Кількість абзаців - 192 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
-1- Чуднов В.М.
Назву закону викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування"
 
Відхилено   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. Частину другу статті 259 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти у такій редакції:
 
   1. Частину другу статті 259 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти у такій редакції:
 
4. “Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування.”.
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1 законопроекту після слів "які мають право" доповнити словами: "з метою перевірки дотримання податкового законодавства"
 
Враховано   "Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування.".
 
    -3- Терьохін С.А.
Пропонується викласти у такій редакції:
"Додатково, контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється:
а) з метою захисту трудових прав найманих осіб - центральним органом виконавчої влади щодо юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, які перебувають в його функціональному підпорядкуванні;
б) з метою оподаткування – відповідним податковим органом щодо будь-яких осіб, які відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" нараховують та стягують такий податок".
 
Відхилено    
    -4- Марущенко В.С.
У розділі І пункт 1 (про внесення змін до статті 259 Кодексу законів про працю України) виключити.
 
Відхилено    
    -5- Палиця І.П.
Пункт 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -6- Королевська Н.Ю.
Пункти 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -7- Ляпіна К.М.
пункт перший вилучити;
 
Відхилено    
    -8- Джоджик Я.І.
Слова "крім органів державної податкової служби, які мають право здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування" вилучити.
 
Відхилено    
    -9- Шпенов Д.Ю.
Доповнити абзац другий пункту першого розділу І після слова "підпорядкування" наступними словами ", за виключенням підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
 
Відхилено    
    -10- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення частини 2 статті 259 Кодексу законів про працю України словами ",крім органів державної податкової служби, які мають право здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування"
 
Відхилено    
5. 2. Статтю 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 1993 р., № 11, ст. 83) доповнити частинами такого змісту:
 
-11- Терьохін С.А.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до Закону.
Для цілей цього Закону:
партією товару уважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровідним документом;
уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом, а також будь-який капітальний актив, що був прийнятий в експлуатацію до його продажу.
Новими транспортними засобами вважаються:
а) наземний транспортний засіб – той, що вперше реєструється в Україні та має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів;
б) судно – те, що вперше реєструється в Україні та пройшло не більше 100 годин після першого введення такого судна в експлуатацію;
в) літальний апарат – той, що вперше реєструється в Україні та має налітний час до такої реєстрації, що не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітним уважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарату до блок-часу його приземлення.
Визначення капітального активу (факт прийняття його в експлуатацію), а також визначення однорідних товарів містяться у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств".
 
Враховано   2. Статтю 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 1993 р., № 11, ст. 83) доповнити частинами такого змісту:
 
6. "Не можуть бути предметом біржової торгівлі індивідуально визначені речі (у тому числі транспортні засоби), якщо вони не продаються як партія товарів.
 
   "Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до Закону.
 
7. Партія товарів - певна кількість (не менше десяти одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товаросупровідним документом.".
 
   Для цілей цього Закону:
партією товару уважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровідним документом;
уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом, а також будь-який капітальний актив, що був прийнятий в експлуатацію до його продажу.
Новими транспортними засобами вважаються:
а) наземний транспортний засіб – той, що вперше реєструється в Україні та має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів;
б) судно – те, що вперше реєструється в Україні та пройшло не більше 100 годин після першого введення такого судна в експлуатацію;
в) літальний апарат – той, що вперше реєструється в Україні та має налітний час до такої реєстрації, що не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітним уважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарату до блок-часу його приземлення.
Визначення капітального активу (факт прийняття його в експлуатацію), а також визначення однорідних товарів містяться у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств".
 
8. 3. У частині першій статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1996 р., № 31, ст. 148; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 10, ст. 187; 2009 р., № 38, ст. 536): пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"на підставі отриманої в установленому законодавством порядку інформації про використання суб’єктами господарювання праці осіб без укладення трудових договорів, про проведення підприємницької діяльності без державної реєстрації та за наявності направлення на обстеження, підписаного керівником органу державної податкової служби, доступу до виробничих, торговельних та інших місць, які використовуються для провадження господарської діяльності та/або на яких використовується праця найманих осіб. Підпис керівника органу державної податкової служби скріплюється печаткою такого органу. Результати обстеження оформляються у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби; ";
 
-12- Терьохін С.А.
У розділі І у пункті 3 абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
3. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84, із наступними змінами):
Статтю 10 доповнити пунктом дев'ятнадцятим такого змісту:
"19) при отриманні органом податкової міліції інформації у випадках встановлених законом, приймають рішення про проведення позачергової податкової перевірки платника податку без його попереднього попередження, якщо органом податкової міліції отримано інформацію про ухилення такого платника від оподаткування".
Частину першу статті 11 доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) при отриманні органом податкової міліції інформації про ухилення платника податку або найманої особи від оподаткування при нарахуванні (виплаті, отриманні) заробітної плати, інших виплат та відшкодувань, які підлягають оподаткуванню, у тому числі у вигляді додаткових благ, збору до Пенсійного фонду та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі внаслідок неукладення такою особою трудових договорів з найманою особою згідно із Кодексом законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375), провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації, а також пасивних доходів, керівник відповідного податкового органу має прийняти рішення про проведення позачергової податкової перевірки такого платника без його попереднього попередження. Рішення податкового органу має бути оформлене у письмовому вигляді, скріплено підписом керівника, печаткою та вручене платнику податку перед початком проведення такої перевірки".
 
Враховано   3. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1996 р., № 31, ст. 148; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 10, ст. 187; 2009 р., № 38, ст. 536):
1) статтю 10 доповнити пунктом дев'ятнадцятим такого змісту:
"19) при отриманні органом податкової міліції інформації у випадках встановлених законом, приймають рішення про проведення позачергової податкової перевірки платника податку без його попереднього попередження, якщо органом податкової міліції отримано інформацію про ухилення такого платника від оподаткування";
2) частину першу статті 11 доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) при отриманні органом податкової міліції інформації про ухилення платника податку або найманої особи від оподаткування при нарахуванні (виплаті, отриманні) заробітної плати, інших виплат та відшкодувань, які підлягають оподаткуванню, у тому числі у вигляді додаткових благ, збору до Пенсійного фонду та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі внаслідок неукладення такою особою трудових договорів з найманою особою згідно із Кодексом законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375), провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації, а також пасивних доходів, керівник відповідного податкового органу має прийняти рішення про проведення позачергової податкової перевірки такого платника без його попереднього попередження. Рішення податкового органу має бути оформлене у письмовому вигляді, скріплено підписом керівника, печаткою та вручене платнику податку перед початком проведення такої перевірки".
 
    -13- Хомутиннік В.Ю.
У розділі І у пункті 3 абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
Статтю 10 доповнити новим пунктом дев’ятнадцятим такого змісту:
19) у випадках встановлених законом приймають рішення про проведення позачергової перевірки платника податку без його попереднього попередження на підставі інформації про ухилення такого платника від оподаткування.
Доповнити частину першу статті 11 пунктом 1-1 такого змісту :
"1-1. За інформацією про ухилення платника податку від оподаткування при нарахуванні (виплаті, отриманні) заробітної плати, інших виплат та відшкодувань, які підлягають оподаткуванню, у тому числі у вигляді додаткових благ, внесків до фондів загальнодержавного соціального страхування, у тому числі внаслідок неукладення такою особою трудових договорів з найманою особою згідно із Кодексом законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375), провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації, а також пасивних доходів, за рішенням керівника відповідного податкового органу проводити позачергові податкові перевірки такого платника без його попереднього попередження, під час якої податкові органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами".
 
Для прийняття рішення ВРУ   
    -14- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину першу статті 11 пунктом 1-1 такого змісту :
"1-1) на підставі отриманої в установленому законодавством порядку інформації щодо уникнення оподаткування при проведенні підприємницької діяльності, здійснення її без державної реєстрації, або/та використанні суб’єктами господарювання праці осіб без укладення трудових договорів за наявності направлення на обстеження, підписаного керівником органу державної податкової служби, доступу до виробничих, торговельних та інших місць, які використовуються для провадження господарської діяльності та/або на яких використовується праця найманих осіб. Підпис керівника органу державної податкової служби скріплюється печаткою такого органу. Результати обстеження оформляються у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби; "
 
Відхилено    
    -15- Ляпіна К.М.
пункту 3 виключити
 
Відхилено    
9. пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"додержанням законодавства про працю суб’єктами господарювання незалежно від форми власності; ".
 
-16- Хомутиннік В.Ю.
Після слова "додержанням" доповнити словами: "з метою перевірки дотримання податкового законодавства"
 
Враховано   пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"додержанням з метою перевірки дотримання податкового законодавства про працю суб’єктами господарювання незалежно від форми власності;
2) у статті 11-1 :
у частині дев'ятій цифри „20" замінити цифрами „30", цифри „10" - цифрами „20";
у частинах десятій та одинадцятій цифри „10" замінити цифрами „15", цифру „5" – цифрами „10";
у частині дванадцятій цифру „5" замінити цифрами „10", слова та цифри „а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні" виключити;
доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
„Проведення планової або позапланової виїзної перевірки може бути зупинено на термін не більше 30 робочих днів за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, з подальшим її поновленням на невикористаний строк."
частини тринадцяту - п'ятнадцяту відповідно вважати частинами чотирнадцятою - шістнадцятою.
3) у пунктах 1 та 2 частини першої статті 11-2 слова „дата закінчення" замінити словом „тривалість".
 
    -17- Марущенко В.С.
У розділі І абзац 4 та абзац 5 пункту 3 (про внесення змін до пункту 2 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні") виключити.
 
Відхилено    
    -18- Кармазін Ю.А.
Доповнення до пункту 2 виключити
 
Відхилено    
    -19- Королевська Н.Ю.
абзаци четвертий і п'ятий пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -20- Хомутиннік В.Ю.
2) доповнити пункт 3 законопроекту такими змінами:
У статті 11-1 :
у частині дев'ятій цифри „20" замінити цифрами „30", цифри „10" - цифрами „20";
у частинах десятій та одинадцятій цифри „10" замінити цифрами „15", цифру „5" – цифрами „10";
у частині дванадцятій цифру „5" замінити цифрами „10", слова та цифри „а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні" виключити;
доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
„Проведення планової або позапланової виїзної перевірки може бути зупинено на термін не більше 30 робочих днів за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, з подальшим її поновленням на невикористаний строк."
частини тринадцяту - п'ятнадцяту відповідно вважати частинами чотирнадцятою - шістнадцятою.
у пунктах 1 та 2 частини першої статті 11-2 слова „дата закінчення" замінити словом „тривалість".
 
Враховано    
10. 4. Статтю 35 Закону України "Про оплату працю" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст.121) доповнити частиною такого змісту:
 
   4. Статтю 35 Закону України "Про оплату працю" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст.121) доповнити частиною такого змісту:
 
11. "Зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та фізичних осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання покладених завдань щодо дотримання законодавства про працю."
 
-21- Терьохін С.А.
Пункт 4 викласти у такій редакції:
"Зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами.
Податковий орган має право на проведення позачергової перевірки без попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодавством"
 
Враховано   "Зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами.
Податковий орган має право на проведення позачергової перевірки без попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодавством"
 
    -22- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити речення словами: "відповідно до їх повноважень, визначених законом"
 
Враховано частково    
    -23- Марущенко В.С.
У розділі І абзац 2 пункту 4 (про внесення змін до статті 35 Закону України "Про оплату працю") викласти в такій редакції:
"Зазначені органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та від фізичних осіб інформацію з питань оплати праці та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання покладених завдань щодо дотримання законодавства про оплату праці".
 
Враховано частково    
    -24- Кармазін Ю.А.
Доповнення до статті 35 виключити
 
Відхилено    
    -25- Королевська Н.Ю.
Пункти 4 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -26- Ляпіна К.М.
пункт четвертий викласти у такій редакції:
"4. Статтю 35 Закону України "Про оплату працю" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст.121) виключити";
 
Відхилено    
12. 5. Абзац другий частини третьої статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287;
2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17-19, ст. 267; 2008 р., № 27-28, ст. 253) після слів "за ставками на готову продукцію" доповнити словами ", та про сплату податку на додану вартість, сплаченого одночасно з акцизним збором у розмірі 20 відсотків суми акцизного збору".
 
-27- Баранов В.О.
Пункт 5 виключити
 
Враховано   5. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297 з наступними змінами):
1) у пункті "г" частини другої статті 3 слова та розділові знаки "за іноземну валюту, за умови надходження цієї валюти на валютний рахунок підприємства;" замінити словами та розділовими знаками ", "якщо їх вивезення у митному режимі експорту (реекспорту) було засвідчено вантажною митною декларацією з належною відміткою митного органу;";
2) в абзаці другому частини п’ятої статті 7 слова "надходження валютних коштів на валютний рахунок підприємства" замінити словами "наявності митної декларації з належною відміткою митного органу";
 
    -28- Катеринчук М.Д.
Пункт 5 виключити
 
Враховано    
    -29- Терьохін С.А.
Пункт 5 виключити
 
Враховано    
    -30- Климець П.А.
Викласти пункт 5 розділу І в наступній редакції:
У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби " (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., 45, ст. 287; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 26, ст. 75, № 50, ст 365; 2003 р., № 33—34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17—19, ст. 267; 2008 р., № 27—28, ст. 253) внести наступні зміни:
абзац другий частини 3 статті 7 викласти в такій редакції:
"довідок про сплату акцизного збору або про взяття на облік податкових векселів, авальованих банком, в яких зазначається сума акцизного збору, розрахована за ставками на готову продукцію, в підтвердження якої надано такий вексель;"
2) абзац третій пункту 3 статті 7 викласти в такій редакції:
"заявки-розрахунку кількості марок акцизного збору, що може отримати суб'єкт підприємницької діяльності відповідно до сплаченої суми акцизного збору або на яку видано податковий вексель."
 
Відхилено    
    -31- Терьохін С.А.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції
"5. У статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст 365; 2003 р., № 33—34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17—19, ст. 267; 2008 р., № 27—28, ст. 253):
1) частину першу після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
"Не підлягають маркуванню марками акцизного збору вина виноградні натуральні (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 (крім 2204 10,2204 21 10 00,2204 29 10 00). Для цілей цього Закону натуральним вином уважається алкогольний ферментований напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок натурального спиртового зброджування його вичавок або свіжовіджатого соку, в якому вміст ендогенного етанолу є не меншим 8,5 об.% та не перевищує 18 об.%, а також напівсолодкі та солодкі вина, для виготовлення яких використовується технологія природного заморожування винограду для підняття рівня цукристості, в якому вміст ендогенного етанолу не перевищує 22 об.%;
2) у частині п’ятнадцятій після слів "митного оформлення імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" доповнити словами " ( крім вин виноградних натуральних, визначених частиною першою цієї статті)".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим.
 
Відхилено    
    -32- Терьохін С.А.
Пункт 5 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
5. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297 з наступними змінами):
1) у пункті "г" частини другої статті 3 слова та розділові знаки "за іноземну валюту, за умови надходження цієї валюти на валютний рахунок підприємства;" замінити словами та розділовими знаками ", "якщо їх вивезення у митному режимі експорту (реекспорту) було засвідчено вантажною митною декларацією з належною відміткою митного органу;";
2) в абзаці другому частини п’ятої статті 7 слова "надходження валютних коштів на валютний рахунок підприємства" замінити словами "наявності митної декларації з належною відміткою митного органу";
 
Враховано    
    -33- Кінах А.К.
1. Пункт 5 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297 з наступними змінами):
 
Враховано по суті   
    -34- Кінах А.К.
1) у частині другій статті 3:
у пункті "г" слова та розділові знаки "за іноземну валюту, за умови надходження цієї валюти на валютний рахунок підприємства;" замінити словами та розділовими знаками ",якщо вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою вантажною митною декларацією;"
 
Відхилено    
    -35- Кінах А.К.
доповнити пунктом "з" такого змісту:
"вартість та обсяги еталонних (моніторингових) чи тестових зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на право на виробництво відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо);
 
Відхилено    
    -36- Кінах А.К.
2) у статті 7:
абзац шостий частини першої викласти у такій редакції:
"Не підлягають маркуванню марками акцизного збору:
алкогольні напої та тютюнові вироби, які поставляються для реалізації магазинами безмитної торгівлі безпосередньо українськими виробниками цієї продукції за прямими договорами, укладеними між українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється у момент відвантаження такої продукції від виробника;
еталонні (моніторингові) чи тестові зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на право на виробництво відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо).";
 
Відхилено    
    -37- Кінах А.К.
абзац другий частини третьої після слів "за ставками на готову продукцію" доповнити словами ", та про сплату податку на додану вартість, сплаченого одночасно з акцизним збором у розмірі 20 відсотків суми акцизного збору";
 
Враховано частково    
    -38- Кінах А.К.
у абзаці другому частини п’ятої слова "надходження валютних коштів на валютний рахунок підприємства" замінити словами "наявності належно оформленої вантажної митної декларації";
у частині п'ятнадцятій перед словами "є наявність на пляшці" доповнити словами та знаками " (крім, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб).
 
Відхилено    
13. 6. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201 із наступними змінами):
 
   6. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201 із наступними змінами):
 
14. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
15. цифри і слова
 
   цифри і слова
 
16. "2203 00
Пиво із солоду (солодове)
0,31 грн. за 1 л"
 
   "2203 00
Пиво із солоду (солодове)
0,31 грн. за 1 л"
 
17. замінити цифрами і словами:
 
   замінити цифрами і словами:
 
18. "2203 00
Пиво із солоду (солодове)
0,74 грн. за 1 л";
 
   "2203 00
Пиво із солоду (солодове)
0,74 грн. за 1 л";
 
19. цифри і слова
 
   цифри і слова
 
20. "2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
20 євро за 1000 кг"
 
   "2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
20 євро за 1000 кг"
 
21. замінити цифрами і словами:
 
   замінити цифрами і словами:
 
22. "2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
172 євро за 1000 кг";
 
-39- Хомутиннік В.Ю.
Цифри "172" замінити цифрами "132"
 
Враховано   "2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
132 євро за 1000 кг";
 
23. цифри і слова
 
   цифри і слова
 
24. "2710 11 90 00
інші легкі дистиляти
20 євро за 1000 кг"
 
   "2710 11 90 00
інші легкі дистиляти
20 євро за 1000 кг"
 
25. замінити цифрами і словами:
 
   замінити цифрами і словами:
 
26. "2710 11 90 00
інші легкі дистиляти
172 євро за 1000 кг";
 
-40- Хомутиннік В.Ю.
Цифри "172" замінити цифрами "132"
 
Враховано   "2710 11 90 00
інші легкі дистиляти
132 євро за 1000 кг";
 
27. слова і цифри
 
   слова і цифри
 
28. "бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
   "бензини моторні
з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
29. 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек,
АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек
110 євро за 1000 кг
 
   2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек,
АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек
110 євро за 1000 кг
 
30. 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92,
АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок
110 євро за
1000 кг
 
   2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92,
АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок
110 євро за
1000 кг
 
31. 2710 11 51 00
2710 11 59 00
бензини моторні, з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л:
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96 А-98 та бензини моторні інших марок
110 євро за
1000 кг"
 
   2710 11 51 00
2710 11 59 00
бензини моторні, з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л:
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96 А-98 та бензини моторні інших марок
110 євро за
1000 кг"
 
32. замінити словами і цифрами:
 
   замінити словами і цифрами:
 
33. "бензини моторні
з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
   "бензини моторні
з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
34. 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
з октановим числом більш як 80, але менш як 98: із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:
172 євро за 1000 кг
 
-41- Хомутиннік В.Ю.
Цифри "172" замінити цифрами "132"
 
Враховано   2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
з октановим числом більш як 80, але менш як 98: із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:
132 євро за 1000 кг
 
    -42- Пашинський С.В.
Виключити
 
Відхилено    
35. 2710 11 49 11
з октановим числом 98 або більше: із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: А-98 Ек
200 євро за 1000 кг
 
-43- Хомутиннік В.Ю.
Цифри "200" замінити цифрами "132"
 
Враховано   2710 11 49 11
з октановим числом 98 або більше: із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: А-98 Ек
132 євро за 1000 кг
 
    -44- Пашинський С.В.
Виключити
 
Відхилено    
36. 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
з октановим числом більш як 80, але менш як 98:
172 євро за 1000 кг
 
-45- Хомутиннік В.Ю.
Цифри "172" замінити цифрами "132"
 
Враховано   2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
з октановим числом більш як 80, але менш як 98:
132 євро за 1000 кг
 
37. 2710 11 49 99
з октановим числом 98 або більше:
200 євро за 1000 кг
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
Цифри "200" замінити цифрами "132"
 
Враховано   2710 11 49 99
з октановим числом 98 або більше:
132 євро за 1000 кг
 
38. бензини моторні, з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л:
 
   бензини моторні, з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л:
 
39. 2710 11 51 00
з октановим числом менш як 98
172 євро за 1000 кг
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
Цифри "172" замінити цифрами "132"
 
Враховано   2710 11 51 00
з октановим числом менш як 98
132 євро за 1000 кг
 
40. 2710 11 59 00
з октановим числом 98 або більше
200 євро за 1000 кг";
 
-48- Хомутиннік В.Ю.
Цифри "200" замінити цифрами "132"
 
Враховано   2710 11 59 00
з октановим числом 98 або більше
132 євро за 1000 кг";
2710 19 61 00, 2710 19 63 00, 2710 19 65 00, 2710 19 69 00
тільки пічне паливо
30 євро за 1000 кг
 
    -49- Ващук К.Т.
Доповнити частину першу статті 1 нормою щодо встановлення 30 євро за 1000 кг на пічне паливо ставки акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг (код УКЗЕД: 2710 19 61 00, 2710 19 63 00, 2710 19 65 00, 2710 19 69 00);
 
Враховано    
41. 2) статтю 8 виключити.
 
-50- Ващук К.Т.
3) доповнити статтею 9 такого змісту:
"9. Установити, що нафтопродукти, з яких справляється акцизний збір згідно з цим Законом, повинні відповідати вимогам державних стандартів України"
 
Враховано   2) статтю 8 виключити;
3) доповнити статтею 9 такого змісту:
"9. Забороняється реалізація на території України підакцизних нафтопродуктів, які не відповідають національним стандартам України та міждержавним стандартам чинним в Україні".
 
42. 7. Частину другу статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст. 119; 1999 р., № 7, ст. 47; 2000 р., № 20, ст. 149; 2002 р., № 5, ст. 30; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2010 р., № 1, ст. 3) викласти у такій редакції:
 
   7. Частину другу статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст. 119; 1999 р., № 7, ст. 47; 2000 р., № 20, ст. 149; 2002 р., № 5, ст. 30; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2010 р., № 1, ст. 3) викласти у такій редакції:
 
43. "Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування місцевими податками і зборами у межах сум, що надходять до їх бюджетів.".
 
-51- Терьохін С.А.
Пункт 7 викласти у такій редакції:
"Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування місцевими податками і зборами, земельного податку та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у межах сум, що надходять до їх бюджетів. Надання таких пільг не може порушувати принципи рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації відповідно до статті 3 цього Закону".
 
Враховано   "Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування місцевими податками і зборами, земельного податку та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у межах сум, що надходять до їх бюджетів. Надання таких пільг не може порушувати принципи рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації відповідно до статті 3 цього Закону."
 
    -52- Королевська Н.Ю.
Абзац другий пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
"Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування місцевими податками і зборами у межах сум, що надходять до їх бюджетів, у разі, якщо такі пільги не порушують принципу рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації".
 
Враховано частково    
44. 8. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 51, ст. 305; 2005 р., № 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363):
 
   8. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 51, ст. 305; 2005 р., № 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363):
 
45. 1) у статті 7:
у підпункті 7.2.8 пункту 7.2:
 
      
46. у другому реченні абзацу третього слова "документальному або електронному вигляді за його вибором" замінити словами "електронному вигляді";
 
-53- Терьохін С.А.
Зміни до пункту 7.2.8 вилучити і розглядати їх при розгляді законопроекту реєстр. № 2582 у другому читанні.
 
Враховано      
    -54- Ляпіна К.М.
у підпункті першому пункту 8:
абзаци другий вилучити;
 
Враховано    
    -55- Зубик В.В.
Климець П.А.
Абзац підпункту 7.2.8 виключити
 
Враховано    
47. доповнити підпункт абзацами такого змісту:
"Платники податку подають органу державної податкової служби разом з податковою декларацією за відповідний звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.
 
-56- Воропаєв Ю.М.
Новий абзац п.7.2.8. викласти у наступній редакції:
"Платники податку подають органу державної податкової служби на безоплатній основі разом з податковою декларацією за відповідний звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.
 
Відхилено      
48. Орган державної податкової служби розробляє та розміщує на власному веб-сайті програму ведення обліку записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді і забезпечує її безоплатне розповсюдження (включаючи зміни і доповнення) шляхом надання можливості для копіювання такої програми як через Інтернет, так і шляхом запису на носії інформації платника за його запитом.
 
-57- Кармазін Ю.А.
Абзац підпункту 7.2.8 викласти в такій редакції:
"Державна податкова адміністрація розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті програмне забезпечення з відкритим кодом для ведення обліку записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді і забезпечує його безоплатне розповсюдження (включаючи зміни і доповнення) шляхом надання можливості для копіювання такого програмного забезпечення як через Інтернет, так і шляхом запису на носії інформації платника за його запитом."
 
Відхилено      
49. Зведені результати обліку, що відображені у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, підлягають документальній невиїзній перевірці (камеральній).";
 
      
50. пункт 7.3 доповнити підпунктом 7.3.10 такого змісту:
 
      
51. "7.3.10. Установити, що починаючи з 1 січня 2011 року під час здійснення операцій з підакцизними товарами відповідно до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" платник податку одночасно із сплатою акцизного збору здійснює авансову сплату податку в розмірі 20 відсотків суми акцизного збору.";
 
-58- Климець П.А.
Абзац дев’ятий частини першої пункту 8 розділу 1 виключити
 
Враховано      
    -59- Баранов В.О.
Абзац дев’ятий частини першої пункту 8 розділу І виключити
 
Враховано    
    -60- Катеринчук М.Д.
Абзац дев’ятий частини першої пункту 8 розділу І виключити
 
Враховано    
    -61- Джоджик Я.І.
Підпункт 7.3.10. – виключити.
 
Враховано    
    -62- Королевська Н.Ю.
абзаци восьмий, дев'ятий підпункту 1 виключити.
 
Враховано    
    -63- Кінах А.К.
Зміни до пункту 7.3 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо доповнення новим підпунктом 7.3.10 викласти у такій редакції:
"пункт 7.3 доповнити підпунктом 7.3.10 такого змісту:
"7.3.10. Установити, що починаючи з 1 січня 2011 року під час здійснення операцій з підакцизними товарами платник податку одночасно із сплатою акцизного збору здійснює відповідно до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" авансову сплату податку в розмірі 20 відсотків суми акцизного збору.";
 
Відхилено    
    -64- Кармазін Ю.А.
Підпункт 7.3.10 викласти в такій редакції:
"під час здійснення операцій з підакцизними товарами відповідно до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" платник податку одночасно із сплатою акцизного збору здійснює авансову сплату податку в розмірі 20 відсотків "
 
Відхилено    
52. у підпункті 7.4.5 пункту 7.4:
 
      
53. абзац перший замінити абзацами такого змісту:
 
      
54. "7.4.5. Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів (послуг) податку, не підтверджені податковими накладними, що складені відповідно до вимог підпункту 7.2.1 пункту 7.2, чи митними деклараціями (іншими документами згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 цієї статті).
 
-65- Терьохін С.А.
Виключити зміни до підпункту 7.4.5
 
Враховано      
55. У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом трьох місяців з дати виписки податкової накладної.
 
-66- Аржевітін С.М.
Доповнити абзац реченням такого змісту:
„Для банківських установ, при одержані ними права власності на заставлене майно з метою подальшого продажу, таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна".
 
Враховано у зв’язку із відміною підпункту 7.4.5     
    -67- Шпенов Д.Ю.
Абзац підпункту 1) пункту 8 розділу І викласти в наступній редакції:
"7.4.5. Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів (послуг) податку, не підтверджені податковими накладними, що складені відповідно до вимог підпункту 7.2.1 пункту 7.2, чи митними деклараціями (іншими документами згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 цієї статті).
Абзац підпункту 1) пункту 8 розділу І викласти в наступній редакції:
У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом дванадцяти місяців з дати виписки податкової накладної"
 
Відхилено    
    -68- Зубик В.В.
Климець П.А.
Абзац викласти у такій редакції:
У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом трьох років з дати виписки податкової накладної.
 
Відхилено    
    -69- Ляпіна К.М.
у абзаці четвертому "у підпункті 7.4.5 пункту 7.4":
абзац другий доповнити реченнями такого змісту: "Після спливу трьох місяців з дати виписки податкової накладної платник податку може включити до податкового кредиту суму податку на додану вартість лише з дозволу органу державної податкової служби. Для одержання такого дозволу платник податку звертається до органу державної податкової служби з заявою за формою, встановленою центральним податковим органом. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом десяти днів надати дозвіл на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість або відмовити у такому дозволі. Відмова допускається лише у випадках, коли на момент одержання заяви продавець, у якого виникло податкове зобов’язання у відповідній сумі, не відобразив у копії реєстру виданих податкових накладних, наданій органу державної податкової служби відповідно до підпункту 7.2.8 пункту 7.2, відповідну податкову накладну, причому такого продавця – юридичну особу ліквідовано або продавець –фізична особа помер чи його визнано безвісно відсутнім чи оголошено померлим";
 
Відхилено    
56. У разі коли за результатами перевірки задекларованих платником зведених результатів обліку операцій з поставки та придбання товарів (послуг) виявлено факт наявності господарських відносин, здійснених між платником податку і суб’єктом господарювання, стосовно якого судом прийнято рішення про припинення, після постановлення такого рішення або факт укладення договору, який є нікчемним або визнаний недійсним, такий платник податку позбавляється права на податковий кредит і на бюджетне відшкодування в сумі податку нарахованого (сплаченого) за операціями з таким суб’єктом господарювання або за таким договором.".
 
-70- Зубик В.В.
Климець П.А.
Абзац виключити
 
Враховано      
    -71- Ляпіна К.М.
Абзац третій виключити
 
Враховано    
    -72- Шпенов Д.Ю.
Абзац четвертий підпункту 1) пункту 8 розділу І викласти в наступній редакції
У разі коли за результатами перевірки задекларованих платником зведених результатів обліку операцій з поставки та придбання товарів (послуг) виявлено факт наявності господарських відносин, здійснених між платником податку і суб’єктом господарювання, стосовно якого судом прийнято рішення про припинення, після постановлення такого рішення або факт укладення договору, який є нікчемним або визнаний недійсним, такий платник податку позбавляється права на податковий кредит і на бюджетне відшкодування в сумі податку нарахованого (сплаченого) за операціями з таким суб’єктом господарювання або за таким договором. Таке позбавлення права на податковий кредит і на бюджетне відшкодування здійснюється виключно на підставі рішення суду, за умови, що платник податку знав або міг знати, що податкова накладна містить завідомо неправдиві відомості".
 
Відхилено    
57. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
-73- Зубик В.В.
Климець П.А.
в абзаці 15 частини першої пункту 8 розділу І законопроекту слово " четвертим" замінити словом "третім".
 
Враховано по суті     
58. підпункт 7.7.1 пункту 7.7 доповнити абзацами такого змісту:
"З 1 січня 2011 року для платників, що здійснюють авансову сплату податку відповідно до підпункту 7.3.10 пункту 7.3 цієї статті, суми позитивного (від’ємного) значення, розраховані відповідно до цього пункту, визначаються з урахуванням авансової сплати цього податку.
Платники податку відображають у податковій звітності такі суми сплаченого податку у порядку, визначеному центральним податковим органом.";
 
-74- Климець П.А.
Абзаци шістнадцятий-вісімнадцятий частини першої пункту 8 розділу І виключити
 
Враховано      
    -75- Баранов В.О.
Абзаци шістнадцятий-вісімнадцятий частини першої пункту 8 розділу І виключити
 
Враховано    
    -76- Катеринчук М.Д.
Абзаци шістнадцятий-вісімнадцятий частини першої пункту 8 розділу І виключити
 
Враховано    
    -77- Королевська Н.Ю.
абзаци шістнадцятий, сімнадцятий та вісімнадцятий підпункту 1 виключити.
 
Враховано    
59. 2) у пункті 9.8 статті 9:
 
   2) у пункті 9.8 статті 9:
 
60. після підпункту "ґ" доповнити пункт підпунктами "д" - "е" такого змісту:
 
-78- Зубик В.В.
Климець П.А.
в абзаці другому частини другої пункту 8 розділу І законопроекту словосполучення "- "е" виключити.
 
Відхилено   після підпункту "ґ" доповнити пункт підпунктами "д" - "е" такого змісту:
 
61. "д) установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рішенням суду визнані недійсними;
 
   "д) установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рішенням суду визнані недійсними;
 
62. е) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням.".
 
-79- Зубик В.В.
Климець П.А.
Абзац 4 частини другої пункту 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   е) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням.".
 
63. У зв’язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дев’ятнадцятим;
 
-80- Зубик В.В.
Климець П.А.
в абзаці п'ятому частини другої пункту 8 розділу І законопроекту слово "дев'ятнадцятим" замінити словом "вісімнадцятим".
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дев’ятнадцятим;
 
64. в абзаці десятому слова "у підпунктах "б" - "ґ" цього пункту" замінити словами "у підпунктах "б" - "е" цього пункту";
 
-81- Зубик В.В.
Климець П.А.
в абзаці шостому частини другої пункту 8 розділу І законопроекту літеру "е" замінити літерою "д".
 
Відхилено   в абзаці десятому слова "у підпунктах "б" - "ґ" цього пункту" замінити словами "у підпунктах "б" - "е" цього пункту";
 
65. в абзаці тринадцятому слова "у підпунктах "в" - "г" цього пункту" замінити словами "у підпунктах "в" - "е" цього пункту".
 
-82- Зубик В.В.
Климець П.А.
в абзаці сьомому частини другої пункту 8 розділу І законопроекту літеру "е" замінити літерою "д".
 
Відхилено   в абзаці тринадцятому слова "у підпунктах "в" - "г" цього пункту" замінити словами "у підпунктах "в" - "е" цього пункту".
пункт 5.18 доповнити підпунктом 5.18.5 такого змісту:
"5.18.5. Операції з ввезення природного газу відповідно до зовнішньоекономічних контрактів".
 
    -83- Королевська Н.Ю.
доповнити пункт новими підпунктами 1 та 4 такого змісту:
"1) у статті 5:
пункт 5.1 доповнити підпунктом 5.1.25 такого змісту:
"5.1.25. поставки відходів і брухту чорних та кольорових металів (крім відходів і брухту міді), у тому числі операції з імпорту таких товарів. Перелік таких товарів із зазначенням кодів згідно з УКТЗЕД затверджує Кабінет Міністрів України";
абзац другий пункту 5.5 після цифр "5.1.24." доповнити цифрами "5.1.25";
"4) пункт 11.44 статті 11 виключити".
Обґрунтування: впровадження відповідних норм буде сприяти зменшенню податкового тиску на суб'єктів підприємницької діяльності, поліпшенню умов здійснення господарської діяльності, інвестиційних умов для українських і іноземних інвесторів, дозволить нарощувати обсяги заготівлі металобрухту, що, в свою чергу, обумовить збільшення відрахувань до державного бюджету.
 
Відхилено    
    -84- Богуслаєв В.О.
пункт 8 розділу 1 проекту доповнити змінами до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість":
У статті 5 Операції, що звільняються від оподаткування
пункт 5.17 викласти в наступній редакції:
"Звільняються від оподаткування операції з тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення з митної території України (а також з ввезення на митну територію України раніше вивезеного з митної території України) товарів за переліком, визначеним статтею 206 Митного кодексу України, та повітряних суден, які ввозяться на митну територію України за договорами оперативного лізингу, за винятком літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та пасажиромісткістю від 50 до 100 місць. Строк тимчасового ввезення визнається статтею 208 Митного кодексу України. Кабінет Міністрів України має право продовжувати строк, визначений Митним кодексом України".
 
Відхилено    
    -85- Святаш Д.В.
пункт 5.18 доповнити підпунктом 5.18.5 такого змісту:
"5.18.5. Операції з ввезення природного газу відповідно до зовнішньоекономічних контрактів".
 
Враховано    
    -86- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункту 8 законопроекту (стосовно внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість") пропоную доповнити новим абзацом такого змісту:
у абзаці другому підпункту 7.2.6 пункту 7.2 після слів "придбання таких товарів (послуг)" доповнити словами "або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів (послуг)".
 
Відхилено    
66. 9. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 52, ст. 563; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2009 р., № 52, ст. 763):
 
   9. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 52, ст. 563; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2009 р., № 52, ст. 763):
 
67. 1) пункт 6.1 статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
"Норми цього пункту діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.3 статті 22 цього Закону.";
 
-87- Святаш Д.В.
підпункт 1) викласти в такій редакції:
"У 2010 році норми цього пункту діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.3 статті 22 цього Закону."
 
Враховано   1) пункт 6.1 статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
"У 2010 році норми цього пункту діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.3 статті 22 цього Закону.";
 
    -88- Аржевітін С.М.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково з урахуванням змін до пункту 22.3)   
    -89- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково з урахуванням змін до пункту 22.3)   
    -90- Зубик В.В.
Климець П.А.
Частину першу пункту 9 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано частково з урахуванням змін до пункту 22.3)   
68. 2) у пункті 7.3 статті 7:
підпункт 7.3.2 після цифр "7.3.1" доповнити цифрами ", 7.3.3";
у підпункті 7.3.3:
абзац третій виключити;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"У разі продажу (погашення) заборгованості (її частини), визначеного абзацом другим цього підпункту, платник податку повинен визнати прибуток або збиток від такої операції, що розраховується як різниця між балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її оприбуткування (виникнення) та балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її продажу (погашення). При цьому позитивна різниця такого перерахунку збільшує валові доходи платника податку - дебітора та валові витрати платника податку - кредитора, а від’ємна різниця такого перерахунку збільшує валові витрати платника податку - дебітора та валові доходи платника податку - кредитора податкового періоду, протягом якого відбувся такий продаж (погашення).";
 
-91- Терьохін С.А.
Підпункт 2 пункту 9 розділу І законопроекту виключити та врахувати ці питання у законопроекті (реєстр. № 6360)
 
Враховано      
    -92- Аржевітін С.М.
Підпункт 2 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -93- Ляпіна К.М.
підпункт другий пункту 9 вилучити:
 
Враховано    
    -94- Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоновані у проекті зміни до пункту 7.3 статті 7 Закону.
 
Враховано    
69. 3) підпункт 11.3.6 пункту 11.3 статті 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Дата збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитних операцій визначається з урахуванням положень пункту 22.4 статті 22 цього Закону.".
 
-95- Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоновані у проекті зміни до пункту 11.3.6 статті 11 Закону.
 
Відхилено   3) підпункт 11.3.6 пункту 11.3 статті 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Дата збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитних операцій визначається з урахуванням положень пункту 22.4 статті 22 цього Закону.".
 
70. У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
71. 4) у статті 12:
 
   4) у статті 12:
 
72. підпункт 12.1.1 доповнити абзацом такого змісту: "Норми цього підпункту не поширюються на проценти щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення валових витрат згідно з пунктом 12.2 цієї статті.";
 
-96- Аржевітін С.М.
Абзац третій підпункту 4) законопроекту викласти у такій редакції:
"Норми цього підпункту не поширюються на доходи від кредитних операцій щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення валових витрат згідно з пунктом 12.2 статті 12 цього Закону".
 
Відхилено   підпункт 12.1.1 доповнити абзацом такого змісту: "Норми цього підпункту не поширюються на проценти щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення валових витрат згідно з пунктом 12.2 цієї статті.";
 
    -97- Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоновані у проекті зміни до пункту 12.1.1 статті 12 Закону.
 
Відхилено    
    -98- Терьохін С.А.
Пункт 12.2 залишити в діючій редакції антикризового Закону України № 1533
 
Відхилено    
73. пункт 12.2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 12.2 викласти в такій редакції:
 
74. "12.2. Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами
 
   "12.2. Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами
 
75. 12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, створюють страховий резерв для покриття можливих втрат за всіма видами кредитних операцій у межах фактично наданих боржнику коштів, визнаних нестандартними за методикою, яка встановлюється для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, та нарахованими за такими операціями процентами.";
 
-99- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 12.2.1 викласти у такій редакції:
"1. Підпункти 12.2.1 та 12.2.2 пункту 12.2 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" викласти в такій редакції:
"12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (у тому числі гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов'язань з кредитування, консолідованого іпотечного боргу), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями процентами (далі - страховий резерв).
Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та в порядку, передбачених методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до повноважень, та включається до складу валових витрат".
 
Враховано   "12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (у тому числі гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов'язань з кредитування, консолідованого іпотечного боргу), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями процентами (далі - страховий резерв).
Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та в порядку, передбачених методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до повноважень, та включається до складу валових витрат.
 
76. 12.2.2. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
для комерційних банків - 15 відсотків суми боргових вимог, а саме сукупної заборгованості за всіма видами кредитних операцій у межах фактично наданих боржнику коштів на останній робочий день звітного податкового періоду;
для небанківських фінансових установ - розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 10 відсотків суми боргових вимог, а саме сукупних зобов’язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду. До суми зазначеної заборгованості не включаються зобов’язання дебіторів, які виникають під час здійснення операцій, що не включаються до основної діяльності фінансових установ. Під терміном "основна діяльність" слід розуміти операції, визначені відповідними статтями законів про небанківські фінансові установи.
 
-100- Воропаєв Ю.М.
Викласти перший та другий абзаци пп. 12.2.2 п. 12.2 ст. 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в наступній редакції:
"12.2.2. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
для комерційних банків —20 відсотків (на період до 1 січня 2011 року – 40 відсотків, на період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2012 року – 30 відсотків) суми фактичної заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 12.2.1, а саме суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів, на останній робочий день звітного податкового періоду."
 
Враховано   12.2.2. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
для комерційних банків —20 відсотків (на період до 1 січня 2011 року – 40 відсотків, на період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2012 року – 30 відсотків) суми фактичної заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 12.2.1, а саме суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів, на останній робочий день звітного податкового періоду
для небанківських фінансових установ - розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 10 відсотків суми боргових вимог, а саме сукупних зобов’язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду. До суми зазначеної заборгованості не включаються зобов’язання дебіторів, які виникають під час здійснення операцій, що не включаються до основної діяльності фінансових установ. Під терміном "основна діяльність" слід розуміти операції, визначені відповідними статтями законів про небанківські фінансові установи.
 
77. 12.2.3. У разі коли за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктом 12.2.1 цього пункту, зменшився (крім випадку його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збільшення валового доходу банку за результатами такого звітного періоду.
 
-101- Аржевітін С.М.
Абзац десятий підпункту 4 пункту 9 викласти у такій редакції:
12.2.3. У разі якщо за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктами 12.2.1 і 12.2.2, зменшився (крім випадків його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника, у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора та зменшення нормативу формування резерву згідно законодавства), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збільшення валового доходу банку за результатами такого звітного періоду.
 
Враховано   12.2.3. У разі якщо за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктами 12.2.1 і 12.2.2, зменшився (крім випадків його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника, у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора та зменшення нормативу формування резерву згідно законодавства), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збільшення валового доходу банку за результатами такого звітного періоду.
 
78. 12.2.4. Порядок і джерела створення та використання резервів (фондів) для страхування вкладів (депозитів) фізичних осіб встановлюються окремим законом.";
 
-102- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 12.3 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити новим підпунктом такого змісту:
"12.3.13. За рахунок створеного банком страхового резерву відшкодовується заборгованість позичальника, яка визначена безнадійною відповідно до методики, встановленої Національним банком України".
 
Враховано   12.2.4. Порядок і джерела створення та використання резервів (фондів) для страхування вкладів (депозитів) фізичних осіб встановлюються окремим законом.";
пункт 12.3 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"12.3.13. За рахунок створеного банком страхового резерву відшкодовується заборгованість позичальника, яка визначена безнадійною відповідно до методики, встановленої Національним банком України".
 
    -103- Аржевітін С.М.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 9 законопроекту викласти у такій редакції:
12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (у тому числі гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов'язань з кредитування, консолідованого іпотечного боргу), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством (далі - страховий резерв) та нарахованими за такими операціями доходами.
Абзац сьомий підпункту 4 пункту 9 законопроекту викласти у такій редакції:
12.2.2. До складу валових витрат включається 80 відсотків (для банків на період до 1 січня 2011 року - 100 відсотків) сукупного розміру страхового резерву, сформованого банком або небанківською фінансовою установою згідно з підпунктом 12.2.1 цього пункту.
Починаючи з 01.01.2012 року розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
для комерційних банків —50 відсотків суми боргових вимог, а саме сукупної суми боргових вимог за всіма видами активних операцій банків та нарахованими за такими операціями доходами станом на останній робочий день звітного податкового періоду;
 
Враховано частково    
    -104- Полунєєв Ю.В.
Викласти пункт 12.2.1 статті 12 проекту в такій редакції:
"12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують страховий резерв для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (у тому числі фактично сплачених гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування, консолідованого іпотечного боргу), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи доходи за всіма такими операціями (далі — страховий резерв).
Страховий резерв формується банком самостійно в розмірі та в порядку, передбачених методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ — спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до повноважень, та включається до складу валових витрат."
Викласти пункт 12.2.2 статті 12 проекту в такій редакції:
"12.2.2. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
для комерційних банків з 01 січня 2011 року – 40 відсотків (на період до 01 січня 2011 року – 100 відсотків), з 01 січня 2012 року – 30 відсотків від суми боргових вимог, а саме сукупної заборгованості за кредитами фактично наданими дебіторам на останній робочий день звітного податкового періоду;
для небанківських фінансових установ – розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 10 відсотків, суми страхового резерву, створеного згідно з підпунктом 12.2.1, на останній робочий день звітного податкового періоду.".
 
Враховано частково    
    -105- Терьохін С.А.
Зміни до підпунктів 12.2.2 – 12.2.4. не вносити до закінчення дії антикризового закону № 1533.
 
Відхилено    
79. 5) останнє речення абзацу третього пункту 16.4 статті 16 замінити реченнями такого змісту: "Підприємства, дохід яких від операційної діяльності, фінансові доходи, доходи іншої діяльності та від надзвичайних подій за фінансовою звітністю за попередній рік становлять сто мільйонів гривень і більше, подають податковому органу за результатами звітного року разом з декларацією з податку на прибуток річну фінансову звітність. Відповідальність за неподання звітності встановлюється згідно із законодавством. Перелік таких підприємств щороку до 1 березня року, що настає за звітним, подається органами державної статистики до податкових органів у порядку, визначеному центральним податковим органом разом з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики.";
 
-106- Терьохін С.А.
5) останнє речення абзацу третього пункту 16.4 статті 16 замінити реченнями такого змісту:
"Платник податку, крім банків та інших фінансових установ, який отримує дохід від будь-якої діяльності більше ста мільйонів гривень на рік, повинен у наступному році подати на адресу податкового органу фінансовий звіт у терміни, встановлені законодавством для його подання. Відповідальність за неподання фінансової звітності зазначеними суб’єктами встановлюється згідно із законодавством".
 
Враховано   5) останнє речення абзацу третього пункту 16.4 статті 16 замінити реченнями такого змісту:
"Платник податку, крім банків та інших фінансових установ, який отримує дохід від будь-якої діяльності більше ста мільйонів гривень на рік, повинен у наступному році подати на адресу податкового органу фінансовий звіт у терміни, встановлені законодавством для його подання. Відповідальність за неподання фінансової звітності зазначеними суб’єктами встановлюється згідно із законодавством".
 
    -107- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 5 пункту 9 викласти у такій редакції:
"5) останнє речення абзацу третього пункту 16.4 статті 16 замінити реченнями такого змісту: "Підприємства, дохід яких від операційної діяльності, фінансові доходи, доходи іншої діяльності та від надзвичайних подій за фінансовою звітністю за попередній рік становлять сто мільйонів гривень і більше, подають податковому органу за результатами звітного року річну фінансову звітність у терміни встановлені законодавством. Відповідальність за неподання звітності встановлюється згідно із законодавством. Перелік таких підприємств щороку до 1 березня року, що настає за звітним, подається органами державної статистики до податкових органів у порядку, визначеному центральним податковим органом разом з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики. Показники річної фінансової звітності використовуються при перевірках достовірності визначення платником податку податкових зобов’язань"
 
Враховано по суті   
    -108- Аржевітін С.М.
Підпункт 5 пункту 9 виключити
 
Відхилено    
    -109- Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоновані у проекті зміни до останнього речення абзацу третього пункту 16.4 статті 16 Закону.
 
Відхилено    
80. 6) у статті 22:
 
   6) у статті 22:
 
81. доповнити статтю пунктами 22.3 і 22.4 такого змісту:
"22.3. У 2010-2014 роках сума від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що утворилася станом на 1 січня 2010 року, враховується у складі валових витрат платника податку у розмірі не більше 20 відсотків на рік від суми накопичених збитків.
 
-110- Святаш Д.В.
Хомутиннік В.Ю.
абзац третій підпункту 6) викласти в такій редакції:
"22.3. У 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.
У 2011 році сума від’ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат та від’ємне значення об’єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році підлягають включенню до складу валових витрат у порядку встановленому статтею 6 цього Закону без обмежень, встановлених цим пунктом"
 
Враховано   доповнити статтю пунктами 22.3 і 22.4 такого змісту:
"22.3. У 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.
У 2011 році сума від’ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат та від’ємне значення об’єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році підлягають включенню до складу валових витрат у порядку встановленому статтею 6 цього Закону без обмежень, встановлених цим пунктом"
 
    -111- Терьохін С.А.
доповнити статтю пунктами 22.3 і 22.4 такого змісту:
"22.3. До 1 січня 2012 року сума від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств, що утворилася станом на 1 січня 2010 року від курсових різниць (переоцінки активів або пасивів, виражених в іноземній валюті) враховується для розрахунку прибутку, який підлягає оподаткуванню, у розмірі 20 відсотків від такого від’ємного значення за кожний звітний податковий період.
Це правило не поширюється на капітальні активи, придбані в обмін на корпоративні права (іноземні інвестиції)".
 
Відхилено    
    -112- Аржевітін С.М.
Виключити п. 22.3, як такий, що порушує права платників податку.
 
Враховано частково    
    -113- Полунєєв Ю.В.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано частково    
    -114- Зубик В.В.
Климець П.А.
Абзац 2 частини шостої пункту 9 розділу І викласти в такій редакції:
"доповнити статтю пунктом 22.4. такого змісту:" і абзац 3 частини шостої пункту 9 розділу І законопроекту (щодо пункту 22.3) виключити.
 
Враховано частково    
    -115- Воропаєв Ю.М.
викласти пп. 22.3 ст. 22 Закону України ""Про оподаткування прибутку підприємств"законопроекту № 6337 від 26.04.2010 року в наступній редакції:
"У 2010—2014 роках сума від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що утворилась станом на 1 січня 2010 року, враховується у складі валових витрат платника податку у розмірі не більше 20 відсотків на рік від суми накопичених збитків.
Зазначена норма не розповсюджується на юридичні особи, що здійснюють основну діяльність у сферах засобів масової інформації, фізичної культури і спорту, а також мистецтва"
 
Відхилено    
    -116- Королевська Н.Ю.
Абзаци другий та третій підпункту 6 пункту 9 розділу І виключити.
 
Враховано частково    
    -117- Ляпіна К.М.
Абзаци третій підпункту 6 пункту 9 розділу І виключити.
 
Враховано частково    
82. 22.4. Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року, але не отримані станом на 1 січня 2010 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.";
 
-118- Хомутиннік В.Ю.
З метою забезпечення збалансованості механізму скасування "касового" методу визначення доходів за кредитними операціями пропонується після абзацу 4 підпункту 6 пункту 9 (пункт 22.4) доповнити абзацом такого змісту:
"Норми зазначеного пункту не застосовуються у разі, якщо доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2010 року включені до складу валового доходу протягом 2009 року.".
 
Враховано   22.4. Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року, але не отримані станом на 1 січня 2010 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.
Норми зазначеного пункту не застосовуються у разі, якщо доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2010 року включені до складу валового доходу протягом 2009 року";
7) пункт 22.15 виключити;
 
    -119- Аржевітін С.М.
Зміни щодо підпункту 22.4 Закону викласти у такій редакції:
"22.4. Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року, але не отримані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання";
 
Враховано по суті   
    -120- Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоновані у проекті зміни до пункту 22.4 статті 22 Закону.
 
Відхилено    
    -121- Терьохін С.А.
Доповнити новим підпунктом законопроект:
"7) пункт 22.15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції антикризового Закону № 1533)виключити".
 
Враховано    
83. пункти 22.14 і 22.15 викласти у такій редакції:
 
   пункти 22.14 і 22.15 викласти у такій редакції:
 
84. "22.14. Для визначення доходів або витрат платника податку від зменшення (збільшення) страхових резервів починаючи з початку звітного (податкового) періоду, в якому набирає чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким цей пункт викладено у новій редакції, розраховується сума страхових резервів, сформованих відповідно до пункту 12.2 статті 12 цього Закону в редакції, викладеній у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
 
-122- Аржевітін С.М.
пункт 22.14 викласти у такій редакції:
"22.14. Для визначення доходів або витрат платника податку від зменшення (збільшення) страхових резервів починаючи з початку звітного (податкового) періоду, в якому набирає чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким цей пункт викладено у новій редакції, розраховується сума страхових резервів, сформованих відповідно до пункту 12.2 статті 12 цього Закону в редакції, викладеній у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України.
При цьому коригування суми валових витрат (доходів) у зв’язку із створенням та використанням страхових резервів, сформованих до 1 січня 2010 року, та повернення їх до складу валових доходів не здійснюється".
 
Враховано частково   "22.14. Для визначення доходів або витрат платника податку від зменшення (збільшення) страхових резервів починаючи з початку звітного (податкового) періоду, в якому набирає чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким цей пункт викладено у новій редакції, розраховується сума страхових резервів, сформованих відповідно до пункту 12.2 статті 12 цього Закону в редакції, викладеній у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
 
85. При цьому коригування суми валових витрат (доходів) у зв’язку із створенням та використанням страхових резервів, сформованих до 1 січня 2010 року, не здійснюється.
 
   При цьому коригування суми валових витрат (доходів) у зв’язку із створенням та використанням страхових резервів, сформованих до 1 січня 2010 року, не здійснюється.
 
86. 22.15. Норми підпункту 7.3.3 пункту 7.3 статті 7 цього Закону застосовуються до заборгованості, що виникла починаючи з 2010 року.";
 
-123- Терьохін С.А.
Зміни до підпункту 22.15 виключити
 
Враховано у зв’язку з виключенням пункту 7.3 Закону     
87. доповнити статтю пунктом 22.17 такого змісту:
 
   доповнити статтю пунктом 22.17 такого змісту:
 
88. "22.17. Установити, що починаючи з 1 січня 2011 року платник податку - підприємство, дохід якого від операційної діяльності, фінансові доходи, доходи іншої діяльності та від надзвичайних подій за фінансовою звітністю за попередній рік становлять сто мільйонів гривень і більше, веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, що визначені згідно з цим Законом.
 
-124- Хомутиннік В.Ю.
абзац десятий підпункту 6 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"22.17. Установити, що починаючи з 1 січня 2011 року платник податку — підприємство (крім банків та інших фінансових установ), доходи якого, а саме: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи та надзвичайні доходи за річною фінансовою звітністю за попередній рік, становлять сто мільйонів гривень і більше, веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, визначених за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України.".
 
Враховано   22.17. Установити, що починаючи з 1 січня 2011 року платник податку — підприємство (крім банків та інших фінансових установ), доходи якого, а саме: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи та надзвичайні доходи за річною фінансовою звітністю за попередній рік, становлять сто мільйонів гривень і більше, веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, визначених за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України.
 
89. Платник податку повинен забезпечувати накопичення в регістрах бухгалтерського обліку інформації про тимчасові та постійні податкові різниці, що визначені згідно з цим пунктом, для складення декларації з податку.
 
      
90. Податковою різницею визнається різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.
 
      
91. 22.17.1. Тимчасова податкова різниця виникає у поточному звітному періоді та анулюється у наступних звітних періодах.
 
      
92. Тимчасова податкова різниця виникає внаслідок невідповідності у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві:
 
      
93. оцінки оборотних і необоротних активів, витрат майбутніх періодів;
 
      
94. оцінки довгострокових та поточних зобов’язань, забезпечень;
 
      
95. критеріїв визнання та оцінки доходів, зокрема від операцій з цінними паперами, доходів від безоплатно одержаних необоротних матеріальних активів тощо;
 
      
96. критеріїв визнання та оцінки витрат, зокрема витрат на придбання товарів (робіт, послуг), у разі застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, в операціях з цінними паперами тощо.
 
      
97. 22.17.2. Постійна податкова різниця виникає у звітному періоді та не анулюється у наступних звітних періодах.
 
      
98. Постійна податкова різниця виникає внаслідок невідповідності у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві:
 
      
99. витрат, відображених у бухгалтерському обліку і включених до розрахунку прибутку для фінансової звітності, та витрат, які включаються до валових витрат у межах норм податкового законодавства для визначення об’єкта оподаткування (податкового прибутку (збитку);
 
      
100. доходів та витрат, які не входять до складу валових доходів і валових витрат, але враховуються під час визначення прибутку для фінансової звітності;
 
      
101. валових доходів та валових витрат, які не входять до складу доходів та витрат під час визначення прибутку для фінансової звітності (приріст, убуток балансової вартості запасів тощо).
 
      
102. 22.17.3. Перелік видів постійних і тимчасових податкових різниць, на суми яких здійснюється коригування доходів і витрат, визнаних у бухгалтерському обліку, що наведений в підпунктах 22.17.1 та 22.17.2 цього пункту, не є вичерпним і може доповнюватися (змінюватися) підприємством відповідно до особливостей його діяльності з метою дотримання всіх норм бухгалтерського обліку та цього Закону.
 
      
103. 22.17.4. Порядок застосування положень цього пункту затверджується Міністерством фінансів України.".
 
-125- Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоновані у проекті зміни до пункту 22.17 статті 22 Закону.
 
Відхилено      
    -126- Воропаєв Ю.М.
виключити положення п. 22.17 ст. 22 із законопроекту № 6337 від 26.04.2010 року".
 
Відхилено    
    -127- Бондарєв К.А.
Доповнити законопроект новими пунктами:
1. У статті 8:
1) абзац перший підпункту 8.6.5 пункту 8.6 викласти у такій редакції:
"8.6.5 Надати право виробничим підприємствам застосовувати поквартальну 10-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів груп 1-3, яка нараховується в процентах до балансової вартості основних фондів на початок звітного (податкового) періоду (в розрахунку на податковий квартал).
При цьому амортизація основних фондів груп 1-3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.";
2) в частині першій підпункту 8.7.1 пункту 8.7 словосполучення "що не перевищує 10 відсотків" замінити на словосполучення "що не перевищує 30 відсотків".
2. У статті 11
1) підпункт 11.2.3 пункту 11.2 викласти у такій редакції:
"11.2.3.Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з особами, які є резидентами, які сплачують цей податок за ставкою нижчою, ніж зазначена у статті 10 цього Закону (крім платників податку, зазначених у пункті 7.2 статті 7 цього Закону), або сплачують цей податок у складі єдиного чи фіксованого податку чи є звільненими від сплати цього податку або не є його суб'єктами згідно із законодавством, - є дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг), - дата їх фактичного отримання від таких осіб, незалежно від наявності їх оплати (у тому числі часткової або авансової).
Такі резиденти зобов'язані при укладенні договору з платником податку за його вимогою зазначати у такому договорі про те, що вони мають статус платника цього податку на загальних умовах, передбачених цим Законом. Якщо така особа не зазначає у такому договорі про такий статус або якщо товари (послуги) надаються без укладення письмових договорів, то з метою визначення дати збільшення валових витрат покупця вважається, що такі товари (послуги) були надані особами, звільненими від оподаткування цим податком. Якщо особа, яка не має статусу платника цього податку на загальних умовах, передбачених цим Законом, зазначає у договорі, що вона є таким платником податку, то вважається, що така особа умисно ухиляється від оподаткування у розмірі отриманого нею авансу (попереднього платежу). При цьому платник податку - покупець товарів (послуг) не несе відповідальності за збільшення валових витрат, здійснених за датою попередньої оплати (авансування) вартості товарів (послуг) на підставі недостовірної інформації про статус платника податку, зазначеної у договорі.".
 
Відхилено    
104. 10. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180 із наступними змінами):
 
   10. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180 із наступними змінами):
 
105. 1) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
106. "Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):
 
   "Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):
 
107. Код товару за
УКТ ЗЕД
Опис товару
Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиниці товару (продукції)
 
   Код товару за
УКТ ЗЕД
Опис товару
Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиниці товару (продукції)
 
108. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні
0,10 грн. за 1 л
 
-128- Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Царьков Є.І.
Мошак С.М.
Виключити слова і цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні
0,10 грн. за 1 л
 
Враховано , залишити в чинній редакції  2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні
0,01 грн. за 1 л
 
109. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
-129- Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Слова і цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тільки марочні вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,90 грн. за 1 л
Замінити словами і цифрами
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,00 грн. за 1 л .
 
Враховано   2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,00 грн. за 1 л
 
    -130- Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Царьков Є.І.
Слова і цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тільки марочні вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,90 грн. за 1 л
Замінити словами і цифрами
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
1,00 грн. за 1 л .
 
Відхилено    
    -131- Кінах А.К.
Слова і цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
Замінити словами і цифрами
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
1,00 грн. за 1 л .
 
Відхилено    
    -132- Майборода С.Ф.
Матвєєв В.Й.
Слова та цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
Замінити словами і цифрами
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
6,00 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
Відхилено    
    -133- Зозуля Р.П.
Слова та цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
Замінити словами і цифрами
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
1,00 грн. за 1 л
 
Відхилено    
    -134- Боярчук О.В.
Слова та цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
Замінити словами і цифрами
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені),
0,8 грн. за 1 л
 
Відхилено    
110. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тільки марочні вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,90 грн. за 1 л
 
-135- Царьов О.А.
Гєллєр Є.Б.
Святаш Д.В.
Ващук К.Т.
Царьков Є.І.
Виключити слова і цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тільки марочні вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,90 грн. за 1 л
 
Враховано      
    -136- Майборода С.Ф.
Матвєєв В.Й.
Слова та цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тільки марочні вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,90 грн. за 1 л
Замінити словами і цифрами
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тільки марочні вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
1,00 грн. за 1 л
 
Відхилено    
    -137- Боярчук О.В.
Зозуля Р.П.
Виключити слова і цифри
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тільки марочні вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,90 грн. за 1 л
 
Враховано    
111. 2204 30
Виноматеріали виноградні
0
 
   2204 30
Виноматеріали виноградні
0
 
112. 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина ігристі
Вина газовані
2,90 грн. за 1 л
 
   2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина ігристі
Вина газовані
2,90 грн. за 1 л
 
113. 2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
-138- Терьохін С.А.
встановити у частині першій пункту 10 таку ставку акцизного збору:
2205 - Вермути та інші вина винограднінатуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів - 2,0 грн. за 1 л
 
Враховано   2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
2,00 грн. за 1 л
 
    -139- Климець П.А.
встановити у частині першій пункту 10 таку ставку акцизного збору:
2205 - Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів - 2,9 грн. за 1 л
 
Враховано частково    
    -140- Царьов О.А.
Слова та цифри
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
Замінити словами і цифрами
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
3,00 грн за 1 л
 
Враховано частково    
    -141- Царьов О.А.
Гєллєр Є.Б.
Святаш Д.В.
Ващук К.Т.
Царьков Є.І.
Слова та цифри
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
Замінити словами і цифрами
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
3,00 грн за 1 л
 
Враховано частково    
    -142- Зозуля Р.П.
Слова та цифри
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
Замінити словами і цифрами
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
3,00 грн. за 1 л
 
Враховано частково    
    -143- Майборода С.Ф.
Матвєєв В.Й.
Слова та цифри
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
Замінити словами і цифрами
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
17,00 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
Відхилено    
114. 2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
- сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені
(з доданням спирту)
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
-144- Терещук С.М.
Слова і цифри
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
- сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені
(з доданням спирту)
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
На розгляд ВРУ  2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
- сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені
(з доданням спирту)
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
    -145- замінити словами і цифрами
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 59 00,
2206 00 81 00
- сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), крім напою медового, напою винного; суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені
(з доданням спирту)
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2206 00 59 00
Напій медовий, напій винний
15 грн. за 1 л. 100-відсоткового спирту
 
Немає висновку    
115. 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту)
0,39 грн. за 1 л
 
-146- Царьков Є.І.
Доповнити словами і цифрами такого змісту:
2206 00 59 00
Інші зброджені напої
15 грн. за 1 л. 100-відсоткового спирту
 
На розгляд ВРУ  2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту)
0,39 грн. за 1 л
 
116. 2207
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
   2207
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
117. 2208
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту";
 
-147- Майборода С.Ф.
Матвєєв В.Й.
Підпункт 2 законопроекту доповнити текстом такого змісту:
"У статті 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
"на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали
(код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30), що реалізуються посередницьким організаціям, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції - 1,0 гривня за 1 літр виноматеріалів столових, шампанських, ігристих, коньячних та 17,0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту для виноматеріалів кріплених";
 
Відхилено   2208
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту";
 
    -148- Климець П.А.
1. З абзацу сьомого статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" слова "відповідно до виданого згідно з чинним законодавством наряду" - виключити.
 
Відхилено    
118. 2) абзаци одинадцятий - п’ятнадцятий статті 2 замінити абзацом такого змісту:
"на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), - 17 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту з 1 липня 2010 року до 1 січня 2011 року.".
 
-149- Климець П.А.
Підпункт 2 пункту 10 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -150- Баранов В.О.
Підпункт 2 пункту 10 викласти у такій редакції:
"на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), становить 17 гривень за 1 л 100-відсоткового спитру до 1 січня 2011 року"
 
Відхилено    
    -151- Катеринчук М.Д.
Підпункт 2 пункту 10 викласти у такій редакції:
"на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), становить 17 гривень за 1 л 100-відсоткового спитру до 1 січня 2011 року"
 
Відхилено    
119. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять першим.
 
-152- Климець П.А.
доповнити пункт 10 розділу 1 частиною 3 такого змісту:
"статтю 8-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 8-2.
Щорічно, починаючи з 2010 року, ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої підлягають індексації.
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня подає до Верховної Ради пропозиції щодо індексації ставок. Індекси зростання ставок не можуть бути вищими за індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з березня року, в якому проводиться індексація, до березня попереднього року), і повинні враховувати усі фактори, які б забезпечували здійснення виваженої економічної політики, зокрема рівні ставок у сусідніх країнах, динаміка обсягів споживання, частка нелегального обігу, рівень доходів населення.
Верховна Рада України, не пізніше 30 червня приймає закон про індекси зростання ставок на наступний рік.
За наслідками індексації ставки акцизного збору підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного збору набирають чинності з 1 січня кожного наступного року, починаючи з 1 січня 2012 року"
 
Відхилено      
120. 11. Пункт 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 24, ст. 154) викласти у такій редакції:
"5.1. Самостійне узгодження податкового зобов’язання
Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.
Зазначене податкове зобов’язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 цього Закону) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок, крім уточнюючого розрахунку з податку на додану вартість, який складається платником податку з урахуванням вимог підпункту 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість".
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, крім податкової декларації з податку на додану вартість, яка складається платником податку з урахуванням вимог підпункту 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість". Форма уточнюючих розрахунків визначається у порядку, встановленому для податкових декларацій.".
 
-153- Зубик В.В.
Климець П.А.
Пункт 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
121. 12. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 22, ст. 187):
 
-154- Ляпіна К.М.
пункті 12 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
122. підпункт 8.1.2 пункту 8.1 статті 8 викласти у такій редакції:
 
      
123. "8.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банківські установи не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, в яких податок, що підлягає перерахуванню, становить менше 5 відсотків суми отримуваного доходу. Банківські установи, які не забезпечили перерахування податку з видачею коштів на виплату заробітної плати, сплачують за рахунок власних коштів податок до бюджету у сумі 5 відсотків від суми виплаченого доходу. Якщо оподатковуваний доход нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який утримується з такого доходу, має бути сплачений (перерахований) до бюджету у строки, встановленні законом для місячного звітного (податкового) періоду.";
 
-155- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий і третій пункту 12 розділу І законопроекту щодо змін до пункту 8.1.2 виключити
 
Враховано      
    -156- Аржевітін С.М.
Абзац другий і третій пункту 12 розділу І законопроекту щодо змін до пункту 8.1.2 виключити
 
Враховано    
    -157- Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоновані у проекті зміни до статті 8 Закону.
 
Враховано    
    -158- Королевська Н.Ю.
Абзаци другий та третій пункту 12 розділу І виключити.
 
Враховано    
124. пункт 9.10 статті 9 доповнити підпунктом 9.10.5 такого змісту:
 
      
125. "9.10.5. У разі видачі під звіт коштів готівкою в сумі, що перевищує граничну суму готівкового розрахунку, встановлену Національним банком України, податковий агент сплачує штраф у розмірі 15 відсотків суми такого перевищення, який стягується за процедурою утримання податку, встановленою підпунктом 9.10.1 цього пункту (крім видачі під звіт коштів готівкою для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення).";
 
-159- Аржевітін С.М.
Абзац четвертий і п’ятий пункту 12 розділу І законопроекту щодо нового пункту 9.10.5 виключити
 
Враховано      
    -160- Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоновані у проекті зміни до статті 9 Закону.
 
Враховано    
126. у статті 11:
 
      
127. у пункті 11.1:
 
      
128. підпункт 11.1.3 викласти у такій редакції:
 
      
129. "11.1.3. Дохід від продажу (міни) об’єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до законодавства.";
 
-161- Терьохін С.А.
Зміни до статті 11 виключити
 
Враховано      
130. підпункт 11.1.4 виключити;
 
      
131. у пункті 11.2:
 
      
132. підпункт 11.2.3 викласти у такій редакції:
 
      
133. "11.2.3. Дохід від продажу (міни) об’єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до законодавства.";
 
-162- Терьохін С.А.
Зміни до статті 11 виключити
 
Враховано      
134. підпункт 11.2.4 виключити;
 
      
135. абзац другий пункту 11.3 виключити;
 
      
136. у статті 12:
 
      
137. пункт 12.1 доповнити абзацом такого змісту:
 
-163- Терьохін С.А.
Зміни до статті 12 виключити
 
Враховано      
138. "Дохід від продажу (міни) об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до законодавства.";
 
      
139. пункт 12.4 виключити.
 
-164- Королевська Н.Ю.
Останній абзац пункту 12 розділу І виключити
 
Враховано      
    -165- Кармазін Ю.А.
Віновити чинний пункт 11.1.3 в статті 11 у такій редакції:
"11.1.3. Дохід від продажу об’єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.
11.1.4. При обміні одного об'єкта нерухомості на інший (інші) кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.1.1 чи 11.1.2 цього пункту, до вартості відповідного відчужуваного такою стороною об'єкта нерухомості.
11.2.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта нерухомого майна, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.
11.2.4. При обміні одного об'єкта нерухомості на інший (інші) кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.2.1 або 11.2.2 цього пункту, відповідно до того, який об'єкт нерухомості відчужується, до його вартості.
11.3. Податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об'єктів нерухомого майна, в порядку, передбаченому в статті 11 цього Закону, є нотаріус, який посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору.
Порядок визначення оціночної вартості нерухомого майна, що підлягає продажу, встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
140. 13. У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 16, ст. 223):
 
   13. У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 16, ст. 223):
 
141. 1) розділ І доповнити пунктом 43 такого змісту:
 
      
142. "43. Закон України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 272, № 43- 44, ст. 493; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 9-11, ст. 96; 2007 р., № 3, ст. 31; 2008 р., № 5-8, ст. 78) визнати таким, що втратив чинність.";
 
-166- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 перенести у прикінцеві положення законопроекту .
 
Враховано      
143. 2) у розділі ІІ "Прикінцеві положення":
 
   1) у розділі ІІ "Прикінцеві положення":
 
144. пункт 3 виключити;
 
   пункт 3 виключити;
 
145. у пункті 4:
 
   у пункті 4:
 
146. абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
 
   абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
 
147. "Протягом року в кожному податковому (звітному) періоді до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка становить 560 гривень за барель.";
 
-167- Деркач М.І.
Шпак В.Ф.
(Запропоновані зміни у пункті 13 щодо порядку застосування коригую чого коефіцієнту до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат дублюють норми пункту 8 "Прикінцевих положень" Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", що призведе до неоднозначного трактування зазначених норм при застосуванні їх для обчислення податкових зобов’язань в поточному році.)
Норма має набрати чинності з 1 січня 2011 року
 
Враховано   "Протягом року в кожному податковому (звітному) періоді до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка становить 560 гривень за барель.";
 
    -168- Палиця І.П.
абзац восьмий пункту 13 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"Протягом року у кожному податковому (звітному) періоді до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", що склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка дорівнює 100 доларів США за барель".
 
Відхилено (норма прийнята Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік)   
148. доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
149. "Якщо величина коригуючого коефіцієнта, який застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою від одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
 
-169- Палиця І.П.
абзац десятий пункту 13 розділу І виключити
 
Відхилено норма прийнята Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік  "Якщо величина коригуючого коефіцієнта, який застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою від одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
 
150. У разі коли у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який діяв у останньому звітному (податковому) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення.";
 
   У разі коли у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який діяв у останньому звітному (податковому) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення.";
 
151. пункт 6 виключити;
 
-170- Палиця І.П.
абзац дванадцятий пункту 13 розділу І викласти у такій редакції:
"Пункт 6 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" викласти у такій редакції: "До нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115, застосовується коефіцієнт 2,27".
 
Відхилено Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік встановлено коефіцієнт 3,19")  пункт 6 виключити;
 
152. пункт 8-1 замінити пунктами 8-1-8-4 такого змісту:
 
-171- Хомутиннік В.Ю.
Абзац викласти у такій редакції:
"після пункту 8-1 доповнити пунктом 8-2 такого змісту:"
 
Враховано   після пункту 8-1 доповнити пунктом 8-2 такого змісту:
 
153. "8-1. Установити, що починаючи з 2010 року проводиться щороку наростаючим підсумком індексація нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених в абсолютних значеннях, нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод за формулою
 
-172- Хомутиннік В.Ю.
Абзац викласти у такій редакції:
"8-2. Щороку наростаючим підсумком проводиться індексація нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених в абсолютних значеннях, нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод за формулою
 
Враховано   "8-2. Щороку наростаючим підсумком проводиться індексація нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених в абсолютних значеннях, нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод за формулою
 
    -173- Палиця І.П.
абзаци 14-27 пункту 13 розділу І замінити абзацом такого змісту:
"8-1. Установити, що починаючи з 2010 року до визначених у додатках N 1 і 2 до цього Закону нормативів, що належать до абсолютних, застосовується коефіцієнт 1,439".
 
Відхилено (Пропонується застосовувати до нормативів за воду і надра коефіцієнт на рівні 2009 року, проте Законом України "Про державний бюджет України на 2010 рік" встановлено коефіцієнт 1, 6448)   
    -174- Шпенов Д.Ю.
Абзац четвертий підпункту 2) пункту 13 розділу І викласти в наступній редакції:
"Пункт 8-1 замінити пунктами 8-1 – 8-3 такого змісту:
"8-1. Установити, що починаючи з 2011 року проводиться щороку наростаючим підсумком індексація нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених в абсолютних значеннях, нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод за формулою
 
Враховано по суті   
    -175- Деркач М.І.
Шпак В.Ф.
(Запропоновані зміни у пункті 13 щодо індексації платежів за користування надрами, збору за спеціальне водокористування, збору за геологорозвідувальні роботи дублюють норми статей 9 і 82 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", що призведе до неоднозначного трактування зазначених норм при застосуванні їх для обчислення податкових зобов’язань в поточному році.)
У зв’язку з цим пункт 13 може набрати чинності з 1 січня 2011 року
 
Враховано    
154. Ні = Нб х дКі,
 
-176- Хомутиннік В.Ю.
Формула підлягає математичному уточненню.
абзац викласти у такій редакції:
Ні = Нб х дІ,
 
Враховано   Ні = Нб х дІ,
 
    -177- Шпенов Д.Ю.
Ні = Нб х дКі,
 
Відхилено    
155. де Ні - проіндексований норматив платежу (збору) у поточному році, гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кілограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатації, 1 місце-добу експлуатації);
 
-178- Шпенов Д.Ю.
де Ні — проіндексований норматив платежу (збору) у поточному році, гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кілограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатації, 1 місце-добу експлуатації);
 
Враховано   де Ні - проіндексований норматив платежу (збору) у поточному році, гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кілограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатації, 1 місце-добу експлуатації);
 
156. Нб - базовий норматив платежу (збору), гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кілограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатації, 1 місце-добу експлуатації);
 
-179- Шпенов Д.Ю.
Нб - базовий норматив платежу (збору), гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кілограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатації, 1 місце-добу експлуатації);
 
Враховано   Нб - базовий норматив платежу (збору), гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кілограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатації, 1 місце-добу експлуатації);
 
157. дКі - добуток коефіцієнтів індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки починаючи з 2009 року, а для нововведених нормативів платежу (збору) - починаючи з року їх введення.
 
-180- Хомутиннік В.Ю.
Формула підлягає математичному уточненню.
Абзац викласти у такій редакції:
дІ - добуток індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки починаючи з 2009 року, а для нововведених нормативів платежу (збору) - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;
 
Враховано   дІ - добуток індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки починаючи з 2010 року, а для нововведених нормативів платежу (збору) - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;
 
    -181- Шпенов Д.Ю.
дКі - добуток коефіцієнтів індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки починаючи з 2009 року, а для нововведених нормативів платежу (збору) - починаючи з року їх введення.
 
Відхилено    
158. Коефіцієнт індексу цін виробників промислової продукції за попередній рік розраховується за формулою
 
-182- Хомутиннік В.Ю.
У зв’язку з уточненням формули абзац виключити, як зайвий
 
Враховано      
    -183- Шпенов Д.Ю.
Коефіцієнт індексу цін виробників промислової продукції за попередній рік розраховується за формулою
 
Відхилено    
159. Кі = І/100,
 
-184- Хомутиннік В.Ю.
У зв’язку з уточненням формули абзац виключити, як зайвий
 
Враховано      
    -185- Шпенов Д.Ю.
Кі = І/100,
 
Відхилено    
160. де Кі - коефіцієнт індексу цін виробників промислової продукції за попередній рік;
 
-186- Хомутиннік В.Ю.
У зв’язку з уточненням формули абзац виключити, як зайвий
 
Враховано      
    -187- Шпенов Д.Ю.
де Кі - коефіцієнт індексу цін виробників промислової продукції за попередній рік;
 
Відхилено    
161. І - офіційно оприлюднений індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік, відсотків.
 
-188- Шпенов Д.Ю.
І - офіційно оприлюднений індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік, відсотків.
 
Враховано   І - офіційно оприлюднений індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік, відсотків.
 
162. У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
-189- Шпенов Д.Ю.
У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
Враховано   У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
163. Індекс цін виробників промислової продукції розраховується центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, а інформація про його розмір подається щороку до 1 лютого центральному органу державної податкової служби та оприлюднюється у засобах масової інформації.
 
-190- Шпенов Д.Ю.
Індекс цін виробників промислової продукції розраховується центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, а інформація про його розмір подається щороку до 1 лютого центральному органу державної податкової служби та оприлюднюється у засобах масової інформації.
 
Враховано   Індекс цін виробників промислової продукції розраховується центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, а інформація про його розмір подається щороку до 1 лютого центральному органу державної податкової служби та оприлюднюється у засобах масової інформації.
 
164. Під час проведення індексації базовими вважаються нормативи:
 
   Під час проведення індексації базовими вважаються нормативи:
 
165. платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначені в абсолютних значеннях, та збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, що встановлені у додатках № 1 і 2 до цього Закону, із застосуванням коефіцієнта 1, 439;
 
-191- Хомутиннік В.Ю.
У зв’язку із встановленням Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік " коефіцієнту 1,143 добуток коефіцієнтів на 2011 рік має становити 1, 6448
абзац викласти у такій редакції:
платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначені в абсолютних значеннях, та збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, що встановлені у додатках № 1 і 2 до цього Закону, із застосуванням коефіцієнта 1, 6448 та округлені до кількості знаків скільки містила його початкова величина зазначена у додатках №1 та №2;
 
Враховано   платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначені в абсолютних значеннях, та збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, що встановлені у додатках № 1 і 2 до цього Закону, із застосуванням коефіцієнта 1, 6448 та округлені до кількості знаків скільки містила його початкова величина зазначена у додатках №1 та №2;
 
166. збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 115, із застосуванням коефіцієнта 2, 792.
 
-192- Хомутиннік В.Ю.
У зв’язку із встановленням Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік " коефіцієнту 3,19
абзац викласти у такій редакції:
збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 115, із застосуванням коефіцієнта 3,19 та округлені до кількості знаків скільки містила його початкова величина зазначена у додатку до Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженим цією постановою.
 
Враховано   збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 115, із застосуванням коефіцієнта 3,19 та округлені до кількості знаків скільки містила його початкова величина зазначена у додатку до Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженим цією постановою.
 
167. 8-2. Установити, що починаючи з 2010 року у додатку № 1 до цього Закону запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків вартості таких видобутих порід замість нормативів у грошовому розмірі.
 
-193- Хомутиннік В.Ю.
Запропонована зміна нормативів шляхом встановлення окремої норми у прикінцевих положеннях Закону № 309 є недопустимою, оскільки діючі нормативи встановлено у додатку 1 до Закону № 309.
Отже зміна нормативів можлива лише шляхом внесення змін до додатку
Внести у додаток 2 такі зміни:
2) у додатку № 1 до цього Закону слова і цифри:
"
Глинисті породи
(у тому числі:
каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична)
за вмістом Аl2О3 (відсотки):
кислі
до 14
тонн
3,00
напівкислі
14,01 - 28
- " -
4,00
основні
28,01 - 38
- " -
9,00
високоосновні
38,01 - 45
- " -
13,50
високоглиноземні
понад 45
- " -
20,00
"
замінити словами і цифрами:
"
Глинисті породи
(у тому числі: каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична)
тонн
5,00
 
Враховано   2) у додатку № 1 до цього Закону слова і цифри:
"
Глинисті породи
(у тому числі:
каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична)
за вмістом Аl2О3 (відсотки):
кислі
до 14
тонн
3,00
напівкислі
14,01 - 28
- " -
4,00
основні
28,01 - 38
- " -
9,00
високоосновні
38,01 - 45
- " -
13,50
високоглиноземні
понад 45
- " -
20,00
"
замінити словами і цифрами:
"
Глинисті породи
(у тому числі: каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична)
тонн
5,00
"
 
    -194- Шпенов Д.Ю.
Викласти у такій редакції:
8-2. Установити, що починаючи з 2010 року у додатку № 1 до цього Закону запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків вартості таких видобутих порід замість нормативів у грошовому розмірі.
 
Враховано по суті   
168. 8-3. Установити, що починаючи з 2010 року у додатку № 2 до цього Закону запроваджується норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, зокрема:
за використання води поверхневої, яка входить до складу напоїв, - у розмірі 64, 80 гривень за 1 куб. метр;
за використання води підземної, яка входить до складу напоїв, - у розмірі 75, 60 гривень за 1 куб. метр.
 
-195- Терьохін С.А.
Дане положення необхідно передбачити у додатку 2 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
 
Враховано   "3) слова і цифри у додатку №2 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 16, ст. 223)
"За використання води, яка входить до складу напоїв:
поверхневої
3 гривні за 1 куб. метр
підземної
3,5 гривні за 1 куб. метр
замінити словами і цифрами:
"За використання води, яка входить виключно до складу напоїв:
поверхневої
21, 60 гривень за 1 куб.метр
підземної
25,20 гривень за 1 куб.метр.
"
 
    -196- Хомутиннік В.Ю.
доповнити пункт 13 розділу І новим пунктом 3) такого змісту:
"3) слова і цифри у додатку №2 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 16, ст. 223)
"За використання води, яка входить до складу напоїв:
поверхневої
3 гривні за 1 куб. метр
підземної
3,5 гривні за 1 куб. метр
замінити словами і цифрами:
"За використання води, яка входить виключно до складу напоїв:
поверхневої
21, 60 гривень за 1 куб.метр
підземної
25,20 гривень за 1 куб.метр.
 
Враховано    
    -197- Терьохін С.А.
У зв’язку з цим , доповнити пункт 13 розділу І новим пунктом 3) такого змісту:
"3) слова і цифри у додатку №2 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 16, ст. 223)
"За використання води, яка входить до складу напоїв:
поверхневої
3 гривні за 1 куб. метр
підземної
3,5 гривні за 1 куб. метр
замінити словами і цифрами:
"За використання води, яка входить виключно до складу напоїв, за винятком питної води (за кодом УКТ ЗЕД 2201 90), безалкогольних напоїв, у тому числі квасу (за кодом УКТ ЗЕД 2202), соків ( за кодом УКТ ЗЕД 2009), пива (за кодом УКТ ЗЕД 2203), сидра та перрі (за кодами УКТ ЗЕД 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00):
поверхневої
64, 80 гривень за 1 куб.метр
підземної
75,60 гривень за 1 куб.метр.
За використання води, яка входить виключно до складу питної води (за кодом УКТ ЗЕД 2201 90), безалкогольних напоїв, у тому числі квасу (за кодом УКТ ЗЕД 2202), соків ( за кодом УКТ ЗЕД 2009), пива (за кодом УКТ ЗЕД 2203), сидра та перрі (за кодами УКТ ЗЕД 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00):
поверхневої
4, 32 гривні за 1 куб.метр
підземної
. 5,04 гривні за 1 куб.метр".
 
Відхилено    
    -198- Баранов В.О.
Абзаци двадцять шість-двадцять вісім підпункту 2 пункту 13 розділу І викласти у такій редакції:
"8-3. Установити, що у додатку № 2 до цього Закону запроваджується норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, зокрема:
за використання води поверхневої, яка входить до складу напоїв, - у розмірі 64, 80 гривень за 1 куб. метр;
за використання води підземної, яка входить до складу напоїв, - у розмірі 75, 60 гривень за 1 куб. метр."
 
Відхилено    
    -199- Слободян О.В.
Пункт 8-3 викласти у такій редакції:
"8-3.- Установити, що починаючи з 2010 року у додатку № 2 до цього Закону запроваджується норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, зокрема:
за використання води поверхневої, яка входить до складу напоїв, — у розмірі 8,64 гривень за 1 куб. метр;
за використання води підземної, яка входить до складу напоїв, — у розмірі 10,08 гривень за 1 куб. метр".
 
Відхилено    
    -200- Шпенов Д.Ю.
Викласти у такій редакції:
8-3. Установити, що починаючи з 2010 року у додатку № 2 до цього Закону запроваджується норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, зокрема:
за використання води поверхневої, яка входить до складу напоїв, — у розмірі 64,80 гривень за 1 куб. метр;
за використання води підземної, яка входить до складу напоїв, — у розмірі 75,60 гривень за 1 куб. метр."
 
Відхилено    
    -201- Джоджик Я.І.
8-3 викласти у такій редакції:
"8-3. Установити, що починаючи з 2010 року у додатку № 2 до цього Закону запроваджується норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, зокрема:
за використання води поверхневої, яка входить до складу напоїв, - у розмірі 8,64 гривень за 1 куб. метр;
за використання води підземної, яка входить до складу напоїв, - у розмірі 10,08 гривень за 1 куб. метр"
 
Відхилено    
169. 8-4. Установити, що у 2010 році дія пункту 8-1 цього розділу не поширюється на пункт 8-3 та нормативи платежів за користування надрами для видобування доломіту, піску формувального, сировини високоглиноземної за виключенням глин (кіаніту (дистену), силіманіту, ставроліту), вапняку (флюсового).".
 
-202- Хомутиннік В.Ю.
Перенести пункт 8-4 (у якому передбачається не поширювати у 2010 році індексації нормативів по збору за спеціальне водокористування на виробництво напоїв- та нормативи платежів за користування надрами для видобування доломіту, піску формувального, сировини високоглиноземної за виключенням глин (кіаніту (дистену), силіманіту, ставроліту), вапняку (флюсового) у розділ ІІ "Прикінцеві положення" цього законопроекту, як перехідну норму.
 
Враховано      
170. 14. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 32-33, ст. 488) викласти в такій редакції:
 
   14. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 32-33, ст. 488) викласти в такій редакції:
 
171. "Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби
 
-203- Климець П.А.
У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" по тексту після цифри та літер "1 кг" додати слово " (нетто)".
 
Враховано   "Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби:
 
    -204- Кармазін Ю.А.
У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" збільшити ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) з 40,25 і 90 грн. до 100 грн. за 1000 штук для сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) – та сигарет з фільтром і ставки акцизного збору у процентах до обороту реалізації товару (продукції) з 20 та 25 до 30 грн.
 
Відхилено    
172. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
Ставки
акцизного збору
у процентах до обороту реалізації товару (продукції)
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
Ставки
акцизного збору
у процентах до обороту реалізації товару (продукції)
 
173. 2401
Тютюнова сировина
0
0
 
   2401
Тютюнова сировина
0
0
 
174. Тютюнові відходи
 
   Тютюнові відходи
 
175. 2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
140 гривень за 1 кг
0
 
   2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
140 гривень за 1 кг (нетто)
0
 
176. 2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
40,25 гривні за 1000 штук
20
 
   2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
40,25 гривні за 1000 штук
20
 
177. 2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
90 гривень за
1000 штук
25
 
   2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
90 гривень за
1000 штук
25
 
178. 2403 (крім 2403 99 10 00,
2403 10)
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
50 гривень за 1 кг
0
 
   2403 (крім 2403 99 10 00,
2403 10)
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
50 гривень за 1 кг (нетто)
0
 
179. 2403 10
Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції
70 гривень за 1 кг
0
 
   2403 10
Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції
70 гривень за 1 кг (нетто)
0
 
180. 2403 99 10 00
Жувальний і нюхальний тютюн
20 гривень за 1 кг
0
 
   2403 99 10 00
Жувальний і нюхальний тютюн
20 гривень за 1 кг (нетто)
0
 
181. Податкове зобов’язання із сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:
 
   Податкове зобов’язання із сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:
 
182. 57, 5 гривні за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10);
 
   57, 5 гривні за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10);
 
183. 150 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20).".
 
-205- Терьохін С.А.
Доповнити законопроект пунктом 15 такого змісту:
15. У Законі України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 1, ст. 2; 2009р., № 29 , ст.389) :
1. Доповнити статтю 11 після частини другої новою частиною такого змісту:
"Громадянин України, який перебуває на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України має право ввезти в Україну керований ним один транспортний засіб під митним режимом тимчасового ввезення, встановленого Митним кодексом України.
Це правило поширюється на транспортний засіб, що був у користуванні та підпадає під коди 8703 22 90, 8703 23 90, 8703 31 90, 8703 32 90 згідно із УКТЗЕД (Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) та причеп до нього (за умови ввезення разом із транспортним засобом) за товарною підпозицією 8716 10 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Такий транспортний засіб:
а) має перебувати у власності такого громадянина України;
б) не може використовуватися для цілей підприємницької (господарської) діяльності в Україні, у тому числі надаватися в оренду або передаватися за довіреністю в користування іншим особам;
б) може бути ввезеним один раз протягом 12 поточних календарних місяців, включаючи місяць такого ввезення, на строк не більший 60 поточних календарних днів;
в) може бути ввезеним за наявності документів, що підтверджують:
реєстрацію транспортного засобу на території іноземної країни, яка засвідчує право власності на нього та дозволяє його експлуатацію;
наявність страхового договору з цивільної відповідальності перед третьою особою, що поширюється на територію України;
відповідність транспортного засобу екологічним нормам, встановленим в Україні.
Транспортний засіб вважається таким, що був у користуванні, якщо за показаннями приладів обліку (спідометру) його наземний пробіг перевищує 6000 кілометрів.
Громадянин України, який ввіз транспортний засіб під митним режимом тимчасового ввезення, але згодом порушує умови такого митного режиму, підпадає під дію підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
 
Для прийняття рішення ВРУ  150 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20).".
15. У статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 46 (14.11.95), ст. 345 з наступними змінами) :
1) після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
"Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише виробниками тютюнових виробів, які мають ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами".
У зв’язку з цим, частини другу-тридцять сьому відповідно вважати третьою-тридцять восьмою.
2) після части десятої доповнити новою частиною одинадцятою у такій редакції:
"Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі на цими алкогольними напоями";
частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;
у частині дванадцятій слова: "на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі" виключити;
після частини двадцятої доповнити новою частиною тринадцятою у такій редакції:
"Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування";
частини дванадцяту – тридцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою – тридцять другою;
у частині чотирнадцятій слова: "на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі" виключити;
3) після частини тридцять другої доповнити новою частиною тридцять третьою у такій редакції:
"Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі".
 
    -206- Кінах А.К.
2. Доповнити розділ І проекту пунктом 15 такого змісту:
"15. Статтю 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 46 (14.11.95), ст. 345 з наступними змінами) доповнити частиною другою такого змісту:
"Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише виробниками тютюнових виробів, які мають ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами".
У зв’язку з цим, частини другу-тридцять сьому відповідно вважати третьою-тридцять восьмою."
 
Враховано    
    -207- Климець П.А.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
" 16. У статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів":
після части десятої доповнити новою частиною одинадцятою у такій редакції:
"Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі на цими алкогольними напоями";
частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;
у частині дванадцятій слова: "на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі" виключити;
після частини двадцятої доповнити новою частиною тринадцятою у такій редакції:
"Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування";
частини дванадцяту – тридцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою – тридцять другою;
у частині чотирнадцятій слова: "на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень на кожне місце торгівлі" виключити;
 
Враховано    
    -208- Климець П.А.
після частини тридцять другої доповнити новою частиною тридцять третьою у такій редакції:
"Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі";
наступні частини вважати відповідно частинами тридцять четвертою – сороковою.
 
Враховано    
    -209- Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Царьков Є.І.
Мошак С.М.
Доповнити розділ І проекту пунктом 15 такого змісту:
"15. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) абзац другий преамбули після слів "не поширюється на" доповнити словами "торгівлю винами столовими";
2) частину 6 статті 15-3 після слів "Продаж алкогольних напоїв" доповнити словами " (крім вин столових)";
3) частину 7 статті 15-3 виключити;
4) в частині 8 статті 15-3 слова "сухих і" виключити".
 
Відхилено    
    -210- Царьов О.А.
Доповнити розділ І проекту Закону пунктом 15 наступного змісту:
"15. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) абзац другий преамбули після слів "не поширюється на" доповнити словами " роздрібну торгівлю винами столовими";
2) назву статті 15-2 після слів "слабоалкогольних напоїв" доповнити словами "вин столових" та по тексту статті 15-2 після слів "слабоалкогольних" доповнити словами "вин столових";
3) в пункті 1 частини 1 статті 15-2 після слів "закладах охорони здоров’я" доповнити словами "крім споживання столових вин на території санаторіїв у спеціально відведених місцях"
4) назву статті 15-3 після слів "слабоалкогольних напоїв" доповнити словами "вин столових" та по тексту статті 15-3 після слів "слабоалкогольних" доповнити словами "вин столових";
5) в пункті 3 частини 1 статті 15-3 після слів "закладів охорони здоров’я" доповнити словами "крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв"
6) частину 7 статті 153 викласти в редакції "Продаж вин столових здійснюється без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням книжок та книг обліку розрахункових операцій";
7) в частині 8 статті 153 слова "сухих і" виключити.
 
Відхилено    
184. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
185. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 5 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2011 року, пункту 10 розділу І, який набирає чинності з першого числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон, пункту 13 розділу І, який набирає чинності з першого числа першого місяця кварталу, що настає за кварталом, в якому опубліковано цей Закон, пункту 14 розділу І, який набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.
 
-211- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 5 та підпунктів 1 і 2 пункту 13 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2011 року, пункту 10 розділу І, який набирає чинності з першого числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон, підпункту 3 пункту 13 розділу І, який набирає чинності з першого числа першого місяця кварталу, що настає за кварталом, в якому опубліковано цей Закон, пункту 14 розділу І, який набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців другого-четвертого підпункту 1 пункту 6, підпункту 3 пункту 13, які набирають чинності з 1 липня 2010 року, підпунктів 1 і 2 пункту 13, які набирають чинності з 1 січня 2011 року, пунктів 8 і 9, які набирають чинності з наступного звітного (податкового) періоду, на який припадає набрання чинності цим Законом, пункту 10, який набирає чинності з першого числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон, пункту 14 розділу І, який набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.
 
    -212- Шпак В.Ф.
Деркач М.І.
Передбачити набрання чинності пунктом 13 розділу І законопроекту з 1 січня 2011 року
(Запропоновані зміни у пункті 13 щодо індексації платежів за користування надрами, збору за спеціальне водокористування, збору за геологорозвідувальні роботи, щодо порядку застосування коригую чого коефіцієнту до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат дублюють норми статей 9, 82 та пункту 8 "Прикінцевих положень" Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", що призведе до неоднозначного трактування зазначених норм при застосуванні їх для обчислення податкових зобов’язань в поточному році.)
 
Враховано    
    -213- Шпенов Д.Ю.
Внести до розділу ІІ "Прикінцеві положення" такі зміни:
Пункт 1 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Абзац 4 пункту 8 розділу І розповсюджується на податковий кредит з податку на додану вартість, право на який виник після набрання чинності цим Законом"
 
Відхилено    
    -214- Джоджик Я.І.
Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України після слів "крім пункту 5 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2011 року" доповнити словами "абзаців другого-четвертого підпункту 1 пункту 6 та";
 
Враховано частково    
186. Положення пункту 9 розділу І застосовуються з початку звітного (податкового) періоду, в якому опубліковано цей Закон.
 
      
187. 2. На часткову зміну положень Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82) виробники або імпортери можуть подати у місяці, в якому опубліковано цей Закон, нову декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни включно до останнього робочого дня цього календарного місяця.
 
-215- Кінах А.К.
У пункті 2 розділу ІІ проекту Закону слова "включно до останнього робочого дня" замінити словами "включаючи останній день"
 
Враховано по суті  2. На часткову зміну положень Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82) виробники або імпортери можуть подати у місяці, в якому опубліковано цей Закон, нову декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни включаючи останній робочий день цього календарного місяця.
 
188. 3. Зупинити на 2010 рік дію підпункту "б" підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість". Протягом 2010 року залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування відображається у декларації з податку на додану вартість окремим рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з першого звітного періоду 2011 року.
 
-216- Гєллєр Є.Б.
Святаш Д.В.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"3. З дати набуття чинності цим Законом до 1 січня 2011 року зупинити дію підпункту б) підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість".
З дати набуття чинності цим Законом до 1 січня 2011 року підпункт б) підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" застосовується в наступній редакції:
залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту кожного наступного податкового періоду лише в частині суми податку фактично сплаченої отримувачем постачальникам товарів (послуг) та при імпорті і включається до розрахунку бюджетного відшкодування наступного звітного періоду;
залишок від’ємного значення, за яким не проведено розрахунків з постачальниками відображається в податковій декларації з податку на додану вартість окремим рядком для визначення суми податку, яка може підлягати відшкодуванню в частині сплачених сум податку в наступних звітних періодах;
залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування відображається у декларації з податку на додану вартість окремим рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з першого звітного періоду 2011 року."
 
Враховано   3. З дати набуття чинності цим Законом до 1 січня 2011 року зупинити дію підпункту б) підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість".
З дати набуття чинності цим Законом до 1 січня 2011 року підпункт б) підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" застосовується в наступній редакції:
залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту кожного наступного податкового періоду лише в частині суми податку фактично сплаченої отримувачем постачальникам товарів (послуг) та при імпорті і включається до розрахунку бюджетного відшкодування наступного звітного періоду;
залишок від’ємного значення, за яким не проведено розрахунків з постачальниками відображається в податковій декларації з податку на додану вартість окремим рядком для визначення суми податку, яка може підлягати відшкодуванню в частині сплачених сум податку в наступних звітних періодах;
залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування відображається у декларації з податку на додану вартість окремим рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з першого звітного періоду 2011 року
 
    -217- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено    
    -218- Зубик В.В.
Климець П.А.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
189. 4. До 1 січня 2012 року встановлені цим Законом ставки акцизного збору на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню, крім випадків, передбачених статтею 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" та статтею 8-2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".
 
-219- Кінах А.К.
У пункті 4 розділу ІІ проекту Закону цифри "2012" замінити цифрами "2013"
 
Відхилено   4. До 1 січня 2012 року встановлені цим Законом ставки акцизного збору на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню, крім випадків, передбачених статтею 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" та статтею 8-2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".
 
    -220- Климець П.А.
Пункт 4 розділу ІІ викласти у такій редакції:
4. До 1 січня 2012 року встановлені цим Законом ставки акцизного збору на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню та індексації.
 
Відхилено    
    -221- Джоджик Я.І.
;
Пункт 4 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"встановлені цим Законом ставки акцизного збору" доповнити словами "на пиво із солоду (солодове), а також".
 
Відхилено    
190. 5. Кабінету Міністрів України розробити та забезпечити реалізацію комплексу заходів із запобігання контрабандному ввезенню підакцизних товарів.
 
-222- Кінах А.К.
У пункті 5 розділу ІІ проекту Закону після слова "ввезенню" доповнити словами "виробництву контрафактних"
 
Враховано   5. Кабінету Міністрів України розробити та забезпечити реалізацію комплексу заходів із запобігання контрабандному ввезенню та виробництву контрафактних підакцизних товарів.
6. Кабінету Міністрів України забезпечити розробку та введення в дію національних стандартів на нафтопродукти, на які встановлено акцизний збір згідно з законом, і скасувати державну реєстрацію всіх технічних умов, виданих раніше на вищезазначену продукцію".
 
    -223- Ващук К.Т.
Прикінцевих положеннях дати таке доручення Кабінету Міністрів України:
"Кабінету Міністрів України забезпечити розробку та введення в дію державних стандартів на нафтопродукти, з яких справляється акцизний збір згідно з цим Законом, і скасувати державну реєстрацію всіх технічних умов, виданих раніше на вищезазначену продукцію".
 
Враховано    
191. 6. Національному банку України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом установити коефіцієнт резервування (за ступенем ризику) за кредитними операціями банків в іноземній валюті позичальникам, які не мають джерел надходження валютної виручки, за заборгованістю, яка визнана стандартною, субстандартною або такою, що перебуває під контролем, за методикою, встановленою для банків Національним банком України, у розмірі не більше 3 відсотків.

-224- Аржевітін С.М.
пункт 6 Прикінцевих положень законопроекту у такій редакції:
"6. Національному банку України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом установити коефіцієнт резервування
(за ступенем ризику) за кредитними операціями банків в іноземній валюті для закупівлі за кордоном інноваційних технологій, виробничого обладнання та товарів критичного імпорту всім позичальникам – юридичним особам на рівні коефіцієнту резервування за кредитними операціями з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки".
 
Відхилено   7. Закон України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 272, № 43- 44, ст. 493; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 9-11, ст. 96; 2007 р., № 3, ст. 31; 2008 р., № 5-8, ст. 78) визнати таким, що втратив чинність.
8. Установити що у 2010 році нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, а також порядок застосування коригуючого коефіцієнту до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат визначається з урахуванням норм статей 9, 82 та пункту 8 "Прикінцевих положень" Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік". При цьому, не застосовуються коефіцієнти, що встановлені статтею 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" до нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, які встановлені цим Законом та нормативів платежів за користування надрами для видобування доломіту, піску формувального, сировини високоглиноземної за виключенням глин (кіаніту (дистену), силіманіту, ставроліту), вапняку (флюсового), які встановлені у додатку 1 до Закону Україні "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
9. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
7. Кабінету Міністрів України у межах повноважень, визначених Законом України "Про ціни і ціноутворення", забезпечити надходження встановлених акцизних зборів без підвищення роздрібних цін на товари та послуги.

    -225- Хомутиннік В.Ю.
підпункт 1 виключити та передбачити втрату чинності Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" у прикінцевих положеннях цього законопроекту.
 
Враховано    
    -226- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити прикінцеві положення новим пунктом такого змісту:
8. Установити що у 2010 році нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, а також порядок застосування коригуючого коефіцієнту до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат визначається з урахуванням норм статей 9, 82 та пункту 8 "Прикінцевих положень" Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік". При цьому, не застосовуються коефіцієнти, що встановлені статтею 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" до нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, які встановлені цим Законом та нормативів платежів за користування надрами для видобування доломіту, піску формувального, сировини високоглиноземної за виключенням глин (кіаніту (дистену), силіманіту, ставроліту), вапняку (флюсового), які встановлені у додатку 1 до Закону Україні "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
 
Враховано    
    -227- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити законопроект положенням щодо надання доручення КМУ привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
Враховано    
    -228- Симоненко П.М.
З метою захисту кінцевого споживача, пропоную для підготовки до другого читання доповнити розділ ІІ законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" " (реєстр. № 6337) пунктом 7 наступного змісту:
"7. Кабінету Міністрів України у межах повноважень, визначених Законом України "Про ціни і ціноутворення", забезпечити надходження встановлених акцизних зборів без підвищення роздрібних цін на товари та послуги."
 
Враховано    
    -229- Богуслаєв В.О.
Враховуючи важливу роль вітчизняних стратегічних підприємств у наповненні бюджетів усіх рівнів, створенні робочих місць, та положення Конституції України і Цивільного кодексу України щодо рівності суб'єктів всіх форм власності перед законом, вкрай необхідно внести такі зміни.
абзац перший статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" пропонуємо викласти у наступній редакції:
"Стаття 13. Установити, що у 2010 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями на суму 45.000.000 тис. гривень суб’єктів господарювання, зокрема за зобов’язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов’язаннями з оплати введених інвесторами у дію об’єктів та за договорами концесії), Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням чемпіонату і підприємств недержавної форми власності, що входять до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на виконання міжнародних контрактів, підписаних урядами інших країн, виконання державних і оборонних замовлень, а також для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей".
 
Відхилено