг інших суб’єктів державного фінансового моніторингу - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами, визначеними абзацом другим частини третьої статті 5 цього Закону, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
18. 8) первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог цього Закону, що включають проведення обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
 
   8) первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог цього Закону, що включають проведення обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
 
19. 9) обов’язковий фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону, ідентифікації учасників таких операцій та вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників, обов’язкового звітування про них Спеціально уповноваженому органу, а також подання додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу;
 
   9) обов’язковий фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону, ідентифікації учасників таких операцій та вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників, обов’язкового звітування про них Спеціально уповноваженому органу, а також подання додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу;
 
20. 10) внутрішній фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; подання інформації Спеціально уповноваженому органу про операції, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу;
 
   10) внутрішній фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; подання інформації Спеціально уповноваженому органу про операції, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу;
 
21. 11) належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, - оформлене та подане до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статті 12 цього Закону повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу;
 
   11) належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, - оформлене та подане до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статті 12 цього Закону повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу;
 
22. 12) неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації Спеціально уповноваженому органу - це:
 
-3- Лук'янов В.В.
Абзац перший та другий пункту 12 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"12) неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу це:
відсутність на обліку у Спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення (інформації) про таку фінансову операцію;".
 
Враховано частково   12) неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу – це:
 
23. неподання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (відсутність будь-якої інформації про ці операції у Спеціально уповноваженого органу);
 
-4- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий пункту 12 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"неподання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (відсутність на обліку у Спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення (інформації) про такі фінансові операції);".
 
Враховано   неподання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (відсутність на обліку у Спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення (інформації) про такі фінансові операції);
 
24. повторне подання не належним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, яке не взято на облік Спеціально уповноваженим органом (під повторним поданням не належним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, слід розуміти послідовне подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу трьох не належним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу);
 
-5- Аржевітін С.М.
Пропоную викласти абз. 2 п.12 ч.1 статті1 в такій редакції:
"повторне подання не належним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, яке не взято на облік Спеціально уповноваженим органом (під повторним поданням не належним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, слід розуміти послідовне подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу п’яти не належним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу);".
 
Відхилено   повторне подання неналежним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, яке не взято на облік Спеціально уповноваженим органом (під повторним поданням неналежним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, слід розуміти послідовне подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну й ту саму фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу);
 
25. 13) умисне подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу - умисне подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, яка не відповідає дійсності;
 
   13) умисне подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу - умисне подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, яка не відповідає дійсності;
 
26. 14) ризики - небезпека (загроза, уразливі місця) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними клієнтами при наданні ними послуг відповідно до характеру їх діяльності з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
 
   14) ризики - небезпека (загроза, уразливі місця) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними клієнтами при наданні ними послуг відповідно до характеру їхньої діяльності з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
 
27. 15) управління ризиками - заходи, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з визначення, оцінки, моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення до прийнятного рівня;
 
   15) управління ризиками - заходи, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з визначення, оцінки, моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення до прийнятного рівня;
 
28. 16) Спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу;
 
   16) Спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу;
 
29. 17) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;
 
   17) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;
 
30. 18) учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їх інтересах;
 
   18) учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах;
 
31. 19) клієнт - будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   19) клієнт - будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
32. 20) контроль юридичної особи - пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи будь-яким чином;
 
-6- Лук'янов В.В.
У пункті 20 частини 1 статті 1 слова "чи більше" замінити словами "та більше".
 
Враховано   20) контроль юридичної особи - пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи;
 
33. 21) контроль фізичної особи - можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи;
 
   21) контроль фізичної особи - можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи;
 
34. 22) контролер - особа, яка здійснює контроль;
 
   22) контролер - особа, яка здійснює контроль;
 
35. 23) істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу у юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї;
 
-7- Аржевітін С.М.
Пункт 23 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 25 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 25 і більше відсотків акцій або прав голосу у юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї;".
 
Відхилено   23) істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї;
 
36. 24) вигодоодержувач - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція;
 
   24) вигодоодержувач - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція;
 
37. 25) ділові відносини - відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі правочину про надання фінансових або інших послуг;
 
-8- Лук'янов В.В.
У пункті 25 частини 1 статті 1 слово "правочину" замінити на слово "договору".
 
Враховано   25) ділові відносини - відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору про надання фінансових або інших послуг;
 
38. 26) філія іноземного банку - відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить банківську діяльність на території України;
 
   26) філія іноземного банку - відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить банківську діяльність на території України;
 
39. 27) узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції, які були об’єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких Спеціально уповноваженим органом встановлені ознаки злочину з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансування тероризму та які подаються до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються Спеціально уповноваженим органом за погодженням з правоохоронними органами;
 
-9- Лук'янов В.В.
Пункт 27 частини 1 статті 1 викласти у новій редакції:
"27) узагальнені матеріали – відомості про фінансові операції, які були об’єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких Спеціально уповноваженим органом виявлено підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансування тероризму, або суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Узагальнені матеріали є повідомленням про злочин і містять підстави для прийняття правоохоронними органами рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, а також для проведення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-розшукової діяльності. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються Спеціально уповноваженим органом за погодженням з правоохоронними органами;".
 
Враховано   27) узагальнені матеріали – відомості про фінансові операції, які були об’єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких Спеціально уповноваженим органом виявлено підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансування тероризму, або суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Узагальнені матеріали є повідомленням про злочин і містять підстави для прийняття правоохоронними органами рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, а також для проведення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-розшукової діяльності. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються Спеціально уповноваженим органом за погодженням з правоохоронними органами;
 
40. 28) додаткові узагальнені матеріали - відомості, зібрані на основі аналізу додатково одержаної інформації, на доповнення узагальнених матеріалів, раніше поданих правоохоронним органам;
 
-10- Лук'янов В.В.
У пункті 28 частини 1 статті 1 слова "узагальнених матеріалів, раніше поданих правоохоронним органам" замінити словами "до раніше поданих узагальнених матеріалів".
 
Враховано   28) додаткові узагальнені матеріали - відомості, зібрані на основі аналізу додатково одержаної інформації, на доповнення до раніше поданих узагальнених матеріалів;
 
41. 29) політичні діячі - фізичні особи, яким доручається чи було доручено виконання визначених публічних функцій, а саме:
 
-11- Лук'янов В.В.
Абзац перший пункту 29 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"29) публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:
глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
депутати парламенту;
члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;
члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;
надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил;
члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, які мають стратегічне значення;".
Відповідно у підпункті 2 частини 4 статті 6 слова "політичні діячі" замінити словами "публічні діячі".
 
Враховано   29) публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:
 
    -12- Аржевітін С.М.
Пункт 29 частини 1 статті1 викласти в наступній редакції:
"високопосадовці - фізичні особи, яким доручається чи було доручено виконання визначених публічних функцій, а саме:
глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
депутати парламенту;
члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів вищої ланки, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;
члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;
надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил;
члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;".
 
Враховано редакційно    
42. глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
 
   глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
 
43. депутати парламенту;
 
   депутати парламенту;
 
44. члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, чиї рішення не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;
 
   члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;
 
45. члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;
 
   члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;
 
46. надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил;
 
   надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил;
 
47. члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
 
   члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
 
48. 30) міжнародні санкції - санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів, або рішення міжнародних організацій щодо замороження активів, рішення яких визнаються відповідно до міжнародних договорів.
 
-13- Лук'янов В.В.
Статтю 1 доповнити наступними термінами та їх визначеннями:
"31) бездоганна ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини, а також за злочини у сфері господарської діяльності, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
32) відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу – це філія, інший підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що знаходиться поза його місцезнаходженням та здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, в тому числі надає послуги від імені суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
33) високий ризик – результат оцінки ризику суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на аналізі сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу вірогідність використання суб’єкта для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму;
34) неприбуткові організації - юридичні особи, створені для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян в межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.".
 
Враховано   30) міжнародні санкції - санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів, або рішення міжнародних організацій щодо замороження активів, рішення яких визнаються відповідно до міжнародних договорів;
31) бездоганна ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;
32) відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу – філія, інший підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, розташований поза його місцезнаходженням, та що здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
33) високий ризик – результат оцінки ризику суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на аналізі сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу вірогідність використання суб’єкта для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму;
34) неприбуткові організації - юридичні особи, створені для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.
 
49. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
50. 1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України, а також поза її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також на юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
51. Стаття 3. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
   Стаття 3. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
52. 1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, регулюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють діяльність суб’єктів фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами Спеціально уповноваженого органу та інших державних органів, уповноважених здійснювати регулювання діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
   1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, регулюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють діяльність суб’єктів фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами Спеціально уповноваженого органу та інших державних органів, уповноважених здійснювати регулювання діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, прийнятих на виконання цього Закону.
 
53. Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
 
   Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
 
54. 1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).
 
   1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).
 
55. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
 
56. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
 
      
57. Стаття 5. Система та суб’єкти фінансового моніторингу
 
   Стаття 5. Система та суб’єкти фінансового моніторингу
 
58. 1. Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного.
 
   1. Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного.
 
59. 2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:
 
   2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:
 
60. 1) банки, страхові та інші фінансові установи (крім недержавних пенсійних фондів та ломбардів);
 
-14- Лук'янов В.В.
Пункт 1 частини 2 статті 5 викласти у такій редакції:
"1) банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;".
У зв’язку із цим, у підпункті "г" пункту 8 частини 2 статті 5 слово "ломбарди" виключити.
 
Враховано   1) банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
 
61. 2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
 
   2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
 
62. 3) товарні, фондові та інші біржі;
 
   3) товарні, фондові та інші біржі;
 
63. 4) професійні учасники ринку цінних паперів, крім фондових бірж;
 
-15- Лук'янов В.В.
У пункті 4 частини 2 статі 5 слова "крім фондових бірж" виключити.
 
Враховано   4) професійні учасники ринку цінних паперів;
 
64. 5) компанії з управління активами;
 
   5) компанії з управління активами;
 
65. 6) оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
 
   6) оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
 
66. 7) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
 
   7) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
 
67. 8) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
 
   8) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
 
68. а) торговці нерухомістю (ріелтори);
 
-16- Лук'янов В.В.
Підпункт "а" пункту 8 частини 2 статі 5 викласти у такій редакції:
"а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;".
 
Враховано   а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
 
69. б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
 
-17- Лук'янов В.В.
Підпункт "б" пункту 8 частини 2 статі 5 викласти у такій редакції:
"б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону;".
 
Враховано   б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону;
 
70. в) торговці предметами антикваріату або мистецтва;
 
-18- Лук'янов В.В.
Підпункт "в" пункту 8 частини 2 статі 5 виключити.
 
Враховано      
71. г) ломбарди, суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
 
   в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
 
72. ґ) нотаріуси, адвокати, юридичні та фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;
 
-19- Лук'янов В.В.
Підпункти "ґ" та "д" пункту 8 частини 2 статі 5 замінити одним підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;".
 
Враховано   г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;
 
73. д) аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку стосовно операцій, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;
 
      
74. е) фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності та юридичні особи, що проводять фінансові операції з товарами за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;
 
-20- Лук'янов В.В.
У підпункті "е" пункту 8 частини 2 статті 5 після слова "товарами" доповнити словами " (виконують роботи, надають послуги)".
 
Враховано   ґ) фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;
 
    -21- Лук'янов В.В.
У підпункті "е" пункту 8 частини 2 статті 5, частині 3 статті 8, пункті 2 частини 11 статті 9, пункті 4 частини 1 статті 14, пункті 5 частини 1 статті 15 слова "фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності" та "суб’єкт підприємницької діяльності" у відповідних відмінках замінити словами "фізичні особи - підприємці" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
75. 9) інші юридичні особи, які відповідно до законодавства забезпечують здійснення фінансових операцій.
 
-22- Лук'янов В.В.
Пункт 9 частини 2 статті 5 викласти у новій редакції:
"9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.".
 
Враховано   9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
 
76. 3. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:
 
   3. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:
 
77. Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство економіки України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
 
   Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство економіки України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
 
78. Спеціально уповноважений орган.
 
   Спеціально уповноважений орган.
 
79. Стаття 6. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
 
   Стаття 6. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
 
80. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства, нормативно-правових актів Спеціально уповноваженого органу та інших суб’єктів державного фінансового моніторингу встановлює правила, розробляє програми проведення фінансового моніторингу та призначає працівника, відповідального за його проведення.
 
-23- Лук'янов В.В.
У частині 1 статті 6 після слів "за його проведення" доповнити словами "крім спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи та осіб, зазначених у підпункті "ґ" пункту 8 частини 2 статті 5 цього Закону.".
 
Враховано   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства, нормативно-правових актів Спеціально уповноваженого органу та інших суб’єктів державного фінансового моніторингу встановлює правила, розробляє програми проведення фінансового моніторингу та призначає працівника, відповідального за його проведення, крім спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, та осіб, зазначених у підпункті "ґ" пункту 8 частини другої статті 5 цього Закону.
 
81. 2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:
 
-24- Лук'янов В.В.
Частину 2 статті 6 доповнити новим пунктом 1 наступного змісту:
"1) стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Спеціально уповноважений орган у визначеному Національним банком України для банків та Кабінетом Міністрів України для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу порядку;".
 
Враховано   2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:
стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Спеціально уповноважений орган у визначеному Національним банком України для банків та Кабінетом Міністрів України для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу порядку;
 
82. 1) здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта у випадках, установлених законодавством;
 
-25- Лук'янов В.В.
У пунктах 2, 16 частини 2 статті 6, пункті 10 частини 2 статті 7, частинах 8, 12 та абз.3 ч. 15 статті 12, пункті 9 частини 1 статті 20, ч.1 та абзаці четвертому частини 3 статі 23 слово "законодавством" замінити словом "законом" у відповідних відмінках.
 
Враховано   2) здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта у випадках, установлених законом;
 
83. 2) забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, негайно після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
 
-26- Аржевітін С.М.
У п. 2 частини 2 статті 6 після слів "…у процесі або…" слово "негайно" виключити.
 
Враховано частково   3) забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
 
    -27- Воропаєв Ю.М.
У пункті 2 частини 2 статті 6 слово "негайно" замінити словами "в день виникнення підозр,".
 
Враховано    
84. 3) забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та здійснювати контроль за ними;
 
-28- Лук'янов В.В.
У пункті 3 частини 2 статті 6 слова "здійснювати контроль за ними" замінити словами "розробляти критерії ризиків;".
 
Враховано   4) забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробляти критерії ризиків;
 
85. 4) забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;
 
   5) забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;
 
86. 5) повідомляти Спеціально уповноважений орган про:
 
-29- Лук'янов В.В.
Пункт 5 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції:
"5) повідомляти Спеціально уповноважений орган про:
а) фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, – протягом трьох робочих днів з дати їх реєстрації або спроби їх проведення;
б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо стосовно них є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, – не пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення;
в) виявлені фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, – в день їх виявлення або спроби їх проведення, а також інформувати про це визначені законом правоохоронні органи;".
 
Враховано редакційно   6) повідомляти Спеціально уповноважений орган про:
 
87. а) фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, - протягом трьох робочих днів з дати їх реєстрації;
 
   а) фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, – протягом трьох робочих днів з дати їх реєстрації або спроби їх проведення;
 
88. б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо стосовно них є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, - не пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій;
 
-30- Воропаєв Ю.М.
Підпункт "б" пункту 5 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції:
"б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, – в день виникнення підозр, але не пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення;".
 
Враховано   б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, – в день виникнення підозр, але не пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення;
 
89. в) виявлені фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, -в день їх виявлення, а також інформувати про це визначені законодавством правоохоронні органи;
 
   в) виявлені фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, – в день їх виявлення або спроби їх проведення, а також інформувати про це визначені законом правоохоронні органи;
 
90. 6) у разі отримання від Спеціально уповноваженого органу повідомлення щодо некоректного (неправильного) заповнення полів у повідомленні про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, подати протягом трьох робочих днів до Спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення про цю фінансову операцію;
 
-31- Аржевітін С.М.
Пропоную п. 6 частини другої статті 6 законопроекту викласти в наступній редакції:
"6) у разі отримання від Спеціально уповноваженого органу повідомлення щодо некоректного (неправильного) заповнення полів у повідомленні про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, подати протягом п’яти робочих днів до Спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення про цю фінансову операцію;".
 
Відхилено   7) у разі отримання від Спеціально уповноваженого органу повідомлення про некоректне (неправильне) заповнення полів у повідомленні про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, подати протягом трьох робочих днів до Спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення про цю фінансову операцію;
 
91. 7) сприяти в межах чинного законодавства працівникам Спеціально уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій;
 
   8) сприяти в межах чинного законодавства працівникам Спеціально уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій;
 
92. 8) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов’язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копії документів, необхідні для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань, протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту;
 
   9) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов’язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копії документів, необхідні для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань, протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту;
 
93. 9) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію (у тому числі копії документів), необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту;
 
   10) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію (у тому числі копії документів), необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту;
 
94. 10) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію щодо відстеження (моніторингу) обігу фінансових активів, які пов’язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму, у разі якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу не є спеціально визначеним суб’єктом первинного фінансового моніторингу;
 
-32- Лук'янов В.В.
Пункт 10 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції:
"11) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.
Порядок подання такої інформації встановлюється Спеціально уповноваженим органом за погодженням із відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу;".
 
Враховано   11) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу. Порядок надання такої інформації встановлюється Спеціально уповноваженим органом за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу;
 
95. 11) у разі неспроможності забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 8, 9 частини другої цієї статті, з об’єктивних причин з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми її подання - електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), погодити із Спеціально уповноваженим органом протягом робочого дня в день одержання запиту, але не пізніше 12 години наступного робочого дня, термін подання запитуваної інформації;
 
-33- Лук'янов В.В.
Пункт 11 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції:
"11) у разі неспроможності забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої цієї статті, з об’єктивних причин з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми її подання - електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), погодити із Спеціально уповноваженим органом протягом робочого дня в день одержання запиту, але не пізніше наступного робочого дня, термін подання запитуваної інформації.
Порядок погодження встановлюється Спеціально уповноваженим органом за погодженням із відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу;".
 
Враховано   12) у разі неможливості забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої цієї статті, з об’єктивних причин, з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми її подання - електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), погодити із Спеціально уповноваженим органом протягом робочого дня в день одержання запиту, але не пізніше наступного робочого дня термін подання запитуваної інформації. Порядок погодження встановлюється Спеціально уповноваженим органом за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу;
 
96. 12) подавати на запит відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу будь-яку інформацію для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
-34- Аржевітін С.М.
В пункті 12 частини другої статті 6 слово "будь-яку" виключити.
 
Враховано редакційно   13) надавати на запит відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
97. 13) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від Спеціально уповноваженого органу);
 
   14) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від Спеціально уповноваженого органу);
 
98. 14) зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, не менше п’яти років після завершення ділових відносин з клієнтом, а документацію про проведення фінансової операції - не менше п’яти років після цього, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом;
 
-35- Аржевітін С.М.
Викласти п. 14 ч. 2 статті 6 у наступній редакції:
"14) зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, не менше п’яти років після завершення ділових відносин з клієнтом, а документацію про проведення фінансової операції - не менше п’яти років після проведення фінансової операції, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом;".
 
Враховано частково   15) зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом, не менше п’яти років після завершення ділових відносин, а всі необхідні дані про операції - не менше п’яти років після завершення операції (при цьому строки зберігання документів можуть бути подовжені відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу у порядку, встановленому законодавством);
 
    -36- Лук'янов В.В.
Викласти пункт 14 частини 2 статті 6 у наступній редакції:
"14) зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом, не менше п’яти років після завершення ділових відносин, а всі необхідні дані про операції - не менше п’яти років після завершення операції (при цьому строки зберігання документів можуть бути збільшені відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу у порядку передбаченому законодавством);".
 
Враховано    
99. 15) забезпечувати безперешкодний доступ на запит суб’єктам державного фінансового моніторингу та правоохоронним органам до документів або інформації, що міститься в них, відповідно до вимог законодавства;
 
-37- Лук'янов В.В.
У пункті 15 частини 2 статті 6 після слів "доступ на" доповнити словом "документальний".
 
Враховано   16) забезпечувати на документальний запит безперешкодний доступ суб’єктів державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів до документів або інформації, що міститься в них, відповідно до вимог закону;
 
    -38- Аржевітін С.М.
Пропоную в п. 15 після слів " доступ на" доповнити словом "письмовий".
 
Враховано редакційно    
100. 16) за дорученням Спеціально уповноваженого органу, наданого з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, зупиняти проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи протягом строку, встановленого цим запитом;
 
-39- Лук'янов В.В.
У пункті 16 частини 2 статті 6 слова "протягом строку, встановленого цим запитом" замінити словами "у порядку встановленому Спеціально уповноваженим органом за погодженням із відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу".
 
Враховано   17) за дорученням Спеціально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, зупиняти проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи у порядку, встановленому Спеціально уповноваженим органом за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу;
 
101. 17) забезпечувати розроблення та постійне оновлення правил, програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
 
-40- Лук'янов В.В.
Частину 2 статті 6 доповнити новим пунктом 18 наступного змісту:
"18) щорічно проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;".
 
Враховано   18) забезпечувати розроблення та постійне оновлення правил, програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
19) щорічно проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
102. 18) забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки;
 
   20) забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки;
 
103. 19) вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до цього Закону, шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
 
   21) вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до цього Закону, шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
 
104. 20) виявляти фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону;
 
   22) виявляти фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону;
 
105. 21) проводити аналіз фінансових операцій, спрямований на виявлення тих, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону;
 
   23) проводити аналіз фінансових операцій, спрямований на виявлення тих, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону;
 
106. 22) з’ясовувати мету та характер майбутніх ділових відносин з клієнтами;
 
   24) з’ясовувати мету та характер майбутніх ділових відносин з клієнтами;
 
107. 23) постійно оновлювати відповідно до законодавства та внутрішніх процедур інформацію про зміст діяльності клієнта та його фінансовий стан;
 
   25) постійно оновлювати відповідно до законодавства та внутрішніх процедур інформацію про зміст діяльності клієнта та його фінансовий стан;
 
108. 24) проводити аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан;
 
   26) проводити аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан;
 
109. 25) вживати належних заходів для обмеження ризику зловживань, пов’язаних з послугами, що надаються з використанням новітніх технологій, зокрема, забезпечують проведення операцій без безпосереднього контакту з клієнтом.
 
   27) вживати належних заходів для обмеження ризику зловживань, пов’язаних з послугами, що надаються з використанням новітніх технологій, зокрема забезпечують проведення операцій без безпосереднього контакту з клієнтом.
 
110. 3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний самостійно здійснювати класифікацію своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Спеціально уповноваженим органом та органами, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю, під час проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій.
 
   3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний самостійно здійснювати класифікацію своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Спеціально уповноваженим органом та органами, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю, під час проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій.
 
111. 4. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати такі заходи:
 
   4. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати такі заходи:
 
112. 1) стосовно іноземних фінансових установ, з якими за рішенням керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановлено ділові (кореспондентські) відносини:
 
-41- Лук'янов В.В.
Пункт 1 частини 4 статті 6 викласти у такій редакції:
"1) стосовно іноземних фінансових установ, з якими встановлено кореспондентські відносини в порядку визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу:"
 
Враховано   1) стосовно іноземних фінансових установ, з якими встановлено кореспондентські відносини в порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу:
 
113. а) забезпечувати збір достатньої інформації про таку фінансову установу, її репутацію, а також про те, чи була ця установа об’єктом вжиття заходів впливу з боку органу, що здійснює регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
-42- Лук'янов В.В.
У підпункті "а" пункту 1 частини 4 статі 6 слова "достатньої інформації про таку фінансову установу" замінити словами "інформації про зміст діяльності фінансової установи та її фінансовий стан".
 
Враховано   а) забезпечувати збір інформації про зміст діяльності фінансової установи та її фінансовий стан, репутацію, а також про те, чи була ця установа об’єктом застосування заходів впливу з боку органу, що здійснює регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
114. б) встановлювати, які заходи вживаються установою для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   б) встановлювати, які заходи вживаються установою для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
115. в) з’ясовувати на підставі одержаної інформації достатність та ефективність заходів, які здійснює іноземна установа щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 
-43- Лук'янов В.В.
Пункт 1 частини 4 статті 6 доповнити підпунктом "г" такого змісту:
"г) відкривати кореспондентські рахунки іноземним фінансовим установам та в іноземних фінансових установах з дозволу керівника".
 
Враховано   в) з’ясовувати на підставі одержаної інформації достатність та ефективність заходів, які здійснює іноземна установа щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
г) відкривати кореспондентські рахунки іноземним фінансовим установам та в іноземних фінансових установах з дозволу керівника;
 
116. 2) стосовно політичних діячів або пов’язаних з ними осіб, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від його імені, суб’єкт виявляє відповідно до внутрішніх процедур під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування (особами, пов’язаними з політичними діячами, є члени сім’ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є політичні діячі або їхні близькі родичі):
 
   2) стосовно публічних діячів або пов’язаних з ними осіб, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від його імені, суб’єкт виявляє відповідно до внутрішніх процедур під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування (особами, пов’язаними з публічними діячами, є члени сім’ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі):
 
117. а) встановлювати з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу відносини з політичними діячами та пов’язаними з ними особами;
 
   а) встановлювати з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу відносини з публічними діячами та пов’язаними з ними особами;
 
118. б) вживати заходів для з’ясування джерел походження коштів таких осіб;
 
   б) вживати заходів для з’ясування джерел походження коштів таких осіб;
 
119. в) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного
 
   в) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі або пов’язані з ними особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику;
 
120. суб’єкта державного фінансового моніторингу моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є політичні діячі або пов’язані з ними особи, у порядку, визначеному для клієнтів великого ризику;
 
      
121. 3) стосовно благодійних та неприбуткових організацій вживати заходів для обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
 
-44- Лук'янов В.В.
Пункт 3 частини 4 статті 6 доповнити наступними словами "на підставі рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу".
 
Враховано   3) стосовно благодійних та неприбуткових організацій – вживати заходів для обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на підставі рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу.
 
122. 5. Здійснення заходів, передбачених законодавством з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечується безпосередньо суб’єктом первинного фінансового моніторингу, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми підприємствами, у тому числі тими, що розташовані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, в межах, визначених законодавством такої держави. У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється законодавством такої держави, суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомити Спеціально уповноважений орган та відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу про неможливість вжиття зазначених заходів.
 
   5. Здійснення заходів, передбачених законодавством з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечується безпосередньо суб’єктом первинного фінансового моніторингу, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми підприємствами, у тому числі розташованими в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, в межах, визначених законодавством такої держави. У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється законодавством такої держави, суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомити Спеціально уповноважений орган та відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу про неможливість вжиття зазначених заходів.
 
123. Одночасно суб’єкт первинного фінансового моніторингу вживає відповідні запобіжні заходи, спрямовані на: посилення ідентифікації клієнтів до встановлення ділових відносин з особами або компаніями цих країн; систематичне повідомлення про фінансові операції з клієнтами відповідних країн; попередження представників нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідних країнах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
 
   Одночасно суб’єкт первинного фінансового моніторингу вживає відповідних запобіжних заходів, спрямованих на: посилення ідентифікації клієнтів до встановлення ділових відносин з особами або компаніями цих країн; систематичне повідомлення про фінансові операції з клієнтами відповідних країн; попередження представників нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідних країнах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
 
124. 6. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та встановлення правил і програм проведення такого моніторингу, якщо відповідна діяльність провадиться одноособово, без утворення юридичної особи) забезпечується адвокатами, нотаріусами, особами, які надають юридичні послуги, аудиторами, аудиторськими фірмами, суб’єктами підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, якщо вони беруть участь у фінансовій операції або операції з нерухомістю, діючи від імені та в інтересах особи (клієнта), або допомагають у плануванні чи проведенні операцій з:
 
-45- Лук'янов В.В.
Частину 6 статті 6 викласти у наступній редакції:
"6. Положення пунктів 4, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 частини 2 та частин 3-5 цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпункті "ґ" пункту 8 частини 2 статті 6 цього Закону.".
 
Враховано частково   6. Положення пунктів 4, 11, 12 частини другої цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Положення підпункту "а" пункту 6 та пункту 22 частини другої цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, окрім суб’єктів, зазначених у підпункті "в" пункту 8 частини другої статті 5 цього Закону.
Положення пунктів 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 частини другої та частин третьої – п’ятої цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпункті "ґ" пункту 8 частини другої статті 5 цього Закону.
 
    -46- Воропаєв Ю.М.
Частину 6 статті 6 викласти у такій редакції:
"6. Положення пунктів 4, 11, 12 частини другої та частин третьої – п’ятої цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Положення підпункту "а" пункту 6 та пункту 22 частини другої та частин третьої – п’ятої цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, окрім суб’єктів зазначених у підпункті "в" пункту 8 частини другої статті 5 цього Закону.
Положення пунктів 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 частини другої та частин третьої – п’ятої цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпункті "ґ" пункту 8 частини другої статті 5 цього Закону.".
 
Враховано    
125. купівлі-продажу підприємств або часток у їх статутному фонді (капіталі), нерухомості;
 
      
126. управління активами клієнта;
 
      
127. управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 
      
128. організації здійснення внесків для утворення юридичних осіб, провадження їх діяльності або управління ними.
 
      
129. 7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національного банку України, юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку інформують про результати розгляду такого запиту.
 
   7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національного банку України, юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку інформують про результати розгляду такого запиту.
 
130. 8. Обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу виконують фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності (крім призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та встановлення правил і програм проведення такого моніторингу, якщо відповідна діяльність провадиться одноособово, без утворення юридичної особи), що проводять фінансові операції з товарами за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.
 
-47- Лук'янов В.В.
Частину 8 статті 6 виключити.
 
Враховано      
131. 9. Керівники та працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальні за проведення фінансового моніторингу, у разі порушення вимог цього Закону несуть відповідальність згідно із законом.
 
   8. Керівники та працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальні за проведення фінансового моніторингу, у разі порушення вимог цього Закону несуть відповідальність згідно із законом.
 
132. Вимоги щодо перевірки фінансовими установами бездоганної ділової репутації та відповідності професійним критеріям кандидатів на вказані у цьому пункті посади встановлюються відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу.
 
   Вимоги щодо перевірки фінансовими установами бездоганної ділової репутації та відповідності професійним критеріям кандидатів на вказані у цьому пункті посади встановлюються відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу.
 
133. 10. Відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму несе керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
-48- Лук'янов В.В.
Частину 10 статті 6 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"У разі здійснення процедури ліквідації суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації, відповідальність за виконання пунктів 9, 10 частини 2 статті 6 цього Закону несуть відповідно члени ліквідаційної комісії, ліквідатор або тимчасовий адміністратор.".
 
Враховано   9. Відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму несе керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
У разі здійснення процедури ліквідації суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації відповідальність за виконання пунктів 9, 10 частини другої статті 6 цього Закону несуть відповідно члени ліквідаційної комісії, ліквідатор або тимчасовий адміністратор.
 
134. Стаття 7. Правовий статус працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу
 
   Стаття 7. Правовий статус працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу
 
135. 1. Призначення та звільнення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), здійснюються за погодженням з відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу.
 
-49- Лук'янов В.В.
Частину 1 статті 7 викласти в наступній редакції:
"1. Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Призначення та звільнення відповідального працівника банку (філії іноземного банку) здійснюються за погодженням з Національним банком України.".
 
Враховано   1. Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Призначення та звільнення відповідального працівника банку (філії іноземного банку) здійснюються за погодженням з Національним банком України.
 
136. 2. До повноважень відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу належить:
 
   2. До повноважень відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу належить:
 
137. 1) прийняття рішення про повідомлення Спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;
 
   1) прийняття рішення про повідомлення Спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;
 
138. 2) прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;
 
   2) прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;
 
139. 3) здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання ними правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу;
 
   3) здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання ними правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу;
 
140. 4) право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   4) право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
141. 5) залучення будь-яких працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу до здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та перевірок з цих питань;
 
   5) залучення будь-яких працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу до здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та перевірок з цих питань;
 
142. 6) організація розроблення та подання для затвердження, а також запровадження, виконання правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу;
 
   6) організація розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу;
 
143. 7) одержання пояснень від працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу;
 
   7) одержання пояснень від працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу;
 
144. 8) сприяння проведенню уповноваженими представниками відповідних органів державного фінансового моніторингу перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   8) сприяння проведенню уповноваженими представниками відповідних органів державного фінансового моніторингу перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
145. 9) прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
 
   9) прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
 
146. 10) виконання інших завдань відповідно до законодавства.
 
   10) виконання інших завдань відповідно до закону.
 
147. 3. Відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу виконує й інші функції відповідно до законодавства, правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм проведення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
   3. Відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу виконує й інші функції відповідно до законодавства, правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм проведення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
148. 4. Керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу зобов’язаний сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.
 
   4. Керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу зобов’язаний сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.
 
149. 5. Відповідальний працівник незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу і зобов’язаний не рідше одного разу на місяць інформувати у письмовій формі керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:
 
   5. Відповідальний працівник незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу і зобов’язаний не рідше одного разу на місяць інформувати у письмовій формі керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:
 
150. забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу;
 
   забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу;
 
151. розроблення та постійного оновлення правил і програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
 
   розроблення та постійного оновлення правил і програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
 
152. підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.
 
   підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.
 
153. Стаття 8. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу
 
   Стаття 8. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу
 
154. 1. Заходи, передбачені статтею 6 цього Закону, спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють у процесі:
 
-50- Лук'янов В.В.
Частину 1 статті 8 замінити на частини 1-5 у такій редакції:
"1. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатами, нотаріусами, особами, які надають юридичні послуги, аудиторами, аудиторськими фірмами, фізичними особами - підприємцями, що надають послуги з бухгалтерського обліку, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:
купівлі-продажу нерухомості;
управління активами клієнта;
управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
організації здійснення внесків для утворення юридичних осіб, провадження їх діяльності або управління ними;
управління юридичними особами або їх утворення, функціонування та купівлі-продажу.
2. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, виключно за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 гривень.
3. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, при проведенні операцій з предметами високої вартості (зокрема з дорогоцінними металами дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або організації торгівлі такими предметами, в тому числі аукціонної.
4. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронним (віртуальним) казино, при здійсненні фінансових операцій, пов’язаних із прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів.
5. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується фізичними особами - підприємцями та юридичними особами, що проводять фінансові операції з товарами за готівку (виконують роботи, надають послуги), за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону.".
 
Враховано частково   1. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатами, нотаріусами, особами, які надають юридичні послуги, аудиторами, аудиторськими фірмами, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з бухгалтерського обліку, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:
купівлі-продажу нерухомості;
управління активами клієнта;
управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;
утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.
2. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, при підготовці і здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості, за умови що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 гривень.
 
    -51- Воропаєв Ю.М.
У частині 1 статті 8 викласти абзаци п’ятий та шостий у наступній редакції:
"залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності і управління ними;
утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб".
 
Враховано    
155. 1) проведення операцій з нерухомим майном;
 
   3. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, при проведенні операцій з предметами високої вартості (зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або при організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної.
 
156. 2) управління активами клієнта;
 
   4. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронним (віртуальним) казино, при здійсненні фінансових операцій, пов’язаних з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів.
 
157. 3) управління банківськими рахунками чи цінними паперами;
 
   5. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується фізичними особами - підприємцями та юридичними особами, які проводять фінансові операції з товарами за готівку (виконують роботи, надають послуги), за умови що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону.
 
158. 4) залучення коштів для утворення організацій, забезпечення їх діяльності і управління ними;
 
      
159. 5) утворення організацій, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу організацій;
 
      
160. 6) проведення фінансових операцій у ломбардах;
 
      
161. 7) проведення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, антикваріатом та предметами мистецтва;
 
      
162. 8) здійснення суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або інші азартні ігри, фінансових операцій, пов’язаних із прийняттям ставок або виплатою виграшів;
 
      
163. 9) проведення фінансової операції за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.
 
      
164. 2. Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів
 
   6. Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 гривень.
 
165. купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 гривень.
 
      
166. 3. Адвокати, особи, що надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської таємниці та професійної таємниці, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів.
 
   7. Адвокати, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської таємниці та професійної таємниці, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів.
 
167. 4. Керівники та працівники, відповідальні за проведення фінансового моніторингу, спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу у разі порушення вимог цього Закону несуть відповідальність згідно із законом.
 
   8. Керівники та працівники, відповідальні за проведення фінансового моніторингу, спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу у разі порушення вимог цього Закону несуть відповідальність згідно із законом.
 
168. Стаття 9. Ідентифікація та вивчення клієнтів, які проводять фінансові операції
 
-52- Лук'янов В.В.
Назву статті 9 викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності".
 
Враховано   Стаття 9. Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності
 
169. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих офіційних документів або належним чином завірених їх копій безпосередньо здійснювати ідентифікацію клієнтів, які проводять фінансові операції.
 
-53- Лук'янов В.В.
Частину 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
"1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій здійснювати ідентифікацію клієнтів, які проводять фінансові операції. Додаткові дані для вивчення клієнта також можуть бути одержані від клієнта, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).".
 
Враховано   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій здійснювати ідентифікацію клієнтів, які проводять фінансові операції. Додаткові дані для вивчення клієнта також можуть бути одержані від клієнта, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).
 
    -54- Аржевітін С.М.
Пропоную частину 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
"1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих офіційних документів або належним чином завірених їх копій здійснювати ідентифікацію клієнтів, які проводять фінансові операції. Дані щодо ідентифікації клієнта також можуть бути одержані з державного реєстру, від клієнта, а також із інших надійних джерел, якщо така інформація є публічною".
 
Враховано частково    
170. 2. Зазначені документи мають бути чинними на момент їх подання та включати всі необхідні дані для ідентифікації.
 
   2. Зазначені у частині першій цієї статті документи мають бути чинними на момент їх подання та включати всі необхідні дані для ідентифікації.
 
171. 3. Ідентифікація здійснюється у разі:
 
-55- Лук'янов В.В.
У абзаці першому частини 3 статті 9 після слова "Ідентифікація" доповнити словами "та вивчення фінансової діяльності".
 
Враховано   3. Ідентифікація та вивчення фінансової діяльності здійснюються у разі:
 
172. встановлення ділових відносин з клієнтами;
 
   встановлення ділових відносин з клієнтами;
 
173. виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 
   виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 
174. проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.
 
-56- Лук'янов В.В.
Частину 3 статті 9 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.".
 
Враховано   проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.
 
175. 4. Залежно від ризику проведення операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму ідентифікація клієнта здійснюється також у разі проведення ним фінансової операції на суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, незалежно від того, проводиться така операція одноразово чи як кілька операцій, які можуть бути пов’язані між собою.
 
   4. Залежно від ризику проведення операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму ідентифікація клієнта здійснюється також у разі проведення ним фінансової операції на суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону, незалежно від того, проводиться така операція одноразово чи як кілька операцій, які можуть бути пов’язані між собою.
 
176. 5. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вжити заходів для перевірки та уточнення інформації стосовно ідентифікації такого клієнта (особи).
 
   5. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вжити заходів для перевірки та уточнення інформації стосовно ідентифікації такого клієнта (особи).
 
177. 6. Особливості здійснення ідентифікації суб’єктами первинного фінансового моніторингу залежно від специфіки їх діяльності встановлюються органами, які відповідно до цього Закону виконують функції регулювання і нагляду за цими суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 
-57- Лук'янов В.В.
У частинах 6 та 9 статті 9 та частині 1 статті 11 після слова "ідентифікації" доповнити словами " (спрощеної ідентифікації) та вивчення фінансової діяльності".
 
Враховано   6. Особливості здійснення ідентифікації (спрощеної ідентифікації) та вивчення фінансової діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу залежно від специфіки їх діяльності встановлюються органами, які відповідно до цього Закону виконують функції регулювання і нагляду за цими суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 
178. 7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи зобов’язані протягом десяти робочих днів надати відповідно до законодавства інформацію стосовно ідентифікації клієнта. Зазначена інформація надається безоплатно. Перелік таких органів та порядок надання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи зобов’язані протягом десяти робочих днів надати відповідно до законодавства інформацію стосовно ідентифікації клієнта. Зазначена інформація надається безоплатно. Перелік таких органів та порядок надання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
179. 8. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт зобов’язаний надати інформацію стосовно його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб’єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
-58- Лук'янов В.В.
У частині 8 статті 9 після слова "стосовно" додати слово "ідентифікації".
 
Враховано   8. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт зобов’язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб’єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
180. 9. У разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовити йому в проведенні подальших фінансових операцій.
 
   9. У разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовити йому в проведенні подальших фінансових операцій.
 
181. 10. Ідентифікація клієнта здійснюється до/або під час встановлення ділових відносин, укладення правочинів, але до проведення фінансової операції.
 
-59- Лук'янов В.В.
Частину 10 статті 9 доповнити словами "відкриття рахунку".
 
Враховано   10. Ідентифікація клієнта здійснюється до/або під час встановлення ділових відносин, укладення правочинів, але до проведення фінансової операції, відкриття рахунку.
 
182. 11. З метою ідентифікації резидентів суб’єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:
 
   11. З метою ідентифікації резидентів суб’єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:
 
183. 1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце реєстрації та фактичного проживання фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову в одержанні ідентифікаційного номера;
 
-60- Аржевітін С.М.
Пропоную пункт 1 частини 11 статті 9 викласти в наступній редакції:
"1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце реєстрації, а в разі відсутності – місце фактичного проживання фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову в одержанні ідентифікаційного номера;".
 
Враховано редакційно   1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера;
 
    -61- Лук'янов В.В.
У пункті 1 частини 11 статті 9 слова "місце реєстрації та фактичного проживання фізичної особи" замінити словами "місце проживання або місце перебування фізичної особи".
 
Враховано    
184. 2) для фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка (за наявності);
 
-62- Аржевітін С.М.
Пункт 2 частини 11 статті 9 викласти в такій редакції:
"2) для фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце реєстрації або місце проживання, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка (за наявності);".
 
Враховано редакційно   2) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи - підприємця, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
 
    -63- Лук'янов В.В.
У пункті 2 частини 11 статті 9 після слів "місце проживання" доповнити словами "або місце перебування".
 
Враховано    
185. 3) для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав; з’ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; власників істотної участі в юридичній особі; дані, що ідентифікують контролерів цієї особи, які здійснюють контроль, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка.
 
-64- Аржевітін С.М.
Пункт 3 частини 11 статті 9 викласти в наступній редакції:
"3) для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав; з’ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; дані, що ідентифікують контролерів цієї особи, які здійснюють контроль; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка.".
 
Враховано   3) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав; з’ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.
 
    -65- Лук'янов В.В.
У пункті 3 частини 11 та у пункті 2 частини 12 статті 9 слова "дані, що ідентифікують контролерів" замінити на "відомості про контролерів".
 
Враховано    
186. 12. З метою ідентифікації нерезидентів суб’єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:
 
   12. З метою ідентифікації нерезидентів суб’єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:
 
187. 1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з’ясовують відомості про місце проживання та фактичне проживання фізичної особи або тимчасове її перебування в Україні;
 
-66- Аржевітін С.М.
Пункт 1 частини 12 статті 9 викласти в такій редакції:
"1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з’ясовують відомості про місце проживання або тимчасового перебування в Україні;".
 
Враховано   1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з’ясовують відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;
 
188. 2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка, з’ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; власників істотної участі в юридичній особі; дані, що ідентифікують контролерів цієї особи, які здійснюють контроль. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.
 
-67- Аржевітін С.М.
Пункт 2 частини 12 статті 9 перед словами "власників істотної участі" доповнити словами "відомості про".
 
Враховано   2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з’ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.
 
189. 13. Ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі:
 
   13. Ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі:
 
190. проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані;
 
-68- Аржевітін С.М.
Абзац 1 частини 13 статті 9 викласти в наступній редакції:
"проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані будь-якими відділеннями суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Україні або за кордоном;".
 
Відхилено   проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані;
 
191. укладення правочинів між фінансовими установами, зареєстрованими в Україні;
 
-69- Лук'янов В.В.
У абзаці третьому частини 13 статті 9 слова "фінансовими установами" замінити словом "банками".
 
Враховано   укладення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.
 
192. проведення фінансової операції на ринку цінних паперів, якщо клієнтом виступає професійний учасник ринку цінних паперів.
 
-70- Лук'янов В.В.
Абзац четвертий частини 13 статті 9 виключити.
 
Враховано   14. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу може здійснити спрощену ідентифікацію клієнта у разі:
встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади та управління, підприємство, що повністю перебуває у державній власності, міжнародна установа чи організація, в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
проведення фінансової операції на організованому ринку цінних паперів.
 
    -71- Лук'янов В.В.
Доповнити статтю 11 частиною 13 наступного змісту:
"13. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу може здійснити спрощену ідентифікацію клієнта у разі:
встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади та управління; підприємство, що повністю перебуває у державній власності; міжнародна установа чи організація, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
проведення фінансової операції на організованому ринку цінних паперів.".
 
Враховано    
193. 14. У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи в інтересах іншої особи або якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені або вигодоодержувачем є інша особа, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, які регулюють процедуру ідентифікації, ідентифікувати також особу, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.
 
   15. У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи в інтересах іншої особи, або якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені або вигодоодержувачем є інша особа, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру ідентифікації, ідентифікувати також особу, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.
 
194. 15. У разі якщо особа діє як представник іншої особи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен перевірити також наявність у цієї особи відповідних повноважень.
 
   16. У разі якщо особа діє як представник іншої особи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен перевірити також наявність у цієї особи відповідних повноважень.
 
195. Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
 
   Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
 
196. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим, за винятком операцій щодо зарахування коштів, які надходять на рахунок такого клієнта. У такому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний протягом одного робочого дня повідомити Спеціально уповноважений орган про проведення таких операцій та осіб, які мають або мали намір їх провести.
 
-72- Лук'янов В.В.
У абзаці першому частини 1 та абзаці другому частини 1 статті 10 після слів "протягом одного робочого дня," доповнити словами "але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови".
 
Враховано   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим, за винятком операцій щодо зарахування коштів, які надходять на рахунок такого клієнта. У такому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови повідомити Спеціально уповноважений орган про проведення таких операцій та осіб, які мають або мали намір їх провести.
 
    -73- Аржевітін С.М.
Абзац перший та другий частини 1 статті 10 після слів "протягом одного робочого дня" доповнити словами ", але не пізніше 12:00 наступного робочого дня".
 
Враховано редакційно    
197. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та повідомити про це Спеціально уповноважений орган протягом одного робочого дня.
 
   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, та повідомити про це Спеціально уповноважений орган протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.
 
198. Стаття 11. Управління ризиками
 
   Стаття 11. Управління ризиками
 
199. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з урахуванням результатів ідентифікації клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
 
   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
 
200. 2. Оцінювання ризиків суб’єктом первинного фінансового моніторингу здійснюється за відповідними критеріями, зокрема типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів та послуг.
 
   2. Оцінювання ризиків суб’єктом первинного фінансового моніторингу здійснюється за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, і видом товарів та послуг.
 
201. 3. Для зменшення виявлених ризиків суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен вживати заходів, які, зокрема, включають: здійснення поглибленої ідентифікації клієнта та перевірку особи клієнта протягом певного періоду, включаючи його власників; додаткові вимоги до клієнта при відкритті рахунка чи встановленні відносин з ним; збільшення частоти проведення перевірок особи клієнта, включаючи його власників; збір інформації з метою формування уявлення про діяльність клієнта, природу та рівень операцій, що проводяться ним; посилений моніторинг операцій, що проводяться клієнтом, тощо.
 
-74- Аржевітін С.М.
Доповнити статтю 11 частиною 4 наступного змісту:
"4. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу може прийняти рішення щодо спрощеної ідентифікації, клієнтів які є:
органами державної влади та управління;
підприємством, що повністю перебуває у державній власності;
міжнародними установами чи організаціями, у яких бере участь Україна;
сфера діяльності яких та структура власності є предметом нагляду з боку відповідних державних органів.".
 
Враховано частково у ч.14 ст.9  3. Для зменшення виявлених ризиків суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен вживати заходів, що включають: здійснення поглибленої ідентифікації клієнта та перевірку особи клієнта протягом певного періоду, включаючи його власників; додаткові вимоги до клієнта при відкритті рахунка чи встановленні відносин з ним; збільшення частоти проведення перевірок особи клієнта, включаючи його власників; збір інформації з метою формування уявлення про діяльність клієнта, природу та рівень операцій, що проводяться ним; посилений моніторинг операцій, що проводяться клієнтом; тощо.
 
202. Стаття 12. Подання інформації про фінансову операцію
 
   Стаття 12. Подання інформації про фінансову операцію
 
203. 1. Подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, яка відповідно до статті 15 цього Закону підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, здійснюється протягом трьох робочих днів з дати її реєстрації.
 
   1. Подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що відповідно до статті 15 цього Закону підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, здійснюється протягом трьох робочих днів з дня її реєстрації.
 
204. 2. Рішення про подання або неподання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, приймає відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу (філії, іншого відокремленого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу) відповідно до внутрішніх процедур, передбачених правилами внутрішнього фінансового моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону. У разі прийняття рішення про подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансову операцію така інформація подається не пізніше десяти робочих днів з дати її реєстрації.
 
   2. Рішення про подання або неподання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, приймає відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу (філії, іншого відокремленого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу) відповідно до внутрішніх процедур, передбачених правилами внутрішнього фінансового моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону. У разі прийняття рішення про подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансову операцію така інформація подається не пізніше десяти робочих днів з дня її реєстрації.
 
205. 3. Порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, встановлюється:
 
   3. Порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, встановлюється:
 
206. Національним банком України - для банків;
 
   Національним банком України - для банків;
 
207. Кабінетом Міністрів України - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
   Кабінетом Міністрів України - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
208. 4. Подання інформації суб’єктом первинного фінансового моніторингу Спеціально уповноваженому органу в установленому порядку не є порушенням професійної таємниці, таємниці страхування, банківської або комерційної таємниці.
 
   4. Подання інформації суб’єктом первинного фінансового моніторингу Спеціально уповноваженому органу в установленому порядку не є порушенням професійної таємниці, таємниці страхування, банківської або комерційної таємниці.
 
209. 5. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, його посадові особи та інші працівники не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, якщо вони діяли в межах цього Закону, навіть якщо такими діями заподіяно шкоду юридичним або фізичним особам, та за інші дії, пов’язані з виконанням цього Закону.
 
   5. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, його посадові особи та інші працівники не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, якщо вони діяли в межах цього Закону, навіть якщо такими діями завдано шкоду юридичним або фізичним особам, та за інші дії, пов’язані з виконанням цього Закону.
 
210. 6. Працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які подали Спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, забороняється повідомляти про це осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, та будь-яких третіх осіб.
 
   6. Працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які подали Спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, забороняється повідомляти про це осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, та будь-яких третіх осіб.
 
211. 7. Працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які одержали запит Спеціально уповноваженого органу та/або надали відповідь на такий запит цьому органу, забороняється інформувати про це осіб, які брали (беруть) участь у фінансових операціях, що визначені у запиті або відповіді, а також будь-яких третіх осіб.
 
   7. Працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які одержали запит Спеціально уповноваженого органу та/або надали відповідь на такий запит цьому органу, забороняється інформувати про це осіб, які брали (беруть) участь у фінансових операціях, визначених у запиті або відповіді, а також будь-яких третіх осіб.
 
212. 8. У разі якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який проводить фінансові операції, має достатні підстави підозрювати, що такі фінансові операції пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, він зобов’язаний невідкладно повідомити в день виявлення таких підозр про такі фінансові операції Спеціально уповноважений орган та правоохоронні органи, визначені законодавством.
 
   8. У разі якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який проводить фінансові операції, має достатні підстави підозрювати, що такі фінансові операції пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, він зобов’язаний невідкладно повідомити в день виникнення підозр про такі фінансові операції Спеціально уповноважений орган та правоохоронні органи, визначені законом.
 
213. 9. Органи державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у разі виявлення під час виконання своїх функцій фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов’язані з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції, зобов’язані повідомити Спеціально уповноважений орган про такі операції.
 
-75- Лук'янов В.В.
Частину 9 статті 12 доповнити наступним реченням:
"Порядок та вимоги щодо надання інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
У частині 10 статті 12 слово "законодавством" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   9. Органи державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у разі виявлення під час виконання своїх функцій фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов’язані з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції, зобов’язані повідомити Спеціально уповноважений орган про такі операції. Порядок та вимоги щодо надання інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
214. 10. Органи державної влади зобов’язані надавати Спеціально уповноваженому органу інформацію (копії документів), необхідну для виконання покладених на нього завдань, у порядку, визначеному законодавством.
 
   10. Органи державної влади зобов’язані надавати Спеціально уповноваженому органу інформацію (копії документів), необхідну для виконання покладених на нього завдань, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
215. Неправомірна відмова в наданні такої інформації (копій документів), несвоєчасне або неповне її надання тягнуть за собою відповідальність посадових осіб органів державної влади відповідно до закону.
 
   Неправомірна відмова в наданні такої інформації (копій документів), несвоєчасне або неповне її надання тягнуть за собою відповідальність посадових осіб органів державної влади відповідно до закону.
 
216. 11. Державна митна служба України подає інформацію про виявлені факти незаконного переміщення через митний кордон України готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.
 
-76- Лук'янов В.В.
У частині 9 статті 12 слова "Державна митна служба" замінити словами "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи".
 
Враховано   11. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи подає інформацію про виявлені факти незаконного переміщення через митний кордон України готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону.
 
217. 12. Інформація, що надається згідно з вимогами цього Закону, є такою, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформацією, її розкриття та захист суб’єктами первинного фінансового моніторингу, органами виконавчої влади та Національним банком України, які відповідно до законодавства здійснюють регулювання та нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюються відповідно до законодавства.
 
   12. Інформація, що надається згідно з вимогами цього Закону, є такою, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформацією, її розкриття та захист суб’єктами первинного фінансового моніторингу, органами виконавчої влади та Національним банком України, які відповідно до закону здійснюють регулювання та нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюються відповідно до закону.
 
218. 13. Спеціально уповноважений орган забезпечує захист та зберігання інформації, одержаної згідно з вимогами цього Закону. Спеціально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому одержану від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, крім випадків, передбачених статтями 18, 20 і 22 цього Закону. Інформація, що зберігається у Спеціально уповноваженому органі та одержана від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, має обмежений доступ. У разі надходження запиту щодо такої інформації Спеціально уповноважений орган повертає відповідній заінтересованій особі такий запит без розгляду, за винятком випадку, якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше надісланих йому узагальнених матеріалів. У разі наявності у Спеціально уповноваженого органу додаткової інформації, що стосується раніше надісланих правоохоронним органам узагальнених матеріалів, Спеціально уповноважений орган може формувати та подавати відповідному правоохоронному органу додаткові узагальнені матеріали.
 
   13. Спеціально уповноважений орган забезпечує захист та зберігання інформації, одержаної згідно з вимогами цього Закону. Спеціально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому одержану від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, крім випадків, передбачених статтями 18, 20 і 22 цього Закону. Інформація, що зберігається у Спеціально уповноваженому органі та одержана від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, має обмежений доступ. У разі надходження запиту щодо такої інформації Спеціально уповноважений орган повертає відповідній заінтересованій особі такий запит без розгляду, за винятком випадку, якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше направлених йому узагальнених матеріалів. У разі наявності у Спеціально уповноваженого органу додаткової інформації, що стосується раніше направлених правоохоронним органам узагальнених матеріалів, Спеціально уповноважений орган може формувати та подавати відповідному правоохоронному органу додаткові узагальнені матеріали.
 
219. Розголошення у будь-який спосіб працівниками Спеціально уповноваженого органу інформації, одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами цього Закону, тягне за собою відповідальність відповідно до закону.
 
   Розголошення у будь-який спосіб працівниками Спеціально уповноваженого органу інформації, одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами цього Закону, тягне за собою відповідальність відповідно до закону.
 
220. 14. Надання органами державної влади Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, не є порушенням банківської або комерційної таємниці.
 
   14. Надання органами державної влади Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, не є порушенням банківської або комерційної таємниці.
 
221. Посадові особи та інші працівники органів державної влади не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
 
   Посадові особи та інші працівники органів державної влади не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
 
222. 15. Суб’єкти господарювання, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до пункту 2 частини першої статті 20 цього Закону зобов’язані надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію, яка пов’язана з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідки та копії документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю), необхідні для виконання цим органом покладених на нього завдань у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
 
   15. Суб’єкти господарювання, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до пункту 2 частини першої статті 20 цього Закону зобов’язані надавати на запит Спеціально уповноваженого органу інформацію, пов’язану з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідки та копії документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю), необхідні для виконання цим органом покладених на нього завдань у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
 
223. Інформація, що надається згідно з вимогами частини тринадцятої цієї статті, є такою, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформацією, її розкриття та захист здійснюються відповідно до законодавства.
 
   Інформація, що надається згідно з вимогами частини п’ятнадцятої цієї статті, є такою, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформацією, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.
 
224. Обсяг та порядок подання такої інформації (крім інформації щодо конкретних фізичних осіб) визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Обсяг та порядок подання такої інформації (крім інформації щодо конкретних фізичних осіб) визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
225. Посадові особи та інші працівники суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій та органів державної влади не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за надання Спеціально уповноваженому органу інформації згідно з вимогами цього Закону.
 
   Посадові особи та інші працівники суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій та органів державної влади не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за надання Спеціально уповноваженому органу інформації згідно з вимогами цього Закону.
 
226. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із Законом України "Про інформацію" та іншими законодавчими актами.
 
-77- Лук'янов В.В.
У абзаці п’ятому частини 15 статті 12 слова "Законом України "Про інформацію" та іншими законодавчими актами" замінити словом "законом".
 
Враховано   Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
16. Розвідувальним органам України заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від Спеціально уповноваженого органу у вигляді узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, за винятком випадків передачі її до правоохоронних органів для прийняття рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України.
Розвідувальні органи України зобов’язані повідомляти Спеціально уповноважений орган про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів за результатами розгляду одержаних узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів.
 
    -78- Лук'янов В.В.
Статтю 12 доповнити новою частиною 16 наступного змісту:
"16. Розвідувальним органам України заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від Спеціально уповноваженого органу у вигляді узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, за винятком випадків передачі її до правоохоронних органів для прийняття рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України.
Розвідувальні органи України зобов’язані повідомляти Спеціально уповноважений орган про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів за результатами розгляду одержаних узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів.".
 
Враховано    
227. Стаття 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
 
   Стаття 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
 
228. 1. Інформація про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, отримана Спеціально уповноваженим органом, обліковується цим органом. Порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Інформація про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, отримана Спеціально уповноваженим органом, обліковується цим органом. Порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
229. Стаття 14. Повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу
 
   Стаття 14. Повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу
 
230. 1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо:
 
   1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються щодо:
 
231. 1) банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, які є банківськими установами, - Національним банком України;
 
   1) банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, - Національним банком України;
 
232. 2) фондових бірж, компаній з управління активами та інших професійних учасників ринку цінних паперів (крім банків) - Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   2) фондових бірж, компаній з управління активами та інших професійних учасників ринку цінних паперів (крім банків) - Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
233. 3) страхових компаній, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу), платіжних організацій та членів платіжних систем, які є небанківськими установами, - Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
 
   3) страхових компаній, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу), платіжних організацій та членів платіжних систем, що є небанківськими установами, - Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
 
234. 4) суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з бухгалтерського обліку, Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України - Міністерством фінансів України;
 
   4) суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України - Міністерством фінансів України;
 
235. 5) нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, - Міністерством юстиції України;
 
   5) нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, - Міністерством юстиції України;
 
236. 6) операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу грошей) - Міністерством транспорту та зв’язку України;
 
   6) операторів поштового зв’язку (щодо здійснення ними переказу грошей) - Міністерством транспорту та зв’язку України;
 
237. 7) товарних та інших бірж, які проводять фінансові операції з товарами, - Міністерством економіки України;
 
   7) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, - Міністерством економіки України;
 
238. 8) інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, для яких цим Законом не визначено органи державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю, - Спеціально уповноваженим органом.
 
   8) інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, для яких цим Законом не визначено органи державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю, - Спеціально уповноваженим органом.
 
239. 2. Зазначені у частині першій цієї статті суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані:
 
   2. Зазначені у частині першій цієї статті суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані:
 
240. 1) здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;
 
   1) здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;
 
241. 2) забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   2) забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
242. 3) здійснювати регулювання та нагляд з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час діяльності таких суб’єктів у цій сфері;
 
   3) здійснювати регулювання та нагляд з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час діяльності таких суб’єктів у цій сфері;
 
243. 4) вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживати заходів, передбачених законами;
 
   4) вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживати заходів, передбачених законом;
 
244. 5) проводити перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
 
   5) проводити перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
 
245. 6) інформувати Спеціально уповноважений орган для виконання покладених на нього завдань про всі виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення;
 
-79- Лук'янов В.В.
У пункті 6 частини 2 статті 14 слово "всі" виключити.
 
Враховано   6) інформувати Спеціально уповноважений орган з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення;
 
246. 7) щорічно, але не пізніше січня наступного року, надавати Спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію щодо дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;
 
   7) щорічно, але не пізніше січня наступного року, надавати Спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;
 
247. 8) забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів;
 
   8) забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів;
 
248. 9) погоджувати із Спеціально уповноваженим органом проекти будь-яких нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з виконанням вимог цього Закону;
 
   9) погоджувати із Спеціально уповноваженим органом проекти будь-яких нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з виконанням вимог цього Закону;
 
249. 10) подавати Спеціально уповноваженому органу інформацію, зокрема документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;
 
-80- Лук'янов В.В.
Доповнити частини 2 статті 14 новим пунктом 11 наступного змісту:
"11) вживати відповідно до законодавства заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль над суб’єктами первинного фінансового моніторингу;".
У зв’язку із цим, в останньому абзаці частини 2 цієї статті та пункті 11 частини 2 статті 18 цифру "13" замінити на цифру "14".
 
Враховано   10) подавати Спеціально уповноваженому органу інформацію, зокрема документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;
11) вживати відповідно до законодавства заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 
250. 11) вживати відповідно до законодавства заходів для недопущення до управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу прямої чи опосередкованої істотної участі у таких суб’єктах осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм;
 
   12) вживати відповідно до законодавства заходів для недопущення до управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу, прямої чи опосередкованої істотної участі у таких суб’єктах осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм;
 
251. 12) у випадках, установлених законодавством, вживати заходів для недопущення формування статутних фондів відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити;
 
   13) у випадках, установлених законодавством, вживати заходів для недопущення формування статутних фондів відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити;
 
252. 13) використовувати інформацію Спеціально уповноваженого органу щодо ознак порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму для встановлення наявності відповідних порушень.
 
   14) використовувати інформацію Спеціально уповноваженого органу щодо ознак порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму для встановлення наявності відповідних порушень.
 
253. Положення пунктів 6, 7, 9, 10 і 13 частини другої цієї статті поширюються на суб’єкти державного фінансового моніторингу, за винятком Спеціально уповноваженого органу.
 
   Положення пунктів 6, 7, 9, 10 і 14 частини другої цієї статті поширюються на суб’єктів державного фінансового моніторингу, за винятком Спеціально уповноваженого органу.
 
254. 3. Суб’єкти державного фінансового моніторингу мають право одержувати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу
 
   3. Суб’єкти державного фінансового моніторингу мають право одержувати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ними функцій з регулювання і нагляду за такими суб’єктами в межах цього Закону.
 
255. будь-яку інформацію, необхідну для виконання ними функцій з регулювання і нагляду за цими суб’єктами в межах цього Закону.
 
-81- Аржевітін С.М.
В частині третій після слів "первинного фінансового моніторингу" слово "будь-яку" виключити.
 
Враховано      
256. 4. Суб’єкти державного фінансового моніторингу (за винятком Спеціально уповноваженого органу) та інші державні органи забезпечують відповідно до законодавства доступ Спеціально уповноваженого органу до своїх інформаційних ресурсів для створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
   4. Суб’єкти державного фінансового моніторингу (за винятком Спеціально уповноваженого органу) та інші державні органи забезпечують відповідно до законодавства доступ Спеціально уповноваженого органу до своїх інформаційних ресурсів для створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
257. 5. Суб’єкти державного фінансового моніторингу формують список країн, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та визначають і розробляють процедуру застосування відповідних запобіжних заходів: приділення уваги під час погодження створення в таких країнах філій, представництв чи дочірніх підприємств суб’єктів первинного фінансового моніторингу; попередження суб’єктів первинного фінансового моніторингу не фінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідній країні можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною країною або особами в такій країні.
 
-82- Лук'янов В.В.
Частину 5 статті 14 викласти в новій редакції:
"5. Суб’єкти державного фінансового моніторингу визначають і розробляють процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму: приділення уваги під час погодження створення в таких країнах філій, представництв чи дочірніх підприємств суб’єктів первинного фінансового моніторингу; попередження суб’єктів первинного фінансового моніторингу не фінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідній країні можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною країною або особами в такій країні та ін.".
 
Враховано   5. Суб’єкти державного фінансового моніторингу визначають і розробляють процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму: посилена увага під час погодження створення в таких країнах філій, представництв чи дочірніх підприємств суб’єктів первинного фінансового моніторингу; попередження суб’єктів первинного фінансового моніторингу не фінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідній країні можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною країною або особами в такій країні тощо.
 
    -83- Аржевітін С.М.
В частині 5 статті 14 слова "Суб’єкти державного фінансового моніторингу" замінити на "Спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу".
 
Відхилено    
258. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
 
259. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
 
      
260. Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
 
   Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
 
261. 1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 100 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 100 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:
 
-84- Аржевітін С.М.
У статті 15 законопроекту цифри "100 000" замінити на цифри "150 000".
 
Враховано   1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:
 
262. 1) переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного (номерного) рахунка з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок або з рахунка, відкритого у фінансовій установі в країні, включеній Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, або який належить особі, зареєстрованій у країні, включеній Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
 
-85- Лук'янов В.В.
Пункт 1 частини 1 статті 15 викласти у такій редакції:
"1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;".
 
Враховано   1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
 
263. 2) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
 
   2) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
 
264. 3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не бере участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (на вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
 
-86- Лук'янов В.В.
У пункті 3 частини 1 статті 15 слова "що не бере участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" замінити словами "що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які задіяні у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням".
 
Враховано   3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
 
265. 4) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;
 
   4) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;
 
266. 5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;
 
   5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;
 
267. 6) переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
-87- Аржевітін С.М.
Пункти 6, 8-11, 15-18 частини 1 статті 15 виключити.
 
Враховано частково   6) переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
268. 7) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
 
   7) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
 
269. 8) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, не депонованими в депозитарних установах;
 
   8) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, не депонованими в депозитарних установах;
 
270. 9) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред’явника;
 
   9) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред’явника;
 
271. 10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі;
 
   10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі;
 
272. 11) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;
 
   11) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;
 
273. 12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);
 
   12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);
 
274. 13) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;
 
   13) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;
 
275. 14) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри;
 
   14) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри;
 
276. 15) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, який не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг;
 
   15) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг;
 
277. 16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті;
 
   16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті.
 
278. 17) проведення фінансової операції без встановлення прямого (особистого) контакту з суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за винятком використання платежів системи
 
      
279. "банк-клієнт" та аналогічних банківських систем;
 
      
280. 18) передача активів у разі, якщо учасником фінансової операції є неприбуткова або благодійна організація.
 
-88- Лук'янов В.В.
Частину 1 статті 15 доповнити новим пунктом 19 наступного змісту:
"19) проведення фінансових операцій з предметами високої вартості (зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо).".
 
Відхилено      
281. Інформація про фінансові операції подається відповідно до пункту 11 частини першої цієї статті Спеціально уповноваженому органу всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу, крім банків.
 
-89- Аржевітін С.М.
В абзаці 2 частини 1 статті 15 слова "до пункту 11" замінити словами "до пунктів 10, 11, 16-18".
 
Враховано   Інформація про фінансові операції подається відповідно до пунктів 10, 11, 16 частини першої цієї статті Спеціально уповноваженому органу всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу, крім банків.
 
282. Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
 
   Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
 
283. 1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених цією статтею, або містить інші ризики:
 
   1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених цією статтею, або містить інші ризики:
 
284. 1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;
 
   1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;
 
285. 2) невідповідність фінансової операції характеру та суті діяльності клієнта;
 
   2) невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта;
 
286. 3) виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених цим Законом (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов’язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону).
 
   3) виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених цим Законом (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов’язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону).
 
287. 2. У разі якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, внутрішній фінансовий моніторинг проводиться також щодо інших фінансових операцій, в уточненні яких виникла необхідність.
 
   2. У разі якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, внутрішній фінансовий моніторинг проводиться також щодо інших фінансових операцій, в уточненні яких виникла необхідність.
 
288. 3. Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Такі фінансові операції визначаються Спеціально уповноваженим органом за погодженням з відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу та доводяться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
-90- Аржевітін С.М.
В частині 3 статті 16 останнє речення виключити.
 
Враховано   3. Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
289. Стаття 17. Зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції
 
-91- Аржевітін С.М.
Частини 1-6 статті 17 законопроекту викласти в наступній редакції:
"1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити проведення фінансової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 цього Закону, та зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і в той самий день повідомити про це Спеціально уповноважений орган. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на строк до двох робочих днів.
2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення такої фінансової операції відповідно до частини першої цієї статті на строк до п’яти робочих днів, про яке зобов’язаний невідкладно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства. У разі неприйняття Спеціально уповноваженим органом відповідного рішення протягом строку, передбаченого частиною першою цієї статті, суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансової операції.
3. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 цього Закону, на строк до п’яти робочих днів, про яке зобов’язаний невідкладно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також інформувати правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.
4. Загальний строк зупинення фінансової операції не може перевищувати семи робочих днів.
5. При зупиненні видаткових фінансових операцій, прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу в той самий день зобов’язаний повідомити про проведення таких операцій Спеціально уповноважений орган.
6. У разі прийняття рішення відповідно до частин другої та третьої цієї статті Спеціально уповноважений орган проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє та аналізує її. У разі підтвердження мотивованої підозри Спеціально уповноважений орган готує і подає відповідні узагальнені матеріали протягом строку зупинення такої операції до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.
У цьому разі строк зупинення фінансової операції може бути подовжено за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме семи робочих днів.
Спеціально уповноважений орган інформує в день подання узагальнених матеріалів відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової операції.
У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, Спеціально уповноважений орган зобов’язаний невідкладно скасувати своє рішення про зупинення видаткових операцій та повідомити про це суб’єкта первинного фінансового моніторингу.", доповнивши при цьому ще однією частиною.
У зв’язку з цим частини 7-11 вважати частинами 8-12.
 
Відхилено   Стаття 17. Зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції
 
290. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити проведення фінансової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 цього Закону, та зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і в той самий день повідомити про це Спеціально уповноважений орган. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на строк до двох робочих днів.
 
   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити проведення фінансової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 цього Закону, та зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і в той самий день повідомити про це Спеціально уповноважений орган. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на строк до двох робочих днів.
 
291. 2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення такої фінансової операції відповідно до частини першої цієї статті на строк до десяти робочих днів, про яке зобов’язаний невідкладно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства. У разі неприйняття Спеціально уповноваженим органом відповідного рішення протягом строку, передбаченого частиною першою цієї статті, суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансової операції.
 
-92- Лук'янов В.В.
У частинах 2, 3 статті 17 слово "десяти" замінити словом "п’яти", а у абзаці другому частини 5 статті 17 слово "сімнадцяти" замінити словом "чотирнадцяти".
 
Враховано   2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення такої фінансової операції відповідно до частини першої цієї статті на строк до п’яти робочих днів, про що зобов’язаний невідкладно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства. У разі неприйняття Спеціально уповноваженим органом відповідного рішення протягом строку, передбаченого частиною першою цієї статті, суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансової операції.
 
292. 3. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 цього Закону, на строк до десяти робочих днів, про яке зобов’язаний невідкладно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також інформувати правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.
 
   3. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 цього Закону на строк до п’яти робочих днів, про що зобов’язаний невідкладно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.
 
293. 4. У цьому разі зупинення видаткових фінансових операцій прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу в той самий день зобов’язаний повідомити про проведення таких операцій Спеціально уповноважений орган.
 
   4. У разі такого зупинення видаткових фінансових операцій прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу в той самий день зобов’язаний повідомити про проведення таких операцій Спеціально уповноважений орган.
 
294. 5. У разі прийняття рішення відповідно до частин другої та третьої цієї статті Спеціально уповноважений орган проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє та аналізує її. У разі підтвердження мотивованої підозри Спеціально уповноважений орган готує і подає відповідні узагальнені матеріали протягом строку зупинення такої операції до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.
 
   5. У разі прийняття рішення відповідно до частин другої і третьої цієї статті Спеціально уповноважений орган проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє та аналізує її. У разі підтвердження мотивованої підозри Спеціально уповноважений орган готує і подає відповідні узагальнені матеріали протягом строку зупинення такої операції до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.
 
295. У цьому разі строк зупинення фінансової операції продовжується на сім робочих днів з дня подання відповідних узагальнених матеріалів за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме сімнадцяти робочих днів.
 
   У такому разі строк зупинення фінансової операції продовжується на сім робочих днів з дня подання відповідних узагальнених матеріалів, за умови що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме чотирнадцяти робочих днів.
 
296. Спеціально уповноважений орган інформує в день подання узагальнених матеріалів відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової операції.
 
   Спеціально уповноважений орган інформує в день подання узагальнених матеріалів відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової операції.
 
297. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, Спеціально уповноважений орган зобов’язаний невідкладно скасувати своє рішення про зупинення видаткових операцій та повідомити про це суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
   У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, Спеціально уповноважений орган зобов’язаний невідкладно скасувати своє рішення про зупинення видаткових операцій та повідомити про це суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
298. 6. Порядок зупинення фінансових операцій визначається суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу в межах їх повноважень. Строки зупинення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Спеціально уповноваженим органом, зазначені у частинах першій, другій, третій і четвертій цієї статті, є остаточними та продовженню не підлягають.
 
-93- Лук'янов В.В.
У частині 6 статті 17 після слів "Порядок зупинення" доповнити словами "та поновлення проведення".
 
Враховано   6. Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій визначається суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу в межах їх повноважень. Строки зупинення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Спеціально уповноваженим органом, зазначені у частинах першій – четвертій цієї статті, є остаточними та подовженню не підлягають.
 
299. 7. Порядок формування переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до зазначеного переліку є:
 
   7. Порядок формування переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до зазначеного переліку є:
 
300. 1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтею 258 Кримінального кодексу України;
 
-94- Лук'янов В.В.
У пункті 1 частини 7 та пункті 1 частини 11 статті 17 після слова та цифри "статтею 258" замінити словом та цифрами "статтями 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4 та 258-5".
 
Враховано   1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4 та 258-5 Кримінального кодексу України;
 
301. 2) відомості, що формуються в рамках Ради Безпеки ООН, про організації та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 
-95- Лук'янов В.В.
Пункт 2 частини 7 статті 17 викласти в такій редакції:
"2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;".
 
Враховано   2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 
302. 3) вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій або фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.
 
-96- Лук'янов В.В.
У пункті 3 частини 7 та пункті 3 частини 11 статті 17 після слова "організацій" доповнити словом "юридичних".
 
Враховано   3) вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.
 
303. 8. Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу Спеціально уповноваженим органом у порядку, погодженому з іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу.
 
   8. Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу Спеціально уповноваженим органом у порядку, погодженому з іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу.
 
304. 9. Порядок доступу до активів, пов’язаних із фінансуванням тероризму та що стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, визначається Кабінетом Міністрів України. Такий доступ здійснюється для покриття основних або надзвичайних витрат вкладників цих активів.
 
-97- Лук'янов В.В.
У частині 9 статті 17 слова "вкладників цих активів" виключити.
 
Враховано   9. Порядок доступу до активів, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради безпеки ООН, встановлюється законом. Такий доступ здійснюється для покриття основних або надзвичайних витрат.
 
    -98- Лук'янов В.В.
У частині 9 статті 17 слова "визначається Кабінетом Міністрів України" замінити словами "встановлюється законом".
 
Враховано    
305. 10. Зупинення фінансових операцій відповідно до частини першої цієї статті та частини п’ятої статті 22 цього Закону не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його посадових осіб за порушення умов відповідних правочинів.
 
   10. Зупинення фінансових операцій відповідно до частини першої цієї статті та частини п’ятої статті 22 цього Закону не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його посадових осіб за порушення умов відповідних правочинів.
 
306. 11. Порядок виключення з переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для виключення юридичної чи фізичної особи із зазначеного переліку є:
 
   11. Порядок виключення з переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для виключення юридичної чи фізичної особи із зазначеного переліку є:
 
307. 1) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цієї особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтею 258 Кримінального кодексу України;
 
   1) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цієї особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4 та 258-5 Кримінального кодексу України;
 
308. 2) виключення особи з відомостей, що формуються в рамках Ради Безпеки ООН, про організації та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 
-99- Лук'янов В.В.
Пункт 2 частини 11 статті 17 викласти в такій редакції:
"2) виключення особи з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;".
 
Враховано   2) виключення особи з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами про організації, юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 
309. 3) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої вироком (рішенням) судів, рішенням інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій або фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.
 
-100- Лук'янов В.В.
Частину 11 статті 17 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4) наявність документально підтверджених даних про смерть особи, включеної до переліку, відповідно до частини 7 цієї статті.".
 
Враховано   3) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої вироком (рішенням) судів, рішенням інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України;
4) наявність документально підтверджених даних про смерть особи, включеної до переліку відповідно до частини сьомої цієї статті.
12. Розгляд запитів щодо виключення з переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -101- Лук'янов В.В.
Доповнити статтю 17 новою частиною 12 наступного змісту:
"12. Розгляд запитів щодо виключення з переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано    
310. Розділ ІV
 
   Розділ ІV. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
 
311. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
 
      
312. Стаття 18. Завдання та функції Спеціально уповноваженого органу
 
   Стаття 18. Завдання та функції Спеціально уповноваженого органу
 
313. 1. Завданнями Спеціально уповноваженого органу є:
 
   1. Завданнями Спеціально уповноваженого органу є:
 
314. 1) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.
 
   1) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.
 
315. Спеціально уповноважений орган встановлює принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій;
 
   Спеціально уповноважений орган встановлює принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій;
 
316. 2) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   2) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
317. 3) узагальнення стану здійснення державними органами заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в державі;
 
-102- Лук'янов В.В.
Пункт 3 частини 1 статті 18 виключити.
 
Враховано      
318. 4) створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   3) створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
319. 5) налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;
 
   4) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;
 
320. 6) забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
   5) забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
321. 2. Спеціально уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
 
   2. Спеціально уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
 
322. 1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших
 
   1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
323. нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
      
324. 2) подає запити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання щодо одержання інформації (у тому числі копій документів), необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 
   2) подає запити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання щодо одержання інформації (у тому числі копій документів), необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 
325. 3) співпрацює з органами виконавчої влади, іншими державними органами, задіяними в системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   3) співпрацює з органами виконавчої влади, іншими державними органами, задіяними в системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
326. 4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, подає до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з кримінально-процесуальним законодавством, відповідні узагальнені матеріали, додаткові узагальнені матеріали та одержує від них інформацію про хід їх розгляду;
 
-103- Лук'янов В.В.
У пункті 4 частини 2 статті 18 після слова "законодавством" доповнити словами "а також розвідувальних органів України для здійснення оперативно-розшукової діяльності".
 
Враховано   4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, подає до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з кримінально-процесуальним законодавством, а також розвідувальних органів України для здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідні узагальнені матеріали, додаткові узагальнені матеріали та одержує від них інформацію про хід їх розгляду;
 
327. 5) у разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не має відношення до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного органу у вигляді узагальнених матеріалів;
 
-104- Лук'янов В.В.
У пункті 5 частини 2 статті 18 слово "органу" замінити словами "або розвідувального органу України".
 
Враховано   5) у разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного або розвідувального органу України у вигляді узагальнених матеріалів;
 
328. 6) бере участь у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   6) бере участь у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
329. 7) досліджує методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
 
-105- Лук'янов В.В.
Частину 2 статті 18 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
"8) проводить узагальнення стану здійснення державними органами заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в державі;".
 
Враховано   7) проводить аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
8) проводить узагальнення стану здійснення державними органами заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в державі;
 
330. 8) координує шляхом погодження будь-яких нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу регуляторну діяльність з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також погоджує із суб’єктами державного фінансового моніторингу проекти своїх нормативно-правових актів щодо виконання відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
-106- Лук'янов В.В.
Пункт 8 частини 2 статті 18 викласти у такій редакції:
"8) погоджує проекти нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також погоджує із суб’єктами державного фінансового моніторингу проекти своїх нормативно-правових актів щодо виконання відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;".
 
Враховано   9) погоджує проекти нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також погоджує із суб’єктами державного фінансового моніторингу проекти своїх нормативно-правових актів щодо виконання відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
331. 9) проводить аналіз ефективності заходів, функціонування системи фінансового моніторингу в державі;
 
-107- Лук'янов В.В.
Пункт 9 частини 2 статті 18 після слова "держави" доповнити словами "на підставі інформації наданої органами державної влади;".
 
Враховано   10) проводить аналіз ефективності заходів, функціонування системи фінансового моніторингу в державі на підставі інформації, наданої органами державної влади;
 
332. 10) отримує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) у разі необхідності, що є наслідком проведення аналізу, відомості щодо відстеження (моніторингу) обігу фінансових активів, щодо яких існують підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму;
 
-108- Лук'янов В.В.
Пункт 10 частини 2 статті 18 викласти у такій редакції:
"10) отримує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнтів, операції яких стали об’єктом фінансового моніторингу;".
 
Враховано редакційно   11) отримує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнтів, операції яких стали об’єктом фінансового моніторингу;
 
    -109- Воропаєв Ю.М.
Пункт 10 частини 2 статті 18 викласти у такій редакції:
"10) отримує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнтів, операції яких стали об’єктом фінансового моніторингу;"
 
Враховано    
333. 11) забезпечує виконання завдань, передбачених статтею 14 цього Закону (за винятком пунктів 6, 7, 9, 10 і 13 частини другої статті 14 цього Закону);
 
   12) забезпечує виконання завдань, передбачених статтею 14 цього Закону (за винятком пунктів 6, 7, 9, 10 і 14 частини другої статті 14 цього Закону);
 
334. 12) сприяє виявленню у фінансових операціях ознак використання доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
   13) сприяє виявленню у фінансових операціях ознак використання доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
335. 13) вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами, а також повідомляє орган, що здійснює нагляд за таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу;
 
   14) вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і в разі виявлення порушень законодавства вживає заходів, передбачених законами, а також повідомляє про це орган, що здійснює нагляд за таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу;
 
336. 14) забезпечує проведення державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму і здійснює координацію діяльності державних органів у цій сфері;
 
   15) забезпечує здійснення державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму і забезпечує координацію діяльності державних органів у цій сфері;
 
337. 15) забезпечує організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на базі відповідного навчального закладу, віднесеного до сфери управління Спеціально уповноваженого органу;
 
   16) забезпечує відповідно до закону організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на базі відповідного навчального закладу, віднесеного до сфери управління Спеціально уповноваженого органу;
 
338. 16) надає відповідно до законодавства суб’єктам державного фінансового моніторингу інформацію про підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (обсяг та порядок подання такої інформації визначаються спільними нормативно-правовими актами Спеціально уповноваженого органу та відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу);
 
-110- Лук'янов В.В.
У пункті 16 частини 2 статті 18 слово "про" замінити на слово "для".
 
Враховано   17) надає відповідно до законодавства суб’єктам державного фінансового моніторингу інформацію для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (обсяг та порядок надання такої інформації визначаються спільними нормативно-правовими актами Спеціально уповноваженого органу та відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу);
 
339. 17) повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу після надходження відповідної інформації від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до
 
-111- Лук'янов В.В.
Пункт 17 частини 2 статті 18 викласти в такій редакції:
"17) повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу після надходження відповідної інформації від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до
кримінально-процесуального законодавства, про факт порушення кримінальної справи (або про факт закриття кримінальної справи в ході досудового слідства) за повідомленнями такого суб’єкта, що надійшло до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статей 15, 16 цього Закону, а також надає йому інформацію про прийняті судами рішення за такими кримінальними справами з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу. Порядок такого повідомлення та інформування суб’єкта первинного фінансового моніторингу і суб’єкта державного фінансового моніторингу встановлюється Спеціально уповноваженим органом;".
 
Враховано   18) повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу після надходження відповідної інформації від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства, про факт порушення кримінальної справи (або про факт закриття кримінальної справи в ході досудового слідства) за повідомленнями такого суб’єкта, що надійшло до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статей 15, 16 цього Закону, а також надає йому інформацію про прийняті судами рішення за такими кримінальними справами з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу. Порядок такого повідомлення та інформування суб’єкта первинного фінансового моніторингу і суб’єкта державного фінансового моніторингу встановлюється Спеціально уповноваженим органом;
 
340. кримінально-процесуального законодавства, про факт порушення кримінальної справи за повідомленням такого суб’єкта, що надійшло до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статті 16 цього Закону, а також надає йому інформацію про прийняті рішення в таких кримінальних справах з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу. Порядок такого повідомлення та інформування суб’єкта первинного фінансового моніторингу і суб’єкта державного фінансового моніторингу встановлюється Спеціально уповноваженим органом;
 
      
341. 18) надає роз’яснення щодо застосування виданих Спеціально уповноваженим органом нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   19) надає роз’яснення щодо застосування прийнятих Спеціально уповноваженим органом нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
342. 19) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України;
 
   20) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України;
 
343. 20) визначає та затверджує за погодженням із суб’єктами державного фінансового моніторингу критерії ризиків та додаткові ознаки фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
 
-112- Аржевітін С.М.
Викласти пункт 20 частини 1 статті 18 в такій редакції:
"20) визначає та затверджує за погодженням із суб’єктами державного фінансового моніторингу критерії ризиків;".
 
Враховано   21) визначає та затверджує за погодженням із суб’єктами державного фінансового моніторингу критерії ризиків;
 
344. 21) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, та здійснює повноваження відповідно до законодавства.
 
-113- Лук'янов В.В.
У пункті 21 частини 1 статті 18 слова "здійснює повноваження відповідно до законодавства" замінити словами "здійснює інші повноваження відповідно до закону.".
 
Враховано   22) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, та здійснює інші повноваження відповідно до закону.
 
345. 3. Спеціально уповноважений орган для здійснення своїх повноважень має право утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати в Автономній Республіці Крим і областях структурні підрозділи, а також відповідні навчальні заклади.
 
   3. Спеціально уповноважений орган для здійснення своїх повноважень має право утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях та відповідні навчальні заклади.
 
346. 4. Спеціально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення обліку:
 
   4. Спеціально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення обліку:
 
347. 1) інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу;
 
   1) інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу;
 
348. 2) узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду правоохоронними органами процесуальних рішень;
 
   2) узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду правоохоронними органами процесуальних рішень;
 
349. 3) інформації про результати досудового слідства та постановлені судові рішення у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали;
 
   3) інформації про результати досудового слідства та постановлені судові рішення у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали;
 
350. 4) інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт у справах, в розслідуванні яких використовувалися (використовуються) передані узагальнені матеріали;
 
   4) інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт, у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали;
 
351. 5) надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
   5) надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
352. Стаття 19. Політична незалежність Спеціально уповноваженого органу
 
   Стаття 19. Політична незалежність Спеціально уповноваженого органу
 
353. 1. Керівник Спеціально уповноваженого органу призначається і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.
 
   1. Керівник Спеціально уповноваженого органу призначається і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.
 
354. 2. Використання Спеціально уповноваженого органу в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
 
   2. Використання Спеціально уповноваженого органу в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
 
355. 3. Діяльність партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичні цілі, у Спеціально уповноваженому органі забороняється.
 
   3. Діяльність партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичні цілі, у Спеціально уповноваженому органі забороняється.
 
356. 4. На період служби чи роботи за трудовим договором членство посадових і службових осіб Спеціально уповноваженого органу в партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях зупиняється.
 
   4. На період служби чи роботи за трудовим договором членство посадових і службових осіб Спеціально уповноваженого органу в партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях зупиняється.
 
357. Керівник Спеціально уповноваженого органу не може бути членом політичної партії.
 
   Керівник Спеціально уповноваженого органу не може бути членом політичної партії.
 
358. 5. Як виняток дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із Спеціально уповноваженим органом, у професійних спілках.
 
   5. Як виняток дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із Спеціально уповноваженим органом, у професійних спілках.
 
359. Стаття 20. Права Спеціально уповноваженого органу
 
   Стаття 20. Права Спеціально уповноваженого органу
 
360. 1. Спеціально уповноважений орган має право:
 
   1. Спеціально уповноважений орган має право:
 
361. 1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
 
   1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
 
362. 2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію (довідки, копії документів), у тому числі ту, що становить банківську або комерційну таємницю, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 
   2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію (довідки, копії документів), у тому числі таку інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 
363. 3) отримувати від суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначеного) у разі необхідності, що є наслідком проведення аналізу, відомості щодо відстеження (моніторингу) обігу активів, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму;
 
   3) отримувати від суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначеного) у разі необхідності, що ґрунтується на результатах проведеного аналізу, відомості щодо відстеження (моніторингу) обігу активів, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму;
 
364. 4) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до баз даних суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів державної влади;
 
   4) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до баз даних суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів державної влади;
 
365. 5) одержувати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу на запит інформацію (довідки, копії документів), у тому числі ту, що містить банківську або комерційну таємницю, про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, та пов’язані з ними операції. У разі якщо учасником таких фінансових операцій є нерезидент, Спеціально уповноважений орган має право витребувати у суб’єкта первинного фінансового моніторингу будь-яку наявну інформацію про цю особу. Щодо учасника такої фінансової операції - резидента Спеціально уповноважений орган має право витребувати у суб’єкта первинного фінансового моніторингу копії паспорта цієї особи, картки із зразками підписів та довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у проведенні фінансової операції, що стала об’єктом фінансового моніторингу, а також іншу наявну інформацію (копії документів), необхідну для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань;
 
   5) одержувати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу на запит інформацію (довідки, копії документів), у тому числі таку інформацію, що містить банківську або комерційну таємницю, про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, та пов’язані з ними операції. У разі якщо учасником таких фінансових операцій є нерезидент, Спеціально уповноважений орган має право витребувати у суб’єкта первинного фінансового моніторингу всю наявну інформацію про цю особу. Щодо учасника такої фінансової операції - резидента Спеціально уповноважений орган має право витребувати у суб’єкта первинного фінансового моніторингу копії паспорта цієї особи, картки із зразками підписів та довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у проведенні фінансової операції, що стала об’єктом фінансового моніторингу, а також іншу наявну інформацію (копії документів), необхідну для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань;
 
366. 6) видавати нормативно-правові акти, необхідні для виконання завдань та функцій, передбачених статтею 18 цього Закону;
 
   6) приймати нормативно-правові акти, необхідні для виконання завдань та функцій, передбачених статтею 18 цього Закону;
 
367. 7) одержувати від правоохоронних органів, до яких згідно з цим Законом подано узагальнені матеріали від Спеціально уповноваженого органу, інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів на підставі одержаних матеріалів в установленому законодавством порядку;
 
-114- Лук'янов В.В.
У пункті 7 частини 1 статті 20 слово "органів" замінити словами "та розвідувальних органів України".
 
Враховано   7) одержувати від правоохоронних та розвідувальних органів України, до яких згідно з цим Законом подано узагальнені матеріали від Спеціально уповноваженого органу, інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів на підставі одержаних матеріалів в установленому законодавством порядку;
 
368. 8) здійснювати організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 
-115- Лук'янов В.В.
Пункт 8 частини 1 статті 20 викласти у такій редакції:
"8) здійснювати організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та за погодженням із відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу – працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;".
 
Враховано   8) здійснювати організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та за погодженням із відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу – працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 
369. 9) укладати міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва в установленому законодавством порядку;
 
   9) укладати міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва в установленому законом порядку;
 
370. 10) приймати рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками осіб на строк, установлений цим Законом;
 
   10) приймати рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками осіб на строк, установлений цим Законом;
 
371. 11) продовжувати строк зупинення фінансових операцій у випадках, встановлених цим Законом;
 
   11) подовжувати строк зупинення фінансових операцій у випадках, встановлених цим Законом;
 
372. 12) брати участь за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу у підготовці та/або проведенні перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків) у сфері додержання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
   12) брати участь за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу у підготовці та/або проведенні перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків) у сфері додержання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
373. 13) інформувати суб’єктів державного фінансового моніторингу про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону;
 
   13) інформувати суб’єктів державного фінансового моніторингу про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону;
 
374. 14) надавати суб’єктам державного фінансового моніторингу статистичну інформацію відповідно до законодавства в межах, визначених частиною четвертою статті 18 цього Закону.
 
   14) надавати суб’єктам державного фінансового моніторингу статистичну інформацію відповідно до законодавства в межах, визначених частиною четвертою статті 18 цього Закону.
 
375. Розділ V
 
   Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
 
376. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
 
      
377. Стаття 21. Загальні засади міжнародного співробітництва
 
   Стаття 21. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
378. у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
      
379. 1. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється суб’єктами державного фінансового моніторингу за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів з урахуванням рекомендацій та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), Спеціального експертного комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (МОNЕYVАL), Європейського Союзу, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок, Організації Об’єднаних Націй.
 
   1. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється суб’єктами державного фінансового моніторингу за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів з урахуванням рекомендацій та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), Спеціального експертного комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (МОNЕYVАL), Європейського Союзу, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок, Організації Об’єднаних Націй.
 
380. Стаття 22. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
   Стаття 22. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
381. 1. Спеціально уповноважений орган відповідно до міжнародних договорів України, за принципом взаємності, чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією, пов’язаною із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
   1. Спеціально уповноважений орган відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією, пов’язаною із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
382. 2. Надання Спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється за умови забезпечення органом іноземної держави тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
 
   2. Надання Спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється за умови забезпечення органом іноземної держави тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
 
383. 3. Виконання Спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту інформації (у тому числі такої, що становить банківську або комерційну таємницю), копій документів у органів державної влади, підприємств, установ, організацій та суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Вимога Спеціально уповноваженого органу про подання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер та день реєстрації цього запиту у відповідному реєстрі Спеціально уповноваженого органу.
 
   3. Виконання Спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту інформації (у тому числі такої, що становить банківську або комерційну таємницю), копій документів у органів державної влади, підприємств, установ, організацій та суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Вимога Спеціально уповноваженого органу про подання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер та день реєстрації цього запиту у відповідному реєстрі Спеціально уповноваженого органу.
 
384. 4. Відмова або відстрочення у задоволенні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
 
   4. Відмова або відстрочення задоволення запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
 
385. 5. На виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Спеціально уповноважений орган має право доручити суб’єкту первинного фінансового моніторингу зупинити проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи протягом строку, встановленого цим запитом. Порядок зупинення такої фінансової операції визначається суб’єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює регулювання і нагляд за суб’єктами первинного фінансового моніторингу в межах його повноважень.
 
-116- Лук'янов В.В.
У частині 5 статті 22 після слова "зупинити" доповнити словами "чи поновити", після слова "зупинення" доповнити словами "та поновлення".
 
Враховано   5. На виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Спеціально уповноважений орган має право доручити суб’єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи протягом строку, встановленого цим запитом. Порядок зупинення та поновлення такої фінансової операції визначається суб’єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює регулювання і нагляд за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, в межах його повноважень.
 
386. 6. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо виконання судових рішень, які стосуються конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, покладається на Міністерство юстиції України, а в частині вчинення процесуальних дій у межах розслідування кримінальних справ щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму - на Генеральну прокуратуру України.
 
   6. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо виконання судових рішень, які стосуються конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, покладається на Міністерство юстиції України, а в частині вчинення процесуальних дій у межах розслідування кримінальних справ щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму - на Генеральну прокуратуру України.
 
387. 7. Доходи, одержані злочинним шляхом, що були конфісковані у зв’язку з провадженням у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та підлягають поверненню в Україну або в іноземну державу, спрямовуються відповідно до міжнародного договору України з цією державою щодо розподілу конфіскованих активів чи доходів від розміщення цих активів. Кошти, одержані Україною за таким міжнародним договором, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, якщо інше не встановлено законом.
 
   7. Доходи, одержані злочинним шляхом, що були конфісковані у зв’язку з провадженням у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та підлягають поверненню в Україну або в іноземну державу, спрямовуються відповідно до міжнародного договору України з цією державою щодо розподілу конфіскованих активів чи доходів від розміщення цих активів. Кошти, одержані Україною за таким міжнародним договором, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, якщо інше не встановлено законом.
 
388. 8. Суб’єкти державного фінансового моніторингу здійснюють міжнародне співробітництво з відповідними державними органами іноземних держав щодо обміну досвідом та інформацією з питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи.
 
   8. Суб’єкти державного фінансового моніторингу здійснюють міжнародне співробітництво з відповідними державними органами іноземних держав щодо обміну досвідом та інформацією з питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи.
 
389. 9. Спеціально уповноважений орган та інші суб’єкти державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують співробітництво з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
   9. Спеціально уповноважений орган та інші суб’єкти державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують співробітництво з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 
390. 10. В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осіб, які мають доходи, одержані злочинним шляхом.
 
   10. В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осіб, які мають доходи, одержані злочинним шляхом.
 
391. В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав, що набрали законної сили, щодо конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, або еквівалентного їм майна, що знаходяться на території України.
 
   В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав, що набрали законної сили, щодо конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, або еквівалентного їм майна, що знаходяться на території України.
 
392. Конфісковані доходи, отримані злочинним шляхом, або еквівалентне їм майно на підставі відповідного міжнародного договору України можуть бути повністю або частково передані іноземній державі, судом або іншим компетентним органом якої винесено вирок (рішення) щодо конфіскації.
 
   Конфісковані доходи, отримані злочинним шляхом, або еквівалентне їм майно на підставі відповідного міжнародного договору України можуть бути повністю або частково передані іноземній державі, судом або іншим компетентним органом якої винесено вирок (рішення) щодо конфіскації.
 
393. 11. Рішення про видачу іноземній державі осіб, які вчинили злочини, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та рішення щодо транзитного перевезення зазначених осіб по території України приймається на підставі зобов’язань України відповідно до міжнародних договорів України.
 
   11. Рішення про видачу іноземній державі осіб, які вчинили злочини, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та рішення щодо транзитного перевезення зазначених осіб по території України приймається на підставі зобов’язань України відповідно до міжнародних договорів України.
 
394. У разі якщо в Україні відсутній відповідний міжнародний договір з іноземною державою, що запитує видачу, зазначені особи можуть бути видані за злочини, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, виключно за умови дотримання принципу взаємності.
 
   У разі якщо Україна не має відповідного міжнародного договору з іноземною державою, що запитує видачу, зазначені особи можуть бути видані за злочини, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, виключно за умови дотримання принципу взаємності.
 
395. Розділ VІ
 
   Розділ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
 
396. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
 
      
397. Стаття 23. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
   Стаття 23. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
398. 1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законодавством.
 
   1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законом.
 
399. 2. Юридичні особи, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів або фінансували тероризм, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.
 
   2. Юридичні особи, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів або фінансували тероризм, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.
 
400. 3. У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу - юридичною особою або громадянином, який є суб’єктом підприємницької діяльності, вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на них у встановленому законом порядку може бути накладено штраф:
 
-117- Аржевітін С.М.
Частину 3 статті 23 викласти в такій редакції:
"3. У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу – юридичною особою або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на них у встановленому законом порядку може бути накладено штраф:
за порушення вимог щодо ідентифікації осіб у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, - у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян,
які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають такому моніторингу, - у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за порушення порядку зупинення фінансових операцій - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);".
 
Відхилено   3. У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на нього в установленому законом порядку може бути накладено штраф:
 
    -118- Лук'янов В.В.
В частині третій статті 23 слова "юридичною особою або громадянином, який є суб’єктом підприємницької діяльності" виключити.
 
Враховано    
401. за порушення вимог щодо ідентифікації осіб у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 
-119- Лук'янов В.В.
У абзаці другому - шостому частини третьої статті 23 слова "для громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності" замінити словами "для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами".
У абзаці другому частини 3 статті 23 після слова "ідентифікації" доповнити словами "та вивчення фінансової діяльності".
 
Враховано   за порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 
402. за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення
 
   за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, - у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 
403. порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, - у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян,
 
      
404. які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до
 
      
405. 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 
      
406. за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають такому моніторингу, - у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької
 
-120- Лук'янов В.В.
Абзац четвертий частини 3 статті 23 викласти в такій редакції:
"за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають такому моніторингу, у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);".
 
Враховано   за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають такому моніторингу, - у розмірі до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 
407. діяльності, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 
      
408. за порушення порядку зупинення фінансових операцій - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 
   за порушення порядку зупинення фінансових операцій - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
 
409. за порушення інших обов’язків, встановлених цим Законом та/або нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької
 
-121- Лук'янов В.В.
Абзац шостий частини 3 статті 23 викласти у такій редакції:
"за порушення обов’язків, визначених статтями 6, 8-12, 17, 22 цього Закону та не зазначених у абзацах першому – п’ятому частини 3 цієї статті, у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).".
 
Враховано   за порушення обов’язків, визначених статтями 6, 8-12, 17, 22 цього Закону та не зазначених у абзацах першому – п’ятому частини третьої цієї статті, – у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
 
410. діяльності, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
 
      
411. 4. Повторне (протягом року) порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу - юридичними особами або громадянами, які є суб’єктами підприємницької діяльності, вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до
 
-122- Лук'янов В.В.
Частину 4 статті 23 викласти у такій редакції:
"4. Повторне (протягом року) порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, у розмірі до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).".
 
Відхилено   4. Повторне (протягом року) порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу - юридичними особами або громадянами, які є суб’єктами підприємницької діяльності, вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб’єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
 
412. 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
 
      
413. 5. Крім застосування фінансових санкцій за повторне порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб’єкт державного фінансового моніторингу може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності у порядку, встановленому законодавством.
 
-123- Лук'янов В.В.
У частині 5 статті 23 після слова "повторне" доповнити словами "аналогічне протягом одного року".
 
Враховано   5. Крім застосування фінансових санкцій за повторне аналогічне протягом одного року порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб’єкт державного фінансового моніторингу може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності у порядку, встановленому законом.
6. У разі грубого порушення посадовою особою суб’єкта первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб’єкт державного фінансового моніторингу може відповідно до закону прийняти рішення про тимчасове відсторонення такої посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу від посади.
 
    -124- Лук'янов В.В.
Статтю 23 доповнити новою частиною 6 наступного змісту:
"6. У разі грубого порушення посадовою особою суб’єкта первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб’єкт державного фінансового моніторингу може відповідно до закону прийняти рішення щодо тимчасового відсторонення такої посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу від посади.".
Доповнити частину 7 статті 23 новим абзацом такого змісту:
"Якщо особа вчинила кілька порушень, передбачених частиною 3 цієї статті, стягнення до неї накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне порушення з числа вчинених.".
 
Враховано    
414. 6. Санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, передбачені цією статтею, застосовуються суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в межах їх компетенції.
 
   7. Санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, передбачені цією статтею, застосовуються суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в межах їхньої компетенції.
Якщо особа вчинила кілька порушень, передбачених частиною третьою цієї статті, стягнення на неї накладається в межах санкції, встановленої за більш суворе порушення з числа вчинених.
 
415. Стаття 24. Відновлення прав і законних інтересів
 
   Стаття 24. Відновлення прав і законних інтересів
 
416. 1. За рішенням суду доходи, одержані злочинним шляхом, підлягають конфіскації в дохід держави або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого були порушені, або відшкодовується їх вартість.
 
   1. За рішенням суду доходи, одержані злочинним шляхом, підлягають конфіскації в дохід держави або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого були порушені, або відшкодовується їх вартість.
 
417. 2. Угоди, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, визнаються недійсними у встановленому законом порядку.
 
   2. Угоди, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, визнаються недійсними у встановленому законом порядку.
 
418. 3. Суб’єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків під час проведення фінансового моніторингу, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, що передбачені цим Законом.
 
   3. Суб’єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків під час проведення фінансового моніторингу, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, що передбачені цим Законом.
 
419. 4. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок проведення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відшкодовується з Державного бюджету України.
 
   4. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок проведення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відшкодовується з Державного бюджету України.
 
420. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
 
421. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
 
      
422. Стаття 25. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
   Стаття 25. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
423. 1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється органами державної влади в межах їх повноважень у встановленому законом порядку.
 
   1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється органами державної влади в межах їх повноважень у встановленому законом порядку.
 
424. 2. Спеціально уповноважений орган щороку в березні подає звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
 
   2. Спеціально уповноважений орган щороку в березні подає звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
 
425. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
426. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
427. 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" в редакції цього Закону, яка набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону.
 
-125- Аржевітін С.М.
У пункті 1 Прикінцевих положень слова "через 30 днів" замінити словами "через дев’яносто днів".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
 
    -126- Лук'янов В.В.
У частині 1 Прикінцевих положень Закону слова "крім статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" в редакції цього Закону, яка набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону" виключити.
 
Враховано    
428. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-127- Лук'янов В.В.
Частину 2 Прикінцевих положень виключити.
 
Враховано      
429. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
430. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51,
 
   2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
431. ст. 1122):
 
      
432. а) статтю 166-9 викласти в такій редакції:
 
   а) статтю 166-9 викласти в такій редакції:
 
433. "Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання
 
   "Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
434. та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
-128- Лук'янов В.В.
У пунктах 1 та 7 частини 3 Прикінцевих положень Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу" у відповідних відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу" у відповідному відмінку.
 
Враховано редакційно      
435. Розголошення в будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю, -
 
-129- Швець В.Д.
Текст статті 166-9 викласти в такій редакції:
"Порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію; неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу; ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об‘єктом фінансового моніторингу, на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій; неповідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, громадян – суб‘єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю) на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян – суб‘єктів підприємницької діяльності, які не є суб‘єктами первинного фінансового моніторингу, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю,-
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано   Порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію; неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу; ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об‘єктом фінансового моніторингу, на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій; неповідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, громадян – суб‘єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю) на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян – суб‘єктів підприємницької діяльності, які не є суб‘єктами первинного фінансового моніторингу, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю,-
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
436. тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
437. Невжиття заходів щодо виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму -
 
      
438. тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
439. Ненадання, несвоєчасне надання або надання не в повному обсязі суб’єктом господарювання, підприємством, установою, організацією (незалежно від форми власності), що не є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, інформації, пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю) або подання недостовірної інформації на запит спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу -
 
      
440. тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, підприємства, установи та організації від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
441. Інші порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:
 
      
442. 1) порушення вимог щодо ідентифікації осіб, які здійснюють фінансову операцію;
 
      
443. 2) ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу;
 
      
444. 3) ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації на запит спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу;
 
      
445. 4) порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених фінансових операцій;
 
      
446. 5) невиконання розпорядження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу щодо моніторингу фінансової операції або її зупинення згідно з вимогами законодавства;
 
      
447. 6) неповідомлення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції відповідно до законодавства, -
 
      
448. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб
 
      
449. суб’єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
      
450. б) доповнити статтями 188-32 і 234-4 такого змісту:
 
   б) доповнити статтею 188-32 такого змісту:
 
451. "Стаття 188-32. Невиконання законних вимог посадових осіб суб’єктів державного фінансового моніторингу
 
   "Стаття 188-32. Невиконання законних вимог посадових осіб суб’єктів державного фінансового моніторингу
 
452. Невиконання посадовими особами суб’єктів первинного фінансового моніторингу законних вимог посадових осіб органів державної влади, що розглядають справи, пов’язані з порушенням законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - державні органи), а саме:
 
-130- Швець В.Д.
Текст статті 188-32 викласти в такій редакції:
"Невиконання законних вимог посадових осіб суб‘єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов‘язків, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, громадян – суб‘єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано   Невиконання законних вимог посадових осіб суб’єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов‘язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, громадян – суб‘єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
453. 1) створення перешкод для проведення державними органами перевірок з питань дотримання вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
      
454. 2) невиконання вимог державних органів щодо усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
      
455. 3) неявка без поважних причин за викликом державних органів у зв’язку з притягненням до адміністративної відповідальності -
 
      
456. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
 
      
457. суб’єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
      
458. "Стаття 234-4. Органи державної влади, що розглядають справи, пов’язані з порушенням законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 
      
459. Органи державної влади - суб’єкти державного фінансового моніторингу, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядають в установленому законодавством порядку справи, пов’язані з порушенням законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (стаття 166-9).
 
      
460. Від імені спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
      
461. керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та його заступники;
 
      
462. керівники та заступники керівників структурних підрозділів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, утворених у регіонах.
 
      
463. Від імені Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та його заступники, директори департаментів чи голова відповідного територіального управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
      
464. Від імені Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член комісії, начальник відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступник";
 
      
465. в) у статті 221 цифри "166-7 – 166-12" замінити цифрами "166-7, 166-8, 166-10 – 166-12";
 
-131- Швець В.Д.
Пропоную не позбавляти суди права розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 166-9 КУпАП.
 
Враховано   в) статтю 221 після цифр "188-31" доповнити цифрами "188-32";
 
466. г) частину першу статті 234-3 доповнити словами і цифрами "порушенням законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (стаття 166-9)";
 
-132- Швець В.Д.
У зв‘язку із попередньою пропозицією щодо розгляду справ про адмінправопорушення, передбачені статтею 166-9 КУпАП судами, необхідно виключити зміни до статті 234-3.
 
Враховано      
    -133- Швець В.Д.
У зв‘язку із попередньою пропозицією щодо розгляду справ про адмінправопорушення, передбачені статтею 166-9 КУпАП судами, необхідно виключити положення законопроекту, що стосуються доповнення КУпАП статтею 234-4.
 
Враховано    
467. ґ) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
   г) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
468. в абзаці "Національного банку України (статті 164-11,
 
-134- Швець В.Д.
У разі врахування попередніх пропозицій зміни до статті 255 необхідно викласти в такій редакції:
"у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "Національного банку України (статті 164-11, 166-7-166-9)" цифри "166-9" замінити цифрами "166-8";
абзац "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (стаття 166-9)" виключити;
абзац "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 1669)" виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
"суб‘єктів державного фінансового моніторингу (статті 166-9, 188-32)".
 
Враховано   в абзаці "Національного банку України (статті 164-11, 166-7-166-9)" цифри "166-9" замінити цифрами "166-8";
абзац "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (стаття 166-9)" виключити;
абзац "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 166-9)" виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
"суб‘єктів державного фінансового моніторингу (статті 166-9, 188-32)";
 
469. 166-7 (166-9)" цифри "166-7 – 166-9" замінити цифрами "166-7, 166-8";
 
      
470. абзац "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (стаття 166-9)" виключити;
 
      
471. абзац "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 166-9)" виключити;
 
-135- Швець В.Д.
Пропоную з метою скорочення строків розгляду справ про адмінправопорушення, передбачені статтями 166-9 та 188-32 КУпАП, внести зміни до статті 277 Кодексу, а саме:
"ґ) у частині другій статті 277 слова та цифри "статтями 46-1, 51 і 176" замінити словами та цифрами "статтями 46-1, 51, 166-9, 176 і 188-32".
 
Враховано   ґ) у частині другій статті 277 слова та цифри "статтями 46-1, 51 і 176" замінити словами та цифрами "статтями 46-1, 51, 166-9, 176 і 188-32";
 
472. 2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 (44, ст. 356):
 
   4) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 (44, ст. 356):
 
473. а) частину першу статті 1074 доповнити словами "а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом";
 
   а) частину першу статті 1074 доповнити словами "а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом";
 
474. б) статтю 1087 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   б) статтю 1087 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
475. "3. Граничні суми розрахунків у готівковій формі для юридичних та фізичних осіб відповідно до частин першої та другої цієї статті встановлюються Національним банком України";
 
-136- Лук'янов В.В.
У пункті "б" частини 2 Прикінцевих положень Закону, а саме у змінах до статті 1087 Цивільного кодексу України частину третю статті викласти у такій редакції:
"3. Граничні суми розрахунків у готівковій формі для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України.".
 
Враховано   "3. Граничні суми розрахунків у готівковій формі для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України";
3) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
а)у статті 209:
в абзаці першому частини першої слова "чи укладення угоди" замінити словами "чи правочину";
пункт 1 примітки викласти в такій редакції:
"1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207, 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи";
б) статтю 209-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
в) у частині першій статті 258-3 слово "матеріальне" виключити;
г) у частині першій статті 258-4 слова "фінансування, матеріальне забезпечення" виключити;
ґ) доповнити статтею 258-5 такого змісту:
"Стаття 258-5. Фінансування тероризму
1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації), –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, –
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
4. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови що в її діях немає складу іншого злочину.
Примітка. 1. Фінансування тероризму визнається вчиненим у великому розмірі, якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Фінансування тероризму визнається вчиненим в особливо великому розмірі, якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
1) частину третю статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "258-4" доповнити цифрами "258-5";
11) у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2006 р., № 14, ст. 116):
а) у статті 1:
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"фінансування та інше сприяння тероризму";
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"фінансування тероризму – надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроба здійснення таких дій".
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять першим;
б) у статті 4:
частину четверту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу".
У зв’язку з цим абзаци другий – дванадцятий вважати відповідно абзацами третім – тринадцятим;
частину п’яту викласти в такій редакції:
"У разі реорганізації або перейменування центральних органів виконавчої влади, перелічених у цій статті, їхні функції у сфері боротьби з тероризмом можуть переходити до їх правонаступників, якщо це передбачено відповідними актами Кабінету Міністрів України та Президента України";
 
    -137- Писаренко В.В.
Частину 3 Прикінцевих положень доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
а) статтю 198 викласти у такій редакції:
"Стаття 198. Придбання, переміщення, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
Заздалегідь не обіцяне придбання, переміщення або отримання, зберігання чи збут майна та коштів, завідомо одержаного злочинним шляхом, а так само використання їх для злочинної діяльності, за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією майна";
б) статтю 209 викласти у такій редакції:
"Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
1. Вчинення фінансової операції або правочину з доходами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, особою, яка знала про таке їх походження, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню такими доходами, вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження доходів, зокрема джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, чи володіння ними, а також незаконного набуття права на такі доходи, а так само набуття, володіння чи використання доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років із конфіскацією майна.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.
4. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора і керівника, за вчинення злочину, передбаченого цією статтею, якщо вона добровільно повідомила про нього правоохоронний орган, активно сприяла його розкриттю, а також повернула чи сприяла поверненню доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо в її діях немає складу іншого злочину.
Примітка. 1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті та статі 209-2 є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212, 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і за Кримінальним кодексом України.
2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину є доходи на суму, що перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину є доходи на суму, що перевищує одну тисячу вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. До майна яке підлягає конфіскації відносяться також доходи, одержані злочинним шляхом, або інше майно відповідної вартості у разі неможливості конфіскації предмета злочину.";
в) статтю 209-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 209-1. Порушення законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
1. Повторне умисне неподання в установлені законодавством строки інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, або завідомо недостовірне подання такої інформації спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, -
карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
2. Умисне незаконне розголошення інформації в будь-якому вигляді, яка відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю, -
карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Умисне невиконання службовою особою суб’єкта первинного фінансового моніторингу вимог щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо це призвело до легалізації (відмивання) доходів у великих або особливо великих розмірах, -
карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";
г) доповнити Кодекс статтею 209-2 такого змісту:
"Стаття 209-2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена з необережності.
1. Вчинення фінансової операції або правочину з доходами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, особою, яка припускала або повинна була і могла припустити таке їх походження, -
карається штрафом від п’ятсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.";
д) частину першу статті 306 викласти у наступній редакції:
"1. Використання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів для продовження злочинної діяльності –";".
 
Відхилено зв’язку із врахуванням поправки Швеця В.Д.   
    -138- Швець В.Д.
Пропоную на заміну поправок народного депутата Писаренка В.В. щодо змін до Кримінального кодексу України, доповнити Прикінцеві положення законопроекту такими змінами до КК України.
"У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1.У статті 209:
1)у абзаці першому частини першої слова "чи укладення угоди" замінити словами "чи правочину";
2) у примітці:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212, 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи";
2. Статтю 209-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 209-1 Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";".
 
Враховано    
    -139- Писаренко В.В.
З метою криміналізації фінансування тероризму як окремого злочину, частину 3 Прикінцевих положень доповнити наступними змінами до Кримінального кодексу України:
а) абзаци другі частин першої - третьої статті 258 доповнити словами "з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна";
б) у частині першій статті 258-3 слово "матеріальне" виключити;
в) у частині першій статті 258-4 слова "фінансування, матеріальне забезпечення" виключити;
г) доповнити Кодекс статтею 258-5 такого змісту:
"Стаття 258-5 Фінансування тероризму
1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою надання чи збору активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроба здійснення таких дій, –
карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, чи за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони, призвели до заподіяння значної майнової шкоди, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, чи якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, –
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що призвели до загибелі людини, -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
5. Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачені цією статтею, особа, крім організатора і керівника, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала та/або вчиненню якого сприяла, якщо в її діях немає складу іншого злочину.
Примітка. 1. Активами будь-якого роду відповідно до цієї статті є використані для вчинення злочину з фінансування тероризму кошти, майно, майнові і немайнові права, а також право на такі активи або участь у них, включаючи банківські кредити, дорожні чеки, банківські чеки, поштові перекази, акції, цінні папери, облігації, векселя, акредитиви і таке інше.
2. Фінансування тероризму визнається вчиненим у великому розмірі, якщо розмір наданих чи зібраних з наміром надання активів перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Фінансування тероризму визнається вчиненим в особливо великому розмірі, якщо розмір наданих чи зібраних активів перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Фінансування тероризму визнається вчиненим незалежно від того, чи були кошти та/або майно дійсно використані при здійсненні або спробі здійснення терористичного акту, або були пов’язані з конкретним терористичним актом.".
 
Відхилено зв’язку із врахуванням поправки Швеця В.Д.   
    -140- Швець В.Д.
Пропоную на заміну поправок народного депутата Писаренка В.В. щодо криміналізації фінансування тероризму як окремого злочину, доповнити Прикінцеві положення законопроекту такими змінами до КК України.
"3. у частині першій статті 258-3 слово "матеріальне" виключити;
4. у частині першій статті 258-4 слова "фінансування, матеріальне забезпечення" виключити;
5. доповнити статтею 258-5 такого змісту:
"Стаття 258-5. Фінансування тероризму
1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації), –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, –
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
4. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови що в її діях немає складу іншого злочину.
Примітка. 1. Фінансування тероризму визнається вчиненим у великому розмірі, якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Фінансування тероризму визнається вчиненим в особливо великому розмірі, якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"."
 
Враховано    
    -141- Писаренко В.В.
Частину 3 Прикінцевих положень Закону доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4) у Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 1961 р., № 2, ст.15):
а) частини першу, другу, третю та четверту статті 112 після цифр "209" доповнити цифрами "209-2";
б) частину третю статті 112 після цифр "258-4" доповнити цифрами "258-5".".
 
Відхилено зв’язку із врахуванням поправки Швеця В.Д.   
    -142- Швець В.Д.
Пропоную доповнити Прикінцеві положення законопроекту змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, а саме: частину третю статті 112 після цифр "258-4" доповнити цифрами "258-5".
 
Враховано    
    -143- Писаренко В.В.
Частину 3 Прикінцевих положень Закону доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
"5) у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180):
а) у статті 1:
абзац одинадцятий викласти у такій редакції:
"фінансування та інше сприяння тероризму";
доповнити статтю абзацом дванадцятим такого змісту:
"фінансування тероризму – надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроба здійснення таких дій";
у зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять першим;
б) у статті 4:
частину четверту доповнити словами "центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу";
частину п’яту викласти у такій редакції:
"У разі реорганізації або перейменування центральних органів виконавчої влади, перелічених у цій статті, їхні функції у сфері боротьби з тероризмом можуть переходити до їх правонаступників, якщо це передбачено відповідними актами Кабінету Міністрів України та Президента України.".
 
Враховано частково з урахуванням поправок Швеця В.Д.   
476. 3) статтю 15 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190) після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
   6) статтю 15 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190) після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
477. "Посадові особи органів державної податкової служби здійснюють організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, визначені законодавством України.
 
   "Посадові особи органів державної податкової служби здійснюють організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, визначені законодавством України.
 
478. Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов’язки визначаються Конституцією України, цим Законом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".
 
   Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов’язки визначаються Конституцією України, цим Законом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".
 
479. У зв’язку з цим частини четверту - дев’яту вважати відповідно частинами шостою - одинадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - дев’яту вважати відповідно частинами шостою - одинадцятою;
 
480. 4) абзац перший пункту 1 статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р.,
 
-144- Аржевітін С.М.
Пункт 4 частини третьої прикінцевих положень (стосовно внесення змін до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"), пропоную виключити.
У зв’язку з цим, пункти 5-9 ч. 3 Прикінцевих положень вважати відповідно пунктами 4-8.
 
Враховано      
481. № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 22, ст. 314; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36 (37, ст. 511)
 
      
482. після слів "служби безпеки" доповнити словами "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу";
 
      
483. 5) у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
 
   7) у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 2002 р., № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268, № 35, ст. 296; 2008 р., № 50 (51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 8, ст. 51):
 
484. № 51, ст. 292; 2002 р., № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268, № 35, ст. 296; 2008 р., № 50 (51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278):
 
      
485. а) частину другу статті 7 доповнити пунктом 38 такого змісту:
 
   а) частину другу статті 7 доповнити пунктом 38 такого змісту:
 
486. "38) виконує інші завдання відповідно до закону";
 
   "38) виконує інші завдання відповідно до закону";
 
487. б) статтю 8 доповнити пунктом 32 такого змісту:
 
   б) статтю 8 доповнити пунктом 33 такого змісту:
 
488. "32) здійснювати інші права, передбачені законом";
 
   "33) здійснювати інші права, передбачені законом";
 
489. в) частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
 
   в) частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
 
490. "У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
   "У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
491. 6) у Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46,
 
   8) у Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46, ст. 292; 2002 р., № 32, ст. 220):
 
492. ст. 292; 2002 р., № 32, ст. 220):
 
      
493. а) у статті 8:
 
   а) у статті 8:
 
494. частину четверту після слів "відомості про засновників (засновника)" доповнити словами " (щодо засновників - юридичних
 
   частину четверту після слів "відомості про засновників (засновника)" доповнити словами " (щодо засновників - юридичних осіб - з доданням підтвердних документів щодо структури власності засновників, які дають змогу встановити власників істотної участі цих юридичних осіб)";
 
495. осіб - з доданням підтвердних документів щодо структури власності засновників, яка дає змогу встановити власників істотної участі цих юридичних осіб)";
 
      
496. частину дев’яту після слів "Про зміни у статутних документах" та "до реєструючого органу" доповнити відповідно словами "або структури власності юридичних осіб - засновників" та "з доданням відповідних підтвердних документів";
 
   частину дев’яту після слів "Про зміни у статутних документах" та "до реєструючого органу" доповнити відповідно словами "або структури власності юридичних осіб - засновників" та "з доданням відповідних підтвердних документів";
 
497. частину десяту доповнити словами "або ненадання/несвоєчасного надання повідомлення про зміни у статутних документах або структури власності юридичної особи - засновника або за наявності особи, яка здійснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або одержує значну частину прибутку від її діяльності, що внесена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності";
 
   частину десяту доповнити словами "або ненадання/несвоєчасного надання повідомлення про зміни у статутних документах або структури власності юридичної особи - засновника або за наявності особи, яка здійснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або одержує значну частину прибутку від її діяльності, що внесена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності";
 
498. б) частину першу статті 9 після слів "порядку створення благодійної організації або" доповнити словами "наявність засновників/власників істотної участі юридичної особи - засновника або особи, яка здійснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або одержує значну частину прибутку від її діяльності, що внесена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності";
 
   б) частину першу статті 9 після слів "порядку створення благодійної організації або" доповнити словами "наявність засновників/власників істотної участі юридичної особи - засновника або особи, яка здійснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу - засновника та/або одержує значну частину прибутку від її діяльності, що внесена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності";
 
499. 7) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 (6, ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2, № 14, ст. 104; 2006 р., № 12, ст. 100, № 35, ст. 296):
 
   9) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 -6, ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2; № 14, ст. 104; 2005 р., № 26, ст. 358; 2006 р., № 12, ст. 100, № 35, ст. 296):
 
500. а) перше речення частини другої статті 59 викласти в такій редакції:
 
   а) перше речення частини другої статті 59 викласти в такій редакції:
 
501. "Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";
 
   "Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";
 
502. б) у статті 62:
 
   б) у статті 62:
 
503. пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:
 
504. "5) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових операцій, пов’язаних з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій";
 
   "5) центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових операцій, пов’язаних з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій";
 
505. частину дев’яту після слова "Положення" доповнити словами "частин другої та четвертої";
 
   частину дев’яту після слова "Положення" доповнити словами "частин другої та четвертої";
 
506. в) частину другу статті 63 викласти в такій редакції:
 
   в) частину другу статті 63 викласти в такій редакції:
 
507. "Національний банк України при здійсненні нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";
 
   "Національний банк України при здійсненні нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";
 
508. г) у статті 64:
 
   г) у статті 64:
 
509. після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
510. "Банкам забороняється встановлювати кореспондентські відносини з банками, іншими фінансовими установами - нерезидентами, що не мають постійного місцезнаходження та не провадять діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не підлягають відповідному нагляду в державі (на території) за місцем свого розташування, а також з банками та іншими фінансовими
 
   "Банкам забороняється встановлювати кореспондентські відносини з банками, іншими фінансовими установами - нерезидентами, що не мають постійного місцезнаходження та не провадять діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не підлягають відповідному нагляду в державі (на території) за місцем свого розташування, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, що підтримують такі кореспондентські відносини".
 
511. установами - нерезидентами, що підтримують такі кореспондентські відносини".
 
      
512. У зв’язку з цим частини другу - дев’яту вважати відповідно частинами третьою - десятою;
 
   У зв’язку з цим частини другу - дев’яту вважати відповідно частинами третьою - десятою;
 
513. абзац четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
514. "клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунка на суму, що дорівнює або перевищує 35 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті";
 
-145- Лук'янов В.В.
У пункті 3 Прикінцевих положень Закону у змінах до абзацу четвертого частини четвертої статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" цифри "35 000" замінити на цифри "150 000".
 
Враховано   "клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунка на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті";
 
515. у частині шостій слова "його особи" виключити;
 
   у першому реченні частини шостої слова "його особи" виключити;
 
516. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
517. перше і друге речення замінити одним реченням такого змісту:
 
   перше і друге речення замінити реченням такого змісту:
 
518. "Для ідентифікації юридичної особи, за винятком підприємств державної і комунальної власності, банк зобов’язаний ідентифікувати фізичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі, а також фізичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований вплив на неї";
 
-146- Лук'янов В.В.
У частині сьомій статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (підпункт "г" пункту 7 частини 3 Прикінцевих положень Закону) перше і друге речення замінити одним реченням такого змісту:
"Для ідентифікації юридичної особи, за винятком підприємств державної і комунальної власності, банк зобов’язаний з’ясувати відомості про фізичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі, а також фізичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований вплив на неї;".
 
Враховано   "Для ідентифікації юридичної особи, за винятком підприємств державної і комунальної власності, банк зобов’язаний з’ясувати відомості про фізичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі, а також фізичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований вплив на неї";
 
    -147- Аржевітін С.М.
Частину 7 ст. 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" привести у відповідність до змін до статті 9 законопроекту, виклавши частину 7 ст. 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" в наступній редакції:
"Для ідентифікації юридичної особи, за винятком підприємств державної і комунальної власності, банк зобов’язаний з’ясувати відомості щодо ідентифікації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі, а також фізичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований вплив на неї;".
 
Враховано частково    
519. у четвертому реченні слова "мають сумнівний характер" замінити словами "підлягають фінансовому моніторингу", а слова "передбачену законодавством", "які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи" і "передбачені законодавством" виключити;
 
   у четвертому реченні слова "мають сумнівний характер" замінити словами "підлягають фінансовому моніторингу", а слова "передбачену законодавством", "які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи" і "передбачені законодавством" виключити;
 
520. у частині восьмій слова "мають сумнівний характер" та "Вказані органи" замінити відповідно словами "підлягають фінансовому моніторингу" та "Органи";
 
   у частині восьмій слова "мають сумнівний характер" та "Вказані органи" замінити відповідно словами "підлягають фінансовому моніторингу" та "Органи";
 
521. частину десяту виключити;
 
   частину десяту виключити;
 
522. 8) у статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2003 р., № 14, ст. 104):
 
   10) у статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2003 р., № 14, ст. 104):
 
523. у третьому реченні частини восьмої слово "банк" замінити словами "фінансова установа";
 
   у третьому реченні частини восьмої слово "банк" замінити словами "фінансова установа";
 
524. частину одинадцяту виключити;
 
   частину одинадцяту виключити;
 
525. 9) частину першу статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 (32, ст. 263;
 
   12) частину першу статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 -32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234; 2009 р., № 19, ст. 263) доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
526. 2006 р., № 27, ст. 234; 2009 р., № 19, ст. 263) доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
      
527. "інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб".
 
-148- Лук'янов В.В.
Частину 3 Прикінцевих положень Закону доповнити новим пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 22 (02.06.92), ст. 303 Голос України, 1992, 03, 27.03.92 N 56):
статтю 6 доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:
"4) наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, отриманих в установленому законом порядку.".
 
Враховано   "інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб";
5) частину першу статті 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., № 10, ст. 79; 2001 р., № 14, ст. 72; 2002 р., № 33, ст. 236) доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, отриманих в установленому законом порядку";
13) частину першу статті 2 Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 692) після слова "статтями" доповнити цифрами "258-5".
 
    -149- Лук'янов В.В.
Доповнити Прикінцеві положення Закону змінами до Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", а саме:
"У частині першій статті 2 Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 692; 2010 р., № 9, ст. 87):
після слова "статтями" доповнити цифрами "258-5".".
 
Враховано    
528. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
529. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
530. 2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
-150- Лук'янов В.В.
Пункт 2 частини 4 Прикінцевих положень Закону викласти в такій редакції:
"2) забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.".
 
Враховано   забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
531. 5. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та подати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону".
 
   4. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та подати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону".