Кількість абзаців - 192 Таблиця поправок


Про засади внутрішньої і зовнішньої політики (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики
 
-1- Писаренко В.В.
Назву законопроекту доповнити словом "України".
 
Відхилено   Про засади внутрішньої і зовнішньої політики
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Проект Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" відхилити.
Обгрунтування.
Більшість положень проекту закону фактично дублює приписи Конституції України, і має не нормативно-правовий характер, а переважно ненормативний і декларативний характер. Конституція України не вимагає визначати засади зовнішньої та внутрішньої політики саме шляхом прийняття Закону. Стаття 92 Конституції України не відносить визначення засад зовнішньої та внутрішньої політики до питань, що визначаються виключно законами України. А тому, положення пункту 5 частини першої статті 85 Конституції України слід розуміти так, що Верховна Рада України визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики шляхом прийняття розгалуженої системи законодавчих актів (кодексів, законів), а не одного закону. У випадку відмови Верховної Ради України підтримати пропозицію відхилити цей проект, внести наступні зміни до законопроекту.
 
Відхилено      
4.

 
-3- Кожем'якін А.А.
Прийняття законопроекту в цілому недоцільно.
Обгрунтування.
За результатами розгляду внесеного Президентом України проекту Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (реєстр. № 6451 від 01.06.2010р.), прийнятого у першому читанні 03.06.2010 року, можна поставити під сумнів як його відповідність Конституції України, так і доцільність остаточного прийняття цього законопроекту взагалі.
Основними аргументами на користь такого висновку можуть слугувати: декларативність проекту закону, відсутність нормативно-правового наповнення змісту, можливість вільного трактування значної кількості положень, надзвичайно низька якість їх юридичного та змістовного опрацювання, спроби збільшення (зменшення) передбачених Конституцією України повноважень окремих органів державної влади тощо.
Водночас, можливе ігнорування існуючою у Верховній Раді України більшістю елементарних вимог до законотворчості та їх підміна незрозумілими проявами політичних амбіцій матиме ознаки деградації парламентаризму в Україні, в черговий раз засвідчить відмову влади від демократичних цінностей.
 
Відхилено      
    -4- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту проекту.
 
Враховано частково    
    -5- Кирильчук Є.І.
Позбутися в проекті Закону декларативного та не властивого для норм права формально-визначеного характеру, структуризувати проект Закону, який має складатися не лише з статей, але й з розділів, які об'єднують відповідні статті, включаючи розділ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -6- Кармазін Ю.А.
Виключити з тексту проекту дублювання приписів Конституції та законів України.
 
Відхилено    
5. Цим Законом визначаються засади внутрішньої політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади зовнішньої політики України.
 
-7- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
У преамбулі законопроекту слово "формування" замінити словом "розвитку".
 
Відхилено   Цим Законом визначаються засади внутрішньої політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади зовнішньої політики України.
 
    -8- Матвієнко А.С.
Преамбулу після слів "Цим Законом визначаються" доповнити таким змістом:
"напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено    
6. Стаття 1. Завдання засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
-9- Горбатюк А.О.
Статтю 1 викласти в новій редакції:
"Державна політика в Україні здійснюється на визначених Верховною Радою України засадах внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах".
 
Відхилено   Стаття 1. Завдання засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
    -10- Кирильчук Є.І.
Статтю 1 викласти у такій редакції:
"1. Внутрішня і зовнішня політики визначають принципи та пріоритети розвитку держави у відповідних сферах".
Обгрунтування.
Під засадами внутрішньої і зовнішньої політики у проекті Закону розуміються "принципи і пріоритети державної політики у відповідних сферах", що виглядає некоректно, оскільки терміни "принципи" і "засади" є синонімічними.
 
Відхилено    
    -11- Матвієнко А.С.
Назву статті 1 викласти у такій редакції: "Напрямки та основні аспекти внутрішньої і зовнішньої політики".
 
Відхилено    
    -12- Логвиненко О.С.
Статтю 1 виключити.
 
Відхилено    
7. 1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики визначають принципи та пріоритети державної політики у відповідних сферах.
 
-13- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 1 перед словами "внутрішньої і зовнішньої політики" слово "засади" замінити словосполученням: "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено   1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики визначають принципи та пріоритети державної політики у відповідних сферах.
 
    -14- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Частину першу статті 1 після слова "визначають" доповнити словом "основні".
 
Відхилено    
    -15- Заєць І.О.
У частині першій статті 1 після слова "принципи" слова "та пріоритети" видалити.
 
Відхилено    
8. Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики
 
   Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики
 
9. 1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні Конституції України, забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України, на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-економічного розвитку України, зміцнення демократичних засад суспільного і державного життя, забезпечення верховенства права, економічної і політичної незалежності держави, захисту її національних інтересів, утвердження України як повноправного і авторитетного члена світового співтовариства.
 
-16- Горбатюк А.О.
Частину першу статті 2 викласти в новій редакції:
"1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики приймаються на основі Конституції України, утвердженні і забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, їх гарантії, проголошених Конституцією України, на загальновизнаних принципах і нормах національного права, забезпеченні соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-економічного розвитку України, зміцнення демократичних засад суспільного і державного життя, забезпечення верховенства права, економічної і політичної незалежності держави, захисту її національних інтересів, утвердження України як повноправного і авторитетного члена світового співтовариства".
 
Відхилено   1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні Конституції України, забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України, на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-економічного розвитку України, зміцненні демократичних засад суспільного і державного життя, забезпеченні верховенства права, економічної і політичної незалежності держави, захисту її національних інтересів, утвердження України як повноправного і авторитетного члена світового співтовариства.
 
    -17- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 2:
перед словами "внутрішньої і зовнішньої політики" слово "засади" замінити словами: "Напрямки та основні аспекти";
після слів "на безумовному додержанні Конституції України" доповнити таким змістом: "та ратифікованих Україною міжнародних документів".
 
Відхилено    
    -18- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 2 після слів "Конституції України" доповнити словами "на збереженні та розвитку самобутності української нації, історичної свідомості та національної гідності українців".
 
Відхилено    
    -19- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 2 після слів "міжнародного права" доповнити словами "на реалізації європейського цивілізаційного вибору українського народу".
 
Відхилено    
    -20- Заєць І.О.
У пункті 1 статті 2 після слова "сталого" видалити слова "соціально-економічного".
 
Відхилено    
10. 2. Внутрішня політика грунтується на таких принципах:
 
-21- Парубій А.В.
Частину 2 статті 2 викласти у наступній редакції:
"2. Внутрішня політика ґрунтується на таких принципах:
пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
верховенство права;
рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, захист конкуренції в сфері економічної діяльності;
здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;
відкритість та прозорість процесів підготовки і прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її соціальної спрямованості;
забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
свобода, соціальна справедливість та творча самореалізація, участь громадян в управлінні державними і суспільними справами;
соціальне партнерство та громадянська солідарність"
 
Відхилено   2. Внутрішня політика ґрунтується на таких принципах:
 
    -22- Матвієнко А.С.
Частину другу статті 2 після слів "Внутрішня політика" перед словами "ґрунтується на таких принципах" доповнити словом "держави".
 
Відхилено    
    -23- Заєць І.О.
У пункті 2 статті 2 після слів "на таких принципах" доповнити новим абзацом такого змісту:
"захист і охорона національної державності українського народу".
 
Відхилено    
    -24- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Частину другу статті 2 вилучити.
 
Відхилено    
11. пріоритетність захисту національних інтересів;
 
-25- Логвиненко О.С.
Абзац перший частини 2 статті 2 доцільно перенести до частини 3 цієї статті.
 
Відхилено   пріоритетність захисту національних інтересів;
 
12. верховенство права, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, повага до гідності кожної особи;
 
-26- Геращенко І.В.
В абзаці 2 частини другої статті 2 після слів "повага до гідності кожної особи" доповнити словами "забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;".
 
Відхилено   верховенство права, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, повага до гідності кожної особи;
 
13. рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, захист конкуренції в сфері економічної діяльності;
 
-27- Чорноволенко О.В.
В абзаці 2 частини другої статті 2 слова "суб’єктів права власності" вилучити.
 
Відхилено   рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, захист конкуренції у сфері економічної діяльності;
 
    -28- Чорноволенко О.В.
В абзаці 2 частини другої статті 2 слова "захист конкуренції в сфері економічної діяльності" вилучити.
 
Відхилено    
14. здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;
 
-29- Логвиненко О.С.
Абзац четвертий частини 2 статті 2 виключити.
 
Відхилено   здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;
 
15. відкритість та прозорість процесів підготовки і прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
   відкритість та прозорість процесів підготовки і прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
16. забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її соціальної спрямованості;
 
-30- Заєць І.О.
Абзац 6 п. 2 статті 2 викласти в такій редакції:
"забезпечення сталого розвитку країни на засадах ринкової економіки, соціальної справедливості та ресурсно-екологічної збалансованості".
 
Відхилено   забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її соціальної спрямованості;
 
    -31- Чорноволенко О.В.
Абзац 6 частини другої статті 2 доповнити текстом ", захист конкуренції в сфері економіки".
 
Відхилено    
17. забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
 
-32- Заєць І.О.
Абзац 7 п. 2 статті 2 викласти в такій редакції:
"забезпечення балансу загальнодержавних інтересів та інтересів територіальних громад".
 
Відхилено   забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
 
    -33- Заєць І.О.
Пункт 2 статті 2: після абзацу 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"збереження та розвиток національної ідентичності українців, забезпечення прав національних меншин".
 
Відхилено    
    -34- Заєць І.О.
Пункт 2 статті 2 перед абзацом 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
"консолідація і розвиток української нації, її історичної свідомості, традиції і культури;";
 
Відхилено    
18. свобода, соціальна справедливість та творча самореалізація, участь громадян в управлінні державними і суспільними справами;
 
-35- Логвиненко О.С.
Абзац 8 частини 2 статті 2 викласти в наступній редакції:
"розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;".
 
Відхилено   свобода, соціальна справедливість і творча самореалізація, участь громадян в управлінні державними і суспільними справами;
 
    -36- Заєць І.О.
Абзац восьмий п. 2 статті 2 викласти в такій редакції:
"свобода та творча самореалізація людини, участь громадян в управлінні державними і суспільними справами".
 
Відхилено    
    -37- Горбатюк А.О.
В абзаці 9 частини другої статті 2 слово "свобода" виключити.
 
Відхилено    
19. соціальне партнерство та громадянська солідарність.
 
-38- Заєць І.О.
В абзаці дев'ятому п. 2 статті 2 слово "громадянська" вилучити.
 
Відхилено   соціальне партнерство та громадянська солідарність.
 
    -39- Семинога А.І.
Частину другу статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечення балансу економічних, соціальних та екологічних інтересів".
 
Відхилено    
    -40- Мармазов Є.В.
До частини другої статті 2 внести доповнення такого змісту:
"захисту державою від нав’язування суспільству будь-якої ідеології;
забезпечення всім громадянам, незалежно від їхніх політичних, релігійних, національних та інших особливостей, рівних прав у всіх сферах суспільного життя".
 
Відхилено    
    -41- Яворівський В.О.
Пункт 2 статті 2 доповнити новим абзацом:
"реалізація державної мовної політики здійснюється лише на основі Конституції України".
 
Відхилено    
20. 3. Зовнішня політика грунтується на таких принципах:
 
-42- Парубій А.В.
Частину 3 статті 2 викласти у наступній редакції:
"3. Зовнішня політика ґрунтується на таких принципах:
пріоритет захисту національних інтересів; суверенна рівність держав;
утримання від загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави, так і будь-яким іншим чином;
повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних кордонів;
вирішення міжнародних спорів мирними засобами; повага до прав людини та її основоположних свобод; невтручання у внутрішні справи держав; взаємовигідне співробітництво між державами;
сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань;
пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права;
застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам;
своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам".
 
Відхилено   3. Зовнішня політика ґрунтується на таких принципах:
 
    -43- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Частину третю статті 2 вилучити.
 
Відхилено    
21. суверенна рівність держав;
 
-44- Заєць І.О.
Абзац 1 п. З статті 2 після слів "суверенна рівність держави" додати слова "незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".
 
Відхилено   суверенна рівність держав;
 
22. утримання від загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави, так і будь-яким іншим чином;
 
-45- Логвиненко О.С.
Абзац другий частини 3 статті 2 викласти у наступній редакції:
"незастосування сили або загрози в інший спосіб проти територіальної цілісності будь-якої іноземної держави;".
 
Відхилено   утримання від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави і будь-яким іншим чином;
 
    -46- Матвієнко А.С.
Абзац другий частини третьої статті 2 після словосполучення "утримання від" перед словосполученням "силою або її застосуванням" доповнити словом "погрози".
 
Відхилено    
    -47- Чорноволенко О.В.
В абзаці 1 частини третьої статті 2 слово "утримання" замінити на слово "відмова".
 
Відхилено    
    -48- Чорноволенко О.В.
В абзаці 1 частини третьої статті 2 слово "як" вилучити.
 
Відхилено    
    -49- Чорноволенко О.В.
В абзаці 1 частини третьої статті 2 текст "так і будь-яким чином" вилучити.
 
Відхилено    
23. повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних кордонів;
 
   повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних кордонів;
 
24. вирішення міжнародних спорів мирними засобами;
 
   вирішення міжнародних спорів мирними засобами;
 
25. повага до прав людини та її основоположних свобод;
 
-50- Логвиненко О.С.
Абзац п'ятий частини 3 статті 2 виключити.
 
Відхилено   повага до прав людини та її основоположних свобод;
 
26. невтручання у внутрішні справи держав;
 
-51- Матвієнко А.С.
Абзац шостий частини третьої статті 2 після слів "невтручання у внутрішні справи" перед словом "держав" доповнити словом "іноземних".
 
Відхилено   невтручання у внутрішні справи держав;
 
27. взаємовигідне співробітництво між державами;
 
-52- Заєць І.О.
В абзаці 7 п. З статті 2 після слів "взаємовигідне" додати слова "і рівноправне".
 
Відхилено   взаємовигідне співробітництво між державами;
 
28. сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань;
 
-53- Заєць І.О.
В абзаці 8 п. З статті 2 слово "сумлінне" вилучити.
 
Відхилено   сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань;
 
29. пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права;
 
-54- Заєць І.О.
У пункті З статті 2 після абзацу 9 додати новий абзац такого змісту:
"європейської інтеграції через вступ України до Європейського Союзу та євроатлантичних безпекових структур".
 
Відхилено   пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права;
 
    -55- Заєць І.О.
У пункті З статті 2: перед абзацом 10 додати новий абзац такого змісту: "недопущення розташування іноземних військових баз на території України";
 
Відхилено    
30. застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
   застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
31. застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам;
 
-56- Матвієнко А.С.
В абзаці 11 частини третьої статті 2 після слів "її громадянам" вилучити словосполучення "і юридичним особам".
 
Відхилено   застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам;
 
32. своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам.
 
-57- Матвієнко А.С.
Абзац 12 частини третьої статті 2 викласти у такій редакції:
"оперативність та відповідність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам".
 
Відхилено   своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам.
 
    -58- Логвиненко О.С.
Частину 3 статті 2 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Збереження територіальної цілісності держави та недоторканності її кордонів;"
 
Відхилено    
    -59- Логвиненко О.С.
Частину 3 статті 2 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за кордоном та надання допомоги згідно з міжнародним правом".
 
Відхилено    
33. Стаття 3. Засади внутрішньої політики у сфері розбудови державності
 
-60- Симоненко П.М.
У статтях 3-11 у назві і в тексті вилучити слово "внутрішньої" (політики).
 
Відхилено   Стаття 3. Засади внутрішньої політики у сфері розбудови державності
 
    -61- Матвієнко А.С.
У назві статті третьої слово "засади" замінити словами "напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено    
34. 1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері розбудови державності є:
 
-62- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 3 після слова "основними" слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено   1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері розбудови державності є:
 
    -63- Заєць І.О.
У пункті 1 статті З після слів "розбудова державності є:" додати новий абзац такого змісту:
"розбудова України як суверенної національної держави, що розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення".
 
Відхилено    
35. розвиток демократії шляхом удосконалення механізму державного управління, здійснення парламентського контролю;
 
-64- Логвиненко О.С.
Абзац перший статті 3 викласти у наступній редакції:
"створення сучасної, ефективної системи державного управління шляхом проведення адміністративної реформи.".
 
Відхилено   розвиток демократії шляхом удосконалення механізму державного управління, здійснення парламентського контролю;
 
    -65- Кожем'якін А.А.
На підставі пунктів 13 та 33 статті 85 Конституції України абзац другий статті 3 після слів "здійснення парламентського контролю" доповнити словами "за діяльністю Кабінету Міністрів України, у т.ч. реалізацією ним кадрової політики щодо призначення та звільнення керівників центральних органів виконавчої влади, судів і правоохоронних органів".
 
Відхилено    
    -66- Матвієнко А.С.
Абзац 1 частини першої статті 3 після слів "державного управління" доповнити словами "ефективного місцевого самоврядування в напрямі забезпечення належного і безпосереднього представництва інтересів виборців".
 
Відхилено    
    -67- Матвієнко А.С.
Абзац 1 частини першої статті 3 після слів "парламентського контролю" доповнити словами "над різними сферами державного життя".
 
Відхилено    
36. вдосконалення системи проведення виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування;
 
-68- Матвієнко А.С.
Абзац третій частини першої статті 3 після слів "Верховної Ради України" доповнити словами "Президента України".
 
Відхилено   вдосконалення системи проведення виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування;
 
    -69- Заєць І.О.
В абзаці 2 п. 1 статті З після слів "органів місцевого самоврядування" додати слова "в напрямку її відкритості та посилення відповідальності депутатів перед громадянами".
 
Відхилено    
    -70- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац третій частини першої статті 3 вилучити.
 
Відхилено    
    -71- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 2 частини першої статті 3 слова "вдосконалення системи" замінити на слова "прозорість та чесність".
 
Відхилено    
    -72- Горбатюк А.О.
Абзац 3 частини першої статті 3 викласти в новій редакції:
"вдосконалення системи виборчого законодавства".
 
Відхилено    
37. модернізація системи державної служби з урахуванням європейського досвіду на принципах професійності та політичної нейтральності;
 
-73- Матвієнко А.С.
Абзац четвертий частини першої статті 3 після слів "та політичної нейтральності" доповнити словами "державних службовців та вищих посадових осіб держави".
 
Відхилено   модернізація системи державної служби з урахуванням європейського досвіду на принципах професійності та політичної нейтральності;
 
    -74- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 3 частини першої статті 3 слова "та політичної нейтральності" замінити на текст ", патріотизму, порядності;";
 
Відхилено    
    -75- Горбатюк А.О.
В абзаці 4 частини першої статті 3 слово "модернізація" замінити словом "вдосконалення".
 
Відхилено    
38. посилення відкритості та прозорості процесів підготовки і прийняття державних рішень та здійснення будь-яких дій, пов'язаних із формуванням і використанням бюджетних коштів, кадровими призначеннями на керівні посади в центральних органах виконавчої влади, судах, правоохоронних органах;
 
-76- Матвієнко А.С.
Абзац 5 частини першої статті 3 після слів "в центральних органах виконавчої влади" доповнити словами "та підпорядкованих їм територіальних органах".
 
Відхилено   посилення відкритості та прозорості процесів підготовки і прийняття державних рішень та здійснення будь-яких дій, пов'язаних із формуванням і використанням бюджетних коштів, кадровими призначеннями на керівні посади в центральних органах виконавчої влади, судах, правоохоронних органах;
 
    -77- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 3 після абзацу 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"запровадження інституту люстрації для Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України та державних службовців І-ІІ категорій".
 
Відхилено    
    -78- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 3 перед абзацом 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"заборона тоталітарних - фашистської та комуністичної - ідеологій".
 
Відхилено    
    -79- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 4 частини 1 статті 3 після слова "центральних" додати текст "та місцевих".
 
Відхилено    
    -80- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 4 частини першої статті 3 слово "виконавчої" вилучити.
 
Відхилено    
    -81- Горбатюк А.О.
В абзаці 5 частини першої статті 3 слово "будь-яких" замінити словом "правомірних".
 
Відхилено    
39. забезпечення ефективного, справедливого і доступного судочинства;
 
-82- Логвиненко О.С.
Абзац п'ятий статті 3 викласти у наступній редакції:
"забезпечення справедливого судочинства".
 
Відхилено   забезпечення ефективного, справедливого і доступного судочинства;
 
    -83- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
В абзаці 5 статті 3 слово і знак "ефективного," виключити.
 
Відхилено    
    -84- Кожем'якін А.А.
Абзац 6 статті 3 після слів "...доступного судочинства" доповнити словами "...запровадивши з 01 січня 2011 року систему виборності суддів громадянами України".
 
Відхилено    
40. забезпечення дотримання міжнародних стандартів незалежності суддів;
 
   забезпечення дотримання міжнародних стандартів незалежності суддів;
 
41. посилення протидії корупції та тіньовій економічній діяльності, забезпечення безумовного дотримання принципів законності насамперед вищими посадовими особами держави, політиками, суддями, керівниками правоохоронних органів і силових структур;
 
-85- Матвієнко А.С.
Абзац восьмий частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
"попередження корупції та детінізація економіки, забезпечення безумовного дотримання принципів законності державними службовцями, вищими посадовими особами держави, суддями, керівниками правоохоронних органів і силових структур".
 
Відхилено   посилення протидії корупції та тіньовій економічній діяльності, забезпечення безумовного дотримання принципів законності насамперед вищими посадовими особами держави, політиками, суддями, керівниками правоохоронних органів і силових структур;
 
    -86- Горбатюк А.О.
В абзаці 8 частини першої статті 3 слово "безумовного" виключити.
 
Відхилено    
    -87- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 3 після абзацу 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"запровадження інституту декларування видатків Президентом України, народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, державними службовцями І-ІІ категорій та членів їх сімей".
 
Відхилено    
42. боротьба зі злочинністю шляхом поліпшення координації роботи правоохоронних органів, оптимізації їх структури, належного забезпечення їх діяльності.
 
-88- Кожем'якін А.А.
Абзац дев'ятий статті 3 розпочати словом "посилення", змінивши відмінок наступного слова, а саме на "... боротьби ...".
 
Відхилено   боротьба із злочинністю шляхом поліпшення координації роботи правоохоронних органів, оптимізації їх структури, належного забезпечення їх діяльності.
 
    -89- Матвієнко А.С.
В абзаці дев’ятому частини першої статті 3 словосполучення "боротьба зі злочинністю" замінити словосполученням "попередження злочинності".
 
Відхилено    
    -90- Кириленко В.А.
До переліку засад внутрішньої політики у сфері розбудови державності, визначених статтею 3, додати такий абзац:
"збереження і захист української національної ідентичності".
 
Відхилено    
43. Стаття 4. Засади внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів
 
-91- Матвієнко А.С.
У назві статті четвертої слово "Засади" замінити словосполученням "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено   Стаття 4. Засади внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів
 
44. 1. Основними засадами внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є:
 
-92- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 4 після слова "Основними" слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено   1. Основними засадами внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є:
 
45. утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя, розширення повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій органів державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
 
-93- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
"утвердження повсюдності місцевого самоврядування, розширення повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів шляхом децентралізації функцій органів державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів".
 
Відхилено   утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя, розширення повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій органів державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
 
    -94- Заєць І.О.
Абзац 1 п. 1 статті 4 викласти в редакції:
"утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя, розширення повноважень територіальних громад шляхом передачі деяких повноважень органів державної влади органам місцевого самоврядування, гармонізація загально дер жавних інтересів та інтересів територіальних громад".
 
Відхилено    
46. реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування, створення умов для розвитку економічної самостійності регіонів;
 
-95- Матвієнко А.С.
В абзаці другому частини першої статті 4 після слів "реформування міжбюджетних відносин на користь" слова "місцевого самоврядування" замінити словами "зростання частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті".
 
Відхилено   реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування, створення умов для розвитку економічної самостійності регіонів;
 
    -96- Заєць І.О.
Абзац 2 п. 1 статті 4 викласти в редакції:
"реформування міжбюджетних відносин з метою справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами".
 
Відхилено    
47. удосконалення системи адміністративно-територіального устрою на принципах економічної самодостатності та доступності адміністративних (управлінських) і соціальних послуг споживачам цих послуг;
 
-97- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Пункт 3 статті 4 пропонується викласти у такій редакції:
"удосконалення системи адміністративно-територіального устрою на принципах економічної самодостатності територіальних громад та доступності послуг їх споживачам".
 
Відхилено   удосконалення системи адміністративно-територіального устрою на принципах економічної самодостатності та доступності адміністративних (управлінських) і соціальних послуг споживачам цих послуг;
 
    -98- Матвієнко А.С.
Абзац третій частини першої статті 4 після слів "економічної самодостатності" доповнити словами "територіальних громад".
 
Відхилено    
    -99- Матвієнко А.С.
Абзац третій частини першої статті 4 після слова " (управлінських)" перед словами "і соціальних послуг" доповнити словом "гуманітарних".
 
Відхилено    
    -100- Матвієнко А.С.
Абзац третій частини першої статті 4 після слів "споживачем цих послуг" доповнити словосполученням "на місцевому рівні".
 
Відхилено    
    -101- Заєць І.О.
В абзаці 3 п. 1 статті 4 після слів "на принципах" слова "економічної самодостатності та" видалити.
 
Відхилено    
48. зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та підвищення рівня їх ресурсного забезпечення;
 
-102- Матвієнко А.С.
Абзац четвертий частини першої статті 4 після слів "їх ресурсного забезпечення" доповнити таким змістом: "в першу чергу за рахунок власних та закріплених джерел доходів".
 
Відхилено   зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та підвищення рівня їх ресурсного забезпечення;
 
    -103- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Абзац 4 частини 1 статті 4 вилучити.
 
Відхилено    
49. посилення відповідальності представників органів місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів перед територіальними громадами, що їх обрали;
 
   посилення відповідальності представників органів місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів перед територіальними громадами, що їх обрали;
 
50. розроблення та впровадження проектів міжрегіональних економічних зв'язків і транскордонного співробітництва, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку;
 
-104- Заєць І.О.
Абзац 6 п. 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"розроблення та впровадження проектів транскордонного співробітництва, спрямованих на розвиток територіальних громад".
 
Відхилено   розроблення та впровадження проектів міжрегіональних економічних зв'язків і транскордонного співробітництва, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку;
 
51. зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці;
 
-105- Заєць І.О.
В абзаці 7 п. 1 статті 4 слово "регіонів" замінити словами "територіальних громад".
 
Відхилено   зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці;
 
52. створення ефективних механізмів забезпечення активної участі територіальних громад та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики;
 
-106- Матвієнко А.С.
Абзац восьмий частини першої статті 4 після слова "створення" доповнити словосполученням "та запровадження".
 
Відхилено   створення ефективних механізмів забезпечення активної участі територіальних громад та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики;
 
    -107- Матвієнко А.С.
Абзац восьмий частини першої статті 4 після слів "забезпечення активної" слово "участі" замінити словом "співпраці".
 
Відхилено    
53. досягнення високої функціональної спроможності кадрового потенціалу регіонів, передусім через створення системи та технологій залучення інвестицій у підготовку високопрофесійних управлінських кадрів.
 
-108- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Пункт 9 статті 4 викласти у такій редакції:
"розвиток кадрового потенціалу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, передусім через удосконалення системи підготовки високопрофесійних управлінських кадрів".
 
Відхилено   досягнення високої функціональної спроможності кадрового потенціалу регіонів, передусім шляхом створення системи і технологій залучення інвестицій для підготовки високопрофесійних управлінських кадрів.
 
    -109- Матвієнко А.С.
В абзаці дев’ятому частини першої статті 4 слова "та технологій залучення інвестицій у підготовку високопрофесійних управлінських кадрів" вилучити.
 
Відхилено    
    -110- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 9 частини першої статті 4 текст "та технологій залучення інвестицій у підготовку" замінити на слово "підготовки".
 
Відхилено    
    -111- Матвієнко А.С.
В абзаці дев’ятому частини першої статті 4 після слів "кадрового потенціалу" слово "регіонів" замінити словами "місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування".
 
Відхилено    
    -112- Матвієнко А.С.
Абзац дев’ятий частини першої статті 4 після слів "управлінських кадрів" доповнити словами "та кадрового резерву".
 
Відхилено    
    -113- Заєць І.О.
В абзаці 9 п. 1 статті 4 слово "регіонів" замінити словами "територіальних громад".
 
Відхилено    
    -114- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Частину першу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечення вирівнювання економічного та соціального розвитку регіонів України, зменшення міжрегіональної диференціації в умовах, рівні та якості життя населення".
 
Відхилено    
54. Стаття 5. Засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства
 
-115- Матвієнко А.С.
У назві статті 5 слово "Засади" замінити словосполученням "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено   Стаття 5. Засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства
 
55. 1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства є:
 
-116- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 5 після слова "Основними" слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено   1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства є:
 
56. утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави;
 
-117- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
"визнання громадянського суспільства гарантом демократії держави, створення умов для його розвитку, надання державної підтримки організацій громадянського суспільства через механізми фінансування з державного фонду підтримки громадянського суспільства".
 
Відхилено   утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави;
 
    -118- Заєць І.О.
Пункт 1 статі 5 після абзацу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"розширення сфер суспільного життя, які регулюються інституціями громадянського суспільства, шляхом передачі їм частини функцій, що є невластивими для органів державної влади та місцевого самоврядування".
 
Немає висновку    
57. завершення політичної реформи, посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, запровадження громадського контролю над владою;
 
-119- Логвиненко О.С.
Боднар-Петровська О.Б.
Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 2 статті 5 слова "завершення політичної реформи" виключити.
 
Відхилено   завершення політичної реформи, посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, запровадження громадського контролю за діяльністю влади;
 
    -120- Матвієнко А.С.
В абзаці 2 частини першої статті 5 після слово "завершення" доповнити словом "проведення".
 
Відхилено    
    -121- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 2 частини першої статті 5 слово "запровадження" замінити на слово "посилення".
 
Відхилено    
    -122- Матвієнко А.С.
Абзац другий частини першої статті 5 після словосполучення "політично реформи" доповнити словами "спрямованої на".
 
Відхилено    
    -123- Заєць І.О.
Абзац 2 п. 1 статті 5 викласти в такій редакції:
"посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з об'єднаннями громадян, запровадження громадського контролю над владою та її звітності перед громадянами".
 
Відхилено    
    -124- Костенко Ю.І.
Заєць І.О.
Джоджик Я.І.
Пункт 2 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"завершення політичної реформи, посилення співпраці та взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, запровадження громадського контролю над владою".
 
Відхилено    
58. забезпечення незалежної діяльності об'єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;
 
-125- Матвієнко А.С.
Абзац 3 частини першої статті 5 після слова "забезпечення" доповнити словом "активної".
 
Відхилено   забезпечення незалежної діяльності об'єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;
 
    -126- Заєць І.О.
В абзаці 3 слова "об'єднань громадян" замінити словами "інститутів громадянського суспільства";
 
Відхилено    
    -127- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 5 після абзацу 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"спрощення на законодавчому рівні умов функціонування об'єднань громадян, зокрема в частині звітності та оподаткування громадських організацій".
 
Відхилено    
59. підвищення ролі та відповідальності політичних партій, сприяння політичній структуризації суспільства на засадах багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян у представницьких органах влади;
 
-128- Матвієнко А.С.
Абзац четвертий частини першої статті 5 після слів "підвищення ролі та" перед словом "відповідальності" доповнити словом "юридичної".
 
Відхилено   підвищення ролі та відповідальності політичних партій, сприяння політичній структуризації суспільства на засадах багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян у представницьких органах влади;
 
    -129- Боднар-Петровська О.Б.
В абзаці п’ятому частини першої статті 5 слова "підвищення ролі та відповідальності політичних партій" вилучити.
 
Відхилено    
    -130- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 4 частини першої статті 5 слова "та відповідальності" вилучити.
 
Відхилено    
60. проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави.
 
-131- Заєць І.О.
Абзац 5 п. 1 статті 5 після слів "з громадськістю" доповнити словами "та громадськими організаціями".
 
Відхилено   проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави.
 
    -132- Болюра А.В.
У пункті п'ятому частини першої статті 5 після слів "громадськістю" додати слова "шляхом всеукраїнського та місцевого референдумів".
 
Відхилено    
    -133- Ковалевська Ю.С.
Абзац 6 статті 5 викласти в такій редакції:
"проведення регулярних консультацій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави.".
 
Відхилено    
    -134- Симоненко П.М.
До п. 1 статті 5 додати абзац:
"проведення всеукраїнських та місцевих референдумів як ефективних форм народного волевиявлення, участі народу у прийнятті суспільно важливих рішень".
 
Відхилено    
    -135- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"відокремлення бізнесу від влади шляхом державного фінансування діяльності парламентських політичних партій".
 
Відхилено    
    -136- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"гарантування реальної незалежності всіх профспілок та їх участі в трьохсторонньому партнерстві з бізнесом і владою".
 
Відхилено    
    -137- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"сприяння релігійним громадам у подоланні церковних конфліктів і забезпечення умов для створення єдиної Помісної церкви".
 
Відхилено    
    -138- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"створення умов для безперешкодного отримання інформації об'єднаннями громадян, ініціативними групами та іншими інституціями громадянського суспільства з усіх життєво важливих питань, що турбують громадян".
 
Відхилено    
61. Стаття 6. Засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони
 
-139- Матвієнко А.С.
У назві статті 6 слово "Засади" замінити словосполученням "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено   Стаття 6. Засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони
 
    -140- Кузьмук О.І.
Статтю 6 викласти в наступній редакції:
"Стаття 6. Засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.
Основними засадами внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони є:
забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у зовнішньополітичній, оборонній, соціально-економічній, енергетичній, продовольчій, екологічній та інформаційних сферах;
зміцнення обороноздатності та мобілізаційної спроможності держави;
зосередження зусиль держави в оборонній сфері на створення професійних Збройних Сил, адекватних сучасним викликам і загрозам, концентрація на їх розвиток фінансових, матеріальних та інших ресурсів. Формування чіткої програми підготовки Об’єднаних сил швидкого реагування до виконання завдань за призначенням;
удосконалення системи демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами, забезпечення їх відповідності вимогам європейських інституцій;
створення ефективної системи гуманітарного і соціального забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, підвищення у суспільстві престижу військової служби, реалізація соціального захисту та державних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників правоохоронних органів, інших прирівняних до них осіб та членів їх сімей".
 
Відхилено    
62. 1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони є:
 
-141- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 6 після слова "Основними" слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено   1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони є:
 
    -142- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 6 після слів "безпеки і оборони є" доповнити абзацом такого змісту:
"дотримання принципу неподільності безпеки - військової, економічної, екологічної, енергетичної, соціальної і гуманітарної, інформаційної".
 
Відхилено    
63. забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у зовнішньополітичній, оборонній, соціально-економічній, енергетичній, продовольчій, екологічній та інформаційній сферах;
 
-143- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 6 після абзацу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"запобігання нелегальній міграції".
 
Відхилено   забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у зовнішньополітичній, оборонній, соціально-економічній, енергетичній, продовольчій, екологічній та інформаційній сферах;
 
64. зміцнення обороноздатності держави;
 
-144- Єфремов О.С.
Абзац третій частини першої статті 6 доповнити словами:
"посилення відповідальності органів державної влади всіх рівнів за підготовку і забезпечення безпеки держави";
 
Враховано з редакційним уточненням  зміцнення обороноздатності держави, посилення відповідальності органів державної влади всіх рівнів за неналежну підготовку і забезпечення безпеки держави;
 
    -145- Кожем'якін А.А.
Статтю 6 доповнити абзацом третім наступного змісту:
"реформування системи правоохоронних органів України з урахуванням європейського досвіду та принципів щодо чіткого розмежування функцій і повноважень відповідних структур".
 
Відхилено    
    -146- Костенко Ю.І.
Заєць І.О.
Джоджик Я.І.
Частину першу статті 6 доповнити пунктом 2 такого змісту:
"аудит матеріально-технічного забезпечення та боєготовності Збройних Сил України;"
 
Відхилено    
65. реформування Збройних Сил України та інших військових формувань з метою забезпечення їх максимальної ефективності та здатності оперативно реагувати на потенційні загрози Україні;
 
-147- Єфремов О.С.
Абзац 1 частини першої статті 6 доповнити словами:
"приділення особливої уваги прикриттю повітряного і морського простору держави, всебічному забезпеченню Збройних Сил України".
 
Враховано з редакційним уточненням  реформування Збройних Сил України та інших військових формувань з метою забезпечення їх максимальної ефективності та здатності оперативно реагувати на потенційні загрози Україні, надання особливої уваги прикриттю повітряного і морського простору держави, всебічному забезпеченню Збройних Сил України;
 
66. забезпечення поступового переходу до комплектування Збройних Сил України на контрактній основі;
 
-148- Єфремов О.С.
Абзац п'ятий частини першої статті 6 доповнити словами:
"насамперед, за спеціальностями, які визначають боєздатність підрозділів".
 
Враховано з редакційним уточненням  забезпечення поступового переходу до комплектування Збройних Сил України на контрактній основі, насамперед за спеціальностями, що визначають боєздатність підрозділів;
забезпечення оснащення Збройних Сил України новітніми видами військової техніки та озброєнь, відновлення спроможності оборонно-промислового комплексу щодо впровадження новітніх технологій як на основі кооперації з державами — партнерами, так і впровадження власних замкнутих циклів створення військової техніки та озброєнь;
 
    -149- Томенко М.В.
Логвиненко О.С.
Чорноволенко О.В.
В абзаці 5 частини першої статті 6 слово "поступового" виключити.
 
Відхилено    
    -150- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Абзац 4 частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
"забезпечення переходу до комплектування Збройних Сил України виключно на контрактній основі".
 
Відхилено    
    -151- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 6 після абзацу 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"фінансування Збройних Сил України за рахунок коштів Державного бюджету на рівні не менше двох відсотків від Валового внутрішнього продукту поточного року".
 
Відхилено    
    -152- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 6 перед абзацом 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"підтримка та розвиток національного військово-промислового комплексу шляхом систематичних закупівель нових сучасних видів озброєнь".
 
Відхилено    
    -153- Єфремов О.С.
Доповнити частину першу статті 6 абзацом шостим такого змісту:
"забезпечення оснащення Збройних Сил України новітніми видами військової техніки та озброєнь, відновлення спроможності оборонно-промислового комплексу щодо впровадження новітніх технологій як на основі кооперації з державами — партнерами, так і впровадження власних замкнутих циклів створення військової техніки та озброєнь".
У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим.
 
Враховано    
67. удосконалення системи демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами, забезпечення їх відповідності вимогам європейських інституцій;
 
-154- Парубій А.В.
Абзац 6 частини першої статті 6 викласти у наступній редакції:
"удосконалення системи демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами та іншими структурами в системі національної безпеки".
 
Відхилено   удосконалення системи демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами, забезпечення їх відповідності вимогам європейських інституцій;
 
    -155- Матвієнко А.С.
В абзаці п’ятому частини першої статті 6 слова "Воєнною організацією держави" замітини словами "системою обороноздатності держави".
 
Відхилено    
68. забезпечення реалізації гарантій соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників правоохоронних органів, інших прирівняних до них осіб та членів їх сімей.
 
-156- Симоненко П.М.
До п. 1 статті 6 додати такий абзац:
"завершення формування і розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу; впровадження практики державного замовлення на озброєння та військову техніку для Збройних Сил України, інших складових Воєнної організації держави".
 
Відхилено   забезпечення реалізації гарантій соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників правоохоронних органів, інших прирівняних до них осіб та членів їхніх сімей.
 
    -157- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Доповнити частину першу статті 6 новим абзацом такого змісту:
"утвердження позитивного іміджу та підвищення престижності військової служби та служби у правоохоронних органах;".
 
Відхилено    
    -158- Логвиненко О.С.
Доповнити статтю 6 новим абзацом наступного змісту:
"завершення процесу делімітації та демаркації кордонів України;".
 
Відхилено    
    -159- Тищенко О.І.
Доповнити частину 1 статті 6 пунктом наступного змісту:
"скоординованого правового регулювання оборонно-промислового комплексу, з метою суттєвого підвищення ефективності використання його ресурсів для забезпечення належної обороноздатності держави та зміцнення її економіки".
 
Відхилено    
    -160- Кожем'якін А.А.
Статтю 6 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"кардинальне вирішення проблеми забезпечення військовослужбовців житлом, запровадження з 01 січня 2011 року практики надання офіцерам Збройних Сил України та правоохоронних органів, які не забезпечені житлом, житлового приміщення для постійного проживання протягом першого року служби".
 
Відхилено    
69. Стаття 7. Засади внутрішньої політики в економічній сфері
 
-161- Матвієнко А.С.
У назві статті 7 слово "Засади" замінити словосполученням "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено   Стаття 7. Засади внутрішньої політики в економічній сфері
 
70. 1. Основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є:
 
-162- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 7 після слова "Основними" слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено   1. Основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є:
 
71. забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення високих темпів її зростання, забезпечення макроекономічної стабільності та низького рівня інфляції;
 
-163- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини першої статті 7 після словосполучення "рівня інфляції" доповнити словами: "національної грошової одиниці - гривні".
 
Відхилено   забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення високих темпів її зростання, забезпечення макроекономічної стабільності та низького рівня інфляції;
 
    -164- Заєць І.О.
В абзаці 1 п. 1 статті 7 після слова "забезпечення" додати слова "цілісності, повноструктурності та".
 
Відхилено    
72. розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його функціонування та вдосконалення механізмів державного регулювання, забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на окремих ринках;
 
-165- Заєць І.О.
Абзац 2 п. 1 статті 7 після слів "внутрішнього ринку" доповнити словами "на основі продукції національного товаровиробника та реалізації державної політики імпортозаміщення".
 
Відхилено   розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його функціонування та вдосконалення механізмів державного регулювання, забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на окремих ринках;
 
73. проведення узгодженої антиінфляційної політики та забезпечення цінової і валютно-курсової стабільності;
 
-166- Матвієнко А.С.
Абзац третій частини першої статті 7 після слова "проведення" доповнити словами "між Урядом та Національним Банком України."
 
Відхилено   проведення узгодженої антиінфляційної політики та забезпечення цінової і валютно-курсової стабільності;
 
74. проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової політики, яка передбачає зниження податкового тиску на економіку з розширенням бази оподаткування;
 
-167- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 7 після абзацу 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"зменшення використання іноземних валют у внутрішньому грошовому обігу;".
 
Відхилено   проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової політики, яка передбачає зниження податкового навантаження на економіку з розширенням бази оподаткування;
 
    -168- Павловський А.М.
Частину першу статті 7 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"реформування системи первинного перерозподілу доходів, запровадження прогресивної шкали оподаткування, впровадження податку на багатство."
 
Відхилено    
75. проведення прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого інструменту соціально-економічного розвитку, захисту вразливих верств населення та інвестування в реальний сектор економіки для підтримки національного товаровиробника і збереження робочих місць;
 
-169- Матвієнко А.С.
В абзаці п’ятому частини першої статті 7 після слів "для підтримки національного товаровиробника" слова "і збереження робочих місць" замінити словами "і зростання зайнятості".
 
Відхилено   проведення прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого інструменту соціально-економічного розвитку, захисту вразливих верств населення та інвестування в реальний сектор економіки для підтримки національного товаровиробника і збереження робочих місць;
 
    -170- Заєць І.О.
Абзац 5 п.1 статті 7 після слів "і збереження" доповнити словами "існуючих та створення нових".
 
Відхилено    
76. проведення ефективної політики управління державним боргом;
 
-171- Заєць І.О.
Абзац 6 п. 1 статті 7 після слів "державним боргом" доповнити словами "законодавче закріплення максимального розміру державного боргу країни".
 
Відхилено   проведення ефективної політики управління державним боргом;
 
77. підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої політики закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне використання ресурсів;
 
-172- Матвієнко А.С.
В абзаці сьомому частини першої статті 7 після слова "підвищення" слово "результативності" замінити словом "ефективності".
 
Відхилено   підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої політики закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне використання ресурсів;
 
78. перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва - праці та капіталу - на споживання, насамперед шкідливої для здоров’я людей продукції, та ресурсні і екологічні платежі;
 
-173- Матвієнко А.С.
Абзац восьмий частини першої статті 7, який розпочинається словами "перенесення податкового навантаження", вилучити.
 
Відхилено   перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва (праці та капіталу) на споживання, насамперед шкідливої для здоров’я людей продукції, та ресурсні та екологічні платежі;
 
    -174- Заєць І.О.
Абзац 8 п. 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"часткове перенесення податкового навантаження з праці та капіталу на споживання, забруднення природного довкілля, ресурсні і екологічні платежі".
 
Відхилено    
79. розвиток і зміцнення банківської системи та небанківських фінансових установ;
 
-175- Заєць І.О.
Абзац 9 п. 1 статті 7 після слів "фінансових установ;" доповнити словами "обмеження присутності іноземного капіталу в капіталі банківської системи".
 
Відхилено   розвиток і зміцнення банківської системи та небанківських фінансових установ;
 
80. забезпечення інституційної та фінансової незалежності Національного банку України одночасно з посиленням прозорості його діяльності;
 
-176- Матвієнко А.С.
Абзац 10 частини першої статті 7 після слів "прозорості його діяльності" доповнити словами "для суспільства".
 
Відхилено   забезпечення інституційної та фінансової незалежності Національного банку України одночасно з посиленням прозорості його діяльності;
 
81. підвищення рівня захисту прав вкладників;
 
-177- Матвієнко А.С.
Абзац 11 частини першої статті 7 після слів "рівня захисту прав вкладників" доповнити словами "банківських установ та кредитних спілок".
 
Відхилено   підвищення рівня захисту прав вкладників;
 
    -178- Заєць І.О.
Абзац 11 п. 1 статті 7 після слів "вкладників" доповнити словами "банків та клієнтів небанківських фінансових установ (страхових компаній, кредитних спілок тощо)".
 
Відхилено    
82. упровадження ринкових інструментів акумулювання і перерозподілу довгострокових фінансових ресурсів, у тому числі в рамках введення обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення;
 
-179- Матвієнко А.С.
Абзац 12 частини першої статті 7 після слів "пенсійного забезпечення" доповнити словами: "та страхування життя громадян".
 
Відхилено   впровадження ринкових інструментів акумулювання і перерозподілу довгострокових фінансових ресурсів, у тому числі в рамках введення обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення;
 
    -180- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Абзац 12 частини першої статті 7 вилучити.
 
Відхилено    
83. розвиток ліквідного, прозорого та надійного фондового ринку, ефективне функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів;
 
-181- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 7 після абзацу 12 доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечення належного контролю за іноземними інвестиціями в Україні".
 
Відхилено   розвиток ліквідного, прозорого та надійного фондового ринку, ефективне функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів;
 
    -182- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Частину першу статі 7 після абзацу 12 доповнити новим абзацом такого змісту:
"створення ефективної системи запобігання фінансовим кризам та механізмів відшкодування втрат від їх проявів;".
 
Відхилено    
84. забезпечення економічної збалансованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів їх розвитку із загальнонаціональними потребами;
 
   забезпечення економічної збалансованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів їх розвитку із загальнонаціональними потребами;
 
85. гарантування державою непорушності усіх форм власності як основи ринкової системи господарювання;
 
-183- Заєць І.О.
В абзаці 15 п.1 статті 7 слово непорушності" замінити словом "рівноправності".
 
Відхилено   гарантування державою непорушності усіх форм власності як основи ринкової системи господарювання;
 
86. створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів;
 
-184- Заєць І.О.
Абзац 16 п. 1 статті 7 після слів "спрощення системи" доповнити словами "ліцензування та".
 
Відхилено   створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів;
 
    -185- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац 16 частини першої статті 7 після слів "спрощення системи" доповнити словами та знаком "державної реєстрації, ".
 
Відхилено    
    -186- Кожем'якін А.А.
Абзац сімнадцятий статті 7 після слів "...розвитку підприємництва" доповнити словами "...передбачивши з 01 січня 2011 року запровадження "податкових канікул" терміном на 5 років для малого бізнесу, зниження ставки ПДВ до 17 відсотків, а податку на прибуток — до 19 відсотків з поступовим його зниженням до 16 відсотків - на один відсоток щорічно".
 
Відхилено    
87. перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та безпеки продукції;
 
   перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та безпеки продукції;
 
88. впровадження європейських підходів у сфері делегування функцій держави суб'єктам господарювання;
 
-187- Ковалевська Ю.С.
Положення абзацу 19 статті 7 "впровадження європейських підходів у сфері делегування функцій держави суб'єктам господарювання" конкретизувати або взагалі виключити.
Обгрунтування.
Зміст абзацу в запропонованій редакції та положення проекту взагалі не містять вказівок про те, що розуміється під "європейськими підходами", які саме повноваження держави підлягатимуть делегуванню суб'єктам господарювання.
Під виглядом реалізації запропонованих положень можуть критися спроби створення юридичних осіб приватної форми власності із контрольними та регуляторними повноваженнями, дублюванням повноважень державних органів.
 
Відхилено   впровадження європейських підходів у сфері делегування функцій держави суб'єктам господарювання;
 
    -188- Заєць І.О.
Абзац 18 п. 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"впровадження європейських підходів у сфері делегування окремих регуляторних функцій суб'єктам господарювання та їх асоціаціям;".
 
Відхилено    
89. розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності економіки, забезпечення дієвого регулювання діяльності природних монополій, недопущення проявів монополізму на державному та регіональному рівнях;
 
-189- Матвієнко А.С.
Після абзацу дев’ятнадцятого частини першої статті 7 додати новий абзац такого змісту:
"забезпечення інноваційної складової інвестицій; створення неперервного ланцюга від наукового дослідження до інноваційного виробництва".
У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим.
 
Відхилено   розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності економіки, забезпечення дієвого регулювання діяльності природних монополій, недопущення проявів монополізму на державному та регіональному рівнях;
 
90. детінізація економіки, створення сприятливих умов для діяльності економічних агентів у легальному правовому полі;
 
   детінізація економіки, створення сприятливих умов для діяльності економічних агентів у легальному правовому полі;
 
91. інтенсифікація інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема, через заохочення коштів підприємств і населення, утвердження ефективної системи страхування інвестиційних ризиків, стимулювання спрямування заощаджень громадян на інвестування економіки, забезпечення інноваційної складової інвестицій;
 
-190- Матвієнко А.С.
В абзаці двадцять першому частини першої статті 7 слова "заохочення коштів" замінити словами "залучення коштів, кредитів, інвестицій".
 
Враховано частково   інтенсифікація інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема, шляхом залучення коштів підприємств і населення, утвердження ефективної системи страхування інвестиційних ризиків, стимулювання спрямування заощаджень громадян на інвестування економіки, забезпечення інноваційної складової інвестицій;
 
    -191- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Абзац 21 частини першої статті 7 вилучити.
 
Відхилено    
92. запровадження економічних стимулів для заохочення модернізації національного виробництва, спрямування інвестицій у новітні технології, формування національної інноваційної інфраструктури та державних програм промислової модернізації;
 
   запровадження економічних стимулів для заохочення модернізації національного виробництва, спрямування інвестицій у новітні технології, формування національної інноваційної інфраструктури та державних програм промислової модернізації;
 
93. розвиток механізмів державно-приватного партнерства з метою залучення інвестицій у модернізацію промислової та соціальної інфраструктури;
 
-192- Заєць І.О.
. В абзаці 23 пункту 1 ст. 7 після слів "соціальної інфраструктури" доповнити словами "за умови запобігання прихованої приватизації державного майна та не зменшення його соціальної функції".
 
Відхилено   розвиток механізмів державно-приватного партнерства з метою залучення інвестицій у модернізацію промислової та соціальної інфраструктури;
 
94. перехід від фіскальної до інвестиційно орієнтованої моделі приватизації, забезпечення прозорості прийняття рішень та взаємопов'язаності стратегії приватизації державного майна зі стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей;
 
-193- Мармазов Є.В.
Абзац 25 статті 7 викласти в такій редакції:
"реалізація інвестиційно-інноваційної моделі приватизації, за якої кошти від приватизації спрямовуються виключно на технологічне переоснащення та розвиток базових галузей економіки, забезпечення прозорості прийняття рішень та узгодженості стратегії приватизації державного майна зі стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей".
 
Відхилено   перехід від фіскальної до інвестиційно орієнтованої моделі приватизації, забезпечення прозорості прийняття рішень та взаємопов'язаності стратегії приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей;
 
    -194- Матвієнко А.С.
Абзац двадцять четвертий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
"перехід від фіскальної до інвестиційно орієнтованої моделі приватизації, забезпечення прозорості прийняття рішень".
 
Відхилено    
    -195- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 7 після абзацу двадцять четвертого пункту 1 статі 7 доповнити новим абзацом такого змісту: "недопущення проникнення в економіку України державного іноземного капіталу, контрольованого іноземними урядами, зокрема "суверенних інвестиційних фондів"";
 
Відхилено    
95. забезпечення ефективного управління об'єктами державної власності, запровадження прозорого та ефективного механізму реалізації державою своїх прав власника;
 
   забезпечення ефективного управління об'єктами державної власності, запровадження прозорого та ефективного механізму реалізації державою своїх прав власника;
 
96. досягнення високого рівня енергетичної безпеки, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, збільшення обсягів їх власного видобутку, підвищення ефективності використання енергоносіїв, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 
-196- Матвієнко А.С.
В абзаці двадцять шостому частини першої статті 7 після слів "використання енергоносіїв" слова "упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій" замінити словами "широке впровадження енерго- та ресурсоефективних технологій".
 
Відхилено   досягнення високого рівня енергетичної безпеки, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, збільшення обсягу їх власного видобутку, підвищення ефективності використання енергоносіїв, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 
    -197- Заєць І.О.
Абзац 26 п.1 статті 7:
після слів "їх власного видобутку," доповнити словами "реалізація державної політики енергозбереження і";
після слів "ресурсозберігаючих технологій" доповнити відповідно словами "альтернативних джерел енергії;".
 
Відхилено    
97. переведення українських газо-, нафтотранспортних і електричних мереж на умови функціонування, що діють у державах ЄС;
 
   переведення українських газо-, нафтотранспортних і електричних мереж на умови функціонування, що діють у державах ЄС;
 
98. створення умов для відродження українського села, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу, збільшення його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки держави;
 
-198- Мармазов Є.В.
До пункту 28 статті 7 внести доповнення щодо заборони торгівлі землями сільськогосподарського призначення, виклавши його у такій редакції:
"створення умов для відродження українського села, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу, збільшення його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки держави; заборона продажу земель сільськогосподарського призначення".
 
Відхилено   створення умов для відродження українського села, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу, збільшення його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки держави;
 
    -199- Шпак В.Ф.
Абзац 28 частини першої статті 7 викласти в наступній редакції:
"створення умов для відродження українського села, формування акціонерних орендних господарств на селі для піднесення сільськогосподарського виробництва і ефективного використання земель сільськогосподарського призначення та побудови потужного конкурентоспроможного агропромислового комплексу, нарощування його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки держави".
 
Відхилено    
    -200- Кожем'якін А.А.
Абзац двадцять восьмий статті 7 після слів "...агропромислового комплексу..." доповнити словами "...за рахунок підвищення його інвестиційної привабливості, запровадження з 01 січня 2011 року механізму компенсації державою процентів за кредитами інвесторам в сільськогосподарські проекти...".
 
Відхилено    
    -201- Матвієнко А.С.
В абзаці двадцять восьмому статті 7 слово "відродження" замінити словом "розвитку".
 
Відхилено    
    -202- Заєць І.О.
Абзац 28 п. 1 статті 7 після слів "українського села," доповнити словами "розвитку фермерського типу господарювання,";
 
Відхилено    
99. забезпечення високого рівня якості сільськогосподарської продукції та продовольства, формування прозорого ринку такої продукції;
 
-203- Заєць І.О.
В абзаці 29 п.1 статті 7 після слів "ринку такої продукції," доповнити словами "забезпечення виробнику справедливих закупівельних цін на його продукцію"
 
Відхилено   забезпечення високого рівня якості сільськогосподарської продукції та продовольства, формування прозорого ринку такої продукції;
 
    -204- Кравчук В.П.
Після абзацу 30 частини першої статті 7 доповнити новими абзацами такого змісту:
"встановлення державної підтримки виробництва рослинницької і тваринницької продукції, зокрема, в рослинництві - на гектар посіву цукрових буряків, на гектар посіву озимої і ярої пшениці; в тваринництві - на один кг вирощеної та зданої на переробні підприємства живої ваги ВРХ та свиней, на одну наявну на перше січня дійну корову.
здешевлення відсоткової ставки за банківськими кредитами.
часткова компенсація вартості придбаної складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.
50% компенсація коштів вкладених сільгосптоваровиробниками в будівництво об'єктів соціальної сфери на селі.".
Відповідно абзаци 31-33 вважати абзацами 35-37.
 
Відхилено    
    -205- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 7 після абзацу двадцять дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, зокрема обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів".
 
Відхилено    
100. формування інфраструктури ринку земель, забезпечення оформлення правовстановлюючих документів на право власності на землю;
 
-206- Шпак В.Ф.
Абзац 30 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
"формування інфраструктури ринку земель, проведення моніторингу земель і земельних паїв громадян, у тому числі отриманих (проданих) незаконним шляхом, забезпечення своєчасного оформлення правовстановлюючих документів на право власності на землю".
 
Відхилено   формування інфраструктури ринку земель, забезпечення оформлення правовстановлюючих документів на право власності на землю;
 
    -207- Матвієнко А.С.
В абзаці тридцятому частини першої статті 7 після слів "ринку земель" слово "забезпечення" замінити словом "спрощення".
 
Відхилено    
    -208- Заєць І.О.
Абзац тридцятий п.1 статті 7 викласти в такій редакції:
"формування інфраструктури ринку земель, поширення права власності на землю сільськогосподарського призначення виключно на фізичних осіб-громадян України з обмеженням максимального її розміру, забезпечення оформлення правовстановлюючих документів на право власності на землю;".
 
Відхилено    
    -209- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 7 після абзацу 30 доповнити новим абзацом такого змісту:
"обмеження максимального розміру сільськогосподарських земель, що знаходиться у використанні одного підприємства".
 
Відхилено    
101. розбудова транспортної інфраструктури, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу держави, інтеграція транспортних мереж України у міжнародні транспортні коридори;
 
-210- Кожем'якін А.А.
Абзац тридцять перший статті 7 після слів "...транспортної інфраструктури..." доповнити словами "...у тому числі шляхом модернізації та будівництва аеропортів в обласних центрах України, щорічного введення в експлуатацію не менше як 1000 км нових автодоріг, будівництва швидкісних залізничних магістралей, розвитку морських портів";
 
Відхилено   розбудова транспортної інфраструктури, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу держави, інтеграція транспортних мереж України у міжнародні транспортні коридори;
 
    -211- Шкутяк З.В.
Абзац тридцять другий статті 7 викласти у такій редакції:
"розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, зокрема створення мережі автомобільних доріг, що відповідають європейським стандартам, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу держави, інтеграція транспортних мереж України у міжнародні транспортні коридори".
 
Відхилено    
    -212- Шкутяк З.В.
Статтю 7 доповнити новим абзацом тридцять третім, виклавши його в такій редакції
"формування і вдосконалення цілісної рекреаційно-відпочинкової структури на основі природного потенціалу Чорноморського узбережжя та Карпатського регіону з подальшим використанням її для розвитку туристичної індустрії".
 
Відхилено    
102. реформування житлово-комунального господарства, забезпечення доступності комунальних послуг та підвищення їх якості, залучення мешканців до управління об'єктами житлово-комунального господарства.
 
-213- Матвієнко А.С.
Абзац тридцять другий частини першої статті 7 після слів "комунального господарства" доповнити словосполученням "у напрямі".
 
Відхилено   реформування житлово-комунального господарства, забезпечення доступності комунальних послуг та підвищення їх якості, залучення мешканців до управління об'єктами житлово-комунального господарства.
 
    -214- Симоненко П.М.
До п.1. статті 7 "Засади політики в економічній сфері" додати такі абзаци:
"рівноправність різних форм власності при збереженні у власності всього народу землі, її надр, водних та інших природних ресурсів;
збереження у державній власності стратегічних галузей, включаючи паливно-енергетичний комплекс, передусім ядерну енергетику, оборонно-промисловий комплекс та інші підприємства, які забезпечують життєво важливі інтереси суспільства;
захищеність внутрішнього ринку та вітчизняного товаровиробника;
оптимізація галузевої структури вітчизняної індустрії, постійного нарощування експортного потенціалу переважно кінцевої продукції та організації виробництва імпортозамінної продукції;
зміцнення позицій України як транзитної держави;
забезпечення інтенсивного розвитку сільського господарства, харчової, переробної, легкої і фармакологічної промисловості;
недопущення необгрунтованого завищення цін та створення штучного дефіциту, невиправданої монополізації виробництва, здійснення з цією метою постійного моніторингу цін;
обмеження у необхідних випадках у визначеному Законом порядку рівнів оптових та роздрібних цін на товари першої необхідності, ліки, тарифів на житлово-комунальні, транспортні та інші послуги, а також застосовування регулювання цін на продукцію стратегічного призначення;
зупинення, при виявленні порушень Закону, приватизації обхєктів державної власності, а в необхідних випадках здійснення, у відповідності із законом, реприватизації чи націоналізації незаконно приватизованих об’єктів".
 
Відхилено    
    -215- Трофименко В.В.
Частину першу статті 7 доповнити таким змістом:
"забезпечити оптимізацію економічних пропорцій між державною і приватною власністю, виробництвом, споживанням і накопиченням, продуктивністю та оплатою праці, розвитком різних видів економічної діяльності;
вирішення проблеми неефективного власника, зворотною стороною якої є відсутність ефективного працівника; подолання причин штучного заниження вартості робочої сили, неефективних мотиваційних механізмів;
необхідно забезпечити не лише трудову зайнятість населення, а й перспективи соціально-професійного зростання для найбільш активних працівників"
 
Відхилено    
    -216- Болюра А.В.
У частині першій статті 7 додати пункт:
"створення ефективної системи кредитування економіки банківськими та іншими фінансовими установами".
 
Відхилено    
103. Стаття 8. Засади внутрішньої політики у соціальній сфері
 
-217- Павловський А.М.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Засади внутрішньої політики у соціальній сфері
1. Основними засадами внутрішньої політики у соціальній сфері є:
забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на основі впровадження європейських стандартів соціального захисту, підвищення якості соціальних послуг;
надання громадянам упродовж усього життя соціальних гарантій на основі вдосконалення системи соціальних стандартів і пільг;
досягнення ефективного демографічного розвитку;
поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім'ї;
сприяння молоді в реалізації творчих можливостей та ініціатив, залучення її до активної участі в соціальному, економічному та гуманітарному розвитку держави;
забезпечення доступним житлом громадян, насамперед малозабезпечених, з обмеженими фізичними можливостями, молоді, працівників бюджетної сфери, формування потужного державного замовлення на будівництво соціального житла, відродження доступного іпотечного кредитування;
трансформація державної політики у сфері зайнятості та ринку праці, в тому числі шляхом розвитку партнерства між роботодавцями і найманими працівниками, власниками підприємств, установ, організацій та професійними спілками;
подолання бідності і зменшення соціального розшарування, зокрема, шляхом сприяння самозайнятості населення, розвитку малого та середнього бізнесу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
встановлення ставки робітника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі не нижче мінімальної заробітної плати;
впровадження випереджаючого зростання мінімальної заробітної плати до розміру прожиткового мінімуму;
забезпечення державних гарантій щодо реалізації соціальних прав працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, забезпечення молоді першим робочим місцем;
забезпечення захисту прав громадян України, які працюють за кордоном, та сприяння їх поверненню в Україну;
поетапне погашення зобов'язань держави за знеціненими заощадженнями громадян;
удосконалення системи пенсійного забезпечення, створення умов для гідного життя людей похилого віку, стимулювання розвитку недержавної системи пенсійного страхування;
поетапне запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування;
забезпечення розміру соціальних виплат, які є основним джерелом доходів, на рівні не нижчому за прожитковий мінімум, удосконалення системи підтримки соціально незахищених верств населення;
встановлення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на рівні прожиткового мінімуму;
подолання бездомності громадян, безпритульності та бездоглядності дітей".
 
Відхилено   Стаття 8. Засади внутрішньої політики в соціальній сфері
 
    -218- Матвієнко А.С.
У назві статті восьмої слово "Засади" замінити словосполученням "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено    
104. 1. Основними засадами внутрішньої політики у соціальній сфері є:
 
-219- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 8 слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено   1. Основними засадами внутрішньої політики в соціальній сфері є:
 
105. забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на основі впровадження європейських стандартів соціального захисту, підвищення якості соціальних послуг;
 
-220- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац другий частини першої статті 8 після слова "якості" доповнити словами "та розширення асортименту".
 
Відхилено   забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на основі впровадження європейських стандартів соціального захисту, підвищення якості соціальних послуг;
 
    -221- Заєць І.О.
Після абзацу 1 п. 1 статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
"реалізація державної політики формування масового середнього класу;".
 
Відхилено    
106. надання громадянам упродовж усього життя соціальних гарантій на основі вдосконалення системи соціальних стандартів і пільг;
 
-222- Матвієнко А.С.
В абзаці другому частини першої статті 8 перед словами "громадянам упродовж" слово "надання" замінити словом "забезпечення".
 
Відхилено   надання громадянам упродовж усього життя соціальних гарантій на основі вдосконалення системи соціальних стандартів і пільг;
 
107. досягнення ефективного демографічного розвитку;
 
-223- Ковалевська Ю.С.
Абзац четвертий статті 8 викласти в такій редакції:
"досягнення ефективного демографічного розвитку, збереження заходів по заохоченню народжуваності;".
 
Відхилено   досягнення ефективного демографічного розвитку;
 
    -224- Матчук В.Й.
Абзац четвертий статті 8 викласти в такій редакції:
"ефективна демографічна політика, збільшення розмірів допомоги при народженні дитини та державна підтримка розвитку соціальної інфраструктури регіонів зі стійкою позитивною динамікою народжуваності".
 
Відхилено    
    -225- Кожем'якін А.А.
Абзац четвертий статті 8 після слів "...демографічного розвитку..." доповнити словами "...у тому числі за рахунок матеріального стимулювання народжуваності. Одноразова матеріальна допомога при народженні першої дитини в сім'ї з 01 вересня 2010 року має складати 25 тисяч гривень, другої дитини — 50 тисяч гривень, третьої дитини — 100 тисяч гривень".
 
Відхилено    
    -226- Матвієнко А.С.
Абзац третій частини першої статті 8 вилучити.
У зв’язку із цим, абзац четвертий вважати абзацом третім.
 
Відхилено    
    -227- Заєць І.О.
Абзац 3 п. 1 статті 8 після слова "розвитку" доповнити словами "на базі внутрішнього демографічного потенціалу України, створення державою необхідних умов для самовідтворення української нації".
 
Відхилено    
    -228- Заєць І.О.
Після абзацу третього п.1 статті 8 додати новий абзац такого змісту:
"надання зростаючої державної допомоги при народженні дитини та догляду за нею".
 
Відхилено    
108. поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім'ї;
 
-229- Кожем'якін А.А.
Абзац п'ятий статті 8 після слів "...благополучної сім'ї;" доповнити реченням "Запровадити з 01 вересня 2010 року виплату сім'ям з дітьми щомісячної матеріальної допомоги на дитину у віці від 3 до 13 років – 250 гривень, від 13 до 18 років – 500 гривень.";
 
Відхилено   поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім'ї;
 
109. сприяння молоді в реалізації творчих можливостей та ініціатив, залучення її до активної участі в соціальному, економічному та гуманітарному розвитку держави;
 
   сприяння молоді в реалізації творчих можливостей та ініціатив, залучення її до активної участі в соціальному, економічному та гуманітарному розвитку держави;
 
110. забезпечення доступним житлом громадян, насамперед малозабезпечених, з обмеженими фізичними можливостями, молоді, працівників бюджетної сфери, формування потужного державного замовлення на будівництво соціального житла, відродження доступного іпотечного кредитування;
 
-230- Семинога А.І.
У пункті 7 статті 8 після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
Відхилено   забезпечення доступним житлом громадян, насамперед малозабезпечених, з обмеженими фізичними можливостями, молоді, працівників бюджетної сфери, формування потужного державного замовлення на будівництво соціального житла, відродження доступного іпотечного кредитування;
 
    -231- Кожем'якін А.А.
Абзац сьомий статті 8 після слів "...іпотечного кредитування" доповнити реченням такого змісту:
"Для працівників бюджетної сфери запровадити з 01 січня 2011 року систему безкоштовного забезпечення житлом на протязі одного року з моменту укладення таким працівником трудового контракту терміном на 20 років".
 
Відхилено    
    -232- Матвієнко А.С.
В абзаці шостому частини першої статті 8 після слів "працівників бюджетної сфери" додати слово "через".
 
Відхилено    
111. трансформація державної політики у сфері зайнятості та ринку праці, в тому числі шляхом розвитку партнерства між роботодавцями і найманими працівниками, власниками підприємств, установ, організацій та професійними спілками;
 
-233- Тищенко О.І.
Абзац 7 частини першої статті 8 викласти у такій редакції:
"трансформація державної політики у сфері зайнятості на ринку праці, в тому числі шляхом взаємовигідних відносин між: робітниками і найманими працівниками, власниками підприємств, установ, організацій та професійними спілками".
 
Відхилено   трансформація державної політики у сфері зайнятості та ринку праці, у тому числі шляхом розвитку партнерства між роботодавцями і найманими працівниками, власниками підприємств, установ, організацій та професійними спілками;
 
    -234- Матвієнко А.С.
В абзаці сьомому частини першої статті 8 слово "шляхом" замінити словами "законодавче стимулювання".
 
Відхилено    
112. подолання бідності і зменшення соціального розшарування, зокрема, шляхом сприяння самозайнятості населення, розвитку малого та середнього бізнесу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
 
-235- Матвієнко А.С.
Абзац восьмий частини першої статті 8 після слів "зокрема, шляхом" доповнити словами "підвищення рівня мінімальної заробітної плати, запровадження прогресивного оподаткування доходів".
 
Відхилено   подолання бідності і зменшення соціального розшарування, зокрема, шляхом сприяння самозайнятості населення, розвитку малого та середнього бізнесу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
 
    -236- Заєць І.О.
Абзац восьмий п.1 статті 8 після слів "соціального розшарування" доповнити словами "з приведенням його до середньоєвропейського рівня,".
 
Відхилено    
113. забезпечення державних гарантій щодо реалізації соціальних прав працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, забезпечення молоді першим робочим місцем;
 
   забезпечення державних гарантій щодо реалізації соціальних прав працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, забезпечення молоді першим робочим місцем;
 
114. забезпечення захисту прав громадян України, які працюють за кордоном, та сприяння їх поверненню в Україну;
 
-237- Матвієнко А.С.
Абзац десятий частини першої статті 8 доповнити словами "через пропозицію відповідних робочих місць та створення кращих умов започаткування і ведення підприємницької діяльності в Україні".
 
Відхилено   забезпечення захисту прав громадян України, які працюють за кордоном, та сприяння їх поверненню в Україну;
 
115. поетапне погашення зобов'язань держави за знеціненими заощадженнями громадян;
 
-238- Томенко М.В.
В абзаці 12 частини першої статті 8 слово "поетапне" вилучити.
 
Відхилено   поетапне погашення зобов'язань держави за знеціненими заощадженнями громадян;
 
    -239- Матвієнко А.С.
Абзац одинадцятий частини першої статті 8 доповнити словами "в Ощадбанку СРСР".
 
Відхилено    
116. удосконалення системи пенсійного забезпечення, створення умов для гідного життя людей похилого віку, стимулювання розвитку недержавної системи пенсійного страхування;
 
-240- Сушкевич В.М.
Абзац тринадцятий статті 8 викласти у такій редакції:
"забезпечення гідного рівня життя осіб, які втратили працездатність, в результаті стійкого розвитку пенсійної системи на засадах збалансованості інтересів пенсіонерів та працюючого населення (вжиття заходів щодо стабілізації солідарної пенсійної системи, забезпечуючи при цьому підтримання оптимальної диференціації розмірів пенсій, запровадження ефективного та справедливого механізму осучаснення пенсійних виплат, ліквідацію пільг зі сплати страхових внесків, перегляд підходів до визначення права на пільгове/дострокове призначення пенсій; впровадження загальнообов'язкового накопичувального та розвитку добровільного накопичувального пенсійного страхування)".
 
Відхилено   удосконалення системи пенсійного забезпечення, створення умов для гідного життя людей похилого віку, стимулювання розвитку недержавної системи пенсійного страхування;
 
    -241- Кожем'якін А.А.
Абзац тринадцятий статті 8 після слів "...пенсійного забезпечення..." доповнити словами "...передбачивши надійний захист державою прав працюючих пенсіонерів, щорічний перерахунок пенсії та її збільшення на розмір офіційно зафіксованої інфляції та встановлення з 01 січня 2011 року розміру мінімальної пенсії на рівні, що на 20 відсотків вище за прожитковий мінімум...".
 
Відхилено    
117. забезпечення розміру соціальних виплат, які є основним джерелом доходів, на рівні не нижчому за прожитковий мінімум, удосконалення системи підтримки соціально незахищених верств населення;
 
   забезпечення розміру соціальних виплат, які є основним джерелом доходів, на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум, удосконалення системи підтримки соціально незахищених верств населення;
 
118. подолання бездомності громадян, безпритульності та бездоглядності дітей.
 
-242- Сушкевич В.М.
Статтю 8 доповнити наступними положеннями:
"забезпечення здійснення соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначені в залежності від розміру прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати та інших показників, на основі законодавчо визначених норм, виходячи з єдиного встановленого показника (виплати дітям війни; особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи; особам із числа ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, а також осіб, до них прирівняних);
забезпечення виконання у повному обсязі законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", " Про соціальний захист дітей війни", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";
гарантування з боку держави належного правового захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;
імплементація положень ратифікованої Верховною Радою України Конвенції ООН "Про права інвалідів" у законодавство України та забезпечення практичної реалізації цих положень;
підвищення рівня трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання всебічної державної підтримки діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;
сприяння та державна підтримка статутної діяльності громадських організацій ветеранів війни, праці та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".
 
Відхилено   подолання бездомності громадян, безпритульності та бездоглядності дітей.
 
    -243- Симоненко П.М.
До п. 1 статті 8 додати такі абзаци:
"реалізація конституційного положення стосовно гарантування кожному права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, в тому числі шляхом встановлення мінімального рівня почасової оплати праці, обов'язкового для підприємств і організацій всіх форм власності;
забезпечення залежності оплати праці від кількості і якості виконуваної роботи;
забезпечення рівня і пропорцій погодинних ставок, мінімальної заробітної плати, тарифів, ставок по категоріях працюючих на підприємствах і в організаціях усіх форм власності, розмірів пенсій, стипендій, соціальних допомог не нижче від визначеного у встановленому порядку прожиткового мінімуму;
забезпечення регулярності та своєчасності виплат винагород за працю та соціальних виплат;
свобода вибору форм заробітної плати та матеріального стимулювання працівників;
забезпечення декларованих у Конституції України прав і свобод громадян, передусім прав на працю і справедливу її винагороду, на відпочинок, на життя та охорону здоров'я, безоплатну медичну допомогу та медичне обслуговування, на безпечні для життя і здоров'я умови праці та довкілля, на соціальний захист, на безоплатну освіту, подолання демографічної кризи, послідовне здійснення з цією метою, в міру зростання економічного потенціалу, масштабних соціальних заходів, реформування системи соціальних стандартів і пільг, створення умов для стабільного зростання реальних доходів населення, застосування ефективних стимулів активізації виробничої, наукової, творчої та громадської діяльності;
реалізація загальнодержавної програми подолання бідності та істотне зниження на цій основі рівня майнової і соціальної диференціації;
забезпечення ефективної зайнятості працездатного населення, передусім працевлаштування молоді, яка закінчує навчальні заклади; встановлення державного замовлення на випускників вищих та професійно -технічних навчальних закладів;
встановлення розміру пенсій залежно від величини трудового внеску та заслуг перед державою за умови, що мінімальна заробітна плата та мінімальні пенсії не можуть бути нижчими від встановленого прожиткового мінімуму;
доступність, з урахуванням середнього розміру заробітної плати, пенсій, стипендій, цін і тарифів на життєзабезпечуючий набір харчових продуктів та інших споживчих потреб, послуги громадського транспорту і звЛязку, житлово-комунальні послуги, квартирну плату;
будівництво і безоплатне, або за пільговими кредитами надання житла малозабезпеченим громадянам та молодим сім'ям;
збільшення масштабів газифікації, шляхового будівництва, реконструкції систем життєзабезпечення (водовід, каналізаційне господарство, енергомережі тощо);
розробка і здійснення державної програми соціальної підтримки молоді, жінок-матерів, відновлення і розширення мережі дитячих дошкільних та позашкільних закладів; реформування дошкільної освіти на засадах багатоманітності, сприяння розвитку творчої індивідуальності дітей.".
 
Відхилено    
    -244- Трофименко В.В.
Частину першу статті 8 доповнити таким змістом:
"необхідно сформувати нові раціональні стандарти життя, таку модель поведінки і добробуту, яка б давала можливості користуватися всіма благами цивілізації, бережливо ставитися до природи та її ресурсів, виховувати здорову, освічену і духовно багату людину".
 
Відхилено    
119. Стаття 9. Засади внутрішньої політики в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки
 
-245- Семинога А.І.
Назву статті 9 викласти у такій редакції:
"Засади внутрішньої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері техногенної безпеки".
 
Відхилено   Стаття 9. Засади внутрішньої політики в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки
 
    -246- Матвієнко А.С.
У назві статті дев’ятої слово "Засади" замінити словосполученням "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено    
120. Основними засадами внутрішньої політики в екологічні сфері та сфері техногенної безпеки є:
 
-247- Семинога А.І.
У абзаці першому статті 9 слова "екологічній сфері" замінити словами "у сфері охорони навколишнього природного середовища".
 
Відхилено   1. Основними засадами внутрішньої політики в екологічні сфері та сфері техногенної безпеки є:
 
    -248- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 9 слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено    
121. забезпечення конституційних прав громадян на безпечне довкілля, створення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності населення, посилення просвітницької діяльності щодо інформування населення про екологічні норми і стандарти;
 
-249- Семинога А.І.
В абзаці другому статті 9 слово "довкілля" замінити словами "навколишнього природного середовища".
 
Відхилено   забезпечення конституційних прав громадян на безпечне довкілля, створення екологічно і техногенно безпечних умов життєдіяльності населення, посилення просвітницької діяльності з інформування населення про екологічні норми і стандарти;
 
    -250- Семинога А.І.
В абзаці 2 статті 9 слова "посилення просвітницької діяльності щодо інформування населення про екологічні норми і стандарти" вилучити.
 
Відхилено    
    -251- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
В абзаці другому статті 9 слово "посилення" замінити словом "ведення"
 
Відхилено    
    -252- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини першої статті 9 доповнити словами "та поточний стан навколишнього природного середовища".
 
Відхилено    
    -253- Заєць І.О.
Частину першу статті 9 після абзацу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"реалізація стратегії сталого (екологічно і соціально збалансованого) розвитку, перехід до європейської моделі еко- соціальної ринкової економіки".
 
Відхилено    
    -254- Заєць І.О.
Частину першу статті 9 перед абзацом другим доповнити новим абзацом такого змісту:
"впровадження інноваційної еколого-економічноїполітики, зокрема таких її складових як еко-трудова податкова реформа, принцип "забруднювач платить" та внутрішня торгівля квотами на шкідливі викиди";
 
Відхилено    
122. збереження навколишнього природного середовища, вдосконалення національної екологічної політики, стимулювання розвитку екобезпечних технологій;
 
-255- Семинога А.І.
В абзаці 3 статті 9 слово "екобезпечних" замінити словами "більш чистого виробництва" і доповнити словами "та технологій, що передбачають ресурсо- та енергозбереження".
 
Відхилено   збереження навколишнього природного середовища, вдосконалення національної екологічної політики, стимулювання розвитку екобезпечних технологій;
 
    -256- Ковалевська Ю.С.
В абзаці третьому статті 9 проекту Закону слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля".
Це більше відповідатиме Конституції України (статті 50, частина 6 статті 85, частина З статті 119, частина 5 статті 138).
Поняття "довкілля" більш ширше за змістом порівняно з поняттям "навколишнє природне середовище".
 
Відхилено    
    -257- Заєць І.О.
Частину першу статті 9 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
"збільшення відновлювальної частини природного капіталу України, зокрема через нарощування його ядра - природно-заповідного фонду країни".
 
Відхилено    
123. забезпечення комплексного захисту населення та реабілітації території від негативного впливу наслідків Чорнобильської катастрофи, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
   забезпечення комплексного захисту населення та реабілітації території від негативного впливу наслідків Чорнобильської катастрофи, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
124. здійснення заходів щодо безпечного поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
 
-258- Швець В.Д.
Матвієнко А.С.
В абзаці п’ятому статті 9 слова "зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" виключити, оскільки експлуатація станції припинена, функціонує тільки об’єкт "Укриття".
 
Відхилено   здійснення заходів щодо безпечного поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
 
    -259- Боднар-Петровська О.Б.
В абзаці п’ятому статті 9 слова "зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та" вилучити.
 
Відхилено    
125. підвищення рівня цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
-260- Семинога А.І.
Абзац 6 статті 9 викласти в такій редакції:
"підвищення рівня попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і цивільного захисту".
 
Відхилено   підвищення рівня цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
126. упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.
 
-261- Заєць І.О.
Абзац шостий статті після слів "природних ресурсів" доповнити словами "на основі системи Інтегрованого державного управління природними ресурсами.".
 
Відхилено   впровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.
 
    -262- Семинога А.І.
Частину першу статті 9 доповнити новими абзацами такого змісту:
"забезпечення неухильного дотримання вимог природоохоронного законодавства та невідворотності покарання за його порушення;
забезпечення рівності прав громадян щодо користування (використання) природними ресурсами;
забезпечення балансу економічних, соціальних та екологічних інтересів;
забезпечення впровадження дієвої системи екологічного виховання та освіти;
забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища та його відповідність вимогам безпеки;
забезпечення включення природоохоронної складової до програм соціально-економічного розвитку регіонів."
 
Відхилено    
    -263- Матвієнко А.С.
Статтю 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Забезпечення якісної питної води як універсальної основи життя".
 
Відхилено    
    -264- Заєць І.О.
Частину 1 статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
"співпраця з екологічною громадськістю";
 
Відхилено    
    -265- Заєць І.О.
Частину 1 статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
"поглиблення та поширення екологічної освіти громадян";
 
Відхилено    
    -266- Заєць І.О.
Частину 1 статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
"впровадження принципу запобігання і упередження природних та техногенних катаклізмів".
 
Відхилено    
127. Стаття 10. Засади внутрішньої політики в гуманітарній сфері
 
-267- Матвієнко А.С.
У назві статті десятої слово "Засади" замінити словосполученням "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено   Стаття 10. Засади внутрішньої політики в гуманітарній сфері
 
128. 1. Основними засадами внутрішньої політики у гуманітарній сфері є:
 
-268- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 10 слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено   1. Основними засадами внутрішньої політики в гуманітарній сфері є:
 
    -269- Заєць І.О.
Пункт 10 після слів "у гуманітарній сфері є:" доповнити новим абзацом такого змісту:
"сприяння консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури".
 
Відхилено    
129. реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України;
 
-270- Геращенко І.В.
Абзац 1 частини першої статті 10 викласти в новій редакції:
"Основними засадами внутрішньої політики у гуманітарній сфері є: реалізація державної мовної політики спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови, як єдиної державної, в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської мови та мов національних меншин України у відповідності до Конституції України та законів України".
 
Відхилено   реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших рідних мов громадян України;
 
    -271- Яворівський В.О.
Абзац перший пункту 1 статті 10 викласти у такій редакції:
"реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України;"
 
Відхилено    
    -272- Кириленко В.А.
У статті 10 у першому абзаці ("реалізація державної мовної політики...") після слів "української мови" додати "як єдиної державної;"
 
Відхилено    
    -273- Горбатюк А.О.
Абзац другий частини першої статті 10 після слів "української мови" доповнити словами "як державної мови".
 
Відхилено    
    -274- Швець В.Д.
В абзаці другому статті 10 після слів "на всій території України" доповнити словами "як єдиної державної мови".
 
Відхилено    
    -275- Томенко М.В.
Абзац другий частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
"реалізація державної мовної політики на основі Конституції України та законів України, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України".
 
Відхилено    
    -276- Єфремов О.С.
В абзаці другому частини першої статті 10 слова "інших мов національних меншин України" замінити словами "інших рідних мов громадян України".
 
Враховано    
    -277- Тищенко О.І.
Із абзацу 1 частини першої статті 10 виключити слово "російської,".
 
Відхилено    
    -278- Матчук В.Й.
Абзац 2 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
"реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови, як єдиної державної мови, в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України".
 
Відхилено    
    -279- Матвієнко А.С.
В абзаці першому частини першої статті 10 слова "державної мовної політики на основі норм національного" замінити словами "української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України як основи консолідації суспільства, на основі норм Конституції України".
 
Відхилено    
    -280- Заєць І.О.
В абзаці 1 п.1 статті 10 слова "національного та міжнародного права" замінити словами "Конституції України", а після слів "української мови" доповнити словами "як державної мови в Україні";
 
Відхилено    
    -281- Парубій А.В.
Абзац 2 частини другої статті 10 викласти у наступній редакції:
"реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту інших мов національних меншин України";
 
Відхилено    
    -282- Мовчан П.М.
Пункт 1 статті 10 після слів "забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови" доповнити словами "як державної".
 
Відхилено    
    -283- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 1 частини першої статті 10 текст "російської, " вилучити.
 
Відхилено    
    -284- Шкутяк З.В.
Абзац другий частини першої статті 10 викласти у такій редакції:
"реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту інших мов національних меншин України".
 
Відхилено    
130. створення належних умов для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей;
 
   створення належних умов для нарощення освітнього потенціалу України, забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей;
 
131. удосконалення системи освіти, забезпечення якісної дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, підвищення престижу праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, підтримка обдарованої молоді;
 
-285- Ковалевська Ю.С.
Доповнити статтю 10 абзацом п'ятим такого змісту:
"відкриття нових і збереження існуючих навчальних закладів дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти без зміни їх цільового призначення;".
 
Відхилено   удосконалення системи освіти, забезпечення якісної дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, підвищення престижності праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, підтримка обдарованої молоді;
 
132. підвищення ролі вищої освіти і науки як основ становлення в Україні ефективної "економіки знань";
 
   підвищення ролі вищої освіти і науки як основ становлення в Україні ефективної "економіки знань";
 
133. реформування та розвиток вітчизняної системи вищої освіти та науки, забезпечення їх інтеграції в європейський та світовий освітній та науковий простір, запровадження принципів та стандартів Болонського процесу у вищих навчальних закладах України;
 
-286- Боднар-Петровська О.Б.
В абзаці шостому частини першої статті 10 слова "запровадження принципів та стандартів Болонського процесу у вищих навчальних закладах України" вилучити.
 
Відхилено   реформування та розвиток вітчизняної системи вищої освіти і науки, забезпечення їх інтеграції в європейський та світовий освітній і науковий простір, запровадження принципів та стандартів Болонського процесу у вищих навчальних закладах України;
 
    -287- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Статтю 10 після абзацу 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"створення належних умов для нарощування якісного складу науковців, педагогічних кадрів у наукових установах та вищих навчальних закладах, розробка ефективної системи їх мотивації;"
 
Відхилено    
134. забезпечення ефективного захисту відповідно до міжнародних стандартів права інтелектуальної власності, в тому числі авторських і суміжних прав;
 
   забезпечення ефективного захисту відповідно до міжнародних стандартів права інтелектуальної власності, в тому числі авторських і суміжних прав;
 
135. сприяння культурному розвитку громадян України, створення умов для реалізації творчого потенціалу людини та суспільства, забезпечення для всіх громадян України рівних можливостей у задоволенні культурно-духовних потреб;
 
   сприяння культурному розвитку громадян України, створення умов для реалізації творчого потенціалу людини та суспільства, забезпечення рівних можливостей для всіх громадян України у задоволенні культурно-духовних потреб;
 
136. відродження духовних цінностей Українського народу, захист та примноження його культурного надбання, збереження національної культурної спадщини, підтримка розвитку культури і мистецтва, відродження та збереження культурної самобутності регіонів;
 
-288- Томенко М.В.
В абзаці 9 частини першої статті 10 слова "культурної самобутності регіонів" замінити словами "культурної самобутності національних меншин України".
 
Відхилено   відродження духовних цінностей Українського народу, захист та примноження його культурного надбання, збереження національної культурної спадщини, підтримка розвитку культури і мистецтва, відродження та збереження культурної самобутності регіонів;
 
    -289- Заєць І.О.
В абзаці 8 п. 1 статті слова "самобутності регіонів" замінити словами ", мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України".
 
Відхилено    
    -290- Шкутяк З.В.
Доповнити частину першу статті 10 новим абзацом 10 у такій редакції:
"підтримка інституцій історичної спадщини та національного відродження, формування національної свідомості шляхом об'єктивного висвітлення історичних процесів, розвиток системи патріотичного виховання громадян України".
 
Відхилено    
137. захист, модернізація та розвиток національної культурної індустрії (книговидання, кінематографія, мистецтво);
 
-291- Шкутяк З.В.
Абзац 10 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
"захист, підтримка та економічне стимулювання розвитку національної культурної індустрії (книговидання, кінематографія та інші)".
 
Відхилено   захист, модернізація та розвиток національної культурної індустрії (книговидання, кінематографія, мистецтво);
 
    -292- Томенко М.В.
Абзац 10 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
"Державна підтримка, захист, модернізація та розвиток національної культурної індустрії (книговидання, кінематографія, мистецтво);".
 
Відхилено    
    -293- Заєць І.О.
Після абзацу 8 п. 1 статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
"задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави".
 
Відхилено    
138. створення умов для консолідації суспільства на основі національної системи духовних цінностей, в центрі якої людина, її розвиток, права і свободи, максимальне забезпечення її потреб;
 
   створення умов для консолідації суспільства на основі національної системи духовних цінностей, у центрі якої людина, її розвиток, права і свободи, максимальне забезпечення її потреб;
 
139. відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та релігійних конфесій;
 
-294- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац 11 статті 10 виключити.
 
Відхилено   відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та релігійних конфесій;
 
140. забезпечення умов для формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та віросповідання;
 
   забезпечення умов для формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та віросповідання;
 
141. забезпечення свободи засобів масової інформації та безперешкодного доступу громадян до інформації, створення умов для розвитку інформаційних технологій та інформаційного суспільства, широкої інтеграції і доступу громадян до світового інформаційного простору;
 
   забезпечення свободи засобів масової інформації та безперешкодного доступу громадян до інформації, створення умов для розвитку інформаційних технологій та інформаційного суспільства, широкої інтеграції і доступу громадян до світового інформаційного простору;
 
142. створення суспільного мовлення та надання державної підтримки національному інформаційному продукту, здійснення заходів щодо захисту національного інформаційного простору;
 
   створення суспільного мовлення та надання державної підтримки національному інформаційному продукту, здійснення заходів щодо захисту національного інформаційного простору;
 
143. створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, стимулювання створення спортивної інфраструктури, сприяння участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі;
 
-295- Кожем'якін А.А.
Абзац шістнадцятий статті 10 після слів "...спортивної інфраструктури..." доповнити словами "...передбачивши з 01 вересня 2011 року будівництво 500 футбольних майданчиків, 50 льодових катків, 50 басейнів щорічно за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, приватних інвесторів...";
 
Відхилено   створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, стимулювання створення спортивної інфраструктури, сприяння участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі;
 
    -296- Матвієнко А.С.
В абзаці п’ятнадцятому частини першої статті 10 виправити відмінок і замінити слово "максимальній" на слово "максимальної".
 
Враховано    
    -297- Матвієнко А.С.
Абзац п’ятнадцятий частини першої статті 10 після слів "стимулювання створення спортивної інфраструктури" доповнити словами "фінансове та матеріальне".
 
Відхилено    
    -298- Заєць І.О.
В абзаці п'ятнадцятому п. 1 статті 10:
після слів "талановитих спортсменів" доповнити словами ", збереження існуючої та";
після слова "створення" доповнити словом "нової";
після слова "спортивної" доповнити словами "і фізкультурної".
 
Відхилено    
    -299- Матвієнко А.С.
Частину першу статті 10 доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:
"забезпечення реалізації права молоді на вільний доступ та безоплатне здобуття вищої освіти".
 
Відхилено    
    -300- Матвієнко А.С.
Частину першу статті 10 доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:
"розширення практики регулярних державних фінансових виплат для талановитої молоді (на конкурсній основі)".
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим, дев’ятнадцятим.
 
Відхилено    
144. реформування системи охорони здоров'я з метою забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, надання державою гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги, ефективної реалізації державних цільових програм лікування найбільш поширених небезпечних для здоров'я і життя людини захворювань, раціонального державного контролю за якістю лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 
-301- Бахтеєва Т.Д.
Абзац сімнадцятий статті 10 викласти у такій редакції:
"забезпечення належного державного контролю за створенням безпечних для життя та здоров’я людини умов проживання, праці, освіти та відпочинку, за якістю та безпекою питної води, харчових продуктів, лікарських засобів та виробів медичного призначення;"
 
Відхилено   реформування системи охорони здоров'я з метою забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, надання державою гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги, ефективної реалізації державних цільових програм лікування найбільш поширених небезпечних для здоров'я і життя людини захворювань, раціонального державного контролю за якістю лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 
    -302- Кожем'якін А.А.
Абзац сімнадцятий статті 10 після слів "...медичного призначення" доповнити словами "...передбачивши з 01 вересня 2011 року бюджетне фінансування потреб медицини на рівні не нижчому, ніж 10 відсотків від розміру ВВП".
 
Відхилено    
    -303- Ковалевська Ю.С.
Доповнити статтю 10 абзацом вісімнадцятим такого змісту:
"відкриття нових і збереження існуючих державних і комунальних закладів охорони здоров'я без зміни їх цільового призначення;".
Дана пропозиція сприятиме реалізації положень частини третьої статті 49 Конституції України.
 
Відхилено    
145. розвиток страхової медицини, зокрема, шляхом запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування;
 
-304- Бахтеєва Т.Д.
Абзац вісімнадцятий статті 10 викласти у такій редакції:
"створення умов для належної реалізації права громадян на якісну та доступну медичну допомогу, визначення гарантованого державою обсягу безоплатних медичних послуг та належне фінансове забезпечення надання цих послуг населенню за рахунок державних коштів, забезпечення ефективного державного регулювання та контролю за цінами на лікарські засоби, пріоритетне фінансування реалізації державних цільових програм профілактики, діагностики та лікування хвороб і станів, що є головними факторами формування структури захворюваності, смертності та інвалідності населення;
 
Відхилено   розвиток страхової медицини, зокрема, шляхом запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування;
 
146. запровадження пріоритетного розвитку та профілактичного спрямування первинної лікувально-профілактичної допомоги, розвиток інституту сімейного лікаря, забезпечення проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів (диспансеризації) з метою ранньої діагностики захворювань, створення єдиного простору доступних для всіх верств населення медичної допомоги;
 
-305- Бахтеєва Т.Д.
Абзац дев’ятнадцятий статті 10 викласти у такій редакції:
"забезпечення державної підтримки системи заходів, спрямованих на сприяння формуванню свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності та здорового способу життя;".
 
Відхилено   запровадження пріоритетного розвитку та профілактичного спрямування первинної лікувально-профілактичної допомоги, розвиток інституту сімейного лікаря, забезпечення проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів (диспансеризації) з метою ранньої діагностики захворювань, створення єдиного простору доступної для всіх верств населення медичної допомоги;
 
147. удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля.
 
-306- Симоненко П.М.
До п. 1 статті 10 додати такі абзаци:
"недопущення нав'язування суспільству всупереч Конституції України будь-якої ідеології, привілеїв чи утисків за політичними, світоглядними чи мовними ознаками, втручання у внутрішні справи релігійних конфесій;
послідовне утвердження в суспільному, передусім політичному житті толерантності, поваги до позицій і поглядів різних верств населення як необхідної умови консолідації суспільства;
поряд із всебічним зміцненням позицій державної - української - мови, держава постійно дбає про створення умов для вільного розвитку і використання російської мови, мов інших національностей, які мешкають в Україні, та вивчення поширених у світі мов. Надання російській мові статусу державної на всій території України;
забезпечення можливостей для одержання молоддю безоплатної якісної освіти у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах;
відновлення мережі закладів професійно-технічної освіти з одночасною можливістю набуття в них загальної середньої освіти: встановлення переліку професій і спеціальностей, з яких відбувається підготовка у цих закладах;
радикальне реформування системи охорони здоров'я з метою забезпечення якісної і доступної медичної допомоги на основі поступового переходу до надання медичних послуг за рахунок державного фінансування, насамперед відновлення на сучасній основі мережі медичних установ, у першу чергу у сільській місцевості, забезпечення гарантованого обсягу безоплатних медичних послуг з урахуванням загальних тенденцій у динаміці здоров'я населення, розвиток сімейної медицини; розробка і реалізація державних програм лікування онкологічних і серцевих захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, цукрового діабету, боротьби з дитячою смертністю.".
 
Відхилено   удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля.
 
    -307- Матвієнко А.С.
Статтю десяту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Запровадження принципів та стандартів Болонського процесу у вищих навчальних закладах України, набуття Україною членства в Європейському дослідницькому просторі".
 
Відхилено    
    -308- Кириленко В.А.
У статті 10 додати новий абзац:
"розвиток і популяризація української культури, сприяння патріотичному вихованню молоді".
 
Відхилено    
    -309- Трофименко В.В.
Частину першу статті 10 доповнити таким змістом:
"податкове заохочення благодійної діяльності, спрямованої на збереження й розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності української нації, національних меншин та етнічних груп".
 
Відхилено    
148. Стаття 11. Засади зовнішньої політики
 
-310- Матвієнко А.С.
У назві статті одинадцятої слово "Засади" замінити словосполученням "Напрямки та основні аспекти".
 
Відхилено   Стаття 11. Засади зовнішньої політики
 
149. 1. Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур.
 
-311- Парубій А.В.
Частину першу статті 11 викласти у наступній редакції:
"Україна як європейська держава здійснює самостійну відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, чи груп держав".
 
Відхилено   1. Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур.
 
    -312- Тарасюк Б.І.
У частині першій статті 11:
перед словом "європейська" доповнити словами "незалежна, суверенна, демократична";
слово"позаблокова" виключити.
 
Відхилено    
    -313- Тищенко О.І.
В частині 1 статті 11 слово "заінтересованими" замінити на "зацікавленими".
 
Відхилено    
    -314- Стешенко О.М.
Яворівський В.О.
У частині першій статті 11 слова "як європейська позаблокова держава" вилучити.
 
Відхилено    
    -315- Тищенко О.І.
Заєць І.О.
Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
У частині першій статті 11 слово"позаблокова" виключити.
 
Немає висновку    
    -316- Стешенко О.М.
Доповнити статтю 11 новими частинами 1-1 та 1-2 такого змісту:
"1-1. Україна беззастережно додержується принципу сумлінного виконання всіх своїх міжнародних зобов'язань і вважає належним чином ратифіковані договори частиною свого внутрішнього права.
1-2. Україна виступає проти присутності збройних сил інших держав на українській території, а також проти розміщення іноземних військ на територіях інших держав без їх ясно висловленої згоди, крім випадків застосування міжнародних санкцій відповідно до Статуту ООН.";
 
Відхилено    
150. 2. Основними засадами зовнішньої політики є:
 
-317- Матвієнко А.С.
У частині другій статті 11 слово "засадами" замінити словосполученням "напрямками та аспектами".
 
Відхилено   2. Основними засадами зовнішньої політики є:
 
151. забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;
 
-318- Тарасюк Б.І.
Абзац третій частини другої статі 11 не несе жодної "доданої вартості" і фактично дублює положення абзацу другого. Положення абзацу третього викладені некоректно, оскільки захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості державних кордонів відповідно до частини другої статті 17 Конституції України покладається на Збройні Сили України. Поняття "енергетичних інтересів" є вужчим та включається до змісту поняття "економічних інтересів", а політичні, економічні та інші інтереси можна об’єднати в збірному понятті "національні інтереси".
З огляду на зазначене пропоную абзаци другий і третій частини другої статті 11 об’єднати та викласти їх у такій редакції:
"забезпечення дипломатичними методами і засобами, передбаченими міжнародним правом, національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;".
 
Відхилено   забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;
 
152. забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України, її політичних, економічних, енергетичних та інших інтересів;
 
   забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України, її політичних, економічних, енергетичних та інших інтересів;
 
153. використання міжнародного потенціалу для утвердження і розвитку України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, її сталого економічного розвитку;
 
   використання міжнародного потенціалу для утвердження і розвитку України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, її сталого економічного розвитку;
 
154. створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку української нації, її економічного потенціалу, історичної свідомості, національної гідності українців, а також етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України усіх національностей;
 
-319- Заєць І.О.
В абзаці четвертому п. 2 статті 11 слова "громадян України усіх національностей;" замінити словами "всіх корінних народів і національних меншин України;".
 
Відхилено   створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку української нації, її економічного потенціалу, історичної свідомості, національної гідності українців, а також етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України усіх національностей;
 
    -320- Мовчан П.М.
Пункт 4 частини 2 статті 11 викласти у наступній редакції :
"створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку української нації, її інтелектуального та економічного потенціалу, історичної свідомості, національної гідності українців, а також етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України усіх національностей; повноцінного розвитку всіх сфер української національної культури, прискорення процесу національного відродження та розвитку вільних культурних та гуманітарних обмінів з країнами світу".
 
Відхилено    
155. утвердження провідного місця України у системі міжнародних відносин, зміцнення міжнародного авторитету держави;
 
-321- Заєць І.О.
В абзаці п'ятому п. 2 статті 11 слово "провідного" замінити словом "гідного".
 
Відхилено   утвердження провідного місця України у системі міжнародних відносин, зміцнення міжнародного авторитету держави;
 
156. сприяння міжнародному миру і безпеці у світі, участь у всеосяжному політичному діалозі для підвищення взаємної довіри держав, подолання традиційних і нових загроз безпеці;
 
-322- Заєць І.О.
Абзац сьомий п. 2 статті 11 видалити.
 
Відхилено   сприяння міжнародному миру і безпеці у світі, участь у всеосяжному політичному діалозі для підвищення взаємної довіри держав, подолання традиційних і нових загроз безпеці;
 
157. дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного співробітництва з НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес;
 
-323- Стешенко О.М.
Пункт 7 частини другої статті 11 викласти у такій редакції:
"забезпечення реалізації державної політики щодо співробітництва України з НАТО, продовження конструктивного співробітництва з іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, участь України у розвитку та вдосконаленні європейської системи колективної безпеки;";
 
Відхилено   дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес;
 
    -324- Томенко М.В.
Доповнити наступними словами:
"недопущення розташування іноземних військових баз на території України, виведення іноземних військових формувань з території України до 2017 року".
 
Відхилено    
    -325- Єфремов О.С.
В абзаці восьмому частини другої статті 11 слово "співробітництва" замінити словом "партнерства".
 
Враховано    
    -326- Швець В.Д.
Абзац 8 частини другої статті 11, яким пропонується встановити позаблоковість України, виключити, оскільки це питання врегульоване статтею 8 Закону України "Про основи національної безпеки України".
 
Відхилено    
    -327- Яворівський В.О.
Абзац сьомий пункту 2 статті 11 викласти у наступній редакції:
"участь у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного співробітництва та подальшого вступу в НАТО, а також іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес;"
 
Відхилено    
    -328- Тарасюк Б.І.
Абзац восьмий частини другої статті 11 викласти в такій редакції:
"забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональній системах колективної безпеки, набуття членства в Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, а також з іншими державами світу;".
 
Відхилено    
    -329- Шкіль А.В.
Абзац 7 частини 2 статті 11 виключити.
Обґрунтування: В чинній Конституції України немає жодного посилання, яке б визначало нейтралітет або відмову від участі у військових блоках як засіб досягнення національної безпеки. "Декларація про державний суверенітет" від 1990 року також не містить факту проголошення нейтралітету України.
 
Відхилено    
    -330- Тищенко О.І.
Із абзацу 7 частини другої статті 11 виключити фразу "дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах,".
 
Відхилено    
    -331- Костенко Ю.І.
Заєць І.О.
Джоджик Я.І.
Парубій А.В.
Матвієнко А.С.
Абзац 8 частини 2 статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -332- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 7 частини другої статті 11 слова "дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах" вилучити.
 
Відхилено    
    -333- Шкутяк З.В.
Абзац 8 частини другої статті 11 викласти у такій редакції:
"дотримання Україною політики позаблоковості, продовження конструктивного співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес;".
 
Відхилено    
    -334- Стешенко О.М.
Доповнити частину другу статті 11 проекту закону після пункту 7 новими пунктами такого змісту:
"встановлення із державами-членами Європейського Союзу та НАТО відносин політичного і військового партнерства, взаємовигідного економічного співробітництва, широких культурних, наукових, гуманітарних зв'язків;
нарощення Україною рівня своєї участі у Раді Північноатлантичного співробітництва та Північноатлантичній асамблеї, сприяння розвиткові тенденцій поступового трансформування цих інститутів в елементи нової системи загальноєвропейської безпеки;";
 
Відхилено    
158. підтримка зміцнення ролі міжнародного права у міжнародних відносинах, забезпечення добросовісного дотримання та виконання чинних, вироблення нових принципів і норм міжнародного права;
 
-335- Тарасюк Б.І.
В абзаці дев'ятому частини другої статті 11 словосполучення "добросовісного дотримання та виконання" замінити на "неухильного дотримання".
 
Відхилено   підтримка зміцнення ролі міжнародного права у міжнародних відносинах, забезпечення дотримання та виконання чинних, вироблення нових принципів і норм міжнародного права;
 
    -336- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац 9 частини другої статті 11 викласти у такій редакції:
"підтримка зміцнення ролі міжнародного права у міжнародних відносинах, забезпечення дотримання чинних та участь у виробленні нових норм міжнародного права;".
 
Враховано частково    
    -337- Заєць І.О.
В абзаці 8 п. 2 ст. 11 слова "чинних, вироблення нових" замінити словом "загальновизнаних".
 
Відхилено    
159. запобігання конфліктам у регіонах, що межують з Україною, та врегулювання наявних конфліктів;
 
-338- Тарасюк Б.І.
Абзац десятий частини другої статті 11 викласти в наступній редакції:
"запобігання та сприяння розв'язанню конфліктів у регіонах, що насамперед межують з Україною;".
 
Відхилено   запобігання конфліктам у регіонах, що межують з Україною, та врегулювання наявних конфліктів;
 
    -339- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац 10 частини другої статті 11 викласти у такій редакції:
"Участь у запобіганні та врегулюванні конфліктів на міжнародній арені;".
 
Відхилено    
    -340- Ковалевська Ю.С.
Абзац десятий частини другої статті 11 проекту Закону викласти в такій редакції:
"запобігання виключно мирними дипломатичними методами конфліктам у регіонах, що межують з Україною, та врегулювання наявних конфліктів;".
 
Відхилено    
    -341- Матвієнко А.С.
Абзац 9 частини 2 статті 11 виключити.
 
Відхилено    
160. забезпечення захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
 
-342- Матвієнко А.С.
В абзаці десятому частини другої статті 11 слова "і юридичних осіб" виключити.
 
Відхилено   забезпечення захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
 
    -343- Заєць І.О.
Після абзацу 9 п. 2 ст. 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечення виведення Чорноморського Флоту Російської Федерації з території України не пізніше 28 травня 2017 року";
 
Відхилено    
161. створення сприятливих умов для задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, підтримання з ними сталих зв’язків;
 
   створення сприятливих умов для задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, підтримання з ними сталих зв’язків;
 
162. забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі;
 
-344- Стешенко О.М.
Пункт 12 частини другої статті 11 викласти у такій редакції:
"забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору".
 
Відхилено   забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі;
 
    -345- Шкутяк З.В.
Абзац 13 частини другої статті 11 викласти у такій редакції:
"забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічній, правовий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та Європейському Союзі".
 
Відхилено    
    -346- Тищенко О.І.
Доповнити абзац 12 частини другої статті 11 після слів "набуття членства в" словами "НАТО та".
 
Відхилено    
    -347- Заєць І.О.
Абзац дванадцятий п.2 ст.11 після слів "в Європейському Союзі" доповнити словами ", а також в євроатлантичний безпековий простір шляхом набуття членства у Організації Північноатлантичного договору";
 
Відхилено    
    -348- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Абзац 12 частини другої статті 11 викласти в такій редакції:
"забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі;"
 
Відхилено    
163. підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди;
 
   підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди;
 
164. забезпечення з метою повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту народу інтеграції економіки України у світову економічну систему;
 
   забезпечення з метою повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту народу інтеграції економіки України у світову економічну систему;
 
165. розширення міжнародного співробітництва з метою залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку в інтересах її реформування, модернізації та інноваційного розвитку;
 
   розширення міжнародного співробітництва з метою залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку в інтересах її реформування, модернізації та інноваційного розвитку;
 
166. підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір.
 
-349- Логвиненко О.С.
В абзаці 16 частини 2 статті 11 слово "підтримка" замінити словом "забезпечення"
 
Відхилено   підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір.
 
    -350- Тарасюк Б.І.
Абзац сімнадцятий частини другої статті 11 викласти в наступній редакції:
"підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір з одночасним вжиттям комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору, протидії його монополізації іншими державами та забезпечення інформаційного суверенітету України".
 
Відхилено    
    -351- Симоненко П.М.
До п. 2 статті 11 додати такі абзаци:
"поглиблення взаємовигідного співробітництва з Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, а також з Китайською Народною Республікою, країнами Північної та Латинської Америки, Східної Азії, Близького Сходу і Перської Затоки;
забезпечення повноправної участі України у Співдружності Незалежних Держав, в інтеграційних процесах на теренах СНД, передусім у рамках Єдиного Економічного Простору.".
 
Відхилено    
    -352- Мармазов Є.В.
До частини другої статті 11 внести доповнення такого змісту:
"підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва з Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, як стратегічними партнерами, а також Співдружністю незалежних держав (СНД)".
 
Відхилено    
    -353- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Статтю 11 доповнити новим абзацом:
"сприяння підвищенню конкурентоздатності вітчизняних виробників товарів і послуг на світовому ринку."
 
Відхилено    
167. Стаття 12. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
-354- Боднар-Петровська О.Б.
У назві статті 12 слова "визначення та" вилучити.
 
Відхилено   Стаття 12. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
    -355- Матвієнко А.С.
Статтю 12 виключити.
 
Відхилено    
168. 1. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється на основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у цьому напрямі.
 
-356- Заєць І.О.
Пункт 1 статті 12 викласти в такій редакції:
"Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється Верховною Радою України на основі тісної взаємодії з Президентом України та Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   1. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюються на основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у цьому напрямі.
 
    -357- Боднар-Петровська О.Б.
У частині першій статті 12 слова "визначення та" і "Верховної Ради України" вилучити.
 
Відхилено    
169. 2. Визначені цим Законом засади внутрішньої і зовнішньої політики мають ураховуватися під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
 
-358- Швець В.Д.
Частину 2 статті 12 виключити, оскільки пропоноване проектом положення щодо врахування визначених цим Законом засад внутрішньої і зовнішньої політики під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів не відповідає приписам статті 8 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
 
Відхилено   2. Визначені цим Законом засади внутрішньої і зовнішньої політики мають ураховуватися під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
 
    -359- Кирильчук Є.І.
Вилучити з проекту Закону норми, які опосередковано визначають його пріоритет над іншими законами України, тобто у частині 2 статті 12 визначено, що "засади внутрішньої та зовнішньої політики "мають враховуватись під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів", при тому, що в частині 2 статті 8 Основного Закону України наведено – основою для прийняття законів є Конституція України, яка є актом установчої влади народу і має найвищу юридичну, .силу, а всі закони мають однакову юридичну силу.
 
Відхилено    
    -360- Шкіль А.В.
Частину другу статті 12 виключити.
Обґрунтування: Відповідно до частини другої статті 8 Основного Закону України основою для прийняття законів є Конституція України, яка є актом установчої влади народу і має найвищу юридичну силу. Закон, проект якого пропонується, у разі його прийняття матиме по суті вищу юридичну силу, що не узгоджується з Конституцією, за змістом якої всі закони мають однакову юридичну силу.
 
Відхилено    
    -361- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 2 статті 12 "2. Визначені цим Законом засади внутрішньої і зовнішньої політики мають ураховуватися під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів", оскільки відповідно до частини 2 статті 8 Конституції України Конституція України саме вона є основою для прийняття законів , оскільки є актом установчої влади народу і має найвищу юридичну силу. У випадку прийняття цієї норми Закон матиме по суті вищу юридичну силу ніж інші закони, хоча згідно з Конституцією України, всі закони мають однакову юридичну силу.
 
Відхилено    
    -362- Боднар-Петровська О.Б.
Заєць І.О.
Тарасюк Б.І.
Частину другу статті 12 виключити, відповідно частини третю-четверту вважати частинами другою-третьою.
 
Відхилено    
    -363- Горбатюк А.О.
В частині другій статті 12 слова "мають ураховуватися" замінити словом "враховуються".
 
Відхилено    
170. 3. Повноваження щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюють:
 
-364- Тарасюк Б.І.
У частині третій статті 12:
перед абзацом першим доповнити новим абзацом такого змісту:
"Повноваження Верховної Ради України та Президента України щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики України встановлюються Конституцією України.";
В абзаці першому після слова "політики" доповнити словом "також";
Абзаци другий та третій вилучити.
 
Відхилено   3. Повноваження щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюють:
 
    -365- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
У частині третій статті 12 слово "визначення" виключити.
 
Відхилено    
    -366- Шкіль А.В.
Частину третю статті 12 виключити.
Обґрунтування. У вказаній нормі, серед іншого, йдеться про повноваження Верховної Ради України та Президента України. Відповідно до частини другої статті 85 та п. 31 частини першої статті 106 Основного Закону, за змістом яких повноваження (права та обов’язки) парламенту і глави держави встановлюються виключно Конституцією України.
Крім того, відповідно до частини третьої статті 12 проекту Верховна Рада України наділяється невластивим для неї повноваженням реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики, що суперечить припису п. 5 частини першої статті 85 Конституції України, за змістом якого до повноважень Верховної Ради України належить лише визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, а не їх реалізація. Реалізація цих засад відноситься до компетенції органів виконавчої влади. Таким чином запропонований припис не узгоджується з положеннями Основного Закону України, адже неправомірно розширює компетенцію парламенту всупереч вимогам частини другої статті 85 Конституції України, оскільки повноваження, віднесені до його відання, мають бути закріплені виключно конституційними нормами. Обсяг та перелік повноважень Верховної Ради України встановлюється Конституцією України (статті 85, 87, частини перша статті 88 тощо) і не може бути розширений законом.
 
Відхилено    
    -367- Логвиненко О.С.
Заєць І.О.
Частину третю статті 12 виключити.
 
Відхилено    
    -368- Боднар-Петровська О.Б.
В абзаці першому частини третьої статті 12 слова "визначення та" вилучити.
 
Відхилено    
171. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні - шляхом визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, внесення у разі потреби змін до цього Закону, законодавчого регулювання відносин, спрямованого на впровадження засад внутрішньої та зовнішньої політики у відповідних сферах, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, здійснення парламентського контролю;
 
-369- Стешенко О.М.
У пункті 1 частини третьої статті 12:
слова "внесення у разі потреби змін до цього Закону," вилучити;
після слів "у відповідних сферах," доповнити словами:
"підтримки курсу України на євроатлантичну інтеграцію, кінцевою метою якого є набуття повноправного членства в НАТО, законодавчого забезпечення взаємовідносин та співробітництва України з НАТО,".
 
Відхилено   Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні - шляхом визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, внесення у разі потреби змін до цього Закону, законодавчого регулювання відносин, спрямованого на впровадження засад внутрішньої та зовнішньої політики у відповідних сферах, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, здійснення парламентського контролю;
 
    -370- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац 2 частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:
"Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні - шляхом законодавчого регулювання відносин, здійснення кадрової політики, парламентського контролю, інших повноважень відповідно до Конституції України;".
 
Відхилено    
    -371- Кирильчук Є.І.
Вилучити зі статті 12 проекту Закону повноваження Верховної Ради України та Президента України щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики, оскільки згідно частини 2 статті 85 та пункту 31 частини 1 статті 106 Основного Закону, повноваження (права та обов'язки) Парламенту і Глави держави встановлюються виключно Конституцією України.
 
Відхилено    
    -372- Ковалевська Ю.С.
У частині третій статті 12 повноваження Верховної Ради України та Президента України щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики привести у відповідність з їх конституційними повноваженнями, встановленими статтями 85 і 106 Основного Закону.
 
Відхилено    
    -373- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац другий частини третьої статті 12 вилучити.
 
Відхилено    
    -374- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 1 частини третьої статті 12 законопроекту слова "внесення у разі потреби змін до цього Закону" вилучити;
 
Відхилено    
172. Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина - шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації права законодавчої ініціативи, зокрема щодо внесення змін до цього Закону, застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, у тому числі з підстав невідповідності їх визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, видання на виконання Конституції і законів України указів та розпоряджень;
 
-375- Стешенко О.М.
У пункті 2 частини третьої статті 12:
слова "в яких пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України," вилучити;
після слів "засадам внутрішньої і зовнішньої політики," доповнити словами:
"здійснення контролю за своєчасним та повним виконанням актів законодавства України з питань взаємовідносин та співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору,".
 
Відхилено   Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина - шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації права законодавчої ініціативи, зокрема щодо внесення змін до цього Закону, застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, у тому числі з підстав їх невідповідності визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, видання на виконання Конституції і законів України указів та розпоряджень;
 
    -376- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
У частині третій статті 12 слово визначення виключити.
Абзац 3 частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:
"Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина - шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації права законодавчої ініціативи, здійснення кадрової політики, інших повноважень відповідно до Конституції України".
 
Відхилено    
    -377- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини третьої статті 12 виключити,
оскільки він дублює норми чинної Конституції України, а крім того запропонована норма "застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, у тому числі з підстав невідповідності їх визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики," не передбачена Конституцією України.
 
Відхилено    
    -378- Кирильчук Є.І.
Вилучити зі статті 12 проекту Закону повноваження Верховної Ради України та Президента України щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики, оскільки згідно частини 2 статті 85 та пункту 31 частини 1 статті 106 Основного Закону, повноваження (права та обов'язки) Парламенту і Глави держави встановлюються виключно Конституцією України.
 
Відхилено    
    -379- Ковалевська Ю.С.
У частині третій статті 12 проекту Закону повноваження Верховної Ради України та Президента України щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики привести у відповідність з їх конституційними повноваженнями, встановленими статтями 85 і 106 Основного Закону.
 
Відхилено    
    -380- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 2 частини третьої статті 12 законопроекту слова "звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України" вилучити.
 
Відхилено    
    -381- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 2 частини третьої статті 12 законопроекту слова "внесення у разі потреби змін до цього Закону" вилучити;
 
Відхилено    
    -382- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 2 частини 3 статті 12 слова "у тому числі з підстав невідповідності їх визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики" вилучити;
 
Відхилено    
173. Рада національної безпеки і оборони України як контролюючий та координуючий орган у сфері національної безпеки і оборони при Президентові України - шляхом розгляду на своїх засіданнях стратегічних питань забезпечення національної безпеки і оборони, здійснення координації та контролю діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони;
 
-383- Стешенко О.М.
Пункт 3 частини третьої статті 12 викласти у такій редакції:
Пункт 3 частини третьої статті 12 викласти у такій редакції:
«Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України - шляхом розгляду на своїх засіданнях та подання на розгляд Президентові України пропозицій щодо визначення стратегічних питань забезпечення національної безпеки і оборони, стратегічних та концептуальних підходів та напрямів розвитку співробітництва України з НАТО, здійснення координації та контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони».
 
Відхилено   Рада національної безпеки і оборони України як контролюючий та координуючий орган у сфері національної безпеки і оборони при Президентові України - шляхом розгляду на своїх засіданнях стратегічних питань забезпечення національної безпеки і оборони, здійснення координації та контролю за діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони;
 
    -384- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац 4 частини третьої статті 12 викласти у такій редакції:
«Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України - шляхом, здійснення координації та контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, розгляду інших питань забезпечення національної безпеки і оборони та реалізації функцій, визначених законом;».
 
Відхилено    
    -385- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини третьої статті 12 виключити, оскільки відповідно до статті 107 Конституції України Рада національної безпеки оборони України не визначає чи реалізовує засади внутрішньої і зовнішньої політики, є лише «координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.  
Відхилено    
174. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади - шляхом забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на реалізацію засад такої політики, забезпечення розроблення з метою реалізації цих засад у відповідній сфері проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення експертизи таких проектів на відповідність засадам, визначеним цим Законом, здійснення координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та спрямування її на забезпечення реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією та законами України, реалізації права законодавчої ініціативи та видання в межах своєї компетенції постанов і розпоряджень;
 
-386- Стешенко О.М.
У пункті 4 частини третьої статті 12:
після слів "спрямованої на реалізацію засад такої політики," доповнити словами:
"забезпечення реалізації державної політики щодо співробітництва України з НАТО, у тому числі шляхом затвердження Річних національних програм з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, розробки та затвердження планів заходів щодо виконання цих програм,";
після слів "суспільного і державного життя," доповнити словами: "підвищення ефективності координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади України з питань реалізації державної політики щодо співробітництва України з НАТО,".
 
Відхилено   Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади - шляхом забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на реалізацію засад такої політики, забезпечення розроблення з метою реалізації цих засад у відповідній сфері проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення експертизи таких проектів на відповідність засадам, визначеним цим Законом, здійснення координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та спрямування її на забезпечення реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією та законами України, реалізації права законодавчої ініціативи та видання в межах своєї компетенції постанов і розпоряджень;
 
    -387- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац 4 частини третьої статті 12 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади - шляхом забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, реалізації засад такої політики, спрямування та координації роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, в тому числі з метою забезпечення реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах суспільного життя, здійснення кадрової політики, реалізації права законодавчої ініціативи, інших повноважень відповідно до Конституції і законів України;".
 
Відхилено    
    -388- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Абзац 4 частини 3 статті 12 вилучити;
 
Відхилено    
175. центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи - шляхом участі в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації внутрішньої та зовнішньої політики у відповідній сфері, розроблення в межах наданих повноважень проектів законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію засад внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених законодавством України;
 
-389- Стешенко О.М.
Пункт 5 частини третьої статті 12 після слів "засад внутрішньої і зовнішньої політики," доповнити словами:
"подання Кабінету Міністрів України в установленому порядку звітів про стан реалізації плану заходів з виконання Річних національних програм з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору,".
 
Відхилено   центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи - шляхом участі в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики у відповідній сфері, розроблення в межах наданих повноважень проектів законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію засад внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених законодавством;
 
    -390- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
В абзаці 5 частини третьої статті 12 слова і знаки "в межах, визначених законодавством України" замінити словами і знаками ", інших повноважень відповідно до законодавства України".
 
Відхилено    
    -391- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
В абзаці 5 частини третьої статті 12 законопроекту перед словами "центральні та місцеві органи виконавчої влади" додати текст "Кабінет Міністрів України, ".
 
Відхилено    
176. органи місцевого самоврядування - шляхом вирішення в межах Конституції і законів України питань місцевого значення у відповідних сферах внутрішньої політики та у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 
-392- Демчишен В.В.
Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Абзац 6 частини третьої статті 12 викласти у такій редакції:
"органи місцевого самоврядування - шляхом вирішення питань місцевого значення, віднесених Конституцією та законами України до їх компетенції;".
 
Відхилено   органи місцевого самоврядування - шляхом вирішення в межах Конституції і законів України питань місцевого значення у відповідних сферах внутрішньої політики та у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 
177. 4. У реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики беруть участь політичні партії, громадські організації у порядку, передбаченому законами України.
 
-393- Заєць І.О.
Пункт 4 статті 12 видалити.
 
Відхилено   4. У реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики беруть участь політичні партії, громадські організації у порядку, передбаченому законом.
 
178. Стаття 13. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
-394- Матвієнко А.С.
Статтю 13 виключити.
 
Відхилено   Стаття 13. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
    -395- Заєць І.О.
Статтю 13 видалити та змінити подальшу нумерацію статей.
 
Відхилено    
179. 1. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади у межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.
 
-396- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 13 викласти в такій редакції:
«1. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади у межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.»,
вилучивши звідти згадку про Раду національної безпеки і оборони України, оскільки вона є лише координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, а відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» функціями Ради національної безпеки і оборони України є лише:
1) внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;
2) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час;
3) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.».
 
Відхилено   1. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади у межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.
 
180. Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення
 
-397- Кармазін Ю.А.
Назву статті 14 викласти в такій редакції: "Розділ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено   Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення
 
    -398- Матвієнко А.С.
Статтю чотирнадцяту "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, які суперечать цьому Закону.
 
Відхилено    
    -399- Кирильчук Є.І.
Надати в прикінцевих та перехідних положеннях проекту Закону перелік законів та інших нормативно-правових актів зі змінами у відповідності засадам внутрішньої та зовнішньої політики, передбаченим цим законопроектом.
 
Відхилено    
181. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
182. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-400- Томенко М.В.
Павловський А.М.
Заєць І.О.
Частину другу статті 14 виключити як таку, що суперечить Конституції України.
 
Відхилено   2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
    -401- Яворівський В.О.
Пункт 2 статті 14 вилучити.
Оскільки, пункт 2 статті 14 надає особливий статус законопроекту "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" і претендує на певне верховенство у системі законодавства, що є неконституційною нормою. Згідно Конституції України всі закони рівні і не можна вважати якийсь закон - головним, а якийсь - другорядним.
 
Відхилено    
    -402- Ковалевська Ю.С.
Узгодити положення частини другої статті 14 із статтями 8, 58 Конституції України, в силу яких найвищу юридичну силу має Конституція України. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй.
Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.
Фактично у правовій системі України закони мають рівну юридичну силу і не мають переваг один перед іншим.
 
Відхилено    
183. 3. Внести до Закону України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст.351) такі зміни:
 
-403- Швець В.Д.
Частини третю, четверту і п’яту статті 14 виключити.
 
Відхилено   3. Внести до Закону України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351) такі зміни:
абзац другий статті 1 після слів "загроз національним інтересам" доповнити словами "у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти і науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту і зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління;".
 
    -404- Тарасюк Б.І.
Частини 3, 4 статті 14 вилучити. Частину 5 вважати відповідно частиною 3.
 
Відхилено    
    -405- Шкіль А.В.
Частину третю статті 14 виключити.
Обґрунтування. З пріоритетів національних інтересів та основних напрямків державної політики з питань національної безпеки виключається вступ України до Організації Північноатлантичного договору, однак залишається пріоритет набуття членства в Європейському Союзі. Як показує світова практика, перед набуттям членства в Європейському Союзі, країна- претендент завжди набувала членство в Організації Північноатлантичного договору.
 
Відхилено    
    -406- Стешенко О.М.
Кармазін Ю.А.
Заєць І.О.
Шкутяк З.В.
Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Частину третю статті 14 виключити.
 
Відхилено    
    -407- Писаренко В.В.
Пункт 3 статті 14 доповнити абзацом наступного змісту:
"абзац другий статті 1 після слів "загроз національним інтересам" доповнити словами "у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам;"".
 
Враховано з редакційним уточненням   
184. в абзаці одинадцятому статті 6 слова "та в євроатлантичний безпековий простір" виключити;
 
-408- Логвиненко О.С.
Тищенко О.І.
Абзац 1 частини 3 статті 14 виключити.
 
Відхилено   в абзаці одинадцятому статті 6 слова "та в євроатлантичний безпековий простір" виключити;
 
    -409- Тищенко О.І.
Абзац 1 частини третьої статті 14 викласти у такій редакції: "в абзаці шостому статті 6 слова "російської, " виключити;"
 
Відхилено    
    -410- Костенко Ю.І.
Заєць І.О.
Джоджик Я.І.
В Законі України "Про основи національної безпеки України" в абзаці одинадцятому статті 6 доповнити словами "та в євроатлантичний безпековий простір".
"інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.".
 
Відхилено    
    -411- Парубій А.В.
Абзац 11 статті 6 Закону України "Про основи національної безпеки України" викласти в редакції чинного Закону:
"інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України";
 
Відхилено    
185. в абзаці п'ятому частини другої статті 8 слова "та Організації Північноатлантичного договору" виключити.
 
-412- Тищенко О.І.
Абзац 2 частини З статті 14 виключити.
 
Відхилено   в абзаці п'ятому частини другої статті 8 слова "та Організації Північноатлантичного договору" виключити;
 
    -413- Тищенко О.І.
Абзац 2 частини третьої статті 14 викласти у такій редакції:
"в абзаці шостому статті 8 слова "Російською Федерацією," виключити".
 
Відхилено    
    -414- Костенко Ю.І.
Заєць І.О.
Джоджик Я.І.
В Законі України "Про основи національної безпеки України" в абзаці п'ятому частини другої статті 8 доповнити словами "та Організації Північноатлантичного договору".
"забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу;".
 
Відхилено    
    -415- Парубій А.В.
Абзац 5 частини 2 статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" викласти у наступній редакції:
"забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських та партнерських відносин з іншими державами регіону та світу";
 
Відхилено    
186. 4. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 2 липня 1993 року № 3360-ХІІ "Про Основні напрями зовнішньої політики України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 37, ст.379).
 
-416- Шкіль А.В.
Частину четверту статті 14 виключити.
Обґрунтування. Визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики віднесено до повноважень Верховної Ради України (п.5 частини першої статті 85) зовсім не означає, що визначення цих засад має здійснюватись шляхом прийняття якогось єдиного, універсального нормативно-правового акту у формі закону і скасування інших нормативно-правових актів.
 
Відхилено   4. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 2 липня 1993 року № 3360-ХІІ "Про Основні напрями зовнішньої політики України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 37, ст. 379).
 
187. 5. Кабінету Міністрів України:
 
-417- Кармазін Ю.А.
Частину 5 "Прикінцевих та перехідних положень" викласти в такій редакції:
"5. Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити після опублікування цього Закону запровадження проведення експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на відповідність засадам внутрішньої і зовнішньої політики, визначеним цим Законом у місячний строк з моменту їхнього внесення у порядку визначеному законом, а також розміщення в базі даних "Законопроекти" на офіційному веб-сайті Верховної Ради України електронних версій висновків експертиз і експертних висновків відповідних підрозділів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України;
2) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо внесення змін і доповнень до законодавчих актів України, у зв'язку із прийняттям цього Закону;
3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
4) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, які суперечать цьому Закону".
Обгрунтування. На сьогодні експертиза проектів іноді не провадиться роками. А іноді на розгляд Верховної Ради України вносяться проекти без надання народним депутатам України результатів експертизи цих проектів. Крім того, незважаючи на надання ще 5 років тому назад Секретаріату Кабінету Міністрів України та Верховного Суду України доступів для розміщення в базі даних "Законопроекти" Верховної Ради України висновків Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, і у першу чергу, міністерств фінансів, економіки, внутрішніх справ тощо, керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів України та міністерств дозволу на розміщення висновків не дає.
 
Відхилено   5. Кабінету Міністрів України:
 
    -418- Шкіль А.В.
Абзац перший частини п’ятої статті 14 викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року".
Обґрунтування.
Проведення відповідної експертизи матиме проблемний характер, зважаючи на те, що проект не визначає її характеру та юридичних наслідків. Також, надання уряду такого повноваження містить ознаки розширення обсягу його конституційної компетенції. Адже спроможність Президента України і Верховної Ради України реалізувати власні конституційні повноваження в частині прийняття (а, відтак, і підписання та офіційного оприлюднення) нормативно-правових актів (у тому числі законодавчих) де-факто ставиться у залежність від наявності відповідного висновку Кабінету Міністрів України. Однак, норми Конституції України відповідних повноважень уряду не передбачають.
 
Відхилено    
188. забезпечити запровадження у місячний строк після опублікування цього Закону експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на відповідність засадам внутрішньої і зовнішньої політики, визначеним цим Законом;
 
-419- Ковалевська Ю.С.
Абзац перший частини п'ятої статті 14 проекту Закону виключити.
Обгрунтування. Проектом не передбачено порядку проведення та юридичних наслідків експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на відповідність засадам внутрішньої і зовнішньої політики.
Крім того, надання уряду повноваження проводити вказану експертизу по суті є розширенням обсягу його конституційної компетенції.
Спроможність Президента України і Верховної Ради України реалізувати власні конституційні повноваження в частині прийняття, підписання та офіційного оприлюднення нормативно-правових актів (у тому числі законодавчих) ставиться у залежність від наявності відповідного експертного висновку Кабінету Міністрів України. Однак норми Конституції України відповідних повноважень уряду не передбачають.
Викликає заперечення і проведення вищезазначеної експертизи щодо проектів нормативно-правових актів місцевого самоврядування.
Реалізація передбачених законопроектом положень щодо експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на відповідність засадам внутрішньої і зовнішньої політики призведе до збільшення видатків державного бюджету, може перешкодити органам державної влади та органам місцевого самоврядування у виконанні їх повноважень.
 
Відхилено   у місячний строк після опублікування цього Закону забезпечити запровадження експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на відповідність засадам внутрішньої і зовнішньої політики, визначеним цим Законом;
 
    -420- Тарасюк Б.І.
Логвиненко О.С.
Заєць І.О.
Абзац другий частини 5 статті 14 виключити.
 
Відхилено    
189. підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
-421- Заєць І.О.
Абзац 2 пункту 5 статті 14 видалити.
 
Відхилено   підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
190. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
191. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, які суперечать цьому Закону.

-422- Заєць І.О.
Абзац 4 пункту 5 статті 14 видалити.
 
Відхилено   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, які суперечать цьому Закону.

    -423- Кожем'якін А.А.
Частину 5 статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
"у місячний термін розробити та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", при плануванні видатків державного бюджету на наступні роки передбачити фінансування заходів, визначених цим Законом".
 
Відхилено