Кількість абзаців - 155 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
 
3. обмеження державного регулювання господарської діяльності
 
   обмеження державного регулювання господарської діяльності
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
7. 1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово " (ліцензії)" виключити;
 
   1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово " (ліцензії)" виключити;
 
8. 2) в абзаці першому частини третьої статті 827 слова "мають ліцензії на здійснення діяльності" замінити словами "здійснюють діяльність";
 
-1- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 3 статті 82-7 викласти в такій редакції: "Не передача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що мають ліцензії на здійснення діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму"
 
Відхилено   2) в абзаці першому частини третьої статті 82-7 слова "мають ліцензії на здійснення діяльності" замінити словами "здійснюють діяльність";
 
9. 3) у назві та частині першій статті 145 слова "поштового зв'язку" виключити.
 
-2- Кармазін Ю.А.
Назву і частину 1 статті 145 викласти в такій редакції: "Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену законодавством, ліцензіями, дозволами
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену законодавством, ліцензіями, дозволами"
 
Відхилено   3) у назві та частині першій статті 145 слова "поштового зв'язку" виключити.
 
10. 2. В абзаці першому частини першої статті 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст.131) слова "або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством" виключити.
 
-3- Горіна І.А.
Пункт 2 розділу І виключити
 
Враховано      
11. 3. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст.288):
 
   2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288):
 
12. 1) у частині четвертій статті 101 слова "або діяльності митного перевізника" виключити;
 
   1) у частині четвертій статті 101 слова "або діяльності митного перевізника" виключити;
 
13. 2) у частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;
 
   2) у частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;
 
14. 3) статтю 183 та частину другу статті 216 виключити.
 
   3) статтю 183 та частину другу статті 216 виключити.
 
15. 4. У частині третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст.446; 2006 р., № 22, ст.184) слово "пошти" виключити.
 
   3. У частині третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2006 р., № 22, ст. 184) слово "пошти" виключити.
 
16. 5. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст.91; 2004 р., № 26, ст.362) викласти в такій редакції:
 
-4- Кирильчук Є.І.
Пункт 5 виключити
 
Відхилено   4. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362) викласти в такій редакції:
 
17. "Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом та торгівлею пестицидами та агрохімікатами
 
   "Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом та торгівлею пестицидами та агрохімікатами
 
18. Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.
 
   Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.
 
19. Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України".
 
   Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України".
 
20. 6. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст.34; 2006 р., № 22, ст.184):
 
   5. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
21. 1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слова "виробництвом" і "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити;
 
   1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слова "виробництвом" і "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити;
 
22. 2) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
23. у частині першій слова "виробництво" і "виготовлення виробів з них" виключити;
 
   у частині першій слова "виробництво" і "виготовлення виробів з них" виключити;
 
24. у частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" виключити;
 
   у частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" виключити;
 
25. 3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
 
   3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
 
26. 4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слова
 
   4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слова
 
27. "виробництвом" і "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити.
 
   "виробництвом" і "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити.
 
28. 7. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5–6, ст.46; 2006 р., № 22, ст.184; із змінами, внесеними Законом України від
 
-5- Скубенко В.П.
Пункт сьомий вилучити
 
Відхилено   6. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5–6, ст. 46; 2006 р., № 22, ст. 184; 2010 р., № 18, ст. 136)
 
29. 11 лютого 2010 року № 1872–VІ) абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 виключити.
 
-6- Кравченко М.В.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
" Частину другу статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)".
 
Враховано   абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 виключити.
7. Частину другу статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України".
 
30. 8. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст.456; 2006 р., № 22, ст.184; 2009 р., № 29, ст.391):
 
-7- Скубенко В.П.
Пункт восьмий вилучити
 
Відхилено   8. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 29, ст. 391):
 
31. 1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;
 
-8- Кармазін Ю.А.
Абзац 9 частини 2 статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" викласти в такій редакції: "видача суб'єктам господарювання ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов"
 
Відхилено   1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;
 
32. 2) у частині десятій статті 7 слова "ліцензійних умов" виключити.
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину 10 статті 7 Закону України "Про державну геологічну службу України" викласти в такій редакції: "Контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, ліцензійних умов, а також встановлених стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення і використання надр під час видобування корисних копалин здійснює створена при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр служба державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання (видобутку корисних копалин тощо) надр"
 
Відхилено   2) у частині десятій статті 7 слова "ліцензійних умов" виключити.
 
33. 9. У частині першій статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6–7, ст.37; 2003 р., № 23, ст.145) слова "виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів" виключити.
 
-10- Ляпіна К.М.
Частину 9 доповнити абзацом такого змісту:
"в абзаці 2 частини другої статті 7 слова "з виробництва племінних (генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів" виключити;
 
Враховано   9. В абзаці 2 частини другої статті 7 та частині першій статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6–7, ст.37; 2003 р., № 23, ст.145) слова "з виробництва племінних (генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів" виключити.
 
34. 10. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст.90; 2006 р., № 22, ст.184, ст.199):
 
-11- Скубенко В.П.
Пункт десятий вилучити
 
Відхилено   10. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199):
 
35. 1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
 
   1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
 
36. 2) абзац восьмий статті 16 виключити;
 
   2) абзац восьмий статті 16 виключити;
 
37. 3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;
 
   3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;
 
38. 4) у частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
 
   4) у частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
 
39. 11. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299, із наступними змінами):
 
   11. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
40. 1) статтю 2 викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
41. "Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   "Стаття 2. Сфера дії Закону
 
42. Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
 
   Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
 
43. Види господарської діяльності, які не включені до статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню";
 
   Види господарської діяльності, не передбачені у статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню";
 
44. 2) у абзаці четвертому частини першої статті 3 слова "передбачених частиною другою статті 2 цього Закону" замінити словами "передбачених частиною першою статті 9 цього Закону";
 
   2) в абзаці четвертому частини першої статті 3 слова "передбачених частиною другою статті 2 цього Закону" замінити словами "передбачених частиною першою статті 9 цього Закону";
 
45. 3) у статті 8:
 
   3) у статті 8:
 
46. частину сьому виключити;
 
   частину сьому виключити;
 
47. частину восьму викласти у такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
48. "У разі коли суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений у частині третій статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії";
 
   "У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений у частині третій статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії";
 
49. 4) текст статті 9 викласти у такій редакції:
 
   4) текст статті 9 викласти в такій редакції:
 
50. "Ліцензуванню відповідно до спеціальних законів підлягають такі види господарської діяльності:
 
   " Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
51. 1) банківська діяльність;
 
   1) банківська діяльність;
 
52. 2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
   2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
53. 3) діяльність з надання фінансових послуг;
 
   3) діяльність з надання фінансових послуг;
 
54. 4) зовнішньоекономічна діяльність;
 
   4) зовнішньоекономічна діяльність;
 
55. 5) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення;
 
   5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
 
56. 6) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 
-12- Корж В.Т.
Доповнити частину першу статті 9 підпунктом 7 такого змісту:
"7)діяльність на ринку природного газу".
У зв’язку з цим підпункти 7-11 вважати підпунктами 8-12
 
Враховано   6) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
7) діяльність на ринку природного газу;
 
57. 7) діяльність у сфері освіти;
 
   8) діяльність у сфері освіти;
 
58. 8) діяльність у сфері інтелектуальної власності;
 
   9) діяльність у сфері інтелектуальної власності;
 
59. 9) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 
   10) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 
60. 10) діяльність у сфері телекомунікацій;
 
   11) діяльність у сфері телекомунікацій;
 
61. 11) будівельна діяльність.
 
-13- Скубенко В.П.
Підпункт четвертий пункту 11 доповнити абзацами такого змісту:
"12) пошук (розвідка) корисних копалин;
13) видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
14) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем;
15) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт"
 
Відхилено   12) будівельна діяльність.
 
62. Ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", підлягає діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 
   Відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", ліцензуванню підлягає діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 
63. Ліцензуванню відповідно до цього Закону підлягають такі види господарської діяльності:
 
-14- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 9 "Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":
відновити вилучений пункт 1 такого змісту: "1) пошук (розвідка) корисних копалин";
відновити вилучений пункт 5 такого змісту: "5) видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин";
відновити вилучений пункт 25 такого змісту: "25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт";
відновити вилучений пункт 64 такого змісту: "64) виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового";
відновити вилучений пункт 75 такого змісту: "75) виробництво хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму";
відновити вилучений пункт 81 в такій редакції: "81) проектування, технічне обслуговування, будівництво нових і реконструкція діючих систем видобування газу (метану) вугільних родовищ та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, оцінка протиаварійного стану зазначених об'єктів"
 
Відхилено   Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
    -15- Кирильчук Є.І.
Відновити вилучені пункти статті 9:
"11) виробництво пестицидів мінеральних добрив та агрохімікатів…);
45) виконання авіаційно-хімічних робіт;
51) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність"
 
Відхилено    
64. 1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
   1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
65. 2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення
 
   2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення
 
66. (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 
   (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 
67. 3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначає Кабінет Міністрів України);
 
   3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
 
68. 4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
   4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
69. 5) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 
   5) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 
70. 6) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 
   6) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 
71. 7) торгівля пестицидами та регуляторами росту рослин;
 
-16- Кармазін Ю.А.
пункт 11 викласти в такій редакції: "11) виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)"
 
Враховано частково   7) торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
 
72. 8) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
   8) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
73. 9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 
   9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 
74. 10) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, який визначає Кабінет Міністрів України);
 
   10) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
75. 11) впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 
-17- Грицак В.М.
Підпункт 11 статті 9 викласти в такій редакції:
"11) розроблення, виробництво, впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів, які використовуються для державних потреб та (або) створені (створюються) на замовлення державних органів"
 
Відхилено   11) впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 
76. 12) надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, який визначає Кабінет Міністрів України);
 
   12) надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
77. 13) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, який визначає Кабінет Міністрів України);
 
   13) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
78. 14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 
-18- Корж В.Т.
підпункт 14 частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:
"14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральними трубопроводами та їх розподіл", а підпункти 15 та 16 виключити
 
Враховано   14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральними трубопроводами та їх розподіл;
 
79. 15) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
 
      
80. 16) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
 
      
81. 17) централізоване водопостачання та водовідведення;
 
   15) централізоване водопостачання та водовідведення;
 
82. 18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
   16) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
83. 19) культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
 
   17) культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
 
84. 20) медична практика;
 
   18) медична практика;
 
85. 21) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
 
-19- Кравченко М.В.
Пункт 21 доповнити словами "крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини";
доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
"21-1) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини)"
 
Враховано   19) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
20) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);
 
86. 22) ветеринарна практика;
 
   21) ветеринарна практика;
 
87. 23) випуск та проведення лотерей;
 
   22) випуск та проведення лотерей;
 
88. 24) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
-20- Ляпіна К.М.
У пункті 24 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів"
 
Враховано   23) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
89. 25) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 
   24) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 
90. 26) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
   25) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
91. 27) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 
   26) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 
92. 28) надання послуг з охорони власності та громадян;
 
   27) надання послуг з охорони власності та громадян;
 
93. 29) туроператорська діяльність;
 
   28) туроператорська діяльність;
 
94. 30) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
   29) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
95. 31) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 
-21- Кармазін Ю.А.
пункт 31 викласти в такій редакції: "31) діяльність у сфері надання візових послуг та посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном"
 
Відхилено   30) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 
96. 32) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 
   31 проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 
97. 33) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 
-22- Ляпіна К.М.
Скубенко В.П.
Пункт 33 статті 9 викласти в такій редакції:
"33) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств"
 
Враховано   32) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 
98. 34) діяльність митного брокера;
 
   33) діяльність митного брокера;
 
99. 35) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 
   34) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 
100. 36) торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 
   35) торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 
101. 37) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 
   36) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 
102. 38) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
   37) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
103. 39) діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
 
   38) діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
 
104. 40) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
   39) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
105. 41) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 
   40) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 
106. 42) збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;
 
-23- Кармазін Ю.А.
пункт 42 частини 1 статті 9 викласти в такій редакції:
"42) діяльність, пов'язана із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію"
 
Відхилено   41) збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;
 
107. 43) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
 
   42) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
 
108. 44) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом";
 
-24- Крайній В.Г.
Доповнити пункт 11 підпунктом такого змісту:
"45) діяльність, пов’язана з виробництвом автомобілів та автобусів"
 
Враховано   43) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом;
44) діяльність, пов’язана з виробництвом автомобілів та автобусів";
 
    -25- Скубенко В.П.
Підпункт четвертий пункту одинадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"45) операції у сфері поводження з небезпечними відходами"
 
Враховано (підпункт 3)   
109. 5) у статті 10:
 
   5) у статті 10:
 
110. у пункті 2 частини другої слова "згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами "згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
 
   у пункті 2 частини другої слова "згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами "згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
 
111. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
112. "До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
   "До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
113. 6) абзаци другий та шостий частини десятої статті 12 виключити;
 
-26- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 2 частини 10 статті 12 в такій редакції: "видобування уранових руд";
Відновити абзац 6 частини 10 статті 12 в такій редакції: "надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот)"
 
Відхилено   6) абзаци другий та шостий частини десятої статті 12 виключити;
 
114. 7) в абзаці третьому частини третьої статті 13 слова "згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами "згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
 
   7) в абзаці третьому частини третьої статті 13 слова "згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами "згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
 
115. 8) частини третю і четверту статті 15 виключити;
 
   8) частини третю і четверту статті 15 виключити;
 
116. 9) у абзаці четвертому частини першої та частині четвертій статті 16 слова "в статті 9 цього Закону" замінити словами "в частині третій статті 9 цього Закону".
 
-27- Кирильчук Є.І.
Доповнити Закон положеннями щодо ліцензування певного виду господарської діяльності, яка повинна супроводжуватися закріпленням у законодавстві організаційних та кваліфікаційних вимог щодо відповідної діяльності, забезпечення обліку суб’єктів господарювання, які нею займаються, та можливістю зупинити чи заборонити таку діяльність у разі порушення законодавства.
 
Відхилено   9) в абзаці четвертому частини першої та частині четвертій статті 16 слова "в статті 9 цього Закону" замінити словами "в частині третій статті 9 цього Закону".
 
117. 12. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст.39):
 
   12. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39):
 
118. 1) абзац п'ятий статті 7 виключити;
 
-28- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 5 статті 7 в такій редакції: "ліцензування визначених законодавством видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку"
 
Відхилено   1) абзац п'ятий статті 7 виключити;
 
119. 2) у статті 8:
 
   2) у статті 8:
 
120. абзац другий частини шостої виключити;
 
-29- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 2 частини 6 статті 8 в такій редакції: "видача ліцензій на надання послуг поштового зв'язку, визначених законами України"
 
Відхилено   абзац другий частини шостої виключити;
 
121. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
122. – пункт 2 виключити;
 
-30- Кармазін Ю.А.
Відновити пункт 2 частини 8 статті 8 в такій редакції: "2) контролю за наявністю передбачених законом ліцензій"
 
Відхилено   пункт 2 виключити;
 
123. – у пункті 3 слова "ліцензійних умов" виключити;
 
-31- Кармазін Ю.А.
Відновити пункт 3 частини 8 статті 8 в такій редакції: "3) контролю за додержанням операторами поштового зв'язку, їх відокремленими підрозділами законодавства про поштовий зв'язок, ліцензійних умов, стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового зв'язку"
 
Відхилено   у пункті 3 слова "ліцензійних умов" виключити;
 
124. 3) частину тринадцяту виключити;
 
-32- Кармазін Ю.А.
Відновити частину 13 статті 8 в такій редакції: "За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на надання послуг поштового зв'язку, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам"
 
Відхилено   частину тринадцяту виключити;
 
125. 4) у частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку" виключити.
 
-33- Кармазін Ю.А.
Відновити частину 2 статті 17 в такій редакції: "Оператори забезпечують доступ користувачів до інформації про тарифи, правила надання послуг поштового зв'язку, строки пересилання поштових відправлень, режими роботи об'єктів поштового зв'язку, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед користувачами, номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку тощо"
 
Відхилено   3) у частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку" виключити.
 
126. 13. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст.180; 2009 р., № 38, ст.535):
 
   13. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
127. 1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
 
-34- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 2 статті 5 відновити в такій редакції: "туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність"
 
Відхилено   1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
 
128. 2) у статті 17:
 
   2) у статті 17:
 
129. у частині першій слова "та турагентської" виключити;
 
-35- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 17 відновити слова "та турагентської"
 
Відхилено   у частині першій слова "та турагентської" виключити;
 
130. у другому реченні частини другої слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
 
-36- Кармазін Ю.А.
У другому реченні частини 2 статті 17 відновити слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність"
 
Відхилено   у другому реченні частини другої слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
 
131. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
132. "Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
 
-37- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 17 відновити в такій редакції: "Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова "туроператор" і "турагент" без отримання ним ліцензії на здійснення відповідно туроператорської чи турагентської діяльності"
 
Відхилено   "Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
 
133. у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;
 
-38- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 17 відновити в такій редакції: "Не може бути видана ліцензія на туроператорську чи турагентську діяльність суб'єкту підприємницької діяльності із назвою, тотожною назві іншого суб'єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія видана раніше і інформація про нього внесена до відповідного реєстру"
 
Відхилено   у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;
 
134. 3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова "наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності" замінити словами "наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
 
-39- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 4 статті 20 відновити в такій редакції: "3) туроператора (турагента), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів"
 
Відхилено   3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова "наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності" замінити словами "наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
 
135. 4) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".
 
-40- Кармазін Ю.А.
Частина 2 статті 37 відновити в такій редакції: "Іноземні юридичні та фізичні особи можуть здійснювати туроператорську та турагентську діяльність шляхом утворення підприємств за законодавством України та отримання в установленому порядку ліцензій на здійснення відповідної діяльності"
 
Відхилено   4) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".
 
136. 14. У статті 1 Закону України "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст.357) слова "пунктом 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами "пунктом 23 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
 
-41- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 Закону України "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" викласти в такій редакції: "Стаття 1. Припиняється мораторій на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, передбачену пунктом 23 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
Відхилено   14. У статті 1 Закону України "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357) слова "пунктом 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами "пунктом 22 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
 
137. 15. У Законі України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст.421):
 
   15. У Законі України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421):
 
138. 1) частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
 
   1) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
 
139. "2. У разі, коли Бюро передбачає здійснювати діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання відповідної ліцензії";
 
-42- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 15 викласти в такій редакції: "2. Бюро починає здійснення своєї діяльності з моменту отримання ліцензії"
 
Відхилено   "2. У разі якщо Бюро передбачає здійснювати діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання відповідної ліцензії";
 
140. 2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова "з ведення кредитних історій" замінити словами "із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію".
 
-43- Кармазін Ю.А.
Пункті 1 частини 3 статті 16 викласти у такій редакції: "1) за проведення діяльності з ведення кредитних історій без ліцензії, одержання якої передбачено цим Законом, - штраф у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова "з ведення кредитних історій" замінити словами "із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію".
16. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273):
1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев’ятому частини четвертої та частині шостій статті 9 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".
 
    -44- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273):
1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев’ятому частини четвертої та частині шостій статті 9 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів"
 
Враховано    
141. 16. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст.279):
 
   17. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279):
 
142. 1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова "отримав зії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;
 
-45- Кармазін Ю.А.
Відновити в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова "отримав зії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і"
 
Відхилено   1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова "отримав зії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;
 
143. 2) абзац четвертий статті 7 і статтю 8 виключити;
 
-46- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац четвертий статті 7 і статтю 8
 
Відхилено   2) абзац четвертий частини першої статті 7 і статтю 8 виключити;
 
144. 3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити;
 
-47- Кармазін Ю.А.
Відновити, у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом"
 
Відхилено   3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити;
 
145. 4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20 виключити;
 
-48- Кармазін Ю.А.
Відновити частину другу статті 18 та частину третю статті 20
 
Відхилено   4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20 виключити;
 
146. 5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова "ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму" виключити.
 
-49- Кармазін Ю.А.
Відновити в абзаці третьому частини першої статті 22 слова "ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму"
 
Відхилено   5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова "ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму" виключити.
 
147. 17. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст.80; 2006 р., № 22, ст.184 (у редакції Закону України від 17 листопада 2009 року № 1724-VІ (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст.50) виключити.
 
-50- Кирильчук Є.І.
Пункт 17 виключити
 
Відхилено   18. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст.50) виключити.
 
148. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
149. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 17 розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2011 року, та абзацу тридцять восьмого підпункту 4 пункту 11 розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 17 та 18 розділу І цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2011 року, та абзацу тридцять сьомого підпункту 4 пункту 11 розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
 
150. 2. Зупинити дію статті 271 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст.80; 2006 р., № 22, ст.184).
 
   2. Зупинити дію статті 27-1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст.80; 2006 р., № 22, ст.184).
 
151. 3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-51- Ляпіна К.М.
Частину третю Прикінцевих положень виключити
 
Враховано      
152. 4. Кабінету Міністрів України:
 
-52- Ляпіна К.М.
Абзац перший частини четвертої Прикінцевих положень після слова "України" доповнити словами "у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом"
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
153. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
154. забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.