Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу)
 
   Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо страхового стажу
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-50, ст. 376 із змінами):
 
   І. Внести до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141, №№ 17-19, ст. 267; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78, №27-28, ст. 253) такі зміни:
 
4. 1. Пункт 15 статті 11 після слів: «по тимчасовій непрацездатності» доповнити словами: «та вагітності і пологах».
 
-1- Сушкевич В.М.
Пункти 1 і 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"1. Абзац третій частини першої статті 24 після слів "перепідготовки або підвищення кваліфікації," доповнити словами "а також період отримання допомоги по вагітності та пологах відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".
 
Відхилено . Не відповідає вимогам частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  1. Пункт 15 статті 11 доповнити словами „і вагітності та пологах".
 
    -2- Стоян О.М.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
5. 2. Абзац другий частини першої статті 19 після слів: "допомоги по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами: "та вагітності і пологах".
 
-3- Сушкевич В.М.
Пункт 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. Абзац другий частини першої статті 19 доповнити словами „і вагітності та пологах".
 
    -4- Стоян О.М.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -5- Сушкевич В.М.
Доповнити законопроект новим пунктом 3 такого змісту:
"3. У статті 25:
друге речення абзацу п’ятого частини першої викласти в такій редакції:
"За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування – 1,08 %";
у частині другій слова "абзацом другим частини четвертої" замінити словами "абзацом десятим частини третьої".
 
Відхилено . Не відповідає вимогам частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
6. 3. У статті 40:
1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
-6- Стоян О.М.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено .  3. Абзац третій частини першої статті 40 викласти в такій редакції:
 
7. "За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Крім того, додатково за бажанням особи можуть бути виключені із страхового стажу періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. В усіх випадках, крім передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.".
 
-7- Сушкевич В.М.
У другому реченні абзацу третього пункту 3 законопроекту виключити слова "із страхового стажу".
 
Враховано .  „За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. В усіх випадках, крім передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців".
 
    -8- Сушкевич В.М.
Доповнити проект Закону новим пунктом такого змісту:
"Пункт 1 статті 41 викласти в такій редакції:
"1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою
після набрання чинності цим Законом, з яких згідно із цим Законом
були фактично обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного
фонду в межах встановленої законодавством максимальної величини
заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, суми допомоги по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, отримуваних особою, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, а також суми допомоги по вагітності та пологах відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".
 
Відхилено . Не відповідає вимогам частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
8. 4. Частину четверту статті 42 викласти у такій редакції:
 
-9- Мартинюк А.І.
З метою уникнення можливого звуження існуючих прав пенсіонерів пропоную у частині четвертій статті 42 після слів "в цілому по Україні" виключити слова "з якої сплачено страхові внески та" і викласти її в такій редакції:
"У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. Інформація щодо розміру пенсії та її складових (коефіцієнтів стажу і заробітної плати) у разі перерахунку пенсії з урахуванням стажу і заробітної плати або тільки з урахуванням стажу, надається пенсіонерам у порядку, визначеному Пенсійним фондом.
У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії".
 
Відхилено . Не відповідає принципам пенсійного страхування.  4. Частину четверту статті 42 викласти в такій редакції:
 
9. "У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. Інформація щодо розміру пенсії та її складових (коефіцієнтів стажу і заробітної плати) у разі перерахунку пенсії з урахуванням стажу і заробітної плати або тільки з урахуванням стажу, надається пенсіонерам у порядку, визначеному Пенсійним фондом України.
 
   „4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, виходячи із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.
За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який визначається як середнє значення по заробітній платі, в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за перерахунком пенсії.
 
10. У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
   У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
11. Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
   Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за його заявою провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
12. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії".
 
-10- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 4 статті 42 викласти в такій редакції:
"4. У разі, якщо застрахована особа, після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. Інформація щодо розміру пенсії та її складових (коефіцієнтів стажу й заробітної плати) у разі перерахунку пенсії з урахуванням стажу й заробітної плати або тільки з урахуванням стажу, безоплатно надається пенсіонерам невідкладно після їхнього звернення до управлінь Пенсійного фонду України, зробленого особисто, або шляхом направлення письмового звернення безпосередньо до управління Пенсійного фонду України, електронною поштою чи через мережу Інтернет".
 
Відхилено .  Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії".
 
    -11- Стоян О.М.
Пункт 4 розділу І викласти у такій редакції:
"У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, виходячи із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.
За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який визначається як середнє значення по заробітній платі, в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за перерахунком пенсії.
У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", то за його заявою провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії".
 
Враховано .   
    -12- Сушкевич В.М.
Доповнити законопроект новим пунктом 6 такого змісту:
"6. У першому реченні частини другої статті 43 слова "абзацом першим частини першої" замінити словами "частиною першою".
 
Відхилено . Не відповідає вимогам частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
13. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
14. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-13- Сушкевич В.М.
Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити словами "крім пунктів 1,2 та 3 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2011 року".
 
Враховано .  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 1,2 та 3 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року.
2. Установити, що дія цього Закону поширюється на пенсіонерів, яким пенсію призначено (перераховано) до набрання чинності цим Законом.
 
    -14- Сушкевич В.М.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Установити, що дія цього Закону поширюється на пенсіонерів, яким пенсію призначено (перераховано) до набрання чинності цим Законом".
 
Враховано .   
15. 2. Установити, що пенсіонерам, яким у 2009 році проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу і заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з дня набрання чинності цим Законом за матеріалами пенсійної справи здійснюється перерахунок пенсії з урахуванням положень пункту 4 цього Закону. Право на наступний перерахунок пенсії визначається з дати проведення перерахунку пенсії згідно заяви, поданої до прийняття цього Закону.
 
-15- Сушкевич В.М.
Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Установити, що пенсіонерам, яким у 2009-2010 роках до набрання чинності цим Законом проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу і заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з дня набрання чинності цим Законом за матеріалами пенсійної справи здійснюється перерахунок пенсії з урахуванням положень пункту 4 цього Закону. У разі якщо внаслідок такого перерахунку пенсії її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Право на наступний перерахунок пенсії визначається з дати проведення перерахунку пенсії згідно заяви, поданої до прийняття цього Закону".
 
Враховано частково .  3. Установити, що пенсіонерам, яким у 2009 році проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу і заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з дня набрання чинності цим Законом за матеріалами пенсійної справи здійснюється перерахунок пенсії відповідно до положень розділу І цього Закону із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який визначається як середнє значення по заробітній платі, в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за 2006-2008 роки, а пенсіонерам, яким проведено перерахунок пенсії починаючи з 1 січня 2010 року до дня набрання чинності цим Законом – із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який визначається як середнє значення по заробітній платі, в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за 2007-2009 роки.
 
    -16- Стоян О.М.
Пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у такій редакції:
"3. Установити, що пенсіонерам, яким у 2009 році проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу і заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з дня набрання чинності цим Законом за матеріалами пенсійної справи здійснюється перерахунок пенсії відповідно до положень розділу І цього Закону із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який визначається як середнє значення по заробітній платі, в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за 2006-2008 роки, а пенсіонерам, яким проведено перерахунок пенсії починаючи з 1 січня 2010 року до дня набрання чинності цим Законом – із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який визначається як середнє значення по заробітній платі, в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за 2007-2009 роки".
 
Враховано    
    -17- Кармазін Ю.А.
Доповнити розділ ІІ "Прикінцеві положення" новою частиною 3 такого змісту:
"3. Пенсійного фонду України – у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити положення щодо забезпечення громадянам України можливості безоплатного звернення через мережу Інтернет стосовно отримання необхідної їм інформації від управлінь Пенсійного фонду України;"
і змінити подальшу нумерацію частин.
 
Відхилено .   
16. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із даним Законом.

-18- Кармазін Ю.А.
Частину 4 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України:
1) у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом – затвердити положення щодо забезпечення громадянам України можливості безоплатного звернення через мережу Інтернет до органів державної влади України стосовно отримання;
2) у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити положення щодо забезпечення безоплатного надання громадянам України електронного цифрового підпису для використання його у відносинах з органами державної влади України через мережу Інтернет.
3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із даним Законом.".
 
Відхилено   4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -19- Сушкевич В.М.
Пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".
 
Враховано