Кількість абзаців - 1455 Таблиця поправок


Житловий кодекс України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
   ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
2. Цей Кодекс регулює питання щодо забезпечення реалізації права громадян на житло, управління житловим фондом, його утримання та збереження, правовідносини фізичних і юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у житловій сфері.
 
-1- Писаренко В.В.
Виключити преамбулу до ЖК України.
 
Відхилено   Цей Кодекс регулює питання щодо забезпечення реалізації права громадян на житло, управління житловим фондом, його утримання та збереження, правовідносини фізичних і юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у житловій сфері.
 
3. Розділ 1. Загальні положення
 
   Розділ 1. Загальні положення
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. У цьому Кодексі терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Кодексі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
6. 1) аварійне житло - житловий будинок, у якого надземні конструктивні елементи, фундамент (або будинок у цілому) не відповідають вимогам безпечної експлуатації або частково зруйновані та фізичний знос (у грошовому розрахунку) будинку становить 81-100%
 
-2- Писаренко В.В.
У п. 1 ч. 1 ст. 1:
- виключити слова "у якому надземні";
- після слова елементи доповнити словом "якого".
 
Враховано .  аварійне житло - житло, конструктивні елементи якого не відповідають вимогам безпечної експлуатації чи частково зруйновані, або фізичний знос якого становить 81-100 відсотків;
багатоквартирний будинок - житловий будинок, що складається з трьох і більше квартир та має інженерні системи, що обслуговують більше однієї квартири;
 
    -3- Сербін Ю.С.
У пункті 1 частини 1 статті 1:
- виключити слово "фундамент"
- після слова елементи доповнити словом "якого".
- виключити слова "у якому надземні"
 
Враховано    
    -4- Шаманов В.В.
Статтю 1 розділ 1 доповнити наступними пунктами:
багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок, що складається з двох квартир і більш , входи в які організовані з|із| допоміжних приміщень|помешкання| житлового будинку;
квартира - структурно відокремлене приміщення|помешкання| в багатоквартирному будинку|дім,хата|, що забезпечує можливість|спроможність| прямого доступу до приміщень|помешкання| загального|спільний| користування в такому будинку|дім,хата| і що складається з однієї або декількох кімнат, а також з|із| приміщень|помешкання| допоміжного використання, призначених для задоволення громадянами побутових і інших потреб|нужда|, пов'язаних з їх мешканням в такому відокремленому приміщенні;
ізольована житлова кімната - частина|частка| житлового будинку або квартири, призначена для використання як місце безпосереднього мешкання громадян в житловому будинку або квартирі , вхід в яку організований безпосередньо з|із| підсобного приміщення|помешкання|;
неізольована житлова кімната - житлова кімната, пов'язана з іншою кімнатою загальним|спільний| входом;
організація - це об'єднання двох або більше осіб, які є суб'єктами права. Ці особи можуть бути як юридичними, так і фізичними;
господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
установа - організація, створена однією або кількома особами
(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів установ встановлюються законодавством України;
підприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;.
фізична особа - це громадянин України, фізична особа без громадянства або громадянин іноземної держави що виступає як учасник цивільних відносин;
експлуатаційні вимоги до житлового приміщення - встановлені нормативними документами умови (вимоги) до жилої будівлі та її елементів, які обумовлюють їх ефективну експлуатацію.
 
Враховано частково та редакційно   
7. 2) асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - асоціація) - юридична особа, утворена для представлення спільних інтересів об’єднань;
 
-5- Писаренко В.В.
Пункт 2 ч. 1 ст. 1 доповнити словами "співвласників багатоквартирних будинків".
 
Враховано      
    -6- Сербін Ю.С.
- пункт 2 частини 1 статті 1 виключити;
 
Враховано    
8. 3) ветхе житло - житловий будинок, у якого надземні конструктивні елементи, фундамент (або будинок у цілому) обмежено виконують свої функції та фізичний знос (у грошовому розрахунку) будинку становить 61-80%;
 
-7- Писаренко В.В.
У п. 3 ч. 1 ст. 1:
- виключити слова "у якому надземні";
- після слова елементи доповнити словом "якого".
 
Враховано .  ветхе житло - житло, конструктивні елементи якого обмежено виконують свої функції, фізичний знос якого становить 61-80 відсотків;
виконавець послуги з управління житлом – фізична чи юридична особа, яка відповідає спеціальним вимогам, визначеним законодавством, та за дорученням власника (співвласників) житла надає за договором послугу з управління житлом;
готелі-притулки – будівлі капітального типу, призначені для тимчасового проживання осіб, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої надзвичайної ситуації, до отримання ними постійного житла згідно із законодавством;
гуртожиток – житлова будівля, призначена для тимчасового проживання людей. Приміщення у гуртожитках надаються для сімейного та індивідуального заселення;
договір виконання послуги з управління житлом – договір, що регулює правовідносини між власниками (співвласниками) житла та виконавцем послуги з управління житлом;
 
    -8- Сербін Ю.С.
У пункті 3 частини 1 статті 1:
- виключити слово "фундамент"
- після слова "елементи" доповнити словом "якого".
- виключити слова "у якому надземні"
 
Враховано    
    -9- Баранов В.О.
пункт 27 статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"27) виконавець послуги з управління житлом – особа, яка відповідає спеціальним вимогам, що визначаються законодавством, та за дорученням власника (співвласників) житла на підставі договору укладеного відповідно до цього Кодексу надає послуги з управління житлом (групою малоквартирних житлових будинків, багатоквартирним житловим будинком, декількома багатоквартирними житловими будинками, житловим комплексом або житловими приміщеннями в нежитлових будівлях)"
 
Враховано частково .   
    -10- Прутнік Е.А.
пункт 27 статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"27) управитель житла – суб’єкт господарювання, який відповідає спеціальним вимогам, що визначаються виключно цим Кодексом, та надає послуги з управління житлом (групою малоквартирних житлових будинків, багатоквартирним житловим будинком, групою багатоквартирних житлових будинків, житловим комплексом або житловими приміщеннями в нежитлових будівлях) у відповідності до вимог цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів".
 
Враховано редакційно    
    -11- Сербін Ю.С.
Доповнити статтю 1 проекту новим пунктом такого змісту :
"Гуртожиток – житлова будівля призначена для колективного тимчасового проживання людей. Приміщення у гуртожитках надаються для посімейного та індивідуального заселення на ліжко-місце.
До гуртожитків не належать лікарні, клініки, в’язниці, казарми".
 
Враховано редакційно    
    -12- Радовець А.А.
Доповнити статтю 1 проекту пунктом такого змісту:
"Державні житлові стандарти – нормативно-правові акти, що визначають узгоджені комплексні вимоги до житла за відповідними параметрами (будівельними, санітарними, екологічними, гігієнічними протипожежними, енергозберігаючими та іншими) стосовно житлових і нежитлових приміщень і усіх типах житлових будівель та нежитлових споруд. Вичерпний перелік Державних житлових стандартів та характеристики (параметри) видів Державних житлових стандартів визначаються спеціальним Законом України. За додержанням Державних житлових стандартів здійснюється державний контроль та нагляд Державною житлово-комунальною інспекцією".
 
Відхилено    
    -13- Баранов В.О.
Доповнити статтю 1 проекту наступним терміном:
"договір виконання послуги з управління житлом – договір яким регулюються правовідносини між власниками (співвласниками) будинку, споруди або групи будинків, споруд та виконавцем послуги з управління житлом і поширюється на правовідносини, що регулюються цим Кодексом".
 
Враховано редакційно    
    -14- Прутнік Е.А.
Доповнити статтю 1 терміном "Договір з управління будинком, спорудою або групою будинків та споруд".
 
Враховано редакційно    
9. 4) допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування жителів будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення);
 
-15- Сербін Ю.С.
У пункті 4 частини 1 статті 1 потрібно уточнити статус допоміжних приміщень !
Пропоную записати, що: "допоміжні приміщення є видом нежитлових приміщень у житлових будівлях, які знаходяться у спільній власності співвласників житлового будинку"
 
Враховано редакційно   допоміжні приміщення багатоквартирного будинку – нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку, призначені для забезпечення експлуатації такого будинку та побутового обслуговування власників (співвласників) і наймачів (орендарів) та користувачів багатоквартирного будинку: сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення;
експлуатаційні показники житлового будинку – сукупність технічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, ергономічних та естетичних характеристик житлового будинку, які визначають його експлуатаційні якості;
житло - квартира, кімната в житловому будинку, садибний будинок, житловий блок/секція в гуртожитку, житлові приміщення в нежитлових будівлях, спорудах призначені та придатні для постійного проживання людей і прийняті в експлуатацію в установленому порядку;
 
    -16- Баранов В.О.
Доповнити статтю 1 проекту наступним терміном:
"експлуатаційні показники житлового будинку – сукупність технічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, ергономічних та естетичних характеристик житлового будинку, які визначають його експлуатаційні якості;"
 
Враховано    
    -17- Сербін Ю.С.
- пункт 2 частини 1 статті 1 виключити;
- додати новий термін "Житло", виклавши його у такій редакції:
"Житло - відповідно до цього Кодексу житлом є житлові приміщення (квартири, кімнати у квартирах, одноквартирні житлові будинки, а також житлові блоки/секції у гуртожитках) разом із відповідними нежитловими (допоміжними) приміщеннями, що розташовані, як правило, у одно- і дво- квартирних та багатоквартирних будинка, гуртожитках, житлових комплексах та, як виняток, у нежитлових спорудах, в межах населених пунктів, що функціонально призначені та фактично придатні для проживання в них людей із дотриманням вимог будівельних норм та державних житлових стандартів до усіх видів житлових і нежитлових приміщень";
 
Враховано редакційно    
10. 13) комунальна квартира - квартира, яка складається з двох і більше ізольованих кімнат, що перебувають у наймі або у власності двох і більше осіб;
 
-18- Баранов В.О.
Пункт 13 статті 1 викласти у наступній редакції
"квартира спільного використання - квартира, яка складається з двох і більше ізольованих кімнат, що перебувають відокремлено у наймі (оренді) або у власності двох і більше осіб"
 
Враховано   житло спільного використання – житлові приміщення, що складаються з двох і більше ізольованих кімнат, квартир, житлових блоків/секцій, які перебувають відокремлено у власності (співвласності) або у наймі (оренді) двох і більше осіб;
житлова будівля - капітальна споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, що утворюють наземні та підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, а також для розміщення устаткування, майна чи обладнання. До житлових будівель належать садибні, багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки всіх видів і житлові комплекси;
житлова кімната – частина одноквартирного будинку або садибного будинку або квартири, призначена для використання як місце безпосереднього мешкання людей;
 
    -19- Сербін Ю.С.
Доповнити статтю 1 проекту новим пунктом такого змісту :
"Житлова будівля - це капітальна споруда, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, а також для розміщення устаткування, майна, обладнання предметів.
До житлових будівель відносяться одноквартирні та багатоквартирні житлові будинки (зокрема, садибні та котеджні) та гуртожитки всіх видів";
 
Враховано    
    -20- Баранов В.О.
Статтю 1 доповнити пунктом наступного змісту:
"житлова кімната – частина одноквартирного будинку або квартири, призначена для використання як місце безпосереднього мешкання фізичних осіб"
 
Враховано    
11. 5) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законодавством, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного в ній проживання;
 
-21- Семинога А.І.
У пункті 5 статті 1 законопроекту слово „призначена" замінити словом „придатна";
 
Враховано редакційно   житловий будинок – житлова будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законодавством, іншими нормативно-правовими актами, призначена і придатна для постійного проживання людей та прийнята в експлуатацію в установленому порядку;
 
    -22- Сербін Ю.С.
В усіх статтях законопроекту слово "будинку" в усіх відмінках замінити словами "житлового будинку"
 
Враховано    
    -23- Круць М.Ф.
у пункті 5 частини першої статті 1 проекту закону слова "капітального типу, споруджена з дотриманням вимог" замінити словами "капітального типу, придатна для житла, споруджена з дотриманням вимог";
 
Враховано редакційно    
    -24- Сербін Ю.С.
у пункті 5 частини 1 статті 1 після слова "актами" додати слово "придатна"
 
Враховано    
12. 6) житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що складається із земельної ділянки в установлених межах, розміщеного на ній житлового багатоквартирного будинку або його частиною разом із спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс;
 
-25- Сербін Ю.С.
Підпункт 6) пункту 1 статті 1 викласти у наступній редакції:
житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що складається із земельної ділянки в установлених межах, розміщеного на ній житлового будинку (будинків) разом із спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс;
 
Враховано   житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що складається із земельної ділянки в установлених межах, розміщеного на ній житлового будинку (будинків) разом із допоміжними спорудами та інженерними мережами, що утворюють цілісний майновий комплекс;
житловий облік - облік громадян України, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до цього Кодексу;
 
    -26- Баранов В.О.
Пункт 12) статті 1 викласти у наступній редакції:
"12) житловий облік - облік громадян України, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до цього Кодексу";
 
Немає висновку    
13. 7) житловий фонд - сукупність усіх видів житла (житлових будинків, квартир, інших приміщень, які призначені та придатні для постійного проживання в них);
 
-27- Сербін Ю.С.
Пункт 8) частини 1 статті 1 доповнити словом "гуртожитки"
 
Враховано   житловий фонд - сукупність усіх форм житла (житлових будинків, гуртожитків, житлових комплексів, квартир, кімнат, інших житлових приміщень), призначених та придатних для постійного проживання людей;
 
14. 8) житловий фонд соціального призначення - сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту;
 
-28- Семинога А.І.
Пункт 9 статті 1 законопроекту після слів „які відповідно до законодавства потребують соціального захисту" доповнити словами „або громадянам, які мають аварійне житло";
 
Відхилено   житловий фонд соціального призначення - сукупність соціального житла державної та комунальної форм власності, призначеного для надання громадянам України, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту в порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом;
житловий фонд спеціального призначення - сукупність житла спеціального призначення всіх форм власності, призначеного для проживання працівників підприємств, установ та організацій, а також окремих категорій громадян України в порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом;
 
    -29- Баранов В.О.
Статтю 1 доповнити пунктом наступного змісту:
"житловий фонд спеціального призначення - сукупність спеціального житла всіх форм власності, призначеного для надання працівникам підприємств, установ та організацій, а також окремим категоріям громадян України в порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом"
 
Враховано редакційно    
15. 9) житлове приміщення - приміщення, призначене та придатне для постійного і переважного проживання (квартира, кімната);
 
   житлове приміщення - приміщення, призначене та придатне для постійного проживання в ньому людей (квартира, кімната, житловий блок/секція, садибний будинок, житлове приміщення в нежитловій будівлі чи споруді);
 
16. 10) заклади та установи, що надають тимчасовий притулок - установи соціального обслуговування, яка створюється з метою безоплатного забезпечення громадян без визначеного місця проживання тимчасовим житлом, продуктами харчування, надання передбаченої законодавством грошової, медичної, правової, соціальної, психологічної та побутової допомоги, а також сприяння таким громадянам (у разі потреби) у встановленні їх особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні;
 
-30- Семинога А.І.
Пункт 10 статті 1 законопроекту після слів „тимчасовим житлом" доповнити словами „комунальними послугами";
 
Відхилено   заклади та установи, що надають тимчасовий притулок, - установи соціального обслуговування, які створюються з метою безоплатного забезпечення громадян без визначеного місця проживання тимчасовим житлом, продуктами харчування, надання таким громадянам передбаченої законодавством грошової, медичної, правової, соціальної, психологічної та побутової допомоги, сприяння їм (у разі потреби) у встановленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні;
ізольована кімната - кімната, через яку не здійснюється прохід до інших кімнат або підсобних приміщень;
інженерні споруди - об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо;
інше житло – житло, що надається громадянам замість того, що належало їм на праві власності чи перебувало в наймі (оренді), в порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом, і яке розташоване в межах даного населеного пункту та відповідає санітарним і технічним вимогам;
 
    -31- Шаманов В.В.
(см. пункт 1)
 
Враховано    
    -32- Сербін Ю.С.
Доповнити статтю 1 проекту новим пунктом такого змісту :
"Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та т. ін.
 
Враховано    
    -33- Баранов В.О.
Статтю 1 доповнити пунктом наступного змісту:
"інше житло – житло, що надається громадянам замість того, що в них було раніше, в порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом, яке має знаходитися в межах даного населеного пункту та відповідати санітарним і технічним вимогам";
 
Враховано редакційно    
17. 11) капітальний ремонт будинку - комплекс планових або позапланових ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, заміною або відновленням несучих чи захисних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта і його техніко-економічних показників;
 
   капітальний ремонт житлової будівлі - комплекс планових або позапланових ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників житлової будівлі (житлового будинку, житлового комплексу, гуртожитку) заміною або відновленням несучих чи огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів житлової будівлі та її техніко-економічних показників;
 
18. 12) квартирний облік - облік громадян України, які потребують поліпшення житлових умов і очікують на отримання житла;
 
-34- Боднар-Петровська О.Б.
1. Статтю 1 після пункту 11 доповнити новим пунктом такого змісту:
"12) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання, яке включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу";
У зв’язку з цим пункти 12-27 вважати пунктами 13-28.
 
Враховано редакційно   квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного проживання в ньому людей, що включає окрім житлової кімнати (кімнат), підсобні приміщення: кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), коридор (передпокій) тощо;
 
    -35- Писаренко В.В.
П. 13 ч. 1 ст. 1 виключити (або викласти у редакції, яка відповідатиме змісту поняття "комунальна квартира)
 
Відхилено    
19. 14) конструктивні елементи багатоквартирного будинку - частини споруди, які забезпечують її цілість та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в’їзна група тощо);
 
-36- Баранов В.О.
Доповнити статтю 1 наступним пунктом:
"малоповерховий житловий будинок - житлові будинки одно-, дво- та три- поверхові"
 
Враховано   конструктивні елементи житлового будинку – частини житлової будівлі, що забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в’їзна група тощо);
малоповерховий житловий будинок – одно-, дво- або триповерховий житловий будинок;
наймач (орендар) житла – фізична або юридична особа, яка отримала право на користування житловим приміщенням на умовах договору найму (оренди) житла;
 
20. 15) нежитлове приміщення - приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин відповідно до Цивільного Кодексу України;
 
-37- Семинога А.І.
Пункт 15 статті 1 законопроекту після слів „приміщення в структурі житлового будинку" доповнити словами „крім допоміжних приміщень багатоквартирного будинку";
 
Враховано редакційно   нежитлове приміщення - приміщення у житловій будівлі, що не належать до житлового фонду;
нежитлові будівлі та споруди, в яких розташовані житлові приміщення, - капітальні споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення виробничого чи іншого нежитлового призначення, в яких розташовані окремі житлові приміщення (житлові кімнати, житлові секції чи житлові блоки);
неізольована житлова кімната - кімната, через яку здійснюється прохід до інших кімнат або підсобних приміщень;
 
    -38- Баранов В.О.
У пункті 15) статті 1 обов’язково уточнити, що "статус нежитлових приміщень житлових будинків та статус допоміжних приміщень багатоквартирних житлових будинків визначається Цивільним законодавством, а особливості використання, обслуговування, експлуатації таких приміщень встановлюються цим Кодексом"
 
Враховано    
    -39- Семинога А.І.
У пункті 15 статті 1 законопроекту слова „і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин відповідно до Цивільного Кодексу України виключити
 
Враховано    
    -40- Круць М.Ф.
з пункту 15 частини першої статті 1 законопроекту необхідно слова "і є самостійним об’єктом цивільно - правових відносин відповідно до Цивільного кодексу України" виключити;
 
Враховано    
    -41- Сербін Ю.С.
Доповнити статтю 1 проекту новим пунктом такого змісту :
"Нежитлові будівлі в яких розташовані житлові приміщення - це капітальні споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, виробничого чи іншого нежитлового призначення, в яких розташовані окремі житлові приміщення (житлові кімнати, житлові секції чи житлові блоки).
До нежитлових будівель відносяться усі виробничі та інші нежитлові будівлі та споруди";
 
Враховано редакційно    
    -42- Шаманов В.В.
(см. пункт 1)
 
Враховано    
21. 16) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - юридична особа, утворена власниками приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню свого майна та управління, утримання і використання спільного майна;
 
-43- Баранов В.О.
Доповнити статтю 1 наступним пунктом:
"плата за житло – витрати власника житла у зв'язку з володінням таким житлом, наймача (орендаря), особи, яка користується житлом на інших підставах, у зв'язку з користуванням таким житлом;"
 
Враховано   об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - юридична особа, утворена власниками житлових і нежитлових приміщень та співвласниками спільної сумісної власності у багатоквартирному житловому будинку для представництва їхніх спільних інтересів, сприяння використанню свого майна та управління, утримання і використання спільного майна;
плата за житло – витрати власника (співвласника) житла у зв'язку з володінням таким житлом, а також плата наймача (орендаря) житла та особи, яка користується житлом на інших підставах, у зв'язку з користуванням таким житлом;
 
22. 17) поточний ремонт будинку - комплекс будівельних та організаційно-технічних заходів з усунення несправностей (відновлення) елементів будинку і підтримання експлуатаційних показників;
 
   поточний ремонт житлової будівлі - комплекс будівельних та організаційно-технічних заходів з усунення несправностей (відновлення) елементів житлового будинку, житлового комплексу, гуртожитку і забезпечення відповідності експлуатаційних показників житлової будівлі нормативно-технічним вимогам;
 
23. 18) прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;
 
-44- Баранов В.О.
Підпункт 18) пункту 1 статті 1 викласти у такий редакції:
"прибудинкова територія – територія в межах відповідної земельної ділянки, необхідна для розміщення та обслуговування житлової будівлі та забезпечення задоволення сприятливих житлових умов (умов проживання) людей;
 
Враховано   прибудинкова територія – територія в межах відповідної земельної ділянки, необхідна для розміщення та обслуговування житлової будівлі та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб (умов проживання) власників (співвласників) та наймачів (орендарів) і користувачів житла;
приватизація житла з державного та комунального житлових фондів – відчуження об’єктів приватизації житла з державного та комунального житлового фондів на користь громадян згідно із законом;
 
24. 19) реконструкція житлового будинку - комплекс будівельних робіт з поліпшення експлуатаційних показників приміщень житлового будинку шляхом їх перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показників у відповідність з нормативно-технічними вимогами;
 
   реконструкція житлової будівлі - комплекс будівельних робіт з поліпшення експлуатаційних показників житлового будинку, житлового комплексу, гуртожитку шляхом надбудови, вбудови, прибудови приміщень, перепланування та переобладнання з одночасним забезпеченням відповідності експлуатаційних вимог житлової будівлі нормативно-технічним вимогам;
 
25. 20) садибний (одноквартирний) будинок - житловий будинок для постійного проживання із земельною ділянкою навколо будинку;
 
-45- Круць М.Ф.
з пункту 20 частини першої статті 1 законопроекту слід слово " (одноквартирний)" виключити;
 
Враховано   садибний будинок – розташований на присадибній земельній ділянці малоповерховий житловий будинок, призначений для постійного проживання людей та ведення підсобного (садибного) господарства;
службове житло - житлове приміщення, що надається в тимчасове користування особам, які у зв‘язку з характером своєї діяльності мають проживати за місцем роботи (служби) або поблизу місця роботи (служби) та перебувають у трудових (службових) чи інших передбачених законодавством відносинах з особою, яка надає житло, або уповноваженим нею органом;
 
    -46- Баранов В.О.
Підпункт 20) пункту 1 статті 1 викласти у такий редакції:
садибний будинок – розташований на присадибній земельній ділянці малоповерховий житловий будинок, призначений для постійного проживання людей;
 
Враховано    
26. 21) соціальне житло - житло всіх форм власності із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;
 
-47- Семинога А.І.
Пункт 21 статті 1 законопроекту після слів „які відповідно до законодавства потребують соціального захисту " доповнити словами „або громадянам, які мають аварійне житло";
 
Відхилено   соціальне житло - житло з державного та комунального житлових фондів соціального призначення, що безоплатно надається на підставі договору найму (оренди) на певний строк громадянам України, які не мають власного житла і відповідно до законодавства потребують соціального захисту;
соціальний гуртожиток - соціальне житло, що надається громадянам України на час їх перебування на соціальному житловому обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання;
 
    -48- Хара В.Г.
Доповнити пункт 21 статті 1 проекту після слів "форм власності" словами " (крім соціальних гуртожитків)".
 
Відхилено    
    -49- Хара В.Г.
Доповнити статтю 1 проекту новим пунктом такого змісту:
"соціальний гуртожиток - соціальне житло, яке надається громадянам України на час їх перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання".
 
Враховано    
27. 22) соціальний квартирний облік - облік громадян України, які користуються правом на соціальне житло і очікують на його отримання;
 
-50- Баранов В.О.
Доповнити статтю 1 проекту новим пунктом такого змісту:
"співвласники будинку – власники житлових, нежитлових та допоміжних приміщень будинку"
 
Враховано редакційно   соціальний житловий облік - облік громадян України, які потребують соціального захисту і мають право на соціальне житло;
співвласники багатоквартирного житлового будинку – власники житлових і нежитлових приміщень;
 
28. 23) спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян України похилого віку та інвалідів - установа соціального обслуговування, яка крім приміщень для проживання містить у собі комплекс служб соціально-побутового призначення та медичного обслуговування;
 
-51- Семинога А.І.
Пункт 23 після слів „у собі комплекс служб соціально-побутового призначення " доповнити словом „харчування ";
 
Відхилено      
    -52- Баранов В.О.
Пункт 23 статті 1 виключити, змінити відповідну нумерацію наступних пунктів
 
Враховано    
29. 24) спеціалізований будинок для бідних та безпритульних - установа соціального обслуговування, яка утворюється з метою повного забезпечення бідних та безпритульних громадян приміщеннями для проживання, продуктами харчування, передбаченою законодавством медичною, правовою, соціальною, психологічною та побутовою допомогою, допомогою щодо працевлаштування;
 
-53- Баранов В.О.
Пункт 24 статті 1 виключити, змінити відповідну нумерацію наступних пунктів
 
Немає висновку      
30. 25) технічне обладнання багатоквартирного будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для створення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, елементи упорядження території);
 
   технічне обладнання багатоквартирного будинку - інженерні комунікації і технічні пристрої, необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою прибудинкової території);
 
31. 26) уповноважена особа власника - фізична або юридична особа, яка має оформлене у встановленому порядку довіреність власника представляти його інтереси в межах, визначених законодавством;
 
   уповноважена особа власника (співвласника) житла - фізична або юридична особа, яка на підставі договору, закону чи з інших підстав, встановлених законодавством, має право представляти інтереси власника (співвласника) житла;
 
32. 27) управитель - юридична особа, що здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію.
 
-54- Семинога А.І.
У пункті 27 статті 1 законопроекту слово „дорученням" замінити словом „довіреністю";
 
Відхилено   упоряджене житло – житло, що відповідає встановленим нормам і стандартам, призначене для проживання в ньому людей (одиноких громадян та сімей) і придатне для вселення без додаткового упорядження (облаштування);
управління багатоквартирним будинком - функція його власника (співвласників), що полягає в реалізації окремих повноважень з володіння, користування та розпорядження спільним сумісним майном у багатоквартирному будинку і спрямована на утримання багатоквартирного будинку у справному стані, забезпечення побутових потреб осіб, які проживають (перебувають) у такому будинку, пов'язаних з таким проживанням (перебуванням);
члени сім'ї власника (співвласника), наймача (орендаря) – дружина (чоловік), діти, батьки, інші особи, які спільно з ним проживають, пов'язані з ним родинними зв’язками та спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки.
 
    -55- Баранов В.О.
Статтю 1 доповнити пунктом такого змісту:
"Упоряджене житло – житло, що відповідає встановленим нормам і стандартам, призначене для проживання в ньому людей (одиноких громадян та сімей) і придатне для вселення без додаткового упорядкування (облаштування".
 
Немає висновку    
    -56- Баранов В.О.
Статтю 1 доповнити пунктом такого змісту:
"Управління багатоквартирним будинком - функція його власника (співвласників), яка полягає в реалізації окремих повноважень з володіння, користування і розпорядження спільним майном в багатоквартирному будинку та спрямована на утримання будинку у справному стані та забезпечення побутових потреб осіб, що проживають (перебувають) у такому будинку, пов'язаних із таким проживанням (перебуванням)"
 
Враховано    
    -57- Баранов В.О.
Статтю 1 доповнити пунктом такого змісту:
"члени сім'ї власника (наймача) – його батьки, дружина (чоловік), діти, інші особи, які спільно з ним проживають, пов'язані з ним спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;"
 
Враховано    
    -58- Круць М.Ф.
у пункті 27 частини першої статті 1 законопроекту слова "за дорученням" замінити словами "за довіреністю";
 
Немає висновку    
33. Стаття 2. Основні засади державної житлової політики
 
   Стаття 2. Основні засади державної житлової політики
 
34. Державна житлова політика спрямована на створення економічних, соціальних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на житло. Держава визначає пріоритети, форми і засоби своєї участі в реалізації громадянами конституційного права на житло виходячи із загальносуспільних інтересів та економічних можливостей.
 
-59- Баранов В.О.
Друге речення статті 2 доповнити словами
"соціальної справедливості"
 
Немає висновку   Державна житлова політика спрямована на створення економічних, соціальних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на житло. Держава визначає пріоритети, форми і засоби своєї участі в реалізації громадянами конституційного права на житло виходячи із загальносуспільних інтересів, соціальної справедливості та економічних можливостей.
 
35. 1. Основними засадами державної житлової політики є:
 
-60- Семинога А.І.
Текст частини 1 статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту „сприяння забезпеченню житлом молодих сімей";
 
Відхилено   1. До основних засад державної житлової політики належить:
 
36. створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду;
 
   створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду;
 
37. розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної житлової програми, державних цільових та регіональних програм;
 
-61- Прутнік Е.А.
Текст абзацу 3 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції:
"- розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної житлової програми;
- розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм щодо:
- розвитку житлового будівництва;
- реформування житлово-комунального господарства;
- державної підтримки створення доступних для всіх верств населення механізмів житлового кредитування, запровадження та підтримка будівельно-ощадних механізмів;
- державного регулювання ринку житла;
- забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту;
- сприяння забезпечення житлом громадян, на яких поширюються державні соціальні та трудові гарантії;".
 
Враховано з редакційними правками  розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної житлової програми;
розроблення, затвердження та виконання державних цільових житлових програм щодо:
розвитку житлового будівництва;
реформування житлово-комунального господарства;
державної підтримки створення доступних для всіх верств населення механізмів житлового кредитування;
державного регулювання ринку житла;
забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують соціального захисту і не мають власного житла;
сприяння забезпеченню житлом громадян, на яких поширюються державні соціальні та трудові гарантії;
 
38. розвиток житлового законодавства;
 
   розвиток житлового законодавства;
 
39. створення системи житлових фондів;
 
-62- Баранов В.О.
Абзац 4 пункту 1 статті 2 виключити
 
Враховано      
40. запровадження механізму участі громадян, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва житла;
 
   запровадження механізму участі громадян, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва житла;
 
41. запровадження державних житлових соціальних стандартів, державних соціальних житлових гарантій забезпеченості громадян житлом;
 
   запровадження державних житлових соціальних стандартів, державних соціальних житлових гарантій забезпеченості громадян житлом;
 
42. заохочення власників житла до обрання найбільш ефективних та конкурентних способів управління житловим фондом, які забезпечать його експлуатацію та ремонт відповідно до встановлених нормативів, норм, стандартів та правил;
 
   заохочення власників (співвласників) житла до вибору найбільш ефективних та конкурентних способів управління житловим фондом (житлом), які забезпечать його експлуатацію і ремонт відповідно до встановлених нормативів, норм, стандартів та правил;
 
43. формування умов для вільного, прозорого набуття права власності на земельні ділянки, призначені для житлового будівництва;
 
-63- Радовець А.А.
Абзац 9 частини 1 статті 2 викласти в такій редакції:
створення сприятливих умов щодо набуття громадянами або юридичними особами у власність або у користування земельних ділянок, призначених для будівництва житлових будинків та інших необхідних для їх обслуговування будівель чи споруд;
 
Враховано редакційно   створення умов набуття громадянами та юридичними особами у власність (співвласність) або у користування земельних ділянок, призначених для будівництва житлових будівель та необхідних для їх обслуговування будівель чи споруд;
 
44. сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку житла, яке передається у найм;
 
   сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку житла, що передається у найм;
 
45. сприяння розвитку індивідуального будівництва житла та будівництва житла товариствами забудовників та житлово-будівельними кооперативами, членами яких є громадяни, які потребують поліпшення житлових умов;
 
   сприяння розвитку індивідуального будівництва житла та будівництва житла товариствами забудовників і житлово-будівельними кооперативами, членами яких є громадяни, які потребують поліпшення житлових умов;
 
46. сприяння розробленню та впровадженню нових методів у житловому проектуванні, будівництві, виробництві енергозберігаючих, екологічно-безпечних будівельних матеріалів та обладнання, а також їх доступності для громадян;
 
   сприяння розробленню та впровадженню нових методів у житловому проектуванні, будівництві, виробництві енергозберігаючих, екологічно безпечних будівельних матеріалів та обладнання, забезпечення їх доступності для громадян;
 
47. стимулювання інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва та надання житлово-комунальних послуг;
 
   стимулювання інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва та надання житлово-комунальних послуг;
 
48. стимулювання населення до ощадливого використання енергетичних та інших відновлюваних ресурсів, забезпечення енергетичної ефективності житлового фонду;
 
   стимулювання населення до ощадливого використання енергетичних та інших відновлюваних ресурсів, забезпечення енергетичної ефективності житлового фонду (житла);
 
49. захист прав споживачів, які беруть участь у фінансуванні житлового будівництва, отримують або мають намір отримувати житлово-комунальні послуги, послуги з управління будинком;
 
   захист права на житло, прав споживачів, які беруть участь у фінансуванні житлового будівництва, отримують або мають намір отримувати житлово-комунальні послуги, послуги з управління житлом;
 
50. залучення громадськості до формування та реалізації державної житлової політики;
 
   залучення громадськості до формування та реалізації державної житлової політики;
 
51. встановлення зв’язків з іншими державами для використання досягнень у реалізації житлових прав громадян.
 
   налагодження міжнародної співпраці з метою запозичення позитивного досвіду щодо реалізації житлових прав громадян.
 
52. 2. Право на безоплатне одержання житла в користування на умовах найму з державного та комунального житлових фондів мають громадяни України, які потребують соціального захисту та інші категорії громадян, які визначені цим Кодексом та іншими законами.
 
-64- Писаренко В.В.
У абз. 1 ч. 2 ст. 2 слово "та" замінити словом "або".
 
Враховано   2. Право на безоплатне одержання житла в користування на умовах найму (оренди) з державного або комунального житлових фондів мають громадяни України, які потребують соціального захисту, та інші категорії громадян, визначені цим Кодексом та іншими законами.
 
53. Право на одержання кредитів на будівництво чи придбання житла надається громадянам України відповідно до цього Кодексу та інших нормативно-правових актів.
 
   Право на одержання кредитів на будівництво житла чи придбання житла надається громадянам України відповідно до цього Кодексу та інших нормативно-правових актів.
 
54. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.
 
   Відповідно до Конституції України ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.
 
55. 3. Державна політика формування ефективного власника житла реалізується шляхом:
 
   3. Державна політика формування ефективного власника житла реалізується шляхом:
 
56. удосконалення законодавчої бази щодо дотримання житлових прав і виконання обов’язків суб’єктів житлового законодавства;
 
   удосконалення законодавчої бази щодо дотримання житлових прав і виконання обов’язків суб’єктами житлового законодавства;
 
57. створення умов для діяльності органів самоорганізації населення, діяльність яких спрямована на забезпечення ефективного управління житловим фондом, в тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 
   створення умов для діяльності суб'єктів, що забезпечують ефективне управління житловим фондом (житлом);
 
58. сприяння утриманню власниками житла відповідно до нормативів, норм, стандартів та правил;
 
   сприяння власникам (співвласникам) житла та їх об'єднанням в утриманні житла відповідно до нормативів, норм, стандартів та правил;
 
59. проведення просвітницької роботи серед населення з питань формування ефективного власника житла.
 
   проведення просвітницької роботи серед громадян з питань формування ефективного власника (співвласника) житла.
 
60. 4. Державна політика у сфері управління житловим фондом ґрунтується на:
 
   4. Державна політика у сфері управління житлом ґрунтується на принципах:
 
61. відповідальності власника житлового фонду за його збереження та ефективне використання;
 
   відповідальності власника (співвласника) житла за його збереження та ефективне використання;
 
62. добровільності обрання власниками житла способів управління житлом;
 
   добровільності вибору власниками (співвласниками) житла способу управління житлом;
 
63. забезпеченні конкуренції на ринку надання послуг з управління житлом;
 
   забезпечення конкуренції на ринку надання послуг з управління житлом;
 
64. створенні правових, організаційних та економічних умов для професійного надання послуг з управління житлом юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а також наданні такими особами житлово-комунальних послуг відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
 
   забезпечення правових, організаційних та економічних умов для професійного надання юридичними та фізичними особами послуг з управління житлом і житлово-комунальних послуг відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
 
65. Стаття 3. Житлове законодавство
 
-65- Писаренко В.В.
Назву ст. 3 доповнити словом "України".
 
Враховано   Стаття 3. Житлове законодавство України
 
66. Житлове законодавство базується на положеннях Конституції України і складається з цього Кодексу, відповідних положень Цивільного кодексу України та прийнятих відповідно до них інших законів та нормативно-правових актів, а також Державних житлових ( соціальних, будівельних, санітарних, екологічних та інш.) норм і стандартів.
 
-66- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 3 після слова "законодавство" доповнити словом "України".
 
Враховано   Житлове законодавство України базується на Конституції України і складається з цього Кодексу, відповідних положень Цивільного кодексу України, прийнятих відповідно до них законів та інших нормативно-правових актів.
 
67. Стаття 4. Відносини, що регулюються цим Кодексом
 
-67- Боднар-Петровська О.Б.
У назві статті 4 слова "житловим законодавством" виключити.
 
Враховано   Стаття 4. Відносини, що регулюються цим Кодексом
 
68. 1. Кодекс регулює відносини щодо:
 
   1. Цей Кодекс регулює відносини щодо:
 
69. 1) виникнення, реалізація і припинення права власності на житло;
 
-68- Писаренко В.В.
П. 1 ч. 1 ст. 4 виключити.
 
Відхилено   1) особливостей виникнення, реалізації і припинення права власності на житло та користування ним;
 
    -69- Радовець А.А.
Пункт 1 частини 1 статті 4 викласти у такій редакції:
1) виникнення, реалізація і припинення права власності на житло в частині, що стосується житлових відносин;
 
Враховано редакційно    
70. 2) ведення обліку громадян, які користуються правом на поліпшення житлових умов та надання їм житла;
 
   2) ведення обліку громадян, які мають право на поліпшення житлових умов та надання їм житла;
 
71. 3) реалізації прав та виконання обов’язків власників і наймачів житла;
 
   3) реалізації прав та виконання обов’язків власників (співвласників) і наймачів (орендарів) житла;
 
72. 4) формування, управління, використання, утримання та збереження житлового фонду;
 
   4) формування, управління, використання, утримання та збереження житлового фонду (житла);
 
73. 5) надання, споживання, оплати житлово-комунальних послуг;
 
   5) надання, споживання, оплати житлово-комунальних послуг;
 
74. 6) збереження та бронювання житла державної та комунальної форми власності;
 
   6) збереження і бронювання житла з державного та комунального житлових фондів;
 
75. 7) приватизації житлового фонду;
 
-70- Писаренко В.В.
П. 7 ч. 1 ст. 4 виключити.
 
Відхилено   7) загальних засад приватизації державного та комунального житлового фонду;
 
    -71- Радовець А.А.
Пункт 7 частини 1 статті 4 викласти у такий редакції:
7) щодо завершення приватизації житлового фонду
 
Враховано редакційно    
76. 8) забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту;
 
   8) забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту і не мають житла;
 
77. 9) надання державної підтримки громадянам для внесення плати за житлово-комунальні послуги та наймання житла відповідно до законодавства.
 
-72- Писаренко В.В.
П. 9 ч. 1 ст. 4 виключити
 
Відхилено   9) особливостей надання державної підтримки громадянам для оплати житлово-комунальних послуг та найму (оренди) житла відповідно до законодавства;
 
    -73- Радовець А.А.
У пункті 9 частини 1 статті 4 перед словом "надання" вставити слово "особливості"
 
Враховано    
78. 2. Відносини щодо відведення земельних ділянок для житлового будівництва, спорудження і реконструкції житлових будинків, надання кредитів на будівництво чи придбання житла регулюються відповідним законодавством, будівельними і санітарними нормами з урахуванням норм цього Кодексу.
 
-74- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 4 виключити оскільки не є предметом регулювання цього Кодексу
 
Враховано   10) основних засад діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, товариств власників житла.
 
    -75- Баранов В.О.
Статтю 4 доповнити пунктом такого змісту:
10) основних засад об'єднань співвласників багатоквартирного житлового будинку, житлових кооперативів, товариств власників житла.
 
Враховано редакційно    
79. Стаття 5. Суб’єкти права власності на житло
 
   Стаття 5. Суб’єкти права власності на житло
 
80. 1. Суб’єктами права власності на житло є держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада села, селища, міста, фізична та юридична особа.
 
   1. Суб’єктами права власності на житло є держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада села, селища, міста, фізична та юридична особа.
 
81. 2. Усі суб’єкти права власності на житло мають рівні права на володіння, користування, розпоряджання своєю власністю відповідно до законодавства.
 
   2. Усі суб’єкти права власності на житло мають рівні права на володіння, користування, розпорядження своєю власністю відповідно до закону.
 
82. Стаття 6. Об’єкти права власності на житло
 
-76- Радовець А.А.
Із назви статті 6 слово "об’єкти" вилучити
 
Відхилено   Стаття 6. Об’єкти права власності на житло
 
83. 1. Об’єктами права власності є житлові комплекси, житлові будинки (в тому числі багатоквартирні), квартири, житлові приміщення у гуртожитках, частини житлових та нежитлових будинків чи квартир, інші приміщення, призначені та придатні для постійного проживання.
 
   1. Об’єктами права власності на житло є житлові комплекси, житлові будинки (у тому числі багатоквартирні), квартири, кімнати, житлові приміщення у гуртожитках, частини житлових та нежитлових будівель чи квартир, інші приміщення, призначені та придатні для постійного проживання людей.
 
84. 2. Державна реєстрація права власності та інші речові права на житло та їх обмеження проводиться відповідно до законодавства.
 
-77- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції: "Державна реєстрація права власності та інші речові права на житло та їх обмеження проводиться відповідно до закону"
 
Враховано   2. Державна реєстрація права власності на житло та інших речових прав на житло та їх обмежень здійснюється відповідно до закону.
 
85. Стаття 7. Права та обов’язки власників житла
 
   Стаття 7. Права та обов’язки власників (співвласників) житла
 
86. 1. Власник житла - держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада села, селища, міста, фізична чи юридична особа, що набула право власності на житло відповідно до законодавства.
 
-78- Радовець А.А.
У частині 1 статті 7 слово "законодавства" замінити словами:
"відповідно до Цивільного кодексу та цього Кодексу.
 
Враховано   1. Власник (співвласник) житла – держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада села, селища, міста, фізична чи юридична особа, що набула право власності (співвласності) на житло відповідно до Цивільного кодексу України та цього Кодексу.
 
87. 2. Власник житла має право на володіння, користування і розпоряджання житлом..
 
   2. Власник (співвласник) житла має право на володіння, користування і розпорядження своїм житлом.
 
88. 3. Власник житла має право розпоряджатися ним на свій розсуд, зокрема:
 
   3. Власник (співвласник) житла має право розпоряджатися своїм житлом на свій розсуд, зокрема:
 
89. 1) продавати, обмінювати, відчужувати іншим шляхом належне йому житло, передавати в найм, укладати інші договори, не заборонені законодавством;
 
-79- Баранов В.О.
У підпункті 1) пункту 3 статті 7 слово "законодавством" замінити словом "законом"
 
Враховано   1) продавати, обмінювати, відчужувати іншим чином належне йому житло, передавати в найм (оренду), укладати інші договори, не заборонені законом;
 
90. 2) використовувати належне йому житло для провадження господарської діяльності (крім промислового виробництва) та іншої не забороненої законодавством діяльності за умови переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень.
 
-80- Баранов В.О.
Підпункт 2) пункту 3 статті 7 викласти у наступній редакції:
"2) використовувати належне йому житло для провадження господарської діяльності (крім промислового виробництва) та іншої не забороненої законодавством діяльності за умови, якщо:
- при цьому не порушуються права інших громадян, які проживають у житловій будівлі на спокій та відпочинок;
- розміщення цих приміщень на першому, другому і цокольному поверхах житлових будинків і забезпечення до них входу окремого від входу для мешканців квартир, які знаходяться в житловій будівлі;
- попереднього переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень.
Перелік видів такої діяльності, затверджуються Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано редакційно   2) використовувати належне йому житло для провадження господарської діяльності (крім промислового виробництва) та іншої не забороненої законодавством діяльності, за умови що:
а) при цьому не порушуються права інших громадян, які проживають у житловій будівлі, на спокій та відпочинок;
б) житло розміщується на цокольному, першому чи другому поверсі житлової будівлі і до нього забезпечений вхід, окремий від входу для мешканців квартир цієї житлової будівлі;
в) житло у встановленому порядку переведено до складу нежитлових приміщень.
Перелік видів такої діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
    -81- Баранов В.О.
Пункт 3 статті 7 доповнити підпунктом третім такого змісту:
3) недотримання зазначених умов тягне за собою відмову в наданні дозволу на використання такого приміщення для провадження господарської діяльності, або відміни рішення щодо переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень чи надання дозволу для використання такого приміщення для провадження господарської діяльності;
 
Враховано з перенесенням у розділ та статтю 176 (про відповідальність)   
91. 3) вчиняти щодо належного йому житла інші дії, які не суперечать закону.
 
-82- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 7, після частини 3, новою частиною такого змісту, змінивши наступну реєстрацію частин: "4. Використання власником належного йому житла для провадження господарської діяльності (крім промислового виробництва) та іншої не забороненої законодавством діяльності дозволяється лише якщо при цьому не порушуються права інших громадян, які проживають у будинку і за умови переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень.".
 
Враховано в частині 2  3) вчиняти щодо належного йому на праві власності (співвласності) житла інші дії, що не суперечать закону.
 
92. 4. Власник житла зобов’язаний забезпечити належне управління житлом, ремонт і утримання житла та прибудинкової території, відповідно до Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, пристосування житла з урахуванням вимог осіб з обмеженими фізичними можливостями, запобігати заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу, не порушувати права та інтереси інших осіб, а також дотримуватися правил користування житловими приміщеннями та вимог рішень органів місцевого самоврядування з питань утримання, користування та управління житлом.
 
-83- Кармазін Ю.А.
Змінити нумерацію чинної частини 4 статті 7 на частину 5, виклавши її в такій редакції та змінивши наступну реєстрацію частин:
"5. Власнику належного йому житла дозволяється використання цього житла для провадження господарської діяльності (крім промислового виробництва) і розміщати в ньому: адміністративних приміщень, магазинів роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, банків, юридичних консультацій і нотаріальних контор, контор житлово-експлуатаційних організацій тощо згідно з переліком та відповідними вимогами щодо загальної площі та кількості відвідувачів за умов:
якщо при цьому не порушуються права інших громадян, які проживають у будинку, на спокій та відпочинок;
розміщення цих приміщень на першому, другому і цокольному поверхах житлових будинків і забезпечення входу до цих поміщень окремого від входу для жителів квартир, які знаходяться в цьому будинку;
переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень
 
Враховано замість частини 2  4. Власник (співвласник) житла зобов’язаний забезпечувати належне управління житлом, ремонт і утримання житла та прибудинкової території відповідно до Правил утримання житлових будівель та їх прибудинкових територій, пристосування житла з урахуванням вимог осіб з особливими потребами, запобігати заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу, не порушувати прав та інтересів інших осіб, а також дотримуватися правил користування житловими та нежитловими приміщеннями житлових будівель, правил експлуатації житлових приміщень у нежитлових будівлях, рішень органів місцевого самоврядування з питань утримання, експлуатації житла, правил надання послуг з управління житлом.
 
    -84- Радовець А.А.
Пункт 4 статті 7 викласти у наступній редакції:
4. Власник житла зобов’язаний забезпечити належне управління житлом, ремонт і утримання житла та прибудинкової території, відповідно до Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, пристосування житла з урахуванням вимог осіб з обмеженими фізичними можливостями, запобігати заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу, не порушувати права та інтереси інших осіб, а також дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, Правил експлуатації житлових будинків та вимог рішень органів місцевого самоврядування з питань утримання, користування та управління житлом.
 
Враховано редакційно    
    -85- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 7, після частини 3, новою частиною такого змісту, змінивши наступну реєстрацію частин: "6. Недотримання вказаних умов тягне за собою відмову в наданні дозволу на використання такого приміщення для провадження господарської діяльності, або відміни рішення щодо переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень чи надання дозволу для використання такого приміщення для провадження господарської діяльності.". Змінити подальшу нумерацію статей.
 
Враховано як частина 3) у пункті 2   
93. 5. Власник житла за своїми зобов’язаннями відповідає своїм власним майном, у тому числі належним йому житлом, згідно із законодавством.
 
-86- Боднар-Петровська О.Б.
Частину п’яту статті 7 викласти у такій редакції:
"5. Власник житла відповідає за своїми зобов’язаннями власним майном, у томі числі належним йому житлом, у випадках, передбачених законом".
 
Враховано редакційно   5. Власник (співвласник) житла за своїми зобов’язаннями відповідає своїм власним майном, у тому числі належним йому житлом, згідно із законом.
6. Іноземці та особи|обличчя,лице| без громадянства, які на законних підставах перебувають та постійно проживають на території України, мають права і обов'язки у сфері житлових відносин нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачено Конституцією України, законами і міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -87- Писаренко В.В.
Ч. 5 ст. 7 виключити.
 
Відхилено    
    -88- Кармазін Ю.А.
Змінити нумерацію чинної частини 5 статті 7 на частину 7, виклавши її в такій редакції: "7. Власник житла за своїми зобов’язаннями відповідає своїм власним майном, у тому числі належним йому житлом, згідно із законом."
 
Враховано як редакція пункт 5   
    -89- Шаманов В.В.
Статтю 7 доповнити пунктом 6 наступного змісту:
Іноземні громадяни і особи|обличчя,лице| без громадянства, які постійно проживають на території України, користуються правами і виконують обов'язки в сфері житлових відносин нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачене Конституцією, законами і міжнародними договорами України
 
Враховано редакційно    
94. Стаття 8. Форми власності житлового фонду
 
   Стаття 8. Форми власності житлового фонду
 
95. 1. За формою власності житловий фонд поділяється на:
 
   За формою власності житловий фонд поділяється на:
 
96. 1) приватний житловий фонд, який належить на праві приватної власності юридичним чи фізичним особам;
 
   1) приватний житловий фонд, який належить на праві приватної власності (співвласності) юридичним чи фізичним особам;
 
97. 2) державний житловий фонд, який складається з об’єктів житлового фонду, що належать державним підприємствам, установам та організаціям на праві господарського відання або оперативного управління, підприємствам, установам та організаціям Автономної Республіки Крим;
 
-90- Писаренко В.В.
У п. 2 ч. 1 ст. 8:
- після слова "належать" доповнити словом "державі";
- виключити слова "підприємствам, установам та організаціям Автономної Республіки Крим".
 
Враховано частково   2) державний житловий фонд, який складається з об’єктів житлового фонду, що належать державі, державним підприємствам, установам та організаціям на праві господарського відання або оперативного управління, підприємствам, установам та організаціям Автономної Республіки Крим;
 
    -91- Радовець А.А.
У пункті 2 частини 1 статті 8:
- після слова "належать" доповнити словом "Українській державі";
- 2-1) житловий фонд Автономної Республіки Крим; який складається з об’єктів житлового фонду, що належать Автономній Республіці Крим, підприємствам, установам та організаціям Автономної Республіки Крим на праві господарського відання або оперативного управління;
 
Враховано редакційно Відхилено   
98. 3) комунальний житловий фонд, який належить на праві власності територіальним громадам сіл, селищ і міст;
 
-92- Писаренко В.В.
Потребує уточнення п. 3 чи відноситься до комунального житлового фонду житло комунальних підприємств, установ, організацій чи ні.
 
Відхилено   3) комунальний житловий фонд, який належить на праві власності територіальним громадам сіл, селищ і міст.
 
99. 4) житловий фонд, який належить на праві спільної власності двом чи більше суб’єктам різних форм права власності на житло
 
-93- Радовець А.А.
Пункт 4) статті 8 викласти у наступній редакції:
" 4) колективний житловий фонд, який належить на праві спільної власності юридичним особам (громадські організації, об’єднанням громадян)"
 
Відхилено      
100. .
;  
-94- Баранов В.О.
Підпункт 4) пункту 1 статті 8 виключити, як врахований у визначенні приватного житлового фонду, який належить на праві приватної власності юридичним особам;
 
Враховано      
101. Стаття 9. Функціональне призначення житлового фонду
 
   Стаття 9. Функціональне призначення житлового фонду
 
102. За призначенням житловий фонд поділяється на:
 
   За функціональним призначенням житловий фонд поділяється на:
 
103. 1) житловий фонд загального призначення, до якого належить житло всіх форм власності, що використовується громадянами на загальних підставах;
 
   1) житловий фонд загального призначення, до якого належить житло всіх форм власності, що використовується громадянами на загальних підставах;
 
104. 2) житловий фонд соціального призначення, до якого належить житло всіх форм власності, що надається на певний строк органами місцевого самоврядування громадянам України, що потребують соціального захисту відповідно до законодавства;
 
-95- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 2 частини першої статті 9 викласти у такій редакції:
"2) житловий фонд соціального призначення, до якого належить житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків), що надається на певний строк громадянам України, які потребують соціального захисту відповідно до закону".
 
Враховано частково   2) житловий фонд соціального призначення, до якого належить житло державного та комунального житлових фондів, що надається на певний строк органами державної влади, органами місцевого самоврядування громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту і не мають житла;
 
105. 3) житловий фонд спеціального призначення, що складається з житла всіх форм власності, надається працівникам підприємств, установ та організацій на підставі відповідного договору, а також окремим категоріям громадян України у порядку і на умовах, передбачених статтями 113-124 цього Кодексу, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у житловій сфері.
 
-96- Радовець А.А.
У підпункту 3 статті 9 слова "статтями 113-124" замінити на "статтею 93"
 
Враховано редакційно   3) житловий фонд спеціального призначення, - до якого належить житло всіх форм власності, що надається працівникам підприємств, установ та організацій на підставі відповідного договору, а також окремим категоріям громадян України, в порядку та на умовах, передбачених статтями 94 - 99 цього Кодексу, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у житловій сфері.
 
106. Провадити діяльність, пов’язану з промисловим виробництвом у житлових будинках (квартирах) забороняється.
 
-97- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції" "2. Забороняється провадження у житлових будинках (квартирах) діяльності, яка пов’язана з промисловим виробництвом або порушує права інших громадян, які проживають у будинку".
 
Враховано редакційно      
107. Вимоги щодо обмеження чи припинення господарської або іншої не забороненої законодавством діяльності у житлі, що належить громадянам на праві приватної власності, можуть бути встановлені лише відповідно до законодавства.
 
-98- Писаренко В.В.
У ч. 3 ст. 9 виключити слова "на праві приватної власності".
 
Враховано редакційно   Порядок обліку державного та комунального житлових фондів встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
 
    -99- Баранов В.О.
Абзаці 2 та 3 частини 3 статті 9 виключити
 
Враховано    
    -100- Баранов В.О.
статтю 9 доповнити частиною 2 такого змісту:
"Порядок обліку державного та комунального житлового фонду встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.";
 
Враховано    
    -101- Баранов В.О.
У абзаці 3 частини 3 статті 9 слово "законодавства" замінити на слово "закону"
 
Враховано    
108. Стаття 10. Формування житлового фонду
 
-102- Писаренко В.В.
Ст. 10 не дає однозначної відповіді на питання що є "формування" житлового фонду. Запропоновані шляхи формування поєднують у собі (1) способи виникнення (створення) нового житла та (2) способи набуття житла іншим власником.
Тому слід у статті викласти або (1) або (2). Поєднання (1) та (2) є невірним. Наприклад житловий фонд не може виникнути шляхом дарування, оскільки житловий фонд вже раніше існував і лише змінив власника.
 
Враховано частково   Стаття 10. Формування житлового фонду
 
109. 1. Житловий фонд формується шляхом:
 
   1. Житловий фонд формується шляхом:
 
110. 1) будівництва нового житла;
 
   1) будівництва та введення в експлуатацію нового житла;
 
111. 2) реконструкції існуючого житла, переобладнання нежитлових будинків у житлові;
 
-103- Баранов В.О.
Підпункт 2) пункту 1 статті 10 виключити
 
Враховано   2) реконструкції існуючого житла з переобладнанням нежитлових будівель у житлові;
 
112. 3) дарування житла;
 
-104- Радовець А.А.
Підпункти 3),4),5),6),7) частини 1 статті 10 виключити, додати новий підпункт 3) у такий редакції:
3) переведення нежитлових приміщень у житлові;
 
Враховано   3) переведення нежитлових приміщень у житлові;
 
113. 4) передачі до державної та комунальної власності житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законодавством порядку безхазяйним;
 
   4) передачі у державну та комунальну власность житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законодавством порядку безхазяйним;
 
114. 5) передачі забудовниками частки житлової площі в новозбудованих будинках місцевим радам на підставі, передбаченій законодавством;
 
   5) передачі забудовниками частки житлової площі в новозбудованих житлових будівлях у власність територіальним громадам;
 
115. 6) передачі з державної до комунальної власності соціального житла, збудованого за рахунок коштів державного бюджету;
 
   6) передачі з державної у комунальну власність соціального житла, збудованого за рахунок коштів державного бюджету;
 
116. 7) набуття права власності на житло на інших підставах, передбачених законодавством.
 
   7) набуття права власності на житло на інших підставах, передбачених Цивільним кодексом України та цим Кодексом.
 
117. Стаття 11. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені та придатні для проживання в них, до складу нежитлових та нежитлових до складу житлових
 
   Стаття 11. Переведення житлових будівель (їх частин), квартир (їх частин), житлових блоків/секцій та інших житлових приміщень, призначених та придатних для проживання людей, до складу нежитлових та нежитлових - до складу житлових
 
118. 1. Підставами для переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових є:
 
   1. Підставами для переведення житлових будівель (їх частин), квартир (їх частин), житлових блоків/секцій та інших житлових приміщень, призначених та придатних для проживання людей, до складу нежитлових, є:
 
119. 1) визнання в установленому законодавством порядку житлового будинку, житлового приміщення непридатним для проживання;
 
   1) визнання в установленому законодавством порядку житлової будівлі, іншого житлового приміщення непридатним для проживання людей;
 
120. 2) прийняття в установленому законодавством порядку рішення про зміну функціонального призначення житлового будинку, житлового приміщення.
 
   2) прийняття в установленому законодавством порядку рішення про зміну функціонального призначення житлової будівлі, іншого житлового приміщення.
 
121. 2. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових здійснюється у разі дотримання таких умов:
 
-105- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 11 викласти в такій редакції: "2. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових здійснюється лише у разі дотримання таких умов:".
 
Враховано   2. Переведення житлових будівель (їх частин), квартир (їх частин), житлових блоків/секцій та інших житлових приміщень, призначених та придатних для проживання людей, до складу нежитлових здійснюється винятково у разі дотримання таких умов :
 
122. 1) наявність волевиявлення власника житла;
 
   1) наявності волевиявлення власника (співвласника) житла;
 
123. 2) розташування приміщення на першому поверсі або вище за можливості облаштування окремого входу (виходу) до такого приміщення. Приміщення, розташовані безпосередньо під ним, повинні бути нежитлові;
 
-106- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 2 статті 11 викласти в такій редакції: "2) розташування приміщення на першому поверсі або вище, за умови:
а) облаштування окремого входу (виходу) до такого приміщення не із під’їзду, яким користуються власники житлових приміщень, що розташовані в цьому будинку;
б) приміщення, розташовані безпосередньо під ним, повинні бути нежитлові;
в) місце постійного зберігання автомобілів осіб, які використовуватимуть нежитлове приміщення та місце тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів будуть розміщатися за межами існуючих місць постійного зберігання автомобілів жителів цього будинку.".
 
Враховано редакційно частково  2) розташування приміщення на першому поверсі житлової будівлі або вище, за умови:
облаштування входу (виходу) до такого приміщення, окремого від загального входу (виходу), яким користуються власники (співвласники) житлових приміщень цієї житлової будівлі;
що приміщення, розташовані безпосередньо під ним, теж є нежитловими;
 
124. 3) наявність письмової згоди на переведення житлових приміщень та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових, що надана заінтересованими особами (співвласниками, особами, які проживають у таких та суміжних приміщеннях, і майнові або немайнові права та інтереси яких можуть бути порушені);
 
   3) наявності письмової згоди на переведення житлових приміщень та інших приміщень, призначених та придатних для проживання людей, до складу нежитлових, наданої власником або всіма співвласниками таких приміщень;
 
125. 4) наявність висновків державних органів щодо можливості переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових, що підготовлені відповідно до законодавства.
 
   4) наявності висновків державних органів щодо можливості переведення житлових будівель (їх частин), квартир та інших житлових приміщень, призначених та придатних для проживання людей, до складу нежитлових, підготовлених відповідно до законодавства.
 
126. 3. Переведення нежитлових будинків (їх частин), нежитлових приміщень до складу житлових здійснюється у разі дотримання таких умов:
 
   3. Переведення нежитлових будівель (їх частин), нежитлових приміщень до складу житлових здійснюється винятково у разі дотримання таких умов:
 
127. 1) волевиявлення власника приміщення;
 
   1) наявності волевиявлення власника (співвласників) приміщення;
 
128. 2) наявність письмової згоди на переведення нежитлових приміщень до складу житлових, що надана заінтересованими особами (співвласниками, особами, які користуються такими та суміжними приміщеннями і майнові або немайнові права та інтереси яких можуть бути порушені);
 
-107- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 3 статті 11 викласти в такій редакції: "2) наявність нотаріально завіреної письмової згоди на переведення нежитлових приміщень до складу житлових, що надана зацікавленими особами (співвласниками, особами, які користуються такими та суміжними приміщеннями, а також особами, які користуються приміщеннями, що мають спільне користування і майнові або немайнові права та інтереси яких можуть бути порушені);
 
Враховано редакційно   2) наявності письмової згоди на переведення нежитлових приміщень до складу житлових, наданої власником або всіма співвласниками таких приміщень;
 
129. 3) наявність висновків державних органів, підготовлених відповідно до законодавства щодо можливості переведення нежитлових будинків (їх частин), нежитлових приміщень у житлові.
 
-108- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 3 статті 11 викласти в такій редакції: "4) наявність висновків державних органів щодо вимог будівельних норм відповідності можливості переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових, що підготовлені відповідно до законодавства.
 
Відхилено   3) наявності висновків державних органів щодо можливості переведення нежитлових будівель (їх частин), нежитлових приміщень до складу житлових, підготовлених відповідно до законодавства;
 
130. 4. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових та нежитлових до складу житлових проводиться органом місцевого самоврядування на підставі письмової заяви власника відповідного приміщення або підприємства, установи або організації, у господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває відповідне приміщення.
 
   4. Переведення житлових будівель (їх частин), квартир та інших житлових приміщень до складу нежитлових та нежитлових приміщень - до складу житлових здійснюється органом місцевого самоврядування на підставі письмової заяви власника (співвласників) відповідного приміщення або підприємства, установи чи організації, у господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває відповідне приміщення, житлова будівля.
 
131. У разі коли співвласниками приміщень є діти або недієздатні особи, переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових приміщень та навпаки проводиться відповідно до законодавства за згодою органів опіки та піклування.
 
   У разі якщо власниками (співвласниками) відповідних приміщень є діти або недієздатні особи, переведення житлових будівель (їх частин), квартир та інших житлових приміщень, призначених та придатних для проживання людей, до складу нежитлових приміщень та навпаки здійснюється відповідно до закону і виключно за згодою органів опіки та піклування.
 
132. 5. Переведення придатних для проживання житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, до складу нежитлових у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, а також виключення таких житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, у багатоквартирних житлових будинках із складу житлового фонду у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 12 цього Кодексу, не є підставою для надання їх власнику іншого житла.
 
   5. Переведення житлових будівель (їх частин), квартир та інших житлових приміщень до складу нежитлових приміщень у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, а також виключення таких житлових будівель (їх частин), квартир та інших житлових приміщень у багатоквартирних будинках із складу житлового фонду у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 13 цього Кодексу, не є підставою для надання їх власнику (співвласникам) іншого житла.
 
133. 6. Власник приміщення або уповноважений ним орган (особа) має право оскаржити до суду відмову у видачі дозволу або прийняті рішення про переведення житлових приміщень до складу нежитлових та навпаки.
 
   6. Власник (співвласник) приміщення або уповноважений ним орган (особа) має право оскаржити до суду відмову у видачі дозволу або прийнятті рішення про переведення житлових приміщень до складу нежитлових та навпаки.
 
134. 7. Порядок переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, призначених та придатних для проживання в них, у нежитлові та нежитлових до складу житлових визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-109- Баранов В.О.
У пункті 7 слова "визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   7. Порядок переведення житлових будівель (їх частин), квартир та інших житлових приміщень, призначених та придатних для проживання людей, у нежитлові та нежитлових приміщень – до складу житлових затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
135. Стаття 12. Види діяльності, провадження яких дозволяється у нежитлових приміщеннях житлових будинків (їх частин), квартирах
 
-110- Баранов В.О.
Назву статті 12 викласти у наступній редакції:
"Стаття 12. Види діяльності, провадження яких дозволяється у нежитлових приміщеннях"
 
Враховано   Стаття 12. Види діяльності, провадження яких дозволяється у нежитлових приміщеннях житлових будівль
 
136. Перелік видів діяльності, провадження яких дозволяється в нежитлових приміщеннях житлових будинків (їх частин), квартирах, житлових приміщеннях гуртожитків, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік видів діяльності, провадження яких дозволяється в нежитлових приміщеннях житлових будинків (їх частин), гуртожитків (їх частин), у квартирах (кімнатах), а також у нежитлових приміщеннях, суміжних із житловими приміщеннями у нежитлових будівлях, спорудах, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
137. Стаття 13. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені та придатні для проживання в них, із складу житлового фонду
 
   Стаття 13. Виключення житлових будівель (їх частин), квартир та інших житлових приміщень із складу житлового фонду
 
138. 1. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені та придатні для проживання в них, із складу житлового фонду здійснюється органами місцевого самоврядування у разі:
 
   1. Виключення житлових будівель (їх частин), квартир та інших житлових приміщень із складу житлового фонду здійснюється органами місцевого самоврядування у разі:
 
139. 1) визнання житла аварійним;
 
   1) визнання житла аварійним;
 
140. 2) визнання житла непридатним для проживання;
 
   2) визнання житла непридатним для проживання людей;
 
141. 3) знесення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені та придатні для проживання в них, з мотивів суспільної необхідності;
 
   3) знесення житлових будівель (їх частин), інших житлових приміщень з мотивів суспільної необхідності;
 
142. 4) переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені та придатні для проживання в них, до складу нежитлових.
 
   4) переведення житлових будівель (їх частин), квартир (кімнат) у житлових будинках, житлових блоків (секцій) у гуртожитках та інших житлових приміщень до складу нежитлових.
 
143. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені та придатні для проживання в них, із складу житлового фонду не позбавляє власників чи співвласників права власності на них (крім випадків знесення житлових будинків).
 
   Виключення житлових будівель (їх частин), квартир (кімнат) у житлових будинках, житлових блоків (секцій) у гуртожитках та інших житлових приміщень зі складу житлових та включення їх до складу нежитлових не позбавляє власників чи співвласників права власності на них.
 
144. 2. Порядок обстеження житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені для проживання в них, з метою визнання непридатними для проживання або такими, що підлягають знесенню, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-111- Шаманов В.В.
Житловий Кодекс доповнити окремим розділом:
"Експлуатаційні вимоги до житлового приміщення"
1. Житлові приміщення|помешкання| повинні розташовуватися переважно в будинках|дім,хата|, розміщених|схильний| в житловій зоні відповідно до функціонального зонування території.
2. Несучі і захищаючі|обгороджуючі| конструкції житлового приміщення|помешкання|, що зокрема, входять до складу загального|спільний| майна власників приміщень|помешкання| у багатоквартирному будинку|дім,хата|, повинні знаходитися|перебувати| в працездатному стані та відповідати безпечному перебуванню громадян і збереженню інженерного устаткування|обладнання|.
Опорні і несучі конструкції житлового будинку, а також опори і несучі конструкції, що входять до складу загального|спільний| майна власників приміщень|помешкання| у багатоквартирному будинку|дім,хата|, не повинні мати руйнувань і пошкоджень|ушкодження|, що призводять|призводити,наводити| до їх деформації або утворення тріщин, знижують їх несучу здатність|здібність| і погіршують експлуатаційні властивості конструкцій або житлового будинку в цілому|загалом|.
3. Житлове приміщення|помешкання|, так само як і загальне|спільний| майно власників приміщень|помешкання| у багатоквартирному будинку|дім,хата|, повинно бути облаштоване|улаштоване| і обладнане так, щоб|так , щоб,таким образом | попередити ризик отримання|здобуття| травм мешканцями при їх вході, виході а також пересуванні всередині|усередині| і біля житлового приміщення або житлового будинку|помешкання|, | а також при користуванні інженерним устаткуванням .
4. Житлове приміщення|помешкання| повинне бути забезпечене інженерними системами (електроосвітлення, холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, опалювання і вентиляція, а в газифікованих районах також і газопостачання). У поселеннях без централізованих інженерних мереж|сіть| в одно-| і двоповерхових будівлях допускається відсутність водопроводу і каналізаційних систем.
5. Інженерні системи (вентиляція, опалювання, водопостачання, водовідведення, ліфти та інше.), устаткування|обладнання| і механізми, що знаходяться|перебувати| в житлових приміщеннях|помешкання|, а також що входять до складу загального|спільний| майна власників приміщень|помешкання| у багатоквартирному будинку|дім,хата|, повинні відповідати вимогам санітарно-епідеміологічної безпеки, встановлених|установлений| у чинних нормативно правових актах .
6. Зовнішні захищаючі|обгороджуючі| конструкції житлового приміщення|помешкання|, що входять до складу загального|спільний| майна власників приміщень|помешкання| у багатоквартирному будинку|дім,хата|, повинні мати теплоізоляцію, а також ізоляцію від проникнення зовнішнього холодного повітря, пароізоляцію від дифузії водяної пари з|із| приміщення|помешкання|.
7. Житлові приміщення|помешкання|, а також приміщення|помешкання|, що входять до складу загального|спільний| майна власників приміщень|помешкання| у багатоквартирному будинку|дім,хата|, повинні бути захищені від проникнення дощової, талої і грунтової води та можливих побутових витоків води з|із| інженерних систем за допомогою конструктивних засобів|кошт| і технічних пристроїв|устрій|.
8. Доступ до житлового приміщення|помешкання|, розташованого|схильний| в багатоквартирному будинку|дім,хата| ( вище як п'ятиповерхового), повинен здійснюватися за допомогою ліфта.
9. Допустима висота експлуатованого житлового будинку і площа|майдан| поверху в межах пожежного відсіку, що входить до складу загального|спільний| майна власників приміщень|помешкання| у багатоквартирному будинку|дім,хата|, повинні відповідати вимогам конструктивної пожежної безпеки будівлі і ступеня|міра| його вогнестійкості, які встановлені|установлений| в чинних нормативно правових актах.
10. Розміщення житлового приміщення|помешкання| в підвальному і цокольному поверхах житлових будівель не допускається
 
Враховано частково .  2. Порядок обстеження житлових будівель (їх частин), квартир, кімнат, житлових блоків/секцій та інших житлових приміщень з метою визнання їх непридатними для проживання або такими, що підлягають знесенню, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Експлуатаційні вимоги до житла, що здається в експлуатацію
1. Несучі та огороджувальні або сполучені (несучо-огороджувальні) |обгороджуючі|конструкції житлової будівлі,|помешкання| що здається в експлуатацію, повинні знаходитися|перебувати| у справному стані та відповідати вимогам щодо безпечного перебування в них людей.
2. Житлові та нежитлові приміщення|помешкання| житлової будівлі,|помешкання| що здається в експлуатацію, облаштовуються|улаштоване| і обладнуються таким чином, щоб |так , щоб,таким образом | запобігти ризику|здобуття| травмування людей при вході, виході а також перебуванні в|усередині| них.
3. Житлові будівлі, що здаються в експлуатацію, забезпечуються інженерними системами згідно з будівельними нормами та затвердженим проектом.
4. Вимоги щодо експлуатації житлових будинків визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
145. Стаття 14. Повноваження Верховної Ради України
 
   Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України у житловій сфері
 
146. 1. До повноважень Верховної Ради України у житловій сфері належить:
 
   1. До повноважень Верховної Ради України у житловій сфері належить:
 
147. 1) формування державної житлової політики та законодавчої бази у житловій сфері;
 
   1) формування державної житлової політики та законодавчої бази у житловій сфері;
 
148. 2) прийняття законів щодо Загальнодержавних житлових програм;
 
-112- Баранов В.О.
У підпункті 2) пункту 1 статті 15 виключити слова "законів щодо"
 
Враховано   2) прийняття загальнодержавних житлових програм;
 
149. 3) здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією та законами;
 
-113- Баранов В.О.
У підпункті 3) пункту 1 статті 15 слово "парламентського" виключити
 
Враховано   3) здійснення контролю у межах, визначених Конституцією та законами України;
 
150. 4) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства;
 
   4) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
151. Стаття 15. Повноваження Кабінету Міністрів України у житловій сфері
 
   Стаття 16. Повноваження Кабінету Міністрів України у житловій сфері
 
152. 1. До повноважень Кабінету Міністрів України у житловій сфері належить:
 
   1. До повноважень Кабінету Міністрів України у житловій сфері належить:
 
153. 1) участь у формуванні державної політики та її реалізації;
 
   1) участь у формуванні державної житлової політики та її реалізація;
 
154. 2) організація розроблення, забезпечення виконання загальнодержавних програм;
 
-114- Хара В.Г.
Доповнити статтю 15 пунктом 2 такого змісту:
"визначення засад державної цінової політики у цій сфері".
У зв'язку з цим пункти 2, 3, 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4, 5, 6.
 
Враховано частково   2) розроблення засад цінової політики у житловій сфері;
3) організація розроблення та забезпечення виконання загальнодержавних житлових програм;
 
155. 3) спрямування і координація діяльності центральних та інших органів виконавчої влади;
 
   4) спрямування і координація діяльності центральних та інших органів виконавчої влади;
 
156. 4) затвердження порядків і правил
 
   5) затвердження порядків і правил;
 
157. 5) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства;
 
   6) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
158. Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства в житловій сфері
 
   Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у житловій сфері
 
159. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства в житловій сфері належать:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у житловій сфері належить:
 
160. 1) підготовка пропозицій щодо формування державної житлової, науково-технічної та економічної політики та участь в її реалізації;
 
   1) підготовка пропозицій щодо формування державної житлової, науково-технічної та економічної політики та участь у її реалізації;
 
161. 2) розроблення проектів державних та організація розроблення регіональних програм;
 
   2) розроблення проектів загальнодержавних та організація розроблення регіональних житлових програм;
 
162. 3) забезпечення відповідно до законодавства реформування житлового господарства;
 
   3) забезпечення відповідно до законодавства реформування відносин у сфері утримання і управління житлом;
 
163. 4) розроблення нормативно-правових актів з питань формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, стандартів, нормативів, норм, порядків та правил, у тому числі з урахуванням вимог осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також з питань утримання, експлуатації, поточного і капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду;
 
   4) розроблення нормативно-правових актів з питань формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, стандартів, нормативів, норм, порядків та правил, у тому числі з урахуванням вимог осіб з особливими потребами, а також з питань утримання, експлуатації, поточного і капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду, надання послуг з управління житлом;
 
164. 5) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо демонополізації у сфері житлового господарства, сприяння впровадженню конкурентних засад у сфері надання житлово-комунальних послуг;
 
   5) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо демонополізації ринку послуг з управління та утримання житла, сприяння впровадженню конкурентних засад у сфері надання житлово-комунальних послуг;
 
165. 6) забезпечення здійснення державного нагляду і контролю:
 
   6) забезпечення здійснення державного нагляду і контролю:
 
166. за використанням та утриманням житлового фонду та об’єктів комунального господарства з надання житлово-комунальних послуг;
 
-115- Радовець А.А.
Абзац 2 підпункту 6) пункту 1 статті 16 викласти у такій редакції:
за використанням та утриманням, експлуатацією, поточним і капітальним ремонтом, реконструкцією об’єктів житлового фонду та об’єктів комунального господарства з надання житлово-комунальних послуг;
 
Враховано редакційно   за використанням та утриманням, експлуатацією, капітальним ремонтом, реконструкцією об’єктів житлового фонду та об’єктів комунального господарства з надання житлово-комунальних послуг, експлуатації житла, надання послуг з управління житлом;
 
167. за дотриманням виконавцями/виробниками послуг, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у межах, установлених законодавством;
 
-116- Буряк О.В.
У першому рядку останнього абзацу п. 6 ст. 16 між словами "виробниками" і "послуг" вставити словосполучення "житлово-комунальних", після слова "послуг" опустити кому і вставити вираз "та послуг з утримання будинків і прибудинкових територій".
 
Враховано частково і редакційно  за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил під час виробництва та надання житлово-комунальних послуг у межах, установлених законодавством;
 
168. 7) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 
-117- Писаренко В.В.
П. 7 ч. 1 ст. 16 виключити.
 
Враховано      
169. 8) здійснення нормативно-методичного забезпечення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
 
-118- Хара В.Г.
Доповнити статтю 16 пунктом 9 такого змісту:
"9) здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності місцевих адміністрацій для здійснення контролю цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги."
 
Враховано частково та редакційно  7) здійснення нормативно-методичного забезпечення технічної інвентаризації житла, відповідних житлових і нежитлових приміщень як об’єктів нерухомого майна;
8) здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій щодо контролю за цінами (тарифами) на житлово-комунальні послуги, послуги з управління житлом;
9) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
    -119- Баранов В.О.
Доповнити статтю 17 пунктом 10) такого змісту: "10) здійснення інших повноважень відповідно до закону"
 
Враховано    
170. Стаття 17. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в житловій сфері
 
-120- Баранов В.О.
Уточнити назву статті 17:
"17. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в житловій сфері"
 
Враховано   Стаття 18. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у житловій сфері
 
171. 1. До повноважень місцевих органів виконавчої влади належить:
 
-121- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 17 викласти в наступній редакції:
"1. Місцеві органи виконавчої влади забезпечують реалізацію державної політики та місцевих програм розвитку житлової сфери".
 
Враховано редакційно і частково  1. Місцеві органи виконавчої влади забезпечують реалізацію державної житлової політики та місцевих програм розвитку житлової сфери.
 
172. 1) забезпечення реалізації державної політики та затверджених місцевих програм розвитку житлової сфери;
 
      
173. 2. До повноважень органів місцевого самоврядування належить:
 
-122- Баранов В.О.
Доповнити проект статтею 17-1 такого змісту:
"Стаття 17-1. Повноваження органів місцевого самоврядування в житловій сфері"
 
Враховано   Стаття 19. Повноваження органів місцевого самоврядування у житловій сфері
1. До повноважень органів місцевого самоврядування у житловій сфері належить:
 
174. 1) сприяння розвитку житлового будівництва та ринку житлово-комунальних послуг, забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства;
 
-123- Радовець А.А.
Підпункт 1) пункту 2 статті 17 викласти у наступній редакції:
1) сприяння розвитку житлового будівництва (в першу чергу, через створення житлово-будівельних кооперативів) та ринку житлово-комунальних послуг, забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства;
 
Враховано редакційно   1) сприяння розвитку житлового будівництва та ринку житлово-комунальних послуг, послуг з управління житлом, забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства;
 
175. 2) забезпечення управління комунальним житловим фондом, визначення або участь у визначенні в установленому законодавством порядку виконавця житлово-комунальних послуг у такому житловому фонді, організація належного обслуговування і ремонту житлового фонду, благоустрою та утримання прибудинкової території;
 
   2) забезпечення управління комунальним житловим фондом, визначення або участь у визначенні в установленому законодавством порядку виконавця житлово-комунальних послуг у такому житловому фонді, визначення виконавця послуг з управління житлом, організація належного обслуговування і ремонту житлового фонду, благоустрою та утримання прибудинкових територій;
 
176. 3) вжиття заходів до енергозбереження і збереження житлового фонду незалежно від форми власності та виділення власникам, управителям, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житловим кооперативам, бюджетних коштів для проведення першого після приватизації капітального ремонту та здійснення енергозберігаючих заходів відповідно до законодавства;
 
-124- Баранов В.О.
У підпункті 3) пункту 2 статті 17 слова "незалежно від форм власності" виключити
 
Враховано   3) вжиття заходів з енергозбереження і збереження житлового фонду та виділення власникам (співвласникам), виконавцям послуг з управління житлом, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житловим кооперативам і товариствам власників житла бюджетних коштів для проведення першого після приватизації капітального ремонту та здійснення енергозберігаючих заходів відповідно до законодавства;
 
177. 4) здійснення на підставі письмової заяви власника житла або підприємства, установи та організації, у господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд, переведення житлових приміщень до складу нежитлових і нежитлових до складу житлових, погодження проведення реконструкції житла та знесення непридатних для проживання житлових будинків;
 
-125- Доповнити підпункт 4) пункту 2 статті 17 словами :
"нежитлових будівель і споруд, в яких розташовані житлові приміщення";
 
Враховано   4) здійснення на підставі письмової заяви власника (співвласників) житла або підприємства, установи чи організації, у господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд, переведення житлових приміщень до складу нежитлових і нежитлових приміщень - до складу житлових, погодження проведення реконструкції житла та знесення непридатних для проживання людей житлових будинків, нежитлових будівель і споруд, у яких розташовані житлові приміщення;
 
178. 5) ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, прийняття рішень про надання таким громадянам житла з комунального житлового фонду та житлового фонду соціального призначення на підставах і в порядку, що визначені законодавством;
 
-126- Баранов В.О.
у підпункті 5) пункту 2 статті 17 слово "законодавством" замінити словами :
"цим Кодексом та законами";
 
Враховано   5) ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, прийняття рішень про надання таким громадянам житла з комунального житлового фонду та житлового фонду соціального призначення на підставах і в порядку, встановлених цим Кодексом, іншими законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;
 
179. 6) видача відповідно до законодавства охоронних свідоцтв (броні) на житло;
 
   6) видача відповідно до законодавства охоронних свідоцтв (броні) на житло відповідно до законодавства;
 
180. 7) сприяння утворенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, товариств власників житла;
 
   7) сприяння утворенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, товариств власників житла;
 
181. 8) фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел житлового фонду соціального призначення;
 
   8) фінансування житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до законодавства;
 
182. 9) здійснення контролю за наданням та використанням соціального житла за призначенням, вжиття заходів до забезпечення його збереження;
 
   9) здійснення контролю за наданням та використанням соціального житла за призначенням, вжиття заходів до забезпечення його збереження;
 
183. 10) проведення моніторингу сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку або вже отримали соціальне житло;
 
-127- Баранов В.О.
Підпункт 10) пункту 2 статті 17 виключити
 
Враховано      
184. 11) ведення обліку наявного житлового фонду всіх видів;
 
   10) ведення обліку наявного житлового фонду всіх форм;
 
185. 12) створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, забезпечення рівних умов діяльності суб’єктам господарювання на такому ринку незалежно від їх організаційно-правової форми;
 
   11) створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, послуг з управління житлом, забезпечення рівних умов діяльності суб’єктам господарювання на такому ринку незалежно від їх організаційно-правової форми;
 
186. 13) здійснення контролю за квартирним обліком, який ведеться підприємствами, установами та організаціями відповідно до законодавства;
 
-128- Хара В.Г.
До статті 17
Пункт 13 частини другої викласти в редакції:
"13) здійснення спільно з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації контролю за квартирним обліком, який ведеться підприємствами, установами та організаціями відповідно до законодавства".
 
Враховано частково   12) здійснення контролю за житловим обліком, який ведеться підприємствами, установами та організаціями відповідно до законодавства;
 
187. 14) забезпечення проведення приватизації житла відповідно до законодавства;
 
   13) забезпечення проведення приватизації житла відповідно до закону;
 
188. 15) забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів у сфері управління житлом;
 
   14) забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів у сфері управління житлом та надання послуг з управління житлом;
 
189. 16) сприяння облаштуванню житла відповідно до вимог людей з обмеженими фізичними можливостями;
 
   15) сприяння облаштуванню житла відповідно до вимог людей з особливими потребами;
 
190. 17) надання підтримки власникам житлових будинків, співвласникам багатоквартирних будинків, об’єднань та асоціацій власників та співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, щодо формування та функціонування конкурентного ринку на послуги з управління, утримання та збереження житлового фонду;
 
   16) надання підтримки власникам (співвласникам) житлових будинків, товариствам власників житла, співвласникам багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам у формуванні на конкурентних засадах ринку житлово-комунальних послуг, послуг з управління житлом, утримання, експлуатації та збереження житлового фонду;
 
191. 18) встановлення норм забезпеченості житловою площею для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов.
 
   17) встановлення норм забезпеченості житловою площею для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;
 
192. 19) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.
 
-129- Хара В.Г.
До розділу І
Доповнити розділ І "Загальні положення" проекту новими статтями такого змісту:
"Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян в управлінні державним і комунальним житловими фондами та в забезпеченні його схоронності
Професійні спілки, інші громадські організації, трудові колективи відповідно до чинного законодавства та статутів (положень) громадських організацій, а також громадяни беруть участь в управлінні державним і комунальним житловими фондами та в забезпеченні його схоронності.
За рішенням трудових колективів підприємств та організацій у колективних договорах можуть передбачатися для працівників, які мають право на першочергове одержання жилих приміщень, а також які добилися високих показників у праці і беруть активну участь у громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при забезпеченні жияою площею за місцем роботи, а також: і кількість жилої площі, що виділяється для цієї мети.
Громадяни беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення використання і забезпечення схоронності житлового фонду, вносять державним органам, підприємствам, установам, організаціям пропозиції з цих питань, беруть участь у проведенні робіт по благоустрою й озелененню прибудинкових територій.
Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян
Державні органи, підприємства, установи та організації, а також: службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції професійних спілок, громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності житлового фонду.
Профспілки мають право брати участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, захист економічних та соціальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.
Громадський контроль за станом обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та забезпеченням громадян житлом
Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, установлення черговості на одержання жилої площі, а також її розподіл у будинках державного і комунального житлового фонду здійснюються під громадським контролем і з додержанням гласності.
Контроль за станом обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на підприємствах, в установах, організаціях здійснюється виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад за місцем їх знаходження та виборними органами первинних профспілкових організацій, що діють на цих підприємствах, в установах, організаціях.
Громадський контроль за розподілом соціального житла здійснюється наглядовими радами у сфері розподілу соціального житла, що утворюються при органах місцевого самоврядування.
Порядок формування та діяльності наглядової ради визначається Кабінетом Міністрів України.
Розмір жилого приміщення, що надається громадянам
Розмір жилого приміщення, що надається громадянам, визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань профспілок, але не може бути меншим 21 квадратного метра загальної площі на одну особу.
При передачі громадянам житла, яке перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, вони мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої площі.
Громадяни, які одержали житло у державному фонді на цих умовах, мають право на його приватизацію відповідно до вимог чинного законодавства.
Жиле приміщення може бути надано з перевищенням норми жилої площі, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатна квартира) або призначається для осіб різної статі.
Додаткова жила площа
Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі 10 квадратних метрів. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а також: громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи, розмір додаткової жилої площі може бути збільшено.
Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюється чинним законодавством.".
 
Враховано в ст.31, ст.65, ст.69, ст.175  18) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
193. Розділ ІІ. Реалізація права громадян на житло
 
   Розділ ІІ. Реалізація права громадян на житло
 
194. Глава 1. Порядок реалізації права громадян на житло
 
   Глава 1. Порядок реалізації права громадян на житло
 
195. Стаття 18. Реалізація права громадян на житло
 
-130- Баранов В.О.
Статтю 18 доповнити частиною 1 у такій редакції:
"1. Реалізація громадянами України свого права на житло здійснюється шляхом будівництва житла, придбання житла у власність, найму (оренди) житла, отримання соціального житла відповідно до закону".
У зв’язку із цим частини 1, 2, 3 вважати відповідно частинами 2-4.
 
Враховано редакційно   Стаття 20. Реалізація права громадян на житло
Реалізація громадянами України права на житло здійснюється шляхом:
1) будівництва житла;
2) придбання житла у власність (співвласність);
3) найму (оренди) житла;
4) отримання соціального житла відповідно до закону;
5) набуття права власності на житло та права користування житлом з інших підстав, визначених законами.
 
196. 1. Для забезпечення реалізації права громадян на житло шляхом його будівництва чи придбання у власність:
 
   2. Для забезпечення реалізації права громадян на житло шляхом його будівництва чи придбання у власність:
 
197. 1) держава:
 
   1) держава:
 
198. а) створює умови для надання кредитів для будівництва чи придбання житла;
 
   а) створює умови для кредитування будівництва житла чи придбання житла громадянами;
 
199. б) надає одноразову цільову допомогу громадянам,
 
-131- Баранов В.О.
Підпункт "б" пункту 1 частини 1 статті 18 викласти у такій редакції:
"б) надає підтримку на будівництво (придбання) житла відповідно до закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;".
 
Враховано   б) надає підтримку на будівництво житла чи придбання житла громадянами відповідно до закону в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
200. в) надає громадянам можливість приватизувати займане ними житло відповідно до законодавства;
 
-132- Баранов В.О.
У підпункті в) пункту 1 статті 18 слово "можливість" замінити словом "право"
 
Відхилено   в) надає громадянам можливість приватизувати займане ними житло відповідно до закону;
 
201. 2) органи місцевого самоврядування надають громадянам, які перебувають на квартирному обліку відповідно до законодавства можливість будувати житло шляхом виділення для цього земельних ділянок
 
   2) органи місцевого самоврядування передають земельні ділянки у власність чи користування для будівництва та обслуговування житла громадянам, які перебувають на житловому обліку відповідно до закону;
 
202. 3) підприємства, установи та організації усіх форм власності у прийнятних для них формах, що не суперечать законодавству, можуть будувати чи придбавати житло для громадян, які перебувають з ними у трудових або інших відносинах.
 
-133- Баранов В.О.
У підпункті 3) пункту 2 статті 18 слова "у прийнятних для них формах, що не суперечать" замінити словами "у порядку передбаченому" , наприкінці додати слова "та перебувають на житловому обліку"
 
Враховано   3) підприємства, установи та організації усіх форм власності у порядку, встановленому законодавством, можуть будувати чи придбавати житло для громадян, які перебувають з ними у трудових або службових відносинах та перебувають на житловому обліку.
 
203. 2. Для забезпечення реалізації права громадян на житло шляхом одержання його у найм:
 
   3. Для забезпечення реалізації права громадян на житло шляхом одержання його у найм (оренду):
 
204. 1) державні підприємства, установи та організації надають громадянам житло з державного житлового фонду спеціального призначення відповідно до законодавства;
 
-134- Круць М.Ф.
у частині другій статті 18 пункт 1 виключити, оскільки його зміст поглинається пунктом 3 цієї статті ;
 
Відхилено   1) державні підприємства, установи та організації надають громадянам у користування житло з державного житлового фонду спеціального призначення відповідно до закону;
 
205. 2) органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства:
 
   2) органи місцевого самоврядування відповідно до закону:
 
206. а) надають громадянам, які перебувають на обліку для отримання соціального житла, у користування житло із житлового фонду соціального призначення;
 
   а) надають громадянам, які перебувають на обліку для отримання соціального житла, у користування житло з житлового фонду соціального призначення;
 
207. б) надають громадянам житло з комунального житлового фонду спеціального призначення;
 
   б) надають громадянам у користування житло з комунального житлового фонду спеціального призначення;
 
208. в) можуть надавати громадянам у найм житло з комунального житлового фонду загального призначення на умовах та у порядку, визначеному законодавством та органами місцевого самоврядування;
 
   в) надають громадянам у користування житло з комунального житлового фонду загального призначення на умовах та в порядку, встановленому законодавством та органами місцевого самоврядування;
 
209. 3) підприємства, установи та організації усіх форм власності можуть надавати у найм громадянам, які перебувають з ними у трудових або інших відносинах, житло із житлового фонду спеціального призначення, що перебуває у їх власності, на прийнятних для сторін умовах, що не суперечить законодавству;
 
-135- Баранов В.О.
частину другу пункт 3 статті 18 викласти у наступній редакції:
3) підприємства, установи та організації (крім державних) надають у найм громадянам, які перебувають з ними у трудових або інших відносинах, житло із житлового фонду спеціального призначення, що перебуває у їх власності, на прийнятних для сторін умовах, що не суперечить законодавству;
 
Враховано   3) підприємства, установи та організації надають у користування громадянам, які перебувають з ними у трудових або службових відносинах, житло з житлового фонду спеціального призначення, що належить їм на праві власності (співвласності), на прийнятних для сторін умовах, що не суперечать законодавству.
 
210. 4) власники житла можуть надавати у найм фізичним та юридичним особам житло, що належить їм на праві власності, на умовах та у порядку, визначеному договором.
 
   4. Власники (співвласники) житла надають у найм (оренду) фізичним та юридичним особам житло, що належить їм на праві власності (співвласності), на умовах та в порядку, встановлених договором, укладеним відповідно до житлового законодавства.
 
211. 3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть придбати житло на загальних умовах. Таким громадянам також може надаватися в користування житло із житлового фонду спеціального призначення відповідно до статей 114-117 цього Кодексу.
 
-136- Баранов В.О.
У пункті 3 статті 18 слова "статей 114-117" замінити словами "статей 94-99"
 
Враховано   5. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть придбати житло, розташоване на території України, на загальних умовах. Таким особам також може надаватися в користування житло з житлового фонду спеціального призначення відповідно до статей 94-99 цього Кодексу.
 
212. Стаття 19. Вік, з якого громадяни реалізують право на одержання житлового приміщення за договором найму
1. Громадяни самостійно реалізують право на одержання житлового приміщення після досягнення вісімнадцятирічного віку, а ті, що влаштувалися на роботу у передбачених законодавством випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку або одружилися, з часу влаштування на роботу або одруження.
 
-137- Мовчан П.М.
Статтю 19 законопроекту викласти у наступній редакції:
Стаття 19. Вік, з якого громадяни реалізують право на одержання житлового приміщення за договором найму
1. Громадяни самостійно реалізують право на одержання житлового приміщення після набуття повної цивільної дієздатності.
Неповнолітні особи (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років) до набуття ними повної цивільної дієздатності реалізують право на одержання житлового приміщення за згодою батьків ( усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування.
 
Враховано редакційно   Стаття 21. Вік, з якого громадяни реалізують право на одержання житла
1. Громадяни самостійно реалізують право на одержання житла після досягнення вісімнадцятирічного віку (повноліття).
2. Неповнолітні особи (які не досягли вісімнадцятирічного віку) самостійно реалізують право на одержання житла після набуття повної цивільної дієздатності відповідно до Цивільного кодексу України.
 
    -138- Баранов В.О.
Статтю 19 законопроекту викласти у наступній редакції:
Стаття 19. Вік, з якого громадяни реалізують право на одержання житлового приміщення
1. Громадяни самостійно реалізують право на одержання житла після досягнення вісімнадцятирічного віку (повноліття).
2. Неповнолітні особи (які не досягли вісімнадцятирічного віку) самостійно реалізують право на одержання житла після набуття повної цивільної дієздатності відповідно до Цивільного кодексу України.
 
Враховано    
213. Інші неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років) реалізують право на одержання житлового приміщення за згодою батьків або піклувальників.
 
-139- Боднар-Петровська О.Б.
В абзаці другому частини першої статті 19 слова "Інші неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років)" замінити словами "Неповнолітні особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років)".
 
Враховано редакційно      
214. Стаття 20. Підстави для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов
 
-140- Баранов В.О.
Назву статті 20 додати словами: "та взяття на житловий облік"
 
Враховано   Стаття 22. Підстави для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов, та взяття їх на житловий облік
 
215. 1. Такими, що проживають на законних підставах у відповідному населеному пункті та потребують поліпшення житлових умов, вважаються громадяни, які:
 
-141- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції: "1. Такими, що проживають у відповідному населеному пункті та потребують поліпшення житлових умов, вважаються громадяни, які:".
 
Враховано редакційно   1. Такими, що потребують поліпшення житлових умов, вважаються громадяни, які проживають у відповідному населеному пункті на законних підставах та:
 
    -142- Круць М.Ф.
абзац перший частини 1 статті 20 проекту закону вважається за доцільне викласти у такій редакції:
"1. Такими, що потребують поліпшення житлових умов, вважаються громадяни, які проживають у відповідному населеному пункті на законних підставах, та:";
 
Враховано    
216. 1) забезпечені житловою площею нижче норми, що встановлюється органами місцевого самоврядування, яка не повинна бути меншою за санітарну норму житлового приміщення для однієї особи, що визначається центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 
-143- Семинога А.І.
   
Відхилено   1) забезпечені житловою площею нижче норми, встановленої органами місцевого самоврядування, яка не може бути меншою за санітарну норму житлового приміщення для однієї особи, що визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
217. 2) страждають на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї або в комунальній квартирі. Перелік таких захворювань затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
   2) страждають на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, внаслідок чого не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї або в квартирі спільного використання і не мають іншого житла. Перелік таких захворювань затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
218. 3) не мають житла (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, - після набуття повної цивільної дієздатності), бездомні, безпритульні, ті, що постраждали від надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру (стихійного лиха);
 
-144- Баранов В.О.
У підпункті 3) пункту 1 статті 20 після слів "прийомних сімей" додати слова: "особи з їх числа"
 
Враховано   3) не мають житла (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, особи з їх числа - після набуття повної цивільної дієздатності), бездомні, безпритульні, постраждалі від надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру (стихійного лиха);
 
219. 4) проживають в аварійному, ветхому житлі або в житлі, що не відповідає санітарним та/або будівельним нормам, незалежно від строку проживання;
 
   4) проживають в аварійному, ветхому житлі або в житлі, що не відповідає санітарним та/або будівельним нормам, незалежно від строку проживання і не мають іншого житла;
 
220. 5) проживають в одній кімнаті двома і більше сім’ями (незалежно від родинних зв’язків), а також є особами різної статі, старшими за дев’ять років (крім подружжя);
 
   5) проживають в одній кімнаті двома і більше сім’ями (незалежно від родинних зв’язків), а також є особами різної статі, старшими за дев’ять років (крім подружжя) і не мають іншого житла;
 
221. 6) проживають за договором піднайму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду;
 
-145- Круць М.Ф.
оскільки особи, перераховані в пункті 6 частини 1 статті 20 проекту, мають бути включені до переліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов на підставі пункту 1 цієї частини, слід пункт 6 частини 1 статті 20 законопроекту виключити;
 
Відхилено   6) проживають за договором піднайму (суборенди) житлового приміщення в житлових будинках державного чи комунального житлового фонду і не мають іншого житла;
 
    -146- Баранов В.О.
Частину 6 пункту 1 статті 20 доповнити словами: "та не мають іншого житла."
 
Враховано    
222. 7) проживають у гуртожитках та не мають іншого постійного місця проживання.
 
-147- Баранов В.О.
Частину 7 пункту 1 статті 20 доповнити словами: "та не мають іншого житла."
 
Враховано   7) проживають у гуртожитках і не мають іншого житла;
8) проживають за договором найму (оренди), піднайму (суборенди) в житлі приватного житлового фонду і не мають іншого житла.
 
    -148- Баранов В.О.
Статтю 20 доповнити пунктом наступного змісту:
"8) проживають за договором найму (оренди), піднайму (суборенди) в житлі приватного житлового фонду та не мають іншого житла у своїй власності і права користування іншим житлом."
 
Враховано    
223. Стаття 21. Взяття громадянина на квартирний облік
 
-149- Баранов В.О.
Назву статті 21 викласти у такий редакції: "Ведення житлового обліку"
У зв’язку із цим в усіх статтях проекту слова "квартирний облік" замінити словами "житловий облік" у відповідних відмінках
 
Враховано   Стаття 23. Ведення житлового обліку
 
224. 1. На квартирний облік беруться громадяни України, які відповідно до законодавства:
 
-150- Баранов В.О.
Пункт 1 та підпункти 1),2),3),4) статті 21 виключити, нумерацію пункту 2 замінити на 1
 
Враховано      
225. 1) мають право на отримання соціального житла;
 
      
226. 2) забезпечені житлом за рахунок державного або комунального житлового фонду спеціального призначення;
 
      
227. 3) забезпечуються житлом з комунального житлового фонду на умовах найму за доступну плату за такий найом;
 
      
228. 4) забезпечуються за доступну ціну житлом з комунального житлового фонду загального призначення та на одержання кредиту, іншої фінансової допомоги для будівництва чи придбання житла.
 
-151- Буряк О.В.
У четвертому пункті першої частини ст. 21 виключити ст. 19 цього Кодексу тому, що вона визначає "вік, із якого громадяни реалізують право на одержання житлового приміщення за договором найму" і ніякого відношення до "підстав для зняття осіб з квартирного обліку не має".
 
Відхилено      
229. 2. Квартирний облік осіб ведеться:
 
   1. Житловий облік ведеться:
 
230. 1) за місцем постійного проживання осіб, а для бездомних громадян за переважним місцезнаходженням - органами місцевого самоврядування;
 
   1) за місцем постійного проживання, а для бездомних громадян за переважним місцезнаходженням - органами місцевого самоврядування;
 
231. 2) за місцем роботи - підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності за рішенням їх органів управління.
 
   2) за місцем роботи - підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності за рішенням їх органів управління.
 
232. Порядок ведення квартирного обліку підприємствами, установами та організаціями затверджує Кабінет Міністрів України.
 
-152- Семинога А.І.
У пункті 2 статті 21 з тексту абзацу 4 слова „підприємствами, установами та організаціями" виключити;
 
Враховано   Порядок ведення житлового обліку затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими профспілками та профоб'єднаннями, що уклали Генеральну угоду.
Передбачені законодавством відомості про громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на житловому обліку, вносяться до єдиного державного Реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на житловому обліку відповідно до законодавства (далі – Реєстр).
Створення та ведення Реєстру здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Реєстр ведеться центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить реалізація загальнодержавних житлових програм.
Органи місцевого самоврядування з метою регулярного оновлення відомостей про громадян, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на житловому обліку при їх виконавчих органах, щоквартально не пізніше 10 числа місяця, наступного за кварталом, подають до органу, що веде Реєстр, інформацію, пов’язану із взяттям громадян на житловий облік, зняттям громадян з житлового обліку, зміною прав таких громадян на пільги, пов’язані з реалізацією права на житло.
 
    -153- Баранов В.О.
Підпункт 2) пункту 2 статті 21 додати новими абзацами такого змісту:
"Передбачені законодавством відомості про громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на житловому обліку вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на житловому обліку відповідно до законодавства.
Створення та Ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на житловому обліку здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Держателем реєстру є центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить реалізація Загальнодержавної житлової програми.
Органи місцевого самоврядування з метою оновлення відомостей про громадян, які потребують житла, і перебувають на житловому обліку (далі – облік) при їх виконавчих комітетах щоквартально не пізніше 10 числа місяця наступного за кварталом подають інформацію пов’язану із взяттям громадян на облік, зняттям громадян з обліку, зміною прав таких громадян на пільги пов’язані із реалізацією права на житло. "
 
Враховано редакційно    
    -154- Хара В.Г.
До статті 21
Абзац четвертий частини другої доповнити після слів "Кабінет Міністрів України" словами "за погодженням з уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань профспілок".
 
Враховано    
233. Умови взяття на квартирний облік осіб, які залишили роботу на підприємствах, в установах та організаціях у зв’язку з виходом на пенсію або в разі захворювання, що перешкоджає подальшій роботі, визначаються колективним договором.
 
   Умови взяття та перебування на житловому обліку громадян, які залишили роботу чи службу на підприємствах, в установах та організаціях у зв’язку з виходом на пенсію або в разі захворювання, що перешкоджає подальшій роботі чи службі, визначаються колективним договором, якщо інше не встановлено законом.
 
234. Взяття осіб на квартирний облік здійснюється на підставах, передбачених статтею 18 цього Кодексу.
 
-155- Буряк О.В.
В останньому абзаці другого пункту другої частини ст. 21 цифри "18" замінити на цифри "20".
 
Враховано   Взяття осіб на житловий облік здійснюється на підставах, передбачених статтею 22 цього Кодексу.
 
235. Списки громадян, узятих на квартирний облік, підлягають оприлюдненню.
 
-156- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 частини 3 статті 21 викласти в такій редакції: "Списки громадян, узятих на квартирний облік, підлягають оприлюдненню на стенді та офіційному веб-сайті організації, яка веде цей облік, доступ до який відкритий всім бажаючим.".
 
Враховано редакційно   Списки громадян, узятих на житловий облік, підлягають оприлюдненню на стенді та офіційному веб-сайті організації, яка веде цей облік, із забезпеченням вільного доступу.
Списки громадян, узятих на житловий облік, регулярно оновлюються відповідно до Порядку ведення житлового обліку.
 
    -157- Баранов В.О.
частину 2 пункту 1 статті 21 доповнити абзацом 6 такого змісту: "Списки громадян, узятих на квартирний облік мають оновлюватися відповідно до Порядку ведення квартирного обліку"
 
Враховано    
236. 3. У разі смерті особи, що перебувала на квартирному обліку, за членами її сім’ї, які перебували на квартирному обліку разом з нею, зберігається право на подальше перебування на обліку в разі, коли сім’я після смерті заявника не втратила право на поліпшення житлових умов. Таке ж право зберігається за членами сім’ї особи, що перебувала на обліку і була знята з обліку на підставах, зазначених у пункті 3 частини першої статті 21 цього Кодексу, якщо сім’я і надалі потребує поліпшення житлових умов.
 
   2. У разі смерті особи, яка перебувала на житловому обліку, за членами її сім’ї, які перебували на житловому обліку разом з нею, зберігається право на подальше перебування на житловому обліку в разі, якщо сім’я після смерті заявника не втратила право на поліпшення житлових умов. Таке право зберігається і за членами сім’ї особи, яка перебувала на житловому обліку і була знята з житлового обліку на підставах, зазначених у пункті 3 частини першої статті 25 цього Кодексу, якщо сім’я і надалі потребує поліпшення житлових умов.
 
237. У разі ліквідації підприємства, установи та організації, скорочення чисельності або штату працівників за особами, що перебували на квартирному обліку, та членами їх сімей зберігається право на подальше перебування на обліку за місцем проживання в органах місцевого самоврядування із збереженням строку перебування працівника на квартирному обліку за місцем роботи. За такими громадянами також зберігається право на першочергове або позачергове отримання житла відповідно до законодавства.
 
   У разі ліквідації підприємства, установи чи організації, скорочення чисельності або штату працівників за особами, які перебували на житловому обліку, та членами їхніх сімей зберігається право на подальше перебування на житловому обліку за місцем проживання в органах місцевого самоврядування із збереженням строку перебування працівника на житловому обліку за місцем роботи. За такими громадянами також зберігається право на першочергове або позачергове отримання житла відповідно до законодавства.
 
238. 4. Особи, що штучно погіршили свої житлові умови внаслідок обміну, продажу, переведення житлового приміщення до складу нежитлових або іншого відчуження займаного ними житла, навмисного його зіпсуття чи зруйнування, зміни місця проживання (крім випадків одруження), не беруться на квартирний облік протягом п’яти років після такого погіршення житлових умов.
 
-158- Баранов В.О.
У пункті 3 статті 21 після слів "зміни місця проживання" додати слова: "та передачі займаної житлової площі стороннім особам"
 
Враховано   3. Особи, які штучно погіршили свої житлові умови внаслідок обміну, продажу, переведення житлового приміщення до складу нежитлових приміщень або іншого відчуження займаного ними житла, навмисного його псування чи зруйнування, зміни місця проживання та передачі займаної житлової площі стороннім особам (крім одруження), не беруться на житловий облік протягом п’яти років після такого погіршення житлових умов.
 
239. Стаття 22. Черговість поліпшення житлових умов громадян
 
   Стаття 24. Черговість поліпшення житлових умов громадян
 
240. 1. Надання особам, що перебувають на квартирному обліку, житла з житлового фонду соціального та/або загального призначення здійснюється з урахуванням черговості в порядку, встановленому законодавством.
 
   1. Надання громадянам, які перебувають на житловому обліку, житла з житлового фонду соціального або загального призначення у найм (оренду) здійснюється з урахуванням черговості в порядку, встановленому законодавством.
 
241. Черговість надання особам житла визначається за часом взяття на квартирний облік.
 
   Черговість надання громадянам житла у найм (оренду) визначається за часом їх взяття на житловий облік.
 
242. 2. Незалежно від перебування на квартирному обліку житло поза чергою надається особам, якщо їх житло:
 
   2. Незалежно від перебування на житловому обліку житло поза чергою надається громадянам, житло яких:
 
243. 1) стало непридатним для проживання внаслідок надзвичайної ситуації;
 
   1) стало непридатним для проживання внаслідок надзвичайної ситуації;
 
244. 2) підлягає знесенню у зв’язку з аварійним станом;
 
   2) підлягає знесенню у зв’язку з аварійним станом;
 
245. 3) підлягає знесенню або виключенню із складу житлового фонду у зв’язку із суспільною необхідністю.
 
   3) підлягає знесенню або виключенню із складу житлового фонду у зв’язку із суспільною необхідністю.
 
246. 3. Поза чергою житло надається таким особам, що перебувають на квартирному обліку:
 
   3. Поза чергою житло надається таким громадянам, які перебувають на житловому обліку:
 
247. 1) інвалідам війни та особам, прирівняним до них у встановленому законодавством порядку, - протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання житлового приміщення, з них інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання житлових приміщень перед усіма іншими категоріями осіб, що мають право на позачергове одержання житла;
 
   1) інвалідам війни та особам, прирівняним до них у встановленому законом порядку, - протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання житла, з них інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання житла перед усіма іншими категоріями осіб, які мають право на позачергове одержання житла;
 
248. 2) особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
 
   2) особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - протягом двох років з дати взяття на квартирний облік;
 
249. 3) колишнім малолітніми (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаними інвалідами унаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
 
   3) колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами унаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
 
250. 4) дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами унаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, що не одружилися вдруге;
 
   4) дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;
 
251. 5) особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1, - протягом року з дня подання заяви;
 
   5) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до категорії 1 - протягом року з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання житла;
 
252. 6) особам, що постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2;
 
   6) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до категорії 2;
 
253. 7) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після закінчення періоду перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або повернення від опікуна (піклувальника), а також особам з їх числа надається упоряджене соціальне житло протягом місяця;
 
-159- Баранов В.О.
Підпункт 7) пункту 3 статті 22 викласти у наступній редакції:
"7) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна, піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення надається об лаштоване соціальне житло у порядку затвердженим Кабінетом Міністрів України - протягом місяця;"
 
Враховано   7) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа після завершення терміну перебування в сім’ї опікуна, піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення надається упоряджене житло з житлового фонду соціального призначення у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, - протягом місяця;
 
254. 8) дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають в установах соціального захисту населення - після досягнення повноліття;
 
-160- Баранов В.О.
Підпункт 8) пункту 3 статті 22 викласти у наступній редакції:
"8) дітям-інвалідам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах після досягнення повноліття, в порядку затвердженим Кабінетом Міністрів України, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя – протягом місяця;"
 
Враховано   8) дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах після досягнення повноліття, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя – протягом місяця;
 
255. 9) особам, що були незаконно засуджені і згодом реабілітовані, у разі, коли неможливе повернення житла, займаного ними раніше;
 
   9) особам, які були незаконно засуджені і згодом реабілітовані, у разі неможливості повернення житла, займаного ними раніше;
 
256. 10) спеціалістам, запрошеним на роботу згідно з трудовим договором, яким передбачається забезпечення житлом;
 
   10) спеціалістам, запрошеним на роботу чи службу згідно з трудовим договором, яким передбачається забезпечення їх житлом;
 
257. 11) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), що перебувають на квартирному обліку в разі звільнення в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів. У разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку на зазначених підставах, її сім’я зберігає право на пільгове одержання житла;
 
   11) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають на житловому обліку, в разі звільнення в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів. У разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку на зазначених підставах, її сім’я зберігає право на пільгове одержання житла;
 
258. 12) особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби;
 
   12) особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби;
 
259. 13) сім’ям військовослужбовців, що загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, у разі потреби у поліпшенні житлових умов.
 
   13) сім’ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, у разі потреби поліпшення житлових умов.
 
260. 4. У першу чергу житло надається таким громадянам, що перебувають на квартирному обліку:
 
   4. У першу чергу житло надається таким громадянам, які перебувають на житловому обліку:
 
261. 1) учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них законом, з них учасникам бойових дій, що дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи під час виконання обов’язків військової служби, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
 
   1) учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них законом, з них учасникам бойових дій, які зазнали поранення, контузії або каліцтва під час бойових дій чи під час виконання обов’язків військової служби, - протягом двох років з дати взяття на житловий облік;
 
262. 2) учасникам війни та особам, прирівняним до них законом;
 
   2) учасникам війни та особам, прирівняним до них законом;
 
263. 3) інвалідам І і ІІ групи;
 
   3) інвалідам І і ІІ груп;
 
264. 4) особам, що мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 
-161- Баранов В.О.
У підпункті 4) пункту 4 статті 22 слова "та особливі трудові заслуги" виключити
 
Враховано   4) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 
265. 5) колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених Німеччиною та її союзниками у період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям, що народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;
 
   5) колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося вісімнадцять років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених Німеччиною та її союзниками у період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання батьків;
 
266. 6) колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особам, що були насильно вивезені для примусових робіт на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням;
 
   6) колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені для примусових робіт на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, які через патріотичну діяльність своїх батьків зазнали репресій, фізичної розправи, гоніння;
 
267. 7) особам, реабілітованими відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";
 
   7) особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";
 
268. 8) особам, що страждають на форми хронічних захворювань згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
   8) особам, які страждають на форми хронічних захворювань згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
269. 9) членам сімей та одиноким матерям і батькам, що мають трьох і більше дітей, а також у разі народження близнюків;
 
   9) членам сімей та одиноким матерям і батькам, які мають трьох і більше дітей, а також у разі народження близнюків;
 
270. 10) членам сімей, що мають дитину-інваліда;
 
   10) членам сімей, які мають дитину-інваліда;
 
271. 11) звільненим у запас або у відставку військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
 
   11) звільненим у запас або у відставку військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
 
272. 12) членам сімей осіб, які загинули під час виконання службових чи громадських обов’язків (зокрема під час рятування життя людини) або на виробництві;
 
   12) членам сімей осіб, які загинули під час виконання службових чи громадських обов’язків (зокрема під час рятування життя людини) або на виробництві;
 
273. 13) особам, які одержали на виробництві травму або професійне захворювання, у зв’язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті, гуртожитку з іншими особами. Питання про першочергове надання житла вирішується на підставі медичного висновку в разі, коли це передбачено колективним договором;
 
   13) особам, які одержали на виробництві травму або професійне захворювання, у зв’язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті, житловій секції/блоці з іншими особами, якщо це передбачено колективним договором. Питання про першочергове надання житла таким особам вирішується на підставі медичного висновку;
 
274. 14) учителям чи іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл;
 
-162- Самойлик К.С.
Підпункт 14 пункту 4 статті 22 викласти у наступній редакції: "педагогічним та науково-педагогічним працівникам"
 
Відхилено   14) учителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл;
 
    -163- Баранов В.О.
У підпункті 14) пункту 4 статті 22 додати вираз " (навчальних закладів)";
 
Враховано    
275. 15) особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.
 
   15) особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.
 
276. 5. Право на позачергове та першочергового одержання житла може бути надано іншим категоріям громадян у випадках, установлених законом.
 
   5. Право на позачергове та першочергове одержання житла може бути надано іншим категоріям громадян у випадках, передбачених законом.
 
277. Стаття 23. Підстави для зняття осіб з квартирного обліку
 
   Стаття 25. Підстави для зняття громадян з житлового обліку
 
278. 1. Особи знімаються з квартирного обліку в разі:
 
   1. Громадяни знімаються з житлового обліку в разі:
 
279. 1) втрати права на поліпшення житлових умов, у тому числі права на отримання соціального житла;
 
-164- Баранов В.О.
У підпункті 1) частини 1 статті 23 слова "у тому числі права на отримання соціального житла" виключити
 
Враховано   1) втрати права на поліпшення житлових умов;
 
280. 2) поліпшення житлових умов, у результаті якого зникла потреба в одержанні іншого житла;
 
-165- Баранов В.О.
У підпункті 2) частини 1 статті 23 слова "у результаті якого зникла потреба в одержанні іншого житла" виключити
 
Відхилено   2) поліпшення житлових умов, внаслідок чого зникла потреба в одержанні іншого житла;
 
281. 3) виїзду на постійне проживання до іншого населеного пункту, якщо інше не встановлено законодавством;
 
   3) виїзду на постійне проживання до іншого населеного пункту, якщо інше не встановлено законодавством;
 
282. 4) припинення трудових відносин з підприємством, установою чи організацією особою, що перебуває на квартирному обліку за місцем роботи, відповідно до статті 19 цього Кодексу;
 
   4) припинення трудових чи службових відносин з підприємством, установою чи організацією громадянином, який перебуває на житловому обліку за місцем роботи чи служби, відповідно до цього Кодексу;
 
283. 5) подання неправдивих відомостей, які стали підставою для взяття на квартирний облік,
 
-166- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 23 додати підпунктом 6) такого змісту: "одержання грошової компенсації за належне їм для отримання житло"
 
Враховано   5) подання неправдивих відомостей, що стали підставою для взяття на житловий облік;
6) одержання громадянами грошової компенсації за належне їм для отримання житло відповідно до житлового законодавства.
 
284. 2. Зняття з квартирного обліку здійснюється органом, який прийняв рішення про взяття особи на такий облік.
 
   2. Зняття з житлового обліку здійснюється органом, який прийняв рішення про взяття особи на житловий облік.
 
285. 3. Рішення про зняття з квартирного обліку за місцем проживання і за місцем роботи приймається із зазначенням підстав зняття з обліку і видачею громадянинові копії відповідного рішення протягом 5 днів після його прийняття.
 
-167- Баранов В.О.
У пункті 3 статті 23 слова " протягом 5" поміняти на "протягом 7"
 
Враховано   3. Рішення про зняття з житлового обліку за місцем проживання і за місцем роботи (служби) приймається із зазначенням підстав зняття з житлового обліку і видачею громадянинові копії відповідного рішення, протягом семи робочих днів з дня його прийняття.
 
286. Рішення про зняття з квартирного обліку може бути оскаржено в судовому порядку.
 
   Рішення про зняття з житлового обліку може бути оскаржено в судовому порядку.
 
287. Стаття 24. Облік громадян, що мають право на отримання соціального житла
 
   Стаття 26. Облік громадян, які мають право на отримання соціального житла
 
288. 1. Соціальний квартирний облік ведеться органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, що мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства.
 
   1. Соціальний житловий облік ведеться органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, які мають право на отримання кімнат, квартир, садибних будинків з житлового фонду соціального призначення після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до Цивільного кодексу України.
 
289. 2. Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України:
 
   2. Право на взяття на соціальний житловий облік мають громадяни України:
 
290. а) для яких таке житло буде єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;
 
   а) для яких таке житло буде єдиним місцем проживання і які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;
 
291. б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від сумарної величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.
 
   б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу менший від сумарної величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в даному населеному пункті та розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.
 
292. При визначенні середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї за останні п’ять років на момент взяття на соціальний квартирний облік.
 
   При визначенні середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебувало та перебуває у власності (співвласності) громадянина та у власності (співвласності) членів його сім’ї за п’ять років, що передують року взяття на соціальний житловий облік.
 
293. Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, та порядок визначення величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, для взяття на соціальний житловий облік та порядок визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в населеному пункті затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
294. Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються громадяни, які проживають у закладах та установах, що надають тимчасовий притулок, громадяни, які мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством за умов, визначених пунктами "а" і "б" цієї частини.
 
   Право на взяття на соціальний житловий облік також мають громадяни, які проживають у закладах та установах, що надають тимчасовий притулок, громадяни, які мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством, за умов, визначених пунктами "а" і "б" цієї частини.
 
295. 3. Перебування громадянина на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови йому у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.
 
   3. Перебування громадянина на соціальному житловому обліку не є підставою для відмови йому у взятті на житловий облік або для зняття з житлового обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво житла і придбання громадянами житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, встановлених законодавством.
 
296. 4. Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього затверджує Кабінет Міністрів України.
 
-168- Хара В.Г.
До статті 24
Частину четверту доповнити після слів "Кабінет Міністрів України" словами "за погодженням з уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань профспілок".
 
Враховано редакційно   4. Порядок взяття громадян на соціальний житловий облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими профспілками та профоб'єднаннями, що уклали Генеральну угоду.
 
297. 5. Житло із житлового фонду соціального призначення надається громадянам за рішенням органу місцевого самоврядування. Таке рішення є підставою для укладення відповідного договору найму соціального житла.
 
-169- Круць М.Ф.
частину п’яту статті 24 законопроекту пропоную виключити, оскільки її зміст не стосується обліку громадян, що мають право на отримання соціального житла;
 
Враховано частково      
298. Договір найму соціального житла діє до моменту виникнення обставин, за яких наймач соціального житла втрачає право на користування таким житлом.
 
      
299. У договорі найму соціального житла обов'язково зазначається вичерпний перелік підстав для припинення дії такого договору, визначених законодавством.
 
      
300. Стаття 25. Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього
 
-170- Баранов В.О.
У назві статті 25 слово "порядок" виключити
 
Враховано   Стаття 27. Взяття громадян на соціальний житловий облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього
 
301. 1. На соціальний квартирний облік громадяни беруться за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі їх письмової заяви.
 
-171- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 25 викласти в такій редакції: "У разі коли будинок, у якому знаходяться квартири, що належать членам житловому кооперативу чи його членам, підлягає знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, членам кооперативу, або кооперативу, замість будинку, що зноситься, попередньо передається у власність інший рівноцінний за площею, кількістю жилих (нежилих) приміщень житловий будинок, якій розміщається у межах цього кварталу (мікрорайону) населеного пункту.
 
Відхилено   1. На соціальний житловий облік громадяни беруться за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі їх письмової заяви.
 
302. Взяття громадян на соціальний квартирний облік може здійснюватися за заявою осіб, уповноважених ними на основі письмового доручення, завіреної в установленому законодавством порядку.
 
   Взяття громадян на соціальний житловий облік може здійснюватися за заявою уповноважених ними осіб на основі письмового доручення, завіреного в установленому законом порядку.
 
303. 2. Взяття на соціальний квартирний облік недієздатних громадян здійснюється за заявою опікуна або органу опіки та піклування.
 
   2. Взяття на соціальний житловий облік недієздатних громадян здійснюється за заявою опікуна або органу опіки та піклування.
 
304. 3. До заяви про взяття на соціальний квартирний облік додаються документи, що підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла. Вичерпний перелік документів затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   3. До заяви про взяття на соціальний житловий облік додаються документи, що підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим і таким, що потребує надання соціального житла. Вичерпний перелік таких документів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
305. Перелік документів має, зокрема, містити:
 
   Перелік документів обов’язково включає:
 
306. 1) довідка про місце проживання та склад сім’ї;
 
   1) довідку про місце проживання та склад сім’ї;
 
307. 2) копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім’ї;
 
   2) копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім’ї;
 
308. 3) копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім’ї;
 
   3) копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім’ї;
 
309. 4) копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час взяття на облік;
 
   4) копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час взяття на житловий облік;
 
310. 5) довідки про доходи громадянина та членів його сім’ї за попередній рік;
 
   5) довідки про доходи громадянина та членів його сім’ї за попередній рік;
 
311. 6) відомості про вартість майна, що перебувало та перебуває у його власності та власності членів його сім’ї за п’ять років, що передують року надання соціального житла.
 
   6) відомості про вартість майна, що перебувало та перебуває у власності (співвласності) громадянина та у власності (співвласності) членів його сім’ї за п’ять років, що передують року надання соціального житла.
 
312. 4. Громадянинові, який подав заяву про взяття на соціальний квартирний облік, органом місцевого самоврядування видається розписка в одержанні документів з обов’язковим зазначенням їх переліку та дати їх надходження.
 
   4. Громадянинові, який подав заяву про взяття на соціальний житловий облік, орган місцевого самоврядування видає розписку в одержанні від нього документів з обов’язковим зазначенням їх переліку та дати надходження.
 
313. 5. Рішення про взяття на соціальний квартирний облік або про відмову у взятті на такий облік приймається органом місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви та інших наданих відповідно до переліку, передбаченого частиною третьою цієї статті, документів не пізніше ніж протягом тридцяти робочих днів після надходження таких документів.
 
   5. Рішення про взяття на соціальний житловий облік або про відмову у взятті на такий облік приймається органом місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви та інших наданих відповідно до переліку, передбаченого частиною третьою цієї статті, документів не пізніше як протягом тридцяти робочих днів з дня надходження таких документів.
 
314. 6. Орган місцевого самоврядування, що здійснює взяття на соціальний квартирний облік, надсилає не пізніше ніж протягом семи робочих днів від дня прийняття рішення про взяття на соціальний квартирний облік письмове повідомлення із зазначенням дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви.
 
   6. Орган місцевого самоврядування, що здійснює взяття на соціальний житловий облік, не пізніше як протягом семи робочих днів з дня прийняття рішення надсилає громадянину письмове повідомлення про взяття на соціальний житловий облік із зазначенням дати взяття на такий облік, виду і номера черги або про відмову у взятті на соціальний житловий облік із зазначенням підстав.
 
315. Орган місцевого самоврядування укладає з громадянином, для якого соціальне житло є єдиним місцем проживання, договір найму житлового приміщення у соціальному гуртожитку з дати взяття його на облік.
 
   Орган місцевого самоврядування укладає з громадянином, для якого соціальне житло є єдиним місцем проживання, договір найму (оренди) житлового приміщення у соціальному гуртожитку з дати взяття його на соціальний житловий облік.
 
316. 7. Відмова у взятті громадян на соціальний квартирний облік може бути оскаржена в судовому порядку.
 
   7. Відмова у взятті громадян на соціальний житловий облік може бути оскаржена в судовому порядку.
 
317. Стаття 26. Порядок ведення органом місцевого самоврядування соціального квартирного обліку громадян
 
-172- Баранов В.О.
У назві статті 26 слово "порядок" виключити
 
Враховано   Стаття 28. Ведення органом місцевого самоврядування соціального житлового обліку
 
318. 1. Списки громадян, що мають право на отримання соціального житла в порядку загальної черги, позачергово або першочергово розміщуються окремо по кожному виду черги та підлягають оприлюдненню.
 
   1. Списки громадян, які мають право на отримання соціального житла в порядку загальної черги, позачергово або першочергово, розміщуються органом місцевого самоврядування окремо за кожним видом черги та підлягають оприлюдненню.
 
319. 2. Поряд із списками, зазначеними у частині першій цієї статті, розміщується порядок надання соціального житла.
 
   2. Поряд із списками, зазначеними у частині першій цієї статті, органом місцевого самоврядування розміщується порядок надання соціального житла.
 
320. 3. Орган місцевого самоврядування проводить щорічний моніторинг доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей за попередній рік.
 
-173- Писаренко В.В.
У ч. 3 ст. 26 слова "орган місцевого самоврядування проводить" замінити словами "органи соціального захисту населення здійснюють".
 
Враховано   3. Органи соціального захисту населення здійснюють щорічний моніторинг доходів громадян, які перебувають на соціальному житловому обліку, та членів їхніх сімей за попередній рік.
 
321. Порядок проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному житловому обліку, та членів їхніх сімей затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
322. 4. У разі коли середньомісячний сукупний дохід громадянина, який перебуває на соціальному квартирному обліку, та членів його сім’ї за попередні два роки поспіль з розрахунку на одну особу змінився і став вищий за сумарну величину опосередкованої вартості найму житла та прожиткового мінімуму в даному населеному пункті, передбачену пунктом "б" частини другої статті 22 цього Кодексу, така зміна є підставою для зняття зазначеного громадянина з соціального квартирного обліку.
 
   4. У разі якщо середньомісячний сукупний дохід громадянина, який перебуває на соціальному житловому обліку, та членів його сім’ї за попередні два роки поспіль з розрахунку на одну особу змінився і став вищим за сумарну величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, передбачену пунктом "б" частини другої статті 26 цього Кодексу, така зміна є підставою для зняття зазначеного громадянина з соціального житлового обліку.
 
323. 5. За громадянином, який перебував на соціальному квартирному обліку і знятий з такого обліку, зберігається протягом наступних трьох років з дня зняття з обліку право на поновлення в черзі за його номером у цій черзі за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціального житла відповідно до частини другої статті 22 цього Кодексу.
 
   5. За громадянином, який перебував на соціальному житловому обліку і знятий з такого обліку, протягом наступних трьох років з дня зняття з соціального житлового обліку зберігається право на поновлення в черзі за його номером у цій черзі, за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціального житла відповідно до частини другої статті 26 цього Кодексу.
 
324. 6. Громадяни, які відповідно до умов, визначених частиною другою статті 22 цього Кодексу, втратили право на перебування на соціальному квартирному обліку, за їх згодою можуть бути включені до списків осіб, що мають право на одержання державних цільових довгострокових кредитів для будівництва чи придбання житла.
 
   6. Громадяни, які відповідно до умов, визначених частиною четвертою цієї статті, втратили право на перебування на соціальному житловому обліку, за їх згодою можуть бути включені до списків осіб, які мають право на одержання державних цільових довгострокових кредитів на будівництво житла чи придбання громадянами житла.
 
325. Положення про державні цільові довгострокові кредити для будівництва чи придбання житла затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво житла чи придбання громадянами житла затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
326. 7. Соціальний квартирний облік громадян, встановлення черговості, а також розподіл житлової площі здійснюються під громадським контролем відповідно до статті 29 цього Кодексу.
 
   7. Соціальний житловий облік громадян, встановлення черговості, а також розподіл житлової площі з житлового фонду соціального призначення здійснюються під громадським контролем відповідно до статті 33 цього Кодексу.
 
327. Стаття 27. Право на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) житлових будинків із житлового фонду соціального призначення
 
   Стаття 29. Право на позачергове отримання квартир або садибних будинків з житлового фонду соціального призначення
 
328. 1. Право на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) житлових будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла, мають:
 
   1. Право на позачергове отримання квартир або садибних будинків з житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла, мають:
 
329. 1) інваліди війни та особи, прирівняні до них згідно із законом, - протягом двох років з дня взяття на соціальний квартирний облік, з них інваліди І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року;
 
   1) інваліди війни та особи, прирівняні до них згідно із законом, - протягом двох років з дати взяття на соціальний квартирний облік, у тому числі інваліди І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року;
 
330. 2) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - протягом двох років з дня взяття на соціальний квартирний облік;
 
   2) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - протягом двох років з дати взяття на соціальний квартирний облік;
 
331. 3) колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
 
   3) колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
 
332. 4) дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;
 
   4) дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;
 
333. 5) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до категорії 1, - протягом року з дня взяття на соціальний квартирний облік;
 
   5) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до категорії 1, - протягом року з дати взяття на соціальний квартирний облік;
 
334. 6) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до категорії 2;
 
   6) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до категорії 2;
 
335. 7) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячих будинках сімейного типу, прийомній сім’ї або після закінчення строку опіки над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, а також особи з їх числа після завершення строкової служби у Збройних Силах України або повернення з установ, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі, - протягом місяця;
 
-174- Баранов В.О.
Підпункт 7) пункту 1 статті 27 викласти у наступній редакції:
"7) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна, піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, строкової служби у Збройних Силах України або повернення з установ, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі, у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення - протягом місяця;"
 
Враховано   7) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна, піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, строкової служби у Збройних Силах України або повернення з установ, які виконують покарання у виді позбавлення волі, у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення - протягом місяця;
 
336. 8) діти-інваліди, які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення повноліття;
 
-175- Баранов В.О.
Підпункт 8) пункту 1 статті 27 викласти у наступній редакції:
"8) діти-інваліди із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя – протягом місяця після досягнення повноліття;"
 
Враховано   8) діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя – протягом місяця після досягнення повноліття;
 
337. 9) громадяни, що незаконно засуджені і згодом реабілітовані, в разі неможливості повернення житлового приміщення, займаного ними раніше;
 
   9) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, у разі неможливості повернення житла, займаного ними раніше;
 
338. 10) громадяни, житло яких визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та реконструкції;
 
   10) громадяни, житло яких визнане в установленому порядку непридатним для проживання або таким, що не підлягає ремонту чи реконструкції;
 
339. 11) громадяни, з якими органом місцевого самоврядування було розірвано договір найму соціального житла на підставі, визначеній частиною шостою статті 84 цього Кодексу, але які протягом наступних трьох років з дня розірвання договору набули такого права.
 
-176- Хара В.Г.
До статті 27
Доповнити статтю 27 проекту пунктом 12 такого змісту:
"12) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей.".
 
Враховано   11) громадяни, з якими органом місцевого самоврядування було розірвано договір найму (оренди) соціального житла на підставі, передбаченій частиною шостою статті 65 цього Кодексу, але які протягом наступних трьох років з дня розірвання договору набули таке право;
12) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження в однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;
13) інші категорії громадян, передбачені законом.
 
    -177- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 27 доповнити підпунктом наступного змісту:
"інші категорії громадян, передбачені законом"
 
Враховано    
340. Стаття 28. Право на першочергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) житлових будинків із житлового фонду соціального призначення
 
   Стаття 30. Право на першочергове отримання квартир або садибних будинків з житлового фонду соціального призначення
 
341. 1. Право на першочергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) житлових будинків із житлового фонду соціального призначення мають:
 
-178- Хара В.Г.
Доповнити статтю 28 проекту пунктом 19 такого змісту:
"19) Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, а також особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу"."
 
Враховано пунктом 1 змінено відповідну нумерацію  1. Право на першочергове отримання квартир або садибних будинків з житлового фонду соціального призначення мають:
1) Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, а також особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу";
 
342. 1) учасники бойових дій та особи, прирівняні до них згідно із законом, з них учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи під час виконання обов’язків військової служби, - протягом двох років з дня взяття на соціальний квартирний облік;
 
   2) учасники бойових дій та особи, прирівняні до них згідно із законом, з них учасники бойових дій, які зазнали поранення, контузії або каліцтва під час бойових дій чи під час виконання обов’язків військової служби, - протягом двох років з дати взяття на соціальний житловий облік;
 
343. 2) учасники війни та особи, прирівняні до них згідно із законом;
 
   3) учасники війни та особи, прирівняні до них згідно із законом;
 
344. 3) інваліди І і ІІ груп;
 
   4) інваліди І і ІІ груп;
 
345. 4) особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 
-179- Баранов В.О.
У підпункті 4) пункту 4 статті 28 слова "та особливі трудові заслуги" виключити
 
Враховано   5) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 
346. 5) колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;
 
   6) колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося вісімнадцять років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання батьків;
 
347. 6) колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням;
 
   7) колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, які через патріотичну діяльність своїх батьків зазнали репресій, фізичної розправи, гоніння;
 
348. 7) особи, реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";
 
   8) особи, реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";
 
349. 8) громадяни, які страждають на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
   9) громадяни, які страждають на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
350. 9) сім’ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох і більше дітей, а також ті, у яких народилися близнюки;
 
   10) сім’ї, одинокі матері та батьки, які мають трьох і більше дітей, а також ті, у яких народилися близнюки;
 
351. 10) сім’ї, які мають дитину-інваліда або інваліда І чи ІІ групи;
 
-180- Хара В.Г.
До статті 28
Викласти пункти 10, 11 та 14 статті 28 проекту у такій редакції:
" 10) сім'ї, які мають дитину-інвалід а віком до 18 років або інваліда з дитинства І чи ІІ групи;
11) звільнені в запас або у відставку офіцери і військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, що створюються Верховною Радою України, які проходили службу за контрактом або перебували на кадровій військовій службі;
14) молоді сім'ї, в яких вік чоловіка та дружини не перевищує 35років, або неповні сім'ї, в яких мати (батько) віком до 35років, одинокі молоді громадяни віком до 35 років та молоді вчені віком до 35років;"
 
Враховано редакційно   11) сім'ї, які мають дитину-інваліда віком до вісімнадцяти років або інваліда з дитинства І чи ІІ групи;
 
352. 11) звільнені в запас або у відставку військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, та правоохоронних органів спеціального призначення;
 
   12) звільнені в запас або у відставку офіцери і військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які проходили службу за контрактом або перебували на кадровій військовій службі;
 
353. 12) сім’ї осіб, які загинули під час виконання службових чи громадських обов’язків (у тому числі під час рятування життя людини) або на виробництві;
 
   13) сім’ї осіб, які загинули під час виконання службових чи громадських обов’язків (у тому числі під час рятування життя людини) або на виробництві;
 
354. 13) особи, які одержали на виробництві травму або професійне захворювання, у зв’язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті з іншими особами;
 
   14) особи, які одержали на виробництві травму або професійне захворювання, у зв’язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті житловому блоці/секції з іншими особами;
 
355. 14) сім’ї, в яких вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або неповні сім’ї, в яких вік матері (батька) перевищує 35 років, одинокі громадяни віком до 35 років;
 
   15) молоді сім'ї, в яких вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або неповні сім'ї, в яких мати (батько) віком до 35 років, одинокі молоді громадяни віком до 35 років;
 
356. 15) сім’ї з неповнолітніми дітьми;
 
   16) сім’ї з неповнолітніми дітьми;
 
357. 16) вагітні жінки;
 
   17) вагітні жінки;
 
358. 17) особи, які втратили працездатність;
 
   18) особи, які втратили працездатність;
 
359. 18) пенсіонери.
 
-181- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 28 доповнити підпунктом наступного змісту:
"інші категорії громадян, передбачені законом"
 
Враховано   19) пенсіонери;
20) інші категорії громадян, передбачені законом.
 
360. Стаття 29. Підстави для відмови у взятті громадянина на соціальний квартирний облік
 
   Стаття 31. Підстави для відмови у взятті громадянина на соціальний житловий облік
 
361. 1. Відмова у взятті громадянина на соціальний квартирний облік допускається в разі:
 
   1. Рішення про відмову у взятті громадянина на соціальний житловий облік приймається у разі:
 
362. 1) неподання необхідних документів відповідно до частини другої та третьої статті 22 і частини третьої статті 23 цього Кодексу;
 
-182- Радовець А.А.
Підпункт 1) пункту 1 статті 29 викласти у наступній редакції:
1) неподання необхідних документів відповідно до пункту 3 статті 25 цього Кодексу;
 
Враховано   1) неподання необхідних документів відповідно до частини третьої статті 27 цього Кодексу;
 
363. 2) подання документів з виправленнями;
 
   2) подання документів з виправленнями;
 
364. 3) подання документів, які не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку відповідного громадянина таким, що потребує надання соціального житла;
 
   3) подання документів, які не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку відповідного громадянина таким, що потребує надання соціального житла;
 
365. 4) подання документів із заздалегідь неправдивою інформацією, що було встановлено органом, що здійснює взяття на соціальний квартирний облік.
 
   4) подання документів із завідомо неправдивою інформацією, що встановлено органом, який здійснює взяття на соціальний житловий облік.
 
366. 2. Рішення про відмову у взятті на соціальний квартирний облік повинне містити підстави для такої відмови з обов’язковим зазначенням порушень, передбачених частиною першою цієї статті.
 
   2. Рішення про відмову у взятті на соціальний житловий облік повинно містити підстави для такої відмови з обов’язковим зазначенням порушень, передбачених частиною першою цієї статті.
 
367. 3. Письмова відповідь з рішенням про відмову у взятті на соціальний квартирний облік видається (надсилається) громадянинові, який подав відповідну заяву, протягом трьох робочих днів від дня прийняття такого рішення.
 
   3. Орган місцевого самоврядування, що здійснює взяття та зняття з соціального житлового обліку, не пізніше як протягом семи робочих днів з дня прийняття рішення надсилає громадянину письмове повідомлення про відмову у взятті на соціальний житловий облік із зазначенням підстав.
 
368. Стаття 30. Зняття громадянина із соціального квартирного обліку
 
   Стаття 32. Зняття громадянина з соціального житлового обліку
 
369. 1. Громадянин знімається із соціального квартирного обліку в разі:
 
   1. Громадянин знімається з соціального житлового обліку в разі:
 
370. 1) подання за місцем обліку заяви про зняття з обліку;
 
   1) подання за місцем обліку заяви про зняття з соціального житлового обліку;
 
371. 2) втрати підстав, визначених частиною другою статті 22, що дають право на отримання соціального житла;
 
-183- Писаренко В.В.
У пункті 2 ч. 1 ст. 30 термін "втрата" замінити терміном "зникнення".
 
Відхилено   2) втрати підстав, визначених частиною четвертою статті 28, що дають право на отримання соціального житла;
 
372. 3) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
 
   3) виїзду на постійне проживання до іншого населеного пункту, якщо інше не встановлено законодавством;
 
373. 4) одержання ним у встановленому порядку кредиту на будівництво чи придбання житла;
 
-184- Семинога А.І.
У пункті 1 статті 30 законопроекту цифри та слова „4) одержання ним у встановленому порядку кредиту на будівництво чи придбання житла; 5) надання йому у встановленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку;" виключити
 
Враховано      
374. 5) надання йому у встановленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку;
 
      
375. 6) виявлення в документах, які подавалися ним до органу, що здійснює взяття на соціальний квартирний облік, відомостей, які не відповідають дійсності, але стали підставою для взяття на соціальний квартирний облік, а також у разі виявлення неправомірних дій посадових осіб зазначеного органу під час вирішення питання про взяття на соціальний квартирний облік.
 
-185- Писаренко В.В.
З п. 6 ч. 1 ст. 30 слова "а також у разі виявлення неправомірних дій посадових осіб зазначеного органу під час вирішення питання про взяття на соціальний квартирний облік" виключити.
 
Відхилено   4) виявлення в документах, поданих до органу, що здійснює взяття на соціальний житловий облік, відомостей, які не відповідають дійсності, але стали підставою для взяття на соціальний житловий облік, а також у разі подання посадовою особою зазначеного органу неправдивих відомостей під час вирішення питання про взяття на соціальний житловий облік.
 
    -186- Радовець А.А.
Підпункт 6 пункту 1 статті 30 викласти у наступній редакції:
6) виявлення в документах, які подавалися ним до органу, що здійснює взяття на соціальний квартирний облік, відомостей, які не відповідають дійсності, але стали підставою для взяття на соціальний квартирний облік, а також у разі внесення посадовою особою зазначеного органу неправдивих відомостей під час вирішення питання про взяття на соціальний квартирний облік.
 
Враховано    
376. 2. Рішення про зняття громадянина із соціального квартирного обліку приймається органом, за рішенням якого такий громадянин взятий на зазначений облік, протягом тридцяти робочих днів від дня виявлення обставин, що є підставою для ухвалення рішення про зняття із соціального квартирного обліку.
 
   2. Рішення про зняття громадянина з соціального житлового обліку приймається органом, за рішенням якого такий громадянин взятий на соціальний житловий облік, протягом тридцяти робочих днів з дня виявлення обставин, що є підставою для ухвалення рішення про зняття з соціального житлового обліку.
 
377. Про зняття громадянина із соціального квартирного обліку йому повідомляється в письмовій формі протягом тридцяти робочих днів після прийняття відповідного рішення із зазначенням причини зняття.
 
-187- Круць М.Ф.
в абзаці другому частини 2 статті 30 законопроекту слова "протягом тридцяти робочих днів" необхідно замінити словами "протягом семи робочих днів";
 
Відхилено   Про зняття громадянина з соціального житлового обліку йому повідомляється в письмовій формі протягом десяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення із зазначенням підстав зняття.
 
    -188- Радовець А.А.
в абзаці другому частини 2 статті 30 законопроекту слова "протягом тридцяти робочих днів" замінити словами "протягом десяти робочих днів";
 
Враховано    
378. Стаття 31. Громадський контроль за розподілом соціального житла
 
   Стаття 33. Громадський контроль за розподілом соціального житла
 
379. 1. Громадський контроль за розподілом соціального житла здійснюється наглядовою радою.
 
   1. Громадський контроль за розподілом соціального житла здійснюється наглядовими радами, що створюються органами місцевого самоврядування.
 
380. 2. Наглядова рада формується за принципом рівного представництва від органу місцевого самоврядування, який веде соціальний квартирний облік і здійснює надання соціального житла, громадських організацій, у статутах яких передбачено сприяння громадянам, які потребують соціального захисту, та представників підприємств, установ, організацій різних форм власності.
 
-189- Хара В.Г.
До статті 31
Частину 2 після слів "надання соціального житла," доповнити словами "професійних спілок, інших".
 
Відхилено   2. Наглядова рада формується за принципом рівного представництва від органу місцевого самоврядування, який веде соціальний житловий облік і здійснює надання соціального житла, громадських організацій, у статутах яких передбачено сприяння громадянам, які потребують соціального захисту, та представників підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
 
381. 3. Порядок формування та діяльності наглядової ради визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-190- Хара В.Г.
До статті 31
Частину третю, четверту та п'яту після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань профспілок".
 
Враховано редакційно   3. Порядок формування та діяльності наглядової ради визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими профспілками та профоб'єднаннями, що уклали Генеральну угоду.
 
382. 4. Соціальне житло надається особам з урахуванням мінімальної норми, встановленої Кабінетом Міністрів України.
 
-191- Баранов В.О.
Частину четверту статті 31 виключити як таку, що не є предметом регулювання цієї статті, перенести у ст. 67 .
 
Враховано частково      
383. 5. Житло з державного та комунального житлового фонду загального призначення надається особам у межах норми загальної площі, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-192- Боднар-Петровська О.Б.
У частині п’ятій статті 31 слова "загальної площі" замінити словами "жилої площі".
 
Враховано редакційно      
    -193- Радовець А.А.
Частину 5 статті 31 виключити як таку, що не є предметом регулювання цієї статті,:, перенести у ст. 69 за № частини 1, виклавши у такий редакції:
Житло з державного та комунального житлового фонду загального призначення надається у межах норми житлової площі 13,65 м.кв. на людину, але не більше норми загальної площі 21 м.кв. на людину та додатково 10 м.кв. на сім"ю, відповідно до порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Частини 1,2,3,4 статті 69 вважати відповідно частинами 2,3,4,5
 
Враховано    
384. 6. Норма площі житла, на будівництво або придбання якого надається кредит з відповідного державного фонду, прирівнюється до норми загальної площі відповідно до частини другої цієї статті.
 
-194- Боднар-Петровська О.Б.
Частини шосту-сьому статті 31 виключити як такі, що не є предметом регулювання цієї статті.
 
Враховано частково , частину 7 перенесено в статтю 67     
385. 7. Площа наданого особам (в тому числі тим особам, які мають право на додаткову житлову площу відповідно до законодавства) житлового приміщення може перевищувати установлену норму загальної площі, якщо це однокімнатна квартира.
 
-195- Радовець А.А.
Частину сьому статті 31 виключити як таку, що не є предметом регулювання цієї статті та перенести у ст. 64 за № частини 6.
 
Враховано редакційно      
386. Особам похилого віку, а за висновками лікувально-профілактичного закладу - відповідним категоріям інвалідів і хворих, житло надається на їх прохання на нижніх поверхах або в будинках, обладнаних ліфтами.
 
      
387. Стаття 32. Право громадян на приватизацію житла державного та комунального житлового фонду загального призначення
 
   Стаття 34. Право громадян на приватизацію житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення
 
388. Громадяни, які користуються на умовах договору найму житлом державного та комунального житлового фонду загального призначення, мають право на приватизацію займаного житла відповідно до законодавства.
 
-196- Радовець А.А.
У статті 32 слово "законодавства" замінити словом "закону".
 
Враховано   Громадяни, які користуються на умовах договору найму (оренди) житлом з державного та комунального житлових фондів загального призначення, мають право на приватизацію займаного ними житла відповідно до закону.
Стаття 35. Право громадян на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання житло
Громадяни, які належать згідно із законом до відповідних категорій, мають право на грошову компенсацію за належне їм для отримання житло, якщо вони відмовляються від отримання житла за умови отримання грошової компенсації.
Порядок визначення розміру та надання громадянам грошової компенсації за належне їм для отримання житло встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -197- Радовець А.А.
Доповнити проект Житлового кодексу статтєю 32-1 такого змісту:
"Стаття 32-1. Право громадян на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання житло
Відповідно до цього Кодексу категорії громадян передбачені законом, мають право грошової компенсації за належне їм для отримання житло, якщо громадяни відмовляються від отримання житла за умови отримання компенсації.
Порядок визначення розміру та надання громадянам грошової компенсації за належне їм для отримання житло визначаються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
389. Стаття 33. Про безоплатну передачу житла громадянами
 
   Стаття 36. Про безоплатну передачу житла громадянами
 
390. 1. Громадяни, які мають житло у приватній власності і перебувають на квартирному обліку, в разі одержання житла з державного або комунального житлового фонду на всіх членів сім’ї в межах норми, передбаченої частиною другою статті 30 цього Кодексу, зобов’язані передати безоплатно власне житло органу, який здійснює поліпшення житлових умов на його вимогу.
 
-198- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 33 виключити слова "на його вимогу".
 
Враховано   1. Громадяни, які мають житло у приватній власності і перебувають на житловому обліку, в разі одержання житла з державного або комунального житлового фонду на всіх членів сім’ї в межах норми, передбаченої частиною першою статті 72 цього Кодексу, передають безоплатно належне їм на праві приватної власності житло органу, який здійснює поліпшення житлових умов, одночасно з одержанням документів про приватизацію отриманого ними житла.
 
    -199- Буряк О.В.
У частині першій ст. 33 виключити із тексту посилання на ст. 30 цього Кодексу тому, що вона регулює питання "зняття громадян із соціального квартирного обліку" і ніяких норм для одержання житла не визначає.
 
Враховано редакційно    
    -200- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 33 доповнити словами "одночасно з отриманням документів про приватизацію отриманого житла".
 
Враховано редакційно    
391. 2. Громадяни, які мають житло, право власності на яке набуто на законних підставах, вправі передати його безоплатно Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, підприємствам, установам, організаціям (за їх згодою). У таких громадян залишається право на володіння та користування зазначеним житлом на умовах договору найму з новим власником.
 
-201- Баранов В.О.
Частину 2 ст. 33 виключити
 
Враховано      
392. Глава 2. Житлові (або житлово-будівельні) кооперативи
 
-202- Баранов В.О.
У назві глави 2, статей 34-52 та по всьому тексту слова " (або житлово-будівельні)" виключити
 
Враховано   Глава 2. Житлові кооперативи
 
393. Стаття 34. Житлові (або житлово-будівельні) кооперативи
 
   Стаття 37. Статус житлового кооперативу
 
394. 1. Житловий (або житлово-будівельний) кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися з метою задоволення своїх житлових потреб шляхом будівництва, реконструкції або придбання житлового будинку (будинків).
 
   1. Житловий кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися з метою задоволення своїх житлових потреб шляхом будівництва, реконструкції, придбання житлового будинку (будинків) та його утримання.
 
395. Члени житлово-будівельного кооперативу беруть участь у будівництві, реконструкції і наступному управлінні будинком (будинками), належним їм спільним майном, в їх утриманні за рахунок власних коштів.
 
   Члени житлового кооперативу беруть участь у будівництві, реконструкції і подальшому управлінні житловим будинком (будинками) належним їм спільним майном, у їх утриманні за рахунок власних коштів.
 
396. Члени житлового кооперативу беруть участь у придбанні і наступному управлінні будинком (будинками), належним їм спільним майном, в їх утриманні за рахунок власних коштів.
 
-203- Баранов В.О.
Абзац 3 пункту 1 статті 34 виключити
 
Враховано      
397. 2. Житлові (або житлово-будівельні) кооперативи є споживчими товариствами.
 
   2. Житлові кооперативи є споживчими товариствами.
 
398. 3. Будинок, споруджений або придбаний житловим кооперативом, є його власністю.
 
   3. Житловий будинок, споруджений або придбаний житловим кооперативом, є його власністю.
 
399. 4. Член житлового кооперативу має право на володіння і користування, а за згодою кооперативу - розпорядження квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, якщо він не викупив її.
 
   4. Член житлового кооперативу має право на володіння квартирою, яку він займає в житловому будинку кооперативу, відповідно до сплаченого ним житловому кооперативу внеску (паю).
 
400. 5. У разі викупу квартири член житлового кооперативу стає її власником, що оформлюється відповідним свідоцтвом.
 
   5. У разі викупу квартири член житлового кооперативу стає її власником. Право власності і користування такою квартирою підлягає реєстрації в установленому законом порядку.
 
401. 6. Житлові (або житлово-будівельні) кооперативи є учасниками земельних відносин з моменту їх державної реєстрації та внесення до державного реєстру.
 
   6. Житлові кооперативи є учасниками земельних відносин з моменту їх державної реєстрації.
 
402. Стаття 35. Порядок утворення та функціонування житлового (або житлово-будівельного) кооперативу
 
   Стаття 38. Порядок утворення та функціонування житлового кооперативу
 
403. 1. Рішення про утворення житлового (або житлово-будівельного) кооперативу приймається його установчими зборами.
 
   1. Рішення про утворення житлового кооперативу приймається його установчими зборами.
 
404. 2. Рішення установчих зборів про утворення житлового (або житлово-будівельного) кооперативу та затвердження його статуту вважається прийнятим, якщо за нього особисто проголосували всі громадяни, які бажають вступити у кооператив.
 
-204- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 35 виключити
 
Враховано      
405. Членами житлового (або житлово-будівельного) кооперативу стають громадяни, які проголосували за його утворення.
 
      
406. 3. Число членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу не може бути більше ніж кількість житлових приміщень у будинку (будинках), що споруджується чи придбавається кооперативом.
 
   2. Число членів житлового кооперативу не може перевищувати кількість квартир у житловому будинку (будинках), що споруджується чи придбавається житловим кооперативом.
 
407. 4. Особи, включені до затвердженого в установленому порядку списку осіб, які вступають до житлового (або житлово-будівельного кооперативу), що утворюється, вважаються членами цього кооперативу з дня його державної реєстрації, а особи, прийняті до діючого житлового кооперативу, - з дня затвердження загальними зборами членів кооперативу відповідного рішення правління кооперативу. Порядок прийняття такого рішення визначається статутом кооперативу.
 
   3. Особи, включені до затвердженого в установленому порядку списку осіб, які вступають до житлового кооперативу, що утворюється, вважаються членами цього кооперативу з дня його державної реєстрації, а особи, прийняті до створеного житлового кооперативу, - з дня затвердження загальними зборами членів кооперативу відповідного рішення. Порядок прийняття такого рішення встановлюється статутом житлового кооперативу.
 
408. 5. Житловий кооператив діє на основі статуту, прийнятого установчими зборами. Рішення установчих зборів житлового кооперативу оформляється протоколом.
 
   4. Житловий кооператив діє на підставі статуту, прийнятого установчими зборами. Рішення установчих зборів житлового кооперативу оформляється протоколом.
 
409. 6. Типові статути житлового та житлово-будівельного кооперативів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Типовий статут житлового кооперативу затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
410. Стаття 36. Управління житловими (або житлово-будівельними) кооперативами
 
   Стаття 39. Управління житловими кооперативами
 
411. 1. Органами управління житловим (або житлово-будівельним) кооперативом є:
 
   1. До органів управління житловим кооперативом належать:
 
412. 1) загальні збори членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу;
 
   1) загальні збори членів житлового кооперативу;
 
413. 2) правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу;
 
   2) правління житлового кооперативу;
 
414. 3) голова правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу.
 
   3) голова правління житлового кооперативу.
 
415. 2. Права і обов’язки членів правління та голови правління, порядок їх обрання та увільнення від виконання обов’язків визначаються статутом житлового (або житлово-будівельного) кооперативу.
 
   2. Права і обов’язки членів правління та голови правління, порядок їх обрання та увільнення від виконання обов’язків визначаються статутом житлового кооперативу.
 
416. Стаття 37. Загальні збори членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативів
 
   Стаття 40. Загальні збори членів житлового кооперативу
 
417. 1. Вищим органом управління житловим (або житлово-будівельним) кооперативом є загальні збори членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, які скликаються у порядку, встановленому статутом кооперативу.
 
   1. Вищим органом управління житловим кооперативом є загальні збори членів житлового кооперативу, які скликаються у порядку, встановленому статутом кооперативу.
 
418. 2. Компетенція загальних зборів членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу визначається статутом кооперативу відповідно до цього Кодексу.
 
-205- Баранов В.О.
Пункти 2,3,4,5,6 статті 37 виключити
 
Враховано      
419. 3. Загальні збори членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу є правоможними, якщо на них присутні більш як половина членів кооперативу. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина, а у випадках, передбачених статутом, більш як три чверті членів кооперативу, присутніх на зборах.
 
      
420. 4. Рішення загальних зборів членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, прийняте в установленому порядку, є обов’язковим для всіх його членів.
 
      
421. 5. Загальні збори членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу обирають голову правління, членів його правління та ревізійну комісію житлового (або житлово-будівельного) кооперативу
 
      
422. 6. Рішення загальних зборів членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу оформляється протоколом.
 
      
423. Стаття 38. Правління житлового та житлово-будівельного кооперативів
 
   Стаття 41. Правління житлового кооперативу
 
424. 1. Правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу обирається з числа його членів загальними зборами кооперативу в кількості і на строк, що визначені статутом кооперативу.
 
   1. Правління житлового кооперативу обирається з числа його членів загальними зборами кооперативу в кількості і на строк, встановлені статутом кооперативу.
 
425. 2. Порядок діяльності правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу і прийняття ним рішень визначається статутом кооперативу та положенням про правління, яке затверджується загальними зборами кооперативу.
 
-206- Баранов В.О.
Пункти 2,3,4 статті 38 виключити
 
Враховано      
426. 3. Правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу здійснює керівництво його поточною діяльністю.
 
      
427. 4. Правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу підзвітне загальним зборам членів кооперативу.
 
      
428. Стаття 39. Голова правління житлового та житлово-будівельного кооперативів
 
   Стаття 42. Голова правління житлового кооперативу
 
429. 1. Голова правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу обирається правлінням з числа членів правління на строк, визначений статутом кооперативу.
 
   1. Голова правління житлового кооперативу обирається правлінням з числа членів правління на строк, визначений статутом житлового кооперативу.
 
430. 2. Голова правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу:
 
-207- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 39 виключити
 
Немає висновку      
431. 1) забезпечує виконання рішень правління кооперативу;
 
      
432. 2) діє без довіреності від імені кооперативу, у тому числі представляє його інтереси та вчиняє правочини.
 
-208- Буряк О.В.
У другому пункті другої частини ст. 39 між словом "інтереси" і сполучником "та" встановити вираз "в усіх державних, місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування і громадських організаціях"
 
Враховано      
433. Стаття 40. Ревізійна комісія житлового та житлово-будівельного кооперативу
 
   Стаття 43. Ревізійна комісія житлового кооперативу
 
434. 1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю житлового (або житлово-будівельного) кооперативу загальні збори членів кооперативу обирають з числа його членів ревізійну комісію. Кількість членів ревізійної комісії та строк їх обрання визначаються статутом кооперативу.
 
   1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю житлового кооперативу загальні збори членів житлового кооперативу обирають з числа його членів ревізійну комісію. Кількість членів ревізійної комісії та строк їх обрання визначаються статутом житлового кооперативу.
 
435. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами правління житлового (або житлово-будівельного) кооперативу.
 
   Члени ревізійної комісії житлового кооперативу не можуть одночасно бути членами правління житлового кооперативу.
 
436. 2. Ревізійна комісія з числа її членів обирає голову комісії.
 
-209- Баранов В.О.
Пункти 2,3 статті 40 виключити
 
Немає висновку      
437. 3. Порядок роботи ревізійної комісії житлового (або житлово-будівельного) кооперативу визначається статутом кооперативу.
 
      
438. Стаття 41. Прийняття громадян у члени житлового та житлово-будівельного кооперативів
 
-210- Баранов В.О.
Викласти назву статті 41 у наступній редакції: "Членство у житловому кооперативі"
 
Враховано   Стаття 44. Членство у житловому кооперативі
 
439. 1. Право на вступ до житлового (або житлово-будівельного) кооперативу мають громадяни, які набули повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства.
 
   1. Право на вступ до житлового кооперативу мають громадяни, які набули повної цивільної дієздатності відповідно до Цивільного кодексу України.
 
440. 2. Умови прийняття громадян у члени житлового (або житлово-будівельного) кооперативу визначаються його статутом.
 
   2. Умови прийняття громадян у члени житлового кооперативу встановлюються його статутом.
 
441. 3. Вступ до житлового (або житлово-будівельного) кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви.
 
-211- Буряк О.В.
Частину третю ст. 41 викласти у наступній редакції: "3. Прийняття рішення про вступ громадян до житлового (або житлово-будівельного) кооперативу здійснюється на підставі їх письмових заяв".
 
Враховано   3. Прийняття рішення про вступ громадян до житлового кооперативу здійснюється на підставі їх письмових заяв.
 
442. 4. Громадянин, який подав заяву про вступ до житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, робить вступний і пайовий внески, розмір яких залежить від площі квартири, строку та умов кредитування, поверху, рівня облаштування та інших умов, визначених статутом кооперативу.
 
   4. Громадянин, який подав заяву про вступ до житлового кооперативу, робить вступний і пайовий внески, розмір яких залежить від площі квартири, строку та умов кредитування, поверху, рівня облаштування та інших умов, встановлених статутом кооперативу.
 
443. Стаття 42. Надання квартири членові житлового (або житлово-будівельного) кооперативу
 
   Стаття 45. Надання квартири члену житлового кооперативу
 
444. 1. Квартира житлового (житлово-будівельного) кооперативу надається його членові за рішенням загальних зборів членів кооперативу відповідно до розміру пайового внеску.
 
   1. Квартира житлового кооперативу надається його членові за рішенням загальних зборів членів кооперативу відповідно до розміру його пайового внеску.
 
445. 2. Рішення загальних зборів членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу є підставою для вселення у житлове приміщення у будинку кооперативу.
 
   2. Рішення загальних зборів членів житлового кооперативу є підставою для вселення у квартиру в житловому будинку житлового кооперативу.
 
446. 3. Про відмову від вселення в квартиру член кооперативу повинен письмово із зазначенням причин попередити правління чи голову правління у строк, визначений статутом.
 
-212- Буряк О.В.
Частину третю ст. 42 доповнити словом "кооперативу".
 
Враховано      
    -213- Баранов В.О.
Пункт 3 статті 42 виключити
 
Враховано    
447. 4. Спори щодо надання квартир у будинку житлового (або житлово-будівельного) кооперативу вирішуються в судовому порядку.
 
-214- Буряк О.В.
У четвертій частині ст. 42 після слова "квартир" вставити слово "громадянам".
 
Відхилено   3. Спори щодо надання квартир у житловому будинку житлового кооперативу вирішуються в судовому порядку.
 
448. Стаття 43. Права і обов’язки члена житлового та житлово-будівельного кооперативів
 
   Стаття 46. Права і обов’язки члена житлового кооперативу
 
449. 1. Права і обов’язки члена житлового (або житлово-будівельному) кооперативу, а також членів його сім’ї, в тому числі умови користування і підстави для припинення користування житловими приміщеннями визначаються статутом кооперативу.
 
   1. Права і обов’язки члена житлового кооперативу, а також членів його сім’ї, у тому числі умови користування і підстави для припинення користування житловими та нежитловими приміщеннями, встановлюються статутом кооперативу.
 
450. 2. Підставою для володіння, користування і в установлених законодавством межах розпорядження житловими приміщеннями є членство у житловому (або житлово-будівельному) кооперативі.
 
   2. Підставою для володіння і розпорядження житловими і нежитловими приміщеннями в установлених законами та цим Кодексом межах є членство у житловому кооперативі.
 
451. Стаття 44. Припинення членства у житлово-будівельному та житловому кооперативі
 
   Стаття 47. Припинення членства у житловому кооперативі
 
452. 1. Членство у житловому (або житлово-будівельного) кооперативі припиняється у разі:
 
-215- Буряк О.В.
Внести наступні доповнення та зміни до першої частини ст. 44:
а) у першому реченні після слова "членство" встановити слово "громадянина";
б) у першому пункті після слова "виключення" записати слово "громадянина";
в) у третьому пункті букву "є" замінити словом "був".
 
Враховано   1. Членство громадянина у житловому кооперативі припиняється у разі:
 
453. 1) виходу або виключення із членів кооперативу;
 
   1) виходу або виключення громадянина із членів житлового (житлово-будівельного, житлово-обслуговуючого) кооперативу;
 
454. 2) ліквідації житлового (або житлово-будівельного) кооперативу;
 
   2) припинення житлового кооперативу;
 
455. 3) смерті громадянина, який є членом житлового (або житлово-будівельного) кооперативу.
 
   3) смерті громадянина, який був членом житлового кооперативу.
 
456. 2. Умови та порядок припинення членства у житловому (або житлово-будівельному) кооперативі визначаються законодавством та статутом кооперативу.
 
   2. Умови та порядок припинення членства у житловому кооперативі визначаються законодавством та статутом кооперативу.
 
457. 3. Член житлового (або житлово-будівельного) кооперативу може бути виключений із кооперативу на підставі рішення загальних зборів його членів у разі невиконання без поважних причин своїх обов’язків, визначених статутом житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, в установленому статутом кооперативу порядку.
 
-216- Баранов В.О.
Пункт 3 статті 44 викласти у наступній редакції:
"3. Член житлового кооперативу може бути виключений з кооперативу за рішенням суду у разі невиконання без поважних причин своїх обов’язків, встановлених статутом житлового кооперативу."
 
Враховано   3. Член житлового кооперативу може бути виключений з кооперативу за рішенням суду у разі невиконання без поважних причин своїх обов’язків, встановлених статутом житлового кооперативу.
 
458. 4. Рішення про виключення із членів житлового (або житлово-будівельного) кооперативу може бути оскаржено в судовому порядку.
 
-217- Баранов В.О.
Пункт 4 статті 44 викласти у наступній редакції:
"4. У разі виключення особи з житлового кооперативу їй виплачується належна їй вартість загальної частки у майні кооперативу (сума внесків до пайового, резервного, спеціального та інших фондів), проіндексована на дату виключення, за вирахуванням боргів такої особи перед кооперативом. Належна особі вартість загальної частки визначається судом, що приймає рішення про виключення особи з членів житлового кооперативу.
 
Враховано   4. У разі виключення громадянина з житлового кооперативу йому виплачується вартість належної йому частки у загальному майні кооперативу (сума внесків до пайового, резервного, спеціального та інших фондів), проіндексована на дату виключення, за вирахуванням боргів такого громадянина перед житловим кооперативом. Вартість належної громадянину частки у загальному майні кооперативу визначається судом, що приймає рішення про виключення громадянина з членів житлового кооперативу.
 
459. Стаття 45. Державна реєстрація житлового (або житлово-будівельного) кооперативів
 
   Стаття 48. Державна реєстрація житлового кооперативу
 
460. 1. Державна реєстрація житлового (або житлово-будівельного) кооперативу здійснюється відповідно до законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб.
 
   1. Державна реєстрація житлового кооперативу здійснюється відповідно до законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб.
 
461. 2. Житлові кооперативи, створені відповідно до цього Кодексу, звільняються від сплати реєстраційних зборів.
 
-218- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 45 виключити
 
Враховано   .
;  
462. Стаття 46. Реорганізація житлово-будівельного кооперативу у житловий кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
 
   Стаття 49. Реорганізація житлово-будівельного кооперативу у житловий або житлово-обслуговуючий кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
 
463. 1. Житлово-будівельний кооператив протягом шести місяців з дня прийняття в експлуатацію спорудженого багатоквартирного будинку повинен бути реорганізований у житловий кооператив.
 
   1. Житлово-будівельний кооператив протягом шести місяців з дня прийняття в експлуатацію спорудженого багатоквартирного житлового будинку має бути реорганізований у житловий кооператив або у житлово-обслуговуючий кооператив чи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
464. 2. При реорганізації, члени житлово-будівельного кооперативу на загальних зборах, які скликає правління затверджують статут житлового кооперативу та обирають його керівні органи.
 
-219- Буряк О.В.
У другій частині _пі. 46 слова "правління" і "затверджують" розділити комою.
 
Враховано   2. Під час реорганізації члени житлово-будівельного кооперативу на загальних зборах, які скликає правління, затверджують статут утвореної в результаті реорганізації організації та обирають його органи управління.
 
465. 3. Житловий кооператив після сплати його членами пайових внесків і набуття ними в установленому порядку права власності на житлові приміщення може бути реорганізований в об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
   3. Житловий кооператив після сплати його членами пайових внесків і набуття ними в установленому порядку права власності на житлові приміщення в житловому будинку житлового кооперативу може бути реорганізований в об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
466. 4. Державна реєстрація житлових кооперативів, що утворені шляхом реорганізації житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, здійснюється без сплати реєстраційних зборів.
 
   4. Державна реєстрація житлових та житлово-обслуговуючих кооперативів, утворених шляхом реорганізації житлово-будівельних кооперативів, та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків здійснюється без сплати реєстраційних зборів, встановлених законодавством.
 
467. Стаття 47. Обмін житлового приміщення членом житлового та житлово-будівельного кооперативів
 
   Стаття 50. Обмін житлового приміщення членом житлового кооперативу
 
468. 1. Член житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, який не сплатив у повному обсязі пайовий внесок, має право за письмовою згодою членів сім’ї, які проживають разом з ним, включаючи тих, що тимчасово відсутні, здійснити обмін займаного житлового приміщення з власником приватного житлового приміщення чи з іншим членом житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, в тому числі з тими, хто проживає в іншому населеному пункті, за умови надання згоди правлінням кооперативу.
 
-220- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 47 викласти у наступній редакції:
"1. Член житлового кооперативу має право за згодою кооперативу та членів сім’ї, які проживають разом з ним, включаючи тих, що тимчасово відсутні, здійснити обмін займаної ним квартири з іншими членами кооперативу, в тому числі з тими, хто проживає в іншому населеному пункті."
Пункти 2,3 виключити
 
Враховано   1. Член житлового кооперативу має право за згодою житлового кооперативу та членів сім’ї, які проживають разом з ним, включаючи тимчасово відсутніх, здійснити обмін займаної ним квартири з іншими членами житлового кооперативу, у тому числі з тими, які проживають в іншому населеному пункті.
 
469. 2. Якщо між членом кооперативу та членами його сім’ї не досягнуто згоди про обмін, член кооперативу, а також його дружина (її чоловік), що має право на частину пайового внеску, можуть вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного житлового приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах).
 
      
470. 3. Обмін не допускається у випадках, передбачених статтею 136 цього Кодексу.
 
      
471. Стаття 48. Наймання житлового приміщення в будинку житлового та житлово-будівельного кооперативів
 
   Стаття 51. Найм (оренда) житлового приміщення в житловому будинку житлового кооперативу
 
472. 1. Член житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, який не сплатив у повному обсязі пайовий внесок, має право за згодою членів сім’ї, які проживають разом з ним, здавати в найм частину житлового приміщення, а в разі тимчасового виїзду з нього всієї сім’ї – усе приміщення, отримавши при цьому згоду кооперативу.
 
-221- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 48 виключити
 
Враховано      
473. 2. Житловий (або житлово-будівельного) кооператив у порядку, встановленому статутом, має право здати в найм звільнене житлове приміщення, яке перебувало у володінні члена кооперативу, що вийшов або був виключений з житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, до прийняття в кооператив нового члена.
 
-222- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 48 викласти у наступній редакції:
"2. Житловий кооператив у порядку, встановленому статутом кооперативу, має право здати в найм (оренду) звільнене житлове приміщення, яке перебувало у володінні члена кооперативу, що був виключений з житлового кооперативу."
Пункт 3 виключити
 
Враховано   1. Житловий кооператив у порядку, встановленому його статутом, має право здати в найм (оренду) звільнене житло, яке перебувало у володінні члена кооперативу, виключеного з житлового кооперативу.
 
474. 3. Здавання в найм житлового приміщення у будинку житлового (або житлово-будівельного) кооперативу здійснюється відповідно до законодавства.
 
      
475. Стаття 49. Користування житловим приміщенням членами сім’ї члена житлово-будівельного та житлового кооперативів
 
   Стаття 52. Користування житлом членами сім’ї члена житлового кооперативу
 
476. Права членів сім’ї, які проживають разом із членом житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, визначаються цим Кодексом, цивільним та сімейним законодавством.
 
-223- Баранов В.О.
Текст статті 49 викласти у наступній редакції:
"Члени сім’ї члена житлового кооперативу, які проживають разом з ним і вселилися в займану ним квартиру з його згоди, мають право користування такою квартирою на тих самих умовах, що передбачені цим Кодексом для членів сім’ї власника житла."
 
Враховано   Члени сім’ї члена житлового кооперативу, які проживають разом з ним і вселилися в займану ним квартиру з його згоди, мають право користування таким житлом на тих самих умовах, що передбачені цим Кодексом для членів сім’ї власника житла.
 
477. Стаття 50. Право власності на житлові приміщення у будинку житлового та житлово-будівельного кооперативів
 
-224- Баранов В.О.
Назву статті 50 викласти у наступній редакції:
"Право власності на пай у житловому кооперативі".
 
Враховано   Стаття 53. Право власності на пай у житловому кооперативі
 
478. 1. Член житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, який сплатив пайовий внесок, набуває право власності на житлове приміщення у встановленому порядку. Вихід з кооперативу не припиняє права власності на таке приміщення.
 
-225- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 50 викласти у наступній редакції:
"1. Облік паїв членів житлових кооперативів ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
Пункт 2 виключити.
 
Враховано   1. Облік паїв членів житлового кооперативу ведеться правлінням житлового кооперативу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
479. 2. Власник квартири в будинку житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, який не є членом цього кооперативу, зобов’язаний у місячний строк після набуття права власності вступити у члени кооперативу або укласти з кооперативом відповідно до його статуту договір про оплату витрат з управління житловим будинком, утримання та обслуговування будинку, отриманих комунальних та інших послуг.
 
      
480. У разі відмови вступу у кооператив, або укладання зазначеного договору питання підлягає вирішенню у судовому порядку.
 
      
481. Стаття 51. Підстави для виселення з будинку житлового та житлово-будівельного кооперативів
 
   Стаття 54. Підстави для виселення з будинку житлового кооперативу
 
482. 1. Член житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, який не сплатив у повному обсязі пайовий внесок і виключений з такого кооперативу з підстав, визначених частиною третьою статті 45 цього Кодексу, а також члени сім’ї, які проживають разом з ним, втрачають право на володіння і користування житловим приміщенням і зобов’язані звільнити його протягом трьох місяців з дня прийняття загальними зборами членів кооперативу рішення про виключення когось із членів кооперативу.
 
-226- Буряк О.В.
У третьому рядку зверху першої частини _пі. 51 вилучити слова "частиною третьою" і замість слова "статті" і цифр "45" записати: "статтею 44", яка і визначає підстави для припинення членства у кооперативі, а не _пі. 45.
 
Враховано   1. Член житлового кооперативу, виключений з житлового кооперативу з підстав, визначених статтею 47 цього Кодексу, а також особи, які проживають разом з ним, втрачають право на володіння і користування житлом у житловому будинку житлового кооперативу та зобов’язані звільнити його протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням про виключення цієї особи з членів кооперативу.
 
    -227- Баранов В.О.
Абзац 1 пункту 1 статті 51 викласти у наступній редакції:
"1. Член житлового кооперативу виключений з такого кооперативу з підстав, визначених статтею 47 цього Кодексу, а також інші особи, які проживають разом з ним, втрачають право на володіння і користування житловим приміщенням у житловому будинку кооперативу та зобов’язані звільнити його протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням про виключення цієї особи з членів кооперативу."
Пункт 2 виключити
 
Враховано    
483. У разі відмови у звільненні приміщення зазначені особи підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житлового приміщення.
 
   У разі відмови від звільнення житла у житловому будинку житлового кооперативу, зазначені особи підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житлового приміщення.
 
484. 2. Якщо член житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, який не сплатив у повному обсязі пайовий внесок, вибув з кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж самого кооперативу, а право на займане ним житлове приміщення не передано в установленому законодавством порядку членам його сім’ї, він, а також інші особи, які проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житлового приміщення.
 
      
485. 3. Членів сім’ї члена житлового (або житлово-будівельного) кооперативу та інших осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому порядку також у випадках, передбачених законодавством.
 
-228- Баранов В.О.
У частині 3 статті 51 слово "законодавством" замінити словом "Законом"
Пункт 4 виключити
 
Враховано   2. Членів сім’ї члена житлового кооперативу та інших осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому порядку також в інших випадках, передбачених законом.
 
486. 4. Члену житлового (або житлово-будівельного) кооперативу, який не сплатив у повному обсязі пайовий внесок і виключений з цього кооперативу, виплачується сума його пайового внеску у строк і на умовах, передбачених статутом кооперативу.
 
      
487. Стаття 52. Передача житловому кооперативу рівноцінного житлового будинку замість того, що підлягає знесенню
 
   Стаття 55. Передача житловому кооперативу рівноцінного житлового будинку замість того, що підлягає знесенню
 
488. У разі коли належний житловому кооперативу будинок підлягає знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, кооперативу замість будинку, що зноситься, передається у власність рівноцінний житловий будинок.
 
-229- Баранов В.О.
У статті 52 потрібно уточнити – де надається інший будинок і ким надається?
 
Враховано   У разі якщо належний житловому кооперативу житловий будинок підлягає знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, орган місцевого самоврядування передає у власність житловому кооперативу рівноцінний житловий будинок у тому самому населеному пункті.
 
489. Глава 3. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариство власників житла
 
-230- Баранов В.О.
У главі 3 та по тексту проекту уточнити, що йдеться про об’єднання власників житла у багатоквартирному саме житловому будинку
 
Враховано   Глава 3. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариство власників житла
 
490. Стаття 53. Загальні положення про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
 
-231- Писаренко В.В.
Статті 53 – 59 замінити статтею такого змісту:
Стаття 53. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
1. За наявності двох і більше власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які одночасно на праві спільної власності є співвласниками багатоквартирного будинку, може утворюватися об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
2. Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються законом.
 
Враховано редакційно   Стаття 56. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
 
    -232- Одарченко Ю.В.
Статті 53 – 59 замінити статтею такого змісту:
"Стаття 53. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
1. За наявності двох і більше власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках), які одночасно на праві спільної власності є співвласниками багатоквартирного будинку, утворюється об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
2. Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються законом про такі об’єднання".
 
Враховано редакційно    
491. 1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку утворюється у визначеному законом порядку за наявності двох і більше власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які одночасно на праві спільної власності є співвласниками багатоквартирного будинку.
 
-233- Прутнік Е.А.
Частину першу статті 53 викласти у наступній редакції:
1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку утворюється у визначеному законом порядку за наявності двох і більше власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинків), які одночасно на праві спільної власності є співвласниками багатоквартирного будинку (будинків) за рішенням загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку у порядку що визначений цим Кодексом та спеціальним Законом.
 
Враховано редакційно   1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку створюються у визначеному законом порядку з урахуванням вимог цього Кодексу за рішенням загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного будинку, проведених за ініціативою двох і більше власників житлових та нежитлових приміщень, прийнятим більшістю голосів від загальної кількості власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.
Особливості створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в гуртожитках, декількох багатоквартирних будинках, житлових комплексах визначаються законом з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
    -234- Баранов В.О.
Частину першу статті 53 викласти у наступній редакції
1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку може утворюватися у визначеному законом порядку та з урахуванням вимог цього Кодексу за наявності двох і більше власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинків), які володіють в сумі не менше ніж 50 відсотками загальної площі житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку.
 
Враховано редакційно    
492. 2. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є юридичною особою приватного права у формі непідприємницького товариства, що утворюється шляхом об’єднання співвласників майна, що перебуває у їх спільній частковій власності в одному багатоквартирному будинку.
 
-235- Баранов В.О.
Частину другу статті 53 доповнити словами
"або в декількох таких будинках, розташованих поряд."
 
Враховано   2. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є юридичною особою приватного права у формі непідприємницького товариства, що утворюється шляхом об’єднання власників (співвласників) майна, що перебуває в їхній спільній (частковій, сумісній) власності, в одному багатоквартирному будинку або в декількох таких будинках, розташованих поряд.
 
493. 3. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією, що утворена відповідно до положень Цивільного кодексу України його учасниками (співвласниками) з метою спільного володіння, користування та розпорядження об’єктами спільної часткової власності в одному багатоквартирному будинку і не має на меті отримання прибутку для подальшого розподілу між членами об’єднання.
 
-236- Баранов В.О.
Частину третю статті 53 викласти у наступній редакції
3. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією, що утворена відповідно до закону та з урахуванням вимог цього Кодексу, і не має на меті отримання прибутку для подальшого розподілу між членами об’єднання, за винятком спрямування такого прибутку на утримання та забезпечення експлуатації спільного майна у багатоквартирному житловому будинку.
 
Враховано редакційно   3. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією, утвореною відповідно до закону та з урахуванням вимог цього Кодексу власниками (співвласниками) багатоквартирного будинку (будинків) з метою спільного користування, володіння та розпорядження об’єктами спільної власності в багатоквартирному будинку (будинках), і не має на меті отримання прибутку для подальшого розподілу між членами об’єднання, за винятком спрямування отриманого прибутку на утримання та забезпечення експлуатації спільного майна у багатоквартирному будинку (будинках).
 
    -237- Прутнік Е.А.
Частину третю статті 53 викласти у наступній редакції
3. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією, що утворена відповідно до спеціального Закону та з урахуванням вимог цього Кодексу, власниками (співвласниками) багатоквартирного житлового будинку (будинків) з метою спільного користування, володіння та розпорядження об’єктами спільної власності в багатоквартирному житловому будинку (будинках) і не має на меті отримання прибутку для подальшого розподілу між членами об’єднання.
 
Враховано редакційно    
494. 4. Управління та експлуатація об’єктів спільної часткової власності здійснюється співвласниками за рахунок їх внесків та інших коштів, що надійшли відповідно до вимог законодавства в порядку, визначеному установчими документами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
-238- Баранов В.О.
Частину четверту статті 53 викласти у наступній редакції
4. Управління, утримання та забезпечення експлуатації об’єктів спільної власності здійснюється співвласниками за рахунок їх внесків та інших коштів, отриманих відповідно до вимог затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку.
Рішення про відшкодування витрат на управління, утримання та забезпечення експлуатації приймається відповідно до установчих документів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Співвласники багатоквартирного житлового будинку незалежно від членства в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку зобов’язані виконувати прийняті статутними органами об’єднання рішення щодо управління, утримання та забезпечення експлуатації об’єктів спільної власності.
 
Враховано редакційно   4. Оплата витрат з управління, утримання та експлуатації майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, здійснюється відповідно до цього Кодексу у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
    -239- Прутнік Е.А.
Частину четверту статті 53 викласти у наступній редакції:
4. Оплата послуг з управління житлом що знаходиться у спільній власності об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку здійснюється відповідно до цього Кодексу, у Порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано редакційно    
495. 5. Управління діяльністю об’єднання співвласників багатоквартирного будинку здійснюється загальними зборами його членів (учасників товариства), іншими органами, утвореними відповідно до вимог законодавства та статуту об’єднання.
 
-240- Баранов В.О.
Частину п’яту статті 53 викласти у наступній редакції:
5. Управління діяльністю об’єднання співвласників багатоквартирного будинку здійснюється його органами управління об’єднання, утвореними відповідно до закону з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
Враховано редакційно   5. Управління діяльністю об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) здійснюється його органами управління, утвореними відповідно до закону з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
    -241- Прутнік Е.А.
Частину п’яту статті 53 викласти у наступній редакції:
5. Управління діяльністю об’єднання співвласників багатоквартирного будинку здійснюється статутними органами об’єднання, утвореними відповідно до цього Кодексу, спеціального Закону та статуту об’єднання.
 
Враховано редакційно    
496. 6. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є учасником земельних відносин з моменту його державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
-242- Прутнік Е.А.
Частину шосту статті 53 викласти у наступній редакції:
6. Об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку є учасником земельних відносин визначених Земельним кодексом України з моменту його державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
Враховано   6. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) є учасником земельних відносин, визначених Земельним кодексом України, з моменту його державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
497. 7. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку проводить свою діяльність відповідно до закону.
 
-243- Буряк О.В.
Частину сьому _пі. 53 доповнити словосполученням "про такі об’єднання".
 
Враховано   7. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) провадить свою діяльність відповідно до закону про такі об’єднання.
 
498. Стаття 54. Надання підтримки у створенні та діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
 
   Стаття 57. Надання підтримки у створенні та діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків)
 
499. 1. Держава, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають підтримку у створенні та діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку шляхом:
 
-244- Прутнік Е.А.
Частину першу Статті 54 викласти в наступній редакції:
1. Держава, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають підтримку у створенні та діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку шляхом:
1) фінансування робіт з проведення першого після приватизації капітального ремонту відповідно до зобов’язань колишнього власника, встановлених законодавством,
2) безоплатної передачі об’єднанню у користування землі, на якій розташований будинок, та прибудинкової території;
3) спрощення порядку реєстрації та звільнення від сплати внесків за державну реєстрацію об’єднання;
4) надання першочергової допомоги у фінансування заходів з енергозбереження відповідно до законодавства
 
Враховано редакційно   1. Держава, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають підтримку у створенні та діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) шляхом:
 
500. 1) першочергового фінансування робіт з проведення першого після приватизації капітального ремонту відповідно до зобов’язань колишнього власника, встановлених законодавством;
 
-245- Баранов В.О.
Підпункт 1 пункту 1 статті 54 викласти у такий редакції: 1) часткової участі у фінансуванні робіт з проведення першого після приватизації капітального ремонту відповідно до зобов’язань колишнього власника, встановлених законодавством;
 
Враховано   1) часткової участі у фінансуванні робіт з проведення першого після приватизації житла капітального ремонту відповідно до зобов’язань попереднього власника житла, встановлених законодавством;
 
    -246- Радовець А.А.
Стаття 54 передбачає першочергову допомогу у проведенні першого капремонту і заходів з енергозбереження будинків ОСББ. Це не реально і включати в Кодекс не потрібно.
 
Відхилено    
501. 2) безоплатної передачі об’єднанню у власність або користування землі, на якій розташований будинок, та прибудинкової території;
 
-247- Баранов В.О.
Підпункт 2 пункту 1 статті 54:
1) замість слів " власність або " вставити слово "постійне";
2)доповнити словами ":з усіма розташованими на ній елементами благоустрою";
 
Враховано   2) передачі об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (будинків) відповідно до Земельного кодексу України у користування землі, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок, та його прибудинкової території з усіма розташованими на ній елементами благоустрою;
 
502. 3) спрощення порядку реєстрації та звільнення від сплати внесків за державну реєстрацію об’єднання;
 
   3) спрощення порядку реєстрації об’єднання;
 
503. 4) надання першочергової допомоги у фінансуванні заходів з енергозбереження відповідно до законодавства.
 
-248- Баранов В.О.
Підпункт 4 пункту 1 статті 54 викласти у такий редакції
4) фінансування заходів з енергозбереження відповідно до порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України
 
Враховано   4) фінансування заходів з енергозбереження у багатоквартирному будинку відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
504. Стаття 55. Особливості провадження діяльності об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку
 
-249- Прутнік Е.А.
Викласти статтю 55 в наступній редакції:
Стаття 55. Особливості провадження діяльності об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку
1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку самостійно встановлює на умовах, визначених статутом, з урахуванням вимог цього Кодексу, спеціального Закону та рішень Кабінету Міністрів України :
1) Умови договору з управління багатоквартирним житловим будинком (будинками), в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
2) розмір та порядок сплати внесків учасників об’єднання, інших платежів, отримання інших коштів, які спрямовуються виключно на управління житлом з метою здійснення заходів із його утримання, експлуатації, ремонту.
2. Рішення вищого статутного органу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку прийняті у відповідності з цим Кодексом, спеціальним Законом, актів Кабінету Міністрів України та Статуту Об’єднання є обов’язковими для виконання всіма власниками (співвласниками) багатоквартирного житлового будинку.
 
Враховано редакційно   Стаття 58. Особливості провадження діяльності об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (будинків)
1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку самостійно визначає відповідно до статуту з дотриманням вимог законодавства умови договорів про надання послуг з управління житлом, послуг з утримання житлового будинку, послуг з експлуатації та інших робіт і послуг, необхідність закупівлі (придбання) яких визначена рішенням статутних органів об’єднання.
 
    -250- Баранов В.О.
Викласти статтю 55 в наступній редакції:
Стаття 55. Особливості провадження діяльності об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку
1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку самостійно визначає відповідно до статуту із дотриманням вимог законодавства:
1) умови договорів про надання послуг з управління житлом, послуг з утримання житлового будинку, послуг з експлуатації, та інших робіт і послуг, необхідність закупівлі яких визначено рішенням статутних органів об’єднання;
 
Враховано редакційно    
505. 1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку самостійно встановлює на умовах, визначених статутом:
 
   .
;  
506. 1) порядок управління житловим комплексом, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
 
      
507. 2) розмір та порядок сплати внесків учасників об’єднання, інших платежів, отримання інших коштів, які спрямовуються виключно на здійснення заходів з утримання та експлуатації майна, що перебуває у спільній частковій власності.
 
      
508. 2. Рішення загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є обов’язковими для виконання всіма співвласниками приміщень будинку.
 
      
509. Стаття 56. Особливості створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у новозбудованих будинках
 
   Стаття 59. Особливості створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у новозбудованих житлових будинках
 
510. 1. Створення об’єднання співвласників у новозбудованих багатоквартирних будинках здійснюється відповідно до статті 58 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
-251- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 56 викласти у наступній редакції:
1. Створення об’єднання співвласників у новозбудованих багатоквартирних будинках здійснюється відповідно до законів з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
Враховано   1. Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) у новозбудованих багатоквартирних житлових будинках здійснюється відповідно до закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
511. 2. У разі коли протягом трьох місяців після введення в експлуатацію житлового будинку установчі збори не були скликані або не відбулися, або на них не було прийнято рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, обов’язок з вчинення дій, необхідних для оформлення і реєстрації документів, що засвідчують створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, покладається на власника будинку (замовника будівництва).
 
-252- Прутнік Е.А.
Частину 2 статті 56 викласти у наступній редакції:
"2. Власник будинку (замовник будівництва) повинен протягом трьох місяців після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку (будинків) виступити ініціатором проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного житлового будинку з порядком денним про прийняття рішення про управління багатоквартирним житловим будинком (будинками) та його прибудинкової території, або про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи іншої організації, що представлятиме спільні інтереси власників (співвласників) такого багатоквартирного житлового будинку (будинків).
У разі коли протягом трьох місяців після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку (будинків) загальні збори співвласників цього багатоквартирного житлового будинку з порядком денним про визначення способу управління або про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи іншої організації, що представлятиме спільні інтереси власників (співвласників) такого багатоквартирного житлового будинку не були скликані або не відбулися, або на них не було прийнято рішення про визначення способу управління і про визначення управителя, обов’язок прийняття рішення щодо вибору тимчасового управителя таким будинком та його прибудинковою територією, визначення у відповідності з законодавством умов і укладення договору про тимчасове управління, вчинення інших дій, необхідних для оформлення і реєстрації документів, щодо тимчасового управління житлом покладається на власника будинку (замовника будівництва).
 
Враховано редакційно   2. У разі якщо протягом трьох місяців після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку загальні збори власників (співвласників) житла у такому будинку не були скликані або не відбулися, або на них не було прийнято рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків), обов’язок з вчинення дій, необхідних для оформлення і реєстрації документів, що засвідчують створення об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку (будинків), покладається на замовника будівництва житла.
Замовник будівництва житла:
1) розробляє проект статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) відповідно до вимог закону та з урахуванням вимог цього Кодексу;
2) скликає загальні збори власників (співвласників) житла (житлових і нежитлових приміщень) у новозбудованих житлових будинках для обговорення проекту статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) та його затвердження.
3) подає в установленому законодавством порядку документи для здійснення державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків).
4. Орган місцевого самоврядування:
1) реєструє об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків) за умови відповідності поданих документів вимогам законодавства;
2) формує наглядову раду для тимчасового управління багатоквартирним будинком (будинками) у складі свого представника,
представників забудовника, органу самоорганізації співвласників багатоквартирного будинку (будинків) для подальшого визначення наглядовою радою виконавця послуги з управління таким будинком (будинками) на підставі конкурсу;
3) укладає з визначеним наглядовою радою виконавцем послуги з управління житлом договір про тимчасове надання послуги з управління житлом до дня створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків), товариства власників житла чи житлово-обслуговуючого кооперативу.
 
    -253- Баранов В.О.
Частину 2 статті 56 викласти у наступній редакції:
2. У разі коли протягом трьох місяців після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку загальні збори власників житла у такому будинку не були скликані або не відбулися, або на них не було прийнято рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку, обов’язок з вчинення дій, необхідних для оформлення і реєстрації документів, що засвідчують створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, покладається на замовника будівництва.
Замовник будівництва житла:
1) розробляє проект статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог спеціального Закону та з урахуванням вимог цього Кодексу;
2) скликає загальні збори власників, співвласників приміщень для обговорення проекту статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та його затвердження, а в разі, коли такі збори не відбулися, - самостійно затверджує статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку із одночасним повідомленням органу місцевого самоврядування про прийняте ним рішення та підстави такого рішення;
3) подає в установленому законодавством порядку документи для здійснення державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
4. Орган місцевого самоврядування:
1) реєструє об’єднання, у разі відповідності поданих документів вимогам законодавства;
2) формує наглядову раду для тимчасового управління будинком у складі свого представника, а також представників забудовника, органу самоорганізації співвласників багатоквартирного будинку, асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для подальшого визначення наглядовою радою виконавця послуги з управління таким будинком на підставі конкурсу;
3) укладає із визначеним наглядовою радою виконавцем послуги з управління житлом договір про тимчасове надання послуги з управління житлом, до дня створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариства власників житла чи житлово-обслуговуючого кооперативу.
 
Враховано    
512. 3. Власник будинку (замовник будівництва):
 
-254- Прутнік Е.А.
Частину 3 статті 56 виключити.
 
Враховано      
513. 1) розробляє проект статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог цього Кодексу;
 
      
514. 2) скликає загальні збори власників, співвласників приміщень для обговорення проекту статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та його затвердження, а в разі, коли такі збори не відбулися, - самостійно затверджує статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
 
      
515. 3) подає в установленому законодавством порядку документи для здійснення державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
      
516. Стаття 57. Товариство власників житла
 
   Стаття 60. Товариство власників житла
 
517. 1. Власники будинків можуть утворювати товариства власників житла.
 
-255- Баранов В.О.
Частину 1 статті 57 викласти у наступній редакції:
"1. Власники малоповерхових житлових будинків можуть утворювати товариства власників житла".
 
Враховано   1. Власники малоповерхових житлових будинків можуть утворювати товариства власників житла.
 
518. 2. Метою утворення товариства власників житла є здійснення спільних заходів щодо утримання та експлуатації існуючих та створенню нових спільних елементів прибудинкових територій, комунікацій, інших об’єктів життєдіяльності.
 
-256- Баранов В.О.
Частину 2 статті 57 доповнити словами
"отримання послуг з управління житлом".
 
Враховано   2. Метою створення товариства власників житла є здійснення спільних заходів щодо утримання та експлуатації існуючих та створення нових спільних елементів прибудинкових територій, комунікацій, інших об’єктів життєдіяльності, отримання послуг з управління житлом.
 
519. 3. Товариство власників житла – юридична особа приватного права у формі непідприємницького товариства.
 
   3. Товариство власників житла – юридична особа приватного права у формі непідприємницького товариства.
 
520. 4. Матеріальною основою товариства власників житла є:
 
   4. Матеріальною основою товариства власників житла є:
 
521. 1) добровільні внески його учасників (власників);
 
   1) добровільні внески його учасників (власників);
 
522. 2) інші кошти, залучені в порядку та на умовах, визначених його статутом та законодавством.
 
   2) інші кошти, залучені в порядку та на умовах, визначених його статутом та законодавством.
 
523. Стаття 58. Статут товариства власників житла
 
   Стаття 61. Статут товариства власників житла
 
524. Установчим документом товариства власників житла є його статут.
 
   Установчим документом товариства власників житла є його статут.
 
525. Стаття 59. Особливості утворення та діяльність товариства власників житла
 
   Стаття 62. Особливості створення та діяльність товариства власників житла
 
526. 1. Товариство власників житла утворюється та функціонує у порядку, передбаченому цим Кодексом для створення та діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
-257- Баранов В.О.
Частину 1 статті 59 доповнити словами
"якщо інше не передбачено спеціальним законом".
 
Враховано редакційно   Товариство власників житла створюється та функціонує у порядку, передбаченому законами та цим Кодексом для створення та діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків), якщо інше не передбачено законом.
 
527. Розділ ІІІ. Надання житла у найм та користування ним
 
-258- Баранов В.О.
По всьому тексту проекту слово "найм" замінити словами "найм (оренда)" у відповідних відмінках
 
Враховано   Розділ ІІІ. Надання житла у найм (оренду) та користування ним
 
528. Глава 4. Порядок надання житла з житлового фонду соціального призначення
 
-259- Баранов В.О.
У назві глави 4 слово "житла" замінити словами "житла у найм (оренду)", у назві глави і статті слово "порядок" виключити
 
Враховано   Глава 4. Надання житла у найм (оренду) з житлового фонду соціального призначення
 
529. Стаття 60. Житловий фонд соціального призначення
 
   Стаття 63. Житловий фонд соціального призначення
 
530. 1. Житло з житлового фонду соціального призначення надається для проживання громадян, які потребують соціального захисту, в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом.
 
   1. Житло з житлового фонду соціального призначення надається у найм (оренду) для проживання громадян, які потребують соціального захисту, в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом.
 
531. 2. Житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування відповідно до частини першої статті 9 цього Кодексу.
 
-260- Хара В.Г.
До статті 60
Доповнити частину другу статті 60 абзацом другим такого змісту: "Передача житла з житлового фонду соціального призначення до інших житлових фондів, визначених цим Кодексом, не допускається.".
 
Враховано редакційно   2. Житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування відповідно до статті 10 цього Кодексу.
Передача житла з житлового фонду соціального призначення до інших житлових фондів, визначених цим Кодексом, не допускається, за винятком якщо у даному населеному пункті протягом року немає осіб, які потребують надання соціального житла.
 
532. 3. До житла з житлового фонду соціального призначення належать:
 
-261- Баранов В.О.
Частину 3 та пункт 1) частини 3 статті 60 викласти у такий редакції:
"3. До житла з житлового фонду соціального призначення належать квартири в багатоквартирних житлових будинках, садибні будинки, які надаються громадянам у порядку черги на одержання соціального житла."
 
Враховано   3. До житла з житлового фонду соціального призначення належать кімнати, житлові блоки/секції, квартири в багатоквартирних будинках, садибні будинки, які надаються громадянам у порядку черги на одержання соціального житла.
 
533. 1) квартири в багатоквартирних житлових будинках, садибні (одноквартирні) житлові будинки, які надаються громадянам у порядку черги на одержання соціального житла;
 
      
534. 4. Соціальне житло використовується лише за призначенням відповідно до правил утримання житлових будинків.
 
   4. Соціальне житло використовується винятково за призначенням відповідно до Правил утримання житлових будівель та їх прибудинкових територій.
 
535. 5. Соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним, технічним нормам і санітарно-гігієнічним вимогам, установленим державним будівельним нормам щодо такого житла та бути придатним для проживання.
 
   5. Соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним, технічним нормам і санітарно-гігієнічним вимогам, установленим державним будівельним нормам щодо такого житла та бути придатним для проживання людей.
 
536. 6. Соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.
 
-262- Баранов В.О.
Частину 6 статті 60 викласти у такий редакції:
"6. Соціальне житло надається виключно у найм (оренду) і не підлягає здачі в піднайм (суборенду), заставу, а також бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі".
 
Враховано   6. Соціальне житло надається виключно у найм (оренду) і не підлягає здачі в піднайм (суборенду), передачі в заставу, а також бронюванню, приватизації, продажу, даруванню та викупу.
 
537. 7. Надання громадянам квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків із житлового фонду соціального призначення та житлових приміщень у соціальних гуртожитках проводиться за нормою, встановленою органом місцевого самоврядування, який надає соціальне житло на рівні не менше мінімальної норми, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-263- Хара В.Г.
До статті 60
Частину сьому після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з уповноваженим представником від всеукраїнських об’єднань профспілок".
 
Відхилено      
    -264- Баранов В.О.
Частину 7 статті 60 перенести у статтю 64 пунктом 5
 
Враховано    
538. Стаття 61. Фінансування витрат, пов’язаних з формуванням та утриманням фонду житла соціального призначення
 
   Стаття 64. Витрати, пов’язані з формуванням та утриманням житлового фонду соціального призначення
 
539. 1. Формування житлового фонду соціального призначення здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів недержавних юридичних та фізичних осіб.
 
   1. Формування житлового фонду соціального призначення здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів юридичних та фізичних осіб.
 
540. Порядок визначення вартості формування житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом будівництва нового житла, реконструкції існуючих житлових будинків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок визначення вартості формування житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом будівництва нового житла, реконструкції існуючих житлових будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових будівель у житлові затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
541. 2. Кошти для формування житлового фонду соціального призначення за рахунок державного бюджету передбачаються щорічно законодавством про державний бюджет.
 
-265- Буряк О.В.
У першому абзаці другої частини _п. 61 слово "законодавством" замінити словами "Законом України".
 
Враховано   2. Кошти для формування житлового фонду соціального призначення за рахунок державного бюджету передбачаються щорічно законом про Державний бюджет України.
 
542. Розподіл коштів для фінансування формування житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів державного бюджету здійснюється відповідно до затверджених загальнодержавної та місцевих програм розвитку житлового фонду соціального призначення.
 
   Розподіл коштів (витрат) на формування житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів державного бюджету здійснюється відповідно до затверджених загальнодержавної та місцевих програм розвитку житлового фонду соціального призначення.
 
543. Порядок розподілу коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток житлового фонду соціального призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок розподілу коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток житлового фонду соціального призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
544. 3. Кошти для створення житлового фонду соціального призначення за рахунок місцевих бюджетів передбачаються щорічно у відповідному бюджеті.
 
   3. Кошти для створення житлового фонду соціального призначення за рахунок місцевих бюджетів передбачаються щорічно у відповідному місцевому бюджеті.
 
545. Обсяги коштів, необхідних для формування та участі в утриманні житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів місцевих бюджетів, формуються відповідно до місцевих програм забезпечення житлом громадян, затверджених органами місцевого самоврядування.
 
-266- Баранов В.О.
Частину 6 статті 61 доповнити словами:
"які потребують соціального захисту відповідно до законодавства".
 
Враховано   Обсяг коштів, необхідний для формування та участі в утриманні житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується відповідно до місцевих програм забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту відповідно до законодавства, що затверджуються органами місцевого самоврядування.
 
546. 4. Умови фінансування формування та участі в утриманні житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів приватної юридичної або фізичної особи визначаються договором з відповідним органом місцевого самоврядування згідно із законодавством.
 
   4. Умови фінансування витрат, пов’язаних з формуванням та утриманням житлового фонду соціального призначення, за рахунок коштів юридичної або фізичної особи визначаються договором з відповідним органом місцевого самоврядування, укладеним згідно із законодавством.
 
547. Формування та участь в утриманні житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів недержавних юридичної або фізичної особи здійснюються в порядку, передбаченому для благодійної діяльності, на підставі договору, укладеного з органами місцевого самоврядування.
 
   Формування та участь в утриманні житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів юридичної або фізичної особи здійснюються в порядку, передбаченому для благодійної діяльності, на підставі відповідного договору, укладеного з органом місцевого самоврядування.
 
548. Стаття 62. Договір найму соціального житла
 
   Стаття 65. Договір найму (оренди) соціального житла
 
549. 1. Підставою для заселення житла із житлового фонду соціального призначення є договір найму соціального житла.
 
   1. Підставою для заселення житла з житлового фонду соціального призначення є договір найму (оренди) соціального житла.
 
550. 2. Договір найму соціального житла – договір, оформлений в письмовій формі, за яким одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання.
 
   2. Договір найму (оренди) соціального житла – договір, оформлений у письмовій формі, за яким одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати іншій стороні - наймачеві (орендарю) житло для проживання.
 
551. 3. Договір найму соціального житла укладається між органом місцевого самоврядування або уповноваженим ним органом і наймачем або уповноваженою ним особою.
 
   3. Договір найму (оренди) соціального житла укладається органом місцевого самоврядування або уповноваженим ним органом з наймачем (орендарем) або уповноваженою ним особою відповідно до законодавства.
 
552. 4. У договорі найму соціального житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом з наймачем. Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов’язків щодо користування соціальним житлом.
 
   4. У договорі найму (оренди) соціального житла вказуються особи, які проживатимуть разом з наймачем (орендарем). Такі особи набувають рівних з наймачем (орендарем) прав та обов’язків щодо користування соціальним житлом.
 
553. Наймач соціального житла має право в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним житлове приміщення дружину, чоловіка, своїх дітей, батьків. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.
 
-267- Семинога А.І.
У тексті абзацу 2 пункту 4 статті 62 законопроекту слова „в займане ним житлове приміщення" замінити словами „на займану ним житлову площу";
 
Враховано   Наймач (орендар) соціального житла має право в установленому законодавством порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити на займану ним житлову площу дружину, чоловіка, своїх дітей, батьків. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначена згода не вимагається.
 
554. 5. Орган місцевого самоврядування, який надав соціальне житло, проводить щорічний моніторинг доходів наймача та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, за попередній рік.
 
-268- Писаренко В.В.
У ч. 5 ст. 62 слова "орган" замінити словами "орган соціального захисту населення за місцем знаходження органу".
 
Враховано   5. Орган соціального захисту населення за місцезнаходженням органу місцевого самоврядування, який надав соціальне житло, проводить щорічний моніторинг доходів наймача (орендаря) соціального житла та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, за попередній рік.
 
555. Порядок проведення щорічного моніторингу доходів наймача соціального житла та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення щорічного моніторингу доходів наймача (орендаря) соціального житла та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
556. 6. У разі коли середньомісячний сукупний дохід наймача квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку з житлового фонду соціального призначення та членів його сім’ї за попередні два роки з розрахунку на одну особу змінився і став вищий за величину опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожитковий мінімум, така зміна є підставою для розірвання договору найму соціального житла.
 
   6. У разі якщо середньомісячний сукупний дохід наймача (орендаря) соціального житла та членів його сім’ї за попередні два роки з розрахунку на одну особу змінився і перевищує величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла в даному населеному пункті та прожитковий мінімум, встановлений законом, така зміна є підставою для розірвання договору найму (оренди) соціального житла.
 
557. 7. У разі розірвання договору найму соціального житла наймач та члени його сім’ї, які проживають разом з ним, зобов’язані протягом трьох місяців з дня розірвання такого договору добровільно звільнити надане житлове приміщення. У разі незгоди добровільно звільнити житлове приміщення наймач та члени його сім’ї можуть бути виселені за рішенням суду.
 
   7. У разі розірвання договору найму (оренди) соціального житла наймач (орендар) та члени його сім’ї, які проживають разом з ним, зобов’язані протягом трьох місяців з дня розірвання такого договору добровільно звільнити надане соціальне житло. У разі незгоди добровільно звільнити надане соціальне житло наймач (орендар) соціального житла та члени його сім’ї можуть бути виселені примусово за рішенням суду відповідно до закону.
 
558. 8. Громадянин, з яким органом місцевого самоврядування розірвано договір найму квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку з житлового фонду соціального призначення на підставі, визначеній частиною шостою цієї статті, протягом наступних трьох років з дня розірвання договору має право на включення його до списків на позачергове отримання квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку з житлового фонду соціального призначення за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціального житла.
 
   8. Громадянин, з яким орган місцевого самоврядування розірвав договір найму (оренди) соціального житла на підставі, визначеній частиною шостою цієї статті, протягом наступних трьох років з дня розірвання такого договору має право на включення його до списків на позачергове отримання кімнати, житлового блоку/секції, квартири в багатоквартирному будинку або садибного будинку з житлового фонду соціального призначення за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціального житла.
 
559. 9. Договір найму соціального житла може бути розірваний на вимогу наймача. На вимогу наймодавця договір найму соціального житла може бути розірваний лише за рішенням суду.
 
   9. Договір найму (оренди) соціального житла може бути розірваний на вимогу наймача (орендаря). На вимогу наймодавця (орендодавця) договір найму (оренди) соціального житла може бути розірваний лише за рішенням суду.
 
560. 10. Форма типового договору найму соціального житла затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   10. Форма типового договору найму (оренди) соціального житла затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
561. Стаття 63. Предмет договору найму житлового приміщення з житлового фонду соціального призначення
 
-269- Баранов В.О.
Назву статті 63 викласти у наступній редакції:
"Предмет договору найму (оренди) соціального житла"
 
Враховано   Стаття 66. Предмет договору найму (оренди) соціального житла
 
562. 1. Предметом договору найму соціального житла є квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок а також житлово-комунальні послуги, які надаватимуться наймачеві відповідно до договору.
 
-270- Баранов В.О.
У пункті 1 статті 63 слова "а також житлово-комунальні послуги, які надаватимуться наймачеві відповідно до договору." виключити
 
Враховано   1. Предметом договору найму (оренди) соціального житла є кімната, житловий блок/секція, квартира в багатоквартирному будинку або садибний будинок.
 
563. 2. Предметом договору найму соціального житла не можуть бути допоміжні приміщення в багатоквартирному житловому будинку.
 
-271- Баранов В.О.
У частині 2 статті 63 слово "допоміжні" замінити словами:
"допоміжні та інші нежитлові приміщення"
 
Враховано   2. Предметом договору найму (оренди) соціального житла не можуть бути допоміжні та інші нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку.
 
564. 3. Наймач може укладати окремі договори на отримання додаткових житлово-комунальних послуг, що не включені до договору найму соціального житла.
 
   3. Наймач (орендар) соціального житла може укладати окремі договори на отримання додаткових житлово-комунальних послуг, не передбачених договором найму (оренди) соціального житла.
 
565. 4. Мешканцям закладів та установ, що надають тимчасовий притулок, за їх згодою може бути надане житлове приміщення за договором найму соціального житла або приміщення у спеціалізованому будинку для бідних та безпритульних.
 
   4. Громадянам, які перебувають в закладах та установах, що надають тимчасовий притулок, за їх згодою може бути надано житлове приміщення за договором найму (оренди) соціального житла або житлові приміщення у спеціалізованому будинку для бідних та безпритульних.
 
566. Порядок утворення спеціалізованого будинку для бідних та безпритульних і положення про такий будинок затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок утворення спеціалізованого будинку для бідних та безпритульних і положення про такий будинок затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
567. 5. Інвалідам та людям похилого віку за їх згодою може бути надана за договором найму квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення чи приміщення у спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів.
 
   5. Інвалідам та людям похилого віку за їх згодою може бути надане за договором найму (оренди) житло з житлового фонду соціального призначення або приміщення у спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів.
 
568. Порядок утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і положення про такий будинок затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і положення про такий будинок затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
569. Стаття 64. Порядок надання громадянам квартир або садибних (одноквартирних) житлових будинків житлового фонду соціального призначення
 
-272- Баранов В.О.
У назві статті 64 слово "порядок" виключити
 
Враховано   Стаття 67. Надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення
 
570. 1. Квартири або садибні (одноквартирні) житлові будинки з житлового фонду соціального призначення надаються громадянам, які перебувають на соціальному квартирному обліку, в порядку черговості, виходячи із часу взяття таких громадян на облік.
 
   1. Кімнати, житлові блоки/секції, квартири в багатоквартирних будинках або садибні будинки з житлового фонду соціального призначення надаються у найм (оренду) громадянам, які перебувають на соціальному житловому обліку, в порядку черговості, виходячи з дати взяття таких громадян на соціальний житловий облік.
 
571. Право позачергового та першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) житлових будинків із житлового фонду соціального призначення мають громадяни, визначені статтями 25 і 26 цього Кодексу.
 
-273- Буряк О.В.
У другому абзаці першої частини _пі. 64 слово "статтями" і цифри "25 і 26" замінити виразом "статтею 22".
 
Враховано   Право позачергового та першочергового отримання житла з житлового фонду соціального призначення мають категорії громадян, визначені статтями 29, 30 цього Кодексу.
 
572. 2. Житлові приміщення за договором найму соціального житла надаються громадянам на підставі рішення органу місцевого самоврядування.
 
   2. Житло з житлового фонду соціального призначення надається громадянам за договором найму (оренди) соціального житла на підставі рішення органу місцевого самоврядування.
 
573. 3. Рішення про надання житлового приміщення є підставою для укладення договору найму соціального житла.
 
-274- Баранов В.О.
частину 3 статті 64 викласти у такій редакції:
"3. Рішення про надання квартири або садибного будинку із житлового фонду соціального призначення прийняте відповідно до цього Кодексу є підставою для укладення договору найму (оренди) соціального житла."
 
Враховано   3. Рішення про надання житла з житлового фонду соціального призначення, прийняте відповідно до цього Кодексу, є підставою для укладення договору найму (оренди) соціального житла.
Договір найму (оренди) соціального житла діє до моменту виникнення обставин, за яких наймач (орендар) соціального житла втрачає право на користування таким житлом.
У договорі найму (оренди) соціального житла обов’язково зазначається вичерпний перелік підстав припинення дії такого договору, визначених законодавством.
 
574. 4. При наданні квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку з житлового фонду соціального призначення громадянинові, який має приватне житло, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у приватній власності цього громадянина або членів його сім’ї, які проживають разом з ним.
 
   4. При наданні житла з житлового фонду соціального призначення громадянинові, який має приватне житло, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у приватній власності цього громадянина та членів його сім’ї, які проживають разом з ним.
 
575. Порядок надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у приватній власності громадянина, який отримує квартиру або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у приватній власності громадянина та членів його сім’ї, який може отримати житло з житлового фонду соціального призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення та житлових приміщень у соціальних гуртожитках здійснюється відповідно до норми, встановленої органом місцевого самоврядування, який надає соціальне житло, на рівні не менше мінімальної норми, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Площа наданого особам, у тому числі тим, які мають відповідно до законодавства право на додаткову житлову площу, соціального житла може перевищувати установлену норму загальної площі, якщо це однокімнатна квартира.
 
576. Стаття 65. Урахування законних інтересів громадян при наданні житлових приміщень за договором найму соціального житла
 
   Стаття 68. Урахування законних інтересів громадян при наданні соціального житла за договором найму (оренди)
 
577. 1. При наданні житлових приміщень за договором найму соціального житла заселення однієї кімнати неповнолітніми особами різної статі, крім подружжя, не допускається, а заселення однієї кімнати повнолітніми особами різної статі, крім подружжя, допускається тільки за їх згоди.
 
   1. При наданні соціального житла за договором найму (оренди) житла з житлового фонду соціального призначення заселення однієї кімнати (житлової секції/блоку) неповнолітніми особами різної статі, крім подружжя, не допускається, а заселення однієї кімнати (житлової секції/блоку) повнолітніми особами різної статі, крім подружжя, допускається тільки за їх згоди.
 
578. 2. Житлове приміщення за договором найму соціального житла може бути надане з перевищенням норми житлової площі приміщення, якщо воно являє собою однокімнатну квартиру або садибний (одноквартирний) житловий будинок чи призначене для вселення громадян, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   2. Соціальне житло за договором найму (оренди) житла з житлового фонду соціального призначення може бути надано з перевищенням норми житлової площі приміщення, якщо воно є однокімнатною квартирою або садибним будинком чи призначено для вселення громадян, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
579. 3. Особам похилого віку, багатодітним сім’ям з неповнолітніми дітьми та відповідним категоріям інвалідів і хворих за висновком лікувально-профілактичного закладу та на їх прохання житлові приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами.
 
   3. Особам похилого віку, багатодітним сім’ям з неповнолітніми дітьми та відповідним категоріям інвалідів і хворих за висновком лікувально-профілактичного закладу та на їх прохання соціальне житло надається на нижніх поверхах або в житлових будівлях з ліфтами.
 
580. 4. Соціальне житло повинно бути обладнане засобами безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями.
 
   4. Соціальне житло обов’язково обладнується засобами безперешкодного доступу для осіб з особливими потребами.
 
581. Стаття 66. Права та обов’язки наймодавця житлового приміщення за договором найму соціального житла
 
   Стаття 69. Права та обов’язки наймодавця (орендодавця) соціального житла за договором найму (оренди)
 
582. 1. Наймодавець житлового приміщення за договором найму соціального житла має право вимагати від наймача:
 
-275- Буряк О.В.
У пункті першому _пі. 66 словосполучення "передбачених для проживання двох і більше осіб" замінити виразом "передбачене договором найму житла".
 
Відхилено   1. Наймодавець (орендодавець) соціального житла за договором найму (оренди) житла з житлового фонду соціального призначення має право вимагати від наймача (орендаря):
 
583. 1) своєчасного внесення плати за житло і надані житлово-комунальні послуги;
 
-276- Буряк О.В.
Нумерація пунктів 1), 1), 2), 3) частини першої статті 66 замінити на нумерацію 1), 2), 3), 4).
 
Враховано   1) своєчасного внесення плати за житло і надані житлово-комунальні послуги;
 
584. 1) дотримання вимог щодо експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 
   2) дотримання вимог щодо експлуатації житлових, допоміжних, нежитлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 
585. 2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача;
 
   3) своєчасного вжиття заходів для усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача;
 
586. 3) доступу у приміщення, будинки і споруди в порядку, визначеному законодавством і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо.
 
   4) доступу у приміщення, будинки і споруди в порядку, визначеному законодавством і договором найму (оренди) соціального житла, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів житлових, допоміжних, нежитлових приміщень тощо.
 
587. Наймодавець житлового приміщення за договором найму соціального житла має інші права, визначені законодавством та договором найму соціального житла.
 
   Наймодавець (орендодавець) житлового приміщення за договором найму (оренди) соціального житла має й інші права, визначені законодавством та договором найму (оренди) соціального житла.
 
588. 2. Наймодавець житлового приміщення за договором найму соціального житла, якщо інше не передбачено договором з власником такого житла, зобов’язаний:
 
   2. Наймодавець (орендодавець) житлового приміщення за договором найму (оренди) соціального житла, якщо інше не передбачено договором з власником такого житла, зобов’язаний:
 
589. 1) надати наймачу незаселене житлове приміщення, , передбачених для проживання двох і більше осіб;
 
   1) надати наймачу (орендарю) придатне для проживання людей незаселене житлове приміщення;
 
590. 2) забезпечувати своєчасне та на належному рівні надання житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору;
 
   2) забезпечувати своєчасне та на належному рівні надання житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору найму (оренди) соціального житла;
 
591. 3) здійснювати технічне обслуговування та поточний ремонт будинку і _пів власності_ля_вих інженерних мереж, вживати заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені договором та/або законодавством;
 
   3) здійснювати технічне обслуговування та поточний ремонт житлового будинку (житлових приміщень, нежитлових приміщень, місць загального користування, інженерних мереж та комунікацій), вживати заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені договором найму (оренди) соціального житла та законодавством;
 
592. 4) здійснювати згідно із законодавством та умовами договору капітальний ремонт будинку, що належить до житлового фонду соціального призначення, або у разі наявності в багатоквартирному житловому будинку житлових приміщень, що належать до житлових фондів різного призначення, здійснювати регулярні внески на капітальний ремонт такого будинку;
 
   4) здійснювати згідно із законодавством та умовами договору найму (оренди) соціального житла капітальний ремонт житлової будівлі, що належить до житлового фонду соціального призначення, або у разі наявності в багатоквартирному житловому будинку житлових приміщень, що належать до житлових фондів різного призначення, здійснювати регулярні внески на капітальний ремонт такого будинку;
 
593. 5) сплачувати споживачу житлово-комунальних послуг відшкодування у розмірі, визначеному договором або законодавством, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 
   5) сплачувати споживачу житлово-комунальних послуг відшкодування у розмірі, визначеному договором найму (оренди) соціального житла та законодавством, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 
594. 6) вести облік і вживати заходів для задоволення вимог (претензій) споживачів житлово-комунальних послуг у зв’язку з порушенням режиму надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 
   6) вести облік і вживати заходів для задоволення вимог (претензій) споживачів житлово-комунальних послуг у зв’язку з порушенням режиму надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 
595. 7) надавати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
 
   7) надавати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
 
596. 8) своєчасно проводити підготовку житлового будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо – зимовий період;
 
   8) своєчасно проводити підготовку житлового будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 
597. 9) брати участь у належному утриманні та ремонті спільного майна багатоквартирного житлового будинку, в якому перебуває передане в найм житлове приміщення;
 
   9) брати участь у належному утриманні та ремонті спільного майна багатоквартирного житлового будинку, в якому перебуває передане в найм (оренду) соціальне житло;
 
598. 10) пристосовувати житлові будинки до потреб інвалідів та дітей-інвалідів, які мешкають у них, шляхом обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під’їздів, сходових клітин та житла, займаного інвалідами чи сім’ями, в яких є інваліди та/або діти-інваліди.
 
   10) пристосовувати житлові будівлі до потреб інвалідів та дітей-інвалідів, які мешкають у них, шляхом обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під’їздів, сходових клітин та житла, займаного інвалідами чи сім’ями, в яких є інваліди або діти-інваліди.
 
599. Наймодавець виконує інші обов’язки, передбачені законодавством та договором найму соціального житла.
 
   Наймодавець (орендодавець) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством та договором найму (оренди) соціального житла.
 
600. Стаття 67. Права та обов’язки наймача житлового приміщення за договором найму соціального житла
 
   Стаття 70. Права та обов’язки наймача (орендаря) соціального житла за договором найму (оренди)
 
601. 1. Наймач житлового приміщення за договором найму соціального житла має право у встановленому порядку:
 
   1. Наймач (орендар) соціального житла за договором найму (оренди) має право у встановленому порядку:
 
602. 1) здійснювати за письмовою згодою повнолітніх членів сім’ї, у тому числі тимчасово відсутніх, обмін займаної квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку з житлового фонду соціального призначення з іншим наймачем квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку з житлового фонду соціального призначення за згодою власників цього житла;
 
   1) здійснювати за письмовою згодою повнолітніх членів сім’ї, у тому числі тимчасово відсутніх, обмін займаної кімнати, житлового блоку/секції, квартири в багатоквартирному будинку або садибного будинку з житлового фонду соціального призначення з іншим наймачем (орендарем) кімнати, житлового блоку/секції, квартири в багатоквартирному будинку або садибного будинку з житлового фонду соціального призначення - за згодою власників такого житла;
 
603. 2) вимагати від наймодавця належного утримання і своєчасного проведення капітального ремонту житлового приміщення, участі в утриманні та ремонті місць загального користування багатоквартирного житлового будинку, надання комунальних послуг, а також обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під’їздів, сходових клітин та житлового приміщення, якщо йому або члену його сім’ї, який проживає разом з ним, встановлено інвалідність;
 
   2) вимагати від наймодавця (орендодавця) належного утримання і своєчасного проведення капітального ремонту житла з житлового фонду соціального призначення, участі в утриманні та ремонті місць загального користування у житлових будівлях та спорудах, надання комунальних послуг, а також обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під’їздів, сходових клітин та житлового приміщення, якщо йому або члену його сім’ї, який проживає разом з ним, встановлено інвалідність;
 
604. 3) одержувати вчасно та на належному рівні житлово-комунальні послуги в обсягах, визначених договором;
 
   3) одержувати вчасно і на належному рівні житлово-комунальні та інші послуги в обсязі, визначеному договором найму (оренди) соціального житла;
 
605. 4) одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;
 
   4) одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних та інших послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
 
606. 5) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;
 
   5) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних та інших послуг;
 
607. 6) на усунення протягом строку, встановленого договором найму соціального житла або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
 
   6) на усунення протягом строку, встановленого договором найму (оренди) соціального житла та законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних та інших послуг;
 
608. 7) на зменшення розміру плати за надані житлово-комунальні послуги в разі зменшення їх кількості або погіршення їх якості в порядку, визначеному договором найму соціального житла або законодавством;
 
   7) на зменшення розміру плати за надані житлово-комунальні та інші послуги в разі зменшення їх кількості або погіршення їх якості в порядку, визначеному договором найму (оренди) соціального житла та законодавством;
 
609. 8) отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги, користуватися пільгами з оплати житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства;
 
   8) отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги, користуватися пільгами з оплати житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства;
 
610. 9) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
 
   9) на зменшення плати за житлово-комунальні послуги за період тимчасової відсутності наймача (орендаря) соціального житла та/або членів його сім’ї в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства відповідно до законодавства;
 
611. 10) отримувати від виконавця житлово-комунальних послуг відшкодування у розмірі, визначеному договором або законодавством, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 
   10) отримувати від виконавця житлово-комунальних послуг, послуг з управління майном відшкодування у розмірі, визначеному договором найму (оренди) соціального житла та законодавством, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 
612. 11) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг.
 
   11) на перевірку обсягу та якості наданих (фактично спожитих) житлово-комунальних та інших послуг.
 
613. Наймач житлового приміщення за договором найму соціального житла має інші права, визначені законодавством.
 
   Наймач (орендар) соціального житла за договором найму (оренди) житла з житлового фонду соціального призначення має також інші права, визначені законодавством.
 
614. 2. Наймач соціального житла зобов’язаний:
 
   2. Наймач (орендар) соціального житла зобов’язаний:
 
615. 1) використовувати житлове приміщення за призначенням;
 
   1) використовувати соціальне житло виключно за призначенням;
 
616. 2) забезпечувати належне утримання житлового приміщення, не допускати безгосподарного поводження з ним;
 
   2) забезпечувати належне утримання соціального житла, не допускати безгосподарного поводження з ним;
 
617. 3) підтримувати належний стан житлового приміщення, своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;
 
   3) підтримувати належний стан соціального житла, своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних та інших послуг, що виникли з його вини;
 
618. 4) здійснювати поточний ремонт житлового приміщення, якщо інше не встановлено договором найму соціального житла;
 
   4) здійснювати поточний ремонт соціального житла, якщо інше не встановлено договором найму (оренди) соціального житла;
 
619. 5) не допускати руйнувань та зміни конструкцій житлового будинку (житлового приміщення), а також проводити роботу з перепланування соціального житла та переобладнання інженерних систем;
 
   5) не допускати руйнувань та зміни конструкцій соціального житла (житлового, допоміжного, нежитлового приміщення), а також проведення робіт з перепланування соціального житла та переобладнання інженерних систем;
 
620. 6) за власний рахунок ремонтувати та замінювати санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;
 
   6) за власний рахунок ремонтувати та замінювати санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;
 
621. 7) своєчасно вносити плату за житлово-комунальні послуги та користування житловим приміщенням у строки, встановлені договором найму соціального житла або законодавством;
 
   7) своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги та за користування соціальним житлом у строки, встановлені договором найму (оренди) соціального житла та законодавством;
 
622. 8) інформувати наймодавця у встановлений договором найму соціального житла строк про зміну підстав, що дають право на одержання соціального житла за договором найму соціального житла;
 
   8) інформувати наймодавця (орендодавця) у встановлений договором найму (оренди) соціального житла строк про зміну підстав, що дають право на одержання соціального житла за договором найму (оренди) соціального житла;
 
623. 9) додержуватися правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій.
 
   9) додержуватися Правил утримання житлових будинків та їх прибудинкових територій, отримувати відповідні послуги.
 
624. Наймач виконує інші обов’язки, передбачені договором найму соціального житла та законодавством.
 
   Наймач (орендар) соціального житла за договором найму (оренди) житла з житлового фонду соціального призначення виконує також інші обов’язки, передбачені договором найму (оренди) соціального житла та законодавством.
 
625. Стаття 68. Порушення умов договору найму соціального житла
 
   Стаття 71. Порушення умов договору найму (оренди) соціального житла
 
626. 1. Порушення наймачем умов договору найму соціального житла тягне за собою:
 
   1. Порушення наймачем (орендарем) або членами його сім’ї умов договору найму (оренди) соціального житла тягне за собою:
 
627. 1) письмове попередження про порушення умов договору найму соціального житла;
 
   1) письмове попередження наймача (орендаря) та членів його сім’ї про порушення умов договору найму (оренди) соціального житла;
 
628. 2) подання позову до суду про виселення з наданням іншого житлового приміщення;
 
   2) подання позову до суду про виселення наймача (орендаря) та членів його сім’ї з наданням йому іншого житлового приміщення;
 
629. 3) подання позову до суду про виселення без надання іншого житлового приміщення.
 
   3) подання позову до суду про виселення наймача (орендаря) та членів його сім’ї без надання йому іншого житлового приміщення.
 
630. 2. У разі невиконання або неналежного виконання наймодавцем обов’язків щодо своєчасного проведення капітального ремонту зданого в найм житлового приміщення, допоміжних приміщень багатоквартирного житлового будинку та інженерних мереж наймач за своїм вибором має право вимагати зменшення плати за користування займаним житловим приміщенням, допоміжними приміщеннями багатоквартирного житлового будинку або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків житлового приміщення та/або допоміжних приміщень багатоквартирного житлового будинку, або відшкодування збитків, завданих через невиконання чи неналежне виконання зазначених обов’язків наймодавця.
 
-277- Баранов В.О.
Пункти 2,3 статті 68 перенести у статтю про відповідальність
 
Враховано перенесено у п. 178     
631. 3. Наймодавець житлового приміщення за договором найму соціального житла, який не виконує обов’язки, передбачені житловим законодавством і договором найму соціального житла, несе відповідальність, передбачену законодавством.
 
      
632. Глава 5. Порядок надання житла з житлового фонду загального призначення у наймання, бронювання житла
 
-278- Сербін Ю.С.
У всіх визначеннях глави 5 після слова "найм" додати слово " (оренда)"
 
Враховано   Глава 5. Надання житла у найм (оренду), бронювання житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення
 
    -279- Сербін Ю.С.
У назві глави 5 після слів "загального" додати " та комунального"
 
Відхилено    
    -280- Мовчан П.М.
Назву Глави 5 викласти у наступній редакції:
Глава 5. Порядок надання житла з житлового фонду загального призначення у найм, бронювання житла
 
Враховано редакційно    
    -281- Сербін Ю.С.
У всьому тексті після слів "найм, піднайм" додати слово (оренда)
 
Враховано    
633. Стаття 69. Порядок надання житла у наймання
 
-282- Мовчан П.М.
Назву статті 69 викласти у наступній редакції:
Стаття 69. Порядок надання житла у найм
 
Враховано редакційно   Стаття 72. Надання житла у найм (оренду) з державного та комунального житлових фондів загального призначення
1. Житло з державного та комунального житлових фондів загального призначення надається у межах норми житлової площі 13,65 квадратного метра на людину, але не більше норми загальної площі 21 квадратний метр на людину та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю.
Порядок надання житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -283- Баранов В.О.
У назві глави 5 та статті 69 слово "порядок" та "з житлового фонду загального призначення" виключити
 
Враховано    
    -284- Круць М.Ф.
відповідно до положень Цивільного кодексу України у назві статті 69 законопроекту слова "у наймання" необхідно замінити словами "у найм";
 
Враховано редакційно    
    -285- Баранов В.О.
Пунктом 1 у статті 72 вважати пункт у наступній редакції:
1. Житло з державного та комунального житлового фонду надається у межах норми житлової площі 13,65 квадратного метра на людину, але не більше норми загальної площі 21 квадратний метр на людину та додатково 10 квадратних метрів на сім"ю відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
634. 1. Надання громадянам житла з житлового фонду загального призначення здійснюється на підставі рішення власника цього житла або уповноваженого ним органу (особи).
 
   2. Надання громадянам житла з державного та комунального житлового фонду загального призначення здійснюється на підставі рішення власника цього житла або уповноваженого ним органу (особи).
 
635. Підставою для заселення житла є договір найму житла.
 
   Підставою для заселення житла з житлового фонду загального призначення є договір найму (оренди) житла з державного чи комунального житлового фонду загального призначення.
 
636. Наймач – фізична особа, яка отримала право на користування житловим приміщенням на умовах договору найму житла.
 
-286- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац 3 частини першої статті 69 викласти у такій редакції:
"Наймач – фізична або юридична особа, яка отримала право на користування житловим приміщенням на умовах договору найму житла. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб".
 
Враховано редакційно частково перенесено у _пі. 1 (визначення)     
    -287- Хара В.Г.
До статті 69
В третьому реченні частини першої статті 69 після слів "договору найму житла" дописати слова "або юридична особа, що має право використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб".
 
Враховано редакційно    
637. Власник житлового фонду надає наймачеві житло у строкове користування відповідно до договору найму житла.
 
   Власник державного чи комунального житлового фонду надає наймачу (орендарю) житло з державного чи комунального житлового фонду загального призначення у строкове користування відповідно до договору найму (оренди) житла.
 
638. 2. Наймодавець не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору найму житла може запропонувати наймачеві укласти новий договір на тих самих або інших умовах чи попередити наймача про відмову укласти з ним договір на новий строк.
 
-288- Семинога А.І.
У статті 69 законопроекту абзац 1 пункту 2 виключити;
 
Відхилено   3. Наймодавець (орендодавець) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору найму (оренди) житла може запропонувати наймачеві (орендареві) такого житла укласти новий договір на тих самих або інших умовах чи попередити наймача (орендаря) про відмову в укладенні з ним договору на новий строк.
 
    -289- Кармазін Ю.А.
Статтю 69 вилучити
 
Відхилено    
639. Договір найму житла може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі порушення наймачем умов договору найму житла в судовому порядку на підставах, передбачених законодавством.
 
   Договір найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення може бути розірваний на вимогу наймодавця (орендодавця) у разі порушення наймачем (орендарем) умов договору найму (оренди) житла в судовому порядку з підстав, передбачених законом.
 
640. 3. Наймач житла за спільною згодою повнолітніх членів сім’ї та інших осіб, включених до договору найму житла, вправі в будь-який час розірвати договір або відмовитися від укладення з наймодавцем договору на новий строк, попередивши про це наймодавця не пізніше ніж за три місяці.
 
-290- Хара В.Г.
До статті 69
Частину третю доповнити пунктом 2 наступного змісту:
"2) жилі приміщення у соціальних гуртожитках, які надаються громадянам на час їх перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання".
 
Враховано редакційно   4. Наймач (орендар) житла з державного та комунального житлового фонду загального призначення за спільною згодою повнолітніх членів сім’ї та інших осіб, включених до договору найму (оренди) житла, вправі в будь-який час розірвати договір або відмовитися від укладення з наймодавцем (орендарем) договору на новий строк, попередивши про це наймодавця (орендодавця) не пізніше ніж за три місяці.
 
641. Спори щодо припинення дії договору найму житла вирішуються в судовому порядку.
 
   Спори щодо припинення дії договору найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення вирішуються в судовому порядку.
 
642. 4. У разі коли на день закінчення строку дії договору найму житла від сторін договору або однієї з них не надійшло пропозицій щодо припинення його дії, договір вважається продовженим на той самий строк і на умовах, визначених цим договором.
 
-291- Семинога А.І.
У статті 69 законопроекту пункт 4 виключити;
 
Відхилено   5. У разі якщо на день закінчення строку дії договору найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення від сторін договору або однієї з них не надійшло пропозицій щодо припинення його дії, договір вважається продовженим на той самий строк і на умовах, визначених цим договором.
 
643. Стаття 70. Договір найму житла
 
   Стаття 73. Договір найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення
 
644. 1. Договір найму житла укладається в письмовій формі. Відомості про укладення договору найму житла, що перебуває у приватній власності, подаються наймодавцем в установленому порядку податковому органу та управителю.
 
   1. Договір найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення укладається в письмовій формі. Відомості про укладення договору найму (оренди) житла, що перебуває у приватній власності, подаються наймодавцем (орендарем) податковому органу та виконавцю послуг з управління житлом в установленому порядку.
 
645. 2. У договорі найму житла визначаються права та обов’язки сторін і членів сім’ї наймача, а також осіб, які постійно проживають разом з ним за його згодою, включених до договору найму житла, умови користування наданим житлом і строк дії договору.
 
   2. У договорі найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення визначаються права та обов’язки сторін, а також членів сім’ї наймача (орендаря) та осіб, які постійно проживають разом з ним за його згодою, включених до договору найму (оренди) житла, умови користування наданим житлом і строк дії договору.
 
646. Обов’язки з технічного обслуговування і ремонту найманого житла визначаються договором найму житла відповідно до законодавства.
 
   Обов’язки з технічного обслуговування і ремонту найманого (орендованого) житла визначаються договором найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення відповідно до законодавства.
 
647. 3. Умови наймання житла, визначені договором, можуть бути змінені за спільною письмовою згодою наймача, повнолітніх членів його сім’ї, осіб, які постійно проживають разом з ним, включених до договору найму житла, та наймодавця. У разі відсутності спільної згоди умови наймання житла, визначені у договорі, можуть бути змінені в судовому порядку.
 
   3. Умови найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення, визначені договором, можуть бути змінені за спільною письмовою згодою наймача (орендаря), повнолітніх членів його сім’ї, осіб, які постійно проживають разом з ним, включених до договору найму (оренди) житла, та наймодавця (орендодавця). У разі відсутності спільної згоди умови найму (оренди) житла, визначені в договорі, можуть бути змінені в судовому порядку.
 
648. 4. Громадяни, які проживають в одноквартирному житловому будинку, квартирі (їх частинах) і користуються житлом за окремими договорами найму житла в разі об’єднання в одну сім’ю, мають право вимагати від наймодавця укладення з одним з них договору найму житла на весь будинок або всю квартиру, що вони займають.
 
   4. Громадяни, які проживають в одному садибному будинку або одній квартирі в багатоповерховому будинку на підставі окремо укладених з ними договорів про найм (оренду) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення, у разі об’єднання в одну сім’ю мають право вимагати від наймодавця (орендодавця) укладення з одним із них єдиного договору найму (оренди) житла, яке вони займають.
 
649. Відмову наймодавця укласти зазначений договір може бути оскаржено в судовому порядку.
 
   Відмова наймодавця (орендодавця) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення укласти зазначений договір може бути оскаржена в судовому порядку.
 
650. 5. У разі смерті одинокого наймача, оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім дія договору найму житла припиняється.
 
-292- Баранов В.О.
Пункт 5 статті 73 виключити
 
Враховано      
651. 6. Форма типового договору найму житла з житлового фонду загального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Форма типового договору найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
652. Стаття 71. Обов’язки та права наймодавця
 
   Стаття 74. Обов’язки та права наймодавця (орендодавця) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення
 
653. 1. Наймодавець зобов’язаний дотримуватися правил утримання житла, а також правил надання житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства.
 
   1. Наймодавець (орендодавець) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення зобов’язаний дотримуватися правил утримання, обслуговування, експлуатації житла, а також правил надання житлово-комунальних послуг, послуг з управління житлом та інших послуг відповідно до законодавства.
 
654. Житло, під’їзди, сходові клітки повинні бути пристосовані з урахуванням вимог осіб з обмеженими фізичними можливостями незалежно від того, чи проживають в них такі особи.
 
   Житло, під’їзди, сходові клітини та інші конструктивні елементи житлових будівель облаштовуються з урахуванням вимог осіб з особливими потребами незалежно від того, чи проживають у них такі особи.
 
655. 2. У разі несвоєчасного проведення робіт, пов’язаних з утриманням житла, або надання послуг не в повному обсязі чи неналежної якості наймодавець повинен зменшити розмір плати за житло і відшкодувати завдані наймачу збитки відповідно до законодавства.
 
   2. У разі несвоєчасного проведення робіт, пов’язаних з утриманням житла, або надання послуг не в повному обсязі чи неналежної якості наймодавець (орендодавець) зменшує розмір плати за житло на величину вартості ненаданих послуг і відшкодовує завдані наймачу (орендарю) збитки відповідно до законодавства.
 
656. 3. Наймодавець після письмового попередження наймача має право доступу до займаного житла для огляду елементів житлового будинку, його обладнання та проведення необхідного ремонту, а в разі виникнення аварійної ситуації – негайно з моменту звернення.
 
   3. Наймодавець (орендодавець) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення після письмового попередження наймача (орендаря) має право доступу до займаного наймачем (орендарем) житла для огляду елементів житлового будинку, його обладнання та проведення необхідного ремонту, а в разі виникнення аварійної ситуації – негайно з моменту звернення.
 
657. 4. Наймодавець може реконструювати належне йому житло і зобов’язаний проводити всі роботи, пов’язані із знесенням непридатного для проживання будинку.
 
   4. Наймодавець (орендодавець) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення може реконструювати належне йому житло і зобов’язаний проводити всі роботи, пов’язані із знесенням непридатного для проживання людей житлового будинку, будівлі, споруди.
 
658. 5. Наймодавець має право розірвати договір найму житла в разі, коли виникла потреба використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім’ї, письмово попередивши про це наймача не пізніше ніж за два місяці.
 
   5. Наймодавець (орендодавець) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення має право розірвати договір найму (оренди) житла у разі, якщо виникла потреба використання житла для проживання самого наймодавця (орендодавця) та членів його сім’ї, письмово попередивши про це наймача (орендаря) не пізніше ніж за два місяці.
 
659. На вимогу наймодавця договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду.
 
   На вимогу наймодавця (орендодавця) договір найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення може бути розірваний за рішенням суду.
 
660. 6. Наймодавець зобов’язаний проводити капітальний ремонт житла, переданого в наймання, у строки, встановлені нормативно-правовими актами.
 
   6. Наймодавець (орендодавець) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення зобов’язаний проводити капітальний ремонт житла, переданого в найм (оренду), у строки, встановлені нормативно-правовими актами.
 
661. 7. Наймодавець має право вимагати в судовому порядку розірвання договору найму житла і відшкодування завданих йому збитків, якщо наймач, незважаючи на письмове попередження наймодавця, використовує наймане житло не за призначенням і з порушенням умов договору і прав та інтересів сусідів.
 
-293- Семинога А.І.
Текст статті 71 законопроекту доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
„8. Наймодавець зобов’язаний не рідше ніж 1 раз на 3 роки проводити поточний ремонт допоміжних приміщень багатоквартирного будинку.";
 
Відхилено   7. Наймодавець (орендодавець) має право вимагати в судовому порядку розірвання договору найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення і відшкодування завданих йому збитків, якщо наймач (орендар), незважаючи на письмове попередження наймодавця (орендодавця), використовує наймане (орендоване) житло не за призначенням або з порушенням умов договору і прав та інтересів сусідів.
 
662. Стаття 72. Обов’язки та права наймача
 
   Стаття 75. Обов’язки та права наймача (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення
 
663. 1. Наймач зобов’язаний користуватися житлом відповідно до його призначення згідно з правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України, своєчасно вносити плату за житло.
 
-294- Буряк О.В.
У першій частині _пі. 72 після слова "правилами" опустити кому і між словами "правилами" та "встановленими" вставити вираз "користування приміщеннями житлових будинків".
 
Враховано   1. Наймач (орендар) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення зобов’язаний користуватися житлом відповідно до його призначення згідно з правилами користування житловими та нежитловими приміщеннями житлових будівель, затвердженими Кабінетом Міністрів України, своєчасно вносити плату за житло.
 
664. 2. У разі проведення ремонту або реконструкції житлового будинку, в якому розташоване наймане житло, наймач і члени його сім’ї мають право одержати інше житло, якщо інше не передбачено домовленістю сторін.
 
   2. У разі проведення наймодавцем (орендодавцем) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення ремонту або реконструкції житлової будівлі, в якій розташоване наймане (орендоване) житло, наймач (орендар) і члени його сім’ї мають право одержати інше житло, якщо це передбачено домовленістю сторін.
 
665. 3. Наймач має право передати свої обов’язки та права щодо користування житлом повнолітньому члену сім’ї, включеному до договору найму житла, за згодою інших повнолітніх членів сім’ї. У такому разі укладається новий договір найму житла.
 
-295- Сербін Ю.С.
Частину 3 статті 72 викласти у такій редакції:
3. На вимогу наймача та інших осіб, які постійно проживають разом з ним, та за згодою наймодавця наймач у договорі найму житла може бути замінений однією з повнолітніх осіб, яка постійно проживає разом з наймачем., за згодою інших повнолітніх осіб.
У разі смерті наймача, вибуття з житла, оголошення судом його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним його обов’язки та права переходять за згодою членів сім’ї до іншої особи відповідно до законодавства.
Наймач житла має право за згодою інших повнолітніх осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. Наймач зобов’язаний повернути наймодавцю житло відповідно до умов договору".
 
Враховано редакційно   3. На вимогу наймача (орендаря) та інших осіб, які постійно проживають разом з ним, та за згодою наймодавця (орендодавця) наймач (орендар) у договорі найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення може бути замінений однією з повнолітніх осіб, яка постійно проживає разом з наймачем (орендарем), за згодою інших повнолітніх осіб, які проживають у цьому житлі.
У разі смерті наймача (орендаря) житла, оголошення судом померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним його обов’язки та права як наймача (орендаря) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення за згодою членів сім’ї переходять до іншої особи відповідно до законодавства.
Наймач (орендар) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення має право за згодою інших повнолітніх осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму (оренди), письмово попередивши про це наймодавця (орендодавця) за три місяці. Наймач (орендар) зобов’язаний звільнити займане ним житло та повернути його наймодавцю (орендодавцю) відповідно до умов договору.
 
    -296- Боднар-Петровська О.Б.
Частину третю статті 72 викласти у такій редакції:
"3. На вимогу наймача та інших осіб, які постійно проживають разом з ним, та за згодою наймодавця наймач у договорі найму житла може бути замінений однією з повнолітніх осіб, яка постійно проживає разом з наймачем.
У разі смерті наймача, вибуття з житла, оголошення судом його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним його обов’язки та права переходять за згодою членів сім’ї до іншої особи відповідно до законодавства.
Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. Наймач зобов’язаний повернути наймодавцю житло відповідно до умов договору".
 
Враховано редакційно    
666. У разі смерті наймача або оголошення судом його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним його обов’язки та права переходять за згодою членів сім’ї до іншої особи відповідно до законодавства.
 
      
667. Наймач за згодою повнолітніх членів сім’ї, включених до договору найму житла, має право розірвати договір, письмово попередивши про це наймодавця. Наймач зобов’язаний повернути наймодавцю житло відповідно до умов договору.
 
      
668. 4. Якщо наймач розриває договір найму житла без згоди повнолітніх членів сім’ї, права та обов’язки наймача переходять до одного з членів сім’ї, включених до договору. У такому разі передача обов’язків та прав щодо користування найманим житлом здійснюється в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.
 
   4. Якщо наймач (орендар) розриває договір найму (оренди) житла з державного та комунального житлового фонду загального призначення без згоди повнолітніх членів сім’ї, права та обов’язки наймача (орендаря) переходять до одного з членів сім’ї, включених до договору найму (оренди) житла. У такому разі передача обов’язків та прав щодо користування найманим (орендованим) житлом здійснюється в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.
 
669. 5. За згодою наймодавця наймач має право передати надане йому в наймання житло у піднаймання.
 
   5. За згодою наймодавця (орендодавця) наймач (орендар) житла з державного та комунального житлового фонду загального призначення має право передати надане йому в найм (оренду) житло у піднайм (суборенду).
 
670. 6. Наймач і члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним, зобов’язані забезпечувати збереження займаного ними житла та додержуватися правил користування приміщеннями житлового будинку, утримання житлових будинків та прибудинкових територій.
 
-297- Баранов В.О.
Пункт 6 статті 75 виключити
 
Враховано      
671. 7. Після отримання письмового попередження наймодавця наймач зобов’язаний надати йому доступ до займаного житла для огляду елементів житлового будинку, його обладнання та проведення необхідного ремонту, а в разі виникнення аварійної ситуації – негайно з моменту звернення.
 
   6. Після отримання письмового попередження наймодавця (орендодавця) наймач (орендар) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення зобов’язаний надати йому доступ до займаного житла для огляду елементів житлового будинку, його обладнання та проведення необхідного ремонту, а в разі виникнення аварійної ситуації – негайно з моменту звернення.
 
672. Наймач і члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним, несуть відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору найму житла.
 
   Наймач (орендар) і члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним, несуть відповідальність перед наймодавцем (орендодавцем) за порушення умов договору найму (оренди) житла.
 
673. У випадках, пов’язаних з урятуванням життя людей та майна, може бути здійснене проникнення до житла для проведення в ньому огляду та ліквідації аварії без отримання згоди наймача (несанкціонований доступ) представниками надавача житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому законодавством.
 
   У випадках, пов’язаних з урятуванням життя людей та майна, може бути здійснено проникнення до житла для проведення в ньому огляду та ліквідації аварії без отримання згоди наймача (орендаря) - (несанкціонований доступ) представниками надавача житлово-комунальних послуг, виконавця послуг з управління житлом у порядку, встановленому законодавством.
 
674. Стаття 73. Вселення в житло наймача членів його сім’ї та інших осіб
 
   Стаття 76. Вселення в житло наймача (орендаря) з державного та комунального житлових фондів загального призначення членів його сім’ї та інших осіб
 
675. 1. Вселення в наймане житло членів сім’ї наймача, не включених до договору найму житла, проводиться за письмовою згодою інших повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з ним, та наймодавця з внесенням відповідних змін до договору найму житла.
 
   1. Вселення в наймане (орендоване) житло з державного та комунального житлових фондів загального призначення членів сім’ї наймача (орендаря), не включених до договору найму (оренди) житла, проводиться за письмовою згодою інших повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з ним, та наймодавця (орендодавця) з внесенням відповідних змін до договору найму (оренди) житла.
 
676. 2. Вселення малолітніх та неповнолітніх дітей в займане батьками житло та включення їх до договору найму житла проводиться без згоди наймодавця, наймача та інших повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з наймачем.
 
-298- Семинога А.І.
У пункті 2 статті 73 законопроекту слова „в займане батьками житло" замінити словами „на займану батьками житлову площу";
 
Враховано   2. Вселення малолітніх та неповнолітніх осіб на займану їхніми батьками житлову площу та включення їх до договору найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення здійснюється без згоди наймодавця (орендодавця), наймача (орендаря) та інших повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з наймачем (орендарем).
 
677. 3. Особи, які вселилися в житло як члени сім’ї наймача, набувають рівного з іншими членами сім’ї права на користування житлом, якщо під час вселення між цими особами, наймачем та членами його сім’ї, які проживають разом з ним, не було укладено інший письмовий договір про порядок користування житлом.
 
   3. Особи, які вселилися в житло як члени сім’ї наймача (орендаря) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення, набувають рівного з іншими членами його сім’ї права на користування житлом, якщо під час вселення між цими особами, наймачем (орендарем) та членами його сім’ї, які проживають разом з ним, не укладено іншого письмового договору про порядок користування житлом, наданим у найм (оренду).
 
678. 4. Наймач має право вселити в наймане житло інших осіб за письмовою згодою наймодавця та інших повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з ним. У разі відмови наймодавця надати згоду на вселення таких осіб спори вирішуються в судовому порядку.
 
   4. Наймач (орендар) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення має право вселити в наймане ним житло інших осіб за письмовою згодою наймодавця (орендодавця) та інших повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з ним. У разі відмови наймодавця (орендодавця) надати згоду на вселення таких осіб спори вирішуються в судовому порядку.
 
679. Особи, які вселилися в житло наймача як опікуни, піклувальники, але не є членами сім’ї наймача, права на користування найманим житлом не набувають. Вони мають право проживати у найманому житлі протягом періоду виконання обов’язків опікуна, піклувальника та зобов’язані оплачувати житлово-комунальні послуги.
 
   Особи, які вселилися в житло наймача (орендаря) як опікуни, піклувальники, але не є членами сім’ї наймача (орендаря), права на самостійне користування найманим (орендованим) житлом не набувають. Вони мають право проживати у такому найманому (орендованому) житлі протягом періоду виконання обов’язків опікуна, піклувальника і зобов’язані оплачувати житлово-комунальні та інші послуги.
 
680. Стаття 74. Припинення дії договору найму житла
 
-299- Баранов В.О.
У назві і в тексті статті 77 доповнити словами "випадки припинення"
 
Враховано   Стаття 77. Припинення дії договору найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення
 
681. 1. Дія договору найму житла припиняється у разі:
 
   1. Дія договору найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення припиняється у разі:
 
682. 1) закінчення строку договору;
 
   1) закінчення строку дії такого договору;
 
683. 2) згоди сторін і повнолітніх членів сім’ї наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, включених до договору найму житла;
 
   2) згоди сторін, а також повнолітніх членів сім’ї наймача (орендаря) та осіб, які постійно проживають разом з ним, включених до договору найму (оренди) житла;
 
684. 3) приватизації наймачем займаного житла;
 
-300- Сербін Ю.С.
Частину 3 статті 74 викласти у такій редакції:
"3) приватизації наймачем (орендарем) займаного ним житла відповідно до закону";
 
Враховано   3) приватизації наймачем (орендарем) займаного ним житла відповідно до закону;
 
685. 4) викупу наймачем займаного житла;
 
-301- Сербін Ю.С.
Частину 4 статті 74 викласти у такій редакції:
"4) викупу наймачем (орендарем) займаного ним житла відповідно до закону";
 
Враховано   4) викупу наймачем (орендарем) займаного ним житла відповідно до закону;
 
686. 5) смерті одинокого наймача, оголошення його судом померлим або визнання безвісно відсутнім;
 
   5) смерті одинокого наймача (орендаря), оголошення його судом померлим або визнання безвісно відсутнім;
 
687. 6) винесення рішення суду.
 
-302- Сербін Ю.С.
Частину 6 статті 74 викласти у такій редакції:
"4) винесення рішення суду про припинення договору найму (оренди) житла на підставі закону";
 
Враховано   6) винесення рішення суду про припинення договору найму (оренди) житла на підставі закону.
 
688. Стаття 75. Право наймача на одержання меншого за розміром житла замість займаного
 
   Стаття 78. Право наймача (орендаря) житла на одержання меншого за розміром житла замість займаного
 
689. 1. Наймач за письмовою згодою повнолітніх членів його сім’ї та осіб, які постійно проживають разом з ним, включених до договору найму житла, має право порушити клопотання перед наймодавцем про надання йому в установленому порядку іншого меншого за розміром житла.
 
   1. Наймач (орендар) житла за письмовою згодою повнолітніх членів його сім’ї та осіб, які постійно проживають разом з ним, включених до договору найму (оренди) житла, має право вимагати від наймодавця (орендодавця) одержання в установленому порядку меншого за розміром житла замість займаного ним, але у межах загальних норм надання житла, передбачених частиною першою статті 72 цього Кодексу.
 
690. 2. Надаване наймодавцем інше житлове приміщення повинно розміщуватися у межах населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
 
   2. Надаване наймодавцем (орендодавцем) житла менше за розміром житло замість займаного наймачем (орендарем) має розміщуватися у межах того самого населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
 
691. Стаття 76. Піднаймання житла
 
-303- Мовчан П.М.
Статтю 76 викласти у наступній редакції:
Стаття 76. Піднайм житла
1. Наймач житла за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, включених до договору найму житла, і за згодою наймодавця має право здавати у піднайм житло в порядку, встановленому законодавством.
2. Наймач може здати в піднайм частину
одноквартирного житлового будинку, квартири, а в разі його тимчасового виїзду – весь будинок або всю квартиру.
3. Для здавання в піднайм одноквартирного житлового будинку або квартири, в яких проживають два чи більше наймачів, необхідна письмова згода цих наймачів і повнолітніх членів їх сімей, включених до договору найму житла.
 
Враховано редакційно   Стаття 79. Піднайм (суборенда) житла
1. Наймач (орендар) житла за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, включених до договору найму (оренди) житла, і за згодою наймодавця (орендодавця) має право здавати у піднайм (суборенду) житло в порядку, встановленому законодавством.
2. Наймач (орендар) може здати в піднайм (суборенду) частину житла, а в разі його тимчасового виїзду – все житло.
3. Для здачі в піднайм (суборенду) житла, в якому проживають два чи більше наймачів (орендарів), необхідна письмова згода цих наймачів (орендарів) і повнолітніх членів їхніх сімей, включених до договору найму (оренди) житла.
 
    -304- Радовець А.А.
Стаття 76 передбачає піднайм будинку, квартири без згоди їх власників (наймодавців), що протирічить _пі.823 Цивільного кодексу України.
 
Відхилено    
    -305- Круць М.Ф.
відповідно до положень Цивільного кодексу України назву статті 76 законопроекту слід викласти у такій редакції:
"Стаття 76. Піднайм житла";
 
Враховано    
692. 1. Наймач житла за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, включених до договору найму житла, і за згодою наймодавця має право здавати в піднаймання житло в порядку, встановленому законодавством.
 
      
693. 2. Наймач може здати в піднаймання частину одноквартирного житлового будинку, квартири, а в разі його тимчасового виїзду – весь будинок або всю квартиру.
 
      
694. 3. Для здавання в піднаймання одноквартирного житлового будинку або квартири, в яких проживають два чи більше наймачів, необхідна також згода цих наймачів і повнолітніх членів їх сімей, включених до договору найму житла.
 
      
695. Стаття 77. Договір піднайму житла. Права та обов’язки піднаймача житла
 
   Стаття 80. Договір піднайму (суборенди) житла. Права та обов’язки піднаймача (суборендаря) житла
 
696. 1. Договір піднайму житла укладається в письмовій формі і не повинен перевищувати строку договору найму житла.
 
   1. Договір піднайму (суборенди) житла укладається в письмовій формі і не може перевищувати строк договору найму (оренди) житла.
 
697. 2. Піднаймач житла користується правами та виконує обов’язки, передбачені договором піднайму житла.
 
   2. Піднаймач (суборендар) житла має права та виконує обов’язки, передбачені договором піднайму (оренди) житла і законодавством.
 
698. 3. Умови договору піднайму житла, що обмежують права інших користувачів житла в одноквартирному житловому будинку, квартирі, (їх частині) (можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.
 
   3. Умови договору піднайму (суборенди) житла, що обмежують права інших користувачів житла, можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.
 
699. 4. У разі дострокового припинення дії договору найму житла одночасно з ним припиняється дія договору піднайму житла.
 
-306- Баранов В.О.
Пункт 4 статті 77 викласти у наступній редакції:
"4. Підстави припинення договору піднайму:
згода сторін;
припинення дії договору найму (оренди) житла;
відмова піднаймача від договору піднайма;
рішення суду за вимогою _пів власності у разі:
1) невнесення піднаймачем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому піднаймі – понад два рази;
2) руйнування або псування житла піднаймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає;
3) у разі необхідності використання житла для проживання самого _пів власності та членів його сім’ї, якщо предметом піднайму є частина будинку, квартири, кімнати (частини кімнати).місяці.
4) якщо піднаймач житла або інші особи, за дії яких він відповідає, використовують житло не за призначенням або систематично порушують права та інтереси сусідів.
Порядок припинення договору піднайму визначається Цивільним кодексом України.
У разі розірвання договору піднайму житла піднаймач та інші особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду, без надання їм іншого житла.
 
Враховано редакційно   4. Підстави для припинення договору піднайму (суборенди) житла:
1) згода сторін;
2) припинення дії договору найму (оренди) житла;
3) відмова піднаймача (суборендаря) від договору піднайму (суборенди);
4) рішення суду за вимогою наймодавця (орендодавця) у разі:
а) невнесення піднаймачем (суборендарем) плати за житло у строк, передбачений договором;
б) руйнування або псування житла піднаймачем (суборендарем) або іншими особами, за дії яких він несе відповідальність;
в) необхідність використання житла для проживання самого наймодавця (орендодавця) та членів його сім’ї, якщо предметом договору піднайму (суборенди) є частина житлової будівлі (квартири чи кімнати у житловому будинку або житлові блоки чи секції у гуртожитку);
г) використання житла піднаймачем (суборендарем) або іншими особами, за дії яких він несе відповідальність, не за призначенням або систематичне порушення ними прав та інтересів сусідів.
Порядок припинення договору піднайму (суборенди) житла визначається Цивільним кодексом України та цим Кодексом.
У разі розірвання договору піднайму (суборенди) житла піднаймач (суборендар) та інші особи, які проживали в помешканні, підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду без надання їм іншого житла.
 
700. Дострокове припинення дії договору піднайму житла і виселення піднаймача без його згоди провадиться у судовому порядку.
 
   Дострокове припинення дії договору піднайму (суборенди) житла і виселення піднаймача (суборендаря) без його згоди здійснюються в судовому порядку.
 
701. Стаття 78. Надання житла для тимчасового проживання
 
   Стаття 81. Надання житла для тимчасового проживання
 
702. 1. Наймач житла і повнолітні члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним, включені до договору найму житла, можуть за взаємною письмовою згодою дозволити тимчасове проживання в одноквартирному житловому будинку, квартирі (їх частині) інших громадян (тимчасові мешканці). Наймач зобов’язаний повідомити наймодавця про кількість тимчасових мешканців та строк їх проживання.
 
   1. Наймач (орендар) житла і повнолітні члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним, включені до договору найму (оренди) житла, за взаємною письмовою згодою та згодою наймодавця (орендодавця) можуть дозволити тимчасово проживати в найманому (орендованому) житлі іншим громадянам (тимчасовим мешканцям), погодивши з наймодавцем (орендодавцем) кількість тимчасових мешканців та строк їх проживання.
 
703. 2. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після закінчення погодженого з ними строку проживання, але не пізніше ніж протягом семи днів після пред’явлення до них наймачем або наймодавцем вимог про його звільнення. У разі відмови звільнити житло наймач або інший повнолітній член його сім’ї можуть вимагати в судовому порядку виселення тимчасових мешканців без надання їм іншого житла. Тимчасові мешканці підлягають виселенню без надання іншого житла в разі розірвання або припинення дії договору найму житла.
 
   2. Тимчасові мешканці зобов’язані звільнити житло після закінчення визначеного строку проживання, але не пізніше ніж протягом семи днів після пред’явлення їм наймачем (орендарем) або наймодавцем (орендодавцем) вимоги про звільнення житла. У разі відмови звільнити займане житло наймач (орендар) або інший повнолітній член його сім’ї можуть вимагати в судовому порядку виселення тимчасових мешканців без надання їм іншого житла. Тимчасові мешканці також підлягають виселенню без надання іншого житла у разі розірвання або припинення дії договору найму (оренди) житла.
 
704. Стаття 79. Переселення осіб з житла, перебування в якому загрожує їх здоров’ю або безпеці
 
   Стаття 82. Переселення осіб з житла, перебування в якому загрожує їхньому здоров’ю або безпеці
 
705. 1. У разі виявлення в установленому порядку в будинку (його частині), квартирі обставин, що загрожують здоров’ю або безпеці осіб, які у ньому проживають, власник житла на час ліквідації небезпеки повинен невідкладно за власні кошти переселити їх у житло в маневреному або іншому житловому фонді.
 
   1. У разі виявлення в установленому порядку в житлі обставин, що загрожують здоров’ю або безпеці осіб, які в ньому проживають, власник (співвласник) житла на час усунення небезпеки має невідкладно за власні кошти переселити їх у житло в маневреному або іншому житловому фонді.
 
706. 2. Після усунення небезпеки в будинку (його частині), квартирі наймачам повертається житло, яке вони раніше займали.
 
   2. Після усунення обставин, що загрожують здоров’ю або безпеці осіб у житлі, наймачам (орендарям) повертається житло, яке вони раніше займали на підставі договору найму (оренди) житла.
 
707. 3. Якщо внаслідок невиконання наймодавцем правил утримання житла виникли небезпечні обставини, які призвели до необхідності відселення, наймач має право на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства.
 
   3. Якщо внаслідок недотримання наймодавцем (орендодавцем) Правил утримання житлових будівель та їх прибудинкових територій виникли небезпечні обставини, що призвели до необхідності відселення з житла, наймач (орендар) має право на відшкодування завданих йому у зв’язку з цим збитків відповідно до законодавства.
 
708. Стаття 80. Заселення звільненої в державному та комунальному житловому фонді частини квартири, в якій проживають два і більше наймачі та власники частин квартири
 
   Стаття 83. Заселення звільненої в державному чи комунальному житловому фонді частини житла спільного використання
 
709. 1. У разі звільнення неізольованого житлового приміщення у квартирі, в якій проживають два або більше наймачі, це приміщення надається наймачеві суміжного приміщення, який має переважне право на поліпшення житлових умов, якщо він перебуває на обліку осіб, що потребують такого поліпшення.
 
   1. У разі звільнення неізольованого житлового приміщення у житлі спільного використання таке житлове приміщення надається наймачеві (орендареві) суміжного приміщення, який відповідно до законодавства має переважне право на поліпшення житлових умов, якщо він перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
 
710. У разі звільнення наймачем неізольованого житлового приміщення у квартирі, інша частина якої перебуває у власності інших осіб, власники цих частин мають право викупити за експертне оціненою вартістю у власника звільнене житлове приміщення та частину загальної площі, якою користувався наймач. Якщо власники відмовляються викупити звільнене неізольоване житлове приміщення та частину загальної площі, їм можуть бути запропоновані інші житлові приміщення, площа яких відповідає розміру площі, займаної ними у квартирі.
 
-307- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 1 статті 80 викласти в такій редакції: "У разі звільнення наймачем неізольованого житлового приміщення у квартирі, інша частина якої перебуває у власності інших осіб, власники цих частин мають право викупити у власника звільнене житлове приміщення та частину загальної площі, якою користувався наймач. Якщо власники відмовляються викупити звільнене неізольоване житлове приміщення та частину загальної площі, їм можуть бути запропоновані інші житлові приміщення, площа яких відповідає розміру площі, займаної ними у квартирі.". Необхідно вилучити слова "за експертно оціненою вартістю"
 
Відхилено      
    -308- Сербін Ю.С.
Абзац 2 частини 1 статті 80 виключити
 
Враховано    
711. 2. Звільнена ізольована частина квартири, в якій проживають два і більше наймачі, надається наймачеві, який потребує поліпшення житлових умов. При цьому розмір загальної площі не повинен перевищувати норми забезпечення житлом, крім випадків, коли наймач або члени його сім’ї мають право на користування додатковою житловою площею.
 
   2. Звільнена ізольована частина житла спільного використання надається наймачеві (орендареві), який відповідно до законодавства потребує поліпшення житлових умов. При цьому розмір загальної площі житла не може перевищувати норм забезпечення житлом, передбачених частиною першою статті 72 цього Кодексу.
 
712. Якщо розмір звільненого житла менший ніж установлений для надання одній особі, це житло надається наймачам, які залишаються проживати в цій квартирі.
 
-309- Баранов В.О.
Абзац 2 пункту 2 статті 80 виключити
 
Враховано   3. У разі відмови наймодавця (орендодавця) у наданні житла, що звільнилося, наймачу (орендарю) або в разі продажу власникам (співвласникам) іншої ізольованої частини квартири звільненої ізольованої частини квартири чи відмови власників (співвласників) іншої ізольованої частин квартири викупити звільнену ізольовану частину квартири в установленому цією статтею порядку спір вирішується в судовому порядку.
 
713. 3. У разі відмови наймодавця в наданні житла, що звільнилося, наймачу або в разі продажу власникам частин квартири іншої її частини чи відмови власників частин квартири викупити звільнене житлове приміщення та частину загальної площі в установленому цією статтею порядку спір вирішується у суді.
 
-310- Баранов В.О.
Статтю 80 доповнити пунктом такого змісту:
"В разі коли інший наймач (наймачі), який проживає (проживають) у квартирі, де звільнилось житлове приміщення, не мають права на поліпшення житлових умов, то звільнене житлове приміщення надається іншій особі (особам) яка має право на поліпшення своїх житлових умов."
 
Враховано   4. Якщо інший наймач (орендар), який проживає (проживають) у квартирі, де звільнилася ізольована частина квартири, не має права на поліпшення житлових умов, звільнене ізольоване житлове приміщення надається іншій особі (особам), яка має право на поліпшення житлових умов.
 
714. Стаття 81. Строк зберігання житла в державному та комунальному житловому фонді за тимчасово відсутніми особами
 
   Стаття 84. Строк зберігання житла в державному та комунальному житловому фонді за тимчасово відсутніми особами
 
715. 1. У разі тимчасової відсутності без поважної причини наймача або членів його сім’ї, включених до договору найму житла, за ними зберігається житло протягом шести місяців, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
 
   1. У разі тимчасової відсутності без поважної причини наймача (орендаря) або членів його сім’ї, включених до договору найму (оренди) житла, за ними зберігається житло протягом шести місяців, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
 
716. У разі відсутності наймача або членів його сім’ї з поважних причин понад шість місяців цей строк за їх заявою може бути продовжено наймодавцем. Спори з цього питання вирішуються в судовому порядку.
 
   У разі відсутності наймача (орендаря) або членів його сім’ї з поважних причин більше шести місяців цей строк за їхньою заявою може бути подовжено наймодавцем (орендодавцем). Спори з цього питання вирішуються в судовому порядку.
 
717. 2. За тимчасово відсутніми наймачем і членами його сім’ї житло зберігається понад шість місяців у разі:
 
   2. За тимчасово відсутніми наймачем (орендарем) і членами його сім’ї житло зберігається більше шести місяців у разі:
 
718. 1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, призову офіцерів із запасу на військову службу строком до трьох років – протягом усього часу проходження зазначеної служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців, які уклали контракт, або перебування на кадровій військовій службі – протягом перших п’яти років перебування на військовій службі;
 
   1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу; призову офіцерів із запасу на військову службу строком до трьох років – протягом усього часу проходження зазначеної служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців, які уклали контракт, або перебування на кадровій військовій службі – протягом перших п’яти років перебування на військовій службі;
 
719. 2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв’язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти та інші), у тому числі за кордоном, - протягом усього часу роботи або навчання;
 
   2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи чи служби або у зв’язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти та інші), у тому числі за кордон, - протягом усього часу роботи чи служби або навчання;
 
720. 3) влаштування дитини (дітей) на виховання у дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника – протягом усього часу її (їх) перебування у закладі, родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в житловому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї.
 
-311- Баранов В.О.
У підпункті 3) пункту 2 статті 81 після слів "чи піклувальника" додати слова "прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу"
 
Враховано   3) влаштування дитини (дітей) на виховання у дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу – протягом усього часу її (їх) перебування у закладі, родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, якщо в житловому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї.
 
721. Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім’ї не залишилося, це житло може бути надано за договором найму житла іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках –до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для осіб, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
 
-312- Баранов В.О.
Абзац 2 підпункті 3) пункту 2 статті 81 додати словами "повернення з місць позбавлення волі"
 
Враховано   Якщо з житлового будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти), і членів її (їх) сім’ї в житлі не залишилося, це житло може бути надано за договором найму (оренди) житла іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, в окремих випадках – до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для осіб, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, повернення з місць позбавлення волі;
 
722. 4) виїзду у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна чи піклувальника протягом усього часу виконання таких обов’язків;
 
   4) виїзду у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна чи піклувальника – протягом усього часу виконання таких обов’язків;
 
723. 5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинок-інтернат та іншу установу соціальної допомоги протягом усього часу перебування у цих установах;
 
   5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинок-інтернат та іншу установу соціальної допомоги – протягом усього часу перебування в цих установах;
 
724. 6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі протягом усього часу перебування у цьому закладі;
 
   6) виїзду на лікування до лікувально-профілактичного закладу - протягом усього часу перебування в такому закладі;
 
725. 7) взяття під варту або засудження до позбавлення волі протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї.
 
   7) взяття під варту або засудження до позбавлення волі – протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому житлі залишилися проживати інші члени сім’ї.
 
726. Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім’ї наймача, це житло може бути надано за договором найму житла в установленому законодавством порядку іншій особі до звільнення з-під варти або до відбуття покарання наймачем;
 
   Якщо в житлі не залишилися проживати інші члени сім’ї наймача (орендаря), це житло може бути надано за договором найму (оренди) житла в установленому законодавством порядку іншій особі – до звільнення з під варти або до відбуття покарання наймачем (орендарем);
 
727. 8) зникнення особи – до дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення громадянина померлим або визнання безвісно відсутнім.
 
   8) зникнення особи – до дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення громадянина померлим або визнання його безвісно відсутнім.
 
728. 3. У випадках, передбачених пунктами 1-8 частини другої цієї статті, право на користування житлом зберігається за відсутньою особою протягом наступних шести місяців після закінчення строку, зазначеного у відповідному пункті.
 
   3. У випадках, передбачених пунктами 1-8 частини другої цієї статті, право на користування житлом зберігається за відсутньою особою протягом наступних шести місяців після закінчення строку, зазначеного у відповідному пункті.
 
729. Стаття 82. Право тимчасово відсутніх громадян на одержання охоронного свідоцтва (броні) на житло
 
   Стаття 85. Право тимчасово відсутніх громадян на одержання охоронного свідоцтва (броні) на житло в державному чи комунальному житловому фонді
 
730. 1. У разі направлення наймача на роботу за кордон житлове приміщення, яке займав наймач і члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним, бронюється на весь час перебування його за кордоном.
 
-313- Баранов В.О.
У абзаці 1 частини 1 статті 82 слова "час його перебування за кордоном" замінити словами "на роботу чи службу за кордон".
 
Враховано   1. У разі направлення наймача (орендаря) на роботу чи службу за кордон житлове приміщення, яке займав наймач (орендар) і члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним, бронюється на весь час його роботи чи служби за кордоном.
 
731. Охоронне свідоцтво (броня) на житло є документом, що підтверджує збереження права на користування житлом за тимчасово відсутньою особою.
 
-314- Баранов В.О.
Абзац 2 частини 1 статті 82 уточнити словами: "видане згідно цього Кодексу".
 
Враховано   Охоронне свідоцтво (броня) на житло в державному чи комунальному житловому фонді, видане згідно з цим Кодексом, є документом, що підтверджує збереження права на користування житлом за тимчасово відсутньою особою.
 
732. 2. Охоронне свідоцтво (броня) видається на житло, яке наймається в державному і комунальному житловому фонді.
 
   2. Охоронне свідоцтво (броня) видається на житло, яке наймається (орендується) з державного та комунального житлового фонду.
 
733. Охоронне свідоцтво (броня) на житло видається органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними особами.
 
   Охоронне свідоцтво (броня) на зазначене житло видається органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними особами.
 
734. 3. Особам, стосовно яких висунуто вимогу щодо зміни або визнання договору найму житла недійсним, охоронне свідоцтво (броня) на житло не видається до вирішення спору в судовому порядку.
 
   3. Особам, стосовно яких висунуто вимогу щодо зміни або визнання договору найму (оренди) житла недійсним, охоронне свідоцтво (броня) на житло в державному чи комунальному житловому фонді не видається до вирішення спору в судовому порядку.
 
735. 4. Особи, які виїхали за кордон за умовами і характером роботи і мали оформлене в установленому порядку охоронне свідоцтво (броню) на житло в Україні (Українській РСР), мають право на переоформлення зазначеного охоронного свідоцтва (броні) за умови поновлення у громадянстві України.
 
   4. Особи, які виїхали за кордон за умовами і характером роботи чи служби і мали оформлене в установленому порядку охоронне свідоцтво (броню) на житло в державному чи комунальному житловому фонді України (Української РСР), мають право на переоформлення зазначеного охоронного свідоцтва (броні) за умови набуття (поновлення) громадянства України.
 
736. Стаття 83. Заява про видачу охоронного свідоцтва (броні) на житло
 
   Стаття 86. Заява про видачу охоронного свідоцтва (броні) на житло в державному чи комунальному житловому фонді
 
737. 1. Для одержання охоронного свідоцтва (броні) на житло особи до виїзду з найманого житла подають органу місцевого самоврядування відповідну заяву.
 
   1. Для одержання охоронного свідоцтва (броні) на житло в державному чи комунальному житловому фонді особи до виїзду з найманого (орендованого) житла подають органу місцевого самоврядування відповідну заяву.
 
738. 2. До заяви про видачу охоронного свідоцтва (броні) на житло додаються:
 
   2. До заяви про видачу охоронного свідоцтва (броні) на житло в державному чи комунальному житловому фонді додаються:
 
739. 1) копія договору найму житла, засвідчена в установленому порядку;
 
   1) копія договору найму (оренди) житла, засвідчена в установленому порядку;
 
740. 2) довідка про відсутність у наймача заборгованості з плати за житло;
 
-315- Баранов В.О.
Пункт 2) частини 2 статті 83 доповнити словами: "та за житлово-комунальні послуги і інші послуги";
 
Відхилено      
    -316- Баранов В.О.
Підпункт 2) пункту 2 статті 83 виключити
 
Враховано    
741. 3) документ, який підтверджує наявність обставин, що дають право на бронювання житла.
 
   2) документ, який підтверджує наявність обставин, що дають право на бронювання житла.
 
742. 3. Заява про видачу охоронного свідоцтва (броні) на житло вважається поданою з дня надходження всіх зазначених у частині другій цієї статті документів.
 
   3. Заява про видачу охоронного свідоцтва (броні) на житло в державному чи комунальному житловому фонді вважається поданою з дня надходження всіх зазначених у частині другій цієї статті документів.
 
743. Заяву підписують наймач і всі повнолітні члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним.
 
   Заяву про видачу зазначеного охоронного свідоцтва (броні) житла підписують наймач (орендар) і всі повнолітні члени його сім’ї та особи, які постійно проживають разом з ним.
 
744. Стаття 84. Видача охоронного свідоцтва (броні) на житло, строк його дії та підстави для визнання його недійсним
 
   Стаття 87. Видача охоронного свідоцтва (броні) на житло в державному та комунальному житлових фондах, строк його дії та підстави для визнання його недійсним
 
745. 1. Охоронне свідоцтво (броня) на житло видається особі в одному примірнику протягом десяти днів після подання заяви та документів, зазначених у частині другій статті 105 цього Кодексу, на весь час перебування за кордоном.
 
-317- Буряк О.В.
У першій частині _пі. 84 вираз "статті 105" замінити на "статті 83", яка і визначає перелік документів необхідних для видачі охоронного свідоцтва (броні) на житло
 
Враховано   1. Охоронне свідоцтво (броня) на житло в державному та комунальному житлових фондах видається наймачу (орендарю) житла в одному примірнику у десятиденний строк з дня подання заяви та документів, зазначених у частині другій статті 86 цього Кодексу, на весь час перебування за кордоном.
 
746. 2. Порядок бронювання та оплати житла і продовження строку дії охоронного свідоцтва (броні) на житло затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок бронювання житла в державному та комунальному житлових фондах та умови подовження строку дії охоронного свідоцтва (броні) на житло затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
747. 3. Охоронне свідоцтво (броня) на житло може бути визнано недійсним у судовому порядку в разі виявлення у поданих документах неправдивих відомостей про причину тимчасової відсутності особи, а також неправомірних дій посадових осіб під час вирішення питання про видачу охоронного свідоцтва (броні) на житло.
 
   3. Охоронне свідоцтво (броня) на житло в державному та комунальному житлових фондах може бути визнано недійсним у судовому порядку в разі виявлення у поданих документах неправдивих відомостей про причину тимчасової відсутності особи, а також неправомірних дій посадових осіб під час вирішення питання про видачу охоронного свідоцтва (броні) на житло.
 
748. 4. Якщо наймач та члени його сім’ї не повернулись у заброньоване житлове приміщення протягом шести місяців після закінчення строку дії охоронного свідоцтва (броні) на житло, договір найму житла за позовом наймодавця може бути розірвано в судовому порядку.
 
   4. Якщо наймач (орендар) житла та члени його сім’ї не повернулися у заброньоване житлове приміщення протягом шести місяців після закінчення строку дії охоронного свідоцтва (броні) на житло, договір найму (оренди) житла за позовом наймодавця (орендодавця) може бути розірвано в судовому порядку.
 
749. Стаття 85. Порядок визнання тимчасово відсутнього наймача або членів його сім’ї такими, що втратили право на користування житлом
 
   Стаття 88. Порядок визнання тимчасово відсутнього наймача (орендаря) або членів його сім’ї такими, що втратили право на користування житлом
 
750. 1. Визнання наймача або членів його сім’ї такими, що втратили право на користування житлом у зв’язку з відсутністю понад строки, встановлені статтею 103 цього Кодексу, провадиться в судовому порядку.
 
-318- Буряк О.В.
У статті 85 цифри "103" замінити цифрами "81".
 
Враховано   1. Визнання наймача (орендаря) або членів його сім’ї такими, що втратили право на користування житлом у зв’язку з відсутністю понад строки, встановлені статтею 84 цього Кодексу, здійснюється в судовому порядку.
 
751. Стаття 86. Обов’язки та права тимчасово відсутніх наймача і членів його сім’ї
 
   Стаття 89. Обов’язки та права тимчасово відсутніх наймача (орендаря) і членів його сім’ї
 
752. Обов’язки та права, передбачені договором найму житла, зберігаються за тимчасово відсутніми наймачем і членами його сім’ї на строки, встановлені статтями 103 і 107 цього Кодексу.
 
-319- Буряк О.В.
У статті 86 цифри "103 і 107" замінити цифрами "81 і 82".
 
Враховано   Обов’язки та права, передбачені договором найму (оренди) житла з державного та комунального житлових фондів, зберігаються за тимчасово відсутніми наймачем (орендарем) і членами його сім’ї на строки, встановлені статтями 84 і 87 цього Кодексу.
 
753. Глава 6. Володіння, користування і розпорядження житлом, що перебуває у приватній власності
 
   Глава 6. Володіння, користування і розпорядження житлом, що перебуває у приватній власності
 
754. Стаття 87. Обов’язки та права власника приватного житла
 
-320- Баранов В.О.
Назву статті 87 викласти у наступній редакції:
"Обов’язки та права власника житла, що перебуває у приватній власності"
Доповнити статтю 87 проекту новою частиною 1 такого змісту:
"1. Житло (житлові будинки, у т.ч багатоквартирні, та їх частини; квартири та їх частин; житлові приміщення в нежитлових будівлях та спорудах) можуть перебувати у приватній власності відповідно до Цивільного кодексу та цього Кодексу".
У зв’язку з цим частини 1-7 вважати частинами 2-8
 
Враховано редакційно   Стаття 90. Обов’язки та права власника житла, що перебуває у приватній власності
1. Житло може перебувати у приватній власності відповідно до Цивільного кодексу України та цього Кодексу.
 
755. 1. Кількість житлових будинків (в тому числі багатоквартирних), квартир (їх частин), що можуть перебувати у приватній власності однієї фізичної чи юридичної особи, не обмежується.
 
   2. Кількість житлових будинків (у тому числі багатоквартирних), квартир (їх частин), а також житлових приміщень розташованих у нежитлових спорудах, що можуть перебувати у приватній власності однієї фізичної чи юридичної особи, не обмежується.
 
756. 2. Власник приватного житла зобов’язаний додержуватися вимог правил утримання житла, не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави.
 
   3. Власник (співвласник) приватного житла зобов’язаний дотримуватися Правил користування житловими та нежитловими приміщеннями житлових будівель, Правил утримання житлових будівель та їх прибудинкових територій, правил експлуатації житлових приміщень у нежитлових будівлях, правил надання послуг з управління житлом, не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати прав та інтересів громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і держави.
 
757. 3. Власник приватного житла не може бути позбавлений права власності на своє житло, крім випадків, визначених законом.
 
   3. Власник (співвласник) приватного житла не може бути позбавлений права власності на своє житло, крім випадків, визначених законом.
 
758. 4. Власник приватного житла несе відповідальність за належне його зберігання.
 
   4. Власник (співвласник) приватного житла несе відповідальність за належне його збереження.
 
759. Невиконання власником передбачених договором найму житла обов’язків щодо утримання житла дає наймачу право вимагати в судовому порядку від власника житла виконання умов, передбачених договором.
 
   Невиконання власником (співвласником) передбачених договором найму (оренди) житла обов’язків щодо утримання, обслуговування, експлуатації житла дає наймачу (орендарю) право вимагати в судовому порядку від власника (співвласника) житла виконання умов, передбачених таким договором.
 
760. 5. Спори з питань порушення прав власника приватного житла на володіння, користування і розпорядження належним йому житлом вирішуються в судовому порядку.
 
   5. Спори з питань порушення прав власника (співвласника) приватного житла на володіння, користування і розпорядження належним йому житлом вирішуються в судовому порядку.
 
761. 6. Власник житла може проводити ремонт і зміни в належному йому житловому приміщенні в порядку, встановленому законодавством, за умови, що ці зміни не загрожуватимуть життю і здоров’ю осіб, які у ньому проживають, не призведуть до порушень прав власників інших приміщень у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації житлового будинку.
 
   6. Власник (співвласник) житла може проводити ремонт і зміни в належному йому житловому приміщенні в порядку, встановленому законодавством, за умови що ці зміни не загрожуватимуть життю і здоров’ю осіб, які у такому житлі проживають, не призведуть до порушення прав власників (співвласників) інших приміщень у багатоквартирному будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації житлового будинку.
 
762. Дозвіл на проведення ремонту і зміни у житлових приміщеннях, передбачений частиною першою статті 186 цього Кодексу, надається в установленому законодавством порядку органами місцевого самоврядування.
 
-321- Буряк О.В.
У другому абзаці шостої частини _пі. 87 цифри "186" замінити на цифри "170"
 
Враховано   Дозвіл на проведення ремонту і змін у житлових і нежитлових приміщеннях, передбачений статтями 170, 171 цього Кодексу, надається власнику (співвласнику) приватного житла в установленому законодавством порядку органами місцевого самоврядування.
 
763. 7. Збитки, завдані власникам приватного житла внаслідок порушення їх прав, підлягають відшкодуванню відповідно до законодавства.
 
   7. Збитки, завдані власникам (співвласникам) приватного житла внаслідок порушення їхніх прав, підлягають відшкодуванню відповідно до законодавства.
 
764. Стаття 88. Користування приватним житлом членами сім’ї власника
 
   Стаття 91. Користування приватним житлом членами сім’ї власника (співвласника)
 
765. 1. Члени сім’ї власника приватного житлового приміщення, які вселились у це приміщення за його згодою, користуються житловим будинком, квартирою (їх частинами) нарівні з ним, якщо інше не передбачено домовленістю між власником і членами його сім’ї.
 
   1. Члени сім’ї власника (співвласника) приватного житла, які вселилися у таке житло за його згодою, користуються житлом нарівні з ним, якщо інше не передбачено домовленістю між власником (співвласником) і членами його сім’ї.
 
766. 2. За згодою власника приватного житла члени його сім’ї вправі вселяти в займане ними приміщення інших членів своєї сім’ї. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей згода власника не потрібна.
 
   2. За згодою власника (співвласника) приватного житла члени його сім’ї вправі вселяти в займане ними житло інших членів своєї сім’ї. На вселення в житло до батьків їх неповнолітніх дітей згода власника (співвласника) приватного житла не вимагається.
 
767. 3. Повнолітні члени сім’ї власника приватного житла несуть однакову з власником майнову відповідальність за зобов’язаннями щодо користування житлом.
 
   3. Повнолітні члени сім’ї власника (співвласника) приватного житла несуть однакову з власником (співвласником) майнову відповідальність за зобов’язаннями щодо користування житлом.
 
768. 4. Члени сім’ї власника приватного житла зобов’язані виконувати правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями та їх утримання. Повнолітні члени сім’ї власника приватного житла зобов’язані брати участь у спільних витратах на утримання житла, якщо інше не передбачено договором між ними.
 
   4. Члени сім’ї власника (співвласника) приватного житла зобов’язані дотримуватися правил користування житловими та нежитловими приміщеннями житлових будівель, Правил утримання житлових будинків та їх прибудинкових територій, правил експлуатації житлових приміщень у нежитлових будівлях, правил надання послуг з управління житлом.
Повнолітні члени сім’ї власника (співвласника) приватного житла зобов’язані брати участь у спільних витратах на утримання житла, якщо інше не передбачено договором між ними.
 
769. Спори між власником приватного житла і повнолітніми членами його сім’ї щодо розміру частки у спільних витратах вирішуються в судовому порядку.
 
   Спори між власником (співвласником) приватного житла і повнолітніми членами його сім’ї щодо розміру частки у спільних витратах вирішуються в судовому порядку.
 
770. Стаття 89. Реалізація права власності на житловий будинок, квартиру (їх частини)
 
-322- Баранов В.О.
Назву статті 89 викласти у наступній редакції:
"Стаття 89. Особливості реалізації права власності на житло"
 
Враховано   Стаття 92. Особливості реалізації права власності на житло
 
771. 1. Право власності на житловий будинок, квартиру (їх частини) виникає з моменту їх державної реєстрації.
 
-323- Писаренко В.В.
Частини 1, 2 ст. 89 виключити.
 
Відхилено   1. Право власності на житловий будинок, квартиру (їх частини) виникає з моменту їх державної реєстрації.
 
772. 2. Договір про відчуження (продаж, дарування тощо) будинку, квартири (їх частини) підлягає нотаріальному посвідченню та обов’язковій державній реєстрації відповідно до законодавства.
 
-324- Прутнік Е.А.
Частину другу статті 89 викласти у такій редакції:
2. Договір про відчуження (продаж, дарування тощо) будинку, квартири (їх частини) підлягає нотаріальному посвідченню та обов’язковій державній реєстрації відповідно до законодавства. Істотною умовою договору про відчуження (продаж, дарування тощо) будинку, квартири (їх частини) є перехід усіх прав та обов’язків за договірними відносинами з постачальниками житлово-комунальних послуг (житлових, комунальних послуг, інвестиційних договорів з управителем тощо) до нового власника. У разі відчуження будинку, квартири (їх частини) набувач може вимагати від відчужувача довідку про відсутність боргу із сплати за житло. Нотаріально посвідчена копія зазначеного договору у місячний термін з дня підписання договору передається власником до управителя.
 
Враховано редакційно   2. Договір про відчуження (продаж, дарування тощо) житла підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно до закону. Істотною умовою договору про відчуження (продаж, дарування тощо) житлового будинку, квартири (їх частини) є перехід усіх прав та обов’язків за договірними відносинами з постачальниками житлово-комунальних послуг (житлових, комунальних послуг, інвестиційних договорів з управителем тощо), виконавцями послуг з управління житлом до нового власника житла.
Під час оформлення договору про відчуження (продаж, дарування тощо) житла попередній власник (відчужувач) житла зобов’язаний надати письмове підтвердження (довідку, акт) про відсутність/наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних та інших послуг на день укладення такого договору.
Нотаріально посвідчена копія договору про відчуження житла у місячний строк з дня підписання договору передається власником житла виконавцю послуг з управління житлом.
 
773. 3. Особи, яким на праві власності належить частина житлового будинку, можуть її продати, подарувати, укласти інші цивільно-правові договори відповідно до законодавства.
 
-325- Баранов В.О.
Пункт 3 статті 89 викласти у наступній редакції:
"3. Право спільної власності на житло реалізується відповідно до цього Кодексу та Цивільного кодексу України"
Пункт 4 статті 89 виключити
 
Враховано   3. Право спільної власності на житло реалізується відповідно до цього Кодексу та Цивільного кодексу України.
 
774. 4. Особи, яким на праві спільної часткової власності належить частина квартири, можуть продати, подарувати, заповісти чи укласти інші не заборонені законодавством договори у разі, коли частина, що відчужується, може бути виділена з інших частин квартири. Переважне право на купівлю цієї виділеної в натурі частини квартири мають особи, визначені законодавством.
 
      
775. Стаття 90. Наймання житла в приватному житловому фонді для використання його не за призначенням
 
   Стаття 93. Особливості найму (оренди) житла у приватному житловому фонді для використання його не за призначенням
 
776. 1. Власник приватного житла може здати в наймання житлові приміщення для провадження господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності після прийняття органами місцевого самоврядування рішення (а в будинках, в яких утворене об’єднання співвласників, - за згодою їх вищого органу управління) про переведення житлових приміщень на строк дії договору найму в нежитлові відповідно до цього Кодексу.
 
-326- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 90 викласти в такій редакції: "1. Власник приватного житла може здати в наймання житлові приміщення для провадження господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності після прийняття органами місцевого самоврядування рішення (а в будинках, в яких утворене об’єднання співвласників, - за згодою їх вищого органу управління) про переведення житлових приміщень на строк дії договору найму в нежитлові, які приймаються із дотриманням вимог Кодексу щодо переведення житлових приміщень в нежитлові.".
 
Відхилено      
    -327- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 90 виключити
 
Враховано    
777. 2. Не допускається передача в наймання приватного житла для провадження господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, якщо це буде обмежувати права інших власників (користувачів) і заподіє шкоду довкіллю. Спори щодо припинення (заборони) використання житла для провадження зазначеної діяльності вирішуються в судовому порядку.
 
-328- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 90 викласти в такій редакції: "2. Не допускається передача в наймання приватного житла для провадження господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, у випадку не дотримання вимог встановлених статтями 7,9,11 цього кодексу, або якщо буде обмежувати права інших власників (користувачів) чи заподіє шкоду довкіллю. Спори щодо припинення (заборони) використання житла для провадження зазначеної діяльності вирішуються в судовому порядку.".
 
Враховано   1. Не допускається передача в найм (оренду) приватного житла для провадження господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності у разі недотримання вимог, встановлених цим Кодексом (пунктом другим частини третьої, частиною п’ятою статті 7, частиною першою, пунктами другим і четвертим частини другої, частинами четвертою і сьомою статті 11), або якщо це може спричинити обмеження прав інших власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень чи заподіяти шкоду довкіллю. Спори щодо припинення (заборони) використання житла для провадження зазначеної діяльності вирішуються в судовому порядку.
 
778. Власник і особа, якій передано житло для провадження господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, несуть солідарну відповідальність за завдані ними збитки. Власник має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи в розмірі завданого збитку.
 
-329- Радовець А.А.
Друге речення абзацу 2 частини 2 статті 90 викласти у такій редакції:
"Власник (співвласник) житла має право зворотної вимоги (регресу) до винної завданні шкоди та нанесенні збитків особи в розмірі завданого збитку згідно законодавства."
 
Частину 2 статті 93 перенесено у статтю 178     
    -330- Баранов В.О.
Абзац 2 пункту 2 статті 90 перенести у статтю про відповідальність
 
Враховано перенесено у _пі. 178   
779. Глава 7. Порядок надання житла у житловому фонді спеціального призначення і користування ним
 
-331- Баранов В.О.
У назві глави 7 слово "порядок" виключити
 
Враховано   Глава 7. Надання житла з житлового фонду спеціального призначення і користування ним
 
780. Стаття 91. Житловий фонд спеціального призначення
 
   Стаття 94. Житловий фонд спеціального призначення
 
781. 1. Житловий фонд спеціального призначення використовується для проживання окремих категорій осіб у порядку і на умовах, установлених цим Кодексом та іншими законами.
 
-332- Радовець А.А.
частину 1 статті 91 викласти у такій редакції:
"1. Житловий фонд спеціального призначення використовується для надання житла для проживання на умовах найму (оренди) окремих категорій осіб у порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом та іншими законами".
 
Враховано   1. Житловий фонд спеціального призначення використовується для надання житла для проживання на умовах найму (оренди) окремим категоріям осіб у порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
 
782. 2. Житловий фонд спеціального призначення може створюватися в будинках державного, комунального та приватного житлового фонду.
 
   2. Житловий фонд спеціального призначення може створюватися у житлових будинках державного, комунального та приватного житлових фондів.
 
783. 3. Житло фонду спеціального призначення не підлягає приватизації.
 
   3. Житло з житлового фонду спеціального призначення не підлягає приватизації.
 
784. Стаття 92. Склад житлового фонду спеціального призначення
 
   Стаття 95. Склад житлового фонду спеціального призначення
 
785. 1. До житлового фонду спеціального призначення належать:
 
   1. До житлового фонду спеціального призначення належить:
 
786. 1) службове житло;
 
   1) службове житло;
 
787. 2) гуртожитки, в тому числі спеціальні;
 
   2) гуртожитки, у тому числі спеціальні;
 
788. 3) будинки (квартири) маневреного житлового фонду;
 
   3) житлові будинки (квартири) маневреного житлового фонду;
 
789. 4) дитячі будинки сімейного типу;
 
-333- Радовець А.А.
У підпункті 4 пункту 1 статті 92 перед словом "дитячі" вставити слова "житлові приміщення"
 
Враховано   4) житлові приміщення дитячих будинків сімейного типу;
 
790. 5) готелі-притулки;
 
   5) житлові приміщення готелів-притулків;
 
791. 6) житло для тимчасового проживання.
 
   6) житло для тимчасового проживання.
 
792. Стаття 93. Службове житло
 
   Стаття 96. Службове житло
 
793. 1. Службове житло – житлове приміщення, що надається в користування особам, які у зв‘язку з характером їх діяльності мають проживати за місцем роботи (служби) або поблизу та перебувають у трудових або інших передбачених законодавством відносинах з особою, яка надає житло, або уповноваженим нею органом.
 
-334- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 93 перенести у статтю 1 (визначення)
 
Враховано      
794. Службовим житлом можуть користуватися громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які відповідно до законодавства мають право працювати або навчатися в Україні.
 
   1. Службовим житлом можуть користуватися громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які відповідно до законодавства мають право працювати або навчатися в Україні.
 
795. 2. Службове житло формується в порядку, встановленому статтею 8 цього Кодексу.
 
   2. Службове житло формується в порядку, встановленому статтею 10 цього Кодексу.
 
796. 3. У заселених будинках переведення житла до категорії службового допускається лише у разі, коли це житло звільнено в установленому порядку.
 
   3. У заселених житлових будинках переведення житла до категорії службового допускається лише у разі, якщо це житло звільнено в установленому порядку.
 
797. 4. Перелік категорій осіб, яким надається службове житло, затверджується:
 
   4. Перелік категорій осіб, яким надається службове житло, затверджується:
 
798. 1) у державному та комунальному житловому фонді Кабінетом Міністрів України;
 
   1) у державному та комунальному житлових фондах – Кабінетом Міністрів України;
 
799. 2) у приватному житловому фонді власником житла або уповноваженим ним органом.
 
   2) у приватному житловому фонді – власником житла або уповноваженим ним органом.
 
800. Стаття 94. Порядок надання службового житла
 
-335- Баранов В.О.
У назві статті 94 слово "порядок" виключити
 
Враховано   Стаття 97. Надання службового житла
 
801. 1. Службове житло надається:
 
   1. Службове житло надається на підставі договору найму (оренди) службового житла:
 
802. 1) у приватному житловому фонді – власником житла або уповноваженим ним органом на підставі договору найму службового житла;
 
   1) у приватному житловому фонді – власником (співвласником) житла або уповноваженим ним органом;
 
803. 2) у державному житловому фонді – за рішенням адміністрації підприємства, установи та організації на підставі договору найму службового житла;
 
-336- Хара В.Г.
До статті 94
Пункт 2 частини першої викласти в редакції:
"2) у державному житловому фонді – за рішенням адміністрації підприємства, установи та організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації, на підставі договору найму службового житла;".
 
Відхилено   2) у державному житловому фонді – за рішенням адміністрації підприємства, установи чи організації;
 
804. 3) у комунальному житловому фонді – за рішенням органів місцевого самоврядування на підставі договору найму службового житла.
 
   3) у комунальному житловому фонді – за рішенням органу місцевого самоврядування.
 
805. 2. Порядок надання службового житла та користування ним затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок надання службового житла та користування ним затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
806. Стаття 95. Укладення договору найму службового житла
 
   Стаття 98. Укладення договору найму (оренди) службового житла
 
807. 1. Підставою для користування службовим житлом є договір найму службового житла.
 
   1. Підставою для вселення у службове житло та користування службовим житлом є договір найму (оренди) службового житла.
 
808. 2. Договір найму службового житла укладається між власником або уповноваженою ним особою і особою, якій надається в користування службове житло.
 
-337- Радовець А.А.
Частину 2 статті 95 доповнити словами: "яка має право на отримання службового житла і"
 
Враховано   2. Договір найму (оренди) службового житла укладається власником або уповноваженою ним особою і особою, яка має право на отримання службового житла та якій надається в користування службове житло.
 
809. Відносно службового житла у проекті (_пі. 117) зазначено лише те, що цей договір укладається між власником житла або уповноваженою ним особою і особою, якій воно надається в користування. Стосовно ж іншого житла спеціального призначення (гуртожитки, будинки (квартири) маневрового фонду, готелі – притулки, дитячі будинки сімейного типу, житлові приміщення для тимчасового проживання) підстави користування ним (відповідний договір найму чи щось інше) у проекті взагалі не визначені. Слід також визначитися відносно того, в якому житловому фонді за формою власності утворюються дитячі будинки сімейного типу та житлові приміщення для тимчасового проживання.
 
-338- Хара В.Г.
До статті 95
Вилучити абзац другий частини другої статті 95 проекту.
 
Враховано      
810. Стаття 96. Створення гуртожитків, у тому числі спеціальних, та користування ними
 
   Стаття 99. Створення гуртожитків, у тому числі спеціальних, та користування ними
 
811. 1. Для проживання робітників, службовців, аспірантів, докторантів, слухачів, студентів, учнів, а також інших категорій громадян на період виконання роботи або навчання створюються гуртожитки.
 
   1. Для проживання робітників, службовців, аспірантів, докторантів, слухачів, студентів, учнів, а також інших категорій громадян на період виконання роботи, проходження служби або навчання створюються гуртожитки.
 
812. Гуртожитками можуть користуватися громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
 
   Гуртожитками можуть користуватися громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
 
813. 2. Вселення до гуртожитку провадиться за рішенням адміністрації підприємства, установи та організації. Виселення з гуртожитку провадиться в добровільному порядку. У разі коли особа, яка підлягає виселенню з гуртожитку відповідно до положення про гуртожиток, відмовляється від виселення або не виселяється в установлений строк, вона підлягає примусовому виселенню за рішенням суду.
 
-339- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 96 викласти в такій редакції: "2. Вселення до гуртожитку провадиться за рішенням адміністрації підприємства, установи та організації. Виселення з гуртожитку провадиться в добровільному порядку. У разі коли особа, яка припинила навчання у відповідному закладі, або звільнилася з підприємства, установи та організації, відмовляється від виселення або не виселяється в установлений строк, вона підлягає примусовому виселенню за рішенням суду.". Слід передбачити виключний перелік підстав для виселення з гуртожитку, аби виключити можливість волюнтаризму у цьому.
 
Враховано частково   2. Вселення до гуртожитку здійснюється за рішенням адміністрації підприємства, установи чи організації.
Виселення з гуртожитку здійснюється в добровільному або примусовому порядку. У разі якщо особа, яка підлягає виселенню з гуртожитку відповідно до положення про гуртожиток, відмовляється від виселення або не виселяється в установлений строк, вона підлягає примусовому виселенню за рішенням суду.
 
    -340- Хара В.Г.
До статті 96
Перше речення частини другої доповнити після слів "установи та організації" словами за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації".
 
Відхилено    
    -341- Радовець А.А.
У частині 2 статті 96 після слова "добровільному" додати слова "або примусовому"
 
Враховано    
814. 3. Особам, які звільнені з місць позбавлення волі і не мають житла, після прибуття до обраного місця проживання на період до його отримання згідно із законодавством органи місцевого самоврядування надають місця для проживання в спеціальних гуртожитках, що створюються такими органами.
 
   3. Особам, звільненим з місць позбавлення волі, які не мають житла, після прибуття до обраного місця проживання на період до отримання житла згідно із законодавством органи місцевого самоврядування надають місця для тимчасового проживання у спеціальних гуртожитках, що створюються такими органами.
 
815. 4. Типове положення про гуртожиток затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-342- Хара В.Г.
До статті 96
Частину четверту після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з уповноваженим представником від всеукраїнських об’єднань профспілок".
 
Відхилено   4. Типове положення про гуртожиток затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
816. Стосовно гуртожитків (стаття 118 проекту), на нашу думку, також варто зберегти норму (_пі. 127 чинного ЖК) про те, що під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети жилі будинки, а також про їх реєстрацію у органах місцевого самоврядування. Пропонуємо також включити до проекту норми про визначення видів гуртожитків за умовами проживання (для одиноких осіб та для сімей), та саму норму надання житла у гуртожитках (необхідність якої випливає із частини 3 ст. 122 проекту).
 
-343- Хара В.Г.
Вилучити абзац другий частини четвертої статті 96 проекту.
 
Враховано      
817. Стаття 97. Надання житла у будинках (квартирах) маневреного житлового фонду та користування ним
 
   Стаття 100. Надання житла у будівлях маневреного житлового фонду та користування ним
 
818. 1. Маневрений житловий фонд створюється органами місцевого самоврядування і призначається для проживання на час проведення ремонту або реконструкції житла осіб, які є власниками цього житла або займають його на підставі договору найму або піднайму житла.
 
   1. Маневрений житловий фонд створюється органами місцевого самоврядування і призначається для проживання на час проведення ремонту або реконструкції житла громадян, які є власниками (співвласниками) цього житла або займають його на підставі договору найму (оренди) або піднайму (суборенди) житла.
 
819. 2. Приміщення маневреного житлового фонду повинні відповідати вимогам законодавства та розміщуватися в межах одного і того самого населеного пункту.
 
   2. Житлові приміщення маневреного житлового фонду (квартири та кімнати в житлових будинках, житлові блоки та секції в гуртожитках) повинні відповідати вимогам законодавства та розміщуватися в межах того самого населеного пункту.
 
820. 3. Приміщення в маневреному житловому фонді надається особам згідно з нормою не менш як 8 квадратних метрів загальної площі на одну особу.
 
   3. Житлові приміщення маневреного житлового фонду надаються громадянам відповідно до законодавства згідно з нормою не менш як 8 квадратних метрів житлової площі на одну особу.
 
821. Власник маневреного житлового фонду зобов’язаний забезпечити належні умови зберігання громіздкого майна осіб в окремих приміщеннях. Зберігання майна здійснюється безоплатно з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та договору зберігання.
 
-344- Баранов В.О.
У абзаці 2 пункту 3 статті 97 слово "громіздкого" виключити
 
Враховано   Власник маневреного житлового фонду зобов’язаний забезпечити належні умови зберігання майна осіб, яким надано право проживання в житлі маневреного житлового фонду, в окремих (нежитлових) приміщеннях. Зберігання майна мешканців житла маневреного житлового фонду здійснюється безоплатно, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та договору зберігання.
 
822. 4. Витрати громадян, пов’язані з переселенням з житла, яке підлягає ремонту або реконструкції, відшкодовуються замовником робіт з ремонту або реконструкції.
 
   4. Витрати громадян, пов’язані з переселенням з житла, що підлягає ремонту або реконструкції, відшкодовуються замовником робіт з ремонту або реконструкції житла.
 
823. 5. Особи, які проживають в будинках (квартирах) маневреного житлового фонду, вносять плату за житло.
 
   5. Особи, які проживають у житлових будівлях маневреного житлового фонду, вносять плату за житло.
 
824. Обов’язок внесення плати за житло виникає з моменту фактичного заселення в приміщення маневреного житлового фонду.
 
   Обов’язок внесення плати за житло виникає з моменту фактичного заселення на законних підставах у приміщення маневреного житлового фонду (квартиру, кімнату, житловий блок чи секцію).
 
825. 6. Порядок надання житла в будинках (квартирах) маневреного житлового фонду та умови користування ним встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Порядок надання житла в житлових будівлях маневреного житлового фонду та умови користування ним встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
826. 7. Спори щодо відселення наймачів чи власників квартир з будинків, які підлягають ремонту або реконструкції, і надання їм житла в будинках (квартирах) маневреного житлового фонду вирішуються в судовому порядку.
 
   7. Спори щодо відселення наймачів (орендарів) чи власників (співвласників) квартир або кімнат з житлових будинків, житлових блоків чи секцій в гуртожитках, що підлягають ремонту або реконструкції, і надання їм житла в житлових будівлях маневреного житлового фонду вирішуються в судовому порядку.
 
827. Стаття 98. Надання житла у дитячих будинках сімейного типу та користування ним
 
   Стаття 101. Надання житла у дитячих будинках сімейного типу та користування ним
 
828. 1. Під час прийняття в установленому Кабінетом Міністрів України порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на виховання, надається житловий будинок садибного типу або багатокімнатна квартира.
 
   1. Під час прийняття в установленому Кабінетом Міністрів України порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на виховання, надається садибний будинок або багатокімнатна квартира.
 
829. 2. Порядок надання та користування житлом у дитячих будинках сімейного типу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок надання та користування житлом у дитячих будинках сімейного типу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
830. Стаття 99. Створення готелів-притулків та користування житлом у них
 
   Стаття 102. Створення готелів-притулків та користування житлом у них
 
831. 1. Готелі-притулки призначені для тимчасового проживання осіб, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої надзвичайної ситуації до отримання ними постійного житла.
 
-345- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 102 перенести у статтю 1 (визначення)
 
Враховано      
832. 2. Готелі-притулки створюються в разі виникнення надзвичайної ситуації з використанням існуючих готелів, гуртожитків, баз відпочинку, пансіонатів та інших приміщень, що можуть бути пристосовані для тимчасового проживання осіб, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої надзвичайної ситуації.
 
   1. Готелі-притулки створюються в разі виникнення надзвичайної ситуації з використанням існуючих готелів, гуртожитків, баз відпочинку, пансіонатів та інших приміщень, що можуть бути пристосовані для тимчасового проживання осіб, які постраждали внаслідок стихійного лиха або іншої надзвичайної ситуації.
 
833. 3. Рішення про створення готелів-притулків та умови користування ними, умови відшкодування витрат власникам приміщень, у яких такі притулки створені, приймаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до Положення про готелі-притулки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Рішення про створення готелів-притулків та умови користування ними, умови відшкодування витрат власникам (співвласникам) приміщень, у яких такі притулки створені, приймаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до Положення про готелі-притулки, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
834. 4. Особи, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої надзвичайної ситуації, користуються готелями-притулками безоплатно до отримання ними передбаченої законодавством компенсації.
 
   3. Особи, які постраждали внаслідок стихійного лиха або іншої надзвичайної ситуації, користуються готелями-притулками безоплатно до отримання ними передбаченої законодавством компенсації.
 
835. 5. Після ліквідації наслідків стихійного лиха чи іншої надзвичайної ситуації та переселення потерпілих осіб, які проживали в готелях-притулках, приміщення готелів, гуртожитків, баз відпочинку, пансіонатів, що були пристосовані для тимчасового проживання зазначених осіб, використовуються за призначенням.
 
-346- Радовець А.А.
У частині/пункті 5 статті 99 зазначити:
"Після ліквідації наслідків стихійного лиха чи іншої надзвичайної ситуації та переселення потерпілих осіб, які проживали в готелях-притулках, приміщення готелів, гуртожитків, баз відпочинку, пансіонатів, що були використані для створення готелю притулку повертаються їх власникам (співвласникам) для використання за призначенням".
 
Враховано редакційно   4. Після ліквідації наслідків стихійного лиха чи іншої надзвичайної ситуації та переселення потерпілих осіб, які проживали у відповідних приміщеннях у готелях-притулках, готелях, гуртожитках, базах відпочинку, пансіонатах, що були пристосовані для тимчасового проживання людей, повертаються їх власникам (співвласникам) для використання за призначенням.
 
836. Стаття 100. Житлові приміщення для тимчасового проживання
 
-347- Баранов В.О.
У назві статті 100 слова "житлові приміщення" поміняти на "житло" і далі по тексту також
 
Враховано   Стаття 103. Житло для тимчасового проживання
 
837. 1. До житлових приміщень для тимчасового проживання належать приміщення, пристосовані для тимчасового проживання осіб, які втратили житло через незалежні від них обставини.
 
   1. До житла для тимчасового проживання належать приміщення, пристосовані для тимчасового проживання людей, що надаються особам, які втратили житло через не залежні від них обставини.
 
838. Приміщення для тимчасового проживання надаються особам, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного житлового приміщення, у порядку, встановленому законодавством.
 
   Житло для тимчасового проживання надається особам, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житло, що було придбано ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, якщо повернення кредиту (позики) було забезпечене цим житлом, у порядку, встановленому законодавством.
 
839. 2. Приміщення для тимчасового проживання також надаються біженцям та особам, які вимушені залишити житлове приміщення через його аварійний стан, внаслідок стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці такого приміщення, у порядку, встановленому законодавством.
 
   2. Житло для тимчасового проживання також надається біженцям та особам, які вимушені залишити житлове приміщення через його аварійний стан внаслідок стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці такого приміщення, у порядку, встановленому законодавством.
 
840. 3. Житлові приміщення для тимчасового проживання повинні відповідати санітарним та технічним вимогам. Житлова площа у житлових приміщеннях для тимчасового проживання надається за нормами, встановленими для проживання у гуртожитках.
 
   3. Житло для тимчасового проживання людей повинно відповідати санітарним і технічним вимогам до житла. Житлова площа у житлових приміщеннях для тимчасового проживання надається за нормами, встановленими для проживання у гуртожитках.
 
841. Стаття 101. Заклади та установи, що надають тимчасовий притулок
 
   Стаття 104. Заклади та установи, що надають тимчасовий притулок
 
842. 1. Заклади та установи, що надають тимчасовий притулок, будуються (створюються) та утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів і перебувають у комунальній власності.
 
   1. Заклади та установи, що надають тимчасовий притулок, будуються (створюються) та утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів і перебувають у комунальній власності.
 
843. 2. Архітектурно-планувальні, технічні норми та санітарно-гігієнічні вимоги до закладів та установ, що надають тимчасовий притулок, визначаються державними будівельними нормами.
 
   2. Архітектурно-планувальні, технічні норми та санітарно-гігієнічні вимоги до закладів та установ, що надають тимчасовий притулок, визначаються державними будівельними нормами та державними стандартами.
 
844. 3. У разі відсутності у мешканця закладу або установи, що надає тимчасовий притулок, документів, що посвідчують особу, та актів цивільного стану відповідний орган місцевого самоврядування протягом двох місяців з дня надання йому житлового приміщення в закладі або установі, що надає тимчасовий притулок, забезпечує відновлення втрачених громадянином документів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 
-348- Баранов В.О.
Пункт 3, 4, 5 статті 101 виключити
 
Враховано      
845. 4. Порядок відновлення документів для мешканців закладу або установи, що надає тимчасовий притулок, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
846. 5. Після отримання документів, що посвідчують особу, та актів цивільного стану мешканець закладу або установи, що надає тимчасовий притулок, звертається до органу місцевого самоврядування із заявою про взяття його на соціальний квартирний облік.
 
      
847. 6. Бездомний громадянин може бути виселений із закладу або установи, що надає тимчасовий притулок:
 
   3. Бездомна особа може бути виселена із закладу або установи, що надає тимчасовий притулок, лише:
 
848. 1) за власним бажанням;
 
   1) за власним бажанням;
 
849. 2) у разі одержання житлового приміщення у соціальному гуртожитку або квартири чи садибного (одноквартирного) житлового будинку з житлового фонду соціального призначення;
 
   2) у разі одержання житлового приміщення у соціальному гуртожитку або квартири чи садибного будинку з житлового фонду соціального призначення;
 
850. 3) за рішенням суду.
 
   3) за рішенням суду.
 
851. Стаття 102. Порядок надання житлових приміщень для тимчасового проживання і користування ними
 
-349- Баранов В.О.
Назву статті 102 викласти у наступній редакції:
"Надання житла для тимчасового проживання і користування"
 
Враховано   Стаття 105. Надання житла для тимчасового проживання і користування ним
 
852. 1. Житлові приміщення для тимчасового проживання надаються особам, для яких таке приміщення є єдиним місцем проживання і їх сукупний дохід недостатній для придбання або найму іншого житла. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням для тимчасового проживання мають:
 
   1. Житло для тимчасового проживання надається у вигляді житлових приміщень тимчасового призначення особам, для яких таке житлове приміщення є єдиним місцем проживання, за умови що сукупний дохід таких осіб недостатній для самостійного придбання або найму житла. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням для тимчасового проживання мають:
 
853. 1) сім’ї з дітьми;
 
   1) сім’ї з дітьми;
 
854. 2) вагітні жінки;
 
   2) вагітні жінки;
 
855. 3) особи, які втратили працездатність;
 
   3) особи, які втратили працездатність;
 
856. 4) пенсіонери.
 
   4) пенсіонери.
 
857. 2. Житло для тимчасового проживання створюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Житло для тимчасового проживання створюється та надається у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
858. 3. Особи, яким надано житлове приміщення для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житлового приміщення, здавати його в піднайм або вселяти в нього інших осіб.
 
   3. Особи, яким надано житлове приміщення для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житлового приміщення, здавати його в найм (оренду) та піднайм (суборенду) або вселяти в нього інших осіб.
 
859. 4. Житлові приміщення для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього строку в разі неспроможності особи придбати альтернативне житло. Підставою для дострокового припинення користування житловими приміщеннями для тимчасового проживання є:
 
   4. Житло для тимчасового проживання надається на строк до одного року з можливістю подовження цього строку в разі неспроможності особи придбати чи отримати альтернативне житло.
Підставою для дострокового припинення користування житлом для тимчасового проживання є:
 
860. 1) надання особі або придбання нею іншого житлового приміщення;
 
   1) надання особі або придбання нею іншого житлового приміщення;
 
861. 2) підвищення доходів особи до рівня, який дає їй змогу укласти договір найму іншого житла;
 
   2) підвищення доходів особи до рівня, що дає їй змогу укласти договір найму (оренди) альтернативного житла;
 
862. 3) порушення особою правил користування житловим приміщенням для тимчасового проживання;
 
   3) порушення особою правил користування житловим приміщенням для тимчасового проживання;
 
863. 4) непридатність для подальшого використання приміщення з вини особи;
 
   4) непридатність житлового приміщення для тимчасового проживання для подальшого використання з вини особи, яка використовує це приміщення.
 
864. 5. Порядок надання житлового приміщення для тимчасового проживання та користування ним встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Порядок надання житлового приміщення для тимчасового проживання та користування ним встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
865. Глава 8. Плата за житло
 
-350- Буряк О.В.
Назви Глави 8 "Плата за житло" і _пі. 103 "Плата за житло" доповнити словосполученням "і утримання житла".
 
Враховано частково   Глава 8. Плата за житло
 
866. Стаття 103. Плата за житло
 
-351- Прутнік Е.А.
Статтю 103 викласти у такій редакції:
Стаття 103. Плата за оренду (найм) житла та житлово-комунальні послуги
1. Плата за оренду (найм) житла та житлово-комунальні послуги складається з плати:
1) за оренду (найм) житла відповідно до умов договору оренди (найма) житла;
2) за житлово-комунальні послуги.
2. Житлово-комунальні послуги складаються з:
1) житлових послуг (послуги з управління житлом), які включають надання послуг:
- з утримання житла (далі – послуги з утримання житла);
- з капітального ремонту житла (далі – послуги з капітального ремонту);
- з вивезення побутових відходів (далі – послуги з вивезення побутових відходів);
2) за комунальні послуги, які включають надання послуг з централізованого :
- постачання холодної води;
- постачання гарячої води;
- водо- відведення;
- газо- постачання,
- електро- постачання;
- опалення (далі – комунальні послуги).
 
Враховано редакційно   Стаття 106. Види плати за житло
 
867. 1. Плата за житло включає плату:
 
-352- Буряк О.В.
У першому реченні _пі. 103 між словами "житло" і "включає" вставити словосполучення "і утримання житла".
 
Враховано редакційно   Плата за житло включає плату за:
 
868. 1) за наймання житла відповідно до умов договору найма житла;
 
-353- Баранов В.О.
Підпункт 1 частини1 статті 103 викласти у такій редакції:
1) за найм (оренду) житла у державному та комунальному житловому фонді загального призначення відповідно до умов договору найма житла;
 
Враховано   1) найм (оренду) житла у державному та комунальному житлових фондах загального призначення відповідно до умов договору найму (оренди) житла;
 
869. 2) за послуги з управління житловим комплексом, спорудою або групою будинків і споруд (далі – управління житлом)
 
   2) управління житлом;
 
870. 3) за послуги утримання житлових будинків та прибудинкових територій;
 
   3) утримання житлової будівлі та прибудинкової території;
 
871. 4) за комунальні послуги;
 
   4) комунальні послуги;
 
872. 5) за роботи з капітального ремонту.
 
-354- Баранов В.О.
Статтю 103 доповнити пунктом 2 наступного змісту:
"2. Конкретні види плати за житло, що сплачуються особою, визначаються залежно від підстав та умов користування житлом, рівня його облаштованості, способу управління житлом, його утримання та забезпечення комунальними послугами, проведення капітального ремонту."
 
Враховано   5) капітальний ремонт житлової будівлі чи ії частини, споруд, призначених для технічного обслуговування житлової будівлі, елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території.
2. Види плати за житло, що сплачуються особою, визначаються залежно від підстав та умов користування житлом, рівня його облаштованості, способу управління житлом, його утримання та забезпечення комунальними послугами, проведення капітального ремонту.
 
873. Стаття 104. Виникнення зобов’язань щодо плати за житло
 
   Стаття 107. Виникнення зобов’язань щодо плати за житло
 
874. 1. У наймачів житлових приміщень обов’язковість внесення плати за житло виникає з дня, визначеного договором найму.
 
-355- Буряк О.В.
Першу частину _пі. 104 доповнити наступним текстом: "Наймачі житла, крім плати за користування житлом і комунальні послуги, сплачують також за послуги з управління і утримання житла".
 
Відхилено   1. У наймачів (орендарів) житлових приміщень обов’язок внесення плати за надане їм у користування житло виникає з дня, визначеного договором найму (оренди) житла.
 
875. 2. У власників житлових приміщень обов’язковість внесення плати за житло виникає з часу набуття права приватної власності на житло, а у спадкоємців – з часу відкриття спадщини відповідно до Цивільного кодексу України.
 
-356- Буряк О.В.
У першому рядку другої частини _пі. 104 замість слова "житло" записати вираз "за послуги управління і утримання житла".
 
Відхилено   2. У власників житлових приміщень обов’язок внесення плати за житло виникає з часу набуття права приватної власності на житло, а у спадкоємців – з часу відкриття спадщини відповідно до Цивільного кодексу України.
 
876. Плата за житло, яке входить до складу спадщини, вноситься спадкоємцем, який прийняв спадщину, за весь період з часу відкриття спадщини. Якщо такі особи відсутні, плата вноситься спадкоємцем, який прийняв спадщину, за весь період з часу відкриття спадщини. При цьому пеня за несвоєчасне внесення плати не нараховується.
 
-357- Баранов В.О.
Останнє речення абзацу 2 пункту 2 статті 104 виключити
 
Враховано   Плата за житло, що входить до складу спадщини, вноситься спадкоємцем, який прийняв спадщину, за весь період з часу відкриття спадщини.
 
877. 3. У разі не заселення житлового приміщення державного і комунального житлового фонду його власник несе всі витрати, пов’язані з управлінням житлом, його утриманням, оплатою комунальних послуг та капітальним ремонтом за період, коли житлове приміщення не було заселене.
 
   3. У разі незаселення житлового приміщення з державного і комунального житлового фонду його власник несе всі витрати, пов’язані з управлінням житлом, його утриманням, експлуатацією, оплатою комунальних та інших послуг, капітальним ремонтом за період, коли житлове приміщення не було заселене.
 
878. Стаття 105. Визначення розміру плати за житло
 
   Стаття 108. Визначення розміру плати за найм (оренду) житла
 
879. 1. Розмір плати за наймання житла у приватному житловому фонді встановлюється власником житла в порядку, визначеному договором, у державному та комунальному житловому фонді визначається уповноваженим органом в установленому законодавством порядку.
 
   1. Розмір плати за найм (оренду) житла у приватному житловому фонді встановлюється власником житла в договорі про найм (оренду) житла, а у державному та комунальному житлових фондах визначається уповноваженим органом в установленому законодавством порядку.
 
880. 2. Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку, а у разі їх тимчасової відсутності або несправності – за нормами, затвердженими в установленому порядку.
 
-358- Прутнік Е.А.
Частини 2-5 статті 105 виключити
 
Враховано      
881. 3. Розмір плати за управління житлом визначається сторонами договору про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків та споруд.
 
      
882. 4. Розмір плати за утримання житлових будинків і споруд, прибудинкових територій встановлюється залежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою.
 
-359- Буряк О.В.
У _пі. 105 виключити текст четвертої частини, а перший абзац цієї частини перенести у _пі. 108 також першим абзацом і нумерувати його цифрою "1". Відповідно слід змінити і нумерацію у статтях 105,108:
а) у _пі. 105 цифру "5" замінити на цифру "4";
б) у _пі. 108 цифру "1" замінити на цифру "2", а цифру "2" на цифру "3".
 
Враховано частково      
883. У порядку та на умовах, що визначені в установчих документах, об’єднання співвласників багатоквартирних будників, житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи самостійно визначають розмір плати за утримання житлових будинків та прибудинкових територій, управління житлом і проведення капітального ремонту. Членам об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів, житлових кооперативів, в яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, на здійснення внесків на проведення капітального ремонту будинку перевищують установлений законодавством розмір, надається державна допомога відповідно до законодавства виходячи з установленого органами місцевого самоврядування розміру плати за такі послуги та з розміру внесків на проведення капітального ремонту будинку, що розрахований у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
 
      
884. 5. Порядок надання населенню державної допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
885. Стаття 106. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення
 
   Стаття 109. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення
 
886. 1. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення складається з плати за:
 
   1. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення включає плату за:
 
887. 1) найм житла;
 
   1) найм (оренду) житла;
 
888. 2) утримання житлових будинків та прибудинкових територій;
 
   2) утримання житлового будинку та прибудинкової території;
 
889. 3) комунальні послуги.
 
   3) комунальні послуги.
 
890. 2. Порядок розрахунку плати за соціальне житло затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок розрахунку плати за найм (оренду) житла у житловому фонді соціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
891. 3. Під час встановлення розміру плати за соціальне житло враховується:
 
   3. Під час встановлення розміру плати за найм (оренду) житла у житловому фонді соціального призначення враховується:
 
892. 1) середньомісячний сукупний дохід наймача та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, за попередній рік з розрахунку на одну особу, вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, інші обставини, які безпосередньо впливають на майновий стан громадянина;
 
   1) середньомісячний сукупний дохід наймача (орендаря) та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, за попередній рік з розрахунку на одну особу, вартість майна, що перебуває у власності (співвласності) громадянина та членів його сім’ї, інші обставини, які безпосередньо впливають на майновий стан громадянина;
 
893. 2) загальна площа житла;
 
   2) загальна площа соціального житла, що надається особі;
 
894. 3) кількість осіб, які в ньому проживають;
 
   3) кількість осіб, які проживають у соціальному житлі;
 
895. 4) перелік отриманих житлово-комунальних послуг;
 
-360- Баранов В.О.
Підпункт 4 пункту 3 статті 106 виключити
 
Враховано      
896. 5) місце розташування житлового будинку.
 
   4) місце розташування житлового будинку, в якому надано соціальне житло.
 
897. 4. Плата за житло із житлового фонду соціального призначення складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги, що надається відповідно до законодавства.
 
   4. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем (орендарем), та яка сплачується за рахунок державної допомоги, що надається особі, якій надано у користування житло з житлового фонду соціального призначення відповідно до законодавства.
 
898. Плата за житло, яка вноситься безпосередньо наймачем соціального житла, не повинна перевищувати 20 відсотків сукупного доходу наймача та членів його сім’ї, які проживають разом з ним.
 
-361- Баранов В.О.
Абзац другий пункту 4 статті 106 викласти у наступній редакції: "Розмір плати за житло, яка вноситься безпосередньо наймачем соціального житла визначається спеціальним законом"
 
Враховано   Розмір плати за житло у житловому фонді соціального призначення, що вноситься безпосередньо наймачем (орендарем) житла у житловому фонді соціального призначення, визначається законом.
 
899. 5. Органи місцевого самоврядування здійснюють внесення на плату за капітальний ремонт соціального житла балансоутримувачу відповідного будинку пропорційно площі житлового фонду соціального призначення.
 
   5. Органи місцевого самоврядування здійснюють внесення коштів на проведення капітального ремонту соціального житла балансоутримувачу відповідного житлового будинку пропорційно до площі житлового фонду соціального призначення у відповідному житловому будинку.
 
900. 6. Умови відрахування плати на проведення капітального ремонту житлового фонду соціального призначення, який передається з державної власності в комунальну, визначаються договором.
 
   6. Умови відрахування внесків на проведення капітального ремонту житлового фонду соціального призначення, який передається з державної власності в комунальну, визначаються договором відповідно до закону.
 
901. Умови відрахування плати на проведення капітального ремонту житлового фонду соціального призначення, який створюється за кошти державного бюджету, визначаються законодавством.
 
   Умови сплати внесків на проведення капітального ремонту житлового фонду соціального призначення, який створюється за кошти державного бюджету, визначаються законом.
 
902. 7. Плата за соціальне житло, що перебуває у приватній власності, здійснюється за угодою між власником та відповідним органом місцевого самоврядування.
 
   7. Плата за житло з житлового фонду соціального призначення, що перебуває у приватній власності, здійснюється за письмовою угодою між власником та відповідним органом місцевого самоврядування.
 
903. Відрахування плати на проведення капітального ремонту житлового фонду соціального призначення, який створено за рахунок коштів юридичної або фізичної особи, здійснюється цією особою, якщо договором з органом місцевого самоврядування не передбачено інше.
 
   Відрахування плати на проведення капітального ремонту житлового фонду соціального призначення, який створено за рахунок коштів юридичної або фізичної особи, здійснюється цією особою, якщо відповідним договором з органом місцевого самоврядування не передбачено інше.
 
904. 8. Плата за наймання соціального житла використовується органами місцевого самоврядування виключно на формування та проведення капітального ремонту житлового фонду соціального призначення, а також на його пристосування до потреб інвалідів та дітей-інвалідів.
 
   8. Плата за найм (оренду) житла з житлового фонду соціального призначення, що перебуває у комунальній власності, використовується органом місцевого самоврядування виключно на формування та проведення капітального ремонту житлового фонду соціального призначення, а також на його пристосування для осіб з особливими потребами.
 
905. 9. Спори щодо плати за житло у житловому фонді соціального призначення вирішуються у судовому порядку.
 
   9. Спори щодо плати за житло у житловому фонді соціального призначення вирішуються в судовому порядку.
 
906. Стаття 107. Плата за житло у житловому фонді спеціального призначення
 
   Стаття 110. Розмір плати за житло у житловому фонді спеціального призначення
 
907. 1. Розмір плати за житло у житловому фонді спеціального призначення встановлює власник відповідно до статті 127 цього Кодексу з урахуванням рівня якості та комфортності житла.
 
-362- Баранов В.О.
У пункті 1 статті 107 цифри 127 замінити на 105
 
Враховано   1. Розмір плати за житло у житловому фонді спеціального призначення встановлює власник (співвласник) житла відповідно до статті 108 цього Кодексу з урахуванням рівня якості та комфортності житла.
 
908. 2. Розмір плати за проживання в гуртожитках сімей, яким надано в користування одну чи кілька кімнат, установлюється з розрахунку за один квадратний метр загальної площі з урахуванням місць загального користування.
 
   2. Розмір плати за проживання в гуртожитках сімей, яким надано в користування одну чи кілька кімнат, установлюється з розрахунку за один квадратний метр житлової площі з урахуванням загальної площі місць загального користування.
 
909. Розмір плати за проживання в гуртожитках, якщо житловою площею користується кілька осіб, які не перебувають у сімейних стосунках, установлюється з розрахунку за один квадратний метр загальної площі з урахуванням місць загального користування та визначається пропорційно чисельності зазначених осіб.
 
   Розмір плати за проживання в гуртожитках, якщо житловою площею користуються кілька осіб, які не перебувають у сімейних стосунках, установлюється з розрахунку за один квадратний метр житлової площі з урахуванням загальної площі місць загального користування та визначається пропорційно до чисельності зазначених осіб.
 
910. Підприємство, установа, організація, навчальний заклад, у якому працює або навчається особа, можуть відшкодовувати різницю між фактичними витратами на утримання гуртожитку і платою за проживання в ньому.
 
   Підприємство, установа, організація, навчальний заклад, у якому працює, служить або навчається особа, яка проживає в гуртожитку у зв’язку з роботою, службою, навчанням, можуть відшкодовувати різницю між фактичними витратами на утримання, обслуговування, експлуатацію гуртожитку і платою за проживання в ньому.
 
911. 3. Розмір плати за службове житло встановлюється з розрахунку за один квадратний метр загальної площі.
 
   3. Розмір плати за службове житло встановлюється з розрахунку за один квадратний метр загальної площі.
 
912. 4. Розмір плати за проживання у спеціальних гуртожитках, готелях-притулках, дитячих будинках сімейного типу визначається законодавством.
 
   4. Розмір плати за проживання у спеціальних гуртожитках, готелях-притулках, дитячих будинках сімейного типу визначається законодавством.
 
913. На одиноких осіб (сім’ї), які користуються службовим житлом, поширюються вимоги, встановлені статтею 127 цього Кодексу.
 
      
914. Стаття 108. Визначення плати за утримання житла
 
-363- Прутнік Е.А.
Статтю 108 викласти у такій редакції:
Стаття 108. Визначення плати за житлово-комунальні послуги
1. Розмір плати за житлово-комунальні послуги встановлюється залежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою житлового будинку.
Розмір плати за житлово-комунальні послуги визначається у відповідності до нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів України, та підтверджуються договором, що розробляється управителем житла на підставі типових договорів за видами житлово-комунальні послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України.
2. Порядок надання населенню державної допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу.
 
Враховано редакційно   Стаття 111. Загальний принцип визначення розміру плати за житло
 
    -364- Баранов В.О.
Назву статті 108 викласти у наступній редакції:
"Стаття 111. Визначення плати за житло"
 
Враховано    
915. 1. У порядку та на умовах, що визначені в установчих документах, об’єднання співвласників багатоквартирних будників, житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи самостійно визначають розмір плати за утримання житлових будинків та прибудинкових територій, управління житлом і проведення капітального ремонту.
 
   1. Загальний принцип визначення розміру плати за житло - залежність від капітальності житлової споруди, рівня облаштування та благоустрою житла.
Розмір плати за житло розраховується у порядку та на умовах, визначених в установчих документах відповідно об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків), житлового кооперативу, товариства власників житла, або визначається виконавцем послуг з управління житлом самостійно згідно із законодавством, з урахуванням розміру плати за послуги з управління житлом, відповідно до цін/тарифів, затверджених у встановленому законодавством порядку.
 
916. 2. Членам об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів, житлових кооперативів, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, передбачених частиною першою цієї статті, та на здійснення внесків на проведення капітального ремонту будинку перевищують установлений законодавством розмір, надається державна допомога відповідно до законодавства виходячи з установленого органами місцевого самоврядування розміру плати за такі послуги та з розміру внесків на проведення капітального ремонту будинку, що розрахований у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
 
   2. Членам об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків), житлового кооперативу, товариства власників малоповерхових житлових будинків, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті, та на здійснення внесків на проведення капітального ремонту відповідного житлового будинку (будинків) перевищують установлений законодавством розмір, надається державна допомога відповідно до законодавства, виходячи з установленого органами місцевого самоврядування розміру та граничної межі плати за такі послуги та з розміру внесків на проведення капітального ремонту зазначеного житлового будинку, що розраховуються в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
917. Стаття 109. Внесення плати за житло
 
   Стаття 112. Внесення плати за житло
 
918. 1. Наймач та власник житлових приміщень зобов’язані вносити передбачену статтею 125 цього Кодексу плату за житло, у строк, визначений відповідним договором. У разі несвоєчасного внесення плати за житлово-комунальні послуги нараховується пеня в розмірі 0, 1 відсотка суми заборгованості за кожний день прострочення.
 
-365- Буряк О.В.
У першій частині _пі. 109 словосполучення "статтею 125 цього Кодексу" виключити
 
Враховано   1. Наймач (орендар) та власник (співвласник) житлових приміщень зобов’язані вносити передбачену плату за житло у строк, визначений договором про плату за житло або договором про отримання послуг з управління житлом. У разі несвоєчасного внесення плати за житлово-комунальні послуги нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми заборгованості за кожен день прострочення. У разі несвоєчасного внесення плати за інші (додаткові) послуги нараховується пеня в розмірі, передбаченому договором про надання відповідної додаткової послуги.
 
    -366- Баранов В.О.
У частині 1 статті 109 потрібно передбачити, що "за несвоєчасне внесення плати за інші (додаткові) послуги нараховується пеня в розмірі договором про інші (додаткові) послуги"
 
Враховано    
    -367- Хара В.Г.
До статті 109
Доповнити частину першу проекту другим абзацом такого змісту:
"На час до погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню тимчасово забороняється нараховувати та стягувати з громадян України пеню за затримку внесення квартирної плати та оплати житлово-комунальних послуг (водопостачання, газ, електрична енергія, теплова енергія, водовідведення, утримання і експлуатація житла та прибудинкових територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство).
Рішення про призупинення та поновлення нарахування і стягнення з громадян України пені за затримку внесення квартирної плати та оплати житлово-комунальних послуг приймається Верховною Радою України.".
 
Відхилено    
919. 2. Власники окремих житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, які передали їх в оренду фізичним чи юридичним особам, беруть пайову участь у витратах на утримання та проведення ремонту спільного майна в житловому комплексі, що встановлений законодавством та статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
   2. Власники (співвласники) окремих житлових та нежитлових (допоміжних) приміщень багатоквартирного будинку (житлового комплексу), які передали їх в оренду фізичним чи юридичним особам, беруть пайову участь у витратах на утримання, обслуговування, експлуатацію та проведення ремонту спільного майна багатоквартирного будинку (житлового комплексу) у розмірі, встановленому законодавством та статутом відповідного об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків), житлового кооперативу, товариства власників малоповерхових житлових будинків.
 
920. Невикористання власниками приміщень, що їм належать, або відмова у користуванні спільним майном не є підставою для звільнення власника від участі в спільних витратах на проведення ремонту спільного майна в житловому комплексі.
 
   Невикористання власниками (співвласниками) житлових і нежитлових приміщень, що їм належать, або відмова у користуванні спільним майном не є підставою для звільнення власника (співвласника) від участі у спільних витратах на отримання послуги з управління житлом та проведення ремонту спільного майна в житловій будівлі (житловому комплексі).
 
921. Стаття 110. Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг
 
   Стаття 113. Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг
 
922. 1. Порушення наймодавцем або підприємством, що надає житлово-комунальні послуги, передбачених відповідним договором умов надання послуг або їх невідповідність установленим нормам, стандартам і правилам дає наймачеві, власникові приватного житлового будинку, квартири (їх частини) право на зменшення розміру плати за відповідні послуги в установленому законодавством порядку.
 
   1. Порушення наймодавцем (орендодавцем) або підприємством, організацією, установою, що надає житлово-комунальні чи інші послуги, передбачених договором умов надання відповідних послуг або їх невідповідність установленим нормам, стандартам і правилам дає споживачу (орендарю), власнику (співвласнику) приватного житлового будинку, квартири (їх частини) право на зменшення розміру плати за відповідні послуги в установленому законодавством порядку.
 
923. 2. У разі ненадання понад установлений строк послуг з водопостачання, водовідведення, енергопостачання, а також теплопостачання в опалювальний період постачальник відшкодовує наймачу збитки за кожний день ненадання послуг. Сума відшкодування може зараховуватися на поточний рахунок споживача або на відповідну суму знижується плата за такі послуги у наступних місяцях. Інформація про відшкодування подається споживачу в письмовій формі.
 
   2. У разі ненадання понад установлений строк послуг з водопостачання, водовідведення, енергопостачання, а також теплопостачання в опалювальний період постачальник послуги має відшкодувати кожному споживачу збитки за кожен день ненадання відповідної послуги (послуг). Сума такого відшкодування може зараховуватися на поточний рахунок споживача відповідної послуги (послуг) або на відповідну суму може знижуватися плата за такі послуги у наступних місяцях. Інформація про відшкодування надається споживачу в письмовій формі у місячний строк, якщо інше не передбачено договором про надання відповідної послуги.
 
924. 3. Спори щодо плати за житло вирішуються в судовому порядку.
 
-368- Буряк О.В.
Між словами "житло" і "вирішуються" третьої частини _пі. 110 встановити вираз "житлово-комунальні послуги та послуги з управління і утримання житла".
 
Враховано   3. Спори щодо плати за житло, житлово-комунальні послуги та послуги з управління житлом, з утримання, обслуговування, експлуатації житла вирішуються в судовому порядку.
 
925. Глава 9. Приватизація державного житлового фонду
 
-369- Баранов В.О.
У главі 9 потрібно уточнити, що приватизація житла стосується не тільки державного житлового фонду, а також і комунального житлового фонду
 
Враховано   Глава 9. Приватизація житла з державного та комунального житлових фондів
 
926. Стаття 111. Визначення суті та мети приватизації житла державного житлового фонду загального призначення
 
-370- Писаренко В.В.
Статті 111-117 виключити
 
Відхилено   Стаття 114. Зміст та мета приватизації житла з державного та комунального житлових фондів
 
927. 1. Приватизація державного житлового фонду загального призначення (далі – приватизація житла) – це відчуження квартир (будинків), кімнат у гуртожитках (призначених для проживання сімей та одиноких осіб), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв, горищ і т. _пі.) державного житлового фонду на користь громадян України.
 
   1. Приватизація житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення (далі – приватизація житла) – відчуження одноквартирних житлових будинків, садибних будинків, квартир (ізольованих кімнат) у багатоквартирних будинках, житлових блоків (секцій) у гуртожитках (призначених для проживання сімей та одиноких осіб), де мешкають два і більше наймача (орендаря), та належних до зазначених житлових приміщень господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв, горищ і тощо) державного та комунального житлових фондів на користь громадян України за їх письмовою згодою.
 
928. 2. Метою приватизації житла з державного житлового фонду загального призначення – є створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин у житловій сфері.
 
-371- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 111 викласти у наступній редакції та перенести у статтю 1 (визначення):
"Приватизація державного та комунального житлового фонду – це відчуження об’єктів приватизації житла"
 
Немає висновку   2. Метою приватизації житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення є створення умов для реалізації права громадян на вільний вибір способу задоволення потреби у житлі, залучення громадян до участі в утриманні, обслуговуванні, експлуатації житла і збереженні наявного житлового фонду, формування ринкових відносин у житловій сфері.
 
929. Стаття 112. Умови та порядок приватизації житла
 
   Стаття 115. Умови та порядок приватизації житла з державного та комунального житлових фондів
 
930. Умови та порядок приватизації житла визначаються відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".
 
-372- Баранов В.О.
Статтю 115 викласти у такій редакції:
"Умови та порядок приватизації житла визначаються Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду" та Положенням, розробленим відповідно до нього і затвердженим Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Умови та порядок приватизації житла з державного та комунального житлових фондів визначаються Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду" та розробленим відповідно до нього положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
931. Стаття 113. Об’єкти приватизації житла
 
   Стаття 116. Об’єкти та суб’єкти приватизації житла з державного та комунального житлових фондів
 
932. 1. До об’єктів приватизації житла належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати у гуртожитках, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, державного житлового фонду загального призначення де мешкають два і більше наймачів (далі – житло, що може бути приватизовано), які використовуються громадянами на умовах найму.
 
-373- Боднар-Петровська О.Б.
У частині першій статті 113 слова "кімнати у гуртожитках" вилучити.
 
Відхилено   1. До об’єктів приватизації житла з державного та комунального житлових фондів належать квартири в багатоквартирних будинках, садибні будинки, житлові приміщення (кімнати, блоки, секції) у гуртожитках, кімнати у квартирах, кімнати в одноквартирних житлових будинках державного та комунального житлових фондів загального призначення спільного використання (далі – житло, що може бути приватизовано), які використовуються громадянами на умовах найму (оренди).
2. До суб’єктів приватизації житла з державного та комунального житлових фондів належать громадяни України, які отримали житло з державного чи комунального житлового фонду загального призначення до набрання чинності цим Кодексом.
Стаття 117. Житло з державного та комунального житлових фондів, що підлягає приватизації та що не підлягає приватизації
 
    -374- Баранов В.О.
Назву статті 17 викласти в такій редакції:
Стаття 117. Житло що підлягає приватизації та що не підлягає приватизації
 
Немає висновку    
933. -
;  
-375- Баранов В.О.
Частину 1. статті 117 викласти в такій редакції:
1. Підлягає приватизації житло в житлових будівлях з державного та комунального житлового фонду загального призначення, збудованих і введених в експлуатацію, до набрання чинності цим Кодексом:
 
Немає висновку   1. Підлягає приватизації житло з державного та комунального житлових фондів у житлових будівлях державного та комунального житлових фондів загального призначення, збудованих і введених в експлуатацію до набрання чинності цим Кодексом:
1) житло в житлових будинках, отримане громадянами в найм (оренду) з державного та комунального житлових фондів загального призначення до набрання чинності цим Кодексом;
2) житло в гуртожитках, отримане громадянами на підставі ордера для вселення в гуртожиток для малосімейних або одиноких громадян, які на законних підставах проживають у таких гуртожитках більше п’яти років.
 
    -376- Баранов В.О.
Пункт 1) частини 1. статті 117 викласти в такій редакції:
1) Підлягає приватизації житло в житлових будинках, отримане громадянами в найм (оренду) з державного та комунального житлового фонду загального призначення, до набрання чинності цим Кодексом;
 
Немає висновку    
    -377- Баранов В.О.
Пункт 2) частини 1. статті 117 викласти в такій редакції:
" 2) Підлягає приватизації житло в гуртожитках, отримане громадянами на підставі ордера для вселення в гуртожиток для малосімейних або одиноких громадян."
 
Немає висновку    
934. 2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
 
-378- Баранов В.О.
Частину 2. статті 117 викласти в такій редакції:
"2. Не підлягає приватизації житло:
1) отримане громадянами у найм (оренду) після набрання чинності цим Кодексом;
2) службове житло;
3) квартири-музеї; квартири (житлові будинки), розташовані на території закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників;
4) житлові приміщення (кімнати, блоки, секції) в гуртожитках та квартири (житлові будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей);
5) квартири (кімнати, житлові будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (житлові будинки), розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
6) тимчасові житлові приміщення, розташовані у нежитлових будівлях, спорудах.
 
Враховано   2. Не підлягає приватизації житло з державного та комунального житлових фондів:
1) отримане громадянами у найм (оренду) після набрання чинності цим Кодексом;
2) службове житло;
3) квартири-музеї, квартири (житлові будівлі), розташовані на території закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників;
4) житлові приміщення (кімнати, блоки, секції) в гуртожитках та квартири (житлові будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей);
5) квартири (кімнати, житлові будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (житлові будинки), розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
6) житлові приміщення, розташовані у нежитлових будівлях, спорудах.
 
    -379- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 113 викласти в такій редакції: "2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках та квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.", інакше частина суперечить частини 1 цієї ж статті, де "1. До об’єктів приватизації житла належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати у гуртожитках,".
 
Враховано редакційно    
    -380- Баранов В.О.
частину 2 статті 113 доповнити словами "тимчасові житлові приміщення розташовані у нежитлових будівлях і спорудах"
 
Враховано редакційно    
    -381- Власенко С.В.
Виключити в п. 2 ст. 113 проекту Житлового кодексу України слова "кімнати у гуртожитках"
 
Враховано редакційно    
    -382- Баранов В.О.
Статтю 113 доповнити пунктом такого змісту:
"3. Не підлягає приватизації житло, отримане після набрання чинності цим Кодексом."
 
Враховано    
935. Стаття 114. Суб’єкти приватизації житла
 
-383- Баранов В.О.
Назву статті 114 викласти у такій редакції та включити у статтю 116:
"Стаття 116. Об’єкти та суб’єкти приватизації житла"
1. До об’єктів приватизації житла належать квартири в багатоквартирних житлових будинках, одноквартирні житлові будинки, житлові приміщення (кімнати, блоки, секції) у гуртожитках, кімнати у квартирах, кімнати в одноквартирних житлових будинках державного та комунального житлового фонду загального призначення, де мешкають два і більше наймачів (далі – житло, що може бути приватизовано), які використовуються громадянами на умовах найму (оренди).
2. До суб’єктів приватизації житла належать громадяни України, які отримали житло з державного чи комунального житлового фонду загального призначення до набрання чинності цим Кодексом.
 
Враховано , перенесено в ст. 116     
936. 1. До суб’єктів приватизації житла належать громадяни України, які отримали житло з житлового фонду загального призначення до набрання чинності цим Кодексом.
 
      
937. Стаття 115. Способи приватизації житла
 
   Стаття 118. Способи приватизації житла
 
938. 1. Приватизація житла здійснюється шляхом:
 
   1. Приватизація житла здійснюється шляхом:
 
939. а) безоплатної передачі громадянам кімнат, квартир, будинків з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю;
 
   а) безоплатної передачі громадянам кімнат, квартир, житлових будинків – з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю;
 
940. б) продажу надлишків загальної площі кімнат, квартир, будинків громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.
 
   б) продажу надлишків житлової площі кімнат, квартир, загальної площі житлових будинків громадянам України, які мешкають у них або перебувають у черзі на поліпшення житлових умов.
 
941. Стаття 116. Особливості використання місць загального користування при приватизації житла
 
   Стаття 119. Особливості використання місць загального користування у разі приватизації житла
 
942. Приватизація кімнат у багатоквартирних житлових будинках та кімнат у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею у спільну сумісну власність громадян місць (площ) загального користування.
 
   Приватизація кімнат у багатоквартирних будинках та кімнат у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею у спільну часткову власність громадян місць (площ) загального користування.
 
943. Стаття 117. Строки приватизації житла
 
      
944. Строки приватизації житла з державного житлового фонду загального призначення визначаються цим Кодексом.
 
-384- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 117 викласти в такій редакції: "Строки приватизації житла" викласти в такій редакції: "Строки приватизації житло з державного житлового фонду загального призначення визначаються Законом", оскільки з моменту прийняття Кодексу продовжує бути чинним Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду".
 
Враховано   Строки приватизації житла з державного та комунального житлових фондів загального призначення визначаються законом.
 
945. Глава 10. Обмін житла
 
   Глава 10. Обмін житла
 
946. Стаття 118. Право на обмін житла
 
   Стаття 120. Право на обмін житла
 
947. 1. Наймач житла в будинках житлового фонду загального призначення має право за письмовою згодою повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з ним, у тому числі тимчасово відсутніх, здійснити обмін займаного житла з іншим наймачем житла у житловому фонді загального призначення або з власником приватного житла за письмовою згодою наймодавця.
 
   1. Наймач (орендар) житла в житлових будинках житлового фонду загального призначення має право за письмовою згодою повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з ним, у тому числі тимчасово відсутніх, здійснити обмін займаного житла з іншим наймачем (орендарем) житла у житловому фонді загального призначення за письмовою згодою наймодавця (орендодавця).
 
948. 2. Власник житла приватного житлового фонду має право здійснити обмін житла з іншим власником відповідно до договору міни.
 
   2. Власник (співвласник) житла приватного житлового фонду має право здійснити обмін житла з іншим власником (співвласником) відповідно до договору міни згідно з Цивільним кодексом України.
 
949. 3. Обмін житла здійснюється без обмеження кількості його учасників.
 
   3. Обмін житла здійснюється без обмеження кількості учасників обміну.
 
950. Стаття 119. Предмет і порядок здійснення обміну житла
 
-385- Баранов В.О.
У назві статті 119 слова "предмет і порядок" виключити;
пункти 1., 1), 2), 3), 4) виключити
 
Відхилено   Стаття 121. Предмет і порядок здійснення обміну житла
 
951. 1. Предметом обміну житла є:
 
   1. Предметом обміну житла є:
 
952. 1) одноквартирний житловий будинок;
 
   1) садибний будинок;
 
953. 2) (багатоквартирний житловий будинок)
 
   2) багатоквартирний будинок;
 
954. 3) квартира;
 
   3) квартира;
 
955. 4) житло, що складається з однієї чи кількох кімнат у квартирі.
 
-386- Баранов В.О.
У пункті 4) статті 119 слова "кімнат" замінити словами "ізольованих кімнат";
 
Враховано   4) житло, що складається з однієї чи кількох ізольованих кімнат у квартирі.
 
956. 2. Обмін житла може здійснюватися між особами, які проживають в одному чи в різних населених пунктах України.
 
   2. Обмін житла може здійснюватися між особами, які проживають в одному чи в різних населених пунктах України.
 
957. 3. Спори щодо обміну житла вирішуються в судовому порядку.
 
   3. Спори щодо обміну житла вирішуються в судовому порядку.
 
958. Стаття 120. Примусовий обмін житла
 
-387- Баранов В.О.
У назву статті 120 та пункт 1 додати слова "випадки" та "державної та комунальної власності"
 
Враховано   Стаття 122. Випадки примусового обміну житла з державного та комунального житлових фондів
 
959. 1. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють спільне проживання осіб у житловому приміщенні, такі особи за взаємною згодою можуть здійснити обмін такого приміщення на кілька окремих житлових приміщень.
 
-388- Баранов В.О.
пункт 1 статті 122 викласти у такій редакції:
"1. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють спільне проживання громадян у житлі державного та комунального житлового фонду загального призначення, такі громадяни, за їх взаємною письмовою згодою можуть здійснити обмін такого житла на кілька окремих житлових приміщень."
 
Немає висновку   1. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють спільне проживання громадян у житлі з державного та комунального житлових фондів загального призначення, такі громадяни за їх взаємною письмовою згодою можуть здійснити обмін житла на кілька окремих житлових приміщень.
 
960. У разі недосягнення згоди стосовно обміну житла заінтересована особа може вимагати здійснення обміну займаного житла в судовому порядку (примусовий обмін).
 
   У разі недосягнення згоди стосовно обміну житла заінтересована особа може вимагати здійснення обміну займаного житла в судовому порядку (примусовий обмін).
 
961. 2. У разі прийняття рішення про примусовий обмін житла суд виходить з рівності часток житла кожного з учасників обміну, крім випадків, коли:
 
   2. У разі прийняття рішення про примусовий обмін житла суд виходить з рівності часток житла кожного з учасників обміну, крім випадків, якщо:
 
962. 1) між учасниками обміну досягнуто згоди щодо визначення порядку користування житлом, який передбачає інший розподіл займаного ними житла;
 
   1) між учасниками обміну житла досягнуто згоди щодо визначення порядку користування житлом, який передбачає інший розподіл займаного ними житла;
 
963. 2) за одним з учасників обміну судом визнано право на більшу (меншу) частку житла.
 
   2) за одним з учасників обміну житла судом визнано право на більшу (меншу) частку житла.
 
964. Стаття 121. Умови, за яких обмін житла не допускається
 
   Стаття 123. Умови, за яких обмін житла не допускається
 
965. 1. Обмін житла не допускається у разі, коли:
 
   1. Обмін житла не допускається, якщо:
 
966. 1) право володіння, користування чи розпорядження житлом, що підлягає обміну, оскаржується в судовому порядку;
 
   1) право володіння, користування чи розпорядження житлом, що підлягає обміну, оскаржується в судовому порядку;
 
967. 2) житло є предметом іпотеки за відсутності згоди _пів власності_ля на обмін;
 
   2) житло є предметом іпотеки за відсутності згоди іпотекодержателя на обмін;
 
968. 3) на житло, що перебуває у приватній власності, накладено в установленому порядку арешт;
 
   3) на житло, що перебуває у приватній власності, накладено в установленому порядку арешт;
 
969. 4) проти наймача подано позов щодо розірвання чи зміни умов договору найму житла;
 
   4) проти наймача (орендаря) подано позов щодо розірвання чи зміни умов договору найму (оренди) житла;
 
970. 5) в обмінюваному житлі виникли обставини, що загрожують здоров’ю або безпеці осіб, які в ньому проживають, або житло визнано таким, що перебуває в аварійному стані;
 
   5) в обмінюваному житлі виникли обставини, що загрожують здоров’ю або безпеці осіб, які в ньому проживають, або житло визнано таким, що перебуває в аварійному стані;
 
971. 6) будинок або його частина, в якому розміщене обмінюване житло, підлягає знесенню, на що отримано дозвіл органів місцевого самоврядування;
 
   6) житловий будинок або його частина, в якому розміщене обмінюване житло, підлягає знесенню, на що отримано дозвіл або рішення органів місцевого самоврядування;
 
972. 7) житло є службовим або один з учасників обміну проживає в гуртожитку;
 
-389- Круць М.Ф.
з частини першої статті 121 пропоную виключити пункт 7, оскільки обмін стосується лише житла, яке відноситься до житлового фонду загального призначення;
 
Відхилено   7) житло є соціальним, спеціальним (службовим) або розташоване в гуртожитку;
 
    -390- Баранов В.О.
Пункт 7 частини першої статті 121 викласти у наступній редакції:
7) житло є соціальним, спеціальним (службовим) або у гуртожитках;
 
Враховано    
973. 8) у квартиру, в якій проживають два чи більше наймачів, після обміну передбачається вселення особи, яка хворіє на тяжку форму хронічного захворювання, включеного до переліку, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, у зв’язку з чим зазначена особа не може проживати в такій квартирі;
 
   8) житло перебуває у спільному використанні, і після обміну передбачається вселення особи, яка хворіє на тяжку форму хронічного захворювання, включеного до переліку, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
974. 9) внаслідок обміну розмір житлової площі, що припадатиме на кожну особу сім’ї наймача, буде менший установленої органом місцевого самоврядування норми.
 
   9) внаслідок обміну житла розмір площі, що припадатиме на кожну особу сім’ї наймача (орендаря), буде менший, ніж норма прийняття на житловий облік, встановлена органом місцевого самоврядування згідно з частиною першою статті 22 цього Кодексу.
 
975. Глава 11. Виселення громадян із займаного ними житла
 
-391- Баранов В.О.
Главу 11 і всі статті цієї глави уточнити словом "випадки виселення"
 
Враховано   Глава 11. Виселення громадян із займаного ними житла
 
976. Стаття 122. Підстави для виселення наймача, членів його сім’ї та інших осіб, які проживають разом з ним
 
   Стаття 124. Підстави для виселення наймача (орендаря), членів його сім’ї та інших осіб, які проживають разом з ним
 
977. 1. Виселення наймача, членів його сім’ї та інших осіб, які проживають разом з ним, з житлового будинку, квартири (їх частини) здійснюється внаслідок припинення дії договору найму житла.
 
   1. Підставою для виселення наймача (орендаря), членів його сім’ї та інших осіб, які проживають разом з ним, з житлового будинку, квартири (їх частини) є припинення дії договору найму (оренди) житла.
 
978. 2. Підстави для припинення дії договору найму житла визначаються цим Кодексом.
 
   2. Підстави для припинення дії договору найму (оренди) житла визначаються статтею 77 цього Кодексу.
 
979. 3. У разі відмови наймач, члени його сім’ї та інші особи, які проживають разом з ним, підлягають виселенню в судовому порядку.
 
   3. У разі відмови наймача (орендаря), членів його сім’ї та інших осіб, які проживають разом з ним, від виселення питання про їх виселення вирішується в судовому порядку.
 
980. Стаття 123. Підстави для розірвання договору найму соціального житла та виселення із соціального житла без надання іншого житла
 
   Стаття 125. Підстави для розірвання договору найму соціального житла та виселення із соціального житла без надання іншого житла
 
981. 1. Примусове виселення наймача соціального житла без надання іншого житла здійснюється виключно за рішенням суду.
 
   1. Примусове виселення наймача (орендаря) соціального житла без надання іншого житла здійснюється виключно за рішенням суду відповідно до закону.
 
982. 2. Підставами для розірвання договору найму соціального житла та виселення із соціального житла без надання іншого житла є:
 
   2. Підставами для розірвання договору найму (оренди) соціального житла та виселення із соціального житла без надання іншого житла є:
 
983. 1) надання наймачу або придбання ним іншого житлового приміщення;
 
   1) надання наймачу (орендарю) або придбання ним іншого житлового приміщення;
 
984. 2) підвищення доходів наймача до рівня, який дає можливість укласти договір найму іншого житлового приміщення, що не належить до житлового фонду соціального призначення;
 
   2) підвищення доходів наймача (орендаря) до рівня, який дає можливість укласти договір найму (оренди) іншого житлового приміщення, що не належить до житлового фонду соціального призначення;
 
985. 3) подання наймачем недостовірних даних щодо середньомісячного сукупного доходу за попередній рік, приховування реальних доходів;
 
   3) подання наймачем (орендарем) недостовірних даних про середньомісячний сукупний дохід за попередній рік, приховування реальних доходів;
 
986. 4) систематичне порушення правил користування житловим приміщенням;
 
   4) систематичне порушення наймачем (орендарем) правил користування житловим приміщенням;
 
987. 5) порушення умов договору найму соціального житла після застосування до наймача заходу впливу, визначеного пунктом 1 частини першої статті 90 цього Кодексу, та переселення наймача до іншого соціального житла відповідно до пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу;
 
-392- Баранов В.О.
Підпункт 5) пункту 2 статті 123 викласти у наступній редакції:
"5) порушення умов договору найму (оренди) соціального житла після застосування до наймача (орендаря) заходу впливу, визначеного законом."
 
Враховано   5) порушення умов договору найму (оренди) соціального житла після застосування до наймача (орендаря) заходів впливу, визначених законом.
 
    -393- Буряк О.В.
Виключити пункт 5 другої частини _пі. 123, у якому є посилання на п. 90, яка регулює норму "наймання житла у приватному житловому фонді.." і до питань, які визначаються _пі. 123 ніякого відношення не має.
 
Враховано редакційно    
988. 6) інші визначені законодавством підстави.
 
      
989. Стаття 124. Підстави для виселення піднаймача в разі зупинення дії або розірвання договору найму житла
 
-394- Семинога А.І.
У назві статті 124 законопроекту слова „зупинення дії або розірвання" замінити словом „припинення";
 
Враховано   Стаття 126. Підстави для виселення піднаймача (суборендаря) у разі припинення договору найму (оренди) житла
 
    -395- Круць М.Ф.
назву статті 124 законопроекту слід викласти у такій редакції:
"Стаття 124. Підстави для виселення піднаймача в разі припинення договору найму житла";
 
Враховано    
990. 1. Піднаймач незалежно від строку проживання не набуває права на користування житлом.
 
-396- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 124 пропоную викласти у такій редакції:
"1. Піднаймач (суборендар) житла незалежно від строку проживання в найманому (орендованому) житлі, не набуває самостійного права на користування таким житлом."
 
Немає висновку   1. Піднаймач (суборендар) житла незалежно від строку проживання в найманому (орендованому) житлі не набуває самостійного права на користування таким житлом.
 
991. 2. У разі припинення договору найму житла одночасно припиняється дія договору піднайму. Піднаймач і члени його сім’ї зобов’язані негайно звільнити займане житло. У разі відмови піднаймач і члени його сім’ї підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житла.
 
-397- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 124 пропоную викласти у такій редакції:
"2. У разі припинення договору найму (оренди) житла, одночасно припиняється дія договору піднайму (суборенди) і піднаймач (суборендар) та члени його сім’ї зобов’язані добровільно звільнити займане житло в передбачений договором у найму (оренди) житла строк.
У разі відмови добровільного виселення, передбаченого цією частиною, піднаймач (суборендар) і члени його сім’ї підлягають примусовому виселенню без надання іншого житла за рішенням суду відповідно до закону.";
 
Враховано   2. У разі припинення договору найму (оренди) житла одночасно припиняється дія договору піднайму (суборенди) і піднаймач (суборендар) та члени його сім’ї зобов’язані добровільно звільнити займане житло в передбачений договором найму (оренди) житла строк.
У разі відмови добровільного виселення, передбаченого цією частиною, піднаймач (суборендар) і члени його сім’ї підлягають примусовому виселенню без надання іншого житла за рішенням суду відповідно до закону.
 
992. Стаття 125. Підстави для виселення осіб, які самовільно зайняли житло
 
   Стаття 127. Підстави для виселення осіб, які самовільно зайняли житло
 
993. 1. Особи, які самовільно зайняли житло, на вимогу його власника зобов’язані негайно звільнити займане житло. У разі відмови такі особи підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житла.
 
   1. Особи, які самовільно зайняли житло, на вимогу власника (співвласника) житла або уповноваженої ним особи зобов’язані негайно звільнити займане житло.
У разі відмови такі особи підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житла.
 
994. Стаття 126. Підстави для виселення осіб із займаного житла
 
   Стаття 128. Підстави для виселення наймача (орендаря) та членів його сім’ї і осіб, які проживають разом з ним, із займаного житла
 
995. 1. У разі коли наймач, члени його сім’ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують елементи будинку або об’єкти спільного користування, порушують установлений порядок оплати житла, використовують житло не за призначенням та своєю поведінкою створюють для інших мешканців умови, за яких спільне проживання з ними в будинку, квартирі (їх частині) є неможливим, а вжиття заходів до запобігання виявилося безрезультатними, власник подає позов до суду щодо дострокового розірвання договору найму.
 
   1. У разі якщо наймач (орендар), члени його сім’ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують елементи житлового будинку або об’єкти спільного користування, порушують установлений порядок оплати житла та послуг з управління житлом, житлово-комунальних послуг або використовують житло не за призначенням та своєю поведінкою створюють для інших мешканців умови, за яких спільне проживання з ними в житловому будинку, квартирі (їх частині) є неможливим, а вжиті запобіжні заходи виявилися безрезультатними, власник (співвласник) або уповноважена ним особа подає позов до суду про дострокове розірвання договору найму.
 
996. 2. Особам, яких примусово виселяють із житлових приміщень, одночасно надається інше житлове приміщення, за винятком випадків, визначених статтями 138, 139, 143 і 148 цього Кодексу.
 
   2. Особам, яких примусово виселяють із житла за рішенням суду відповідно до закону, одночасно надається тимчасове житлове приміщення, крім випадків, визначених частиною другою статті 126, статтею 127, статтею 129, частиною першою статті 130, частиною третьою статті 133 цього Кодексу.
 
997. Житлове приміщення, що надається особам, яких примусово виселяють із житлових приміщень, повинне бути зазначене в рішенні суду.
 
   Житлове приміщення, що надається особам, яких примусово виселяють із житлових приміщень, визначається в рішенні суду.
 
998. 3. Осіб, позбавлених батьківських прав, може бути виселено за рішенням суду з наданням іншого житла, якщо спільне проживання таких осіб з дітьми, стосовно яких вони позбавлені батьківських прав, визнано неможливим, відповідно до законодавства.
 
   3. Осіб, позбавлених батьківських прав, може бути виселено з житла за рішенням суду з одночасним наданням іншого житла, якщо спільне проживання таких осіб з дітьми, стосовно яких вони позбавлені батьківських прав, визнано неможливим відповідно до законодавства.
 
999. 4. Осіб, які створили умови, за яких спільне з ними проживання неможливе, за рішенням суду можуть виселити без надання іншого житла або зобов’язати здійснити примусовий обмін займаного житла відповідно до законодавства.
 
   4. Осіб, які створили умови, за яких спільне з ними проживання неможливе, за рішенням суду можуть виселити без надання іншого житла або зобов’язати здійснити примусовий обмін займаного житла відповідно до законодавства.
 
1000. Стаття 127. Підстави для виселення із житлових приміщень, переданих в іпотеку
 
-398- Баранов В.О.
Назву статті 127 викласти у наступній редакції:
" Стаття 129. Підстави для виселення із житла, придбаного у кредит, у разі не повернення кредиту"
 
Враховано   Стаття 129. Підстави для виселення з житла, придбаного у кредит, у разі неповернення кредиту
 
1001. 1. Звернення стягнення на передане в іпотеку житло є підставою для виселення всіх осіб, які мешкають у ньому, крім випадків, установлених законодавством. Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення всі особи, які мешкають у ньому, зобов’язані на письмову вимогу кредитора або нового власника такого житлового приміщення добровільно звільнити його протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо особи не звільняють житлове приміщення в установлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду.
 
-399- -- Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №43) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт 1 статті 127 викласти у наступній редакції:
"1. Звернення стягнення на житло, придбане у кредит, у разі не повернення кредиту є підставою для розгляду питання про виселення всіх осіб, які мешкають у ньому, крім випадків, установлених законом.
Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на житло, придбане у кредит, у разі не повернення кредиту всі особи, які мешкають у ньому, зобов’язані протягом місяця розглянути письмову вимогу кредитора такого житла про добровільне його звільнення та прийняти відповідне рішення.
Якщо особи не погоджуються на добровільне звільнення житла на вимогу кредитора, їх примусове виселення можливе в судовому порядку."
 
Враховано редакційно   1. Звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення є підставою для виселення всіх осіб, які мешкають у ньому, крім випадків, установлених законодавством. Після прийняття кредитором у порядку позасудового врегулювання на підставі договору рішення про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення всі особи, які мешкають у ньому, зобов’язані на письмову вимогу кредитора добровільно звільнити його протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо особи не звільняють житлове приміщення в установлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду відповідно до законодавства.
 
1002. Стаття 128. Відповідальність за порушення законодавства про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
 
-400- Баранов В.О.
Статтю 128 перенести у розділ V "Відповідальність" та включити в текст статтею 175-1.
 
Враховано      
1003. 1. Цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність згідно із законодавством несуть особи, винні у:
 
      
1004. 1) недотриманні вимог цього Кодексу;
 
      
1005. 2) порушенні прав власників (користувачів), їх об’єднань і асоціацій;
 
-401- Буряк О.В.
У пункті 2 першої частини _пі. 128 після слова "користувачів" вставити слово "житла"
 
Враховано      
1006. 3) порушенні статуту об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та протидії його виконанню;
 
      
1007. 4) створенні, організації діяльності або ліквідації об’єднання співвласників багатоквартирних будинків з порушенням законодавства, державних стандартів і норм;
 
      
1008. 5) незаконному привласненні майна, що перебуває у спільній власності;
 
      
1009. 6) недотриманні умов договорів, укладених відповідно до законодавства.
 
      
1010. Законодавством може бути встановлена відповідальність також за інші види правопорушень.
 
      
1011. Стаття 129. Підстави для виселення з гуртожитків
 
   Стаття 130. Підстави для виселення з гуртожитку
 
1012. 1. Сезонні, тимчасові працівники та особи, що працювали за строковим трудовим договором і припинили роботу, а також особи, які навчалися у навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі і вибули з них, підлягають виселенню з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з прийняттям на роботу чи вступом на навчання, без надання іншого житлового приміщення.
 
-402- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 129 викласти в такій редакції: "1. Сезонні, тимчасові працівники та особи, що працювали за строковим трудовим договором і припинили роботу у зв’язку із закінченням строку цього договору, а також особи, які навчалися у навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі і вибули з них, підлягають виселенню з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з прийняттям на роботу чи вступом на навчання, без надання іншого житлового приміщення."
 
Враховано редакційно   1. Сезонні, тимчасові працівники і службовці та особи, які працювали чи служили за строковим трудовим чи службовим договором і припинили роботу чи службу у зв’язку із закінченням строку дії такого договору, а також особи, які навчалися у навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі та вибули з них, підлягають виселенню з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з прийняттям на роботу чи службу або вступом на навчання, без надання іншого житлового приміщення.
 
1013. 2. Інші працівники підприємств, установ та організацій, яким надано гуртожиток у зв’язку з прийняттям на роботу, можуть бути виселені без надання іншого житлового приміщення в разі припинення трудових відносин. Особи, визначені у статті 149 цього Кодексу, можуть бути виселені лише з наданням їм іншого житлового приміщення.
 
-403- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 129 викласти в такій редакції: "2. Інші працівники підприємств, установ та організацій, яким надано гуртожиток у зв’язку з прийняттям на роботу, можуть бути виселені без надання іншого житлового приміщення в разі якщо вони звільнилися з цих підприємств, установ та організацій.
 
Враховано редакційно   2. Інші працівники (службовці) підприємств, установ, організацій, яким надано місце в гуртожитку у зв’язку з прийняттям на роботу (службу), можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової (службової) дисципліни або вчинення злочину.
 
    -404- Хара В.Г.
До статті 129
В першому реченні частини другої слова "припинення трудових відносин" замінити на слова "звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину".
 
Враховано    
    -405- Буряк О.В.
Останнє речення другої частини _пі. 129 виключити тому, що _пі. 129 "підстави для виселення з гуртожитків" не визначає.
 
Враховано редакційно    
1014. 3. Особи, які проживають у гуртожитках, виселяються також у разі знесення будинку або переобладнання будинку (житлового приміщення) у нежитловий у разі виникнення загрози обвалу будинку (житлового приміщення). При цьому особам, яких примусово виселяють із житлових приміщень, надається житло в гуртожитку або інше житлове приміщення.
 
-406- Хара В.Г.
До статті 129
Частину другу доповнити абзацом наступного змісту:
"Надаване громадянам у зв’язку з виселенням з гуртожитку інше житлове приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам, а також його розмір повинен бути не меншим за розмір приміщення з якого виселяється громадянин".
 
Враховано у пункті 3  3. Особи, які проживають у гуртожитках, виселяються з гуртожитку також у разі знесення або переобладнання гуртожитку в нежитловий об’єкт (споруду), у разі виникнення загрози обвалу гуртожитку. При цьому особам, яких примусово виселяють із житлових приміщень у гуртожитку, надається житло в іншому гуртожитку або інше житлове приміщення. Надане громадянам у зв’язку з виселенням з гуртожитку інше житлове приміщення має розміщуватися в межах того самого населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам, а також його розмір не може бути меншим за розмір приміщення, з якого виселяється громадянин.
4. Особи, визначені у статті 134 цього Кодексу, можуть бути виселені лише з наданням їм іншого житлового приміщення.
 
    -407- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 129 новою частиною 4 "Особи, визначені у статті 133, 149 цього Кодексу, можуть бути виселені лише з наданням їм іншого житлового приміщення.". Змінити нумерацію наступної частини.
 
Враховано редакційно    
1015. 4. Підстави для виселення із спеціальних гуртожитків визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Підстави для виселення з соціальних гуртожитків визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
1016. Стаття 130. Підстави для виселення громадян у разі визнання договору найму житла недійсним
 
   Стаття 131. Підстави для виселення громадян у разі визнання договору найму (оренди) житла недійсним
 
1017. 1. У разі визнання в судовому порядку договору найму житла недійсним наймач, члени його сім’ї та інші особи, які постійно проживають разом з ним, підлягають виселенню.
 
   1. У разі визнання в судовому порядку договору найму (оренди) житла недійсним наймач (орендар), члени його сім’ї та інші особи, які постійно проживають разом з ним, підлягають виселенню.
 
1018. 2. Особам, які підлягають виселенню з житла державного або комунального житлового фонду внаслідок визнання договору найму недійсним, повинне бути повернуто житло, яке вони раніше займали, або надане інше упоряджене житло або інше житло за згодою сторін.
 
-408- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 130 доповнити словами "крім випадків визначених законом"
 
Враховано   2. Особам, які підлягають виселенню з житла державного або комунального житлових фондів внаслідок визнання договору найму (оренди) недійсним, повертається житло, яке вони раніше займали, або надається інше житло за згодою сторін, крім випадків, визначених законом.
 
1019. Стаття 131. Виселення з житла, розташованого в закритих військових містечках, з наданням іншого житла
 
   Стаття 132. Виселення з житла, розташованого в закритих військових містечках, з наданням іншого житла
 
1020. 1. Особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку, а також члени їх сімей, які проживають разом з ними, підлягають виселенню з житла, розташованого в закритих військових містечках, з наданням органами місцевого самоврядування іншого житла або за. Їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.
 
-409- Баранов В.О.
У пункті 1 статті 131 після слова "містечках" додати слова "з попереднім" а також доповнити словами "згідно з законом"
 
Враховано   1. Особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, підлягають виселенню з житла, розташованого в закритих військових містечках, з попереднім наданням органами місцевого самоврядування іншого житла або за бажанням зазначених осіб - грошової компенсації за належне їм для отримання житло згідно із законом.
 
1021. У такому самому порядку підлягають виселенню з житла, розташованого в закритих військових містечках, інші особи, які втратили зв’язок із Збройними Силами України.
 
   У такому самому порядку підлягають виселенню з житла, розташованого в закритих військових містечках, інші особи, які втратили зв’язок із Збройними Силами України.
 
1022. Стаття 132. Надання громадянам іншого упорядженого житла у зв’язку з виселенням з житла, що належить до державного та комунального житлових фондів
 
-410- Баранов В.О.
У назві статті 131 слово "упорядженого" виключити
 
Враховано   Стаття 133. Надання громадянам іншого житла у зв’язку з виселенням з житла, що належить до державного чи комунального житлового фонду
 
1023. 1. Громадянам, яких виселяють з житла, що належить до державного та комунального житлових фондів, надається інше упоряджене житло.
 
   1. Громадянам, яких відповідно до закону виселяють з житла, що належить до державного чи комунального житлового фонду, надається інше житло.
 
1024. У разі коли наймач займав частину квартири, в якій проживало два і більше наймачів, йому надається окрема квартира в межах норми загальної площі відповідно до статті 30 цього Кодексу.
 
-411- Буряк О.В.
Виключити у другому і третьому абзацах першої частини _пі. 132 словосполучення "відповідно до _пі. 30 цього Кодексу"
 
Враховано редакційно   У разі якщо наймач (орендар) займав частину квартири, в якій проживало двоє і більше осіб, йому надається окрема квартира в межах норми житлової площі та загальної площі, передбаченої частиною першою статті 72 цього Кодексу.
 
1025. У разі виселення з житла, що за розміром менше, ніж передбачена нормою надання загальна площа житла, громадянинові надається квартира чи одноквартирний будинок у межах норми загальної площі відповідно до статті 30 цього Кодексу.
 
   У разі виселення з житла, що за розміром менше, ніж передбачена нормою надання загальна площа житла, громадянинові надається квартира чи садибний будинок у межах норми житлової площі та загальної площі згідно з частиною першою статті 72 цього Кодексу.
 
1026. 2. Площа квартири (її частини), що надається наймачу, який виселяється за рішенням суду, повинна бути зазначена в такому рішенні.
 
   2. У рішенні суду про виселення зазначається площа квартири (її частини), що надається наймачу (орендарю), який виселяється.
 
1027. 3. У разі коли після закінчення строку дії договору найму службового житла або припинення трудових та інших передбачених законодавством відносин з підприємством, установою та організацією наймач або члени його сім’ї і особи, які постійно проживають з ним, відмовляються звільнити житло, виселення здійснюється в судовому порядку без надання іншого житла, за винятком випадків, передбачених статтею 149 цього Кодексу.
 
-412- Буряк О.В.
У тертій частині _пі. 132 виключити вираз "за винятком випадків, передбачених _пі. 149 цього Кодексу" і виписати інші підстави, що не дають можливості виселення наймача із займаного ним житла.
 
Враховано редакційно   3. У разі якщо після закінчення строку дії договору найму (оренди) службового житла або припинення трудових, службових чи інших передбачених законодавством відносин з підприємством, установою та організацією наймач (орендар) або члени його сім’ї і особи, які постійно проживають з ним, відмовляються звільнити житло, виселення здійснюється в судовому порядку без надання іншого житла.
 
1028. Стаття 133. Виселення із службового житла з наданням іншого житла
 
   Стаття 134. Виселення із службового житла з наданням іншого житла
 
1029. 1. Не можуть бути виселеними із службового житла, що належить до державного чи комунального житлового фонду, без надання іншого житла особи, які не мають у власності чи користуванні іншого житла та належать до таких категорій:
 
   1. Не можуть бути виселені із службового житла, що належить до державного чи комунального житлового фонду загального призначення, без надання у найм (оренду) житла (тимчасового чи постійного) громадяни та члени їхніх сімей, які не мають у власності чи користуванні іншого житла та належать до таких категорій, які потребують соціального захисту:
 
1030. 1) інваліди І і ІІ групи або члени їх сімей, які є інвалідами І і ІІ групи та (або) дітьми-інвалідами;
 
   1) інваліди І і ІІ групи або члени їхніх сімей, які є інвалідами І і ІІ групи та/або дітьми-інвалідами;
 
1031. 2) ветерани Великої Вітчизняної війни та інші особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 
   2) ветерани Великої Вітчизняної війни та інші особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 
1032. 3) батьки-вихователі – в разі ліквідації дитячого будинку сімейного типу, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за рішенням суду, яким установлено факт протиправних дій батьків-вихователів;
 
   3) батьки-вихователі – у разі ліквідації дитячого будинку сімейного типу, крім випадку, якщо ліквідація здійснюється за рішенням суду, яким установлено факт протиправних дій батьків-вихователів;
 
1033. 4) особи, які пропрацювали не менш як десять років на підприємстві, в установі чи організації, що надали їм таке житло;
 
   4) особи, які пропрацювали не менш як десять років на підприємстві, в установі чи організації, що надали їм таке житло;
 
1034. 5) особи, звільнені з посади, у зв’язку з призначенням на яку їм було надано службове житло, але які не припинили трудових відносин з підприємством, установою чи організацією, що надали їм таке житло;
 
   5) особи, звільнені з посади, у зв’язку з призначенням на яку їм було надано службове житло, але які не припинили трудових відносин з підприємством, установою чи організацією, що надали їм таке житло;
 
1035. 6) особи, звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації або скороченням чисельності чи штату працівників;
 
   6) особи, звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації або скороченням чисельності чи штату працівників;
 
1036. 7) пенсіонери за віком;
 
   7) пенсіонери за віком;
 
1037. 8) члени сім’ї загиблого під час виконання службових обов’язків або померлого внаслідок професійного захворювання працівника, якому було надано службове житло;
 
   8) члени сім’ї загиблого під час виконання службових обов’язків або померлого внаслідок професійного захворювання працівника, якому було надано службове житло;
 
1038. 9) одинокі особи з малолітніми та неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними, - до досягнення дітьми повноліття;
 
   9) одинокі особи з малолітніми та неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними, - до досягнення дітьми повноліття;
 
1039. 10) особи, які отримали каліцтво на виробництві;
 
   10) особи, які отримали каліцтво на виробництві;
 
1040. 11) військовослужбовці, які прослужили на військовій службі не менш як 20 років, звільнені з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку із скороченням штату або проведенням інших організаційних заходів у разі відсутності в них або членів їх сімей іншого житла.
 
   11) військовослужбовці, які прослужили на військовій службі не менш як 20 років, звільнені з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку із скороченням штату або проведенням інших організаційних заходів, у разі відсутності в них або членів їхніх сімей іншого житла.
 
1041. Стаття 134. Надання житла у зв’язку з виселенням з аварійних будинків, квартир
 
   Стаття 135. Надання житла у зв’язку з виселенням з аварійного житла
 
1042. 1. У разі коли стан багатоквартирного житлового будинку, квартири в ньому, приватного будинку садибного типу визнано аварійним, громадянам, які підлягають негайному виселенню з будинку чи квартири, інше житло надається:
 
   1. У разі якщо стан багатоквартирного будинку, квартири (ізольованої кімнати) в ньому, садибного будинку, житлової секції/блоку в гуртожитку визнано аварійним, громадянам, які підлягають негайному виселенню з такого житла, інше житло надається тимчасово:
 
1043. 1) мешканцям багатоквартирного будинку, квартири в ньому – одноосібним власником усього будинку, а в разі його відсутності – органом місцевого самоврядування;
 
   1) мешканцям багатоквартирного будинку, квартири в ньому – власником усього будинку, а в разі його відсутності – органом місцевого самоврядування;
 
1044. 2) власнику приватного будинку садибного типу – органом місцевого самоврядування.
 
   2) власнику садибного будинку – органом місцевого самоврядування.
 
1045. Інше житло надається власникам квартир (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках, будинках садибного типу, стан яких визнано аварійним, за умови, якщо аварійний стан таких житлових приміщень не спричинено навмисними діями (бездіяльністю) їх власників.
 
   Інше житло надається власникам (співвласникам) квартир (їх частин) у багатоквартирних будинках, садибних будинках, стан яких визнано аварійним, за умови, що аварійний стан таких житлових будівель не спричинений навмисними діями (бездіяльністю) їх власників (співвласників).
 
1046. 2. Порядок визнання стану будинку чи квартири аварійним установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-413- Баранов В.О.
Частину 2 статті 135 проекту викласти у такій редакції:
"2. Порядок визнання стану житла (квартири, ізольованої кімнати, житлового блоку/секції) в житлових будівлях аварійним, затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу та з урахуванням державних норм і стандартів.";
 
Немає висновку   2. Порядок визнання стану житла (квартири, ізольованої кімнати, житлового блоку/секції) в житлових будівлях аварійним затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу та з урахуванням державних норм і стандартів.
 
1047. 3. Відчуження громадянами квартир (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках, будинків садибного типу, що належать їм на праві приватної власності та стан яких визнано аварійним, за час проживання у житлі, наданому відповідно до частини першої цієї статті, при взятті таких громадян на квартирний облік вважається штучним погіршенням житлових умов.
 
   3. Відчуження громадянами квартир (їх частин) у багатоквартирних будинках, садибних будинків, що належать їм на праві приватної власності та стан яких визнано аварійним, за час проживання у житлі, наданому відповідно до частини першої цієї статті, при взятті таких громадян на житловий облік вважається штучним погіршенням житлових умов.
 
1048. Розділ ІV. Управління житловим фондом, утримання та реконструкція житла
 
   Розділ ІV. Управління житловим фондом, утримання, обслуговування, експлуатація та реконструкція житла
 
1049. Глава 12. Відносини співвласності у багатоквартирному будинку. Спільне майно власників приміщень у багатоквартирному будинку. Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку
 
   Глава 12. Відносини співвласності у багатоквартирному житловому будинку. Спільне майно власників приміщень у багатоквартирному будинку. Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку
 
1050. Стаття 135. Відносини власності у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 136. Відносини співвласності у багатоквартирному будинку
 
1051. 1. У разі коли у багатоквартирному будинку квартири, нежитлові приміщення є окремими об’єктами права власності, власникам квартир, нежитлових приміщень такий багатоквартирний будинок належить на праві спільної часткової власності.
 
   1. У разі якщо у багатоквартирному будинку окремі квартири та нежитлові приміщення є окремими об’єктами права власності, власникам квартир та співвласникам таких нежитлових приміщень належить на праві спільної сумісної власності спільне майно, визначене частиною другою статті 137 цього Кодексу.
 
1052. Відносини між співвласниками регулюються цивільним законодавством, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
 
   Відносини між співвласниками спільного майна у багатоквартирному будинку регулюються цивільним законодавством, цим Кодексом та виданими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами.
 
1053. Стаття 136. Право власності на спільне майно співвласників приміщень у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 137. Право власності на спільне майно співвласників приміщень у багатоквартирному будинку
 
1054. 1. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку перебуває у спільній частковій власності співвласників багатоквартирного будинку.
 
-414- Боднар-Петровська О.Б.
У першому реченні частини першої статті 136 слова "спільній частковій власності" замінити словами "спільній сумісній власності".
 
Враховано   1. Спільне майно у багатоквартирному будинку перебуває у спільній сумісній власності співвласників приміщень (житлових і нежитлових) у багатоквартирному будинку.
 
1055. Власники приміщень володіють, користуються і в установлених цивільним законодавством межах розпоряджаються спільним майном.
 
-415- Баранов В.О.
Друге речення частини 1 статті 137 проекту викласти у такій редакції:
"Співвласники приміщень у багатоквартирному житловому будинку володіють, користуються і в установлених цивільним законодавством та з урахуванням особливостей встановлених цим Кодексом межах розпоряджаються таким майном.";
 
Немає висновку   Співвласники приміщень у багатоквартирному будинку володіють, користуються і в межах установлених цивільним законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом, розпоряджаються таким майном.
 
1056. У разі відчуження приміщення в житловому будинку право на частку спільного майна підлягає відчуженню разом з приміщенням без виділення частки в натурі.
 
   У разі відчуження житлового чи нежитлового приміщення в житловому будинку право на частку спільного майна у житловому будинку підлягає відчуженню разом з відповідним приміщенням без виділення частки в натурі.
 
1057. Об’єкти права спільної власності на майно можуть бути передані в користування фізичній або юридичній особі або групі осіб у разі, коли це не пов’язано з порушенням прав та інтересів інших співвласників спільного майна, які охороняються законодавством.
 
   Об’єкти права спільної власності на житло як на майно можуть бути передані в користування фізичній чи юридичній особі або групі осіб, за умови що це не порушує охоронюваних законом прав та інтересів інших співвласників спільного майна.
 
1058. 2. Співвласникам приміщень у багатоквартирному будинку на праві спільної часткової власності належать приміщення такого будинку, що не є частками квартир та призначені для обслуговування більше ніж одного приміщення будинку (далі – спільне майно у багатоквартирному будинку), зокрема:
 
   2. Співвласникам приміщень у багатоквартирному житловому будинку на праві спільної сумісної власності належать нежитлові приміщення такого будинку, що не є частками квартир та призначені для обслуговування більше ніж одного житлового або нежитлового приміщення будинку (далі – спільне майно у багатоквартирному будинку), зокрема:
 
1059. 1) коридори, сходи та міжквартирні сходові клітини;
 
   1) загальні коридори, сходи та міжквартирні сходові клітини;
 
1060. 2) ліфти, ліфтові та інші шахти;
 
   2) ліфти, ліфтові та інші шахти;
 
1061. 3) технічні поверхи, горища та підвали з розташованими в них інженерними комунікаціями;
 
   3) технічні поверхи, горища та підвали;
 
1062. 4) інше обладнання, яке обслуговує більше ніж одне приміщення в такому будинку (в тому числі технічні підвали);
 
   4) інженерні комунікації та інше обладнання, що обслуговує більше ніж одне житлове та нежитлове приміщення в такому будинку;
 
1063. 5) покрівлі;
 
   5) покрівлі;
 
1064. 6) захисні та несучі конструкції будинку;
 
   6) огороджувальні та несучі конструкції будинку;
 
1065. 7) механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання будинку, що розміщене у приміщеннях або зовні та обслуговує більше ніж одне приміщення в такому будинку;
 
   7) механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання будинку, розміщене у приміщеннях або зовні, що обслуговує більше ніж одне приміщення в такому будинку;
 
1066. 8) прибудинкова територія;
 
-416- Баранов В.О.
Підпункт 8) пункту 2 статті 136 виключити
 
Враховано      
1067. 9) інші об’єкти, призначені для обслуговування, експлуатації та благоустрою цього будинку та розташовані на прибудинковій території.
 
   8) інші об’єкти, призначені для обслуговування, експлуатації та благоустрою цього будинку, розташовані на прибудинковій території.
 
1068. Межі та розмір прибудинкової території багатоквартирного будинку визначаються відповідно до земельного та містобудівного законодавства.
 
-417- Баранов В.О.
Абзац 2 підпункту 9) пункту 2 статті 136 виключити
 
Враховано      
1069. 3. Земельна ділянка, на якій розташований багатоквартирний будинок, належить власнику (співвласникам) багатоквартирного будинку, якщо інше не встановлено договором між власником земельної ділянки та власником (співвласниками) багатоквартирного будинку при його спорудженні.
 
-418- Баранов В.О.
Пункт 3 статті 136 викласти у наступній редакції:
"3. Земельна ділянка, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок, належить співвласникам такого будинку на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено законом."
 
Враховано   3. Земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок, належить співвласникам такого будинку на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено законом.
 
1070. 4. Зменшення розміру спільного майна у багатоквартирному будинку можливе під час реконструкції такого будинку виключно за згодою власників приміщень відповідно до рішення, прийнятого загальними зборами співвласників такого будинку.
 
   4. Зменшення розміру спільного майна у складі багатоквартирного будинку можливе під час реконструкції такого будинку виключно за згодою власників житлових і нежитлових (у тому числі допоміжних) приміщень у такому будинку відповідно до рішення, прийнятого загальними зборами власників (співвласників) такого будинку.
 
1071. 5. За рішенням власників приміщень, прийнятим загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку, об’єкти спільного майна в такому будинку можуть бути надані в користування іншим особам, якщо це не порушує права та законні інтереси громадян і юридичних осіб.
 
   5. За рішенням власників усіх житлових і нежитлових (у тому числі допоміжних) приміщень у багатоквартирному будинку, прийнятим загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку, об’єкти спільного майна в такому будинку можуть бути надані в користування іншим особам, за умови що це не порушує охоронюваних законом прав та законних інтересів інших співвласників спільного майна.
 
1072. Стаття 137. Визначення частки у праві спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 138. Визначення частки у праві спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку
 
1073. 1. Частка власника окремого приміщення багатоквартирного будинку в праві спільної часткової власності на багатоквартирний будинок є пропорційною розміру загальної площі зазначеного приміщення.
 
-419- Баранов В.О.
Пункти 1 та 3 статті 137 виключити
 
Враховано      
1074. Частка власника окремого приміщення багатоквартирного будинку в праві спільної часткової власності на багатоквартирний будинок визначається як відношення загальної площі зазначеного приміщення до загальної площі усіх приміщень у такому будинку.
 
   1. Частка власника (співвласника) окремого приміщення (житлового чи нежитлового) у складі багатоквартирного будинку у праві спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку визначається як відношення загальної площі зазначеного приміщення до загальної площі усіх приміщень у такому будинку.
 
1075. 2. Право власності на частку в праві спільної часткової власності на багатоквартирний будинок невід’ємне від права власності на окреме приміщення у такому будинку.
 
   2. Право власності на частку у праві спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку невід’ємне від права власності на окреме приміщення (житлове чи нежитлове) у такому будинку.
 
1076. Частка у спільній частковій власності багатоквартирного будинку, яка належить власнику приміщення у цьому будинку, підлягає державній реєстрації відповідно до закону і зазначається у свідоцтві про державну реєстрацію його права власності на квартиру чи інше приміщення.
 
   Частка у спільній частковій власності на спільне майно у багатоквартирному будинку, яка належить власнику (співвласнику) приміщення (житлового чи нежитлового) у цьому будинку, підлягає державній реєстрації відповідно до закону і зазначається у свідоцтві про державну реєстрацію його права власності на відповідне житлове та/або нежитлове приміщення.
 
1077. 3. При переході права власності на окреме приміщення в багатоквартирному будинку частка нового власника зазначеного приміщення у праві спільної часткової власності на багатоквартирний будинок дорівнює частці у праві спільної часткової власності на багатоквартирний будинок попереднього власника.
 
      
1078. 4. Власник окремого приміщення у багатоквартирному будинку не має права:
 
   3. Власник (співвласник) окремого приміщення (житлового чи нежитлового) у складі багатоквартирного будинку не має права:
 
1079. 1) здійснювати виділення в натурі своєї частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку;
 
   1) здійснювати виділення в натурі своєї частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку;
 
1080. 2) відчужувати свою частку в праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку без відчуження зазначеного приміщення;
 
   2) відчужувати свою частку у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку без відчуження відповідного житлового чи нежитлового приміщення;
 
1081. 3) вчиняти інші дії, які тягнуть за собою передачу своєї частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку відокремлено від права власності на зазначене приміщення.
 
   3) вчиняти інші дії, які тягнуть за собою передачу своєї частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку відокремлено від права власності на відповідне приміщення;
 
1082. 4) вимагати поділу майна, що є у спільній частковій власності.
 
   4) вимагати поділу майна, що перебуває у спільній частковій власності в такому будинку.
 
1083. 5. Визначення часток обов’язкових платежів на утримання, експлуатацію та проведення ремонту спільного майна:
 
   4. Визначення часток обов’язкових платежів на утримання, експлуатацію та проведення ремонту спільного майна у складі багатоквартирного будинку здійснюється таким чином:
 
1084. 1) частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно загальній площі приміщень, що перебувають у власності чи користуванні фізичних або юридичних осіб;
 
   1) частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і проведення ремонту спільного майна у такому будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень у такому будинку, що перебувають у власності чи користуванні фізичних або юридичних осіб;
 
1085. 2) частка витрат співвласника квартири, власника кімнати (кімнат) у квартирі, де проживають два і більше власники житлових приміщень (співвласники нежитлового приміщення), на утримання і проведення ремонту визначається відповідно до його частки як співвласника приміщення.
 
-420- Прутнік Е.А.
Доповнити статтю 137 частиною 6:
6. Облік розміру часток власників окремих приміщень багатоквартирного будинку в праві спільної часткової власності на багатоквартирний будинок та розрахунок часток обов’язкових платежів на утримання, експлуатацію та проведення ремонту спільного майна, яке перебуває в спільній часткової власності, здійснює управитель. У разі коли функції з управління виконуються тимчасовим управителем, облік розміру часток здійснюється органами місцевого самоврядування.
 
Враховано редакційно   2) частка витрат співвласника квартири, власника (співвласника) кімнати (кімнат) у квартирі, де проживають два і більше власники житлових приміщень (співвласники нежитлового приміщення), на утримання і проведення ремонту визначається відповідно до його частки як співвласника приміщення.
5. Облік розміру часток власників (співвласників) окремих приміщень у складі багатоквартирного будинку у праві спільної власності на багатоквартирний будинок та розрахунок часток обов’язкових платежів на утримання, експлуатацію та проведення ремонту спільного майна, що перебуває у спільній власності, здійснює виконавець послуг з управління житлом.
У разі якщо послуги з управління житлом надаються тимчасовим виконавцем послуг з управління житлом, облік розміру часток власників (співвласників) окремих приміщень у складі багатоквартирного будинку здійснюється органом місцевого самоврядування.
 
1086. Спори щодо визначення частки в обов’язкових платежах на утримання і проведення ремонту спільного майна, в інших спільних витратах вирішуються в судовому порядку.
 
   Спори щодо визначення частки в обов’язкових платежах на утримання і проведення ремонту спільного майна, в інших спільних витратах вирішуються в судовому порядку.
 
1087. Стаття 138. Зміна меж приміщень у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 139. Зміна меж приміщень у багатоквартирному будинку
 
1088. 1. Власник приміщення у багатоквартирному будинку в разі придбання у власність приміщення, суміжного з належним йому на праві власності приміщенням у багатоквартирному будинку, має право об’єднати такі приміщення в одне в установленому законодавством порядку.
 
   1. Власник (співвласник) відповідного приміщення у складі багатоквартирного будинку в разі придбання у власність приміщення, суміжного з належним йому на праві власності житловим чи нежитловим приміщенням у багатоквартирному будинку, має право об’єднати такі приміщення в одне в установленому законодавством порядку, за умови що житлове приміщення приєднується до житлового, а нежитлове – до нежитлового.
 
1089. Межі між суміжними приміщеннями можуть бути змінені або такі приміщення можуть бути розділені на два чи більше приміщень без згоди власників інших приміщень, якщо такі зміни або розділ не тягнуть за собою зміни інших приміщень, меж та розміру спільного майна у багатоквартирному будинку або зміни частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку.
 
   Межі між відповідними суміжними приміщеннями у складі багатоквартирного будинку можуть бути змінені або такі приміщення можуть бути розділені на два чи більше приміщень без згоди власників (співвласників) інших приміщень, якщо такі зміни або поділ не спричиняють зміни інших приміщень, меж та розміру спільного майна у багатоквартирному будинку або зміни частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку.
 
1090. 2. У разі коли реконструкція, переобладнання та/або перепланування приміщень неможливі без приєднання до них частки спільного майна у багатоквартирному будинку, на таку реконструкцію, переобладнання та/або перепланування приміщень повинна бути надана згода власників приміщень у такому будинку.
 
   2. У разі якщо реконструкція, переобладнання та/або перепланування приміщень у складі багатоквартирного будинку неможливі без приєднання до них частки спільного майна у такому будинку, на таку реконструкцію, переобладнання та/або перепланування відповідних приміщень має бути надана згода власників (співвласників) інших приміщень у такому будинку.
 
1091. Стаття 139. Право власності на спільне майно власників кімнат у комунальній квартирі
 
-421- Баранов В.О.
У назві і у тексті статей 139 – 141 слова "кімнат у комунальній квартирі" замінити словами "кімнат у квартирі спільного використання"
 
Враховано   Стаття 140. Право власності на спільне майно власників кімнат у житлі спільного використання
 
1092. 1. Власникам кімнат у комунальній квартирі (квартирі, заселеній двома і більше наймачами чи власниками житлових приміщень (кімнат), що спільно використовують місця загального користування та інженерне обладнання в таких місцях) на праві спільної часткової власності належить спільне майно - приміщення в такій квартирі, які використовуються для обслуговування більше ніж однієї кімнати.
 
   1. Власникам кімнат у житлі спільного використання на праві спільної часткової власності належить спільне майно - приміщення в такому житлі, які використовуються для обслуговування більше ніж однієї кімнати (квартири).
 
1093. 2. Зміна розміру спільного майна у комунальній квартирі можлива виключно за згодою усіх власників кімнат у такій квартирі шляхом її переобладнання та/або перепланування.
 
   2. Зміна розміру спільного майна у житлі спільного використання можлива виключно за згодою усіх власників кімнат (квартир) у такому житлі шляхом його переобладнання та/або перепланування відповідно до законодавства.
 
1094. Стаття 140. Визначення частки у праві спільної часткової власності на спільне майно у комунальній квартирі
 
   Стаття 141. Визначення частки у праві спільної часткової власності на спільне майно у житлі спільного використання
 
1095. 1. Частка власника кімнати у комунальній квартирі у праві спільної часткової власності на спільне майно у такій квартирі є пропорційною загальній площі зазначеної кімнати.
 
   1. Частка власника житла у житлі спільного використання у праві спільної часткової власності на спільне майно у такому житлі є пропорційною до загальної площі відповідної кімнати (квартири).
 
1096. Ідеальна частка власника кімнати у комунальній квартирі у праві спільної часткової власності на спільне майно у такій квартирі визначається як відношення загальної площі зазначеної кімнати до загальної площі усіх приміщень у цій квартирі.
 
   Ідеальна частка власника житла у житлі спільного використання у праві спільної часткової власності на спільне майно у такому житлі визначається як відношення загальної площі зазначеного житла до загальної площі усіх приміщень у цьому житлі (кімнаті, квартирі).
 
1097. 2. Частка власника кімнати у комунальній квартирі у праві спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку, в якому розташована ця квартира, є пропорційною загальній площі такої кімнати та площі приміщень спільного майна зазначеної квартири, визначеній відповідно до частки такого власника у праві спільної часткової власності на спільне майно у цій квартирі.
 
   2. Частка власника житла у житлі спільного використання у праві спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку, в якому розташоване це житло, є пропорційною до загальної площі такого житла та площі приміщень спільного майна зазначеного житла (кімнати, квартири), визначеної відповідно до частки такого власника у праві спільної часткової власності на спільне майно у такому житлі.
 
1098. Ідеальна частка власника кімнати у комунальній квартирі у праві спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку, в якому розташована ця квартира, визначається як відношення суми загальної площі зазначеної кімнати та площі приміщень спільного майна зазначеної квартири, встановлено відповідно до частки такого власника у праві спільної часткової власності на спільне майно у цій квартирі, до загальної площі усіх приміщень у зазначеному будинку.
 
   Ідеальна частка власника житла у житлі спільного використання у праві спільної часткової власності на спільне майно у складі багатоквартирного будинку, в якому розташоване це житло, визначається як відношення суми загальної площі зазначеного житла та площі приміщень спільного майна зазначеного житла, встановленої відповідно до частки такого власника у праві спільної часткової власності на спільне майно у цьому житлі (кімнаті, квартирі), до загальної площі усіх приміщень у багатоквартирному будинку.
 
1099. 3. Право власності на частку в праві спільної часткової власності на спільне майно у комунальній квартирі та багатоквартирному будинку, в якому розташована зазначена квартира, невід’ємне від права власності на кімнату в такій квартирі.
 
   3. Право власності на частку у праві спільної часткової власності на спільне майно у житлі спільного використання та у багатоквартирному будинку, в якому розташоване таке житло, невід’ємне від права власності на відповідну частину такого житла (кімнату, квартиру).
 
1100. Частка у спільній часткової власності багатоквартирного будинку та у комунальній квартирі, яка належить власнику кімнати у цієї квартирі, підлягає державній реєстрації відповідно до закону і зазначається у свідоцтві про державну реєстрацію його права власності на кімнату у комунальній квартирі.
 
   Частка у спільній частковій власності у складі багатоквартирного будинку та у житлі спільного використання, яке належить власнику відповідної її частки (кімнати, квартири), підлягає державній реєстрації відповідно до закону і зазначається у свідоцтві про державну реєстрацію його права власності на кімнату чи квартиру у житлі спільного використання.
 
1101. 4. При переході права власності на кімнату в комунальній квартирі частка нового власника зазначеної кімнати у праві спільної часткової власності на спільне майно в такій квартирі та будинку дорівнює частці у праві спільної часткової власності на зазначене спільне майно попереднього власника.
 
   4. При переході права власності на частину житла спільного використання (кімнату у квартирі спільного використання) частка нового власника зазначеної частки житла у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому житлі та у відповідному житловому будинку дорівнює частці у праві спільної часткової власності на зазначене спільне майно попереднього власника такого житла.
 
1102. 5. Власник кімнати в комунальній квартирі не має права:
 
   5. Власник частки житла (кімнати, квартири) у житлі спільного використання у багатоквартирному будинку не має права:
 
1103. 1) здійснювати виділення в натурі своєї частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такій квартирі та будинку;
 
   1) здійснювати виділення в натурі своєї частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такій квартирі;
 
1104. 2) відчужувати свою частку у праві спільної часткової власності на спільне майно в цій квартирі та будинку без відчуження зазначеної кімнати;
 
   2) відчужувати свою частку у праві спільної часткової власності на спільне майно в цій квартирі та без відчуження зазначеної кімнати;
 
1105. 3) вчиняти інші дії, які тягнуть за собою передачу його частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в цій квартирі та будинку відокремлено від права власності на зазначену кімнату.
 
   3) вчиняти інші дії, які тягнуть за собою передачу його частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в цій квартирі та будинку відокремлено від права власності на зазначену кімнату;
 
1106. 4) вимагати поділу майна, що є у спільній частковій власності.
 
   4) вимагати поділу майна, що перебуває у спільній частковій власності у багатоквартирному будинку.
 
1107. 6. У разі продажу кімнати у комунальній квартирі інші власники кімнат в цій квартирі мають переважне право купівлі кімнати, яка відчужується, у порядку та на умовах, визначених цивільним законодавством.
 
   6. У разі продажу кімнати у квартирі спільного використання інші власники кімнат у цій квартирі мають переважне право купівлі кімнати, що відчужується, у порядку та на умовах, визначених цивільним законодавством з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
1108. Стаття 141. Управління спільним майном у комунальній квартирі та утримання такого майна
 
   Стаття 142. Управління спільним майном у квартирі спільного використання та утримання такого майна
 
1109. 1. Власники приміщень у комунальній квартирі беруть участь у здійсненні витрат на управління спільним майном у зазначеній квартирі та будинку і на утримання такого майна.
 
   1. Власники приміщень у квартирі спільного використання беруть участь у здійсненні витрат на управління спільним майном у зазначеній квартирі та у відповідному багатоквартирному будинку і на утримання такого майна.
 
1110. 2. Частка обов’язкових витрат на управління спільним майном у комунальній квартирі та будинку і на утримання такого майна, тягар яких несе власник кімнати, визначається пропорційно частці у праві спільної часткової власності на спільне майно у такій квартирі та будинку зазначеного власника.
 
   2. Частка обов’язкових витрат на управління спільним майном у квартирі спільного використання та у відповідному багатоквартирному будинку і на утримання такого майна, тягар яких несе власник кімнати, визначається пропорційно до частки у праві спільної часткової власності на спільне майно у такій квартирі та у відповідному багатоквартирному будинку.
 
1111. Глава 13. Управління житловим фондом
 
-422- Прутнік Е.А.
У главі 13 в назві та тексті статей слова "власників приміщень у багатоквартирному будинку" в усіх відмінках замінити словами "співвласників багатоквартирного житлового будинку" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Глава 13. Управління житловим фондом
 
1112. Стаття 142. Управління багатоквартирним будинком та утримання спільного майна
 
   Стаття 143. Управління багатоквартирним житловим будинком та утримання спільного майна
 
1113. 1. Співвласники багатоквартирного будинку беруть участь у здійсненні витрат на управління спільним майном у такому будинку і на утримання такого майна.
 
-423- Баранов В.О.
В статті 142 та в інших статтях Розділу 13 "Управління житловим фондом" слова "співвласники багатоквартирного будинку замінити словами "співвласники приміщень у багатоквартирному житловому будинку"
 
Враховано   1. Власники (співвласники) житлових приміщень та власники (співвласники) нежитлових приміщень (спільного майна) у багатоквартирному житловому будинку є співвласниками відповідного багатоквартирного будинку.
Власники (співвласники) житлових приміщень у багатоквартирному будинку здійснюють витрати на управління та утримання належним їм на праві приватної власності майна.
Власники (співвласники) нежитлових приміщень (спільного майна) у багатоквартирному будинку беруть участь у здійсненні витрат на управління належного їм на праві спільної приватної власності майна
 
1114. 2. Частка обов’язкових витрат на управління спільним майном у багатоквартирному будинку і на утримання такого майна, у здійсненні яких бере участь співвласник багатоквартирного будинку, визначається пропорційно частці у праві спільної часткової власності на багатоквартирний будинок зазначеного власника.
 
   2. Частка обов’язкових витрат на управління спільним майном у багатоквартирному будинку і на утримання такого майна, у здійсненні яких бере участь власник (співвласник) приміщень у багатоквартирному будинку, визначається пропорційно до його частки у праві спільної часткової власності у відповідному багатоквартирному будинку
 
1115. 3. Рішення щодо управління багатоквартирним будинком приймає його власник (співвласники). Власник (співвласники) може доручити управління багатоквартирним будинком іншій особі.
У разі коли багатоквартирний будинок має двох і більше співвласників, які не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, свої рішення щодо управління багатоквартирним будинком вони приймають на загальних зборах рішення в порядку, визначеному цією главою. Якщо співвласники багатоквартирного будинку утворили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, порядок прийняття зазначених рішень визначається цим Кодексом та статутом такого об’єднання.
 
-424- Прутнік Е.А.
Частину третю статті 142 викласти у такій редакції:
3. Рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком приймає його власник (співвласники) у відповідності до цього Кодексу.
Прийняття рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком у строки встановлені цим Кодексом є обов’язковим і покладається цим Кодексом на власника (співвласників) багатоквартирного житлового будинку.
Протягом двох років з моменту набуття чинності цим Кодексом власник (співвласники) багатоквартирного житлового будинку (будинків) повинні прийняти рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком з урахуванням вимог цього Кодексу.
У разі коли багатоквартирний житловий будинок має двох і більше власників (співвласників), які не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи товариство власників житла, або житлово-обслуговуючий кооператив, повноважним органом з прийняття рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком є загальні збори власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень в цьому будинку, в порядку, визначеному цим Кодексом.
Якщо власники (співвласники) багатоквартирного житловому будинку створили у відповідності до вимог цього Кодексу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або товариство власників житла, або житлово-обслуговуючий кооператив, то порядок прийняття рішень щодо управління таким будинком визначається Законом та статутом такої організації.
Якщо протягом двох років з моменту набрання чинності цим Кодексом, або з моменту припинення виконання функцій з управління будинком особою, яка ці функції виконувала, власником (співвласниками) не було прийнято рішення про управління багатоквартирним житловим будинком, або у випадках, коли прийняті рішення власників (співвласників) не відповідають вимогам діючого законодавства та цього Кодексу, права та обов’язки з прийняття рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком переходять до органів місцевого самоврядування на території якого розташований такий будинок.
Органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох місяців з моменту виникнення умов, передбачених абзацом п’ятим цієї частини, прийняття рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком і провести конкурс з визначення управителя житлом для такого будинку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та цим Кодексом.
Орган місцевого самоврядування на строк відсутності прийнятих рішень щодо управління багатоквартирним житловим будинком, але не більше трьох місяців, визначає тимчасового управителя житлом. В цьому випадку функції щодо балансоутримання такого будинку залишаються за органом місцевого самоврядування протягом передбаченого цим Кодексом строку.
При надходженні до органу місцевого самоврядування пропозицій від особи, що відповідає вимогам, які застосовуються до управителя житлом відповідно до вимог цього Кодексу під час здійснення тимчасового управління багатоквартирним житловим будинком тимчасовим управителем житла, органи місцевого самоврядування зобов’язані у термін до трьох місяців з дня надходження такої пропозиції провести конкурс на визначення управителя житлом щодо відповідного багатоквартирного житлового будинку або групи багатоквартирних житлових будинків.
За бездіяльність з боку органу місцевого самоврядування щодо призначення тимчасового управителя житлом або управителя житлом за конкурсом настає відповідальність встановлена відповідно до Конституції та законів України.
 
Враховано редакційно   3. У разі якщо багатоквартирний будинок має одного власника приміщень у багатоквартирному будинку, рішення про управління багатоквартирним будинком приймає такий власник одноособово відповідно до цього Кодексу.
У разі якщо багатоквартирний будинок має двох і більше власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку, які не створили передбачену цим Кодексом організацію для представництва їхніх спільних інтересів та управління житлом (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариство власників житла, житлово-обслуговуючий кооператив), повноважним органом щодо прийняття рішення про форму управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією вважаються загальні збори власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку в порядку, визначеному цим Кодексом.
Якщо власники (співвласники) відповідних приміщень у багатоквартирному будинку створили відповідно до вимог цього Кодексу організацію для представництва їхніх спільних інтересів та управління житлом (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариство власників житла, житлово-обслуговуючий кооператив), порядок прийняття рішення про форму управління таким багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією визначається законом і статутом такої організації.
Протягом року з моменту набуття чинності цим Кодексом власник (співвласники) багатоквартирного будинку (будинків) зобов’язані прийняти рішення щодо способу управління багатоквартирним житловим будинком з урахуванням вимог цього Кодексу.
Якщо протягом року з моменту набрання чинності цим Кодексом, власником (співвласниками) не було прийнято рішення щодо способу управління багатоквартирним будинком, або якщо прийняті рішення власників (співвласників) не відповідають вимогам діючого законодавства та цього Кодексу, права та обов’язки з прийняття рішення щодо способу управління багатоквартирним будинком переходять до органів місцевого самоврядування на території якого розташований такий будинок.
Якщо власники (співвласники) відповідних житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, у разі припинення виконання функцій з управління таким багатоквартирним будинком особою, яка ці функції виконувала, не прийняли протягом одного року з дня набрання чинності цим Кодексом рішення щодо способу управління багатоквартирним будинком або, якщо прийняті ними рішення не відповідають вимогам законодавства та цього Кодексу, тоді право щодо прийняття рішення щодо способу управління таким багатоквартирним будинком переходить до органу місцевого самоврядування.
Орган місцевого самоврядування зобов’язаний протягом трьох місяців з дня виникнення умов, передбачених абзацом четвертим цієї частини, прийняти рішення щодо способу управління багатоквартирним будинком шляхом проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з управління житлом для такого багатоквартирного будинку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства відповідно до вимог цього Кодексу.
Орган місцевого самоврядування на час відсутності прийнятих рішень щодо способу управління багатоквартирним будинком та про визначення виконавця послуг з управління житлом, але не більше трьох місяців, визначає тимчасового виконавця послуг з управління житлом для такого багатоквартирного будинку. У такому разі виконавчий орган органу місцевого самоврядування продовжує здійснювати повноваження щодо обліку майна багатоквартирного будинку, ведення балансу і загального обліку витрат, необхідних на утримання такого багатоквартирного будинку.
Орган місцевого самоврядування за бездіяльність стосовно непризначення виконавця послуг з управління житлом для багатоквартирного будинку (у тому числі тимчасового та за конкурсом) несе відповідальність згідно із законом.
 
    -425- Баранов В.О.
Частину 3 статті 142 викласти у такій редакції :
" 3. У разі якщо багатоквартирний житловий будинок має одного власника приміщень у багатоквартирному житловому будинку, тоді рішення про управління багатоквартирним житловим будинком приймає такий власник одноособово відповідно до цього Кодексу.
У разі якщо багатоквартирний житловий будинок має двох і більше співвласників приміщень у багатоквартирному житловому будинку, які не створили передбачений цим Кодексом орган управляння житлом зі статусом юридичної особи (об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку, товариство власників житла, житлово-обслуговуючий кооператив), тоді повноважним органом щодо прийняття рішення про форму управління багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією вважаються загальні збори власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку, в порядку, визначеному цим Кодексом.
Якщо власники (співвласники) відповідних приміщень у багатоквартирному житловому будинку створили відповідно до вимог цього Кодексу орган управляння житлом зі статусом юридичної особи (об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку, товариство власників житла або житлово-обслуговуючий кооператив), порядок прийняття рішення про форму управління таким багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією визначається законом і статутом такої організації.
Якщо власники (співвласники) відповідних житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку, у разі припинення виконання функцій з управління таким багатоквартирним житловим будинком особою, яка ці функції виконувала до набрання чинності цим Кодексом, не прийняли протягом одного року з дня набрання чинності цим Кодексом рішення про форму управління багатоквартирним житловим будинком або, якщо прийняті ними рішення не відповідають вимогам законодавства та цього Кодексу, тоді право щодо прийняття рішення про форму управління таким багатоквартирним житловим будинком переходить до органу місцевого самоврядування. У такому випадку орган місцевого самоврядування забезпечує оцінку оцінку та облік майна (багатоквартирного житлового будинку (крім житлових приміщень, які належать на праві приватної власності фізичним і юридичним особам), ведення балансу і загальний облік витрат необхідних на утримання такого багатоквартирного житлового будинку.
Орган місцевого самоврядування зобов’язаний протягом трьох місяців з дня виникнення умов, передбачених абзацом четвертим цієї частини, прийняти рішення щодо форми управління багатоквартирним житловим будинком і провести протягом наступних трьох місяців конкурс з визначення виконавця послуг з управління житлом для такого багатоквартирного житлового будинку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, відповідно до вимог цього Кодексу.
Орган місцевого самоврядування на час відсутності прийнятих рішень про форму управління багатоквартирним житловим будинком та про визначення виконавця послуг з управління житлом, але не більше трьох місяців, визначає тимчасового виконавця послуг з управління житлом для такого багатоквартирного житлового будинку. У такому випадку виконавчий орган органу місцевого самоврядування продовжує здійснювати повноваження щодо обліку майна багатоквартирного житлового будинку (крім житлових приміщень, які належать на праві приватної власності фізичним і юридичним особам), ведення балансу і загального обліку витрат необхідних на утримання такого багатоквартирного житлового будинку.
Орган місцевого самоврядування за бездіяльність стосовно непризначення виконавця послуг з управління житлом для багатоквартирного житлового будинку (у тому числі тимчасового та за конкурсом) несе відповідальність згідно із законом."
 
Враховано    
    -426- Баранов В.О.
Частину третю статті 142 викласти у такій редакції:
3. Рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком приймає його власник (співвласники) у відповідності до цього Кодексу.
У разі коли багатоквартирний житловий будинок має двох і більше власників (співвласників), які не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи товариство власників житла, або житлово-обслуговуючий кооператив, повноважним органом з прийняття рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком є загальні збори власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень в цьому будинку, в порядку, визначеному цим Кодексом.
Якщо власники (співвласники) багатоквартирного житловому будинку створили у відповідності до вимог цього Кодексу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або товариство власників житла, або житлово-обслуговуючий кооператив, то порядок прийняття рішень щодо управління таким будинком визначається Законом та статутом такої організації.
Якщо з моменту припинення виконання функцій з управління будинком особою, яка ці функції виконувала, власником (співвласниками) не було прийнято рішення про управління багатоквартирним житловим будинком, або у випадках, коли прийняті рішення власників (співвласників) не відповідають вимогам діючого законодавства та цього Кодексу, права та обов’язки з прийняття рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком переходять до органу місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох місяців з моменту виникнення умов, передбачених абзацом четвертим цієї частини, прийняти рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком і провести конкурс з визначення виконавця послуг з управління житлом для такого будинку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства відповідно до вимог цього Кодексу.
Орган місцевого самоврядування на строк відсутності прийнятих рішень щодо управління багатоквартирним житловим будинком, але не більше трьох місяців, визначає тимчасового виконавця послуг з управління житлом. В цьому випадку функції щодо балансоутримання такого будинку залишаються за органом місцевого самоврядування.
За бездіяльність з боку органу місцевого самоврядування щодо призначення тимчасового виконавця послуг з управління житлом за конкурсом настає відповідальність встановлена відповідно до Конституції та законів України.
 
Враховано з редакційними правками   
1116. 4. Для власника, який набув право власності на приміщення у багатоквартирному будинку, є обов’язковими прийняті раніше власником (співвласниками) багатоквартирного будинку рішення щодо управління таким будинком, в тому числі визначення виконавця житлово-комунальних послуг будинку, способу управління багатоквартирним будинком, які надалі можуть змінюватися або скасовуватися в порядку, установленому цим Кодексом та цивільним законодавством для прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком, що перебуває у спільній власності.
 
   4. Для власника, який набув право власності на приміщення у багатоквартирному будинку, є обов’язковими прийняті раніше власником (співвласниками) багатоквартирного будинку рішення про форму управління таким будинком, у тому числі про визначення виконавця житлово-комунальних послуг для такого будинку, способу управління таким будинком, які надалі можуть змінюватися або скасовуватися в порядку, встановленому цим Кодексом та цивільним законодавством для прийняття рішень про управління багатоквартирним будинком, що перебуває у спільній власності.
 
1117. 5. Правила управління спільним майном у багатоквартирному будинку та утримання такого майна встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-427- Прутнік Е.А.
Статтю 142 доповнити новою частиною 6 такого змісту:
"6. Держава, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають підтримку власникам (співвласникам), які прийняли рішення відповідно до цього Кодексу щодо управління багатоквартирним житловим будинком, шляхом:
1) першочергового фінансування робіт з проведення першого після приватизації капітального ремонту відповідно до зобов’язань колишнього власника, встановлених законодавством;
2) безоплатної передачі особі, яка визначена власником (співвласником) управителем в користування землі, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок, та його прибудинкової території;
3) надання першочергової допомоги у фінансуванні заходів з енергозбереження відповідно до законодавства"
 
Враховано редакційно   5. Правила управління спільним майном у багатоквартирному будинку та утримання такого майна встановлюються Кабінетом Міністрів України.
6. Держава, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають підтримку власникам (співвласникам), які прийняли рішення відповідно до цього Кодексу про управління багатоквартирним будинком, шляхом:
1) часткової участі у фінансуванні робіт з проведення першого після приватизації житла капітального ремонту відповідно до зобов’язань колишнього власника житла, встановлених законодавством;
2) фінансування заходів з енергозбереження відповідно до законодавства.
 
1118. Стаття 143. Загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку
 
-428- Прутнік Е.А.
Назву статті 143 та текст статті викласти в такій редакції:
"Стаття 143. Загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку
1. Загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку (далі - Загальні збори) є повноважним органом щодо прийняття рішень співвласниками багатоквартирного житлового будинку з реалізації спільних прав та обов’язків щодо користування і розпорядження майном, що перебуває в їх спільній власності за винятком випадків, коли свої права та обов’язки з користування і розпорядження власники передають до створеної ними, відповідно до цього Кодексу, організації для представництва їх спільних інтересів (об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку або житлово-обслуговуючий кооператив або товариство співвласників тощо).
2. До компетенції загальних зборів належить:
1) прийняття рішень про реконструкцію багатоквартирного житлового будинку (в тому числі з його розширенням, прибудовою та/або надбудовою), проведення капітального ремонту спільного майна у багатоквартирному житловому будинку, знесення такого будинку;
2) прийняття рішень щодо меж використання прибудинкової території, в тому числі її обтяження правом обмеженого користування іншими особами (сервітутом);
3) надання частини спільного майна багатоквартирного житлового будинку в користування третім особам;
4) надання згоди на реконструкцію, переобладнання та/або перепланування приміщень, які неможливо здійснити без приєднання до таких приміщень частки спільного майна у багатоквартирному житловому будинку;
5) прийняття рішення про управління багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією; визначення осіб, які від імені співвласників багатоквартирного житлового будинку уповноважені на укладення договору з управління багатоквартирним житловим будинком разом з його прибудинковою територією від імені усіх співвласників або делегування особі, яка обрана загальними зборами, права визначення управителя та укладання з ним договору на управління.
6) вирішення інших питань, віднесених цим Кодексом до компетенції загальних зборів.
7) визначення додаткових повноважень, які передбачено чинним законодавством, щодо користування та розпорядження майном багатоквартирного житлового будинку, що перебуває у їх спільній сумісній власності, і які делегуються управителю.
8) будівництва необхідних для утримання багатоквартирного житлового будинку господарських будівель чи інших споруд на його прибудинковій території;
 
Враховано частково і редакційно  Стаття 144. Загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного будинку
1. Загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного будинку є повноважним органом щодо прийняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку з реалізації спільних прав та обов’язків стосовно користування і розпорядження майном, що перебуває в їхній спільній власності, крім випадків, коли свої права та обов’язки з користування і розпорядження власники (співвласники) передають створеній ними відповідно до цього Кодексу організації для представництва їхніх спільних інтересів та управління житлом (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариство власників житла, житлово-обслуговуючий кооператив).
До компетенції загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного будинку належать функції з прийняття рішень про вибір форми управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією, про визначення осіб, які від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноважені на укладення договору про виконання послуги з управління багатоквартирним будинком, або про делегування особі, обраній загальними зборами, права визначення виконавця послуг з управління житлом та прибудинковою територією і укладення з ним відповідного договору та інші функції, визначені законом.
 
    -429- Баранов В.О.
Текст статті 143 викласти у такий редакції:
1. Загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку (далі - Загальні збори) є повноважним органом щодо прийняття рішень співвласниками багатоквартирного житлового будинку з реалізації спільних прав та обов’язків щодо користування і розпорядження майном, що перебуває в їх спільній власності за винятком випадків, коли свої права та обов’язки з користування і розпорядження власники передають до створеної ними, відповідно до цього Кодексу, організації для представництва їх спільних інтересів (об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку або житлово-обслуговуючий кооператив або товариство співвласників тощо).
До компетенції загальних зборів співвласників житла належать функції з прийняття рішення про вибір форми управління багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією; визначення осіб, які від імені співвласників багатоквартирного житлового будинку уповноважені на укладення договору виконання послуги з управління багатоквартирним житловим будинком, або делегування особі, яка обрана загальними зборами, права визначення виконавця послуги з управління житлом та прибудинковою територією та укладання з ним відповідного договору, та інші функції, визначені законом
 
Враховано    
1119. 1. Загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку є прийняття рішень співвласниками багатоквартирного будинку, який перебуває в їх спільній власності за умови, коли ними не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
      
1120. 2. До компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, де не створено об’єднання співвласників або іншу юридичну особу, належить:
 
      
1121. 1) прийняття рішень про реконструкцію багатоквартирного будинку (в тому числі з його розширенням, прибудовою та/або надбудовою), будівництво господарських будівель та інших будівель і споруд, проведення капітального ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку, знесення будинку за бажанням власників;
 
      
1122. 2) прийняття рішень щодо меж використання прибудинкової території, в тому числі її обтяження правом обмеженого користування іншими особами (сервітутом);
 
      
1123. 3) надання спільного майна багатоквартирного будинку в користування третім особам;
 
      
1124. 4) надання згоди на реконструкцію, переобладнання та/або перепланування приміщень, які неможливо здійснити без приєднання до таких приміщень частки спільного майна у багатоквартирному будинку;
 
      
1125. 5) управління багатоквартирним будинком та/або делегування певній особі права визначення управителя та укладення з ним відповідного договору;
 
      
1126. 6) вирішення інших питань, віднесених цим Кодексом до компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку.
 
      
1127. Стаття 144. Порядок проведення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 145. Порядок проведення загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного будинку
 
1128. 1. Власники приміщень у багатоквартирному будинку проводять щороку загальні збори.
Перші загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку скликаються за ініціативою одного з таких власників, а наступні - за ініціативою управителя.
Строки та порядок проведення річних загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, а також повідомлення про прийняті ними рішення встановлюються загальними зборами власників приміщень у багатоквартирному будинку
 
-430- Прутнік Е.А.
Назву статті та частину першу статті 144 викласти в наступній редакції
Стаття 144. Порядок проведення загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку
1. Власники (співвласники) багатоквартирного житлового будинку проводять щороку загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку (далі – загальні збори співвласників).
Перші загальні збори співвласників скликаються за ініціативою двох та більше власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку.
Другі та наступні загальні збори співвласників можуть бути скликані також за ініціативою управителя житлом.
Строки та порядок проведення щорічних загальних зборів співвласників, а також порядок повідомлення про прийняті ними
рішення встановлюються загальними зборами співвласників.
 
Враховано   1. Власники (співвласники) багатоквартирного будинку проводять загальні збори щороку.
Перші загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного будинку скликаються за ініціативою двох та більше власників (співвласників) житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.
Другі та наступні загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного будинку співвласників можуть бути скликані також за ініціативою виконавця послуги з управління житлом.
Строки та порядок проведення щорічних загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного будинку співвласників, а також порядок повідомлення про прийняті ними рішення встановлюються такими загальними зборами.
У разі непроведення власниками (співвласниками) багатоквартирного будинку загальних зборів протягом більш як 13 місяців орган місцевого самоврядування зобов’язаний протягом наступних трьох місяців організувати та провести загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного будинку.
 
1129. .
;  
-431- Баранов В.О.
Частину першу статті 144 доповнити абзацом такого змісту:
У разі не проведення власниками загальних зборів протягом більше ніж 13 місяців орган місцевого самоврядування зобов’язаний протягом 3-х місяців провести таки збори.
 
Враховано      
1130. 2. Крім річних загальних зборів співвласників, власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку проводять позачергові загальні збори співвласників. Позачергові загальні збори співвласників можуть бути скликані за ініціативою будь-кого з таких власників (співвласників) або виконавця послуг з управляння житлом для вирішення питань, віднесених цим Кодексом до їх компетенції.
 
-432- Баранов В.О.
Частину 2 статті 144 викласти у такій редакції:
"2. Крім річних загальних зборів, власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку у разі необхідності проводять також позачергові загальні збори. Такі позачергові загальні збори скликаються за ініціативою двох і більше власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку або виконавця послуг з управління житлом для вирішення питань, віднесених цим Кодексом до їх компетенції."
 
Враховано   2. Крім річних загальних зборів, власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку у разі необхідності проводять також позачергові загальні збори. Позачергові загальні збори скликаються за ініціативою двох і більше власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку або виконавця послуг з управління житлом для вирішення питань, віднесених цим Кодексом до їх компетенції.
 
1131. 3. Загальні збори співвласників вважаються правомочними (мають кворум), якщо в них узяли участь власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у такому будинку (їх уповноважені представники), які мають понад дві третини загальної кількості голосів. У разі відсутності кворуму для проведення річних загальних зборів співвласників такі загальні збори проводяться повторно.
 
   3. Загальні збори власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку вважаються правомочними (мають кворум), якщо в них узяли участь власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у такому будинку (їх уповноважені представники), які мають понад дві третини загальної кількості голосів. У разі відсутності кворуму для проведення річних загальних зборів власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку такі загальні збори проводяться повторно.
 
1132. 4. Власник (співвласник), за ініціативою якого скликаються загальні збори співвласників, зобов’язаний повідомити інших власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень у зазначеному будинку про проведення таких зборів не пізніше ніж за десять календарних днів до дати їх проведення. Повідомлення про проведення загальних зборів співвласників має бути надіслане у зазначений строк кожному власнику (співвласнику) багатоквартирноого житлового будинку рекомендованим листом (якщо рішенням загальних зборів співвласників не передбачено інший спосіб надсилання такого повідомлення) або вручено кожному власнику (співвласнику) під розписку чи розміщено у приміщенні будинку, яке визначено рішенням загальних зборів співвласників та є загальнодоступним для всіх власників (співвласників) такого будинку.
 
   4. Власники (співвласники) приміщень у багатоквартирному будинку, за ініціативою яких скликаються загальні збори, зобов’язані повідомити інших власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень у зазначеному будинку про проведення таких зборів не пізніше ніж за десять календарних днів до дня їх проведення. Повідомлення про проведення загальних зборів власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку має бути надіслане у зазначений строк кожному власнику (співвласнику) приміщень у багатоквартирному будинку рекомендованим листом (якщо рішенням загальних зборів не передбачено інший спосіб надсилання такого повідомлення) або вручено кожному власнику (співвласнику) приміщень у багатоквартирному будинку під розписку чи розміщено у приміщенні багатоквартирного будинку, яке визначено рішенням загальних зборів та є загальнодоступним для всіх власників (співвласників).
 
1133. 5. У повідомленні про проведення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку повинні бути зазначені:
 
   5. У повідомленні про проведення загальних зборів власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку зазначаються:
 
1134. 1) відомості про осіб, за ініціативою яких скликаються такі загальні збори;
 
   1) відомості про осіб, за ініціативою яких скликаються загальні збори;
 
1135. 2) форма проведення таких загальних зборів (збори чи заочне голосування);
 
   2) форма проведення загальних зборів (збори чи заочне голосування);
 
1136. 3) місце, дата та час проведення таких зборів або у разі проведення зборів у формі заочного голосування - дата закінчення прийому рішень власників з питань, що поставлені на голосування, а також місце та адреса, на яку повинні надсилатися такі рішення;
 
   3) місце, дата і час проведення загальних зборів, а в разі проведення загальних зборів у формі заочного голосування - день закінчення прийому рішень власників (співвласників) з питань, винесених на голосування, а також місце та адреса, на яку мають надсилатися такі рішення;
 
1137. 4) порядок денний загальних зборів;
 
   4) порядок денний загальних зборів;
 
1138. 5) порядок ознайомлення з інформацією та матеріалами, які подаватимуться для розгляду на загальних зборах, а також місце, де можна з ними ознайомитися.
 
   5) порядок ознайомлення з інформацією та матеріалами, які виносяться для розгляду на загальних зборах, а також місце, де можна з ними ознайомитися.
 
1139. Стаття 145. Рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 146. Вимоги до рішення загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного будинку
 
1140. 1.Загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку вважаються правоможними (мають кворум), якщо в них узяли участь власники приміщень у такому будинку (їх уповноважені представники), які мають понад дві третини відсотків загальної кількості голосів. У разі відсутності кворуму для проведення річних загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку такі загальні збори проводяться повторно.
Рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку з поставлених на голосування питань приймаються простою більшістю голосів власників приміщень у такому будинку, які особисто або через уповноважених представників узяли участь у зборах, крім рішень з питань, передбачених пунктами 1-3 частини другої статті 63 цього Кодексу, які приймаються не менш як двома третинами голосів власників приміщень у багатоквартирному будинку.
 
-433- Прутнік Е.А.
Назву Статті та перший абзац частини 1 статті 145 викласти в такій редакції:
Стаття 145. Рішення загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку
1. Рішення загальних зборів співвласників з поставлених на голосування питань приймаються простою більшістю голосів співвласників багатоквартирного житлового будинку, які особисто або через уповноважених представників узяли участь у таких зборах, крім рішень з питань, передбачених частиною першою статті 53 цього Кодексу, які приймаються не менш ніж двома третинами голосів
При проведенні перших загальних зборів співвласників для вирішення питання щодо управління багатоквартирним житловим будинком, у разі відсутності належним чином визначених даних (на момент проведення таких зборів) щодо частки кожного співвласника в праві спільної власності в цьому багатоквартирному житловому будинку, допускається проведення загальних зборів співвласників та прийняття ними рішення шляхом поіменного голосування. При цьому кожний співвласник (власник відповідної частки у спільному майні) або уповноважена ним особа має один голос.
Загальні збори співвласників є правомочними, коли на них присутні не менше двох третин від загальної кількості співвласників або їх повноважних представників.
 
Враховано редакційно   1. Рішення загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного будинку з винесених на розгляд питань приймаються простою більшістю голосів власників (співвласників) багатоквартирного будинку, які особисто або через уповноважених представників узяли участь у загальних зборах, крім рішень з питань, передбачених статтею 56 цього Кодексу.
При проведенні перших загальних зборів для вирішення питання про управління багатоквартирним будинком у разі відсутності належним чином визначених даних (на момент проведення загальних зборів) щодо частки кожного власника (співвласника) приміщень у праві спільної власності в цьому багатоквартирному будинку допускається проведення загальних зборів власників (співвласників) та прийняття ними рішення шляхом поіменного голосування. При цьому кожен власник (співвласник) приміщень у багатоквартирному будинку або уповноважена ним особа має один голос.
Загальні збори власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку співвласників вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин власників (співвласників) або їх повноважних представників від загальної кількості власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку або їх повноважних представників.
 
1141. Рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку оформляється протоколом у порядку, встановленому загальними зборами власників приміщень у такому будинку.
 
   Рішення загальних зборів власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку оформляється протоколом у порядку, встановленому загальними зборами.
 
1142. 2. На загальних зборах власники приміщень у багатоквартирному будинку не мають права приймати рішення з питань, що не були включені до порядку денного таких зборів, а також змінювати їх порядок денний.
 
-434- Баранов В.О.
Частину 2 статті 146 викласти у такій редакції:
"2. На загальних зборах власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному житловому будинку не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного."
 
Враховано   2. На загальних зборах власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.
 
1143. 3. Рішення, прийняті загальними зборами власників приміщень у багатоквартирному будинку, а також результати голосування не пізніше ніж через десять календарних днів з дати прийняття рішень доводяться до відома усіх власників приміщень у такому будинку особою (особами), за ініціативою якої (яких) були скликані загальні збори, шляхом розміщення відповідного повідомлення у приміщенні такого будинку, яке визначено рішенням загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку та є загальнодоступним для всіх власників приміщень у такому будинку.
 
   3. Рішення, прийняті загальними зборами власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку, а також результати голосування не пізніше ніж через десять календарних днів з дня прийняття рішень доводяться до відома усіх власників (співвласників) багатоквартирного будинку особою (особами), за ініціативою якої (яких) скликалися загальні збори, шляхом розміщення відповідного повідомлення у приміщенні такого будинку, яке визначено рішенням загальних зборів та є загальнодоступним для всіх власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку.
 
1144. 4. Протоколи загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку та прийняті на таких зборах рішення з поставлених на голосування питань, зберігаються у місці або за адресою, що визначені рішенням загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку.
 
-435- Прутнік Е.А.
частину 4 статті 145 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Протоколи загальних зборів щодо рішень про управління багатоквартирним житловим будинком, мають бути протягом десяти днів передані виконавчому органу відповідного органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться конкретний багатоквартирний житловий будинок та його прибудинкова територія.
За неподання відомостей зазначених у частині четвертій цієї статті або їх подання із порушення десятиденного строку встановлюється відповідальність відповідно до чинного законодавства.
 
Враховано редакційно еренесено у ст. 177 про відповідальність  4. Протоколи загальних зборів власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку та прийняті на загальних зборах рішення з винесених на розгляд питань зберігаються у місці або за адресою що визначені рішенням загальних зборів.
Протоколи загальних зборів власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку з питань способів управління багатоквартирним будинком протягом десяти днів з дня прийняття рішення загальними зборами, мають бути передані виконавчому органу відповідного органу місцевого самоврядування.
 
1145. 5. Рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку з питань, що належать до їх компетенції і прийняті в порядку, визначеному цим Кодексом, обов’язкові для виконання всіма власниками приміщень у багатоквартирному будинку, в тому числі власниками, які особисто або через своїх уповноважених представників не брали участі у таких зборах та/або в голосуванні з порушених питань.
 
-436- Баранов В.О.
Частину 5 статті 146 викласти у такій редакції:
"5. Рішення загальних зборів загальних зборів власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному житловому будинку з питань, що належать до їх компетенції, прийняті в порядку, визначеному цим Кодексом та законом, обов’язкові для виконання всіма власниками (співвласниками) житлових і нежитлових приміщень, як тих, які особисто або через своїх уповноважених представників брали участь у загальних зборах, так і тих, які особисто або через своїх уповноважених представників НЕ брали участі у загальних зборах."
 
Немає висновку   5. Рішення загальних зборів власників (співвласників) приміщень у багатоквартирному будинку з питань, що належать до їх компетенції, прийняті в порядку, визначеному цим Кодексом та законом, обов’язкові для виконання всіма власниками (співвласниками) житлових і нежитлових приміщень, які особисто або через своїх уповноважених представників брали участь у загальних зборах і які особисто або через своїх уповноважених представників не брали участі у таких загальних зборах.
 
1146. 6. Власник приміщення у багатоквартирному будинку має право оскаржити рішення, прийняте на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку, якщо таке рішення прийняте з порушенням вимог цього Кодексу, порушує права та законні інтереси зазначеного власника
 
-437- Буряк О.В.
Абзац перший шостої частини ст. 145 доповнити словами "у судовому порядку".
 
Враховано   6. Будь-який власник (співвласник) житлового та/або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку має право оскаржити рішення, прийняте на загальних зборах, якщо таке рішення прийнято, на його думку, з порушенням вимог цивільного чи земельного законодавства, цього Кодексу та порушує його права і законні інтереси, у судовому порядку.
 
    -438- Прутнік Е.А.
До частини шостої статті 145 додати абзац наступного змісту:
6. Власник приміщення у багатоквартирному будинку має право оскаржити рішення, прийняте на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку, якщо таке рішення прийняте з порушенням вимог цього Кодексу, порушує права та законні інтереси зазначеного власника
Заява про таке оскарження може бути подана до суду протягом двох місяців з дня доведення зазначеного рішення до відома усіх власників у такому приміщенні відповідно до частини третьої цієї статті.
Суд з врахуванням усіх обставин справи має право залишити таким що має силу рішення що є предметом справи у випадку коли голосування власників (співвласників) що оскаржують рішення не могло суттєво вплинути на результати голосування, порушення при здійсненні голосування не були суттєвими та прийняте рішення не спричинило збитків такому власнику (співвласникам).
 
Враховано редакційно    
1147. Заява про таке оскарження може бути подана до суду протягом двох місяців з дня доведення зазначеного рішення до відома усіх власників у такому приміщенні відповідно до частини третьої цієї статті.
 
      
1148. 7. У багатоквартирному будинку, усі приміщення якого належать одному власнику, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, приймаються зазначеним власником одноособово та оформлюються у прийнятній для нього формі. При цьому норми глави 12 щодо скликання та проведення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку для зазначеного випадку не застосовуються.
 
-439- Баранов В.О.
У пункті 7 статті 145 останнє речення виключити
 
Враховано   7. У багатоквартирному будинку, усі приміщення якого (житлові та нежитлові) належать одному власнику, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, приймаються зазначеним власником одноособово та оформлюються у прийнятній для нього формі.
 
1149. Стаття 146. Загальні збори власників приміщень у багато квартирному будинку у формі заочного голосування
 
   Стаття 147. Загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного будинку у формі заочного голосування
 
1150. 1. У разі коли загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку двічі з одних і тих самих питань підряд не відбулися внаслідок відсутності кворуму на них, рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку може бути прийняте без проведення безпосередніх зборів (спільної присутності власників приміщень у такому будинку для обговорення питань порядку денного, що поставлені на голосування) шляхом проведення заочного голосування - передачі за місцем або адресою, зазначеними в письмовому повідомленні про проведення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, письмового рішення таких власників з питань, поставлених на голосування.
 
   1. У разі якщо загальні збори власників (співвласників) багатоквартирного будинку з одних і тих самих питань не відбулися два рази підряд внаслідок відсутності кворуму, тоді рішення загальних зборів може бути прийнято без проведення безпосередніх зборів (особистої присутності власників, співвласників чи їх повноважних представників для обговорення питань порядку денного, винесених на голосування загальних зборів), а шляхом проведення заочного голосування - передачі за місцем або адресою, зазначеними в письмовому повідомленні про проведення загальних зборів письмового рішення власників (співвласників) з питань, включених до порядку денного загальних зборів та винесених на голосування.
 
1151. 2. Власники приміщень у багатоквартирному будинку вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах власників приміщень у такому будинку, які проводилися у формі заочного голосування, якщо їх письмові рішення з питань, поставлених на голосування, надійшли до закінчення дати прийняття таких рішень.
 
   2. Власники (співвласники) багатоквартирного будинку вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах власників (співвласників) багатоквартирного будинку, що проводилися у формі заочного голосування, якщо їхні письмові рішення з питань, винесених на голосування, надійшли до завершення дня закінчення прийому таких рішень.
 
1152. 3. У письмовому рішенні власника з питань, поставлених на голосування, повинні бути зазначені:
 
   3. У письмовому рішенні власників (співвласників) зазначеному в частині другій цієї статті з питань, винесених на заочне голосування, вказується:
 
1153. 1) відомості про особу, яка бере участь у голосуванні;
 
   1) відомості про особу, яка бере участь у заочному голосуванні;
 
1154. 2) відомості про документ, що підтверджує право власності особи, яка бере участь у голосуванні, на приміщення у відповідному багатоквартирному будинку;
 
   2) відомості про документ, що підтверджує право власності (співвласності) на житлові та/або нежитлові приміщення у відповідному багатоквартирному будинку особи, яка бере участь у заочному голосуванні;
 
1155. 3) рішення з кожного питання порядку денного, поставленого на голосування, із зазначенням "за", "проти" або "утримався".
 
   3) рішення з кожного питання порядку денного загальних зборів співвласників, винесеного на заочне голосування, із зазначенням "за", "проти" або "утримався".
 
1156. Стаття 147. Голосування на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 148. Голосування на загальних зборах власників (співвласників) багатоквартирного будинку
 
1157. 1. Право голосу на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку з питань, поставлених на голосування, мають виключно власники (співвласники) приміщень у такому будинку.
 
   1. Право голосу на загальних зборах власників (співвласників) багатоквартирного будинку з питань, винесених на голосування на загальних зборах, мають виключно власники (співвласники) житлових та/або нежитлових приміщень у такому будинку.
 
1158. При голосуванні на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку кожен власник має стільки голосів, якою є чисельник його ідеальної частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в такому будинку. У разі коли приміщення перебуває у спільній власності кількох осіб, вони повинні визначити особу, уповноважену представляти їх інтереси при голосуванні (далі - уповноважений представник).
 
   Під час голосування на загальних зборах власників (співвласників) багатоквартирного будинку кожен власник (співвласник) має стільки голосів, яким є чисельник його ідеальної частки у праві спільної власності на спільне майно в такому будинку. У разі якщо приміщення перебуває у спільній власності кількох осіб, вони мають визначити особу, уповноважену представляти їхні інтереси під час голосування на загальних зборах.
 
1159. Голосування на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку здійснюється власником приміщення особисто або через уповноваженого представника.
 
   Голосування на загальних зборах власників (співвласників) багатоквартирного будинку здійснюється власником (співвласником) відповідного приміщення особисто або через уповноваженого представника.
 
1160. 2. Уповноважений представник на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку діє в межах повноважень, визначених актами органів державної влади та органів місцевого самоврядування або письмовою довіреністю власника приміщення щодо голосування.
 
   2. Уповноважений представник на загальних зборах власників (співвласників) багатоквартирного будинку діє в межах повноважень, визначених актами органів державної влади та органів місцевого самоврядування або письмовою довіреністю відповідного власника (співвласника).
 
1161. Довіреність на голосування повинна:
 
-440- Баранов В.О.
Абзац 2 частини 2 статті 148 уточнити в такій редакції:
"Довіреність на голосування на загальних зборах має містити відомості про власника (співвласника) приміщення у багатоквартирному житловому будинку, інтереси якого представляються, та його уповноваженого представника (повні паспортні дані фізичної особи або повні реквізити юридичної особи) і оформляється відповідно до цивільного законодавства.
 
Немає висновку   Довіреність на голосування на загальних зборах має містити відомості про власника (співвласника) приміщення у багатоквартирному будинку, інтереси якого представляються, та його уповноваженого представника (повні паспортні дані фізичної особи або повні реквізити юридичної особи) і оформляється відповідно до цивільного законодавства.
 
1162. містити відомості про власника приміщення, інтереси якого представляються, та його уповноваженого представника (прізвище, ім’я та по батькові або повне найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані або юридичні реквізити);
 
      
1163. бути оформлена відповідно до норм цивільного законодавства.
 
      
1164. 3. На загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку кожен власник приміщення має стільки голосів, якою є чисельник його ідеальної частки у праві спільної часткової власності на спільне майно у цьому будинку. Якщо чисельник ідеальної частки у праві спільної часткової власності на спільне майно у будинку одного власника приміщень дорівнює або перевищує 50, на загальних зборах він має не більше 50 відсотків усієї кількості голосів осіб, присутніх на зборах.
 
   3. Якщо чисельник ідеальної частки у праві спільної власності на спільне майно у будинку одного власника приміщень дорівнює або перевищує 50, на загальних зборах співвласників він має не більше 50 відсотків усієї кількості голосів осіб, які мають право бути присутніми на таких зборах з правом голосу.
 
1165. 4. Голосування з питань порядку денного загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку оформляється протоколом загальних зборів, який підписується усіма власниками приміщень у багатоквартирному будинку (їх уповноваженими представниками), які брали участь у голосуванні.
 
   4. Результати голосування з питань порядку денного загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного будинку оформляються протоколом загальних зборів, який підписується усіма власниками (співвласниками) приміщень у багатоквартирному будинку (їх уповноваженими представниками), які брали участь у голосуванні.
 
1166. 5. Заочне голосування з питань порядку денного загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку здійснюється виключно шляхом письмового оформлення рішень власників (їх уповноважених представників) з цих питань.
 
   5. Заочне голосування з питань порядку денного загальних зборів власників (співвласників) багатоквартирного будинку здійснюється виключно шляхом письмового оформлення рішень, прийнятих власниками (співвласниками) (їх повноваженими представниками) з таких питань.
 
1167. 6. Під час голосування, що здійснюється шляхом письмового оформлення рішень власників приміщень у багатоквартирному будинку (їх уповноважених представників), зараховуються голоси виключно з тих питань, за якими власник приміщення (його уповноважений представник) обрав лише один з можливих варіантів голосування. Рішення, оформлені з порушенням цієї вимоги, визнаються недійсними та голоси з цих питань не зараховуються. У разі коли рішення власника приміщення (його уповноваженого представника) містить результати голосування з кількох питань, поставлених на голосування, порушення зазначеної вимоги для голосування за одним чи кількома такими питаннями не тягне за собою визнання зазначеного рішення недійсним в цілому.
 
   6. Під час заочного голосування, що здійснюється шляхом письмового оформлення рішень власників (співвласників) багатоквартирного будинку (їх уповноважених представників), голос вважається зарахованим, якщо власник (співвласник) чи його повноважний представник, обрав лише один передбачений цим Кодексом можливих варіантів голосування. Рішення, оформлені з порушенням цієї вимоги, визнаються недійсними та голоси з цих питань не зараховуються. У разі якщо рішення власника (співвласника) чи його повноважного представника містить результати голосування з кількох питань, винесених на голосування, порушення зазначеної вимоги для голосування за одним чи кількома такими питаннями не тягне за собою визнання зазначеного рішення недійсним у цілому.
 
1168. Стаття 148. Визначення поняття управління багатоквартирним будинком
 
-441- Прутнік Е.А.
Назву та текст статті 148 викласти у такій редакції:
"Стаття 148. Визначення поняття управління багатоквартирним житловим будинком
Управління багатоквартирним житловим будинком є діяльність щодо виконання окремих повноважень власника, (співвласників) багатоквартирного житлового будинку з користування і розпорядження багатоквартирним будинком у межах визначених цим Кодексом та окремими дорученнями (рішеннями) власників (співвласників) такого будинку та його прибудинкової території, з метою забезпечення його належної експлуатації, утримання, ремонту та забезпечення надання особам, що проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, житлових, комунальних та інших необхідних послуг відповідного рівня та якості відповідно до договору.
 
Враховано редакційно   Стаття 149. Визначення поняття послуги з управління багатоквартирним будинком
1. Надання послуг з управління багатоквартирним будинком - діяльністю з виконання окремих повноважень власника (співвласників) багатоквартирного будинку з обслуговування багатоквартирного будинку в межах, визначених цим Кодексом та окремими дорученнями (рішеннями) власників (співвласників) такого будинку, та утримання його прибудинкової території, а також нежитлових приміщень загального користування у такому будинку з метою забезпечення його належної експлуатації, утримання, ремонту та надання особам, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, житлових, комунальних та інших необхідних послуг відповідного рівня та якості згідно з договором.
 
1169. 1. Управління багатоквартирним будинком є функцією його власника (співвласників), яка полягає у здійсненні окремих повноважень з володіння, користування і розпорядження багатоквартирним будинком та спрямована на утримання його у належному технічному стані, забезпечення надання особам, що проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб, житлово-комунальних та інших необхідних послуг належного рівня та якості.
 
      
1170. Стаття 149. Управління багатоквартирними будинками
 
-442- Прутнік Е.А.
Статтю 149 викласти у такій редакції:
""Стаття 149. Складові управління багатоквартирним житловим будинком
1. Управління багатоквартирним житловим будинком є окремою житлово-комунальною послугою, що включає виконання таких функцій та здійснення таких видів діяльності:
1) балансоутримання багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, що передбачає:
- збереження та підтримку в належному стані технічної та правоустановчої документації на будинок, та прибудинкову територію,
- обліку часток власників окремих приміщень багатоквартирного будинку в праві спільної часткової власності на багатоквартирний будинок,
- відображення відомостей про багатоквартирний будинок у даних обов’язкового обліку,
- складення і подання обов’язкової звітності про такий будинок,
- ведення бухгалтерського та/або управлінського обліку операцій пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг співвласникам багатоквартирного житлового будинку);
2) адміністративно - інженерне супроводження робіт, проведення чергових та позачергових оглядів, оцінки технічного стану будівельних конструкцій та інженерного обладнання багатоквартирного житлового будинку, цілодобової роботи аварійної служби, надання пропозицій щодо можливості реконструкції будинку чи його частини, капітального ремонту та проведення енергозберігаючих і інших заходів в інтересах співвласників;
3) організацію постійної роботи з співвласниками багатоквартирного житлового будинку щодо питань пов’язаних з управлінням багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією, що передбачає:
- надання консультацій, інформаційного забезпечення з питань надання житлово-комунальних послуг,
- складання і видача довідок у передбачених законодавством випадках,
- цілодобової роботи диспетчерської служби,
- сприяння в роботі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань щодо реєстрації громадян тощо);
4) забезпечення технічного нагляду за роботами щодо реконструкції багатоквартирного житлового будинки його частини або окремого житлового чи нежитлового приміщення, а так само об’єктів, розташованих на прибудинкової території цього будинку, пов’язаних із змінами у конструктивних елементах, інженерних конструкціях будинку; складання та видача висновків, складення актів в межах повноважень;
5) виконання функцій контролю за дотриманням правил та норм використання майна, що знаходиться у спільній сумісній та спільній частковій власності та правил проживання у багатоквартирному житловому будинку в межах своїх повноважень;
6) забезпечення відповідно до встановлених норм і правил ефективного та цільового використання житлових і нежитлових приміщень;
7) накопичення коштів співвласників багатоквартирного житлового будинку для проведення капітальних та аварійних ремонтів;
8) організацію збору платежів за житлово-комунальні послуги спожиті співвласниками багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території та створення зручних для співвласників умов щодо їх оплати;
9) забезпечення (виключно за договорами з підрядними організаціями, що мають відповідні дозволи та/чи ліцензії) проведення енергоаудиту багатоквартирного житлового будинки;
10) надання або забезпечення надання послуг (з можливістю залучення за договорами підрядних організацій), що є складовими послуги з утримання багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території;
11) виконання робіт або забезпечення виконання робіт (з можливістю залучення за договорами підрядних організацій) з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, споруд та елементів благоустрою на його прибудинковій території;
12) виконання робіт або забезпечення виконання робіт (з можливістю залучення за договорами підрядних організацій) з вивезення твердого побутового сміття;
13) забезпечення надання співвласникам багатоквартирного житлового будинку комунальних послуг, відповідно до умов передбачених даним Кодексом та іншими прийнятими відповідно до нього нормативними актами.
14) організацію (з можливістю залучення за договорами підрядних організацій) соціально та економічно доцільних для співвласників багатоквартирного житлового будинку послуг/діяльності з використанням спільної власності співвласників багатоквартирного житлового будинку за рішенням співвласників багатоквартирного житлового будинку відповідно до чинного законодавства для отримання додаткових коштів для утримання відповідного багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, відповідно до вимог, які визначено актами Кабінету Міністрів України;
2. Управління багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією здійснюється виключно управителем, що визначений власниками (співвласниками) такого будинку відповідно до вимог цього Кодексу.
Види діяльності (функції), передбачені частиною першою цієї статті не можуть здійснюватися іншими особами, крім визначеного співвласниками багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території управителя відповідно до цього Кодексу.
3. Для управління кожним багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією призначається один управитель житлом.
 
Враховано редакційно   Стаття 150. Послуги з управління багатоквартирним будинком
1. Послуги з управління багатоквартирним будинком - окремий вид житлово-комунальних послуг, що включає виконання таких функцій та здійснення таких видів діяльності:
1) адміністративно-бухгалтерське супроводження послуг з управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією, що передбачає:
збереження та підтримку в належному стані технічної і правоустановчої документації на будинок та його прибудинкову територію;
облік часток власників окремих приміщень багатоквартирного будинку у праві спільної власності на багатоквартирний будинок;
відображення відомостей про багатоквартирний будинок та його прибудинкову територію у даних обов’язкового обліку;
складання і подання передбаченої законодавством звітності про такий будинок;
ведення бухгалтерського та/або управлінського обліку операцій, пов’язаних з наданням житлово-комунальних та інших послуг співвласникам будинку;
2) адміністративно-інженерне супроводження робіт, проведення чергових та позачергових оглядів, пропозиції щодо оцінки технічного стану будівельних конструкцій та інженерного обладнання багатоквартирного житлового будинку, цілодобової роботи аварійної служби, надання пропозицій щодо можливості реконструкції будинку чи його частини, капітального ремонту, проведення енергозберігаючих та інших заходів в інтересах співвласників;
3) організацію постійної роботи із співвласниками багатоквартирного будинку з питань, пов’язаних з управлінням таким будинком та його прибудинковою територією, що передбачає:
консультаційне, інформаційне забезпечення з питань надання житлово-комунальних та інших послуг;
складання і видачу довідок у передбачених законодавством випадках;
цілодобову роботу диспетчерської служби;
виконання за дорученням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до повноважень якого належать повноваження щодо ведення списків реєстрації громадян за постійним місцем проживання тощо;
4) забезпечення нагляду за роботами з реконструкції багатоквартирного будинку, його частини або окремого житлового чи нежитлового приміщення, об’єктів, розташованих на прибудинковій території цього будинку, якщо вони пов’язані із змінами у конструктивних елементах, інженерних конструкціях такого будинку, підготовка висновків і складання актів у межах повноважень;
5) виконання функцій контролю за дотриманням правил та норм використання житла, що перебуває у спільній частковій власності, та правил проживання у багатоквартирному будинку в межах своїх повноважень;
6) забезпечення відповідно до встановлених норм і правил ефективного та цільового використання житлових і нежитлових (у тому числі допоміжних) приміщень;
7) накопичення коштів співвласників багатоквартирного будинку для відшкодування витрат з проведення капітальних та аварійних ремонтів;
8) організацію збору платежів за житлово-комунальні послуги, спожиті співвласниками багатоквартирного будинку та його прибудинкової території, та створення зручних для співвласників умов щодо їх оплати та перерахунку;
9) забезпечення (виключно за договорами з підрядними організаціями, що мають відповідні дозволи та/чи ліцензії) проведення енергоаудиту багатоквартирного будинку;
10) забезпечення надання послуг (з можливістю залучення за договорами підрядних організацій) з утримання багатоквартирного будинку та його прибудинкової території;
11) забезпечення виконання робіт (з можливістю залучення за договорами підрядних організацій) з капітального ремонту багатоквартирного будинку, споруд та елементів благоустрою на його прибудинковій території;
12) забезпечення виконання робіт (з можливістю залучення за договорами підрядних організацій) з вивезення твердого побутового сміття;
13) забезпечення надання співвласникам багатоквартирного житлового будинку комунальних послуг відповідно до умов, передбачених цим Кодексом та іншими прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами;
14) організацію надання соціально та економічно доцільних для власників (співвласників) багатоквартирного будинку послуг/діяльності з використанням спільної власності співвласників за рішенням співвласників відповідно до законодавства для отримання додаткових коштів на утримання багатоквартирного будинку та його прибудинкової території згідно з договорами, укладеними відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
2. Надання послуг з управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією здійснюється виключно виконавцем послуг з управління житлом, визначеним власниками (співвласниками) такого будинку.
Види діяльності (функції), передбачені частиною першою цієї статті, не можуть здійснюватися іншими особами, крім визначеного власниками (співвласниками) багатоквартирного будинку виконавця послуг з управління житлом.
3. Для надання послуг з управління кожним багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією може бути призначено лише одного виконавця послуг з управління житлом, який відповідає вимогам, передбаченим частиною п’ятою статті 151 цього Кодексу.
 
1171. 1. Управління багатоквартирними будинками включає:
 
      
1172. 1) забезпечення підтримання та поліпшення технічного стану багатоквартирного будинку;
 
      
1173. 2) забезпечення утримання в належному стані прибудинкової території та об’єктів благоустрою, розташованих на ній;
 
      
1174. 3) забезпечення своєчасного проведення огляду, оцінки технічного стану багатоквартирного будинку, його профілактичного, поточного, капітального та аварійного ремонту;
 
      
1175. 4) відображення відомостей про багатоквартирний будинок у даних обов’язкового обліку, складення і подання обов’язкової звітності про такий будинок;
 
      
1176. 5) забезпечення відповідно до встановлених норм і правил ефективного та цільового використання житлових і нежитлових приміщень;
 
      
1177. 6) забезпечення ефективного і ощадного використання енергоресурсів під час експлуатації багатоквартирного будинку;
 
      
1178. 7) забезпечення надання особам, що проживають у багатоквартирному будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб, житлово-комунальних послуг належних рівня та якості;
 
      
1179. 8) складення і видача довідок, що стосуються багатоквартирного будинку та користування приміщеннями в ньому, на вимогу осіб, які проживають у будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб, а також на вимогу інших осіб у передбачених законодавством випадках;
 
      
1180. 9) провадження іншої діяльності, спрямованої на забезпечення комфортного і безпечного проживання у будинку.
 
      
1181. Стаття 150. Суб’єкти управління багатоквартирними будинками
 
   Стаття 151. Суб’єкти надання послуги з управління багатоквартирними будинками
 
1182. 1. Управління багатоквартирним будинком здійснює на підставі законодавства його власник (співвласники) безпосередньо або через своїх уповноважених представників.
 
-443- Прутнік Е.А.
Частини першу статті 150 викласти у такій редакції:
"1. Управління багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією здійснює управитель визначений власником (співвласниками) багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території.".
 
Враховано редакційно   1. Суб’єктом надання послуги з управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією є виконавець послуг з управління житлом, визначений власником (співвласниками) багатоквартирного будинку згідно із законом.
 
1183. 2. Рішення про управління багатоквартирним будинком, у якому існують відносини співвласності на спільне майно, а також про надання іншим особам повноважень на здійснення функцій з управління таким будинком приймаються загальними зборами власників приміщень у цьому багатоквартирному будинку та оформлюються протоколом зборів. Такі рішення є обов’язковими для всіх власників приміщень у багатоквартирному будинку.
 
-444- Прутнік Е.А.
Частину другу статті 150 викласти у такій редакції:
"2. Рішення щодо управління багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією приймається власником (співвласниками) багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території або уповноваженою ним особою відповідно до цього Кодексу.
Такі рішення є обов’язковими для всіх власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території."
 
Враховано   2. Рішення про надання послуги з управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією приймається власником (співвласниками) багатоквартирного будинку або уповноваженою ними організацією чи особою виключно відповідно до цього Кодексу.
Такі рішення є обов’язковими для всіх власників (співвласників) багатоквартирного будинку.
 
1184. 3. Уповноваженими особами співвласників багатоквартирного будинку можуть бути:
 
-445- Прутнік Е.А.
Частини третю статті 150 викласти у такій редакції:
"3. Уповноваженими особами співвласників багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території можуть бути:
житлові, житлово-будівельні, житлово-обслуговуючі кооперативи – відповідно до рішень їх вищих статутних органів;
об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку - відповідно до рішень його вищого статутного органу;
будинкові комітети житлових будинків – за рішенням загальних зборів ;
виконавчі органи відповідних органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Кодексом;
власник (замовник будівництва) новозбудованого багатоквартирного житлового будинку – у випадках, передбачених цим Кодексом;
інші особи, яких визначено загальними зборами власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, якщо інше не передбачено цим Кодексом.".
 
Відхилено      
1185. 1) житлово-будівельні та житлові кооперативи;
 
      
1186. 2) об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;
 
      
1187. 3) будинкові комітети;
 
      
1188. 4) інші особи, визначені загальними зборами власників приміщень у багатоквартирному будинку.
 
      
1189. 4. Уповноваженим особам співвласників багатоквартирного будинку загальними зборами власників цього будинку може делегуватися право безпосередньо здійснювати управління цим будинком та/або право визначати управителя і укладати з ним відповідний договір.
 
-446- Баранов В.О.
Частини 3 та 4 статті 150 виключити
 
Враховано      
1190. 5. У багатоквартирному будинку, усі приміщення якого належать одному власнику, рішення про управління багатоквартирним будинком, а також про надання іншій особі повноважень на виконання функцій з управління будинком приймаються таким власником одноосібно та оформлюються письмово у прийнятній для нього формі.
 
   3. У багатоквартирному будинку, усі приміщення якого належать одному власнику, рішення про форму управління багатоквартирним будинком, а також про надання іншій особі повноважень на виконання функції з управління майном такого будинку чи на виконання послуги з управління житлом, приймаються таким власником одноосібно та оформлюються письмово у прийнятній для нього формі.
 
1191. 6. Якщо протягом одного року з моменту набрання чинності цим Кодексом або з моменту припинення виконання функцій з управління будинком особою, яка ці функції виконувала, власником (співвласниками) не прийняте рішення про управління багатоквартирним будинком або про надання повноважень на виконання функцій з управління цим будинком іншим особам, орган місцевого самоврядування визначає виконавця послуги з управління цим будинком у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (далі - тимчасовий управитель).
 
-447- Прутнік Е.А.
Виключити частину шосту статті 150
 
Враховано   4. Виконавець послуг з управління житлом має відповідати спеціальним кваліфікаційним вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України з урахуванням таких критеріїв:
1) кадрове забезпечення кваліфікованим персоналом;
2) фінансова спроможність, наявність інвестиційного потенціалу управителя;
3) наявність нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації, необхідних для послуг з управління житлом;
4) технологічні вимоги до матеріально-технічної бази.
Надання тимчасовим виконавцям послуг з управління житлом права провадити діяльність з управління житлом здійснюється виконавчим органом відповідного органу місцевого самоврядування, на території якого розташовано багатоквартирний будинок, з дотриманням вимог цього Кодексу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. Виконавці послуги з управління житлом, які не відповідають вимогам, встановленим цим Кодексом, не мають права здійснювати управління житлом та відповідною прибудинкової територією з розташованими на ній об’єктами, а також укладати договори щодо управління житлом.
 
    -448- Радовець А.А.
Стаття 150 передбачає сертифікацію робіт по управлінню будинками. Це абсурд. В цивілізованих країнах сертифікації підлягають всього 300-350 робіт, некваліфіковане виконання яких неминуче веде до людських жертв (будівельні, вибухові тощо). В Україні в число обов’язкового ліцензування вже включено більше 3000 робіт. Причина непомірного розширення сфери ліцензування міститься лише в корупції.
 
Відхилено    
    -449- Прутнік Е.А.
статтю 150 доповнити новою частиною наступного змісту:
"5. Управитель багатоквартирного житлового будинку повинен відповідати спеціальним вимогам, які визначаються виключно цим Кодексом.
Управитель багатоквартирного житлового будинку має відповідати спеціальним вимогам, які передбачають сертифікацію та ліцензування діяльності з управління багатоквартирними будинками та групою будинків для суб’єктів підприємницької діяльності.
Сертифікація та ліцензування управителів житла здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ліцензування управителів багатоквартирних житлових будинків здійснюється з урахуванням наступних критеріїв:
1) кадрове забезпечення кваліфікованим персоналом;
2) фінансова спроможність, наявність інвестиційного потенціалу управителя;
3) вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації, що необхідні для здійснення зазначеної діяльності;
4) технологічні вимоги до матеріально-технічної бази;
5) наявність сертифікованого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства програмного забезпечення, необхідного для виконання послуги з управління та складання відповідної звітності.
Надання тимчасовим управителям житла права здійснення діяльності з управління житлом здійснюється виконавчим органом відповідного органу місцевого самоврядування на території якого розташований багатоквартирний житловий будинок та його прибудинкова територія, з дотриманням вимог цього Кодексу та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з дотриманням вимог цього Кодексу.
Управителі житла, які не відповідають вимогам визначеним цим Кодексом не мають права здійснювати управління житлом та відповідною прибудинкової територією з розташованими на ній об’єктами, а також укладати договори щодо управління житлом.
 
Враховано редакційно    
1192. Стаття 151. Способи та порядок управління багатоквартирними будинками
 
-450- Баранов В.О.
Назву статті 151 викласти в наступній редакції:
"Стаття 151. Надання послуг з управління багатоквартирними житловими будинками"
 
Немає висновку   Стаття 152. Надання послуг з управління багатоквартирними будинками
 
1193. 1. Власники приміщень у багатоквартирному будинку або уповноважені ними особи зобов’язані обрати один з таких способів управління цим будинком:
 
-451- Прутнік Е.А.
Частини першу статті 151 викласти у такій редакції:
1. Власники приміщень у багатоквартирному житловому будинку або уповноважені ними особи зобов’язані обрати один із таких способів управління цим будинком:
1) безпосереднє управління багатоквартирним житловим будинком його власниками (співвласниками) або особою, яка уповноважена власниками (співвласниками) багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, за умови, якщо такий власник (співвласники) або уповноважена ним (ними) особа є управителем, який відповідає вимогам, які застосовуються до управителя житлом, визначеним цим Кодексом та іншими актами законодавства.
2) делегування функції з управління багатоквартирним житловим будинком та його прибудинковою територією, сторонньому управителю (виконавцю послуг з управління житлом) на підставі договору, який укладено відповідно до цього Кодексу, за умови, що визначена співвласниками багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території особа є управителем, який відповідає вимогам, які застосовуються до управителя житлом, відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства".
 
Враховано редакційно   1. Власники (співвласники) багатоквартирного будинку або уповноважені ними особи зобов’язані обрати один з таких способів управління житлом:
1) безпосереднє управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією власниками (співвласниками) такого будинку або уповноваженою власниками (співвласниками) такого будинку особою за умови, що такий власник (співвласники) або уповноважена ним (ними) особа відповідає вимогам щодо виконавця послуг з управління житлом, визначеним частиною п’ятою статті 151 цього Кодексу та іншими актами законодавства;
2) делегування функції надання послуг з управління багатоквартирним будинком та його прибудинковою територією сторонньому виконавцю послуг з управління житлом на підставі договору, укладеного відповідно до цього Кодексу, за умови, що визначена власниками (співвласниками) такого будинку особа відповідає вимогам до виконавця послуг з управління житлом, визначеним частиною п’ятою статті 151 цього Кодексу та іншими актами законодавства.
 
1194. 1) безпосереднє управління багатоквартирним будинком власниками приміщень у цьому будинку або уповноваженою ними особою;
 
      
1195. 2) управління будинком виконавцем послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (далі - управитель) на підставі відповідного договору.
 
      
1196. 2. Управителем може бути суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з управління житловою нерухомістю та який відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
   2. Виконавцем послуги з управління житлом може бути суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з управління житлом (надання житлово-комунальних та інших послуг), який відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
1197. 3. Власники приміщень у багатоквартирному будинку або уповноважені ними особи самостійно визначають управителя та укладають з ним договір про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків.
 
   3. Власники (співвласники) багатоквартирного будинку або уповноважені ними особи самостійно визначають виконавця послуги з управління житлом та укладають з ним відповідно до цього Кодексу договір про надання послуг з управління житлом (багатоквартирним будинком, декількома розташованими поряд багатоквартирними будинками, житловим комплексом).
 
1198. 4. У разі визначення органом місцевого самоврядування тимчасового управителя через виникнення обставин, передбачених цим Кодексом, власники приміщень у багатоквартирному будинку або уповноважені ними особи зобов’язані укласти з ним договір про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків.
 
-452- Баранов В.О.
У пункті 4 статті 151 слова "через виникнення обставин, передбачених цим Кодексом" виключити
 
Враховано   4. У разі визначення органом місцевого самоврядування тимчасового виконавця послуги з управління житлом власники (співвласники) багатоквартирного будинку або уповноважені ними особи зобов’язані укласти з ним договір про надання послуг з управління житлом (багатоквартирним будинком, декількома розташованими поряд багатоквартирними будинками, житловим комплексом).
 
1199. Після укладення такого договору власники приміщень у багатоквартирному будинку в будь-який момент можуть прийняти рішення про управління багатоквартирним будинком, обрати спосіб управління ним, визначити управителя, розірвати договір з тимчасовим управителем та укласти договір з управителем, визначеним самостійно. При цьому під час розірванні договору з тимчасовим управителем власники приміщень у багатоквартирному будинку або уповноважені ними особи повинні вирішити з ним усі спірні питання за взаємною згодою або у судовому порядку.
 
   Після укладання такого договору власники (співвласники) багатоквартирного будинку в будь-який момент можуть прийняти рішення про форму управління багатоквартирним будинком та самостійно обрати спосіб управління житлом і визначити виконавця послуги з управління житлом у такому будинку, розірвати договір з тимчасовим виконавцем послуги з управління житлом та укласти договір з виконавцем послуг з управління житлом. У разі розірвання договору з тимчасовим виконавцем послуги з управління житлом власники (співвласники) багатоквартирного будинку або уповноважені ними особи вирішують з ним спірні питання за взаємною згодою. Невирішені спірні питання вирішуються в судовому порядку.
 
1200. 5. Управління багатоквартирним будинком може здійснювати тільки один управитель.
 
   5. Послуги з управління житлом власникам (співвласникам) багатоквартирного будинку може надавати тільки один виконавець таких послуг.
 
1201. 6. Незалежно від обраного способу управління багатоквартирним будинком діяльність з управління цим будинком провадиться відповідно до Правил надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Незалежно від обраного власниками (співвласниками) багатоквартирного будинку способу управління житлом діяльність з управління житлом у багатоквартирному будинку провадиться відповідно до Правил надання послуги з управління житлом (житловими будівлями, житловими приміщеннями у нежитлових будівлях), затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
1202. Стаття 152. Договір про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків
 
-453- Прутнік Е.А.
Статтю 152 викласти у такій редакції:
"Стаття 152. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним житловим будинком, групою будинків.
1. За договором про надання послуг з управління багатоквартирним житловим будинком, групою будинків, одна сторона - власник (співвласники) або уповноважена ними особа доручає іншій стороні – управителеві, надавати послугу з управління багатоквартирним житловим будинком, групою будинків (разом з при будинковою територією), а інша сторона – управитель, зобов’язується за плату протягом визначеного строку надавати послугу з управління багатоквартирним житловим будинком, групою будинків (разом з при будинковою територією), в інтересах власника (співвласників), що включає забезпечення комунальними послугами, послугою з утримання будинку та прибудинкової території, а також забезпечення дотримання правил користування спільним майном співвласників багатоквартирного житлового будинку та інших послуг (далі – договір з управління багатоквартирним житловим будинком).
2. У випадку коли послуги з управління надаються сторонньою особою управителем згідно частини 1 статті 151 цього Кодексу, умови договору з управління багатоквартирним житловим будинком, укладеного між власником (співвласником) або уповноваженою ним особою та таким управителем визначеним згідно цього Кодексу, є обов’язковими при укладенні відповідних договорів між управителем та кожним власником (співвласником) багатоквартирного житлового будинку, групи будинків та власником (співвласником) приміщень, які є власністю інших осіб у цьому будинку (у цих будинках).
3. У випадку коли функції з управління багатоквартирним житловим будинком виконуються безпосередньо власником (співвласниками) або уповноваженою ним (ними) особою згідно частини 1 статті 151 цього Кодексу, умови договору з управління багатоквартирним житловим будинком затверджуються загальними зборами власників (співвласників) багатоквартирного житлового будинку або вищим статутним керівним органом створеної власником (співвласниками) організації (ОСББ, ЖОК, ТВЖ тощо), після чого з кожним власником (співвласником) багатоквартирного житлового будинку, групи будинків та власником (співвласником) приміщень, які є власністю інших осіб у цьому будинку (у цих будинках), укладається відповідний договір.
4. В разі коли функції управління, відповідно до цього Кодексу, виконуються тимчасовим управителем, умови договору з управління багатоквартирним житловим будинком, визначаються відповідним органом місцевого самоврядування, після чого визначений органом місцевого самоврядування тимчасовий управитель укладає відповідний договір з кожним власником (співвласником) багатоквартирного житлового будинку, групи будинків та власником (співвласником) приміщень, які є власністю інших осіб у цьому будинку (у цих будинках).
5. Договір з управління багатоквартирним житловим будинком, умови якого визначені відповідно до вимог частин 2,3,4 цієї статті, між управителем та кожним власником (співвласником) багатоквартирного житлового будинку, групи будинків та власником (співвласником) приміщень, які є власністю інших осіб у цьому будинку (у цих будинках) може бути укладений як вигляді індивідуально запропонованого договору з пропозиціями споживачу (що підлягає письмовому оформленню) – шляхом укладення такого індивідуального договору, так і у вигляді публічно запропонованого договору з пропозиціями споживачу (що не підлягає письмовому оформленню) – шляхом публікації пропозиції в місцевих офіційних друкованих засобах масової інформації.
6. Укладання передбачених цим Кодексом договорів з управління багатоквартирним житловим будинком є обов’язковим для власників (співвласників) багатоквартирних житлових будинків незалежно від форм власності та галузевої належності.
7. Договір з управління багатоквартирним житловим будинком укладається на строк не менше 2 (двох) років і не більше 5 (п’яти) років.
Договір з управління багатоквартирним житловим будинком з тимчасовим управителем укладається на строк не менше 6 (шести) місяців та не більше 2 (двох) років. Договір з управління багатоквартирним житловим будинком укладений з тимчасовим управителем може бути розірваними у будь який момент у випадках та на умовах передбачених цим Кодексом та виданими відповідно до нього нормативними актами.
8. Договір з управління багатоквартирним житловим будинком повинен включати такі істотні умови:
1) опис багатоквартирного житлового будинку, що передається в управління, та опис його прибудинкової території (разом з розташованими на ній об’єктами);
2) права і обов’язки сторін договору;
3) перелік житлово-комунальних послуг, що мають надаватися;
4) розмір плати, яку має отримувати управитель за договором з управління багатоквартирним житловим будинком, строки, порядок та умови її виплати;
4) порядок накопичення управителем та використання управителем коштів на капітальний та аварійний ремонт багатоквартирного житлового будинку та/або об’єктів розташованих на його прибудинкової території;
5) порядок і строки звітування управителя перед власником (співвласниками) про управління за відповідним договором з управління багатоквартирним житловим будинком;
6) відповідальність сторін за невиконання чи неналежне чи несвоєчасне виконання умов договору з управління багатоквартирним житловим будинком;
7) строк дії договору з управління багатоквартирним житловим будинком, умови та порядок його продовження, зупинення, тимчасового припинення та розірвання.
9. Договір з управління багатоквартирним житловим будинком, власник (співвласники) якого не скористалися правом прийняття рішення про управління у передбачені цим Кодексом строки, або в яких немає приміщень що перебувають у приватній власності, укладається з тимчасовим управителем, визначеним органом місцевого самоврядування (для житла, що перебуває у комунальній власності) або органом державної влади (для житла, що перебуває у державній власності) або з управителем, що став переможцем конкурсу, який проводився відповідними органами (місцевої або державної влади). Вимоги та порядок проведення конкурсів щодо надання послуг з управління багатоквартирним житловим будинком визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу.
10. Порядок укладання передбачених цим Кодексом договорів з управління багатоквартирним житловим будинком та типові договори визначаються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано редакційно   Стаття 153. Договір про надання послуги з управління житлом
1. Згідно з договором про надання послуги з управління житлом одна сторона - власник (співвласники) або уповноважена ним (ними) особа доручає іншій стороні – виконавцю такої послуги надавати послуги з управління житлом, а інша сторона – виконавець послуг зобов’язується за плату протягом визначеного строку надавати послуги з управління житлом (включно з прибудинковою територією) в інтересах власника (співвласників), що включає забезпечення власника (співвласників) комунальними послугами, послугами з утримання будинку та прибудинкової території, забезпечення дотримання правил користування нежитловими (у тому числі допоміжними) приміщеннями загального користування та іншими послугами.
Договорі про надання послуги з управління житлом не підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню.
2. У разі якщо послуги з управління житлом надаються сторонньою особою - виконавцем послуг з управління житлом згідно з частиною першою статті 151 цього Кодексу, умови договору про надання послуг з управління житлом, укладеного між власником (співвласниками) або уповноваженими ними особами і таким виконавцем послуг з управління житлом, є обов’язковими при укладанні відповідних договорів між таким виконавцем послуг та кожним власником (співвласником) житлових і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.
3. У разі якщо функції з управління багатоквартирним будинком виконуються безпосередньо власником (співвласниками) або уповноваженою ним (ними) особою згідно з частиною першою статті 151 цього Кодексу, умови договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком затверджуються загальними зборами власників (співвласників) багатоквартирного будинку або вищим органом управління створеної власником (співвласниками) організації (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлового кооперативу, товариства власників житла тощо), після чого відповідний договір про надання послуги з управління житлом укладається з кожним власником (співвласником) багатоквартирного будинку.
4. У разі якщо функції з надання послуги з управління житлом відповідно до цього Кодексу виконуються тимчасовим виконавцем послуг з управління житлом, умови договору про виконання послуг з управління житлом визначаються відповідним органом місцевого самоврядування, після чого визначений органом місцевого самоврядування тимчасовий виконавець послуг з управління житлом укладає відповідний договір з кожним власником (співвласником) багатоквартирного будинку.
5. Договір про виконання послуги з управління житлом, умови якого визначені відповідно до вимог частин другої-четвертої цієї статті, між виконавцем послуги з управління житлом та кожним власником (співвласником) багатоквартирного будинку може бути укладено як у вигляді індивідуально договору з пропозиціями споживачу (що підлягає письмовому оформленню) – шляхом укладання такого індивідуального договору, так і у вигляді публічно запропонованого договору з пропозиціями споживачу (що не підлягає письмовому оформленню) – шляхом публікації пропозиції в місцевих засобах масової інформації.
6. Укладання передбачених цим Кодексом договорів про надання послуги з управління житлом і умови таких договорів є обов’язковим для власників (співвласників) житла та власників (співвласників) нежитлових споруд, у яких розташовані житлові приміщення, незалежно від форми власності.
7. Договір про надання послуги з управління житлом з виконавцем послуг з управління житлом укладається на один рік з подальшою пролонгацією за згодою сторін на строки до десяти років.
8. Договір про надання послуги з управління житлом з тимчасовим виконавцем послуг з управління житлом укладається на шість місяців з подальшою пролонгацією за згодою сторін на строк до одного року.
9. Договір про надання послуги з управління житлом з тимчасовим виконавцем послуг з управління житлом може бути розірвано у будь-який момент у випадках та на умовах, передбачених цим Кодексом та виданими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
10. Договір про надання послуги з управління житлом багатоквартирного будинку та/або об’єктів, розташованих на його прибудинковій території, обов’язково включає такі істотні умови:
1) опис багатоквартирного будинку, що потребує надання послуги з управління житлом та опис його прибудинкової території (разом з розташованими на ній об’єктами);
2) права і обов’язки сторін договору;
3) перелік житлово-комунальних послуг, що мають надаватися, та строки, порядок і умови їх надання;
4) перелік інших послуг, що мають надаватися, та строки, порядок і умови їх надання;
5) розмір плати, яку має отримувати виконавець послуг з управління житлом за договором надання послуги з управління житлом, строки, порядок і умови її виплати;
6) порядок накопичення та використання виконавцем послуги з управління житлом коштів на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку та/або об’єктів, розташованих на його прибудинковій території;
7) порядок і строки звітування виконавця послуг з управління житлом перед власником (співвласниками) житла про виконання умов договору про надання послуги з управління житлом;
8) відповідальність сторін за невиконання, неналежне чи несвоєчасне виконання умов договору про надання послуг з управління житлом;
9) строк дії договору про надання послуги з управління житлом, умови та порядок його пролонгації, зупинення, тимчасового припинення та розірвання;
10) перелік технічної документації, що надається виконавцю послуг з управління житлом.
11. Договір про надання послуги з управління житлом, укладений з власником (співвласниками), які не скористалися правом прийняття рішення про спосіб надання послуги з управління житлом у передбачені цим Кодексом строки, або в яких немає приміщень, що перебувають у приватній власності, укладається з тимчасовим виконавцем послуг з управління житлом, визначеним органом місцевого самоврядування (для житла, що перебуває у комунальній власності), або органом державної влади (для житла, що перебуває у державній власності), або з виконавцем послуги з управління житлом, що став переможцем конкурсу, проведеного відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
Вимоги та порядок проведення конкурсів серед виконавців послуги з управління житлом власників (співвласників) малоквартирних житлових будинків та багатоквартирних будинків, а також гуртожитків і житлових комплексів визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу.
12. Договір про надання послуги з управління житлом укладається на основі типового договору, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -454- Прутнік Е.А.
До частини першої статті 152 додати абзац наступного змісту:
"Договорі про надання послуги з управління житлом не підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню."
 
Враховано    
    -455- Баранов В.О.
пункти 7 і 8 статті 153 викласти у такій редакції :
"7. Договір про надання послуги з управління житлом з виконавцем послуг з управління житлом укладається на один рік з подальшою пролонгацією за згодою сторін на строки до десяти років.
8. Договір про надання послуги з управління житлом з тимчасовим виконавцем послуг з управління житлом укладається на шість місяців з подальшою пролонгацією за згодою сторін на строк до одного рок".
 
Враховано    
1203. 1. За договором про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків одна сторона - власник (співвласники) передає другій стороні - управителеві на певний строк в управління багатоквартирний будинок, а друга сторона - управитель зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим будинком в інтересах власника (співвласників), що включає забезпечення комунальними послугами, послугою з утримання будинку та прибудинкової території, а також забезпечення дотримання правил користування спільним майном співвласників багатоквартирного будинку.
 
      
1204. Договір про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків є публічним.
 
      
1205. 2. Договір про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків повинен включати такі істотні умови:
 
      
1206. 1) опис багатоквартирного будинку, що передається в управління, його прибудинкової території та розташованих на ній об’єктів;
 
      
1207. 2) права і обов’язки сторін договору;
 
      
1208. 3) розмір і форма плати, яку отримуватиме управитель, строки, порядок та умови її виплати;
 
      
1209. 4) порядок накопичення та використання коштів на утримання та ремонт багатоквартирного будинку;
 
      
1210. 5) порядок здійснення розрахунків, пов’язаних з управлінням багатоквартирним будинком;
 
      
1211. 6) порядок і строки звітування управителя перед власником (співвласниками) про управління багатоквартирним будинком;
 
      
1212. 7) відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору;
 
      
1213. 8) строк дії договору, умови та порядок його продовження і припинення.
 
      
1214. 3. Договір про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків укладається в письмовій формі відповідно до типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
      
1215. 4. Договір про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків, які не перебувають у приватній власності, укладається за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначає Кабінет Міністрів України.
 
      
1216. Стаття 153. Права і обов’язки управителя
 
-456- Прутнік Е.А.
53 викласти у такій редакції:
"Стаття 153. Права і обов’язки управителя
1 Відповідно до договору з управління багатоквартирним житловим будинком, укладеним згідно відповідного типового договору. визначеного Кабінетом Міністрів України, управитель житлом має право:
1) визначати на умовах та в порядку, визначених цим Кодексом виконавців житлово-комунальних послуг та інших послуг і укладати необхідні договори відповідно до типових договорів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, залучати для належного надання відповідних послуг інших юридичних та фізичних осіб, залишаючись при цьому повністю відповідальним перед власником (співвласниками) за виконання умов договору.
2) одержувати на умовах та в порядку, визначених договорами плату за наданні послуги з управління житлом та комунальні послуги;
2. Відповідно до договору з управління багатоквартирним житловим будинком, укладеним згідно відповідного типового договору визначеного Кабінетом Міністрів України, управитель має зобов’язання:
1) забезпечення надання згідно договору послуги з управління багатоквартирним житловим будинком;
2) утримувати багатоквартирний житловий будинок у справному стані;
3) забезпечувати надання власнику (співвласниками) багатоквартирного житлового будинку та визначеним ним (ними) особам, що проживають у багатоквартирному житловому будинку чи використовують приміщення в ньому, житлово-комунальних та інших необхідних послуг належних рівня та якості відповідно до встановлених правил, нормативів і норм;
4) забезпечувати своєчасність та повноту проведення розрахунків з виробниками/виконавцями житлово-комунальних послуг, що споживаються власником (співвласниками) багатоквартирного житлового будинку та визначеним ним (ними) особам, що проживають у багатоквартирному житловому будинку чи використовують приміщення в ньому, іншим споживачам у багатоквартирному житловому будинку на умовах відповідних договорів укладених згідно відповідного типового договору визначеного Кабінетом Міністрів України;
5) забезпечувати ефективне та за призначенням використання коштів власника (співвласників) багатоквартирного житлового будинку та визначеним ним (ними) особами, що проживають у багатоквартирному житловому будинку чи використовують приміщення в ньому, іншими споживачами житлово-комунальних послуг у багатоквартирному житловому будинку цільовим призначенням яких є оплата за спожиті житлово-комунальні послуги згідно умов відповідних договорів укладених у відповідності із чинним законодавством.
3. Управитель житлом має також інші права та обов’язки, які можуть бути передбачені договором з управління багатоквартирним житловим будинком, за умови, що вони не суперечать чинному законодавству.
 
Враховано редакційно   Стаття 154. Права і обов’язки виконавця послуги з управління житлом
1. Виконавець послуги з управління житлом має право:
1) визначати виконавців житлово-комунальних послуг та інших послуг і укладати договори відповідно до типових договорів;
2) залучати для належного надання передбачених договором послуг інших юридичних та фізичних осіб, залишаючись при цьому повністю відповідальним перед власником (співвласниками) житла за виконання умов договору про надання послуг з управління житлом;
3) на умовах та в порядку, визначених договором, надавати послуги з управління житлом, одержувати плату за фактично надані послуги.
2. Виконавець надання послуги з управління житлом зобов’язаний забезпечувати:
1) надання послуг, передбачених договором;
2) утримання житла у належному стані;
3) надання власнику (співвласникам) житла та визначеним ним (ними) особам, які проживають у багатоквартирному будинку чи використовують приміщення в ньому, житлових і комунальних та інших необхідних послуг належного рівня та якості відповідно до встановлених правил, нормативів і норм;
4) своєчасне та повне проведення розрахунків з виробниками/виконавцями житлових і комунальних та інших послуг, що споживаються власником (співвласниками) житла та визначеними ним (ними) особами, які проживають у багатоквартирному будинку чи використовують приміщення в ньому, іншим споживачам відповідних послуг на умовах договорів, укладених згідно з типовим договором;
5) ефективне та за призначенням використання коштів власника (співвласників) житла та визначених ним (ними) осіб, які проживають у багатоквартирному будинку чи використовують приміщення в ньому, іншими споживачами відповідних послуг, цільовим призначенням яких є оплата за спожиті житлові, комунальні та інші послуги згідно з умовами відповідних договорів, укладених відповідно до законодавства;
6) належне зберігання технічної документації, отриманої у зв'язку з виконанням функцій виконавця послуг з управління житлом, та її передачу власнику (співвласникам) у разі припиненні договору.
3. Виконавець послуги з управління житлом має також інші права та обов’язки, які можуть бути передбачені укладеним відповідно до цього Кодексу договором про надання послуг з управління житлом або укладеним відповідно до Цивільного кодексу України договором про управління майном, за умови що вони не суперечать законодавству.
 
1217. 1. Управитель має право:
 
      
1218. 1) одержувати на умовах та в порядку, визначених договором, плату за здійснення управління та відшкодування пов’язаних з цим витрат;
 
      
1219. 2) відповідно до законодавства визначати виробників/виконавців житлово-комунальних послуг та укладати з ними договори про надання житлово-комунальних послуг в багатоквартирному будинку;
 
      
1220. 3) залучати для виконання своїх обов’язків за договором як субпідрядників інших юридичних та фізичних осіб, залишаючись при цьому повністю відповідальним перед власником (співвласниками) за виконання умов договору.
 
      
1221. 2. Управитель зобов’язаний:
 
      
1222. 1) здійснювати управління багатоквартирним будинком відповідно до порядку, визначеного договором та законодавством;
 
      
1223. 2) утримувати багатоквартирний будинок у справному стані;
 
      
1224. 3) забезпечувати надання особам, що проживають у багатоквартирному будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб, житлово-комунальних та інших необхідних послуг належних рівня та якості відповідно до встановлених правил, нормативів і норм;
 
      
1225. 4) забезпечувати своєчасність та повноту проведення розрахунків з виробниками/виконавцями житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку;
 
      
1226. 5) забезпечувати ефективне використання коштів на утримання та ремонт багатоквартирного будинку.
 
      
1227. 3. Управитель має також інші права та обов’язки, передбачені договором про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і законодавством.
 
      
1228. Стаття 154. Права та обов’язки власника (співвласників) за договором про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків
 
-457- Прутнік Е.А.
54 викласти у такій редакції:
"Стаття 154. Права та обов’язки власника (співвласників) за договором з управління багатоквартирним житловим будинком.
1. Відповідно до договору з управління багатоквартирним житловим будинком, укладеним згідно відповідного типового договору визначеного Кабінетом Міністрів України, власник (співвласники) має (мають) право:
1) здійснювати контроль за дотриманням управителем умов договору;
2) визначати та змінювати відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України положення структуру та розмір плати щодо послуг з управління;
3) визначати та змінювати відповідно до угоди сторін договору з управління багатоквартирним житловим будинком структуру та розмір плати щодо додаткових послуг;
2. Відповідно до договору з управління багатоквартирним житловим будинком, укладеним згідно відповідного типового договору визначеного Кабінетом Міністрів України, власник (співвласники) має (мають) зобов’язання:
1) забезпечити передачу управителю технічної документації, необхідної і достатньої згідно чинного законодавства для надання на належному рівні послуги з управління багатоквартирним житловим будинком;
2) сплачувати кошти за спожиті житлово-комунальні послуги на умовах та в порядку, передбачених відповідними договорами укладеними згідно чинного законодавства;
3) відраховує кошти на проведення капітального та/або аварійного ремонту;
4) відшкодовувати управителю на умовах та в порядку, передбачених договором з управління багатоквартирним будинком понесених ним витрати у зв’язку з управлінням багатоквартирним будинком;
3) брати участь відповідно до законодавства у витратах, пов’язаних з приведенням багатоквартирного будинку у стан, що відповідає нормативним вимогам.
3. Власник (співвласники) має також інші права та виконує інші обов’язки, передбачені договором про надання послуг з управлінням багатоквартирним будинком, якщо це не суперечать чинному законодавству.
 
Враховано редакційно   Стаття 155. Права та обов’язки власника (співвласників) житла за договором про надання послуг з управління житлом
1. Власник (співвласник) житла має право:
1) здійснювати контроль за дотриманням виконавцем послуг з управління житлом умов договору;
2) визначати та змінювати відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України положення структуру та розмір плати за отримання (споживання) послуг з управління житлом;
3) визначати та змінювати відповідно до договору структуру та розмір плати за отримання (споживання) додаткових послуг.
2. Власник (співвласник) житла зобов’язаний:
1) забезпечити передачу виконавцю послуг з управління житлом технічної документації, необхідної і достатньої згідно з законодавством для надання на належному рівні послуг з управління житлом (у тому числі в багатоквартирному будинку, житловому комплексі);
2) сплачувати кошти за фактично спожиті житлові, комунальні та інші послуги на умовах та в порядку, передбачених відповідними договорами, укладеними згідно з цим Кодексом;
3) відраховувати кошти на проведення капітального та/або аварійного ремонту в розмірі, порядку та строки, передбачені договором;
4) відшкодовувати виконавцю послуг з управління житлом на умовах та в порядку, передбачених договором, витрати у зв’язку з виконанням умов договору про надання послуг з управління житлом;
5) брати участь відповідно до законодавства у витратах, пов’язаних з приведенням житла у стан, що відповідає нормативним вимогам.
3. Власник (співвласник) житла має також інші права та виконує інші обов’язки, передбачені договором про надання послуг з управлінням житлом, якщо це не суперечать законодавству.
 
1229. 1. Власник (співвласники) має право в порядку, передбаченому договором і законодавством:
 
      
1230. 1) здійснювати контроль за дотриманням управителем умов договору;
 
      
1231. 2) визначати розмір плати, яку отримуватиме управитель;
 
      
1232. 3) визначати та змінювати структуру і розмір плати за послуги з утримання будинків і прибудинкових територій на рівні, не нижчому ніж економічно обґрунтовані витрати на надання цих послуг.
 
      
1233. 2. Власник (співвласники) зобов’язаний:
 
      
1234. 1) забезпечити передачу управителю технічної документації, необхідної і достатньої для управління багатоквартирним будинком;
 
      
1235. 2) відшкодовувати на умовах та в порядку, передбачених договором і законодавством, управителеві необхідні витрати, здійснені ним у зв’язку з управлінням багатоквартирним будинком;
 
      
1236. 3) брати участь відповідно до законодавства у витратах, пов’язаних з приведенням багатоквартирного будинку у стан, що відповідає нормативним вимогам.
 
      
1237. 3. Власник (співвласники) має також інші права та виконує інші обов’язки, передбачені договором про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і законодавством.
 
      
1238. Стаття 155. Дострокове припинення дії договору про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків
 
   Стаття 156. Дострокове припинення дії договору про надання послуги з управління житлом
 
1239. 1. Дія договору про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків може бути достроково припинена за погодженням сторін та/або на вимогу однієї із сторін на умовах та у порядку, що передбачені цим договором.
 
   1. Дія договору про надання послуги з управління житлом може бути достроково припинена за погодженням сторін та/або на вимогу однієї із сторін на умовах та в порядку, передбачених таким договором, якщо інше не передбачено законодавством.
 
1240. 2. Законодавством та договором про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків можуть бути передбачені інші підстави та порядок дострокового припинення його дії.
 
   2. Законодавством та договором про надання послуг з управління житлом можуть бути передбачені інші підстави та порядок дострокового припинення його дії.
 
1241. 3. Спори, що виникають у разі дострокового припинення дії договору про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків, розв’язуються за погодженням сторін або в судовому порядку.
 
   3. Спори, що виникають у разі дострокового припинення дії договору про надання послуг з управління житлом, вирішуються за погодженням сторін або в судовому порядку.
 
1242. Стаття 156. Особливості надання житлово-комунальних послуг споживачам у багатоквартирних будинках
 
   Стаття 157. Особливості надання житлово-комунальних послуг споживачам у багатоквартирних будинках
 
1243. 1. Договір про надання житлово-комунальних послуг особам, що проживають у багатоквартирному будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб (далі - споживачі житлово-комунальних послуг), укладається між споживачем та управителем.
 
-458- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 156 викласти у наступній редакції:
"1. Договори про надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладаються між виконавцями відповідних послуг та кожним власником житлового чи нежитлового приміщення у такому будинку відповідно до типових договорів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   1. Договори про надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладаються між виконавцями відповідних послуг та кожним власником (співвласником) житлового чи нежитлового приміщення у такому будинку відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
1244. 2. Для забезпечення надання споживачам у багатоквартирному будинку житлово-комунальних послуг управитель укладає договори з виробниками/виконавцями таких послуг у встановленому законодавством порядку.
 
-459- Баранов В.О.
Пункт 2 статті 156 викласти у наступній редакції:
"За домовленістю сторін, договір про надання послуги з управління житлом може передбачати обов'язок виконавця такої послуги надавати всі чи частину інших житлово-комунальних послуг.
Виконавець послуги з управління житлом зобов'язаний забезпечити укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг, виконавцем яких він не є за договором про надання послуг з управління житлом, між їх виконавцями та кожним власником житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку."
 
Враховано .  2. За домовленістю сторін договір про надання послуги з управління житлом може передбачати обов'язок виконавця такої послуги надавати всі чи частину інших житлово-комунальних послуг.
Виконавець послуги з управління житлом зобов'язаний забезпечити укладання договорів про надання житлово-комунальної послуги, виконавцем якої він не є за договором про надання послуги з управління житлом, за дорученням власників (співвласників) багатоквартирного будинку чи уповноважених ними осіб.
 
1245. 3. Перед укладенням договорів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, управитель, виробники/виконавці житлово-комунальних послуг та їх споживачі здійснюють тристороннє звіряння стану розрахунків за укладеними раніше договорами про надання таких послуг. У разі наявності заборгованості за такими договорами порядок її погашення визначається окремими додатками до договорів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, що є їх невід’ємною частиною.
 
-460- Баранов В.О.
Пункт 3 статті 156 виключити
 
Враховано      
1246. 4. З дати набрання чинності договору, передбаченого частиною другою цієї статті, припиняється дія договорів про надання житлово-комунальних послуг, які були укладені раніше.
 
-461- Баранов В.О.
Пункт 4 статті 156 викласти у наступній редакції:
"Якщо договором про надання житлово-комунальних послуг не встановлено інше або він укладений на невизначений строк, співвласники багатоквартирного будинку або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку вправі в будь-який час у порядку, встановленому цим Кодексом, прийняти рішення про відмову від послуг виконавця тих чи інших житлово-комунальних послуг, про що письмово повідомити виконавцю. В такому разі договори про надання відповідної житлово-комунальної послуги, укладені виконавцем з власниками житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, вважаються розірваними через місяць після надання письмового повідомлення виконавцю про відмову від його послуг."
 
Враховано   3. Якщо договором про надання житлово-комунальних послуг не встановлено інше або якщо його укладено на невизначений строк, співвласники багатоквартирного будинку або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку вправі в будь-який час у порядку, встановленому цим Кодексом, прийняти рішення про відмову від послуг виконавця певних житлово-комунальних послуг, про що письмово повідомити виконавцю. У такому разі договори про надання відповідної житлово-комунальної послуги, укладені виконавцем з власниками (співвласниками) житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, вважаються розірваними через місяць з дня надання письмового повідомлення виконавцю про відмову від його послуг.
 
    -462- Прутнік Е.А.
56 додати частину п’яту наступного змісту:
5. При укладанні договорів із постачальниками комунальних послуг, управитель має право вибору щодо правовідносин з такими виробниками/постачальниками послуг:
1) укладання договору про надання комунальних послуг, згідно з яким управитель житлом від свого імені, в інтересах власника (співвласника) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку та за його рахунок, виконує дії щодо забезпечення надання відповідних комунальних послуг (далі – Агентський договір з комунальних послуг), згідно відповідного типового договору визначеного Кабінетом Міністрів України;2) укладання договору про надання комунальних послуг, згідно з яким управитель житлом від свого імені та за свій рахунок, в інтересах власника (співвласника) житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку, виконує дії щодо надання відповідних комунальних послуг, на підставі договору, укладеного згідно відповідного типового договору визначеного Кабінетом Міністрів України, за умови наявності у такого управителя житлом відповідної ліцензії.
 
Відхилено    
1247. Стаття 157. Повноваження органів місцевого самоврядування з управління багатоквартирними будинками
 
   Стаття 158. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо виконання послуги з управління житлом
 
1248. 1. У разі коли до органу місцевого самоврядування надійшов висновок державної житлово-комунальної інспекції про те, що власники приміщень у багатоквартирному будинку, який розташований на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, або визначений ними управитель не забезпечують належного управління цим будинком, внаслідок чого існує загроза заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну осіб, що проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб, або інших осіб, він може вимагати припинення виконання зазначеними особами функцій з управління багатоквартирним будинком у судовому порядку.
 
   1. У разі якщо до органу місцевого самоврядування надійшов висновок державної житлово-комунальної інспекції про те, що власники (співвласники) житла у багатоквартирному будинку, розташованому на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, або визначений власниками (співвласниками) житла виконавець надання послуги з управління житлом не забезпечують належного надання такої послуги, внаслідок чого виникла загроза заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну осіб, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб, або інших осіб, орган місцевого самоврядування може вимагати припинення зазначеними особами договору про надання послуги з управління житлом або вимагати припинення здійснення функції виконавця послуги з управління житлом у судовому порядку.
 
1249. Державна житлово-комунальна інспекція може проводити перевірку здійснення управління багатоквартирними будинками та надавати відповідні висновки за власною ініціативою або за зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників приміщень або уповноважених ними осіб.
 
-463- Баранов В.О.
Абзац 2 пункту 1 статті 157 вилучити та перенести у статтю 173
 
Враховано Перенесено у статтю 174     
1250. 2. У разі прийняття судом рішення про припинення виконання власниками приміщень у багатоквартирному будинку або визначеним ними управителем функцій з управління багатоквартирним будинком та розірвання договорів про виконання таких функцій орган місцевого самоврядування визначає тимчасового управителя у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-464- Баранов В.О.
У пункті 2 статті 157 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано   2. У разі прийняття судом рішення про припинення виконання власниками (співвласниками) житла або визначеним ними виконавцем послуги з управління житлом функції з надання послуги з управління житлом та розірвання відповідного договору, орган місцевого самоврядування визначає тимчасового виконавця послуг з управління житлом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Органи місцевого самоврядування:
1) забезпечують реєстрацію протоколів рішень власників (співвласників) житла щодо вибору способу надання послуг з управління житлом, складають та подають звітність центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за встановленими ним формами;
2) беруть участь у голосуванні на загальних зборах власників (співвласників) житла відповідно до своєї ідеальної частки у неподільному майні багатоквартирного будинку, житлового комплексу, ініціюють проведення загальних зборів власників (співвласників) житла.
4. Орган місцевого самоврядування як колишній власник житлового фонду у тримісячний строк з дня прийняття рішення власниками (співвласниками) багатоквартирного будинку про спосіб управління таким будинком забезпечує передачу передбаченої законодавством належним чином оформленої технічної документації щодо цього житлового будинку власнику (співвласникам) або уповноваженій ним (ними) особі чи виконавцю послуг з управління житлом, визначеному згідно з цим Кодексом.
 
    -465- Прутнік Е.А.
Статтю 157 доповнити частинами 3 -7.
3. Забезпечують реєстрацію протоколів рішень власників щодо вибору способу управління будинком, спорудою та групою будинків, складають та подають звітність до центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
4. Приймає участь у голосуванні на загальних зборах власників приміщень відповідно до своєї ідеальної частки у неподільному майні багатоквартирного будинку, ініціює проведення загальних зборів власників.
5. Протягом 6 (шести) місяців з моменту набуття чинності цього Кодексу, проводять інвентаризацію основних фондів (адміністративних та виробничих приміщень), що перебувають у комунальній власності та використовуються при наданні послуг з управління житловим фондом з обов’язковим наданням звітності до центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства про наявність таких основних фондів. Відчуження та використання не за призначенням такого майна не допускається.
6. При проведенні конкурсу з вибору управителя органи місцевого самоврядування повинні враховувати можливість забезпечення переможця конкурсу необхідними адміністративними приміщеннями що знаходяться у комунальної власності на умовах оренди згідно вимог нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.
7. Орган місцевого самоврядування (як колишній власник житлового фонду та його балансоутримувач) повинен у трьохмісячний строк з дня прийняття рішення власниками (співвласниками) багатоквартироного житлового будинку щодо управління таким будинком, забезпечити передачу передбаченої законодавством належним чином оформленої технічної документації щодо цього житлового будинку, власнику (співвласникам) або уповноваженій ним (ними) особі або управителю житлом визначеному згідно цього Кодексу.
 
Враховано редакційно Перенесено у прикінцеві та перехідні положення   
1251. Стаття 158. Страхування багатоквартирного будинку та ризиків з управління ним
 
   Стаття 159. Страхування житла та фінансових ризиків з надання послуг з управління житлом
 
1252. 1. З метою забезпечення фінансових гарантій відшкодування збитків, що можуть бути завдані житлу, власник (співвласники) або за його (їх) дорученням управитель може здійснити добровільне страхування багатоквартирних будинків та/або житлових приміщень.
 
-466- Баранов В.О.
Пункт 1 статті 158 викласти у наступній редакції:
"1. З метою забезпечення фінансових гарантій відшкодування збитків, що можуть бути завдані житлу, власник (співвласники) житла, організація, створена власником (співвласники) житла для представництва спільних інтересів та управління житлом (об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку, житлово-обслуговуючий кооператив, товариство власників житла) або за його (їх) дорученням виконавець послугу з управління житлом може здійснити добровільне страхування житла та страхування ризиків на користь власників (співвласників) житла та створеної ними для представництва спільних інтересів та управління житлом організації."
 
Враховано   1. З метою забезпечення фінансових гарантій відшкодування збитків, що можуть бути завдані житлу, власник (співвласники) житла, організація, створена власником (співвласники) житла для представництва спільних інтересів та управління житлом (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-обслуговуючий кооператив, товариство власників житла) або за його (їх) дорученням виконавець послуги з управління житлом може здійснити добровільне страхування житла та фінансових ризиків з надання послуги з управління житлом на користь власників (співвласників) житла та створеної ними для представництва спільних інтересів та управління житлом організації.
 
1253. 2. Страхування багатоквартирного будинку та/або житлового приміщення здійснюється на підставі договору відповідно до законодавства.
 
-467- Баранов В.О.
У пункті 2 статті 158 слово "законодавства" замінити словом "закону"
 
Враховано   2. Страхування багатоквартирного будинку та страхування фінансових ризиків з надання послуги з управління житлом здійснюється на підставі договору відповідно до Закону України "Про страхування".
 
1254. 3. Управитель повинен укласти договір страхування, який покриває його ризик бути притягненим до відповідальності за завдання збитків, пов’язаних з провадженням ним діяльності з управління будинком, спорудою або групою будинків.
 
-468- Прутнік Е.А.
У статті 158 частину третю виключити.
 
Враховано      
1255. Глава 14. Утримання та реконструкція багатоквартирного будинку
 
   Глава 14. Утримання та реконструкція багатоквартирного будинку
 
1256. Стаття 159. Утримання багатоквартирного будинку
 
-469- Прутнік Е.А.
Статтю 159 викласти у наступній редакції:
"Стаття 159. Утримання багатоквартирного житлового будинку
1. Утримання багатоквартирного житлового будинку є житлово-комунальною послугою, що є частиною послуги з управління багатоквартирним житловим будинком, та включає забезпечення:
1) прибирання прибудинкової території у визначених межах;
2) вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення);
3) обслуговування технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку;
4) дератизації;
5) дезінсекції;
6) обліку та сплати енергоресурсів місць загального користування (опалення, споживання води, електроенергія ліфтів та місць загального користування);
7) обслуговування та поточний ремонт конструктивних елементів багатоквартирного житлового будинку та елементів його зовнішнього упорядження, та об’єктів, розташованих на його прибудинковій території у визначених межах.
2. Утримання житлових приміщень багатоквартирного житлового будинку здійснюється безпосередньо його власниками (співвласниками).
3. Перелік робіт з утримання багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території з розташованими на ній об’єктами, визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
Враховано редакційно   Стаття 160. Утримання багатоквартирного будинку
1. Утримання багатоквартирного будинку є житлово-комунальною послугою, складові якої визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
1257. 1. Утримання багатоквартирного будинку є самостійною житлово-комунальною послугою, яка включає забезпечення:
 
      
1258. 1) прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території;
 
      
1259. 2) санітарно-технічного обслуговування;
 
      
1260. 3) обслуговування внутрішньобудинкових мереж;
 
      
1261. 4) утримання ліфтів;
 
      
1262. 5) освітлення місць загального користування;
 
      
1263. 6) поточного ремонту будинку;
 
      
1264. 7) вивезення побутових відходів.
 
      
1265. 2. Перелік робіт з утримання багатоквартирного будинку, споруд та прибудинкових територій визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
      
1266. Стаття 160. Обов’язок з утримання багатоквартирного будинку
 
   Стаття 161. Обов’язок з утримання багатоквартирного будинку
 
1267. 1. Обов’язок з утримання багатоквартирного будинку несе управитель.
 
   1. Обов’язок з утримання багатоквартирного будинку несе його власник (співвласники) та виконавець послуги з управління житлом.
 
1268. 2. Управитель може на договірних засадах залучати до виконання робіт, необхідних для утримання багатоквартирного будинку, інших юридичних і фізичних осіб або доручити виконання зазначених робіт одній особі за договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
 
-470- Прутнік Е.А.
Частину другу статтіц 160 викласти в наступній редакції:
2. Управитель житлом може здійснювати утримання житлом самостійно або на договірних засадах залучати до виконання робіт, необхідних для утримання багатоквартирного житлового будинку, інших юридичних і фізичних осіб або доручити виконання зазначених робіт одній особі за договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
 
Враховано   2. Виконавець послуги з управління житлом може здійснювати послуги з утримання житла самостійно, на договірних засадах залучати до виконання робіт, необхідних для утримання багатоквартирного будинку, інших юридичних і фізичних осіб або доручати виконання зазначених робіт одній особі за договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 
1269. 3. Особи, що проживають у багатоквартирному будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб, укладають договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з управителем.
 
-471- Круць М.Ф.
із статті 160 пропоную виключити частину третю
 
Відхилено   3. Особи, які проживають у багатоквартирному будинку чи використовують приміщення в ньому для інших потреб, укладають з виконавцем послуги з управління житлом договір про надання послуг з утримання житла та прибудинкової території.
 
1270. Стаття 161. Договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
 
-472- Баранов В.О.
Назву статті 161 і далі по тексту викласти у наступній редакції:
"Стаття 161. Договір про надання послуг з утримання житла та прибудинкових територій"
 
Враховано   Стаття 162. Договір про надання послуги з утримання житла та прибудинкової території
 
1271. 1. За договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій одна сторона - замовник (власник (співвласники) або призначений ним управитель) доручає, а друга сторона - виконавець зобов’язується за плату здійснювати утримання багатоквартирного будинку.
 
   1. За договором про надання послуги з утримання житла та прибудинкової території одна сторона - замовник (власник чи співвласник житла або уповноважена ним/ними особа) доручає, а друга сторона - виконавець послуги з управління житлом зобов’язується за плату здійснювати утримання житла (житлового будинку, гуртожитку, житлового комплексу, житлових приміщень у нежитлових будівлях і спорудах).
 
1272. 2. Істотними умовами договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є:
 
   2. До істотних умов договору про надання послуги з утримання житла та прибудинкової території належить:
 
1273. 1) опис багатоквартирного будинку, що передається в управління, прибудинкової території та розташованих на ній об’єктів;
 
   1) опис багатоквартирного будинку та його прибудинкової території з розташованими на ній об’єктами;
 
1274. 2) права та обов’язки сторін договору;
 
   2) права та обов’язки сторін договору;
 
1275. 3) перелік робіт з утримання багатоквартирного будинку, які повинні виконуватися, критерії оцінювання якості їх виконання;
 
-473- Буряк О.В.
Третій пункт другої частини ст. 161 доповнити виразом: "а також затверджених в установленому порядку ціни/тарифи на кожен вид робіт".
 
Враховано   3) перелік робіт з утримання житлового будинку, які повинні виконуватися, критерії оцінювання якості їх виконання, а також затверджених у встановленому порядку цін/тарифів на кожен вид робіт;
 
1276. 4) порядок і умови надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
 
   4) порядок і умови надання послуг з утримання житла та прибудинкової території;
 
1277. 5) розмір плати, яку отримуватиме виконавець, строки, порядок та умови її виплати;
 
   5) розмір плати, яку отримуватиме виконавець послуг з утримання житла, строки, порядок та умови її сплати;
 
1278. 6) порядок і строки звітування виконавця перед замовником про утримання багатоквартирного будинку;
 
   6) порядок і строки звітування виконавця послуг з утримання житла перед замовником про виконання умов договору про утримання житлового будинку;
 
1279. 7) відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору;
 
   7) відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору;
 
1280. 8) строк дії договору, умови та порядок його продовження і припинення.
 
   8) строк дії договору, умови та порядок його продовження і припинення.
 
1281. 3. Договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій укладається у письмовій формі в порядку, визначеному законодавством.
 
-474- Прутнік Е.А.
Статтю 161 доповнити новою частиною 4 такого змісту:
"4. У випадку, коли у багатоквартирному житловому будинку визначений управитель, умови надання послуги з утримання є складовою частиною договору з управління.
У такому разі окремий договір на утримання не укладається."
 
Враховано редакційно   3. Договір про послуги з утримання житла та прибудинкової території укладається у письмовій формі відповідно до цього Кодексу в порядку, встановленому законодавством.
4. Якщо у багатоквартирному будинку визначено виконавця послуги з управління житлом, умови надання послуги з утримання житла є складовою частиною договору про надання послуг з управління житлом. У такому разі окремий договір про утримання житла не укладається.
5. Договір про надання послуги з утримання житла та прибудинкової території укладається відповідно до типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
    -475- Баранов В.О.
У статтю 161 додати пункт наступного змісту:
"Договір про надання послуг з утримання житла та прибудинкових територій укладається відповідно до типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
1282. Стаття 162. Ремонт житлових будинків
 
-476- Баранов В.О.
Назву статті 162 викласти у такій редакції :
"Стаття 162. Капітальний ремонт житлових будівель"
 
Немає висновку   Стаття 163. Капітальний ремонт житлових будівель
 
1283. 1. Ремонт житлового будинку передбачає виконання комплексу будівельних робіт у рамках проведення капітального чи поточного ремонту, які спрямовані на відновлення будинку з можливим поліпшенням експлуатаційних показників його елементів.
 
-477- Баранов В.О.
частину 1 статті 162 викласти у такій редакції :
"1. Капітальний ремонт житлової будівлі передбачає виконання комплексу будівельних робіт спрямованих на відновлення житлової будівлі (житлового будинку, гуртожитку), з можливим поліпшенням експлуатаційних показників його елементів."
 
Немає висновку   1. Капітальний ремонт житлової будівлі передбачає виконання комплексу будівельних робіт, спрямованих на відновлення житлової будівлі (житлового будинку, гуртожитку), з можливим поліпшенням експлуатаційних показників його елементів.
 
1284. Ремонт житлового будинку, в тому числі під’їзду та прибудинкової території повинен проводитися з урахуванням вимог осіб з обмеженими фізичними можливостями незалежно від того, чи проживають в них зазначені особи.
 
-478- Баранов В.О.
Абзац 2 частини 1 статті 162 викласти у такій редакції :
"Капітальний ремонт житлової будівлі, в тому числі під’їзду, та облаштування прибудинкової території, проводиться з урахуванням вимог осіб з особливими потребами незалежно від того, чи проживають у конкретному житловому будинку чи гуртожитку такі особи."
 
Немає висновку   Капітальний ремонт житлової будівлі, у тому числі під’їзду, та облаштування прибудинкової території проводяться з урахуванням вимог осіб з особливими потребами незалежно від того, чи проживають у конкретному житловому будинку або гуртожитку такі особи.
 
1285. Кошти для капітального ремонту житлового фонду накопичуються на банківських рахунках відповідно до правил управління будинком, визначених Кабінетом Міністрів України, і використовуються в установленому законодавством порядку.
 
-479- Баранов В.О.
У статті 162 пункти 2 та 3 виключити
 
Немає висновку   Кошти на капітальний ремонт житлового фонду накопичуються на банківських рахунках відповідно до Правил надання послуг з управління житлом, затвердженого Кабінетом Міністрів України, і використовуються в установленому законодавством порядку.
 
1286. 2. У першу чергу проводиться поточний ремонт житлових будинків і житлових приміщень, власниками яких є:
 
-480- Баранов В.О.
У статті 162 пункти 2 та 3 виключити
 
Враховано      
1287. 1) інваліди війни та прирівняні до них особи;
 
      
1288. 2) особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 
      
1289. 3) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 
      
1290. 4) учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
 
      
1291. 5) учасники війни та особи, прирівняні до них.
 
      
1292. 3. Поза чергою проводиться капітальний ремонт приватних житлових будинків, власниками яких є:
 
      
1293. 1) інваліди війни та прирівняні до них особи;
 
      
1294. 2) особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 
      
1295. 3) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
 
      
1296. 4. Порядок проведення поточного і капітального ремонту житлових будинків затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-481- Баранов В.О.
Частину 2 статті 162 викласти у наступній редакції:
"2. Порядок проведення капітального ремонту житлового фонду (житлових будівель, житлових приміщень у нежитлових будівлях і спорудах) затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства."
 
Немає висновку   2. Порядок проведення капітального ремонту житлового фонду (житлових будівель та житлових приміщень у нежитлових будівлях) затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
1297. Державна підтримка у проведенні ремонту житла здійснюється відповідно до законодавства.
 
-482- Баранов В.О.
Абзац 2 частини 2 статті 162 викласти у наступній редакції:
"Державна підтримка у проведенні капітального ремонту житлового фонду здійснюється відповідно до законодавства."
 
Немає висновку   Державна підтримка проведення капітального ремонту житлового фонду здійснюється відповідно до законодавства.
 
1298. Стаття 163. Внески на проведення капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків
 
-483- Баранов В.О.
Назву статті 163 викласти у наступній редакції:
"Стаття 163. Фінансування капітального ремонту житлових будинків"
 
Враховано   Стаття 164. Фінансування капітального ремонту житлових будинків
 
1299. 1. Співвласники багатоквартирних будинків щомісяця сплачують внески на проведення капітального ремонту та реконструкції зазначених будинків.
 
   1. Співвласники багатоквартирних будинків щомісяця сплачують внески на проведення капітального ремонту житлових будинків.
 
1300. Порядок розрахунку розміру внесків на проведення капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків, їх накопичення та використання визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок розрахунку розміру внесків на проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, їх накопичення та використання визначається Кабінетом Міністрів України.
 
1301. 2. Власники окремих житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у наймі (оренді), мають право покласти обов’язки із сплати внесків на проведення капітального ремонту будинку на наймачів (орендарів) цих приміщень, обумовивши це у договорах найму (оренди).
 
   2. Власники окремих житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у наймі (оренді), мають право покласти обов’язки із сплати внесків на проведення капітального ремонту житлового будинку, в якому розташовані такі приміщення, на наймачів (орендарів) цих приміщень, обумовивши це у договорах найму (оренди).
 
1302. 3. Одноосібний власник житлового будинку самостійно планує накопичення та використання коштів на капітальний ремонт і реконструкцію.
 
-484- Баранов В.О.
Статтю 163 доповнити пунктом наступного змісту:
"Витрати співвласників багатоквартирного будинку на проведення його капітального ремонту розподіляються між ними пропорційно до загальної площі приміщень, що належать кожному власнику в такому будинку."
 
Враховано   3. Одноосібний власник житлового будинку самостійно планує накопичення та використання коштів на капітальний ремонт у разі укладання відповідного договору.
4. Витрати співвласників багатоквартирного будинку на проведення його капітального ремонту розподіляються між ними пропорційно до загальної площі приміщень, що належать кожному власнику в такому будинку.
 
1303. Стаття 164. Участь попередніх власників житлового фонду у першому після приватизації окремих квартир комплексному капітальному ремонті багатоквартирних будинків
 
   Стаття 165. Участь попередніх власників житлового фонду в першому після приватизації окремих квартир комплексному капітальному ремонті багатоквартирних будинків
 
1304. 1. Держава та територіальні громади як колишні власники житлового фонду беруть участь у фінансуванні першого після приватизації окремих квартир комплексного капітального ремонту багатоквартирних будинків (далі - перший капітальний ремонт) шляхом надання власникам (співвласникам) багатоквартирних будинків цільової адресної допомоги з державного та місцевого бюджету.
 
-485- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 164 викласти в такій редакції: "1. Держава та територіальні громади як колишні власники житлового фонду беруть участь у фінансуванні першого після приватизації окремих квартир комплексного капітального ремонту багатоквартирних будинків (далі - перший капітальний ремонт) шляхом надання цільової адресної допомоги з державного та місцевого бюджету для проведення капітального ремонту."
 
Враховано   1. Держава та територіальні громади як попередні власники житлового фонду беруть участь у фінансуванні першого після приватизації окремих квартир комплексного капітального ремонту багатоквартирних будинків (далі - перший капітальний ремонт будинку) шляхом надання цільової адресної допомоги з державного та місцевого бюджетів для проведення капітального ремонту багатоквартирного будинку.
 
1305. 2. Порядок надання цільової адресної допомоги на перший капітальний ремонт визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-486- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 164 викласти в такій редакції: " "2. Обов’язковими умовами для надання цільової адресної допомоги на перший капітальний ремонт є:
1) фінансування робіт, пов’язаних з проведенням першого капітального ремонту за рахунок коштів державного та місцевого бюджету;". Необхідно вилучити слова ", коштів співвласників житлового багатоквартирного будинку та інших коштів", оскільки перший капітальний ремонт проходить не із-за того, що держава така щедра, а виключно із-за того, що держава, яка збирала кошти з жильців, своєчасно цей ремонт не зробила, і нові власники приватизувавши квартири мають право на повернення їм боргу від держави.
"2) знаходження багатоквартирного будинку на балансі колишнього власника, в обслуговуванні житлово-господарського підприємства територіальної громади або передача в управління об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку чи управителю або в самоуправління співвласників багатоквартирного будинку;
3) наявність висновку про необхідність капітального ремонту;
4) проведення енергетичного аудиту будинку;
5) наявність належним чином затвердженої проектно-кошторисної документації на виконання робіт, пов’язаних з проведенням капітального ремонту будинку;
6) прийняття на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку або членів об’єднання його співвласників, якщо воно бажає здійснювати перший капітальний ремонт самостійно, рішення про проведення першого капітального ремонту, сплату співвласниками їх частки у його фінансуванні; про взяття кредиту (у разі потреби), а також про делегування об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, управителю або іншій особі відповідних повноважень.". В іншому випадку це повинно здійснювати житлово-господарське підприємство територіальної громади.
 
Відхилено   2. Порядок надання цільової адресної допомоги на перший капітальний ремонт багатоквартирного будинку затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
1306. Обов’язковими умовами для надання цільової адресної допомоги на перший капітальний ремонт є:
 
   3. До обов’язкових умов надання цільової адресної допомоги на перший капітальний ремонт будинку належать:
 
1307. 1) фінансування робіт, пов’язаних з проведенням першого капітального ремонту за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, коштів співвласників житлового багатоквартирного будинку та інших коштів;
 
   1) фінансування робіт, пов’язаних з проведенням першого капітального ремонту будинку за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів співвласників багатоквартирного будинку та інших коштів;
 
1308. 2) передача багатоквартирного будинку, який перебував на балансі колишнього власника, в управління об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку чи управителю або в самоуправління співвласників багатоквартирного будинку;
 
-487- Прутнік Е.А.
Викласти пункт 2 другого розділу статті 164 у наступній редакції:
2) передача багатоквартирного будинку, який перебував на балансі колишнього власника, в управління об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку чи управителю або в самоуправління співвласників багатоквартирного будинку, що відповідають вимогам до управителя, визначених цим Кодексом та законодавством України.
 
Враховано редакційно   2) передача багатоквартирного будинку, який перебував на балансі попереднього власника, виконавцю послуг з управління житлом або в самоуправління співвласників такого будинку, що відповідають вимогам до виконавців послуг з управління житлом, встановленим частиною п’ятою статті 151 цього Кодексу;
 
1309. 3) наявність висновку про необхідність капітального ремонту;
 
   3) наявність висновку про необхідність капітального ремонту житлового будинку;
 
1310. 4) проведення енергоаудиту будинку;
 
   4) проведення енергоаудиту житлового будинку;
 
1311. 5) наявність належним чином затвердженої проектно-кошторисної документації на виконання робіт, пов’язаних з проведенням капітального ремонту будинку;
 
   5) наявність належним чином затвердженої проектно-кошторисної документації на виконання робіт, пов’язаних з проведенням капітального ремонту житлового будинку;
 
1312. 6) прийняття на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку або членів об’єднання його співвласників рішення про проведення першого капітального ремонту, сплату співвласниками їх частки у його фінансуванні; про взяття кредиту (у разі потреби), а також про делегування об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, управителю або іншій особі відповідних повноважень.
 
   6) прийняття на загальних зборах співвласників житла рішення про проведення першого капітального ремонту будинку, сплату співвласниками житла їх частки у його фінансуванні, про взяття кредиту (у разі потреби), а також про делегування створеній ними організації чи виконавцю послуг з управління житлом відповідних повноважень.
 
1313. 3. Під час проведення першого капітального ремонту виконуються роботи, пов’язані з усуненням виявлених несправностей та пошкоджень усіх елементів будинку.
 
-488- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 164 викласти в такій редакції: "3. Під час проведення першого капітального ремонту виконуються роботи, пов’язані з усуненням виявлених несправностей та пошкоджень усіх елементів будинку та його приміщень.".
 
Враховано   4. Під час проведення першого капітального ремонту будинку виконуються роботи, пов’язані з усуненням виявлених несправностей та пошкоджень усіх елементів житлового будинку та його приміщень.
 
1314. До складу робіт, що підлягають виконанню під час проведення першого капітального ремонту, включаються роботи, спрямовані на підвищення рівня благоустрою будинку та прибудинкової території, встановлення технічного обладнання, якого не вистачає, поліпшення експлуатаційних показників будинку, збільшення його енергетичної ефективності.
 
-489- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 3 статті 164 викласти в такій редакції: "4. До складу робіт, що підлягають виконанню під час проведення першого капітального ремонту, включаються також роботи, спрямовані на підвищення рівня благоустрою будинку та прибудинкової території, встановлення технічного обладнання, якого не вистачає, поліпшення експлуатаційних показників будинку, збільшення його енергетичної ефективності.".
 
Враховано   5. До складу робіт, що підлягають виконанню під час проведення першого капітального ремонту будинку, включаються також роботи, спрямовані на підвищення рівня благоустрою житлового будинку та його прибудинкової території у визначених межах, встановлення нового технічного обладнання, поліпшення експлуатаційних показників житлового будинку, підвищення його енергетичної ефективності.
 
1315. До складу робіт, що виконуються під час проведення першого капітального ремонту, не включається ремонт житлових і нежитлових приміщень будинку (крім допоміжних), який повинні проводити їх власники або наймачі.
 
-490- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 3 частини 3 статті 164 "До складу робіт, що виконуються під час проведення першого капітального ремонту, не включається ремонт житлових і нежитлових приміщень будинку (крім допоміжних), який повинні проводити їх власники або наймачі.",
 
Враховано      
1316. Стаття 165. Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду під час реалізації інвестиційних проектів
 
-491- Писаренко В.В.
Статтю 165 викласти у такій редакції:
"Стаття 165. Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду під час реалізації інвестиційних проектів
1. Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду під час реалізації інвестиційних проектів здійснюється відповідно до закону.
 
Враховано редакційно   Стаття 166. Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду шляхом реалізації інвестиційних проектів
 
1317. 1. Реалізація інвестиційних проектів з комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду здійснюється відповідно до чинного законодавства з викупом земельних ділянок для задоволення суспільних потреб або без такого викупу.
 
-492- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 165 викласти в такій редакції: "1. Реалізація інвестиційних проектів з комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду з викупом земельних ділянок або без такого викупу здійснюється відповідно до закону."
 
Враховано   1. Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду з викупом земельних ділянок або без нього здійснюється відповідно до закону.
 
1318. 2. Під час реалізації інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом відповідного населеного пункту, повинні бути виконані такі умови:
 
   2. Під час реалізації інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом відповідного населеного пункту, мають виконуватися такі умови:
 
1319. 1) оприлюднення в засобах масової інформації рішення органу місцевого самоврядування про реалізацію проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду протягом одного місяця після його прийняття, але не пізніше ніж за рік до початку реалізації проекту;
 
   1) своєчасне оприлюднення в засобах масової інформації рішення органу місцевого самоврядування про реалізацію проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду - протягом одного місяця з дня його прийняття, але не пізніш як за рік до початку реалізації проекту;
 
1320. 2) письмове попередження про вилучення житла для реалізації інвестиційного проекту усіх власників і наймачів житла, розташованого в межах кварталів (мікрорайонів), у яких передбачається комплексна реконструкція застарілого житлового фонду;
 
   2) письмове попередження усіх власників (співвласників) і наймачів (орендарів) житла, розташованого в межах кварталів (мікрорайонів), у яких передбачається комплексна реконструкція застарілого житлового фонду, про вилучення відповідного житла для реалізації інвестиційного проекту;
 
1321. 3) запропонування власнику житла іншого упорядженого житла, передбаченого частиною третьою цієї статті, в межах кварталів (мікрорайонів) комплексної реконструкції застарілого житлового фонду або в межах суміжних з ними кварталів (мікрорайонів).
 
   3) пропонування власнику (співвласникам) житла іншого упорядженого житла, передбаченого частиною третьою цієї статті, в межах кварталів (мікрорайонів) комплексної реконструкції застарілого житлового фонду або в межах суміжних з ними кварталів (мікрорайонів).
 
1322. 3. Наймачеві повинно бути запропоноване інше упоряджене житло відповідно до цього Кодексу, цивільного законодавства та умов договору найму житла, яке повинно розташовуватися у межах кварталів (мікрорайонів) комплексної реконструкції застарілого житлового фонду або в межах суміжних з ними кварталів (мікрорайонів).
 
   3. Наймачеві (орендареві) житла має бути запропоновано інше упоряджене житло в межах норм забезпечення житлом відповідно до цього Кодексу та умов договору найму (оренди) житла, що розташовується в межах кварталів (мікрорайонів) комплексної реконструкції застарілого житлового фонду або в межах суміжних з ними кварталів (мікрорайонів).
 
1323. Особам, які займали окрему квартиру, повинна бути надана окрема квартира. Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому надається житлове приміщення з такою самою кількістю кімнат незалежно від числа осіб, які проживали в цьому житловому приміщенні. За площею житлове приміщення повинно бути не меншим ніж те, яке займав наймач. У разі неможливості надати таке саме за площею житло наймачу повинно бути запропоноване житло більшої площі.
 
   Особам, які займали окрему квартиру, має бути надана окрема квартира. Якщо наймач (орендар) займав більш як одну кімнату, йому надається житлове приміщення з такою самою кількістю кімнат незалежно від числа осіб, які проживали в цьому житловому приміщенні. За площею нове житлове приміщення не може бути меншим того, що займав наймач (орендар). У разі неможливості надати таке саме за площею житло наймачу (орендарю) житла має бути запропоновано житло більшої площі.
 
1324. Якщо наймач або члени його сім’ї, які постійно проживають разом з ним, мають право на додаткову житлову площу і фактично користуються нею, житлове приміщення надається з урахуванням норми додаткової житлової площі.
 
   Якщо наймач (орендар) житла або члени його сім’ї, які постійно проживають разом з ним, мають право на додаткову житлову площу і фактично користуються нею, житлове приміщення надається з урахуванням норми додаткової житлової площі.
 
1325. 4. Компенсація власникам (наймачам) житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, надається у встановленому законодавством порядку.
 
-493- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 165 викласти в такій редакції: "4. Компенсація власникам (наймачам) житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, надається у порядку встановленому законом.".
 
Враховано   4. Компенсація власникам (співвласникам) та наймачам (орендарям) житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, надається в порядку, встановленому законом.
 
1326. 5. Норми цієї статті застосовуються у разі:
 
   5. Положення цієї статті застосовуються у разі:
 
1327. 1) проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;
 
   1) проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;
 
1328. 2) надання компенсації за втрату житла через вилучення земельної ділянки для задоволення суспільних потреб.
 
   2) надання компенсації за втрату житла через вилучення земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю.
 
1329. 6. Спори щодо переселення вирішуються в судовому порядку.
 
   6. Спори щодо переселення в інше житло у випадках, передбачених цією статтею, вирішуються в судовому порядку.
 
1330. Стаття 166. Надання житла у зв’язку із знесенням житлового будинку
 
   Стаття 167. Надання житла у зв’язку із знесенням житлового будинку
 
1331. 1. Якщо будинок визнано аварійним (будинок, його конструктивні елементи, перебувають у стані, який може призвести до обвалу будинку, через що його подальша експлуатація повинна бути негайно припинена), непридатним для проживання і таким, що підлягає знесенню або вилученню для задоволення суспільних потреб, наймачам, які з нього виселяються, надається в позачерговому порядку інше упоряджене житло.
 
   1. Якщо житловий будинок визнано аварійним, непридатним для проживання і таким, що підлягає знесенню або вилученню для задоволення суспільних потреб, наймачам (орендарям), які з нього виселяються, надається в позачерговому порядку інше упоряджене житло.
 
1332. 2. Власники будинків (їх частин), квартир у будинках, які підлягають знесенню або вилученню для задоволення суспільних потреб, відселяються за їх згодою відповідно до законодавства. Таким власникам житла забудовник надає компенсацію відповідно до статті 188 цього Кодексу.
 
-494- Кармазін Ю.А.
У частині 2 статті 166 замінити відсилку щодо компенсацій при вилученні житла для задоволення суспільних потреб "відповідно до частини третьої статті 181 цього Кодексу" на "відповідно до статті 165 цього Кодексу", оскільки в тексті Кодексу немає такої статті.
 
Враховано .  2. Власники (співвласники) житлових будинків (їх частин), квартир у таких будинках, що підлягають знесенню з мотивів суспільної необхідності, відселяються за їх згодою відповідно до закону. Таким власникам (співвласникам) житла забудовник житла надає компенсацію відповідно до статті 166 цього Кодексу.
 
    -495- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 166 викласти в такій редакції: "2. Власники будинків (їх частин), квартир у будинках, які підлягають знесенню або вилученню для задоволення суспільних потреб, відселяються за їх згодою відповідно до закону. Таким власникам житла забудовник надає компенсацію відповідно до статті 165 цього Кодексу.".
 
Враховано    
1333. Забудовник здійснює також відшкодування громадянам витрат, пов’язаних з переїздом на нове місце проживання.
 
   Забудовник житла здійснює також відшкодування громадянам витрат, пов’язаних з їх переїздом на нове місце проживання у нове житло.
 
1334. Ринкова вартість будинків, що підлягають знесенню, а також квартир (їх частин) у таких будинках визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства.
 
   Ринкова вартість житлових будинків, що підлягають знесенню, а також квартир (їх частин) у таких будинках визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства.
 
1335. Орган місцевого самоврядування видає забудовникові дозвіл на знесення будинку (будинків) та початок будівництва тільки після відселення всіх жителів.
 
   Орган місцевого самоврядування видає забудовникові житла дозвіл на знесення житлового будинку (будинків, гуртожитку, житлового комплексу) та початок будівництва лише після відселення всіх мешканців із житлових будинків, що підлягають знесенню.
 
1336. 3. Спори, що виникають з питань, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, вирішуються в судовому порядку.
 
   3. Спори, що виникають з питань, зазначених у частинах першій і другій статті 167 цього Кодексу, вирішуються в судовому порядку.
 
1337. Стаття 167. Надання громадянам житла у зв’язку з реконструкцією житлового будинку
 
-496- Баранов В.О.
Назву статті 163 викласти у наступній редакції:
"Стаття 168. Надання громадянам житла у зв’язку з реконструкцією житлової будівлі"
 
Враховано   Стаття 168. Надання громадянам житла у зв’язку з реконструкцією житлової будівлі
 
1338. 1. У разі реконструкції житлового будинку, яка не може проводитися без відселення громадян, наймодавець зобов’язаний надати наймачу і членам його сім’ї на час проведення реконструкції інше житло в маневреному житловому фонді.
 
   1. У разі реконструкції житлової будівлі (житлового будинку, гуртожитку, житлового комплексу), яка не може бути проведена без відселення громадян, наймодавець (орендодавець) житла з комунального або державного житлового фонду зобов’язаний надати наймачам (орендарям) і членам їхніх сімей на час проведення реконструкції інше житло в маневреному житловому фонді.
 
1339. За пропозицією наймодавця та за наявності письмової згоди наймача і повнолітніх членів його сім’ї їм може бути надане для постійного проживання інше упоряджене житло.
 
   За пропозицією наймодавця (орендодавця) та за наявності письмової згоди наймача (орендаря) і повнолітніх членів його сім’ї їм може бути надано для постійного проживання інше упоряджене житло.
 
1340. У разі проведення реконструкції, необхідність якої визначається власником приватного будинку, співвласниками багатоквартирного будинку, таким власникам (співвласникам) житла і членам їх сімей на період реконструкції зазначених будинків за їх згодою надається житло в маневреному житловому фонді на підставі відповідного договору.
 
   У разі проведення реконструкції, необхідність якої визначається власником приватного житлового будинку, співвласниками багатоквартирного будинку, таким власникам (співвласникам) і членам їхніх сімей на період реконструкції зазначених будинків за їх згодою надається житло в маневреному житловому фонді.
 
1341. Якщо власник квартири, наймач і члени їх сімей відмовляються від переселення, це питання вирішується в судовому порядку.
 
   Якщо власник (співвласник) приватного житлового будинку, квартири, кімнати, в багатоквартирному будинку, наймач (орендар) і члени їхніх сімей відмовляються від переселення, питання про їх відселення вирішується в судовому порядку.
 
1342. 2. Після закінчення реконструкції житлового будинку наймач та члени його сім’ї мають право вселитися в житло, яке вони займали до реконструкції.
 
   2. Після закінчення реконструкції житлового будинку, гуртожитку наймач (орендар) та члени його сім’ї мають право вселитися в житло, яке вони займали до реконструкції житлового будинку.
 
1343. Витрати, пов’язані з переселенням жителів будинку, відшкодовуються замовником реконструкції.
 
   Витрати, пов’язані з переселенням мешканців житлового будинку, гуртожитку, майнового комплексу, відшкодовуються замовником реконструкції відповідного житла.
 
1344. Стаття 168. Надання іншого упорядженого житла в разі неможливості збереження житла (його частини) чи зміни його розміру в результаті реконструкції житлового будинку
 
-497- Баранов В.О.
Назву статті 169 викласти у наступній редакції:
"Стаття 169. Надання іншого упорядженого житла в разі неможливості збереження житла (його частини) чи зміни його розміру в результаті реконструкції багатоквартирного житлового будинку."
 
Враховано редакційно   Стаття 169. Надання іншого упорядженого житла в разі неможливості збереження житла (його частини) чи зміни його розміру в результаті реконструкції багатоквартирного будинку
 
1345. 1. У разі коли в результаті реконструкції житлового будинку квартира (її частина), яку займає наймач і члени його сім’ї, не може бути збережена чи площа її збільшується або зменшується, наймачу і членам його сім’ї за його згодою до початку реконструкції надається наймодавцем інше упоряджене житло.
 
   1. У разі якщо в результаті реконструкції багатоквартирного будинку квартира (її частина) державного або комунального житлового фонду, яку займає наймач (орендар) і члени його сім’ї, не може бути збережена чи її житлова площа збільшується або зменшується, наймачу (орендарю) і членам його сім’ї за їх згодою до початку реконструкції житла надається наймодавцем інше упоряджене житло.
 
1346. 2. Якщо в результаті реконструкції житлового будинку площа квартири зменшується, власникам житла надається інше упоряджене житло. У разі збільшення площі власник житла має право одержати інше упоряджене житло, яке за розміром не повинно бути меншим ніж займане, або заплатити за різницю площі за собівартістю.
 
   2. Якщо в результаті реконструкції багатоквартирного будинку з державного або комунального житлового фонду житлова площа квартири (кімнати) зменшується, власникам (співвласникам) житла надається інше упоряджене житло. У разі збільшення житлової площі квартири (кімнати) власник (співвласник) житла має право одержати інше упоряджене житло, за розміром не менше займаного, або сплатити за різницю площі за собівартістю.
 
1347. Стаття 169. Реконструкція житлових будинків
 
-498- Баранов В.О.
Назву статті 170 викласти у наступній редакції:
"Стаття 170. Реконструкція житлових будинків, гуртожитків, житлових комплексів."
 
Враховано   Стаття 170. Реконструкція житлових будинків, гуртожитків, житлових комплексів
 
1348. 1. Реконструкція житлових будинків проводиться їх власниками з дозволу органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
 
   1. Реконструкція житлових будинків проводиться їх власниками (співвласниками) з дозволу органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
 
1349. Роботи з реконструкції багатоквартирних будинків проводяться підрядною організацією за договором (контрактом) на замовлення управителя за дорученням (погодженням) співвласників з дозволу органів місцевого самоврядування.
 
   Роботи з реконструкції багатоквартирних будинків проводяться спеціалізованою підрядною організацією за договором (контрактом) на замовлення виконавця послуг з управління житлом за дорученням (погодженням) власників (співвласників) житла за умови надання дозволу органом місцевого самоврядування.
 
1350. 2. Виготовлення проектної документації та проведення робіт з реконструкції багатоквартирного будинку здійснюються відповідно до законодавства.
 
   2. Виготовлення проектної документації та проведення робіт з реконструкції багатоквартирного будинку здійснюються відповідно до законодавства.
 
1351. 3. Відселення жителів багатоквартирного будинку для проведення реконструкції здійснюється відповідно до затвердженого плану реконструкції житлових будинків.
 
-499- Баранов В.О.
Частину 3 статті 170 викласти у такій редакції :
"3. Відселення власників (співвласників) квартири, кімнати в багатоквартирному житловому будинку, наймачів (орендарів) і члени їхніх сімей для проведення реконструкції багатоквартирного житлового будинку здійснюється органом місцевого самоврядування відповідно до затвердженого плану реконструкції житлових будівель (житлових комплексів, житлових будинків, гуртожитків) у порядку, визначеному законом."
 
Враховано   3. Відселення власників (співвласників) квартири, кімнати в багатоквартирному будинку, наймачів (орендарів) і членів їхніх сімей для проведення реконструкції багатоквартирного будинку здійснюється органом місцевого самоврядування відповідно до затвердженого плану реконструкції житлових будівель (житлових комплексів, житлових будинків, гуртожитків) у порядку, визначеному законом.
 
1352. У разі коли реконструкція проводиться без відселення жителів, підрядник зобов’язаний забезпечити їх безпечне проживання відповідно до затвердженої проектної документації реконструкції житлових будинків.
 
   У разі якщо реконструкція житлових будівель (житлових комплексів, житлових будинків, гуртожитків) проводиться без відселення мешканців, підрядник робіт з реконструкції житла зобов’язаний забезпечити безпечне їх проживання відповідно до затвердженої проектної документації реконструкції житлових будівель.
 
1353. Особи, визнані судом винними в перешкоджанні проведенню реконструкції, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
-500- Баранов В.О.
Абзац 3 пункту 3 статті 169 виключити
 
Враховано      
1354. 4. Реконструкція житлових будинків, у тому числі під’їздів, сходових кліток та житла, прибудинкової території повинна проводиться з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями незалежно від того, чи проживають в них зазначені особи.
 
   4. Реконструкція житлових будівель, у тому числі під’їздів, сходових кліток та житла, прибудинкової території проводиться з урахуванням потреб осіб з особливими потребами незалежно від того, чи проживають у них зазначені особи.
 
1355. 5. У разі коли житло інваліда (дитини-інваліда) не відповідає висновку медико-соціальної експертизи і немає можливості пристосувати його до потреб інваліда (дитини-інваліда), за згодою інваліда (сім’ї, в якій виховується дитина-інвалід) може проводитися заміна житла.
 
   5. У разі якщо житло (квартира, кімната, садибний будинок) інваліда (дитини-інваліда) не відповідає висновку медико-соціальної експертизи і немає можливості пристосувати його до потреб інваліда (дитини-інваліда), за згодою інваліда (сім’ї, в якій виховується дитина-інвалід), може проводитися заміна житла в порядку, визначеному законом.
 
1356. Стаття 170. Реконструкція житлових приміщень
 
   Стаття 171. Реконструкція житлових приміщень
 
1357. 1. Реконструкція житлових приміщень без дозволу органів місцевого самоврядування забороняється, якщо:
 
   1. Реконструкція будь-яких житлових приміщень (в житлових будівлях та в нежитлових будівлях) без дозволу органу місцевого самоврядування забороняється, якщо:
 
1358. 1) змінюється площа будь-якого з приміщень квартири;
 
   1) змінюється площа будь-якого з приміщень квартири, кімнати, блоку, секції;
 
1359. 2) змінюється функціональне призначення приміщення;
 
   2) змінюється функціональне призначення приміщення в житловій будівлі;
 
1360. 3) здійснюється втручання в несучі або зовнішні захисні конструкції, внутрішньобудинкові інженерні мережі, обладнання;
 
   3) здійснюється втручання в несучі або зовнішні захисні конструкції, внутрішньобудинкові інженерні мережі, обладнання, комунікації;
 
1361. 4) проводиться будь-яке переобладнання, перепланування в панельному будинку.
 
   4) проводиться будь-яке переобладнання, перепланування в житловій будівлі.
 
1362. Документація про виконані роботи, пов’язані з ремонтом, переобладнанням квартири, повинна бути зареєстрована в бюро технічної інвентаризації протягом трьох місяців після завершення таких робіт.
 
   Документація про виконані роботи, пов’язані з ремонтом, переобладнанням квартири (кімнати, житлового блоку чи секції), має бути зареєстрована в бюро технічної інвентаризації протягом трьох місяців з дня завершення таких робіт.
 
1363. 2. У разі коли власник має намір виконати роботи, зазначені в частині першій цієї статті, він зобов’язаний отримати дозвіл на будівництво та виконання будівельних робіт в органах місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
 
   2. У разі якщо власник (співвласник) житла має намір виконати роботи, зазначені в частині першій цієї статті, самостійно, він зобов’язаний отримати дозвіл на будівництво та виконання будівельних робіт в органах місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
 
1364. 3. Наймач або власник житла, який самовільно здійснив перепланування або переобладнання житла, зобов’язаний за власні кошти привести таке житло у попередній стан відповідно до затвердженої проектної документації.
 
   3. Власник (співвласник) житла, який самовільно здійснив перепланування або переобладнання житла, зобов’язаний за власні кошти привести таке житло у попередній стан відповідно до затвердженої проектної документації.
 
1365. Стаття 171. Вилучення житла, яке перебуває у власності громадян та юридичних осіб, для задоволення суспільних потреб
 
-501- Баранов В.О.
Статтю 171 викласти у наступній редакції:
"Стаття 171. Вилучення житла, що перебуває у приватній власності у зв’язку з суспільною необхідністю
1. Вилучення житла у зв’язку з суспільною необхідністю відбувається за згодою його власників (співвласників) виключно за умови попереднього надання компенсації власнику (співвласнику) такого житла.
2. Примусове відчуження житла у зв’язку з суспільною необхідністю може здійснюватися в порядку встановленому законом для відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"
 
Враховано   Стаття 172. Вилучення житла, що перебуває у приватній власності, у зв’язку з суспільною необхідністю
 
    -502- Боднар-Петровська О.Б.
У статті 171:
а) назву викласти у такій редакції:
" Стаття 171. Вилучення житла, яке перебуває у власності громадян та юридичних осіб, у зв’язку із суспільною необхідністю"
 
Враховано редакційно    
    -503- Мовчан П.М.
Статтю 171 "Вилучення житла, яке перебуває у власності громадян та юридичних осіб, для задоволення суспільних потреб" вилучити.
 
Відхилено    
    -504- Кармазін Ю.А.
Статтю 171 вилучити
 
Відхилено    
    -505- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 171, виклавши її в такій редакції: "Примусове відчуження житла, яке перебуває у власності громадян та юридичних осіб у зв’язку із суспільною необхідністю"
 
Враховано редакційно    
    -506- Писаренко В.В.
Ст. 171 викласти в такій редакції:
"Стаття 171. Вилучення житла з мотивів суспільної необхідності
1. Вилучення житла у його власника чи наймача допускається виключно з мотивів суспільної необхідності у випадках:
1) примусового відчуження відповідно до Земельного кодексу України земельної ділянки, на якій розташоване житло;
2) комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду під час реалізації інвестиційних проектів відповідно до закону;
3) створення об’єктів природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
4) будівництва та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій тощо).
Власник (наймач) житла не пізніше ніж за один рік до вилучення житла повинен бути письмово попереджений органом, який приймає рішення про таке вилучення.
2. Вилучення житла, яке перебуває у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за умови попереднього та повного відшкодування його вартості.
Ціна житла встановлюється на основі його ринкової вартості.
За згодою власника йому може бути надане у власність інше упоряджене житло, ринкова вартість якого не менша за вартість житла, що вилучається.
3. Наймачу житла, що вилучається, надається інше упоряджене житло.
Таке житло повинно розташовуватися у межах кварталу (мікрорайону) або в межах суміжних з ними кварталів (мікрорайонів), де проживає наймач.
Особам, які займали окрему квартиру, повинна бути надана окрема квартира. Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому надається житлове приміщення з такою самою кількістю кімнат незалежно від числа осіб, які проживали в цьому житловому приміщенні. За площею житлове приміщення повинно бути не меншим ніж те, яке займав наймач. У разі неможливості надати таке саме за площею житло наймачу повинно бути запропоноване житло більшої площі.
Якщо наймач або члени його сім’ї, які постійно проживають разом з ним, мають право на додаткову житлову площу і фактично користуються нею, житлове приміщення надається з урахуванням норми додаткової житлової площі.
4. Спори щодо вилучення житла, його вартості та надання іншого упорядженого житла розв’язуються в судовому порядку.
5. Витрати, пов’язані з переселенням наймача або власника з житла, що вилучається, здійснює особа, яка вилучає житло".
 
Враховано частково    
1366. 1. Вилучення житла у зв’язку із суспільною необхідністю відбувається за згодою його власників виключно за умови надання компенсації власнику такого житла. Компенсація надається відповідно до частини третьої статті 181 цього Кодексу.
 
-507- Боднар-Петровська О.Б.
б) перше речення частини першої викласти у такій редакції:
"Вилучення житла у зв’язку із суспільною необхідністю відбувається за згодою його власників виключно за умови попереднього і повного відшкодування його вартості власнику такого житла".
 
Враховано редакційно   1. Вилучення житла у зв’язку з суспільною необхідністю відбувається за згодою його власників (співвласників), виключно за умови попереднього надання компенсації власнику (співвласнику) такого житла.
2. Вилучення житла у зв’язку з суспільною необхідністю може здійснюватися лише в порядку, встановленому законом для відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, за рішенням суду відповідно до закону.
.
 
    -508- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 171 замінити відсилку щодо компенсацій при вилученні житла для задоволення суспільних потреб "відповідно до частини третьої статті 181 цього Кодексу" на "відповідно до частини п’ятої статті 165 цього Кодексу", оскільки в тексті Кодексу немає такої статті.
 
Враховано редакційно    
    -509- Буряк О.В.
У частинах 1, 3, 4, 5 статті 171 слова "третьої статті 181" замінити словами "другої статті 172".
 
Враховано    
    -510- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 171 викласти в такій редакції: "1. Примусове відчуження житла може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування його вартості, розмір якого дасть можливість отримання рівноцінного житла чи надання іншого рівноцінного житла, відповідно до частини п’ятої статті 165 цього Кодексу.".
 
Враховано редакційно    
1367. Вилучення житла у зв’язку із суспільною необхідністю може здійснюватися:
 
-511- Кармазін Ю.А.
Встановити нумерацію абзацу 2 частини 1 статті 171 і викласти в такій редакції: "2. Примусове відчуження житла у зв’язку із суспільною необхідністю може здійснюватися:". Змінити нумерацію подальших частин статті.
 
Враховано редакційно      
1368. 1) у зв’язку з вилученням земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю
 
      
1369. 2) у зв’язку із зведенням будинків, споруд та інших виробничих об’єктів державної і комунальної власності;
 
-512- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 2 частини 2 статті 171 "2) у зв’язку із зведенням будинків, споруд та інших виробничих об’єктів державної і комунальної власності;"
 
Враховано      
1370. 3) у зв’язку із створенням об’єктів природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
 
      
1371. 4) у зв’язку із створенням об’єктів оборони та національної безпеки;
 
      
1372. 5) у зв’язку з будівництвом та обслуговуванням лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій тощо);
 
      
1373. 6) у зв’язку із задоволенням інших потреб, визначених законодавством.
 
-513- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 6 частини 2 статті 171 "6) у зв’язку із задоволенням інших потреб, визначених законодавством."
 
Враховано      
1374. 2. Власник житла не пізніше ніж за один рік до вилучення житла для задоволення суспільних потреб повинен бути письмово попереджений органом, який приймає рішення про таке вилучення.
 
-514- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 171 викласти в такій редакції: "3. Власник житла не пізніше ніж за один рік до вилучення житла для задоволення суспільних потреб повинен бути письмово попереджений органом, який приймає рішення про примусове відчуження житла для суспільної необхідності.."
 
Враховано      
1375. 3. Викуп житла або інша визначена частиною третьою статті 181 цього Кодексу компенсація надається за згодою власника такого житла. Ціна житла встановлюється на основі його ринкової вартості або за договором.
 
-515- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 171 викласти в такій редакції: "4. Крім викупу житла інша визначена частиною третьою статті 181 цього Кодексу компенсація може надаватися лише за згодою власника такого житла. Розмір компенсації за житло, що вилучене для задоволення суспільних потреб, встановлюється на основі його ринкової вартості і забезпечувати можливість отримання рівноцінного житла чи надання іншого рівноцінного житла.".
 
Враховано редакційно      
1376. 4. Спори щодо вилучення житлового приміщення, викупної вартості або умов надання визначеної частиною третьою статті 181 цього Кодексу компенсації розв’язуються в судовому порядку.
 
-516- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 171 викласти в такій редакції: "5. У своєму рішенні щодо примусового відчуження житла у порядку винятку з мотивів суспільної необхідності, суд визначає умови попереднього і повного відшкодування його вартості, розмір якого дає можливість отримання власником житла рівноцінного житла чи надання іншого рівноцінного житла. До виконання цього рішення примусове відчуження житла забороняється".
 
Враховано редакційно      
1377. 5. Наймачу житла, яке вилучено для задоволення суспільних потреб, відповідно до цього Кодексу, цивільного законодавства та умов договору найму надається інше упоряджене житло, передбачене частиною третьою статті 181 цього Кодексу.
 
      
1378. 6. Витрати, пов’язані з переселенням наймача або власника з житла, яке вилучається для задоволення суспільних потреб, здійснює особа, що вилучає житло.
 
      
1379. Стаття 172. Компенсація збитків, пов’язаних з реконструкцією чи капітальним ремонтом багатоквартирного будинку
 
   Стаття 173. Компенсація збитків, пов’язаних з реконструкцією чи капітальним ремонтом багатоквартирного будинку
 
1380. 1. Про те, що в результаті проведення реконструкції чи капітального ремонту житло не може бути збережено чи його розмір істотно зміниться, наймач або власник, який проживає в ньому, повинен бути письмово попереджений про це не менше ніж за рік до початку робіт.
 
   1. У разі якщо в результаті проведення реконструкції чи капітального ремонту житло не може бути збережено або його розмір істотно зміниться, власник (співвласник) житла, який проживає в ньому, має бути письмово попереджений не менш як за рік до початку будівельно-відновлюваних робіт.
 
1381. 2. У разі коли під час проведення реконструкції чи капітального ремонту житло не може бути збережено чи його розмір істотно зміниться:
 
   2. У разі якщо під час проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду чи капітального ремонту житла житло не може бути збережено чи його розмір істотно зміниться:
 
1382. 1) наймачу житла та особам, які проживають разом з ним, надається за їх згодою інше житло, передбачене частиною третьою статті 181 цього Кодексу.
 
-517- Буряк О.В.
У пунктах 1, 2 другої частини статті 172 словосполучення "частиною третьою статті 181" замінити на "статтею 167".
 
Враховано редакційно   1) наймачу (орендарю) житла та особам, які проживають разом з ним, надається за їх згодою інше житло, передбачене статтею 168 цього Кодексу;
 
1383. 2) власнику житла за його згодою та вибором надається:
 
-518- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 2 статті 172 викласти в такій редакції: "2) власнику житла за його згодою та вибором надається:
а) інше житло, передбачене частиною третьою статті 181 цього Кодексу;
б) земельна ділянка для будівництва садибного будинку з відшкодуванням вартості його будівництва відповідно до законодавства;
в) грошова компенсація за ринковою або договірною ціною."
 
Враховано редакційно   2) власнику (співвласнику) житла за його згодою та вибором надається позачергово:
а) інше упоряджене житло, передбачене статтею 169 цього Кодексу;
б) земельна ділянка для будівництва садибного будинку з відшкодуванням вартості його будівництва відповідно до законодавства;
в) грошова компенсація за ринковою або договірною ціною (за угодою сторін);
 
1384. інше житло, передбачене частиною третьою статті 181 цього Кодексу;
 
   г) інше упоряджене житло, передбачене статтею 168 цього Кодексу.
 
1385. земельна ділянка для будівництва садибного будинку з відшкодуванням вартості його будівництва відповідно до законодавства;
 
      
1386. грошова компенсація за ринковою або договірною ціною.
 
      
1387. 3. Ринкова ціна житла визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства. Оцінка проводиться за кошти замовника реконструкції чи капітального ремонту.
 
   3. Ринкова ціна та вартість відтворення житла визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства. Така оцінка проводиться за кошти замовника реконструкції чи капітального ремонту житла.
 
1388. 4. Власник житла повинен бути попереджений про умови надання визначеної пунктом 2 частини третьої цієї статті компенсації не пізніше ніж за шість місяців до початку робіт.
 
   4. Власник (співвласник) житла має бути попереджений про умови надання визначеної підпунктом 2 частини другої цієї статті компенсації не пізніш як за шість місяців до початку робіт.
 
1389. 5. Спори щодо проведення реконструкції чи капітального ремонту, а також умов компенсації розв’язуються в судовому порядку.
 
   5. Спори щодо проведення реконструкції чи капітального ремонту житла, а також умов компенсації за втрачене житло вирішуються в судовому порядку.
 
1390. Стаття 173. Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об’єктів комунального господарства
 
-519- Радовець А.А.
Статтю 173, крім пункту 3, викласти у наступній редакції:
Стаття 173. Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об’єктів комунального господарства
1. Державний нагляд і контроль за утриманням, обслуговуванням, експлуатацією та використанням житлового фонду і об’єктів комунального господарства здійснюються Державною житлово-комунальною інспекцією.
2. Державна житлово-комунальна інспекція має територіальні органи, які утворюють єдину систему державного контролю за додержанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями громадянами, іноземцями, та особами без громадянства вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо утримання, використання, обслуговування, експлуатації житлового фонду, ведення обліку, обстеження та паспортизації житлового фонду, утримання, обслуговування, експлуатації об’єктів комунального господарства, надання населенню житлово-комунальних послуг, формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.
Держжитлокомунінспекція здійснює державний контроль та нагляд за:
1) дотриманням власниками/співвласниками житлових будинків, квартир, приміщень стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо утримання, користування, експлуатації, ведення їх обліку, обстеження, інвентаризації і паспортизації;
2) використанням житлового фонду та прибудинкових територій;
3) технічним станом житлового фонду та його інженерного обладнання, своєчасним виконанням робіт з його утримання, ремонту відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;
4) виконанням заходів з підготовки житлового фонду та його інженерного обладнання до опалювального сезону;
5) раціональним використанням в житловому фонді енергетичних ресурсів та води;
6) дотриманням суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил стосовно утримання, обслуговування, експлуатації систем водо-, теплопостачання, водовідведення, газопостачання та іншого інженерного обладнання житлового фонду, утримання, обслуговування і використання житлового фонду, кількості та якості житлово-комунальних послуг, формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;
7) наявністю і дотриманням договорів між власниками/співвласниками житлового фонду, виконавцями, виробниками та споживачами житлово-комунальних послуг;
8) дотриманням виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства;
Держжитлокомунінспекція відповідно до законів забезпечує вирішення інших питань.
Держжитлокомунінспекція має право:
1) безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів житлового фонду та житлово-комунального господарства незалежно від форми власності;
2) складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення, видавати приписи щодо усунення виявлених порушень, приймати рішення про накладення штрафів та застосовування інших санкцій до громадян, власників/співвласників та користувачів житлового фонду, суб'єктів господарювання у сфері житлово-комунального господарства;
3) призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), об’єктів житлового фонду, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю (нагляду);
4) брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах житлового фонду та житлово-комунального господарства;
5) вносити пропозиції щодо притягнення посадових осіб та громадян до відповідальності.
Держжитлокомунінспекції відповідно до законодавства має й інші права щодо запобігання і припинення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у житловій сфері та сфері житлово-комунального господарства.
Порядок здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
Враховано редакційно   Стаття 174. Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об’єктів комунального господарства
 
1391. 1. Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об’єктів комунального господарства здійснюються державною житлово-комунальною інспекцією.
 
   1. Державний нагляд і контроль за утриманням, обслуговуванням, експлуатацією та використанням житлового фонду і об’єктів комунального господарства здійснюються Державною житлово-комунальною інспекцією (далі - Держжитлокомунінспекція).
 
1392. 2. Державна житлово-комунальна інспекція має територіальні органи, які утворюють єдину систему державного контролю за додержанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог до забезпечення належного технічного стану житлового фонду, надання населенню житлово-комунальних послуг відповідно до вимог нормативно-правових актів, цільового використання, належного обслуговування та ремонту житлового фонду, об’єктів комунального господарства.
 
   2. Держжитлокомунінспекція має територіальні органи, які утворюють єдину систему державного контролю за додержанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, іноземцями, та особами без громадянства вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо утримання, використання, обслуговування, експлуатації житлового фонду, ведення обліку, обстеження та паспортизації житлового фонду, утримання, обслуговування, експлуатації об’єктів комунального господарства, надання населенню житлово-комунальних послуг, формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.
Держжитлокомунінспекція здійснює державний нагляд і контроль за:
1) дотриманням власниками (співвласниками) житлових будинків порядку і правил щодо утримання, користування, експлуатації, ведення їх обліку, обстеження, інвентаризації та паспортизації;
2) використанням житлового фонду та прибудинкових територій;
3) технічним станом житлового фонду та його інженерного обладнання, своєчасним виконанням робіт з його утримання, ремонту відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;
4) виконанням заходів з підготовки житлового фонду та його інженерного обладнання до опалювального сезону;
5) раціональним використанням у житловому фонді енергетичних ресурсів та води;
6) дотриманням суб'єктами сфери житлово-комунального господарства законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядку і правил стосовно утримання, обслуговування, експлуатації систем водо-, теплопостачання, водовідведення, газопостачання та іншого інженерного обладнання житлового фонду, утримання, обслуговування і використання житлового фонду, кількості та якості житлово-комунальних послуг, формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;
7) наявністю і дотриманням договорів між власниками (співвласниками) житлового фонду, виконавцями, виробниками та споживачами житлово-комунальних послуг;
8) дотриманням виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг стандартів, нормативів, норм, порядку і правил у сфері житлово-комунального господарства.
Держжитлокомунінспекція має право:
1) безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів житлового фонду та житлово-комунального господарства незалежно від форми власності;
2) складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення, видавати приписи щодо усунення виявлених порушень, приймати рішення про накладення штрафів та застосовувати інші санкції до громадян, власників (співвласників) та користувачів житлового фонду, суб'єктів господарювання у сфері житлово-комунального господарства;
3) призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), об’єктів житлового фонду, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю (нагляду);
4) у встановленому порядку брати участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах житлового фонду та житлово-комунального господарства;
5) вносити пропозиції щодо притягнення посадових осіб та громадян до відповідальності.
Держжитлокомунінспекція відповідно до законодавства має інші права щодо запобігання та припинення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у житловій сфері та сфері житлово-комунального господарства.
Порядок здійснення державного нагляду і контролю у сфері житлово-комунального господарства визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Держжитлокомунінспекція відповідно до законів забезпечує вирішення також інших питань.
Держжитлокомунінспекція може проводити перевірку виконання договорів та надання послуг з управління житлом та надавати відповідні висновки за власною ініціативою або за зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників (співвласників) житла або уповноважених ними осіб.
 
1393. 3. Положення про державну житлово-комунальну інспекцію затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   3. Положення про Держжитлокомунінспекцію затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
1394. Стаття 174. Громадський контроль за утриманням житлового фонду
 
-520- Радовець А.А.
Назву та текст статті 174 викласти у такій редакції :
"Стаття 174. Громадський контроль за управлінням житла (житлового фонду)
1. Органи самоорганізації населення, об’єднання власників багатоквартирних будинків, товариства власників житла, житлові (житлово-будівельні, житлово-обслуговуючі) кооперативи, молодіжні житлові (житлово-будівельні, житлово-обслуговуючі) комплекси відповідно до своїх статутів, а також професійні спілки відповідно до закону, беруть участь та здійснюють громадський контроль за управлінням державного та комунального житлового фонду, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкції та капітального ремонту.
2. За результатами громадського контролю за управлінням державного та комунального житлового фонду, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкції та капітального ремонту, облаштування відповідних прибудинкових територій, органи самоорганізації населення, професійні спілки, інші громадські організації, можуть залучати населення на добровільних засадах до здійснення заходів щодо охорони довкілля, пам’яток історії та культури, проведення робіт з благоустрою та утримання в належному стані дворів, вулиць, зелених насаджень загального користування, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубі в за інтересами тощо.
3. Результати здійснення громадського контролю за управлінням житла державного та комунального житлового фонду, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкції та капітального ремонту, облаштування відповідних прибудинкових територій, підлягають оприлюдненню на зборах мешканців житлових будинків (житлових комплексів) та в засобах масової інформації в порядку, визначеному законодавством".
 
Враховано редакційно   Стаття 175. Громадський контроль за управлінням житлом (житловим фондом)
1. Органи самоорганізації населення та громадські організації відповідно до своїх статутів здійснюють громадський контроль за управлінням, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкцією та капітальним ремонтом.
2. За результатами громадського контролю за управлінням, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкцією та капітальним ремонтом, облаштуванням відповідних прибудинкових територій органи самоорганізації населення, професійні спілки, інші громадські організації можуть залучати на добровільних засадах населення до здійснення заходів щодо охорони довкілля, пам’яток історії та культури, проведення робіт з благоустрою та утримання в належному стані дворів, вулиць, об’єктів благоустрою загального користування, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.
3. Результати здійснення громадського контролю за управлінням, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкцією та капітальним ремонтом, облаштуванням відповідних прибудинкових територій підлягають оголошенню на зборах мешканців житлових будинків (житлових комплексів) та оприлюдненню в засобах масової інформації в порядку, визначеному законодавством.
 
1395. 1. Особи, а також органи самоорганізації населення, об’єднання власників житла та співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи, молодіжні житлові комплекси відповідно до своїх статутів беруть участь у:
 
      
1396. 1) здійсненні заходів щодо поліпшення, утримання та збереження житлового фонду;
 
      
1397. 2) захисті своїх прав та інтересів, пов’язаних з утриманням і збереженням житла;
 
      
1398. 3) визначенні, у тому числі на конкурсній основі, підприємств, установ та організацій для управління, обслуговування, ремонту і реконструкції житла, надання комунальних послуг;
 
      
1399. 4) здійсненні контролю за цільовим витрачанням коштів на утримання житлових будинків і прибудинкових територій та оплатою житлово-комунальних послуг;
 
      
1400. 5) виконанні робіт з упорядження та озеленення прибудинкових територій.
 
      
1401. 2. За результатами перевірки стану житлового фонду та прибудинкових територій органи самоорганізації населення, громадські організації можуть залучати населення на добровільних засадах до здійснення заходів щодо охорони довкілля, пам’яток історії та культури, проведення робіт з благоустрою та утримання в належному стані дворів, вулиць, зелених насаджень загального користування, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.
 
      
1402. 3. Результати здійснення громадського контролю за утриманням житлового фонду підлягають оприлюдненню на зборах жителів будинків, розташованих на відповідній території, та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.
 
      
1403. Розділ V. Відповідальність за порушення житлового законодавства
 
   Розділ V. Відповідальність за порушення житлового законодавства
 
1404. Стаття 175. Відповідальність за порушення житлового законодавства
 
   Стаття 176. Відповідальність за порушення житлового законодавства
 
1405. 1. Притягаються до відповідальності відповідно до закону особи, винні у:
 
   1. Притягаються до відповідальності особи, винні у:
 
1406. 1) порушенні прав власника житла;
 
   1) порушенні прав власника (співвласника) житла;
 
1407. 2) порушенні порядку взяття на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі осіб, які мають право на отримання соціального житла, зняття з обліку і надання особам житла та відведення земельних ділянок для житлового будівництва;
 
   2) порушенні порядку взяття на житловий облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі осіб, які мають право на отримання соціального житла, зняття з такого обліку і надання особам житла та відведення земельних ділянок для житлового будівництва;
 
1408. 3) прийнятті рішень, які порушують установлений порядок проведення реконструкції багатоквартирних будинків;
 
   3) прийнятті рішень, що порушують установлений порядок проведення реконструкції багатоквартирних будинків;
 
1409. 4) створенні умов, що призвели до порушення строків реконструкції багатоквартирних будинків;
 
   4) створенні умов, що призвели до порушення строків реконструкції багатоквартирних будинків;
 
1410. 5) порушенні правил утримання житлових будинків;
 
-521- Баранов В.О.
Підпункт 5) пункту 1 статті 175 викласти у наступній редакції:
5) порушенні Правил утримання житлових будинків, Правил експлуатації житлових будинків, Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків
 
Враховано   5) порушенні Правил утримання житлових будинків та їх прибудинкових територій, правил експлуатації житлових приміщень у нежитлових будівлях, правил користування житловими та нежитловими приміщеннями житлових будівель, правил надання послуг з управління житлом;
 
1411. 6) несвоєчасному проведенні ремонту житлових багатоквартирних будинків;
 
   6) несвоєчасному проведенні ремонту багатоквартирних будинків;
 
1412. 7) самовільному переобладнанні житлових будинків, квартир (їх частин) та використанні їх не за призначенням, крім випадків, передбачених статтями 11 і 112 цього Кодексу;
 
-522- Баранов В.О.
У підпункті 7) пункту 1 статті 175 слова "статтями 111 і 112 цього Кодексу" замінити на "законодавством";
 
Враховано   7) самовільному переобладнанні житлових будинків, квартир (їх частин) та використанні їх не за призначенням, крім випадків, передбачених законодавством;
 
1413. 8) безгосподарному утриманні житлових будинків, квартир (їх частин) і прибудинкових територій;
 
   8) неналежному утриманні житлових будинків, квартир (їх частин) та/або прибудинкової території;
 
1414. 9) зіпсутті житлових будинків, квартир (їх частин), елементів будинків та об’єктів упорядження прибудинкових територій;
 
-523- Буряк О.В.
У пункті 9 першої частини ст. 175 та у другому рядку першої частини ст. 176 слова "зіпсутті, зіпсуття" замінити відповідно словами "пошкоджені, пошкодження".
 
Враховано   9) пошкодженні житлових будинків, квартир (їх частин), елементів будинків та об’єктів упорядження прибудинкових територій;
 
1415. 10) порушенні умов договору найму житла;
 
   10) порушенні умов договору найму (оренди) житла;
 
1416. 11) створенні несприятливих умов для спільного проживання у будинках, квартирах (їх частинах);
 
   11) створенні несприятливих умов для спільного проживання у будинках, квартирах (їх частинах);
 
1417. 12) порушенні встановленого порядку оплати житла і комунальних послуг;
 
   12) порушенні встановленого порядку оплати житла і комунальних, житлових та інших послуг;
 
1418. 13) порушенні вимог цього Кодексу щодо пристосування будинків і житла до вимог осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 
   13) порушенні вимог цього Кодексу щодо облаштування житлових будинків і житла відповідно до вимог осіб з особливими потребами;
 
1419. 14) порушенні інших передбачених законодавством прав та обов’язків, пов’язаних з житловими правовідносинами.
 
   14) недотриманні умов, визначених у пункті 2 частини третьої статті 7 цього Кодексу, що тягне за собою відмову в наданні дозволу на використання такого приміщення для провадження господарської діяльності або скасування рішення про переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень чи надання дозволу для використання такого приміщення для провадження господарської діяльності;
15) неподанні відомостей, зазначених у частині четвертій статті 146 цього Кодексу, або їх поданні з порушенням десятиденного строку.
Стаття 177. Відповідальність за порушення законодавства про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
1. Цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність згідно із законодавством несуть особи, винні у:
1) невиконанні вимог цього Кодексу;
2) порушенні прав власників (співвласників), наймачів (орендарів), користувачів житла, їх об’єднань і асоціацій;
3) порушенні статуту об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та протидії його виконанню;
4) створенні, організації діяльності або ліквідації об’єднання співвласників багатоквартирних будинків з порушенням законодавства, державних стандартів і норм;
5) незаконному привласненні або захопленні майна, що перебуває у спільній власності;
6) недотриманні умов договорів, укладених відповідно до цього Кодексу та законодавства.
Законом може бути встановлена відповідальність також за інші види порушень житлового законодавства.
 
1420. Стаття 176. Відшкодування збитків, завданих житловому фонду
 
   Стаття 178. Відшкодування збитків, завданих житловому фонду
 
1421. 1. Підприємства, установи, організації, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також особи, дії яких призвели до зіпсуття житлових будинків, квартир (їх частин), елементів будинків, об’єктів упорядження і зелених насаджень на прибудинкових територіях, зобов’язані відшкодувати власникам житла завдані збитки.
 
   1. Підприємства, установи, організації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також особи, дії яких призвели до пошкодження житлових будинків, квартир (їх частин), елементів житлових будівель або нежитлових споруд, у яких розташовані житлові приміщення, об’єктів упорядження і зелених насаджень на прибудинкових територіях, зобов’язані відшкодувати власникам (співвласникам) та наймачам (орендарям) житла завдані збитки.
 
1422. 2. Особи, з вини яких підприємства, установи, організації, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зазнали втрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків згідно з частиною першою цієї статті, несуть передбачену законом відповідальність.
 
-524- Баранов В.О.
У статтю 176 додати пункт такого змісту:
"6. Підстави та порядок відповідальності за збитки та шкоду, завдану житловому фонду, визначаються Цивільним кодексом України."
 
Враховано   2. Особи, з вини яких підприємства, установи, організації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування зазнали втрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків згідно з частиною першою цієї статті, несуть відповідальність, передбачену законом.
3. У разі невиконання або неналежного виконання наймодавцем (орендодавцем) обов’язків щодо своєчасного проведення капітального ремонту зданого в найм (оренду) житлового приміщення, допоміжних приміщень, нежитлових приміщень багатоквартирного будинку та інженерних мереж наймач за своїм вибором має право вимагати зменшення плати за користування займаним житловим приміщенням, допоміжними приміщеннями, нежитловими приміщеннями багатоквартирного будинку або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків житлового приміщення та/або допоміжних чи нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, або відшкодування збитків, завданих невиконанням чи неналежним виконанням зазначених обов’язків наймодавцем (орендодавцем).
4. Наймодавець (орендодавець) житлового приміщення за договором найму (оренди) соціального житла, який не виконує обов’язки, передбачені житловим законодавством і договором найму (оренди) соціального житла, несе відповідальність згідно із законом.
5. Власник (співвласник) житла і особа, якій передано житло для провадження господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, несуть солідарну відповідальність за завдані ними збитки іншим особам.
Власник (співвласник) житла має право зворотної вимоги (регресу) до винної у завданні шкоди та збитків особи в розмірі завданого збитку згідно із законодавством.
6. Підстави та порядок відповідальності за збитки та шкоду, завдану житловому фонду, визначаються Цивільним кодексом України.
7. Особи, винні в порушенні житлового законодавства, несуть відповідальність згідно із законом.
 
    -525- Баранов В.О.
У статтю 176 додати пункт такого змісту:
"Особи винні у порушенні житлового законодавства несуть відповідальність відповідно до закону"
 
Враховано    
1423. Розділ VІ. Розв’язання житлових спорів
 
   Розділ VІ. Вирішення житлових спорів
 
1424. Стаття 177. Порядок розв’язання житлових спорів
 
   Стаття 179. Порядок вирішення житлових спорів
 
1425. 1. Житлові спори розв’язуються відповідно до законодавства у судовому порядку.
 
   1. Житлові спори вирішуються відповідно до законодавства в судовому порядку.
 
1426. 2. Виселення осіб із займаного ними приміщення допускається з підстав, установлених законодавством. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку.
 
-526- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 177 викласти в такій редакції: "2. Виселення осіб із займаного ними приміщення допускається добровільно або на підставі судового рішення з підстав, установлених законом."
 
Враховано   2. Виселення осіб із займаного ними житлового приміщення допускається добровільно або на підставі судового рішення з підстав, установлених законом.
 
1427. Розділ VІІ. Міжнародні відносини у житловій сфери
 
   Розділ VІІ. Міжнародні відносини у житловій сфері
 
1428. Стаття 178. Міжнародні договори в сфері житлового законодавства
 
   Стаття 180. Міжнародні договори у сфері житлового законодавства
 
1429. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить українське житлове законодавство, то застосовуються правила визначені відповідним міжнародним договором.
 
-527- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 178 викласти в такій редакції: "Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надає Верховна Рада України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у житловому законодавстві України, то Верховна Рада України робить застереження про це при дачі згоди на обов’язковість такого міжнародного договору.".
 
Враховано редакційно   Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
1430. Стаття 179. Міжнародне співробітництво в житловій сфері
 
   Стаття 181. Міжнародне співробітництво в житловій сфері
 
1431. Україна здійснює міжнародне співробітництво в житловій сфері відповідно до національного та міжнародного законодавства.
 
   Україна здійснює міжнародне співробітництво в житловій сфері відповідно до національного законодавства та основних принципів і загальновизнаних норм міжнародного права.
 
1432. Неправомірні обмеження міжнародного співробітництва в сфері житлового законодавства з боку державних органів і посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому порядку, в тому числі й до суду.
 
-528- Баранов В.О.
Абзац 2 статті 179 виключити
 
Враховано      
1433. Розділ VІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Розділ VІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
1434. 1. Цей Кодекс набирає чинності з _ 2009 року.
 
-529- Баранов В.О.
Частину першу Розділу VІІІ викласти в наступній редакції:
"1. Цей Кодекс набирає чинності з дня опублікування, крім частини 2 статті 60, яка вводиться в дію з 01.01.2014 року та вимог абзацу 2 пункту 7 статті 106, яка вводиться в дію з 01.07.2011 р ".
 
Враховано   1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування, крім частини другої статті 63, яка набирає чинності з 1 січня 2014 року, абзацу другого частини сьомої статті 109, який набирає чинності з 1 липня 2011 року.
 
    -530- Круць М.Ф.
статтю 1 розділу VІІІ викласти у такій редакції:
"Цей Кодекс набирає чинності з 1 липня 2010 року";
 
Відхилено    
    -531- Прутнік Е.А.
Частину першу Розділу VІІІ викласти в наступній редакції:
Цей Кодекс набирає чинності з 1 липня 2010 року, крім вимог частини п’ятої статті 150, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
Відхилено    
1435. 2. До приведення законодавства у відповідність з Житловим кодексом України акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
 
-532- Баранов В.О.
Пункт 2 прикінцевих та перехідних положень виключити
 
Враховано      
1436. 3. Житловий кодекс України застосовується до житлових правовідносин, що виникли після введення його в дію.
 
   2. Цей Кодекс застосовується до житлових правовідносин, що виникли після набрання ним чинності.
 
1437. 4. Стосовно житлових правовідносин, які виникли до набрання чинності Житловим кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.
 
-533- Радовець А.А.
Розділ VІІІ. "Прикінцеві та перехідні положення"
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. Установити, що громадяни України, які правомірно перебувають на квартирному обліку громадян потребуючих поліпшення житлових умов відповідно до Житлового кодексу Української РСР, але на день набрання чинності цим Кодексом житло не отримали, не втрачають права на одержання житла на умовах і у порядку визначених цим Кодексом, і підлягають взяттю на житловий облік громадян потребуючих поліпшення житлових умов відповідно до цього Кодексу із збереженням дати постановки на квартирну чергу".
 
Враховано . Редакційні уточнення  3. Стосовно житлових правовідносин, що виникли до набрання чинності цим Кодексом, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.
4. Громадяни України, які правомірно перебувають на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до Житлового кодексу Української РСР, але на день набрання чинності цим Кодексом житло не отримали, не втрачають права на одержання житла на умовах і в порядку, визначених цим Кодексом, і підлягають взяттю за їх заявами на житловий облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до цього Кодексу із урахуванням дати взяття на квартирний облік.
 
1438. 5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом:
 
   5. Статтю 379 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"Стаття 379. Поняття житла. Особливості виникнення, реалізації і припинення права власності на житло
1. Житлом фізичної особи є житловий будинок (садибний, багатоквартирний), гуртожиток, квартира, кімната (у квартирі, садибному будинку), житловий блок чи секція в гуртожитку, інші житлові приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них людей.
2. Відносини виникнення, реалізації і припинення права власності на житло регулюються цим Кодексом.
3. Особливості виникнення, реалізації і припинення права власності на житло регулюються Житловим кодексом України".
 
1439. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів змін, що випливають із цього Кодексу;
 
-534- Баранов