Кількість абзаців - 104 Таблиця поправок


Проект Закону про внесення змін до Закону України ''Про державне оборонне замовлення'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про державне оборонне замовлення"
 
   "Про державне оборонне замовлення"
 
4. _____________________________
 
      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. Внести зміни до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 17, ст. 111; 2003 р., № 26, ст. 200, № 30, ст. 247; 2005 р., № 5, ст. 115, № 9, ст. 183; 2007 р., № 9, ст. 67), виклавши його в такій редакції:
 
   Внести зміни до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 17, ст. 111; 2003 р., № 26, ст. 200, № 30, ст. 247; 2005 р., № 5, ст. 115, № 9, ст. 183; 2007 р., № 9, ст. 67), виклавши його в такій редакції:
 
7. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
8. Про державне оборонне замовлення
 
   Про державне оборонне замовлення
 
9. _____________________________
 
      
10. Цей Закон визначає загальні правові та економічні засади планування, фінансування державного оборонного замовлення і регулює особливості відносин, пов’язаних з визначенням та здійсненням процедур закупівлі продукції, виконанням робіт та наданням послуг оборонного призначення (далі - продукція, роботи та послуги).
 
   Цей Закон визначає загальні правові засади планування і формування державного оборонного замовлення та регулює особливості відносин, пов’язаних з визначенням та здійсненням процедур закупівлі продукції, виконанням робіт та наданням послуг оборонного призначення ( продукція, роботи і послуги).
 
11. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
12. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
13. 1) виконавці оборонного замовлення (далі - виконавці) - суб’єкти господарської діяльності України незалежно від їх форми власності, що мають ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, отримані згідно із законодавством, та іноземні суб’єкти господарської діяльності, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг за результатами конкурентного відбору;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 викласти у наступній редакції: " виконавці оборонного замовлення (далі – виконавці) – суб'єкти господарської діяльності України незалежно від їх форми власності, що мають, у випадках передбачених Законом, ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, отримані згідно із законом, та іноземні суб’єкти господарської діяльності, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг за результатами тендеру"
 
Враховано редакційно (тендер – лише одна з конкурсних процедур)  1) виконавці оборонного замовлення (далі - виконавці) - суб’єкти господарської діяльності України незалежно від форми власності, що мають ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності у випадках, передбачених законом, отримані згідно із законодавством, та іноземні суб’єкти господарської діяльності, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг за результатами конкурсного відбору ( за вийнятком укладення державних контрактів із суб’єктами господарської діяльності, які є єдиними в Україні виробниками);
співвиконавці оборонного замовлення (далі – співвиконавці) – суб’єкти господарської діяльності України незалежно від їх форми власності, що мають ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, отримані згідно із законодавством, які беруть участь у виконанні оборонного замовлення на підставі відповідних договорів (контрактів), укладених з виконавцями;
 
    -2- Кінах А.К.
Частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту: "співвиконавці оборонного замовлення (далі – співвиконавці) – це суб’єкти господарської діяльності України незалежно від їх форми власності, що мають ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, отримані згідно із законодавством, які беруть участь у виконанні оборонного замовлення на підставі відповідних договорів (контрактів), укладених з виконавцями"
 
Враховано    
14. 2) державні замовники з оборонного замовлення (далі - державні замовники) - визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи - головні розпорядники бюджетних коштів;
 
   2) державне оборонне замовлення (далі - оборонне замовлення) - засіб державного регулювання економіки для задоволення наукових та матеріально-технічних потреб із забезпечення національної безпеки і оборони шляхом планування обсягу фінансових ресурсів, визначення видів та обсягів продукції, робіт і послуг, а також укладення з виконавцями державних контрактів на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг;
 
15. 3) державне оборонне замовлення (далі - оборонне замовлення) є засобом державного регулювання економіки у сфері наукового та матеріально-технічного задоволення потреб національної безпеки і оборони шляхом планування обсягів фінансових ресурсів, визначення видів та обсягів продукції, робіт та послуг, а також розміщення серед виконавців державних контрактів на постачання (закупівлю) зазначеної продукції, робіт та послуг;
 
   3) державний контракт з оборонного замовлення (далі - державний контракт) - договір, укладений у письмовій формі державним замовником від імені держави з виконавцем відповідно до затверджених основних показників оборонного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов’язання сторін, порядок регулювання їхніх господарських відносин;
 
16. 4) державний контракт з оборонного замовлення (далі - державний контракт) - договір, укладений у письмовій формі державним замовником від імені держави з виконавцем відповідно до затверджених основних показників оборонного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов’язання сторін і регулюються їх господарські відносини;
 
   4) державні замовники з оборонного замовлення (далі - державні замовники) - визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи - головні розпорядники бюджетних коштів;
 
17. 5) орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення - складова основних показників оборонного планування, з урахуванням яких визначаються орієнтовні обсяги фінансових ресурсів держави для постачання (закупівлі) продукції, робіт та послуг за оборонним замовленням відповідно до розрахункових потреб, визначених державними замовниками;
 
   5) орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення - складова основних показників оборонного планування: орієнтовні обсяги фінансових ресурсів держави для постачання (закупівлі) продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням відповідно до розрахункових потреб, визначених державними замовниками;
 
18. 6) основні показники оборонного замовлення - затверджені Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги продукції, робіт та послуг, що поставляються (закуповуються), а також обсяги коштів, передбачених на такі цілі в межах установлених бюджетних асигнувань, що визначені Державним бюджетом України на відповідний бюджетний період для кожного державного замовника;
 
   6) основні показники оборонного замовлення - затверджені Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги продукції, робіт і послуг, що постачаються (закуповуються), а також обсяг коштів, передбачених на такі цілі в межах установлених бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період для кожного державного замовника;
 
19. 7) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів, експлуатацією та використанням продукції оборонного призначення;
 
   7) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, експлуатацією та використанням продукції оборонного призначення;
 
20. 8) продукція оборонного призначення - озброєння, військова та спеціальна техніка, військова зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, і спеціальні технічні засоби;
 
   8) продукція оборонного призначення - озброєння, військова та спеціальна техніка, військова зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби;
 
21. 9) роботи оборонного призначення:
 
   9) роботи оборонного призначення:
 
22. фундаментальні наукові дослідження для потреб національної безпеки і оборони;
 
   фундаментальні наукові дослідження для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
 
23. науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи або їх окремі етапи із створення, модернізації, утилізації продукції оборонного призначення, розроблення спеціальних технологій, матеріалів та стандартів;
 
   науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи або їх окремі етапи із створення, модернізації, утилізації продукції оборонного призначення, розроблення спеціальних технологій, матеріалів та стандартів;
 
24. будівництво об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;
 
   будівництво об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;
 
25. створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;
 
   створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;
 
26. роботи з мобілізаційної підготовки;
 
   роботи з мобілізаційної підготовки;
 
27. ремонт, модифікація, модернізація, утилізація та знищення продукції оборонного призначення.
 
-3- Кінах А.К.
Пункт 9 статті 1 доповнити абзацом 7 такого змісту: "формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об’єкти і споруди оборонного та спеціального призначення"
 
Враховано   ремонт, модифікація, модернізація, утилізація та знищення продукції оборонного призначення;
формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об’єкти і споруди оборонного та спеціального призначення.
 
28. Стаття 2. Правова основа оборонного замовлення
 
   Стаття 2. Правова основа оборонного замовлення
 
29. 1. Правовою основою оборонного замовлення є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України "Про організацію оборонного планування", "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" та інші закони України.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Статтю 2 викласти в наступній редакції: "Правовою основою оборонного замовлення є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України "Про організацію оборонного планування", "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" та інші закони України".
 
Відхилено , оскільки закон "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" втратив чинність 20.03.2008 р.  1. Правовою основою оборонного замовлення є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, закони України "Про організацію оборонного планування", "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" та інші законодавчі акти України.
 
30. Стаття 3. Уповноважений орган з питань координації
 
   Стаття 3. Уповноважений орган з питань координації оборонного замовлення
 
31. оборонного замовлення
 
      
32. 1. Координація діяльності у сфері оборонного замовлення здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі - уповноважений орган).
 
-5- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 статті 3 викласти в наступній редакції: "Координацію заходів і контроль у сфері оборонного планування здійснює Рада національної безпеки і оборони України, а координація діяльності у сфері оборонного замовлення здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі - уповноважений орган)".
 
Відхилено , оскільки не відповідає Закону України про РНБіОУ  1. Координацію діяльності з реалізації оборонного замовлення здійснює визначений Кабінетом Міністрів України уповноважений центральний орган виконавчої влади (далі - уповноважений орган).
 
33. 2. Уповноважений орган:
 
   2. Уповноважений орган:
 
34. готує з урахуванням пропозицій державних замовників проект основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
   готує з урахуванням пропозицій державних замовників проект основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
35. координує і контролює діяльність державних замовників під час розміщення оборонного замовлення та виконання державних контрактів;
 
   координує і контролює діяльність державних замовників під час розміщення оборонного замовлення та виконання державних контрактів;
 
36. надає методичну та консультаційну допомогу державним замовникам в організації проведення процедур закупівель;
 
   надає методичну та консультаційну допомогу державним замовникам в організації здійснення процедур закупівлі;
 
37. інформує в установлені строки Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонного замовлення;
 
   отримує від державних замовників звіт про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів;
 
38. отримує від державних замовників звіт про результати проведення процедур закупівель, укладення та виконання державних контрактів;
 
   інформує в установлені строки Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонного замовлення;
 
39. установлює строки подання державними замовниками пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення, інформації про укладені державні контракти та стан їх виконання;
 
   установлює строки подання державними замовниками пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення, інформації про укладені державні контракти та хід їх виконання;
 
40. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань оборонного замовлення.
 
   розробляє проекти нормативно-правових актів з питань оборонного замовлення.
 
41. Стаття 4. Державний замовник
 
   Стаття 4. Державний замовник
 
42. 1. Державний замовник:
 
   Державний замовник:
 
43. здійснює планування оборонного замовлення;
 
   здійснює планування оборонного замовлення;
 
44. готує і подає уповноваженому органу у визначений ним строк пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період;
 
   готує і подає уповноваженому органу у визначений ним термін пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період;
 
45. організовує та здійснює процедури закупівель;
 
   укладає державні контракти з виконавцями;
 
46. укладає державні контракти з виконавцями;
 
   організовує та здійснює процедури закупівлі;
 
47. забезпечує фінансування відповідно до умов державних контрактів;
 
   здійснює фінансування відповідно до умов державних контрактів;
 
48. здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, виділених на виконання оборонного замовлення відповідно до умов державних контрактів;
 
   здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, виділених на виконання оборонного замовлення відповідно до умов державних контрактів;
 
49. здійснює контроль за станом виконання робіт (на окремих етапах та в цілому) згідно з оборонним замовленням;
 
   здійснює контроль за ходом виконання робіт (на окремих етапах та в цілому) згідно з оборонним замовленням;
 
50. організовує та бере участь у проведенні державних та інших випробувань зразків продукції оборонного призначення;
 
   організовує та бере участь у проведенні державних та інших випробувань зразків продукції оборонного призначення;
 
51. видає виконавцеві технічне завдання та погоджує з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;
 
   надає виконавцеві технічне завдання та погоджує з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;
 
52. приймає поставлену (виготовлену) продукцію, виконані роботи (у тому числі конструкторську документацію) та послуги;
 
   приймає поставлену (виготовлену) продукцію, виконані роботи (у тому числі конструкторську документацію) і надані послуги;
 
53. звітує перед уповноваженим органом та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики про укладення державних контрактів, результати їх виконання і використання бюджетних коштів.
 
-6- Кінах А.К.
Пункт 1 статті 4 доповнити абзацом: "планує та контролює роботу з формування страхового фонду документації"
 
Враховано   звітує перед уповноваженим органом та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики про укладення державних контрактів, результати їх виконання і використання бюджетних коштів;
планує та контролює роботу з формування страхового фонду документації;
визначає спільно з виконавцями порядок залучення до виконання оборонного замовлення співвиконавців.
 
    -7- Кінах А.К.
Частину першу статті 4 доповнити абзацом: "визначає разом з виконавцями порядок залучення до виконання оборонного замовлення співвиконавців"
 
Враховано    
54. Стаття 5. Виконавець оборонного замовлення
 
   Стаття 5. Виконавець оборонного замовлення
 
55. 1. Виконавець оборонного замовлення:
 
   Виконавець оборонного замовлення:
 
56. постачає продукцію, виконує роботи та надає послуги відповідно до умов державного контракту;
 
   постачає продукцію, виконує роботи та надає послуги відповідно до умов державного контракту;
 
57. забезпечує відповідність виготовлених зразків продукції оборонного призначення вимогам державного замовника;
 
   забезпечує відповідність виготовлених зразків продукції оборонного призначення вимогам державного замовника;
 
58. забезпечує державному замовникові належні умови для здійснення контролю за виконанням оборонного замовлення;
 
   забезпечує державному замовникові належні умови для здійснення контролю за виконанням оборонного замовлення;
 
59. звітує про виконання оборонного замовлення перед органами державної статистики.
 
-8- Кінах А.К.
Пункт 1 статті 5 доповнити абзацом : "забезпечує надання документації для виготовлення документів страхового фонду документації"
 
Враховано   звітує про виконання оборонного замовлення перед органами державної статистики;
забезпечує надання документації для виготовлення документів страхового фонду документації;
залучає, у разі необхідності, до виконання оборонного замовлення співвиконавців та забезпечує авансування і оплату виконання замовлення згідно з умовами укладеного договору (контракту), відповідно до вимог чинного законодавства.
 
    -9- Кінах А.К.
Частину першу статті 5доповнити новим абзацом: " залучає, у разі необхідності, до виконання оборонного замовлення співвиконавців та забезпечує авансування й оплату виконаного ними замовлення згідно з умовами відповідного договору (контракту)."
 
Враховано    
60. Стаття 6. Планування та формування оборонного замовлення
 
   Стаття 6. Планування та формування оборонного замовлення
 
61. 1. Планування оборонного замовлення є складовою системи оборонного планування розвитку Воєнної організації держави, що здійснюється відповідно до Закону України "Про організацію оборонного планування".
 
   1. Планування оборонного замовлення є складовою системи планування розвитку Воєнної організації держави, що здійснюється відповідно до Закону України "Про організацію оборонного планування".
 
62. 2. Під час довгострокового та середньострокового оборонного планування державні замовники розробляють орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення з урахуванням орієнтовних обсягів фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, які визначені державними цільовими програмами, іншими основоположними документами оборонного планування.
 
   2. Державні замовники за довгострокового та середньострокового оборонного планування розробляють орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення з урахуванням орієнтовних обсягів фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених державними цільовими програмами, іншими основоположними документами оборонного планування.
 
63. 3. Під час короткострокового оборонного планування державні замовники розробляють пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення на:
 
   3. За короткострокового оборонного планування державні замовники готують і подають пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення на:
 
64. наступний бюджетний період з урахуванням видатків, що передбачені для задоволення потреб національної безпеки і оборони у проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;
 
   наступний бюджетний період з урахуванням видатків, передбачених для потреб забезпечення національної безпеки і оборони у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;
 
65. другий наступний бюджетний період з урахуванням орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення, визначених для такого періоду.
 
   другий наступний бюджетний період з урахуванням орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення, визначених для такого періоду.
 
66. 4. Державні замовники погоджують з Міністерством оборони України пропозиції стосовно виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової техніки та військової зброї, їх складових частин, а також модернізації зазначеної продукції оборонного призначення з метою уникнення дублювання таких робіт.
 
-10- Кінах А.К.
Пункт 4 статті 6 доповнити абзацом "Державні замовники погоджують пропозиції стосовно виконання робіт оборонного призначення з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства оборонно-промислового комплексу з метою максимального використання науково-виробничого потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу України"
 
Враховано   4. Державні замовники погоджують з Міністерством оборони України пропозиції щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової техніки та військової зброї, їхніх складових частин, а також модернізації зазначеної продукції оборонного призначення з метою уникнення дублювання таких робіт.
Державні замовники погоджують з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства оборонно-промислового комплексу, пропозиції щодо виконання робіт оборонного призначення з метою максимального використання науково-виробничого потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу України.
 
67. 5. Проект основних показників оборонного замовлення на наступний бюджетний період готується уповноваженим органом з урахуванням пропозицій державних замовників в установленому законодавством порядку.
 
   5. Проект основних показників оборонного замовлення на наступний бюджетний період готує уповноважений орган з урахуванням пропозицій державних замовників в установленому законодавством порядку.
 
68. У проекті основних показників оборонного замовлення враховуються пропозиції щодо постачання (закупівлі) продукції, робіт та послуг:
 
   У проекті основних показників оборонного замовлення враховуються пропозиції щодо постачання (закупівлі) продукції, робіт і послуг:
 
69. необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, які визначені державними цільовими програмами, іншими основоположними документами оборонного планування з питань розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, розвідувальних і правоохоронних органів та оборонно-промислового комплексу у відповідному бюджетному періоді;
 
   необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених державними цільовими програмами, іншими документами планування розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів та оборонно-промислового комплексу у відповідному бюджетному періоді;
 
70. необхідних для виконання покладених на державних замовників завдань;
 
   необхідних для виконання покладених на державних замовників завдань;
 
71. визначених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік.
 
   визначених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік.
 
72. 6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення після прийняття Верховною Радою України Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.
 
   6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення після прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
 
73. У разі потреби Кабінет Міністрів України здійснює коригування проекту основних показників оборонного замовлення.
 
-11- Бондаренко В.Д.
Пункт 6 статті 6 доповнити абзацом: "Не припускається перерозподіл на інші потреби видатків державного бюджету, передбачених на виконання державного оборонного замовлення в частині озброєнь, техніки та військового обладнання"
 
Враховано   У разі потреби Кабінет Міністрів України здійснює коригування основних показників оборонного замовлення в межах видатків, затверджених Державним бюджетом України.
Не дозволяється державному замовнику перерозподіляти на інші потреби видатки державного бюджету, передбачені на виконання оборонного замовлення.
 
74. 7. Порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонного замовлення та порядок здійснення контролю за його виконанням визначає Кабінет Міністрів України.
 
   7. Порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонного замовлення, а також порядок здійснення контролю за його виконанням визначає Кабінет Міністрів України.
 
75. Стаття 7. Розміщення оборонного замовлення
 
   Стаття 7. Укладення державних контрактів з оборонного замовлення
 
76. 1. Розміщення оборонного замовлення здійснюється державними замовниками з урахуванням затверджених основних показників оборонного замовлення шляхом визначення на конкурентних засадах виконавців серед суб’єктів господарської діяльності та укладення з ними державних контрактів.
 
-12- Кінах А.К.
Пункт 1 статті 7 доповнити абзацом: "Також виконавці можуть визначатися на підставі Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу єдиних виробників (розробників, постачальників) продукції оборонного призначення, в частині закупівель у таких виконавців продукції, робіт та послуг встановлених цим переліком, який визначений Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано   1. Укладення державних контрактів з оборонного замовлення здійснюється державними замовниками з урахуванням затверджених основних показників оборонного замовлення шляхом визначення на конкурсних засадах виконавців серед суб’єктів господарської діяльності.
Виконавці можуть визначатися також на підставі реєстру єдиних виробників продукції і послуг оборонного призначення.
 
    -13- Бондаренко В.Д.
Пункт 1 статті 7 доповнити абзацом:
"В разі, коли продукція оборонного призначення не має аналогів серед вітчизняних виробників, державні контракти укладаються з діючими виробниками такої продукції після погодження з Міністерством економіки України та Антимонопольним комітетом України"
 
Враховано редакційно в абзаці 3 пункту 1 статті 7 та в пункті 4 статті 6   
    -14- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 статті 7 викласти в наступній редакції: "1. Розміщення оборонного замовлення здійснюється державними замовниками з урахуванням затверджених основних показників оборонного замовлення шляхом проведення державними замовниками конкурсів (тендерів) у порядку, та укладення ними державних контрактів із виконавцями, що виграли тендер".
 
Враховано редакційно в абзаці 1 пункту 1 статті 7   
77. 2. Державні замовники здійснюють відбір виконавців з постачання (закупівлі) продукції, робіт та послуг, що:
 
   2. Державні замовники здійснюють відбір виконавців з постачання (закупівлі) продукції, робіт і послуг, що:
 
78. не містять інформації, яка становить державну таємницю, - у визначеному законодавством порядку;
 
   не містять інформації, віднесеної до державної таємниці, - у визначеному законом України порядку, що врегульовує закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 
79. становлять у зв’язку з їх спеціальним призначенням державну таємницю, - у затвердженому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
-15- Кінах А.К.
Статтю 7 доповнити пунктом 3: "У разі, коли оборонне замовлення розміщується серед суб’єктів господарської діяльності, які є єдиними в Україні виробниками відповідної номенклатури продукції та послуг оборонного призначення, державні замовники розміщують державні замовлення на таких суб’єктах без застосування конкурентних механізмів за умови реєстрації цих суб’єктів, як єдиних виробників"
 
Враховано   містять інформацію, віднесену до державної таємниці, - у затвердженому Кабінетом Міністрів України порядку.
У разі якщо оборонне замовлення розміщується серед суб’єктів господарської діяльності, які є єдиними в Україні виробниками відповідної номенклатури продукції та послуг оборонного призначення, державні замовники розміщують оборонне замовлення на таких суб’єктах без застосування конкурентних механізмів за умови реєстрації цих суб’єктів як єдиних виробників продукції і послуг оборонного призначення.
Порядок формування та ведення реєстру єдиних виробників продукції і послуг оборонного призначення визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Державний контракт укладається сторонами на основі примірного державного контракту, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
    -16- Кінах А.К.
Статтю 7 доповнити пунктом 4: "Порядок формування та ведення реєстру єдиних виробників продукції та послуг оборонного призначення визначається Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано    
    -17- Кінах А.К.
Пункт 1 статті 7 доповнити абзацом: "Зміст державного контракту визначається сторонами на основі типового державного контракту, затвердженого Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано    
80. Стаття 8. Особливості закупівлі продукції, робіт та
 
   Стаття 8. Особливості закупівлі продукції, робіт і
 
81. послуг оборонного призначення за імпортом
 
   послуг оборонного призначення за імпортом
 
82. 1. Закупівля продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель та відповідно до Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".
 
-18- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 статті 8 викласти в наступній редакції: "1. Закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та відповідно до Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".
 
Враховано   1. Закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється у разі відсутності в Україні виробників відповідної продукції оборонного призначення, виконавців робіт і послуг із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та відповідно до законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".
 
83. 2. У разі коли державним контрактом передбачена закупівля продукції оборонного призначення за імпортом, що перевищує суму 1 млн. євро, обов’язковою умовою такого контракту є одержання Україною як державою відповідних компенсацій.
 
-19- Гриценко А.С.
В пункті 2 статті 8 замість слів: "1 млн. євро" записати: "5 млн. євро"
 
Враховано   2. У разі якщо державним контрактом передбачена закупівля продукції оборонного призначення за імпортом на суму, що перевищує п’ять мільйонів євро, обов’язковою умовою такого контракту є одержання Україною відповідних компенсацій.
 
84. 3. Дотримання умови щодо одержання Україною компенсації здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору, який є зовнішньоекономічнім договором (контрактом), укладеним у письмовій формі між центральним органом виконавчої влади, що уповноважений Кабінетом Міністрів України, та іноземним суб’єктом господарської діяльності відповідно до умов державного контракту на постачання (закупівлю) продукції, робіт та послуг.
 
   3. Дотримання умови щодо одержання Україною компенсації здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору, який є зовнішньоекономічним договором (контрактом), укладеним у письмовій формі між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, та іноземним суб’єктом господарської діяльності і пов’язаний з державним контрактом на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг.
 
85. Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
86. Стаття 9. Виконання оборонного замовлення
 
   Стаття 9. Виконання оборонного замовлення
 
87. 1. Виконання оборонного замовлення здійснюється відповідно до державного контракту.
 
   1. Виконання оборонного замовлення здійснюється відповідно до державного контракту.
 
88. 2. Власником виробничих потужностей, створених за державні кошти, та суб’єктом права інтелектуальної власності на об’єкти, створені в результаті виконання оборонного замовлення, є держава в особі державних замовників. Володіння, розпорядження та використання, у тому числі на умовах оренди, таких об’єктів, продукції та потужностей здійснюється
 
   2. Власником виробничих потужностей, створених
за державні кошти, та суб’єктом права інтелектуальної власності на об’єкти, створені в результаті виконання оборонного замовлення, є держава в особі державних замовників. Володіння, розпорядження та використання, у тому числі на умовах оренди, таких об’єктів, продукції та потужностей здійснюється в порядку, визначеному законодавством України, з додержанням зобов’язань щодо охорони прав на створені об’єкти права інтелектуальної власності.
 
89. у порядку, визначеному законодавством України, з додержанням зобов’язань щодо охорони прав на створені об’єкти права інтелектуальної власності.
 
      
90. 3. Державні замовники мають право розміщувати на підприємствах, в установах та організаціях, що визначені виконавцями, свої представництва або залучати до такої роботи на договірній основі представництва інших державних замовників. Діяльність зазначених представництв провадиться відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Державні замовники мають право розміщувати на підприємствах, в установах та організаціях, визначених виконавцями, свої представництва або залучати до такої роботи на договірній основі інших державних замовників. Діяльність зазначених представництв провадиться відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
91. 4. Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску наявних визначає Кабінет Міністрів України.
 
-20- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 статті 9 викласти в наступній редакції : "4. Кабінет Міністрів України визначає порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, припинення випуску наявного серійного виробництва окремих видів озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого військового майна укладення державних контрактів на виготовлення запасних частин та комплектуючих виробів до них є обов'язковим для їх виробників протягом періоду, визначеного відповідними нормативними документами, якщо інше не передбачено законодавством України".
 
Відхилено оскільки перша частина поправки за змістом ідентична редакції, яку прийнято в першому читанні, а друга частина поправки містить неточність, оскільки нормативно-правові акти є невід’ємною частиною законодавства України  4. Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих визначає Кабінет Міністрів України.
 
92. Стаття 10. Додержання законодавства про державну таємницю
 
   Стаття 10. Додержання законодавства про державну таємницю
 
93. 1. Заходи щодо планування, формування, розміщення та виконання оборонного замовлення, що становлять державну таємницю, здійснюються з додержанням законодавства про державну таємницю.
 
   Заходи щодо планування, формування, розміщення та виконання оборонного замовлення, що становлять державну таємницю, здійснюються з додержанням законодавства про державну таємницю.
 
94. Стаття 11. Контроль за виконанням оборонного замовлення
 
   Стаття 11. Контроль за виконанням оборонного замовлення
 
95. 1. Контроль за якістю продукції, робіт та послуг на всіх стадіях її розроблення, виробництва, модернізації, утилізації та ремонту, за цільовим використанням коштів, перевірка і узгодження документів щодо формування договірних цін здійснюються державними замовниками.
 
-21- Кармазін Ю.А.
Статтю 11 доповнити пунктом 2 " Функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти покласти на Міністерство фінансів"
 
Відхилено , оскільки не відповідає логіці проекту закону  Контроль за якістю продукції, робіт і послуг на всіх етапах розроблення, виробництва, модернізації, утилізації та ремонту, за цільовим використанням коштів, перевірка і узгодження документів щодо формування договірних цін здійснюються державними замовниками.
 
96. Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства
 
   Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про оборонне замовлення
 
97. про оборонне замовлення
 
      
98. 1. За нецільове використання бюджетних коштів відповідальність несуть державні замовники згідно із законодавством України.
 
-22- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 статті12 викласти в наступній редакції: "За нецільове використання бюджетних коштів відповідальність державні замовники несуть згідно із законом"
 
Враховано   1. У разі нецільового використання бюджетних коштів відповідальність несуть державні замовники згідно із законом.
 
99. 2. У разі невиконання або неналежного виконання оборонного замовлення винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані нею збитки в порядку, передбаченому законодавством.
 
-23- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 статті 12 викласти в наступній редакції: "У разі невиконання або неналежного виконання оборонного замовлення, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані нею збитки в порядку, передбаченому законом"
 
Враховано   2. У разі невиконання або неналежного виконання оборонного замовлення винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані нею збитки в порядку, передбаченому законом.
 
100. 3. У разі ухилення виконавця, що визначений у порядку, передбаченому частиною другою статті 7 цього Закону, від укладення державного контракту такий виконавець несе відповідальність згідно із законодавством.
 
-24- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 статті 12 викласти в наступній редакції: " У разі ухилення виконавця, що визначений у порядку, передбаченому частиною другою статті 7 цього Закону, від укладення державного контракту такий виконавець несе відповідальність згідно із законом"
 
Враховано   3. У разі ухилення виконавця, визначеного в порядку, передбаченому частиною другою статті 7 цього Закону, від укладення державного контракту, такий виконавець несе відповідальність згідно із законом.
 
101. 4. Спори, що виникають між державними замовниками і виконавцями до укладення державного контракту щодо здійснення процедури закупівель, під час укладання, виконання, зміни та розірвання державних контрактів, а також спори, пов’язані з відшкодуванням завданих збитків, розв’язуються у судовому порядку.
 
-25- Кінах А.К.
У пункті 4 статті 12 слова: "до укладення державного контракту" вилучити
 
Враховано   4. Спори, що виникають між державними замовниками і виконавцями щодо здійснення процедури закупівлі, під час укладення, виконання, внесення змін чи розірвання державних контрактів, а також спори, пов’язані з відшкодуванням завданих збитків, розв’язуються у судовому порядку.
 
102. Стаття 13. Прикінцеві положення.
 
   Стаття 13. Прикінцеві положення
 
103. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.".

-26- Кінах А.К.
Статтю 13 доповнити пунктом 2: "Кабінету Міністрів України в тримісячний термін після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з положеннями цього Закону."
 
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.