Кількість абзаців - 55 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. "Про внесення змін до Закону України
 
   "Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про теплопостачання "
 
   "Про теплопостачання "
 
3. (щодо модернізації, реконструкції та будівництва об'єктів у сфері теплопостачання)
 
   щодо модернізації, реконструкції та будівництва об'єктів у сфері теплопостачання
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України "Про теплопостачання " (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373) такі зміни:
 
6. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
7. в абзаці тринадцятому слова "теплопостачання (постачання теплової енергії)" замінити словами "сфера теплопостачання";
 
   в абзаці тринадцятому слова "теплопостачання (постачання теплової енергії)" замінити словами "сфера теплопостачання";
 
8. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами двадцять восьмим і двадцять дев’ятим такого змісту:
 
9. "поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за програмами технічного розвитку— рахунки суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті в уповноваженому банку і призначені для використання в установленому порядку коштів виключно для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у зазначеній сфері;
 
   "поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за програмами технічного розвитку — рахунки суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті в уповноваженому банку і призначені для використання коштів виключно для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у зазначеній сфері;
 
10. програма технічного розвитку — комплекс заходів, спрямованих на модернізацію, реконструкцію та будівництво об’єктів у сфері теплопостачання, зобов’язання щодо здійснення яких покладаються на суб’єктів господарювання у зазначеній сфері.";
 
   програма технічного розвитку — комплекс заходів, спрямованих на модернізацію, реконструкцію та будівництво об’єктів у сфері теплопостачання, зобов’язання щодо здійснення яких покладаються на суб’єктів господарювання у зазначеній сфері";
 
11. 2) доповнити статтю 2 після слів "постачанням і використанням теплової енергії," словами "забезпеченням реконструкції, модернізації та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання,";
 
   2) статтю 2 після слів "постачанням і використанням теплової енергії" доповнити словами "забезпеченням реконструкції, модернізації та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання";
 
12. 3) доповнити частину першу статті 11 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   3) частину першу статті 11 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
13. "погодження інвестиційних програм для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;".
 
-1- Семинога А.І.
пункт викласти в редакції
"погодження інвестиційних програм для суб 'єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на еплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
затвердження вимог до змісту програм технічного розвитку суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання ".
У зв'язку з цим абзаци четвертий — дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим — одинадцятим ";
 
Враховано по суті  "затвердження вимог до змісту програм технічного розвитку суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання;
погодження інвестиційних програм для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії".
У зв'язку з цим абзаци четвертий — дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим";
 
14. У зв’язку з цим абзаци четвертий — дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — десятим;
 
      
15. 4) доповнити статтю 12. "Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері теплопостачання" після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
-2- Терещук С.М.
назву статті 12 викласти в редакції
. "Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання"
 
Відхилено так як повноваження органів місцевого самоврядування виписані у статті Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання  4) статтю 12 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
16. "погодження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;".
 
   "погодження інвестиційних програм для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії".
 
17. У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;
 
18. погодження діяльності у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання;
 
-3- Терещук С.М.
в зазначеному абзаці
Слова …" з органами місцевого самоврядування" вилучити
 
Відхилено органи виконавчої влади мають узгоджувати діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування у відповідності до розділу ІІ Закону "Про теплопостачання"  5) статтю 13 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
„сприяння здійсненню інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання";
 
    -4- Семинога А.І.
Текст частини 1 законопроекту доповнити пунктом 5 такого змісту:
„5) статтю 13 доповнити абзацом такого змісту:
„регулювання в установленому порядку інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання ";
У зв 'язку з цим пункти п 'ятий — десятий вважати відповідно пунктами шостим — одинадцятими..
 
Враховано частково    
19. 5) у частині третій статті 15 доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   5) частину третю статті 15 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
20. "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями в частині регулювання діяльності суб’єктів господарювання з виробництва теплової енергії в обсягах, установлених ліцензійними умовами (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), і постачання теплової енергії.";
 
   "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями в частині регулювання діяльності суб’єктів господарювання з виробництва теплової енергії в обсягах, установлених ліцензійними умовами (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), і постачання теплової енергії ";
 
21. 6) в абзаці першому статті 16 слова "крім систем з теплоелектроцентралями, ТЕС, АЕС, когенераційними установками та установками, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії" замінити словами "крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";
 
   6) у абзаці першому статті 16 слова "крім систем з теплоелектроцентралями, ТЕС, АЕС, іншими когенераційними установками та установками, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії" замінити словами "крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";
 
22. 7) у статті 17:
 
   7) у статті 17:
 
23. в абзаці третьому слова "на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" замінити словами "на виробництво теплової енергії для теплоелектроцентралей, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";
 
   в абзаці третьому слова "на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії " замінити словами "на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, ТЕС, АЕС, когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";
 
24. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
25. "ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;";
 
   "ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";
 
26. 8) у статті 26:
 
   8) у статті 26:
 
27. доповнити частину першу після слів "будівельних робіт" словами і реченнями такого змісту: "згідно з програмами технічного розвитку, які розробляються, погоджуються та затверджуються у встановленому порядку. Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання здійснюють заходи щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання згідно із затвердженими схемами теплопостачання.";
 
-5- Волинець М.Я.
У частині перший статті 26 після слова "встановленому" додати "Кабінетом Міністрів України або органом державного регулювання у сфері теплопостачання."
 
Враховано   частину першу доповнити словами і реченням такого змісту: "згідно з програмами технічного розвитку, які розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або органом державного регулювання у сфері теплопостачання. Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання здійснюють заходи щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання згідно із затвердженими схемами теплопостачання ";
 
28. доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:
 
   після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
29. "Для забезпечення стабільного фінансування програм технічного розвитку суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання відкривають в установах уповноваженого банку рахунки із спеціальним режимом використання для проведення у встановленому законодавством порядку розрахунків за такими програмами.
 
   "Для забезпечення стабільного фінансування програм технічного розвитку суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання відкривають в установах уповноваженого банку рахунки із спеціальним режимом використання для проведення у встановленому законодавством порядку розрахунків за такими програмами.
 
30. На зазначені рахунки перераховуються кошти в обсязі, передбаченому встановленими тарифами для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання.
 
-6- Волинець М.Я.
Зазначений пункт викласти в редакції
На зазначені рахунки перераховуються кошти для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання в обсязі, передбаченому тарифами на теплову енергію
 
Враховано   На зазначені рахунки перераховуються кошти для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання в обсязі, передбаченому тарифами на теплову енергію.
 
31. Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання — власники рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за програмами технічного розвитку зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання затверджених в установленому порядку програм технічного розвитку. Використання зазначених коштів в будь-яких інших цілях забороняється.
 
   Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання — власники рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за програмами технічного розвитку зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно на виконання затверджених в установленому порядку програм технічного розвитку. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.
 
32. Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання звітують перед органами державного регулювання про стан виконання ними програм технічного розвитку в установленому такими органами порядку.".
 
   Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання звітують перед органами державного регулювання про стан виконання ними програм технічного розвитку в установленому такими органами порядку".
 
33. У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами шостою — десятою;
 
   У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами шостою — десятою;
 
34. 9) доповнити Закон статтею 26-1 такого змісту:
 
   9) доповнити статтею 26-1 такого змісту:
 
35. "Стаття 26-1. Програми технічного розвитку
 
-7- Терещук С.М.
недоцільно вносити до законопроекту 26-1 Програми технічного розвитку
 
Відхилено зазначена стаття врегульовує відносини, що виникають у зв’язку із забезпеченням реконструкції, модернізації та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання.  "Стаття 26-1. Програми технічного розвитку
 
36. Програми технічного розвитку розробляються суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання строком на п'ять років та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.
 
-8- Волинець М.Я.
Абзац перший статті 26-1. доповнити абзацом такого змісту:
у порядку та відповідно до критеріїв встановлених Кабінетом Міністрів України або органом державного регулювання у сфері теплопостачання.
 
Враховано   Програми технічного розвитку розробляються суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання строком на п'ять років та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання в порядку та відповідно до критеріїв, встановлених Кабінетом Міністрів України або органом державного регулювання у сфері теплопостачання.
 
37. Зазначені програми містять поетапний план заходів щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання відповідного суб’єкта господарювання.
 
   Зазначені програми містять поетапний план заходів щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання, що належать відповідному суб’єкту господарювання.
 
38. Центральний орган виконавчої влади у сфері теплопостачання затверджує вимоги до змісту програм технічного розвитку суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та інвестиційних програм, які є їх складовими.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері теплопостачання затверджує вимоги до змісту програм технічного розвитку суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та інвестиційних програм, що є їх складовими.
 
39. Фінансування програм технічного розвитку може здійснюватися з використанням коштів:
 
   Фінансування програм технічного розвитку може здійснюватися за рахунок коштів:
 
40. суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання;
 
   суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання;
 
41. місцевих бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
-9- Волинець М.Я.
Пункт викласти в редакції:
державного, місцевих бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
Враховано   державного, місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
 
42. інвесторів та концесіонерів, отриманих в результаті приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;
 
-10- Волинець М.Я.
У зазначеному пункт слова "та концесіонерів" вилучити :
 
Враховано   інвесторів, отриманих у результаті приватизації, передачі об’єктів у сфері теплопостачання в управління, оренду, концесію;
 
43. інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 
   інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 
44. Інвестиційна програма розробляється щорічно для розрахунку витрат, спрямованих на виконання програми технічного розвитку суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання, та включення її частини до тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
 
   Інвестиційна програма розробляється щорічно для розрахунку витрат, спрямованих на виконання програми технічного розвитку суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання, та включення її частини до тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
 
45. Порядок подання, схвалення коригування та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання затверджується органом державного регулювання у сфері теплопостачання.";
 
   Порядок подання, затвердження, коригування та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання встановлюється відповідним органом державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
46. 10) у статті 31:
 
   10) у статті 31:
 
47. в пункті 2 частини першої після слів "Державної інспекції з енергозбереження" доповнити словами ", Державної житлово-комунальної інспекції" та після слів "Національної комісії регулювання електроенергетики України" доповнити словами "або органу державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
-11- Терещук С.М.
у пункті 2 слова "Державної житлово-комунальної інспекції" вилучити
 
Відхилено У зв’язку з необхідністю впро-вадьження фахового контролю за виконан-ням інвестиційних програм  пункт 2 частини першої після слів "Державної інспекції з енергозбереження" доповнити словами "Державної житлово-комунальної інспекції", а після слів "Національної комісії регулювання електроенергетики України" - словами "або органу державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
48. частину третю після слів "органами державного нагляду (інспекціями)" доповнити словами ", органом державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
   частину третю після слів "органами державного нагляду (інспекціями)" доповнити словами "органом державного регулювання у сфері теплопостачання ";
 
49. частину четверту після слів "органами державного нагляду" доповнити словами ", органом державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
   частину четверту після слів "органами державного нагляду" доповнити словами" органом державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
50. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
51. "Порядок застосування штрафів, передбачених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
   "Порядок застосування штрафів, передбачених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
52. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
54. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

   2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.