Кількість абзаців - 192 Таблиця поправок


Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. Вноситься н.д.України
 
      
2. Горошкевичем О.С.
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції"
 
   "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції"
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1.У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 44, ст. 391, 2003, № 10–11, ст. 87):
 
   1.У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 44, ст. 391, 2003, № 10–11, ст. 87):
 
8. 1)У статті 2:
 
   1)У статті 2:
 
9. -В частині другій виключити слова "та іншими актами законодавства";
 
-1- Кармазін Ю.А.
1.Частину 2 статті 2 викласти в такій редакції: "2. Відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподілу виробленої продукції, а також її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином, регулюються угодою про розподіл продукції, що укладається згідно із законом."
 
Відхилено   -В частині другій виключити слова "та іншими актами законодавства";
 
10. -Частину четверту доповнити реченням такого змісту:
 
   -Частину четверту доповнити реченням такого змісту:
 
11. "В тому випадку, якщо законодавчими актами України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим законом, застосовуються правила цього Закону.";
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 2 викласти в такій редакції: "4. Законодавство України стосовно угод про розподіл продукції, згідно з Конституцією України, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.".
 
Відхилено   "В тому випадку, якщо законодавчими актами України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим законом, застосовуються правила цього Закону.";
 
12. 2)У статті 4:
 
   2)У статті 4:
 
13. -Абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
 
   -Абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
 
14. "3. Держава забезпечує надання інвесторам в установленому порядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на користування надрами та ліцензій на ведення діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, документів дозвільного характеру, ліцензій, пов'язаних із користуванням надрами, виконанням робіт, спорудженням споруд, передбачених угодою про розподіл продукції.";
 
   "3. Держава забезпечує надання інвесторам в установленому порядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на користування надрами та ліцензій на ведення діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, документів дозвільного характеру, ліцензій, пов'язаних із користуванням надрами, виконанням робіт, спорудженням споруд, передбачених угодою про розподіл продукції.";
 
15. 3)Абзац другий частини третьої доповнити реченням такого змісту:
 
-3- Кармазін Ю.А.
3.Абзац 2 частини 3 статті 4 викласти в такій редакції:
"Зазначені документи видаються згідно з вимогами законодавства України на строк дії угоди, якщо інше не передбачено законами України, і втрачають свою чинність або змінюються на умовах, викладених в угоді".
 
Відхилено   3)Абзац другий частини третьої доповнити реченням такого змісту:
 
16. "Підставою для надання інвесторам зазначених документів є підписана сторонами Угода про розподіл продукцію.";
 
   "Підставою для надання інвесторам зазначених документів є підписана сторонами Угода про розподіл продукцію.";
 
17. 4)У статті 5: абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
   4)У статті 5: абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
18. "1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України.";
 
-4- Шпенов Д.Ю.
У Розділі І частині першій пункт 4) викласти в наступній редакції:
"1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестори і Кабінет Міністрів України та Верховна Рада Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що передається в користування на умовах угоди про розподіл продукції (далі - орган місцевого самоврядування), які укладають угоду після її погодження з постійно діючою міжвідомчою комісією. У разі укладення угод про розподіл продукції щодо використання ділянок надр у виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України - сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України."
 
Немає висновку   "1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України.";
 
19. 5)У статті 6:
 
   5)У статті 6:
 
20. -частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
-5- Кармазін Ю.А.
Доповнення частини 1 статті 6 викласти в такій редакції: "Ділянки надр (родовищ корисних копалин) надаються в користування разом із земельною ділянкою із земель державної власності. У разі перебування земельних ділянок, необхідних інвестору для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або комунальної власності, набуття права власності на ці земельні ділянки інвестор здійснює шляхом викупу, в порядку встановленому законом.", в іншому випадку може існувати спроба вилучення цих земель під видом викупу для громадських потреб, що не відповідає дійсності, бо мова іде, як правило, про інтереси іноземної комерційної компанії.
 
Відхилено   -частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
21. "Ділянки надр (родовищ корисних копалин) надаються у користування разом із земельною ділянкою із земель державної власності або комунальної власності. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або комунальної власності, набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до законодавства.";
 
   "Ділянки надр (родовищ корисних копалин) надаються у користування разом із земельною ділянкою із земель державної власності або комунальної власності. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або комунальної власності, набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до законодавства.";
 
22. -В абзаці першому у частині другій слова "органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)" замінити словами "Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування";
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції: "2. Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися в користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції (далі - Перелік), затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Міжвідомчої комісії та відповідних центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування та невідкладно після цього узгодження публікується на офіційних веб-сайтах і в друкованих виданнях Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування". Немає необхідності здійснювати витрати на розміщення інформації в іноземних засобах масової інформації, оскільки ці дані, будучи оприлюдненими на офіційних веб-сайтах і в друкованих виданнях Кабінету Міністрів України й так будуть доступні зацікавленим особам, що дасть додаткову роботу журналістам, які знають українську мову й будуть передавати таку інформацію для іноземних ЗМІ.
 
Відхилено   -В абзаці першому у частині другій слова "органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)" замінити словами "Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування";
 
23. -в абзаці другому частини четвертої слово "лише" замінити словами "хоча б";
 
-7- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 4 статті 6 викласти в такій редакції: "Конкурс вважається таким, що відбувся, у випадку, коли із заявкою на участь у ньому звернулося не менше ніж два інвестори, у разі виконання ним усіх умов конкурсу.", оскільки необхідно конкуренція при отриманні доступу до розробки родовищ корисних копалин.
 
Відхилено   -в абзаці другому частини четвертої слово "лише" замінити словами "хоча б";
 
24. -в абзаці другому частини п’ятої слова "на 1 липня 1999 року" вилучити;
 
-8- Келестин В.В.
В абзаці другому частини 5 статті 6 після слів: "угоду про розподіл продукціх" доповнити словами " (двосторонню або багатосторонню)"
 
Враховано   -абзац другий частини п’ятої викласти у такій редакції:
"У разі, якщо інвестор, який має ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода (двостороння або багатостороння) за рішенням Кабінету Міністрів України також може бути укладена без проведення конкурсу.
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 5 статті 6 викласти в такій редакції: "У разі, якщо інвестор, який має на 1 липня 1999 року ліцензію на користування надрами й розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода за рішенням Кабінету Міністрів України також може бути укладена без проведення конкурсу.", оскільки неможна допустити, щоб угода на розподіл продукції відбувалася без конкурсу. Це дасть змогу залучати й компанії, які зацікавлені лише в геологорозвідувальних операціях.
 
Відхилено    
25. 6)У статті 7:
 
   6)У статті 7:
 
26. -Абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
   -Абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
27. "ділянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (далі — об’єкт конкурсу), включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами;";
 
   "ділянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (далі — об’єкт конкурсу), включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами;";
 
28. -В абзаці другому у частині сьомій доповнити після слова "інвестора" словами "або інвесторів";
 
-10- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 7 статті 7 викласти в такій редакції: "- відомості про інвестора - назва юридичної особи, адреса її місцезнаходження, назва держави, за законами якої зареєстровано юридичну особу (не допускається реєстрація цієї юридичної особи чи її бенефіціара (бенефіціарів) в офшорних зонах), статутом якої передбачено, що основний вид її діяльності є геологорозвідувальні роботи й вона не менш ніж 5 років успішно займається розробкою родовищ корисних копалин того обсягу на який претендує, приймаючи участь у цьому конкурсі, і розмір статутного капіталу, що дозволяє проводити відповідні роботи та нести відповідальність у випадках, передбачених законами України), підтверджені документально;", вилучивши згадку про фізичних осіб та об’єднання інвесторів, оскільки для держави вигідніше мати відносини з 1 інвестором, який уже може представляти об'єднання юридичних осіб, і який, виходячи з досвіду подій у Мексиканській затоці, буде здатен нести відповідальність за збитки, що можуть виникнути внаслідок його діяльності, чого не зможуть нести фізичні особи.
 
Відхилено   -В абзаці другому у частині сьомій доповнити після слова "інвестора" словами "або інвесторів";
 
29. -В абзаці другому частини десятій слова "зобов’язується частину коштів вкладати в пошук і розробку нових родовищ та" виключити;
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 10 статті 7 викласти в такій редакції: "При визначенні переможця конкурсу інвестору, який зобов'язується частину коштів вкладати в пошук і розробку нових родовищ та виконав умови конкурсу, перевага надається за такими основними критеріями:", оскільки, кожен, не тільки повинен розробляти вже наявні родовища, які розвідала держава за свої кошти,, але й фінансувати пошук нових, які, не факт що не будуть державою на конкурсі продані іншому.
 
Відхилено   -В абзаці другому частини десятій слова "зобов’язується частину коштів вкладати в пошук і розробку нових родовищ та" виключити;
 
30. 7)У статті 8:
 
   7)У статті 8:
 
31. -Пункт дев’ять частини другої викласти в такій редакції:
 
-12- Кармазін Ю.А.
Пункт 9 частини 2 статті 8 викласти в такій редакції:
8. "орієнтовні обсяги видобутку корисних копалин (виробленої продукції), порядок узгодження сторонами річних бюджетів та програм робіт, які зобов’язується виконати інвестор;". Держава, повинна знати й те, скільки планується видобувати корисних копалин (виробляти продукції), оскільки із цим пов’язане, як розуміння встановлення розміру коштів, які повинні бути сплачені Україні та відповідного планування.
 
Відхилено   -Пункт дев’ять частини другої викласти в такій редакції:
 
32. "9) порядок узгодження сторонами річних бюджетів та програм робіт, які зобов’язується виконати інвестор;";
 
   "9) порядок узгодження сторонами річних бюджетів та програм робіт, які зобов’язується виконати інвестор;";
 
33. -Доповнити частину другу пунктами тридцять один та тридцять два такого змісту:
 
   -Доповнити частину другу пунктами тридцять один та тридцять два такого змісту:
 
34. "31) порядок передачі інвестором рухомого майна державі, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподіл продукції та право власності на яке перейшло до держави відповідно до Закону;
 
   "31) порядок передачі інвестором рухомого майна державі, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподіл продукції та право власності на яке перейшло до держави відповідно до Закону;
 
35. 32) інші істотні умови, передбачені цим Законом.";
 
-13- Кармазін Ю.А.
Пункт 32 частини 2 статті 8 викласти в такій редакції:
"Додаткові істотні умови окремих видів угод про розподіл продукції визначаються статтею 9 цього Закону".
 
Відхилено   32) інші істотні умови, передбачені цим Законом.";
 
36. 8)У статті 9:
 
-14- Кармазін Ю.А.
Назву статті 9 викласти в такій редакції: "Істотні умови окремих видів угод про розподіл продукції", оскільки у статті йдеться про саме про істотні умови окремих видів угод про розподіл продукції.
 
Відхилено   8)У статті 9:
 
37. -Абзац п’ятий частини першої викласти у такій редакції:
 
-15- Корж П.П.
Абзац п’ятий частини першої статті 9 виключити.
 
Враховано   - Абзац п’ятий частини першої виключити.
 
38. "обов’язки щодо використання супутнього газу і газового конденсату як вторинних енергетичних ресурсів та умови проведення відповідних робіт;";
 
      
39. -В абзаці сьомому частини першої слово "вартість" виключити;
 
-16- Кармазін Ю.А.
Абзац 7 частини 1 статті 9 викласти в такій редакції: "- обсяги, вартість і строки виконання природоохоронних заходів;", недоцільно виключати слово "вартість", оскільки це один з контрольних показників.
 
Відхилено   -В абзаці сьомому частини першої слово "вартість" виключити;
 
40. -Абзац десятий частини першої викласти у такій редакції:
 
-17- Кармазін Ю.А.
Абзац 10 частини 1 статті 9 викласти в такій редакції: "- умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату корисних копалин, у тому числі видобутих, а також шкоди внаслідок розливу, повені, пожежі;", інакше, у випадку подій подібних тій, що відбулася в Мексиканській затоці, не буде з кого вимагати компенсацію за збитки.
 
Відхилено   -Абзац десятий частини першої викласти у такій редакції:
 
41. "умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих корисних копалин, внаслідок розливу, повені, пожежі.";
 
   "умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих корисних копалин, внаслідок розливу, повені, пожежі.";
 
42. -Частину другу викласти в такій редакції:
 
-18- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції: "2. Якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов’язаний у місячний строк з моменту укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України, і через яке повинні здійснюватися взаємовідносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції.",
 
Відхилено   -Частину другу викласти в такій редакції:
 
43. "2. Якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов’язаний протягом трьох місяців з моменту укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України.
 
   "2. Якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов’язаний протягом трьох місяців з моменту укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України.
 
44. Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити із свого складу одного інвестора —оператора угоди для представництва їх інтересів у відносинах з державою. Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов’язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк.
 
-19- Кармазін Ю.А.
вилучити абзаци 2-3 цієї статті "Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити зі свого складу одного інвестора —оператора угоди для представництва їх інтересів у відносинах з державою. Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов’язаний зареєструвати своє представництво на території України в місячний строк. Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України повинні належати всі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.".
 
Відхилено   Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити із свого складу одного інвестора —оператора угоди для представництва їх інтересів у відносинах з державою. Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов’язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк.
 
45. Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України повинні належати всі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.
 
   Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України повинні належати всі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.
 
46. Взаємовідносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції здійснюються через його представництво на території України."
 
   Взаємовідносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції здійснюються через його представництво на території України."
 
47. 9)У статті 11частину другу викласти в такій редакції:
 
   9)У статті 11частину другу викласти в такій редакції:
 
48. "2. Проекти угод про розподіл продукції підлягають обов’язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства.";
 
   "2. Проекти угод про розподіл продукції підлягають обов’язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства.";
 
49. 10)У частині другої статті 14 слова "за згодою Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування" вилучити;
 
-20- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 14 викласти в такій редакції: "2. Після закінчення строку дії угоди про розподіл продукції, визначеному відповідно до частини першої цієї статті та виконання інвестором узятих на себе зобов'язань, інвестор має право прийняти участь у конкурсі на продовження пошуку (розробки) цих чи нових родовищ корисних копалин, і у випадку, якщо він виграє конкурс, то одночасно з підписанням угоди, у порядку, передбаченому цим Законом, продовжується й дія ліцензій та інших дозволів, виданих для цілей виконання угоди про розподіл продукції. Інвестор, який не виконав узятих на себе зобов'язань, у подальшому не допускається до участі в конкурсах.".
 
Відхилено   10)У частині другої статті 14 слова "за згодою Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування" вилучити;
 
50. 11)У статті 19 доповнити частину 5 абзацами п’ятим і шостим такого змісту:
 
-21- Кармазін Ю.А.
Статтю 19 доповнити частинами 6 та 7, а не 5 та 6, оскільки в чинному законі частина 5 вже існує. Виключити частину 6 статті 19, оскільки сторона повинна бути зацікавлена в прискоренні виконання угоди і більш її ефективному виконанню.
 
Відхилено   11)У статті 19 доповнити частину 5 абзацами п’ятим і шостим такого змісту:
 
51. "довгострокові (більше 20 років) угоди можуть передбачати відповідне індексування компенсаційних витрат, що не були відшкодовані;"
 
-22- Корж П.П.
Викласти норму в такій редакції:
"довгострокові (більше 10 років) угоди повинні передбачати відповідне індексування витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією, але не були відшкодовані".
 
Враховано   "довгострокові (більше 10 років) угоди повинні передбачати відповідне індексування витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією, але не були відшкодовані".
 
52. "витрати, які не підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією і які враховуються у зменшення оподаткованого прибутку, визначаються угодою.";
 
   "витрати, які не підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією і які враховуються у зменшення оподаткованого прибутку, визначаються угодою.";
 
53. 12)У статті 25:
 
-23- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 25 викласти в такій редакції: "4. Податок на прибуток підприємств вноситься інвестором у розмірах, встановлених законом, з урахуванням таких особливостей:", вилучивши слова " що є чинним на день підписання угоди", правила повинні бути єдиними для всіх, хто працює на території держави.
 
Відхилено   12) У статті 25:
 
54. -В абзаці першому частини четвертої після слова "законом" додати слова "що є чинним на день підписання угоди"
 
-24- Корж П.П.
.
Абзац перший частини четвертої статті 25 виключити.
 
Враховано редакційно   -Абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Податок на прибуток підприємств вноситься інвестором у порядку та розмірах, встановлених законом, що є чинним на день підписання угоди, з урахуванням таких особливостей:"
 
55. -В абзаці четвертому частини четвертої вилучити друге речення;
 
-25- Корж П.П.
Абзац викласт у такій редакції:
"В абзаці четвертому частини четвертої після другого речення додати речення третє та четверте у такій редакції:
"податок нараховується на прибуток, розрахований у порядку, встановленому законом,, що є чиннним на день підписання угоди. Якщо закони, прийняті після підписання угоди, зменшують розмір податку на прибуток (у тому числі шляхом зміни порядку визначення об''єкту оподаткування) чи скасовують його, податок на прибуток нараховується та сплачується у розмірі та у порядку, встановленому тікими законами."
 
Враховано по суті. Норма, прийнята у першому читанні, врахована в інших статтях законопроекту     
56. -Абзац дев’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   -Абзац дев’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
57. "не підлягає утриманню податок з доходів іноземного інвестора з джерелом їх походження з України, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції, зокрема якщо такі доходи виплачуються інвестору його представництвом, через яке інвестор діє при виконанні умов угоди про розподіл продукції;"
 
   "не підлягає утриманню податок з доходів іноземного інвестора з джерелом їх походження з України, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції, зокрема якщо такі доходи виплачуються інвестору його представництвом, через яке інвестор діє при виконанні умов угоди про розподіл продукції;"
 
58. -Доповнити частину четверту абзацом дев’ятим такого змісту:
 
   -Доповнити частину четверту абзацом дев’ятим такого змісту:
 
59. "не є об’єктом оподаткування податком на прибуток доходи інвестора, отримані від продажу (відчудження) продукції, отриманої інвестором у власність, від безоплатного користування майном та інформацією, що є власністю держави"
 
   "не є об’єктом оподаткування податком на прибуток доходи інвестора, отримані від продажу (відчудження) продукції, отриманої інвестором у власність, від безоплатного користування майном та інформацією, що є власністю держави"
 
60. -В абзаці першому частини п’ятої слова "Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень" замінити словами "угодою про розподіл продукції";
 
-26- Корж П.П.
Абзац вилучити.
 
Відхилено   -В абзаці першому частини п’ятої слова "Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень" замінити словами "угодою про розподіл продукції";
 
61. -Доповнити частину п’яту абзацом третім такого змісту:
 
   -Доповнити частину п’яту абзацом третім такого змісту:
 
62. "При розподілі прибуткової продукції між інвестором і державою, а також у разі передачі інвестором частини виробленої продукції, яка належить йому відповідно до угоди про розподіл продукції, в рахунок погашення податкових зобов’язань з податків і зборів, а також у разі передачі права власності від інвестора до держави на майно, яке придбане або створене інвестором для виконання угоди, і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення дії угоди, а також у разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді та операції з передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору в межах такої угоди, а також операції з розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами, податкові зобов’язання з податку на додану вартість не виникають та розміри податкового кредиту не змінюються.";
 
   "При розподілі прибуткової продукції між інвестором і державою, а також у разі передачі інвестором частини виробленої продукції, яка належить йому відповідно до угоди про розподіл продукції, в рахунок погашення податкових зобов’язань з податків і зборів, а також у разі передачі права власності від інвестора до держави на майно, яке придбане або створене інвестором для виконання угоди, і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення дії угоди, а також у разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді та операції з передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору в межах такої угоди, а також операції з розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами, податкові зобов’язання з податку на додану вартість не виникають та розміри податкового кредиту не змінюються.";
 
63. -Частину сьому викласти у такій редакції:
 
   -Частину сьому викласти у такій редакції:
 
64. "7. При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору), акцизний збір та податок на додану вартість не справляються.
 
   "7. При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору), акцизний збір та податок на додану вартість не справляються.
 
65. Під ввезенням робіт (послуг) на митну територію України розуміється поставка (надання) нерезидентами інвестору (його представництву в Україні) робіт (послуг), місцем поставки (надання) яких є митна територія України.
 
-27- Корж П.П.
Перед словами "робіт (послуг)" додати слово "товарів".
 
Відхилено   Під ввезенням робіт (послуг) на митну територію України розуміється поставка (надання) нерезидентами інвестору (його представництву в Україні) робіт (послуг), місцем поставки (надання) яких є митна територія України.
 
66. Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без митного оформлення (декларування), сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість).
 
   Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без митного оформлення (декларування), сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість).
 
67. З урахуванням вимог статті 22 цього Закону при вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, а також раніше ввезених в Україну для виконання угоди обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна і матеріальних цінностей, крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави, митні платежі (за винятком митного збору), акцизний збір та інші податки і обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
 
   З урахуванням вимог статті 22 цього Закону при вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, а також раніше ввезених в Україну для виконання угоди обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна і матеріальних цінностей, крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави, митні платежі (за винятком митного збору), акцизний збір та інші податки і обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
 
68. Зазначені умови поширюються у межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.
 
   Зазначені умови поширюються у межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.
 
69. У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).";
 
-28- Корж П.П.
Доповнити частину сьому новим абзацом такого змісту:
"У разі використання (вивезення) за межами митної території України зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України або ввезені раніше на митну територію України для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі (за винятком митного збору) акцизний збір та інші податки і обов''язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою".
 
Враховано частково   У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).
У разі використання (вивезення) за межами митної території України зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України або ввезені раніше на митну територію України для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов''язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою";
 
70. -Доповнити статтю частиною дванадцять такого змісту:
 
   -Доповнити статтю частиною дванадцять такого змісту:
 
71. "12. Сплата інвестором податку на прибуток та податку на додану вартість у натуральній формі (частиною продукції, набутої інвестором у власність відповідно до угоди про розподіл продукції), здійснюється шляхом передачі уповноваженому державному органу обсягів продукції, що є еквівалентною сумі податків, що підлягають сплаті.
 
   "12. Сплата інвестором податку на прибуток та податку на додану вартість у натуральній формі (частиною продукції, набутої інвестором у власність відповідно до угоди про розподіл продукції), здійснюється шляхом передачі уповноваженому державному органу обсягів продукції, що є еквівалентною сумі податків, що підлягають сплаті.
 
72. Передача вказаної продукції оформляється актом прийому–передачі в трьох екземплярах, один примірник якого в дводенний термін направляється інвестором податковому органу, а два інші залишаються у інвестора та уповноваженого державного органу, що прийняв продукцію.
 
   Передача вказаної продукції оформляється актом прийому–передачі в трьох екземплярах, один примірник якого в дводенний термін направляється інвестором податковому органу, а два інші залишаються у інвестора та уповноваженого державного органу, що прийняв продукцію.
 
73. У разі сплати інвестором податків в натуральній формі, податкові зобов’язання інвестора вважаються погашеними в момент підписання акту прийому–передачі вказаної продукції уповноваженим державним органом та інвестором.
 
   У разі сплати інвестором податків в натуральній формі, податкові зобов’язання інвестора вважаються погашеними в момент підписання акту прийому–передачі вказаної продукції уповноваженим державним органом та інвестором.
 
74. Базовим періодом сплати податків у натуральній формі та звітності є квартал, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції. Інвестор один раз в квартал подає до податкового органу за місцем своєї реєстрації як платника податку податкову декларацію в установленому порядку і строки та за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.
 
   Базовим періодом сплати податків у натуральній формі та звітності є квартал, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції. Інвестор один раз в квартал подає до податкового органу за місцем своєї реєстрації як платника податку податкову декларацію в установленому порядку і строки та за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.
 
75. Форма сплати податків (грошова та/або натуральна за рахунок прибуткової або компенсаційної продукції) визначається істотними умовами угоди про розподіл продукції.
 
   Форма сплати податків (грошова та/або натуральна за рахунок прибуткової або компенсаційної продукції) визначається істотними умовами угоди про розподіл продукції.
 
76. Відповідальність за реалізацію продукції, отриманої в рахунок погашення податкових зобов’язань та перерахування коштів до бюджету покладається на уповноважений державний орган.
 
   Відповідальність за реалізацію продукції, отриманої в рахунок погашення податкових зобов’язань та перерахування коштів до бюджету покладається на уповноважений державний орган.
 
77. Інвестор не несе відповідальності за реалізацію продукції, яку він передав в рахунок погашення податкових зобов’язань.
 
   Інвестор не несе відповідальності за реалізацію продукції, яку він передав в рахунок погашення податкових зобов’язань.
 
78. При здійсненні уповноваженим державним органом операцій з продажу продукції, отриманої в погашення податкових зобов’язань інвестора або продажу прибуткової продукції, що належить на правах власності державі, отримані кошти в повній сумі зараховуються в державний бюджет на рахунки Державного казначейства, відкриті для зарахування коштів від сплат податків чи від продажу прибуткової продукції держави.
 
   При здійсненні уповноваженим державним органом операцій з продажу продукції, отриманої в погашення податкових зобов’язань інвестора або продажу прибуткової продукції, що належить на правах власності державі, отримані кошти в повній сумі зараховуються в державний бюджет на рахунки Державного казначейства, відкриті для зарахування коштів від сплат податків чи від продажу прибуткової продукції держави.
 
79. Механізм, порядок і строки продажу продукції, отриманої в рахунок погашення податкових зобов’язань інвестора, а також перерахування коштів в бюджет уповноваженим державним органом та його відповідальність за своєчасність і повноту виконання зобов’язань визначаються Кабінетом Міністрів України.";
 
   Механізм, порядок і строки продажу продукції, отриманої в рахунок погашення податкових зобов’язань інвестора, а також перерахування коштів в бюджет уповноваженим державним органом та його відповідальність за своєчасність і повноту виконання зобов’язань визначаються Кабінетом Міністрів України.";
 
80. 13)У статті 27
 
   13)У статті 27
 
81. -частину першу викласти у такій редакції:
 
-29- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 27 викласти в такій редакції: "1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.", інакше держава не зможе, у своїх інтересах виставляти більш жорсткі вимоги до інвестора, хоча й буде зобов’язана полегшувати й зменшувати навантаження на інвестора, якщо це вигідно не державі, а інвестору.
 
Відхилено   -частину першу викласти у такій редакції:
 
82. "1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент її укладення, крім законодавства, що зменшує розмір податків та зборів чи скасовує їх або пом’якшує відповідальність інвестора, яке повинно застосуватись з дати набрання чинності такого законодавства. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.
 
   "1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент її укладення, крім законодавства, що зменшує розмір податків та зборів чи скасовує їх або пом’якшує відповідальність інвестора, яке повинно застосуватись з дати набрання чинності такого законодавства. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.
 
83. Зміни законодавства, що покращують умови діяльності інвестора, повинні застосовуватись на письмову вимогу інвестора, подану Кабінету Міністрів України з дати подання такої вимоги.";
 
   Зміни законодавства, що покращують умови діяльності інвестора, повинні застосовуватись на письмову вимогу інвестора, подану Кабінету Міністрів України з дати подання такої вимоги.";
 
84. -У частині другій з першого речення виключити слова "якщо інше не передбачене законами України,";
 
   -У частині другій з першого речення виключити слова "якщо інше не передбачене законами України,";
 
85. 14)В абзаці четвертому частини першої статті 28 слово "зобов’язаний" замінити словами "має право";
 
-30- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 1 статті 28 викласти в такій редакції: "Не рідше одного разу на п'ять років Кабінет Міністрів України за участю Міжвідомчої комісії повинен організувати та провести комплексну перевірку виконання умов, передбачених угодою про розподіл продукції. При виявленні істотних порушень умов угоди інвестором Кабінет Міністрів України зобов'язаний розірвати угоду з відшкодуванням збитків у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.", заміна "зобов'язаний" на "може", буде сприяти появі можливості корупційної складової. Коли чиновник буде мати право закрити очі на порушення, при певній його мотивації в цьому. Інвестор не повинен робити істотних порушень угоди, а поява можливості нового інвестора дасть лише користь державі.
Частину 2 статті 30 викласти в такій редакції: "2. Цивільна відповідальність інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, підлягає страхуванню, якщо інше не передбачено угодою. У рамках угоди в обов’язковому порядку приймається програма страхування екологічних ризиків.", а не "За домовленістю сторін".
 
Відхилено   14)В абзаці четвертому частини першої статті 28 слово "зобов’язаний" замінити словами "має право";
 
86. 2.У преамбулі до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 10, ст. 44; 2002, № 17, ст. 117) доповнити четвертий абзац такого змісту:
 
-31- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення абзацу 4 преамбули, скільки в разі їх прийняття стане незрозумілим, яким чином будуть погашатися відповідні зобов‘язання інвесторів за угодами про розподіл продукції.
 
Враховано      
87. "Цей Закон не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу при сплаті податку на прибуток і податку на додану вартість, що випливають з угод про розподіл продукції, механізм сплати яких передбачено Законом "Про угоди про розподіл продукції.";
 
      
88. 3.У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288, Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1444):
 
   2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288, Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1444):
 
89. 1)Статтю 6 викласти у такій редакції:
 
   1)Статтю 6 викласти у такій редакції:
 
90. "Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон та меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України. Межі території спеціальних митних зон та штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митний кордон України.";
 
-32- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: "Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон становлять митний кордон України.", виключивши, оскільки статею 5 Митного кодексу України передбачено, що територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять єдину митну територію України. І хоча ним визначено, що території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України, крім випадків, визначених законами України, не можна вважати, що межи штучних островів, установок і споруд, створених у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України повинні вважатися межами територій спеціальних митних зон. Такими можуть вважатися, наприклад вільні економічні зони.
 
Відхилено   "Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон та меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України. Межі території спеціальних митних зон та штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митний кордон України.";
 
91. 2)Частину шосту статті 15 викласти у такій редакції:
 
-33- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 15 викласти у чинній редакції: "У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на правах структурного підрозділу митниці.", оскільки керівництво Державної митної служби само, в межах повноважень, необхідності і достатності фінансування, саме здатне вирішити питання створення митних постів.
 
Відхилено   2)Частину шосту статті 15 викласти у такій редакції:
 
92. "У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об’єктах чи територіях (у тому числі штучних островах, установках або спорудах, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України) із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости.";
 
   "У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об’єктах чи територіях (у тому числі штучних островах, установках або спорудах, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України) із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости.";
 
93. 3)Частину третю статті 155 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   3)Частину третю статті 155 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
94. "4) від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.";
 
   "4) від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.";
 
95. 4)доповнити статтю 185 частиною такого змісту:
 
   4)доповнити статтю 185 частиною такого змісту:
 
96. "Положення цієї статті не застосовуються у разі переміщення товарів від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею.";
 
   "Положення цієї статті не застосовуються у разі переміщення товарів від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею.";
 
97. 4. У Кодексі України "Про надра" (Відомості Верховної Ради України 1994, № 36, ст. 340):
 
   4. У Кодексі України "Про надра" (Відомості Верховної Ради України 1994, № 36, ст. 340):
 
98. 1) Статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1) Статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
99. "Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов’язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та угодою про розподіл продукції."
 
   "Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов’язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та угодою про розподіл продукції."
 
100. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
101. 2) Статтю 3–1 доповнити словами "крім користування нафтогазоносними надрами на умовах угод про розподіл продукції".
 
-34- Корж П.П.
Статтю 3-1 викласти в такій редакції:
"Якщо законами про користування нафтогазоносними надрами, зокрема Законом України "Про газ (метан) вугільних родовищ" та Законом України "Про угоди про розподіл продукції"., встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі, то застосовуються норми цих законів".
 
Враховано   2) Статтю 3–1 викласти в такій редакції:
"Якщо законами про користування нафтогазоносними надрами, зокрема Законом України "Про газ (метан) вугільних родовищ" та Законом України "Про угоди про розподіл продукції"., встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі, то застосовуються норми цих законів".
 
102. 3) Статтю 7 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   3) Статтю 7 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
103. "4) затвердження Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції"
 
   "4) затвердження Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції"
 
104. В зв’язку з цим пункт 4 статті 3 вважати пунктом 5.
 
   В зв’язку з цим пункт 4 статті 3 вважати пунктом 5.
 
105. 4) Статтю 8 після пункту 10 доповнити новими пунктами 11-15 такого змісту:
 
   4) Статтю 8 після пункту 10 доповнити новими пунктами 11-15 такого змісту:
 
106. "11) затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах угоди про розподіл продукції;
 
   "11) затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах угоди про розподіл продукції;
 
107. 12) визначення критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними;
 
   12) визначення критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними;
 
108. 13) укладення угод про розподіл продукції спільно з Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що надається у користування, на умовах угоди про розподіл продукції;
 
-35- Корж П.П.
Абзац викласти у такій редакції:
"13) укладення угод про розподіл продукції;"
 
Враховано   13) укладення угод про розподіл продукції;
 
109. 14) створення постійно діючої міжвідомчої комісії, як уповноваженого органу щодо вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;
 
   14) створення постійно діючої міжвідомчої комісії, як уповноваженого органу щодо вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;
 
110. 15) укладення угод про розподіл продукції щодо використання ділянок надр у виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України;"
 
   15) укладення угод про розподіл продукції щодо використання ділянок надр у виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України;"
 
111. В зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 15.
 
   В зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 15.
 
112. 5) Статтю 9 після пункту 1 доповнити новими пунктами 2 та 3 такого змісту:
 
-36- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзаци 2-3 частини 1 статті 9, оскільки розподіл надр повинен здійснюватися органами державної влади, а не місцевого самоврядування.
 
Відхилено   5) Статтю 9 після пункту 1 доповнити новими пунктом 2 такого змісту:
 
113. "2) узгодження Переліку ділянок надр, що можуть надаватись у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;
 
   "2) узгодження Переліку ділянок надр, що можуть надаватись у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;
 
114. "3) участь в укладенні угод про розподіл продукції"
 
-37- Корж П.П.
Пункт 3 вилучити.
У зв'язку з цим пункти 2-8 вважати пунктами 3-9.
 
Враховано      
115. В зв’язку з цим пункти 2-8 вважати пунктами 4-10.
 
   У зв’язку з цим пункти 2-8 вважати пунктами 3-9.
 
116. 6) Статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-38- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 13 викласти в такій редакції: "Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути лише юридичні особи України або інших держав, (окрім тих юридичних осіб, що належать особам без громадянства чи таких, що мають подвійне громадянство, чи бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах), що відповідають вимогам законодавства України щодо здатності нести відповідальність по зобов’язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції.".
 
Відхилено   6) Статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
 
117. "Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об’єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об’єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угод про розподіл продукції за умови, що учасники такого об’єднання несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції."
 
   "Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об’єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об’єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угод про розподіл продукції за умови, що учасники такого об’єднання несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції."
 
118. 7) Статтю 14 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-39- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення статті 14 абзацом 6, оскільки в межах угоди про розподіл продукції надра надаються у користування за напрямками, визначеними чинною редакцією цієї статті.
 
Відхилено   7) Статтю 14 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
119. "виконання робіт (діяльність) передбачених угодою про розподіл продукції".
 
   "виконання робіт (діяльність) передбачених угодою про розподіл продукції".
 
120. В зв’язку з цим абзац шостий статті 14 вважати абзацом сьомим.
 
   В зв’язку з цим абзац шостий статті 14 вважати абзацом сьомим.
 
121. 8) Частину третю та четверту статті 15 викласти у такій редакції:
 
   8) Частину третю та четверту статті 15 викласти у такій редакції:
 
122. "Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.
 
-40- Кармазін Ю.А.
Частини 3 і 4 статті 15 викласти в такій редакції: "Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до п'яти років) і довгостроковим (до двадцяти років). Після закінчення строків тимчасового користування надрами користувач має право прийняти участь у конкурсі на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами.". "Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу на користування надрами, або підписання угоди про розподіл продукції, окрім випадків, якщо угодою не передбачено виникнення цих прав та обов‘язків раніше цього моменту.", що повинно мотивувати до прискорення робіт та підвищення ефективності.
 
Відхилено   "Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.
 
123. Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції з дня, зазначеного в такій угоді".
 
   Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції з дня, зазначеного в такій угоді".
 
124. 9) В статті 16:
 
   9) В статті 16:
 
125. -частину другу доповнити такими словами:
 
   -частину другу доповнити такими словами:
 
126. "та інвесторам з якими було укладено угоду про розподіл продукції".
 
   "та інвесторам з якими було укладено угоду про розподіл продукції".
 
127. -доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
-41- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 16 викласти в такій редакції: "Порядок проведення та умови конкурсу для укладення угод про розподіл продукції визначається Законом України "Про угоди про розподіл продукції. Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, і повинен містити всі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені угодою. Права користування надрами прав, права за угодою про розподіл продукції та спеціальний дозвіл на користування надрами, відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції" не можуть бути передані третім особам, у тому числі й шляхом продажу юридичної особи, що має такі угоди (спецдозволи)".
 
Відхилено   -доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
128. "Порядок проведення та умови конкурсу для укладення угод про розподіл продукції визначається Законом України "Про угоди про розподіл продукції. Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов’язків за угодою про розподіл продукції та з обов’язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами, відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
   "Порядок проведення та умови конкурсу для укладення угод про розподіл продукції визначається Законом України "Про угоди про розподіл продукції. Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов’язків за угодою про розподіл продукції та з обов’язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами, відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
129. 10) Статтю 17 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-42- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 17 викласти в такій редакції: "Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції шляхом оформлення відповідного акту, форма і зміст якого визначаються законом", виключивши слова " якщо інше не передбачене такою угодою".
 
Відхилено   10) Статтю 17 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
130. "Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції шляхом оформлення відповідного акту, форма і зміст якого визначаються законодавством України, якщо інше не передбачене такою угодою."
 
   "Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції шляхом оформлення відповідного акту, форма і зміст якого визначаються законодавством України, якщо інше не передбачене такою угодою."
 
131. 11)Статтю 19 доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   11)Статтю 19 доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:
 
132. "При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу на умовах, передбачених в угоді про розподіл продукції."
 
   "При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу на умовах, передбачених в угоді про розподіл продукції."
 
133. 12) В статті 24:
 
   12) В статті 24:
 
134. -пункт 1 частини першої доповнити такими словами:
 
   -пункт 1 частини першої доповнити такими словами:
 
135. "або угоди про розподіл продукції";
 
   "або угоди про розподіл продукції";
 
136. -частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   -частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
137. "5) користуватись додатковими правами передбаченими угодою про розподіл продукції";
 
   "5) користуватись додатковими правами передбаченими угодою про розподіл продукції";
 
138. -пункт 5 частини другої доповнити такими словами:
 
   -пункт 5 частини другої доповнити такими словами:
 
139. "та угодою про розподіл продукції";
 
   "та угодою про розподіл продукції";
 
140. -доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
-43- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 24 викласти в такій редакції:"Права та обов’язки користувача надр виникають з дня одержання спеціального дозволу на користування надрами, або підписання угоди про розподіл продукції, окрім випадків, якщо угодою не передбачено виникнення цих прав та обов‘язків раніше цього моменту."
 
Відхилено   -доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
141. "Права та обов’язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з моменту вступу такої угоди в силу, якщо інше не передбачене угодою.
 
   "Права та обов’язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з моменту вступу такої угоди в силу, якщо інше не передбачене угодою.
 
142. Користувач надр (інвестор), який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл продукції, має виключне право здійснювати в його межах користування надрами відповідно до наданого спеціального дозволу та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов’язана з користуванням надр в межах гірничого відводу, може здійснюватись тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий."
 
   Користувач надр (інвестор), який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл продукції, має виключне право здійснювати в його межах користування надрами відповідно до наданого спеціального дозволу та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов’язана з користуванням надр в межах гірничого відводу, може здійснюватись тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий."
 
143. 13) Статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-44- Кармазін Ю.А.
Вилучити нову частину 4 статті 26
 
Відхилено   13) Статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
144. "Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. В цьому разі право користування надрами може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено лише у випадку:
 
   "Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. В цьому разі право користування надрами може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено лише у випадку:
 
145. 1) припинення ( в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;
 
   1) припинення ( в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;
 
146. 2) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей або довкіллю.
 
   2) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей або довкіллю.
 
147. Особливості і умови обмеження або припинення, чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначається такою угодою та Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
 
   Особливості і умови обмеження або припинення, чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначається такою угодою та Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
 
148. 14) Статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   14) Статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
149. "Плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
   "Плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
150. В зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
   В зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
151. 15) Частину шосту статті 30 доповнити такими словами:
 
-45- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 30 викласти в такій редакції: "Нормативи плати за користування надрами та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України."., саме Кабінет Міністрів і повинен установлювати такі нормативи єдиними для всіх, а не лише привілейованих осіб.
 
Відхилено   15) Частину шосту статті 30 доповнити такими словами:
 
152. "а в разі укладення угоди про розподіл продукції, такою угодою".
 
   "а в разі укладення угоди про розподіл продукції, такою угодою".
 
153. 16) Частину другу статті 51 доповнити такими словами:
 
-46- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 51 викласти в такій редакції: "Правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр із Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Державним комітетом України по нагляду за охороною праці в частині додержання вимог законодавства про надра та постійно діючою Міжвідомчою комісією, у разі укладення угоди про розподіл продукції.", виключивши "або з", як можливість альтернативності цього погодження.
 
Відхилено   16) Частину другу статті 51 доповнити такими словами:
 
154. "або з постійно діючою Міжвідомчою комісією, в разі укладення угоди про розподіл продукції".
 
   "або з постійно діючою Міжвідомчою комісією, в разі укладення угоди про розподіл продукції".
 
155. 17) Статтю 54 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-47- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 54 викласти в такій редакції: "Угода про розподіл продукції повинна містити передбачений Кодексом порядок консервації та ліквідації гірничих об’єктів та інших споруд, пов’язаних з користуванням надрами, який би забезпечував захист навколишнього середовища, у тому числі і недопущення його забруднення навколишнього природного середовища та не допускав би шкідливих наслідків для здоров'я населення всі", інакше можна розробляти родовища, а не засипані пустоти, які будуть з’являтися в ході цього, як, наприклад, у Кривому Розі, зможуть призвести до того, що місто буде знаходитися під загрозою провалу під землю.
 
Відхилено   17) Статтю 54 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
156. "Консервація та ліквідація гірничих об’єктів та інших споруд, пов’язаних з користуванням надрами відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюється в порядку передбаченому такою угодою."
 
   "Консервація та ліквідація гірничих об’єктів та інших споруд, пов’язаних з користуванням надрами відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюється в порядку передбаченому такою угодою."
 
157. 18) Статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-48- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 57 викласти в такій редакції: "При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах передбачених цим Законом та Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і такою угодою, і лише у випадках, зазначених у Статті 26 цього Кодексу.".
 
Відхилено   18) Статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту:
 
158. "При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку передбаченими Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і такою угодою, і лише у випадках, зазначених в частині 4 Статті 26 цього Кодексу."
 
   "При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку передбаченими Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і такою угодою, і лише у випадках, зазначених в частині 4 Статті 26 цього Кодексу."
 
159. 19) Статтю 63 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   19) Статтю 63 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
160. "Положення цієї статті щодо угод про розподіл продукції застосовуються з врахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції."
 
   "Положення цієї статті щодо угод про розподіл продукції застосовуються з врахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції."
 
161. 20) Статтю 64 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-49- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 64 викласти в такій редакції: "Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції вирішуються відповідно до вимог Закону та укладених відповідно до нього угодами.".
 
Відхилено   20) Статтю 64 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
162. "Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції вирішуються відповідно до умов передбачених такими угодами, що укладаються відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
   "Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції вирішуються відповідно до умов передбачених такими угодами, що укладаються відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
163. 5.У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 29, ст. 377):
 
   5.У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 29, ст. 377):
 
164. 1) Доповнити статтю 37 частиною п’ятою такого змісту:
 
-50- Кармазін Ю.А.
Вилучити доповнення частиною 5 статті 37
 
Відхилено   1) Доповнити статтю 37 частиною п’ятою такого змісту:
 
165. "Спеціальні санкції передбачені цією статтею не можуть застосовуватись до суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської діяльності (інвесторів), які є стороною угоди про розподіл продукції та здійснюють свою діяльність в Україні на умовах такої угоди відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
   "Спеціальні санкції передбачені цією статтею не можуть застосовуватись до суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської діяльності (інвесторів), які є стороною угоди про розподіл продукції та здійснюють свою діяльність в Україні на умовах такої угоди відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
166. 6.В законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України 2001, № 15, ст. 73, 2003, № 30, ст. 247)
 
   6.В законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України 2001, № 15, ст. 73, 2003, № 30, ст. 247)
 
167. 1) Доповнити статтю 2 частиною другою такого змісту:
 
   1) Доповнити статтю 2 частиною другою такого змісту:
 
168. "Відносини, пов’язані з діяльністю об’єктів підвищеної небезпеки в межах території виключної (морської) економічної зони та на континентальному шельфі на умовах угод про розподіл продукції регулюються цим законом з врахуванням особливостей, передбачених Законом "Про угоди про розподіл продукції".
 
   "Відносини, пов’язані з діяльністю об’єктів підвищеної небезпеки в межах території виключної (морської) економічної зони та на континентальному шельфі на умовах угод про розподіл продукції регулюються цим законом з врахуванням особливостей, передбачених Законом "Про угоди про розподіл продукції".
 
169. 2) Доповнити статтю 3 частиною другою такого змісту:
 
   2) Доповнити статтю 3 частиною другою такого змісту:
 
170. "Державний нагляд і контроль діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, що проводиться відповідно до умов угоди про розподіл продукції, в межах території виключної (морської) економічної зони та на континентальному шельфі, здійснюється з врахуванням особливостей Закону "Про угоди про розподіл продукції" та умов відповідної угоди про розподіл продукції".
 
   "Державний нагляд і контроль діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, що проводиться відповідно до умов угоди про розподіл продукції, в межах території виключної (морської) економічної зони та на континентальному шельфі, здійснюється з врахуванням особливостей Закону "Про угоди про розподіл продукції" та умов відповідної угоди про розподіл продукції".
 
171. 3) Доповнити статтю 4 після абзацу шостого абзацем сьомим такого змісту:
 
   3) Доповнити статтю 4 після абзацу шостого абзацем сьомим такого змісту:
 
172. "надання дозволів на спорудження і/або реконструкцію, консервацію (ліквідацію) об’єктів підвищеної небезпеки в межах континентального шельфу та виключної морської (економічної) зони України, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції".
 
-51- Кармазін Ю.А.
Абзац 7 статті 4 викласти в такій редакції: "надання дозволів на спорудження і/або реконструкцію, консервацію (ліквідацію) об’єктів підвищеної небезпеки в межах континентального шельфу та виключної морської (економічної) зони України, з врахуванням особливостей Закону "Про угоди про розподіл продукції" та умов відповідної угоди про розподіл продукції", вилучивши слова "якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції".
 
Відхилено   "надання дозволів на спорудження і/або реконструкцію, консервацію (ліквідацію) об’єктів підвищеної небезпеки в межах континентального шельфу та виключної морської (економічної) зони України, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції".
 
173. 4) Доповнити статтю 8 частиною другою такого змісту:
 
   4) Доповнити статтю 8 частиною другою такого змісту:
 
174. "Обов’язки, передбачені в частині першій цієї статті у разі укладення угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону "Про угоди про розподіл продукції" підлягають виконанню з врахуванням таких особливостей:
 
-52- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 8 викласти в такій редакції:
"Обов’язки, передбачені в частині першій цієї статті в разі укладення угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону "Про угоди про розподіл продукції" підлягають виконанню з врахуванням таких особливостей:
1) діяльність із використанням об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки на підставі угоди про розподіл продукції виконується виключно в межах, передбачених законом, і із дотриманням встановлених на його підставі умов угоди;
2) усі дозволи та дозвільні документи, передбачені цим законом, при виконанні угоди про розподіл продукції в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі надаються інвестору в порядку, встановленому Законом.", виключивши "передбаченому Кабінетом Міністрів". Для всіх єдині норми повинен встановлювати Закон, а не постанова КМУ.
 
Відхилено   "Обов’язки, передбачені в частині першій цієї статті у разі укладення угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону "Про угоди про розподіл продукції" підлягають виконанню з врахуванням таких особливостей:
 
175. - діяльність з використанням об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки на підставі угоди про розподіл продукції виконується виключно в межах умов, передбачених такою угодою;
 
   - діяльність з використанням об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки на підставі угоди про розподіл продукції виконується виключно в межах умов, передбачених такою угодою;
 
176. - усі дозволи та дозвільні документи, передбачені цим законом, при виконанні угоди про розподіл продукції в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі надаються інвестору в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів".
 
   - усі дозволи та дозвільні документи, передбачені цим законом, при виконанні угоди про розподіл продукції в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі надаються інвестору в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів".
 
177. 7.В Законі України "Про охорону праці"
 
   7.В Законі України "Про охорону праці"
 
178. 1) Доповнити статтю 21 новою частиною такого змісту:
 
   1) Доповнити статтю 21 новою частиною такого змісту:
 
179. "Усі дозволи та дозвільні документи, передбачені в цій статті при здійсненні діяльності в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі, на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до закону "Про угоди про розподіл продукції" надаються інвестору в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України".
 
   "Усі дозволи та дозвільні документи, передбачені в цій статті при здійсненні діяльності в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі, на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до закону "Про угоди про розподіл продукції" надаються інвестору в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України".
 
180. 8.В Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":
 
   8.В Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":
 
181. 1) В статті 1 визначення терміну "суб’єкт господарювання" доповнити такими словами: "а також інвестор, в тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, чи виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції на основі договорів з інвестором".
 
   1) В статті 1 визначення терміну "суб’єкт господарювання" доповнити такими словами: "а також інвестор, в тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, чи виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції на основі договорів з інвестором".
 
182. 2) Доповнити статтю 2 частиною три такого змісту:
 
   2) Доповнити статтю 2 частиною три такого змісту:
 
183. "Ліцензування діяльності, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, включаючи пошук та видобування корисних копалин здійснюється відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених Законом "Про угоди про розподіл продукції".
 
   "Ліцензування діяльності, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, включаючи пошук та видобування корисних копалин здійснюється відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених Законом "Про угоди про розподіл продукції".
 
184. 9.Закон України "Про єдиний митний тариф"
 
   9.Закон України "Про єдиний митний тариф"
 
185. Пункт "л" статті 19 викласти в новій редакції такого змісту:
 
   Пункт "л" статті 19 викласти в новій редакції такого змісту:
 
186. "л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари та інші матеріальні цінності (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави), та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України, відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та угоди про розподіл продукції";
 
   "л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари та інші матеріальні цінності (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави), та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України, відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та угоди про розподіл продукції";
 
187. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-53- Деркач М.І.
За умови офіційного оприлюднення закону до 15 серпня 2010 року він набуває чинності не раніше 1 січня 2011 року.
В іншому випадку його норми можуть вступити в дію не раніше 1 січня 2012 року.
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
188. ІІІ. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
 
   ІІІ. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
 
189. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
190. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
191. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.