Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку утворення коаліції депутатських фракцій) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
-1- Єфремов О.С.
Назву проекту Закону та текст проекту Закону привести у відповідність до вимог частини шостої статті 90 Регламенту Верховної Ради України та вимог законодавчої техніки, і викласти його в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України"
Верховна Рада України постановляє:
 
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку утворення коаліції депутатських фракцій)
 
   "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Затвердити зміни до статті 61 Регламенту Верховної Ради України, виклавши її у новій редакції (додається).
 
-2- Єфремов О.С.
Пункт 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
"1. Внести зміни до статті 61 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ, виклавши її у такій редакції:"
 
Враховано   1. Внести зміни до статті 61 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ, виклавши її у такій редакції :
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-3- Єфремов О.С.
Включити до тексту Закону запропоновану редакцію статті 61 Регламенту Верховної Ради України, у зв’язку з цим пункт 2 проекту Закону та слова "Голова Верховної Ради України" викласти після статті 61.
 
Враховано   "Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді
 
6. Голова Верховної Ради України
 
      
7. ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від "____" _____________ 2010 року
Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді
 
      
8. 1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі – коаліція) – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і цим Регламентом, об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
 
-4- Сас С.В.
Частину першу статті 61 викласти в такій редакції":
1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі – коаліція) – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і цим Регламентом, об`єднання кількох депутатських фракцій, кількість народних депутатів в якому становить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
 
Відхилено   1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі – коаліція) – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і цим Регламентом, об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради".
 
    -5- Зварич Р.М.
У частині першій статті 61 словосполучення "народних депутатів" виключити
 
Відхилено    
    -6- Стретович В.М.
У частині першій статті 61 після слів "об’єднання депутатських фракцій", слова "народних депутатів" – виключити.
 
Відхилено    
    -7- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 61 викласти в такій редакції:
"1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі – коаліція) – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених позицій та на засадах, встановлених Конституцією України та цим Регламентом, об’єднання депутатських фракцій, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного скалу Верховної Ради", вилучивши слова "народних депутатів".
 
Відхилено    
    -8- Катеринчук М.Д.
В частині першій слова "об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради" замінити словами "об’єднання депутатських фракцій, до складу яких входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради"
 
Відхилено    
    -9- Павловський А.М.
У частині першій статті 61 слова "народних депутатів" після слів "об’єднання депутатських фракцій" виключити.
 
Відхилено    
    -10- Подгорний С.П.
Частину першу викласти в такій редакції:
"1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України (далі – коаліція) – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України, об’єднання депутатських фракцій, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.".
 
Відхилено    
9. 2. Коаліція формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції.
 
-11- Сас С.В.
Частину другу статті 61 викласти в такій редакції:
"2. Коаліція формується на підставі рішень депутатських фракцій про входження до коаліції протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції."
 
Відхилено   2. Коаліція формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції.
 
    -12- Зварич Р.М.
Частину другу статті 61 після слів "Коаліція формується" доповнити словами "депутатськими фракціями, утвореними в порядку, встановленому цим Регламентом".
 
Відхилено    
    -13- Стретович В.М.
Частину другу статті 61 – виключити (залишити у чинній редакції")
 
Відхилено    
    -14- Катеринчук М.Д.
Частину другу після слів "коаліція формується" доповнити словами "депутатськими фракціями, утвореними в порядку, встановленому цим Регламентом".
 
Відхилено    
10. 3. Коаліція формується після проведення депутатськими фракціями консультацій. За результатами проведених консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій, або за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови депутатської фракції, укладається Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода). В коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї коаліції, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності коаліції. До коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію.
 
-15- Єфремов О.С.
Останнє речення частини третьої статті 61 після слів "що сформували коаліцію" доповнити словами "з особистими підписами народних депутатів".
 
Враховано   3. Коаліція формується після проведення депутатськими фракціями консультацій. За результатами проведених консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій, або за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови депутатської фракції, укладається Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода). В коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї коаліції, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності коаліції. До коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію з особистими підписами народних депутатів.
 
    -16- Сас С.В.
Частину третю статті 61 викласти в такій редакції":
3. Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода) укладається за результатами проведених депутатськими фракціями консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій, або за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови депутатської фракції,. в коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї коаліції, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності коаліції. До коаліційної угоди додаються списки членів депутатських фракцій, що сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів."
 
Відхилено    
    -17- Зварич Р.М.
Абзац другий частини третьої статті 61 після слів "цієї коаліції" доповнити словами "зокрема стосовно засад внутрішньої і зовнішньої політики, визначається політична спрямованість і принципи діяльності коаліції".
 
Відхилено    
    -18- Зварич Р.М.
В абзаці другому частини третьої статті 61 речення "до коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію." виключити.
 
Відхилено    
    -19- Зварич Р.М.
Абзац другий частини третьої статті 61 доповнити такими реченнями: "до коаліційної угоди додаються списки членів депутатських фракцій, що сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Списки членів депутатських фракцій є невід’ємної складовою коаліційної угоди".
 
Відхилено    
    -20- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 61 викласти в такій редакції:
"3. Коаліція формується після проведення депутатськими фракціями консультацій. за результатами проведених консультацій і на підставі рішення депутатської фракції Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі – коаліційна угода) укладається за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій, або визначеним у цьому рішенні одним із заступників голови депутатської фракції".
 
Відхилено    
    -21- Катеринчук М.Д.
Друге речення абзацу другого частини третьої викласти в такій редакції:
"До коаліційної угоди додаються списки членів депутатських фракцій, що сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Списки членів депутатських фракцій є невід’ємною складовою коаліційної угоди".
 
Відхилено    
    -22- Лавринович О.В.
У запропонованій редакції частини третьої статті 61 речення "до коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію" доповнити словами "з особистими підписами народних депутатів. Списки членів депутатських фракцій є невід’ємною складовою коаліційної угоди".
 
Враховано частково    
    -23- Подгорний С.П.
Частину третю викласти в такій редакції:
"3. Коаліція формується після проведення депутатськими фракціями консультацій. За результатами проведених консультацій на підставі рішень депутатських фракцій укладається угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України (далі – коаліційна угода). В коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї коаліції, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності коаліції. До коаліційної угоди додаються списки народних депутатів – членів фракцій, та відповідні рішення фракцій, що сформували коаліцію, які засвідчені особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій (або, за рішенням фракції, одним із заступників голови депутатської фракції)".
 
Відхилено    
11. 4. Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Апарату Верховної Ради документів, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
-24- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 61 викласти в такій редакції:
"4. У коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї коаліції, зокрема, стосовно засад внутрішньої й зовнішньої політики, визначається політична спрямованість і принципи діяльності коаліції, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності коаліції. До коаліційної угоди додаються списки членів депутатських фракцій, що сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Списки членів депутатських фракцій є невід’ємною складовою коаліційної угоди".
 
Відхилено   4. Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Апарату Верховної Ради документів, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
12. 5. Повідомлення про сформування коаліції та коаліційна угода не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про це на пленарному засіданні, публікуються в газеті "Голос України".
 
-25- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 61 викласти в такій редакції:
"5. Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих Апарату Верховної Ради документів, передбачених частиною третьою та четвертою цієї статі".
 
Відхилено   5. Повідомлення про сформування коаліції та коаліційна угода не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про це на пленарному засіданні, публікуються в газеті "Голос України".
 
    -26- Катеринчук М.Д.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Текст коаліційної угоди, персональний склад коаліції публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про сформування коаліції".
 
Відхилено    
13. 6. У разі припинення діяльності коаліції нова коаліція формується в порядку, встановленому цим Регламентом."

-27- Зварич Р.М.
Частину шосту статі 61 викласти в такій редакції: "Текст коаліційної угоди, персональний склад зрадників публікується в газеті "Голос України" не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про сформування коаліції".
 
Відхилено   6. У разі припинення діяльності коаліції нова коаліція формується в порядку, встановленому цим Регламентом."
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    -28- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 61 викласти в такій редакції:
"6. Повідомлення про сформування коаліції, текст коаліційної угоди та персональний склад коаліції публікуються в газеті "Голос України" не пізніш, як через чотири дні після офіційного оголошення на пленарному засіданні про сформування коаліції".
 
Відхилено    
    -29- Князевич Р.П.
Відхилити проект Закону України "Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (реєстр. № 6137), поданий народними депутатами України Бондиком В.А, Демидком В.М., прийнятий Верховною Радою України в першому читанні 4 березня 2010 року.
 
Відхилено